You are on page 1of 2

2. Az Ön feladata az, hogy a CNC – forgácsológépen történő megmunkáláshoz meghatározza a munkadarab nullpontját.

Szabadkézi vázlattal értelmezze a nullponteltolást, és azt, hogy programfuttatáskor hogyan hívható le! Az elmondottakat mutassa be az Ön által tanult vezérlésen: esztergagép esetén, marógép esetén!

Az alábbi vázlat felhasználásával fejtse ki a CNC – technika alapismereteit! Törekedjen a témával kapcsolatos lényeges jellemzők kiemelésére! Információtartalom vázlata: A nullponteltolás pontos meghatározása A nullpont meghatározás helyességének ellenőrzése Nullpont meghatározás módjai Nullpontok megadása, tárolása A gépi és munkadarabnullpont távolságának meghatározása Nevezetes pontok, koordináta rendszer ábrázolása Nullponttároló kezelése

A nullponteltolás pontos meghatározása A munkadarab nullpont és a gépi nullpont közötti kapcsolat. A gépi és a munkadarab –koordináta rendszer közötti eltérés X és Z tengelyen. A vezérlés a gépi koordinátarendszerben dolgozik, ezért az X és Z értékek a nullpont eltolási értékek. Ezeket az értékeket a vezérlés hozzáadja a programozott munkadarab koordinátarendszerben meghatározott koordináta értékekhez. A nullponteltolási értékek a nullponttárolókba (regiszterekbe) lesznek beírva. A mai CNC vezérléseknél a címezhető regiszterek tartalmazzák a nullpont értékeit. A regiszterek tartalmát programból írhatjuk át. A nullponteltolási programmondat beolvasása nem eredményezi a szán mozgását, hanem csak a regisztertartalom átírását, amelynek megfelelően a szán az első mozgási utasítást tartalmazó mondat végrehajtása során mozog (ezt nevezzük transzformációs nullapont eltolásnak). A nullponteltolás segítségével a programozási munka egyszerűsíthető ismétlődő alakzatok programozása több azonos munkadarab egy asztalra rögzítése esetén

Egyes vezérlések hat munkadarab koordinátarendszer felvételét teszik lehetővé. A munkadarab koordinátarendszer nullpontjának felvételekor a vezérlővel közölni kell azt hogy a munkadarab nullpont milyen messze helyezkedik el az adott munkadarab esetén a gépi nullponttól. Ez a távolság különböző munkadaraboknál eltérő, ezért ha új munkadarab kerül gyártásra a munkadarab nullpont helyét újból meg kell határozni. A CNC technikában ezt a meghatározást nullponteltolásnak nevezzük. Munkadarab nullpont jellemzői: keresztirányban mindig az alkatrész forgástengelyén (főorsó forgástengely) van hosszirányban tetszőleges helyen lehet o célszerű a munkadarab rajzi méretezési bázisait figyelembe véve olyan helyen elhelyezni, amely lehetővé teszi hogy a megmunkálást leíró programban szereplő koordináta értékek azonosak legyenek a rajzi mértekkel, a programban leírt szerszám mozgási útvonalak könnyen beazonosíthatók legyenek. o sokszor célszerű az ütközési felületet homloksíkjában felvenni, mert minden egyes munkadarab így biztosan azonos Z irányú nullponttól lesz legyártva

o

ha a munkadarabot két irányból kell megmunkálni ahhoz hogy teljesen elkészüljön célszerű a darab két végén felvenni a nullpontot.

A nullpont meghatározás helyességének ellenőrzése A nullpont meghatározás helyességének ellenőrzése: amennyiben a G54-es nullponteltolási tárat használjuk, ezt nem kell külön beírni. Más (G55-G59) nullpontkorrekció esetén pl. egyedi mondat segítségével érvényesíteni kell a nullpontkorrekciós tárat. Ha a revolverfejjel az érintési pozícióból nem mozdulunk el, újabb pozíció-ellenőrzéskor az abszolút koordinátakijelzőn „Z0” értéknek kell lennie, míg a gépi koordinátaérték továbbra is a nullponteltolási érték. Nullpont meghatározás módjai végezhető a klasszikus módszerrel, vagyis úgy, hogy pl. érintést végzünk a szerszám koordinátarendszer kezdőpontja és a leendő munkadarab nullpontsíkja között, ekkor a gépi koordinátakijelzőn olvasható le a nullponteltolási érték. Fontos, hogy ilyenkor egy nulla korrekcióértékű szerszám legyen előzetesen beállítva és az esetlegesen korábban betöltött nullponteltolási értékeket is törölni kell. közvetett módszer alkalmazása esetén a beszerelt szerszámforgácsoló élével vesszük fel a nullponteltolást úgy, hogy a művelet folyamán a vezérlő beszámítja a szerszám

-

Nullpontok megadása, tárolása WORK SHIFT (f12 – f5) – shift value – nullpont eltolás. Esztergánál X tengely mentén nincs eltolás. Z-47.794 azért mínusz mert a munkadarab nullponthoz képest hol helyezkedik el a gép nullpont. MEASUREMENT – DRY RUN: száraz teszt esetén a munkadarab hosszában eltoljuk a nullpontot. Ha értéke Z0 nincs nullpont eltolás. A gépi és munkadarabnullpont távolságának meghatározása A szerszámtartóval megérintjük a munkadarab homlokfelületét, a pozíció képernyőn kijelzett értéket begépeljük Z tengely névvel együtt, measure – mérés. A kapott érték a nullpont eltolás, a gépi és a munkadarabkoordinátarendszer közötti távolság . Nevezetes pontok, koordináta rendszer ábrázolása

Nullponttároló kezelése OFFSET – WORK SHIFT – WORK COORDINATES: G54-G56ig lehet programozni, tárolni a nullponteltolást.