1

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Instrumen ini bertujuan untuk mengenalpasti keperluan kursus guru bagi perancangan latihan yang diperlukan oleh guru-guru. Arahan: Sila nyatakan kursus yang diperlukan pada petak yang disediakan
A.

MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LATIHAN LDP SCHOOL BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI)

PENGETAHUAN PROFESIONALISME ( pilih 4 sahaja) SENARAI KURSUS Orientasi kurikulum baru mata pelajaran Psikologi dalam pendidikan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran ( Masteri Learning) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Cooperative learning) Kaedah Pengajaran dan pembelajaran (Konstektual kaedah Pengajaran dan Pembelajaran (Inkuiri – Penemuan) Pengurusan Panitia Matapelajaran Pengurusan bilik darjah Penyediaan Sukatan Pelajaran,Rancangan Pelajaran Tahunan dan Bahan Bantu Mengajar Kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran berkesan Penggunaan Bahan Bantu Mengajar (BBM) dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penggunaan ICT dan Proses Pengajaran dan Pembelajaran PERLU TAK PERLU

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B.

KEMAHIRAN PROFESIONALISME ( pilih 2 sahaja) SENARAI KURSUS Kursus Asas Kursus Tahap 1 Kursus Tahap 2 Kursus Tahap 3 Kursus Pertolongan Cemas (CPR) Kursus Pembinaan Buletin/ blog Matapelajaran Kursus Penulisan Artikel Kursus Penulisan Jurnal Kursus Pembinaan Modul Pengajaran dan pembelajaran Kursus Kajian Tindakan Kursus pembinaan bahan inovasi dalam Pengajaran dan pembelajaran
1

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PERLU

TAK PERLU

2

12 13 14 15 16 17 18 19

Kursus ‘Instruktional Leadership’ Kursus kepimpinan dalam aktiviti kokurikulum Kursus Pengurusan Kewangan untuk panitia matapelajaran (PCG) Kursus Prosedur Pengurusan Kewangan Kursus Pengurusan Anggaran Belanja Mengurus Kursus Pengurusan Stok Kursus Pengurusan PKKP dan Perancangan Strategik Kursus ‘ Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM)

C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME (pilih 1 sahaja) BIL 1 2 3 4 5 6 SENARAI KURSUS Kursus Etika kerja menurut perspektif Islam Kursus Integriti dan budaya kerja Kursus Kemahiran berkomunikasi Kursus Kemahiran Interpersonal dan interapersonal Kursus pembimbing Rakan Sekerja (PERASA) Kursus Protokol dan Etiket PERLU TAK PERLU

D. CADANGAN KURSUS 1. .................................................................................................................... ...... 2. .................................................................................................................... ...... 3. .................................................................................................................... ...... 4. .................................................................................................................... ...... 5. .................................................................................................................... ......

.................................................. Tandatangan dan Nama Guru

2

3

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LATIHAN LDP SCHOOL BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) Instrumen ini bertujuan untuk mengenalpasti keperluan kursus guru bagi perancangan latihan yang diperlukan oleh guru-guru. NAMA SEKOLAH GRED : ________________________ : ________________________ : ________________________

Arahan: Sila nyatakan kursus yang diperlukan pada petak yang disediakan

A.

PENGETAHUAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran SKOP LATIHAN Kandungan dan Kaedah Pedagogi SKOP LATIHAN Pengurusan Kurikulum Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

3

4

SKOP LATIHAN Kreativiti dan Inovasi Pedagogi

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

B. BIL. Kejurulatihan

KEMAHIRAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

SKOP LATIHAN Penulisan Ilmiah SKOP LATIHAN Kajian dan Penyelidikan Akademik SKOP LATIHAN Kepimpinan SKOP LATIHAN Pengurusan Kewangan SKOP LATIHAN Pengurusan Strategik B. BIL.

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Nilai dan Etika SKOP LATIHAN Komunikasi Berkesan SKOP LATIHAN Soft Skill D. CADANGAN KURSUS 6. .......................................................................................................................... 7. .......................................................................................................................... 8. .......................................................................................................................... 9. .......................................................................................................................... 10. ..........................................................................................................................
4

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Kursus 1 Tajuk Yang Diperlukan

5

.................................................. Tandatangan dan Nama Guru

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful