UNIVERSITATEA „BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE, ADMINISTRATIVE ŞI ALE COMUNICĂRII SPECIALIZAREA: PUBLICITATE ANUL UNIVERSITAR

20 0-20 SEMESTRUL IV I! I"#$%&'()) *+"+%',+ -+./%+ 01%., .+&)"'%, ,10%'%+ /%'02)03 .'1 ,'4$%'2$% T)2,1, -).0)/,)"+): EVENT PLANNIN5 C$-1,: UTP2267 N1&3% -+ 0%+-)2+: 8 L$01, -+ -+.#391%'%+: Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării P%$*%'&'%+' :" $%'% ' '02);)23(),$%: Săptămânal 2 ore de curs + 1 oră de seminar Conform orarului afişat la sediul facultăţii II! I"#$%&'()) -+./%+ 2)21,'%1, -+ 01%., .+&)"'%, ,10%'%+ /%'02)03 .'1 ,'4$%'2$% C1%. 9) .+&)"'%: N1&+ 9) 2)2,1, 92))"()#)0: I"#$%&'()) -+ 0$"2'02: O%+ -+ '1-)+"(3: T)21,'% .+&)"'%: N1&+ 9) 2)2,1, 92))"()#)0: I"#$%&'()) -+ 0$"2'02: O%+ -+ '1-)+"(3: III!D+.0%)+%+' -).0)/,)"+) O4)+02);+,+ 01%.1,1) < -).0)/,)"+): !o&ândirea a&ilităţilor şi cunoştinţelor necesare pentru a or3ani4a un eveniment şi pentru a putea prevedea toate implicaţiile acestuia C$"()"121, -).0)/,)"+): 1 $storia event plannin35ului 2 Principalele tipuri de evenimente 6 Procesul de planificare a unui eveniment 7 0r3ani4area unui eveniment 8 "valuarea unui eveniment C$&/+2+"(+ -$4="-)2+ /%)" '4.$,;)%+' -).0)/,)"+): Familiari4area cu terminolo3ia specifică procesului de planificare a unui eveniment, şi do&ândirea de resurse necesare 9n 3ăsirea de informaţii, 9n 9ntocmirea calendarului de lucru şi 9n reali4area &u3etului !o&ândirea a&ilităţilor practice de or3ani4are a unui eveniment prin simularea unor astfel de situaţii M+2$-+ 12),)>'2+ :" 0'-%1, /%+-3%)) 01%.1,1): • ":punerea teoretică, prin mi;loace auditive şi vi4uale< • ":plicaţia a&ordărilor conceptuale< • Pre4entarea de e:plicaţii alternative< • =ăspunsuri directe la 9ntre&ările studenţilor< • >ncura;area participării active a studenţilor la curs< • Pre4entatea de studii de ca4 Conf univ dr !"#$A %A#AS pu&licitate'u&&()a*oo com, sediul FSPAC, +raian ,osoiu -1 conform ta&elului afisat la sala ./1 Asist univ drd $0A1A $A1C2 muresan'ioanar()a*oo com, sediul FSPAC, +raian ,osoiu -1 conform ta&elului afisat la sala ./1

1

Clu. Polirom.irela A&rudan. 2??1< Cutlip. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Alen Cameron. "ditura Accent.)2+ :" 0'-%1.+&)"'%1. Tendinţe în PR şi Publicitate. %ucureşti.1) +-10'()$"'. Fud) +urG . Tendinţe în PR şi Publicitate. !ean HrucGe&er3. 2??8< =us. $aşi. istoria event plannin35ului. 2??? V! M'2+%)'. 2??7< T+&'2)0' . Comunicare publicitară. 2??@< %ala&an. Prentice5Dall $nc 2???< !avid. calităţile unui event planner &un A"*'A'&+"21. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. !elia şi . Alen %room.21-+"(). Planificare strategică şi instrumente de comunicare. $aşi.$% )"2+%&+-)'%+: S3/23&="' T+&'2)0' 01%.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate. definirea unui eveniment.. Cristina. Totul despre Relaţii Publice. "ditura +ritonic. . )&/. Principii şi strategii.: $ntroducere 9n or3ani4area de evenimente C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. $aşi. "ditura +ritonic. Relaţiile Publice şi Publicitatea.+%)#)03%).)"2+ 0@+)+: pu&lic relations. /%$0+.)0'%+' . !elia şi .+ #$. !elia Cristina. "ditura Accent. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Garanţia succesului. %ucureşti. 2??6< 1eEsome.)$*%'#)0+: %ala&an.)0'%+' .$% 9) ' . intervemţia studenţilor 9n discuţii. )&/. !elia Cristina.ansl)Ge.. "ditura Polirom.ateriale PoEer Point VI! P. %ucureşti. Public Relations. 2??2< =us.irela A&rudan.ideoproiector Basi3urat de facultateC< • .21-+"(). !elia şi . Relaţii Publice. P*illip Ault. "ditura Accent. pre4entarea de ca4uri concrete din istoria or3ani4ării de evenimente R+#+%)"(+ 4)4. Comunicare publicitară.+&)"'%: $ntroducere 9n or3ani4area de evenimente C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Relaţii Publice.51apoca. Allen Center.0)/. Flaviu Călin.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4.51apoca. $aşi.1.M+2$-+ 12). istoria event plannin35ului.)*'2$%)+ %ala&an.)$*%'#)0+: %ala&an.)$*%'#)' $4. calităţile unui event planner &un A"*'A'&+"21. rolul unui event planner. Flaviu Călin. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. "ditura 0scar Print. 2??8< Coman. $aşi. /%+-3%)) . 2??@< %ala&an. Effective Public Relations B@t* "ditionC. 1eE )orG. $nstitutul "uropean. 2??8< =us. definirea unui eveniment. !elia Cristina.)"+) Se recomandă utili4area următoarelor materialeJ • =etroproiector Basi3urat de facultateC< • Computer Basi3urat de facultateC< • . Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. rolul unui event planner. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers.$% < +?'&)"3%).irela A&rudan. Scott. Flaviu Călin.)>'2+ :" 0'-%1.")%). !ou3 .51apoca. Tendinţe în PR şi Publicitate. 2??@< %ala&an. Iarren A3ee. Clu. 2??7< Iilco:.1): • ":punerea directă a studiilor de ca4 9n domeniul or3ani4ării de evenimente< • Simularea unor situaţii reale care implică or3ani4area de evenimente< • $mplicarea studenţilor 9n reali4area de studii individuale pe &a4a modelelor anali4ate 9n cadrul seminarului IV! B)4. %ucureşti. Comunicare publicitară. $nstitutul "uropean. Aeor3e. "ditura +ritonic.)"2+ 0@+)+: pu&lic relations. !ennis. 2??7< S3/23&="' 2 2 .'")#)0'%+' :"2=.$. $nstitutul "uropean. Clu./+0)#)0 -).

$nstitutul "uropean. Relaţiile Publice şi Publicitatea.21-+"(). 2??7< Iilco:.+&)"'%: +ipuri de evenimente C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. "ditura +ritonic. Garanţia succesului. 2??@< %ala&an.21-+"(). Prentice5Dall $nc 2???< !avid. Effective Public Relations B@t* "ditionC. Allen Center. 2??6< =us. %ucureşti. Iarren A3ee.: Planificarea unui eveniment 2 6 . $aşi. Alen %room. !elia Cristina.51apoca. Clu.+&)"'%: Planificarea unui eveniment 1 C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Relaţii Publice.21-+"().51apoca.)0'%+' . Allen Center. ec*ipă de lucru. %ucureşti. Scott. "ditura Polirom. Tendinţe în PR şi Publicitate. 2??@< Cutlip. "ditura +ritonic.T+&'2)0' 01%.)"2+ 0@+)+: componentele or3ani4ării.. pu&lic e:tern A"*'A'&+"21. )&/. %ucureşti. "ditura +ritonic. Alen %room. $aşi. Comunicare publicitară. Clu. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. P*illip Ault. pu&lic e:tern A"*'A'&+"21. 2??@< %ala&an. Relaţii Publice. 2??6< =us. !elia Cristina. $aşi. Cristina. $aşi. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. "ditura Accent. )&/. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Principii şi strategii. %ucureşti. Prentice5Dall $nc 2???< =us.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate Simulare de eveniment R+#+%)"(+ 4)4.)"2+ 0@+)+: pu&lic intern.)$*%'#)0+: %ala&an. Relaţiile Publice şi Publicitatea. P*illip Ault.irela A&rudan. Iarren A3ee. Effective Public Relations B@t* "ditionC.)$*%'#)0+: %ala&an. "ditura 0scar Print..)0'%+' . 2??1< Cutlip. 2??7< Iilco:.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. $aşi. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. !elia şi . Alen %room. "ditura 0scar Print. 2??7< T+&'2)0' . Relaţii Publice. Garanţia succesului. Effective Public Relations B@t* "ditionC. Cristina. Aeor3e. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. $nstitutul "uropean. Allen Center. ec*ipă de lucru.)0'%+' . Alen %room. 2??8< Coman.irela A&rudan.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate şi e:emplificarea prin intermediul unor situaţii concrete R+#+%)"(+ 4)4. "ditura Accent. Principii şi strategii. Scott. 2??8< Coman. Prentice5Dall $nc 2???< !avid. 2??1< Cutlip. Aeor3e. 2??7< S3/23&="' 6 T+&'2)0' 01%. $nstitutul "uropean. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. Tendinţe în PR şi Publicitate. Alen Cameron. &u3et comunicare A"*'A'&+"21. 1eE )orG. Public Relations. "ditura Polirom.)0'%+' . "ditura 0scar Print.)$*%'#)0+: %ala&an. Aeor3e. )&/. Flaviu Călin. Relaţii Publice. Comunicare publicitară..: Planificarea unui eveniment 1 C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Effective Public Relations B@t* "ditionC. $aşi. Allen Center.)$*%'#)0+: %ala&an.: +ipuri de evenimente C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. )&/. Scott.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4.irela A&rudan. $nstitutul "uropean. 2??? S3/23&="' 7 T+&'2)0' 01%. Relaţii Publice. %ucureşti. Relaţiile Publice şi Publicitatea. "ditura +ritonic. Scott. !ennis. !elia şi . &u3et A"*'A'&+"21. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. 1eE )orG. Flaviu Călin. Public Relations. Alen Cameron.. 2??@< Cutlip. !elia şi . Relaţiile Publice şi Publicitatea. %ucureşti. Flaviu Călin. Tendinţe în PR şi Publicitate. Prentice5Dall $nc 2???< !avid.)"2+ 0@+)+: pu&lic intern. 2??6< =us. !ennis. 2??? T+&'2)0' .)"2+ 0@+)+: componentele or3ani4ării.irela A&rudan. Flaviu Călin. !elia şi . Tendinţe în PR şi Publicitate. Garanţia succesului. %ucureşti.21-+"().

Alen Cameron. $aşi. Cristina.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Effective Public Relations B@t* "ditionC. Relaţii Publice. 2??6< 1eEsome. "ditura Polirom. 2??? T+&'2)0' .)"2+ 0@+)+: componentele or3ani4ării. ec*ipă de lucru. 2??7< S3/23&="' B T+&'2)0' 01%.)0'%+' . Planificare strategică şi instrumente de comunicare. "ditura 0scar Print. Relaţii Publice.21-+"().51apoca.)0'%+' .. 2??@< %ala&an.21-+"().)$*%'#)0+: %ala&an. 2??8< Coman. "ditura Accent.ansl)Ge. unde şi cumK A"*'A'&+"21. P*illip Ault. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers.. !ou3 .irela A&rudan. Alen Cameron. Tendinţe în PR şi Publicitate. "ditura Accent. !ou3 . !elia Cristina. 2??8< Coman. "ditura Polirom. Allen Center.ansl)Ge. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Garanţia succesului. !ennis. 2??8< Coman. Tendinţe în PR şi Publicitate. $aşi. )&/.)0'%+' . !elia şi . Alen %room. %ucureşti. Aeor3e. 2??7< T+&'2)0' .)$*%'#)0+: %ala&an. $nstitutul "uropean. P*illip Ault. Cristina. %ucureşti.+&)"'%: Planificarea unui eveniment 2 C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Tendinţe în PR şi Publicitate. Clu. Effective Public Relations B@t* "ditionC.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. Garanţia succesului. 2??8< Coman. Comunicare publicitară. "ditura 0scar Print. 2??@< %ala&an. $aşi. %ucureşti. Principii şi strategii. Relaţii Publice. 2??? 7 .irela A&rudan. !elia şi . Iarren A3ee.51apoca. )&/. "ditura +ritonic. Polirom. ce. cine. Comunicare publicitară.)"2+ 0@+)+: componentele or3ani4ării. când. Public Relations. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Relaţii Publice. !ean HrucGe&er3.irela A&rudan. Alen %room.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate !iscutarea unor e:emple de clienţi R+#+%)"(+ 4)4. Cristina.irela A&rudan. )&/. Flaviu Călin. 2??2< =us. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. Polirom.)$*%'#)0+: %ala&an. unde şi cumK A"*'A'&+"21.51apoca.)0'%+' . &u3et comunicare A"*'A'&+"21.21-+"().: 0r3ani4area unui eveniment 1 5 Cunoaşterea clientului C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Flaviu Călin.)"2+ 0@+)+: planificare corectă pentru un anumit tip de eveniment. "ditura +ritonic. "ditura Polirom. %ucureşti. 2??6< 1eEsome. 2??1< Cutlip. !elia Cristina. "ditura +ritonic.. !elia Cristina. %ucureşti.51apoca. "ditura Accent. 2??1< Cutlip. Prentice5Dall $nc 2???< Iilco:. 2??2< =us.. Fud) +urG .)"2+ 0@+)+: planificare corectă pentru un anumit tip de eveniment. Clu. Totul despre Relaţii Publice. 1eE )orG. ec*ipă de lucru. când.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. Comunicare publicitară. Principii şi strategii. Relaţii Publice. Tendinţe în PR şi Publicitate. Scott. !elia şi . Public Relations. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. 2??1< !avid. Relaţii Publice. &u3et comunicare A"*'A'&+"21. Cristina. 2??@< %ala&an. 1eE )orG. )&/. Clu. cine.+&)"'%: 0r3ani4area unui eveniment 1 5 Cunoaşterea clientului C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. $aşi. Fud) +urG . %ucureşti. Prentice5Dall $nc 2???< Iilco:.)$*%'#)0+: %ala&an. "ditura Accent. $nstitutul "uropean.21-+"(). "ditura +ritonic. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. Allen Center. Principii şi strategii. Comunicare publicitară.C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Totul despre Relaţii Publice. !ean HrucGe&er3. $aşi. $aşi. Scott. $aşi. Principii şi strategii. Clu. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. !elia şi . "ditura Polirom. $aşi. !elia Cristina. !ennis. Aeor3e. Iarren A3ee. 2??@< %ala&an. 2??1< !avid. ce.

Planificare strategică şi instrumente de comunicare. entertainment. $aşi. 2??7< Iilco:.)"2+ 0@+)+: discurs. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. !ennis. caterin3. !elia şi . 1eE )orG. Comunicare publicitară. decorare A"*'A'&+"21. 2??7< Iilco:.)"2+ 0@+)+: locaţie.21-+"(). Flaviu Călin. Public Relations. !elia şi .. 2??? S3/23&="' C T+&'2)0' 01%. 2??7< Iilco:. c*ecG list. P*illip Ault. "ditura Accent. %ucureşti. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. 2??8< =us. )&/. Clu.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4.21-+"(). Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. Clu. Iarren A3ee. !elia Cristina.. 2??7< Iilco:. caterin3. $aşi. Tendinţe în PR şi Publicitate. decorare A"*'A'&+"21. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Public Relations. P*illip Ault. c*ecG list A"*'A'&+"21.. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. !elia Cristina. P*illip Ault.51apoca.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. !elia Cristina. Relaţiile Publice şi Publicitatea.)$*%'#)0+: %ala&an. Public Relations. $aşi.irela A&rudan.)0'%+' . %ucureşti. "ditura Accent. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4.)"2+ 0@+)+: acţiuni. 1eE )orG. 2??8< =us. !ennis.)$*%'#)0+: 8 .)"2+ 0@+)+: locaţie.21-+"().)$*%'#)0+: %ala&an. $nstitutul "uropean.+&)"'%: 0r3ani4area unui eveniment 6 L selectarea unei locaţii. Comunicare publicitară.)0'%+' . !elia Cristina. 2??8< Polirom. $nstitutul "uropean.: 0r3ani4area unui eveniment 2 L lista de acţiuni C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. 2??2< =us.: 0r3ani4area unui eveniment 7 L pre4entări audio. Flaviu Călin. $aşi. "ditura +ritonic.51apoca. !ennis. Comunicare publicitară. 2??@< %ala&an. A"*'A'&+"21.)0'%+' . Alen Cameron. sonori4are. 2??? T+&'2)0' .)"2+ 0@+)+: acţiuni. Relaţiile Publice şi Publicitatea.51apoca.)0'%+' . Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers..51apoca. $nstitutul "uropean.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. suport vi4ual.irela A&rudan. Clu.irela A&rudan.irela A&rudan. 1eE )orG. $aşi. %ucureşti.S3/23&="' 8 T+&'2)0' 01%.)$*%'#)0+: %ala&an. 2??@< %ala&an. !elia şi . Alen Cameron. "ditura Accent. Iarren A3ee. )&/. "ditura +ritonic. 2??8< =us. 1eE )orG. "ditura Accent. %ucureşti. Iarren A3ee. Flaviu Călin. 2??? T+&'2)0' . Public Relations. Tendinţe în PR şi Publicitate. P*illip Ault. Alen Cameron. Tendinţe în PR şi Publicitate.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. Relaţiile Publice şi Publicitatea.: 0r3ani4area unui eveniment 6 L selectarea unei locaţii. )&/.. Clu. "ditura +ritonic. !ennis. "ditura +ritonic.21-+"(). speaGer C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. !elia şi . )&/. Tendinţe în PR şi Publicitate. Comunicare publicitară. 2??@< %ala&an. video C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers.)0'%+' .)$*%'#)0+: %ala&an. entertainment.21-+"(). 2??? S3/23&="' D T+&'2)0' 01%. Iarren A3ee. 2??@< %ala&an. audienţă A"*'A'&+"21. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. )&/. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.+&)"'%: 0r3ani4area unui eveniment 2 L lista de acţiuni C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. speaGer C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. Alen Cameron. $nstitutul "uropean. Flaviu Călin.

2??? T+&'2)0' . Tendinţe în PR şi Publicitate. Garanţia succesului. 1eE )orG.)"2+ 0@+)+: &u3et. !ennis. Alen Cameron. $aşi. Tendinţe în PR şi Publicitate. 2??@< =us. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. 2??@< %ala&an.)$*%'#)0+: %ala&an. Relaţiile Publice şi Publicitatea. "ditura +ritonic. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. $aşi. Totul despre Relaţii Publice. "ditura +ritonic. Flaviu Călin.+&)"'%: %u3etul alocat evenimentului C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. "ditura 0scar Print. 2??7< Iilco:. P*illip Ault. Iarren A3ee. 2??? S3/23&="' E T+&'2)0' 01%. $aşi.. !ennis.irela A&rudan. !elia şi . $aşi. 2??7< Iilco:. Relaţiile Publice şi Publicitatea. !ennis. Alen Cameron.%ala&an. $nstitutul "uropean. Alen Cameron. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. !ennis. audienţă A"*'A'&+"21. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. %ucureşti.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4. 2??7< Iilco:.)"2+ 0@+)+: &u3et. "ditura Accent.+&)"'%: Pre4enţa vedelor la eveniment C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Iarren A3ee. 1eE )orG.21-+"().$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4. P*illip Ault.irela A&rudan. 2??7< Iilco:. !elia şi . Comunicare publicitară. Relaţiile Publice şi Publicitatea. %ucureşti. !elia Cristina.: %u3etul alocat evenimentului C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. eficienţă A"*'A'&+"21. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.)"2+ 0@+)+: personalitate. P*illip Ault. Polirom.)0'%+' . 2??? T+&'2)0' .. !elia şi . )&/. impact A"*'A'&+"21. $aşi. %ucureşti. !elia şi . $nstitutul "uropean. Iarren A3ee. )&/. 1eE )orG. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. "ditura +ritonic. )&/. Flaviu Călin. Iarren A3ee. 2??@< =us.)$*%'#)0+: %ala&an. $aşi. 2??8< !avid. Aeor3e.21-+"(). Tendinţe în PR şi Publicitate. "ditura +ritonic. Public Relations. Planificare strategică şi instrumente de comunicare.)"2+ 0@+)+: personalitate. Flaviu Călin. Iarren A3ee. 2??7< Iilco:. %ucureşti. 2??? S3/23&="' 0 T+&'2)0' 01%. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. Clu.irela A&rudan.)0'%+' . suport vi4ual.ansl)Ge. Flaviu Călin.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. Public Relations.21-+"().)0'%+' . Planificare strategică şi instrumente de comunicare.. video C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01.)"2+ 0@+)+: discurs. Fud) +urG . sonori4are.51apoca. invitat.irela A&rudan.: Pre4enţa vedelor la eveniment C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. 1eE )orG. Relaţiile Publice şi Publicitatea.irela A&rudan. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. !elia şi .$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4.)$*%'#)0+: %ala&an. 1eE )orG. 2??6< 1eEsome. $nstitutul "uropean. Tendinţe în PR şi Publicitate.21-+"(). Alen Cameron. Alen Cameron. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. 2??? T+&'2)0' . $nstitutul "uropean. "ditura +ritonic. invitat. 2??@< =us. !ennis. $nstitutul "uropean. %ucureşti. Relaţii Publice.+&)"'%: 0r3ani4area unui eveniment 7 L pre4entări audio.. P*illip Ault. !ou3 .)$*%'#)0+: %ala&an. %ucureşti. Public Relations. 2??2< =us. Public Relations. Relaţiile Publice şi Publicitatea. P*illip Ault. Tendinţe în PR şi Publicitate. )&/. Planificare strategică şi instrumente de comunicare.)0'%+' . eficienţă M . Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. impact A"*'A'&+"21. Flaviu Călin. Public Relations. !ean HrucGe&er3. 2??@< =us.

Tendinţe în PR şi Publicitate.. !elia Cristina. eşec A"*'A'&+"21. !ou3 . !elia şi . Prentice5Dall $nc 2???< =us. "ditura 0scar Print. cola&orare A"*'A'&+"21. )&/. )&/. Alen Cameron. "ditura +ritonic.urnalişti. Iarren A3ee. succeş. Flaviu Călin. Tendinţe în PR şi Publicitate. Cristina. $aşi.)"2+ 0@+)+: evaluare.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4. Planificare strategică şi instrumente de comunicare.)0'%+' . Relaţii Publice.)"2+ 0@+)+: mass5media.irela A&rudan. "ditura +ritonic.irela A&rudan. $aşi. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. Clu. Polirom. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. 2??6< 1eEsome.51apoca. 2??@< %ala&an. Relaţii Publice. Iarren A3ee.. !elia şi . $nstitutul "uropean.51apoca. %ucureşti.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4.)0'%+' . Clu. Principii şi strategii. %ucureşti. Clu. $aşi. P*illip Ault.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. 2??8< !avid. "ditura Accent. .A"*'A'&+"21. Public Relations.)$*%'#)0+: %ala&an. !elia şi .: "valuarea unui eveniment C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. 2??8< Coman. 2??7< Iilco:.)$*%'#)0+: %ala&an. Cristina.21-+"().. Scott. Relaţii Publice. Planificare strategică şi instrumente de comunicare.irela A&rudan. Comunicare publicitară. Allen Center. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. !ennis. Effective Public Relations B@t* "ditionC. $aşi. P*illip Ault. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Alen %room. 2??2< =us. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Scott. 2??8< Coman. "ditura +ritonic. Comunicare publicitară. )&/. Totul despre Relaţii Publice. 2??7< Iilco:. 2??? T+&'2)0' . $aşi. 2??? S3/23&="' T+&'2)0' 01%. cola&orare A"*'A'&+"21.+&)"'%: =elaţia cu mass5media C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. %ucureşti. Cristina.21-+"(). Aeor3e.: =elaţia cu mass5media C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Alen Cameron. 2??1< Cutlip. Alen Cameron. Fud) +urG . Tendinţe în PR şi Publicitate. %ucureşti. Relaţii Publice. Flaviu Călin. Relaţiile Publice şi Publicitatea.)"2+ 0@+)+: mass5media. Public Relations. "ditura Accent. Iarren A3ee. P*illip Ault. 2??8< Coman.. Comunicare publicitară. "ditura Accent. !elia Cristina. "ditura Polirom. 1eE )orG. Alen %room.)$*%'#)0+: %ala&an. 1eE )orG. Relaţiile Publice şi Publicitatea. $aşi. Tendinţe în PR şi Publicitate.51apoca. Allen Center. Principii şi strategii. !ean HrucGe&er3.irela A&rudan. !elia Cristina. Prentice5Dall $nc 2???< =us. Flaviu Călin. %ucureşti. $aşi.)$*%'#)0+: %ala&an.ansl)Ge. "ditura Polirom. Clu.21-+"(). 2??1< Cutlip. 2??@< %ala&an. . 2??1< - .51apoca. "ditura Polirom. "ditura +ritonic.urnalişti. Public Relations. 1eE )orG. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.)0'%+' .21-+"(). 2??@< %ala&an. !ennis. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. $nstitutul "uropean. 2??? S3/23&="' 2 T+&'2)0' 01%. !elia Cristina. $nstitutul "uropean.)0'%+' . Comunicare publicitară. !ennis. )&/. "ditura Accent. 2??@< %ala&an. Principii şi strategii. Garanţia succesului. !elia şi . 2??7< Iilco:. Effective Public Relations B@t* "ditionC.

2??? T+&'2)0' . $aşi. Tendinţe în PR şi Publicitate. "ditura +ritonic. $aşi. 2??7< Iilco:. P*illip Ault. Iarren A3ee. %ucureşti. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Alen Cameron.)"2+ 0@+)+: evaluare. !elia şi . )&/. 2??7< Iilco:. Comunicare publicitară. $nstitutul "uropean. !elia şi . )&/. Effective Public Relations B@t* "ditionC. Public Relations. 1eE )orG.: =esponsa&ilitate socială C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Alen Cameron. $nstitutul "uropean. Flaviu Călin. 2??@< =us. eşec A"*'A'&+"21. !ean HrucGe&er3. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. $nstitutul "uropean. "ditura 0scar Print. Totul despre Relaţii Publice.21-+"(). Relaţii Publice. companii. Iarren A3ee. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. 2??7< Iilco:. Flaviu Călin. Allen Center.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate Anali4a stiudiilor de ca4 R+#+%)"(+ 4)4.)$*%'#)0+: @ . Scott. !elia Cristina. 2??@< %ala&an. !ennis. Principii şi strategii. Fud) +urG . Tendinţe în PR şi Publicitate.+&)"'%: "valuarea unui eveniment C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01.51apoca. !ou3 .: Conclu4ii şi sinte4a materialului didactic C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. !ennis. !elia Cristina. 2??? S3/23&="' 6 T+&'2)0' 01%. Polirom.)0'%+' . )&/. P*illip Ault. $aşi.ansl)Ge. 1eE )orG. "ditura Accent. P*illip Ault. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. Comunicare publicitară.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. 2??6< 1eEsome. Iarren A3ee.21-+"().ansl)Ge. 2??7< Iilco:. Fud) +urG . Prentice5Dall $nc 2???< !avid. Public Relations. 2??8< =us.)$*%'#)0+: %ala&an.+&)"'%: =esponsa&ilitate socială C$"0+/2+ -+ 4'>3 < 01. Alen %room. 1eE )orG. !ou3 . 2??2< =us.irela A&rudan. "ditura +ritonic.irela A&rudan. Aeor3e. !elia şi . 1eE )orG. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.. Planificare strategică şi instrumente de comunicare. "ditura 0scar Print. 2??? S3/23&="' 7 T+&'2)0' 01%. 2??@< %ala&an. !ean HrucGe&er3. Public Relations. 2??8< Coman.)$*%'#)0+: %ala&an.. Alen Cameron. 2??? T+&'2)0' .)"2+ 0@+)+: recapitulare 9n vederea e:amenului A"*'A'&+"21. Aeor3e. "ditura Accent. Allen Center. )&/. 2??2< =us.irela A&rudan. Tendinţe în PR şi Publicitate.)"2+ 0@+)+: CS=. $aşi. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.51apoca. P*illip Ault.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate R+#+%)"(+ 4)4. $aşi. "ditura Polirom. !ennis. succeş. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. $aşi. Clu. Alen %room. 2??1< Cutlip.)0'%+' .21-+"(). Iarren A3ee.$%: Parcur3erea referinţelor &i&lio3rafice indicate ":erciţii aplicative R+#+%)"(+ 4)4. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers.)"2+ 0@+)+: CS=. Clu. %ucureşti.21-+"(). %ucureşti. evenimente sociale A"*'A'&+"21. !ennis. Scott. Flaviu Călin. Flaviu Călin. $aşi. %ucureşti. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. Effective Public Relations B@t* "ditionC. $nstitutul "uropean.)$*%'#)0+: %ala&an.Cutlip. companii. Public Relations. %ucureşti. Garanţia succesului. evenimente sociale A"*'A'&+"21.. Cristina. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC. Garanţia succesului.)0'%+' . Totul despre Relaţii Publice. Relaţii Publice. "ditura +ritonic.)0'%+' . Polirom. Relaţiile Publice şi Publicitatea.. Relaţii Publice. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Relaţiile Publice şi Publicitatea. Prentice5Dall $nc 2???< !avid. 2??6< 1eEsome. Alen Cameron.

Conf univ dr !"#$A %A#AS P . !ennis. 2??2< =us.+: Se vor avea 9n vedere următoarele detalii de natură or3ani4atoricăJ Pre4enţa la ore este o&li3atorie pentru toţi studenţii< #ucrări ela&orate de către studenţi pe parcursul activităţilor vor avea 9n mod o&li3atoriu caracter de ori3inalitate Studenţii a căror lucrări se dovedesc a fi pla3iate nu vor fi primiţi 9n sesiunea de e:amene planificată< 0rice tentativă de fraudă sau fraudă depistată va fi sancţionată cu anularea sesiunii de e:amene pentru studentul 9n cau4ă< =e4ultatele finale se vor comunica 9n ma:im 7@ de ore de la finali4area e:amenului scris. proiect etc teste pe parcursul semestrului teme de control VIII! D+2'. !ou3 . 2??@< %ala&an. Public Relations. 2??1< Cutlip. $aşi.)) $%*'")>'2$%)0+. Scott. $aşi. P*illip Ault. 2??8< Coman. 2??6< 1eEsome. $aşi.)$*%'#)' $/()$"'. Aeor3e. Iarren A3ee. Alen %room.irela A&rudan. -+ +. Totul despre Relaţii Publice. !elia Cristina. Strategies and Tactics BSi:t* "ditionC.%ala&an. Darper Collins Coled3e Pu&lic*ers. "ditura +ritonic. Conf univ dr =2S F#A. %ucureşti. %ucureşti.2)$"'%+' . "ditura Accent. Relaţii Publice. Polirom. Principii şi strategii. lucrări practice activităţi aplicative atestate. !elia şi . Garanţia succesului. "ditura 0scar Print. !ean HrucGe&er3. Tendinţe în PR şi Publicitate. 2??7< Iilco:. lucrări practice. colocviu. *+. Effective Public Relations B@t* "ditionC. 2??? VII! M$-1. "ditura Polirom. pro3ramată 9n sesiunea de e:amene< =e4ultatele finale vor fi puse la dispo4iţia studenţilor on5line prin utili4area site5ului facultăţii< Contestaţiile se vor soluţiona 9n ma:im 27 de ore de la afişarea re4ultatelor IF! B)4.$% +?0+/()$"'. Fud) +urG .1'%+ -?N 6?N "valuarea studenţilor se va efectua conform detalierii de mai . Clu. la&orator. Planificare strategică şi instrumente de comunicare.$2 CO#$1 +$+2#A= !$SC$P#$1O. Comunicare publicitară. Relaţii Publice. Cristina.ansl)Ge.3 Ş"F CA+"!=O. Allen Center. Alen Cameron.)21'()). Prentice5Dall $nc 2???< !avid. $nstitutul "uropean.osJ răspunsurile la e:amen. Relaţiile Publice şi Publicitatea.'. 1eE )orG.51apoca. Flaviu Călin.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful