You are on page 1of 1

Name: _____________________

Campaign: __________________
Physical
Strength __________l m m m m
Brawl ______________mmmmm__
Might ______________mmmmm__
__________________mmmmm__
Dexterity __________l m m m m
Athletics ____________mmmmm__
Drive ______________mmmmm__
Firearms ____________mmmmm__
Legedermain _________mmmmm__
Martial Arts___________mmmmm__
Melee ______________mmmmm__
Pilot _______________mmmmm__
Stealth _____________mmmmm__
__________________mmmmm__
__________________mmmmm__
Stamina ___________l m m m m
Endurance ___________mmmmm__
Resistance ___________mmmmm__
__________________mmmmm__
__________________mmmmm__

Origin: _____________________
Nature: _____________________

Aptitude: ___________________
Allegiance: _________________

Attributes and skills


Mental

ON
Trinity

Social

Advantages
Willpower

Perception _________l m m m m
Awareness ___________mmmmm__
Investigation __________mmmmm__
__________________mmmmm__
Intelligence ________l m m m m
Academics ___________mmmmm__
Bureaucracy __________mmmmm__
Engineering __________mmmmm__
Intrusion ____________mmmmm__
Linguistics ___________mmmmm__
Medicine ____________mmmmm__
Science _____________mmmmm__
Survival _____________mmmmm__
__________________mmmmm__
__________________mmmmm__
Wits ______________l m m m m
Art ________________mmmmm__
Meditation ___________mmmmm__
Rapport _____________mmmmm__
__________________mmmmm__

Combat
Weapons
______________
______________
______________
______________
______________
______________

Acc Dmg Rng Rof FT

__
__
__
__
__
__

__
__
__
__
__
__

__
__
__
__
__
__

__
__
__
__
__
__

__
__
__
__
__
__

Armor
B L Bulk FT
________________ __ __ __ __
________________ __ __ __ __
________________ __ __ __ __

Experience

Appearance ________l m m m m
Intimidation __________mmmmm__
Style ______________mmmmm__
__________________mmmmm__
Manipulation _______l m m m m
Interrogation __________mmmmm__
Savvy ______________mmmmm__
Subterfuge ___________mmmmm__
__________________mmmmm__
__________________mmmmm__
Charisma __________l m m m m
Command ___________mmmmm__
Etiquette ____________mmmmm__
Perform _____________mmmmm__
__________________mmmmm__
__________________mmmmm__

Health
Bruised
Hurt
Injured
Wounded
Maimed
Crippled
Incapacitated
Dead

Initiative

-1
-1
-2
-3
-4

o
o
o
o
o
o
o
o

Movement
Run Sprint

Walk

Instittute of the rolling arts 1999. Permision granted for personal photocopying only.

mmmmmmmmmm
oooooooooo

Psi
mmmmmmmmmm
oooooooooo

Modes
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
Basic Techniques
__________________________
__________________________
Auxiliary Modes
________________________ m
________________________ m

Backgrounds
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm
__________________ mmmmm