You are on page 1of 1

Sanja Grujii Verii bb, 78 000 Banja Luka Tel: +387 ------e-mail: sanja2grujicic@yahoo.com Hemofarm Banja Luka d.o.

o Novakovii bb, 78 000 Banja Luka Vida Lazarevi Banja Luka, 11. 11. 2013.godine Potovana, Nadam se da ete razmotriti moju biografiju i omoguiti mi da postanem dio Vae ureene organizacije. Zavrila sam Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, smjer Menadment i preduzetnitvo, te sam motivisana za rad u oblasti Marketinga, ali i u ostalim oblastima Vaeg poslovanja ( rad u Proizvodnji, Istraivanju i razvoju, Prodaji, Nabavci, Komercijalnom timu i sl.) .u cilju sticanja radnog iskustva i boljeg upoznavanja sa poslovanjem preduzea koje smatram neophodnim za dalje napredovanje. Odabrala sam preduzee Hemofarm jer elim da uim od vrhunskih strunjaka koji bi mi obezbijedili profesionalni i lini razvoj. Dodatno me motivie i dugogodinja elja da vie nauim o farmaceutskim proizvodima. Mnogo sam itala o nainu poslovanja preduzea te se smatram osobom koja moe ispuniti Vaa oekivanja, te dodatno poboljati Vae poslovanje. Sposobna sam da istovremeno radim vie poslova ukoliko to poslovni poduhvat zahtijeva, sve u svrhu uspijeha samog preduzea. Ambiciozna sam i vrijedna osoba, spremna za rad po odreenim pravilima i propisima. Istinski elim postati dio Vae ureene organizacije, te se nadam Vaem pozivu na razgovor. Prilozi: Radna biografija Preporuka prodekana za nastavu Ekonomskog fakulteta doc. dr Sae Petkovi Sa potovanjem, Sanja Grujii, Tel: +387 -------e-mail: sanja2grujicic@yahoo.com