You are on page 1of 108

YKSEK BENLNZ OLABLRSNZ RUHSAL BYME JALE GZER GRSOY Ruhsal Byme, bir grup insana, bir yl sreyle,

bir ders program olarak retilmitir. Kurs bittikten bir yl sonra, snf yeleri bu teknikleri kullanmalar ve ruhsal byme yolunu izlemeleri sonucunda hayatlarnda meydana gelen deiimleri birbirlerine aktarmak zere bir araya geldiler. Bu ruhsal bymenin onlara neler verdii hakkndaki beyanlarndan bazlarn paylamak istiyoruz. "Daha fazla sevin - inanlmaz sevin." "Artk yalnzlk hissetmiyorum, kendim olmaktan da korkmuyorum." "Beklentilerden kurtuldum - bu, tm ilikilerime olumlu bir deiim getirdi." "Kendini kabullenmenin ve kendini sevmenin yepyeni bir dzeyi." "Her eyin hayatma mcadelesiz, kolayca gelmesine izin verebileceimi idrak ettim." "Huzur ve btnlk duygusu." "Tutku - yaam tutkusu!" "Kendimi daha sk olarak berrak ve geniler hissediyorum.' "Hayatmda bir anlam ve bir ama olduunu hissediyorum." "Bu beni kendim olma ve kendi dorumu syleme yolunda glendirdi." "Keyif- nceden hi olmadm kadar keyifliyim." "Daha byk bir bir'lik duygusu, daha byk toplumsallk duygusu ve bakalarndan gelen daha byk destek." "imdi fark ediyorum ki daima ruhsal byme yolunda bulunduum halde, bunun bilincinde deilmiim." "Artk hi iim sklmyor!" "nceden olmad kadar ok frsat ve seim olana var." "Sonunda yuvaya dnyormuum gibi bir duygu. Olaylar ok daha anlaml, makul ve sorularma yantlar buluyorum." "Artan bir isel bili duygusu; fsltlar imdi daha glendiler." "Bana, insanlarn, alacaklar dersleri engellemek yerine, onlarn kendileri olmalarna izin verme ve kendi derslerini alarak glenmelerine olanak verme cesaretini verdi." "Karma kan dersleri ve zorluklar artk engel olarak deil, fakat gelimemi kolaylatracak ve hzlandracak bir yakt gibi gryorum." Ruhsal Byme YKSEK BENLNZ OLABLRSNZ Sanaya Roman ORN'N MEDYUMU eviren: Jale Gizer Grsoy Kitabn Orijinal Ad: Spiritual Growth Bu Kitabn Trkiye'deki Yayn Haklar Akaa Yayn ve Datm Ltd. ti. tarafndan H. J. Kramer Inc.'den satn alnmtr Bask: zal Matbaas Tel: 520 60 58 Kapak Basks: Santra Ajans Tel: 612 11 14 Kapak Dzeni: Akaa AKAA YAYIN VE DAITIM LTD. T. stikll Caddesi Mis Sokak No:6/4 Beyolu/stanbul Tel: 249 20 15 - 251 91 46 stanbul, Mart 1995 NDEKLER nsz ...... 9 Giri: Dnya Deiiyor ......... 15 YUKARIYA ULAMAK 1 Yksek Benliiniz Olmak............................................. 25 2 Ik le Yaratmak ...... 35 3 Evrensel Zihinle Balant Kurmak.............................. 46 4 Yksek rade le Balant Kurmak............................. 58 5 Byk Tabloyu Grmek: gr ve Vahiyler Almak.... 69 6 sel Katlarn Farkna Varmak................................... 80 7 Daha Yksek Bilin Haline Gei................................ 92 E AILMAK

8 Titreiminizi Ykseltmek............................................ 103 9 Duygularnz Yattrmak........................................... 112 10 Hayrnza Olana zin Vermek...................................... 125 11 Bymenizi Hzlandrmak........................................... 135 12 Realitenizi Semek: Olas Gelecekler Yaratmak........ 147 13 Boluktan Gei ....... 157 14 Zaman Geniletmek ve Daraltmak............................. 167 DIA DORU GENLEMEK 15 Bir Ik Kayna Haline Gelmek.................................. 181 16 Hizmet Yoluyla Aydnlanmak...................................... 191 17 llzyon Perdelerini Kaldrmak................................... 205 18 Yksek Benliiniz Olarak letiim Kurmak............... 215 19 radenin Doru Kullanm............................................ 226 20 Baszlk ........ 238 21 Geirgen Olmak......................' ...... 250 Sonsz: Vizyon ........ 261 Ia douunuza. Orin TEEKKR Sevgisi, rehberlii ve bilgelii ile beni hayatmn her vechesinde glendirmi ve Yksek Benliim'le balant kurmama yardm etmi olan Orin'e. Hayatma pek ok sevgi, anlay ve ruhsal byme hazinesi katm olan Duane Packer'e ve onun rehber varl DaBen'e teekkr etmek istiyorum. DaBen, felsefi konularn ar duru hale getirilmesi (rafineletirilmesi) ve enerji tekniklerinin gelitirilmesi yolunda Orin ile saatler sren saysz syleilerde bulunmutur. Duane'ye, benimle yapt btn enerji almalar iin, daha yksek enerji hallerine nasl ulalacan rettii iin, durugr yeteneimi at iin, k bedenimi gelitirdii iin kranlarm sunuyorum. Duane'ye ayrca, Orin ile ve benimle saatler geirerek ve Orin'e bu kitapla ilgili sorular sorarak, bylece bize deerli bir gr ve yorum vermi olduu iin teekkr etmek istiyorum. O ve DaBen bu kitaba ve hayatma ok k katmlardr. Bu kitap, kk bir gruba, bir yl iinde verilmi derslerin notlarndan meydana getirilmitir. Bu derslere devam eden yeler bu prensipleri uygulamak suretiyle hayatlarnda birok harikulade sonu almlardr; onlarn yorumlar da ok deerli olmutur. Bu kitaptaki blmlere odaklanmada yardmc olan sizleri teekkrle anmak istiyorum: Ed Al-pern, Amerinde Alpern, Marianne Anderson, Mary Beth Brown, Rosemary Crane, Dona Crowder, Wendy Grace, CaRiisal'Byme rol Hawkinson, Roberta Health, Colleen Hicks, Sandy Hob-son, Sylvia Larson, Trudie London, Mary Path Mahan, Sara McJunkin, Patricia Noli, Jill O'Hara, Eva Rosa, Jan Shelley ve Leah Warren. Orin celselerinin kitap haline getirilmesine katkda bulunanlara da teekkr etmek istiyorum: Elaine Ratner'e harikulade editrl ve nerileri iin; Linda Merrill'e editr yardmcl iin; Hal ve Linda Kramer'e, kendileri ile almak harikulade idi, drst yaama rnei oluturduklar ve Orin'in ve DaBen'in almalarna destek verdikleri iin. Deni Laws'a, Orin'in celselerini banttan yazya dkt iin; David Duty'ye, mkemmel kitap tasarm iin ve Judith Cornell'e de, hazrlad gzel kapak iin. Georgio Schroer'e i yerini ynetme konusunda severek verdii hizmet ve gelimek iin gsterdii istekten dolay teekkr etmek isterim. Hayatma ok k katm olan sizlere teekkr etmek istiyorum: Yeenlerim John, Elise, Mary, Tabatha, Heather ve Justin'e; annem ve babam Shirley ve Court Smith'e; amcam Otto Brown'a, Rob Roman'a; kardelerim Debra, Patricia, David ve Robert'e; arkadam LaUna Huffness'e. Bizim ve bakalarnn hayatlarna ok k katm olan tm seminer asistanlarmza, adlarn nceden andklarmzn yan sra, Sandy Chapin'e, Cindy Haupert'e, Judy Heckerman'a, Johanna Holmes'a, Rhonda Holt'a, Rikki Kirztner'e, Joanne Marsau'ya, Tom Oliver'e, Nina Page'e, Shirley Runco'ya, Phillip Weber'e, Cheryle Winn'e teekkr etmek isterim. ok zel bir kpek olan Comet'e o harika arkadal ve Shasta Da'nda birlikte yaptmz uzun yryler iin, ve onu cmerte paylam olan sahipleri Sue, Rich ve Shan-non'a da teekkr etmek isterim.

Ve yeni a kitaplarn bulunduran kitabevlerine de, bu harikulade hizmetleri ile insanlarn daha yksek potansiyellerine ulamalanna kakda bulunduklan ve Orin'in ve DaBen'in eserlerini destekledikleri iin kranlanm sunuyorum. 8 ONSOZ Bir ruhsal rehber ve retmen olan Orin'e on yl akn bir zamandan beri kanallk (medyumluk) etmekteyim. O bize, bir k varlk olduunu ve biz byk bir deiim ve uyan srecinden gemekte olduumuz iin burada bulunduunu sylyor. O, bizim Yksek Benliklerimizle ayn boyutta bulunduunu ve amacnn ksmen de, Yksek Benlii-miz'i, dnya hayatmzda tezahr ettirmemize yardm etmek olduunu sylyor. Orin'i daima ok bilge ve efkatli bir varlk olarak tandm. Onun bana ve bakalarna tleri kendi Yksek Benli-imiz'le ve i bilgeliimizle balant kurmamzda bize yardmc oluyor. Ben Orin'e kanallk ettiim zaman, meditas-yona benzer bir skn hali iinde olurum ve o zaman onun benim araclmla akp gelen rehberliinin bilincindeyimdir. Onun rehberliini, benim dncelerimin yan sra akp gelen bir dnceler rma olarak alglarm ve onunla iki farkl bilin akmna sahip olduumuzun da farkmdaymdr. Kanallk ettiim srada kendimi k banyosu yapyormu gibi hissederim; inanlmaz bir sevgi ve anlay duygusu vardr. Orin'in szleri, benim deneyimlediklerimin bir paras imi gibi grnr; O'nun szleri ile aktarlan yle bir duygu, grnt ve aydnlanma zenginlii vardr ki, bu tarif tesidir. Bu zenginlii, kitab okurken kendiniz de hissedebilirsiniz. Orin'in bize t Eylediine gre, o bu cmleleri sizin solunuRuhsal'Byme munuzu geniletecek, bylece daha yksek bilin haline gemenizi salayacak ritimlerde oluturmutur. Bu durumda siz Yksek Benliiniz'le daha sk balantda olursunuz ve okumakta olduunuz bilgilerin tesine geen vizyonlar, i bilgisi ve duygular alabilirsiniz. Orin, bize yalnzca doruluunu varlmzn en derin yerinde hissettiimiz bilgileri kabul etmemizi, byle olmayan herhangi bilgiyi ise bir kenara brakmamz hatrlatr. Bu kitaptaki bilgiler Orin tarafndan, nce kk bir renci grubuna, ruhsal byme hakknda daha ok ey renmemize, bymemizi hzlandrmamza ve mcadeleden ok, sevinle bymemize yardmc olmak zere verilmitir. Orin bize bu bilgiyi vermi ve rehberlik altnda meditasyon, enerji teknikleri ve solunum almalar yoluyla daha yksek bilin hallerine nasl geeceimizi retmitir. O zamandan beri, bu kitapta verilmi olan teknikleri kullanmak iin birok frsatmz oldu. Onlar bize birok olumlu sonu getirdiler. Hepimiz ruhsal bymemizde dev bir adm attmz ve hayatlarmzda harikulade deiimler geirdiimizi hissediyoruz. Daha yksek lemlere ait bilgi ve teknikleri kullanarak, nceden bize mucize gibi grnebilecek olan birok eyi yaratabiliyoruz. Bugn biz bu ilemleri hemen hemen otomatik olarak kullanyoruz, nk onlar tamamen normal grnyorlar. ou zaman bu tekniklerin etkisini olaan kabul ediyor ve bir zamanlar ileri bundan baka trl yapm olduumuzu unutuyoruz. Snfta, k gcne bavurarak, zor durumlar iyi ynde deitirdik. Geirgen hale gelmeyi ve bakalarnn enerjilerinin iimizden gemelerine izin vermeyi rendik. Yksek Benliklerimiz'den bilgece tler aldk ve eski kalplara bilgece yaklamn yeni yollarn bulduk. Hayatlarmzn byk tablosunu daha berrak bir biimde grdk ve yce amalarmz hakknda ve kim olduumuz hakknda yeni bilgiler kazandk. Ruhsal bymenin, dndmzden ok daha dllendirici ve keyif verici olduunu kefettik. Orin, bu derslerde verilen bilgilerin bu kitaba temel ola10 nsz can ve onu okuyacak olan her birinizden tek tek haberdar olduunu syledi. Onun realitesinde zaman ve mekn yoktur. O bizlerle konuurken ayn zamanda sizinle de konumakta olduunu bize fark ettirdi. Dersler srasnda, bizim sizlerle balant kurmak iin zaman harcamamz, kalplerimizden sizin

kalplerinize uzanan k huzmeleri imgelememizi, sizleri zaman ve mekn snrlar tesinde, snf arkadalarmz olarak selamlamamz salad. Orin ve ben bu ders notlarn dzenleyip bu kitab bir araya getirirken, O beni sk sk durdurur ve benim araclmla size enerji yaynlard. imde muazzam bir sevgi ak duyardm ve bu enerji bedenimi terk edip gittiinde, onun bir yerlerde bir kimseye ulatn hissederdim. Kimi zamanlar da, biz bu kitap stnde alyorken, Orin, bir grup olarak, hepinize gnlmden sevgi gndermemi istemitir. O benden, bizi, birbirini seven, benzer dnceler tayan, birbirine bal varlklarn oluturduu, isel balantlar yoluyla birbirine yardmc olan bir topluluk olarak imgelememi isterdi. O der ki, byme ve tekml halinde olan hepimiz, bir grup olarak muazzam miktarda bir k retmekteyiz ki bu da bakalarnn uyanmalarna yardmc olan engin bir kaynak oluturmaktadr. Orin'in bana, ruhsal ynden bymem, yce yolumu kefetmem ve bir k kayna haline gelmem iin vermi olduu gereleri sizlerle paylamaktan sevin duyuyorum. Sonunda, ruhsal bymenin harikulade bir yolculuk olduunu fark ettim ve sizlere bu yolda yol arkadalarm olarak hogel-diniz diyorum. Bu Kitab Nasl Kullanmal Bu bir ruhsal byme kursudur. Birinci blm, "Yukarya Ulamak", Yksek Benliiniz'le bir olma ve evrenin daha yksek gleri ile -Evrensel Zihin'le, Yksek irade ile ve canl bir varlk olan kla- balant kurma hakkndadr. 11 %uhsai 'Byme kinci Blm, "e Almak", gnlnz amak suretiyle varlnzn tm blmleri arasnda birlii yaratmak hakkndadr. Siz kendinizi daha ok sevmeyi, hayatnza daha iyi eylerin girmesine olanak vermeyi, duygularnz yattrmay, bolukta yaamay, istediiniz realiteyi semeyi ve "zamandeneyiminizi" deitirmeyi renebilirsiniz. nc Blm, "Da Doru Genilemek"de, fiziksel katta tm hayat ile birlik ve btnl yaratmay ve bir k kayna haline gelmeyi reneceksiniz. Kim olduunuz, yce amacnz ve iinizi bir hizmet halinde da aktarma yoluyla nasl gelieceiniz hakknda daha ok ey renme frsatna sahip olacaksnz. Bakalarn glendirmeniz ve onlarn bilinlerini ykseltmeniz bizzat sizin daha da ykselmenize yardm edecektir. Orin, sizi adm adm ilerleyen bir ruhsal byme srecinden geirmek zere, kitapta yer alan her blmn sonunda baz meditasyonlar sundu. Bu meditasyonlar yaparken, sessizce oturun, onlar okuyun ve imgeleme gcnz kullann. Onlar gcnzn yettiince yksek bir bilin ve konsantrasyon hali iinde uygulayn. Bir deiim hissettiiniz zaman bunun farknda olun, nk bu meditasyonlar sizin enerjinizi deitirip ykseltmek zere tasarlanmlardr. Meditasyonun sizden istedii eyi yapmakta olduunuzu varsayn ve Yksek Benliiniz'den zihninize bir rehberlik olarak akp gelen imgeleri, dnceleri ve fikirleri kullann. Biz sizi zel baz deneyimlere ulatrabilmek iin baz tasvirler ve semboller kullandk. Bu tasvirleri kendi i deneyiminizi glendirmesi bakmndan uygun greceiniz ekilde kullann veya deitirin, nk arzulanan halin hissedilmesi, sizi bu hale ulatrmak iin kullandmz imgelerden daha nemlidir. Her bir meditasyonu okuduka, yukars ile balant kurmak, tekmlnz gerekletirmek ve bakalar iin bir k kayna haline gelmek iin gerekli gereleri kazanmakta olacaksnz. Bu ilemleri zihnen yapabilirsiniz, bir arkadanzdan onlar size okumasn isteyebilir ya da bir teybe oku12 nsz yarak tekrar dinleyebilirsiniz. Siz kendi Yksek Benliiniz haline gelirken ve daha byk potansiyelinize alrken, Orin ve ben size sevgilerimizi gnderiyoruz. Sanaya 13 Giri: Dnya Deiiyor Orin'den Selamlar! Siz dramatik ve heyecan verici bir zamana giriyorsunuz. Dokunduu her yaam deitiren bir enerji dalgas galaksinizin iinden geiyor. Bu dalga, enerjinin

ve maddenin doasn deitirerek tm madde lemini yksek bir titreime geirmekte. Bu enerji dnya katna henz yeni yeni girmekte olmasna ramen, n bu daha yksek titreiminin etkilerini imdiden hissetmekte olabilirsiniz. Daha fazla i-grler kazanmakta, psiik ve telepatik deneyimleri daha sk yaamakta ve hayatnzn amacn bilmek ve onu eyleme geirmek iin daha derin bir ihtiya duymakta olabilirsiniz. Daha az zamannz ve yaplacak daha ok iiniz olduunu hissedebilirsiniz, nk bu gelen dalga zamann doasn da deitirmekte. Bazlarmz size bu zel zamanda yardm etmek zere rehberler olarak geldik. Biz bu enerji dalgas hakknda ok ey kefettik; onun k olduunu ve bilinli olduunu biliyoruz. Bu kla ibirlii iinde olmann ve onunla uyum iine girmenin tekml ve byme potansiyelini muazzam lde artrdn kefettik. Peygamberleriniz bu dalgann geliini nceden haber ver15 tysaC (Byme mislerdi ve sizin imdiki zamannzda gerekleecek olan byk deiim (transformasyon) dncesinin tohumlar, buna sizi hazrlamak zere daha o zamanlarda ekilmitir. Kimi peygamberler bunu dnyada byk bir karkln meydana gelecei bir zaman blm olarak hissetmilerdir. Bylesi karklklarn olmas gerekmez; onlar doas bakmndan dk dzeyli dnce, duygu ve davranlarn terk edilerek, yerine daha yksek dnce, duygu ve davranlarn geirilmesi eklinde gerekleebilecek isel deiimleri simgelemektedirler. Siz bu k dalgasna binebilir ve nceden tanm olduunuza oranla ok daha byk bir sevin, huzur ve sevgiyi deneyimleyebilirsiniz. Bunu ruhsal bymenizi kucaklayarak, Yksek Benliiniz'le balant kurarak ve kla birlikte alarak yapn. nnzde beliren kk admlar tek tek atarak, doa ve yerkre ile uyum iinde byyn; o zaman" bu dalgann getirdii daha yksek titreimlerle uyum iine gireceksiniz. Siz bir k beden ina ediyorsunuz. Siz yeni bir varlk rk olmaya doru hzla ilerliyorsunuz. Bu yeni ve muazzam k ak nedeniyle, insan aura'snda bir k beden gelimektedir. Bu k bedenin ina ediliinde ilk aamalar kalp evresinde ve kalbin ve gsn biraz yukarsnda gereklemektedir. Bu blgede k bedeniniz ina edilirken gs meleri, skmalar, tkanklklar veya kalbinizde arpntlar hissedebilirsiniz. Bu yeni k dalgas, kalbinizi amanz ve "enerji" kalbiniz (enerji bedeninize ait kalp merkezi) ile fiziksel kalbinizi daha yksek bir titreim dzeyine ykseltmeniz iin sizi zorlamaktadr. Ik bedeniniz, sizin n yayan bir k kayna olmanza olanak veriyor. Yerkre nasl kendi manyetik alann srekli olarak retiyorsa, siz de k bedeninizi ina ettike, ykselmeniz iin hem size, hem bakalarna yardm edecek 16 giri olan ve ruhsal gc retecek ve yayacaksnz. Siz daha parlaklatka, besin maddelerine kar gitgide daha duyarl hale gelebilirsiniz. Belki de imdiden, beslenme tarznz deitirmek ya da yeni bir fiziksel salk dzeyi kazanmak iin bir arzu duymaktasnz, nk bedeniniz sizin daha ok tutmanza ve yaymanza olanak verecek deiimlere doru sizi ynlendiriyor. Siz k bedeninizi ina ettike, entelektel zihniniz hl gl olacaktr, fakat o sizin sezgisel zihninizle daha ok birleecektir (aklnz ve gnlnz bir olacaktr). Kendinizi, yaratc olan, varlnzn daha derin dzeylerine ulamanz iin sizi zorlayan eylere doru ekilir bulacaksnz. Btn yaamformlarma kar gitgide byyen bir ballk ve yaknlk hissedeceksiniz. Bunun olduunu, insanln, hayvan haklar ile ve vahi doann ve ormanlarn korunmas ile ilgili bilin uyannda imdiden grebiliyorsunuz. Sizler bir telepatik rk olmaya hazrlanyorsunuz ve hazrlnzn bir blm de birok baka realitenin farkna varmanzdr. Birok kaynaktan, srekli sel gibi akp gelen yeni bilgiler alyorsunuz. Bu, gereiniz, dorunuz olarak neyi kabul edeceinize karar verirken muhakeme ve ayrt etme niteliini

gelitirmenize yardmc olmaktadr. Telepatik bakmdan tamamen ak olduunuzda, farkndalk alannza giren eyleri seme yeteneine sahip olmay, kendi merkezinizde kalabilmeyi (dengenizi koruyabilmeyi) ve sizinkilerle uyum iinde olmayan gr ve inanlar fark edip, onlar dlama yeteneine sahip olmay isteyeceksiniz. Siz, k bedeninizi ina etmek ve maddeyi daha yksek bir titreime dntrmek iin buraya geldiniz. Siz bu dnme "ruhsal byme" diyorsunuz. Siz bydke, Yksek Benliiniz haline, bir k varlk haline gelirsiniz. Siz bydke, Yksek Benliiniz'in, yksek, sptil enerjisini maddeye aktaryor ve bu boyuttaki bilin potansiyelini dnme uratyorsunuz. 17 al'Byme ounuz enerjiye kar ok duyarlsnz. Duyarllnz, gelmekte olan daha yksek ve daha ince enerjileri hissetmenize, onlar ynetmenize ve onlarla ibirlii yapmanza olanak veriyor. Bu dalga, dnya katndan geerken, siz onun ileri ucunda, nc olarak ilerlemeye gnll oldunuz, bylece bymenin, kendinize ifa vermenin ve bakalarna, dalgann darbesini hissettikleri zaman yardm etmenin yollarn bulabilecektiniz. Herhalde fark etmisinizdir ki son birka yl iinde hzla gelimek, ok deiim geirmek ve birok yeni ey renmek zorunda kaldnz. Bu k dalgas kuvvetlendike, gitgide artan sayda insan, sizin imdiden deneyimlediiniz realiteye uyanmakta olacaklar. Onlar uyandka, siz bir retmen ye bir k kayna olmak iin daha ve daha ok frsatlar bulacaksnz. Daha yksek dzeydeki bilin, art arda dalgalar halinde geliyor. Dalgalardan her biri muazzam bir grup alm yaratacak, o dalga geri ekilirken de, her bir dalgay izleyen bir btnleme dnemi olacak. Her bir yksek titreim dalgas bir ncekinden daha byk olacak. Onun etkileri de daha belirgin ve nemli olacak, nk bunu deneyimleyebi-len insanlarn says artacak. Dier eylerin yan sra, bu dalga, ruhsal byme zerinde odaklanma ve daha yce amacnz kefetme arzunuzu artracak. Bu dalgalar, varlnzn daha yksek boyutlarn kefetmenize ve daha yksek bilin hallerine ulamanza yardm edecek. Bu yeni dalgalar ilk geldiklerinde iddetli bir alkant ve kargaa halinde hissedilebilirler; hayatnzda baz eyleri sarsp, bylece, daha yukarlara ulamanza olanak verecek deiiklikler yapmanza yol aabilirler. Her deiim olduunda, daha ok ykselmeniz ve Yksek Benliiniz'e ulamanz kolaylaacaktr.Yksek Benliinizle uyumlandnz zaman artk bu dalgalar geldiinde bir alkant hissetmeyeceksiniz, fakat onlarn gcn sizi ykseltmeleri ve hedeflerinize daha hzla ulatrmalar iin kullanabileceksiniz. 18 QT Birok insan balangta bu deiimleri reddedebilir, nk o deiimlerle btnlemek demek, hayat alglay ve yaay biimlerinde tam bir deiimi gze almak demektir. Kimileri bu yksek enerji ile baedemeyeceklerini hissederek, onun etkilerine kar duyarszlamak zere kendilerini ikiye ve uyuturucuya verebilirler. Kimileri eski'ye sarlabi-lir ve bunun daha byk bir mcadeleye mal olduunu grrler. Kimileri yeni davran biimlerine kuku ile eletirmek suretiyle diren gsterebilirler. Baz insanlar, almakta olduklar isel mesajlara kulak vermeden nce byk mcadeleler ve aclar yaamak zorunda kalrlar. Onlar almakta olduklar isel mesajlara uymak ve sevinle bymek iin herhangi bir noktada karar verebilirler. Bu yksek titreime kendini amamak ve onunla birlikte akmamak gitgide daha byk sonulara neden olacaktr. Eer hayatnzn bir alan tkanm, mutsuz veya yrmez haldeyse, o hayatnzn dier btn alanlarn etkileyecektir. Hayatnzn megul olmak istemediiniz alanlarn grmezden gelmek bundan byle ie yaramayacaktr. Eer iinizi sevmiyorsanz, bir iliki nedeniyle mutsuzsanz ya da sizi desteklemeyen bir evrede yayorsanz, bu sizin tm dier alanlardaki canllnz zayflatacak, evkinizi kracaktr. Bu yeni enerji dalgas, hayatnzn en az berrak ve en az uyumlu alanlarnda byk bir darbe etkisi yapacaktr. Bu yeni dalga hayatnza k katacaktr; ama sadece berraklk ve uyum bulunan alanlarda tutabilirsiniz. O ilemez halde

olan alanlar ise halledilmesi en nemli alanlar haline gelecektir ve bunlar halletmek size en byk gelimeyi getirecektir. Sizin bu k dalgas ile uyumlanmanz, sakin ve barl bir gei iin insanla ve dnyaya yardmc olacaktr. Kendi hayatnzdaki deiimleri kucaklay biiminiz, bymeyi gzetmeniz ve size artk hizmet etmeyen eylerin gitmesine izin vermeniz, insanln ve dnyann gidiini deitirecektir. Bu daha yksek titreim frekansna gei, strap ve karmaa yerine sevgi ve sevinle gerekletirilebilir. 19 sat'Byme Ik, gezegeniniz zerinde henz eit ekilde dalm deildir; o u anda sizin "g noktalar" dediiniz yerlere en gl biimde gelmektedir. O g noktalarndan dalgalar da doru gitgide genileyen etki halkalar halinde yaylmaktadr. G noktalar (merkezleri) dnyann her tarafnda, her kentte ve toplumda vardr. Siz onlar, stlerinde durduunuz zaman yukar ykselme yeteneinizin artndan (yerekimi etkisinin azalm gibi geliinden) tanyabilirsiniz. G noktalarnn gitgide byyen ve gitgide daha ok maddeyi etkileyen muazzam bir enerji a oluturduklarn gryoruz. Bu yeni enerjiler her ne kadar artmaktaysa da, onlar hl ok sptildirler (alglanmalar henz zordur). Medyumluk, meditasyon ve dier kendini-bili teknikleriyle farkmda-lm ok ince bir biimde ayarlam olanlarnz iin bu enerjiler daha fark edilebilir durumdadr. Bu yksek enerji dalgas iinde an be an kendinizi beslemeye ve sizi sevinli faaliyetlere ynlendiren isel drtlerinize uymaya ihtiya duyduunuzu greceksiniz. Siz bu enerjiyle beslendike, da alma ve bakalarna katkda bulunma arzunuz artacak. Yaklamakta olan yeni zamanlar, toplumla, ailenizle ve sevdiklerinizle olan balantlarnza eskisine oranla ok daha byk bir nem kazandracak. Siz, benzer anlayta olanlarla balant kurmak ve bir iletiim a oluturmak istediinizi fark edeceksiniz, nk birlikte alan insanlar pek ok ey baarabilecekler. nsanlk ok daha kapsayc ve ok daha grupyaamna-ynelik olacak. Siz daha imdiden, insanln, deiimler yaratmak amacyla kresel bar meditasyonlar yaparak, telepatik yoldan birlikte almalarnn ilk admlarna tank oldunuz. Milyonlarn bu ortak abas, imdiden birok insann ruhsal uyannda derin bir etki yaratt ve insanln ruhsal deiimini hzlandryor. imdi gezegeninize gelmekte olan bu titreim, ruhsal byme yolunda olanlarnza gemite deneyimlemi olduunuz eylerin hepsinden daha da uygun olacaktr. sel mesaj20 iri larmzm nerdii deiimleri yaptka siz, mesleinizde ilerleyeceksiniz, plnlarnz baarya ulaacak ve gerek hayrnza olan her neyi isterseniz onu alacaksnz. nemli olan artk istediinize sahip olma konusu deil, fakat talep ettiinizi gerekten isteyip istemediiniz konusudur -nk ona sahip olacaksnz. stedikleriniz gitgide daha hzla karnzda belirecektir, nk tezahr yasalar daha yksek boyutlardaki niteliklere brnmeye balyor. Daha yksek boyutlarda siz dndnz eyi annda deneyimlersiniz. Daha nce hibir zaman bu kadar ok yol, bu kadar ok olanak ve deneyimlemek istediiniz realiteyi bylesine seebilme olananz olmamtr. Bu yeni enerjilerin en nemli yan, onlarn sevin, gelime ve canllk konusunda sunduklar frsattr. Onlar, ok-boyutlu varlklar olduunuz gereine uyanmanza, insanln tekmlne ilikin daha byk plna ulamanza ve bu harikulade, heyecan verici deiim anda sizin oynamak zere geldiiniz kendi rolnz kefetmenize yardmc olacaklar. 21 Blm 1 Yukarya Ulamak Yksek Benliiniz Olmak Ik le Yaratmak Evrensel Zihinle Balant Kurmak

Yksek rade le Balant Kurmak Byk Tabloyu Grmek: gr ve Vahiyler Almak sel Katlarn Farkna Varmak Daha Yksek Bilin Haline Gei Yksek Benliiniz Olmak Siz ruhsal ynden byrken, harikulade bir kendini-kefetme yolculuundasmz. Evrenin gizemlerini gitgide daha ok anlayacak ve kiisel deiimin (transformasyonun) gerelerini reneceksiniz. Siz ykseldike, hayatnz abasz, kolay bir hal alabilir. htiyacnz olan her ey ihtiyacnz olduu anda size gelecek ve yaratc abalarnz size hayal edebileceiniz her eyin tesindeki sonular getirecek. Ruhsal byme, bilin kadar usuz bucaksz bir yolculuktur. Bu kitapta size, daha kolay ve daha keyifli gelimenize yardmc olacak gereleri, bilgiyi ve teknikleri vereceim. Bymenizin daha yksek enerji hallerinin direkt deneyimi ve Yksek Benliiniz'le balant yoluyla gerekleecei bir sonraki dzeye gemenizde, bu bilgi size yardmc olacak. "Ruhsal byme," benim tarifimce, sizin Yksek Benliiniz'le balant kurmanz ve Daha Yksek bir G ile -iteki ve dtaki Tanr, Btn-Olan ile- balant kurma yoluyla bymeniz anlamna gelir. Bu balant size canllk, salkl bir beden, sevecen dostlar, destekleyici bir evre ve dnyada bir deiim gerekletirebilme olana kazandracaktr. 25 RufsaL'Byme Ruhsal yol usuz bucaksz bir oyun ve derin bir isel sevin olabilir. Ruhsal byme size gnlk hayatnz baaryla srdrecek ve hayatnzn her alannda gitgide ykselen dzen, uyum, berraklk dzeyleri ve sevgi getirecek gereleri verir. Ruhsal byme, eer sevinli, huzurlu ve sevgi dolu bir hayat istiyorsanz, stnde odaklanabileceiniz tek en-nemli eydir. Siz ruhsal ynden bydke, hayatnzn daha byk tablosunu da grebileceksiniz. radenizi Yksek rade ile bir ettike, insanln tekml yolu ve o yol iindeki kendi yeriniz hakknda daha byk farkmdalk kazanacaksnz. Hayatnzn iini kefedecek ve onu gerekletirecek gereleri kazanacaksnz. Sizin hayatnzn ii insanlara, hayvanlar ve bitkiler lemine ve yerkrenin kendisine anlaml bir katkda bulunacak. Bu sizin seve seve yapmak istediiniz bir i olacak. Her zaman, sevdiiniz bir eyi yapabilirsiniz; iiniz sizin oyununuz olabilir. Daha yksek boyutlarnza kendinizi atnz zaman, illzyon perdelerini kaldrp, dnyay Yksek Benliiniz'in gzlerinden seyredebileceksiniz. fadenizi Yksek Benliiniz ile bir ederek, sylediiniz her eyde gerei ve sevgiyi dile getirebileceksiniz. Yksek Benliiniz'in ile birletike, zihniniz aydnlanacak ve duygularnz uyumlu olacak. Ruhsal byme, sevgi dolu ilikiler yaratmanzda size yardm edecek. Ruhsal ynden gelitike, insanlarla daha yksek dzeyde iliki kurabileceksiniz. Sizin geliiminiz, daha ok itimat duymanza, gnlnz ak tutmanza, yeni paylama ve yaknlk dzeylerine ulamanza olanak verecek. Sevdiklerinizle ilikileriniz daha derin ve anlaml hale gelecek. ounuzun birbirinizde aramakta olduunuz eyleri -efkati, anlay ve sevgiyince kendi Yksek Benliiniz'le 26 <yfsel<i'Ben(iiniz olan balantda bulacaksnz. Bu balant, kendinizi daha ok sevip, daha ok beslemenizi ve bakalar ile daha yksek ve daha sevecen biimde iliki kurabilmenizi salayacak. Yksek Benliiniz sizi koulsuz sever. Siz gelitike, kendinizi ve dostlarnz glendirmek iin nasl k gndereceinizi bileceksiniz. Siz enerjiyi hissetme yeteneinize o kadar ok gveneceksiniz ki gittiiniz her yerde kendinizi gvenlikte hissedeceksiniz. rehberliinizi ak seik iitecek ve ona uygun davranacaksnz. Her trdeki insann enerjisiyle kolayca uyum salayacaksnz. Olumsuz enerjiye geirgen olmay (bu enerjinin iinizden geip gitmesini salamay), hatta onu olumlu

enerjiye dntrmeyi reneceksiniz. Her gittiiniz yerde dosta glmsemeler, sevgi ve huzur bulacaksnz. Bilincin daha yksek dzeylerinde sptil enerjilerin daha ok farknda olacaksnz. Baka boyutlarn, yaam formlarnn ve insanlarn bedenlerini evreleyen aura'larm sptil titreimlerini hissetme, hatta grme yetenei kazanacaksnz. Durugr, telepati ve dier psiik yetenekleriniz -onlar her ne kadar birer ama olmayp, yalnzca geliiminiz iin kullanacanz aralar olsalar da- bu arada onlar da glenecekler. Fiziksel bedenlerinizde hzl ve olumlu deiimler yaratabileceksiniz ve kendinize ifa vermekte daha byk beceri kazanacaksnz. Korkularnz tmyle gemeyebilir, fakat bir korku ba-gsterdii zaman, buna daha byk bir korkuyla tepki vermeyeceksiniz artk. Onuri yerine, korkuya hitap edecek, ona sevgi gnderecek ve ona, ierdii mesajn ne olduunu soracaksnz. Yksek bir ruh hali iinde olmadnz zaman bunu derhal fark edecek ve sratle dengelenmi, merkezlenmi skn haline geri dnebileceksiniz. Ruhsal gelime, kiisel gelimeye benzer, bir tek byk farkla: siz ruhsal ynden gelitiiniz zaman daha yksek bir 27 RufsaL'Byme g ile balantda olursunuz ve bu balantnz geliiminizi glendirmek iin kullanrsnz. Bu daha yksek g -sizin Yksek Benliiniz ve Tanr/Btn-Olansizin kiilik benliinizle birlikte alr ve kendine-gven, kendini-sevme, berraklk ve dier nemli nitelikleri gelitirmesinde ona yardmc olur. Siz kiisel geliiminiz zerinde alr ve buna, balantda olduunuz daha yksek gc de eklerseniz, yolculuunuz daha neeli, hzl ve dntrc olur. Snrsz bir byme ve genileme olanana sahipsiniz. Aydnlanmak, tutmakta ve yaymakta ok usta olmak demektir. Aydnlanma, sizin ulaacanz ve orada gelimenizin sona erecei ve mkemmel hale gelmi olacanz bir yer deildir. Ne kadar ykseklere ulam olursanz olun, ulaabileceiniz daha ve daha yksek dzeyler bulunacaktr. Aydnlanm olmak demek, evrenizdeki tm enerjileri, evrenizdeki her eye berraklk, uyum ve k katacak bir biimde kullanacanz gerelere ve kaynaklara sahip olmanz demektir. Enerji srekli deiir ve benim ve benim boyutumda bulunan dierlerinin syleyebileceimiz kadaryla, mmkn olan tekmle bir snr yoktur. Siz belli bir tekml ve k dzeyine ulatnzda, artk dnyada yeniden enkarne olmamay seebilirsiniz, onun yerine size daha parlak bir varlk haline gelmeniz iin farkl frsatlar sunacak baka boyutlarda yaamay seebilirsiniz. Ya da, geri dnmek isteyebilirsiniz, nk siz bydke, daha ve daha byk katklarda bulunabilme yeteneiniz artar ve bakalarna hizmet yoluyla siz daha ok n yayar, daha parlak hale gelirsiniz. Aydnlanmaya gtren birok yol vardr. Sizin iin en sevin verici ve sizin deer llerinizle ayn izgide olan yolu sein. Siz bir zamanda bir yolu, bir baka zamanda bir baka yolu seebilirsiniz ya da eitli yollar ayn zamanda 28 deneyebilirsiniz. ekili duyduunuz disiplinlere ynelin; srf bakalar, tekml iin "doru" yolun o olduunu sylyorlar diye, size ekici gelmeyen bir yolu izlemek zorunda olduunuz duygusuna kaplmayn. Her biriniz kendinize zgsnz. Yksek Benliiniz'in sizi sizin iin en uygun srelere ynlendireceine gvenin. Ruhsal ynden bymek iin yapabileceiniz ilk eylerden biri, ruhsal byme ve imdiki tekml dzeyiniz hakknda edinmi bulunduunuz her trl nyargl (nceden edinilmi) fikirleri brakmaktr. Eer ruhsal ynden tekml etmi olsaydnz, gemi hayatlarnz hatrlamanz gerekirdi, saatler boyu meditasyon yapabilirdiniz, srekli vecit hali iinde yaardnz ve rnein bedeninizden ayrlabilmek veya yzlerce yl yaamak gibi insanst yetenekler kazanrdnz eklinde szler iitmi olabilirsiniz. Bymenizin belli aamalarnda bunlardan bazlar doal olarak ortaya kabilir ise de, yksek tekml derecelerine ulamak iin bu tr eyleri yapabilmek art deildir. Yksek tekml derecelerine ulam birok varlk gemi hayatlarn hatrlamaz, insanst yetenekler gstermez ya da gnlerini meditasyon yaparak geirmez. Siz

tekml etmi varlklar, insanl kalkndrma, bilinci ykseltme ve hizmet alanlarna daha ok k tama ilerinin yaplmas mmkn her yerde alrken bulacaksnz. Onlar hayatlarn birok pratik i yaparak ve birok olumlu sonu yaratarak geiriyorlar. Onlarn yaptklar eyler onlarn meditasyonu gibi i gryor ve ruhsal geliimleri iin onlara frsatlar salyor. Onlar bir yandan hizmet iinde da odaklanm olarak alrken, bir yandan da yukarya (ycelie) odaklanmay renmilerdir. Onlarn, daha yce amalarn baaryla yerine getirmek iin insanst yeteneklere gereksinimleri yoktur. 29 ${ufsa('Byme Ruhsal byme, Yksek Benliiniz haline gelme srecidir. Sizin Yksek Benliiniz gelien, dinamik bir yaam-gc bilincidir. O btn varlklarn ok-boyutlu bir bilin halinde bir olduu bir lemde yer alr. Gndelik bilinciniz, Yksek Benliiniz'in sizin fiziksel realitenizde yaayan bir vehe-sidir. Yksek Benliiniz size, bakalarn sevmeniz ve onlarla birlemeniz iin drtler gnderir. Yksek Benliiniz uyumu, dzeni ve bilir; bunlar hayatnza kattnz zaman, siz Yksek Benliiniz olarak hareket etmektesiniz demektir. Yksek Benliiniz, karlatnz zorluk ve mcadelelerle neden karlatnz bilir. Yksek Benliiniz, kimliinizin ta zdr ve sizin btn enkarnasyonlarnzm bilgi birikimini tamaktadr. O, sizin iinizdeki bilge retmendir. Yksek Benliiniz snr nedir bilmez ve sizin oynadnz herhangi bir rol ile bal deildir. Siz onun yksek titreimlerini bedeninize ve tm enerji sisteminize dahil ettike, o size ifa verebilir ve sizi tekml ettirebilir. Yksek Benliiniz sizinle, genelde, sezgileriniz ve duygularnz aracl ile konuur. O ayn zamanda garip rastlantlar ve zamanlamalar aracl ile de sizinle iletiim kurabilir -iitmek ihtiyacnda olduunuz herhangi bir mesaj insanlar, gazeteler, kitaplar, sinema filmleri vb. aracl ile size iletebilir. Yksek Benliiniz'le olan balantnz glendirdike, igrlerinizin, sezgilerinizin, ilhamnzn artna ve farkmdalnzn genileyiine tank olacaksnz. Yksek Benliiniz'le balant kurmak suretiyle, ruhsal bymenizde muazzam bir atlm kaydedebilirsiniz. Kimileriniz bu balanty, bilge bir danman veya retmenle konuup onun tlerini aldnz imgeleyerek kurmaya balarsnz. Biz, bundan bir sonraki adm, yani sizin Yksek Benliiniz olmanz konusunda alacaz. Siz, Yksek Benliiniz'in duygularn, dncelerini ve bilgeliini direkt ola30 rak deneyimlemeyi ve gitgide daha sk ekilde Yksek Benliiniz haline gelmeyi reneceksiniz; sonunda bu sizin daimi haliniz oluncaya dek. Siz her an Yksek Benliiniz olabilirsiniz. Yksek Benliiniz sizin genilemi, sevecen, bilge, efkatli benliinizdir. Yaptnz eye gnlden odaklandnz, kalpten konutuunuz ya da yaratc igrler aldnz zamanlarda siz zaten Yksek Benliiniz'siniz. Siz kla altnz, bakalarnn bilin ykseliine arac olduunuz ya da dnyada bir deiim yaratmak iin nasl hizmet vereceiniz konusunda younlatnz anlarda, ite o zaman Yksek Benliiniz'siniz. Bu, Yksek Benliiniz olarak yaamann nasl bir duygu olduunu tanmanza ve onun daha byk n hayatnzn btn alanlarna tamanza yardm edeceim. Siz Yksek Benliiniz olduunuz o anlar tandka, onlar daha ska hayatnza geirebileceksiniz. Ruhsal byme, sizin Yksek Benliiniz'le gitgide artan temaslarnzla ve O'nun, hayatnzn tm blmlerini ynetmesine izin vermenizle gerekleir. Ruhsal byme yoluna bir kez adm attnzda -siz olan (aslnz olan) o daha yce varl aramaya, renmeye, kefetmeye ve evrenin gizemlerini aa karmaya baladnzda- artk asla nceki gibi olmayacaksnz. Bir sre iin durabilir ya da yavalamaya karar verebilirsiniz, fakat bymenin sevincini bir kez tattktan sonra, uzun sre hareketsiz kalmay istemeyeceksiniz. ounuzun imdiden farknda olduunuz gibi, bu byme servenine bir kez adm attktan sonra, asla durmak istemeyebilirsiniz! 31

Yksek Benliiniz Olmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac,Yksek Benliiniz ile balant kurmanz ve Yksek Benliiniz'i kendiniz olarak hissetmenizi salamaktr. Btn meditasyonlar iin; sessizce oturun, zihninizi odaklayn, bedeninizi gevetin ve derin soluk almaya balayn. Sizi sakinletirecek ve ykseklere tayacak bir mzik de dinleyebilirsiniz. Meditasyon metinlerini kendi kendinize okuyarak, bir arkadanza okutarak ya da bir teyp bandna kaydedip, banttan dinleyerek meditasyon yapabilirsiniz. Size gelecek yantlar kaydetmek iin kalem kda ya da bir teybe ihtiyacnz olabilir. Admlar: 1. Gzleriniz ak veya kapal olarak oturun. Duruunuzu, rahat edebileceiniz bir ekilde ayarlayn, isterseniz ellerinizi iki yannza koyabilirsiniz. Birka derin soluk almakla balayn. 2. Ayak parmaklarnzdan balayarak, btn bedeninizin geveyip rahatladn imgeleyin. Ayaklarnza, baldrlarnza ve kalanza, sonra yukarya, karnnza ve srtnzn alt ksmna, gsnze, srtnzn st ksmna ve omuzlarnza doru ykselen bir' geveme ve rahatlama hissedin. Daha sonra kollarnz, ellerinizi, boynunuzu, banz ve yznz gevetin. enenizin ve gzlerinizin evresindeki kaslarn gevemesini salayn, kendinizi sakin, odaklanm ve fiziksel bakmdan rahat hissedinceye kadar buna srdrn. 3. Duruunuzu, omurganz boyunca enerjinizin daha ko32 yukgekjBe.nligin.iz OCma/^ layca akna olanak verecek ekilde ayarlayn. Diyaframnz ve karnnz, mmkn olduunca az hareket ettirerek, gsnzn st ksmn derin bir solukla birka defa doldurun; ne hissettiinize dikkat edin. imdi birka defa da karnnzdan soluk aln; bundan sonra hem gsnzden ve hem de karnnzdan birka defa soluk aln. 4. Derin bir solukla birlikte gsnzn st ksmn dorultun ve dik tutun, bylece omurganz daha diklesin. Bunu yaparken, banzn arka ksmn ve ensenizi de dorultarak dikletirin. Bu sizin duygu bedeninizde akclk yaratlmasna, kalp merkezinizi amaya ve daha yksek dzeyde dnmenize yardm edebilir. 5. imdi Yksek Benliinizle bulumaya hazrsnz. evrenizde bir halka halinde oturmu birok yksek varln arasna katlm olduunuzu hayal edin. Tm evrenizde huzur, sevin ve sevgi hissedin. Bu varlklar sizin Yksek Benliinizle bulumanza yardmc olmak zere buradalar. 6. Yksek Benliinizin, uzaktan size doru gelmeye baladn imgeleyin. Onu gzel, titreen, parlak bir k olarak hayal edebilirsiniz. Yksek Benliiniz'i selamlayn ve O'nu, daha yakma gelmesi iin davet edin. Zihnen, O'ndan kendisiyle daha gl bir balant kurabilmeniz iin size yardmc olmasn isteyin. Onun sevgisinin sizi saran ve kucaklayan n hissedin. Yksek Benliiniz'den size gelmekte olan k huzmelerini (hatlarn) hissedin. Bu k huzmeleri size dokunduka, titreiminizin ykseldiini hissedin. Yksek Benliiniz imdi sizinle birleip, bir oluyor. Molekllerinizin ve atomlarnzn O'nunla karp birletiini hissedin, sanki enerjinizin bir blmn geri alyormusunuz gibi. Brakn Yksek Benliiniz sizinle daha da ok bir olsun; tm enerji kalplarnz Yksek Benliinizin n ykleninceye kadar. imdi siz ve Yksek Benliiniz artk birsiniz. 7. Yksek Benliiniz olarak siz, bedeninizde daha byk bir enerji ak yaratmak zere, derince soluklann. Yksek Benliiniz olarak oturmak zere duruunuzu dzeltin. 33 %ufsal'Byme Yksek Benliiniz olarak, gveninizi ve bilgeliinizi gsterecek bir biimde omuzlarnz, gsnz dik tutun. Yksek Benliiniz olarak, nasl bir yz ifadesi tarsnz? 8. Rehberlik istediiniz bir durumu dnn. Yksek Benliiniz olarak siz, bu durum hakknda kendinize yol gstereceksiniz. Bilge bir retmen ve danman olduunuzu hayal edin. Bu durum hakknda kendinize nasl bir t verirdiniz? Yantlarnz yksek sesle sylemek ya da yazmak isteyebilirsiniz.

9. Yksek Benliiniz olarak, baka herhangi bir mesajnz var m, rnein ruhsal bymeniz, yce amacnz ya da herhangi bir ey hakknda? 10. Sizinle bir olduu iin Yksek Benliiniz'e teekkr edin ve istediiniz srece Yksek Benliiniz olarak oturun. Bu duruma "Yksek Benlik" hali diyeceim. Siz, "Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein," cmlesiyle balayan meditasyonlara, yukarda tarif edilen basamaklar kullanarak balayabilirsiniz. Bu "Yksek Benlik" halini daha ok deneyimledike, giderek, geleceiniz ve nemli kararlarnz hakknda sadece bu haldeyken dnmek isteyeceksiniz. Yksek Benlik halinize getike, hayatnz Yksek Benliiniz olarak yaamak iin gerekli ustalk ve yetenei de kazanacaksnz. 34 Ik ile Yaratmak Ik, evrendeki en byk glerden biridir. Siz annda herhangi bir yerde veya her yerde olabilen canl bir varlk olarak dnebilirsiniz. Ik, onun hakkndaki dncelerinize karlk verir. Ik bilinen tm evrenlerde mevcuttur, her ne kadar tam sizin evreninizdeki formu ile olmasa bile. Ik kudretli bir dntrc (transforme edici) gtr; ite bunun iindir ki evreniniz iinden gemekte olan k dalgas o kadar ok deiim yaratmaktadr. I, Yksek Benliiniz ile olan balantnz glendirmek zere kullanabilirsiniz. Siz enerjiyi deitirmesi, sizi ve sevdiklerinizi ifalandrmas iin a bavurabilirsiniz. Ik sizin titreiminizi ykseltebilir, olumlu dncelerinizi glendirebilir, kalbinizi aabilir. Siz onunla balant kurabilir, onun gcn amacnz ynnde harekete geirebilirsiniz ve tm evrenizde hayrlar yaratabilirsiniz. 35 'Ruhsal'Byme Ik gc her geen gn daha da kuvvetleniyor. Gezegeninizdeki k miktar kritik ktleye ulayor; k gleri her gn daha kuvvetleniyor. Bu demektir ki, yaptnz olumlu ve sevecen eyler, yle olmayanlara oranla daha etkili hale gelmektedir. Bu her zaman byle deildi. Uzak gemite, gezegeninizde k ge bu denli byk deildi. yi bir ey yaratmak, byk bir kararllk ve odaklanma gerektirirdi. Enerjiyi daha yksek bir dzeye dntrmek ok aba gerektirirdi. Ik gleri kuvvetlenmeye devam ettike, hayrnz ve ruhsal bymeniz ynnde atacanz en kk bir adm, sizi, gemite herhangi bir zamanda olduundan ok daha sratle, ok daha ileriye gtrecektir. In ne olduu ve onunla nasl balant kurulaca hakknda sizin sezgisel anlaynz, benim size verebileceim herhangi bir tariften ok daha nemlidir. Eer size, "Ikla balant kurun" desem, siz bunu nasl yapacanz igdsel olarak bileceksiniz, nk sizin Yksek Benliiniz daima k ile balantdadr. Siz dnnce, Yksek Benliinizle birlikte titremeye balarsnz. Siz dnmek suretiyle, hayatnza daha ok k getirebilirsiniz. Ik sizin onu dnmenize yant verir; siz onu dndnzde, o derhal size ekilir. Balangta kendinize ekmek, k yaymaktan daha kolaydr. I daha sk dnrseniz, kla dolacaksnz (arj olacaksnz), tm evrenizde parlak bir k beden ina etmi olacaksnz. Bedeniniz ne kadar ok k tutabilirse, titreiminiz o kadar yksek olur ve evrenizdeki enerjiyi daha yksek bir dzeye dntrme yeteneiniz de o kadar byk olur. Bir an durun ve kendinize arn. Parldayan bir k alayan altnda durduunuzu ve 36 bedeninizin ve aura'nzn gitgide daha parlak hale geldiini imgeleyin. Bedeninizin iinden akan hissedin. I yalnzca dnmek bile bedeninizi hcresel dzeyde canlandrp genletirecek ve enerjinizi artracaktr. Ik sizi bir st geliim dzeyine ykseltebilir ve deneyimlemekte olduklarnz dramatik bir biimde deitirebilir. Gn iinde birka dakika olsun, kla balant kurun -ite, arabada, evde ya da bir dkkanda. Ikla her balant kurduunuzda, kendinizle daha yksek lemler arasnda bir kpr ina etmektesiniz. Bu k kprsn ina ederken siz daha

parlaklaacak ve dnya katnda yapmakta olduunuz herhangi bir i zerinde daha etkin hale geleceksiniz. I kullanmann ok etkin bir yolu, evrenize, banzdan daha yukar ve ayaklarnzdan daha aaya kadar uzanan bir k kresi ya da kozas geirdiinizi imgelemektir. Bu blmn sonuna, bunu yapmanza yardmc olacak bir enerji meditasyonu ekledim. I koruyucu bir klf gibi deil fakat evrenizdeki her ejn titreimini ykselten, ylesine gl bir enerji olarak dnn. Bu imgeyi, iinizde bir kuvvet, uyum ve sevgi duygusu yaratmak iin kullann. Kendinizi kla kuattnz zaman, baz eyleri dta tutmak iin evrenize duvar rmek zorunda olmazsnz; sizin nz, evrenizdeki her eyi daha yksek bir titreime geirecektir. evrenizi k imgesiyle kuattnz zaman kendi titreiminizi ykseltmi olursunuz. Sizin yksek enerjiniz bakalarnn alabilecei bir yaym yapar. Herkes sizin yksek titreiminize karlk veremez fakat siz evrenizi kla kuatnca, bu daha yksek titreimi bakalar iin ulalabilir klm olursunuz. O durumda sakin ve kendi merkezinizde kalabilirsiniz ve kalbinizi ak tutmak, efkatli ve sevecen olmak sizin iin daha kolay olur. Eer siz bir i toplantsnda ya da sosyal bir toplantda bulunuyorsanz ve bu pek baarl gemiyorsa veya siz olmakta olanlar (gidiat) deitirmek istiyorsanz, sessizce oturun ve davet edin. evrenizin kla dolduunu imge37 Ruhsat'Byme leyin ve onu orada hazr bulunan btn insanlar kuatacak ekilde geniletin. Sptil ve bazen de o kadar sptil olmayan deiimleri fark edeceksiniz. I dnmeye devam edin ve kendi i huzurunuzu, uyum ve sevgi duygunuzu artrmay srdrn. Bir kadn mahkemede ok zor bir durumdayd; aleyhine alm ve hakszca olduunu hissettii bir davada kendisini savunmak zorundayd. Birka gn art arda kendi evresini kla kuatt. Bu arada, atmosferin deitiini ve onun savunmasn destekler hale geldiini hayretle izledi. Mahkemenin nihai karar ise onun lehine oldu. Siz ardka, kalbinizin gitgide daha ok aldn fark edebilirsiniz. Evrene daha byk bir gven duymanz ve sanki hibir eyin sizi incitemeyeceini hissetmeniz kolaylar. Hayatnzda iyi bir eyler yaratabilme yeteneinde olmanzdan ve kaderinizden bizzat sizin sorumlu olduunuzu bilmekten gelen bir gven duygusu kazanrsnz. evrenizde olup bitenler her ne olursa olsun, k sizin sakin ve huzur iinde olmanza yardm eder. Ik gndermeniz, ilikilerinizde uyum yaratabilir. Eer kendinizi herhangi bir nedenle bir sevdiinizden uzak ve ayr dm hissediyorsanz, kla almak suretiyle aranzdaki enerjiyi deitirebilirsiniz. rnein, bir kimse sizin yznzden altst olmusa, o kiiyi yattrmak iin genellikle bir hayli uramanz gerekebilir. Bunun yerine, sakinlesin ve arn, kendinizi kla olabildiince doldurun. Kendi enerjinizi, yapabildiinizce gzelletirin. Sonra, nz kalbinizden dier kiinin kalbine gnderin. Bunu yapmaya devam edin; er ya da ge aranzdaki duyguda olumlu bir deiime tank olacaksnz. Bir adam, onun istedii eyi yapmadnda karsna barp ararak, onu kontrol altnda tutmaya alyordu. Kadn kocasn honut etmek iin her zaman ok aba gste38 aratma/^ riyor fakat bu abalar sanki ilikilerini daha da ktye gtrmeye yaryordu. Bir gn bir tartma srasnda, kadna bir fikir geldi. Mcadele edecei yerde, bir baka odaya geti ve enerjisini olabildiince gzel ve berrak haliyle imgelemeye balad. Kendisini kla kuatt ve az sonra kendisini daha sakin ve huzurlu hissetti. Kocasna barl, sevecen dnceler gndermeye balad, fakat onu yattrmak iin hibir fiziksel giriimde bulunmad. Ona k yollad. Ksa bir sre sonra kocas, sanki o tartma hi olmamasna, onunla konumaya geldi. Bu onlarn herhangi bir kavgadan sonraki en hzl barmalar olmutu ve aslnda kadnn btn yapt, oturup sakinlemek ve kendi enerjisini gzelletire-rek, kocasna k gndermekti. Gemite onu yattrmak iin

harcad fiziksel ve szl abalar ise durumu yalnzca daha da ktletirmekte idi. I kullanabilmenizin birok pratik yolu vardr. Bir yolculuktayken, kendinizin ve iinde bulunduunuz tatn evresini kla donatabilir, bylece kendinizi gvenlikte ve korunmada hissedebilirsiniz. Evinizi de, oradan ayrlrken, kla kuatabilirsiniz. ocuklarnz ve sevdikleriniz her gn okula gider ya da evden ayrlrken, onlarn evrelerini kla donatn. Sizin sevgi dolu dnceleriniz ve k imgeleriniz gn boyu onlarla olacak, onlar gvenlikte tutacak ve kendilerine daha iyi eyleri ekme yeteneklerini gelitirecektir. Bir adam, makul olmayan taleplerde bulunan ve yksek sesle ikayet eden bir mterisiyle beraberken, kla sarl olduunu hayal etti. Mterisini yattrmaya almak yerine, evresinin kla donandm imgeledi, kendi enerjisini mmkn olduunca gzelletirdi, derin bir soluk ald ve mterisine kalbinden k yollad. Birka dakika sonra, aralarndaki enerji dramatik bir biimde deiti ve mteri daha makul ve sakin bir hale geldi. Bir baka adamn kars, hi beklenmedik ekilde, ocuklarn alarak ayr bir eve tanp onu terk etmiti. Adam karsn ve ocuklarn sevdiinden, kendini yklm hissediyordu. Her ne kadar bir ie yarayacana inanmyorsa da, 39 Ruhsal'Byme her gn ard kendine ve karsna sevgi yollad. Karsyla grmeye gittiinde, ona yalvarmak ya da kzmak yerine, davet etti. Tanmadan nce kadn ona souk ve mesafeli davranmaktayd. Adam kla alt srece kadn daha yumuak ve uyumlu bir hal ald ve iki ay iinde eve geri dnd. Siz olmasn istediiniz eyi imgeleyerek ve bu imgeye k katarak geleceinizi deitirebilirsiniz. Gelecek bir tarihi -bir gn, ay veya yl- dnebilir ve o zamann iine k yollayabilirsiniz. Ik o tarihte sizin deneyimlediiniz her eyi daha iyi hale getirecektir. Ik gl bir ifa kaynadr, eer bedeninizde herhangi bir yer rahatszlk veriyorsa, oraya k gnderin. Bedeninize ifa vermek iin a bavurabilirsiniz. Bir an sessizleip bedeninize konsantre olun. Bir yerinizde rahatszlk var m? O yere odaklann ve duyduunuz acnn net ve ak bir imgesini aln. Ar sahas ne kadar geni ve derin? imdi, dnn ve onu kendinize arn. Rahatszlk blgesinin evresini kla kuatn. Bunu yaparken de, bedeninizin o blgesine, bu acnn ve rahatszln giderilmesine yardm etmek zere daha baka ne yapabileceinizi sorun. iddetli srt arlar eken bir kadn birka doktora bavurdu ve onlar hibir fiziksel neden bulamadlar. Kadn srtna k gndermeye balad, bir sre sonra sadece daha az ac duymakla kalmad, rahatszl her tekrarlaymda iddetini gitgide yitirdi. Kadn, hayatndaki artrdka unu da fark etti ki kendini hep yk altnda hissetmiti; herkesi mutlu etmeye alyordu, ve yle ki, bu uramasn bir an iin kesecek olsa, sanki her ey bin para olacakt. O, "dnyann ykn omuzlarnda tayordu," sanki herkesi 40 If^tte ya srtnda tadn hissediyordu. Tutumunu deitirdi ve insanlar korumaya ve onlarn hayatlarn onlarn adna yaamaya kalkmaktansa, herkesin kendi dersini bizzat renmesine izin vermeye karar verdi. Bu deiim sonucunda srt arlar tamamen geti. Hayretle grd ki dnyann sonu gelmedi ve evresindeki insanlar kendi hayatlarn dzene sokmak zere daha ok sorumluluk stlenmeye baladlar. Siz bakalarna kla ifa vermek istiyor fakat bunu en etkin biimde nasl yapacanz bilmiyor olabilirsiniz. Siz ne kadar parlaklarsanz, srf nzn artm olmas dolaysyla, bakalarnn geliimlerine yardmc olabilirsiniz. Onlara k gndermek suretiyle yardmc olabilirsiniz. Siz bunu yaptka, kendi nz daha da artrm olursunuz.

Bakalarna kla ifa vermek iin, nce hayal edebildiiniz kadar ok kendinize ekerek ve evrenizi onunla kuatarak ie balayn. Sonra, bir kristal kadar berrak olduunuzu imgeleyin, bylece k iin saf bir geirgen haline gelin. Dier insana bir k imgesi gnderin. I ellerinizden, kalbinizden, banzn tepesinden o insana gnderin, sanki sizden o insana bir k akm gnderiyormusunuz gibi. Btn gerekli olan bundan ibarettir; Yksek Benliiniz btn geri kalan ayrntlar halledecektir. Siz yalnzca, gnderirken ifa enerjisini aktarma niyetinde olun ve onu aktaracaksnz. Sanaya'nn bir arkada bir hastaneden telefon ederek bir baka arkadann kaza geirdiini ve ciddi ekilde yaralandn bildirdi. Arkada iin yardmmz istedi. Sana-ya'ya armasn ve kendisini kla sarp doldurmasn, kendisini kla dolu hissettiinde de bunu tek bir gl patlayla hastanedeki kadna gndermesini syledim. Sana-ya'nm yannda baka kimseler de vard ve onlardan da ayn eyi yapmalarn istedim. Hastanedeki dostumuz bu kendi hayrna olan en iyi amaca ynelik olarak kullanabilecekti: ya iyilemek ya da huzur iinde lp a kavumak iin. Herkes sessin kalarak bir k patlamas gnderdi. Hastanedeki arkada l ~\ dakika sonra telefonla arad ve hayatla 41 B^hsaC'Byme lm arasnda sallanan hasta kadnn hayati iaretlerinin neredeyse annda iyiye doru deitiini ve hastann hayati tehlikeyi atlattn bildirdi. Eer tandnz herhangi bir kimse -fiziksel, zihinsel ya da duygusal- bir strap iindeyse, onu hatrladnz her anda kendisine k gndermek suretiyle ona yardmc olabilirsiniz. Bakalarn sk sk hatrlarsnz, nk derin bir dzeyde onlar sizin sevginizi ve nz istemektedirler. Bakalarna gnderdiiniz k size kat kat geri dner. Sizin tutup yayabildiiniz k miktarn artrmanz hem sizin iin, hem dnya iin byk bir armaandr (nimettir). Siz kla daha ok dolup daha parlaklatka, insanlar size doru ekileceklerdir. Hazr olanlar, srf sizin huzurunuzda bulunmakla, daha yksek bilin haline geeceklerdir. Bakalarna gnderdiiniz btn k kat kat artarak size geri dnecektir. Bir baka kiiye bakarken, gzlerinizden kan n ona ulatn hayal ederek ona k gnderin. Bir baka kiiye dokunurken, ellerinizden kan n ona ulatn hayal edin. Bu yardm kullanabilecek olan herhangi bir kimseyi bulduunuz zaman -bir maazada ya da postanede, kuyrukta beklerken, dostlarnzla birlikteyken, veya bunu yapmay hatrladnz herhangi bir zanan-bunu yapabilirsiniz. Ik gndererek geirdiiniz her an sizin parlaklnz artrr. Siz enerjinizi gzelletirdike, varlnz kla doldurup ve sonra onu yaydka, Yksek Benliiniz olmaktasnz. 42 Ik le Yaratmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, kendinize nasl aracanz, kendinizi kla nasl dolduracanz ve nasl yayacanz renmektir. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. I armanz ve kendinizi onunla doldurmanz iin: a) Enerjinizi mmkn olduunca gzelletirdiinizi imgeleyin. Bunu yaptnz imgelemeniz, onu gzelletirmek iin gerekli olan tek eydir. Enerjinizi gzelletirirken, sizi daha rahat ettirecek, daha derin soluk alabilmenize ve enerjinin omurganz boyunca akna olanak verecek herhangi bir duru deiiklii yapabilirsiniz. b) Derin bir soluk aln ve davet edin. Ik sizin arnza derhal yant veren bir canl bilintir. O, brakn omurganza girsin; omurganz banzn yukarsndan balayan ve ayaklarnzdan aaya kadar uzanan k dolu bir ubuk gibi hayal edin. Omurganzdan darya, bedeninize doru k yayn (yaylsn). Fiziksel dzeyde daha ok k tutabilmeniz iin bedeninizin her yerinde ek k hatlar imgeleyin. Hcrelerinize, DNA'nza ve sonra bedeninizdeki atomlara k yollayn. Tm bedeninizi kla doldurun. c) Bu a hayal edebildiiniz en gzel rengi verin. O ne renktedir? Onu altn sars m, yoksa beyaz ya da mavim-si-beyaz renkte mi hayal ediyorsunuz? Bu n younluunu ve parlakln size uygun gelecek ekilde ayarlayn.

43 %uhsal'Byme d) Bu tm evrenizi saran, banzdan yukar, ayaklarnzdan aa uzanan bir kre ya da koza gibi hayal edin. Bu bedeninizden dar, odann iine doru yayn. Ik krenizi ylesine geniletin ki ki btn oday doldursun ve teye gesin. Sonra onu ylesine kltn ki bedeninize tpatp sp yerleecek kadar olsun. Ik krenizin tam size uygun olmas iin ne byklkte olmas gerektiine karar verin. Krenizin belli, net bir snr var m, yoksa o snr tedricen zayflayarak m kayboluyor? Eer net bir snr varsa, oda iinde nerede son buluyor? 2. Ik yaymak: I kendinize arp, kla dolduktan sonra, birok farkl eye k gnderebilirsiniz. Fikirlerinize, gelecee, daha yce amacnza, bedeninize, dncelerinize ve duygularnza. Ik gnderdiiniz eyin enerjisini daha yksek, daha sptil bir titreim frekansna dntrrsnz. Deitirmek istediiniz bir durum iindeyken, k yayn ya da dier insanlara yardm etmek zere onlara k gnderin. a) Kendisine k gndermek istediiniz bir kiiyi dnn. Bu kiiye tm bedeninizden k yollayn. Bunun nasl bir duygu olduunu hissedin. Daha sonra, n gzlerinizden, ellerinizden ya da kalbinizden doruca bu kiiye gittiini hayal edin. Ik gndermek iin size en rahat ve doru gelen yolu kullann. b) Ik gndermek istediiniz bir eyi dnn. I arn ve kendinizi kla doldurun. Kendinizi bir kristal kadar berrak hayal edin, bylece saf bir k aktarcs olabilirsiniz. Sonra , semi olduunuz ey her ne ise ona gnderin. Daha sonra kalbinizden ve sonra tm bedeninizden doru bu eye yollayn. I gndermek iin size en rahat ve doru gelen yolu kullann. c) Ik gndermek istediiniz baka eyleri de dnn, dnya bar, yerkre, hayvanlar veya her ne isterseniz. Ik yollarken, kendi nzn da daha parlak ve gzel hale gel44 Ii^k yaratma!^ diini fark etmeye aln. d) Siz imdi, nasl aracanz, kendinizi kla nasl dolduracanz! ve nasl k yayacama renmi bulunuyorsunuz. 45 Evrensel Zihinle Balant Kurmak evrenizde mevcut her ey Evrensel Zihnin bir paras olarak vardr, ona Tanr/Var-Olan-Her-ey de denir. Evrensel Zihin tezahr etmemi z'dr - btn fiziksel formlarn yaratld cevher. Siz bu Sonsuz Zek'nn bir parassnz. Bu Yksek Zek mkemmeliyet halindedir ve sizin dncelerinizi, inanlarnz ve isel resimlerinizi evrenizde dene-yimlediiniz d dnya olarak mkemmel ekilde yaratr. Siz bu Yksek Zihne ulaabilir ve ondan snrsz salk, bolluk, yeni fikirler, bilgi ve istediiniz her eyi alabilirsiniz. Evrensel Zihin mkemmeliyettir. O, sizin dndnz mkemmel ekilde yaratr. Siz bu muazzam, her-eye-kadir-kudret ile olan balantnz nasl en iyi ekilde kullanabilirsiniz? stemedikleriniz46 "EvrenselZiMnCe 'Balant den ziyade, istediklerinizi dnn, nk siz her neyi dnyorsanz, Evrensel Zihin onu yaratr. Vizyonlarnz, umutlarnz, ryalarnz ve hedefleriniz zerinde srekli odaklann ve onlara ulamaya niyet edin. Zihninizin Yksek Benliiniz'in ynetimi altna girmesine izin verin ve berrak, olumlu ve yaratc dnceler retin. Realitenizin, aslnda grmekte olduunuz bir ryadan ibaret olduunu hayal edin. Ryanz birtakm dekorlarla -eviniz, iiniz, mal varlnz gibisslemektesiniz, hepsi sahip olabileceinizi dndnz eyleri yanstmakta. Siz, size kendi hakknzda daha fazla eyler retmek zere aynalk yaparak tamamlayc roller oynayan baka kimseleri de kendinize ekmektesiniz. Siz dncelerinizi, duygularnz tanmak, renmek iin buradasnz ve onlarn tm evrenizden size yanstlmalar yoluyla onlar reniyorsunuz.

Realiteniz SZN ryanz olduuna gre, o ryay istediiniz gibi grebilirsiniz. Senaryoyu istediiniz zaman deitirebilirsiniz, yeni aktrler alp, ryanz daha iyi bir ekle dntrebilirsiniz. Sizin hayrnza olan her istediiniz eye sahip olabilirsiniz. Realiteniz, sandnz kadar kat (deimez) deildir; koullarnz dndnzden daha kolay deitirebilirsiniz. Bir sevin dnyasna, glmseyen yzlere, bara, bolluk ve berekete ve daha da fazlasna sahip olabilirsiniz; sizin sahip olabileceklerinize bir snr yoktur. "Enerji almas" yoluyla mucizeler yaratabilirsiniz. Evrensel Zihin'le nasl balant kurabilir ve istediinizi bu yolla nasl yaratabilirsiniz? Siz Evrensel Zihin'le daima balant halindesiniz, nk O sizin dndnz her eyi yaratr. Siz, istediiniz bir eyi yaratmak zere fiziksel eyleme gemeden nce, benim "enerji almas" diyeceim eyi yaparak Evrensel Zihin'le bilinli olarak balant kurmay renebilirsiniz. Evrensel Zihin, tm formlarn tezahr et47 H^uAsaf'Byme memi (tezahr tesi) z'n iermektedir, o formlar henz sizin realitenizde belirmeden nce. Siz enerji dzeyinde alrken, Evrensel Zihinle birlikte, bilinle alrsnz. Enerji almas, sizin fiziksel eyleme gemeden nce, dnceyi, imgeleme yeteneini kullanmanz ierir. Enerji dzeyinde almak demek, sonular yaratmak zere k gcn, manyetizmay ve yksek boyutlarla balantnz kullanmanz demektir. stediiniz eyi biimlere, renklere, sembollere ya da duyumlara dntrmek zere imgeleme gcnz kullanarak enerji almas yapabilirsiniz. Sonra bir eklin (formun, kalbn) daha gzel, daha ak ve uyumlu olmasn imgeleyerek enerji almas yaparsnz. Yaratmak istediiniz eyin imgesini zihninizde canlandrrken ve bu imgeyle oynarken, onun enerji dzeyindeki hali zerinde almaktasmzdr. Enerji almas yaptnz ve buna k kattnz zaman, yaratabileceklerinize bir snr yoktur. Fiziksel eyleme gemeden nce enerji almas yapmanz (imgeleme ve k gcn kullanmanz), istediiniz olaylar, durumlar ve koullar, byle yapmadnz zamanlara kyasla ok daha abuk ve iyi bir ekilde hayatnza getirecektir. Direkt olarak istediiniz eyin z ile almanz, onu en stn ekliyle size getirecektir. Bylece ie enerji dzeyinde alarak balamak size ylesine annda ve etkin sonular salayacaktr ki biroklar buna "mucize yaratmak" diyeceklerdir. Enerji dzeyinde almaya balamadan nce, yaratmak istediiniz sonular zerinde konsantre olun. Sonra, zihinsel aura'nz dosdoru yukarya uzanan bir k a olarak imgeleyin. Bu a ykseldike incelmektedir. Kimileri bu a yukar doru gitgide rgs incelen bir perde olarak hayal ederler. Kimileri de onu ktan rl bir dokuma gibi grrler ve bu dokumann daha yksek boyutlara uzandka incelip sklatn imgelerler. Farkmdalmz bu k a yoluyla yukar doru gnderin ve Evrensel Zihnin daha stn veheleriyle balantya 48 'EvrenseC Zihink 'Balant girdiinizi imgeleyin. Yaratmay istediiniz o eyle, onun enerji dzeyindeki halinde bulutuunuzu hayal edin ve zihninize gelen herhangi bir imge zerinde onu daha gzelletirmek iin- zihnen aln. Bu, enerji olarak iyi bir duygu uyandrdnda, o enerjiyi, sizin uyum iinde olduunuz ato-malt k paracklarna dntrdnz imgeleyerek, kendi realitenize "ekebilir" ve varlnza alabilirsiniz. Bunu yapmay birka saniye iinde renebilirsiniz ve bunu yapmak artc ve hzl sonular verebilir. rnein, bir adam, kendinden baka herkesin beklemekten usanp gerginletii uzun bir kuyrukta bekliyordu. O bu durumu biraz rahatlatmak zere, istedii sonu -kuyruun abuk ilerlemesi ve bekleyenlerin rahatlamalar zerindekonsantre olmaya balad ve bann evresinde, yukar doru uzanan ve ykseldike incelen ve gzelleen bir k a hayal etti. mgeleme gcn kullanarak, varmak istedii sonucun bir enerji olarak nasl grneceini

hayalinde canlandrd. O, daireler halinde ahenkle evreye yaylan pembe enerji dalgalar grd. Bu imgeye k katt. Bu enerji almasn yapmas ancak birka saniye almt ki sonular karsnda hayrete dt. O hemen bu ii bitirdii anda, nnden kii kuyruktan ayrlmaya karar verdi, iki memur daha gelerek yeni gieler at.ve herkes sakinleti. Birka dakikada ii grlm ve oradan ayrlmt. lk kitabmz " Sevinle Yaamak" yaynlama vakti geldiinde, eserin metnini yaynclara gndermek yerine, Sana-ya'ya bir enerji almas yaptrdm. Sanaya istedii sonucu -yaynlanm bir kitap- imgelemeye balad. Kitabn enerji dzeyindeki hali zerinde altmz bir oturumda, Sanaya onu bir manyetik k topu olarak hayal etti: daha ok klanmak isteyen insanlara bu yoldan yardmc olabilecek, onlar aran bir k topu. Bir baka sefer, eserin metninin, o metni okumak suretiyle yardm alabilecek olan herkesin enerjisiyle arj oluunu ve bu insanlarn hayatlarna olumlu bir katkda bulunabilecek bir yayncnn bu ie ekiliini imgeledi. 49 yme Sanaya her ne kadar bu kitap zerinde enerji dzeyinde bir alma yapmaktan zevk almakta idiyse de, baz somut fiziksel giriimlerde bulunmas gerektiini de hissediyordu. Belli bir eylem iaret edilmi grnmedii, iin de, o kitab yaynclara gndermeyip, enerji almalarna devam etti. Bir dostunun, kitab bir yaynevine vermi olduundan haberi yoktu. Bir gn yaync meditasyon yaparken, bu kitab yaynlayacana dair ok kuvvetli bir sezgi ald, ki daha nce hi byle bir niyeti yoktu. Kararn bildirmek iin derhal Sanaya'ya telefon etti ve kitap yaynland. Enerji dzeyinde alyorken, btn bunlar "kendiniz uydurduunuz" gibi bir duyguya kaplabilirsiniz. Yaratmak istediiniz eyin enerji kalb zerinde alarak siz gerek sonular yaratabilirsiniz. rnein, bir kadn bir araba kiralamak istiyordu, nk kendi arabas bozulmutu ve ie gitmek ve ocuklarn okuldan almak iin bir arabaya ihtiyac vard. Bir arkada onu kendi arabas ile havaalanna gtrd; kadn, orada bulunan birok kiralk araba acentas temsilcisiyle grt. Hepsi ona ayn eyi sylediler -ona araba kiralayamyorlard, nk onun kredi kart yoktu. Neredeyse vazgemek zereydi, ama bir arabaya iddetle ihtiyac olduundan, bir baka are arad. Bilinli olarak Evrensel Zihin'le balant kurabileceini ve istedii ey iin enerji dzeyinde alabileceini hatrlad. Dar kp, ksa bir sre istedii sonu zerinde konsantre oldu -kiralad bir arabayla oradan ayrldn imgeledi. Sonra zihinsel aura'sm bir k a olarak imgeledi. Farkndaln yukarya, yksek boyutlara ynlendirdi, orada istedii eyin enerjisini hissetti. Bu duygu ok yakn ve somut hale gelince, enerjinin almakta olduunu imgeledi. Bu grntnn evresini kla kuatt, derken hemen hemen fiziksel bir "klik" sesi hissetti. Ona sanki her eyi kendisi uyduruyormu gibi geliyordu, yine de ona ret yant veren acentalardan birine geri dnmesi gerektiini hissetti. Orada yeni alm bir acenta grd. Temsilciyle grtnde, adam ona, "Neden size byle bir ayrcalk tandm bilmiyo50 'EvrenselZihink 'BaCant %UTmak^ rum ama, garip bir drtyle size yardmc olmaya zorlanyorum sanki," diyerek ona bir araba kiralad. Bir adam iyerine daha ok mteri ekmek istiyordu. Reklamlar, ilanlar vermi ve birok baka eyi denemiti, fakat bu'giriimlerinin ou ona bir hayli paraya mal olmu ve pek az mteri salamt. Yaratmaya alt ey zerinde -daha fazla mteri ekebilmek iin- enerji dzeyinde almaya karar verdi. Sessizce oturdu ve Evrensel Zihin'le ve yaratmak istedii eyin enerji formu zerinde almak zere farkndaln k a yoluyla yukarya yneltti. Kendi kalbinden, ulamak istedii insanlarn kalplerine uzanan bir gkkua hayal etti. Bu kiilerden her biriyle balant kurarken, gzel bir mzik alndn imgeleyerek bu tabloyu daha da canl ve gl hale getirdi. Kendi kalbinden bu insanlarn her birinin kalbine bir k imgesi gnderdi ve

zihninden onlar mterileri olarak ne kadar iyi karlayp, onlara ne kadar iyi hizmet vereceini syledi. Bir hafta iinde, yeni hibir reklam vermemi olduu halde, birok yeni mteri onunla temas kurdu. ini nasl geniletecei hakknda aklna birok yeni fikir geldi ve o bunlar eyleme geirdiinde, hizmet verdii mterilerinin saysn arpc bir ekilde artrabildi. Bir irket yneticisi, deerli bir memurunun ayrlacan rendi ve derhal onun yerine geirebilecei birini arad. Gazete ilanlar verildi ve ksa bir zaman sonra birini ie aldlar. Bu kii irkette ie balayaca tarihten bir gn nce baka bir i buldu, ie aldklar bir sonraki kii ise ie balayaca gn ne geldi ne de onlar arad. Onlar yeni bir gazete ilan vermeden nce bir sre enerji dzeyinde alma yapmalar gerektiine karar verdiler. Her ne kadar, bazlar bunun bir ie yaramayacan dnm olsalar da, hepsi oturup kendilerince bu i iin ideal olacak bir kimse zerinde konsantre oldular. Hepsi kendi evrelerinde berrak ve ince bir k a rettiler ve gelecek olan kimseyi davet eden, onu iyi karlayan bir yer ya51 %uhsal'Byme ratmak zere yksek boyutlara doru uzandklarn imgelediler. Her biri kendince gerekli grd enerji ekliyle katkda bulundu. Ertesi gn, eski gazetelerden birinde ilan grm olan biri i iin bavuruda bulundu. Onun bu i iin mkemmel bir kii olduu ortaya kt ve mutlu bir biimde, irkette ie alnd. Bir baka grup insan, altklar bronun ok karanlk ve kasvetli olduunu ve patronlarnn ok kstlayc olduunu hissediyorlard. ok az olumlu destek aldklarn ve fikirlerinin patronlar tarafndan nemsenmediini dnyorlard. Bu ikayetlerini patronlarna aktarmlard ama hibir ey deimemiti. Sonunda bu durum ile enerji dzeyinde megul olmaya karar verdiler. Hep birlikte evrelerinde, istedikleri koullarn enerji halinde mevcut olduu Evrensel Zihnin daha yksek boyutlarna doru uzanan ince bir k a oluturdular. nce kendi brolarn ve mevcut koullarn ufak, karanlk bir kafes olarak dndler ve sonra onun kla dolu bir konferans salonuna dntn hayal ettiler. Bu sembol hayallerinde evirip evirmeye devam ettiler, sonunda o genileyici bir aklk ve akclk duygusu verinceye dek bu ii srdrdler. Bir ay iinde, iler onlarn nceden tahmin edemeyecekleri kadar arpc bir biimde deiti. Onlarn olumsuz ve kstlayc patronlar ii devretti. Yerine gelen ok olumlu ve destekleyici bir kiiydi.Yeni patron, i yerini daha geni, daha ak ve k alan bir yere tamaya karar verdi. Tanmadan sonra da patron i politikay, kararlarda herkesin sz sahibi olaca biimde deitirdi. Dnceleriniz ne kadar genileyici nitelikteyse, yarattnz realite de o kadar genileyici olur. Yaratclnz ve imgeleme gcnz, kendiniz iin daha 52 'Evrensel Zikirde 'Balant !Kjrmal^ iyi bir realite oluturmanzda iki nemli anahtardr. steklerinize kavumak amacyla enerji dzeyinde almak iin yaratc olmaya ve istediiniz sonular tasvir etmek iin de imgeleme gcne ihtiyacnz vardr. Yaratclnz ve imgeleme gcnz kullandnz zaman, nelere sahip olmanzn mmkn olduu hakkndaki fikirlerinizi geniletebilir ve kendiniz iin daha iyi bir hayat yaratabilirsiniz. . Yaratc olmay renebilirsiniz. Hepiniz baz yaratclk anlar yaamsmzdr -ani igrler, baz eyleri yapmann yeni ekilleri, ilham patlaylar gibi. Yaratc olduklarn dnen insanlarla, yle olmadklarn dnenler arasndaki tek fark, onlarn yaratclklar konusundaki kendi inanlardr. Kendinize yaratc bir kii olduunuzu sylemeye balayn. Siz, hayatnzda ve iinizde sizi daha yksek dzeylere ulatracak yeni fikirler retme yeteneine sahipsiniz. Bir an durun ve dzeltmek, gelitirmek isteyebileceiniz bir eyi dnn. Sonra yaratclnz harekete geirin ve bu alanda imdiye kadar hayal etmi olduunuzdan daha iyi bir eyin gereklemekte olduunu imgeleyin. Mevcut koullarnz sahip olabileceiniz en

iyi koullar olarak kabullenmeyin. nsanlar size bir eyi yaratmann olanaksz olduunu syledikleri zaman onlara inanmayn. Enerji ve k ile yaratmann yolunu bildiiniz zaman her ey mmkndr. Baarnza inann. stediinize sahip olduunuzu imgeleyin. mgeleme gcnz kullanmay renin. Henz realitenizde mevcut bulunmayan bir eyi imgeleyebilme yeteneiniz sizin en yksek yeteneklerinizden biridir. mgeleme gcnz, size, halen sahip olduklarnzdan daha ouna sahip olmay dnme olanan verir. mgeleme yeteneiniz bu boyutu aar ve her eyin mmkn olduu o yer ile, yani Evrensel Zihin ile balant kurar. mgeleme yeteneiniz, istedi*53 'Ruhsal'Byme. iniz eyin enerji dzeyindeki haliyle balant kurabilir, onu evirip evirebilir, ona k katabilir ve sonra onu sizin realitenizde (fiziksel boyutta) sratle ve kolaylkla tezahr ettirebilir. Hayal kurmak, fanteziler yaratmak, geveyip rahatlamak ve yaratmak istediiniz ey hakknda dnmek iin kendinize zaman ayrn. Yeni bir ekilde ve snrszca dnme pratikleri yapn. Snrsz dnme, sizi hayatnzn daha byk tablosuyla temasa geirir ve Yksek Benliiniz'in daha geni vizyonu ile balant kurmanz salar. Mmkn olanlar hakkndaki vizyonunuzu geniletin. Olumlu biimde dnn ve imdi sahip olduunuzdan daha fazlasna sahip olduunuzu imgeleyin. Eer bir ilikinin daha ok sevgi dolu olmasn istiyorsanz, o ilikiyi olmasn istediiniz gibi hayal edin, imdiki hali ile deil. Eer para, bolluk, salk veya ruh-einizi istiyorsanz, istediklerinize imdiden sahip olduunuzu imgeleyin ve bunu size salayan (getiren) Yksek Benliiniz'e nceden teekkr edin. stediiniz eyin enerjisi zerinde aln ve onun gerekleebileceine inann. stediiniz eye zaten sahip olduunuzu bildiren onaylamalar, olumlu cmleler kullann. rnein, "Ben imdi aydnlanm biriyim; ben imdi bolluk iindeyim; ben sevecen, iyi ve ak biriyim," diyebilirsiniz ve bylece o syledikleriniz, siz onlar sylerken doru olmasalar dahi, siz sylemeye devam ettike gerekleeceklerdir. una gvenin ki siz bir kez bir eye sahip olduunuzu onayladnz (teyit ettiiniz) zaman, olan her ey sizi ona sahip olmaya hazrlamaya balar. Siz baarnz onaylayarak ona imdiden ulam olduunuzu imgelediinizde, Evrensel Zihin sizinle birlikte alr, dndnz ve inandnz eyleri sizin iin mkemmel ekilde yaratr. 54 "EvrenselZiftinle 'Balant %urmaf<i Evrensel Zihin SZN N, ancak sizin ARACILIINIZLA yaratabilecei eyi yaratabilir. Siz Evrensel Zihin ile birlikte-yaratc bir gsnz. O sizin istediinizi, istediiniz eyi alma yeteneinizin snrlar iinde mmkn olabilecek en iyi ekilde yaratr. Eer siz geni, yaratc, ak bir biimde dnrseniz, Evrensel Zihin, dndnz o daha geni eyleri size vererek bunu yanstacaktr. Siz hayal edebileceiniz en iyi hayat yaayabilirsiniz -sevin, bolluk, sevgi, dostlar, salk dolu bir hayat. Hayatnzda dzeltmek istediiniz herhangi bir alan dnn; hemen imdi harekete geerek, onu tam istediiniz ekilde hayalinizde canlandrmaya balayn. stediiniz eyin GEREKLEECEN teyit edin ve onun en mkemmel zamanda, en mkemmel ekilde tezahr edeceine gvenin. Onu enerji olarak yaratn ve onu hayatnza aktarmak zere aadaki meditasyonu kullann. 55 Evrensel Zihinle Balant Kurmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, Evrensel Zihin ile balant kurmak ve istediiniz eyi tezahr etmemi enerji leminden alp fiziksel form'a dntrmektir. Bu altrma iin, istediiniz -bir iliki ya da i huzuru gibi bir nitelik deil- belirli bir nesne, belirli bir ey dnn. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein.

1. Banzn evresinde, dosdoru yksek boyutlara uzanan bir k a hayal edin; ykseklere doru uzandka incelen ve gzelleen bir k a. Farkndalnz bu a boyunca yukar gnderin ve dnyevi realitenizi terk etmekte ve Evrensel Zihin olan z'ler dnyasna girmekte olduunuzu imgeleyin. 2. Yaratmay istediiniz eyin tezahr etmemi enerji kalb ile bulutuunuzu grn. Bunu gznzde canlandrmak iin imgeleme gcnz kullann. Onun bir ekli ya da rengi var m. Onu hissedebiliyor veya grebiliyor musunuz? Onu bir sembole bryebilir misiniz (bir sembol ile ifade edebilir misiniz)? 3. O imgeyi daha akc, ak ve uyumlu hale getirin. Ona, rnein renk, koku ve gzel sesler katarak onu zengin-letirin. Onun rengini ve eklini daha da gzelletirin. Onu size ho gelen bir lye getirin. Yaratmakta olduunuz eye ait bu tezahr etmemi enerji kalbnn canl olduunu hayal edin ve brakn o sizinle etkilesin. imdi ona k katn. Eer bir sembolle alyorsanz, o sembolle etkileime girin. "EvrenselZihinle 'Balant 4. imdi onu fiziksel dnyanza aktarmaya hazrsnz. stediiniz eyin enerji kalb atomalt k paracklarna dnsn. O paracklar imgeleyebildiiniz en yksek titreimde yaratn. Onun enerjisini k paracklar haline dntrrken, onun, z dnyasndan sizin form dnyanza geiini grn. Bu k paracklar birleip btnlemeye balasnlar. Onlarn, bir araya gelirken bir ekil ve bir ktle kazandklarn hayal edin. 5. stediiniz eyin enerji kalbn temsil eden bu k paracklarn almak zere kalbinizi an. Onlar kendinize ekerken sevgiyle selamlayn ve onlar kucaklayn. 6. Bu atomalt k paracklarn, her bir hcre iinde yer alan DNA'nzm iine alm. Ik paracklarnn, sizin hayat programnzla kodlanm tm DNA'nza nfuz ettiklerini hissedin. DNA'nzm imdi bu eyi en yksek, en aydnlanm haliyle sizin hayatnza getirmek zere ibirlii yaptn imgeleyin. stediiniz o eye ait k paracklar, o eyin size kolayca gelebilmesi ve hayatnzn her blmne uygun olabilmesi iin, hayatnzla DNA'mz yoluyla uyum salamaktadrlar. 7. stediiniz o eyin k paracklarn DNA'nzdan hcrelerinize ve oradan duygularnza ve zihninize yayn. 8. O eyin imdiden hayatnzda olduunu kabul edin ve yle davrann. imdi, ona sahip olduunuza gre, kendinizi nasl hissediyorsunuz? Onun iin bir yer ve zaman yarattnz imgeleyin. O ne kadar yer alyor? Ona ne kadar zaman veriyorsunuz? 9. stediiniz eyin geliine nceden kredin. Onu, hayatnza kabul etmeye hazr olduunuzu teyit edin. Onu almaya hazr olun ve geldiinde onu tanyn. Odaya dndnzde, hayatnza getirmekte olduunuz bu yeni ey ile olan balantnz hissedin. 56 57 Yksek rade le Balant Kurmak Yksek rade, Tanr / Var-Olan-Her-ey'in bir vehesi-dir. O, her eyi daha yksek tekml haline doru tayan bir enerji akmdr. O -maden, bitki, hayvan ve insan- tm lemleri gelimeye, canlla ve daha yksek bir varolu dzenine doru ynlendiren efkatli, yumuak bir sevgi ve spi-ritel enerjiler akmdr. Bu evrenin tabi olduu bir tanrsal pln vardr. Bu pln, onu icra etmek iin oluturulmas gereken belirli formlarla ve yerine getirilmesi gereken belli eylemlerle ilgili bir tzk eklinde var olmaz. Bu pln, spiritel enerjiler halinde (statik olmayan bir durumda) bulunur. Yksek rade, fiziksel dnyanz ve onun iindeki tm bilinleri en yce tekml dzeyine ulatrmak iin, bu enerjilerin frekanslarn byk bir dakiklikle ykseltmektedir. Siz bu enerjilere istediiniz herhangi ekilde tepki vermekte tam bir zgr iradeye sahipsiniz. Siz eer onlar ruhsal ynden bymek iin 58 yl^ei^rade te 'Balant 9Qrmal<i kullanmak isterseniz, onlar size byk lde yardm edeceklerdir.

Eer bu tekml salayc enerji akmlar ile balant kurmay isterseniz, hayatnz daha yksek bir dzene tabi, ak klmaya istekli olun, yeter. yi eylerin hayatnza girmesine rza ve kabul gsterin. Hayal edebildiiniz en iyi hayata layk olduunuza inann. Yksek rade ile uyumland-nz zaman, hayatnz daha uyumlu ve daha doyum verici hale gelecektir. Yksek rade, iyilik yapma, bakalarna hizmet verme ve yardm etme iradesidir. Yksek rade ile olan uyumunuzu yle sorarak glendirebilirsiniz, "Bunu yapmann, benim ve bakalarnn en byk hayr iin ne gibi bir katks olur?" Dncelerinizi bakalarna hizmet kapsamnda ne kadar geniletirseniz, Yksek rade ile o kadar daha ok uyumla-nrsmz. Siz bakalarna hizmet ederken, hayal edebileceiniz her eyi aan dller ve byk ruh zenginlii kazanrsnz. te Yksek rade byledir - herkes iin en hayrl olan yaratr, nk bu sizin iin de en hayrls olacaktr. Hayatnzn daha yce bir amac vardr, nk siz zel bir katkda bulunmak zere geldiniz. Sizin bu dnyaya geli nedeniniz, tekml etmek ve bunun yan sra, insanla herhangi bir ekilde hizmet vermektir. Kendi tekmlnz gerekletirme srecine "hayatnzn amac" diyeceiz, insanla sunmak zere geldiiniz hizmete ise "hayatnzn ii" diyeceiz. Bunlar birbirine rldrler, nk siz bakalarna hizmet ettike, doal olarak kendiniz tekml edersiniz. Siz tekml ederek daha ok k yaydka, otomatik olarak bakalarna hizmet etmi olursunuz. Kendinizi gelitirmek ve hayatnzn iini yerine getirmek iin yaptnz her ey aslnda Yksek rade ile ve Yksek Benliiniz ile uyumlanma eylemidir. 59 ^usaC'Byme Oynamak durumunda olduunuz zel bir rolnz var, tmyle size uygun ve yalnzca size has bir rol. Hayatnzn ii farkl zamanlarda farkl formlar alr. Bu form aydan aya, yldan yla deiebilir, yleyse esas hayatnzn amac ve vizyonuyla -bu ama genileyip geliirken- temasta kaln. Siz, kullanmaktan holandnz becerilerinizi, yapmay sevdiiniz eyleri ve doal olarak ekildiiniz alanlar incelemek suretiyle hayatnzn iini kefedebilirsiniz. Yapmay sevdiiniz herhangi ey, ayn zamanda bir ekilde, bakalarna hizmet edecektir; nk en yksek becerilerinizi kullandnz zaman, otomatik olarak bakalarna katkda bulunmanz, evrenin doas gereidir. deal hayatnz hakkndaki dleriniz size potansiyelinizi ve daha yksek yolunuzu gsterir. Dlerinizi ve fantezilerinizi sizin ham hayalleriniz varsayp kenara atmayn. Onlar, varlnzn en derin yerinden gelen ve bu hayatnzda yerine getirmek zere geldiiniz iinize ilikin mesajlar olarak kabul edip sayg gsterin. Siz, gemie oranla daha byk sevgi, dzen ve uyum getirecek olan yeni frekanslarn ve enerjilerin sizin enkar-nasyonunuz srasnda dnya katnda yer tutacan biliyordunuz. Yeni bir enerji ve k dalgasnn sizin hayat sreniz iinde hazr bulunacan biliyordunuz. Siz o yeni enerjileri toplumun her dzeyine ulatrp yerletirmeye yardmc olmak zere geldiniz ve bu enerjileri yerletirmede en baarl olacanz kendinize-zel alma alanlarna ekildiniz. Yksek rade'yi, iinizi dinleme yoluyla bilebilirsiniz. Yksek rade ile uyumlanmanz, istediiniz sonular ortaya karacak eylemlerde bulunmanz iin size yol gsterecektir. Enerji dzeyindeki almanz yaptktan sonra ve fiziksel eyleme gemeden nce bir an durun ve yksek akma katldnz imgeleyin. Sizi hedefinize tayan bir yksek 60 y/eli rade te 'Balant HQr enerji akmn ve sizin o akma katldnz imgeleyebilirsiniz. Yksek rade'nin sizinle birletiini ve en ok hayrnza olan, mmkn olan en iyi ve en hzl biimde yaratmanz iin size yardm ettiini hayal edin. Yksek Benliiniz, Yksek rade ile balantdadr ve evrenle daima daha byk bir uyum halinde akmanz ve daha yksek akm ile birlikte hareket etmeniz iin o size rehberlik etmektedir. Eer iinizi dinlemek zere zaman ayrrsanz, Yksek

Benliinizin size dnceler ve duygular eklinde gndermekte olduu rehberliin daha ok farkna varrsnz. Siz bu rehberlii, hayatnzda birok olumlu sonu yaratmak zere kullanabilirsiniz. Yalnzca, duygularnz ak, olumlu ve davetkr olduu zaman eyleme gein. O zaman girieceiniz eylem Yksek rade ile uyum iinde olur. Olumlu sonular almak iin harcayacanz aba daha az olur. rnein, bir sonu almak zere yaptnz bir enerji almasndan sonra, birini aramak iin bir itilim duyabilirsiniz. Bu kiiyi aramadan nce, bir an durun, sakinlesin, ona telefon etmekte olduunuzu imgeleyin. Eer bu size scak, iyi, davetkr geliyorsa, arayn. Bir eyi yapmay dnyorken eer bir diren hissediyorsanz, eer enerjiniz azalyorsa veya bir baka olumsuz duygu geliyorsa, bekleyin. Sat eleman olan bir kadn, mterilerini aramadan nce, bir an sakinlemek zere vakit ayrr ve bu i iin vaktin doru olduunu hissetmek iin beklerdi. Bir deneme ve yanlma srecinden geerek, hangi duygularn ie girimek iin uygun zaman ve hangilerinin bunun aksini gsterdiini tanmada ustalk kazand. Zaman uygun olduunda, arayaca kiiyi dnd anda davet edici bir iyi-kabul duygusu alyordu. Bu duygu olmad zaman ve buna ramen aradnda, insanlar megul, keyifsiz, iliki kurulamaz veya onun fikirlerine kar kapal buluyordu. inde olumlu bir sezgi du-yuncaya kadar beklediinde ise genellikle iyi ve verimli grmeler oluyordu. Yksek rade ile uyumlanmak iin, enerjiniz hakkmda61 !%usa['Byme ki, evrenizdeki insanlar hakkndaki ve bir andan bir an'a hissettikleriniz hakkndaki farkmdalmz gelitirin. Bir eyleme gemeden nce, eer byle yapmak iin iinizde kesin, olumlu bir duygu varsa bunu yapn. Duygularnz ve farkm-dalnz, durum ve koullarn uygun olduunu size belli edecektir. Enerjinizin dtn hissettiiniz ya da evksiz olduunuz zaman, bilin ki yksek akm ile olan balantnz kaybettiniz. Kendinizi enerji dolu ve canl hissettiiniz zaman Yksek rade'yi izlemektesiniz demektir. sel mesajlarnz dinleyerek, Yksek trade ile uyumla-nabirsiniz. Yksek Benliiniz, Yksek rade ile uyumlan-manz iin size her zaman rehberlik etmektedir. Yksek Benliiniz'den aldnz isel rehberlik ile aklnzdan (entelekt) aldnz mesajlar arasndaki fark ayrt edebilmeyi rendiiniz zaman, .istediiniz eyleri daha sratle ve sevinle yaratabileceksiniz. Yksek Benliiniz'den gelen mesajlar sevecen ve naziktir. Yksek Benliiniz'den gelen mesajlarla, aklnzdan gelen mesajlar arasndaki fark ayrt etmenin bir yolu, mesajn ardnda korkulu bir dncenin bulunup bulunmadna dikkat etmektir. Aklnzdan gelen mesajlar genellikle yokluk, ktlk, sululuk dncelerine veya kendinizi hayali bir tehditten koruma ihtiyacna dayanr. Eer rehberlik aryor ve yantlar istiyorsanz, korkuya dayal yantlara aldr etmeyin, nk onlar sizin Yksek Benliiniz'den gelmezler. Yksek Benliiniz'den gelen mesajlar, kendinizi huzurlu ve dengeli hissetmenize olanak verecektir. Yksek Benlik rehberlii genellikle sptil, sessiz, uu-cu-kacdr (hemen fark edilmeyebilir) ve ilk iittiinizin hemen ardndan gelen mesajdr. Aklnz hemen birtakm yantlarla ortaya atlabilir, yani siz nasl hareket etmeniz gerektii zerinde dnrken, aldnz ilk ya da en yksek 62 tk'Balant sesli yant Yksek Benliiniz'den gelen olmayabilir. Yksek Benliiniz'den mesajlar almak iin sakinlesin, sessiz kaln ve gven verici ve sevecen bir yant aldnz hissedinceye kadar bekleyin. rnein, yaratmak istediiniz ey zerinde enerji almas yaptktan sonra, istediiniz sonuca ulamak iin ne gibi bir fiziksel eylemde bulunmanz gerektiini merak edebilirsiniz. Aklnz hemen ne atlp, kendinizi korumak zere belli eylemlere girimenizi veya istediiniz eyin olanaksz olduunu syleyebilir. Biliyorsunuz ki korkuya dayal herhangi bir mesaj Yksek Benliiniz'den gelmemektedir, bylece dinlemeye devam edersiniz. Siz dinlemeye devam ederken, Yksek Benliiniz'in sesini iiteceksiniz, O size her eyin

yolunda olduunu, endielenmemenizi ve ani eylemlere kalkmamanz sylyor olabilir. Yksek Benliiniz'in ufak sesi daima cesaret verici ve olumludur. Yksek Benliiniz, kalbiniz aracl ile size yksek akm ynnde rehberlik eder. Eer bir seim yapma durumundaysanz, sizi eken, sizin severek yapacanz eyi sein. Kalbinizin sizi yneltmekte olduu eylemi yapn. Bir eyler yapmak iin kendinizi zorlamayn. Eer kendinizi, "unu yapmalym veya yapmak zorundaym," eklinde dnrken yakalarsanz, onu yapmak sizin iin en hayrl olan deildir ya da o Yksek rade ile uyum halinde deildir. Yksek Benliiniz sizi yksek akmla birlikte ak halinde ve Yksek rade ile balantda tutmak zere size her zaman telkinler ve fikirler gndermektedir. Bu telkinler ok yumuak ve naziktir (hafiftir). Size, daha kk ve basit deiimler yapmanz ynnde birok telkin yaplmadan nce, kkten deiimler yapmanz sizden pek nadiren istenir. Yapmanz gereken deiimler hakknda aldnz igrler bazen olduka artc olabilir. Bununla birlikte, Yksek Benliiniz size, mevcut becerilerinizi, kaynaklarnz ve yeteneklerinizi kullanarak bu deiimleri nasl gerekletireceinizi gsterecektir. Geveyip rahatlamak zere zaman ayrn ve aldnz 63 Ruhsat'Byme isel mesajlarn farkna varn. Sessiz kalp dnebildiiniz zamanlar ile aktif uralar iinde olduunuz zamanlar arasnda bir denge kuruyor musunuz? Eer gn boyu aktif iseniz, srekli enerji harcyorsanz, kendinize,. ayn zamanda "soluk alma" sreleri de tanyor musunuz? Eer bu iki halin dengede olduunu hissetmiyorsanz, bugn veya yarn onlar dengeye getirmek iin ne gibi bir ey yapabilirsiniz? Sessiz olmak ve dncelerinizi, duygularnz dinlemek iin zaman ayrmak da btn i uralarnz kadar nemlidir. Siz, eyleme gemeden nce, olaylar sakin, bar bir hal ve tavr iinde dnmek zere zaman ayrmakla, hayatnzda kolayl ve sevinci byk lde artrabilirsiniz. Bazen tek bir basit fikir sizi aylar srecek ar almadan kurtarr ve byk bir sorunu nleyebilir. Dnmek zere zaman ayrdnzdan dolay asla sululuk duymayn. Konuyu enine boyuna dnmek iin zaman ayrdka, hayatnz daha huzurlu olacak ve daha iyi ekilde yryecektir. Siz Yksek rade ile birlikte-yaratrsnz. Siz Yksek rade ile birlikte almak iin buradasnz; iinizi gren, dnyada bir deiim yapan sizsiniz. Yksek rade ile uyumlanmak demek, bireyliinizin kayba uramas anlamna gelmez. Sizin bireyselliiniz, kuvvetiniz, idrakiniz ve kendinize zglnz Yksek rade'yi ve hayatnzn amacn etkin biimde yerine getirmekte size yardmc olur. Size ne olacan kaderin tayin etmesini beklemeyin. Yksek rade ile uyumlanmak, sizin hedefler tayin etmenizi, istediiniz sonular hakknda karara varmanz ve eyleme gemenizi gerektirir. Yksek derecede gelimi bir iradeye sahip olmanzn.bir nedeni vardr; iradenizi akllca kullanmay ne kadar renmiseniz, yce yolunuzu yaratma ve iaret edilen eylemleri yerine getirme yeteneiniz o kadar artm olur. Gcnz ar lde ok veya arn lde az kulland64 yilelt rade te 'BaCant 'Kur nz nasl bilirsiniz? Kendi iradenizi Yksek rade'ye kar kullanp kullanmadnz nasl bilirsiniz? Eer bir eyler yaratmaya alyor ve ileri yrtmek zere byk uralar, mcadeleler vermek zorunda kalmanza ramen pek az sonu alabiliyorsanz, Yksek rade'yi izlemiyorsunuz demektir. Size, daha glenmeniz ve hedefleriniz hakknda daha kesin kararl hale gelebilmeniz frsatn salamak zere karnza birtakm engeller kabilir. Bununla birlikte, eer siz, ok fazla sayda "kapal kapyla" karlamakta devam ediyorsanz, abalarnz sonucunda kendinizi tkenmi hissediyorsanz veya bir baka seiminiz olmad iin byle yaptnz hissediyorsanz -DURUN. Yapmay teden beri istediiniz bir eyi bulmak iin bakn. Siz Yksek rade ile birlikte akmaya baladnz zaman, akmn sizi tad duygusu ile, sonular kendi iradenizi kullanarak yaratmakta olduunuz duygusu arasnda bir denge oluacaktr.

Ne zaman brakr, teslim olur ve olaylarn olmasna izin verirsiniz ve ne zaman iradenizi kullanr ve aktif bir g haline gelirsiniz? Uygun olan, daima nce enerji almas yapmanz, sonra size uygun, ekici gelen ekilde davranmamzdr. Eer belli bir sonucu istiyorsanz, iinizden gelen mesajn iaret etmekte olduu her eyi yapn. Sonra teslim olun ve brakn, en hayrl olan gereklesin. Eer siz enerji almanz yaptktan sonra, herhangi bir ey yapma konusunda ak seik bir eylem veya kuvvetli bir duygu belirmi deilse, genellikle beklemek daha iyidir. Teslim olun ve gvenin ki her ne olursa -hatta o sizin beklentinize uymasa da- bir ekilde, sizin iin ve gelimeniz iin mkemmel olandr. Yksek rade ile balant kurduunuz ve yksek akm iinde olduunuz zaman, kendinizi fiziksel dzeyde iyi hissedeceksiniz. Bedeniniz gevek, rahat ve enerjiniz bol olacak. Eer byle hissetmediinizi kefederseniz, bir an iin durun, derin soluk aln ve akma nasl daha ok katlabileceiniz hakknda bir mesaj isteyin. Yksek Benliiniz'den gelen ses65 "Ruhsal "Byme. siz mesaj dinleyin, nk ileri yapmann genellikle daha kolay bir yolu vardr. Yksek rade ile birlikte aktnz zaman iler kolaylkla yrr. Sizin neeli bir hayat yaamanz murat olunmutur. Siz, dlerinizi gerekletirmek iin buradasnz; dnyada kendiniz iin bir cennet yaratabilirsiniz. Siz hayal edebildiiniz en iyi hayat yaamay hak ediyorsunuz. Neyi seviyorsanz, onu yapn ve hayatnzn her alannda kalbinizin gsterdii yolu izleyin, nk byle yaptnz srece Yksek rade ile uyumlanmaktasnz. 66 Yksek irade le Balant Kurmak MEDITASYON Bu meditasyonun amac, Yksek rade ile uyumlanmanz salamak ve bylece sizin bu hayattaki en yksek tekmlnze ve potansiyelinize ulama abanz glendirmektir. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Gzlerinizi kapayn ve sessizce oturun. Yksek Benli-iniz'den, size bu hayatnz iin en yksek tekmlnz temsil eden bir sembol gstermesini isteyin. Gznzn nne gelen herhangi bir grnty aln, nk bu srada glendirmeniz gereken mkemmel sembol odur. Bu sembol neye benziyor? Bu semboln nnde durduunuzu hayal edin. Yksek Benliiniz'den akp gelen enerjinin doruca sembolnze girdiini ve ona enerji verdiini imgeleyin. Sembolnz kla kuatn. 2. Bu sembol bir dan doruuna yerletirdiinizi hayal edin. Onu, sizin nnzden dan tepesine kadar uzanan bir yol ile kendinize balayn. Bu yol neye benziyor? Tepeye ulaan en ekici yolu sein, yatk ve dnemeli olanndan en dik ve dosdoru olanna kadar. 3. Tm bu yol boyunca kendinizi neeyle dan tepesine doru karken grn. Yolculuunuz boyunca dengeli ve sakinsiniz. Bir vizyonunuz var ve size o yol gsteriyor. 4. imdi kendinizi dan tepesinde hayal edin. Amacnz yolunda gsterdiiniz azim ve sebatnzdan dolay kendinizi kutlayn. En yksek potansiyelinizi tezahr ettirdiiniz, aydnlandnz ve bakalarna k yaydnz zaman neler hissedeceinizi, duygularnzn nasl olacan imgeleyin. 67 'Ruhsal'Byme 5. Sembolnzn nnde durun ve onunla balant kurmakta olduunuzu hayal edin. Bu semboln, bedeniniz aracl ile k ve enerji yaydm imgeleyin, ta ki her bir hcreniz sizin ruhsal bymeniz ve yce amacnz ile uyum iine girinceye dek. Sembol kalbinize aln ve onunla tamamen birlein. Daha sonra bu sembol Yksek rade'ye brakn.

6. Yksek rade ile birliinizi hissedin. Gznzn nnde, sizin gne sinira (karn boluu) blgenizden kan ve iradenizi Yksek rade ile birletiren bir k kordonu canlandrabilirsiniz. 7. nsanln en yce tekml yoluna ait Yksek rade' den gelen bir yayn vardr. (nsanln en yce tekmlnn Yksek radesi'nden yaynlanan dalgalar vardr.) Kendinizi bu yayma (dalga-boyuna) ayarladnz ve tm enerjilerinizi Yksek rade ile, insanln en yce tekml yolu ve onun iinde kendi blmnzle uyum iine soktuunuzu imgeleyin. Sizin "yce amacnz" ve "hayatnzn ii" imdi daha yce bir biimde kendini belli edecek ve yaptmz her ey o yksek akmla uyumlanm hale gelecektir. 8. Dan doruundan seyrettiiniz manzarann ve dene-yimlediiniz iyi duygularn tadn karmaya devam edin. stediiniz kadar orada kalabilirsiniz. Siz imdi yce amacnza enerji katm ve Yksek rade'nin yksek akmna katlm bulunuyorsunuz. Byk Tabloyu Grmek: Igr ve Vahiyler Almak Daha byk tabloyu grmek, her eyi, onun gerek anlamnn anlalabilecei o daha byk erevesi iine yerletirmeyi ngrr. Tahta paralarndan oluan bir bilmece (puzzle) zerinde altnz dnn. Birka paray bir keye yerletirirsiniz ve bakarsnz, bir kk ev resmi km. Daha sonra bsbtn baka bir alanda alabilirsiniz ve bu kez bir aa belirir. Onlar birbirleriyle ilikili gibi grnmezler, ta ki siz bir baka alanda alrken bir kr manzaras ortaya kncaya kadar. Aa ve ev kendi ilerinde birer btndrler, fakat onlar ayn zamanda daha byk bir tablonun paralarn oluturmaktadrlar. imdiye dek kefetmi olmalsnz ki, renmi olduunuz grnte nemsiz eyler, girdiiniz iler, edindiiniz deneyimler, hepsi daha nceden tahmin edemeyeceiniz bir biimde birbirine uymaktadr. Ancak daha sonralar, daha byk tabloyu grdnz zaman belli baz eylerin nemini fark etmisinizdir. Yksek Benliiniz'in hayatnz iin daha 69 Ruhsal'Byme byk plnlar vardr ve geirdiiniz her bir deneyim, henz nasl olduunu bilmeseniz bile, birbirine uygundur ve bir ekilde, size deer kazandrr. Yksek rade ile balant kurduunuz zaman, hayatnzn byk tablosu hakknda ve btn'e ilikin byk pln iinde sizin oynayacanz rol hakknda daha ok bilgi edineceksiniz. Bu daha geni tabloyu alglayanlara ou zaman "vizyonerler" (vizyon sahipleri) denilir, nk onlarn gr alanlar dier insanlarmkilerden daha genitir. Kendi hayatnza ve bakalarnn hayatlarna ait daha geni manzaralar grdke, siz de bir vizyoner olacaksnz. nsanla ne olmakta olduunu daha geni bir perspektif iinde grdke, nasl hizmet edebileceinizi ve ne katkda bulunabileceinizi de daha ak bir biimde anlayacaksnz. Ar bir sis ile sarlm olduunuzu hayal edin. Sis o kadar kaim ki ancak yaknmzdaki birka aac grebilirsiniz. Sis kalkmaya balar ve siz bir tepede olduunuzu grrsnz. Sis dalmaya devam eder, uzakta daha baka tepeleri grebilirsiniz ve az zaman sonra, evrenizdeki tm manzaray olduu gibi, berrak bir biimde seyredebilirsiniz. te bu daha geni tabloyu grmek de byledir; siz Yksek Benlii-niz'in gzyle grdke, dnya hakknda gitgide berraklaan bir gr edinirsiniz. Bu daha geni vizyonla, ruhsal bymeniz daha byk lde iten doru ve kendi z-ynelimi ile gerekleecektir. Ruhsal byme bir dizi vahiy halinde gerekleir. Dnya kat kimilerince "youn" olarak nitelendirilir. Bu madde younluu bir bilinmezlik perdesi yaratr ve bir kez bu dnyaya doduklarnda insanlar, en ok tekml etmi olanlar bile, kim olduklar hakkndaki anlarn unuturlar. ou zaman, amalarnz ve hedefleriniz hakknda yalnzca ok snk, bulank bir farkndalk ile adeta "kr" uu yap'ByljTaBlbyu mak zorundasnzdr. Sizin boyutunuzun bylesine mcadele ve zorluklar -ve bylesine gelime firsatlar- sunmasnn nedenlerinden biri de budur. Yksek Benliinizin bilgisi ve bilgelii bir dizi vahiyler halinde gelir. Vahiyler, perdenin syrld, sizin bir igr kazandnz, bir yarma hareketi

ile yeni bir anlaya getiiniz anlardr. Perde kalktnda siz bu realitenin tesini greceksiniz ve birok ey hakknda, belki de daha nce dnmemi olduunuz birok igr edineceksiniz. Yksek Benliinizle balantnz glendike, O'nun stn bilgeliinin ve perspektifinin farkna daha ok varacaksnz. Olaand dnceleriniz ve sorularnz olabilir. Baka gezegenlerde hayat; kendi gemi hayatlarnz; ve realitenin, zamann ve uzayn (meknn) doas konusunda merak duyabilir veya igrler edinebilirsiniz. Daha nce hi ilgilenmemi olduunuz eyler hakknda aratrmalar yapmak ve bilgi edinmek iin ekili duyabilirsiniz. Vahiyler, sizin bilmezlik halinizin geici olarak syrlmas ve Yksek Benliiniz'in bilgisini almanzdr. Vahiyler, . sizin de bir parasn oluturduunuz daha byk realite ve insanlk iin oluturulmu yce pln hakknda ve sizin yce amacnz hakknda size bilgi salar. Bir dizi igr yoluyla, yolunuz, misyonunuz ve bir sonraki admnz hakknda gitgide daha ok ey reneceksiniz. Vahiyler, olaylarn nedenini size daha yksek, daha bilgece bir perspektiften gsterecekler. nsanlar ve olaylar hakknda daha byk bir anlay kazanacaksnz. Yava yava, hayatn anlamn, evrenin amacn ve "ne"yin ardndaki "niin"i kefedeceksiniz. Her bir vahiy, sizin boyutunuzla daha yksek boyutlar arasndaki perdeleri kaldracak ve size daha byk tabloya (puzzle'a) ait daha ok paralar verecek. Perdeler aldka, kendi hayatnz ve evren hakknda daha geni bir gr kazanacaksnz. Bu bilgi, her zaman var olmu olan, fakat Yksek Benliiniz'in daha geni, daha snrsz perspektifine kendinizi amaya hazr oluunuza kadar 70 71 Ityhsal"Byme sizce bilinmeyen daha stn gereklerin bilgisi olacak. Daha byk tabloyu grmeniz size evrenin mkemmel olduunu gsterecek. Neden ve sonucu anlayacaksnz. Yapmakta olduunuz her eyin mkemmel olduunu derin bir dzeyden bilmeye balayacaksnz. Farkna varacaksnz ki baz alanlardaki rahatszlnz sizi bir hedefe doru ynlendirmektedir. Farkna varacaksnz ki o denge-yitirme ve iz-giden-sapma duygular sizin dengede ve doru-izgide olmay reniinizin bir parasdr. Hastalnzn sadece, bedeninizin kendini dengeleme ve daha yksek bir titreime ayarlama biimi olduunu veya size, kendini-sevmenin yeni bir dzeyine gemeniz iin" bir tr yardm olduunu sezebilirsiniz. Daha geni tabloyu grmeniz, evrenin size en byk hayr getirmek zere mkemmel biimlerde ilediini bilmekten kaynaklanan bir i huzuru ve gven verecektir. Daha geni tabloyu grebilme ve vahiyler alabilme yeteneinizi kendinize yle sorular sorarak artrabilirsiniz; "Neden buradaym? Ne yapmak iin buradaym?" Evrenin doas hakknda size vahiyler getirecek sorular sormak zere hayal gcnz kullann. Size daha geni bir gr getirecek olan yantlar davet edecek sorular dnn. yle sorular sorun, "Ben nereden geliyorum? ldkten sonra bana ne olacak? Bu, hayatn olduu tek gezegen mi? Baka boyutlara da gider ve oralarda da yaar mym? Baka hayatlar yaadm m?" Ruhsal ynden bydke, hayatnzn amacn anlayacaksnz. Hayatnzda u andaki faaliyetleri dnn. yle sorular sorun, "Bu faaliyetin gerek anlam nedir? O benim hayatmn daha byk tablosuna ne adan uygundur? Yaptm eyler dnyaya nasl daha ok k katyor?" Siz bu sorular sorduka, imdi yapmakta olduunuz eyin, hayatnzn amacyla nasl ilgili olduu hakknda daha ok ey rene72 "By^TaSfoyu eksiniz. Gemite yapm olduunuz her eyin, imdi yapmakta olduklarnza nasl uygun dt hakknda igrler kazanabileceksiniz. Siz sadece sormak suretiyle, kendinize zel hayat amacnz ve onu nasl yerine getirebileceiniz hakknda pek ok bilgi alabilirsiniz. Burada bulunuunuzun birok nedeni vardr. renilecek birok ders, gelitirilecek daha yksek nitelikler ve insanla vermek zere geldiiniz zel bir katknz vardr. Bu blm izleyen meditasyon, sizin ve bakalarnn ruh sicillerinin sakland Akaa Kaytlar'nn bulunduu o Ktphane'ye bir yolculuktur. Bu Ktphane,

Evrensel Zihnin daha yksek boyutlarnda yer alr ve siz imgeleme gcnz kullanarak ona ulaabilirsiniz. Akaa Kaytlar, sizin tm hayatlarnzn kaytlarn ierir. Vahiyler ou zaman siz gevemi bir haldeyken gelirler. Thomas Edison en iyi fikirlerinden ounu gndz vakti, normal bilin halini tatil edip, bedenini geveterek ufak "kestirmeler" yaparken almtr. Albert Einstein yllarca zaman ve uzayn doas hakknda, onu grecelik yasasnn kefine gtrecek sorular sorup durdu. Sonunda zm ona bir rya iinde geldi; kendini bir k huzmesine binmi, evrenin sonuna giderken gryordu; n ilerleyi biimi ona arad k buldurmutu. Vahiyler dnme, meditasyon, yry anlarnda, hatta ykanrken gelebilirler. Vahiyler, o yaratc yarma-hare-ketleridir ki size realitenin doas hakknda yeni igrler, mmkn olanlar hakknda yeni vizyonlar ve hayatnzda neler olup bittii konusunda daha byk bir anlay getirirler. Vahiyler basit ya da karmak olabilirler. Onlar beraberlerinde zel bir duygu da tarlar; kimilerinizde rperme-ler, szlamalar, karncalanmalar veya dier fiziksel duyumlar olur. Bazen de fiziksel bir duyum olmaz, fakat sanki bir para o anda tam yerine oturmu gibi, zihinsel bir "klik" duyarsnz. Siz pek ok ekilde vahiy alabilirsiniz -doruca zihninize gelen igrler olarak, medyumluk yoluyla, kitap okurken ya da bk ey iiterek. 73 'Ruhsal 'Byme Bir kadm, niin doduu ve bu ana-babasm niin setii hakknda daha ok ey bilmek istiyordu. Bir gn oturmu mzik dinlerken, yani gevemi bir haldeyken mesaj ald: "Sen gnl amay renmek iin geldin. Sen gemite, baka hayatlarnda, hep gnln kapayan durumlar semitin. Sen, seni nasl seveceklerini bilmeyen, sk sk eletiren, seninle geirecek vakitleri olmayan ve dier hayatlarnda, sevilmesi olanaksz diye yargladn trde davranlarda bulunan bir ana-baba setin. Ama onlar senin ana-baban ve sen de onlarn ocuu olduundan, gnlnde onlar iin sevgi buldun ve bylece, nceden sevilemez olarak yargladn davranlar sevmeyi renmek suretiyle ruhen gelitin." Aldnz fikirleri sizin uydurduunuzu dnmek yerine, onlara inanmanz iin vahiyler size bir meydan okuyuta bulunurlar. Belli bir ruhsal byme dzeyine ulatnzda, zihniniz ve isel duyumlarnz yoluyla size pek ok bilgi ve haber gelecektir. grler ve vahiyler alma yeteneinizi, onlara inanmak suretiyle besleyin. Yeni ya da farkl bir fikir zihninize geldiinde, onu topraktan yeni filizlenmeye balam bir minik tohumcuk olarak dnebilirsiniz. Eer kendi kendinize, "Bu fikir belki gerekleebilir, o belki dorudur, olabilir ki evren byle ilemektedir" vb. derseniz, o geliip glenecektir. Siz yeni fikirlerin bahvan olabilirsiniz, onlar besleyerek, gelimelerini tevik ederek. Aldnz igrlere gvenmeyi renin. Bir vahiy ilk kez geliinde, tam ekillenmi olmayabilir. Bir eyin bir anlk bir grntsn alrsnz ve onu anlamann sizin iin eriilmez olduunu hissedersiniz. Vahiyler, genellikle, ilk nce ekillenmemi dnce paralar halinde belirirler. Yeni fikirleri, bir mantk erevesine oturtmaya ya da ilk giriimde onlar mkemmel bir ekle sokmaya almadan, brakn akp gelsinler. grlerinizi evirip evirin 74 'By^TaBoyu rmel^ (onlarla oynayn). Siz, bu igrleri -tam bir tablo oluturacak yeni, ek igrleri yava yava ve srekli ekilde aldka-daha ok anlayacaksnz. Baz fikirler size bir anda imek gibi akan ve hayatnz yaamann yeni yollarn gsteren bir cokuyla birlikte gelebilirler. lk zamanlarda onlar eyleme geirmenin bir yolunu gremeyebilirsiniz, fakat siz onlarla megul olduka, imdi bulunduunuz yerden kurtulup, bulunmak istediiniz yere varabilmenizi salayacak yol grnecektir. grleriniz ynnde eyleme gemek nemli olmakla birlikte, fikirleriniz, onlar baaryla gerekletirmenize olanak verecek ekilde tamam oluncaya dek siz harekete gemek istemeyeceksiniz. Siz bu fikirler stnde dndke, onlar tamamlanma ynnde daha da geliirler.

Siz onlar hayatnza geirecek koullar, rastlantlar ve insanlar kendinize ekmeye balarsnz. Kendinizi, bir yantlar ve anlamlar aray iinde hissedebilirsiniz. Her eyin size hemen aklanabilmesini zleye-bilirsiniz. Bilgiyi (vahiyleri) size uygun gelen bir hz ve lde alma ihtiyacndasnz, nk fazla erken ya da fazla sratle gelen bilgi bir karmaaya (teevve) neden olabilir ya da ona bir anlam verebilmeniz iin sizin mevcut inan sisteminizi zorlu bir biimde deitirmenizi gerektirebilir. Daha byk realite hakkndaki anlay, sizin u anda baa kabileceiniz bir lde almakta olduunuza gvenin. Eer ok fazla bilgiyi bir anda alrsanz, onu reddedebilirsiniz. Bir zamanlar size ok allmam geldii iin reddetmi olduunuz bir fikri belki imdi normal bulabiliyorsunuz. Bir vahiy aldnz her sefer, onun mevcut inan sisteminizle ve o sradaki anlaynzla uyumlanmas gerekir. Kimi vahiyler realite hakknda yeni grlere kendinizi amanz ve hayatnz farkl bir biimde grmeniz iin size meydan okurlar. Daha ok igr almak iin, yeni fikirlere kar elinizden geldiince esnek ve ak hale gelmekle ie balayn. 75 Ruhsat'Byme Hayatnz daha iyi ekilde yrr hale getirmek iin i grlerinizi kullanmanz nemlidir. grler ve vahiyler size ilk geldiklerinde, bir serbest-leme, bir heyecan ve sevin duygusu getirirler. Bu coku verici ve uyarc, harekete geirici duygunun ardndan, cokunun zayflayp snkletii bir zaman gelebilir. imdi sizin greviniz o igrleri hayata geirmektir. rnein, "hayatnzn ii" ve mesleinizde gerekletirmeniz gereken yeni bir ynelimle ilgili bir dizi vahiy alabilirsiniz. imdiki iinizi yeniden gzden geirmeye ve belki de baz yeni eylemlere gemeye ihtiyacnz olduuna karar verebilirsiniz. Yeni yolunuzun siz ve bakalar iin yarataca hayrlar hakknda birok coku verici fikriniz olabilir ve siz igrleriniz dorultusunda hareket etme konusunda byk bir heves ve istek duyabilirsiniz. Yeni iiniz ve yolunuzla ilgili ilk heyecandan sonra, iaret edilmi olan eylemler her ne ise onlar sebatla yerine getirmeniz gerekecektir. Sadece vahiyler almak yetmez; siz onlar yerine getirmeyi srdrmek suretiyle geliirsiniz. Aldnz yaratc fikirler, siz onlar uyguladka sizi yeni kiisel geliim ve ifade dzeylerine tayacaktr. grlerinizi eyleme geirmek sizin yeni eyler yapmanz, yeni beceriler edinmenizi, riskler almanz ve bilinmeyene doru yola kmanz gerektirebilir. Yeni yolunuzu tezahr ettirmek, sizi, potansiyelinizi geniletmeniz, yaratc olmanz, farkl ekillerde dnmeniz iin zorlayacaktr, nk vahyin doas budur. grler ve fikirler size daha iyi bir hayat yaamann yolunu gsterdiklerinde, onlarn gsterdii ynde eyleme gemeyi renin. grlerinizi tezahr ettirme sreci sizin ruhsal bymenizi gerekletirecektir; bu srece hkimiyet, sizin hedeflerinize ulamanz kadar nemlidir. Harekete gemeyen insanlar, igr ve vahiylerin onlara getirmesi murat olunan yararlarn kazanamazlar. grlerinizin icaplarn 76 liyfJIaBtoyu yerine getirmek size daha iyi bir hayat yaratmanz, daha byk bollua kavumanz ve daha byk canllk hissetmeniz iin ihtiyacnz olan beceriyi verecektir. Onay almak iin bakalarna bakmayn, nk siz kitlesel dncenin tesinde olan yeni fikirler almakta olacaksnz. Bir noktada, tandnz herkes sizi alklayabilir ve ne kadar byk fikirleriniz olduunu syleyebilir, fakat fikirlerinize inanmak ve onlarn dorultusunda eyleme gemek iin bu destei beklemeyin. Kendinize ve igrlerinize inanma cesaretini gelitirin. leri sizce en iyi olan ekilde yapn, bakalarnn size syledikleri ekilde deil. Son gnlerde bir konuda eyleme gemeniz gerektiini hissettiren herhangi bir igrnz oldu mu? Bu igry kendi hayrnza harekete geirmek iin, ok basit de olsa, ne gibi bir adm atabilirdiniz, bunu kendinize sorun. Eylem ile . birletirildii zaman igr ve vahiyler gl sonular yaratrlar. Bu dnyadaki

baarnz yaratmak iin yalnzca fikirler yetmez; fikirlerinize gvenmeniz, onlar uygulamanz ve onlar gerekletirmek iin sebatla almanz gerekir. Hayatnzn daha byk tablosu ve evrenin anlam sizce bilinir hale geldiinde, hayat daha kolaylaacaktr. Size rehberlik eden bir vizyonunuz var. Byk tabloyu grdnzde, ksa bir zaman sresi iinde ok ey yapabilirsiniz, nk en byk sonular almak iin hangi eylemleri yapacanz bileceksiniz. Enerjinizin ve zamannzn nerede azami hayr gerekletirebileceini bileceksiniz. Daha geni manzaray grmek, yaptnz gnlk, pratik ileri daha neeli ve zevkli hale getirecektir, nk onlarn, hayatnzn daha byk tablosuna nasl katkda bulunduklarm bileceinizden, onlarn tadklar anlam daha da byyecektir. 77 Daha Byk Tabloyu Grmek MEDTASYON Bu meditasyonun amac, bu hayatnz neden setiiniz, hayattaki yce amacnzn ne olduu, ne gibi dersler renmeye geldiiniz ve insanla olan hizmetiniz de dahil, kendi hakknzda daha ok ey renmek zere Akaa Kaytlar'na bir yolculuk yapmaktr. Akaa Kaytlan fiziksel dnyann tesinde, daha yksek boyutlardaki bir yerde (Ktphane'de) muhafaza edilmektedir. Akaa Kaytlar sizin (ve bakalarnn) birok hayatnz, tekmlnz, yaam hedefleriniz hakkndaki bilgiyi ve daha da fazlasn ierir. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. I kendinize arn ve tm evrenizde bir k kozas rn. I gzelletirin ve k kozasn tam size gre, iyi ve rahat gelen bir lde yapn. Siz bu kozay, iinde yolculuk yapabileceiniz bir baloncuk (habbe) olarak imgeleyin. O baloncuun iinde gitgide ykseldiinizi, ta ki Ktphane'ye varncaya kadar yksek boyutlara doru tandnz hayal edin. 2. Ktphane'nin nnde duruyorsunuz. O nasl grnyor? Hazr olduunuzda Ktphane'ye girin ve evrenize bakn. Orada sizin ve bakalarnn gemi hayatlarna ait bilgileri temsil eden sra sra raflar dolusu kitaplar greceksiniz. 3. Sizi scak bir ekilde selamlayan ok yksek bir varlk tarafndan karlanyorsunuz. Bu varla, zihin yoluyla, hayatlarnzn kaytlarn grmek istediinizi syleyin. Siz 78 <Byl<i(TaSlb/u bu ricada bulunur bulunmaz kendinizi derhal Yksek Benliiniz'in kaytlar nnde bulursunuz, nk yksek boyutlarda siz bir eyi dnr dnmez, onu hemen deneyimlersiniz. 4. Bu kitaplar, tm hayatlarnzdaki hedefleriniz, amalarnz ve katklarnz hakkndaki bilgileri ierir. Sizin bu hayatnza ait kaytlar ieren kitab ekip aln. O neye benziyor? Hazr olduunuzda, bu kitab an ve ilk sayfasna bakn. lk sayfada sizin "hayatnzn if'nin ve yapmak zere geldiiniz katknn zne ilikin bir ithaf vardr. Orada ne yazl? 5. Sonraki sayfay evirin. Burada hayatnzn ii ve yapmak zere geldiiniz katk hakknda daha geni bilgi bulacaksnz. Burada yazl olanlar imgeleyin. 6. Bir sonraki sayfay evirdiinizde, bu hayatnzda zerinde altnz sevgi, cesaret, itimat ve efkat gibi- nitelikleri bulacaksnz. Bugnlerde zerinde alarak gelitirmeye baladnz niteliklerden bazlar nelerdir? 7. Eer okumak istediiniz baka herhangi bir ey varsa, okuyun. Hayatnzda bu kaytlara geen nemli olaylardan bazlar nelerdir? Yksek Benliiniz'in perspektifinden bakldnda en nemli olan hangi ey zerinde alyorsunuz? 8. Ayrlmaya hazr olduunuzda, kendinizi bir kez daha Ktphane'nin dnda hayal edin. Tm evrenizi kla sarn ve brakn, k baloncuunuz sizi imdi bulunduunuz yere geri getirsin. Eer hayatnz hakknda ek bilgiye ihtiyacnz olursa, her istediiniz zaman Ktphane'ye geri dnebilirsiniz. 79 6 isel Katlarn Farkna Varmak

Sizin fiziksel duyularnzla grp, dokunup, iitebildiiniz realitenin yan sra baka realiteler de vardr. Bunlar sizin Yksek Benliiniz'in yaad daha yksek boyutlardr. Bu realiteler ok gerektir; Yksek Benliiniz, baka insanlarn Yksek Benlikleri ve birok yksek varlk orada yaarlar. Yksek Benliiniz'in normalde iinde bulunduu boyutlar, fiziksel dnyanzmkine gre daha yksek frekansl titreimlerden meydana gelmitir. Dnyanzdaki her ey titreim halindedir -sizin bedeninizin, evinizin ve yediiniz yemein atomlar, her ey. Maddeyi sizin iin kat ve gerek klan, onun titreim frekans ile sizinki arasndaki ilikidir. Yksek boyutlar, ksmen titreimleri nedeniyle sizinkinden ayrlm durumdadr; onlarn titreimleri daha hzl, daha dzgn, przsz ve daha yksektir. Siz ruhsal ynden by80 sd%atiann farkna Varmak^ dke titreiminizi ykseltirsiniz ve Yksek Benliiniz'in bulunduu boyutlar sizin iin daha bilinebilir ve daha gerek hale gelirler. Bu boyutlar sizin dncelerinizin, imgeleme gcnzn ve i duyumlarnzn isel dnyas aracl ile bi-linebildiinden, ben onlara realitenin "isel katlar" adn vereceim. isel katlarda birlikte alan birok yksek varln oluturduu spiritel bir topluluk vardr. Siz Yksek Benliiniz'e uyumlandka, Yksek Benliiniz'in iinde bulunduu boyutlarn da farkna varmaya balarsnz. Yksek Benliiniz'in bir parasn oluturduu yksek varlklar topluluuna bilinle katlabilirsiniz. Yksek varlklar topluluunun amac ksmen, tm hayatn tekmlne yardmc olmak zere Evrensel Zihin ve Yksek rade ile birlikte almaktr. Onlar, uyan sreci iinde olan insanlara yardmda bulunmak zere spiritel enerjiler yaynlayarak srekli Yksek rade ile almaktadrlar. Onlar, gelimeyi isteyen, yardm dileyen veya bakalarna hizmet veren herkes iin bu yolculuu daha kolay hale getirirler. Tekml plnn gerekletirmek zere bu yksek boyutlarda yrtlmekte olan almalarn daha ok farkna varabilirsiniz. Bu farkndalk, kendi yce amacnz bilmenizi ve onu yerine getirmenizi daha da kolaylatracaktr. Bu varlklardan kimileri rehberlik yaparlar ve baka katklarnn yan sra, youn bir biimde, belli bir kii ile alrlar. Yine baka varlklar vardr ki ak olan ve yardm isteyen herkese eitli yollardan yardmda bulunurlar. Her yardm ars iitilir. Ik ve yardm hem sizin kendi Yksek Benliiniz'den, hem o yksek varlklardan derhal iletilir. Siz yardm dilediiniz zaman, her kaynak ve olanak bu yolda seferber edilir ve sizden hibir ey esirgenmez. Bu yksek bo81 'Riihsal'Byme yutlarda ne kadar ok sevildiinizi eer bir bilmi olsaydnz artk asla yalnzlk ve endie duymazdnz. Bu yksek lemlerde ayrlk duygusu yoktur. Siz her biriniz nasl kendi realitenizde nemli eyler yaratmak iin birlikte alyorsanz, ylece btn varlklar iyiyi yaratabilecekleri yerlerde kendi katklarn yaparlar. Hayatnzn iini ve ruhsal bymenizi gerekletirmeniz iin sizi glendirmek zere bazen bir konuda Yksek Benliiniz sizinle alacaktr; bazen de Yksek Benliiniz yksek rehber varlklarla birlikte alacaktr. ' Yksek boyutlarda asla eletiri yoktur, yalnzca karlkl sayg ve iyi niyetli szler vardr. Yumuaklk, alak gnlllk ve yaplmas gereken ie odaklanma vardr. Tm varlklar birbirleri hakknda yce bir gr tar ve birbirlerine koulsuz sevgi gnderirler. Bakalarnn da esenliini ngrmeyen bir benlik dncesi asla mevcut deildir. Eer bir kimse bir proje zerinde alyorsa, o herkesi ilgilendirir. Bir ii yalnz bana yapma zorunluu gibi bir duygu mevcut deildir. Btn iler tm varlklarn enerji-desteini alr. Bir ktlk ya da rekabet dncesi asla olmaz; her ey evrenin tanrsal ve mkemmel dzeninin bir paras olarak grlr. O kapsaml (mull) bir gruptur ve bir yardm ve hizmet vermek isteyen herkes ona katlabilir. Yksek Benliiniz'in yaad boyutlarda hl bir

bireysellik duygusu vardr, ama birey dier btn varlklarla, sizin realitenizde olduundan ok daha gl ve kapsaml bir biimde balant halindedir. Bu yksek boyutlarla balantnz sizin yksek telepati merkezleriniz aracl ile gerekleir. ounuz duygusal merkezleriniz aracl ile telepatik mesajlar alrsnz. nsanlarla birlikteyken, onlarn ne hissettiklerini "algladnzda" bunu deneyimlemektesinizdir. Ruhsal byme, ksmen, bakalarnn duygu eklindeki mesajlarna kar geirgen hale gelmeyi renmektir ve Yksek Benliiniz'den rehberlik alabilmeniz iin yksek telepati merkezlerinizi amak demektir. 82 stC%atnn farkna Varmak^ Yksek telepati merkezleriniz zihinsel ve sezgiseldir; ne yapmanz gerektii hakknda bu merkezler aracl ile ak, berrak zihinsel rehberlik ya da sezgisel bir mesaj alabilirsiniz. Yksek Benliinizle uyum haline girdike ve O'nun rehberliini iitip yerine getirdike, otomatik olarak yksek telepati merkezlerinizi aarsnz. Bakalarnn Yksek Benlikleri'ne mesajlar iletmek ya da -bitkiler, hayvanlar ve mineraller gibi- baka yaam formlar iinde mevcut ruh dzeyindeki bilinlerin farknda olmak zere kendi Yksek Benliiniz'in daha yksek telepatik . merkezlerini kullanabilirsiniz. Yksek telepati yoluyla siz, insanla hizmet eden birok varln, eer isterseniz, kiisel rehberinizin farkna varabilir ve yine Yksek Benliiniz'in bulunduu boyutlarn farkna varabilirsiniz. Siz bu yksek, varlklardan herhangi biriyle balant kurduunuzu hayal etmek suretiyle onlarla balantya girebilirsiniz. Eer bir proje zerinde alyorsanz, bu konuda ekstra rehberlik ve yardm isteyin. Size, iinize veya sevdiklerinize k gnderilmekte olduunu hayal edin. Siz yalnz deilsiniz; bu yksek varlklar topluluu ile balantya getiiniz zaman, sizin iin ve dnyaiiniz iin pek ok yardm ve destek bulacaksnz. Siz dtan-ynetilme yerine, iten-ynetilme suretiyle isel katlarda alabilirsiniz. Siz Yksek Benliiniz olarak yaadka, size rehberlik ve bilgi dtan ok iten doru gelecektir. Yksek Benliiniz1 den gelen rehberlik sizin yksek telepatik merkezlerinizde alnr ve hayal gcnz ve zihniniz aracl ile size aktarlr. Yksek boyutlarla balant kurmanz iten doru gerekletiine gre, dncelerinize, i-duyularmza ve imgelemenize dikkat edin. Meditasyon, bu yksek boyutlarn ve Yksek Benlii83 Ruhsat'Byme niz'den gelen rehberliin farkna varmakta gl bir geretir. Meditasyon size, normal dncelerinizi sessizletirme ve Yksek Benliiniz'i dinleme olanan verir. O, grntlerin, imgelerin ve duygularn i realitesine daha ok dikkat etmenize olanak verir. Siz meditasyon yaptka titreiminizi ve frekansnz ykseltirsiniz ve Yksek Benliiniz'in boyutlar sizin iin daha ok bilinebilir hale gelir. Meditasyon sizin yksek lemlere ve Yksek Benliiniz'e ait fikirlere, kavramlara ve imgelere kar duyarllnz artrr. Meditasyon geveme, gzlem ve konsantrasyon hallerini ierebilir. Meditasyon birok ekil alabilir -zihninizi ses-sizletirmekten, bir proje zerinde konsantre olmaya kadar. Meditasyon bir isel tefekkr tutumudur, bir noktaya toplanm dnce zamandr. Siz bakalarna nasl yardmc olabileceiniz ya da hayatnzn amacn nasl gerekletirebileceiniz zerinde odaklanarak dndnz zaman meditasyon yapmaktasnz. Meditasyon, insanlara k ve sevgi gndermek ya da sakince oturup zihninizi sessizletirmek olabilir- Gevemenize, konsantre olmanza ya da zihninizi sessizletirmenize olanak veren -ormanda uzun yryler, mzik dinlemek ve sessizce oturup baz eyleri sknetle dnmeksizi Yksek Benliinizle ve yksek boyutlarla balantya geirecektir. Nasl geveyeceinizi, odaklanacanz ve konsantre olacanz renmek suretiyle yksek boyutlarla balantya geme yeteneinizi artrabilirsiniz. Bunu baarmak iin biimsel bir meditasyon uygulamasna ihtiyacnz yoktur; gnlk faaliyetleriniz stnde uygulama yapmakla bunu renebilirsiniz. Ayn ekilde, gnlk faaliyetleriniz iinde siz zihninizin geliigzel normal gevezelik

akn susturabilir ve faal haldeyken bile bir meditasyon halini elde edebilirsiniz. Siz Yksek Benliiniz ile birlik haline geldike, yksek boyutlarla esas realiteniz olarak srekli temasta kalmanza olanak verecek olan istikrarl bir ruhsal odaa sahip olacaksnz. Sizin saatler boyu oturarak usulne uygun, biimsel meditasyonlar yapmanza ihtiya olmayacak; nk siz her 84 sd%at(ann farkna 'Varmak^ ne yapmakta olursanz olun, meditasyon hali -aktif al, ii dinleyi ve odaklanm farkndalk hali- iinde olacaksnz. Kristaller, bitkiler ve hayvanlar gibi dier yaam formlarnn enerjisini hissedebilirsiniz. Yksek Benliiniz olarak siz, isel katlar aracl ile tm yaam-formlarmm ruh (can) bilinleri ile balant halinde bulunuyorsunuz. Siz imgeleme ve yksek telepati yeteneklerinizi kullanmak suretiyle minerallerin, bitkilerin ve hayvanlarn ruhlar ile bilinli olarak balant kurmay renebilirsiniz. dnyanz hakkndaki farkndalnz arttka, dier yaam-formlan ile olan birliinizi bilebilecek ve onlarn bilinlerini anlayabileceksiniz. Yine de kendi bireyselliinizi ve benlik duygunuzu koruyacaksnz. Birlii, her eyin bir olduunu hissetmek demek, her neyin zerinde odaklanmakta iseniz, hayat onun perspektifinden deneyimleme yeteneine sahip olmak demektir. Siz hayat baka yaam-formlarmn "gznden" grmeyi rendike, efkat, bilgelik ve kendi hakknzda daha derin bir anlay kazanacaksnz. Dier yaam-formlan ile balant kurmak iin imgeleme gcnz kullanabilirsiniz. Gelecek sefer bir aacn yannda oturduunuz zaman kendinizi sanki bir aa imisiniz gibi hayal edin. Bir aa olduunuzu hayal ederken, baka bitkilerin o aaca nasl grndklerini imgeleyerek onlarla uyumlanmaya aln. Bir aa geceyi ve gndz, sca ve souu nasl duyumsar? Bir aa sizi nasl duyumsar? Siz bunu yaparken, szcklerle ifade edilemeyecek birtakm sp-til duygular, izlenimler ve imgeler alabilirsiniz. Bu, sizin tm hayatla bir olmanz ve Yksek Benliiniz'in bilincinin bu vehesini deneyimlemeniz iin bir balangtr. Siz aatan imgeler alabilir ve onun realitesini bir raddeye kadar hissedebilirsiniz, nk siz ve aa daha derin bir dzeyde bir birlik halindesinizdir. Zihninizle ve imge85 tuhsal'Byme leme gcnzle siz, uyumlandnz bir kayann, bir aacn, bitkinin ya da hayvann bilinci ile bir olabilir ve onun hakknda daha byk bir anlay kazanabilirsiniz. Eer size btn bunlar kendiniz uyduruyormusunuz gibi gelirse tasalanmayn. Aldnz izlenimlere itimat edin. Siz bir kristalin bilincinin farkna varabilirsiniz. Bu zamanda ounuz madenler lemine ve zellikle de kristallere bir ekili duymaktasnz. nk onlarn molekler kristal kalplar sizin realitenin isel katlar aracl ile baka boyutlara uyumlanma yeteneinizi artrr. sel katlar kristal yaplarna ok benzeyen bir k andan oluur. Yaknnzda kristaller bulundurmak sizin telepatik yoldan enerji aktarma ve isel katlarda ve daha yksek boyutlarda alma yeteneinizi artrr. isel katlar aracl ile telepatik mesajlar gnderebilir ve alabilirsiniz. sel katlar aracl ile insanlara veya tm insanla k gndermek suretiyle dnya barna katkda bulunabilir veya bakalarna telepati yoluyla yardmc olabilirsiniz. Byle yaptka, dnyadaki k miktarn herhangi bir fiziksel aba ve ura aracl ile olduu kadar artrabilirsiniz. sel katlar ok dzenli, ince bir rg halindeki usuz bucaksz .bir k a gibi tasavvur edebilirsiniz. Boyutlar ykseldike, k a da o kadar ince, zarif ve gzel bir hal alr. Mesajlar bu k a kanalyla sizin Yksek Benliiniz'den bakalarnn Yksek Benlikleri'ne ulaabilirler. Tandnz kimselere telepatik mesajlar gnderebilirsiniz. Sizin Yksek Benliiniz'den bakalarnn Yksek Benlikleri'ne gnderilen mesajlar sonu getirecektir. letiim kurmak isteyeceiniz bir kimseyi dnn. Sessiz olun ve evrenizde doruca yukarlara uzanan ince, zarif bir k a imgeleyin. Daha

sonra, sizin kalbinizden bu kiinin kalbine doru uzanan bir k huzmesi imgeleyin. Zihninizden bu in-, 86 sel%at(ann Jarfna sana, onu sevdiinizi ve onu olduu hali ile kabul ettiinizi syleyin. Gndermek istediiniz baka sevgi mesajlar varsa, onlar da ifade edin. ocuklarndan biri hakknda kars ile atmalar yaayan bir adam bunu denedi. O, karsnn fazla yumuak davrandn, kadn ise onun ar sert olduunu hissediyordu. Bir kmaza girmilerdi; hibiri fikrinden vazgemek niyetinde deildi. Bu hatta yle bir noktaya varmt ki birbirleriyle konumuyorlard. Adam, isel katlar aracl ile, kendi Yksek Benlii'nden karsna telepatik bir mesaj gnderdi ve onu sevdiini ve aralarnda bar olmasn istediini syledi. Mesajn gnderdikten ksa bir zaman sonra kars, yeni bir zme ak olduunu sylemek zere geldi ve onlar karlkl uygun bir zmde uzlatlar. Bu gezegensel deiim gnlerinde, insanlar sratle deiiyor ve yeni formlar, fikirler ve bilgiler gezegene sel gibi yayor. D dnyada bir istikrar aramaya alacak olursanz, kendinizi kuku ve karmaa iinde bulabilirsiniz. e ynelerek, yksek boyutlarla ve Yksek Benliinizle balant kurduka, sevgiyi, istikrar, huzur ve bar bulacaksnz. Srekli bir huzur, baar ve ruhsal odaklan yayn olsun veya n baka ifadeleri olsun, her zaman iin ulalabilir yerdedir. Btn yapmanz gereken ise sessiz kalmak ve bu yayn almak zere ona uyumlandmz hayal etmektir. sel katlarda sadece yce varlklar deil, ayn zamanda birok farkl ve gzel yer de vardr. rnein, saf sevgi, efkat, cesaret ve dier niteliklerin notalarnn var olduu (yaynland) yerler vardr. Bu yerlerin her biri, boyutlar boyunca, rnein sevin gibi tek bir srekli nota yaynlar. Bu yerler enerji, ses, k ve titreimlerden olumutur. Siz zihnen oralara yolculuk yaparak, onlarn yaynladklar nitelikleri massedebilirsiniz. Onlar birok evren boyunca, o duygu-tonunun saf titreimleri iin bir bavuru noktas olarak i grrler. Her ne zaman bu niteliklere daha bolca sahip olmak isterseniz bu yerlere yolculuk edebilir ve arzu ettiiniz nitelikler hangileri ise onlardan istediinizce massedebilirsiniz. 87 Bazen sessiz kalmak iin kar konulmaz bir itilim duyabilirsiniz, ardndan iinize bir enerji veya g dolduunu hissedersiniz. Bu zamanlar, Yksek Benliinizin isel katlar aracl ile k ve enerji gndermeye yardm ederek byk dnya hizmeti yapt anlardr. Sessiz kalarak ve bu yksek enerji titreiminin sizin iinizden akp geiine izin vererek karlkta bulunun. O akp geerken sizin kendi nz daha da parlaklaacaktr. Farkndalnz isel katlara atka, siz yksek lemlerden ve Yksek Benliiniz'den gelen telepatik izlenimlere kar gitgide daha duyarl hale geleceksiniz. nsanlara telepatik yoldan yardm etme ve kendiniz de rehberlik ve yardm alma konusunda gitgide glenen bir yetenek kazanacaksnz. Yksek rade'yi yerine getirmekte daha byk bir rolnz olacak ve insanla ilikili daha byk tekml pln hakkndaki farkndalmz artacak. Size, tm insanln ve hayatn en yksek potansiyeline ulamas iin yardm eden yksek topluluklarn bir yesi olarak deer verilecek ve ruhsal bymeniz ve "hayatnzn ii" iin ok sevgi ve destek alacaksnz. sel Katlarn Farkna Varmak MEDITASYON Bu meditasyonun amac, yksek telepati merkezlerinizi amak ve uyanmakta olan ya da rehberlik dileyen herkese yardm etmek iin isel katlarda birlikte alan yksek varlklar topluluuyla bulumaktr. Admlar: Bu meditasyon srasnda elinizde bir kristal tutmanz yararl olur. 1. I arn ve tm evrenizin kla kuatldn hayal edin. Bir k baloncuunda bulunduunuzu imgeleyin; bu baloncuk sizi, birok yksek varln bulunduu bir tapnaa tayor. Bu yksek varlklar, insanln titreimlerini ykseltmek ve tm insanlar Yksek Benlikleri ile uyum iine sokmak iin birlikte alyorlar. Onlar huzur, sevgi ve ruhsal uyan yaynnda bulunuyorlar.

2. Tapmaa ulatnzda, tm evrenizdeki huzur, sevgi ve sevinci hissedin. Tapman ve onu evreleyen topraklarn ne kadar gzel olduunun farkna varn. Doann seslerini ve gzel, alak bir tonla sylenen ilahileri dinleyin. 3. Yksek Benliiniz size yaklamakta. Yksek Benliiniz'den size yaylan koulsuz sevgi, huzur ve sknu hissedin. Yksek Benliiniz nnzde durup, sizi ruhsal ynden uyandrmak iin banzn tepesindeki ta akra'nza dokunuyor. Yksek Benliiniz sonra alnnzda gzlerinizin ortasnda bulunan nc gznze yavaa dokunuyor. Bu isel grnz daha da ayor ve tm merkezlerinizi (akralar) Yksek Benliiniz'in titreimleriyle uyum iine sokuyor. 4. Yksek Benliiniz imdi sizi, birok yksek varln 89 Ruhsat'Byme bir halka halinde oturduu gzel bir avluya sokuyor. Onlar dinleyen herkesin elde edebilecei bir huzur, bar, sevgi ve sevin yayn yapyorlar. Sizi ve Yksek Benliiniz'i bu halkaya katlmaya ve tam ortasnda oturmaya davet ediyorlar. Oturduunuzda, siz de onlarn bu yaynma uyum salayn. inizden akan sevgi ve sevinci hissedin. Kendinizi daha iyi hissetmek istediiniz her seferinde yapmanz gereken tek ey bu halkann iinde oturup bu yayn aldnz hayal etmektir. 5. Bu yksek toplulua katldnzda orada bulunanlarn sizi scak bir ekilde karlaylarn ve duyduklar sevinci hissedin. Herkes size almanz ve ruhsal geliiminiz iin sevgi ve destek yolluyor. Bir an, size yollanm bu sevgi ve k iinde kaln, bu ann tadn karn. 6. ok yksek ve gl varlk ne kyor ve sizin ve Yksek Benliiniz'in evresinde bir gen oluturuyor. Onlarn g ve sevgi dolu klar iinde kalyorsunuz. Ne kadar sevildiinizi hissedin. Birok varlk daha gelip evrenizde gitgide genileyen ve oalan genler oluturuyorlar. Bu k iinde, bir kez daha Yksek Benliinizle karp birletiinizi hissedin. Siz imdi Yksek Benliiniz'siniz. 7. Bu varlklar imdi byk bir halka oluturuyorlar ve sizi bitkiler lemine k yollamak iin aralarna katlmaya davet ediyorlar. Ik yollarken, zihnen bitkiler lemine, ona yardmc olabilmek iin imdi yapabileceiniz bir ey olup olmadn ve bu lemin sizin geliiminize nasl yardmc olabileceini sorun. Bitirdiinizde, ayn eyi bu kez hayvanlar lemi ile de yaptnz hayal edin. 8. imdi tm bu varlklarla birlikte madenler lemine ve yerkrenin kendisine k ve sevgi yollayn. Kristalinizi elinizde tutarak, onun vastasyla dnyaya k akttnz imgeleyebilirsiniz. Dnyaya duyduunuz sevgiyi ve aranzdaki balanty hissedin. Dnyaya u anda nasl yardm edebileceinizi ve kendi geliiminiz iiiv onunla olan balantnz nasl glendirebileceinizi sorun. 90 seC'Kg.tfann Jarfna 9. Ayrlmaya hazr olduunuzda, klar iin bu varlklara teekkr edin. Ik baloncuunun yine sizi bulunduunuz odaya geri getirdiini imgeleyin. imdi yksek varlklar topluluu, bitki, hayvan ve madenler lemi ve dnyann kendisiyle olan glenmi balantnz hissedin. 91 Daha Yksek Bilin Haline Gei Siz kendi Yksek Benliiniz haline geldike, birok daha yksek bilin halini deneyimleyeceksiniz. Bu haller sizdeki gzlem, dikkat ve farkmdalk art ile doal olarak gelirler. Bunlar, sizin yksek boyutlarla daha ok uyumlanm olmanz ve yalnzca sizin dnya realitenizde deil, fakat daha birok boyutta mevcut olabilme yeteneinizin gitgide artmas sayesinde gelirler. Onlar, siz daha akc (seyyal) hale geldike, her eyin mmkn olduuna inandka ve bilinmeyeni kefetmek iin zihninizi atka gelirler. Siz kendi Yksek Benliiniz haline geldike, psiik, telepatik, durugr ve gemi hayatlarnz hatrlama gibi yeteneklerinizin artna tank olacaksnz. Ruhsal ynden bymek iin bu yetenekleri gelitirmek gerekli deildir, fakat bu yetenekler sizin geliiminizin bir parasn oluturabilirler. Siz onlar bilinle gelitirebilir veya geliiminiz srasnda 92 e.kjBitinHatim ti

onlarn doal bir biimde ortaya klarn deneyimleyebilir-siniz. Farkmdalnz artrmak suretiyle, yksek bilin hallerine ait becerileri bilinle gelitirebilirsiniz. Yaptnz her eyin, genellikle sizin dikkat alannz dnda kalan daha pek ok baka dzeyde yeri vardr. evrenizde, sizin normalde farkna vardklarnzdan ok daha fazlas yer almaktadr. Siz gzlemciliinizi ve farkmdalnz artrdka, evrenizde mevcut sptil enerjileri fark edeceksiniz; onlar her zaman vardr ve siz realitenizi deitirmek zere onlar kullanabilirsiniz. Siz, ayn anda ka dzeyin farknda olabilirsiniz? Siz, solunumunuzu, duruunuzu, dncelerinizi, duygularnz, kas hareketlerinizi, odann iindeki sesleri, stnzdeki giysinin verdii duyguyu, evrenizdeki kokular ayn anda fark edebilir misiniz? Odann iinde, enerjiniz bedeninizden ne kadar teye uzanyor? Sptil enerjileri duyumsama yeteneinizin zenginliini hissedin. Farkmdalnz arttka, Yksek Benliinizin bilincini daha nce bilind olagelmi alanlara tayacaksnz. Net ve canl ryalar ya da hayatnz hakknda size mesajlar ve rehberlik veren ryalar grebilirsiniz. Farkmdalnz arttka, yaadnz baka hayatlardan -paralel ve gemi hayatlar gibihaberdar olabilirsiniz. Gemi-hayat anlar yzeye kmaya balayabilir. rnein, ilk kez grdnz insanlardan, sanki onlar daha nceden tamyormusunuz gibi, derhal holanabilirsiniz. Yeni gittiiniz bir yer size daha nce orada bulunmusunuz gibi gelebilir. Siz kendi Yksek Benliiniz olduka, psiik yeteneklerinizin de daha ok farkna varabilirsiniz. Baz eyleri nasl bilebildiinizi bilmeden, onlar bildiinizi kefedebilirsiniz. Bakarsnz ki insanlar daha konumadan nce onlarn ne syleyeceklerini tahmin edebiliyor ve hatta cmlelerini onlardan nce tamamlayabiliyorsunuz. Bir eyin olaca hakknda bir sezgi alrsnz ve o olur. Bir kimseyi dnrsnz ve az sonra onunla rastlarsmz veya ondan bir telefon alrsnz. 93 ^uRsai"Byme Bir tanklnz bile olmayan biri hakknda birdenbire baz bilgiler (malumat) zihninizde akabilir ve daha sonra bu bilgilerin doru olduklarn renirsiniz. Sizin bu tr bilgileri alabilmeniz her zaman mmkn olmakla birlikte, siz gelitike ve Yksek Benliiniz hakkndaki farkmdalnz arttka, bu daha farkna varlabilir bir hal alr. Bu farkndalk, kendi dncelerinizin ve evrenizde olup bitenlerin daha da dk farkna varmanza olanak verecektir. Yksek Benliiniz'in farkndalm ve duyarllm -du-rugr, telepatik ve psiik yetenekleriniz gibi- gelitirmeniz size daha byk bir kiisel g ve perspektif kazandracaktr. Artan durugr yetenekleri ile siz normal realiteniz iinde daha gl bir biimde faal olabilmenize olanak verecek bir baka bilin boyutu kazanrsnz. Bir zamanlar mucize gibi gzken sonularn bilinli olarak nasl yaratlacan anlarsnz. Kendinizi ifalandrmada, kendi merkezinizde ve denge halinde kalmada, kim olduunuzu bilmede ve evrenizdeki olumlu enerjiyi oaltmada gitgide artan bir yetenek kazanrsnz. Sizin bu yeteneklerinizi nasl kullandnz onlarn en yce hayrnza hizmet edip etmediklerini belirleyecektir. Eer siz onlar, hayatnzn amacn gerekletirme yolundaki aralar olarak ve bakalarna hizmet etmek, onlar glendirmek amacyla kullanrsanz, onlar ruhsal bymenize katkda bulunacaklardr. Eer onlar, bakalarn kontrol altna almak, egonuzu sahte bir biimde beslemek iin veya kendi ilerinde bal bana bir ama olarak kullanacak olursanz, onlar sizin tekmlnze hizmet etmeyeceklerdir. Bu yetenekler sizin tekmlnz besleyecek aralardr, yoksa tekml hedefleriniz deil. Siz Yksek Benliiniz haline geldike, durugr yetenekleriniz de artacaktr. Durugr yetenekleriniz -fiziksel duyularnzla algla94 'Dahaytse.kjBiCinHaline gei yabileceklerinizin tesindeki bilgiyi (malumat) hissetme, grme ve iitme yetenekleriniz- kuvvetlenecek ve siz bu sp-til enerjilere kar daha duyarl olacaksnz. Birounuz imdiden durugr deneyimleri yaamaktasnz fakat ona ne isim vereceinizi bilmiyorsunuz. rnein, birine bakarsnz ve o kii ile

ilgili bir olumsuzluk olduunu sezgi yoluyla bilirsiniz. Birisine dokunursunuz ve hi dnmeden, elinizi belli bir ekilde onun zerinde gezdirirsiniz. Elinizi bu ekilde dolatrmanz, olaslkla o kimsede bir rahatlama ya da deiiklik meydana getirmi olabilir. Konuurken, kendinizi sanki enerji devindiriyormu gibi birtakm el hareketleri yaparken bulduunuz olur. Bazen, henz herhangi bir fiziksel belirti yokken, bir souk algnl veya hastaln gelmekte olduunu hissedebilirsiniz. Dier insanlarn fiziksel, duygusal ve zihinsel enerji bedenlerini hissedebilirsiniz. nsanlarn enerji kalplarnda nerede uyumsuzluk olduunu da hissedebilirsiniz. Baz insanlar, isel gzleri ile, bakalarnn enerji alanlarndaki dzensizlikleri daha youn ya da karanlk alanlar olarak grebilirler. Bu yerler, bir hastaln bulunduunu ya da o insann baka bir insandan, kendi enerji kalplar ile badamayan (uyuum iinde olmayan) enerji kalplar alm olduunu iaret ediyor olabilir. Siz gelitike, kendi enerji sisteminiz hakknda daha ok ey kefedeceksiniz. Kendinize ifa vermek ve hatta bedeninize aldnz enerjiyi deitirip artmak iin enerji ile nasl ibirlii yapacanz reneceksiniz. Enerji dzeyinde alarak siz kendinizde arpc deiimler yaratabilirsiniz. Durugrnz enerji bedenlerinizle alma yeteneinizi-gelitirmeye balayn; imgeleme gcnze gvenerek ve ke-fedici ve yaratc bir yaklamla, neeyle, oyun oynar gibi. rnein, eer bir souk algnlnn gelmekte olduunu hissediyorsanz, aura'nzm -bedeninizi evreleyen enerjinin- sizden teye doru uzann grebildiinizi varsayn. Onda herhangi bir dzensizlik grnp veya hissedilip hissedilmedi-ine dikkat edin. Onu gerekten gremezseniz zlmeyin; 95 HtyAsaC Byme onu i gzlerinizle grdnz varsayn. Kimi insanlar, eer bedenlerinde herhangi bir fiziksel ac veya hastalk varsa, enerji bedenlerinin km veya fiziksel bedenlerine fazla yaknm gibi grndn imgelerler. Kimileri ise renk fark ederler. Siz enerji alannz, o gzel ve dengeli grnene dek genilettiinizi imgeleyerek ie balayabilirsiniz. Sonra renkleri gzelletirebilir veya ona yeni renkler katabilirsiniz. Bu alana k da gnderin. Bir deiim hissedinceye dek elinizden geldiince ho bir oyun oynar gibi davrann. Kalc bir deiim yaratmann anahtar en belirsiz, en geici deiimleri bile gzlemlemektir. Bir fiziksel duyumdaki deiiklik sadece bir veya iki saniye bile srse, kendinizi kutlayn. Herhangi bir deiim sizin doru yol zerinde olduunuzun ve yapmakta olduklarnzn enerjinizi etkilediinin bir iaretidir. Bir adamn boaz aryordu. O bir ses sanatsyd ve yakn bir tarihte bir konser vermesi gerekiyordu. Sesini kaybetmek istemiyordu: mgeleme gcn kullanarak, grtlann evresinde k bantlar gryormu gibi davrand. Bantlardan bazlar fazla skm grnyordu, o da onlar ekip kardn hayal etti. Hemen o anda daha ok ar ve skma hissetti, bylece bu imgelemeye derhal son verdi. Aslnda adam, kendi enerjisi zerinde almann herhangi bir sonu getireceine gerekten inanm deildi, dolaysyla bu ani deimeler onun iin cesaret verici olmutu, ters ynde sonu vermi olsalar bile. O zaman, k bantlarn oalttn, onlar inceltip hafifletirdigini ve onlara k kattn imgeledi. Boaz ok daha rahatlamt, her seferinde yalnzca birka saniye iin bile olsa. Gece boyunca birka defa uyand ve imgeleme gcn kullanarak, bu boaz ars ile oynamaya devam etti. yilik ve rahatlk duygusu gitgide daha uzun sreler devam etmeye balad. Ertesi gn uyandnda boaz ars gemiti. Bu yksek bilin haline ait gleri gelitirdike, siz evren hakknda gitgide daha geni bir perspektif kazanacaksnz. Mmkn olabilenler hakkndaki inanlarnz ve dn96 Vaha Jkstf^Bilin. ttane eleriniz deiecek. Maddeyi etkileme ve fiziksel sonular meydana getirme yeteneiniz artacak. Siz insanlar ve eyay daha byk bir beceriyle etkileyebildike, sorumluluk duygunuzun da bununla birlikte arttn kefedeceksiniz. Btn bu gler -telepati, durugr ve glenmi psiik

yetenekler- bakalarnn da daha yksek bir bilgelie ulamalarna yardmc olabilmeniz iin size daha fazla berraklk ve bilgi kazandracaktr. Onlar sizin iin en uygun lde gelitirmek ve onlar en yksek drstlkle kullanmak nemlidir. 97 Daha Yksek Bilin Haline Gei MEDTASYON Bu meditasyonun amac, yksek boyutlarn sptil enerjilerini hissetme yeteneinizi gelitirmek ve "nc gz" olarak bilinen psiik merkezinizi ve "ta merkezi" olarak bilinen ruhsal merkezinizi faaliyete geirmektir. Admlar: 1. Rahat bir pozisyonda oturun. Oda iindeki seslerin, cildinize temas eden giysilerinizin verdii duygunun ve soluunuzun ritm ve dolgunluunun farkna varn. Birka kez derin soluk alm ve farkndalnz tm bedeninizde gezdirin ve kendinizi elinizden geldiince rahatlatn. Geveyip rahatlaynca kalp ve nabz atlarnz gzlemleyin. 2. Yksek Benliiniz'in ve parlakl ile karp bir olduunuzu imgeleyin. Yksek Benliiniz olarak, duygu bedeniniz zerinde odaklann. Duygu bedeninizi, fizik bedeninizin dnda, fizik bedeninizin yzeyinde bir enerji tabakas olarak imgeleyebilirsiniz. Yksek Benliiniz olarak, duygu bedeninizi fizik bedeninizden daha ve daha uzaa doru "ekin", ta ki o evrenizde ldayan, akkan ve berrak bir halde durana dek. 3. imdi banzn tepesindeki ruhsal merkezinizi bir lotus (nilfer) iei olarak hayal edin. Sizin tekml ederek daha yukarya ulatnz her sefer, bir yaprak daha alr ve sonunda sizin bin-yaprakl bir lotus ieiniz olur. Btn yapraklar aldnda kendinizi nasl hissedeceinizi imgeleyin. Lotusu imdi olduu haliyle zihninizde canlandrn -ka yapra alm durumda? Yeni yeni yapraklarn yavaa ve 98 Daha f^e^idn tiatinz Sei kolayca aldklarn hayal edin. Onlar alrken, kendinizi, uyanm haldeki ruhsal bedeninizin ltsyla evrelenmi olarak imgeleyin. 4. Daha sonra evrenizdeki, zihinsel-bedeniniz olan k an hayal edin. Onun dosdoru yukarya uzandn imgelerken, onu daha da inceltin ve gzelletirin. 5. Yksek Benliiniz olarak, gzlerinizin arka tarafnda, kafatasnzn merkezine yakn bir noktada yer alm olan epifiz salg bezinizin evresini meneke rengi bir kla sarn. Epifiz salg bezi, bu boyutta ve dierlerindeki sptil enerjileri, sizin ve bakalarnn aura'lar da dahil olmak zere, grebilen ruhsal gzlerin uyann dzene sokar. 6. Odada evrenize gzleriniz hafife odaklanm olarak bakn. Normal olarak grdklerinizde olas herhangi bir deiiklie, ya da baktnz eylerin evresindeki enerjiye ilikin farkndalnzm artna dikkat edin. Eer eyann evresinde yumuak bir lt, bir parlaklk fark ederseniz, daha ok ey -onun genilii, younluu, ierdii baz ekiller vs. gibi- grmek iin o parlakln iine bakma oyunu oynayn. 7. Odaya geri dnnzde, enerji merkezleriniz zerinde altnz ve grnmeyeni, evrenizdeki sptil enerjileri daha ok grmeye istekli olduunuz iin kendinizi kutla-yn. Bu meditasyonu yapmak sizin durugr yeteneinizi gelitirebilir. Durugr yetenei kendi hznda ve sizin iin skntsz ve zorlamasz olacak bir ekilde geliir. Her seferinde, sizin iin imdiye dek grnmez veya bilinmez olagelmi o enerjiler hakknda daha ok isel farkmdalk kazandnz kabul ve teyit edin, nk siz yksek boyutlarn farkna varmaya ve her eyi Yksek Benliiniz'in gzyle grmeye balyorsunuz. 99 BLM II ie Almak Titreiminizi Ykseltmek Duygularnz Yattrmak Hayrnza Olana zin Vermek Bymenizi Hzlandrmak Realitenizi Semek: Olas Gelecekler Yaratmak

Boluktan Gei Zaman Geniletmek ve Daraltmak 8 Titreiminizi Ykseltmek Titreiminizi, kalbinizi (gnlnz) aarak ykseltebilirsiniz. Siz sevgi duyduunuz zaman daha ok canllk, genilik ve yenileni deneyimlersiniz. Sevgi, evrene direnmek yerine onunla birlikte akmaktr. Sevgi, incinebilirlie istekli olu demektir; o, kendinizi ve bakalarn olduunuz ve olduklar gibi kabul editir. Koulsuz sevgi tm ayrlklar eritip yok eder. Siz kendinizi ve bakalarn daha ok sevmeyi rendike titreiminizi ykseltirsiniz. Enerjiniz, yksek boyutlarn daha przsz, daha sptil titreimlerini alr ve siz Yksek Benliiniz haline gelirsiniz. Sevgi aydnlanmaya alan kapdr. Siz kendinizi severek kalbinizi daha ok aabilirsiniz. Kendinizi her ynnzle sevin, hatta olumsuz olarak etiket-lendirebileceiniz duygu ve dncelerinizi bile. Eer fke ya da kuku hissediyorsanz, o duygular da sevin ve bar duy103 'Ruhsat'Byme gularnz sevdiiniz kadar sevin. Beeri ynnz de tanrsallnz kadar sevin. Gvensizliinizi ve olumsuz duygularnz sevin. Eer kendinizi sevgisiz, balama-bilmez biri olarak hissediyorsanz, o duygular da sevin. "Kusurlarnz" olarak grdnz her ne varsa onlarn hepsini sevin. Siz onlar yadsyarak ya da nefret ederek deitiremezsiniz. Siz onlar severek deitirebilirsiniz. Olumsuz duygularnz sevdike, onlar gelierek olumlu ifadeler haline gelebilirler. Btn dncelerinizi sevin, hatta snrl ya da korkulu olanlarn bile. Onlar, sizin sevginize ve gvencenize ihtiyac olan kk ocuklar olarak dnn. Eer olumsuz bir dnce yakalarsanz, bu dncenizden tr kendinizi horla-maym. Tm olumsuz duygularnz sevin, bylece sizin s-tnzdeki etkileri azalacaktr. Eer zerinde dnmekten vazgemek istediiniz eyleri hayal ediyorsanz, onlar dnmekte olduunuz iin kendinizi sevin, o zaman vazgemeniz daha kolay olacaktr. Olumsuz dncenizin yanma olumlu bir dnce katn; bir olumlu dnce yz olumsuz dnceyi iptal edebilir. Bir kadn asansrlerden ve yksekliklerden korkuyordu. Korktuu iin kendinden nefret ediyor, korkularndan kurtulmak iin kendi kendini ikna etmeye alyordu. Hibir ey ie yaramaz gibi grnyordu, ta ki yeni bir taktik denemeye -duygularn sevmeye- karar verinceye kadar. Bir baka sefer asansre bindiinde panie kapld fakat korkulu duygularna sevgi gndermeye devam etti. Asansr ykseldike duygularnn iddeti azalmaya balad, en st katta ise iini bir sevin ve genileme dalgas kaplad. Siz olumsuz duygularnz sevebilir ve bylece onlar snrllktan kurtararak titreimlerini k ynnde ykseltebilirsiniz ya da onlardan nefret eder, onlara direnebilirsiniz. Onlardan nefret etmek onlarn sizin zerinizdeki gcn daha da artrr. nsan halinizi sevin; siz bunlar yaayarak bunlardan bir eyler renmek iin buradasnz. Kuvvetlerinizi sevdiiniz kadar zaaflarnz da sevin, nk onlar 104 Titreiminizi tekml etmek iin sizin sevginize en ok ihtiyac olan taraf-larnzdr. Siz olumsuz duygularnz sevdike, dnyanz geniler ve yapabileceiniz seimler oalr. Sevgi ifa yaratr. Hastal yaratan, enerji bzlmesidir. Bzlme, siz kendinizi sevmediiniz zaman meydana gelir. rnein, eer souk alrsanz, bu sizin kendinizi yeterince sevmediinizin bir iareti olabilir. Bir souk algnlnn gelmekte olduunu hissederseniz, kendi kendinize, "Souk alm olsaydm kendim iin ne gibi yararl bir ey yapabilirdim?" diye sorun. Dinlenebilirsiniz ya da altnda bulunduunuz basklardan bir ksmn stnzden atabilirsiniz. Souk algnlnz olmasa bile bunlar yapacanz iin kendinize sz verin -souk algnlnz ounlukla geecektir, yani meseleyi hastalanmadan atlatabilirsiniz. Tabii, verdiiniz sz tutmalsnz!

Daha uzun hastalklarda, iyilemeye baladnz noktada duygu ve dncelerinizde bir deime olduuna dikkat etmisinizdir. Siz, kendinisevmenin yeni bir dzeyine ulamak zere eski enerjileri terk etme frsatn elde etmek iin birtakm hastalklar yaratrsnz. Siz kendinizi daha ok sevip onurlandrdnz zaman titreiminizi ykseltirsiniz ve herhangi bir hastaln seyri deiir. Gerek bir ifacnn salad ifalarn ou, ifacmn ifa verdii kiininkinden daha yksek bir titreimsel sevgi kalbna ve -hi olmazsahastala neden olan blgede daha byk bir yaam-enerjisine sahip olmas sayesindedir. ifacnn enerji alan dar uzanarak, bir kiinin kendi kendisini daha ok sevmesi iin, ona bir alan yaratr. O bunu yaptnda, kaslm olan ve hastala yol aan blge gever ve geniler, bu da ifann gereklemesi frsatn yaratr. 105 'Ruhsal'Byme insanlar sevgi dncelerinizle evrelediiniz zaman onlar glendirirsiniz. Kendinizi sevdiiniz ve kabul ettiiniz zaman, ayn duyguyu bakalarna da iletin. nsanlar, kendilerine verilmi zemin, ortam ve inanlarn ne olduuna gre, bildiklerinin en iyisini yapmaktadrlar. Dier insanlar yarglamak ve eletirmektense onlarn hayatlarn iyiletirmek iin ne yapabileceinizi sorun kendinize. Bir kadn arkadalar grubu, aralarndan birinin oka imeye ve ocuklarn ihmal etmeye balamas zerine onu eletirir oldular. Sonra daha sevecen olmalar gerektiini fark ettiler, bylece ona yardm etmek iin ne yapabileceklerini kendi kendilerine sormaya baladlar. Arkadalarn u ya da bu ekilde deitirmeye almak yerine, zihinlerinden ona, onu olduu haliyle sevdikleri mesajn gndermeye baladlar. Sonra ona k gnderdiler. Sonu arpc olmutu. ki hafta sonra arkadalar ikiyi brakmaya karar verdi ve hayat tamamen yn deitirdi. nsanlara sevecen dnceler gnderin. Byle yaptka onlar glendirir ve iyi eyler yapmalarnda onlara destek vermi olursunuz. Byk statlar vakitlerinin ounu derin sevgi hali iinde ve yardm isteyenlere telepatik yoldan enerji ve sevgi gndererek geirirler. Sevginizi zaman iinde ileri ve geri doru gnderebilirsiniz ve bunun yararl etkileri olacaktr, nk sevgi zaman aar. Bir kadn maziye, eski bir erkek arkadana sevgi ve balama duygularn gnderdi. ok yllar nce arkada onu reddetmi ve duygularn incitmiti ve kadn hl ara sra da olsa, bu davran hatrlyor ve ac duyuyordu. Kendisinin o erkek arkadann Yksek Benlii ile konutuunu ve ona sevgi ve balama duygularn gnderdiini imgelemeye balad. Ksa bir sre sonra kadn, kocas ile olan ilikilerinde bir deiimi fark etti; imdi kendisini daha ak ve incinebilir olmaktan ekinmez hissediyordu sanki, kendisini 106 1 Titreiminizi fl artk reddedilmeye kar korumaya almyordu. Eer gemiinizde size hakszlk etmi olan veya sizin hakszlk etmi olduunuz bir kimse varsa, ona sevgi ve balama gnderin. Siz byle yaptka titreiminizi ykseltirsiniz. Siz insanlara ilikin yeni bir sevgi, grev ve hizmet dzeyine getiinizde, onlar size kar daha nce yapmadklar bir ekilde sevimsizce davranabilirler. Sevgi gl bir enerjidir. Bir kiinin daha nce sevildiini hissetmemi olan ("sevimsiz") taraflar, sizin sevginiz karsnda, kendilerini meydana vurmak iin yeterince gven duymaya balarlar. Sizin sevginiz, ifann gerekleebilmesi iin gvenli bir ortam yaratr. Eer birisi, sizin daha sevecen hale geliinizden sonra, sevilmesi daha zor biri halini almsa, idrak etmelisiniz ki bu sizin daha sevecen hale gelmi olmanza ramen deil, sizin yle olmanzdan trdr. Tm olumsuz tutumlar, daha ok sevgiye duyulan ihtiyac aa vuran feryatlardr. Herkes daha ok sevgi kullanabilir. Eer insanlar kaba ya da efkatsiz davramyorlarsa veya duygularnz incitmeye alr grnyorlarsa, buna gcenmeyin. Onlarn i dnyalarnda nelerin cereyan ettiini bilemezsiniz. Nasl

davranrlarsa davransnlar, siz onlara yine de sevgi gnderin. Bu size, hayatnzda kat kat sevgi art halinde geri dnecektir. Siz bakalarn, hatta onlardaki sevimsiz olan taraflar da sevdike, titreiminizi sratle ykseltmi olursunuz. Bir kadn bir eczaneye gitti, eczac ona ok kaba davrand. Kadn hemen sert bir karlk vermek iin bir drt hissettii halde, byle yapacana ona sevgi gndermeye devam etti. Eczaneden ayrldnda ona kt dnceler yneltmek istedi fakat bunu yapmad. Onun hakknda kt dnm olduu iin kendisini de balad, bu da ona sevecen dnceler gndermesini kolaylatrmt. Birka hafta sonra kadn ayn eczaneye tekrar gitti, eczac ok farkl davrand. Sa107 ^ufsat'Byme dece dosta davranmakla kalmayp onunla dertleerek, birka hafta nce karsnn kanser olduunu ve olaslkla pek uzun yaayamayacan rendiini syledi. Kadn bu gizli gerei rendiinde, ona kt dnceler deil fakat sevgi gndermi olduuna sevindi. Sizinle ilikide olan insanlarn ou ruh dzeyleri bakmndan sizden daha gentirler ve henz her zaman istedikleri kadar sevecen ve iyi davranamayabilirler. Bakalarnn size sevgisiz, kaba veya saygszca davranlarna kar tepki gstermekten vazgemeyi renin. Aci ve incinme nedeniyle gsterdiiniz tepkiler sizi sakin, berrak merkezinizin dna drr. Bir balayc dnce gnderin ve onlar nasl davranrlarsa davransnlar, siz herkese kar sevecen ve iyi davrann. Kendinizi sevin, tepkileriniz sizin istediiniz kadar yksek deerde olmasa bile. Sevgi bedeninizdeki hcreleri yeniler ve sizin dnya katnn younluundan ykselip kmanza yardm eder. Eer irkinlik gryorsanz, onu da sevin. Eer bakalarnn bayaca ve samimiyetsiz davrandklarn gryorsanz, onlar sevin. Bakalarn eletirerek onlarn kusurlar zerinde odaklanacanza, onlar sevmek suretiyle kendi titreiminizi ykseltme frsatna sahip olduunuzu fark edin. Kendinizi sevgiye atka, evrenizde daha gzel bir dnya deneyimleyeceksiniz. Benzer titreimdeki eyleri ve kimseleri kendinize ekersiniz. Evreninizdeki her eyin bir titreimi olduundan, titreim hznz sizin kendinize ekeceiniz insanlar, olaylar, koullar ve nesneleri belirler. Bu nedenle, bakalarn sevmek kendiniz iin gerek bir armaandr -nk siz onlar sevdike, kendi titreiminizi ykseltir, bylece daha iyi eyleri kendinize ekersiniz. Siz kendinizi sevdikleriniz karsnda hakl veya daha 108 Titreiminizi Juleftmel^ stn gibi hissedebilirsiniz, sizin ruhsal geliiminizin sizi daha iyi bir kii yaptn sanabilirsiniz. Btn insanlarn Yksek Benlikleri eittir, her ne kadar onlarn dnya yaamlarnda Yksek Benlikleri'ni ifade edebilme yetenekleri farkl dzeylerde olsa da. Siz diyebilirsiniz ki, "Benim arkadam meditasyon yapmyor ya da benim yaptm gibi salkl besinler yemiyor. O benim kadar sevecen, dengeli, istikrarl, mantkl ya da berrak dnen deil. u halde o benim kadar yksek deil." Ama idrak edin ki siz benzer titreimde olduunuzdan tr arkadanzla birlikte bulunuyorsunuz. Ruhsal geliimleri ve renmeleri gereken dersleri si-zinkine benzer olan dostlar ve sevgilileri kendinize ekersiniz. Sizin sevdiklerinizden daha gelikin yanlarnz vardr ve sevdiklerinizin de sizden daha gelikin yanlan olacaktr. Siz titreiminizi artk ayn tekml dzeyinde olmadnz bir noktaya kadar ykseltebilirsiniz ve eer bu olursa, o zaman belki de ayrlacaksnz. Bu arada, siz insanlarla bir arada bulunduunuz srece, onlar eit olarak grn, onlar ruhsal ynden gelimi kimselerin davranmas "gerektiini" dndnz gibi davranmyor olsalar bile. Kendinizi hakl ya da stn grdnz zaman, enerjinizi kasm (bzm), kalbinizi kapam ve titreiminizi drm olursunuz. Titreiminizi ykseltmek sizin her eyle olan ilikinizi deitirir. Kiisel eyanz sizin titreiminize ekildiklerinden, siz titreiminizi deitirdiinizde, birtakm eyleri sattnz, bir eyleri kaybettiiniz veya

yeni eyler satm aldnz baz dnemlerden geebilirsiniz. Dolabnza bakar ve giysilerinizden hibirinin artk size uygun olmadna karar verebilir ve yenilerini isteyebilirsiniz. Yeni bir eve veya kente tanabilirsiniz. Sizin ykselen titreiminiz kendi hakknzdaki imajnz da deitirebilir. Siz kimliinizi deitirirken, kiiliinizin eski taraflarn simgeleyen eyleri kaybedebilirsiniz. rnein, eer czdannz kaybetmiseniz, olabilir ki, src belgenizin ya da dier kartlarnzn simgeledii kimliinizi yava yava brakma eilimindesiniz. 109 'Ruhsat'Byme Siz evrenizdeki eylerin bozulup durduu dnemlerden de geebilirsiniz. Titreim hznz sizin elektromanyetik enerji alannz etkilediinden, elektrikli aletler zellikle sizin titreiminizdeki deiimlerden etkilenirler. Elektrikli aletlerinizden birkann ayn zamanda bozulduu grlebilir. Siz btn eyanz ile yeniden ilikiler kurmak suretiyle bu bozulup durma srecini sona erdirebilirsiniz. Siz sadece, aldnz yeni eyaya nasl davranyorsanz onlara da yle davrann, onlarla yeni batan ilikiye getiinizi imgeleyin onlarla oynayn, onlara hayran hayran bakn ya da onlar sevgiyle ele aln. Siz bir odaya girerken, tm eyanza k huzmeleri gnderdiinizi ve onlarla sizin yeni ve daha yksek enerji dzeyinizde yeniden balant kurduunuzu imgeleyebilirsiniz. Sizin yksek titreiminiz evrenizdeki enerjiyi ykseltir. Enerjinizi, sizce mmkn en yksek titreime ulatrdnz zaman, evreniz iin bir titreim tonu yaratm olursunuz. Bakalar bunu mutlaka fark edeceklerdir. evrenizde ok sevecen, sakin ve odaklanm bir kiinin bulunduu bir zaman dnn. O srada siz belki de kendinizi daha sevecen, sakin ve odaklanm hissediyordunuz. Yksek Benliiniz hep bir sevgi hali iinde bulunur. Kendinize ve bakalarna kar sevecen, iyi, balayc ve efkatli olduunuz her sefer, siz Yksek Benliiniz olmaktasnz. Hayatnzdaki her eyi sevmeyi renin -her bir duyguyu, dnceyi ve giritiiniz her bir eylemi. Kendinizi, gelimek ve tekml etmek iin bildii her eyi en iyi yapan, gzel, sevecen bir kii olarak dnn. 110 Titreiminizi Ykseltmek MEDTASYON Bu meditasyonun amac, kalp merkezinizi amak ve enerjilerinizi fizikselden ruhsala kadar birok dzeyde amak ve dengelemek zere, uyanm kalbinizi kullanmaktr. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Elinizi kalbinizin zerine koyun, kendi kendinize ve duyarak yle syleyin: "Seni seviyorum. Seni olduun gibi kabul ediyorum. Kendimi sana adyorum. Sen nemlisin. Hayatn deerlidir." Bunu, bu szlerin doruluunu hissedinceye kadar tekrarlayn. 2. Kalbinizden, sevgi yolunu izleyebilmeniz iin size rehberlik etmesini isteyin. Ondan sizinle daha ak bir biimde konumasn isteyin. Ona, onu dinleyeceinizi syleyin. Siz kalbinize gvenebilirsiniz, nk o sizi daima sizin iin en hayrl olana iletecektir. Elinizi yavaa indirin. 3. Kalbinizi bir yldz olarak hayal edin ve brakn o, bedeninizin btn hcrelerine sevgi ve k yaysn. Kalbinizden yaylan n bedeninizi dengelediini, uyuma kavuturduunu, canlandrdn ve tm bedeninizdeki yaam enerjisinin akn glendirdiini hissedin. 4. u anda mevcut duygularnz hissederek bir an geirin. Fark edebildiiniz her bir duyguya sevgi gnderin. Dnceleriniz zihninize geldike, onlar dinlemek iin zaman ayrn. Gelen her bir dnceye sevgi gnderin. 5. Odaya geri dndnzde, derin bir soluk aln ve tm bedeninizde sevginin parlakln, ltsn hissedin. 111 9 Duygularnz Yattrmak

Dnya katnzda, enerji dzeyinde hl bir hayli alkant vardr. Evreninizdeki dalga (enerji) kalplar "yaradln iddeti" diye adlandrlabilecek durumunu henz kaybetmi deildir. Daha yksek lemlerdeki dalga kalplar daha dzgn, yumuak ve sakindir. Sizin dnyadaki amacnzn bir ksm da, bu daha dzgn ve sakin enerjileri dnya katna getirerek, maddenin tekmlne yardmc olmaktr. Siz bu alkanty en kuvvetli ekilde duygularnzda hissedebilirsiniz. Duygularnz yattrmay renmeniz, sizin Yksek Benliiniz olmanz yolunda nemli bir admdr. Gl ve youn duygular sizi sakin, huzurlu merkezinizin dna drr ve Yksek Benliiniz'in kk, yumuak sesini iitmenizi zorlatrr. Hayal edebiliyor musunuz, her zaman sakin, merkezinizde ve dengeli olsaydnz, hayatnz nasl farkl olurdu? Sizin i grmeniz iin yine de gl duygularnz olabilirdi, ama onlar alkantl, karmak deil, uyumlu, dengeli duygular olacakt. 112 "Dugjumnz yattrmak^ Duygular sizi zaman ve mekn iinde odaklar. Duygularnz dncelerinizi tezahr etmeye doru sevk eden yakttr; sizin bir eye istek duyuunuz onun hayatnza girmesini kolaylatrr. Siz bir eyi yaratmadan nce, onun hakknda bir duyguya sahip olma ihtiyacndaysanz da, istediiniz eyleri olumsuz, uyumsuz duygulardan ok, olumlu, uyumlu olanlar ile yaratabilirsiniz. Sizin Yksek Benliiniz'e olan yolculuunuz, ksmen, O'nun rehberliini iitmeyi ve o ynde hareket etmeyi renmek demektir. Duygularnz sakinken bu rehberlii zihnen iitecek, eyleme geecek ve hayatnzn dzgn ekilde aktn greceksiniz. Yksek Benliiniz'in fsltlarn ve rehberliini izlemediiniz zaman ilerin zorlatn fark etmeniz mmkndr. Gl ve alkantl duygular harekete geiren birtakm durumlar yaratabilirsiniz. Gl, iddetli duygular size Yksek Benliiniz'in yolunu ve rehberliini izlemediinizin iaretini verir. Yksek Benliiniz'den ne kadar ok uzak-larsanz, iler o kadar zorlar ve duygularnz o kadar iddetli ve alkantl bir hale gelebilir. rnein, bir adam, iini deitirmesi gerektii yolunda dnceler alyordu. Ama o harekete gemedi ve az zaman sonra, ie gelmekte gitgide artan bir diren hissetmeye balad. sknts ve huzursuzluk duyar oldu, fakat yine herhangi bir eylemde bulunmad. Bu duygusu iddetlendi, sonunda iinden o kadar nefret etmeye balad ki, sk sk evde kalmasna olanak veren souk algnlklarna yakalanmaya balad. almalar verimsizleti ve bir gn iten atld. Yeni bir i bulmak iin derhal harekete geti. Hemen harika bir i bulduunu hayretle grd. Farkna vard ki ii brakmas iin ald rehberlie hemen uyarak bunu yerine getirmi olsayd, iler ok daha kolay yryecek ve o denli alkantl duygular yaamak zorunda kalmayacakt. Sevinle bymek iin, iinizden gelen mesajlara uymak ve ufak, kolay deiimler yapmak nemlidir. O zaman iler o denli dengeden kmaz ve siz gl, iddetli duygular harekete geirecek durumlar yaratm olmazsnz. 113 HtysaC'Byme Eer bir ey hakknda olumsuz bir duygu hissediyorsanz, o alanda ileri daha dzgn yrr hale getirmek iin neyi iitmek ihtiyacnda olduunuzu Yksek Benliiniz'e sorun. Her olumsuz duygu, Yksek Benliiniz'den gelen ve dikkat etmeniz gereken bir mesajn var olduunu size iaret eder. Mesaj iittiinizde, Yksek Benliinizin yapmanz iaret ettii eyi yapmak iin harekete geebilir ve sizde alkant yaratan durumu deitirebilirsiniz. Eer olumsuz bir duygu hissederseniz durun ve Yksek Benliiniz'e sorun: "Mesaj nedir? Hayatmda neye bakmak ya da neyi deitirmek ihtiyacndaym?" En hafif bir tedirginlik, gcenme ya da olumsuzluk duygusuna dikkat edin. Srekli onun hakknda olumsuz duygular tadnz herhangi bir alan var m? Bir an durun ve bu alan ile ilgili bir mesaj isteyin. Sizin yksek derecede tekml etmi retmenleriniz de duygularnn tmyle stesinden gelmi deillerdir, nk duygular insan deneyiminin bir parasdr. Bununla birlikte -evrelerinde olup bitenler her ne olursa olsun- onlarn duygular sakin ve uyumludur. Onlar Yksek Benlikleri'ni dinlerler ve tm evrelerinde uyum ve berraklk yaratrlar. statln daha yksek dzeylerine ulatnzda, hl zaman zaman fke ve kzgnlk parlaylarna tank

olabilirsiniz, fakat bu duygular bir anda ilemden geirmeyi ve neye ihtiyacnz olduu hakknda rehberlik istemeyi ve o duygulardan kurtulmay reneceksiniz. Sizin "doum duygusu" denilen bir tek esas duygunuz ve birka tane uydu (tali) duygunuz vardr. Duygular eklinde iinizden geen birok enerji akm vardr. Bir tanesi sizin doum duygunuzdur. Bu sizin hayatnz boyunca tanyageldiiniz derin bir duygudur. Bedeniniz114 <Dut0ianntz 'yat deki her bir hcre ve atom imdi her ne kadar sizin doduunuz andakinden farkl olsa da, siz ok byk bir ruhsal deiim (transformasyon) geirmedike, o esas duyguyu hl iinizde tarsnz. Kimileriniz iyimserlii, mutluluu ya da kendi kendinden honut olmay esas duygu-tonunuz olarak seer, benimsersiniz. Dierleri, alttan alta devam eden bir karamsarlk, gcenmilik ve d krkl duygusunu seerler. Kimileri rahat, hallerinden honut bir doaya sahiptirler; dierleri sessiz bir melankoli, yalnzlk ya da mutsuzluk duygusu iinde olurlar. Kimileri sevgiyi asl duygutonlar olarak seerler; dierleri ciddiyeti ya da akacl seerler. Kimileri kendini dev aynasnda gren stnlk duygusunu seerler; dierleri kendilerini deersiz ve bakalarndan aa hissetmeyi yelerler. Bir an iin sizin en belirgin duygunuz zerinde dnn. Siz normalde mutlu, yumuak ya da iyimser misiniz? Siz gergin, endieli ya da bir hayli mutsuz musunuz? Eer en belirgin duygu-tonunuzu hemen imdi fark edemiyorsanz, sadece yle bir duygunuzun var olduunun farknda olun ve onun hakknda daha ok ayrnty bilmek isteyin. Siz onu belirgin bir duygu olarak deil fakat daha ok bir isel nota olarak hissedebilirsiniz. Bu esas duygu-tonu dnda, sizin be il yedi tane uydu (tali) duygunuz vardr ki onlar bu hayatnzdaki asl duygusal kimliinizi meydana getirirler. En sk hissettiiniz duygular nelerdir? Yksek Benliiniz sizi belli deneyimlere ynlendirmek zere bu zel duygular seer ki o duygular olmasa o deneyimleri yaamay istemeyecektiniz. Duygularnz sizin, dnyay arkasndan seyrettiiniz merceklerdir. Mutlu olduunuz zaman, kederli ya da kzgn olduunuz zamanlara kyasla dnyay daha farkl grrsnz. Her bir duyguyu deneyimle-mek, her seferinde bir baka gzlk takmak gibidir; her bir duygu size dnyaya bakmann bir baka yolunu gsterir. Siz o duygular zellikle setiniz, nk onlar size en fazla gelimeyi salayacak perspektifi verdiler. 115 'Ruhsat'Byme Duygularnzn younluk alann da kendiniz setiniz. Kimileriniz muazzam straptan ok byk sevince kadar uzanan ok geni bir alan setiniz. Kimileriniz ise lml sevinler ve lml kederler gibi daha sptil dzeylerde almay yelediinizden, daha dar alanlar setiniz. Bir kutbiyet hali iinde yaadnzdan, her olumlu duygunuzun sizde bir de kart vardr. Denge noktasn bulmanzn, tm duygularnz Yksek Benliinizle uyum iine sokmanzn sonucunda duygusal sknet hali gerekleir. Birok gnlk duygunuz vardr ve onlardan ou gelip geicidir. Eer bugn yaam olduunuz duygular geriye doru dnecek olursanz, hi olmazsa iki veya farkl duyguyu fark edeceksiniz. Duygular hareket halindeki bir enerjialam gibidir; onlar deneyimlersiniz ve sonra iinizden akp gitmelerine izin verirsiniz. Onlarn nimetlerinden yararlanabilmeniz iin onlarla zdelememek ya da onlara gereinden daha uzun bir sre tutunmamak nemlidir. Sizi merkezinizden ayran bir duygu, size bir ekilde, ak halinde ve Yksek Benliinizle temas halinde olmadnz gsteriyor demektir. Kimileriniz kuvvetli ve alkantl duygular iinde olduunuz zaman kendinizi daha canl hissedersiniz. Duygularnz yattrmann kendinizi daha az canl hissetmenize neden olacandan kayg duyabilirsiniz. rnein, eer einizle aranzdaki durum fazla sakin ise, ilikinizin tutku ve canllndan bir miktar yitirdiini dnebilirsiniz. Belki de sevgi ile iddeti kartryor olabilirsiniz. Baz kimseler, bir ilikide eer bir hayli duygusal dram yoksa,

dier kiinin onlara nem vermediini dnrler. Onlar cokulu, youn duygular severler ve bunlar hissedebilmek iin dramlar yaratrlar. Sz daima sakin olmay dndnz zaman size ne tr imgeler ve dnceler geliyor? Bazlarnz uyumlu duygularn deerini, nce alkantl olanlar yaayarak renirler. Kendinizi incitilmi, ihanete uram ya da reddedilmi hissederek fkelenebilir veya saatlerce alayabilirsiniz. Sonunda gl, olumsuz duygularn 116 (DuyguCannz yattrma!^ dayanlmaz olduu bir noktaya geleceksiniz, her eyin tesinde huzur isteyeceksiniz. Bu gl arzu ile siz hayatnza huzur ve sknu getirecek olan deiimleri yapmaya balayacaksnz. Dramdan kopmaya, onun gitmesine izin vermeye hazr msnz? Eer byle ise, kendi kendinize yle syleyin: "Bar ve huzuru seiyorum." insanlar olduklar gibi sevin. Eer alkantl duygularnz ilikilerinizdeki karmaadan kaynaklanyorsa, dikkatle bakn -siz baka insanlar olduklar gibi kabul ediyor musunuz? Yoksa onlar sizin istediiniz gibi oluncaya kadar sevginizi onlardan esirgiyor musunuz? Siz daima bakalarn, olmalarn istediiniz hallerinden ok, olduklar halleri ile desteklediiniz zaman kazanrsnz. Genellikle, insanlar belli bir ekilde grme isteinizden vazgetiiniz zaman, onlar ibirliine daha yatkn ve daha sevecen olurlar. En samimi ilikileriniz, en byk beklentiler tadnz ilikilerdir ve sizin sakin ve kendi merkezinizde kalmanz en ok onlar zorlatrrlar. Eer sevdikleriniz sizin huzurunuzu altst ediyorlarsa, kendi kendinize sorun, "Neden byle tepki gsteriyorum? Onlar benim iimdeki hangi duygu ve davran kalbnn tetiini ekiyorlar. Bu durum bana gemie ait ac verici bir ey mi hatrlatyor? Bu alkantdan ben ne reniyorum?" Eer insanlarn size olan tavr ve davranlarndan dolay d krklna urayacak olursanz, buna neden olacak hibir ey yapmadnz varsaymak yerine yle sorun, "Ben ne yapyorum? Onlarn savunmaya gemelerine mi neden oluyorum? Onlardan, beni memnun etmeleri iin belli tarzlarda hareket etmelerini mi talep ediyorum? Onlar, kendi kimlikleriyle kabul edip seviyor muyum?" Szlerinizin ve davranlarnzn bakalarn nasl etkilediini bilmek, onlarla aranzda olmasn istediiniz realiteyi yaratmanz kolay117 Ruhsat'Byme latracaktr. Bir kez incindiinizde, ounuz korunmaya geer, kendinizi kapatr ve bir daha incitilmeyeceinizden emin olmak istersiniz. Bundan byle, her ne zaman insanlar sizin cannz skan ya da inciten bir ey yapacak olurlarsa, kendinizi korumak yerine, bunu, onlar sevmeyi renmeniz iin bir frsat olarak grn. ncinmilik duygunuza sevgi gnderin. Fark edin ki, bakalarnn sizi inciten davranlar, onlarn size zarar verme niyetlerinden deil fakat kendilerinin incinme korkularndan kaynaklanmaktadr. Bir adam, kars ile olan ilikisinde srekli huzursuz idi, nk onun kendisini ihmal ettii duygusunu tayordu. Adam, karsnn onu sevdiini birok zel eyle kantlamas gerektiini dnyordu; rnein, alaca yerde, her gece evde oturup onunla birlikte televizyon seyretmek ve evde ocuklarla kalmak gibi. Kadn kocasn gerekten seviyor ve onu memnun etmek iin elinden gelen abay gsteriyordu, fakat o da bir meslei olmasn ve ara sra dar kmay istiyordu. Adamn fkesi gitgide arttka, kadn da gitgide ses-sizleerek kendi iine kapand. Bir gn, bir ilham annda, adam bu alkantya kendisinin neden olduu sonucuna vard ve kendisini nasl deitirebileceini dnmeye balad. Karsnn davranlarna niin o kadar cannn skldn ve o sokaa kt zaman kendisini niin terk edilmi gibi hissettiini kendi kendine sordu. Farkna vard ki babas da henz yeni evli olduklar sralarda len annesi tarafndan terk edilmilik duygusu yaamt. Adam, babasnn terk edilmilik duygusunu kendisine mal etmiti ve kendi hayatnda da ayn durumlarn meydana gelmesini nlemeye alyordu. Ama bu kendini koruma duygusu kars ile aralarnda daha byk bir mesafe -tam da olmasn en istemedii durumu-

yaratyordu. Adam, karsn eletirmekten vazgeip daha sevecen ve kabul edici bir tutuma girdii zaman, karsnn ok sadk bir insan olduunu ve onu asla terk etmeyeceini idrak etti. O, karsn srekli yan banda grme ihtiyacn terk ettike ve karsnn her yapt eyin ikisini de 'DuyguCannz a onurlandrdna gvendike, ilikileri daha sakin ve sevgi dolu bir hal ald. Bakalar her nasl hareket ediyorlarsa etsinler, siz huzur ve bar seebilirsiniz. Mutsuz duygular iinde olduunuz zaman, buna bir bakasnn neden olduunu dnmeyin. Eer kzgn iseniz, bir bakasna, sizi kzdrd iin kabahat bulmayn. Bunun yerine, dorudan doruya kendi hiddet duygularnz zerinde aln. Neden dolay fkelendiinizi renmek, sizi dier kiiyi nasl deitireceinizi hesaplamaktan ok daha fazla ykseltecektir. Mutlu olmak iin bakalarnn belli bir ekilde davranmalarn beklemek, mutluluunuzu kendi dnzda bir eye balamak olur. Bu, sizin gcnz baka insanlara devretmek ve nasl hissedeceinizi onlarn belirlemesine izin vermek olur. Sakin duygular, hissettiklerinizin kendi seiminiz olduunu bilmenizden gelir, iyi duygularnzn bir baka kiiye ya da bir d duruma bal olmasn istemezsiniz. Enerjinizi ve zamannz ykselmeye ve "hayatnzn iini" yapmaya adayn. Ruhsal byme, kendinizi anlama ve daha ve daha yksek eylemlerde bulunabilme yeteneini gelitirmeyi ierir. Hayatnzda her ey size kendi hakknzda bir eyler retmektedir. Eer hayatnzda bir hayli alkant varsa, kendinize kusur bulmayn; bunu, gelimek ve kendinizi daha ok tanmak iin bir frsat olarak grn. Duygularnza hkim olma konusunda imdiden belli bir dzeye ulam olduunuzu fark edin, nk birka yl nce sizi fazlasyla altst edebilecek olan baz durumlar imdi sratle geitirebilmektesiniz. Belki gemite biri sizi kmsediinde bu yzden gnlerce dertlenirdiniz. imdi ise sadece omuz silkiyor ve bunun sizin deil, onlarn sorunu olduuna karar veriyorsunuz. Bir gn bir noktaya geleceksiniz 118 119 tysal'Byme ki -eer imdiden oraya gelmi deilseniz- yle diyebileceksiniz: "nsanlar nasl iseler yledirler ve ben onlarn davranlarn bana kar kiisel bir tavr olarak almayacam. Aslnda, onlarn olumsuz davranlar, benim sevgime daha da ok ihtiyalar olduunu bana gsteriyor." Bilinciniz ne kadar ykselmise duygularnz bakalarn o kadar ok etkileyecektir, onlar fiziksel olarak yaknnzda bulunmasalar bile. Herkes bir duygusal yaynda bulunmaktadr. Titreiminiz ykseldike, sizden akp gelen yaam enerjisi o kadar ok olur ve sizin bu yaynnz o kadar daha ok insan etkiler. Siz gelitike, barl ve uyumlu yayn yapma sorumluluunuz da bir o kadar artar. Her eyin telepatik yoldan bir tek bilin olarak birbirine bal olduu yksek boyutlarda, herkesin yksek, uyumlu duygular yaynlayarak btn'e katkda bulunmas nemlidir. Bir tek huzursuz kiinin nasl btn bir oda dolusu insan etkileyebildiine ve ok gl, bilge ve sevecen tek bir kiinin de, herkesin izledii yksek bir ton oluturabildiine tank olmusunuzdur. Btn olumsuz duygular, Yksek Benliinizin vizyonuyla nerede uyum halinde olmadnz gsterirler. Eer bir duygusal bunalm ya da karklk iindeyseniz, sizin iin gnlnz besleyecek olan her ne ise onu yapn. Bir kitap alarak bir keye kvrln, lk bir du yapn ya da kendiniz iin zel bir ey satn aln. Odanzda oturmak ve dnmek, okumak ya da mzik dinlemek iin bir yer yapn. Kendiniz iin evrenizi daha gzel, daha zarif hale getirecek bir ey yapn. Kendinizi sevmenin zamandr. Kendinizi kk kk yollardan besleyin, nk siz byle yaptka, kendinizi byk yollardan beslemeyi reneceksiniz. Kendinizi ve btn duygularnz olduklar ve geldikleri gibi sevin. Bu karklktan hangi olumlu eyleri renmekte ol(Duygu[annz yk

duunuzu incelemek iin kendinize zaman ayrn. Unutmayn ki bunalmlar varlnzn en derin dzeylerine ulamanz ve Yksek Benliiniz'i yeni bir ekilde tanmanz iin frsatlar sunar; sizin bunlar yaratnzn nedeni de ou zaman budur. Duygularnz, bagsterdikleri anda iyice deneyimle-mek suretiyle, onlar daha sratle deitirip, gitmelerine brakabilirsiniz. Duyguyu bedeninizde hissedin. O nerede yer alyor? Eer bir rengi olsayd, ne renk olurdu? Bu duyguyu dlamak zere kendinizi ikna etmeye almayn; onu hissetmenize izin verin. Onu bedeninizde tehis ettikten sonra o blgeye k gnderin. Duygularnzdan ounun, hatta en gl olanlarnn bile, siz onlar deneyimledikten, sevdikten ve onlarn mesajlarn dinledikten sonra sratle getiklerini kefedeceksiniz. O gl duyguyu yaratan sorun her ne ise onun zerinde dnmekten vazgein ve doruca duygunun verdii hissin zerinde odaklann. Derin soluk alp verin ve bedeninizin kla dolduunu hayal edin. O belli duyguyu iyice hissettikten sonra, onu gitmeye brakabilirsiniz. Onu braktktan sonra o duygunun yksek tarafn hissedin. Her olumsuz duygunun br ucunda bir de olumlu duygu vardr. imdi o olumlu duygunun, nce hissetmi olduunuz olumsuz duygunun yerine gemesini isteyin. Mziin duygularnz zerinde ok yattrc bir etkisi vardr. Her ikisi de titreime, rezonansa ve ritme sahiptir. Siz gzel bir mzik ya da evresel seslerin sizi sakinletirdiini veya neenizi artrdn belki fark etmisinizdir. Hissetmek istediiniz sknet ya da baka herhangi bir duygu iin mzii bir ara gibi kullann. Siz, duygularnz meditasyon yoluyla ve zihninizi yattrmak suretiyle de deitirebilirsiniz. Belli baz dnceler, belli duygular harekete geirirler. Sknetle dndnz zaman duygularnz yattrrsnz. Duygularnz ayn zamanda fiziksel bedeninizin hareketlerine de yant verirler ve baz besinlerden etkilenebilirler. Yrmek, komak, yzmek, bisiklete binmek gibi baz egzersiz ekilleri, duygu bedeni 120 121 Htysal'Byme iin yattrc olurlar. Onlar, daha yumuak ve dzgn bir enerji ak yaratmak suretiyle, zihninize sknet verir ve dncelerinizi daha yksek titreime ulatrrlar. Siz endienin yerine huzuru, kargaa ve alkantnn yerine skneti veya atmann yerine sevgiyi seebilirsiniz. Siz Yksek Benliiniz'in rehberliini dinleyip onu izledike, hayatnzn ak daha kolay ve daha neeli bir hal alacak. Duygularnz yattrdka, dnyann alkants karsnda daha geirgen (etkilenmez) hale geleceksiniz ve bu alkanty Yksek Benliiniz'in daha dzgn, yumuak, uyumlu ve sptil titreimleri ile dnme uratacaksnz. 122 Duygularnz Yattrmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, duygularnz yksek boyutlarda mevcut saf, yksek, ince duygu-tonlarma ayarlamaktr. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Solunumunuzu, duygularnz etkilemek zere kullanabilirsiniz. Derin soluk alarak ve verirken de normalde olduundan daha ok hava boaltarak balayn. Soluk ekerken omurganz dikletirin ve boynunuzu ve banz dorultun ki bylece, enerjiniz omurga boyunca akarak doruca banzn tepesinden kabilsin. 2. Bir k kozas iinde yksek boyutlara doru szl-dnz hayal edin. Bu boyutlarda, gzel enerji-tonlarnn, en saf duygularn notalarnn yol gsterici titreimlerini yaymladklar gerek yerler vardr. Bu yerlerden her biri en saf nitelikte farkl bir titreim yaymlar. Baz titreimler sevgi, efkat, cesaret, uyum, sevin ya da huzur gibi duygu-ton-lar yaymlar. Hayal edebileceiniz her bir gzel duygu iin uygun titreimleri olan yerler vardr. Bu saf titreimler, onlar btn varlklarca ulalabilir klmak iin referans tonlar salayan diyapazonlar gibidirler. 3. Hangi duygu, rnein itimat, sevgi ya da cesaret gibi, u anda sizin geliiminiz iin en yararls olurdu? Bu nitelii dnn. Siz bunu yaparken, bu

duygu-tonunun en saf notas ve gcyle mevcut olduu yere doru ekilirsiniz. Semi olduunuz nitelik ya da duygu hangisi ise, ona ait bu gzel duygu-tonu iinde oturun. 4. Bu yerden yaplmakta olan yaym sizin duygularnz123 %uhsat'Byme da bir rezonans olutursun ve bylece siz o nitelii kendinize mal etmek zere alabilesiniz. Titreimsel dzeyde deitiinizi hissedin. 5. Kendinizi, gelecekte, bu nitelii ya da duyguyu sergileyen halinizle hayal edin. Bu gelecekteki durumda, bu saf niteliin titreiminin sizden aktn ve sizin bir paranz olduunu hissedebilirsiniz. 6. Hazr olduunuz zaman, k kozanzn iinde, odanza geri dnn. stediiniz her anda siz bu duygu-tonuna ya da baka herhangi birine geri dnebilirsiniz. 124 10 Hayrnza Olana izin Vermek Yksek Benliiniz sizi daima hayrnza olan ynde gtrr. Yksek Benliiniz sizi sever ve hayatnza dahil olmasna izin vereceiniz her iyi eye sahip olmanz ister. Kk bir ocua ya da sevdiiniz bir evcil hayvannza sevgi vermenin nasl bir duygu olduunu dnn. Onlar, karlnda bir ey vermek zorunluluu hissetmeksizin, sizin onlar sevmenize izin verirler. Siz onlara verebildiinizden dolay honutluk duyar ve tekml edersiniz. Bu sizin Yksek Benliiniz iin de byledir -O, size hayal edebildiiniz her gzel eyi vermek ister ve daha fazlasn da! Yksek Benliinizin size verebilecei btn gzel eyleri kabul etmeyi renin. Pek ounuz, nasl alacanz renme ihtiyacmdas-nz. ounuz Yksek Benliiniz'in size verebilecei gzel 125 'KuhsaL''Byme eylerin yzde ikisinden daha azn almaktasnz. Bir an iin gzlerinizi kapayn ve geri kalan yzde doksan sekizin size geliini hayal edin. Bu nasl bir duygu? Siz onu almak zere aldnz hissediyor musunuz, yoksa alabilecek olduklarnz snrlamaya m balyorsunuz? Kendinizi, daha ounu alrken imgeleyin, tpk daha bol ak salamak iin bir musluu daha ok anz gibi. Siz sevgi, bolluk, iyi dostlar, mkemmel salk, sevecen ilikiler ile dolu harikulade bir hayat hak ediyorsunuz. Yksek Benliiniz tmyle bolluk ve berekettir ve siz kendinizi daha ok hayrnz olana atka Yksek Benliinizle uyum-lanyorsunuz demektir. una inanarak balayn; iyi bir hayat doal olarak sizindir, o sizin kazanmak iin bir bedel demeniz gereken bir ey deildir. Btn varlklarn sevgi, uyum ve bolluk dolu hayatlar yaamalar evrenin yce plnnn bir gereidir. zin verme (serbest brakma) prensibi ok nemlidir. Her zaman hayatnza bir eylerin kolayca ve emeksizce girmesine izin verirsiniz. Sizin hak ettiinizi dndnz ve onlara sahip olmak iin hi tereddt etmeyeceiniz birok ey vardr. rnein, istediiniz btn yemeklere, dostlara, bakalarndan gelen sayg ve destee ve birok yaratc fikre sahip olabilirsiniz. stediklerinize sahip olmanza izin vermeyi renmek suretiyle siz hayatnza soktuunuz iyi ve hayrl eyleri artrabilirsiniz. Bolluu hayatnzn belli baz alanlarna kolaylkla kabul ettiiniz halde, sizin hak etmediinizi ya da sahip olmak iin sk almak zorunda olduunuzu dndnz baka eyler vardr. Siz o kadar kolayca hayatnza kabul ettiiniz kk eyleri hak ettiiniz gibi, hayal edebildiiniz en byk eyleri de hak ediyorsunuz. Siz hayrnza olan bir eyi "hak etmek" iin bir eyler yapmak zorunda deilsiniz. Siz iyi ve deerli bir kiisiniz. Daha byk bolluk, sevecen ilikiler ve mutluluk iinde olan insanlar sizden daha ok liyakatli ya da daha iyi deildirler. Onlar sadece, hayatlarna daha ok iyi eyin girmesine izin vermektedirler. Her126 Hayrnza OCana zin 'Vermeli

hangi bir form'u kendi ileyiine braktnzda, hayatnza bir eylerin daha kolaylkla girmesine izin verebilirsiniz. rnein, belli bir kiinin sizi sevmesini istemek yerine, sadece daha ok sevgi isteyin ve bu sevginin size gelebildii her yoldan ve her form iinde gelmesine izin verin. O size dostlarnzdan, ocuklarnzdan, hatta yabanclardan gelebilir. Hayatnza tm kaynaklardan gelen daha ok sevginin girmesine izin verdike, size daha ok sevgi vermesini istediiniz kimsenin de daha sevecen hale geldiini grebilirsiniz. Bir eyleri elde etmek iin ura vermek zorunda olduunuzu dnmek yerine, hayatnza giren her iyi eyi, sizin "izin verdiiniz", hayatnza girmesine msaade ettiiniz bir ey olarak grn. Siz ona sahip olmak iin kendinizi yeterince sevdiniz. Hemen imdi hayatnza girmesine izin verdiiniz iyi eylerden bazlarn dnn. Bu alanlarda hayrnza olana izin verebilmi olduunuz iin kendinizi takdir etmek zere kendinize birka dakika ayrn. Eer her gece, o gn hayatnza girmesine izin vermi olduunuz hayrlarn bir listesini zihninizden geirmi olsaydnz, daha da byk hayrlarn hayatnza girmesine nasl izin verebileceinizi de daha kolayca renirdiniz. Siz ruhsal ynden bydke, birok iyi ey size gelecek. Onlar kabul etme yeteneiniz sizin bymenizi hzlandracak. Mcadele etmek zorunda deilsiniz; hayrnza olann, hayatnza kolayca akna izin verebilirsiniz. Olan her ey size hizmet edebilir ve sevin getirebilir. Kendinize yle deyin: "imdi iyi eylerin hayatma daha ok girmesine izin veriyorum." Eer baz eyler yolunda gidiyorsa ve siz kendinizi, "Her ey gerek olamayacak kadar iyi; acaba bu ne zamana kadar byle devam eder." derken bulursanz, DURUN! Onun yeri127 Ruhsal'Byme ne, her eyin daha da iyiye gideceini hayal etmeye balayn. Hemen imdi hayatnzda iyi giden bir eyi dnn. Onun daha da iyiye gittiini imgeleyin. Dnceleriniz sizin realitenizi yaratrlar, o halde herhangi snrl dne kar dikkatli olun. stediiniz eye sahip olamayacanz syleyen o dncelere kulak vermemeyi renin. O tr dnceler geldiinde onlar yakalamak iin uyank olmalsnz, nk siz onlarn fark edilmeden kayp gemelerini istemezsiniz. Gndemdeki belli bir proje zerinde almaktan mthi korku duyan bir kadn vard. Kendisini, bu projenin ne kadar etin ve zor olacan arkadalarna anlatrken yakalyordu. Karar verdi, projenin kolay yryecei ve iyi sonu verecei hakknda bir zihinsel imge oluturacakt. Kendisini, projenin ne kadar kolay yrdn ve iyi sonu verdiini arkadalarna sylerken hayal etti. Hayretle grd ki proje gerekten kolay olmutu ve o, iin sonunda, her eyin ne kadar iyi yrm olduunu arkadalarna anlatyordu. Sizin de, sizin iin etin bir ura olacan sylediiniz ya da dndnz bir eyiniz var m? Bir an durun ve onun kolay ve iyi ekilde ilerlediini hayal edin. Hayal ettiiniz eyi yaratrsnz, yleyse imgeleyebildiiniz en iyi sonucu imgeleyin. Mkemmel yryen bir hayatnz pekl olabilir. Sorunlar ve bunalmlar bir hayat yolu olarak kabullenmek zorunda deilsiniz. Hayatnzdaki endieleri, mcadeleleri ve sorunlar brakn gitsinler. Onlarn ayrlp gitmelerine izin verin, o kadar. Gitmelerine izin verin. "Urama" szcn szlnzden kartn, nk o daha byk abalamalar davet eder. "Bunu iyi yapmaya urayorum," demek yerine, "Bunu iyi yapyorum," deyin. 128 fhCaynnza Otona zin Olan her ey sizin daha byk hayrnz iindir; Evren mkemmel bir ekilde iler. Her durum bir gelime frsatdr; olan her ey size daha gl, daha bilge ve daha sevecen olma frsatn veriyor. Banza gelen her ey sizin daha byk hayrnz iindir. Baz durumlar bir bamllktan ya da size artk bir yarar kalmayan bir duygudan kurtulma frsatn sunar. Sizin daha ok hayrnza olana

izin vermeniz demek, gvenlikte olduunuzu ve sevildiinizi ve Yksek Benliiniz'in daima sizin iin altn iin iin bilmeniz demektir. imdi kendinize evrenin mkemmel olduunu ve sizin yaptnz ve sizin banza gelen her eyin de mkemmel olduunu sylemekle balayn. Siz ruhsal ynden bydke, olanlarn niin yle olduklar hakknda daha byk bir anlay kazanacak ve olan her eydeki mkemmellii grmeye balayacaksnz. Bugnn daha yksek perspektifinden geriye, gemie bakabilecek ve bir zamanlar olumsuz olarak yorumladnz eylerin sizin bymenizi salam ve yeni balanglar getirmi olduunu grebileceksiniz. Baka insanlarn yaptklarnn, bir ekilde, size hayr getireceine gvenin, nedenini bilmeseniz bile. Her ne olursa, kendinize, evrenin mkemmel olduunu ve olan her olayn mkemmel olduunu syleyin. Eer umduunuz bir ey gereklemezse, bilin ki daha da iyisi olacaktr. Kendinizce olmas gerektiini dndnz hayalleri tezahr ettirmesi iin Yksek Benliiniz'i zorlamaya kalkmayn; bilin ki daha yce bir bilgelik daima i bandadr. Unutmayn ki Yksek Benliiniz sizin hayatnza kabul ettiiniz kadar hayr daima size vermektedir. Eer isel rehberliin girimenizi iaret ettii tm eylemlere girimiseniz, her dakika kontrol ve sorumluluu elde tutma ihtiyacndan syrlarak teslimiyet haline gein. Sizin aklnz ve zeknz, her eyi belli bir sonuca varmak zere plnlamak ister; geminin kaptan olmak ister. Hedef129 "Ruhsat'Byme ler saptamak her ne kadar iyi bir ey ise de, Yksek Benlii-niz'in sizin istediiniz eyin zn tam zamannda ve mkemmel bir ekilde size getireceine gvenin. Yksek Benliiniz gerek "kaptan"dr ve O sizi daima mkemmel durumlar iine koyar. Dnyann, sizin aklnzn ngrd ekilde ilemesini salamaya almak bir hayli enerji gerektirir. Her bir ufak ayrnty tek tek plnlamaya alma klfetini bir yana brakn. lerin aksamamasn gvence altna almak iin her eyi her dakika kollayp gzetmek zorunda deilsiniz. Sadece dikkat edin, iinizden aldnz mesajlar ynnde hareket edin ve yksek akmda kaln. Her ey sizin hayal ettiinizden de daha iyi geliecektir. Bakalarna hayrl eyler vermekle, siz kendi hayatnza daha iyi eylerin gelii iin izin verebilirsiniz. Verdiiniz her ey size kat kat artm olarak geri dner. Her gittiiniz yerde bir glmseme, sevgi ve iyi enerji verin. Ne almak istiyorsanz onu verin. Onu cmerte verin, karlnda bir ey almak niyetiyle deil. Daha ok sevgi istiyorsanz, sevgi verin. Daha ok sayg ve destek istiyorsanz, bakalarna onu verin, tm bunlarn size geri dndn greceksiniz. insanlarn size vermelerine izin verin. Siz bakalarndan sevgi ve iyi eyler almak iin gerekten ak msnz? nsanlarn sizi sevmelerine izin verin. Onlarn verdikleri sevgiyi her hali ile kabul edin. nsanlarn size sevgi verileri, onu almay istedikleri tarzda olur; onlarn sevgi veri biimleri her zaman sizin istediiniz imgeye uymayabilir. Sevgiyi verilmekte olduu her hali iinde tanmay renin. Kocasnn her gece onunla evde kalmasn isteyen bir kadn, kocas byle yapmadnda onun kendisini sevmediini sanyordu. ou zaman ge saatlere kadar alan adam ise karsnn onun tarafndan sevilmediini sanmasna ok armt. Ona gre, ge saatlere kadar al130 Hayntuza OCana zin ^ mak, salam bir gelecek hazrlamak ve hayatlarnn dzgn ekilde akn salamak, karsna sunduu bir armaand. Kadn sonunda, kocasnn bu ykl alma temposunun onun sevgisinin bir ifadesi olduunu idrak etti. Fark etti ki kocas onu gerekten de seviyordu, fakat bunu onun beklediinden farkl bir biimde ifade ediyordu. Almak zere kendinizi an ve inann ki siz almay hayal ettiinizden de daha fazlasna layksnz. Eer size muazzam miktarda para vermek isteyen bir arkadanzdan byle bir ek alm olsaydnz, onu.rahatlkla kabul eder miydiniz? Yoksa bunda gizli dikenler mi arardnz? Diyelim ki bu dostunuzun

snrsz serveti var ve size vermek istiyor, nk sizi seviyor ve hibir art niyeti yok. B verileni kabul eder miydiniz? Yksek Benliiniz'i, sizin almak iin ak olduunuz her eyi size vermek isteyen, snrsz bir zenginlie ve sevgiye sahip dostunuz olarak dnn. Ruhsal byme, sevgi, sevin ve bolluk, hepsi sizin onlar hayatnza kabul etmenizi bekliyor. stediiniz her eye kavuma, hayatnzn dzgn gitmesi ve mutlu olmanz konusunda sululuk duymanz gerekmez. Almak zere kendinizi an; bunu yaparken, bilin ki, bakalarndan alyor deilsiniz, nk bakalarnn da Yksek Benlikleri onlara vermeye isteklidirler-hayatlarma kabul edebilecekleri kadar ok. Snrsz bolluun herkes iin mevcut olduuna inann, nk yledir. O sadece onlarn talep etmelerini ve o bolluun hayatlarna girmesine izin vermelerini bekliyor. nsanlar nasl olmay istiyorh brakn yle olsunlar. arsa Hayatnzdaki btn insanlara kim iseler o olmalar iin izin verin. Siz byle yaptka, kendinizi tam olduunuz halinizle sevme ve kabul etme yeteneiniz artacaktr. Kendinizi kabul edip sevdike, titreiminizi ykseltir ve hayatnza 131 flufisaC'Byme daha ok iyi eyleri (hayrlar) ceketsiniz. Deitiremeyeceiniz eyleri kabul edin ve onlarn iindeki hayr arayn. rnein, eer bir tatile karsanz ve siz gneli bir gn planlamken, durmakszn yamur yaarsa, bu yeni durumdaki nimetleri aratrn. Kt ansnzdan yaknmak yerine, yamurlu havann ve onun programnzda yaratt deiikliklerin size getirdii btn iyi eyleri takdir edin. Yksek Benliiniz sizi byle bir deneyime belli bir nedenle sevk etmitir. Evrenin mkemmel olduunu kabul ve teyit edin, o anda olanlarn niin olduklarn anlamasanz bile. Yksek Benliiniz sizi sever ve size hayal edebileceiniz tm gerek mutluluu, derin isel sevinci ve sevgiyi vermek ister. Bir ey aldnz her sefer, onu hak ettiinizi ve onun gelmesine izin verdiinizi bilerek kredin. Hayatnza kk eylerin girmesine izin verdike, daha byklerinin de girmesine izin vermeyi renirsiniz; ruhsal gelimeniz ve sevin, kahkaha, bolluk ve sevgi dolu bir hayat gibi. zin verme ve hak etme duygularna kendinizi ne kadar ok aarsanz, o kadar sratle geliir ve kendi Yksek Benliiniz olursunuz. 132 Hayrnza Olana izin Vermek MEDTASYON Bu meditasyonun amac, sizin evrenden ve Yksek Benlii-niz'den sevgi ve enerji alabilme kapasitenizi artrmak ve hayatnzn her alannn mkemmel ekilde altn imgele-yebilmektir. Admlar: 1. Sessizce oturun, derin bir soluk aln ve iyi eylerin hayatnza girmesine izin vermek zere gnlnz atnz hayal edin. Hayatnza kolayca kabul ettiiniz bir eyi dnn. Bu al duygusunu, gcnzn yettiince ok dzeylerde gzlemleyin. Siz alrken bedeninizde ne hissediyorsunuz? Solunumunuz ya da duruunuz deiiyor mu? Duygusal ynden nasl hissediyorsunuz? Bu al duygusunu glendirebilir misiniz? 2. Bu al duygusu iinde kaln, iyi eylerin hayatnza girmesi iin zihnen davette bulunun ve izin verin. Kendinizi Yksek Benliiniz'in sizin iin verecei btn iyi eyleri alrken hayal edin. Ne kadar alabildiinize dikkat edin ve daha da fazlasn almak iin kendinizi almaya brakn. Yeni dncelere, daha uyumlu duygulara, fiziksel enerjiye, hayatnzn her alannda bollua ve berekete aln. Byle yaptnzda, Yksek Benliiniz'in bolluu ve bereketi ile bir olursunuz. 3. Bu iyi eyleri (hayrlar) iinize ekerken, onlar iin bir boluk (bir alan) yaratmakta olduunuzu hayal edin -zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak. Btn yapmanz gereken ey, gelecek olan btn bu iyi eyler iin bir yer yaratmak 133 RuftsaC (Byme zere evrenizdeki enerjiyi atnz imgelemektir.

4. Yksek Benliiniz'in size bir gm kadeh iinde yaam gc enerjisi ve tam bir bolluk uzattn hayal edin. Hayatnzda bulunanlardan daha ounu almaya hazr olduunuz zaman o kadehten iin. Kendinizi alabildiince ok bolluk ve enerji ile doldurun. Odaya geri dndnzde, kendinizi daha ve daha ok iyi eyler almak zere alr hissedin ve onlar almaya hazr olduunuzu teyit edin. U 134 Bymenizi Hzlandrmak Bir an iin sessiz kaim ve kendinize yle sorun, "Benim aydnlanmam bence ne kadar sre alr?" Aldnz yant, "Asla aydmlanamam," veya "Bu i mrler gerektirir," mi? Aydnlanmaya bu hayatnzda ulaabileceinizi ve her zaman iin Yksek Benliiniz olabileceinizi hayal etmenin had bilmezlik olduunu mu dnyorsunuz. Kendi realitenizi kendiniz yaratrsnz, yleyse, aydnlanmaya bu hayatnz iinde ulaacanz realitesini yaratma olana da vardr. Siz bu yaam sreniz iinde aydnlanabilirsiniz. Aydnlanmaya ulamann ve Yksek Benliiniz haline gelmenin mrler gerektirdiini iitmi olabilirsiniz. Gemi zamanlarda bu genelde byle idi. Fiziksel katnzn daha youn enerjileri, insanln bilin dzeyi ve spiritel retmen135 <Rhsa(rByiime lerin sayca daha az oluu nedeniyle, aydnlanma yalnzca pek az saydaki insan iin, uzun yllar sren zel eitim sonucu ulalabilir bir durumdu. Bu da, youn dnya enerjilerini yarp geebilmek iin byk bir disiplin ve zfarkmdahk gerektirmekteydi, nk yol ancak pek az sayda insan tarafndan almt. Bugn ise evreninizin iinden gemekte olan k dalgas ve birok insann ulamakta olduu yksek bilin dzeyleri daha yksek lemlere daha geni bir kanal amakta ve binlerce insana bu hayat sreleri iinde aydnlanmaya ulama frsatlar yaratmakta. Yksek Benliiniz srekli bymekte, aratrmakta, renmekte ve kendi farkl vehelerini kefetmektedir. By mek -yeni anlay, kendini bili ve canllk dzeylerine ulamak- tm hayatn esas hedeflerinden biridir. Byme asla bitmez, nk siz daha stn dzeylere ulatnzda dahi gidilecek daha stn dzeyler vardr. Byme olmazsa, ya-am-gc enerjisinde bir bzlme (kaslma) olur. Byrken kendinizi cokulu, canl, salkl ve sevinli hissedersiniz. Aydnlanmaya ulamann en nemli unsurlarndan biri de sizin byme arzunuzun iddetidir. Btn varlnzla ne kadar bymek isterseniz, aydnlanmaya o kadar sratle ularsnz. Bir spiritel stat rencisini suyun altnda tuttu, ta ki o soluk almak iin rpnncaya kadar. rencisini serbest brakrken, "Aydnlanmay da havay istediin kadar iddetle arzulaman gerek" dedi stat, "o zaman onu da o kadar abuk elde edeceksin." Bu popler bir ykdr, nk ruhsal byme arzunuz ile ona ulama arasndaki ilikiyi ok gzel tasvir etmektedir. Herhangi bir eyi arzulamann yanl olduunu iitmi olabilirsiniz. Ama, arzularnz size kendi hakknzda ve realitenin doas hakknda pek ok ey retebilir. Eer size strap veren eyleri arzularsanz, o strap size sevin getirecek eyleri arzulamay retecektir. Maddi arzularn tatmin edilmesi bile ruhsal byme salayabilir. Yeni bir ev, yeni bir araba arzusunun ardnda, allm bir biimde ifade edilen bir byme arzusu yatar. 136 'Bymenizi hzlandrmal Siz maddi arzularnz tezahr ettirdike, sonunda unu idrak edeceksiniz ki maddi nesneler, itibar, n ve servet sizin yksek amacnza hizmet etmedike pek az deer tarlar. Siz, Yksek Benliiniz olmak iin gitgide glenen bir arzu duyduunuz bir noktaya varacaksnz. Kimileri iin bu arzu, dier arzularn tatmini sonucunda hangi arzularn onlara gerekten hizmet ettiini ve hangilerinin etmediini renmeleri ile ortaya kabilir. Bymeyi ne kadar istiyorsunuz? Byme arzunuzu iddetlendirmek iin, ruhsal ynden bydnzde hayatnzn ne kadar daha iyi olacan size gstermesini Yksek Benliiniz'den isteyin. Kimi insanlar sanrlar ki ruhsal byme demek, yapmay sevdiiniz eylerden vazgemek zorunda olmanz demektir. Halbuki, ruhsal

ynden ne kadar byrseniz, hayatnzn o kadar daha sevinli ve huzurlu olacan hayal etmelisiniz. Siz kendi istikrarl, dengeli ve sakin i varlnzla o zaman daha da yakn temasta olacaksnz. Yapmay sevdiiniz ileri yaparken ve hayatnzn yce amacn yerine getirirken bunlar derin bir isel doyum duygusu iinde yapacaksnz. Tekmln belli bir dzeyinde arzu kaybolur ve siz yalnzca var olursunuz. Arzu duymazsnz, hibir ey istemezsiniz ve herhangi bir eye sahip olma ya da olmama durumunda deilsinizdir. O dzeye ulancaya kadar, arzular aralar olarak kullann, ki zaten yledirler. Siz bir nedenden tr arzu duyarsmzruhsal bymenizi arzu edesiniz ve bylece Yksek Benliiniz olasnz diye. Bymeyi ylesine ok isteyin ki o sizin her eyi kaplayan dnceniz haline gelsin, nk bunu ne denli ok isterseniz, yaptnz btn her eye bir spiritel ynelim getirmi ve aydnlanmaya ulamanz o kadar hzlandrm olursunuz. Eer bymek istiyorsanz, byme hakkndaki inanlarnz gzden geirmeniz nemlidir. Esnek inanlara, ak bir zihne sahip olmak ve evrenin dosta davrandna gvenmek isteyeceksiniz. Bymenin bir mcadele olduuna, aclar ve bunalmla/ iinde gerekletiine, Yksek Benliiniz 137 !%uhsal'Byme haline gelmenizin uzun bir zaman aldna, hatta bu yaam srenizden daha uzun bir zamana gereksinim gsterdiine mi inanyorsunuz? Byme hakknda olumlu dnceler tamay semekle, tekml potansiyelinizi geniletebilirsiniz. Byme bir anda gelebilir, siz sevin iinde byyebilir ve aydnlanmaya bu hayatnzda ulaabilirsiniz. Mcadele yerine sevinle byyebilirsiniz. Eer tekmln mcadele yoluyla gerekleeceine inanyorsanz, sizi gelitirecek bunalmlar yaratrsnz. Kendinize verebileceiniz en byk armaanlardan biri, tekml konusunda tadnz olumsuz imgeleri silmektir. Ruhsal bymeniz gibi deerli eylerin size kolayca gelmesini salamak iin kendinize izin verin. Sevin yoluyla byme, mcadele yoluyla bymekten ok daha az zaman ve enerji gerektirir. Kimileri baz eylerin onlar iin ne kadar zor ve zahmetli olduu hakknda ykler anlatmaktan zevk alrlar, sanki ekilen skntlar bir marifetmi gibi. Halbuki ilerin ne kadar kolay yrd hakknda ykler anlatmak ne kadar daha keyifli olurdu! Siz deerli baarlara ulamak ve ruhsal ynden bymek iin gece gndz alabildiine almak, bitkin dmek ya da inanlmaz terslikler ve engeller amak zorunda deilsiniz. Kimileriniz, iler "fazla kolaylat" zaman endielenirler. Siz titreiminizi ykselttike iler kolaylaacaktr. Baarlmay bekleyen ey, alabildiince zor ilerle boumak deil fakat grnz ne kadar geniletebileceiniz ve enerji tasarrufu, nee ve yaratc niyet ile ne kadar ok ey baarlabileceidir. Eer u anda hayatnzda sizin istediinizden daha az-keyifli bir durum varsa, fark edin ki o size nemli dersler retmektedir. Eer bir bunalm iindeyseniz, ie dnebilmeniz ve varlnzn en derin ksmlarna uz farak yeni bir kuvvet 138 'Bymenizi hzlandrma/^ ve cesaret bulmanz olasl vardr. Siz bu dersleri sevinle almay ve bu nitelikleri kazanmay seebilirsiniz. Sadece bir an iin durun ve byle yapmak iin karar verin. ler bir gecede deimeyebilir, fakat deiecektir. Yksek Benliiniz sizin gemite mcadele yoluyla gerekletirmi olduunuz ayn geliimi nee yoluyla deneyimlemeniz iin gerekli durum ve koullar yaratmaya balayacaktr. Siz bir anda byyebilirsiniz. Ruhsal bymenin adm-adm ilerleyen bir sre olmas gerekmiyor; o bir anda gerekleebilir. Hemen u anda sahip olmak isteyeceiniz bir nitelik dnn, i huzuru, daha byk bir odaklanma ya da daha byk bir z-sevgisi gibi. Onu kazanmak ne kadar vaktinizi alrd dersiniz? Siz bir yl, be yl ya da bir mr boyu beklemek zorunda deilsiniz. Siz bu nitelie ilikin deneyiminizi hemen artrabilirsiniz. Kendi kendinize yle syleyin, "Bu nitelii hayatma daha ok kabul ediyorum. imdi daha huzurluyum, daha iyi odaklanm durumdaym, kendimi

daha ok sevmekteyim." Veya sizin setiiniz nitelik her ne ise, onu vurgulaym. Siz bu onaylamalar syledike, bu nitelikle ilgili deneyiminizi artrm olursunuz. Onaylamalarda bulunurken, onlar hal kipinde sylemek nemlidir. "Huzur iinde olacam," demektense -ki bu onu gelecek bir zamana erteler- "Ben imdi huzur iindeyim," deyin. Bilinaltnz doru olan ile sizin doru olduunu dndnz ey arasndaki fark ayrt edemez. Siz bu onaylamalarda bulunurken, bilinaltmz bu dnceleri realiteniz olarak kabul etmesi iin yeniden programlamaktasnz. O bunu kabul ettike, hayatnzda bu yeni isel realiteye uygun deiimleri yaratacaktr. 139 'RuhsaC'Byme Gndelik hayatnza ilerlik kazandrmak ruhsal bymenin nemli bir ksmdr. Kiranz demek, kendinize zen ve bakm gstermek, kendi kendinize yeterli olmak sizin ruhsal bymeniz iin meditasyon yapmak kadar nemlidir. ounuz iin byme, hayat dolu dolu yaamakla gerekleir, hayattan uzaklaarak ve btn gn meditasyon yapmak iin bir maaraya ekilerek deil. Siz karnza kan her bir insandan, her bir durumdan ve her bir zorluktan ders almak iin buradasnz. Siz tmyle an'da bulunmay, evrenizde olup bitenlerin tamamen farknda olmay renmek, yapmakta olduunuz her eye daha byk berraklk, uyum ve k katmak iin buradasnz. Ruhsal byme, ilikilerinizden mesleinize kadar her alanda hayatnza ilerlik kazandrmay renmek demektir. Ruhsal nz, yaptnz her eye kattnz, btn faaliyetlerinize farkmdalk ve sevgi kattnz ve yaadnz her deneyimi bir byme frsatna evirdiiniz zaman, siz Yksek Benliiniz olmaktasnz. Balangta ruhsal bymeniz, zerinde sadece ara sra odaklandnz bir ey olabilir. Yolunuza devam ettike, o gitgide hayatnzn nemli bir paras haline gelecektir. Siz yaptnz her eyi, ruhsal bymeniz iin bir frsat haline dntrmeye balayacaksnz, hatta gnlk faaliyetlerinizi bile. Bulak ykamak, araba srerek iinize gitmek veya dier gndelik allm-iler size bir gelime frsat salayabilir. Siz tm dikkatinizi yapmakta olduunuz ie vererek, tmyle an iinde (imdide) kalabilir misiniz? Dncelerinizi yeni ve daha yksek bir dzeyden gzlemleyerek onlar daha da olumlu ve ykseltici hale evirebilir misiniz? Zihninizi her sefer bir tek ey stnde tutabilir veya evrenizdeki insanlara gnlnzden sevgi gnderebilir misiniz? Yaptnz ilerin her biri, ne denli dnyevi, olaan, sradan olursa olsun, size o ii daha yksek bir bilin hali iinde 140 'Bymenizi Hzlandrma^ yapma frsatn sunar. Srf gnlnz srekli ak tutamaymz, daimi vecit hali iinde kalamaymz ya da her gn meditasyon yapama-ynz, sizin aydnlanma halinden uzak bulunduunuz anlamna gelmez. Kiiliiniz, Yksek Benliiniz'in etkisi altna daha ve daha ok girerken, onunla balantnn nispeten daha zayf olduu birok annz olduu gibi, daha kuvvetli olduu birok annz da olacaktr. Eski korkular ve endieler yzeye kabilir. Bu zor anlarn ne kadar devam ettiine bakn. Siz gelitike, bu hallerden daha ve daha sratle syrlacaksnz. Berraklk, ama ve yn duygularnz daha ska belirecek; kendinizi glendirme ve bakalarna hizmet etme yeteneiniz artacak. nceleri, spiritel ilerlemenize dair kantlar pek az olabilir. Zaman getike, daha yksek bilin haline geri dnme ve o halde kalma yeteneiniz artacaktr. grleriniz oalacak. Rastlantlar, telepatik balantlar, anlk ilham parlaylar daha sklaacak. Bu anlar tanyn, nk siz byle yaptka, bu tr olaylar daha ok kendinize ekeceksiniz. Kendinizi imdi olduunuz halinizle kabul etmeniz ve sevmeniz de bymenizi hzlandrr. Kimileriniz, tekml edip mkemmel hale gelmi olduunuz zaman kendinizi daha ok seveceinizi dnrsnz. ounuz kendinize kar ok eletirici ve sertsiniz. Ruhsal byme, kendinizi imdi nasl iseniz ylece sevmenizle gerekleir, yoksa hayali bir mkemmellik idealine ulamam olduunuz iin kendinize kahretmekle deil. Siz imdi olduunuz halinizle

mkemmelsiniz. Kendinizde olan iyilikleri daha sk fark etmeye balayn. yi yaptnz her ii takdir edin ve kendinizi gerekten beendiiniz anlar fark edin. Kendinizi yermekten ok tasvip edin. Ruhsal byme kyasya almanz gerektiren bir ey deildir. O, sizin kendi sreciniz iinde devam etmeniz ve banza gelen ho ve naho her eyin ruhsal bymenizin bir paras olduunu idrak etmenizden gelir. 141 "Ruhsat'Byme Daha yksek bir bilin haline her gei, bir sonraki geii daha da kolaylatrr. Siz aydnlanma haline yaknlatka, ilerlemenizin iaretlerini daha ska grmeye balarsnz. Bir temel oluturmak iin yllar harcayabilir ve sonra birok alanda birden sray yapabilirsiniz. Baz insanlar iin, bymeye karar vermek ve ilk admlarn atmak yllar alabilir, fakat daha sonra birbirini izleyen deiimler gitgide daha ve daha ksa srelerde gerekleir. Bymenizi hzlandran bir neden de, sizin belli bir dzeye ulatnzda, bymenizin sorumluluunu stlenmeye balamanz iin gerekli gereleri kazanmanzdr. Balangta, bymenizi ynetmek iin ne yapmak gerektii konusunda pek bilinli deilsinizdir. Bu aamada, enerji merkezlerinizin (akra'larnzn) al sizin bakalarna yaptnz hizmetler ve retici gnlk deneyimleriniz yoluyla gerekleir. reniminizin byk ksm nce kiiliiniz araclyla olur, kiiliiniz zamanla, gitgide artan bir lde Yksek Benlii-niz'in rehberlii altna girer. Belli bir byme aamasnda, siz enerji merkezlerinizin aln ynetmeye balarsnz. Bu sizin bymenizi hzlandrr, nk enerji merkezleriniz sizin kiiliinizi, dorudan doruya kiiliiniz zerinde almaya oranla daha byk bir hzla deitirir. ounuz, imdi meditasyon ve dier teknikler aracl ile enerji merkezleriniz ve duygusal, zihinsel ve ruhsal bedenleriniz zerinde altka, bu dzeye yaklamaktasnz. Bymenizin nnde, almas gerekebilecek en byk zorluklardan biri de Yksek Benliiniz'in hayatnzda oynad roln gitgide art karsnda tehdit edildiini hissedebilecek olan kiiliinizdir. Kiiliiniz, zellikle bir alanda ileri doru yaptnz byk bir hamleden sonra, bymenizi durdurmak iin elinden gelen her eyi deneyebilir (egonun direnci). O size, kendinizi korumanz syleyebilir ya da iler142 'Bymenizi HzCandtrma^ lemeye devam etmemeniz iin birok neden gsterebilir. Onun baz yntemleri fke, depresyon, duygusal sallantlar ve kendinize yabanclama gibi halleri de ierir. Eer Yksek Benliiniz'in huzurlu sesini iitmi ve bu belli gelime yolunda devam etmenin doru olduu sezgisini almsanz, hissettiiniz o duygulara sevgi gnderin ve kiiliinize, o yolda ilerlemeye niyetli olduunuzu anlatn. Onun ibirliini isteyin ve kiiliinize anlatn ki siz Yksek Benliiniz haline geldike, o ok daha harikulade bir dnya dene-yimleyecektir. Bymenizin hzlanmas, Yksek Benliiniz'le yeni ve daha derin bir balantya girmekte olduunuzu gsterir. Bu bazen eski kalplarn aa kmas sonucunu yaratabilir. ou zaman siz bir ileri adm attnzda, sizi en ok geride tutmakta olan kalp yzeye kabilir. Hissettikleriniz hakknda d koullar sulamayn; iinize bakn ve size hangi kalbn ya da inancn gsterilmekte olduunu kendinize sorun. Bu kalptan nasl kurtulacanz hakknda Yksek Benliiniz'in rehberliini isteyin. nnze kan sorunlar, size bymenizi hzlandrmak iin zerinde almanz gereken en nemli kalplar gstermektedir. Onlar, size sunduklar btn armaanlar iin sevin ve takdir edin. unu hatrlayn, ortaya kan her kalp ya da olay, size imdiye dek olan eylemleriniz arasnda en yce olann gerekletirme frsatn salamaktadr ve sizde olan en iyiyi ortaya karmak iin meydana gelmektedir. Byme armaann kendinize bahedin; bymeniz iin size bir bakasnn yardm etmesini bekleyerek kendi gcnz heba etmeyin. Kimileriniz yle derler, "Keke eim, arkadam, annem ve babam ya da ocuklarm daha spiritel

olabilselerdi, keke benimle birlikte meditasyon ya-pabilseler, daha salkl besinler alsalar ve her zaman iyilikle hareket etselerdi, o zaman ben de daha spiritel bir kii olabilirdim." in sizin iin kolaylamas iin bakalarnn daha spiritel hale gelmelerini beklemeyin. Sizler liderler ve retmenlersiniz; kendi davrannz bir rnek haline geti143 tysat"Byme rin. yle eyler syleyin, "Geceleyin meditasyon yapacam; sakin, sevecen ve gvenli olacam," ya da "Bu yeni beceriyi reneceim; ormanda yryler yapacam, salm yoluna koyacam, ya da beslenme tarzm deitireceim. Benim balamam iin eimin ibirliine gereksinim yoktur." Ruhsal bymeniz sizin kendinize yapabileceiniz en byk katkdr. Siz ruhsal ynden bydke, fiziksel dnyada gerek sonular yaratabilecek birok gere elde edeceksiniz. Ruhsal bymeniz, sizin daha byk bir sevin, canllk ve sevgiyle yaamanza izin vererek, yaama ustalnza katkda bulunacaktr. Byme yolunda harcadnz herhangi enerji size kat kat artm olarak dnecektir. Siz ruhsal bymeniz zerinde ne kadar ok alrsanz, istediiniz eyi o kadar kolaylkla tezahr ettirebilirsiniz. Bakalarn severek, gelierek ve canllnz ifade ederek geirilen her bir an muazzam kazanlar yaratacaktr. Bir an durun ve kendinizi bymenize adayn. Zihninizden yle syleyin, "imdi kendimi ruhsal bymeme adyorum ve ncelii ona veriyorum." Ruhsal bymeyi kendinize vereceiniz byk bir armaan, hak etmi olduunuz harikulade bir ikram olarak dnn. Bu mrnz iinde Yksek Benliiniz haline gelebileceinize ve aydnlanmaya ulaabileceinize inann -ve ulaacaksnz! 144 Bymenizi Hzlandrmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, bymenizi hzlandrmay hcresel dzeyde programlamaktr. Bu, sizin bu hayatnzda en yksek potansiyelinize ulaabilmenizi salamak amacyla inan kalplarnz deitirmenize yardmc olacaktr. Hcresel dzeyde programlama yaptnzda, DNA'nza gnderdiiniz imgeler sizin titreiminizi, manyetizmanz, aura'nz ve hayatnz deitirebilir. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Gitgide ufaldnz, bir k noktas haline gelen bilincinizi bedeninizdeki btn hcrelerin ta ekirdeine kadar gtrdnz imgeleyin. 2. imdi siz, hcreleriniz iindeki ekirdek merkezine doru yol alan bir k noktassnz. Siz onlardan birinin ya da hepsinin iinde ayn anda olabilirsiniz. Hcrelerinizin ekirdei iinde, hayat kodunuzu ieren DNA'nz bulunmaktadr. 3. DNA'nzdan, artk size ve bymenize hizmet etmeyen programlardan, kararlardan ya da inanlardan kurtulmasn isteyin. Bu inanlarn neler olduklarn bilmenize ihtiya yoktur; onlarn braklmalarn istemeniz yeter. 4. Tm DNA'nza kalbinizden sevgi gnderin. DNA'nz kla kuatn. 5. Bu hayatnzda en yksek potansiyelinize ulamak istediinizi DNA'nza zihninizden anlatn. Bu hayatnzda en yksek potansiyelinize ulamanz mmkn klacak olan yeni programlar, inanlar ve dnceleri oluturmak zere 145 Ruhsat'Byme onun yardmn isteyin. 6, Bitirdiiniz zaman, farkndalnz tekrar odaya evirin, bymeniz iin size sunulan her frsat kucaklamaya karar verin. Bu hayatnzda en yksek potansiyelinize ulamak iin hazr olduunuzu onaylayn. Ruhsal bymeniz konusunda daha da byk bir adanmlk iinde olun. Kendinizi imdi olduunuz halinizle sevmek ve kabul etmekle ie balayarak, zaten iinizde bulunan , sevgiyi ve gc tanyp kabul edin.

146 12 Realitenizi Semek: Olas Gelecekler Yaratmak

Ruhsal ynden bymek iin, kendi realitenizi yarattnz bilmek nemlidir. Olan her ey iin sorumluluu stlenmeye baladnz zaman, bymenizde byk,bir dnm noktasna gelmisiniz demektir. stediiniz hayat yaratmann mmkn olduunu bildiiniz zaman (bunun nasl olduunu henz bilmeseniz bile), siz ve Yksek Benliiniz, geminizin kaptan olursunuz. Hayatnzn kayna, yaratcs sizsiniz. Ykselen, ruhsal ynden byyen ve Yksek Benliiniz'le balant kuran sizsiniz. Siz, titreiminizi belirleyen dnceleriniz, duygularnz, inanlarnz ve niyetlerinizle kendi realitenizi yaratr ve bylece insanlar, nesneleri, olaylar ve koullar hayatnza ekersiniz. Dndnz eyleri elde etme hznz, duygularnz ve bu husustaki niyetiniz belirler. Hayatnzdaki her ey, sahip olduunuz bir dnce ya da duygudan gelir, 147 ^uAsat'Byme nk olaylar, nesneler ve ilikilerden oluan d dnyanz sizin dnceler ve duygulardan oluan isel dnyanz yaratr. Kendi realitenizi kendiniz yarattnza gre, istediiniz herhangi realiteyi seebilirsiniz. Sizin dnceleriniz ile onlarn realitenizde tezahr edileri arasnda bir zaman aral (bir gecikme) bulunduundan, kimileri kendi realitelerini bizzat yarattklarn henz idrak edememektedirler. Ama, insanlarn karlatklar her olay geriye doru, hayatlarnn bir noktasnda yer alm bir dnceye, bir imgeye, inanca, duyguya ya da bir niyete dek izleyebilirdiniz. Verdiiniz her karar ve yaptnz her seim sizin realitenizi an be an ekillendiriyor. Realitenizi bizzat yarattnz yolundaki inancn glenmesi u srada olmakta olan en byk deiimlerden biridir. Yakn zamana kadar mevcut kitle inanc, insanlarn muazzam ve kontrol edilemez glerin insafna kalm olduklar yolundayd. Kltrel ve sosyal yaplarnzn ou sizi bu glere kar korumak zere ekillendirilmitir. Kendi realitenizi bizzat yarattnz dncesi imdi milyonlarn zihinlerinden sel gibi akp gemektedir. Yksek Benlikleri'nin aray iinde olan ve O'na uyanmakta olan insanlar kendi realitelerini kendileri yarattklarnn farkna varmaya balyorlar. Bu realite, rya hallerinde ve her bir kiinin Yksek Benlii aracl ile paylalyor. Sizin olumlu dnce ve inanlarnzn bakalarna katks olabilir. Kendi realitenizi bizzat yarattnza inandnzda ve hayatnzn sorumluluunu stlendiinizde, bu konudaki telepatik yaynnz bakalarna ular. Kendi realitenizi yarattnz yolundaki dnceleriniz bakalarna ulamakta ve bunu bilmeleri ve kendi hayatlarn kontrol altna almalar iin onlara yardmc olmaktadr. nanlarnz ve olumlu imgeleriniz ortak (kolektif) bilin havuzuna ilave edi148 H(eafitenizi Semel^ lir ve byme sreci iinde olan bakalarnn ulaabilecekleri bir bilgi kayna oluturur. nsan kitleleri tarafndan benimsenen dnceler dnyann ileyi biimini belirler. Kendi realitenizi bizzat yarattnz daha ve daha ok sayda insan anladka, toplumunuz birok byk deiim geirecektir. Dnme tarznzn evrenizde deneyimlediiniz dnyay etkilediini anlamak toplumunuzda birok olumlu deiim yaratacaktr. nsanlarn kendi hayatlarnn sorumluluunu stlenilerinin sonularn ancak yeni yeni grmeye baladnz. Yaadnz her bir deneyimi bir byme frsat olarak bizzat yarattnza inanmak sizin hukuk sisteminizi, devlet ynetiminizi, okullarnz ve hatta insanlarn imal ettikleri rnleri deitirecektir. nsanlar istedikleri eyi yaratabileceklerini ve bunu nasl yapacaklarn rendikleri zaman, kendilerini daha gl ve kendi hayatlarnn daha hkimi hissedeceklerdir. Onlar kendi realitelerini yaratma prensipleri hakknda daha ok ey rendike, gitgide artan bir bolluk, sevgi ve ruhsal byme hayat yaayacaklardr. nsanlar dnyann daha iyiye doru deitirilmesinde yardmc

olabileceklerine inanmadan nce, kendi realitelerini daha iyiye doru deitirebilme yeteneinde olduklarna inanmak zorundadrlar. Siz temiz bir evrenin olduu ve insanln bar halinde bulunduu bir olas realite iinde yaayabilirsiniz. nsanlk iin birok olas gelecek vardr. Bir tanesinde, insanlar kendi evrelerinden sorumlu, bar iinde birlikte yaar ve dnyay ve birbirlerini onurlandrrlar. Eer gzel-leen bir dnya, birbirlerine daha sevecen davranmay seen insanlar ve temiz bir evre hayal ederseniz, btn bunlarn olduu bir olas evrene tanmaya balayacaksnz. Siz eer dnyann harikulade olumlu ynleri zerinde odaklanr ve 149 Ruhsat'Byme herkeste gzellik ve sevgi grrseniz, o zaman daha olumlu bir realite ile titreecek ve yle bir realite iine akacaksnz. inde yaayabileceiniz realite ile ilgili pek ok seeneiniz vardr. Siz bir frsatlar ve seimler anda yayorsunuz. ki yz yl nceki seenekleri bir dnn ve imdi elinizin altnda bulunan pek ok seenei dnn. Mevcut yeni realiteler ve imdi onlarn sunduu frsatlar, elli yl nce bile dnyann hibir yerinde mevcut deildi. rnein, bir uzay mhendisi olmak, bilgisayarlarla almak veya bir televizyon programnda yer almak gibi seimler, bir olaslk olarak bile mevcut deildi. Hemen imdi seebileceiniz milyonlarca realite mevcut. Modern teknoloji olmadan, ilkel bir hayat yaayabilirsiniz, veya telekomnikasyon, arabalar, uak yolculuklar ve bilgisayarlarla dolu bir hayat srebilirsiniz. Eer dnya barn, yumuak bir kresel iklimi, istikrarl bir ekonomi ve toprak hayal ederseniz, sizin hayalinize uyan bir realite iine akacaksnz. inde yaamay arzu ettiiniz dnyay imgelemek suretiyle, siz onun var olduu o olas realitenin paras haline gelebilirsiniz. Eer btn bunlar kresel bir boyutta gerekletiremezseniz bile, greceksiniz ki kendi dnyanz huzurlu, kiisel ekonominiz istikrarl ve kendiniz lman iklimli bir yerde yaamaktasnz. inde yaamay istediiniz bir olas evreni ilk hayal etmeye baladnz zaman, -rnein dnya bar, sevgi ve temiz hava gibi- koullar sizce mantksal ve inanlabilir grnen yollardan deiecektir. Bir sabah uyanp da her eyi deimi bulmayacaksnz. Ama eer i leminizdeki manzarada yeterli deiiklikler yaparsanz ve onlarn gerekleebileceine inanrsanz, zamanla kendinizi, hayal etmekte olduunuz olas evrende bulacaksnz. Dnyada depremlerin veya jeolojik deiimlerin yer ald olas realiteler ve bunlarn olmad olas realiteler vardr. Medyumlar gelecee baktklarnda, belli realiteler zerinde odaklanm olan insanlar iin onlarn odaklanm olduklar ynde eitli olas realiteler grebilirler. Onlarn kehanetleri, o olas realitelerin frekans ile e titreimli kimse150 %tatittnizi Semel ler iin doru, yle olmayanlar iin yanl olabilir. Eer depremler ve afetler hakknda srekli bir endie iindeyseniz, iinde bu olaylarn vuku bulduu olas realiteyi deneyimleyebilirsiniz. Bunlar ok byk boyutta gerekle-meseler bile, siz yeryznde dramatik deiimler geirmekte olan yerlere ekilirsiniz. Siz dnebildiiniz en iyi koullar imgelemek suretiyle, yaamak istediiniz realite ile e titremeye balayabilirsiniz. Hayalinizde ilerin ktye gittiini deil, iyiye gittiini canlandrn. Eer kendinizi evre hakknda, hava, toprak deiimleri veya byk aptaki olaylar hakknda endielenirken yakalarsanz, her eyin mkemmel gittiini (hayra dnmekte olduunu) hayal edin. Dnyann gzellemekte olduunu dnn ve temiz havas, salkl evresi olan bir yerde yaamann mmkn olduuna inann, bylece siz kendi realitenizde bunu doru olarak yaratacaksnz. O srada siz, gelecek hakknda bakalarnn telepatik yoldan alabilecekleri olumlu bir vizyon yaratyor olacaksnz. Yeterince insan gelecee ilikin olumlu bir vizyon tadnda, o gerekleecek, nk dnceleriniz ve niyetiniz sizin realitenizi yaratr. istediiniz herhangi bir realiteyi

yaratabilirsiniz; sizin sahip olabileceklerinizin snr yoktur. Siz kiisel realitenizi istediiniz herhangi ekilde yaratabilirsiniz. Uykuya dalmadan hemen nceki dakikalar yeni bir realite yaratmak iin gl bir zamandr. Gelecek gn dnn. deal gnnz hayalinizde canlandrn ve enerjiyle dopdolu uyanacanz dleyin. Bu dnceler gelecee gidecek ve ertesi gn sizi karlayacaktr. Gemie oranla ok daha byk bolluk iinde olacanz hayal edin -daha ok enerji, iyi duygular, berraklk ve odaklan, z-sevgisi ve bakalarna duyulan efkat gibi. deal gnnz yaratma 151 Ruhsat'Byme ustaln kazandnz zaman, daha da byk eyler hayal etmeye balayn. Hayaller ve fanteziler kurmak iin kendinize izin verin, istediiniz realiteyi yarattnz zaman yaayacanz sevinci ve iyi duygular imgeleyin. Haftada iki kez, beer dakikalk hayaller bile deneyimlediiniz realitede muazzam deiiklikler yaratabilir. Sevdiklerinizin tm potansiyellerini gerekletirdikleri ve olabileceklerinin azamisini olduklar bir realite iinde yaamay seebilirsiniz. Siz onlar sevmek ve olduklar gibi kabul etmek, ama ayn zamanda, gelimekte ve potansiyellerini tezahr ettirmekte olduklarn dnmek suretiyle, onlarn byle olduklar realitelerle birlikte (ayn frekansta) titreebilirsiniz. Eer insanlarn baarszla uradklarn ve sizi d krklna urattklarn tasavvur ederseniz, siz bunlarn meydana gelebilecei olas realite iin titreim yayyorsunuz demektir. Bu sizin onlar istediiniz davrana yneltebileceiniz anlamna gelmez. Onlarn daha yksek amalar, ve eer potansiyellerini ifade etmi olsalard nasl davranm olacaklar hakkndaki sizin tasarmlarnz ile realite birbirinden farkl olabilir. Bununla birlikte, siz sevdiklerinizin gelitiklerini hayal etmek suretiyle bu hayalinizin gerekletii bir evrende yaayabilirsiniz. Siz istediiniz realitenin bir vizyonunu yarattnzda, onu imdi bulunduunuz yer ile kyaslayarak kendinize kusur bulmayn, fakat setiiniz yeni realitenin hayatnza girmekte olduunu gsteren her iareti alklayn. stediiniz eyi tasarlamaya baladnzda, ilkin o vizyonun enerjiden ekle dnmesi ve sizin hayatnzda meydana kmas genellikle zaman alr. Onun Evrensel Zihnin daha yksek boyutlarndan sizin fiziksel realitenize gelmesi gerekmektedir. Zaman getike, siz yeni ve snrsz dncelerinizin sonularn yaamaya balayacaksnz. l^eafitenizi Semek^ Gemiinizi yeniden yazmak suretiyle realitenizi deitirebilirsiniz. imdiki realitenizi deitirmenin -ve istediiniz realiteyi yaratmann bir baka yolu da gemii yeniden yazmaktr. imdi sahip olduunuz her ey, yapm bulunduunuz seimlerin ya da verdiiniz kararlarn sonucudur. nfimlLbir_ karar verdiiniz her sefer, kendinize nasl bir gelecek yarattnza karar vermi olursunuz. rnein, iinizi terk edip okula geri dnm olabilirsiniz. Bu size, ie devam edip, okula dnmeseydiniz karlam olacanz gelecekten daha farkl bir gelecek hazrlar. Siz zihninizde gemiinizi deitirdiiniz zaman, titreiminizi deitirmi olur ve yeni bir gelecei kendinize ekmeye balarsnz. Eer bolluk iinde olmak istiyorsanz, bolluk iinde olduunuz bir gemi tasarm yaratn. Eer daha zeki, daha yaratc, disiplinli ya da daha sevilen biri olmak istiyorsanz, yle olduunuz bir gemii imgeleyin. Bunun sizin "gerek" gemiiniz olmas gerekmez; bilinaltnz aradaki fark ayrt edemez. O, hayal etmi olduunuz gemiinize uygun durum ve koullan size ekecektir. rnein, bir adam, hayatnda ayn kalplarn srekli tekrarlan nedenini incelemek zere ocukluk alarna doru bir ekminezi-meditasyonu yapt. Baarl bir iliki kurmak zere olduu her sefer, o birdenbire sanki bu ii baltalamak istercesine bir eyler yapmaya balyor ve sonuta iliki son buluyordu. Adam o srada iyi bir iliki iinde olduu ve eski kalbn yeniden tekrarlanmasn istemedii iin, sorunun yantn gemite aramaya karar vermiti. Gemii gzden geirirken, kendisini bir ocuk olarak grd, bir gece annesi ile babasnn kavgalarn seyrederken, asla evlenmeyecei konusunda gl bir karar

alm olduunu fark etti. Onun bu karar bunca yldan sonra bile hl yrrlkteydi! O gemii zihninde deitirdi; kavga ettikleri iin anne ve babasn balad ve onlar birbirlerine kar 152 153 ^uAsaf'Byme nazik ve sevgi dolu bir iliki iinde grecek ekilde sahneyi yeniden (zihnen) yazd. Zihnen nceki kararn "sildi". Bu kez, ilikisini baltalamad; ilikisi daha nceleri hibir ilikide yaamad kadar zengin ve samimi bir nitelik kazand. Doru olarak kabul ettiiniz ey sizin realitenizi yaratacaktr. Onayladnz ve sizin gereiniz olmasn istediiniz bilgi ve durumlar sein. Gerek olarak kabul ettiiniz ey sizin realitenizi yaratacaktr. Beenmediiniz ya da ayn fikirde olmadnz bir ey okursanz, onu kabul etmeyin; o sizin iin gerek deildir. O bakalar iin gerek ya da doru olabilir, fakat siz onu kendi realitenize dahil etmek zorunda deilsiniz. Bakalarnn realiteyle ilgili grlerini kabul etmek yerine, "Realitemi ben seerim," deyin. "Hakknda bir eyler iittiim ya da okuduum realiteyi mi seiyorum? O beni glendiriyor mu, hayatm daha iyi hale getirmek iin bana pratikte bir hizmeti oluyor mu? Bu geree inanmak bana sevin, canllk ve daha ok sevgi getirecek mi?" Bakalarnn korku ve ktlk zerine dayandrlm realite grlerini kabullenmek zorunda deilsiniz; sizin korkulu bir gelecek iin hazrlanmanza gerek yoktur. Dnyann herhangi bir yerinde bir ekonomik kriz ya da bir felaket olsa bile, bunun sizi etkilemesi gerekmez. Siz bollua inanmak ve bunu realiteniz olarak semek suretiyle kendi kiisel bolluk ekonominizi yaratabilirsiniz. Sizinkisi sevgi, kahkaha ve i huzuru dolu bir gelecek olabilir. Siz kendi olumlu geleceinizi yaratabilir ve istediiniz herhangi realiteyi seebilirsiniz. Realitenizi Semek MEDITASYON Bu meditasyonun amac -iinde sevgiyle yaadnz ve ryalarnzn gerekletii- uyanm gnlnzn realitesini yaratmaktr. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Yksek Benliiniz olarak, birka yl iin yaamak istediiniz bir hayat vizyonu yaratn. Kendinizi, bu realitenin size verecei iyi duygular hissetmeye brakn. likilerinizden ie balayarak, hepsinin size sevgi ve sevin getireceini hayal edin. inizi, mali durumunuzu, salnz, ruhsal hayatnz, dinlencenizi, sosyal etkinliklerinizi, enerjinizi, yaam tarznz ve yaamak istediiniz yeri dnn. Gndzleri ne yapmak isterdiniz? Kendinizi sizin iin sevgi dolu ve doyurucu bir hayat hakknda hayaller ve fanteziler retmeye brakn. Dnyay, olmasn istediinizce dleyin -temiz bir evre, barl bir dnya vb. gibi. Siz bu eyleri tasarladka, onlarn tezahr ettikleri realite ile e titreime girersiniz. 2. deal hayatnzn vizyonunu yarattktan sonra, bu vizyon stnde tezahrncesi-enerji olarak altnz imgeleyin; 56. sayfadaki Evrensel Zihin meditasyonunda olduu gibi. Bu daha yksek olas realiteyi enerji olarak, ideal hayatnz imgeleyebildiiniz kadar gzel, k-dolu ve uyumlu bir enerji haline getirerek yaratn. Siz bundan bir sembol yapmak ve o sembol ile oynamak isteyebilirsiniz. 3. Sizin en yksek olas geleceinizin enerjisini DNA' niza aktarn. Bu enerji titreim frekansnz hcresel dzey154 155 "Ruhsat'Byme de deitirsin ve bylece siz bu yksek realite ile ayn titreimde olun. Bu enerjiyi bedeniniz, duygularnz ve zihniniz yoluyla yayn. 4. Birka yl getiini hayal edin, ve siz imdi, bu yksek olas realitede yaayan gelecekteki benliinizsiniz. Gelecekteki benliinizin perspektifinden, hayatnz nasl grnyor? inde bulunduunuz koullar ve kendinizi nasl hissettiinizi tarif edin. O gelecekten hl kipiyle sz edin. rnein, "Ben imdi .............. sahibim," diyerek ve gelecekteki

kendiniz sfatyla hayatnz anlatn. 5. Gelecekteki benliiniz olarak, bu realiteye daha kolay ulamanza yardm etmesi iin, zaman iinden geriye doru enerji yollayn. Gelecekteki benliinize, size bir mesaj olup olmadn sorun. 6. Bitirdiiniz zaman, bu yeni realitenin izlenimlerini ve duygusunu beraberinizde getirerek, yavaa odaya geri dnn. 156 13 Boluktan Gei Boluk, sizin mevcut snrlarnz tesine genilemek, eski eyleri brakmak ve bir sonraki tekml aamasna gemek iin iine girebileceiniz bir bilin halidir. Bolukta siz bildik kalplar, alkanlklar, dnceleri, davranlar ve tutumlar geride brakr, ve daha yksek titreiminizle uyum halinde olacak yenilerini yaratmak zere iinize, derinlere dalarsnz. Bu haldeyken, igrler alabilir ve bir hayli isel alma yapabilirsiniz. Bu, dakikalar, saatler, gnler, hatta aylar srebilir. Ruhsal yolculuunuz boyunca bu boluu deneyimleyeceksiniz. Sizin daha da sratle ve daha byk sevinle bymenize yardm edecek olan ey, boluun yan banda yaama, istediiniz zaman oraya girebilme ve onu dostunuz klma yeteneinizdir. Bir jet-akm iinde mutlulukla umakta olan bir ku tasavvur edin. O yukar doru bakar ve katlmak istedii daha yksek bir akm grr. Alt gzergh brakmaya ve daha yksektekine gemeye balar. Bununla birlikte, iki 157 Ruhsal Byme. yol arasndaki koullar kesin belli deildir. Ku anafora kaplabilir ve nceki yolundan, geici olarak, daha da aa debilir. O, daha yksekteki yoldan daha yukar da savrulabi-lir ya da iki yol arasnda pek az hava akm bulunduunu, bunun da normal uuu zorlatrdn kefedebilir. Alagelmi olduu hava akmn terk etmekle ku, kendisi hakknda pek ok ey renir. Uu hakknda ve kendi uuunu etkileyebilecek koullar hakknda daha ok ey kefeder. Zamanla, daha yksek akm iinde denge ve istikrar bulur ve kolayca uabilir. Onun deneyimi, sizin boluk iindeyken karlatklarnza benzer. Asl kimliinize var sreciniz iinde, kiilik benliinizin, yeni yeni belirmekte olan kimliinizle artk badamayan taraflarn brakrken boluk deneyimi bagsterir. Bu, sizin kiiliinizin Yksek Benliiniz'in rehberliine teslimiyetinin yeni bir aamasn temsil eder; Yksek Benliiniz'in yeni bir ksmnn bu realite iine douudur. Boluk bir gei ve deiim halidir. Byme srecinizde boluu tekrar tekrar deneyimle-yeceksiniz. Bu haldeyken, hayatnzn hzla deimekte ve yeni bir eylerin gelmekte olduunu ya da dayandnz temellerinizin ykldn ve size tutunacanz salam hibir ey brakmadn hissedebilirsiniz. Sanki ite bir eylerin cereyan ettiini hissedebilir ama hayatnzda henz hibir deiim grmeyebilirsiniz. Bu, her eyin kesin ve gvenli olmasndan holanan kiiliiniz iin pek rahat bir yer deildir. Boluk size, projeleriniz arasnda kararsz kaldnz, son ocuunuzu da evden yolcu ettiiniz zaman ya da iinizi terk edip de ne yapacanza henz karar vermemiken gelebilir. Yakn arkadalarnzdan biri sizi terk etmi olabilir ya da siz tanmak veya yeni bir ev bulmak zorunda olabilirsiniz. Bu bazen, oyunun farkl oynand yeni bir dnyaya girmekte olduunuz ve oyunun kurallarn henz bilmediiniz 158 ^BoCuktan ei gibi bir duygudur. Her boluk gnl sorunlar ile iaretlenmitir. Kendinizi yle derin sorular sorarken bulabilirsiniz, "Kendimi nasl daha ok sevebilir ve kabul edebilirim? Sevilebilir biri miyim? Ben kimim? stediime sahip olabilir miyim? Hayatm nasl yaamay isterdim?" te bu kuku ve tereddt anlarnda kendinizi bakalarna kar daha yumuak ve sevecen hissettiinizi fark edebilirsiniz. O anlarda, titreiminizi ykseltmekte ve eski alkanlklarnzn ve kalplarnzn tesine doru genilemektesinizdir.

Boluk, kendinizi normale oranla ok daha az sosyal hissetmenize neden olabilir. Eer teden beri hep ilikileriniz olagelmi ise, kendinizi yalnz ya da bellibal bir ilikiniz olmakszn yaar bulabilirsiniz. Kendinizi karnzdan ya da kocanzdan uzaklam hissedebilirsiniz, ona olan efkat ve sevginizin daha da artm olmasna ramen. Bolukta, aura'nzm bir baka insann aura'syla karmasna neden olan yakn (mahrem) fiziksel temas konusunda, kendinizi allagelmi olana kyasla daha az istekli hissedebilirsiniz. Boluk dneminde siz, titreiminizi ykseltme srecinin bir ksm olarak, aura'nz bir bakasnn enerjisinden armdr-maktasnzdr. nsanlar tarafndan evrelenmi olduunuz zaman bile kendinizi bo ya da yalnz hissedebilirsiniz. Yalnz kalabileceiniz daha ok zaman isteyebilirsiniz. Yalnz kalma arzusu, hatta yalnzlk duygusu bile, sizin Yksek Benliiniz ile balant kurma konusunda younlaan arzunuzun yansmalardr. Derinlerden gelen bilgeliinizle siz, bakalaryla olan balantnzn, kendi Yksek Benliiniz'le olan daha derin balantnzn yerini tutamayacan bilirsiniz. Yalnz geirdiiniz zaman iinde kendinizi daha iyi tanrsnz. Bu sizin duygularnz ve dncelerinizi bilme, hayatnz nasl yaamak istediiniz hakknda dnme zamandr. Kendinizi bilmeye ve kendinizle dost olmaya baladka, yalnzlk duygularnz da azalr. Kendinizi fizik el bakmdan farkl hissedebilirsiniz 159 'Ruhsal'Byme -ar enerjik ya da her zamankine gre daha fazla uyku ihtiyac iinde. Uyku, isel almann gerekleebilmesi iin gerekli olan zaman salar ve sizin olup biten tm isel deiiklikleri btnletirmek iin daha ok uykuya ihtiyacnz olabilir. Kimileri, enerjilerinin normaldekine gre azalmasndan endieye derler ve nedenini izah edemezler. Eer bu dinlenme ihtiyacn saygyla karlamazsanz, kendinizi, sizi sakin tutacak baz ufak hastalklara yakalanm bulabilirsiniz. Kimileri de, ilerinden bir sre uzak kalmalarn salayacak ve bylece onlara dinlenmek ve dnmek iin zaman verecek srt arlar ya da eitli bedensel arzalar yaratrlar. Titreiminizi ykseltme sreci iinde, bazen bir karmaa (teevv) dneminden geersiniz. Bolukta, yeni olan henz tam yerlememitir, eski olan ise henz ayrlmamtr; onlar yanyana dururlar. Siz bir ayklama ve tasnif yapncaya kadar, onlar karmaa yaratabilirler. Ruh halleriniz tutarszlklar gsterebilir. Kendinizi her zamankine gre daha duygusal hissedebilir ya da herhangi bir ey hakknda pek az duygu hissedebilirsiniz, tsel almanz younlatka, kendinizi zihinsel ynden de farkl hissedebilirsiniz. Boluk, sizin yeni, farkl ekillerde dnmeyi rendiiniz bir zamandr. Bu yzden eski ekillerde dnmek daha zorlaabilir. Bir konuda berrak dnemediiniz anlarnz olabilir ya da bir gn nce bildiklerinizi unutabilirsiniz. Belleinizi kaybetmekte olduunuzdan kuku duyabilirsiniz. abuk kararlar vermekte ya da ne istediinizi bilmekte her zamankine gre daha fazla sknt ekebilirsiniz. Ama bu arada yeni igrlerin ve fikirlerin akp geldii byk berraklk dnemleri olacaktr. Hatta gemiinizdeki ok-tan-unutulmu olaylar anmsadnz zamanlarnz olabilir. Bolukta, dnceleriniz, sanki bir baka lte (standarda) gre lyormusunuz gibi, allmtan farkl olabilirler. Bu, sanki hayatnzn zerine gl bir k tutuyormu sunuz ve her eyi yeni bir tarzd? gryormusunuz gibidir. Hayatnzdaki her eyi incelemekte, neyi alkoyup neyi brakacanza karar vermekte olabilirsiniz. Hatta, her 160 tan Qe.i eyin paralanp daldn ya da "naslsa var" saydnz (muhakkak addettiiniz) eylerin artk eskisi gibi ilemediini hissedebilirsiniz. Bir zaman gelir ki, nerede olmak istediiniz hakkndaki vizyon, sizin yaratm olduunuz bir eyi brakmanz gerektirebilir. Boluk size tutkularnz, bamllklarnz hakknda bir eyler retir. Bu, ilikilerinizi, duygularnz, tutum ve davranlarnz, deer llerinizi incelediiniz ve artk size hizmet etmeyenlerin yerine, edenleri geirdiiniz bir zamandr. Bilmeyi gerek biliin kaps olabilir.

Boluk bir bilmeyi zamandr. O bir eylemsizlik hali, hilik ve anlamszlk gibi hissedilebilir. Siz ancak normal bili halinize son verip, bilmeyi'i deneyimlemeye baladnz zaman yeni bilgi ile balantya geebilirsiniz. Bu hilik, anlamszlk ve bilmeyi hali, bir yapma halinden ok bir olma hali, bir sknet ve sessizlik halidir. ounuz boluktan korkarsnz, nk o ne bir salam temel, ne ak seik bir kimlik sunar. Kendinizi ne ile zdeletirmiseniz, olabilir ki o, daha byk bir kimlie gemenize yol vermek zere deimektedir. Her gn birka dakika iin zihninizi susturarak bolua girmenize izin verin. Hilii aratrp kefetmenize olanak verin. Sessizlik daha byk bir biliin kapsdr ve siz orada "hilikten" ok, tarife smayan bir enerji zenginlii kefedeceksiniz. Bolua girdiiniz her sefer daha yksek bir dzeye gemi olarak ondan ayrlacaksnz. Boluk size birok seenek ve yeni olanaklar verir. Yksek Benliinizle balantnz glendike, ykselen titreiminize uygun birok yeni frsat kendinize ekersiniz. 161 Ruhsat'Byme Siz boluktayken, vereceiniz kararlarn ok daha uzun-menzilli etkileri olur, nk o zaman siz birok olas gelecein kesime noktasnda bulunuyorsunuzdur. Btn nyargl fikirlerinizi brakn gitsinler, ve genilemi seenekler yelpazenizi aratrp kefedin. Hayaller kurmak ve fanteziler retmek iin zaman ayrn. Kendinizi sk sk gelecei, ve her eyin belki de ne kadar farkl olabileceini dnrken bulabilirsiniz. stediiniz hayat yaratmann henz hibir yolunu gremiyor olsanz bile, idealiniz olan hayatn hayalini kurmaya devam edin. Vizyonlarnz gelecei yaratmaktadrlar, ve siz vizyonlarnz gerekletirecek koullar bylece kendinize ekersiniz. Siz titreiminizi ykselttike, byk olaslkla kendinizi gitgide daha ska bolukta bulacaksnz. Boluu hayatnzn birok alannda deil de, sadece bir alannda deneyimli-yor olabilirsiniz. rnein, iinizin pekl istikrarl ve gvenli olmasna karn, birisi ile olan ilikiniz byk bir deiim geirmekte olabilir. Eer hayatnzn herhangi bir alannda bu boluu de-neyimliyorsanz, kendinize sevecen davrann. Eer gideceiniz yn henz kendini belli etmemise, tasalanmayn. Byk bir isel alma yaparak ve kendinizi daha ok sevmek zere kalbinizi aarak bu alanda titreiminizi hzla ykseltmektesiniz. Siz byle yaptka, gemitekine oranla daha iyi baz yeni koullar belirmeye balayacaktr. inde bulunduunuz mevcut koullar da sevin ve kabul edin, nk bulunduunuz yeri sevmek, sizin yeni vizyonunuza daha abuk ulamanz salayacaktr. Siz boluktayken daima bir dnm noktas vardr. inizde derinlerden gelen bir sesin ykseldii bir an gelir. Bu sizi yeni bir ynde gtrecek olan daha gl bir iradenin ve kesin kararn sesidir. Deiimin gerekletii bir an vardr ki siz ne istediinizi daha berrak olarak fark edersiniz. z-sevginiz daha bymtr ve istediinizi yaratmak zere hazr olduunuzu iin iin bilirsiniz. Balangta, bu karar ve onu ne tr bir eylemle gerek162 'BoCultan ei letirmek konusunda ancak belli belirsiz bir farkmdalmz vardr. Size grnen o ilk adm atm, ondan sonraki ise kendiliinden gelecektir. O zaman siz artk boluu, igr ve yeni olanaklar aamasn brakr, igrlerinizi yerine getirme aamasna balarsnz. Daha yksekteki hava akmn bulmu olan ku gibisinizdir; onun iinde umakta ve onun sizi nereye gtrdn renmektesinizdir. Bir adam, evden tanmas gerektiini, nk kiralam olduu evin satla karldn renmiti. Tanmay hi plnlamamt, kendisini yerinden yurdundan olmu hissediyordu. O srada en yakn arkada bir baka eyalette bir i buldu ve oradan tand. Sanki adamn hayatnda her ey yklp dalyordu. Tam bu sralarda, zerinde almakta olduu byk bir projeyi -bir kitabtamamlamt ve bundan sonra ne yapacan bilemiyordu.

Hissettii rahatszlk zerinde odaklanmak yerine, daha iyi eyler yaratmak iin, sahip olduu yeni frsat zerinde odakland. inde bulunduu belirsizliin bir meydan okuyu ve heyecan ierdii grn benimsemeye balad, ve bu zaman, ne istedii konusunda bir akla kavumak zere kulland. Kendisini ncekinden daha da iyi bir evde yaar olarak hayal etti, ve ksa bir sre sonra yaayaca harikulade bir yer buldu. nsanlarla tanmaya balad, ve beraberlikleri ona canllk veren birka yeni dost edindi. Yazaca yeni kitabn ne olaca hakknda dnmeye almaktan vazgeti, ve bir gn dinlenirken ona yeni bir fikir geldi ve bu bir baka kitabn temelini oluturdu. Boluktan karak, daha kesin bir gre kavutuunda, ncekinden ok daha yksek ve daha doyurucu bir hayat srmeye balad. Boluk iinde mevcut frsat kullanmak iin koullarn sizin hayatnz terk etmesini beklemek zorunda deilsiniz. Her ne zaman ilerin artk kimliinize uygun gelmediini iin iin hisseder, her ne zaman yeni bir yn dnmeye balarsanz, sadece sessiz kaim ve olas gelecekler iine doru bir sefere kn. Farkl olas gelecekler yaadnz imgeleyin. Kendinize, olumlu ve geni dnmek iin arda bulu163 Ruhsal'Byme nun. Belirsizlii sevin ve yeniyi kucaklayn. Bolukta yaamak meydan okuyucu, canlandrc ve geniletici olabilir. Durumlar bir kez daha sabit ve gvenli hale getirmek zere hemen alelacele bir karara varmayn. Evren mkemmel bir ekilde iler, ve eer durumlar deiiyorsa, bunun iyi bir nedeni olmas gerekir. Hazr olduunuz ve nemli i kararlar aldnz hissettiiniz zaman boluu terk edebilirsiniz. Yapdan, kesinlikten ve somut bir ynden yoksun olan boluk, ileri doru byk sraylar yapmanza yardmc olur. Siz boluktan ktnz zaman, kendinizi insanlarla yeniden iliki kurmak ister bulacaksnz, belki yeni ve daha geni biimlerde. Ne istediinizi daha kesinlikle hissedecek, daha gl bir ama duygusu tayacaksnz. grlerinizi tamamlam olarak boluu terk ettiiniz zaman, isel almanzn olumlu sonularnn tezahr etmeye baladklarn greceksiniz. Boluu sevin, nk hibir ey olmuyor gibi grnse bile, bu bir hayli isel almann yaplmakta olduu bir zamandr. Bolukta siz yeni ve daha yksek bir gelecek yaratma frsatna sahip olursunuz. Belirsizlik zamanlar ayn zamanda yeni olanaklar zamanlardr. Ona doru gidin -yldzlara ulan! stediiniz her eye ulatnz hayal edin. Hatta, size dev sraylar sunduu ve geliiminizi hzlandrd iin boluu sevdiinizi fark edebilirsiniz. Boluktan Gei MEDTASYON Bu meditasyonun amac, nceki tm snrlarn tesine gemek ve snrsz olan asl size (aslnza) ulamak iin bolua dalmaktr. Admlar: 1. Derin bir soluk aln, zihnen bedeninizi gevetin ve bir tnel iinde yolculuk yaptnz imgeleyin. Tnelin sonu boluk (yokluk, hilik)'tur. Tnelde yola ktnzda, gkkua renklerinin her birinden srayla geersiniz. Her bir rengi, onunla evrelendiiniz srada hissedin ve onun enerjiniz zerindeki etkilerine dikkat edin. Bunlar gzel, mkemmel renklerdir. Srasyla krmz, turuncu, sar, yeil, mavi, ivit ve meneke renginden geersiniz. 2. Tnel boyunca yolunuza devam ederek sonuna varr ve bolua dalarsnz. Meneke rengini henz gemisiniz-dir; btn renkler kaybolmutur ve siz renksiz bir alandan gemektesiniz. Siz boluun hiliini deneyimlemeye balyorsunuz. 3. evrenizde "hibir ey" olmakszn, kendi enerjinizi duyumsaym. Enerjiniz nasl bir duygu veriyor? 4. Kendinizin ve tm enerji sistemlerinizin eriyerek hilie dnmelerine izin verin. Her yannzda sessizlik hkm srmektedir. Bakn bakalm, bu hilii ne kadar uzun bir sre ve ne kadar bir farkmdalkla duyumsayabilmektesinz. 5. Siz hilie karrken, harikulade bir eyin olumak^ 164

165 Ruhsat'Byme ta olduunu imgeleyin - siz muazzam, sonsuz bir enerji haline geliyorsunuz. Snrlarnz dalp gidiyor ve enerjiniz bolukta her dzeyde yaylp geniliyor. Bolukta sizin iin btn olanaklar mevcuttur. Kimliinizin zenginliini hissedin. Buras herhangi bir eyin ve her eyin mmkn olduu bir yerdir. Kendinizi sonsuz bir varlk olarak deneyimlersiniz. 6. imdi bu genileyen boluk realitesini beraberinizde gnlk realitenize getirin. Gnlk realitenize yeni bir kii olarak geri dndnz imgeleyin. Siz bunu, kendinizi kozadan kmakta olan ve kanatlarn aan gzel bir kelebek olarak, veya yapraklarn amakta olan bir iek gibi hayal etmek suretiyle sembolletirebilirsiniz. Siz yeni olanaklar, daha yksek enerji, ve kim olduunuz hakknda genilemi bir farkmdalkla dolmu (arj olmu) halde bulunuyorsunuz. 166 14 Zaman Geniletmek ve Daraltmak Zaman sizin inandnz kadar "gerek" ve sabit deildir. Gelmekte olan yeni enerjiler iinde zaman deiiyor. Gerekte yava geen saatler ve abuk geen saatler vardr. Baz gnlerin ok uzun grndn, baz gnlerin ok ksa grndn fark etmi olmalsnz. Bu yalnzca sizin imgelemeniz ya da algnz deildir; zaman sizin boyutunuzdan gei tarz ile gerekten daha akc ve daha az sabit hale gelebilir. Daha yksek boyutlarda, mevcut olan her ey ebedi MD'dir, ok-boyutlu zamann imdiki andr. Bir fikir kavrandnda, o annda, batan sona dek tamamdr. Olaylar bir merkezi noktadan da doru yaylr, ve siz fikrinizin herhangi bir blmn, bilincinizi o blme odaklamak suretiyle deneyimleyebilirsiniz. Deneyimlemek istediiniz blme odaklandnz zaman, siz zaman iinde mevcut olma167 UtuhsaC "Byme ya balarsnz, nk bir btn olay alp onu belli paralara ayrm olursunuz. Her eyi ayran, zaman ve mekndr. Ayn meknn iinde pek ok insan bulunabilir, eer onlar zaman tarafndan birbirlerinden ayrlmlar s a; ve ayn zamann iinde pek ok insan bulunabilir, eer onlar mekn tarafndan birbirlerinden ayrmlarsa. Yalnzca daha yce amacnz gerekletirici eyleri yapn, bylece daha ok zamana sahip olacaksnz. Yksek Benliiniz her eyi paralar halinde deil, btnler halinde deneyimler. O akn bir gre sahiptir ve her olay batan sona grr. Eer her eyi, paralar halinde deil de btnler olarak alglarsanz, zaman Yksek Benliiniz gibi deneyimleyebilirsiniz. Siz bunu, gcnz yettiince ykselerek ve hayatnzn daha byk tablosunu grmek suretiyle yapabilirsiniz. Siz bunu, zerinde almakta olduunuz her bir proje iin, gerekli vizyona ve bunu gerekletiren her bir adm hakknda bir anlay ve duyarla sahip olarak yapabilirsiniz. Grlen tablo ne kadar tam ve odaklanmanz (konu zerindeki younlamanz) ne kadar yksek olursa, daha yksek vizyonunuz iin hangi faaliyetlerin daha nemli olduunu, hangilerinin ise yle olmadn o kadar daha ok bileceksiniz. Bylece tasarruf ettiiniz zaman, baka iler iin kullanabilirsiniz. Bir ey hakknda daha kapsaml bir gr edinebildiiniz zamanlarda, o daha yksek gr sayesinde size zaman ve enerji tasarrufu salayacak eylemleri nasl fark edebildiinizi belki hatrlayabilirsiniz. Bu daha geni gr size artk gerekli olmayan dier faaliyetleri brakabilme olanan da vermi olabilir. Eer daha az zaman iinde daha ok ey yapmak istiyorsanz, yaptklarnzn hayatnzn daha byk tablosuna nasl uygun debileceinin farknda olun (uygun dmesine 168 Zaman (eni^Cetme/^ve 'DaraCtmaf^

dikkat edin). Bunu her dzeyde yapn. rnein, bir ticarethaneniz varsa, ticarethanenizin her blmn kendi balarna almaya brakmaktansa, satlarla retimi birbirine gre ayarlayacak kapsaml bir plna sahip olmay istersiniz. Aksi halde sat blm sizin retebileceinizden daha fazla rn satabilir ya da retim blmnz satamayacanz kadar ok retim yapabilir. Her iki durumda da bir hayli zaman kaybedilmi ve irketin daha yksek hedeflerine ulamasna hizmet edilmemi olur. Eer bir plnnz ve daha yksek bir vizyonunuz olsayd, her blm o pln yrtmek iin birlikte alabilirdi. Sizin yalnzca daha geni tablonun farknda olmanz yetmez, ayn zamanda hayatnzn tm blmlerinin de o tabloya katkda bulunmas, o grle birlikte almas gerekmektedir. Ruhsal bymeniz zerinde odaklandnz ve her eyi o daha yce vizyon evresinde koordine ettiinizde, zaman daraltabilir (bzp sktrabilir) ve ksa bir sre iinde "mrler gerektirecek" kadar byk bir gelime kaydedebilirsiniz. Eyleme gemeden nce, bir eyi niin yaptnz d- nn. Onu hayatnzn daha geni perspektifi iine koyun. Kendi kendinize sorun, "Bu eylem benim daha yksek amacma nasl bir katk yapyor? Bunun bu anda yaplmas gerekiyor mu? Bunu yapmann daha yksek bir yolu var m?" diye. Siz ileri daha geni perspektiflerine yerletirdiiniz zaman, yalnzca daha yksek amacnza hizmet eden faaliyetlerde bulunmaya balayacaksnz. Geveyip rahatlamak ve hayatnzn daha yksek amac hakknda dnmek iin birka dakika ayrn. Kendinizi size tlerde bulunan.-Yksek Benliiniz olarak imgeleyin, ve hayatnzn vizyonu ve amac zerinde odaklann. Ertesi gne, haftaya ve aya ilikin yce amacnzn ne olduunu, u anda yapmakta olduklarnzn bu amaca ne lde uyduunu sorun. Bir ie hemen dalmadan nce, gelecek gnlerinizi zihinsel bir incelemeden geirin ve hangi faaliyetleri hangi srayla yapmann iinize yattn hissetmeye aln. leri 169 'Ruhsat (Byme daha yksek bir perspektife yerletirmek iin harcanacak birka dakika, sadece her gn birka saat kazandrmakla kalmaz, hatta aylar alacak gereksiz eylemlerden de tasarruf salam olur. Ne kadar yksee karsanz, hangi faaliyetleri bertaraf edebileceinizi, ilerin daha yeterli ya da farkl biimde nasl yaplabileceini, baz ilerin nasl bakalar tarafndan yaplabileceini daha iyi grebileceksiniz. Yaptnz hibir eyi olup bitmi saymayn. Bir eyin .yapl amacn, onun daha yksek amacnza ne ekilde uyduunu iyice incelemeden, hemen o eyin yaplmas gerektiini dnmeyin. Geliiminizi hzlandrmak iin atacanz en nemli admlardan biridir bu. ilerin kolayca ve sevinle yaplabilmesini salamak iin, iinizden gelen rehberlii izleyin. inizden gelen rehberlie uymak size daha ok zaman kazandraca gibi, zaman hzlandracaktr da, nk o zaman ylesine sratle yaratacaksnz ki baka eyler yapmak iin vaktiniz kalacak. sel rehberliiniz sizi, istediiniz eye mmkn olan en byk hzla gtrecektir. Eer bir i aracl ile daha yksek amacnz gerekletirmenin yollarn aryorsanz, yollara debilir, kaldrmlar andrabilir, her kapy alabilir ve btn i ilanlarna bavurabilirsiniz. Ya da sizin iin mkemmel olan bir i vizyonu yaratabilirsiniz; kullanmak istediiniz becerileri, istediiniz evreyi, creti, istediiniz tipteki insanlar, istediiniz alma saatlerini imgeleyebilirsiniz; sonra ancak i rehberliinizin bu yolda verecei iareti takiben harekete geersiniz. Eer ikincisini yaparsanz, eylemleriniz aradnz sonular retecektir. Bu yeni enerji dalgasnn iinde, siz sanki ilerinizi sdrmak iin yirmi drt saatin yetmedii, zamannza ve hayatnza olan taleplerin artmakta olduu duygusuna kaplabi170 Zaman eniktmekjve (Daraftma/^ lirsiniz. Zaman artk kaskat ve sabit olmadndan, ileri yalnzca entelektel bir ereveden yrtmeye almak, kendinizi daha da byk bir bask altnda

hissetmenize neden olacaktr. leri mantksal olarak yapmaya ne kadar daha ok alrsanz, ne kadar ok listeler yapp onlar takip etmek iin kendinizi zorlarsanz, o kadar ok tela ve kouturma iinde olacaksnz. Listeler her ne kadar odaklanmanza yardm edebilseler de, esnekliinizi koruyun ve duygularnza kulak verin. Duygularnz ve sezgilerinizi takip etmeniz nemlidir, nk onlar sizi daha yksek zaman ak iine tayacaklardr. Yeni zaman sezgiseldir, gemite olduu gibi dorusal (lineer) ve ardk (sra izleyen) deildir. Siz artk bir yandan yalnzca mantnz kullanarak, yapacanz ilerin zamann yalnzca mantnzla kararlatrp, bir yandan da her eyin kolayca oluverdii yksek akm iinde kalamazsnz. Yapacanz eylerin bir listesini kartsanz bile, hisleriniz size bir baka ey yapmanz sylyor olabilir. Listelerinizin yerine duygularnz takip edin, bylece onlarn en yksek ve en yeterli yollardan sizi hedeflerinize ulatrdklarn fark edeceksiniz. Daha ok zamannz olmas iin, bir faaliyeti tamamladnz zaman birka dakika iin yavalayn. Bir bakasna balamadan nce kendi kendinize yle sorun, "Bundan sonra ne yapmak istiyorum? Bana ne sevin getirirdi?" Alacanz yantlar dinleyin. Bazen yapmak iin ekili duyduunuz bir sonraki ey size mantksal ve hatta retken grnmeyebilir. Uzun vadede ise onlar sizi saatler alabilecek bir uratan kurtarabilirler. rnein, siz alrken, bedeniniz size bir yryten ya da egzersiz yapmaktan ok holanacan syleyebilir. Siz bunun yerinde olmayacan, daha uzun sre almak iin kendinizi zorlamanz ve bedene aldrmamanz gerektiini dnebilirsiniz. Ama yine de, bedeninizin drtsne sayg gstermeye ve le yemei saatinde bir yry yapmaya karar verirsiniz. O leden sonra normalde yaptnzdan iki 171 saC'Byme misli fazla i karrsnz ve sizi saatler srecek iten kurtaracak baz nemli igrler kazanrsnz. gdlerinize, derinden gelen drtlerinize gvenin, nk onlar sizi en hzl ve en sevinli biimde almaya ynlendirirler. Eer siz sezgilerinizi kullanarak sadece iinize yatt zaman eyleme geerseniz, iler sizin umduunuzdan ok daha ksa zamanda yaplabilir ve siz hayal edebileceinizden ok daha fazlasn yapabilirsiniz. Duygularnzla ve yksek amacnzla balantda kaldnz srece, zamanla birlikte akacaksnz. "te bugn yapacaklarmn listesi; ileri bu srayla yapmalym," diyen entelektel zaman ise, belki de sizi, o ii en elverisiz bir zamanda yapma durumunda brakabilir. Haftalardan beri yeni bir i arayan bir kadn, bir kontrol iin di hekimine gitmesi yolunda ald bir sezgi sonucu, diiden bir randevu ald. arama konusunda yeterince uramadn dnerek sululuk duyuyordu, ama herhangi bir eyleme gemesi iin de isel bir drt hissetmemiti. Dilerini muayene ettirirken, diisi ona, tam onun niteliklerine sahip birini arayan bir arkadandan sz etti. Kadn, diisinin arkada ile temasa geti ve tam istedii gibi bir ii kolayca bulmu oldu. ^ Siz, ok belli belirsiz yollardan da olsa, daima sizin iin daha hayrl olana yneltilirsiniz. Siz hi, evinizi temizlemek iin bir itilim duydunuz ve sonra da zel ve beklenmeyen bir ziyaretiniz oldu mu? Yksek Benliiniz, evreni temaa eder ve gelecekleri grr ve uygun ve hazrlkl durumda bulunmanz iin size srekli mesajlar yaynlar. Her ne kadar balangta mesajlar belli belirsiz ise de, siz onlar dinlemeyi ve iittiklerinizi uygulamay srdrdke, daha ok mesajlar alacaksnz ve onlar gitgide netleecek. Aldnz rehberlik sizi daha byk bollua, sevin ve sevgiye ulatracaktr. Daha yce yolunuz, daha hzla gznzn nne serilecek ve projelerinizin zamanlamas tam doru olacak. Siz insanlarn bir adm' nnde, iiniz iin bakalarnn olduklar kadar hazr olacaksnz. 172 Zaman eniktmekjve 'DaraCtma/^ Yapmakta olduunuz eye tm varlnzla katlarak ve odaklanarak zaman deitirebilirsiniz.

Sizin boyutunuzda zaman, her eyin ezamanl olduu (ayn zamanda vaki olduu) daha yksek boyutlardaki zamann birok zelliine brnmektedir. Bir i yaparken daha yksek bir bilin halinde olmanz size bu yeni trdeki zaman daha etkili olarak kullanma olanan verir. Yapmakta olduunuz iin farknda ve tm varlnzla orada hazr ve odaklanm halde bulunmay renin. Sevdiiniz bir eyi yaparken, belki bazen zamann sanki kaybolduunu deneyim-lemi olabilirsiniz. Yaptnz ie ylesine dalmsmzdr ki, zamann getiini bile fark etmemisinizdir. yle zamanlarda siz fiziksel, dorusal zaman am ve daha yksek boyutlarn zaman-szlm deneyimlemisinizdir. Sezgisel, ok-boyutlu zaman deneyimi, yaptnz ey ile bir olmay, sizinle yaptnz ey arasnda artk bu ikisini birbirinden ayracak snrlarn kalmayn ierir. Bu sanki, bilincinizin yaptnz eyi kapsayacak ekilde genileyii ve artk onun sizden ayr bir ey olmaktan ziyade sizin paranz haline geliidir. Sanatlar, ilhamn ilerine akt ve zamann kaybolduu anlarda gelen bu hali bilirler. Bu haldeyken siz saatler gerektiren bir ii birka dakika iinde yapabilirsiniz, nk normal, dorusal zamannz amsmzdr. Bu yeni enerji dalgas iinde daha ok zamana sahip olabilmenin yolu titreiminizi ykseltmek ve ileri daha yksek bir dzeyden ele almaktr. Siz, ilerinizi ancak onlar yapacak doru enerji alan iinde bulunduunuz ve tm dikkatinizi o i iin seferber edebileceiniz zaman yapmak suretiyle bunu gerekletirebilirsiniz. Bir eyi yapmak iin uygun ruh hali iinde deilseniz, ruh halinizin uygun olduu bir baka eyi yapn. Emin olun ki eer bir eyi yapmak iin uygun ruh halinde deilseniz, o anda yaplacak daha nemli bir baka ey vardr. 173 H(usa( (Byme Bir eyi yapmak istemediiniz zaman, ondan her zamankine oranla daha uzaktasmzdr. Onu yaparken bir baka eyi dnyor olabilirsiniz. Yaptnz i ile bir olmadnz srece, dorusal, ardk zaman iinde i grmektesinizdir ve bu ok vakit alr. Yksek bir dzeyden yaplmayan iler genellikle daha ok aba gerektirecek, tekrar yaplmalar veya bozulmalar gerekebilecek ve gelecekte de ok zaman tketici yeni uralara mal olabilecektir. Bir ii yaparken kendinizi ona ylesine dikkatle vermeyi ye onunla bir olmay renin; bylece, zaman Yksek Benlik kimliinizle kullanyor olacaksnz. ounuz ileri yaparken kullandnz zaman ve enerjiden daha ounu, yapacanz iler hakknda tasalanmakla harcarsnz. Ka kez, bir iin ok alma gerektireceini dnerek onu ertelemi ve sonra onu yapmak iin uygun bir ruh halindeyken ie baladnzda, onun sandnzdan daha kolay olduunu grmsnzdr. Eer srekli ertelemekte olduunuz bir ey varsa, onun ucunu bir sre iin brakn ve bundan tr kendinizi sulamay kesin. Bazen bir eyi yapmak iin kendinize bask yapmak, o ie balamay daha da zorlatrr. Daha ok zaman yaratmak iin, siz zaman hakkndaki szlerinize ve dncelerinize de dikkat edin. Kendinize ve bakalarna, "Asla yeterli vaktim olmuyor; ok skk durumdaym, btn bunlar nasl yapp bitirebileceim acaba," diyor musunuz? Szleriniz, dnceleriniz ve inanlarnz sizin realitenizi yaratyor, yleyse ihtiyacnz olan tm zamana sahip olduunuzu kendi kendinize sylemekle ie balayn. "htiyacm olan tm zamana sahibim; ilerimi rahat ve odaklanm bir halde yaparm," gibi eyler sylemeye balayn. Balangta buna inanmasanz bile, szleriniz ve dnceleriniz ok gemeden bunu sizin realiteniz olarak yaratacaktr. 174 Zaman eniftetmekjve 'Daraltmak^ istediiniz eylere imdiden sahip olduunuzu hayal ederek onlar sratle hayatnza getirebilirsiniz. Siz zaman daraltarak istediiniz eyleri sratle kendinize ekmeyi renebilirsiniz. Bazlarnz daha byk bolluk yaratmak, ruh-einizi kendinize ekmek ya da sratle kilo kaybetmek istersiniz. Bir eye zaten sahipmisiniz gibi davranmak, onu hayatnza dahil etmek iin ok gl bir mknatstr.

rnein siz ruhsal bymenizi, o aradnz niteliklere imdiden sahipmisiniz gibi davranarak hzlandrabilirsiniz. Artrmak istediiniz bir nitelie -rnein huzur ya da sevin gibi- imdiden sahip olduunuzu imgeleyebilirsiniz. Eer baz alanlarda daha byk bir bolluk sahibi olmak istiyorsanz, imdiden yle olduunuzu varsayn. Bu nasl bir duygu verirdi? Farkl olarak ne yapardnz? stediiniz bir eyi hayalinizde canlandrarak, ona imdiden sahip olduunuzu imgeleyin. Kendi kendinize, "imdi ben .............. sahibim," deyin; cmle iindeki boluu, neyi yaratmak istiyorsanz onunla doldurun. Bir eye sahip olduunuzu hayal ederken sizin o eye kar ekim gcnz artar ve o daha abuk bir ekilde hayatnza girer. Bir eyi daha sratle yaratmak iin, bir eyin formundan ziyade onun size vereceklerinin z zerinde odaklann. rnein, eer yeni bir araba ya da ev istiyorsanz, onlar edinmekle ne elde etmek istediiniz zerinde odaklann. Yeni bir araba isteyiiniz belki gvenliinizi artrabilecei iindir; ve yeni bir ev daha ok yer salayacaktr, vb. Hemen imdi istediiniz eyin zn yaratmaya balayabilirsiniz. Mevcut arabanz daha emniyetli hale getirmek zere almakla ie balayabilirsiniz; ve belki imdiki evinizde daha geni bir yer amak iin odanzn bir kesini boaltp temizleyebilirsiniz. Eski arabanz daha gvenilir hale getirmekle, siz yeni ve daha emniyetli bir arabaya olan ekim gcnz artrm olursunuz. 175 Ruhsat(Byme Kilo kaybetmekle elde etmeyi istediiniz zn ne olduunu kendinize sorun, istediiniz ey yeni bir can-yolda ya da baka herhangi bir ey olabilir. stediiniz eyin z zerinde odaklandnz zaman, o ze hemen imdi sahip olabilmenin birok yolu olduunu kefedersiniz. stediiniz eyin zn hayatnza dahil etmeniz, hayatnza girmesini istediiniz o belli form'a kar da sizi daha manyetik hale getirir. Yksek Benliiniz'e gre zaman, sadece bir eyin olmas iin olumas gereken admlarn saysdr. Ne istediinizi dnn. Yksek Benliiniz'in dnyasna girdiinizi ve yaratmak istediiniz eyi bir btn olarak grdnz hayal edin, sanki onu batan sona gryormu gibi. Daha sonra btn paralar hissedebildiinizi imgeleyin -yani bunu yaratmak iin gerekli admlar. Admlarn neler olacan bilmeniz gerekmez, yalnzca ka adm gerektiim sezmeye ya da hayal etmeye aln. Sonra bu admlar daha sratle ve neeyle attnz hayal ederek sreci hzlandrn. Hatta kendinizi basamaklar atlayarak dosdoru istediinize ularken tasavvur edebilirsiniz. stediinizi elde etseniz de etmeseniz de kendinizi sevmeniz ve bir eye "muhtalk" duymamanz, onu hayatnza daha sratle getirecek olan admlar atmanza yardmc olacaktr. Siz olaylarn olu hzna hkim olmak suretiyle, zamann hayatnzdaki ileyi eklini deitirebilirsiniz. Bymenizi hzlandrabilir ve istediiniz eyleri daha byk bir sratle kendinize ekebilirsiniz. Siz, zaman ile bir olduunuz daha stn bir bilin haline ulaabilirsiniz ki bu sizin Yksek Benliiniz'in zaman-szlk leminde bir hayli ey gerekletirebilmenize olanak verir. Zaman Geniletmek ve Daraltmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, zamann nasl geniletilip daralt-labileceini renmektir. Size bu sorular sormas iin bir arkada isteyebilir, onlar zihninizden sorabilir veya onlar bir teyp bandna alarak, yantlarnz iin kendinize zaman vermek zere onu ara ara durdurarak banttan dinleyebilirsiniz. Eer yalnz iseniz, bu sorular zihninizden yantlayabilir, yksek sesle teyp bandna okuyabilir ya da yazya dkebilirsiniz. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. Zaman Geniletme: Yksek Benliiniz olarak aadaki sorular zerinde kendinize tavsiyelerde bulunun. Yksek Benliiniz'in. size bu konularda t veren bilge bir danman olduunu varsayabilirsiniz. 1. Sizin bu ay iin daha yksek amacnz nedir? Gelecek ay iin? Gelecek yl iin? Bu daha yksek amalar hakknda gcnz yettiince ok ey bulun; onlar mmkn olduu kadar ok ekillerde beyan edin.

2. Daha yce amacnz gerekletirmek iin, u alanlarda yapabileceiniz en nemli ey nedir? a) Geim vastas (i, meslek, balca faaliyet). b) Maddi bolluk (para, mal). c) evre (yaam alan, yer). d) Ruhsal byme faaliyetleri. e) Esenlik (Salk/salamlk, elence, hobiler, yolculuk). 176 177 %uhsal''Byme f) likiler. Sizin en nemli iki ilikiniz hangisidir ve siz bu insanlara bir katkda bulunmak iin ne yapabilirsiniz? Bu ilikiler sizin daha yksek amacnza nasl bir katkda bulunabilirler? 3. Bu daha yksek amacnz gerekletirmek iin brakmanz gereken herhangi bir ey var m? Onu gerekletirmek ne dzeyde bir adanmhk gerektirecektir? Bu daha yksek amac daha byk bir sevin iinde nasl yaratabilirsiniz? 4. Bu daha yksek amac gerekletirmeye balamak zere gelecek hafta iinde atabileceiniz adm nedir? Zaman Daraltma: Gelecek yl iin en yksek amacnz dnn. Bu daha yksek amac gerekletirmek iin atlmas gereken birtakm admlar olduunu imgeleyin. 1. O admlar sezinlemeye aln; ka admdr, ne lde karmaktr, onlar hangi sra dahilinde meydana gelecekler, vb. 2. Kendinizi bu admlar neeyle atarken, her admda geniler ve hafiflerken tasavvur edin. Kendinizi basamaklar zerinden atlayarak doruca hedefinize giderken grebilirsiniz. 3. Daha yksek amacnz imdiden gerekletirmiei-ne, kendinizi o andaki duygularnz hissetmeye brakn. Bedeninizde bu artan parlakl hissedin. Kendinize yle syleyin, "imdi ben............yarattm (daha yce amacnz her ne idiyse). 4. Hazr olduunuzda, az nce alm olduunuz tm rehberlii hatrlayarak odaya dnn. BLM 3 Da Doru Genilemek Bir Ik Kayna Haline Gelmek Hizmet Yoluyla Aydnlanmak llzyon Perdelerini Kaldrmak Yksek Benliiniz Olarak letiim Kurmak radenin Doru Kullanm Baszlk Geirgen Olmak 178 15 Bir Ik Kayna Haline Gelmek Sizler ifaclar, retmenler ve liderlersiniz. Sizler, almay setiiniz alanlara yeni bilgiler, fikirler, yeni ifa gereleri ve sevgi getirmek zere buradasnz. Siz .birok alanda alyor olacaksnz, nk yeni bilincin, toplumun her alannda ina edilmesine ihtiya var. Siz ruhsal ynden bydke ve i nz uyandrdka, bakalarnn uyanmas iin bir k kayna haline geleceksiniz. Siz domaya karar vermeden nce, daha yksek k boyutlarnda Yksek Benliiniz olarak bulunuyordunuz. Bu gezegende yaamak iin Yksek Benliiniz nce bir ruhsal beden yaratt, ve bu sizin akralarnz, meridyenlerinizi ve enerji sistemlerinizi oluturan bir model (ablon) oldu. Daha sonra, Yksek Benliiniz ruhsal bedeniniz zerine sizin zihinsel, duygusal ve fiziksel enerji bedenlerinizi ekip toplad. zerinize kat kat gmlek, pantolon, orap giydiinizi, sonra bunlarn stne birka kaln kazak ve st ste palto181 Ruhsal'Byme

lar geirmi olduunuzu hayal edin. Kendinizi nasl hissederdiniz? te Yksek Benliiniz iin, onun fiziksel bir beden iine girii de byle bir duygudur. Zaman zaman kendinizi neden yle ar hissettiinizi merak ettiiniz olur! Ruhunuz bedeninizi terk ettii zaman, siz bu kabuu atar ve Yksek Benliiniz'in formsuz zne dnersiniz. Siz ruhun ve n daha yksek boyutlarndan geldiiniz iin, maddenin dnya boyutunda yaamak ounuza zor gelir. Kimileriniz bedeninizle henz tam bir balant halinde olmadnz iin, fiziksel dnyadan ziyade zihinsel dnyanzda yaamay yelersiniz. Siz bir eyleri zihninizde imgelediiniz kadar kolayca ve sratle yaratabilmeyi isteyebilirsiniz, nk bir eyi dnr dnmez onu annda yaratabildiiniz o yksek boyutlarn solgun hatralarn hl tamaktasnz. Yksek Benliiniz olarak, siz yce bir ama iin hep birlikte alan benzeranlayta geni bir dostlar ana sahipsiniz. ounuz dnya katma bir ruh-grubu olarak gelmi-sinizdir. Dnya hayatnzda karlatnz zaman bir anlk. bir tanklk duygusu yaayabilirsiniz -sanki bir sredir grmediiniz eski bir arkadanzla karlayor gibi. Kimileriniz birok hayatnz boyunca dnya katnda alagelmisi-niz. Kimileriniz ise ancak yakn zamanlarda geldiler. Siz, bu zamanlarn ifa verme, retme ve k getirme konusunda muazzam bir hizmet frsat sunmas ve tm bunlarn Yksek Benliiniz'e daha da gelime ve klanma frsat vermesi nedeniyle bu kata ekildiniz. Yksek Benliiniz, yksek boyutlarn ince, berrak, uyumlu enerjilerini geride brakarak, daha byk alkantlar ile madde boyutuna -dnya katma- gelmenin ne byk bir cesaret gerektirdiini biliyordu. Yksek Benliiniz, Kendi ince enerjilerini sizin dnya hayatnza ve dnya katna aktarmay renmenin salayaca gelimeyi istedi. Yksek Benliiniz, sizin dnya katnn daha alkantl enerjileri iinde bulunarak reneceiniz derslerin, sizin o enerjilerin ortasnda kendi nz dzgn ve devaml tutmay ren182 Bir Il^ 'Kayna Hatim i menizle, O'nun na daha da muazzam bir parlaklk katacan hissetti. ounuz, yksek lemlerde aldnz o amaz sevgi ve destein hl solgun anlarm tayorsunuz. Bunun sonucu olarak zaman zaman zor bir ocukluk geirmi olabilirsiniz, evrenizdekiler tarafndan yanl anlaldnz ve size deer verilmedii gibi duygular hissetmi olabilirsiniz. Dnyann biraz daha anlaml ve makul olmas gerektiini ve insanlarn yaam olduklar karmaay ve acy ekmeleri gerekmediini hissetmi olabilirsiniz. evrenizdeki herkesi memnun etmek iin byk aba harcam olabilirsiniz, nk bakalarnn kendilerini iyi hissetmelerini istemisinizdir. Siz bakalarnn duygularn "hissedebiliyordunuz" ve onlarn duygular iinde kaybolmu olduunuzdan, ou zaman kim olduunuzu bilmiyordunuz. Siz hatta bakalarnn aclarn ve yklerini de kendi dertleriniz imiesine yklenmi ve onlarn sorunlarn onlar adna zmeye alm olabilirsiniz. Siz zor bir ocukluk semi olabilirsiniz, nk bunun, hayatnzn amacna ulaabilmeniz iin gerekli olan gl karakteri gelitireceini biliyordunuz. Bakalar sizin kimliinizi tanmadklar zaman, bir d onaylamaya ihtiya duymadan, yalnzca kendinize inanarak gelime frsatnz olur. Bu d onaylamadan yoksun olmak sizin daha kendinize yeterli ve bamsz olmanza, bakalarna dayanp gvenmeden kendi ynnz bizzat bulmanza yardm eder. Bu da, bakalarnn neler yaad hakknda sizi daha da ok halden anlar hale getirir ve efkat duygunuzu gelitirir. Bir ocuk olarak siz btnyle yalnz ve dikkate alnmayan biri deildiniz. Anne ve babanz sizi, kendilerini tandklar lde tanyorlard. Birok ycelmi varlk, gnll retmenler olarak geldiler, ya da sizin retmenler ve ifaclar olarak gelimenizi salayacak tohumlar atmak zere ocuklarn evresinde yer aldlar. Olabilir ki, sizin hayatnzda nemli bir deiim salam bir retmeni ya da zel bir erikin arkada hatrhyorsunuzdur. O ycelmi varlklardan ou, ocuklarn anneleri, ba183 !%fsa[ "Byme

balar, okul retmenleri ve ocuk bakclardr, nk bugn domakta olan ocuklarn ou tekml etmi, yal ruhlardr. ocuklarla almak iin gelmi olan o zel varlklar bilirler ki cesaret verici birka sz, bir kabul ve onaylama an, bir ilgi kvlcm, dnyaya gelen k ocuklarn, geli amalar hakknda uyandrabilir ve onlarn tm hayatlarnn etkinliini artrabilir. Siz i leminizde ne denli gl olduunuzu ve kendinizi iinde bulduunuz durum ne denli zor olursa olsun, onu hayra dntrmenin bir yolunu bulacanz biliyordunuz. Hepiniz iin bata gelen iiniz kendi kendinizi ifalandr-makt, nk ounuz domadan nce bulunduunuz yerde mevcut olanlara oranla ok daha alkantl bir titreimler ve enerjiler ortamna girmi oldunuz. Kuku, sululuk, keder ya da korku hissettiiniz iin kendinizi knamayn. Bu duygularn, insanln tekmlnn bu aamasnda sizin fiziksel bedende bulunuunuzdan ileri geldiini fark edin. Siz ahsen, insanln bir btn olarak henz tekml etmemi baz -korku ve kuku gibi- alanlarn deneyimleme-yi semi olabilirsiniz, nk bu olumsuzluklar kendinizde deitirmek iin bulduunuz arelerin, bakalarna verebileceiniz gereler olacan bilmektesinizdir. nk kendinizde herhangi bir alan arndrp ycelttiinizde, bu bakalarnn da benzer taraflarn daha yksek bir titreime ulatrmalarn kolaylatracaktr. Sizin seimleriniz, bakalarnn telepatik yoldan ve enerji dzeyinde alabilecekleri hale gelir. Kendinizi sevdiiniz ya da efkat ve bilgelii ifade ettiiniz her sefer tm insanla katkda bulunmu oluyorsunuz. Birok deiimin yer almakta olduu bir zamanda dnyaya geleceinizin farkndaydmz; aslnda, sizin yaam sreniz iinde, tarihin hibir dneminde olmad kadar nemli deiimler gerekleecek. rnein, nfusunuz gemite hi olmad kadar hzla artmaktadr ve sosyal ve kltrel yaplarnz, bu durumun gerektirdii deiimlere ayak uydurabilmek iin hzla deiecektir. Sizler yeni'nin kurucularsnz. Sizler insanlarn bu ge184 'Bir If^ 'Kayna Hatim eneti i ve deiim dnemlerinde onlara yardm etmek iin buradasnz, buna kendi bilincinizi genileterek, kendinizi ifa-landrarak, "hayatnzn ii"ni d dnyaya tayarak balayabilirsiniz. Her eyin deiim halinde olduu bu alkant dnemleri, gelimek iin pek ok frsat sunmaktadr. Umaya alan bir kuu dnebilirsiniz; eer bir hava akm yoksa, kalk daha zordur. O ku gibi, sizin de gelimek iin tam yeterli lde harekete ve deiime -alkantya- ihtiyacnz vardr. ounuzun, ruhsal byme araylarna daha aktif bir biimde balamanz bunalm ve deiim dnemlerindeyken olmutur. Her ne kadar, gelimek iin bunalmlara ihtiyacnz yoksa da, ounuz ancak iler kart ya da eskinin artk nceki gibi ie yaramad zamanlarda deiim yaparsnz. ocukluunuzdan bu yana, siz kendinize-zel bir amacnzn ya da misyonunuzun bulunduunu hissetmekte olabilirsiniz. eriinin ne olduunu bilemeseniz de, yerine getirmeniz gereken zel bir amacnz ya da misyonunuz bulunduunu hissetmi olabilirsiniz. Kiisel deeriniz hakkndaki i duygunuzu onaylayacak yeterli d destek bulamaynz kendi deerinizle ilgili kukularnz artrm olabilir. Ama zorluklara ya da bakalarndan destek bulamamanza ramen, hayatnzn daha byk amacn aramak, bulmak ve gerekletirmek iin gl bir i itilile ilerlemisinizdir. Maddenin younluu sizin kim olduunuzu ve daha yksek amacnzn ne olduunu hatrlamanz ou zaman engellediinden, pek ounuz, z-eletiriler ve kukular iinde kaybolmusunuzdur. Daha ounuz, baka herhangi bir nedenden ok, kendinden-kuku ve an-tevazu yznden daha yce amacnz yerine getirmekteki etkinliinizi kaybetmi bulunuyorsunuz. Ryalarnza inanmanz nemlidir; 185 ^uhsat'Byme onlar size-zel olan amacnz size gsteriyorlar. Eer bu daha yksek amacnzn ne olduunu henz bulmu deilseniz, yapmakta olduunuz her eyin

sizi bu daha yce yola doru iletmekte olduuna gvenin. Siz gelimeye devam ettike, zel amacnzn ne olduu hakknda daha byk bir farkm-dala ulaacaksnz. Her biriniz, baka hi kimsenin yerinizi dolduramayaca zel bir amala, benzeri olmayan bir rol oynamak zere dodunuz. ounuz, gelmekte olan deiimde n saflarda yer almay, sper-bilin realitesini destekleyecek olan yeni formlarn inasna katkda bulunmay setiniz. ounuz, serbest meslek sahibi olmaya ve bylece kendi fikirlerinizi zgrce tasarlayp gerekletirmeye doru ekildiniz; eer bir irket iin alyorsanz, ilerin nasl yaplaca hakknda sz sahibi olacanz konumlar tercih ediyorsunuz. Siz zamannzn ilerisindesiniz. nsanln neler gerekletirebilecei hakkndaki vizyona sahip olanlarsnz. Zaman zaman merak etmi olabilirsiniz, neden bakalarndan farkl dnyorsunuz, ya da bakalaryla neden tam uyum salayamadnz hissediyorsunuz diye. Sizin imdi pek paylalmayan, olaand fikir ve dncelerinizden bazlar, gelecek yllarda daha yksek bilin haline geii salayan dnceler olacak. Siz belki, rnein ekoloji, bar hareketi, bilim, teknoloji, psikoloji, metafizik ya da insanlk iin yeni bir vizyona katkda bulunan daha baka alanlara ekilebilirsiniz. . Bir daa trmandnz hayal edin. nnzde pek ok insan ve arkanzda pek ok insan var. imdi, nnzde giden varlklarn geri dnp, size k, sevgi ve enerji huzmeleri gndererek yolunuzu aydnlatp, yolculuunuzu kolaylatrdklarn imgeleyin. Nereye gitmekte olduunuzu srekli artan bir berraklkla grebiliyorsunuz. Admlarnz daha gvenli atyorsunuz. Daha hzl trmanabiliyorsunuz. 186 'Bir ItJIgyna Olatine eCmel^ imdi geri dndnz ve arkanzdakilere nz ve bilgeliinizi gnderdiinizi, henz gemi olduunuz yollar hakknda cesaret ve bilgi yaynladnz imgeleyin. Ruhsal yolculuunuzu yalnz banza yapmak zorunda deilsiniz; sizin realitenizde ve daha yksek boyutlarda bulunan saysz varlk, sizden nce geip yolunuzu aydnlatm bulunuyor. Siz de gelitike, o yolu bakalar iin ylece daha kolay hale getireceksiniz. Gelimek iin gerekli adm ancak siz atabilirsiniz, bununla birlikte, hazr bekleyen pek ok k ve yardm kullanabilirsiniz. Sizin bir adm gerinizde, uyanmakta olan yzbinlerce varlk vardr. Bu byme yolu ile ilgili uyannzdan nceki halinizi hatrlayn. Dnyada uyann eiinde bulunan binlerce ve binlerce insan var. Onlar nereye dneceklerini ya da hangi bilgiyi aradklarn bile henz bilmeyebilirler. Onlar soru sormaya, dinlemeye ve iitmeye henz yeni yeni balyorlar. Siz perdeleri kaldrp, kendi yolunuza ve gereinize uyandka, onlara yardm iin uzanyor olacaksnz, ve sonra onlar da bakalarna uzanacaklar. insanlk bir tekml sray srecinde. Enerji bedenleriniz tekml etmekte; siz ruhsal ynden bydke, aura'larnz bir spiritel lt ve yeni enerjiler kazanyor. Yeni insann daha yksek bir frekansta titreebi-len ve k yayan bir k bedeni olacandan, siz, ocuklarnz ve torunlarnz, imdi hayal edebileceiniz her eyin tesinde bir bilin deiimi getireceksiniz. imdi zerinde ok dikkatle ura verdiiniz -daha ok sevecen olmak, kendinize inanmak, balamak, efkatli olmak, acdan ve olumsuzluktan kurtulmak gibinitelikleri gelitirmek, gejecekte insann enerji sistemleri tekml ettike, daha kolay olacak. nsanlk daha iyi gelimi bir k bedene sahip olacak ve parlak bir k kayna haline gelecek. Birounuz bunun dnyadaki son hayatnz olmasn is187 %usal'Byme tiyor ve "son hayat'tan sanki nihai ruhsal hedefmi gibi sz ediyorsunuz. Siz dnya-hayatmda daha yksek ustalk dzeylerine ulatka, ldkten sonra dnyaya tekrar dnmeyi seebilir ya da semeyebilirsiniz. Dnya kat gzel bir yerdir; siz, yksek bilin halinde yaama konusunda statla-lka, cenneti dnyada

deneyimleyebilirsiniz. Birok ycel-mi varlk, baka boyutlarda yaayabilecek iken dnyaya gelmeyi semilerdir, nk onlar insanl ve yerkrenin kendisini sevmektedirler. statln daha stn dzeyleri sizin bakalarnn geliimine yardm edebilme yeteneinizi artrd gibi, hizmet etme yeteneiniz sayesinde kendiniz daha da ok tekml etme frsatna sahip olursunuz. Sizin dnyada bulunuunuz, daha yksek boyutlarda yaayamayacak kadar "aa" olduunuzdan tr deildir. Yksek Benliiniz bir parasn -yani sizi- Kendi bilincinin form ve madde dnyasndaki ifade biimi hakknda daha ok ey renmek zere bu boyuta gndermitir. Sizin iin u anda burasnn en iyi yer olduuna ve size tekmlnz iin en byk frsat sunduuna gvenin. Siz geliip geniledike, Yksek Benliiniz de geliir ve geniler. nsanlnz da tanrsallnz kadar sevin. Gnlk hayattaki deneyimleriniz -zorluklar, duygular ve ilikiler- tam da sizin onlardan renmek iin geldiiniz eylerdir. Sahip olduunuz duygular ve dnceler -tm insanlnz- bymeniz ve bakalar iin bir k kayna olmanz iin size zengin ve harikulade bir frsat sunuyorlar. Siz kla daha ok dolduka, insanln "kritik ktle"ye ulamasna yardmc olacaksnz. Yeterli sayda insan daha ok miktarda tutabildii ve yayabildii zaman, herkes birlikte dev bir srayla yeni bir, tekml aamasna geecek. Daha ok insan geniledike, Yksek Benlikleri olmak ve aydnlanmaya ulamak onlar iin daha kolay hale gelecek. Daha ok sayda insan daha ok k tutmay ve yaymay rendike, baka birok insann da bu hayatlarnda tm potansiyellerine erimeleri mmkn olacak. 188 Bir Ik Kayna Olmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, bilmezliin perdesini kaldrmaktr. Bu sizin kim olduunuzu hatrlamanza ve kendi hakknzda daha snrsz bir gr kazanmanza yardmc olacaktr. Bu ok basit, ama ok derin bir sretir. Bu sorular size sormasn bir arkadanzdan isteyebilir, sorular zihninizden sorabilir ya da bir teyp bandna kaydedebilir ve yant iin kendinize zaman vermek iin ara sra band durdurabilirsiniz. Eer yalnzsanz, bu sorular zihninizden yantlayabilir, yksek sesle banda kaydedebilir ya da yantlarnz kda dkebilirsiniz. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Sessizce oturun, bedeninizi gevetin, gzlerinizi kapayn ve derin bir soluk aln. Dnceleriniz net ve odaklanm, duygularnz sakin ve huzurludur. Kendinize sorun: a) Ben kimim? (Eer bir arkadanza soruyorsanz, "Sen kimsin?") b) Nereden geliyorum? (Eer bir arkadanza soruyorsanz, "Nereden geliyorsun?") c) Neden buradaym? (Eer bir arkadanza soruyorsanz, "Neden buradasn?") Bu sorular sorduunuz her sefer, farkl bir szc vurgulaym. rnein, ilk defa yle syleyebilirsiniz, "Ben &j/nim?"ikinci defa, "Ben kimim?" nc defa ise, "Ben kimim?" diyebilirsiniz. Bu sray birka kez tekrarlayn ve yantlarnzda elinizden geldiince en, akac ve yaratc olun, hayal gcnz kullann. 189 1<ifsaL'Byme 2. Bu oyunu istediiniz kadar uzatn. Bitirdiiniz zaman, odaya dnn ve alm olduunuz igrleri hatrlamak zere bir an bekleyin. Eer isterseniz, onlar kaydedin. 190 16 Hizmet Yoluyla Aydnlanmak Aydnlanmaya gtren pek ok yol vardr. Solunum ve duru teknikleri ieren yollar, ve iradeyi disiplin altna almay gerekli gren baka yollar vardr. Meditasyon aracl ile zihni eiten yollar vardr. Bir adanmlk yolu, bir istemli eylem yolu vardr. Zamannzda, ruhsal byme iin bir byk frsat mevcuttur; o da hizmet ederek aydnlanma yoludur. ounuz, bu byk gei ve deiim dneminde hizmet etmek iin geldiniz. Ruhsal bymenizin byk blm bakalarna hizmet etme ve retme yoluyla gerekleecek. Sizin muazzam bir katkda bulunmanz iin mutlaka halk

krslerine kmanz, tannm bir kii olmanz ve bakalarnn nemli saydklar iler yapmanz gerekmiyor. Siz yaptnz herhangi i aracl ile, altnz i, aile hayatnz ve dier faaliyetlerinim yoluyla dnyann na k katabilirsi191 me ^ y niz. Artan nz, enerji dzeyinde, telepatik yoldan bakalarna hizmet edecektir, nk siz gelitike, spiritel enerjiler yayan bir verici-istasyon haline gelecek ve daha yksek bir titreimi evrenizdeki herkes iin ulalabilir klacaksnz. retmek renmektir, bakalarn glendirmek kendini glendirmektir. Kendiniz renmeden ve glenmeden bakalarna retemez ve onlar glendiremezsiniz. Bir retmen olarak siz, renimin gereklemesine olanak verecek bir alan yaratrsnz. Bakalarnn gelimesi iin bir frsat yarattnz her sefer, onlar glendirmi ve onlara retmi olursunuz. Bakalarnn ruhsal ynden bymeleri iin alan yaratmay renmekle, siz kendiniz ruhsal ynden byrsnz. Bakalarn glendirmek, size hayal edebileceiniz her eyin tesinde ruhsal dller getirecektir. Siz bakalarna hizmet ettike, her gittiiniz yerde sizin iin frsatlar ve iyi eyler yaratacak bir k ve parlaklk sizi kuatacak. Artan bir zenginlik, derin bir isel doyum ve ev-renizdekilerin sayg ve sevgilerini kazanacaksnz. Byk lde enerjinin size geri dndn fark edeceksiniz, nk bakalar iin bir deiim yarattnz her sefer, kendiniz iin de daha yksek bilin haline doru bir deiim gerekletirmi olursunuz. Sizin hizmet etmek istemenizin nedeni her ne kadar bu deil ise de, bunlar sizin daha yce yolunuzu izlerken farkna varabileceiniz kazanlarnzdan bazlardr. Biz, hizmet ederek aydnlanma yolunu semi olan sizlere "dnya-hizmetkrlar" diyeceiz. Bir dnya-hizmetkr olmak demek, kendinizi ve bakalarn onurlandrmak demektir; yaptklarnzn bakalarna nasl hizmet edeceini dnmek demektir. Bu, drstln;, ve btnlnz iinde davranmak ve en derin ve kkl deerlerinize sadk kalmak demektir. Bu, insanlarn iin&eki en iyiyi meydana 192 Hizmet yohyth Aydnlanma^ karmak, onlara kendi potansiyellerini ve hayatlarnn yce plnn kefetmelerinde yardmc olmak demektir. Bir dnya-hizmetkr olmak demek, kendinizi ruhsal geliiminize ve yce yolunuzu izlemeye adamak demektir. Bu, hayatnz bir dengeye getirmeyi ve bylece zamannzn byk bir blmn yce amacnza adamay taahht etmek demektir. Siz istediiniz ve hazr olduunuz zaman, dnyaya hizmet frsat size gelir. Dnyaya hizmet frsat, "hayatnzn iini" yapmanz ve daha yce amacnz izlemenizle size gelir. Siz ilk kez dnyada bir fark meydana getirmek iin bir frsat istediinizde, hayatnz daha yksek bir dzeyde yrtmek zere yola koyma iine enerjinizi ynelttiinizi fark edebilirsiniz. Eer hayatnz karklk iindeyse ve sorunlarnz vaktinizin ve enerjinizin byk bir ksmn alyorsa, bakalarna etkili bir biimde hizmet edemezsiniz. Sorunlarnz zmek ve hayatnz yoluna koymak, ruhsal bymenizin nemli bir parasdr. Gndelik konular berraklk ve sevgiyle tezahr ettirmekte ve ele almakta ne kadar beceri kazanrsanz, yce amacnz o kadar kolaylkla gerekletirebilirsiniz. Hayatnza daha ok dzen ve uyum hkim olmaya baladnda, bakalarna anlaml katklarda bulunmak iin birok frsat bulabileceksiniz. Siz, bymenizin byk bir ksmnn dn-ya-hizmeti yoluyla gerekletii bir dzeye ykseleceksiniz. Siz ykseldike ve nz artrdka, dnya hizmetini sizin iin mmkn klacak btn formlar kendinize ekeceksiniz. Dnya hizmetinizin eklini henz bilmiyorsanz zlmeyin; hizmet etme niyeti ile balayn. Hayatnz dzene koyun. Hizmet etmek iin bir kez ricada bulundunuz mu, artk Yksek Benliiniz

ve evrenin yksek glerince iitil-misinizdir. Siz hazr olur olmaz her trl frsat size hemen gelecektir. 193 'Ruhsal"Byme insanlar glendirmek demek, onlarn hayatlarnda olumlu deiimler yapmalarna yardmc olmak demektir. Bilinte deiim yaratmak sizin dnya hizmetinizin nemli bir parasdr. Siz insanlar glendirmek suretiyle bilin deiimi (aamas) yaratrsnz. nsanlar yeni igrler ve idrakler kazandka deiirler. Birisi onlarn varlklarnn en derin yerine ulaarak, onlara sevgiyle dokunduu zaman insanlar deiim geirirler. Sizinle bir bakas arasnda aklk, sevgi olduu ve snrlar bulunmad anlarda gerek hizmet verilebilir. O, siz eitliinizi hissettiiniz, dier kiinin tanrsalln tandnz ve onu glendirecek bir biimde hareket ettiiniz zaman gelir. O, siz daha yksek bir g ile balant kurduunuz zaman gelir ve sizin uyumlanmz yoluyla her ikinize daha da byk hayrlarn gelmesine olanak verir. Siz o dier kiinin Yksek Benlii ile balant kurarsnz ve bu deneyimden her ikiniz de daha genilemi olarak karsnz. yle anlarda hem retmen hem renci olursunuz. Glendirmek, insanlara sadece yardm etmekten farkl bir eydir. Eer insanlar a iseler, siz onlara yiyecek verebilir ve geici olarak yardm edebilirsiniz. Onlara kendi yiyeceklerini bizzat temin etmeyi rettiiniz ve bylece onlar karnlarn srekli doyurabilme olanan elde ettikleri zaman ise glendirilmi olurlar. Eer bir ifacysanz, insanlarn sorunlarn onlar adna "zmeye" devam edebilirsiniz ya da onlara kendi sorunlarm nasl zeceklerini retebilirsiniz. Glendirmek demek, insanlar tekrar tekrar nkseden sorunlardan geici olarak kurtarmaktan ok, onlara kendi hayatlarnn sorumluluunu stlenmek zere kullanabilecekleri beceriler retmektir. Glendirmek demek, insanlar kurtarmaktan ok, onlar sevmek demektir. Kendinize sorun, "Benim yaptm ey bu kiinin daha kendine-yeterli ve daha bamsz olmasna nasl hizmet ediyor?" diye. 194 9iizmet yoCuyCa ftydnianmaf^ Siz insanlara yardm ederken, diyelim ki sorunlarnn zmne yardmc olurken, onlar ya olduklar gibi kalrlar ya da hayatlarnda olumlu deiimler gerekletirirler. Eer deiim yaparlarsa, onlarn bilinlerini geniletmisiniz ve onlara gerek bir katkda bulunmusunuz demektir. O zaman onlarn seenekleri artar ve kendi haklarndaki grleri ycelir, ve onlar bunu daha iyi hayatlar yaratmak zere kullanabilirler. Bilinci deitirmek iin sizin gerekten nerede deiim yaratabileceinizi fark etmi olmaya ihtiyacnz vardr. Bu, insanlarn ne zaman gelimeye ak olduklarn bilmeyi ve ancak hazr olduklar zamanda onlara yardm etmeyi gerektirir. Bu suretle siz bu temasnzdan ok enerji kazanacaksnz ve bu kii ile geirdiiniz zamann ruhsal bymenize katks olacaktr. Bir hal savama karcasna, bakalarnn zerine varmak ve onlar, henz hazr bulunmadklar bir zamanda, deimeleri gerektii konusunda ikna etmeye kalkmak istemezsiniz. nsanlar ve toplumu dzeltmek iin bir cihada kalkmak sadece ayrla, ve bir hayli deerli enerjinizin yitimine neden olur. Bunun yerine, insanlara bilinlerini ykseltmeleri iin yardmc olabilir ve onlarn hayatlarna kalc ve hayrl bir katkda bulunabilirsiniz. Zamannzn ar, ezici sosyal ve evresel sorunlar konusunda nasl bir yardmnz olabileceini merak edebilirsiniz. Yapabileceiniz en nemli eylerden biri, insanlara daha yksek bir bilin haline gemelerinde yardmc olmaktr. Daha yksek bir dzeyde, onlar kendileri iin, toplum iin ve evre iin daha ok sorumluluk stleneceklerdir. Yeterli sayda insan daha yksek bir bilin haline ulat zaman, bu ar sorunlarn zmleri bulunacaktr. Bilin sade (basit) yollardan deitirilebilir. Siz ocuklarla ya da arkadalarnzla birlikteyken, onlarda bir deiim yaratacak ne gibi bir ey yapabileceiniz zerinde odaklann. nsanlarla karlatnz zaman, onlardan ne alacanz deil, onlara nasl bir katkda bulunabileceinizi d195

Ruhsal'Byme. nn. Eer dostlarla bir araya geliyorsanz, birlikte her birinizi geniletecek neler yapabileceinizi sorun. Kendinize sorun, "Szlerimle ve eylemlerimle onlara nasl hizmet edebilirim?" diye. Her ne zaman gnlden, sevgiyle konuur ve insanlara kendi tanrsallklarn fark etmelerinde yardmc olursanz, onlarn bilincini deitirmi olursunuz. Bir mterinizle bir i grmesi yaparken bile yle sorun, "Bu ziyaretin daha yce amac nedir?" Bu insann hayatna nasl bir katkda bulunabilirim? Benim iim, rnm, tavsiyem ya da hizmetim bu insan nasl glendirebilir?" Bunu dzenli ve devaml ekilde yaptnzda, dostluunuzu daha yksek bir dzeye karacak ve siz de daha byk bir sratle tekml edeceksiniz. Siz baka insanlara hizmet zerinde odaklanmaya baladnz zaman birok harikulade srprizle ve iinizde birok baaryla karlaabilirsiniz. Bir kadn, arkadalaryla birlikteyken, onlar glendirmek iin oyunlar icat ediyordu. Onlardan, sanki gelecek ylda bulunuyorlarm gibi rol oynamalarn ve geen yl iinde gerekletirdikleri btn o iyi eyler zerinde konumalarn istiyordu. nsanlarn iinde bulunan, kendi haklarndaki daha yce vizyonu meydana karmak iin her frsat kulland; bu vizyonu szlerle ifade etmelerine yardmc olarak, bunu yaratmalar iin onlar yreklendirerek elinden geleni yapt. Onun arkadal ok aranlr oldu. Siz kk ocuklarn Yksek Benlikleri ile, hatta bir an iin olsa bile, balant kurarak onlarn bilinlerini ykseltebilirsiniz. Sizin Yksek Benliiniz'in Onlarnki ile temasa getiini, zihin yoluyla yle sylediini hayal edin, "Senin iindeki gzellii ve gryorum; seni aslnda olduun o byk varlk olarak tanyorum." ocuklar bir ekilde, sizin sessiz mesajnza karlk vereceklerdir ve siz onlarn ruhsal uyanlarna yardm etmi olacaksnz. Siz, bakalarn glendirmek iin yaptnz her eyin bu yardma ihtiyac olan herkese ulatn imgeleyerek herkesin titreimsel notasn ykseltmesine yardmc olabilirsiniz. rnein, bir kiiye yardm ederken, ayn sorunu olan 196 HizmetyotuyCa jlydntanmal<i herkese yardm etmekte olduunuzu hayal edin. Kendi ocuunuza yardm eder ve onu severken, sevginizin, onu kullanabilecek btn ocuklara hemen o anda ulatn imgeleyin. insanlara ne zaman yardm edilip, ne zaman edilmeyeceini bilmek nemlidir. Bir kimsenin bilincini daha st bir dzeye geirmek, belli bir miktar enerjinizi alr. O deiimi gerekletirmek iin ne kadar enerji kullanacanz renmek nemlidir. Siz bir kimseye birka tle yardmc olduunuzu fark etmisinizdir. O kimse bir deiim geirmi ve sorununu zmtr. Belki siz de bu enerji alveriinden dolay kendinizi iyi ve glenmi hissetmisinizdir. Sizin dostlarnzla baka alveri deneyimleriniz de olmutur; onlara yardm etmek iin bir hayli enerji harcam-smzdr, ama onlarn hep nkseden sorunlar asla zme ulatrlamamtr. Belki de kendinizi tkenmi hissetmisinizdir, nk seferber ettiiniz enerji onlarn hayatlarnda kalc bir deiim yaratmamtr. Eer siz yardm etmek iin yanl bir zaman semiseniz ya da o kii gelimeye ak deilse, ok enerji harcayp az sonu alacaksnz. Siz ne miktar bir enerjiyi harekete geirebilme yeteneinde olduunuzu da renmelisiniz ki baa kabileceinizden fazlasn stlenmi olmayasmz. Bir hayli enerji yollamakta olduunuz halde gelimeyen ya da bir ekilde, srtnzda bir yk gibi hissettiiniz insanlar var m? Zihnen, bu ykleri braktnz hayal edin. O insanlar, gelimelerine yardmc olmas iin kendi Yksek Benlikleri'ne havale edin. Onlara k yollayn ve onlarn hayatlarn yoluna sokma sorumluluunuzu brakn. Kimileriniz insanlar tamakta olduklarn, srt ve omuzlarnda hissettikleri arlardan anlayacaklar. ou zaman srt ars ekersiniz, nk size ait olmayan ok fazla sorumluluk ve 197 (ufisa['Byme pek ok yk tayorsunuz. Bilinciniz ne kadar yksek ise, bir deiim yaratmayan enerji kullanmndan tr o kadar fazla ceza dersiniz. Kendinizi yorgun, tkenmi hissedebilir,

hatta hastalanabilirsiniz. Bir deiim yarattnz zaman kendinizi enerjiyle dolmu hissedersiniz ve nz, parlaklnz artar. Siz gelitike, zamannz ve enerjinizi kime ve neye sarf etmekte olduunuz, ve yarattnz ya da yaratamadnz sonular konusunda srekli artan bir uyanklk iinde bulunmay isteyeceksiniz. Eer insanlar bir yk gibi geliyorlarsa, bu onlar "tamann" onlarn hayrna olmadnn bir iaretidir. Siz bu durumda onlarn alacaklar dersleri engelliyor ve geliimlerini yavalatyor olabilirsiniz. Onlar size baml hale gelebilir ve kendi hayatlarn yoluna koymak iin sorumluluk almaktan vazgeebilirler. Sizin yardmlarnzla gelimeleri hzlanan kimseler size yk gibi gelmeyeceklerdir. Bir kadnn yakn bir arkada srekli alkantlar iindeydi; o bir dizi mutsuz ilikiler kurmutu ve bir trl istedii gibi bir i bulamyordu. Kadn, arkadana danmanlk ederek, hatta onun iyi bir i aramasna yardmc olarak aylar boyunca ve her gn saatlerce urat. Ama grnrde deien bir ey yoktu; arkadann ilikileri bir kemeke halindeydi ve ona gre yeterince iyi bir i de bulunmuyordu. Kadn gitgide tkenmekte olduunu hissediyordu ve fark etmeye balad ki arkadann yklerini sanki kendisininmi gibi tamaktayd. Arkada gelimek iin onun rehberliini kullanmyordu. Kadn bu yk zihnen omuzlarndan indirdi ve arkadana k yollad. Ona, nezaketle, artk onun sorunlarnn zmyle ilgilenmediini syledi ve ayn zamanda onu olduu gibi sevdiini de bildirdi. Ksa bir zaman sonra kadn, beraberliinden zevk ve sevin duyduu yeni bir arkadala tant. Eski arkada ise dertlerini dkecei bir baka kii buldu ve hayatnda bir dzelme olmad. Bizim lemlerimizde, bakalarna hizmet byk bir onurdur ve ok inceleme, kendini-gzlem ve ruhsal erikinlik 198 Hizmet 'yoluyla Aydnlanma^ gerektirir. Bir varln bu konudaki ustal, onun her sarf ettii enerji miktar karlnda gerekletirilmi olan deiimin ls ile belli olur. Bilinciniz ne kadar ykselirse, harcadnz ayn miktar enerji ile o kadar daha ok deiim yaratabilirsiniz. Ustalk kazandka, siz kk bir enerji miktarn yerli yerince ve tam zamannda kullanmak suretiyle birok kimseye yardm edecek muazzam bir deiimi hasl etmeyi renirsiniz. Ben bunu Sanaya'ya, benim birlikte almamzdaki balca ltm olarak vermiimdir: Her ne yaparsak, bu baka insanlar iin kalc ve nemli bir katk olmaldr. Sizin iin yapabileceim en byk hizmet, size kendi gcnz hakknda direkt bir deneyim kazandrmaktr. Bu, sizin kendi yantlarnz alabilmenize olanak verecek yksek bilin hallerini ve dier becerileri size retmek suretiyle yaplabilir. Bu sadece sevmek ve size kendi gzelliinizi, bilgeliinizi ve efkatinizi geri yanstmak suretiyle de yaplabilir. Bir kimse ile ilgili herhangi bir projeyi ya da ii stlenmeden nce, yle sorarm, "Benim iin bu kiiye ya da bu insanlara kalc bir katkda bulunma frsat ne kadardr?" Enerjimi yneltebileceim btn olas alanlar gzden geirir ve sonra insanlarda en byk deiimi salayabilecek alanlar seerim. nsanlarn Yksek BenliklerVne direkt olarak hitap edebilirsiniz. Sessiz kaim ve onlara, yardm etmenizin uygun olup olmadn, yoksa sorunlarnn onlara retmekte olduu derslere hl ihtiyalar bulunup bulunmadn insanlarn Yksek Benlikleri'ne dann. Onlara yardm etmenin uygun olup olmad hakknda kesin bir sezgi alacaksnz. Eer yant almazsanz, onlara yardm etmeden nce bekleyin ve bir baka sefer yine sorun. Onlara kendi dndnz tarzda yardm etmenin uygun olduu hakknda bir sezgi alncaya 199 Ruhsat'Byme kadar eyleme gemeyin. Siz, insanlarn gelimeye ne lde hazr olduklar ve onlara ne lde yardm etmek gerektii hakknda Yksek Benliiniz'den bir sembol, bir imge ya da mesaj isteyebilirsiniz. Eer onlar yardmnz iin hazr iseler, onlarda en byk deiimi yaratmak iin ne yapabileceinizi sorun. Baz insanlar gelimek ya da deimek iin hazr olmayabilirler. Onlar sadece sevin, onlarn tanrsalln kabul ve tasdik edin, ve onlarn tam olduklar gibi olmalarna izin verin.

Bir kadn depresyonda olan bir arkadana yardm etmek iin muazzam miktarda enerji sarf ediyordu ve arkada onun tevik ve desteklerine karlk vermeyince kendisini tkenmi hissetti. Arkadann durumunu belli edecek bir sembol istedi ve i leminde onu, stnde birka damla su bulunan ok skm, kupkuru bir toprak gibi grd. Su topran iine nfuz edemiyordu, nk toprak fazlasyla kuru ve kaskatyd. Fark etti ki kendisi -yani su- arkadana nfuz edemezdi ve yardm etmeye alarak enerjisini boa harcyordu. Arkadana k ile birlikte, onu sevdii hakknda zihinsel bir mesaj yollad ve ona enerjisini yadrmay kesti. nsanlara yardm etmeden nce onlarla uyumlandmz ve "Hayr, imdi yardm etme," eklinde bir mesaj aldnz zaman, ksaca, onlara istedikleri gibi kullanmalar iin k gnderin, ve onlarn derslerini renilerini seyrederken duyabileceiniz rahatszlk zerinde durmayn. Bazen bir mesaj almayacaksnz; sadece onlara yardm konusunda bir direni duygusu hissedeceksiniz. Fark etmelisiniz ki insanlar iinde bulunduklar bunalmlar ya da sorunlarn brakmaya her zaman hazr deildirler, ve yle zamanlar vardr ki siz baka insanlara ne kadar ok enerji yadrrsanz yadrn, onlarda bir deiim yaratamazsnz. Onlarn gelimelerine yardm etmek zere onlar bu durumlar iine kendi Yksek Benlikleri koymutur, ve belki onlar hl bu durumlarn getirdii dersleri renmektedirler. nsanlar bir deiim yapmaya hazr olduklar zaman, siz onlara yardm etmekte nadiren herhangi bir direnle karlarsnz. 200 0-iizmet 'y'oCuyCa jAydnCan Bakalarna hizmet etmek iin, efkate ve kendinizi onlardan ayr tutma (onlarla zdelememe) yeteneine ihtiyacnz olacak. efkat insanlara, renmekte olduklar dersleri anlamalarnda yardmc olmak ve deneyimlerinin onlara getirmekte olduu nimetleri grmeleri iin onlar glendirmektir. Bu, bakalarnn deneyimlemeyi setikleri derslerden geilerini seyrederken, onlarn kiilik dzeyinde strap ektiklerini, bununla birlikte, straplarnn yeni ve daha gl bir benlii dourmalarna yardmc olacan bilmek demektir. Sorunlarnn onlara sunmakta olduu tm nimetlere odaklanmak suretiyle, rnein bu sorunlarn onlara z-sevgisini, efkati, sabr, isel gc ve dier olumlu nitelikleri rettiini onlara da gstererek yardm edin. nsanlara anladklar dzeyden yardm edin. nsanlar kendi realitelerini bizzat yarattklarnn farkna varncaya dek, onlarn gerekleri belki de kaderin ya da koullarn kurban olduklar yolunda olabilir. Bu dzeydeyken, onlara yaamakta olduklar deneyimleri bizzat yaratm olduklarn sylemek onlar sululuk duygusuna itecek ve geriletecektir. Eer tandnz bir kimse hasta ise ve henz bu hastal kendi tekml iin yaratm olduunu anlayacak bir dzeyde deilse, ona hastaln bizzat yarattn sylemek onun kendisini daha da kt hissetmesine neden olabilir. nsanlara, onlarn bulunduklar dzeyde yardmc olun ve ancak hazr olduklar zaman kendi sorunlarn nasl bizzat yarattklarn grmelerine yardm edin. Bir tek kii muazzam bir fark yaratabilir. Bir dnya hizmetkr olmak demek, bakalarna k ve tekml getirmek zere birlikte alan yksek varlklar topluluuna katlmak demektir. Sizin kendi geliiminiz hzlanacak ve deiimler (fark) meydana getirmenizi salayacak insanlar ve iratlar kendinize ekeceksiniz. Sizin dnya hizmetiniz sizi. ekili duyduunuz herhangi alandadr 201 'Ruhsal'Byme -bar, ekoloji, eitim, sanat, tp, bilim, metafizik ya da dierleri. Bulunduunuz herhangi bir ite hizmet verebilirsiniz. Siz imdi bakalarna hizmet vermeye ve onlar glendirmeye balayabileceiniz en uygun yerdesiniz. Bakalarn uyandrmak iin, kendiniz istim stnde olmalsnz, kendi i nzla parlamaksnz. Dnyaya vereceiniz en byk armaanlardan biri, sizin heves dolu, enerji ykl, iinizden ve hayatnzdan zevk alr halde olmanzdr. Bakalarn cokunuzla kendinize ekin. Bakalarnda grmeyi dilediiniz nitelikleri siz kendi evrenize yayn.

Siz gelitike, baz eyleri gerekletirmeniz ok kolay olacak; baarlarnz hakknda bbrlenmemeniz nemlidir. Kendi baarnz zerinde odaklanmaktan ok, dostlarnzn baarlarn kabul ve tasdik edin. nsanlar bir deiim yaptklar ya da bir adm attklar zaman onlar alklayn. Birok insana bir ykseli kaps yaratabilmek iin, yksek bir titreimde yaayan varlklardan pek az yeterlidir. Bir dnya-hizmetkr olmak, aydnlanmaya giden en hzl yollardan biridir ve bu yol size sevin, bolluk ve isel doyum verecektir. Bakalarna hizmet etmek ve onlar glendirmek iin elinize geen her frsat azami lde kullann. Siz bunu yaptka, hizmet yoluyla aydnlanmaya ulaacaksnz. 202 Hizmet Yoluyla Aydnlanmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, dnya hizmetinizin artmasn istemektir. Admlar: Bu meditasyon srasnda elinizde bir kristal tutabilirsiniz. 1. I arn ve sizi birok yce varln topland bir tapnaa gtrecek bir k kozas iinde olduunuzu hayal edin. Siz bu tapmaa yaklatka, orada mevcut o gzel bar, sevgi ve sevin enerjisini hissedin. Yksek Benliiniz tarafndan karlanyorsunuz, o size birok ycelmi varln bulunduu bir dairenin merkezinde oturmak ya da ayakta durmak zere yol gsteriyor. Sizin daha byk bir dnya hizmetine kendinizi adaynz kutlamak zere yaplan bir trene katlacaksnz. 2. Yksek Benliiniz ve dier yksek varlklar size bir sembolik kap, sizi daha yksek yolunuza ve dnya hizmetinize iletecek olan bir kap ayorlar. Bu alan kapnn te tarafnda ok k var, hzlandrlm ruhsal byme var. Bu kapdan gei, hayatnzda ok gerek deiimler meydana getirecek. Siz anlaml bir katkda bulunmak zere daha ok frsatlar kendinize ekeceksiniz. Bu kapdan gemek demek, daha byk dnya hizmetiniz iin bir taahhtte bulunmanz demektir; bunun zerinde uzun uzun dnmek iin zaman ayrn. Hazr olduunuzda, kapdan gein. 3. Bu kapdan getikten sonra, birok yce varlk, dnya hizmetinizde size yardmc olmak zere zel armaanlarn vermek iin birer birer size gelirler. Bu varlklardan bazlarn ve size verdikleri armaanlar hayal edin. Daha yce 203 'Ruhsal'Byme amacnz yerine getirirken aldnz sevgi ve destein farkna varn. 4. Kristalinizi kaldrn, onu elinizde, kalbinize yakn bir yerde tutun. Daha ok dnya hizmeti iin dilekte bulunun ve bunun iin hazr olduunuzu teyit edin. Yce amacnzn ve dnya hizmeti ile ilgili yolunuzun doas hakknda size daha ok ey aklanmasn isteyin. Yksek Benliiniz ve bu varlklar dnya hizmetiniz iin kristalinize enerji verecekler ve sizi glendirecekler. Gelecekte de, kristalinizi elinize her alnzda, o, dnya hizmetinizi glendirmenize yardmc olacaktr. 5. Yksek Benliiniz size geliyor, siz onunla kaynayor ve bir oluyorsunuz. imdi Yksek Benliiniz ile birsiniz. Orada bulunan yce varlklar, kendi Yksek Benlikleri'ne uyanmaya hazr olan herkesi davet etmek zere yaptklar bir uyan arsna katlmanz iin sizi aralarna davet ediyorlar. Bunu yapmak iin, kendinizi kla arj edin ve sonra n sizden da akmasna, hazr bulunan dier varlklarn ile birlemesine izin verin. Bu k kendi isel klarna uyanmakta olan herkese gnderiliyor. Siz bakalar iin bir k ve uyan kayna haline geliyorsunuz. inizden akan enerjiyi hissedin. 6. Eer birinin Yksek Benlii'ne bir telepatik mesaj gndermek isterseniz, bunu imdi yapn. Mesajnz elinizden geldiince sevgi ve ycelik dolu olsun. Yksek Benliiniz enerjinizi daha da gzelletirsin, sonra enerjinizi kalbinizden bu kiinin kalbine gnderin. 7. Size rahat geldii srece yle kaln. Hazr olduunuzda, bu varlklara zihninizden teekkr edin ve veda edin. Odaya dnn ve artm olan nz ve i huzurunuzu hissedin. Siz k gnderdike, kendi parlaklnz ve ruhsal geliiminizi artrrsnz. Siz daha byk bir k kayna haline geldike, iinizde yardmc olmak zere size srekli k, enerji ve sevgi gnderilir. 204

17 illzyon Perdelerini Kaldrmak llzyon perdelerini kaldrmak, kim olduunuzu ve daha yce amacnzn ne olduunu hatrlayabilmek anlamna gelir. Bu, madde younluu iinde yaamann yaratt illzyonlarn (yanltc hayallerin) tesine gemek ve daha yksek lemlerin gereini hatrlamak demektir. Bu, bilincinizin sizin bata gelen, nedensel (neden oluturan) realiteniz olduunu bilmek demektir. Bu, dnyay Yksek Benliiniz1 in gzlerinden grmek demektir, neyin gerek ve neyin illzyon olduunu bilmek demektir. Realite ve gerek sizin titreim hznza baldr, ^'itre-iminiz ne kadar yksek olursa, kendinizi sevebilme \ e bakalarna efkatle bakabilme yeteneiniz o kadar daha byk olur. Bir titreim dzeyinde, intikam, hakszla uramlk duygusunun bir ifade yolu olabilir; intikam o kiinin gerei olacaktr. Daha yksek bir titreim dzeyinde ise kii, ne205 Ruhsat'Byme den-sonu yasasn ve kendisine hakszlk eden kimseye sevgi gndermenin gcn anlam olabilir. Siz titreim hznz ykselttiiniz lde, gereiniz geniler ve illzyon perdeleri ortadan kalkar. llzyonlar size belli bir ey vermeyi vaat eder, fakat aslnda bir baka ey verirler. Siz, istemi olduunuz bir eyi elde ettiiniz ve onun size vereceini umduunuz eyi vermediini grdnz durumlarda bu deneyimi yaam olabilirsiniz. Bir kadn, ocuk sahibi olduu takdirde kocas ile aralarndaki tm sorunlarn zmleneceini dnmt. Bir bebei olduktan sonra, bebein ona byk sevin getirdiini, fakat kocas ile olan sorunlarn halletmediini fark etti. Baz insanlar maddi zenginliin tm sorunlar zeceini sanrlar. Onlar ou zaman, sorunlarnn zm iin direkt olarak almadka, para biriktirdike sorunlarnn da oaldn renirler. Sonunda farkna varrlar ki para onlara i huzuru veremez, ilikilerine ait sorunlar zemez ve onlara gvenlik duygusu salayamaz; onlar direkt olarak o sorunlar zerinde almcaya kadar mutsuzluklar srer. Eer btn illzyonlar kaybolmu olsayd ve siz daha yksek bir gerei bilebilseydiniz, hayatnz nasl bir deiim geirebilirdi? Siz, size doyum verecek ve kimliinizi en iyi ekilde temsil edecek eyleri yaratrdnz. Durumlar doru ekilde deerlendirebilir ve istediiniz sonular oluturmak iin yaplmas gereken eylemi doru ekilde saptayabilirdiniz. nsanlarla konuur ve alrken hangi dzeyden hareket etmeniz gerektiini bilirdiniz, nk onlarn anlay ve tekml dzeylerini fark ederdiniz. Siz durum hakknda kendinize doruyu syler ve gerek olan bilmek iin grnte olann ardna bakardnz. lle de size sylenilene inan-mayabilirdiniz; sizin iin neyin doru olduunu bilirdiniz. evrenizde bakalar farkl bir eye inansalar bile, siz kendi inancnzda salam durabilirdiniz. Amacnz hakknda berrak bir vizyona sahip olur ve onu gerekletirmek iin ne gibi eylemler yapacanz bilirdiniz. nsanlarn kiiliklerinin tesinde, Yksek Benlikleri'ni gre206 tCzyon Terdekrini 'Kaldrmak^ bilirdiniz. Yeterince iyi olmadnz eklinde kendi hakknzda tadnz kukunun sizi yolunuzdan alkoymasna izin vermezdiniz. Kendinize ve yolunuza olan inancnzla siz, iinizi yapmak iin daha byk bir kuvvet ve cesarete sahip olurdunuz. Kimileriniz, henz ok genken, realitenizi olduu gibi grmek istemediniz ve yava yava grnz kapattnz. Kimileriniz, gerekten "gr yeteneinizi" zayflattnz ve sonra onu iyiletirmek iin gzlk takmanz gerekti. Dnyay imdi berrak ekilde grmek iin hazr olduunuzu onaylayn. Baz kimseler, dnyay aslnda olduu haliyle grmeye ve illzyon perdesini kaldrmaya istekli olduklarna karar verdiklerinde grme yeteneklerinin dzelmeye baladn fark edeceklerdir. llzyonlarn tesini grmek iin yarglarnz brakn.

Yarglar, her eyi gerekte olduu gibi grmenize engel \ olurlar. Kyaslamadan, dncelerinizi bakalarna projekte i etmeden, deer bimeden ya da olup bitenler hakknda ykler dzmeden gzlemlemeyi renin. rnein bir gnbatm seyrediyorsunuz. yle diyebilirsiniz, "Ilk ve sevecen gne, parlaklnn son prltlarn yeryzne saarak, dinlenmek zere yal tepelerin ardna ekildi." Ya da yle syleyebilirdiniz, "Gne tepelerin ardnda kayboldu ve gkyznde altn rengi ve krmz huzmeler vard." Bu ikincisi, olay olduu gibi ve kendi yorumunuzu ya da duygularnz katmadan tarif etmektedir. Algladklarnz ne lde kendi yarglarnz, projeksiyonlarnz ya da yorumlarnzla renklendiriyorsunuz? Eyay ve olaylar, herhangi bir yk eklemeksizin, kendi kendinize tarif etme pratikleri yapn, o zaman idrakinizin yaratt illzyonlarn tesini greceksiniz. 207 H^uAsaf "Byme "eyler" hakkndaki duygularnz bakalarna nasl projekte ettiinizi anlamak iin, herhangi bir nesne aln ve nnze koyun. Zihninizden, onun nasl bir duygu verdiini kendinize tarif edin. Bunu yaparken, kendi dnya grnzden ve duygularnzdan ne kadar ok eyi bakalarna projekte ettiinizi fark edebilirsiniz. rnein, bir kz ocuu bir iskemleye bakarken, iskemlenin, stnde gn boyunca oturan ve onun tamakta olduu yk asla takdir etmeyen insanlar yznden yorgunluk hissettiini, syledi. Kzcaz, insanlarn kendisini "kullandklar" ve onun tad yk takdir etmedikleri yolundaki duygularn iskemleye projekte etmiti. Siz bakalarn yarglarken, ou zaman, realite hakkndaki kendi dncelerinizi onlara projekte ediyorsunuz. O dnceler hi de o kimselerin doru tanmlanmalar olmayabilir! rnein, bir maazada ocuklarna avaz avaz baran insanlar grdnzde, onlarn kt ana-babalar olduklarn dnebilirsiniz. Halbuki onlar belki yorgun, belki bask altnda bulunmakta, veya ocuklar iin o anda tam da en uygun olan yapmaktadrlar. Onlarn kalknmalar iin kendilerine sevgi gndermeniz, olumsuz yarglarnzdan ok daha byk yararlar salayacaktr. Siz yargnn tesine geerek insanlar efkat gz ile grmeye baladnzda, onlarla gitgide artan bir "bir'lik duygusu iinde olacaksnz. nsanlar, kim olduklar hakknda herhangi bir yargya varmadan gzlemleyin, o zaman onlar hakknda daha ok / sezgi alacaksnz. Her kiide gzel olan bir ey bulun ve ona ~i 'gzlerinizden ve kalbinizden k ve sevgi gnderin. Siz insanlar yarglamak suretiyle kendinizden ayrdnz zaman onlara hizmet edemezsiniz. Biz rehberler ve sizin Yksek Benliiniz, sizi yarglamyoruz; biz size srekli bir sevgi akm gnderiyoruz ve ne kadar iyi ve gzel olduunuz zerinde odaklanyoruz. Sizde iyi olana odaklanarak, sizde var olan meydana karmak iin sizi glendiriyoruz. nsanlara olan tutkularnz nedeniyle onlar hakknda illzyonlarnz olabilir. ounuz doal ifaclar ve retmenler 208 ttzyon Teriekrini %ald.rma^ olduunuzdan, insanlarn mevcut potansiyellerini nasl daha byk lde eyleme geirebileceklerini alglama yeteneine sahipsiniz. Kimileriniz, sevdiklerinizin olabilecekleri tm yetkinlie ulaacaklar gn grmek iin yayorsunuz. Onlarn u anda kim olduklar gerei ile yzyze gelmek istemeyebilirsiniz. nsanlar hakknda ok yce bir vizyona sahip olmak her ne kadar iyi bir ey ise de, onlar u anda olduklar halleri ile aka grmek ve o halleri ile sevmek nemlidir. Siz, bir kimsenin ileride ne olabilecei fantezisi iinde yayor ve bu kiiyi imdi olduu hali ile kabul etmekten kanyor musunuz? Yoksa sevdiiniz insanlar illzyona br-meden gryor ve ylece olduklar halleri ile mi seviyorsunuz? Zayf yanlarndan ok, kuvvetli yanlar zerinde odaklanarak onlarn gelimelerine yardmc olabilirsiniz. Onlarn tanrsallklarn kabul ve tasdik edin. llzyonlar, bir eyin yalnzca yzeyine baktnz ve ite olan incelemek iin grnn tesine gemediiniz zaman bagsterirler. Bu, bir evi, iini incelemeden, d grnne bakarak almak gibidir. Siz bunu bazen insanlar

tanmadan, grnlerine gre hkm verdiiniz zaman yaparsnz. Byk statlar sizin aranzda tannmadan dolamakta hi zorlukla karlamazlar. Btn yapmalar gereken, sizin ycelmi varlklarn nasl grnmeleri gerektii hakkndaki imajnza uymayan bir grne brnmektir -ve siz onlar asla tehis edemezsiniz. nsanlarn oynamakta olduklar roller ardnda yatan, onlarn gerek kimlikleri hakkndaki daha byk tabloyu grmeyi renin. Byle yaptnzda, onlarn d grnmleri tesine geiyor ve Yksek Benlikleri'nin realitesini gryorsunuz demektir. Onlarn yapmakta olduklar ii, hayatlarnn daha yksek amac ile ilikilendirin. rnein, ii daktiloda yazmak olan bir kimse, bu ii belki de zihni ile elleri arasnda nasl balant kuracan renmek zere kullanmaktadr. Bu ona, elleriyle ifa vermek gibi daha yce bir yolu amak zere, kendisi iin gerekli bir adm olabilir. Marangozlar, belki kendilerinin ve bakalarnn vizyonlarn soyut 209 'Ruhsal'Byme zihinsel katlardan, fiziksel realiteye aktarmay renmektedirler. Bir dostunuzu ve onun iini dnn. Bu ite daha derin bir anlam bulup bulamayacanza bakn. Siz insanlarn kim olduklarn onlarn yapmakta olduklar dnyevi faaliyetlere bakarak syleyemezsiniz. Eer ruhsal ynden tekml etmi bir varlk iseniz, sizin bir spiritel lider olarak nl ya da ok dikkat ekici olmanz gerektiini dnmek bir illzyondur. Birok tekml etmi varlk yalnz yaar ve bar ve huzuru yaymak iin ve uyanmakta olan varlklardan gelen rehberlik arlarn yantlayarak, realitenin isel katlarnda telepatik yoldan alrlar. Biroklarnn sakince yrttkleri ileri vardr, bahvanlar, ocuklarn retmenleri, mlekiler ve hizmet grevlileri gibi. Ancak az saydaki ycelmi varlk ortaya kmaya gnll olur. n ve servet bir kimsenin aydnlanm olduunu gstermez; ok ycelmi varlklar da, daha az tekml etmi varlklar da n ve servet sahibi olabilirler. illzyonlar, bakalarnn dncelerini ve inanlarn, onlarn sizce ifade ettii deeri sorgulamakszn kabul etmekten kaynaklanrlar. eylerin nitelii ve hali hakknda kitlesel fikir birliine dayandrlan hkmler illzyonlar yaratabilir. Tm toplumlar bir eyin doru olduuna inanabilirler, ta ki biri kp bunun aksini kantlayncaya kadar. Bir zamanlar gnein dnya evresinde dnd dnlrd. Byle bir kitlesel inanc sorgulayan ve kendi yeni kuramlarn aratrma yrekliliine sahip pek az sayda insan, dnya tarihinin seyrini deitirdi. Sizler ifaclar, retmenler ve liderlersiniz; sizler yeni olanaklar yaratmak ve bolluk (tkenmezlik), gezegensel bar, ekoloji ve dahas hakknda daha stn gerekleri meyda210 KCzyon Terdekrini %a[drmal<^ na karmak zere geldiniz. Bunu yapmak iin dnyay berrak bir ekilde grmeye ihtiyacnz vardr. Bir eyi, bakalar kabul ediyor diye kabul etmeyin. itmekte ve okumakta olduklarnz sorgulayn. Toplumda doru olarak kabul edilenlerin tesine gemeyi ve kendi dorunuzu kefetmeyi renin. Siz beslenme, enerji yoluyla ifa verme, ekoloji, bar, hayvan haklar, insan haklar ve daha baka konulardaki fikirleriniz aracl ile daha yksek bir gerei dnya katma getiriyorsunuz. Bakalarnn ya da toplumun size en iyi olarak bildirdiklerini deil, fakat kalbinizin gsterdii yolu izleyin ve kendi gereinize inann. Siz, sizin iin doru olan kefettike, verdiiniz bu rnekle, bakalarnn da daha yksek bir yolu bulmalarna yardm etmi olacaksnz. llzyon perdelerini nasl kaldrrsnz? Siz nce, bunlar kaldrmasn Yksek Benliiniz'den istemekle ve aklanacak olanlar grmeye istekli olmakla ie balayabilirsiniz. Olmu bitmi kabul ettiiniz (muhakkak addettiiniz) eyleri sorgulayn. Yeni fikirler aratrn, kefedin. Kk bir ocuk olduunuzu ya da gezegene yeni geldiinizi ve her eyi ilk kez incelemekte olduunuzu imgeleyin. Btnlk demek, bildiiniz gerei yaamak demektir.

Btnlk (drstlk), ruhsal bymenin nemli bir vehesidir. Bu, kendinizi ve bakalarn onurlandrc bir ekilde eylem yapmak, konumak ve davranmak demektir. Bu, bir eyi yapmadan nce onu incelemek ve ancak doru olduuna inanyorsanz yapmak demektir. Btnlk iinde -inanlarnz ve deer lleriniz ile uyum iinde- yaamak sizin bymenizi hzlandracak ve bu sreci sizin iin daha sevinli bir hale getirecektir. Btnlk, hayatnzn her alanna berraklk ve dzen getirecektir. nnze gelen frsatlar inceleyin ve seimleriniz, bu frsatlarn size ekici ve gza-lc grnmelerine gre deil, fakat bakalarna yapacaklar 211 1{hsaC 'Byme hayrl katkya gre olsun. llzyon perdelerini kaldrmak iin kendi gereinizi renmeye ve davranlarnzda ona sadk kalmaya (btnle) ihtiyacnz vardr. Siz, istek ve iradenizden ok kalbinizle hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Kalbinizin sesini izlemek, daha stn bir gerei bulmak- demektir. Daha stn gerei, bakalarna hizmet zerinde odaklanarak bulabilirsiniz. Kendinizi dier kiinin yerine (koullar iine) koyun, ve sadece her ikinizi de onurlandracak olan eyleri yapm. Daha derindeki deerlerinizin neler olduunu bilin ve onlar takip edin. Birinizin kazanmas halinde dierinin kaybetmek zorunda olduunu dnmektense, her ikinizin de kazanl kacanz bir yolu bulun. Drst bir yaklam ve illzyonlarn tesini grmek cesaret gerektirir. llzyon perdelerini kaldrmadan nce, greceklerinizi beeneceinizden emin olamazsnz. Onlar bir kez kaldrdnzda ise gerei bilmekte ve kendinizin ve bakalarnn Yksek Benlikleri'ni tanmakta daha byk bir yetenek kazanacaksnz. Kendi daha yksek amacnz zerinde odaklanabilecek ve kendi kendinizin otoritesi olacaksnz. Siz illzyon perdelerini kaldrdka, muazzam dller kazanacaksnz; gerek ruhsal g her eyi berrak bir biimde grp kavrayabilmekten kaynaklanr. 212 llzyon Perdelerini Kaldrmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, illzyon perdelerini kaldrmak ve neyin gerek olduunu grmektir. Kendi gereinizi, neyin yolunuz stnde olduunu ve neyin olmadn greceksiniz. Admlar: 1. Derin bir soluk aln, bedeninizi gevetin ve kendinize arn. Ik kozanz iinde, birok ycelmi varln hazr bulunduu o tapnaa doru yola kn. Oraya vardnzda sizi Yksek Benliiniz karlayarak, gzel bir avluya gtrr, orada siz baka birok yksek varla katlrsnz. Yksek Benliiniz yan banzda durmaktadr. 2. Yksek Benliiniz size, illzyon perdelerini kaldrmaya gerekten hazr olup olmadnz sorar. inize dnn ve realiteyi ak olarak grmeye hazr olup olmadnza ve bakalarna bakp onlar illzyonlar olmadan grmeye hazr olup olmadnza karar verin. Kendi otoriteniz olmaya ve kendi bilgeliinize gvenmeye hazr msnz? Bu perdeler olmadnda dnyanz farkl grnecektir. 3. Hazr olduunuza bir kez karar verdiinizde, Yksek Benliiniz'in perdeleri kaldrmaya balamasyla birlikte, orada hazr bulunan tm varlklar size k gndererek yardm edecekler. "BLMEYE hazrm. GRMEYE hazrm. Gerek OLMAYA hazrm," deyin. Bu szleri sylerken, sizin perdeleri kaldrnza, orada hazr bulunan tm varlklarn k ve enerji gndererek yardm ettiklerini hayal edin. Derin bir soluk aln ve perdelerin kalkmakta olduklarn hissedin. 213 'Ruhsa.C'Byme 4. Perdeleri kaldrdktan sonra, Yksek Benliinizle kaynap bir olmaya balayn. imdi siz gerei bilmeye, grmeye ve gerek olmaya istekli olduunuzdan, Yksek Benli-iniz'in sizinle daha da mkemmel bir ekilde kaynatn hissedin. Siz ve Yksek Benliiniz imdi birsiniz. 5. Perdeleri kaldrnz srasndaki sevinci ve kutlamay hissedin. imdi siz hayatnzn her alannda gerei Yksek Benliiniz'in gzlerinden grebilme yeteneindesiniz. Bu k iinde bir sre oturun ve gnein zerinizde parladn ve realiteyi berrak ekilde grmenizi engelleyen btn sisleri

dattn imgeleyin. Ne kadar almakta, genilemekte ve berraklamakta olduunuzu hissedin. 6. Bu ok gerektir; siz her eyi gerekten farkl grmeye balayacaksnz. Bu size sknt vermeyen bir hz ile ve gelime hznza uygun l iinde gerekleecek. evrenizi saran k ve sevginin tadn karn ve hazr olduunuzda odaya geri dnn. 214 18 Yksek Benliiniz Olarak letiim Kurmak Siz geliip tekml ettike, bakalar ile ilgili szlerinizin ve dncelerinizin, onlar zerindeki gc ve etkisi gitgide artacaktr. nsanlar hakkndaki olumlu dnceleriniz ve grleriniz onlar daha ykseltecektir. Eletirileriniz onlar kntye uratp geriletecektir. Daha yksee ulamak iin, konutuunuz szlerin gcn renmeniz nemlidir. Daha yksek lemlerde, her ses, her dnce ve sylenen her sz gl etkiler hasl eder, u halde insanlarla sevecen biimlerde iletiim kurmay renmek nemlidir. letiimin birok yolu vardr, mesajlarn zihin yoluyla gnderilip alnd telepatik yol; durular, hareketler ve jestlerle iletiim demek olan beden dili; ve szl iletiim de bunlara dahildir. Siz Yksek Benliiniz olarak iletiim kurmay da renebilirsiniz. Yksek Benlik iletiimi size enerji ve sevgiyi geri getirir. O bakalarna enerji ve sevgi verir. Siz Yksek Benliiniz olarak konutuunuz zaman evrenizdeki 215 UufisaC Byme insanlar syleyeceklerinize kar ak ve almaya hazr olacaklardr. Siz gerei tam bir doruluk ve dikkatle syleyecek, bar ve uyum yaratacaksnz. Tm Yksek Benlik iletiimi kalpte balar. Konutuunuz zaman szlerinizin kalpten gelmesi nemlidir. Siz sevgiyle, dier insanlarn hayrn dileyerek konutuunuzda, gerek bir balant kurmu olursunuz. Szleriniz dikkatle seilip hizmet niyeti ile sylendii zaman, onlar insanlar gelimeleri iin glendirirler. Bir baka kiinin hayrna hizmet niyetiyle konutuunuz zaman, szleriniz o kiinin bilincini deitirmekte gitgide artan bir etkinlik tar. nsanlarla karlamadan ya da onlarla konumadan nce, kalbinizden onlarn kalplerine hitap ettiinizi imgeleyin. Birlikte olduunuz zamanda en yce hayrn gelmesini dileyin. Ses, daha yksek bilin yaratmada ok gl bir aratr, ister kendi sesinizle, ister mzik aletleri ile olsun. Bu zamanda, ounuz ses kullanmak yoluyla bilinci ykseltmek zere dnyaya geldiniz. Kendinizi bakalarna hitap ettiiniz, mzik alp ya da besteler yaptnz, medyumluk vb. konumlarda bulabilirsiniz. Tm iletiim, siz bunun farknda olsanz da olmasanz da, telepatik bir balant ile balar. Siz konumadan nce, dier kiinin u ya da bu dzeyde farkmdasnzdr. Bu far-kmdal artrabilir ve konuurken, dier kiinin dinleyip dinlemediini, ilgilenip ilgilenmediini, sizinle ayn grte olup olmadn fark edebilirsiniz. Syledikleriniz hakknda onun hangi anlay dzeyinde bulunduuna dikkat edin. Karnzdaki kiinin anlayabilecei terimleri kullann. Dinleyicilerinizin bulunduu dzeyde konumanz nemlidir; be yandaki biri ile konumanz, on yandaki biri ile konumanzdan farkl olacaktr. Konumadan nce bir an durup, dinleyicilerinizin kimler olduklarn hissederseniz, ok daha b216 iz OCaraf^Cetim yk bir etkinlikle konuabilirsiniz. Tm iletiimler szsz, telepatik dzeyde baladndan, siz bir kimseye telepatik mesajlar gnderebilir ve bir tek sz sylemeksizin ilikilerinizde deiiklikler yaratabilirsiniz. Bir sevdiinizle zor bir konu zerinde konumak istiyorsanz, o konu zerinde konumadan nce, telepatik yoldan sevgi gndererek almaya balayn. Konumadan nce, kalpten kalbe bir balant ve dier kiinin syleyeceklerinizi dinlemeye hazr olduunu hissedinceye kadar bekleyin. Siz Yksek Benliiniz olarak iletiim kurmay rendike, daha seyrek konuur olduunuzu fark edebilirsiniz. Sessizlikte byk bir g vardr. Sevdiklerinizle

sessizlik iinde balant kurduunuz zaman, onlarla beraberliinizde gitgide artan bir sevin ve derin bir uyum kefedeceksiniz. Bir baka sefer, sevdiiniz biriyle beraberken sessiz bir balantnn nasl bir ey olduunu kefetmeye aln. Beraber geirdiiniz zaman iinde, onlardan on dakika iin sizinle birlikte bir sessizlik yaratmalarn isteyin. Konutuunuz zamana oranla daha da zengin bir iletiimi kefedebilirsiniz, nk o zaman siz birbirinizle Yksek Benlikleriniz olarak bulumu olacaksnz. Birbirinizden ayr olduunuzda bunu ou zaman deneyimlersiniz, nk fiziksel bir ayrlktan sonra bulutuunuzda, birbirinizi daha ok sevdiinizi ve birbirinize daha ok balandnz hissedersiniz. Sessizlik iinde, telepatik balant yoluyla siz daha salam bir ba ge-litirmisinizdir. Szleriniz, zerinde konutuklarnz yaratr. Olumlu kot\umay renin. Konutuunuz zaman mmkn olduunca sevecen ve uyumlu olun. Konuurken bakalarna uyum ve bar dalgalar gnderdiinizi imgeleyebilirsiniz. nsanlarn, sizin sylediklerinize nasl tepki verdikleri konusunda uyank olun. Eer size direniyorlarsa, eer sizi destekleyen bir evrede de217 'Ruhsat'Byme ilseniz, konumayn ve bakalarn ikna etmeye almayn. Szleriniz yoluyla bir hayli enerji iletilmi olur; yalnzca szleriniz bakalarna bir katkda bulunabiliyorsa ve onlar dinliyorlarsa konuun. O zaman, gnderdiiniz enerjiden daha fazlasn geri alacaksnz. Olumlu ve yreklendirici szler sylemek sizin iin ve dierleri iin daha stn bir realite yaratr, nk gl bir ekilde sylediiniz her sz, hakknda konutuklarnz yaratr. rnein, kapdan girip, einizi selamladnzda, ounuz hemen, gn boyunca olmu can skc eyleri anlatrsnz. Bunun yerine, sizin iin anlaml olan eylerden sz edin. Gn iinde aldnz yeni bir igr ya da yaptnz yeni bir keif hakknda konuun. Birbirinizden ayryken geirdiiniz olumlu bir deneyimi paylan. Olumlu, anlaml eyler hakknda konumak sizin ve bakalarnn enerjilerini ykseltir ve aranzda daha derin bir balant kurar. Kimileriniz inandnz eyleri sylemekten korkarsnz, zellikle kitleler tarafndan kabul edilmeyen eyleri. Gemi hayatlarnzda, kendi gereklerinizi sylemeniz yznden zulm grdnze dair belli belirsiz anlarnz olabilir. Kimileriniz gerei sylerseniz bakalarnn sizi sevmeyeceklerine inanr ve sevdiklerinize sylemek ihtiyacnda olduunuz eyleri bastrrsnz. Belki konumaktan korkar ve yapmay ' gerekten istemediiniz eyleri yapmakta bir sre devam edersiniz. Eer byle yaparsanz, hapsolmu enerjiniz eninde sonunda bir fke ya da gzya tufan iinde da vuracaktr. Dncelerinizi ve duygularnz bastrmak zorunda deilsiniz; dncelerinizi sevgiyle ve dier kiiye hizmet edecek ekilde dile getirebilirsiniz. nsanlarn sizi olduunuz gibi sevmeleri iin onlara bir ans vermeniz, sizi onlara sevdireceini dndnz ekilde davranmanzdan ok daha iyidir. Siz, olmadnz gibi grnerek ancak bir sre rol oynayabilirsiniz; bir kimseye ta bandan itibaren, sizi olduunuz gibi sevmesi frsatn vermek daha byk bir armaandr. Kendinize, "Ben sevilebilir bir kimseyim. stek ve ihtiyalarm ifade ettiim zaman bile sevileceim," deyin. 218 'YSstkjBtntiiniz OCaraf^ktisim Duygularnz ilk kez ifade etmeye baladnzda, bunu her zaman sizin isteyeceiniz kadar sevecenlikle yapamaya-bilirsiniz. Dndnz gibi konuma cesaretini gsterdiiniz iin kendinizi sevin, ve gelecek sefer daha sevecen olacanza ve daha ok Yksek Benliiniz gibi konuacanza dair sz verin. Siz ak konumaya baladnz zaman, kendi bildiklerini okumaya alm kimseler balangta bundan pek mutlu olmayabilirler. Brakn hayretlerini ya da d krklklarn yaasnlar, siz doru olarak konumaya devam edin. Dier kiiye hizmet etme niyetiyle konuun; sulamada bulunmayn, sevgiyle konuun ve hissettiklerinizin sorumluluunu stlenin. Siz ruhsal ynden bydke, szlerinizin insanlar etkileme gc artar.

Siz insanlar yreklendirme yeteneinizle onlara enerji verebilir, yine, eletirme yeteneinizle onlarn evkini krabilirsiniz. Eer insanlarda eletirilecek bir ey bulursanz, fark etmelisiniz ki onlar ite tam o alanda glendirebilirdiniz. Kendinizi insanlar eletirirken yakalayacak olursanz, onlarn eletirdiiniz taraflarn aln ve o alanda geliip tekml etmekte olduklarn imgeleyin. Siz ruhsal ynden bydke, insanlar, onlara tekmlleri yolunda rehberlik etmeniz iin size bavuracaklar. Onlara olumlu eletirilerde bulunmanz nemli bir beceridir. Doru ekilde sunulan eletiri insanlarn gelimelerinde muazzam bir fark yaratabilir. yi eletiri daima insanlar glendirir. Bu onlara atacaklar bir sonraki adm iaret eder ve o adm atmalarn kolaylatrr. nsanlara eletiride bulunma ihtiyacn duyduunuz zaman, bunu yapmann onlarn duygularn inciteceini dnrseniz, onlara yine de gerei syler misiniz? Bakalarn eletirmek sakin, barl ve merkezlenmi bir hale gelmekle balar. Onlara ne sylemek istediinizi dnn. Yksek 219 Ruhsat(Byme Benliiniz'e sorun, hatalarn dzeltmekle ya da t vermekle onlara gerekten hizmet verilmi olacak m? Onlar sizin dnz iitmeye gerekten hazr mdrlar, yoksa bu, aranzdaki enerji alveri yolunu kapatacak m? Bazen gzlemlerinizden sz etmemek en iyisidir; her dncenin szle ifade edilmesi zorunluluu yoktur. Baz kimseler sizin syleyeceklerinizi iitmeye hazr deildirler. nsanlara sadece hizmet edecek eyleri sylemek daha iyidir. Her trl ey, glendirici ve sevecen bir ekilde sylenebilir. Gerek sevgi enerjisi daima hissedilecektir. Niyetiniz bakalarna sevgi vermek ve onlara hizmet etmek ise ve syledikleriniz doruca kalbinizden geliyorsa, insanlarn gelimelerine yardmc olacaksnz. Daima daha yksek bir doru vardr, insanlar kendileri hakknda iyi duygularla brakacak eyler sylemenin bir yolu daima vardr. Eer insanlarn davranlarn dzeltme ve onlara daha iyi davranabilmenin yollar hakknda t verme ihtiyacn hissediyorsanz, bunu onlara hizmet edecek ekilde, ve onlarn kendileri hakknda honutluk duymalarn salamak niyetiyle yapn. Bu, onlarn kiiliklerinin sizin syleyeceklerinizden her zaman holanacaklar anlamna gelmez. Bazen de, ilettiiniz gerek onlar kiilik dzeyinde rahatsz edebilir. Eer ilettikleriniz yrekten geliyor ve hizmet niyetiyle syleniyorsa, bu bakalarnn gelimelerine katkda bulunacak bir armaandr. Konumadan nce kendinize sorun: Sylemeyi tasarladnz eyin bakalarnn hayatlarna nasl bir katks olacak? Kendinize sorun, "nsanlara sylediim eyler onlarn gelimelerine nasl katkda bulunacak?" Eer btn yapmak istediiniz kzgn duygularnz aa vurmak ise onlarla konumayn. Bir mektup yazm ve onu gndermeyin ya da kendi kendinize yksek sesle konuun; sorumlu ve sevecen bir 220 rflsel0ien.Ciiniz OCarai^tetiim 'Kurmak^ ekilde konumaya hazr hale gelinceye dek byle yapn. Yksek iletiimde dier kiiye sulama ve hakszlk yaplmaz; o iletiim o kiiye gelimesi iin bir k yolu yaratr. Duygularnzn sorumluluunu stlendiiniz ve hissettiklerinizden dolay hi kimseyi sulamadmz zaman, sizin doruyu sevgiyle sylemeniz bakalarna hizmet edecektir. Hissettiklerinizi ya da dndklerinizi incelik, yumuaklk ve efkatle syleyin; uzun vadede, fkeyle konutuunuz takdirde doacak sonulara oranla ok daha fazlasn kazanrsnz. Eer iletiiminize dier kiiyi verek ve takdir ederek balarsanz, onun dikkatini daha ok kazanm olacaksnz. Herhalde dikkat etmisinizdir, birisi sizi kutlad ya da vd zaman, kendinizi iyi hissetmi ve o kimseyi dinlemisi-nizdir. nsanlar kabul ve tasdik edin, o zaman daha dikkatli dinleyicileriniz olacak.

Sevdiiniz kimseler sizinle, konumalarn istediiniz gibi derin ve anlaml dzeylerde konumazlarsa ne olacak? Onlarla telepatik yoldan konumaya balayn. Onlara zihinsel bir mesaj gndererek, onlar aynen olduklar halleri ile sevdiinizi ve kabul ettiinizi syleyin. Ancak sevecen ve destekleyici bir ey syleyebileceiniz zaman onlarla konuacanza dair bir karar aln. Sizi daha sk dinlemeye baladklarn fark edeceksiniz ve onlarla daha anlaml biimde balant kurma frsatlar karnza kacaktr. Bir kadn, kocasnn sevgi ve ilgi eksikliinden d krklna uramt. Daha ok ilgi ve sevgi tezahrleri grmek istediini dorudan doruya syleyecek yerde, somurtuyor ve mesafeli davranyordu. Adam karsnn mesajlarn anlamad, kadn ise daha fazla d krklna urad. stedii eyi aka talep etmek ona uygun grnmyordu. Bir gn kocasn sulayp kusur bulmadan, ona duygularn direkt biimde anlatmaya karar verdi. nce, onda ve ilikilerinde beendii eyleri anlatmakla balad. Kocas dinledi. Ara sra da olsa bir kucaklayn 221 flusaC'Byme onun iin byk anlam olduunu, ve sevgi ve ilginin fiziksel ifadelerini zlediini anlatt kadn. Kocas bunu fark etmemiti; kendi ailesindeki adet gereince, yle ak sevgi ve ilgi ifadelerinin ancak aciz durumdaki bir kimseye gsterildiini syledi. Ona gre, fiziksel sevgi ve okamalar, dier kiinin zayf olduu mesajn tard. Onlar konutuka, kadn kocasnn sevgi ve ilgi gsterme konusundaki direncini daha iyi anlar hale geldi ve kocas da onun bu konudaki ihtiyacnn daha ok farkna vard. Onlar bylece birlikte almay ve karlkl kabul edilebilir zmler bulmay baarabildiler. nsanlarn beenmediiniz davranlar zerinde odaklanrsanz, onlarn ayn tip davranlarnn daha da artmasna neden olabilirsiniz. nsanlarn daha yksek nitelikli davranlar iinde olmalarn kolaylatrmann bir yolu, onlarn davranlarndaki beendiiniz yanlar vmektir. Bunu bir sevdiinizle deneyin. Bu kii beendiiniz bir hareket yapt her seferinde, onu vn. Beenmediiniz davranlar grmezlikten gelin. Bir adam bunu karsnn zerinde denedi ve sonularndan hayretler iinde kald. Yaklamn deitirmeden nce, karsnn alm olduu fazla kilolar vermesi iin srekli srar ediyordu ve onun beslenme alkanlklaryla sk sk alay ediyordu. Daha sonra, onun iyi grnd ya da salkl beslendii her seferinde karsn vd. Karsna sanki yeniden flrt ediyorlarm gibi davranyor, ona sevildiini ve zel olduunu hissettiriyordu. Onu kilo ald iin knamaktan vazgeince, kadn yemek yeme alkanlklarn yava yava deitirmekle karlk verdi ve giderek zayflad. nsanlar eletirmek hemen her zaman onlar yabanclatrr ve davranlarn deitirmelerini onlar iin zorlatrr. nsanlarn ou eletiriden ok vgye yant verirler. Sevgiliniz ya da einiz gelip de sizdeki btn beendii eyleri size anlatsayd nasl tepki verirdiniz? Belki o eyleri daha ska yapacaktnz. Bu kiinin size syledii baka eyleri de dinlemeniz olasl artabilirdi. Siz insanlardaki iyi nitelikler zerinde odaklandka, iyiliklerini ifade eden davra222 ef^ 'Benliiniz OCaral^ letiim nlarm oaltmalar iin onlar glendirmi olursunuz. Eer dzgn, berrak bir iletiim istiyorsanz, konumaya balamadan nce, zamann uygun olup olmadndan ve karnzdaki kiinin gerekten dinleyip dinlemediinden emin olun. Gerek bir iletiim iin, nce temas kurmaya ihtiyacnz vardr. Sadece temas kurulduu zaman konuun, yoksa amasz enerji harcam olur ve kendinizi tkenmi hissedebilirsiniz. Belirtmek istediiniz belirli birka nokta dnn, nk az sayda konu zerinde berrak ekilde odaklanmak, sayca fazla konuyu kapsamaktan daha iyidir. Tm iletiim, sizin iletmek istediiniz bir eyin imgesi ya da duygusu ile balar. Elence olsun diye, birka arkadanzdan, gzel bir ayrlk dnmelerini sylediiniz zaman onlarn zihinlerinde beliren manzaray tarif etmelerini isteyin. Bu insanlardan her biri kendine zg bir imge yaratacaktr ve o imgeler sizinkinden ok farkl olabilir. te bunun iindir ki siz bir eyi sylediinizi dnrken, dier kii sizin bir baka ey sylediinizi

dnebilir. Dncelerinizi mmkn olduunca ak ve seik olarak sunun ve muhatabnzn verdii karla dikkat ederek, onun ne demek istediinizi anlayp anlamadndan kesin emin olun. istediiniz eye sahip olabilirsiniz. Kendinizi ak ve kesin biimde ifade edin. nsanlar iittiklerini kendi inan sistemlerinin szgecinden geirirler. Onlar sizin mesajlarnz kendi dnceleri ve duygular ile renklendireceklerdir. Einize, "Bu gece bulaklar sen yka," dersiniz. Einiz sizin yle ima ettiinizi sanr, "Hibir ey yapmyorsun; ara sra biraz yardm etmeni isterdim," ve hatta, "likimiz konusunda gerekten mutsuzum." Siz yalnzca pek yorgun olduunuzu dnyor olsanz bile, mesaj onun iin farkl anlamlara brnebilir. ou zaman, sizin ne sylediiniz ile insanlarn sizin sylediinizi nasl iittikleri iki apayr eydir. 223 ti ItyfsaC 'Byme Ne istediinizi syleyin. nsanlar belirsiz, tarif edilmemi beklentiler yerine kesin, belli anahatlar tercih ederler. rnein, ocuklarnz ya da bir yardmc, ev temizliinde size yardm ediyor olabilirler. Eer temizlik sizin iin nemli olan birok ufak ayrnty ieriyorsa, ne istediinizi tam ve ak olarak syleyin. ounuz, sizin sahip olduunuz "temiz ev" imgesine herkesin aynen sahip olmasn istersiniz. Kimilerine gre temiz bir mutfak, tabaklarn ykanp kaldrlm ve mutfak tezghnn temiz olmas demektir. Dierleri iin, mutfak aletlerinin parlatlm, dolap kapaklarnn temiz, yerin cilalanm olmas anlamna gelir. Eer ne istediinizi kesin belirtmezseniz, onlarn yaptklar ve sizin standartlarnza gre kt olan i yznden d krklna urayabilirsiniz, oysa onlar kendi standartlarna gre mkemmel bir i yapmlardr. Siz Yksek Benliiniz olarak iletiim kurabilirsiniz. Konumadan nce bir an durun ve kendinize sorun, "Yksek Benliim olarak nasl konuabilirdim? Ne syleyebilirdim ve onu nasl syleyebilirdim?" Siz bunu yaparken, Yksek Benliiniz'in enerjisini, iletiim merkezi olan grtlak akra'nza aktaryorsunuz. Yksek Benliiniz olarak neler syleyebileceinizi aratrn. Btn iletiimlerinize Yksek Benliiniz' in katlmn salamak, hayatnzdaki uyumu, huzuru ve sevgiyi artracaktr. Bunu yaptka, bakalarn szleriniz ve dncelerinizle glendirmi olacanzdan, onlara gerek bir katkda ve yardmda bulunabilirsiniz. 224Yksek Benliiniz Olarak iletiim Kurmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, grtlak merkezinizi amak ve onu Yksek Benliiniz ile balantya geirmektir. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Dikkatinizi grtlak blgenizde toplayn; Yksek Ben-liiniz'in ince ve yksek titreimleri bu blgedeki her bir hcreye ve atoma nfuz etsin. Siz Yksek Benliiniz olarak, grtlak blgenizi ayor ve ona k katyorsunuz. Sonra kalbinizden grtlak blgenize sevgi gnderin ki sylediiniz her sz kalbinizden gelsin. 2. Yksek Benliiniz olarak konumaya balayn. Bir "Om" ya da uzatlm bir "Ahhh" sesiyle balamak isteyebilirsiniz. Yksek Benlik sesinizin normal sesinize oranla daha yava, daha pes, daha derin ve berrak veya daha dolgun ve zengin olup olmadna dikkat edin. 3. Yksek Benliiniz olarak, daha st dzeyde bir iletiimi nasl kurabileceinizi ve grtlak merkezinizi nasl aabileceinizi kendinize bildirin. Yantlar yksek sesle sylerken, Yksek Benlik sesinizin tonal niteliklerine dikkat edin. 4. Bir Om'lar dizisi ile bitirmek isteyebilirsiniz. Onlar gnlnzce, eitli ekillerde syleyin, olabildiince gzel ve melodik hale getirin. Om seslerinin tm bedeninizi etkileyen enerjisini hissedin. Om sesi, ruhsal merkezinizi amakta ve grtlanz Yksek Benliiniz'le balantya geirmekte yardmc

olabilir. Bugn ya da yarn, birisiyle Yksek Benliiniz olarak konumak iin bir frsat yaratn. 225 19 radenin Doru Kullanm inde yaadnz enerji titreimleri yeni ve daha yksek bir oktava geerken, enerji merkezlerinizden biri dramatik bir deiim geiriyor. Bu sizin gne sinira (karn boluu) blgesinde yer alan "irade merkeziniz"dir. nsanlk, irade merkezinde odaklanm olan bilincini oradan ayrp, kalp (sevgi) merkezinde odaklama yolunda ilerliyor. Siz bir zgr irade gezegeninde yayorsunuz ve sizin iradeniz, varlnzn en grkemli ve gl paralarndan biridir. O, sizin Yksek rade'den almakta olduunuz spiritel enerjileri form ve eylem haline geirir. radeniz sizin kararlarnz, seimlerinizi yerine getirir, gerei arar, ve inandnz geree sarlmanzda size yardmc olur. radeniz, sizin kendi-kararm-veren ve kendi-ynn-bulan olmanz salar. Dnya-realitesinin en harikulade ve en zorlayc ynlerinden biri de iradenizi, hayrnza olan tezahr ettirme yolunda kullanmay renmeniz ve Yksek rade ile uyum iinde ak-manzdr. 226 radenin radenizi kullanmak, araba srmeye benzetilebilir. radeniz sizin bir yerlere gitmek zere araba misali kullandnz bir aratr. radeniz, frene basp ileri yavalatabilir ya da gaz pedalna basarak ileri hzlandrabilir. Bir direksiyon misali, iradeniz sizi birok yne evirebilir. radenizi kiiliinizle uyumladnz zaman, bu kullanlmas kolay, gvenilir bir arabaya sahip olmak gibi bir eydir. Gitmek istediiniz yere onunla kolayca varrsnz. Eer iradenizi nasl kullanacanz bilmiyorsanz, o sizin gvenemeyeceiniz bir araba gibi olabilir; gitmek istediiniz yere gidemeyebilirsiniz. Gemite, gl bir irade gerekliydi. G kullanmak ve saldrganlk, etin koullara kar sa kalabilmeyi gvence altna almaktayd. Bugn hayatta kalabilmek iin artk saldrgan ve hkmedici bir irade gerekli deildir. Bu gnlerde iradenizi kaba kuvvete deil, sevgiye ve yaratcla dayandrarak, daha yumuak bir biimde, daha ustaca kullanmanz nemlidir. Evrenin sizin N ve SZNLE almakta olduuna gvenin. Birok kltr size, istediinizi elde etmek iin zorlamanz, ynlendirici ya da saldrgan olmanz, engeller arasndan sava vererek yolunuzu amanz gerektiini retir. Bu gr, altta yatan ve evrenin size kar olduu ve onu yenmeniz gerektii yolundaki bir varsayma dayanmaktadr. Eer iradenizi, sanki bir kart g varm gibi kullanrsanz, aslnda mevcut olmad halde, siz gerekten kart gler yaratrsnz. Evrenin, hayrnza olan yaratmanzda size yardmc olmak zere sizin iin ve sizinle almakta olduunu varsaymakla ie balayn. ounuz ocukken bamsz, inat ve hatta isyankrdnz. Gl bir iradeye ihtiyacnz vard, nk dnyaya yeni dnceler ve yeni fikirler getireceinizi biliyordunuz. evrenizdeki insanlarn sizin fikirlerinizi desteklemedikleri 227 Rtsat (Byme zamanda bile, kendinize inanmaya ihtiyacnz vard. imdi ise irade gcnz bilge ve manyetik bir irade gelitirmek zere kullanabilir ve istediiniz eylerin size daha kolaylkla gelmesini salayabilirsiniz. Eer gemite baz eylerin yaplmas iin bir hayli g ve irade kullanmak zorunda kaldysanz kendinizi knamayn, nk siz bildiinizin en iyisini yapyordunuz. Siz, itip gemek iin birtakm engeller ve kar gler yaratmak suretiyle, aslnda kendinize ait gl bir irade gelitirmekteydiniz. yigelimi bir iradeye sahip olmak nemlidir, nk siz evrenin daha stn glerinin yaratc bir i-birlikisisiniz; dntrm (transformasyon) iinde size den rol yerine getirmeniz iin iradeniz gereklidir. iradeniz, sandnzdan ok daha aklldr. Siz ruhsal ynden bydke, zor-kullanc iradenizden ok, bilge ve manyetik iradenizi kullanmay reneceksiniz. Bilge irade, ileri dnce, plnlama ve niyet kurma yoluyla yapan iradedir. O, bir eyi yapmak iin zor kullanmaktan

daha iyi yollar dnr. rnein bir anne, ocuklarnn geceleri vaktinde yatmalarn ve bir daha kalkmamalarn salamak iin zor kullanmay deniyordu. Onlara baryor, yalvaryor ve tehdit ediyordu. Kadn, bilge iradesini kullanarak, ie yarayan ve zor kullanmay gerektirmeyen bir teknik gelitirdi. ocuklarna bir seim yapma olana verdi, ya erken yatacaklar ve anneleri onlara bir yk okuyacakt, ya da yarm saat daha ge yatacaklar ve yk olmayacakt. Seim hakkna sahip olunca onlar genellikle yky yeliyor ve ardndan sknetle uykuya dalyorlard. Artk iradeler atmyordu. Anne zor kullanmaktansa, sorunu akllca ve sevgi ile zmt. Bilge iradeniz, konuyu evreleyen tm durumlar ve koullar gzden geirir ve ileri en az abayla yapmann yollarn bulur. Harekete gemek iin uygun zaman bekler, n228 radenin Doru %u.[(anm k bilir ki zaman uygun deilse, ileri baarmak daha fazla enerji gerektirecektir. Bilge iradeniz, baz eyleri gerekletirmenin zaman aldn bildiinden, sabrldr. O, her eyi bir anda yapmak zorunda olmadnz bildiinden, hedeflerinize ulamanz iin gerekli enerjiyi srarl, tutarl ve srekli bir biimde salar. yi bir i yapmak iin gerekli zaman ve admlar kullanr. Bilge iradeniz kendinden emindir, yeni zmler dener ve inisiyatifini kullanr. O, ileri yapmann yeni ve daha iyi yollarn arar. O, kararlarn yalnzca fevri duygulara dayandrarak deil fakat onlar mantkla ve saduyu ile badatrarak verir. Eylemleriniz Yksek Benliiniz'le uyumlu olduu zaman, onlar yerine getirmek iin g kullanmanz (zorlamada bulunmanz) gerekmeyecek. Siz, daha stn hedefleriniz ynnde alrken, srekli ve srarl bir biimde almaya ihtiyacnz olabilir, fakat direnle ve duraan glerle gremek zorunda olmayacaksnz. Zorlayc iradenizi kendi zerinizde kullanabilir, bir eyi yapmak iin kendinizi zorlayabilirsiniz, fakat uzun sre iin deil. Aklnz ou zaman nnze hedefler koyar ve zorlayc iradenizin onlar yerine getirmesini ister. Zorlayc iradeniz, akln ona yapmasn syledii eyleri yapmaya alabilir ama eer hedefiniz ya da izlemekte olduunuz yol sizin daha yksek hayrnza deilse, bilge iradeniz sizi durduracaktr. Bilge iradeniz Yksek Benliiniz'in rehberliini izler. Bilge iradeniz, Yksek rade ile ve Yksek Benliiniz'le balantdadr. Bilge iradeniz kendisini sizin aleyhinizde kullandrmaz; o sizin aklnzn ynetemeyecei kadar kudretli bir gtr. radenizin bu gl paras, sizin hayrnza olmayan eyleri yapmay uzun bir sre devam ettirmenize izin vermeyecei iin kran duymalsnz. Siz baz eyleri yapmak iin kendinizi zorlamay ancak bir sre iin baarabilirsiniz, fakat uzun sre iin deil. 229 me Aklnz sizin be kilo vermeye ihtiyacnz olduuna, beslenme alkanlklarnz tmyle deitirmeniz, yaam biiminizi bir gecede yeniden dzenlemeniz gerektiine karar verebilir, fakat bu, o deiikliklerin sizin daha byk hayrnza olduu anlamna gelmez. Siz eer rejim yapmak iin zorlayc iradenizi kullanacak olursanz, bir sre iin baarl olabilirsiniz, sonra eski beslenme alkanlklarnza geri dner ve kaybettiiniz kilolar tekrar alrsnz. Yksek Benliiniz bir eyi yapmamanzn daha iyi olduunu hissettii zaman, bilge iradenize u mesaj verir, "Diren yarat; dur, eylemi srdrme." Bir eyi yapmanz sizin iin iyi olacaksa, onu yapmak iin bir arzu duyacaksnz; siz ona doru ekileceksiniz, nk o sizin sevdiiniz bir eydir, yapmak iin kendinizi zorladnz bir ey deil. Ancak sevdiiniz eyleri sk tutarsnz; zorlayc iradeniz, Yksek Benliiniz'in sizi yneltmedii eyleri size yaptrmakta ancak geici bir baar gsterebilir. rnein, eer bir yandan rejim yaparken, ayn zamanda daha ince olmak ve daha salkl besinler yemek de hounuza gidiyorsa, salkl besinler alma ve incelme ynnde ekileceksiniz, nk siz bu eylere deer veriyor ve

onlar seviyorsunuz. O zaman da rehberliinizi yapan sizin zorlayc iradeniz deil, bilge iradenizdir. Sevdiiniz bir eyi yaparken, zor gerekmez. Direnle karlamakszn yaptnz eyler, ancak yapmay sevdiiniz ve yapmak iin ekili duyduunuz eylerdir. Bu eylerin neler olduklarn, deneme ve yanlma yoluyla, size deneyimleriniz retir. Holanmadnz bir eyi yapmak iin zorlayc iradenizi ne kadar ok kullanrsanz, kendinizi o lde aksi bir tepkiye itebilirsiniz. Haftada gn hafif kou yapan bir adam, bu koular haftada altya karmaya ve bunun yan sra bisiklete binmeye ve yzmeye karar verdi. Daha atletik olmaya akl ile karar vermiti. Bitkin dmesine ramen, bir ay boyunca, bu program srdrmek iin kendisini zorlad. Sonunda yeni egzersiz programn terk etmekle kalmayp, nceki kou programn da brakt. Egzersizlere yeniden balama230 radenin "Doru %ullanm. s aylar ald. Diyebilirsiniz ki, "Kilo kaybetmemin, salm kazanmamn, falan projeyi gerekletirmemin, u kiiyi kendi haline brakmamn gerekten gerekli olduunu biliyorum. radem neden benimle ibirlii yapmyor?" Bilge iradeniz sizin daha yksek yararlarnz (hayrnz) dnr. Sizin bir tarafnz bir eyi yapmann iyi olacan dnse bile, eer bir dier tarafnz direniyorsa, emin olun ki o iten kanmanzn daha stn bir nedeni vardr. Eer aklnzn nnze koymu olduu bir hedefi gerekletiremiyorsanz, onu yapmak iin kendinizi zorlamaktansa, bilge iradenizle konuun. "Yapman sylediim eyi niin yapmak istemiyorsun?" diye sorun. Belki de yapmay plnladnz ey her ne ise, hayatnzn geri kalan blm ile ve yolunuzla badamayacak kadar fazla sert ve hain bir nlemdir. Hedefinizi zihninizde tutarak, baarmanz iin hangi eylem plnnn size uygun olacan bilge iradenize sorun. Bilge iradeniz sizi, yapmay sevdiiniz eylere doru ynlendirecektir. Bir eyi yapmaya karar vermeden nce, sessiz kaln ve onu yapma konusunda ne hissettiinize dikkat edin. Eyleme gemeden nce kendinize sorun, "Bunu yapmay gerekten istiyor muyum? O nee verici grnyor mu? Onun yerine yapmay tercih edeceim bir baka ey var m?" Hislerinizi dinlemek iin zaman ayrn. Bir eyi ancak, uygun olduunu hissettiiniz zaman ve onu yapmaya heves duyduunuzda yapn; o zaman bilge iradeniz ynnde alyorsunuz demektir. Siz ayn zamanda manyetik iradenizi de gelitirebilirsiniz. Manyetizm gl bir enerjidir. stediiniz eyin geliini zor kullanarak salamaktan ok, geliine olanak vermek suretiyle onu kendinize ekebilirsiniz. Bir eyleri elde etmek iin ok fazla zorlarsanz, gerekte o aradklarnz itmi (pskrtm) olursunuz. Bir eyi uzanp almak ile, onun geliine izin vermek arasnda farkl bir duygu vardr. Byk bir stat, baz eyleri Yksek rade ile uyumlan-mak suretiyle yaratr, dolaysyla giriilen her eylem "doru" 231 'Kfsal'Byme eylem olur. O, arzu ettii sonucu hayalinde canlandrr ve o sonu iin bir mknats haline gelir. stat, eyleme gemek iin doru zamann gelmesini sabrla bekler ve ancak eylem iin uygun zaman geldiinde harekete geer. steyegeldiiniz bir eyi dnn. radenizi da yneltip, onun gelmesini zorluyor musunuz? Eer yle ise ok fazla urayorsunuz. Bunun yerine, o eye kar manyetikleti-inizi imgeleyin. Hatta, onu kendinize eken bir mknats olduunuzu varsaymak isteyebilirsiniz. Bu eyin gelip yerlemesi iin, hayatnz ve enerji alannz iinde bir yer yaratn. Gnlnz an ve onu gnlnze aln. Bu yolla, istediiniz eyi g kullanarak almaya almak yerine, manyetik iradenizi kullanarak o eyi kendinize ekmi olursunuz. Baka insanlarn kalplerinden enerji aln, onlarn irade merkezlerinden deil. radenin doru kullanm demek, bakalarnn zorlayc iradelerinin sizi ynetmesine izin vermemeyi renmek demektir. Baka insanlarn sizi ynlendirmek iin iradelerini kullanp kullanmadklarm bilmenin eitli yollar vardr. Bir tanesi, sizin onlara kar zihinsel ya da duygusal direnci-nizdir. Bir dieri, onlar dndnz zaman duyduunuz bedensel bir rahatszlk, rnein midenizde bir eziklik, kaslma gibi bir eydir. Eer biri sizi bir ey yapmaya sptil ya

da ak bir biimde zorluyorsa, aranzdaki durumu deitirmek iin enerji dzeyinde alabilirsiniz. Sessiz kalarak o kii zerinde dnmekle balayn. O kii zerinde dnrken bedeninizin herhangi bir ksmnda bir rahatszlk duyuyor musunuz? Rahatsz blgeler, dier kiiden enerji alm olduunuz ve kendinizinkilerin yerine onun enerji kalplarn "giyinmi" olduunuz yerleri gsterebilir. O alanlara k gnderin ve kendi enerjinizi o alana geri getirdiinizi imgeleyin. Bir bakasnn enerjisini aldnz alanlar kapatn ve sonra oralara kendi nz katn. 232 radenin "Doru Ouftanm Dier kiilerin, enerjilerini nereden gnderdiklerine de ayrca dikkat edin, ve sadece onlarn kalp ya da daha yksek merkezlerinden gelen enerjilere kabul gsterin. nsanlarn size irade merkezlerinden enerji gnderip gndermediklerini sessiz kalarak, onlar dnerek ve eer onlarn irade merkezlerinden size doru gelen bir enerji "kordonu" varsa bunu fark edebileceinizi hayal ederek bilebilirsiniz. Bu enerjiyi reddettiinizi imgeleyin. Kimileri, onlara bir baka kiinin irade merkezinden gelen enerjiyi "kestiklerini" imgeleyerek kordon kesme egzersizleri yaparlar. Sizin bu enerjiyi kabul etmediiniz duygusu, kullandnz grsel canlandrmalardan daha nemlidir. Siz bu enerji kordonunu "kestikten" sonra, gnderenlerin onu istedikleri bir ekilde kullanabilmeleri iin, bu enerjinin onlara geri dndn imgeleyin. Birisiyle birlikteyken, ona kalbinizden enerji gnderme pratii yapm. Tm enerjiyi kalbinize ynelttiiniz zaman, irade merkezinizden hareket etmek yerine, Yksek Benliiniz olarak kalp merkezinizde yaama durumuna ykselmekte olacaksnz. Bakalarna yardmnz, ancak onlar istedikleri zaman sunun. Siz bakalar iin bir k kayna olduunuz zaman, iradeniz onlarn gelimelerine yardmc olabilir, ya da onlar ok fazla zorlayacak olursanz, tekmllerine mdahale etmi olabilir. radenizi doru kullanmak demek, bakalarnn zerinde zorlayc iradenizi kullanmamak demektir. Bu, insanlarla altnz zaman bilge iradenizi kullanmanz ve eer hazr deilseler onlar deitirmeye almamanz demektir. ocuklarnzn, dostlarnzn ve sevdiklerinizin ilerindeki gelime arzusuna katkda bulunabilirsiniz. Bilge iradeniz, yapaca eyleri kolaylkla, nezaketle yapar ve ancak zamanlama doru ise eyleme geer. O, insanlarn sizin syleye233 Ruhsal'Byme eklerinizi iitmeye hazr olduklar vakte kadar bekler. Bir dostunuz size gelip, "Senin renmi olduklarn ben nasl renebilirim?" diye sorduu zaman, ite ona yardmc olmann vakti gelmi demektir. nsanlarn sormadklar ve ilgi duymadklar bir ey hakknda tekrar tekrar konumak, onlar sadece uzaklatrabilir. Eer einizde ya da arkadanzda bulunmasn istediiniz herhangi bir nitelik varsa, o nitelii siz kendiniz sergileyin. Hayatnzn daha iyiye doru gelimesi ile, sizin bulmu olduunuz srlar bakalarnn da kefetmeleri iin onlara ilham vermi olursunuz. Hayatnzda daha ok sevin bulun, daha ok gln ve mutlu olmanza izin verin. Bir kadn, kocasnn daha olumlu olmasn istiyordu. Gemite, onu deitirmek iin hep zorlayc iradesini kulla-nagelni, ne kadar olumsuz olduunu ona sk sk gstererek kocasn deitirmeye almt. Bu onu sanki daha kt yapmt. Kadn, bilge iradesini kullanarak, kendi olumlu tavrn glendirmeye ve kocasnn ne kadar olumsuz olduunu gstermekten vazgemeye karar verdi. Zihninden, kocasna, onu sevdiini ve onu olduu haliyle kabul ettiini syledi. Yava yava adam, kendisi de farknda olmakszn, olumlu ynde deimeye balad. Kadn, iradesini kendi kalbine ynelttii ve daha sevecen olduu zaman, kocas da gelimeye ve deimeye istekli hale gelmiti. Kendi geliimi zerinde odaklanan bir kiinin, birlikte olduu insanlar zerindeki deiim yaratc gc karsnda hayrete deceksiniz. Bir adam, herkesin gerilim ve tela iinde olduu, gn boyunca ekerlemeler ve salksz abur cubur yedii bir iyerinde almaya balad. Balangta onlar

eletirmekte olduunu fark etti, sonra kendisi de ayn tr yiyecekler yemeye balad. Bir gn, gitgide eksilen enerjisi ve hzla artan kilosu yznden zlerek, salkl besinler yemeye karar verdi ve her gn yannda bu tr ilgin, sala yararl yiyecekler getirdi. Az zaman sonra, dierleri ona ne yediini sordular. Birka aylk bir sre iinde ofisteki birok kii daha salkl eyler yemeye balad. Adam asla vaaz ver234 radenin (Doru Ouflanm memi, eletirmemi ya da onlar deitirmeye almamt. O bizzat rnek olarak retmiti. Bymenin "doru" yolu bir tek deildir. Aydnlanmaya ve Tanr'ya gtren birok yol vardr. Her bir kiinin yolundaki, her bir dinin, her bir inan sisteminin iindeki gzel olan grn. Dier insanlarn yollarna, sizinkinden farkl olsalar da sayg gsterin, deer verin. Her eyi kapsayan ve seven olun ve insanlarn inanlarnda form'un tesindeki ze bakn. Doru yol yalnzca bir tane deildir; sadece, size gre doru olan yol vardr. Her kltrde, her inan sisteminde benzersiz, mkemmel ve gzel olan bir ey vardr. Bakalar ile ortak olan eylerinizi arayp bulun ve farkl yollar zerinde yryenleri kabul edin ve sevin. Eer evrenizde, bir alkanlnz deitirmenizi ya da bir eyi farkl yapmanz isteyen kimseler varsa, onlarn sizi deitirme abalarnn bu ii sizin iin daha da gletirdiini bilirsiniz. Baka kimselerin iinde gelime arzusu yaratabilmek iin, kendi hayatnza ilikin heves ve cokularnz paylan. nsanlar dinleyin, onlar kabuklar dna kmaya davet edin, onlarn kendilerini daha ok sevmelerine yardmc olmann yollarn bulun. Kendiniz geliin ve rnek olun. Sizin Buda ve sa gibi byk retmenleriniz, sizin ulaabileceiniz halin -barl, sevecen, efkatli ve bilge varlk halinin- rneklerini oluturmak zere dnyaya geldiler. 235 radenin Doru Kullanm MEDTASYON Bu meditasyonun amac, daha yce amacnza en kolay, en neeli, sevecen, ince ve nazik bir biimde ulamak iin iradenizi nasl kullanacanz renmektir. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Bir kez daha, 67. sayfadaki "Yksek rade le Balant Kurma" meditasyonunda olduu gibi, daha yce yolunuzun nnzde, bir dan tepesine kadar uzandn grebildiinizi imgeleyin. Bu yolda sevinle, kolaylkla ve bilgece ilerleme yeteneinizi artrmak zere iradenizi dzenleyeceksiniz. Yksek Benliiniz olarak siz, iradenizle direkt balant kurabilirsiniz. radenizden, dan tepesine doru srdrdnz bu yolculuunuzda en yksek potansiyelinize ulamanz, dnya hizmeti ve ruhsal byme hedeflerinizi en kolay, en sevinli bir biimde gerekletirmeniz iin size yardm etmesini isteyin. 2. imdi, enerjinizin kalbinizden iradenize aktn imgeleyerek bu yolu trmanmaya balayn. Bu, iradenizi kalbinizle balantya geirir. Siz imdi, kalbinizin yolunu izleyerek, sevdiiniz eye doru kolayca yaklaabilirsiniz. Kalbinizin yolu zerinde olmayan her eyin paralanp dalmakta olduunu hayal edin. nnzde, dan doruuna kadar uzanan yol, imdi sizin iradenizle uyumlanm olan kalp (gnl) yolunuzdur. 3. Bu yola bakarken, normalde iradenizi nasl kullandnz dnn. Normalde, bir eyi yapmak iin ne kadar enerji ya da g kullanrsnz? Bunu yle ayarlayn ki tam 236 radenin (Doru 'Kutfanm gerekli olduu kadar enerji harcayasmz ve kendi iradeniz tarafndan tandnz kadar, yksek akm tarafndan da tanm olasnz. Baka insanlar iradenizi nasl etkilerler? radeniz duygularnz tarafndan nasl etkilenir? Bir eyi yapmaya karar verdiinizde, eyleme gemenizi ve bilge ve sevecen iradenizi kullanmanz kolaylatran eyler nelerdir? radeniz nasl kuvvetlenir? lerin daha kolay ve daha stn yollardan yaplmas iin onunla nasl ibirlii yapabileceinizi iradenize sorun.

4. radenizin sizi bu yoldan bilgece gtrdn tasavvur edin. Zirveye ulamaktan sizi hibir ey alkoyamaz. Daha yksek akm bularak ve onunla birlikte akarak, siz iradenizi en yksek biimde kullanmay reniyorsunuz. 5. Yol boyunca trmanrken, eitli aletlere ihtiyacnz olabilir. radenizin manyetik gc olduunu ve hedefinize ulamak iin her ne zaman bir eye ihtiyacnz olursa, onu bir mknats gibi kendinize ektiinizi hayal edin. Sadece, ihtiyacnz olan ey iin dosdoru arda bulunun ve onu dosdoru kendinize ekin, mkemmel zamanda ve mkemmel ekilde. 6. Hayatnzda, yapmay istediiniz halde, onu yapacak irade gcnden yoksun olduunuzu hissettiiniz bir ey var m? Bir an iin durun ve bilge iradenize, bu ama ynnde neden sizinle birlikte almadn sorun. Bu amac gerekletirmenin daha iyi bir yolu var mdr veya bu ama sizin iin doru olan mdr? 7. Zirveye doru giden yola devam edin. imdi zirvedesiniz. radenizin Yksek rade ile balant kurduunu ve bylece artk yksek akmla birlikte akarak bu hayatnzdaki en yksek tekml dzeyine ulaabileceinizi imgeleyin. 8. Hazr olduunuzda -manyetik ve bilge iradeniz hedeflerinize ulamanz ve ruhsal bymenizi salamak zere artk Yksek rade ile uyum iinde hareket ettiinden- yeni bir rahatlk ve sevin duygusu ile odaya geri dnn. 237 20 Baszlk Gidime brakma yeteneinizi gelitirmek sizin ruhsal bymenizi hzlandracaktr. Hayatnzdaki bir eyin gitmesine izin verdiiniz bir zaman, bir deiim yaptnz ve her eyin eskisinden daha da iyi hale geldii bir zaman anmsayn. Ruhsal bymede karlatnz zorluklardan biri de, artk size hizmet etmeyen eylerin gitmesine izin vermeyi, onlar giderken kutsamay ve gelen yeniyi kucaklamay renmektir. Gitmesine izin vermek, gelimenin nemli bir vehesi-dir. Gelimek iin, rnein fke ya da keder gibi bir tutumu brakmak isteyebilirsiniz. Bazen, bir kurban ya da kurtarc rollerini oynamay brakmaya ihtiya duyabilirsiniz. Bazen de bir ilikinin, bir iin ya da bir yaam biiminin sona ermesine izin verme ihtiyacnda olacaksnz. Kendinizi yeni'ye amay ve size artk hizmet etmeyen eski'yi, gitmesi iin serbest brakmay renin. Hayatnza giren her ey size bir ey retmeye gelir. Bir kii, bir durum ya da bir ey size retebileceinin tmn rettikten sonra, Yksek Benliiniz, bunlar tekml etmeniz iin size yeni frsatlar sunacak ba238 lBaszCl<i kalaryla deitirecektir. Ruhsal bymenin strapl olmas gerektii hakknda bir genel inan vardr. Istrabn en byk nedenlerinden biri bamllktr. Eskiyi brakmaya ve yeniyi kucaklamaya ne kadar kolayca rza gsterirseniz, bymenizde sevincin pay straba oranla o kadar byk olur. Byme deiim yapmay ierir; yeni beceriler renmeyi ve hayatnza yeni formlar, tutumlar, perspektifleri ve yeni insanlar kabul etmeyi ierir. Baz insanlar sahip olduklar eylere aslmak zorunda olduklarn, nk bunlarn belki de sahip olup olabileceklerinin en iyisi olduunu dnrler. Eer bir deiiklik yapmay dnyorsanz, imdi sahip olduklarnzdan daha da iyisine sahip olduunuzu hayal edin. Bu sre iinden kolayca getiinizi ve sonutan mutluluk duyduunuzu imgeleyin. Bunun imdiye kadar banza gelmi en iyi ey olacan hayal edin, nedenini hemen imdi gremeseniz bile. Hayrnz iin olan yaratabilme yeteneinize gveneceiniz hususunda karar verin ve sizin iin hazr duran harikulade srprizleri hevesle bekleyin. Hayatnzda halen mevcut eylere, insanlara ve durumlara bir bakn. Gitmesi iin brakmay istediiniz herhangi bir ey var m? Daha yce hayrnz iin olmayan herhangi bir eyi brakabilmeniz iin Yksek Benliiniz'in yardmn isteyin. Siz isteyip istemediinizden emin olmasanz bile, grne gre hayatnzdan kmakta olan herhangi bir ey var m? Derin bir soluk aln, gzlerinizi kapatn, ve zihninizden, bu eye sizden ayrlmas iin izin verin. Bir eye aslp tutunmak o eyi sizden tam tersine uzaklatrabilir; bir eyi bir kez

serbest brakacak olursanz o ya size geri gelir ya da daha iyi bir ey onun yerini alr. Daha iyisi gelmekte olmadka, hibir ey asla hayatnz terk etmez. Deiime bir byk serven gibi yaklan. nann ki tm deiimler sizin hayrnz iindir, aksi halde onlar olmazd. Deiimlerle neeli, barl yollardan, evrenin sizinle dost olduuna, Yksek Benliiniz'in sizi sevdiine ve gzet239 %aC "Byme mekte olduuna gvenerek, baetmesini renebilirsiniz. Eer gerekli deiikliklerin yaplmasna kiiliiniz istekli deilse, bazen gerekli deiikliin yaplmas yolundaki mizanseni (zemini ve koullar) Yksek Benliiniz sizin iin hazrlayacaktr. Fsltlar dikkate alarak harekete gein, onlar haykr haline gelmeden nce; i benliinizin size telkin ettii deiimleri yapn. Braklmas en zor ballklardan biri sizin gr alarnza, inanlarnza ve yarglarnza olan ballnz olabilir. Siz daima yeni ve geni ekilde dnmeniz iin bir ar, bir meydan okuyula kar karyasmzdr. Tercihleri olmayanlar iin yol kolaydr. Kesin tercih ve grlerinize sk skya sarlmayn, nk onlar enerjinizin byk blmn alabilecek ballklardr. Derin veya yzeysel, nemli ya da nemsiz eylerde tercihleriniz olduunu fark edebilirsiniz. Bazen, yemeinizin hazrlan ekli ya da her gn ie giderken araba ile getiiniz yol gibi, en ufak eylerde bile tercihleriniz olur. Hangi tercihlerinizin gerekten hayrnza hizmet ettiklerini, hangilerinin ise sizi yeni, daha yksek olma yollarndan alkoyan, incelenmemi alkanlklar olduunu kefetmek nemlidir. Bal olduunuz bir kk eyi aln ve bir gn iin, ona bal olmadnz varsayarak, baszlk egzersizleri yapmaya balayn. Bir gzlemci olun ve kendinizi gzlemleyin. Hangi alkanlklara, hangi allm programlara balsnz? Bu tercihlerinizden vazgemek zorunda deilsiniz, yalnzca onlara bal olmaktan kurtulmalsnz. Onlarla ya da onlar-sz mutlu olmay bir kez rendiinizde, siz zgrsnz; onlara -kontrolleri altna girmeden- hayatnzda yer verebilirsiniz. Sizi sakin ve berrak merkezinizden uzaklatrabilecek iddetli duygulardan ve durumlardan kendinizi ayr tutmay da renmeniz gerekir. Yksek Benliiniz'in, bilincinizin y240 neticisi olmasn isteyeceksiniz. Bunu yapmak iin, evrenizde nelerin olup bittiini sakin ve yargsz bir biimde gzlemleyin. Bu sanki, yalnzca Yksek Benliiniz'in rehberliinden etkilenebileceiniz isel bir snak yaratmanz gibidir. Siz farkndalk ve gzlem halinde kalrsanz, sknetle hareket edebileceksiniz. Sezgilerinize gvenmeyi ve aldnz mesaja gre eyleme gemeyi renin. Bazen bir pln yaparsnz ve iinizden gelen bir ses plnlarnz herhangi bir ekilde deitirmenizi telkin eder. Sizin orijinal plnnz izleme bamlln brakp yenilerini ele almanz ne sratte olur? inizden gelen mesaj dinleyip hemen ona gre hareket ettiiniz zaman gitgide artan bir sevin ve rahatlk hissedeceksiniz. Dnyadaki iinizi etkin bir ekilde yerine getirmek iin, bakalarnn hakknzda ne dndkleri endiesinden kendinizi uzak tutmay renmeye ihtiyacnz olacak. Beenilmek, takdir edilmek ya da anlalmak gibi konular kendinize dert etmemeniz nemlidir. Siz yeni bir bilincin n safla-rndasnz ve fikirlerinizin ou yenidir. Yeni fikirleri takdir edebilmek tekml etmi kiilerin harcdr. vg ya da onaylanma ihtiyacndan kendinizi syrn; bakalar sizin yapmakta olduklarnzn deerini takdir edebilecek bir farkndalk iinde olmayabilirler. Baz kimseler yeni fikirler karsnda kendilerini tehdit altnda hissederler ve kukuculuklarn ifade edebilir ya da iinizi eletirebilirler. Kendinizi insanlarn tepkilerinden ayr tutmay ve iinizin deerini kendi i duygularnzla lmeyi renin. Kiisel hrslar brakmak nemlidir. Eer kendinizi daha yksek plna ayarlar ve onu izlerseniz, btn iyi eyler size gelecektir. Kararlarnz verirken, bir

eyi yapmakla neyi elde edeceinizi deil, yaptklarnzn bakalarna ne kadar yarar- olacan dnn. Her ne kadar, hl kiisel gdlerle davranabilseniz de, bakalarnn hayrn da dikkate aldnzdan emin olmalsnz. Sizin iinize ilgi ve ekili duyan insanlarn says hakknda endieye kaplmayn. Sadece i rehberliinizi izleyin 241 "Ruhsal'Byme ve mmkn olan en iyi ii yapn. Sizin almanzdan gerekten yararlanan bir kiiye ulaabilmek, yararlanamayan yz kiiden daha iyidir. Yarar grm olan bir tek kii sizi yarar grmeyen yz kiiden daha ok glendirecektir. lerin belli bir biimde sonulanmasn salama ihtiyacndan kendinizi syrn. Evren mkemmeldir ve baarszlk diye bir ey yoktur. Siz zaman kaybediyormu gibi grnebilirsiniz, fakat ite o zaman daima bir baka ekilde telafi edilir. Kendinize, endielerden uzak durmak ve her eyin mkemmel bir ekilde yrdne gvenmek gibi bir armaan verin. Baszhk, insanlarn kiilik benliklerinden ok, Yksek Benliklerine hizmet eder. Kimileri bal olmay, tutkuyu sevgi ile kartrrlar. Baszhk dncesi onlar endielendirir, nk sanrlar ki eer insanlara ballk duymayacak olurlarsa, bu onlar sevmedikleri anlamn tar. Baszhk ilgisiz olduunuz, nem vermediiniz anlamna gelmez; o daha yksek dzeyde bir ilgi ve nemseyitir. Bu onlara, kiilik benlikleri yerine Yksek Benlikleri olmalarnda yardm etmek demektir. Kimileriniz gelitike kendinizi daha az efkatli bulduunuz iin tasalanyorsunuz. Bakalarna bakyorsunuz ve brakmaya raz olsalar ya da farkl kararlar verseler, straplarnn sratle son bulacan gryorsunuz. nceleri belki onlar iin zlrdnz ve bunun efkat olduunu dnrdnz. efkat, sizin merkezinizde kalmanz, gzlem yapmanz ve kendinizi bakalarnn sorunlarndan duygusal bakmdan uzak tutmanzdr. Bu, onlarn kiiliklerinin ihtiyacyla ilgili isteklerine deil, onlar iin yapabileceiniz en yksek hizmetin ne olduuna bakmaktr. Bazen insanlara daha yce tarzlarda yardm etmek iin, size doru grnen, fakat onlarn kiiliklerini pek rahatlatmayan eyler yapmanz gerekebilir. rnein, ocuunuza, is242 tedii bir eye sahip olamayacan, nk ona sahip olmann kendisi iin zararl olabileceini bildiinizi sylemeniz gerekebilir. Onun kiiliinin tepkilerinden etkilenmezsiniz, nk onun Yksek Benlii'ne hizmet etmektesinizdir. Baszhk, deerlerinizin neler olduunu bilmenizi, dorularnza saygl olmanz ve drstlk ve btnlkle hareket etmenizi gerektirir ki insanlara en stn biimde hizmet edebilesi-niz. ,- Ballk insanlara bakm gstermeyi ve onlarn sorunlarn onlar adna zmeyi istemek demektir. Baszhk ise size, ne lde yardm edeceiniz, insanlarn sizin yardmnz ne lde kullanabilecekleri ve vermeyi ne zaman kesmeniz gerektii hakknda daha berrak bir perspektif kazandracaktr. Bazen insanlar iin yapabileceiniz tek ey sadece onlar sevmek ve onlar kendi sorunlaryla babaa brakmaktr. nsanlarn kiiliklerinden, kklklerinden ya da ufak kusurlarndan kendinizi ayrmay renmelisiniz. Bunun yerine onlarn ycelikleri zerinde odaklann, bylece bu ynde daha fazlasn deneyimleyeceksiniz. Baszhk, insanlar olduklar gibi sevmek ve daha yksek bir bilin dzeyine geebilmeleri iin onlar glendirmek amacyla bir dnce, bir temas ya da sevgi iletmek iin uygun zaman kollamak demektir. rnein, bir kadn birdenbire ok megul bir hale gelmi ve yakn bir arkadayla birlikte geirme alkanlnda olduklar kadar zaman ona ayramaz olmutu. Balangta sululuk hissetti, nk arkadann incindiini biliyordu. Hem kendini hem arkadan birlikte nasl sevebileceini dnrken, kendisini arkadann kiilik ihtiyalarndan syrd ve direkt olarak onun Yksek Benlii'yle konutuunu imgeledi. Arkadann Yksek Benlii'ne, ona saygsn gstermek iin ne yapabileceini sordu.

Arkada ile ancak en nemli zamanlarda birlikte olmas ve dier zamanlar iin zlmemesi yolunda bir i rehberlik ald. yle hissetti ki, bu nemli zamanlar, arkadann gelimeye ve bilincini yeni bir dzeye ykseltmeye hazr ol243 !%uAsaC'Byme duu zamanlar olacakt. Kadn bunlarn hangi zamanlar olacan nceden bilmiyordu, fakat yalnzca arkadayla olmak iin bir ekili duyduu zamanlarda vaktini onunla geirdi. yle oldu ki, birlikte geirilen vakitler her ikisi iin de anlaml dnm noktalarna varmakla sonuland. Birlikte olduklar her sefer, her ikisi de yeni anlaylara ulatlar. Arkadann kiiliine deil, Yksek Benlii'ne hizmet etmesiyle, aralarndaki dostluk daha da glendi. Kimileriniz baka insanlarn gr ve kanlarna bal olur, baz eylemlerinizi ve kararlarnz onlarn sevgisine, beenisine ya da onaylamasna dayandrrsnz. Eer siz daima sevilmeniz gerektiini hissediyor ve bir kimsenin sizi sevmekten vazgeecei korkusuyla, istediiniz bir eyi yapmaktan ekmiyorsanz, sizin ura vereceiniz ey, duyduunuz o sevgi ihtiyac eklindeki bamllnz sona erdirmek olacaktr. "Eer kendim gibi hareket edersem, istediim eyi talep edecek olursam, sevilmem," eklinde bir inancnz olabilir. Kendinize syleyin ki her istediinizi yapabilirsiniz ve insanlar sizi kim iseniz o olarak severler. Bakalarnn sizin hakknzdaki dncelerine baml olmadnz zaman daha yaratc olmak, gelimek ve potansiyelinizi meydana koymak iin daha zgr olursunuz. Sizin en ok takdir ettiiniz kimseler bir ey yapmadan nce herkesin tasvibini bekleyenler midir, yoksa kendi ilerinden gelen mesaja gvenerek o ynde harekete geenler mi? Bakalarnn hayatlarn yoluna koymaktan sorumlu deilsiniz; sorumlu olan onlardr. nsanlar hatalarndan kurtarma ihtiyac, sizin gelimenizi yavalatacak bir ballktr. Hayatnzda kendilerine acdnz, ya da onlar kendi yaratm olduklar sorunlarndan ekip kurtarmaya altnz insanlar var m? Siz insanlar kurtarmaya kalktnzda, ou zaman "kurban" haline dnrsnz, nk onlar kendi sorunlarndan dolay sonun244 da sizi sularlar. Onlar, desteinizi ekmeniz ya da sorunlarn zmemeniz halinde, size kendinizi sulu hissettirmeye dahi alabilirler. Onlar size baml hale gelebilir ve bu bamllklarndan ve sizin yardmnzdan tr ierleyebilirler. Sizin "yardmnz" dostluunuza bile mal olabilir. Bakalarnn sorunlarn zme tutkusundan uzak durmann nemli olduu zamanlar vardr. Sizin, bakalarnn sorunlarn iitmeme ya da o sorunlara bulamama hakknz vardr. Tarafsz bir gzlem dzeyini srdrn; onlara gerekten yardm edip edemeyeceinize, onlarn bunu isteyip istemediklerine, hatta yardmnz kullanp kullanamayacaklarna karar verin. Bir kimseye bir sorununda yardm salamaya karar verirseniz, bu kararnz bilinle vermi olun. nsanlar size sorunlarndan sz ettikleri zaman, durun ve bu sorunlaryla uramak isteyip istemediinize karar verin. Onlar yakndan dinleyin ve sorunlarna zm bulmak m, yoksa sadece sorunun ne kadar kt olduundan yaknmak m istediklerine karar verin. nsanlara yardm iin ne kadar vakit ayrmak istediinize karar verin ve onlarn sorunlarna yardm etmek zere ne kadar zaman, enerji ve kaynak ayracanz aka belirtin. nsanlara yardm etmek ya da onlar deitirmek iin enerji aktmaya balamadan nce, dier kiinin gelimesini salama, onun takdirini kazanma ya da onun belli bir ekilde hareket etmesi iin urama yolundaki ihtiyacnzdan kurtulun. Bazen onlar deitirme yolundaki iddetli arzunuz, belki de onlar gelimekten alkoyan nedenin ta kendisi olabilir. Siz kendi tutkunuzu giderip onlar hakknda zlmeyi braktnzda, onlar gelimek iin daha zgr olacaklar. Biz rehberler, hayatlarnz hakknda size bir hayli ig-r verebiliriz, fakat tleri kullanarak hayatlarnz deitirme yeteneine sahip olan sadece kendinizsiniz. Bazen sorunlarnz brakmaya hazr deilsinizdir, nk onlar size hl birok ey retmektedir. Bizim yapabileceimiz, sizin yeni bir perspektif kazanmanz, kk bir adm atmanz ya 245

'RjihsaC 'Byme da kendinizi daha ok sevmeniz iin size yardmc olmaktr. Siz de aynn yapn; ulaabildiiniz en yksek dzeyden duruma baktnzda, nasl bir yardmda bulunmanzn en iyisi olacan hissediyorsanz, yle yapn ve sonuca baml olmayn. Bakalarna zgrlk verdike kendiniz daha zgr hale gelirsiniz. Zaman iinde hayatnza insanlar girecek ve kacaktr ve sizin bakalarna verebileceiniz en byk armaan, onlara kendi yollarna gitmeleri iin vereceiniz zgrlktr. Bakalarna gerekten hizmet etmek iin, onlara tam zgrlk vermeniz gerekir, nk byle yapmakla kendinize de olabileceiniz her eyi olma zgrl verirsiniz. Eer dostlarnzdan bazlar hayatnzdan karlarsa zlmeyin, nk siz titreiminizi ykseltmeye devam ettike, ya gelierek sizinle kalacaklar ya da ayrlacaklardr. Gelimeyi reddeden dostlarnzla birlikte eskiden olduu kadar ok zaman geirmek iinizden gelmiyorsa, kendinizi zorlamayn. Onlarn iindeki deiimlere ak olun ve artlar uygun ise onlar cesaretlendirin, fakat kendinize vaktinizi size en ok sevin getirecek yerde geirme iznini verin. Siz gelimeyen dostlarnza elik etmek iin onlarla ayn dzeyde kalarak, kendilerini iyi hissetmelerini salamaya alarak onlara hizmet etmi olmazsnz. Ancak kendinizi gelitirmek suretiyle bakalarna hizmet edersiniz. Siz bu dostlarnz kendi yeni ve daha yksek dzeyinizde sizinle birlikte "oynamaya" davet edebilirsiniz. Siz onlar uzaklatrmyorsunuz. Onlara yeni ve daha yksek bir oyun oynadnz sylyor ve sizinle birlikte oynamalar iin onlar davet ediyorsunuz. Eer sizinle daha genilemi dzeyinizde oynamay istemezlerse, onlar sevgiyle ve efkatle serbest brakn. Dostlarnz kendi hallerine brakmak, evrelerinde kalarak, onlarn davranlarn iin iin eletirmekten daha 246 sevecen bir tavrdr. rnein, genelde kurban rol oynayan ve kendi sorunlar nedeniyle hayatndaki herkesi sulayan bir arkadanz olabilir. Siz kendi hayatnzn sorumluluunu stlenmeye ve onu yoluna koymaya karar vermisinizdir. Arkadanzn deimesini istiyor ve onun davranlar karsnda kendinizi gitgide daha tedirgin hissediyor olabilirsiniz. Onu kendi hayatnn sorumluluunu stlenmeye ve sizin yeni dzeyinizde oynamaya davet edin. O eer deimek istemezse, kendisini nezaketle brakmaya istekli olun, aksi halde, onunla olduunuz srece enerjinizin tkenmekte olduunu hissedebilirsiniz. Eer dostlarnz sizden ayrhrlarsa, belki bir gn, sizinle birlikte daha yksek bir dzeyde oynamaya istekli olarak geri dnp sizi artabilirler. Sizin daha yksek titreiminizle ve yeni ilgi alanlarnzla uyumlu yeni dostlar da size gelecekler. Ballklarnz braktnz zaman, ok daha fazla nee ve i huzuru bulacaksnz. Dnyanz genileyecek ve yeni frsatlar kendini gsterecek. Baszlk niteliini gelitirmeniz sizi zgrletirecek. Baka insanlarn sizin hakknzda ne dndkleri ya da ilerin belli bir biimde gelimesi gerektii trnden ballklarnz olmadnda siz, zgrsnz. evrenizdeki insanlar ne yaparlarsa yapsnlar, bir esneklik duygusu iinde olacaksnz. Baszlk, ruhsal statlk yolunda nemli bir tutumdur. 247 Baszlk MEDTASYON Bu meditasyonun amac, daha yksek yolunuza artk bir hizmeti olmayan durumlara, koullara, insanlara ve eyaya olan tutkularnz brakmak ve hizmet edenleri kendinize ekmektir. * Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Sessizce oturun ve bir enerji dzeyinde bir topa ya da bir yldz gibi dndnz hayal edin. Her ey sizin dnnzn doas ve niteliklerinin ekim etkisiyle evrenizde yrngeler izerek dneniyor. Bunlar hemen u anda sizin hayatnzda bulunan insanlar, nesneler ve durumlardr. Ne hzda dnmekte olduunuzu hissedin. 2. imdi kendi evrenizdeki dnnz bir sonraki geliim aamanz temsil eden bir hza ykseltin. Dnnzn daha yksek, daha sptil bir dzeye ulamakta

olduunu tasavvur edin. Inz, parlaklnz byyor. Siz gelimeye ve dn hznz artrmaya devam ettike, eninde sonunda saf, parlak k haline geleceksiniz. Bir st dzeye doru dn hznz artrdka, evrenizde dnmekte olan baz eylerin yrngelerinden dp ayrldklarn ve yeni eylerin size doru ekilmekte olduklarn fark edeceksiniz. 3. Bir topa ya da bir yldz gibi dnerken, sizden karak hayatnzdaki herkese ve her eye doru uzanan enerji hatlarnn farkna varn. Btn bunlar sizin balantlarnz ve bahlklannzdr. Yldzn merkezini ve enerji hatlarn kalbinize doru ekin ve onlar daha da parlak ve gzel hale getirin. Siz onlar gzelletirirken, o eylerle aranzda daha 248 yksek bir iliki yaratyorsunuz. Balantda olduklarnzla kalp merkeziniz araclyla enerji alverii yaparken, dn hznz artrmakta olduunuzu fark edin. 4. Balantlarnz nasl istiyorsanz yle kurmakta serbestsiniz, yleyse yeni balantlarnzla ve dnnzle ilgili keifler yapn. Hazr olduunuzda, odaya geri dnn ve tm yeni seimlerinizin keyfini srn. 249 21 Geirgen Olmak inizde dnyaya alarak hizmet yoluyla gelitiiniz zaman, ok eitli enerjilerle ve insanlarla karlaacaksnz. evrenizdeki sptil enerjilerin ve insanlarn duygu ve dncelerinin daha ok farknda olacaksnz. Bu enerjileri, sizin bir k kayna olmanza olanak verecek ekilde nasl kullanacanz renmek isteyeceksiniz, ne tr enerjilerle kar karya bulunursanz bulunun. Bir yandan, evrenizdeki insanlarn enerjilerini, dncelerini ve duygularn deneyimlerken, bir yandan da kendi enerjiniz iinde sakin ve merkezlenmi kalabilmeyi renme durumuna "geirgen olmak" denilebilir. Siz geirgen olduunuz zaman, pek ok farkl trde insanla rahata birlikte bulunabilirsiniz. Onlardaki olumlu taraflardan holanmay renebilir ve hatta, sizinkiler kadar uyumlu olmayan baka enerjilerin yaknnda bulunduunuz zaman daha da ykseklere ulaabilirsiniz. Ruhsal ynden bymek iin, mkemmel bir evre ya250 eirgcn Ohnai^ ratmanz, evrenizde hibir olumsuzluun olmamas ya da dnyadan el etek ekmeniz gerekmez. Siz, yeryznde mevcut enerji eitleri ortasnda kendi Yksek Benliiniz olmay renmek iin buradasnz. Sizinle benzer titreimde olmayan insanlar arasnda bile geliebilir ve kalbinizde sevgiyi bulabilirsiniz. Kimileriniz, eer gerekten tekml etmi bir varlk olsaydnz, sizi tam bir sevgi ve destek ortamnda yetitiren bir ana-babadan domu olmanz gerekirdi gibi bir dnce tarsnz. Sanrsnz ki, eer byle olsayd imdiye dek oktan btnyle tekml etmi olurdunuz ve asla herhangi bir strap ya da olumsuzluk yaamazdnz. Halbuki ounuz, dnyadaki enerjileri size retecek ve erken bir yata onlara almanza yardm edecek olan evrelerde domay istediniz. Siz, sizi koruyacak, size smak verecek durumlar arayarak glenemezsiniz; siz her trl hava koulunda, ihtiyacnz olan kuvvet ve ynlenii kendi iinizde bularak glenebilirsiniz. Eer zor bir ocukluk geirmi olduunuzdan dolay bir kzgnlk ve krgnlk iindeyseniz, bu duygulardan kurtulun ve iinde bydnz tm koullarn size kazandrm olduu salamln kadrini bilin. Hayatnzn eitli blmlerinde, sevmekte zorluk ektiiniz insanlarla bir arada bulunmu olabilirsiniz. imdi, u anda hayatnzda mevcut durumlara bakn. Eer kendileri ile pek rahat olamadnz insanlar ya da enerjiler arasmdaysanz, onlar, geirgenlemeniz konusunda size daha ok ey reten ve bylece ruhsal bymenizde size yeni frsatlar sunan yardmlar olarak grn. Kendileriyle uyum salamakta en ok sknt ektiiniz kimselerin duygu ve dnceleri, ' onlara kar geirgen olmay rendiiniz zaman, sizin gelimenize en ok katklar olanlardr aslnda. Bu insanlar bu nedenle hayatnza ekmisinizdir.

Ne tr bir duygusal enerji karsmdayken sknetinizi korumakta en ok zorlanyorsunuz -fke, d krkl, endie, sabrszlk, gceniklik, yaknma, hakl olma iddias, inatlk, ilgisizlik, beceriksizlik, tembellik, kendine yn vereme251 'Ruhsal'Byme mek, olumsuzluk, acizlik, muhtalk, kurnazca ynlendirme ya da ynetme? Ruhsal ynden bymeniz ve daha glenmeniz iin, bu enerjiler karsnda gitgide artan bir geirgenlik kazanmanz gerekmektedir. deitirmek ya da sizi rahatsz eden komulardan uzaa tanmak suretiyle bu enerjilerden kurtulmay deneyebilirsiniz. Bununla birlikte, siz onlarla beraberken kendi merkezinizde dengede kalmay reninceye dek, benzeri enerjilere sahip insanlar srekli olarak kendinize ekeceksiniz. Geirgenlemek iin, bakalarnn davranlar hakknda yargya varmayn. Geirgen olmak iin, insanlarn yaptklarna tepki gstermemeye balayn. Onlarn davranlar karsnda duygu-sallatmzda, duygularnza kapldnzda, onlarn enerjilerine kar geirgen olamazsnz. Bir kez duygusallktan kurtulduunuzda ve kendi sakin, berrak merkezinizde kalarak hareket ettiinizde giritiiniz eylemler en byk sonular yaratacaklardr. Geirgen olmann en iyi yollarndan biri de, dier kiinin davranlarnda sizin uyum salayabileceiniz bir taraf bulmaktr. Bu size, nasl hareket edeceinizi berrak ve dengeli bir zihinle bilmeniz iin yeterince sakin kalma olana verecektir. rnein, eer komu evde bir grup insan grltl bir parti veriyorsa ve siz fkelenmeye baladnz hissediyorsanz, onlarn enerjisinin iinde holandnz bir ey bulun. Siz bu durum iinde mevcut kutlama, nee, dearj olu ynne uyumlanabilirsiniz, bu sizin ifade tarznzdan farkl bir biimde ifade edilse bile. Eer birisi bir bakasna haykryorsa ve siz bundan dolay huzursuz oluyorsanz, ikisinin birbirlerine rettii dersler zerinde, birbirlerini dndkleri, sonutan endie duyduklar gibi olaslklar zerinde odaklann. Her durumun iinde sizin uyumlanabileceiniz daha yksek ve daha dk 252 eirjen Ofmal^ frekanslar vardr. Siz bir durum iindeki daha dk frekanslara odaklanmamak suretiyle onlara geirgen hale gelebilir, onun yerine, durumun daha yksek ynlerini bularak onlara uyumlanabilirsiniz. Eer insanlar size kar rktc, tehdit ediciyseler ya da size hkmetmeye alyorlarsa, onlar iki santim boyunda imiler gibi hayal edin. Onlar yine ayn ekilde mi yantlardnz? Eer insanlar fkeli ya da saldrgan iseler, onlar yaygara koparan ocuklar gibi grn, nk onlar kendi kk benliklerini ifade etmektedirler, Yksek Benlikleri'ni de-il. Eer birisi, onun davranmasn istediiniz gibi davran-myorsa, ona kzmaktansa sevgi ve kabul gnderin. Siz bunu, gemite sizi zm olan bir duruma sevgiyle karlk verdiinizi imgelemek suretiyle de uygulayabilirsiniz. rnein, kendisini size kar kapatm olan ya da sizi bir g atmas iine ekmek isteyen bir kimseyle konutuunuzu hayal edin. Onunla kavga etmek sizi onun dzeyine indirir. Bunun yerine, kendi enerjinizi daha gzelletirmek iin evrenizi kla sarn, kalbinizi an, ve onun altst olmu enerjisinin sizin hayatnza girmesine izin vermeyin. Onun duygularnn, farkl bir frekanstan olumuasna, sizi etkilemeden iinizden akp gemesine izin vermeyi seebilirsiniz. Sevgi gndermek, evrenizdeki enerjiyi dnme uratr. Sizin olumlu, sevecen dncelerinizin titreimi dier kiinin sizin iinizde tek bir teli titretirmeden geip giden olumsuzluuna oranla daha ince (yksek) olacaktr. Geirgenliiniz arttka, sknetinizi ve i huzurunuzu yanstan koullar hayatnza ekeceksiniz ve saldrgan ya da olumsuz insanlarla nadiren bir arada bulunacaksnz. Siz insanlara ne kadar ok efkat duyar ve sevgi yollarsanz, onlarn duygusal hallerine o kadar geirgen olacaksnz. 253 ^uhsaC'Byme

Baka insanlarn enerjilerinin farkna varmak byk bir yetenektir. Artan farkmdalnz, ne zaman geirgen olmanz gerektiini size haber verir. Bir yere girmeden nce, bir an durun ve kendi enerjinizi hissedin, sonra o yerin enerjisine uyumlanm. Orada sizin uyum salayabileceiniz enerjiye odaklann. Ayrlrken, enerjinizin ncekinden farkl bir duygu verip vermediini kontrol edin. Eer bir fark varsa, yalnzca kendi setiiniz deiiklikleri kabul edin. Kendi enerjinizi bilmeniz, size bir nirengi noktas verecektir ve evrenizdeki enerjilerden etkilenmenize izin verip vermediinizi bir ekilde bilmenizi salayacaktr. ounuz, baka kimselerle birlikteyken, onlarn enerjilerine bilinsiz olarak "ayak uydurursunuz." Siz belki de bakalarnn duygularna kar ok hassassnz ve ok geni bir duygular spektrumunu deneyimleme yeteneindesiniz. Bir baka sefer insanlarla beraberken, onlarn enerjilerine bilinsizce ayak uydurup uydurmadnza dikkat edin. Eer onlar sratle konuuyorlarsa, sizin de solunumunuz sklayor mu? Kendiniz de daha hzl konumaya balyor musunuz? Eer insanlar knt iindeyseler, siz de neeli duygularnz bastrp onlara katlyor musunuz? Eer insanlar f-keliyseler, siz de fkelenmeye baladnz fark ediyor musunuz? Solunumunuza dikkat etmekle balayn, nk onlarn solunumlarna ayak uyduruyor olabilirsiniz. Sizi istemediiniz dncelere ve enerjilere aan, ksmen, solunumunuzu bilind uyumlamanzdr. Yava ve sakin bir biimde soluk alp verin. Byle yaptnzda, sakin ve merkezlenmi olarak kalabilme yeteneiniz artacaktr. Siz de -ne kadar kk de olsa- benzer duygulara, tutumlara ya da davranlara sahip olmadka, insanlarn duygular sizi rahatsz etmeyecektir. Hayatnzdaki dier insanlarn, belli baz taraflarnz size ayna gibi geri yanstan roller oynadklarn hayal edin. Onlar sizin holanmadnz tarzlarda hareket ettikleri zaman, sevmeyi henz reneme-diiniz bir tarafnza ayna tutmu oluyorlar. Siz bakalarn sevmeyi ve onlarda gzellik bulmay rendike, onlarn 254 1 geirgen enerjileri karsnda geirgen bir hal alacaksnz. Siz ayn zamanda benzer duygular olan tarafnza da sevgi gnderiyor olacaksnz. Siz kendinizi her tarafnzla sevmeyi rendiiniz zaman, titreiminizi ykselteceksiniz ve hayatnza artk o tr insanlar ekmeyeceksiniz. Duygularnzdan birinin titreimini ykselttiiniz her sefer, o duygunun bir baka kiiden gelen daha dk titreimini, artk bilind olarak asla almayacaksnz. inizde, bir baka kiiden gelen o duyguyu kendine ekecek bir yer bulunmayacak. rnein, siz korkunuza hkim olduka, ba-kalarndaki korkuyu fark edebilirsiniz, fakat onlarn korkularn kendi korkunuzmu gibi hissetmezsiniz. Bakalarnn enerjilerini stnze aldnz zaman bunun farkna varmay renin. Kimileriniz ylesine doal ifaclarsmz ki, bakalarnn enerjilerini bilmeden stnze alrsnz ve byle yaptnz zaman bunun farkna varmanz gerekir. Bakalarnn sorunlarn ve aclarn kendinizinmi gibi dnerek, onlarn hayatlarn yoluna koymak iin pek ok zaman harcayabilirsiniz. Kendi enerjinizi drmeden bunu yapmak yksek derecede bir statlk gerektirir. Bazlarnz, byk efkatiniz ve onlara yardm arzunuz nedeniyle bakalarnn dk enerjilerini kendi iinize alrsnz. Altst olmu insanlarla birlikteyken siz de kendinizi altst olmu hissedebilirsiniz. Onlar rahatlam olarak gidebilirler, fakat sizin iinize aldnz karmaay bnyenizden karmaya (salvermeye) ihtiyacnz vardr. Bakalarnn enerjilerini bnyenize aldnz zaman bunu fark etmeyi ve o enerjileri bnyenizden karmann yollarn renin. Bakalarnn enerjileri kendinizinkinden farkl hissedilmeyecektir -onlar kendi duygularnz abartacak ve glendirecektir, ^er birisiyle birlikte olduktan sonra kendinizi zgn, fkeL "a da sizin iin olaand veya normal255 Ruhsal'Byme

den daha kuvvetli baz duygular iinde buluyorsanz, dier insann duygu ve heyecanlarn kendi iinize almsnz demektir. Kendinize ait olmayan bir enerji almsamz, onu boaltmann yollar vardr. Kendinizi, o kiiyi grmeden nce hissettiiniz gibi hissetmediinizi fark etmek bile o kiinin enerjisinden arnmanza yardm edebilir. Fiziksel dzeyde, bakalarnn enerjilerini derin solunum, yoga, egzersiz ya da bedensel alma yoluyla bedeninizden kartabilirsiniz. Gn boyunca zaman zaman durup birka derin soluk almanz enerjinizi artmanza yardmc olacaktr. Kimileriniz enerjiyi, fkelenmek suretiyle ya da bir alama veya kahkaha kriziyle boaltrsnz. Siz titreiminizi ykselttike, artk bakalarnn duygularn bnyenize almaktan kaynaklanan hap-solmu duygularnz olmayacak; aura'nzdaki size ait olmayan enerji kalplarn grebilecek ve vereceiniz zihinsel emirle onlardan kurtulacaksnz. Siz ykseldike, enerjiye kar geirgen olmak yerine, o enerjiyi artp ycelterek deitirmeyi seebilirsiniz. statln daha yksek bir dzeyinde siz, baka insanlarn, nispeten kaba ve daha uyumsuz enerjilerinden onlar artp dntrerek kurtulmalarna yardmc olmak amacyla, o enerjileri bilerek kendi iinize alabilirsiniz. Byk statlarnz bakalarnn olumsuzluunu isteyerek kendi ilerine alr, bunlar artp ycelterek daha yksek olumlu enerji frekanslarna ve sevgiye dntrdkten sonra geri gnderirler. Siz bunu yapmada byk bir ustalk kazanncaya kadar, sizin iin daha iyisi, bakalarnn enerjilerini kendi iinize alarak deitirmeye almaktansa, onlara kar sadece geirgen olmaktr. ounuz kentlerde ve pek ok insann oluturduu enerji alanlar evresinde yayorsunuz ki bu sizi etkileyebilecek muazzam bir duygusal-enerjiler ye)pazesi yaratmaktadr. Bu duygusal enerjiler girdaplar halinde hareket ederler ve benzer enerjiler birbirlerini ekerel, bir enerji ktlesi halinde geni alanlar iinden geerler. Byle bir ktle, sizin fi256 eirgen Ohnak^ ziksel boyutunuz iinde hareket eden bir hava cephesiyle kyaslanabilir. Siz daha sakin ve daha geirgen hale geldiinizde, bu enerji ortamlarmdayken daha az etki altnda kalrsnz. Dnce ve duygularnz daha dikkatle gzlemlerseniz, bu enerjilerin sizi etkileyip etkilemediklerini bilebilirsiniz. Siz, deimek iin herhangi bir grnr neden olmadan, kendinizi bir an iyi ve neeli, bir an sonra ise km, kederli ya da endieli hissediyor musunuz? Kendinizi gn boyunca tembel, uyuuk hissediyor ve arkadalarnzn da hibir neden olmad halde kendilerini ayn ekilde hissettiklerini reniyor musunuz? Bu blmn sonundaki enerji altrmas sizin bu enerjilere ya da deneyimlemek istemediiniz olumsuz enerjilere kar geirgenlemenize yardmc olabilir. Geni insan gruplarnn duygusal enerjileri, sizin kendi realite katnzda olduu kadar, baka realite katlarnda da "hava artlar" gibi grlen durumlar yaratabilir. Bazen meditasyon, medyumluk yapmakta ya da yaratc olmakta zorluk ektiiniz zamanlar, aslnda yukarlara doru knz daha zorlatrabilecek "astral frtnalar" deneyimliyor olabilirsiniz. Astral boyut sizin evreninizden biraz farkl bir frekansta titremektedir ve ounlukla duygusal enerjilerden olumutur. Onun birok dzeyi yardr. En dk dzeylerinde youn, kaba, olumsuz duygular vardr, en yksek dzeylerinde ise huzur, mutluluk ve vecit duygular vardr. Siz neeli, mutlu duygular yaarken, astral katn daha yksek dzeyleri ile birlikte titreirsiniz ve gerekten, birok uyumsuz ve olumsuz duygunuzu eritip datrsnz. Olumsuz duygularnz eritip datmak iin onlarn zerinde durmanza ihtiya yoktur, nk huzur ve sknet hissederek geirdiiniz her dakika sizin titreiminizi ykseltir ve daha az uyumlu duygularnz, uzaklap gitmeleri iin salverir. 257 H(usal"Byme stediiniz gibi hissetme yeteneiniz her zaman vardr. evrenizde her kim bulunursa bulunsun ya da her ne cereyan ederse etsin, kendinizi sakin, huzurlu, merkezlenmi ve dengeli hissedebilirsiniz. Geirgen olmay rendike, duyarllnzn arttn fark edeceksiniz, nk enerjiyi

gitgide sptleen dzeyde alglayabilmek byk bir avantajdr. Sizin duyarllnz bir nimettir -o, evrenizde cereyan edenleri daha byk bir dorulukla ayrt edebilmenize, hareket hattmz saptamanza ve koullar ve olanaklar konusunda daha byk bir farkmdalkla ilerlemenize olanak verir. Sizin sknetiniz ve huzurunuz bakalar iin bir nimet olacak ve onlarn farkndalklarn daha yksek bir bilin dzeyine ykseltmelerine katkda bulunacaktr. 258 Geirgen Olmak MEDTASYON Bu meditasyonun amac, geirgen hale gelmek ve insanlarn enerjilerinin sizi etkilemeden, iinizden geip gitmelerine izin vermektir. Holanmadnz herhangi bir enerjinin yaknnda bulunduunuz zaman bu teknii kullanabilirsiniz. Bu meditas-yonu yalnzken ya da dier insanlarla birlikteyken yapabilirsiniz. Eer bir arkadanzla birlikteyseniz, bu kimseyle oturmak isteyebilir, geirgenleme uygulamas yaparken, onun da sizin enerjinizi duyumsamaya almasna olanak verebilirsiniz. Siz geirgen hale gelirken insanlar genellikle bir fark hissederler ve onlarn gzlem ve yorumlar deerlidir. Geirgen olmann etkisini glendirmek iin ne yapabileceiniz hakknda elinizden geldiince ok gzlem yapn. Admlar: Bu meditasyon iin Yksek Benlik halinize gein. 1. Derin soluk aln ve bedeninizi gevetin. I arn ve evrenizde bir k kozas rn. Bu bedeninize iyice yaklatrn. Onun gcn ve iddetini (younluunu) hissedeceksiniz; bu bedeninizden iki santimetre uzakla kadar olan bir alan iine sktrp sdryorsunuz. O, bedeninizin evresinde onun d hatlarn belli eden parlak bir k izgisi gibi grnecek. 2. Enerjinizi bu k tabakasnn iinden geri ekmeye balayn, onu bir baka boyut ya da frekansa geirmekte olduunuzu imgeleyerek, k tamamen bir boluu evreler hale gelinceye kadar buna devam edin. Siz enerjinizi geri ekerken, dier insanlarn enerjilerinin doruca bu boluktan 259 !Ruhsai"Byme getiklerini hayal edin. Siz imdi geirgensiniz. Bununla bir sre oyalanarak, enerjinizi bir baka frekansta ne kadar zaman tutabileceinizi ve bunu yaparken onun nasl bir duygu verdiini deneyin. 3. Enerjinizi tekrar k kozasnn iine aktarrken, o enerjinin ne kadar daha hafiflemi ve daha uyumlu hale gelmi olduuna dikkat edin. 4. Karlarnda geirgen hale gelmek istediiniz enerjiler (kimseler) evrenizde bulunuyorlarsa, o kimselere sevgi gnderdiinizi imgelemek de isteyebilirsiniz, nk siz sevgi gnderirken, bakalarnn olumsuz enerjilerini almazsnz. 5. Hazr olduunuzda, odaya dnn, kendinizi btnyle hissedin. 260 Sonsz: Vizyon Ruhsal byme srecinizin her blmn sevin. Kimi gnler yeni hayatnz nasl yaayacanz hakkndaki tm yeni fikirlerinizi barnza basacak, baka gnlerde belki de onlar dnmek bile istemeyeceksiniz. Bazen isel dnyanzda oka alacak, baka zamanlarda ise dsal hayatnzda birok deiiklik yapacaksnz. Her ey, sizin ruhsal bymeniz de dahil olmak zere, devreler halinde ilerler. Baz devreler yllk, bazlar ise haftalktr. Daha uzun gelime devreleri de vardr, rnein belli bir faaliyet ya da belli bir hz ve ritmin belirgin olarak ne kt y'edi-yllk devreler gibi. Devrelerden biri dnyadan uzaklap yalnzla ekilmek olabilecei gibi, bir baka devre da doru atlm halinde geebilir. Aylk ya da yllk youn ruhsal bilinlenme dnemlerinizi sessiz faaliyet, btnletirme ve duygusal gelime devreleri izler. Yeni idraklere kendinizi atka ve sonra onlar tm hayatnzla btnle-tirdike, sizin gelime zerindeki odaklannzm iddeti de gelgit olaylar gibi alalp ykselir. 261 HtyAsa['Byme

Kendinizi deitirmeye ihtiyacnz yok; sadece kendinizi sevmeye ihtiyacnz var. Yksek Benliiniz, ruhsal ynden bymek iin her neye ihtiyacnz varsa sizi ona doru ynlendirir. O her zaman oradadr, size yol gstererek ve sizi severek. Btn sorularn yanitma kendi iinizde sahipsiniz. Ruhsal byme bireysel bir yoldur. Neyi yapmanz ve onu ne zaman yapmanz gerektii hakknda kendi i bilgeliinizin rehberliini izlemeniz nemlidir. Fark ediniz ki imdi yapmakta olduunuz ey her ne ise, o sizin iin mkemmel olandr. Mkemmel olmak iin uramay brakn. Yapmakta olduunuz her ey zaten mkemmeldir. Ne lde tekml etmi olduunuz ya da ruhsal ynden bymek iin ne yapm olmanz gerekirdi gibi hususlarda tadnz her eit yargy brakn gitsin. Siz ruhsal ynden bydke, daha ve daha stn bilin dzeylerine ykseleceksiniz. Bu daha yksek dzeylerde hayat nasldr? Siz artk size yarar olmayan eski programlamalar ve inanlar brakm bulunuyorsunuz. Destekleyici, olumlu insanlar hayatnza ekmisiniz. Yaptnz ve sylediiniz her eyle kendinizi ve bakalarn glendiriyorsunuz. Kim olduunuzu, neden burada olduunuzu ve daha yce amacnzn ne olduunu biliyorsunuz. Yaam tarznz ve evreniz sizin hayatnzn amacn ve dnyadaki daha byk iinizi destekler niteliktedir. Yeni olanaklar ve seimleri aratryor ve mmkn olanlar hakkndaki grnz srekli olarak geniletiyorsunuz. Hayatnzn iini yaratmak iin gerekli firsatlar, insanlar ve olaylar kendinize ekecek ara ve gerelere sahipsiniz. Eylemleriniz kalbinizden geliyor ve siz iinizden gelen mesajlara gveniyor ve onlara gre hareket ediyorsunuz. evrenizdeki enerjinin bilincindesiniz ve ona kar ne zaman geirgen olmanz, ne zaman onunla uyum iine girmeniz ya da onu deitirip yceltmeniz gerektiine siz karar veriyorsunuz. 262 Sonsz: Vizyon Kendi enerjinizin ve dier insanlarn onun zerindeki etkilerinin farkndasnz. Siz srekli an iinde yayorsunuz -uyank, farknda ve daima yksek bir gzlem dzeyinde. Artmakta olan canllnz, cokunuz ve gelime gcnz evrenizdeki herkesi gelimek zere kvlcmlandryor. Yksek Benliiniz olarak siz, fiziksel eyleme gemeden nce enerji dzeyinde yaratyorsunuz (o eylemi nce enerji formu olarak ina ediyorsunuz). Yksek glerle birlikte alarak ve dncelerinizi, duygularnz, niyet ve maksadnz hedefinize yneltmekle, her ne isterseniz onu yaratabileceinizi biliyorsunuz. Kiisel dzeyde uramaktansa, en yksek ruhsal dzeyde almak suretiyle deiim yaratyorsunuz. Eyleme gemeden nce duruyor, iinize dnyor ve yapacanz eylem hakknda Yksek Benliiniz'in rehberliini istiyorsunuz. Siz gelitike her eyin mmkn olduunu biliyorsunuz. Enerjinin nasl i grd hakkndaki anlaynz sayesinde, enerjinin ileyi ekli hakknda daha az anlaya sahip bulunduunuz zamanlarda mucize gibi grnm olan eyleri imdi bilinle yaratabileceinizi biliyorsunuz. nceki ruhsal byme dzeylerinde olanaksz gibi grnen bir sratle istediiniz eyi yaratabiliyorsunuz. Bir zamanlar sizi zorlayan eyleri kolaylkla ve neeyle ele alabilme yeteneindesiniz. Dersleriniz daha byk bir sratle size gelebilir, ama ne var ki onlar daha hzl ve daha kolay bir ekilde halletmek iin gereleriniz de olacaktr. Ruhsal ynden bymenin dlleri oktur -berrak bir yn duygusu, daha byk bir kendine ve hayatna hkimiyet duygusu ve olanlarn nedeni hakknda daha derin bir anlay. Siz hayatnzdan zevk alp onu anlamaya baladnzda gelen ve devaml artan bir sknet hali. O zaman gerekten sizin iin sevin ve kendinize kar sevgi dolu bir hayat yaayabilirsiniz. Bir an iin geveyin ve derin bir soluk aln. I kendinize arn ve evrenizi kla kuatn. Elinizi kalbinizin zerine koyun ve kendinizi olduunuz halinizle sevdiinizi ve kabul ettiinizi syleyin. Ne kadar yol alm olduunuzu 263 '.Ruhsat'Byme kabul ve tasdik etmek zere bir an durun. Daha yksek amacnza ve dnya hizmetinize olan ballnz onaylayn. Sizin de bir parasn oluturduunuz

yksek varlklar topluluunun size sevgi ve destek verdiini hissedin. Yksek Ben-liiniz'le btnyle kaynap birlein; siz ve Yksek Benliiniz imdi birsiniz. Brakn, Yksek Benliiniz'in sevgisi bedeninizin her bir hcresine nfuz etsin ve size tanrsallnz gstersin. Bu kitab elinizden brakmadan nce bir an durun ve ruhsal bymenize en ok katks olacak hangi adm hemen u anda atabileceinizi kendinize sorun. Ve sonra o adm atn! Bir Oi in Kitab Arka kapak yazs: RUHSAL BYME Bilge bir ruhsal rehber olan Orin'in sunduu bu reti, binlerce insann ruhsal geliimini dev bir srayla hzlandrmasna, hayatn daha byk sevin, uyum, huzur ve sevgiyle yaamasna yardmc olmutur. Ruhsal Byme, gnlk hayatnzda nasl Yksek Benliiniz haline geleceinizi, daha yksek amacnzla ilgili bir vizyonu nasl yaratacanz ve istediiniz eyi sratle ve kolaylkla nasl tezahr ettirebileceinizi aklyor. Yine bu kitapta, ifa ve geliim iin kla almay, gl bir yaratclk yetenei iin Evrensel Zihinle birlemeyi ve daha yce amacnz gerekletirmek iin Yksek irade ile balant kurmay da reneceksiniz. Ruhsal Byme size illzyon perdelerini kaldrmanz, gerei grmeniz, zaman geniletip daraltmanz, titreiminizi ykseltmeniz, daha yksek bilin dzeylerine ulamanz, gnlnz amanz ve kendinizi yeni, daha sevecen bir gzle grmeniz iin de gereler veriyor. Ruhsal Byme size, baszlk, iradenin doru kullanm, bakalarnn enerjileri karsnda geirgen olma, Yksek Benliiniz olarak iletiimde bulunma becerilerini kullanmak suretiyle bakalar ile daha doyum verici ilikiler kurmay ve bir k kayna olarak, dnya hizmeti yoluyla gelimeyi retiyor. Bu kitap, kim olduunuz, neden burada bulunduunuz, buraya ne yapmaya geldiiniz hakknda ok ey bilmeyi isteyenlere ruhsal byme yolunda bir sonraki adm sunmaktadr. Dnya katna gelmekte olan daha yksek enerjilerle uyum iine girebilir ve kendiniz iin dlediiniz en iyi hayat yaratmak zere onlar kullanabilirsiniz.