You are on page 1of 5

Lecturi Literare pentru elevii din liceu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare: Lecturi Obligatorii Literatura Româna

pentru clasa a IX-a:
1. Lucian Blaga - Versuri 2. M. Cărtărescu - Poeme de amor, Poveste adevarata 3. I.L. Caragiale - La anul lui M!n"oală #. Petru $umitru - Cronică de %amilie &. Mi ai 'minescu - Versuri (. Ion )ro*an - Caravana cinematogra%ică +. ,ctvian Paler - $e*ertul -entru totdeauna .. /imona Po-escu - '0uvii 1. Ioan /lavici - Moara cu noroc 12.Mi ail /adoveanu - 3anu 4ncu5ei 6Cealaltă 4ncu5ă7

Lecturi Suplimentare Literatura Româna pentru clasa a IX-a
Literatura română - lecturi su-limentare:
4lecsandri, Vasile 8C iri5a 9n -rovincie, Poe:ii 4le0andrescu, )rigore - Poe:ii.Pro:ă 6/atiră $u ului meu 7 Bălcescu, ;icolae 8<om!nii su-t Mi ai Voievod Vitea:ul Bolintineanu, $imitrie 8 Poe:ii Budai-$eleanu, Ion 8=iganiada Cantemir, $imitrie 8$escrierea Moldovei , Istoria ierogli%ică Caragiale, I.L. 8 , scrisoare -ierdută, Momente *i sc i5e $elavrancea, Bar>u ?t. 8 4-us de soare 'minescu, Mi ai 8 Poe:ii @ilimon, ;icolae 8 Ciocoii vec i *i noi ) ica, Ion 8 $in vremea lui Caragea. ?coala acum &2 de ani 3a*deu, B.P.- <ă:van *i Vidra ;egru::i, Costac e 8 /crisoarea a II. /crisoarea IV ,do>escu, 4le0andru 8 Pseudo-Ainegeticos Pann, 4nton 8 Povestea vor>ii <ădulescu, Ion 3eliade 8 /crieri alese <usso, 4lecu 8 C!ntarea <om!niei Bam%irescu, $uiliu 8 Via5a la 5ară

Literatura universală - lecturi su-limentare:
3omer 8Iliada 3ora5iu 8 /atire I>sen, 3enriA 8 /t!l-ii societă5ii Ceats, Do n 8 ,dă la o urna grecească @ontaine, Dean de 8 @a>ule
1

Creanga de aur Lecturi Suplimentare Literatura Româna pentru clasa a IX-a Literatura română 4ng el.tiliei #. Ion 8 Versuri /lavici. 3onore de 8 Mo* )oriot Cervantes 8 $on Hui"ote $umas. Plugarii 3oga*. 4le0andru 8 $in -rag. Liviu <e>reanu .4dela &. scrisoare -ierdută Co*>uc. ?tean Petică . Liviu <e>reanu . Ba>eti. Eilliam 8 <egele Lear. Ion 8 4mintiri din co-ilărie $elavrancea. Bălăi5ă .Lumea 9n două :ile 2. Mi ai 8 )eniu Pustiu )oga. . Mi ăie*.ltul. M. ). /ultănica. Gnde ne sunt visătorii Literatura universală Bal:ac. Bar>u ?t. )i> Mi ăescu> . Lev 8 <ă:>oi *i -ace Lecturi Literare pentru elevii din liceu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare: Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a IX-a 1. 8 4-us de soare. 4le0andru 8 Versuri Minulescu. . noa-te %urtunoasă .Moliere 8 4varul / aAes-eare. M. ). Mi ail /adoveanu . )eorge Călinescu .@emeia 9n ro*u 3.Ion 12.$onna 4l>a (. $imitrie 8 Poe:ii *i -ro:ă Bacovia. 4. Calistrat 8 Pe drumuri de munte MacedonsAi.edelciu . )eorge 8 Poe:ii Creangă. Lui 'minescu. Moara cu noroc Vla u5ă. . I>răileanu . Fru>adurul 'minescu.Pădurea /-!n:ura5ilor 1.'nigma .Poe:ii . )eorge 8 Poe:ii Caragiale I. 8 . 4le0andre 8 Cei trei mu*c etari 'sc il 8 Prometeu 9ncătu*at 2 .ctavian 8 $ăscăli5a.L. Camil Petrescu . <omeo *i Dulieta Folstoi. Ioan 8 Mara.Patul lui Procust +..

. Liviu 8 Ciuleandra.Versuri 2.ic ita /tănescu .Durnalul %ericirii 11. C. )ntâia noapte de r&%bo.Versuri 12. Scântei galbene Bar>u.. Călinescu . M. Flori de mucegai.Vasile Voiculescu . )eorge 8 Plumb. . Fecioarele despletite Petrescu. P&durea spân%ura"ilor. Victor 8 Mi:era>ilii I>sen. Lucian . Fitu Maiorescu .Cuvinte potrivite. Mi ail /e>astian . Pro%& literar& Pa-adat-Bengescu. Mi ai 8 Fragmentarium. Ealter 8Ivan oe / aAes-eare. Proştii. #nigma $tiliei 'minescu.Hronicul şi cântecul vârstelor. Uvedenrode Blaga. Eilliam 8 3amlet. Fudor 4rg e:i . 8 $emonul Moliere 8 .Versuri #..Călătorie s-re locul inimii Lecturi Suplimentare Literatura Româna pentru clasa a XI-a: Literatura română 4rg eIi. 3ortensia 8 Concert din mu%ic& de ach. Ultima noapte de dragoste. L. 8 <evi:orul 3ugo. Ion 8 Joc secund. Testament Bacovia.. Meşterul Manole Caragiale. Mi ail 8 Fra"ii Jderi 3 . M. 'liade . 8 <ă:>oi *i -ace Lecturi Literare pentru elevii din liceu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare: Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a XI-a: 1. <egele Lear Folstoi. !on. (&scoala /adoveanu. Dean de 8 @a>ule Lermontov.unta 9n cer (.)ogol .-ere <acine 8 Featru /cott. Lucian Blaga ./crinul negru &. Un om )ntre oameni <e>reanu. Ion Bar>u .Versuri 3. Mateiu 8 Craii de curtea veche Călinescu./entimentul rom!nesc al %iin5ei . 'rumul ascuns. Camil 8 Patul lui Procust.. /tein ardt .V.oica . 3enriA 8 Featru @ontaine. Cartea nun"ii. (apid Constantinopol. .Durnal +. .Durnal 1. Fudor ... ). )eorge 8 ietul !oanide.

$mul cu compasul $ru5ă.<. 2ara de p&mânt. Marin 8 Cel mai iubit dintre p&mânteni. ?te%an 8 !arna b&rba"ilor Bar>u.Cele patru anotimpuri Bog:a.abet poetic.Pagini de critic& Literatura română după al doilea război mondial 4le0andru. Lucian Blaga . Pagini de art& literar&. #minescu sau gânduri despre omul deplin al culturii româneşti. Universul poe%iei Cioran. Mateiu Caragiale .Iona 12. Pe culmile disper&rii. Te-te critice .Matei Vi*niec . Ion 8 Poeme $oina*. 8 C&ru"a cu mere.4ntologia genera5iei J. M. Maitre.Principele Blandiana.Featru 2. )eo 8 asarabia.rumos )n rostirea româneasc&.Povestea bun&t&"ii noastre 'verac. 'mil 8 *murgul gândurilor.Bu%%alo Bill 11. Constantin 8 Crea"ie şi .Craii de Curtea-Vec e (. Ion 8 Clopotni"a. Camil Petrescu .4ct Vene5ian 1. 5ân&toarea regal& Preda.Cartea $ltului Caraion. '. Fudor 8 *rta pro%atorilor români. 4na 8 * treia tain&. 'rumul spre centru.4nimale >olnave #. Preda . #seuri. )eorge 8 !storia literaturii române de la origini pân& )n pre%ent. (evela"iile durerii 'liade. Mi ai 8 Prelegeri de estetic& Vianu. +a "ig&nci. Ioan 8 !mnele iubirii Bănulescu. $pera lui Mihai #minescu. Parabole dramatice 4 Lovinescu.Lecturi Literare pentru elevii din liceu prevăzute în programa şcolară şi în manualele şcolare: Lecturi Obligatorii Literatura Româna pentru clasa a XII-a: 1.Cel mai iu>it dintre -ăm!nteni 12.ostalgia +./ngerul a strigat Po-escu. ?te%an 4ugustin 8 *l. Fraian F. 'ugen 8 !storia civili%a"iei române moderne. #stetica. Ion Băie*u .2 &. #seuri./n v&paia lunii. $.. @ănu* 8 Frumoşii nebuni ai marilor oraşe. M. #seuri de duminic&. Co*ovei .eagu.1roapa. Mircea 8 *specte ale mitului.(isipitorii 4 .C!ntărea5a c eală . Ionescu . Cărtărescu .<adu /tanca . 'ugen 8 Facerea lumii. .Featru 3.Marin /orescu .oica. Scriitori români din sec 00 Bari%o-ol. Paul 8 Teatru 3 * cincea leb&dp . Lovinescu.icolae Bre>an . Paul 8 #seuri. /ntroducere )n miracolul eminescian <alea. 3oria 8 Moartea unui artist .Foamea de unu.Morome"ii.Caii de la %ermă Lecturi Suplimentare Literatura Româna pentru clasa a XII-a: Literatura română interbelică Călinescu. #stetica basmului.. 'espre stil şi arta literar&.

.Starea poe%iei Fitel.&trânul şi marea. E 8 /mp&ratul muştelor 3emingKaI. L. E .Procesul Folstoi.+a lilieci 3poeme 4 /tănescu. Gm>erto 8 6umele tranda..6ecuvintele. /orin 8 Clipa cea repede Literatura universală BulgaAov. Mi ail 8 Maestrul şi Margareta Camus 8 Ciuma Ce ov 8 +ivada cu vişini $ostoievsAi.ic ita 8 *rgotice. 8 C&tunul liniştit )olding.irului @aulAner. . ./orescu.Crim& şi pedeaps& 'co. Marin 8 !ona.(&%boi şi pace 5 .Pentru cine bat clopotele Ca%Aa .Castelul. . 8 *nna 7areninna.