You are on page 1of 23

SULIT EXCEL 2009

SEJARAH
Kertas 1
JULAI 2009

1 JAM 15 MINIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH

PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2009

SEJARAH

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan

2. Jawab semua soalan

3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat jawapan yang bertanda A, B , C dan D. Bagi tiap-tiap
soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapan anda pada kertas jawapan
objektif yang disediakan.

4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuatu
jawapan , padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendakki itu dan hitamkan
pilihan anda yang baru.

________________________________________________________________________
Kertas ini mengandungi 27 halaman bercetak

LIHAT SEBELAH

1
SULIT EXCEL 2009

1. Senarai berikut adalah tokoh penting dalam sejarah.

 Ibn Khaldun
 Herodotus
 Muhd. Yusof Ibrahim

Apakah persamaan mereka?

A Menulis sejarah awal


B Mengumpul buku sejarah
C Mengarang sejarah Malaysia
D Memberi pengertian sejarah

2. Maklumat di bawah merujuk kepada ciri-ciri masyarakat zaman

 Hidup menetap
 Mengamalkan kepercayaan tertentu
 Mempunyai adat resam

A Logam
B Neolitik
C Mesolitik
D Paleolitik

3. Peta 1 menunjukkan kerajaan Champa yang diasaskan sekitar tahun 192 masihi.

Peta 1

Apakah peranan Inderaputra

A Sebuah pelabuhan yang terkenal


B Menjadi pusat pertanian
C Terkenal sebagai pusat perkembangan agama Islam
D Merupakan pusat perkembangan tamadun

2
SULIT EXCEL 2009

4. Gambar 1 menunjukkan Orang Laut sedang membawa barang dagangan ke kapal


pedagang.

Gambar 1

Apakah kepentingan Orang Laut terhadap kesultanan Melayu Melaka?

I Menjaga keselamatan perairan Melaka


II Kepahlawanan serta mahir selok-belok Selat Melaka
III Menjadi pedagang yang terkenal
IV Mengawal para pedagang

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

5. Rajah 2 merujuk kepada peranan Syahbandar dalam pemerintahan Kesultanan Melayu


Melaka.
Menguruskan cukai

Syahbandar
Hakim di pelabuhan

Rajah 2
X

Apakah X?

A Ketua angkatan laut


B Mengurus pasar dan gudang
C Mengetuai utusan
D Pemungut hasil atau ufti

3
SULIT EXCEL 2009

6. Hukuman bunuh ke atas Bendahara Tun Mutahir di anggap zalim dan tidak adil.
Apakah kesimpulan daripada tindakan di atas?
A Sultan menjalankan tugas secara tegas.
B Para pembesar berjaya mempengaruhi Sultan.
C Tun Mutahir ingkar kepada titah perintah Sultan.
D Bendahara Tun Mutahir patuh titah perintah Sultan.

7. Senarai berikut dikaitkan dengan faktor-faktor

 Kejadian rasuah berleluasa di kalangan pegawai kerajaan.


 Ketiadaan perpaduan di kalangan rakyat.
 Kemerosotan perdagangan Melaka

A Kedatangan Portugis ke Melaka.


B Kekalahan Melaka di tangan Portugis.
C Kelemahan pentadbiran Melaka.
D Serangan Portugis ke atas Melaka.

8. Berdasarkan petikan berikut,apakah semangat patriotisme yang ingin ditonjolkan?

Pelabuhan Johor dikunjungi oleh pedagang


dari Barat dan Timur

A Peka tentang dasar luar Negara


B Taat dan setia kepada raja dan Negara
C Berbangga dengan kemajuan yang dicapai oleh Negara
D Berani mempertahankan kedaulatan bangsa dan Negara

9. Apakah persamaan antara undang-undang adat berikut?

Undang-undang adat

Adat Adat
Perpatih Temenggung

A Berasal dari tempat yang sama


B Berasaskan amalan demokrasi
C Mementingkan hukum syarak
D Mengamalkan hukuman keras

4
SULIT EXCEL 2009
10. Cerita-cerita berikut boleh dikategorikan sebagai cerita
 Sang Kancil Menipu Harimau
 Kura-kura dengan Arnab
 Sang Kancil Menipu Buaya

A Jenaka C Asal-usul
B Penglipur lara D Binatang

11. Warisan seni masyarakat Melayu yang dimaksudkan oleh pernyataan tersebut ialah

Persembahan yang menggabungkan tarian


dan nyanyian yang popular di Kelantan,
Terengganu dan Perlis

A Mak Yong C Dikir barat


B Wayang Kulit D Boria

12. Apakah suku kaum yang mengamalkan tarian tersebut?


Tarian runsai diiringi oleh muzik bernama
insun-insun. Alat muziknya bernama
gabang.

A. Brunei B. Bajau C. Kadazan D. Murut

13. Masyarakat Sabah telah memperolehi kemahiran berikut semasa zaman kanak-kanak
lagi.
Anak-anak mereka diajar tentang bercucuk
tanam, memburu dan cara hidup kaum masing-
masing
Apakah bentuk pendidikan yang diamalkan?
A. corak hidup masyarakat di Sabah
B. corak pendidikan tidak formal di Sabah
C. corak kebudayaan dan adat masyarakat Sabah
D. corak kegiatan ekonomi masyarakat di Sabah

5
SULIT EXCEL 2009
14. Jadual I Merujuk penubuhan parti X di Sabah.
Parti X
Tarikh Januari 1962
Pengasas  Orang Kaya-kaya Sedomon
 G.S.Sundang
Matlamat Melindungi kepentingan penduduk di kawasan pedalaman Sabah
Jadual 1
Apakah X
A Pasok Momogun
B Persatuan Cina Sabah
C Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu
D Pertubuhan Kebangsaan Kadazan Bersatu

15. Berdasarkan maklumat berikut, bagaimanakah pihak British mengatasi masalah


tersebut?

Pedagang China tidak mahu menerima


barangan Britain sebagai tukaran, sebaliknya
mereka mahukan emas, perak, bijih timah
dan rempah

A Memutuskan hubungan perdagangan


B Menguasai Kepulauan Melayu
C Mempelbagaikan barangan keluaran Britian
D Membuka petempatan di India

16. Pulau Pinang telah dibuka pada tahun 1786 oleh Francis Light dengan menamakannya
Prince of Wales Island. Apakah tujuan pembukaan Pulau Pinang tersebut?
I Menyekat pengaruh Perancis di India
II Menjadikannya perlabuhan entrepot
III Menghalang perluasan pengaruh Belanda
IV Mengukuhkan pertahanan British di Singapura
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

6
SULIT EXCEL 2009

17. Ilustrasi 1 menunjukkan pertempuran antara British dengan tentera Kedah. Angkatan
tentera laut British telah menyerang dan menewaskan angkatan sultan Kedah di
Seberang Perai.

Ilustrasi 1
Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?
A Kesabaran dalam tindakan
B Kesetiaan kepada raja
C Kebijaksanaan mengelak penjajah
D Keberanian dalam menghadapi cabaran

18. Senarai berikut merupakan negeri-negeri yang menerima Residen British.

 Perak
 Pahang
 Selangor
 Negeri Sembilan

Apakah faktor utama campur tangan British di negeri-negeri tersebut?


A Kemajuan perdagangan
B Kekayaan bahan mentah
C Kekurangan sumber makanan
D Permintaan pembesar tempatan

7
SULIT EXCEL 2009
19. Jadual 1 menunjukkan kekacauan di negeri Perak yang memberi peluang kepada
British untuk campur tangan pada kurun ke-19.
Negeri Peristiwa
Perak Pergaduhan Kongsi Gelap Cina Ghee
Hin dan Hai San

Apakah iktibar daripada peristiwa tersebut?


A Bersatu padu asas kestabilan negara
B Berbangga dengan kekayaan negara
C Berdikari untuk memperjuangkan hak
D Bertoleransi dalam kalangan masyarakat

20. Jadual 2 menunjukkan kelemahan sistem Residen.


Kelemahan Sistem Residen
Pentadbiran tidak seragam
Undang-undang tidak selaras
Tiada panduan menjalankan tugas
Jadual 2
Bagaimanakah British mengatasi kelemahan sistem pentadbiran tersebut?
A Mewujudkan Durbar
B Mengembalikan kuasa sultan
C Menubuhkan Majlis Mesyuarat Negeri
D Membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu

21. Mengapakah Sultan Zainal Abidin III tidak mengiktiraf Perjanjian Bangkok 1909?
I Kedaulatan negeri tergugat
II Beliau tidak di bawa berunding
III Dipaksa menghantar bunga emas
IV Baginda dipaksa menandatangani perjajian
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

8
SULIT EXCEL 2009
22. Ilustrasi 2 menunjukkan Sultan Abu Bakar yang dikenali sebagai Bapa Permodenan
Johor yang sering melawat England.

Ilustrasi 2

Apakah tujuan baginda mengadakan lawatan tersebut?


A Mendapatkan kemerdekaan
B Meminta bantuan kewangan
C Menjalin hubungan diplomatik
D Mendalami selok-belok pentadbiran Barat

23. Rajah 1 menerangkan tentang keanggotaan dan tugas Majlis Negeri di Sarawak.

Dianggotai oleh Residen Bahagian Pertama


dan empat orang Datu Melayu

Majlis Negeri Bertujuan menasihati James Brooke

Apakah X ?
A Penyeragaman sistem pentadbiran
B Mengurus kewangan
C Pengisytiharan perlembagaan
D Membuat dasar dan meluluskan undang-undang

9
SULIT EXCEL 2009
24. Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa Pangeran Indera
Mahkota dilantik sebagai wakil pemerintah Kesultanan Brunei di Sarawak.
Agi : Sugguh kejam pemerintahan Pangeran Indera Mahkota.
Pemerintah yang kejam harus ditentang.
Alang : Ya, saya setuju pemerintah yang kejam harus kita tentang.

Apakah kesan langsung daripada dialog tersebut?


A Pangeran Indera Mahkota dipenjarakan
B Penjajahan British ke atas Sarawak
C Pentadbiran Sarawak diseragamkan
D Penyerahan Sarawak kepada Brooke

25. Jadual 3 menerangkan dasar pecah dan perintah yang dilaksanakan semasa pentadbiran
keluarga Brooke di Sarawak.

Kaum Bidang Perkerjaan


Melayu Pentadbiran
Iban Ketenteraan
Cina Perdagangan

Apakah kesan perlaksanaan dasar tersebut?


A Meningkatkan taraf hidup
B Menjamin perpaduan rakyat
C Mempelbagaikan kemahiran penduduk
D Mengukuhkan kedudukan pemerintah

26. Apakah kekayaan Sarawak yang menyebabkan Kesultanan Brunei campur tangan
dalam pentadbiran Sarawak?
A Antimoni dan emas
B Getah dan tembakau
C Minyak dan bijih timah
D Bauksit dan arang batu

10
SULIT EXCEL 2009
27. Senarai berikut berkaitan dengan kes – kes berat.Dalam pentadbiran SBUB di Sabah,
kes tersebut akan dikendalikan oleh

 Menculik
 Kes Bunuh
 Rompakan

A Mahkamah Adat
B Mahkamah Penghulu
C Mahkamah Majistret
D Mahkamah Anak Nageri

28. Pernyataan berikut merupakan syarat-syarat pemberian piagam kepada Syarikat Borneo
Utara.

 Hubungan luar Sabah diletakkan di bawah kuasa kerajaan


British.
 SBUB tidak menjual wilayahnya tanpa persetujuan kerajaan British

Mengapakah British mengenakan syarat-syarat di atas kepada Syarikat Borneo Utara


British?
A Untuk mengukuhkan kuasanya
B Untuk memberi modal kepada SBUB
C Untuk mengurangkan kos pentadbiran
D Untuk menyeragamkan pentadbiran British

29. Ciri berikut merupakan tanaman baru yang diperkenalkan di Tanah Melayu.

Tanaman X

Diperkenalkan pada tahun 1830-an di


Pulau Pinang dan ditanam secara meluas
di Kerian, Perak

Apakah tanaman X?
A Tebu B Kopi C Nanas D Getah

11
SULIT EXCEL 2009
30. Rajah 2 menunjukkan faktor penentangan Dol Said

Penentangan
bayaran cukai
Faktor-faktor
penentangan Dol
Said di Naning X

Menentang
perlaksanaan
undang-undang
British
Apakah X?
A Menjaga kesucian agama
B Menolak amalan buruh daerah
C Mempertahankan kedaulatan daerah
D Membantah perlucutan jawatan penghulu

31. Rajah menunjukkan kebangkitan Mat salleh terhadap SBUB.

Membakar Pulau Gaya


Kebangkitan Mat
Salleh
Menyerang Ambong

Apakah punca kebangkitan tersebut?


A Peraturan tanah baru
B Menyebarkan agama Kristian
C Perkampungan dibakar
D Mengenakan cukai yang tinggi
32. Senarai berikut adalah peristiwa sejarah negara luar.
 Perang Rusia-Jepun
 Gerakan Pan-Islam Turki
 Gerakan Kesedaran Kebangsaan India
 Gerakan Kesedaran Kebangsaan Indonesia

Apakah sumbangan peristiwa tersebut kepada Tanah Melayu ?


A Menyediakan buruh C Memajukan pendidikan
B Menjalinkan perdagangan D Meniup semangat nasionalisme

12
SULIT EXCEL 2009

33. Rajah 3 menunjukkan novel karya Ishak Hj. Muhammad atau Pak Sako.

Ishak Hj. Muhammad

 Anak Mat Lela Gila


 Puteri Gunung Tahan

Apakah matlamat penulisan novel tersebut?


A Perkembangan pendidikan moden
B Kesedaran politik orang Melayu
C Memajukan ekonomi orang Melayu
D Pemikiran moden orang Melayu

34. Jepun telah berjaya mengalahkan Rusia dalam peperangan pada tahun 1905.

Apakah kesan daripada kejayaan tersebut terhadap Jepun?


A Bebas daripada pengaruh Barat
B Dianggap sebagai sebuah kuasa besar
C Muncul sebagai negara nasionalisme terawal
D Berkembang sebagai sebuah negara perdagangan

35. Jadual 4 menunjukkan senarai akhbar yang pernah diterbitkan di Tanah Melayu.

Tahun Akhbar

1930 Warta Malaya

1931 Majlis

Kedua-dua akhbar di atas dikaitkan dengan


A pendidikan Barat
B menuntut kemerdekaan
C mengkritik sikap penjajah
D memajukan bidang agama

13
SULIT EXCEL 2009
36. Industri semasa pendudukan Jepun di Tanah Melayu

 Lori berkuasa wap


 Bahan api daripada susu getah
 Tali daripada sabut kelapa

Apakah iktibar yang boleh didapati daripada senarai di atas?

A Sikap orang Jepun perlu dicontohi


B Negara kita kaya dengan sumber bahan mentah
C Penduduk tempatan menggemari bidang reka cipta
D Kita perlu kreatif dalam menggunakan sumber yang ada.

37. Ilustrasi 1 menggambarkan dasar Jepun semasa Pemerintahan di Tanah Melayu.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa tersebut?

A Kesetiaan kepada raja dan negara


B Kesabaran kepada pemerintah
C Kebijaksanaan dalam pentadbiran
D Keberanian dalam menghadapi cabaran

38. Maklumat di berikut menunjukkan masalah yang dihadapi oleh Jepun.

 Pertambahan penduduk
 Kekurangan tanah pertanian
 Kekurangan bekalan bahan mentah
 Keperluan pasaran yang luas

Sekiranya anda ialah pemimpin Jepun pada masa itu, apakah tindakan yang akan anda
lakukan.

A Menjalankan pemodenan
B Membuat pakatan dengan Thailand
C Melaksanakan dasar perluasan kuasa
D Mengamalkan program perindustrian

14
SULIT EXCEL 2009

39. Dialog berikut mungkin berlaku antara penduduk tempatan semasa pendudukan Jepun
di Tanah Melayu.

Ali : Jepun telah melibatkan tokoh tempatan kita dalam


pentadbirannya.
Salim : Dr. Burhanuddin al-Helmy dilantik sebagai penasihat kebudayaan
dan Adat Istiadat Melayu.
Ali : Ibrahim Hj. Yaacob dilantik sebagai leftenan colonel Pasukan
Pembela Tanah Air.

Perkembangan peristiwa tersebut berkaitan dengan

A Mencabar ketuanan Melayu


B Melahirkan pemimpin tempatan
C Mewujudkan golongan intelektual
D Melemahkan kedudukan raja Melayu

40. Petikan berikut berkenaan dengan peristiwa di Alor Setar, Kedah pada tahun 1946.

Perarakan itu telah berjalan sekeliling Bandar Alor Setar sambil


menyanyi dan membawa panji-panji cogan kata berkibar dengan
Bahasa inggeris dan Melayu serta cogan yang dibawa oleh kanak-
kanak sekolah yang berbunyi “ Wahai ibu bapaku, peliharalah hak-
hak kami sementara kami besar”

Apakah “hak” yang dikatakan dalam petikan tersebut?

I Kedudukan raja Melayu


II Kebebasan berpersatuan
III Kepentingan perlembagaan Melayu
IV Kedudukan istimewa orang Melayu

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

41. Rajah di bawah menunjukkan perubahan perlembagaan Malayan Union kepada


Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948.

1946 1948
Malayan Persekutuan
Union Tanah Melayu

Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu?

A Pengekalan institusi raja


B Pelaksanaan agama Islam
C Pengecilan wilayah negeri
D Pembentukan kesatuan negeri

15
SULIT EXCEL 2009

42. Garis masa di bawah merujuk peristiwa yang berlaku antara tahun 1961 hingga 1962.

Pembentukan Jawatankuasa
Ogos 1962 Antara kerajaan

Februari- April 1962 Pembentukan Suruhanjaya


Cobbold

Penubuhan Jawatankuasa
Julai 1961
Perundingan Perpaduan
Malaysia

Apakah ciri utama dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu?

A Penggubalan perlembagaan baru


B Penerimaan pentadbiran ala-Barat
C Pembentukan Persekutuan Malaysia
D Penubuhan Majlis Perundangan Persekutuan

43. Maklumat di bawah menunjukkan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union

Malayan Union
Pesuruhjaya Negeri sebagai ketua pentadbir
di peringkat negeri. Pungutan zakat di bawah
kuasa Gabenor Malayan Union.

Apakah kesan pelaksanaan pentadbiran Malayan Union tersebut terhadap raja-raja


Melayu?

A Kewibawaan tercabar
B Kemerosotan sokongan rakyat
C Kepercayaan kepada raja tercabar
D Pemansuhan institusi kesultanan

16
SULIT EXCEL 2009
44. Tokoh-tokoh berikut telah mewujudkan peralatan murni

 Dato Haji Noah


 Tun Abdul Razak
 Tun Tan Cheng
 Tunku Abdul Rahman

Apakah kesan perjuangan mereka?

I Menjaga kepentingan kawan


II Memajukan pendidikan Barat
III Mewujudkan kepimpinan politik
Iv Melemahkan Parti Komunis Malaya

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

45. Soalan 45 berdasarkan rajah di bawah.


Lat Pau
Akhbar
masyarakat
Cina Nanyang Siang Pau

Sin Chew Jit Poh

Apakah isu yang dilaporkan oleh akhbar di atas?

A Iklan perniagaan
B Berita luar negara
C Peristiwa di negara asal
D Perkembangan politik di Tanah Melayu

46. Soalan 46 berdasarkan petikan di bawah.

Semasa Tanah Melayu diancam oleh Komunis Kerajaan


British telah mengisytiharkan darurat pada tahun 1948
hingga 1960.

Apakah kesan peristiwa darurat di atas?

I Penubuhan MCA
II Kerakyatan diketatkan
III Pengenalan Sistem Ahli
IV Mempercepatkan proses kemerdekaan

17
SULIT EXCEL 2009

A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

47. Berdasarkan jadual yang berikut

Parti yang bertanding Kerusi yang dimenangi


Parti Perikatan 51
Parti PAS 1

Apakah faktor yang menyebabkan Parti Perikatan mencapai kemenangan?

A Rakyat Tanah Melayu mahukan kemerdekaan


B Parti Perikatan mementingkan kebaikan semua kaum di Tanah Melayu
C Parti Perikatan mendapat sokongan penuh daripada kerajaan British
D Kesemua pemimpin Parti Perikatan berpendidikan Inggeris di England

48. Soalan 48 berdasarkan petikan di bawah.

“Sarawak akan diserahkan kepada Kerajaan British”

Apakah reaksi penduduk tempatan akibat peristiwa di atas?

A Ketua bumiputera menentang penyerahan


B Ketua bumiputera menyokong penyerahan
C Kaum bukan bumiputera menentang penyerahan
D Ketua kaum mahukan Vyner Brooke memerintah semula

49. Soalan 49 berdasarkan petikan di bawah.

Tarikh: 31 Ogos 1957


Tempat: Stadium Merdeka
Peristiwa: Pemasyhuran Kemerdekaan

Apakah kepentingan peristiwa di atas kepada politik Tanah Melayu?

A Tanah Melayu bebas daripada Komunis


B Pemulihan status negeri naungan Tanah Melayu
C Pembebasan Tanah Melayu daripada penjajah Jepun
D Pembebasan Tanah Melayu daripada Penjajajhan British

18
SULIT EXCEL 2009

50. Soalan 50 berdasarkan petikan di bawah.

Rabu, 3 Disember 1949 – Pembunuhan Gabenor Sarawak, Sir Duncan Stewart.

Apakah tindakan British selepas berlakunya peristiwa di atas?

A Bersetuju mengadakan pungutan suara


B Mengadakan rundingan dengan pertubuhan antipenyerahan
C Bertolak ansur dan bersedia mengikut kehendak rakyat Sarawak
D Menggunakan kekerasan untuk menumpaskan gerakan

51. Dialog di bawah mungkin berlaku antara Tunku Abdul Rahman dengan pegawainya

Bagi mengatasi masalah ini, saya cadangkan


penyertaan Brunei, Sabah dan Sarawak dalam
Persekutuan Malaysia

Bagus cadangan ini

Apakah makna “masalah” dalam dialog di atas?

A Proses kemerdekaan
B Ketidakseimbangan kaum
C Perkembangan ekonomi
D Kestabilan dan keselamatan negara

52. Rajah di bawah berkaitan dengan Majlis Tempatan


Pilihan raya
Tahun Majlis Tempatan
1952 diadakan

Apakah tujuan pilihan raya tersebut diadakan?

A Membaiki keadaan politik


B Melaksanakan dasar dekolonisasi
C Memperkenalkan Perlembagaan baru
D Memilih perwakilan secara demokrasi

19
SULIT EXCEL 2009

53. Parti X di bawah merupakan gabungan dua buah parti politik di Sabah.

Parti Bersatu
Parti
X
Parti Demokratik

Apakah perjuangan Parti X?

A Melindungi hak orang cina


B Memartabatkan Bahasa Melayu
C Menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi
D Menukar nama Borneo Utara kepada Sabah

54. Apakah faktor penyingkiran Singapura dari Persekutuan Malaysia?

A Singapura menolak keistimewaan


B Singapura inginkan kemerdekaan
C Singapura menentang hak istimewa Melayu
D Singapura menuntut dijadikan ibu negara

55. Ilustrasi di bawah menunjukkan pasukan keselamatan sedang mengawasi perpindahan


penduduk ke Kampung Baru.

Apakah sebab penduduk tersebut dipindahkan?

A Melahirkan perpaduan
B Membangunkan kampong baru
C Mengatasi keganasan komunis
D Mengawal kemasukan imigran

20
SULIT EXCEL 2009

56.
 Tun Abdul Razak
 Tun H. S. Lee
 Tun V.T. Sambanthan

Apakah sumbangan tokoh-tokoh di atas dalam sejarah Tanah air kita?


A Penamatan zaman darurat
B Pencapaian kemerdekaan negara
C Pembatalan rancangan Malayan Union
D Pembentukan Gagasan Persekutuan Malaysia

57.
Jawatankuasa Antara Kerajaan (JAK)

Apakah peranan yang dimainkan oleh jawatankuasa di atas?

A Menjelaskan kepada penduduk Sabah dan Sarawak tentang Gagasan Persekutuan


Malaysia
B Meninjau pandangan penduduk Sabah dan Sarawak tentang gagasan Persekutuan
Malaysia
C Memastikan hak dan kepentingan penduduk Sabah dan Sarawak terjamin selepas
menyertai Gagasan Persekutuan Malaysia
D Menjalankan pungutan suara di Singapura tentang penyertaan Singapura dalam
Gagasan Persekutuan Malaysia

58. Senarai madrasah di bawah dipengaruhi oleh idea pemulihan Islam dari Mesir

 Madrasah al- Masyhur al-Isamiah


 Madrasah al-Diniah Kampung lalang
 Madrasah II Ihya Assyariff

Apakah peranan madrasah tersebut?

A Menerbitkan akhbar Al-Iman


B Menyebarkan idea Kaum Muda
C Menerbitkan Suara Benar dan Lidah Benar
D Menyeru umat Islam berpegang kuat kepada adat istiadat Melayu

21
SULIT EXCEL 2009

59. Pernyataan berikut berkaitan dengan pertubuhan di Tanah Melayu.

 Di tubuhkan pada tahun 1934


 Menggunakan cogan kata “Hidup Bahasa Hidup
Bangsa
 Mengadakan persidangan yang pertama di
Taiping

Apakah X

A Majlis
B Saudara
C Warta Malaya
D Utusan Melayu

60. Petikan berikut merupakan sebahagian daripada ucapan Tun Abdul Razak dalam UMNO
20 tahun,Kuala Lumpur,Ibu Pejabat UMNO.

“Kita terpaksa mengeluarkan Singapura dari


Malaysia dan inilah saat yang sungguh bersejarah
kerana sungguhpun kita merasa sedih dan dukacita
kerana satu Negara telah terpaksa keluar,tetapi kita
gembira kerana telah dapat menyingkirkan duri
dalam daging kita.”

Apakah ikhtibar daripada peristiwa tersebut?

A Kesabaran dalam tindakan


B Keberanian dalam menghadapi cabaran
C Bersatu padu asas kestabilan Negara
D Berdikari untuk memperjuangkan hak

KERTAS SOALAN TAMAT

22
SULIT EXCEL 2009

JAWAPAN EXCEL 2 2009

NOMBOR JAWAPAN HLMN DLM NOMBOR JAWAPAN HLMN DLM


BUKU TEKS BUKU TEKS
1. D 31. C
2. A 32. D
3. A 33. B
4. A 34. B
5. B 35. C
6. B 36. D
7. B 37. A
8. C 38. C
9. A 39. B
10. D 40. B
11. A 41. B
12. D 42. B
13. B 43. A
14. A 44. D
15. B 45. C
16. A 46. B
17. C 47. A
18. B 48. A
19. D 49. D
20. A 50. D
21. A 51. B
22. D 52. D
23. D 53. A
24. D 54. C
25. D 55. C
26. A 56. B
27. C 57. A
28. A 58. B
29. A 59. B
30. C 60. C

23