You are on page 1of 40

Problemy Internetu.

Zuzanna a ,Tomasz Radwan, Piotr Lasota, ukasz Krawczyk, Kamil Folek

Uzalenienia
w internecie

Tomasz Radwan

Internet jest szczeglnie gronym i uzaleniajcym medium. Godziny spdzane w sieci to czas odebrany pracy, nauce czy yciu rodzinnemu. Uzalenienie od Internetu staje si coraz powaniejszym problemem spoecznym. Dotyka przede wszystkim osoby mieszkajce samotnie oraz nie majce staego zajcia.

Uzalenienie od internetu, jest w miar nowym zjawiskiem, gdy sama sie jest niezbyt wiekowa, w porwnaniu do innych zjawisk czy substancji uzaleniajcych. Ta forma uzalenienia jest jak na razie najmniej opisana przez badaczy.

Tomasz Radwan

Wyrnia si :

erotomani internetow (cybersexual addiction). socjomani internetow (cyber-relationship addiction). uzalenienie od sieci (net compulsions).

przecienie informacyjne (information overload).


uzalenienie od komputera (computer addiction).

Tomasz Radwan

Zagroenia :
- Fizyczne: Wady wzroku i postawy, zaburzenia kontroli popdw - Psychiczne: Zaburzenia behawioralne - Moralne: atwy dostp do treci takich jak pornografia czy tak zwane gore - Spoeczne: Zachowania nieetyczne, przestpczo komputerowa, fobie spoczne oraz skrajne zaburzenia schizoidalne, bezsseno i otpienie

Tomasz Radwan

Statystycznie najbardziej uzaleniajce czynnoci w internecie:internetowa pornografia; kopiowanie filmw i muzyki; gry sieciowe; elektroniczny hazard; przegldanie i gromadzenie duych iloci informacji z internetu; uzupenianie oprogramowania; hakerstwo; poczta elektroniczna; handel internetowy; pogawdki internetowe

Tomasz Radwan

Fazy uzalenienia od internetu :

I faza - zaangaowania - uytkownik zapoznaje si z internetem i jego moliwociami. W tej fazie istotn rol odgrywaj uczucia zwizane z eksploracj nowej rzeczywistoci. Zainteresowanie, fascynacja i uczucie przypywu si s szczeglnie atrakcyjne po cikim, wymagajcym odprenia dniu. Kontakty nawizywane za pomoc internetu sprawiaj, e znika nuda i poczucie osamotnienia. Moe pojawia si nawet uczucie podobne do euforii, a take uczucie spokoju w trakcie lub bezporednio po surfowaniu.

Tomasz Radwan

II faza - zastpowania - intensywne uczucia wystpujce w poprzedniej fazie zastpowane s przez redukcj dyskomfortu.

Uzaleniony zaczyna odczuwa potrzeb podtrzymywania znajomoci zawartych przy pomocy internetu. Powoli zagbia si w internetow wsplnot rezygnujc na rzecz tej aktywnoci z osb czy zaj, bdcych do tej pory czci jego ycia. Jego myli s pochonite przez rzeczywisto sieci, nawet wtedy, gdy z niego nie korzysta (czsto take podczas rzeczywistych spotka towarzyskich).

Tomasz Radwan

III faza - ucieczki - uzalenienie pogbia si prowadzc do silnej i coraz wikszej potrzeby oraz chci korzystania z internetu. Sie przestaje by jedynie narzdziem do komunikacji, rozrywki czy zdobywania potrzebnych informacji. Staje si miejscem ucieczki od wiata realnego i codziennych problemw. Po powrocie do rzeczywistoci problemy te wracaj ze zdwojon si, pogbia si depresja i poczucie samotnoci. Uzaleniony odczuwa coraz wiksze wyrzuty sumienia z powodu zaniedbywania codziennych obowizkw i bliskich mu osb. Nieprzyjemne odczucia i ch ich zredukowania powoduj coraz czstsze i dusze sesje w sieci. Po ich przerwaniu (odstawieniu) odczuwa efekty odstawienia podobne do tych pojawiajcych si u alkoholikw, czyli poirytowanie, niepokj, a nawet panik.

Tomasz Radwan

Korespondencja w internecie

ukasz Krawczyk

Korespondencja w sieci, to rozmowa z jedn bd wieloma osobami, poprzez wykorzystanie specjalnych stron i programw przeznaczonych do tego celu.

ukasz Krawczyk

Najpopularniejsz metod korespondencji w sieci jest e-mail.


Dziki niemu atwo i szybko moemy komunikowa si z ludmi oddalonymi nawet o kilkaset kilometrw. W sieci istnieje bardzo duo stron oferujcych poczt internetow, np:

www.poczta.wp.pl,
www.poczta.onet.pl, www.poczta.o2.pl,

www.poczta.interia.pl
i wiele innych.

ukasz Krawczyk

Do korespondencji wiele osb uywa rwnie portali spoecznociowych. S to strony, na ktrych bez przeszkd moemy rozmawia z innymi online, a take wymienia si zdjciami, plikami itd. Najpopularniejszymi portalami uywanych do korespondencji s:

www.facebook.com, www.nk.pl, www.twitter.pl.

ukasz Krawczyk

Programy wykorzystywane do korespondencji oszczdzaj nam czas, s wygodniejsze i szybsze w uyciu. Programy te pozwalaj nam komunikowa si zaraz po zaczeniu urzdzenia, na ktrym s zainstalowane.
Przykadowymi programami s: -Gadu-Gadu, -Tlen,

-Skype,
-AQQ, I wiele wiele innych

ukasz Krawczyk

Musimy jednak uwaa na korespondencje z obcymi osobami. Poprzez wirtualn rozmow nie zawsze moemy by pewni ze nasz rozmwca podaje si za tego kim naprawd jest. Na wiecie codziennie dochodzi do przemocy internetowej. Nie bdmy lekkomylni i nie podawajmy swoich danych tyle co poznanej osobie w sieci. Podsumowujc, korespondencja w sieci jest dla nas bardzo przydatna, pozwala zaoszczdzi sporo czasu na dojazdy na miejsca spotka wykorzystujc video konferencje. W dzisiejszych czasach korespondencja jest bardzo rozwinita i wielu ludzi uwaa nawet, e bez niej byoby nam ciko pracowa i y.

ukasz Krawczyk

Problemy internetu
Usugi internetowe

Piotr Lasota

Czym s usugi internetowe?


Usuga internetowa (ang. web service) realizowana programistycznie usuga wiadczona poprzez sie telekomunikacyjn, a w tym sie komputerow, w szczeglnoci przez Internet.

Piotr Lasota

Przykadowe usugi
WWW (ang. World Wide Web), ktra pozwala na przegldanie danych z dokumentw zawierajcych: tekst, grafik, dwik lub nagrania wideo. Jego wielka popularno spowodowaa, e jest mylnie uwaana jako sie Internetu, a to tylko jedna z usug. WWW pobiera informacje za pomoc czy hipertekstowych, ktre cz komputery. Lecz by otrzyma tak zdobyt informacj, trzeba uy przegldarki internetowej. Poczta elektroniczna (e-mail) to najstarsza z usug sieci Internetu. Polega ona na przesyaniu informacji w postaci elektronicznej, miedzy nadawc i odbiorc, podobnie jak tradycyjna poczta. Lecz jest o wiele lepsza, gdy byskawicznie dociera bezporednio do adresata, a dodatkowo mona doczy dane w postaci zdj, wideo lub dwiku.
Piotr Lasota

Przykadowe usugi
FTP (ang. File Transfer Protocol) daje nam moliwo pobierania i wysyania danych z odlegych serwerw sieci Internetu, na nasz dysk. Za pomoc tej usugi Internetu mona pobra bardzo rozbudowane o duych rozmiarach programy (aplikacje) lub dwik czy nagranie wideo, a jest ich coraz wicej. IRC (ang. Internet Relsy Chat) internetowe rozmowy online. To prawie tak samo jak poczta elektroniczna i grupy dyskusyjne, ale odbywa si w czasie rzeczywistym. TELNET program (aplikacja), umoliwiajcy zdalne poczenie si z nawet odlegym komputerem w sieci Internetu i pozwala pracowa w nim tak jak bymy siedzieli za jego klawiatur.
Piotr Lasota

Przykadowe usugi
Grupa dyskusyjna w Internecie to oglna nazwa wszelkich form dyskusji internetowej przypominajcych wymian korespondencji, a nie rozmowy w czasie rzeczywistym. Aukcje internetowe forma aukcji, w tym wypadku prowadzona za pomoc sieci Internetu. Ten rodzaj aukcji gromadzi nie porwnywalnie wiksze grono nabywcw ni jaki inny. W polskim internecie w tej dziedzinie niepodzielnie krluje Allegro. Sklepy internetowe to bardzo dynamicznie rozwijajca si usuga w sieci Internetu ze wzgldu na prostot porwnania cen, parametrw towaru i bardzo czsto nisze ceny ni w tradycyjnych sklepach.
Piotr Lasota

Przykadowe usugi
Radio internetowe radio emitujce swoje audycje w sieci Internetu, przewanie w formacie MP3. Z tej usugi Internetu korzystaj tradycyjne stacje radiowe jak i amatorskie. Telewizja internetowa forma telewizji, ktra wykorzystuje struktur Internetu do prezentowania programw telewizyjnych. S to stacje telewizyjne dziaajce wycznie w internecie jak i tradycyjne stacje telewizyjne, prezentujce swe programy w sieci Internetu. Bankowo internetowa (ang. e-banking) usugi polegajce na dostpie do rachunku za pomoc usugi Internetu, oferowane przez banki. Mog to by usugi pasywne (sprawdzanie salda lub historii operacji na rachunku itp.) jak i aktywne (wykonywanie przeleww, zakadanie i likwidowanie lokat itp.).

Piotr Lasota

Przykadowe usugi
Gry online - wiele nowo powstajcych gier komputerowych ma opcj kilku graczy, co pozwala na granie w trybie online, a niektre gry mog by rozgrywane wycznie w sieci. Znalezienie przeciwnika w takiej grze wymaga poczenia si z jego komputerem - moemy w tym celu wykorzysta Internet.

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol) technika umoliwiajca przesyanie dwikw mowy za pomoc czy internetowych lub dedykowanych sieci wykorzystujcych protok IP, popularnie nazywana "telefoni internetow". Dane przesyane s przy uyciu protokou IP, co pozwala wykluczy niepotrzebne "poczenie cige" i np. wymian informacji gdy rozmwcy milcz.
Piotr Lasota

Najczstsze problemy
Cracking dziedzina informatyki zajmujca si amaniem zabezpiecze oprogramowania. Cracking dokonywany jest niemal zawsze z naruszeniem praw autorskich, a tym samym nielegalnie. Zasadniczo wyrnia si dwa typy crackingu: cracking sieciowy, czyli amanie zabezpiecze komputerw w sieciach komputerowych cracking oprogramowania, czyli amanie zabezpiecze przed niedozwolonym uytkowaniem programw

Piotr Lasota

Najczstsze problemy
Spam niechciane lub niepotrzebne wiadomoci elektroniczne. Najbardziej rozpowszechniony jest spam za porednictwem poczty elektronicznej oraz w Usenecie. Cz uytkownikw dowiadcza take spamu w komunikatorach (np. ICQ czy Gadu-Gadu). Zwykle (cho nie zawsze) jest wysyany masowo.
Istot spamu jest rozsyanie duej iloci informacji o jednakowej treci do nieznanych sobie osb. Nie ma znaczenia, jaka jest tre tych wiadomoci. Aby okreli wiadomo mianem spamu, musi ona speni trzy nastpujce warunki jednoczenie: Tre wiadomoci jest niezalena od tosamoci odbiorcy. Odbiorca nie wyrazi uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomoci. Tre wiadomoci daje podstaw do przypuszcze, i nadawca wskutek jej wysania moe odnie zyski nieproporcjonalne w stosunku do korzyci odbiorcy.
Piotr Lasota

Najczstsze problemy
Cenzura w Internecie prowadzona przez rzdy niektrych krajw lub przez samych dostawcw internetu (ISP) dziaalno, majca na celu zablokowanie dostpu do pewnych treci zawartych w Internecie obywatelom lub grupom obywateli.
Wszechobecna cenzura
Znaczna cenzura Selektywna cenzura Internet pod nadzorem Brak dowodw na cenzur Brak danych

Piotr Lasota

Jak rozwiza te problemy

Podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z telefonw i komputerw:

zainstaluj i korzystaj z oprogramowania zabezpieczajcego m.in. programy antywirusowe, zapory (ang. firewall), itp.
aktualizuj system operacyjny urzdzenia oraz oprogramowanie antywirusowe

korzystaj wycznie z legalnego oprogramowania pochodzcego z zaufanego rda


unikaj odwiedzania podejrzanych stron internetowych oraz nie korzystaj z linkw wysyanych w podejrzanych wiadomociach SMS i e-mail.

Piotr Lasota

Jak rozwiza te problemy


Era hasa - prawdopodobnie wielu z Was korzysta z takiego samego hasa do wielu portali internetowych. Poczwszy od skrzynek pocztowych, portali spoecznociowych, kont bankowych a koczc na forach internetowych. Czasem nawet wystarczy dostp do jednego z tych kont (np poczty) aby uzyska dostp do pozostaych usug z ktrych korzystamy. Jakie powinno by haso:
dugie (z kadym dodatkowym znakiem ilo kombinacji do zamania wzrasta) trudne do zamania (nie powinnimy podawa np. kolejnych cigw znakw z klawiatury, dat, imion, prostych wyrazw) nie powinnimy zapisywa hase (np. w przegldarkach, programach czy nawet na kartkach) do kadego serwisu powinnimy mie indywidualne haso powinnimy czsto zmienia swoje hasa
Piotr Lasota

Jak rozwiza te problemy

Korzystanie z szyfrowanych wersji protokow - zapewnia poufno i integralno transmisji danych. Przykady HTTPS - szyfrowana wersja protokou HTTP. W przeciwiestwie do komunikacji niezaszyfrowanego tekstu w HTTP klient-serwer, szyfruje go za pomoc protokou SSL. Zapobiega to przechwytywaniu i zmienianiu przesyanych danych.

FTPS (znany take jako FTP Secure i FTP-SSL) jest rozszerzeniem do powszechnie stosowanego protokou File Transfer Protocol (FTP), ktre to umoliwia wsparcie dla szyfrowanych protokow
Piotr Lasota

Jak rozwiza te problemySprawdza gdzie wchodzimy i czego od nas wymagaj strony. Ostatnim czasie bardzo modne s taki typu phishing oraz scam. Phishing polega na wyudzaniu prywatnych danych, takich jak hasa do witryn internetowych czy numery kart kredytowych. Cyberwamywacz prezentuje swojej ofierze formularz na witrynie internetowej, email bd inny komunikat, do zudzenia przypominajcy orygina. Scam (ang. Confidence trick) oszustwo polegajce na wzbudzeniu u kogo zaufania, a nastpnie wykorzystanie tego zaufania do wyudzenia pienidzy lub innych skadnikw majtku.

Piotr Lasota

Jak rozwiza te problemy


Tor (ang. The Onion Router) wirtualna sie komputerowa implementujca trasowanie cebulowe drugiej generacji. Sie zapobiega analizie ruchu sieciowego i w konsekwencji zapewnia uytkownikom prawie anonimowy dostp do zasobw Internetu. Tor moe by wykorzystywany w celu ominicia mechanizmw filtrowania treci, cenzury i innych ogranicze komunikacyjnych.

Piotr Lasota

- http://pl.wikipedia.org - http://www.mapainternetowa.com/uslugi-internetu.html - http://www.orange.pl/


- http://gadzetomania.pl/2012/12/03/problemy-internetu-bezpieczenstwo-prywatnosc-i-komunikacja-zagrozone - http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2009/11/phishing-lowienie-naiwnych

rda
Piotr Lasota

Nielegalne treci w Internecie

Kamil Folek

Internet jest narzdziem ktre zrewolucjonizowao wiele dziedzin ycia. Jest uywany zarwno do rozrywki jak i do pracy, znaczco uatwia wiele dziedzin ludzkiego ycia.

Jednak, w tej ogromnej sieci poczonych komputerw, zawierajcej niewyobraalnie wielkie iloci danych mona znale wiele stron ktrych nie powinno tam by. Do takich stron zaliczaj si zarwno portale z nielegalnymi filmami czy muzyk jak i takie zawierajce szokujce, drastyczne zdjcia oraz pornografie.

Kamil Folek

Pirackie portale.
S to strony internetowe na ktrych mona pobra praktycznie wszystko, zaczynajc od zwykych plikw .mp3 z muzyk koczc na wartych kilka tysicy zotych specjalistycznych programach do obrbki grafiki czy dwiku. Jedn z najwikszych i najbardziej znanych stron o takim charakterze jest: http://thepiratebay.sx/

Kamil Folek

Strony takie jak powysza generuj liczone w miliardach straty producentw i dystrybutorw oprogramowania, gier komputerowych, filmw czy muzyki. Mimo tego faktu walka z takimi portalami jest bardzo trudna , poniewa same strony nie przechowuj nielegalnych plikw na swoich serwerach tylko udostpniaj linki do portali zewntrznych zajmujcych si przechowywaniem danych. Z kolei one unikaj karnych konsekwencji, tumaczc si i to uytkownicy s odpowiedzialni za wrzucany materia. Jak wida walka z piractwem w sieci to obecnie walka z wiatrakami, i pomimo sporadycznych sukcesw, jak zamknicie serwisu megaupload.com w 2012 roku piractwo komputerowa przeywa swj rozkwit.
Kamil Folek

Artykuy karne dotyczce piractwa.


Artyku 278 Kradzie. 1. Kto zabiera w celu przywaszczenia cudz rzecz ruchom, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5. 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osignicia korzyci majtkowej. Art. 278 - uzyskiwanie nielegalnego oprogramowania 1.Kto zabiera w celu przywaszczenia cudz rzecz ruchom, podlega karze pozbawienia wolnoci od 3 miesicy do lat 5. 2.Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osignicia korzyci majtkowej.
Kamil Folek

Oraz artykuy z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.

Art. 115. - przywaszczenie autorstwa, faszowanie autorstwa


Art. 116. - nielegalne rozpowszechnianie oprogramowania (np: Internet) Art. 117. - kopiowanie nielegalnego oprogramowania

Art. 118. - sprzeda, zakup, dystrybucja nielegalnego oprogramowania


Art. 118 (1). - amanie zabezpiecze programu, cracki

Kamil Folek

Pornografia i przemoc.
Poza stronami zwizanymi z piractwem internetowym do kategorii nielegalnych treci w Internecie mog by zaliczone witryny ktre udostpniaj treci pedofilskie, pornograficzne oraz wyjtkowo brutalne materiay (np. w Niemczech). Prawo karne danego kraju dokadnie okrela ktre z nich s zabronione a ktre nie.

Kamil Folek

Przykadowo w Polsce, nielegalne s strony ktre zawieraj pornografi i nie maj adnych zabezpiecze przed wchodzeniem nieletnich na nie (przykadowo proba o podanie wieku przy wejciu na tak witryn). Art. 202 2 kk Jednoczenie kto maoletniemu poniej lat 15 prezentuje treci pornograficzne lub udostpnia mu przedmioty majce taki charakter, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoci albo pozbawienia wolnoci do lat 2

Podobnie jest z stronami zawierajcymi materiay pedofilskie.


4 i 4a kk Utrwalanie i przechowywanie treci pornograficznych z udziaem maoletniego poniej 15 roku ycia
Kamil Folek

Materiay rdowe:
http://prawoity.pl/wiadomosci/kradziez-przestepstwo-z-art-278-kodeksu-karnego http://www.nowemedia.org.pl/nuke/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=31

http://comp-net.pl/pl/7/strona/1/15
http://www.tomaszow-mazowiecki.policja.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=220&Itemid=53 http://pieniadze.gazeta.pl/Gospodarka/1,124933,10627399,Nielegalne_tresci_w_Internecie_poza_odpowiedzialno scia.html http://pl.wikipedia.org/wiki/Megaupload

Kamil Folek