You are on page 1of 2

CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ "EUCLID" 17 11 2012 Clasa a VI -a

NOTĂ. La subiectul I există un singur răspuns corect .La subiectul II se va da direct răspunsul.La subiectele III si IV se cer rezolvările complete. Se acordă 10 puncte din oficiu.Timp de lucru efectiv 2 ore si 30 minute.

SUBIECTUL I ( 20p )
(Se scrie pe foaia de concurs doar litera corespunzătoare răspunsului corect)

(4p) 1) Cât reprezintă jumătate din 180? a) 60 b) 90 c) 50 d) 48

(4p) 2) Care este media aritmetică a numerelor 1,6 şi 2,4? a) 1,9 (4p) b) 2 c) 3,5
4 ? 5

d) 2,5

3) Care este scrierea ca fracţie zecimală a numărului a)

0, 6

b) 1, 4

c)

0,8

d) 1, 2

(4p) 4) Care dintre numerele de mai jos este divizibil cu 5? a) 114 b) 313 c) 330 d) 271

(4p) 5) Care este scrierea ca fracţie ordinară a numărului 0,7?
1 7 b) 2 10 SUBIECTUL II ( 40p )

a)

c)

3 5

d)

10 7

(Se scriu pe foaia de concurs doar numărul exerciţiului şi rezultatul corespunzător)

(4p) 1) Câţi cm are un km? (4p) 2) Câte unghiuri are un triunghi? (4p) 3) Câte puncte de pe un segment sunt egal depărtate de capetele acestuia? (4p) 4) Rezolvaţi în N ecuaţia 2   x  5   18 . (4p) 5) Care este perimetrul unui pătrat care are latura de 2 cm? (4p) 6) Care este valoarea numărului 33 ? (4p) 7) Dacă 10 caiete identice costă 45 lei, cât costă un caiet de acelaşi fel ? (4p) 8) Care este valoarea cifrei x pentru care numărul 37 x este divizibil cu 10? (4p) 9) Simplificaţi fracţia
303 prin 101 şi scrieţi fracţia obţinută. 707

(4p) 10) Scrieţi o fracţie subunitară.

Clasa a VI-a Site-ul concursului este www.concurs-euclid.ro
1

(1p) f) Să se scrie 8 submulţimi ale mulţimii A. Test conceput de prof. (1p) g) Scrieţi un şir de 5 numere care este „rotund” şi conţine numărul 2012. . 7 pentru a obține un șir „rotund” de 5 numere.SUBIECTUL III ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) Un şir de cel puţin 3 numere naturale este „rotund”. (4p) a) Şirul 2. (4p) a) Să se scrie toate submulţimile mulţimii A care au câte un element. există două dintre ele care au intersecţia mulţimea vidă.. 5. 4. 5 este „rotund”? (4p) b) Şirul 2. DUMITRU DOBRE și prof.ro 2 .concurs-euclid. 110 la șirul 2. 101. SUBIECTUL IV ( 15p ) ( Se scrie pe foaia de concurs rezolvarea completă) Se consideră mulţimea A  {1. (1p) g) Să se explice de ce oricum am lua 9 submulţimi ale mulţimii A. (1p) e) Scrieţi un şir de 4 numere care este „rotund”.3.. 6 este „rotund”? (2p) c) Un şir „rotund” poate conţine numărul 1? (2p) d) Scrieţi un şir de 4 numere care nu este „rotund”. CONSTANTIN BĂRĂSCU Clasa a VI-a Site-ul concursului este www. cu proprietatea că intersecţia oricăror două dintre ele este nevidă. 4} . dacă niciunul dintre ele nu se divide cu altul şi dacă printre oricare trei dintre ele există două a căror sumă se divide cu al treilea. 102. cu proprietatea că reuniunea oricăror două dintre ele este diferită de mulţimea A. (4p) b) Să se scrie toate submulţimile mulţimii A care au câte două elemente. (1p) f) Adăugați un număr din mulțimea 100. LAVINIA SAVU şi prof. 3. (2p) c) Câte submulţimi are mulţimea A? (2p) d) În câte submulţimi ale mulţimii A se găseşte elementul 1? (1p) e) Să se scrie 8 submulţimi ale mulţimii A. 2. 3..