You are on page 1of 7

T

R

A

I

A

N
1

ECUAŢIA DREPTEI ÎN PLAN

Ecuaţia generală a dreptei este:
: 0 d ax by c + + =
Punctul
( )
, 0
p p p p
P x y d ax by c e · + + =
Observaţie importantă: panta dreptei d este
a
b
÷ adică
d
a
m
b
= ÷
Ecuaţia explicită a dreptei este:
: d y mx n = +
Punctul
( )
,
p p p p
P x y d y mx n e · = +
Observaţie importantă: panta dreptei d este chiar m adică
d
m m =
Important : Fie dreptele
1
d şi
2
d de pante ,
1
m respectiv
2
m .
1)
1
d şi
2
d sunt paralele dacă şi numai dacă .
2 1
m m =
2)
1
d şi
2
d sunt perpendiculare dacă şi numai dacă . 1
2 1
÷ = ·m m
Observaţie importantă: punctul de intersecţie dintre două drepte neparalele este soluţia sistemului
determinat de ecuaţiile respective
Ecuaţia dreptei ce trece prin două puncte ) ; (
1 1
y x A şi ) ; (
2 2
y x B este:
AB:
1 1
2 1 2 1
x x y y
x x y y
÷ ÷
=
÷ ÷
sau 0
1
1
1
2 2
1 1
=
y x
y x
y x
.
Panta dreptei AB determinată de punctele ) ; (
1 1
y x A şi ) ; (
2 2
y x B este:
1 2
1 2
x x
y y
m
AB
÷
÷
= , .
1 2
x x =
Ecuaţia dreptei determinată de punctul M ) ; (
0 0
y x şi de panta m este:
0 0
: ( ) d y y m x x ÷ = ÷
Distanţa dintre punctele ) ; (
1 1
y x A şi ) ; (
2 2
y x B este :
2 2
2 1 2 1
( ) ( ) . AB x x y y = ÷ + ÷
Distanţa de la punctul
0 0
( ; ) P x y la dreapta : 0 d ax by c + + = este :
( )
0 0
2 2
,
ax by c
d P d
a b
+ +
=
+

Fie ) ; (
1 1
y x A şi ) ; (
2 2
y x B Dacă M este mijlocul segmentului [AB] atunci:
|
.
|

\
| + +
2
;
2
2 1 2 1
y y x x
M adică
1 2
2
M
x x
x
+
= şi
1 2
2
M
y y
y
+
=
Fie punctele ( ; )
A A
A x y , ( ; )
B B
B x y , ( ; )
M M
M x y şi
( )
M AB e .
Dacă
AM
k
MB
= atunci aplicăm regula lui k adică
1
A B
M
x k x
x
k
+ ·
=
+
şi
1
A B
M
y k y
y
k
+ ·
=
+


Fie triunghiului ABC, unde ) ; (
1 1
y x A , ) ; (
2 2
y x B şi ) ; (
3 3
y x C şi G centrul de greutate. Atunci
1 2 3 1 2 3
;
3 3
x x x y y y
G
+ + + +
| |
|
\ .
adică
1 2 3
3
G
x x x
x
+ +
= şi
1 2 3
3
G
y y y
y
+ +
=
Aria triunghiului ABC, unde ) ; (
1 1
y x A , ) ; (
2 2
y x B şi ) ; (
3 3
y x C este:
1
2
A = A , unde
1
1
1
3 3
2 2
1 1
y x
y x
y x
= A .
T

R

A

I

A

N
2

Punctele ) ; (
1 1
y x A , ) ; (
2 2
y x B şi ) ; (
3 3
y x C sunt coliniare dacă şi numai dacă
0 A = adică 0
1
1
1
3 3
2 2
1 1
=
y x
y x
y x
.
PROBLEME
1. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctele ) 1 ; 2 ( ÷ A şi ). 2 ; 1 ( ÷ B
2. Să se determine numărul real a ştiind că dreptele 0 3 2 = + ÷ y x şi 0 5 2 = + + y ax sunt paralele.
3. Se consideră punctele ) 2 , 3 ( ), 1 , 2 ( ), , 1 ( C B a A ÷ şi ). 2 , 1 ( ÷ D Să se determine numărul real a ştiind că
dreptele AB şi CD sunt paralele.
4. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ) 1 ; 1 ( A şi este paralelă cu dreapta . 0 5 2 4 = + + y x
5. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ) 3 ; 2 ( ÷ A şi este paralelă cu dreapta . 0 5 2 = + + y x
6. Să se calculeze aria triunghiului ABC determinat de punctele ) 5 ; 3 ( ), 1 ; 1 ( ), 2 ; 1 ( C B A ÷ în reperul cartezian
xOy.
7. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctele ) 3 ; 2 ( A şi ). 2 ; 3 ( ÷ ÷ B
8. Să se determine distanţa dintre punctele ) 1 ; 3 ( ÷ A şi ) 2 ; 1 (÷ B .
9. Să se calculeze lungimea segmentului AB, determinat de punctele ) 3 ; 2 ( A şi ) 1 ; 5 ( ÷ B , în reperul cartezian
xOy.
10. Să se calculeze aria triunghiului echilateral ABC ştiind că ) 1 ; 1 (÷ A şi ). 2 ; 3 ( ÷ B
11. Să se determine numărul real a, ştiind că lungimea segmentului determinat de punctele ) 2 ; 1 (÷ A şi
) 4 ; 4 ( a a B + ÷ este egală cu 5.
12. Să se determine coordonatele punctului C ştiind că el este simetricul punctului ) 4 ; 5 ( A faţă de punctul
B( 1 ; 2 ÷ ).
13. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 2 ( A şi ). 2 ; 1 (÷ B Să se determine coordonatele
punctului ) ( AB Ce astfel încât 2
AC
CB
= .
14. Să se determine perimetrul triunghiului ABC ale cărui vârfuri sunt punctele ) 0 ; 2 ( ), 3 ; 1 ( ÷ ÷ B A şi
) 3 ; 0 ( C în reperul cartezian xOy.
15. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 2 ; 1 ( A , ) 6 ; 5 ( B şi ) 1 ; 1 (÷ C . Să se determine ecuaţia
medianei duse din vârful C în triunghiul ABC.
16. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 3 ; 2 ( A , ) 5 ; 1 ( B şi ) 2 ; 4 ( C . Să se calculeze distanţa de la
punctul A la mijlocul segmentului BC.
17. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 3 ( ÷ A şi ) 1 ; 1 ( B . Să se determine numerele reale m şi n
pentru care punctele A şi B se află pe dreapta de ecuaţie 0 = + + n my x .
18. În reperul cartezian xOy se consideră dreptele de ecuaţii 0 3 2 :
1
= + ÷ ÷ my x d şi 0 5 :
2
= ÷ + y mx d . Să
se determine numerele reale m pentru care dreptele
1
d şi
2
d sunt paralele.
19. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 1 ( ÷ ÷ A , ) 3 ; 2 ( B şi ) 1 ; 3 ( C . Să se determine
coordonatele punctului D astfel încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram.
20. În reperul cartezian xOy se consideră dreptele de ecuaţii 0 2 2 :
1
= ÷ ÷ y x d şi 0 8 3 :
2
= ÷ + y x d . Să
calculeze distanţa de la punctul O(0;0) la punctul de intersecţie al celor două drepte.
21. Se consideră punctul A(2;3). Să se determine numărul real m pentru care punctul A se află pe dreapta
0 2 : = + ÷ m y x d .
22. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctele ) 3 ; 2 ( ÷ A şi ). 2 ; 3 (÷ B
23. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 2 ( ÷ A , ) 2 ; 2 (÷ B . Să se determine distanţa dintre
punctele A şi B.
24. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 1 ( A , ) 3 ; 2 ( B şi ) ; 3 ( m C . Să se determine numărul real
m pentru care punctele A, B şi C sunt coliniare.
25. Să se determine coordonatele simetricului punctului ) 4 ; 2 ( ÷ A faţă de punctul ) 2 ; 1 ( ÷ B .
26. Să se determine ecuaţia dreptei ce trece prin punctul ) 1 ; 1 ( A şi are panta egală cu 1.
T

R

A

I

A

N
3

27. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 4 ; 2 ( A , ) 1 ; 1 ( B şi ) 1 ; 3 ( ÷ C . Să se calculeze lungimea
medianei din A a triunghiului ABC.
28. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 2 , 1 ( M şi ) 1 , 2 ( N . Să se determine ecuaţia dreptei
MN.
29. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 1 ( ÷ ÷ A , ) 1 ; 1 ( B şi ) 2 ; 0 ( ÷ C . Să se demonstreze că
triunghiul ABC este dreptunghic în A.
30. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 2 ( ÷ A şi ) ; 2 ( a B ÷ , . ae Să se determine numărul
real a astfel încât dreapta AB să treacă prin punctul O(0;0).
31. Să se determine coordonatele mijlocului segmentului AB, ştiind că ) 4 ; 5 ( ÷ A şi ) 6 ; 3 (÷ B .
32. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 2 ; 1 ( A , ) 2 ; 5 ( B şi ) 1 ; 3 ( ÷ C . Să se calculeze perimetrul
triunghiului ABC.
33. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 5 ( ÷ A şi ) 1 ; 3 ( B . Să se determine coordonatele
simetricului A faţă de punctul B.
34. Să se determine numărul real pozitiv a astfel încât distanţa dintre punctele ) 1 ; 2 ( ÷ A şi ) ; 1 ( a B ÷ să fie
egală cu 5.
35. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 2 ; 1 ( ÷ ÷ A , ) 2 ; 1 ( B şi ) 1 ; 2 ( ÷ C . Să se calculeze distanţa
de la punctul C la mijlocul segmentului AB.
36. În reperul cartezian xOy se consideră punctul ) ; (
2
m m A şi dreapta de ecuaţie 0 : = + + m y x d . Să se
determine valorile reale ale lui m pentru care punctul A se află pe dreapta d.
37. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ) 1 ; 1 ( ÷ A şi este paralelă cu dreapta . x y =
38. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie al dreptelor de ecuaţii 0 4 2 = ÷ + y x şi
0 3 = ÷ + y x .
39. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) ; 0 ( a A , ) 2 ; 1 (÷ B şi ) 5 ; 4 ( C , unde a este un număr real.
Să se determine valorile lui a pentru care triunghiul ABC este dreptunghic în A.
40. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 2 ; 2 ( A şi ) 4 ; 4 ( B . Să se determine coordonatele
mijlocului segmentului AB.
41. Să se determine punctul de intersecţie al dreptelor de ecuaţii 0 2 6 4 = ÷ ÷ y x şi 0 7 3 2 = ÷ + y x .
42. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ) 0 ; 4 ( A şi ) 2 ; 0 ( B .
43. Să se determine lungimea medianei din A a triunghiului ABC, ştiind că vârfurile acestuia sunt ) 4 ; 0 ( A ,
) 0 ; 2 (÷ B şi ) 0 ; 8 ( C .
44. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul ) 2 ; 1 ( ÷ A şi are panta egală cu 2.
45. Să se determine coordinatele punctului M care aparţine dreptei AB şi care este egal depărtat de punctele
) 1 ; 1 ( ÷ A şi ) 3 ; 5 ( ÷ B .
46. Să se determine valorile reale ale numărului a ştiind că distanţa dintre punctele ) 1 ; 2 ( A şi ) ; 7 ( a B este
egală cu 13.
47. Să se determine coordonatele simetricului punctului A faţă de mijlocul segmentului BC, ştiind că
) 0 ; 3 ( A , ) 2 ; 0 ( B şi ) 2 ; 3 ( C .
48. Să se determine coordonatele punctului de intersecţie al dreptelor de ecuaţii 0 1 3 = ÷ + y x şi
0 4 2 3 = + + y x .
49. Să se determine aria triunghiului cu vârfurile în punctele ) 0 ; 2 ( A , ) 4 ; 0 ( B şi ) 6 ; 1 ( C .
50. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 4 ; 5 ( ÷ A şi ) 8 ; 0 ( B . Să se calculeze lungimea
segmentului AM, unde M este mijlocul segmentului AB.
51. Să se demonstreze că patrulaterul MNPQ cu vârfurile ) 0 ; 2 ( M , ) 4 ; 6 ( N , ), 6 ; 4 ( P şi ) 2 ; 0 ( Q este
dreptunghi.
52. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 1 ( A , ) 0 ; 1 (÷ B şi ) 4 ; 3 ( ÷ C . Să se calculeze lungimea
segmentului AM, unde M este mijlocul segmentului BC.
53. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul ) 5 ; 2 ( A şi este paralelă cu dreapta 0 2 = ÷ + y x .
54. Să se determine punctul de intersecţie al dreptei de ecuaţie 0 4 2 = ÷ + y x cu axa Ox.
55. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 0 ; 3 ( A , ) ; ( y x B şi ) 2 ; 5 ( ÷ C . Să se determine numerele
reale x şi y astfel încât punctul B să fie mijlocul segmentului AC.
T

R

A

I

A

N
4

56. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctele ) 1 ; 2 ( A şi ) 2 ; 1 ( ÷ B .
57. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 0 ; 2 ( A şi ) 0 ; 1 (
2
÷ m B , cu me. Să se determine
valorile reale ale lui m astfel încât punctul ) 0 ; 5 ( C să fie mijlocul segmentului AB.
58. În reperul cartezian xOy se consideră punctul N, simetricul punctului ) 3 ; 2 (÷ M faţă de punctul O. Se se
calculeze lungimea segmentului MN.
59. În reperul cartezian xOy se consideră punctul ) ; 2 ( m M , unde m este un număr real. Să se determine
numerele reale m pentru care 5 = OM .
60. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 1 ( ÷ ÷ A , ) 1 ; 0 ( B , ) 1 ; 1 ( C şi ) 3 ; 2 ( D . Să se arate că
dreptele AB şi CD sunt paralele.
61. În reperul cartezian xOy se consideră punctele ) 1 ; 2 ( A , ) 3 ; 4 ( ÷ B . Să se determine coordonatele
mijlocului segmentului AB.
62. Să se determine , , a be ştiind că punctele ) , ( b a A şi ) 4 , 1 ( ÷ a B aparţin dreptei de ecuaţie
0 5 = ÷ + y x
63. Să se calculeze distanţa de la punctul ) 8 ; 6 (÷ A la originea reperului cartezian xOy.
64. Să se calculeze lungimea medianei din vârful A al triunghiului ABC ştiind că A(2;3), B(2,0) şi C(0;2).
65. Se consideră dreptele distincte 2 2 :
1
= + y ax d şi . 4 8 :
2
= + ay x d Să se determine valorile parametrului
real a astfel încât dreptele
1
d şi
2
d să fie paralele.
66. În reperul cartezian xOy se consideră punctul A(2;3). Ştiind că punctele B şi C sunt simetricele
punctului A faţă de axele Ox, respectiv Oy, să se calculeze lungimea lui BC.
67. Să se determine me pentru care punctele A(2;4), B(3;3) şi C(m;5) sunt coliniare.
68. Să se determine me pentru care distanţa dintre punctele ) , 2 ( m A şi ) 2 , ( ÷ ÷m B este egală 2 4 .
69. Să se determine lungimea înălţimii din O în triunghiul MON, unde M(4;0), N(0;3) şi O(0;0).
70. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul A(3;0) şi intersectează axa Oy în punctul de
ordonată 4.
71. Să se determine valorile reale ale lui m astfel încât punctele A(1;3), B(2;5) şi C(3;m) să fie coliniare.
72. Să se determine coordonatele punctului B, ştiind că punctul C(3;5) este mijlocul segmentului AB şi că
A(2;4).
73. Se consideră în reperul cartezian xOy punctele A(3;2), B(2;3) şi M mijlocul segmentului AB. Să se
determine lungimea segmentului OM.
74. Să se determine me, astfel încât distanţa dintre punctele
( )
2, A m şi
( )
, 2 B m ÷ să fie 4. V1
75. Să se calculeze lungimea medianei din A a triunghiului ABC, unde
( ) ( ) ( )
2, 1 , 2, 0 , 0, 6 A B C ÷ ÷ . V2
76. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul
( )
6, 4 A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 3 1 0 d x y ÷ + = . V3
77. Să se determine coordonatele vârfului D al paralelogramului ABCD ştiind că
( ) ( ) ( )
2,9 , 7, 4 , 8, 3 A B C ÷ ÷ ÷ . V5
78. Se consideră triunghiul ABC cu vârfurile în
( ) ( )
1, 2 , 2, 2 A B ÷ şi
( )
4, 6 C .Să se calculeze cosB. V6
79. Să se determine coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC, ştiind că
( ) ( ) ( )
1, 0 , 0, 2 , 2, 1 A B C ÷ ÷ . V1080. Să se determine ecuaţia simetricei dreptei : 2 3 1 0 d x y ÷ + = faţă de punctul
( )
3, 4 A ÷ . V12
81. Să se calculeze distanţa de la punctul
( )
3, 0 A la dreapta : 3 4 1 0 d x y ÷ + = . V13
82. Să se determine ecuaţia dreptei AB ştiind că
( )
2,3 A şi
( )
5, 4 B ÷ . V14
83. Să se determine ecuaţia dreptei care conţine punctul
( )
2, 2 A ÷ şi este paralelă cu dreapta determinată
de punctele
( ) ( )
2,1 , 1, 3 C D ÷ ÷ . V15

T

R

A

I

A

N
5

84. Să se afle măsura celui mai mare unghi al triunghiului ABC ştiind că
( ) ( ) ( )
2, 2 , 2,3 , 2,3 A B C ÷ ÷ .
V16
85. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul
( )
1,1 A ÷ şi este perpendiculară pe dreapta
: 5 4 1 0 d x y ÷ + = . V17
86. Să se determine ecuaţia medianei duse din vârful A al triunghiului ABC unde
( ) ( ) ( )
1, 2 , 2,3 , 2, 5 A B C ÷ . V19
87. Să se calculeze perimetrul triunghiului OAB, ştiind că
( ) ( )
0, 0 , 1, 2 O A ÷ şi
( )
2,3 B ÷ . V20
88. Să se determine ecuaţia perpendicularei duse din punctul
( )
1, 2 A pe dreapta : 1 0 d x y + ÷ = . V21
89. Se consideră dreptele paralele de ecuaţii
1
: 2 0 d x y ÷ = şi
2
: 2 4 1 0 d x y ÷ ÷ = . Să se calculeze
distanţa dintre cele două drepte. V22
90. Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al triunghiului ABC, dacă
( ) ( ) ( )
5, 3 , 2, 1 , 0,9 A B C ÷ ÷ . V23
91. Să se determine ecuaţia înălţimii duse din B în triunghiul ABC, ştiind că
( ) ( )
0,9 , 2, 1 A B ÷ şi
( )
5, 3 C ÷ . V24
92. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( )
1,3 A ÷ şi
( )
1, 1 B ÷ . Să se determine
ecuaţia mediatoarei segmentului AB. V26
93. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
0, 0 , 1, 2 O A şi
( )
3,1 B . Să se
determine măsura unghiului AOB. V27
94. Fie punctele
( ) ( )
2, 0 , 1,1 A B şi
( )
3, 2 C ÷ . Să se calculeze sinC. V29
95. Se consideră punctele
( ) ( ) ( )
0, 2 , 1, 1 , 3, 4 A B C ÷ . Să se calculeze coordonatele centrului de greutate
al triunghiului ABC. V30
96. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2, 1 , 1,1 A B ÷ ÷ şi
( )
1,3 C . Să se
determine ecuaţia dreptei care trece prin C şi este paralelă cu dreapta AB. V31
97. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2, 1 , 1,1 A B ÷ ÷ şi
( )
1,3 C . Să se
determine coordonatele punctului D ştiind că patrulaterul ABCD este paralelogram. V32
98. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2, 1 , 1,1 A B ÷ ÷ ,
( )
1,3 C şi
( )
, 4 D a , unde ae. Să se determine ae astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele. V33
99. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2, 1 , 1,1 A B ÷ ÷ şi
( )
1,3 C şi
( )
, 4 D a , unde ae. Să se determine aeastfel încât dreptele AB şi CD sunt perpendiculare.
V34
100. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( )
0, 3 A ÷ şi
( )
4, 0 B . Să se calculeze
distanţa de la O la dreapta AB. V35
101. Să se determine ae pentru care punctele
( ) ( )
1, 2 , 4,1 A B ÷ şi
( )
1, C a ÷ sunt coliniare. V36
102. Se consideră dreptele de ecuaţii
1 2
: 2 3 1 0, : 3 2 0 d x y d x y + + = + ÷ = şi
3
: 0 d x y a + + = .
Să se determine ae pentru care cele trei drepte sunt concurente. V38
103. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2, 1 , 1,1 A B ÷ ÷ . Să se
determine ecuaţia dreptei care trece prin originea axelor şi este paralelă cu dreapta AB. V41
104. Să se arate că punctele
( ) ( )
1,5 , 1,1 A B ÷ şi
( )
3, 3 C ÷ sunt coliniare. V42
105. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
1,3 , 1,1 A C ÷ . Să se calculeze
aria pătratului de diagonală AC. V43
106. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
1, 2 , 2, 2 B C ÷ ÷ . Să se
determine distanţa de la O la dreapta BC. V44
T

R

A

I

A

N
6

107. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
1,3 , 2,1 A B ÷ şi
( )
3, 1 C ÷ ÷ . Să
se calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A în triunghiul ABC. V45
108. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2, 1 , 1,1 M N ÷ ÷ şi
( )
0,3 P . Să
se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. V46
109. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
1,1 , 1,3 A B ÷ şi
( )
3, 2 C . Fie G
centrul de greutate al triunghiului ABC. Să se determine ecuaţia dreptei OG. V47
110. Să se calculeze distanţa dintre dreptele paralele de ecuaţii 2 6 x y + = şi 2 4 11 x y + = . V48
111. Să se calculeze distanţa de la punctul
( )
1,1 A la dreapta : 5 12 4 0 d x y + ÷ = . V51
112. Se consideră dreapta : 4 8 1 0 d x y ÷ + = şi punctul
( )
2,1 A . Să se determine ecuaţia dreptei care
trece prin punctul A şi este paralelă cu dreapta d. V57
113. Se consideră dreapta : 2 1 0 d x y + ÷ = şi punctul
( )
3, 2 A . Să se determine ecuaţia dreptei care
trece prin punctul A şi este perpendiculară pe dreapta d. V58
114. Se consideră punctele
( )
2, A m şi
( )
, 2 B m ÷ . Să se determine me astfel încât 4 AB = . V59
115. Se consideră punctele
( )
2,3 A şi
( )
3, 2 B ÷ ÷ . Să se scrie ecuaţia mediatoarei segmentului AB. V60
116. Se consideră punctele
( )
3, 2 A şi
( )
6,5 B . Să se determine coordonatele punctelor M şi N ştiind că
acestea împart segmentul
| |
AB în trei segmente congruente, iar ordinea punctelor este A,M,N,B. V62
117. Să se determine meastfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + + = şi
2
: 2 8 0 d x y + ÷ = să fie
concurente. V63
118. Să se determine me astfel încât dreptele
( )
1
: 2 1 0 d mx m y + + ÷ = şi
( )
2
: 2 4 8 0 d m x my + + ÷ = să fie paralele. V64
119. Să se determine meastfel încât dreptele
1
: 3 2 0 d mx y + ÷ = şi
2
: 12 2 1 0 d x y + + = să fie
perpendiculare. V65
120. Se consideră punctele
( ) ( ) ( ) ( )
2,3 , 4, , 2, 2 , ,5 A B n C D m . Să se determine , m ne astfel
încât patrulaterul ABCD să fie paralelogram. V66
121. Să se determine me ştiind că distanţa de la punctul
( )
, 1 A m m+ la dreapta
: 3 4 1 0 d x y ÷ ÷ = este 1. V70
122. Să se determine ecuaţia medianei corespunzătoare laturii BC a triunghiului ABC, ştiind că
( )
2, 2 A şi ecuaţiile medianelor din B şi C sunt 2 2 0 x y + ÷ = , respectiv 2 0 x y ÷ + = . V71
123. Se consideră punctul
( )
1, 2 A şi dreapta de ecuaţie : 4 2 5 0 d x y ÷ + = . Să se determine ecuaţia
perpendicularei duse din punctul A pe dreapta d. V72
124. Să se determine me pentru care punctele
( ) ( )
3,3 , 2, 4 A B şi
( )
2 ,1 C m m ÷ sunt coliniare.
V74
125. Să se determine coordonatele simetricului punctului
( )
3, 2 A ÷ faţă de mijlocul segmentului
| |
BC ,
unde
( )
1, 4 B ÷ şi
( )
5, 1 C ÷ ÷ . V75
126. Fie punctele
( ) ( )
1, 2 , 1,3 A B ÷ şi
( )
0, 4 C . Să calculeze lungimea înălţimii duse din vârful A al
triunghiului ABC. V79
127. Să se determine ecuaţia dreptei care trece prin punctul
( )
4, 1 P ÷ şi este paralelă cu dreapta
2 1 0 x y ÷ + = . V80
128. Să se determine aeştiind că dreptele 1 x y + = şi 3 2 x ay ÷ = sunt paralele. V81
129. Se consideră punctele
( ) ( )
0, 2 , 1, 1 A B ÷ şi
( )
5,1 C . Să se determine ecuaţia dreptei duse din
vârful A, perpendiculară pe dreapta BC. V90
T

R

A

I

A

N
7

130. Se consideră punctele
( ) ( )
1, 2 , 3, 4 A B . Să se calculeze distanţa de la originea axelor la dreapta
AB. V93
131. Fie ABC un triunghi şi G centrul său de greutate. Ştiind că
( ) ( )
1,1 , 5, 2 A B şi
( )
3, 4 G să se
calculeze coordonatele punctului C. V100
132. Fie, în sistemul de axe xOy punctele
( ) ( ) ( )
4, 2 , 2, 4 , , A B C m n ÷ . Aflaţi , m ne astfel
încât punctul C să fie centrul cercului circumscris triunghiului AOB. Bac 2009
133. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
2,1 , 2,3 A B ÷ ,
( )
1, 3 C ÷ şi
( )
4, D a , unde ae. Să se determine ae astfel încât dreptele AB şi CD să fie paralele.
Bac2010
134. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
1, 2 , 3, 1 M N ÷ ÷ ÷ şi
( )
1, 2 P ÷ .
Să se determine coordonatele punctului Q astfel încât MNPQ să fie paralelogram. Bac2010
135. În sistemul cartezian de coordonate xOy se consideră punctele
( ) ( )
3,5 , 2,5 A B ÷ şi
( )
6, 3 C ÷ .
Scrieţi ecuaţia medianei corespunzătoare laturii [BC] în triunghiul ABC. Bac2010
136. Scrieţi ecuaţia dreptei care conţine punctul
( )
3, 2 A şi este perpendiculară pe dreapta
: 2 5 0 d x y + + = . Bac2011
137. În repererul cartezian xOy se consideră punctele
( )
1, 4 A şi
( )
5, 0 B . Determinaţí ecuaţia
mediatoarei segmentului [AB]. Bac 2011
138. Determinaţí ecuaţia mediatoarei segmentului [AB] unde
( )
1, 2 A ÷ şi
( )
3, 4 B . Model 2012