You are on page 1of 2

Nama : Leon P Kelas : 4B No : 19

TEMBUNG RANGKEP
Tembung rangkep yaiku tembung kang wanda utawa linggane karangkep (ditulis utawa diunekake kaping pindo).1.Tembung Rangkep Kaperang Dadi 4:Dwilingga Wantah, yaiku tembung kang linggane karangkep.Tuladha: Dwilingga Wantah/padha swara Udan-udan Luwih-luwih Mlaku-mlaku Awan-awan Linggane Udan Luwih Mlaku Awan

2.Dwilingga salin swara, yaiku tembung kang dirangkep linggane nanging ana saperangan swarane kang owah.Tuladha: Dwilingga Salin Swara Bola-bali Nongas-Nangis Mesam-mesem Bonjar-banjir Bali Nangis Mesem Banjir Linggane

3.Dwipurwa, yaiku tembung kang wanda wiwitane dirangkep (kang dirangkep wanda sing ngarep).Tuladha: Dwipurwa Tetuku Lelunga Reresik Lelumbah Tuladha tembung saroja : Adi luhung Ajur mumur Amrik minging Andhap asor Angkat junjung Arum wangi Asih tresna Babak belur Babak bundhas Bagas waras Bala koswa Baya pakewuh Tuku Lunga Resik Lumban Linggane