WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 67.000 EXEMPLAREN
Jaargang 9 - nummer 49 - 5 december 2013
05 07 19
Non-foodbank ook op zaterdag open Herstel Kerfwetering Reeuwijkse plassen Kerstvoorstelling Kidztime
Kunstcafé Gouda
gaat stoppen
De organisatie van Kunstcafé houdt er mee
op en zet het Kunstcafé in de etalage voor
nieuwe initiatiefnemers.
Kunstcafégouda is bijna vier jaar lang een
podium voor ruim veertig amateurkunste-
naars en groepen geweest op het gebied van
muziek, zang, toneel, dans, film en foto. Het
organiserend comité van Kunstcafégouda
(onder de leiding van Dick Markvoort, make-
laar amateur kunst) heeft besloten om te stop-
pen met zijn activiteiten. Dick Markvoort: “We
hebben in drie jaar meer dan veertig groepen
kunnen laten optreden. In dat opzicht een mooi
resultaat. Uiteindelijk is het ons toch niet gelukt
om voor de continuïteit een doelgroep op te
bouwen van voldoende omvang.” Het Kunst-
cafégouda wordt niet direct opgeheven. Op die
manier willen ze eventuele initiatiefnemers een
goede start geven als zij het Kunstcafé willen
overnemen. De site www.kunstcafegouda.nl
blijft nog even in de lucht.
Tijdens de verlichte Schepenavond op woens-
dag 11 december ontsteken kinderen de licht-
jes in de Museumhaven. In een aak varen de
kinderen door de haven. Na het roepen van een
spreuk zullen de lampjes van de oude schepen
stapsgewijs aan gaan. Vanaf 18.00 uur kunnen
kinderen meedoen aan een programma met
onder andere een lampionnenoptocht, muziek,
een vaartocht en warme chocolademelk. Deel-
name kost 2,50 euro per kind. Het programma
begint om 18.00 uur bij het IJsselhuys. Vooraf
aanmelden is verplicht via janine.van.sluis@
xs4all.nl. Zie www.museumhavengouda.nl.
Kunstpuntgouda
Dag Sinterklaasje!
Dichten? Taalkunstenaars
Ruimtelijk werken? Knutselkunst
Zingen? Vocalkidz
www.kunstpuntgouda.nl
Professioneel
Inzet
Talentvol PIT
Makelaarsteam met
Meer info? www.alphamakelaardij.nl
of bel 0182-511424
GRIEKS RESTAURANT
MAAKT KERST HET LEKKERST !!
KEUZE UIT A LA CARTE OF 3-GANGEN KERSTMENU
VOOR € 25,-
BEIDE KERSTDAGEN OPEN VANAF 16.30 UUR
RESERVEER TIJDIG OM TELEURSTELLINGEN TE VOORKOMEN.
LANGE TIENDEWEG 75
2801 KG GOUDA
TEL : 0182-515415
WWW.MYKONOSGOUDA.NL
Lange Tiendeweg73, GOUDA, 0182 - 785 931
gouda@usedproducts.nl - usedproductsgouda.nl
31
1001 duurzaam gebruikte
goederen MET GARANTIE!
Dagelijks wisselende voorraad!
Inruilmogelijkheid!
P!
INKOOP VERKOOP TERUGKOOP
USED PRODUCTS
KOO
Lange Tiendeweg 44 Gouda - 0182 – 513265
Ook leuke en gezonde
Sint-Nicolaas cadeautjes
TE HUUR
200m
2
nieuwe bedrijfs-/
opslagruimte
met kantoor en overheaddeur
van 3.50m hoog €750,-
info www.arjantybeheer.nl
of 06-54943808
in Waddinxveen
Kinderen ontsteken lichtjes
Evenementen
Zie pagina 13
Winterevenementen
Uitneembare bijlage
Cool Talent was vrijdagavond de eerste
winnaar van de Graaf Floris Prijs. Hierdoor is
er een fors beschikbaar voor de organisatie
van een jaarlijkse show in de Goudse Schouw-
burg met acts van middelbare scholen uit
Gouda en omgeving. Cool Talent won na drie
spannende stemronden de eerste prijs en liet
daarmee drie andere inzenders achter zich.
Het bedrag is bijeengebracht door verte-
genwoordigers van het Goudse bedrijfsle-
ven. Samen vormen zij het Hoofdkwartier
Gouda, met als doel om Gouda nog levendi-
ger te maken. Tijdens de bekendmaking van
de winnaars van de Graaf Floris Prijs waren
de burgemeester van Gouda en de leden van
Hoofdkwartier Gouda verzameld in de Spiegel-
tent om de verhalen (de pitch) van de genomi-
neerden aan te horen. Tot 10 november konden
organisatoren van evenementen zich aanmel-
den voor de Graaf Floris Prijs. Na een eerste
selectieronde bleven er vier Goudse initiatie-
ven over: Gouda bij Kaarslicht, Stadsdichter
Gouda, de Goudse Sinterklaasintocht en Cool
Talent. Elke inzender had een goed verhaal
voor bereid waaruit naar voren kwam waarom
juist hun initiatief de hoofdprijs verdiende. Na
twee stemronden bleven Gouda bij Kaarslicht
en Cool Talent als laatste over. Alle aanwezi-
gen in de zaal overlegden druk wie van de twee
zou moeten winnen. Het werd Cool Talent.
Aan het eind van de avond reikte burgemeester
Milo Schoenmaker de waardecheque uit aan de
winnaar (ter waarde van 7.000 euro). Ook de
organisatoren van de andere drie evenementen
ontvingen een mooi bedrag, waardoor ze vol-
gend jaar allemaal hun bijdrage kunnen leveren
om Gouda nog bruisender te maken.
Van links naar rechts: Eggo Bert Smit (voorzitter Cool Talent), Hannah de Korte (Cool Talent presen-
tator van het eerste jaar) en burgemeester Milo Schoenmaker.
Cool Talent in de prijzen
viavesta.nI

Te kooplIe huur
Carage bcxen
KIjk op
WWW.DESTELLÌNC.InIo
KANAAL
GoudaTV & GoudaFM
2 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
www.gostores.nl / gouda A12, afslag 11 Goudse Poort, gratis parkeren!
Deze winter bij GoStores Gouda:
f ree wif i
14 dec Skischoenrun + XL klimwand van 9 meter! + Gratis warme choco
14 + 15 dec Kerstbomenverkoop GAMMA
+ GRATIS GoStores Beanie - IJsmuts* OP=OP!
14 + 15 dec Damesrun 13:00 uur, Kinderrun tot 14 jaar 14:00 uur en herenrun 15:00 uur.
Fantastische prijs voor de winnaars én de meest origineel verklede deelnemer!
14 + 15 dec Skikleding verkoop en demonstratie bij Vrijbuiter
14 + 15 dec Erwtensoep € 2,- bij lunchroom Go-In
19 dec Moonlight Shopping met traktatie Go-In!
21 dec Kookworkshops + woon- en slaapadvies van stylisten
26 + 27 dec Cadeautje van de GoStores hostesses!
28 + 29 dec GRATIS Oliebollen + chocolademelk. GEHELE DAG!
2 + 9 jan Moonlight Shopping met traktatie Go-In!
4 + 5 jan Rad van Fortuin met XL prijzen van alle winkels. GEHELE DAG!
Kerstbomen
en banketletter
weekend
K
erstbom
enverkoop
Banketletter OP=OP!
G
R
A
T
IS
P
r
a
c
h
tig
e
p
r
ijz
e
n
!
7 december
TEAM TIMBER SPORT PRESENTATIE MUZIEK VAN DJ BOSS
Team Timber Sport is een demonstratie van motorzaagkunst en houthakken.
Demonstraties om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 + houtcarving door Anton Klijnsmit!
7 +8 december
GRATIS KERSTKRANS (BANKETLETTER)* GRATIS WARME CHOCO
GAMMA KERSTBOMENVERKOOP
*Bij aankoop van € 35,- in 1 van de GoStores winkels op vertoon van kassabon.
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Debat Gouda Wereldstad
Kanker is ingrijpend voor zowel de patiënt als voor zijn of haar naasten. Een luisterend oor en
een plek waar met gelijkgestemden contact kan worden gelegd is belangrijk. Mensen die kanker
hebben (gehad) en hun naasten willen soms een plek waar ze even zichzelf kunnen zijn. Los van
alle medische ballast. Deze mensen kunnen terecht in het Inloophuis De Gele Linde in Boskoop
en Gouda. Woensdag 4 december werd het inloophuis in Gouda geopend. Het inloophuis staat
op het terrein van Bunnik Logistics in Gouda, vlakbij het centraal station. De opening vond plaats
met het openen van een van de spreekkamers door burgemeester Milo Schoenmaker en Marion
van den Eijnden, die de dagelijkse leiding heeft. Voorafgaand aan de opening hield burgemees-
ter Schoenmaker een toespraak. Daarna bood de Sorop timistenclub Gouda een cheque aan van
5.000 euro bestemd voor de verplichte cursussen die de vrijwilligers van het inloophuis moeten
volgen.
Opening Inloophuis
De Gele Linde in Gouda
Goudologie in Chocoladefabriek
Jan de Koning
lijsttrekker GBG
Verkiezingsprogramma VVD
Het Historisch Platform Gouda (HPG) neemt
zaterdag 9 december weer bij 25 cursisten het
Goudologie-examen af.
Dit examen is de afsluiting van twaalf lessen
waarin de basiskennis van Gouda aan bod
komt. Volgens voorzitter Ineke Verkaaik heeft
het HPG dan de afgelopen acht jaar 575 gecer-
tificeerde Goudologen, inclusief 126 raads leden
en ambtenaren afgeleverd. “Gedurende deze
jaren hebben wij van onder andere het Wees-
huis en het Stadhuis gebruik kunnen maken.
Het komend jaar verhuizen we mee naar de
Chocoladefabriek.” Twee lessen van de twaalf
cursusochtenden blijven volgens Verkaaik be-
houden in het Stadhuis op de Markt. De lessen
over de Sint Jan, Museum Gouda en de Oud
Katholieke Kerk blijven in verband met de
collecties en de Goudse Glazen op die locaties.
De samenwerking die het HPG tussen de cul-
tuurhistorische stichtingen nastreeft, is hiermee
in de toekomst weer bevestigd.
De algemene ledenvergadering van
Gemeente belangen Gouda heeft na voor-
dracht door het bestuur, Jan de Koning ge-
kozen tot lijsttrekker van GBG bij de ver-
kiezingen voor de gemeenteraad in maart
2014. De huidige fractievoorzitter van GBG in
de gemeenteraad zal voor de tweede keer de
lijst aanvoeren.
Tijdens de ledenvergadering heeft de vergade-
ring ook het verkiezingsprogramma van GBG
voor de komende verkiezingen vastgesteld.
“Het programma gaat uit van een realistische
benadering voor de verdere ontwikkeling van
de stad Gouda met haar inwoners en onder-
nemers. Wij kiezen voor een sober financieel
beleid waarbij wij, zoals wij de afgelopen jaren
hebben aangegeven, willen blijven werken aan
het verlagen van de lasten voor de inwoners en
ondernemers van Gouda. Dat kan mits wij maar
kiezen voor een daadwerkelijk veranderen van
bestuur en beleid in Gouda. De extra bezuini-
gingen voor de komende jaren zullen dus niet
bij de inwoners via verhoging van belastingen
worden gehaald. Neen, de gemeente zal zelf de
‘tering naar de nering’ moeten zetten”, aldus
De Koning. De definitieve kandidatenlijst van
GBG zal in de tweede week van januari 2014
bekend worden gemaakt.
‘Zet Gouda op 1’, dat is het motto van het
verkiezingsprogramma dat de Algemene
Ledenvergadering van de VVD heeft vast-
gesteld. Onder leiding van lijsttrekker Laura
Werger gaat de VVD Gouda campagne
voeren. Wethouder Hans van den Akker staat
op plaats twee van de kieslijst.
Lijsttrekker Laura Werger: “De VVD Gouda
zet zich in voor een daadkrachtig gemeente-
bestuur. Maar de overdaad aan partijen in de
Goudse gemeenteraad (op dit moment dertien,
en een veertiende landelijke partij heeft aan-
gekondigd mee te doen) zit het nemen van
krachtige en duidelijke beslissingen in de weg.
Door voor de VVD te kiezen, voorkomt de
kiezer verdere versnippering in de raad. Door
de VVD in Gouda op 1 te zetten, zet de burger
ook Gouda weer op 1.” Zie voor meer infor-
matie over hun speerpunten www.vvdgouda.nl.
De stelling van vorige week luidde:
Wie voor een afgesproken vast salaris gewoon
zijn uiterste best doet, hoeft helemaal geen
bonus te krijgen.
Stelling van de Week
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Na twee succesvolle edities, organiseert Dat
Ene Woord op 12 december een nieuw pro-
gramma. Het programma, getiteld Gouda
Wereldstad, brengt onderwerpen rondom
mensenrechten, Fairtrade en internationale
samenwerking ter sprake in Arti Legi.
Want hoe solidair zijn Gouwenaars eigen-
lijk met de rest van de wereld? Sinds 2011
is Gouda een Fairtrade Gemeente, waarom
is dit zo belangrijk? En wie kan en moet het
verschil maken? Verbeter de wereld, begin
bij jezelf? Samen met Amnesty International
Gouda, wethouder Ruwhof (Groenlinks,
Milieu en Duurzaamheid), Ruud Lambregts
(Wereld winkel Gouda) en anderen wordt een
antwoord gezocht op deze en andere vraag-
stukken rondom nut en noodzaak van eerlijke
handel en internationale samenwerking. Zoals
gewoonlijk wordt het publiek uitgenodigd zich
te mengen in de discussie. De toegang is vrij
en reser veren is verplicht. Voor meer informa-
tie zie www.datenewoord.nl. Het debat vindt
plaats in Arti Legi, Markt 27 in Gouda en
begint om 20.00 uur.
Uw belang is ons belang
Uw zorg is onze zorg
WWW.GEMEENTEBELANGENGOUDA.NL
8ezoek oaze ra|me shoWroom
ea shoWta|a vea 450 m
2
N|[verhe|dsstraat !4 º 0000k
0!82 5! 46 83 º over|ampçroep.a|
85,7 % Eens
14,3 % Oneens
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan -
huis in Gouda, Haastrecht, Moordrecht, Waddinxveen,
Bodegraven-Reeuwijk en op verspreidingspunten in
Gouderak (1x), Stolwijk (2x), Bodegraven (1x) en
Gouda (5x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
Ik heb vertrouwen in het herstel van de
economie en durf meer te lenen.
Toelichting
Volgens het CBS durven consumenten sinds
september weer wat meer geld te lenen om
grotere aankopen te financieren.
Breng uw stem uit op dekrantvangouda.nl
en discussieer mee via:
facebook.com/dekrantvangouda
Handige kIusjesman gezocht

Voor ca. 4 uur p/w in Reeuwijk.
Wij bieden een zogenaamd
0-uren contract

G eïnteresseerden kunnen
contact opnemen met
( 06) 53 45 02 97
4 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
* Prijzen op basis van 2 boxsprings (160/180 x 200/210 cm) met Boxton hoofdbord
incl. Boxton matrassen en Boxton toppers. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.
Auping Boxton
Dé boxspring met ventilerende spiraalbodem
vlak van € 4.535,-
voor €
3.995,-
verstelbaar van € 7.135,-
voor € 5.995,-
Nu extra voordeel!
*
De Auping Boxton biedt subliem slaapcomfort van Auping kwaliteit, dus inclusief goede ventilatie, ondersteuning en
drukverlaging. Met keuze uit diverse verstellingen, matrassen, toppers en stoffen kunt u met de Auping Boxton
een boxspring naar wens samenstellen. En tijdelijk is de Boxton extra voordelig.
Aanstaande zondag
open van 12 - 17 uur
De boekenplank van Verkaaik
5
FAMILIE
De non-foodbank Gouda en Omstreken blijkt
goed aan te slaan. Steeds meer mensen weten
hun weg te vinden naar het ondersteunings-
huis dat in september open ging. Vanaf zater-
dag 7 december is de non-foodbank daarom
naast iedere dinsdag ook elke eerste zaterdag
van de maand open van 10.00 tot 14.00 uur.
Hans Noman is blij dat ze zoveel mensen
kunnen helpen. “We verzamelen en verstrek-
ken de meest elementaire goederen voor in
huis. Zoals gordijnen, meubelen, witgoed
en ook kleding. We doen als ondersteunings-
huis ons uiterste best om een ‘thuisgevoel’ te
creëren voor wie daar om wat voor reden dan
ook (tijdelijk) geen of onvoldoende financië-
le middelen voor heeft.” Als Non-foodbank
Gouda helpen zij niet alleen cliënten van de
Voedselbank, maar ook personen en gezinnen
die via een erkende hulpverleningsorganisatie
worden doorverwezen. “Zij zijn dolblij met
hun woning, maar hebben geen geld voor de
inrichting. Wij doen ons uiterste best de meest
basale goederen aan te bieden. Een huis is niet
alleen een dak boven het hoofd, maar is ook een
thuis. Thuis wil iedereen tot rust komen, zich
opladen, vrienden ontmoeten en zich gebor-
gen voelen. De inrichting van een huis draagt
hier in grote mate aan bij”, vertelt Noman. Zij
stellen deze goederen gratis ter beschikking en
werken uitsluitend met onbetaalde krachten.
Zij betalen niet voor de roerende goederen.
Anders dan giften, hebben zij geen bronnen
van inkomsten. Iedereen die nog goede bruik-
bare spullen over heeft, kan deze inleveren bij
de Non-foodbank Gouda dat is gevestigd aan
Stationsplein 6 in Gouda. Kijk voor meer infor-
matie op www.nonfoodbankgouda.nl of e-mail
info@nonfoodankgouda.nl.
De Goudse Liane Baltus presenteert haar
futuristische thriller getiteld: ‘Het Derde
Verbond’ bij Boekhandel Verkaaik op 7 decem -
ber tussen 14.00 en 16.00 uur.
Liane Baltus verruilde haar baan als manager,
voor die van journalist. Dankzij het schrijven
van non-fictie, kwam een plot, dat al jaren in
haar hoofd sluimerde boven drijven. Perso-
nages dienden zich aan en wilden haar onver-
deelde aandacht. Het eerste deel van hun
verhaal heeft ze nu opgeschreven in ‘Het
Derde Verbond’.
Zelf zegt de auteur over haar roman dat zij
is gaan schrijven omdat ze al jaren met een
aantal vragen zit waar ze geen antwoord op
weet. Daarbij is zij vooral geboeid door bij-
voorbeeld een uitspraak van Nicolò Machia-
velli: De heerser moet het goede doen als het
kan, maar voor het kwade kiezen als het nood-
zakelijk is voor zijn voortbestaan. Ook het
thema keuze vrijheid fascineert Liane Baltus:
Hoe vrij ben je als mens om je eigen keuzes
te maken? En hoe verantwoordelijk voelen wij
ons als mens voor de consequenties van onze
eigen keuzes. Om haar vragen (en de antwoor-
den daarop?) vorm te geven, koos zij voor de
Science Fiction thriller. Niet een technolo-
gische Science Fictionthriller, die zich in een
verre toekomst afspeelt met raketten en blauwe
of groene mannetjes, maar met buitenaards
leven dat vandaag al rond zou kunnen lopen
op onze planeet en met perso nages die lijken
op u of, uw buurman. Door de ogen van aard-
bewoners wordt niet altijd met veel inlevings-
vermogen naar de buitenaardse immigranten
gekeken en binnen de kortste keren wordt dan
ook duidelijk dat argwaan en angst de boven-
toon gaan voeren. Dat leidt al snel tot een bij-
zonder dreigende situatie. De hoofdpersoon
heeft al haar verstand, geduld en inlevings-
vermogen nodig om aan die dreigende situatie
een eind te maken.
Bart Jansen
Bij de non-foodbank is onder andere kleding verkrijgbaar.
R

www.verkaaikbceken.nI
£ 19,95
Het Derde Verbcnd
Liane ßaItus
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di,wo enza 08.30 - 18.00 uur; do en vrij 08.30 - 19.00 uur.
Prijzen zijn geldig van 2 t/m 31 december 2013,
zetfouten voorbehouden.
Wijngids waardig
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
o.a. La Oveja Negra Parra
rood, rosé of wit
beslist een ommetje waard!
Maarliefst 25 van onze biologische wijnen zijn genomineerd of bekroond doorNicolaas Kleij (supermarktwijngids 2014).
750ml
facebook.com/natuurwinkelgouda
Winnaar
MVO-Award
2013
nnaar
Ken je onze 25 omfietswijnen?

11.
-
2 voor
BROUWER DE KONING
Uitvaartverzorging
Sinds 1962
Blauwstraat 15
2801 HE Gouda
0182-512505
Veerlaan 18 a
2851 BV Haastrecht
0182- 501230
Tempeldijk 12
2811 PH Reeuwijk
0182-394656 www.brouwerdekoning.nl
Non-foodbank ook
op zaterdag open
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Programma Bibliotheek Gouda
3 december: Op vertoon van biebpas gratis
naar inleiding bij ‘Fellini’ van het Noord
Nederlands Toneel in Gouden zaal, Goudse
Schouwburg.
11 december: Pinterest voor ondernemers in
Leescafé Zoet & Zalig.
11 december: Peter van der Hurk Live, op ver-
toon van de biebpas het tweede kaartje halve
prijs in Grote zaal Goudse Schouwburg.
12 december: Lezing 55+ ‘en legde Hem in
een kribbe’ in Bibliotheek Bloemendaal.
13 december: Kaarsjesavond met verhalen-
verteller Ben Schaareman in Centrale Biblio-
theek.
13 december: Isa Hoes spreekt over haar leven
met/zonder Antonie Kamerling in Centrale
Bibliotheek.
8 januari: LinkedIn voor ondernemers in
Leescafé Zoet en Zalig.
Voor informatie en kaartverkoop zie website:
www.bibliotheekgouda.nl
Bezoek onze website:
www.bibliotheekgouda.nl
Lionsclub Gouda bij Juuls
Jarenlang trok de kraam van de Lionsclub
Gouda op Kaarsjesavond achter het stadhuis
veel mensen die zich opwarmde aan hun
Glühwein en Erwtensoep. De opbrengst van
deze versnaperingen kwam ten goede aan
lokale, Goudse goede doelen.
Dit jaar is de Lionsclub verplaatst naar café
Juuls aan De Markt. Door wijzigingen in de
inrichting van De Markt, is het niet mogelijk
om de kraam weer op de vertrouwde plek te
zetten. Lionsclub Gouda is blij dat ze gebruik
kunnen maken van de faciliteiten van café
Juuls aan De Markt. “We roepen iedereen op
om op Kaarsjesavond een bezoek te brengen
aan Juuls.” De Lionsclub Gouda heeft de afge-
lopen jaren onder andere het Zeekadettencorps,
de stichting Hulphond, de voedselbank Gouda
en de ziekenomroep gesteund.
Dwarsfluitconcert in Museum Gouda
Wéndela van Swol speelt zaterdag 7 decem-
ber een dwarsfluitconcert in de Gasthuis kapel
van Museum Gouda. De fluitiste geeft in
haar thuisstad Gouda een gratis concert voor
de bezoekers aan de tentoonstelling Henri
Fantin-Latour - Dromen op doek. Het concert
start om 15.30 uur.
Op het programma staan sfeervolle werken uit
Roemenië, Servië, Bosnië, Spanje, Mexico,
de Verenigde Staten en Nederland. Wéndela
van Swol, geboren in Den Haag, begon
met muziek maken aan de Goudse muziek-
school, toen nog aan de Zeugstraat maar later
aan de West haven. Daarna was ze nog twee
jaar leerlinge van de fluitiste Dorine Schade
aan Muziekschool van Leiden om zich verder
te bekwamen in de fluit aan het Koninklijk
Conservatorium van Den Haag waar ze de
diploma’s docerend- en uitvoerend musicus
behaalde. Sinds 1991 woont en werkt ze in
Spanje, waar ze een carrière als orkestfluitis-
te heeft gehad. Het concert vindt plaats in
de Gasthuiskapel (ingang Oosthaven 9)
vanaf 15.30 uur.
6
ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Sl ageri j van Dorp
Uw biefstuk, BBQ en Gourmet specialist
ALTIJD VASTELAGEPRIJZEN
Gegrilde rosbief
Gegrilde fricandeau
Gegrilde kiprollade
Gegrilde Zeeuws spek
Licht gezouten rookvlees
en nog veel meer
LET OP!

€0.99
VERS GESNEDEN VLEESWAREN
100
gram
KNALLER VAN DE WEEK
LEKKERE KIP KLUIFJES
OF VLEUGELS
1 kilo voor €2.98
3 kilo voor €7.50
5 kilo voor €12.-
VERS GEMAAKTE GOURMET
SCHOTEL OP LUXE SCHAAL
VOOR EEN GEZELLIG AVONDJE
biefstuk, varkenshaas, kipflet,
mini-saté, mini-hamburgers en
mini-pepersteak
per Kilo €9.98
VERSE KALKOENDIJTJES
Kilo €7.98
HEERLIJK EENDENBORSTFILET
500 gram €9.98
Heerlijk mager rundergehakt


SUPER STUNT
Schnitzel
gepaneerd of
zigeuner
kilo

€5.98
SUPER STUNT
varkens
boeren rib
karbonade
kilo €3.98
SUPER STUNT
Speklapjes
met zwoerd
kilo €3.98
SUPER STUNT
Varkensvlees
krabbetjes
kilo

€3.98
kilo €7.-
SUPER STUNT
heerlijke
rollade
kilo €6.98
SUPER STUNT
verse
varkenshaas
kilo

€9.98
2 kilo €18.-
KNALLER VAN DE WEEK
1kilo voor €1.98
3 kilo voor €5.50


Malse runder riblappen of
sucadelappen


Winterpakket

Malse hals of schouderkarbonade


Mooi stukje fricandeau of
magere hamlapjes


Botermalse Runder kogelbiefstuk

kilo€9.98

2 kilo €18.-
verse rookworst
hamschijf dikbevleesd
krabbetjes dikbevlees
3 stuks €5,-
Kilo €3,98
Kilo €3,98
Verse Hollandse kipflet
SUPER STUNT
Spareribs
2 kilo €10.00
kilo €5.98
SUPER STUNT
ook per 100 gram
verkrijgbaar
kilo €15.98
Hertenbiefstuk
botermals
SUPER STUNT
Heerlijke
konijnenboutjes
kilo €9.98
2 kilo €15,-
SUPER STUNT
Entrecote
of Ribeye
kilo €9.98
SUPER STUNT
paarden lende
biefstuk
kilo €9.98
2 kilo €15,-
SUPER STUNT
Biefstuk
van de
haas
500 gram€9.98
Verse
Paardenworst
per stuk €5.98
2 stuks €9.98
Rundercarpaccio
5x 100 gram in
luxe doos
€9.98
kilo€3.98
kilo€3.98
kilo€3.98
kilo€4.98
kilo€3.98
HOLLANDSE
KIPPENPOTEN
Brederolaan 11 in Waddinxveen - tel. 0182 - 636 179
www.vandorpslagerijen.nl
OPEN HUIS
za. 7 december
10.00 - 11.30 uur
Ontvangstadres: Papiermolen 9, Waddinxveen
EENGEZINSWONINGEN
wonenaandegouwe.nl
Kijk voor meer informatie op:
• Kavels van ca. 114 tot 262 m
2
• Woonoppervlakte ca. 109 tot 135 m
2
• 3 slaapkamers en ruime zolder
• Diverse indelings- en uitbreidings-
opties mogelijk
koopsommen vanaf € 199.950,- v.o.n.
(0182) 61 38 22 (015) 276 04 00
• Riante kavels van 155 tot 340 m
2
• Woonoppervlakte vanaf 147 m
2
• 4 slaapkamers en vrij indeelbare
zolder
• Complete luxe badkamer en apart
2e toilet
koopsommen vanaf € 309.950,- v.o.n.
2-ONDER-1-KAP-WONINGEN
Tel : 0182 - 590900
gouda@dekoni ngwonen.nl
www.dekoni ngwonen.nl
KOOPSOM NU ê 169.000,· K.K.
DOOR INRUIL:
SCHERPE PRIJS!!
DOMELA
NILUWLNnUIS·
STRAAT 31,
GOUDA
Ruime woning met:
- u|tgebouwde keuken - aanbouw eetkamer
- S kamers en dakterras!
- k|ndvr|ende||[ke w|[k
- D|epe achtertu|n
- Þarkeren op e|gen terre|n
- 2onneco||ectoren
- N|euwe stenen berg|ng
(onderhe|d)
OPEN HUIS
ZATERDAG 14 DECEMBER A.S.
van 11.00 tot 15.00 uur
De wijkagent en...
Stille genieter
Na twee jaar van intensieve voorbereidingen
starten deze week de werkzaamheden om
de Kerfwetering in de Reeuwijkse plassen in
oude staat te herstellen. Verdwenen eilanden
worden teruggebracht, natuurvriendelijke
oevers hersteld en golfkeringen worden ge-
plaatst om de eilanden in de toekomst tegen
afslag bij harde wind te beschermen.
Het herstel van de Kerfwetering is een initia-
tief van Stichting Natuurbehoud Kerfwetering,
waarbij intensief samengewerkt wordt met
Stichting VEEN en het Hoogheemraadschap
van Rijnland. Naast de Stichting Natuurbehoud
Kerfwetering doen ook een tweetal particu-
lieren mee door het herstel van hun eilanden.
Eén eigenaar heeft zelfs watereigendom ge-
schonken aan de Stichting om de uitvoering
van het totale plan mede mogelijk te maken.
Daardoor kunnen naast verdwenen en bijna
verdwenen eilanden ook vroegere landhoofden
worden teruggebracht.
Oeverafslag
Voor het terugbrengen van twee noordelijke
landhoofden wordt op dit moment nog naar
middelen gezocht. De werkzaamheden aan de
Kerfwetering starten deze week en lopen door
tot het najaar van 2014. Veel aandacht gaat uit
naar het voorkomen van overlast op het water,
maar zeker ook over de weg bij de verschil-
lende materiaaltransporten. De Kerfwetering is
een oude vaarweg in de plas Gravekoop in de
gemeente Reeuwijk-Bodegraven die vroeger
diende om transport van en naar de boerderijen
aan de Kerfwetering mogelijk te maken. Bij
de ontvening zijn koppen van percelen langs
de wetering overgebleven. Door oeverafslag
en veenrot zijn nu nog slechts enkele eilanden
aanwezig. Door dit initiatief wordt de Kerf-
wetering nu in oude luister hersteld.
In de Passage 218 in Waddinxveen zit Mediter-
rane Delicatessen, een winkel vol Italiaanse
lekkernijen. Hier vindt de klant verse produc-
ten direct geïmporteerd uit alle streken van
Italië, zoals kazen, olijven, vleeswaren, pasta’s
en een uitgebreide anti pasta assortiment.
Ook kan men hier terecht voor broodjes en
maaltijden. Voor een verjaardag, een bedrijfs-
feest of zomaar een gezellige gelegenheid kan
Mediterrane Delicatessen voor de catering
zorgen. Men kan dan denken aan grote schalen
antipasta-gerechten, diverse bakjes met ver-
schillende olijven, Italiaanse wijn of prosecco
en voor de gasten huisgemaakte tiramisu of
torta limone. Wie wel wil bestellen, maar nog
niet zeker weet of de smaak bevalt, kan altijd
langskomen om vrijblijvend te proeven. In deze
decembermaand is het ook weer tijd voor kerst-
pakketten. Daarvoor kan men tevens terecht
bij Mediterrane Delicatessen. In de winkel
zijn naast Italiaanse verpakte producten ook
kookboeken en aardewerk verkrijgbaar om de
pakketten desgewenst mee te vullen. Natuurlijk
verkoopt de winkel een grote collectie mooie
Italiaanse wijnen. Voor de liefhebbers organi-
seert Mediterrane Delicatessen wijnproeve-
rijen. Bel voor meer informatie (0182) 611 339
of kijk op www.mediterrane-delicatessen.nl.
Mediterrane Delicatessen
In Waddinxveen zit een goed gesorteerde winkel in Italiaanse delicatessen.
Kerst- en
boekenmarkt
za. 14 dec., 09:30
Ontmoetingskerk
kijk op
www.rommelmarkt
waddinxveen.nl
Tapasschaal 6-8 personen € 29.95
Tapasschaal 8-10 personen € 39,95
Tapasschaal 10-12 personen € 49.95
Kaasplank 6-8 personen € 29,95
Kaasplank 8-10 personen € 39,95
Kaasplank 10-12 personen € 49,95
Passage 218 • 2741 GS • Waddinxveen
Tel: (0182) 611 339 • www.mediterrane-delicatessen.nl
Bestel uw Kerst en oud en nieuw borrelschaal
wegens (ervaren) drukte op tijd en win een doos Barolo wijn!
Kaasplank 10-12 personen
Passage 218 • 2741 GS • • Wad •
Tel: (0182) 611339 di
P 218 2741GS W
Alle tapas of kaasplank
GRATIS STOKBROOD
Herstel Kerfwetering
Reeuwijkse plassen
REGIO 7
Kerstmarkt in
De Schakel
Kandidatenlijst
ChristenUnie
‘Bericht van de personenserver’ verschijnt er
in mijn scherm, nadat ik ben inlogd op ons
computersysteem. De invoer van namen is
in ons systeem gekoppeld aan de Gemeente-
lijke Basisadministratie Persoonsgegevens.
Een mutatie, weet ik. Soms een vertrek met
onbekende bestemming, maar meestal een
overlijden. Ook nu, zie ik. Nieuwsgierig klik
ik door. Er verschijnt een naam in beeld, die
ik een tijdje terug heb ingevoerd. De naam
klinkt bekend, maar zegt me even niets. Ik
klik de registratie open. Dan weet ik het weer.
Een paar maanden terug. De buurt klaagde
over een man in het plantsoen. Hij zat er ge-
regeld na de middag op een bankje aan de fles.
Ook plaste hij in de bosjes. De eerste keer dat
ik op mijn bike poolshoogte neem, tref ik hem
gelijk aan. In gedachten was ik voorbereid
op een Oost-Europeaan. Beroepsdeformatie.
Maar het gaat gewoon om een ‘local’ van een
paar straten verder. Hij rolt een shaggie, als ik
naast hem op het bankje plaats neem. Terwijl
hij de brand in zijn sigaret steekt, leg ik hem
uit waarvoor ik kom. Hij glimlacht mild. “Het
klopt.” Naast hem ligt een plastic zak op de
grond met een fles drank. “Vorig jaar ben ik
ziek geworden; kanker. Mijn wereld stortte
in. Daarna geopereerd. Nu voorzichtig op de
weg terug.” Van werken is nog geen sprake.
De dokter en zijn vrouw hebben liever dat hij
niet rookt en geen alcohol drinkt. Hij neemt
nog eens een flinke haal van zijn shaggie.
“Daarom zit ik hier.” De uitgeblazen rook
vult de stilte, die er valt. “De geur van drank
en sigaretten maskeer ik voor thuis met wat
pepermuntjes”, voegt hij er als laatste beken-
tenis nog aan toe. Ik vraag hem rekening te
houden met de buurt. De rest vind ik best.
Hij bleef uit beeld zoals beloofd. Tot vandaag
dan. Het was hem niet langer gegund.
Door Gerard Hazebroek
Activiteitencentrum De Schakel in Moor-
drecht organiseert op vrijdag 13 december
tussen 18.00 en 21.00 uur een kerstmarkt.
In en rondom het activiteitencentrum van de
Gemiva-SVG Groep staan tijdens de kerst-
markt meerdere kramen met verkoop van
diverse (kerst)producten die door de verstande-
lijk gehandicapte cliënten van De Schakel
zijn gemaakt. Het gaat dan onder andere over
decoratiehangers voor in de kerstboom, houten
kerstbomen, kerstkaarten, pinda kransen,
kaarsen en kaarsenhouders, wensballonnen
en oliebollen. Ook demonstreren cliënten de
diverse technieken die zij gebruiken bij het
maken van producten. Er zijn verschillende
versgebakken hapjes en drankjes te koop en er
is een levende kerststal aanwezig.
De leden van de ChristenUnie hebben bij
acclamatie de kandidatenlijst voor de ver-
kiezingen van 19 maart 2014 voor de gemeen-
te Bodegraven-Reeuwijk vastgesteld.
Arie de Groot, huidig fractievoorzitter van
de fractie te Bodegraven-Reeuwijk en Kees
Oskam, wethouder in Bodegraven-Reeuwijk,
zullen samen de lijst aanvoeren. Arie is beoogd
fractievoorzitter en Kees is beoogd wethou-
der namens de ChristenUnie Bodegraven-
Reeuwijk. De eerste volgende vier kandidaten
zijn: Mark Koudijzer, wonende in Reeuwijk,
Mark is accountant en financieel specialist; Els
Oliwkiewicz-Borsboom, wonende in Bode-
graven, Els is docente Frans bij de Driestar;
Fred Westerink, wonende in Waarder, Fred is
Bl-consultant bij een regionaal ziekenhuis;
Ralph Segers, wonende in Bodegraven, Ralph
is zelfstandig ondernemer.
3D Duurzaam
Met deze fractie meent de ChristenUnie goede
expertise te kunnen leveren aan de opgaven
die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelt.
De kandidaten staan voor het programma
van de ChristenUnie dat luidt: 3D Duurzaam,
Dienstbaar en Daadkrachtig. Het programma
ondergaat de laatste verdiepingsslag. Verdere
informatie is te verkrijgen bij Fred Westerink,
Campagne leider ChristenUnie Bodegraven-
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Verdwenen eilanden worden teruggebracht in de Reeuwijkse plassen (foto Ferry streng photo).
Reeuwijk, e-mail: fred@westerink.info.
8
ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
20 jaar
Sanidrõme
20 jaar
vakmanschap
www.sanidrome.nl/huisman
Nieuwe Gouwe Oostzijde 11a, Gouda
(0182) 51 20 32
Uw partner voor al uw
installatiewerk!
Nieuwbouw en verbouw van badkamers is één van onze belangrijkste disciplines.
Maar ook op het gebied van gas-, water- en verwarmingsinstallaties hebben wij
met een eigen installatiebedrijf onze kennis en kunde in huis. Tevens hebben wij
ons gespecialiseerd in het toepassen van duurzame energietechnieken, zoals
warmtepompen en zonnepanelen. Vraag vrijblijvend om advies of een offerte.
Het betreft hier een winkelpand bestaande uit twee
lagen met zelfstandige bovenwoning op 2e verdieping
gelegen op circa 327 m² eigen grond. Het gebouw is
gesplitst in twee appartementsrechten.
- ca. 270 m² winkelruimte op de begane grond
- ca. 345 m² winkelruimte op de 1e verdieping
- ca. 90 m² magazijn op de 2e verdieping
- ca. 120 m² woonruimte op de 2e verdieping
- zes parkeerplaatsen op eigen terrein
- eigen opgang, berging en parkeerplaats voor
het appartement
- ligging nabij Breevaart in Reeuwijk
- compleet opleveringsniveau van zowel de winkel
als de woning
- herontwikkeling behoort tot de mogelijkheden
Koopsom: € 695.000,- k.k.
T ( 0 1 8 2 ) 5 2 5 7 0 0
WWW. BAS I S . NL
TE KOOP
REEUWIJK Raadhuisweg 27/27A
Specialist op het gebied van (aan)huur en verhuur - (aan)koop en verkoop - taxaties - beleggingen
Wat biedt CUBICPARK Gouda?
º Pu|ne un|ls v.c. 21 n2
º D|verse |ccgles,
c|nnennclen | x c x | = 7 x 3 x 2,ö/3,ô/3,ö n
º Grclere ru|nles ncge||jk
cccr cncer||nge kcppe||ng
º Ve|||g|e|c, culcncl|sc|e lcegcngspccrl,
ccnerccevck|ng
º 24x7 lcegcnke||jk|e|c
º Becr|jvenlerre|n Krcnne Gcuve,
c|c|lc|j Cenlrun en slcl|cn
º Cenlrc|e vcler- en scn|lc|r vccrz|en|ng.
º Wccrcevcsle |nvesler|ng vccr ce lcekcnsl
º D|verse cpl|es ncge||jk
www.cubicpark.nl
B
IN
N
E
N
K
O
R
T
S
T
A
R
T

F
A
S
E
1
NIEUWBOUW GARAGEBOXEN
Prijzen v.a. € 23.250,- excl. BTW
Tel 0182 520111 Tel 0182 692000
Voor meer informatie neem
contact op met een
van de makelaars of bezoek
9
BOUWEN EN WONEN
Landelijke
Open Huizendag
ERA De Koning Makelaardij doet zaterdag
14 december mee aan de landelijke Open
Huizendag.
“De stemming over de woningmarkt in de
media is omgeslagen en dat is dan ook goed
te merken. Het aantal woningverkopen stijgt
de laatste weken significant. Woningprijzen
stabiliseren, de hypotheekrente is zelfs nog
iets gedaald de laatste weken. Dit alles maakt
kopen nu interessant als men kijkt naar de
maandelijkse woonlasten”, zo laat de make-
laardij weten. Tijdens de Landelijke Open
Huizen Route kan men tussen 11.00 en 15.00
uur zonder afspraak de deelnemende woningen
bekijken. Op die manier krijgt men de kans
om ook woningen te bekijken die wellicht
niet de eerste voorkeur hebben maar die bij
de bezichtiging toch aantrekkelijk blijken. Op
www.dekoningwonen.nl kan men een selectie
van de woningen maken die men wil bekijken.
Vrijblijvende afspraak
Wie vragen heeft of hulp nodig heeft bij de
aankoop heeft, kan een vrijblijvende afspraak
maken met een van de makelaars van ERA De
Koning Makelaardij, Keerkring 7 in Gouda,
telefoon (0182) 590 900.
De bouw van de Pelikaan, fase 1a, in Gouda
gaat donderdag 12 december van start. De
Pelikaan is een project van achttien heren-
huizen en acht appartementen aan de rand
van het centrum, achter de Fluwelensingel, in
Gouda.
Het gebied achter de Fluwelensingel en de
Goejanverwelledijk (ook wel bekend als de
Jan Verswollezone Zuid) wordt omgevormd tot
een nieuwe woonomgeving. De vernieuwing
is er op gericht om dit deel van de stad beter
te laten aansluiten op omliggende buurten en
de binnenstad. In navolging van fase 1a, kent
fase 1b eveneens negen woningen met dezelfde
allure als de fase die nu in aanbouw is. In tegen-
stelling tot fase 1 heeft in dit blok de architect
de gevelkeuze gemaakt. Kenmerkend zijn de
individuele elementen per huis. Zie voor meer
informatie www.tw3.nl.
Onlangs heeft Sanidrõme als eerste in de
sanitairmarkt een webshop gelanceerd,
waarop men sanitair ínclusief montage
kan bestellen. De klant bestelt online de
product(en) rechtstreeks bij Sanidrõme Huis-
man in Gouda. In de prijs zit één van de eigen
monteurs inbegrepen. Deze zal thuis alles af-
leveren en direct met de benodigde aansluit-
materialen vakkundig monteren.
“Zo ervaart men op deze manier de voor-
delen van 24/7 online winkelen en kopen, en
men kan daarbij altijd rekenen op vele jaren
vakman schap van Sanidrõme Huisman”, aldus
het bedrijf. “Dus bent u bijvoorbeeld op zoek
naar een mooi en praktisch wastafelmeubel
met spiegelkast ter vervanging van uw oude
wastafel? Of zoekt u nog mooie accessoires
voor bij uw toilet? Of wilt u uw badmengkraan
vervangen door een comfortabele badthermos-
taatkraan met losse handdouche? Bezoek dan
de webshop op shop.sanidrome.nl/huisman-
gouda. Sanidrõme Huisman neemt u alle zorg
uit handen en na montage wordt alles weer net-
jes opgeruimd. Heeft u toch liever persoonlijk
advies bij uw keuze, neem dan via de webshop
contact op met Sanidrõme Huisman”, zo laat
Huisman weten.
In 1935 startte de familie Burger een mode-
zaak in Reeuwijk. Bijna tachtig jaar later is
het warenhuis voor dames-, heren-, en baby-
mode, lingerie, bodyfashion, nachtmode en
been mode nog steeds een familiebedrijf. Met
één verschil: vanwege de verhuisplannen naar
winkelcentrum Miereakker staat het winkel-
pand aan de Raadhuisweg 27 in Reewijk te
koop.
Het is misschien wel de meest persoonlijke
winkel van Reeuwijk. Daar is eigenaresse Yvon
van der Vis trots op: “In al die jaren hebben we
een vaste groep trouwe klanten opgebouwd.
Mensen komen omdat ze hier persoonlijk ge-
holpen worden en om het contact.” Burger
Reeuwijk zit sinds 1944 aan de Raadhuisweg
in de voormalige pastorie. In 1963 is de winkel
met 300 m
2
uitgebreid. De totale oppervlakte,
verspreid over meerdere verdiepingen, is nu
825 m
2
. Het pand, dichtbij de A12, is daarom
geschikt voor veel doeleinden: kantoor, sport-
school, interieurbouw of een yogastudio.
Geïnteresseerden in het huidige winkelpand
van Burger Reeuwijk aan de Raadhuisweg 27
in Reeuwijk kan contact opnemen met Basis
Bedrijfshuisvesting via www.basis.nl. Zie ook
www.burgerreeuwijk.nl.
Burger Reeuwijk verkoopt pand
Vanaf nu is het mogelijk vanaf de computer sanitair te bestellen.
Start bouw ‘de Pelikaan’
Sanidrõme Huisman
lanceert webshop
BOUWEN WONEN &
Uwveelzijdige vakman
voor al uw klussen:


Onderhoud - Tegelwerk - Keukens
Badkamers - Renovatie - Dakkapel

FredKruit
Rossinistraat 26
2807HKGouda
Tel: 0182- 525623, Mob: 06- 27200150
fredkruit@klussenier.nl, www.klussenier.nl
TE HUUR
Bosranklaan te Gouda
Nationaal Grondbezit B.V.
Lichtenauerlaan 32
3062 ME Rotterdam
010 - 242 61 00
Diverse 1 en 2 kamer appartementen
beschikbaar. Gelegen in een rustig
complex in de gewilde woonwijk
Bloemendaal. De appartementen
beschikken over een zonnig balkon, vrij
uitzicht en een berging in de onderbouw.
Huurprijzen vanaf; ,- excl. service
en stookkosten. De appartementen zijn
voorzien van een nette laminaatvloer
en de woning is volledig gesausd.
Huren?
Bel met Nationaal Grondbezit B.V.
Tel: 010 - 242 61 00.
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Geïnteresseerd?
Wij staan u graagte woord!
Westhaven 37, 2801 PL te Gouda
www.stoppelenburg-fd.nl
info@stoppelenburg-fd.nl
Wilt u als ZZP-er aan de slag of bent u
reeds werkzaamals ZZP-er? Wij helpen u
graag(verder) op weg.
Al voor € 750,- excl. BTW per jaar nemen
wij uw ñnanclele rompslomp ulL handen. ulL ls
lncluslef heL voeren van de admlnlsLraue, heL
doen van perlodleke aanglûen 81W, heL
opstellen van de jaarcijfers en doen van
aanglûe lnkomsLenbelasung. uaarnaasL krl[gL u
bij ons de aandacht die u verdient.
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlngQllve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrl[f.nl
eatwerpea - aaa|eq - ea6erhea6 - reaeºat|e
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Voor particulier- en bedrijfsonderhoud
Wij bedenken de tuin die bij u past!
Wij verzorgen een passend tuinplan, zorgen voor een volledige aanleg en geven uw tuin een opknap- of
onderhoudsbeurt. Kortom, wij bieden alles voor uw tuin! Het genieten laten wij aan u over. Neem
contact op voor een afspraak. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kwaliteit, wij gaan er voor!
Uw tuin verzorgd de winter in? Maak nu een afspraak!
houd
d
een opknap- of
k! k!
BTW-tarief
arbeidsloon per
1 maart slechts
6%
10 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
(070) 387 33 55 (079) 361 41 19 (0182) 52 72 34
INSTALLATIETECHNIEK
WWW.SIMAINSTALLATIE.NL
M
e
e
r
d
a
n

1
3
.0
0
0
s
e
r
v
ic
e
-
a
b
o
n
n
e
m
e
n
t
e
n
z
e
g
t
m
e
e
r
d
a
n
g
e
n
o
e
g
o
v
e
r
o
n
z
e
s
e
r
v
ic
e

e
n
k
w
a
lit
e
it
.
ACTIE ACTIE ACTIE
Aanleg, onderhoud en reparatie van uw CV installatie.
Service- & onderhoudsabonnementen voor uw CV-combiketel.
Avond- en weekendservice: Heeft u een probleem met uw CV?
SIMA laat u niet in de kou zitten. Bel nu!
C
W
4
Laat uw CV KETEL nu nakijken en
schoonmaken. Dan heeft u er het
hele jaar geen omkijken meer naar.
HR-Ketel
Compleet gemonteerd, nu vanaf
€ 1.198,-
inclusief kamerthermostaat
Wout van Galen Keukens in Gouda levert de
SIMA Keukens Huiscollectie en is Siematic dealer.
Bij ons is een keuken kopen een feest, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze voor elk
budget. En bovenal kunt u rekenen op perfecte service
en topkwaliteit voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze totaal
vernieuwde showroom.
Van
€ 3.500,-
tot
€ 7.000,-
Bij Wout van Galen
voor elk wat wils!
Van
€ 7.000,-
tot
€ 9.000,-
Van
€ 9.000,-
tot
€ 15.000,-
Vanaf
€ 15.000,-
Bij ons krijgt
u altijd een
eerlijke en
scherpe
prijs.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
kAAM 59 º 2801 vJ C0ußA º 0182 522 966 º WWW. W0u1vAhCALLh. hL
11
ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplarenAchterwillenseweg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, www.lifeandgarden.com
Nobilis krans.
Ø 30 cm.
Van 5,99
voor 3,99
Kerstster in
div. kleuren.
Pot Ø 10,5 cm.
Van 2,49
voor 1,49
Mini
kerststerren.
Pot Ø 6 cm.
Per stuk 1,49
3 voor 4,-
Amaryllis bol in diverse kleuren.
Excl. decoratie.
Per stuk van 5,95 voor 3,95
Picea glauca ‘Conica’.
Klein kerstboompje.
Pot Ø13 cm.
Excl. lampjes, decoratie en pot
Van 3,99 voor 2,99
KERST
i nspi r at i e
2,
99
KERSTBOOMPJE
ONS NIEUWE
TUINCAFÉ IS
GEOPEND!
OP VRIJDAG, ZATERDAG
ENZONDAG: KOFFIE
MET APPELGEBAK
€ 2,-
ZONDAG OPEN
EN TOT EIND DECEMBER
ELKE DONDERDAG +VRIJDAG
KOOPAVOND TOT 21 UUR
BEZOEK ONZE SFEER- EN
KERSTSHOWVAN 1000 M2!
VAN 10 TOT 17 UUR
ALLEEN OP VRIJDAG 6 DEC. ALLEEN OP ZATERDAG 7 DEC.
3 VOOR
4,-
3,
99
1,
49
3,
95
GROOT ASSORTIMENT
KERSTBOMEN
van 20 tot 500 cm hoog!
Wij verpakken de boom
gratis voor u in folie, dus
geen rommel in de auto!
Vogelhuis op
standaard.
Keuze uit rood,
groen of rieten dak.
Van 24,95
voor 17,95
Winterstrooivoer.
Zak van 2,5 kilo.
Van 3,29
voor 2,49 2,
49
17,
95
12 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Gouda, stad van... Winterevenementen 1
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Tania Kross Gouda in Beeld bij EO
03 07
0ouda Llburgplein 18
www.vrì[buìter.n|
ALLE8 V00R EEN
Ac1lEVE WlN1ERl
3ki's·3nowboards·3kisohoenen
3nowboardboots·¬elmen·Brillen
winterkleding & -aooessoires
3ohaatsen·3ledes
0nderhoud: slijpen & waxen
Kom sne| naar onze wìnke|
of ga naar onze websìte.
1
6

0
E
c
.

K
0
0
P
2
0
N
0
A
0
1
1
.
0
0

-

1
7
.
0
0

u
u
r
13 14
Kunst met Kerst ‘Schaatsen met Kerst is
een mooie traditie’
Groencentrum Bloemendaal Gouda
GRATIS
Gluhwein of Warme
Chocolademelk
Büchnerweg 9, Bloemendaalseweg 87, Achter Groene Hart Ziekenhuis lok. Bleuland
0182-515010 www.groencentrumbloemendaal.nl
Nordmann
OOK A.S.
ZONDAG
GEOPEND VAN
12.00 - 17.00 UUR
150 cm
€ 13,
95
Winterevenementen
Gouda bij Kaarslicht 2012 2
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Een feestelijke expositie met mooie, unieke
grote en kleine decembercadeaus. Zoals de
schilderijen en tekeningen van Gouda van
Sjaak Kaashoek, grote en kleine olieverf-
schilderijen van Koos ten Kate en schilder
Hermanus, collages en etsen van Ellen van
Toor, glaskunst, (licht)objecten en sieraden van
onder meer Ellen van Toor, Greetje Sieders en
Ping An Brouwers. Bronzen beelden van Lothar,
Caroline Horchner, Joep Verheijden, Tineke
Thielemans en Karel Gomes. Daarnaast zijn er
bijzondere hoge tafeltjes van Ruud Harmsen en
onder meer kunstparapluus, klokjes, broches
en boekjes van verschillende kunstenaars. Op
vrijdag 13 december is de galerie tot 22.00 uur
open voor ‘Gouda bij kaarslicht’. Van 17.00 tot
18.30 uur hebben wij weer ‘Gedichten bij
kaarslicht’ in de galerie met Henk van Zuiden
met gedichten en Haytham Safia op de
Arabische luit. Voor bezoekers hebben wij
warme dranken en soep. De expositie in Gale-
rie de Hollandsche Maagd is van 5 tot en met
15 december dagelijks open van 13.00 tot
17.00 uur. 22 tot en met 29 december ‘Xmas
Masters,Kunst met Kerst in het stadhuis’ De
Hollandsche Maagd i.s.m. Hans den Hollander
en Galerie Honingen.
Galerie de Hollandsche Maagd
Oosthaven 28, Gouda
06-15386063
www.dehollandschemaagd.nl
Advertorial
Feestelijke decemberexpositie in
Galerie de Hollandsche Maagd
Henri Le Sidaner en Fantin-Latour
bij Hans den Hollander Prints
Expositie Jan van Lokhorst
Dubbel Genieten bij Honingen
dagelijks open t/m 15 december
Henri Le Sidaner ‘La nappe rose’ets, 1928
Nog tot en met zaterdag 28 december sieren
de kleurrijke schilderijen van de Goudse kun-
stenaar Jan van Lokhorst de muren van de
kunstuitleen! Feilloos weet meesterschilder
Van Lokhorst kleuren en vormen op de juiste
plek in de compositie te plaatsen. Het gebeurt
intuïtief, in een trance en levert ontzagwek-
kende verbeeldingen op van de wereld om ons
heen. Nieuw van zijn hand is onder andere de
serie Charolais koeien, de beigekleurige koeien
uit Bourgondië.
Tips voor onder de kerstboom:
-Kandelaar Shadow van JP Meulendijk €16,50
-Fruit on wheels van Arnout Visser € 125,-
-Gum Evolution € 4,50
-Deurstopper € 10,50
Dicht
De kunstuitleen gaat op donderdag 5 december
om 16.00 uur dicht.We zijn de hele dag gesloten
op woensdag 25 en donderdag 26 december.
Kunstuitleen Gouda Regio
Blekerssingel 40
Openingstijden:
Woensdag 13.00 tot 17.00 uur
Donderdag 13.00 tot 19.00 uur
Vrijdag 13.00 tot 17.00 uur
Zaterdag 11.00 tot 15.00 uur
Gratis verkrijgbaar in de galerie; de nieuwe
wintercatalogus met alle kunstwerken, exposi-
ties en evenementen voor december, januari en
februari.
Bezoek de tweeluikenexpositie ‘Dubbel
Genieten’ met werk van 20 realisten van 8 tot
en met 15 december, dagelijks open van 13.00
tot 17.00 uur. Extra openingstijden: vrijdag
13 december, Gouda bij Kaarslicht, open van
13.00 tot 21.00 uur zaterdag 14 december,
Candlelight Shopping, open van 13.00 tot
22.00 uur.
22 tot en met 29 december ‘Xmas Masters,
Kunst met Kerst in het stadhuis’ i.s.m.
Galerie De Hollandsche Maagd en Hans den
Hollander presenteert Galerie Honingen haar
mooiste kunstwerken weer in het stadhuis op de
markt.
Galerie Honingen
Hoge Gouwe 127
0182 - 55 13 66
06 - 24 63 81 00
www.honingen.com

In de gehele feestmaand december organi-
seert Galerie Montulet weer de jaarlijkse
expositie ‘Schitterende Kerst’. Het jaar 2013
is voor de galerie een geweldig jaar geweest
dat we afsluiten door tot en met 31 december
een ‘Early Sale’-korting te bieden op alle sie-
raden en de gehele realistische kunstcollectie
van onze vaste kunstenaars. Galerie Montulet
is tot en met 31 december elke dag, dus
ook met Kerst, geopend van 12.00 tot
18.00 uur. Op Kaarsjesavond 13 december
en tijdens Candlelight Shopping op
14 december geopend tot 22.00 uur en
tussen Kerst en Nieuwjaar tot 20.00 uur.
Galerie Montulet
is gevestigd op de Hoge Gouwe 115
in de binnenstad van Gouda.
www.galeriemontulet.nl
info@galeriemontulet.nl
0182-338239 of 06-28523672
Fijne feestdagen!
In december kunt u bij Hans den
Hollander veel inspiratie opdoen voor
een mooi kunstcadeau. Originele
etsen, litho’s en zeefdrukken in ieder
formaat en voor elke prijs. Een keuze is
er o.a. uit zonnige havengezichten van
Jules Cavaillès; etsen en litho’s van
Le Sidaner, nu in het Singer in La-
ren; en ook werk van Fantin-Latour.
Daarnaast vindt u modern werk van
internationaal bekende kunstenaars
zoals Matisse, Chagall en Miró.
Hans den Hollander Prints
Lage Gouwe 24, Gouda
www.prentkunst.nl
Donderdag tot en met zaterdag
van 13.00 tot 17.00 uur.
Extra open:
Vrijdag 13 december 13.00 tot 21.00
uur. Zaterdag 14 december 13.00
tot 22.00 uur. Zondag 15 december
13.00 tot 17.00 uur.
Expositie ‘SCHITTERENDE KERST’ en ‘EARLY SALE’ bij Galerie Montulet!
Foto: Jan van Lokhorst, Koeien, acryl op paneel,
60 x 73 cm., 2013.
Op de historische plek, in de stadstuinen
Achter de Vismarkt 9, is op vrijdag 13 de-
cember een volkstoneelvoorstelling te zien
uit 1849. Een spelersgroep, samengesteld
uit leden van Goudse toneelgezelschap-
pen speelt de volkstoneelvoorstelling met
kerstgedachte in de openlucht.
‘Welkom in het Gouda van zo’n anderhalve
eeuw geleden. Voor arbeidersgezinnen was
het leven geen pretje. Lange werkdagen, uit-
buiting, willekeur en armoede. De stad was
een onhygiënische leefomgeving met epide-
mieën en het drankmisbruik was groot’. Ideale
ingrediënten voor de voorstelling ‘Ik zeg niks:
ik denk er zo het mijne van….’. Het stuk duurt
een minuut of twaalf en wordt tussen 13.00
en 16.20 uur elf keer opgevoerd. In die tijd
wordt de kijker meegenomen naar een unie-
ke tijd op een prachtige plaats op de smalste
en guurste plek van Gouda. Het volkssprookje
vertelt over de industriële revolutie die niet
aan de stad voorbij gaat. Maar ook niet aan
de armoede en het drankmisbruik. Na afloop
kunnen bezoekers genieten van een warme
chocola of iets sterkers. Zie voor meer informatie
www.goudabijkaarslicht.nl
Gouda bij Kaarslicht 2013 3
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
De opening van Gouda bij Kaarslicht be-
looft dit jaar spectaculair te worden.
Operazangeres Tania Kross gaat zingen
bij de grote kerstboom, maar ze kan nog
niet veel verklappen over haar optreden.
“Ik kan alleen zeggen dat het bijzonder
wordt en dat er vooral veel met licht zal
gebeuren.”
De zangeres was al een aantal keer gevraagd,
maar kon nooit vanwege andere verplichtin-
gen. “ Ik ben blij dat het dit jaar lukt . Tenslotte
moet je er als Goudse een keertje gestaan
hebben hè? We gaan het groots aanpakken.
Maar er blijft vooral veel hetzelfde hoor. Het
blijft met elkaar zingen rondom de boom en
het luisteren naar het kerstverhaal” , lacht ze.
Tussen al haar repetities en tv-optredens door
weet de zangeres tijd vrij te maken voor het
Goudse evenement . “ Het is mooi om de enor-
me betrokkenheid te zien van vrijwilligers en
organisaties. Deze samenwerking geeft een
gevoel van eenheid.” Het wordt de eerste
keer dat Tania Kross bij Gouda bij Kaarslicht
aanwezig is. “ Ik woon pas vier jaar in Gouda
en vorig jaar was ik hoogzwanger. Maar mijn
gezin is toen wel geweest . Nu mag ik het
zelfs vanaf het erepodium bekijken. Ik kijk
er enorm naar uit .” Zie voor meer informatie
over Tania Kross www.taniakross.com
Voorzitter Piet Zuijdwijk
‘Veiligheid staat voorop’ Tania Kross zingt bij Gouda bij Kaarslicht
Tania Kross
Locatietheater met kerstgedachte
Het Gouds toneelgezelschap speelt voorstelling met kerstgedachte
Ook dit jaar zijn de vrijwilligers en de dieren
van de kinderboerderij de Goudse Hofsteden
van de partij tijdens Gouda bij Kaarslicht.
Kippen en konijnen scharrelen door het stro en
ook de ezel is aanwezig. Alle dieren mogen ge-
aaid worden. De levende kerststal; daar horen
natuurlijk ook Jozef & Maria bij en het kindje. En
de Drie Koningen, de engel en de herders. Piekie
Albrecht (foto) is al jaren vrijwilligster bij de kin-
derboerderij. “Ik ben de oude herder en de ver-
teller tijdens Gouda bij Kaarslicht. Kindertjes kun-
nen op het stro rond het (nep)kampvuur komen
zitten en luisteren naar het kerstverhaal. Ik vertel
ze over de ezel en dat er toen geen auto’s waren
en geen treinen. Kinderen luisteren en vullen het
verhaal ook naar hartelust zelf aan.” Piekie en de
andere vrijwilligers zorgen er tijdig voor dat de
kleren netjes zijn voor deze dag. Ze regelen dat
de dieren naar de kerststal kunnen worden ge-
bracht. En de ezel?“Die komt gewoon lopend”,
aldus Piekie Albrecht. De levende kerststal is van
11.00 tot 21.00 uur te vinden achter de Waag.
Zaterdag 21 december is er een mini-kaarsjes-
avond bij de kinderboerderij. Kijk voor meer
informatie op www.kinderboerderijgouda.nl.
Levende kerststal
Piekie Albrecht (Foto: Astrid den Haan)
“Met alle vrijwilligers kijken we weer uit naar
een mooie editie van Gouda bij Kaarslicht. Dit
is voor het eerst op een vrijdag in plaats van
een dinsdag. Als klapper hebben we operazan-
geres Tania Kross die in feeërieke stijl zal zingen
bij de ontsteking van de lichtjes in de boom.
Verder zijn er dit jaar weer extra locaties waar
bezoekers kunnen genieten van muziek, thea-
ter, cultuur en ander entertainment.
Zo betrekken we de Museumhaven meer bij het
evenement. Het is een prachtig stukje Gouda dat
eigenlijk te lang onderbelicht is geweest in ons
programma. De laatste jaren maakten we een
begin door op de Oosthaven de Sociëteit, galerie
De Hollandsche Maagd en Gouda Studio’s en op
de Westhaven Concordia te betrekken bij het pro-
gramma. Nu is er een wandeling die uitkomt bij
de Museumhaven. In de haven zijn de originele,
monumentale bedrijfsvaartuigen van rond 1900
allemaal prachtig verlicht. Bij het Museumhaven-
café kan je wat eten en drinken en ’s middags
is er het optreden van het shanty koor de Vlis-
terzangers. Er is voor het eerste een late night
concert en ook op andere plekken gaat het pro-
gramma iets langer door. Nu Gouda bij Kaarslicht
op vrijdag is, trekt dit mogelijk meer bezoekers.
Om dit in goede banen te leiden, is er nauw over-
leg met de politie, brandweer en hulpdiensten.
De veiligheidseisen worden elk jaar strenger;
veiligheid staat voorop. Ook is er goed overleg
met vervoerders NSen Arriva. Met deze samen-
werking gaan we er alles aan doen om er weer
een onvergetelijke dag van te maken in Gouda.”
Piet Zuijdwijk
Voorzitter Stichting Gouda bij Kaarslicht


VIER DE FEESTDAGEN MET
BEST WESTERN PLUS CITY HOTEL GOUDA
Geen zin om alle slaapattributen van de zolder te halen?
BEST WESTERN PLUS City Hotel Gouda biedt Gouwenaars de mogelijkheid
om familie en vrienden geheel verzorgd te laten overnachten in één van de
prachtige kamers van het hotel. Het speciale actie tarief is € 65,- op basis van
een 2-persoonskamer inclusief ontbijt. Beschikbaar tijdens de kerstvakantie
van 20 december 2013 tot en met 5 januari 2014.
Voor meer informatie of reserveringen kunt u bellen naar 0182-860086 of mail
naar info@bestwesterngouda.nl.
1 JARIG
JUBILEUM
Gouda bij Kaarslicht 2013 4
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
NOG SLECHTS ENKELE APPARTEMENTEN
PER DIRECT BESCHIKBAAR!
Kom ze bezichtigen tijdens ons open huis!
Locatie: Ronsseweg 1, Gouda
WWW.DERIDDERVELDEN.NL
INRUIL BESPREEKBAAR!
Luxe 3- en 4-kamer koopappartementen nabij het
Centrum met royale buitenruimten en prive bezoekersparkeerterrein.
LAATSEN
RASSEN
CULTUUR
LIFTEN
n
huisartsen
MAXIMALE ZORG
luxe appartementen
PE
HT
DS
CATERING
EIT
woongenot
l
luxe appartementenKOOPPLANBEGELEIDING priva
TERRASSEN BINNENTUINSCHOONMAAKDIENST
pp
KK
TE GOUDA
privacvDUURZAME AFW
thuis:org
kwaliteit
UITZICHT
k l k l
omfortabel ll
luxe appartem
vv
MODERN
NIEUW
t it t it
U
MODERNE ARCHITECTUUR tt PERSOONLIJKZORGP
Verkoopmanager Huib Berkhout: 06 28 90 16 05
O
PEN
H
U
IS
zaterdag
14 december
11.00 - 13.00 uur
Voor hetzelfde geld heeft u een Bruynzeel keuken!
Vertrouwd Nederlands
fabricaat, sinds 1897
BRUYNZEEL GOUDA
Elburgplein 5 • Tel. 0182 - 533 960
Prijs getoonde opstelling
€ 6.990,-
V
ra
a
g
in
d
e
w
in
k
e
l n
a
a
r d
e
v
o
o
rw
a
a
rd
e
n
.
Kerstaktie bij Complete Body Care.
Beauty- en paramedische Centrum CBC
Waardebon van € 50,- te gebruiken voor alle onderstaande behandelingen.
Geldig t/m 28 februari 2014
Huidverjonging
Lichaamsmassages
Liposuctie(niet chirurgisch) en lichaamsomvangvermindering
Gezichtsbehandelingen microdermabrasie
Permanente Make-up
Botox behandelingen door BIG geregistreerde arts
Afvalstoffen verwijdering middels contourwrap en elektrolytische voetbaden
Ontharen van gehele lichaam of per zone
Bel voor een afspraak met CBC op telefoonnummer: 0182-510183
Complete Body Care
Statensingel 28, 2805 BE Gouda
Tel. 0182-510183
Email info@completebodycare.nl
Interesse? Lever deze bon t.w.v. 50 euro in na het maken van uw
afspraken via telefoon of email.Bij iedere geplande afspraak ontvang
u altijd een GRATIS fles IZYLAR PURE ARGAN OLIE voor haar, huid
en gezicht.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geb. datum:
Email adres:
Telefoonnr.:
50 euro waardebon geldig voor alle behandelingen vanaf 100 euro of meer per persoon
t/m 28 februari 2014. Openingstijden: di. t/m vrijdag van 10-18:00 uur
Speciale aanbieding voor nieuwe en bestaande cliënten,
die zich niet aanvullend wensen te verzekeren!
Wilt u ook hoge tandartskosten voorkomen?
Geen dure aanvullende verzekeringen meer? Sluit dan bij Complete Dental Care een abonnement af.
Voor mensen die er bewust voor hebben gekozen om geen aanvullende tandartsverzekering af te sluiten,
of omdat zij (bijna) nooit klachten over hun gebit hebben, bieden wij voor gesaneerde patiënten een
standaard CDC OPTIMAAL pakket aan voor een éénmalige jaarlijkse vergoeding.

Per persoon vanaf 18 jaar bestaat dit pakket bestaat uit:

1 x Kaak overzichtsfoto (OPG) (per 2 jaar)

Complete Dental Care prijs € 150,-*
* De vastgestelde prijs voor bovenstaande behandelingen door de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza tarieven)
voor 2013 bedraagt € 289,21.
* Bij geconstateerde noodzakelijke ingrepen buiten het bovenstaande pakket ontvangt u 10% korting op de
Nza tarieven van 2014
* Betaling voor het CDC optimaal pakket dient contant of per pin vooraf voldaan te worden.
Tandenbleken word pas uitgevoerd na de controle en mondhygiëne behandelingen.
*

Bel voor een afspraak met Complete Dental care voor een bleekbehandeling voor de kerst.
De prijs van een behandeling is slechts € 69.95 i.p.v. het normale bleektarief van € 244,-
Vul voor het afsluiten van het abonnement onderstaande bon in en schrijf u in voor 2014!
Interesse: lever dan deze bon in voor het afsluiten van een abonnement
en het maken van uw afspraken!, insturen per post, bellen of mailen mag ook.
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Geb. datum:
Email adres:
Telefoonnr.:
Opsturen, emailen en/ of inleveren:
Complete Dental Care
Statensingel 62, 2805 BJ Gouda
Tel. 0182-686800
Email info@completedentalcare.nl
Complete
Dental
Care
Onder voorbehoud van druk en/of spelfouten en eventuele prijswijzigingen door de Nza.
Gouda bij Kaarslicht 2013
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
5
De meeste Gouwenaars hebben hem vast eens zien rijden: de tankauto met een 12,5
meter lange afbeelding van de Goudse Glazen. Het hele jaar door brengt Stubbe de
Goudse Glazen onder de aandacht. Sinds drie weken staat er op de achterkant ook een
uitnodiging voor Gouda bij Kaarslicht.
Rinus Snel van Stubbe bv wil op deze manier zijn betrokkenheid bij Gouda bij Kaars-
licht onderstrepen. “We dragen historisch Gouda, en zeker Gouda bij Kaarslicht, een
warm hart toe. Aangezien we met deze wagen door heel Nederland en een stuk van
Duitsland rijden, bereiken we een groot publiek. Met een diameter van 2,5 meter
kunnen de weggebruikers de uitnodiging niet missen!” De tekst zal er nog een jaar op
blijven staan. Na 13 december verandert de datum in die van 2014.
Rijdende uitnodiging Gouda bij Kaarslicht
Dit jaar zijn er zowel nieuwe locaties als
programma-onderdelen toegevoegd aan het
evenement Gouda bij Kaarslicht.
Terug in het programma is het sfeervol ver-
sierde binnenhof van het Willem Vroesenhuis.
De Christelijke Gereformeerde kerk aan de
Turfmarkt stelt niet alleen voor het eerst haar
deuren open maar heeft zowel ’s middag als
’s avonds een kerstprogramma en jongeren
sociëteit So What heeft een late night concert
met swingende muziek in gezellige kerstsfeer.
Verder is er dit jaar de originele Engelse mu-
sical kerstfilm ‘Scrooge’ in de Arcade te zien
(voor het laatst op deze locatie), in ‘t Thea-
tercafé van de Schouwburg is een winterse
lunch verkrijgbaar bij de klanken van het klas-
sieke ensemble Euterpe. Nel Oskam, directeur
van de Goudse schouwburg en Arcade is blij
nu een steentje te kunnen bijdragen aan het
evenement. “ Jarenlang zien we alle bezoekers
uit de bus stappen en voorbij lopen. Vaak wip-
pen ze bij ons binnen voor een bezoek aan het
toilet. Dit jaar willen we hen iets leuks bie-
den. Ons theatercafé brengen we helemaal in
kerstsfeer. Iedereen kan er van 12.00 tot 17.00
uur genieten van een lunch of een drankje
met op de achtergrond sfeervolle live muziek.
We kijken of het idee aanslaat, en hopen veel
mensen te kunnen verwelkomen. We zien het
als een warm welkom dat uit een goed hart
komt.”
Nieuwe locaties en programma’s
Nel Oskam is met de schouwburg en bioscoop voor het eerst betrokken bij Gouda
bij Kaarslicht.
Museumhaven
De Goudse Glazen en het middeleeuwse
stadhuis mogen dan de kroonjuwelen van de
stad Gouda zijn, de museumhaven geldt dan
volgens stichting Gouda bij Kaarslicht toch
zeker als haar zoetwaterparelcollier.
Voor de stichting een goede reden om deze
plek op te nemen in de programmering van
2013. Naast de monumentale sprookjesachtig
verlichte schepen, is er een warme erwtensoep
of iets anders in het Museumhavencafé (ooit
het schipperswachtlokaal) te verkrijgen. Ook is
er een winterwandeling die in de museumha-
ven eindigt. Na afloop kunnen bezoekers met
enkele heren van het Vlisterzangers shantykoor
een schippersbitter nuttigen in dat lokaal.
Dagelijks van 17.00 tot 22.30 uur.
Ook voor afhalen.
Lange Tiendeweg 49 2801 KE Gouda
Tel/fax 0182 - 529 733 www.newtandoor.nl
Da
Traditionale Indiase gerechten zoals de fijnste curries,
tandoori-specialiteiten en vegetarische gerechten.
kIN IAk000R
Ik0IAk RI5IABRAkI
Beide kerstdagen vanaf 17.00 uur geopend
Kerstdiner à la Carte
Reserveren gewenst
Ook voor afhale
d
Catering vanaf 20 tot 200 personen.
Plaats voor groepen tot 70 gasten.
Eens wat anders dan een traditioneel kerstdiner?
Sp|er|ngstroot 107, 2801 Zj Coudo
ßeserveren : 0ó - 81+0SS08, 5.g.g 0182 - S1+ 018
U kunt z|ch voor 6 2,S0 oonme|den
voor een k|e|n hop¡e |n de 1+0 ¡oor oude
fo5r|ek von Punse||e en gen|eten von muz|ek
en het Kersthu|s von punse||ewofe|s.
Kom met Koorsjesovond
Iongs bIj PunseIIe en
snoep uIt het KersthuIsl
Kersthuis van koekjes bij Punselie
Punselie heeft in de koekjesfabriek een
heus kersthuis van stroopkoekjes staan. Het
is mogelijk van maandag 9 december tot
18 december een kijkje te komen nemen.
Op 13 december is de fabriek één van de attrac-
ties van Gouda bij Kaarslicht. Bezoekers kunnen
dan ook het traditionele Engelse kerstgebakje,
de mincepie gemaakt van Punseliedeeg, of
een kop kalkoensoep bestellen. De speciale
Gouda bij Kaarslicht toegangsprijs is 2,50 euro
per persoon, kinderen tot en met vijf jaar heb-
ben gratis toegang. Het Kersthuis is voor kin-
deren toegankelijk en zij mogen daar ook van
de stroopkoekjes snoepen. In verband met de
productie graag vooraf reserveren per e-mail:
maria@punselie.nl of telefonisch (06) 81 405
508 of ( 0182) 514 018.
Een heus kersthuis van stroopkoekjes
Gouda bij Kaarslicht 2013
6
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Sfeervolle kransen in diverse maten.
De mooiste amarylissen en
helleborussen, los of opgemaakt
op schaal of glaswerk.
Een vrolijke kerst begint bij
Wim Jansen XL.
Grote kerstcreaties op aanvraag.
Diverse soorten verse kerstcreaties
ingetogen of kleurig.
Bijzondere kerstdecoratie in diverse
soorten en maten.
Decoratiehout zoals sering, peren of
druivenhout mooi met amaryllis bol.
Sfeervol goud in combinatie
met onze Des Pots collectie.
Mooie volle konica’s en picea abies
(fijnspar) in pot in diverse maten.
Wim Jansen bloemen
Kom langs!
Gouwe Park
Grote Esch 1180
2841 MJ Moordrecht
Contact
Tel. (0182) 517 976
info@wimjansenxl.nl
www.wimjansenxl.nl
Openingstijden:
Ma.: gesloten
Di.-vr.: 08.00 - 17.00 uur
Zat.: 09.00 - 16.00 uur
Wim Jansen XL opent speciaal voor de kerst vanaf woensdag 11 december haar deuren... Laat u
inspireren en kom langs op het Gouwepark. De laatste kerst- en wintertrends, sfeerproducten en
een deskundig advies voor de de perfecte kerstsfeer bij u thuis. Daarnaast kunt u een kijkje nemen
in onze binderij waar u de handgemaakte kerstcreaties ter plekke gemaakt ziet worden.
Graag tot ziens, de koffie en warme chocolademelk staan voor u klaar!
Kerstsfeerdagen:
11 t/m14 december
18 t/m 21 december
Gouda bij Kaarslicht 2013
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
7
Het EO-programma ‘Geloven op 2’ brengt
een week lang een plaats in Nederland in
beeld. Presentatoren Herman Wegter en
Mirjam Bouwman gaan daar op zoek naar
helpende dorpelingen, typische lekkernijen
en onvergetelijke historische momenten.
De laatste weken maakten zij opnames in
Gouda. Ook brengen ze Gouda bij Kaarslicht
in beeld. Op 16 tot en met 19 december is het
resultaat te zien op Nederland 2.
Elke dag wordt een stukje van Gouda bij
Kaarslicht belicht in het onderdeel ‘docusoap.’
Verder gaat presentator Herman Wegter op
zoek naar de oorsprong van de Goudse kaas.
Hij brengt hiervoor een bezoek aan de Goud-
se Waag, ’t Kaaswinkeltje en aan kaasboer-
derij ’t Klooster in Haastrecht . Dit is te zien op
maandag 16 december om 16.35 uur. Naast
de Goudse kaas komt kerkhervormer Eras-
mus aan bod. In de uitzending van dinsdag
17 december (om 17.05 uur) neemt Carolyt
Koops, verkleed als moeder van Erasmus,
de tv-makers mee naar diverse plekken die
meer laten zien van Erasmus. Ook zal Mau-
rits Tompot , koster van de St . Jan, in deze
uitzending vertellen over de Goudse Glazen.
Woensdag 18 december (om 17.05 uur) ko-
men de goudskistjes aan bod en zal o.a. Jo-
lande Glerum haar verhaal achter haar kistje
vertellen. De bekende Goudse operazangeres
Tania Kross zal ingaan op wat het kerstfeest
voor haar betekent . In de laatste uitzending,
op donderdag 19 december (om 17.05 uur) is
Irene Klein-Haneveld van Bijbelshop Samma
aan het woord over de buurtfunctie van haar
winkel en ze vertelt over haar ‘happie-avond’
op donderdagavond. Tot slot brengt presenta-
trice Mirjam Bouwman een bezoek aan San-
dra Kokshoorn. Sandra helpt haar vriendin
en collega om geld in te zamelen voor haar
ziekte zoontje Thomas.
EO-programma ‘Geloven op 2’ in Gouda. Te
zien op Nederland 2, van 16 tot en met 19
december. Maandag (16.35 uur), dinsdag tot
met donderdag (17.05 uur).
Herman Wegter bezoekt de Goudse Waag (Foto: Pim van Geloven)
Gouda in beeld bij ‘Geloven op 2’ Programma overzicht
13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
1 Markt 14.00 - 17.00 Poppenkast 16.00 - 19.00 Veluwse MidwienterhoornBloazers
Toneelgroep Maskerade 19.00 Viering bij de boom
Ganzenhoeder en schaapherder Clowns enzo 20.15 JD’s Jingle Bells Big Band
Burgerhal 20.15 Sing-Twice sing in (Jazz)
2 De Goude Waag / VVV 14.00 - 19.00 Toeristisch informatiepunt 16.00 & 17.30 Volksdansgroep At va 'ani 20.15 Middeleeuws Kerstconcert
3 Agnietenkapel 18.00 - 22.00 EHBO | Politie | Brandweer 14.15 - 15.15 Draaiorgel De Lekkerkerker
4 Achter de Waag 11.00 - 21.00 Levende kerststal
5 Sint-Janskerk 13.00 - 17.00 Bezichtiging Goudse Glazen 17.00 - 17.30 Carillonbespeling St. Jan
15.00 - 16.00 Middagconcert door het Driestarkoor
16.30 Veluwse MidwienterhoornBloazers
17.00 - 19.00 Herdersmaaltijd
17.00 - 22.00 Goudse Glazen uitgelicht 20.15 - 22.00 Promenadeconcert
6 Firma van Drie 17.00 - 18.00 Vriendenkoor ‘Sowieso’ 20.15 - 21.30 Les Fatales
7 MuseumGouda 11.00 - 21.00 Maquette Gouda in 1562 Tentoonstelling Fantin-Latour (€ 5, 00)
17.15 - 18.15 concert Heleen Bartels harp 20.00 - 20.45 Flexible Sound
8 Openbare Bibliotheek 15:00 en 16:00 Voordracht kerstverhalen 20.15 - 22.00 ‘8 de Présence’
Leescafé Zoet en Zalig 15:30 - 16:30 Verhalenvertelster 20.15 - 21.30 Piosenka Wereldmuziek
9 Blomatelier 16.30 - 19.00 Florale Kerstmodeshow
10 WillemVroesentuin 14.00 - 17.00 De moeder van Erasmus vertelt
11 Wallenbergplantsoen 14.00 Koor De Ridderslag 15.30 Koor Casimir 16:30 Koor ’t Palet 20.15 - 22.00 Close Harmony Groep
12 Jeruzalemkapel 14.00 - 18.00 Tentoonstelliing houten Kerstboompjes
16.30 - 17.30 en 20.30 - 21.30 Minderbroederskoor Pax et Bonum en verhalen
13 Punselie 14.00 - 17.00 Informatie en aanmelding voor bezoek 140 jaar oude stroopkoekjesfabriek
14 Tiendeweg 14.00 - 16.00 Chansons, zigeunerklanken, klezmer
15 Gouwe kerk 15.00 - 17.00 ‘the making of’ van het avondconcert 20.15 - 22.00 Avondconcert
16 Oud-Katholieke kerk 12.00 - 19.00 Moment van bezinning, steek zelf een kaars op 20.15 - 22.00 Avondconcert
17 Chr. Gereform. Kerk 14.00 Bezichtiging, orgelspel 16.30 Popkoor ‘Out of the Blue’ 20.15 - 22.00 Noorderkoor en verhalen
18 De Visbanken 20.15 De Goudse Saxofoonschool
19 Lutherse Kerk 14.00 - 15.00 Vrijetijds orkest 15.00 - 17:00 Kamerkoor Coro d’Oro 17.00 - 18.00 Orgelspel en blokfluit 20.00 - 22.00 Kamerkoor ‘De Zingerij’
20 Kerk Vrije Ev.Gemeente 14.00 - 16.00 verhalen voor jong en oud 20.15 Fairy Queen en verhalen
21 Sociëteit Concordia 15.00 - 17.30 orkest Goed Koper 20.15 - 21.15 Bigger band en popkoor
22 Music Art centre 11.00 - 24.00 Expositie Trille Beddarius
Gouda Studio's 15.00 - 17.00 Ron Baggerman en Flo den Hartog 19:00 - 23.00 The Guitarians
23 Sociëteit De Reünie 14.00 - 16.00 Annemarie van Prooijen, viool en Hein Hoogendoorn, piano
24 Galerie De Hol. Maagd 10.00 - 22.00 Expositie ‘Licht’ 17.00 - 18.30 gedichten en luitmuziek
25 Museumhaven 10.00 - 22.00 originele verlichte vrachtschepen 's middags optreden Vlister Zangers
26 Wilhelminastraat 14.00 - 21.00 De winkeliers zorgen met hun kramen voor een gezellige kerstsfeer
27 Stationshal, -plein 17.00 - 18.00 Supper’s Ready 18.00 - 21.00 De Uitblazers
28 Kunst van Kringloop 13.00 - 22.00 Kunstige kaarslichtjes recyclen
29 Schouwburg Theatercafé vanaf 12.30 optreden ensemble Euterpe
30 Arcade bioscoop 15.00 - 16.30 Kerstfilm Scrooge
31 Achter de Vismarkt 14.00 - 1700 Voetfolk! straattheater
32 Sociëteit So What 22.15 Late Night concert
Voor uitgebreidere informatie en exacte tijden zie verderop in dit programmaboekje.
BODEGRAVEN AA
REEUWIJK
A12
UTRECHT
ROT OO TERD TT A DDM
DEN HAA G AA AA
WADDINXVEEN WW
MOORDRECHTTTTT
NIEUWEKERK
Legenda van straten en locaties
1. Markt en omstreken
2. De Goudse waag VVV
3. Agnietenkapel – Nieuwe Markt
4. Achter de Waag
5. Sint-Janskerk – Achter de kerk 16/ Zakkendragershuisje 5a.
6. Firma van Drie – Achter de kerk 13
7. Museum Gouda – Achter de kerk 14
8. Bibliotheek – k Spieringstraat 1
9. Blomatelier – r Molenwerf 22
10. Willem Vroesentuin en Vroesenhof
11. Raoul Wallenbergplantsoen
12. Jeruzalemkapel – Jeruzalemstraat 11
13. Punselie – Spieringstraat 17
14. Tiendeweg
15. Gouwe Kerk – Hoge Gouwe 41
16. Oud-Katholieke kerk – k Hoge Gouwe 107
17. Chr. Gereformeerde kerk – k Hoge Gouwe 141
18. De Visbanken – Hoge Gouwe
19. Lutherse Kerk – Lage Gouwe 133
20. Vrije Evangelische Gemeente – Tu TT rfmarkt 23
21. Sociëteit Concordia – a Westhaven 27
22. Music Art Centre Gouda Studi‘s – Oosthaven 12
23. Sociëteit De Reünie – Oosthaven 17
24. Galerie ‘De Hollandsche Maagd’ - Oosthaven 28
25. Museumhaven
26. Wilhelminastraat
27. Stationshal, -plein
28. Kunst van Kringloop – Spoorstraat 33
29. De Goudse Schouwburg – Boelekade 67
30. Arcade bioscoop – Agnietenstraat 21
31. Achter de Vismarkt
32. So What – Ve VV st 30
33. Diverse locaties
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
33
33
17
Huis van de Stad
1
2
3
4
5
6 7
8
9
A
U
R
D
W
M
N
Nieuws
Gouda is een Intercitystation en per trein
uitstekend bereikbaar. Ook dit jaar zet de NS
extra materieel in om de stroom reizigers op-
timaal te kunnen vervoeren. Automobilisten
worden vanaf de diverse invalswegen van
de stad doorverwezen naar parkeerterreinen
Heuvellaan, Marskramer en Kamer van Koop-
handel. Arriva (busdienst) onderhoudt vanaf
deze parkeerplaatsen tussen 16.00 en 22.30
uur een gratis pendeldienst naar en van het
centrum. Arriva onderhoudt ook een uitge-
breid regio- en stadsdienstennet. Voor meer
informatie over openbaar vervoer kijk op
www.9292.ov.nl.
Bereikbaarheid
Plattegrond
Van 16.00 tot 22.00 uur is er een Rode Kruis
hulppost in het Zakkendragershuisje links
van de hoofdingang van de Sint-Janskerk.
Van 18.00 tot 22.00 uur is in de Agnieten-
kapel (plattegrond nummer. 3) óók een
Rode Kruis hulppost. Ook is hier een poli-
tie en brandweerpost ingericht. De VVV is
te vinden in de Goudse Waag (plattegrond
nummer. 2).
Informatie
Bloemenspeciaalzaak De Illusie aan de Lange Tiendeweg in Gouda verkoopt al een paar jaar rond de
feestelijke decembermaand fraaie houders voor waxinelichtjes. Deze zogenoemde Goudse Glaasjes laten afbeel-
dingen zien van delen van de wereldberoemde Goudse Glazen in de Sint-Janskerk. In de afgelopen jaren waren
al twaalf verschillende Goudse Glaasjes verschenen. Dit jaar komen er weer twee nieuwe afbeeldingen bij. “De
afgelopen jaren waren deze Goudse Glaasjes razend populair en veel Gouwenaars blijken deze lichtjes erg op
prijs te stellen”, vertellen Mia en Femke van De Illusie. De prijs van een Gouds Glaasje bedraagt € 7,45. Sinds
vorige week staan alle veertien verschillende glaasjes in de winkel.
,- ±.,. -. .--..
Goudse Glaasjes bij De Illusie
de IIIusie
ß l û f M w f k k
6esµerìolìseerd ìn heurìge oonkledìng von symµasìums, antvongsten, rereµtìes en dìrertìeruìmtes
Op goudabijkaarslicht.nl staat info over het
programma, de wandelingen en wat er zoal
voor volwassenen en kinderen te doen is (site
is deels Engelstalig). Het programma, een
stadsplattegrond en de wandelingen zijn
ook te downloaden. Gouda bij Kaarslicht is
eveneens actief op social media. Houd voor
de laatste informatie het twitteraccount
@GoudaKaarslicht in de gaten of wordt vrien-
den op facebook met Gouda bij Kaarslicht.
Ook in 2014 bieden wij meer dan opvang in
Gouda, Waddinxveen, Bodegraven en Waarder
www.quadrantkindercentra.nl | info@quadrantkindercentra.nl | T 0182 -689896
dagopvang – Qflexibel – buitenschoolse opvang – peuterspeelzalen
Een puzzel-
wandeling door
het Kerstverhaal.
Interactief en
meditatief op zoek
d V d k i
Open van maandag t/mzaterdag (van
13-31
December
2013
26
December
25
December
24
December
Gezins-
Kerstnachtdienst
Kerst-
diensten
10 en 17 uur
19 uur
14
December
Kerstfair
10-16 uur
Lampionnen-
optocht
pp
19 uur
Kerstnachtdienst
21.30 uur
10 uur
Kerstfeestviering
met kinderen
sfeervol in Dickensstijl
met onder andere kinderscratch
13
December
Kaarsjes
avond
j
Herdersmaaltijd
17-19 uur
met verhalen en muziek
vanaf stadhuis
Meer weten over het christelijk geloof? Eind januari start een nieuwe Alpha-cursus.
Bel 06 18116385, of kijk op: www.hartvoorgouda.nl
Gouda bij Kaarslicht 2013
8
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Gouda, stad van... Winterevenementen 9
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Zaterdag 14 dec.
CANDLELIGHT
SHOPPING
• Muziek van duo Dickens Choice
• Gratis glühwein en versnaperingen
• Van 18.00-22.00 uur!
naperingen
D
iv
e
rs
e
w
in
k
e
ls
o
p
e
n

to
t 2
2
.0
0
u
u
r!
• Van 18.00
www.nieuwemarktpassage.nl NieuweMarktpassage
Reserveren
www. z i ngvanui t j ehar t . nI
06-29546994
vrijdagavond 20 december in de vesLe in Couda
"IeJereen kan zingen en Joor samenzang voel je je snel verbonJen,
met elkaar en vooral met jezelj. £en mooie start van Je kerstµerioJe."
ln de kerkzaal van de vesLe zingen we Loegankelijke liederen uiL diverse
culLurele richLingen, in heL Leken van heL kersLíeesL. Je kunL ze zo meezingen,
één- oí meersLemmig. Zangervaring is nieL nodig. Deze avond wordL geleid
door LamberL MuLsaers aan de vleugel, die meL zijn pianospel op geheel
eigen en enLhousiasLe manier uiLnodigL om lekker samen Le zingen.
LocaLie. De vesLe, Ridder van CaLsweg 300
FnLree. t 8,50
Aanvang. 20.00 uur
6R00I5II jA55INwINkII
vAN 0I BIII RI6I0
hier sIaag je aItijd
veer jeng en eud
ßfAlfk ¥AN û.A.
]A55Ikt
· kedskin · Airferre
CarIe Sarrhi · 6ipsy
NirkeIsen · fiere
II0IRIk IA55Ikt
· ßear design
· Stirks en Stenes
· 6uiIiane
3 f1A6fS ¥ûl
ßAMfS fN hfkfN
jASSfN IN lffk,
S1ûf fN lAMM¥
hurrirane jarkets · 6euda, Markt heek
kerte 6reenendaaI · 1eI.: {0182J 67 06 50
WWW.mo0keyfoW0.e0/go0da
Vrijdag 13 December bestaat
Monkey Town Gouda 1 jaar.
Vier het met ons mee, met de heIe dag
Ieuke gratis activiteiten zoaIs
gIittertattoo's en een optreden van
de KidzDJ van 17.00 - 19.00
1 gratis drankje naar keuze bij inIevering
van deze bon op onze 1ste verjaardag!
AfgeIopen jaar hebben we fIink
uitgebreid met een pannenkoekenhuis,
de Iangste baIIenbaan van NederIand,
een discotheekje, een interactieve
speeIvIoer en nog veeI meer
Monkey Town Gouda
Groenhovenpark 1a
www.monkeytown.eu/gouda
Monkey Town Gouda is iedere dag geopend!
Gouda, stad van... Winterevenementen
10
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
EEEEEXXXXXCCCCCLLLLLUUUUUSSSSSIIIIIEEEEEFFFFF KKKKKEEEEERRRRRSSSSSTTTTTWWWWWOOOOOKKKKKKKKKKEEEEENNNNN
OOPP 11
ee
eenn 22
ee
KKeerr sstt ddaagg bbiijj
de wok van bal dAkijn
Co n st a n t i j n H u y g en sst r a a t 123
2 8 02 LV GOUDA · T L L . 0 I 8 2 · S I + 0 I 2
Tijden en prijzen voor uitgebreid kerstwokken
in ons restaurant met speciale gerechten:
14.00 – 16.00 uur € 27,50 p.p.
16.30 – 19.00 uur € 32,90 p.p.
19.30 – 22.00 uur € 32,90 p.p.
Kinderen t/m 1 jaar gratis
Vanaf 2 t/m 12 jaar € 1,80 per jaar
Onbeper kt wokken INCLUSIEF WIJN,
BIER, FRISDRANK, KOFFIE EN IJS!!!
OPENINGSTIJDEN:
Maandag gesloten
Dinsdag t/m zondag van 16.00 uur t/m 22.00 uur
Bestellen afhaalmaaltijden tot 21.00 uur
LET OP:
1e en 2e kerstdag geopend vanaf 14.00 uur
Oudjaarsavond geopend tot 21.00 uur
WWW.BALDAKlJ^.COM
Ook op 1e en 2e ker st dag
KU^T U BlJ O^S TLRLCHT VOOR
HLLRLlJKL AlHAALMAALTlJDL^:
· WOKMAALTlJDL^
· SUSHl
· CHl^LSL GLRLCHTL^
VA^ I6.00 UUR T/M 2I.00 UUR
Reserveren gewenst; annulering minimaal 1 week van tevoren.
Komt u op 1e of 2e kerstdag bij
ons wokken met een gezelschap
van min. 10 personen?
Dan ontvangt u van ons
1 tegoedbon t.w.v. € 10,-!
VInologe Ils Groot geeft wI|nproeverI|en In het Huseumhavencafe. Iedere maand
zullen andere wI|nstreken en wI|nen besproken worden. be eerstvolgende wI|nproeverI| Is
op vrI|dag 20 december van 20.30 - 22.30 uur met als thema 8IcIlIe/8ardInIe.
bata tbema-wijnproeverijen:
20 december 2013
17 |anuarI 2014
28 februarI 2014
21 maart 2014
18 aprIl 2014
Aanscbuifmaaltijden in bet Museumbavencafe
Het Ingang van vrI|dag 8 november 2013 kunt u Iedere vrI|dagavond van 18.00 - 19.00 uur
aanschuIven voor een heerlI|ke maaltI|d. Kosten. £ 10 (2-gangenmenu) excl. drank|es.
Voor deze proeverI| moet u zIch tevoren aanmelden bI|.
Info©elsgrootwI|nworkshops.nl, de kosten bedragen £ 25,00 p.p.
8erie tbema-wijnproeverijen
in bet Museumbavencafe
Hu8IuHBAVIN
CAII
8chIelandse Boge 2eedI|k 1
2802 R8 Gouda

Voor de navIgatIe.
8uurt|e 1, 2802 8I Gouda
LIkE bIcke Haat|es op facebook
www.facebook.com/bIckeHaat|es
VoLG oN8 op twItter
www.twItter.com/bIckeHaat|es
Kerst openingstijden:
6 dec. t/m23 december.
ma t/mvr. 9.00 - 21.00 uur
za 9.00 - 17.00 uur
zo gesloten
s’avonds geopend
· 9 soorten kerstbomen op voorraad,
van Top Kwaliteit door onszelf geselecteerd
· kerstgroen en bijstekers voor eigen creaties
· Croot assortiment kerst en sfeerdecoraties
· Kerststukken uit eigen atelier.
· Kerstverlichting van topkwaliteitmerk Luca [voor binnen en buiten}
· Picea Conica [kant en klare kerstboompjes incl. verlichting en versiering}
·P7M0 collectie sfeer en kerst
ma. 2 december
t/m za 21 december:
Kerstboom
verkooppunt
aan de Spoorlaan
wijk 3chollevaar
[op zondag geopend}
Reesloot 10, 2641 PM Pijnacker
0153 - 69 85 89 · www.uwtuincentrum.nl
Albert van 't hartweg 59, 2913 LE hieuwerkerk a/d lJssel
0180 - 31 41 25 · www.uwtuincentrum.nl
Gouda, stad van... Winterevenementen 11
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Restaurant Lavendel, Achter de kerk (St Jan) 5
0182 - 686202 - www.restaurantlavendel.nl
KERST 2013
Reserveer snel!
Wij serveren een heerlijke en
feestelijke à la carte kaart
op beide Kerstdagen.
3- gangen menu € 39,50
4-gangen menu € 44,50
U kunt van 16.00 tot 18.30 uur
dineren of vanaf 19.30 uur.
Meer informatie
op onze website:
www.restaurant lavendel.nl

Kerstmenu
6 gangen
Lange Tiendeweg 57, Ccuda
T: 0182 - 551 333
E: infc@bangkck-city.nI
I: www.bangkck-city.nI
TDM 1EUD WDEN 5EN (vegeIarIsch}
Soep meI vermIcellI, groenIen en varkensvlees
5ATE kAI
AuIhenIIek ThaIse kIpsaIe
PDH PIA THDD (vegeIarIsch mogelIjk}
ThaIse loempIa meI kIa
B
samen meI
Voorgerechten
kAI kßATIAM PßIk THAI (vegeIarIsch mogelIjk}
Cebakken kIp meI knoñook en wIIIe peper
kAI PHAD MET MAMAUNC (vegeIarIsch mogelIjk}
Cebakken kIp meI cashewnoIen en groenIen
kEANC PHED NEUA (vegeIarIsch mogelIjk}
Rundvlees meI rode curry saus In kokosmelk
PLAA CHDE CHIE
Cebakken vIsIoleI meI rode curry In kokosmelk
Keuze uit Hoofdgerechten
THAI ICE CßEAM ßANCkDk CITY kDFFIE DF THEE
MeI desserIwIjn D' MuscaI MeI ambachIelIjk amandelspIjs
£ 37,50
per ccuvert in
ccmbinatie met
minimaaI 2 perscnen
Dessert / Afterdinner

Christmas High Tea
de gehele maand december (m.u.v. de
kerstdagen) van 11.00 tot 17.00 uur
Prijs per persoon € 24,50
Kinderen 6-12 jr. € 14.50

Glas Cava Juan Miro of glas huisgemaakte
Glühwein
***
Sandwich met gerookte zalm en crème fraîche
***
Sandwich met komkommer en cream cheese
***
Sandwich rauwe ham en Sud 'n sol tomaten
***
Minibroodje tonijnsalade
***
Minibroodje gerookte kip met mayonaise
***
Kroketje
***
Soesjes en mini donuts
***
Scones devon crème en confiture
***
Brownies, Cupcake
***
Assorti huisgemaakte koekjes, bonbons
***
Kerststol en kerstkransje
***
Advocaatslagroom
***
Diverse theesoorten
***
‘Fortune’ koekjes
Kerst bij ’t Vaantje
Ook dit jaar heeft Chef-kok Martin Baas met
zijn brigade een prachtige kerstbrunch en
4-gangenmenu voor het Kerstdiner
samengesteld.
Kerstbrunch
11.30 – 15.30 uur
Volwassene: € 39.50 p.p.
Kinderen 7-12 jaar € 16.50
Kerstdiner
Aanvang 18.30 uur
€ 59.50 p.p.
Kerstbrunch en –diner inclusief
glas Cava Juan Miro.

De volledige menu’s van Kerstbrunch en
Kerstdiner kunt u vinden op www.vaantje.nl.
Reserveer tijdig!
Christmas High Wine
de gehele maand december (m.u.v. de
kerstdagen) van 16.00 tot 19.00 uur
Prijs per persoon € 29,50

Rundermuis licht gerookt met
tomaten/truffelmayonaise
***
Huisgerookte zalm met limoencrème
***
Kalfssukade met stamppotje
van spitskool en spek

met drie passende glazen wijn
(Cava of rosé, witte en rode wijn)


Wintertuin
In onze wintertuin (overkapt met
pagodetenten en verwarmd)
kunt u heerlijk borrelen met
collega’s, vrienden of familie.

Vraag naar onze borrelmogelijkheden!


Wij zijn t/m 29 december geopend;
daarna verwelkomen wij u weer graag
op 7 januari.

Het teamvan ’t Vaantjewenst
u helefijnefeestdagen!
Gouda, stad van... Winterevenementen 12
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Candlelight Shopping
Zaterdag 14 december van 9.00 tot 22.00 uur
Live muziek, proeverijen, levende kerststal, sfeervolle verlichting
Gouda, stad van... Winterevenementen 13
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
‘Schaatsen met Kerst is een mooie traditie’
Organisatieburo Grand Canyon maakt zich
op voor een nieuw en vooral sfeervol win-
terseizoen in de Goudse binnenstad. Remko
van der Hammen blikt vooruit.
“ We zijn er trots op dat onze ijsbaan op de
Markt dit jaar opnieuw is geselecteerd door de
KNSB voor het project IJSTIJD! Dit betekent dat
Gouda meer middelen en mogelijkheden krijgt
aangeboden. Zo zal oud-schaatsster Annemarie
Thomas de baan openen en ze zal clinics ver-
zorgen.” Samen met Sport.Gouda en SCGouda
organiseert Grand Canyon vier weken lang
allerlei activiteiten op en rondom de schaats-
baan. “ Door de verplaatsing van Gouda bij
Kaarslicht naar vrijdag 13 december beginnen
we nu later met de opbouw van de schaats-
baan. Na de warenmarkt, Candlelightshopping
op zaterdag 14 december en de kerstbraderie
op zondag de 15e beginnen we maandag met
de opbouw. Woensdag 18 december gaan we
open.” De voorbereidingen zijn in volle gang.
“ Maar eigenlijk beginnen de voorbereidingen
op de dag nadat het evenement is afgelopen” ,
lacht Remko. “ De evaluatie is het begin van het
nieuwe winterevenement. Het hele jaar door
werken we met vier mensen aan de evene-
menten, maar tijdens IJSTIJD! werken we met
zo’n zestig mensen op en rondom de ijsbaan.
De sfeer is geweldig en je merkt aan de sol-
licitaties dat de ijsbaan veruit het populairste
evenement is.”
IJshockey
Nieuw dit jaar is dat de ijshockeyclinic is
opgenomen in de Wintersport Experience. “ Dit
is een beter moment voor het publiek. Het
belooft erg spectaculair te worden. Nationale
ijshockeytoppers geven op de slotdag van de
baan (12 januari) demonstraties en clinics.”
Verder introduceert de ijsbaan een vijfstrippen-
kaart naast de tienstrippenkaart en het abon-
nement.
Traditie
Wat hetzelfde blijft, zijn de openingstijden.
“ Ook op de feestdagen zijn we open. Voor ve-
len is het een traditie om na het kerstontbijt,
voor het diner of juist na het eten ’s avonds
gezellig een rondje te maken op de ijsbaan. We
willen deze traditie graag in ere houden.”
Remko van der Hammen
EXPOSITIE 14 EN 15 DEC.
BIoemendaaIseweg 60/62 2804 AB Gouda
Lisette Bouman sieraden WiIIem HesseIing schilderijen, kandelaars
www.studiohesseIing.nI
IJSTIJD! in Gouda
Vanaf 18 december is het ‘IJSTIJD!’ in
Gouda want dan opent de Goudse IJsbaan
zijn deuren op de Markt. Iedereen kan er, net
als voorgaande jaren, vrijschaatsen, school-
schaatsen, discoschaatsen, ijs hockeyen, cur-
len en veel meer. IJSTIJD! is een initiatief van
de KNSB waarbij samen met KPN, ERUen me-
diapartner Sky Radio 22 lokale tijdelijke Ne-
derlandse kunstijsbanen omarmd worden.
Omdat in februari 2014 de Olympische Win-
terspelen plaatsvinden wordt de derde edi-
tie van IJSTIJD! een hele bijzondere. Want te-
gen deze Olympische achtergrond worden de
IJSTIJD! Winterspelen georganiseerd. Op iedere
tijdelijke kunstijsbaan die door IJSTIJD! wordt
omarmd vinden kwalificatieronde(s) voor de
landelijke IJSTIJD! Winterspelen plaats. De Win-
terspelen zijn bedoeld voor kinderen tussen
de tien en veertien jaar. De gekwalificeerde
kinderen (21) vormen per dorp of stad het
team dat deelneemt aan de landelijke IJSTIJD!-
Winterspelen. Daar strijden 22 teams tegen
elkaar in de finale van de IJsbaan Winter-
spelen. IJshockey, langebaan en ploegach-
tervolging: dat zijn de drie disciplines waar
het om gaat. Wie gaan Gouda vertegenwoordigen?
Wintersport Experience
Net als vorig jaar is er op de afsluitende dag
van de ijsbaan de Wintersport Experience.
Op en rondom de ijsbaan kunnen bezoekers
op zondag 12 januari kennismaken met, en
vooral deelnemen aan, verschillende win-
tersporten op en rondom de Goudse IJsbaan.
Van 11.00 tot 17.00 uur zorgt Sport.Gouda sa-
men met de Nederlandse Ski Vereniging, voor
deze Wintersport Experience. Bezoekers kunnen
een snowboard onderbinden, een sprong er-
varen van een skischans en de perfecte slalom
skiën. De Goudse Langlaufvereniging legt een
veertig meter lange langlaufbaan neer waar
iedereen kan oefenen. De ERUIJshockey clinics
zorgen voor een spectaculaire afsluiting. Natio-
nale ijshockeytoppers geven clinics en demon-
straties op de ijsbaan.
Openingstijden IJSTIJD!
Goudse IJsbaan
Maandag t/ m donderdag 10.00 –23.00 uur
Vrijdag en zaterdag 10.00 –24.00 uur
Zondag 11.00 –23.00 uur
18 december 13.00 - 23.00 uur
19 december 15.30 - 23.00 uur
20 december 15.30 - 24.00 uur
6 januari 15.30 - 23.00 uur
7 januari 15.30 - 23.00 uur
8 januari 13.00 - 23.00 uur
9 januari 15.30 - 23.00 uur
10 januari 13.00 - 24.00 uur
Eerste en Tweede Kerstdag 11.00 - 23.00 uur
Oudejaarsdag 10.00 - 19.00 uur
Nieuwjaarsdag 12.00 - 23.00 uur
Schaatsbaan op de Markt in Gouda
inIo¸vd-berg.nl · www.vd-berg.nl
Gouda: L. Groenendaal 32 tel. 0182 - 529 975
Waddinxveen: Passage 31 tel. 0182 - 612 044
KERST MINI
GEBAKJES
SPECIAAL
In diverse smaken in luxe
verpakking (6 stuks)
€ 7,95
KERSTMANTAART
Marsepeintaart voor 8 personen met:
Slagroomvulling € 15,60
Chipolatavulling € 16,80
Ook verkrijgbaar voor 10 en 12 personen.
KERST 2013
Lekkers
voor bij
de koffie,
brunch,
diner of
zomaar
tussendoor.
Haal onze
folder met
kerstspecialiteiten in onze winkel oI
kijk op www.vd-berg.nl.
Lichtjesparade
Kunst met Kerst
De succesvolle gezamenlijke tentoonstelling
met de drie Goudse galeries Hans den Hol-
lander Prints, Galerie Honingen en Galerie
De Hollandsche Maagd, krijgt dit jaar een
vervolg. In het Goudse stadhuis op de Markt
presenteren zij hun kunstcollectie van 22 tot
en met 29 december. Ook tijdens de kerst-
dagen.
De opzet is niet veranderd volgens Anita Gaas-
beek, van De Hollandsche Maagd. “ We hebben
alle drie weer een mooie mix aan werken gese-
lecteerd voor de tentoonstelling XMas Masters.
Het is een voortzetting van vorig jaar waarbij
werken met licht centraal staan. Iedere galerie
heeft haar eigen gezicht en specialisatie, wat
resulteert in een gevarieerde en prikkelende
expositie. Zelf ben ik erg blij met schetsen en
schilderijen van Sjaak Kaashoek die vanaf de
toren van de Sint-Jan werken heeft gemaakt.”
Galerie Honingen toont veel tweeluiken van
hun kunstenaars en Hans den Hollander komt
vooral met grafiek van 1850 tot nu. De werken
zijn te zien in de mooie zalen van het stadhuis.
Opnieuw zullen er afbeeldingen van kunstwer-
ken op het stadhuis worden geprojecteerd.
Zie voor meer informatie en openingstijden
www.goudsegaleries.nl.
Candlelight Shopping
in binnenstad
In de binnenstand van Gouda is op zaterdag
14 december het eerste Candlelight Shop-
ping. Met een knipoog naar Gouda bij Kaars-
licht van vrijdag 13 december, zullen zater-
dag 14 december de meeste winkels open
zijn van 9.00 tot 22.00 uur.
Vanaf 16.00 uur wordt de binnenstad sprookjes-
achtig verlicht en van achter de ramen van de
voorkant van het historische stadhuis branden
weer honderden kaarsen. Bij de Waag bevindt
zich een levende kerststal. De hele dag door zijn
er optredens van muzikanten en bij veel win-
kels zullen proeverijen worden gehouden.
‘Wij dragen het licht’
’s Avonds wordt voor de tweede maal ‘Wij dra-
gen het licht’ gehouden. Vanaf 18.30 uur lo-
pen van verschillende plekken in de stad grote
groepen mensen, jong en oud, naar de Markt.
Hier start de optocht van lichtdragers. Dit is een
gezamenlijk initiatief van de Brede school, ker-
ken, ondernemers binnenstad en buurthuizen.
Leerlingen van de scholen brengen hun wens
voor Gouda. Voor meer informatie zie: www.
bredeschool.nl en www.kerkingouda.
Op de zaterdagavond na Gouda bij Kaarslicht,
op 14 december, is er een lampionnenoptocht
vanuit de Sint-Janskerk.
Vanaf 18.30 uur vertrekken vanaf het Bolwerk,
Klein Amerika en de Raam groepen mensen
naar de Markt. Daar zal één van de leden van het
college van Burgemeesters en Wethouders de
deelnemers verwelkomen. Ook zal het Scratch-
koor een kort optreden verzorgen. Daarna zetten
honderden lichtjes tijdens een korte rondgang
door het centrum met lichtdragers, lampionnen
en fakkels de stad in het licht. Terug op de Markt
zal een aantal leerlingen hun (kerst)lichtwensen
voordragen. Daarna worden er een twintigtal
wensballonnen opgelaten. Het programma wordt
afgesloten door Elise Mannah, bekend van haar
optreden bij de Zandtovenaar. Als afsluiting zingen
alle deelnemers het lied ‘Wij dragen het Licht’.
De Lichtjesparade is een project van: De Brede
School Gouda, de gezamenlijke kerken, Goudse
ondernemers, wijkinitiatieven en Museum Gouda.
Anita Gaasbeek (links), Hans den Hollander en Karen Boekholt
TOKO INA
GOUDA
EEN COMPLETE HEERLIJKE
INDONESISCHE RIJSTTAFEL
VOOR € 29,50 P.P. (AFHALEN)
witte rijst, gebakken rijst of bami naar keuze. 3 x vlees & 3 x groente gerechten naar
keuze, 3 stokjes kipsate, sambal goreng ei, sambal goreng tempe, kering kentang,
seroendeng, kroepoek, atjar en sambal.
KERSTMENU
Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag t/m zaterdag: 10.00 - 19.00 uur
Zondag: 15.00 - 19.00 uur
Wijdstraat 18
2801 KC Gouda
0182 - 521 127
06 - 38 53 05 18
22 tot en met 29 december 17:00 - 23:00 uur
Zondag 22 december 12.00 –19.00 uur
Maandag 23 december 12.00 –19.00 uur
Dinsdag 24 december 12.00 –17.00 uur
Woensdag 25 december 13.00 –17.00 uur
Donderdag 26 december 13.00 –17.00 uur
Vrijdag 27 december 12.00 –20.00 uur
Zaterdag 28 december 12.00 –20.00 uur
Zondag 29 december 12.00 –20.00 uur
Expositie Xmas Masters
Goudse Glazen Uitgelicht St. Jan
Vrijdag 13 december 17.00 –23.00 uur
tot en met 5 januari
Tijdens kerkdiensten of concerten worden de
Goudse Glazen niet (of gedeeltelijk) uitgelicht.
Stadhuis Aangelicht
Rondom de kerstdagen wordt het sprookjesachtige karakter van het Goudse stadhuis op
de Markt extra benadrukt door de bijzondere aanlichting. De ramen aan de voorzijde wor-
den van binnenuit aangelicht met zowel statische als bewegende projecties. Daaromheen
wordt de buitenzijde in haar geheel in het licht gezet, waardoor een uniek schouwspel ont-
staat. De beelden worden zorgvuldig gecreëerd en geselecteerd in nauwe samenwerking met
de top van Goudse kunstenaars en galeries. Vanaf zondag 22 december tot en met zondag 29
december is dit schouwspel iedere avond (ook beide kerstdagen) van 17.00 tot 23.00 uur te zien.
Aangelicht stadhuis
Aanlichting stadhuis
Gouda, stad van... Winterevenementen 14
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Gouda, stad van... Winterevenementen 15
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
VERKOOP EN VERHUUR
SPECIALE
ACTIES!
Meridiaan 25 Gouda
Tel. 0182-524 528 / www.coxpiano.nl
Geopend op do/vr/za van 09.00 - 17.30 uur.
Overige dagen en ‘s avonds op afspraak.
Programmaoverzicht Gouda stad van… Winterevenementen
Activiteit
Henri Fantin-Latour
Verlichte Kerstbomen
Verlichte Schepen
Gouda bij Kaarslicht
Herdersmaaltijd + Kerstfiguranten
Kerstlabyrint
Goudse Glazen Uitgelicht
Stadswandeling in sprookjessfeer
Candlelight Shopping
Lampionnen- en lichtoptocht
Kerstfair Dickensstijl
Kerstbraderie
Stadswandeling in sprookjessfeer
KidzTime Kersttheatergala
Stadswandeling in sprookjessfeer
Stadswandeling in sprookjessfeer
Goudse IJsbaan
IJSTIJD! Winterspelen
Stadswandeling in sprookjessfeer
Stadswandeling in sprookjessfeer
LichtKunstGouda
Stadswandeling in sprookjessfeer
Kerstbraderie
Xmas Masters
Stadhuis Aangelicht
KerstWandelTheater
Stadswandeling in sprookjessfeer
Eindjaarsmarkt
Nieuwjaarsborrel
Stadswandeling in sprookjessfeer
Wintersport Experience
ERUPrestige Icehockey Tour
Voor meer informatie over de winterevenementen kunt u terecht op de website www.goudastadvan.nl
Datum
26 oktober t/ m 30 maart
8 december t/ m 4 januari
11 december
13 december
13 december
13 december t/ m 31 december
13 december t/ m 5 januari
14 december
14 december
14 december
14 december
15 december
15 december
15 december
17 december
18 december
18 december t/ m 12 januari
18 december t/ m 12 januari
19 december
20 december
20 december t/ m 30 december
21 december
22 december
22 december t/ m 29 december
22 december t/ m 29 december
24 december
28 december
29 december
1 januari
4 januari
12 januari
12 januari
LichtKunstGouda
Naast het Stadhuis Aangelicht en de Goudse
Glazen Uitgelicht zijn er in de stad op diverse
plekken lichtprojecties te vinden. Met Licht-
KunstGouda toont Firma van Drie van zondag
22 tot en met 30 december een groot aantal
kunstwerken rondom het thema licht.
LichtKunstGouda is de opvolger van de suc-
cesvolle lichtroute die kunststichting Firma Van
Drie vorig jaar december voor het eerst organi-
seerde. Een week lang exposeren kunstenaars
met led- en neoninstallaties, film, video en fo-
tografie hun werken op meer dan tien locaties
rond de Sint-Janskerk en in de aangrenzende
Spieringstraat. Een folder van de gratis lichtrou-
te is af te halen in pand Roodbol, Achter de kerk
13. Lichtkunst is te zien van 19:00 tot 22:00 uur.
Zie www.firmavandrie.nl
LichtKunstGouda
Goudse Glazen uitgelicht
Waar normaal gesproken de Goudse Glazen
het beste overdag vanuit de kerk te bewon-
deren zijn, kan het drie weken in het jaar
ook in het donker van buitenaf.
Van vrijdag 13 december 2013 tot en met zon-
dag 5 januari 2014 worden de Goudse Glazen’s
avonds van binnenuit aangelicht, wat een
sprookjesachtig effect geeft. Tijdens kerkdien-
sten of concerten worden de Goudse Glazen
niet (of gedeeltelijk) uitgelicht. In aansluiting
op de uitlichting van de gebrandschilderde
ramen zijn in het stadscentrum de Goudse
Glazen overal terug te vinden. Op de speciaal
voor dit evenement vervaardigde lampenkap-
pen staan afbeeldingen van de gebrandschil-
derde ramen. De lampen zijn te bewonderen
op straatlantaarns en in de etalages van di-
verse winkels. Dit zorgt voor een unieke en
historische beleving in het gebied rond de
Sint-Janskerk.
In de Sint-Janskerk zijn de Goudse Glazen uitgelicht
Stadswandelingen
Wie wil genieten van winters Gouda kan
meedoen aan een stadswandeling. Onder
andere het Goudse Gidsen Gilde organiseert
stadswandelingen in sprookjessfeer. Leuk
voor toeristen, maar zeker even leuk voor
Gouwenaars die hun eigen stad willen (her)
ontdekken.
Als de duisternis valt, en er een sprookjesach-
tige sfeer heerst in de oude binnenstad, nemen
de gidsen deelnemers mee langs fraai verlichte
monumenten en mooi versierde hofjes, straatjes
en steegjes. Deelname kost 3,50 euro per per-
soon, aanmelden bij de VVVin de Goudse Waag.
Zie voor een overzicht van stadswandelingen en
tijdstippen www.stadswandelinggouda.nl
Erasmus
Wie meer wil weten over het leven van de
wereldberoemde 16e-eeuwse denker Desiderius
Erasmus in Gouda, kan meedoen aan de ‘Eras-
mus, kind van Gouda’-audiotrail. In het Gouda
van de 21ste eeuw is het met behulp van de
modernste technieken mogelijk om Erasmus
als kind en jongeling te leren kennen. De
‘Erasmus, kind van Gouda’-audiotrail neemt
deelnemers mee naar de belevenissen van
Erasmus in het Laatmiddeleeuws Gouda. Met
een smartphone kan op verschillende histo-
rische plekken in de Goudse binnenstad een
kort hoorspel worden beluisterd. Niet-smartp-
hone bezitters kunnen op de borden een kort
verhaal lezen in het Nederlands en Engels.
Bij de VVV op de Markt is een kaartje met
de Erasmus spots te verkrijgen. Of kijk op
www.kindvangouda.nl. Hier is het MP3 audio-
fragment downloaden.
Stadswandelingen in sprookjessfeer
Locatie
Museum Gouda
Karnemelksloot
IJsselhuis - Museumhaven
Binnenstad - Markt
Sint - Janskerk
Sint - Janskerk
Sint - Janskerk
Start voor Goudse Waag
Binnenstad
Markt
Sint - Janskerk
Markt
Start voor Goudse Waag
Goudse Schouwburg
Start voor Goudse Waag
Start voor Goudse Waag
Goudse IJsbaan - Markt
Goudse IJsbaan - Markt
Start voor Goudse Waag
Start voor Goudse Waag
Start pand Roodbol
Start voor Goudse Waag
Markt
Stadhuis - Markt
Stadhuis - Markt
Oostpoort - Goverwelle
Start voor Goudse Waag
Markt
Goudse IJsbaan - Markt
Start voor Goudse Waag
Goudse IJsbaan - Markt
Goudse IJsbaan - Markt
Gouda, stad van... Winterevenementen
16
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
UNI EK
WINTER LIFESTYLE STORE
3 t/ m 24 december
Rui m 20 l okal e ondernemers bundel en hun speci al i tei ten i n de Wi nter Li festyl e Store!
Laat u verrassen door di t uni eke concept en kom shoppen i n wi nterse sferen!
van 3 t/ m 24 december oudeweg 1b reeuwijk 0182-391155
Voor diverse workshops en
demonstratie kijk op
www.winterlifestylestore.nl
voor meer informatie
Openingstijden:
Maandag: gesloten (met uitzondering op 23 december)
Di/ wo/ do: 10.00 tot 17.30 uur
Vrijdag: 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag: 10.00 tot 17.00 uur
Zondag: gesloten
*
KERSTBOMEN & KERSTARTIKELEN
* WIJ NEN & DELICATESSEN
* INTERIEUR & ACCESSOIRES
* MODE & BEAUTY
* (WINTER)SPORT & MEER
Op ons bi nnen ter r as kunt u een heer l i jke kop koffi e of thee met i ets
l ekker s ( o.a. gr oene har t appel taar t, br owni e of bonbons) nutti gen.

*
*

2
0
1
33
Expositie 'Mijn Kunstmaatje en ik’
Tot en met vrijdag 6 december is de expositie gratis te bezoeken in de
Sint-Janskerk. Vraag bij de balie om kaartjes voor deze expositie.
Koopzondag
In de maand december is het elke zondag, koopzondag. De grote winkelketens
en een deel van de kleinere winkels zullen geopend zijn van 12.00 - 17.00 uur.
Luister voor meer informatie elke donderdag om 17.15 uur naar Gouda FM.
Hier zal Femke de Caluwé van VVV Gouda meer info over deze tips geven.
Concert La Tour De Léman: ‘Winterreise’ van Schuber
Na twee succesvolle seizoenen "Léman kamermuziekserie in Goudsche Kerken"
werkt Léman nu samen met Museum Gouda. Met Henri Fantin-Latour als
uitgangspunt worden er acht concerten gegeven. Zondag 8 december.
ONZE KLAN1ADVISEURS ON1VANGEN U GRAAG, BEL1 U ONS VOOR EEN AISIRAAK'
SIuisdijk ia - Gouda · T:cise as so ss · www.golfbaan-ijsselweide.nl
DECEMBER EN J ANUARI WAANZINNIGE GOLF/ SPORT OUTLET (elk weekend)
&
50% KORTING OP GOLFLESSEN MET ONS PRIVILEGE ARRANGEMENT
Uw evenement ook op deze kalender?
Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl
£en rondIeIdIng door de PunseIIe koekjes-
{obrIek en een doosje koekjes mee.
ßeserveren per emo|| v|o mor|o@punse||e.n|
of te|efon|sch v|o 0ó-81+0SS08.
8ezoek 's morgens von moondog tlm vr|¡dog.
UnIek Gouds UItje
dI IdI d d P II k
j
Kijk snel op www.sportclubpartner.nl/fan-stores
info@sportclubpartner.nl
tel./fax. 0182 517 242 of 06 - 29 251 532
Nu extra korting voor lezers van de Krant van Gouda
Gebruik de kortingscode:
KG444513
Ook voor fanartikelen van: AJAX, PSV,
FEYENOORD, FC BARCELONA,
CARS, PRINCESS, HELLO KITTY,
ONE DIRECTION, LIEF en nog veel meer...
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
J ohan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
1ondortsproknjk 8uchmon neemt noq nieuwe
ponënten oon! £r is een kindertondorts oonwetiq.
8ent u op toek noor
een nieuwe tondorts?
Zle onze lnLerneLslLe:
www.tondortsproknjkbuchmon.n/
Cf bel: 0182 - 317 602
13 EVENEMENTEN
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Gouda bij Kaarslicht
vrijdag 13 december
Goudse Glazen Uitgelicht
vrijdag 13 december t/m zondag 5 januari 2014 in de Sint-Janskerk
Candlelight shopping Gouda
zaterdag 14 december tot 22.00 uur
Goudse IJsbaan
dinsdag 17 december t/m zondag 12 januari 2014 op de Markt
Hogendoorn
Complete, luxe badkamer van
Villeroy & Boch, incl. installatie!
Met o.a. complete douchecabine of ligbad,
wandcloset, wastafelmeubel met lichtspiegel,
kranen, decorradiator en wand- en vloer-
tegels. Inclusief complete installatie!*
Nu voor
€12.990,-
Edisonstraat 12
2811 EM Reeuwijk
0182 394527
info@hogendoorn.com
www.hogendoorn.com
incl. BTW
*Vraag naar de voorwaarden
Selected Dealer
KOM DEZE BADKAMER
BEKIJKEN IN ONZE
SHOWROOM!
30 jaar!
30 JAAR HOGENDOORN
JUBILEUMAANBIEDING
30% korting
13 en 14 december Open Huis!
Vr 13 dec 15:00 - 21:00 uur
Za 14 dec 10:00 - 16:00 uur
Tevens aanwezig:
Audi Van Beynum, Lothar Vigelandzoon bronzen beelden,
’t Reeuwijks Wijnhuis, Carpe Hortus Hoveniersbedrijf
Jubileum Badkamer
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Noordeinde 59, 2742 AB Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
Groene Hart Taxi
Het taxi bedrijf uit de
Goudse Regio staat voor u klaar!
Telefoon: 0182 - 522 440
Mobiel: 06 - 24 67 08 81
www.groeneharttaxi.nl
info@groeneharttaxi.nl
Met GHT gaat u mee, tot ziens!
Go
V
a
s
te

la
g
e
p
r
ijs

S
c
h
ip
h
o
l T
a
x
i
K
ijk
o
p
o
n
z
e

w
e
b
s
ite
14 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Amst elkade 5 | 3652 MD Woerdense Verl aat | Tel. 0172 - 40 75 91
www.advano.nl
Boek nu uw 2014 vakantie en voorkom een prijsverhoging
van minimaal €50,00 per week (geldig t/m dec 2013)
K
i
l
o
m
e
t
e
r
v
r
i
j

e
n

v
e
r
h
u
u
r
c
o
m
p
l
e
e
t

m
e
t

v
e
l
e

e
x
t
r
a

s
!
Tot en met eind 2013 50% korting
op de huurprijs vanaf 2 weken huren
De Belastingadviseur
15
BEDRIJVEN / AUTO
Nieuw online cadeau-platform
Candlelight shopping ook in
Nieuwe Markt Passage Gouda
Personenvervoer op maat bij Pitstop
(Advertorial)
Belastingdienst heeft extra aandacht voor
kosten onderneming
De belastingdienst kijkt regelmatig waar
makkelijk wat te halen valt, of waar strengere
controle noodzakelijk is. Het is nu de beurt aan
de privé-uitgaven die ondernemers als zakelijk
boeken. De belastingdienst had zo’n ver-
moeden dat niet alle ondernemers de zakelijke
en privé-uitgaven goed van elkaar weten te
scheiden. Om dat vermoeden te toetsen is een
onderzoek gedaan onder 360 ondernemers. Bij
dat onderzoek heeft de belastingdienst voor
zo’n 1,3 miljoen aan kosten gecorrigeerd. Dat
is gemiddeld zo’n 3600 euro per ondernemer.
En zoals overal waren er nu ook wat opval-
lende zaken. Zo had een ondernemer zijn
keuken voor 35.000 euro laten verbouwen en
boekte dit als zakelijke kosten. Ook was er
een onder nemer die de saunabezoeken met de
familie als zakelijk boekte. Door deze bevin-
dingen gaat de belastingdienst nu een grote
groep ondernemers controleren of privé en
zaak wel goed worden gescheiden. De reden
hiervoor is volgens de belastingdienst het
voorkomen van concurrentievervalsing. Want
hogere kosten is minder winst en dus minder
belasting. Verder maakt het deel uit van de in-
spanningen om toezicht en invordering door
de belastingdienst te versterken. Onder nemers
die kosten ten onrechte zakelijk hebben
geboekt kunnen een navordering van de fiscus
krijgen met een boete die kan oplopen tot
honderd procent.
Dus loopt u de bonnetjes nog even door of er
toevallig geen privé-uitgaven bij zitten? Als u
daar toch mee bezig bent, checkt u dan ook
gelijk de eindejaarstips 2013. Er staat weer een
uitgebreide lijst op onze website.
Uw belastingadviseur
Jaap Ekkelboom CB
Esteem Accountancy
& Belastingadviseurs
te Waddinxveen
jaap@esteem.nl
De website www.WeGive.nl is sinds oktober
online. Op de website kan de consument
cadeaus toevoegen aan één verlanglijst,
vanuit elke webshop. Gebruikers kunnen
geschenken reserveren, online bestellen en
meerdere verlanglijsten (privé of openbaar)
aanmaken. De Goudse onderneemster Sanne
Bekker bedacht de wensenwebsite vanuit een
praktische insteek en een gemis.
“Op WeGive.nl kan iedereen een verlanglijst
voor zichzelf, iemand anders of per gelegen-
heid aanmaken. In de lijst wordt de link naar
een cadeau, de prijs en eventueel een foto en
opmerking over het geschenk weergegeven.
De wensenlijst wordt vervolgens gedeeld via
Facebook of e-mail met één, meerdere of al
je vrienden en familie”, zo laat Sanne Bekker
weten. WeGive.nl heeft sinds de oprichting
begin oktober ruim 300 gebruikers. Gemiddeld
bezoeken vierhonderd mensen de website per
dag. WeGive heeft voor de eerste gebruikers
een actie lopen: wie nu zijn verlanglijst maakt
op WeGive.nl, maakt kans op 200 euro aan
cadeaus. Daarnaast wordt er op Facebook regel-
matig iemand blij gemaakt met een cadeau.
Ook winkelcentrum Nieuwe Markt
Passage doet mee, tijdens de eerste
Candlelight Shopping in de Goudse
binnenstad. Zaterdag 14 december
houden diverse winkels hun deuren
open tot 22.00 uur. Voor de bezoekers
is er tussen 18.00 en 22.00 uur gratis
glühwein en men wordt men getrak-
teerd op kleine versnaperingen. Dickens
Choice zorgt voor sfeervolle muzikale
ondersteuning. Overigens is het winkel-
centrum deze decembermaand ook
iedere zondag geopend van 12.00 tot
17.00 uur en staan er op de koopzondag
van 22 december nog diverse sfeervolle
activiteiten op het programma.
Taxibedrijf Pitstop personenvervoer, onder-
deel van Verkeerscollege Pitstop, heeft als
doelstelling vervoer aan te bieden zowel aan
particulieren als aan de zakelijke markt.
Pitstop is sterk gericht op service, comfort, ver-
trouwen en kwaliteit. “Dit wordt bereikt door
met gediplomeerde chauffeurs de klanten te
vervoeren naar hun bestemmingen op een zo
flexibel, correct, veilig en comfortabel moge-
lijke manier in een net en technisch goed onder-
houden wagenpark”, aldus het bedrijf. De be-
stemmingen waar de chauffeurs de passagiers
naar toe kunnen vervoeren is op verzoek van de
klant te realiseren tegen metertarieven of tegen
een vooraf afgesproken prijs. Pitstop personen-
vervoer verzorgt ook vervoer van en naar alle
luchthavens in Europa tegen scherpe tarieven.
Desgewenst wordt men op de hoogte gehou-
den over de vlucht en wordt men tot aan de
incheckbalie begeleid door de chauffeurs. Een
belangrijk poststuk of document dat verstuurd
moet worden kan ook door een chauffeur van
Pitstop personenvervoer opgehaald worden op
een moment dat het schikt en bezorgd worden
naar het afleveradres binnen de afgesproken
tijd. Men kan een taxi bestellen via (0182)
785 865 of via www.pitstoppersonenvervoer.nl.
Beste ondernemer
APK, reparatie & onderhoud alle merken
diagnose-specialist d.m.v. snap-on uitlees apparatuur
schadereparatie en afhandeling
aantrekkelijk uurtarief
verkoop occasions
verkoop nieuwe auto’s
zoekopdrachten voor occasions
www.autoservicedend.nl
Kampenringweg 15 | 2803 PE Gouda | T. (0182) 531 900
Autoservice D&d
*
APK €25,-ALL IN
*vraag naar de voorwaarden
PRIVATE LEASE WAS
NOG NOOIT ZO COMPLEET
Alphen aan den Rijn: Curieweg 9, Tel. 0172 - 460 960
Gouda: Keerkring 3, Tel. 0182 - 683 939
Leiden: Vondellaan 80, Tel. 071 - 535 1800
Heemskerk: Rijksstraatweg 30, Tel. 0251 - 229 162
zonder aanbetaling voor:
¢399,-
per maand
*
incl. btw
Inclusief: • aanschaf auto met opties • afleveringskosten
• schadeherstel • all-risk verzekering • mobiliteitsgarantie
• onderhoud & reperatie • BTW
*Particulier aanbod op basis van full operational Lease, exclusief vervangend vervoer en brandstof. Vermelde prijs is gebaseerd op een leasetermijn van 24
maanden en max. 12.000 kmper jaar. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en BTW. Fiat Financial Solutions behoudt
zich het recht voor om de actie zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen.
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Bij GoStores, het XL Shopping Centre aan het
Elburgplein in Gouda, staan deze feestmaand
tal van activiteiten gepland.
Zo zijn er op zaterdag 7 december spectacu-
laire Timber Sport demonstraties. Diverse
disciplines van ruige ‘bosbouw’ sport zullen
deze middag worden gedemonstreerd met
bijlen, zagen en motorzaagkunst. Zes mannen
die werkzaam zijn in de bosbouw geven
demonstraties om 12.30, 13.30, 14.30 en 15.30
uur. Daarnaast toont Anton Klijnsmit zijn
kunsten met Hout carving. Dit alles zal plaats-
vinden op de parkeer plaats bij de GAMMA
naast de kerstboomverkoop.
Goudse Skischoen run
Zaterdag 14 decem ber is er de eerste ‘Goudse
Skischoen run’ over een afstand van honderd
meter. Skikleding en in ieder geval skischoenen
is een must. Alle deelnemers ontvangen deze
middag een trendy Beanie. De winnaar krijgt
een hoofdprijs van 150 euro aan waarde bonnen.
De damesrun start om 13.00 uur, de kinderen
tot veertien jaar om 14.00 uur en de heren om
15.00 uur. Ook is er een prijs voor de meest
originele geklede deelnemer deze dag. Zater-
dag 14 december is er ook nog een klimwand
van negen meter die bezoekers kunnen beklim-
men. Tot slot is er nog de mogelijkheid kennis te
maken met Biatlonsport dankzij demonstraties
van de Goudse langlaufvereniging. GoStores is
een gerevitaliseerd winkelgebied in de Goudse
Poort opvallend met uniforme roze/paarse
uitstraling. Bekend van Vrijbuiter, GAMMA,
XOOON, Auping, Henders&Hazel, Bruynzeel
keukens, Pronto Wonen, Rofra Home, Super-
keukensen lunchroom de Go-In.
Winteractiviteiten
bij GoStores
Bij GoStores zijn in december diverse activitei-
ten (foto Gouda Into Business).
PITST P
P E R S O N E N V E R V O E R
16
PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
TER OVERNAME AANGEBODEN
Wil jij graag voor jezelf beginnen in de modebranche? Dan is dit je kans om een
mode-accessoires winkel over te nemen op een top A1-locatie in Gouda-centrum.
Kuci Muci is een Groothandel- en Detailhandelorganisatie met winkels in Nederland,
België en Oostenrijk. In de reeds 13 bestaande filialen bieden wij de consument een
compleet en interessant geprijsd assortiment (al vanaf €0,99) in sieraden, horloges,
mode-accessoires en cadeau artikelen.
Kuci Muci biedt aan de Ondernemer:
- Een Flexibele Handelsovereenkomst voor inkoop en assortiment
- Instapklare winkel met vaste cliëntèle en bekendheid in de stad e.o.
- Top A1 winkellocatie met meer dan 10.000 winkelbezoekers per maand
- Top A1 winkellocatie omringd door publiekstrekkers
Overnamebedrag filiaal = €55.000,-
(incl: complete inrichting met airco, verlichting, wandsysteem, vitrines, kassasysteem,
Alarm/Camera systeem en vooraad t.w.v. ca. €25.000,- aparte ruimte voor opslag en
keuken.)
Heeft u interesse om een Kuci Muci vestiging over te nemen? Stuur dan een mail naar
Julio Redondo Tobarias, julio@kucimuci.com, of bel mobiel 06 - 502 97 009.
Word fan van Kuci Muci op Facebook
WWW.SCHAATSPLUS.NL
ALLES VOOR
DE SERIEUZE
SCHAATSER,
MAKKELIJK
BEREIKBAAR
VIA DE A12.
C
A
D
E
A
U
T
I
P
!
V
O
O
R O
N
D
ER D
E K
ERSTB
O
O
M
17
WERK & SCHOLING
Dylan, Samantha, Sofie, Jochem, Mounya,
Cathelijne, Timo, Anouk, Suran, Nieves,
Jennifer en Sam uit de groepen zes tot en met
acht van de basisschool de Bijenkorf, behaal-
den woensdag 27 november hun Mediator
Diploma Vreedzameschool.
“De training tot mediator was best moeilijk.
Als mediator moet je namelijk heel veel
kunnen; luisteren, samenvatten in je eigen
woorden, serieus blijven en natuurlijk vriende-
lijk en hulpvaardig zijn”, laat de basisschool
weten. De mediatoren zijn direct aan de slag
gegaan. Elke dag heeft een tweetal ‘dienst’.
Tijdens de pauzes lopen zij rond en letten op
of ze ergens kunnen helpen bij een ruzie of
conflict. Ge durende de hele dag zijn ze aan-
spreekbaar voor het helpen oplossen van
conflic ten. Leerkrachten kunnen ruziënde
leerlingen doorsturen naar deze mediatoren.
De mediatoren zijn te herkennen aan hun gele
petjes en op de borden in de gangen is te zien
wie er ‘dienst’ hebben. Zie voor meer infor-
matie over het programma Vreedzameschool
op www.devreedzameschool.net of kijk op
www.bijenkorf.info.
De Karmel in beeld
Tarte Tatin winnend recept
Leonie Kohl heeft op 2 december de Smaak-
makend Kookwedstrijd gewonnen met haar
Tarte tatin van pompoen, geitenkaas en tijm.
De juryvoorzitter Anneke Ammerlaan roemde
de smaak van het recept en de techniek-
beheersing van de kok.
Vier finalisten kookten hun gericht voor de
jury. De Natuurwinkel Gouda verzorgde alle
biologische ingrediënten voor de finale. De
jury keek zowel naar de technieken als naar
het uiteinde lijke resultaat. Anneke Ammerlaan:
“Alle finalisten hebben een heerlijke maaltijd
gekookt. Maar Leonies Tarte tatin stak er
boven uit. Met eenvoudige ingrediënten heeft
het gerecht een uitgebalanceerde smaak.”
Leonie Kohl ontving een KitchenAid Keuken-
machine, de andere finalisten kregen een set
met keukenhulpjes en een doos vol biologische
producten. Alle recepten van de finalisten zijn
opgenomen in de receptendatabase van Smaak-
makend, te vinden op www.smaakmakend.nl.
Ook dit winterseizoen heeft De Karmel een
uitgebreid aanbod voor de beginnende en ge-
vorderde fotograaf en videograaf. Daarnaast
verzorgt het centrum Apple- en iPad- cursus-
sen. “Het cursuscentrum is landelijk speler
is voor de Joomla website cursus en de
workshop trouwfotografie”, aldus de trotse
eigenaar Jaap de Boer.
In de kerstvakantie organiseert het centrum via
een stadswandeling de fotoworkshop Gouda
bij kerstlicht. “Dan bezoeken we onder meer
de Sint Jan, het verlichte Goudse stadhuis en
eindigen we bij de ijsbaan. Met glühwein of
warme chocolade, erwtensoep met roggebrood
en spek kunnen de deelnemers de indrukken de
revue laten passeren”, aldus De Boer.
Studiofotografie
Op zaterdag 8 februari is een workshop studio-
fotografie volgens het principe ‘shoot and go’.
Fotografen leren werken in opdracht, maken
kennis met high- en low key en leren sprekende
en dynamisch foto’s te maken. Voor model-
len, gezinnen of vriendenclub is het mogelijk
om tegen een scherp tarief foto’s van zichzelf
te laten maken. “Kenmerken van de Karmel
zijn kleine groepen, praktijkgericht en docen-
ten met passie en kennis op hun vakgebied”,
aldus het cursuscentrum. De Karmel, Lange
Tiendeweg 54 in Gouda, (0182) 580 160. Op
www.dekarmel.nl staat het cursusaanbod met
data vermeld.
In het schooljaar 2013-2014 voert de Jeugd-
gezondheidszorg (JGZ) van de GGD Hollands
Midden een nieuw contactmoment boven-
bouw in op de scholen voor voortgezet
onder wijs in de regio. De invoering van dit
contact moment bovenbouw vindt vanaf
2013 landelijk plaats in opdracht van het
Ministerie van VWS.
Met het contactmoment bovenbouw wil de
Jeugdgezondheidszorg beter aansluiten bij de
gezondheidsvraagstukken waar jongeren in
de bovenbouw leeftijd mee te maken krijgen
en bij hun behoefte en die van hun ouders aan
advies en ondersteuning. Het contactmoment
bovenbouw bestaat uit een digitale vragenlijst
die op school door de JGZ wordt afgenomen.
De jongeren krijgen direct de uitslag en infor-
matie over betrouwbare websites voor meer
infor matie. De JGZ werkt hierin samen met
Kwadraad, jeugdmaatschappelijk werk. Begin
2013 is de invulling en werkwijze van het nieuwe
contactmoment op vier scholen in de regio bij
wijze van proef getest. Meer informatie over
op voeden en opgroeien en het Centrum voor
Jeugd en Gezin is te vinden op www.cjgzuid-
hollandnoord.nl, www.cjgmiddenholland.nl
en www.hoezitdat.info.
Bij de Goudse Clownsschool staan op 7 decem-
ber presentaties van de tweedejaars weer op
het programma.
Deze presentaties bieden de gelegenheid om
kennis te maken met de school en om te kijken
wat studenten zoal leren. Er zal ook ruimte zijn
om bij docenten te informeren over de inhoud
van de opleiding. De presentaties vinden plaats
in Basisschool de Ridderslag, Ridder van Cats-
weg 256a in Gouda. Het programma begint om
19.00 uur. Tickets kosten vijf euro voor een
presentatie en 7,50 euro voor beide presen-
taties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben
gratis entree. Vooraf reserveren is niet nodig en
de kaartverkoop is aan de deur.
Mediatoren van de Bijenkorf ontvingen hun diploma.
Nieuw contactmoment
Jeugdgezondheidszorg
Presentaties
Clownsschool
Voor meer info:
T (0182) 515274
E info@sbbgouda.nl
www.sbbgouda.nl
KORTE LASCURSUS
voor hobbyisten en
oldtimer-bezitters
START NIEUWE CURSUSSEN:
do. 9 januari en
zat. 11 januari 2014
De cursus bestaat uit 8 lessen van 3 uur
LASOPLEIDINGEN
NIL-NIVEAU 1 T/M 4
TIG-Lassen Booglassen
Autogeenlassen MIG/MAG-lassen
Start in de rijsimulator bij AVR Autorijschool van Reijen
- Bespaar honderden euro’s (voor een gemiddelde leerling

+/- €500,=)
-

8 uur les in de simulator staat ongeveer gelijk aan 16 uur


in de auto
-

Sneller en veiliger
-

RIS-opleiding mogelijk
-

Spoedopleiding mogelijk voor tarief 2008*informeer naar de voorwaarden
Rijles ook vóór je 16,5 jaar* bent
Autorijschool en Simulatoropleiding Van Reijen Tel 0182-517730 of 06-48565648
oor o tar arie ief f 20 2008 08 0
Geslaagde mediatoren
Vreedzameschool
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
In de kerstvakantie kan men een fotoworkshop
volgen via een stadswandeling.
Winnares Leonie Kohl.
Tijdens de wintermaanden kunnen belang-
stellenden zich aansluiten bij een winter-
wandeling van kunsthistorica Heleen
Janssens.
Ruim anderhalf uur struinen ze met Heleen
Janssens van Icarus op Tournee langs de be-
roemde Goudse monumenten van kunst en
cultuur, luisteren ze naar verborgen ver halen
achter gevels, reliëfs & beelden en gaan de
ogen openen voor architectuurstijlen. Na
afloop krijgen de deelnemers erwtensoep garni
of warme chocolademelk met lekkernij in
petit café Vrijheid Verzetsmuseum. Deze koek
& Zopie is met zorg bereid en bediend door
mensen met een beperking. Deze wandeling
is elke woensdag om 13.30 uur behalve Eerste
Kerstdag en kost 12,50 euro per persoon. Op
alle zondagen in december is het bovendien
mogelijk in te schrijven voor een wandeling
met na afloop een lunch in het Schipperswacht-
lokaal bij de Museumhaven. Dit kost 17,50
euro per persoon. Aanmelden verplicht, via
(0182) 679 175, info@icarusoptournee.com.
Zie www.kunsthistorischburogouda.nl.
Aan de wandel en aan tafel
18
ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Prijzen incl. BTW/BPM, kosten rijklaar maken, verwijderingsbijdrage, leges en exclusief eventuele fabrieksopties, tenzij anders aangegeven. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van standaard specificaties. Prijsaanpassingen i.v.m. wettelijke maatregelen zijn voorbehouden.
Vraag naar de voorwaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden. Zie voor verkoopvoorwaarden www.ford.nl. Gemiddeld brandstofverbruik liter/100km: 4,8 en CO2-uitstoot gr/km: 109.
CASH Plan
met het Ford Options
0%RENTE
1) U houdt de auto. Dit kan door het voldoen
van de Gegarandeerde Minimum Waarde.
Voor nog geen € 10.000,- koopt u dan een
2 jaar jonge Ford waar u de historie van kent!
2) U ruilt de auto in. Wij hebben de Gegaran-
deerde Minimum Waarde bewust voorzichtig
ingeschat. De kans is dus zeer groot dat wij u
een hoger inruilbedrag bieden.
3) U geef de auto terug. We kunnen het ons
bijna niet voorstellen, maar het is mogelijk.
U kunt de auto na 2 jaar gewoon inleveren.
NA 2 JAAR KUNT U KIEZEN UIT 3 MOGELIJKHEDEN.
UW INRUILAUTO:
De inruilwaarde van uw huidige auto kunt aanwenden
voor de (aan) betaling van € 9.218,-. Indien de waarde
van uw huidige auto hoger ligt dan dit bedrag wordt het
verschil direct op uw bankrekening overgemaakt.
ONZE KORTING € 1.000,-
U BETAALT € 9.218,-
DE ACTIE:
Ford van Bunningen komt met een unieke actie op de populaire Ford Focus Wagon.
De riant uitgeruste Ford Focus Wagon EcoBoost Edition heef een catalogusprijs van slechts
€ 18.995,-! En daarnaast ontvangt u nog een inruilpremie van maar liefst € 1.000,-.

Met het Ford Options Cash Plan betaalt u nu € 9.218,- (minus een eventuele inruil) en de rest over
twee jaar. Rentevrij en zonder maandelijkse betalingen. Het restant bedrag dat over 2 jaar pas hoef
te worden betaald is tevens een Gegarandeerde Minimale Restwaarde. Daardoor heef u na 2 jaar de
keuze tussen: de auto inruilen en een nieuwe kopen, de auto teruggeven, of de auto houden na
betaling van het restant bedrag (€ 9.687,-).
DE REST BETAALT U PAS NA 2 JAAR "RENTEVRIJ"
TGMW € 9.687,-
R
IJK
LA
A
R
!
FORDFOCUS WAGON
VOOR € 9.218,-
DE AUTO:
De Ford Focus Trend Wagon in deze aanbieding is uitgerust met de
onderscheiden EcoBoost motor, airconditioning, 6 airbags, radio/cd-speler,
USB aansluiting, boordcomputer en nog veel meer.
Het Options CashPlan is echter ook mogelijk op onze andere Focus
uitvoeringen die wij uit voorraad kunnen leveren.
Kenmerken Options Cash Plan aanbieding (0%):
Contante
prijs
Aan-
betaling
Totaal
krediet-
bedrag
Vaste
debet
rentevoet
Jaarlijks
kosten-
percentage
Duur
overeenkomst
(mnd)
Termijn-
bedrag
(p.mnd.)
Slottermijn
Totaal te
betalen
bedrag
FordFocus € 18.905 ,- € 9.218,- € 9.687,- 0% 0% 25 € 0,- € 9.687,- € 9.687,-
Ford van Bunningen treedt op als verbonden bemiddelaar en adviseert daarmee uitsluitend voor FCE Bank. De Europese
Standaardinformatie is verkrijgbaar via FCE Bank en wordt voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst verstrekt.
OOK MOGELIJK OP B-MAX, C-MAX, MONDEO, S-MAX EN GALAXY
HET REKENVOORBEELD:
FORD FOCUS ECOBOOST TREND WAGON € 18.995,-
+/+ AFLEVERINGSKOSTEN, LEGES ETC. € 910,-
TOTAAL RIJKLAAR € 19.905,-
-/- UW KORTING-INRUILPREMIE € 1.000,-
ACTIEPRIJS RIJKLAAR € 18.905,-
-/- GEGARANDEERDE MINIMUM WAARDE € 9.687,-
U BETAALT € 9.218,-
(minus de inruilwaarde van uw huidige auto)
DE VOORDELEN:
U ontvangt direct € 1.000,- korting.
U betaalt slechts € 9.218,- bij aflevering.
De waarde van uw huidige auto kunt u
aanwenden als (deel van de) aanbetaling.
U betaalt de Gegarandeerde Minimum
Waarde pas na 2 jaar RENTEVRIJ.
U kunt de auto na 2 jaar ook inruilen
of teruggeven.
Lage onderhoudskosten en
volledige fabrieksgarantie.
U loopt geen restwaarderisico.
Lage brandstofkosten met de
1.0 EcoBoost Engine of the Year!
EEN NIEUWE
EEN WAGON VOOR
DE PRIJS VAN EEN
5-DEURS!
alphen h.k. onnesweg 26 | t (0172) 47 56 41
gouda edisonstraat 2 | t (0182) 51 29 77
bodegraven europaweg 1c | t (0172) 63 17 17
leiden lammenschansweg 128 | t (071) 579 38 00
woerden wagenmakersweg 1 | t (0348) 49 60 60
19
FAMILIE / UITGAAN
De klanten van voedselbank Gouda vonden
donderdag 21 november niet alleen etens-
waren in het wekelijkse pakket levensmidde-
len. Dit keer ook vrijkaarten voor de Goudse
Schouwburg voor afnemers met kinderen of
kleinkinderen. Net als vorig jaar worden er
minstens 200 vrijkaarten weggegeven voor
de gezinsvoorstelling van Kidztime op zondag
15 december.
Richard Plasschaert, initiatiefnemer van Kidz-
time en zelf vader van twee kinderen, zegt:
“Een gezin dat nauwelijks zijn dagelijks brood
op tafel kan krijgen, heeft natuurlijk geen
ruimte voor een leuk uitje naar bijvoorbeeld
het theater. En een leuk uitje met je kinderen
is soms even waardevol als een goede maaltijd.
De reacties van klanten van de voedselbank en
de voedselbank waren vorig jaar zo positief
dat we deze sponsoractie graag weer wilde
doen”. De kaarten voor de voedselbank werden
donder dag weggegeven. Wel hoopt de organi-
satie, stichting Q-time, nog een aantal sponsors
te vinden om de kosten te dekken. De Kidztime
Kerstvoorstelling is op zondag 15 december
in de grote zaal van de Goudse Schouwburg.
De voorstelling zit vol leuke liedjes, grappig
toneel, mooie dans en een moderne kerstbood-
schap. De voorstelling begint om 15.00 uur
en kaarten zijn verkrijgbaar via de Goudse
Schouwburg (7,50 euro in de voorverkoop /
tien euro aan de deur). Meer informatie is te
vinden op www.q-time.nl en op Facebook.
Tjeko in Monkey Town
ADVERTORIAL
De e-sigaret, ook wel het nieuwe roken
genoemd, is een gezondere manier om
in de behoefte van nicotine te voor-
zien, zonder dat het koolmonoxide of
teer bevat. De nicotinehoeveelheid kan
zelf bepaald worden, en eventueel naar
wens worden afgebouwd.
Een ander belangrijk voordeel is dat er
bij het “roken” een praktisch geurloze
damp vrijkomt die onschadelijk is voor
uw omgeving.
In de Korte Groenendaal in Gouda is
men er heel enthousiast over. Redenen
genoeg, vonden zij om het assortiment
uit te breiden met verschillende soor-
ten e-sigaretten.
Dat ze bij Primera Herman Kok weten
waarover ze het hebben, blijkt uit de
goede informatie en demonstratie die
zij hun klanten aanbieden. “Logisch”,
zegt eigenaar Herman Kok, er is genoeg
te koop, maar het is belangrijk dat men
alleen goedgekeurde producten en
vloeistoffen koopt die niet giftig zijn.
Het nieuwe roken bij Primera Herman Kok
Op vertoon van deze advertorial krijgt u bij aankoop van een
navulbare e-sigaret een flesje e-liquid vloeistof GRATIS.
(aanbieding geldig t/m31 dec 2013)
Primera Herman Kok
Korte Groenendaal 26 Gouda

In Monkey Town is zaterdagmiddag 7 decem-
ber meer te beleven dan gewoonlijk. Uiter-
aard kan er gespeeld worden, maar daarnaast
kunnen bezoekers kennismaken met Tjeko.
Op het programma staan onder meer inspire-
rende talks en er is een kunstveiling. Onder
het motto ‘Jij plezier, zij plezier’ gaat honderd
procent van de toegangsprijs naar Tjeko, die
kinderen wereldwijd de mogelijkheid geeft te
spelen. De van origine Goudse stichting Tjeko
heeft met zijn ‘Tjeko Fun Fair’ eerder in het
midden van Uganda duizenden kinderen een
onver getelijke dag bezorgd. “Nu is het tijd om
samen met War Child in Noord-Uganda aan de
slag te gaan. In de steden Gulu en Kitgum zal
er in december een geweldige Fun Fair opge-
zet worden. Een plek waar de kinderen onbe-
zorgd kunnen spelen, springen en lachen, maar
ook waar ze even uit kunnen rusten. Een plek
waar ze kind kunnen zijn. Deze belevenis is
voor hen van onschatbare waarde”, licht een
woordvoerder van Tjeko toe. Daarnaast zullen
door Tjeko dertig Ugandese jongvolwassenen
(afkomstig uit de War Child-programma’s)
worden getraind om mee te werken aan de Fun
Fair. De training die zij krijgen, geeft hen ook
weer betere kansen op de arbeidsmarkt. Het
programma in Monkey Town duurt van 13.00
tot 16.45 uur.
Savelberg organiseert vrijdag 13 december
een Christmasfair. Deze dag krijgt Savelberg
een 19e eeuws tintje, en zal de tijd van Charles
Dickens in Savelberg herleven.
In de Ontmoeting en hal zijn verschillende
kramen met koopwaar te bezoeken en er lopen
allerlei personages rond, gekleed in 19e eeuwse
kostuums, die hun verhaal vertellen. Verder zijn
er glühwein, warme chocolademelk en lekkere
hapjes verkrijgbaar. Op deze dag zijn lootjes te
koop voor de grote loterij, waarvan om 15.30
uur de uitslag bekend zal worden gemaakt. De
opbrengst van de Christmasfair komt geheel
ten goede aan ‘Stichting vrienden van cen-
trum Savelberg’. Mede dankzij deze stichting
kunnen ze net dat beetje extra doen om het
wonen en welzijn van de bewoners verder te
bevorderen. In de Ontmoeting is om 10.15 uur
een optreden van de Savelbergzangers en vanaf
13.30 uur volgt een optreden van de Wereld-
dansers meemaken.
De Kidztime voorstelling zit vol liedjes, dans en heeft een kerstboodschap (foto Jan Los).
Christmasfair in Savelberg
Groovy Saturday
Gouda Studio’s
Succesvolle actie
Goudse Twirls
Cover party band Bounze treedt zaterdag
7 december op tijdens ‘The Groovy Saturday’
in Gouda Studio’s.
Tijdens de swingende funk, pop en soul
muziek/dansavond is er een aparte Mojito-bar,
maar ook de Prosecco staat koud. De dance-
party begint om 20.30 uur. De entree is vijf
euro. Voorverkoop via info@tq-events of
bij Gouda Studio’s aan de Oosthaven 12. Zie
www.goudastudios.nl.
De Twirls uit Gouda hebben tijdens hun
benefietfeest in So What ruim 1700 euro
opgehaald voor de Goudse Voedselbank.
Tijdens Kaarsjesavond staan de Goudse Twirls
opnieuw klaar om geld in te zamelen voor dit
goede doel.
Achter de Waag schenken ze warme choco-
lademelk en glühwein waarvan de opbrengst
naar de Voedselbank gaat. Komend jaar staat in
het teken van verandering voor de Twirls. “We
hebben besloten het succes als zelfstandige
stichting voort te gaan zetten, zodat we het echt
‘lokaal’ kunnen houden. Daarnaast gaan we
ook een ander goed doel steunen. Hoe en wat,
wordt aan het einde van 2013 duidelijk.”
Kerstvoorstelling
Kidztime in schouwburg
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Leerlingen organiseren
Sinterklaasmiddag senioren
Sinterklaas verwelkomde de senioren vrijdagmiddag in het vmbo-gebouw van De Goudse Waarden
aan de Kanaalstraat. Leerlingen van de afdeling Sport, Dienstverlening en Veiligheid boden Sint
de helpende hand. Zij hadden met elkaar deze middag georganiseerd. Er volgde een afwisselend
programma en de gasten werden voorzien van een ‘natje en een droogje’.
20 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Nog even
21 SPORT / GEZONDHEID
Drie taekwondoka’s van het Jitae Taekwondo
wedstrijdteam vielen afgelopen weekend in
de prijzen. Met goud, zilver en brons keer-
den ze zaterdag 30 november terug van het
districtskampioenschappen taekwondo in
Hoorn.
Bij de cadetten B-klasse tot veertig kilo
behaalde Nicole Blom een gouden plak. Voor
Cas Dirksen was er zilver in de C-klasse
aspiranten tot 39 kilo. Niels van der Bas verloor
nipt de kwartfinale en pakte brons. Debutant
Mohamed Baldane, afkomstig van een andere
sportschool, gaf zijn vistiekaartje af in de
B-klasse -40 kilo bij de aspiranten. Met een
loepzuivere dwit chagi en winst met 9-2 in de
kwartfinale, verloor hij uiteindelijk de halve
finale met 5-7. Hij pakte brons bij zijn debuut.
Zie voor meer info www.jitae.nl.
Bewustzijns-
verruiming
Open huis
Hospice
Stichting Hospice en Vrijwillige Terminale
Thuiszorg Midden-Holland organiseert zater-
dag 7 december weer het maandelijks open
huis aan de Ridder van Catsweg 67 in Gouda.
Van 11.00 tot 13.00 uur kunnen belangstellen-
den informatie krijgen over de palliatieve
terminale zorg in de thuissituatie en in het
Hospice. Er zijn vrijwilligers aanwezig die
vertellen over deze zorg en over het doen van
vrijwilligerswerk. Ook bestaat de gelegenheid
om in het Atelier schilderijen of kunstvoor-
werpen die door vrijwilligers zijn gemaakt te
bezich tigen. Bij verkoop van deze schilderijen
gaat een deel van de opbrengst naar de organi-
satie. Parkeren kan in de parkeergarage van het
Groene Hart Ziekenhuis, vanuit hier is toegang
tot het Atelier van het Hospice (in verband met
de ver bouwing van het Groene Hart zieken-
huis, staan er bordjes die de looproute vanuit
de parkeergarage, naar het atelier wijzen). Een
uitrijkaart à één euro is te koop in het Hospice.
Het was heel dapper van haar. Ze had zojuist
haar man zien overlijden en toch vond ze de
moed om zonder schaamte mij te verzoeken
een wens in vervulling te laten gaan.
Ik was geroepen door haar zoon: “Volgens
mij is vader dood, ik denk dat hij niet meer
ademt.” Wonderlijke telefoontjes. Bijna altijd
heeft de beller het goed gezien maar kennelijk
durft deze het niet aan om de dood definitief
vast te stellen. Dat behoort de dokter toe.
Deze heeft weliswaar ook niet voor de dood
gestudeerd, maar vooruit, de dood vaststel-
len is een markering van hun werkterrein.
Nu iemand niet meer leeft, kan de dokter ook
niets meer doen, waarvan akte. Ik kwam de
kamer binnen waar de vrouw en haar zoon
om het bed van de overledene stonden. Mijn
definitieve vaststelling van de dood bracht
opnieuw verdriet teweeg maar ook opluchting
dat het lijden was afgelopen. We praatten wat
na over zijn laatste uren en de zoon vertrok
naar huis om wat zaken te regelen. Ik vulde
de noodzakelijke formulieren in en de vrouw
liep wat heen en weer te drentelen. Ik knoopte
een gesprekje aan voor wat troost maar haar
onrust nam juist toe. “Dokter, neem het mij
niet kwalijk, maar zou u weg willen gaan?”
Ik keek verbaasd op, natuurlijk wilde ik wel
weggaan. “Ziet u, mijn zoon komt zo terug en
ik wil nog even alleen zijn in huis. Ik wil nog
even bij mijn man in bed gaan liggen en hem
vasthouden. Hij is nu nog een beetje warm.”
Ik wist niet hoe snel ik weg kon komen, ook
omdat ik vol schoot.
Peter Leusink
Peter Leusink vormt
samen met Patricia
Heerbaart en Suzan
Mantel, Praktijk de Huis-
arts. Deze is gevestigd
aan de W. Barentszlaan
32, telefoon (0182) 698 088.
Na ‘Gedichten van een zoeker’ is er weer een
nieuw boek verschenen van de Gouwenaar
Wouter Koert: ‘Bewustzijnsverruiming’.
Koert beschrijft zijn boek als volgt: ‘Bewust-
zijnsverruiming wordt vaak alleen toege-
schreven aan het gebruik van bewustzijns-
verruimende middelen, zoals LSD en Paddo’s
en voor het gevoel XTC, maar er zijn natuurlijk
veel meer middelen, die het bewustzijn ver-
ruimen. Zoals een Zikr, Vipassana meditatie,
en andere vormen van meditatie, (kundalini)
yoga en zelfs een woord (liefde) of een beeld
(zonsondergang) kan je ineens bewust maken
van dat, wat je eigenlijk bent. Als baby ben je
nog één met alles wat is, maar is het onbewust.
Later kan de mens zich hopelijk weer bewust
worden van die eenheid. Dat kan komen door
allerlei bewustzijnsverruimende middelen, en
het zitten bij en luisteren naar een Meester,
is één van die midde len.’ Wouter Koert zegt
sinds 1978 zoekende te zijn geweest, naar wie
of wat hij werkelijk is. “Eerst bij de School
voor praktische Filosofie en sinds 1992, toen
ik mijn huidige vrouw ontmoette, bij verschil-
lende verlichte meesters, zoals Alexander Smit,
Douwe Tiemersma, Jivanjili en Dhihi. Bij al
Tijdens de zevende en laatste ronde in de
crosscompetitie van GRTC Excelsior pakte
veldrijder Guus Snaterse de overwinning in
de A-Klasse. Hiermee werd hij bovendien
winnaar van het totale klassement met
134 punten. Gevolgd door Jaap den Ouden
met 120 punten en Joost Pels met een punten-
totaal van 115.
In de B-klasse won Niels Fontijne de laatste
ronde. Richard Kroone werd winnaar in het
eindklassement met 130 punten. Henk Spruijt
werd tweede en Roderik Bijlaard pakte een
derde plaats met 87 punten. Bij de jeugd pakte
Koert van Oostern zondag de eerste plaats. In
het eindklassement won Tommy Praamsma
(91 punten) met een punt verschil op Mike
van den Berg (90 punten) die op zijn beurt
een punt voor bleef op Bram Praamsma
(89 punten).
Speciaal voor de kerstperiode houdt Complete
Dental care een speciale ‘Witte Tanden’ actie.
“In onze praktijk voeren wij cosmetische
bleekbehandelingen uit zonder waterstof-
peroxide. Deze duren dertig minuten, is geheel
pijnloos en maken de tanden ge middeld
vier tot zes tinten lichter. Bovendien kunnen
klanten ervoor kiezen om een abonnement
af te sluiten, die voor de meeste mensen vol-
doende voorziet in de benodigde jaarlijkse
controles en mondhygiënebehandelingen”,
aldus Complete Dental Care. Bel voor meer
informatie of een afspraak met Complete
Dental care voor een bleekbehandeling voor de
kerst. De praktijk is gevestigd aan de Staten-
singel 62 in Gouda. Telefoon (0182) 686 800.
Afspraken maken of verzetten van maandag
tot en met donderdag 8.30 tot 12.00 uur en
13.30 tot 16.00 uur, vrijdags tot 12.00 uur. Zie
www.completedentalcare.nl.
Nicole Blom toont trots haar gouden plak.
Guus Snaterse pakt titel
Na “Gedichten van een zoeker”
is er weer een nieuw boek van
Wouter Koert:
“Bewustzijnsverruiming”

Dit is een beschrijving van een zoektocht naar
bewustzijnsverruiming, in de meest algemene zin van
het woord. Dat kan gebeuren door middel van LSD,
Paddo's of XTC, maar ook een Zikr, Vipassana meditatie
of het zitten bij en luisteren naar een Meester.
º ooderho0d aao a||e
merkeo (|ease)a0to's
º grat|s vervaogeod vervoer
º haa|- eo breogserv|ce
º 50 occas|oos tot
24 mod garaot|e
Scan
QR-code voor
onze actuele
voorraad!
k|aoteo beoorde|eo oos met eeo
8,7
N|dde|b|ok 202 º 6o0derak º (0182) 37 26 23
www. a0tobedr| j Idewaa| . o|
0ok voor ooderho0d aao 0w camper!
Een witte glimlach voor Kerst
Goud voor Nicole Blom
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Kijk voor het sportprogramma van dit weekend
en voor de uitslagen op
www.dekrantvangouda.nl
Uitzendtijden sport op Radio Gouwestad:
• zaterdag van 14.30 - 17.30 uur
• zondag van 14.00 - 17.00 uur
Frequentie:
• 106,2 FM (ether) en 97,7 FM (kabel)
• 24 uur per dag via internet
deze meesters zijn er ervaringen geweest van
stilte, helderheid, leegte of liefde”, aldus Koert.
Samen met zijn vrouw en vriend Hansje heeft
hij ook allerlei andere middelen beproefd om
het bewustzijn te verruimen. Koert is werkzaam
geweest in de automatisering en geeft sinds
2003 les in Kundalini Yoga. ‘Bewustzijnsverrui-
ming’ (116 pagina’s, ISBN: 9789402109153) is
gepubliceerd bij Brave New Books. Het boek
is te koop in alle landelijke webwinkels, en te
bestellen bij alle boekwinkels. Zie ook www.
pinklotus.org of mail naar advaya@caiway.nl
Lange Tiendeweg 44 Gouda - 0182 – 513265
Ook leuke en gezonde
Sint-Nicolaas cadeautjes
22 ADVERTENTIE
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
en zilver
Het is nu tijd om uw
goud te verzilveren!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Al 25 jaar een vertrouwd adres!
Zilverprijs €550,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes, gulden stukken, bestek, dienbladen, serviezen, baren etc.
Goudprijs €35,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
23 THEATER & FILM
Voor wie tussen Kerst en Oud & Nieuw aan de
radio gekluisterd zit, is er een unieke kans om
tijdig in de stemming te komen.
Het Top 2000 Live concert omvat een compi-
latie van hoogtepunten uit de Top 2000. Mee-
maken, meedoen en meebeleven. Dat is het
uitgangspunt van de acht muzikanten en vier
vocalisten die deze avond op het podium
staan. Erica Greenf13ld (de Selectie van Frits
Spits), William Kersten (TOP 2000), Eddy
Taylor (onder andere The Swinging Soul
Machine & Fantasyx) en Chris Hordijk (The
Voice of Holland) zijn de zangers in dit
muziekspektakel op vrijdag 13 december om
20.00 uur in de Grote zaal.
Woensdag
11 december
Aanvang:
20.00 uur
L¡VEl
Peter van der Hurk
Meezingen met
TOP 2000 Live
Genoeg is genoeg. Als haar
minnaar de zestigjarige Bettie
(Catherine Deneuve) vertelt dat
hij met een jongere vrouw gaat
trouwen heeft ze er helemaal
tabak van. Het is al erg genoeg
dat ze sinds de dood van haar
man in één huis woont met haar
bejaarde, zeurderige moeder en
ook nog eens een fantasieloos
restaurant runt. Nu ze aan de
kant gezet is door de man van
haar leven stapt ze in de auto
om sigaretten te halen en rijdt
weg. De wijde wereld in.
Bettie stort beschaafd in en vindt
steeds weer nieuwe redenen om
nog niet naar huis terug te keren.
Ooit was ze Miss Bretagne, maar dat was in
1969. Het is voor Bettie tijd om uit te vinden
waarom het leven dat zo opgewekt begon, zo
anders is uitgepakt dan ze destijds verwachtte.
Als haar dochter haar belt om te vragen of ze
haar kleinzoon Charlie naar zijn opa op het
platteland wil brengen, heeft haar vlucht een
doel. Enige probleem is dat ze Charlie, net
als haar dochter, al een paar jaar niet gezien
heeft en hem dus eigenlijk niet heel goed kent.
Het wordt een gedenkwaardige roadtrip voor
Bettie en haar kleinzoon. ‘Elle s’en va’ draait
om Catherine Deneuve, één van de absolute
Grandes Dames van de Franse cinema. Regis-
seuse Emmanuelle Bercot schreef de film met
Deneuve in gedachten en dat is te zien: de
actrice schittert in elke scène. Tegelijk is ‘Elle
s’en va’ een ode aan het schilderachtige Franse
platteland, zoals je dat kent van de vakanties.
En het is vooral een Franse roadmovie waarin
Bettie, onderkoeld, subtiel en humoristisch
neergezet door Deneuve, langzaam weer de
touwtjes in handen krijgt. De film is te zien in
Filmhuis Gouda.
Uitladder
Zaterdag 7 december
Gouda, ‘The Groovy Saturday’ in Gouda
Studio’s in Oosthaven 12. www.goudastudios.nl.
Gouda, Dwarsfluitconcert Wéndela van Swol
in de Gasthuiskapel van Museum Gouda.
Gratis voor bezoekers aan tentoonstelling
Henri Fantin-Latour - Dromen op doek.
Aanvang om 15.30 uur.
Zondag 8 december
Gouda, Koopzondag.
Gouda, Concert La Tour De Léman: ‘Winter-
reise’ van Schuber in Gasthuiskapel (ingang
Oosthaven 9) in Museum Gouda van 15.30
tot 16.30 uur. Kaarten bij de kassa en via
rondleidingen@museumgouda.nl.
Reeuwijk, Wandelexcursie rondom de
Reeuwijkse Plassen door Staatsbosbeheer.
Start op de parkeerplaats van het Reeuwijk-
se Hout om 10.00 uur. Aanmelden: via
www.groenehartcentrum.nl.
Woensdag 11 december
Gouda, Lichtjesfeest in de Museumhaven met
lampionnenoptocht.
Donderdag 12 december
Gouda, Debat Dat Ene Woord in Arti Legi,
Markt 27 Gouda, aanvang 20.00 uur. Toegang
vrij, reserveren via www.datenewoord.nl.
Gouda, Lezing over Hannah Arendt door
filosoof Gijs van Oenen in het Verzetsmuseum
Zuid-Holland. Aanvang 20.00 uur, entree is
gratis, maar reserveren is verplicht via (0182)
520 385.
Vrijdag 13 december
Gouda, Gouda bij Kaarslicht.
Gouda, Isa Hoes vertelt over haar leven met en
zonder Antonie Kamerling in Centrale Biblio-
theek, aanvang 20.00 uur. Inschrijven info@
boekhandelverkaaik.nl.
Zaterdag 14 december
Gouda, Ruilbeurs in Garenspinnerijzaal van
Prinsenhof, Anna van Meertenstraat 10. Van
12.30 tot 16.30 uur.
Waddinxveen, Kerst- en boekenmarkt in
Ontmoetingskerk, van 9.30 tot 16.00 uur, zie
www.rommelmarktwaddinxveen.nl.
Zaterdag 21 december
Gouda, Pop-up leestheater met Toon Tellegen,
Catherine Deneuve draagt
Franse roadmovie ‘Elle s’en va’
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Vrijdag 6 december
Grote zaal, 20.00 uur: Baantjer! De Cock en de
moord in het theater (toneel).
Zaterdag 7 december
Grote zaal, 20.00 uur: Baantjer! De Cock en de
moord in het theater (toneel).
Dinsdag 10 december
Grote zaal, 20.00 uur: Het Nationale Ballet met
‘De Junior Company’ (dans).
Woensdag 11 december
Grote zaal, 20.00 uur: Peter van der Hurk
‘Live!’ (bijzondere voorstelling).
Kleine zaal, 20.30 uur: Pianorecital Daria van
den Bercken (klassiek).
Vrijdag 13 december
Grote zaal, 20.00 uur: TOP 2000 Live (muziek).
Kleine zaal, 20.30 uur: Sven Ratzke met ‘DIVA
DIVA’S’ (kleinkunst).
Vrijdag 6 december
15.30 uur: Elle s’en va
19.00 uur: What Maisie knew
21.45 uur: Doe Maar: dit is alles
Zaterdag 7 december
19.00 uur: Doe Maar: dit is alles
21.45 uur: La vie d’Adele
Zondag 8 december
11.00 uur: Doe Maar: dit is alles
16.00 uur: What Maisie knew
20.30 uur: Elle s’en va
Maandag 9 december
20.30 uur: What Maisie knew
Dinsdag 10 december
14.00 uur: Elle s’en va
20.30 uur: La vie d’Adele
Woensdag 11 december
20.30 uur: Elle s’en va
Donderdag 12 december
20.30 uur: La grande bellezza
Vrijdag 13 december
15.30 uur: La grande bellezza
19.00 uur: La vie d’Adele
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 5 t/m woensdag 11 december
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
donderdag 12 december aanvang 20.30 aanwezig 20.15
The Royal Ballet met een geweldige kerstvoorstelling.
Reserveer tijdig!
DE NOTENKRAKER (Live vanuit Londen)
Prijs €19,50 (inclusief kopje koffie/thee en iets lekkers)
15.15 - Mannenharten
15.15 - De Nieuwe Wildernis
15.00 - The Hunger Games: Catching Fire
DE CLUB VAN SINTERKLAAS
& DE PIETENSCHOOL
TURBO
SINTERKLAAS EN DE PEPERNOTEN CHAOS
MEESTER KEES OP KAMP
WALT DISNEY’S: FROZEN
donderdag 5 december 13.30 en 18.45
donderdag 5 december 13.45
woensdag 11 december 13.30 en 16.00
Nederlandse voorpremière
za en zo 13.15, wo 15.30
Nederlandse voorpremière
za en zo 13.00, wo 13.15, 9e week
DE NIEUWE WILDERNIS
HET DINER
MANNENHARTEN
THE COUNSELOR
THE HUNGER GAMES:
CATCHING FIRE
THE HOBBIT:
THE DESOLATION OF SMAUG
vr 15.15, za en zo 15.45, 11e week
vr en za 19.00, ma en di 20.15, 5e week
do 20.45, vr en za 18.45 en 21.30, zo t/m wo 20.15,
vr ook 15.15, za en zo ook 15.45, 2e week
vr en za 21.30, do en zo 20.15, 1e week
Dagelijks (beh. vr, za en wo) 20.00, vr en za 18.30
en 21.15, do ook 11.45, vr ook 15.00, za en zo ook
15.15, 3e week
woensdag 11 december 15.45 en 20.00
Nederlandse voorpremière
woensdag 11 december 19.30
LADIESNIGHT: SOOF
Woensdag 18 december 18.00 (aanwezig 17.45)
Royal opera: PARSIFAL van Richard Wagner
Prijs €19,50 inclusief koffie/thee en iets lekkers)
MIDDEN IN DE WINTERNACHT
za en zo 13.15, wo 14.00, 2e week
www.arcadebios.nl
3D brillen aan de kassa verkrijgbaar voor € 1,00
VRIJDAG 6 dec VOORDEEL MATINEE € 6,00
Het Top 2000 Live concert omvat een compila -
tie van hoogtepunten uit de Top 2000. Mee-
maken, meedoen en meebeleven (foto Xandre
Media).
Catherine Denueve maakt een roadtrip met haar kleinzoon.
Corrie van Binsbergen en het Wisselend Toon-
kwintet in de Lichtfabriek. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten à 25 euro via www.bd7v.nl.
Exposities
Gouda, Expositie ‘Hello Shadow’ van foto-
grafe Iris Loonen, te zien in de Etalage van het
Huis van de Stad van 2 tot en met 23 december.
Gouda, Expositie ‘Mijn Kunstmaatje in de Sint
Janskerk. Te zien van 23 november tot en met
7 december. Toegang gratis.
Gouda, Expositie pentekeningen van de
kunstenares Trille Bedariddes in Gouda
Studio’s aan de Oosthaven 12. Te zien van
16 novem ber tot 9 januari 2014, zie
www.goudastudios.nl.
Gouda, Anneke Otten exposeert van 23 novem-
ber tot en met 21 december bij galerie Lange
Dwars, Lange Dwarsstraat 19.
Gouda, Tentoonstelling ‘Vergeven en ver-
zoenen’ in Verzetsmuseum Zuid-Holland, Turf-
singel 30. Samenwerking van Verzetsmuseum
en Museum voor Vrede en Geweldloosheid. Te
zien tot en met 28 december.
Gouda, Expositie Nieuw ‘bloed’ bij Galerie
Montulet aan de Hoge Gouwe 115. Zie
www.galeriemontulet.nl.
Gouda, Tentoonstelling Henri Fantin-Latour in
Museum Gouda, te zien van 26 oktober tot en
met 30 maart 2014. www.museumgouda.nl.
vanaf maandag 2 december start een
nieuw lunchµrogramma oµ CoudalM: µ g µ
GfM Lunch
GfM Lunch
£Ike werkdag tussen
12:00-14:00 uur uitgezonden
met Luc van Rooij aIs uw
gastheer. gg
WWW.GOUDA.FM
24
Nummer 49, 5 december 2013
Oplage: 67.000 exemplaren
MEDEDELING Nu verkrijgbaar als eerste in de regio MEDEDELING
GOEDKOPE
HYPOTHEEK
UIT DUITSLAND
Vanaf 15 september kan Het Bespaarhuis
goedkope Duitse hypotheken aanbieden.

Ook een Duitse hypotheek? Vanwege de enorme
belangstelling vragen wij u middels onderstaande
website uw gegevens achter te laten.

Na aanmelding krijgt u een email met daarin de
stukken die wij van u nodig hebben.
Daarna voeren wij een quick scan uit en hoort u of
u voordeel kunt behalen met een Duitse hypotheek.
Meld u vandaag dus aan via
www.bespaarhuis.nl/ duitsland
Heeft u nog vragen?
Stuur een email naar info@bespaarhuis.nl
De media stond de afgelopen periode bol van
goed nieuws over goedkope Duitse hypotheken.
Buttse banken gaan tn RederIand wontng-
hypotheken aanbteden met hun Iage rente-
percentages.

Momenteel bedraagt de rente op Duitse hypotheken
bij een looptijd van 15 jaar slechts 2,9% voor de
eerste 9 jaar en de laatste 6 jaar slecht 1,5%.
In Nederland betaalt u bij de Rabobank en ING bij
voorbeeld tussen 5,5 en 6% voor 15 jaar rentevast.

Het Bespaarhuis heeft direct actie ondernomen.
Wij zijn druk met de inventarisatie van Duitse
hypotheken bij diverse aanbieders.

We hebben goed nieuws voor u:
Het Bespaarhuis
Hoge Gouwe 1
2801 LA Gouda
t 0182 679747
f 0182 670357
info@bespaarhuis.nl
www.bespaarhuis.nl
BIJ EEN LOOPTIJD
VAN 15 JAAR
EERSTE 9 JAAR 2,9%
EN LAATSTE 6 JAAR 1,5% RENTE!
ALS
EERSTE
IN DE REGIO

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful