You are on page 1of 1

DISCURS DE ABSOLVIRE Stimați profesori, pãrinți, colegi, distinşi invitați.

Mã bucur sã vã vãd aici alãturi de noi pentru a sãrbatori acest eveniment deosebit şi important pentru noi toti, în special pentru noi, studenții. Este un moment de sfârşit dar totodatã de început, este momentul în care tot ceea ce am învãțat în aceşti trei ani de studii va putea fi pus în practicã iar astfel noi vom putea urca o nouã treaptã în domeniul cunoaşterii. A venit momentul în care noi, absolvenții facultãții de ,,Stiințe ale comunicãrii’’ încheiem una dintre cele mai frumoase etape ale vieții noastre şi anume studenția, acel moment în care locul notelor va fi ocupat de simțul responsabilitãții şi al competenței. e de altã parte, în numele meu şi al colegilor mei aş dori sã la adrese! mulțumiri cadrelor didactice pentru cã au reuşit performanța de a ne transforma din nişte adolescenți timi!i şi neinițiați în nişte adulți responsabili şi capabili de a înfrunta toate greutãțile pe care le vom întâmpina, pe scurt le mulțumim cã ne"au fãcut sã devenim nişte profesionişti în adevãratul sens al cuvântului. #e altfel, aş dori sã mulțumesc şi pãrinților pentru susținerea pe care ne"au acordat"o în aceşti trei ani de studio, atât din punct de vedere material, dar mai ales din punct de vedere spiritual, pentru cã au avut tot timpul încredere în noi şi în capacitatea noastrã de a progresa. Ȋn speran ța cã am reuşit sã tre!im în sufletele voastre sentimuentul de mândrie, dragi pãrin ți vã mulțumim. Ȋn final, dragi colegi, aş vrea sã vã adrese! mulțumiri pentru toate momentele frumoase pe care le"am petrecut în toți aceşti ani împreunã şi nu în ultimul rând aş vrea sã vã îndemn sã vã urmați visurile şi sã nu renunțați niciodata la ceea ce v "ati propus, sã mergeți mereu înainte, fãrã e!itãri, plini de optimism şi încredere, sã infruntați orice obstacol cu !âmbetul pe bu!e şi sã vã pãstrați mereu sufletul tânãr. $oi avem asta!i nu numai preg%tirea necesar% unor buni specialişti, ci şi capacitatea de a reuşi în via&%. 'u siguran&%, dup% numeroasele e(amene prin care am trecut şi e(perien&a c%p%tat% în anii de facultate, suntem preg%ti&i s% facem fa&% obstacolelor care ne vor astepta de acum înainte. #ragi colegi va ure! succese la licențã şi cred eu cã dupa acest ultim salt vom deveni adevãrați specialişti în domeniul comunicãrii şi al relațiilor publice şi ne vom putea bucura de toate lucrurile minunate pe care, cu siguranțã, viața ni le"a pregãtit. )ã mulțumesc şi vã ure! baftã tuturor***