2.1.Standarde. - STAS 12604/4-1989 si STAS 12604/5-1990. Protectia impotriva electrocutarii: prescptii de proiectare si executie.

- STAS 2612 -1987. Protectia impotriva electrocutarii - limite admisibile - STAS 11054 -1978. Aparate electrice. Clase de protectie contra electrocutarii - STAS 8778/1,2 -1985. Cabluri de energie cu izolatie si manta din PVC. - CEI 947/1. Aparataj de joasa tensiune - EN 60529. Grade normale de protectie asigurate prin carcasare - SR 6646/1,2,3 Iluminat artificial - CEI 598-2-22 si STAS 8114/2-1 Corpuri de iluminat - SREN 50086-1. Tuburi de protectie pentru instalatii electrice - STAS 6865. Conductoare cu izolatie din PVC, pentru instalatii electrice fixe - STAS 7290. Lampi electrice cu descarcari in gaze - CEI 446. Identificarea conductoarelor prin culori sau repere numerice - SREN 61140:2002 Protectia impotriva socurilor electrice. Aspecte comune. 2.2. Norme si normative. Legea 10/1995 – Privind calitatea in constructii; Legea 319/2006 – Privind securitatea si sanatatea muncii. PE 101/85 si PE101A/85 - Normativ pentru constructia instalatiilor electrice de conexiuni si transformatoare cu tensiune peste 1 kV. PE 103/93 - Instructiuni pentru dimensionarea si verificarea instalatiilor electroenergetice la solicitari mecanice si termice in conditiile curentilor de scurtcircuit. PE 116/94 - Normativ de incercari si masuratori la echipamente si instalatii electrice. PE 501/85 - Normativ privind proiectarea protectiilor prin relee si automatizarilor instalatiilor electrice ale centralelor si statiilor (actualizare 1993). IPI 65/2007 – Instructiuni proprii interne de securitatea muncii în transportul si distributia energiei electrice PE 102/86 - Normativ pentru proiectarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu tensiuni pâna la 1000V c.a. în unitatile energetice. SR 13433/1999 – Standard roman pt. Iluminatul cailor de circulatie ; STAS 12604-87. Protectia impotriva electrocutarii. Prescriptii generale. ; STAS 12604/4-90. Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii tehnice. ; STAS 12604/5-90. Protectia impotriva electrocutarilor. Instalatii electrice fixe. Prescriptii de proiectare, executie si verificare. ; CEI -50(441)/84 - Aparataj si sigurante fuzibile CEI -129/84 - Separatoare si separatoare de legare la pamant CEI –265/1-83 - Separatoare de sarcina pentru tensiuni nominale mai mari de 1kV si mai mici de 52kV RE-FT-61/77- Executarea si verificarea prizelor de bentonita. PE 118/95 - Regulament general de manevre in instalatii electrice NTE007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executia retelelor electrice de cabluri O ANRE 35/2002 - Normativ tehnic de reparatii la echipamentele si instalatiile energetice PE 022/90 - Precriptii generale de proiectare a retelelor electrice PE 003/84 - Nomenclatorul de verificari, incercari si probe privind montajul, punerea in functiune si darea in exploatare a instalatiilor electrice FT-4/93 - Incercari, verificari si masuratori executate la cabluri STAS 859l/l-97 - Amplasarea in localitati a retelelor edilitare subterane,executate in sapatura R.E.- I-l6l-85 - Instructiuni tehnologice de reparare a defectelor mantalei din PVC a cablurilor

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful