You are on page 1of 10

Analiza Cen Imprez Turystycznych

High Season i Last Minute

sporzdzona dla:

Warszawa, 02 grudnia 2013

Zaoenia dotyczce Analizy Cen Imprez Turystycznych

Data Analizy: 29.11.2013


data planowanego wyjazdu turystycznego HIGH SEASON: 16.02.2014 23.02.2014 data planowanego wyjazdu turystycznego LAST MINUTE: 09.12.2013 22.12.2013 impreza 7-dniowa, wylot z Warszawy, cena 1 osoby dorosej w pokoju 2-osobowym

Przeanalizowano:
dla HIGH SEASON: 1 546 cen pokoi hotelowych z 658 hoteli dla LAST MINUTE: 1 301 cen pokoi hotelowych z 594 hoteli 20 rne destynacje 16 touroperatorw

rednia cena
rednia cena to rednia z cen osoby dorosej w pokoju 2-osobowym w danej destynacji po odjciu 1/3 cen najdroszych i najmniej popularnych wrd polskich klientw hoteli z danej kategorii do zestawie cen rednich wzito pod uwag touroperatorw majcych w ofercie co najmniej 3 hotele z danej kategorii i z danej destynacji na destynacjach tureckich, gdzie cz touroperatorw ma w ofercie bardzo duo hoteli, w zdecydowanej wikszoci nie kupowanych przez polskich klientw, redni cen wyliczano w oparciu o najtasze 40 hoteli najczsciej wybieranych przez klientw
2

Zaoenia dotyczce Analizy Cen Imprez Turystycznych

Wersja Analizy
Propozycja wyjciowa, ktra jest stale uzupeniana i modyfikowana, w tym rwnie w oparciu o uwagi i sugestie zgaszane przez jej odbiorcw.

Odbiorcy
Agenci turystyczni, partnerzy portalu www.wczasopedia.pl,

Gwne cele analizy


Dostarczenie odbiorcom analizy dostatecznie szerokiej i aktualnej wiedzy o ksztatowaniu si poziomw i trendw cenowych najwaniejszych produktw w brany turystyki wyjazdowej.

Przewidywane nastpne kroki


zebranie uwag i sugestii uytkownikw odnonie zawartoci i formy analizy rozszerzanie palety analizowanych produktw (nowe daty wyjazdu i destynacje) analizy ksztatowania si cen produktw w czasie wprowadzenie porwna midzy-destynacyjnych.
3

RYNEK: HIGH SEASON All Inclusive


Najwiksze zmiany rednich cen imprez turystycznych w okresie 23.11.2013 29.11.2013
Najwiksze wzrosty/spadki redniej ceny vs poprzedni tydzie

W okresie 23.11.2013 29.11.2013 rednia cena imprezy turystycznej wzrosa o 2 zote W okresie poprzedniego tygodnia rednia cena imprezy turystycznej spada o 18 zotych

-100 z

Alfa Star

-92 z -78 z

Rainbow Tours

Best Reisen

-29 z

TUI

Ecco Holiday

0 z

Sun & Fun

15 z 90 z

Neckermann

Itaka

277 z

RYNEK: HIGH SEASON All Inclusive


Najwiksze zmiany rednich cen imprez turystycznych w okresie 23.11.2013 29.11.2013c
Najwiksze wzrosty/spadki redniej ceny vs poprzedni tydzie

W okresie 23.11.2013 29.11.2013 rednia cena imprezy turystycznej wzrosa o 2 zote W okresie poprzedniego tygodnia rednia cena imprezy turystycznej spada o 18 zotych

-44 z

Maroko

-16 z Hiszpania: Wyspy Kanaryskie

Tunezja

12 z

Egipt:Wybrzee

16 z

Egipt: Synaj

30 z

RYNEK: HIGH SEASON All Inclusive


Ceny rednie hoteli 4 4,5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy Zestawienie najwikszych spadkw/wzrostw rednich cen hoteli 4* w ostatnim tygodniu na najwaniejszych kierunkach
kierunekc rednia cena (zmiana ceny) Najkorzystniejsza zmiana cen Najwikszy wzrost cen

Tunezja Egipt: Wybrzee Egipt: Synaj Maroko Hiszpania: Wyspy Kanaryjskie -------------------------------------------------------------

1976 z 2299 z 2337 z 3206 z 3754 z --------------------

(+ 13 z) (+ 2 z) (- 25 z) (- 32 z) (0 z) -------------------

Net Holiday Neckermann Rainbow Tours Itaka Itaka -------------------------------------

0 z - 111 z - 100 z - 189 z - 31 z -----------------

Sun & Fun Itaka Itaka TUI Alfa Star ---------------------------------------

+ 34 z + 528 z + 592 z 0 z + 100 z ---------------------

RYNEK 4*

2680 z

(+ 16 z)

RYNEK: HIGH SEASON All Inclusive


Ceny rednie hoteli 5 gwiazdkowych: 7 dni + All Inclusive + z Warszawy Zestawienie najwikszych spadkw/wzrostw rednich cen hoteli 5* w ostatnim tygodniu na najwaniejszych kierunkach
kierunek rednia cena (zmiana ceny) Najkorzystniejsza zmiana cen Najwikszy wzrost cen

Tunezja Egipt: Wybrzee Egipt: Synaj Maroko ----

2222 z 2596 z 2640 z 4217 z ---------------------

(+ 21 z) (+ 33 z) (+ 33 z) (0 z) -----------------------

Alfa Star Alfa Star Best Reisen ----------------------------------------------------------

0 z - 36 z -231z ----------------------------

Sun & Fun Itaka Itaka Wezyr Holidays ----------------------------------------

+ 30 z + 709 z + 704 z 0 z -------------------

RYNEK 5*

2714 z

(+ 4 z)

RYNEK: LAST MINUTE All Inclusive


Rnice cen rednich Last Minute wobec cen z poprzedniego tygodnia
kategoria hotelu rednia rnica ceny Kierunek / najmniejsza rnica Kierunek / najwiksza rnica

3 - 3,5 gwiazdki
4 - 4,5 gwiazdki 5 gwiazdki

- 74 z - 73z -16 z

(-3,9%) (-3,2%) (-0,5%)

Egipt: Wybrzee Egipt: Wybrzee Egipt: Wybrzee

-1 z (+0,0%) + 57 z (+ 3,0%) + 39z (-1,8%)

Egipt: Synaj Maroko Egipt: Synaj

-124 z (- 7,2%) --283 z (- 9,6%) -83 z (- 3,8%)

RAZEM

-56 z

(- 2,4%)

Najwiksze przeceny Last Minute wykazywao biuro Sun & Fun (2)

Najmniejsze przeceny Last Minute wykazyway Rainbow Tours oraz Itaka (po 2 przypadki)

ZAMW PEN ANALIZ CEN IMPREZ TURYSTYCZNYCH na www.wczasopedia.pl


Wersja HIGH SEASON (ceny rednie i minimalne) i Wersja LAST MINUTE (ceny rednie i minimalne)

Chcesz wiedzie wicej...


Szczegy dotyczce cen poszczeglnych touroperatorw, destynacji i hoteli znajdziesz w Penej Wersji Analizy:
Pena Analiza Cen Imprez Turystycznych wersja High Season lub Last Minute

LUB

39,90 z 99 z

Pena Analiza Cen Imprez Turystycznych wersja High Season lub Last Minute abonament miesiczny

4x

LUB 4 x

Pena Analiza Cen Imprez Turystycznych wersja High Season lub Last Minute abonament roczny

52 x

LUB 52 x

990 z

ZAMW I KUP W SKLEPIE NA WWW.WCZASOPEDIA.PL

Analiza Cen Imprez Turystycznych


Zastrzeenia Prawne
Analiza i raport zostay przygotowane przez spk TravelDATA wycznie w celach informacyjno-edukacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, analizy finansowej, ani rekomendacji w rozumieniu przepisw Rozporzdzenia Ministra Finansw z 19 padziernika 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 206 poz. 1715) oraz Ustawy z 29 lipca 2005 roku (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z pn. zm.). Spka TravelDATA dziaa z naleyt starannoci i rzetelnoci, nie ponosi jednak odpowiedzialnoci za dziaania lub zaniechania odbiorcy, a w szczeglnoci odpowiedzialnoci za decyzje inwestycyjne lub konsumenckie (np. zakup imprez turystycznych, zawarcie kontraktw z biurem podry), podjte na podstawie treci zawartych w tym materiale i raporcie oraz za szkod poniesion w wyniku tych decyzji.

W szczeglnoci spka TravelDATA nie wskazuje i nie rekomenduje konkretnego biura podry (touroperatora) w celu wybrania imprezy turystycznej, skorzystania z jego usug lub jakichkolwiek innych dziaa.
Dane zawarte w analizie i raporcie pochodz z systemw rezerwacyjnych MerlinX, TOM Travel Office Management oraz BlueVendo.. Historyczne dane dotyczce cen i przetworzone informacje oparte na tych danych nie s gwarancj i/lub dostateczn wskazwk dla ich poziomw w przyszoci. Spka TravelDATA dokada wszelkiej starannoci by treci, w tym dane liczbowe byy poprawne, bez bdw. Pewna cz informacji jest jednak przetwarzana, publikowana i ukazywana automatycznie przez oprogramowanie. W zwizku z tym, w razie wystpienia bdu moe upyn pewien okres zanim wada zostanie ujawniona i poprawiona lub kilent zostanie o niej poinformowany. W ramach inwestowania jak i w wyborze konkretnego biura podry lub w jakkichkolwiek dziaaniach powizanych z biurami podry, wysoce wskazane jest korzystanie z wielu rde i konfrontacja przed podjciem ostatecznej decyzji. Zamieszczone w materiaach i w raportach informacje nie miay, nie maj i nie bd miay na celu naruszenia w jakimkolwiek stopniu dobrego imienia biur podry wymienionych i opisanych w tej publikacji. Zawarto raportu jest edukacyjno-informacyjna, a spka TravelDATA nie wskazuje i nie ustala jednoznacznie stopnia wypacalnoci i wiarygodnoci poszczeglnych przedsibiorstw.

10