You are on page 1of 8

rxt**sWsr

DAR, 'K " iitatljima

&
Slatka kaSa od amaranta i prosa
]IUIETN(]
I,IRANJIV I I]KU5AN DORUTAK, POSEBNO POGODAN

IA

DJEII] U RAZVO]U

SASTOtr ZA4OSOBE

. 1 ialica prosa . l/2

Salice amalanta

ilice gro:dica ili suhog ribizla

. 1 ilica agavina silupa . 2 jabuke . 5 aalica vode . 2 prstohvala soli

prZeni bademi ili lieinjaci

\,'e,rudt g 1
labuke oqulite i 0aistite te svaku nareiite na B komada. I .U hladnoj vodi operite proso i amarant, procijedite, pomijeiajte sa suhim votem i jabukama pa ulijte vodu

J Z Z A u
I

Takuhdjte na jakoj vatri. posolite pa smanjite vatru i .qa laganoj vatri kuhajLe p0klopljeno pold sdta
Na kraiu dodaite agavin sirup i sve d0bro Zelji pospite

&
''iir"'-"'

J.Po

pr0nijeidita. pr/enim bddemimd ili lje(rjd, rmd

MOGUCNOSTI

".id oql"n. nd.d.., ododd o ,o.,.0,..oor011io.o 'i l '| I'qt rr' 'l

.p..dofr.,o
r,l.l

Rp(.plilo.ognlirpieurelLk.hoieBerqutend.ddB-l"BobdnPe.i!rDldneopiE

lorooc[ia:M;.aDdnrapnir,

&
Paella s kvinojom
VESELA RAIICRANA PAELLA IAHVAT]U]U.I KVIN{)]I IlIA POSEBNU VR JEDNOS]. K{]]A OSII.4 IIUIETN H PREHRAI4BENIH SAYO]AKA N1A IN I'1NO BI)GAT (]KUs..,
:.'l]!'!#6*l
5ASTOtr ZA 4 OSOBE

,,1$W*.*

;w

na kockice ' I mania crvena paprika, narezana na trakice . l5O 9 mahuna, narezanih na tlake iirine 2 cm ..2OO g koktel lajiica, prepolovlienih . 2 reinia ielnjaka, usitnjena . 2 ialice gra;ka . l/2 iliaice mlievenog komoraia. l/4 Zliiice kurkume u prahu . 1/2 iliiice soli . 1/4:liiica aili praha

. l/2 Ealice kvinoje . 4 ialice temeljca ili vode " 2 ilice maslinova ulja . I glavica luka, narezana

Pecni(u /dq'iile nd 700 fei/ijev r rluprjpvd. Povrap oop ile r ndre/rte. Nd J 4 mrnuLe pitdjte luk i pdpriku. Doddrte mdhune, koktel Gjai.u, ieinjak i graiak pa pirjajte joi 3-4 minute

I .ulju

? Uniejdjte oprdnu i 0cijedenu Z.ili vodlr ostavite da Takuha


J.piridli

kv,nojJ. sol i /diine pa d0dajte temeliac

Prebacite u pecnicu (ili prvo u posudu za pe(enie ako posuda u kojoj.le niie poqodnd 7a peterie u pp(nri). Poklopljano ppfllp l0 mrnuld

/-\ V \Rerept i f0l0gralija

MocueNosrl .u D or .rr ,,..o, ..J.oo. la cne kot fdJ

.c

rb!

r ,,
re moqr dobro kcmb

p odoremora

te

\eftmrn

nrali

!reueti

z kuharice 8ez 0tutna ladFnke EoMn Petll (planeiopta). totografila: Maja Darka Peianii

Kroketi od prosa i badema


OV] KROKEI IVRsTAN SU PR LOG I.4NO(]]I.4 ]ELIMA,
PREPORUCU]EPI

]H POSEBNO UI ]ELA S Gt]IVAN1A

!A\rOlc

14 4

0\08[

. iedna ialica kuhanog prcsa . jedna ialica kuhane crvene leie (gusto) . I i pol ialica kukuruzne krupice . 1/2 ialice mlievenih badema . 4 ilice sitno naribane mrkve . 4 ilice sitno naribanog luka . l/2 U liaice soli " 1/4 ilidice kurkume . 1,/5 iliiice aili praha . suncokretovo ulie za prienje

lffi
.

,i;l

s;

'l
I

U zdjeli p0miieiajte proso, lecu i pold <dli(e kukuru/ne krupi' e. .Dodaite mlievene bademe, naribano povr(e; zatine sve d0brc ponrjeidjte dd dobijetejedn0likL 5mjesu.Oblikujte ,krokele i uvdljdjle u preo\ldlu I idlku kukuru/ne krupire

J Z Z

Prrite na zagrijanom suncokretovu uliu te ociiedite na

J.papirnatom ubrusu

Yj

MOGUCNOSTI
'051d( kulEr r ic takcdcr a,moqu korit ( ovo 5mies 'O!iln leac, . Bademidaluposebanokrs,d nanvnonad00!nja\tl!prehrambeneIjdnoiijela
iz kuharice 8ez glltena ladranke

R{epl r fotogratrja peuzeti

Eohn

Pej

i (planetop ja). Fotoqrafta:

Maja Danta peian (

&
Hrskavi keksiii
pRqvt aA

Kr-Ksr

r0-tr'tA pO!-BN-

pRH(0\i DAI-

lttro

BRA\NO

5A5r0ltl lA 40!0EF

. I i pol aalica riiina bra;na . 2 :lice aru praha

. 1 iliiica praska za pecivo . l/4 iliiice morske soli .


. 5 ilica suncokretovB ili kukuruznog ulja 1/4 Salice agavina sirupa . l/4 Salice soiina mlijeka . I iliiica naribane limunove korice

q*,,qs***.d
v

1
|

-) Posebno pomijeidjte sul'e, d posebno leku(e Z. sastojke. UmijeriLe lijesto /d kekse Z Zliai(om nanesite kekse na naulieni protvan pa J. laqan0 pritisniie naulienom zlrcom / Perite najdulje 15 minutd. Prije posluzivdnjd '+. moieie ih namazati nekim v0cnim pekmezom
Re(ept i fotog ralija pre uzeti z kuhari G

Peanicu iagrijte na . stupnjeva

160

(el/ijevih

kz

uiena lad ran ke Bobd n pej ii (plan etop i a). Folog raiija: Maja

Da

nka peia n

..

r,,,.id;i li'

"ffi
DORU.AK

Bezglutenska granola
A

r4h

5A5lolc lA4o\oBE

3 Salice (3OO g) bezglutenskih zobenih pahuliica

I i pol ialica (l8O g) oraiastih plodova i sjemenki . l/2 lalice ('125 ml) soka od jabuke . l,/2 Salice (125 ml) silupa od javora ili med

..!ryq

. l/4 galice (5O ml) kokosova ulja . I iuina:lica ekstrakta vanilije

" 1/2 iaine iliaice mljevenog cimeta . I iaina iliiica sitne molske soli

. 1/4 iaina:liiica crnog papra . I i pol iilica (l8O g) suhog voia


$

Taqriite peani(u nd 160 stLpn,pva Celiijevih. rimi;eiajte pdhulji(e. i oraiaste plodove u veliko, /djeli. sok od jdbukp,iavorov sirup, kokosovo ulje, vaniliju, cimet, sol i papar pomrjeiajte u tavi srednje veliiine te lagan0 podgrijavdjte dok se sol ne rastopi i ulje postane tekuae Prelijte teku(iru 0reko lildrka i promijeiajte. ltavite smjesu nd Z.pdpir /a peaenje i pecite 40 minutd rve dok rmjesd ne postane zlatnozuta. Tijekom peaenja promijeiajte smjesu svakih l5 minuta

I .\ierenkp

kako bi se ravnomjerno ispekla Pustile dd se qranola potpuno 0hlddi jer (e bili hrskavija i pospile ).suhim vo(em. Po\lu/ilp je s jogurtom ili mli.ekom

Juha od koromada, krumpira i poriluka


!ASl0la lA
1 0!0BE

ilice maslinova ulja ' I srednji pgriluk nasjeckan na kolutiie . I srednji luk kozjak " 2 nasjeckana reinia deinjaka
3

. I srednja glavica koromaaa narezana na . I velika nasjeckana rajiica " I aajna :liaica . t/2 iaine iliaice siemenki koromaia . 2 puta .

bujon juhe od povria . I Salica potoiarke l,/2 Salice (I25 ml) nezasladenog kokosova mlijeka " sol . papar . 8 oguljenih repova lkampi

kockice koriiandra po 1/2 ialice

""ee,
l$i.-

Tdqriile TdjplJ srpdrie vpliiine nd s'ednlp jdkoj vdlri. Dodajte dviie I .1lice marlinova u Ja, poriluk uk 4o7jak, aesnjak i l.orord(. KuhdjlF pet minuta dok re 0mekia (ali ne smije potamniti). Dodaite krumpir, korijandar i sjemenke k0romata. 14ijeiajte i kuhajte j0i pet m nuta D0ddjLebJjonod pov'(d Kdd prokj.ria, p0kl0pilep05udu smdn. ,4,iilp valrJ. (Jhdite l5 ninutd. Doddjle polo(drku i kuhajtejoi 0vijp minute. Dodajte kokosovo mlijeko. usitnite itapnim mikserom i doddjte tekuaine, akoje p0kebno. Zaiinite soli i paprom 7aq iite ldvu ra sredlje jdkoj vdLil i oopr;i'e (hdmop na prpo.tdlom mdslrnovu ulju. /d( in lp ih soli i pdp'om i ubdr ite u lLrJ

'l

-)

U J.

,ffi
RECEPT NOVAKA OOKOVICA

A.

RECEPl NOVAKA OOKOVICA

&

Muesli s bademovim

ili riZinim mlijekom


!
SASTO]CI ZA 2 OIOBE

Salata od su5enih rajdica i kvinoje


sAsT0x 7A
4

0\0BE

Za preljev:

" ialica olganskih bezglutenskih zobenih pahuljica. 1/2 Salice suhih brusnica " 1/2 ialica groidica . 12 aalice buiinih ili suncokretovih sjemerki . l/2 ialica sieckanih badema . riiino ili bademovo mliieko (po ielli) . banane, bobiiasto voie ili sjeckane iabuke (po ielji) . prirodno sladilo (po ielli)
\#\^%-"1

ulja . 3 ilice balzamidnog octa . I iliiica meda . l/2 iliaice morske soli . I :liaica dijon senla
Za salatu:

iliqe ekstra djeviianskog maslinova

. 4 aalice kuhane i ohladene kvinoje . 1/2 5alice raiiica osusenih na suncu . . l/4
iz ulja", isieckanih na tanke krigke 1/2 galice listova bosilika, natrganih aalice piniola . 1 ialica lukole

zdjelici srednje
ako

I .veliainp ili

(tp

plasiiinoj vreti(i - pomijeiajte


na putu, u

zobene pahuljice, brusnice, grozdice, sjemenke i bademe Posluiite s riiinim ili

L.bddemovim mlijekom, bananama, bobiiastim vo(em ili sjeckanim jabukama te svojim omiljenim prirodnim sladilom. po ielii

1 U vplikoi /djeli i/miipiaite maslinovo ulje, ordt, med, monku sol I .duon senf dok se ne pro2mu -) Doddjte kvinolu, rdiar(e suiene na sucu, bosiljak. pinjo'e i rukolu.
Z.Promiiesdite tdko

dd se preljev dobro pro/me s ostdlim sdstoj(imd

MoGUCNosfl

hko biesman I uno!kdff a [Dic10

kor{it

ri]irte sriene

nd

5untu,d ir

vode