Proses-proses luluhawa kimia

A ) larutan kimia

• • •

Pelbagai jenis mineral boleh larut dalam air Keberkesanan larutan bergantung dengan jenis mineral dan kuantiti air. Contohnya : air hujan > boleh melarutkan mineral batuan seperti natrium klorida (garam), gipsum dan batu kapur ( batuan akan terlarut dan tinggalan asal menjadi berongga, rapuh dan mudah pecah. Suhu yang panas menyebabkan air menjadi panas dan menggalakkan lagi proses larutan.

B ) pengkarbonan • Air hujan menyerap karbon dioksida(di udara) dan akan menghasilkan asid karbonik. Asid karbonik bertindak terhadap batu kapur dengan melarutkan mineral yang mengandungi sodium, potassium, kalsium dan magnesium. Proses ini menghasilkan pandangan darat kawasan batu kapur contohnya : pembentukan gua, stalagmite, stalaktit dan sungai bawah tanah.

• •

C ) hidrolisis • Air hujan bertindak balas dengan batuan dan batuan tersebut akan menyerap dan menyebabkan perubahan kimia. Perubahan batuan melibatkan batuan berunsur feldspar dan mika. Contohnya : batuan granit yang mengandungi feldspar dan apabila terurai, ia Menghasilkan sisa mineral lempung seperti kaolin(tanah liat putih) • Pembentukan kaolin adalah bukti keberkesanan luluhawa dalaman di kawasan tropika lembab.

Proses-proses luluhawa kimia
A ) larutan kimia

• • •

Pelbagai jenis mineral boleh larut dalam air Keberkesanan larutan bergantung dengan jenis mineral dan kuantiti air. Contohnya : air hujan > boleh melarutkan mineral batuan seperti natrium klorida (garam), gipsum dan batu kapur ( batuan akan terlarut dan tinggalan asal menjadi berongga, rapuh dan mudah pecah. Suhu yang panas menyebabkan air menjadi panas dan menggalakkan lagi proses larutan.

B ) pengkarbonan

Air hujan menyerap karbon dioksida(di udara) dan akan menghasilkan asid karbonik. Asid karbonik bertindak terhadap batu kapur dengan melarutkan mineral yang mengandungi sodium, potassium, kalsium dan magnesium. Proses ini menghasilkan pandangan darat kawasan batu kapur contohnya : pembentukan gua, stalagmite, stalaktit dan sungai bawah tanah.

• •

C ) hidrolisis • Air hujan bertindak balas dengan batuan dan batuan tersebut akan menyerap dan menyebabkan perubahan kimia. Perubahan batuan melibatkan batuan berunsur feldspar dan mika. Contohnya : batuan granit yang mengandungi feldspar dan apabila terurai, ia Menghasilkan sisa mineral lempung seperti kaolin(tanah liat putih) • Pembentukan kaolin adalah bukti keberkesanan luluhawa dalaman di kawasan tropika lembab.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful