You are on page 1of 6

GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Coordonator Baltaretu Cerasela

CADRUL DE ASIGURARE A CALITĂŢII Obiectivul 5: Monitorizarea roce!ului e"uca#ional Locul: Profesor/Instructor: Observator: Obiectul: Data: Elevi: Rolul funcţiei: _______________________Nivelul/Anul : Nota ______________

Co$entarii %enerale

&re%'tire 1. (. A fost locaţia/ sala adecvat ! A fost tot ec'i$a#entul adecvat dis$onibil )i *n stare de funcţionare! Au fost toate ele#entele a,utatoare/resursele dis$onibile! "e considerente s$eciale au fost luate *n calcul

DA

(U

E)e$ le • Camera este luminoasă şi curată da / nu • Tabla a fost vizibilă din toate unghiurile da / nu • Elevii au avut asupra lor materiale auxiliare: − "o#$as % linie% ra$ortor − Dictionare % c rţi cu conţinutul inte&ral al lectiei − Ele#ente de # surat %$iese − Daca au fost elevi cu 'andica$ % accesibilitatea acestora la tabl

+.

-.

Profesorul/Instructoru

DA

(U

.. 0.

A e/$licat clar sco$ul% #etodele )i obiectivele lecţiei/ sesiunii! A e/$licat corect $rocesul de evaluare% acolo unde a fost ca1ul! A dat infor#aţii $entru a

2.

E)e$ le olosi!i exemple relevante care identifică punctele forte şi punctele slabe globale Scop şi obiective "copul este identificat clar #n planul de lec!ie$ − trei obiective sunt stabilite şi sunt explicate elevilor − −

. A folosit o &a# de strate&ii $entru a fi *n concordanţ cu stilurile individuale de *nv ţare )i cu nevoile elevilor! 10.at *nv ţarea inde$endent % centrat $e elev% *nv ţarea *n &ru$ )i *n diferite conte/te! 1. A redus la #ini#u# acolo unde a fost $osibil distra&erea atenţiei )i *ntreru$erile! 12.at $roductivitatea% an&a. A co#unicat eficient .a#entul% concentrarea )i eforturile elevilor! E)e$ le olosi!i exemple relevante care identifică punctele forte şi punctele slabe globale − − identifică ce ar putea elevii să facă% Strategiile şi conţinutul lecţiei &etodele folosite la realizarea lec!iei: − − − Elevii suntnu sunt men!inu!i activi dar ocaziile pentru lucrul #n grupuri mici nu sunt / nu sunt folosite' ( Elevii au petrecut/nu au petrecut mult timp ascult)ndu*l pe profesor şi copiind/rezolvand de pe tablă − Elevii au identificat /nu au identificat piesele' − Elevii au inteles /nu au inteles fenomenele − Elevii au citit/ nu au citit materialele complemantare' − Clasa s*a conformat/ nu s*a conformat cu timpul şi comportamentul elevilor a fost bun/rau$ − +caziile pentru o implicare mai mare au fost pierdutenu au fost pierdute − sesiunile practice ale elevilor cer doar observarea şi imitarea ac!iunilor profesorilor şi nu anga. A luat *n considerare structura/ nevoile/ abilit ţile &ru$ului/ elevilor! 15.area #n sarcini #ntr*un mod independent Elemente educaţionale ajutătoare − -cestea au fost/ nu au fost folosite corect şi eficient − modelele au circulat #n clasă şi elevii le* au putut privi cu aten!ie% dar este necesar un timp mai indelungat ca un singur model să fie studiat de . A asi&urat obţinerea de re1ultate $rin eta$e #ici! 1+. A *ncura.GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Coordonator Baltaretu Cerasela Profesorul/Instructoru DA (U evita dubiile )i $entru a $ro#ova e&alitatea sanselor $entru elevi! 3. A identificat )i a luat *n considerare cuno)tinţele )i e/$erienţa anterioar ! 4./ de elevi' − 0rofesorul a folosit elemente cum ar :filmul video % materiale 0o1er0oint% chestionare% dictionare% carti% culegeri − -u fost/nu au fost folosite toate elementele ca elevul să #n!eleagă lec!ia 1-. A stabilit obiective educaţionale individuale acolo unde era ca1ul! 1(. A *ncura. A ada$tat lecţia/ sesiune ca r s$uns la nevoile elevilor! 11.

((.at $e elevii s $artici$e activ la lecţie/ sesiune! A r s$uns la *ntreb rile su$li#entare ale elevilor cu infor#aţii su$li#entare e/acte! A e/$licat sco$urile )i re1ultatele scontate ale e/erciţiilor )i activit ţilor! A asi&urat feedbac: la ti#$ )i constructiv *n $rocesul educaţional! i9a i#$licat $e elevi *n evaluarea )i feedbac:9ul $ro&resului lor! A asi&urat o evaluare for#ativ re&ulat care este adecvat % ri&uroas % corect )i e/act ! A asi&urat $entru elevi diverse ti$uri de activit ţi de evaluare% *n E)e$ le olosi!i exemple relevante care identifică punctele forte şi punctele slabe globale Comunicare − -titudinea profesorului este relaxată şi la obiect − limba. (3..at $e elevi s $un *ntreb ri! I9a *ncura. (. (+. (0. (5. 14.ul profesorului este pozitiv şi el face eforturi să păstreze contactul visual cu elevii din toate locurile din clasă − -u fost/ nu au fost situa!ii propice elevilor sa se remarce − sintaxa şi vocabularul profesorului sunt /nu sunt adecvate acestui grup . (2. (1.GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Coordonator Baltaretu Cerasela Profesorul/Instructoru DA (U 13.inul elevilor! I9a *ncura. (4. (-. 6ton% rit#% stil7 cu elevii venind astfel *n *nt8#$iunarea diverselor lor nevoi! A $re1entat infor#aţii% fa$te )i idei clare% e/acte )i relevante! A verificat *nţele&erea )i *ntreb rile au fost clar for#ulate! A luat # suri $entru ca #aterialul s fie clar% li1ibil )i s # reasc astfel claritatea infor#aţiilor! A selectat o diversitate de #ateriale )i de resurse $entru a veni *n s$ri.

A obţinut feedbac: $entru $ro$ria de1voltare )i *n sco$uri de evaluare! +0. A *nde$linit sco$urile )i obiectivele lecţiei/ sesiunii! +-.at $e elevi s 9 )i asu#e res$onsabilitatea $entru $ro$riul lor #od de a *nv ţa! +1. A de#onstrat o buna cunoastere a #ateriei )i cuno)tinţele sale au fost actuale! +. A co#$letat )i a se#nat docu#entaţia )i *nre&istr rile *n #od corect! Li!t' Strate%ii*Materiale*Ele$ente +izuale 2ă rugăm să bifa!i materialele/ strategiile folosite #n timpul acestei lec!ii' . A folosit te#ele de acas $entru a consolida )i e/tinde efectiv $rocesul de *nv ţare! ++..GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Coordonator Baltaretu Cerasela Profesorul/Instructoru DA (U E)e$ le olosi!i exemple relevante care identifică punctele forte şi punctele slabe globale Evaluare − 2erificarea #n!elegerii de către elevi se face/nu se face regulat şi insistent' − "unt puse multe #ntrebări elevilor' − Testarea este regulată deşi este uşor repetitivă ca format ( profesorul nu / explorează diferitele tipuri de evaluări formative concordanţ cu nevoile lor! +5. A acordat suficient ti#$ $entru discutarea altor $roble#e% $reocu$ ri sau nevoi! +(. I9a *ncura.

GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Coordonator Baltaretu Cerasela folii trans$arente  video  Po. -ee"bac.  *ntreb ri elevi  activit ţi de &ru$ activitaţi *n $erec'i  catalo&  evaluare/notare  altele __demonstra!ie_________ ___curs______________ _______________________ _______________________ • Nu#ele $rofesorului/instructorului: _______________________________________ Data: ____________ Rezu$at .oc de roluri Alte ob!erva#ii  e/erciţii scrise  lucr ri $ractice  I"<  c rţi% articole% etc. Di!cu#ii .erPoint  fli$c'art  tabl  fi)e de lucru  studii de ca1  $roiecte  . / la o$ţiunea $rofesorului/ instructorului &uncte 0orte Ele#entele noi au fost $re1entate clare Elevii si9au insu)it notiunile noi Elevii au inteles feno#enul E/ista #ateriale didactice au/iliare si acestea au fost folosite La lectie a $artici$at toata clasa La lectie au $artici$at doar anu#ite &ru$uri &uncte !labe =laba $artici$are a elevilor Elevii nu au citit su$li#entar Prestatia $rofesorului a fost slaba Nu e/ist #ateriale didactice au/iliare Elevii nu au #anifestat interes (OTA: 1 2 e/celent> re1ultate $este nivelul scontat 3 2 bun4 re1ultate satisf c toare *n *nde$linirea cerinţelor 5 2 satisf c tor> $redare insuficient f r re1ultate notabile .

GRUP SCOLAR TRANSPORTURI AUTO TRAIAN VUIA COMISIA PENTRU ASIGURAREA CALITĂŢII Coordonator Baltaretu Cerasela &lan "e $'!uri Acţiune finali1at 3nsera!i data &ro0e!or evaluat Semnatura Monitor "e calitate Semnatura In! ector Semnatura Data .