Biokimia Klinikal 1

HGS 1032

Ujian Pengesanan Glukosa Urin (Ujian Benedict)

Amali ujian kualitatif

1

waterbath. ianya akan bertindakbalas dengan larutan Benedict dan menghasilkan warna hijau hingga merah bata bagi keputusan yang positif. bahan-bahan tersebut disejukkan. Alat radas Tabung uji. Selepas pemanasan di dalam waterbath. HGS 1032 Prinsip Jika terdapatnya glukosa di dalam urin. larutan Benedict. Perubahan warna dilihat :Warna biru = keputusan negatif. bikar.Biokimia Klinikal 1 Tajuk A) Pengesanan glukosa urin (ujian benedict) Objektif Untuk mengesan kehadiran glukosa dalam urin. 3 ml larutan Benedict dan 4 titis urin A dipipetkan ke dalam tabung uji A manakala 3 ml larutan Benedict dan 4 titis urin B dipipetkan ke dalam tabung uji B. Bahan-bahan yang dipipetkan dan disebatikan di dalam tabung uji tadi kemudiannya dipanaskan selama 5 minit di dalam waterbath. Amali ujian kualitatif 2 . Warna hijau hingga merah bata = keputusan positif. pipet. Bahan kimia Urin A. Prosedur 2 tabung uji disediakan dan dilabel sebagai A dan B. urin B.

Biokimia Klinikal 1 Keputusan Urin A Urin B HGS 1032 Terdapatnya mendakan berwarna merah bata yang menunjukkan keputusan positif. Ujian kualitatif ini akan mencerminkan keadaan kesihatan seseorang itu secara kasar. Oleh kerana itu. Ujian Benedict merupakan ujian biokimia yang dilakukan untuk mengesan kehadiran gula penurun contohnya seperti glukosa. Keputusan yang akan diperolehi adalah sama ada dalam bentuk positif ataupun negatif. Warna biru yang menunjukkan keputusan tersebut adalah negatif. Gula penurun (contohnya seperti glukosa) pula akan menurunkan kuprum (II) sulfat kepada kuprum (I) oksida tak larut yang akhirnya akan membentuk mendakan merah bata. Larutan Benedict mengandungi kuprum sulfat yang membuatkan larutan tersebut berwarna biru. ianya akan bertindakbalas dengan larutan Benedict dan menghasilkan warna hijau hingga merah bata bagi keputusan yang positif manakala bagi keputusan yang negatif pula iaitu apabila Amali ujian kualitatif 3 . Perbincangan Ujian kualitatif merupakan ujian yang dijalankan bagi mengesan kehadiran sesuatu bahan di dalam sampel pesakit. jika terdapatnya glukosa di dalam sampel urin.

keputusan yang diperolehi adalah positif kerana terdapatnya mendakan berwarna merah bata pada larutan sampel urin tersebut manakala bagi sampel urin B pula. keputusan yang diperolehi adalah negatif kerana pada akhir ujian tersebut. maka campuran larutan Benedict dengan sampel urin tetap dengan warna biru (warna larutan Benedict). larutan sampel urin B tetap berwarna biru.Biokimia Klinikal 1 HGS 1032 tidak terdapatnya glukosa di dalam sampel urin. kehadiran glukosa di dalam urin dapat dikesan secara kasar dengan menggunakan kaedah ujian Benedict. Kesimpulan Kesimpulannya. Bagi sampel urin A. Amali ujian kualitatif 4 .

Biokimia Klinikal 1 HGS 1032 Ujian Pengesanan Protein Urin (Ujian Penghabaan) Amali ujian kualitatif 5 .

Keruh = keputusan positif. 2 titis asid asetik ditambahkan. HGS 1032 Prinsip Jika terdapatnya protein di dalam urin. Amali ujian kualitatif 6 . Kekeruhan dilihat :Jernih = keputusan negatif. pipet. Bahan kimia Urin A. Bahagian atas sampel dipanaskan Kekeruhan dilihat sama ada keruh (disebabkan oleh protein atau fosfat) atau jernih. bikar. urin B. apabila bahagian atas urin dipanaskan. 5 ml urin A dipipetkan ke dalam tabung uji A manakala 5 ml urin B dipipetkan ke dalam tabung uji B.Biokimia Klinikal 1 Tajuk B) Pengesanan protein urin (ujian penghabaan) Objektif Untuk mengesan kehadiran protein dalam urin. Alat radas Tabung uji. akan timbulnya kekeruhan di atas urin tersebut pada akhir ujian. Prosedur 2 tabung uji disediakan dan dilabel sebagai A dan B. penunu bunsen.

2 titis asid asetik ditambahkan ke dalam sampel semasa ujian dijalankan adalah bagi memastikan bahawa kekeruhan tersebut adalah disebabkan oleh protein jika kekeruhan masih lagi kekal selepas asid asetik tersebut ditambah.Biokimia Klinikal 1 Keputusan Urin A Urin B HGS 1032 Sampel urin jernih dan tiada kekeruhan yang menunjukkan keputusan negatif. Amali ujian kualitatif 7 . Ujian penghabaan merupakan ujian biokimia yang dilakukan untuk mengesan kehadiran protein di dalam urin. Ujian kualitatif ini akan mencerminkan keadaan kesihatan seseorang itu secara kasar. Bagi mengesan kehadiran protein di dalam sampel pesakit. Perbincangan Ujian kualitatif merupakan ujian yang dijalankan bagi mengesan kehadiran sesuatu bahan di dalam sampel pesakit. Keputusan yang akan diperolehi adalah sama ada dalam bentuk positif ataupun negatif. Bagi keputusan yang positif sampel urin akan berubah menjadi keruh manakala bagi keputusan yang negatif pula sampel urin akan kekal jernih. kekeruhan dilihat sama ada keruh (disebabkan oleh protein atau fosfat) atau jernih. Sampel urin terdapat kekeruhan dan ini menunjukkan keputusan positif.

keputusan yang diperolehi adalah positif kerana terdapatnya kekeruhan pada sampel urin tersebut. keputusan yang diperolehi adalah negatif kerana sampel urin jernih dan tiada kekeruhan manakala bagi sampel urin B pula. Kesimpulan Kesimpulannya. kehadiran protein di dalam urin dapat dikesan secara kasar dengan menggunakan kaedah ujian penghabaan. Amali ujian kualitatif 8 .Biokimia Klinikal 1 HGS 1032 Bagi sampel urin A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful