There are moments in life when someone is missed so much that it makes us long for them every day…

. U životu ima trenutaka kad nam netko toliko nedostaje da za njim čeznemo svaki dan….

Song - L’Amour by Nana Mouskouri

Advance on mouse click

Dream about what pleases you, Go where you want to go, Be who you want to be, You only have one life, To do what makes you happy. Sanjaj o onom što te raduje, Idi gdje želiš ići, Budi što želiš biti, Imaš samo jedan život, Da učiniš ono što te čini sretnim.

Find on this wonderful quest of life Enough happiness to spread it around Enough road blocks to become stronger Enough sorrows to keep a good soul Enough wishes to be happy from within… U ovoj životnoj pustolovini pronađi Dovoljno sreće da je širiš oko sebe Dovoljno zapreka da postaneš jači Dovoljno tuge da ostaneš dobra duša Dovoljno želja da budeš sretan iznutra…

The happiest people don’t necessarily have everything; they simply utilizes all the potential in what life has to offer… Najsretnijim ljudima nije neophodno imati sve; oni jednostavno iskoriste sve što život ima za ponuditi…

Happiness awaits… Sreća očekuje…

for all the tears… sve suze…

for the sufferer… onog koji trpi…

for the one who searches… onog koji traži…

for the devoted ones… vjerne…

for the one who loves… onog koji voli…

Because only people who care, can appreciate the importance of the things that leaves traces in life. Jer samo ljudi kojima je stalo, mogu cijeniti važnost stvari koje ostavljaju tragove u životu.

Forget the past, leave behind the mistakes and sorrows Zaboravi prošlost, za sobom ostavi pogreške i žalosti

Love is born with a smile and grows with a kiss Ljubav je rođena sa smješkom i raste s poljupcem

If you wish to share this positive note, send it to someone who means something to you… Ako želiš podijeliti ovu pozitivnu notu, pošalji je nekome tko ti nešto znači…

to the one who at one point or another, left traces into your life... nekome tko je na ovaj ili onaj način ostavio tragove u tvom životu…

To the one who made you smile when you needed it the most… Onome tko te je nasmijao kad ti je to najviše bilo potrebno…

To the one who made you see the good side of things when you could only see the not so good... Onome tko ti pomaže vidjeti dobru stranu stvari kad bi ti vidio samo onu manje dobru…

to the one who you want to tell… onome kome želiš reći…

How you appreciate the friendship or simply… Koliko cijeniš vaše prijateljstv o ili

…a thank you for making you beleive in better days ahead… …zahvalu što ti daje vjeru u bolje dane koji su pred nama…

Have a great week! Želim ti predivan tjedan!
Translated version by Nicole G

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful