2nd Q – AP/FIL I.

PANGHALIP NA PANANONG

A. PANUTO: Piliin ang panghalip na pananong na maaaring ipalit sa pariralang nakasalungguhit. Isulat ang TITIK ng tamang sagot sa patlang. a. b. c. d. e. f. ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ ______ Ano Alin Kailan Paano Ilan-ilan Alin-alin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. g. Ilan h. Sino i. Saan j. Magkano k. Sinu-sino l. Kai-kailan m. Kanino n. Bakit o. Saan-saan p. Anu-ano q. Magka-magkano

Ako ay may apat na kapatid. Pupunta kami sa Baguio sa Disyembre. Nakita ko si Jay sa paaralan kanina. Malungkot si Vic dahil nawawala ang alaga niyang ahas. Palaging nagbabasa si Sam ng libro at magasin. Ang mga saging at mansanas ay P40 at P50 bawat kilo. Pumunta kami sa Museong Pambata noong Linggo. Ang haba ng lapis ni Miguel. Nanuod sina Joshua, Justin at Carlo ng sine kahapon. Limampung piso ang isang K-Zone na magasin. Mabibili ang Book 7 ng Harry Potter sa National Book Store, Power Books at Fully Booked. Bumili kami ng libro sa tindahan. Sumakay kami ng bapor papunta sa Bohol. Si Aling Marta ay nagsisimba tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Berde o asul ang paborito kong kulay.

2
B. PANUTO: Bilugan ang pinakawastong panghalip na pananong sa loob ng panaklong upang mabuo ang tanong. 1. 2. 3. 4. 5. (Ano, Alin, Ilan) ang mas masarap, fried chicken o french fries? (Anu-ano, Kani-kanino, Sinu-sino) ang pinapanood mong mga palabas tuwing Sabado? (Bakit, Paano, Magkano) kayo gumawa ng root beer float? (Saan, Kailan, Alin) ka manonood ng sine bukas? (Kanino, Ano, Bakit) umiiyak yung bata sa labas?

C. PANUTO: Magsulat ng mga tanong na gumagamit ng panghalip na pananong na maaaring sabihin sa sumusunod na sitwasyon. Isulat ang sagot sa patlang. 1. May napulot kang panyong asul sa labas ng iyong silid-aralan. Gusto mong malaman kung sino sa mga kamag-aral mo ang nawalan ng panyo.

___________________________________________________________ 2. Pagpasok mo sa banyo, may isang batang umiiyak sa isang sulok. May sugat siya sa tuhod at siko. Gusto mong malaman ang dahilan ng pagkakaroon niya ng mga sugat.

___________________________________________________________ II. LY PANSAKAHAN; PANGUNGUSAP O PARIRALA; TOTOO O GUNIGUNI PANUTO: Maglagay ng √ sa patlang kung tama ang sinasabi ng pangungusap at X kung hindi. ________ ________ ________ ________ ________ 1. 2. 3. 4. 5. Ang Pilipinas ay isang agrikultural na bansa. Sa mga pansakahan o taniman nanggagaling ang mga likas-yaman tulad ng abaka, tubo at tabako. Ang lupa ay ginagamit ding pastulan ng mga baka, kalabaw at kambing. Sa mga taniman nagmumula ang mga pang-araw-araw na pagkain natin, tulad ng palay at mais. Ang mga yamang mineral ay matatagpuan sa mga taniman.

3

PANUTO: Isulat ang par kung ang mga salita ay parirala. Isulat ang pang kung pangungusap. ______ ______ ______ ______ ______ 1. 2. 3. 4. 5. ang kartero ang nagdadala ng aming mga sulat ang itim na kabayo ang mga bata sa palaruan humiram ako ng aklat sa silid-aklatan nagdarasal na madre

PANUTO: Isulat ang T kung ang pangungusap ay nagsasabi ng TOTOO at G kung ito ay GUNI-GUNI. ______ ______ ______ ______ ______ 1. 2. 3. 4. 5. Natuwa ang mga puno nang umalis ang mga magtotroso. Ang niyog ay tinatawag na “puno ng buhay”. Maraming hayop sa kagubatan. Umiyak ang mga puno ng naputol ang kanilang pinuno. Nag-away ang ulap at hangin para sa atensiyon ni araw.

III. BAHAGI NG PANGUNGUSAP PANUTO: Isulat ang S kung ang mga salitang may salungguhit ay ang simuno ng pangungusap at P kung panag-uri. _______ 1. Ang lakas tubig ay tumutulong sa pagpapatakbo ng kuryente. _______ 2.Makikita sa mga bundok at burol ang mga yamang mineral. _______ 3. Sa taniman nagmumula ang ating mga pagkain. _______ 4. Ang tabla ang pinakamahalagang produkto ng gubat. _______ 5. Kilala ang Pilipinas dahil sa magagandang tanawin nito. _______ 6. Tunay na napakahalaga ng ating mga likas-yaman. _______ 7. Ang Negros Occidental ay isa sa mga nangunguna sa produksyon ng asukal.

4

_______ 8. Ang perlas ay ginagawang hikaw at singsing. _______ 9. Maraming hayop ang naninirahan sa gubat. _______ 10. Ang lahat ng bahagi ng puno ng niyog ay may gamit sa tao. IV. LY KAGUBATAN AT PANGMINERAL; URI NG PANGUNGUSAP

PANUTO: Maglagay ng tsek (√) sa patlang kung wasto ang sinasabi sa pangungusap at X kung mali. _____ _____ _____ _____ _____ 1. 2. 3. 4. 5. Ang mago ay ang pinakamaliit na usa sa buong mundo. Malakas, mabangis ngunit mas maliit sa kalabaw ang tamaraw. Ang yamang mineral ay makikita sa kagubatan. Ang yamang mineral ay nauubos at hindi napapalitan. Mahalaga ang gubat sa pagpigil ng baha at pagguho ng lupa.

PANUTO: Magsulat ng 1 paraan ng pangangalaga ng LY kagubatan. (2)

___________________________________________________________ PANUTO: Tukuyin ang uri ng bawat pangungusap. Isulat ang TITIK ng tamang sagot sa patlang. Isulat din ang tamang bantas (. ? , !) sa bawat pangungusap. a. b. c. _______ _______ _______ _______ _______ Pasalaysay Patanong Pautos 1. 2. 3. 4. 5. d. e. Pakiusap Padamdam

Ano ang pinakamahalagang produkto ng kagubatan___ Itigil ninyo ang labis na paggamit ng dinamita sa pagmimina____ Ang kagubatan ay nagsisilbing tahanan ng maraming hayop____ Naku___ Ang daming basura sa taniman. Maari po bang organikong pampataba ng lupa ang inyong gamitin sa panananim____

5

V. LY PANGISDAAN AT PANG-ENERHIYA PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot sa patlang. Pumili sa mga sagot sa kahon. a. dinamita b. lakas-hangin c. enerhiya 1. 2. 3. 4. 5. d. kuryente e. gulaman

Ang heotermal o init na nanggagaling sa ilalim ng lupa ay ginagamit din sa pagpapatakbo ng ___________________. Ang ____________ ay ginagamit sa mga windmills. Ang ______________ ay produkto ng mga halamang-dagat. Ang lakas-araw ay nagbibigay ng _____________ galing sa araw. Huwag gumamit ng ________ sa paghuli ng isda.

PANUTO: Magsulat ng 1 paraan ng pangangalaga ng LY katubigan. (2) __________________________________________________________ ___________________________________________________________ PANUTO: Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang M kung marapat gawin. Isulat ang DM kung di-marapat gawin. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Sumunod sa mga batas ukol sa pagtotroso. Dalhin sa pagawaan ang mga sirang gulong upang magamit muli. Magtanim ng mga puno at halaman sa gubat. Bumili ng mga “endangered” na ibon sa mga nagtitinda nito at gawing alaga sa bahay. Itapon agad ang mga lumang diyaryo at gamit na bote at lata ng softdrinks para mabawasan ng kalat at basura sa bahay. Huwag magtapon ng basura sa mga ilog. Mangisda sa mga marine sanctuary, kahit na ipinagbabawal ang pangingisda dito. Pabayaang ang mga magsasaka na gumamit ng kaingin system.

6

PANUTO: Lagyan ng tsek (√ ) kung ang pares ng likas yaman at produkto ay magkapares o ekis (X) kung hindi. _______ _______ _______ _______ _______ VI. 1. 2. 3. 4. 5. langis - gulong marmol - lapida _______ _______ 6. 7. 8. 9. 10. tabla - sahig luwad - krudo baboy - litson isda - sardinas pilak - poste

pinya – husi (tela) _______ perlas - asin abaka - lubid _______ _______

PANDIWA; PANAHUNAN NG PANDIWA

PANUTO: Isulat ang PN kung ang pandiwa ay nasa panahunang pangnagdaan, PK kung pangkasalukuyan at PH kung panghinaharap. _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. Kumanta si Lorenzo sa palatuntunan nila kagabi. Maghahanda ako para sa aming pagsusulit bukas. Nagwawalis si Delia sa hardin. Sasakay kami sa eroplano papunta ng Cebu sa Abril. Umalis na kanina si Mang Leon papunta sa America. Sasali si Mark sa aming paglaro bukas. Tumutulong sila Lolo at Lola sa mga bulag tuwing Sabado. Isang araw, magtatayo ako ng malaking tindahan sa San Juan. Hindi pumasok si Javier sa klase kanina. Umaawit kami ng Lupang Hinirang tuwing Lunes.

PANUTO: Isulat ang tamang panahunang nagaganap ng pandiwa na nasa ( ). 1. 2. _________ (um-bili) ako ng paborito kong libro sa tindahan bukas. Kami ay _____________ (mag-handa) ng hapunan para sa aming mga bisita kahapon.

7
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ____________ (um-libot) kami sa parke sa Linggo. Ako ay ____________ (um-inom) ng gatas araw-araw. Ang klase naming ay __________ (um-awit) sa programa sa susunod na linggo. _____________ (mag-aral) kami ng kapatid ko kanina para sa aming mga pagsusulit. _____________ (um-alis) na si Bagyong Ana kahapon. Kami ay ______________ (um-gising) ng maaga araw-araw. _____________ (mag-laro) kami ng mga kaklase ko bukas. Sila Diego at Marina ay ____________ (um-sali) sa Amazing Race ngunit hindi sila nanalo.

VII. PAGBASA Basahin ang kwentong “Si Emang Engkantada at ang Tatlong Haragan.” (Adarna book) PANUTO: Kumpletuhin ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng pinakawastong sagot sa patlang. _______ 1. Ang pangunahing tauhan ng kwento ay … A. B. C. D. ________ 2. si Emang Engkantada si Pol Putol si Pat Kalat si Paz Waldaz

Nang makita ng mga haragan ang bakuran ni Emang Engkantada, pinasiya nila na… A. B. C. D. umalis. sirain ito. diligan ang mga halaman dito. matulog dito.

________

3.

Ano ang ginawa ni Emang Engkantada? A. B. C. D. Umiyak sa sama ng loob. Binigyan ang mga haragan ng aral. Pinagbawalan ang mga haragan. Lumipat sa ibang bakuran.

8
________ 4. Sa napuntahang lugar ni Pol, siya ay… A. B. C. D. ________ 5. natakot sa dilim at pagkawala ng tubig. natuwa at naglaro sa buhangin. nauhaw at naghanap ng tubig. hinabol ng maraming langaw, ipis at daga.

Itinuturo ng kwentong ito na … A. B. C. D. dapat magpakabait ang lahat ng bata. kailangang pangalagaan ang kapaligiran. dapat irespeto ang mga nakakatanda. tumulong tayo sa ating kapwa.

PANUTO: Piliin sa loob ng kahon ang damdaming ipinahihiwatig ng bawat tauhan sa kwento. Isulat sa patlang ang titik ng tamang sagot. A. pagkatuwa B. pagkatakot ________ ________ ________ ________ ________ 1. 2. 3. 4. 5. C. pagkabagabag D. pagkainggit E. pagkagalit

“Mga salbahe! Wala na kayong ginawang mabuti!” “Mamamatay ako sa usok at dilim. Maawa na kayo.” “Naku, ayaw kong kainin ako ng mga daga dito.” “Mabuti naman at nagbago na kayo!” “Ang ganda ng bakuran ni Emang Engkantada. Masira ko nga.”

PANUTO: Isulat sa patlang ang bilang 1-5 ayon sa pagkakasunud-sunod ng mga pangyayari sa kwento. ________ ________ ________ ________ ________ Napunta si Pat sa tambakan ng basura at hinabol siya ng langaw, ipis at daga. Hinabol ng mga tao ang tatlong haragan at napunta sila sa bakuran ni Emang Engkantada. Natuto ng tatlong haragan na maglinis, magtanim at magtanim. Sinira ng tatlong haragan ang bakuran ni Emang Engkantada. Nagmakaawa ang tatlong haragan kay Emang Engkantada.

9
PANUTO: Isulat ang T sa patlang kung ang pangungusap ay TOTOO at G kung ito ay guni-guni. ________ ________ ________ ________ ________ 1. Tinangay ng malakas na hangin ang tatlong haragan. 2. Sinira ng mga bata ang bakuran ni Emang. 3. Nagalit ang mga langaw at ipis kay Pat. 4. Sobrang nainitan si Pol dahil walang puno sa kanyang paligid. 5. Dahil sa galit ng araw kay Pol, lalo pa nitong nilakasan ang kanyang pagsikat.

BALIK-ARALAN ANG IYONG MGA SAGOT !!!!   

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful