You are on page 1of 345

Redactare: Cristina Jinga, Emil Paraschivoiu Tehnoredactare computerizată: Andreea Dobreci, Cristina Aprodu !"!

J#$E% THE SERPENTS OF ARAKESH
&'oo( one o) *arazan+

Cop,right - !"! Jones, .//0 ilustrations cop,right - Christopher Do1nes, .//0 2irst published in English b, 3arperCollins Publishers $e1 4ealand 5imited in .//0! This Romanian language edition is published b, arrangement 1ith 3arperCollins Publishers $e1 4ealand! Cover illustration b, Pu))in 'oo(s, 6* Toate drepturile asupra acestei edi7ii sunt rezervate Editurii C#R8$T J6$8#R, parte componentă a 9R6P6568 ED8T#R8A5 C#R8$T Timbrul literar se plăte:te 6niunii %criitorilor din Rom;nia Cont: R# <= R$C' //>.///=/>?.///@ A 'CR %ucursala 6nirea

Editura CORINT JUNIOR
Di)uzare :i Clubul Căr7ii %plaiul 8ndependen7ei nr! ./. A, %ector <, 'ucure:ti Tel!A)aB: 0@C!>>!.., 0@C!>>!00, 0@C!>>!==, 0@C!>>!<<, 0@C!>>!?? EDmail: vanzariEedituracorint!ro "agazinul virtual: 111!edituracorint!ro

www.corintjunior.ro

'ucure:ti, .//? 8%'$ C?>DC?0D@.>D/??D< 2ormat: @<A=FB>F, Coli tipo: ./ Tiparul eBecutat la: %!C! T8PAR9 %!A!
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a Rom niei JONE!" #.$. %ara&an' (er)ii din *ra+es, A !"! Jones G trad!: de Diana %tănciulescu! D 'ucure:ti: Corint Junior, .//? 8%'$ C?>DC?0D@.>D/??D< 8! %tănciulescu, Diana &trad!+ >.@!@@@DC0D0@H@0=!@

# . $. JONTE!
CORINT JUNIO

R

Prolo-

Uneori" lucrurile nu sunt ceea ce )ar a .i. Ei )/reau un 0a-abond" un culturist" un director de banc/ 1i o .emeie de a.aceri" adunaţi 2n jurul unei mese lun-i 1i l/cuite. 3a un ca)/t al mesei se a.la o tabl/ alb/ 1i" 2n .aţa .iec/ruia dintre ei" erau c te o bombonier/ mic/ )lin/ cu dro)suri mentolate 1i un )a,ar de cristal cu a)/ rece 1i -,eaţ/. 3a)to)urile b & iau" a)roa)e aco)erind . 1 itul mai slab al instalaţiei de aer condiţionat. Dintre cei )atru" ai .i &is c/ #eronica Us,erwood era -a&da. 3 n-/ scaunul ei era a1e&at/ discret o ser0iet/ din )iele de struţ. 4emeia a0ea o tunsoare im)ecabil/" un minunat )/r dre)t" str/lucitor ca )enele de -raur. Tenul ei ./r/ cusur era )us 2n 0aloare de su-estia bujorilor din .ardul discret de )e )omeţi" iar -enele ne-re contrastau cu scli)irea rece a oc,ilor ei albastru5desc,is. Purta un costum cu o croial/ .oarte ele-ant/" )/rea calm/" stilat/ 1i st/) n/ )e situaţie. .. de1i )oate )uţin cam distant/. 6uentin 6uested )/rea un 0a-abond care se nimerise acolo din -re1eal/. Pantalonii reiaţi erau )rea lar-i7 )e un -enunc,i a0ea c,iar o )at/ care aducea sus)ect de mult a

ii

sos" dar nu )rea )uteai .i si-ur" )antalonii .iind maro 1i )lini de )/r de )isic/. De sub 0esta cam 0ec,e i se 0edea c/ma1a )rost 2nc,eiat/7 c,i)ul osos a0ea 0e1nica lui e8)resie' un amestec de mirare 1i curio&itate co)il/reasc/. 9reu de cre&ut c/ 0edea mare lucru )rin lentilele murdare ale oc,elarilor7 2nc/ 1i mai -reu ai .i cre&ut c/ dincolo de .aţa aceea ciol/noas/ 1i )istruiat/ era cea mai str/lucit/ minte din lume. Dac/ ar .i trebuit s/ -,ice1ti care dintre cei )atru )re&enţi 2n camer/ era cel mai bo-at om de )e )lanet/" )robabil c/ el ar .i .ost ultimul la care te5ai .i - ndit. $ai de-rab/ ai .i )ariat )e :it,ers" contabilul" 2n care 0edeai coloanele 1i ci.rele bine calculate 1i balanţele de )l/ţi si-ure. !,aw era ceea ce )/rea' o -ard/ de cor)" c,el5c,eluţ 1i im)un/tor ca un taur. C,elia neted/ se continua cu o .aţ/ lat/ 1i masi0/" dar" dincolo de mimica sur)rin&/tor de imobil/" el era )ermanent 2n stare de alert/" m/tur nd ne2ncetat cu )ri0irea5i )/trun&/toare toat/ camera" ) n/ la cel mai mic detaliu. 2n .aţa .iec/ruia dintre ei se a.la c te un la)to)" toate .iind conectate 2ntr5o reţea" ast.el 2nc t oricine lua cu0 ntul ; :it,ers"

ii

acum ; s/ le )ermit/ tuturor celorlalţi s/ 0ad/ acela1i lucru )e ecranele calcu5 latoarelor lor. — *1adar" &ise :it,ers cu 0ocea lui seac/ 1i incolor/" )utem 0edea clar c/ )ro.itul )entru în căutarea Pocalului de Aur deja <5a de)/1it )e cel )entru Explorarea Temniţelor. *)oi b/u )uţin/ a)/ din )a,arul de l n-/ cot 1i51i 1terse bu&ele cu o batist/ alb/ 1i curat/ 2nainte de a continua' — $ai de)arte" sunt si-ur c/ 0i se 0a )/rea interesant -ra.icul com)arati0 al 0 n&/rilor de la toat/ seria E8)lor/ri. Trei dintre cele )atru ecrane a.i1au un -ra.ic tridimensional" )e care se intersectau nere-ulat cinci linii de culori di.erite" toate urc nd .oarte abru)t. Pe ecranul lui 6uentin 6uested" un om cu )elerin/ se c/ţ/ra )e o st nc/ abru)t/" a0 nd la m ini 1i la )icioare un .el de 0entu&e. — *sta5i .oarte bine" :it,ers" inter0eni )e nea1te)tate #eronica Us,erwood" dar noi suntem aici )entru altce0a. *m con0ocat aceast/ 1edinţ/ ca s/ stabilim dac/ noua noastr/ strate-ie de )romo0are )entru=> căutarea Pocalului de Aur a a0ut succes. 2n aceea1i cli)/" unul dintre de-etele ei .rumos 2n-rijite a 1i a)/sat )e o tast/. Du)/

ii

o scurt/ com)etiţie 2ntre comen&ile contradictorii" -ra.icul lui :it,ers a dis)/rut" 2n locul lui i0indu5se )a-ina de start a site5ului E8)lor/ri. 2ntr5o lumin/ cre)uscular/" se 0edea un )eisaj de o .rumuseţe stranie 1i s/lbatic/. Deasu)ra unui 1ir de munţi" 2n de)/rtare" se )ro.ilau dou/ luni" una ar-intie" cealalt/ aurie" sus)endate )e cerul liliac,iu. Deasu)ra lor str/lucea o sin-ur/ stea. 2n 0/&du, )lutea o ceaţ/ )arc/ abia 2n.iri)at/ 1i )entru o cli)/ ai .i &is c/ aerul )roas)/t 1i umed al dimi5 neţii de acolo trecuse cum0a dincoace de ecrane" 2n atmos.era a)/s/toare din 2nc/)ere" aduc nd cu el ./-/duinţa unei &ile noi" -ata s/ 2ncea)/" 1i a unui uni0ers 2nde)/rtat care te a1te)ta s/5< e8)lore&i. Un moment de t/cere... *)oi #eronica Us,erwood a)/s/ )e butonul mouse5ului c nd cursorul ajunse deasu)ra stelei care lic/rea. Instantaneu" )e ecran a)/ru ima-inea 0iu colorat/ a unui calculator" )e .undalul scli)itor al )ra.ului stelar. Conturul delicat al unei s)r ncene i s5a ridicat u1or" 2n tim) ce citea ra)id te8tul' Cumpără-ţi ACUM propriul joc 2n c/utarea Pocalului de *ur şi poţi deveni fericitul c şti!ător...

ii

- al unui calculator "autilu# de ultimă !eneraţie... - al #oftului complet pentru Colecţionarul #etului de jocuri Explorări... - al şan#ei unice de a participa pentru două $ile la un atelier de !amin! cu în#uşi %uentin %ue#ted... şi de a te#ta c&iar tu ultima lui inovaţie ultra#ecretă din te&nolo!ia jocurilor pe calculator' - 2n tim)ul lunii 2n care a a0ut loc )romoţia 0 n&/rile au crescut cu ?@@"@ )rocente" &ise :it,ers. !,aw -emu 1i se 2ntinse )uţin s/ se de&morţeasc/. *)oi lu/ un dro)s mentolat din bomboniera din .aţa lui" 2l arunc/ 2n -ur/ cu o mi1care scurt/ 1i 2nce)u s/5< ronţ/ie &-omotos" ceea ce o ./cu )e #eronica s/ tre5
i

sar/. — Dac/ AprocentB 2nseamn/ dintr5o sut/" atuncea cum )oC s/ ai două sute de )rocente 1i ce5i aia A)rocentB ) nC la urm/D :it,ers se a)lec/ deasu)ra mesei" re&em ndu51i coatele 1i unindu51i de-etele m inilor" .orm nd )arc/ sc,eletul unui cort. ;Permiteţi5mi s/ 0/ l/muresc eu" domnule !,aw... — Ba nici s/ nu te - nde1ti" :it,ers" 21i ie1i din .ire miss Us,erwood. (edinţa asta trebuia s/ se termine la trei 1i jum/tate 1i deja s5a ./cut 1i dou/&eci 1i cinci. Deci am

ii

eream.o. — Discutam des)re 2nscrierea la concurs" re)et/ ea r/bd/toare.aw.stabilit c/" 2n )ri0inţa 0 n&/rilor" concursul a .ost un succes.a)t.. Toţi tres/rir/ c nd dins)re calculatorul lui 6uentin 6uested i&bucni un . ii .. Exact la asta m/ re. $iss Us. Cu un & mbet 2n c.erwood o.i) de scu&/" 6uested 2l o)ri" a)/s nd -r/bit )e o tast/. — *dic/.estiaD — $ulţumesc" !. Dar 2nc/ nu am discutat cealalt/ )roblem/" cea mai importantă" de . s/ -/sim co)iii care trebCe )entru toat/ c.t/.ot de 0r/jitoare.

2nd/r/tul lentilelor murdare" )ri0irea lui intens/ radia" iar #eronica se 2ntreb/ dac/ nu cum0a el 2i ascultase atent tot tim)ul. — *&i" la dou/ 1i jum/tate" anunţ/ el" a0eam ?E. ToC res)ectuC" daC )ur 1i sim)lu )are o c.t/" se ridic/ -raţios 1i se )re-/ti s/51i ia ser0ieta.:it.erwood. (i nu uitaţi" mai a0em 2nc/ o lun/ )entru 2nscrieri. io .oarte mulţi co)ii dintre care 6 s/ )oat/ ale-e. rtie 1i ins)ect/ ra)id documentul ) n/ la s. — Nu e ne0oie" mulţumim" :it.rec ndu51i nasul.FGH de candidaţi.i . 4oarte interesant" miss Us.ic/. — Io toC &ic c/5i o -oan/ du)/ cai 0er&i )e )ereţi" morm/i el. r1it. Dac/ doriţi" 0/ )ot ar/ta distribuţia lor du)/ se8" 0 rst/ 1i &on/ -eo-ra.*" da" &ise 6" .ers.aw 2m)inse scaunul 1i se ridic/ st n-aci. !)re sur)ri&a tuturor" 6uentin ridic/ )ri0irea" r/m n nd )entru o cli)/ cu m inile 2n aer" deasu)ra tastaturii.estie im)osibil/.renetic" de-etele abia i se mai distin-eau 1i )/rea c/ nu mai aude nimic. 6" ai mai a0ansat la )ro-ramul )entru selectarea *nali1tilorD 6 tasta . Cred c/ am stabilit deja c/ 0or .ers 21i o)ri 1i el calculatorul.ers scoase un rulou de .. !. #eronica 21i d/du oc. :it..ii )este ca) 1i o.

aw" &ise calm 6" & mbind bonom" nu e deloc -oan/ du)/ cai 0er&i )e )ereţi. c/ 0reau s/ . Dar ţin s/ 0/ reamintesc .ar/" dincolo de terenul de joac/" era strada. * trecut ce0a 0reme ) n/ 1i5a . $/ uitam cum se le-/na ane0oios 2n ca)ul sc/rii 1i a)roa)e c/5i au&eam .i ajuns deja la jum/tatea )a-inii.ul-erat cu )ri0irea" iritat/. 2n jurul meu" co)iii scotoceau )rin )enare du)/ creioane 1i51i r/s.acDB 4oarte concentrat/" 1i5a mutat bastonul 2n m na cealalt/" unde erau toate io . 2n banca de l n-/ mine" Nicole m &-/lea -r/bit 1i )/rea s/ ./cut a)ariţia 2n cadrul u1ii lui o b/tr nic/ micuţ/" cu un baston 1i cu multe saco1e. Tre(uie #ă mear!ă. *. O autobio-ra. O s/ mear-/" o s/ 0e&i. Nu i5am dat atenţie.ie .ndul' ADa" 1i mai de)arte cum . Un autobu& tocmai o)rea 2n staţie.undat" iar domni1oara $cCrac+en m5a .ie lini1te c t lucraţi 1i mai 0reau s/5mi )redaţi ni1te te8te li$i(ile 1i bine conce)ute. 2n s)ecial ţie" *dam EIuino8 . * scos un &-omot 2n. I5am dat 0 nt scaunului s/ re0in/ cu toate )atru )icioarele )e )odea.— *" nu" !. Din acest moment" )uteţi 2nce)e.oiau re)e&it caietele s/ ajun-/ la e8erciţiul res)ecti0.

Cu 2ncetineala unui cameleon care se 2ntinde s/ a)uce o cren-uţ/" m na ei se 2ndre)ta s)re bara sc/rilor. N5ar trebui s/ ..ie s/5ţi bat/ 0 ntul 2n . *m o.urioas/. I5am dat un br nci cla)etei de la )u)itru" s/ se 2nc.oaia 1i a continuat s/ scrie. P/cat c/ nu5< )uteam 0edea. ) Adaml Domni1oara $cCrac+en era c.aţa b/ncii mele" )ri0indu5m/ .ie -reu de -/sit . 1i libertatea de a )leca )ur 1i sim)lu oriunde ai c.tat" mi5am desc. io . Ce . !t/tea cu m inile 2ncruci1ate )e )ie)t 1i bu&ele ţu-uiate" cu aerul /la al ei care5mi anunţa o )limbare ) n/ la biroul Directoarei.is )u)itrul 1i am 2nce)ut s/ scormonesc du)/ cartea de en-le&/.iar 2n . De unde0a" din a)ro)iere" s5a au&it cum cine0a ambala o motociclet/ 1i a)oi a )le5 cat 2n tromb/.rumos trebuie s/ . Nicole a ridicat )ri0irea" 2ncruntat/" a)oi a 2ntors re)ede . $da" uite c5am dat de ea.e.id/... desenasem un labirint -ro&a0 )e co)ert/.saco1ele.aţ/7 1i toat/ 0ite&a" 1i )uterea.

um )e urec. prieteni de la şcoală. scrisese domni1oara $cCra5 c+en" iar dedesubt' *numele.i. *m luat 2n sil/ )i8ul. părinţii. $5am 2ncumetat s/ arunc o )ri0ire s)re strad/. i#toricul familiei. Adam.iului7 o 1i 0edeam scoţ nd . data naşterii. Nu mai era nici urm/ de autobu&./cuse domni1oara $cCra5 c+en la tabl/7 am mers mai de)arte 1i l5am scris cu litere mi1to" cu cerculeţe.$5am uitat din nou la domni1oara $cCrac+en. cele mai vec&i amintiri.-uri. *0ea o )ic/tur/ de )ast/ uscat/ 1i am 1ters5o 2n colţul de sus al )a-inii 2nainte de a 2nce)e.olbe& la )a-ina -oal/" a)oi la ta0an. am(iţii pentru viitor. la trea(ă'.*m scris 1i eu 2n ca)ul )a-inii *Auto(io!rafia mea-. C nd am is)r/0it" am dat scaunul )e s)ate ca s/5mi admir o)era. !e 2ntorsese la catedr/" dar m/ urm/rea cu coada oc. *Auto(io!rafia mea-. $ai tr/-eam totu1i s)eranţ/ s/ o 0/d )e b/buţ/ abia 0enind )e drum" dar dis)/ruse 1i ea. &o((. Ro& nd ca)/tul )i8ului" am 2nce)ut s/ m/ .*+ai. $i1to de tot./cut.2nt i 1i5 nt i" m5am uitat din nou la tabl/ ca s/5mi amintesc ce tem/ a0eam de . fraţii şi #urorile. locul naşterii. de#crierea fi$ică. N5am subliniat titlul cum . ii . preferinţe.

P n/ acum mer-e bine.$i5am silit .i ai mei. Am păru ca#taniu nc&i# şi faţa cam to (runetă. *)oi" tare ane0oie" am 2nce)ut s/ scriu.oii -oale de . *sta c. !)r ncene )e m/sur/" ne-re 1i dese" de )arc/ le5ar .nditor. Pielea . $i5am mai aruncat )ri0irea s)re tabl/ ii . Am doişpe ani.i trasat cine0a .te&. Ce5ar .ii /1tia ciudaţi" a1a desc.i s/ 2nce) cu )/rul 1i s/ continui de sus 2n josD O. Oc. 0unt de#tul de mare şi voinic. Mă c&iamă Adam E/uinox. !/5mi .i1i la culoare 1i lumino1i de )arc/ n5ar . $i5am dat )/rul de )e .ot/r t cu o )ensul/ -roas/" 2nmuiat/ 2n tu1.ac auto)ortretul.ndurile s/ re0in/ asu)ra .eţei" care ca)/t/ o nuanţ/ aurie iama 1i brun/ de cum m/ 0ede soarele mai mult de dou/ minute. *m mai citit o dat/.runte cu dosul )almei 1i am 2nce)ut s/ m/ scar)in 2n ca)" . o claie murdar/ 1i 2nc lcit/ cu care nu m/ mai lu)t de ani de &ile" de c nd mi5am dat seama c/ n5o s/ str/luceasc/5n 0eci ca al altor co)ii" oric t l5a1 )eria.ndit 1i la )icioarele lun-i" la braţele destul de )uternice" la umerii laţi 1i la 2n/lţimea mea" din cau&a c/reia mulţi cred c/5s cu 0reo doi ani mai mare. Am oc&ii !m !n al(a#tru-de#c&i#.iar c/5i !reu. rtie. P/rul meu . $5am mai .

El e şi îm(l n$itorul de lei la circ.aţ/.s/ 0/d ce mai e du)5aia" 1i am tras de mine s/ continui. am e&itat o cli)/ 1i iar m5 am uitat la ta0an s/5mi 0in/ ins)iraţia . *m )us )i8ul jos" m5am a1e&at cu . "ici nu era nevoe #ă fac (ae că leii mă lin!eau ei. Dar nu citeam. M-am nă#cut . 2ntr5un alt un-. 3a 2ntoarcerea de la 1coal/" 2m)reun/ cu mai mulţi b/ieţi" mer-eam t/cut" ca de ii . în 1u!uo#lavia. C nd eram eu mic mer!eam prin toată Eropa. Am învăţat #ă am !rijă de elefanţi de c nd aveam duar 2 ani. 2mi 2nc./r/ niciun &-omot )rin stratul -ros de )aie cu miros dulcea-.ierbinte )e . "uaptea dormeam de o(icei în cuşcă cu leiii. Mama #are la trape$. Tata are un circ foarte cuno#cut numit E/uinox.i)uiam cum 0eneau leii cu limbile lor as)re 1i m/ lin-eau 1i m/ s)/lau" iar eu le simţeam res)iraţia )uternic/ 1i . #edeam cum se 2ntorc 1i ele.er al minţii mele o 0edeam 1i )e mama" o siluet/ subţiric/" 2m)odobit/ cu )aiete ar-intii" s/rind a-il/ ca o )as/re la tra)e&ul care era sus" sus" de neatins ca stelele.alca )e cot 1i m5am uitat la ce scrisesem.anţii s)re mine" 2ncet 1i -reoi" c nd 0eneam de0reme" 2n &ori" s/ 2i 2n-rijesc" cum )icioarele lor imense se mi1cau a)roa)e .

Ca de obicei" am . 4/r/ nicio tra-ere de inim/" m5am 2m)ins 2n )oarta alb/ de lemn 1i a)oi am au&it5o cum s5a tr ntit 2n urma mea. Dar ajunsesem 1i5a1a destul de t r&iu" n5am mai 2ndr/&nit s/ risc 1i mai mult.ea" unde mai erau 1i altele.oarte mici din )anto. $i5am scos castronul )entru )r n&" am trecut )rin sala de mese 1i l5am )us la buc/t/rie )e tej-.io&danul" am 2nce)ut s/ urc )e tre)tele de ciment 0o)site cu ro1u" a)oi am ajuns )e culoar" mi5am &0 rlit )anto.obicei. *bia t r ndu5mi -. Tim)ul liber de acas/ . P n/ 2n ca)ul str/&ii r/m/sesem sin-ur. Noi st/team la ca)/t=*leea 2n-ust/ 1i cam n/)/dit/ de b/l/rii abia dac/ se 0edea 1er)uind )rintre co)acii de1i. ce )oant/ bun/J B/ieţii dis)/reau unul c te unul 2nd/r/tul )ortiţelor care duceau s)re -r/dini mici 1i 2n-rijite" intr nd . Pentru un moment" .ndul c/ ar .ii 1i mi5am )us -eanta 2n cuier" la locul ei. ii ./r/ s/ mai bat/ la u1i 2n casele l/sate descuiate c nd se a)ro)ia ora trei. $5am 1ters )e )icioare la intrare 1i simţeam cum )ietricele .ost )rintre ultimii care au ajuns la mas/.i mi se ascundeau )rintre de-ete.i )e acolo o 0/-/un/ inter&is/ cu )e1teri tainice m5a atras ca un ma-net.

*m tras mai tare cu 1utul 2n min-e" n/d/jduind c/ &-omotul ei 0a aco)eri l/l/iala care nu se mai o)rea./ia. A(ia #criu. Dar ascuţit/./. *în timpul #ăptăm nii.ar/ 1i d/deam cu 1utul 2n min-ea care se lo0ea de )eretele ma-a&iei" c nd am au&it obi1nuita 0oce monoton/' Eu #unt Adam E/uinox. 9eo.aţ/ r/utatea satis.reK Dem)seK./cut/. O )iatr/ m/ i&be1te 2n cea. (i 0ine 1i a doua )iatr/. 2nc/ jumaC de or/ ) n/ la ceai 1i du)5aia temele.ol. C/soiul /la mare a0ea un aer )/r/sit" simţeai )ur 1i sim)lu c/ toat/ lumea e )e5 a. (i be.$5am uitat la ceasul din . *&i 9eo.. Era trei jumate . ii .reK nu se l/sa i-norat.. pro!ram de joacă #u( #uprave!&ere. 0tupid ca un #ac de (ox. a(ia cite#c. dacă vremea e (ună..ar/" 2n s)ate.urios. 9eo.2n mai )uţin de cinci minute" eram 1i eu a. Nici nu era ne0oie.oarte bine cine e 1i nu 0oiam s/5i mai 1i 0/d moaca de 2n-era1" cu bucli1oare aurii 1i obr/jori )ietro1i 1i ro&alii.reK a s/rit imediat din calea mea" 1i5i citeam )e . Tot be. (i be. *m simţit cum mi se 2ncle1tea&/ )umnii" am mai tras un 1ut 2n min-e 1i m5am 2ntors . 3a orice mă poticne#c./ia. (tiam . de la trei la patru. Nu m5am uitat cine e./ia.

Tremur nd 1i cu res)iraţia t/iat/" m5am l/sat )e -enunc.reK" c/&ut lat )e s)ate. 4aţa lui mic/ 1i aro-ant/ era )lin/ de s n-e 1i r njetul 2i )ierise de tot.reK. a(ia cite#c.olb ndu5se la mine de )arc/ a1 ..i ne-ri cu 1ireturi" c.i. Mei" *dam" m5am . "oaptea-mi #u! mereu un deşt.i . 4in cutia de pantofi.icotit" ţo)/ind de )e un )icior )e cel/lalt" -ata s/ o ia la .ea de -le&ne 1i )icioarele ca dou/ ii .ii 2i erau 0ineţi 1i um. Nu5mi amintesc dec t o ceaţ/ ro1iatic/ 1i un uruit 2n urec." iar oc.ier/str/ul" 1i c/ mai mulţi co)ii tr/-eau de mine s/5l las )e 9eo.* c. *m trecut de )erec.i" a1a c/ ţi5am )re-/tit ce0a nou' Eu #unt Adam E/uinox.i l n-/ el" ţin ndu5< cu o m n/ de . $/ dureau articulaţiile de-etelor. L . C nd ceaţa ro1iatic/ a 2nce)ut s/ se risi)easc/ 1i 0ederea s/ mi se lim)e&easc/" uit ndu5m/ 2n jos am 0/&ut doi )anto.iar l n-/ 9eo.iar/. C rlionţii aurii se 2ncurcaser/" )lini de )ra. $i5 am ridicat 2ncet )ri0irea.laţi.u-/. 21i ţinea o m n/ )a0/&/ deasu)ra ca)ului 1i sc ncea stins" .t. $ai 1tiu c/ tot ca)ul 2mi 0uia de un &-omot ritmic" scr 1nit" de )arc/ t/ia cine0a lemne cu . Nu )rea mai 1tiu ce s5a 2nt m)lat du)5aia..ndit eu c/ o s/ te saturi de c ntecelul /la 0ec.ost cine 1tie ce . A(ia #criu.

tul lun. Era )e la jum/tatea celei de5a doua acadele" )e care o sa0ura tacticos 1i &-omotos.. De .i0/ cu dosare se a.aţa ei &ici c/5i macadam. Du)/ jum/tate de or/" 2n loc s/5mi ..ac temele" eram 2n biroul Directoarei 1i st/team )e sc/unelul )e care51i odi.aine curate" dar tot i se 0edea s n-ele uscat )e o nar/ 1i a0ea oc.usta scoţian/ de l n/ 1i de blu&a alb/ 1i scrobit/.ic. Directoarea st/tea c.reK.laţi. P n/ 1i c nd eram mic 1i m/ lua 2n braţe" de-etele ei m/ tot 2m)un-eau 1i m/ ciu)eau 1i m/ durea. *cum am crescut" dar tot m/ 2m)un-e 1i m/ ciu)e1te 1i m/ r/ne1te.nea de obicei )icioarele.i sur)rins )ri0irea ei" dar )arc/ am simţit c/ 2n-.la 9eo. 1i5am dat de .aţa Directoarei. Psi.otoliul din colţul de 0i&a0i de mica ar.. Nu c/ m5 ar .ii ro1ii 1i um.aţa mea. (i e toat/ numai oase" de nu5ţi 0ine s/ te a)ro)ii. 2n .eţ. Directoarea noastr/ e 2nţe)at/" dur/ 1i rece. 2nce)use s/ m/ doar/ ca)ul.1i subţire ca de clo15 c/.beţe 2n ciora)i -ro1i" maro. 2l s)/laser/ 1i5i d/duser/ .iar 2n . — !)une ade0/rul" *dam EIuino8" m/car de data astaJ Recunoa1te c/ l5ai atacat )e ii . *re )/rul tuns scurt" creţ ca o )erie de s rm/" iar dac/ te uiţi la . De .

ii . 1i. $u1c. 9eo.iţ de e. — 9ata" -ata" ajun-e" dra-ul meu. m5a .9eo. * sc ncit a)oi cu un su-..i )ro0ocat" cere5i scu&e 1i a)oi )oţi s/ cobori s/5ţi ../r/ s/ te . Dac/ 0rei s/ mer-i la mas/ 2n seara asta trebuie s/ 2ţi asumi ii .)ocnet de )arc/ s/rise un do) dintr5o sticl/ c nd 9eo.. — (i el mi5a &is.s/ ne e8)lici 2nc/ o dat/ cum s5au )etrecut lucrurile de fapt...ect 1i s5a sc...eţei i s5au cris)at.. (i l5am 0/&ut )e *dam juc nd . — Nu 0reau" am mai &is eu )entru a suta oar/" cred..reK ... (i du)5aia. Directoarea se 2ntunecase la ..imonosit de )arc/ urma iar s/ )l n-/. — Ba o s/ 0rei" a s)us ea.aţ/. E ultima oar/ c nd 2ţi mai s)un.reK 1i5a scos acadeaua din -ur/..u-/rit.aci temele. du)5aia. m5a 2njurat" doamn/" dar nu 0reau s/ 0/ s)un ce mi5a &is. — Eu treceam )rin s)atele ma-a&iei" &ise el cu -l/sciorul alintat care 1tia c/5i .reK" scum)ule" 1tiu c/ te nec/je1te s/5ţi aminte1ti iar/1i" dar te ro.otbal 1i l5am 2ntrebat dac/ )ot s/ joc 1i eu.ace )l/cere Directoarei. !e au&i un . *dam" 1tii bine c/ nu tolere& un asemenea limbaj" 0iolenţa" minciuna 1i obr/&nicia.rumos s/ 0orbeasc/ a1a. — (i i5am &is c/ nu5i .

ii 1i am 2ncercat s/5mi ima-ine& aroma -ras/ a musacalei )e care o )rimeam marţea" )re./ceam du1" ne 2mbr/cam 2n )ijama" ne s)/lam )e dinţi" mer-eam la toalet/ 1i a)oi la culcare.r/s)underea )entru ce5ai . r1it/ se des. De obicei" la N'@O mer-eam la culcare./cut 1i s/ 2i ceri scu&e lui 9eo./cut 0iaţa mai u1oar/./ceam temele. 2n 2ntunericul din s)atele )leoa)elor mele" un motor se tre&i la 0iaţ/" se ambal/ 1i o autostrad/ nes. Clar c/ mi5ar . O dorinţ/ 1i o ru-/ ii . Dar nu reu1eam s/ m/ con0in.. *1adar" )entru mine" marţi seara n5a mai 2nsemnat seara cu musaca.is oc.reK în #ecunda a#ta. Directoarea st/tea la u1a dormitorului cu m na )e 2ntreru)/tor" s/ ne stin-/ lumina. Ba am r/mas 1i nem ncat" iar 2n tim) ce toţi ceilalţi co)ii se uitau la tele0i&or" eu 2mi .s/ a)uc )e calea u1oar/. 2n dou/ minute . Nici m/car nu era o treab/ )rea -rea.i ./1ur/ ) n/ la ori&ont. *m 2nc./c ndu5se 2ntr5un miros clar" metalic" de ulei de ma1in/.

aţa la )erete 1i am r/mas nemi1cat. Nimeni nu 0orbea du)/ stin-ere" asta era re-ula de .. C nd am .icotit )e 2n.undate" a)oi s5a .net ici 1i colo" un s.o1netul cear1a.urilor" de cum 2ncerca cine0a s/ se strecoare c t mai ad nc sub )/tur/7 c te un )u.i s/5ţi aduci aminte c te0a ru-/ciuni 1i" dac5a1 . 2n s)ate" 2n colţul din drea)ta" am -/sit )i8ul5lantem/./cut lini1te. Tre)tat" lini1tea 2ncremenit/ s5a to)it" se au&ea res)iraţia re-ulat/ a celor care dormeau 1i . $5am 2ntors cu . 2n ceea ce te )ri0e1te" *dam" bine5ar .is 2ncet" milimetru cu milimetru" doar c t s/ strecor m na 2n/untru 1i s/ ajun.reK a c.undul sertarului.(i cu asta" a stins lumina 1i a )lecat tr ntind u1a. 3anterna era unul dintre bunurile mele cele mai de )reţ. Culcarea 1i s/ nu 05aud 0orbind" &ise ea. Eu obţinusem cel mai mic ii . O a0eam de a)roa)e un an" de c nd se or-ani&ase un .ac/ mai cuminte" alt.) n/ 2n . 9eo..or/it u1or dins)re 4ran+ie" din )atul de al/turi.ost a)roa)e si-ur c/ nimeni nu mai era trea&" am 2ntins braţul s)re m nerul sertarului de l n-/ )atul meu. 35 am desc.el de )remiere' )entru re&ultatele din tim)ul semestrului" )rimeau )uncte )entru o licitaţie la 1coal/.i 2n locul t/u" m5a1 ru-a la Dumne&eu s/ m/ .ier.el cine 1tie unde o s/ ajun-i.

)unctele mi5ar . Din . 2mi tot s)useser/ AMai" *dam" tu c nd o s/ )artici)iD 3a ce 0rei s/ licite&iDB Iar eu m/ l/sam cu scaunul )e s)ate 1i & mbeam. (i a mea a .tine. (i5au r/mas o -r/mad/ de lucruri tare -ro&a0e la licitaţia din ultima &i de 1coal/.)unctaj dintre toţi' F?" 2n tim) ce alţi co)ii trecuser/ bine de ?OO. Ca acum.oloseam dec t dac/ a0eam mare ne0oie de ea. * mea era lanterna" simţeam.orm/ de )i8" asta 1i )/rea" 1i se d/dea cu tot cu dou/ baterii **.ericire" a .ost" cu GO de )uncte" ba mi5au mai r/mas destule c t s/ iau un siro) cu 1erbet )e care l5am sa0urat 2n drum s)re Mi-. 2nainte s5o a)rind" am mai scotocit )rin sertar du)/ celelalte lucruri )e care le ii . $/ uitam la toate cele 2m)r/1tiate )e catedr/ 1i mi le doream )e toate. !e cam consumaser/ 2ntre tim)" a1a c/ 2n ultima 0reme nu o mai .eltuiser/ )unctele. Dar sin-urul lucru )e care5< 0oiam mai mult dec t )e toate celelalte la un loc era lanterna.ost a)roa)e ultimul obiect scos la licitaţie 1i co)iii 21i cam c.-ate.i ajuns )entru 0reo dou/ 1i 2nc/ )entru 0reo dou/ jocuri )e calculator mai mici 1i ie. Pun-i cu dulciuri" cartele )entru )r n& la 1coal/" bilete de eliberare )entru c nd ajun-eai la colţul ru1inii . 3anterna era 2n .

. $5am re&emat 2ntr5 un cot 1i mi5am . *m -/sit )i)/ind butonul mic din ca)ul lanternei 1i am a)/sat. C nd le5am str ns )e toate" am tras bine )/tura )este mine. O lumin/ )alid/ str/lucea 2n cortul meu 1i atunci m5 am simţit si-ur" lini1tit 1i con. ii .0oiam.ortabil.el de cort )itic" sub cear1a./cut un .

a #pu# in#pectorul "eville Pope. Am adu# cutia înăuntru şi aşa am dat de el. p nă c nd va veni cineva după el. *Am au$it un $!omot..nd5o u1or cu buricul de-etului. T/ietura din &iar era 2n-/lbenit/" s.el.is oc. 4iecare a0ea Biblia lui" dar a mea era alt.*)oi" am )us )e cear1a. A fo#t înfăşat (ine. Un (e(eluş !ă#it într-o cutie de pantofi 5ineri #-a !ă#it un nou-nă#cut în faţa Ca#ei de copii din #trada +i!li!ate.ul de scaiete. *cum de0enisem mult mai -rijuliu. mica mea Biblie cu co)erţi maro52nc. pe tera#ă. pu#ă într-un colţ. care conduce anc&eta privind identitatea copilului.2nt i" mi5am cu.iecare cu0 nt )e de rost.. am cre$ut că e vreun pi#oi. *Copilul pare nă#cut cu două #ăptăm ni înainte de termen-. Adam pentru că e un nume (un. pro(a(il la doar c teva ore după ce #a nă#cut. deşi de#tul de mititel din cau$a naşterii premature. dar c nd am ieşit. 35am str ns bine l n-/ mine. *m 2nc. am !ă#it cutia. Maddoc6. era călduţ ca o p inică. *E#te #ănăto# şi ro(u#t. le-a #pu# dna Maddoc6 reporterilor. şi E/uinox pentru că #-a nă#cut d ii . în $ori. 3-a !ă#it./r micioas/ 1i . 7 #ă-i #punem Adam E/uinox.aţa 2n 1alul u1or 1i moale" ca )u. dar tot mai &/bo0eam cu m na deasu)ra ei" atin.umul lui a)arte" discret 1i )arc/ u1or 2nţe)/tor" ca mirodeniile.idea sin-ur/ 2n acela1i loc. *sta de c nd eram eu mic 1i a0eam obiceiul s/ )i)/i cu de-etele bucata de &iar 2nainte s/ m/ culc.undat ./r/ nicio 2ndoi5 tur/. şi pare #ă fi fo#t şi alăptat.0e pre#upune că (e(eluşul a fo#t lă#at pe treptele ca#ei vineri. *0ea mar-inile mai subţiate 1i )/reau -ata s/ se ru)/" iar m unele locuri cu0intele abia se mai 0edeau. deşi în dimineaţa aceea a fo#t răcoare. *3-am !ă#it pe la şa#e dimineaţa. dna Mar. (ucătărea#a in#tituţiei. dimineaţa. *)oi citeam ce &ice" de1i 1tiam .is. !e desc. c nd #coteam #ticlele de lapte la uşă-.ii 1i am mirosit 2ndelun)ar. în #cutece călduroa#e. din 8i(lie.

*8e(eluşul are pielea #meadă.*0perăm #ă re$olvăm c t mai cur nd acea#tă pro(lemăf că avem oricum de#tule !riji-. un fluier de jucărie din ar!int şi un inel neo(işnuit. părul ne!ru şi oc&ii neo(işnuit de de#c&işi la culoare-t a mai #pu# in#pectorul Pope. iar $iua şi noaptea #unt e!ale. domnişoara A!ne# Piîclier. a#emănătoare ca formă şi mărime cu o cutie de lemn pentru pantofi. în re#t. *0in!urele indicii ale identităţii lui #unt un şal de l nă de culoarea untului. a adău!at 4irectoarea. care #e aflau l n!ă el.u!ăm pe oricine deţine informaţii în le!ătură cu (e(eluşul #au cu mama lui <care ar putea #ă ai(ă nevoie de a#i#tenţă medicală=. pe 99 #eptem(rie. nu mai avem dec t cutia propriu-$i#ă. P nă c nd vom de#coperi mai multe de#pre ace#t ca$. (e(eluşul va răm ne în !rija Ca#ei de copii din +i!li!ate. 9-2 . în cutie. #ă mear!ă la po#tul de poliţie cel mai apropiat.eec&inocţiu. $iua în care #oarele #trăluceşte exact :9 ore..

Ca )rin 0is" am atins micul . Tot 2mi era mult )rea mare" dar 2mi )l/cea s/5< simt -reu )e de-et.undul sertarului" laolalt/ cu .ul cu bu&a de jos. 1i5mi )/rea incom)let sau ca 1i cum ar .*m 2ntins m na du)/ inel 1i mi l5am )us )e de-et./c ndu5< s/ c nte.nd5o bine ) n/ 2n .iat" & mbind.os sub obra&. !t/team )e )artea drea)t/" cu .nd" de a da -las . Pentru a mia oar/" m5 am 2ntrebat dac/ 0a ajun-e 0reodat/ s/5mi 0in/ bine.aţ/. $i s5a )/rut mie sau lumina lanternei )/lise 1i mai mult 2n )uţinele minute c t o l/sasem a)rins/D *m stins5o imediat 1i am )us5o la loc" 2m)in.ul jer)elit 1i l5am m n.luierului" . Cu de-etul mare i5am m n./cut s/ se )otri0easc/ unde0a anume.ar/ mai -roas/ 1i incrustat/ .ost . Plimb ndu5mi de-etele )rintre ciu5 cura1ii de )e mar-ine" am 2nce)ut s/5i r/sucesc" simţindu5le )u.aţa la )erete 1i cu s)atele la camer/ 1i mi5am a1e&at mai bine 1alul )u. !cli)ea 2n lumina slab/ a lanternei cu o str/lucire misterioas/" ar-intie.aţa stranie .iat su)ra.usese 2nc/ un dar" de care nici Buc/t/reasa" nici Directoarea" nici in5 s)ectorul Po)e n5au 1tiut nimic..i .luierul 1i cu inelul" a)oi am )us Biblia 2n )artea din .luier de )e cear1a.. $ai . drea)t/ 1i neted/ la interior" iar )e dina. *m simţit cum m/ rela8e& u1or" u1or" tru)ul de0enindu5mi -reu 1i amorţit" iar mintea5mi ii . 1i a cui era oare m na care 2l )urtase. Era darul de a5< asculta 2n .

aşa cum fac ceilalţi copii. Duncan" te ro-" d/5mi manualul. .ii 1i am 2nce)ut s/ m/ ro-. Te ro!. 4oamne. $i5am adus aminte de autobio-ra.nd" )e jum/tate dorinţ/" )e jum/tate ru-/. #ă fiu puternic. Cameron si semnul de carte . Ajută-mă.ost .is oc. oriunde or fi ei. 4oamne. Doar a1a s/ m/ ale. te ro!. (i a)oi" alunec nd s)re t/r mul 0iselor" mi5a mai 0enit un .oarte mulţumit/ de autobio-ra.ia mea" ce realist/ 1i )lin/ de culoare era. te ro!. nu lă#a #ă-mi petrec toată viaţa aşa. *m 2nc. Te ro!. fii #ă exi#te ceva la care #ă fiu (un şi eu şi fii #ă-mi !ă#e#c locul undeva. Te ro!.iile 0oastre. Co)ii" 2n -eneral" am .colind nd aiurea. (inecuv ntea$ă-i pe mama şi pe tata.iar era o com)unere )e cinsteJ *1a c/" 2n ii . 4/r/ 2ndoial/ c/" de data asta" c.1i eu cu o not/ mai bunicic/. Domni1oara $cCrac+en era 2ntr5o dis)o&iţie bun/. Nici nu mi5am dat seama c nd am b/-at un de-et 2n -ur/. fii #ă mi #e înt mple şi mie ceva minunat. ajută-mă #ă învăţ #ă #criu şi #ă cite#c (ine.

ii .loc s/ mi se 2nmoaie )icioarele" cum se 2nt m)la de obicei c nd )rimeam lucr/rile" acum a)roa)e c/ m/ 2ncerca ner/bdarea.

Dar n5am l/sat s/ se 0ad/ ce simt. r1it.iar l n-/ scrisul meu me1terit" cu cerculeţe" domni1oara $cCrac+en ad/u-ase' Era de ajun# dacă #u(liniai. Cerinţa exerciţiului era #ă pre$entaţi datele reale.ile au 2nce)ut s/5mi ţiuie de )arc/ a1 . Nici nu 1tiu de c nd 2mi r/s/rise un & mbet 2n colţul bu&elor" 1tiu doar cum s5a to)it ) n/ 1i umbra lui c nd am ajuns la comentariul de la s.is 1i am dat )a-inile" una c te una.i )rimit o )alm/ )uternic/. Parc/ mi5ar . Nicole a luat nota ma8im/" )entru eseul ei emoţionant" .? .aţ/ 1i urec. Caietul de notiţe mi5a ateri&at )e banc/" r/sucit cu cotorul s)re mine 1inu m5am -r/bit s/ 2l )un cum trebuie. Tre(uie #ă avem o di#cuţie.oarte bine structurat 9. Adam. (i c. "e#ati#. nu ce vă trece vouă prin cap. Din ce 2n ce mai ner/bd/tor" l5 am desc. Domni1oara $cCrac+en tocmai se )roţ/)ise 2n .iar la ie1irea din labirint" domni1oara $cCrac+en scrisese cu ro1u' "u-ţi mai de#fi!ura caietul de notiţe' Bine" las/. *m &/bo0it o cli)/" a)oi l5 am 2ntors" 2ntr5o doar/. *m r/mas umilit 1i am/r t.ie.i dat cine0a un )umn 2n stomac. >i uite că iar #crii pro#tii. !imţeam c/ m5am 2nro1it la . 2n colţ" c. .aţa clasei" turuind mieroas/" ca de obicei. Uite5o aici' *utobio-ra.pcător.

s/5< cite1ti cu 0oce tare" s/5< aud/ toat/ clasa. *cum a1 0rea s/ 0/ uitaţi .de cinci )a-ini.elicit" Nicole.1i lun.ia 2n lumina obser0aţiilor mele. $ai 2ncolo" o s/ te ro.? . Nu dau )rea des minus <O" a1a c/ te . 9.iecare la comentariile )rimite 1i s/ 0/ recitiţi autobio-ra.

2n m na drea)t/ b/l/n-/neam .re&i scrisul. — Ce-ai #pu#@l — Nu a0eţi dre)tul s/ s)uneţi c/ munca mea nu .e.. Nici m/car nu5ţi dai silinţa.i trebuit s/5mi 2n0/ţ lecţia ) n/ acum. — Totu1i" am morm/it eu" n5a0eţi niciun dre)t s/ s)uneţi c/ munca mea e5o )orc/rie. O aiureal/.. 2ntre co)ii se )oate s/ mai &ic/ unul a1a" dar )ro..tat. Ce Dumne&eu" mai )une 1i tu m na )e un dicţionarJ (i n5are dec t 1a)te r nduri.ost s/ m/ simt m ndru de )o0estea meaJ Pe ce lume m/ credeam" ar . — Uit/5te 1i tu./r/ c.oit &-omotos )a-inile ) n/ a ajuns la autobio-ra. !/ aduci 1i caietul. Domni1oara $cCrac+en s5a uitat la mine 1i a o. Nu.. Uite ce orto-ra.esorii ar trebui s/ se )oarte alt. caietul. — *dam" cred c/ ) n/ 1i tu5ţi dai seama c/ a1a ce0a are un ni0el mult )rea slab" nuD (i5a dus ar/t/torul la -ur/ 1i cu de-etul umed" a r/s.aţ/ 1i a rede0enit 2nţe)at/.ie.ace doi bani. Cu nasul 2n jos 1i t r1indu5mi )icioarele" m5am dus la catedr/.*)oi & mbetul i5a )ierit de )e . N5ai )ic de m ndrie" n5ai ambiţie s/ .am .*dam EIuino8" 0ino la catedr/ s/ discut/m.ii 1i tu mai bun.ie" asta dac/ )oţi s/ desci.elJ ii . Ce ble.

Ridicasem 0ocea 1i acum a)roa)e c/ stri-am. Eram tare .urios. Era )rea nedre)tJ Domni1oara $cCrac+en se 2n-/lbenise la .aţ/ 1i se .oi stin-,erit/ 2n s)atele catedrei. — *dam" eu n5am s)us c/ munca ta... — Ba aţi s)usJ am stri-at eu. Uitaţi50/J 1i i5am ar/tat acu&ator cu de-etul cu0 ntul 0ino0at. Uitaţi50/ aici" c,iar aici. >i uite că iar #crii pro#tii. (i5aţi mai" s)us c/ nici m/car nu5mi dau silinţa. De unde 1tiţi dum5 nea0oastr/ dac/ eu 2mi dau silinţa sau nuD Nu 0/ )as/ deloc nici de mine" nici de munca mea" o )orc/rie. Nu 0/ )as/ dec t s/ daţi note mari 1i steluţe de aur celor care scriu c te cinci )a-iniJ *cum c,iar c/ &bieram. (i m/ simţeam mai bineJ $i5am luat caietul de notiţe 1i i l5 am 0 r t sub nas. * tres/rit de )arc/ a1 .i 0rut s5o mu1c. ; (tiţi c t 2mi )as/ mie de dumnea0oastr/ 1i de )i8ul dumnea0oastr/ cu ro1uD am 2ntrebat5o" a)uc nd caietul cu am ndou/ m inile. Uite5at taJ (i5am tras de caiet de s5a ru)t 2n dou/. *sta c,iar c/ mi5a ./cut )l/cereJ 3e5am dat drumul celor dou/ buc/ţi de caiet s/ cad/ )e catedr/. !5a l/sat lini1tea" o lini1te lun-/ 1i a)/s/toare.

ii

!imţeam .iecare )erec,e de oc,i care m/ .i8a" dar nu m5am uitat la ei. (i eu" 1i dra $cCrac+en ne uitam la &drenţele caietului" r/mase )e catedr/. Deodat/" nu m5am mai simţit a1a bine. *m ridicat 2ncet )ri0irea la domni1oara $cCrac+en. Era alb/ ca 0arul" doar )e obraji 1i )e nas 2i r/m/seser/ ni1te )ete ro1ii de )arc/ ar .i luat ni1te )alme. $5 am 2n-ro&it c nd am 0/&ut c/ a0ea lacrimi 2n oc,i. (i" ce era mai r/u" )/rea... a)roa)e s)eriat/. *m stat a1a" cu b/rbia5n )ie)t" )rost ca un sac de bo8" cum 2mi &isese 9eo..reK. (i" ./r/ s/5mi mai &ic/ nimeni nimic" m5am t r t s)re biroul Directoarei" 2n s)atele domni1oarei $cCrac+en. 3a )r n& am stat 1i mi5am li)it cadetul cu scotc, 1i mi5am co)iat eseul" 0eri.ic nd" cu dicţionarul" cum se scrie .iecare cu0 nt 2n )arte. $i5a luat o or/" toat/ )au&a. Problema cu dicţionarele e c/ trebuie s/ 1tii deja cum se scrie un cu0 nt ca s/ )oţi s/5l cauţi. Dar" de data asta" nu5mi mai )/sa. Nu mai 0oiam dec t s/ .iu sin-ur. $/ simţeam tare obosit 1i nec/jit 1i m/ durea burta. N5 am m ncat nici send0iciul cu unt de ara,ide 1i nici m/rul )e care mi le )re-/tise Buc/t/reasa s)ecial )entru )r n&" de1i

ii

eram li,nit" .iindc/ nici seara nu m ncasem. Du)/ )r n& 0enea ora de lectur/ indi0idual/. Trebuia s/ citim .iecare" 2n lini1te. $ie5mi )lace s/ citesc" c,iar dac/ mer-e mai 2ncet dec t la ceilalţi. (i sunt mereu cu0inte )e care nu le 2nţele-" dar trec )este ele 1i5n mintea mea a)ar ima-ini" ca5ntr5un .ilm. De multe ori 2mi 2nc,i)ui cum s5ar termina )o0estea dac5a1 scrie5o eu. Uneori" noa)tea" c,iar 0ise& c/ citesc 1i cu0intele &boar/ lin" unul du)/ altul. 2n 0is" in0ente& eu restul c/rţii 1i citesc totul ./r/ nicio -re1eal/. *&i tocmai ajunsesem la jum/tatea unei c/rţi de a0enturi des)re un a0ion care .ace un accident 1i se )r/bu1e1te 2n mijlocul unei jun-le. *m -/sit unde r/m/sesem" m5 am l/sat cu scaunul )e s)ate 1i am 2nce)ut s/ citesc.

ii

3 n-/ mine" imediat du)/ Nicole" Cameron Marrow c/uta 1i el )rin carte s/ 0ad/ unde r/m/sese.$5am uitat cu coada oc,iului" s/ 0/d ce cite1te" dar nu 0edeam dec t c/ el are o carte mult mai -roas/ 1i scrisul era mic 1i mai 2n-,esuit. *0ea )e banc/" al/turi de carte" 1i un semn de carte. O 0edere colorat/" cu )o&e 1i cu ce0a scris )e ea. *m lun-it - tul s)re ea. — Psst" CameronJ am 1o)tit. Cu ce eD — Adam, inter0eni domni1oara $cCrac+en cam la ca)/tul r/bd/rii. Cameron mi5a aruncat o )ri0ire 1i a cl/tinat din ca). Ne5am 2ntors .iecare la lectura lui" uit ndu5ne .i8 2n carte. 2mi )l/cea Cameron /sta" c,iar dac/ era cam tocilar. Era )lin de bani" sau cel )uţin )/rinţii lui erau. 2l aduceau la 1coal/ cu o ma1in/ s)ort ar-intie" 1i de &iua lui mer-eau la 3aser !tri+e cu in0itaţii. *1a am au&it" nu c5a1 .i .ost eu in0itat 0reodat/. Dar nu ./cea )rea mare ca& de asta 1i" cu toate c/ se ar/ta rece 1i )/stra distanţa .aţ/ de mine" nu .usese niciodat/ r/ut/cios )recum ceilalţi co)ii. Tocmai c nd 2nce)usem s/ m/ las .urat de )o0estea )e care o citeam" am simţit cum cine0a 2mi strecoar/ ce0a 2n banc/. *m cli)it mirat 1i m5am uitat din nou. Era semnul de carte al lui Cameron. I5am aruncat o )ri0ire )e .uri1. * & mbit 1i mi5a
@i

./cut cu oc,iul. I5am ./cut 1i eu cu oc,iul. *m )us 0ederea 2ntre )a-inile c/rţii mele 1i m5am ./cut c/ citesc de &or" dar eu m/ uitam la 0ederea colorat/. Era de .a)t un talon de 2nscriere la o tombol/ cu jocuri )e calculator. 9enul de c,estii -ratuite )e care le )rime1ti c nd .aci cum)/r/turile ; ca un )rim )as c/tre c 1ti- sau cam a1a ce0a. AC7MP3ETEAAB ACE0T TA37" >1 P7C1 D1 DE;1C1TU3 CE>T1FBT7;=B scria cu litere de5o 1c,ioa)/ 2n )artea de sus a 0ederii. Dar era mai mult dec t un talon de tombol/. Era 1i o com)etiţie. $5am 2ncruntat" 2ncerc nd s/ 2nţele- des)re ce e 0orba. Dac/ ai .i cum)/rat un joc" în căutarea Pocalului de Aur" atunci )uteai s/ te 2nscrii la com)etiţie. Trebuia doar s/ com)lete&i talonul 1i s/5< trimiţi. Ei )l/tiser/ deja e8)edierea 0ederii" a1a c/ nici de timbru nu a0eai ne0oie. Premiul consta 2n 1ansa unic/ de a ajun-e unul dintre cei cinci care mer-eau la un ffatelier de !amin!- ; ce5o mai .i .ost 1i astaD ; 2m)reun/ cu ti)ul care in0entase jocul. 2n )lus" )rimeai 1i un calculator de ultim/ -eneraţieJ *C7MPET1C1A E0TE 5A3A813B "UMA1 G" CAAU3 AC+1A1C17"B;11 H7CU3U1 G" PE;17A4A MA1-1U"1E-, mai scria )e 0edere.
@i

ATE;ME"U3 U- M1TB PE"T;U G"0C;1E;1I JK 1U"1ELM Eram )e ?P. Oare Cameron 0oia s/ )artici)eD Eu 2n locul lui a1 .i 0rut ; e -ro&a0 s/ mer-i la un atelier de !amin!, orice o .i 2nsemn nd asta" numai s/ sca)i din Mi-,5 -ate o 0reme" s/ sca)i de 9eo..reK 1i de Directoare. Dar Cameron 1i cei ca el n5au )roblemele mele. (i )robabil c/ el oricum are acas/ un calculator de ultim/ -eneraţie.

@i

$i5a aruncat o )ri0ire )rin lentilele -roase ale oc. Des)re ce5i 0orba" mai )recisD — P/i" si-ur ai au&it de jocurile din seria E8)lor/ri.ine" a 2ncercat el s/ treac/ re)ede de momentul /la" e o serie de jocuri . Normal" nuD CreC c/5i ca 1i cum ai a0ea o alt/ lume ascuns/ 2n ..ine" continu/ Cameron cu e8)licaţiile" ti)ul care a creat seria E8)lor/ri e cel mai -ro&a0 din toat/ istoria ii . — "-ai au$it de ele@' * stat )e . Cameron s5a 2nro1it la .C nd ne str n-eam lucrurile s/ mer-em acas/" m5am dus 1i i5am dat 0ederea 2na)oi.nduri cred c/ un minut 1i )uteai s/ 0e&i cum se le-au lucrurile 2n mintea lui' )/i" da" *dam EIuino8 n5are cum s/ aib/ jocuri )e calculator la casa de co)ii.oarte reu1ite" c.estie -ro&a0/J &ic.iar" am recunoscut eu. *m dat din ca)" da" mai au&isem eu co)ii 0orbind des)re a1a ce0a. — 2n . Toţi din clas/ )/reau s/ aib/ calculator acas/ 1i le )l/ceau tare mult jocurile astea.aţ/.Pare o c. — Da" )/i" 2n .estii interacti0e" -en a0enturi" 2ntr5o lume 0irtual/ numit/ %ara&an.undul curţii. Ce n5a1 da s/ am 1i eu. — Nu c..elarilor" s/ 0ad/ dac/5< urm/resc.

e un ade0/rat -eniu" dar un ti) . Pare o c.iar dac/ a1 c 1ti-a" n5a1 )utea s/ m/ duc 2n &ilele alea la el acas/" c/ )lec cu ai mei unde0a" &ise el ridic nd din umeri 1i & mbind str mb.uni0ersului 2n materie de jocuri )e calculator" 2l c. (i eu" c. — Mei" n5o 0rei tuD Imediat a luat cartea din -eant/" a scos 0ederea 1i mi5a 2ntins5o. 2n tim) ce 0orbea" a luat 0ederea" a )us5o la loc 2n carte 1i cartea 2n -eant/.ndu51i scaunul sub mas/. Tr/ie1te 2ntr5o 0il/ mare" de)arte de lume" ascuns de toţi 1i de toate 1i are cea mai mare ar. ii .eam/ 6uentin 6uested . — C 1ti-/torii concursului o s/ se duc/ la el acas/ dou/ &ile 1i o s/ . Dar b/nuiesc c/ nu5s 1anse )rea mari s/ ajun-i )rintre c 1ti-/tori" c/ )ractic o s/ se 2nscrie toţi" din toat/ lumea.estie mi1to" mai s)use el" )un ndu51i -eanta )e um/r.oarte sin-uratic. (i a)oi i5a 0enit ideea.i0/ de jocuri )e calculator din lume. — *dic/ tu n5o s/ te5nscriiD — *" nu" &ise el" 2m)in. !crie 1i )e site5ul lui. Dar m/car talonul /sta de 2nscriere e mi1to ca semn de carte.ac/ teste )entru cel mai nou joc )e care l5a in0entat ti)ul /sta" 1i o s/ )rimeasc/ 1i un calculator )e -ratis.

Cea mai mare s)aim/ a mea era c/ ar )utea s/5< desco)ere care0a 1i s/ mi5< ia sau s/ m/ ) rasc/ la Directoare.nde1ti la ale tale 1i s/ .neasc/ dis)reţuitor. 2n tim) ce mer-ea s)re u1/" 2l au&eam morm/ind' — Pa-ina ?ON" )a-ina ?ON. Dar s/ 1tii c/ o s/ .run&e I Du)/ ore m5am 2ntors la Mi-.-ate" am l/sat 2ntr5un colţ -eanta 1i castronelul )entru )r n& 1i m5am dus 2n ascun&/toarea mea secret/. *dic/ locul meu 1i numai al meu de ani de &ile. De e8em)lu" c nd iei o not/ )roast/ de tot )e o tem/ )entru acas/ 1i" cum te suce1ti un )ic" -/se1ti )e c te unul care s/5ţi )ri0easc/ )este um/r 1i s/ )u.-ate e c/ se -/se1te tot tim)ul care0a s/ te urm/reasc/.ie mulţi.. !au c nd ai o c.estie mai )ersonal/ de re&ol0at.— Ba. Dar uneori e tare ener0ant. Ca mine acum. ii . 2n -eneral" nu )rea are im)ortanţ/" te obi1nuie1ti 1i -ata" mai ales dac/ o duci a1a de c nd te 1tii.t/J mi5a urat el & mbind. !au c nd ai ne0oie de )uţin/ lini1te" ca s/ te .. Culcu1ul de . *scun&/toarea mea n5o 1tia nimeni. Cel mai r/u lucru 2ntr5un loc ca Mi-.ii sin-ur.

iar 1i 2n mie&ul 0erii" doar iarna era 2n-.icient de lar. Dar m/ temeam c/ o s/ le strice ii .e.c t s/ )ot sta li)it de )erete 1i s/ m/ l/.run&i1ul des" )rintre trunc. De c te ori nu m/ .i de in" unde cro5 isem cu -reu" de5a lun-ul anilor" un .Era unde0a" )e l n-/ un )erete lateral al casei" 2n mijlocul unor tu.e 0ec.e din toate )/rţile.iurile mari de co)ac" 1i deodat/ ajun-eai la ca)/t" c.run&e.ie mai 2n si-uranţ/. Era mereu r/5 coare" c.iar l n-/ )eretele de c/r/mid/ al casei7 2n rest" era 2n-ro)at 2ntre tu. C nd st/team acolo" m/ simţeam 2n s./i cu )icioarele 2ntinse 2n orice )arte. Cu tim)ul" s/la1ul acesta se m/rise" ca 1i tunelul 1i" la dre)t 0orbind" ca 1i mine. $irosea a )/m nt 1i a ume&eal/" 1i la mine ajun-ea doar o lumin/ slab/ 1i 0er&uie" ca 2n jun-l/.el de tunel. Ca s/ ajun-i acolo trebuia s/ te a.un&i ad nc" )rintre ni1te tu.ndisem s/ 2mi mut lucru1oa5 rele mele de )reţ din no)tier/ aici" 2n ascun&/toare" s/ . *cum ajunsese su.eţat. Puteam 1i s/ m/ 2ntind )e jos c t eram de lun-" dac/ str n-eam numai )uţin )icioarele. r1it sin-ur 2n ad/)ostul meu ne1tiut de nimeni' culcu1ul de . Tunelul 1er)uia )rin . Ce s/ mai 0orbim" era nemai)omenit.

*m scos din bu&unar 0ederea 1i )i8ul. De data asta eram .iar dac/ se mai 2nmuiase )e ici" )e colo" iar coaja mai a0ea un .oame.on.uri1am eu )rin tunelul din .. Totul )/rea destul de sim)lu" ) n/ am ajuns la ultimul r nd' *5ă ru!ăm #ă explicaţi.. C.iar 1i c/suţele )entru seminţe 1i am 2m)r/1tiat seminţele )rin tu.ot/r t s/ scriu c t )ot eu de curat 1i .run&e 0e1tejite 1i ni1te cren-uţe" cur/ţ nd o )alm/ de loc" am a1e&at cu -rij/ 0ederea 1i am 2nce)ut s/ o com)lete&.)loaia 1i" oricum" noa)tea a0eam ne0oie s/ le 1tiu a)roa)e.run&i1" mi5am adus aminte c/ mi5a r/mas 2n bu&unar un m/r de la )r n&. (i atunci am simţit cum m/ tr/sne1te o . *m dat la o )arte ni1te . *m 2nce)ut s/ rod ca)/tul )i8ului 1i n5 a0eam nicio idee. 35am m ncat )e tot" c.e. N5ar trebui s/ . Iar c nd eram 2n ascun&/toare" toate a0eau un -ust 1i mai bun. 9ata" la treab/. de ce credeţi că meritaţi şan#a ace#tei experienţe unice-.ie a1a de -reu" n5 a0eam dec t de com)letat ni1te c./r/ nicio -re1eal/.umat 1i5mi )l/cea mirosul lui. *dic/ ce trebuia s/ s)unD ii .estii sim5 )le' numele" adresa 1i num/rul de tele. (i cum m/ . pe #curt <în cel mult 9K de cuvinte=.el de )istrui ne-ri" m/rul era )ar.

iar a1a" de ce credeam eu c/ meritam s/ c 1ti-D (tiam c/ a0ea dre)tate Cameron' a)roa)e c/ n5a0eam nicio 1ans/.iar 0ocea ei" s)un ndu5i )robabil Buc/t/resei' . Da" c. am scris re)e&it' *Cineva toto #ă c şti!e ) puate c&iar eu.iar sub -eamul biroului )utea .ide .lam unele lucruri 2naintea celorlalţi 1i uneori mai au&eam 1i lucruri )e care si-ur Directoarea noastr/ le considera AultrasecreteB..oarte atent s/ nu . 3a Mi-. Numai c/ eu nu tr/-eam cu urec./ceam s)ionaj. de ce nu@*m au&it" deasu)ra mea" cum se desc.-ate" cu c t 1tiai mai multe" cu at t erai mai 2n si-uranţ/.ea" cum ar 0eni" ci . 4a)tul c/ ascun&/toarea mea se a.e 1i m5am scuturat ii .E8ista un r/s)uns ma-ic care5ţi d/dea 1anse mai mari s/ . *1a a. 1i a)oi c.ereastra . era de la biroul Directoarei . $5am strecurat a. Dar mai a0eam 1i de c 1ti-at.ea.ac nici5 un &-omot.ar/ )rin tunel" m5am dus mai de)arte de tu. Dar dac/ m/ )rindeau 0reodat/" eram )ierdut . Trebuia s/ .is. Cu toate astea.la c.i o )roblem/" mai cu seam/ c nd era desc.ii alesD (i" ) n/ la urm/" c..ea" mersi./cuse ca)ul calendar tot s)un n5 du5ne ce -ra0 e s/ tra-i cu urec.s/5mi aduci o cea1c/ de ca.iar te ro.iu . ne .

ca s/ )un 0ederea 2n cutia )o1tal/.. *u&eam cum de )artea cealalt/ a casei" )e -a&on" co)iii stri-au 1i r deau.de )ra.u. Probabil c/ mai erau 0reo &ece minute ) n/ la ceaiul de du)/5amia&/" deci a0eam destul tim) s/ . Dar asta 2nsemna s/ aler) n/ acolo 1i dac/ m/ )rindeau d/deam de bucluc. ii .

O scrisoare Norocul meu c/" o s/)t/m n/ mai t r&iu" c.i a. era cald 1i st/tea s/ )lou/" a1a c/ desc.ar/. Noroc c.Deodat/ 0ederea mi s5a )/rut scris/ cam ne2n-rijit 1i am 0/&ut 1i colţul care se 2ndoise 2n bu&unar.iar c nd Directoarea se uita )rin cores)ondenţ/" eu st/team 2n ascun&/toarea mea de a.*m ajuns la cutia )o1tal/ cu res)iraţia t/iat/.iseser/ . (i cum m/ uitam eu a1a" mi s5au 2nmuiat )icioarele la . joia era &iua c nd ne d/deau c maţi 1i )iure . Deja era )rea t r&iu s/ mai .ndul c/ se scria c&ear.anta cutiei 1i m5am 2ntors la Mi-.-ate. *m scos 0ederea din bu&unar 1i m5 am mai uitat o dat/ la ea. I5am dat drumul re)ede )rin .lat )rea t r&iu.i)uiam o m n/ 2n-rijit/" cu un-. C/ dac/ Directoarea nu5i s)unea Buc/t/resei de scrisoare" eu nici c/ mai a.ior a . nu c&iar.. 1i cum cealalt/ m n/ a1tea)t/ cu un )i8 ro1u" ca al domni1oarei $cCra5 c+en" -ata s/ tra-/ un Q mare 1i ro1u )e deasu)ra./cute" cum ţine 0ederea.ac ce0a" iar cu 1ters/turi 1i m &-/lituri o s5arate 1i mai r/u dec t cu o -re1eal/ mic/" )e care oricum nimeni n5o obser0/.lam.. Deci 2ntr5o joi du)/5amia&/ .ost c/ Buc/t/reasa era acolo" 2n birou" 1i tocmai 1edeau la o cea1c/ de ceai 2nainte s/ 2ncea)/ )re-/titul mesei de sear/. !au )oate a1 .iile . Oare cum e )ersoana care o s5o citeasc/ la destinaţieD 2mi 1i 2nc.

-eamul de la birou .

iu dintre cei ale1iD P/i alt. C.i)uiam )e Directoare t/ind )licul .3a 2nce)ut nu mi5a )/sat )rea mult de 0ocile care se intersectau )e deasu)ra ca)ului meu" ca atunci c nd la1i tele0i&orul desc./ceam" 2mi 0edeam de c/luţul )e care 2l cio)leam dintr5o bucat/ mare de lemn" cu un cuţit s)ecial" 2m)rumutat de la atelierul 1colii.ior de bucurie. (i eu asta 1i ..i scrisD N/d/jduiam din tot su. — Ce5i astaDJ. musai de la elJ (i am simţit un . De la 6uentin 6uested . Dra-a de Buc/t/reas/" e sim)atic/. 4 n#a" a1a5i s)une ea Direc5 toarei" e mereu )e a)roa)e. Parc5o 1i 0edeam r njind )e Directoare c nd a &is' — 3asC c/ a. adic/ scrisoarea meaJ . *)oi s5a l/sat t/cerea.letul c/ o s/ citeasc/ scrisoarea cu 0oce tare" m/car s/ aud 1i eu ce s)une.iar se )utea s/ .imbarea din tonul Directoarei" dar am s/rit 2n )icioare ca mu1cat de 1ar)e.el de ce mi5ar mai .iar sc. Nu 1tiu dac/ mi5a atras atenţia c/ mi5am au&it numele sau c. O scrisoare pentru Adam E/uinoxl — R/u" doamna directoareD C. (i tot dra-a de Buc/t/reas/ mi5a )/strat articolul decu)at din &iar de c nd eram eu mic5mic 1i tot ea 2mi mai )une uneori )e ascuns biscuiţi 1i mere 2n -eant/" c nd Directoarea nu5i )rin )reajm/.iar nu 0/d cine s/5i scrie lui. Mda Hi .is 2n tim) ce5ţi 0e&i de treab/. $i5o 1i 2nc...l/m noi ce 1i cum. Ea5i de )artea mea de obicei" dar nu51i )ermite s5o arate )rea des" c/ are ne0oie de slujba asta. (i n5a0eam nicio 2ndoial/ de la cine 1i des)re ce era scrisoarea. cu cuţita1ul ei metalic )entru scrisori.

— *sta c.ormularul de 2nscriere la un asemenea concursD 2ţi s)un eu cum' î-a furat. Nu c5a1 mai .ndeasc/" dar" 2?- .ile" cu o umbr/ de s)eranţ/ c/ Directoarea o s/ se r/&.ace ultima selecţie a c 1ti-/torilor..inalist. Eram buim/cit. Rice aici s/ se duc/ nu 1tiu unde" c nd s5o .ndesc" &ise Buc/t/reasa 2ncurajator..ndeasc/. *m ciulit urec.iar c/5i dr/-uţJ Ce bine de b/ieţelul /sta" c/ are 1ansa s/ mai 0ad/ 1i alt/ lume" m/ . 1i nu mi se d/dea 0oie s/ )lecJ — Pe de alt/ )arte. — *" dar nici nu5mi trece )rin ca) s/5l las s/ )lece" tu ce &iciDJ P/i cum cre&i tu c/ a )us el m na )e . *dic/ eram ales .erul sus5)omenit s5a 2nscris la un concurs 1i" ce5i mai interesant" a .ost ales 1i )rintre *nali1ti.ac/ o )limbare ) n/ la mine 2n birou" s/ )rimeasc/ ce i se cu0ine cu ade0/rat.nd s/ mai 1i r/s)l/tesc asemenea a)uc/turi. $5a luat ameţeala 1i simţeam c/ mi se .i 0/&ut 0reodat/ la ea s/ se r/&..ace r/u.Ce &ice" doamna DirectoareD Cine << sene )an/ la urm/ lui *dam al nostruD (i 0ocea t/ioas/ 2i r/s)unde' — !e )are c/ 1mec. Iar eu n5am de .. Nici 0orb/" *dam nu )leac/ nic/ieri" cel mult o s/ ..

Nu 1tiu c t am stat -. — Niciun AdarB" i&bucni. dac/ n5ar .el de selecţie..i dat seama c/ nu sunt la a)el.ereastr/" nemi1cat" 2m)ietrit. Nu cred s/ . *sta5mi mai li)sea" s/ umble toţi du)/ mine. Oricum el are mai multe 1anse dec t *dam la orice . Tu n5ai treab/ )e la buc/t/rieD Oricum e tim)ul s/5i c. 2n .ema )e co)ii 2n/untru" 2n c te0a minute 1i5ar .ac/ temele. 2ncet" mi5am re0enit" dar nu5mi 0enea s/ cred c/ se 2nt m)lase cu ade0/rat.emuit sub .reK s/ mear-/.i mai )otri0it s/5l l/s/m )e 9eo..it/m de 1ansa asta. — Dar" doamn/".ost )rea mult totu1i.ond" e 1i un calculator la mijloc" dac/ ne juc/m bine cartea.i ..ar . — ...em )e co)ii 2n/untru" s/51i .i )/cat s/ nu )ro.cum &icea 1i Buc/t/reasa" toate au un 2nce)ut. $/ 2ntreb. *1a &/)/cit 1i moale ca o c r)/ cum eram" tot 1tiam c/ dac/ Directoarea 2i c. Da" mai &ise ea 1i niciodat/ n5am simţit mai tare c5o ur/sc" cred c/ este o 1ans/ numai bun/ )entru 9eo.reK. Era 1ansa mea" sin-ura" nemai)omenita 1i miraculoasa 1ans/ )entru care m/ 2N- ...

$5am 2ntors cu . *m s/rit )e -eam a. Oare o s/ mear-/D De un lucru eram si-ur' n5a0eam nimic de )ierdut. scria )e el ADomnului *dam EIuino8B . $5am n/)ustit s)re mas/ 1i" cu m inile tremur nde" am scotocit )rintre )licuri s/ dau de cel care5mi era destinat. 35am derulat 1i a)oi l5am luat de la ca)/t" )unct cu )unct.ru-asem at ta" iar acum Directoarea 0oia s/ i5o o. un )lan at t de deslu1it 1i de am/nunţit" c/ am cli)it ca orbit. 2n mijloc" )e m/suţa rotund/" erau dou/ . $5am uitat intai 2n birou )rin -eamul desc.ele de deasu)ra" ridic ndu5m/ u1or" ) n/ am ajuns la ni0elul )er0a&ului. Nu era nimeni 2n/untru" iar u1a r/m/sese 2nc.ar/ c t ai &ice )e1te 1i m5 2O- . $i5am . $i5a c/&ut imediat 2n m n/ . *m aranjat la loc celelalte scrisori.aţa la )erete 1i am scos ca)ul )rin tu.ar.is/." un )lic ./cut 0 nt 1i5am urcat )e )er0a& 1i 2ntr5o cli)/ eram 2n/untru.ere cui" lui Feoffre.urioare cu ce1ti de ceai" iar l n-/ ele un teanc de scrisori.@' Deodat/" ca 1i cum a)/sase cine0a )e un 2ntreru)/tor" o idee a)/ru 2n mintea mea .rumos" cu lo-oul E8)lor/ri )e care 2l 0/&usem 1i )e talonul de 2nscriere.is.

/ceam temele.nd era s/ nu51i dea seama Directoarea c/ 2n &iua res)ecti0/" c nd a dis)/rut scrisoarea" -eamul biroului era desc. !in-urul meu . !5a c/utat )rin toate dormitoarele. *m )us5o cu -rij/ 2ntr5un colţ" )e )/m nt" 1i am aco)e5 rit5o cu multe .ost dat s5 o 0/d ) n/ atunci' o lun/ .it5o )e -a&on s)re cas/" iar inima5mi b/tea tare" de )arc/ a1 .uri" au dat saltelele la o )arte" ne5au scotocit bine )rin -. Nici c/5mi )/sa. Directoarei nu i5a trebuit mult s/ desco)ere c/ scrisoarea dis)/ruse 1i nu5i -reu de -. !e 2nţele-e c/ toate a0eau un )reţ.am )itit iar 2n ascun&i1ul meu" ţin nd 2n m ini scrisoarea ne)reţuit/.is" s/ 2ncea)/ s/ le-e lucrurile ca) la ca) 1i" ) n/ la urm/" s/5mi desco)ere PK- ./r/ desert 1i .run&e uscate.icit cine era )rimul sus)ect. $5am strecurat iar/1i )rin tunel 1i am &bu-. Pe mine m5a )er)elit bine 0reo dou/ ore 2n birou" 1i5n cele din urm/ am )rimit cea mai -rea )edea)s/ )e care mi5a ./r/ uitat la tele0i&or" )lus o b/taie cu cu5 reaua" s/ . *u tras de cear1a.ie.io&dane" a)oi au 2ntors )e dos 1i camera de joac/ 1i camera unde ne .i aler-at un milion de +ilometri. $5am ru-at s/ nu )lou/.

ascun&/toarea. Ce0a s5a 2nt m)lat totu1i' Directoarea a -/sit num/rul de tele. C.iar ea mi5a )o0estit c nd eu st/team )e sc/unelul )itic de la ea din birou 1i tot 2ncerca s/ scoat/ de la mine c/ eu am .lat du)/ aceea c/ i5au r/s)uns c/ nu )rimesc )e altcine0a" c/ nimeni nu )oate 0eni 2n locul cui0a ales. $ai ales c/ Directoarea recunoscuse c/ scrisoarea a dis)/rut 2n circumstanţe misterioase" cum a &is Buc/t/reasa.on al com)aniei E8)lor/ri.uri ce0a ce5i al t/uD *bia de la Buc/t/reas/ am a.reK 2n locul meu. *1te)tam 2ncordat" a)roa)e . P:- . 3e5a &is c/ am 0/rsat de 0 nt" deci n5o s/ )ot 0eni" 1i i5a 2ntrebat dac/ nu )oate s/5< trimit/ )e 9eo. Cum )oţi s/ ./r/ s)eranţ/" dar uite c/ nu s5a 2nt m)lat.urat scrisoarea..

4ar c&iar şi ceilalţi cinci. la ma#a fe#tivă or!ani$ată în cin#tea lor. Dou/ &ile 2ntre-i ) n/ s/ am iar/1i scrisoarea 2n m n/ 1i s/ 0/d" 2n s.din nou 2n ascun&/toarea mea. %uentin %ue#ted.KKK de participanţi. Aici te aşteaptă o petrecere de (un venit şi vei petrece noaptea la reşedinţa de lux %ue#ted Court. unde vor lua parte la o #erie de activităţi le!ate de un joc pe calculator ultra#ecret. vor primi toată #eria de jocuri de aventuri Explorări. la ora :N. # m(ătă. şi atunci vor vedea culmea jocurilor de aventuri şi mai mult dec t at t. ai c şti!at' "u. Ceilalţi cinci vor primi premii de con#olare şi #e vor întoarce aca#ă. inclu#iv toate jocurile premiate. Cele două $ile de atelier #e vor înc&eia marţi. adică două $ile alături de !eniul pro!ramării. 1ată ce tre(uie #ă faci ca #ă profiţi de acea#tă şan#ă incredi(ilă' Pur şi #implu tre(uie #ă vii cu un părinte #au tutore la reşedinţa lui %uentin %ue#ted <pe ver#o ai &arta şi indicaţiile cum #ă ajun!i= între :Q şi :N după-amia$a. r1it" ce &icea'4ra!ă Adam. tu ai fo#t ale# #ă devii finali#t în Concur#ul Explorări ) >an#a 5ieţii. "umai cinci din cei :K finalişti vor c şti!a premiul cel mare. iar cei cinci c şti!ători vor fi anunţaţi #eara. care nu vor fi marii c şti!ători. 2Q . pe :J iulie. Marii c şti!ători le vor #pune la revedere în#oţitorilor lor şi vor răm ne încă două $ile la %ue#ted Court.*bia du)/ cele dou/ &ile c t a durat nebunia am reu1it s/ ajun. nu e nicio far#ă' 4intre cei 2K. Ultima #elecţie va avea loc în $iua următoare. şi un calculator "autilu# numai al tău. Delicitări.

-ate sau la 1coal/D Totul mi se )/rea colosal 1i m/ 1i s)eria )uţin" dar" .eu. Eram co)le1it N5a0eam idee ce 2nsemnau toate astea. P n/ una alta" un lucru era si-ur' )e <@ iulie 0oi .i s/5ţi )etreci &iua 1i 2n alt/ )arte dec t la Mi-. %uentin %ue#ted şi ec&ipa de la Explorări. "u e$ita #ă iei le!ătura direct cu noi dacă vrei #ă între(i ceva #au dacă vrei Ră di#cutăm mai pe lar! de#pre cele de mai #u#.inal/D Nu )uteam dec t s/ s)er c/ nu erau teste" ca la 1coal/./r/ 2ndoial/" ce0a a1a -ro&a0 nu mi se mai 2n5 t m)lase de c nd m/ 1tiam.)itit 2ntr5un mar.i" 1i dac/ . *dic/" mai e8act" ce )resu)unea selecţia . Tovarăşii tăi în lumea fanta#tică a jocurilor de aventuri. Cred c/ am citit5o de 0reo dou/&eci de ori.ac auto5 sto)ul" 1i dac/ mer.i acolo" la 6uested Court.ar" 1i dac/ mer)e jos ) n/ acolo" tot ajun. (i nimeni" nici m/car Directoarea" n5o s/5mi stea 2n cale . Orice ar . (i dac/ ajun-eam 1i )rintre ultimii cinciD Oare cum o .Te felicităm încă o dată pentru că ai ajun# finali#t în concur#' A(ia aşteptăm #ă te cunoaştem per#onal.

N5a0eam de ales" oricum suceam )roblema )e toate )/rţile" clar c/ a0eam ne0oie de ajutorul cui0a.. H> . $isiunea mea secret/ P n/ la urm/" i5am s)us 1i lui Cameron.ar/ de dra-a de Buc/t/reas/" dar nu 0oiam s/5i .ac neca&uri. Iar el era sin-urul 2n care simţeam c/ )ot a0ea 2ncredere" 2n a.

— Ri" .Eram la ora de s)ort. De )arc/ s)un n5 du5le s5ar .ormularul" am trimis5o 1i ce s/ 0e&iD Deodat/ m5am s. — Ce me#eriaş' stri-/ el. — Iart/5m/" &ise 2n 1oa)t/./cu el interesat 1i deja nu se mai d/dea la o )arte" ci c. $5am a)ro)iat de el' .iit s/ mai s)un 1i altcui0a des)re nout/ţile -ro&a0e din 0iaţa mea.i&iceT.iar m/ asculta atent.i )utut s/51i scr nteasc/ .. * s/rit ca ars 1i m5a )ri0it s)eriat )rin lentilele -roase.tul.um7 o co)il/rie" bine2nţeles.ost ales 2ntre cei &ece .useser/m eliminaţi de la s/ritura 2n 2n/lţime Seu nu5s bun la 2n/lţime" iar Cameron e -enul care d/ cu st n-ul 2n dre)tul la orice e8erciţii . ii .inali1ti. — 0##t.. — Uite" am murmurat uit ndu5m/ s/ m/ asi-ur c/ nu mai aude 1i altcine0a" am )rimit o scrisoare care &ice c/ am . 3ui Cameron 2i )lace s/ stea 2n drea)ta )ro.esorilor 1i" du)/ cum se uita" nu )/rea )rea si-ur c/ eu 2mi merit locul de aceea1i )arte. P/i" *dam" asta e -ro&a0 de tot" s)er c/ nu m/ )/c/le1ti. — *m com)letat . Tocmai . Mei" Cameron" am 1o)tit eu 2ncet de tot. *m & mbit )rietene1te 1i am 0enit mai a)roa)e'$ai 1tii 0ederea aia )e care mi5ai dat5o tuD — Da" ce5i cu eaD m5a 2ntrebat )e un ton )rudent. 35am dat -ataJ * 2ntors ca)ul a1a brusc" c5ar .i risi)it ca un nor de .

.aţa mea c/ nu era )/c/leal/.arta din scrisoare 1i e 0orba de 0reo HOO de +m.ace autosto)ul.iind el a1a co)il model" dar n5a &is dec t' — *i 1ter)elit5oD $eseria1 meseria1J — Da" &ic eu cu oc.a)t" ade0/rul e c/ 2mi d/dea t rcoale teama c/ ar )utea 2ncerca s/ cear/ el )remiul acum. (i a)oi l5am )us la curent cu )roblemele cu Directoarea" .ac s/ ajun./r/ s/ intru )rea mult 2n detalii" 1i i5am s)us 1i cum am )us mana )e scrisoarea mea.acolo ./cut 1i mai sim)atic.iar )/rea c/ se bucur/ )entru mine.ul de s)ort./r/ s/ miroas/ ce0a Directoarea. )utem s/ juc/m la mine în ii . — !tai" m5a 2ntreru)t el" .ie de acord cu ce5am . Nu m/ a1te)tam ca 0estea mea s/ . Numai c/ el c.. (i m/ duc" a1a m5am .. — (i e meseria1" nuD Numai c/. C.iar c/5< luase 0alul .ot/r t. Numai c/ trebuie s/ 0/d 1i cum s/ . De .ie )rimit/ cu at ta entu&iasm. — Ce me#eriaş' re)et/.#edea 1i sin-ur )e . #rei s/ mer-em m ine la mine du)/ oreD Dac/ o s/ aduci scrisoarea" )utem s/ . acum c.omas cam ciudat..ii )e )ro.estia e -ro&a0/ de tot 1i trebuie nea)/rat s/ mer-iJ (i 2nc/ ce0a . $5am uitat )e . *m & mbit.acem noi un )lan./cut" .ai s/ nu mai 0orbim acum c/ se uit/ domnul T. Iar asta mi <5a . Nu eram si-ur c/ o s/ . P n/ la urm/" a1 )utea .

căutarea Pocalului de Aur 1i a1a o s/5ţi .aci 1i tu o idee des)re joc 2nainte de5a ajun-e acolo. )arc/ m ncase o l/m ie cu coaj/ cu tot . *1a c/ nu m5am ales dec t cu . Cre&i c/5ţi dau 0oie s/ 0iiD Prea 2nc ntat/ n5a . c nd mi5a s)us c/ )ot s/ )lec.aţa ei acrit/ . ii .ost Directoarea" dar nici n5a a0ut loc de 2ntors c nd tat/l lui Cameron a sunat5o s/ m/ in0ite.

*m dat tare 1i am desc. * adus 1i o )un-/ cu boabe de )orumb 1i le5a )us 2n cu)torul cu microunde7 a scos .estii de5alea 0ec.loricelele 1i le5a )res/rat ni1te sare deasu)ra" totul era -ata" ca )rin5 tr5o 0raj/.ornia . Tat/l lui Cameron s5 a str mbat un )ic 1i a &is ce0a de -enul c/ bine c/ n5 a0em mult de mers.is 1i -eamurile automat.ol 1i s5a dus direct la buc/t/rie. Nu5mi 0enea s/ cred c/ a0em 0oie s/ lu/m ce 0rem noi." dar Cameron a r s" 1i5a aruncat -eanta 2n . Gi .i ima-inat eu c/ sunt oamenii bo-aţi. Pentru )rima oar/ de c nd m/ 1tiu" am simţit 1i eu c/ )oate . * 0enit tat/l lui la 1coal/ 1i ne5a luat cu ma1ina aia s)ort" ar-intie.i 1i nasoale. Iar ce5am 0/&ut la ei acas/ numai la tele0i&or mai 0e&i. *m )us din toate )e c te o t/0iţ/" Cameron a luat 1i dou/ cutii de cola din .ii la u1/ . — Dar tat/l t/u n5o s/ se su)ereD Cameron a i&bucnit 2n r s' — P/i nu de5aia sunt )use aiciDJ Era clar c/ se amu&/ co)ios. *m dat o rait/ )rin c/mar/ 1i am luat -o-o1i 1i ni1te nectarine imense .i )utut s/5< mu1c. $i5am scos )anto.elul de melodii du)/ care se dau 2n 0 nt co)iii de 0 rsta noastr/" nu c. *0ea 1i CD5)laKer 2n/untru 1i tot .oase . eram 1i eu )rieten cu cine0a. etic. )oate" &ic .C t des)re du)/5amia&a )etrecut/ la Cameron" nu )ot s/ &ic dec t at t' me#eriaşăl$ai 2nt i 1i mai 2nt i" nu 1tiu de c nd anume" dar Cameron nu s5a mai uitat la mine de )arc/ a1 .etele lor mici 1i colorate &iceau c/ sunt tocmai din Cali. a0eau ni1te co0ora1e -/lbui 1i )u.ri-ider 1i am mers 2n dormitor la el. 1i biscuiţi crocanţi cu ciocolat/. *ltminteri era un ti) sim)atic" nici )e de)arte cum mi5a1 .

/cusem at tea -riji la . — Mai" treci tu la 0olan. Ne5a luat o or/ s/ )unem la )unct un )lan de care s/ . E uimitor ce sim)lu s5au re&ol0at toate datorit/ Internetului.2n staţia :interton )e la cinci du)/5amia&/ 2n s mb/ta res)ecti0/. (i du)/ ce am . 2mi . — Bun" 2nt i .oaie 1i un creion Gi . Du)/ cum a &is 1i el" 2n 0iaţ/ nu )rin&i de dou/ ori o 1ans/ ca asta 1i ţi5ar )/rea tare r/u s/ dai -re1 aiurea.im mulţumiţi am ndoi. Du)/ calculele noastre" eu urma s/ ajun.ndul c/ trebuie s/ caut orarul autobu&elor 1i mersul trenurilor" c nd colo" 2ţi scriai la tastatur/ 2ntrebarea" a)/sai )e o tast/ 1i -ata" )rimeai r/s)unsul. *m )us la )unct ./cut semn s/ m/ a1e& )e cel din .ost satis./cut. Ris 1i .i r/u s/ le co)ie&. *i o .iecare lucru se lea-/ bine de celelalte 1i toate o s/ mear-/ ca unse.aţa calculatorului./cuţi de munca noastr/ i5am &is' *cum n5ar .*colo" s5a l/sat s/ cad/ )e un scaun de la birou 1i mi5 a .iecare detaliu al Amisiunii mele secreteB" cum 2i s)unea Cameron" ne5am asi-urat c/ .acem treab/ 1i a)oi 0ine 1i distracţia.

/r/ -riji" cu m inile 2n bu&unare" 1i deodat/ )/m ntu5i .u-e de sub )icioare 1i cade 1i tot cade la nes.. 2n. toat/ 0iaţa ii . — Cum adic/ n5o s/ mear-/D s/ri el imediat. — Ce0a tot e./1urate 2n jurul or-oliului" cred. *ne0oie" am tras de . !i-ur c5o s/ mear-/" doar am muncit o or/ 2ntrea-/ s/ ne asi-ur/m c/ o s/ mear-/ ca )e roate. $/ 2ntorceam la realitate" ce s/5i . — N5ai cum s/ 2nţele-i" am &is eu de&n/d/jduit.i )utut s/ m/ 2nţelea-/" tocmai elD Cu a1a o cas/" 1i calculator" 1i ma1in/" 1i bun/t/ţi . eu.D(i . — E" las/ c/ e 1i5o soluţie )entru lene1i" &ise Came5 i ron 1i a)/s/ )e un buton de la im)rimant/" du)/ care )a-ina a ie1it scris/ . Eram si-ur c/ din secunda 2n care Cameron o s/ 0ad/ ce )rost 1i ur t scriu" o s/51i aduc/ aminte c/5s coda1ul clasei.. $/ simţeam umil" ne. *m 2m)/turit ./cuser/ -.irul -./r/ nicio s)eranţ/. — Tu ceD Orice5ar .rumos 1i curat c t ai bate din )alme... Cum ar .em. — Nimic" am morm/it eu.ie a1a dr/-uţ cu mine 1i -ata cu 0i&ita" 2na)oi la Mi-.ndurile )arc/ mi se ..oaia cu -rij/ 1i am )us5o 2n bu&unar" dar 2n cli)a aia am simţit c/ le1in. (i n5o s/ mai . Ca un om care se )limb/ .-ate. r1it.i8 la mine' — Ce5ai )/ţitD I5am e0itat )ri0irea. — N5o s/ mear-/..i" re&ol0/m noi re)ede" c/ ne a1tea)t/ 1i un Pocal de Aur 1i e deja )atru jumateJ Dar toate . Mai" *dam" ce5ai amuţit a1aD — #e&i" eu.ndul c/ 0a trebui s/ scriu nu )rea5mi sur dea.aciD Cameron tr/nc/nea 2nainte" dar cred c/ a simţit el ce0a" c/ s5a o)rit 1i s5a uitat .emului.ericit 1i .

. !5a uitat la mine de )arc/ i5a1 . El n5a0ea cum s/ 2nţelea-/ )roblemele cu care m/ lu)tam eu.ndit eu atunci. $i5era ciud/ c/ nu m5am .ndit la asta dinainte 1i. Cameron m/ )ri0ea neclintit' — (iD — (i eu n5am niciun ban. Normal c/ n-avea cum.elarii. (i lui 2i e ru1ine" m5 am . (i5atunci cum s/5mi treac/ )rin minte c/ am )utea s/ ajun!em 0reodat/ )rieteniD Cameron s5a uitat la mine )rin lentilele lui -roase 1i mi5a &is" )e un ton serios' — De ce s/ nu 2nţele-D *1a c/ mi5am 0/rsat n/du./cea el. I5e ru1ine c/ m5a in0itat la el acas/. Nici nu mi5a trecut )rin ca)./ceam e./cut o )au&/ 1i a tras aer 2n )ie)t ii . Nu 1tiu dac/. Bine2nţeles c/ n5ai banii t/i" s)use cli)ind timid" cum .lui era a1a de di.aţa lui. * .i. Toate astea cost/" 1i autobu&ele" 1i trenul" 1i tot.erite. 1i acum mi5era ru1ine s/ o recunosc 2n . Nu 0reau s/ te su)/r cum0a.ul' — P/i noi am uitat com)let de bani...i tras o )alm/ )este oc.or5 turi s/5mi dau seama ce s)une. *m 0/&ut cum se 2nro1e1te 1i a)roa)e c/ i s5au aburit 1i oc.. — 2mi )are r/u" &ise el a1a de 2ncet" c/ .i )utut s)une c/ tr/im 2n lumi di. !5a uitat 2n jos.erit/ de a mea 2nc t ai .

$/ la1i s/ te 2m5 )rumutD Ca un s)rijin )entru misiunea ta secret/D $5am . 4iind s. Pentru miUe e5o nimica toat/. 2nc/ nu5mi 0enea s/ cred c/ o s/ )lec" )robabil /sta . — *tunci am b/tut )alma" &ise el.rumos cu0 nt din Directoarea contraatac/ lume. Iar eu 2mi au&eam inima b/t nd' un prieten. Dac/ n5am . Nici nu mi5am dat seama cum s5a . *m dat m na. (i asta5mi r/suna 2n minte 1i era cel mai ./cut 0ineri.usese unul dintre moti0ele )entru care i5am s)us 1i lui Cameron secretul meu. (tiu )rea bine c nd am de ales 1i c nd nu. Numai c/.Dar eu am o -r/mad/ de bani. Pot s/5ţi dau eu" cu 2m)rumut sau cum 0rei tu" s/ ai bani s/ )l/te1ti biletele de tren 1i toate celelalte 1i s/ mai ai 1i de re&er0/. r1it de semestru" a )louat cu e8tem)orale" au .. o ..i .." i5am &is a)oi & mbind cam str mb" nu5ţi )une n/dejdea5 n ei )rea cur nd" daD — Bine" a s)us el 1i mi5a 2ntins m na.. — P/i" ce s/ &ic" mulţumescJ Dar e un 2m)rumut" daD 2ţi dau banii 2na)oi c nd o s/ am 1i eu.ost 1i )robele la s)ort" uite5a1a au trecut &ilele urm/toare.ndit. — *m b/tut )alma.racţiune de secund/" cred. Era ultima &i de 1coal/ 1i m/ )re-/team )entru c/l/toria de a doua &i..

Cameron 1i le5a 2n.i8" cu sub2nţeles.racţiune de secund/.lori. — Adaml a s/rit Cameron.iecare 21i lua acas/ ce .num/rat 2m)reun/ orele" )oate c/ a1 . N5am loc )entru a1a ce0a.i)uire.i aruncat oricum cine a)uca s/ le 0ad/ 1i numai )entru o .ost doar o 2nc. Erau ni1te aiureli" nici m/car domni1oara $cCrac+en nu51i ascundea )/rerea c/ asta sunt' nu le )unea dec t )rin colţuri sau )rin s)atele 0reunui -. #au tutorilor.idem.iec/ruia )licurile cu e0aluarea )e tot semestrul 1i ne5a ţinut neli)situl discurs des)re cum trebuie noi s/ le ducem )/rinţilor . Eu mi le5am mototolit 1i le5am 2ndesat direct 2n co1ul de -unoi. C/ e0alu/rile nu sunt )entru noi" sunt )entru ei" a1a c/ s/ nu cum0a s/ le desc. De ce le arunciD De )arc/ nu le5ar . Noi" co)iii" am dat jos de )e )ereţii clasei 1i desenele" 1i celelalte o)ere de la atelier" 1i .i r/mas cu sen&aţia c/ totul a . moment 2n care m/ )ri0ea .i0eci cu ./1urat cu -rij/ 1i a ru-at5o )e doi. — Eu nu )/stre& ja. . Domni1oara $cCrac+en ne5a dat .ni1oara $cCrac+en s/ 2i dea un elastic s/ le le-e./cuse el.uri din astea" i5am r/s)uns.

r1itul 0acanţei./r/ c. în ace#t #eme#tru nu #-a con#tatat nicio .2n s. nu-l folo#eşte adecvat-. r1it" s5a au&it clo)oţelul. deşi.is./cut oc. rtiuţ/. MmDJ *Competenţa lui de comunicare orală nu #e reflectă în #cri#. *i aici adresa mea de e5mail. din păcate. R/mas iar/1i sin-ur )e drum" du)/ ce" unul c te unul" ceilalţi co)ii au intrat 2n curţile lor" urcam .ii mici s/ 0/d mai bine scrisul domni1oarei $cCrac+en. — Mei" *dam" ba. Nu c/ mi5ar . 35am desc. dealul 1i am 2nce)ut s/ scotocesc )rin rucsac du)/ )licul cu e0aluarea.rumos )entru cine0a care se )l n-ea mereu de scrisul altora' AAdam are un voca(ular de#tul de (o!at. unde are în continuare re$ultate #la(e. Dac/ ai oca&ia s/5mi dai un semn" scrie5mi 1i mie c nd ajun-i. Primul titlu era A3im(ă şi comunicareB. !au 2mi )o0este1ti c nd 2nce)e iar 1coala" dar s/ nu cum0a s/ uiţi 0reun am/nuntJ Cameron mer-ea cu ai lui 2ntr5o croa&ier/ cu 0a)orul 1i se 2ntorcea abia cu dou/ &ile 2nainte de s.iont 2n s)ate. N5a0ea un scris )rea . *m 2ncetinit )asul 1i am . Cum mer-eam noi s)re u1/" Cameron mi5a dat un -.t/J &ise el 1i5mi strecur/ 2n m n/ o .e.lu dinainte ce scria acolo.i )/sat cine 1tie ce de ea" dar e8)erienţa m/ 2n0/ţase c/ e mai bine s/ a.

De acolo ) n/ la 6uested Court )/rea o nimica toat/. >i de domnişoara McCrac6en.îm(unătăţire la orto!rafie şi la redactare de text. mi5am s)us. Adam răm ne necooperant.urios e0aluarea la loc 2n )lic 1i l5am )us 2n bu&unar. Aproape orice îi di#tra!e atenţia. Cu toate astea" am m ncat tot" eram con1tient c/ am ne0oie de ener-ie )entru a doua &i dimineaţa.ri)tura de 0ineri" cu ou/ 1i carto. $5a readus 2n )re&ent 0ocea Directoarei' .ndul /sta lini1titor' *M ine.C t am stat la mas/ mi5a dat t rcoale . ceea ce îi afectea$ă ade#ea lectura individualăLM *m b/-at cam . *3a citire. *)oi sc.ior/ia" iar eu abia 2n-. nu atin!e nivelul de fluenţă #pecific v r#tei lui. ! ndeşte-te la ce te aşteaptă m ine. $er-eam cu autobu&ul /sta ) n/ la -ar/" unde trebuia s/ )rind trenul de <O'@O.iţeam.iindc/ autobu&ul meu )leca la E'@O. o #ă fiu departe de locul ă#ta-. Feoffre.i )r/jiţi" dar uite c/ a&i stomacul meu c.. *A$i #-a terminat şcoala-.imediat du)/ micul dejun" . *"u te mai ! ndi la a#tea. >i de 4irectoare şi de protejatul ei. De obicei" abia a1te)tam .*m o. Pl/nuisem s5o 1ter.tat. Nu suna )rea bine. Pe la ora a#ta o #ă fii la vreo 2KK de 6ilometri de şcoală. pe vremea a#ta.imbam la Cranmer" mai st/team )uţin 2n -ar/" luam alt tren 1i du)/5amia&/ eram deja la :interton.

C nd a ajuns" a desc.i8at cu )ri0irea ca un laser./cea mare ca& de e0alu/rile astea. Iar ceilalţi s/ 21i duc/ t/0ile" ca de obicei. *m . Cred c/ mi5a stat inima o secund/" am cre&ut c/ era scrisoarea de la 6uentin 6uested./cusem 1i tot ce nu .is u1a" a intrat maiestuos 2n/untru 1i s5a a1e&at la birou.aţ/ de a1te)t/ri 1i oricum Directoarea nu . !caunele erau )entru musa.ie de la e0aluare" nu era nimic nou .aţ/ 1i )e dos toate detaliile din ultimele &ile" tot ce . O au&eam cum toc/ne cadenţat 2n urma mea./cut 1i eu c ţi0a )a1i" du)/ ea.— Co)ii" 0/ ro-" . Cei care sunt de ser0iciu la s)/lat 0ase" s/ mear-/ la buc/t/rie.aceţi lini1te )uţinJ Cei care urmea&/ s/ . — *dam EIuino8" te a1te)t la mine 2n birouJ $5am de&um. *m luat5o a-ale )e coridorul care ducea la biroul ei" 2ntorc nd )e .i)ui c/ )ot s/ m5a1e&. Directoarea a tras de sertarul de sus 1i a scos un )lic.lat de tot.iri7 eu trebuia s/ r/m n 2n )icioare.. *)oi m5a . *0ea scaune 1i de )artea ast/lalt/ a biroului" dar nu eram a1a bles/5mi 2nc. *cum ce mai eraD Nu )utea s/ . Dar c nd a aruncat5o )e ./cut ba-ajele 1i s/51i a1te)te tutorii 2n sala de joac/..ie luaţi acas/ 2n 0acanţ/ trebuie s/51i termine de ./cusem7 am ajuns 1i am a1te)tat la u1/.

Com)ortamentul t/u 1i re&ultatele )roaste la 2n0/ţ/tur/ se r/s. Nu am de ales" trebuie s/ te )ede)sesc du)/ o e0aluare a1a de ru1inoas/.eiere' AAdam e un elev care nu face niciun efort #ă o(ţină re$ultate mai (une şi n-are or!oliul #ă fie mai (un la nicio di#ciplină şcolară. Ia ascult/ ce s)une )ro. Era o minciun/J Nici 0orb/ de a1a ce0aJ Oric t a1 . — *m a0ut )l/cerea s/ citesc e0aluarea ta )e semestrul /sta" &ise ea.i &is eu c/ nu5mi )as/" m/ nec/jea s/ a. .li 1i tu" c/ doar n5a0eai de unde s/ 1tii. !imţeam cum 2mi ardeau obrajii. 4eranjea$ă orele. — Este inacce)tabil" *dam" a s)us Directoarea cu o r/ceal/ nemai)omenit/. *m re.ii" bine2nţeles" sur)rins c nd o s/ a. — !unt . nepolitico# şi nu are deloc #imţul re#pon#a(ilităţii.esoara ta" 2n 2nc. Adam tre(uie #ă înveţe #ă fie mai muncitor şi #ă capete mai mult re#pect de #ine-. Dar asta nu era tot.r n.mas/ am 0/&ut c/ era e0aluarea de la 1coal/. O s/ . P n/ 1i eu" de unde eram" )uteam s/ 0/d colţul unde ru)sesem )licul./cut cu mine.asu)ra ima-inii instituţiei noastre" 1i" deci" asu)ra mea.lu c/ domni1oara $cCrac+en credea c/ nu mai era nimic de .elaţiile lui cu ceilalţi #unt proa#te şi exercită o influenţă ne!ativă a#upra copiilor de v r#ta lui. e indi#ciplinat.oarte de&am/-it/. $5am 2nro1it.lectat .

. 3a mijloc era scrisoarea de la 6uentin 6uested.ior/tor.ul-erat . $/ durea ca)ul" a0eam mintea )ustie 1i oc. Nu era si-ur/ c/ eu .is" ca )e un )ri&onier" ) n/ c nd ar .ot/r t c/ nu ai 0oie s/ mai ie1i din dormitor ) n/ m ine" la )r n&. *m . (i mai ales 9eo.asu)ra m/surilor )e care 1e cu0ine s/ le iau 2n condiţiile acestea. Eu a1te)tam.ii um. Dar m5am 2n1elat.i .ost s/5mi 2nc. Nu mi se mai 2nt m)lase de c nd eram mic 1i eu credeam c/" 2ntre tim)" mi5am creat un &id de )rotecţie 1i niciodat/ n5o s/ mai .usesem cel care a luat scrisoarea din birou" dar" pentru orice eventualitate. 2mi astu)am -ura cu 1alul ca s/ nu m/ aud/ nimeni.i)ui c/ Directoarea )utea s/ uite. Oc. a0ea s/ m/ ţin/ 2nc.nd.ii 2i str/luceau 2n. (i atunci m5 a .laţi ca un bo8er b/tut . Noa)tea am adormit )l n.2ndelun.reK.ost )rea t r&iu s/5mi mai reu1easc/ orice strata-em/. C nd m5am tre&it" )loua.ndul c/ aici nu era 0orba doar de e0aluarea de la 1coal/. Ce )rost am . Directoarea m5a )ri0it ca o )as/re de )rad/ 1i a r njit' .iu at t de trist. *1a 0ei a0ea un r/-a& s/ medite&i la cum 2ţi )oţi 2mbun/t/ţi atitudinea 1i com)ortamentul. *cum 0edeam c/ n5a uitat nimic.

ar/ . *r .ndit.ii 1i la )r n&" )oate mai bine li)se1ti 1i atunci." mai &ise ea din 0 r. !5a a)ro)iat de )atul meu 1i cred c/ a stat acolo un minut" . (i cum )robabil tot a1a o s/ ... C nd Directoarea a 0enit din nou" du)/ )r n&" m5am ar/tat c t de ji-/rit 1i c.aţa Ia )erete" s/ nu m/ 0ad/ cine0a a1a.$5am 2ntors cu .iindc/ )lou/" dar ai 0oie s/ cite1ti o carte" dac/ stai cu s)atele la tele0i&or. Toat/ dimineaţa m5am sucit 2ntreb ndu5 m/ c t o . (i" ţoc/nind" s5a dus s)re u1/.inuit )uteam eu. (i" *dam./r/ s/ &ic/ nimic. 4oarte bine" n5ai dec t s/ stai aici c nd alţii iau micul dejun" dac/ a1a 0rei tu. *&i nu se iese a.acum" c nd eram sin-ur" dar nici lacrimi nu mai a0eam.nat" deci" &ise ea.ost minunat s/ )l n./cut/ 1i a &is' — Mai" 2mbr/carea 1i treci 2n camera de joac/..ost reu1it" c/ci a dat din ca) satis. (i m5am mai . — Ne5am 2mbu.i ./r/ mine.ul bu&elor subţiate ciudat 2ntr5un ii . *m au&it cum a tr ntit u1a 1i a 2ncuiat5o. *m mai su./r/ s/5i dau atenţie.i ceasul 1i ima-in ndu5mi trenul )lec nd la <O'@O s)re Cranmer" .lat 2n .luier. *m r/mas 2ntors cu s)atele" . (i )robabil c/ s)ectacolul a . Du)/ o 0reme" a a)/rut Directoarea" o 1tiam du)/ &-omotul tocurilor.

is5o )uţin" ru.is/./cute" eram 2mbr/cat de drum 1i5mi )usesem 1i .olul" trec nd 1i )rin . * .uri1at )e u1a 2ntredesc.is/ de la dormitorul nostru" am tra0ersat re)ejor .aţ/" am desc.& mbet 0a-" s/ nu 2ncerci niciodat/ s/ a.aţa biroului ei. *)oi" ţint/ la u1a din . Care a0ea u1a 2nc.ar/. ./cut o )iruet/ 1i tocurile s5au de)/rtat . (i m5am strecurat a. *1a5i Directoarea" 2i )lace s/ aib/ o ie1ire maiestuoas/" cu 0reo re)lic/ isteaţ/./cat rucsacul. $5am .aina de )loaie )este . *0eam toate ba-ajele .ndu5m/ s/ nu sc rţ ie.anorac. Din secunda 2n care a 2nc. *m ajuns 2n .ot/r t" lu nd5o s)re birou.li de ce sunt eu 2n stare.is u1a" am 1i s/rit din )at 1i5am 2n1.aţa camerei de joac/ 1i am trecut de ea cu inima 2n dinţi.

ii leoarc/ 1i )antalonii u&i ) n/ la -enunc.undul bu&unarului" du)/ banii )e care mi5i 2m)rumutase Cameron.r na 1i m5a 2m)ro1cat cu a)/" de mi5am simţit brusc )anto.is oc.oamea" c/ nu mai m ncasem nimic de seara. *ler-am s)re )oarta mare 1i alb/" s)re libertate.r nt de oboseal/ 2ntr5un scaun de l n-/ -eam.i.letul 1i s/ sca) de le1inul de la stomac. Dar acum c/ u1a s5a 2nc. *m mai aruncat o )ri0ire 2n urm/" )e deal" m5am urcat 1i am b/-at m na 2n . 2ncet" 2ncet" am 2nce)ut s/5mi re0in.is 2n urm/" am 1ters5o ca un atlet la Jocurile Olim)ice" de s/reau )ietricelele 2n urma mea 1i nici nu 0edeam mare lucru din cau&a )loii care5mi b/tea 2n . m/ b ntuia ima-inea Directoarei care5ar .aţ/. *m 2nc.la )oart/" strecur ndu5m/ )rintre co)aci 1i tu.l/c/uleD — 3a -ar/" 0/ ro-" am morm/it. *m li)/it ) n/5n ca)/tul autobu&ului 1i m5am tr ntit . $5am uitat 2ns)/im ntat la 1o.u-i a1aD $i5a &0 cnit inima. Era tare dr/-uţ cu autobu&ul. Era de 0in 1i .(i nu m5am o)rit din aler-at ) n/ la staţia de autobu&" de1i inima5mi b/tea s/5mi sar/ din )ie)t" iar -eanta m/ tot lo0ea 2n s)ate. — DaC de cine .De c te ori" 2n mintea mea" nu tra0ersasem -r/dina s5 ajun. $/ tot uitam 2n urm/ 2n tim) ce aler-am .er" dar el & mbea ne)/s/tor. Din .su.ii 1i m5am l/sat )e s)ate s/5mi tra.i )utut s/ r/sar/ de cine 1tie unde 1i s/ 2ncea)/ s/ m/ .e" ca un s)ion. Moudini Nici n5am ajuns bine 2n staţie" c nd autobu&ul tocmai . *0eam lumin/ 2n/untru" iar -eamurile se . — C t )e ce 1/5< )ier&i" a1a5iD Doar r/ţoilor le )lace o 0reme ca astaJ Unde mer-i" .ericire" mai tot drumul meu era la 0ale7 nimeni )rin )reajm/.luiere ca un )oliţist.

Da" uite" le ratasem )e toate la mustaţ/ 1i numai din cau&a Directoarei .i de -eam s/ m/ uit a.ca s/ )rind cursele bune. Dac/ era du)/ mine" )arc/ nu m5a1 mai . Oare )uteam s/ ajun. Pierdusem sin-ura le-/tur/ s)re :interton. *m 1ters bine ) n/ am .oaia )e care mi5o )rintase Cameron" s/ 0/d la c t &icea acolo c/ ar .i trebuit s/ ajun. 3a Mi-.scandalul" n5a0eam loc de 2ntors. Mabar n5a0eam 2ncotro s5o a)uc. E )l/cut s/ te uiţi cum m/resc )asul oamenii )e str/&i" )rin )loaie" 2n tim) ce tu treci bine mersi cu autobu&ul" unde5i cald 1i uscat.i dat jos.la :interton cu autosto)ulD !au s/ dorm 2n -ar/ 1i s/ iau acela1i tren m ine5dimineaţ/D *m scormonit 2n -eant/ du)/ ./cut un oc.-ate m5a1te)ta din )ra.ar/.aburiser/.

la o 1osea" o autostrad/" )robabil" la c t de mare era" cu 2nc/ un ni0el care . *1a c/ m5am ./cea o curb/ 1i dintr5acolo 0uia tra. 2n s)atele ei str/luceau umede liniile de tren" 2n care se re. 2n ca)/tul cel/lalt se a.i de -eam 1i mai mare 1i am 2nce)ut s/ m/ uit iar cum toate treceau )e l n-/ noi" 1i noi )e l n-/ toate.ace. (o. $5am uitat mai bine 1i5am 0/&ut c/ mai jos scria *Fu#tări calde-.ost ne0oie s/ citesc" mirosul care 73 .i . Nici n5ar mai .icul.E" acum nu mai a0eam ce ..i dat din m ini 1i din )icioare 1i5ar ./cut comod" am )us )icioarele )e scaunul din ./cut un oc.i urlat' *Aicea #unt'. $i5a )/rut r/u c nd am ajuns la -ar/.oaia 1i am )us5o la loc" 2n -eant/. *m 2m)/turit .erul a o)rit motorul 1i a scos un &iar. Dar ce0a ce mi5a atras atenţia de )arc/ ar . 4iind ultima staţie" )uţini c ţi mai erau 2n autobu&" toţi au cobor t. un bistrou de )e mar-ine" unde lumina neoanelor &icea' *4e#c&i#-..rumos . Nu )rea mai a0ea rost s5o ţin" dar nici nu 0oiam s/ o arunc.aţ/" am .lectau luminile ro1ii din -ar/. !e mai 0edeau 1i alte autobu&e 2n )arcare" iar mai 2ncolo era o alt/ )arcare" )entru ma1ini" )e jum/tate )lin/" 2ntr5un ca)/t al )arc/rii se &/rea cl/direa -/rii 1i )e o )arte scria ACa#a de (ilete-.

Costiţ/ a.ainele mi se &0 n5 tau 1i5n . C. Parc/ eram )urtat )e sus" nici nu m/ mai )uteam o)ri.ost de5ajuns. *m sorbit cu )o. Cred c/ imediat du)/ aceea n5a1 . !/5ţi mear-/ bine" &ice.i .i obser0at nici dac/ trecea un camion )rin mijlocul localului" ba nici m/car dac/ 74 . De1i toro)it" )icioarele m/ duceau sin-ure la bis5 trou.iar a0eam ne0oie s/5mi mear-/ bine" dar acum nu )rea5mi )/sa de asta.t/ din cana cu ciocolat/ cald/ 1i m5am )us )e m ncat. C.aţ/ a0eam ditamai meniul Truc6driverM# 0pecial.umat/. (i ditamai costiţa a. Doi c rnaţi )r/jiţi" de5ţi l/sa -ura a)/ c nd te uitai la ei.umat/" cu 0/lurele de mu1c.r/&b/tea dincoace de )ietri1ul ud ar ./cut cu oc.iuri" cu bule crocante )e mar-ine 1i -/lbenu1urile moi 1i a)etisante. P ine )r/jit/ cu siro) de arţar. Dou/ jum/t/ţi de ro1ii la cu)tor.i 1i -r/sime rumenit/.umat/" a & mbit" mi5a .iul 1i mi5a mai )us dou/ buc/ţele mai mici de costiţ/.elneriţa s5a uitat un )ic la mine c nd mi5a )us 1i costiţa a. . Dou/ ou/ oc. 2n cinci minute eram la mas/" .

t/. (i5au luat t/0iţele 1i 0eneau s)re mine )rintre mese" c/ut nd una liber/.a)/rea din senin Directoarea 1i5mi &om/ia ni1te c/tu1e sub nas.etiţ/ subţiric/ 1i 2n/ltuţ/" cam de 0 rsta mea" 1i care a0ea )/rul )rins 2n codiţe 2m)letite.la 6uested Court.uri1 s/ 0/d ce 1i5au luat de m ncare. C nd au ajuns 2n dre)tul meu" m5am uitat )e .ost cel mai co)ios mic dejun din 0iaţa mea" nici n5a1 . 2mi )/rea r/u )entru ei" nici nu 1tiau ce ratau.elneriţ/ dac/ )ot s/ 0in s/ stau aici . * .i cre&ut c/ a1a ce0a se )oate c. *m 1ters cu un dumicat de ) ine 1i ultimele urme de -/lbenu1 1i l5am 2n-. Dar tre)tat m5am mai 2nc/l&it 1i mi5a 0enit mintea la ca) 1i mi5am dat seama c/ altce0a 2mi doream eu cel mai mult. s/ s)/l )odelele" de e8em)lu . Cel mai mult 2mi doream s/ ajun. 3a cas/" c.iecare &i.elneriţa 2l ser0ea )e un b/rbat l n-/ care era o . 1i s/ m/n nc un Truc6driverM# 0pecial dimineaţa" la )r n& 1i seara" 2n .ema tot mic dejunJ $i5a trecut )rin minte s/ o5ntreb )e c.ea.iţit cu )o. 75 . 4etiţa a0ea o me-abrio1/ 1i o cola" iar b/rbatul nu51i luase dec t o ca.

inuia s/5i intre5n 0oie.*bia c nd au 2nce)ut s/ 0orbeasc/ mi5 am dat seama c/ s5au a1e&at c. Omul /sta tare se mai c.orm/ mai bun/ ca oric nd" tati" se t n-ui ea. — Ei" mai a0em cartea audio" &ise el 2ncerc nd s5o 2n0iore&e.de ce au anulat5o" a &is ea.ata. (i5i a1a de )licticos.ost riscant./cu el obosit. Ploaia asta nu cred c5o s/ se o)reasc/ )rea cur nd 1i c./ceau dec t s/ continue o discuţie din ma1in/" -enul de 0orb/rie de care sunt )lictisiţi 1i cei care 0orbesc.inuitoare. Iar acum trebuie s5a1te)t/m c te0a #ăptăm ni ) n/ la urm/toarea curs/. E doar una dintre acele am n/ri c.2na)oi. — *m b/tut 1i at ta drum de-eaba" se 0/it/ .iar dac/ s5ar o)ri" )/m ntul n5 are cum s/ se usuce la noa)te. — Dar Moudini e5ntr5o . (i5acum a0em de .iar la masa din s)atele meu.i . Probabil c/ nu . Eu & mbeam.. (tiu #i!ur c5 ar .. 2n locul lui" 2i 76 . — Dar tot nu5nţele.i c 1ti-at.ectat" c5o 0oce )iţi-/iat/. — *u anulat5o 1i -ata" . #orbea a./cut tot drumul /sta lun. — (tiu" dra-a mea" &ise tat/l" am/r t. *dic/ )entru s/rituri tot ar .

Cranmer.s)uneam s/51i ţin/ -ura 1i -ata.. — C t .irma de la bistrou... C t )utea s/ le ia s/ bea o ca.acem ) n/ acas/D — P/i sunt 0reo trei ore ) n/ la Cranmer 1i 2nc/ o or/ jumate ) n/ la :interton.aţa oc.oarte multe" erau 2n )artea dins)re -ar/. deci 0reo )atru ore jumate" )oate 1i cinci" cu 0remea asta. *m 0/&ut o toalet/ a)roa)e de intrare 1i5am . (i5abia atunci am &/rit5o" a)roa)e ascuns/ du)/ o cara0an/" o camionet/ mare 1i cenu1ie cu o remorc/ )entru trans)ortat cai. /./cut o escal/ 1i5acolo" dar c t am )utut de re)ede.. $5 77 .de )ortiera mic/ din lateral. sau o 2nc.. (i Sintertonl N5am mai stat )e ..ea 1i s/ m/n nce o brio1/D *m ie1it )e u1ile de sticl/ 1i am mai r/mas l n-/ )erete" s/ nu m/ )lou/ c t arunc o )ri0ire )rin )arcare. C nd am au&it" numele acelea mi5au r/s/rit 2n .ideam 2n s)ate" unde era calul. Cele c te0a camioane st/teau mai toate 2ntr5o )arte" iar ma1inile" .nduri" am )lecat u1urel de la mas/ 1i m5am 2ndre)tat s)re u1/.ilor de )arc/ erau luminate cu beculeţe" ca . *m aler-at ) n/ acolo" m5am uitat re)ede dac/ m/ 0ede care0a 1i am 2ncercat s/ tra.

a1te)tam s/ .or.i a0ut eu a1a cal" nu m5a1 mai . 35am m n. 2nce)usem s/ distin.ormele 2n 2ntuneric.antom/. $5a 2nt m)inat mirosul de . !/ .eaua" m/ .otind )uţin de 0enirea mea nea1te)tat/" calul.ndeam" doar c/ el e cald 1i 0iu. $5a 2m)ins bl nd cu botul" s/5< ba. $5am -. Era tare .ie 2ncuiat/" dar s5a desc. *0ea n/rile ro&alii 1i moi 1i 2l simţeam cum se atin-e de m neca mea. Oricum nu se )utea s/ nu5< obser0.iat )e -ruma&.rumos.i )l ns de nimic.estii' dou/ -/leţi" o 1a 1i o )/turic/ )entru 1a" 1i 2nc/ una de re&er0/" mai 2ncolo.elul de c.. *m orbec/it )uţin ) n/ m5am obi1nuit.is imediat 1i m5am strecurat 2n/untru. 2n s)atele calului erau tot . *1a trebuia s/ .emuit sub -ruma&ul calului 1i am tras 1i )/turica )e mine" l/s nd doar un culoar )rin care s/ res)ir.orn/it u1or.ie cati. $/i )rietene" Moudini dra-/" s/ nu m/ dai de -ol" daD * .1i )e el 2n seam/. !e simţea un 78 . n 1i" . I5am luat ca)ul 2n )alme 1i i5am 1o)tit re)ejor' . Dar calul se 0edea oricum" era alb 1i str/lucea 2n 2ntuneric ca o .

miros de )ra. 79 . 1i m/ temeam s/ nu5mi 0in/ s/ str/nut.

alt" am aţi)it. n" 2n0elit cu )/tura.!cum)i" n5 ar .iul 1i 1tiu c/ nu se 0edea )rea bine" dar cred c/ 1i el mi5a .aţ/" ca 2ntr5un )as de dans .ar/.i r/u s/ te uiţi ce mai . *m )lecatJ Eram 2n culmea bucuriei" m5am 2n0elit mai bine cu )/turica 1i m5am -.el" mai cu le-/natul remorcii" mai cu .iul. n. Moudini s5a a)lecat )uţin 1i" 2nceti1or" m5a 2m)ins u1or cu botul. — 3asC" tăticuare ce5i trebuie./cut cu oc.lţ i tur/" c nd i5au dat drumul ram)ei de la remorc/ la )/m nt. *st./cut cu oc. D/5mi drumul 2n/untru" c/5s udăleoarcăl Portierele s5au tr ntit a)roa)e 2n acela1i tim) 1i imediat s5a au&it motorul.Deodat/ s5au au&it 0oci de a.ace Moudini" )oate mai 0rea ni1te . n. Du)/ o smuci tur/ scurt/" a 2nce)ut 1i remorca s/ se mi1te. 1 itul monoton al roţilor )e as. $5am uitat la el 1i i5 am . 6uested Court 2n remorc/ era c/lduţ 1i 2ntuneric" eu m/ culcu5 1isem bine 2n .emuit 2ntr5 o -r/m/joar/ de .ile 2n tim) ce d/dea din co)itele din . Eram s/tul 1i m/ simţeam 2n si-uranţ/" dar" mai ales" simţeam iar/1i c/ simt )e drumul cel bun. Nu5mi mai amintesc dec t o &. (i Moudini s5a s)eriat" a ridicat botul 1i a ciulit urec.

Ce5i dre)t" 1i mie mi5ar . r1it" cobor r/.ar/J 35a de&le-at" <5a luat de c/)/stru 1i i5a mai dat un -. Calul a 2nce)ut s/ coboare )e ram)/ cu s)atele" 2nceti1or 1i cris)at.i con0enit s/ r/m n/" m5ar . Deodat/" dintr5o 81 . *m 2n1. — DaC mi1c/5teJ stri-/ .acD Cobora cu -rij/" 2ncet de tot.i scos din buclucul de acum. 2mi d/deam seama c/ nu )rea5i )lace" a0ea urec. — Vţţ" ai ./c ndu5i loc s/ treac/.ile date )e s)ate 1i se tot uita du)/ mine s/ 0ad/' eu ce .2n secunda aceea mi5am 1i tras )/tura )e ca) 1i n5am l/sat dec t o ridic/tur/ )rin care s/ 0/d c t de c t ce se 2nt m)l/. !e 2ntunecase bine. 2n s.iont 2n )ie)t. Erau 1anse s/ m/ . Mai odat/" ie1i a.usese s/ m/ strecor )e )ortiera lateral/ imediat ce ajun-eam.acD Planul meu ./cut 1i caca" animal sc rbos ce e1tiJ Dac/ 0ede tati" o s/ 0rea s/ cur/ţ eu du)/ tine.. n 1i ni1te a)/ 2nainte de a se 2ntoarce la remorc/. *m au&it5o )e . — (i5adic/ de ce" m/ ro-" nu )oţi s/ r/m i aici ) n/ m ine5dimineaţ/D <5a 2ntrebat ţ . *1te)tam 2ncordat" ascuns sub )/tur/" -ata s5o ru) la .etiţ/ tro)/ind )e ram)/ 1i a)oi <5a 2m)ins tare )e Moudini' — Mai" pro#tule" d/5teJ El s5a mi1cat )uţin" a)roa)e curtenitor" ./cat -eanta 1i am mers ti)til ) n/ la ram)/.id/ acolo 1i" cel mult" s/5i dea o m n/ de . (i5acum ce m/ . *u luat5o 2ntr5o )arte 1i5am au&it co)itele calului 2nde)/rt ndu5se" 2n tim) ce 0edeam cru)a lui alb/ cum se to)ea 2n noa)te.u-/.etiţa.ac ne0/&ut ) n/ re0enea. Probabil c/ urma s/5< duc/ 2n -rajdul lui" s/5< 2nc.noas/.

ide acolo.u-it t/l)ile de sub ea" 1i5am au&it5o )leosc/ind mu1uroi c. !5a5n0 rtit 2n loc 1i s5 a re)e&it dre)t 2n -r/mada de bale-/. 82 . Ploua destul de tare 1i eu . $ ine 0ine Ro-an 1i are el -rij/ de restul.eare" m5am str mbat 1i" a)ro)iindu5m/" am m r it . (i cum aler-am mai mult de5a bu5 1ilea s)re autostrad/" am au&it cum a stri-at care0a 2n urm/' +ei''' (i5am a)ucat5o la drea)ta 1i am 2nce)ut s/ aler. Urcase deja 2n remorc/" la doar un metru de mine7 atunci a ridicat )ri0irea 1i m5a 0/&ut cum 2nţe)enisem acolo ca o stan/ de )iatr/.eţat. *m ridicat m inile ca )e ni1te -. Doar r sul meu se au&ea.)arte" a a)/rut .)e as.iot de bucurie.ormat tre)tat 2ntr5o aler-are u1oar/.alt" 2n noa)te" 1i eram tot un & mbet 1i un c. *m 2n-.ioros' — $rrrrJ (i5uite a1a s5a dat 1i la o )arte.abar n5a0eam 2ncotro mer-" dar 2n cli)ele acelea nici c/5mi )/sa.ost.etiţa" 0orbind 2ntruna" )robabil cu taic/5s/u. 9oana nebun/ de la 2nce)ut s5a trans.esc 2n cli)a 2n care m/ 0edea" dar c nd a a)/rut a1a" alb/ ca 1i cru)a lui Moudini" 1i5a 2nlemnit de -roa&/" n5am )utut s/ m/ abţin.olbat de uimire 1i a r/mas cu -ura c/scat/. * alunecat de i5 au . $/ simţeam 2n al nou/lea cer.aţa 1i a dat s/ urle ca din -ur/ de 1ar)e.i 0rut s/51i aco)ere . — E" du5l 2n -rajd 1i 2nc. * ridicat m inile de )arc/ ar . Eram )re-/tit s5o &bu-. !5a .iar 2n mijlocul -r/me&ii. (i dus am .

el a1 . C nd am socotit eu c/ m/ a)ro)u" am 2nce)ut s/ m/ uit mai atent la casele )e l n-/ care treceam.is/ . Marta &icea c/5s 1ase +ilometri" dar ane0oie" )e jos" )rin )loaie" nici nu5mi d/deam seama c t mersesem. Din c nd 2n c nd mai str/luceau lumini din s)atele co)acilor sau mai trecea 0 j ind c te o ma1in/. Doar un -ard 0iu" 2nalt 1i 2ntunecat" care ai . 2P. *m 2ntors lumina s)re scrisoare" 2ntor5 c nd5o )e )artea cu .ermei.i )utut crede c5am r/mas sin-urul om 0iu de )e P/m nt. $ai 2nt i am a)rins lanterna 1i am orientat cercul de lumin/ s)re borna +ilometric/" s/ 0/d ce &ice.. +amle.amilie sau numele . 2nce)usem s/ m/ tem c/ trecusem deja )e l n-/ )unctul5c.i &is c/ mer-ea odat/ cu mine7 )e )artea cealalt/ a drumului )/rea s/ . sau st l)ul )orţii" unde era scris numele de . *lt. Nu trebuia dec t s/ mer.eie al . *m stins lanterna 1i am )us bine scrisoarea 2n -eant/ 2nainte s/ se ru)/ de tot7 a)oi am luat5o 0oinice1te s)re MamleK" )rin )erdeaua de )loaie.lu.arta.a)t" 0edeam doar )oarta . 6uested Court era la mar-inea or/1elului :interton" la F +m" dac/ o luam )e drumul s)re MamleK. $ajoritatea nici nu se 0edeau de . Du)/ aceea" o bun/ bucat/ de drum nu mai a0ea nimic de5o )arte 1i de cealalt/' nici . G. Era desenat/ 1i o s/-eat/ la st n-a.ie o )/dure 2ntins/.)uţin )e o strad/ lateral/ 1i -ataJ Nu5mi 0enea s/ cred ce noroc a0eam. *m trecut strada 1i m5am dus ) n/ l n-/ ea" r/scolind )rin -eant/ du)/ lantern/ 1i scrisoare. Sinterton. Nu 1tiu c t tim) a trecut7 du)/ mine" 0reo c te0a ore. de cele mai multe ori" 2nc./r/ s/5 83 ./rţii . Cred c/ am stat acolo un minut ) n/ mi5am dat seama e8act unde m/ a.erme" nici case.Cred c/ aler-am de 0reo dou/&eci de minute" c nd am &/rit )rima born/.

r1it" la ca)/tul c/l/toriei. (i atunci am &/rit 2n .i ima-inat eu. Panto. 2ncuiatJ Pe una dintre )orţi era un anunţ./" am au&it o tros5 nitur/ 1i ce0a m5a i&bit 2n s)ate 1i m5a dobor t la )/5 m nt" de5am ajuns cu .eaţa mi se scur-ea )e cea.ri-" de oboseal/.lancau )orţile de .ii m/ roseser/" iar din trataţia cu Truc6driverM# 0pecial nu r/m/sese dec t o amintire 1tears/. Gmi. ANu intraţi. o #ă-ţi fie şi mai fri!.aţ/" 2n toat/ s)lendoarea ei .B Brusc mi5am dat seama c/ tremuram. *m ridicat instincti0 84 .ii" s/ 0/d ce scrie.ier . *m . *bia du)/ o bucat/ bun/ de mers am &/rit casa 1i era mai -ro&a0/ dec t orice mi5a1 .ise" se 0edea du)/ lanţul -ros de oţel 1i lac/tul solid.. *m aler-at )rin b/lţi s)re ea" cu n/dejdea c/ am ajuns" 2n s. Iar dincolo de ei 1er)uia o alee )ietruit/" str/juit/ de co)aci.aţ/ a0ea )arcate 0reo <? ma1ini scum)e. Tot )loua 1i mi5am mijit oc.orjat s)uneau lim)ede c/ nu era 0orba de nicio )/c/leal/. C nd am trecut 1i de ultima cotitur/ a aleii" mi5a r/s/rit 2n .. C ine r/u. 4erestrele de la )arter erau inundate de lumin/" iar cele de la celelalte etaje )/reau ni1te 1iruri de )/trate luminate bl nd.aţa 2n balt/. De at ta )loaie" de .ac )rea mari s)eranţe" am 2ntins m na 1i l5am 2ncercat . !t l)ii care .mi dau seama. (i a0eam toate moti0ele s/ m/ bucur" c/ci )e )l/cuţa de )iatr/ de )e st l)ul din st n-a scria clar' A6uested CourtB. *Ei. 4/r/ s/5mi .aţ/ o )oart/ cu doi st l)i masi0i" cu c te o bil/ deasu)ra" tot din )iatr/. Porţile erau 2nc. mai de-rab/ un castel dec t o cas/" iar 2n . Un .ir de a)/ rece ca -. dintr5o tu./cut 0 nt -enţii )este -ard" am a)ucat cu am ndou/ m inile -rilajul de metal 1i am 2nce)ut s/ m/ caţ/r. AdamB" )/rea c/5mi &ice" *dacă #tai aici şi-ţi pl n!i de milă.I5am ./cut un )as 1i./.

m inile s/5mi aco)/r ca)ul7 a)oi am au&it un m r it -utural 1i i5am simţit res)iraţia cald/ c. 2ncremenisem de . $i5am ţinut res)iraţia. r1it m5am ridicat 2n )icioare" a dat imediat din ciotul de codiţ/ 1i a mers li)it de )iciorul meu ) n/ l n-/ cas/" ridic nd oc. U1a s5a desc./. 2i simţeam botul a)roa)e" n/rile reci care m/ amu1inau" .intuit/ 1i colţii ascuţiţi ca de ti-ru.ii mari 1i c/)rui" cu limba scoas/" )arc/ mi5ar .dil nd u5m/ cu must/ţile tari )e .ierbinte 1i a sc ncit de )arc/ mi5ar .ioros" 1i5i 0edeam &-arda de )iele -.i & mbit 2ncurajator.e cu limba lui .ii s)re mine la . C nd 2n s.lţ it de )ro)riul meu )l ns.eroce" .iar 2n cea. 2n .iecare trei secunde.euna 1i m/ lin-ea )e .i cerut iertare c/ m5a s)eriat a1a r/u. Era a1a de mare c/ )uteam s/ ţin m na )e s)atele lui . $i5au ţ 1nit lacrimile 1i tot su-. (i5am stat a1a 1i5am sc ncit ca un co)il mic" iar c inele tot sc. (i a 2nce)ut s/5mi lin-/ o urec.aţ/ 1i se c/ţ/ra )e braţele mele cu l/buţele murdare de noroi.aţa u1ii mari" cu arcad/.aţa5n noroi" a1te)t nd s/ m/ s. *m ridicat )otcoa0a -rea 1i am l/sat5o s/ bat/ tare 2n u1/ o dat/" de dou/ ori" de trei ori. Era l n-/ mine. Era imens" era ne-ru 1i . (i5am )us iar m na )e s)atele )rietenului meu 1i am a1te)tat.t. *m 2naintat 2m)reun/ )e aleea de )ietri1" am trecut )e l n-/ ma1ini 1i am ajuns 2n .iţam" &.runtea i se 2ncreţise 1i )/rea st njenit 1i 2n-rijorat. *m tras aer 2n )ie)t.ii bl n&i ca un coc+er 1i" dincolo de e8)resia .ric/ 1i s/ ţi)" n5a1 .ric/7 mi5era . 1ie dul/ul.aţ/ mi5a 85 . C inele se uita la mine cu oc. Dar a0ea oc./r/ s/ m/ a)lec deloc.i mi1cat niciun de-et7 st/team a1a" cu .is 2ncet 1i eu cli)eam )entru a m/ obi1nui cu lumina )uternic/ din s)atele ei.

/cuse 0/rsat de 0 ntD !/ .aw. ." . Uria1ul s5a uitat la mine 1i nu d/dea niciun semn c/ ar 0rea s/ ia scrisoarea.ai" c/5i .iţi amabil" domnule 6uested" m/ numesc *dam EIuino8 1i. !e sc/r)in/ 2n ca).e . Ce5aKem noi aiciD De unde 0ii" tinereD De . C nd am intrat" mi5am dat seama c/ )robabil e o bibliotec/. Eram a1a de buim/cit 2nc t" )entru o cli)/" am cre&ut c/ e un uria1.a.ii tu s/n/tos" eu nu simt 6" m/ c. — Deci tu e1ti Adam. . $5am strecurat )e u1/ 1i5am 2nce)ut s/ scor5 monesc )rin -eant/ du)/ scrisoare.turi de c/rţi de la )odea ) n/ 2n ta0an. 2ntr5un colţ era un birou de lemn masi0 1i dea5 su)ra un calculator. Iar tu .a)/rut" 2nconjurat de o lumin/ str/lucitoare" un om imens.oaia cam umed/ 1i 2ndoit/. — 4iţi amabil" am 2n-/imat eu" 1i5mi au&eam -lasul subţire 1i 1o0/itor" .ri.alal c ine de )a&/" .eam/ !./cu el a)lec ndu5se c/tre c ine 1i5< sc/r)in/ du)/ o urec. 2n s. *0ea ra. $/i s/ . r1it" d/dusem de scrisoare 1i am ridicat5o s)re el.ieJ &ice uria1ul. B/ieţelul care ..a)t" las5acum" . daD &ise el 2n cele din urm/.. Ce era /la un 6D (i de ce5mi s)unea omul 2nalt c/ el si-ur nu e a1a ce0aD — P/i atunci n5o s/ )oţC s/ mer-i la )etrecere a1a bolna0" a &is el 1i a desc. !e 2n0 rtea toat/ camera cu mine.is o u1/ mare de lemn s)re o 2nc/)ere lateral/.ricos b/tr n ce e1tiJ Un oas)ete nea1te)tat (i5am simţit o )alm/ imens/ care m/ 2m)in-ea u1or 2n/untru" )e co0orul care tra0ersa salonul c t un stadion.ar/. 2n c/minul de )iatr/ uria1 ardea 86 . — (i aceasta este scrisoarea )e care am )rimit5o" am &is ar/t ndu5i .

2ntre tim)" o s/ 0/d cum . P/rerea mea e s/ nu te -r/be1ti 1i s/ te s)eli bine. Cu .ortabile de )iele.rece la oc.emeia.aine curate.antasticul %ara&an.aţ/ de )ajur/ 1i m5au luat re)ede sus" )e sc/ri" a)oi )e ni1te coridoare care duceau 2ntr5un dormitor c t tot dormitorul nostru de la Mi-.-ate.ilm de -roa&/. Din mijlocul unei rame aurii 1i 2n.lectat/5n o-lind/ a s/rit 1i ea 2na)oi un )as 1i a 2nce)ut s/ se . *)oi mi5a ar/tat o u1/ dintr5o )arte a camerei' — 3a baie -/se1ti 1i s/)un" 1i 1am)on" 1i )rosoa)e.lorate m/ .recat la oc. Omul de la u1/ . Pe unul dintre ele st/tea o )isic/ mic/" bej" 2nc rli-at/ ca un melc.iri)at 2n jurul ei ca5ntr5 un .ocul" iar de o )arte 1i de alta erau dou/ . *0ea .oarte bine s/ . (i cum . P/rea )e jum/tate om" )e jum/tate animal s/lbatic. *m mai . Pe ale tale le la1i 2n co1ul de ru. Dar cea mai stranie era tocmai aura care o 2nconjura" un abur 2n. Cu . — *ici o s/ stai tu cu Ric.iinţa era a1a de murdar/" era -reu de s)us unde se termina ) n&a 1i unde 2nce)ea )ielea.aţa m njit/ cu d re 1i )ete de noroi 1i a1a de ciudat/" de &iceau c/ s5a )re-/titCde r/&boi.aci )re&entabil" o s/5ţi . Dar creatura re.ac rost de ni1te . $5am dat 2na)oi buimac 1i m5 an0.ulit" din care ie1eau 2n toate )/rţile ni1te )aie lun-i.i.i cobor t direct din .ul-era cu )ri0irea o creatur/ care )utea .iar !.e 1i o s/ ne ocu)/m de ele mai t r&iu. a0ea un nume 1i s5a do0edit c/ era c.ard Osbome" un alt .i)uire a mea" nuD Poate totul se )etrecea numai 2ntr5un 0is lun-. Du)/ ce te ..i.larea t/iat/./cut 0reo doi )a1i 1i m5am o)rit cu r/su5 .inalist din concurs" mi5a &is .acem 87 . Era doar o 2nc.runtea5n )/m nt 1i o coam/ de )/r ciu.otolii con5 .aw . a 0enit cu o doamn/ cu . Dormea.aine maronii" ca dintr5o ) n&/ de sac )onosit/.

Cred c5am stat 2n baie 0reo jum/tate de or/" m5am b/l/cit 2n a)a .ul de . toţi co)iii de la 1coal/ )urtau . — Mi## Us.eta )e 3un/" tot atatea 1anse a0eam.anorace cu -lu-/ c nd ni se d/dea 0oie s/ nu 0enim 2n uni.e" dar era dintr5o 2m)letitur/ alburie 1i n5am 2ndr/&nit s/5mi )un ./1urat 2ntr5un )roso) )u.aw 1i mi5a . Ce -ro&a0 .os 1i -ros" 2ntorc nd u5 m/ 2n dormitor.orm/" dar la Mi-./r/ tra-ere de inim/" am ie1it 1i m5 am 2n. !ub el am -/sit 1i ni1te bo8eri din satin ade0/rat.-ate 1i dac5a1 . — Us. $i5am dat jos . Erau ne-ri 1i a0eau un 88 . *colo m/ a1te)tau" 2ntinse )e unul dintre )aturi" ni1te .anorac -ri.inalist. P n/ la urm/" cam .ainele nici m/car )e a)roa)e.i cerut un .iar 1i 6. C nd &ice ea' A!/riB" s/rim toţi" c.ainele ude una c te una 1i le5am l/sat 2ntr5o -r/mad/ jila0/ )e jos" 2n baie.cuno1tinţ/ cu 6. !unt si-ur/ c/ o s/ aib/ el destule idei cum s/ se acomode&e cu sosirea ta nea1te)tat/.ace tot ce )oate s/ . 4emeia asta 2mi amintea 2ntr5un mod ne)l/cut de domni1oara $cCrac+en" de1i 2mi d/deam seama c/ .ainele de la un alt . (i5au ie1it.i 0rut s/ &bor cu rac.ie amabil/. Probabil c/ 2m)rumu5 taser/ .aine curate' ni1te jean1i" un tricou bleumarin 1i un .erwood e 1e.aw" &ise ea 2ncrunt ndu5se )uţin s)re el" a)oi se uit/ la mine dis5 tant" d nd din ca).anorac" 1i dac5a1 .ierbinte 1i mi5am cl/bucit bine )/rul cu o s)um/ care )lutea )rin aer ca ni1te .erwood ai 0rut s/ &ici" !./cut cu oc.ul-i de &/)ad/.iul.a)t" mi5a &is !. *m 0/&ut eu ce0a" )robabil co1ul de ru. *m luat tricoul 1i m5 am uitat la el s/ 0/d ce m/rime e. B/nuiesc c/ ar/tam destul de &/)/cit de tot ce se 2nt m)la.

eţat imediat 1i mi5am str ns mai bine )roso)ul )e cor). $5am . Tocmai c nd a1 . 2mi )ermiteţi s/ 0/ 2ntreb cine sunteţiD C/ doar nu era s/ m/ intimide&e un co)il de cinci ani.i )utut &ice c/ totul )/rea a)roa)e normal" u1a a 2nce)ut s/ se desc.desen cu Bart !im)son d nd cui0a un 1ut 1i scria *4+mi un şut dacă ai curaj-. *)oi u1a s5a desc. *m 2n-. — Eu sunt R na5R nelor" 4enella 4oo54oo" se )re&ent/ ea" maiestuos. !5a mi1cat un )ic. nu . Purta un tricoua1 alb . Era sl/buţ/ 1i a0ea o . moment 2n care i5a c/&ut boneta cu antene" dar a s/rit imediat du)/ ea 1i a )us5o re)ede la loc" )e ca)" uit ndu5se dac/ am )rins cum0a toat/ scena.erwood des)re a#ta. $/ uitam .is lar.ndit la ce5ar crede miss Us. 2i 0edeam un-. cu .i)noti&at./cut 1i eu o )lec/ciune.eţi1oar/ . 2nc ntat s/ 0/ cunosc. *sta ce mai eraD Pe du)/ u1/" cam la ni0elul clanţei" mi s5a )/rut c/ 0/d un beţi1or subţire. 4etiţa a dat din m na 2n care ţinea un b/ţ subţire de lemn" a)oi a ţo)/it 2n lateral 0reo doi )a1i 1i a . *)oi str/b/tu camera cu )a1i m/runţi 1i s/ri 2n )at.is.loricele ro& 1i ro1ii.1i 2n cadrul ei a a)/rut o . — Bun" &ise ea 1i 2ncu0iinţ/ din ca) de )arc/ a1 ./cut c/ nu. Cred c/ a0ea 0reo cinci ani./cut o re0erenţ/ 2n . *0ea ni1te jambiere 0erde5a)rins 1i era desculţ/.aţa mea .etiţ/.id/ un )ic 1i nu se 0edea nimeni. *m r njit c nd m5am .i trecut un test sau a1a ce0a. — Eu sunt )rinţul mo1tenitor" *dam EIuino8" i5am s)us cu semeţie 1i5am .iile de la )icioare" 0o)site cu ro1u52nc. 89 .oarte serioas/" 2ncadrat/ de )/rul auriu 1i buclat" tuns scurt" aco)erit cu o casc/ de )lastic din care ie1eau dou/ beţi1oare )entru cur/ţat )i)a" ca ni1te antene de molie.oarte curat" la dre)t 0orbind .

— Eu sunt Manna, 6uested" de fapt" recunoscu ea. Tu

cine e1ti" de .a)tD — P/i" eu sunt doar *dam" am s)us. * dat din nou din ca). — *sta 1tiam. *m 0enit s/ 0/d cum e1ti. — !eriosD (i de ce5a1 .i eu a1a interesantD — Us,erwood a &is c/ e1ti *un mic #ăl(aticB" s)use ea 1i5un & mbet 1/-alnic 2i lumin/ .aţa. *dic/ eu n5ar .i trebuit s/ aud c nd a &is a1a de tine. Eu n5am mai cunoscut niciun s/lbatic ) n5acum 1i5am 0enit s/ 0/d cum arat/. — (i cum ţi se )arD — Cred c/ !,aw are dre)tate. El a s)us c/ )robabil e1ti 0r/jitor" de nu te5a m ncat de 0iu !abre. Oricum" 2mi )lac s/lbaticii" &ise ea 1i de-etele de la )icioare se mi1cau de )arc5ar .i c ntat la )ian. Vi5ai des./cut ba-ajeleD — N5nu... — Ceilalţi 1i5au des./cut ba-ajele. #rei s/ te ajutD — P/i nu )rea am ne0oie do ajutor" mersi" oricum. *m luat -eanta de jos 1i am )us5o )e un colţ al )a5 tului. — Cam asta5i tot" am &is" desc,i& nd -eanta. Ba.ta mea" )rimul lucru care5a ie1it" -ri 1i ur t" a .ost o )erec,e de c,iloţi" sin-ura de sc,imb. Dar ea a & mbit imediat' — *m 0/&ut 1i la 6 din5/1tia. — Cine e 6D am 2ntrebat" cu toate c/ de5acum 2nce)usem s/5mi dau seama. — 6 e 6= &ise ea. 6uentin 6uested. *dic/ tata. — (i mama taD a .ost urm/toarea mea 2ntrebare. E miss Us,erwoodD * dat oc,ii )este ca) 1i a c,icotit.
90

— Nu" bine2nţeles c/ nu" ble-ule" &ise ea dis)reţuitor"

de1i uneori m/ - ndesc c/ i5ar )l/cea. Dar eu nu 0reau 1i nici Ti-er 3ilK" a1a c/ n5o s/ se 2nt m)le. Nu. $ama mea a .ost c/ut/tor de aur" dar acum s5a dus. (i lui 6 nu5i )as/" c/ m/ are )e mine. Iar eu 2l am 1i )e 6" 1i )e bona" 1i )e :it,ers" 1i )e Ti-er 3ilK... (i5am )rins o e&itare )e .eţi1oara ei" c nd a ad/u-at' — ...1i cred c/ 1i )e Us,erwood" 1i )e !,aw. $/ &b/team s/ ţin )asul. — Dar :it,ers cine eD — *" el ţine socoteala banilor. (i c teodat/ 2mi mai cite1te )o0e1ti. E sim)atic. *m scos din -eant/ tricoul )e care mi5< luasem de sc,imb. Era 1i mai ud dec t c,iloţii /ia -ri" a1a c/ l5am luat 1i l5am )us la uscat la baie" )e calori.erul )entru )rosoa)e. C nd m5am 2ntors" Manna, era tot acolo 1i51i admira )edic,iura. *m scos din -eant/ 1i 1alul. Era )uţin umed" dar )/rea O%. 35am ridicat )uţin s/ 0/d cum miroase. $irosea ca de obicei. — Ce5i aia" )/turica ta norocoas/D m5a 2ntrebat Manna,. — Da" cred c/ )oţi s/5i &ici 1i5a1a. * dat din ca) cum c/ e de acord. — $ai &i5mi de ceilalţi co)ii" i5am cerut eu. $/ - ndeam c/ a1a a1 )utea )ro.ita de )e urma micului meu oas)ete nea1te)tat. — P/i simt unii sim)atici 1i unii mai )uţin sim)atici" &ise ea. Este 9ene0ie0e" a1a o c,eam/ de-adevăratelea. $i5ar .i )l/cut s/ mă c,eme de5ade0/ratelea 9ene0ie0e" s)use ea melancolic/. — *1a" 1i mai cineD
91

— P/i" mai e unul -r/san ca un )urcel" cu o -eant/

)lin/ de dulciuri )e care le ţine numai )entru el. C E" de /sta nici n5a0ea rost s5o mai 2ntreb ce crede. — (i mai e un b/iat 1mec,eruţ 1i altul 2nalt" cu )/rul ca un mu1uroi 1i mai e 1i Ric,ard" b/iatul de la care sunt ,ainele astea" 1i mai sunt o -r/mad/. Numai c/" m ine" cinci dintre ei o s/ )lece acas/" du)/ ce dau testul. *m simţit o &0 cni tur/ 2n stomac. — *" daD ./cui eu 2ntr5o doar/. Ce .el de testD — Testul E8)lor/ri" normal. E ./cut de 6. El se )rice)e la a1a ce0a. Tat/l t/u se )rice)e s/ .ac/ c,estii de5 asteaD — 9reu de s)us" am morm/it eu. *m luat Biblia de )e .undul -enţii 1i5am )us5o 2n sertarul de l n-/ )at. — *stea5s toate lucrurile taleD — Nu" mai simt dou/ c,estii )e care nu le5ai 0/&ut. *m scos la i0eal/ .luierul. 2n mod normal" a1 .i )re.erat s/ mor dec t s/ i5< ar/t oricui" dar Manna, )/rea alt.el. * j./cut oc,ii mari 1i brusc a luat un aer .oarte solemn. — (tii s/ c nţi la elD a 1o)tit. — P/i" ce rost ar a0ea s/5< am" dac/ n5a1 1tiD 35am dus la bu&e 1i i5am c ntat c te0a m/suri dintr5un c ntec de5al meu. — (i mai de)arteD ./cu ea c nd m5am o)rit. *1a c/ am c ntat ) n/ la s. r1it. — Tu nu e1ti un s/lbatic" a &is tot 2n 1oa)t/. (i cred c/ nici 0r/jitor nu e1ti. Eu cred c/ eşti un )rinţ" de fapt. $/ duc s/5i s)un 1i lui 6. (i" dintr5o s/ritur/" s5a dat jos din )at" a &bu-,it5o a.ar/" )e ,ol" 1i a tr ntit u1a 2n urma ei.
92

$5am 2mbr/cat 1i am au&it un .el de r/)/it u1or 2n u1/. Timid" am stri-at' — Intr/. U1a s5a desc,is 1i 2n cadrul ei era miss Us,erwood. (i abia atunci m5a i&bit ce ele-ant/ era ; nu c/ ar .i .ost 2mbr/cat/ 2n ţinut/ de -al/" dar costumul 2nc,is la culoare" .ust/ 1i sacou" ar/ta ca o uni.orm/. * r/mas ţintuit/ la u1/" ,olb ndu5se la mine de )arc/ atunci m/ 0edea )entru )rima oar/. Pri0irea ei s)unea mai mult de at t... era sur)rins/" oarecum derutat/" a)roa)e... ca 1i cum se a1te)ta s/ -/seasc/ acolo )e oricine altcine0a dec t )e )rinţul mo1tenitor *dam EIuino8 2n lu8oasa lui toalet/ de 2m)rumut.

6

— E clar c/ te5ai s)/lat bine" &ise ea sec. *bia te5am

recunoscut. 2ntr5un an" doi o s/ o.te&e .etele du)/ tine. In s. r1it" e1ti )re-/tit s/ .aci cuno1tinţ/ cu 6D Probabil c/ ţi5e .oame" o s/ re&ol0/m 1i asta. #inoJ *m urmat5o su)us. *m )arcurs drumul 2na)oi" )e coridoare" a)oi )e scara care ducea s)re bibliotec/. De data asta eram mai rece)ti0 la ce m/ 2nconjura' co0oare -roase" ta)etul bo-at 1i )icturile ; 2n -eneral" cu .emei 1i b/rbaţi 2n ,aine de e)oc/ ; 1i ta0anul cu tot .elul de modele" care era at t de 2nalt c/ trebuia s/ dau ca)ul )e s)ate ca s/5l 0/d. C nd am ajuns 2n .aţa bibliotecii" s5a o)rit 1i a ./cut un semn cu ca)ul s)re u1a de 0i&a0i' — *colo este rece)ţia. *cum e un de&astru )rin toat/ casa" dar m ine toate o s/ se a1e&e" du)/ selecţie. Te ro-" intr/. $i5am ridicat )uţin )antalonii 1i mi5am dat bretonul din oc,i. $/ simţeam deodat/ emoţionat. $iss Us,erwood a r s scurt sau" mai bine &is" a )u.nit'
93

— *dam" nu5ţi .ace -riji. 6 n5ar obser0a nici dac/ ai

intra 2n )ielea -oal/. Nu e el atent la detalii de -enul /sta. * desc,is lar- u1a 1i m5a 2m)ins u1or 2n/untru. — 6" el este *dam EIuino8" m5a anunţat ea 1i" cu asta" a 2nc,is u1a 2n urma mea. Dar acum o-linda din bibliotec/ re.lecta un b/iat .oarte di.erit. Oric t de curios eram eu s/5l 0/d )e celebrul 6" abia reu1eam s/5mi iau oc,ii de la ima-inea mea. Prea ar/tam -ro&a0. Dac/ n5ar .i 1tiut" cine m/ 0edea n5ar .i -,icit 2n 0eci c/ sunt de la or.elinat 1i )ort de obicei ,aine r/mase de la co)iii mai mari. *cum ar/tam ca un ti) al c/rui tat/ are 0il/ cu )iscin/ 1i teren de tenis" 1i cate0a 3imu&ine )arcate m s)atele casei. Nu m5am mai mirat c/ miss Us,erwood se uitase a1a la mine. $i5am 2ndre)tat s)atele" am ridicat .runtea 1i am tras aer 2n )ie)t... 1i uite c/ nu m/ mai simţeam deloc intimidat de 2nt lnirea cu 6uentin 6uested. *m aruncat o )ri0ire )rin 2nc/)ere. *m 0/&ut5o 2nt i )e Manna," care st/tea 2ntr5imul din .otoliile de l n-/ 1emineu 1i ţinea 2n )oal/ )isica. !5a uitat la mine cu un aer serios" m/sur ndu5m/ din ca) ) n/ 2n )icioare. B/rbatul din cel/lalt .otoliu s5a ridicat 2n )icioare' ; *1adar" tu e1ti *dam EIuino8" s)use el 2ntin5 & nd m na. *m dat m na cu un -est .erm" uit ndu5m/ dre)t 2n oc,ii lui" cum ne s)usese Directoarea s/ .acem c nd suntem )re&entaţi cui0a. Dar n5am simţit c/5mi r/s)unde cu o str n-ere b/rb/teasc/" la r ndu5i" ci doar mi5a ţinut m na 2ntr5a lui" cum0a delicat" de )arc/ s5ar .i )utut s)ar-e dac/5i d/dea brusc drumul. $i5a & mbit cu o e8)resie de om curios 1i ner/bd/tor s/ a.le mai multe des)re mine. Era .oarte di.erit de cum mi5< ima-inasem eu. *1a de
94

2nalt 1i slab" c/ ,ainele at rnau )e el ca )e o s)erie5 toare de ciori. Purta ni1te )antaloni de bumbac nu c,iar noi 1i nici .oarte curaţi 1i o c/ma1/ 2n carouri cu -ulerul destul de ros 1i nasturele de sus at rn nd de5un .ir de aţ/

95

aţa mea" iar Manna. — Dar o am )e Ti-er 3ilK 2n braţeJ — P/i" )oate 0rea *dam s5o ţin/ 2n braţe" asta dac/5i )lac )isicile" se 2nţele-e. era a1a de neobi1nuit" osos 1i ur t" dar interesant" c/ am 1tiut imediat c/ n5o s/5< mai uit niciodat/. Pe nasul ac0ilin st/tea cam 1ui o )erec. Ti-er 3ilK deja torcea.ascina .eliei." dra-a mea" las/5< )e *dam s/ stea acolo. 6 st/tea 2n .ii mei 1i au urmat c te0a cli)e 2n care )isica a0ea s/ alea-/ dac/ s/ renunţe la locul de l n-/ 1emineu numai din )rinci)iu sau s/ continue s/ moţ/ie du)/ noul aranjament. *0ea . o.. De1i n5a1 .i de un albastru5intens.i )utut s)une ce culoare a0ea )/rul lui du)/ cele c te0a . (tii ce )retenţioas/ e. Te )lace" m/ anunţ/ Manna.ot/rasc/. *0ea )ielea aceea alb/" u1or )istruiat/" )e care o 0e&i la oamenii ro1caţi. s5a cuib/rit 2n braţele lui.oarte bl nd/ 1i 2nţelea)t/.leteasc/ )e care o simţisem 1i la Manna.. $5a in0itat s/ 0in mai a)roa)e de c/min. $5am a1e&at 2n .elari . *m m n. — Pisica s5ar )utea s/ nu stea la *dam" 2l a0erti&/ Manna.i)ul lui m/ ..icial Ei . 2mi aducea aminte de o broasc/ ţestoas/ . Manna.otoliul imens" care m5a )rimit 2ntr5o 2mbr/ţi1are minunat de )l/cut/. Iar tu 0ino 1i stai la mine 2n braţe.Dar" ciudat" nici nu5mi )/sa de .irW )arc/ incolore care )luteau )e deasu)ra c.i&ionomia unui om cinstit" )ri5 etenos 1i cu o anumit/ cur/ţenie su. — Manna.ainele lui ne)roto5 colare./r/ rame 1i cu lentilele tare mur5 dare" dar din s)atele lor m/ )ri0eau ni1te oc. a a1e&at5o )e Ti-er 3ilK )e -enunc.e de oc. C.iat5o u1or" ca s5o ajut s/ se .

.on de la domni1oara....-ate.emaD — Domni1oara Pilc.i mirat dac/5< -/seam du)/ aceea cu s)r ncenele ) rlite" 2nconjurat de un molo& jalnic care c nd0a . — *cum )oate ai 0rea s/ 1tii c/ am )rimit un tele. — P/rea su)/rat/" &ise 6.tul s/ se uite 1i 2n oc.ii tat/lui ei cand i5a s)us' — *i 0/&utD Vi5am &is euJ 6 & mbi. — !e )are c/ a .ie )e obr/jor.-ate" &ise iar Manna. domni1oara.. Dar" 2n )rimul r nd" trebuie s/5ţi s)un c/ m/ bucur mult c/ ai )utut 0eni. — Da" de la Mi-.. — Noi" noi ne bucur/m" 2l corect/ Manna. 6 o m n. De .er" 2i s/ri 2n ajutor Manna.(i5a 2ntins . — Da" e8act" domni1oara Pilc.a)t" nu m5 ar . !i-ur" asta era 0ersiunea bl nd/" )robabil c/ a ... — *m au&it rrjulte des)re tine" 2mi &ise. — De la Mi-.ost o ne2nţele-ere 2n le-/tur/ cu in0itaţia mea" a continuat.. Dar 6 era netulburat. cum Dumne&eu o c. 97 .usese 6uested Court.ost belicoas/ c t cu)rinde 1i nu m/ 2ndoiesc c/ nici nu a 2ncercat s5o ascund/ c nd a 0orbit cu 6. $5am 2nmuiat tot.er de la..

Cum ar .ii )este ca).../cut o.. — Ciri)ica" 0rei s/ te duci tu la buc/t/rie 1i s5o ro-i )e Bona s/ )re-/teasc/ ce0a )entru *damD Dar ce0a sim)lu" s/ )utem m nca aici" l n-/ 1emineu. — $ersi" Manna.elul 2n care a s)us5o" a reu1it s/ m/ . Cred c/ la 2ntoarcerea ta toate 0or .— Ca şi 2n le-/tur/ cu 0/rsatul de 0 nt" ad/u-/ Manna.i un send0ici ma-icD E cu ) ine alb/ 1i mii 98 . donaţie strate-ic/ )entru Mi-.rumoase. — *dic/ Mi-. — O mas/ con#i#tentă" re)et/ ea.. (i5n cli)a aceea am simţit c/ eram .i bune 1i . Ca s/ uit/m de e0entualele ne)l/ceri" am .aţ/ de mine" mi5am dat seama c/ totu1i s)eram s/ nu . /..-ate" deci" care )are s/ .burK.iu ne0oit s/ trec )e la rece)ţie 1i s/ 0/d -r/mada de necunoscuţi de acolo.i bune" de ce nuD — *cum" ia s)une5mi" nu ţi5e . (i s)u5 ne5i s/ .. (i" )rin .l/m nd" dar c.ac/ s/ cred c/ toate ar )utea .!ate.i lini1tit a)ele.iar recunosc nd asta ." d nd oc.ie o mas/ con#i#tentă.. — Da" 1i asta. Pentru Mi-. Nu m/ simţeam )re-/tit 1i )entru asta.oameD — Ba da" )uţin.

(i5am r/mas am ndoi cu & mbetul )e bu&e tot uit ndu5ne la u1a acum 2nc. $ai im)ortant e dac/ ai 0reo nel/murire. con-#i#-tent. P n/ se usuc/ ale mele.i s/ . — Bine" bine" &ise 6 oarecum absent. Vi5ar )l/cea" *damD $ie5mi )lace la nebunieJ !5a )relins )e mar-inea . *m luat cu 2m)rumut .estii. — E un co)ila1 tare dr/-uţ" am &is eu. #reo 2ntrebareD !i-ur c/ a0eam o -r/mad/ de 2ntreb/ri.ie 1i cu orto-ra. re)et/ ea 1i dis)/ru iar/1i.ainele acestea de la un b/iat )e care 2l c.ar/" dar imediat a b/-at ca)ul )e u1/ 2ntreb nd' — 6" care era cu0 ntul /laD — Consistent.ii lumina 0ieţii cui0a" s/ . — E lumina 0ieţii mele" r/s)unse sim)lu 6.ard.otoliului ) n/ a atins co0orul cu )icioarele" a)oi s5a dus . !5a strecurat a.ieD Cum sunt ceilalţi 99 .eam/ Ric. — Con-#i#-tent. — *cum s)une5mi" &ise 6" te simţi bine la noiD *i tot ce5ţi trebuieD — Da" mulţumesc. $5am 2ntrebat cum o .ie -reuD O s/ .de c.ii iubit at t de mult.is/.u-uţa s)re u1/. De e8em)lu" ce ne a1te)ta a doua &iD Ce )resu)unea testul /laD Oare o s/ .

Puţine lucruri 2n 0iaţ/ sunt la noroc 1i /sta n5a .li a1a ce0a.iu alesD Dar dac/ a1 .i alesD *m 2n-.i 2n ultimele . (i m5am au&it s)un nd' — #ederea mea a .elarii 1i i5a 1ters cu )oalele c/m/1ii.ost bine orc. Tot )rocesul de selecţie a .ii aici" ca 1i ceilalţi nou/ co)ii" 1i modul 2n care 0ei e0olua 2n acest )roces de selecţie 100 . Dar s5au ba&at )e anali&e serioase" asta e si-ur..estrat 1i 0eţi 0edea mai bine 2n ce sens )e )arcursul 0i&itei 0oastre.-ate dac/ nu a0eam s/ .iţit 2n sec 1i am desc.oarte serioase.is -ura .ost dintre ele. Dintre toţi *nali1tii numai tu ai 0rut s/ a.ost aleas/ la noroc )entru .ost mai )uţin restricti0e dec t 0or .inal/D — E interesant/ 2ntrebarea ta" *dam" &ise 6.ac s/ m/ 2ntorc la Mi-.a&e. Pri0irea lui str/lucitoare s5a o)rit asu)ra mea" a)oi 1i5a dat jos oc. $eriţi s/ .inali1tiD C nd o s/5i cunoscD Toţi erau -ro&a0i 1i bo-aţi 1i de1te)ţiD C t era de im)ortant c/ eu nu 1tiam )ractic nimic des)re calculatoareD (i cum o s/ . Dat .iind num/rul celor im)licaţi 1i .actorul distanţ/" criteriile din selecţia iniţial/ au . Da" . — Ca s/5ţi r/s)und la 2ntrebare" *dam" nu" n5ai .ost ales la 2nt m)lare./r/ s/ am idee care dintre 2ntreb/ri o s/ ias/ )rima.

/lcile. U1a s5a desc. Eu &ic s/ iei tu 2nt i unul. Cei &ece .id 1i c/scam tot mai des" mai5mai s/5mi ru) .este )redeterminat" ca 1i 2n ca&ul lor.icaţi corect" nu c/ 2i lu/m la 2nt m)lare.i ma-netul s)ecial de )e &-arda lui Ti-et 3ilK datorit/ c/ruia se desc. Mm" ia te uit/J !unt dou/ send0iciuriJ — Da" sunt dou/" i5am s)us & mbind. ciri)ind .iar ner/bd/tor s/ o las )e Manna. s/ m/ conduc/ 2na)oi" 2n camera de la etaj. C. — Eu i5am s)us send0iciuri ma-ice 1i 8ona a 2nţeles )l/cint/ cu br n&/" .ericit/ des)re cu totul altce0a" cum ar .aţa u1ii./cu ea. *1a c/ acum ai din am ndou/.idea u1a )isicii" am simţit c/ )leoa)ele mi se 2nc./r m/ de )l/cint/" eram -ata" ba c. 101 .ormula din s)atele lor.ar.ie identi.is 1i Manna.ormul/7 numai c/ noi" .urie nu mai r/m/sese nicio . a intrat cu s)atele.inalisti I Du)/ toate astea" nici n5am mai )us alte 2ntreb/ri" 2n tim) ce m neam 1i o ascultam )e Maruna.iind )rea 2n mijlocul e0enimentelor" 0edem mai -reu . !5a a)lecat 1i a luat o t/0iţ/ )e care o )usese )e )odea" 2n . C nd am terminat de lins de-etele 1i 2n .estiile de -enul /sta se )etrec du)/ o anumit/ . *ici sin-ura )roblem/ este ca )rimii cinci s/ .

. Du)/ ce s5a o)rit )loaia" ne5am jucat 2n curte de5a semnali&atul cu lanterna./cu el s. (i c/.$5am ridicat" s)rijinindu5m/ 2ntr5un cot" mijind oc.r nt de oboseal/./cu iar/1i 2ntuneric.ost tare distracti0 asear/" nu 1tii ce ai )ierdut.ii 1i ţin nd )a0/&/ cu )alma cealalt/ ca s/ m/ obi1nuiesc cu lumina. — E ade0/rat c/ ai 0enit ) n/ aici . * . — *u" scu&eJ se5au&i imediat o 0oce 1i 2n camer/ se . ./c nd autosto)ulD *1a umbl/ 0orba. *bia &-omotul dra)eriilor trase 1i lumina str/lucitoare m5au tre&it.Cole-ul meu de camer/ tot nu51i . *tunci am obser0at c/ l n-/ ./cuse a)ariţia" a1a c/ m5am s)/lat bine )e dinţi" am )us . Tu e1ti *dam" nuD * . !5a a1e&at )e )atul lui" la ca)/tul cel/lalt" 1i m/ )ri0ea curios." . 102 . — E bine totu1i c/5i o &i a1a 2nsorit/" &ise el. (i Jamie" unul dintre b/ieţi" a c/&ut 2n lac../r/ 0ise din secunda 2n care m5am )r/bu1it 2n )at" .ios" m/ ro-" c/ n5ai 0enit cu )/rinţii.ost -ro&a0.la un b/iat cam de 0 rsta mea" blond" 2ndesat" 2mbr/cat 2n tricou 1i 1ort" care 2mi & mbea un )ic st njenit.ereastr/ se a.ainele deo)arte 1i am r/mas doar 2n bo8eri. Cred c/ am adormit .

)uţin cu de-etele de la )icioare.aine tot nu mi s5 au uscat.u-uţa 2n t/l)ile -oale ) n/ la baie s/ 0/d ce mai . — Da" e )e jum/tate ade0/rat.ndin5 du5m/ s/ le atin.aine" . *sta numai ) n/ la :interton.uri1at 2ntr5o remorc/ )entru cai" am &is r njind.et/ ma-ic/.rumos deasu)ra co1ului de ru. $5am . Ne5am 2mbr/cat 1i am cobor t la mas/" 2n camera unde Ric./cut autosto)ul" am ad/u-at eu 1i am obser0at imediat de&am/-irea lui.estii de5astea 2n/untru sau dac/ o s/ . Nu mi5a 0enit s/ cred c nd le5am -/sit c/lcate 1i 2m)/turite" )use . Tu ce cre&iD Pantaloni scurţi sau blu-iD — Mabar n5am. De acolo am 0enit )e jos. nuD . *0eam un 103 . Oare cu ce s/ ne 2mbr/c/m a&iD *dic/ dac/ .r/ţiorul meu mai mic.ace -r/mada jila0/ de .ar/. — Pe buneD Ce mi1toJ Eu am 0enit cu tata" mama a r/mas acas/ cu .acem .$5am ridicat 2n ca)ul oaselor 1i m5am 2ntins )uţin. teste 1i c. Poate" cine 1tie" s5 or . Parc/ le atinsese o ba-. Eu n5am dec t ce mi5ai 2m)rumutat tu" celelalte .i uscat 1i le )uteam 2mbr/ca.ie a. Dar n5am .e. $5am dus . *m 0enit sin-ur.ard &icea c/ se adun/ toat/ lumea )entru micul dejun.

ard" ceilalţi se 1tiau de5acum bine 2ntre ei. 2n cli)a 2n care am intrat" s5au o)rit din 0orb/ 1i a urmat o t/cere a)/s/toare.-ol 2n stomac" de team/.eţe str/ine" m/ )ri0eau atent. Din c te 2nţelesesem de la Ric. Unii erau la bu.ard 1i5a dat seama ce e5n su.tiţi la micul dejunJ (i m ncare era" sla0/ Domnului" c t s/ se sature 1i o armat/. — *m )l/cerea s/ 0i5< )re&int )e *dam EIuino8" a 2nce)ut ea.etul de la )erete 1i51i )uneau sin-uri -ust/ri din ni1te )latouri de ar-int imense" dar cei mai mulţi se a1e&aser/ deja la o mas/ lun-/" iar acum 0orbeau 1i m ncau..ructe' )ortocale" )e)ene" &meur/" -re). * 0enit 1i el asear/ 1i" *dam" 0/d c/ l5ai cunoscut deja )e RicMard. o -roa&/ de lume. $iss Us. #/ ro-" )o. 2ntr5un ca)/t erau )latourile cu .ine de . Toţi" un mare ciorc. Probabil c/ Ric.erwood a r/s/rit )e nea1te)tate din ca)/tul cel/lalt al s/lii" unde st/teau mai toţi oamenii mari.rut 1i ce0a des)re care am 104 ..le ceilalţi cum ai ajuns de fapt ) n/ aiciJ 2n sala unde luam masa era cald 1i lumin/ 1i. Eram bucuros c/ mai mer.cu cine0a.letul meu 1i" 2n tim) ce coboram )e sc/ri" m5a 2ncurajat cu un & mbet 1i mi5a s)us 2n 1oa)t/' — !/ 0e&i c nd o s/ a.

asole 1i omlet/.ard c/ ar .atul lui. 105 . 3a mijlocul mesei erau ni1te 0ase ad nci" de ar-int" cu 1unc/ )r/jit/" m ncare de . Poţi oric nd s/ mai . 3a 2nce)ut" mi5a .e cu la)te rece.aci o tur/ dac/5ţi )lace ce0a 1i mai 0rei.a.iecare" a 0enit s.ul-i de cereale 1i cara.i man-o.elul de )r/jituri cu -la&ur/. Dar l5am 0/&ut lini1tit 1i si-ur )e el.lat de la Ric.ard c/ se . — Ia c te )uţin din . Erau 1i .ace.orm/ de semilun/ 1i tot .eliile de ) ine )r/jit/ 1i ni1te cornuri sim)atice 2n . Iar 2n ca)/tul cel/lalt st/teau -r/mad/ .ost cam ru1ine s/ iau orice 0oiam" cum &icea Ric.

taic/5s/u" mai mult ca si-ur. Tocmai atunci s5a ridicat miss Us. era li)icioas/" a1a cum 1i ar/ta" 1i trans)irat/.!)une5i bun 0enit lui *dam" dra-/" 2i &ise ea b/iatului.i ne)oliticos. 2nc ntat de cuno1tinţ/. *l/turi de el st/tea o . !)une5le oamenilor cum te c.ar.emeie . — Bine5ai 0enit" *dam" &ise )u1tiul cel -ras" cu -ura 2ndesat/ cu )l/cint/. $i5a 0enit s/ m/ 1ter.uriile )line ne5am 2ndre)tat s)re dou/ scaune libere de l n-/ un b/iat mic 1i tare -ras" cu )/rul blond 1i lins. Ca)ul sus" )ri0irea 2nainte .eam/ Jamie 4it&)atric+" anunţ/ el su)us.Cu .erwood din ca)ul mesei. IOO . Trebuie s/ .iţit cu -reu 1i a 2ntins m na li)icioas/ &ic nd' — Pe mine m/ c. Pu1tiul a 2n-. Ea ciu-ulea dintr5o . 2n .elie de ) ine )r/jit/. mare 1i )lin/ de Acol/ceiB de -r/sime" 2mbr/cat/ 2ntr5o roc. a)roa)e si-ur maic/5sa .ndit c5ar .)e c/ma1/" dar m5am abţinut" m5 am . — 4iule" )re&int/5te cum se cu0ine" m r i un b/rbat -ras" 2mbr/cat 2n costum .uria lui erau 0reo 1ase )r/jituri" 2n-r/m/dite una )este alta" 1i tot se uita ţint/ la ale noastre s/ 0ad/ dac/ am -/sit ce0a 1i mai bun.eam/.im )olitico1i tot tim)ul. I5am str ns m na . a1a te 0reau.ie lar-/" ro&5)astelat.ar.

2n aceast/ dimineaţ/" !.ise )ublicului.ost am nat/ )entru du)/5amia&/" )entru a se )une la )unct toate detaliile. — Pentru co)ii urmea&/ un )ro-ram mai e8act.ert de or/.aţa intr/rii )rinci)ale la E'@O" adic/ )este un s.id 2ntr5un tur al -r/dinilor de la 6uested Court. IOO .ace un )icnic !our. Piesele de re&istenţ/ din turul -r/dinilor 0or .i )aji1tea cu .met sub stejarii )e care 2i 0edeţi )e )aji1tea dins)re r/s/rit. #eţi )utea 0i&ita cu aceast/ oca&ie 1i -r/dina 2m)rejmuit/ cu &id" -r/dina de &ar&a0aturi" ia&ul 1i" bine2nţeles" 3umini1ul 4ermecat" ins)irat de )eisajele din seria %ara&an creat/ de 6uentin 6uested. Du)/ cum 1tiţi" 2n mod normal" nu sunt desc. 3a )r n& 0om . P/rinţii sunt a1te)taţi 2n .lori s/lbatice creat/ du)/ modelul )oienilor din El0eţia 1i -r/dinile orientale" sud5a.— #/ ro-" 2mi )uteţi acorda )uţin/ atenţie" a1 dori s/ 0/ )re&int ce )ro-ram 0om a0ea a&i.aw 0/ 0a .i -. Proba cu s)iritul de iniţiati0/ anunţat/ )entru a&i5di5 mineaţ/ a .ricane 1i en-le&e1ti tradiţionale. P/rinţii au )rimit descrierea cu un murmur de 2nc ntare.

— 4iţi amabil/" miss Us.ard" dar am 0/&ut c/ 1i el )/rea ca luat din oal/.ormal/ a )rocesului de selecţie.Ce s)irit de iniţiati0/D E8ista o asemenea )rob/D $5am uitat la Ric.erwood" trebuie s/ lu/m ce0a la noiD Penar sau calculator sau ce0a de -enul /staD — Nu" James. — 2n locul acestei )robe" continu/ miss Us.erwood" dimineaţa ne 0om ocu)a de o )arte mai . — !)une" James. Dac/ nu mai sunt 2ntreb/ri" )e mine 0/ ros/ m/ scu&aţi. Din cli)a 2n care a ie1it din camer/ au 1i 2nce)ut murmurele" de la entu&iasm ) n/ la stres. IOO . Ne5am ocu)at noi de toate. Imediat s5a ridicat m na dolo. O s/ ne 2nt lnim 2n salon" tot la E'@O" 1i de acolo 0om )leca 2m)reun/.an/ a lui Jamie.

.ie teste )ro)riu5&ise" ca la 1coal/" s)er c/5s.Un b/iat mai 2nalt 1i s)/tos" cu )/rul 2m)letit 2n multe codiţe . $/ descurc 1i la 2ntreb/ri )e te8te date 1i c.ice1ti care5s r/s)unsurile bune.. !unt de toat/ jalea" nu nimeresc niciodat/ min-ea la tenis de c m).at/ cam 1tears/" cu )/rul castaniu5s)/5 l/cit 1i urec.ie jocuri cu min-ea.estii de -enul /sta. — $ie5mi )lac com)unerile 1i e8erciţiile de creati0itate" &ise o .Eu n5am emoţii la asta" &ise el cu 0oce tare" si-ur )e sine. cu 0ariante de r/s)uns multi)le" &ise 1i Ric. a 2nce)ut s/ 0orbeasc/ des)re )roba cu s)iritul de iniţiati0/. Dac/ se ţine a. 109 .ie cu viermi.. cum le &iceD . la el se . — Dac/ o s/ . Din ca)/tul cel/lalt al mesei 2i r/s)unse o .i&ice7 1i dac/5i a1a" la s)ort n5am )robleme. C/ atunci )oţi oric nd s/ -.. . Numai s/ nu .urnici .ar/" 2nseamn/ c/5i cu )robe .ard. c nd 0orbea de mu1uroiul de . Dar eu s)er c/ nu o s/ .at/ dr/-uţ/" cu )/rul ne-ru 1i 0ocea )iţi-/iat/' — 4oarte bine )entru tine" Rac..ndea )robabil Manna. 3a mine5n 1coal/ eu sunt cam)ion la s)rint 1i re&istenţ/" iar la s/ritura 2n lun-ime am s/rit )atru metri 1a)te&eci.ile mari" care5i ie1eau dintre )lete.

lat. 3a ce te )rice)i cel mai bineD 110 . — Mai" Ric. Ce bine era dac/ 1tiam de5 asear/J — E" s)er totu1i c/ nu e cu matematic/" morm/i Ric.ric/ de 0iermi" 9ene0ie0eD 2ntreb/ dintr5un colţ un b/iat sl/buţ la . $i5am 2m)ins scaunul 2na)oi ca s/ ies. Dar nimeni nu l5a luat 2n seam/.ard" matematica5i a1a u1oar///" se -ro&/0i Jamie. Eu" )ersonal" sunt bun la toate" a1a c/ s)er ca testele s/ aco)ere o arie c t mai lar-/. — Deci ţi5e .ard cu o str/lucire de s)eranţ/ 2n oc.ie cu s+anderbe-D 2ntreb/ Ric. (i cu asta ne5am reamintit toţi" dac/ mai era ne0oie" c/ oamenii mari ascultau con0ersaţia noastr/ 1i ne5am mai de&um.ndi dec t la atuurile tale" James" se b/-/ 1i tat/l lui 2n discuţie. — (i tu" *damD 2ntreb/ deodat/ 9ene0ie0e. De1i eu" unul" a1 &ice des)re mine c/5s mai de-rab/ un ti) intelectual dec t s)orti0. Dac/ e1ti o)timist" nimic nu5ţi )oate sta 2n cale.nde1ti lo-ic. — Nu te . Trebuie doar s/ .aţ/ 1i ro1cat.— Credeţi c/ )oate s/ . $i5era din ce 2n ce mai sim)atic b/iatul /sta.ard.i.

.iu cum &icea Manna.s/ desc..iecare calculatorul.i 0rut eu s/ ./toare" ţo)/ind u1or c nd a rostit ultimul cu0 nt. Toţi se uitau la mine" iar mie )arc/ mi se 1tersese toat/ memoria. Ne a. Tare5a1 .ile de at ta lini1te )e c nd scormoneam )rin minte du)/ un r/s)uns. Nu se 0edea nimic a.$i5au ţiuit urec.. 1i la duelaţi stri-/ Manna. trium.lam la )arter" 2ntr5o camer/ mare" cu aer condiţionat.aţ/. Iar acum" &ise 6 1i ne arunc/ o )ri0ire )rin lentilele 2nceţo1ate" 0/ ro. Testul E8)lor/ri . T/cerea se tot 2ntindea ca un elastic -ata s/ )lesneasc/..ar/. *)oi toţi au 2nce)ut s/ r d/ 1i 1i5au 2m)ins scaunele 2n s)ate s/ ias/ de la mas/ 1i s/5 1i 2ncea)/ dimineaţa care se anunţa at t de interesant/.. 3a ce m/ )rice)eam cel mai bineD $/ )rice)eam măcar la ce0a" oric t de )uţinD *m simţit cum m/ 2nro1esc la . Urm/ un moment de sur)ri&/ -eneral/. Jalu&elele de la -eamurile 2nalte 1i dre)tun-.ideţi . Dar dins)re u1/ s5a au&it din senin o 0oce subţiric/' — *dam se )rice)e bine la toatei (i la al)inism 1i la lu)te 1i la s/ritul ca broasca 1i la n/scocit )o0e1ti 1i la na0i-at 1i.iulare erau trase 1i o lumin/ 111 .

2n colţul cel/lalt al camerei Jamie deja des.aţ/" l n-/ o tabl/ alb/.iecare monitor era )us un )a.luorescent/" inunda 2nc/)erea./cuse dou/ ambalaje 1i5ntr5o cli)/ &0 rlise bomboanele 2n -ur/. Unul dintre ele mi5 era cunoscut' era emblema jocului în căutarea Pocalului de Aur./ceau ceilalţi 1i am 2ntins m na )i)/ind du)/ butonul de start. b/nuiesc c/ )entru 6. Nu mi5a luat mult s/5mi dau seama cu ce sem/na. )e care o 0/&usem 1i 112 . Cu o sal/ de clas/. Dar aici b/ncile erau mai mari" a0eau mai mult s)aţiu 2ntre ele 1i . dac/ )uteam s/ lu/m . Camera aceea 2mi )/rea . 3 n-/ .i .rece" .ar 2nalt cu a)/ 1i o bombonier/ cu dro)suri mentolate.iecare a0ea un calculator. 3a ca)/tul cel/lalt al tablei era ce0a rotund" 2n0elit cu o ) n&/ de culoare 2nc./r/ s/ reu1esc s/ le citesc./r/ s/ cerem 0oie. 6 st/tea 2n . $5am 2ntrebat dac/ or ..ost )re-/tite )entru noi 1i.undal albastru )e care scli)eau &ece desene mici 1i colorate.aţ/ era 2nc/ o banc/ )e care st/tea un calculator . 2n ..amiliar/ 1i5mi d/dea un sentiment ne)l/cut. Eu st/team mereu cu un oc.is/" din care ie1ea doar su)ortul. Cum l5am atins" monitorul s5a a)rins 1i r nduri" r nduri de cu0inte albe &burau . Ecranul a ) l) it din nou 1i a a)/rut un .i la ce .

(i nu uitaţi c/ la multe 2ntreb/ri nu e8ist/ un sin-ur r/s)uns corect. #/ ro. Un .a" 2ntr5un colţ" jos" era un 113 . O s/-etuţ/ s5a mi1cat )e ecran 2n acela1i tim). .ace 0ecinul 0ostru 1i nu 0/ 2n-rijoraţi dac/ 0i se )are c/ aţi r/mas 2n urm/. AdamT Ce mi1toJ . *m mi1cat s/-etuţa s)re desenul din st n-a 1i am a)/sat cu ar/t/torul )e butonul mouse5ului" cum .undal ne-ru a luat locul celui albastru 1i ni1te )unctuleţe mici scli)eau ca ni1te stele. Cum m/ uitam eu" )e ecran s5au ./cusem 1i la calculatorul lui Cameron.iecare s/ lucre&e 2n ritmul lui. Nu are im)ortanţ/ ce . Puteţi 2nce)e oric nd 0reţi.ormat ni1te cu0inte cu ar-intiu )e . *.ondul ne-ru' *8ine ai venit. *m tres/rit bucuros' )oate testul e cu jocuri )e calculator. $5am uitat re)ede s/ 0/d ce .ac ceilalţi. *m 2ntins m na du)/ mouse" 1o0/itor. Urmaţi50/ instinctul.s/ daţi dublu clic )e iconul de sus" din st n-a" &ise 6.)e calculator la Cameron. 4oloseau mouse5ul. Bine" dar cumD $5am uitat iar/1i la ecran. 35am mi1cat )uţin. Din momentul /sta" se au&i 0ocea lui 6" e im)ortant ca . Nu e o curs/ de ma1ini.

*Aveţi litereleI r e t u p m o.i mic )e care scria *0tart-. *Avem şirulI ? J Q P : 9 ? 2 O 9 . *m dat iar clic. Cele dou/ cu0inte a1te)tau dis)reţuitor mi1carea mea" iar cursorul a dis)/rut o milise5 cund/" )arc/ r dea 1i el de mine. Nu -/seam nicio re-ul/. 21i rodea o un-.uri1 s)re Ric. Deja )arc/5mi )/rea r/u c/ am 0enit. *CE U ACB Ce literă ar tre(ui adău!ată ca #ă #e forme$e două cuvinte@$/ simţeam )rost" c.re.dre)tun-. C e număr urmea$ă@$/ uitam )ierdut la ci. 2n josul ecranului era un dre)tun-. N5a0eau nicio lo-ic/.ndit s/ dau o rait/ )rin tot 1i s/ 0/d dac/ erau 1i 2ntreb/ri mai u1oare. *1a c/ m5am .iar )rost" 1i 2nce)ea s/ m/ doar/ 1i ca)ul.ard.tat.i )e care scria A Treci la )a-ina urm/toareCC.aţa 1i a scris ce0a" du)/ care s5a re&emat de s)/tarul 114 . *m dat clic )e el. *u&eam cum 2n jurul meu ceilalţi co)ii dau clic du)/ clic 1i tastea&/ 1i m5am uitat )e .ie 1i st/tea 2ncruntat" dar" 2n tim) ce m/ uitam la el" un & mbet i5a luminat . * Treci la pa!ina următoare-. Ce literă lip#eşte@*m o.

o( e#te cel mai înalt.o(.loare la urec. 6 s5a dus 2ncet ) n/ la el. — Dar eu 0reau s/5mi 0eri. iar . ATreci la pa!ina următoare-. 4acă Hane c ntăreşte de două ori mai mult dec t 0imon.lutura s/5< 0ad/ toat/ lumea. care ar fi cei doi care pot călători cu (arca în acelaşi timp în #i!uranţă@*m & mbit din colţul -urii 1i am tastat r/s)unsul.. *m au&it doar c/5i 1o)tea ce0a" du)/ care r/s)unsul lui Jamie a r/sunat 2n toat/ 2nc/)erea' — Eu am terminat )rimul" nu5i a1aD * . *u urmat alte 1oa)te" a)oi o t/cere 2mbu.nat/. *7 (arcă poate duce trei oameni fără #ă #e #cufunde..eJ 6 a &is din nou ce0a 2n 1oa)t/. * Treci la pa!ina următoare-. *copac şoarece piatră vultur furnică Ce nu #e potriveşte@*m dat imediat clic )e Apiatră-. *Pe#te trei $ile va fi miercuri.ost . Ce $i a fo#t alaltăieri @- 115 . iar !reutatea lui 0imon e#te jumătate din a lui . Din cel/lalt ca)/t al camerei" Jamie a ridicat m na 1i o . * Treci la pa!ina următoare-.scaunului" cu braţele 2ncruci1ate )e )ie)t.ic r/s)unsurileJ Tata m5a )us s/5i )romit c/.

*)oi am scris NU. #ecvenţială şi căutarea unor re!uli.VTreci la pa!ina următoare-. cu un ră$(oi. * Treci la pa!ina următoare-. b) un joc de #trate!ie. 116 . Ade#ea #unt cel mai tăcut H cea mai tăcută din !rupul în care mă aflu. într-o lume ima!inară.iu c t mai cinstit" am reu1it s/ )arcur. 4acă ceva nu #e re$olvă din prima. îmi place #ă lucre$ în ec&ipă. Cred că adevărul e mai de!ra(ă flexi(il dec t a(#olut. *4e $iua ta. 4e o(icei îmi dau #eama cam ce cred ceilalţi. *.2ncruntat 1i )reocu)at s/ . poţi #ă-ţi ale!i unul dintre următoarele trei jocuri pe calculatorI a) un joc de aventuri..$5am uitat s)re ta0an 1i am num/rat )e de-ete. 4e multe ori acţione$ #u( impul#ul momentului. mai încerc încă o dată.1i asta. 3a ultima am stat ce0a 0reme. c) un pu$$ie care pre#upune ! ndire lo!ică.ă#pundeţi cu 4A #au "U la următoarele c&e#tiuniI Mi-e uşor #ă vor(e#c de#pre #entimentele mele. îmi place #ă re$olv pro(leme.

c) Un topor. *m ridicat )ri0irea" uit ndu5m/ du)/ 6" s)re locul unde st/tea 2n )icioare mai de0reme.ii" mi5a & mbit 1i mi5a . (i nici nu m/ a1te)tam ca altcine0a s/ alea-/ altceva. Ca 1i cum ar .i simţit c/ m/ uit la el" a ridicat oc.i scris el acum 117 .aţa calculatorului lui. Care ar fi acela@ a) Un la#ou. * Treci la pa!ina următoare-. e) 7 carte. eşti nevoit #ă ale!i numai unul dintre următoarele o(iecte. *în timpul unui joc pe calculator în care te afli într-o lume ima!inară./cut un semn de 2ncurajare cu b/rbia. *cum era 2n . Pe ecran a a)/rut ca )rin . d) Pe cei care-ţi #unt alături. *4acă te-ai afla într-o #ituaţie dificilă. d) 7 #ticlă cu lic&id tran#parent.$5am .armec 2ntrebarea' *4e ce@. b) 7 pelerină. f) Un #cut.ndit )uţin 1i am a)/sat )e d=. *m ales )unctul c=. * Treci la pa!ina următoare-.*m cli)it nedumerit. b) Pe puterea ta fi$ică. Oare )utea s/ .*m selectat )unctul a=. pe ce te-ai (a$a ca #-o #coţi la capăt@ a) Pe inteli!enţă. c) Pe in#tinctele tale.

6 mi5a & mbit. 4A. tre(uie #ă ale!i o culoare dominantă pentru &ainele tale. A-d-a-m.*M-u-l-ţ-u-m-e-#-c. poate ma!ic@ 4eci cel mai (un. Care ar fi aceea@- 118 ..a a)/rut scris )e ecran.2ntrebarea care5mi r/s/rise )e ecranD P/rea o nebunie" 1tiam 1i eu asta" dar ./cut s/ m/ simt bine. *ne0oie" am 2nce)ut s/ taste&' *3a#o ) explore$ Pelerina ) mă a#cund L mă de!&i#e$ Toporu ) lupt Cartea ) cite#c 0cut ) mă apăr 3ucrurile a#tea pot #ă le fac orcum şi #in!ur.ndul /sta m5a . lic&idul ) leac.aţ/. *în acelaşi joc. * Treci la pa!ina următoare-. $5am uitat iar 2n .

c) Un &oţ.ib&uit )uţin.d= Eu în#um-. Jamie" o s/ .*m c.aw )/rea c/ nu ţine socoteal/ c t m nc/m . * Treci la pa!ina următoare-. !. Ce ai ale!e dintre variantele de mai jo#@ a) Un luptător. tre(uie #ă ale!i ce per#onaj vei fi. *)oi am scris cu -rij/ *Maro-. d) Altceva <#pecificaţi ce=. — Domnule !..aw tocmai lua 1i ultimii c rnaţi de )e -r/tar.ard 1i Rac.ie )uţin/ distracţie. !e )are c/ nu mai a0eam cum s/ m/ uit din nou la 2ntreb/rile )e care le s/risem. P/i" /.. b) Un ma!ician.aw" ce urmea&/ du)/ masa de )r n&D 2ntreb/ Jamie cu -ura )lin/.ar/" c/5n cas/ aţC stat destul . P/i" )oate5i mai bine a1a.ndesc *)oi am tastat 2ncet . *m & mbit 0iclean.iu 2n ton cu Jamie" Ric. *ici am stat 0reo dou/ minute s/ m/ .undalul albastru de la 2nce)ut. O s/ mai ie1iţC 1i a.*în acelaşi joc.iecare.. 2n momentul acela ima-inea a dis)/rut 1i5n locul ei a a)/rut din nou ." am mai luat unul. !)irit de iniţiati0/ — Cine mai 0rea c rnaţiD Eu m ncasem deja doi" dar" ca s/ . !.

aţ/" !. (i l5am urmat )e !. ia uneori" )oate 1i )entru c/ nu s5ar .i 2ntr5o situaţie di./cut tot5tot. — !eriosD P/i eu am o memorie de scurt/ durat/ i .Iar a. Jamie m5a )ri0it )e sub s)r ncene.aw se o)rise unde 2nce)eau co)acii mai tineri" cu trunc.icil/D *m o.ard 1i" bondoc cum era" trebuia s/ mai sar/ din c nd 2n c nd ca s/ ţin/ )asul cu noi. Dar cel mai mult 1i mai mult 2mi )l/cea c/ toţi erau amabili. Totul )/rea curat 1i )roas)/t" 2n curte la 6uested Court ./r/ s/ urle nimeni la mine.D Maidem.oarte bun/. Jamie ne5a ajuns din urm/ )e mine 1i )e Ric. *dic/ nu )rea5ţi d/deau seama ce 0or de la tine.oarte bine la test.ost 1i <?O. P/i nici nu5mi amintesc c nd am mai a0ut un )r n& care s/ se termine . Totu1i unele 2ntreb/ri" .iar e ne0oie s/ mer-eţi a1a de re)edeD $ai 2n .u-iţiD C. nt n/" cu iarb/ ca o cati. Eu" lo-ic" mai ales c/ m5am descurcat 1i ./cu el cu res)iraţia t/iat/" erau destul de imbecile. cel )uţin unde era -r/tarul nostru . — Nu mai 1tiu" am aburit5o eu. Du)/ mine.iuri mai subţiri.ace dac5ai . . 9ata to.ete st/teau numai 2m)reun/.ea 0erde 1i cu ni1te co)aci seculari uria1i. Noi mer-eam 2n 1ir" sau c te doi" iar cele trei .tat.. E" uite" con0ersaţiile astea nu5mi )l/ceau mie. era cel mai -ro&a0 )arc" cu .ie du)/ ce )lou/ mult. — $/ 2ntreb cine o s/ ajun-/ )rintre )rimii cinci" &ise el.i ..ect/" cum se mai 2nt m)l/ s/ . *dam" tu ce5ai scris c5ai . — Bun. Mei" staţi a1a" b/ieţi" unde .i o)rit nici 2n ru)tul ca)ului din 0orbit 2n tim)ul mersului. *dic/ trebuie s/ recunosc c/ am .aw" am tra0ersat )aji1tea7 am trecut de ni1te -/rduţuri naturale" tunse 2n-rijit" 1i am ajuns 2ntr5o )/dure de bra&i. Ce5o mai .ar/ era o &i )er. $ai 1i .

i)/" iar restuC ec.iuri mai mari 1i mai mici" 2ntins/ 2ntre doi st l)i.i)a ailalt/. Jamie a ie1it ţanţo1 2n . — Deci o s/ .etiţ/ sl/buţ/" cu )ielea m/slinie 1i )/rul ne-ru ca t/ciunele a 0enit imediat l n-/ el.aceţC )arte. K (i" &ic nd asta" a scos din bu&unar o .ie %enta. $aria era ..s)iritul /sta de iniţiati0/" . 2ntr5o )orţiune liber/" . !unt 1ase obstacole. — Rac..ata dr/-uţ/ cu )/rul ne-ru c/reia nu5i )l/ceau jocurile cu min-ea.i)/" dar a0eam sentimentul c/ n5a0ea rost s/ 2ntreb dac/ )utem .iţC atenţC. O . !.i )l/cut s/ .r/m ntaţC aiurea. — 9ata" co)ii" .i)a din care .aw se uita la noi" cu m inile 2n bu&unare" de )arc/ se )re-/tea s/ se amu&e co)ios.i)/" asta5i toC ce )oC s/ 0/ s)un. <?<. !5a uitat la ea" a dat din ca) 1i i5a & mbit. B/iatul cu codiţe s5a dus a-ale 2n s)atele %entei. . *ici 2nce)e distracţia" a1a c/ n5are rost s/ 0/ . *jut/ dac/ lucraţC 2n ec./r/ co)aci" erau 0reo 1ase construcţii de lemn' un )erete 2nalt din bu1teni" un st l) cu un cauciuc de la o roat/ al/turi" o )las/ cu oc.imb.. rtiuţ/ 1i s5a uitat )uţin la ea.aceţC o ec.i)e. $i5ar . Iar mai 2ncolo" )rintre co)aci" )/rea s/ ne mai a1te)te 1i altele. 1i *dam.im 2n aceea1i ec.... — Jamie. 2nt i 1i5nt i o s/ 0/ 2m)/rţim 2n dou/ ec.. — $aria.abar n5a0eam" dar se )are c/ ajunseser/m. $5am uitat la Ric. — Bun" deci 0oi ./cut un semn de 2ncurajare..ard 1i5am & mbit" iar el mi5a .. Obiecti0uC e s/ treac/ de toate c t mai re)ede ec.ace sc.aţ/.

Dar du)/ cum 21i mi1ca oc.aw s5a l/ţit 1i mai mult 2ntr5un & mbet )e care nu5< 0edeai )rea des..aw 2nţele-e mai mult dec t las/ s/ se 0ad/. 1i c/ era el 2nsu1i im)licat 2n )rocesul de selecţie 2ntr5o m/sur/ mai mare dec t am ...i5n ca)" urm/rindu5ne )este tot" am a0ut deodat/ sentimentul c/ !.a" da" Jamie" 0e&i c/ ai )rins joculD Nu eu 0/ aleliderul. 1i5a . — Deci )uneţi50/ 1i mintea la b/taie. — Da" Jamie" care5i )roblemaD — Domnule !. dar )oate 1i asta . 4aţa l/t/reaţ/ 1i blajin/ a lui !.ace )arte din joc. C/ el era mai mult dec t )/rea. 1i )oate nu trebCe s/ 0/ mai s)un nimic./cut loc )rintre noi 1i a luat .iecare ec.." mai de -a1c/" n5a mai ridicat m na" ci <5a 2ntrebat direct' *ţi .i)a noastr/. Ca5n armat/J Rac.i)/ 1i un liderD !au ale-eţi dumnea0oastr/ c te unulD — *.!. 3ucruC 2n ec. Rac. Jamie a ridicat iar m na.oi 2n0elite 2n ţi)le de )lastic" )e care scria ordinea obstacolelor..ost 2n armat/D De5acolo aţi 2n0/ţat toate lucrurile astea <??.i )utut b/nui noi.i)/" un conduc/tor bun" sCteţC )e drumuC /l bun.aw ne5a dat ni1te .iţi amabil" trebuie s/ ne ale-em 2n ..aw" . .oaia )entru ec.

ilmat.acemD — !crie ce0a )e st l)" ne ar/t/ %enta timid/ Jamie a citit cu 0oce tare. — Bun" &ise el" deci ce trebuie s/ . .ilmea&/.ot/r t s/ se )oarte de la sine ca un 1e.DNormal c5am .. P n/ la urm/" Rac.. *m 0/&ut cum str/lucea un beculeţ mic" ro1u" 1i m/ 2ntrebam dac/ ne .iţeruC" .ormarea liderilor dintre soldaţi" cor0e&i.i)t 1i . Numai c/ st l)ul era 2nalt de trei metri. O s/ 2ncerc s/5< arunc ) n/ sus" ca s/ intre sin-ur )e st l).... Ec.esuial/.ul ns.i)a noastr/ a0ea e8erciţiul cu st l)ul de lemn 1i cauciucul..ostJ Instructaje cu o. Jamie" ro1u ca un rac" a dat din coate s/ ias/ 2n .. de toate. Un.ost cam 2n-.aţ/" 2n. trei" 2nce)eţCJ 3a )rimul obstacol a . 9ata" acuma num/r ) nC la trei. Rac. a luat cauciucul 1i <5a aruncat cu toat/ )uterea s)re 0 r.aţ/' — Eu sunt destul de )uternic 1i m/ )rice) la aruncarea -reut/ţii" ne anunţ/ el. *)oi trebuia s/ scoatem iar cauciucul de )e st l). !im)lu. a ie1it 2n . Toţi se adunaser/ 2n jurul st l)ului" de&b/t nd ce 1i cum. doi. 2n co)acul din s)atele st l)ului am obser0at o camer/ de . Ricea c/ trebuie s/ 0 r m cauciucul )e st l) 1i s/5< tra-em ) n/ jos" la )/m nt.

st l)ului. ns.ul lui" cauciucul a rico1at 1i i5a ars lui Jamie una5n um/r" de <5a )us la )/m nt. %enta s5a a1e&at 2n -enunc. Jamie s5 a c.ircit )e jos 1i a 2nce)ut s/ urle.i l n-/ el. . Dar du)/ ce s5a lo0it de 0 r.

ata de sus 1i ea5i d/ drumul )e st l)" 2n jos.ete" c/5s mai u1oare. — P/i merit/ s/5ncerc/mJ Mei" stri-/ el b/t nd din )alme" . Jamie s5a ridicat ) n/ la urm/ de jos" s5a 1ters cu m neca la nas 1i i5a dat cauciucul. st/tea 2n )icioare" cu m inile 2n bu&unare ) n/ la coate" dar se 0edea c/5i )/rea r/u de toat/ 2nt m)larea...aţ/.estia asta. $i5am aruncat teni1ii 1i m5am urcat )e umerii lui" iar %enta a s/rit ca o 0r/biuţ/ )e umerii mei.ira0/. $5am strecurat )e l n-/ Rac.ac -imnastic/ 2n tim)ul liber" &ise ea.ilibrul. 2ntr5o cli)/ deja st l)ul trecea )rin mijlocul 125 . $aria tocmai desco)erise 1i ea camera 0ideo 1i & mbea s)re obiecti0.Rac. *m 0/&ut cum s5a luminat la ." am 2nce)ut eu 1o0/itor" dac/ ne5am urca imul )e umerii altuia" ) n/ susD De e8em)lu" tu" a)oi eu" a)oi una dintre .Ce &ici" Rac. — Eu mai . Du)/ aia Jamie ar )utea s/ ridice cauciucul ) n/ la . (i a0eam toate moti0ele s5o cred la c t de lin se mi1ca 1i cum 21i ţinea ec. (i le5a s)us re)ede care5i )lanul.ac doctoriţ/.Jamie" eu 0reau s/ m/ . . *rat/5mi" te ro-" unde te doare" &ise ea )oliticos" dar bl nd" cu 0ocea ei .ai s/ 2ncerc/m 1i c.

ie lider" dar mereu 2n )an/ de idei sal0atoare care s/ mai 1i mear-/. (mec./cut.orţ/ brut/" dac/ se )utea.ot/r t s/ . $aria d/dea roat/ mai de )e mar-ine./cea mutri1oare triste 2n . (i" bine2nţelesWmai era 1i Jamie' ./r/ s/ atin-em s rma . Normal c/ unul dintre b/ieţii mai 0oinici ar . *m b/tut toţi )alma 2n cerc" 1i5am trecut imediat la sarcina urm/toare.ot/r t s/ d/r me )oarta" sin-ur 1i )rin . Cum a .el l5am 1i scos.olosind oc. conectat/ la o alarm/ care )ornea automat dac/ o atin-eau. %enta era ti5 mid/ 1i t/cut/" dar .iu5 rile mai mari 1i mai de jos" ca a)oi s/ le ajute 1i )e . Ris 1i .oarte s/ritoare" dac/ )utea s/ )un/ um/rul la ce0a )ractic. 3a . Obiecti0ul nostru era s/ trecem dintr5o )arte 2n cealalt/" t r ndu5ne )rin una dintre -/uri" dar . se re)e&ea la orice noutate ca un taur .aţa camerei 0ideo. 2n 126 . Rac. C nd 0edea c/ ne 2m)otmolim" cum se 2nt m)la destul de des" .eria era s/ nu treac/ doi )rin acela1i oc. C nd lucrurile ie1eau cum trebuie" b/tea din )alme 1i ţi)a de bucurie.i trebuit s/ treac/ )rimul" .i de )las/.lui 1i cauciucul o lua s)re )/m nt" dirijat de $aria 1i Jamie.ete" mai subţirele" s/ se strecoare )rin oc.ost cu )lasa" de e8em)lu. Obstacol du)/ obstacol" toate )/reau 0ariaţii )e aceea1i tem/.iurile de la 2n/lţime.

oarte ad nc" .. Deodat/ %enta se 2ntoarce s)re mine 1i m/ 2ntreab/' 127 .iecare stri-a la ceilalţi s/ 0orbeasc/ mai 2ncet.olosite celelalte oc.useser/ .iuri de jos" )rin care s/ 0in/ de5a bu1ilea 1i b/ieţii mai -reoi" du)/ ce restul ec.olosin5 du5ne de dou/ cauciucuri 1i o sc ndur/. E" uite c/ abia du)/ ce5au discutat a)rins &ece minute 1i s5au mai 1i 2ncurcat" de5au r/mas unii dincoace de )las/" c nd toate oc. Bine2nţeles c/ 2nt i a .olosite deja" le5a 0enit 1i ideea asta str/lucit/. Urm/toarea )rob/ )resu)unea s/ trecem toţi )este un ) r u destul de lat" dar nu .ost .iurile ./rm/laia su-estiilor 0enite din toate )/rţile" c nd .i)ei trecuse de )artea cealalt/.elul /sta r/m neau ne.

%enta a r/mas iar/1i ultima 1i" du)/ ce am )us sc ndura )este -ard" ţin nd5o eu 2n sus la un ca)/t" ea a urcat5o 2n .. * 0enit cu 0ite&/ 1i5a s/rit sin-ur/ )e deasu)ra. *m ro1it" am 2nce)ut s/ le e8)lic cum socoteam eu c/ ar . %enta cea subţiric/ a .ost l/sat/ la urm/. ii N ../r/ )robleme. *)oi mi5a & mbit timid. Ultima )rob/ era cu un -ard electric din dou/ s rme 2m)letite .i cel mai bine.u-/" s)rinten/ 1i a s/rit 2n )artea cealalt/. *dam" tu cum cre&i c/ e bine s/ . Noi am ţinut sc ndura ca )e un soi de ) rlea& 1i l5am trecut ." )e care trebuia s/5< s/rim . 1i c t ai &ice A)e1teB toţi eram )e malul cel/lalt.olosindu5ne doar de o sc ndur/. Dar cine0a su. 3a )roba cu )eretele" secretul era s/ stea care0a sus 1i s/5i ajute )e ceilalţi s/ sar/. dac/5< atin-eai" nu te curenta" dar se au&ea un b & it . (i5am reu1it" c/ toţi ceilalţi ne o)inteam de jos s/5< 2m)in-em.acemD !)re mirarea mea" brusc s5a l/sat lini1tea 1i toţi se uitau la mine.oarte )uternic .icient de )uternic s/5< treac/ 1i )e Jamie..

2n a.elicit/ c/ am terminat )rimii.-ate sau de la mine de la 1coal/. 129 . Cred c/ aţi )etrecut o du)/5amia&/ distracti0/.Cu toate c/ )ierduser/m at ta tim) )e )arcurs" am a0ut sur)ri&a s/ 0/d c/ !. — !alutare" tuturor" &ise el.ard st/tea neclintit la ba&a AturnuluiB 2n care se urcaser/ unul )e umerii celuilalt" iar sus 9ene0ie0e )/rea c/ o s/ cad/ dintr5o cli)/ 2n alta. #/ ro.elicit/m" du)/ care ne5am 2ntors la 0il/ )entru ceaiul de la ora G. Jamie toc5 mai se 2ntindea s/ ia 1i ultimul biscuit" c nd u1a salonului s5a desc. Bra0oJ Nu a mai r/mas dec t un test.ar/ de Cameron" bine2nţeles./cut s/ ne a)ro)iem unii de alţii" de )arc/ eram )rieteni de c nd lumea.i)/ s/ treac/ )rin st l)ulCde lemn cauciucul de la roat/. 2mi 2nce)usem &iua 2n mijlocul unei mulţimi de necunoscuţi" dar acum" la mas/" 2n tim) ce 2mi luam ni1te biscuiţi cu ciocolat/ 1i d/deam mai de)arte )latoul" mi5am dat seama c/ m/ simt mai a)ro)iat de co)iii de aici dec t de oricine de la Mi-.s/ 0/ s)/laţi bine )e m ini 1i a)oi 0/ conduc eu.is 1i a a)/rut 6. 4oarte m ndri de noi" ne5am 2ntors s/ 0edem cum se lu)tau co)iii din cealalt/ ec.aw 0ine s)re noi 1i ne . P n/ la urm/ au reu1it 1i am stri-at 1i noi s/5i . Din c te mi5a s)us !. Ric.aw" a0em aici unii oameni care -/sesc imediat soluţii la )robleme 1i toţi 05aţi descurcat bine la )robe.3a )roba cu s)iritul de iniţiati0/" cel mai mult mi5a )l/cut c/ ne5a .

aţa mea" )lutind )arc/ 2ntr5un 2ntuneric absolut" se a. *m au&it cum cine0a a tras aer 2n )ie)t" a)roa)e ca5 ntr5un sus)in.ii s)/lat )e m iniD 6 ne5a dus din nou la calculatoare" unde a0useser/m )rimul test. !)eram c/ nu ne a1te)ta 2nc/ o rund/ la .. Un -lob de sticl/ trans)arent/" )er. (i5n camer/ s5a .Cam nedumeriţi" am trecut )e la rece)ţie 1i a)oi ne5am adunat )e .. — Cre&i c/ )entru s+anderbe.el.rem/tat 1oa)te de uimire.ard 1i am 0/&ut c/5mi & mbe1te.era era mai rela8at/ dec t dimineaţa" oricine ar . *tmos.ect rotund" cam c t o min-e de basc.ol. *)oi a stins lumina. 2n .ndul /sta mi se str n-ea )uţin inima.iului la Ric./cut be&n/. Dar de data asta s5a dus la obiectul din colţ" aco)erit cu o ) n&/" 1i ne5a s)us s/ ne a)ro)iem.ost selectat.i obser0at c/ se le-aser/ unele )rietenii 1i nu )uteam s/ nu m/ 2ntreb ce 0a urma seara" du)/ ce se 0a anunţa cine a .rumos lucru )e care mi5a . *)oi toţi am tres/rit u1or c nd 0/lul a alunecat 1i )rintre noi au .la cel mai . (tiam bine c/ st/ )e un su)ort sau o m/suţ/" dar era 130 .et. $5am uitat cu coada oc. 3a .ost dat s/5< 0/d.e ne0oie s/ .

131 .ul-er de lumin/.i care )leca de la )olul de jos" 2ntr5un joc s)lendid de lumini.und mistic7 era at t de .2ntuneric s/5ţi ba-i de-etele5n oc.i 1i el )/rea sus)endat 2n aer" ca )rintr5o 0raj/. $i1carea lor im)re0i&ibil/" 2ntr5o lini1te absolut/" a0ea ce0a )ro. 2n interiorul s.rumoas/" c/5mi t/iase r/su.larea. *rcele electrice ro15albastre unduiau 2ntr5un m/nunc.erei era un .

imba c.iar" 6 ne s)unea ce0a 2n 1oa)t/.est/ri ale )lasmei.i stat acolo s/ le )ri0esc la in. 6 a 2ntins m na" li)indu51i )alma 2ntr5o )arte a -lobului.iri1oarele luminoase )/reau c/ se 2m)art" . Deasu)ra -lobului" 2n lumina alb/struie" ca o )/rere" am &/rit un & mbet )e .aţa lui 6.init. C. 2n c te0a cu0inte" )lasma este cea de5a )atra stare a materiei" este un -a& incandescent ioni&at. Dat .ndin5 du5m/ c/ a1 .armecul lor. *m r/mas intenţionat la urm/. Unul c te unul" toţi co)iii se a)ro)iar/" 1o0/ind" s/ atin-/ -lobul..antomatic 2ncol/cindu5se 2ntre ele.asciculele de lumin/ tind s/ se mi1te 2n sus )e l n-/ mar-inea -lobului.ul-erul luminos du)/ de-etele ei. $i5a sc/)at un o.erei" uit ndu5se cum se mi1c/ . *)oi a )us 1i m na cealalt/ 2n )artea o)us/ a -lobului 1i ./cuse 1i 6" 1i a stat acolo nemi1cat" uit ndu5se atent la arcele care 1er)uiau . 2ntr5un -lob de )lasm/ )resiunea e mare" at t de mare" 2nc t" atunci c nd se -enerea&/ )lasma" tem)eratura cre1te. Dac/ atin-eţi su)ra. Ric. Pentru asta 1i sunteţi aici.iar 0oi traiectoria luminilor. Eu st/team 2n s)ate 1i5mi ima-inam lumina de un albastru metalic juc ndu5se )e )ielea mea" )rin -lobul de sticl/. Jamie" 0rei s/ 2ncerci tu )rimulD Nu e )ericulos. (i se mi1c/ tot tim)ul" )entru c/ 1i &onele cu -a& ioni&at se mi1c/.iind c/ aerul cald se ridic/" .ul-er nd 2ntre ele dou/. 9lobul )e care5< 0edeţi este una dintre cele mai .tat .aţa -lobului" )uteţi sc. *rcele albastre au .aţa s.rumoase mani.iar 1i Jamie )/rea subju-at de .ard 1i5a li)it )almele de el" cum . 9ene0ie0e a atins u1or cu buricele de-etelor su)ra.ost atrase instantaneu de m na lui ca de un ma-net" str/lucind 1i dans nd. iu . — Putem s/ )unem 1i noi m naD 2ntreb/ el. — Da" si-ur" r/s)unse el.$i5am dat seama du)/ c te0a cli)e c/" de ce0a 0reme c.

i a0 nd 0reo le-/tur/ cu tem)eratura m inilor sau cu .aţa neted/ a -lobului.aw m5a dus ) n/ sus" 2n camera mea. #edeam cum i se mi1c/ bu&ele. Du)/ cum mi5 au )o0estit ceilalţi" mai t r&iu" m inile mi s5au ridicat" cu de-etele r/s.aw 1i m/ a1e&/ 2ncet de tot )e )at. !. *)oi dou/ m ini mari m5au ridicat 1i m5au luat 2n braţe ca )e un bebelu1" scoţ ndu5m/ din -ru)ul co)iilor" amuţiţi. 4ul-erul de lumin/ s5a ridicat instantaneu cu o str/lucire orbitoare. 6 era l n-/ mine" 2n -enunc.ul-" )e su)ra.luorescente 1i a0eam sen&aţia c/5mi &b rn ie ce0a electric 2n urec. $5a aruncat )e s)ate 1i m5am lo0it de cine0a" nu 1tiu cine. 2n cele din urm/" am r/mas sin-urul care nu 2ncer5 case. !. $/ 2ntrebam dac/ o .em dureros. E" nu e1ti a1a u1or cum s5ar crede" morm/i !. 6 )/rea mic" unde0a" de)arte. $i5am dat seama cum0a c/ 2ntre tim) a)rinsese cine0a lumina.3a unii dintre co)ii" lumina )/rea mai str/lucitoare" mai intens/.i.redelindu5mi braţele ) n/ la umeri" unde s5a o)rit 2ntr5un -. Tre)tat am 2nce)ut s/ 0/d iar camera. Dar n5au&eam ce s)une" de . Parc/ nici nu5mi simţeam cor)ul. — Mai" *dam" &ise 6" e r ndul t/u.i" 1i )/rea )uţin s)eriat.a)tul c/ erau mai trans)irate.a)t" n5 au&eam nimic. $/ bucur s/ 0/d c/ ţi5a re0enit culoarea5n obraji" *dam iu .irate" 1i au cobor t u1or" ca un . Cli)eam 2ntruna 1i am scuturat din ca) s/ mi5< lim)e&esc. #edeam numai steluţe albastre" .era aceea m/ atr/-ea ca un ma-net. *m simţit o arsur/ trec ndu5mi )rin )alme 1i s. $5a curentat. C nd am intrat" tot 2mi mai simţeam -ura uscat/ 1i tremuram" dar 2nce)usem s/5mi re0in.

P/rea 2n continuare su)/rat.*)oi a luat o )/tur/ din dula) 1i m5a 2n0elit bine cu ea.iţat un & mbet" lini1titor" s)eram eu" dar abia 2mi simţeam bu&ele" amorţite 1i -reoaie...ost ciudat.iar c/ a1a ceva nu ni s5a mai 2nt m)lat niciodat/. DaC c.iar niciodat/" &ise 6. — Cum te mai simţi" *damD 2mi )are tare r/u" nici nu mi5a trecut )rin minte c/ reacţia )oate . Eu unuC nu m5a1 a)ro)ia de el" asta5i clar. dar a . Ca .erit odat/ un. — Nu" *dam" &ise 6 cu o e8)resie stranie.erwood a su. — * ..aw s5a o)rit 2n dre)tul u1ii" ascult ndu5ne. *m sc. 134 .ierbinte. #enise du)/ noi 1i acum se 2n0 rtea 2n jurul )atului" nelini1tit.i at t de )uternic/.ocul" )arc/ ardea. — *micul nostru 6 1i juc/riile lui. Este e8traordinar. $5am ridicat 2n ca)ul oaselor.... Cel )uţin nu 2n sensul 2n care &ici tu. — C. )ur 1i sim)lu" e8traordinar.ost o su)raintensitate sau ce0a de -enul /staD !. Cum de nu i5a ars 1i )e ceilalţi co)iiD Deja m/ simţeam din ce 2n ce mai bine.1oc de la dis)o&iti0ul /la.. ca un 1oc electric 1i sticla era . $5am au&it bolborosind' — *cum m/ simt bine. (i Us.

!)eram c/ nu stricasem -lobul.i bine s/ stai lini1tit 2n )at 0reo jum/tate de or/.1i dra)eriile.iar 1i acum" ca )rin 0is" 2mi r/m/sese 2nti)/rit/ )e retin/ ima-inea arcelor de lumin/" urmate de )uncti1oarele albastre care5mi dansaser/ 2n . C nd m5am tre&it" se 2nserase.. Era a1a de . Manna...*u ie1it" iar eu am r/mas 2n )enumbra din camer/ 1i m/ tot . 135 . O limb/ as)r/ ca 1mir5 -.ilor du)/ acea e8)lo&ie de ener-ie. Cel )uţin" a1a cred. *m & mbit. st/tea turce1te )e )atul lui Ric.aţa oc.ndeam la cele 2nt m)late. C. 2n. *0eam 1alul . — Bun/" *damJ 1o)ti ea.ard 1i se uita la mine cu oc.. Era Ti-er 3ilK./1urat 2n jurul . — Cum te simţiD — Bine. 1alul meu . Cei cinci c 1ti-/tori Cred c/ am dormit )uţin. *m 2ntins m na s/ 0/d ce e.rumos.ii mari.tului 1i am simţit )e l n-/ )icior ce0a -reu 1i cald. — Bun/" am r/s)uns eu tot 2n 1oa)t/. Cred c5ar . $5am 2ntors 2ntr5o )arte. Dar cum intrase 2n/untruD (i 1alul meu de unde.elul m5a lins de 0reo dou/ ori. O s/ tra.$i5a )us m na )e um/r 1i m5a str ns u1or.

Manna.i de bo8eri din satin" una 0i1inie 1i cealalt/ a&urie. îmi pare rău de cele înt mplate.anorac ro1u5a)rins.er5 wood s5a dus 2n :interton s/ le cum)ere" c nd tu dormeai.— I5am au&it )e 6 1i !. — (i ţi5am mai adus ce0a.ndit c/ Ti-er 3ilK o s/ te ajute s/ te simţi mai bine.undul saco1ei" am -/sit dou/ )erec. Erau 1i dou/ tricouri" unul ne-ru 1i unul 0erde52n5 c. 2n a.a)tul c/5mi simţeam umerii cam 2nţe)eniţi" n5a0eam nimic. De ea era )rins un bilet cu5n scris mai ur t" de om mare./cut )ac. *m -/sit o )erec. P/i" c.is" cu lo-oul )roduc/torului desenat )e )ie)t. (i m5am . UiteJ C nd a s/rit din )at" am 0/&ut c5a0ea 2n s)ate o )un-/ de )lastic alb/" lucioas/. Iar 2n .ar/ de . 2ţi )lacD 2ţi )lacD Nu5i a1a c/ te bucuriD Us. *Pentru Adam.aw cum 0orbeau des)re ce ţi s5a 2nt m)lat. — $ersi. Manna. o mică #urpri$ă ca #ă uite de şocul neplăcut' Te ro! #ă le primeşti şi.e de blu-i noi5nouţi" )res)/laţi" 1i un .1i eu" s5o 136 . încă o dată. mi5a aruncat o uit/tur/ misterioas/. %.*m des. *m a)rins 0eio&a s/ 0/d ce &icea.iar m5a ajutat" nu 0e&iD Dintr5o mi1care" m5am dat jos din )at 1i am r/mas 2n )icioare.etul. *m 0rut s/ mer. ţo)/ia 2ntruna.

ajut s/ alea-/" dar Bona a &is c/ trebuie s/5mi .erwood a &is c/ o s/5i ia de dou/ ori mai mult dac/ o ajut eu" &ise ea sc.ac somnul de du)/5amia5 &/" iar Us.imonosindu5se 137 .

s/5mi e8)lice" r/bd/toare" dar tu c.el 2l . Nu 1tiu de ce" dar simţeam c/5mi dau lacrimile.aci s/ se simt/ )rost. — *dam" 2nce)u Manna. *m cli)it re)ede5re)ede" s/5mi treac/.aci 1i un desen ca scrisoare de mulţumire" adic/ dac/ e1ti mic 1i nu 1tii s/ scrii de5ade0/ratelea." am morm/it' — N5ar trebui s/ le acce)t. Culorile 0ii str/luceau ca ni1te )ietre )reţioase 2n lumina di.ard. (i mai trebuie s/ s)ui AmulţumescB 1i c/ 2ţi )lace .aine noi 1i niciodat/ nu mai )rimisem ce0a cadou.iar nu 1tii nimicD C nd cine0a 2ţi d/ruie1te ce0a" tre(uie s/ acce)ţi.u&/. Aşa se .ainele 2ntinse )e )atul lui Ric. *lt.ace c nd )rime1ti cadouri.. 2l P .iar dac/ nu5ţi )lace cine 1tie ce. Toate ca toate" dar 1tiam c nd eram co)le1it. Niciodat/ nu mai a0usesem . (i uneori mai .R/m/sesem cu -ura c/scat/ tot uit ndu5m/ la . $ai mult )entru mine dec t )entru Manna.oarte mult 1i" ad/u-/ ea mai 2n 1oa)t/" asta c.

urculiţa 2n )a.ace ba-ajele 1i 0or 139 .iecare -ru) 2n )arte.otdo-i" )i&&a" . (i dac/5< stricasem 1i ceilalţi erau )rea )olitico1i ca s/5mi s)un/D Du)/ o or/ de c nd cobor sem 2n salon" masa tot -emea de m ncare' . Cei cinci co)ii 1i )/rinţii lor 0or mer-e din salon 2n bibliotec/." c nd miss Us. $/ 2ntrebam dac/ o .loricele de )orumb" .s/5mi acordaţi )uţin/ atenţie.ect mai bun. Nu )rea mi5a r/s)uns. #om anunţa numele celor cinci c 1ti-/tori. Candidaţii care nu au .it.cu ce m/ 2mbrac la masa . — Doamnelor 1i domnilor" b/ieţi 1i .eluri de sucuri acidulate" s/ te r/core1ti du)/ desert. Be&eaua mi s5a )/rut brusc )rea cauciucat/ s/ o 2n-. Nici sirena de incendiu n5ar .ambur-eri" nac&o# 1i" bine2nţeles" send0iciuri de tot soiul" cu biscuiţi crocanţi 1i dulciuri 1i be&ele 1i )r/jituri" dac/ mai -/seai loc 1i )entru ele" 1i 0reo &ece .Bine" Manna.esti0/.nditoare" m/sur ndu5m/ din ca) ) n/5n )icioare.erwood s5a ridicat 2n )i5 cioare 1i a 2nce)ut s/ lo0easc/ u1urel cu . $5a tulburat . Poate 21i ţineau 1i res)iraţia7 ca mine. Imediat au amuţit toţi 1i toate )ri0irile s5au 2ntors s)re ea.i a0 nd 0reo le-/tur/ cu -lobul de )lasm/.erwood 1i5mi arunc/ 2n treac/t o )ri0ire" 0/ ro.eme jos" i5am mulţumit )oliticos )entru c/ mi5a ales acele .ete" &ise miss Us. — Iat/ modul 2n care se 0a )roceda.elul 2n care s5a uitat la mine' .2n ca)ul mesei" miss Us.ost ale1i )entru marea .arul de 0in." 2ţi mulţumesc c/ mi5ai s)us. *)oi domnul 6uested 0a discuta cu .inal/ se 0or duce 2n camer/" 21i 0or .er5 wood a 0enit 2n camer/ s/ m/ c. $/ a1te)tam s/ nu reu1esc s/ m/n nc nimic din cau&a emoţiilor" dar am luat un baton de ciocolat/" a1a" din )oliteţe" du)/ care" 2ncet" 2ncet" am -ustat din toate.aine noi. $i5era . Du)/ cum m/ 2n0/ţase Manna. !e 0or anunţa cinci nume.ric/ s/ nu m/ 2nec. $/ simţeam un )ic st njenit. (i acum" i5am & mbit" )oate m/ ajuţi tu s/ ale.i obţinut un e.

/cut5o.imb de numere de tele.initi0/ 1i discuţiile nu51i au rostul.ost minunat. * urmat o t/cere stranie.eiere" 0/ mulţumesc tuturor c/ aţi 0enit aici 1i trebuie s/ 0/ s)un c/ a .ost )osibil s/ 0/ )/str/m )e toţi la atelierul nostru de !amin!. (i5a dres )uţin 0ocea 1i a 2nce)ut' — 9ene0ie0e #au-. 3e mulţumesc mai ales co)iilor" aţi . N5a scos nicio 0orb/. Bun. Nici nu era ne0oie" 1tiam )rea bine ce simte. Dac/ ar . am . Ric. $/ uitam cum oc. rtiuţ/ 2n m n/. %enta Na+amura.iecare dintre 0oi a . *m desco)erit c/ era o carte de 0i&it/ a tat/lui s/u. Dac/ doriţi s/ . U1a s5a desc. Dar" din )/cate" nu se )oate.s/ mear-/ du)/ miss Us.ii lui mari a0eau o )ri0ire -oal/" ca de )e1te .an5:illiams. Pe s)ate m &-/lise numele 1i num/rul lui de tele.erwood la bibliotec/.ard Osborne. *dam EIuino8. Pe cei care 21i 0or au&i acum numele" 2i ro. Niciunul dintre noi nu 1tia dac/ era bine sau r/u c/ ne5am au&it numele./cut 140 . James 4it&)atric+.on" acum este momentul )otri0it7 e )osibil ca )e urm/ s/ .i .ost minunaţi" . Ric.ost o )l/cere deosebit/ s/ ne bucur/m de com)ania dumnea0oastr/./ia mecanic o -o-oa1/ cu ciocolat/. Nu ar/ta )rea bine.on.aceţi sc.iert. Jamie mol. a . %enta st/tea a)roa)e nemi1cat/ l n-/ tat/l ei" niciunul nu &icea nimic. #/ mulţumesc tuturor )entru )artici)are" &ise el re)ede.ard mi5a strecurat 2n )alm/ un cartona1. #oi 0eni 1i eu acolo imediat. 9ene0ie0e 1i $aria s5au 2mbr/ţi1at" !ilas 1i Rac.is din nou 1i de data asta a intrat 6" destul de r/0/1it. *0ea o .ie )rea t r&iu" 2n 2nc.ormat ra)id 2ntr5o mare de 0oci.)leca imediat" 2ntre )/rinţii acestora 1i domnul 6uested nu 0a mai a0ea loc niciun dialo-. d/deau m na.i . #/ dorim succes tuturorJ Cum a terminat" a 1i ie1it din salon 1i 2n urma ei 1oa)tele 1i murmurele s5au trans. Mot/r rea sa este de. . Numai Rac.

erwood s/ se ocu)e" 2n loc s/ ţin morţi1 s/5mi asum 1i )artea ne)l/cut/.lat u1urat" de )arc/ 2n r/stim)ul /sta 2mi ţinusem res)iraţia" 1i m5a n/)/dit un 0al de bucurie de n5 am simţit nici )alma -rea a lui Ric. — Nu" re&ultatele testelor sunt con./cut selecţia" dar re&ultatele nu sunt rele0ante dec t )entru mine.ocul a)rins 2n c/min" camera )/rea mai )osomor t/ 1i mai )uţin )rimitoare dec t cu o sear/ 2nainte. ca 1i cum ar .i cre&ut. *t ţia )/rinţi . *ţi .i trebuit s5o las )e Us. — P/i" &ise el cu un & mbet nesi-ur" urmea&/ )artea mai u1oar/. #reo doi au 1i sc.un -est .elarii 2i st/teau cam str mb 1i lentilele erau 1i mai murdare dec t de obicei.ost selectaţi s/ r/m neţi m continuare aici 1i 0om lucra 2m)reun/ 2nc/ dou/ &ile./r/ s/ cli)easc/. 6 se .i tras un )umn 2n aer . 6 a n/0/lit 2n camer/ mai re)ede dec t am .leţit m na.elarii" i5a 1ters )uţin cu )ulo0erul 1i i5a )us la loc. * tr ntit u1a 1i s5a re&emat cu s)atele de ea.ard 2n s)ate" nici )alma trans)irat/ a lui Jamie" care5mi 2ntinsese 2nsu. 4/r/ ." 1o)tind' *Te#lCei cinci care ne au&iser/m numele ne5am strecurat s)re u1/ 1i ne5am dus 2n bibliotec/. — 9reuJ morm/i el.aţa 1emineului 1i am a1te)tat.iţat un & mbet. (i &ic nd asta s5a 2ntors din nou s)re co)ii' 141 . Ea re&ol0a totul . *r .idenţiale" 0eni r/s)unsul )entru tat/l lui Jamie.urio1iJ (i mutriţele alea de&am/-iteJ Ne5am uitat unii la alţii" simţind 2ncotro bate 0 ntul.oia )rin camer/ )rin )loaia de 2ntreb/ri ale )/rinţilor" 0enind s/ dea m na cu . Oc. 4/r/ nicio 0orb/" ne5am 2n-r/m/dit 2n . Poate mai t r&iu 0oi discuta cu co)iii des)re modul 2n care s5a . 6 1i5a scos oc. 4elicit/riJ *m r/su.iecare dintre noi" co)iii. Pentru 0oi" 0e1tile sunt bune.

Wara$an v-a ale#.i. au dus la ni1te re&ultate edi.i ambi-ue" adic/ acest )rocedeu nu 0a indica )recis cine ar trebui s/ . Prin . Princi)ala mea re&er0/ era c/ re&ultatele 0or . 142 .ii ei aurii. !5a culcu1it" ascun5 & ndu51i boticul sub o l/buţ/ 1i a adormit imediat. !ecretul %ara&anului — #/ ro. Parc/ 2i re0enise buna dis)o&iţie 1i" dincolo de lentilele lui ceţoase" 2i 0edeam oc.amiliar/.icatoare. Deci 0oi sunteţi *nali1tii mei" &ise el 2ncet.laţi c te ce0a des)re cum am .ie ales.ost iniţiat/ aici" la 6uested Court" o te. $ ine ne a1tea)t/ o &i -rea.s/ 0/ a1e&aţi unde 0reţi 0oi 1i s/ 0/ .0/& nd .ii str/lucind de bucurie .ise" . 9en" %enta" Jamie" Ric.ise se re0/rsa lumina dimineţii. Te.i nu numai cele mai )al)itante din 0iaţa 0oastr/" dar )robabil 1i cele mai im)ortante &ile din istoria jocurilor )e calculator..uncţiona. Noi o s/ mai st/m de 0orb/ )uţin" a)oi ne lu/m la re0edere 1i -ata" 2n seara asta o s/ ne culc/m de0reme. !5ar )utea s)une" ad/u-/ el cu un & mbet lar.aceţi como&i" ne &ise 6" & mbind. *)oi a 0enit a-ale s)re banca mea 1i mi5a s/rit u1or )e -enunc.— *tunci" dra-i )rieteni" )oate c/ e tim)ul ca )/rinţii s/5 1i ia ba-ajele din camer/.oile de )e masa lui 6 )/reau c5o s/ &boare" 2n cadrul u1ii 21i . $eritaţi s/ a.ard 1i *dam.oarte si-ur c/ 0a . Camera unde erau calculatoarele ar/ta cu totul alt. C nd am r/mas numai noi" 6 radia./cut selecţia. Numai c/" odat/ introduse 2ntr5un )ro-ram ba&at )e codul surs/ %ara&an" datele 0oastre .nica )e care m5am ba&at a ./cu a)ariţia Ti-er 3ilK" care ne )ri0i de sus cu oc.nic/ at t de radical/" c/ nici eu nu eram .erestrele desc. Din cau&a u1ii desc. de la scrisul de m n/ 1i data na1terii" ) n/ la r/s)unsurile la testele )e calculator 1i 2nre-istr/rile 0ideo de la )robele )entru s)iritul de iniţiati0/ .i-urile noastre nedumerite" c/ nu eu" ci %ara&an a luat deci&ia .el' str/lucitoare" )l/cut/" . #/ in0it s/ )etrecem 2m)reun/ dou/ &ile care cred c/ 0or .inal/.

este totul )entru mine.iecare. #reau s/ a. $ai am dou/ surori mai mici 1i le s)un )o0e1ti in0entate de 143 . *m << ani.ers" )e care s5ar )utea ca 0oi s/ nu5< .ard.erwood" care se ocu)/ cu mar+etin-ul a. !unt sin-ur la )/rinţi. 3ocuiesc aici" la 6uested Court" cu ajutoarele mele de n/dejde" care5mi sunt ca o ..antastice..!uard' 2mi su. $/ c.— !unteţi -ataD Per..eam/ Manna. 2mi doresc s/ in0ente& 1i eu jocuri )e calculator 1i s/ ajunbo-at 1i celebru cum e 6. .acerii. — 8od. 2n multe )ri0inţe" o lume mai real/ )entru mine dec t cea de toate &ilele.eam/ 6uentin 6uested" iar )rietenii" deci 1i 0oi" &ise el senin" 2mi s)un 6.iecare7 ce anume" 0oi 1tiţi cel mai bine.ect.l/m ce e mai im)ortant )entru .i cunoscut 1i care ţine contabilitatea. s/ &icem dou/ cu0inte des)re noi" cine suntem 1i a1a mai de)arte.i&ic/. — O ambiţie de admirat" Jamie" &ise 6 & mbind. De c nd m/ 1tiu" 2mi )lac basmele 1i )o0estirile . — Bona lui Manna. *tunci . *m GG de ani 1i am un co)il" o . iar %ara&an este lumea mea. Bun" cine 0rea s/ . — Eu sunt 9en 1i am <@ ani" &ise ea cu o 0oce cald/. Cine urmea&/D Puţin 2mbujorat/" 9ene0ie0e se ridic/ 2n )icioare. (i Us. — Ca o m/rturisire de su.ai s/ 2nce)em.amilie' !.ac jon-lerii 1i numere de ma-ie" 2n ultimele 0acanţe am mers la lecţii de circ 1i la un curs )entru ma-icieni." bine2nţeles" 1i :it.. Poate ar trebui s/ 2nce) eu. 2mi )lace s/ . *)oi se o)ri un )ic..etiţ/ )e care o c.aw" care are -rij/ de si-uranţa mea .eam/ James $ortimer 4it&)atric+" )rietenii 2mi s)un Jamie.l/ Ric.ie urm/torulD Jamie a s/rit imediat' — Eu" euJ $/ c. 2n )rimul r nd" cred c/ ar trebui s/ ne )re&ent/m ..let" Manna.

mine. *nul trecut" mama 1i tata ne5au luat de Cr/ciun un calculator 1i jocul Expediţie prin Wara$an. * .ost cel mai .rumos cadou )e care l5am )rimit 0reodat/. (i nu5mi 0ine s/ cred c/ m/ a.lu aici" &ise ea re)ede 1i se a1e&/. — $ulţumim" 9en. Ric,ard 2m)inse scaunul 2n s)ate. — $/ 1tiţi deja" sunt Ric,ard" &ise el cam n/t n-" 2mi )lac s)ortul" mai ales ru-biul" 1i jocurile )e calculator. *m doi ,amsteri 1i un .rate )e care 2l c,eam/ T,omas. (i nu5mi )lace deloc la 1coal/" mai &ise el r njind 1i se a1e&/. $5am uitat 2n jos" s)er nd c/ n5o s/5mi 0in/ mie r ndul acum. — %entaD %enta se ridic/ ./r/ )rea mult elan. — $/ c,eam/ %enta Na+amura 1i am <? ani" s)use ea dintr5o su.lare. 3ocuiesc cu mama 1i tata deasu)ra ma-a&inului nostru de &ar&a0aturi. Tata a cum)/rat un calculator la m na a doua )entru a ţine contabilitatea ma-a&inului. Bunicul mi5a trimis de &iua mea jocul Explorarea Citadelei întunecate. Nu 1tiu cum sunt celelalte jocuri din seria E8)lor/ri" dar 1tiu c/ /sta mi5a )l/cut enorm. $ai trebuie s/ s)un ce0aD 2l 2ntreb/ )e 6. — Nu. E .oarte bine" %enta" mulţumim. *damD !caunul a c/&ut cu un &-omot in.ernal c nd m5am ridicat. Ro1u ca racul" m5am a)lecat s/5l ridic" sim5 ţindu5m/ ca ultimul .raier. — Eu sunt *dam" am morm/it eu. Nu 1tiu mai nimic des)re calculatoare... (i nici des)re altce0a" la dre)t 0orbind. Jamie )u.ni )e 2n.undate. — Nu5mi 0ine s/ cred nici acum c/ am .ost ales )rintre )rimii cinci. $/ tem s/ nu .ie o -re1eal/ la mijloc" am &is 1i m5am a1e&at re)ede la loc.
144

— N5ai de ce s/5ţi .aci -riji" &ise 6 .oarte serios" nu e nicio

-re1eal/. Bun. Poate 0/ 2ntrebaţi ce5o s/ .acem noi &ilele astea. Ca s/ 2nţele-eţi mai bine" trebuie s/ 0/ )re&int" 2n linii mari" lumea din jocuri" %ara&anul. Dar" mai 2nt i" 1tiţi s/5mi s)uneţi care sunt jocurile din serie" 2n ordineD Patru m ini s5au ridicat deodat/" iar Jamie )ocnea 1i din de-ete. Eu m5am uitat iar 2n jos. Nu )uteam dec t s/ s)er c/ n5o s/ .ie ca la 1coal/. — %entaD — Expediţie prin Wara$an, Explorarea Citadelei întunecate, Explorarea temniţelor 1i în căutarea Pocalului de Aur. (i iar am 0/&ut m na lui Jamie .lutur nd. Nemai5 a1te)t nd s/ .ie 2ntrebat" i&bucni' — *i uitat de Explorarea 4eşertului Morţiie du)/ Explorarea temniţelor. — Per.ectJ #/ mulţumesc am ndurora" 05aţi descurcat .oarte bine. Ei bine" 0reau s/ 0/ s)un c/ atunci c nd a .ost creat Expediţie prin Wara$an" te,nolo-ia era mult mai sim)l/. Nu cred c/ 05aţi )utea da seama c t de rudimentare erau 2n 0remea aceea jocurile )e calculator. 9ra.ica era cara-,ioas/" st n-ace" cu multe subtitr/ri 2n loc de re)lici 0orbite" 1i erau mai ales lente. 4oarte lente. 2n s. r1it" du)/ doi ani a a)/rut Explorarea Citadelei întunecate. Te,nolo-ia era cu mult mai bun/" 2n a)roa)e orice )ri0inţ/. 3a animaţie 1i sunet a0ea o ca)acitate mai mare" #9* cu ?GF de culori" sunet 1i 0oce di-itale la 0ersiunea CD5RO$... cu riscul s/ 0i se )ar/ )rea meta.oric" a .ost un salt 2nainte din )unct de 0edere te,nolo-ic. (i aceast/ e0oluţie a0ea loc 1i 2n alte locuri 2n lume. 6 1i5a scos oc,elarii 1i i5a mai 1ters )uţin. — Dar Citadela a adus o ino0aţie mult mai im)ortant/" unic/ 2n seria E8)lor/ri" 1i care a r/mas" ) n/ acum" secret/. 2nainte s/ continui" a1 0rea s/ 0/ reamintesc de
145

clau&a de con.idenţialitate )e care aţi semnat5o 1i 0oi" 1i )/rinţii 0o1tri" c nd aţi sosit aici. *bsolut tot ce 0eţi a.la 2n urm/toarele dou/ &ile trebuie s/ r/m n/ numai 2ntre noi. #/ ro-" dac/ i se )are cui0a c/ este o condiţie )rea di.icil/" acum este momentul s/ )/r/seasc/ 2nc/)erea. * t/cut 1i s5a uitat" de la unul la altul" dre)t 2n oc,ii no1tri. Nicio mi1care" niciun sunet. Dar 2n mintea mea e8)lodaser/ tot .elul de - nduri. *dic/ marele 6 urma s/ ne s)un/ nou/" ni1te )u1ti" care5i era ino0aţia ultrasecret/D De ceD (i c nd ne5o 0a s)une" o s/ .im ca)abili s/ 2nţele-em c t de c tD — Eu i5am s)us acestei in0enţii iniţiator" continu/ 6 1i 0orbea destul de 2ncet. Practic" .olosind inteli-enţa arti.icial/ 1i o te,nolo-ie de ultim/ or/" numit/ e0oluţie s)ontan/" i se )ermite lumii .antastice a %ara&anului s/ se de&0olte inde)endent" ./r/ niciun in)ut su)limentar din )artea mea. M/DJ *1a cum m5a1te)tam" am )ierdut .irul. Du)/ )ri0irile -oale ale celorlalţi" se )are c/ nici ei n5o duceau mai bine. Deodat/" o 0oce cunoscut/" )iţi-/iat/" s5a au&it de la u1/. ; 6" 0orbe1te 1i tu normal. E8)lic/ s/ 2nţele- şi eu. Pot s/ 0in s/ stau la tine 2n braţeD Pe Ti-er 3ilK aţi 0/&ut5o cum0aD Du)/ o )au&/ )entru cl/tite 1i ciocolat/ cald/" 6 a mai ./cut o 2ncercare. Dar acum o ţinea )e Manna, 2n braţe 1i mi s5a )/rut mai rela8at. Ti-er 3ilK tra0ersa )elu&a. Du)/ ce51i ./cuse somnul de .rumuseţe" mica .elin/ )ornise s/51i 0 ne&e ce0a de m ncare. — C nd am scris Explorarea Citadelei întunecate, ne5a e8)licat 6" 2ncruntat 2n e.ortul de a s)une totul c t mai sim)lu" am introdus ce0a nou 2n )ro-ram. (i anume ca)acitatea %ara&anului de a se sc,imba 1i a e0olua
146

inde)endent" a1a cum se 2nt m)l/ 1i cu societ/ţile 1i ci0ili&aţiile din lumea real/. *cesta este iniţiatorul 1i datorit/ lui jocul este di.erit de .iecare dat/ c nd 2nce)eţi s/ 0/ jucaţi" a0 nd un num/r in.init de 0ariabile 1i... -%' — !cu&e" &ise 6. E mai -reu dec t m/ a1te)tam. Ciri)ica" o)re1te5m/ c nd simţi c/ 05am )ierdut )e drum. !5a ./cut

147

.Ei bine" cel mai im)ortant e.ect al iniţiatorului a ie1it la i0eal/ c nd am 2nce)ut s/ lucre& la Pocal, acum doi ani. (i anume" &ise el 1i ./cu o )au&/ s/ bea )uţin/ a)/" %ara&an.de0enise o lume inde)endent/" o lume )aralel/. *0ea )ro)ria structur/ .i&ic/" )ro)ria -eo-ra.ie" a0ea 1i )olitic/" 1i )o)ulaţie" 1i le-i" 1i... 1i uni0ers )ro)riu. 6 s5a o)rit o cli)/ s/ 0ad/ reacţia noastr/. — $ai 2ncearc/ o dat/" 2i su-er/ Manna,. 6 o.t/. O s/ 0/ sune bi&ar 1i )arc/ nu5mi 0ine s5o s)un. Pe scurt" %ara&an a de0enit o lume real/. Ea e8ist/ la .el ca 1i lumea noastr/. Iar eu am -/sit un mod de a c/l/tori ) n/ acolo. (i )entru asta 05am in0itat )e 0oi aici.

C/l/toria

Toţi 2l )ri0eam cu oc,ii mari. $ult/ 0reme n5a s)us nimeni nimic. 9en a ridicat m na. — 6" 2mi )are r/u" nu 0reau s/ )ar ne)oliticoas/ sau ca 1i cum n5a1 crede ce ne5 ai s)us. *1 0rea numai s/ m/ asi-ur c/ am 2nţeles bine. %ara&an e o lume adevărată@ *dic/ )oţi s/ ajun!i acolo cu ade0/rat" nu doar 2n mintea ta sau )e calculatorD (i noi" cei de aici" o s/ mer-em acoloD Dins)re Jamie s5a au&it un .el de c,icotit ner0os" dar nu m5am 2ntors s/ m/ uit. Nu )uteam s/5mi iau oc,ii de la 6 1i 1tiu c/ 1i ceilalţi ./ceau la .el.

— Da" &ise sim)lu 6.

2n cli)a aceea" am 2nce)ut toţi s/ 0orbim. 6 a ridicat m na 1i -/l/-ia s5a domolit" -ata s/ rei&bucneasc/ oric nd. — #/ ro-" )e r nd" s)use 6. E normal s/ a0eţi 2ntreb/ri" o s/ .ac tot ce )ot s/ r/s)und la .iecare dintre ele. Te ascult" %enta. %enta se ridic/. ;*m citit des)re o a1a5numit/ Arealitate 0irtual/B. Este o 0ariant/ de a1a ce0aD — Nu" e mult mai mult. Este... *r .i mai e8act s/5i s)unem realitate a(#olută. Da" Jamie. Jamie era 1i mai 2m)ur)urat ca de obicei. — #reţi s/ s)uneţi c/ o s/ ne .aceţi mici 1i o s/ ne b/-aţi 2n calculatorD Ric,ard d/du s/ )u.neasc/ 2n r s" dar r/s)unsul lui 6 0eni )e un ton e8trem de serios. — Nu" Jamie" nu5i nimic de -enul /sta. %ara&an nu se a.l/ 2n/untru" 2n calculator. E8ist/ la .el ca 1i lumea noastr/" dar" tot ce )ot s/5ţi s)un" e c/ e8ist/ 2ntr5o alt/ dimensiune. Ric,ard ridic/ imediat m na' — *ţi .ost acoloD Cum eD — Nu. P n/ acum" nimeni n5a ajuns acolo. Din moti0e )e care nu le 2nţele- 2ntru totul" adulţii nu reu1esc s/ treac/ dintr5o lume 2n cealalt/" cel )uţin deocamdat/. 3ucre& de ce0a 0reme la o modi.icare a )ro-ramului ca

i si-ur c/ nou/ o s/ ne mear-/ .s/ de)/1esc )iedica asta. Dar ) n/ acum n5 am -/sit o soluţie. %enta" te ascult. Cum aţi desco)erit lumea astaD (i cum )uteţi . Credeţi5m/" dac/ eu a1 )u5 tea c/l/tori" a1 .ace5o.

DCu un aer cam ble-" 6 21i .ect de .ost cum0a. *ţi 0/&ut 0reodat/ un strobosco)D Un strobosco) ..olose1te desc/rcarea controlat/ a unui condensator electric )rintr5un tub 2nc/rcat cu un -a&" numit 8enon" la o )resiune sc/&ut/" )entru a )roduce un im)uls de lumin/ alb/ cu mare intensitate. Ce s)unea 6 mi5a amintit de altce0a... Manna.oarte re)ede" ca un .ac de r s" am reu1it s/ articule&' — Ultimul test de ieri. C nd . 3ucram la un 9R#" un -enerator de realitate 0irtual/" adic/ 0oiam s/ stabilesc o comand/ )e tastatur/ care s/ acti0e&e o inter.HX . a . 6 2ns/ continu/ -r/bit' — Dac/ te mi1ti 2n tim) ce lumina se stin-e 1i se a)rinde . <.ect bi&ar" )entru care am 1tiut imediat c/ nu e8ist/ dec t o e8)licaţie.ul-er" obţii un e.aţ/ cibernetic/ de tim) real 2ntre joc 1i juc/tor. se 2ncrunt/ cu sub2nţeles./ceam teste" am dat de un e.elia cu )alma. *m oscilat 2ntre cele dou/ lumi 0reo @O de secunde.rec/ )uţin c. 3umin/" scli)iri a)roa)e im)erce)tibile. — P/i" am desco)erit5o 2nt m)l/tor" recunoscu el.. 3a o scli)ire eram 2n lumea noastr/" la urm/toarea eram 2n %ara&an.ra-mentare" de salt 2n tim)" a1a cum mi s5a 2nt m)lat mie.. 9lobul de )lasm/. Cu -reu" tem ndu5m/ c/ a1 )utea s/ m/ ..

idea -ura.uncţionea&/ dec t 2ntr5un sensD Dac/ r/m nem )ri&onierii acelei lumiD N5am a)ucat s/ termin bine 1i Jamie a s/rit ca o s)erietoare cu arc din cutiuţa cu sur)ri&e.ost c.. 9lobul de )lasm/ a . *tunci" . *ţi a0ut re&ultate . Totu1i" mai r/m nea o ultim/ 2ntrebare care a1te)ta r/s)uns.ost testul5c. — Tocmai a#ta 0oiam s/ 2ntreb eu" stri-/ el cu o 0oce s)art/" u1or )iţi-/iat/. r1it.iec/ruia dintre 0oi..eie. 4iecare dintre cei care sunteţi aici )oate trece din lumea noastr/ 2n %ara&an cu u1urinţa cu care ar )/1i dincolo de orice u1/ desc. !e a1e&/ la loc" )e scaun.oarte bune" iar 2n ca&ul t/u" *dam" a . — !un/ tare" tare bi&ar" dar" dac/ s)uneţi c/ e )osibil" atunci b/nuiesc c/ nu ne r/m ne dec t s/ 0/ credem. — *s)ectele asu)ra c/rora 05aţi o)rit" 1i tu" Jamie" 1i tu" *dam" sunt .. 9lobul era conectat la un calculator )e care rula )ro-ramul de 9R# 1i sco)ul testului era s/ 0eri. 2l 2ntreru)se )e 6" care 2nce)use s/5mi r/s)und/. Du)/ cu0intele acestea s5a . $ie mi se )/rea at t de im)ortant/" at t de e0ident/" 2nc t simţeam cum 0ibra 2n toat/ camera.ic/m )otenţialul de conducti0itate a .oarte im)ortante" &ise el 2ntr5un s.*dam" c./r/ )rea mult elan" am ridicat m na.is/. dac/ nu . Numai c/ m/ 2ntrebam.oarte clare.i si-ur c/" odat/ ajun1i 2n %ara&an" ne 0om mai )utea 2ntoarceD #reau s/ &ic.iar s)ectaculos./cut din nou lini1te.ost .iar m/ 2ntrebam dac/ o s/ 0e&i le-/tura. Dac/ mai a0eam 0reo urm/ de 2ndoial/" du)/ aceast/ )rob/ lucrurile mi5au . (i eu m5am lu)tat cu )roblema asta' dac/ e bine s/ )ui cinci co)ii 2ntr5o situaţie cu at tea necunoscute. 2nc/ nu am -/sit 152 . cum )uteţi . Nimeni nu 2ndr/&nea s/ se uite la 6.6 s5a uitat la mine & mbind" cu o )ri0ire cald/. Dar nimeni nu desc.. * urmat o )au&/ tensionat/. Cum o s/ ne mai 2ntoarcemD (i dac/ n5o s/ mai )utemD $ie mi se )are )ericulos.

s/ mer-eţi 2n %ara&an cu un sco) anume. #/ ro.ot/r rea 0oastr/ .l/ 1i nici dac/ 2n lumea noastr/ are acelea1i )uteri ca 2n %ara&an. Eu c. 1i aţi luat deja )arte" c.let s/ 2ncercaţi. 2nce)use s/ )icoteasc/" iar acum dormea dus/ 2n braţele lui 6" cu obra&ul s)rijinit )e cotul lui. )/i" asta5i cea mai cool a0entur/J Pentru asta am 1i 0enit" nuD 6 2i & mbi recunosc/tor. Ceea ce 0/ cer este s/ luaţi un . Dac/ 0reţi" e o e8)ediţie.aceţi )entru Manna.estia mi se )are mi1to de tot" inter0eni Ric. Cei care cunoa1teţi jocurile 1tiţi c/ 2n %ara&an e8ist/ cinci )oţiuni ma-ice. *3T CONTRO3 6 153 . .tat .din su. Un sin-ur lucru e lim)ede' 0oi sunteţi cei care 0eţi decide dac/ o s/ mer-eţi sau nu. Dar 0/ ro-" 0/ ro. — $ie c. Poţiunea T/m/duirii. — Eu" &ise %enta 1o0/ielnic" nu sunt si-ur/ c/ am 2nţeles de ce 0reţi s/ mer-em acolo.s5o . r1it/ tristeţe 2i 2n0/luie c.ii i se um)lu de lacrimi 1i o nes.r/s)unsul.ortabil.ard. — %enta" ai mers direct la mie&ul )roblemei. El a )ri0it5o duios 1i" 2nceti1or" a a1e&at5o mai con.iar dac/ acum )uteţi 2nc/ ale-e s/ nu mer-eţi . Poţiunea In0i&ibilit/ţii" Poţiunea 4rumuseţii 1i a Tinereţii #e1nice" Poţiunea Puterii 1i a In0incibilit/ţii" Poţiunea Intuiţiei 1i.el" o s/ moar/ . Dac/ 0eţi lua )arte la acest e8)eriment . De ce0a 0reme" Manna.lacon din Poţiunea T/m/duirii 1i s/ mi5l aduceţi aici. a0eţi dre)tul s/ 1tiţi tot ade0/rul.i)ul. *)oi ne5a & mbit 1i a o. Iar eu 0oi acce)ta . Din )/cate" eu nu 1tiu e8act unde se a. *lt. T/cere." 1o)ti el.iar 2mi doresc s/ mer. !t/team 1i ne uitam cum oc./r/ nicio re&er0/.. (i sunt si-ur c/ o s/ ne 2ntoarcem ..#/ ro../r/ )robleme.

aţ/ tras/ are. are o . Dac/ 0oi do0edi c/ nu este nici5 un )ericol 1i a)oi o s/ mai . *1 . o s/ 2ncea)/ o sesiune de c.emuit/ ca un )isoi 2n braţele lui 6. Manna. Doi din trei co)ii care su.C.iu eu acela. Dac/ totul mer-e bine" o s/ continue cinci &ile. — O s/ m/ duc eu 2n %ara&an 1i o s/ -/sesc )oţi5 unea 1i m/ 2ntorc cu ea.ie el cobaiul" mai ales c/ a a0ut un scor a1a bun la testul cu -lobul de )lasm/. — *&i du)/5amia&/" Manna./r/ str/lucirea 0ioiciunii ei" se 0edea ce . Oric t de ciudat sun/" abia atunci mi5am dat seama c/ eram eu. *1 . $/ duc 1i sin-ur dac/ nu mai 0rea nimeni s/ mear-/. Dar ar .i bine 2nt i s/ se duc/ cine0a 1i s/ se 2ntoarc/ imediat" ca o )rob/.i -ro&a0. Este ultima ei 1ans/. Jamie a s/rit re)ede' — Cred c/ *dam are dre)tate.imiotera)ie" a 1asea 1i ultima.i tare . In ca&ul ei" nu )utem dec t s/ ne ru-/m s/ se 2nt m)le o minune. Numai c/ nu r/s)unde la tratament. Nu mai obser0asem ) n/ atunci la ea nici )aloarea obra&ului" nici umbrele cearc/nelor ca ni1te 0 n/t/i. *)oi s5a au&it cum cine0a tr/-ea scaunul 2na)oi 1i 2nce)u s/ 0orbeasc/.oarte curajoas/" dar e mult mai sl/bit/ dec t )are.orm/ rar/ 1i mortal/ de cancer.oit )uţin 1i a morm/it ce0a 2n somn.ard" noroc c/ n5ai .el de curajos 1i )uternic ca ea.ie cine0a care s/ 0rea s/ 0in/ cu mine s/ c/ut/m )oţiunea" 0a .iu la .— Manna.ost tu cel mai bun la testul cu -lobul de )lasm/" a1a cum ne &ici 154 . Dar nu 1i Manna.er/ de boala aceasta reu1esc s/ se 0indece.ericit s/ . 2n somn" . — P/i da" Jamie" 2i t/ie 0orba Ric. E 1i lo-ic s/ . O minune sau un miracol cum numai 2n alte lumi dec t a noastr/ )oate e8ista. $5am uitat la ea" -.i 0rut s/ . Ea este . s5a . * mai trecut )rin asta 1i5i e team/.

sin-ur./cut neca&uri lui 6. Camera era -oal/" cu e8ce)ţia a dou/ cuiere de metal unde at rnau ni1te . C nd am ajuns 2n ca)ul sc/rii" am luat5o la st n-a" 2ntr5o )arte a casei )e care n5o mai 0/&usem..i simţit li)sa. *)oi am au&it5o 1i )e 9en. #5am mai s)us c/ 0reau s/ m/ .el de si-ur/" 2i tremura )uţin 0ocea. 1i nici nu i5ar . I5am r/s)uns %entei cu un & mbet. *dam te c. N5am mai s)us5o" dar" s)re deosebire de ceilalţi" dac/ nu m/ 2ntorceam" nimeni nu mi5ar .enii.aine ca.ot/r re 1i tenacitate. $ai era 1i o . I5am & mbit. — Dac/ *dam e . 155 . Nu ne5am mai 2ntors s/ 0edem ce &ice Jamie..emeie cu un aer de bunicuţ/ 1i un 1orţ 2n. 3a ca)/tul unui culoar lun-" ne5am o)rit 2n . Du)/ masa de )r n& toţi ceilalţi au ie1it a. — #in eu cu tine" *dam.aţa unei u1i de lemn" 2nt/rite cu ţinte de .. .ier.iD Nu" trebuie s/ mer.ace.mereu c/ ai .. O s/ 0in cu tine 2n am ndou/ c/l/toriile.ar/" la 0olei" cu !. Dar la c/l/toria de )rob/ n5are rost s/ 0ii.ac doctoriţ/. atunci mer. — Ric.ereastr/ 1i 2m)letea ce0a" dar c nd s5a desc. Nu )/rea la .ost cel mai bun la toate celelalte" nuD *dam" s/ 1tii c/ eu nu5s un frico#.is5o 1i5am intrat. 6 a cioc/nit u1or" a desc. 4aţa ei" micuţ/ 1i serioas/" a0ea ce0a im)resionant" 2ţi su-era .is u1a" s5a ridicat -reoi." 2ţi mulţumesc mult de )ro)unere" i5am r/s)uns. Dac/ e ce0a ce i5ar sal0a 0iaţa unui co)il" atunci o 0oi . !t/tea l n-/ .1i eu.ot/r t s/ mear-/ sin-ur s/ 0ad/ cum e 1i dac/ se 2ntoarce cu bine 1i se do0ede1te c/ nu e )ericulos.aw" iar eu 1i 6 ne5am dus sus.lorat. Dac/ toţi ceilalţi mer-. P/i" ce )rob/ ar mai .eam/" nuD Ia s/ te 0edem.i . 6uentin" dra-/" deci el e b/iatul.

iar s/ )ort c. Nu e doar Bona lui Manna.e 1i o )erec. 6uentin 2ns/" cum s/5 ţi s)un" a . — Mei" 6" am &is )uţin re0oltat" doar nu te a1te)ţi c. C t 0orbise" scotocise 2ntruna )rintre .ost eu 0reun -eniu" dar de5acuma m/ obi1nuisem s/ trec )este )oliteţuri.ar/ )o0estea" eu nu 1tiu multe nici des)re calculatoare" nici des)re alte lumi sau c.aina asta" 0e&i dac/5ţi 0ine.ost de acord s/ mer-i acolo. Bona e asistent/ de meserie 1i asta ne5a . Cu toate c/ trebuie s/ recunosc c/ mi se )are cam )rea din cale5a. Ia )robea&/ .oarte bine. !5a dus la cuier 1i a 2nce)ut s/ caute )rintre .ost mereu mai cu ca)ul 2n nori" nu5i a1a" dra-ul meuD #enea cu ni1te 2ntreb/ri 1i ni1te idei" ce n5am mai 0/&ut la alţi co)ii.ost 1i Bona mea c nd eram mic. — Ia 1i astea" b/iatul meu" &ise ea 2ntin& ndu5mi o c/ma1/ alb/ cu m neci lun-i 1i ." a . — !unt si-ur/ c/ o s/ te descurci . E" 0orb/ lun-/ ce suntJ *cum trebuie s/ ne .aine 1i acum scosese una a./r/ -uler" ni1te 1osete de l n/" ni1te bocanci de )iele mai )urtaţi 1i o curea lat/ din )iele.aine" e mai de-rab/ HH dec t H?... — Dumne&eu s/ te aib/ 2n )a&/" b/iatul meu. *)oi a dat din ca) mulţumit/. 1i dac/ e ce0a ce )utem .aine.i . — *dam" ea este Bona" 2mi &ise 6.estiile asteaD 156 .ndim la mititica de Manna. Era o tunic/ de mod/ 0ec. Bona 1tie de ce ai 0enit 1i c/ ai . N5oi .ar/" ce0a din ) n&/ de sac" du)/ c te5mi d/deam seama.e de n/dra-i dintr5un material maro" as)ru..ost de mare ajutor 2n tratamentul )e care 2l urmea&/ Manna. (i5ai a0ut dre)tate" 6uentin" cu m/sura la ..(i5a )us m inile5n 1olduri 1i m5a m/surat cu )ri0irea. atunci" *dam" e1ti un b/iat tare bun c/ 0rei s/ 2ncerci.estii de5astea..ace ca s/5< sal0/m )e mielu1elul /la mic.

*0ea 2n m n/ ce0a care )/rea un tele.iţit cu un -. 2nc. 3o-ica s)une c/ )unctul de intrare ar trebui s/ ./cut -reaţ/.arul de l n-/ monitor 1i am 2n-. Brusc mi s5a . *0ea un mic ecran" dar 2n loc de tastatura obi1nuit/ a unui tele. -ata de 2nce)erea jocului. 6 st/tea )e scaunul de al/turi.6 se uit/ la mine cer ndu51i iertare.oarte atent.usese 2nc/rcat/ ultima 0ersiune a lui Expediţie prin Wara$an. *tunci am simţit )rima oar/ . Eram sin-ur cu 6 la calculatoare. Combinaţia de taste care acti0ea&/ 9R#5ul ca s/ intri 2n %ara&an este Alt Control %. 1i din cli)a aceea am 1i 2nce)ut s/ simt c/ lumea aceea ar )utea 2ntr5ade0/r s/ e8iste unde0a.i si-uri 1i nu a0em nicio -aranţie c/ 0ei 0eni imediat 2na)oi.ect 1i" s)re sur)rinderea mea" m/ simţeam 1i destul de bine 2n el.iorţ. !curta mea e8)erienţ/ 2ntre cele dou/ lumi a con.ii ./cu un semn c/tre ecran.imb." &ise el 1i . Din o-lind/ m/ )ri0ea un necunoscut 2n/ltuţ" cu )/rul &b rlit 1i )ielea m/slinie.on a0ea o tastatur/ ca de calculator..irmat i)ote&a asta.i )unctul de intrare" nu )utem . *m aruncat )e lin um/r 1i rucsacul )e care mi5< d/duse 6. De" nu )uteam s/5< contra&ic.iar arătam ca unul dintr5o alt/ lume. — De1i 1tim cam unde 0a .ie unde 2nce)e jocul Expediţie prin Wara$anI la )oalele munţilor de la a)us de cetatea *ra+es.s/ . 157 .on mobil.iorul a0enturii. C. — Te ro.. *m b/ut )uţin/ a)/ din )a. $5am a1e&at 2n . *m luat costumul 1i m5am dus la toalet/ s/ m/ sc.aţa calculatorului meu" unde . 2mi 0enea )er.i)uie5ţi c/ o s/ a)ari din senin 2n mijlocul mulţimii" 2ntr5 o )iaţ/ din %ara&an" 2mbr/cat cu blu-i 1i tricouJ Trebuie s/ recuno1ti c/ nu ai trece neobser0at" &ise el 1i & mbi senin" )rimul & mbet cu ade0/rat senin )e care 2l 0edeam la el 2n dimineaţa asta.

Deodat/" ardeam de ner/bdare s/ )lec.nici ca 1i calculatorul de )e mas/. *)e1i )e Alt Control % s/ intri 2n %ara&an 1i tot Alt Control % ca s/ te 2ntorci. — Trebuie s/ a)/s iar )e Alt Control %@ — Da.aci ca s/ te 2ntorci din %ara&anD $5am uitat la tastatur/.uncţionea&/ ca un comutator. Dac/ tot m5am .ot/r t c/ mer-" s/ 2nce)em odat/J 6 a obser0at )robabil ner/bdarea mea 158 .a)tul c/ este at t de mic 1i c/ este alimentat cu baterii" are aceia1i )arametri te. Butonul de )ornire era c t un bob de ore&.— Iar /sta e cel mai im)ortant lucru. Este cel mai mic com)uter din lume.ar/ de . 2n a. Ce cre&i c/ trebuie s/ . Deci .

Ne5am uitat unul la cel/lalt.. 2ţi mulţumesc. 4 r/ oc.t/ 1i.elari" )ri0irea lui era direct/" desc. *cum d/5mi m inile. Ba.(i mai e ce0a. 3o-ica s)une c/ acolo comunicarea dintre cele dou/ lumi este cea mai )uternic/.aţ/ de labele mele ne-re. Dac/ e ne0oie" )oţi s/5l 1i marc..oarte serios s/ ie1i de acolo )rin acela1i )unct )rin care intri" c t mai e8act. (i 0ino imediat 2na)oi. Bun. 3e5am 2ntins 1i le5a luat 2n )almele lui" care erau .oarte reci 1i )/reau .. 159 . — *dam" ai -rij/ de tine.oarte albe . 2ţi recomand .e&i.is/" iar oc.ii alba1tri a0eau lim)e&imea cerului 2ntr5o &i de 0ar/.

1i ultima 1ans/ ca Manna. 6 mi5a str ns m inile o cli)/ 1i le5a dat drumul. *m tras )e umeri baretele 1i am s/ltat )uţin s/ se a1e&e.ac/ bine . dis)/ruse ca un balon de s/)un. Eram 2n %ara&an.ost clar c/ nu mai a0eam ce s/ a1te)t" am tras aer 2n )ie)t.i1i ca un ble-" s)er nd c/ )oate dura ) n/ comanda de la tastatur/ ajun-ea la calculator sau 0reo )rostie de -enul /sta. s/ se . $5am 2ntors dintr5o mi1care cu scaunul s)re calculator. *m a)/sat tasta Alt. !t/team )e o )iatr/ aco)erit/ cu lic. C nd mi5a . *m desc. .aţa cu )almele" simţind cum 160 . *m simţit un 0al de emoţie. 3a ce m5 a1te)tam" nici eu nu 1tiu" s/ m/ simt sorbit" s/ 0/d o s)iral/ de culori care se 2n0 rtesc n/ucitor sau m/car str/. $5am a)lecat 1i mi5am aco)erit . 6= 2mi )are r/u. Prin )/dure Dar nu s5a 2nt m)lat nimic.. R/m/sesem cu oc. N5a.is oc. *bsolut nimic.is oc. *)oi Control. *m strecurat minicom)u5 terul 2n rucsac 1i l5am le-at bine.ii 1i am a)/sat.ii.Nu mai era nimic de s)us. $/ 1i temeam s/ dau oc.eni" la )oalele unei st nci. Eram tare de&am/-it. Dar nu s5a 2nt m)lat nimic. *m 2nc.ii 2nc.ul-er/rile des)re care ne 0orbise 6.ii cu 6 2n cli)a 2n care 0a 0edea cum marea lui desco)erire . Cu o mi1care lent/" am 2ntins ar/t/torul de la m na drea)t/ )e deasu)ra tastaturii" s)re tasta %.

)rintre -ene 2mi cur-eau lacrimi .iar st nca la care m/ uitasem cu c te0a cli)e mai de0reme" )e monitorul calculatorului. *m ridicat )ri0irea" am dat ca)ul )e s)ate" dar tot nu i5am 0/&ut )iscul" 1i se 2ntindea 2ntr5o )arte 1i5n cealalt/ ) n/ . !t nca era neted/ 1i str/lucitoare ca -ranitul./t5 de)arte" ca un )erete imens. (i" ca5n jocul de )e calculator" la )oalele st ncii" 2ntr5o )ant/ lin/" 2nce)ea o )/dure deas/ de co)aci cum nu mai 0/&usem. *m ins)irat ad nc" am dat m inile la o )arte 1i m5am uitat 2n jur.icit de lemn ars. c.elat de roua dimineţii" a0ea un )ar. *m ins)irat )uţin din aerul acelei lumi necunoscute.1i sunete' 1uieratul 0 ntului )rintre co)aci7 stri-/tul unei )/s/ri 1i un ciri)it straniu" care nu sem/na cu nimic7 &-omotul 2n. Nu 1tiu c t am stat acolo a1a" cu ca)ul 2n m ini. De la 2n/lţimea unde eram eu" 0 r.undat al unui to)or i&bind lemnul 1i" de)arte de tot" o b/taie de clo)ot...oarte de0reme" 2naintea r/s/ritului.ierbinţi. R/coros 1i oarecum cati.urile lor se )ierdeau de)arte" 2ntr5o te8tur/ 0erde5alb/struie nere-ulat/" de care 161 . Tre)tat" am 2nce)ut s/ distin.um abia -.iar . Era dimineaţ/" c. Iar )iatra )e care st/team era la )oalele unei st nci.

De)arte" la ori&ont" se 0edea o )an-lic/ str/lucitoare' marea.ii5n )atru 1i urec. !)re u1urarea mea" simţeam )/m ntul tare sub )icioare.orm/ re-ulat/" ce0a mai 2nalt dec t un stat de om 1i lat c t o u1/. Nici mon1tri" nici m ini smulse care s/ 2ncerce s/ m/ a)uce 162 . Dincolo de mar-inile )/durii )arc/ &/ream &idurile -/lbui ale unei cet/ţi.uri1at s)re )ietroiul acela mare.i . adic/ aici" 2n %ara&an.i aler-at la maraton. Nimic. Iar mintea5mi derula iar .nduri nelini1titoare. $ai a)roa)e" s)re )eretele st ncii" dintre .ii...letul la -ur/" m5am uitat s/ 0/d ce e5n s)atele )ietrei.ilmul.irele ierbii se 2n/lţa un )ietroi mare. Cu su. Deasu)ra ei" ni1te -. Toate astea le5am 0/&ut din cli)a 2n care am desc.. Era neted 1i a0ea o ..i 2ntrebat eu )e 6 dinainte. nu era riscant s/5< ins)irD Tot )eisajul" lumea asta" oare erau 2ntr5ade0/r reale 1i tridimensionale" cum )/reauD (i mon1trii" erau cum0a mon1tri )e aiciD Bine5ar .emotoace de nori se rumeneau )e mar-ini de la &iua care se )re-/tea s/ 2ncea)/. (i deodat/ au n/0/lit )este mine o -roa&/ de . Deci a mersJ *junsesem acolo.ceaţa dimineţii )/rea a-/ţat/ 2n 1u0iţe ici 1i colo" ca ) n&ele de )/ianjen. Cu oc.is oc. *erul. Inima5mi b/tea 2n )ie)t de )arc/ a1 .ost s/5< .ile ciulite" m5am .

*cri1or 1i metalic. Cinci minute" at t. *dic/ dac/ m/ . Nu era dec t -ranitul cenu1iu" cu &. 6 si-ur o s/ m/ 2nţelea-/" nimeni n5ar .undabil" cu st nca aco)erit/ de lic.ac/ -riji. C/ doar nu mer-eam de)arte" numai ) n/ la mar-inea )/durii./r/ )robleme. Dar uite c/ nu mai a0eam nicio 2ndoial/ c/ acea combinaţie de taste m/ 0a readuce acas/. 9/seam eu drumul 2na)oi .i re&istat s/ nu . 6 insistase s/5mi )un/ 1i o )elerin/" 2n ca& c/ era iarn/ 2n %ara&an" 1i un )ac. *r trebui s/ scot minicom)uterul 1i s/ m/ 2ntorc imediat la 6" alt.ndurile. Iar locul c/ruia 6 2i s)unea A)unct de intrareB era incon.ac/ 0reo doi )a1i. Era 1i ancora mea" 1i biletul meu de 2ntoarcere. Nu .el o s/51i . *m mai . 9reutatea rucsacului din s)ate m/ lini1tea.oarte si-ur )e mine" am 2ntins m na 1i am atins su)ra.runtea de el 1i am 2ncercat s/5mi adun .ot/r m s/ mai e8)lore& un )ic. $5am li)it cu ./cut un )as 1i l5am mirosit de a)roa)e.et cu send0iciuri" 2n ca& c/ nu )uteam s/ m/ 2ntorc imediat. Nu mai a0eam ne0oie de alt semn. 3e -/sisem ridicole atunci" 163 .de )icioare. Era rece 1i oarecum umed.aţa )ietroiului.rieturile 1i ciobiturile )e care le las/ trecerea tim)ului.eni 1i" mai 2ncolo" )ietroiul /sta mare. P/rea real.

i)uisem c/ e o lume ima-inar/ 1i" dac/ totu1i ar e8ista" ar .run&i1ul co)acilor de la mar-inea )/durii m5am o)rit. Puritatea aerului 2mi ascuţea simţurile 1i toate c/)/taser/ un contur .erit. (i5 164 .erm" de )arc/ ) n/ atunci 0/&usem neclar" ca un mio) . Corul )/s/rilor care 2nt m)inau r/s/ritul r/suna )uternic 1i de unde0a au&eam 1i susurul unei a)e. $ai era un )ar.i ca o lume decu)at/ din carton" sau con. !e simţea 2n aer un i& de )rim/0ar/. Cred c/5mi 2nc. Cu . C nd am ajuns sub .um de )lante care5mi )/rea cum0a cunoscut 1i totu1i nou" .de )arc/ m/ )re-/team )entru un )icnic 0irtual./cea ni1te )ete brun52nc. Cel mai straniu era c t de real )/rea totul.u&/ ca un 0is. Dou/ luni alburii se )ierdeau 2n cerul tot mai luminos" )e m/sur/ ce soarele auriu5ar/miu se 2n/lţa deasu)ra liniei u1or curbate a ori&ontului./r/ oc.is )e botul bocancilor de )iele.oarte di. *cum" co)le1itor era tocmai sentimentul intens al autenticit/ţii )e care 2l a0eam c nd coboram la 0ale" s)re )/dure.iecare )as" desco)eream mirosul mereu alt.el de )/m nt rea0/n 1i .elari.ertil. *cum nu le mai -/seam a1a ridicole. P/m ntul miro5 sea a turb/" iarba str/lucea 0/lurit/" cu unele smocuri maro5ro1cat cum nu mai 0/&usem7 ume&eala lor .

i. (i 2nc/ unul./cut un )as s)re ad ncul )/durii.iind destul de de)/rtaţi" )robabil c/ nu era -reu s/ str/baţi )/durea.iurile lor" ca ni1te st l)i imen1i" cr/)aţi de 0reme" care ţineau bolta )/durii.atunci m5a str/)uns dorul. $5am uitat la trunc./r/ s/ . Ce0a nemai0/&ut" care s/ le do0edeasc/ tuturor .ot/r rea dac/ s/ mer. !imţeam un -ol care mi5a adus lacrimi 2n oc. 165 .2nainte sau nu" am .. 2mi simţeam .oarte atent" cu toate simţurile la ) nd/" urm/rind &-omotul a)ei. Clinc. c/ acest %ara&an era real. 2n . *0eam un bidon de suc 2n s)ate" dar .etul 1i susurul a)ei care dansa )rintre bolo0ani mi5au .ascinat s)re i&0orul cu a)/ )roas)/t/.ndul la mirosul 1i -ustul lui de )lastic m/ . (i . Nici nu 0/&usem mare lucru.tul uscat 1i a)roa)e as)ru" ca nisi)ul./cut sete" de )arc/ nu mai b/usem nimic de &ile 2ntre-i.aţa mea" umbra de la )oalele co)acilor sorbea lumina cenu1ie a dimineţii. Nu se 0edea nicio c/rare" dar" co)acii . O s/ -/sesc eu ce0a )entru 6. 2naintam . N5a0ea rost s/ m/ 2ntorc a1a re)ede./cea s/ m/ 2ntorc .elinatul nostru 1i de Directoare" ci un dor du)/ ce0a sau cine0a ne1tiut. *m ajuns destul de re)ede la a)/" un ) r ia1 lim)ede 1i deloc ad nc" care se rosto-olea re)ede 2n albia de )ietre. inclusi0 mie .i luat )ro)riu5&is .. Nu dorul de or.

(i" 2n lini1tea aceea" am )rins 1oa)tele din susurul a)ei7 un a0ertisment .aţ/ 2ntunecat/ 1i ciol/noas/7 oc. .i ./cut )almele c/u1" m5am a)lecat deasu)ra a)ei. 6 m5ar ..le8ia mea ade0/rat/. Ce imbecilJ 2n cinci secunde ima-inea aceea ar .ost. (i atunci mi5am 0/&ut c.ra-mentat de 0/lurelele ) r ului..i ) n/ am simţit c/ m/ dor" m5am 2m)iedicat de ce0a 1i am c/&ut c t eram de 166 ..$5am l/sat 2n -enunc..i)ul re.it 1i c.elat" 1i m5am rosto-olit la ad/)ostul .i 1i am simţit )rin ) n&a )antalonilor cum se ume&esc..u-/ )rintre co)aci" )e unde 0enisem" mai mult de5a bu1ilea" alunec nd 1i 2m)iedic n5 du5m/ 1i s)un ndu5mi 2ntruna c/ tare )rost am mai .run&i1ului.l.lectat 2n a)/" . O .init 2n camera de la 6uested Court. Cine (ea din apele mele #e va face fiară.earele s/ ias/ din ecranul calculatorului" cu balele at rn nd din -in-iile )utrede.. Cred c/ am ţi)at" c/ci deodat/ nu s5a mai au&it nicio )as/re" nimic. *m s/rit c t colo" )e malul cu mu1c.i 0erde" cati.ii minţii o ar/tare nea-r/ 1i -reoaie" care se a-/ţa cu -.*m luat5o la .icotit" ce se rosto-olea )rintre bolo0ani ca 0orbele dintr5o -ur/ 1tirb/" 1o)tind iar 1i iar' *Cine (ea din apele mele #e va face fiară. !au )oate c/ nuD (i5am 0/&ut cu oc. *m str ns din oc.ii bulbucaţi 1i colţii -/lbui 1i &imţaţi. *m ..ost re.i a1te)tat la in.

. 4acă o #ă te în!ro$eşti aşa la fiecare lucru neaşteptat. Era c t o ce1cuţ/ de ceai" cu 167 .la )/m nt" )rintre r/d/cinile co)acilor. *+ai.*m ins)irat ad nc )entru a m/ lini1ti" am smucit rucsacul 2ntr5o )arte 1i am 2nce)ut s/ scotocesc du)/ bidon./r/ s5o 0/d.nd s/ m/n nc sau s/ beau ce0a din %ara&an ) n/ nu5mi )reda 6 un curs de su)ra0ieţuire )entru asemenea situaţii.. Bun" atunci trecem la )lanul B' m/ 2ntorc la )unctul de intrare 1i 2na)oi la 6uested Court 1i nu mai s)un nim/nui ce5am )/ţit. *scuns/ bine 2ntre tu. Ce era s/ )/ţesc" mai bine &is. !ucul carbo-a&os 2mi con0enea" de ce nuD Oricum" nici nu5mi mai trecea )rin .rumoas/ .iţituri mi s5au scurs mai mult )e barb/" dar du)/ ce am b/ut )uţin" am 2nce)ut s/ m/ simt mai bine.lun. dac/ nu cum0a c/&use de sus 2ntre tim)" 2nsemna c/ la 0enire trecusem )e l n-/ ea . Adam. $5am ridicat ane0oie 2n )icioare 1i am )us rucsacul )e um/r.e . revino-ţi. $/ uitam 0r/jit la cea mai .. Normal s/ 0rea 6 s/ m/ 2ntorc imediat" mi5am &is eu cu n/du. atunci mai (ine #tai l n!ă patul lui +anna& şi te ro!i #ă #e înt mple o minune. (i tocmai c nd m/ 2ndre)tam s)re st nc/" am r/mas ţintuit locului.loare din 0iaţa mea. căci nici ei nu i-ar mai răm ne altceva de făcut. $ na5mi tremura a1a tare" c/ 0reo dou/ 2n-.

(i c./lcile.ocul' cu ro1u 1i auriu" )ortocaliu 1i -alben" iar la mijloc )ur)uriu.ii str n1i 1i m/ c.olos" simţind cum )etala cre1te 1i se tot l/ţe1te 1i 21i .iar era ca . *m urlat iar" dar de data asta de&n/d/jduit" c/ci tentaculul mi se strecura )rintre bu&e 1i m/ sorbea 2nsetat.loarea s)ecial )entru Manna. $i5am 2ncle1tat .imio.)etalele arcuite ca ni1te limbi de .umat/. Ea tocmai 2nce)ea tratamentul /la c. Era sin-urul boboc. Toat/ ./r/ . 168 .. (i o . $5am a)lecat s/ o miros.. Cre1tea )e o tul)in/ subţiric/" o )lant/ a-/ţ/toare care 1er)uia )e un trunc. 2ntr5o secund/ mi s5a li)it de obraji 1i simţeam c/5mi ) rjole1te )ielea.aţ/ ca o la0/ 1i5mi su-eau )ielea ca ni1te li)itori.loare din %ara&an o s/ o5n0iore&e" oric t de 0l/-uit/ s5ar simţi.ie mai deosebitD (i un . Urlam 1i m/ &0 rcoleam" ţineam oc.i de co)ac. cum 2i &ice.rumoas/" )e at t de )ar.rec ndu5m/ de . O s/ iau . Cu un r/cnet de -roa&/ 1i de durere am 2ncercat s/ m/ smul.riam .oc.nd mi5a r/s/rit 2n minte.. *m & mbit.iile5mi tot alunecau 1i o &.. !i-ur era )e c t de . Petalele mi se 2ntindeau )e .m na )e sub o )etal/" s/ o de&li)esc de )e obra&. Dar un-..din str nsoarea ei 1i am c/&ut )e s)ate. Ce )utea s/ .ace drum c/tre -ura mea.aţa 2mi ardea7 m/ rosto-oleam 1i 2ncercam dis)erat s/ sca) de ea" .inuiam dis)erat s/ ba.run&ele umede" icnind 1i &0 rcolin5 du5m/ de durere.

2ncet de tot" am tras )uţin aer )rin colţul -urii. 169 .is oc. *cum ce mai 0enise )e ca)ul meuD 2m)otri0a instinctelor mele" dincolo de -roa&a c/ )etalele )uteau s/ m/ orbeasc/" 2n ciuda . !t/team cu .ndul c/ ar )utea 2nce)e din nou. *m tras )uţin aer 1i am a1te)tat. 4/cea doar o )au&/D !au muriseD Reu1isem cine 1tie cum s5o omorD *m simţit ca un -.aţa5n jos" )rea 2n-ro&it s/ m/ clintesc" 2ns)/im ntat de . $5am r/sucit brusc" sc ncind 1i 2ncerc nd s/5i dau cu cotul.ndului c/ a1 )utea s/ 0/d ce0a absolut ori5 bil" am desc.iont 2n 1old.Dar deodat/ s5a o)rit" nu m/ mai .i. Era ce0a tare care m/ lo0ea u1or sub coaste.ri-ea.

!e uit/ atent 2n jur" str n./1urate 2n )iele.aine sim)le 1i as)re st/tea 2n -enunc. *i . Cu o m n/ am a)ucat5o s5o arunc" cu cealalt/ m5am s)rijinit 1i m5am ridicat )uţin.nd cuţitul 1i mai tare. P/rea ./cut o -/l/-ie c t s/ tre&e1ti 1i morţii" morm/i el nemulţumit. !/ s)er/m c/ n5ai reu1it. *m l/sat )uţin )ri0irea 1i am 0/&ut cum la )icioarele lui &/cea )e )/m nt )lanta c/ţ/r/toare" rete&at/ cu o t/ietur/ si-ur/./r/ 0la-/ 1i din ea se )relin-ea se0a. *r-os 1i Ronel . 170 .i l n-/ mine cu un cuţit de 0 n/toare" -ata s/5mi mai dea un -.iont cu )l/selele 2n. 2nc/ mai a0ea )etalele care5mi su-eau obra&ul ca ni1te li)itori" din ce 2n ce mai re)ede" dar m/car nu mai era arsura 1i str nsoarea dinainte.Un om 2mbr/cat 2n .

Du5te acas/ 1i cule-e ni1te .iu )e5a5 )roa)e 1i te5am au&it ţi) nd.. !5a ridicat 1i mi5a 2ntins 1i mie o m n/.l/c/u ar trebui s/ 1tie ce )ericuloas/ e buruiana .aţa smead/ 1i colţuroas/" )/rul c/runt 1i 2nc lcit" iar de sub s)r ncenele stu. Cum te c. Du)/ 0oce 1i du)/ mi1c/ri" )/rea 2n . $5am 1ters la 171 .la minte" s/ umbli )rin )/dure sin-ur" 2n &ori. !una bine" numai s/ .ni'Noo" n5ai s5o )oţi da jos" dar de5acum nu5ţi mai )oate .eam/ 1i cu ce treburi )e5 aiciD Cu -ura aco)erit/ )e jum/tate de o )etal/" nu )rea mi5ar .ocului.loarea 0 rstei" dar era b/tr n" de1i &0elt 1i s)/tos. 35am 0/&ut cum se 2ncrunt/.ost u1or s/5i r/s)und nici s/ .run&e de )/tla-in/ )e drum" iar asta" dac/ stai l n-/ o c/ldare de5a maic/5tii" o s/51i dea drumul de la aburi.i 1tiut ce.i ..i nu )rea )rieteno1i." am b/lm/jit )rin colţul -urii" bucur n5 du5m/ c/ am o scu&/ s/ nu5i r/s)und la 2ntreb/ri. DaC ce &ic eu 2n &oriD m r i el. 3a anii t/i" orice .oase m/ )ri0eau ni1te oc. Noroc c/ s5 a 2nt m)lat s/ . — Nu e1ti 2ntre. — $m). *0ea .B/rbatul )u.i a0ut eu o mam/ cu o c/ldare sau o cas/ a mea sau m/car cea mai 0a-/ idee ce5i aia )/tla-in/.i" 1ter-e5o de aici. — E" oricine5ai .ace r/u..

— E" nu )ot s/ te las aici" de1i a1 0rea. Deodat/ )/ru c/ a luat o .acem" s/ . De )rima a0em noroc 1i )e5a doua o s/ a0em -rij/ s/ o .iarele dorm 2n &ori 1i oricum nu s5ar a0entura unde 0/d un . * scos din sacul lui o torţ/ de lemn 1i a a)rins5o cu ce0a ce mi s5a )/rut c5ar . Du)/ 0reo &ece minute.de mers -r/bit am ajuns 2ntr5un lumini1.i o cutie cu iasc/.lori.im )/&iţi de dou/ ori mai bine.i )rost" bietul de tine. 2n mijlocul )oieniţei era 172 . Probabil c/ e1ti" dac/ ai )utut s/ te )orţi a1a )roste1te.-ur/ cu dosul )almei 1i m5am uitat la el cu oc.l/c/rii m5a . Nu )rea5mi )l/cea cum se uita )rintre co)aci 1i nici comentariul lui cu morţii nu mi5a )icat bine.ot/r re. !5a uitat la mine" cl/tin nd din ca)' — Poate oi . 4/r/ s/5mi dau seama" am 2ntors 1i eu ca)ul s/ m/ uit )este um/r. — #ino du)/ mine" mi5a ordonat" 1i nu5ţi mai b/-a nasul )rin ./cut s/ m/ simt mai lini1tit. Cine 1tie ce5ai st rnit cu urletele tale" dar cel )uţin . De1i nu era at t de 2ntuneric 2nc t s/ ai ne0oie de lumin/ )rin )/dure" ) l) itul . — Domnule" 0/ ro-" 0reţi s/ m/ ajutaţiD l5 am ru-at" dar a ie1it mai mult un morm/it lun. Tot 2ncruntat" mai arunc/ o )ri0ire de jur 2m)rejur.oc ar& nd.ii ru-/tori.1i jalnic.

iar 2mi )/rea o b/tr nic/ obi1nuit/. — *r-os" o s/ m/ ar/t oricui 0reau eu.i) br/&dat )arc/ doar de cutele sur sului.ornului" 1i5i simţeam mirosul amestecat cu mireasma dulcea-/ de lemn abia t/iat 1i aroma ire&istibil/ a ) inii coa)te. Bondoac/ 1i senin/ 1i" s)re deosebire de b/rbatul ei" cu un c. * intrat 1i am au&it murmurul unor 0oci" du)/ care" deodat/" el ridic/ tonul' — RonelJ Tu c.o colib/ mic/ 1i cenu1ie" cu o -r/m/joar/ de lemne 2ntr5o )arte" li)it/ de )erete. 3es)e&i mai mici 1i mai mari ne conduceau )a1ii )e o alee 1er)uit/" s)re u1a casei" l n-/ care" la umbr/" era 1i un scr nciob din lemn. Dar nu era dec t o b/tr nic/ 1i c. C t des)re tine" uite cum te )orţi ca un s/lbatic 1i ţii la u1/ un co)il r/nit 1i s)eriatJ (i5n cli)a aceea cine0a ie1i 2n )ra-. *0ea riduri mai ad nci 2n jurul oc. Un .a)/rea un 0 rcolac. 3a ce5mi &isese b/tr nul 1i la c te lucruri ciudate mi se 2nt m)laser/ 2n )/dure" nu m5ar mai .i mirat nici dac/5n )ra.uior de . $5am a1e&at atent )e mar-inea lui 1i am a1te)tat. — !tai aici" &ise b/rbatul ar/t ndu5mi scr nciobul.iar n5ai minteDJ (tii c/ e mai bine s/ nu te 0ad/ nimeni" oric t de ne)rimejdios ar )/rea el.ilor" lim)e&i 173 .um se ridica deasu)ra . Nu 0reau s/ intri.

am 0/&ut c/ tremuram. Era c/lduros" dar )u. Dar mila m5a luat )rin sur)rindere.l/c/ule" bietul de tine." .letul" t njeam du)/ 1alul acela care era de)arte" dincolo de orice )ericol" 2ntr5un sertar de no)tier/ dintr5un alt uni0ers. *m scuturat din ca) s/5 174 .urile de-etelor7 erau reci 1i )arc/5mi alinau durerea. (i" )arc/ sub )a&a bl ndeţii ei" s)aima 1ocului tr/it mi5a re0enit 2n minte.iu -ata s/ m/ a)/r. *mintirea 1alului meu mi5a str/. 2ntinse m na s)re . *0em )/tla-in/ c t/ 0rei 1i am c/ldarea deja )e . Oc../cuse s/ simt c/ trebuie tot tim)ul s/ ..umul lui dra-" de mirodenii.ii mi s5au um)lut de lacrimi 1i c nd am ridicat m na s/ le 1ter. — O..1i str/lucitori ca o 2ntindere de a)/ )e care numai r sul 0esel o tulbura. !/ n5ai team/" aici e1ti 2n si-uranţ/.oc.os 1i u1or ca ) n&a de )/ianjen. B/tr nul moroc/nos m/ .. $i5 era a1a de dor de el" c/5i simţeam )ar./cu 1alul de )e umeri" ca s/ mi5i aco)ere )e ai mei cu el. Probabil c/ ai r/t/cit )rin codru toat/ noa)tea" &ise ea blajin.aţa mea 1i o atinse u1or cu 0 r. !5a re)e&it la mine" 0i&ibil 2n-rijorat/. — Bietul b/iat" mai &ise ea o dat/ 1i 21i des.ul-erat su.

*)a din c/ldare a dat 2n clocot.i .mi re0in.dil/ n/rile o arom/ dulce5am/ruie" de )lante medicinale7 oc.ie .ost mai r/u a trecut./cut im)resia unei c/m/ruţe cu . !oţul ei 0eni 1i el la u1/. *m intrat 2n colib/ du)/ ei 1i mi5a . $5am dus cuminte l n-/ c/minul unde" )e )irostrii" deasu)ra c/rbunilor 2ncin1i" era )us/ o c/ldare nea-r/. Nu5ţi . C nd am ins)irat" m5am 2necat 1i mi5a 0enit s/ tu1esc. *m simţit cum 2mi .aţa. Dar n5am 0rut s/ m/ uit )rea iscoditor" n5ar .ear/ 1i m5a ţinut acolo. 2n c te0a cli)e am simţit c/ mi se de&li)e1te ce0a de )e )iele.ii au 2nce)ut s/ m/ usture. $5am tras instincti0 2na)oi" dar o m n/ imens/ m5a a)ucat de cea./ ca o -.ost )oliticos 1i nici bine la c t de mult se bucura b/tr nul de 0enirea mea.aţa 2n aburi.iu cu mintea lim)ede.el de 2nc/)/ţ nat/ ca atunci c nd erai )u1toaic/J *mu r/u5i .ric/" ce5a ./cut. *du5< 2n/untru.loare. *0eam ne0oie mai mult ca oric nd s/ .ide oc.ii 1i stai cu .oarte )uţin/ mobil/ 1i curat/ lun/. 175 . — 2nc. !c/)asem de . Era cald 1i umed" aburii mi5au 2n0/luit toat/ . PleoscJ Ce0a c/&use 2n a)/ 1i )lutea" ca un balon s)art. — Ronel" ai r/mas la .

B/tr nul )u. C/ de bun/0oie nimeni nu se 2ncumet/ )e5aici" noi n5am mai 0/&ut )icior de om 2n ultimul solar. $5am sc. — Dac/ 0rea s/ se odi./cut un semn st n-aci c/tre -ur/" ridic nd din umeri 1i ar/t ndu5m/ cum nu se )utea mai jalnic. *mu" c/ are -ura slobo&it/" )oate ne s)une 1i cum 2l c.neasc/" )oaC s/ stea 1i5a.emeia.aţ/ sus)in nd 1i cl/tin nd din ca). Tare bine mai era 1i. !tai jos 1i odi. Du)/ lun-i e&it/ri" am l/sat m inile jos 1i am .aţ/..$i5am 2ndre)tat s)atele 1i am o.nit dis)reţuitor' — *mu ce te mai doareD *i sc/)at de .imonosit c t am )utut de tare s/ 2n-aim dou/ 0orbe b/lm/jite. *m ţinut m inile )e .. — 9ata" ce b/iat curajos. Mai" &i5ne cum te c.ne1te5te un )ic l n-/ .loare" nu mai ai nimic.eam/ 1i cu ce treburi )e aici. Dar eu a0eam alte )lanuri. N5o s/ scoatem nimic de la el. Omul a )u. Dac/ tot a &is b/tr nul ce0a de )rost/nac" mi5a 0enit o idee.oc.tat ad nc" recunosc/tor c/ )ot s/5mi )limb m inile )e .eam/ 1i ce te aduce )rin locurile astea.ni iar' — Vi5am &is eu" RonelD E idiot. nu m/ mai durea deloc.ar/. 176 . — *1a e" e1ti 2n si-uranţ/" &ise 1i .

ieD Nici 0orb/ c/5i n/t n-.— (i cei )e care mintea nu5i ajut/ )ot s/ su. P/i de unde s/ .ide )oarta" luna )lin/ o s/ se mai arate de o)t ori ) n/ atunci.. — Iar tu )rea ai 2ncredere5n oricine 1i doar ai tr/it destul )rin locurile astea c t s/ 0e&i c/ nu tot ce &boar/ se m/n nc/" nu se l/s/ el mai )rejos.ar/. 1i ea credea c/ de5acolo am sc/)at.u-/" l5am au&it )e *r-os ridic nd iar 0ocea" iritat' — !i-ur c/5i din *ra+es. Tocmai c nd m/ )re-/team s5o ru) la . Mai" Ronel" am o 0orb/ cu tine.ii )e u1a colibei. Da" e a )atra trecere" dar 1tii c/ abia c nd e lumina c t 2ntunericul se desc.ere" *r-os. !e )are c/5mi reu1ise . Din colib/" au&eam cum *r-os morm/ie 1i ea5i r/s)unde5n 1oa)t/. $5am a1e&at )e mar-inea scr nciobului" 2ntreb n5 du5m/ dac/ n5ar . *m l/sat 1alul s/5mi alunece de )e umeri cu oc.ndit la 6. Poarta" adic/ u1a" nuD (i des)re ce )oart/ 0orbea elD Poate era un . — Tu tr/ie1ti 2n lumea ta" Ronel./r/ a)/rare. Poate ar trebui s/5n0eţi s/5ţi ţii -ura" s/ nu r/ne1ti )e cine0a ./cut. Probabil c/ era 2nnebunit" cred c/ li)seam de 0reo or/.i bine s5o iau la s/n/toasa.i-ura mai bine dec t s)eramJ 177 . B/iete" tu r/m i a. *m & mbit satis.el de a&il 2n *ra+es. $5am .. 4emeia a 1o)tit ce0a" dar n5am reu1it s/ )rind nimic..

!oarele era sus )e cer 1i" cu . 178 .eni. $5am . *1 .uri1at din scr nciob ) n/ la colţul casei 1i dus am . Inima5mi b/tea s/5mi s)ar-/ )ie)tul" 1i nu doar de la -oana )rin )/dure7 m/ simţeam 2n s.ostJ C/scasem bine oc. *1a c5am luat5o la . $5a luat )e ne)re-/tite.is.ort" ca la 2nce)ut. *0 nd 2n minte ce m/ 2n0/ţase 6" am scos mini5 com)uterul din rucsac 1i m5am a1e&at )e )iatra aco)erit/ de lic./r/ niciun e. 2mi au&eam b/t/ile inimii 1i m inile 2mi tremurau c nd l5 am desc.i dat de -ol. P r ia1ul se5au&ise numai din drea)ta" iar din )/dure 0enisem la 0ale ) n/5n )oieniţ/. Dar nu era 0reme de stat la soare.ile la 0enire. *bia mai res)iram du)/ at ta aler-at. r1it u1urat c/ 0/&usem cum co)acii se r/resc 1i )rintre ei se &/re1te )iscul. C t des)re b/tr nul *r-os" el oricum nu le5 a0ea cu )oliteţea" )e c te5mi d/deam seama.erindu5m/ de co)aci 1i uit ndu5m/ s/ nu m/ &.ii 1i urec. *A#ta e-" mi5am &is.ainele mele as)re cu tot" c/ldura lui m/ . $/ a1te)tam s/ trec dincolo .i 0rut s/5i mulţumesc lui Ronel" dar m5a1 .Dar st/tusem destul )e5aici. (i5am ie1it din )/dure a)roa)e e8act )rin locul )e unde intrasem.rii de ce0a. AAlt Control %-.u-/ )e colin/" atent s/ am mereu ) r ul 2n st n-a" ./cea s/ m/ simt bine.

is oc. dar mie mi s5a )/rut o in.erite.ost a1a. Dac/ stai s/ te .undare 2n ad ncuri" am desc.r nturi din )eisajul %ara&anului 1i din camera cu cal5 culatoare de la 6uested Court..ost 1i mai r/u' un tremur tot mai tare 1i 0ibraţiile )uternice m/ ameţesc" m/ )ierd 2n 0ertij" im)onderabil 2n rotirea nes. r1it/" iar . Eram iar la calculatoare.el 2n uni0ersuri di. E de bun5simţ c/ tim)ul trece alt.ndurile mi se )r/bu1esc 2n neant.. .lat c/ toat/ absenţa mea de la 6uested Court a durat numai ?O de minute. Parc/ m/ tot rosto-oleam 2ntr5un caleidosco) uria17 iar mo&aicul care se 2n1uruba 2n jurul meu amesteca . *dic/ un s.initate. Probabil c/ a durat doar c te0a secunde.aţ/ de aici" &ise 6 2n tim) ce 0eneam de la mas/.nd aer 2n )ie)t ca du)/ o scu.ii a . 3umina soarelui inunda toat/ 2nc/)erea. 2ntr5un 0 rtej ameţitor" in minte 2mi a)/reau 1i dis)/reau ima-ini ca ni1te cioburi" iar c nd am 2nc. 6 0enea s)re mine" 2n-rijorat" dar 1i u1urat 2n acela1i tim)" cu un & mbet lar-.a)tul c/ am 0rut s/ . $/ lini1tisem c nd am a.is cu -reu oc. 2ntr5un t r&iu" tr/.ac un tur de recunoa1tere )rin 179 .ie o or/ 2n %ara&an.nde1ti" nu e de mirare c/ era alt/ or/ acolo . !au in0ers. Vineam str ns minicom)uterul 2n m na trans)irat/.ii.ert de or/ aici ar )utea s/ .Dar n5a . 6 n5a &is nimic de .

ele mele. r1it de tot" ) n/ 1i Jamie ne5a .lat" iar c nd s5a s.. ) n/5ntr5acolo c t s/ nu &ic nimic de cele mai cutremur/toare.ost c nd am ajun# 2n %ara&an" cre& nd 1i ei" ca 1i mine" c/ 2ntoarcerea n5a . C nd )loaia de 2ntreb/ri s5a mai domolit" toţi mi se )/reau mulţumiţi cu ce5au a./r.ericit c/ am ajuns 2n %ara&an 1i" mai ales" c/ m5am 2ntors 1i tea.i trecut )rin ca) s/ se su)ere )e mine c/ nu m5 am 2ntors imediat7 era )rea .estii de5astea" am dat5o 2n0 rtit/. 3a urma urmelor" ei 1tiau bine jocurile lui 6 1i" juc ndu5se de at ta 0reme" n5ar ./cut sur)ri&a de a ne anunţa c/ 0rea s/ 0in/ cu noi" a doua &i. Dar ceilalţi co)ii 0oiau s/ 1tie toate am/nuntele. N5am intrat 2n detalii nici des)re 2ntoarcerea acas/./cut -a.i .ericire" )/rea c/ nici nu i5ar .ost cu nimic mai -rea. Nu m/ 2ntrebaser/ dec t cum a ./cea rost Bona de costume celorlalţi )entru c/l/torie" eu 1i 6 am 180 . Din . 4iind deja sear/" c t le .)/dure" numai c/ tot ce i5am )o0estit lui era bine )eriat. 4/r/ s/ le torn -o-o1i" am a0ut -rij/ s/ m/ concentre& asu)raWlucrurilor bune.. 3e5am &is c/ ea a .ost tare amabil/7 c t des)re el" n5am insistat" c/ n5a0eam de ce. *1a c/ le5am &is eu ce0a des)re *r-os 1i Ronel" dar" la cum ne5am 2nt lnit 1i c.

21i ima-inea&/ c/ e o )rinţes/" iar )rinţesele nu c. Era c. *1a cum o 0edeam acum" nu mi se )/rea deloc im)osibil c/ ar )utea s/ se stin-/.eluţ/. !t/tea 2ntre )ernele um.ace c/5i altcine0a. De sub )ijama 2i ie1ea un tub ca o r m/ trans)arent/ care urca ) n/ la o )un-/ cu lic.i1i. era 2n dormitorul ei" cocoţat/ 2n )atul imens" cu baldac. a1a cum e ea de . 181 . Era .iar l n-/ ea era un ursuleţ de )lu1 cam jumulit 1i r/mas doar c5un oc. 2n seara asta ai s5o 0e&i )e Manna.ii 2nc.eţei )rin )ielea trans)arent/.eal/5c. De )artea cealalt/" )e sub )/tur/ se 0edea cum Ti-er 3ilK toarce 2ncet 1i doar boticul 1i5< scosese a. Manna.ii )re-/tit s5o -/se1ti sc.ar/" )e braţul lui Manna.i. — 2i )lace" &ise el" s/ se 2mbrace ciudat 1i se )re.late" 2ntins/ )e s)ate 1i cu oc.mers s5o 0edem )e Manna.a)t.. C.ac/.id a-/ţat/ 2ntr5un su)ort" l n-/ )at.elesc" a1a c/51i )une )eruc/ de obicei.ra-il/./cea s/ )ar/ 1i mai mititic/ 1i . (i nu trebuie s/ stai )rea mult. 6 2ncercase s/ m/ )re-/teasc/ )entru momentul /sta. . E mult mai obosit/ dec t ar 0rea ea s/ lase im)resia" a ad/u-at el. 2ntrebase de mine" din c te mi5a s)us 6.in" care5o .oarte )alid/ 1i5i 0edeam oasele . Dar acum nu mai are ener-ia s/ se )re. !/ .imbat/.. Nu ne5a au&it c nd am intrat.

/r/ s/ desc.id/ oc.i)ui cum e ) n/ nu mer-i. $5a 0/&ut 1i a & mbit" dar sur sul ei era doar umbra & mbetului ei 1mec.iar l n-/ )at 1i m5am a1e&at u1or )e mar-inea lui. E a)roa)e im)osibil s/5ţi 2nc.t/ u1urel. — Bine" 2mi &ise.ii" a 2ntins m na cealalt/ du)/ m na lui" care i5a 0enit 2n 2nt m)inare. — Ba nu" 1o)ti ea" eu c&iar mi5< ima-ine& cum s)ui tuJ — (i tu.ost 2n %ara&an.is oc. *m 0/&ut c/ era un scaun c.iat5o u1or )e obra&" iar ea" .ii 1i o. 182 ..ost -ro&a0. a desc.ir" &ise el" 2nceti1or. — Bun/" i5am r/s)uns. (i mirosurile" 1i sunetele sunt mai clare. — 6 &ice c/ ai . cum te mai simţiD am 2ntrebat5o.eresc. 2ncY/se oc.is oc. Manna. O s/5ţi )lac/.ii" cli)ind re)ede" re)ede. str/lucitor.. Totul este mult mai real" mai.. E ade0/ratD — Da" a .ii 1i mi5a & mbit iar" numai c/ de data asta sem/na mai mult cu & mbetul )e care i5< 1tiam. E ca 1i cum 0e&i lumea )entru )rima oar/.ndit c/ a adormit la loc" dar a desc. — Bun/" *dam" 1o)ti ea.. — Ciri)ica" ai un musa.6 a m n. O cli)/ m5am .

Dar n5a .r nt de oboseal/ eram c nd m5am b/-at 2n )at" c/ nici nu m/ . C/ o s/ -/sesc )oţiunea t/m/duitoare 1i o s5o sal0e&./cut o mu5 triţ/ ca de obicei. *m 0rut s/5i )romit c/ m/ 2ntorc. — *damD — Da.. într-o cameră ciudată. Dar ea a dat oc. a0ea 2ncredere 2n mine 1i 1tiam c/ nu trebuie s/ )romiţi ce0a dec t dac/ e1ti absolut si-ur c/ o s/5ţi ţii )romisiunea. — Uit/5te 1i tu.iu c t )ot eu de atent" i5am r/s)uns. Manna.. Eram într-un pat ciudat. un loc pe care nu-l 183 . Nu )/rul e im)ortant. 2ţi )romit. Am vi#at că dormeam. — C nd mai mer-i 2n %ara&an.nduri.a)t" des)re moti0ul )lec/rii noastre 1i toate celelalte.3a 0ioiciunea din 0ocea ei am simţit c/5mi dau lacrimile. * stat )uţin )e . — O s/ .ost a1a. — Prinţesele ade0/rate r/m n )rinţese )e din/untru" i5am s)us. s/ ai -rij/. dar nu în patul meu de la %ue#ted Court şi nici în patul de fier de la +i!&!ate. Dar curajul din )ri0irea ei m5a )ro0ocat s/ n5o mint. !/ te 2ntorci cu bine./r/ 0ise" ) n/ a doua &i.ndeam s/ nu adorm )e loc 1i s/ dorm bu1tean" . *1a .ii )este ca) 1i a . PromiţiD $5am 2ntrebat c t 1tia ea de .

Pentru un moment care mi #-a părut o veşnicie. !cotoceam cu )ri0irea )rin 2ntunericul camerei" . unde nu mai fu#e#em niciodată. ca o pată de întuneric în marea de întuneric. #t nd nemişcat în întunericul nopţii. 184 . începu#em #ă cred că di#păru#e. 9ata. fiiră formă. pur şi #implu. Nu reu1eam s/ . mă vedeam !&emuit #u( pături. mi5am &is.. $5am tre&it imediat cu un nod 2n .ac nici cea mai mic/ mi1care. >i am vă$ut cum pluteşte pe l n!ă mine o um(ră mai întunecată dec t întunericul din jur. Culc/5te la loc. 4ar ea #-a #mul# din întuneric şi a venit #pre mine. fiiră #uflet.. aproape invi$i(ilă în întuneric. 2ntoarce5te V * )e )artea cealalt/.t" lac de trans)iraţie rece7 inima5mi b/tea s/5mi sar/ din )ie)t 1i nici nu 2ndr/&neam s/ res)ir. um(ra a răma# nemişcată. #-a aplecat dea#upra mea şi m-a adulmecat ) fără oc&i. 4eşi dormeam.iindc/ simţeam c/ nu sunt sin-ur 2n camer/..recunoşteam şi. ./r/ s/ 0/d mai nimic. fiiră contur.ost dec t un 0is. 2n camer/ era a1a de lini1te" c/ nu5mi au&eam dec t b/t/ile inimii. Dar simţeam cum 0isul )lute1te 2nc/ a)roa)e de mine. un !ol nemăr!init. N0a .. de fapt.

)atul de al/turi" mar-inea no)tierei 1i dula)ul. r1 it al lemnului )e lemn" c. 2n a. N5am 0/&ut nimic. *m 2ntins m na 1i am )i)/it du)/ 2ntreru)/torul 0eio&ei de )e no)tier/" l5am -/sit 1i am a)/sat. !ertarul meu de la no)tier/ era )uţin desc.4/r/ s/ m/ clintesc din )at" m5am uitat 2n toate )/rţile" 2n-ro&it de ce5a1 )utea desco)eri.u&/ s5a re0/rsat 2n toat/ camera. Nu trebuie dec t s/ 2ntin&i m na 1i s/ a)e1i )e buton. *)oi" .is cu un declic..is.ar/ de b/t/ile inimii" mi s5a )/rut c/ aud un sunet" ca un ..../c ndu5mi curaj" at t c t )uteam s/ am 0reodat/" am morm/it ce0a" somnoros" am -emut" m5am 2ntors 1i. Mai" termin/ cu )rostiile. Nimic. *)rinde lumina" mi5am &is. Dar at t.iar la ca)ul meu. $5am obi1nuit tre)tat cu 2ntunericul din 2nc/)ere 1i am 2nce)ut s/ distin.. doi. *)rinde5o.eţat. Doar un &-omot slab' u1a care s5a 2nc. *m 2n-.. trei. Unu. 185 . nimic. O lumin/ di.

aţa sc./cut iar/1i )e nesimţite. (alul era la locul lui" ascuns sub lenjeria de )at" unde st/tea de obicei ) n/ dimineaţa.ard" a)/rut ca din senin" scutur nd din ca) de )arc/ 0oia s/ se dumireasc/ de ceea ce se 2nt m)l/. $ai 2nt i 9en" care a .lat u1urat 1i am 2nc. Pentru mine" trecerea dintr5o lume 2n alta s5a .is sertarul. $5am 2ntins iar 2n )at 1i am tras cear1a./ceam 2ntotdeauna.luierul" cum 2l )usesem" ascuns 2n s)atele lor.*m desc. N5am a)ucat s/ m/ 2ntreb unde erau ceilalţi" c/ s5au 1i ma5 teriali&at" unul c te unul. *m l/sat lumina a)rins/.is sertarul. Dar l5am 2nc. !ub cerul liber Nu5mi trecuse )rin minte nicio cli)/ c/ 2ntoarcerea 2n %ara&an ar )utea )ica la l/sarea 2ntunericului.ul ) n/ sub b/rbie.ii" era sear/.or/ie. *dormisem cu el 2n m n/" ca s/ m/ lini1teasc/ 1i s/ m/ ajute s/ )rind curaj 1i )utere )entru a doua &i.ard s5a 2ntors cu s)atele 1i a 2nce)ut s/ s. (i mai t r&iu am adormit 1i eu. Biblia era e8act unde o l/sa5 sem" l n-/ lantern/.*m b/-at m na sub )ern/ du)/ inel./cut o tumb/ )e iarb/" a)oi Ric.elinat.imonosit/ . 35am -/sit tot acolo.is ) n/ la ca)/t" cum 2n0/ţasem la or. C nd am desc. !t/team sin-ur )e )aji1tea de la )oalele st ncii.is oc. $ai t r&iu" mult mai t r&iu" Ric. (i cum . Du)/ el a r/s/rit %enta" cu . (i . *m r/su.

aios" &ise 9en. . $ie5mi 0ine s/ 0omit.acemD Nu )utem s/5< lu/m cu noi. $5a )ri0it nemulţumit. (i mi5am adus aminte c/" atunci c nd 6 ne d/dea ultimele instrucţiuni" era 1i ea 2n camer/ cu noi. — E o ea" e )isic/" &ic eu.usese atras/ aici odat/ cu mine" ca de un ma-net imens. — Nu 0/d ce5i a1a de . se t n-ui el. (i cu motanul ce ne . Bun" am ajuns 2n %ara&an" dar" din )lanul nostru" cam /sta5i sin-urul lucru care a ie1it cum trebuie.i reu1itD Nu era nicio 2ndoial/" l n-/ )ietroiul cel mare se 0edea Ti-er 3ilK" care se s)/la )e .1i ţin ndu5se cu m inile de ca).ac )isicile. — *oleuJ Cum o . Ric. !e rosto-oli )e iarb/ 1i r/mase cu . *m 0rut s/ &ic ce0a" dar %enta mi5a luat5o 2nainte' — Ia uitaţi50/" a 0enit 1i motanul du)/ noi" s)use ea ar/t nd cu de-etul. $i se tot 2n0 rtea )e la )icioare" cum . Probabil c/ m5a atins 1i" 2n cli)a 2n care am dat comanda de la tastatur/" . . Jamie a ajuns ultimul" 2n )atru labe" icnind.ard i&bucni 2n r s.aţa 2n sus" ţin n5 du5se cu m inile de burt/. *dam" )arc/ &iceai c/ e uşor.aţ/ cu l/buţa. Cur nd o s/ se 2nno)te&e 1i eu nu )rea m/ 0/d )etrec ndu5mi noa)tea aici.

iecare dat/ c nd ajun-eam la c ţi0a )a1i de ea" se . Iar dimineaţa" du)/ ce m nc/m" ne 2ntoarcem aici.Dar nimeni nu mi5a dat atenţie. — Trebuie s/ ne 2ntoarcem imediat" s)use Jamie" cu bu&a de jos tremur nd. !e 0ede treaba c/ uitase c/ tocmai du)/ micul dejun 0eniser/m 1i c/" 2n lumea noastr/" acum era deja dimineaţ/.ndul c/ eu 0a trebui s/5i dau 0estea lui Manna.ndim la c/l/toria 2ntre dou/ lumi ca la o na0et/ cu autobu&ul" -ata s/ te duc/ acas/ c nd 0rei tu" la cea mai mic/ )roblem/. Du)/ un . Nici c nd mi5au s/rit 1i ceilalţi 2n ajutor n5 am reu1it. Nu mi se )are normal s/ ne . $5am l/sat )e 0ine 1i am 2ntins m na s)re ea' — Pis5)is5)is" 2ncercam eu s5o ademenesc. *1a o s/ ducem 1i )isica 2na)oi" m nc/m 1i noi de sear/ cum trebuie 1i ne culc/m 2n si-uranţ/" 2n )aturile noastre de la 6uested Court.u-ea" de )arc/ ne jucam de5a )rin5 selea. *ţi uitat ce ne5a .erea 1i . " Dar -rija mea era Ti-er 3ilK.ard a &is c/ se d/ b/tut. — (i eu. Dac/ dis)/rea 2n )/dure 1i n5o mai 0edeam niciodat/D $5a trecut un .ior la .el de ru-bi incredibil de nereu1it" Ric. Ti-er 3ilKJ Mai" 0ino5aiciJ Dar" de . la 2ntoarcere. 2n orice ca&" &ise %enta mai 2nţe)at/" nu cred c/ trebuie s/ ne 2ntoarcem.

ard" tu &iceai c/ eu nu m5a1 o.er s/ duc motanul 2na)oi. Dac/ 0ei duce motanul 2na)oi 1i. $ulte lucruri )ot a)/rea cu un sco) care s/ nu . !au ai uitatD — *1a e" i se al/tur/ %enta. Ric. !e -udura aiurea )e l n-/ *dam 1i a ajuns aici din -re1eal/. E" uite c/ mă o.ac ce0a )ericulos.s)us 6D %ara&an s5ar )utea s/ )/stre&e c te0a dintre elementele unui joc )e calculator" unde totul trebuie anali&at 1i m/surat. *sta dac/5< )rindem.ert/' — *sta nu se )oate. Poate 1i )isica are rostul ei aici. Nu a0em dec t un minicom5 )uter 1i trebuie s/ ne ţinem de m ini toţi c nd ne 2ntoarcem.acem .ie clar" dar care 0a ie1i la i0eal/ mai t r&iu." e&it/ un )ic din delicateţe" 1i ce0a te 0a 2m)iedica s/ te mai 2ntorciD !5a l/sat o lini1te cam a)/s/toare c nd . — (i eu. Normal c/ trebuie s/5< ducem 2na)oi.ost cea care a )us )unctul )e i" a)ro)o de -eneroasa lui o. Dac/ tot suntem aici" ar trebui s/ ne &batem niţel ca s/ . — Mai s/ 0ot/m dac/ mer-em mai de)arte sau ne 2ntoarcem" su-er/ %enta. . — Dii #erioa#ă" )u..aţ/ situaţiei./cu Ri5 c.eri niciodat/ s/ .i 2nsemnat asta.ard.. Dar 9en a .ndit ce ar . — !u)erJ Eu &ic s/ mer-em mai de)arte" .iecare ne5am .ni Jamie cu dis)reţ.

— *sta5nseamn/ c/ trei din cinci 0or s/ mer-em mai de)arte" &ise Ric.iar acolo" sub cerul liber. Dar toţi ceilalţi au &is c/ s5ar simţi mai lini1tiţi sub co)aci" mai ales dac/ ar )utea 2nce)e 0reo )loaie. Cu c t ajun-eam mai de)arte de )unctul de intrare 2nainte s/ se 2ntunece" cu at t mai bine. — (i eu sunt )entru continuarea c/l/toriei" dar nu 1tiu ce s/ . *1a )/reau s/ . Deci s5a .eam/ Ti-er 3ilK" i5am atras eu atenţia 1i %entei. — Cu Ti-er 3ilK" 0rei s/ &ici. Jamie" care altminteri t/cuse ţ .is -ura c t s/ ne su-ere&e s/ mer-em la Ronel 1i *r-os 1i s/ le cerem ad/)ost )entru noa)te.ot/r t. Ne5am a. Ne com)lic/ mult socotelile.ard 2nc ntat. Din .i )l/cut s/ ne 2ntindem corturile c.ericire" nimeni nu <5a luat 2n serios.i cocioaba" 2n )oieniţa 2nconjurat/ de co)aci.undat 2n )/dure condu1i de susurul a)ei" am trecut de locul unde -/sisem eu buruiana .N5am mai s)us5o" dar ideea de a )etrece noa)tea 2n %ara&an" sub cerul liber" era -ro&a0/" 2ns)/im nt/toare 1i ire&istibil/ 2n acela1i tim). $ie mi5ar .acem cu motanul. — (i a0em 1i sacii de dormit la noi" am mai &is.nos mai tot tim)ul" a desc.ocului" am trecut 1i de locul )e unde b/nuiam c/ ar . E )isic/ 1i o c.

ndeasc/ toţi ceilalţi" dat . Tocmai c nd 0oiam s/ le su-ere& s/ ne o)rim" s/ )unem corturile" Ric.iar 1i )e Jamie. &ise 9en 2nc ntat/.rumos de 2nno)tat ne 2n0ior/ )e toţi" c.i din ce 2n ce mai tare. 4a)tul c/ -/siser/m un loc a1a .iind c/" cel )uţin 2n jocul )e calculator" te ) ndeau mai )uţine )ericole la mar-ine dec t 2n inima )/durii" iar 2n a)ro)iere de cetatea *ra+es.rumos loc )entru tab/ra noastr/J Ne5am strecurat 1i noi du)/ el" )e mal" iar a)a ne uruia 2n urec.. E dre)t" acolo se r/reau co)acii 1i era un loc mai 2ntins aco)erit cu iarb/" iar 2ntr5o )arte se 0edeau o cascad/ 1i un lac mic. a0ea dre)tate' era )er./tor' — *sta eJ Cel mai .ard se re)e&i 2nainte" )e un mal mai abru)t" 1i stri-/ trium. 2n l/cu1or erau )e1ti buni de m ncat 1i a)a era bun/" mai jos de cascad/. 4/r/ s/ ne 2nde)/rt/m unii de alţii" am c/utat . Dac/ a1a st/teau lucrurile" 2nsemna c/ a0em 1i a)/ bun/ de b/ut" 1i un loc unde s/ ne )utem s)/la dimineaţa" toate la ad/)ostul )/durii. $er-eam 2ncet la 0ale 1i se . erai relati0 2n si-uranţ/. — Eu 2mi aduc aminte de locul /sta din Expediţie prin Wara$an./cea din ce 2n ce mai 2ntuneric.ect. Ric.

*m 0orbit 1i des)re concursul or-ani&at de 6" des)re cum ne5am simţit c nd am a.lemne )entru .ocul de tab/r/ 1i a)oi s/ ne culc/m.us orar" ne5a s)us d ndu51i im)ortanţ/.oc.ibriturilor )e care ni le d/duse 6" 2n scurt tim) ne5am 1i adunat 2n jurul .i a1te)tat.i e8ist nd cu ade0/rat" de unde ar trebui s/ 2nce)em s5o c/ut/m. *m discutat des)re c/l/toria noastr/ 2n c/utarea )oţiunii 1i" dac/ aceast/ )oţiune o .i)t 2n ni1te beţi1oare 1i le5am carameli&at )uţin" 1i atunci a .antasticul de0enise )al)abil 1i a0eam sen&aţia c/ nimic nu mai e im)osibil" am 2nce)ut s/ discut/m 1i des)re ce 1i5ar ale-e . C nd 9en a -/sit )rin -eant/ o )un-/ cu be&ele -umate" toţi am c/&ut de acord c/5s numai bune. 3e5am 2n.ost selectaţi 2n .l/c/rilor juc/u1e. Cum .imb/m subiectul.aţ/ de ceea ce ne5am . Trebuie s/ te ada)te&i c t )oţi de re)ede la ora local/ a destinaţiei. *1a se .erit se )re&enta realitatea de aici . Jamie a 0enit cu ideea s/ -/tim ce0a la .inal/ 1i des)re c t de di.lat c/ am . (i" cu ajutorul c.ii" ) n/ c nd )e 9en a luat5o tremuratul 1i ne5a ru-at s/ sc. *m s)us 1i )o0e1ti cu sta. .ost )rima oar/ c nd am stat 1i noi de 0orb/ cu ade0/rat.erenţa de .ace ca s/ te acomode&i la di.

i . (tiţi c/5mi )lac mult )o0e1tile.rumuseţea e im)ortant/ 2n 0iaţ/B" a1a mi5a &is" o.rumoas/..ard.i)ul ei dansau ni1te umbre stranii.t/ 9en. Tu ce ţi5ai doriD 9en a mai aţ ţat . — Eu a1 0rea s/ . A9ene0ie0e" mi5e ru1ine s/ recunosc" dar imediat m5am . — $i5a1 dori s/5mi )ot )une 2nc/ un milion de dorinţe" s/ri Jamie.iecare" dac/ i s5ar )utea 2nde)lini o dorinţ/" orice dorinţ/. . Dar l5au . — Dar n5o s/ r deţi" daD s)use ea timid. Nu mai e ne0oie s/ 0/ s)un c/ ursitoarea mea n5a a)/rut atunci" iar eu m5am 2ntrebat mereu cum ar . Pentru o ..iu cel mai bun juc/tor de ru-bi din lume" &ise Ric.acultate" &ise %enta.. Pe c. (i mi5a )o0estit cum" atunci c nd m5am n/scut eu" s5a .at/" . Poate c/ 0ou/ 0i se )are c/5mi risi)esc 1ansa )e o dorinţ/ oarecare" dar )entru mine /sta e ca un 0is de neatins. — Eu a1 0rea s/ )ot mer-e la ./cut s/ tac/.iu .rumuseţe. mi5a1 dori s/ .ndit la . Ei bine" 1i mamei mele 2i )lac. Era o treab/ serioas/" du)/ cum i5a atras atenţia %enta.ndit ce dar s/ 2i cear/ ursitoarei mele la bote&.ocul cu o crean-/ 1i se uita cum 0 l0/t/ile lui se 2ncol/ceau ridic ndu5se 2n aer.ost dac/ 0enea. $i5a1 dori. — Dar tu" 9enD am 2ntrebat5o eu" curios.

emuise )e o )iatr/ 1i se uita .oc.. *dic/.iului" ca o umbr/ )alid/ strecur ndu5se )rintre co)aci. $5 am dus s/ 0/d ce e.aţ/" dar )oate c/ era doar o im)resie" din cau&a luminilor de la . Iar 2n t/cerea care se l/sase du)/ ce ne s)usese Jamie dorinţa lui s5a au&it brusc un &-omot" 2n./ţi1area e8terioar/" 2i &ise %enta cu con0in-ere.. — Da" 1tiu" o. — $i5a1 dori.ocului" iar ea 0enise )e mal" se -. *cum noi st/team adunaţi 2n jurul . Ne5am uitat la el a1te)t nd urmarea.— P/rerea mea e c/ nu contea&/ deloc 2n. Eu" nu. Puteam s/ jur c/ se 2nro1ise la .. (i dac/ mi s5ar 2m)lini o dorinţ/" asta a1 0rea eu. C t merseser/m )rin )/dure" am mai 0/&ut5o din c nd 2n c nd )e Ti-er 3ilK cu coada oc.. Prinsese ce0a" ca )entru cin/" 1i se delecta cu )rada cu aceea1i )o. Numai c/.iu 1i eu. la 1coal/ toţi m/ nec/jesc.i8 2n a)/.t/ 9en.. — $i5a1 dori s/ am 1i eu )rieteni.ior/tor" ca un soi de trosnet. 9en" 0/d c/ tu e1ti sincer/ 1i atunci o s/ . Dar toţi ceilalţi )ar s/ aib/ m/car un )rieten . C/. sunt -ras 1i nu m/ descurc la s)ort.t/ ca a noastr/ c nd m ncaser/m be&elele .. — Bine" se au&i )e nea1te)tate -lasul lui Jamie...oarte bun.

1i doi oc.ard" a)oi s5a a1e&at stoic cu s)atele re&emat de un co)ac. Erau din )u.la Ric.ost de acord c/ trebuie s/ st/m de 0e-.e cu r ndul" s/ a0em -rij/ s/ nu se stin-/ .nim )uţin.imb. Noi ceilalţi ne5am culcu1it la o oarecare distanţ/ de .ie )ericulos.oarte de)arte. sau mi s5a )/rut c/ 0/d .iul de )/m nt" 1i care" str n1i" ocu)au e8trem de )uţin loc. 6 ne d/duse ni1te saci de dormit" toţi la .is" ca mu1c. Toţi am .i8 dintr5o tu. *m au&it 1i un stri-/t lun-" un ţi)/t" dar .os.sc/ 1i u1ori de tot.-umate. N5a trecut mult 1i ideea lui Jamie cu . 6 ne &isese c/ o s/ ne ţin/ cald" oric t de . de .ar/. O dat/ am 0/&ut . Jamie s5a o.urile co)acilor" c te o adiere u1oar/" c te un ciri)it de alarm/.ocul.orescenţi care m/ )ri0eau .i )l/cut s/ . Dar recunosc c/ nu mi5ar . 2n .ar .acem sc./" dar cum m5am uitat mai atent" au cli)it 1i5au dis)/rut.oc" c t s/ nu . .erit s/ stea )rima tur/ 1i s5a uitat lun.el' 0erde52n5 c.i .i a. — Cred c/ Jamie are dre)tate" &ise 9en 2n cele din urm/. Yncet5 2ncet" s5a l/sat lini1tea 1i am 2nce)ut s/ aud )/durea' 1oa)tele 0 ntului care trecea )rin 0 r. *r trebui s/ ne odi.usul orar a 2nce)ut s/ dea roade' c/scam )e 2ntrecute 1i con0ersaţia s5a stins" )e m/sur/ ce ne mole1ea somnul.elul /sta 1i dimineaţa o s/ 0in/ mai re)ede.ri.

i un castelD !t/team la mar-inea )/durii" unde umbrele co)acilor se r/riser/.i bine sau nu s/ 2ncerc s/5i s)un o 0orb/ bun/.i ) ndit dincolo de tab/ra noastr/ luminat/ de .ericit ca oric nd..oial/ 1i incon. — De ce5or .ot/r m dac/ o .ile ble-iteJ — Parc/5s dintr5o )o0esteJ Cl/direa aia mare din mijloc o . Nu ne mai des)/rţea de . *m r/mas nemi1cat" 0oiam s5o ajut dar nu 1tiam cum 1i nu m/ .!omnul nu 0oia s/ 0in/.oc" eu m/ simţeam mai .i )urt nd toţi .aine a1a anosteD (i m/-/ru1ii /ia" cu urec. O.ensi0a — E imens/J — 9ro&a0J O cetate ade0/rat/" cu &iduri" 1i )orţi" 1i toate celelalte.ie 2n sacul ei de dormit..ile )leo1tite 1i cu ciu. *u urmat 0reo dou/ 1oa)te de mirare" a)oi )uţin/ .undabilul &-omot al )isicii care toarce. Dar oare ce )oţi s/5i s)ui unei . *rat/ ca ni1te ie)uri cu urec.ete care )l n-eD (i5am 0/&ut cum o umbr/ mititic/ se strecoar/ ca o sta. Du)/ mult/ 0reme" am au&it un soi de sc ncet dins)re sacul lui 9en.ul /la. Orice )ericol ne5ar . *m & mbit 1i m5am 0 r t mai ad nc 2n sacul meu" uit ndu5m/ 2n sus" la stelele necunoscute care treceau )e bolta m/t/soas/ de deasu)ra mea.

eret/" a0eau un ./maţi m/-ari ciudaţi sau ni1te lame murdare 1i la .el de lance" din c te )uteam s/5mi dau seama.ermierii care51i aduceau m/r. Re&emat/ de -.lau la )ost.ise acum" dar de o )arte 1i de alta se -/seau -.oarte atent la toţi cei care intrau" )/reau )reocu)aţi 2n )rimul r nd de c/ruţe 1i c/rucioare.cetatea 2ntins/ a *ra+es. De )e st ncile de dincolo de )/dure" *ra+es./ 1i51i notau ce0a )e ni1te t/bliţe. Porţile st/teau desc. C nd se a)ro)ia c te unul" 2l tr/-eau deo)arte" 2l luau la 2ntreb/ri )e )ro)rietar" scotoceau )rin mar. Erau doi b/rbaţi 2nalţi 1i soli&i. *mbele )/rţi se ar/tau nemulţumite 2n situaţiile astea 1i5i 0edeam d nd din m ini .urile lor str/luceau 2n lumina soarelui. ni se )/ruse o cetate de juc/rie" de)/rtat/ 1i ireal/. De1i str/jerii se uitau . cei mai mulţi mer-eau )e jos" dar unii tr/-eau du)/ ei ni1te c/rucioare" iar 0reo doi5trei a0eau c/ruţe cu co0iltir" la care erau 2n. Coi.el de ciudate. *cum )ulsa" )lin/ de 0iaţ/.eretele str/jerilor" care se a.urio1i. Erau )robabil ne-ustorii sau . Jos" adunaţi 2n jurul -.urile la )iaţ/.eretelor" mai mulţi . Pe drum" s)re 1i dins)re cetate" treceau 2ntruna oameni .ului dec t o )aji1te cu 0reo c ţi0a co)aci" t/iat/ de un drum larcare ducea la )orţile )rinci)ale.

nindu5se. Purtau ni1te )elerine cenu1ii" cu -lu-/" 1i 1edeau -. Din c nd 2n c nd" nu5mi d/deam seama de ce" unul dintre str/jeri le arunca un ban7 atunci se isca un scurt .emuiţi" cu ca)ul 2n )ie)t" ca ni1te 0ulturi odi.eltuiasc/ b/nuţul .cer1etori st/teau -r/mad/ la umbra &idurilor cet/ţii.ream/t" du)/ care unul o lua la -oan/ )e )orţi 2n cetate" )robabil s/51i c.

ard" 2n noa)tea aceea. (i brice-ele ne . — *damD E1ti bineD $5am 2ntors ca s/ nu5mi 0ad/ %enta lacrimile. Prin 0/&du.or.iindc/ &icea c/ 2n0/ţase de la cerceta1i cum s/ . 2n camera mea 1i a lui Ric.olos c nd )re-/tiser/m cren-uţele 2n care am to)it be&elele.JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ .um .i )utut a0ea ne0oie' saci de dormit" m ncare" c.useser/ de . 2n noa)tea dinainte" discutaser/m c/ era lo-ic ca *ra+es.ul neclintit al dimineţii se au&ea clar &-omotul ritmic de metal lo0it" 1i 2n minte mi5a r/s/rit ima-inea unui )otco0ar 2n .olosiB" ne s)usese 6" Adar nu stric/ s5o a0eţi la 0oi. Du)/ a)recierile noastre" cetatea era la r/s/rit de locul unde 2nno)taser/m. P n/ acum se do0edise c/T de acas/" 6 se .usese cine0a .ibrituri 1i busole.ndit eu. c.ier/ria sa. de la case=m5am .uioare de . s/ . De unde0a s5a au&it c nta tul unui coco1.ndise la tot ce am .i cre&ut c/ un coco1 )rost te )oate .luierul 1i inelul. De ce nuD Mai s/ mer-em. Ce0a mai de0reme scosesem una" alta" 1i le )usesem 2n rucsac la Ric.iar ne0/&ut .r n-.oteau oameni ade0/raţi" care se )re-/teau )entru o nou/ &i. Oric t )/rea de nebuneasc/ ideea acum" la lumina &ilei" eu a0eam sentimentul c/ . Jamie se autodeclarase c/)itanul nostru" .Din s)atele )orţilor se 2n/lţau .ie u1oar/" din nailon. *1a c/ nici nu5mi trecuse )rin minte s/5mi las lucrurile mele cele mai de )reţ la 6uested Court. *0eam 1i lanterne" 1i un colac de .ace s/ )l n-iD — !i-ur" am morm/it eu.oloseasc/ o busol/.ie )rimul loc 2n care s/ c/ut/m )oţiunea. Un sunet sim)lu" dar care 2mi amintea de o lume ce mi se )/rea deodat/ . Cine5ar . Era o cetate ade0/rat/" unde .B 2ntr5unui dintre com)artimentele rucsacului" eu 2mi )usesem cu -rij/ Biblia" . AMabar n5am la ce 05ar )utea .oarte 2nde)/rtat/.ard" $ 199 .

.ior c nd ne5am a)ro)iat de str/jeri. De1i nu au 2ntors ca)ul du)/ noi" 2i simţeam cum ne urm/resc 2n. !tr/jerii nici nu s5au uitat s)re noi.nd u5ne s/ nu ne 0ad/.ota cer1etorilor care se re)e&iser/ la el ca ni1te corbi du)/ un coltuc de ) ine. Dar" ocolindu5i )e str/jeri" am ajuns mai a)roa)e de cer1etori" )rea a)roa)e s/ nu ni se . C.i )utut strica totul./-a1e )e .aţa noastr/ era o c/ruţ/ mare" )lin/ cu -r ne. C.ometaţi" a1te)t nd.ac/ r/u.emuit imediat 2n mijlocul lui.i)urile nu li se 0edeau de sub -lu-ile trase" iar 2n jurul lor )lutea un miros -reu" de )utre. Cu o 0oce as)r/ 1i re)e&it/" unul dintre str/jeri i5a ordonat c/ruţa1ului s/ treac/ )e mar-inea drumului 1i a)oi am ndoi s5au dus s/ 0eri. Din cli)a 2n care am trecut de )oart/" am &bu-.undul rucsacului" 1i ea s5a bucurat c nd <5a -/sit acolo" a1a moale" 1i s5a -.ect.aţa )lin/ de )ra. Inima5mi b/tea s/5mi s)ar-/ )ie)tul 1i5mi simţeam -ura uscat/.. *m trecut 1i de asta" 1o)ti Ric.ca s/5i . Eram si-ur c/ o s/ simt/ c/ nu suntem de5ai locului.ice 2nc/rc/tura. Eram con1tienţi c/ un sin-ur cu0 nt sc/)at ana)oda ar .etul b/nuţului c/& nd )e )ietre" urmat de . $5a trecut un .tuit.. — Bun. Cu dosul )almei" 21i d/du )e s)ate ciu. Cu toat/ r/coarea dimineţii" sudoarea 2i s/)ase . Dar le5am )otri0it )er.ac loc lui Ti-er 3ilK" dar l/sasem 1alul )e .iar 2n .ard" . Printre altele" stabiliser/m s/ 0orbim c t mai )uţin.ul n/cl/it de )e .acţie.or. Cu ca)etele l/sate" t/cuţi" 2naintam 1i noi" abia t 5 r ndu5 ne )icioarele" )e drumul bolo0/nos care ducea s)re )oarta cet/ţii.it5o s)re umbra celei mai a)ro)iate case. 2n urma noastr/" am au&it ca )rin 0is clinc.runte" cu o e8)resie jalnic/. 200 . Cu )ri0irile5n )/m nt 1i res)iraţia t/iat/" ne5am strecurat 2ncet )rin s)atele lor" ru.

eam/" ai cui suntem 1i ce c/ut/m )e5aici. Era )rima oar/ c nd m/ bucuram c/ sunt oac. Dac/ o ţinem a1a" cur nd o s/ ne 2ntrebe 0reunul cum ne c. *dam" mai bine ai 0orbi tu 2n numele nostru" dac/ ne 2ntreab/ care0a ce0a" 2mi &ise Ric.oarte serioas/. *lei 2n-uste" 2ntortoc.i)urile )alide ale celorlalţi )atru din -ru)ul nostru le s/reau 2n oc.i ca ni1te semnale luminoase. De1i mer-eam )e la umbra caselor" 0orbind numai 2n 1oa)t/ 1i cu oc.acemD — *1a e.ica 2n trei str/duţe ca un trident. $/ ba-/5n s)erieţi. — 2n orice ci0ili&aţie e8ist/ oameni o)rimaţi 1i nenorociţi" &ise %enta .i" dac5ar )utea" si-ur n5ar ale-e s/ tr/iasc/ din cer1it.iindc/ la 1coal/ mai tot tim)ul m/ tac. — Mei" 0edeţi c/ 0ine un cer1etor dintr5/ia" 1uier/ 9en. 2ncotro s5o lu/mD Drumul se rami.— !/ -/sim )oţi unea aia 1i s5o 1ter-em de5aici c t mai re)ede. Ulicioare mai mici se des)rindeau din ele )rintre casele de )e mar-ine" colorate 2n ocru" maro" -/lbui 1i -ri" cu )ereţii c./r/ doar 1i )oate" cea din mijloc' mai lar-/" cu )ietrele nete&ite de at ta umblet" urca s)re centrul cet/ţii.iul.estia asta. 201 .iar )e mar-inea drumului. Poate sunt le)ro1i sau ce0a de -enul /sta.e1" .inau )e c. Cea mai b/tut/ era" . Oricine5ar . Celelalte dou/ str/duţe 1er)uiau de o )arte 1i de alta.ard & mbind. $ajoritatea carelor 2ntr5acolo mer-eau.ii 2n )/m nt" trec/torii tot ne )ri0eau curio1i./cut 1i cu oc.eate 1i sucite" se 2ntret/iau la tot )asul" de m/ 2ntrebam cum o s/ ne descurc/m la 2ntoarcere. $i5a . — $/ ener0ea&/ c/ se uit/ toţi la noi" bomb/ni 9en" 2ntorc ndu5se cu s)atele la drum" s)re &iduri. (i ce ne . Nici nu era -reu s/5ţi dai seama de ce' ca 1i *r-os 1i Ronel" a0eau toţi )ielea m/slinie" a1a 2nc t c.

Din c nd 2n c nd" mai 0edeam cu coada oc. 2n -eneral" erau case 1i de5o )arte" 1i de cealalt/ a drumului7 din c nd 2n c nd mai 0edeam c te un . C nd" du)/ o cotitur/" ne5a ie1it 2n cale o )aji1te 1i un co)ac mare" mai s)re mar-inea ei" ne5am dus aţ/ la umbra lui 1i ne5am tr ntit 2n iarb/ . I5am 0/&ut 1i noi" la mar-inea )aji1tii" le-aţi de un st l).is/" am &/rit 1i o .erindu5se de noi 1i cotcod/cind ciudat c nd ne a)ro)iam mai mult. !5au o)rit din 0orb/ 1i ne5au )etrecut cu )ri0iri ne2ncre&/toare 1i cu bu&ele subţiate. *m luat5o )e str/duţa din st n-a 1i am mers s)re inima cet/ţii" uit ndu5ne curio1i 2n jurul nostru. Ia uitaţi50/ c te )r/0/liiJ 4ac )ariu c/ au 1i o )iaţ/ acolo.iD Promit c/ nu scot nicio 0orb/ dac/ a)are care0a. Parc/ trecuse o 0e1nicie de la micul dejun.i" a tors )uţin 1i s5a -.an sau ce0a asem/n/tor.eniu52nc..emuia 2n 1anţ sau 2ncremenea brusc la umbr/" de abia5< mai distin-eam.— 3as/" %enta" c/ .aci tu o cam)anie de 2ntrajutorare" dar alt/dat/" &ise Ric. $ama" de un ca.runte ca 202 . !)re u1urarea mea" Ti-er 3ilK nu d/dea semne c5ar 0rea s/ ias/ din culcu1ul stra1nic )e care5 < -/sise 2n rucsacul meu.iului un cer1etor care" 2n loc s/ se o)reasc/ )e la cotituri s/ a1te)te 0reun b/nuţ" se ascundea du)/ colţul casei" se -.ericiţi./ind un m/r. O dat/" )rintr5o )ortiţ/ )e jum/tate desc.lori str/lucitoare.emei cu 1orţul la br u" care st/teau 2n )oart/ 1i cle0eteau. Ni1te )/s/ri rotunjoare 1i )estriţe" ca ni1te -/ini" ciu-uleau )rintre )ietre" . — MeiJ e8clam/ ea. — Probabil c/ aici e )aji1tea satului" &ise Jamie mol.is" cu un smoc ne-ru 2n .emuit la loc.r ntur/ dintr5o curte cu iarb/ 1i . * 2ntredesc. Uite un m/-/ru1 sim)atic 1i are 1i un )ui l n-/ elJ Pot s/ m/ duc s/5< m n. *cum a0em treburi mai im)ortante. *m trecut 1i de dou/ .is un oc. 9en nu5< asculta.

oc. Puiul" alburiu" cu o coam/ brun/ 1i cu dou/ )icioru1e lun-i ca ni1te beţe noduroase" sim)atic .un )/m/tu. P/reau destul de )rieteno1i 1i le )l/cea -ro&a0 s/5i scar)ini 2n cre1tet. P n/ la urm/" eu" 9en 1i %enta ne5am dus la ei. Urec.nit.ile )leo1tite le d/deau un aer ab/tut" m . de 1ters )ra.ulit 203 . *m desco)erit mirat c/ m/-/riţa a0ea un .el de mu-uri de corniţe" ca la 0iţel" sub smocul de )/r ciu.ul.

$5am 2ntors. Era 2nalt cam c t Jamie 1i se 0edea du)/ .iţ/ie de r s" iar eu 1i )u1tiul am r njit unul la altul..aţa lui c/5i )us )e 1otii./ceau Ai.ul lui de codiţ/ 1i ) rţ i asur&itor./cea .4etele tot ./cut un salt 2na)oi" .erit de cei din cetate" t/cuţi 1i ostili" de5ai .tim" .nind 2n r s.ii bulbucaţi" a slobo&it cel mai asur&itor r/-et )e care l5am au&it 0reodat/. Noroc c/ nu 05 aţi luat 1i5o co)it/ din dosJ $i5a stat inima5n loc. Bretonul /la 2l . — Din )artea unei doamne" m/ sur)rinde 2ntrebareaJ &ise el" )u. Era un )u1ti cam de5o seam/ cu noi 1i a1a de di./cea 1i -ro)iţe 2n obraji. Nici 0orb/ c/ .dilaţi dobitoacele.aaB )e l n-/ )ui" c nd" deodat/" mama lui a 2ntins -ruma&ul 2n sus 1i" cu bu&ele ţu-uiate 1i cu oc.. *0ea )/rul 1aten" tuns scurt" cu un breton ridicat dre)t 2n sus" ca lins 2ntr5o doar/ de o 0ac/.lat ) n/ acum" eu n5am cum s/5ţi ar/tJ (i5n cli)a aia m/-/ru1ul ridic/ )uţin )/m/tu. — Cum adic/ o co)it/ din dosD 2ntreb/ 9en" nereu1ind s/ se abţin/.i &is c/5 i de )e alt/ )lanet/.. m . B/iatul a & mbit 1i am 0/&ut c/ . Dar dac/ n5 ai a. R/u" ar trebui s5a0eţi mai mult/ minte.etele iar au 2nce)ut s/ c.etele au ţi)at 1i a)oi au i&bucnit 2n r s. *m . Din s)ate am au&it o 0oce )lin/ de 0oie bun/' — Po.aios" de )arc/ tot tim)ul era uluit de ce0a.

Pe tineD m .eam/ %ai.— Pe mine m/ c.

Eu sunt. Nu 1tiam ce joc o ..otbal.nd" a1a cum stabili5 ser/m noi s/ . Paji1tea satului era ca butucul unei roţi" c/tre care drumurile se adunau ca s)iţele" din toate )/rţile.ard stri.imb/m asta. Dar %ai n5a r/mas sin-ur )rea mult. Du)/ ce 1i5au dat -..i)ei lui 1i stri-/' — *0eţi cu unul mai multJ *le-eţi cine s/ ias/.i" dar era clar c/ se )ornea -reu.u-/" de )arc/ era recreaţie la 1coal/. Unul dintre ei a0ea 1i un . — Daca n5ar . Dar 0oi a0eţi unul 2n 206 . 2i urm/ream curio1i cum se a1a&/ 2n dou/ r nduri nere-ulate" la un ca)/t 1i la cel/lalt al )aji1tii.ionturi 1i au discutat a)rins" s5au 2m)/rţit -r/biţi 2n dou/ -ru)uri.inala" nici nu mi5ar )/sa" s/ 1tii" &ise %ai.el de min-e de .i . (i a1a am sc/)at. 2n scurt/ 0reme" au 2nce)ut s/ r/sar/ b/ieţi de )este tot" 0enind 2n ... /.acem' — Mei" *dam" ia 0ino )uţinJ I5am & mbit b/iatului 2n c. Ne li)se1te un om 1i noi n5a0em cum s/ sc.i) de scu&/ 1i5am 2n-/i5 mat' — Iart/5m/" trebuie s/ )lec.Nu 1tiam dac/ s/ m/ bucur sau s/5mi )ar/ r/u" c nd m5 a sal0at Ric.aţa ec. — Nu iese nimeni" aşa că 0e&i5ţi de treab/J r/s)unse c/)itanul celeilalte ec.i)e" un )u1ti cu )/rul ne-ru si Z u un aer b/t/ios. *dam" am morm/it. %ai ie1i 2n .

.i . (i deodat/" s)re stu)oarea tuturor" %ai . !e .ost s/ . Tat/l lui e bolna0" iar el trebuie s/ aib/ -rij/ de )r/0/lieJ — Ce s/5ţi s)un" ia nu 0/ mai )l n-eţi at taJ Jucaţi sau nu jucaţiD C/ dac/ nu 2nce)em mai re)ede" trece 0remea 1i 0a trebui s/ ne 2ntoarcem .ta 0oastr/J — Mob n5a0ea"cum s/ 0in/.)lus. totul e#te #ă fiţi atenţi la tot ce e în jur. *1a a .ie arbitru" c/ nu5i dre)t s/ jucaţi c5un om 2n )lusJ — Nu5i 0ina noastr/ c/ unul dintre ai 0o1tri n5a 0enit.ost c. ce s/ mai. Pesemne c/ a1a se uitau ei c t e ceasul" mi5am &is eu.ensi0aD ne 2ntreb/ re)ede. (i5a ridicat ner/bd/tor oc.aţ/" m nc ndu5se din )ri0iri. 7fen#ivă.ac dou/ r nduri" lo0iţi min-ea" 2ncercaţi s5o )rindeţi 1i s/5i împin!eţi )e ceilalţi c t mai înapoi./cu st n-a 2m)rejur 1i 0eni la noi.. #ă acţionaţi şi #ă 207 .iar l n-/ mine' *Cantr-un joc pe calculator.iindc/ 0oi se c. — (tiţi s/ jucaţi o. — Da.ii s)re cer" du)/ soare.aţ/ 2n .ie" ba.iecare )e la me1terii no1tri" 1i5atuncea c 1ti-/m noi" .ensi0aD am re)etat noi nedumeriţi.eam/ c5aţi abandonatJ Cei doi st/teau . Puneţi5< )e juc/torul cel mai slab s/ . N5a0eţi cum s/ nu 1tiţi. — O. (i5atunci mi5au r/s/rit 2n minte 0orbele lui 6" ca 1i cum ar .

2n tim) ce5i )o0estea a)rins cum se . — Ric.i)a lui %ai" iar Ric. E1ti un ad0ersar de 208 .ensi0aJ Ric. — Mai" Ric.usese su.ard. R mbeam" n5a0eam cum s/ nu & mbesc" dar 2n su.i)a mea" dac/ 0rei" &ise %ai" 1ter.ost )urtat )e umeri de jur 2m)rejurul )aji1tii. %ai i5a 2ntins m na s/ se ridice.letul s)ectacolului" cu lo0iturile lui )uternice 1i dre)t la ţint/" date cu o .ard a . au 0enit l n-/ noi" la umbr/ 1i" cu .ace 1i care5s re-ulile" %ai <5a condus )e Ric.ndu5< u1or de la s)ate.ireasc/' Ric. Totu1i" bucuria lor era . .letul meu eram cam nelini1tit' nu a1a ne )ro)useser/m s/ trecem neobser0aţi.ard la locul lui" 2n r nd cu ceilalţi" 1i jocul a 2nce)ut.i)a lui %ai re)urtase o 0ictorie &drobitoare 1i a)roa)e numai datorit/ lui Ric.orţ/ 1i o 2n0er1unare de rinocer.reacţionaţi." am &is 2m)in.aţa numai & mbet" s5au tr ntit )e iarb/" leoarc/ de trans)iraţie. Ec.ard s5a luminat la ." ţi5ai asi-urat un loc )ermanent 2n ec. Uneori va tre(ui pur şi #implu #ă a#cultaţi ce vă #pune in#tinctul-. !unt si-ur c/ te descurci tu .ndu51i . C nd ceilalţi b/ieţi au 2nce)ut s/ se 2m)r/1tie care 2ncotro" %ai 1i Ric. Du)/ o jum/tate de or/" au i&bucnit urale dins)re ec./r/ )robleme la un joc sim)lu" cum e o.aţ/" %ai 2nc/ 1i mai 1i.runtea cu m neca.

nd s/ )lece la 1coal/ sau la me1ter sau unde s5or mai . De unde l5ai luatD 4/r/ tra-ere de inim/ 1i arunc ndu5ne o )ri0ire 0ino0at/" Ric. — . Ric. %ai se a1e&/ mai bine. — Re. am 1o)tit eu" dar )rea t r&iu. Cum &ici tu c/ n5ai mai jucat o. — De la un ne-ustor din ora1ul nostru" am morm/it eu.. *r/tau bine" nimic de &is" dar du)/ e8)resia de )e c.eţele.ard s5a 2ntins du)/ rucsacul lui 1i" 2nainte s/5< )ot o)ri" 1i5a scos bidonul de a)/ 1i a 2nce)ut s/ bea cu l/comie. Deodat/" mi5a 0enit o idee sal0atoare' 209 . Nici .. Dar %ai a1te)ta un r/s)uns" 2n1urub nd 1i de1uru5 b nd do)ul" studiindu5< 1i cioc/nindu5 < )e toate .el.irule mare" e8clam/ el 1i 2ntinse m na s)re bidon.laj. 6 ne d/duse cele mai sim)le bidoane )e care le -/sise )rin ma-a&inele din :interton" -enul de -amele )e care le 0e&i )e la soldaţi" cu o curea de )us )e um/r 1i o )las/ de camu.ic&.i dus to0ar/1ii lui de joac/. — Dar de unde sunteţi 0oiD !e l/s/ o t/cere a)/s/toare.ensi0a niciodat/D se mir/ el" cl/tin nd din ca). Niciodat/ n5am mai 0/&ut aşa ceva.i)ul lui %ai era clar c/ 1i el credea la .temut..ard 2i d/du bidonul. Ne )ri0ea senin 1i curios.

. — Tat/l t/u are un .i 2nsemn nd 1i asta. Ca s/ 0/ r/s)und" doamna mea' dac/ ar trebui s/ .anD 2ntreb/ Jamie. Cat/ bine 9en a mai . — *re" are. !e str mb/ 1i5mi d/du un -. — Tu nu cum0a ar trebui s/ .ii la 1coal/ acumD 2l 2ntreb/ )e un ton tru. 2l 1i 0edeam ima-in ndu51i o mas/ bun/ 1i un )at moale.D !e l/s/ )e s)ate" re&emat 2ntr5un cot" cu un & mbet lar-" a1te)t nd r/s)unsul nostru. *dic/. !erios" de unde sunteţiD (i )/rinţii 0o1tri unde5sD Ce 0/ aduce 2n *ra+es.a1.an la tata" unde 1tiu deja ce 1i cum" de la )etele de )e co0or ) n/ la ) n&ele de )/ianjen din ta0an. Dar %ai nu se descuraj/.ac ucenicia" nu la şcoală" ce5o mai . — 4emeile5s . 210 .iont" )rietene1te' — Mai" *dam" nu m/ aiuri cu de5astea" &ise el r & nd.iar la . Drojdia Berarului" )e Uliţa de Ocol.iu altunde0a acum" ar .— 3a noi nu se obi1nuie1te s/ le )ui 2ntreb/ri str/inilor. Numai c/ s/)t/m na asta ./cut o ultim/ 2ncercare de5a abate discuţia.emei.. n5 am 0rea s/ ai neca&uri din cau&a noastr/.i acolo unde5mi .ac ucenicie c. Din lea-/n ) n/5n morm nt ne cic/lesc )e noi" b/rbaţii" s/ ne 0edem de treab/" coment/ %ai 0esel.

a)t" 1i mie" 1i celorlalţi" din c te5mi d/deam seama.i a0ea o str/lucire juc/u1/ 1i m5 am 2ntrebat dac/ 1i 2n lumea lor" ca 1i5ntr5a noastr/" denumirea aia nu mai 2nsemna 1i altce0a.eam/ ora1ul /staD — !e c.ot/r t ca )o0estea )e care i5 o s)un s/ ..— C. drojdie" de la drojdia din care se .ac. %ai a dat din ca) c/ a 2nţeles. (i cum se c.anul" Drojdia BeraruluiD 2ntreb/ Jamie" & mbind )e sub must/ţi. — *cum e r ndul 0ostru. K %e traduce prin L#ra:ul ierniiM! 211 . Sinterton. — Da" a1a . Dar 2n oc. *m 0orbit rar" ale.ndurile.ie c t mai a)roa)e de ade0/r.ac bine ce . De unde 0eniţiD Datorit/ lui 9en" a0usesem r/-a&ul s/5mi adun .ndu5mi cu -rij/ cu0intele 1i n/d/jduind c/ .a.ace berea" 1i berar" de la /la care . — *. — Noi 0enim dintr5un ora1 de de)arte" dintr5un ţinut . de .eam/ .oarte 2nde)/rtat.eam/. 2n )arte de aceea m5am . $ai a0eam 1i alt moti0' mi5era sim)atic . %ai a dat iar/1i din ca)..iar a1a se c.ace berea" 0eni )rom)t r/s)unsul lui %ai. Toate bune" ) n/ aici" dar m/ )ri0ea 2n continuare a1te)t nd detalii 1i era clar c/5i isteţ.

Toţi ne5am luminat la .niC %ai dis)reţuitor.— Cred 1i eu./r/ s/ 1tie ai no1tri" i5am &is. s/ c/ut/m o )oţiune care s5ar )utea s/ o 0indece. — #rei s/ s)ui c/ e8ist/D 1uier/ el.ii str/lucind de bucurie./cut oc. — [la e Tem)lul" Tem)lul !. (i am 0enit 2n *ra+es. 212 . %ai a . *1a se e8)lic/ 1i . Noi a0em o )rieten/ bolna0/" 1tiiD 4oarte bolna0/" )e moarte.. *1a" 1iD *m tras aer 2n )ie)t 1i mi5am 2ncercat norocul' — *m 0enit sin-uri aici" . Dar 0oi 1tiţi" c/ de5aia aţi 1i b/tut drumul ) n/ aici. #edeţi turnul /la de coloD Ne ar/t/ acela1i turn care 2i atr/sese atenţia lui 9en mai de0reme 1i care abia dac/ se 0edea dincolo de aco)eri1urile caselor.eţele 0oastre" )alide ca melcii de )/m nt )e care niciodat/ nu5i 0ede soarele. — Dac/ e8ist/D !i-ur c/ e8ist/" asta o 1tie 1i un melc n/uc din :interton" )u. nt din *ra+es.ii mari 1i s5a uitat iute 2n jur. *sta dac/ n5aţi adus cum0a 1i un car cu -albeni. — P/i" dra-ii mei" dac/ du)/ Poţiunea T/m/duirii umblaţi" umblaţi de-eaba" &ise el 2n 1oa)t/.ac de r s. N5am mai &is c/ e o )oţiune ma!ică. Jamie s5a ridicat 2n )icioare" cu oc. s/ nu m/ .aţ/.

213 . Nu 1tiam si-ur nici dac/ )oţiunea e8ist/ cu ade0/rat.ard.— Ba uite c/ nu 1tim" &ise Ric.

%ai ridic/ s)r ncenele a mirare 1i cl/tin/ din ca).*tunci 2nseamn/ c/ :interton e tare de)arte. P/i" )e 0remuri" s/ .ie 0reo GO de solari de atunci" &ise el 1i mai arunc/ o )ri0ire )este um/r" cand domnea bunul nostru re-e R ne" continu/ el 2n 1oa)t/" de Poţiunile Puterii se )utea bucura oricine a0ea ne0oie" 2nc/ mai erau dre-/tori care 2i ascultau )e oameni c nd le cereau din ele" 1i socoteau ei de c t a0eau ne0oie oamenii /ia. Dar nici atunci nu )rimeai din Poţiunea Intuiţiei dec t dac/ erai 0r/jitor" iar din Poţiunea Puterii" numai dac/ erai r/&boinic de ran-. Poţiunea T/m/duirii se d/dea" bine2nţeles" )rin s)iţerii 1i celor care51i )ermiteau s/ o cum)ere. 2ns/ noi" cei ne0oia1i" o )rimeam ./r/ )lat/" &ise o.t nd. !e s)une c/ )e 0remurile acelea 1i oamenii obi1nuiţi )uteau s/ )oarte ce ,aine 0oiau" iar )e str/&ile *ra+es,ului r/sunau mu&ica 1i 0oia bun/. De bun/ seam/ c/ lucrurile se sc,imbaser/ 2n r/u 2ntre tim). — P/i" nu a0eţi 0oie s/ 0/ 2mbr/caţi cu ce 0reţiD 2ntreb/ Jamie uluit. *dic/ trebuie s/ 0/ 2mbr/caţi cu uni.orme sau ce0a de -enul /staD %ai se uit/ la el" nedumerit. — Uniforme@ Nu" Bujorel" asta dac/ nu te - nde1ti cum0a la ,ainele de culoarea )/m ntului. !/ )orţi ce0a colorat este )ri0ile-iul dre-/torilor 1i al celor cu s n-e nobil. C t e %ara&an de mare" nici m/car o .at/ care a 2m)linit trei 0eri 1i se joac/ )e )aji1te n5are 0oie s/ )oarte o .loare mai colorat/ 2n )/r" dac/ nu 0rea s/ .ie notat/. Cu toate c/ se &ice c/ re-ele )oart/ o )elerin/ ţesut/ 2n toate culorile curcubeului" iar re-inele lui au camere numai )entru 0e1minte 1i .iecare roc,ie are alt/ nuanţ/. *m sc,imbat o )ri0ire cu Ric,. !la0/ Domnului c/ insistase 6 s/ a0em costumele c t mai asem/n/toare cu cele )e care le )urtau ţ/ranii din în căutarea Pocalului de Auri — 2ntre cei din .amilii nobile 1i cei de ori-ine mai umil/ e o distanţ/ c t de la cer la )/m nt" &ise %ai cu am/r/ciune.
9.K1

(i nu ne des)art nici aerul" nici cele )atru 0 nturi" ci teama 1i su.erinţa. De c nd domne1te re-ele %ara&eel )este %ara&an" numai banii 0orbesc )e limba lui 1i a dre-/torilor. (i -albenii at rn/ mai -reu 2n balanţ/ dec t ne0oia oamenilor atunci c nd se iau deci&ii 2n tem)lu. Eu unul nu )rea reu1eam s/ 2nţele- ce 0oia s/ s)un/" dar 2mi d/deam seama" du)/ c,i)urile celorlalţi" c/ 1i ei se c,inuiau s/ )ricea)/. Una )este alta" nu erau tocmai 0e1ti bune. !e l/s/ t/cerea. — Deci lucrurile stau cam a1a" &ise %enta" rar. Po5 ţiunile ma-ice exi#tă 1i le )utem lua din tem)lu" adic/ din cl/direa aceea" dar numai dac/ a0em destui bani. — Da" )/i eu ce5am &isD — (i c t ar 2nsemna bani destuiD atac/ Ric,ard )roblema. %ai r se scurt. — P/i" c t )entru r/scum)/rarea unui re-e" at t 0/ trebuie. *dic/ mai mult dec t am )utea a0ea 0reodat/ eu" 0oi" sau c,iar tata" nici dac/ am munci &i 1i noa)te 1i n5am c,eltui niciun b/nuţ c t ne e traiul. Cuno1ti )e cine0a care are )oţiuneaD 2ntreb/ 9en" cu o ultim/ ra&/ de s)eranţ/. *dic/ cine0a care ar )utea s/ ne dea" 2nţele-i" m/car o picătură

9.K1

@%ai )robabil simţise dis)erarea din tonul ei" c/ci )entru )rima oar/ se abţinu s/ r/s)und/ ; doar a & mbit" cl/tin nd din ca). — Trebuie s/ e8iste o soluţie" am &is eu dus )e - nduri. "u #e poate s/ nu e8iste o soluţie. Orice ar .i" tot trebuie s/ mer-em la tem)lu 1i s/ 0edem. Dac/ am reu1i" nu 1tiu" s/ ne .uri1/m cum0a 1i... N5am mai continuat. Nici nu era ne0oie. Toţi ceilalţi se uitau 2n jos" t/cuţi. Numai %ai )/rea netulburat. — *,a. P/i" am eu o idee" &ise ce0a mai 2n0iorat. !/ .uraţi din 0istieria re-elui %ara&eel" )lin/ cu -albenii adunaţi de la ne-ustori" 1i a-ricultori... 1i de la &an!ii ; da" n5ar .i nicio ./r/dele-e" dac/ m/ 2ntrebaţi )e mine. Dar... De&n/dejdea noastr/ de mai de0reme )ieri ca )rin .armec. — Dar 1i dac/ 0/ )rind..." cl/tin/ el din ca). Re-ele %ara&eel 0rea s/ le dea o )ild/ -ro&a0/ celor care .ur/ de la el. !ecurea - delui 1i le1urile )utre&ind )e &idurile !,a+es,ului 2i a1tea)t/" c/5s co)ii sau oameni 2n toat/ .irea. !au )oate 1i mai r/u. Nimeni nu <5a 2ntrebat )e %ai ce )utea .i mai r/u" niciunul dintre noi nu 0oia s/ a.le. — Poate c/ ar trebui s/ ne 2ntoarcem acas/ 1i -ata" 1o)ti Jamie a1a de 2ncet" c/ abia l5am au&it. %ai i5a aruncat o )ri0ire'

216

— Ba nu" &ise el bl nd" n5ar trebui s/ 0/

)ierdeţi s)eranţa. 3ă#aţi cora(ia #ă plutea#că şi poate v ntul o #ă vă #ufle-n p n$e iar. *)oi" brusc" a s/rit 2n )icioare 1i ne5a s)us' ; (tiţi ceD Eu m/ duc la Mob s/5i )o0estesc cum am c 1ti-at a&i la o.ensi0/. Nu 0reţi s/ 0eniţi 1i 0oiD ne 2ntreb/" 2nc ntat de ideea lui. N5o s/ mi5o ierte dac/ nu5i o.er )rilejul s/5i str n-/ m na unui maestru al min-ii cum e Ric,. (i cine 1tieD Mob e un ti) cu scaun la ca) 1i )oate o s/ 0/ ajute cu 0reun s.at. Pe le-ea mea" )uteţi a0ea 2ncredere 2n el ) n/5n ) n&ele albeJ Nu m5a mirat deloc c/ noul nostru )rieten 1tia ca5n )alm/ toate scurt/turile *ra+es,ului. 35am urmat )e str/duţele )ietruite" 2n lumina amie&ii" cotind uneori )e c te o alee 2n-ust/ sau )e c te o c/rare des)re care b/nuiam c/ trece direct )rin curţile oamenilor. 2n scurt tim) am ajuns 2n .aţa unei u1i cu o )l/cuţ/ din lemn deasu)ra" )e care scria ACată (ine-. * desc,is5o 1i a intrat. $5am o)rit o cli)/ a.ar/" s/ 2i a1te)t 1i )e ceilalţi" de1i eram ner/bd/tor s/ a.lu ce era acolo. 9eamurile care d/deau s)re ulicioar/ erau dintr5o sticl/ -roas/ 1i nere-ulat/" a1a c/ nu )uteai s/ 0e&i mai nimic 2n/untru. $ai ales c/ nu erau nici .oarte curate. Ceilalţi au ajuns" )e r nd" 1i am r/mas la -eam" )re./c ndu5ne c/

217

admir/m m/r.urile in0i&ibile. De .a)t" ne s./tuiam 2n 1oa)t/. ; N5ar .i trebuit s/5i s)ui a1a de multe" 1uier/ Jamie )rintre dinţi. — Ba eu cred c/ *dam a ./cut ce trebuia. — E clar c/ nu 1tiam 2ncotro s5o a)uc/m dac/ nu ne ajuta cine0a. C — $ie5mi )lace %ai 1i cred c/ )utem a0ea 2ncredere 2n el" inter0eni 1i 9en. Eu &ic s/ intr/m" s/5< cunoa1tem )e Mob 1i s/ 0edem ce iese. $5am uitat )e r nd la cei )atru' Jamie era 2nne-urat de -riji" %enta ; t/cut/" dar 0i-ilent/" Ric, ; rela8at ca5ntotdeauna" iar 9en" serioas/ 1i )reocu)at/" cu )/rul ciu.ulit 1i murdar/ de )ra. )e nasul ei ascuţit. 3e5am & mbit 2ncurajator" cel )uţin eu a1a credeam" 1i am intrat" unul du)/ altul. 3a )rima 0edere" ACat/ bineB mi s5a )/rut o )r/0/lie de 0ec,ituri. 2n dul/)ioare 1i )e ra.turile de )e )ereţi erau tot .elul de m/r.uri 2n-r/m/dite la 2nt m)lare. Nu 1tiu cum" dar cu toat/ lumina care r/&b/tea )rin -eam 1i cu 2nc/ dou/ l/m)i a)rinse" acolo )/rea s/ domneasc/ 2ntunericul. Imediat du)/ clinc,etul clo)oţelului at rnat deasu)ra u1ii a urmat o bubuitur/ asur&itoare" .iindc/ Jamie a dobor t o armur/ )e care n5o 0/&use" ascuns/ 2n umbr/. Un b/ieţel sl/buţ" cu )/rul ro1cat" 0eni din s)atele )r/0/liei 1i du)/ el a)/ru 1i %ai. !)re

218

lini1tea mea" nu )/rea s/5i )ese )rea mult de t/bl/raia 2m)r/1tiat/ )e )odea. ; $ereu o )/ţe1te" &ise b/ieţelul 2ntr5o doar/" 2m)in- nd5o )uţin cu )iciorul. Da5i ./cut/ s/ re&iste la lo0ituri mult mai )uternice. Nu 1tiu de ce tata n5o )une dincolo" unde ţine toate armele. Eu sunt Mob" se )re&ent/" 2ntin& nd m na s)re Ric,ard. B/nuiesc c/ tu e1ti Ric,. $ulţumesc c/ mi5ai ţinut locul la o.ensi0/. *)oi a dat m na cu .iecare dintre noi" a)uc n5 du5ne de 2nc,eietur/ cu un -est solemn" du)/ care ne5a condus 2n s)ate" nu 2nainte de a r/suci )l/cuţa de la u1/" ca s/ se )oat/ citi A2nc,isB de a.ar/. C nd l5am 0/&ut c/ .ace asta" i5am ./cut cu oc,iul lui %ai 1i m5 am 2ntrebat cam ce5ar crede tat/l lui s/ a.le c/ orarul ma-a&inului e a1a .le8ibil. — Bun" &ise Mob cu si-uranţa cui0a care se 1tie )e teren )ro)riu" %ai mi5a s)us cine sunteţi 1i )entru ce aţi 0enit 2n *ra+es,. Mie mi şe )are c/ toat/ )o0estea e încin#ă... — >i tocmai bun/ de lucratJ ad/u-/ %ai" d ndu5i un cot. — Da" 2ncins/ şi tocmai bun/ de lucrat. (i cum orice )rieten al lui %ai e 1i )rietenul meu" 1i )entru c/ ne5aţi ajutat s/ c 1ti-/m 1i .inala la o.ensi0/" o s/ .ac tot ce5mi st/ 2n )utere s/ 0/ ajut. !)un nd astea" 1i5a 2n.i)t m inile 2n centironul care5i str n-ea jiletca de )iele la br u 1i ne5a & mbit.

219

ai s/ l/s/m c/rţile" s)use %ai -r/bit..i" le-ate 2n )iele. 1i arunc/ o )ri0ire nu . 220 .. (i ai mai citit 1i toate c/rţile alea ale lui taic/5t/u. — E" da" dar tot ai citit mai mult ca noi.i0/ de dosare.esuite c/rţi 0ec.eie )e care o )urta )e un 1nur" la . Mob se sc/r)in/ 2n cre1tet 1i o. — P/i" Mob" tu e1ti a-er la minte" &ise %ai ca imul care5i recuno1tea )rietenului s/u buna re)utaţie" iar Mob 2ncu0iinţ/" d nd din ca) cu un aer modest. !e 0ede treaba c/ r/s)underea de a . !coase o c.aima 1i" )rin urmare" n5 a0ea de . Dac/5i musai" )utem s/ c/ut/m 1i )rin c/rţi .. Mob lu/ o lam)/ 1i ne conduse s)re un dula) cu sertare" care amintea de o ar.I5am & mbit 1i noi.i omul cu idei era -rea" dar 2mi .nd s/ se dea b/tut.t" 1i descuie dula)ul." &ise el 2ntr5un s.. r1it" am )utea s/ ne uit/m )rin )er-amente 1i s/ 0edem dac/ &ice ce0a acolo. — $/ ro-" am citit din ele 1i numai c nd m5 a )us el.oarte entu&iasmat/ s)re ra.t/./cea im)resia c/ se simţea obli-at s/51i )/stre&e . De1i nu )rea 0edeam cum ar )utea s/ ne ajute un )u1ti . Dar asta o s/ dure&e mai mult. — E" . — P/i.turile unde st/teau 2n-. (i" c nd e ne0oie de un )lan" tu e1ti mereu /la cu idei.ira0 ca el" era )l/cut s/ 1tim c/ mai a0em un )rieten.

/rţi 0ec. N5a0eam nici cea mai 0a-/ idee ce anume c/utam 1i b/nuiam c/ Mob 0enise cu )ro)unerea cercet/rii )er-amentelor doar ca s/ nu se dea b/tut din )rima. *0eau 1i . Cu toat/ lumina l/m)ii" du)/ nici o jum/tate de or/" ne usturau oc." 1i i5< 2ntinse lui %ai.a 1i5mi amorţe1te 1e&utul. Unele )er-amente )/reau s/ cu)rind/ ni1te reţete" iar altele" du)/ c te 2mi d/deam eu seama" erau cu 0r/ji.is ma-a&inul" 1i du)5aia 0in 1i eu. 2n sinea mea" eram con0ins c/ ne )ierdeam tim)ul.i de ajutor" . Per-amentul cel mare era 0ec.oiam str/nut nd din c nd 2n c nd" citindu5< 2n dia-onal/. — Uite" s5a0eţi .iecare c te unul.— O s5o 2ncase& dac/ a.ii 1i ne durea ca)ul. Dintr5un sertar lu/ un )er-ament -ros" )lin de )ra. (i totu1i" oric t )/rea de &adarnic/ )reocu)area noastr/" m/car ficeam ceva. *1adar am muncit mai de)arte" ca 1i ceilalţi" simţind cum 2mi 2nţe)e5 ne1te cea.uit 1i 2l r/s. * mai scotocit )uţin 1i ne5a ar/tat 2nc/ unul" )e care i <5a dat lui 9en.luieraţi. Dac/ -/siţi ce0a ce credeţi c/ 05ar .iar acum.i 1i )r/. *1e&aţi50/ 1i uitaţi50/ la ele )e 2ndelete.ac/ bine tata c. $/ duc s/ )un armura la loc 1i s/ 2ntorc )l/cuţa c/5i desc.l/ tata" ne &ise r & nd. !)er s/ nu se .i" 221 .

/r miţe&e 2ntr5un colţ.iar &ice ce0a des)re un Balsam al T/m/duirii.ream/t )rintre noi 1i ne re)e&eam s/ 0edem ce -/sise" dar" du)/ o or/ 1i ce0a" ajunseser/m s/ r/s)undem cu le." e&it/ ea.. Unele erau scrise 2n limbi )e care nu le mai 0/&usem" cu ni1te semne bi&are" im)osibil de citit. Erau 1i documente lun-i" com)licate" )robabil le-i" liste cu re-uli ale turnirurilor 1i nes.el dec t celelalte..acem o )au&/" c nd 0orbi %enta' — Dar de /sta ce &iceţiD $i se )are alt.uneori 2n-/lbenite 1i cu mar-inile ru)te" a0eau 1i liste com)licate cu )ro0i&ii 1i 0e1minte. (i c. r1ite documente istorice" )robabil tare )licticoase. *cuma" nu 1tiu" )oate doar mi s5a )/rut" dar am simţit . Eram la al cinci&ecilea 1i m/ .ndeam serios s/ le su-ere& s/ ..urile de-etelor c nd l5am atins.. 2ntr5o cli)/ ne5am str ns 2n jurul ei.estii de5astea.amite' — Da" 1i eu am dat de o -r/mad/ de c.urnic/turi 2n 0 r. (i" oric t de ciudat ar suna" %enta a0usese dre)tate' c nd l5am atins" am simţit 222 .ra-il c/ 2nce)use s/ se . Per-amentul era 2n-/lbenit 1i a1a de . Din c nd 2n c nd" unul dintre noi mai s)unea' — Ia uitaţi50/ la astaJ 3a 2nce)ut" se isca un .

(i" 2ncet" 2ncet" tot 2ncrunt ndu5ne s/ deslu1im literele acelea la lumina )alid/ a l/m)ii" am desco)erit c/ )uteam 2ntr5ade0/r s/ 2l citim 1i c/ d/dusem )este o min/ de aurCei ce cutea&/ a unea cele cinci tre)te" !c/)aRe n5au 5 soRtit le e 2n 0iaţ/ a nu R/m ne Fec t Fac/ so Rele 1aR)e uRc/ U &enit (i un colţ de lumin/ stR/)un-e al tim)ului 1i)W.erul mo. Drumu#eţea 0u(limă #clipeşte ca piatra preţioa#ăI 5 r#ta înfăţişării de 0marald în veci nu va fi ştear#ă. — (i e c.or t' 0u( Mnalţii pomi de piatră 8al#amul Tămăduirii #e află. Puterea-ncin!e $iduri de fier c-un (r u de măta#ă >i "evă$ătorul $ace-n or(irea-i lăptoa#ă.urnic/turi 2n 0 r.oarte" . Eu nu5nţelenimic.iar )e limba noastr/" &ise 9en mirat/" ui5 t ndu5se )este um/rul %entei la literele -roase" cu 2n.lorituri. — Ba nu5i" o contra&ise %ai.i trecut un curent . N (i tot %enta ni <5a citit" iar 0ocea ei susura" abia au&it/" 2n un-. — E" asta nu5nseamn/ mare lucru" 2i r/s)unse Mob. 223 .ul-i de &/)ad/.oarte slab )rin ele. 0trăjerul 5ocilor 3ăuntrice în foşnet de frun$e-şi are ca#ă. D/5mi s/ 0/d eu.urile de-etelor" ca 1i cum ar . Cu0intele )/reau s/ )luteasc/ )rin aer" a1tern n5 du5se 2n lini1te ca ni1te ..

. 0căpare n-au ) #ortit le e în viaţă a nu răm n 224 . P n5aici e bine" ru)se t/cerea James" dar ia ascultaţi ce &ice mai de)arte' Per-amentul Cei ce cutea$ă a urca cele cinci trepte.

Dar 0orbele lui au r/sunat 2n -ol. #oi aţi 2nţeles ce0aD *ţi mai au&it 0reodat/ de cele cinci trepte@ Du)/ c.ie mai u1or de citit" 1i du)/ aceea )unem 1i )er-amentul la loc" s/ nu5i ." niciunul dintre noi n5a0ea . — !e )rea )oate" dar eu nu5nţele.abar de unde s5o a)uc/m. — Cred c/ nu5i nicio 2ndoial/" &ise Mob )e un ton -ra0" c/ aţi -/sit ce c/utaţi.i)urile lor" era lim)ede c/ nici ei nu )rice5 )user/ mai mult ca noi. — De ce5o .. — Dar tat/l t/u ce5o s/ s)un/D obiect/ Ric.acem neca&uri lui Mob.nicio iot/" &ise Ric. 225 .i oare scrisul de la jum/tatea )a-inii" 1i nu de susD 2ntreb/ %enta" uit ndu5se atent la )er-ament. !)re sur)rinderea mea" Mob cl/tin/ din ca)' — Ba nu" dac/ e un )er-ament ma-ic" mai bine s/5< a0eţi la 0oi..e4ec t dacă 0oarele >arpe urcă la $enit >i-un colţ de lumină #trăpun!e al timpului şip. Mai s/ o transcriem noi" s/ . !e l/s/ o t/cere a)/s/toare. *)oi %ai stri-/" 0r nd s/ )ar/ 0esel' — *dic/ numai dac/ sunt )rin1i" bine2nţeles. — E ciudat 1i c/ )oe&ia e scris/ 2n cercuri" &ise 9en. Ca 1i Ric.

irule mare" ce minun/ţieJ 1o)ti el" co)le1it de admiraţie.le niciodat/./r/ ca tata s/ desc.. 2n 0iaţa mea nu mai a0usesem ce0a a1a -ro&a0 1i uite c/ Jamie i5< d/ruia )e5al lui altcui0a. Uite" ne5ar )l/cea s/ )rime1ti /sta" 2n semn de mulţumire. — Nici nu 0oiam s/ 0i5< 0 nd" &ise el & mbind. Bu&ele lui sc.iţau un & mbet )alid" dar 226 . 3uaţi5< 1i s/ 0/ )oarte noroc. Din umbr/" %ai se uita cu jind la )rietenul lui. Jamie" e1ti si-urD — 4oarte si-ur" 2i r/s)unse Jamie" & mbind. Dar Jamie tot scotocea )rin rucsacul lui.lutur/ m na ne)/s/tor.or5 . — Ne5ai ajutat a1a de mult" Mob" s)use Jamie.id/ dula)ul /sta 1i . Mob ../cea toate lamele 1i le 2ncerca u1or )e buricul de-etului" era clar c/ nici el nu mai 0/&use a1a ce0a. Uneori trec multe luni .O s/ 0/d eu" c nd o a.P/i" da" dar mai e o )roblem/" &ise Jamie st njenit. Nu a0em bani 1i. 2i 2ntinse ce0a. Era bricea-ul )e care i5< d/duse 6.la" &ise el ridic nd din umeri" dar se )rea )oate s/ nu a. 4iecare a0eam c te unul.ac )rinsoare c/ nici nu 1tie tot ce5i 2n/untru. Erau ni1te brice-e nemai)omenite" de5ale armatei el0eţiene" cu 0reo cinci ti)uri de lame" tirbu1on" )enset/" )il/ 1i c.iar 1i o . — Re. nu )utem s/ ţi5< )l/tim.ecuţ/ mic/.i)ul lui Mob 2n tim) ce des. Du)/ e8)resia de )e c.

Din )ra-ul lui ACat/ bineB" Mob ne )ri0ea trist cum ne 2nde)/rtam 2n lumina amie&ii.usese doar un ecou 2nde)/rtat" ca o )/rere7 dar acum a r/sunat )e deasu)ra str/&ilor ca un -on-.ii str/lucind de bucurie..ii lui. 227 . *tunci .oiţe -/lbui" nescrise" cu care s/ 2n0elim )er-amentul acela at t de )reţios. Dar" cum mer-eam noi )e str/duţa )ietruit/" s5a au&it b/taia unui clo)ot 1i %ai a tres/rit. Din 2nde)/rtatul :interton" )entru *ra+es. Mob ne5a dat dou/ .nduri" mi5am dat rucsacul jos 1i am 2nce)ut s/ caut. Era acela1i clo)ot )e care 2l au&isem eu c nd 0enisem )rima oar/ 2n %ara&an 1i st/team l n-/ )eretele st ncii.emul cald de blan/ al lui Ti-er 3ilK" am -/sit bricea-ul meu. I l5am )us 2n )alm/ lui %ai. — Uite unul 1i )entru tine" %ai" i5am &is & mbind" 2n semn de )rietenie.oc.. N5am mai stat )e . . !ub -. Un sin-ur dan-/t 1i toate )/s/rile )estriţe au &burat )e aco)eri1urile caselor" iar %ai 1i5a ridicat )ri0irea s)re cer" du)/ soare. C/&user/m toţi de acord c/ era normal s/ c/ut/m 2nt i 2n tem)lu 1i )lanul nostru era s/ mer-em direct acolo" s)er nd c/ te8tul de )e )er-ament ni s5o mai lim)e&i )e )arcurs.' s/ r/m nem )rieteni )e 0iaţ/. %enta le5a rulat cu -rij/ 1i a )us sulul 2n rucsacul ei. Prieteni )e 0iaţ/" re)et/ %ai" cu oc.

ar/. Pentru mine" /sta5i semn c/ treC s5o 1ter.iar m/ bucuram" de1i n5am l/sat s/ se 0ad/.acas/" altminteri m/ sno)e1te tata" dac/ nu5s la . P/i" &ise el cu )/rere de r/u" 2nseamn/ c/ nu mai are rost s/ mer-em la tem)lu acum.ide tem)lul" 1i mai bate o dat/ la amia&/" semn c/ se 2nc. *sta ne mai li)sea" s/ se )limbe ea ţanţo1/ )e l n-/ Tem)lul !. nt din *ra+es. Bate o dat/ 2n &ori" s/ anunţe c/ 2nce)e &iua de munc/ 1i c/ se desc.iar nu e8ist/ alt/ caleD %ai scutur/ din ca) ab/tut..oie1te 1i 0rea s/ ias/ a.ar/ de asta" 0oiam 1i eu s/ m/ uit mai bine la )er-amentul /la" s/ recitesc )oe&ia 1i s/ 2ncerc s/5mi dau seama ce 0rea s/ s)un/." s/5ntoarc/ toat/ lumea )e dos 1i s/ atra-/ atenţia asu)ra noastr/.ide. C nd scotocisem )rin rucsac" o deranjasem )e Ti-er 3ilK 1i acum simţeam cum se . Noi ne5am uitat unii la alţii )ieriţi.an s/5i ajut" )e el 1i )e mama" cu masa de )r n&.oame.eate s)re )orţile cet/ţii" cel )uţin eu a1a tr/-eam 228 . *1a c/ atunci c nd ne5a &is %ai c/ 1i m ine e o &i" )arc/ m5am au&it 0orbind. (i5n a. * b/tut clo)otul de amia&/. Eu" unul" c. (i cum mer-eam noi )e str/duţele 2ntortoc. — *dic/ 0rei s/ s)ui c/ nu )utem dec t s/ mai a1te)t/m o &iD 2ntreb/ 9en. C. Pe deasu)ra" mi5era 1i .

.. — Nu" 9en" ţi5e ţie . s/ ne urm/reasc/ )e noiD Oric t de nebunesc )/rea ce5mi s)usese" am simţit cum m/ trece un .n/dejde" am simţit cum 9en m/ str n-e de braţ. %ai a 2ncremenit )e loc. Cre&i c/.../cea -riji din cau&a cer1etorilor /1tia cu )elerine -ri" i5am s)us eu.De c te ori i5aţi 0/&ut de c nd aţi intrat 2n cetateD ne5a 2ntrebat re)ede" 2n 1oa)t/. 2i tot 0edem ascun& ndu5se du)/ colţuri 1i nu 1tiu de unde i5a 0enit ei ideea. Nu mai era rela8at 1i )rietenos" ci de0enise brusc sus)icios" nelini1tit 1i. s)eriat. N5a mai scos nicio 0orb/" ci ne5a tras )e toţi 2ntr5o )arte" sub )orticul )rimei case..i acela1i cer1etor de mai de0remeD (i e )osibil. — Uite" 9en 21i ..nd. m/ tot bate un . *m aruncat o )ri0ire 2n urm/" dar strada era )ustie. Cre&i c/ ar )utea .)ri0indu5< nedumerit 1i" c nd 21i au&i numele" se uit/ la noi cu un & mbet 2ntreb/tor..ii mari 1i se albise la .ior )e 1ira s)in/rii. ... — *dam" 1o)ti ea" iar am 0/&ut un cer1etor care s5a ascuns du)/ colţ" c..iar 2n s)atele nostru.ric/" i5am s)us eu calm. 229 .el 1i de5aia" nu" %aiD 2n tim)ul /sta" %ai se juca cu tirbu1onul de la bricea. e )osibil. 9en ./cuse oc. *rat/ toţi la .aţ/.

2nseamn/ c/ au 0/&ut tot" tot. Re./r/5c. 1i nici nu au ..lat nimic ) n/ acum. Nu las/ )e nimeni s/ )lece a1a. 2mi 2n-.— Nu 1tiu" &ise ea" cred c/..ost su.ensi0a" a)oi" c nd am mers la Mob . N5au cum s/ 1tie de )er-ament. a)arent" nimic com)romiţ/tor cu asta.eţase s n-ele5n 0ene....ndesc.. Da" )oate n5au a./r/ s/ 2nţele. — *" nu. — Iar )a&nicii cum0a. — (i c nd am jucat o.letul s/ nu 1tie. — P/i atunci 2nseamn/ c/ 0/ urm/resc. (i . — Nu )utem s/ ne 2ntoarcem din nou la )oart/ 1i s/ mer-em 2n )/dureD 1o)ti %enta r/0/1it/.. Ei sunt Urm/ritorii . $/ ro. 230 . Cei 2mbr/caţi cu )elerine -ri nu sunt cer1etori.. Probabil c/ se adun/ c. de 0reo dou/1)e oriD 2i r/s)unse tremur nd.din tot su.icient de a)roa)e s/ 1tie ce 0orbeam. au aruncat un b/nuţ c nd aţi trecutD *m dat iar din ca)" .i). dar cine 1tie c nd or s/ ne 2ncercuiasc/D Iar dac/5l -/sesc... — 4e douăşpe ori@' *ţi intrat )e )oarta )rinci)al/D Pe )oarta de la r/s/ritD *m dat din ca) c/ da.. Deja )/rea c/ 0orbe1te ca )entru el" abia 1o)tea 1i se uita r/t/cit s)re strada )ustie. Cei5.2n jurul nostru..irule mareJ .iar acum 1i se str n. 9ata cu 0orbaJ !/ m/ .ce 0oia s/ s)un/.

Du)/ ce0a 0reme" am cotit )e o str/duţ/ 2n-ust/ 1i ne)ietruit/" cu.esuiţi unii 2ntr5alţii. Era mai 2ntuneric 1i umed 1i mirosea a urin/.r/m ntam" nu -/seam nimic" dar nimic s/ le s)un celorlalţi. Eu nu )rea5mi . P/1eam )ur 1i sim)lu 2ntr5o lini1te a)/s/toare" .iori reci )e 1ira s)in/rii 1i m/ c. C nd o ru) eu la .i). De o )arte 1i de cealalt/ se a. (i mai ales" .undat/ 2n umbr/.aţ/ de )r/0/lia lui Mob 1i s)re centrul" nu s)re )oarta cet/ţii.iecare str/5 duţ/" du)/ 0reun semn al )re&enţei Celor5.i 2nt m)lat nimic. (i" oric t m/ .orturi s/ nu aler-/m.ric/..inuiam din r/s)uteri s/ nu m/ uit 2n st n-a 1i5n drea)ta" la . *m luat5o la drea)ta" du)/ %ai" adic/ 2n sens o)us ./r/5 c. Ne5am des)rins de sub )orticul casei cu un aer care s/ )ar/ c t mai ne0ino0at.2n cli)a urm/toare" l5am au&it din nou" 1o)tin5 du5ne 2n -rab/' — Maideţi cu mine.lat.u-/" s/ 0/ ţineţi du)/ mine" c/ci e 2n joc 0iaţa 0oastr/.lau ni1te cl/diri care a)roa)e se uneau 2n )artea de sus.. 231 ./ceam s)eranţe c/ am reu1i s/ )/c/lim )e care0a" a1a cum mer-eam noi" 2n-. ce sunt.iţi )re-/tiţi./c nd e. !imţeam . Poate c/ n5au )rins de 0este c/ i5aţi 0/&ut sau c5aţi a. P/straţi50/ cum)/tul" c/ci 0/ simt dac/ 0/ e . $er-eţi 2ncet 1i 0orbiţi 2ntre 0oi ca 1i cum nu s5 ar .

ior/toare.aţa noastr/ 1i. Ric. %ai a ajuns 1i a s/rit )e )erete" c/ţ/5 r ndu5se ) n/ sus7 a)oi a 2ntins o m n/ du)/ 9en. Dou/" ba nu" trei siluete cenu1ii ne urm/reau ./r/ cel mai mic &-omot" dar cu o 0ite&/ 2n. Cine-ţi #uflul pentru fu!ă' Ceilalţi erau la doar doi metri 2n .. Parc/ a0ea o ton/.. Hamie. fu!iţi' 2ntr5o secund/ am ru) t5o la . Instinctul 2mi urla s/5< de)/1esc" s5o iau 2nainte" dar 0edeam cum )icioarele lui durdulii b/teau 2n )/m nt ca ni1te )istoane. 2n cli)a aceea l5am luat )e Jamie de m n/ 1i" cu toate c/ abia a0eam loc s/ aler-/m unul l n-/ altul" m5am n/)ustit 2nainte" tr/..— Acum.. a luat5o 1i a 2m)ins5o 2n sus 1i a1a a trecut dincolo.u-/ s)re colţul str/&ii cel mai 2nde)/rtat7 %ai era )rimul" iar eu 2nc.iar )e sub ţi-le. $i5am 2n. C nd am ajuns la colţul str/&ii" cu su.eiam 1irul.und/tur/.iar 2n . Cum se )oateDJ *" nu" )eretele din .i)t t/l)ile 2n )/m nt c nd eram la un )as de )erete" l5am luat )e Ric.aţ/ nu ajun-ea ) n/ la aco)eri1" ci r/m nea un s)aţiu 2n-ust c. deodat/ am 0/&ut cu -roa&/ c/ aler-am s)re o . C.letul la -ur/" am aruncat totu1i o )ri0ire 2n urm/. 4/cea tot ce )utea" n5a0eam cum s/5< abandone&. — O" mam/" o" tat/" 0/ ro-" ajutaţi5m/" 0/ ro-" nu se )oate s/ .ndu5< du)/ mine. de mijloc 1i l5am 2m)ins 2n sus. — Taci. 232 .ie ade0/rat" nu se )oate.aţa mea" la un )as" Jamie abia se ţ ra.

ia &idului. *m mai aruncat o )ri0ire 2n urm/ 1i am 2n-. *1a de a)roa)e ajunseser/" c/ le au&eam res)iraţia.eţat. 2nc/lecasem &idul 1i tocmai aduceam 1i )iciorul cel/lalt )e deasu)ra...aier. dar mi s5au a-/ţat )antalonii 2ntr5un cui 1i c nd am s/rit dincolo am simţit cum ) r ie. %ai s/ri 1i el de )artea cealalt/" iar eu mi5am ./r/ alte 0orbe" am luat5o de mijloc )e %enta 1i am ridicat5o" u1oar/ ca un . — Nu )ot" nu )otJ se t n-ui el. Nu m5am mai uitat 2n urm/" am s/rit 1i am simţit imediat cu m inile muc.i lansat 1i o rac." ajută-ne 1i tuJ C nd 1i5a luat a0 nt" l5am mai 2m)ins o dat/ 1i5a trecut dincolo.undul imens 1i l5am s/ltat 2n sus cu o .Dar %ai 2l a)ucase deja de 2nc./lcile 2ncle1tate.ul. 233 .ane s)re %ai./cut 0 nt 1i5ntr5o cli)/ eram sus. 35am a)ucat 1i eu cu am ndou/ m inile de .de )/)/die.orţ/ ce5ar . încearcă' Bu&ele 2i tremurau" dar a ridicat imediat braţele dolo. * s/rit dincolo ca un do) de )lut/ dintr5o sticl/ a-itat/. Era ro1u ca racul 1i lac de sudoare 1i de )l ns 1i5< au&eam .eieturile m inilor 1i 2l tr/-ea cu toat/ )uterea.et/ 2n s)aţiu. Du)/ el" . $5am 2ntors s)re Jamie.orc/ind ca o ) n&/ de bom. — Ba trebuie s/ )oţi" am scr 1nit cu . — !/ri" Ric.

. #ă-i dăm drumul' 2ns/ %ai 2nţe)enise locului 1i se uita la mine cu -ura c/scat/. fu!i' 234 . *m simţit un -ol 2n stomac. Dar nu era tim) )entru a1a ce0a" nu mai era tim) )entru nimic.*junseser/m 2ntr5o curticic/ )lin/ cu lemne 1i ţi-le s)arte" dar" 2n &idul din . — +aide. $ai e8act" se . 1iaţi mi se 0edeau bo8erii. cei 0i1inii" de satin. ce .aţ/" 0edeam )rintr5o .aciD Nu mai sta" #unt c&iar în #patele no#tru' Instincti0" m5am uitat 1i eu 2n jos 1i )rin )antalonii s.ant/ ni1te ra&e de lumin/. 35am 2m)ins cu )utere )e %ai' — Maide" Wai.olba la )antalonii mei ru)ţi.. — +ai.

!5a 2ntors 2n loc 1i a &bu-. 1iaţi 1i" c nd am luat5o la . 1ii de ) n&/ )/tate .urile erau 2ntinse )e jos sau )e ni1te m/suţe" iar oamenii .ii mi s5au o)rit asu)ra ei 1i atunci m5a .orm" bandajat 2n .l. %ai a luat5o brusc )e o str/duţ/ )ietruit/" arunc nd 2nc/ o )ri0ire du)/ noi.urie. *m icnit" m5am 2ntors 1i m5am 2m)iedicat" ţin nd cu o m n/ de )antalonii s.-ate.oare.Ne5am to)it )e r nd )rin desc.i&/tura din &idul de 0i&a0i. %ai s5a o)rit brusc 1i s5a uitat s/ 0ad/ dac/5< urm/m" a)oi s5a )ierdut )rin mulţime" c t de re)ede )utea" dar str/duindu5se s/ nu atra-/ totu1i atenţia asu)ra lui.ul-erat amintirea oii moarte" )line de 0iermi" )e care am -/sit5o odat/ 2n tu. I5am &/rit -lu-a" i5am simţit )ri0irea.or.i&/tura aceea 2ntr5o strad/ )ustie" )e l n-/ case )/r/site" a)oi )e o alt/ str/duţ/" care d/dea 2ntr5o )iaţ/. Creatura a 1uierat la mine 2n secunda 2n care oc.i1uri la Mi-. Jamie a -emut 1i" ţin ndu5se de )erete" 2nainta 1c. $/r.oteau )este tot.ost a1a de a)roa)e" c/" )entru o cli)/" am a0ut sen&aţia c/ 0/d ce era 2n/untrul -lu-ii 2ntunecate" un -o-oloi di.u-/" am au&it un sin-ur . Carele mai mici 1i mai mari st/teau 2n-r/m/dite )e strad/. *ceea1i du.it5o du)/ ceilalţi s)re desc. Nu m5am )utut abţine 1i m5am uitat iute la )eretele din s)ate. Cu res)iraţia t/iat/" ne5am strecurat 1i noi )rintre oameni" 2ncet" ru. * .ndu5 ne s/ trecem neobser0aţi.it de .io)/t nd" c t )utea el de m . ce0a ro&5cenu1iu" oarecum umed sau 2mbibat. *junseser/m a)roa)e de &idul cet/ţii 1i am 0/&ut c/ 2nce)e s/ iuţeasc/ )asul.

ile de )arc/ eram -ata s/ e8)lode&. m .uros de ou/ stricate" mi5a 2ntors stomacul )e dos. $irosul din/untru m5a i&bit ca un )umn" de am simţit c/ mi se 2nmoaie -enunc.ii 1i m/ su. Cu m na la -ur/" ţin ndu5mi res)iraţia" m5am 2m)leticit )rin 2ntuneric du)/ %ai.ace. ce5a1te)taţiDJ $5am uitat )ie&i1 la Ric. Pentru c/ dac/ ne urm/rise cine0a ) n/ aici" nu mai a0eam unde .oc" li au&eam 1i )e ceilalţi" 2n jur" cum tu1esc 1i se 2neac/. *m intrat 1i noi.oare 2nţe)/toare de amoniac" a1a de )uternic/ 2nc t m/ usturau n/rile" combinat/ cu i&ul sul.aţa trans)irat/" 1i a 1o)tit ner0os' ) +aide. O mi1care scurt/ a ca)ului 1i la 9en" AdaB.u-i. %enta" AdaB. * ridicat din umeri 1i a dat din ca) c/ mer-em.re)ede. * scos ca)ul de du)/ u1/" cu . Eu am r/mas iar la urm/ 1i simţeam cum 2mi &0 cnesc urec. Noi abia ne mai tr/-eam su. %ai a cotit iar 1i a trecut )rintr5un intr nd cu arcad/" ce d/dea 2ntr5o curte unde erau )aie 1i bale-/ uscat/ )este tot" dar nici )icior de om. Jamie trecuse )e )ilot automat" a dat n/0al/ imediat du)/ %ai 1i a dis)/rut 2n/untru. %ai a tra0ersat curtea" a desc.is una dintre u1ile mari de lemn 1i a intrat.. O du.letul. *m 1o0/it" nu )uteam dec t s/ s)er c/ 1tia ce .

i %ai.racţiune de secund/" a scli)it ce0a alb7 da" numai %ai )utea s/ & mbeasc/ 2ntr5un loc ca /sta. 2nce)usem s/ m/ obi1nuiesc cu 2ntunericul 1i am obser0at c/ a0ea din nou o e8)resie -ra0/.i) or s/ 0/ )iard/ urma. — !untem 2n -rajdul de la . m . Pentru o .Umbrele celorlalţi se adunaser/ mai 2ncolo" )e l n-/ )erete" du)/ o c/)iţ/ r/0/1it/" ce0a mai 2nalt/ dec t mine.anul lui tata" 1o)ti el. — Unde suntemD am 1o)tit eu s)re umbra care5am socotit c5ar ./r/5c. Urina 1i bale-a animalelor or s/ 0/ aco)ere mirosul 1i Cei5.

Imediat am desc. Re)ede" n5a0eţi de ales. a morm/it ce0a 1i a 238 . !unteţi )rietenii mei 1i 0reau s/ 0/ ar/t ce0a ce numai lui Mob i5am mai ar/tat.. 4/r/ aer 1i deo)otri0/ . Pl/m nii m/ usturau.i). Du)/ a)u5 sul soarelui" c nd se 2nc. Era be&n/./r/ nicio tra-ere de inim/" am ins)irat.. Ne5am a. — Niciun AdarB.is oc. Ric. Deodat/" Ric. *m tras aer 2n )ie)t" cu tot mirosul 2m)uţit de acolo" 1i m5am a. Nu uitaţi de Cei5./r/5c.Trebuie s/ )lecaţi din cetate" *dam.i" t r n5 du5se -reoi 1i sc ncind.i) de )rotest. n.ii.id )orţile" toţi Urm/ritorii 0or )utea s/ scotoceasc/ du)/ 0oi 1i or s/ 0/ -/seasc/" c. a intrat du)/ el. n.. Dar acum mirosea a )/m nt umed 1i. Ca s/ nu5mi intre )aiele 2n oc.i" 2i ţineam str n1i 1i b jb iam cu m inile 2ntinse. Tunelul o lua iar/1i un )ic 2n sus" dar" 2n loc de )aie" simţeam )/m ntul 1i5n st n-a 1i5n drea)ta.i )e )odeaua murdar/ 1i a 2nce)ut s/ scurme ca un ie)ure )rin c/)iţa de . 9en" %enta 1i Jamie" care ne5a aruncat mie 1i lui Ric. o )ri0ire de om s. n." 2n-/im/ 9en 2n c.undat unul c te unul 2n ." se &/rea lumina. aer curat. r1it 2nainte de a se )r/bu1i 2n -enunc.aţ/" dincolo de s)inarea mare a lui Ric. (i 2nc/ un moti0 )entru care 05am adus 2n locul /sta.iar 1i aici. Mai du)/ mineJG5a 2ntors cu s)atele" s5a l/sat 2n -enunc.undat 2n . — Dar. Tunelul era 2n-ust doar c t s/ se strecoare un )u1ti" 1i o lua 2ncet la 0ale. 2n ..

P n/ m ine5di5 mineaţ/ o s/ 0i se 239 . $5am strecurat 1i eu du)/ el" am ajuns 2n ni1te tu. Doar nu 0rei s/ &ici c/ renunţaţi la rostul c/l/toriei 0oastre" BujorelD Jamie se str mb/ 1i se 2nro1i mai tare ca oric nd...e s/ ne asi-ur/m c/ nu5i nimeni" 1o)ti %ai.. Ne5am 2ncruntat toţi la el. ajun-em la :interton c.iar 2n seara asta..iar 1i 2n tine" )rietene.iecare dintre noi" c. !)re mia&/noa)te" cetatea n5are )orţi 1i )uţini 0in )e5aici.u-iţi 2n )/dure. — Ca)ul la .aceţi" cu r ndul" de )a&/.la %ai" amintindu51i care era )o0estea )e care i5o s)useser/m. — Deci.iar e ne0oie s/ mai st/m 2nc/ o noa)te 2n )/dureD c. — #/ 2ntoarceţi la :intertonD se mir/ %ai.e dese 1i am 0/&ut lumina soarelui. *)oi .iţc/i Jamie" -ata s/ )l n-/.. — C. E abia )r n&ul 1i" dac/ )lec/m acum" ajun-em acas/. *junseser/m de cealalt/ )arte a &idului cet/ţii.. !e o)ri uit ndu5se lun.oc 1i . *sta 2nseamn/ c/ mai staţi o noa)te 2n )/dure" dar sunteţi c/l/tori cu e8)erienţ/" a)rindeţi un . — P/i 1i cu )rietena 0oastr/ bolna0/ cum r/m neD (i cu a0enturile care 0/ a1tea)t/D Nu" nu" eu &ic s/ cauţi mai bine s)iritul de lu)t/tor care &ace 2n .und 1i staţi )itiţi 2n tu.dis)/rut. /.

Eu 1tiu toate scurt/turile din *ra+es.i c/l/torit toat/ dimineaţa cu smucituri 2n rucsacul meu. Ne5am )etrecut du)/5amia&a 2n )/durea de la nord de cetate" m nc nd )r n&ul du)/ care t njiser/m at ta 1i ale.ost citirea )er-amentului. *m 2ntins un cort mare" s/ ne ..)iard/ urma.ost de s)usD (i de1i Jamie a . C t des)re Ti-er 3ilK" ea 1i5a cur/ţat bl/niţa )e 2ndelete" s/ uite de ji-nirea de a . Ne5am jucat 2ntr5o doar/ de5a )rinselea 1i de5a 05aţi ascunselea. (i5n ./r/5c.i). *sta ) n/ c nd Jamie a 2nce)ut s/ se 2ntrebe cu 0oce tare ce ne5am . #/ a1te)t aici 2n &ori 1i o s/ 0edem ce mistere 0/ de&lea-/ tem)lul" dac/ de acolo 0reţi s/ 2nce)eţi c/utarea )oţiunii.iar mai bine ca ei. Din c nd 2n c nd" ne 2ntorceam la el" ori .ond" dac/ n5a0eam de . 9en mi5a cusut )antalonii cu ajutorul trusei )e care Bona insistase s/ o lu/m cu noi./r/5c.iecare 2n )arte" ori cu ceilalţi" citindu5< 1i recitin5 du5< 1i 240 .ace dac/" 2n jocul /sta stu)id" nu i5am mai -/si )e ceilalţi.ndu5ne un loc unde s/ ne )etrecem noa)tea./cut a . Niciunul dintre noi n5a scos o 0orb/ des)re Cei5. ca 1i Cei5.ereasc/ de )loaie 1i de 0 nt.nd s/ ne d/m b/tuţi" ce ar .. Dar cel mai im)ortant lucru )e care l5am .i .ost mai )uţin -urali0 dec t de obicei" nici m/car el n5a mai )omenit de 2ntoarcerea acas/.i)" )oate c.

Drumu#eţea 0u(limă #clipeşte ca piatra preţioa#ăI 5 r#ta înfăţişării de 0marald în veci nu va fi ştear#ă. 241 . 0trăjerul 5ocilor 3ăuntrice în foşnet de frun$e-şi are ca#ă. — *sta 2nseamn/ c/ "evă$utul este Poţiunea In0i5 &ibilit/ţii" &ise 9en c/& nd )e . — Da" iar Puterea si-ur 2nseamn/ Poţiunea Puterii" a1a cum &ice 1i aici" inter0eni 1i Ric. cum 2i mai &iceaD ne 2ntreb/ %enta. Cei ce cutea$ă a urca cele cinci trepte. Putereancin!e $iduri de fier c-un (r u de măta#ă >i "evă$utul $ace-n or(irea-i lăptoa#ă.er/ )robabil la Poţiunea 4rumuseţii 1i.str/duindu5ne s/ 2nţele-em ce5ar )utea 2nsemna' 0u( Mnalţii pomi de piatră 8al#amul Tămăduirii #e află.nduri. 0căpare n-au ) #ortit le e în viaţă a nu răm ne 4ec t dacă 0oarele >arpe urcă la $enit >i-un colţ de lumină #trăpun!e al timpului şip.i 0/&ut de ceilalţi" nuD — *dic/ 1i urm/toarele dou/ 0ersuri se re... "evă$ut" adic/ ce nu )oate .ard. 8al#amul Tămăduirii este Poţiunea T/m/duirii" iar 5ocile 3ăuntrice cred c5ar )utea .i Poţiunea Intuiţiei. — 4iecare dintre cele cinci )oţiuni este menţionat/" s)use %enta" nesi-ur/.

— (i a Tinereţii #e1nice" com)let/ 9en. — P n/ aici" recunosc c/ ne5am descurcat" am &is 1i eu. — Dar din restul nu5nţele.iecare )oţiune ne &ice ce0a des)re locul unde se a.o iot/" . 2i atrase atenţia 9en. Dar trebuie s/ mer-em mai de)arte.iar aici" 2n )/dure" &ise Ric.lacon cu )oţiune ar . — P/i" &ice c/5s pomi de piatră.i )utut sta a1a" la 0edere" c. Cum e cu Poţiunea T/m/duirii" care e sub )omii de )iatr/. .ol5 b ndu5se 2n jur de )arc/ un ../cu Ric.ocul nostru de tab/r/.. — Da" )oate5i c. $ie mi se )are c/ la ..l/.ar/ de ce e clar ca lumina &ilei" consimţi Jamie" )osac. Cum adic/ )omi de )iatr/DJ 242 . — Da" adic/ nimic 2n a.iar )e l n-/ .

Dar de1i5mi )usesem 2n minte s/ nu5mi mai )ierd tim)ul cu )oe&ia" c nd am mers la culcare mi5am dat seama c/ o 1tiam )e de rost.ndul c5am )utea bea ce0a cald dimineaţa. C. *m m ncat ni1te batoane cu musli 1i am b/ut suc de .run&e.iar a1a" de unde s/ 2nce)iD .ii.. Dar 1i dac/ sunt e8act a1a" de unde o s/ 2nce)em s/ le c/ut/mDNe5 am uitat toţi 2n jur" la co)acii care se 2n1irau ) n/ de)arte" c t 0edeai cu oc. . Cine 1tieD Poate c/ ne )ierdem 0remea 2ncerc nd s/ deslu1im )oe&ia asta 1i lucrurile se 0or do0edi mai sim)le dec t ne a1te)t/m. Ceata care se 2ndre)ta acum s)re nord" c/tre tunelul secret al lui %ai" era alc/tuit/ din ni1te )u1ti murdari 1i moroc/no1i.ie tot des)re o )/dure" s)use %enta.oiam 2ntruna 2n culcu1ul de .eţaţi 1i 2nţe)eniţi. Noa)tea burniţase" nu c t s/ ne ude )rin sacii de dormit" dar c t s/ ne stin-/ . $er-em 2n &ori la intrarea 2n tunel" unde ne a1tea)t/ %ai" ne ducem la tem)lu 1i 0edem dac/ nu )utem s/ A2m)rumut/mB o sticluţ/. Eu &ic s/ r/m nem la )lanul iniţial" am &is cu o 0oce care s)eram s/ sune la .(i foşnetul frun$elor )are s/ .ocul 1i s/ ne lu/m adio de la .el de 2ncre&/toare ca a lui %ai.ructe. $i se tot 2n0 rtea 2n ca) 2n tim) ce m/ uitam la stele.ocul" adormise l n-/ cenu1/ str n. m/ urm/rea 2n 0is" iar eu m/ ./cuse ultima tur/ de )/&it .. Cu e8ce)ţia mea.Nu se luminase de &iu/ c nd ne5am tre&it" 2n-.nd 2n )umn ambalajul de la o ciocolat/. Jamie" care .

Pomii de )iatr .

Ti-er 3ilK nu se ar/tase de c nd ne tre&iser/m noi" dar c nd am )lecat" am 0/&ut5o cum ne urm/rea )rintre co)aci" iar de must/ţi a0ea li)it un . !e 0ede treaba c/ 2n :interton a0eţi obiceiuri .amilia re-al/.oarte di.cenu1iu.i simţit de de)arte oricine ar . 2n tim) ce )/1eam t/cut )e iarba moale" m5a n/)/dit un sentiment de .e s/lbatice" care ascundeau c. ) Prieteni pe viaţă@ ne5a s)us" .erite.1i cu ni1te ) inici mici 1i rumene" )roas)/t scoase din cu)tor./c ndu5ne cu oc. Ploaia 05a 1ters urmele. 4/cu un semn din ca) c/tre )antalonii mei c r)iţi cu st n-/cie. *0useser/m -rij/ s/ ne uit/m du)/ 0reun semn distincti0 )entru locul unde era tunelul lui %ai7 acolo crescuser/ )e l n-/ &id ni1te tu. I5am & mbit 1i am tras )uţin 2n jos de )antaloni" c t s/ se 0ad/ c/ n5am dec t )ielea -oal/.oarte bine ce )/rere am.e unul du)/ altul" iar el ne5a 2nt m)inat cu un & mbet lar. *ici n5ai 0oie s/ )orţi ro1u sau s/ ai numele cu R" dec t dac/ e1ti din . $5a )ri0it )ie&i1" ca 1i cum mi5ar ./!imţeam mireasma )/m ntului rea0/n 1i a )rim/0erii )lutind 2n jurul nostru7 .rumos.ul.ericire dureros de )uternic. mirosea a1a de tare a ) ine cald/" c/ l5ar .i trecut )e acolo" dar nu trecea nimeni.iecare sunet era mai intens 1i nes)us de . Ne5am strecurat )rintre tu.iar intrarea 2n tunel. !ocotisem c/ n5are rost s/ m/ 2mbrac cu lucruri din cau&a c/rora )uteau s/ ne s) n&ure )e toţi 2n cetate n! . *ţi a0ut noroc.iecare miros" .i s)us c/ 1tie ea . Nici n5am a)ucat s/5< 0edem )e %ai" c nd deja5i adulmecaser/m )re&enţa . Dar ei or s/ 0/ mai caute" mai ales )e tine" *dam.iul 1i )/str nd ultima ) ine )entru el.

in/ el 1i %enta ro1i. Eu nu 1tiu ce .im .im 0/&uţi.rumuseţe a)us/./cu el & mbind" nu e )rima oar/ c nd nu dorm m ndrele ./)turi or .ac/" ne &ise %ai. 246 . Dac/ a0em -rij/ s/ umbl/m numai )rin )artea 0ec. Treceam acum )rintr5o &on/ a cet/ţii care a0ea un aer de . Eu miros a *ra+es. Dar trebuie s/ .ndit c/ ai )utea s/ ai mari neca&uri .i sub -lu-ile alea 2ntunecate" dar dac/ au oc. Dar" continu/ el mai serios" se s)une c/ Cei5.ndit 1i eu c5or s/ .uri1at )e str/duţa )ustie.*m ajuns iar in -rajd" ne5am scuturat bine . Nu era nimeni )e strad/ 1i 2n lumina &orilor am 2nce)ut s/ m/ simt mai 2ncre&/tor c/ am )utea s/ ajun-em la tem)lu .. — Noa)tea 05au c/utat 2n )artea de mia&/noa)te" cum m5am . Cred c/ te5au 0/&ut cu noi" nuD Toat/ noa)tea m5am .u-im. !tr/&ile erau lar-i" 2ns/ )ustii" iar casele" de1i mari 1i im)un/toare" )/reau )/r/site.ainele 1i ne5am .oarte atenţi./r/ s/ .iindc/ stau cu .ndul la mine" o tac.olosesc la urm/rire.i) 21i urm/resc )rada du)/ miros.el de . — De" ./r/5 c.e a cet/ţii" sunt 1anse mari s/ trecem neobser0aţi." ei 2i caut/ )e str/ini. Eu nu5s 2n )ericol" cel )uţin deocamdat/. — (i cu tine cum r/m ne" %aiD 2ntreb/ %enta cu jum/tate de -ur/.iindc/ ne5ai ajutat s/ .i" nu5i .

nt nile de cristal c ntau &i 1i noa)te o mu&ic/ mai m/iastr/ dec t trilurile )/s/rilor.usese .r nt inima re-inei Raronel.or t/" cu )/m nt uscat 1i cr/)at7 sin-ura ./r/ 0iaţ/" iar umbra 247 .rumos ţesute c/ )/reau aie0ea7 1i toate 2nc/)erile r/sunau de 0oie bun/ 1i de c ntecele bar&ilor 0eniţi din ţinuturi 2nde)/rtate. 2n &idul din .ocului" c nd u1ile5s &/0or te" 0orbele coboar/ 2n 1oa)te" 1i5n inimile oamenilor se tre&esc iar/1i 0isele de demult. — Da 1i nu. 2ntre aceste &iduri s5a n/scut o le-end/ care este )o0estit/ 1i re)o0estit/ la -ura .aţ/ c t 0edeam cu oc. C nd su. Nici urm/ de minunile des)re care ne 0orbise %ai.aţa noastr/ s5a i0it o )oart/ metalic/.letul lui 1i5a luat &borul" i5a . nt n/ )e care am 0/&ut5o era un ba&in -ol cu o statuie s)art/ 1i aco)erit/ cu ) n&e de )/ianjen. *cum au r/mas doar ruinele lui. Dar acum )/rea doar un loc . [sta e Palatul de #ar/" care le )l/cea mult re-elui R ne 1i re-inei Raronel.ii.rumoas/.— !unt si-ur c/ aici tr/ie1te cine0a . (i tot aici" &ise %ai mai 2ncet" a &/cut re-ele R ne )e )atul de moarte. De la )oart/ se &/rea doar o curte mo. C/ 2n/untru erau ta)iserii a1a de .oarte im)ortant" &ise Jamie" ar/t ndu5ne )e )artea st n-/ un &id 2nalt care se continua 2n . !e &ice c/ )e 0remuri -r/dinile erau )a0ate cu smaralde" iar . Ne5am uitat curio1i )rintre barele ei. Poate c nd0a .

!ecretele ne-uroase le-ate de trecutul %ara&anului nu ne )ri0eau. *m desc.is -ura s/5< 2ntreb ce0a" dar 9en m5a )ri0it insistent 1i a cl/tinat u1or din ca)" semn c/" du)/ ea" )rietenul nostru deja ne s)usese )rea mult. 1iat 2n buc/ţi toate dra)eriile scum)e. #remurile se mai sc. C nd am ajuns 2n s. Era o )iaţ/ cum sunt cele din mijlocul ora1elor noastre" )a0at/ cu )ietre imense" de -resie tranda.. $5am uitat la c. Iar acum.. *m ridicat din umeri 1i" c nd s5a de)/rtat de )oart/" l5am urmat. . $er-eam t/cuţi 1i drumul de0enea mai abru)t )e m/sur/ ce ne a)ro)iam de inima cet/ţii.ul )este )a0ajul )lesnit.irie" ca 1i cele din &idurile cet/ţii.tristeţii )lutea deasu)ra sa ca )ra./1urat la )icioare. nt din *ra+es. Cel de5al doilea ni0el )/rea alc/tuit numai din st l)i" nu din &iduri" st l)i 2n0e1m ntaţi cu ieder/ 1i alte )lante a-/ţ/toare" care se re0/rsau 2n cascade de 0erdeaţ/ )e )/m nt. se 2n/lţa 2n mijloc" rotund" ca un tort de nunt/ imens" cu 1ase ni0ele. r1it 2n )iaţa din centru" 2ntrea-a cetate a *ra+es.ratelui s/u 1i 2n de&n/dejdea lui a distrus totul" a s)art toate 0asele 1i dalele curţii" a s.imb/. acum %ara&eel a ajuns el 2nsu1i re-e.i)ul 2ndurerat al lui %ai. !e mai s)une c/ )rinţul %ara&eel a 2nnebunit de durere c nd a a. 4/r/ s/5mi dau seama" 248 . Tem)lul !.ului ni s5a des.lat de moartea .

— Tem)lul este una dintre minunile %ara&anului" continu/ el" dar tata &ice c/ n5a . Pe c.i) i se citea un amestec de de&a)robare 1i m ndrie. *dam" . *m desco)erit 2ns/ o cu)ol/ aurie" str/lucitoare.ac )ariu" 2mi &ise el & mbind" c/ a1a ce0a n5aţi 0/&ut )rin :intertonJ 249 .am ridicat )ri0irea s)re 0 r.ost dec t o risi)/ de bani absolut ridicol/. .!e s)une c/ domul este ma-ic 1i m/soar/ tim)ul" 1i du)/ el se bate clo)otul de amia&/" ne s)use %ai.ul lui" unde m/ a1te)tam )arc/ s/ 0/d un mire 1i o mireas/.

m . $5a trecut un . Peste tot erau coloane ce0a mai -roase dec t un trunc.aţa intr/rii )rinci)ale.i de om" care s)rijineau -reutatea etajelor su)erioare.i" m5am .ior c nd am )/1it )e sub arcada 2nalt/ 1i am ajuns 2ntr5 o 2nc/)ere imens/7 m5am bucurat s/ simt )rin ) n&a rucsacului c/ldura lui Ti-er 3ilK" care dormea lini1tit/.i s/ te joci de5a )rinselea aici" 1o)ti Jamie. — Ce -ro&a0 ar .iar )rin tem)lu. #eniţi du)/ mineJ Ne5am 2ndre)tat s)re tre)tele de )iatr/ din . Du)/ st l)ii /1tia te ascun&i mai bine dec t )rintre co)aci. Ni1te .a)t" tot s)aţiul de la )arter al tem)lului. Era un sin-ur loc ./r/ asemenea coloane" c.irii. C nd intrai" ajun-eai direct 2n ceea ce nu )utea .iar )e mijloc" 2n ca)/tul cel/lalt al 2nc/)erii.Normal c/ n5am mai 0/&ut a1a ce0a" am recu5 noscut. *0em 0oie s/ intr/mDDa" du)/ ce bate clo)otul care anunţ/ 2nce)erea &ilei" oricine )oate intra 2n sala )entru audienţe.ndit eu" dec t sala )entru audienţe 1i care )/rea s/ ocu)e" de .im curajo1i ) n/ la ca)/t" doar cei care 0/ caut/ se uit/ )rin cotloane 1i ascun&i1uri" nu se a1tea)t/ s/ umblaţi ţanţo1i c. Mai s/ .erestre 2nalte" cu arcad/" )unctau din loc 2n loc )ereţii curbi ai tem)lului" d nd sen&aţia de s)aţiu luminos 1i aerisit. 2naintea noastr/ era un )a0aj mo&aicat" cu )/tr/ţele albe 1i tranda.

E )rima oar/ c nd 0/d )e cine0a )urt nd . Pe .iecare tron 1edea c te un b/rbat 2n rob/" care ţinea un . — Dre-/torii sunt )rintre cei mai )ri0ile-iaţi din re-at" numai re-ele 1i s. rbuit/" roaba se tot l/sa 2ntr5o )arte.aţa . Un b/tr nel se a)ro)ia cu o roab/ rabla-it/.aine colorate" de c nd am )us )iciorul aici.urcat la 0 r. Cea mai mic/ era c t un de-etar" iar cea mai mare c t un )o)ic.. N5am reu1it s/ 0/d ce a0ea 2n roab/" . — Dre-/torii" 1o)ti %ai.1i subţire" bi.Pe )lat.ard.iindc/ era aco)erit/ cu un )led maroniu. Ne strecur/m u1or )rin s)atele lor" a)ro)iindu5ne de )lat.el de baston lun. 2n . 4iecare dintre ei a0ea roba de alt/ culoare' -ri5me5 talic" maro cu un model com)licat" ne-ru ca )ana corbului" alb ca &/)ada 1i" res)ecti0" un 0erde5intens. — Cred c/ e concurenţ/ mare )entru slujba ti)ului cu .lau ni1te balanţe uria1e 1i un 1ir de -reut/ţi de bron&. !stJ #ine un j/lbCa1 la dre-/tori.orma aceea erau cinci jilţuri 2m)odobite a)roa)e ca ni1te tronuri" a1e&ate 2n semicerc. De unde0a se au&ea susurul unei a)e. 2nc/rcat/ 1i . Cei cinci dre-/tori 2l )ri0ir/ 251 .iec/ruia" )e c te o m/suţ/ joas/" se a.orma din ca)/tul s/lii.(i ade0/rul e c/" instincti0" noi ne ascunseser/m cum0a de s)aţiul acela desc.ain/ 0erde" &ise Ric./tuitorii s/i de tain/ sunt mai )resus ca ei.is 1i ne retr/sesem la ad/)ostul coloanelor.

a)atici )e b/tr nel cum 0ine 1i las/ jos m nerele roabei. *)rodul 2i ie1i 2nainte 1i urm/ o scurt/ discuţie 2n 1oa)t/. — Dre-/torul s/n/t/ţii" ne su.l/ %ai. 252 . B/tr nul a)uc/ din nou roaba 1i o trase du)/ el ) n/ 2n .aţa dre-/torului cu rob/ -ri.

?5@G .iont s/ tac/.B/tr nul a 2n-enunc. Dre-/torul a ridicat o s)r ncean/ 1i a dat drumul la loc )ledului maroniu. Rece -albeni. $unce1ti un solar 2ntreca s/ . Tot cu bastonul <5a atins )e um/r )e b/tr nul care r/m/sese 2n -enunc. — E )reţul )entru audienţ/" 1o)ti %ai o. — Ia .ira0/ 1i tremur nd de c t se s. %ai )u.aci at ta. r1it de milosti0.eat" 1i5a )lecat ca)ul 1i5a r/mas a1a" a1te)t nd. >i-i dai numai ca #ă fii a#cultat.t nd.i.. *)rodul i5a &is as)ru ce0a" iar omul s5a 2ntors s)re roab/" a scotocit )uţin )rin ea 1i a scos doi s/culeţi de )iele" )e care i5a )us )e masa dre-/torului.a)t era o )/turic/ )onosit/" iar sub ea" un co)ila1 -.i" mai 2n .iţi atenţiJ su.i in.i )utut . B/tr nul 2nce)use s/ 0orbeasc/" dar cu o 0oce tare . *tunci am 0/&ut 1i noi c/ de . — Prea2nţele)tule domn al nostru" bun 1i dre)t" 0enim la Domnia Ta" care diri-uie1ti 2n numele re-elui %ara&eel" cel )rea)uternic 1i nes. Cu m inile tremur nde" b/tr nul a tras de 1iretul unui s/culeţ 1i a scos &ece bani de aur" )e care i5a num/rat atent.emuit.ul bastonului" ca 1i cum ar . I5am dat un -.. B/tr nul s5a t r t" 2n -enunc.ectat" 1i s5a uitat dedesubt. * ridicat )ledul cu 0 r.aţ/.ni.l/ %enta.m. Cu o 0oce dur/ 1i rece i5a s)us' — #ino 1i s)une ce5ai de s)us.orţa s/ articule&e cu0intele.Cu un aer 2n.at" dre-/torul s5a ridicat 1i s5a a)ro)iat de roab/.

— 2naintea Domniei Tale st/ un biet t m)lar" )e numele s/u Danon din Dra+endale. Din &ori 1i ) n/5n sear/ muncesc la me1te1u-ul meu 1i adun <? -albeni ?5@G .

. Race ca un stri-oi 2ntre dou/ lumi" nici 0ie" nici moart/..i)ul cu )almele )reţ de c te0a cli)e. — Pream/rite domn" am b/tut un drum lun.ost si-uri c/ o s/ se )r/)/deasc/" &ise el o. — 4etiţa noastr/ s5a 2mboln/0it" continu/ b/tr nul. O durere cum)lit/ i5a cu)rins 1i ca)ul 1i -ruma&ul 1i nu le5a mai )utut mi1ca.i2ntr5un solar. *m . Dar n5a .de trei &ile cu co)ila1ul bolna0 numai s/ ajun. Dre-/torul r/mase neclintit.t nd. Ne5am 2ndatorat" &ise el cu )ri0irea5n )/m nt" la toate neamurile mai 255 . mai s)use el 1i -lasul i se 2nec/. — Pream/rite domn" .etiţa mea este sin-urul nostru co)il. *cum o lun/" str/lucea ca o ..ibrituri Sa0ea una sin-ur/ mai mic/ dec t eaT.ica. *sta nu are de5a . Jum/tate din ei am m ndria s/5i d/ruiesc re-elui %ara&eel" du)/ cum se )oate 0eri. Dre-/torul a dat din ca) im)erce)tibil 1i a )us 2n balanţ/ o -reutate cat o cutie de c. — 4etiţa mea.ost a1a. — Continu/" 2i t/ie 0orba -lacial dre-/torul. (i iat/ c/ nici bine nu s5a .. 21i aco)eri c.a&i 2n audienţ/" continu/ omul" uit ndu5 se la -reut/ţile aliniate )e masa dre-/torului.ace cu cererea ta.loare" lumina 0ieţilor noastre 1i n/dejdea noastr/ )entru 0iitor./cut.

— Pream/rite domn" 0/ ru-/m s/ a0eţi mil/" 2l im)lor/ el. #/ 2ncredinţe& )ricina noastr/" )reamilosti0e domn. P n/ 1i eu )uteam s/5mi . Balanţa nici n5a tres/rit. $ana alb/ a dre-/torului a e&itat )uţin deasu)ra 1irului de -reut/ţi" 1i5n cele din urm/ a ales una c t o solniţ/ 1i a )us5o l n-/ cea dinainte )e talerul ridicat. I5a . * urmat o t/cere lun-/ 1i -rea. Cu res)iraţia t/iat/" l5am urm/rit )un nd s/culeţul )e taler.a)ro)iate 1i mai 2nde)/rtate" am 0 ndut tot ce5am a0ut 1i5am r/mas doar cu aco)eri1ul deasu)ra ca)etelor" numai ca s/ str n-em bani )entru )oţiunea care s/ o t/m/duiasc/" &ise el 2ncet.ac o idee des)re c t c nt/rea. Este ultima noastr/ 1ans/" ultima 256 . Dar braţul s5a l/sat )uţin" c nd a )us s/culeţul 1i talerul de al/turi s5a ridicat 1i a r/mas sus)endat doar o cli)/" 2nainte de a se 2ntoarce e8act 2n )o&iţia dinainte. *)rodul a luat 1i cel/lalt s/culeţ" c nt/rindu5< )uţin 2n )alm/. O cli)/ am cre&ut c/ balanţa o s/ se 2ncline./cut un semn a)rodului s/ aduc/ )rimul s/culeţ cu bani de aur 1i <5a )us )e talerul cel/lalt. E tot ce a0em 1i mai mult nu )utem str n-eJ N5am )utea socoti 1i cei &ece -albeni )entru audienţ/D *r mi1ca balanţa. *)oi b/tr nul a 2nce)ut s/ 2n-aime ce0a dis)erat" dar 0orbele nu se deslu1eau.

/cut r/u.. 2n urma lui 0enea )ajul" t r nd cu -reu de un sac. — #/ ro-" ca )/rinte" dac/ a0eţi co)ii" )ream/rite domn" atunci 1tiţi.ii mulţumit c/ asta5i tot. — Braţul cu care ţin sabia mi5a . O 0reme" niciunul dintre noi n5a s)us nimic. Un lu)t/tor 2nalt" 2mbr/cat cu o armur/ ar-intie" s5a o)rit semeţ 2n . Pleac/. !/ ..uria5n mine. C nd a)rodul a ./cut )lato1a de )e um/r 1i atunci am &/rit toţi un bandaj 2ns n-erat. Cu )a1i mari" s5a 2ndre)tat s)re dre-/torul s/n/t/ţii" a aruncat )e jos un )umn de -albeni 1i a r/mas cu braţul 2ntins. !imţeam mirosul acru 1i metalic al coru)ţiei. Pajul i5a des.noastr/ s)eranţ/J E co)ila1ul nostru" )ream/5 rite domn" e sin-urul nostru odorJ Pl n-ea. — DestulJ tun/ 0ocea nemiloas/ a dre-/torului. 3uaţi5< )e omul /sta. N5am )utut s/ m/ mai uit" mi s5a . 2mi 1iroiau lacrimile 1i clocotea .ost r/nit c nd lu)tam 2n numele m/ritului re-e %ara&eelJ 257 . (i cer s/ reţineţi 2nc/ cinci -albeni dre)t )edea)s/ c/ mi5a irosit tim)ul 1i a 2ncercat s/ 2ncline balanţa im)resion ndu5ne sentimental.aţa dre-/torilor./cut un )as s)re ei" lu)t/torul <5a dat la o )arte.

2nc/ o -reutate a )o)osit l n-/ celelalte dou/" )e taler.lac/r/ 2n lumina )alid/ a dimineţii./cut un semn )ajului" cu b/rbia" 1i 2nc/ o )un-uţ/" mai mic/" s5a ad/u-at la cea dint i. !unt dintre urma1ii direcţi ai marelui re-e Rilion" du)/ cum o arat/ 1i )an-lica )ur)urie )e care o )ort. Balanţa s5a 2nclinat 1i talerul a cobor t.lacon" s5a ridicat 2n )icioare 1i i <5a 2ntins lu)t/torului. 258 . *cesta <5a luat 1i a .#ocea lui r/sun/ ca o trom)et/ 2n sala mare. 3u)t/torul i5a . Pajul a scos o )un-/ cu b/ieri de )iele din sacul cel mare. I5am d/ruit re-elui jum/tatea cu0enit/. I5a dat5o a)rodului" care a )us5 o )e talerul cel/lalt al balanţei. Pajul 2i ridic/ )lato1a 1i" )entru o cli)/" ro1ul5a)rins de )e )ie)tul lui a str/lucit ca o . Dre-/torul a luat o -reutate c t un borcan de dulceaţ/ 1i a )us5o )e taler. 2ntr5unui dintre braţele jilţului era scul)tat un su)ort" cam ca su)ortul )entru e)rubete de la 1coal/" mai )e 2nţelesul tuturor. — Dou/ du&ini de -albeni am c 1ti-at 2n b/t/lia din ultima lun/" mai &ise el 1i" ascult ndu5<" dre-/torul )use )e taler 2nc/ o -reutate mare. Dre-/torul a ales din el un . I5a 1o)tit a)oi ce0a )ajului 1i s5a dus 2n ca)/tul cel/lalt al mesei" unde s5a o)rit la dre-/torul 2mbr/cat 2n ne-ru./cut o )lec/ciune.

ndit 1i la )oe&ie 1i la 2nţelesurile ei 2n lumina )roas)etei noastre e8)erienţe.i)ui c/5s 2n )/dure" re&emat de un trunc. 1i bietul om" o.ii.ndurile. I5am )rins m na 1i am str ns5o. (i deodat/ s5a 2ntors ecoul 0orbelor lui Jamie' ACe !ro$av ar fi #ă te joci de-a prin#elea aici. 4upă #t lpii ăştia te a#cun$i mai (ine dec t printre copaci. E8act ca5 n. 2ncercam s/5mi )/stre& mintea lim)ede 1i s/5mi 2nc.la.. Eu nu )ot s/ m/ mai uit" ne 1o)ti %enta.i de co)ac" c/ se aude ciri)itul )/s/rilor" iar eu sunt senin 1i o)timist.ii 1i )rintre -ene5i ţ 1ne1te o lacrim/.ide oc. 2n ..Brusc mi s5au lim)e&it . *sta era )artea )roast/. *t ta cru&ime 1i at ta nedre)tate. I5am b/tut u1or )e s)ate 1i )e ceilalţi 1i le5am .aţ/" st l)ii se 2n1irau c t 0edeai cu oc. Dar e8ista 1i o )arte bun/' eu" unul" nu mai a0eam scru)ule le-ate de .. c te0a )ic/turi din Poţiunea T/m/duirii dis)/ruse. $5am ..uratul )oţiunii. *m 0/&ut5o cum 2nc./cut semn s/ ne strecur/m din nou 2nd/r/tul coloanelor./cut" cu m inile tremur nde.." bietul om" s)use ea 1i se 2nec/.Orice umbr/ de s)eranţ/ am . 259 . — %enta" d/5mi )uţin )er-amentulJ 35am luat 1i l5am des.i a0ut noi s/5< 2ndu)lec/m )e dre-/tor s/ ne dea )entru Manna. $5am dat un )as 2na)oi 1i m5am re&emat de un st l)" 2ntreb ndu5m/ dac/ ar )utea e8ista ni1te re&er0e de )oţiune ma-ic/ 1i unde s5ar a.

irul" acum trebuie doar s/5< urm/re1ti. Pare sim)lu cum )ui tu )roblema" se 0/ic/ri 9en 260 . (i n5 a0ea niciun sens' C as staada Camera secret/ %ai s5a uitat 1i el )este um/rul meu 1i a 2ncu0iinţat 2n. — Bine" bine" dar cum re&ol0/m o -.is 1i . Dac/ )er-amentul /sta ar trebui s/ ne . Deci" dac/ /sta5i .ndeam la Apomii de piatrăB.ndurat' — Da" Mob ne5a &is c/ e ma-ic" s)use el satis. El e om cu scaun la ca)" asta5i clar.— Tocmai m/ . %enta s5a luminat la ." se 0ede c/ nu e1ti obi1nuit cu cele ma-ice" obser0/ %ai. Cre&i c/ st l)ii /1tia.e" Ric.arta 1i m5am uitat s/ m/ asi-ur c/ lucrurile se lea-/" a1a cum b/nuiam. Ce e ma-ic are o lo-ic/" dar e o lo-ic/ tainic/" trebuie s/5i urm/re1ti .irul. Dar a)/ruse ca din senin" ca )rin . !cria ce0a" tot cu litere mari 1i -roase.aţ/..ard./cut. *m desc.armec..ie de ajutor" atunci de ce nu ne &ice unde s/ mer-em 1i ce s/ c/ut/m" mai e8actD — E. (i a1a era. 2n s)aţiul liber de deasu)ra )oe&iei era ce0a ce nu mai obser0aser/m ) n/ atunci.icitoare din5asta" cum a)are alta" se t n-ui Ric.

./r/ tineD 261 .acem . 2n 0reun dula)" du)/ 0reo u1/ secret/" ascunse 2ntr5un st l) sau 2n alt/ )arte" dar )e5a)roa)eD Toţi m/ )ri0eau uluiţi. P/i ce ne . 2ntr5un . *scult/5ţi instinctul 1i o s/ 2nainte&i )as cu )as. Iar acum" dra-i )rieteni" trebuie s/ 0/ s)un la re0edere" cel )uţin )entru o 0reme.ost cel care mi5a r/s)uns' — *1a te 0reau" sim)lu 1i lo-ic. *0u( Mnalţii pomi de piatră 8al#amul Tămăduirii #e află-.ai s/ abord/m )roblema c t mai sim)lu" am su-erat eu.inal" %ai a .Dac/ )rietenul %ai are dre)tate 1i e 0orba de lo-ic/ sim)l/" atunci . — Maide" %ai" &/uJ )rotest/ %enta.lacoane )e care le are dre-/torul" ci ade0/ratele re&er0e cu )oţiune. Credeţi c/ ace1ti st l)i ar putea fi )omiiD Credeţi c/ Poţiunea T/m/duirii e unde0a )e5 aici" 2n sala cea mareD Dar nu doar cele c te0a . Mai s/ uit/m c te0a cli)e de ceea ce am -/sit nou 1i s/ o lu/m de la 2nce)ut.

.. Trebuie s/5< ajut. 2mi d/deam seama c/ se .a+es.irul. *1a 2i 1i s)un oamenii de aici" 2n tain/" nu 262 .ndea la ce0a anume" dar din cine 1tie ce moti0 nu5i 0enea s/ ne s)un/.ie desco)erite.i )e .. — Nu obser0asem" recunoscu Jamie.iţi 2ncre&/tori" &ise el 1i5i re0enir/ -ro)iţele 2n obraji. ne5a s)us 1i ne5a )ri0it 2n oc. Da" dac5ar trebui" a1 ridica sabia s/ 0/ sar 2n a)/rare. E ce0a ce 1i )runcii din %ara&an 2n0aţ/ din lea-/n" dar )oate c/ drumeţii din :interton n5au au&it de asta. Citiţi din nou )er-amentul 1i 0eţi -/si re-ulile./cut )ielea -/inii )e m ini 1i )e cea.a)t" dar.. !e s)une c/ )a&nicii /1tia ar . Iar eu am obser0at ) n/ acum ce0a ce se re)et/' ci. r1it./.an" 2nc. — Maide" %ai" orice" l5am 2ndemnat. dar ma-ia 2nseamn/ lo-ic/" iar lo-ica 2nseamn/ s/ 0edeţi ce se re)et/" care5s re-ulile 1i simetria. se s)une c/ e8ist/ )a&nici ai )oţiunilor. — Oare ar mai . *cum" asta e" trebuie s/ m/ 2ntorc la .iecare.%ai se uit/ nec/jit cum 2ncremeniser/m de -roa&/. Unele o s/ se mai i0easc/ )e nea1te)tate" cum s5a intam)lat adineauri7 altele sunt deja acolo 1i a1tea)t/ s/ . *)oi cobor2 tonul 1i 0orbele lui mi5au . *cum aţi )rins . 2n s.i" )e care s/ ni5< s)ui 2nainte de a )lecaD %ai e&it/. !unt si-ur c/ *dam are dre)tate 1i 2ntre )ereţii tem)lului 0eţi -/si r/s)unsul.i ni1te 1er)i 1i aici tr/iesc ei" 2n tem)lu.i 1i altce0a ce tu ai 0/&ut 1i nou/ ne5a sc/)atD Ce0a b/t/tor la oc. !unt cinci )oţiuni" cinci tre)te" iar 0oi sunteţi tot cinci. Dar dac/ tu &ici a1a... De )arc/ 2nc/)ea com)araţie. O )o0este din b/tr ni" o le-end/.eie el )e un ton lini1titor..ra cinci. (tii" suntem cam dis)eraţi.. — *r mai .Tata mi5a &is c/ o s/ 0in/ mai mulţi oameni din !.i ce0a" 1o0/i el. 2nainte de amia&/.. Poate c/ nu5i nimic" de . Oric t de ciudat ţi s5 ar )/rea. tu e1ti mai obi1nuit cu lucrurile astea ma-ice dec t noi. Dar ..

Ne r/sunau 2n minte 0orbele lui 1i cred c/ toţi ne simţeam ca )e bu&a )r/)astiei. Dar" ) n/ una alta" acum ne simţeam tare sin-uri" doar noi cinci. Con0eniser/m c/ trebuie s/ ne -/sim c t mai re)ede drumul s)re ADrojdia BeraruluiB Acu traistele )line de )oţiune 1i cu o )o0este stra1nic/ de )o0estit" . Tot e mai bine dec t s/ st/m aici 1i s/ ne jelim )e l n-/ un )er-ament jer)elit." ci Tem)lul (er)ilor" al (er)ilor din *ra+es.i lucrurile" e un rost ca ele s/ .iindc/ a 0/&ut c/ suntem )e drumul cel bun" s/ ne s)un/ s/ ne )re-/tim 1i s/ ne dea un indiciu 2ncotro s5o a)uc/m. 263 .i dec t 2n s)ate. R/m/sese acela1i mesaj" )e care5< )ri0eam de&n/d/jduiţi. Ne5am str ns din nou 2n jurul )er-amentului.ie a1a 1i nu alt. Ric.ndu5m/ s/ nu m/ .eţise %ai 0oios" 2n tim) ce se 2nde)/rta.ai s/ 2nce)em cu ce e b/t/tor la oc. — Bun" .ac de r s. Oricum ar . Poate o . — P/i" nu asta ne tot s)unea %aiD inter0eni %enta" r/bd/toare..iar )e l n-/ dre-/tori" 2n ca)/tul s/lii.i a0ut Mob la ca). — Mai s/ ne mai uit/m o dat/ )e )er-ament" ne su-er/ 9en.ac )rinsoareB" cum )ro.ard s/ri 2n )icioare. — Mai s/ mer-em s/ 0edem ce5i acolo" &ise el.. C. — P/i dac/ e8ist/ o cas/ sau o camer/" nu )oate . 2n urma sa r/m/seser/ mai mult/ lini1te" mai mult/ r/coare 1i mai )uţin/ s)eranţ/. — Da" 1i de ce e scris de sus 2n josD 2ntreb/ Ric. Deci eu 0/d cu0 ntul *ca#a-. (i5am r/mas uit ndu5ne cum %ai dis)are )rintre st l)i 1i" trebuie s/ recunosc" a0eam ne0oie de scaunul /la )e care l5 o .el. nt din *ra+es.Tem)lul !.i" am &is eu" ru.i a)/rut un mesaj nou .

Oare o .nde1ti.i 2nc/ una la ca)/tul cel/lalt al arcului" )entru simetrieD — Ca#cadă. *sta daD !t/ *daD !t/ *da. (i are 1i lo-ic/" dac/ stai s/ te .. Era 2nc ntat/ 1i oc. Cu0 ntul ca#ă cade.ii 2i str/luceau.el. — Ei" daJ cronc/ni Jamie.. s)use ea lumin ndu5se la .i la . Era un &id curb" )aralel cu )eretele e8terior" dar la 0reo doi metri mai 2n/untru" ceea ce e8)lica de ce 2n )artea asta nu e8istau .ndurat/. — Parie& c/ e o camer/ sau ce0a de -enul /sta 2n s)atele dre-/torilor" &ise Jamie" cioc/nind u1or 2n )erete. Poate e cine0a acoloD se a0entur/ el./cut/ 2n-/duinţ/. — CumD . &ise Ric. numai s/ 0ad/ cum sun/. 9ro&a0/ treab/" 9en. Cum s/ stea numita *da acolo numai s/ ne ajute )e noiD — *daa5st" morm/i 9en 2ncruntat/.. Dar mai 2n drea)ta" )eretele continua dincolo de mar-inea cascadei" ) n/ la &idul interior" )e5o distanţ/ c t l/ţimea unei u1i. O ca#ă care s/ cadă. — Ce cascad/J &ise %enta. !unt si-ur c/ 1i restul 0a .ar/" a1a cum cre&u5 ser/m. — 0taada.oarte ad nc" de la ba&/. (i )e )eretele acesta de um)lutur/" 2n st n-a de tot" c/dea o a)/ ca o )erdea mare" 2ntr5un ba&in dre)tun-.erestre.. Ridul curbat din s)atele dre-/torilor nu era )eretele )ro)riu5&is al tem)lului" )e care 2l 0edeai de a. 3a ca)/tul din st n-a" &idul interior era unit cu cel e8terior de un )erete )er)endicular. *sta eJ De5aia era scris de sus 2n jos. Ca#cadă' &ise r & nd.aţ/. — De" ai 2ncercat 1i tu" 2i &ise Jamie cu )re. re)et/ 9en 2n. 264 ./cu Ric.iular 1i nu . *bia reu1eam s/ 0/d )eretele des)/rţitor din s)atele ) n&ei de a)/.2n scurt tim)" am -/sit o alt/ 2nc/)ere. Ca#cadă' Bra0o" 9enJ — Deci acum 1tim c/ suntem )e drumul cel bun" am &is.

Dar am 0/&ut c/ & mbea 2nc ntat/.tul lui 1i5< )u)/ a1a stra1nic" c/ s5o . su)/rat.aci un alt cu0 nt" 2i e8)lic/ Jamie.ric/.i au&it 1i5n 2nde)/rtatul :interton 265 .ard. De ce tot st/mD — P/i" nu 0edeţiD )u. Poate ne &ice ca unii s/ stea 1i alţii s/ aduc/ ce0a" odă.a" da" &ise Ric.i ce0a des)re satD 2ncerc/ 1i %enta. ironic. — *. — !au des)re a staD E 1i cu0 ntul #ta acolo.ii la ea" am 2ncremenit toţi" nici nu mai res)iram de .— Poate5i o ana-ram/J su-er/ %enta. nuD O cli)/ de t/cere. — !tai a1aJ s/ri 9en. Adft#t m #u( ca#cadă. — !i-ur c/ da" must/ci Ric.. Cu oc. *)oi 9en s/ri la ./r/ s/ )ricea)/. — O ." . Adă l n-/ #ta. — Ce5i aiaD 2ntreb/ Ric.ni 9en" ner/bd/toare. — C nd rearanje&i literele ca s/ .. — Bun" st/m" 1iD bomb/ni Ric. Ca la )u&&le sau la scrabble. [sta e mesajul' s/ a1te)t/m" s/ adă#tăm.

Dac5a1 . Prin ea 0edeam sala ca )rintr5un -eam cu .. 2m)ietriţi ca ni1te statui" ne uitam la dre-/torul care a scotocit )rin bu&unarele robei sale lun-i 1i a scos ce0a a-/ţat de o s.i b/ut un ceai . *st.. Totu1i" %enta doar mi5a 1o)tit" 2ntorc ndu5se s)re mine' — E dre!ătorul #ănătăţii. Din cau&a &-omotului a)ei" nu au&eam nimic" dar )robabil c/ nici )e noi nu ne5ar . !t/team unul l n-/ altul 2n s)aţiul 2n-ust din s)atele cascadei" li)iţi de &idul rece.i &is. 2n cli)a urm/toare" )eretele din s)atele nostru a 2nce)ut s/ se mi1te" ridic ndu5se s)re ta0an ./r/ nici cel mai mic &-omot. (i uite5a1a au trecut 0reo &ece minute" ) n/ a a)/rut o siluet/ cenu1ie. U? .$i5ar )l/cea s/ nu adă#tăm )rea mult" morm/i Jamie.. Dincolo de una era sala mare cu st l)i.lam 2ntre dou/ )erdele de a)/. Nu )rea ne5am udat c nd am intrat acolo" )erdeaua de a)/ era subţire.oar/ lun-/.eţe -ranulate" cum se )une la baie.i au&it" dac/ 0orbeam normal. Totul se &/rea ca )rin ceaţ/" neclar 1i nu )uteam dec t s/ s)er c/ )entru cine0a de dincolo nici noi nu ne 0edeam )rea bine.el" am desco)erit c/ ne a. dincolo de cealalt/ era camera secret/ din s)atele dre-/torilor.ierbinte 2n dimineaţa asta" a1 mai .

ace. !e d/du un )as 2na)oi 1i" cu mare 2ndem nare" a 2nce)ut s/ umble cu bastonul bi. Ceilalţi au .et/ ma-ic/ 2n cutie.aţa c/tre cascad/ 1i toţi am 0/&ut c/ are 2n m n/ un U? . *m . * r/mas a1a" a)lecat" nemi1cat. 2mi simţeam b/t/ile inimii. Oare in0oca )e cine0aD Tare5 a1 .is" 2n. Dre-/torul se 2ndre)t/ c/tre .n nd o incantaţie sau )oate o 0raj/.Din instinct" ne5am 2ntors toţi cu . Bastonul se cu. Cu un -est -r/bit" scoase ce0a din dula)" cu s)atele la noi" 1i lu/ un )a.el de silenţios cum se 1i ridicase" )eretele se l/s/ 2n jos.aţa s)re camera secret/.ie un soi de dula) ./cut 1i ei un )as.i8at de )erete. 2n s)atele nostru" la . Ridic/ o tra)/ -rea" ca un ca)ac cu ram/ de lemn" 1i o re&em/ cu -rij/ de )erete. P/rea s/ .ar -radat de )e ra.i 0rut s/ )ot 0edea mai bine./rului desc./r" a)oi a )us ca)acul la loc" deasu)ra7 du)/ care tot m/sura 1i turna ce0a" iar m/sura 1i iar turna.tul de sus.iu de )artea cealalt/" ascuns du)/ cea de5a doua )erdea de a)/ de la interior.und/ ca o ba-.undul camerei secrete. 2n cele din urm/" s5a 2ntors cu ./cut un )as 2nainte" ca atunci c nd )eretele 0a cobor2 la loc" 1i eram si-ur c/ 0a cobor2" s/ . Era ce0a a)roa)e ritualic 2n mi1c/rile sale c nd a b/-at iar m na 2n cu.urcat )e deasu)ra cu. Era cu s)atele la noi" a1a c/ nu )uteam 0edea ce .

lacoane" 0reo &ece sau dou/s)re&ece" aliniate. R/m/seser/m 2n/untru" 2n camera secret/" 2n jocul de lumini din s)atele cascadei" uit ndu5ne unii la alţii" r njind .eie.. U? . 2ntr5o lini1te )er.olosise nicio c.ect/" a )/1it dincolo" iar )eretele s5a l/sat la loc.ericiţi 1i ne0enindu5ne a crede. C nd a ajuns la ie1ire" a murmurat ce0a" 1i )eretele s5a ridicat din nou. (i mai multe erau )e ra.su)ort cu . *m simţit un 0al de trium. 2n scrinul acela ţineau ei re&er0ele de )oţiuneJ (i nu .tul din s)ate" cel cu )a. Nu mai r/m nea dec t s/ lu/m )oţiunea du)/ ce se 2ntorcea 2n sala de audienţe.arul de m/sur/" )robabil -oale. * trecut la un )as de noi" a1a de a)roa)e c/ )e sub )leoa)ele l/sate i5am &/rit )ri0irea rece.

ost )rima care s5a mi1cat./r. Peste cutia masi0/ de lemn era un -eam trans)arent" 2nclinat" cu o ram/ de lemn c t braţul meu de -roas/.ard r njea m n&e1te" intimidat' ./r.ii de )e cu. Iar noi o )ri0eam .uri s/ 0ad/ ce e 2n cu. . Prin -eam se 0edea un .el de 2n-ro&iţi.i 0rut s/ alun-e ce0a. Dar nu51i de&li)ea oc.idea -ura ca un )e1te 1i d/dea din m ini" .i)ul luminat la .el de de1ert 2n miniatur/' un strat de nisi) .is -ura s/5i s)un s/ nu atin-/ nimic" ) n/ nu 0enim 1i noi.aţ/ 1i nu51i lua oc. Eu m5am uitat la Ric.in" ni1te cioturi de cren-uţe 1i c te0a )ietre cenu1ii" ?FE. Ce )utuse s/ 0ad/ 2n cutieD 2mi treceau )rin minte tot . C nd s5a ridicat )e 0 r.I&butiser/mJ Eram 2n/untruJ T/m/duirii Balsamul 9en a . Ne5am dus am ndoi odat/ s)re cu.i)noti&aţi" la . * trecut )rin 0/lul a)ei 1i s5a dus ţint/5n colţul cel/lalt al camerei" cu c./r/ 0la-/" de )arc/ ar . Era alb/ ca 0arul la . 1i el la mine.e./r" a 2nce)ut s/ urle7 un urlet de -roa&/ at t de s. 1ietor" c/ toţi ne5am cutremurat 1i eu am simţit cum mi se scur-e s n-ele din 0ene.elul de lucruri' 0reun monstru" ni1te oase de mort" un blestem" un semn c/ ne a1tea)t/ moarteaD Ric. Jamie se )relinsese s)re u1a de )iatr/. %enta s5a dus la ea 1i a luat5 o u1or )e du)/ umeri" 1o)tindu5i ce0a la urec.idea 1i 2nc. Mei" 9en" d/ sonorul mai 2ncet" &ise el )e un ton c t mai normal" ca s/ o lini1teasc/./r 1i am aruncat o )ri0ire 2n/untru. #rei s/ se 2ntoarc/ ti)ul /la 2n -ri s/ 0ad/ care5i treabaD Ce s5a 2nt m)latD Ce5i 2n cutieD Dar 9en desc.ndul bucuriei ce a0ea s/ urme&e" 2n momentul acela am a0ut o )resimţire 1i am desc. !5a dat 2na)oi 1i s5a li)it de )eretele de 0i&a0i" de )arc/ 2ncerca s/ intre cu s)atele 2n el 1i s/ se ascund/.ii de la cu.

iar toţi. .laţi" c/ )uteai s/ te tot uiţi 1i s/ nu5i 0e&i..a)t" nu eram c. Doi. Un 1oricel 2ncremenise -. *1a de bine camu.i de a)/.c t )umnul meu" a1e&ate 2n .i o)rit o cli)/ 1i a)oi a 2nce)ut ane0oie s/ bat/ din nou.aţ/. E )rea mult )entru ea.iului s)re Ric. *bia atunci i5am 0/&ut. (er)i. (tiţi c/ ne5a s)us la 2nce)ut c/ i5e . 2nce)usem s/ & mbesc. De . *dic/" 9en se s)e5 riase de5un 1oareceD 4etele astea.ard am tres/rit. Jamie 1i %enta se ridicaser/ )e 0 r.emuit/ 2ntr5un colţ 1i nu d/dea semne c5ar 0rea s/ se a)ro)ie. (er)i" am re)etat du)/ ce mi5am dres 0ocea. !t/teau nemi1caţi" iar oc. Unul era lun-it )e l n-/ cren-uţa din . Ca)ul l/ţit ca o lo)/ţic/ se continua cu tru)ul &0elt" cu o )iele -ri5ar-intie" 1i se termina cu o coad/ ascuţit/ la 0 r.uri 1i -eamul se aburea u1or sub res)iraţia lor. 9en r/m/sese -. ?PO. 2ntr5un colţ era 1i un oc. . Ne5am str ns toţi 2n jurul cutiei 1i ne uitam 2n/untru.... (i5a ume&it bu&ele 1i mi5a & mbit destul de necon0in-/tor. Judec nd du)/ 1ar)ele care se 0edea mai bine" erau lun-i c t o ri-l/ 1i ce0a mai -ro1i de un de-et. De l n-/ u1/" Jamie ne 2ntreb/ tremur nd' — Deci ce eD (i eu 1i Ric. — (er)i" i5am r/s)uns c5o 0oce r/-u1it/" )e care nici eu nu mi5am recunoscut5o./r/ s/ cli)easc/.orm/ de )iramid/.ii lor ne-ri ne )ri0eau . 3/saţi5o 2n )ace" 1o)ti %enta. Pa&nicii )oţiunii" b/nuiesc. $i5a &0 cnit inima5n )ie)t dureros" ca 1i cum s5ar . Celuilalt i se &/rea doar ca)ul" dincolo de )ietre.emuit )e l n-/ )ietre" de )arc/ se juca de5a 05aţi ascunselea )e 0iaţ/ 1i )e moarte.ric/ de 0iermiD Trebuie s/ recunoa1tem c/ /1tia arat/ de o mie de ori mai r/u. $5am uitat cu coada oc.

ac/ )a&nicii )oţiunii. (i )oţiunea )e care o )/&esc unde5iD Nu 0/d dec t un oc. !t/tuse doar aici" e8act 2n locul unde eram 1i noi.olosimD $5am uitat de&n/d/jduit )rin camer/. . Jamie a . *0ea 1i cioc )e unde s/ torni. *tunci" )oţiunea unde eraD Poate )e ra.urcate care st/teau re&emate de )erete 1i am tres/rit. Ce0a scosese din cutie" 2ntr5ade0/r.ioar/. $ai era 1i )a.i . C t era cutia de mare" 2n/untru nu se 0edeau dec t 1er)ii" 1oarecele" )ietrele" nisi)ul" cren-uţa 1i mica balt/" 2n care a)roa)e si-ur era a)/ c. *bia atunci am obser0at unul dintre beţele bi.i de a)/ 1i tare m/ tem c/ nu5i dec t a)/ obi1nuit/.lacoane cu do). Desc.iar 0r/jite s/ . Toate -oale.Eu nu mai 0/&usem niciodat/ un 1ar)e.tul de deasu)ra cu.el n5a0ea niciun rost s/5i . 2n colţul cel/lalt" am obser0at o sc/riţ/ 2n-ust/7 dar dre-/torul nici nu se a)ro)iase de ea.ost )rimul care a 0orbit' . Dar ceD (i unde dis)/ruse 2ntre tim) acel ce0a ?P<.arul -radat" aco)erit cu o membran/ ca de )lastic" bine 2ntins/ )e -ura lui 1i le-at/ cu un ./ruluiD Dar acolo nu erau dec t trei su)orturi de lemn )entru . Dar era -ol. Dar ce )uteam s/ .ndit" c/ alt.acem cu ele" c.lacoane" iar 2n .isese cutia" mi1case bastonul )e deasu)ra" a)oi m/surase 1i turnase" 1i iar m/surase 1i turnase. Oare erau 0enino1iD P/i da" m5am .ost" dac/ nu 1tiam s/ le .iecare dintre ele" nu mai mari dec t de-etul meu mic" c te &ece .ir ar-intiu. Era ade0/rat.

ii 2nro1iţi de )l ns 1i alb/ ca 0arul la .oarte atent.ii la ea.ard 2ntristat.urcate 2ţi trebuie ca s/5< imobili&e&i" ţintuin5 du5i ca)ul la )/m nt.nd' Ei 2n1i1i sunt )oţiunea.iar de l n-/ ca)" s/ nu )oat/ s/ se r/suceasc/ 1i s/ te mu1te.aţ/. *m 2ncremenit toţi cu oc.ost ce0a aici )e care 2l )/&eau 1er)ii" dar acum nu mai e..iar 0eninul lor.arul -radat" 2n0elit cu o membran/ bine 2ntins/" 1i bastoanele bi. (i asta 0a trebui s/ . El )ur 1i sim)lu se mi1case . !au )oate c/ o mai .urcate la ca)/t. Poate c/ a . E im)ortant s/ a)uci 1ar)ele c.i acolo sus" )e sc/ri. — Tare )ro1ti mai sunteţiJ Rostul 1er)ilor nu e s/ )/&easc/ )oţiunea" &ise ea. Era 9en" cu )/rul r/0/1it" cu oc. De la 1er)i lua )oţiunea. !e uit/ )rin -eamul cutiei" tres/ri 1i 21i mut/ )ri0irile" ad/u.acem 1i noi dac/ 0rem s/ o sal0/m )e Manna.iar 1i mi1c/rile lente ale dre-/torului 21i -/siser/ e8)licaţia. Poţiunea T/m/duirii este c./cea dre-/torul" &ise ea )e un ton s. C. Nu e a1a com)licat" serios. Iar beţele bi.eaţa 2ncle1t n5 du5se de braţul meu. Deodat/ am simţit o m n/ ca -. Eu am 0/&ut la tele0i&or cum e8traoamenii 0eninul de la 1er)i" &ise ţamie. r1it. — *sta . .DPoate c/ a luat )ur 1i sim)lu toat/ )oţiunea" &ise Ric. ?5?P? .oarte" . *cum toate se le-au' 1i )a.

" ridic/ tu -eamul.ost 1ar)ele dre-/torului. n-aş #ta mult pe ! nduri. . 2ntrebarea era care s/ . $5am uitat din nou la 1er)i.i" s)re deosebire de ceilalţi. Dac/ eu a1 . Mai s/ termin/m 1i cu asta. Ric. *>erpii nu-# dec t nişte reptile-. *1ar ăştia #unt şerpi care te vindecă. r/m/sese )e loc" cu braţele 2ncruci1ate la )ie)t" uit n5 du5se ne2ncre&/tor. deci #unt de trea(ă. Dre-/torul colectase deja 0enin de la unul dintre 1er)i 1i )robabil acela nu mai a0ea acum. Odat/ ridicat -eamul" m5am dat 2ncet 2ntr5o )arte" .tat 1i am luat un baston bi. 4acă aş avea de ale# ce #ă-mi ia#ă-n cale noaptea.r #orbea ca un om curajos 1i si-ur )e el" dar am obser0at c/ se d/duse )uţin mai 2n s)ate" de)/rt n5 du5se de cutie.i un 1ar)e" ce5a1 . *1a c/ nu5mi r/m nea dec t s/ )arie& )e 1ar)ele cel/lalt" de l n-/ cren-uţ/.ace du)/ ce am sc/)at din m inile unui omD $5a1 duce 1i m5a1 ascunde 2n s)atele unei )ietre. $/car ei m/ )ri0eau 2n oc.urcat. Ric. Cei-firă-c&ip #au un şarpe din ă#ta.- ?5?P@ . mi5am &is.ndindu5m/ la o strate-ie. 9en 1i %enta se ţineau de m n/. *m o. C/ doar nu se uita numai Jamie la documentare des)re animale.i .

.el de line" a luat b/ţul bi. *m tras aer 2n )ie)t 2ncet de tot 1i am 2n.urcat" imobili& ndu5i ca)ul.ACe mai .racţiune de secund/ limba 1ar)elui a a)/rut 1i5a dis)/rut.tul 1ar)elui" ca s/ &ic a1a" mai e8act unde i se termina ca)ul" 1i l5am )rins ca 2ntr5un cle1te cu de-etul mare deasu)ra.urcat/ )e deasu)ra ca)ului lui. *m simţit cum a)uc/ b/ţul de unde0a de mai sus de m na mea 1i 2l ţine neclintit. 2n cli)a aceea" cor)ul a 2nce)ut s/ i se &0 rcoleasc/ 1i lo0ea cu 0 r. Instincti0" am 2ntins m na st n-/ du)/ el 1i l5am a)ucat de deasu)ra co&ii./cut un semn din b/rbie lui Ric. .la el" 2l alin/ 1i5< lini1tesc" a1a cum 0orbeam 2n .lecţiile mele ajun.aci" )rieteneD Mai s/ re&ol0/m )roblema c t mai sim)lu )entru am ndoi" 0reiDB *tent" cu mi1c/ri line" cum .ul bi." d/5mi o m n/ de ajutor 1i ţine b/ţul /sta" i5am 1o)tit re)ede. *tunci eu i5am dat drumul 1i am b/-at m na drea)t/ 2n cutie. *m strecurat u1or de-etul ar/t/tor )e sub . *m 0/&ut cum 2ntr5o .!imţeam cum re.i)t 2n nisi) 0 r. ?PH. Ric.nd cu animalele mereu.ard 1i" cu -esturi la . I5am ./cuse 1i dre-/torul" am ridicat b/ţul deasu)ra cutiei" cobor nd lent )artea bi.ul co&ii 2n toate )/rţile.urcat.

arului7 2i 0edeam )rin sticl/ colţii curbaţi 1i uci-/tori. m/ a1te)ta cu )a.t. Dar 2l )rinsesem bine. Ca dintr5o serin-/ ţ 1neau din ei dou/ 1iroaie subţiri de 0enin. Era nes)us de .rumos.undul lui se 0edea 0eninul care str/lucea ./r/ s/5< str n.oar/ elastic/.arul. Era rece 1i uscat 1i am a0ut im)resia c/5i simt )ulsul cu de-etul ar/t/tor. C nd botul lui turtit a atins mem5 brana de )iele 2ntins/ ca o tob/ )e -ura )a.arului.arului -radat" am au&it un )uternic (an!.)rea tare" 1i i5am dat drumul 2ncet 2n cutie" unde s5a ascuns din c te0a mi1c/ri sub o )iatr/. R/m/sese 2n. *)oi" cu mi1c/ri bl nde" i5am )rins ca)ul 2ntre de-ete" . a)oi un ţ r it de lic.os.ard a aco)erit cutia 1i a ridicat 0ictorios )a.i)t 2n )artea de sus a )a. *dam" e1ti bineD au&ii c/5mi 1o)te1te %enta" dar )arc/ de de)arte" de )e alt/ lume.id sub )resiune lo0ind sticla )a. (i a0eam un ciudat nod 2n .orescent" ar-intiu 1i side. !imţeam cum se 2ncordea&/ 1i m/ 2ncearc/ s/ 0ad/ c t de bine5< ţin.*m a1e&at u1or ca)ul 1ar)elui c. *m 2nce)ut s/ elibere& u1or" u1or str nsoarea 1i . Pe . .ul-er/tor de re)ede 1ar)ele a mu1cat. (i -ata.arului.*m ridicat 1ar)ele din cutie" 2ncol/cit str ns 2n jurul 2nc.iar deasu)ra membranei subţiri a )a. Ric. 35am ţinut a1a ) n/ s5a -olit.arul -radat )re-/tit" )us )e mar-inea cutiei. $ inile mele" at t de si-ure cu c te0a cli)e mai 2nainte" acum tremurau incontrolabil.eieturii mele ca o s. *m dat din ca)" <G P . Ric.at.

aţa oc. <G P . Nu 0edeam nici m/car )oţiunea.ilor o a0eam )e Manna.ericit/. Dar )e %enta n5o 0edeam.." cu )eruca ei de )rinţes/" & mbindu5mi .cu o 2ncercare de & mbet. 2n ..

.. — Ce5i /sta" *damD m/ 2ntreb/ r njind..run&elor I 35am cioc/nit" l5am lo0it cu )umnii" l5am 2m)uns cu b/ţul" am 2ncercat s/5< 2m)in-em" s/5< ridic/m.rec/ m inile cu un & mbet l/ţit )e toat/ .. — Cred c/ ar . cum a0eţi de .. — (i acum ce urmea&/D 2ntreb/ el.ide era )arola ma-ic/ ?PP.. Jamie se tot uita c nd la mine" c nd la 1al.lacon subţire de cristal.. Dar. Bun/ idee. * 2nc/)ut )er..ect.estie" s/ aib/ un ti) a1a ce0a 2n rucsac. Peretele era de neclintit 1i5n ad ncul su. Ce c. . E -ro&a0" *dam..ie )rotejat.nd s/ trecem de &idul /laD 4o1netul . Ric. )ur 1i sim)lu. — $ulţumesc" 2mi &ise %enta & mbind. Nimic.laconul ne)reţuit" 2mbrobodit )rotector cu 1alul meu.. Mai s/ 2l 2n0elim 2n el. *m simţit cum obrajii 2mi iau . 9ata" acas/D — P/i" da" &ise %enta cam nesi-ur/. Ca s/ nu se s)ar-/..*m scos imediat 1alul din rucsac 1i i l5 am dat.i bine s/5< 2n0elim" s/ .%enta turn/ 0eninul ) n/ la ultima )ic/tur/ 2ntr5un .oc. e ce0a ce. * a1e&at cu -rij/ 2n rucsac .aţa. — 3as5o balt/" Jamie" i5a t/iat5o Ric. — *" nu5i nimic.ard 21i .letului simţeam c/ sin-urul lucru care5< )utea desc.

(i atunci ne )utem strecura a.ar/ a1a cum am 0enit. — Ce5ar .i s/ ne ascundem din nou sub cascad/ 1i s/ a1te)t/m s/ se 2ntoarc/D su-er/ Jamie. ?PN. .a dre-/torului 1i c/ acesta luase cu el secretul la )lecare.

lacoane 1i" la c t de re)ede le d/dea el" )oate s/ dure&e 1i toat/ dimineaţa.runte 1i Jamie la coad/" am luat5 o )e sc/ri. Iar la )r n& 1tim c/ se 2nc.u-/ ultimele tre)te 1i scoase o e8clamaţie de 2nc ntare. — Mei" 0eniţi 1i s/ 0edeţiJ *ici sunt -r/dinile" e al doilea ni0el al tem)luluiJ *l doilea etaj era o s)lendid/ jun-l/ tro)ical/. 9en urc/ 2n .i de lumin/" 2n ca)ul sc/rilor. Erau destul de abru)te" dar conduceau la un )alier mic" a)oi urma un alt 1ir de tre)te" 2n direcţie o)us/ celui de jos" ) n/ la un alt )alier. Cu 9en 2n . (i dac/ nu duce nic/ieri" )utem oricum s/ ne 2ntoarcem aici.orm nd cascada unde ne ascunseser/m noi.Nu 1tiu ce s/ &ic" &ise Ric. Nu mi5ar sur de s/ stau 2ncuiat aici toat/ noa)tea. O 0e-etaţie lu8uriant/ )rin care 1er)uia un drum )a0at cu )ietre albe 1i ro&" cu . nt nele ici 1i colo 1i un ) r u scli)itor" cel care" m5am .* urmat o t/cere a)/s/toare" a)oi 9en ne5a s)us' — Pe scara de colo )are s/ 0in/ lumin/ de sus. Deja" urc nd al doilea r nd de tre)te" 0edeam deasu)ra noastr/ un dre)tun-. * luat &ece .i o ie1ireD — Nu stric/ s/ ne uit/m" &ise Ric. ?5?PE .ide tem)lul.ndit eu" se scur-ea 2n sal/" . Credeţi c5ar )utea .. ne2ncre&/tor.

orticultura" dar 0edeam c/ tra-e cu oc.el 1i la )arter. Ric. Din loc 2n loc" la inter0ale nere-ulate" de )e balustrad/ se 2n/lţau ni1te coloane" care susţineau" se )are" imensa -reutate a etajelor su)erioare ale tem)lului. De sus at rnau ni1te ) n&e ca ni1te 0/luri .ine" iar 2n jurul nostru )/s/ri de toate m/rimile" .lorile. B/nuiam c/ 1i el" ca 1i mine" se . Parc/ suntem 2ntr5o coli0ie uria1/J 1o)ti %enta.iul mai mult la &idul de )e mar-ine dec t la )/s/ri.i1uri. l. $i5am amintit c/ 0/&usem unul la .iar 2n mijloc se 0edea un st l) mult mai -ros dec t restul./cut o )un-/ cu alune.ndea numai la cum s/ cobor m.ocant/ cu 1er)i" c/ 1i uitaser/m ce mai c/utam aici. (i mi5am s)us c/ rostul lui era de su)ort al construcţiei )e care o tra0ersa )robabil de sus ) n/ jos" ca un a8.ard mer-ea )e aleea )a0at/" cu un aer studios" de 0i&itator la un centru de .ormele 1i culorile ţ 1neau" . . 4etele s/reau de colo5 colo" e8clam nd de uimire 1i 2nc ntare 2n )reajma . (i c. Jamie s5a tr ntit )e o banc/ 1i 1i5a des5 .eluritelor )/s/ri 1i contem)l nd . ?5?NO .ericiţi eram c/ am sc/)at din c/m/ruţa su. iau" se o)reau 1i ţo)/iau )rin tu.Un &id scund" care abia dac/ trecea de )ie)tul nostru" 2nconjura tot etajul" iar )este el se re0/rsau iedera 1i alte )lante a-/ţ/toare. *1a de .

arul -radat 1i su)orturile )entru . Era o c/m/ruţ/ cubic/" unde am -/sit un ra.rumos )e o linie )restabilit/" ca un tren" s)use Jamie. !t/tea )e s)ate" cu braţele a1e&ate )este oc. E" baremi acum nu mai a0em de ales 2ntre )rea multe soluţii" &ise Ric.ard" )e un ton 0esel.ot/r t dinainte" ce0a de -enul /sta.urcat al/turi" re&emat de )erete.el cu aceea de la ni0elul anterior. Pe l n-/ )a. *dic/" eu am im)resia c/ totul e.. (i" a1a cum m/ a1te)tam" o alt/ scar/ ducea 2n sus" la .i )rea si-ur" .i)suri. 3a 0enire" mi se )/ruse c/ 0/d o mic/ anticamer/ 2n ca)ul sc/rii 1i 0oiam s/ 0eri.C t des)re mine" m/ 2ntorsesem discret l n-/ scar/. !au )oate 0esel mi s5a )/rut mie7 nu )uteai .t identic cu cel de jos" ) n/ 1i cu b/ţul bi.eţei. 2n ?5?N< . (i acum urm/m un traseu .i" a1a c/ nu5i 0edeam e8)resia . — Eu am sen&aţia c/ am .lacoane" mai a0ea 1i ni1te co1uri 2m)letite" care ar/tau ca ni1te i-luuri" 1i un colac de s.ost )u1i .ic des)re ce era 0orba.. Numai c/ 2n locul unde cu numai c te0a minute 2nainte erau tre)tele care coborau" acum am -/sit un &id 2n toat/ re-ula.oar/.iindc/ 0orbea cu -ura )lin/ de c. . ine0itabil.

Du)/ ce am aruncat o )ri0ire )este um/rul ei" m5am l/murit de ce se )oticnise c nd 2ncercase s/ citeasc/ mesajul cu 0oce tare.ai s/ ne mai uit/m o dat/ la )er-ament" am )ro)us eu. 2n cli)a c nd <5a des.estiile de -enul /sta./cu Ric./cut" a scos un stri-/t. %ai ne5a s)us c/ . sarcastic. $5 am s.orice ca&" 0orbea ca un om curajos 1i" du)/ mine" .i )ariat c/ Jamie" a c/scat de s/5i ) r ie . — %enta" . Bun" 1i 0edeţi cum sunt ?5?N? .. !/ l/s/m la o )arte" )entru 2nce)ut" treaba asta cu cappa#arecana../cea tot ce5i st/tea5n )uteri s/51i masc. %enta <5a scos din rucsac.nd.leţire. — #raja.uri1.. $5am uitat la el )e ./lcile..orţat s/5< citesc 2n . Cum0a" a0eam sentimentul c/ nici el nu se simţea )rea -ro&a0 la c. Cine0a" 1i eu a1 .uncţionat din nouJ * dis)/rut )rimul mesaj 1i acum &ice. Ia uitaţi50/ la )oe&ie" mai ales la cum e scris/.ndit la ce0a" &ise ea cu 2nsu. a .e&e u1orul tremur din -las.iecare lucru are rostul lui e8act a1a cum e. *)oi 9en a s)art lini1tea' — Mei" b/ieţi" m5am . ca))asaRFcana\)o@m — P/i a1a &i" acum 2nţele-" .

li&iţi at ta 1i s)uneţi5ne 1i nou/ care5i misterul" morm/i Ric. (i s)une a1a. Cu b/rbia5n )umni" m/ uitam )osomor t la )oe&ie.ard. — Mai odat/" & mb/reţilor" nu 0/ mai .iecare dat/ c nd m/ &b/team s/ -/sesc un r/s)uns" a0eam creierul -olit de orice idee. (i a1a cum al doilea ni0el al tem)lului este mai mic dec t )rimul" 1i al doilea 0ers este mai scurt. — #ersurile sunt dis)use 2n cercuri ca 1i &idurile tem)lului" e8)lic/ 9en.. ?5?N@ . 3a c t sens a0eau" )uteau .l/ (er)ii T/m/duirii. Nimic.estia sem/na tare bine cu lecţiile de la 1coal/' de .. Du)/ mine" toat/ c. Dar 9en a0ea sur sul cui0a care deţine un mare secret.0ersurile dis)use 2n cercuri din ce 2n ce mai miciD Cu ce seam/n/D — Cu o -o-oa1/D lans/ Jamie. Dac/ era s/ m/ 2ntrebi" 0ersurile )oe&iei nici nu ar/tau a cu0inte. 9en cl/tin/ din ca). $ai 2ncearc/J — Cu un labirintD s)use %enta.oarte bine s/ . Deodat/ m5am luminat 1i am 0/&ut 2ncotro bate 9en. — Nu5i r/u... *m & mbit 1i ea m5a )ri0it cu sub2nţeles. Primul 0ers ne s)une ce0a des)re )rimul ni0el al tem)lului" cu st l)ii ca ni1te )omi de )iatr/" unde se a.ie 1i &iduri.

" deci nu mai trebuie dec t s/ -/sim indiciul" de .el de5acum 2nainteD Ne5am str ns 2n jurul )er-amentului 1i ne uitam la mesaj de )arc/ literele )uteau s/ )luteasc/ 1i s/ se rearanje&e sin-ure" s/ scoat/ la i0eal/ sensul mesajului. 4iecare 0ers ne s)une ce )oţiune am )utea -/si )e .iecare dintre ni0elele tem)lului. De ce5ar .nditoare. — (i mai e 1i s/-eata" &ise %enta meditati0.l/ aiciJ (i )utem s/ lu/m din toate 1i s/5i ducem lui 6 ./tor.acem )entru a )une m na )e )oţiunea res)ecti0/J am 2nc.iecare ni0el 0a a)/rea un alt mesaj" cu indicii" care s/ ne s)un/ ce trebuie s/ .— *0trăjerul 5ocilor 3ăuntrice în foşnet de frun$e-şi are ca#ă. r1it.i ca la )rimul" &ise 9en 2ntr5un s. — Maide" &/u" ) n/ acum i5am dat noi de ca).-. Poate c/ &ice' )as/re în ca)can/. Oare ne5o .icaţie 2n matematic/" &ise Jamie. — *.iecare dat/J $ai sim)lu nici c/ se )uteaJ $5am uitat la el )ie&i1. com)let/ %enta" .i ar/t nd direcţia@ — !tai )uţin" semnul /la are 1i o semni. ?5?NH .lacoaneleJ — Iar eu )ot s/ )un )ariu c/ la . — Poate o .eiat eu trium. *dic/ toate cele cinci )oţiuni se a.i alt.a" morm/i Ric.

.ie ce0a cu pă#ări.ard.ise str ns oc. *sta se cite1te Acinci e mai mare dec t treiB. — Dec t @ din )om" &ise Ric. — Bra0o" Ric.. — Deci" ce5a0em )an/ acumD 2ntreb/ 9en" 2ncrun5 t ndu5se .oarte tare.ard cu ?5?NG .ii" iar noi r maser/m cu )ri0irile la el" a1te)t nd.aţ/.ra cinci" a)oi semnul /la 1i du)5aia ci. — Pe cioara de )e -ard" stri-/ Jamie trium.ise oc. Pe s)ada mea" s)use Jamie )ri0indu5< )e Ric. — E 1i o 0orb/.2nseamn/ *mai mare dec t-. ca Aîmi #tă pe lim(ă-. Dar trebuie s/ . 2n cele din urm/" desc.ard )e nea1te)tate" 2ruro1indu5se la . 9en 2i arunc/ o )ri0ire 0ictorioas/.. 9 nde1te5te la %ai 1i la &icalele lui ciudate.estia asta5mi sun/ cunoscut" s)use Jamie. *dic/ s/ &icem c/ ai ci.ii 1i clatin/ din ca). $esajul nu &ice a1a.J 7 pa#ăre în capcană e mai mare dec t trei pă#ări din pom." articul/ %enta 2ncet../tor. 7 pa#ăre în capcană e mai mare dec t.. — C.. — Nu da 0rabia din m n/. — Da" bine" dar aici e %ara&an.. *sta eJ — P/i" nu e astaJ obiect/ Ric.ra trei. *)oi se o)ri" 2nc..

i aici" %ai ar &ice' AO )as/re din ca)can/ .ii" modest" iar 9en s/ri 2n )icioare' — E" ce mai a1te)t/mD Mai s/ )rindem o )as/reJ Ric. — B/nuiesc c/ aude ciri)it de )/s/ri" i5am &is %entei r njind. Dar mai 2nainte ne5am dat jos rucsacurile 1i le5am )us -r/mad/" l n-/ tre)te.ace c t trei )/s/ri din )omB.i o treab/ mai -rea dec t cre&user/m noi. ?5?NF . )useser/ co1 l n-/ co1 2n toat/ -r/dina" dar" de1i )/reau bine a1e&ate" nu se )rindea nimic.ise iar/1i -ura. Cu0intele lui Jamie mai )lutir/ o 0reme 2n aer" ) n/ c nd unul dintre noi desc.ta ta" Ti-er 3ilK" uite c/ nu ne )ermitem s/ ni le s)erii tu )e toate.ar/. Dar )rinsul unei )/s/ri s5a do0edit a . 9en 1i Ric.ard 1i5a adus aminte de co1uleţele conice" ca ni1te i-luuri" at rnate 2n tu. Dins)re al meu se au&ea un mieunat' Ti-er 3ilK tr/-ea de el 2n toate )/rţile" s/ ias/ a.sub2nţeles" dac/ ar . Noi" ceilalţi" am luat ni1te co1uleţe 2m)letite din ma-a&ie. Jamie 21i )lec/ oc.i1uri" 1i s5a dus cu 9en du)/ ele. — Cred c/ ai de&le-at misterul" Jamie" 2i &ise 9en admirati0. Ba.

2n cele din urm/" Jamie a 0enit cu o )ro)unere' un co1 cu -ura 2n jos" )ro)tit cu un b/ţ 2ntr5o )arte.run&e mari" -ata s/ tra-/ de s.oar/ 1i s/ )rind/ )as/rea 2n ca)can/ 2nainte s/51i dea ea seama.olosesc. Iar Jamie 2nsu1i" ascuns bine du)/ o tu./ cu . Ne5am a1e&at 1i noi ce0a mai 2ncolo s/ urm/rim demonstraţia.oar/" .irimiturile" 9en m/ 2ntreb/ 1o)tit' ?5?NP .irimituri de la send0ici 2m)r/1tiate ademenitor )e sub el. *1te)t nd noi s/ 0ad/ 0reo )as/re . B/ţul le-at cu s.rl/" dar n5a0eam nici cea mai 0a-/ idee cum se .Co1uri5ca)can/ erau .

* mai trecut jum/tate de or/ 1i eram toţi 2ncin1i" trans)iraţi 1i cam de&um.iecare 1i am 2nce)ut s5o lu/m rara" rara )rin -r/din/" tr/.arul -radat" b/ţul bi..i de la o )as/reD *dic/ o )an/ .nd n/dejde c/ 0om )rinde 0reo )as/re dac/ ne . C/ doar 0/&usem )a. *)oi s5a -. 2n cele din urm/" 1i eu a trebuit s/ recunosc c/ ne )ierdeam tim)ul 1i" toro)it de c/ldur/ 1i de oboseal/" am des..emuit ce0a mai 2ncolo 1i ne5a )ri0it cu mulţumire de sine )rin oc.etti.*dam" tu cre&i c/ de data asta )oţiunea 0a . *1a c/ am 2n1.lacoane.i1i. 1ie Ti-er 3ilK de tot.uri1/m bine 1i ne mi1c/m iute. (i b/nuiala mea era c/ )rinsul )/s/rii nu 2nsemna dec t )rimul )as. Ca)cana lui Jamie nu d/dea niciun semn c/ ar mer-e. Nici cinci minute nu cred c5au trecut c nd s5 a au&it un )iuit ascuţit" de alarm/./cat c te un co1 .urcat 1i ra. . 1i un stol de )/s/ri a ţ 1nit 2n sus ca ni1te con./r/ niciun re&ultat. Eram dis)eraţi.laţi.aţ/ 1i trans)irat leoarc/. Ti-er 3ilK a)/ru a-ale" m ndr/ .ermecat/ sau ce0a de -enul /staDP/i" nu )rea credeam..tul cu ./cut rucsacul ca s/ nu5< s./lci cu o )as/re mic/" de un 0erde5str/lucitor. O 0/&user/ )/s/rile" 0eniser/ 2m)rejur de )este tot 1i ciri)iser/ 0esele" dar cam at t.oarte" cu botul )e sus 1i5n .ost )rimul care s5a dat b/tut" ro1u ca racul la .ii 2ntredesc. Jamie a .. Dar tot .

$5am a)lecat 2ncet" 2ncet. 2i simţeam inima b/t nd re)ede" re)ede 2n )alma mea.alca )isicii" i5am strecurat de-etele 2n bot" dincolo de )as/re" 1i am str ns5o u1or. Pas/rea era micuţ/" cam c t un ou de -/in/. *0ea )enajul 0erde5intens cu turcoa&" ca)ul stacojiu 1i ciocul )ortocaliu.i) de scu&/ 1i m5 am dus c/tre ceilalţi" cu )as/rea 2n )umn.armec. R/m/sese cu ciocul desc..i1i.u-it. *m )us o )alm/ 2ncet sub .$5am ridicat 2ncet 2n )icioare 1i m5am a)ro)iat de ea. Ti-er 3ilK a scos un m r it" nemulţumit/" dar n5a . 1i5am 2n1. $ r itul se 2nteţi.is un )ic" ca 1i cum abia mai res)ira" 1i oc. Botul s5a desc.ul-er/tor )e Ti-er 3ilK de cea. *m luat )as/rea" am m n. Pisica mi5a aruncat o )ri0ire )ie&i1/ 1i s5a 2nde)/rtat indi-nat/.ii 2ntredesc.is ca )rin ./cat5o ./. Dis)erat/" )as/rea a mai scos un cirip su-rumat 1i a amuţit..iat5o )e Ti-er 3ilK 2n c. ?5?NE .

(er)ii ar-intii a0eau o ./r/ niciun ajutor" a dirijat ca)ul 1ar)elui ) n/ la )a.. Pe )iele a0ea un desen re-ulat" -eometric" cu ne-ru" mu1tar 1i un brun5noroios" de )arc/ 2l c/lcase un tractor 1i5i l/sase urme de la ca) la coad/.urcat. Era mai -ros" cu cor)ul turtit ne.icace" 2i imobili&ea&/ ca)ul la )/m nt cu b/ţul bi.r/niţi.i 1ar)ele" dar nici nu 0edeam cum a1 mai )utea s/ jon-le& 1i cu bastonul bi.arul -radat la 2ndem n/" a)oi ocole1te 1ar)ele ajun.ane" care tremurau u1or.erit de (er)ii T/m/duirii" -ri5 ar-intii. .iresc.arul -radat 1i cu )as/rea" c/ n5a0eam dec t dou/ m ini. !5a uitat 2n sus" la )as/rea din m na mea. (i atunci a ie1it 2n . 35am urm/rit 2n t/cere cum a1a&/" cu mi1c/ri lente" )a.iului o mi1care. (i ei 0in.urcat/ ţ 1nea 2n aer" adulmec nd.ior/" ei 0in s/ . P/s/rile sunt momeala )entru 1er)i.(i atunci am au&it un . . *1a deci" murmur/ %enta" c.aţ/ Jamie. *cum e r ndul meu.o1net . din tu./cea sc rb/.iar l n-/ mine. (i tot .urcat" 1i cu )a.. O celul/ ca)itonat/ (ar)ele care ie1i" strecur ndu5se dintre tu.eţat s n-ele 2n 0ene . R mbea 1i a0ea 2ntr5o m n/ bastonul 1i 2n cealalt/ )a. (i . *m )rins cu coada oc.ele de )e mar-inea )otecii" era .oarte di.ie .arul. C nd a 2nce)ut s/ 0orbeasc/" a0ea -lasul ce0a mai subţire dec t de obicei' — *dam" tu te5ai ocu)at de cel/lalt.rumuseţe stranie.ric/.arul -radat 1i <5a stors de 0enin.i o str/lucire stranie c nd <5a l/sat 2ncet la )/m nt 1i a)oi 1i5a 2ndre)tat s)atele 1i mi5a s)us )e un ton sec' ?EO. 3imba bi. 4/r/ niciun ajutor" a ridicat ditamai 1ar)ele 2n m inile lui dolo.ndu5i 2n s)ate 1i" ra)id 1i e. Pe c nd /sta 2ţi ." 1o)ti ea 1i se 2n.i1ul de l n-/ c/rarea )ietruit/. unul delicat" ca o )/rere" dar care mi5a 2n-. *0ea 2n oc. Nu 0oiam s/5mi sca)e din oc.

ost.ie )e aici" )e unde0a. C nd mi s5au mai obi1nuit oc.tul cu .. Tare nu5mi )lace s/ .. D/5i drumul.lacon de cristal" )e care Jamie <5a luat 1i <5a )us cu -rij/ 2ntr5un bu&unar. Unul .oarte sus" era ta0anul dins)re care 0enea o lumin/ slab/ 1i cenu1ie.iar l n-/ st l)ul din mijloc al 2nc/)erii de deasu)ra. De data asta" casa sc/rilor ar/ta alt.orma un & cu 1irul dinainte" ca 1i la etajul de mai jos" dar nu se 0edea nicio u1/ la ca)/tul lui.aţa 2ncruntat/ a lui Ric.ost . Trebuie s/ . — Ce5i asta" s/ intri )rin mijlocul )odeleiD (i ra.acem.. Pas/rea" cu ari)ile str nse" a mai stat 2n )alma mea o cli)/" ca 1i cum nu5i 0enea s/ cread/ c/ e liber/.ii" )rimul lucru )e care am reu1it s/5< deslu1esc a .inuia s/ 0ad/ 2n jur" )rin 2ntuneric. — !e )are c/ nu mai e dec t un )alier 1i a)oi scara ajun-e direct deasu)ra" &ise Ric. Iar de la )alierul de la mijloc" )orneau dou/ 1iruri de tre)te care urcau.ndesc c/ ar )utea s/5mi sar/5n ?E<.ard" care se c. De sus nu se mai 0edea nicio ra&/ de soare. Oare de ceD Cealalt/ ramur/ a sc/rii cotea la st n-a" s)re st l)ul din centru" 1i a)oi 2n sus" )robabil c/tre mijlocul etajului su)erior.ii 2n 2ntuneric. 1i s/ m/ .lacoane unde eD — Dar" mai ales" unde e. *1a cum b/nuisem" scara asta ne5a scos c.." mijind oc.el. Cu mare atenţie" am turnat Poţiunea Intuiţiei 2ntr5un . . *)oi" cu o b/taie ra)id/ de ari)i" dus5a .iu luat/ )rin sur)rindere. 1o)ti 9en.— Cred c/ acum ar trebui s/5i d/m )as/rea" dar eu a1 cam )re. *m des. Du)/ aceea" ne5am 2ndre)tat s)re sc/ri" urmaţi de Ti-er 3ilK./cut )umnul. 4/r/ alte cu0inte" )e aici am ales s5o lu/m. ştiţi voi ce. Era 2ntuneric 1i am cli)it c te0a secunde ) n/ m5am obi1nuit7 sus" .era s/ n5o .

Ia uitaţi50/ ce satinat eJ Dar are ce0a care m/ 2n-rijorea&/./1ur/ )er-amentul 1i a)rinse lanterna. E ca o celul/ ca)itonat/ 1i n5ai cum s/ nu te 2ntrebi de ce..oarte . — Eu n5am cum s/ nu m/ 2ntreb unde.ard.aide" nu 0/ mai s)eriaţi sin-uri cu )o0e1ti de5 astea" ne 2n0ior/ Ric.in" moale 1i r/coros. C/)tu1eala era li)it/ 2n . *m citit . (i 0/d c/ nici lui Ti-er 3ilK nu5i )laceJ Ti-er 3ilK se o)rise )e ultima trea)t/" cu coada &burlit/ 1i cu oc. &ise 9en cu umor ne-ru. Pereţii erau 1i ei 2nc.. — *Puterea-ncin!e $iduri de fier c-un (r u de mătă#ii-. *m 2ntins m na s)re ea 1i am tras5o a)roa)e. Nu erau de )iatr/" ci c/)tu1iţi cu un material . Cu braţul )etrecut 2nc/ )e du)/ mijlocul lui 9en" am 2ntins m na 1i i5am )i)/it.iecare 2n .is/ la culoare 1i neted/ era -oal/" com)let -oal/.nd cu0intele asu)ra c/rora se o)rise ra&a de lumin/. *0ea dre)tate' nici urm/ de 1ar)e. . — Eu &ic s/ ne arunc/m o )ri0ire la )er-ament" 0edem care5i mesajul 1i trecem mai de)arte. Dar" cum0a" de1i 0ocea lui ne )/ruse 2ncurajatoare 2n casa sc/rilor" 2n camera ca)itonat/ suna slab 1i 2n.aţ/" sau s/5mi cad/5n ca) sau s/ mi se 2m)leticeasc/ )rintre )icioare..ii mari. Podeaua 2nc. ?E?.undat. Du)/ 0oce" mi s5a )/rut c/ era la un )as de a i&bucni 2n )l ns. — E" . ne0a&utD — $da" nu5mi 0ine nimic 2n minte" recunoscu Jamie" du)/ c te0a momente.ilor" continu nd ) n/ sus" at t c t reu1eam s/ 0/d din cau&a 2ntunericului. 1o)ti 2ncet de tot %enta. *m 2ntins m na s)re ea" dar n5a 0rut s/ 0in/.i1i la culoare. 1ii concentrice" mai 2n-uste 2n )artea de jos a )eretelui" 1i a)oi din ce 2n ce mai late" de a)roa)e doi metri la ni0elul oc. %enta des.

Du)/ st l) era 2ntr5ade0/r o tob/ mare" care 2mi ajun-ea ) n/ la )ie)t.9en se re&em/ cu s)atele de )erete 1i 2nc. — Mmm" .ar -radat. P/i" dac/5i ne0/&ut" noi cum s/5< 0edemD — E de ne0/&ut" murmur/ %enta.lacoane" dar nici urm/ de )a.ard.ce caut/ d-ul /la acolo" insist/ %enta. Celelalte mesaje nu a0eau semne inutile ?E@..ise oc.. Dar eu nu 2nţele. !ub membrana bine 2ntins/ de deasu)ra ei" era ascuns un su)ort de . Ca s/ c.ard dis)/ru 2n 2ntuneric du)/ st l)ul din mijloc.i" a1a ne0/&utD Ric.i le-/tura cu indiciul din )er-amentD "evă$ut./cu Jamie. (i care ar . (i unde )oate . — Poate c/ trebuie s/ batem toba sau ce0a de -enul /sta" &ise Ric. cam -reu de )resu)us c/5nseamn/ *tra!e una-n to(ă-. . — Ne0/&ut" 1o)ti ea" concentr ndu5se.ii.em/m 1ar)ele. *)oi a stri-at c/tre noi" dar )ereţii )arc/ absorbeau sunetele' — *ici e ce0a" o tob/.

— Eu tot o s/ tra. $5am 2ntrebat dac/ )e Ti-er 3ilK nu o deranja. !5a a1e&at )e jos 1i a lo0it u1or membrana tobei./r/ lantern/.etid" moscat" 2n-reţo1/tor.Ric.i8 n5 du5ne cu oc. R-omotul sur)rin&/tor de tare a0ea un timbru s/lbatic 2n 2ntuneric.una5n tob/" s/ 0/d ce se 2nt m)l/.iul liber" .rustrarea.ard a luat lanterna 1i a 2nce)ut s/ mear-/ )e l n-/ )ereţi" lumin ndu5i de a)roa)e. Mai" 9en" ajut/5 m/J Ne0/&ut 1i un d. (i deodat/ s5a )rodus declicul' — "evă$ut de mare' "evă$ut de mare' E )rea mare ca s/5< 0edemJ Peretele de care se re&ema 9en s5a mi1cat 1i a )/rut s/ alunece. — De ne0/&ut" de ne0/&ut" ne0/&ut" de" ne0/&ut" de" murmur/ %enta. ?5?EH . ajunsese iar 2n mijlocul 2nc/)erii 1i )e c.ii ca ni1te c/rbuni 2ncin1i. (i mi5am dat seama 2n cli)a aceea c/ unul dintre lucrurile care nu5mi )l/ceau aici era mirosul ciudat' cum0a . — Dar c/ nu se 0ede" ne5am l/muritD Poate nu se 0ede cu oc.i) i se citea . Ne0/&ut 1i un D mare.. Ric. (i5un ca) imens s5a cobor t )rin 2ntuneric 1i a r/mas sus)endat deasu)ra noastr/" .

orma" 2n tim) ce 1ar)ele uria1 se re2n5 torcea la re)aus.ard 2n )artea cealalt/ a camerei 1i rico1 nd din )ereţii ca)itonaţi c.ul-er. — Cine0a trebuie s5o ./cu .ac/" Ric." nuJ stri-/ Jamie.ard a a)ucat toba 1i a )ornit5o 2ncet" 2m)leticindu5se" s)re ca)ul 1ar)elui. Toate . Cu un &-omot de m/tase s.ul-er/tor )rin minte" 2n tim) ce m/ uitam la 1ar)ele imens 1i )ulsul 2mi duduia5n urec.etul ca de sticl/ al licorii <G P . 1iat/" 0eninul a 2nce)ut s/ ţ 1neasc/ 2n/untrul tobei.iar cu tru)ul 1ar)elui 2ncol/cit. !5a re)e&it cu botul 2n membrana tobei" care a )lesnit ca un . (i eu sunt sin-urul su.i. (i -ata. 2nainte s/5mi dau seama ce 0rea s/ .iorat desco)erind brusc moti0ul sim)lu )entru care nu e8ista nicio u1/ 2n )erete..ard s5a cl/tinat mai5mai s/ cad/ sub -reutatea lui imens/.. — Ric.ndurile astea5mi treceau . Ric.ac/" m r i el.Ne5am 2n. *)oi 1ar)ele s5a smucit s/51i elibere&e colţii 0enino1i" arunc ndu5< )e Ric. (i toat/ camera ca)itonat/ se mi1c/ 1i 21i re.icient de )uternic s/ o ţin c nd.iarei a dis)/rut 2n sus" s)re lumina ceţoas/ a ta0anului" cum )ier co1marurile 2n &ori. Iar sensul 0ersului era a1a de lim)ede 2nc t nu5mi 0enea s/ cred cum de nu l5am 2nţeles de la 2nce)ut. Ca)ul 1ar)elui s5a n/)ustit ca un . Iar ca)ul .ard" li0id" a l/sat u1or toba jos 2n care se au&i cli)ocitul 1i clinc. 3e1inase.oc de arm/. Ric.9en se )r/bu1i )e )odea.

lat u1urat c/ sc/)a5 sem de tre)tele care mi se )/ruser/ . *)oi <5a )us tot 2n .lacon" dar tremura a1a de tare" c/ era c t )e ce s/ r/stoarne su)ortul./r/ s/ ne a)ro)iem de A)ereţiB 1i5am cobor t. *m a1e&at5o )e 9en al/turi de )isic/ 1i am r/su. Potiunea In0i&ibilit/tii t I Ric.ii 1i a cli)it de c te0a ori. Eu o duceam 2n braţe )e 9en" care nu d/dea semne c/ 1i5ar re0eni7 s)eram s/ r/m n/ a1a ) n/ c nd ie1eam din camera aceea sinistr/. Ne5am . %enta 2i s/ri 2n ajutor 1i turn/ lic. *m cotit )e ramura din st n-a a sc/rilor ce )orneau de la )alier 2n sus 1i am urcat trei 1iruri de tre)te )an/ am ajuns la mc/)erea de deasu)ra' al )atrulea ni0el al tem)lului. .uri1at c t am )utut noi de re)ede 1i 2n lini1te s)re casa sc/rilor" . Iar 9en a desc./r/ s. Toţi o )ri0eam 2n-rijoraţi.ard 2ntinse m na s/ ia un .. Ti-er 3ilK a mirosit5o curioas/ )e 9en 1i a lins5o de 0reo dou/ ori )e nas" cu un aer absent./1urat/ cuminţel 2n jurul l/buţelor.idul din tob/ 2ntr5un .al5 durile 1alului )e care i5< d/dusem eu 1i s5a 2ntors s)re noi" ar/t ndu5ne 2n sus" cu o 2ntrebare nerostit/. r1it.lacon" cu mi1c/ri si-ure 1i iuţi.is oc. Ti-er 3ilK ne a1te)ta tol/nit/ la soare" cu coada 2n. Dar ea )/rea c/ nu51i mai ?EF.

undul Aac0ariuluiB era un 1ar)e c t un creion" alb ca neaua. — Numai bine" 2i atrase atenţia Jamie" .urcat.icient c t s/ ba-i o m n/ 2n/untru. Camera micuţ/ 1i circular/ era inundat/ de soare" tot at t de luminoas/ 1i de aerisit/ )e c t .erturi din dre)tun-.iul ni1ei" l/s nd liber un s)aţiu su.aminte1te nimic din ce se )etrecuse 2n 2nc/)erea anterioar/7 a sur s ca un co)il abia tre&it din somnul de du)/5amia&/ 1i a 1o)tit' — 3umina soareluiJ (i uite . — E" asta5i misia cea mai u1oar/" ne &ise Ric. ?5?EP . Cred c/ n5a0em ne0oie nici de indiciile )er-amentului" nici de b/ţul bi.arul" 2ntr5o ordine des/0 r1it/.lacoanele" 1i )a. Dar 1i mai -ro&a0/ era c.erind ni1te )ri0eli1ti su)erbe.el de ac0ariu.t de l n-/ casa sc/rilor erau 1i . Pe . Nu a0ea a)/ 2n/untru" iar -eamul aco)erea numai trei s.ocant/ de cea de dinainte.iindc/ nu e8ist/ a1a ce0a aici.usese de 2ntunecat/ 1i su. Nu li)sea st l)ul de )iatr/ din mijloc" cu care ne obi1nuiser/m de acum" 1i 2ntr5un ra. P/rea c/ doarme dus. cerul albastruJ 2ntr5ade0/r" -eamurile 2nalte 1i 2n-uste d/deau s)re cetate" o. & mbind.iar ni1a din )erete 2n care era amenajat un .

(i mai obser0asem ce0a. Dar de data asta 1ar)ele nu s5a &0 rcolit 1i nu s5a r/sucit.i mortD 2ntreb/ Jamie" cu o 0oce r/-u1it/. — O .isese intrarea 2n 2nc/)ere. Celorlalţi nu le5am s)us. * cobor t u1or m na 2n ni1/ 1i a scos 1ar)ele" a)uc ndu5< bine din s)atele ca)ului" cum .arul -radat" de membrana c/ruia trebuia s/ mu1te./cuser/m 1i eu" 1i Jamie. . *1a )l/cut/ 1i luminoas/" 2nc/)erea asta era o 2nc. (i5am mai obser0at 1i c/" .ete s/ ias/ la ram)/. — Ei" bine" s)use %enta" a sosit momentul ca 0oi" b/ieţii" s/ staţi deo)arte 1i s/ le l/saţi )e . (i nici n5a tres/rit c nd %enta a scos )a. Ce5i dre)t" niciunul dintre noi nu ardea de ner/bdare s5o ia 2na)oi )e sc/ri" )e l n-/ 2nc/)erea aceea sinistr/" dar nici )rin alt/ )arte nu mai )uteam ie1i.i trebuit s/ ./r/ )ortiţ/ de sc/)are.ind u1or botul ?EN. *t rna )ur 1i sim)lu 2n m na %entei ca o juc/rioar/.ndurat/" m n.isoare .(i eu obser0asem asta.ie continuarea sc/rii" 2n sus" nu era dec t un &id com)act. *colo unde ar ./r/ niciun &-omot" 2n tim) ce noi ne uitam la 1ar)e" un )erete 2nc. %enta 2l )ri0ea 2n. Cel )uţin deocamdat/" eram )rin1i 2n/untru.

turtit al 1ar)elui de membrana de )e mar-inea )a. ?5?EE .arului" doar5doar o mu1ca.

5in# fricaD Ce5o . — Dac/5i )e5a1a" 1tim ce5a0em de . Poate asta5i e8)licaţiaJ O . Trebuia s/ . — *sta si-ur e o ana-ram/" s)use %enta. Pri0ea )er-amentul cu un aer distrat.ioros. m .eJ %enta a1e&/ cu bl ndeţe 1ar)ele la loc" du)/ -eam" 1i 0eni l n-/ noi" s/ 0edem ce s)une )er-amentul.Cum &icea 0ersul /laD am 2ntrebat 2ncruntat" 2n5 cerc nd s/5mi aduc aminte..i )otri0it mai bine la cel/lalt" morm/i Jamie.i 0rut s/ s)un/" te învin!e fricaD P/i" 1ar)ele /sta n5arat/ deloc . 9en" tu te )rice)i la ana-rameD Dar 9en nu5i r/s)unse.i 1ar)ele orb 1i nu 0ede )a. %enta nu r/s)unse...t nd 1i se duse a-ale c/tre rucsacul %entei. 2i simt )ulsul la .Nu" 1tiu c/ nu e mort. rtie 1i5un creion.arul.rea-i lăptoa#ăB.i . 0ins Steica — Drică@ [sta s5ar . Dar ce0a. — Eu nu5nţele-" &ise Ric.ost mai b/nuitori" c/ )rea )/rea totul . ce0a nu e 2n re-ul/. Ne 2ntoarcem la )er-ament.oar/./cut" &ise Jamie o.t" &ise ea 2ncet. *>i "evă$utul $ace-n or(i.loare la urec. (er)i1orul se b/l/b/nea 2n m na ei ca o bucat/ de s. Ce r/u 2mi )are c/ n5am o .

mult/ 0reme .icaţia corect/D @O<. 4/cu o )au&/ 1i ne )ri0i s)eriat/" cu oc. n5a &is nimic. !untem si-uri c/ asta e semni. r1it" a desc.ii 2n lacrimi.rica.ard" matur 1i lini1titor.is -ura" dar sunetele care ie1eau erau a1a de slabe" c/ mai mult 2i citeam cu0intele de )e bu&e. (i numai eu sunt cea )entru care 1ar)ele /sta 21i 0a ceda 0eninul.ri1c/"" din li5 terele astea" 0e&iD e8clam/ %enta entu&iasmat/. — P/i" e cel mai sim)lu lucru de ) n/ acum./cut s/ m/ 2ntorc s)re 9en. Era alb/ ca 0arul de )arc/ urma iar s/ le1ine sau s/ 0omite. Ce &iceţi" asta o . Trebuie s/ învin! frica. — Cinci" 0/ amintiţi.orme&i cu0 ntul A. 5in# frica. (i5o 0reme . Poate ar trebui s/5i d/m ni1te la)te.4ri1c/J Poţi s/ . — Ia stai s/ ne . $ai 1tiţi ce ne s)unea %aiD 4iecare are un rol de jucat.ndim )uţin" &ise Ric. (i se lea-/ 1i cu *lăptoa#ă-. E un mesaj )entru mine. Un sunet" mai mult o )/rere" m5a . Trebuie s/5mi de)/1esc . %enta a s/rit imediat s)re ea' — 9en" ce5ai )/ţitD Ce5i cu tineD De ce ai )/lit a1aD Vi5e r/uD 9en cl/tin/ din ca).i 2nsemn ndD%enta" nu 1tiu cum s/5ţi dau 0estea" << r/s)unse Jamie & mbind" dar n5a0em nici un stro). 2ntr5un s. .

Dar 9en cl/tin/ din ca)" . !5a a1ternut o lun-/ t/cere.iecare. Dar nu a0em cu ade0/rat ne0oie de Poţiunea In0i&ibilit/ţii.iindc/.. — Bra0o" Ric./cutul ba-ajelor 1i s5o 1ter-em de5aici.ric/ de elJ 2n cli)a aia am simţit c/ mi5e sim)atic Jamie" cum st/tea a1a" cu m inile 2ncruci1ate )e )ie)tul -r/sun.ai s/ 2ncerc/m .ie sc/rile" r/mase cu m na 2n aer. Du)/ c te se 0edea" eram si-uri. Dar c nd . *m s/rit 2n )icioare. r1it.i trebuit s/ .. 3a dre)t 0orbind" nu a0em ne0oie dec t de Poţiunea T/m/duirii." &ise Jamie & mbind. O./cu semn s)re locul unde5ar . . (i eu sunt )entru . (i mie mi5e . Nu e1ti sin-ura c/reia nu5i )lac 1er)ii.iar 1i ble-osul /sta./r/ s/ mai s)un/ nimic.iindc/ a1a ni s5a )/rut lo-ic. — Bun" 1i cum ştim c/ e 0alabil doar )entru 9enD 2ntreb/ Jamie" 2ntr5un s.T/cere. (er)ii sunt 1er)i" c.. @O?. Ia . 9en )/ru s/ se 2n0iore&e un )ic. — C/ bine &ici" Jamie.t/ 1i continu/' — Dar la urma urmelor cine &ice c/ a0em ne0oie 1i de )oţiunea astaD P n/ acum le5am adunat )e toate" . m/ ro-" ..

. Nici n5a durat )rea mult. 9en s5a ridicat 2ncet de jos. @O@. — Os5o . Ric.Nici m/car nu s5a uitat la noi cum am b/-at m na du)/ 1er)i1orul lene1 1i l5am ţinut" )e r nd" deasu)ra )a. a )us 1ar)ele la loc 1i nimeni n5a mai s)us nimic.arului -radat" dar de-eaba.ac eu. N5am de ales.

Poate c/" dac/ 2ncerc/m 2m)reun/..iar dr/-uţ" c nd te uiţi a1a la el.C nd se a)ro)ie de ni1a cu -eam" )/rea mic/ 1i .. ..iar.iar 1i )e a. Cu -esturi .. Ne5a e0itat )ri0irile 1i s5a dus 2n ca)/tul cel mai 2nde)/rtat de locul unde era 1ar)ele.rica @OH.. e c.oarte cuminte" abia dac/ )oţi s/5i s)ui 1ar)e.aţ/. !5a a1e&at )e jos" cu braţele )etrecute 2n jurul -enunc... — Bun" &ise Ric. 1i )e Manna.ra-il/ 1i era . (i din cau&a asta o s/ r/m nem 2nc. 3a 2nce)ut )/rea doar nec/jit" dar acum a0eam im)resia c/ s5a 2n. — Jamie" taci )uţin" se au&i 0ocea lui 9en. Dar a 2ncremenit. 2mi )are r/u" dar nu )ot.../cut ) n/ acum a ... au" iart/5m/" n5am 0rut." se b lb i Jamie.uria ascunde un sentiment 1i mai )uternic' .urisita aia de )isic/." deci asta e. Nimeni nu 2ndr/&nea s/ s)un/ nimic.i1i aici )entru totdeauna.uriat 1i eu 1tiam bine c/ . * ajuns l n-/ -eam 1i a r/mas )e loc" cu oc. Totu1i" 9en" 1tii cum 2mi &icea bunicaD *"u exi#tă nu pot-. Pe obraji 2i 1iroiau lacrimile.oarte lente" a 2ntins m na s)re -eam. Tot ce5aţi . !)re sur)rinderea noastr/" Jamie s5a a)ro)iat de ea 1i i5a )rins timid m na tremur/toare 2n m na lui.oarte )alid/ la . Dar -lasul ei )arc/ 0enea de de)arte" c/ci a0ea toat/ atenţia concentrat/ asu)ra 1ar)elui" care st/tea nemi1cat.ost de-eaba" din cau&a mea. Dar ne )ri0e1te )e toţi. Dac/ erai numai tu" )oate era altce0a.i1i7 )entru o cli)/" am cre&ut c/ o s/ le1ine din nou..ilor 1i .. c.O%" 9en" e5n re-ul/. Dar e c. $ai de-rab/ 0ierme. — Nu )ot" 1o)ti ea. !/ 1tii c/ e un 1er)i1or ..oarte" . — Pot s/ m/ duc 2na)oi s/ stau )uţin jos" l n-/ )ereteD 1o)ti 9en ru1inat/.aţa ascuns/..ii 2nc. — Te ajut eu" 9en.

dac/ mi l5ar da altcine0aD Poate 0oi . Niciunul dintre noi n5a s)us nimic..ide tem)lul 1i se .." iar noi o s/ tot a1te)t/m s/ a)ar/ care0a 1i" c nd o a)/rea" s/ 0edem ce5o s/ ni se mai 2nt m)le... N5o s/ te mu1te" 2ţi )romit eu." 2nce)u ea" uit ndu5se im)lorator la Jamie" credeţi c/ ar mer-e. r/mase mai deo)arte" cu m inile )e l n-/ cor)" urm/rind scena din )ri0iri. — Uite" 9en" 2ntinde m na drea)t/" 2i &ise Jamie. *0ea ..iindc/ tu Anu )oţiB. Umerii sl/buţi ai lui 9en se &. *)oi 2ncet 1i oarecum mecanic" s5a ridicat 2n )icioare. Ne5am re)e&it cu toţii s)re ea" ) n/ nu se r/&. Dar nu m/ 0/d st nd aici cine 1tie c t" . Ric.aţa ro1ie 1i um. *)roa)e c/ scui)ase ultimele dou/ cu0inte. (i se cutremur/" ins)ir nd ad nc.arul -radat" 2n 0reme ce Jamie )escui 1er)i1orul.Nu 0reau s/ )ar r/u sau ne2nţele-/tor. %enta a)uc/ )a. .. 2l a)uci a1a" u1or" de l n-/ ca).lţ iau.ndea.. @OG.ace 2ntuneric. — Credeţi c/.iindc/ tu Anu )oţiB" c/ bate clo)otul 1i se 2nc.i 2n stare s/5< ţin 2n m n/ o secund/" 2ncerc. (i asta numai .lat/ de )l ns. Eu m5am a)lecat s)re 9en 2ntr5o atitudine )rotectoare" care s)eram s/5i dea curaj" -ata s5o )rind dac/ le1ina.

olbaţi 51i se uita 2n -ol" continu nd s/ ţi)e 2n.ni." sarcastic.l/c/ri. Cu o mi1care . Dar brusc au l/sat5o )uterile 1i a retras re)ede m na. Cu mi1c/ri de somnambul" 9en s5a dat 2na)oi.i8 la 1ar)e" iar m inile 2i 2nţe)eniser/ )e mica re)til/ care se r/sucea 2n . — Nu )ot. *m eu o idee. 21i str nse bu&ele" 2ntinse m na 1i a)uc/ re)ede 1ar)ele din m inile lui Jamie. ni1te m ini reci ca -.arul -radat sub ca)ul 1ar)elui 1i5n aceea1i cli)/ el a mu1cat membrana 1i 0eninul a ţ 1nit.Ea a 2ntins m na" c t )e ce s/ atin-/ 1ar)ele.ii . Dă-o şi !ata' 9en se uit/ la el.una" a1a" mai cu mil/D 2ntreb/ Ric. — (tii ceD i&bucni Ric.t/. E mai r/u dac/ nu5< 0/d.ise oc." ar& nd de )o.i1i" 2i su-er/ %enta.ior/tor. Instantaneu" 1ar)ele se 2n0ior/ 1i se &0 rcoli\ s s ind.ii 2nc. @OF. Ia nu te mai . 9en a 2nce)ut s/ ţi)e sacadat 1i isteric.andosi at t. Pentru o secund/" )ri0irea ei )arc/ arunc/ . !e uita . . Ric.eaţa 1i 2m)ietrite . 1i l5am )us la loc" 2n cu1ca lui.aţa ei.ise din nou. *0ea oc.ii 1i se cl/tin/ )uţin. I5am luat lui 9en" c t am )utut de bl nd" 1ar)ele din m ini .ul-er/toare" %enta )use )a. *)oi 2i desc. 9en 2nc. — 2ncearc/ 1i tu cu oc.ard )u. — Cre&i c5ar trebui s/5i tra.

. Ci aceea )e unde 0eniser/m . $5a trecut un . * b/ut )uţin 1i a dis)/rut.ost 2n s)atele st l)ului din mijloc" dar era im)osibil s/ ne ascundem toţi acolo. Bea" nu te mai . O )ic/tur/" s5a mistuit 1i el./r/ niciun &-omot" o ie1ire. 1i )arc/ de atunci trecuser/ ore 2ntre-i. — *scundeţi50/ re)edeJ 1o)ti Jamie.ilor. 2n tim) ce ascultam &-omotul )a1ilor care se a)ro)iau )e scar/" 2mi treceau )rin minte toate 0ariantele. 2n cli)a urm/toare dis)/ruse" cu )a. P n/ 1i 9en a t/cut. @OP. Nu mai r/m/sese dec t o )ic/tur/. Iar dins)re u1/ am au&it )e cine0a tu1ind.arul )este ca) 1i am sorbit. *m b jb it cu m inile du)/ ea 1i am simţit c/ atin. Baba5oarba *m 2ncremenit toţi. *m dat )a. !in-urul loc ar . . 2n s.cu de-etele o sticl/ .i dus 2n sus" la etajul urm/tor. *m luat5o 1i i5am dat5o lui Jamie.ar cu tot.in/. .arul -radat 1i i5am dat %enteis/ bea. Ric.i . Dar n5a0eam unde s/ ne ascundem./r/ nicio e&itare. *m ridicat )alma 2n dre)tul oc. r1it" 9en. 35a dus la -ur/ .Dar eu m/ uitam la )eretele unde tocmai a)/ruse" . 2ns/ nu era cea care ne5ar .ior rece. — Poţiunea" am 1uierat eu.ndi" &ai' !5a to)it 1i ea. *m smuls membrana de )e )a.

oar/ cu care s/ o .arului cu -esturi 2ndem natice 1i a)oi s5a dus la ni1a se)arat/ doar de un -eam. (i a)oi m5a lins de 0reo dou/ ori )e b/rbie.aţa mea" ca 1i cum ar .i 0rut s/ se asi-ure c/ eram acolo. 35a )us deasu)ra )a. $5am dus u1urel ca o umbr/ 1i am )us )a.Nu se 0edea.eţat.t" de unde a luat )a.nit nemulţumit 1i" scotocind )rin roba lui lar-/" a scos alt/ membran/ 1i alt/ s.ost ./cat5o tocmai c nd intra dre-/torul 2nalt" 2mbr/cat 2n rob/ alb/. Ti-er 3ilK st/tea bine mersi la soare 1i51i cur/ţa must/ţile.arul 2n lumin/" ne0e5 nindu5i s/ cread/ c/5i -ol.t.arului 1i imediat 1ar)ele a mu1cat din membran/. 2n s)atele dre-/torului" )eretele s5a 2nc.i8e&e. Numai c/" bine2nţeles" nu a curs nicio )ic/tur/ de 0enin. * scos 1ar)ele care s s ia 1i se 2ncol/cea 2n m na lui. . $5am re)e&it la ea 1i am 2n1.elat/ s)re .rumuseţare.i . 2n orice alt/ 2m)rejurare" ar .arul -radat.aios s/ 0e&i cum dre-/torul tot ridica )a. * 2ntins membrana )e -ura )a. @ON. Iar el s5a dus s)re ra. I&butiser/mJ $5am uitat )rin camer/ 1i5am 2n-. * 2ntins l/buţa cati.a)tul c/ i5a 2ntreru)t cine0a obi1nuitul tratament de 2n. Ti-er 3ilK nu s5a ar/tat )rea deranjat/ de .is. * )u.arul )e ra.

oia 1i se sucea" iar eu 2ncercam dis)erat s/ o ţin la )ie)t" dar s5a r/sucit brusc 1i mi5a sc/)at din braţe. Destul c t s/ 21i . Dar 2n @OE.ete a sc ncit a)roa)e de neau&it.ost deloc . li). 2nseamn/ c/ o .urie" ori de c te ori mai 2ncerca s/ a)uce )rin aer" .ectul asu)ra unei )isici )recum Ti-er 3ilK.ile ciulite 1i coada &b rlit/ ca o )erie de s)/lat sticle" ţintuindu5< cu )ri0irea )e dre-/tor.aios c nd a 2nţeles. Dre-/torul s5a o)rit )e loc" de&orientat. Unde0a" c. !e .ii minţii' li)it/ cu burta la )odea" cu urec.. Miiiaouuu.. 0####' O 1i 0edeam cu oc./r/ s/ -/seasc/ nimic. #eni s)re noi cu m inile 2ntinse" b jb ind )rin aer 1i a)uc nd 2n -ol" ca 2ntr5un co1mar 2n care joci baba5oarba.Dar n5a mai . Dar de jos" din s)ate" s5a au&it un mieunat de )isic/ s)eriat/ 1i 2nt/r tat/. Dre-/torul a sur s. $5am n/)ustit du)/ ea s5o )rind" dar ne0/& nd unde e" n5am reu1it..iar l n-/ mine" una dintre . li)a5li).imonosit ca o masc/ -rotesc/.ac/ e.i .i)ul i s5a sc. Dre-/torul se 2ntorsese 1i 0enea s)re mine cu m inile 2ntinse" 1i oc.. *)roa)e.ost o urm/ de )oţiune )e b/rbie c nd m5a lins. 4eci n-am vă$ut-o c nd am încercat #-o prind. Era 2n si-uranţ/J 3i). Ti-er 3ilK a 2nce)ut s/ se &bat/.ii 2i sticleau de ..uriat 1i tot c.. . *m 0/&ut cum a 2nţeles" s5a 2n.

..ii dre-/torului scrutau )odeaua. C nd s5a lo0it cu ca)ul de les)e&ile )odelei" s5a au&it un )ocnet ca de )u1c/ desc/rcat/.rie5 turi ţ 1nesc )ic/turi de s n-e.erindu51i .aţa cu )almele de un du1man in0i&ibil... !5a 2nco0oiat" a mai . cred. cum nu )utea nici dre-/torul.. (i s5a ..riat o . 1ietor" la 2nce)ut mai slab" a)oi tot mai tare" du)/ care se stinse tre)tat. Pe obraji i5au a)/rut ni1te d re subţiri" )aralele" ca 1i cum o )eniţ/ ne0/&ut/ ar .ul-er/tor m inile 2ncle1tate s)re )ie)t" . — Poate şi-a #part capul.ilibrul.i &. *)oi s5a dat 2na)oi" s5a cl/tinat" duc nd .../cut doi )a1i 2na)oi. Ar tre(ui #ă-l ajutăm. Iar bu&ele subţiri 1i 0ineţii au de&0elit dinţii -/lbui" scoţ nd un m r it 1i5 un 1uierat dre)t r/s)uns la ameninţarea creaturii in0i&ibile de )e )odea. Pentru o cli)/" )/ru nedumerit. @<O. 1i5a )ierdut ec. — Cre$i că a.. *m 0/&ut cum din &.realitate nu )uteam s/ o 0/d./cut lini1te" o bucat/ de 0reme. — Wenta.fii #erioa#ă' între(area e dacă-l mai le!ăm #au o rupem la fu!ă şi !ata..oaie. De sub -lu-a robei" oc. — "u ştiu. 0per. s5a 2m)leticit 1i a c/&ut. Miiiaouuu' $ieunatul 2ns)/im nt/tor 1i s/lbatic r/sun/ s. .

Ti-er 3ilK s5a materiali&at 2ntr5un colţ" l n-/ dre-/torul c/&ut cu .antome" a)oi din ce 2n ce mai bine conturaţi au 2nce)ut s/ rea)ar/ toţi 2n jurul meu.riaşe.— Eu $ic #ă-l le!ăm. 2ncet" 2ncet" mai 2nt i ca ni1te . 21i cur/ţa minuţios l/buţele. >tiu eu #ă fac nişte noduri me#e.aţa5n jos. @<<. . Deodat/" mi5am dat seama c/ 0ocile nu mai )luteau" 0enind de nic/ieri. am învăţat la cercetaşi.

*.or/ind )e jos" o scen/ c/reia bo8erii mei 0i1inii 2i d/deau un delicios aer .aţa noastr/ din )rima. O In.eiate" mai e una" &ise Ric.oara" ia s/ 0edem c t de meseria1e sunt nodurile aleaJ (i c t ai bate din )alme dre-/torul era le-at .35am l/sat )e dre-/tor s.edele1. Jamie s5a dat un )as 2na)oi" contem)l ndu5 1i o)era 1i 1ter. (i uite c/ nici n5 arat/ r/u ultima camer/" cel )uţin la )rima 0edere.nd iar/1i m na 2n rucsac. Jamie ne5a luat )rin sur)rindere )e toţi c nd a scos din bu&unarul dre-/torului jetonul ma-ic cu care acesta desc. (i de data asta i5am iertat )rietenului nostru r njetul lui 2n.esti0..atisare de !marald . bine5dis5 )us 2n tim) ce noi urcam .iindc/ n5am b/ut dec t .r nţi de oboseal/ 1i ultimele tre)te. Patru 2nc.Bine c5a durat 1i5at t" am s)us scotocind )rin rucsac du)/ colacul de s.oarte )uţin .idea u1ile secrete.ndu51i m inile de )antaloni.ie r sul 2n mine.umurat" mai ales c/ )eretele s5a desc.Dar n5a durat )rea mult" nuD &ise Ric. Mai" Jamie" i5am &is d ndu5i s.aJ *cum" c/ mi5ai adus aminte" cred c/ am ce0a numai bun de astaJ am &is b/. — Nu i5ar sta bine 1i c5un c/lu1D 2ntreb/ 9en" 0esel/.is 2n . Probabil .oar/ )e care ni5< d/duse 6. .l. *m simţit cum .iecare.

Ra.cu m na" dac/ m/ ridicam )e 0 r. mai e 1i un /. $5am uitat de jur 2m)rejur.urcat" da.abetul nostru" nuD )rotest/ Jamie. (i )e /la l5aţi 0/&utD E pi. 2nce)eau cam de la 2n/lţimea )ie)tului meu 1i continuau 2n sus ) n/ unde reu1eam eu s/ ajun. Dar" 1i de data asta" camera era luminoas/ 1i aerisit/.abet ciudat. Uite" semnul /la de acolo" un cerc t/iat de o linie" /la cred c/5i -recesc.a)t" nu c.irida 1ar)elui 2n camera anterioar/" aici era un )erete -ol. litera -receasc/ pi )e care o .. De .t" da.i din al.abetele altor limbi" inter0eni %enta. 1i 2nc/ un # mai 2ncolo.3a urma urmelor" lucrurile nu merseser/ ca5 n )lanurile noastre 1i cred c/ toţi a0eam inima str ns/ c nd ne 2ntrebam ce ne5o mai a1te)ta la ca)/tul sc/rilor. Pa. — Cred c/ unele dintre ele ar )utea .. 4lacoane" da. — Ce -ro&a0J stri-/ Jamie din s)atele meu. RuneJ — Nicio Arun/B" 2l contra&ise 9en.uri.ar -radat" da. — P/i da" dar a#ta nu5i o liter/ din al.usese . Numai c/ 2n locul unde . Uite un #. — Da" ai dre)tate" %enta. B/ţ bi.iar -ol" ci aco)erit cu ni1te semne care ar/tau" du)/ mine" ca ni1te litere dintr5un al. !unt litere.

Iar eu" cu c t m/ uitam mai mult la )eretele din . 2i au&eam )e ceilalţi stri. (i de1i a0eam litere .estii de -enul /sta. Eu. Dar" oric t de atent e8aminam )eretele" nu reu1eam s/ -/sesc ceea ce c/utam' semnul care s/ ne dea un indiciu des)re locul unde era ascuns 1ar)ele. ca s/ nu r/m n/ mai )rejos.ost .ndesc iar/1i lo-ic.i . Iar lo-ica5mi s)unea c/" la un moment dat" mai de0reme sau mai t r&iu" cine0a tot o s/ se 2ntrebe de ce 2nt r&ia dre-/torul 1i a0ea s/ 0in/ s/ 0ad/ ce se5 nt m)l/. sau rune" sau simboluri" sau ce5or mai . (i5atunci a0ea s/5< -/seasc/ le-at . Uite" coloJ &ise Ric..nd 1i contra&ic ndu5se" dar m/ simţeam din ce 2n ce mai nelini1tit.olosim c nd calcul/m aria cercului sau c. $atematica5i cea mai tareJ — Eu 0/d un e. c t s/ um)lem un dicţionar" (ar)ele 4rumuseţii 1i al Tinereţii #e1nice nu se &/rea.aţa mea" desco)eream c/ nu mai )/rea totul o m &5 -/leal/ aiuristic/. Din c nd 2n c nd" mai obser0am o liter/ cunoscut/" unele re)etate" 2ns/ majoritatea r/m neau ni1te semne 2nc rli-ate 1i ciudate" )e care nu le mai 0/&usem 2n 0iaţa mea.oria 0ictorioas/ care m/ cu)rinsese c nd 2l 0/&usem )e dre-/tor c/&ut )e jos se destr/ma 2ncet 1i 2nce)eam s/ .

Dar acum tare mi5a1 . Poţi5 unea In0i&ibilit/ţii ne sal0ase o dat/" dar acum se terminase" nu mai a0eam nici m/car o )ic/tur/ .i a0ut nicio do0ad/ c/ noi e8istam. 3a momentul /la" mi se )/ruse o idee bun/. Dar acum era )rea t r&iu.. 4/r/ s.. $ult )rea t r&iu. s/ se )rind/ 1i )e unde ar .oar/ 1i bo8eri n5ar .i dorit s/5< .i -/sit nu a0ea ne0oie de mult/ minte ca s/51i dea seama c/ e ce0a neobi1nuit la mijloc 1i.. (i oricine l5ar . 3a dre)t 0orbind" el doar o au$i#e )e Ti-er 3ilK" nu o 1i 0/&use.edele1 1i cu nobiliarii mei bo8eri de satin 2ndesaţi 2n -ur/.i 0ino0aţii..i l/sat noi acolo )ur 1i sim)lu" c/ oricum era scos din joc 1i nu )/rea s/51i re0in/ )rea cur nd..

i a.im 1i s.ie dat dis)/rut 1i or s/ 0in/ du)/ el" destul de cur nd. R1itul celoR imen1i" — E o -.iu con1tient c/ urcaser/m mereu" iar )/m ntul r/m/sese jos" din ce 2n ce mai jos.i)uie ceilalţi c/51i )relun-e1te )au&a de dimineaţ/" dre-/torul 2n alb o s/ .Ca 1i mai 2nainte" )uteam s/ . Nu era e8clus ca noi" urm nd indiciile 1i urc nd de la un etaj la altul" s/ ne . — (tiţi ce" m5am b/-at 1i eu 2n discuţie" e tare interesant 1i educati0" nimic de &is" dar cred c/ ar trebui s/ c/ut/m mai bine indiciul 1i s/ -/sim 1ar)ele. De data asta" mesajul era ce0a mai lun-' cu mine 2nce)e in)nrtul 1i5n tim) 1i5n s)aţiu eu sunt 2nce)utul celui in. m ../r/ s/ mai &ic/ nimic.undat 2ntr5o ca)can/ din care" cum &icea 1i )oe&ia" nu a0eam sc/)are.icitoare" s/ri 9en. — (i e cri)tic/" 2nt/ri %enta.ac )ariu c/ sin-ura ie1ire era tot 2n sus" nu 2n jos" dar asta du)/ ce decri)tam codul care s/ ne s)un/ unde se a. %enta a 2nce)ut s/ cotrob/ie )rin rucsac du)/ )er-ament 1i <5a scos" .. — Ce 2nseamn/ cri)ticD a 2ntrebat Ric.lau 1ar)ele 1i u1a secret/. (i nu )uteam s/ nu . Pentru c/" dac/ nu cum0a51i 2nc.

imuluiD $ie asta mi se )are o contradicţie. E desenat 0reun cerc )e )ereteD 2ntreb/ Jamie. Probabil c/ e 0orba de )rima 1i de ultima liter/ a al. — 2n 0eci" in.murmur/ 9en.i ar/t nd a rusesc 1i & rusesc erau nule. — C/ doar n5or . Clar c/ 1ansele ca noi s/ 1tim cum or . K @<P.inituluiD Care e 2nce)utul in. r1it..er/ )oe&ia.abetului' a 1i &J " Dar" oric t de atent ne5am uitat noi" n5am -/sit niciun a 1i niciun &.i )rima 1i ultima liter/ din 0reun alt al. — Dac/ nu cum0a e un cerc" s)use Ric. Rice de 2nce)ut 1i s.ndim lo-ic" ca 2nainte" su-er/ Jamie. 2ncet.olbat la )erete. — $5am )rinsJ stri-/ deodat/ %enta. bomb/ni nemulţumit. — Oare se lea-/ cum0a de )oe&ia cea mareD su-er/ %enta 1i recit/' Drumu#eţea 0u(limă #clipeşte ca piatra preţioa#ă. Mai s/ 0edem la ce se re.*dic/ nu are un 2nţeles e0ident" ci ascuns" 2i e8)lic/ Jamie. — Bra0o" Ric. 5 r#ta înfăţişării de 0marald în veci nu va fi ştear#ă. — Poate ar trebui s/ ne .init.abetD . Cercurile nu au nici 2nce)ut" nici s. Buim/ciţi" ne5am . *dic/ rusesc sau mai 1tiu eu care. . 2nseamn/ c/ au un 2nţeles a)arte. dis)erat. Care e 2nce)utul in./cu Ric. Ei bine" nu era.Ric. r1it de dou/ ori..

. 1tiu si-urJ Nu )ot s/. Uite" e unul acoloJ — !untem )e drumul cel bun" coment/ 9en 2nc ntat/..— Eu 1tiu cum e a 2n !receşte" s)use Jamie. Nu a0em a1a ce0aD O.ir" dar nu )rea credeam c/ trei co)ii 0or 1ti tot al." com)let/ %enta." ce bine5ar .a. 9en se c.ndesc lim)edeJ >tiu că ştiu. * urmat o )au&/. — (i acumD *)/s/m )e ele sau ceD * a)/sat cu ar/t/torul )e al." de ce nu reu1esc s/ ..a" beta" -ama... — E8actJ Ome-aJ (i arat/ ca o. — Delta.. — Poate c/ trebuie s/ le atin-i 2n acela1i tim)" su-er/ 9en. al. *l. 0eni cu )a1i mari s)re )erete. — Tocmai 0/&usem ce0a de -enul /sta" sunt si-urJ &ise Jamie.a 1i.imbat o )ri0ire cu Ric..abetul -recesc. *m sc.a 1i. Pentru un moment" ni se )/ruse c/ am dat de un .. al.. ca o )otcoa0/ 2ntoars/ 2n sus" )arc/.. C.iar seam/n/ )uţin cu a.. @<N. — PiD ad/u-/ Jamie" cu un lic/r de s)eranţ/. *" da" uite5o aiciJ Ric... ..i s5o -/sim )e )ereteJ stri-/ 9en 2nc ntat/" ţo)/ind de colo5colo.. — N5a0em tim) de a1a ce0aJ Trebuie s/ ne -r/bimJ O. — Ome-a" se au&i 0ocea )iţi-/iat/ a %entei. *l.a" a)oi )e ome-a" dar nu se 2nt m)l/ nimic..inuia s/ se concentre&e.

///" o semni. De sus 2n jos" a)oi de jos 2n sus. — Jamie" ." @<E.Ric. Tot nimic. Nimic.i ce0a #implu" bomb/ni 9en.eia st/ 2n simboluri 1i ele n5 au cum s/ .olose1te jetonul de trecerel Cum de nu m/ . Unele simboluri nu au.ic/ sau a1a ce0a" concentrat/ 2ntr5un sin-ur semnD Poate e 0reunul dintre astea aici. 2mi )are r/u" nu mer-e.orm/. C. #edeam cum i se 1ter-e & mbetul de )e . se con. — !i-ur" )/i atunci nu trebuie dec t s/ ne d/m seama care o . Poate c/ nu5s bune dec t )entru un anumit etaj.ost c.ie sim)le..iar a1aJ Jetonul ma-ic cu care a trecut dre-/torulJ Mai s/ l/s/m indiciile" cui 2i trebuie )oţiunea asta nenorocit/D Jamie s5a re)e&it s)re )erete 1i a )limbat jetonul de sus 2n jos a)roa)e de locul )e unde intraser/m. * cl/tinat din ca)" de&olat.. (i atunci mi5a 0enit ideea.estii de bun5simţ" )ur 1i sim)lu" de ce ar . . 35 a 2ntors in0ers 1i a mai 2ncercat o dat/. — *tunci" 2na)oi la mesaj 1i la indicii" &ise %enta 2mbu.iloso.ndisem mai de0remeD — C.icaţie . Ce0a ne sca)/.elD — Nu )rea 0/d cum ar . Dac/ celelalte nu )resu)uneau s/ 1tii cine 1tie ce" au .i acela" morm/i Ric.is u1or 1i de )rima dat/.nat/. — Dincolo s5a desc.i /sta alt.aţ/ 1i" odat/ cu el" 1i umbra ultimei s)eranţe.

— Poţi s/ re)eţiD . !e o)ri 1i citi re)ede )oe&ia" mi1c ndu51i bu&ele . Dar 9en se uita la mine ca la o sta.ie sim)lu ca Abun/ &iuaB ca s/5< 0/d ) n/ 1i eu.ie. $/ simt com)let inutil..oarte t/cut" &ise %enta" 2ntorc ndu5se s)re mine. 2mi )are r/u. Nu m/ )rice) absolut deloc la a1a ce0a. *ici" aici" e un o)t culcatJ Dar nici semnul )entru in. *dic/ ar trebui s/ . Ce0a sim)lu" sim)lu de tot" am re)etat eu. *)oi se lumin/ la ./r/ s/ mai scoat/ 0reun sunet. *i 0reo ideeD *m ridicat din umeri" st njenit. uit ndu5m/ 2n jos" s)re )er-ament. — *dam" e1ti .initJ stri-/ Jamie" cu o 0oce ascuţit/. Nimic mai sim)lu" nuD 9en d/du oc.uit ndu5se 2ncruntat la )erete. !im)lu ca litera i./cu ea" cu 0ocea su-rumat/. @?O.is drumul.init nu ne5a desc.el" 2mi s)use %enta" & mbind 1i b/t ndu5m/ cu )alma )e um/r.aţ/. — Bine" las/" tu contribui alt. — P/i" nu )rea" am recunoscut eu. — !unt si-ur/ c/ r/s)unsul e 2n . .ii )este ca)" ener0at/. — De e8em)lu" in. De e8em)lu..aţa noastr/.initulD — Uite aici semnul )entru in.

. Uite" mai e unul 2n )artea aia. — Ba patru. — Ba nu" sunt trei.lecta 2n sol&ii lui ca5ntr5un smarald. #ă mear!ă'. *m simţit c/ m/ . Peretele care aco)erea ie1irea s5a dat la o )arte. (i /sta e r/s)unsulJ Este )rima liter/ a cu0 ntului Ain. C/ sunt doi. 2ntr5o lini1te des/0 r1it/" dou/ lucruri s5au 2nt m)lat. *4ă..imB 1i ultima din Aimen1iBJ — Dar care i@ 2ntreb/ Ric. 2n acela1i tim) cu les)edea de sub )iciorul st n.initB" e cu)rins/ 2n interiorul cu0intelor Atim)B 1i As)aţiuB" e )rima liter/ a lui Ain. *bia m/ @?<. ..al %entei. *colo era cea mai . Eu )uteam s/ )un )ariu c/5s cinci. (i" bine2nţeles" %enta <5a -/sit 1i )e al cincilea" ascuns )e deasu)ra ca)etelor noastre. 4oamne.iar 1i 9en.ur/ un sentiment de u1urare" ca o a)/ care te ia )e sus. — *i &is Aca litera i-. Cu un stri-/t de turnire" ea a s/rit un )as 2na)oi7 2n c te0a secunde" am t/b/r t toţi 2n jurul -/urii din )odea" c.— Nu mai 1tiu ce5am &is" am uitat" i5am r/s)uns d nd din umeri.rumoas/ creatur/ )e care o 0/&usem 0reodat/.iecare dintre noi a aco)erit cu )alma drea)t/ un i.(i . Un 1ar)e" bine2nţeles" dar" 2n tim) ce aluneca -raţios )rin mica 0/-/un/" lumina soarelui se re.

laconul cu )oţiunea str/lucitoare" de culoarea smaraldului" 1i s5a l/sat 2ncet )e 0ine s/ )un/ 1ar)ele la loc" 2n 0/-/una lui. Era mult mai mare dec t ceilalţi" cu e8ce)ţia uria1ului ne-ru.oc 0erde.iindc/ mi1carea 2i atr/sese atenţia" 1ar)ele a atacat. Cu 0ite&a luminii" 1i5 a 2n. st/team )e5 a)roa)e.urcat/ ţ 1nea a.orţ/ (i l5am aruncat cu toat/ )uterea 2n @??./1urat/" s s ind . $5am re)e&it la el" i5am des.urios. 2n ciuda s)lendorii lui" 1ar)ele a0ea ce0a ce m/ nelini1tea. Dar" cum i5a dat drumul" 1ar)ele s5a ridicat cu -lu-a des5 .i)t dinţii 2n m na lui 9en" li)it/ )e )odea.abţineam s/ nu5< atin-. Dar 2n aceea1i cli)/" . Du)/ ce se rotea de dou/ ori )e l n-/ )ereţi se ridica 1i 21i um.ar/ . Oc. 9en" care st/tea c. . Ce0a din )ri0irea lui nu5mi )l/cea deloc 1i a0eam sen&aţia c/ este mult mai a-resi0./cut .ii lui scli)eau 1i limba bi.ul-er/tor.la -lu-a ca o cobr/" 1i atunci ie1eau 2n e0idenţ/ nuanţele iri&ate de albastru 1i 0erde 1i5un turcoa& ca5n ad ncurile a)elor" cum numai la )/uni mai 0e&i.aţ/ 1i 2n s)ate ca un . !e le-/na 2n .iar )e mar-inea -/urii din )odea" s5a dat cu s)atele 2na)oi. Dar lucrurile au decurs normal" 1i n5a trecut mult ) n/ c nd %enta mi5a dat . Dar eu 1i Ric. De data asta" %enta a insistat c/ e r ndul ei s/ ia 0eninul./lcile cu .

iar )uţin iritat/. 3as/5 m/ s/5ţi iau )ulsul" re)edeJ — Nu" nu e -enul /la de amorţeal/" ci e ca atunci c nd 2ncremene1ti de .. Palid/ la . o )ri0ea 2ns)/im ntat" inca)abil s/ se mi1te" ca 2ntr5o stare de 1oc. tare a1 0rea s/ .ric/. Jamie a .urnic/ m naD *i )al)itaţiiD O.ara )ericolului.-roa)/" re-ret nd c/ nu )ot s/ tra. @?@.e l n-/ ea 1i se uit/ 2n oc.. Cu res)iraţia 2ntret/iat/" a tras aer 2n )ie)t 1i i5a r/s)uns cu o 0oce destul de normal/" c. Ric." ce r/u 2mi )are c/ nu 1tiu mai multe des)re mu1c/turile de 1ar)eJ 2n mod sur)rin&/tor" cea mai calm/ dintre toţi era c.iar 9en. %enta 2n-enunc. !imt mu1c/tura de )e m n/" m/ doare 1i asta5i cea mai cum)lit/ &i din 0iaţa mea 1i 2nc/ nu s5a terminat 1i. 9en" e1ti bineD !imţi cum0a c/ ţi se taie res)iraţiaD Te ...ost cel care a luat5o de subsuori 1i a tras5o mai 2ncolo de mar-inea -ro)ii" 2n a.aţ/" 9en se cl/tina uit ndu5se . . — Amorţită@' re)et/ %enta" alarmat/.i8 la cele dou/ bobiţe s n-erii de )e dosul m inii.un ca)ac deasu)ra. $/ simt.ii ei 2n-rijorat/. — %enta" nu mai intra a1a 2n )anic/. amorţit/... $/ doare )uţin" ca du)/ injecţii. *sta5i tot. — 9en.iu acas/.

— Nu" 2nc/ nu se obser0/" recunoscu Ric. ar trebui s/ se 2nt m)le.ard.. *)oi Jamie a s/rit )rimul 2n )icioare.nde1ti" )oate c/ nici n5a0em de ce s/ ne 2n-rijor/m" inter0eni 2ncurajator Ric.imbat.. Din . Trebuie s/ s)un c/ ai c 1ti-at onoarea de a duce tu .ectul...— Ei" dac/ stai s/ te .ilor ei mari" a)rinse ca luminile sema..laconul /staJ Uite" )odeaua s5a astu)at 1i u1a e desc.nd cu0intele" ne5am 2ntors s)re 9en. Uite . .estii de5asteaJ !unt si-ur c/ Ric. Du)/ o )au&/ 2n care i5am c nt/rit 2n .ard are dre)tate 1i mu1c/tura 1ar)elui n5a .ul nasului 1i s5a )ro)a-at ) n/5n 0 r. Ea s5a 2mbujorat" cu un 0al de ro1eaţ/ care a )ornit )arc/ din 0 r. Dar acum )rioritatea num/rul unu e s/ )lec/m de aici 1i 2nc/ .is/. cu totul altce0a. (i s/ nu uit/m care 1ar)e e /sta.oarte re)ede.ost )ericuloas/.. 2n loc s/ ne a1te)t/m ca 9en s/ cad/ lat/ 1i s/ moar/ )e5aici" mai de-rab/. !/ @?H.urile urec.laconul" 9en" )une5< bine.ericire" tocmai e8tr/sesem 0eninul. !5a l/sat o t/cere st njenitoare.. Dar cine 1tieD Poate e ne0oie de )uţin mai mult ca s/51i .ac/ e. — MaiJ N5a0em tim) de c. Ne5a aruncat o )ri0ire timid/" 2n care se citea s)eranţa.orului. mai ales dac/" m/ ro-" e c te ce0a de sc... — Mm" sunt cum0a.

Era &/)u1eal/. — Dac/ s5ar .nd )e care a1 . Era o c/m/ruţ/ mic/" . Ce0a ce a. #ocea ei a0ea un ecou bi&ar" cu o intensitate a)roa)e metalic/. (i de data asta" scara o lua 2n sus7 1i nu erau doar dou/ )aliere" ca de obicei" ci )atru" care duceau c.ost s/ . *m simţit deodat/ cum 2mi a)ar broboane de sudoare )e .i&/tura din &id" s)er nd din toat/ inima" ca 1i Jamie" c/ tre)tele care ne a1te)tau 0or cobor2" nu 0or urca 1i mai sus" 2n tem)lu.ost su)erb" 1o)ti %enta. .er al minţii" mi5a r/s/rit un .lasem de la un )ro. !in-urele ra&e de lumin/ 0eneau de sus" dintr5o t/ietur/ 2n aco)eri1ul de deasu)ra7 o t/ietur/ at t de 2n-ust/" c/ &iceai c/5i l/sat/ de lama unui cuţit.s)er/m c/ tre)tele o iau 2n jos" 1i s5o 1ter-em de5aiciJ Din cine 1tie ce un-. e1ti doar la jum/tatea drumuluiB. P n/ la a)us $5am uitat s)re desc.i )utut 0edea de aici" )eisajul ar .i .runte 1i )e bu&a de sus.esor c5ar .ul tem)lului. Dar n5a .iar 2n domul din 0 r.i s)us un al)inist care urca E0erestul' A!/ nu uiţi niciodat/ c/ atunci c nd ai ajuns 2n 0 r.i dorit s/5< alunc t mai re)ede. @?G./r/ niciuri -eam.ie.

— Pe Ti-er 3ilK a 0/&ut5o care0aD T/cere. — %enta" scoate )er-amentul" &ise Ric.aţa unui &id. Obi1nuindu5m/ cu 2ntunericul din 2nc/)ere" am 0/&ut c/ aceast/ c/m/ruţ/ era di. r1it.erit/ de celelalte. Ric.. De la un minut la altul" do-orea din ce 2n ce mai tare. Poate ne s)une cum s/ ie1im de5aici. Era tot circular/" dar nu a0ea nici un st l) 2n mijloc. Oc. !imt c/ dau 2n clocot. .ie" am morm/it" simt si-ur c/ )isica e tot acolo./ceai dec t o)t )a1i mari. — Da" da" -r/be1te5te" &ise Jamie" abia res)ir nd.ii ei aurii 2l urm/reau . — 4ir5ar s/ .— !untem toţiD am 2ntrebat.i)noti&at/ cum unduie1te 2n circuitul lui nes.aţa oc. *1te)taţi5m/" 0in imediat.i8 c/tre locul unde .ilor ima-inea lui Ti-er 3ilK st nd )e mar-inea -/urii din )odeaua unde s s ia 1ar)ele de smarald. @?F.isese" uit ndu5se . 2n locul lui era un )iedestal" 2nalt cam ) n/ la )ie)tul meu" cu ce0a )roeminent 2n ca)/t. (i a)oi Ti-er 3ilK" 2ncol/cit/ 2n acela1i loc" du)/ ce )odeaua se 2nc. (i deodat/ mi5a re0enit 2n . Toţi mi5au r/s)uns. Dintr5un ca)/t 2n cel/lalt nu . Dar c nd m5am 2ntors s)re scar/" intrarea dis)/ruse 1i eram iar/1i 2n .usese 1ar)ele.D JamieD 9en . s)er c/ te simţi mai bine.

Poe&ia scris/ 2n cercuri era la locul ei" la . Numai c/ aici erau a1e&ate 2n jurul unor )l/ci mari de metal" 2ntre care era o .Din aco)eri1ul de metal c/ldura iradia 2n 0aluri a)roa)e tan-ibile.aţa era din les)e&i" ca 1i la etajele anterioare. ner/bd/tor. Iar )iedestalul e ca )iciorul balanţei. Cam )e toat/ su)ra. Deasu)ra noastr/" ne0/&ut din cau&a 2ntunericului" era sus)endat un disc uria1 de metal. 1ie ce trecea )e sub )iedestal.el 1i celelalte )atru 0ersuri de sub ea" dar 2n )artea de sus" nimic./cut )er-amentul 1i ne5 am uitat la el cu lanterna" nu a0ea niciun mesaj nou. Dac/ )ic/ )este noiD %enta a)rinse lanterna 1i o 2ndre)t/ s)re )odea.2n sus. — *dam" o)re1te5teJ 1o)ti 9en s)eriat/. — Pe )odea" modelul e ca o balanţ/" cred" 1o)ti %enta. Dar c nd am des. @?P. . Era rece 1i inert" dar at t de -reu c/ nici nu s5 a clintit c nd am 2ncercat s/5< 2m)in. C nd am 2ntins m na" a)roa)e c/ am reu1it s/5< atin-. Credeţi c5ar )utea simboli&a balanţa din sala audienţelorD *ţi b/-at de seam/ c/ imul dintre talere era rotund" iar cel/lalt )/tratD — Mai" nu mai aiura" scoate )er-amentul ) n/ nu ne )r/jim aici" &ise Ric.

— 2ntinde )er-amentul )e mas/" 2i su-er/ Jamie.orm/ de sacri.ii no1tri. $5am uitat )este um/rul ei la )er-ament./cut cu -rij/ )er-amentul. $/ 2ntrebam dac/ ar )utea a0ea 0reo semni.iar sub oc. s/)un 9en 2nce)u s/ )l n-/. *colo unde ) n/ mai adineauri nu era dec t un s)aţiu -ol" acum a)/ruser/ c te0a litere care se conturau" din ce 2n ce mai -roase" c. Poate aici 0eneau dre-/torii 1i turnau c te )uţin 0enin 2n/untru" ca o . Poate 1i noi trebuia s/ turn/m )uţin acolo 1i atunci a0ea s/ ias/ la i0eal/ u1a secret/ )rin care s/ cobor m.lacoanele )e care le adunaser/m noi" doar c/ ce0a mai mare. O. Eu am 2ntins m na 1i am atins cu de-etul )artea ie1it/ 2n relie. Ne5am mutat 2n jurul )iedestalului 1i iar/1i %enta a des. 2n ca&ul /sta" nu )uteam dec t s/ s)er c/ era aceea1i scar/ )e care 0eniser/m.icaţie ritualic/. #oiam cu tot dinadinsul s5o -/sesc )e Ti-er 3ilK.iciu sau ce0a de -enul /sta.tatul %entei m5a readus 2n )re&ent. *1a )utem s/ ne uit/m toţi mai bine. .ormaţia de care a0em ne0oie este 2n ultima )arte a )oe&iei 1i nu ne mai trebuie alte indicii" s)use %enta. din mijlocul )iedestalului. @?N.— Poate in. Era din sticl/ sau cristal" ca .

ie" . *rdea ca5ntr5un cu)tor. $ai a0eam o 0ariant/.O )ic/tur/ de n/du1eal/ m/ . — (i ceD C/ doar nu5i test la orto-ra. Ultima" de cri&/" c/ alta nici nu mai 0edeam.oc/m" 0or 0eni oricum dre-/torii du)/ noi" s)use 9en cu 0ocea )ierit/. . C/ . Poate e 0orba de a)us7 soarele a)une" de e8em)lu.ia 1i asta m/ lini1tea.ernal 2n urec. Trebuia s/ -/sim ce0a 1i 2nc/ re)ede. *m 2ncercat s/5mi aduc aminte e8act cu0intele lui 6' AC nd te întorci. Nu 0edeam nicio ie1ire.ie a0eam.eaţ/.urnic/ de5a lun-ul 1irei s)in/rii" ca un de-et de -./cu Ric. — Dar # e scris se)arat" 1o)ti %enta.i Asoarele a)unB 1i nu se acord/./cu Ric. *dic/ ar . — P n/ 1i" eu )ot s/5mi dau seama ce scrie" . 3 n-/ mine" 9en s5a l/sat )e )odea.. 2mi d/deam seama c/ 0oia s/ ne 2n0eseleasc/" dar cu0intele lui sunau dis)erat. Oare mai a)ucam a)usul soarelui aiciD (tiam c/ nu mai e tim) 1i c/ era )robabil c. — Dar nu se acord/" inter0eni Jamie. Deodat/ m5a luat ameţeala 1i simţeam iar/1i uruitul /la in. încearcă #ă @?E. r njind.i. !/)un.estie de minute ) n/ 0eneau du)/ noi. — !/ st/m aici ) n/ la a)usul soareluiDJ Dac/ nu le1in/m de cald 1i dac/ nu ne su. Era biletul nostru de 2ntoarcere7 )rin ) n&a rucsacului" 2i simţeam 2n s)ate muc.r n-. 2ns/ creierul meu )arc/ se to)ise.

Pe )i)/ite" am adus com)uterul at t @@O.ilm !4. 2l )ornisem 1i" 2n 2ntunericul din jur" ecranul 0er&ui )/rea .esuit toţi 2n s)atele )iedestalului.i dat orice s/ simt 2n s)inare -reutatea )l/cut/ a )isicii toro)ite de somn. . (i ar . *r/ta cam bi&ar un obiect cu o asemenea te. Ric. Iar eu 2i simţeam m na lui Ric. %enta a )us )er-amentul la loc" 2n rucsac.i 2nsemnat 1i s5o l/s/m )e Ti-er 3ilK aici. Ne5am 2n-. *1 .ia contea&/. . Jamie tot re)eta ultimele )atru 0ersuri ale )oe&iei" iar 1i iar" 2ntreru) ndu5se numai ca s/ s)un/" cu 0ocea tremurat/" de )arc/ st/tea s/ )l n-/' ." mare 1i trans)irat/" 2ncle1tat/ )e cea. (i m5a cu)rins subit 2ndoiala c/ . B/ieţi" ar mai . $5am 2ncruntat s/ 0/d mai bine tastatura" s/ dibu5 iesc cum0a" 2n be&na aceea" tastele ma-ice.Poate nici nu mer-ea din locul /sta.pleci exact din punctul pe unde ai intrat. 3o!ica #pune că acolo comunicarea dintre cele două lumi e#te cea mai puternică.orescent.i o )osibilitate" le5am &is.a mea./ceam bine ce .aţ/" )e )iedestal" minicom)uterul./ceam.nolo-ie" e8trem de a0ansat/" )e )osta5 mentul sim)lu de )iatr/7 )/rea nelalocul lui" ca 2ntr5un .os." s/ 1tii c/ orto-ra. *0eam 2n . Toţi ceilalţi se ţineau de m n/.

ii" -ata s/ le a)/s./cut toţi odat/ un )as 2na)oi" 2n mijlocul )/tratului din metal de )e )odea.racţiune de secund/" )odeaua s5 a 2nclinat sub t/l)ile noastre 1i am 2nce)ut s/ ne )r/bu1im 2n -ol.ardJ Mai" re)ede" s/ 2ncerc/m toţi odat/J 4aceţi un )as 2na)oi. Jamie a stri-at 0ictorios' — 4ec t dacă 0oarele >arpe urcă la $enit >i-un colţ de lumină #trăpun!e al timpului şipl 2n aceea1i ..anta 2n-ust/ de )e aco)eri1" o ra&/ de lumin/ a tra0ersat ca un laser camera cu. acuml Ric.iar 2n . (i5n cli)a aceea" dins)re . $5am uitat din nou s/ m/ asi-ur c/ sunt tastele care trebuie 1i am 2nc. 3umina alb/ s5a descom)us 2n e0antaiul culorilor curcubeului 1i 2nc/)erea s5a um)lut de ni1te ra&e str/lucitoare de5ţi luau oc.undat/ 2n 2ntuneric" re. N5a0ea cum s/ . @@<.is oc.ard a 2ncle1tat mai tare m na )e -ruma&ul meu.de a)roa)e" c/ mai a0eam )uţin 1i5< atin-eam cu nasul.lect ndu5se c. .ie cu de&acorduri" Ric. Brusc" Jamie a urlat' — Un pa# înapoiJ Nu e s/)unJ E un pa# scris de la coad/ la ca). ţin ndu5ne 2n continuare unii de alţii" am .. 2n c/dere" am 0/&ut cum cealalt/ mar-ine a balanţei s5a basculat lo0ind discul uria1 de deasu)ra.ii.laconul de cristal.

ndu5m/" lu ndu5m/ )e sus 1i rosto5 -olindu5m/" r/nindu5m/ )e tot cor)ul 1i ) rjolin5 du5mi )l/m nii. $/ &b/team 1i 2ncercam s/ dau cu )icioarele 2n ni1te )ereţi in0i&ibili" simţind cum toţi neuronii 2mi r/)/iau 2n craniu. (i5ntr5un s. C/deam" c/deam 2n -ol" a)roa)e imaterial" ca5 ntr5iin 0is" cu sen&aţia 2n.. . A 2n-erul cenu1iu $/ )r/bu1eam lo0it din toate )/rţile de sunete" de . a)/s nd cu de-etele )e tastele mini5 com)uterului.eresc de unda sonor/.larea.i 0rut s/ m/ . Unda asur&itoare a clo)otului m/ )urta ca un 0al de a)/" 2m)in.iar 1i c/& nd am tres/rit" ca 1i cum a1 . C. @@?./r/ s/ reu1esc s/5mi tra. *)oi am 2nce)ut s/ m/ ridic din ce 2n ce mai re)ede la su)ra.. Instincti0" am str ns )umnii.!orbiţi de 0idul 2ntunecat" am au&it din urm/ &-omotul asur&itor al clo)otului din tem)lu" care 0estea amia&a.r/su. r1it" m5a a&0 rlit ca )e o )/)u1/ de c r)/ )e ţ/rmul lumii noastre" unde lumina soarelui m5a lo0it 2n ca) ca o sabie" iar eu icneam 1i m/ 2necam" .ior/toare c/ inima mi5a r/mas 2n urm/" unde0a deasu)ra mea. 1ii de lumin/ 1i 2ntuneric.aţ/ 2ntr5o mare ne-uroas/" iar 0ibraţiile -on-ului 2mi intraser/ 2n s n-e 1i cre5 ieru5mi &0 cnea -ata s/ e8)lode&e.

ul-" 1i s/ m/ duc/" s/ m/ tot duc/. de a)/" sau lacrimi" sau sudoare.ii" le s)erii )e .runtea. $5am ridicat 2n ca)ul oaselor. *0eam sen&aţia c/ am a)/ 2n urec. $i5era -reaţ/ 1i m/ simţeam a1a de -reoi" de )arc/ -ra0itaţia de0enise de dou/ ori mai )uternic/.runtea a)/sat/ de )iciorul lui. *0eam obra&ul li)it de ce0a as)ru" oarecum .i 1i )lumb 2n tot cor)ul. ..eteJ Cu -reu mi5am de&li)it )leoa)ele. Res)iram ane0oie" de )arc/ @@@. Dar nu reu1eam s/ m/ rosto-olesc s)re ele" s/ le atin-" ca atunci s/ m/ ia 2na)oi" ca )e un .aţa mi5era ud/.ide oc. — *damJ a mai stri-at cine0a 1i m5a scuturat cu )utere" tr/. Eram 2ntins )e co0or" c.. C nd mi s5a lim)e&it )ri0irea" am recunoscut camera cu calculatoare de la 6uested Court. *m -emut 1i am 2ncercat s/ m/ smul-" s/ m/ 2ntorc. Parc/ a0ea o ton/..iar sub biroul meu" cu . *m dat s/ ridic ca)ul.— *damD *dam" e1ti bineD *m recunoscut 0ocea %entei de de)arte" ca din alt/ lume.ndu5m/ iar/1i s)re mal. 2nc/ mai simţeam 0aluri mici 0enind du)/ mine" )e mal" s/ m/ cu)rind/ 1i s/ m/ redea 2mbr/ţi1/rii dulci a oceanului. Toat/ ..amiliar" iar ce0a -reu 1i dur 2mi 2m)un-ea . — Adam' Desc.

*0ea 2ntr5ade0/r o )at/ 2nc. @@H. Toate lucrurile din jur se 0edeau neclar 1i ceţos" de )arc/ a0eam o )elicul/ de ulei )e oc. Ti-er 3ilK dis)/ruse./cut )e mine. Ceilalţi )atru m/ )ri0eau cu ni1te ../cut )e tine" am articulat cu -reu.. Probabil s5a s)art . Cred c/ )oţiunea e de 0in/.laconul.i-uri 2n-rijorate. — *ţi 0/&ut5o cum0a. am dat s/ 2ntreb" cu 0ocea su-rumat/.." 1o)ti 9en din ce 2n ce mai 2ncet.is/ la culoare" dar. $5am uitat la el.ard d/du din ca)" ne. — Pentru mine a . !5 a 2nro1it ca racul 1i5a 1o)tit . . Dar" ce mai contea&/" ne5am 2ntors acas/J Nu5i -ro&a0D $5am ridicat 2n )icioare" cl/tin ndu5m/. — E1ti bineD m/ 2ntreb/ 9en cu 0ocea tremur nd/..nd./r/ -las' — Cred c5am . Ric.. Deci -ata. Ce5i dre)t" m5am lo0it )uţin 1i m5am ales 1i c5un cucui.ost u1or de data asta" &ise Jamie 2n0eselit. — !tai lini1tit" Jamie" nu cred c5ai .lat/" ca de 0at/. — Da" a1a cred. Deodat/" Jamie s5a a)ucat cu m inile de turul )antalonilor" cu)rins )arc/ de -roa&/.i..tr/-eam miere 2n )l/m ni" nu aer. *0eam limba um. — Tu ce )oţiune a0eaiD !)er c/ nu era.

.orţ/ sonic/ sau ce0a care le distru-e. !au mai )recis a0eam. O .iind c/ atunci c nd m/ 2ntorsesem din )rima c/l/torie 2l -/sisem )e 6 aici" 2n @@G. %enta a c/utat iar 2n rucsac 1i a scos 1alul meu.laconului 2n care . Poţiunea T/m/duirii. *l (oa)telor 3/untrice..— Era cea din -r/din/. Bine ascunse 2ntre cutele lui" au ie1it la i0eal/" intacte" dou/ . Ne5a ar/tat )alma. Dat .i 0reo . o . — E de la c/l/toria 2ntre dou/ lumi" s)use Jamie.lacoane' Poţiunea Puterii 1i. Poate c/ nu ai 0oie s/ aduci lucruri dintr5o lume 2n alta" sau" cel )uţin" nu lucruri a1a . De-etele erau )line de un amestec nisi)os 1i ud" din cioburile mici ale .usese )oţiunea de culoarea smaraldului./1ur ndu5< cu -rij/ din 2n0elitoarea care5 < )roteja. * des. Tot scrisul dis)/ruse./cut 1ireturile 1i a scos )er-amentul" des. cum s/5i &icD .ra-ile.. Ne5am uitat unul la altul" cu aceea1i 2ntrebare nerostit/. *lb/ ca 0arul" %enta a dat jos bretelele rucsacului 1i <5a a1e&at )e unul dintre birouri. (ar)ele maro. Cu m inile tremur nde" <5a des)/turit 2ncet.. . — Eu am 4rumuseţea" s)use 9en 2nro1indu5se )uţin 2n tim) ce c/uta 2n bu&unarul tunicii.

is 2nceti1or u1a. Tocmai c nd treceam )e l n-/ el a b/tut o dat/.ie 1i acum 2n . $i se )/rea )uţin )robabil s/ nu ne a1te)te 6. 2n t/cerea care domnea" tic/itul ceasului din )erete se au&ea la . Deodat/" am 2nţeles. De1i nu e c.l/m nd" ci de&am/-it. !e )are c/ toţi sunt la culcare. 2mi au&eam b/t/ile inimii. Fră(iţi-vă' $5am 2ntors 1i am ru)t5o la . Din s)ate" cine0a m5a a)ucat u1or de m na @@F...camer/" m/ a1te)tam s/ .era aceea )ustie care se las/ 2n orice cas/ noa)tea" du)/ ce toat/ lumea s5a dus la culcare. Ceasul tic/ia 2n continuare" m/sur nd secundele. $i se )/rea ciudat s/ se .ost . Pe sc/ri era 2ntuneric 1i lini1te . Nimic. Dar nu era. atmos.el de -ol 2n stomac" dar nu )entru c/ a1 . $5am o)rit 1i am desc.aţa calculatorului" uit ndu5se la ceas 1i a1te)t nd s/ ne 2ntoarcem.i .iar a1a de t r&iu 1i. Unul du)/ altul" am ie1it )e coridor.acemD 1o)ti Jamie.u-/ )e sc/ri" urmat de ceilalţi. (i eu simţeam un . Rece 1i jum/tate.. — Mai" re)ede" e la Manna.i dus la culcare 1i s/ ne lase s/ orbec/im la 2ntoarcere )rintr5o cas/ -oal/ 1i ne)rimitoare. 1i mi5e foame. . — Ce .el de )uternic ca )a1ii no1tri. C nd am ajuns sus" am luat5 o la st n-a" )e culoarul 2ntunecat unde era camera lui Manna..

(o0/ind" am intrat. P/rea b/tr n" tare b/tr n. Era rece. Cu )a1i m/runţi" m5am dus s)re )at. 6 m5a )ri0it" deloc sur)rins" ca5ntr5un 0is.ndu5m/ u1or 2nainte. .ii la mine. Era mai curat dec t te5ai .imbate' )o&a clo0nului" )e )erete" c/luţul< de lemn din colţ" c/suţa )/)u1ilor" juc/riile de )lu1 aranjate )e .iţat un & mbet" dar era cel mai trist & mbet din lume.ii" a cli)it de c te0a ori 1i a r/mas cu oc.otoliul din cel/lalt colţ. — Ia5o de m n/" *dam. Per. * sc.u&iile dis)/ruser/.i)ul.is. *)oi" )leoa)ele i s5au 2nc. Nu5mi d/deam seama nici dac/ m/ recunoa1te. 2n colţul cel/lalt al camerei" 6 st/tea a)lecat deasu)ra )atului. 2n lumina bl nd/ a l/m)ii" i5am 0/&ut c. Era %enta. *m simţit m na lui Ric.etiţe de cinci ani.ard 2m)in. $i5a strecurat 2n )alm/ un obiect rece" tare 1i lucios. Ursuleţul st/tea )e )ern/" l n-/ ea. — Bine5ai 0enit" *dam. $5am uitat la -. *m adus.emu1orul de om din )at.is oc. 2n camer/ se simţea )re&enţa 2n-erului cenu1iu. — 6" am s)us 2ncet. UiteJ @@P. I5am cu)rins )umni1orul mic 2n )alma mea mare 1i brun/.i a1te)tat de la camera unei . * desc. Toate )/reau nesc.cealalt/. *i ajuns la tim) s/5ţi iei adio.

.2n lini1tea camerei" 2mi au&eam 1oa)tele . r1 ind ca nisi)ul. *m des.laconul. @@N./cut )alma 1i i5am ar/tat .

Dar am tres/rit de bucurie.*m luat o lin-uriţ/ de )lastic" s)ecial/ )entru medicamente..ac/ bine. +aide" Manna./cut un -est neajutorat cu m na.laconului 1i am turnat cu -rij/ 2n lin-uriţ/.ndurile mele. cea n/b/d/ioas/" c. Parc/ ridicam o -r/mad/ de beţi1oare 2n0elite 2n cati. @iH .iar dac/ stins/ ca o umbr/. Este un medicament.2nc/ mai. $ai r/m/sese 2nc/ jum/tate din )oţiune.u&a. "u mai #ta pe ! nduri'$5am uitat cu coada oc. — Tre(uie nea)/ratJ +aide' Dar bu&ele s5au 2nc/)/ţ nat s/ r/m n/ str nse.ide -ura" i5am )oruncit eu 2n 1oa)t/.aţa mea o a0eam tot )e Manna. 2n .. Trebuie nea)/rat s/5< iei. Mabar n5a0eam dac/ o s/ aib/ e. $i s5a )/rut c/ se 2ncrunt/ u1or 1i am 0/&ut cum str n-e din bu&e. 1i am ridicat5o )uţin.ea. I5am dus lin-uriţa a)roa)e de bu&ele uscate 1i cr/)ate. — Manna. I5am )us do)ul" s/ nu se 0erse.. O s/ te . *m scos do)ul . Pentru a#ta v-aţi du# acolo.iului la 6" care a . Pentru o cli)/" mi s5a str ns inima amintindu5mi de 1er)ii ar-intii" dar i5am alun-at din . Ca)ul i5a c/&ut 2ntr5o )arte. P/i" dac/ ea re. $5a cu)rins )anica. Cu toat/ bl ndeţea" ca atunci c nd ai -rij/ de un )isoi de5 o &i" am strecurat o m n/ )e du)/ umerii lui Manna.ect. Mabar n5a0eam c t ne trebuia. mai e tim)" nuD am 2ntrebat" )lim5 b ndu5mi )ri0irea )este no)tiera )lin/ de sticluţe 1i medicamente.. *m 2nţeles c/ era s/tul/ de medicamente." desc. 2n minte 2mi r/sunau doar c te0a cu0inte necruţ/toare' A7ricum e pe moarte.

il^ de )e1te" crocant 1i cu mult sos de ro1ii.orţa mea de a tr/i s/ treac/ 2n tru)u1orul ei mic 1i . @HO..ra-il. * su-.t/ de ni1te . Dar s/ . !ub oc.id translucid 1i side. !t/team la birou" 2n camera calculatoarelor. . Nu mai a0em limonad/D * 2ncercat s/ se ridice" dar de sl/bit/ ce era" s5a cl/tinat )uţin" 1i a c/&ut la loc" )e )ern/.it ca la -ar-ar/ 1i.ii mei" bu&a cr/)at/ s5a nete&it.ie jeleu de c/)1uni.lţ i 1i s5o . * doua &i" du)/ micul dejun" eram ameţit de at tea na)olitane dulci 1i siro) de arţar. * tu1it din nou" abia au&it.is )uţin -ura" a)oi a o. Pe bu&a de jos i5a a)/rut o b/1icuţ/ de lic.eţat inima. Parc/ 0edeam o )ic/tur/ de rou/ )e o )etal/. * sc ncit 2ncet" ca un )isoi" dar -ura s5a desc. *m culcat5o 2nceti1or )e )ern/ 1i" ţin ndu5i m na 2ntre )almele mele" am 2nce)ut s/ m/ ro-.la ea 1i s5o &. $i5a 2n-. — 6" 1o)ti ea" mi5e sete. *m 0rut s5o scutur )uţin" s/ stri. (i de jeleu" ne5a mai &is ea de )e )ern/" c5un aer 0is/tor. *m strecurat re)ede lin-uriţa 1i am 2nclinat5o" l/s ndu5i 2n acela1i tim) ca)ul mai )e s)ate" s/ nu o scui)e. Ca un m n&..]e bine. — $i5e )o. a desc.is un )ic.ac s/ . * .l. Cu m inile deasu)ra ca)ului" m5am 2ntins de mi5au trosnit toate oasele. #oiam s/ dau tim)ul 2na)oi 1i m/car s5o las s/ se stin-/ 2n )ace" 2n loc s/ o 2nec cu 0eninul unui 1ar)e de )e alt/ lume. Pleoa)ele s5au ridicat. #oiam s5o iau 2n braţe" 1i s5o str n.iţat 1i a tu1it.tat ad nc.at. !e 2necase. Manna.la )ie)t" 1i ./cusem cu Ti-er 3ilK ca s/5i iau )as/rea" i5am )i)/it obrajii" simţind cele dou/ r nduri de dinţi1ori 1i am strans5o de sub urec. am 0/&ut c/ nu mai res)ir/.i" unde se 2mbinau ma8ilarele.JI5am )us m na c/u1 sub b/rbie 1i" cum . 2n camer/ se re0/rsau c/ldura 1i lumina soarelui.

2i au&eam )e ceilalţi stri.i 0rut s/ li se al/ture" dar )uteam s/ ies 1i mai t r&iu.nd 1i r & nd )e5a.ar/" 2n -r/din/7 din c nd 2n c nd" . E)ilo @H<. *m & mbit 2n barb/. O )arte din mine ar ./cut. *cum a0eam ce0a mai im)ortant de . 2mi aduceam aminte de alte 0remuri" tare 2nde)/rtate. .etele mai ţi)au.

*t t de sim)lu.ic nd de dou/ ori . am reuşitLPentru o cli)/" am 2nc. Unul dintre prietenii mei. 6. !e cam mototolise" dar 2nc/ reu1eam s/5 mi dau seama ce s)une. Era )rietenul meu. (i totu1i" de ce a0eam sentimentul ciudat c/" )entru mine" era doar 2nce)utul ei D Cu)rins Prolo. C nd m5am a)lecat iar deasu)ra tastaturii s/ 2m)u1c 2nc/ o liter/" )ri0irea mi5a r/mas )e trei taste.= G O autobio-ra.ie =<< O dorinţ/ 1i o ru-/ = ?O Cameron 1i semnul de carte = ?F Culcu1ul de . (i c/ )uteam s/ m/ 2ntorc acolo" dac/ a)/sam cele trei taste.is oc.usese aie0ea. *m tras aer 2n )ie)t 1i m5am scuturat" s/5mi re0in. *lt.iecare liter/. 9ata cu a0entura.nd" cu & mbetul lui st n-aci 1i lentilele -roase c t .ii 1i mi5a a)/rut 2n . Camarun@ "ai #ă cre$i. *m tastat" 0eri. Control. Deja 2mi 0enea -reu s/ cred c/ . $/ atr/-eau ca un ma-net. *)oi" 2ncrunt n5 du5m/" ca s/ m/ concentre& mai bine" am scris' *Ce m-aifaci.run&e = @G O scrisoare = HO $isiunea mea secret/ = HN Directoarea contraatac/ = GF Moudini = FH 6uested Court = P? Un oas)ete nea1te)tat = PE 6=NN .-*m des)/turit cu -rij/ biletul )e care Cameron 21i trecuse adresa de e5mail.undul sticlei de si.on.

JONE! locuie1te 2n C.urc..ildrenCs Boo+ *wards" 1i Hu!!lin! Xit& Mandarin# S?OO@T. Dintre romanele )e care le5a scris" 0om aminti 8udd.inali1ti = E FTestul E8)lor/ri = <OH !)irit de iniţiati0/ = <<< Cei cinci c 1ti-/tori = <?G !ecretul %ara&anului = <@@ C/l/toria = <HO *3 T CONTRO3 6 = <HF Prin )/dure = <G@ *r-os 1i Ronel = <F? !ub cerul liber = <PP O." Noua Reeland/" cu soţul 1i cei doi b/ieţi ai s/i.ensi0a = <NF Cat/ bine = <EN Per-amentul = ?<< Pomii de )iatr/ = ??N Camera secret/ = ?H< Balsamul T/m/duirii = ?GO 4o1netul .$.= @<F #.run&elor = ?GE O celul/ ca)itonat/ = ?FE Poţiunea In0i&ibilit/ţii = ?PF Baba5oarba = ?NG O 2n. . >erpii din Ara6e#& este )rima carte din seria Wara$an.ristc. care a c 1ti-at )remiile Junior 4iction 1i Best 4irst Boo+ *wards de la ?OO@ New Reeland Post C.Cei &ece ./ţi1are de !marald = ?EO P n/ la a)us = @O< 2n-erul cenu1iu = @ON E)ilo.

2n cur nd' TE$NITE3E YNTUNERICU3UI O %*R*R*N %*R*R*N %*R*R*N Cartea a )atr Cartea a doua PRINVU3 PIERDUT X Cartea a treia YN C[UT*RE* !O*RE3UI .

6$ DE $ 8C 8#DA TA $6 8 sD A P $TU"P5AT $8"8C '6$ !G C?>C?0@.aA 'A$D#$AT P $CA DE 5A $ AQTERE .R ADA " E S68 $ #T A CRE%C6T P$ P#%#"#RUTA Q8 P $T6$ECATA CA %A DE C#P8 8 3893 9A TE .>/??< PU$ AA C6" !V .