You are on page 1of 2

Usui Reiju

după cursul maestrului Don Beckett traducere şi adaptare Vlad T. Popescu

Această variantă de Reiju a fost primită de C ris !arc "n #aponia şi$ pro%a%il$ este o te nică preluată din %udismul tendai. Primirea unui Reiju o dată pe săptăm&nă era un element important "n pre'ătirea practican(ilor Reiki$ fiind cu totul altceva dec&t )acordajul* unic care$ pe linia +a,as iTakata$ a devenit procedura u.uală de transmitere. C iar şi pentru cei care au primit aceste acordaje$ Reiju răm&ne o cale de a-şi creşte vi%ra(ia$ sensi%ilitatea şi intui(ia. Usui Reiju poate fi acordat oricărei persoane$ dar poate fi predat /U!A0 unui maestru Reiki. Self-Reiju 1a fel ca auto-tratamentul$ ne putem oferi şi sin'uri un Reiju. Acestă te nică este utilă şi ca pre'ătire pentru acordarea unui Reiju unei alte persoane$ dar şi "nainte de terapie sau acordaje. 2. 3ass o şi co%or&re "n inimă. 4. Conectare la 5ursă prin ridicarea m&inilor către ea 6deşi 5ursa se află peste tot$ pentru a o%(ine o )diferen(ă de poten(ial* este %ine să o po.i(ionăm la .enit7. 0nspir. 8. Pe e9pir$ utili.&nd respira(ia hado$ co%or&m m&inile p&nă c&nd palmele ajun'$ una peste alta$ deasupra tandien-ului inferior. !&na dominantă se află mai aproape de corp. :ntrea'a ener'ie a Universului va fi concentrată aici. ;. Pe inspir$ m&inile$ cu palmele aproape lipite una de alta$ sunt ridicate prin fa(ă$ p&nă deasupra capului. <. 5e repetă$ pe e9pir$ co%or&rea prin laterală a m&inilor$ respira(ia hado$ şi se ajun'e din nou cu palmele desupra tandien-ului inferior. 65e repetă de trei ori.7 =. Din a treia repetare$ se ajun'e$ pe inspir$ la ridicarea m&inilor deasupra capului$ dar cu de'etele m&inilor orientate spre c akra coroanei$ "n jos. 6Pumn "n pumn.7 :ncercăm să sim(im toate cele şapte c akre principale. >. Pe e9pir se trece cu de'etele prin dreptul c akrelor$ la c&(iva centimetri de corp$ efectu&nd respira(ia hado. 5e vi.uali.ea.ă o linie de lumină care uneşte c akrele şi este desc isă?activată de lumina emisă prin de'etele noastre. @. De'etele răm&n orientate către centrul Păm&ntului$ perceput ca roşu-ru%iniu$ "n dreptul c akrei 0$ p&nă e9pirăm complet. A. 0nspir şi ridic m&inile deasupra capului$ cu palmele una peste alta$ la c&(iva centimetri de cap$ acolo unde simt aura. Pe fiecare po.i(ie răm&nem 2B secunde$ un inspir şi un e9pir. 2B. Palmele "n dreptul t&mplelor$ acolo unde sim(im aura. 5e pot depărta uşor$ "mpinse de ener'ie. 22. !udra 5oarelui "n dreptul celui de-al treilea oc i. 24. 3&t$ o palmă "n fa(ă şi una "n spate. 28. 0nimă$ fie cu de'etele către c akra inimii$ fie cu palmele una peste alta. 2;. 5e revine "n 3ass o$ vi.uali.&nd m&inile noastre ener'etice cuprin.&nd m&inile noastre fi.ice. 2<. Palmele co%oară şi se depărtea.ă$ apoi se lipesc una l&n'ă alta la nivelul c akrei 0$ iar cu m&inile cupă$ de c&t de mai jos$ "napoiem către 5ursă ener'ia cu care am lucrat$ ridic&ndu-le deasupra capului$ apoi revenim cu ele jos$ prin laterală$ "n po.i(ia lor naturală. Cste %ine să repeta(i procedura "n fiecare .iD

Usui Reiju$ EEE.sfat.info$ F Don Beckett

2

8.entat anterior$ de'etele nu mai sunt orientate către c akra coroanei$ ci cu palmele alăturate lipim arătătoarele şi le orientăm către sus şi "nainte$ iar celelalte de'ete stau str&nse$ lejer. T&mple. Dacă se acordă Reiju mai multor persane$ pre'ătirea se face o sin'ură dată. Pentru 'radul al 00-lea$ se repetă de trei ori$ prima dată repet&nd kotodama pentru CGR$ a doua oară pentru 5+G$ a treia oară pentru +5H5/. C&nd ajun'em la punctul =$ pre. 2. Palme. Utilizarea ca procedură de acordaj Pentru 'radul 0$ acelaşi Reiju cu inten(ia de a fi acordaj de 'radul 0. Cei care primesc Reiju pot sta pe scaun sau "n lotus. <. Cu '&ndul că acolo este adus centrul universului. Dacă este mai conforta%il$ se poate sta uşor "n lateral.sfat. !udra 5oarelui. 5e depărtea.. 0nimă. 4.info$ F Don Beckett 4 . . Aten(ie$ averti. 1a 'radul al 000-lea 6de maestru7 se utili. Păşim "n fa(ă şi punem palmele una peste alta$ la mică distan(ă$ acolo unde sim(im aura$ deasupra capului primitorului. 0mediat deasupra capului m&na dominantă. Usui Reiju$ EEE.Usui Reiju 5e repetă aceiaşi paşi pre'ătitori.ea.ă kotodama pentru DG!. =. A. 3&t$ din laterală. @.a(i primitorul să (ină m&inile depărtate de corpD >.ă m&inile$ ne aplecăm$ apoi$ cu m&inile (inute cupă$ "napoiem ener'ia către 5ursă "n timp ce e9ecutăm hado. Pe e9pir$ efectu&nd hado$ trasăm o linie de lumină pe corpul primitorului$ de la c akra coroanei şi p&nă la picioare$ unde desprindem palmele una de alta.