You are on page 1of 28

Brojcana cuda Kurana

Kuran je zivo cudo koje svaki covjek moze da vidi i opipa svojim rukama kroz generacije i generacije, dok cuda prijasnjih poslanika su kratkotrajnog karaktera. Za one koji gledaju naprimjer kako Allah preko Isaa ozivljava mrtvog covjeka jeste cudo, medjutim to postaje prica za one koji dolaze poslije, i to mogu ljudi da vjeruju ili nevjeruju, dok cudo Kurana traje sve do Sudnjeg dana i moze da se vidi i testira svojim rukama uz pomoc ,racunara, Kuranski pretrazivaca i digitrona itd. U ovoj prezentaciji zelim da se dohvatim jednog dijela od cuda Kurana, a to su brojcana cuda. Licno sam uz pomoc racunara i Kuranskog pretrazivaca potvrdio ono sto su istrazivaci brojcanih cuda pronasli u Kuranu. Ovo je vjerovatno samo mali dio onog sto se jos krije u Kuranu i koliko jos stvari treba da se otkrije u buducnosti samo Allah zna. Allah kaze: 89:1 Tako mi zore, 2. i deset nodi, 3. i parnog i neparnog,

Rijeci suprotnog ili slicnog znacenja koje se ponavljaju u Kuranu


1. Meleci- 88 puta Sejtani-88 puta 2. Dunjaluk (Ovaj svijet) -115 puta Ahiret (Onaj svijet) -115 puta 3. Hladnoca (Bard) -4 puta Vrucina (Harr)-4 puta 4. Muskarac (Redzul)- 24 puta Zena (Imraah)-24 puta 5. Sunce (Shams)-33 puta Svjetlo (Nur, u jednostavnoj formi)-33 puta 6. Vino (Khamr)-6 puta Opijenost/Opijati se (Sakr)-6 puta 7. Pricati (Vaiz)-25 puta Jezik (Lisan)-25 puta 8. Briga (Daiq)- 13 puta Smirenje,sigurnost (Tamn) - 13 puta 9. Dan stajanja (Yewm-qiyameh)- (Sudnji dan)- 70 puta Toga Dana (Yewm-izin)-(misli se na Sudnji dan)- 70 puta

10. Blizu (Zalf)-10 puta Daleko (Azal)-10 puta 11. Ljudi od razuma(Ulul albab)-16 puta Lud, ludilo(Madznun,Djinnat) 16 puta 12. Korjen rijeci Poslanik (Resul) se spominje u raznim oblizicima (poslanik, poslati, poslanica itd) 513 puta Sva imena poslanika (Adem, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammed, Davud..itd) 513 puta 13. Rijec Nebi (vjerovjesnik) dolazi od rijeci Naba sto znaci vijest/informacija: Vjerovjesnik (Nabi) 80 puta Vijest/Informacija (Naba)- 80 puta 14. Sedam nebesa(Saba semawat)- 7 puta Stvaranje nebesa(Khalq samawat)-7 puta 15. Vjerovanje (Iman, jednostavna forma)- 25 puta Nevjerovanje (Kufr, jednostavna forma)-25 puta 16. Reci (Qul)-332 puta Rekli su (Qalu) -332 puta 17. Korist (Nafan)- 9 puta Steta (Darran)- 9 puta

Ponavljajuce rijeci koje spaja ajet


18. Allah kaze: 3:59. Uistinu, primjer Isaa kod Allaha je kao primjer Adema. Stvorio ga je od praine, potom mu rekao: Budi!, i on bi. Iz ovog ajeta mozemo da zekljucimo da su Isa i Adem isti kod Allaha u pogledu stvaranja, intresantno je da su isto toliko puta spomenuti imenom u Kuranu: (Adem-25 puta) (Isa-25 puta) Do ajeta 3:59 su spomenuto obadvojica po 7 puta, a do devetneste sure u Kuranu, Sura Merjem, su spomenuto obadvojica po 19 puta.

19. Allah kaze: 41:36. A kad ejtan pokua da te na zle misli navede, ti zatrai utoite u Allaha, jer On, uistinu, sve uje i zna sve. Iblis je glavni sejtan. Iblis- 11 puta Utjecem se(Euzu)- 11 puta 20. Allah kaze: 7:176. A da smo htjeli, mogli smo ga s njima uzvisiti, ali se on ovom svijetu priklonio i za svojom stradu krenuo. Njegov sluaj je kao sluaj psa: ako ga potjera on isplaena jezika dahde, a ako ga se okani on opet dahde. To je primjer ljudi koji poriu ajete Nae. Zato kazuj priu, da bi oni razmislili. Pas(Kalb) 5 puta Ljudi koji poricu ajete Nase(El-kawmi lezine kezebu bi-ajati)-5 puta 21. Covjek (musko i zensko)(Insan)-65 puta Sve rijeci od cega je covjek stvoren- 65 puta Allah kaze: 23:14. pa onda kap sjemena(Nutfah) ugrukom(Alaq) uinimo, zatim od ugruka grudu mesa(Mudgah) stvorimo, pa od grude mesa kosti(Izam) napravimo, a onda kosti mesom(Lahm) zaodjenemo, i poslije ga, kao drugo stvorenje, oivimo - pa neka je uzvien Allah, najljepi Stvoritelj! 18:37. Drug njegov mu ree - a on je raspravljao s njim: Zar ne vjeruje u Onog koji te je stvorio od praine(Turab), zatim kap sjemena (Nutfah), zatim te upotpunio u ovjeka? Kap sjemena(Nutfah)-12 puta Zakvacak/Ugrusak/Pijavica(embrio)(Alaq)-6 puta Gruda mesa(fetus)(Mudgah)-3 puta Kosti(Izam)-15 puta Meso(Lahm)-12 puta Prasina(Turab)-17 puta Ukupno (12+6+3+15+12+17)=65 puta -------------------------------------------Covjek (musko i zensko)(rijec Insan)-65 puta 22. Allah kaze: 4:114. Nema kakva dobra u mnogim njihovim tajnim razgovorima, osim kada trae da se milostinja udjeljuje ili da se dobra djela ine ili da se uspostavlja sloga meu ljudima. A ko to uradi, traedi zadovoljstvo Allahovo, pa dademo mu nagradu velianstvenu. Raditi, uraditi(Fail)-108 puta Nagrada(Adzr)-108 puta

23.

Allah kaze: 29:41. Primjer onih koji uzimaju mimo Allaha zatitnike, je kao primjer pauka koji isplete kudu. A uistinu od najslabijih kuda je kuda paukova - kad bi znali! Pauk (Ankabut) 2 puta Oni koji uzimaju mimo Allaha zatitnike -2 puta 2 puta se Pauk spominje u ajetu 29:41 a jednom oni koji uzimaju mimo Allaha zastitnike dok drugi put se spominje oni koji uzimaju mimo Njega(Allaha) zastitnike u ajetu 39:3.

Astronomske cinjenice povezane sa brojcanim cudima u Kuranu


24. Rijec Dan u jednostavnoj formi (YEWM) u jednini spomenuto je u Kuranu 365 puta, isto toliko ima dana u jednoj solarnoj godini. 25. Rijec Mjesec (Shahr) u jednini spomenuto 12 puta u Kuranu, isto toliko ima Mjeseci u jednoj godini. 26. Rijec Godina/Godine (Sinat, Sinin) spomenuto 19 puta, upravo toliko ima metonicki ciklus, a to je kad zemlja-mjesec-sunce se nalaze na istoj poziciji svako 19 godina, to jeste sunce, zemlja i mjesec budu u liniji jedno sa drugim. Lunarnih kalendar ima 7 prijestupnih i 12 regularnih godina, u jednini je spomenuto 7 godina, a u mnozini 12 godina. Jos jedna interesantna cinjenica jeste da su sunce i mjesec spomenuti zajedno 19 puta , a zadnji put su spomenuti ovdje 75:9 i Sunce i Mjesec spoje Iako ovaj ajet govori o nastupu Sudnjeg dana, kao da je Allah programirao brojcano neke naucne cinjenice sa ajetima u Kuranu, pa da zadnji, devetnesti ajet bude i Sunce i mjesec spoje nakon 19 godina dodju dodju na istu poziciju sa zemljom. 27. Allah kaze: 53:9. blizu koliko dva luka ili blie ( Sura Zvijezda Ajet 9) 53:49 i da je On Sirijusa Gospodar,-(Sura Zvijezda Ajet 49)

Dva luka naprave Sirius A i B u svojoj putanji oko svog gravitacijskog polja Zvijezda Sirijus je bipolarni sistem zvijezda, tj. dvije zvijezde, Sirius A i Sirius B koje kruze okolo svog gravitacijskog polja. Nalazi se 8,5 svjetlosnih godina od zemlje. Sto je interesantno da Sirius A i B okruze oko svog gravitacijskog polja tek nakon 49.9 godina , i tokom tih kruzenja naprave dva luka dok putuju svojim

putanjama. Gore dva navedana ajeta, ajet 49 i 9 kao da upucuju na njihovo kruzenje tokom 49.9 godina i naprave dva luka. Sirijus A se moze vidjeti golom okom dok Sirijus B se nemoze vidjeti bez teleskopa. 28. Rijec Mjesec (Qamar, Hilal) je pomenut 27 puta kao Qamar, a jedan put kao Hilal(polumjesec) , ukupno 28 puta. Mjesecu treba 28 dana da obidje Zemlju. 29. Zidovski praznik Sabat je sedmi dan u sedmici, spomenut u Kuranu 7 puta.

Druge interesantne cinjenice u Kuranu:


30. Rijec Noc(Lejl), je spomenuta 92 puta u Kuranu, Sura Noc je 92 sura po redu u Kuranu 31. Rijec boje u mnozini se spominje u Kuranu 7 puta, u bojama duge poslije kise nalazi se 7 boja.

32. U suri 18 u ajetu 9 pocinje prica o mladicima u pecini pa traje sve do ajeta 26, u ajetu 25 se spominje da su ostali 309 godina u pecini, od pocetka price pa sve do rijeci 309 ima upravo 309 rijeci. 33. Sura mravi je 27 sura, ima 93 ajeta, pocinje sa dva slova, Ta Sin, (T S) Ako brojimo koliko puta je slovo T upotrijebljeno u rijecima ucijeloj suri, dobijemo 27 puta, ako brojimo koliko puta je upotrijebljeno slovo S dobijemo 93 puta, bas kao redoslijed sure 27 i broj ajeta 93. 34.

Rijec Grom je upotrijebljena u dva ajeta u Kuranu sa razlicitim tekstom, u ta dva ajeta je upotrijebljeno u svakom ajetu po 19 rijeci i 86 slova. Allah je spomenut po jedan put u obadva ajeta, sve do rijeci Allah u obadva ajeta ima 69 slova. 35. * Zelena boja spomenuta u Kuranu 8 puta, dzennet ima 8 vrata, zelena je boja odjece Dzenetlija. *Crna boja je spomenuta u Kuranu 7 puta, dzehennem je spomenut 77 puta, dzehennem ima 7 vrata/kapija, a boja vatre u dzehennemu je crna po hadisu poslanika Muhammed s.a.v.s.

36. Rijec Wasatan znaci srednji put, nalazi se u 143 ajetu suri bekare koja ima 286 ajeta. Tacno na sredini sure. 2:143. I tako smo vas uinili zajednicom (Wasatan)srednjom, da budete svjedoci protiv ljudi i bude Poslanik protiv vas svjedok Ovu rijec je Korkut preveo u pravedno a tacan prevod bi bio, zajednicom srednjeg puta. 37.
Rijec "Salatihim", njhovi namazi , se spominje u Kuranu 5 puta, isto toliko puta trebamo obaviti namaza u toku dana.

38.

Prevod sure Kewser: 108:1 Mi smo ti, uistinu Kewser dali, 108:2 zato se Gospodaru svome moli i kurban kolji, 108:3 onaj koji tebe mrzi sigurno de on bez spomena ostati. Kad citamo prevod sure Kevser nevidimo nikakve stvari sto covjek nije mogao u to vrijeme napisati kao naprimjer neke naucne cinjenice koja moderna tehnologija otkrije 1400 godina poslije, predkazivanja o buducim dogadjajima koji se ostvare u buducnosti itd Allah kaze: 2:23. A ako sumnjate u ono to objavljujemo robu Svome(Muhammedu), nainite vi jednu suru slinu objavljenim njemu, a pozovite i boanstva vaa, osim Allaha, ako istinu govorite. 24. Pa ako ne uinite, a nedete uiniti, onda se uvajte vatre za nevjernike pripremljene, ije de gorivo biti ljudi i kamenje.

Mozda se neko zapita poslije ovih ajeta sta je to tako specijalno sa surom Kevser pa da covjek nemoze uraditi jednu suru od 3 ajeta na jednostavnom jeziku. Ali kad detaljno pogledamo kako je ova sura od 3 ajeta konstruisana shvatamo zasto Allah izaziva covjecanstvo da naprave barem jednu suru ako sumnjaju da je Kuran od Allaha. Kod detaljne analize sure Kevser uocavamo sljedece: 1. Ima ukupno 10 rijeci 2. Svaki ajet sastavljen od 10 razlicitih slova 3. U cijeloj suri ima 10 slova koji su spomenuti samo jednom 4. Druga rijec u svakom ajetu zavrsava sa K, zadnja rijec u svakom ajetu zavrsava sa R, sto nam ukazuje na skladan i ritmican tekst. Ovo je najvjerovatnije samo povrsina sta se otkrilo u suri Kevser i sta jos u njoj ima od tajni samo Allah zna, a da nepricamo kakvih jos tajni se krije u cijelom Kuranu.

Programiranje Kurana sa brojem 7


39.

1. izmedju prvog i zadnjeg puta gdje se spominje broj 7 ima 77 sura, sto je djeljivo sa 7, 77=7x11. 2. izmedju prvog i zadnjeg puta gdje se spominje broj 7 ima 5649 ajeta, sto je djeljivo sa 7 , 5649= 7x 807 3. od pocetka sure 2 gdje se spominje prvi put 7 prodje 28 ajeta, sto je djeljivo sa 7, isto tako ima 28 ajeta do kraja sure 78 nakon sto se spomene broj 7 zadnji put u Kuranu, 28=7x4

38. Kad citamo suru Rahman, Allah ponavlja jedan ajet 31 put, a to je "Koju blagodat gospodara svoga poricete" Pocinje od ajeta 13 a zavrsava u ajetu 77 , nakon 31 put ponavljanja.Zasto Allah spominje toliko puta jedan te isti ajet umjesto jednom?? Dali se krije neko brojcano cudo u tome? U ovim ajetima se ponavlja jedan te isti ajet 13 16 18 21 23 25 28 30 32 34 36 38 40 42 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 1. ako ih spojimo dobijemo ogroman broj koji je djeljiv sa 7 77757371696765636159575553514947454240383634323028252321181613 2. ako ovaj broj naopako napisemo opet je djeljiv sa 7 31618112325282032343638304245474941535557595163656769617375777 A zasto bas 31 put da se spominje, zasto ne 30 ili 32 puta 3. ako sastavimo sve brojeve od 1 do 31 dobijemo broj koji je djeljiv sa 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 znaci ovaj broj je djeljiv sa 7 31302928272625242322212019181716151413121110987654321 isto tako okrenemo naopako ipak je djeljiv i dalje sa 7 12345678901112131415161718191021222324252627282920313 dali je ovo slucajnost? ako dodamo jos jedan ajet pa bude 32 ukupno 3231302928272625242322212019181716151413121110987654321 onda vise nije djeljiv sa 7 ako oduzmemo jedan ajet pa bude 30 --302928272625242322212019181716151413121110987654321 ni ovaj vise nije djeljiv sa 7, znaci mora biti 31 ajet da bi bio djeljiv sa 7, isto tako tacni brojevi ajeta moraju biti gdje se spominje "Koju blagodat gospodara svoga poricete"

40.

Sura Nuh je 71 sura u Kuranu, ima 28 ajeta.


*43 puta je spomenut Nuh u Kuranu. *28 sura spominje Nuha imenom. *43 sura poslije sure Nuh ne spominje Nuha *43 sure prije sure Nuh ne spominje Nuha *28 ajeta ima sura Nuh 41.

71-28=43

Sura Pcela je 16 sura u Kuranu.


*Muska pcela ima 16 kromozoma, zenska pcela ima 2 para po 16 kromozoma. *Jedini ajet gdje se spominje pcela je 68 ajet sura Pcela, sadrzi 16 razlicitih slova koji se ponavljaju. *Prodje 16 slova od pocetka ajeta pa do zadnjeg slova Pcela(L u rijeci Nahl) *Sura pcela ima 128 ajeta, a to je djeljivo sa 16, 16x8=128 * Ajet 68 ima 13 rijeci, ako pomnozimo to 13x68=884, sta je specijalno sa 884, od pocetka sure pa sve do rijeci Pcela ima 884 rijeci. *Ima 13 ajeta sa brojem 68 do ajeta 68, 13x68=884 42.

Sura Sedzda (32 sura u Kurnu, ima 30 ajeta)


*korjen rijeci Sedzda (S, DZ, D) koristi se u Kuranu 32 puta *Sedzda se spominje u Suri Sedzda jedan put u ajetu 15 ima upravo 15 rijeci, toliko puta vjernici moraju da urade Sedzdi prilikom ucenja Kurana. *Ova sura ima 30 ajeta, rijec Sedzda se spominje u sredini u 15 ajetu, tacno na sredini kad su u pitanju ajeti 30=15x2, isto tako ako brojimo sve rijeci od pocetka ajeta pa sve do rijeci Sedzda , Sedzda je 186 rijec u suri, ako brojimo do kraja sure ima upravo 372 rijeci, 372=186x2. Znaci Rijec sedzda u suri Sedzda se nalazi tacno u sredini ajeta i u sredini sure.

43.

Rascjepljivanje mjeseca i let na mjesec 1969


Blii se as i Mjesec se raspolutio! (54:1) U ovom ajet Allah govori o najvecem vizuelnom cudu sto se desio za vrijeme poslanika a to je rasjepljenje mjeseca na dva dijela. Interesantna stvar jeste to sto je ovaj ajet brojcano povezan sa prvim letom ljudi na mjesec, znaci brojcano Allah povezuje najvece cudo sa mjesecom iz poslanikova vremena sa nasim najvecim cudom sa mjescom a to je sto je ljudska noga krocila na mjesecevo tlo. Rije ekka, koju smo preveli sa raspolutiti. Pored znaenja razdijeliti na dvoje, arapska rije akka ima i znaenja kao to su kopati, orati zemlju. Mi obilno kiu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo. (80:25-26) Kao to vidimo iz sure Abasa, promjene koje voda ini po tlu iskazane su rijeju ekka. Jeda n od najbitnijih detalja prilikom prvog odlaska na Mjesec jeste uzimanje uzoraka sa njegove povrine. Prvi put u povijesti ovjek je kopao po povrini Mjeseca. Mogue je da se rije ekka odnosi upravo na ovo. Ovaj dogaaj je ujedno i nagovjetaj pribliavanja Sudnjeg dana. Muhammed, a. s., bio je posljednji vjerovjesnik i njegov dolazak inae nagovjetava blizinu Sudnjeg dana, a ovaj sluaj govori da se Sudnji dan jo blie primakao. Meutim, jedino Uzvieni Allah, d. ., zna pravo vrijeme Sudnjeg dana. Zanimljivo je da od prvog ajeta sure Al-Qamar, o kojem govorimo u ovom poglavlju, do kraja Kurana ima 1389 ajeta. Odlazak na Mjesec desio se 1389. godine po Hidri. Pored toga, zanimljiv je i trenutak polijetanja Apolla 11. Taj trenutak je: 1:54:01! Sura Al-Qamar, koju smo ovdje citirali, jeste 54. sura u Kuranu. A sluaj o kome govorimo spominje se u 1. ajetu, dakle: 54:01. dokaz kad je tacno Apollo 11 poletio sa mjeseca, informacije sa ove stranice: http://airandspace.si.edu/collections/imagery/apollo/as11/a11facts.htm Apollo facts: LM Departed Moon: July 21, 1969 17:54:01 UT (1:54:01 p.m. EDT) Sporedite broj ajeta 54:1 sa ovim (1:54:01), nakon 54 minute i 1 sekundu. Znaci do kraja Kurana ima 1389 ajeta. Odlazak na Mjesec desio se 1389. godine po Hidri a to je 1969 godina. Dokaz za to imate ovdje gdje mozete da konevrtirate hidzretske godine u greogorijanske godine http://www.iacad.gov.ae/en/pages/hijritogregorian.aspx Allah kaze u Kuranu: I Mjesecom punim, vi ete se, sigurno, penjati i prelaziti sa sloja na sloj! Pa ta im je, zato nee da vjeruju? (84:18-20)

44.

11 septembar
Dali je ovo predskazanje u ajetima o napadima na tornjeve u New Yorku 11 septermbra, iako su ajeti objavljeni povodom munaficko pravljenja dzamije za vrijeme poslanika, ajeti su na neki nacin prikopcani brojcano za buduce dogadjaje. Isto kao rasjepljenje mjeseca za vrijeme poslanika a to matematicki prikopcano za buduce slijetanje na mjesec 1969 godine. Sura 9, Dzuz/dio 11, ajeti 109-110 109. Da li je bolji onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na strahu od Allaha i u elji da mu se umili - ili onaj koji je temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale koja se nagnula, da se zajedno s njim u vatru dehennemsku srui? - A Allah nee ukazati na Pravi put narodu koji sam sebi nepravdu ini 110. Zgrada koju su oni sagradili stalno e unositi nemir u srca njihova, sve dok im srca ne popucaju. - A Allah sve zna i mudar je. znaci imamo 1. 9 sura, 9 mjesec 2. 11 dzuz/dio , 11 dan 3. 109 ajet, 109 unutrasnjih spratova je imao Juzni toranj, dok je 1 sprat bio vanjski na vrhu kao observatorija za turiste 4. 110 unutrasnjih spartova je imao sjeverni toranj 5. 109-110 ajeti su jedini ajeti koji govore o rusenju zgrada/gradjevina u cijelom Kuranu 6. Temelj zgrade svoje postavio na rub podlokane obale, tornjevi su bili jako blizu obale

Imamo 6 dodirnih tacaka koji se podudaraju, dali je Allah brojcano programirao buduce dogadjaje u Kuranu sami procijenite nakon ovih cinjenica.

45.

Simetricnost tekstova u Kuranu

Simetricnost Sure Jusuf


1.Jusuf sanja san 2.Njegova braca kuju zavjeru protiv njega 3.Vladareva zena pokusava da ga zavede 4.Njezine prijateljice pokusavaju da ga zavedu 5.Ubacen je u zatvor 6.Vladar sanja san 6.Vladarov san se tumaci 5.Jusuf pusten iz zatvora 4.Prijateljice vladareve zene priznaju 3.Vladareva zena priznaje 2.Njegova braca uce lekciju iz Jusufove zavjere protiv njih 1.Jusufov san se tumaci i ostvaruje Ovdje vidimo da je su prvih 6 tacaka problemi, dok drugih 6 tacaka rjesavanje tih problema.

46.

Latituda Mekke u Google Earth i Kuranu


Allah kaze: (2:125) I uinili smo Hram utoitem i sigurnim mjestom ljudima.* "Neka vam mjesto na kojem je stajao Ibrahim bude prostor iza koga dete namaz obavljati!" - I Ibrahimu i Ismailu smo naredili: "Hram Moj oistite za one koji ga budu obilazili, koji budu tu boravili i koji budu molitvu obavljali." Prvi put gdje se spominje Kaba je u ajetu 2:125, ako pogledamo latitudu gdje se kaba nalazi na karti u Google Earth, 21 stepen i 25 minuta. Latituda se moze isto napisati u procentima 25/60=0,42 -> 42% , onda dobijemo 21 stepen i 42 minute, pogledajmo sta taj ajet kaze Allah kaze:

(2:142) Neki ljudi kratke pameti redi de: "ta ih je odvratilo od Kible njihove prema kojoj su se
okretali?" Reci: "Allahov je i istok i zapad; On ukazuje na Pravi put onome kome On hode." 47.

Zletni rez u ajetu 16:18


Zlatni rez je beskonacan broj, zbog toga se pise kao ratio 1,618 Allah kaze: (16:18). Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nedete ih nabrojati, - Allah, uistinu, prata i samilostan je Ovdje vidimo kako su Allahove blagodati toliko velike da ih nemozemo nabrojati, isto tako zlatni rez je beskoncan broj koji nemozemo nabrojati. Zlatni rez u brojevima sura i ajeta

*Dobijemo 57 parnih i 57 neparnih brojeva *Suma svih sura je isto kao suma svih neparnih brojeva 6555, dok je suma svih ajeta kao suma svih parnih brojeva 6236 *Ponavljajuce cifre iz tabele / Neponavljajuce cifre = 1,618 a to je zlatni rez u Kuranu.

Zlatni rez u poziciji Mekke u svijetu i u Kuranu Ako mjerimo u Google Earth koliko ima kilometara od sjevernog pola do Mekke dobijemo 7631.68 km, ako mjerimo u Google Earth koliko ima kilometara od juznog pola do Mekke dobijemo 12 348.32 km. Kad podijemo ovo dvoje dobijemo tacno zlatni rez 12348,32 / 7631,68 = 1,618.......

Isto tako je zlatni rez programiran u jedinom ajetu gdje se spominje staro ime Mekke (Bekka). 18+29=47 47/1,618=29,048=29 Vidimo da je Allah postavio rijec Bekka/Meka tacno na poziciju zlatnog reza u ajetu isto kao sto je Mekka na poziciji zlatnog reza na zemlji. 48.

Simetrija u Kuranu izmedju brojeva ajeta i sura


Imamo dva reda, red sura i red ajeta, Imamo 4 kategorije: par-par ,nepar-nepar, par-nepar,nepar-par Sura-Ajet, naprimjer prva sura fatiha ima 7 ajeta, spade u kategoriju (1-7) (nepar-nepar), dok druga sura ima 286, spade u kategoriju (par-par) jer su parni brojevi (2-286). Ako tako podijelimo Kuran dobit cemo simetricnu raspodijeljenost, 27-30-30-27

Sad podijelimo izmedju homogenih i nehomogenih sura Homogene sure su: Par-Par, Nepar-Nepar Nehomogene sure su: Par-Nepar, Nepar-Par Dobijemo 57 homogenih, 57 nehomogenih

Ako presijecemo Kuran na pola i vidimo kako su homogene i nehomogene sure rasporedjenje dobijemo sledece

Sure ciji su ajeti VECI nego redoslijed sure, raspodijeljeno izmedju parnih i neparnih brojeva 23-25-25-23

Sure ciji su ajeti MANJI nego redoslijed sure, raspodijeljeno izmedju parnih i neparnih brojeva 34-32-32-34

Redoslijed sure sto se nalaze medju ajetima, naprimjer sura 3 , imamo isto tako broj ajeta u suri Kevser , 3 ajeta. Raspodijeljeno na parne i neparne brojeve.

Redoslijed sure sto se NE-nalaze medju ajetima, naprimjer, Fatiha sura 1 , ni jedna sura nema toliko ajeta . Raspodijeljeno na parne i neparne brojeve.

Brojevi koji su djeljivi sa 2 ali ne i sa 3

Brojevi koji su djeljivi sa 3 ali ne i sa 2

Brojevi koji su nisu djeljivi ni sa 3 ni sa 2

Za vise informacija o simetricnosti izmedju brojeva ajeta i sura pogledajte na ovoj stranici http://www.symmetricbook.com/ Covjek koji uopste ne procita jednu rijec iz Kurana da samo pogleda kako su postavljene sure i njihovi ajeti moze da vidi da Kuran nije djelo ljudskih ruku. Kad bi samo izbacili jedan ajet ili dodali u cijelom Kuranu simetricnost Kurana bi bila unistena. Pa cak i da prebacimo jedan ajet iz prve sure Fatihe u drugu suru Bekare simtricnost Kurana bi nestala , tako da mora Kuran biti ovakav kakvog je Allah sacuvao da bude simetrican. Sa ovom simetricnosti mozemo dokazati sa naucnog stanovista da je Kuran sacuvan od Allaha kao sto Allah licno kaze u Kuranu 15:9 Mi Kuran objavljujemo i uistinu Mi smo njegovi uvari!

49.

Rijec Televizija

U Ajetu 17 u Suri 27 u Kuranu na arapskom mozemo da nadjemo slova koja sacinjavaju Televiziju u rijecima i ljudi i ptice.Ovo je jedina sura koja spominje teleportaciju materije ili prebacivanje slike na veliku razdaljinu koja je duga oko 2000 hiljade kilometara (tolika je bila razdaljina izmedju Jeruzalema gdje je bio Sulejman i Kraljice od Sabe u Jemenu). Slovo Elif moze da se koristi kao A, I, U, E. Allah kaze: 27:38. "O dostojanstvenici, ko de mi od vas donijeti njezin prijesto prije nego to oni dou da mi se pokore?". 27:39. "Ja de ti ga donijeti" - ree Ifrit, jedan od dina - "prije nego iz ove sjednice svoje ustane, ja sam za to snaan i pouzdan." 27:40. "A ja du ti ga donijeti" - ree onaj koji je uio iz Knjige - "prije nego to okom trepne." I kad Sulejman vidje da je prijesto ved pored njega postavljen, uzviknu: "Ovo je blagodat Gospodara moga, koji me iskuava da li du zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan - u svoju je korist zahvalan, a ko je nezahvalan - pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit. 50.

Rijec Retina u ajetu o vidu

35:8. Pa da li je onaj kome je uljepano zlo djela njegovog, pa ga vidi lijepim ...? Pa uistinu, Allah zabluuje koga hode, a upuduje koga hode. Zato nek ne ide dua tvoja zbog alosti nad njima. Uistinu, Allah je Znalac o onom to rade. Slova koja sacinjavaju rijec Retina mozemo naci u ajetu koji spominje gledanje. Retina je dio oka sto omogucuje da se prepozna svjetlo i raspoznavaju boje.

Mrenjaa (latinski. Retina) je unutranja ovojnica oka. Smjetena je na stranjem dijelu one jabuice i njezin je najvaniji dio. Sadri vidne delije, tapide i unjide koji pomau u prepoznavanju svjetla i raspoznavanju boja. Povezane su sa ivanim vlaknima koja se udruuju u vidni ivac. 51.

Planete Venera(Venus) i Mars

Ova slova se spominju jedno do drugog na 3 mjesta u Kuranu prvi put u ajetu 72 sura 8. Sledeci put kad se ista slova spominju jedno do drugog su u ajetu 3 u suri 11

Interesantna stvar jeste to da ima upravo 243 ajeta izmedju prve rijeci Venus i druge rijeci Venus, a znamo da Venus/Venera treba 243 dana da se okrene oko svoje ose.

3 ajeta do kraja sure 8, 129 ajeta sura 9, 109 ajeta sura 10 i 2 ajeta prije ajeta gdje se sledeci put spominje Venus (3+129+109+2)=243. Zadnji put kad se Venus spominje u gore navedenoj formaciji jeste u ajetu 17:7 , interesantna stvar jeste to da Venus/Venera ima nagib 177 stepeni, dok nasa zemlja ima nagib od 23 stepena a planeta Uran 97 stepeni.

Izvor: http://www.eso.org/public/outreach/eduoff/vt-2004/Background/Infol2/EIS-D3.html

Slova Mars jedno do drugog nalazimo u ajetima 44 i odmah opet nakon jednog ajeta u ajetu 45 u suri 23. Marsu treba samo 1 dan da se okrene oko svoje ose. 52.

Hallejeva Kometa

Kevkeb na arapskom je nebeski objekat, koristi se za planete, zvijezde itd. Ova slova jedna do drugog nalaze se samo u ajetu 76, sura 6. Hallejeva kometa ima putanju oko sunca koja je 76 godina isto kao broj ajeta, znaci svako 76 godina mozemo da vidimo Halejevu kometu sa nase planete.

53.

Neutron i proton

Slova NTRN (Neutronska cestica) nalazi se u ajetu 18:39, Neutron je tezi od elektrona 1,839 puta. Konsonante za neutron dobijemo iz dvije arapske rijeci IN TRN sto znaci Ako vidis. Neutron se spominje u ovoj formaciji samo jednom u cijelom Kuranu i nalazi se u ajetu gdje oznacava njegovu tezinu

naspram elektrona.

Posto arapi nemaju slovo P, koristi se slovo B. Konsonanti slova B(P) R T N se mogu naci dva ajeta prije Neutrona, u ajetu 18:37, Proton je tezi od elektrona 1,837 puta. Izvor: http://www.ehow.co.uk/info_7777671_atom-electron-neutron-proton.html Neutron Located in the nucleus of atoms, neutrons have mass slightly lower than those of protons. This indivisible particle gets its name for the fact that it has no electrical charge. It is 1,839 times the size in mass of an electron. Proton Elements get their atomic number based on the number of protons found in each atom. This indivisible particle in the nucleus of an atom carries a positive charge, referred to as "1" on the atomic weight scale. A proton has a mass 1,837 times greater than that of an electron.

54.

Petrol u tminama zemlje

U ajetu 59 sura 6 mozemo da vidimo slova koja sacinjavaju Petrol (benzin) a prije tih slova nalazimo rijeci U tminama zemlje. Petrol/nafta se vadi iz tmina zemlje.

55.

Slova DNA(DNK na bosanski) jedno do drugog se najvise puta spominju u cijelom Kuranu u ajetu 65 sura 18. Gregor Mendel je prvi pronasao DNA i publicirao svoj rad 1865 godine na zasjedanju Prirodnohistorijskog naunog drutva u Brnu. 1865 godina se podudara sa brojem sure i ajeta 18:65.

Jos jedna interesantna stvar da slova RNA jedna do drugog se spominju 7 puta u suri 18 isto toliko se puta spominje DNA u istoj suri. Vidimo da DNA i RNA prati jedna drugu kao isto kao sto ostale rijeci u Kuranu prate izmedju sebe kao covjek-zena, dunjaluk-ahiret, itd. Malo informacija o DNA/DNK-Dezoksiribonukleinska kiselina DNK/DNA - je materija specifina za svaku ivu jedinku na planeti. Ona je osnovna materija naslijea - prenoenja osobina sa roditelja na potomke. Smjetena je unutar delijskog jezgra u strukturnim jedinicama zvanim hromosomi. Na svakom od hromozoma se nalazi jedan specifian dio koji se naziva Gen. Svaki gen definie jednu od osobina kod ovjeka, koju je naslijedio od svojih roditelja. Ribonukleinska kiselina (RNK ili RNA skradenica od engl. Ribonucleic acid) je bioloki vaan tip molekula koji se sastoji od dugih kovalentno vezanih jedinicanukleotida. Svaki nukleotid se sastoji od nukleobaze, edera riboze i fosfata. RNK je veoma slina DNK, ali se od nje razlikuje u nekoliko vanih strukturnih detalja.

56.

Molekula hemoglobin(pronadjena 1840 godine) koja sadrzi zeljezo i oznaka za zeljezo Fe jedno do drugog samo na jednom mjestu u Kuranu sto je malo vjerovatno da je to moglo biti slucajno postavljeno. Napomena! Arapsko lovo
Allah kaze:

se moze koristiti kao j i kao i u rijecima.

21:37. ovjek je stvoren od urbe. Pokazadu Ja vama, doista, dokaze Svoje, zato Me ne pourujte! 41:53 Mi demo im pruati dokaze Nae u prostranstvima (svemirskim), a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kuran istina. A zar nije dovoljno to to je Gospodar tvoj o svemu obavijeten?

57.

Hemijski elementi u suri Zeljezo


Jedina sura element u Kuranu jeste sura Zeljezo, interesantna stvar jeste da mozemo da vidimo dosta ostalih oznaka hemijskih elemenata programirani u suri Zeljezo sa svojim atomskom masom i atomskim brojem elementa. Nezaboravite da ovi elementi nisubili pronadjeni za vrijeme objave Kurana, nego su pronadjeni zadnji 200-250 godina i nazvani imenima i oznakama koje sad imamo u periodicnom sistemu. Za provjeru elemenata , atomske mase i broja elemenata koristite ovu stranicu. Tabela hemijskim elemenata sa svojim oznakama, atomskim brojem i masom http://www.ptable.com/ Evo na koji nacin su programirale oznake u Kuranu:

Pri brojanju rijeci nije uzet veznik i kao rijec a mnogi arapski gramaticari ne uzimaju veznik i kao rijec nego uvijek racunaju uz rijec poslije. U knjizi o cudima broja 7 u Kuranu istrazivaca arapa AbdulDaem AlKaheel kaze se na stranici 36 da arapski gramaticari ne racunaju veznik i kao rijec nego je broje uz rijec ispred veznika pa ni mi nismo ovdje u brojcanim cudima prezentiranim u ovom dokumentu brojali veznik i kao rijec. U vecini slucajeva se brojevi od ili do prve oznake koja se pojavljuje u tekstu. S obzirom da ima mnogo hemijskih elemenata u suri Zeljezo prezentirat cemo nekoliko najupecatljivih primjera iz sure Zeljezo koja ima 29 ajeta. Element Radon Pronadjen 1900 godine od hemicara Friedrich E. Dorn. Slova Rn jedno do drugog se spominju samo jednom u Suri Zeljezo od pocetka ajeta pa do oznake Rn ima 86 slova a Radon ima hemijski broj 86.

Element Galium Pronadjen 1875 godine od hemicara Paul Emile Lecoqde Boisbaudran. Slova Ga se pojavljuju samo jednom u suri Zeljezo, od oznake Ga pa do kraja ajeta ima 69 slova, a Galium ima atomsku masu 69,723.

Element Zirkonium Pronadjen 1789 godine od Martin Heinrich Klaproth. Oznaka Zr se pojavljuje samo jednom u suri zeljezo, od pocetka ajeta pa do slova Zr ima 40 slova, Zirkonium je pod hemijski brojem 40.

Element Neodimium Pronadjen 1885 godine od Carl F. Auer von Welsbach. Oznaka Nd se pojavljuje samo jednom u suri Zeljezo, pocetka oznake Nd do kraja ajeta ima 60 slova, Neodimium je pod hemijskim brojem 60.

Element Magnesium Element Magnesium ima oznaku Mg, slova Mg se pojavljuju dva puta u suri Zeljezo u ajetu 20, od prvi rijeci gdje se spominje Mg do druge ima 12 rijeci, Magnesium je pod hemijskim brojem 12.

Element Kalium Pronadjen 1807 godine od Humphrey Davy. Prvi put kad se tvrdo K spominje je u drugom ajetu sure Zeljezo nakon 39 slova od pocetka ajeta, Kalium ima atomsku masu 39.

Element Flor Pronadjen 1886 godine od Henri Moissan. Prvi put kad se F pojavljuje u suri jeste nakon 9 slova, Flor je pod hemijskim brojem 9.

Element Argon Prvi put oznaka Ar se spominje u prvom ajetu, od oznake Ar pa do kraja ajeta ima 18 slova, Argon je pod hemijskim brojem 18.

Element Tantalum Pronadjen 1802 od Anders Ekberg. Prvi put kad se pojavljuje oznaka Ta je u 16 ajetu, od pocetka ajeta pa do Ta ima 73 slova, Tantalum je pod hemijskim brojem.

Element Bohrium Slova Bh sto je oznaka za Bohrium sami bez ikakvih slova prije Ili poslije se pojavljuju samo jednom u suri u ajetu 28. Od kraja ajeta pa do slova Bh ima 107 slova a to je atomska masa za Bohrium, od pocetka sure pa do rijeci Bh (Biha) ima 272 rijeci, Bohrium ima atomsku masom 272.

Ima jos hemijski elemanata u suri zeljezo ali mozemo sa zadovoljiti sa ovim gore prilozenim. Pronadjeno je pored gore nevedenih elementa jos hemijskih oznaka sa njihovim masama ili hemijskim brojem, a to su Bismut, Astatin, Nitrogen, Sumpor, Natrium, Hidrogen, Klor, Kripton, Licium, Nikel, Niobium, Rubidium,Samarium, Strotonium, Titanij, Vanadium.

Zakljucak:
Kad vidimo sva ova Kuranska brojcana cuda jasno nam bude zasto Allah daje izazov ljudima i dzinnima da sacine jedan ovakav Kuran, pa cak i da pomazu jedni drugima nebi mogli uraditi ovako nesto. Kad uzmemo u obzir da ajeti Kurana nisu imali brojeve na kraju ajeta za vrijeme poslanika, nego samo dekoraciju u obliku ruze shvatamo da nema nikakve sanse da su ljudi mogli uraditi jedan ovakav Kuran. Ako samo pogledamo oznake hemijskih elemenata i njihove pozicije u suri Zeljezo jasno nam bude da autor Kurana poznaje buducnost jer naziva hemijske elemente oznakama koje ce ljudi dati u buducnosti i ne samo to nego zna i tacnu atomsku masu i broj elementa u periodicnom sistemu pa ih postavlja na tacne pozicije.

Allah kaze: 2:23. A ako sumnjate u ono to objavljujemo robu Svome(Muhammedu), nainite vi jednu suru slinu objavljenim njemu, a pozovite i boanstva vaa, osim Allaha, ako istinu govorite. 24. Pa ako ne uinite, a nedete uiniti, onda se uvajte vatre za nevjernike pripremljene, ije de gorivo biti ljudi i kamenje. 17:88. Reci: "Kad bi se svi ljudi i dini udruili da saine jedan ovakav Kuran, oni, takav kao to je on, ne bi sainili, pa makar jedni drugima pomagali." Pri analiziranju ovih brojcanih cuda koristio se Kuranski pretrazivac Corpus Quran dostupan na internetu gdje je olaksao sortiranje i prebrojavanje trazenih rijeci. Za tacne pozicije odredjenih rijeci u ajetima imate ispisano na ovoj stranici. http://www.gawaher.com/topic/738769-numerical-miracles-in-the-quran-real-evidence/