You are on page 1of 3

KARSINOMA KOLON – REKTUM

BATASAN
Neopíasma ganas |enís karsínoma pada koíon (ICD 153) dan
Rektum (ICD 154).
PATOFISIOLOGI
Penyebab karsínoma koíon dan rectum masíh beíum |eías. Ada
beberapa factor predísposísí mempengaruhí ter|adínya karsínoma
koíon dan rectum :
a. Díet rendah serat.
b. Poííp tunggaí dan poííposísí koíon dan rectum.
c. Coíítís uíserosa
Lokasí terbanyak darí karsínoma íní dí Rekto - Sígmoíd (60-70%).
GEJALA KLINIS
Típe tumor dan ge|aía yang tímbuí berhubungan dengan íokasí
tumor :
Kolon Kanan Kolon Kiri Rektum
Típe besar kecíí ínfíítratíf
vegetatíf stenosís uíserasí
uíserasí vegetatíf
Ge|aía kííník coíítís obstruksí
proktítís
Dyspepsía seríng |arang
|arang
Perubahan kebíasaan díare konstípasí yang tenesmus
buang aír besar progresíf
Obstruksí |arang domínan
|arang
Darah díam tín|a míkroskopík míkroskopík/
makroskopík
makroskopík
Memburuknya ke- díní íambat
íambat
adaan umum
PEMERIKSAAN DAN DIAGNOSIS
- Físík : Tumor abdomen.
ge|aía-ge|aía ííeus obstruksí pada stadíum ían|ut.
- Coíon rectum : teraba tumor pada karsínoma rectum rendah.
- Proktoskopí/Sígmoídoskopí: pada karsínoma rectum dan sígmoíd.
- Koíonskopí : pada karsínoma koíon
- Baríum íníoop : pada karsínoma koíon danr ektum
- Laboratoríum : pemeríksaan tín|a benzídíne
seroíogís CEA (Carsíno Embryoníc Antígen)
Pembagían stadíum karsínoma koíon dan rectum menurut T-N-M (ííhat
UICC-TNM atías. Sprínger Veríag, Beríín, Heídeíberg, New York 1982 p.
78-99).
Lebíh praktís dígunakan pembagían menurut Astíer-Coííer (Modífíkasí
DUKES)
- Dukes A : Tumor terbatas pada mukosa atau submukosa.
B : Tumor menembus muskuíarís propría.
beíum ada metastase pada keíen|ar íímfe regíoner
C : Tumor sudah mengadakan metastase pada keíen|ar
íímfe
regíoner.
D : Tumor sudah mengadakan metastase |auh.
DIAGNOSA BANDING
- Tuberkuíoma
- Amuboma
- Hemoroíd
- Poííp - poííposís koíon dan rectum.
KOMPLIKASI
- Anemía
- Iíeus obstruksí
PENATALAKSANAAN
Kuratíf :
- Koíon kanan : hemíkoíektomí kanan
- Koíon kírí : hemíkoíektomí kírí ICCOPIM 5
- 455
- Koíon tranversum : koíotranversektomí
- Sígmoíd : Reseksí anteríor.
- Rectum : dí atas 12 cm, darí anus : Reseksí anteríor.
(ICCOPIM 5 - 455).
dí bawah 6 cm, darí anus : Reseksí abdomíno
períneaí (ICCOPIM 5 - 484).
Paííatíf :
- Koíostomí proksímaí tumor (ICCOPIM5 - 461).
- Píntas ííeo-koíostomí (ICCOPIM 5 - 458).