You are on page 1of 2

Desembre 2013

DILLUNS 2
$spaguetis 'apolitana $sto(at de Gall d#Indi amb Salseta Fruita del Temps

DIMARTS 3
P sols amb Patates !amburguesa de "edella amb Amanida d#$nciam i Tom%&uet Fruita del temps

DIMECRES 4
Cigrons Saltejats amb All i Julivert Truita a la Francesa amb Amanida de Blat de Moro i Pastanaga Iogurt

DIJOUS 5
Sopa de Gallina Pollastre Rostit amb Patates Fregides Fruita del Temps

DIA DE LA CONSTITUCI

DILLUNS 9
Arr*s amb tom%&uet Cro&uetes Casolanes amb Amanida d#$nciam Fruita amb alm-var

DIMARTS 10
Col i Patata Saltejada amb Pernil )lu, al Forn amb Ceba i Pastanaga Fruita del Temps

DIMECRES 11
$spirals a la Marinera Truita amb Formatge i Amanida d#$nciam Fruita del Temps

DIJOUS 12
Sopa d#Au a la Juliana

DIVENDRES 13
)lenties amb Arr*s i "erduretes )lom al Allet i Amanida "erda Iogurt

Pollastre al Forn amb Pin+a Fruita del Temps

DILLUNS 16
Macarrons Bolon+esa .Carn i Tom%&uet/ Filet de )imanda al Forn amb 0ips Fruita del Temps

DIMARTS 17
Patates $sto(ades amb "erduretes Salsit3es de Porc amb Salsa de Tom%&uet Fruita del Temps

DIMECRES 18
Arr*s a la cassola Truita amb Pernil 1ol, i Amanida d#$nciam i 2lives Fruita del Temps

DIJOUS 19
Mongeta "erda amb Patata $scalopa Milanesa amb Amanida d#$nciam Fruita del Temps

DIVENDRES 20
$scudella de 'adal amb Cigrons Pollastre amb Prunes Taronjada 'atilles i 'eules

Una cosa tant petita com un somriure pot representar la grandesa dun imperi

www.alimentart.com

Desembre 2013
DILLUNS 2
$spaguetis 'apolitana $sto(at de Gall d#Indi amb Salseta Fruita del Temps

DIMARTS 3
P sols amb Patata !amburguesa de "edella amb Amanida d#$nciam i Tom%&uet Fruita del temps

DIMECRES 4
Cigrons Saltejats amb All i Julivert Truita a la Francesa amb Amanida de Blat de Moro i Pastanaga Iogurt

DIJOUS 5
Sopa de Gallina Pollastre Rostit amb Patates Fregides Fruita del Temps

DIA DE LA CONSTITUCI

DILLUNS 9
Arr*s amb tom%&uet Cro&uetes de bacall% amb Amanida d#$nciam Fruita amb alm-var

DIMARTS 10
Col i Patata )lu, al Forn amb Ceba i Pastanaga Fruita del Temps

DIMECRES 11
$spirals a la Marinera Truita amb Formatge i Amanida d#$nciam Fruita del Temps

DIJOUS 12
Sopa d#Au a la Juliana

DIVENDRES 13
)lenties amb Arr*s i "erduretes Pit de Gall d#Indi a la Plan3a amb $nciam Iogurt

Pollastre al Forn amb Pin+a Fruita del Temps

DILLUNS 16
Macarrons amb Tom%&uet

DIMARTS 17
Patates $sto(ades amb "erduretes Salsit3es de Pollastre amb Salsa de Tom%&uet Fruita del Temps

DIMECRES 18
Arr*s a la cassola Truita amb Ton+ina i Amanida d#$nciam i 2lives Fruita del Temps

DIJOUS 19
Mongeta "erda amb Patata $scalopa de "edella amb Amanida d#$nciam Fruita del Temps

DIVENDRES 20
$scudella de 'adal amb Cigrons Pollastre amb Prunes Taronjada 'atilles i 'eules

Filet de )imanda al Forn amb 0ips Fruita del Temps

Una cosa tant petita com un somriure pot representar la grandesa dun imperi

www.alimentart.com