You are on page 1of 1

6

vrijdag 29 november 2013


AD

Drie verdachten gaan vrijuit door achterhouden van informatie

Blunder justitie in rechtszaak mensenhandel


ASSEN | Door fouten van het Openbaar Ministerie zijn drie verdachte mensenhandelaren vrijuit gegaan. Volgens de rechtbank Noord-Nederland heeft justitie mogelijk ontlastend bewijs vernietigd en zijn bevelen van de rechter genegeerd.
LAURA SCHALKWIJK

Na jarenlang onderzoek heeft de rechter het OM deze week niet-ontvankelijk verklaard. De mannen, die een escortbureau runnen in Drenthe, zijn in 2010 aangehouden. Volgens justitie zouden ze Braziliaanse vrouwen onder dwang hebben laten werken en hebben uitgebuit. Drie van de vrouwen deden aangifte. Volgens raadsman Michiel Pennings van Manders Advocaten zouden de vrouwen zijn aangezet tot het doen van aangifte, in ruil voor een B9-regeling, waarmee ze een verblijfsvergunning krijgen. De verdediging wilde daarover een aantal - inmiddels teruggekeerde - vrouwen verhoren in Brazili. De rechtbank gaf daar toestemming voor. Maar de recherche is zonder medeweten van de rechters en de advocaten naar Brazili gegaan om de verklaringen af te nemen. Onrechtmatig, zo oordeelde de rechtbank. ,,Dat wekt de schijn van partijdigheid. Justitie zet daarmee de geloofwaardigheid op het spel, vindt hij. Ook heeft het OM niet alle onderzoeksinformatie verstrekt aan de advocaten, zoals de rechtbank had be-

volen. ,,Bovendien is mijn clint ook nog onrechtmatig afgeluisterd, zonder toestemming van de rechtercommissaris.

Verwijten
Het Openbaar Ministerie zegt verrast te zijn door de uitspraak van de rechtbank. ,,Wij kennen de verwijten. De rechtbank ziet het kennelijk anders dan wij het zien, zegt persofcier Pieter van Rest. Over het vernietigde bewijs is Van Rest kort. ,,Dat gaat over informatie uit een ander onderzoek naar mensenhandel en heeft geen enkele rol gespeeld bij dit vervolgonderzoek.

Over het verhoren van getuigen in Brazili zonder de verdediging: ,,Wij wilden ook zelf met de getuigen spreken en hebben daartoe een rechtshulpverzoek ingediend bij het land. Dat heeft meer dan 1 jaar geduurd. Volgens het OM was de politie hiertoe bevoegd, omdat het dossier met betrekking tot de getuige onvolledig was. Op de vraag of de vrouwen aangifte hebben gedaan in ruil voor een verblijfsvergunning, antwoordt Van Rest: ,,Zelfs al zou dat waar zijn, dan doet dat niet iets af aan de waarheid. Wij beoordelen altijd zorgvuldig hoe betrouwbaar een verhaal is en of er steunbewijs is.

Escortbranche
Advocaat Pennings vindt dat zijn clint en de anderen sowieso ten onrechte zijn aangemerkt als verdachten. Het onderzoek in deze zaak rust volgens hem vooral op de aangiften door de vrouwen. ,,Natuurlijk zijn er schrijnende gevallen van mensenhandel. En de escortbranche staat in een kwaad daglicht. Maar deze vrouwen verdienden een aardige boterham. Meer dan ze ooit in Brazili zouden krijgen. Er zijn ook fotos waarop ze feestend en gelukkig met onze clinten staan. Het Openbaar Ministerie beraadt zich de komende dagen op een eventueel hoger beroep. Persofcier Pieter van Rest: ,,Wij zien de mannen nog steeds als verdachten.

THANKSGIVING

De rechtbank ziet het kennelijk anders dan wij het zien


Pieter van Rest

Feestballon mag tch de lucht in

NEW YORK | Een gigantische Spyderman-ballon zweeft boven het westelijk deel van Central Park in New York als onderdeel van de parade tijdens Thanksgiving. Er bestond vooraf enige bezorgdheid of de zestien reusachtige ballonnen

Ennachtjevorstenbestuur
LUUK KORTEKAAS LEEUWARDEN | Oeral is wolris wat, zeggen ze in Friesland. Maar dat er nu zelfs in de gemoedelijke Vereniging De Friesche Elfsteden van alles loos is, is toch de verstoring van een idylle. Voorzitter Wiebe Wieling en ijsmeester Jan Oostenbrug staan lijnrecht tegenover elkaar. Het is een ordinair hanengevecht. Ze zijn zon beetje de bekendste Friezen van Nederland, Wieling en Oostenbrug. En aan de buitenkant leek alles koek en ei: minnaars van het schaatsen, soepele bespelers van de snel oplopende mediakoorts zodra het gaat vriezen, die mannen begrijpen elkaar. Maar de werkelijkheid is een stuk harder dan de gemoedelijke Friese idylle van de knoestige ijsmeester en de goedgedaste voorzitter doet vermoeden. Achter de schermen rommelt het tussen de twee die in vorstperiodes de koning en de onderkoning van

Friesland zijn: zozeer zelfs, dat het bestuur onlangs probeerde de populaire ijsmeester aan de kant te schuiven.

Twee petten
De precieze aanleiding is lastig uit te leggen. Wat rondbellen in de wondere wereld van de rayonhoofden leert dat Oostenbrug een keuze moest maken tussen de twee petten die hij draagt. Hij is zowel ijsmeester bij de Elfstedenvereniging als voorzitter van de Friesche IJsbond. Aan het einde van de elfstedenvergadering van 4 november, zo vertellen aanwezigen, overhandigde hij een brief waarin hij zijn ontslag aankondigde uit het elfstedenbestuur. ,,Als ik moet kiezen tussen Elfstedenvereniging en IJsbond, dan kies ik voor de IJsbond, zegt hij ook nu nog. De bij de vergadering aanwezige rayonhoofden en assistent-rayonhoofden - er zijn er 44 - stonden perplex, en namen het voor hem

op. Er kwam een extra vergadering. Nu mag Oostenbrug voorlopig blijven, maar de onrust onder de rayonhoofden is nog lang niet voorbij. De Friesche IJsbond en de Elfstedenvereniging zijn nauw verbonden. De bond is een typisch Fries fenomeen en beheert 22 ijswegencentrales. Die ijswegen worden bijgehouden door vrijwilligers. Logischerwijs is de band tussen deze hoeders van het ijs en de elfstedenorganisatie nauw, omdat zij immers alles weten van windrichting, wakvorming en ijsdiktes. Van de 44 rayon- en assistent-rayonhoofden zijn er 36 van de Friesche IJsbond. Een echt probleem is dat nooit geweest, maar nu is er volgens ingewijden sprake van een ordinair hanengevecht tussen ijsmeester en voorzitter. Hun karakters botsen. Wieling is de onderlegde onderwijsbestuurder, die geleerd heeft zich in welluidend Nederlands uit