Şcoala Gimnazială Vulcan

Judeţul Braşov
Prof. Popa Luminiţa

TEST EVALUARE FINALĂ CLASA a IV-a
27 mai 2013
1. Verificați dacă sunt adevărate egalitățile.
100+12x[1000 -75 : 5 x (96 : 3 : 2 : 8)]=4540
2. Scrieti urmatoarele numere cu cifre romane:
a ) 1994 ; b ) 3957 ; c ) 938 ;
3. Ordonează crescător numerele:
XI ; IX ; X ; XX ; XC ; CD ; LX ; LIX .”
4. Comparaţi fracţiile:
a) 4
5

9
5

;

b) 8
7

8 ;
9

c) 1
_2__ ; d) 2
4 ; e) 7 77 ; f) 43 23 ;
3
9
5
10
7 77
4
4
5. Suma a patru numere naturale consecutive impare este 448 . Care
sunt numerele ?
6.Într-o librărie sunt 180 de manuale, din care două cincimi sunt de
matematică, o şesime de geografie, o zecime de istorie, iar restul sunt de
limba română.
Câte manuale de limba română sunt în librărie?
7. 5. Într-o livadă sunt 620 de pomi . Meri sunt de 2 ori mai mulţi
decât caişi şi cu 15 mai puţini decât peri . Câţi pomi sunt de fiecare
fel în livadă ?

.......l 3 kl = ...... q 72 hm=...m 8000g = ...........kg 17 kg=.................l ............. 2.8....m 23 t = ..............kg 4500 kg = .................. Efectuează transformările: 3 km =.g 15000ml = .............................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times