You are on page 1of 31

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN DASAR PERANCANGAN KAWASAN LAPANG MAJLIS BANDARAYA PETALING JAYA

OLEH: ZURAIDAH SAINAN PENGARAH JABATAN LANDSKAP & KEHIJAUAN BANDAR 19 Julai, 2011

BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING, DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“

I SI KANDUNGAN
¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ Tujuan Latarbelakang Definisi Kepentingan Kawasan Lapang Kadar dan Piawaian Isu Penyediaan Penambahbaikan Pengiraan Keperluan & Bayaran Caruman Tabung Hijau Masalah berkaitan Permohonan Kelulusan Landskap Penutup

BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING, DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“

TUJUAN
¥ Peruntukan kawasan lapang yang cukup dan berfungsi untuk kepentingan alam sekitar dan kehidupan yang sejahtera. Mengawal kepadatan pembangunan Meningkatkan kesedaran dan komitmen pemaju untuk bersama mengawal dan memulihara alam sekitar global di peringkat tempatan. Mengurangkan kesan fenomena rumah hijau di bandaraya Petaling Jaya. Menjamin persekitaran hidup yang sihat dan berkualiti di Petaling Jaya

¥ ¥

¥ ¥

BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING, DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .L ATAR BELAKANG Piawaian Perancangan Garis Panduan dan Piawaian Perancangan Negeri Selangor yang telah diluluskan di Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri ke 28/2007 pada 3 Oktober. 2007 menggariskan Dasar Penyediaan Kawasan Lapang dan Rekreasi q q 10—15% dari keluasan tapak untuk semua jenis pembangunan Saiz kawasan lapang mengikut bilangan penduduk BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . 2008 dan diterimapakai di MBPJ di Mesyuarat OSC bil 10/2010 pada 9 Jun 2010 q 2 hektar kawasan lapang /1000 penduduk BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.L ATARBELAKANG ¥ Piawaian Best Planning Practices/Dasar Penyediaan Kawasan Lapang Pemakaian dasar telah diluluskan di Jawatankuasa Perancang Negeri Selangor Bil 3/2008 pada 20 November.

Piawaian Best Planning Practices terpakai untuk pembangunan berikut: KATEGORI Kediaman CATATAN Semua jenis kediaman berbilang tingkat. pangsapuri dan rumah pangsa Pangsapuri perkhidmatan/SOHO b. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . kondominium.L ATARBELAKANG ¥ BIL a. Perniagaan (Service apartments) BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

D EFINISI KAWASAN LAPANG ¥ Subseksyen 2(1) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) mentafsirkan tanah lapang sebagai: “mana-mana tanah sama ada yang dikepong atau yang tidak disusun atur atau dirizabkan untuk disusun atur keseluruhannya atau sebahagiannya sebagai suatu taman bunga awam. tempat jalan kaki awam atau sebagai suatu tempat awam”. tadika. taman awam. padang sukan dan rekreasi awam. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . pusat komuniti dan kemudahan awam lain. tempat makan angin awam. ¥ Bagi Piawaian Best Planning Practices sebagai kawasan terbuka serta mempunyai komponen-komponen seperti surau. BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. dewan.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .K EPENTINGAN KAWASAN LAPANG ¥ ¥ ¥ ¥ Menyediakan keperluan riadah dan menggalakkan budaya gaya hidup sihat Meningkatkan biodiversiti untuk ekosistem bandar Membentuk elemen penting dalam struktur dan landskap bandar melalui penanaman pokokpokok Membina identiti setempat – berkaitan sejarah dan budaya setempat BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .K EPENTINGAN KAWASAN LAPANG ¥ ¥ ¥ ¥ Membantu meningkatkan kualiti udara dan air Mengelakkan banjir Meningkatkan kesihatan awam dan persekitaran hidup Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan bandar BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

K ADAR & ¥ Dasar Penyediaan Kawasan Lapang: Kategori Pembangunan a. Pembangunan kediaman PIAWAIAN KAWASAN LAPANG Piawaian Keperluan Kawasan Lapang 10% (15% untuk RKK Sek 13) i. Semua jenis pembangunan b. 10% -15% kawasan lapang ii. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . Minima 60% keperluan piawaian Best Planning Practices BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. Tambahan 50mp bagi setiap unit rumah (Taman atas bumbung dibenarkan ≤30% keperluan kawasan lapang) iii.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .K ADAR & PIAWAIAN KAWASAN LAPANG ¥ Minima 60% Best Planning Practices perlu disediakan secara fizikal dengan mengambil kira komponen berikut: ¥ ¥ Pembangunan ‘roof top &vertical garden’ Penyediaan komponen-komponen kemudahan awam di antara tingkat atau di antara bangunan Tingkat bawah dikosongkan untuk kemudahan komuniti Minima 2M perimeter planting ¥ ¥ BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .K ADAR & ¥ PIAWAIAN KAWASAN LAPANG Hirarki kawasan lapang mengikut bilangan penduduk: BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

K ADAR & ¥ PIAWAIAN KAWASAN LAPANG Hirarki kawasan lapang mengikut bilangan penduduk: BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .

6 hektar (0.I SU ¥ PENYEDIAAN KAWASAN LAPANG Keperluan Dasar Penyediaan Kawasan Lapang: q 10% atau 15% dari luas tapak adalah MANDATORI kepada semua jenis pembangunan q Keluasan terkecil adalah Lot Permainan iaitu 0.5 ekar) bagi setiap lingkungan 300–1000 penduduk.2 hektar–0. q Amalan Best Planning hektar:1000 penduduk Practices: 2 BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .5–1.

Kawasan cerun dikira sebagai kawasan lapang.I SU ¥ PENYEDIAAN KAWASAN LAPANG Nilai hartanah di Petaling Jaya tinggi q kawasan lapang disediakan tidak mengikut piawaian yang ditetapkan khususnya di pembangunan perumahan berbilang tingkat dan pembangunan yang melibatkan lot-lot kecil. ¥ Accidental open space selalunya tidak dapat berfungsi kerana saiz yang tidak praktikal atau lokasi tidak strategik/ tidak berpusat. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . ¥ BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

¥ BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.I SU PENYEDIAAN KAWASAN LAPANG ¥ Kawasan lapang dikongsi bersama utiliti dan atau bahan binaan lain seperti bangunan pencawang elektrik. tangki najis. dewan orang ramai. rumah sampah. kolam oksidasi. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . gerai dan sebagainya yang boleh membahayakan atau mengganggu aktiviti pengguna Peratusan kawasan yang berfungsi dari 10% atau 15% yang disediakan terlalu kecil.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . utiliti boleh diambilkira sebagai sebahagian kawasan lapang 4. 10% atau 15% wajib disediakan secara fizikal di pembangunan baru dan tidak boleh diganti dengan caruman fiskal (kewangan) 2. 30% dari jumlah kawasan cerun.P ENAMBAHBAIKAN P RINSIP P ENYEDIAAN K AWASAN L APANG 1. kolam takungan. berfungsi dan mengikut hirarki kawasan lapang mengikut anggaran bilangan penduduk yang dijana 3. Tiada lagi Accidental open space BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. Berpusat. di kawasan yang rata.

kemudahan awam dan utiliti. Tidak boleh dibina bersama struktur TNB. di antara tingkat dan di atas tanah. Minima 2M perimeter planting yang bebas dari sebarang utiliti 8. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. Minima 60% Piawaian Best Planning Practices secara fizikal – guna konsep taman atas bumbung. 6. kolam STP atau sebarang struktur binaan lain. Lorong selebar 20’ bagi binaan bersebelahan kawasan lapang seperti bangunan perumahan. 7. tapak TNB.P ENAMBAHBAIKAN P RINSIP P ENYEDIAAN K AWASAN L APANG 5.

¥ BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. Lokasi kawasan lapang terletak di dalam lingkungan jarak perkhidmatan bagi kategori kawasan lapang yang perlu disediakan di dalam pembangunan terlibat. Caruman juga akan digunakan untuk membangunkan kawasan lapang dengan kemudahan riadah seperti mana hierarki yang ditetapkan.P ENAMBAHBAIKAN P ELAKSANAAN C ARUMAN TABUNG H IJAU ¥ ¥ Lokasi kawasan lapang yang terlibat untuk penyaluran caruman secara fizikal dikenalpasti oleh MBPJ. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .

q BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .P ENAMBAHBAIKAN P ERTIMBANGAN TAWARAN B AYARAN ¥ Pertimbangan boleh diberi jika permohonan telah mematuhi perkara berikut: q q Keperluan mandatori yang ditetapkan. Keperluan minima 60% Piawaian Best Planning Practices. Keluasan minima Piawaian Perancangan Kawasan Lapang dan Rekreasi mengikut bilangan penduduk yang dijana.

Pembangunan bukan kediaman ditentukan oleh sediada yang mengekalkan foot Jabatan Penilaian planting adalah Harta MBPJ digalakkan. Pembangunan Kediaman Pangsapuri perkhidmatan/SOHO KADAR/KA2 RM5. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . Pembangunan kediaman B. print bangunan BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.P ENAMBAHBAIKAN K ADAR C ARUMAN TABUNG H IJAU BIL JENIS PEMBANGUNAN A.00 CATATAN Nilai hartanah Pembinaan roofsemasa yang top/vertical garden dan perimeter C.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .P ENAMBAHBAIKAN P ENGIRAAN C ARUMAN TABUNG H IJAU ¥ Kadar x keluasan tanah yang tidak dapat disediakan untuk kawasan lapang seperti yang disyaratkan Caruman Tabung Hijau tidak akan dipertimbangkan melainkan keperluan perancangan telah dipatuhi kecuali jika MBPJ memberi pengecualian di atas sebab-sebab yang ditentukan. ¥ BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

3. 2. KEPERLUAN PERANCANGAN Mandatori Piawaian Kawasan Lapang dan Rekreasi Minima 0. Piawaian Best Planning Practices Kadar 5 ekar (2 hektar) bagi setiap 1000 penduduk atau 200 unit kediaman KEPERLUAN KAWASAN LAPANG PEMBANGUNAN KEDIAMAN PENGIRAAN 10% atau 15% x luas pembangunan 0.P ENGIRAAN BIL 1.2 hektar) bagi 300 penduduk atau setiap 60 unit kediaman (dikira 5 penduduk setiap unit).5 ekar /300 x bilangan penduduk 5 ekar /1000 x bilangan penduduk (Minima 60% dari keperluan perlu disedia kan secara fizikal) BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .5 ekar (0.

Mandatori 2.P ENGIRAAN KEPERLUAN KAWASAN LAPANG PEMBANGUNAN KEDIAMAN PERNIAGAAN Bil Keperluan Perancangan Pengiraan Keperluan Kawasan Lapang 10% atau 15% x luas pembangunan 5 ekar/1000 x bil penduduk (Minima 60% dari keperluan perlu disedia kan secara fizikal) 1. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . Piawaian Best Planning Practices Kadar 5 ekar (2 hektar) bagi setiap 1000 penduduk atau 200 unit kediaman BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

B. xii.500.977 ekar Contoh 2: Pangsapuri 2. vii.5 ekar (1. xiii xiv.95 ekar 2.5 ekar 4. iv.00 KEPERLUAN PIAWAIAN BEST PLANNING PRACTICES (vii + keluasan kemudahan awam disediakan) 100% keperluan piawaian 5 ekar/1000 x (iii) Minima 60% keperluan piawaian Jumlah luas kawasan lapang (iv) +(v) Perbezaan (x)-(xii) Nilai Caruman Tabung Hijau (viii) x 43560 x RM5. viii.208) ekar RM263. xi.112 ekar (7. Aspek Contoh 1: Service Apartment 9. iii.588) ekar Ditolak tidak mematuhi keperluan minima Best Practices 7.97 ekar 5.5) ekar RM544.00 .00 RM544.29 ekar 1.5 ekar MAKLUMAT PEMBANGUNAN Luas tapak Bil unit rumah Anggaran jumlah penduduk (5 orang/unit) Kawasan landskap disediakan Kemudahan awam disediakan KEPERLUAN PIAWAIAN PERANCANGAN Kepadatan maksima Keperluan mandatori 10% Piawaian Perancangan Kawasan Lapang Perbezaan (viii)-(iv) Nilai Caruman Tabung Hijau (viii) x 43560 x RM5. x.5 ekar 1.C ONTOH PENGIRAAN CARUMAN TABUNG HIJAU PEMBANGUNAN KEDIAMAN Bil A i.00 Jumlah Caruman Tabung Hijau (ix)+(xiv) 4.77 ekar 198 unit 990 orang 0. ii.500.00 Contoh 3: Kondominium 5 ekar 300 1500 orang 2 ekar 3 ekar 60 unit/ekar 0. viii.9 ekar 348 unit 1740 orang 0. ix.22 ekar 1.5 ekar 5 ekar (2.102. vi. C. v.57 ekar 0.98 ekar 4.292 ekar 0.55 ekar 0.6 ekar Tidak Perlu Caruman Tabung Hijau 8.5 ekar +0.7 ekar 5.82 ekar 70 unit/ekar 0.

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .P ENGIRAAN KEPERLUAN KAWASAN LAPANG PEMBANGUNAN BUKAN KEDIAMAN JENIS PEMBANGUNAN KEPERLUAN PERANCANGAN KEPERLUAN KAWASAN LAPANG Baru Kawasan yang tidak dapat Mandatori 10% atau 15% x luas disediakan TIDAK boleh ditukar tapak pembangunan dengan caruman Kawasan yang tidak dapat disediakan MESTI ditukar dengan caruman Bangunan sediada tanpa perubahan foot print asal BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.

v. ASPEK Keluasan tapak Keperluan mandatori (i) x 10%) Kawasan lapang disediakan Perbezaan (ii)-(iii) Kadar Caruman Tabung Hijau sekaki persegi Nilai Caruman (iv) x 43560 x (v) CONTOH 1 1.187 ekar 0. iv.227.01 ekar RM250.00 0.2 ekar CONTOH 3 2.00 RM1.005 ekar RM250.25 ekar 0. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .006 ekar 0.025 ekar iii.303.00 BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.1127 ekar RM250. 0.C ONTOH PENGIRAAN CARUMAN TABUNG HIJAU PEMBANGUNAN BUKAN KEDIAMAN TANPA MELIBATKAN PERUBAHAN FOOT PRINT ASAL BIL i.250.00 RM272.00 Tiada Bayaran Caruman Dikenakan 0.21 ekar +0.02 ekar 0.1187 ekar CONTOH 2 2 ekar 0. ii.

URUSETIA MENYEDIAKAN KERTAS KEPUTUSAN MAKLUMAN DI MESYUARAT MAJLIS PENUH PBT Aku Janji Bayaran Caruman Tabung Hijau Jabatan Perancangan Pembangunan/ Unit OSC (jika berkaitan) Pemberitahuan keputusan KM kepada Pemohon samada Lulus/Lulus Bersyarat/Ditolak Bayaran Caruman Tabung Hijau PEMOHON .P ROSEDUR PERLAKSANAAN CARUMAN TABUNG HIJAU URUSETIA OSC Pemohon mengemukakan Dokumen Semakan terhadap kelengkapan dokumen mengikut Senarai Semak Permohonan SEMAK DOKUMEN TIDAK MINTA DOKUMEN / MAKLUMAT TAMBAHAN LENGKAP LENGKAP LENGKAP JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN JABATAN TEKNIKAL Unit OSC mengagihkan Permohonan kepada Jabatan Perancangan Pembangunan/ Semua Jabatan Teknikal Jabatan Perancangan Pembangunan/Unit OSC (jika berkaitan) PEMOHON TUNAI SYARAT URUSETIA OSC (PENGUMPULAN/ PENYELARASAN KERTAS PERAKUAN) • • Penyediaan Kertas Kerja dan Perakuan Mesyuarat J/K OSC dengan syarat-syarat KM termasuklah syarat penyediaan kawasan lapang secara fizikal Kompilasi Ulasan Teknikal MESYUARAT JAWATANKUASA OSC JIKA ADA SYARAT DIKENAKAN Rayuan Syarat Teknikal J/K OSC • • • BERPUASHATI • Jawatankuasa OSC menimbangkan RAYUAN syarat-syarat teknikal. Keputusan Mesyuarat J/K OSC Rayuan juga termasuk untuk Bayaran Caruman Tabung Hijau Kiraan anggaran nilai Caruman Tabung Hijau JABATAN PERANCANGAN PEMBANGUNAN/ UNIT OSC (Penyediaan Dokumen Pemakluman Kelulusan KM) Jabatan Perancangan Pembangunan/Unit OSC (jika berkaitan) Penyediaan pemakluman keputusan KM di Mesyuarat Majlis Penuh.

SURAT AKUJANJI BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .

DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ . Keperluan kawasan lapang Ketidakpatuhan kepada: • Piawaian Perancangan • Piawaian Kawasan Lapang dan Rekreasi mengikut bilangan penduduk • Piawaian Best Planning Practices c. Penebangan Pokok b. Perimeter planting 2M ruang penanaman dikongsi dengan utiliti MASALAH Penebangan dibuat sebelum kelulusan diperolehi Nota: q Kelulusan KM hendaklah dikemukakan semasa Permohonan Kelulusan Landskap q Syarat-syarat (b) dan (c) serta laluan utiliti hendaklah ditunjukkan di Pelan Kelulusan Merancang yang disahkan BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING.M ASALAH DIHADAPI BERKAITAN PERMOHONAN KELULUSAN LANDSKAP KELULUSAN BERSYARAT a.

P ENUTUP BENGKEL PERANCANGAN PEMBANGUNAN “TOWARDS A PIONEERING. DYNAMIC AND SUSTAINABLE CITY OF PETALING JAYA“ .