You are on page 1of 1

Aleksa Šantić, Moja otadžbina

Četiri strofe, dva katrena i dve tercine – to je forma soneta (Sonet je pesma od 14 stihova – 4+4+3+3) Rodoljubiva pesma Rima je obgrljena (abba) Tema pesme - ljubav prema otadžbini U katrenima su naznačeni motivi pesme, a u tercinama se prelazi sa pojedinačnog na opšte. Dakle, motivi bola zbog patnje naroda, patnja i muke tog istog naroda i rane koje krvare. U tercinama, duše miliona su skupljene u pesniku. A njegov dom je svuda gde je srpska duša. „Mene sve rane moga roda bole“ upućuje na to da za su za pesnika individualno i kolektivno jedno. Sjedinjenje sa narodom i domovinom. Ne postoji pojedinačno, sve je opšte. Od ličnog je opšta njegova ljubav prema otadžbini, koja naglašava rodoljubiva osećanja.Siromaštvo zavičajnog tla i patnja naroda razlog su za ličnu pesnikovu bol . Prema tome, zemlja i rod su za pesnika sav njegov svet, neodvojivi. „Mene sve rane moga roda bole I moja duša sa njim pati i grca“ otadžbina moja, moj dom, moje roĎeno ognjište“. Prisvojna zamenica, moja naglašena je u celoj pesmi. Naglašavanje sopstvene tuge zbog tuge roda koji je naglašeno njegov. Pesnikov rod obeležava patnja i krv, i pesnik to oseća. I taj osećaj za svoj narod, za svoju zemlju, za njeno tle, predstavlja pesnikov svet, u skladu sa kojim on živi.