You are on page 1of 6

CAPITOLUL 11 AVERTISMENTE DIN „ETER" PENTRU O NOUĂ SPIRITUALITATE

10 august 2011 la 03:16

Omul viitorului va fi unul iniţiatic, spiritualizat, conştient de originea sacră şi de sensul venirii sale pe lume, ne spune Jean-Paul Bertrand. Omul viitorului va fi obligat, ca alternativă a auto-extincţiei, spre care merge cu paşi repezi, să-şi edifice o nouă conştiinţă, o nouă spiritualitate în acord cu sensul său originar. Criza morală a lumii moderne, la care asistăm cu o stranie şi aş spune, inconştientă pasivitate, este expresia nivelului scăzut al conştiinţei umane. Pentru că factorul fundamental în trăirea umană îl constituie conştiinţa sa. Este nevoie de o altă conştiinţă, de o ştiinţă a conştiinţei în acord cu întreaga cunoaştere începând de la tradiţiile spirituale ale lumii antice, traversând istoria religiilor şi ajungând la achiziţiile celor mai noi ştiinţe despre om şi Univers. Basarab Nicolescu, subliniază şi el acest imperativ afirmând: „înţelepţii tuturor timpurilor au înţeles că evoluţia omului este evoluţia conştiinţei sale". Facilitatea comunicării în lumea modernă permite accesul la informaţie pentru o imensă majoritate a lumii, pregătind astfel terenul pentru o înţelegere a adevărului despre sine. Omul are nevoie de o altă istorie, propice armoniei dintre sine şi Univers, dintre sine şi natură, dintre oamenii de pretutindeni, transgresând obstacolele puse de apartenenţa la o religie, ţară, cultură sau sistem politic. Egalitatea în fata şanselor, accesul demn la resurse, securitatea şi respectul persoanei, pacea şi armonia dintre oameni nu pot deveni realitate decât în condiţiile unei mutaţii în conştiinţă, în gândire. Este neîndoielnic pentru mine că acesta a fost dintotdeauna un vis, că omenirea a fost amăgită cu multe utopii, de-a lungul istoriei sale. Dar nu numai că aceste premise „plutesc în aer", sunt însă tot mai pregnant comentate şi de o serie de alte surse, din care aş dori să amintesc doar câteva, care mi se par a fi mai credibile. Voi cita pentru început povestea plină de dramatism şi cu multe elemente de cunoaştere utile, trăită de Shelley Yates din Canada (Halifax, Noua Scoţie), în noiembrie 2002. Împreună cu fiul său în vârstă de 4 ani, în timp ce se deplasa cu propriul automobil, acesta derapează prin acvaplanare şi se scufundă într-o mlaştină. Shelley încearcă să deschidă portierele maşinii, dar acestea rămân blocate. O apă rece şi întunecată invadează interiorul automobilului. Este disperată să-şi salveze copilul, dar apa pătrunde în interior şi nu le mai lasă nici un spaţiu liber pentru a respira, înainte de a-şi pierde cunoştinţa, aude o voce care îi spune să rămână calmă, până ce vor veni salvatorii. După 15 minute salvatorii o scot fără cunoştinţa din automobil. După alte 7 minute este reanimată. In acea clipă reuşeşte să spună salvatorilor şi de existenţa copilului său în interiorul maşinii. Trecuseră deja 22 de minute, în final este scos şi copilul afară, fiind de urgenţă expediat, fără cunoştinţă, la un spital de copii. Medicii de acolo îi comunică mamei, judecând după normele nxedicinei actuale, starea fără speranţe a copilului său. Creierul era mort şi toate organele erau invadate de sânge. Este sfătuită să îl ia acasă, pentru că, chiar dacă ar reuşi să-1 reanimeze, ar rămâne doar într-o stare vegetativă. Dar vocea din eter îi spune altceva: „Ai încredere. Urmează cu stricteţe aceste instrucţiuni". Şi o sfătuieşte să facă apel la mai multe persoane, pentru a-i reface „câmpul de

că toţi oamenii sunt conectaţi printr-o reţea la Sursă. Aceasta este voinţa exprimată de „dincolo". care eluda toate canoanele ştiinţei medicale şi au acceptat propunerea mamei copilului. Incredibilul se produsese. Acum cumulul de erori şi-a atins limita şi a continua poate precipita „sfârşitul Pământului". După 72 de ore copilul deschide ochii şi îşi recunoaşte mama. cum sunt animalele avizate prin această reţea de iminenţa catastrofelor naturale. de asemenea. spune mai departe mesajul primit de Shelley. Sunt de reţinut din această dramă câteva elemente foarte importante pentru cunoaşterea noastră. Toate speciile de animale au propria reţea. Sursa renunţă la „pilotul" nostru automat şi preia iniţiativa. de pace şi armonie. prin reîncărcarea sa cu energia sentimentelor noastre de iubire. care le permite comunicarea între ele. de a ne da un semnal de existenţa sa voind să ne transmită ceva. După două săptămâni de recuperare era prezent pe locul de joacă al copiilor. i s-a spus. nu ar fi avut nici o şansă de supravieţuire şi mai ales. s-au voit a fi dovezi ale existenţei unei puteri. De aceea este nevoie de refacerea vitalităţii planetei. Avem. Este nevoie ca oamenii din toate colţurile globului să se unească pentru a aprinde „Sistemul Energetic Divin al planetei" şi a o lua de la capăt. în timp ce omului i s-a dat liberul arbitru. după criterii ce ne scapă. Întoarsă acasă cu copilul.energie" al copilului în şedinţe de 20 de minute. Universul. prin sentimente de solidaritate şi de compasiune. De aici derivă comportamentul lor coerent. după cum ştim. pe care lumea le ignoră. I s-a explicat că aşa după cum câmpul de energie al fiului său a fost grav deteriorat. Pentru mine această aserţiune este uimitoare. Sunt scrise volume întregi cu istorii de acest gen. Salvarea lor şi mai ales reanimarea imposibilă în condiţii normale a copilului. Va fi un timp al păcii şi al armoniei. aplicate la interval de o jumătate de oră. restul lumii vii este dependentă de inteligenta naturii. Era complet recuperat. pregătind o nouă etapă în istoria lumii. Liberul arbitru. încă în 1978 scriam în Inteligenţa materiei că. Fiecare persoană venită în acest scop era rugată să-i ofere copilului „energia sa pozitivă şi iubirea sa". I s-a mai spus. aşa este acum şi cel a Pământului. în paranteză fie spus. Sursa de dincolo de noi. Aşa. inteligent pe care. de pildă. cu trimitere la texte cunoscute. Şi iată ce amănunt interesant. De aceea suntem sfătuiţi/ insistent rugaţi să ne reconectăm la reţeaua Pământului pentru a-l vindeca oferindu-i un „val de iubire". Unul ar fi acesta. nu vorbeşte când vrem noi să-i testăm existenţa. Şi-a pierdut legătura cu Dumnezeu şi cu Pământul şi că întregul Univers este deranjat. cu date identificabile. care au devastat planeta. de revenire la normal. prin această „întâmplare". Un alt motiv de intervenţie concretă. ci doar atunci când vrea să intervină. care ne supraveghează şi ne îndeamnă să ne trezim spre binele nostru. noi îl atribuim doar instinctelor. evidentă în viaţa noastră ar putea fi dictat de locul şi rolul pe care îl avem în funcţionarea Universului. să renască Pământul şi să-1 vindece. reuşind astfel să evite. Probabil că medicii au fost şi ei surprinşi şi curioşi să vadă efectul unui astfel de experiment. demonstraţia ideii că. la nevoie. vocile continuă să-i vorbească. i-a permis omului să dispună de sine însuşi/ dar şi să comită erori. pericolele. O roagă să transmită un mesaj de „dincolo" pentru întreaga omenire. aşa cum au procedat cu fiul său. fără o intervenţie din „eter". urmează acum: omul a ales cu multe mii de ani în urmă să se deconecteze de la reţeaua comună pentru a avea liber arbitru. Intervenţia în drama lui Shelley avea . timp de 3 zile încontinuu. îi spun că este în puterea oamenilor ca prin iubirea tuturor. spunându-i că omenirea şi-a pierdut controlul. care îi permite să discearnă realitatea şi să aibă opţiuni. Acest copil.

Energia unei conştiinţe înalte ar veni din adâncul Universului. plimbare în natură ne înalţă conştiinţa şi ne permite să supravieţuim în această atmosferă de . Este pentru mine de neînţeles inconştienţa cu care ne distrugem propria casă. „Stăpânii lumii" (cine-or fi oare aceştia?!) având interese bine ţintite se opun spiritualizării lumii. spectacol. vulcani. în acest fel dăruim ceva din noi şi Universului. la mijloc între presiunea spirituală exercitată din Cosmos şi între puterile care vor să ne controleze. Să ascultăm şi alte voci venite din „eter". pentru a fi protejat de „haosul lumii actuale". nu numai pentru noi. Vremurile ce vin.. apreciere. violenţă şi războaie. boli. încă un semnal de alarmă. seisme. un animal. dacă şi Universul s-a înspăimântat de el! Repetăm cumva mitul lui Faust cu „ucenicul" care nu mai poate stăpâni urgia forţelor stârnite? în mod ciudat noi am devenit singura fiinţă care s-a implicat în distrugerea propriului său leagăn . Este. ne mai spun că ne aflăm ca un sandviş. de bucurie . căruia îi datorăm viaţa. aşadar. Ce se poate face pentru a supravieţui? Iată sfatul dat de Hathori. omul a devastat planeta ajungând la limita care îi precede sfârşitul. Orice preocupare menită să ne ofere un motiv de satisfacţie.Pământul. Să înţeleg că aceşti „stăpâni ţin cu dinţii" să rămână la concepţia care consideră omul un simplu accident al naturii. vom spune noi. distrugerea resurselor forestiere şi epuizarea celor subterane. dar forţele care stăpânesc lumea i se opun. Avem în acelaşi timp şi explicaţia crizelor care au bântuit omenirea. a suferinţei şi a nenumăratelor sale erori prin deconectarea de Sursă. muzică. În plan individual. care vor să ne înspăimânte şi nu trebuie să le dăm satisfacţie. ne va fi benefică pentru sănătatea fizică şi psihică. În plan global se impune o evoluţie spirituală prin înălţarea conştiinţei la nivelul întregii lumi. să se reconecteze la origini. care vor distruge viaţa. Quo vadis. şi rezultatul exercitării forţelor contrare unei evoluţii spirituale este exprimat prin amplificarea haosului climatic. omule! ne strigă Universul.unde mergi? Opreşte-te. dar observ că sunt excelent informaţi despre treburile noastre. ci şi pentru Universul care le primeşte. fericire. propriul leagăn.. Chimia acestor sentimente. Teribilă fiinţă poate să fie omul. Ce ne spun cei 13 Hathori? Să vedem. în interesul său. mentalitatea şi viciile noastre cultivă idei. Doresc să controleze şi să manevreze lumea în continuare. sunt foarte grele. cu sinele interior asupra căruia să se proiecteze sentimente de gratitudine. la reţeaua Pământului şi a Universului aducând pacea şi armonia. poluare. de astă dată trimis din eter. zic ei. pe care şi le-a asumat uzând de liberul său arbitru. modelele noastre culturale şi politice.lectură. O observaţie demnă de reţinut: ni se spune că această comutare a gândirii pe un registru pozitiv este benefică. Cine sunt cei 13 Hathori? Nu ştiu cine sunt. de care are o vitală nevoie. ni se recomandă conectarea mentală. care poate fi vânat ca orice alt animal din plăcere sau pentru a elibera spaţiul pe care îl ocupă în beneficiul lor? Cei 13 Hathori. în fiecare zi. un număr angoasant prin unele părţi ale lumii. Ne îndreptăm cu mare viteză spre autodistrugere. Suntem avizaţi de asemenea că sunt forţe negative.un scop precis: prin miracolul săvârşit să ateste veridicitatea Sursei. care imploră omenirea ca. Credinţele noastre. plină de amar: prin acţiunile sale intempestive şi neînţelepte. Şi încă o concluzie. a neîmplinirilor. prin ignorarea sau negarea acesteia şi prin deciziile arbitrare. animaţi de interese şi de politicianisme aberante. foarte pământeşti.

privind viitorul său. Eu nu cred în existenţa lor. afişată de indivizi care au fost mai iute de mână decât alţii la împărţirea prăzii. Hawkins. dar nimeni nu m-a convins şi nu mă va convinge vreodată. crimelor. care au rolul de a menţine o continuă instabilitatea a lumii şi de a arăta eventualilor îndrăzneţi cine sunt adevăraţii stăpâni prin susţinerea unor instituţii destabilizatoare care. ci concepţia noastră despre lume tributară ştiinţelor secolului al XlX-lea. la nivelul întregii lumi. existentă în mintea noastră. conflictelor. care este acum şi aici. nu vom învăţa niciodată să le acordăm respectul de entităţi sacre. Braden vorbeşte de asemenea despre iminenţa venirii unei noi ere în existenţa omenirii plecând de la observaţii de ordin geofizic. independent de sursele actuale. care să-mi spună ce este alb şi ce este negru. Acest fenomen va opera firesc modificări şi în câmpurile fizice mentale şi informaţionale ale corpului uman. are loc o scădere rapidă a amplitudinii câmpului magnetic al planetei. inclusiv asupra modului nostru de gândire. geolog. Hawkins vorbeşte despre un Dumnezeu. toate sursele prevăd ca unică soluţie la problemele lumii actuale schimbarea actualei paradigme. Atâta vreme cât vom continua să atribuim omului şi vieţii o origine întâmplătoare. un reputat profesor de psihiatrie din SUA. Mă repet. în acelaşi sens. din nou. Mă poate eventual obliga prin forţă să admit convenţional un „adevăr" confecţionat conjunctural. când atribuie întreaga responsabilitate a bulversării spirituale a omenirii de către cei care îşi arogă cu de la sine putere rolul de „stăpâni" ai lumii. David R. Vom reda şi opinia în acest sens a lui G.negativitate a lumii moderne. ci dimpotrivă. al unor evenimente dramatice. scriitor şi valoros filosof al culturii. o frapantă coincidenţă. asezonate cu strălucirea de gablonz a „divelor" de o zi şi opulenţa sfidătoare. doar ni se spune că trăim într-o lume liberă. Eu nu cred că rădăcina tuturor relelor este religia cum susţine Richard Dawkins. Şi. este sursa tuturor relelor. Braden susţine şi el că trăim un timp fără precedent. Braden. Spuneam că nu ştiu cine sunt aceşti Hathori şi nu aş fi înclinat să-i cred prea mult. promovarea unei noi conştiinţe . intenţionat regizată prin avalanşa de ştiri care fac din oră în oră bilanţul războaielor. Eu nu ştiu să mă fi întrebat cineva dacă am nevoie de o altă minte decât a mea. Este logic să trăim cum gândim. . Fără excepţie. întocmai ca în mesajul primit de Shelley Yates. Există totuşi în prezent o preocupare. neavând nici lege şi nici bun simţ. Imaginea eronată de animal ce poate fi ucis fără milă. violurilor. În consonanţă cu mesajele anterioare.idee pentru care am pledat de multă vreme în scrierile mele. Şi apoi mă întreb cum ar putea acţiona şi influenţa din umbră soarta lumii aceste forţe oculte? Ni se spune că prin crearea unor zone de conflict. şi Braden aminteşte de sfârşitul epocii de „separare" a omului de Sursa Creatoare şi de reintrare în perimetrul său de protecţie. În prezent. care obligă la forarea unei noi paradigme. specialist în tehnica de transmitere a informaţiei. şi nu undeva şi cândva. în afară de propria mea minte. Este o coincidenţă ciudată între ceea ce spun ei şi ceea ce spune David R. unicul înscris în legea divină a fiinţării noastre. care anunţă mereu tot alte şi alte scumpiri şi creşteri ale inflaţiei. a unei noi conştiinţe cu un model de gândire şi de percepţie nedistructiv ca cel vechi. ne spune Braden. accidentelor de pe întregul mapamondul. denigrează tot ceea ce este valoare capabilă să zidească şi exaltă tot ceea ce este nonvaloare. dacă ceva nu mar frapa în discursul lor.

cu restabilirea dezechilibrelor timpului trecut. decât întâmplătoare. pe care lisus însuşi a prevăzut-o când a spus că va trece o mie de ani şi apoi o altă mie de ani şi lumea va reveni la învăţătura sa. an care este şi ultimul înscris în numărătoarea lor calendaristică. după cum am văzut. Un popor se va ridica împotriva altui popor folosind forţele întunecate pentru a zgudui Pământul". a receptat-o în condiţii complet inedite. potop. Aceste valori reduse ale câmpului magnetic ar fi propice pentru apariţia de noi paradigme. începând din 2012.. violenţa. numit Soare. Gândirea corespunzătoare acestei noi frecvenţe este identică cu învăţătura dată de Iisus ucenicilor săi în urmă cu 2000 de ani. Este ceea ce Braden a numit „trezirea la punctul zero". Calendarul aztec precizează că omenirea se afla la sfârşitul celui de al V-lea ciclu. Denumirea nu a fost aleasă întâmplător. Intensitatea câmpului magnetic al Terrei sar afla într-o continuă şi rapidă scădere corespunzând parametrilor din vremea în care s-au petrecut evenimentele legate de naşterea lui lisus. vorbesc între altele şi de avioanele de luptă din lumea modernă!: „Când din nou omul va cuceri oceanul şi va zbura prin aer cu aripi precum păsările. Fiecare ciclu nou a adus o nouă ordine. (Cred că se face referire la timpurile moderne pentru că nu îmi închipui că se putea „zgudui" Pământul cu bâta şi cu săgeţile pe care le aveau pe atunci). frica. Pământul ar intra într-o zonă de înaltă frecvenţă. Bogăţia de informaţii oferite de Braden pledează pentru ideea că trecerea la o altă epocă. Se poate spune că este o revenire a sa. Scopul acestei mari treceri la un nou ciclu în evoluţia spirituală a lumii îl consideră „echilibrarea şi vindecarea supremă a Pământului şi a tuturor formelor de viaţă". de toate religiile şi tradiţiile spirituale atribuindu-i-se denumiri diverse. Braden foloseşte denumirea de frecvenţă christica şi-i atribuie proprietatea de percepţie pluridimensională (5D). va defini lumea viitoare ca fiind una a conştiinţei şi a spiritualităţii. Va fi o selecţie pe criterii spirituale. dintre întuneric şi lumină. înălţarea conştiinţei cu obţinerea de noi posibilităţi de percepţie/ inclusiv în planuri încă invizibile. de început al unei noi istorii. In noul model de gândire sunt depăşite tiparele vechilor paradigme.. Tradiţiile amerindiene. Ni se spune că. Coincidenţă pe care o găsesc a fi mai degrabă semnificativă. Reţinem încă o observaţie interesantă oferită de Braden. răzbunarea. ci constituie o altă sursă. Mi se pare a fi interesantă sinteza istoriei acestei nou timp făcută de Braden. dependente de capacitatea de evoluţie spirituală. foc etc. care va presupune şi adaptarea organismului uman la noua frecvenţă.va începe vremea războiului. înţelepţii triburilor Lakota Cherokee şi Hopi au prevestit încheierea unui ciclu cu începerea unui altul nou în istoria actuală a lumii.. care se înscrie în acelaşi sens. ci are o amplă motivare.. Braden utilizează sintagma de „proces Christic". crima şi războiul. Fiecare ciclu vechi s-ar fi încheiat printr-un colaps . de asemenea. datând de mai multe mii de ani. „Tablele de smarald ale lui Toth".îngheţ. în scopul reechilibrării şi purificării Pământului de rezidurile gândirii şi ale acţiunilor umane. pentru că anticiparea sa coincide în mod straniu cu concluziile total independente ale multor oameni de ştiinţă şi cu ultimele date venite din partea neuroştiinţelor şi a experienţelor din timpul morţii clinice. nu este împrumutată de la Shelley Yates care.Timpul reapropierii de Sursa Creatoare şi al purificării planetei a fost anticipat. . După calendarul mayaş ultimul ciclu s-ar termina în 2012. Purtătorii vechilor tipare de gândire vor deveni incompatibili cu noua frecvenţă. în care se cultiva ura.

Experienţa a arătat că nici o predicţie nu se îndeplineşte 100%. Editura EIKON. s-ar putea ca nu numai să nu ajungă la un noi ciclu de evoluţie. 2008) . Este. Cluj. a unor surse care susţin o idee comună: vechi tradiţii spirituale amerindiene. obişnuită. mai întâi. dacă omenirea nu va schimba nimic în comportamentul său şi va continua să se manifeste cu aceeaşi agresivitate şi violentă.Din acest interesant comentariu făcut de Braden asupra erei corespunzătoare unei noi conştiinţe am sublinia câteva observaţii. Toate aceste surse ne vorbesc despre iminenta venirii unui timp al unor mari schimbări în istoria gândirii şi a lumii. dar trebuie spus că. în condiţiile acumulării actualelor mijloace de război. în consecinţă şi acestea ar putea rămâne doar simple iluzii. o întâlnire ciudată. (Fragmente din volumul : Dumitru Constantin Dulcan – În căutarea sensului pierdut. un om de ştiinţă şi cultură şi o femeie simplă. ci să-şi rateze definitiv orice şansă de a continua. într-un război al tuturor contra tuturor. fără nici o preocupare de ordin spiritual. peste timp.