You are on page 1of 1

E20 SPORT

ZATERDAG 7, ZONDAG 8 DECEMBER 2013

DE STANDAARD

SPORT
COLUMN
HANS VANDEWEGHE

FC HOMO
In augustus 2008 begon ik mijn ver- (ex-)topspeelsters opnoemen van wie haal over de schoonspringer Tom Daley was geweten dat ze voor hetzelfde gemet: Als hij maar geen homo wordt, dat slacht opteerden. Die waren aanvaard, hopen alle bakvissen in Engeland. Deze zaten in de kleedkamer met de andere week postte diezelfde Daley inmiddels vrouwen, gingen onder dezelfde douche eigenaar van een olympische bronzen en maakten dezelfde grapjes over hun medaille een video op YouTube waarin tere delen. hij verklaarde nog steeds op meisjes te Toch hadden ze niet de behoefte de rolvallen (dat was voor de marketing), ge- modellen van Gaea Schoeters te worden. volgd door maar nu heb ik een relatie Evenmin als de eerder vernoemde judomet een man en ik ben gelukkig. Homo- ka en basketbalspeelster Ann Wauters seksualiteit in de sport is een beladen die zich onlangs tegen Ben Crabb moest onderwerp. In de eerste plaats dan voor excuseren omdat ze geen lesbisch rolmode holebis die niets met sport hebben, del wilde zijn. Ik was geen intimus, maar maar menen dat al hun gelijkgeaarden kende haar vriendin al lang voor die in door die vreselijke machos en bitches de boekskes stond. van heteros verplicht worden in de kast Bij mannen vind je homos vooral in indite blijven. viduele sporten. Het beeld van de stoere Afgelopen week schreef de journaliste bink die vooropgaat in de viriele strijd Gaea Schoeters op de opiniebladzijden voor de eer van het team, zal zeker meenog haar sinterklaaswens (DS 4 decem- spelen bij de selectie op jonge leeftijd. Ik ber): zij had maar wat graag in haar heb 17 jaar aan teamsport gedaan in 14 jeugd sportieve holebi-rolmodellen ge- verschillende ploegen en 3 sporten en had. Ik dacht: mens, nooit gehoord van kan mij geen homo voor de geest halen. Martina Navratilova, Greg Louganis en Ooit was er n die in de douche met zijn euh...? Toen vond ik er geen meer, de penis tegen het been van de nieuwkonachtmerries Betty Stve en Billy Jean mers kwam zwaaien, maar dat was een King uitgezonderd, maar die hingen na- flauwe plezante. tuurlijk bij niemand aan de muur. Ik had Soms is een clich ook gewoon de realiGaea destijds wel een postertje van een teit: in de mannensport vind je vooral topjudoka geschonken, had ik geweten een overaanbod homos in de gracieuze dat ze zo in de rats zat. topsport, zoals schoonspringen en In de sport komt homoseksualiteit door- kunstschaatsen. Vooral in die laatste gaans minder, maar ook heel af en toe discipline dan. Bij elk interview met Kemr voor dan in de rest van de maat- vin Van der Perren zelfverklaarde heteschappij. In sommige sporten komt ho- ro-springveer had hij het over zijn jamoseksualiteit dus vaker voor. En tussen netten-collegas en de janetten-jury door de seksen is er ook een verschil: er zijn wie de nadruk te zeer op choreografie en meer lesbiennes dan homos in de sport. elegantie en minder op pure kracht lag. In sommige sporten zijn er ook meer les- Het is een foute premisse dat onderdrukbiennes dan in andere. Wij kennen voor- king d reden zou zijn waarom de conal tennisspeelsters, maar met name de centratie homoseksuele sporters bij de contact- en teamsporten zijn bij de les- mannen lager is dan bij de vrouwen. Die biennes erg in trek. concentratie is bij de mannen omgeOp nummer n staat voetbal en in som- keerd evenredig met de viriliteit van de mige landen handsport en de meesbal. Vervolgens baste sport is nu nketbal en hockey, en maal viriel en bij HOLEBIS DIE NIETS om de n of andere de vrouwen recht MET SPORT reden is vrouwenevenredig. Misvolleybal minder geschien heeft het HEBBEN, MENEN liefd bij holebi-vroumeer met genetica DAT AL HUN wen. Bestudeer je en hormonen te GELIJKGEAARDEN vervolgens de teammaken dan we tot fotos van die sporop vandaag willen DOOR DIE VRESEten, dan zie je de geloven, maar dat LIJKE MACHOS EN meest hoekige vroumoeten gestudeerBITCHES VAN wen bij voetbal en de mensen eens uithandbal en de zoeken. Ze kunnen HETEROS slankste atletes bij misschien beginVERPLICHT volleybal. Dat is een nen bij de absolute WORDEN IN DE empirische vaststeltopsport kunstling en geen waardeschaatsen: waarom KAST TE oordeel, al kan ik als is bij de mannen BLIJVEN. EEN eminent kenner van n derde van de het vrouwenvolleywereldtop gay en FOUTE VERONDERbal meteen een vijfniemand bij de STELLING tal Belgische vrouwen?

Tom Daley. Clive Rose/Getty Images

You might also like