You are on page 1of 3

Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, 'di makakarating sa paroroonan.

Touted as the National Proverb, this salawikain tells about the importance of showing gratitude to one’s roots or benefactors. Filipino elementary school children are taught about utang na loob, one of the core values of the Filipino values system, which is best described by this proverb. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Filipinos are known to be religious people, as evidenced by the number of religious celebrations and events happening annually in the country. Still, the proverb reminds Filipinos that one cannot leave everything to God alone. Determination and diligence are also important in achieving one’s dream. Madali ang maging tao, mahirap magpakatao. This proverb can be crudely translated as: “It’s easy to be human but it’s hard to act like one.” Roberto T. Añonuevo carefully scrutinized this proverb in his blog. He points out that man acts in relation to other people and his surroundings. In essence, he reminds readers that the proverb should be understood using many different views. Daig ng maagap ang taong masikap.' “The early bird catches the worm,” so the saying goes. It can also be related to this proverb that tells people how an early person beats one who is merely industrious. A person who is always on time tends to achieve more than one who is not. Ubos-ubos biyaya, pagkatapos nakatunganga. This proverb warns Filipinos that spending lavishly will make one end up with nothing. It encourages people to save more and prepare for the hard times. It can also be understood as a proverb which teaches the value of spending beyond one’s means.

Pag 'di ukol ay 'di bubukol. Nothing will happen if it is not meant to be. This is simply the message of the proverb. It should not be seen as a proverb teaching Filipinos to resign everything to fate, though. Rather, the proverb teaches one to accept the circumstances especially when all efforts have been made to attain a dream. Kung walang tiyaga, walang nilaga. This is another proverb that teaches the value of diligence and perseverance. Without these, one should not expect a reward. Nilaga is a Filipino dish that entails boiling meat for hours to tenderize it and let its flavor out. As in cooking nilaga, an objective cannot be achieved with halfbaked efforts. Aanhin pa ang damo, kung patay na ang kabayo. What good is the grass if the horse is already dead? This is another proverb that speaks about the importance of being on time. The horse in the proverb is analogous to problems that need solutions. It teaches Filipinos to arrive at a solution to a problem on time. It will be as good as nothing at all when a solution is delivered late. Ang bayaning nasusugatan, nag-iibayo ang tapang. When translated, the proverb means: A patriot who is wounded becomes more courageous. The proverb best describes the “never say die” trait of Filipinos amidst many obstacles and hardships in life. Instead of giving up, Filipinos are challenged to face the future. Habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Filipinos are known to be highly adaptable people. They know how to adapt to the hard times by being thrifty and sacrificing luxury. This is probably the reason why Filipinos can still flash a smile even with all the difficulties they are experiencing.

ang bubong ay kawali. bubulong-bulong. (anay) 28. Anong insekto sa mundo na naglalakad na walang buto. unang dumulog ay tukso. malaki ang mata kaysa tuhod. ( manok) 11. dila ang tsini-tsinelas. (hito) Ang lokong si Hudas. pinahihirapan pa ng pasanpasang bahay na ubod ng bigat. (uod 21. mababa kung nakatayo. sa karagatan pumapagaspas. haligi'y balibali. ginagaya lang ang inuusal. (aso) 4. (surot) 29. (paniki) 25. (loro) 14. bato pa rin ang tawag mo. anong hayop ako. makababalik kung saan nanggaling. Narito na si pilo. kapag nadikit sa iyo ang ulo. ay gatas din ng anak mo. sa ningas ng liwanag ay isang pangahas. nakakalangoy din ako sa sapa. dala-dala'y liwanag sa likod ng pakpak. (kalapati) 6. Tumatanda na ang nuno. Bagama't maliit. Heto na si Ingkong. Nakakalakad ako sa lupa. Mataas kung nakaupo. Hakot dito hakot doon. Iisa na. Ang abot ng paa ko'y abot rin ng ilong ko? (elepante) 9. (pusa) 17. (langaw) 22. (unggoy) 20. Pag munti'y may buntot. paglaki ay punggok. (bubuyog) 23. hindi pa rin naliligo. Isdang parang ahas. Maliit pa ang linsiyok. (kuto) 8. Pagkatapos na ang reyna'y makapagpagawa ng templo. siya na rin ang napreso. (alimango) 3. kinuha pa. ( pagong) 18. (lamok) 26. tiyak mangangati ang balat mo. Pinisa ko at pinirot bago sininghot. di makakita sa liwanag. magaling manguto. (ahas) 2. sunong-sunong munting pulo. Ang natira ay dalawa. (kuliglig) 7. May alaga akong hayop. Hulaan mo. nakakalipad din ako ng kusa. Bastong hindi mahawak-hawakan. (higad) 13. Munting anghel na lilipad-lipad. marunong nang umawit.1. mataas kung lumukso. (kuhol) . (gagamba) 10. (ibong batu-bato 13. ang gatas ng anak ko. kahit maliit ay ipon ng ipon. ikaw rin ang baon. (palaka) 16. Kulisap na lilipad-lipad. Kawangis niya'y tao. pag nasa lupa ay gumagapang. 27. Ibon kong saan man makarating. (baka) 5. sinturong walang mapaggamitgamitan. Hindi naman bulag. Naghain na si Lolo. (igat ) 12. Kahit hindi tayo magkaano-ano. Isda ko sa tabang. Bahay ni ka huli. marunong nang manusok. (gansa) 30. Dala mo't sunong. Bato na ang tawag ko. ( suso) Heto na si kurdapya may sunong na baga. (gamugamo) 12. (langgam) 15. Kung manahi 'y nagbabaging at sa gitna'y tumitigil. Isang uod na puro balahibo. (tutubi 19. Ibon kong kay daldal-daldal. (tulya) 24. Umuusad-usad sapagkat sa paa ay salat. (alitaptap). turan mo kung ano.

If you don't know how to look back to where you came from. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. A person who does not love his own language is worse than beast and foulsmelling fish. Walang mahirap na gawa 'pag dinaan sa tiyaga. Never trust someone you don't know.) Ang tunay na pag-ibig sa bayan ay nasa pawis ng gawa. Well-being is in happiness and not in prosperity. Ang kaginhawaan ay nasa kasiyahan.Huwag kang magtiwala sa 'di mo kakilala. . Nothing's hard to do if you pursue it through perseverance. Ang hindi magmahal sa kanyang wika ay mahigit pa sa hayop at malansang isda. Genuine patriotism is in the sweat of action. at wala sa kasaganaan. you will not reach your destination. (This is a quote attributed to José Rizal. / Never trust a stranger.