You are on page 1of 0

KADOCSA

knyvek
3
PRCZKI ISTVN
SZITTYA
BIBLIA
SZITTYA
BIBLIA
SZITTYA
BIBLIA
A BIBLIA S A SZITTYA VALLS

(HROMSZENTSG S A PROS- ISTENSG)
Bi bl i a Par af r zi s, ami t ul aj-
donkppen egy j Reformcis ki-
srlet lenne, amivel a Szittya Vallst
szeretnm bemutatni
Prczki istvn, 2006.
1
EL!SZ
A knyvem a magyar nemzetnek s a szittya magyar npnek az
!s- s "ki trtnett taglalja. Ezen azt rtem, hogy a ma ismert
!strtnelem el!tti id!k "!stri- !steni" gykereit igyekszem kisni.
Ezzel pedig a szmunkra nagyon is "flre rthet! nyelvezettel megirt"
csodkkal teli misztikus trtnsek ok-okozati halmazatt kvnom
kielemezni. Mindezt korunk legrejtelmesebb m"vnek, a most Bib-
linak elnevezett "!skrnika" segtsgvel s termszetesen azzal a
cllal teszem, hogy a szittya s a magyarosnak, /arameusnak/ ne-
vezhet! - npek !strtnett kibogozzam, Annak gykereit, a nyelvi
alapjait, teht az eredett, megkisreljem felfedni. Biztos vagyok
benne, hogy a Biblibl kiindulva sikerlni fog olyan !sinformcikat
kapni, melyek a helykre tehetik a latin s grg kultra el!tti korszak
szittya- kldeus npeinek !si < h!si trtnett.
Rgi gyanum az, hogy a vilg minden titka s mitosza ma is me-
gismerhet!, s!t kzlk sokat jl ismernk, csak ppen a bennk
rejt!z! !si mondandt nem akarjuk tudomsul venni. Ezeket az !si-
s "ki igazsgokat ugyanis, a vilg minden rszn mg ma is "forga-
lomban lv!" !seredet" mondk, regk, mesk, eposzok, szgk s
mitoszok tartalmazzk. Ezek tbb ezer ve ismertek, de ma mr
"senki sem akarja" !ket az eredeti helykre tenni. Pedig ez nem is
"olyan nagy dolog", csupn le kell hntani a mesket s mitoszokat
fed! cafrangokat, le kell mosni a rjuk kent mocskot s mris ris-
mernk az igazsgra s az igazi szerepl!kre. Ha pedig a mesk-
mondk szavait az eredeti "ki jelentskben is "megrtjk", akkor az
igazi cselekmnyek, egymst magyarzva s indokolva, a napvilgra
kerlnek. Ennek a szokatlan "rekonstrukcis" ksrletnek az alapja s
trgya az emberisg egyik legrgibb s "legsszefgg!bbnek" bemu-
tatott mve a Biblia. Ennek a kisrletnek az eszkze s egyben
f!mdszere pedig az a fantasztikus szellemi termk, melyet a vilg
ma a magyar nyelvnek nevez.
Archimedesz az kor egyik legnagyobb tudsa mondotta:"Adjatok
nekem egy fix pontot s kiforgatom a fldet a sarkaibl". Ez a ttel
mondatja velem azt, hogy vegyl egy fix- azaz hiteles- !si mvet
2
s kiforgathatod sarkaikbl a kzpkor hazugsgaibl plt,
immr ktezer ves pszeud- kultikus szelleni kvleteket. Ez a
"Fix pont" pedig a magyar szavakkal s kifejezsekkel teli bbeli
Biblia. Az a m", mely br az emberisg legolvasottabb knyve, a
tudsok mgis a legvitatottabb alkotsnak tekintenek. A nem ritkn
lemin!st! vitk s klnfle dogmatikus vlekedsek ellenre a Bib-
lia ltezse !strtnelmi tny, amit mindenkinek tudomsul kell venni.
Miknt az is tny, hogy tartalma egy olyan "kdolt trtnelmi rekvizi-
tum", melyb!l mindenki csak annyit rthet meg, amennyit
!smveltsge s kultikus karizmja, valamint a tudomnyos- logikus
gondolkodsa lehet!v tesz szmra. Ez a munka teht nem ms,
mint egy olyan "rekonstrukcis kisrlet", mellyel az "ki- szittya magy-
ar nyelv, (a "forditva" irt s olvasott magyar< armeus nyelv) s a
sumr- akkd kaldeus npek trtnelmi szerept szeretnm arra a
helyrevisszatenni. Oda, ahonnan -tbb, mint ngyezer vvel ezel!tt-
a trjai hbor utn megindul- kialakul szentsgtr! dogmatizmus
letasztotta. Egyidej"leg megprblom megtiszttani azt a piee-
desztlt, melyet Attila meglse utn kibontakozott s kiteljesedett
szellemi s erklcsi leplps valamint az agresszi kori- s
kzpkori hatalma vett birtokba s hasznlt fel sajt stt cljaira.
A trtnelmi el!zmnyek nagyon messzire nylnak vissza.
Egszen az emberi !skultrig, mely a k!- trsvel, a k!re vsett
rssal kezd!dtt. Akkor, amikor "az Irs, vagy a knyv" egy csiszolt
k!lap volt. Egy oly hatalmas "Irott- k!", melyhez hozzer!sithettem
az emel!-rendszerem egyik csigjt, hogy a magyar nyelv eltphetet-
len ktelvel kiemelhessem "az Ige, a Sz s az Irs kzs
varzsnak", az emberisg !si rskulturjnak isteni igazsgt, me-
lyet megtallhatunk a "Szent Bibliban", melyet ma ltalban
"Szentrsnak" neveznek, holott az eredeti neve "Az rs" volt. Ter-
mszetesen az, amit csupa nagybet"kkel kell majd rnunk, teht "Az
Irs"- nak, de csak akkor, ha az eredeti rst s az eredeti cselek-
mnyeket ismerhetjk meg ltala, vagyis ha a trtnelmileg igaz s
valdi esemnyeket olvashatjk ki bel!le. A hvek s nem hvek egy-
arnt.
A most ismert Biblia azonban nem ilyen. Annak ellenre, hogy ma
is az emberisg egyedlllan fontos s ptolhatatlan dokumen-
tumtra, mely krl tulajdonkppen mr vszzadok, s!t vezredek
3
ta folynak a vitk. Els!sorban s f!knt a szerz!i-, vagyis tttele-
sen a "tulajdonjog" krl. Egyszer"en s magyarul taln azrt, hogy
kik is az igazi szerz!k, gy kit!l, vagy kikt!l is szrmazik s ennek
kvetkeztben kinek s kiknek a trtnett is tartalmazza a Biblia?
Az igazsghoz tartozik azonban az is, hogy a mai "fggetlen", pon-
tosabban a nem vallsi m"helyekhez tartoz kutatk jrsze meg van
arrl gy!z!dve, hogy a "Zsid Biblia", vagyis a Tra- /Thra/ nem a
zsidk trtnett, vagy nem els!sorban a zsidk trtnett tartalmaz-
za. Azt a felfogst ugyanis, hogy az szvetsg eredeti "okmnyai-
ban" a zsidk !strtnetr!l volna sz, mr 1500 ve vitatjk. El!szr
Origenes kvet!i az arinusok s a manicheusok llitottk s
tantottk, hogy az szvetsg teljes egszben, az jszvetsgb!l
pedig az Apostolok Cselekedetei hamisak. Szerintk az evangliumi
iratokat eltorztottk, igy !k, a szentsgek kzl pldul csak kett!t, a
Keresztsget s az rvacsort ismerik el s tartjk be. Viszont alig
valamivel ks!bb Mohamed s az Iszlm hvei, de f!knt a siita iz-
maelitk voltak azok, akik szerint a "Szent rsokat a zsidk s a ke-
resztnyek egyarnt meghamistottk". Ha teht meg akarjuk ismerni
az igazsgot, akkor vissza kell menni - trni, egszen brahmhoz<
Ibrahimhoz.
A modern kutatsok azonban mg ennl is messzebb mennek a
Bibliai trtnetek bels! logikjbl kiindulva. Ez f!knt abban
nyilvnult meg, hogy a zsid nyelv viszonylag fiatal nyelv s Jzus
korban tulajdonkppen alig beszlte valaki a zsidk kzl. A zsidk
nagy rsze akkor az arameust, vagy armit, illetve annak egyik vlto-
zatnak tartott "j-armit" s az grgt beszlte. E kt /?/ nyelv
azonban nem ms, mint az arameus< szumr nyelv egy- egy idi-
omja, mely magyaros nyelvjrs volt. A ktelyeket er!st5ik azok az
adatok, melyek szerint a mai Biblik az eredeti ksei s torztott vl-
tozatai. Tbb kutat szerint a Kopt-Biblia a Kr.U. 2-3, szzadbl, az
etip Biblia a 4.-b!l, a gt Ulfila Biblia a 4.-b!l, az rmny az 5.-b!l, a
szr az 5-6.-bl szrmazik. A mai hitelesnek ismert zsid- keresztny
Biblik is a negyedik szzad termkei, akrcsak a hiteles fordtsnak
min!stett grg vltozat, mely szintn a 4- 5. szzadbl eredhet. A
hber fordts sem rgibb a 9- 10.- szzadnl. Taln nem meglep!
az a vlemny sem, mely szetint igencsak elgondolkozat az a tny,
hogy mincsenek a Krisztus el!tti korbl val eredetinek tekinthet!
4
arameus rsok. Ez azrt gyanus, mert a nagy keleti knyvtrakban
hatalmas mennyisg" kori dokumentum- anyag halmozdtt fel.
mde semmi sem kerlt el! ami a tmrdek bibliai tetnettel
kapcsolatos. Az a krlmny isis tbb mint furcsa, hogy a Bilblit csak
akkor fedeztk fel, amikor mr Nagy Konstantin csszr llam-
vallss tette a rmai katolikus egyhzat.
*
Nem vletlen teht az, hogy a Biblit sokan a kldeus, a /babiloni/
id!kb!l szrmaztatjk. Ezen tudsok egyik legjelent!sebb kpvisel!je
volt Friedrich Delitsch asszirolgus, aki a "Babel und Bibel" c.
Knyvben /1903/ fejtette ki ktsgeit. Szerinte a Biblia nem ms,
mint a babilniaiak trtnetnek megrktse s a babiloni valls
tantsainak kifejtse. (A kldeusok pedig szittyk voltak, akik mr a
Sumr- Akkd birodalom el!tt is lteztek.) Delitsch egyik legf!bb rve
volt brahm trtnete, aki babiloni, azaz kaldeus eredet". Az
testamentum teht nem lehet ms, mint tulajdonkppen brahm
eredeti npnek a kaldeusoknak a trtnete.
A "modern biblik" a mai id!kben, sajnos csak zsid s keresztny
fordtsokban s "elferdtsekben" vannak forgalomban s ismertek a
hvek el!tt. A mai tlagember teht meg van arrl gy!z!dve, hogy az
igazsgot s a valsgot olvassa, holott ez korntsem biztos.
Ktsgkvl igaz viszont az, hogy a mai hber s keresztny Biblias-
zakrt!k sajnlatos nyilatkozatai szerint a Biblia krdse s a vele
kapcsolatos helyzet "Tudomnyosan tisztzott s vilgos. Az s-
zvetsg nagy rsze hber s a kisebbik rsze armi nyelv"".
A zsidk szerint, akik csak az szvetsget ismerik el szent
Knyvnek, a 12 zsid trzs 6- 6 tudsa, -akiket septuagintknak ne-
veznek-, kln- kln, /teht egymstl elklntve, egymstl fgget-
lenl/ -gy mond-, "csodlatos mdon egyformn" fordtottk hberre
az alexandriai knyvtrban lv! "eredeti" szveget. Egyiptomban vis-
zont akkor az grg volt a divatos s elterjedt kultrnyelv, de a bib-
lis anyagok lltlag- armi s kopt nyelven kszltek.
A Tra, /teht a hber "Biblia"/, eszerint a ma mr proto-zsidnak
kinevezett armibl kszlt, de igen ellentmondsos lett, s!t sokak
szerint meglehet!sen zavarosra sikerlt. A szakemberek gy vlik,
5
hogy ppen ezrt is kszlt egy msik hber Szent Knyv, a Talmud,
melynek az a feladata, hogy mintegy vgrehajtsi utastsknt" a
helyre tegye s megmagyarzza a Trt, vagy inkbb "testhez il-
lessze" a kirvan nem hbernek ltsz trtneteket, esemnyeket s
erklcsi trvnyeket.
A Biblia els! fordtsa alexandriai fordts volt, hiszen Ptolemajos
Soter kirly korban trtnt, aki lltlag maga forszrozta a munkla-
tokat. Mivel ! a negyedik szzadban lt, ez a fordts 400 el!tt nem
jhetett ltre. Az eredeti m" arameus lehetett, melyet valszn"leg
el!bb grgre fordtottak le s ebb!l alakult ki a hber verzi. Egy
msik vlemny szerint az eredeti fordts a kaldeus nyelv volt, ami
termszetesen /kldi<klti, vagyis keleti= kelta/ 1 nyelven kszlt,
ami azonban elt"nt. Ez rthet!, hiszen a kaldeus azonos volt az -
arm= szittya- arameus nyelvvel, melyet nemcsak fordtottak, hanem
inkbb fertettek. Ezt az -armi nyelv" m"vet azonban mind a zsid,
mind a keresztny rstudk elhallgattk. A ma kldeusnak ismert
Bibllia pedig csak az eredeti anyagok szittya-elv" tartalmnak el-
gg szntelen ksrlete.
A harmadik ismert fordits a Szir Biblia, de ebb!l a korbl szr-
maznak az etip, rmny s gt Biblik is. (Taln ezek kzt lehetne
keresni az eredeti valamely hiteles vltozatt is.) Ennek ellenre a
negyedik s a legjobban elterjedt forditsnak a Latin- Biblit tartjk.
Ennek kt f!vltozatt ismerjk: Az egyik Biblia az "Itala", mely a
"septuagints forditsbl" kszlt s a msik a Vulgata, mely a katoli-
kus egyhz hivatalos Biblija, melyet a Tridenti Zsinat kanonizlt,
azaz egyedli igaznak min!sitett. Ugyanakkor soktucat m"vet, kzt"k
!si iratokat is elvetett, "apokrifnek" min!sitve !ket. (Az apokrif grg
sz, amit ma okkultnak s tudomnytalannak tanitanak, holott erede-
tileg a titkost, a takargatnivalt jelentette). Megitlsem szerint is ez a
helyes kifejezs, mert vajon akkor, -a 4- 5 szzadban-, mifle hiteles
mrce alapjn dntttk el pld, azt, hogy a Krisztushelyettes Pter
6
1
A kldeus s kelta sz egyarnt a szittykat jelenti. A szittya-valls kvet!i a Nap-
istent tiszteltk s a Vrszerz!ds s az Esk hatrozta meg az letket. A grg K-
bet" valaha a rovrs SK-bet"ib!l (S= I + C= != I!, ami K). A kelta teht E+skelta=
esklte< esklt, esktt. A kldi= kalti= es+kalt< esklt. Akik pedig Eskvel egye-
sitettk a npeiket azok voltak a szittyk, akik +sszitjk a hun-magyarokat.
Apostol leveleinek tbbsge "apokrif" s csak kt teljesen je-
lentktelen s semmitmond levelecskt soroltak a "szent iratok"
kz.
Ugyanakkor a Krisztust soha sem ltott "Szent" Plnak, -a "kine-
vezett apostolnak"- az rsait szinte kivtel nlkl kanonizltk s gy
az jszvetsg majd 40 %- a az ! tantsait tartalmazza. Mi- tbb, a
tantsok szinte ktelez! "ideolgiai s szervezeti utastsknt"
mondtk el, hogyan kell a vallst szolglni. Ez pedig nem volt ms,
mint az gynevezett "paulinus egyhz" megszervezse, melyet aligha
vletlenl neveztek el judeo- christhiannak, azaz zsid- katolikusnak,
amit a rmai katolikus egyhz ma mr nyltan vllal.
A kutatsaim termszetesen nem vallsetikai szempontokat c-
loznak meg, hanem a trtnelmi tnyek felfedst s az sszefgg-
sek feltrst szolgljk. Az igazat megvallva, azt szeretnm tette-
nrni azt a kort, amikor a vallserklcs egyhzerklccs de-
gradldott, majd a hatalomjogrendjnek, vagyis a papi s vilgi
uralkodk, vagy despotk- gerinctelen kiszolglsnak alzatos
szolgjv vlt. A vallserklcs teht a politikai hatalom erklccsv
s eszkzv lett. Azt keresem teht, hogy Krisztus szeretet- egy-
hza hogyan alakult t hatalmi szervezett, amit ma akr prtnak is
nevezhetnnk. Az a megtlsem, hogy az !si tiszta erklcsk
tovbblst a hatalmi rdekek vallsokba val benyomulsa
akadlyozta meg, s egyttal az igazsg elhallgatst, illetve a hami-
sitsok elterjedst okozta. gy ltom, hogy a Biblia is ilyen hatsok-
nak volt kitve, amib!l logikusan kvetkezik, hogy a Biblit semmi-
kppen sem tekinthetem "Szent rsnak". (Annl is kevsb, mert a
szent jelz!, az n szittya- magyaros szfejtsem szerint hajdan el-
lenttes jelentssel birt, mert az "iszonyt", amegltet /felldozottat!/
jelentette. Ez a latin nyelv szent jelz!i kztt, is igy szerepel.)
A Biblia rsait teht, csak a tartalmuk, a jelentskrnyezetk s a
szavak egymskzi szerves kapcsolata alapjn tudom vizsglni, ezrt
a szavak vallsi tartalmt s min!sgt is csak trtnelmi kategri-
aknt kezelem. Termszetesen tekintetbe vve azt, hogy a valls
milyen befolysa brt az akkori vilgra. Ez a nzet azonban nem
mond ellent az eredeti felfogsomnak, mely nem fogadta el sokak
azon min!stst, hogy a Biblinak nincs is trtnelmi alapja, hanem
a mtoszok, mesk, mondk s regk kategrijba tartozik.
7
Magam is elg sokig voltam ebben a tborban, mg fokozatosan
r nem jttem, hogy a mesk-mondk s mtoszok a rgmlt trtne-
lem esemnyeit tkrzik. Brmennyire is "fantziadsak" mgis a
valsgot fejezik ki, csak ppen tudni kell, hogy a npies mesk, va-
gy ppen a tanmeseknt megjelen! naiv trtnetecskk, a regk s
mtoszok mirt s hogyan "kpezik le" a vres valsgot gyermek-
mesv. Nem kellett sok id!, hogy belssam, a np ajkn mindig
azok a nagy traumk, vagy gy!zelmek jelennek meg, melyek erklcsi
okulst vonzanak, melyek a np s a nemzet erklcsi alaprtkeinek
a meger!stst, vagy megjtst kvetelik. Amikor erre rjttem,
egyszerre megrtettem, hogy a Biblia sem ms, mint az akkori
legm"veltebb s legnagyobb erklcsi kisugrzssal br np s
nemzet trtnetnek, cselekedeteinek a gy"jtemnye, melyek ma
is nagy erklcsi tanulsgokat hordoznak. Az rstudk pedig eze-
ket a trtneteket hol krnika, hol elbeszls, hol monda, hol tanme-
se formjban jelentettk meg. A Biblia trtnseinek legnagyobb
rsze pedig ppen ezekb!l tpllkozott. Ez a "felfedezs" azonban
csak a felismers egyik oldalt mutatta meg. A megjelentett
esemnyek min!sgt s kisugrzst egy msik tapasztalat
hatrozta meg. Nevezetesen az, hogy egy- egy esemnyben mennyi
az igazsg s mennyi a hazugsg, tovbb az, hogy ezek milyen
szerepet jtszottak s jtszanak a Biblia sok szz esemnynek a
"szittytlantsban", illetve msknt szlva:az "elzsidsitsban".
A hamisitsok igazz- ttelnek, a teljes-, vagy fligazsgg fe-
lrtkelsnek ppen olyan pontos "technikja" van, mint a teljes-,
vagy rszigazsgok felismersnek. Ne feledjk azonban azt, hogy a
hazugsg egyid!s lehet az emberisggel, hiszen mr va is hazudott
az Istennek. Nem csoda teht, hogy jelent!s szerepe lett az emberi-
sg trtnelmnek alakulsban is. gy ltom, hogy a hazugsg-
"eladsnak" hamar kialakult a m"vszete. Teht az, hogy a sze-
menszedett hazugsgot miknt lehet teljes sikerrel "igazsgknt fel-
mutatni". Az alapelv lnyegben annyi, hogy a negyed-, a fl-, s a
tredk- igazsgok bepitsvel jval knnyebben lehet a teljes
igazsg ltszatt kelteni s kivetteni. Nha elg a kvnt eredmny
elrshez, a sznteret vltozatlanul hagyva, csak a neveket megvl-
toztatni. Mskor azonban az egsz trtnetet t "kell rni", de tbbnyi-
re meg kellett hagyni a neveket. Nha, viszont mindent vltozatlanul
8
lehet hagyni, csak -a gy!ztesek, vagy a h!s jtev!k helybe- a sajt
nevnket kell berni s a gyalzatot az ! nyakukba varrni.
Az gy megfejelt trtnetnek, cselekmnynek a hitelt azonban
"bizonytani" kell. Erre az a legjobb megolds a vals!g s igazsg
fogalmnak az sszekeverse. A legtbbet alkalmazott mdszer,
hogy az adott esemnyekkel kapcsolatos fldrajzi s etnikai elne-
vezseket meghagyjk, mert ezek kpezik a valsg- vzat. Az em-
berek ugyanis a fontos helyek nevre hossz ideig emlkeznek, his-
zen msok is lerhattk, megrkthettk azokat. A "konkrt valsg"
alapjaira aztn az igazsg helyett a hazugsg tetszs szerint magasi-
tott palotit is fel lehet hzni. (Ismert pld, az a nyugati vlekeds-
llts, hogy a hun-magyar npek vrivk, ami alapvet!en igaz, mert
vrszerz!dskor, -borba keverve-, valban vrt ittak. m soha nem
voltak kanniblok, amit ez a hamists sugallt.)
4. MAGYAROS SZAVAK S NEVEK A BIBLIBAN
A fentiekb!l kvetkeztetve alakult ki az a tapasztalatom, mely
ks!bb meggy!z!dsemm vlt, hogy a Bibliai nevek- pontos s fon-
tos dokumentumok. A szemlynevek a legtbbszr npeket, nemze-
teket, trzseket, vagy orszgokat s vrosokat jelentenek. Ezen ne-
vek racionlis rendje s jelentstartalma azonban, a nven fell is,
sok ms s fontos informcit is hordozhat. Ennek a felismersnek a
hitelessgt fokozza egy rendkvl rdekes !sjelensg, az gyne-
vezett "igazsg- szindrma". Ennek az alapvet!en fontos megfigye-
lsnek az a lnyege, hogy a szittya- armi- magyar npek mindig
s mindenhol igazat "mondanak". Plda erre a fenti hrom npnv,
a szittya- armi- magyaros. El!szr a magyaros /magyar/ szt
kvnom megmagyarzni. A magyar jelz!, mint npnv Eurpaszerte
csak rpd fejedelemm vlasztsa ta ismert. Volt ugyan magyar-
megyer trzs, de mint nemzetnv nem ltezett. A Bibliai kor magyarul
szl nyelve teht nem lehetett a magyar nyelv. Az csak a mai ma-
gyar nyelvhez nagyon hasonlt arameus< armi /-FO= mra< mri-
mr- mr- mr, maori< stb./, vagyis az armi, vagy kaldeus nyelv
lehetett.
9
A szittya nv viszont nem npet jelentett valaha, hanem vallst.
Nevezetesen a nap-, vagy t"z- valls, amit a sz b!ven bizonyt. A
szittya- valls ugyanis sszt!< egyest! valls. A szittya= +ssztja<
sszti igt jelenti els!nek. Msodsorban a t"z-valls lnyegt fejezi
ki: Szittya= sztja a t"zet, teht lelkesti a hveit. A harmadik a fonk
olvasata, hiszen szittya FO= a-ttyisz= a-ts, a t"z. A szittya jelz!
teht az !svalls filozdijt fejezi ki.
Az #si avar-szkely Rovsrsrl is szksges nhny szt vlta-
ni, mert nagyon fontos szerepe van a Bibliban is, mert regebb nla.
A szittya- hun- magyar npek akkor mg jobbrl-balra rtak- rttak.
Ezt az !si irsirnyt a mai szoksrendnek megfelel!en most
"fordtottnak" nevezzk. Akkor, eredetileg "egyenesen"- rtak, ezrt az
arm- armi np neve forditva- /ezentul -FO/ = mra, vagy i+mra,
azaz mri< mr. Ez a fordtottsg jelzi, hogy mi ugyan jl rtuk a
mra- mri nevet, (gy= M-R), de az utdkultra npei balrl- jobbra
olvasva (R-M)= arm< armi- nak neveztk s a mai kztudatba, a
grg s latin olvasat szerint gy ment t. Ez az !si rminak-,vagy
arameusnak mondott np egy rsze a mr-mr /avar/ np volt, melyet
a Bibliban pl. Omri /mri/-nak is neveztek. (A mri< omri torzuls
trvnyszer dolog, ez az gynevezett hangugrs, vagy sztagugrs
/grgl: metatzis/ jelensge. A teher< terhes, kr-krs, tipusu
jelensgr!l van sz, melyet "HU"-val /hangugrs/ fogok jelezni. A
mr-mr s armi elnevezs ma mg annyira szokatlan lehet, hogy a
jobb megrts vgett, valamit a magyar sz ma mr ltalnos elfoga-
dottsga miatt a ks!bbi nemzet nevnket a magyart hasznlom egy
toldalkkal, mint a magyarostt.)
Szt kell azonban ejtenem a Rovsrs technikjrl is, mert en-
nek is nagy szerepe lesz a Biblia jobb megrtsben. Az !si
rovsirst- melyet nemcsak fra, hanem k!re, b!rre s papirra is r-
tak- rttak s vstek, nemcsak a "fordtott" rsirny jellemzi, hanem
az is, hogy csak a mssalhangzkat rtk ki. A mr-mr= M-R, s!t az
armi is= R-M. Az azonban s"r"n el!fordult, hogy a mssalhangzk-
kal irt magyaros szavakat nem tudtk kiejteni s kitalltak valami ha-
sonlt. A trik s triak szt /T-R-K/- nak rtuk. A grgk ezt hol turk-
nak, hol trk-nek, hol trk-nak rtk s mindmig sem kerlt helyre
az !si alapsz; vagyis a tri s turni. (A Eget, a mennyorszgot, az
isten hont< hzt valaha !strnek /S-T-R/ neveztk, de az ember
10
hzt a stort is gy rtk. gy lett a storfa-/S-T-R--F/ a hun eredet"
nmeteknl a bntets szava= Strfe. Valaha ugyanis a bnsket a
storfra ktttk fel, vagy ktttk ki. A fedett kocsi neve strf- kocsi,
ami szintn srotost< storfst jelent. -De az !stri szt is S-T-R nek
rtk, gy akr az Istrt a keleti istenn!t. A rovsrs R- bet"jt N- jel-
lel rtk, igy a kt bet"t sokszor sszekevertk. A !str teht !sten<
isten rtelmet is kap. A Duna latinos Ister neve is= Isten, az aldunai
Kazn- szoros is kazr- szoros, akrcsak a latin szabin= is szabr.
Stb.)
A harmadik szittya alapvets az, hogy a magyaros npek sok tjs-
zlst beszltek, ami a magnhangzk eltr! kiejtsban jelent-
kezett. (Mives- m"vs, ember- embr, girbe- grbe -gurba stb). Ez
pedig azt jelenti, hogy a magnhangzk szerepe msodlagos, s!t
akr le is kophatnak. A meghatrozk mindig a mssalhangzk, de
ezek kiejtse is vltozhat. Mgpedig, bizonyos trvnyszer!sgek
figyelembe vtelvel. Ilyen pld, az ajakhangok rokonsga hiszen
sok azonos szjtartssal ejtett hasonl hang van, mint pld, B-F-P-V.
Vannak puha s kemny hangok, mint a G s K, D s T, stb, gy ezek
egymst sokszor helyettestik. (A makk s mk egyarnt magot jelent,
a tomp s domb is ugyanaz. Semmi klnbsg nincs a kaliba- galiba
s a karambol- garambol kztt). Nagy szerepe van a ngy
ajakhangnak, a B-F-P-V -nek, melyek szintn vltogathatjk egymst.
(Palesztin -falesztin -filisztin ugyanazt jelenti, akrcsak a bazr, a
vsr s a pazar-ls. Ez az idegen szkban is jelen van, pld: IstVn=
EsteBan /sp/, SteFan /nm/ s SztyePan /orosz). A legs"r"bben
el!fordul jelensg azonban az "R= L" hangok felcserlse, /rebben-
lebben, robban- lobban stb./. Mindentt jl ismert azonban a K-bet
problma is. A magyar K- t nagyon sokflekpen rjk, mint C- CH -H-
Q -X, melyek -tbbnyire- mint egyszer K- hang jelenhetnek meg.
S"r"n el!fordul azonban a magyaros kett!sbetk elirsa is, a CS=
Ch -Sch -Tch sszetett jelek zavaros rtelmezse oly gyakori, mint a
H- hang elmaradsa vagy ppen G- s J- vel val helyettesitse.
(Jzus- Hesus /sp/ s Ges /ol/ stb.)
/A nyelv talkuls krdseit az #sneylev- e a magyar c. kny-
vemben fejtettem ki rszletesen./
*
11
A helyzet a fentinl, termszetesen sokkal bonyolultabb, de a Bib-
liai szavak s nevek rtelmezshez ezek az alapismeretek feltt-
lenl szksgesek. Az ugyanis ma mr nem ktsges, hogy a Bibliai
nevek magyaros kapcsolatokat fednek fel s ez a trtnelmi realitst
jelzi. Ismert dolog az is, hogy mr tbb mint hromszz ve is feltnt
az akkori irstudknak, hogy a a Biblia "krnykn" nagyon sok a
magyar sz s kifejezs. Apczai Csere Jnos s Szenczi Molnr
Albert, majd Otrokcsi Frizs Ferenc, akik mind egyhzi emberek vol-
tak ezt gy fogalmaztk meg, hogy a magyar nyelvben sok a zsid
eredet" sz. Horvt Istvn zalamegyei tblabir, knyvtrigazgat
szakrt! viszont megforditotta az elmletet s kimondta, hogy nem a
magyar nyelvben vannak zsid szavak, hanem a hber nyelv s a
Biblia van teli magyaros szavakkal s kifejezsekkel.
Lett is erre orszgos felzduls. Szinte rthetetlenl, els!sorban a
hivatalos tudomny tiltakozott ellene, amit lassan tvett az egsz r-
telmisg is. Horvt Istvn a dilettantizmus s a "nyelvi sovinizmus"
jelkpe lett a zsid-magyar szembellits megforditsa miatt. Most
vgere elrkezett az az id!, hogy Horvt Istvnt rehabilitljuk. Ennek
a mnek a f!clja ugyan a Bibliai esemnyek szittya mr- avar ma-
gyaros eredetnek kimutatsa s bizonyitsa, de ezzel Horvt
Istvnnak s sok ms kivl kutatnak kivn elgttelt szolgltatni.
Az elmlt 6-7000 vben a szavak s betk irsa jelent!s vlto-
zsokon, torzulsokon ment keresztl, melyek sokszor kvethetet-
lennek s felismerhetetlennek tnnek. Az !smagyaros rovsrs jel-
legzetessgei s az !si armi-mri gykk mgis lehet!v tettk az
eltorzult nevek- szavak helyrertelmezst s rajtuk keresztl az ak-
kori esemnyek "rekonstrukcijt". A magyar nyelv klnleges erejt
s !sisgt, s!t !strtneti els!dlegessgt bizonytja, hogy a Bib-
liban szerepl! ellentmondsokat s a sok "rtelmetlen trtnetet" is
a helyre teszi, mert az eredeti mondandt, az eredeti tartalmat jele-
niti meg.
A magam "horvtistvnizmusnak" a legf!bb bizonyitka az, hogy
n mg rajta is tllpek, mert a kvetkez! "verdiktet" kellett megfo-
galmaznom: Ezutn s ebben a m"ben is-, mindent a "Bibliai egy-
nyelv" szemlletben vizsglok. Tekintettel arra, hogy kutatsaim
szerint ez az egy-nyelv a szittya armi- arameus - magyaros nyelv
12
volt, igy a Biblia minden esemnyben s vonatkozsaiban az !si
magyar szoksokbl s az !si rovs-irsbl indulok ki. A neveket s
trtnseket teht, az !ssszefggsek alapjn, de mai magyar nyelv
segitsgvel vizsglom s rtelmezem.
Tisztban vagyok azzal, hogy fenti nyilatkozatommal elvllaltam az
elfogultsg vdjt s min!sitst is, de elvllaltam, s!t tovbb
tet!zm: Kutatsaim szerint, -s ezt a Bibliai esemnyeken t bizo-
nytani is fogom-, az emberisg kultrja (az irs s szmols me-
gjelensvel) a magyaros npekkel kezd!dtt. Hogy igazam van-e
vagy nem, azt az utkor hamarosan el fogja dnteni. Biztos vagyok
azonban abban, hogy mvem elolvassa utn a legelfogultabb ellen-
felemet is kemny gondolkodsra knyszeritem, ha nem -a szokott
mdon- gy ltalban, hanem ttelesen akarja megcfolni az ltalam
llitottakat.
5. MATRIARCHTUS S A PROS-ISTENSG
Proto-"strtneti bevezets a kldeus- szittya "sid"kbe
A n! teht megszlte n-vrt, akit n!vrknt ismer a mai nyelv.
2

Az ember sz teht eredetileg n!t jelentett. # volt ugyanis a legfonto-
sabb szemly, aki kpes volt n-magt megtermkenyteni s gye-
rekt meg-n!-veszteni. A n! sz nem vletlen tlt be el!kel! helyet a
fogalmak hierarchijban. A N# n-megtermkenyt s n!-vel. Aligha
vletlen, hogy a magyarban a legtiszteletteljesebb megszlts az
N, ami !si mdon- teht fonkrssal /a tovbbiakban FO=/- a N!.
A francia nyelv egy= un szmneve, aminek kiejtse n, teht -FO=
n!. Az Ovidius ltal megnekelt Aranykor a jelek szerint a N!- trsa-
dalom kora volt, ahol a becslet s tisztessg ratlan trvnyei ural-
kodtak. Ez a trsadalom azonban nem ismerte a gyilkossgot s
rablst, teht a hbort sem. A n!< anya-trsadalomnak nylvn-
valan nem lehetett ms istene, mint az Anya-isten, -vagy ms szk-
13
2
A nyugati n!vr= sister, ami !+s-istar, teht !s isten. (Rovsrs R- bet"je
jele= N, ezrt a Duna latinos /?/ Ister neve= Isten. A Kazn szoros is kazr-
szoros, miknt a here is hene< henye sstb.)
kal- a Mh, ami az anya mht s a mh-anyt /a mhkirlyn!t/ is
szimbolizlta. (Aligha vletlen, hogy a him- elv" zsid-keresztny
vallsok mig is mindig Anya-szent-egyhzrl s nem apaegyhzrl
beszlnek, holott a J- isten a mai tanits szerint frfi isten)
Ez a megtart s nvel!- nevel! istnsget, a szittya valls
tantsa szerint-a vilgot fenn-tart kzmikus mager! /mag-r/ a
nap
3
szemlyestette meg. Az izz- fehrl! nap ekkor lett Fehrl-
knt a szittya nap- istenn! jelkpe. Ebbl a L szbl torzultak ki
id!vel az !kor isten- alakjai s fogalmai. (A L sz kisbet"s alakja a
l, amit a grgk I-nak // neveztek t, aki a mesk szerint In-
nachosnak Arogosz /Ar-g-os= #r-gi- !s< gi isten orszga/
kirlynak a lnya. Az I neve f!leg J- s Jn!< Jun- knt is
kzismert, hiszen a jni tenger, vagy az egyik gyymond ismeretlen-
grg trzs neve az Ion< Jn /azaz Jn!, ami nlunk Jen!/ volt, aki
a latinoknl Jun nven volt Jupiter f!isten felesge). A latinban a
nap= l, a vilgoss!got fejezte ki, igy a bel!le kpzett szavak mind
ezt jelentettk. Fny= lux< luk-s, olasz fny= luce s bel!le ered a
Luca nv, ami magyarul= lka< lovacska, teht a Fehrl gyereke. A
latin mcses neve= lucerna, ami l- crna, azaz vilgt crna. A luc-
feny!, a fnyl!-ft jelenti. Stb).
A nyilvn- N!isten vezrelte N!-trsadalaom nagyon hossz
ideig lltezhetett. Egszen addig, mg egy genetikai hibaknt megje-
len! evoluci a lny helyett, egy himnem" lnyt hozott ltre. Egy
hossz folyamat utn a frfiak szlse termszetess vlt, igy a n!k
mellett !k is rszt akartak venni a hatalombl. Ez pedig j munka-
megosztst kvetelt meg az imm!r vegyes-nem" trsadalmomtl. A
szemtermel! szemere /szemerke/ n!tk mellett megjelentek a vadsz
s halsz frfiak, akiket kbornak s kabarnak is neveztek. /Ebb!l
alakult ki a cabar s bel!le a szabar< szabr. A fokozatosan egyen-
rangv v"l frdiak aztn nem elgedtek meg a fldi hatalom me-
gosztssal, hanem az gben /a napistensg honban/ is meg sze-
rettk volna szerezni a hatalmat.
14
3
a NAP szittya irssal N-P, ami egyarnt jelenti a nap- a np< npet. Fonk-
jrl pedig pedig az urat fejezi ki. Nap FO= pan, pn /ispn< !spn/ s a
horvt bn is nap-r.
A proto-!strtnelem ezt a kort a Felessg kornak ismeri, amikor
a mennyei hatalmat is megosztottk. A Fehrl mellett megjelent a
Vrsl, akit a szittya- magyar !smondk Nimrdnak neveztek. (A
Nimrd eredetileg Nimr!tFO= Mn+ rt, vagyis Vrs-Mn volt. Ez
viszont msutt Mnrt nven vlt ismertt. A Fehrl- Vrsl is-
tensg kora a szittya valls !strtnetnek nagyon hossz s meg-
hatroz krszaka lehetett. Az gi hatalmat kifejez! szavak kemny-
en rulkodnak. Az istenek mennyei hona volt a Fennsg, avagy
Fnyessg. A legf!bb isten megszlitsa volt a Felsg, ami hajdan az
isteni felesget, a N!t jelentette. A felessg viszont a megosztott ha-
talmat jelenti, miknt a magyar nyelv !si szittya fogalmai melyek
szerint a a n!-s frdi eredetileg akr sszen!tt, egymst egy- egy
fl-emberknt ltet! alakja lehetett. (Az egyetlen ms nyelvben sem
ltez! flszem, flfl, flvll, flkz, fllb, -vajon mib!l szr-
mazhatnak. Ez csupn vletlen, vagy ppen fantzia volna?)
A trtnelmi tnyek arra utalnak, hogy a szitya hun- avar- magyar
trzsek hajdan n!elv" s himelv" trzseknt, nemzetsgknt ltek s
lettek ismertek. Ez azt jelenti, hogy a magukat az Anytl /N!f!is-
tent!l/ eredeztet! npek /n!-elv" trzsek a fldm"velssel s llat-
tenysztssel foglalkoztak. A frfi-elv" szittya trzsek viszont az
anyaisten mellett az Atya-istent is elismertk. /Pros istensget
tiszteltek./ Ezek a frfi-elv" trzsek s nemzetsgek a technika s
tudomnyok feltall npe lett. A n!elv" npek voltak az zsiai-
turni npek, mg a ffrdi-elv" trzsek voltak az afrikai s kzelkeleti
npek. (N!elv" npek voltak: Alnok /a-lnyok/, a pasternkok
/psztorn!k/, beseny!k /bzs-n!k, vagy bese< katona n!pk/, a
tarjnok, /tar< kopszra nyirt fej" katonan!k/, a roxolnok /rossz-
lnyok, majd orosz lnyok/. A jszok /ijszok, vagy hajasok< haj-s-
zok/. Stb. Frfi-elv" trzsek voltak eredetileg a mr- avar npek. A
magos< magar- magyarok, a bszke dacos Dac< dk /dks/ avarok,
a gepdik /gyepdkok/. A mr- vandlok /vandl< vndor/ akik
kitn! hajsok lettek. A szikamber= szikkadt-emberek a fekete ma-
gyarok s szikulok /szik-l< sziki-ember/, a gtpt!- hajs vizigtok,
a longobard /leng!-szakll s leng brd szli-avarok, a barna sa-
matk /sr-magyk< fekete mgyarok, a kazrok /kas< kos urak/ Stb.)
Jelezni szeretnm, hogy ks!bb mg Krisztus el!tt-, megjelentek
a him-elv" szemita vallsok, melyek mr nem ismertk el az Anyais-
15
ten /Boldogasszony/ F!isten szerept, hanem a Him-isten /hberl=
Elohim, vagyis az l! /-isten/ Him egyedli istensgt, az un. Egy-is-
ten vallst kvettk. Ezt f!knt a zsidk s zsid- kerestnyek fo-
gadtk el. Az ! leg!sikbb ellensgk pedig az istentagad teht a
pognynak kinevezett szittya napvalls volt. Ama !svalls, melynek
szakralitst a Hromas-istensg /a Nap-anya, Nap-atya< napt"z s
a Napfny= Napfiu/ egysge fejezte ki. A mai Hromszentsg teht
eredetileg az Anya- Atya- s Fi isten kzs uralma volt s csak a
katolikusok talltk ki maguknak az Anyaisten helyett a Szentlelket.
A Prosistensget, vagyis az sszefogs, a prossg igazsgt
lekpez! szittyk a hatalmi rendszerket is eszerint alakitottk ki. A
kt szittya npfajta ugyanis mindig prosan teleplt. A foly vizek als
folysn a szemere< szemtermel! n!trzsek, mg feljebb, s a he-
gyekben a szikamaber avarok telepltek meg. A hajzsban, f!leg a
tengereken a mr- avar vndor npek jeleskedtek. Az kor nagy bi-
rodalmai is mindig kt orszgbl, kirlysgbl llottak, mint pld, a
Sumr< szemerk s a dacos akkd /-FO= dakka, vagyis a dk/ biro-
dalom. Fels! s Als Egyiptom. Balkni s zsiai Grgorszg, Keleti
s Nyugati Rmai birodalom. Hunnia s Erdly /avar< dkok orszg/.
Az avar- bajorok s turni nmetek, Csehek s Morvk. Stb. (Rend-
kvl fontos szakrlis jelensg, hogy a szittya n!elv" npeket mindig
a sas, /eredetileg a turul/ jelkp mutatta meg, mg a frdi- elv" szit-
tyk jelkpe az oroszln volt. Pldul Bajor oroszln s a nmet sas,
az Osztrk ktfej" sas s a karintiai oroszln. A morva oroszln s a
cseh sas. Stn)
Ezek a jelkpek Egyiptombnan s a kzeelkeleten is mgvoltak.
Teiopia oroszlnos s Alsegyiptom sasos.Perzsia oroszlnos, az
arabok sasos npek. Stb. A mai magyarok hungr neve viszont
elrulja, hogy a krptmedencei birodalom pros orszg ltezett, a
turul< sasnak s a szabir
4
oroszlnnak az sszen!tt npe. A gar-
!ssz a magyar jelentette, mivel hajdan az isten egyik neve a Magr<
Magyar volt. A hungr teht hun- magyar mondd, amit a Griff-mdr
szimblum fejez ki. Mint tudjuk fell sas /turul/, alul pedig oroszln
16
4
Az oroszln arab s hber neve szabur, vagyis a szabir, ami az avar mag-
yarok egyik !sneve volt. A krds csak az, hogy az oroszln kapta a nevt a
szabiroktl, vagy a magyarok !t!le.
van. /Lsd Budapest cimere/. A Griff eredeti fonk neve ugyanis
varsz-madr. A varzs rovsjele V-R-ZS. /Ami latinos irssal V-R-G
/Zs= G, pld giraf= zsirf/ A V-R-ZS s V-R-G idiomi virizs- varzs,
firizs- farzs, /Mohamend utda Sarif, ami FO= varzs l/. A virg, a
vilg, a verezs< veres stb. A virizs sz letinosan firig, ami frig szv
alakult. A trjaiak orszkga Frigia, azaz Varzsorszg volt. A
Trjbl meneklt frank- francik !sanyja Marianna /Mri-anya/ kinek
csavart- sapkja az un. Chapeau Frige /sap frizs/ ami lthatatlann
tev! varzssapka, vagy ppen szerencse- fejfed!. (A kos-szarv alak
-FO= vrazs-sok, ami= spk-varzs. Vagyis a lefitymlt csuda< csodas-
zavas sem ms, mint FO=.as+ vrazs+ a-dycs, teht a-dics! /isten/
!svarzsa. Ez viszont a napot jelenti.)
Ennek a varzs !s- sznak fantasztikus udvartartsa volt mr a
proto- korban is, felismerse teht kulcskrds. A zsidlk Frigy-
ldja is innen szrmazott, mert neve hajdan a Varzslda volt. A
frig- mint prosts< prossg, vagy przs s sszefonds tulaj-
donkppen a teremtst, a pros- letet, illetbe annak varzserejt
fejezi ki. Ha pld, kt fagat sszeillesztek /ojtok/ akkor varzslatot
csinlok, mert a farags itt fa-varzst jelent, hiszen egy j r"gy
/fargy= frigy/ jelenik meg. Az ojts franciul= gref /G-R-F/ ami FO=
ferg /F-R-G/, teht magyarul farqg= farzs< varzs. A hzassgi s
botanikus frigy teht egyarnt nagy- nagy varzslat. A Grif /G-R-F/
nv teht FO= firg. A firg< virg pedig az !si virizs- varzs rokon-
szava, csak ppen a ZS- t nyugatiasan mg P- vel irtk, gy a svd
csodamadr neve a nmet Griff helyett Gripp lett. /A magyar hadse-
reg svd Grippenjei teht az !si Varzsmadarak utdai./
A prossg teht a szittya napvalls etimologija s a szittya n-
pek egyttm"kdsnek isteni trvnye s a vezets filozfija lett.
A pros istensg, /Izisz- Ozirisz, Zeusz- Hra, Jupiter- Jun, Fehrl
s Vrsl, Istenanya s istenatya/, a pros npek s orszgok, va-
lamint a pros uralkodk /kirlyok, konzulok, fejedelmek/ vezettk s
jellemeztk a szittya magyar birodalmakat. Amikor pedig ezek megs-
zntek, akkor elkezd!dtt a romls- s ronts kora, mely a buksuk-
hoz vezetett, melynek mig tart hatsa mint logikus Balsors rgen
tp s pusztt bennnket.

17
6. A NAP S AZ !S-ISTEN
A szokatlan bizonyra sokak szmra meghkkent! bevezets
utn ssze kvnom foglalni a szittya- magyarok !svilgbal kapcso-
latos informcikat. Ezek ismerete nlkl ugyanis a Biblia lnyege,
szerepe s trtnetei a mestersges mitoszok mig ltez! kdben
maradnak s tanitsai, tanulsgai nem lesznek, nem lehetnek rt-
het!k s vilgosak.
Felvet!dik azonban a vallsfilozfia legf!b krdse is, melyet a
szkeptikusok /nam az ateiststk/ gy fogalmaztak meg, hogy emberi-
leg nem az volna-e a logikus, ha kiderlne, hogy a Biblia tanitsval
ellenttben az emberek teremtettek maguknak istent s istensget.
Az istentagadk ennl sokkal kemnyebbek, mert a mai tudomnyt
abszolutizljk. Kijelentik ugyanis, hogy isten nincs, mert nem lehet.
Ennek bizonytka ugyanilsmaga az isten hatalma. A dnt! az, hogy
az isten tud-e teremteni olyan nagy kvet, melyet, maga sem kpes
felemelni. Ha igen, ha tud ilyet teremteni s nem kpes felemelni,
akkor nem mindenhat, teht nem isten. Ha nem tud, akkor azrt
nem isten.
A szittya vallsszemllet szerint az isten /stn< "stny/, azaz !s-
tny teht az egsz vilgmindensg az egsz kozmosz, mely ma
mg iSmeretlen trvnyek szerint m"kdik. A hv!k erre adjk azt a
vlaszt, hogy im, aki ezt m"kdteti az az isten. A szittyk erren nem
tudnak vlaszt adni. Amit nem tudnak megmagyarzni, arra azt
mondtk, hogy az mgiscsak egy gi !s-tny, melyet majd fokoza-
tosan megismernk. A szittya tltosok azonban nem hiv!ket tobo-
roztak hanem tanulni, m"vel!dni kivn embereket, kiknek vallst
pontosabban varzst adtak, hogy jv!jket maguk pthessk. En-
nek szemlltetsre a nap-vallst fogalmaztk meg s mindenkinek
ezt tanitottk.
Az isten< !stny fogalmt mely az egsz kozmoszt kutatja, nem
lehetett a tmegeknek megmagyarzni. El!vettek teht egy kzzel
foghat magyarzatot. A fldet ugyanis a nap tartja fenn /az "rben/,
de a fldi let minden lnye is a naptl eme !stnyt!l-, illetve annak
melegt!t, a sugrzott energitl s a vilgossgtl /a fnyt!l/ fgg.
Ha teht a nap nem volna, akkor fldi let sem lenne. A mindet el-
18
tart, fenntart, teht ltet! er! a mindenki ltal lthat s megta-
pasztalhat nap. Az ! ajndka a fldi t"z is, mely nkl letnk lehe-
tetlen volna. Az emberisgnek teht tisztelnie /nem imdnia/ kell a
napot, melynek mindent ksznhetnk.
A tuds nevel! tltosok teht az isten tiszteletre buzditottk az
embereket, mde a sajt jlfelfogott rdekkben. Az istentisztelet
ugyanis nem volt ms, minthogy a szittyk ltalban vassrna-
ponknt- ssze gy"ltek melegedni, enni s mest hallgatni. Mindenki
hozott magval tzel!t s ennivalt. /Ez volt az igazi !si szeretet t-
kezs/. A taltos tiszteletes volt ugyanis a t"z felel!se, mert ! volt a
t"z-teletesz, /tz= tiszteletes/ a t"zet tpll. /A t"zet msklnben a
tisztek !riztk. Tiszt= t"zt !rz!./ A tltos teht polta a tzet s sztot-
ta a bels! tzet, a lzt, amivel a tanuls vgyt fokozta. (Az ember
bels! tze a lz, mely figyelmeztet a bajra, mely gygytani is tud, de
lelkest s fel is lzit. A gy"ls hajdan gylst is jelentett, hiszen se-
bek krl gyullads s gy"ls keletkezett, mely segitette a gygy-
ulst. A vasrnapi gy"lst, teht a fa-gyjts, a gyls nnepe is volt.
Ezt pedig ks!bb gy"lsnek hivtk.)
*
Foglaljuk teht ssze a szittya- magyar istenfogalmat s hatro-
zzuk meg az istensgkpet, mert ennek fontos szerepe van a bibliai
esemnyek s nem ritkn zavaros helyzetek s tanitsok megrts-
ben.
Ha a Biblirl beszlnk, akkor, mint a vonatkoz magyar szls is
mondja: Illik Admnl s vnl kezdeni. Ez nyilvnval, de n mgis
az Istennel s a Mennyorszggal kezdenm, mert mindkett!nek
meghatroz jelent!sge van a Bibliai esemnyek szempontjbl. Az
!si isten nevt S-T-N -nek rtk, aminek tbb olvasata volt, (A "tbb
rtelmsg" a magyaros nyelvnek az egyik meghatroz alaptulaj-
donsga) Ezt teht stennek, $stannak, Istennek s Stnnak egy-
arnt olvashattk. Ez azt jelzi, hogy alapvet!en a Stn is isten volt,
br a Biblia szerint nem kpviseltek azonos rangot. A Biblia szerint
teht a zsid vals lnyege a kett!jk kzt zajl "let- hall"-harc,
amely a zsid- keresztny teolgia s vallsfilozfia lnyegt
hatrozza meg.
19
Tulajdonkppen ki is az Isten, nyomul el!trbe a ktelez! krds?
Az !sember szemben "#s- istensg" az, aki minden jnak s
rossznak az ura, az oka s teremt!je, gy az let magva s a"mege-
redt" fejl!ds gerjeszt!je. Ezt valaha a meleget s vilgossgot ad
Nap fejezte ki, illetve szemlyestette meg. . Az !si hitlet teht a Nap
"'imdsval", de inkbb a tiszteletvel kezd!dtt. A magyaros n-
peknl az aranyl, fnyl!, izz s fehrl! nap els! isteni neve gy lett
a fehrl! nap-bl Fehrl, vagy Fehrl. (Az ! fia pedig a magyar
mondk Fehrl-fia, aki termszetesen a Mn /Mn/, hisz a himcsik
mindig mn. Feltehet!leg az ! egyik "megtesteslse" volt az a Mn-
rt, /azaz vrs mn, a r!t-mn/, kinek elrt< pontatlan bibliai neve
Nimrd. Az a nagy fejedelem, kiinek neve -FO s HU-/sztag -
ugrssal/ Min-rt, kinek k-unoki Hunor s Magor a mi !seink
votak).
5
Az !snapisten Fehrl neve lervidlt s L, vagy L (s ezek sok
vltozataknt, mint = lea, leo, lio, lov, law stb.) plt be a klnfle
nyelvekbe, ltszlag nem az isten neveknt, hanem a fnyt, a tudst
s a trvnyt kifejezve. (A latin fny = lux = ls, teht nap-bl ered!.
Imdkozni /fr/ = lou-er, a l- urhoz fordulni. A mindent tud, a zseni =
lumen, a l-isten s a fia-mn egytt. A trvny /fr/ = loi, azaz li, az
isten szava s angolul = law/l/ -szintn isteni. Az angol r, /valaha
isten/ = a Lord kiejtse = ld, ami az "!sangol" lu- szval egytt a
"pogny istent" jelenti).
Az emberek tudatban a L s L egyet jelentett, az rral, az ris-
tennel, akit a Nap szemlyesitett meg. Ha viszont "kzelebbr!l"
nzzk meg ezt a szt, akkor rjvnk, hogy mindhrom ugyanazt
mondja: A nap-FO = pan, ami a grgben = a vilg mret", teht a
hatalmas, mg a szlvban a nap -FO= pan, az urat- valaha az istent-
jelenti. De a magyar bn = fejedelem sz sem ms. A f!bizonyitk
egy logikai jtk: Ha a nap -FO= pn vagyis r, akkor az r sz -FO
20
5
Nimrd, aki nagy vadsz volt az r el!tt! mondja a Biblia s idzik szm-
talan esetben. Csakhogy ez nem azt jelenti, hogy milyne vadsz volt az is-
ten el!tt, hiszen ezt felesleges emlegetni, hanem azt, hogy Ur, Uruk, r-
kassisim vrosok el!tti korban, vagyis a kaldeusok korban. Nimrd< a Rt
Mn teht a Nap-isten fia volt, aki mr a Biblia el!tti korban is ltezett. Az
#risten, a Him-listen uralma el!tt. A zsidk gy"llete teht innen ered.
=R, ami = L, /hisz R =L/. A kr bezrul, a Nap = Pn ami r, az r
= l, ami-FO =L =vagyis a Fehrl! Nap, (teht az Isten.)
6
/ Ne fe-
ledjk, hogy az egyiptomi napisten neve= Ra, ami -FO= Ar = /r/, az a
sz mely kzhasznlatu volt az egsz Kzel-keleten. F!leg az uruki
s asszr kirlyok neveibe beplve. A hatalmas Napisten szemlye a
mai ismereteink szerint mr him nemnek ltszik, de ha az kori is-
tenneveket vizsgljuk, akkor tbb nem"nek, vagy taln hermafro-
ditnak is min!slhet.
Az #sr napunk sr- aranya helyett a f!ldnk a sr-agyag hona
az, ahol lni ppen a fldb!l kell. Nem is vletlen, hogy az emberek
els! istene, vagy F!istene nagyon sokig az "#s-Anya" = az !sanya
+g, az agyag = a Fld volt, mely eltartotta az emberisget. Nem volt
ms a grg fldistenn! sem, hisz a = Panagea -FO= Nap+ agea=
nap -gya, (vagy nap-anyag.) Ugyanez a latin fldistenn!= Gaia =
FO= ajag = anyag, vagyis a term!-fld, a megtermkenyitend!
"agyag" volt, hiszen az volt az let garancija. A f!-isten teht az let
fenntartsnak, az lelemnek, a gabonatermesztsnek az istenn!je
volt, akinek a frfi- ekkor mg csak msodrend" prja lehetett az em-
beri trsadalomban is. Nem vletlen az gynevezett "matriarchtus"
lte, mely az amazonjaival, hossz koron t irnyitotta az emberek
sorst. Ezt a trsadalmat a magvet! s szemrlel! npek a sze-
merk vezettk, kiknek istenn!je a Szemes lett. (A szemes hberl
s arabul = nap. A fordtk ugyanis a szemes helyett szenest rtettek,
hiszen a nap parzsnak a szenes /parzsl szn/ az idimja.)
A nap olyan, mint egy kvr bza szem, gy a N!isten -Szem-#s
trsneve lett Szemes- Szenes. A szittyk istenn!neve azonban ms
21
6
Az angyalok-szerfok, az istenek s a trs-istenek, az emberekkel egytt az den-
ben ltek, amit Mennyeknek is neveznek, ami azonban inkbb a Paradicsom nven
ismert. Ezen a helyen mindenki szinte varzslatos bkessgben lt egytt, ami nem
is csoda, mert a Paradicsom nem ms, mint a Napisten hona, a parzsos-hon, a
"parzsi dm"-HU= paradi-zsom, a paradicsom. (Ami termszetesen, de sokkal
inkbb "varzsi-dm", a Nap parzs-hza. Az tkezsi paradicsom viszont egy
parzsi-csom = egy piros-/pirozs/ csom.) Parzsos- varzsos azonban a f!angyalok
neve a szerf is, mert szeraf -FO = farezs, vagyis varzs+l, az egyik isten, vagy
kisisten. A varzsl- a parzsol t"z pedig, maga a Napisten.
volt. Nevezetesen az izz< fehrl! napot jelent! Fehrl, ami az
akkori n!t /kanct/ jelent! fehr szemly volt, kinek fia a magyarok
hres Fehrlfia.
Az ember evolcis fejl!dse ugyanis kitermelte a frfiakat, akik
az er!, az er!szak s a hbors fejl!ds lettemnyesei lettek. A fej-
l!ds teht ks!bb j utakat nyitott s nagy vltozsokat hozott, igy
megjelent a Nap egy jabb min!sge: az Er!= Energia s a Nap-
fnye , mint egy j frfi- F!isten s Fia megjelenst vonta maga
utn. Olyan vltozs trtnt, mely jabb lendletet adott a fej-
l!dsnek. , A vrsl! nap, vagyis a Vrsl lett az izz -forrong er!
hordozja s kifejez!je. Az !ser!t s energit ugyanis a napanyag
s napenergia hzassga teht a magfzi szli a napsugrzst s
a Fnyt. # a vilg vilgossga, de ne feledjk, hogy # /a fny< fny/
s az atyja, vagyis a naptze egyek.
A nap teht sugrz s izz, azaz h!s, a Napisten ezek utn
szintn H!s- isten, vagy a H- bet" "szoksos" elkopsa utn az =#s
lett, amit az rovsrs "S-sel" jel!l. (Ennek kvetkeztben ahny
magnhangz van, annyi "isten-sz" keletkezett bel!le. Teht: As-
sz = Aki a krtyban a kirly "felett van", aki fellmulhatatlan. Az sz
= az, ami az emberben isteni, vagyis nem fldi, nem anyagi. Az s
-FO = S = buza- gabona, ami valaha szintn isten volt. Az Osz, vagy
Oz = is isten, /lsd: Oz, a csodk-csodja,/ s FO = Sz, vagyis a
beszd, ami az embert emberr tette. Az #s s #sz = a fehrhaju
isten, Us-z valamint az $s is az isten, de -FO =Sz" = a Sziv is istent
jelentett valaha.)
A Biblia kora ta a N!-f!isten mr ismeretlen fogalomm vlt s
trnjt a frfi f!isten az r foglalta el. # lett az !sz-szakll jsgos
s szigor f!isten, "Az #s", kinek napjainkban legismertebb nevt a
"grg f!isten" a Zeus viseli. Az #s = Az Eus = a Z-eus. (NB. sem a
grgben, sem a latinban nincs # bet". Helyette pontosabban- az
"Eu-t", -nagyvonalubban- az "A-t" hasznltk. A Bibliai Aserk is
#surak-at jelent, mg pl. Az emoreusok, az /e/-mr-!sk.)
Az "#s" sz rendkivli jelent!sget kapott a szkpzsben. A le-
gjellemz!bb s legfontosabb fogalmak bel!le keletkeztek, els!sorban
az #s- tny, ami = sten- Istenknt ismert. Bel!le s mindabbl,
ami vele /gyakorlatilag a fejnk felett lthat nappal kapcsolatos/, az
mind isteni, arany s sr- gi /srga/. Az izz s aranyl, a h!s, a
22
hatalmas er!ket kisugrz nap ugyanis -egy h!l!s- g! h!s- radat,
teht "az !sr", amit S-R -nek rtak s sr- nak ejtettek.
7

A sr vagy szr sz ezrt jelentette a magyarban az aranyat.
(Srarany. Nehz, mint a sr.) A mondai szarvas neve s trtnete
ennek ismeretben lesz rtelmes. Azrt viseli a csoda-jelz!t, mert
csodt csak -a varzsl- az Isten kpes csinlni, gy a Csodaszarvas
a F!istent, a Napistent jelkpezi: (A szarvas=szr+ uas=sr-!s, va-
gy= !sr, a NAP. gy lesz az annyit gunyolt !sjelkpnk neve az
!sszavak eredeti jelentsnek ismeretben termszetes s logikus).
Azt hiszem most mr az is rthet!, hogy mirt is visel minden smn
s varzsl a fvegn f!knt szarvas s krszarvakat. Hiszen az
kr -HU= rk, de az rk = rg- reg, azaz #sz szakll Istent
jelzi itt is. (m maga a Szarv -FO = vrazs= varzs, varzsl s gy az
orosz orvos = vracs sem ms, mint varcs-ember, vagy a varzsl.
7. TEREMTS - GENEZIS

"Kezdetben teremt Isten, az eget s a fldet..." gy kezd!dik a
Bibliai trtnet zn, de engem most els!sorban csak az denkerti
trtnetek rdekelnek. "s ltete az Uristen egy kertet az denben
napkelet fel!l s abba helyeztet az embert, akit formlt vala." A
Mzes I. knyve 2-8. szerint pedig az is kiderl, hogy folyviz jn ki
az denb!l s ngy gra szakad. Az els! Pison, a msodik a Gihon,
a harmadik a Hiddekel s a negyedik az Eufratesz. Ez a fejezet tulaj-
donkppen elg vilgosan hatrozza meg azt a helyet, ahol a Bibliai
esemnyek zajlanak. Elg el!venni egy trkpet s mris vilgos k-
pet kaphatunk.
23
7
A nyelvronts korban az arany =sr-bl, zagy = sr, s!t rlk = szar lett. Az ere-
detileg Srkn =Arany-isten elnevezsb!l pedig emberl!, gyilkos srkny.
Az els! foly a Pison,
8
mely megkerli Havilh egsz f!ldjt, ott
ahol az arany terem. A Pison vagy a Pishon foly nem ms, mint a
folyk s tengerek sszessge /a Vizhon/, melyek krlveszik a su-
mr-magyaros npek kzelkeleti hont, orszgait. Ezeket joggal ne-
veztek Vizhonnak, hisz majd minden fel!l folykat s tengert lt-
hattak. Nyugat fel a Fldkzi-tengert, kelet fel az Arab-tengert s
!blt, dlre a Vrs-tengert s az Indiai cent, mg szakra a Kspi
s Fekete tengert. Msrszt, !si szoks, taln inkbb trvny volt,
hogy a sumr-magyaros npek mindig nagy folyk torkolatvidkn,
vagy kt /-esetleg tbb/ foly kztt telepedtek meg.
A Pishon- a viz-hona, a tenger krbevette Havilah "egsz fldjt",
vagyis /H/a+ vilh = a vilg-ot, az akkori "egsz kzelkeleti vilg"
minden fldjt. (A magyar nyelvben a vz s a folyadk megnevez-
sre sok sz tallhat. Vizet jelent a bor, a mos, a l, a cs, az r, az
z-/ik/, az sz, a pos s a pis.)
9
Az den- kertje ezek szerint az egsz Kzelkelet s Egyiptom
volt egytt. Ezt er!siti a msodik foly neve s a helye is. "A Gihon
nem volt ms, mint /+gi hon/ = Egyiptom nagy folyja az a Nilus,
mely megkerli az egsz Khus fldjt." A kusok fldje pedig akkor a
mai "als s fels!" Egyiptom, Szudn s Abesszinia, a fekete magya-
rok hona volt. Az rpd-npt kpez! mr-avar kusita np birtokolta
az egsz Nilus (!si nevn Nyilas) vlgyt. A Khus-fldje teht, a Kos-
fldje, Abesszinia s Egyiptom egytt, rgi nevn Haboshon s
get!, vagy gi-Tj, ahol az okos s hatalmas kusitk ltek. #k vol-
tak az okos kosok, a magosok- agyasok- s magasok, az les ter-
metek. #k voltak az abesszinek = a+bes-szinek, = a bzs, a barna
szinek. Az orszg mg !sibb neve Naposhon, ks!bb -rontva Na-
24
8
A ngy Bibliai folyt "megtallhatjuk" a Csallkzben is, mely Magyar Adorjn
elmlete szerint a magyar npek !shona volt. Pison =Pis-viz-hon s Moson =Mos
-viz-hon. Stb. A krdsre a szerz! msutt tr ki.
9
Az az igazsg, hogy a pis tulajdonkppen testnedvet jelent, de a nyugati nyelvek-
ben vizknt szerepel. Uszoda /fr/ = piscine = piszin = vizszine. A henger, a dugattyu
=piston = viz-tol.)
bos, majd Haboshon lett. (Csehl ma is Habes-nak hvjk Etiopit.)
10

Ezek a mr- avar npek voltak a kt mter feletti fekete magyarok.
Rluk beszl a Bibla sok alkalommal, Pld, amikor a Szeir-ben lak
risokrl szl. Ez a Szeir Egyiptomban volt s ezt irja 5 Mzes I-2
fejezete: 11. "risoknak llitatnak azok is... 12. Szeirben pedig Ho-
reusok laktak. (Horeus =ris). 20. risok fldjnek tartottk azt is,
risok laktak rgen, akiket Ammonitknak, /a mni-atyknak/ s
Zanzumoknak =/+zn-zm =+znzmmel, zn-szmmal voltak
ott/- neveztk !ket".
A "fekete" mr-magyarosak azonban nem igazn feketk, hanem
barnk voltak, !k ugyanis a szerecsenek, francisan = sarassin
-azaz szaracnok. Ez a /fr/ vltozat a pontos, !k ugyanis = sr-a-
szin-e, aranyszinek. Az ! utdaik ltek mg 1200 tjn haznkban,
amikor Imre kirly 500 szerecsen harcost kldtt Barbarossa Frigyes
megsegitsre. S!t feltehet!leg !k voltak a Hleb-Halp mellett l!
magyarul beszl! izmaelita katonk, akiket mg II. Andrs kirlyunk
is a mai Szria terletn tallt a keresztes hadjrata alkalmval.
A harmadik foly a Hiddekel, ms Biblia- forditsok szerint a Tigris
foly. Brmennyire is meglep, de a Hiddekel< Hidakkal nv a vz !si
gykszavnak az ID szcsknak egyik vltozata. /Aki iddogl az
iszik/. Az idd, vagy igyad /hajdan idjad/ utasts szava kzismert. A
vz= id !ssznk latinos jmagyar mdon irva igy- vagy "gy alakban
jelent meg. /Az erdlyi Fekete-gy foly fekete vizet jelent. Az "gy< id
sz sokszor H-val kiegszlve jelent meg. /Pldul Hgy s a hg
szk. Idegenben jl ismert a hidrogn, ami a szittya id-b!l keletkezett.
A kzelkeleten viszont,a hidek vizeket jelentett. A Hidekkel teht vizet
jelent. Pontosabban keleti vizet, amit a foly nevnek egy msik olva-
sata bizonyt. A Hidekel el!neve ugyanis Idiklat volt, ami Id-klt< vz-
kelelt tartalmat jelez. Fantziateli a Hidekel hidakkal val sszevet-
se, de tkletesen indokolt. A Hd- fogalom ugyanis az id- sz szr-
mazka. Egybknt az is logikus, hogy a fejlett sumr- akkd biro-
25
10
Az N=H, valamit B=P hasonuls gyakran el!fordult. A Napos-hon gy lett Habos,
s!t a rmniai Havas alfld is gy lett a Napos-bl el!bb /gr/ Habos s ebb!l a
Havos-majd havas. Ez rtelmetlen elnevezs, hisz a tengermellki termkeny siksg
a Nilus- mellket jelentette a magyarok rszre, gy termszetese az, hogy a Duna-
delta kzps! ga Sulina -FO = a Nilus !
dalomban a hd nem volt ismeretlen. Igy lehetsges, hogy a srn
lakott sumr-akkd birodalmak hidakkal pitettk be a folyt. A ne-
gyedik foly az Eufratesz, amely a Hidekel< Tigrissel egytt kpezte
a kaldeusok, majd a sumr-mr- akkd npek !shont. A magyar-
nev" vrosok szvetsges hont. Kis, Erek, r, Ered! /Eridu/, stb.
vagyis az uriak orszgainak sok ezer ves mvelt !shazjt.
Ez volt teht a Bibliai Paradicsom, pontosabban a Varzs- hon,
ami teht nem volt ms, mint a sumr- akkd -asszr s az egyiptomi
!snpek hazja. (Itt utalnom kell arra, hogy nemcsak a sumr, hanem
a szemitnak "el!lptetett" akkd np is magyaros volt, mert neve ezt
vilgosan tanusitja. Akkad -akhd- achad nem ms, mint a+had, a
seregnyi ember, vagy -FO =daka =a -dk, vagy a daha nemzet, mely
gepidk nven lakott a Krpt Medencben. #k voltak ugyanis a
gyep-dkok, a gyept vd! np, kinek nevt kptelen volt a latin-
grg dek lerni, mert hinyos volt a honi bet" s szkincse. Az ass-
zirok, az !sirk, vagy !suri-np voltak. Arab nevk Assurija, ami !s-
ria -!sri orszg.)
8. PUCCS AZ DENBEN
A paradicsomi llapotok ellenre puccs kszlt az Isten ellen. A
szervez!-az sszeeskv!, mint azt elg jl tudjuk, az egyik trs-isten,
a Stn volt, aki meg akarta szerezni, pontosabban vissza akarta
venni a legf!bb hatalmat. Mind ez ideig nincs pontos tudomsunk a
"Mennyei Birodalom" szervezetr!l, de utlagosan arra kell kvetkez-
tetnem, hogy eredetileg kt isten ltezett, akik a "F!isteni hatalmat"
sokig egytt gyakoroltk. Ezt taln gy lehetne megfogalmazni,
hogy az els! f!isten a N!isten, (az Anyaisten, vagy Anyag /agyag/-
isten) volt, aki egy jabb trtnelmi korszakasban mr, mint "Pros-
istensg" a Himistennel egytt uralkodott. (#t a hberek = Elohim =
l! +Hm nven ismerik. A hely pedig ahol l, az /nm/ =Himmel, ahol
a Him-l.) A kt isten sokig egyszerre volt frfi s n!, amit a ma-
gyar nyelv pontosan ki is fejez. A n!isten Mh- Mih -FO = Hm. A
n!isten volt a Cs! s a frfi a C!- K!. /Csk./ A n!isten a Sz"z /Szu-
ez/, a frfiisten a Zeusz- Az $s. Stb.)
26
Ez lehetett az a sokat emlegetett Aranykor, amikor teljes egye-
trtsben s bkban ltek az emberek. Ennek azonban -feltehet!leg
a Trjai Hboruknt jl ismert hosszas harc utn- vge lett s a Fr-
fiisten, a Bibliai r (Atyaisten, az Elohim< himisten) vette t a hatal-
mat. Ez viszont azzal jrt, hogy a n!isten Boldogasszonyt letaszitotta
a trsisteni trnjrl. A mennyei teljhatalmat teht a Him- isten vette
t. Az egsz "fldi evolcis folyamat pontos vgbemenetelt ma
mg nem ismerjk, de felttelezhet!, hogy "nem sokkal" a Biblia kora
el!tt trtnt, de mg nem szilrdult meg az j "gi rend", amellyel a
Bibliai esemnysorozat kezd!dik.
Azt viszont tudjuk, hogy az ilyen kialakulatlan helyzetben - "szok-
tak" - forradalmakat, vagy puccsot csinlni. Aki pedig ezt megszervez-
te, az a Stn, vagy Lucifer, a bukott "angyal", a hatalmt vesztett
Boldogasszony n!f!isten volt. A ma ismert bibliai esemnyek teht
kettejk az Isten s Stn harcrl szlnak. A gy!ztes a szemita
him-isten, a Jisten lett. A vesztes viszont a szoksos mdon- meg-
nevezett Rossz-isten, vagyis a Stn volt, /azaz rdg, a gonosz, az
rmny, s lucifer stb./ A zsid Biblia a Tra teht, az j valls j iste-
ne s a rgi szittya valls s f!istene kzti elkeseredett harcot tartal-
mazza. Termszetesen azzal a lthat cllal, hogy legitimlja a ha-
talmt. Ennek rdekben harcolnak a Bal istennek kinevezett Bol-
dogasszony s az Aserk el!lptetett szittya frfi-isten valamint
hiveik ellen. #k persze pognny s istentelenn lemin!stett napis-
teni szittya vallstkvettk s ezrt meg kellett !ket semmisteni.
Kutatsaimnak mint lthat- sok meglep! eredmnye van. P-
ldul az a hatrozott benyomsom alakult ki, hogy a szittya- magyar
!svallsban nem volt Gonosz- istennk. Az rmny, az rdg, a Po-
kol, a Lucifer, a Stn stb, mind a bibliai korban, de f!leg a stt
kzpkorban alakultak ki. Ezek mind szemita szitokszavak , hiszen
ezek eredetileg mind szittya- istenek, egszen pontosan az istenek
klnfle nevei s szakrlis jelz!i voltrak. (Az rmny= #r-mn,
rdg =#r- dg /Dug- Dug = Dog- Dg/
11
, Lucifer= a L-kivert /!/ a
27
11
A Him-isten, mint dug /nemz!/ isten is jl ismert. Az angol isten God/gud/ -FO
=Dug, a velencei fejedelem Doge =Duge-dug, a grg Duksz =dugsz -Dug, de
a hres akkd kirly Gudea is -FO =a Dug- volt. A magyar Godisa vros -FO =!si-
dug, Gd =Dg-dug, Gdll! =dug-l /isten/.
Stn- Isten.) Az "j-isteni rend" szerint, a megbuktatott Boldogaszo-
ny "j rangja" ms olvasattal jelent meg, Stn lett, hiszen ellene
szeglt az j rnak. Aki pedig !t vlasztja, az megtagadja a Frfi Is-
tent s ezrt stni szndkai vannak.
*
A Mennyorszg hierarhikus rendje a rgi irsok szerint nagyon za-
varos s alig ttekinthet!. Ennek dacra megprblok valami rends-
zert kihmozni. Nzzk, kikr!l is beszl a Biblia s a vallsi "iro-
dalom", kik is ezek a mennyei szerepl!k? Az emberek sokat bes-
zlnek az angyalokrl, az arkangyalokrl s a szerfokrl. Valjban
mg ma sem tudjuk, kik is az angyalok s az arkangyalok? Tu-
domsunk szerint sok -sok angyal s csak hrom ark-angyal volt: a
f!-arkangyal Rafael, de mellette a Michal- Mihly, valamint Gbriel-
Gbor arkangyalok is szintn istenek lehettek.
Az angyalok -grgl= angel- osz= h+an-gal-s. A gal= gar, azaz
magar< magyar. Igy meg is jelenik a magyarok nyugati neve a
hungr. A hun s magyar, a szakrlis pros-np szimblluma.A
Pros-isten egyik "rtelme" jelenik meg, a n!elv" hun s a frfielv"
magyar pros nemzet nvben, ami a genezist, az ember teremtst,
a n!-frfi prossgt jelenti. Az !si kpeken s rajzokon hol frfinek,
hol n!nek brzolt angyalok tulajdonkppen ktnemek, vagy nem-
nlkliek. Az arkangyalok pedig valszin"leg az angyalok pros- se-
regeinek vezrei lehettek. Ha sorra vesszk !ket, a nevk pontosan
ezt a szerepkrt jeleniti meg. Az egyik arkangyal Mihly, pontosab-
ban a Michl, vagyis Mich< Mh +l!l illetve= Mih-l, az l! Mh,
maga az Anya istenn", aki a hun- npek !si !sistene. A msik ar-
kangyal Gabriel = Gb-r-l!, /aki egybknt a mag-makkos magy-
arok Vdangyala!) A f! arkangyal Rafael- helyesebben ejtve- Rfl,
volt. A neve ktrszes, a Rfa -FO= afar,<avara msik =l<li,az az
Isten egytt avar isten /az avar a szittya npek legm"veltebb
nemzetsge volt./
Az ark sz grgul a f!, a f!r jelentst mondja, de szittya magya-
rul ennl tbbet jelent. Ark= rk< #rk s rk jelz!t, vagyis az istent
fejezi ki. A szerf sz mg ennl is tbbet mond, hiszen magt a nap-
istent szimbolizlja. A nap parazsa csinlja a nagy varzst, ami ltre-
hozta a fldi letet. A Parzs-l napisten teht a nagy Varzs-l. A
Varzs sz azonban FO= szrav,teht a szoksos torzitssal-
28
szerv s szerf. (A grg szeraph FO= pharesz, ami lehet parzs,
de lehet pros frosz, azaz vilgit torony is.)
Itt jra ki kell trnem a Bal= Bl< Bj
12
isten szerepre. A N!f!is-
ten neve a "Mh" /grgl tvesen a Here = Hra/ volt, melyben az j
let fogan. A Biblia ugyan kvetkezetesen Bal, Bal istenr!l beszl,
holott istenn!r!l, mgpedig az Anyaistenr!l van s volt sz. Az anyt
leghitelesebben a Mh /M-H/ sznk jeleniti meg, de a n!i mhet mg
sok ms szval is ki tudja fejezni a magyar nyelv. Ilyen a "n!i -bels!",
a bl-"cs!", vagy egyszer"en csak Bl /B-L/, az a bels! Bl-cs!, me-
lyben a gyerek fogan s fejl!dik, ahonnan a blcs!be jut. (mde a
N!-Cs! /S!/ ami - FO= az #s, azaz= Zeus=A-z-$s. Ami vissza -FO=
a S"z< a Sz"z, az istenanya, aki nem rintetlen-sz"z, hanem az
rinthetetlen Isten, s!t maga a N!-f!isten.)
Visszatrve teht az eredeti krdshez, az angyalok szerephez,
azt kell hinnem, hogy a hrom arkangyal: Rafael s Michal- Mihly,
valamint Gbriel- Gbor, a "f!isten-vlts" utn elt"ntek a templo-
mokbl s ks!bb mint npi szentek katolikus vallsi kntsbe bujt -
keresztny vd!- angyalokknt jelentek meg a legendkban. Azt his-
zem, hogy ez a kisrlet csak flsikerel jrt, mert a Boldogasszony Is-
tenn!nk szeretete mindmig tretlen. Annak ellenre, hogy mindet
elkvettek annak rdekben, hogy belle Stnt csinljanak s a
Fehrl- istenn! nevt is eltntessk. De ez azrt sem volt knny"
mert az igazsg lpten- nyomon el!bukkant. Pldul a Stn latinos
nevvel is megbuktak. Az denb!l kizavart Stnt latinos nven Lu-
cifer-nek neveztk el, holott ez szittya- magyarul= Lkiver, teht az
denb!l kivert-L istenn!. kinek nevt az emberek ma is Fny-
viv!nek nevezik. Ez tkletesen jogos, hiszen a napistenn!r!l, a
Fny-anyrl van sz. *
A szittya napistensg, mint szent csald a nap lnyegt a hrom
"ri min!sgt- fejezi ki. A fehrl!- izz nap-plazma, a nap anyaga=
anya-gi /anya+g, mint mater s matria/ a Fehrlt jelenti. A bel!le
29
12
A szl! MH egy blcs!, mely magtart cs"rr, vagyis egy cs!-"rr
vlik. A blccs!b!l kijtt gyerek pedig a blcsbe kerl. A lny= jny, a
golya= gja, a n!f!isten BAL pedig bj-knt ismert. Baja vrosa, a Dorog-
kzeli Baj s Nagybajom nem a bajt jelenti, hanem a BJT, a n!isten
szpsgt.
kirad lngok valamint a j s rossz sugr- energia, teht a nap
termkenyt s rombol ereje a frfiassg, vagyis napt"z s nap-
sugrzs, amit Vrsl! er!nek< Vrslnak hivnak. Kettejk gyereke
a napfny, !si szval fny, azaz rviden Fi. # a szittya !smondk
Fehrlfia, aki fantasztikus sebessggel kzlekedik az "rben. A na-
pistensg teht egy isteni Hromsentsget kpvisel.
13
A nap-anya-
ga< az Anya-gi; A nap-t"z, a lng s sugr-energia< a Napatya. A
Napanyag s Napsugr szlttje a Fi, a Fny< a Fny. Ez a fi
kaldeus- szittya monda szerint Nimrd, az arameus szavak szerint
viszont Krisztus a prtus fejedelem. Krisztus, vagy Jzus, az j-s
/Jzus tbbszr i s kj el entette, hogy n vagyok a vi l g
vilgosssga., majd mskor, azt hogy n s az Atya egy vagyunk.
Igen, hiszen mindketten a napt"z elvlaszthatatlana rszei. A fny a
t"z szakrlis gyermeke. A Bibliba illesztett szittya nap-
elmlet.teht nagyon pontosan jelenti meg a nap hrom szents-
gt, vagyis hrom szublimtumt.
A gy!ztes "j szemita f!isten", az !si "ri er! /a sugrzs/ istene,
a rgi Nap-istenn! fl akart kerlni, ami mgsem sikerlt. Az $ri- ri
nevet nem kaphatta meg. Felvette teht az l!- Hm /hberl Elohim/
nevet. A szittya frfi isten maradt teht a himnem" Nap-r, akit akkor
mr a rgi L helyett Lnak is hivtak. (r -FO= R= L lett) de a
msik, a meghatroz neve az "ri er!t kifejez! Magr /M-G-R/ lett,
amit akkor Magyar- nak ejtettek. Az j szemita vallsi rendszer elleni
"stni lzadst szerveztek". Nevezetesen azrt, mert hogy az em-
berek nagy rsze /kezdetben mindig a dnt! rsze/ nagyon idegen-
kedik minden jtl. gy ellenkezett, idegenkedett az j Istent!l, az r-
tl is. Termszetesnek t"nik, hogy a "rgi istensgnek" , de tulaj-
donkppen a Matriarchtusban divatos rgi rendnak nagyon sok
hive volt. S!t sokan ragaszkodtak az id!tlen-id!kt!l fennllott n!ural-
30
13
A vons= I a rovsirsban az S- vagyis az #s, teht az osten- isten
jele. A keresztbetbetett kt vons= X a napistenn! s napatya, akit ma is-
meretennek nebeznek. /Az X- piktogram a tzet, illetve a napt jelenti. Az is-
tenfi jele egy rvidebb vons, amit az X szrra tesznek= $ /illetve %,
ami un. Kett!skerewszt, teht Anya-atya s fi. Ez a jel a szittya irs Gy-
bet"je, ami Egyet / 1/, gy git jelent.
mi- matriarchlis "vallsi s trsadalmi" rendhez, gy szivesen viss-
zatrtek volna hozz.
Tudta ezt a "levltott istenn!", a Stn is,
14
aki kitn! diplomciai
rzkkel az asszonyokat, vt, kereste meg s jra nagyhatalmat
igrt nekik. A tuds fjnak trtnete ugyanis hamis, mert va -ass-
zony mr a tuds birtokban volt, hiszen az ember-asszony, !sisten
!t is a sajt kpre teremtette. Azt hiszem maga is kisisten s halha-
tatlan volt. A tudssal teht nem lehetett vt elcsbitani. Sokkal
inkbb a hatalom fjnak a gymlcsvel, de nem eggyel, hanem
hattal: ugyanis a vilgmindensg hat-alma, /hat-almja/, az isteni
hatalom volt az a csbits, aminek- legalbb is a trtnelem ezt iga-
zolja- szinte senki sem tud ellenllni.
Azt hiszem, hogya akkor dm maga is kisistennek szmitott
vval egytt. Tulajdonkppen ! volt a Mag!r< Magyar isten ked-
vence, mert az ! neve is magyar volt. dm FO = mada, azaz madr.
(A madk< matk, szittya npek voltak, ms nven: a sarmatk = a
sr-madk, sr- matyk< sr- magyarok. De a madr kpirssal is a
magyart jelenti. A magyarok madr< turul jelkpe a fels! vilghoz
val tartozst is jelenti.)
A Bibliai esemnyek valjban a Szittya valls legnagyobb
vlsgt trjk elnk. Azt a szakrlis szaktst, amikor a szittya-
kldeus Pros-Istensg anya-elv- humnus rendszere elbukott s
megjelentek a frfi-elv" szittya szemetes /nem tiszta/ vallsok mel-
lett, majd felett, a him-elv" szemita /semmt!/ vallsok. Els!sorban a
himelv" md- zsid s a flig-szittya- szemetes zarathustra nap-
31
1414
Az Isten< Stn pr-harc azonban az !si rsok szerint "geopolitikai" okok miatt
is kialakulhatott. Az "Ellen-istensg" fogalombl egyrtelmen kiderl hogy az
risten- /!risten/ az gben, teht fenn, a nap s a csillagok honban, az "r s az
!sr,/a sr/-aranyl forr- h"l" parzs-piros terben, az #stren lakik. Az "ri-
madr-isten, a Turul teht /az eget ural sasok/ s az oroszln /Leo= L/ a fldi
er!k kpben jelenik meg.
Ezzel szemben a Stn, kinek mai jelkpe az als vilg, a hal, a kigy s a bka
jegyben jelenik meg.(A bka npies kiejtst /bka = bka/ elrtve, a mitolgiban
bika lett s gy aranyborjuknt jelenhetett meg ks!bb). #k egyrtelmen az als
hideg-h#l"- hll", hal- vilgot, (Al-vilgot) a vizet, a kk- s sttkk szint, igy a
sttsget s a halakat, a hallt, -/a halhatatlansg elvesztst/- kpviselik.
valls, mely mg elfogadta a N!istent, de a f!hatalmat mr a Frfi-
isten gyakorolta.
A megbuktatott Boldogasszony, vagyis a Stn clja egyrtelm"
volt. Visszavenni a hatalmat a fels!-vilg j f!istent!l, az Hm- is-
tent!l, az rtl. A rsztvev!knek nagy jutalmat, feltehet!leg nagy ha-
talmat igrt, hiszen e tiszta vallst kellett megmenteni. (Ez a helyzet
ks!bb a grg mitoszokbn jelent meg. Jusson csak esznkbe a
grg- rg" hbor ttje,vagyis az risz almja. amit az istenn!k
kz dobtak azzal, hogy a legszebb legyen. Persze ott sem err!l
volt sz, mert az az alma nem /egyszer"en csak/ Prizs-almja volt,
hanem a "Parzs< Varzs- alma"= az isteni hatalom.
Ennek a tudsnak, a hatalomnak az "almjrt" folyt a harc letre-
hallra a "kt tbor" kztt. (Olyan almrt, melyhez hasonlt a ma-
gyar kirlyok kezben lthatunk- a kpeken-, mint orszgalmt, ami a
kirlyi hatalmat jelkpezte. Az orszgalmt ugyanis eredetileg olyan
kett!s kereszttel dsztettk, melyek vgein egy-egy gmb, azaz "al-
ma" volt. Ezek = !sszesge a hat alma s ezrt fejezte ki a hatal-
mat). A puccs ttje, -a N!hatalomhoz val visszatrs- nagyon nagy
volt s "bele is buktak". A a szemita Hm- risten pedig kegyetlen
bntetst szabott ki. Stnt a angyalaival/ egytt letaszitotta a Men-
nyorszgbl s elvette halhatatlansgukat. .
Az /$r/- r-Isten teht kemnyen megbntette az embert /a n!t!/ a
legfontosabbtl Megfosztotta !ket az isteni nin!sgkt!l, s a halha-
tatlansgtl. A zsid- keresztny Bibliban ugyanis mr sz sem esett
a n!f!istenr!l s a n!k orszgrl, a matriarchlis- trsadalomrl.
Megfosztotta azonban a kultikus nevkt!l, teht az isteni s az rk
letet jelent! Magyar nevt!l is. (Szittya mondk szerint a halottat
mglyn getik el, ahol teste pr- pernye s porr vlik s a t"z ln-
gjbl kilp! fny az gbe szll, vagyis az "rbe tvozik. A szittya
halott a mglyn hamuv s porr, vagyis mag-rr, az g! test g!
sejtmagjainak az radatv vlik. Ezt vulgrisan ugy rtelmeztk,
hogy a halott magrr,< azaz magyarr, vlik. /Az g! test t"ze
fnyt is bocst ki, mely fantasztikus sebessggel t"nik el az "rben. A
test teht valban fnyknt is megjelent. (A halotti mglya, eredetileg
magyar volt, ami magya- alakk rvidlt. A magya pedig mgia
/varzsls/ illetve magyarul mglya- halott-get! lett.) Ezrt adtak as-
32
zittya- magyaros npnek haland s halot llapotot kifejez! j nevet.
A halott grg neve= a mr s nyugaton a mort lett.
*
A Stnt, a bukott istenn!t a kzpkori "j-vallsok" mr olyan el-
lenistenknt jelenitettk meg, mely a gonoszsg megtestesit!je.
15
Az
!si szavak azonban mindig rulkodnak, gy most is megmondjk,
hogy eredetileg mi s ki is volt a Stn, aki irodalmilag Lucifer nven
lett ismert. A mai tuds emberek a Lucifert = a Fnyhoz jelz!vel
dicsrik, ami ellentmond a rruhzott rdgi, isten-ellenes sze-
repnek, annl is inkbb, mert az rtelem !si nyelven is megjelenik: a
Lucifer = (aki, br- L- kifert, a kivert, letaszitott L- lett) a hiteles ne-
ve: a fnyhoz. Jl rezhet! ez az !s- kett!ssg pldul Madch
remekm"vben. Lucifer nem igazn az emberisg megrontja, sokkal
inkbb a racionlis gondolkods, a teljes tuds istene, aki bemutatja
azt a roml vilgot, ahov eljuthatunk. (Ahov, gyakorlatilag a 20.
Szzad vgre el is jutottunk.)
Summa- summrum, az eredeti szittya- kldeus Biblia tanitsa
szerint, a "Boldogasszony< Stn s angyalai, mind a szittya magya-
ros npek kizettek a Paradicsom /Varzsi-dmbl/ s a Fldn nyer-
tek j hazt, ahol kemny munkval megteremtettk maguknak azt a
Knant, melyet tejjel- mzzel foly Paradicsomnak illetve dennek
neveztek. Megteremtettk teht azt a fldi, eurpai, kzel-keleti s
afrikai denkertet, melyet azta is, mint a npek aranykori gazdag
hazjt emlegetik. Azt, melyet akkor az !si szittya- kaldeus, /mr-
avar. magyaros- plos, filiszteus- palesztin, a galileai- gl s a
samriai- sumr/ npek birtokoltak.
Az gb!l letasztott Napistenn! /Fehrl, Parzsn!/ s a Stn
azonossgt szpen bizonytja a pokol fogalma. A szittya napisteni
nevek s jelz!k aljas s undok szavakk alakultak t a kzpkorban.
Az rdg finnl perkele, ami a prkl! napot jelenti, de nem ms az
rdg msik finn neve a pannu sem, ami FO= a nap-n", a napis-
33
15
A magyar igaz -FO =Az-gi =sz-gi, az gi, teht az isten. A gonosz = go-no-sz
= +gi-n!-!s, teht a bukott N!isten, a Boldogasszony. # volt a Bl, amib!l mra
bal, majd baj-lett.
tenn!t fejezi ki. A napistenn! Sz"z-anyt az j vallsok disznv tet-
tk. A latin s francia diszn= sus, amit a francik sz"sz-nek ejtenek,
mert ! valban sz"z- volt. A szlv diszncska= prasza, ami a parazsa
szbl keletkezett. A napistenn!= parzsn!-b!l nlunk parzna, va-
gyis prostitult lett. A Fehrl t"zistenn! viszont pokoll vlt. A zsid-
keresztny teolgiban a pokol az a hely, ahol az rdg s fiai t"zn
getik, vagy f!zik a b"nsket. /Persze f!leg az eretnekeket s
pognyokat./
A magyar pokol sz vallstrtnelmet tr elnk. Hajdan kett!s je-
lentse volt. Az egyik egy ige, mert a pkol- sz a vrands, vagyis
pkhas anyt fejezte ki, mg a msik jelentse a magzatburok szit-
tya neve, amit pokolnak hivtak. F!leg a nagy pats llatok mht
hivtk pokolnak. Vidken mg ma is jl ismert az a megjegyzs, hogy
a megellett l eldobta a poklt. Tekintettel arra, hogy a hun-magyar
npek !sistenn!je a FehrL volt, magtl rtet!dik, hogy a katoliku-
sok a szittya napistenn! mht neveztk ki pokolnak, melyb!l a
hun- magyar rdgfikk szletnek s jnnek vilgra. A Bibliban az
istenn! mhb!l /a pokolbl/ gyehenna lett, ahol folytong! t"zzel
getik- kinozzk az istentagad b"nsket. Csakht a szittya ma-
gyar nyelvben az a vltozs trvnyeszer". Ne feledjk, hogy a szit-
tya menyorszg neve az g, ahol a istenek /az Egek urai/ laktak. A
ppai teolgia a nap honbl az gb!l egy msik gi- hont csinl-
tak, amit elneveztek pokolnak. (A bibliai gyehenna sz termszetesen
nem hber, hanem arameus- magyar, hiszen ha el tudjuk olvasni ak-
kor maga helyett beszl. A gyehenna /GY-H-N/ ugyanis egyenl!=
+gy-hena< gi hona, a magyarok gi-hazja.
Zsidk "strtnete s Aesopus
Azt hiszem az eddigiekb!l mr kiderlt, hogy a szittya- magyaros
neveknek s szavaknak nagyon fontos jelentse van a bibliai trtne-
tekben. A bibliai trtnetek nagy rsze ugyanis nem a zsidk, hanem
a szittya kldeus /az arminak, vagy arameusnak mondott sumr s
akkd/ npek trtnete. A babiloni rabsg idejn s a krisztusi kor-
ban mr igen hatkony zsid papsg /rabbik/ irta meg a zsidk
trtnett. Tekintettel azonban arra, hogy a zsidk nem voltak nll
llamalkot npek, hanem a szittya- kldeus npeknl voltak al-
34
brl!k, nem is volt nll nemzeti trtnetk. (Lsd a felvidki
szlovkok s erdlyi romnok esett.) Amikor aztn Judea nven
nllak lettek, a rbbik a mezopotmiai s knani szittya npek
trtnett alaktottk t a zsidk !strtnetv. Magyarn, vissza-
men!leg csinltak maguknak birkat s kirlyokat a kldeus birkbl
s fejedelmekb!l. A zsid rabbik azonban tisztban voltak azzal, hogy
a trtnelmet csak gy lehet kisajttani, ha a mindenki ltal ismert
neveket s fogalmakat, valamint vros s ms fldrajzi neveket vlto-
zatlanul hagyjk s az jonnan megrt trtnelemben csak a vallsi
s politikai hatalmat birtokoljk a zsidv tett llam nevben. Ennek
kvetkeztben az eredeti szittya- magyaros szavak s kifejezsek
lehet!sget adnak az akkori helyzet rekonstrukcijra.
Mindezek mellett, azt is felttelezem, hogy a trtnetr rabbik
nem beszltk tkletesen a magyaros nyelvet igy sokat tvedtek.
Msrszt nyilvn szittya- kaldeus szakrt!ket is alkalmaztak, akik a
manipulcik ismeretben igyekeztek rejtett szittya- magyaros kife-
jezseket hasznlni, melyek mindmig meglelhet!k. Taln az is le-
hetsges, hogy a rabbik kztt is voltak szittya mentalits emberek,
akik magukban nem rtettek egyet a hamistssal, igy az Aesopusi
meskhez hasonlan olyan esemnyket irtak le, vagy az
esemnyeket oly mdon rtk krl, hogy annak tanulsga a magya-
rul tudk rszre kidertlhetett. Ezt ugy is mondhatjuk, hogy a bibliai
trtnetekben kdolt zenetet kldtek az utkornak. Ha ugyanis a
neveket, s a lert esemnyeket sszevetjk a szittya szakralitsokkal
s ratlan trvnyknt kezelt !si szoksokkal /pld, vrszerz!ds/ ak-
kor ma is kibogozhat az eredeti cselekmny.
A meghkkent olvast azonban szeretnm megnyugtatni arrl,
hogy ez nem fantzia szlemnye. Tudjuk, hogy az korban igen fej-
lett volt a kmszolglat. A szittyk s rmaiak igen hatkony km s
besg rendszerrel rendelkeztek, melyek trtnelmi szerepe szmot-
tev! volt, br a kmek munkjbal nem igen dicsekedtek a kirlyok
s hadvezrek. Biztosra vehetjk, hogy az akkor szervez!d! zsid
llamban s rabbi szervezetben is jelen voltak a szittya- kldeus k-
mek, akik az akkori kor nagyon m"velt emberei voltak. A bibliai
esemnyek bizonytjk, hogy a kmek igen hatkonyan dolgoztak.
/Ezekre sorozatosan vissza fogok trni./ A Biblia, pontosabban a
35
zsid Tra tele van duplafenek" trtnetekkel, ahol a valsgot a
bels! rekeszben talljuk meg.
Volt azonban egy msik rejtett mdszer is. A zsidk trtnete
mgtt vagy helyett-, a mhek aesopuszi tan-mesje /trtnete/
tallhat meg. Ebben ugyanis a mhek lett, vndorlst s harcai-
kat olvashatjuk el. A mh az korban a n!elv" npek /hunok/ jelkpe
volt, ami Mdiban /a mai Irnban/ is megjelent. brahm s fiainak
vndorlsa a sumr mhkasbl /Kassidimbl/ tvoz j mzzel s
mhtejjel foly-mez!ket keres! mhek trtnete. brahm ugyanis
FO= mahar-b, azaz mh-r b /reg vezet!/ aki Szlem ors-
zgba, majd Egyiptomba vezette npt. Csakhogy Szlem ors-
zga neve FO= melasz, teht des ml, de Perzsia !sneve sem
ms. A Bibliai neve Elm volt, ami FO= ml. Egyiptom kori neve
viszont Mz-orszg volt, amit arab s hber neve is bizonyt. Egyip-
tom= Mizr, azaz Mz-r, vagyis mzben gazdag orszg, melynek kori
jelkpe a mhecske volt.
A mhek trsadalmban az volt a trvny, hogy tlnpesedes ese-
tn a fiatalok maradtak a kasban. A rgiek eltvoztak s j mzel!
terletet s hzat kerestek maguknak. A Biblia nem vletlenl kzli,
hogy brahm s Sra/Saraj/ 90 ves regek voltak. Ezzel azt fejez-
tk ki, hogy brahm < mh-r-b s Saraj= !s-raj mint reg mh raj
indultak el j hazt-hzat keresni.
9. KI#ZETS A PARADICSOMBL
dm s va a fldn folytattk az letket. Kt fiuk szletett Kain
s bel, de azt is tudjuk, hogy -a Biblia szerint- Kain meglte te-
stvrt belt s ezzel elkvette az emberisg els! gyilkossgt. Ez
azonban a Bibliai logika szerint- nem igen trtnhetett gy. s ezt
nem azrt mondom, hogy tmogassam azt a primitiv vlekedst, me-
ly szerint az emberisg egy gyilkostl szrmazik, hanem azrt, mert
az !si tanmese az ki- s !smagyaros szrtelmezs alapjn, szinte
kinlja a valdi megoldst, amit egy monda jelenitett meg. Ezt a
mondt, ezt az "Aesophusi tanmest" forditottk le, de rosszul. A Te-
36
remts /Genezis/ els! fejezetnek els! szittya- kaldeus olvasata
teht egy tanmesvel kezd!dik.
Tudjuk, hogy a tanmesk lnyege valamely emberi hiba felfedse,
birlata s okuls trgyv ttele. Ismert az a rmai mese, mely
szerint a fellzadt tmeget azzal csititottk, hogy mindenkinek
szksge van a msikra. Hiszen a test nem ltezhet fej, lbak s kz
nlkl, miknt a fej sem a test, a sziv s a gyomor nlkl. Egyik a
msik nlkl el!bb- utbb elpusztul.
Ha csupn a neveket elemezzk, a Bibliai esemnyek kezdetn
mris igen rdekes informcikat kapunk. Kain /K-N/ -FO= niak,
teht a nyak, vagyis tulajdonkppen a fej. (A kn sz ugyanis a feje-
delmet, fejet, a vezrt, a f!nkt jelenti). bel /B-L/ neve pedig, ha
"el!re- olvassuk", akkor a-Bl, a test bels!rsze, , vagyis a n!
szl!mhe. (Ez pedig nem ms, mint a Bibliai Bal isten, aki
valjban a Bj, vagy a Bl- istenn!.) De a- Bl Fordtva -FO= a
lba, /L-B/ vagyis a lba, ami a jr-mozg testet szimbolizlja . Az
trtnt teht, hogy a Nyak< Fej /a mr egyed-uralkod Frfi isten/,
levgta a Lb-Testet /detronizlta a Bl-Bj istenn!t/ s ennek kvet-
keztben "mozgskptelenn" vlt az ember. Ha menni, ha haladni-,
vagyis lni akart, akkor nem maradt ms htra, minthogy "sajt"
lbat, vagy lbakat n!vesszen a maga nyakbl- a fejb!l. Meg lehet
ezt tenni? A Biblia szerint igen, mert hiszen !sszavakkalmegirja,
hogy Kain nemzetsgnek egyik fia Lamekh oldotta meg a problmt.
Lmekh ugyanis "kirly", azaz maga az isten volt. (Lmekh<
Lmek -FO= ke-ml- hangugrssal melk, Ez viszont a melehknt a
kirlyt, az istent jelenti hberl.
Lmekh-/Ml-!s/ egyik felesge, Hada kt fiut szlt. Az egyik
Jbl, FO=lbll, a msik Jubl /J-B-L/ vagyis -FO= lb-j, teht
szemmel lthatan kt ll- uj lb. Volt azonban neki egy msik
felesge is Czilla, aki mg gyesebb volt, mert az ! szltte Tubalka-
in volt, aki -FO= niaklabut, azaz egyenesen nyaklbat hozott a
vilgra. A tanmesnek ezzel vge is lehetne, mert kiderlt, hogy br-
mily okos is a "fej", mgsem rdemes elpusztitani a "testet- lbat",
mert akkor -rendkvl bonyolultan- a fej maga lesz knytelen j lba-
kat n!veszteni. De az mgsem lehet az igazi megolds.
A kisrlet feltehet!leg nem jrt j eredmnnyel, mert rvidesen
megszletett dm harmadik gyereke a "Seth, vagyis Szt", kinek
37
neve -FO= tes< t!s, illetve= tes+t = test. Az "#" leszrmazottjai let-
tek: nos, Knan s Jred, (= jrod, aki mr ujra jrt), Az ! fia pedig
az az nokh (Hnok), akit az isten maghoz vett s az gbe vitt. Az
! fia volt a nagyon hosszu let !sapa Mathusalem. Az ! gyereke
ismt Lmekh, /az Ml-Isten/, kinek nagyon nevezetes fia a brks
N, akivel az znviz utn szvetsget ktttt az r.
A Genezis kezdetn mgis inkbb a szittya napvalls nagy
vlsga jelent meg rejtett< kdolt formban. A halhatatlansgtl
megfosztott emberpr els! kt gyermeke Kain s Abel volt kiknek ne-
ve eredeti arameus- magyar nyelven vilgosan beszl. Kain neve
eredetileg a kan, a frfi /a Pros-istensg tagja/ volt, mg Abel nem
ms, mint A- Bl /bibliai nevn Bal, vagy Bal/ aki a szl! anyt /A
Mh istenn!t/ szemlyestette meg. Az rtelmetlennek t"n! bibliai
gyikossg teht azt hozza tudomsunkra, hogy az istenek harca
eld!lt. A Kan< Himisten meglte A-Balt< Mh istenn!t, akit a
grgk Hra< Here nven ismertek.
16
A frfi isten az r ezutn
taszitotta le mennyei trnjrl az addigi trsistent, akit ett!l kezdve
hol bukott angyalnak, hol stnnak, teht rdgnek neveztek, aki
minden b"n s gonoszsg kitalllja s mozgatja. Az j himelv"
valls lnyege teht az, hogy a Stnt s az emberi gonoszsgot
ldzze s megsemmisitse.
*
Ezek utn azonban ms csodlatos dolgok is trtntek a fldn.
Nevezetesen az emberek s az istenek sszehzasodtak. Err!l a
Biblia a kvetkez!ket irja: L!n pedig az emberek sokasodni kezdnek
a fld szinn s lnyaik szletnek. s ltk az istenek fiai az embe-
rek lnyait, hogy szpek. Vevnek maguknak felesget kzlk. /1
Mzes I. 6/. s mond az r: Ne maradjon az n lelkem rkk az
emberben, mivelhogy ! test, legyen letnek ideje 120 esztend!.
Azutn gy folytatdik: risok valnak a fldn abban az id!ben, s!t
mg azutn is, hogy az isten fiai bemnnek az emberek lnyaihoz
38
16
Homrosz rta meg a trjai hbort ahol az istenek harcoltak egymssal.
Ahol az jgrg Zeusz legy!zte az grg Hrt.
s azok gyermekeket szlnek nekik. Ezek ama hatalmasok, kik ele-
it!l fogva hres, neves emberek valnak. /1Mzes 6. 3-4./
Igen figyelemremlt a fenti kzls. Az istenek fiai szlltak le a
fldre s nyilvnvalan- sumr /szemere szittya/ lnyokat vettek fe-
lesgl. Nzzk csak meg kzelebbr!l, mi is trtnt? A zsid biblia
teht beismeri, hogy ms istenek /gondolom a szittya- napistenek/ is
lteztek az gben. Eszerint teht nem egyedl az r a Biblia
szerint teht- a Jehova, a zsid hm-isten teremthette a vilgot. gy
ltszik, hogy ms, nagyobb npek s er!sebb istenek is lteztek.
Ezek pedig nem lehettek rossz viszonyban az denb!l ki"ztt embe-
rekkel, hiszen lejttek a memnnyekb!l s fldi lnnyokat vettek fe-
lesgl s gyerekeik nagy urak lettek. Ez feltehet!leg azt jelenti,hogy
!k lettek a vilg urai.
Nekem azonnal Hunor s Magor !strtnete jutott eszembe. #k
ugyanis az aln Dul /Dl/ kirly npnek lnyait vettk felesgl. Az
alnok azonban a-lnyok voltak, a hun- trzsszvetsg egyik ugy-
nevezett n!elv" npe, akik a paszternkok /a psztorn!k/, a besse-
ny!k /bese-n!k/, a tarjnok /a kopaszra nyirt fej"/ tar-jnnyok s rox-
olnok /a rosszlnyok, a katonalnyok< oroszlnok, vagy orosz-
lnyok/ stb. szittya rokonai voltak. Mint tudjuk a hunok s magyarok is
az kori vilg urai lettek. Taln ppen a n!elv" trzsek /alnok,
tarjnok s msok/ segtsgvel..
Az istenfik gyerekei pedig mint azt idztem- risok lettek, akik
nagyon nagy hatalomra tettek szert a fldn. Ezek utn igen rdekes
az a mai tudomnyosnak mondott vlekeds s tants, mely szerint
a Biblia el!tti kort a primitv npek smnisztikus totemimd vallsa
hatrozta meg. Holott mr a Biblia el!ttltezett a kaldeusnak is mon-
dott, ama szittynak nevezett nap-valls, melynek Pros istensge
volt. A Biblia- trtnete valjban azzal indul, hogy az !si szittya
17

valls Pros-istensge, a-Bl= Boldogasszony s a Kain< Kan Frfi
isten feles-uralma megsznt, elbukott. A Hm-Kan isten /hberl Elo-
him, vagyis az l!-hym/ ugyanis letaszitotta az addigi pros trnrl a
39
17
A szittya sznk a sztja, vagyis a naptzet s a hzi-tzet sztja igt jelentette. A
szittyknak ez volt az isten- tisztelete /t"z-telt/, hiszen a tiszteletes= a t"z-teletesz
aktust fejezie ki. A szittya valaha +szitja= sszti, teht egyesri parancsot adja, ami
a szittya npek egyik f!-trvnye volt.
N!istent. Az isten /S-T-N/ nevnek a msik olvasatt vettk el! s
Stnnak neveztk el a N!istent. Termszetesen !t neveztk ki a
legf!bb gonosznak s a b"nnel azonnostottk. Azzal a cllal tettk
ezt, hogy az emberisg sszes b"nt az ! nyakba varrjk.
Ezt a rendkvl fontos esem nyt a zsid Biblia azzal intzte el,
hogy Kain meglte Abelt, mely gyilkossgot az emberek a mai napig
sem igazn rtik. A valsgban teht Kain- Hm a szemitv vlt
Frfi isten teht meglte A-Bl< Bal N!f!istent, s ezzel
bekvetkezett a mennyei hatalomvlts
*
A fldi hatalomvltst a matriarchtust kvet! frfi-uralom hozta,
amikor megjelentek az un, szemita- trzsek s npek /ilyennek
mondjk s tartjk az akkdokat s babiloniakat stb./ melyek mr
nem tiszteltk a N!f!istent. Voltak azonban szittya n!elv" npek, me-
lyek mg sokig kitartottak a N!f!isten mellett, br mr elismertk a
frfi isten ltezst is. A N!isten hivei a kzptermet" turni hun-e-
redet" kldeus npek voltak, mg a szittya Frfi- isten npe az afrikai
rkezs" barns< szikkadt b!r" mr- avar- szabr trzsek , kik les
termet" emberek voltak, akik hatalmas alakjuk miatt istennek t"ntek a
hatalomfosztott emberek szemben.
A Biblia fentieket trgyal 6. fejezetnek nagyon figyelemremlt
cime van: "Kain s Sth npnek sszehzasodsa: a bn
elradsa." Ez a megllapts szmunkra kett!s zenetet kzvetit
Az egyik az, hogy a "nyaklb- kisrlet" nem sikerlt, teht jobb me-
goldst kellett tallni. Ez gy t"nik, a Kin- Fej s a Test- Seth
hzassgval meg is trtnt. Ez pedig azt bizonygatta, hogy a a pro-
blma megolddott, hiszen a fej ismt egyeslt a testtel. A kultikus
rend teht elvileg helyrellt!
Csakhogy a szittya- magyar !sszk msrl beszlnek. A septua-
gintk biblia fordtsa ismt nem pontos, mert a forditk elnztk a
lnyeget. A lnyeg ugyanis dm s va harmadik gyermeknek
nevben van. A Seth msik olvasata magyarul vilgosan beszl=
szt, teht azt kzli, hogy az istensgvlts megtrtnt. Egy n!ta-
gad nem tiszta< szemetes vallsfelekezet kilpett a Boldogasszony
n!isten szittya vallsbl. A Kain< Kan /him isten/ j hzastrsa,
40
-akit!l ezek szerint- az emberisg szrmazik-, nem ms, mint Szt
istenn!, aki valjban nem is ltezett, a neve ugyanis a szittya valls
akkori llapott, a szthzst fejezte ki. A Pros- istensg teht
Mezopotmiban s Knanban megsznt. (Az zsiai s eurpai
szittya npek azonban a szakrlis prossgot mg sokig megtar-
tottk. Ezt fejezte ki a sejtelmes prthus elnevezs, ami el!bb a prs-
zus< przs /pros/ jelz!t, ks!bb viszont a prtos< elprtolt fogal-
mat fejezte ki.)
A Seth< szt sz msik zenete inkbb egy meglep! magyarzat
hogy mirt is radt el a bn? Netaln azrt, mert az istenfiak egy-
eslnek az emberekkel? Ez nem valszin", sokkal inkbb arrl van
sz, hogy a Szt-l jelensg, a Boldogasszony trnfosztssval s a
szittya napvalls szakadsval j helyzet llt el!. Az kvetkezett be,
hogy az !si ratlan trvnyeket tllptk, elvetettk. Ezzel eluralko-
dott az agresszivits s erklcstelensg.
A septuagintsok ehelyett azt rtk, hogy minden rendbejtt s az
emberisg Szt- utn hatalmas temben fejl!dni kezdett. Csakhogy
ez a fejl!ds nem a szittya valls trvnyei s erklcsi tisztessge
szerint alakult. Joggal felttelezhet!, hogy a csaldi kzssgek me-
ger!sdse helyett az nzs s a nemi szabadossg terjedt el. A
tisztessges, a csaldot s kzt szolgl munka helyt pedig a
csals, lops, rabls s a hborskods vette t. Ekkor ugyanis mr
nem a nemzetsg s, a trzs kzs rdeke szmtott, hanem az
nkny, a kisajtits s a gtlstalan birtokls uralkodott el.
Az egyre jobban terjed! zllst a bibliacsinlk a megbuktatott
nap-istenn!, a Stn nyakba varrtk s azt hirdettk, hogy minden
rossz s gonosz oka a stn s angyalai b"n!s s istentelen tnyke-
dse s kvet!ik /a szittya napvalls hvei/ letmdjnak eredmnye.
Az ! istentelen tnykedsk vezetett az emberisg zllshez s
"romlshoz". Az igazsg valjban az, hogy az emberek "istentelen-
n vlsa" rettenetes kvetkezmnyekkel fenyegetett. Mit is mondott
err!l a Biblia? "s lt az r, hogy megsokasult az ember gonos-
zsga a fldn... s mond az r, eltrlm az embert, kit teremtet-
tem." /1Mzes 6. 5-7/.
*
41
Ha a "hber eredeti" Biblia mondanivaljt s kronolgijt kve-
tjk, akkor ez a fejezet a Genezis legrthetetlenebb s legindokolha-
tatlanabb rszeinek egyike lett. Nzzk csak kzelebbr!l ezt a cse-
lekmnyt, hiszen itt, egy rendkvl fontos s az egsz jv!t meg-
hatroz nagy trtnelmi korszakot "zanzstottak ssze". Azt, melyet
kibontva, megmagyarzhat akr az egsz utna kvetkez! korszak
trtnete. Olvassuk teht figyelemmel, mert igen jelent!s fej-
lemnyekkel tallkozhatunk.
A Biblia szerint az r el!szr rmmel ltta az istenek fiainak,
teht az risok s az emberek nszt, melyb!l hatalmas s hres
emberek szlettek. Az isten teht meg volt elgedve a fejlemnyekkel
s ekkor 120 vben hatrozta meg az emberek letidejt. Ezutn
valami rendkvl fontos dolog trtnt, hiszen az r, gy t"nik, hogy
"teljesen vratlanul" mindent megbnt. Azt rjk a bibliacsinlk,
hogy:"Ltta a megsokasodott emberek gonoszsgt a fldn s...
elhatrozta az r, hogy eltrli az embert, akit teremtett."
Ez akr rthet! is lehetne, ha tudnnk, valjban mi is trtnt?
Netn nem is volt az egsz hirtelen s nem is volt rtelmetlen, vagy
indokolatlan, csak ppen nem tudjuk, hogy akkor mir!l is volt sz?
Sajnos nem rendelkeznk az armeus /=sumr/ Biblia eredeti szve-
gvel, gy nem tudjuk ttelesen leellen!rizni a septuaginta-forditinak
munkjt. Most mr csak az !si szavak s !si szoksok adnak tm-
pontot az igazsg kibogozshoz. A mr idzett fejezet cime ad tm-
pontot az igazsg kibontshoz: "Kain s Sth npnek ss-
zehzasodsa: a bn elradsa." Ez a cim kt dolgot kzl velnk.
Kain s Sth sszehzasodtak, a msik: a b"n elradt. A kt tny
viszont sszefgg, az egyikb!l kvetkezik a msik. De mirt?
A fenti ellentmondsok oka tulajdonkppen rthet!. A szeptua-
gintsok a szittya npek /valls-/ trtnett alaktottk t a zsid np
!strtnetv. A szittya !strtnet valsgos esemnyeit azonban
nem ismertk s ezrt nem tudtk logikus rendbe tenni az !si /vallsi/
esemnyeket. Szittya mondk szerint a hun- magyar npek a csilla-
gokbl rkeztek a fldre s adtak segitsget a fldi embereknek. Ez
azt jelenti, hogy a fldn sokfle np ltezett mr az !skorban is. A
mitoszok szerint azonban az "rb!l kt fldrszre rkeztek fldntli-
ak, akiket a fldiek istenfiaknak, illetve risoknak neveztek. Az
egyik rkezsi terlet a Himalja volt, melynek !si szittya neve Mh-
42
alja /kotls alja/ volt, ahonnan a turni npek szrmaztak. (K!rsi
Csoma Sndor nem vletlenl kereste itt az !sket.)
A msik rkezsi krzet a Kilimandzsr hegysg volt, melynek
szittya- magyar !sneve a Kyly-mandzar, vagyis a K!+L magyar
18
,
teht a Ffi N! prosistent jelenti. Afrikba teht a fekete magya-
rok rkeztek az rb!l, kiket ks!bb mr, avar, vandl, szabir, magyar
nven ismertnk meg. A legenda szerint teht az "rb!l /az g-b!l
/riesek, azaz risok rkeztek. /rdekes vletlen, hogy a germn
ris egyik neve Hun, a msik pedig Riese, azaz $+riese< ris/.
Eszerint miknt a biblia is mondja-, az ristn< $risten fiai a fldre
jttek s itt sszehzasodtak az itt l! n!trzsekkel.
jlag ismtlem Humor /Hun-r< Hun-"ri/ s Magyar /Mag-"r,
mag!r, mag-r/ lovas kalandjnak mondandjt. A lovon /lval, teht
Fehr- s Vrs-Lval, az istenekkel/ rkez! kt "ri dalia Dl-kirly,
azaz a Nap-/Dl/- isten lnyait, az alnokat vettk felesgl. Ennek
kvetkeztben j szakasz kezd!dtt a szittya npek trtnetben,
mert rvidesen kldeus s armi< arameus nven meghditottk az
akkori vilgot.
A szeptuagintk termszetesen ezt gy forgattk ki, hogy a fldi
szittyk s az Egekb!l rkez! risok elszaporodtak, de velk elradt
a gonoszsg s a b"n. Ez a vlemny egybknt rthet!, hiszen az
j szemita< szemetes zsid valls szmra a csillagokbl /a
naptrb!l/ rkez! istenfiak s a fldi szittyk hzassga a legna-
gyobb b"nt vallstotta meg s szerintk- ennek lett kvetkezmnye
az risten szrny" fenyegetse. Az egyszer" paraszti logika azonban
mst mond. A b"n ugyan elradt, de ez ppen a szittya valls megta-
gadsnak, a puritn szittya letmd feladsnak lett a kvetkez-
mnye. A szrny" indulatra gerjedt isten pedig nem a szittya napis-
tensg, hanem a zsid himisten lehetett.
*
Eleink azt az elszemetesedst neveztk bnnek, mely egyre job-
ban elterjedt. Ez volt teht az a kor, amikor az isten elhatrozta, hogy
43
18
A mai magyar jelz!, mint magr /magur, mag!r, magor stb./ istennv volt.
Ezrt nem tallkozunk magyar nev nekkel a kora korban.
kzbelp s "eltrli a b"nsket" s csak az "igazakat" hagyja let-
ben. Az egsz Biblia- szindrmnak a lnyege teht ppen az lehe-
tett, hogy az emberek hosszabb id!n t kptelenek voltak az "isten-
nek teht a termszetnek- tetsz!" letet lni. Amikor aztn az embe-
rek nagyobbik rsze elfordult a szittya prosi- istensgt!l s ds-
gazdagsgot hajszol, s!t rabl, teht szodomai /-FO== a-mdos/
letmdot kvetett, az isten kzbelpett. A biblis irs szerint teht,
ha a romls zllss vlik, ha a b"n elrad, akkor az isten nagyon
kemny bntetssel sujtja a termszet rendjvel szermbeszegl!
emberisget. kori mitoszok szerint azonban a szittya isten nem sjt
le azonnal. El!bb mg tesz egy nagy ksrletet az emberisg meg-
mentse vgett. Messist kld a fldre. /a Messis= messzi- sz, a
messzi isten./ Lekldi teht a fit, hogy prblja visszatrteni, prbl-
ja megmenteni a b"nss vlt emberisget. Ha ez a kisrlet sikerl,
akkor az emberek tovbb lhetnek, ha viszont nem, akkor jn a ke-
gyetlenl szigor bntets, mint az znviz, vagy a Szodomai kn-
kves pusztit r.
gy itlem meg, a Biblia eredend!en azt tanitja neknk, hogy ha
nem tartjuk be az emberi kapcsolatokat szablyoz erklcsi paranc-
sokat, valamint a termszet rendjt meghatroz kozmkjus
trvnyeket, teht az !stnyek szakrlis isteni trvnyeit, akkor ezt
az #stny< sten< isten nem t"ri el s be fog kvetkezni a vilgv-
ge, pontosabban az adott emberi-trsadalmi rend vge.Az isten
teht el!bb j szval zen, majd fokozd slyossg termszeti
csapsokkal egyre kemnyebben figyelmezteti az embereket. Ha pe-
dig ez sem hasznl, akkor jn a legszrny"bb bntets; Az $risten,
az r, a b"ns emberisget megsemmisiti.
gy ltom teht, hogy az emberisg teljes elzllse ciklikusan
visszatr! jelensg Az ebb!l kvetkeze! felel!ssgrevonst s bn-
tetst azonban a Bibliai trtnetekben elg felletesen, de bonyolul-
tan adjk el!. Ez azonban nem vgzetes baj, a pontatlansg csak
megneheziti a dolgunkat. A magyaros nyelv csodlatos sokjelents"
kpessge ugyanis segit neknk. Minden trtnetnek, mtosznak,
legendnak s "aesopusi tanmesnek" a cselekmnye rendszerint
egy msik olvasattal is rendelkezik. Ez pedig rendre, igaz- vals ma-
gyarzatot adhat a furcsa, gyakran sszefggstelnnek ltsz
esemnyekr!l s fejlemnyekr!l. A msik olvasat megrtshez,
44
azonban vissza kell trnnk a mr emltett !sistenekhez, a szittya-
kldeus trsadalomhoz s az !si kultikus letmdhoz, melyr!l mltat-
lanul keveset ismer a mai "m"velt" vilg.
10. PROS - ISTEN VAGY PRTOS- ISTEN?
Tuds kutatk mr rgen megllaptottk, hogy az emberi trsa-
dalom trtnete a "matriarchtussal" a n!uralommal kezd!dtt. Innen
maradt fenn az amazonok legendja, akik harcos n!knt uraltk az
akkori vilgot. Ennek a munknak a keretben ezt a krdst lehetet-
len teljes rtk"en megvlaszolni, vagy kifejteni, gy bizonyos !s-
elmletek elfogadsra knyszerlk. Elfogadom pldul azt, hogy
az emberek /vagyis a n!k/ el!szr bks gabonaev! trsadalomban
ltek, ahol az llat s emberls ismeretlen volt. Elfogadom azt is,
hogy sokig a n!k voltak a vezet!k, s!t a katonk is, egszen addig,
mg valami rejtelmes ok kvetkeztben az "er!szak kezdett elterjedni,
majd uralkodni". gy vlem, hogy ez a "valami" nem volt ms, mint-
hogy a n!-hegemnit megdnt! frfiak egyre er!teljesebben vettk
t a katonai s trsadalmi hatalmat. Ez pedig azt jelentette, hogy az
nzs s er!szak egyre nagyobb teret nyert. Ekkor ugyanis meg-
kezd!dtek az emberek kzti viszlyok, majd a npek kzti hbork.
Ezzel alakult ki s indult be a pusztits, a gyilkossgok s kegyetlen-
kedsek vget nem r! sorozata, mely napjainkig szedi ldozatait.
Azt viszont nem felttelezem, hanem tudom: ha az els! trsa-
dalom n!-uralmi trsadalom volt, akkor az Istennek is N!istennek kel-
lett lennie s csak ks!bb jelenhetett meg a Frfi Isten. Ezt az elm-
letet a Biblia is azzal tmasztja al, hogy a pogny isteneket Balnak
s Aserknak hvja, mgpedig nagyon kvetkezetesen, s!t cskny-
sen. A Biblia azt mondja, hogy a pognyok f!istene a Bal, s
Aserk csak egy meghatrozhatatlan mellkszerepl!. Ez valban
gy helyes, mivel Aserk= sz-rk, vagy !s-er!k, egy vagy tbb na-
pisteni szemlyisget jelentett. A zsidk f!ellensge, a nagyon gy"llt
pogny f!isten azonban a Bal volt. Az !si N!f!isten, akit vgig nagy
indulattal tmadtak s minden er!vel el akartk t!le forditani a npet
s a kirlyokat, de valljuk be nem nagy sikerrel. (Ha ugyanis az j
Him- f!isten, -aki a Bibliban a zsidk istene, /Elohim, vagy Jahve/.
45
nem figyelt oda, a "hiveik" azonnal Balnak s a magashegyi isten-
nek ldoztak). Ki is ez a nehezen meghatrozhat Bal, vagy Bal,
s!t Bla?
A Bibliai esemnyekb!l az kvetkezik, az a benyoms keletkezik,
hogy a Bal egy frfi isten, aki a pogny Napistent szemlyesiti meg,
akinek a szittyk a magas hegyeken, a dombokon s ligetekben /pa-
gonyokban/ tzzel s fstl!kkel ldoznak. A Bal azonban nem frfi,
hanem n!isten, s!t N!- F!isten. Brmennyire is meglep!, de ez a
tnylls sok mindent megmagyarz a figyelmes tanulmnyozknak.
A Bal n!-voltt mr tbb rten igyekeztem megmagyarzni, de -a
szokatlan fogalmazsok miatt- nem baj ha sszefoglalom az #sis-
tensg krdst.
A Bal /B-L/ vagy Bal nem ms, mint a magyar Bl, mgpedig a
n!i Anyamh rtelmben. A bl tulajdonkppen a n!i bels!t, de pon-
tosabban a bl-cs!t fejezi ki, teht az anya-mhet, az Istenn!- !sm-
ht, a temkenysg csvt vagy bt /a b!st/. Ez az rtelmezs
"termszetesen" kvetkezik a Nap- !sisten jellegb!l. Mr elmond-
tam, hogy az nap< h!s-isten egyik elterjedt neve az #s volt, ami vis-
zont !si mdon, teht a fonkjrl olvasva -FO= S! s Cs! rtelem-
mel is br. (A Pros-istensg korban a frfi isten= K!, a n!isten pe-
dig C!< Cs!.) Ez pedig azonnal felveti az #sisten "ktnemsgnek"
krdst. A magyar !srs oda-vissza olvasata mondja ezt. Az #cs+i,
a frfi , de -FO= a Cs!+pici< a n!. Innen azonban tovbb lphetnk
egy kicsit s a n!i Blcs! prja a frfi Bl-csk. Ugyanakkor a Mh-is-
ten szl!-Cs!ve latinosan rva a "C!" ami magyarul olvasva= K!. A
blcsek kve teht a "Blcs!+K!, azaz Blcs!+ k!, vagyis a Pros
istensg egyttes mindent- tudsa.)
A Blcs!, ami tulajdonkppen egy B!rcs! a csecsem! fe-
kv!helye. Ennek kapcsn azonban azt is megtudjuk, hogy a megs-
zletett magyar gyerek mirt kerl a Blcs!be. (A fenti levezetst
kemnyen aldcolja a grg termkenysg istenn! neve s
brzolsa, hiszen az grgk C%bele /Cbele/ vagy Kbele nven
ismerik a szzmell" istenn!jket. Azt hiszem mindkt olvasat kiablja
az igazi megoldst. A termkenysg istenn!= a Cs", a Cs!-bele= a
n!i mh. Igaz viszont az is, hogy grg Zeusz /aZ-!s/ f!isten f!fe-
lesgnk a Hra neve, nyilvn a Here /mh/, ami rossz "fordits"
ugyanis a mhet s hert ssze-tvesztettk. El kell azonban mon-
46
dani, hogy ez nem egyedlll. Vannak, kiknek a mh} here s a ka-
tona< here "is egyet jelent". mde msok a mhnek= mih- nek a
forditottjt- FO=a hm-et, is Istennek hvjk. A zsidk istene az Elo-
him= l!-Him= az l! r. gy rthet!, hogy a nmetek menyorszga
sem ms, mint = Himmel, ahol= a Him-l. (A Himmel szittya- eredeti
olvasata azonban -FO= Mih-l, vagyis a Mennyben az l! Mh, nem
pedig a Here< Him uralkodott.)
*
Szt kell azonban ejteni a frfiak, a himek megjelensr!l is. A
krds hihetetlenl bonyolult, igy csak egy valszin"nek ltsz- vl-
tozatot mondok el. A sz"znemzssel szaporod N! /Mh- anya/
mindig csak n!-gyereket szlt. Egszen addig, mg nem tudni mily-
en vltozsok kvetkeztben- genetikai mdosuls kovetkezett be a
kromoszmknl s a n!k himeket is szlni kezdtek- gy hiszem, az
els! him egyedek kisebbek voltak a n!knl, miknt az a termszet-
ben sok llatfajnl ma is lthat. A frfiak teht sokig nem jtszottak
vezet! szerepet a vegyess alakul trsadalomban. Az evolci rej-
telmes vltozsai kvetkeztben azonban egyes frfi trzsek er!tel-
jes fizikai s szellemi fejl!dsnek indultak s egyre fontosabb szere-
pet tltttek be a matriarchlis /itt mr csak n!-hegemonij/ trsa-
dalomban. Feltehet!leg azzal, hogy a mz s szemtermel!
n!trzsek mellett halsz s vadsz frfiak vezette csoportosulsok
alakultak ki.
Az er!sebb s agresszivebb frfiak egyre er!teljesebben kvetel-
tek rszt a hatalombl, ami kialakitotta a kett!s-uralkodst, magyarn
azt, hogy minden fontos posztra egy n!t s egy frfit vlasztottak. A
vezet! szerep azonban a n!k maradt. A nagyon pragmatikus szittya
vallsban is megjelent a pros-istensg fogalma, nevezetesen a nap-
anya /anyag/ Fehrl! f!isten mellett megjelent a lngoll- sgrz!
vrsl!< Vrsl, aki az er! msodrend" istene lett. (A bibliai F!isten
Bl s a jelentktelen Aserk /!ser!k/ elnevezs is erre vall.) Ezel
kezd!dtt a Prosistensg kora, mely rkre meghatrozta a szit-
tyk lett.
A prossg a szittyk egyik szakrlis trvnye lett, mely szerint
minden jelent!s funkciban kett!s vezets volt ktelez!. /A grg ar-
koszok s a rmai konzulok is prosan funkcionltak./ A szittya ere-
det" szvetsges llamok a trtnelem tanusga szerint- akkor tud-
47
tak tartsan nagy hatalmak maradni, mg az egymst ellen!rz!
prossg m"kdtt. Amikor pedig feltalltk a monarchkat, a pap-
kirlyokat s ms egyeduralkodkat a nagy birodalmak, mindig r-
vid id!n bel!l megbuktak. Egy- egy nagytehetsg" uralkod ugyan
ris helyi sikereket rt el,de a buks annl nagyobb volt. (Nagy
Sndor, vagy Atilla, vagy Napoleon esete nagyon tanulsgos. De Ju-
lius Caesr is addig volt hatalmas, mg nem egyedl kormnyzott.)
A szittya vallsban kialakult a Pros-istensg, a szvetsges tr-
sadalmakban pedig kialakult a kett!s hatalom, ahol ms- ms
trzsb!l kellett a trsuralkodkat vlasztani. Ez a prossg ks!bb a
szittya npek orszgaiban is trvnny vlt, a szvetsges orszgok-
ban n!elv" s frfielv" nemzetek telepltek egyms mell s m"kd-
tek ssze kivl hatsfokkal. A szemetes jelleg" /szemita/ vallsi
prossg azonban hamar kikezdte a szittya valls puritn erklcseit.
A napvalls ugyanis makultlan tiszta valls volt. /A szittya sz egyik
eredeti jelentse a tiszta./ A szemetes < szemita frfi- isten megje-
lense teht megbontotta a szittya szvetsgek tisztasgt s a
pros uralom szakralitst. Ez a piszkossg f!leg abban jelent-
kezett, hogy megsokasodtak az erklcstelensgek s az sszet"z-
sek, verekedsek, melyek id!vel hborukk fejl!dtek.
*
A szittya frfi isten teht legitim isten lett, amit az !si istennevek
szpen dokumentlnak. Miknt is keletkeztek ezek a fogalmak. A fr-
fiisten az #s sz /= aZ-eusz/ az istenn! nevnek msik olvasata. A
Sz"z -FO= a+Z"sz, vagyis Az sz /= a Z-eusz/. A sz"z msik neve
viszont a Mh-anya, ahol a Mh FO= Hm, az istenanya fonk ne-
ve- /a him sz a mh szcska fonk-trsa/. Az isteni hatalom teht
pros, vagyis feles lett. A krds legfeljebb az, hogy Pros- isten, va-
gy Hzas- isten cimmel nevezzk-e el !ket. Az els! meglep!dsnk
utn azonban nem rt, ha kutakodni kezdnk az ismereteink
trhzban. Egy csom, eddig nagyvonaluan elhanyagolt dolgot, szt
tallunk, melyeken rdemes elgondolkozni. Vajjon mirt felesg a
magyar hzastrs ? s ennek vletlen ikerszava- e, a felsg,a feles-
sg s a fennsg, valammint a fnyessg, holott eredetileg csak az
isten lehetett felsges, vagy fennsges s fnyessges.
48
A magyar nyelv most is nagyon pontosan fogalmaz: a felesg= a
feles- Eget, a kt istensg kztt megfelezett Menyorszgot jelenti, A
felsges a felles, vagy fls!, teht a f!l!s f!v! Nap-istent fejezi ki. A
fennsges= fennes- ges, a fenni, illetve= fnyi- ges, avagy fny-
essges napot, vagy a Napistent jelenti. Azutn, vajjon ki gondolko-
dott el a leg!sibb jtkok egyikn a "magyar krtyban", /s mirt is
magyar az?/ az sz, a "kirly fltt" van, teht kifejezi az Isten = az
#sz= sz legmagasabb "pozicijt". Az !si krtya-jtk is egyr-
telmen utal arra, hogy a kabalisztika mennyire fontos s trvnys-
zer kapcsolati rendszerekre utal vissza. Ezrt lehetsges az, hogy
egyes szk annyi ezer v utn is vilgosan beszlnek, illetve besz-
lnnek, ha meg tudnnk s meg mernernk !ket szlitani. A kabala
ugyanis a K!+ Bl-t, teht a frfi s n!istent egytt jelenti, akik min-
den csoda egyedl jogos megteremt!i. (A Kavala azonban FO= a-
lavak, azaz a Lovak, teht a Fehrl s Vrsl istensg elnevezse.
Velk pedig meredeken szemben llt az id!kzben kialakult zsid
valls, mely kabalistiknak, vagyis stt tudomnynak nevezte a a
szittya L- istenek tevkenysgt.) Egybknt is a Biblia visszatr!
jelensge, hogy az !si szittya-istensgek nevt s jelz!it a bn s az
rmny fogalmaknt adja el!. Az rdg hazja pldul az a pokol,
ami a nagy llatok mh-burokjnak az !si neve. Vidken ma is has-
znljk mg mint llatorvosi szakszt. A kanca eldobta a poklt,
mondjk a szls< ells utn. A szittyk Anya-Istene a Fehrl volt,
igy annnak mhe, melyb!l az rdgfikk jnnek el!, a zsid valls
szmra a pokol volt. Az pedig ebb!l kvetkezve termszetes, hogy
az rdg sem ms mint a szittya-prosistensg. Az rdg fejn lv!
kos-szarvak a kos- kusita / avar- magyar-/, npet, mg a horgas sa-
sorr a turult, vagyis a turni hunokat jelkpezi. A kpeny piros szine a
hunokat, a fekete szine az avarokat, a fekete magyarokat fejezi ki.
Alul pedig kilg a llb s a baklb. Igen, hiszen a llb a Fehrl
Bl-istenn!t, a baklb pedig a Kos-istent jelenti. (A L-lb FO= Bl+
l, vagyis a Bl istenn! patja.) Aki viszont eladja a lelkt az rdg-
nek, akkor az olyan szerz!dst kt vele, hogy azt a sajt vrvel rja
al. Mnit ismeretes, a szvetsget kt! szittya vezrek is hasonlt
m"veltek. Vrszez!dst ktttek, ahol s amikor a sajt vrkkel
szentesittettk a magyarok istenvel kttt szakrlils szerz!dst.
49
Jusson azonban esznkbe hogy, mirt van nyelvnkben flkar,
flszem", fllb elnevezs. Nem furcsa. hogy az egy helyett egyedl
a magyarban jelent az egy hrmat. Ez nem vicc, mert nagyon is
igaz, br csakis a magyar nyelv szerint. Az egy ugyanis= g< azaz
gi, vagyis olyan isteni jel, mely a rovsirs els! bet"je, a vons= I
, amely az istent jelenti. Ez a jel nem ms, mint a rovs S- Sz- bet" =
" I " . A Pros isten jelzse kt vons azaz = X, ami kt isten-jel. Az
Iksz< gsz= gsz, vagy ges, teht a Nap, azaz Fehrl istenn! s a
Vrsl himisten keresztjele. (A kt keresztbetett fadarab= a t"z pik-
togramja, ami a napot is jelenti.)
A kett!skereszt viszont hrom isten-jelb!l keletkezett. A magyar
rovsrs Gy-bet"je, ami kiejtve= egy= % /a kett!skereszt/. Im, ezzel
a bet"vel oldhat fel az a vallsfilozfiai "abszurdum", hogy: az "egy-
Isten" egyenl! a "Hromszentsggel". A szittya napvallsban teht
az egy-isten= napisten, hrom szubsztancival rendelkezik. A na-
panyag, nem ms, mint az anya-gi. /g! anyag./ A napt"z= er!, az
"ri energia, az Atyt fejezi ki. A napt"zb!l keletkez! napfny pedig a
napfi, ami magyarul a napfny /fny/ teht a nap-anya s atya pro-
duktuma.
A zsid-keresztny vallsok ugyan beszlnek a hromszentsgr!l,
de valjban nem ismerik el. A hrom- szentsg nluk tulaj-
donkppen kett!: az Atya s Fia a Krisztus, mert az anyt mr nem
tekintik istennek. Az viszont igaz, hogy ez az igazsg csakis magyarul
s lefordthatatlanul hangzik gy: Az egy- tulajdonkppen hrom, de
mi azt bet" szerint ginek azaz mennyeinek olvassuk.
Az istenek harcban a n!i s frfi nem kzti kzdelem is megjele-
nik. Nekem gy t"nik, hogy a Biblia el!tti id!szakban "dlt a nagy
harc" a f!istensgrt, de az "utharcok" mr a "Genezisben" rintett
korban zajlottak le, teht a sumr< szumir- -szemere kldeus korban.
A magyar szemere n!trzs, mely a gabonatermeszts /szem-rs,
szem-rlels/ trsadalmnak vezet! ereje volt s a szumr fldmves
kultura npe /feltehet!leg/ bel!le eredt. #k voltak a /fld/- tr-k, a
turniak, a grgs Szkitk= +szaki-tk, az szaki- tj npe.
19
m-
50
19
A Krptmedencben a Szermsg, a Duna-Drva-Szva-Mura s Morava vidke
(a mai Szerbia) volt az !shonuk.
de #k voltak a Boldogasszony- Mh- /muh/ npe, teht -FO= a hum<
hun nemzet tagjai. #k teht a kzepes termt" turni fajta. (A magy-
arban az M=N jelensg jl ismert, mint: ellenben- ellemben, klnb-
klmb stb.) Az ! testvr nemzete a Magr< magyar isten magas s
magos /okos/, bakos< bagos himnpe.
A hatalmas termet" /ris/, kusita< kus- kos /kan s bak/ vagyis
avar- magyaros frfi-np ekkor vehette t t!lk a Sumr birodalom
irnyitst, ami sokig tartott s sok konfliktussal jrt. A ha-
talomvltskor pedig nem ismeretlen az er!szak, a forradalom s a
puccs sem. (Az !skutatk jl tudjk, hogy az gynevezett Sumr-
Akkd-majd Babiloni birodalom-vltsban, a kusita- dk -avar
nemzetsgek hatalomtvtele sem volt mentes ezekt!l. A sumr a
hunok, az akkd -FO= dka, vagyis, a "dks" hmelv! avar- magya-
ros frfi np.)
gy t"nik, hogy az !si knyvekben- tekercsekben megirt szittya
esemnyeket a "Biblia fordtk" az istenek kzti hatalmi harc
"lekpzseknt" mutatjk be, br nagyon pontatlanul. Az rsok
szerint, az gben, a mennyorszgban is hatalomvlts trtnt s a
Stn azaz a rgi N!f!isten a "fldi" n!vel vval fogott ssze a ha-
talom visszaszerzse rdekben, de az akci nem sikerlt. A gy!ztes
risten teht a Stnt s npt letaszitotta az gb!l. A termel!-ellt
"Ev!"< Etet! vt az dm /-FO= mada= mada+r< magyar frjvel
egytt ki"ztk az denb!l a termkeny folyk honba, ahol szorgos
munkval fldi Paradicsomot teremtettek.
*
Ezt az talakulst rtk le az armi irstudk dm (Mad< Magy-
ar) s az Ev!< va, valamint "gyerekeik" Kain s bel tanmesjvel,
mellyel kapcsolatban mr elmondtam az 1.szm "Aesopusi mese-
vltozatot", az emberek, vagy az emberisg letvel kapcsolatban.
Most pedig megismerhetik a 2. szmt, teht a kett!ssgr!l, a
Prossgrl, a felesgr!l, a feles-gr!l, vagy a felessg-r!l szlt.
Azt ami a fenntiekr!l s a fnyiekr!l, teht a fnyessgr!l, az istenek
sztvlsrl, illetve az ember- asszony uralom trtnelmi szerepr!l.
A proto-kor vallsfejl!dse hozta magval a szittya frfi-isten megje-
lenst, aki a Boldogasszony n!f!isten mellett trs- isten, vagy ki-
51
sebb isten lett, de ks!bb mr a feles hatalmat is megszerz! pros-
istenn avanzslt..
Az !si Szemere- /Szemes
20
/ Bal- istenn! teht arra knyszerlt,
hogy megfelezze a hatalmt az #ssel a frfi istennel. A (B-L)= bl-
sz ezid!ben a "F"- trshanggal a F-L = fl olvasattal a felet kezdte
jelenteni, ami akkor a nem teljest, a nem tkletest fejezte ki. (Az
egsz= gi- szt, az gi istent jelenti.) A Bl-isten ekkor fokozatosan
flistenn vlt. A kt fl= egy egsz megllapts igazsga, a jelek
szerint a nemek elvlaszthatatlansgnak korbl eredt. Ennek volt
el!zmnye az, hogy az "els! ember" n! volt.
Ezt az llapotot rkitettk meg az !si mitoszok, amikor arrl irtak,
hogy az istenek s a frak a sajt testvrkkel ltek vrfert!z!
hzassgban. Ezeknl a mitoszoknl, jra a tveszts, feleds, tudat-
lansg, vagy a hamisits esete llt fenn. Azt rtk ugyanis, hogy:
Zeusznak a felesge Hra, aki a testvre. Tovbb hogy Ozirisz
felsge Izisz is a testvre volt. Ebb!l az alapvet!en helyes s pontos
!skzlsb!l szrmaztak azonban olyan hamis magyarzatok, hogy a
frak mr degenerltak voltak hiszen csak egyms kzt csaldon
bell hzasodtak, teht "vrfert!z!" kapcsolatokban ltek, hiszen
sajt n!vrket vettk felesg"l. Err!l persze sz sem volt, !k csak
mint "isteni szemlyisgek" voltak testvrek, a Pros-istensg szakra-
litst kvetve. A fldi uralkodk csak !si elnevezseket s !si jelk-
peket hasznltak az jabb korban is, mert ezzel kivntk bizonytani
az isteni szrmazsukat. Zeusz -FO= Szuez< Sz"z, analgija az
Ozirisz- Izisz is. Az Izisz -FO= Szzi< sz"zi. Ozirisz viszont FO= sir-
izo, vagyis Sr= mglya, ahol Izz t"zn gettk el a halottakat. /Ozi-
ris teht ezrt a holtak istene is./, A Sr= !ssz teht a francia s an-
gol kirlyok isteni eredett jelenti, mert a Sr<= Sr fogalom a napis-
tent, az #srt fejezte ki.
Sajnlatos dolog, hogy tudsnak min!sl! kutatk sorozatosan
elhanyagoljk az olyan terletek kutatst, ahol az igazsg jelenhet
meg s nem a majd ktezer ve diktlt manipulci. (Meg kell je-
gyeznem, hogy nem akarjk jraszervezni azt a Heraldikai Tanszket,
52
20
A nap hberl s arabul= szemes, ami az si szenes-/parazsas/ sznkat idzi fel. A
Fehrl istenn! a nap s a szem-termels istene is egyben. A grg Szemele is a
Szemere istenn!t jelenti.
melyet a Kommunista rendszer azonnal feloszlatott, mert tisztban
volt vele, milyen veszlyes dolgokkal foglalkoznak. A cimerekkel, va-
gyis az !si jelkpekkel, melyek mg sokezer v utn is pontos in-
formcikat hordoznak s adhatnak az !skr!l. Nem vletlen, hogy a
turni hun- !seink cimerein s zszlain a sasok, mig az avar s ma-
gyarokn az oroszlnok szerepelnek. Az avarok cimereit a vrak jel-
lemzik, gy erdly ht-vr cmere az avar el!dket valszin"sti, sejte-
ti.)
A pros-isten jelensgnek is megvan a cimertani "lekpz!dse",
mgpedig a ktfej" sasok, ktfej", vagy ktfark oroszlnok
brzolsban. Az osztrkok s oroszok ktfej" sasa azt jelenti, hogy
tri s turni eredet"ek. (A lengyelek, poroszok s albnok is sasos
/pontosabban turulos/ npek.) Az abeszinek, az irniak, a bolgrok, a
csehek, a bajorok, a belgk, az angolok s skandinvok stb, pedig
oroszlnos npek. A cseheknek, a bolgroknak s angoloknak kt-
fark oroszlnjuk van. Nlunk magyaroknl pedig mindkett! meg-
tallhat. Tekintettel arra, hogy mi hungrok vagyunk, azaz Hun s
/ma+/ Gar< magyarok, a kt virizs< varzs-llat egy alakban jelenik
meg. Az igaz hun- magyar teht varzs- ember, A kt np "ke-
resztezse" teht varzslat. Varzs< virizs< firizs a griff-madr is, me-
ly fell sas s alul oroszln.
A griff sz -a zsirf /fr/ = giraffe sz mintjra, de FO= frig= firizs
orszg, vagyis Trja kiszsiai varzs npe volt. A virizs< frig azonban
frigyet s r"gyet is jelentett. (S!t, a hres bibliai zsid Frigy-lda is
bizonyra Virizs< varzs-lda volt. Benne egybknt eredetileg a
vrszerz!dshez szksges szakrlis eszkzket, nevezetesen a
kelyhet, az !sk"-t /egy fekete hatszgletes meteorkvet/ s a k!-k-
seket !riztk. A serleg kultikus neve az un. Grl- Kehely, ami hajdan
Graf volt, csak elrtk. A Graf ugyanis FO= farg, vagyis varzs=
varzs elnevezst hordott. A grg- latin nyelveken gyakori volt a
hangok s bet"k keveredse, mert a forditk sokkal inkbb ferdt!k
voltak. J plda erre a ma is ismeretlen eredet"nek tartott skandinv
hajsok a vargek esete. /A minta adott: A zsirf= giraf -FO= farig<
varig azaz varzs-llat. A viking- varg a hajs skandinv- vandlok
!sneve, a varg= varzs< varzs. Az is termszetes, hogy a griff-
madr varzsmadr, de van neki egy kultikus egyiptomi trsa az is-
meretlen Szfinx, amely egy oroszlntest" fra, aki szintn egy
53
varzsllat. # a napistent jelkpezi. (Szfinx magyarosan S= !s, -fn=
finy< fny . i= ks= kes, vagyis = #sfny kes, azaz a Tndkl! Na-
pisten.)
A matriarchlis uralom vge fel, az emberek szimi- iker szer"
ktnem" prr lettek s a tovbbi korokban ezek a ktnem" "ikrek"
klnvltak, majd kt kln nem" lnyknt kezdtek lni. A sztvlsi
folyamat nyilvn tizezer s szzezer veken t tartott, gy voltak id!s-
zakok amikor ktnem" egyedek, /androidk, s hermafroditk/ vala-
mint a mr sztvlt jl kifejlett kln-ivar n!k s frfiak is egyarnt
lteztek. (A sztvls azonban mindmig sem tkletes, hisz napja-
inkban is vannak homosexualisok s elg s"r"n operlnak t frfit
n!v s n!t frfiv). gy hiszem ez a jelensg a Bibliai korban mg
igen gyakori jelensg lehetett, amit a Biblia tbb fejezetben is elmond
neknk. Az kori mitoszok s mondk "iker- trtnetei" tulaj-
donkppen ezt az !skori- s !sisteni llapotot meslik el, kultikus
kritsben.
Ha jl vgig gondoljuk a meglehet!sen zavaros esemnyeket s
fejlemnyeket, akkor arra a kvetkeztetsre is eljuthatunk, hogy eb-
ben a rszben a nemek s a k!ln- nem"sg kialakulsrl van sz.
A megitlsem szerint teht a Genezis /a Nemzs/ ppen ezt a kriti-
kus kort "trgyalja ki". Az alapkrds ugyanis nem ms, mint a nemek
sztvlsnl jelentkez! sok gond s problma megjelense s me-
goldsa. Az !snemzs utn megjelentek a haeterosex prok, s az
tlls utni sok "nemzssel" ltrehoztk a mai rtelemben vett
nemzetet /nemzett < nemzetsget/. Akkoriban ugyanis az "sszen!tt"
vagy iker- llapothoz szokott isteneknek s embereknek kt teljesen
nll lnny kellett vlni. A vls sorn azonban kt irnyzat kelet-
kezett. Az egyikben a frfiak a n!k h" trsai lettek, amit anyaelv" /
n!elv"/ szittya trsadalomnak neveztek. A masikban viszont a frfiak
a n!ket meg kivntk fosztani a hatalomtl, majd msodrend" sorba
akartk !ket tenni. /Ez volt a vallsi szemitizmus./ Az elvls probl-
mi azonban szakrlis szinten is kvethet!k. A szeptuagintk ugyanis
az Isten-vltst "teologiai" rtelemben is feldolgoztk s nluk mr
megjelent az egy risten. A Bibliai trtnetei- esemnyei s "tan-
mesi" ugyanis a n!k trnfosztst s ennek vallsi kvetkez-
mnyeit trjk elnk. Gyakorlatilag teht a matriarchtusrl a n!i
vezetsr!l- a frfi irnyitsra val tllst lthatjuk, amit slyosan
54
manipullva- a Bal- isten s Jehova- Elohim istenek harcnak a
trtnetvel mondanak el.
11. STH - SZT AZ ELS! MESSIS ?
Kain= a Kan a frfisten s Abel= a Bl a n!isten harca eredetileg
tulajdonkppen a fldmvel! szemere- sumr n!trzsi vezet!k s a
kos -bak vadsz- frfitrzsi vezet!k hatalmi harct szimbolizlta. Pon-
tosabban a szittya npek egy j letmdjnak kialakulst mesli el
neknk. Ennek rsze teht az gben a frfi isten szakrlis egyen-
jogsgnak a trtnete. A fldi esemnyek pedig a szittya
nemzetsgekben bekvetkezett vltozsokat, vagyis a frfiak vezet!-
szerepnek meger!sdst mondjk el. Ez viszont gyakorlatilag a
n!f!istennek s amazonjainak eltnst, teht a n!hegemnia el-
bukst jelentette, mde a vilgot megvltoztat esemnyek erklcsi
tanulsgnak levonsa elmaradt.
A fenti vltozsokban ugyanis benne volt a nemek elklnlse,
sztvlsa is, ami mg sokig maradt az emberisg egyik !sprobl-
mja. A lnyeg mgis az, hogy a n!- ffi egyedek !si belterjes nemi
kapcsolata is felszmolsra kerlt. (Az !skorban sokig ltezett a
csoporthzassg, aminek egy cskevnye, a tbbnej"sg, a
muzulmnoknl mig fernnmaradt.) A nemek sztvlasztsa teht a
kldeus szittyknl sem ment egyszerre s f!knt nem nagy bonyo-
dalmak nlkl.
A Biblia szerint a Kain- bel trtnet els! vltozata megmutatta a
nagyon bonyolult j helyzetet. Van azonban a "tanmesnek" egy
msik olvasata is: amikor a Kain< "Kan", a frfi-isten meglte "A-
Blt"< a Bl-istenn!t, s vge lett a Matriarchtusnak, a n!u-
ralomnak. Ett!l kezdve mr a Frfi lett az r. /A Tora- Biblia trtnete,
az koe esemnyei - ekkor rurllr. kezd!dttek./ Ebben a helyzet-
ben viszont az is benne volt, hogy a frfi biolgialag nll lett. A ne-
mek mr elklnltek s a hm testileg is nagyobb lett a n!nl. (Egy-
es rovar s llatfajoknl mg ma is a hm a kisebb.) Az j Szittya
Pros- Istensg azonban mr nem t"rte a csaldi szexet, de
kemnyen ldzte az "aberrcit" /f!leg a a homoszekszualitst/.
55
mde nemsokra kiderlt, hogy az els! szekszulis vlsi kisrlet
nem igen sikerlt.
A bibliai lersokbl tudjuk, hogy z"rzavar kvetkezett be a ge-
nezisben, vagyis az ember teremtsben /vulgrisan a gye-
rekcsinlsban/ teht az emberisg fejl!dsben. Feltehet!leg nem
szlettek letkpes ktnem" emberek, igy valszin"leg nagyon sok
lehetett a kevert- nem" /hermafrodita/, a torz s rontott alkat js-
zltt. gy t"nik, hogy az emberek nem tudtak alkalmazkodni az j
ktnem" krlmnyekhez. Az j ember tpus teht nem akart sikerl-
ni. gy ltszik, hogy az elvetlt s elrontott prblkozsok kora tbb
tz-ezer vig is eltartott. Az risten pedig nagyon elgedetlen volt s
be akart avatkozni. mde ez egyltaln nem lehetett egyszer".
Kutatsaim tapasztalata szerint az isteni beavatkozsnak is volt,
ltezhetett valami "kultikus rendje". Valami ok miatt ki kellett vrni az
alkalmas krlmnyeket. Taln azt a lehet!sget, amikor az r
kzvetlenl, vagy gi-kldttjein keresztl kzbe lphetett. A bibliai
rsok szerint az isten a maga egyszltt fin keresztl avatkozott be
a fldiek letbe.
gy vlem, hogy beavatkozshoz a F!ldnk (A Galaktiknk) s a
Kozmosz /az "#str"/ kztti megfelel! "csillag-kzelsg" volt
szksges. Nevezetesen azrt, hogy a Messis, /= a Messzi sz< a
messzi isten/ megrkezhessen. Ezzel mr el is mondtam a gyanu-
mat, hogy az risten< $risten, az univerzum igen tvoli pontjn lakik,
egy msik Galaxisban
21
, ahonnan csak a Nagy Napv-fordul
fggvnyben, esetleg egy- egy nap-hnap forduljm, teht minte-
gy 2160 v utn jhet jra vissza. A kikldtt neve a Messis, /a
Messzi szt, a messzi #sistent jelenti, akire sokig kellett s kell ma
is vrni. Tekintettel azonban arra, hogy a szittyk istene Pros is-
tensg volt, tovbb, hogy az emberisg is pros- nem" volt, majd
ktnem emberekk vlt, a prossg mindenben ktelez! lett. Ennek
okn a Messis is kt isteni szemly lehetett. Az egyik egy n!elv s
a msik frfi- istenfi lehetett. Ez pedig azt jelenti, hogy a bibliai-
!sid!kben kt Messis jelent meg a fldn.
56
21
Galaxis= galaks< galacs, ami FO= csalag< csillag. A Galaxis< galakszis,
-FO= sik-szalag, vagyis a Tejt, ahonnan a szittya vitzek jnnek a fldre.
/Micsoda vletlenek!/
*
A zsid biblia, majd a keresztny vallsi tanitsok szerint egy
kivlasztott np, teht a zsidk adtk /volna/ a Messist. Ez azonban
nem lehet igaz, hiszen a zsidk csak a szittya- kldeus npek
vallsnak az oldalvizn jelentek meg a tortnelemben. Nevezete-
sen a Sumr- Akkd birodalom utni id!szakban. Arrl mr nem is
beszlve, hogy a Messis rejtett mdon jelent meg a Fldn.
Legfeljebb arrl lehetett sz, hogy a Kldtt, az adott np valamelyik
finak kpben s testben jelenik meg. Az risten, vagy az $risten
ugyanis "szemlyesen" nem, vagy nagyon ritkn avatkozott be. Ha
ugyanis be kellet avatkozni-kzbe kellett lpni, akkor tbnnyire egy-
egy fit kldte le, de rendszerint egy fldi ember kpben s
alakjban. A kldtt istenfi teht "Ide szletik", vagyis a fldre s oly
nevet kap, mely a vgrehajtand nagy feladatot fejezi ki.
Az ris jelent!sg" Pros hatalomvlts, valamint a nemek
sztvlasztsa utn, a legfontosabb teend!, az emberek nemi
sztvlasztsa, kt nemre klnitse s egy egszsges ktnem"
szittya nemzedk kialaktsa s a pros szittya-napvallsi rend ltre-
hozsa volt. Oly rend kialkitsa, ahol a frfiak rszvtele az anyaelv"
uralom egyenrang rsze lett..
ppen ezrt a kikldend! Messis feladata a nemek
sztvlasztsnak befejezse volt. Ennek megfelel!en a fldrejtt
istenfi emberi elnevezse Sth /Szt/ volt , akit sokan Settnek r-
telmeznek. Ktsgkvl ! volt az, aki vgrehajtotta a nemek
sztvlasztsnak a munkjt. Ezt bizonytja a zsidk ltal is elfoga-
dott szrmazsi -geneolgiai- modell, mely Szth nemzetsgb!l in-
dul ki. Jl tudjuk ugyanis, hogy az Irs szerint Kainnak ugyan szlet-
tek gyermekei, de csaldfja megszakadt s leszrmazottjairl sem-
mit /?/ sem tudunk.
Seth, dmnak s vnak a harmadik gyereke volt, akinek az
gn bontakozik ki az a Bibliai csaldfa, mely Nig tart, ahonnan az
! hrom finak, /Sem, Kam s Jfet/ leszrmazottjai alkotjk -a Biblia
szerinti- "emberisget", illetve a hber Trai felfogs szerint a zsidk
nemzetsgt. Sth -Szt volt a harmadik "gyermek" neve, aki a har-
madik megoldst jelentette. Ha az !si szavak sokat- tudsnak hi-
hetnk akkor az els! "l!lny" Kin -FO= a nyk volt, vagyis az a
klnleges genetikai anyag, ami lehet!v tette az l! szervezet meg-
57
termkenytsnek pros mdjt, a nemzst. (Az els! sznk -FO=
!sl, valszin"leg a tenger vizt jelenti, melyben megjelent az !slet.)
A msodik "lny" = bel, a n!, az anya volt. A N# neve fordtva a
sz"znemzst /az n-nemzst/ jelenti, amihez nem volt szksg a
hmre, a hm kzrem"kdsre. A harmadik gyerek pedig a "Szt"
volt, teht a ktnem"v vls, mely utn a pros- nemzs mr ltre
jhetett s ezutn az emberisg min!sge biztositotta a tovbbi fej-
l!dst.
Magt a sztvlst a fordtk elg egyszer"en "intztk el". Az r
azt mondta, hogy "nem j az embernek egyedl lenni, szerzek neki
segit!trsat, hozz ill!t." Majd ks!bb azt olvashatjuk, hogy: Az r
kivett egyet az ember- oldalbordi kzl s abbl alkota meg az ass-
zonyt. Itt jlag nagyon mellforditott a szeptuagints tuds. Ter-
mszetesen nem az oldalbordbl teremtettk a n!t, sokkal inkbb
az ember "bor-bl", pontosabban az ember herjb!l nyerhet! /fo-
lyadkb!l/ az ondbl, melyet "kivettek az emberb!l".
A bor, mint mr volt rla sz, folyadkot jelent s mg lesz szerepe
a Bibliai trtnetekben. (A termszetes magyaros logikn fell mg az
angol s a nmet nyelv is igazolja a "tzisemet". A borda angolul = rib
-FO= br= /B-R/ < teht, bor, azaz folyadk.. Szletni /ang/ = born =
br-n!ni, borban n!ni. Taln, az embernek a por< bl teremtse
/szls/ is analgiaknt a borbl teremtst valszinsiti.)
A Biblia els! knyvt Genezisnek hvjk, ami ismt magyarul bes-
zl: hiszen a gnezs az, ami a teremtst jelenti. A terms- a te-
remts, vagy mag-rl trtnik, vagy szemzssel. A nemzs /lat/ =
gens=t gnes. A nemz! szerv = genitale = gni-tl, vagy a gn-itala.
A nemzs egyrtelmen a gnezs, /vagy gennyezs, hiszen a s"r"
vladk neve a genny} gn. Ez pedig priasan genyt jelenti. A Bibliai
fejezet Genezis cime is magyaros s ami igen fontos: a ktnem te-
remts aktust a gnezst< gennyezst jelenti.
Seth- Szt megjelense megteremtette a ktnem szaporods
egszsges letfjt. "Sthnek is szletet fia s nevez annak nevt
nsnak. Akkor kezdtk segitsg"l hivni az r nevt."/1Mzes 4. 26./
mde hogyan is szoktk segtsgl hivni az Istent? "n Istenem
segts!". Csakhogy az isten neve akkoriban az #s volt. A felshajts,
teht egy kicsit msknt hangzott: n #sm! A magyar nyelv, mra
58
ugyan kiss elkopva, de tkletesen forditja a Bibliai szveget:
Kezdtk segtsgl hivni az Istent = n-#s/m= nos !
s nos nemze fiakat s lnyokat. s l!n nos egsz letnek
ideje kilencszzt esztend!. Fia Knn nemz Mahallt, ! pedig
nemz Jred-ot, ! nkhot /msknt -Henoch , ami a H!n-!st, teht
a Nap-!st jelenti/. Hnch nemz Methuselaht
22
/Matuzslem/ aki
969 vet lt. Ebben az id!ben azonban trtnt valami, amit a forditk
kurta-furcsa mdon intztek el. Nevezetesen az, hogy megjelent egy
msik Messis /Enoch<n!s/. Taln maga az #sisten, az risten
szllt le szemlyesen a fldre. Felttelezhet! teht, hogy nagyon fon-
tos lehetett az j rendszer bevezetse s megszilrditsa.
*

Biblia-kutatsaim sorn egyre inkbb kialakult bennem az a v-
lemny, hogy a Pros-isten nem csak a magyarok istene volt, ha-
nem a hunok is, tovbb a szittya npek. Szablynak ltszik,
hogy a magyaros nemzetek is mindig kt npb!l lltak, a hunbl s
magyarbl. Ugyanez a pros- kett!s jelensg szlelhet! a Messis
fldre szllsakor is. gy ltom, hogy # is "isteni ikerknt" rkezik,
mgpedig a N!isten s a Himisten fiaiknt.
Seth aki egyiptomi f!istenknt ismert, a kusok< a mr- magyaros
npek kldttje, aki sett b!r". Hnoch< Hnok nevek pedig a N!is-
ten fiait a Hunokat jelentik. Az ktsgtelen, hogy az testamentum
nem beszl a messisok kikldsr!l s plne nem kt messisrl,
holott beszlhetne. Ehelyett az Istennek egy msik szemlyes je-
lenltt is csak megemliti, akrcsak ks!bb, amikor Illst vitte el a
tzes szekern, de ez jval ks!bb trtnt. Szt leghosszabb ideig
l! fldi fia volt az !sapnk Matusalem, aki egy !si olvasat szerint
matus< mtyus, azaz magyar volt, A neve msik fele a Salem viszont
hberl= bkt jelent, holott a salem= szlem ki magyaros !ssz,
mert -FO= melasz< a nvnyi mz szt tartalmazza. Egy msik kulti-
59
22
A sumrek; hunok a mz npe. A mz viszont az egszsg szimbluma. A Matuz-
slem nv FO= melaszutam< melasz-ittam, vagyis mzt ettem- tancsot fejezi ki.
Az orvossg nyugati neve medicina= mz-csinl, az orvos /fr/= medicin /medszin/
= mdsz-in, mzt-inni, vagy szn-mz jelentst hord.
kus jelentssel ! a Mlos, teht a frfi< him /isten?/. (A mle= ml
sz angolban s franciban a himet jelenti.) Matuzslem pedig
nemzette Lmekhet /nmetl- Lamech/, kinek fia lett !sapnk No,
a brks.
A Biblia szerint az Isten a "maga kpre s hasonlatossgra" te-
remtette az embert. Ez kznapian azt jelentheti, hogy akkor -az els!
teremtssel- az Isten valszin"leg kisisteneket s "risokat"
nemzett. Az ember teht benpesthette a fldet, vagy annak egy
rszt. A Biblia el!tti korban azonban a sumrnak- szabirnak s mr-
magyarosnak nevezett szittya npek uraltk az akkori vilgot. #k vol-
tak azok, akik szorgalmas munkval fejlett "szellemi s fizikai" kul-
turt hoztak ltre, amit a Biblia- forditk tejjel mzzel foly Knan
elnevezssel honorltak. A sumrok s akkdok birodalma volt teht
ama orszg, melyet mindenki irigyelt. Ennek a taln tl'- magas
letszinvonalnak azonban sulyos kvetkezmnyei lettek. Bekvet-
kezett a magyaros npek egyik jellemz! hibja: a szellemi s fizikai
eltunyuls, aminek kett!s kvetkezmnye van. Az egyik a testi el-
hizs, ami a lustasgot s nemtrdmsget gerjeszti tovbb, a
msik az erklcsk elvadulsa, ami abban mutatkozik meg, hogy mr
sem az embertrsaik rdekeit, sem az isteni parancsokat nem tisztel-
tk. Szodoma s Gomorra lett a hazjuk, ahol az "eszem-iszom",
teht az "i+szodom-nak a Gomora /Gmre- Gynyre/" volt a
legf!bb gondjuk. Ez volt az llapot, amit az r mr nem trhetett el s
elhatrozta az emberek teljes elpusztitst. Bekvetkezett teht a
Vizzn.
A Bibliaforditk itt ismt sok hibt kvettek el, mert nem szltak az
okrl, csak az okozatrl. Nem esik sz az erklcs szerepr!l. A ma-
gyaros npek elzllsr!l, melynek folyamatrl jszerint semmit
sem tudunk. A vallsi tanitsok megelgszenek azzal, hogy az embe-
rek elfordultak az istent!l. A Biblia ezt irja: "Tekinte a fldre az Isten
s im minden meg vala romolva.... s megtelk a fld er!sza-
kossggal!" Igen, gy megy ez a mi napjainkban is. Hiba van a
gazdagsg, ha az emberek mr a gonosz hatalmban vannak. A
Biblia nem beszl arrl, hogy miknt trtnehetett meg az isteni em-
berek "elgrblse" s gonossz vlsa. Mrpedig az, csak egy uton
mehetett vgbe: Az ember kett!s-voltrl, a testbe s tudatba /vagyis
a szittya gnekbe/ kdolt dis- tulajdonsgrl.
60
A pros isten !si jelz!je a dis volt, hiszen a di struktrja
/alakja s szerkezete/ szemlltette legjobban az emberi agy kett!s-
sgt. E kett!ssg viszont az emberi szellemisget kpezte le.(Az
isten kori neve dios volt, amiknt a spanyol nyelvben ma is mondjk.
Isten= Dios, vagy az olaszban= Di. A latin isten= Deus a grg f!is-
ten viszont= Zeus, ami dis rontott vltozata. mde a francia isten=
Dieux, kiejtse= di!, teht ez is di.) Az embereknek ugyanis kett!s
njk van. A bal agy-flteke hordozza a n!i-gneket, a jobb flteke
pedig a frfi frffiassgt. A bal-oldal a Bl< Bj istenn! anyai szere-
tett s bkre, harmnira trekvst a s a csbts kpessgt
!rzi s alkalmazza. A jobb oldala , a frfias cltudatossg, az er!s-
zak, a bszkesg s birtokls, valamint az alkots s tagads gnjeit
tartalmazza. /Az alkots kemny akaratot s mg kemnyebb szel-
lemi s fizikai er!feszitst- tevkenysget ignyel.
A szittya valls erklcsisgnek uralma sorn a pozitiv tulaj-
donsgok rvnyeslnek, a rosszra val hajlam pedig elcskevnye-
sedik. Az erklcsi romls korban viszont a negativ tulajdonsgok
fejl!dnek ki f!leg az er!szak s birtokls-, a j tulajdonsgok pedig
elcskevnyesednek, vagy viszafejl!dnek.
Az er!szak s a tagads azonban nem a munkra, hanem a min-
denron val szerzsre sztnz. Sokszor mg msok kirablsa,
vagy akr megsemmistse, meglse rn is. mde az ilyen ember,
csak a knyelmes s pazarl lethez szksges javakat kivnja
megszerezni. Sajnos -tbbnyire- nem munkval, hanem er!szakkal,
s!t nehezen felfedezhet! bels! parazitaknt, magyarul fondorlatos
kisajttssal, /elszipkzssal/, de valjban lopssal s csalssal.
Sajnos hamar elfeledjk, hogy ez az letmd az erklcsi romls
trvnyszer" kvetkezmnye s kihatsa. Ha ugyanis nem szablyo-
zzuk a trsadalmat, vagyis az l! vilgot, teht az elhajlsnak s a
rontsnak nem szabunk hatrt akkor fejtet!re ll a rend. Ha pedig a
parazitknak, a csalknak s rablknak nem korltozzk a mozgs-
tert s nem nyesegetjk le a trsadalmi vadhajtsokat, akkor nem
termelhetnk nemes gymlcst, csak vackort, vagy mg azt sem.
Ha teht az alkot trsadalom s a tiszta valls nem alkalmaz
erklcsi knyszeritst, akkor a szabadsg rgtn szabadossgg, az
pts pedig rombolss vlik. Ha viszont fejl!dni, gyarapodni s
gazdagodni akarunk, akkor kemnyen kell munklkodni. mde ne
61
feledjk el azt, hogy a j nehezen hat, lassan rvnyesl, a rossz vis-
zont "magtl" terjed. Ehhez pedig els!sorban az !si szittya erklcst
kellett sztverni, hogy az emberek elfogadjk a trsadalom para-
zitinak s herinek a "henye mssgt". Ezzel ugyanis a csals,
lops s rabls azonnali megtorlsa helyt az oktalan tolarencia s
az rtelmetlen megbocsts foglalja el.
Fel kell teht ismerni, hogy ha az elklcs megbukik, akkor a fenti
helyzet kvetkezik be s beindul a lepls, majd a teljes sztzlls
folyamata. Elrkeznk teht Szodomhoz s Gomorrhoz, ahonnan
mr nincs, vagy alig ltszik visszat. Utlag, sokszor tmad az a be-
nyomsom, hogy "a fejl!ds - gazdagods, majd a lepls- elzlls
spirl- folyamata" vagy szinusgrbje az emberisg ktelez!- taln
elkerlhetetlen- letutjnak t"nik. Ha ugyanis jl megnzzk egy-egy
"nagy np" sorst, akkor azt lthatjuk, hogy nagyjbl 2000 v egy
ilyen ciklus id!tartama. Egy- egy j npcsoport vagy szvetsg, az
els! ezer vben, szinte a semmib!l kpes vilghatalomm vlni. A
msik ezervben pedig fokozatosan visszafejl!dik, majd elenyszik.
gy, ahogy azt a sumr, az akkd, az asszr, az egyiptomi, az
grg, a rmai s a hun-avar-magyar npek esetben is lthattuk.
Ha pedig figyelemmel megvizsgljuk a buksuk okait s krlmnye-
it, akkor nyilvnvalv vlik, hogy a vgs! buks oka sohasem az
ellensg fegyveres ereje, hanem a nemzeti vallsuk elsorvadsa s
nemzeti kulturjuk sztesse lett. El!bb az eljelentktelenedsk
kvetkezett be, majd ks!bb nmaguk meghasonlsa s az erklcsi
elzllsk fejezte azt be.
12. MDOS JELENSG
(Szodoma vros neve FO= a- Mdos, teht gazdag.)
A Biblia-el!tti kort a mai tudomny szereti a primitiv !semberek
s primitv vallsok koraknt bemutatni, ahol a totem s t"zimd n-
peket a vezet! tltosok s smnok mindenfle hkusz- pkuszokkal
bolondtottk meg. Ez a vlemny termsztesen egyltaln nem igaz.
A rgszeti leletek s az kori ptszeti remekek tmege bizonytja,
hogy akkor nagyon is m"velt npcsoportok lteztek taln mr tizezer
vekkel el!bb is. A Bibliai rgikban mr rgen jval brahm kora
62
el!tt- is ltek a szittya kaldeusok, /sumr- akkd npek/ s!t !k mr
mint fejlett npcsoportok rkeztek a turni siksgrl a kt nagy foly
vidkre.
Ma mg tagadjk, hogy ezek a fejlett kultrj npek szittyk
volnnak. Mrpedig a Bibliban kaldeus nven ismert ugynevzett
akkd s elmi szemitk, akik lltlag megdntttk a Sumr Biro-
dalmat napvalls szittyk voltak. Ez a sumr- akkd hatalomvlts
tulajdonkpppen fejedelem- vlts volt. A n!elv" sumr fejedelmek
utn, a szvetsges trzsf!k egy frfielv akkd kirlyt vlasztottak.
Ez az esemny a szittya- pros-isten- vlts szellemben kvetkezett
be. Ett!l az id!t!l er!sdtek meg a szemitnak nevezett himelv szit-
tya llamok, melyek armi, mr, asszir s perzsa nven ugyan meg-
maradtak a napvallsnl, de egyre inkbb tvolodtak az !si anyaelv"
tanitsoktl. Ezt akkor azzal fejeztk ki, hogy a napistenn! Boldo-
gasszonyt mr nem ismertk el f!istennek, hanem a him- egyistent
imdtk. gy trtnt az, hogy a szakadrok egyre vadabb s kegyet-
lenebb npekk vltak< romlottak. Az armi< arameus (-FO= sma-
ra= szmre= szemere np azonban sokig meg!rizte n!elv"sgt
s csak a Bbelben meger!sdtt zoroaszter- mazdaista s judaista
vallsi ellenforradalom utn vltak !k is szemitv= semmit!v.
Ezutn mr tmeges mszrlsokat rendeztek, s!t az ellensgeiket
szrnyen meg is knoztk. Megcsonkitottk, megnyztk s karba-
hztk stb. A Bibliai korban mr ez a stilus volt ltalnos, hiszen a
prftk irsai is arrl szlnak, hogy a zsidk mindenkit lemszrol-
tak, s!t mg a kutykat is kirtottk. Stb.) Az !si armi- mr< magya-
ros npek trtnelmnek a Biblia kezdeti szakaszban nagyon jel-
lemz! s visszatr! jelensge volt az ilyen vandalizmus, vagyis a b"n
eluralkodsa. Ennek lett eredmnye e npek vgleges elbuksa s
elt"nse.
*
A sumr- szemere s mr- avar npek mintegy 10.000 v ta
"vrosllamokban" telelpedtek meg, melyek egymssal szoros
szvetsgben ltek. Az nll teleplst pt s nll npcsoportot
kpez! trzsek s nemzetsgek egy-egy nagy folyam mellett, vagy
krl szervez!dtek birodalomm. A npek azonban nagyfok fgget-
63
lensget riztek maguknak s ugynavezett bels! szittya demo-
krciban ltek. Ez pedig a "tisztessg demokrcija volt", amit sok-
kal inkbb nevezhettek morokrcinak, vagy sumerokrcinak. A
szittya morokrcival
23
szges ellenttben ll valls- filozfit
kvet!, s rendszerint ellensges szemita trzsek eleinte csak
kivlr!l tmadtk a kzm"ves, fldm"vel! s llattenyszt! te-
leplseket. T!lk f!knt termkeket s llatokat loptk el s foszto-
gattak. Ks!bb azonban fokozatosan beljebb szivrogtak s el!bb
kls! szolgaknt, vagy bresekknt szeg!dtek el. jabb vtizedek
/szz vek/ mulva, mr bels! munksokk s rangos szolglat-
tev!kk vltak, majd egyre tbben lettek bels! bizalmas emberek s
haladtak el!re a trsadalmi rangltrn is.
A sumr-mr- akkd- magyaros /armi- magyarul beszl! npek,
balga bizalommal fogadtk be a t!lk, teljesen idegen letszemllet"
szemitkat, akik minden egyni gyarapodsuk, s!t megbecslsk
ellenre soha sem tudtak "beintegrldni" a magyaros npekbe. gy
ltszik, hogy gnjeik erre nemcsak kptelenek voltak, hanem az vs-
zzadokig tart s hossz bksnek t"n! egyttls dacra is, min-
dig s szervezetten trtek a magyaros befogadk megdntsre. El
kell ismerni, hogy szinte minden esetben elrtk a cljukat. Az
lsgos terveik minden alkalommal sikerltek, mert az elknyelme-
sed! s elbutul magyaros elit mellett s helyett, /els!sorban a pnz
segitsgvel/, sorra meg tudtk szerezni, el!bb a gazdasgi majd a
politikai vezet!szerepet is.
A mr megszerzett hatalmuk kiterjesztsnek f!mdszere az volt,
hogy a haszonelv"sg s szabadossg br inkbb a laza s fegyel-
mezetlen letmd hirdetsvel egyre nagyobb rtegek -embercsopor-
tok- tmogatst szereztk meg, amit a "vallsi mdia", teht az e-
gyhzi irodalom s papi szszkek rvn szilrditottk meg. A vallsi
mdia szerepe egykor azt jelentette, hogy a szittya- magyaros npek
h!si s fnyes multjt fokozatosan agyonhallgatttk s megha-
mistottk. Az utdnpekben, s!t az utdokban is kialakitottk az rk
bnssg fogalmt s az emberek egyni b"ntudatt. (Legel!szr azt
hirdettk, hogy a magyarok b"nsk az istentelen "pognysguk" mi-
64
23
A tisztessg latin neve a mora s mres volt. A tisztessg trsadalmnak
neve teht a morokkrcia, a mra- a mres uralma.
att, ks!bb pedig ms kitallt vdak miatt. Ilyen volt a szittya- magya-
rok kegyetlensge, a fosztogat rabl-hboruik s tmeggyilkossga-
ik s!t mszrlsaik" vdja. De ide tartozott a kis npek elnyomsn-
ak s kirablsnak, valamint a szittyk kmletlen zsarnoksgnak"
a vdja is.)
A magyaros npek orszgainak buksban az utolsel!tti lps, a
bels! lzads, vagy a forradalom kirobbantsa volt. Ezt rendre a
kivlr!l behivott fegyveres segitsggel megsegtve, menetrends-
zeren dntttk meg a "rgi rendet". A gy!ztesek pedig, a hatalom
megszerzse utn szinte menetrendszer"en-, s jl szervezetten,
vres kimletlensggel pusztitottk el, mszroltk le az !ket befo-
gad s tolerl szittya elitet. A trsadalmat aztn "szittytlantottk
s magyartalantottk", de kzben az !si szittya kultura egy rszt
tvettk. Rendszerint gy alaktottk t, mintha minden fontos tu-
domny s okmny rkt!l kezdve az !vk lett volna. A bitorolt
kultra egy kisebbik rszt nagyjbl sikerlt megtanulni, br soha
sem tudtk igazn uralni s tovbbfejleszteni. Az gy kialakult, fokoza-
tosan leboml utdtrsadalom pedig, tbbnyire csak addig ltezett,
amig fel nem lte a hatalomtvtelig felhalmozott javakat.
Amikor pedig a trsadalom elszegnyedett s tnkrement, ma-
gukra hagytk a sztszrt s akkorra mr kulturlatlan szittya- utni
npeket, melyek mr nemzeti multjuknak az igaz trtnett sem is-
mertk, nemhogy a rgi dics!sgre emlkezhettek volna. Az !si kul-
turjuk fnynek mr az emlkei is idegenek lettek s fogalmuk sincs
arrl, hogy mi is trtnt valjban velk.
Amint az anyanemzet tnkrement s mr nem volt mit elvenni az
!slakosoktl, a parazitk azonnal tovbblltak. Elkezdtk a bes-
zivrgst egy id!kzben kialakult s mr virgz msik magyaros bi-
rodalomba, ahol -a rgi s jl bevlt recept szerint-, el!r!l kezdtk az
el!bbi folyamatot. Jusson az esznkbe, hogy a hatalmas sumr,
akkd, babiloni, egyiptomi, grg s rmai birodalom helyn, /de az
inka, maja s angkori kultra helyn is/ ma mr nem a rgi npek
leszrmazottjai lnek, hanem a legyenglt s tnkretett magyaros
npeket legy!z! s kipusztit "barbrok" utdai. Az akkor primitiv le-
ter!s npek, elpuszttottk s kiirtottk a megmaradt elszibaritso-
dott, teht tehetetlenn s az nvdelemre is kptelenn vlt bukott
kulturnpet s helykbe telepedtek. Ezek az "rksk" a nekik na-
65
gyon magas kulturbl azonban csak azt vettk t, amit nagyjbl
megrtettek. A tbbit tnkretettk, vagy hagytk elpusztulni. (N.B.
Gondoljuk csak vgig, mi is trtnehetett a fnyes s messen
gazdag sumr- egyiptomi, angkori, vagy inka kultrk sztverse
sorn s utn.)
A gy!ztesek a hatalmas kultr- birodalmak helyn -szinte kivtel
nlkl-, mr /tbbnyire/csak a fellsre s az letmin!sg meg!rz-
sre trekedtek. Az utdnpek vszzadokig vegetltak s az egyre
jelentktelenebb vlt orszgban ltek, az !s!k pldja kvetsnek
igazi eslye nlkl. gy t"nik, az is trvnyszer", hogy a csodlatos
kori birodalmak mai utdai, -kivtel nlkl- jelentktelen npekk
vltak. Ezt a folyamatot nagyon szemlletesen pldzza a hatalmas
maya s aztk birodalmak sorsa, melyek utdnpei mg az !si rst
sem tudtk meg!rizni. Ms pldt kpvisel az Attilai- Bajni- rpdi,
hun- avar- magyar birodalom sorsa, mely az els! szzadtl a 1000-ig
(I. Istvn megkoronzsig, teht a kirlysgg alakulsunkig.)
Eurpa egyrtelm" ura volt, mely az attilai korban majd 10 millis n-
pessget szmolt. Ez a hun- avar- majd magyar hatalom a msodik
ezer v alatt mra Csonka Kis- Magyarorszgg, "kzp- nemzett",
majd trpe- llamm lett. A helyn, a nagy eurzsiai trsgeken pedig
tucatnyi utdnp alaktotta ki, immr "indo- eurpainak s szlvnak"
tkeresztelt hatalmi rendszert, mely az elmlt fl-vezred sorn
szinte mindentt a hun- magyar "eszmerendszer s erklcs" ellen-
ben alakult ki s er!sdtt meg.
Az emberisg teht N el!tti- ki tudja hny szz, hny ezer
esztend!t fellel! korban is hasonl jelensgeket lhetett t. Az akko-
ri szittya kldeus armi- magyaros npek is eljutottak az erklcsi
sztess szakaszba, egy bels! "ellenforradalom" s a kls! meg-
dntets kszbre. Ez volt az a kor, amikor az r gy dnttt, hogy
elpuszttja az "elgrblt gerinc" s rothad erklcs" npeket". Ezzel a
megoldssal azonban a "Hrmas- istensg" minden tagja nem rthe-
tett egyet, gy a bntets mdosult, mert a teljes kiirts helyett, csak a
b"nsk pusztultak el.
Hogy volt-e valamilyen isteni Nagytancs, azt nem tudom, de az
biztos, hogy a F!istensg mellett az Arkangyalok s az #rz!angya-
lok, vagy nll szerfok< kisistenek is lteztek. #k lehet, hogy nem
voltak tagjai a "Szenthromsgnak", de nagy befolyssal rendel-
66
kezhettek az Atya- Anya- Fi isteneknl. Taln gy van, ahogy a
"Pros-isten elmletemben" kifejtettem, hogy az Isten- azrt Isten,
mert mindenfle csodra kpes, gy ha ppen azt akarja, egyszerre
akr tbb "szemly" is lehet.
Mgis az a termszetes, ha az istensg is egy csaldot jelkpez,
teht az Atyt (az #st, a Napistent, a Magrt, a Lt, a nagy Mnt) a
Felesget, (A Fehrlt- a Blt, a Mhet, az Anyt s Anyagot), s az
egyetlen Fit = Jzust (az j-#st, a kis- Mnt). Az risten- Hadr s
az Istenanya Bl- Boldogasszony !sid!kt!l fogva volt jelen a szittya
magyar vallsban. Mellettk azonban, mind a mondavilgban, mind a
Bibliban - rendszeres visszatr!knt- megjelenik az istenfi a
Fehrl-Fia, aki Krisztus vagy Jzus alakjban, /illetve alakjaiban/ vlt
ismertt.
Mr beszltem a magyar nyelv legklnlegesebb kpessgr!l,
az egyazon szval sok jelentst kifejez! csodjrl s a tbbszintes
jelents tartalmrl. Ezzel magyarztam az "pros-isten fogalmat" is.
Akkor nem lptem tovbb, de most megteszem, mert az sisten-
fogalma nemcsak az sanyt s a Prjt jelenti, (a Zeusz- FO=
Sz"z), hanem a fit is, igaz egy J- vagy G- betoldsval. Jzus ugy-
anis j Isten, teht j- #s, vagyis= j- Zeus, azaz= // J+ zus, aki j-
#s, ami magt az istent jelenti.
Nehogy spekulcira, vagy vletlenre gondoljon valaki, nzzk
meg a hber Josua nevet, amely -FO= a/z/ -us-oj, ami hangugrssal
(ezutn= HU=) a J- s, vagy a J -#s nevet adja. Ha el!vesszk a
latinos neveket mg rdekesebb bizonyitst kapunk. Jesus spanyo-
lul= Hesus, ami a H!s-$st, a nap-istent fejezi ki. Jzus olaszul= G-
su, ami -FO= us-g= gi #s. (A magyar Gza nv teht -FO= Az g,
az gi< a napisteni.)
24
Jzus teht #sknt, istenknt jelenik meg, de
hozzteszi, hogy # az j #s, vagy j #s. A sajt szavai szerin:t az
"Atya s n egy vagyunk". Ez azt jelentheti, hogy az Istensg, a
"Hromszentsg" = egy. ("Egy az Isten", mondja a magyar szls, s
67
24
A trtnszek azon vitatkoznak, hogy Gza neve tulajdonkppen Istvn volt. Ma-
gam is ezt vallom, hiszen az Istvn nv az Istent jelentette eredetileg. A Gza neve
-FO =az g, vagyis az gi, ami istent jelentett valaha. Jzus is kinyilatkoztatja, hogy
"n vagyok az ige!", ("ki nyelven gi), ami azt is jelenti, hogy n vagyok az gi,
vagy az "g!", teht a Napisten.
a rovsrs GY-betje /ami= egy kett!s-kereszt. Erg: gi az isten,
vagy az g! /nap/ az isten. S!t ebb!l keletkezett Egyhz-sz is gi-
hzat, az isten-hzt jelenti.) Ebb!l az rtelmezsb!l az kvetkezik,
hogy Jzus az istensg harmadik megszemlyeslse. # teht a
Jsgos #s, aki mindenkit meg akar menteni, gy id!r!l id!re megje-
lenik a Fldn, hogy bkt hirdessen s "megvltsa" a b"ns embe-
reket. (# ugyanis a Messis, az a Messzi- #s, akit annyira vr az
emberisg.) Ugyanakkor ! a Mn, latinosan= Minus /teht a Mn-!s/
a kisebb isten. A Fehrl- Napisten fia ugyanis csak a Mn lehet
25
,
amely nevet egsz Kzelkeleten hasznltk. (NB. Az egyiptomi F!is-
ten az Ammon is= A- Mn, a szaporods istene.) A nyugati nyelvekbe
viszont els!sorban a kicsi-kisebb s a kevs fogalmval mint Minus-
s Minor, Mn-!s s Mn-r, vagy ma Mini- knt plt be.
A zsid- keresztnyek azonban a napimdssal is vdoljk a ma-
gyaros npeket. Ez termszetesen nem igaz. A nap a magyarok
szemben az Istensget, a legf!bb Jt, a bennnket ltet! meleget
s vilgossgot fejezi ki. A magyarok azonban nem imdtk az istent,
hanem tiszteltk. A tisztelet volt a "t"z-ldozat", az a kultikus ce-
remnia, amikor !seink a bibliban emlegetett magas hegyeken, a
mlokon, a kies ligetekben, a pagonyokban raktak tzet a Nap- tiszte-
letre. (Pagony -HU= pogny, teht a pagonyi egyuttal mlos s ma-
gashegyi.) A szittya npeknek nem tbb /sok/ istene volt, hanem az
Istennek sok neve volt, melyet az utdnpek /a politheista grg s
latin valls szerint/ kln istensgknt jelenitettek meg a kpeiken, a
szobraikon s mitolgijukban. Ezek a grg- latin istenek azonban
nem msok, mint egy -egy !stnynek, az emberisg szempontjbl
alapvet!en meghatroz "fizikai vagy erklcsi er!nek"< #stennek a
tisztelete. Ezeknek a neve s "feladata" azonban mindig visszavezet-
het! az eredeti szittya !sisteni /!stnyi/ felfogsra a Hrmasistens-
gre, melyet az egyszer" emberek szemben /ks!bb taln mr a tu-
datban is/ a nap fejezett ki, vagy testesitett meg.
J plda erre a fldm"vels istenn!jnek a grg Demeternek s
latin "megfelel!jnek" Ceresz-nek a a neve. Az !skiinduls itt is a
68
25
Ez pontatlan, mert a magyar nyelv egy msik olvasata szerint /ahol a H = N/ a
Mh- mnt jelent (Pros-isten jelensg), de igy a Messis is Mzes- s, vagyis
szeret! s kedves jelentssel is bir.
Szemes- Szemere !sistenn!, kinek grg megfelel!je, teht a sza-
porods, gyarapods istenn!je az a szzmell"= Szemele, kinek neve
/R=L csere rtelmben/ Szemere, a szem-rlel! istensg. A gabona
mindig is az a szem-volt !seinknl, melyet elvetve ezerszeres ter-
mst kaphattunk. A gabona-istenn! Ceresz /E: Szeresz/ bizony =
e+szeresz = ezerez. (A gabona angol s francia nyelven is = cerea-
lia= E+cerelia = ezere-llja, ezernyi ll a buzamez!n.)
A magyar frfinevet visel! Demeter a Dmtrt idzi fel bennnk
s nem is ok nlkl, csak ht nagyon rdekes mdon van kze Dr-
mg!- Dmtrhz a medvhez. A rontott mdon irt Demeternek kt
jelentse is van az !snyelvben. Valaha gyakori volt a mra alig ismert
s hasznlt Dz- s Dzs hangunk, melynek kiejtse sokkal inkbb volt
Z-, mint D. (Belejtszhat a tvedsbe az a jelensg is, hogy a h-
ber irs Z- bet"je a latinos D- bet"t formzza.) Igy-ezrt rtk egyes
npeinknl pld, a mzt is = mdz-nek, de gy rtk a szemet is dzem-
nek; zm-nek. gy lett a mz s a szem a turni hun npeink jel-
lemz!je, s innen ered a mzzel /tejjel/ foly !smin!sits.
Ne feledjk azonban, hogy ha a szemet /dzemet/ megerjesztettk
akkor ml, vagyis melasz lett bel!le. A szem= dzsem teht -FO=
mdz< mz. (A mz< mdz a -FO= a dzem, vagyis az angol jam=
dzsem, ami az angolok ze- /mze/, mzdes gymlcslekvr.)
Demeter els! jelentse= Dzemet-r, Szemet- r!, Zmt- rlel!
istenn!. A msik: Dzemeter -FO= medz-ete-r = a mz-etet!, istenn!.
s most jn a Drmg!! A mz= medz ev!= a medzeve, ks!bb
medzve, majd medve lett. (Ezrt nevetsgesek azok a nyelvszek,
akik a medve szt az orosz medved szbl szrmaztatjk. Nem mi,
hanem !k vettk t t!lnk a mz- medz = med szt, ami bizony ma-
gyar eredet".)
A mz, ml s dzsem !strtneti szerepe nagyon rdekes, mert
szinte megoldhatatlan problmaknt ragadtak be a vaskalapos
trtnelemtudsok agyba. A kzel s tvolkeleten ugyanis sok ors-
zgnvvel nehezen tudnak a mai napig is okosan megbirkzni.
Mdia, Moesia, M!zia, Elm, Adzsem, Mysia s Meothis kzti ss-
zefggsek az kortrtnszek botrnykvei, mert senki /?/ sem tud-
ja, hogy mik is voltak tulajdonkpen ezek az orszgok.
A mdek, mint azt helyesen llapitjk meg, a turni siksgrl r-
keztek az irni terletekre. Azt mondjk, hogy szittya- eredet" np
69
voltak, akik mzes npekknt vonultak dlre, ahol Mdiban, Adzsem
s Elm orszgban ltek. Ez ama hrom Bibliai korban ltez! ors-
zg melyet nem kpesek azonositani. Csakhogy a magyar szk sokat
elrulnak. Nevezetesen azt, hogy a hn- mdek a mez!< mdz!, va-
gyis mz!, a mzel! rt fiai voltak s ezek a hunok, szemere np
lvn szemet /zemet- zmt/ termeltek, melyb!l mzet is lehetett
el!llitani. A Szem= dzem, elirva= a dzsem volt akkor is. Ebb!l kelet-
kezett az Adzsem orszg neve. (rdekes mdon a mez! arabul=
mezze, mg angolul = medow /midz/, vagyis mez!). A dzsem ugy-
anakkor mzet, de angolul zet, azaz mzes- mzes gymlcst< zt,
lekvrt- jelent. A mllasztott szem pedig nem ms, mint ml, a
mziz" tel, melyet f!leg kukoricbl kszitettek. Ezrt aligha vlet-
len, hogy a kukorica neve sok nyugati nyelven= mais, vagy maize,
teht a mz. A titokzatos Adzsem orszg, teht Mz-orszg, amit
Mdinak /=Mdzia/ neveztek.
Dl-Irn msik hres orszga volt Elm, melyet nem mertek sem
a mdekkel sem Adzsemmel azonositani, pedig kellett volna, hiszen
Elm FO= Ml, azaz gabona- ml, melyb!l a Bibliai Salem- ors-
zg lett. Szlem ugyanis FO= Melasz, azaz mls} mzes-orszg,
teht az A-dzsem -orszg.
A magyar szk magyarzatnak azonban ezzel nincs mg vge,
mert ott van mg balkni M!zia, vagy Moesia, mely termszetesen
Mzia= Mzei-illetve Mez!-orszg, ami a Szermsg grg- latin ne-
ve volt. A magyar trtnszeket azonban kt Mzia irritlja. El!szr
is a Moesia superiore /fels!-Mzia/, amely a Szemerk !si orszga,
az ugynevezett Szermsg volt. Ami tulajdonkpen a mai Szerbia
!sneve , (Az !snyelvben a B- M- s V- bet"k sokszor cserlhet!k.
Pld: mer- ver, Willy- Bill, birkz- mrk!z- verek!z, maraszt- vraszt,
vendgl!- menedkl!, gy teht= Szerm= szereb majd szerb.) A rgi
Romnia neve Moesia inferiore /als Mz-orszg/ volt. mde, hogy
a dolog mg komplikltabb legyen, egyes grg irk szerint a rgi-
!si Bolgria neve is Mosia volt,.
Volt azonban egy !s-!s mz orszg zsiban is, a hres Trja
mgtti !sorszg, melyet Mysia- nak, M"zinak, magyarul Mzi-
nek neveztek majd ezer vig. Vgezetl a magyar- hunok, Magyar s
Hunor is a Meothis ingovnyaiban "ldztk a csodaszarvast. Ez pe-
dig a Don s az Azovi tenger krnyke volt, melynek !smagyaros ne-
70
ve = Mzes, vagy Mez!s volt, hiszen angolul s grgl a TH = Sz,
igy a Meothis= Meoszis= Meozis, ami pedig ismt csak mzes, vagy
mez!s, hiszen egy mzel!- rt- vidk volt.
Nem tudom, hogy sikerlt- e felvillantanom valamit a magyar nyelv
"kisajtitsnak" s talakitsnak bonyolult rendszerb!l. Abbl a
rontsbl, ami az kori s kzpkori hamisitsok kialakitsnak ti-
tokzatos folyamatban szerves rsze volt a magyar np s a magyar
trtnelem mig tart "sztversnek". Mgis biztos vagyok abban,
hogy a trgyilagos tuds is elgondolkozik ennyi vletlenen, melyek
termszetesen sohasem voltak azok, legfelljebb nem voltunk, vagy
mg ma sem vagyunk kpesek megfejteni az !smagyar nyelv igaz
zenett.
13. NO A MSODIK MESSIS ?
A Biblia szavai szerint az emberisg elfordult az Istent!l, teht go-
nosz lett. "A fld pedig romlott vala s megtelk a fld er!sza-
koskodssal." /1Mzes 6. 11./ Az viszont ktsgtelen, hogy az embe-
rek romlottsga feltehet!leg, az "j himelv" vallsi rend" er!szakos
trnyerse s a n!-elv" valls elutastsa kvetkeztben alakult ki.
Ez pedig az erklcstelensg elszabadulsval jrt. Ennek okn mg
a rgi Prosistensg el!tti kor visszatrst is jelenthette. Ebben pe-
dig a "rgi nemi erklcsk" is visszajttek, teht a belterjes szex is,
amikor acsldi s testvri- nemi kapcsolatok terjedtek el jra. Ezt a
visszadegredldst pldzza tulajdonkppen Ltnak s lnyainak
a trtnete is, akik mg a "rgi mdon, hogy gy mondjam:
csaldon bell" nemzettk s gyarapitottk" a npet. Lt lnyai a
"n!-uralmi hagyomnyok" utols kpvisel!i voltak. #k szimbolizltk
azt a bonyolult helyzetet, ami a nemek sztvlsval s az j
erklcsk kialakulsval jrt. #k fejeztk ki az emberek nemi viss-
zarendezsre val hajlandsgt. ( a Biblia elmondja, hogy Lot lnyai
leitattk apjukat, majd vele hltak s t!le gyerekeket szltek) #k fe-
jeztk ki a nem ellensges, de a fejl!dst, a haladst akadlyoz
er!ket, kiknek tevkenysgt a jv! rdekben kell korltozni s
megszntetni. (Nem vletlen azonban, hogy az -elvileg bns
kapcsolatbl- szletett fiak is nagy npek atyi lettek. Hiszen a na-
71
gyobbik Lt-lny fia lett Mob= M +h- ab= Mh-aba, vagy= Mh-a-
ba, (Aba nem apt, hanem anyt jelent.) A Mob= Mh-anya lett a
Moabitk !se, aki a zsidk nagy ellensge volt. A kisebbik lny fia
Benami az Ammonitk atyja lett.
A visszarendez!ds s az erre val trekvs olyan erklcsi
vlsgot okozott, melynek kvetkeztben a elbizonytalanods, a
csald szthzsa s a nemzetsg tespedse, majd a sztesse m-
lylt el. Ezt az llapotot hasznltk ki, a "gonosz er!k", melyek mindig
kszenltben lltak s ha lehet!sg nyilt, azonnal tmadtak, hogy az
erklcstelensg s az emberek b"nss s b"nz!v ttele minl
er!sebben folytatdjon. A ronts teht rothadss s az erklcste-
lensg zllss vlt. Ez volt az a hatr, aminek tllpst az Isten
mr nem trhette.
Ez volt az a romlottsg, amin az Isten rettenetesen felhborodott,
hiszen ez -vgeredmnyben- a nemek sztvlasztsa el!tti szibari-
tizmushoz val visszakanyarodst szolglta.
Az isten teht, el akarta pusztitani az egsz elromlott emberisget.
Valaki, valszin"leg a trsa a Fehrl istnenanya fia elrte hogy a j
emberek letben maradhassanak. A Prosistensg teht kt Messist
kldtt a fldre. Az egyik maga az isten a L volt, kinek nevt trgye-
setben tanulta meg az emberisg. L, azaz Lt nven Szodomt s
Gomorrt kvnta megmenteni. A msik messis feladata viszont az
volt, hogy a rgi emberi trzseket j nemzssel, vagy magzssal
javtjsa meg, er!stse meg, hogy a rgi n!-trzsek hajtsai mr az "j
rendnek", a ktnem" szaporodsnak az uralmt szolgljk s
er!stsk. gy kaphatta meg az jabb fldreszllsi feladatot a
Fehrlfia /a Kisebb Mn/ azzal, hogy az isteni "N!jjl" -paranccsal
rkezve, -a N! = No nevet viselve-, a "titokzatos brkjval" meg-
mentse az emberisget.
A Messis /Messzi- !s/ teht, aki N fldi alakjt vette fel, kiadta
a brka pitsi parancsot (a rszleteket msutt trgyaljuk meg) hogy
gy megmenthette az l!vilgot. Amikor az znviz elrasztotta a
fldet s mindent elpuszttott, egyedl az ! brkja meneklt meg,
amely az Arart (az r-arat= arat-r) tetejn akadt fenn, maradt
meg. A Brka, -a haj-, mindenesetre jelkpp vlt, mert onnan indult
meg jra az emberisg fejl!dse.
*
72
Az znviz utn: "Aztn az r megld Nt s fiait s azt
mondta nkik: Szaporodjatok s sokasodjatok s tltstek be a fl-
det." Az Isten teht azt mondta, hogy No< Nv, vagy Nv!/ = N!jj
s gyarapodj. Majd hozztette, hogy szvetsget ktk veletek s
ennek a szivrvny a jele, amit felhelyezek az gre. (Az viszont figye-
lemremlt, hogy a szivrvny szine az !si id!kt!l fogva a magyaros
npek hrmas- szine, azaz /piros- fehr- zld, vagy piros- srga-
zld/.) Ez azonban azt is jelenti, hogy az r a vilgot a szivrvnyos
npnek, a magyaros npeknek adta.
A brka azonban a fejl!ds egyedli utjt akarta kijellni, vagy
jelkpezni, teht azt a pros utat, mely az emberek s npek kln-
nem", gy przs fejl!dst mutatja. Ezt az j utat pedig a brka-
jelensg vilgitja meg. A Brka /B-R-K/ szavunk, egyike a legfan-
tasztikusabb !sszknak, melynek minden rnyalt kifejezse az embe-
rek letnek az alapfunkciit fejezi ki, termszetesen csakis magya-
rul. El!szr is, a barka -Hu= BARAK, az ideiglenes lakhzat /vagy
b!rrak-ott stor/ s mint BEREK = az oltrt, a dombon, vagy hegyen
lv! istentiszteleti helyet jelenti.
Ez azonban nem minden. Az let fogamzst jelenti ugyanis
fltucatnyi ms olvasata: a B#RKE /B-R-K/ 1./= a b!rk= b!rce=
b!rcs-vet fejezi ki, teht a n!i mhet, avagy a frfi nemi szervt. 2./=
Ugyancsak fogamzst jelent a BORKA= a borocska, ami gnt hord
folyadk. 3./= A BURKA< a burok pedig az a vd! anyag, melyben a
borban= vizben s a burokban, /magzatburok/ fejl!dik ki a gyerek.
Egy kicsit mst jelez azonban a BIRKA vagy birge sz, mely a Magy-
ar isten npnek, a kos-npnek a brny- tmegt jelzi. A BIRKE,
vagy b"rke azonban az irskultra !si alapanyagt, a b!rt s a per-
gamentet jelenti.
A brka angolul = ark= rak-on jr, s franciul arche /ars/=
ras,, vagyis ron sz eszkz. #k ilyen nven ismerik a "zsid"
frigyldt is, ami = ark s ars, teht b+rka, vagy r-as. mde a
/frigy/ lda hberl= ron. gy teht ez is = brka, mely az ron, a
folyn rkezett.
A brka sz teht itt az eredetet is jelenti, mgpedig az isteni
npnek s vallsnak az eredett. A "B!rke" eszerint a b!rre irt
"knyvet", vagyis az !smagyaros tltosok minden titkot tartalmaz
b!rre irt knyveinek ldjt jelentette. Azokat, melyek egy rszt h-
73
berl Sefer Trnak hivnak, mely termszetesen ismt csak magyar
jelentssel br. A Tra FO= a- rt, a rtt< rovott irst mond neknk. A
sefer= knyv pedig FO= refes= reves, vagyis recst, rovtkst.
El!re azonban c+sefer= csever- csavart tekercset, hisz akkoriban a
b!rre irt okmnyokat tekercsbe tekertk.
A szent lda neve a Biblia szerint Frigy-lda, ami most jra
szmagyarzatot szksgeltet: A "frigy"- mint fa-rygy= r"gy, a
hzasodst, a prosodst s ennek eredmnyt jelenti. A francis
frige /E: frizs/ -azonban- a friss-t, az jat, vagy a frigiait jelenti. Azt a
frigiai< "trjai" npet, mely varzsnp volt, melynek csiga< csavart
sapkjt a fejkre tve, mindenfle csodt megtehettek. Pld, lthatat-
lann vltak, vagy a szerencse mindenben segitette !ket. A nagy titok
teht a csa-varsos= az !s-varzsos sapka. Azaz a frig< frizs= fi-
rizs- virizs< varzs sapka, melyet a francik !sanyja "Marianne" is
hord. A Frigy-lda sem ms teht, mint egy varzs-lda, a parzsl-
vrzs-l Napisten szittya tltosainak a varzs ldja.
Az akkori vilg azonban az "#z!nviz- katasztrfa" ellenre s"r"n
lakott volt, ami a No fiak uralkodsi terleteinek sztosztsa kap-
csn ki is derl. No s csaldja, a kivlasztott np volt, melyet az
Isten kzvetlen szolglatra rendeltek s a ks!bbi papi, s!t pap-
kirlyi uralkodk is bel!lk szrmaztak. Ez a np pedig a "magos"<
agyas, magas /hatalmas termet"/ a mgus /magos< magas/ magyar-
megyer np lett, mely a frfi Isten szolglatt ltta el. Ezt tanitja ugy-
anis No hrom finak a trtnete.
Az ktsgtelen, hogy Szodoma- Gomorra utn "uj rendnek" kellett
volna bekvetkezni. Ez az uj rend pedig a rontott s gyarl emberek
megujitst s ami ezzel egyenrtk", a megmentst a clozta
meg. Az esemnyek logikja nekem azt sgja, hogy a Noe/= Jzus-
j!s/< /N!jj/ - elrte azt, hogy csak a b"nsk pusztultak el, gy az
Isten jabb lehet!sget adott a rontott npt!rzsek, vagy taln egsz
nemzetsgek megujitsra. Ezt az j rendet szpen pldzza s mu-
tatja meg egyrszt- No fiainak a trtnete, msrszt pedig az
utdok szrmazsi tblja, mely mindennl szebben s vilgosabban
beszl.
A Biblia szerint Nonak hrom fia volt, Sm, Km s Jfet. Ez
termszetesen -f!leg pldabeszdknt- azt jelenti, hogy !k hrman
kpviseltk a vilg megjulsra vonatkoz isteni elkpzelseket. Az
74
"j nemzsi rend" azonban mg mindig nem volt tkletes, amit Sm
trtnete pldz. # mg mindig azt hitte, hogy lehetsges a belteny-
szts valamelyik fajtjnak a folytatsa. Ez pedig nem volt ms, mint
a szemzs, ahol mint ismert, a rgi /sokszor vad/ trzsbe illesztenek
be egy- egy /nemes/ oldalgi- rgyet. Ezt a szemzsi eljrst a msik
kt fi vitatta, mondvn: a rgi trzs nem jithat meg, mert gykerig
romlott. Ezen sszevesztek s valszn"leg lre is mehettek. A
helyzet azonban akkoriban mg nem volt elgg vilgos, ezrt a
N- Jzus a megrontott trsadalom megujitsnak munkjt el!s-
zr Smre bizta, s!t elrendelte, hogy a tbbiek !t szolgljk: "tkozott
Knan! -Mondta No- Szolgk szolgja legyen atyafiai kzt. ldott
legyen az r, Smnek Istene. Nki legyen szolgja Knan, de neki
szolgljon Jfet is." /1Mzes 25-27./.
Az isten teht nem semmisitette meg az egsz bns npet, ha-
nem csak egy rszt, mg a megmaradottaknak a Messis- fin ke-
resztl megadta a lehet!sget, hogy "megjavuljanak- megtrjenek."
Sm pedig (Kinek a neve "vletlenl"< Szem) megkezdte a
"szemzst"< oltst s gy gyakorlatilag a rgi trsadalmi mdszert"
prblta megjavitani. A szemzs azonban nem kszblte ki a rgi
gnek hatst, valszn"leg folytatdott a "degenerlds" s az
erklcsk tovbb romlottak. Egyre vilgosabb lett, hogy csak ra-
diklis megoldssal, egy j mag bevetsvel, j fnak- j trzsnek a
kifejlesztsvel lehet gykeres megjulst elrni.
A Bibliai "Aesophus- tanmese" a nvnyi- szemzs mtosza nem
msrl szl, mint egy nagy kisrletr!l, a megrontott, vagy vgleg el-
rontott npnek csaldfjnak a "regenerlsrl". De, csak a me-
gjobbitsrl, a megnemesitsr!l, a rgi trzs jragnezsr!l, nem
pedig egy j fa, uj magrl eredeztetsr!l. N- Messis el!bb
valszn"leg gy gondolta, hogy elg lesz a rgi, a mg egszsges-
nek ltsz trzsbe, beoltani a nemes gat, pontosabban az j szemet
s sikerl a megjuls. (Hogyan is trtnik a szemzs? A szem, az j
nvnyi kezdemny rgye, melyet behelyeznek az oltgon nyitott
olyan rsbe, melyet egy flkrives bemetszssel ksztenek el!. Ezt
a kzpn, finom derkszg alak vgssal /T-alak/ sztnyitjk. Az
oltand g b!rt flrehuzzk s al cssztatjk az j szemet, majd a
megsrtett b!rt visszaktzik.)
75
Ezt a "szemzst" a Biblia az Urral kttt szerz!dssel megle-
het!sen sejtelmes formban trja elnk. Az Isten ugyanis Noval,
majd ks!bb brahmmal is szerz!dst kttt, melyben a "zsidk-
nak" igri Knant. Addig azonban, mg a Noval kttt
szerz!dsnek csak a szivrvny ive volt a biztositka, addig
brahmnl mr a krlmetlst is elrendelte. /Err!l azonban a
ks!bbiekben mg sz lesz/. Most azonban a szemzs kerlt el!tr-
be, mert Sm jelkpezi ugyanis a Szem- et, azt a "varzs- rgy
kezdemnyt" melyet beleoltottak a rgi elfajzott nvny szrba, ab-
ban a remnyben hogy az j hajts nemes lesz s j gymlcst fog
teremni.
A Biblia szavainak tanulsga szerint a szemzs sikeres volt, ahogy
mondani szoktk: a szem "megfogta" s a kvetkez! termst hozta:
Arm, Assur, Arpaksd, Lud s Elm. A Biblia szerint !k voltak: "H-
ber minden fiainak atyi" /1Mzes 10. 21./ Ez a nvsor azonban
-enyhn szlva- nagyon is rulkod. A forditk nagyon el!vigyzatla-
nul" dolgoztak. A felsorolt nevek ugyanis azon egyszer" oknl fogva
nem lehetnek hber nevek, mivel azok egyt!l egyig a "szittya Na-
pistennek" s fiainak klnfle nevei. Vegyk !ket sorra: Assr =
#s-r, vagy sz- r, mg a pros-isten kett!s nevnek kicsit rontott
alakja, de nem ktsges, hogy # a Napisten. (A nem ppen
zsidbart Szria mai neve is =Assurya , teht !sri orszg.)
A Lud= L-d, a L-urad, az istened npi neve. Az "angolban" a
Lord kiejtse= Lud, ami a L-urad-at jelenti. (A magyar ldas sznak
csak az egyik rtelme a libs, a ldas, a f!rtelme az = isteni. Nem
vletlen a Ldas Matyi -figura, a Matyi ugyanis a Maty-vagy Mata
beczett alakja.) Az Elm sz lehetne leginkbb hber, mert a Sumr
Birodalmat ppen az elmi npek segtsgvel dntttk meg, de !k
sem lehettek zsidk, mert grgl az Elam = felfldit jelenti. Igaz-ami
igaz az !si Irn magas felf!ldi orszg volt s van ma is. A msik olva-
sat szerint azonban Elam -FO = Mle, aminek msik neve dzsem
orszg, vagyis "a Dzsem" = a ml, illetve = mli, ami viszont a mi !si
nyelvnkn magashegyit is jelent. (Rzml, Z!ldml stb.) A Ml teht
= az a Magas- Magos hegy, ahol a Napisten oltrai s hzai vannak.
Az Arm -FO=mra, az armi, ami a magyaros np egyik leg!sibb
neve. Az is igaz, hogy a keser" hberl = mar, br latinos nyelveken
/ol/ = amaro, /fr/ = amer, vagyis a mr. (A mr nv azrt jelent keser"-
76
t /K-S-R/, mert eredetileg kusur-t< kus urat jelentette, majd a magya-
ros npek nagy veresge utn a "mr" szitoksz lett s rszben a ha-
lottat /gr/=mor- jelentette, illetve a mrok lete azrt lett /K-S-R/ =
kusr= keser", mert a gy!ztes szemitk mindentt ltk s ldztk
!ket). A finomitott Arameusz nv mindent elrul, mert FO= szue-
mara = szmr = szemere, vagyis a sumr npr!l van sz.
Az rpaksdot alig kell magyarzni, hisz a leg!sibb s legmagya-
rabb szavak egyike. A nv azonban, -tessk jl figyelni- nem a magy-
ar fejedelem rpd !sneve volt, br van kze hozz. Egyttal a nv
fenti leirsa sem mrvad, mert a nmet Biblia Arpachschadnak, a
francia pedig Arpachadnak irja. (A magyar Cs minden nyelven ms,
pld, olasz= ci, a francia= ch, a nmet= tsch, a szlv= c, stb.) Az rpa=
arba s az avar szavak testvrszavak. Az rpa volt a zab utn a leg-
fontosabb nplelmezsi cikk s kultikus nvnek szmitott. A K-S= a
Kus-np nevt jelentette. A chad= hadat, /s sokat/ is jelent, gy az
Arpachad jelentheti az rpa-hadat, vagy az Avar-hadat, az rps-
!sdet, akik termszetesen mind- mind mr< mrik, vagyis armik s
avarok.
(Az rpd nv !smagyarsgnak bizonytka Prizs mellett tall-
hat. Az Orleans fel halad t mentn, az Orge foly mellett van egy
vros, a neve Arpajon /E:Arpazson/. Ha valakinek ktsge volna a
magyar eredete fel!l, akkor vegyen el! egy francia- magyar sztrt
s nzze meg, hogy mit is jelent az "orge" sz s ltni fogja, hogy=
rpa. A vletlen kizrva, mert dlen Toulousetl nem messze van egy
msik Arpajon nev" vros is, igaz a Cere /E: Szer/ nev" foly mellett,
de kt mr- nev" vros Maur-s s Mur-at kzelben. Az is elg rde-
kes, /br nekem termszetes/, hogy a hres, gazdag F!nicia !sneve
rgebben Amarru volt; a mar+ ru -FO= r, teht a mr-urak orszga/.
Sumria /szemere/
26
szaki rsznek, a ks!bbi Akkd birodalomnak
az !sneve pedig Martu /mar-, vagy mr-tj/ volt).
A fentiek is bizonyitjk, hogy amig a szemzs -hber szempontbl-
sikertelen volt, annl sikeresebb lett a mr- avar magyaros np
77
26
A sumr -akkd birodalom, iker-orszg volt. A n!trzsi sumr s apatrzsi mr-
magyaros np.
szempontjbl. Az "elgrblt trzsek" ugyanis szittyv lettek
27
, hisz
ez a tanmese az I.E. 2- 3.000 v krli helyzetr!l szl, ami a np s
orszgnevek alapjn jl beazonosthat. A szemita npek ekkor mr
lteztek ugyan, de a szemita akkor mg mst jelentett. A szemita
ugyanis nyelvtani fogalom volt. Az !si szittya rovsrs ugynevezett
tiszta irs volt. Rszint mert a szittya sz valaha a szitt s tisztt is
jelentett, msrszt mert a csak mssalhangzkbl ll szittya irs
jobb megrtse vgett az idegen npek a rovs-betk al segdjele-
ket /kis krket, kereszsteket, vessz!ket stb. tettek./ Ezzel pedig a
tiszta- szittya irst elszemetestettk, ssze piszkoltk. A kzelkeleti
npek egy rsze teht szemetes< szemita irst hasznlt s ezrt ne-
veztk ket szemitknak. Ks!bb azonban e npek a sumr vrosok
tisztasgrt fizetsget kaptak. Az eltakartst gy vgeztk, hogy a
szemetet /kztk a dgket is/ eltemettk. (Szemt FO= temess, az
angol temet!= Cemetery /szemeteri/. Azaz szemeteli< szemetel!.)
14. ZSIDK S ARAMEUSOK
A zsidk szerepe ebben az id!ben teljesen jelentktelen volt, hogy
annak semmi nyoma sincs a korabeli esemnyekben. Rluk csak a
jval ks!bb m"kd! "septuaginta"-forditk beszlnek visszamen!le-
gesen s er!sen tlozva a Szefer Trban, a zsid Bibliban.
rdemes azonban tovbb kisrni rpaksad nemzetsgnek fej-
l!dst. Az ! fia volt Selah, aki -FO= Halesz. Ez egy paraszti szfia,
amit a sz!l!termeszt!k hasznltak. A magyaros npek ugyanis min-
dig sz!l! s bortermel! npek voltak, akik szakrt!i a mestersgk-
nek. A sz!l!mvels legfontosabb munkja volt a sz!l!- szemzse.
Ez nem mindig sikerlt, gy a halesz a sz!l!m"vels "alapszava" volt.
Ha mr telepitettk, vagy tszemeztk a sz!l!tvet, akkor a gazda
azzal a fohsszal tette le az oltkst, hogy: "Halesz- lesz, ha nem
lesz- nem lesz." (A Duna- Tiszakzi homokon, /ahol avar-mr utdok
lnek ma is/ majd minden vidken vannak Halesz nev" d"l!k.
Ceglden, Irsn s Pilisen is van Halesz). Ennek a Selah- Halesznek
78
27
A sumr npek !smagyar neve a szemere volt, a Szemes istenn! npe, kik -mega-
lapozott vlemnyek szerint- a Szermsgbl szrmaztak Mezopotmiba.
a fia= Hber, aki "elvileg" nem lehet ms, mint -zsid. Azt viszont
mgsem lehet vakvletlen, hogy a sz!l!m"vels egyik fontos es-
zkznek, a borsziv -lop-nak az !si neve /nmetl s magyarul/ is
= hbr.
A Biblia folytatdik: Hber nemz Peleget, kinek neve Reu. (Vajjon
minek e msodik nv?) Peleg = Felleg, Fl- g, vagy /Bl-gi/ , a Reu
-FO = Uer = r- vagy az r. Menjnk azonban tovbb s meglepe-
tssel fogjuk ltni, hogy egyltaln nem tallkozunk, valdi "Echt-
zsid" nevekkel. Reu fia= Serug, ami "el!re"= sereg, vagy -FO= gur-
es, ami= gar-!s= magyar-!st jelent. Serug nemz Nakhort= Nag-or,
aki a Nagy-r s az ! fia az a Thar, akit!l brm s kt testvre
Nakhor s Hrn szrmaznak.
#k pedig ltek Ur-Kassidimben"/1Mzes 10. 21 s 11. 16./ Ez a
vros pedig r, vagy Uruk vrosa, de a Kassidim nv is vilgos tar-
talmat hordoz: Kasi- Dm (dm -FO= md, a hz rgi neve. NB:
mdos gazda). Az orosz hz s a k!templom = dm.) teht a Kusi-
dm= kus- hz, a kusita magyarok vrosa. A fentiekb!l -szerintem-,
teljesen hitelesen kvetkezik, hogy a zsidnak bellitott eredet kt
okbl is tves: Rszben a nevek a magyaros eredetet tanusitjk,
msrszt a vros ahonnan szrmaznak, kzismerten a sumr- magy-
aros npek f!vrosa, gy aligha onnan a gy"llt Sumribl erednek
a zsid !sk. Ezt a vlemnyt pedig tovbb er!siti a Bibliai fonl
tovbb gombolyitsa, vagyis Kmnak s testvrnek Jfetnek a sor-
sa Ez pedig tulajdonkpen a "Mag szindrma" trtnete, ami a nlunk
is ismert magyar mondk rvn szorosan kapcsoldik az !skeleti, a
mezopotmiai magyar multhoz, melyet ma mg minden er!vel ta-
gadnak.
N- Messis, teht ktsgkvl alaposan talakitotta az akkori
trsadalmat. gy t"nik a szemzsnek is s a "mag- zsnak" is meg
lett az eredmnye, mert a trtnelem tanulsga szerint a szemzet<
"szemitett" npek lettek a szemitk viszont a "magrl" n!tt npek a
magyarosak. Kutatsaim arra engednek kvetkeztetni, hogy az erde-
tileg fajtiszta zsidk sszekeveredtek a szittya npek szemere-
/szemes- vonulatval s az zsiaijvetel! n!elv" trzsek egy rsze
elzsidsodott. F!leg a buzasrga-szin" jelkpeket hord szemes-
79
szemere, vagyis az armi trzs
28
, , akik az askenzik !sei, tovbb a
feketeruh!s /kalapos/ jszokakik a szefrdok elei voltak, valamint a
kkszint kedvel! kunok /a kohnok- !sei/, bepltek a judaista- zsidk
kz.
Sajnos az eddig hitelesnek mondott Biblia- trtnet esemnyeinek
fodti, Ntl csak a zsidk eredett vezetik le, holott hiteltelen s
rtelmetlen dolog volna az !skor trtnett a zsidk trtnetre
kurttani, vagy korltozni. A valsgban azonban nem err!l volt sz,
de err!l nem szerettek s nem is akarnak beszlni. Nekem viszont
ktelessgem "magyarra forditani" a kellemetlen esemnyek fej-
lemnyeinek a trtnett is. Pldul azt, hogy mi is valjban a sokat
emlegetett szemitizmus, hiszen a gondolkod ember nem rti, hogy
mirt antiszermita az, aki a zsidkat tmadja- bntja, de az nem an-
tiszemita, aki a szemitnak min!stett palesztin arabokkal teszi uggy-
anazt.
Ez tulajdonkppen rthet!, mert eredetileg fltucat szemitizmus
ltezett. Ha pedig ezeket megismerjk, akkor megrtjk a flrert-
sek okt is. A szemitizmus ugyanis hajdan egy szittya- magyar vallsi
alapfogalom volt. Abbl kell kiindulni, hogy a szittya jelz! egyik !sje-
lentse volt a tiszta. /A szitya sznk ma is a tisztt jelenti./ A tisztt
fejezi ki a szlv tiszta-bza neve= szito< &sito, valamint a tiszta= 'is-
ta< citta, stb./ Az !si beszdben aztn a tiszta ellentte a szemetes
volt. Ennek rvn a szemita fogalom a szittya ellenttt is kifejezte.
A szemetes sz igen fontos tevkenysget jelentett akkoriban. A
gazdag s fejlett kldeus szittya vrosok szemett ugyanis ssze kel-
lett gy"jteni s meg kellett semmisteni, mert ez igen fontos egszs-
ggyi rendszably volt. A sumr- akkd vrosok megllapodtak a
vrosok krli nomd,- nem szittya trzsekkel, hogy megfizetik !ket,
ha elszlltjk s eltemetik a vrosokban sszegy"jttt szemetet. A
nomdoknak /kik kztt judaista csoportok is voltak/ ez igen el!nyos
volt. Egyrszt pnz kaptak, msrszt a vrosi szemtb!l sok rtkes
dolgot gy"jtttek ki, amit megettek, vagy felhasznltak. A kdeusok
ezzel nem tr!dtek, de azt megkveteltk, hogy a megmaradt szem-
80
28
Az arameus !si szittya kiejtssel rms, azaz eremes, ami FO= sze-
mere. Az arameusok teht eredetileg hun- szittsk voltak, kiknek egy rsze
zsidv vlt.
tet /sokszor voltak benne llati hullk is/ meghatrozott mlysg"
gdrgbe rakjk s msszel ferttlenits utn, temessk be. (Az !si
elemszt /elpusztt/ fogalom azt jelenti, hogy a szemetelend!t el- a
mszbe- tettk. Az elszemetels fogalma pedig tment az emberek
fldbe temetsre is, br a szittyk a halottaikat el szoktk /volt/
getni. A temets< szemetels szava azonban ma is meg van nyuga-
ton. A temet! pld, angolul= cemetery= szemeteri, ami magyarosan
szemeteli, azaz szemetel!. /nem volt ms eredetileg a francia. Cimiti-
ere< szemityi, teht szemet. Az olasz cimiter!< csimitro is
szemt-r!< szemetel!). A szemetes msik !sfogalma teht a
dgt< halottak s szemetet megsemmist! tevkenysg volt.
*
Vallsi szempontbl azonban a nem tiszta= szemetes jelz!t akkor
alkalmaztk el!szr, amikor a szzi- tiszta /boldog-asszonyos/ szittya
vallsbl frfi-istent is felvllal felekezetek jelentek meg. #k ugyan
elismertk a Boldogasszony f!istensggt, de a frfi istent kvettk.
Az ilyen s hasonl szittya felekezetek teht kaptk a nem tiszta, ha-
nem szemetes vallsi jelz!t. Ezeket neveztk szemeteknek< sze-
mitknak. Ks!bb azonban megalakultak a n!f!istent elhanyagol,
s!t tagad vagyis mr nem szittya- vallsok. Flszemetes trzsek
voltak. Pld a prszi s mazdaista vallsok, de a judaista valls mr
szittyaelleness vlt, igy ! mr nem szemetes jelz!t kapott, hanem
semita< semmt!t. #k ugyannis mr /sokszor hallra-/ ldztek egyes
szittya-valls npeket.
Fl-szemetes valls volt a Mohammed ltal megjtott iszlm
valls is, ami muzulmn /moszlim/ lett. Az ! istenk Allah neve FO=
a- Hla fogalmat, illetve a H!l! /nap/ szittya nevt viseli. A valls n!-
s frfi elv"sgt dokumentlja az is, hogy a kt nagy felekezete is
!smagyaros nevet kapott- A nagyobbik irnyzat a hajdan bks s
tolerns szunita- felekezet volt, mely eredetileg az asszonyi jelz!t
kapta, amibl grgsen asszonyita s ks!bb szonita< szunita lett.
A kisebb de radiklisabb s harcosabb irnyzat volt a siita, ami bizony
a szittya jelz!t viseli mindmig.
81
15. A "MAGYAROK" EREDETE?
Az hiszem, hogy n lehetek az egymilliomodik magyar, akinek
feltnt az, hogy a Bibliban tmegesen lelhetjk meg !si neveinket-
szavainkat. Feltehet!leg n lehetek az ezredik, aki ezt rsban is
szv tette, de valszin"leg n vagyok az els!, aki azt fogalmazta
meg, hogy a Biblia nem ms, mint a magyarul beszl! szittya npek
trtnetnek kicsorbult s megvakult !stkre, melyb!l mgis vilgo-
san lehet felismerni az !svalsgot. Ezen fell meg vagyok gy!z!dve
arrl, hogy a gy!ztesek diadaljelentsei semmivel sem hordoznak
tbb tnyanyagot, mint a tndrmesk, vagy a mondk. Csakhogy
mindkt mfajnak van egy nagy hibja: mindkett! torzit. Amig azon-
ban a grg s latinnyelv gynevezett krnikk a jv!t prbljk
jel!re becsapni, addig a tndrregk s mondk a multat prbljk
t- s kimenteni a rgi hazugsgok perencis tengerb!l. (Az pe-
rencirl pedig mr sokan tudjk, hogy az !si germn s avar-magy-
ar hatrt jelzi, az Enns-folyt, mely a bajorok s avarok kzti hatr
volt. Az Enns-folyn tl, /nmetl/ = Ober-Enns, /azaz Oper-Enc/,= tl
az Operencin. Jnos- vitz Burkus orszga pedig a Francik hona,
pontosabban Aquitania, melynek mai f!vrosa Bord. Aquitania nem
ms, mint Ak- tania, ak- tanya, teht vizorszg. A vz !si magyaros
neve azonban a Bor, gy a mr- avarok, a gl- magyarok akkori ta-
nyja a Bor- kusok = a bur-kusoknak, teht a vizi-kusoknak vizigo-
toknak a hazja.)
Ennyi "mese s rege" utn, trjnk vissza a Biblihoz, mgpedig
No msik kt fihoz, akiket eddig elhallgattam. Km s Jfet !k,
akik Szemnek szolgltak, a "szemzs", vagyis a rgi- elrontott trzs
megjitsnak munklataiban. A msodik fi Khm, vagy egyszer"b-
ben Km, kinek neve -FO= Mk, azaz Mag. # az, akit az Isten
Knan apjnak nevezett. Mit keres azonban Knan neve rgtn
az znviz utn No csaldjban? Ez is egyike a Biblia szmtalan
"rejtlynek", Hiszen az kunokk rvn csak sokezer vvel ks!bb
megismerend! gazdag orszg neve, mr ekkor kzvetlen sszektte-
tsbe kerlt Noval. A Biblia ugyanis ezt mondja: "Km pedig
Knannak atyja." /1 Mzes 9. 22./ Vagyis pontosan annak a
"jvend!" s irigyelt "szittya-pogny" orszgnak, mely a b!sg s
82
gazdagsg jelkpe lesz sokezer v mulva a foly-kzben, s amelyet
a zsid lsten llandan a szemitknak igr.
Az Irs szerint Km- /Mag/ -nak ngy fia szletett: Khus, Miczraim,
Put s Knan. A jelenkori trtnelmi ismereteink szerint aligha
ktsges, hogy a Mk- mag a magyart, a Magyar Istent mondja, a
fiainak neve pedig ngy nagy magyaros orszgot jelent. Ezek pedig
az !skelet irigyelt birodalmai voltak. (Itt egyrtelm"em rhet! tetten
az a gyakorlat, hogy egyes fiak /emberek/ Bibliai nevei hol npeket,
hol pedig vrosokat, vagy orszgokat jelentenek).
Az els! fi: Khus, vagyis Ks-/hon/= a Kusok< Kosok-fldje, az
!si Egyiptom, a fekete magyarok, az avarok-mrok, szerecsenek
fldje, az akkori Haboshon. A Kusf!ld eredetileg a ks!bbi "als s
fels! Egyiptomot" jelentette, hiszen az gynevezett "archaikus kor-
ban" az szaki uralom alatt volt az egsz orszg s csak jval
ks!bb alakult ki az egysges birodalom, melyet az szaki piros mr-
avar s a dli fehr hun-np kpezett a Menesz /Mhsz/ dinasztia
korban. A Kushonnak, az szaki birodalomnak a rsze volt a
ks!bbi Abesszinia, teht az oroszlnos rpd magyar npnek az
orszga is. (Csak kuriozumknt emltem, hogy kt orszg van, mely-
nek cimert kt angyal tartja, ez Magyarorszg s Etiopia.)
A msodik fi- Miczraim, (Egyiptom "hber" neve), amir!l knyte-
len vagyok kideriteni, hogy az is magyar. Egyiptom arab neve= Mizr=
Mz- r.
29
Ezekr!l nem nehz kiolvasni, hogy a miz-r= mazart s
magyart is jelent, gy a Miczraim nv is csak egy "mutci". A vrosai
neve ma is !smagyarul szlalnak meg. A Szuez= Sz"z, ami -FO=
Zeusz, az #s s Kair= a K!-ir nevet viseli, ami egyenl! a magyar
Irottk!-vel, az Istennel. A papok f!vrosa On = Hon, mg a piramisok
vrosa Giza = FO= az-ig= az g. Assuan= Assun= Asszony. A Delta
nagy vrosa volt- Avaris= A-Vros., ott van Szaisz, az kori Szau
-FO= Os< #s, Luxor= Ls-or, Ls r= a Napisten. Vannak azutn oly
83
29
A Mizr azonban !si nyelvnkn Miz-rat, mzes orszgot jelent. Egyptom neve
sem ms, mert gi-pot elnevezst tartalmaz. A pot viszont angolul s franciul
cserpednyt tesz. A magyar pot-roh, a put-tony, a pat-ron mind tartlyt, ednyt je-
lent. Egyptom teht = gi-put, gi puttony, vagyis mzes edny. Nem vletlenl van
a frak fejn korona helyett egy mhkas lthat, melynek kt oldaln egy-egy
mhszrny van, mg kzepb!l egy /mh/csp nylik ki.
vrosok is, mint Kva, Mende s Szele. (A monori jrs kt kzsge
neve Mende s Kva, de mellettk van /Tpi-/Szele is, de "ter-
mszetesen" Uri mellett.) A hres Ghz = Hza vrost ma is is-
merjk. rdekes ,-br nekem termszetes-, hogy Kus fiainak nevei is
egyiptomi vrosokat jelentenek. Szba= Thba, Havilah = /H/+ a
vilth =/a-vilg/, harmadik fia Rahmah, ami sztagugrssal/= mah-
har= mahar< magyar.
Egyiptom s Etipia, az !si gitj s Haboshon testvrorszgok
voltak. A frak korban egyesltek s als-fels! Egyiptomra tago-
zdtak. A fra koronja is kifejezte ezt. A fels!rsz a kus-orszgi pi-
ros volt, mg az als a fehr szin". A fra kezben a hatalom
jelvnyeknt a fokos s az ostor volt. A fokos = a /f!kos-a f!okos/ a
tudst s az er!t jelentette, egyben a Kos-orszg jelkpe volt. Az os-
tor = /S-T-R/ rszben - a hatalmat, de mint az #str- az isteni erede-
tet mutatta. A kett! egytt pedig a kus< magyaros !sket kpviselte.
A harmadik fiu neve- Put-/orszg/ volt, a mai Libia , illetve Afrika
fldkzi tengerparti rsze. Akkor a Bot s a botosok orszgt rtettk
ezen, de a Put-Pat- Bot-szknak ismt csak kett!s jelentse van.
Els!knt az ednyt, a trolt s hzat jelentik, mint arrl mr volt sz
a put-ot, a magyar psztorok ivcsanakjt /!/ s a put+ tonyt, a buty-
kost. A /fr-ang/ pot = ednyt, valamint a put- rit, but- ikot s a butort,
azaz botolt /fbl-bottal kszlt/ berendezst jelentenek. Ugyanilyen
eredet" azonban maga az !si magyar put- sz is, ami iv s mzes
kannt, vagy kcsgt, tvitt rtelemben "a tejjel mzzel-foly ors-
zgok" egyikt a Put= /mzes/ kanna -hont jelentette.
Ezek a fenti dolgok mind a botok /vessz!k, gak, dorongok s ge-
rendk/ felhasznlsval kszltek. A P-T msik olvasata az pit-
szavunk. A botokat krbeszurtk, szalmval befontk, majd beta-
tasztottk. Ez lett a butik /botok/ vagy a put-ri /botra tett/, vagy a pit-
var, ami pit-vrt, -hzat- jelent ma is. A hz neve keleten bet-bit s
pit-pat is lett. Az avar botosok eredetileg bottal /kamps bottal/ tev-
kenyked! emberek, azaz birkatenyszt! kusita psztonp voltak. A
septuaginta- 72 tudsa azonban valahogy elfeledkezett Put fiairl s
utdairl. Egy sz sem esik rluk, pedig nagy np voltak: igaz a pu-
nok nevn lettek hresek, akik ks!bb benpesitettk az Atlanti
oceni partokat is. A mai francia Poitu tartomnyban a botosok lnek,
(potos /fr/ = poitois) s az ! utdaik a vandl= varg< varigok a mai
84
skandinvok !sei is.(Cimereik- zszlik nem vletlenl orszlnos dis-
zitsek.)
A negyedik fi = Knan =/Kn-anya/ vagy ppen "kanna". Az !
els! szlttje= Czidon = Szidon vrosa s a msik fia = Kht = Gth
vrosa, melyek F!niciban voltak tallhatk. (F!nicia grgs neve=
Fenniki, a fenniek- vagy fnyiek= a napnak a hona, mg a latinos ne-
ve=Phoenissa =a f!nnis< fnyes orszg). A tovbbi gyermekei: Jebu-
zeus, az ujabb-!s kvet!i, Emorreust -a mr-!sk utdait, Gir-
gazeust, a grg-!st, Khivveust, a hiv!- !st, Szineust, a szines-!st /a
fekete magyarokat/, Arvadeust = avar-disz- !st, a Czemareust a
Szemere-vagy Sumr !st, a Harkeust, a Krk-Kerek-!st /a napis-
tent/. Mindezeket, amire a Biblia azt mondja, hogy "Ezutn elszle-
dnek a kananeusok nemzetsgei". /1Mzes 10. 15-19./
Ezeket a neveket Palesztina s a filiszteusok bibliban s"r"n sze-
repeltetett pogny npek nevei, akik nyilvn nem lehettek
zsidk.Aligha ktsges, hogy ezek utn, ennek a felsorolsnak s a
tartalmnak tudatban fel sem vet!dhet a fenti npek zsidsga. A
Biblia ugyanis szpen tkrzi a valsgot, de a szeptuagints ferdts
msrl sem szl, mint a fenti magyaros npek tagadsrl s a
helykbe "ltetett" zsidk sikereir!l. A szavak s a velk megszem-
lyesitett orszgok nevei azonban objektiven tanuskodnak. A nevek
!smagyaros npeket s nemzeteket jelentenek, azokat akiket ki-
sajtitott a zsidk trai- !strtnete. Mgis a bibiai esemnyeket s
neveket a trtnelmi s fldrajzi helykre tve egyrtelm"en kiderl,
hogy a felsorolt rsztvev!k kzl egyik sem volt zsid.
Knan igazi neve egyszer"en = Kanna, a mzes kanna. Ez a
nv viszont kveti a testvrorszgok nevnek s lnyegnek a lo-
gikjt. Ugyanis Egyiptom= Egipt= gi-pot, az gi mzes puttony,
vagy Mizr= mz-r. A Put viszont az ednyt, az angol Pot-ot, vagy a
magyar psztorok faragott ivcsanakjt, a Put ot, vagy /pedig/ a
mzes Put-tonyt jelentette.
Minket azonban Kus s fiai rdekelnek "kiemelten" rdekelnek, s
kzlk is f!knt Nimrd, aki hatalmas lett a fldn. "Hatalmas
vadsz az r el!tt"./1 Mzes 10. 9./ Az rdekessg az, hogy
Nimrdot illet!en van leginkbb kzmegegyezs a teolgusok kztt.
A magyaros regk, mondk s mitoszok is egyrtelmen t!le szr-
maztatjk a magyar npet. (Nem az sszes "magyaros" /a mr-
85
armi- magyaros nyelvet beszl!ket/, hanem csak a turni-
nemzetsget, melyet inkbb neveztek megyernek, mint magyarnak!)
A zsid irstudk viszont ppen Nimrdot tekintik az rmny s a
Gonosz megszemlyesit!jnek s felette gy"llik !t. Ez nem is lehe-
tett vletlen, hisz Nimrd birodalma a Bbel, Erekh, Akkd, Klnh,
s Sinear fldjn terlt el, ami gyakorlatilag az egsz termkeny
Kzelkeletet jelentette. Azt, ahol a zsidk ekkor mg nem tudtak je-
lent!s szerephez jutni. Nimrd viszont innen indtotta a tovbbi
hadjratokat, hogy megszerezze Asszirit s felpitse Ninivt, Rek-
hoboth s Kalah vrost. (Nimrd valszin"leg azonos a szemitnak
mondott Hammurabi nven ismert babiloni uralkodval, aki hatalmas
birodalma mellett a trvnyknyvr!l is hres.) Nemrdrl mondjk,
hogy hatalmas vadsz volt az r elt!t. Ezt ugy rtelmezik, hogy az
isten el!ttt. Ez azonban mst jelent. Nevezetesen azt, hogy Nimrt
/Mim< mn-rt= R!t Mn/ mr a bibliai kor el!tt, vagyis brahm s
Sra r- kasi- dmbl val tvozsa el!tti korban volt a kldeus szit-
tyk hatalmas kirlya.
Mindezek azt bizonyitottk, hogy a szemzs helyett -vagy mellett-
az elvetett mag s mk hatalmas termst hozott. A magszemes
magos- magyaros npek uraltk a fldi Paradicsomot, !k uraltk az
egsz akkori vilgot.
A harmadik fi volt Jfet, (a javet = a javit, vagy j-vet-!), kinek
oly sarjai voltak, mint: Gmer, Magg, Madai, Javn, Thubl, Msekh
s Thirasz. Mit is mondanak ezek a nevek magyarul: Gomer -FO s
HU= Mog-er< mag-r, aki maga lehetett a Napisten. Magg= mag-
gi= gi-mag, az g! nap. Madai= mada, vagy madr, ismt a magy-
ar. (Az I- bet sokszor "lthat indok nlkl csapdik" hozz egyes
szavakhoz.) Javn= a Jvai, /vagy Japn/ hisz maga a Biblia is el-
mondja, hogy ezek a tvoli szigetlak npek !sei.
(Egy bekezds erejig nem hagyhat ki a MU-!sorszg elmlet,
melyet nlunk Csicski Jen! tengersz kapitny a "MU- az emberi-
sg blcs!je" cim" mvben fejteget. /A Mu= Mu+h, teht anya-
Mh./ A Csendes ceni szigetvilg helyn, lltlag egy nagy Biro-
dalom, a MU- ltezett, de ugyangy elsllyedt, mint Atlantisz. Ma mg
nem bizonyithat, hogy valjban mi is trtnt, br Tajvan- krzet-
ben Piramist fedeztek fel a tengerviz alatt. Egy dolog azonban biztos,
az hogy az ottani szigetek neve is tbb mint gyanus. Ugyannyira,
86
hogy mg az "nti-magyaroknak" is feltnt, br !k ezt a tnyt mint
abszurdumot, mint "dlibbos magyarkodkat" kignyol egyik f!a-
duknt- hasznltk fel. Ebb!l ugyanis egy fantaszta verset faragtak.
Ez a vers gy szl: "Borneo s Celebes, magyar volt s magyar lesz!".
Az utkor azonban termszetesen egszen vletlenl- ismt
kzbeszlt s megvdte a magyarkodkat. A harmadik vezred azzal
kezddtt, hogy egy hatalmas vizradat rmtette meg dl- zsia n-
peit. Egy Cunaminak nevezett ris vz-radat tarolta le a malj s
indonz szigeteket. Tbb, mint szz mter magas hullmokat kelt
fldrengs inditotta meg a tangerrt Borneo szigert!l Szmtra, va-
lamint Malaka flsziget fel. Tbb szzerez emvert meglve s ris
pusztitst okozva.
Borneo sziget neve azonban azt sugja neknk, hogy ez a bor-
ny! - vizradat risira duzzadva, okozott nagy kokq, amit a sziget
neve pontosan kifejez. A Szumatra szigetnek tkztt els!nek a
vizrengeteg. rdekes a sziger neve. Ha mi azt magyarul vagyis
jobb-bal irnyban olvassuk-, akkor az art- a- musz, teht rt a mus,
illetbe a mos. /A folyadk s viz ms tjneve a pos- pocs, - mos-
mocs stb. /M-S/ pldul Moson, Poaon stb./A hatalmasra ntt tenge-
viz teht sokskzor rtott a nagy sziget neinek. A tengernyi bor!t-
kztt a szemkkzti szigeteknek s rott nekik. Borny! s Szumtra-
rt a mus, kifejezsek tetszik az Akiadminak, vagy sem, magyarul
bezslnek. (Indonzia !si neve= Irian, vagyis FO= Niari, azaz nyri,
teht forr vidk. Tovbbi bosszantsul ujabb neveket sorolok: Jva
a legszebb, ! a szigetek javq. Nagy kikt!ja van, a neve Jakarta
/zsakarta/, magyarul= traks< trak. A polipszer" Celebesz sziget
mai neve sulavszi. Pomps, mindkett! telitallat. A Celebesz
valjban Szele-vesz< szlvsz. mde a Sulavesi sem ms, mint
sz- a-vsz, vagy szlvsz.
Ne leszrmazottjainak neve is rthet!en mesl a rgi- rgi mult
dolgairl. Kifejezi a fldosztsnak -az akkori vilg elosztsnqk- a
megtrtntt is, hiszen: lmodd= HU =Mlod- ad, a Hegyeket adja.
Selef -FO = feles, valszn"leg, fl-hzat, fl hazt kapott.
Haczarmaveth= hz-/at/ r ma- vesz, Hzat-hazt ma vesz. Jerch
=Jers = jrs, aki jrsnyi fldet kapott. s Hadoram- Adorm -FO=
mr-od, a mr /a magyar/- isten ad.
87
(Megjegyezni kvnom, hogy a fenti elemzsben a fantzim is
"benne" van, de gy vlem lehetetlen nem szrevenni, hogy a Bibliai
nevek nagyrsze flelmetes mennyisgben hordoz nemcsak magyar
szavakat, hanem ami ennl is fontosabb, magyar rtelmet, melyek
segitsgvel /rszben/ rekonstrulni lehet az !si esmnyeket. A Bib-
liai szavak viszont vitathatatlanul a leg!sibbek, gy a magyaros nyelv
sem lehet ms, mint !snyelv. Kivncsi volnk arra, ha a fenti szavak
s jelentstartalmuk, mondjuk latin, angol, vagy ppen hber nyelven
lenne annyira rthet!, mint magyarul, illetve ezeken a nyelveken
adnnak hiteles magyarzatot a Bibliai trtnsekr!l, akkor mi lenne
a tuds etimologusok vlemnye a fantzirl s a dlibbrl?)
Az elemzseim nyilvnvalan nem lehetnek teljesek, de gy vlem
sikerlt bizonyitanom, hogy a mr Horvt Istvn s ms tudsok ltal
is felfedezett Bibliai nevek s szavak dnt! mrtkban nemcsak ma-
gyar elnevezsek, hanem magyarul jelenitik meg a bels! tartalmukat.
Azt hiszem, hogy ezek felttelezett "zsid" !s-tartalma tulaj-
donkppen csak a szeptuagints forditknl jelent meg. Sok Bibliai
szt ugyanis mr csak hberes kiejtssel s rssal, teht "elforditva-
elferdtve" jelenitettek meg.
A fejezet cim azt krdi, hogy a magyarok eredetr!l van-e sz N
fiainak a leszrmazottjai kapcsn? A hber teolgusok, de az eurpai
"trtnelmi vallsok" Biblia- tudsai egyarnt a zsidk trtneteknt
valljk s tanitjk az testamentumot. Ezzel n semmikpen sem
tudok egyetrteni. Mrcsak azrt sem, mert a trtnelem sehol sem
tud azokrl a h!stettekr!l s azokrl a zsid kirlyokrl, melyek ltt
"szentirsnak" tekintik, vagyis ktsgbe sem lehet vonni az ltaluk
leirtakat. Ez pedig -indirekte- azt jelenti, hogy a "zsid- verzi" ob-
jektiven nem bizonyithat. S!t, azrt sem igaz, mert a vals
esemnyeket s az orszgokat, vrosokat jelent! magyaros szavak
ktsgen fell bizonytjk a magyaros !snpek kzelkeleti jelentltt
s tarts uralkodst.
Termszetesen azt nem tudhatom, hogy a magyarok Notl, vagy
fiaitl szrmaznak-e, netn msoktl? Sok jel mutat arra, hogy a szit-
tya magyaros npek trtnetnek a kzelkeleti Bibliai esemnyek
csak a kisebbik, br nagyon fontos rszt kpezik. A Bibliai cselek-
mnyek s trtnsek azonban nem err!l szlnak, gy csak a
sz"kenvett "zsid- !seredet" krdsvel foglalkozom. Az igazat meg-
88
vallva, nem ltok tisztn a zsidk eredetnek z"rzavarban, br na-
gyon sok informcit kaphatunk a Biblibl. Ennek eldntse azon-
ban meghaladja a Bibliai zsid valls s a keresztny vallsok kerete-
it. Azt azonban a szavak mgikus erejnl fogva hatrozottan llitom,
hogy a Biblia els!sorban s alapvet!en, nem a zsid np trtnete,
hanem az akkori Kzelkelet magyarul beszl! szittya npei, mely-
nek csak egy kisebb rszt kpezi a zsidkkal val trsadalmi s
vallsi "konfrontci". Az viszont tnykrds, hogy a zsidk szerepe
ppen a krisztusi korban /az el!z! vezredet is idertem/ lett nemzet-
kzileg is nagyon fontos. Ezt gy is mondhatnm, hogy meghatroz,
mert az elkvetkez! kt ezer esztend!ben a zsidsg, szmarnyt
messze meghaladan jtszott szerepet, els!sorban a Kzelkelet s
Eurpa trtnelmben.
16. BBEL TORNYA S A NYELVZAVAR
"Mind az egsz fldnek egy nyelve s egy beszde vala" mondja a
Genezis -1Mzes 11. 1. - pontja. A megllapts hitelesnek t"nik, hisz
a Paradicsomban, melynek terlete Abeszinitl Sumriig s F!ni-
ciig terjedt, minden valszin"sg szerint a szittya eredet" egy ny-
elvnek a klnbz magyaros tjszlsit beszltk. Az is igaznak
ltszik, hogy e npek nagyon gazdagok s nagyon mveltek voltak,
akik elkpeszt! pitmnyeket ltesitettek, mikzben mig is fellmul-
hatatlan technikkkal dolgoztak.
Elg csupn a piramisokra utalni, melyeket mindmig bmul a
vilg. Melyeket nagyon leegyszersitve egy "knyr mnijaknt" ta-
nitanak neknk. Ez valban rendkvl romantikusan s hatsosan
hangzik a madchi idzetben: "Millik egy miatt !" Nekem mgis na-
gy- nagy hinyrzetem van. Azt hiszem sokan vannak olyanok, akik
velem egytt valljk, hogy a sumr- egyiptomi- kultra sok terleten
nemcsak elrte a mai kultra szinvonalt, de sokszor meg is haladta.
(Gondoljunk csak az "rtelmetlennek min!sitett" nazcai- s ms
rajzolatokra. Nem kisebb csoda azoknak az egy-darabbl ll
"k!fdmeknek" a kszitse sem, melyek egyes egyiptomi templo-
mokban tallhatk. Nincs vlasz arra sem, hogy az indiai rozsdamen-
tes-vasoszlopnak mi a titka, vagy hogy miknt mozgattk a tbbszz
89
tonna suly faragott kveket, melyeket oly pontosan illesztettek
egymshoz, hogy egy kspenge sem szorithat kzjk, sok ezer v
utn sem). Nem beszlve a tkletesnek mondhat csillagszati is-
mereteikr!l, mely szintre a jelenlegi tudomnyos "logika" szerint az
akkori primitivnek bellitott emberek el sem juthattak volna. Ha vis-
zont ennyire ismertk a vilg"rt, a Galaktikval s a rajta kivli rends-
zerekkel egytt, akkor mirt "intzik el" a piramis-krdst azzal, hogy
az nem ms, mint egy eszement despota isteng!gjnek k!be "fa-
ragsa",mmijnak a k!be pitse. Egszen biztos az, hogy a pira-
misok pitsnek clja kizrlag csak a frak temetkezsi helynek
elkszitse, csupn abbl a kultikus meggy!z!dsb!l kiindulva, hogy
a Fraknak, a fldi istenek maradvnyainak kizrlag ilyen "si-
remlk" dukl?
Senkinek sem jut az eszbe, hogy ekkora "nagykp"sgre" a
vilgon sehol sincs plda, f!leg oly trsadalmakban nincsen, melyek
az emberi kultra akkori s nem akrmilyen cscst kpviseltk. Nem
lehetett ezeknek az elkpeszt! szellemi s fizikai "szuper- telje-
sitmnyknt" ltrehozott, valban csodlatos ltesitmnyeknek valami
"rtelmes" clja? Valami olyan, aminek "hasznlati rtke" megfelel
annak a rendkivli teljesitmnynek, melyet !seink produkltak?
Ezekre a krdsekre nekem sincs pontos vlaszom, de vannak sej-
telmeim. S!t, nagyon is megalapozottnak t"n! gyanim. Ez persze a
mai vaskalaposoknak semmit sem jelent, hiszen a Dniken m"vek-
ben dokument-szeren bemutatott bmulatos s a mai tudsunkkal is
rendkivlinek nevezett trgyi /fnykpes/ bizonyitkokra "nemes
egyszersggel" csak annnyit mondanak, hogy az "ilyesmikr!l" a mai
tudomnynak nincs mit megtrgyalnia.
Persze, velem egytt mr egyre tbben sejtenek valamit. Mint
kzismert, a Bibliai esemnyek kapcsn a "teolgiai tudomnyokban"
tilos a sumrokrl, de f!leg a szittykrl /magyarokrl/ beszlni. Mg
tilosabb azonban az vezredes trtnelem- hamistsokat felfedni.
Tilos teht ezen npek valban kolosszlis teljesitmnyeit a jzan-
sz hideg logikjval s az kori szittya szellem erejvel rtkelni .
mde a legtilosabb, az eddigi mltatlan "itleteket" a mlt helykre
tenni. Ha nem gy volna, akkor mr ott lehetnnk, hogy ha a mai tu-
domnynak valamire /brmire/ nincs rtelmes vlasza, akkor ki mer-
90
n jelenteni, hogy ennek s ennek a jelensgnek, vagy dolognak a
megrtse s megmagyarzsa, meghaladja a jelen kpessgeit.
Lehet, hogy tvedek, de megitlsem szerint a piramisok minden
valszin"sg szerint a fldn kivlre jeleztek s jeleznek. Valamilyen
racionlis cllal biztos tjkozdsi pontokat adva. Az egyik "dnike-
ni" elmlet szerint a piramisok elhelyezse a Sirius tengelyben lv!
csillagkpeket utnozta lel Ezzel taht a Galaktika egyik "jelt", az
egyik csillagllst fejezn ki. Az n Fordtott kezses 30elmletem
is meger!siti ezt a vlekedst. A piramisok !si vrosnak "arab" neve
is erre utal. Gizeh- Giza -FO= az-ig= Az g, vagyis az #str, a Ga-
laktika. s most vissza kell trnem a madchi idzetre: Millik egy
miatt. Ez az idzet azonban kultikusan azt jelenti, hogy a milli em-
ber, az Egy= gi, teht az giek miatt dolgozott. (Hogy kik az giek?
ristenek s risok, avagy $ristenek s $riesek? Lehet, hogy nem-
sokra ki fog derlni.)
Tetszik- nem tetszik de szmtalan jel mutat arra, hogy az giekkel
-egy msik Galaktikbl rkez! avarokkal a Bibliai risokkal ("rie-
sekkel)- a glrisokkal (=gl- risokkal) volt sok tizezerves
kapcsolatunk. Ismt el! kell vennem a kellemetlen igazsgot: Mig
ismeretlen csoda azoknak az egy-darabbl faragott husvt-szigeti
ris "k!fejeknek" a lte. A mr emltett k!-fdm kszitsnek a
technikja. Nincs vlasz arra sem, hogy miknt mozgattk a tbbszz
tonna suly oly pontosan faragott kveket. Kinek s minek kszlt a
baalbeki k!bnykban a majdnem teljesen kifaragott 1000 tonns
k!hasb? Lehet-e ezek ltt tagadni s tovbbra is nemltez!nek
tekinteni?
A piramisokat azrt emlitettem meg, mert a Biblia is beszl egy
"piramisrl", amit Bbel- tornynak neveznek mg ma is. Vele
kapcsolatosan egy "kzenfekv!" mitosz sorozatot ismerhettnk meg
a Biblibl, no meg a sumr- grg- latin irodalombl is. Eszerint az
91
30
Az ltalam alkalmalzott szfejt! eljrst a "Prczki-mdszert" a Fordtott kezs
-rendszernek /kombinatrikus etimoltinak/ nevezem. Nemcsak azrt, mert fontos
mdszere az "k-olvass, a fordtott olvass, hanem ezrt is, mert nemcsak az
irsmdot kell jra visszaforditanunk, hanem azt a gondolkods-mdot is, amely
mra teljesen ismeretlenn, s!t tiloss vlt. Ez a "fordtott gondolkods", vagyis az
!si "egyenes szellem" teszi lehet!v, hogy az !smult szmtalan esemnyt mra jra
megrthessk.
emberek mr annyi mindent tudtak, hogy istennek kpzeltk magu-
kat, gy elhatroztk, hogy felmennek az gbe. Ezt gy kivntk me-
goldani, hogy tornyot kezdtek piteni, ami mr odig jutott, hogy az
isten honba jutssal fenyegetett. Ezt pedig az r nem engedhette
meg, gy kitallt egy "trkkt", egyik pillanatrl a msikra sszezavar-
ta az emberek nyelvt- beszdt. Mivel pedig azok mr nem tudtak
egymssal beszlni, a nagy vllalkozs cs!dt mondott.
Br az emberek nem bet" szerint veszik ezt a mest az nyilvn-
val, sokan mgis elhiszik, hogy a nyelvek eredete innen szmit, de
azt nem hiszik el, hogy ez az pitkezs a piramis-jelensget idzte
fel.
31
A bbeli torony ugyanis rendkvl fontos hatrkve az !s- szittya
kulturnak. Nem szabad elfelednnk, hogy az avar-magyaros npek
kivl pitszek voltak, akik tkletesen tisztban voltak azzal, hogy
mit hogyan s milyen magasra lehet piteni. (Arrl nem beszlve,
hogy akkor az pitsz teljes krtritssel tartozott, ha az pitmny
sszedlt. S!t az lett vettk, ha kzben valaki a romok alatt lelte
hallt.) A Bbel tornya tulajdonkpen nemcsak "egy" valsgos tgla
torony volt, hanem sokkal inkbb egy szellemi s vallsi torony is
volt, mely akkor sszed!lt. Szerepe s sorsa azt pldzza, hogy a
mh-tenyszt! szittya npek trtnett Akkor ugyanis a naptisztele-
ten alapul szittya valls s birodalom roppant meg s kezdett szts-
zakadozni.
A sumr- akkd /szittya -armi/ !sk, minden valszn"sg szerint,
nem az istenhez vezet! tornyot akartk felpiteni. A Tanmesben tu-
lajdonkpen tbbr!l s kevesebbr!l is sz volt ott: A kevesebb az,
hogy a szittya "Pros- Istensg" tiszteletre kezdtek el templomot
piteni. Ezt a szndkot a templom neve jelzi, A Bbel ugyanis mint
"Bb-l!" az Anya-istent jelentette. A-Bab ugyanis= aba= apa, ami
hajdan a n!t fejezte ki.
32
A nv msik olvasata a Bl-Bl istenn!, va-
gyis a bibliai Balt, /a nem frfi, hanem/ az Anyaistent jelentette. Ezt
92
31
A sumr-akkd birodalom is pitett piramisokat, pontosabban templomokat, me-
lyeket !k zikkuratoknak neveztk. Ezek tbbnyire htlpcs!s tglapitmnyek vol-
tak. A zikkurat neve =A+z k-urat, az gi urat jelenti.
32
A katolikus pap= abb neve is a szoknys szemlyt jelentette.
pedig nem irhatta meg a septuaginta, elvgre akkor kiderlne, hogy
a hatalmas m az "Atya s Bal prosistensg" hznak plt.
A Bbel- torony azonban azt az Aesopusi- llatmest is rejtegeti,
mely nem egy toronyrl, hanem az egy= eg< gi kaptrrl s a
mhnpekr!l. pontosabban, a turni mh-npek s a szittya nap-
valls els! nagy vlsgrl szl. A turni szittya npek Anyaistenn!je
ugyanis /anya+/ Mh, kinek nagy hza a Bbol, teht a nagy
Kaptr. Babilon !si armi- arab neve= Babilu. (Az arab nyelvben a
kapu= Bab Sarki. Az ilu pedig= l!. A teljes elnevezs teht= l!-bb-
kapuja. Ne feledjk, hogy a kifejlett mhecske /l!- bb/ kirgja a
bb-gub vgt s kimszik az letbe)
Taln az sem vletlen, hogy Egyiptom !si jelkpe is a Mh volt.
mde a turni hunok is a mh npe voltak. A hunok f! npe viszont
a szermsgi eredet" szemere- sumrok is mh s mz-npek, teht
az ! jelkpk egyike is a mh. (Herodotosz nem vletlenl mondta,
hogy a Krpt-medencben mh-nek nevezett npek lnek.) Mezo-
potmia !sneve nem foly-kz, hanem Mz!-pot, vagyis a mzes-
puttony, vagy mzes- kanna volt, aminek eltorzitott hber neve lett a
kzismert Knan. Az ottani szittyk egyik f!vrosa volt Erek, azaz
rk /vros/, ami majd ks!bb a Bbiloni birodalom korban
Bbelknt vette t a kultikus szittya rksget.
Az kori Bbel tulajdonkppen nem ms, mint a Bb- h+el< Bb-
hely, ahol a kaptrban (a torony-szer" kasban) az j nemzedk n-
vekedik, melyet a krtte hemzseg! mhek tmege szolgl ki, bbe-
li- z"rzavar kzepette. A Babilon termszetesen = bbil-h+ on<
bbol- hon, vagyis Bbel= bb-hely. Az alv s nevel! l= a ppel!,
ahol a np (angol= peopl< pipl)= pipel s papl, azaz tpllkozik.
Teht ott sok bbu tallhat. Ezek latin neve= populus, vagyis
papls /ev!s/, vagy ppel!s. (rdekes vletlen, hogy a cs!vezetk
/ang/= pipline< pjp-ljnFO= nyl, teht pp- nyel= vagy pp- nyl).
A Biblia idegen neve= Bibel, vagyis bbel!< etet! (illetve be-e-
tet!) tpllk, illetve ma egy olyan RS, melynek trtneteiben s
logikjban mindmig bbeli- z"rzavar van. A vele val bibel!dst
csak a mgus papok< vagyis a szittya tltosok ismertk, gy a tbbi
npek szmra a rejtlyt s talnyt jelentette.
Bbel s Babilonia teht a mh-npek kultikus f!vrosa, mely a
szittya valls sztessnek volt nagy tanja. A bbeli torony flbema-
93
radsa, majd leomlsa a szittya napvlls, s a nagy szittya biro-
dalom sorst jelkpezte. A n!elv" szittya valls vlsga ugyanis tbb
j reform-vallst indtott tnak. Az egyik a zaratustra, vagy mazdais-
ta t"z-valls, mig a msik az iszlm s buddhista irnyzat, de ekkor
alakult ki a proto- zsid valls is. A mazdaista s zsid valls kzs
jellemz!je viszont az volt, hogy mindkett! szakitott a Pros-is-
tensggel, de f!leg a n!istennel s a frfi-istent tekintette egyedli
rnak.
A szittya-vallstl f!knt a zsid valls trt el, amit a jelkpek ta-
gadsa s megkontrzsa is bizonyt. A szittyk a napot s t"zet
tiszteltk, gy kedvenc sznk a piros volt, ami a vr sznt is jelezte.
(Legfontosbb vallsi aktusuk a vrszerzds volt). A szittyk szent
llata a turul< a sas. Tltosaik t"zzel kereszteltek s t"zzel is temet-
tek /gettek/.
A zsidk viszont halllal bntettk a vr-fogyasztst. A zsid-ke-
resztny vallsok a t"z helyett vizzel kereszteltek s szenteltek. Ked-
venc szn"k a kk, kultikus llatuk pedig a kigy. A zsidk csak a frfi
istent ismertk el s tagadtk a n!k vallsi szerept. Minden er!vel
tiltottk a magas hegyeken ldozst s a Bl isten/n!/ tisztelett.
A vallsszakads ugyan nagyon hossz folyamat volt, ezrt a
bbeli zrzavar- trtnete jl jelzi a szakads bonyolult voltt. A foly-
amat IE. 1200- krl kezd!dtt s kb. 5-600 vig tartott. A szittyk
vgleges elt"nse azonban csak ezer- ezertszz vvel ks!bb
kvetkezett be. A zsid valls aztn az ugynevezett babiloni-fogsg
alatt alakult ki vglegesen s vlt a vilg egyik legjobban szervezett
vallsv.
A szittya valls-tornynak ptse teht flbemaradt, de az oka
nem a Biblia szerinti nyelvi z"rzavar volt. Az viszont tny, hogy az ad-
dig egyeduralkod szittya nap-valls ekkor szenvedte el els! nagy
vlsgt, s!t a nagy szittya birodalom is ekkor esett szt kisebb
rszeire. Ez a szakads tulajdonkppen nem volt ms, mint az a tny,
hogy a hatalmas szittya birodalom egyes npei j vallsokat s j is-
teneket kezdtek imdni. A zsid valls ekkor kezdett kibontakozni,
hogy majd a "babiloni fogsg" utn aranykinccsekkel visszatrve
megteremtsk a teljesen j s ms gazdasgi alapokra plt pnz-o-
rientlt zsid vallst. Valszn"leg ezid!tjt nllsodtak az iszlm s
zaratusztra vallsok is. Ekkor kezdtek el teht "ms nyelven" bes-
94
zlni az emberek. Azt hiszem ekkor rt be a szittya npeken bell is
egy nagyjelent!sg" szakads lehet!sge, ami az akkor mr sok tz-
millis tmegnl mr termszetesnek volt nevezhet!.
A kvetkezmnyek mg bonyolutabbak. Arrl volt ugyanis sz,
hogy az egyes Mdiai szittya npek hatalmt a szemita nomdok
dntttk meg, akik a katonai gy!zelem utn teljes rendszervltst
hajtottak vgre. Az uralkod elitet kiirtottk s a kulturjt fels-
zmoltk. Ez gy trtnt, hogy egyrszt megszereztk /kisjtitottk/ a
tudomny egyes terleteit, msrszt "knyvgetssel" megsemmisi-
tettk az ris kori knyvtrakat. A gy!ztesek figyelme azonban mg
tovbb is terjedt, az akkor taln jelentktelennek ltsz rszleltekre is,
pld hamis elmletek s mondk kitallsra s forgalmazsra.
A ks!bbi korokban is nagy sikerrel alkalmaztk ezt a mdszert,
pldul a sumr< npb!l gy lett szamr, ami hberl= chamar, s a
bibliban szamriai. A mrbl halott lett, ami grgl= mor. Igy lett a
N!isten tri -anybl Tirannus = tr-anyus= a tri-anyus. Ez a mds-
zer oly tkletesen bevlt, hogy egyre nagyobb hatkonysggal al-
kalmaztk. (Ilyen tervszer volt ks!bb a hunok eltntetse s Attila
"dmonizlsa" is. Atilla eredeti cime nem kirly volt, hanem kn,
mgpedig aranykn. mde az !si aranyat a sr sz fejezte ki, ami
anapot is jelentette. Az arany-kn teht Sr-kn, a Napisten fldi fia
volt. Az Aranykn Attilbl viszont a megletse utn a kzpkori papi
reakci Srknyt, emberev!- nppusztit, t"zokd ht fej" rmet
krelt. Igaz, nem teljes sikerrel, mert a npi mese mr hozztette azt
a megjegyzst, hogy: ha levgjk valamelyik fejet, azonnal kett! ms
n! a helybe).
Az utlagos ferdt!k a sumr- akkd hatalmi s a szittya vallsi
vlsg alatt s utn, azrt talltk ki a bbeli nyelvzavart, hogy kiljk
az emberekb!l annak mg a gondolatt is, hogy valaha egy nyelvet
beszltek. Ellenkez! esetben ugyanis, fenn maradhatna az a "gya-
nu", hogy ez a nyelv a szittya- magyaros nyelv volna. A "nyelvzavar"
azonban inkbb az emberek sztszrdst jelenthette, ami a nagy
elemi katasztrfk utn is sorozatosan megtrtnhetett. Jelenthette
azt is, hogy a magyaros szittya npek -szledtek szerte a vilg min-
den rszre, az irini mriaktl s a maori npekt!l Polinziig,
Irnig s Japnig, a nagy afrikai trsgekt!l a Zairi (a-z iri< ri npig
s a Mli-llamig. Mauritaniatl /a Mri-tanytl/ szak s dl Ame-
95
rikig. Az irokz-huron kulturtl a maja s a kecsua-kecs!, vagy
"kicsi" npt!l az inka birodalmon t a tzfldi patagonokig.
A kimletlen s mindenre szmit szemita gy!ztesek azonban
nemcsak a jelen urai akartak lenni, hanem dics! multat is csinltak
maguknak. Ennek rdekben pedig a piros-fehr zszls npeket, az
!si kulturk npeit azta is nem ltez!nek tekintik s magas
m"veltsgket maguknak vindikljk /tulajdonitjk/. De ha ez nem
volt lehetsges, akkor minden"tt "dezavultk", hiteltelentettk s
becsmreltk !ket. A mlt s jelen irstudit teht szervezetten s
sorozatos hamisitsokra knyszeritettk, taln vezredek ta. Ez az
oka annak, hogy mindmig szinte lehetetlenn vlt, az !smagyaros
szittya multunk teljes s hiteles megismerse.
Trtnt azonban mg valami ms kolosszlis dolog is, nevezete-
sen az emberi tudatba val "profi beavatkozs". A bbeli korban ris
fordulat trtnt, azzal, hogy megvltoztattk az irsirnyt. Az eddigi
hagyomnyos rsirny jobbrl- balra haladt, ami az emberi agy ter-
mszetes parancst kvette. Mint tudjuk a bal agy- flteke vezrli a
jobb oldalunkat, gy a jobb keznket is. Az !si "forgs irny" pld, a
napra jrsa s a vz forgsirnya, a ksz-nvnyek mszsi
irnya, az elektromos rammal telitett drtok grblse mindig
jobbrl- balra halad. Az anyagok mozgsban s az atomok elren-
dez!dsben is ez az irny a termszetes. Nem vletlenl mondjk,
hogy nem gy keverik a rntst, mert a kavarsnak a j irnya is a
dolgok termszetes elrendezst szolglta. (Az Utols Itletkor Jzus
az Atya jobbjn l. A frfi a jobboldaln vezeti a n!t s akit megtisztel
a jobbjra lteti az asztalnl. A jobb oldal, nem vletlenl volt jobb a
jnl.)
A szemita hatalomtvtel elrendelte az rsirny megforditst,
mert tisztban voltak azzal, hogy ez az agyban plusz- terhelst s
zavarodst jelent. Az agynak ugyanis "t kell magt programoznia",
hogy a szksges irnyparancsot jl adhassa ki. Ebb!l kvetkezik
az, hogy ha a szittya- magyar ember tudat alatt dnt akkor gyakran
"rosszul cselekszik". (A liberlis s kommunista mozgalmak nem v-
letlenl vezettk be a fordtott megtlst: a bal lett a j, s a jobb lett
a baj, a kerlend! s elitlend!.) Fontos azonban azt is tudnunk,
hogy ezt a nagy vltozst el!idz! zsid vallsi er!k azonban nem
engedtk, hogy a hber irs irnya is megforduljon. S!t az eredetit
96
minden modernizmus ellenre a mai napig sem kivjnk megvl-
toztatni.
Mg egy np maradt meg az eredeti irnynl, az iszlm hvei, akik
nem vletlenl utasitottk vissza a zsid-keresztny vallst, azzal a
helyes indokolssal, hogy: "Mind a zsidk, mind a keresztnyek /kato-
likusok/ meghamisitottk az !si irsokat."
Ez az irsfordits jelentette alapjban a szellem bbeli z"r-za-
vart. Ekkor kezdtek az egyes szittya trzsek "elszemitsodni" s
szembefordulni az eredeti nap-valls !snppel. Ett!l az id!t!l buk-
tak el ltalban ktezerves ciklusokban- az egymst kvet! szittya
birodalmak annak ellenre, hogy kulturjuk toronymagasra n!tt a
tbbi np fl. Ez lett a sorsa a sumr- akkd birodalomnak, majd a
babiloninak. Az egyiptomi, a grg s rmai is ugyanazen "recept
alapjn" fejl!dtt ki, majd bukott el, "szinte rthetetlenl". Az ered-
mny azonban nagyon is rthet!, mert felborult a szittya magyaros
npek bels! szellemi rendje, gy az eltorzult gondolkods-irny az
!si erklcsk erzijt, majd teljes sztesst gerjesztette. (Ennek
vilgmret" illusztrciit egybknt a napjainkban is jl lthatjuk, s
jl megfigyelhetjk.)
15. BRAHM KETT!S TITKA
A beszemzett -beojtott npek nem, hogy nem lettek tkletesek,
hanem egyre tbb baj volt velk. A meglt jabb ktezer esztend!s
ciklus alatt ismt bnket kvettek el, amit a bbeli nyelvzavar" is
mutat. Ha viszont sszeadjuk a Bibliai !sk "fura s sokszzves"
letkort, akkor rendre ktezer s kt-ezer ktszz v krli korsza-
kot kapunk. A npek pedig akkor, br valban egy nyelven beszltek,
de mr nem mindig rtettk meg egymst. A Bbeli kortl kezdve pe-
dig ez csak fokozdott, ami magyarul azt jelenti, hogy mg mindig
m"kdtek a rgi tlhaldott s kijavtott- trzsi gnek. Az lthat volt,
hogy a szemzs s ojts nem lett tkletes.
A frfi Nap-Isten, (az r, a Magr< Magyar- Isten) teht el-
hatrozta, hogy rendet tesz a Fldn. A "magos s okos" /a mag-r<
mag-r<, magyar/, valamint az okos< kos- /kusita/ npb!l tmaszt
magot, majd ezt az j trzset s nemzetsget teszi meg kivlasztott
97
npnek. Ehhez a nagy munkhoz azonban jra a Fia kldetse lett
szksges. Az jabb Messis tet a kapott felhatalmazs s parancs
szerint egy vn- ember testt kapta meg, aki egyszer" kis ember, egy
gyerektelen armi< mr- bcsi / mr-bcsi/ volt, kinek neve -FO=
b-rm knt lett ismert a Bibliban. A csaladja egytt rkassidim-
ben lakott. A kasi-dim= a kas- dmot, tehkt hzat /lakst/ , vagy a
kosi-dmban, a "kusok hzban" laktak. /A dm= eredetileg a
mhkas /= domb/ volt, amelyr!l a boltozatos nagy hz neve szrma-
zott. A boltives nagy hz, a dm ma templomot jelelnt.
brm lett teht az j, immr a 3. Messis /Messzi-!s/, aki min-
den eddiginl nagyobb feladatot kapott. Az Isten ugyanis ltta, hogy a
szemzsek s oltsok nem sikerltek, gy a szittya magyaros np
egyes nemzetei letkptelenn vltak. Elhatrozta teht, hogy tiszta
helyzetet teremt s el!lr!l kezd mindent. Ezrt kldte a fldre Fit,
hogy a szletend! ikerfiaibl kt nagy npnek az eredett inditsa
meg. Az emberisg egyik, de taln legjelent!sebb megjulsa ehhez
a nagy vllalkozshoz kthet!. Ekkor jelenik meg tulajdonkppen a
vilgszinpadon a kvetkez! 5-7. 000 v trtnelmt meghatroz
kt nagy np, a hunok s az avar- magyarok. Ezrt nem vletlen
az a tny, hogy nagyon sokan keresik az !si igazsgot brahmban,
az akkori Messisban.
A fenti vlemnynek azonban meredeken mond ellen az eurpai
teolgia. Ezt pedig az er!sti, hogy a kzpkori s a "modern id!k-
ben", vagyis az ujkorban ezt a vilgi tudomny sem ismerte fel.
Szerintk ugyanis nem ez a kt np vezeti vissza szrmazst
brahmig, hanem a zsidk s az iszlm valls. Azonnal hozz kell
tennem, hogy ezt nem minden "ok s jog" nlkl tehetik. mde mind-
kt fl meglehet!sen bonyulult rvelssel bizonyitja a sajt igazt. Azt
azonban tapasztalnom kellett, hogy ezt mindkt fl nagyon sok
trtnelmi esemny elhallgatsval s gyakran a tnyek meghami-
sitsval dolgoztak. Ez a vd azonban viszonylag kevesebb rszben
rinti a muzulmnokat, s nagyon er!sen illeti a zsid fordtkat. #k
ugyanis olyan szent knyvekre hivatkozva tekintik "Avrahmot"
!sapjuknak, melyek ms npek irodalmt s trtnelmt tartal-
mazzk. Ezeket termszetesen clorientltan torztva dolgoztk t.
Mindezt azonban sok hibval tettk. Szerencsere sorozatosan
98
vtettek olyan logikai s termszetellenes hibkat, melyek ma is
segtenek feltrni az !smult igazsgait.
Az !strtnelemnek taln ppen ez a rsze a legizgalmasabb, gy
ppen ezrt kell a Biblit megklnbztetett figyelemmel kisrni, mert
alapvet!en fontos informcikat tartalmaz. Ezek nlkl pedig nem
lehetsges az kori npek vals helyzetnek kielemzse s annak a
trtnelmi realitsokhoz val igazitsa. A helyesen rtelmezett
fldrajzi informciknak a Bibliai trtnsekhez a val illesztse el-
engedhetetlen feladat, mert csak ez nadhat relis trtnelmi kapas-
zkodkat. Ezeken keresztl vlik lehet!v a Bibliai- trtnetek me-
gismerse, ami uj helyzetet teremthet a kzelkeleti s keleti vallsi
kulturk kialakulsnak s fejl!dsnek rtkelsben.
*
Arra az alapkrdsre kell ugyanis vlaszt tallni, hogy brm
hrom, illetve kt fia mirt lett a zsidk s muzulmnok !sapja, vagy
"fordtva": Mirt nem maradt a hunok s magyarok !sapja? E slyos
krds megrtshez azonban jra vissza kell menni a sumr- akkd
Thrig, az urkasidimi /kusita/ !sapig, akinek hrom fia kzl az
egyik ama brm< brahm volt, aki az kor- trtnelemben tnak
inditott egy teljesen uj vallsi s trsadalmi reformot. Azt most mr
tudhatjuk, hogy a Sumr- Akkd birodalom npe sumr< szemere s
akkd< avar, illetve kos< kusita eredet" volt. E pros np sumr<
samriai fele azonban a Biblia szerint- a Sm /Szem/ nemzetsgb!l
szrmazik, teht a gabonatermel! szemerk utda. Az pedig jra ki-
derl, hogy a Bibliai nevek ezt a tnyt meger!sitik, hiszen a Thr
/Szr/ nv !si olvasata, a szrt, az aranyszn" rett bzt jelenti. A
nv fonkja= rath, az rett jelz!, vagy az rs szavt adja. A Szr-
idimja a srm a nap ltal berlelt aranyat, a buza arany-szint is
fejezte ki. Az !sszk rtelmezse szerint teht Tr< Szr maga az
"Arany-#s", maga a napisten volt.
Thrnak hrom fia lett, brm, Nhor-/Nkhor/ s Harn.
Kzlk Hrn az, akinek Lt nev" (L = napisten) fia szletett, amin
nem csodlkozhatunk, hiszen Hrn neve= H+ ran= arany, ami
ismt az aranyszin" Napot, s annak fit, a Fn< fnyt, valamint a
sugrzst jelentette.
99
A msik fi pedig brm, aki (egy mr< mr b, azaz avar
33

ember volt) megn!slt s felesgl vette Szrait, aki reg korig nem
szlt neki gyereket. A felesg Szrai = szra+z, aki mr termketlen-
kiszradt "szr" volt, ez pedig szraz, ahogy falun a gyermektelen n!t
neveztk.
Ugyanakkor a testvre Nhor is meghzasodott s felesg"l vette
Milkt. Nhor= Mhor< Mhorr, vagyis Nykorr< Mz-sziv-orr, (az
M= N= M egyezsek alapjn.) A felesge neve pedig a tejet jelenti. A
Milka= a Tej, hiszen a nmet Milch s az angol Melk tejet jelent. A
"Millike s Milimri" pedig a tejes-asszony. A Melk s Milch egyarnt a
"mellek-et" /s meleget/, illetve a bel!lk jv! tejet jelentik. Az egsz
Thr csald -egyszerre csak- az r parancsra utra kelt s elindul-
tak Knan -a tejjel s mzzel foly csodaorszg fel s legel!bb
eljutottak Harnig. "s felvev Thr brmot az ! fit, s Ltot,
Hrnnak a fit az ! unokjt, Szrait az ! menyt s kiindulnak
egytt r- Kassidimb!l, hogy Knanba menjenek. Eljutottak Hrnig
s ott letelepednek. " /Mzes I. 11/31./
17. EGYIPTOMI RABSG VAGY MEGGAZDAGODS ?
Thr a Biblia szerint "meghalt" Hrnban, teht /H/+rn- ban,
az Aranyban, (vagyis a Nap-ban, a sajt "honban") s gy brm
nlkle ment tovbb Sechem< Sekhem vidkig a Mr fldjig,
(Feltehet!leg a Szki-ek a szikiek- vidkig , vagyis a mrok< avarok
fldjig, ahol a kananeusok voltak az urak.) Itt aztn olyan rthetetlen
helyzet alakult ki, hogy a "tejjel- mzzel foly Knanban" ppen
hnsg volt, gy brm -npes csapatval- dlfel kltztt s me-
grkezett Egyiptomba, ahol a Fra udvarba kerlt. (Egiptom arab
neve= Mizr, ami Mz-r< mz-radat. Egyiptom hieroglig jele egy m-
hecske. Az els! egyiptomi fra-dinasztia neve is Menesz, pontosab-
100
33
A mr< mr, -FU= a-rm< armi, az avarok !sneve volt. A rovsrs M-jele ugya-
nis a V-t /W-t/ jelenti, gy a kt bet"t s"r"n kervertk ssze. (Pld: mer= ver, a
vendgl!= menedkl, s a-mr= awor< avar, ami grgsen= abar, majd ebb!l lett
az arab- jelz! is. brahm zsid vltozata az Avram is az Avaram< avarom jelentst
takar.
ban mhsz volt. Ezt a fra mhkas- koronja s a mhsz-kend!
szer" fejktje is bizonytja.)
Egyiptomban aztn brm eltitkolta, hogy Szrai a felesge, gy
az a Fra gyasa lett. (Taln mg nem feledtk el, hogy Szrai egy
90 ves kiszradt n! volt, akib!l a szeptuagints "forditk" egyik pil-
lanatrl a msikra, egy kivnatos fiatal menyecskt csinltak, akit az
-egybknt nyilvn vlogats- Fra is megkivnt.)
Ennek ellentteleknt, a fra szolgkat, szolglkat, juhokat,
szamarakat s krket adott brmnak, azaz gazdag emberr tette.
A szeptuagints ferdts most azonban egy jabb nagy bukfencet vet,
mert a szigor "zsid" Isten alaposan megbntette a Frat, mert fe-
lesges asszonyt vett maghoz. (Vajon mirt bntette a becsapott
frat, aki tisztessges ron vette meg az j felesgt?) Amikor a
csals a fra tudomsra jutott, maghoz hivatta brmot s meg-
krdezte: "Mirt tetted ezt velem, mirt nem mondtad meg, hogy a
felesged? Most imhol, itt a felesged, vedd magadhoz s menj el
t!lem."/1Mzes 12. 19-20./
s elbocst !t a Fra mindennel egytt, amije volt. "brm pe-
dig igen gazdag vala, barmokkal, ezsttel s arannyal.... Ltnak pe-
dig, aki brmmal jr vala, valnak juhai, krei s storai...s nem
bir meg !ket a fld, hogy egytt lakjanak, mert sok jszguk
vala...Versengs tmada brm s Lt psztorai kztt, a kananeu-
sok s perizeusok is ott laknak akkor azon a fldn."/1Mzes 13. 2-
8./ brm s Lt teht elhatroztk, hogy elvlnak. "s vlaszt
magnak Lt a Jordn egsz mellkt s elkltzk kelet fel s
storoz vala Sodomig. brm pedig lakozk Knan fldjn,a
Mamr tlgyesben, mely Hebronban van. Az r pedig brmnak
adta az egsz fldet, amit ltott; rkre. " /U.o.11-18./
Ez az "brmi epizd" majdnem olyan, mint az a bizonyos "llator-
vosi l brja", melyen minden l-betegsg brzolva van. Ez a rvid
rsz a Genezisb!l, mr nmagban is perdnt!, a zsidk brm- k-
pnek hamis volta bizonyitsban. El!szr is kiderl, hogy brm
nem egy olyan "szerencstlen kis zsid", akinek puszta lett mentve
kellett elmeneklni Ur-Kassidimb!l Knanba. Majd onnan a "nagy
nsg" miatt tovbb kellett vndorolnia Egyiptomba. rdekes "vletlen
lehetett", hogy brm csaldostl azonnal a Fra udvarba
101
kerlt. Ott viszont eltitkolta a n!s voltt s gyakorlatilag felesgt
ajnlotta fel neki, aki a "hugrt" !t bussan meg is jutalmazta.
Azt hiszem nem kell sokig bizonygatnom, hogy a Fra oly ha-
talmas r volt, hogy el egyszer" fldi haland nem jrulhatott- csak
gy az utcrl rkezve. s klnsen nem egy ismeretlen bevn-
dol kbor zsid. Ezt csak az tehette meg, akinek nagyon magas
kapcsolatai voltak. Ennek a megltt bizonytja a Fra klnleges,
szlnte rthetetlen nagy kegye. Amikor ugyanis kiderlt a csals, "a kis
zsid, simn" meguszta a Fra haragjt, holott az ilyesmirt akkoro-
ban az egsz csald kivgzse "duklt". Az is nagyon elgondol-
koztat, hogy brm nemcsak, hogy elkerlte a f!benjr bnnek
min!sl! felsgsrts miatti bntetst, hanem -nagyon rvid id! alatt
meggazdagodva, mintegy "jutalmul" hatalmas vagyonnal hagyhatta el
Egyiptomot. Ez a helyzet, minden egyiptologus s trtnsz szem-
ben rtelmezhetetlen, mert annyira ellentmond az elemi logiknak.
Mrpedig minden nagyon is jl rtelmezhet!, ha a helyn kezeljk
a dolgokat. Az egsz trtnet igazsgmagva ugyanis az lehet, hogy
Thr-brm s csaldja uri kusita- mr nemzetisg" el!kel! urak
voltak (taln a fejedelem, papok, vagy prftk leszrmazottjai?) kik
Sumriban ltek s Egyiptomba indultak rokon-ltogatsra,
34
de az
is lehet, hogy "diplomciai szolglatra" mentek. A Fra ezrt maga
fogadta s mindennel elhalmozta !ket. A kellemetlen "n!- affaire" mi-
att azonban, persona non grata lettek, de a vdettsg miatt csak kiu-
tasitani- elkldeni lehetett !ket, igy bntatlanul eltvozhattak. #k pe-
dig elmentek onnan a mr ismert kananeusok s az emreusok
kz, ahol j pnzrt /hiszen mr nagyon gazdagok voltak/ meg is
telepedhettek.
(Krem az olvast ne tekintse szakmai fantzim szlemnynek
a kvetkeztetseimet. Ne feledjk, hogy az korban a "protokolnak"
hihetetlenl nagy szerepe volt. Az uralkodk pedig igenis kldtek
egyms udvarba kveteket, vagyis klnleges joggal rendelkez!
embereket.)
102
34
Sumriban ugyanugy ltek mr-avar npek, mint Egyiptomban. A sumr-hunok
rokonai pedig a mr- avar Egyiptomban is jelen voltak. A papi fvros On, a
Hont,vagy Hunt jelentette.
A zsid-Biblia logikja szerint minden a lehet! legjobban kellett,
hogy menjen, hisz eme egyiptomi kitr! utn, a zsidk istene, a
MSOK FLDJT, ms np hazjt ismtelten brmnak adta.
Alapjban vve teljesen megfoghatatlanul s indokolhatatlanul.
brm ugyanis a Bibliai tnyek alapjn- addig semmi olyat nem tett,
amivel az istene klnleges megelgedst s kegyt kivivhatta vol-
na. Ellenkez!leg, a csalssal /hzassgtrssel/ s az gyesked-
svel az akkori erklcs szerint nagy bnket kvetett el. (Ez a je-
lensg azt hiszem mr annak az j hber vallsi alapvetsnek
/vezr-lgondolatnak/ felelt meg, melynek lnyege az, hogy a "zsidk"
mindig /nyugodtan/ vtkezhetnek , hiszen "az r, mintegy jutalmul"
sorozatosan s visszatr!en nekik igri a kananeusok s a tbbi ma-
gyaros szittya npek sokezerves hazjt.
Az ilyen eligrgetsnek, trtnelmileg egy kzvetett oka lehetett,
mgpedig az, hogy a szittya npek (igaz, a roml korban) egyms
kztt llandan civakodtak s verekedtek. A hazjukban, a "!
fldjeiken brl!knt" l! zsidk pedig ppen ezt a helyzetet tudtk
rendkvl gyesen kihasznlni. Persze gy, hogy pnzzel mr r-
gebben jl megfizettk /megvettk/ a betelepls s ottlaks jogt. A
zsidk Bibliai stusquoja, a "rnai jogi" helyzetk ugyanis a brl!, va-
gy albrl!-helyzetet valsitja meg. Az gynevezett Judea s Izrael
llamok is- maximlisan csak "prhuzamos orszgot" kpezhettek a
samriai, galileai, filiszteus s moabita "si szittya npek honban.
Ott, ahol a t!bbezer ve ott l! s a zsid orszgok eltnse utn is
ottmarad mr-avar szabr npek ltek s lnek.
35
brm s Lt teht mr ott ltek Knanban, amikor a azittya
nemzetek s trzsek kztt hbor trt ki s Lt egsz vagyonval
egytt a fogsgukba kerlt. Amikor ezt a "hber brm megtudta "
hadra kelt s 318 szolgjval kiszabaditotta a pognyok fogsgbl
az unokaccst s igy kisegitette Salem kirlyt Melkizedeket is. Ez
a trtnet azonban ismt hemzseg a nem letszer" furcsasgoktl.
brm ugyan mr gazdag volt, de a rgta itt l! hatalmas "pap-
kirlyt" aligha tudhatta megmenteni a maga nhny- szz embervel.
103
35
A palesztinai zsidk helyezett idzi fel a dlorosz kazrok problmja, kiket
zsidknak vlnek /pldul Koestler/ kiknek nagy nll orszguk volt. A kazrok is
ilyen albrll!-sttusban lehettek, az ottani szittyk nagy orszgban.
Inkbb fordtva trtnhetett meg az eset, Melkizedek /Melkisedech/
szabaditotta ki Ltot s mivel egy csald tagjai voltak, brm is na-
gyon rokonszenves volt a kirlynak, aminek rdekes kvetkezmnyei
lettek:
"Melkizedek pedig Salem kirlya, kenyeret s bort hoza. # pedig
/Melkizedek/ a Magassgos Isten papja vala. s megld !t, mond:
ldott legyen brm, a Magassgos Istent!l, az g s fld te-
remt!jt!l." /1Mzes 14.- 18-19./
Ez igen jelent!s tallkozs volt. "Slem kirlya" ugyanis a mz-
termel! szittya- hun np fejedelme volt. A Szalem -FO= melasz,
azaz mzes s mlos orszg, (a mzzel- foly orszg) A melasz ugy-
anis a mz !si neve. (A ml- viszont dombot s hegyet jelentett. NB:
zoldml, Rzml stb.) A msik olvasat szerint pedig mint Mlos, ! a
magashegyi kirly, / tulajdonkppen maga a napisten. A Melkizedek
nv ezt jlag meger!siti, mert a latinos neve mst is elrul, mivel a
Melkisedech (melk- melekis= mellekis= tejes. Az -edech= edes)
teht az des-tej -orszg kirlya. A kett! pedig egytt jelenti a Bib-
liban oly sokat emlegetett orszgot: Szlem= Mlos-Mzes s az
des tej orszg kirlya valjban nem leheett ms, mint a ma-
gassgos Isten.
A mai arab- zsid kszntsknt ismet Salom = bke, csak
kzvetve jelenti a bkt, hiszen a salem -FO= mlos az isteni jelz!t,
vagyis a mennyei bkt jelenti. A kirly teht nem a bke kirlya, ha-
nem a malos /magashegyi pogny/ isten= az r maga. (A male< ml
frfit jelent angolul s franaciul, de /des/ mlt s dombot- hegyet
magyarul.) A Biblia-rk azonban itt ujra "megzavarodtak", mert a
kvetkez! fejezetben "ujra elmeslik a fenti trtnetet" nmileg
kib!vitve azzal, hogy az r ismt megldja brmot s neki igri
Knant. Nked adom ezt a fldet Egyiptomnak folyvizt!l kezdve
a nagy folyig Eufrteszig. A kananeusokat, a kenizeusokat, a kad-
moneusokat, a hitteusokat, a perizeusokat s a refeusokat, az
emreusokat, a girgazeusokat s a jebuzeusokat."/1Mzes 16. 18-
21./
Egyuttal azt is megigrte neki, hogy felesge fiat fog szlni, aki
nagy np atyja lesz. Az isten teht ktflekpen is megjelent
brmnak, de hogy most melyik isten volt az igazi, a zsid Jehova,
vagy Melkisedek napistene, az pillanatnyilag nem derl ki, de roppant
104
rdekes folytatsa lesz az jszvetsgben. (Abban ugyanis kiderl,
hogy Krisztust Melkizedek utdnak nevezik.)
Volt azonban brmnak egy az egyiptomihoz hasonl jl bevlt
trkks" knani kalandja is. A grri kirllyal Abimelekkel tette meg
ugyanazt, amit a fraval. A jl bevlt mdon- gy kldte hozz a fe-
lesgt, mint a hugt. "s mond brm Srrl az ! felesgr!l: a
hugom !"./1Mzes 20.2/ s elkldte !t Abimeleknek Grr kirlyn-
ak, kinek gyasa lett. (Abi-melek= a Mellek-anyja, vagyis a tej-anyja,
ami tartalmilag azonos a Melkisedech nvvel. A Grar= me+ger-r,
magyar, vagy megyer-r neve viszont nem a mzes- hun, hanem a
makkos magyar, kihez Mamr tlgyesei is tartoztak.)
A zsid r-isten azonban ismt megjelent s halllal fenyegette
meg a kirlyt, aki szintn hivatta brmot s megkrdezte, mirt tette
ezt vele? A kapott zavaros magyarzat utn Abimelek is jelent!s
ajndkkal adta vissza Srt. "Ekkor Abimelk vett juhokat, krket
s szolgkat, szolglkat s visszad Srt, akinek mg 1000 ezst
pnzt is adott." /1Mzes 20.14-16./ Az egyiptomi felesges- zsarols
trkkje ismt bevlt, jra sok pnzt s nagy vagyont hozott
brmnak. Az brm- csald anyagi lte teht mr szilrd, gy mr
jhetett a csald, jhettek a gyerekek.
Nem sokra megtudjuk, hogy brmnak egy Hgr nev" egyipto-
mi /kusita mr-avar/ szolgltl fia szletett s azt az r angyalnak
a parancsra elneveztk Ismelnek. "s mondja neki az rnak
angyala: Felette megsokastom a te magodat, hogy sokasga miatt
megszmllhat se legyen. /Majd hozztette/ - vad termszet" ember
lesz, s az ! keze mindenek ellen lesz." /1Mzes. 16. 11-13./ "Megl-
dom !t s megsokasitom !t felette nagyon, tizenkt fejedelmet fog
nemzeni s nagy npp teszem !t." /1Mzes 17. 20./
A fi neve: Ismel= s-ml< #sml-i, (vagyis a magashegyi Isten
nevet kaptza.) akit!l az ! nevt visel! vallsreformlk, az ismaelitk,
teht Mohamed s tanitvnyai, a ks!bbi "muszlim" vallst eredezte-
105
tik s akinek apjt brahmot, Ibrahimknt az #sknek, teht az is-
tenknek- tekintik.
36
A magashegyi isten Bibliai fogalma a "pogny" istentisztelet
rendjb!l szrmazik. A naptisztel! szittya npek mindig a magasla-
tokon s ligetes, pagonyos helyen rendeztk be oltraikat, melyeket
l s krfejekkel diszitettek. (A pagony-bl -HU- sal torzult ki a
pogny nv. A L az isten !si szittya neve s az kr -HU= rk s
rg < reg= az !r, vagy r-gi, aki nagy fehrszakll apknt is-
mert registen, a Jisten.)
Az oltrok, vagy ltrek az ldozatok bemutatsra szolgltak,
melyek a felkel! nap fel nyitott ajtaj kerek torony-szer" pitmny-
ben, a templomban voltak. (Az !si templomok mindig domb- s he-
gytet!kn pltek s bejratukkal a felkek! nap, teht kelet fel mu-
tattak). Az !si szittya napvalls buksa utn azonban, a rmai katoli-
kus egyhz rendelettel fordittatta meg a templomok irnyt s ezutn
nyugat fel mutatnak a templomkapuk s az oltr mr httal van a
kel! napnak. Itt jegyzem meg, hogy a leghresebb magyaros oltr a
gibraltri szikln volt, mely innen kapta a nevt is. Ma ugyan Gebel
al-Tarik-nak nevezik arabul, mondvn: Al Tarik vezr hegye az. A
fordts flig igaz, mert a hegy arabul valban= Gebel, ami rthet!,
hiszen ami gbl= az k!b!l van, s!t gbs< gebes a hegy. mde al-
Tarik nev" vezr nem ltezett. Ltezett azonban ott egy szittya Oltr,
nyugatiasan az Altr, vagy tbb oltr, azaz altrok, amib!l a nyelv-
ronts Al-Trok< al Tarik nev" "embert" csinlt. (A judeo-katolicizmus
papjai a pogny szent helyeket s istensgeket igyekeztek mindig
haland /s esend! bns/ emberr tenni, illetve ledegradlni, mert
ezeket knnyebb volt "eltntetni"). A magyar nyelv azonban nem len-
ne magyar, ha az Al-trik szbl ms jelentst nem tudnnk kiolvas-
ni. Az Al-Tarik nv gy is olvashat -rthet!-, ha azt mondjuk, hogy:
106
36
A szittya rovsrs M- bet"je=W s V. Ennek okn a kt bet"t ma is
felcserlve ismerik a kultr nyelvek. /Vendg= menedk, a nmet hullam=
Welle, ami magyarul a melle, ami hullmzik stb./ Az iszlm teht hajdan islv
volt, ami FO= valszi, azaz vallsi., aminek ms olvasata a szlv, ami !si
mdon szintn valls. A pnszlv teht hajdan FO= nap-valls, volt, nem
pedigh nemzetsg..
az al- tarik= l-trik, illetve -HU= a L-tri. A l, a mn teht fel lesz
ldozva.
18. A KRLMETLS
Ismael szletse bonyodalommal, vagyis "csaldi fltkenysgi
drmval" jrt, de az r ismt megjelent brmnak s szvetsget
ajnlott fel neki: "n a mindenhat Isten vagyok, jrj n el!ttem s
lgy tkletes. n szvetsget ktk kztem s kzted. Az n
szvetsgem, melyet be kell tartanotok az: hogy minden frfi krl-
metltessk nlatok. /1Mzes 17./
Ez a szvetsg azonban meglehet!sen rejtlyes. Els!sorban
azrt, mert nem derl ki, mirt is tekinti az Isten a vele ktend!
szvetsg egyik felttelnek a krlmetlst s a msik jelnak a
szivrvnyt? A krlmetls vulgrisan annyit jelent, hogy a frfiak
himtagjnak b!r-vgt /elejt/ levgjk. Ezt a mveletet- lltlag-
egszsggyi okok miatt kellett megtenni, de ennek ellene mond az,
hogy tz s szz ms np, akik ugyanolyan krlmnyek kzt ltek,
mint a zsidk, ezt soha nem tettk. (A vonatkoz magyaros vicc meg
is magyarzza mirt. "Mi frdeni is szoktunk, gy nincs r szksg".)
A Bibliai krlmetls- jelensg s az ezzel kapcsolatos problma
mgsem ennek az aktusnak a fizikai tnyben nyilvnul meg.
A tisztessges
37
emberekben ugyanis, az erklcsi megtls kife-
jezseknt kialakulnak az igazsgossgi- arnyok, amelyek az embe-
rek egymshoz val viszonyt szablyozzk s min!stik. Ezek az
let s a munka- teljestmnyt valamint ezek rnak arnyt a
tisztessg egyensulyval szentesitik. A szittya valls szerint minden
erklcss, ahol a j arny rvnyesl s minden erklcstelen, ahol
mrtken fell /vagy alul/ trtnik a "dijazs". Br a zsid-bibliban az
107
37
A tisztessges jelz! a hun-magyar npek alapvet! kvetelmnye, mert azt jelenti,
hogy !k szittyk. A szittya sz f!jelentse az sszt! s szt!, de FO= a a-l"zet
jelenti. Van azonban egy elengedhetetlen jelz!je, a tiszta s a tisztessges. A szittya
vezr ugyanis tiszt, ami t"zt s t"z-rzt jelent. A tisztessg= t"z-tesz- g /et- vagy
g!ss. A szittya t"zzel tisztt, forralt vizzel, vagy a fmet izztssal. A tisztessges
teht szittya, vagyis olyan aki az gi t"zet polja.
ilyen arnytalansgok s jelensgek igen gyakoriak, mgis egy elk-
peszt! arnytalansg borzolja fel a tisztessges itletalkotst
kvet! emberek rtkrendjt. A zsidk ltal hirdetett tanok szerint:
az r nekik "szvetsget ajnlott" s rk id!kre odaigrte nekik
Knant, a szittya valls magyaros npek nagyon gazdag !shont
s "ellenszolgltatsknt" csak a krlmetlst /profnul a nemis-
zrvk levgott vgt/ krte.
A trtnelem azt tanitja, hogy npeknek s nemzeteknek nagyon
kemnyen kellett megharcolni s megk"zdeni hazjuk megszerz-
srt, megtartsrt s felvirgoztatsrt. A "zsid Isten" azonban
ezt a Knant, -a szittya npek !si hazjt- "nhny frfi- b!rdara-
brt" a zsidknak igrte, majd sok alkalommal meger!sitette az el-
hatrozst. A nem zsidk pedig brmikor igenis j okkal tehetik fel a
krdst: Ilyen egyszer"en lehet -msok tulajdonbl- rk hazt sze-
rezni?
A krds tulajdonkppen felelet nlkl maradt mind a mai napig,
mde n ezt az indokolhatatlan helyzetet megprblom megvlaszol-
ni, mgpedig a magyar sszavak segitsgvel. El!szr is azt nzzk
meg, mit is jelent az a sz, hogy szvetsg magyarul? Csoportok,
vagy emberek szvetsge- FO= egsz-tev!s, vagyis eggy tevs,
de mg elmlyltebben, azaz kultikusan= gi-v tevs. Teht iste-
ness, vagy istennek tetsz!v tevs. Ez pedig nem lehet ms, mint
kt vagy tbb dolog "sszektse" /hzasg/, az egyesitse, eggy
tevse /a nemzs/. Az = Egysg teht= gi-sg. Ami nem ms, mint
isten orszgban lni.
Msknt beszl azonban err!l a nmet nyelv. Szerinte az egy-
esls = Vereinigung, egyeslni= versammeln. Szerz!dni pedig=
verbunden. Itt azonban mr konkrt dologrl van sz, amit az egy-
eslskor, a szerz!dskor a szittya magyaros npeknl meg kell ten-
ni: Vrrel- szerz!dni! Teht Vrszerz!dst kell ktni, amihez a kart
meg kell nyitni, /az alkart elmetlni/ majd vreztetni kell s a vrt bor-
ban elkeverve meginni. Egyeslni= versammeln= ferzammeln = vr-
zem-el. Szerz!dni= verbunden= vrben-ten =vrben- tenni. Egy-
esls = Vereinigung= vr- jen -igunk= vr- jn- igyunk. Az alkotmny
pedig = Verfassung /ferfassung/= vr-i-fsung= vrivsunk.
gy t"nik, hogy a szemita irstudk ismt rosszul rtettk a magy-
aros npek vrrel- szerz!ds -tant s a zsidk szmra egy msfaj-
108
ta vr- szerz!dst talltak ki. (Vagy jl megrtettk s ppen ezrt
talltak ki helyette mst?) Az gy elg furcsa, de mg furcsbb lesz,
ha a szivrvny-szindrmt is kitrgyaljuk, ami taln megmagyarz-
za, de lehet, hogy tovbb bonyolitja a szvetsg rtelmezst. A
zsidk krlmetlsnek krdsben ugyanis nem derl ki, hogy a
kt szerz!d! fl, a Jehova s a zsidk miben szvetkeztek s mit tet-
tek eggy. A zsid aktus ugyanis az ellenttel jelenti, hiszen a krl-
metls ppen az elvlasztst fejezi ki. A Biblia szerint ez mgis
helyes, hiszen Isten vgezetl is, ezt az "egyen!tlen zletet" az gre
kifeszitett szivrvnnyal "hitelesitette". A hiba azonban mgis csak
bennnk -a nem zsidkban- lehet, mert nem tudunk a zsid- erklcsi
szemlletbe beilleszkedni. Nem tudunk, de azt hiszem nem is akar-
unk, mert neknk a magunk erklcsi mrcje szerint kell mrni. En-
nek a bonyolult helyzetnek azonban van rtelmes "magyarzata", va-
gyis feloldsa is. Nevezetesen gy, ahogy azt a Bibliai szavak neknk
azt elmondjk.
El!bb, azonban ssze szeretnm foglalni a krlmnyeket. A
knani szittya npek a ronts korban, -feltehet!leg nemcsak egys-
zer- elfordultak az istent!l, ms fogalmazssal a tisztessgt!l s az
erklcst!l. Olyan letet ltek, hogy annak mr semmi kze sem volt
az elvrhat mros< morlis emberi magatartshoz. Ember- embert
csapott be, tett tnkre, rult el, vagy veszejtett el, hogy megszerezze
vagyont, amit aztn haszontalan clokra tkozolt, vagy istentelen
mdon elvert, elmulatott. Ezt az letmdot neveztk a "Szodoma s
Gomorra jelensgnek". A kt vrost, -mint tudjuk- az r elpusztitotta.
A knani emberek, ebben az adott korban is egyre inkbb el- szo-
domsodtak s Isten elhatrozta, hogy !ket is elpusztitja.
Valaki, feltehet!leg az istenfi Mn ra rvette az istent, hogy vrjon
s tegyen prbt, adja meg a lehet!sget a megtisztulsra, a megu-
julsra. A "vitt" nyomon is kvethetjk a hres Lt- trtnet kapcsn.
Isten lekldte egyik fit,
akit az emberek Lt-nak neveztek. Lt teht a szittyk pros-is-
tensg szakralitsnak megfel!en a 3. Messis brahm trsnak
kellett lennie, aki Knanban segtett a beteleplsnl. Szodoma s
Gomorra ugyanis nagyon gazdag szittya vrosok voltak, hisz mdos
emberek laktak ott. Sodoma -FO = a Mdos, Gomorra pedig Gomo-
ra- Gyomora, /vagy Gynyre/ nevet viselte.
109
Lt teht isteni kldtt, aki a kt magyaros vrost akart megmen-
teni. # volt az, aki mindent megprblt, hogy az embereket visszat-
ritse a helyes tra. Arra melyr!l -igaz jval ks!bb, de maga Krisztus
mondta, hogy "n vagyok az t, az igazsg s az let". Csakhogy az
irstudk akkor is rossz szt hasznltak, mert ! nem utat mondott
hanem keskeny de igaz svnyt. Ezt sz szerint rtelmezve tudjuk
csak meg, hogy Krisztus mit is mondott. # "nem vletlenl" beszlt az
#s-fny-r!l, amit svny-nek olvastak. Holott ! a Nap-fnyr!l, a
Nap-isten kisugrzsrl az erklcsr!l, a tisztessges letr!l szlt,
ami valban !s-fnyes svny.
Az isteni kldtt teht mindent megprblt. Amikor ltta, hogy az
emberek nagyrsze elszodomsodott, akkor alkudozni kezdett az
Atyval. Krte ne pusztitsa el a vrosokat. "Ha tallsz 50 igazat nem
teszem," -felelte az r. Nem sikerlt ennyit tallni. Ks!bb pedig
el!bb 40, majd 30- 20 s 10 is elg lett volna, de mg ennyi sem volt.
Az r teht knkves es!t bocstott a kt bns vrosra, ahol Lt
valamint kt lnya kivtelvel mindenki elpusztult. Kztk Lt feles-
ge is, aki nem hallgatott az isteni tilalomra s visszafordult. Igy meg-
fordultan ott is maradt, sblvnny vlva.
Ezeknek a trtnseknek /tanmesknek/ a szelleme azonban ne-
kem jval tbbet sugall, mint amit ma tanitanak rluk. n gy ltom,
hogy az r= Az #s, a nagy bajok idejn, amikor az emberek mr me-
grtek a pusztulsra, tesz mg egy utols prbt. Megengedte /vagy
megparancsolja/ a finak, hogy a fldre jjjn s emberi alakban ki-
srelje meg megmenteni a hallra rett s hallrasznt, bns embe-
reket.
Azt azonban megtapasztaltam, hogy az gi kldttek, a messzi
#sk rendre pros-istenknt jnnek. Az egyik a magyar Mag-isten-
nek, a msik a szemes- hun Listenn!nek a kldtte. brm a mr-
avar, a Magyar Isten fia volt, mg Lt a Fehrl Boldogasszony fia s
mindketten ugyanazon clrt rkeztek s dolgoztak. A kt kikldtt
azonban nem mindig rkezik egyszerre s nem mindig dolgoznak
egytt. Lt ugyan egytt jrt brmmal Egyiptomban is, de azutn
elvltak. Rvidesen rabsgba esett, de kiszabaditottk s most
/brmmal/ Szodoma s Gomora megmentsrt kzdtt.
brm- brahm volt a 3. Messis, (aki Urbl -Ur-kasszidimbl,
vagy taln az $rb!l- rkezett egy kis kerlvel Knanba). Innen
110
Egyiptomba ment s ott "legalizlta" a fldi gazdagsgt s mint "fldi
rokon" rkezett jra a knani fldre, ahol az Isten megltogatta s
megujitotta vele a rgi szvetsget. Annak a szvetsgnek a lnyege
viszont az ojts, a szemzs volt. A rgi trzsbe, gba oltottk be az
j szemet. Szm nagy kisrlete azonban csak rszben sikerlt, de
nem igazn jl. gy t"nik, hogy morlisan csak fl rtk"- emberek
alakultak ki, akik hamar visszatrtek az erklcstelen lethez. gy
t"nik ezek lettek a szemitettek< a "szemitk". (A nyugati nyelvekben
egybknt a fele-, a feles, a flbe- maradt= semi= szemi. Illetve a
demi -FO= md-i, amely sz a Bibliai fogsgban talkult /kialakult/
jabb mdi-zsid tipust fejezi ki.)
gy ltszik azonban, hogy azok, akik tulajdonkppen nem akartak
megvltozni, kitalltak egy nagyon sajtos s egyoldal "szvets-
get", melynek nincsen "tartozik", hanem csak "kvetel" oldala. Olyat,
melynek csak jelentktelen kls!dlegs. vagyis testi jegyes kvetkez-
mnyei vannak, de igazn hatkony bels!, azaz lelki megujulst ga-
rantl rtkei egyltaln nincsenek. Ezzel a "szerz!dssel" pedig
valszinleg az isteni beavatkozst kivntk kijtszani, mert ! magy-
ar istenknt Vrszerz!dst kvetelt, amivel eredetileg az egszen
mst kivntak elrni.
Emlkeztetni szeretnm az olvast arra, hogy a szemzs sem
ms, mint a nemi aktus kifejezse ms szavakkal. A frfi-rgy /egy
vessz!/ behelyezse a fa-g hasitkba, az anya-nyilsba. Ez teht
a przs rk aktusa, mely fenntartja az emberisget. A krlmet-
ls elvgzse egymagban, azonban ennek az "aktusnak" csak az
els! fzisa, amikor mind az oltvessz!t, mind a beojtand gat krbe-
metlik. Mrpedig a lnyeg ppen a folytatsban van: A krbemets-
zs utn ugyanis kivesszk a nemes szemz! /him/-vessz!t s a
megnyitott b!r alatti blbe (Bl= anya Mh-be) helyezzk be, majd
krbektzzk.
A zsidk Bibliai aktusa teht nem lehetett tkletes, mert csak a
"m"velet els! rszt vgzik el", a krlmetlst, de hinyzik az "j
mag-szem behelyezse", amelyb!l j min!sg" let sarjadhat. A ter-
mszet logikja szerint teht a metszs csak valaminek a kezdete,
igy ennl a mveletnl valami mg hinyzik, igyiaz nem lehet teljes.
Isten azt mondta: "legyetek tkletesek", ha pedig valami nem tkle-
tes, akkor az nem lehet isteni. Azt kell mondanom, arra kell gondol-
111
nom, hogy a krlmetls is a tves sz-fogalom fordts s ami en-
nl sokkal rosszabb, a ferdtett rtelmezsnek az eredmnye csak a
m"velet felt jelenti, teht csak a nemi- egyesits technikjnak" a
felt vgzi el: a vessz!t ugyan krbemetszi, de a nemesitst mr nem
vgzi el. mde a zsid Isten ezt mgis jnak rtkelte, hiszen a
szvetsg jell szivrvnyt helyzett fel az gre.
Ez igaz, csakht a magyar szivrvny sz !s-rtelmezse -mint
annyiszor lthattuk mr-, valami msrl is beszl, melynek a szemitk
a kt msodlagos jelentst rtettk meg. A Szivrvny ugyanis =
1./= -FO= visz+ arvny= viz-rvny, 2./= szivar-vny+ ols", a szivar-
alak nemi szerv vgnek a lemetszse} levgsa, vagy 3./ = a+z-
ivar-vny-ols, az ivar-vgsa, vagy metszse. (A vnyols bripari
szakkifejezs, ami a b!r metszst, ny"vst s vkonyitst jelenti.)
A szittya- magyar nyelv azonban nem lenne tkletes, ha nem
volna mg pontosabb magyarzata a krlmetlsre. Ez pedig ab-
ban telehet! meg rhelt! tetten-, hogy a szeptuagintsok jra egy
kapitlis forditsi hibt kvettek el. Mint tudjuk a Biblia armi, vagyis
magyaros s grg nyelven jelent meg el!szr. Feltehet!leg azrt,
mert a zsid nyelv mg csak trzsi tjlnyelv lehetett, igy az armi<
grg nyelven rtk meg el!szr. Az isten tkletes neve ebben mint
Kegfalos, vagyis kefls< kivlsknt volt ismert. Ez a kifejezs
pedig nnan eredt, hogy a vlasztott szittya fejedelmeket s kirlyo-
kat sokszor egy szakrlis fejmttnek vetettk al, s Tkletess
m"tkttk. (A magyar szleng a fejet is tknek nevezi s ennek meg-
letestst, nevezi tk-les-nek, amit mi most tkletesnek mon-
dunk.) A koponya, vagy a fej magyaros rtelme a grg nyelvben,
mint K!falas fogalom ismert. Ennek okn a nagyfej s a pnzes
t!ks neve is kefalps lett.
A szittya- magyaros fejedelmek fejm"ttje a fej= kefalos m"tst
idzi fel. A koponya m"tt pedig azzal kezd!dik,hogy a fej tetejt
krlmetlik, hiszen a fejb!rt flre kell hajtani, hogy a koponyt meg-
furhassk. Ez azzal kezd!dtt, hogy szget tttek a koponya csont-
ba . A fejet megfrva pedig egy kett!s szelepet ptettek bele, majd a
fejb!rt visszavarrtk. Ennek a szelepnek neve a pilis, ami FO= si-
lip< sziilip, teht zsilip, vagy szelelp. A regk szerint a szelepen ke-
resztl spirituszt< szeszt tltttek a fejedelmek fejbe. Ezek ett!l
megvilgosodtak, megszllott s agyafrt gondolataik, furfangos tle-
112
teik lettek stb. Ezt a szelepet a megm"tktt, vagyis Tkletess tett
szittya fejedelem egy kis kerek b!rsapkval vdte, amit szintn pilis-
nek neveztek. /A kopaszra nyirt katolikus szerzetesek fejt is kopas-
zra borotvljk. Ezt a kopasz fejtet!t pedig szndkos hamistssal-
hivjk ma pilisnek./ rdekes hagyomny az, hogy titkos feladatokat is
ellt katolikkus szerzedes- rendek f!nkeit generlisnak hivjk. Az !
fejket disziit kis kerek piros sapkt viszont pileusnak /pilisnek/ ne-
vezik. Ilyen kis sapkt viselnek a pspkk is, amit capli- kaplinak ne-
veznek. .
Ezt a szakrlis opercit a szittyk nagy titokknt kezeltk, igy
err!l a zsid rabbik s ms vallsok papjai- csak felletes hiesztel-
seket ismertek. A Tkletesek tekintlye azonban olyan nagy volt,
hogy a politikai s vallsi vezet!k is !ket akartk utnozni. Ennek lt-
hat jele volt a kis kerek sapka. Ennek okn, a zsidk is kis kerek
b!rsapkt kezdtek hordani, hogy !k is tkletesnek ltszdjanak. A
rabbik lnyegben csak annyit tudtak a tkletess vlsrl, hogy a
szittya orvosok a k!falas- koponyt, vagyis a kefalost krbemet-
lik< metszik. Azt hittk, hogy a megm"tttek mr ezzel is tkletesek
vlhattak. Ebb!l pedig azt a kvetkeztetst vontk le, hogy a zsidk is
tkletesek lehetnek, ha a "kefalost" krbe-metlik. Csakhogy a szit-
tya utd-nyelvekben a koponya= kefalos sznak volt egy fura i-
dimja. Nevezetesen a frfi nemiszerv fallos szava. A ke- szcs-
ka kicsinyt! s nagyit szerepe kzismert. A kefallos teht falloska,
vagfy k!-fallos ertelemst is kaphatott. A rabbik teht gy dntttek,
hogy a kefalos- metszs szavt trvnny teszik. A "kegfalloszt", a
zsidk frfi testt teht krl kell metlni. A zsid isten, a Jehova
ugyanis ezt kveteli meg t!llk. Azt pedig szemmel lthlatlag, mind a
mai napid nem tudjk, hogy a szittyk istene egy msik vres aktust
-a Vrszerz!dst- tette ktelez!v a szittya fejedelmek szmra. /Ezt
azonban msutt rszletezem./
19. BRM "REHABILITCIJA"
brm s Szrai trtnete Isml szletsvel j fordulatot vett,
majd azzal folytatdott, hogy az r szlt brmnak: A felesgt
ezutn nevezze Srnak, mert nemsokra fiat fog neki szlni, aki
113
nagy np !sapja lesz. Neki pedig azt mondta az r, hogy: "Ne ne-
veztessk ezutn a te neved brmnak, hanem legyen a te neved
brahm, mert npek sokasgnak atyjv teszlek tged."/Mzes I.
17.5./
A 90 ves Sra ezek utn teherbe esett s fiat szlt, akit az r pa-
rancsra Izsknak (Isaac< Iszk) neveztek el. Isten pedig ezt mon-
dotta: "Meger!stem vele az n szvetsgemet'. Valban Isten s
brahm kztt ett!l kezdve ujfajta egyttmkds indult meg, egy
ujfajta szvetsg alakult ki. A zsidk ezt a szvetsget a fajtjuk s
vallsuk alaptrvnynek tekintik s nemzetket brahmtl vezetik
le. Ezt a trvnyt a zsid Szentirs= a Tra,
38
megfogalmazsa
szerint ismerjk, de rgtn felvet!dik bennnk a legfontosabb ge-
nercis krds: brahm s Izsk trtnete valban a zsidk !sere-
detnek a trtnete volna ? Ha ugyanis az szvetsg irsait ssze-
vetjk s a bennk lv! rokonsgi rendet vgigelemezzk s rtel-
mezzk, akkor nehezen lehet elkpzelni, hogy az rja- sumrek egyik
f!vrosbl r-Kassidimb!l szrmaz hzasprnak uri- mr-avar
szittya fia, hogyan lehet a zsidk !sapja? Nincs itt valami vgzetes
flrerts?
Azt hiszem mr kiderlt, hogy a Bibliai nevek npeket, esemnye-
ket s aktusokat jelentenek, melyeknek dnt! szerepe volt a szittya
npek trtnetben. A kusita mr< avar brmnak fia szletett, akit
Izsk< Issac= Isszk-nak neveztek el. Az isten ezen annyira rven-
dezett, hogy az apt megdicsrte s a vele kttt szvetsget
megjtotta. Egy gyerek szletse ilyen ris jelent!sg" dolog lett
volna? Aligha, az jszltt gyerek valami nagyon fontosat jelentett a
zsid isten /valjban a szittya isten/ szmra.
rdemes elgondolkzni. A szittyk legfontosabb aktusa a vrs-
zerz!ds volt, ami hossz id!re meghatrozta a szerz!d! felek le-
tt. Isten s brm kztt is a szerz!dsr!l< szvetsgr!l volt sz.
Mit is mondott Isaac< Izsk megszletse utn az isten? "Me-
114
38
A zsid Tra, pontosabban s FO =a Rt, a rtt, a rovott, vagyis rovsirott knyv.
Illetve ennek forditsa az testamentum a = Pentateuch, /angol kiejtssel: pentatjuk/
tartalmazza az Istennel kttt szerz!dst. Ez a nv azonban !smagyaros nyelven a
"Bntetsek" knyvt jelenti. (Pentatjuk =pntetjk, bntetjk). A Sefer Tra neve
viszont valban- az "irs". Sefer =csever =csavart, teht = tekercs, a Tra tekercs.
ger!stem vele az n szvetsgemet'. Egy gyerekkel? Nem, hanem
azzal amit a gyerek neve kifejez. Ez pedig az Issac= Isszk ige. En-
nek megtrtnte ugyanis a Vrszerz!ds megpecstelse. A
szerz!d! felek ugyanis bal-alkarjuk megmetszse< felnyitsa utn
egy aszu-borral flig telt kehelybe /Grl-kehelynek is nevezik/ csur-
gattk vrket. Mzzel s illatos fvekkel, f"szerekkel izestve ssze-
keverik s a Nagy Toron az aszs, vagyis sszs /sszlt/ italt, az
rms italt megisszk. Ezzel a szerz!ds beteljesl, mert az iv-fe-
lek ett!l kezdve mr testvrek, mert testkben mindannyiuk vre
egyttesen kereng. A szittya napisten teht azt mondta, hogy az Iss-
zk- aktusa meger!stette az isten s a szittya npek kzti szvets-
get.
Egy isteni tett fontossgt annak az ellentt-pldja emeli ki nagy-
on szemlletesen. A mai vilg a legszrnyl"bb dolgokat, melyek az
emberisg s a vilg vgt hozhatjk, vagy provoklhatjk a grg
Apokalipszisz szval fejezzk ki. Hogy mi az Apokalipszisz azt ugyan
senki sem tudja, Vgitletrl s ngy szrny" lovasrl beszlnek. A
megolds azonban kznl van, csak ppen magyarosan kell elovasni
ezt a baljs szt. Apokalpszisz= a-pokl-ipszisz. A pokl nmetl a
kupt< a serleget jelenti, aminek a mai magyar pochl= pohr felel
meg. Az ipszisz= iszisz, azaz iszol, az eszesz< eszel npies alak
szerint. A kt sz egytt azt mondja, hogy a vilg vge akkor van, ha
a Pohrbl- Serlegb!l isznak. Ez a kifejezs pedig nyilvnvalan szi-
toksz, amit a szittya napvalls dz ellensgei terjesztettek el.
Szmukra ugyanis az !-vilguknak az jelentette a vgt, ha a szittya
npek a Kehelyb!l
Egy isteni tett fontossgt annak az ellentt-pldja emeli ki nagy-
on szemlletesen. A mai vilg a legszrnyl"bb dolgokat, melyek az
emberisg s a vilg vgt hozhatjk, vagy provoklhatjk a grg
Apokalipszisz sz fejezi ki. Hogy mi az Apokalipszisz azt ugyan senki
sem tudja, Vgitletrl s ngy szrny" lovasrl beszlnek. A me-
golds azonban kznl van, csak ppen magyarosan kell elovasni ezt
a baljs szt. Apokalpszisz= a-pokl-ipszisz. A pokl nmetl a
kupt< a serleget jelenti, aminek a mai magyar pochl= pohr felel
meg. Az ipszisz= iszisz, azaz iszol, az eszesz< eszel npies alak
szerint. A kt sz egytt azt mondja, hogy a vilg vge akkor van, ha
a Pohrbl- Serlegb!l isznak. Ez a kifejezs pedig nyilvnvalan szi-
115
toksz, amit a szittya napvalls dz ellensgei terjesztettek el.
Szmukra ugyanis az !-vilguknak az jelentette a vgt, ha a szittya
npek fejedelmei, vezrei, a Kehelyb!l ittak, avagy ma is inni fognak,
vagyis sszefognak- szvetkeznek.
A fenti bekezds igazsgt bizonytja a pokol-szavunk is, mely az
rdg hont jelenti, ahol a b"nsket t"zn getik a pokolfajzat
rdgfikk. Nade, mi is az a pokol? El!bb szittya mdon meg-
hatrozom s aztn megmagyarzom. A pokol a szittyk anyjnak, a
Boldogasszonynak, a Fehrl- napistenn!nek a szl! mhe, ahon-
nan a hun- magyarok szrmaznak. Van egy llatorvosi szaksz, mely
szerint a megszlt nagy-llat pld, a l, pontosabban a kanca eldobja a
poklt. Ez magyarul azt jelenti, hogy eldobta a sztszakadt mh-bur-
kot, aminek az !sneve a pokol volt. A Fehrl poklbl teht a szittya
kis-csikk a hun-magyar gyerekek bjtak el!. rdemes azonban az
rdggel is megismerkedni. A katolikus tanits szerint # egy hatal-
mas kosszarvl s sas-orr alak, kinek nagy kpenye bell vrs s
kivl fekete. (Ennek olasz neve diabol, ami egybknt az rdgt is
jelenti.) A kpeny all viszont kilg egy llb s egy baklb. Ha pedig
valaki eladja lelkt az rdgnek, akkor a vele kttt szerz!dst a sajt
vrvel kell alrnia.
Ha most szpen vgigelemezzk a fenti szavakat, akkor meghk-
kent! eredmnyre jutunk. A magyarok kos< kusita, a hunok pedig
turni turulos np. A hatalmas termet" szabr- avar /hun-gr/ kt
szarva a kos-npet jelenti s egyttal kzlik, hogy varsnp vagyunk.
(A szarv ugyanis FO= vrazs< varzs, a Csodaszarvas teht egy
varzs-llat.) A sas-orr a turult a hunok cmermadart jelenti, mg a
piros szin a hungrok, a fekete pedig az avarok szne. A kiltsz llb
a Feherl istenn!, a baklb pedig a Mag-isten /Bacchus= bak-kos
isten/ lba. Az rdg teht a magyarok pros-istent jelenti. Ha pedig
vele szerz!dnk, akkor az Vrszerz!ds, ezt pedig mindig a sajt
vrnkkel irjuk-al.
A fenti magyarzat elg megrz lehet sokak szmra, mrpedig
ez igy van, amit klnben mg sok esemny bizonyt, melyekre a
ks!bbiek sorn folyamtosan rtrnk. Itt mg egy bizonytkot kell
felidznem, amire Izsk felldozsa kapcsn rszletesen kitrek
mg. brahm a bonyodalmak utn elment Bersebba, ahol hlt
adott az rnak s megrsitette a vele val szerz!dst. A Bersba<
116
Bersba vrosnv azonban a Verszava- kifejezst jelenti. A zsid
sk gyakori Bersbai ltogatsa teht a szittya istennel kttt vrs-
zerz!ds megjtst jelenti.
Ha teht igazak a Biblia trtnsei s cselekmnyei, mrpedig a
keresztny s zsid valls papjai annak "szinte minden szavt szent-
nek" tekintik s aszerint hirdetik az igt, akkor j helyzet llt el!. A
Szentirst tekintik a hitlet zsinrmrtknek, hisz mindig a Biblibl
idznek. Ezek szerint a Biblia az igazsgot tartalmazza, mert a valls
nem hirdethet mst, mint az isteni igazsgot, gy a Biblia az igazsg
knyve. Van azonban egy !si magyar szls: "Nubia prduca, nem
szl gyva nyulat", Ez pedig nem mond mst, mint, hogy a vr nem
vlik vizz. Ezekb!l egyenesen kvetkezik az, hogy a Nubibl szr-
maz, kusita- mr- szittya brahmnak, az azonos fajtj felesge
sem szlhet zsid gyereket. Ennek a nsznak a gymlcse aligha
ktsges, mert ms eredmny: ms fajtj gyerek szletse geneti-
kailag lehetetlen.
Ez az llits, ez az alapellentmonds vgig vonul mind az -, mind
az Ujtestamentumon. A hittudsok, ennek ellenre gy tesznek, mint-
ha nem vettek volna szre semmit, de a strucc-politikjuk vgl is hi-
teltelen. Annl is inkbb, mivel szzval s ezrvel idznek a Bib-
libl "megdnthetetlen igazsgnak sugallt" rszeket, -igaz csak ak-
kor- ha sajt felfogsuk vagy igazsguk mellett akarnak rvelni. Ha
viszont valaki kellemetlen Bibliai idzeteket szegez nekik, hogy az
igazsgot kibogozhassa, az idzetbajnokok hirtelen elnmulnak, vagy
kvetkezetesen jelentktelennek min!sitik a msok vlemnyt s
rtelmezst altmaszt Bibliai idzeteket.
Ez a rendithetetlensg pedig annl is gyanusabb, mert az korban
az akkor ismert sokszz dokumentumbl, iratbl, levelekb!l csak min-
tegy 150- t vizsgltak meg a katolikus egyhzi zsinatok s ezeknek a
felt fogadtk el "hiteles s szent iratoknak". A msik felt apokrifnek
min!sitettk, amit ma hamisnak jelentenek ki, holott az apokrif sz
csak titkos, vagy elrejtett iratokat jelent. ppen ezrt ma mr joggal
tehetnk fel ilyen krdseket is:
Vajon milyen kritriumok alapjn min!sitette a katolikus egyhz
krosnak, vagy hamisnak az kori knyvtrak soktizezer ktetnyi -te-
kercsnyi- m"vt, knyvt s mirt semmisitette meg azokat? Tovbbi
krds, vajon az akkori dnts oly tkletes volt, hogy azt mg ma
117
sem lehet megkrd!jelezni? s pldul a katolikus egyhz soha sem
tvedett? Szval, az elfogulatlan szakrt!ben ilyen krdsek fogal-
mazdnak meg, f!leg az elemi igazsgok konok tagadsa s flre-
magyarzsa esetn.
Aki figyelmesen olvasta a Biblit, vagy akr csak a fentieken gon-
dolkodik el, akkor fel kellett, hogy tnjn neki is egy furcsasg: Ur-
kassidimb!l egy brm s Szrai nev" hzaspr indult el, de nhny
v mulva brahm s Sra lett bel!lk. Vajon mirt? Sok teo-
logusnak s Bibliaszakrt!nek is feltettem a krdst, de a vlasz ki-
tr! s tbbnyire az volt, hogy a nv vltozst szrevettk ugyan, de
semmi jelent!sget sem lehet neki tulajdonitani. Nekem viszont az a
vlemnyem, hogy a Biblia -mely nekem nem szent knyv-, de je-
lent!s trtnelmi m"nek tartom, annak ellenre hogy sokszor tirtk.
A Bibliai informcik nagy rsze azonban, gy is az eredeti igazsgot
tartalmazza. Ilyen !s-igazsgnak tartom a Bibliai neveket, melyek sok
pontos informcit hordoznak. Els!sorban taln azrt, mert a nv
mindig megklnbztetst szolglt, ezrt mindig valami fontos tulaj-
donsgot, vagy nagyon jellemz! jegyet fejezett ki, ami a fenti esetek-
ben is a feladata volt.
brm felesgnek Szrai neve a szrazt, vnt s aszaltat jelen-
tett, (a+szr =aszal =szrit.) hiszen reg korig nem volt termkeny.
Aki nem szlt, azt falun szraznak, vagy szrottnak /zrott/ s as-
zaltnak hvtk. Az risten azonban !t !sanynak sznta, teht szl-
nie kellett. Amikor teht azt mondta brmnak, hogy a felesged
tbb nem Szrai /szraz/ mr, hanem Sra, azt nem vletlenl tette.
Igen, mert ez az a sz, aminek a fogamzsra val kszsget hvjk,
(A l srlik, vagy srl) gy a felesg sra-lte, a fogamzsra val al-
kalmatossgt fejezte ki. (A Sra nv jabb olvasata pedig= !+sara=
#s-ara.)
Sra teht fiat szlt, kinek neve Izsk lett, /Isaac= Isak -FO= kasi,
vagyis kusi -/K-S/ -kusita, aki a Kos-npek !sapja lett. A fokos n-
pnek, melyb!l a hatalmas termet" gynevezett fekete-magyarok /a
mr- avarok/ szrmaznak. A Kos-Kus fiu szletse trvnyszer",
hisz szlei Kassidim-b!l /K-S-D-M/= a Kusi- Dm/bl< a kusi- pa-
lotbl szrmaznak. Ez az esemny rendkivli horderej" volt. Akkora,
hogy az r azt modta brmnak:"Ezentul brahm lesz a neved!"
gy hiszem a Bibliakutatknak mr rgen illett volna szrevenni azo-
118
kat a kett!ssgeket s "kt- nevsgeket", melyeknek sorsforml
jelent!sge volt. Ilyeneket, mint brm- brahm s mint Simon-
Pter, Jzus- Krisztus stb. Ezek a nvprositsok ugyanis nem vlet-
lenek, mert ezeknek rendkivli mondanivalja van. Ugyannyira, hogy
ezek m!g van rejtve az !smult szittya igazsga csak azrt maradha-
tott fenn a mai napig, mert a "Biblia- inkvizitorok" nem ismertk a Bib-
lia igazi vagyis armi nyelvezett. Ha ugyanis ismertk volna, gy
nem hagytk volna benne az rulkod szavakat s neveket. Sze-
rencsre szzval maradtak benne s gy sokezer vvel ks!bb is ki
lehet bel!lk olvasni az !si valsgot.
A Biblia meg!riizte brm- brahm vrvonalt. Ezt mondja: H-
ber nemz Peleget, kinek neve Reu. (Vajjon felesleges e msodik
nv?) Nyilvn nem, mert Peleg = Felleg, Fl- g, vagy /Bl-gi/ , a
Reu pedig -FO = Uer = #r- vagy az r. Menjnk azonban tovbb s
meglepetssel fogjuk ltni, hogy egyltaln nem tallkozunk, valdi
"Echt-zsid" nevekkel. Reu fia= Serug, ami "el!re"= sereg, vagy -FO=
gur-es, ami= gur< gar-!s= magyar-!st jelent. Serug nemz Nakhort=
Nag-or, aki a Nagy-r s az ! fia az a Thar, akit!l brm s kt te-
stvre Nakhor s Hrn szrmaznak. A kett!s elnevezst nem vlet-
lenl alkalmaztk. Az ur- kasszidimi bram, kusita mr volt, kinek
neve -FO= Mar-b-t jelentett, teht a mar- b-t, teht egy mr apt.
Ez a nv azonnal kt dolgot idz esznkbe. El!szr is, emlkeztet a
paradicsombl val kizetsre, amikor a halhatatlan dmbl ha-
land ember lett. Az dm- FO= mada< magyar ember az denkerti
"kisisten" a ki"zets utn haland, teht mr lett. (A halott ugyanis
grgl= mor, de a nyugati nyelveken is mort, vagy mortus= mrt-"z,
mde a magyar komor sz is bt s hallt jelent.) Msodsorban vis-
zont felvet!dik a krds: Ha ugyanis a magyar- dm kis- isten volt a
paradicsomban, akkor lehet, hogy ki"zetse is csak ideiglenes?
Nzzk csak meg, mit is mond az brm- brahm nv-pros?
Arrl mr beszltem, hogy az brm -FO= mr-b, illetve gy szke-
lyesen- mr b'-t, mr- apt jelent. Azt akinek menni kellett az
denb!l s mr nem volt halhatatlan. Ez a mr apa vnsgre az r
parancsra uj nevet kapott: brahm, ami -FO= mahar-b', teht
magar-aba< magyar apa. Ennek megfelel!en brahm tulaj-
donkppen jra halhatatlan, azaz Isten lett, hiszen egy nagy np
119
apjnak az Atyja. Ezt persze gy is tekinthetem, mint a mahar-magy-
ar np Istent.
(A Magyar Apa, vagy Atya nem ms, mint a Magyar Isten, akinek
az skorban mg nagyon sok neve volt. # volt a Magr- Napisten,
ms szval ! a = H!s /az izz/- isten, rviden a H!s, mely ks!bb az
#s, s!t Az-#s= aZ-eus< Zeus/ lett. A Magyar /M-G-R/, nvnek sok
ms olvasata is van. Pld, a Mag-r, Mag-!r, Mag-r, s!t a Bibliabli
Moger s Gomer, vagy a mondkbli Magor is= Magar- s Magyarok.
A Magyar szt ezenfell is nagyon sokflekpen rtk s irjk: A Ma-
dar, Modor, a Macar< Mecser, Makar, MAHAR, a Majar< Major<
Mayor, a Mazar< Masar, Mogyor, Megyer, Mezser, Mezer, Meyer,
stb.)
A Mahar-B'= a Magyar Atya kifejezs mindig is jl ismert s
npszer" volt a keleti vllsokban, f!leg az Iszlm s Brahma valls-
ban, melyek a himelv" zsid s paulinista keresztny egyhzak els-
zakadsnak korban n!elv" vallsokknt jttek ltre. #k ugyanis, az
brahmhoz, a Mahar< Magyar Istent tiszteltk, de egyuttal a Boldo-
gasszony uralmt is elismer! szittya pros-istensghez val viss-
zatrst hirdettk meg. (Az apokrif rsok szerint pldul Krisztus
nem a Mennyekbe trt meg, hanem az !shazba Kasmirba /K-S-M-
R/ a Kus-mr honba ment, ahol sokig tanitott.) Az indiai "Szubkonti-
nensen" pedig aligha vletlen, hogy a legnagyobb vallsi, majd poli-
tikai vezet! cime a = maharadzsa, ami nem ms, mint a Mahar-acsa,
a Magyar-Atya, teht az Isten. A hindi valls neve: Brahma -FO=
amhar-b, ami -HU= Mahar-b'. Ezek utn nem rthetetlen, hogy
Gandinak a hindi szabadsgh!snek a cime: mahatma, a magyar
atym torzult neve, vagy a jgzk vezet!je a maharisi is a magyar-
si = az si magyar isten nevt viseli.
Az araboknl a vendgsgbe rkez! vendgeket a hzigazda a
kvetkez!kpen dvzli: Marhaba! El!szr nekem is, mint ltalban
a magyaroknak, ez a sz a "Marha-vagy" kiszlst idzte fel s alig
lltuk meg nevets nlkl. Krdsemre a hzigazda, aki magyar
f!iskolt vgzett annyit mondott, hogy "Tudod, ez olyan mint nlatok
a ksznts." Ezt akkor elhittem, de sohasem mertem ezt a szt eb-
ben az rtelemben hasznlni. Aztn, - j tz vvel ks!bb - megtud-
tam, hogy Mohamed bartom mit is mondott akkor. Marhaba = ma-
120
har-aba, teht a Magyar Atya, vagyis az "Isten hozott". Azt mondta !
is, amit a falusi magyarjaink a hozzjuk rkez! vendgeknek.
Maradjunk mg egy percre a marha sznl. Azt hiszem mindenki
tudja, hogy a marha nemcsak lbasjszgot, hanem vagyont is jelen-
tett valaha, nem is oly rgen. A magyar sz el!bb istent, aztn mvel-
tet s magas urat, majd vgl a gazdagot s a gazdagsgot is jelen-
tette. A magyar< mahar nv volt maga a gazdagsg. Sok marhja
van, a nagy vagyont is jelentette. De, ne feledjk a marha-/a mahar<
magyar/ az oktondit is mondja. Az igazsgnak tartozunk azzal, ha be-
valljuk hogy a marha-sg ppoly !si jelz!, mint a sumr-sg, ami ma-
napsg mr a szamrsgot jelenti.
20. BRAHM A HARMADIK MESSIS?
brm teht ujra isten lett, illetve a 3. Messis s egyben ! a Ma-
har Atya, a Magyar-Isten, a fekete magyaroknak az avar< kos-npek-
nek az !sapja. Egyben ! a moszlimok !s-istene is. mde a biblia-
magyarzk szerint "minden ktsgen fellt" ! a zsidk !sapja. Most
mr aligha ktsges, hogy -a maga mdjn- ma mg mindkt np
joggal vindiklja magnak brm- brahmot, igaz az egyik Ibra-
himknt, a msik pedig Avrahamknt. Ebbe a "sorba" most mi is
belltunk, mivel az brahm, mint Magyar Atya els!sorban bennn-
ket illet. Ebb!l az alapllsbl azonban sok minden kvetkezik. Sok
jel mutat arra is, hogy a "zsidk messis- vrsa" a Magyar Isten
vrst jelentette s taln jelenti ma is. Az istenn vlt brahm pe-
dig a 3. Pros- messis els! testi megjelense volt.
#t azzal kldte le az r, hogy nagy npeket inditson tnak, amit a
Biblia Ismelnek s Izrelnek tett isteni igrettel fejez ki. Ennek a kt
npnek termszetesen a kt szittya "alapnpnek" a hunoknak s ma-
gyaroknak kellett volna lenni, akikr!l azonban -a ferdtsekben- egy
sz sincs, mert helykbe az iszlm s a zsidk kerltek. Az iszlm-
trtnetnek fonala azonban "hamar megszakadt" s IU, csak a
muzulmn szent knyvek rvn szerezhettnk rluk tudomst. Annl
tbbet beszlnek azonban a zsidkrl, akikrl az imnt bizonytottam
be, hogy az brahm /vagyis a 3. Messis/ korban nem ltek. Amit
121
ugyanis a Biblia ebben a korban zsidnak nevez, az nem lehetett az,
mert a zsidk, s a zsid np, ekkor mg nem ltezett.
brahm kt fia ugyanis a hun- magyar, pontosabban n!elv" s
frfelv" testvrnp !sapja lett. Isml, volt a ml-z vagy melsz,
mzes< zes trzsek !sapja, akiket eredetileg hunoknak hvtak. (#k
voltak ugyanis a mh s a mz npe. A hun< hum -FO= Muh< /a n!i/-
mh. A mzes pedig /nm/= honig, ami= hon-gi, vagyis az gi
haza. Az des, kedves /ang/= honey /honi/ = honi- huni, a Mennyors-
zg, ami /nm/= himmel -FO= mih+ l, ahol a MH- istenn! l.)
A msik fiu neve viszont az Izsk< Isaac -FO= kasi, aki viszont a
kosi< kus- kusita npek !sapja lett. # eredetileg a fekete magyarok
!sapja, akit a szeptuagints rabbik a zsidk !sv tettek. (Ez pedig
rendkivli bonyodalmakat okozott a vallstrtnelemben. A ferdt!-
forditk sszekevertk a kt gyerek anyjnak nevt. A n!elv" gyerek,
a hun Isml anyjnak az egyiptomi Hgrt tettk meg akinek neve
a Kvet, -a frfit s a frfi istent- jelentette. A kos-magyar Izsk anyja
neve Sra /= !sra/ viszont a Napanyt< napistenn!t szemlyestette
meg. A ferdtsek okn pedig az emberek nem rthettk meg az !si
igazsgot).
A kt "mostohatestvr" azonban nem tudta megoldani a magyaros
iker-npek kialakulst. Az brahmi kisrlet sem volt sikeres, gy az
r brahm kt fit tette prftkk.
Az egyik prfta Izsk els!szlttjnek zsaunak a szemlyben
jelent meg. # ugyanis, mint a Fehrl-istenn! kldttje, a hnok
kpviseletben rkezett. (zsau= zs= a M+ez!=MEZ# ura, a
turniak kpvisel!je volt.) A vele rkez! ccse Jkob a kus< kos-
magyarok kldttje volt, amit neve igazol. A hberes Jkov= J-kou=
a J-K!= a frfi isten #si neve. A francia Jaques /E: Zsk/ -FO=
kzs= kas, vagyis kas- kus< kusita, mint az apja Izsk.
Nekem gy t"nik, hogy a Biblia elbagatellizlta zsau szerept s
csak tan-meseszeren utalt arra, hogy eladta els!szlttsgi jogt,
holott azt hiszem, hogy a prftai jogt adta el Jkobnak. # pedig
mr, mint a zsidk !sprftja valban a zsidv tett 12 nemzetsg
!sapja lett. Ezeknek a npeknek a sorsa azonban nagyon bonyolult
s nagyon tanulsgos. Jkob- prfta ugyanis hamarosan kivezette
122
a fiait /npt/ Siner< Sumr- orszgbl, hogy Knanban j nemze-
tet, j-szvetsget alakitson ki bel!lk.
*
Be kell vallanom, hogy a 3. Pros Messis krdsben sokat t-
pel!dtem. brahm helyzete szinte megdnthetetlennek ltszik, his-
zen ! kt hatalmas np /hunok< iszlm s a zsidk / !sapja. Az !
trsa pedig Lt is lehet, akivel egytt jrtk meg az egyiptomi utat is.
Genetikai elemzs alapjn azonban akr brehm fiai is lehettek
messisok. A kt fi bibliai utdls- trtnete azonban rendkivl zava-
ros. Logikusan nehezen lehet kiigazodni a nemzedkek eredetn s
viselkedsn. Az iszlm s a zsidk szerepe viszont olyan fontos,
hogy azt nem lehet felletesen kezelni. A genetikai trvnyek szerint
kiszmithat volna, hogy kik is ezek a npek. Mgis gy ltszik, mint-
ha a muszlimok, s a zsidk a semmib!l rkeztek volna. Holott kz-
tk rokonsg felttelezhet! s az volna a termszetes, hogy mindket-
ten a szittya vallstl eltr! szemita- szemetes valls kldeus ere-
det" rokonai legyenek. A kiszmthat vrvonal alapjn ugyanis a
sumr- kasi< kus npek leszrmazottjai voltak, vagy kellett, hogy le-
gyenek. A mesisok= Messzi- !sk, a messzi !sapk szerepe teht
tisztzand. Eme krdscsoport kibogozsnak termke a Messis-
vlts elmlete, br egyltaln nem biztos, hogy a vlts valban
megtrtnt. A bibliai mesk szeptuagints vltozatai azonban min-
denfle kombnincik felttelezst lehet!v teszik.
brahm s Jkob szerepe kulcskrds a zsidk trtnete szem-
pontjbl. Az nem ktsges, hogy Jkob fiai nem voltak zsidk, de
minden jel arra mutat, hogy egy rszk ks!bb valban zsidv lett.
Hogy miknt s hogyan, az nehezen bogozhat ki, de a Bibliai
esemnyek biztos jelzseket adnak arrl, hogy ez a folyamat miknt
is mehetett vgbe.
*
Azt most leszgezhetjk, hogy isten kivlalsztotta brahmot s
kt nagy np atyjv tette !t. Hgr fia Iszmel rvn alakult ki az
iszlm valls, melynek hivei a muzulmnok, muszlimok,
123
mohmednok- , m mr sok szz millis birodalmak fenntarti. A msik
fia Sra gyermeke- Izsk s ennek fia Jkob< Izrel, viszont nem
lett nagy np atyja. A zsidk ugyanis mg ma is csupn 15 milli
krli ltszmmal birnaka s sohja sem voltak negy np, sem nagy
birodalom. Br hozz kell tenni, hogy a 2. vezred vgn megsze-
reztk a pnzgyi hegemnit. A vilg pedig hoosz vtizedekig gy
ugrlt, ahogyan a zsid bankrok azt megkveteletk. Teny, ami
tny, a zsidk ennek ellenre sem lettek nagy np, mely sszehason-
lithat volna az iszlm tmegeivel.
A Biblia teht nem mond igazat, avagy az Irs igazsgt meg-
hamistottk. ELz pedig azt jelenti, hogy Izrel npe nem a mai
zsidk nemzetsge. Ha nem !k, akkor kik volnnak az irzaelitk? A
felelet egyszer", brahm s Sra utdai. #k viszont nem lehetnek
msok, mint a Sumr- Akkd birodalom kett!s npnek leszrma-
zottjai. A sumr sszemere npek akkori neve a samriaia, mg az
akkdok a dacos- dks avar- magyar np fiai voltak. Azok, akik a
kzel- keleten Szamria- szumria Paleszktinas- Pli-isten npe, Ga-
lilea- a gall- gl stb. - npekknt vltak ismertt. Ez azonban azt je-
lenti, hogy az izaelitk magyarul beszl! zsiai s afrikai jvetel",hun
s avar npek, vagyis a szittyk fiai voltak.
Ennek kvetkeztben azt is megllapthatjuk, hogy a Biblia lnyegi
mondanivalja, mely a zsid np kivlasztottsgrl beszl, nem le-
het igaz, nem felel meg az kori vallsgnak. Ennek az a lnyege,
hogy a kivlasztottsg szakrlis jelkpe a kr!lmetls sem hiteles
bizonytk. A kivlasztottsgot bizoonyt Jarm"ke< Sbeskz keli is
msok elplagiizlt trtnelmi jelkpe.
Ha teht, az kori esemnyeket megismerjk s azok eredeti
trtnett kielemezzk, azt a megdbent! megllaptst kell tenni,
hogy a Tra- Bliblia kivlasztott /kivl s tkletes/ npe nem a h-
ber zsidk, hanem az akkd brahm /Mahar- magyar astya/ s
Sra /a turni #s-ara/ gyermeknek utdai. #k teht az igazi izae-
litk, vagyiss a hun- avar magyarok s mai leszrmazottjai.
Messisok s szemitiizmus
Nem szeretnk fejl!dselmleti krdsekbe belebonyoldni, de azt
gy vlem kockzat nlkl "leszgezhetem", hogy az emberisg fej-
124
l!dse sem egyenesvonal, hanem hullmz. Ennek kvetkeztben
a npek, -fajok s nemzetsgek- letben is egymst kvetik a fels-
zll -fejl!d! s leszll, /esetleg sztes!/ ciklusok. A tapasztalatom
azt mondatja, hogy egy ciklus olyan, mint egy szinus-grbnek
brzolhat plya, vagy egy "csiga-vonal", mely mintegy ktezer v
alatt r a vghez. Ez az id!szak megfelel a "Vilg- Nap-v" tizenket-
ted rsznek, ahol egy nagy Nap-/vilg/ hnap kb, 2160 v, mg egy
"nagy Vilg- nap" 72 esztend!.
Taln tl egyszer" s sematikus a vlemnyem, ha gy fogalma-
zok, hogy egy-egy jj szervezett magyaros trsadalom "letkora" kb,
egy nap-hnap, azaz a valamivel tbb, mint ktezer v. Ez taln ab-
ban nyilvnul meg, hogy a szorgalmas szittya magyaros npek min-
tegy ezer v alatt fejlett s irigyelt trsadalmat hoznak ltre, majd
egyszerre csak, -ltszlag- rthetetlen mdon- demoralizldnak s a
kvetkez!- ujabb ezer v alatt szinte teljesen sztesnek.
Mi lehet ennek az oka, vet!dik fel a jogos krds? gy vlem,
hogy aligha ms, mint a Kisfaludi ltal is versbe foglalt "szibarits-
ods". Mit is lthattunk vezredek ta? Sorozatosan azt, hogy a
gazdagsg s jlt trvnyszer"en vezet a szellemi tespedshez, az
pedig az !si erklcsk elvetshez. Ennek kvetkeztben a trsa-
dalom elveszti !si -isteni < morlis- arct, majd fokozatosan szittya-i-
degen kls! szellemi behats al kerl. Az emberek teht kezdenek
"elszittytlanodni" vagyis istentelenn vlnak. Ekkor viszont mr nem
a nemzet szolglata s az pit! munka lett az letk clja, hanem a
hedonizmus, az lvezetek hajszolsa, amit nmegvalstsnak ne-
veznek..
Ennek az letmdnak az az "eredmnye", hogy a trsadalmi szoli-
darits megsznik, eluralkodik az nzs /nimds, ami az "nmeg-
valsits" igazi neve. Ezen az ton az emberisg megrik a
pusztulsra. A trsadalom tisztessges kisebbsge egyre kevsbb
bir az egyre boml- rothad akaratnlkli emberi-masszval. Mr
nem tudtk megrteni az "isten szavt". Ez az oka annak, hogy az
ntudatos emberek a leszll ciklus vgn mr a messzi-!st< a Mes-
sist vrjk, mert egyedl kptelenek a trsadalmi rendet a helyre
tenni.
Az a sejtsem, hogy a Vilgv minden hnapjnak a vgn megje-
lenik egy- egy isteni kldtt, mely megkisrelte a bns trsadalmat
125
megmenteni, "megvltani". Ha ez nem sikerlt -s ez tbbszr
megtrtnt- akkor jtt a bntets. Hol a teljes megsemmisls, hol a
rszbeni pusztuls. Az ilyen kataklizmk utn jelent meg a msik
kldtt, aki "rendbe tette a vilgot". Ezrt ltok sok jelet arra, hogy a
Messis nem egyedl jelenik meg, hanem prosval jnnek. Egy hun
s egy magyar istenfi, akik a Boldogasszonyt s a Magyar-Magos
istent kpviselik. A kiklds rendje s kvetkezmnyei" nem elg
vilgosak, de Jzus s Krisztus kapcsn err!l jval tbbet rthetnk,
tudhatunk meg.
Ezt a kvetkeztetses elmletemet a most rvnyes nagy napv
msodik negyednek vgig lezajlott a Bibliai esemnyekb!l gyjttt
tapasztalataim rtkelse alapjn alakitottam ki. (Erre mg a Zo-
dikus- szindrma alapjn visszatrek.) A fenti tapasztalatok rvn
alakult ki az a vlemnyem is, hogy a Nagy-Vilgv "flidejig", teht
"napjainkig", ami kb. 13-14.000 v mr hat Messis-pr jelent meg a
fldn.
A Bibliai Genezis !skora melyet a Vilg teremtsnek neveznek-
nem az "egsz vilgmindensg" ltrehozsa volt, hanem csak a szit-
tya Pros-istensg sztvlasztsval kezd!d!, valls-reform /s
ellenreform/ benne a pros nemzetek kialakulsnak s kizrla-
gossgnak a kezdete. Ennek kornak volt a f!Istene, Az #s, a
pros-istensg frfi "fele". A hossz s boldog korszak utn ugyanis a
frfi- isten egyre inkbb meger!sdtt, majd egyeduralomra trt. Ez
volt a szittya napvalls els! korszaknak a vge, amikor j szittya-
vallsirnyzatok alakultak ki. A turni hunok megmaradtak a pros-is-
tensg olyan mdostott vltozatnl, ahol a frfi-isten mg az !si
n!elv" szablyok szerint uralkodott.
Ezzel szemben a napvalls- szakadrjai mr tagadtk a n!k egy-
enjogsgt s a Boldogasszonynak, csak msodrang szerepet
szntak. Ez volt a frfielv" szittya valls lnyege. Ez a vltozs min-
tegy 8- 10. 000 ve, teht jval a Sumr Birodalom ltrejtte el!tt
kvetkezett be. A vallsi ellen-reform azonban tovbb folytatdott s
a frfiak uralma egyre er!sszakosabb lett. A hmelv" valls is szintn
ktfel vlt. Az "j egyed-uralkod" frfi risten mintegy 4- 5.000 v-
vel IE. teljesen uj valls- kultuszt s letformt, a hmelv" szittya nap-
vallst adta az emberisgnek. Egyedli Hm- istenknt ugyanis, a N!-
isten httrbe szortsval uralkodott. Az !si kultikus formkat ugyan
126
betartotta, de mint Hm-isten kemnyen sztvlasztotta a nemeket s
a frfiakat tette vezet! er!v. Az j felfogs szerint: "Embert csinlt" a
frfiakbl, s nmbert /nem embert/ az asszonybl.
Ennek a vallsi ellen- reformcinak azonban kt vltozata lett.
Kialakult ugyanis egy olyan n!elv" reformvalls, melyet szemtett-
nek /tszemzettnak/ s nem szemtnak/ neveztek. Ez azt jelentette,
hogy a szem-termel! szemere< sumr npek a Szemes- istenn!
napvallst megjtottk s f!-szerepet adtak a frfiaknak. (A szemes
sz hberl s arabul a napot jelenti). Ekkor mg a szemt!k nem
voltak szemitk, mert a napvalls anyaelv" bzisn llotttak. A ks!i
utkor ezt mgis szemitnak nevezte el a "semita, vagy szemite
szavakkal, majd ezeket forgattk t a mai zsid- elv" szemitra. Elfe-
ledkezve az arab szemitkrl, akik csak vallsilag s az rsukban
lettek szemetesek.
Ugyanakkor szervez!dtt egy msik szemita valls-felekezet is,
melynek f!-jellemz!je a n!ellenessg, f!leg a n!isten tagadsa volt.
Ezzel pedig egyttal szittya ellenes hmelv" vallss vltak. Ez vis-
zont nemcsak megtagadta a N!f!isten uralmt, hanem mindannak
megsemmistssre trt, ami a N!istennel s az Anyaegyhzval
kapcsolatos volt. (Ez mr igazi semmt! /szemita/, a n!uralmat -az
!si matriarchtust- megsemmist! vallsi ellen forradalom volt.)
Ennek a hm-vallsnak a msik nagy hzsa az volt, hogy az
emberisg sszes b"nt, -mint eredend! b"nt- a n!-isten nyakba
varrtk.
39
(A Fehrl n!istenb!l Stnt, a frfi trsbl a Vrslbl
viszont rdgt csinltak. A honjukat pedig Pokolnak neveztk el.)
Ezt a szittyaellenes himelv" vallst legel!bb a zarathustra nap-
valls s a bel!le alakult prszi-napimdk m"veltk. Ebb!l aztn
id!vel kifejl!dtt, kialakult a szittya napvallst nemcsak megtagad,
hanem azt ldz!, majd a megsemmistsre trekv! semmt!=
szemita legel!szr hbernek nevezett-, felekezet is. Ezt pedig tb-
ben, igy pldul Delitsch /egy nmet sumerolgus is/ proto- zsid
vallsnak tekintettk. Ez ugyan mg nem teljesen tagadta a n!-
127
39
Az !si Isten /S-T-N/ sznak egy j olvasatt akasztottk a Boldogasszony-
n!istenre, akit ett!l kezdve neveztek Stn /S-T-N/, az istenn! szl! mht /poklt/
pedig pokolnak, ahonnan az rdgfikk, vagyis a hun-magyar gyerekek jnnek
ki.
elv"sget s a szittya erklcst, de fokozatosan eltrt t!le. A bibliai
korban pedig mr az ebb!l kialakult zsid valls m"kdtt, amelyb!l
aztn a Babiloni fogsg alatt ltrejtt az ortodox zsid valls. Az,
melynek hitelve mr a napvalls s istenei, a Bal s Aserk, vala-
mint hiveik "ldzse s megsemmtse lett. Ezt pedig el!szr Jeho-
va, majd az r < Elohim isten zsid szemita vallsnak nevezik.
40
21. DM S A PROSSG
dm-tl s harmadik fitl a Szt- nev" !saptl , az els! Pros-
Messistl szrmazik a "modern" s immr ktnem"- emberisg,
hiszen az rs szerint t!le s nem dmtl ered a zsidk csaldfja.
Holottaz emberisg eredett gy jegyzi fel a Biblia: "Ez dm
nemzetsgnek a knyve. Amely napon az Isten teremt az embert,
isten hasonlatossgra teremt azt. Frfiv s asszonny teremt
!ket s megld !ket. s nevez az ! nevket dmnak azon a na-
pon amelyen teremtetnek." /1Mzes 5.1-2./
Az isten teht az els! embernek az "Adm"- nevet adta neki,
kivve azt az esetet, ha az eredeti arameus /magyaros/ szvegben
az adta- ige helyett az adm szt hasznlta, amit a szeptua-
gintsok keresztnvnek vettek. Mindenesetre, ha nem igy trtnt, a
magyar nyelvet akkor sem sikerlt eliminlni. Elvgre dm -FO=
Mada= Mada+r, vagyis madr s Magyar. Valszinnek tartom azt,
hogy dm volt az els! /Madr= Turul/ Messis. Az els! hun- magy-
ar "kisisten", aki haland emberknt el!szr jelent meg a fldn. #
volt az, aki kisrletet tett az j pros-, vagyis a kt-nem" erklcs" kia-
lakitsra, teht arra, hogy a nemeket sztvlassza de /mg/ a
n!elv" szittya frfi-isten hatalmt szilrditsa meg.
Ezt a feladatot fiainak a neve hordozta, hisz a Kain< Kan /K-N/ - a
hm frfi- meglte a testvrt belt /B-L/, aki a-Bl- n! /a bj-os n!/
nevt viselte. Ez az els! "hall-eset" pedig azt jelentette, hogy az
128
40
A zsid sznk is a szittybl alakult ki! A szittya= a /tzet/ sztk s sszt!k
vallsa. A szittya sztk ellenfelei a szidk, akik nem sszteni, hanem szt< szt
akarjk verni a napvallst. A mai zsid sz a sidbl keletkezett, ami a szt- ige u-
szt olvasata.
ember mr haland. dm els! kisrlete teht nem volt sikeres, az j
rendszert nem sikerlt bevezetni. Az emberisg csakegy ujabb kisr-
letre vlt ktnem"v, Hiszen csak a harmadik gyerekt!l, a Szt nven
megjelent pros- Messistl vette az eredett. (A szt< szt szval a
szittya valls sztvlst s a napkultusz vgnek kezdett is jelez-
tk.)
Az j Messis j nemzsi rendje aztn az giek, az risok /"rie-
sek/ segitsgvel fejl!dsnek indult. ltalnoss vlt a ktnem"sg,
gy az emberisg gyorsan s min!sgben is megjulva gyarapodott.
Egy nagy trtnelmi ciklus utn azonban -gy t"nik, hogy trvnys-
zeren- bekvekezett az erklcsi romls, mely hamarosan elrte a
pross tett "szittya trsadalmat" is. mde nemcsak elrte, hanem
gy elrasztotta a bn, hogy az r a tettt -, az ember megalkotst,-
megbnva elhatrozta, hogy mindenkit elpusztit. (Taln nem rdekte-
len megjegyezni, hogy az dmot kvet! utdok sorra 800, vagy
900- ves kort ltek meg, ami azt "mutatta- szemlltette", hogy egyes
korszakok, az egyes fejl!dsi ciklusok, meddig tartottak).
A kegyetlen dntst, az emberisg teljes kipusztitst azonban az
isten-fi /a leend! Messis/ akadlyozta meg. Azt hiszem, hogy
meggy!zte az Atyt, tegyen mg egy kisrletet az emberek megja-
vitsra. Ezutn jelent meg a fldn emberi alakban mr msodszor
is, hogy megkisrelje az emberisget megmenteni. A 2. Messis em-
beri alakja No volt, (ami a N!jj- Nv! parancsot, az jat, a megjult
emberisget jelentette)
. Az istennel val vitja eredmnye lett az, hogy az igazakat
megmenthette, de a vizznb!l gy is csak az emberek nagyon kis
rsze meneklt meg. Csak az a kis mag, melyb!l kisarjadhatott az j
pros emberisg, az a n!-frfi elv" !s-trzs, melyet ks!bb No els!
fia beoltott, beszemzett, bizvn az emberisg megnemesedsnek s
megujulsnak a lelhet!sgben. A Sm- Szem ltal irnytott
szemzs megtrtnt.Az r elismerte finak, Nonak a munkjt s
megigrte, nem lesz tbb znviz a fldn. Nem sokkal ks!bb
azonban kell! fenntartssal szemllte- vizsglta az eredmnyt.
"s mond az r az ! szivben: Nem tkozom meg tbb a fldet
az emberrt, mert az ember szivnek a gondolata gonosz, az !
ifjusgtl fogva s tbb nem vesztem el mind az l! llatot, mint
cselekedtem." /1Mzes 8.21./ Ezutn megldotta Nt s a fiait,
129
majd szvetsget kttt velk. "Az n ivemet helyeztetem fel a
felh!kbe s ez ama szvetsgnek jele, amelyet szerzettem, n kz-
tem s minden test kztt, mely a fldn van."/u.o.9.1-17./
Tekintettel arra, hogy a rgi trzs beszemzse nem sikerlt, No
msodik fia Km -FO= Mk< Mag, a magvetssel akarta megjtani
az emberisget. Sajnos ez is csak rszben hozott j eredmnyt, amit
az bizonyt, hogy csak N finak nevezett Jfet tudott javitani a
helyzeten. (A magyar szavak tansga szerint Jfet neve a J-vet,
/j-vets/, vagyis a min!sgi munka kifejezse volt, illetve a Javit-
ige a magrl vets kijavitst /kiegyelst?/ szolglta. Az ktsgtelen,
hogy az ! hatsra az emberisg ismt nagy fejl!dsnek indult, me-
lynek korszakait Sm 500 s rpaksd 500 ve s Hber 430 ve
stb, jelzi.
A ronts azonban jra bekvetkezett. Az emberisg most mr
"szodomiba" esett s taln gonoszabb lett, mint No el!tt volt. A ha-
ragos Isten ismt a gonoszok kipusztitsa mellett dnttt, br betar-
totta szavt, gy nem bocstott znvizet a fldre, hanem most tzzel
pusztitotta el a bnsket.
Az igazak megmentsre most is megjelent a pros- Messis, a
messzir!l, taln az rb!l jtt istenfiu a L, illetve ahogy a Biblia rja:
Lt, vagyis a L-Atya. A trtnetnek ez a rsze, -feltehet!leg szn-
dkosan- csak Urrl s Ur-Kassi-dimr!l beszl. Ez a 3. Messis
azonban nem volt ms, mint brm< brahm, /a mri< mr-apa/,
aki az okos-kosok npt a Kassi-dimb!l jtt kusitkat nemzette s
ezzel egy ujabb ktezerves ciklust indtott meg. Az istenfiu most
armi< Mr- !sknt jelent meg s egyszerre kt gon inditotta meg a
vilg fejl!dst. A fenti s lenti "vilgban". A termszeti kett!ssget
brahm kt fia trja elnk, kiknek a kultikus neve sokat elrul: Is-
mal s Izsk, nevk ugyanis ezt diktlja, hogy a hegy s vz
kzdelme indult meg.
A "Fels!-vilgot", az arany- piros napnak, a Napistennek a
fennsges s fnyessges orszga jelenti. Az "r, a magassg, a
leveg!g s madarai brm- brahm els! finak a neve: Ismael=
#s-ml, a magashegy, vagy ppen a magashegyi isten !, aki a nap-
tznek az izz, Fehrl!< Fehrl Istene. (Emlkeztetni szeretnk az
Iszlm valls nevre, ami -FO= s-ml= !s-ml, !s-lanka. /mde a
ml< male a frfit is jelenti/, A trkk fura "lfarkas" zszlaja is a L-
130
istent jelkpezi.) A fels! vilg teht a mhek s darazsak, valamint a
madarak s sasok hona, a fldi letteret pedig a nagy llatok, a lovak,
medvk s az oroszlnak jellemzik.
Az "Als vilgot" a tenger viznek a kksge s melysge, vala-
mint a kigyk s halak s!tt hona brzolja. Tovb brahm msik
unokjnak a zsidk istent!l kapott neve: Izral fejezi ki. Ez a nv
nekem er!nek erejvel a V+izre-l-=vizre lt kifejezst diktlja. (Taln
ezrt kk a zsidk szine s lett a jelkpk az deni kgy s az ron
kigyja, tovbb kedvenc foglalkozsuk a kigys-botos jel" orvosi
plya. Az !sjelkpk viszont tvesen volt a Bika /B-K/ amely tves
forditsknt a Bka< bka sz helyett jelent meg.)
Azt hiszem a vilgnak ez a kt, als s fels! rszre vlasztsa volt
az a fordulpont, ahol a zsidsg fogalma megjelent a vilgon. A Bib-
lia rendkvl homlyosan trja elnk ezt a korszakot, pedig ennek fon-
tossgt az is alhzza, hogy az Iszlm is innen eredezteti a vallst.
S!t a Bibliai "informcik" tmeges hiteltelensge ellenre is nyilvn-
val, hogy a zsidk megjelense a hajzs, vagyis a vizek megis-
mersnek a korszakban trtnt. (Vagyi s az egyi ptomi
tartzkodsuk sorn, amikor mr vilgosan kitkztek a szittya nap-
valls s a zsid szittya-ellenes felfogs kzti ris erklcsi kln-
bsgek.)
A szeptuagints trtnelemcsinl forditk nehz helyzetben vol-
tak. A kezkbe kerlt rsok a magyar s hun npek /a szittyk/
trtnetr!l szltak, brmihez nyultak is. Valahov mgis be kellett
illeszteni a zsidk !seredett. gy ltom, hogy teljesen logikusan
nem a turni, hanem az afrikai mr- avar-kusita npek trtnett has-
znltk fel erre. Mivel az !si fldrajzi neveket nem lehetett eltntetni,
legfeljebb nmileg megvltoztatni, ezrt az !si sumr-kusita orszgok
nevvel dolgoztak. A "magyarokat s hunokat azonban eltntettk" s
helykbe, a pros-npek szoksjognak megfelel!en a kt "nagy"
zsid nemzetsget; Izrelt s Jdt tettk. A bels! ellentmondsokat
azonban nem tudtk eltntetni, gy nem maradt ms htra, minthogy
jl sszekeverjk- zavarjk az eredeti trtneteket. Ezrt tallkozunk
egy-azon esemny tbbszrs leirsval s ellenttes "inter-
pretlsval". Tekintettel azonban arra, hogy a hber, majd a judeo-
katolikus vallsok /akkor judeo christiannak mondtk/, a kzpkor
kezdetn mr kisajtitottk az "irodalmat s a trtnelmet" nem volt
131
nehz dolguk. Akkor ugyanis rendszerint a papok s bartok rtk a
Krnikkat, magtl rtet!d!en a zsid- keresztny /pontosabban
katolikus/ rdekeknek megfelel!en. Ha pedig ms is megirta a ta-
pasztalatait, akkor azt eretnek mnek min!sitettk s elgettk, nem-
ritkn a szerz!vel egytt. Ugyanakkor megtiltottk a "szent rsok"
birlatt, gy a legvaskosabb hazugsgok is nemhogy megmaradtak,
hanem a mai napig is hiteles mrcnek szmitanak. S!t a mult
vezredben tmrdek jelenssel s ms csods jelentsggel
bstyztk krl a hamis alapmunkkat s azok szerepl!it.
Az brahm s Jkob ptriarkk /messisok/ let-vonala a Biblia
leggyanusabb s leghiteltelenebb rsze. A jzan sz ugyanis kizrja
a zsid-voltukat. A zsid tantsok s magyarzatok szerinti mai sze-
repk tkrben viszont ktsgtelen, hogy sok kzk volt a zsid
valls s a zsid letmd kialakitsban. Ezt a jelensget mr sok
kutat birlta Zajti Ferenct!l kezdve Badiny Js Ferencig s magam
is kiemelt fontossgot tulajdonitok neki.
22. ARMIAK MROK VAGY ZSIDK?
Az brm< brahm jelensg kapcsn eljutottunk oda, ahol a leg-
teljesebb az egyet-nemrts s ahol vgl is tisztzni kellene, hogy a
zsidknak, a szittyknak s az iszlmnak mi is az igazi kapcsolata
brahm- Avrahm s Ibrahimmal. A jelenlegi trtnelmi egyhzak-
nak egysges llspontja van brm-brahm szemlyt illet!en,
valahogy igy:. "Mrpedig brahm -minden ktsget kizran- a
zsidk !sapja s ma is mindenki annak tekinti." Ezt szgezte le a
zsid katolikus felfogs mell csatlakozva a protestns knon is. Err!l
persze nekem, mint a fentiekben mr kifejtettem s indokolni is igye-
keztem, er!s ktsgeim vannak. Mindezeket pedig nem ms
forrsokbl meritettem, mint a zsidk szent knyvb!l a Trbl s a
Biblibl.
A Tra teljes neve "Szefer Thora", amit Szent Knyvnek fordi-
tanak, A nv azonban mst mond magyarul. A Tra -FO= art, ami
nem ms, mint = "A rtt", a rovott-irs. Az el!tte ll jelz! tulaj-
donkppen knyvet jelent: A Sefer" el!re olvasva s egy +C- vel kie-
gszitve, pontos informcit ad a "zsidk szent- knyvr!l": A Sefer=
132
C+sefer= csever< csavar, azaz csavart, tekert pergamen. A sefer gy
tekercset, a Sefer Thra pedig Rovsirsos Tekercset /knyvet/ je-
lent. (Tveds kizrva, mert a Sefer -FO=refes= reves, azaz recs =
rovsos, teht rtt. sszerovott, vagyis megirt knyv-tekercs.
Teljesen termszetes teht, hogy nemcsak a knyv neve magyar,
hanem ms iskols dolog is. Ha ugyanis a Sefer -FO= reves- csevert
irs, azaz rovs-irs tekercs, akkor a szcsald ms tagjjai is jelen
kell, hogy legyenek. Bizony, az iskola neve sem vletlenl= Bt Sefer.
A Bet= Bet+", a Sefer FO= Reves, azaz a Rovs Betk megta-
nulsnak a helyt jelenti. Egybknt hberl rni= katav /K-T-V/ s
az irott- jelz!= kitav, vagy kitab, ami -FO= batik- vagy vatik. Az rst
ugyanis papirra vetik, mg a batik= a bet"k-et jelenti.
gy hiszem, hogy az !si zsid okmnyok s az rssal kapcsola-
tos fogalmak magyaros !sneve elg sokat elrul neknk. Az akad-
mikus Vletlen Jnosk
41
jra jelentkezsnek elhritsa vgett
azonban mg hozztennm, hogy a hberben sok minden msnak,
gy a Trt magyarz msik zsid szent knyvnek a neve is magya-
ros eredet". A Talmud -FO= dumlat, teht dumlat< magyarzat.
(Jusson esznkbe az orosz Duma= parlament neve.) A Tra egy-
bknt kt rszb!l ll: A Tora Sebiktab az irott tanokat, mg a Tra
Sebalpe a szjhagyomnyokat tartalmazza. E szavak is nagyon sz-
pen vallanak magyarul, hiszen a Sebiktab -FO= bes= vs, az + iktab
HU= kitab. A knyv-arabul s hberl =kitab vagy ketab, ami -FO=
batik= betk. A Tra Sebiktab teht -FO= batik-ves= betk- vs, teht
a vsett-betk knyve. A Sebalpe a regk s mondk knyve, ami=
Szeb= szp + alpe= alve, teht a szp-alv< a szp altat. (Az !si
mesk, mondk mind ilyenek.)
Ezzel azonban a magyaros vonatkozsoknak kornt sincs vge,
mert a Mzesi #t Knyvnek "grg-latin" neve: a Pentateuchus is
szpen regl. Pentateuchus = (angolul Pentatjuk)= Bntetjk-kos,
Bntetjk a Kost, teht a kusita< kos-magyart. (Ezt egybknt a
133
41
Az akadmikus finn-ugorsz nyelvszek termszetesen zsigerb!l tiltakoznak a
"Prczki-fle" nyelvmvels ellen. Ha viszont vitathatatlan pldkkal szolglunk
akkor mindig a vltlenre hivatkoznak. Ilyen tipus rvelst folytatott Melich Jnos
akadmikus s dr. Aczl Jzsef professzorral, aki az rvek nlkl itlkez!
akadmikus melicheket "Vletlen Jnosoknak" nevezte el.
Pnksd magyar neve is kimondja= B"nt- Ksd, vagy Bnt- Kosodra
ksd s ld meg, parancsot adja ki. A Pnksd hber- grg neve a
Pentekosta= sem ms, mint pntet< bntet-kost. A kos termszete-
sen a fekete magyarokat, vagy az isten fit a Kus- Kost jelenti, kit ma
mindenron "Brnynak", teht Birknak szeretnek nevezni. Ez ugy-
an kedves sz egyeseknek, de neknk mai magyaroknak az egyre
tbbet emlegetett birkasgunk jut az esznkbe.
Mzesi #t Knyv elnevezse is nagyon tanulsgos. Az els!
knyv a Teremts, azaz Genesis, ami nem is lehet ms, mint a
gnezs, vagyis a frfi gnek bejuttatsa a n!i mhbe. Az els! knyv
f!-mondanivalja, a lnyege azonban az "n olvasatomban" nem
els!sorban a "vilg teremtse", hanem az ember-teremtse. Az em-
bernek a kt nem egyeslse ltal val megteremtse, amit priasan
"genyzsnak" fordithatunk. (Itt ismt az !si rtelmezsre kell rmu-
tatnom, hiszen a "teremtse" -FO= ese-t-meret= esze- temeret=
!ssze-tmrit ! Tessk mondani, ehhez mit lehet hozztenni? Taln
azt, hogy a Teremts "grg szava" is ugyanezt jelenti, hiszen az is
magyar sz, ppen ezrt a fonkjrl kell olvasni. Ugyanis a Genesis
-FO= sisen-eg= azaz !+sisen-egy, azaz; !si-mdra: eggy lenni.
(Kuriozumknt azonban nem hagyhatok ki egy "echt-nmet" szt, A
gynyr s a nemi lvezet= Genuss /genussz/, aminek kt jelentse
van: 1./= a gn-sz. Vajon a szittya !sk honnan is tudhattk ennyire
tudomnyosan, hogy miknt is trtnik a megtermkenyits? De,
hogy tudtk az biztos, hiszen a gt-nmet nyelvbe ez a sz sokezer
ve gy plt be, hogy a gn-szik. A msik olvasat pedig jra a te-
remtst mondja: 2.= i+ gen-ussz = teht igen ssze- kell bujni. A n-
met trs ugyanis= Genosse= i+genssze.)
A Genezis msodik knyve a Kivonuls= az Exodus, aminek
ismt tbb jelentse van. 1./= v+egzodus= vgzel, mint ds /gazdag/,
ahogy pld, a zsidk fejeztk be az "egyiptomi rabsgot". 2./= v+-
gz!dus= Vgz!ds, ami az egyiptomi -gytr! s izzadsgos- fld-
mvel! "munklkodsnak a vge". Igy ez egyben a meggazdagods
s a zsidv vls folyamatnak jelent!s szakasza volt. A harmadik
azonban ezeknek az ellentte: az egyiptomi fra parancsa; Exodus=
/angolosan= ix-odusz/ -FO= zsudo-ki , azaz= zsid-ki/fele.
134
A harmadik knyv a Levitiacus a papi szolglatnak, a papi tev-
kenysgnek a megszervezst tartalmazza. A papok a levitk= a lo-
vitk, teht a Lvi-a+tia-cus= lovas-atya-kus. Pontosabban a szittya
lovagrendek !se, hiszen a plosok, a templomosok stb. is lovagren-
dek voltak./ Az j zsid isten szolglatt ugyanis a kus-np a Fehrl-
istenn! magyarjainak a pldjra szerveztk meg
A negyedik knyv, a Numeri= a n!-mri, vagyis a nvs-mr!k
knyve. A zsidk megszmllsrl szl, gy a nvs- gyarapodsuk
mrse trtnik. Nagyon veszlyes sz ez, mert a sumroktl ered. A
n!-mr!k, az !sn!k tudsa volt ugyanis a szmols. A nu-meri= n"<
n!ve- mri egyet jelent szemek rakosgatsval. A szem= szm. Az
sszeads, sszegezs pedig /ang-fr/= summar-summary, nmetl=
sumieren s magyarul summzni. Vagyis mindehol sumroznak. Ami-
vel mg tallkozni fogunk Dvid kirly kapcsn.)
Az tdik knyv a 2. Trvnyknyv s ezrt hvjk grgsen
Deutriumnak vagy hberesen Deuteronomium-nak . Csakhogy en-
nek a sznak nagyon fontos az eredeti jelentse. A grg deutero=
nemcsak egyszer"en "msodikat", sokkal inkbb egy - msikat s
rosszabbat, silnyabbat jelent. A latin deuto ige is rosszabbodst,
ktkedst jelent. A zsid trvnyknyv bizonyra azrt msodik -teht
deutero-, mert ms, egy msik. (A latin msik, msodik= deuto -FO=
otued= utd.) Az els! trvnyknyv ugyanis az !si "brahmi", /a
mr-kusita/ sumr/ szittya- trvnyknyv volt, mely nagyon kemny
s igazsgos. Az melynek lnyege a morlis /mr-lls/ erklcsnek,
az !si tisztessgnek a vdelme. A msodik trvnyknyv a= Deutero,
a rosszabb, a silnyabb knyv. Egy rontott msik vilgnak, a szittyael-
lenessgnek, az elzsidsodsnak, a laza- erklcs"sgnek a trvny-
knyve.
Trjnk azonban vissza a Biblihoz s annak a szakrlis tar-
talmhoz. Ha teht mi, elhisszk mindazt, amit az egyhzak tani-
tanak, vagyis hogy a Szent rsok az igazat tartalmazzk, nmagun-
kat csapjuk be. A Biblia ugyanis a mai teolgiai rtelmezsekkel nem
az !si valsgot hirdeti. Ellenkez!leg, a szittyk elt"nst s a magy-
aros npek gyalzatt trgyalja. Msrszt pedig amikor azt llitjk,
hogy brahm s npe /valamint leszrmazottjai/ lettek a zsidk, ak-
kor megtagadjk a Szent igazsgot. Nem lehet ugyanis semmi
ktsg, abban, hogy az - s kzpkorban tudathasadsos helyzet
135
alakult ki. A Bibliai informcik alapjn kialakitott s -levezetett- gene-
ologiai tblzatok szerint ugyanis brahm s npe semmi kpen
sem lehet zsid, hisz brahm s egsz csaldja sumr- kusita
szrmazs s fiai is kldeus, vagyis "pogny" kananeus s uruki
lnyokat vettek felesgl.
Ha pedig a keresztny hittudsok s a hebraisztikusok ennek elle-
nre tovbbra is a Biblira hivatkozva llitjk, hogy brahm utdai a
zsidk, akkor knytelen vagyok kijelenteni: Az "Irsok", a geneolgia
s a jzan sz alapjn, ppen a szittya npek, gy kztk mi vagyunk
az igazi zsidk". Azok pedig, akik a fentiek ellenre magukat, mint
brahmi utdok tovbbra is judaista-jahudi- zsidknak min!sitik,
nem lehetnek msok, mint "deutero-zsidk", vagy magyarul "l-
zsidk". (A geneologiai rtkelst msutt vgzem el, de annak az
eredmnye sem ms, mint hogy brahm fiai nem lehetnek zsidk.)
Nem vletlen az sem, hogy brahm az els!szltt fit Isaac
-FO= Kas -Kos/-nak nevezte el. Az !si erklcs egyik sarkalatos
trvnye volt az a "szoks", hogy a szletett gyerekek szleik s
!seik nevt vehettk csak fel. (Akkoriban elkpzelhetetlen volt, hogy
idegen npek neveit viselje valaki) Az els!szlttet az !smagyar n-
pek Gl- nak neveztk. # volt a "trnrks", ! rklte ugyanis a
rangot s a vagyont. A tbbi testvr csak a vagyon tredkeit kaphat-
ta meg. A gl- teht "trnrkst", majd ks!bb nagyot jelentett. Nem
vletlen, hogy a Gl sokig keresztnv volt nlunk. (A gl vagy gar-
sz azonban alapvet!en a magyart jelenti: ma+ gar= gar s /lgyit-
va/= gal, ami a gallok< gallusok, a galtk s a galileaiak eredeti ne-
ve volt.)
A szittya kosok< kusitk a zsidk !sellensgei voltak. Mr emltet-
tem, hogy a zsidk ritulis szoksa a b"nbak ceremnia. Az egyik
legfontosabb zsid nnepen a Pnksd alkalmval, nem vletlenk
"rakjk r bneiket" egy kosra, vagy bakra. Ezeket aztn vagy me-
glik, vagy ki"zik a pusztba, ami egyenl! volt a kivgzssel, hisz a
vadllatok percek alatt felfaltk !ket. A magyar Pnksd sz is
vilgosan kifejezi ezt a zsid rtelmezst, hisz maga helyett beszl,
csak vgig kell gondolni a szavakat s megtalljuk bennk a zsid
felfogs magyarra "konvertlst". Pn-ksd = a Bnt-ksd, /vagy
Bnt-kosra/. "Vletlenl" ugyanezt mondja a Pnksd zsid- grgl
is= Pentekosta, ami bizony= pente- kost= bntet-kost. Ebb!l a zsid
136
ritulis szoksbl csinlt a katolikus egyhz egy "!si magyar ha-
gyomnyt" a pnksdi kirlysg np-szokss ttele rvn. Az egy-
napos "kirlysg" azonban nem volt tbb annl, minthogy a hallrai-
tltnek is joga volt ahhoz, hogy utljra mg azt ehessen, amit sze-
retne. A "kost" ugyan feldiszitik, de utna meglik, vagy a pusztba
zik.
Nem tudom tvol ll-e az igazsgtl az a vlemny, mely szerint a
mzesi t Knyv a bntetsek knyve s az szvetsg tulaj-
donkppen egy kori "Pitaval", mert nmi tlzssal- nem is ll
msbl, mint oly esemnyekb!l, ahol a zsidk, ellensgeiken vres
bosszut llva, -csecsem!kt!l, n!kn t az aggokig mindenkit legyil-
koltak, egsz npeket kiirtva. (Sokszor mg az oktalan barmokat, l-
latokat is megltk.) Msrszt oly /istentelen/ becsapsok sorozatt
ismerhetjk meg, ahol a -vitn fell jindulat npeket- vagyis a befo-
gad szittya- magyaros npeket erklcstelen s fondorlatos mdon
rviditettk meg. A csalst elszenved!k a kananeus- szamaritnus
npek, de f!knt azok a filiszteusok voltak, akiket ma palesztinoknak
neveznek, akik a Bibliai trtnetek szerint a zsidk f!ellensgei vol-
tak.
Ezen tulajdonkppen nem is csodlkozhatunk, mert a palesztin=
pal-estin-ok= a "Pl< Bl- isten npe !k" , a zsidk ltal annyira gy"l-
lt Balnak a kegyeltjei voltak. A Bal -isten papjai voltak a Blosok,
akiket magyarosan Plosnak, vagy Pilisinek neveztek. A plosok
-vagy pilisiek voltak a palotsok, a fejedelem mellett tevkenyked!
magyar "rtelmisgiek", a test!rk, a papok, tanitk, orvosok s
mvszek. Pilis megye nem vletlenl volt Magyarorszg legkisebb,
de legfontosabb megyje, miknt az sem volt vletlen, hogy ezt a na-
gy befolyst szntette meg leghamarabb a katolizlt, zsid- ke-
resztnysgnek elktelezett "szentistvni" kirlyi hatalom. Egyuttal
felszmoltk a blos- plos pilisi vallsi intzmnyeket, majd gyes
fordulattal, a helykbe megitottk az egyetlen magyar szerzetesren-
det a fehrcsuhs Plosokat /blosokat/, kiknek a fehr szine a
Fehrl-kultuszt lteti ma is.
A plosoknak Lengyelorszgban s Egyiptomban is /!/ voltak
rendhzai. A plos- pilisek valaha rpd nagyfejedelem test!rsge is
voltak s ezrt telepltek az akkori f!vros kr s kz. Ennek neve
valaha Esztergom s "Fehregyhz" ami valjban svr= Fehrvr
137
volt, amelynek mai neve Visegrd. (Egybknt emlitsre mlt fej-
lemny, hogy az Egyiptomban dolgoz magyar egyiptologusok ppen
ez elmlt vekben leltk meg egy kolostor romjait a kirllysirok kze-
lben, melyet plos kolostornak tartanak.)
23. AZ ELS! BIBLIAI VRSZERZ!DS
A Birk Knyvben, /3.3/ megtalljuk a filiszteusok t fejedelems-
gnek a nevt: "Azt mondjk kananeusok mindannyian: a Khivveu-
sok- szidoneusok, akik a Libn hegyn laknak, a Khitteusok, az Emo-
reusok, a Perizeusok s a Jebuzeusok." A felsorolt !t np megne-
vezse azonban pontatlan. Kananeus nv a Kan-Ana eust, a Kun<
Hun- Anya !s!ket jelenti. Az ! testvreik a Khitteus= ht-!sk, a Je-
buzeusok= u+jabb-!s hvei, valamint a szidoneusok, a libanoni Szi-
don vros laki. Hun npek voltak azonban a palesztinek, a Bl-is-
tenn! npe is.
Velk ellenttben, mr- avar- gall npek voltak, a Galileusok s az
Emoreusok= a-mr -!sk, tovbb a Perizeusok= piros- /peres<
perzsa/, vagy parzs-!sk, a varzsol papok rendje. (#ket utnozva
alakult ki ks!bb a zsid farizeusok /a varzsosok/- a hber "teologu-
sok" papi kasztja.) A fentiekb!l kvetkezik, hogy a Kzelkelet nagy
rsze a szittya magyaros npek !si tulajdona volt. A filiszteusok s
kanaaneusok gyakorlatilag egy np nemzetsgei voltak. A Palesztin<
Bl-isteni np s a Kna-!s Hun-anya-!sk egyarnt a turni al-
fldr!l rkezett amazon n!trzsek utdjai voltak, akiket akkoriban
Szittya< Szkita nven ismertek.
42
A hajdani f!vrosukat a mai Bet-
138
42
A szittyk neve a grgkt!l ered, akik kptelenek voltak megjegyezni s lerni a
nekik szokatlan !smagyar trzsek nevt gy lettek a magyarok turkok a turiak-
helyett, vagy keltk a keletiek helyett. A magyaros npeket az szaki-vagy az eszaki-
tj npei nven jegyeztk meg. Szkita =+szaki, vagy szaki-tj. (Ebb!l lett a szlv
kitj nv, ami kinait jelent nluk. A grg szkyta =szkta, azonban kuthai, vagy
kutai-nvre ferdlve is ismert. A kutha- kutai npnv tulajdonkppen kusza =kus-a,
kus eredetre vall. Ez termszetes, mert szakon is ltek avar-kus npek, de dlen is
voltak hunok.
Shant nem vletlenl neveztk el a grgk Szkitapolisnak, Sziitya-
vrosnak.
A szittyk azonban nem egy adott np voltak, hanem ezzel a
szval a napvallst. annak tevkenysgt s annak kultuszt fejeztk
ki. Szittya, vagy Szkita np ugyanis nincs. A turni npek elvileg
mind szittyk, azaz nap- s t"ztisztel! np voltak. A szkta jelz!
azonban az szaki-tj npeit illeti, mert az szaki vidkr!l jttek. (Ha-
sonl a Kelta- celtic jelensg is. A trtnszek zme mg ma is
nemzetsgeknek, vagy npcsaldnak tekintik a keltkat, holott err!l
sz sincs. A keltk= keletiek. A nyugati kutatk hamar megllapitottk,
hogy a kelta-Celtic-celtes szavak, melyek grgl= keltis< keletos
/npek/ vagyis keleti npek. Az utdnpek azonban mr elfeledtek
magyarul, gy nem tudhattk, hogy az Keletit jelent. /A logikai sor: Ke-
letik= keltik= celtik= celtic/. A latin- gall npek tulajdonkppen mind
keltk, mert keletiek, akik keleten ltek s onnan jttek Nyu-
gateurpba. Kzel-kelet teht a szittya magyaros npek birtoka volt,
akik befogad np lvn jszivvel lttak orszgukban ms npeket is.
Mzes maga sem tagadja ezt, hisz /I. Knyve 22./ Fejezetben arrl
ir, hogy brahm szvetsget kttt Abimelekkel a filiszteusok
"kirlyval".
43
A szerz!d! Abimelek neve is cim s rang volt. (Abi=
abu, azaz apa, Atya. A melek< melech sz ugyan hberl kirlyt je-
lent, de !smagyarul a mli= magashegyi, vagy mlos, ami rontott
irssal= malich, majd= mlik). Abimelek neve teht a magashegyi
Atyt (Istent) jelenti, aki brahmmal, a Magyar Atyval kttt
szerz!dst.
Abimelek a kvetkez!ket krte brahmtl: "Most azrt eskdj
meg nekem az Istenedre itt, hogy sem nellenem, sem fiaim, sem
unokm ellen lnoksgot nem cselekszel." brahm ezt felelte: "n
megeskszm !" Ezrt: "Neveztk ezt a helyet Bersebnak, mivel-
hogy ott eskdtek meg vala mind a ketten (!) brahm pedig tama-
139
43
Azrt hasznltam idz!jelet, mert a magyaros npeknek soha sem volt kirlyuk,
mert azt a herk kategrijba soroltk, hiszen azok is munka nlkl jutnak a
gazdagsghoz. Az ilyen rang a dolgos s szorgalmas magyaros npek felfogsa
szerint erklcstelen volt. #k vlasztottk a vezet!jket, -rendszerint- a korban s
tudsban legregebbek kzl. Nekik fejedelmk, vezrk, knjuk, kagnjuk,
kendjk, gyuljuk, lugljuk vagy varzsljuk- /fra/ volt, de kirlyuk soha.
riskusfkat ltetett s segtsgl hivta ott az rkkval risten
nevt. s sokig tartzkodk brahm a filiszteusok fldjn." /Mzes
I. 21. 23./
Ez a fejezet olyan kiemelked! fontossg informcikat tar-
talmaz, melyeket eddig nem vettek szre, vagy szndkosan mell!z-
tek a vallstrtnszek. Taln nem is vletlenl, hisz itt egyrtelmen
jelennek meg azok a kultikus jelkpek s esemnyek, melyek egyr-
telm"en bizonytjk, hogy ezek a "palesztin" npek a szittyk, vagyis
a hun- avar- magyar npek !sei. Ezeknek a npeknek hrom oly
kls! szemll! szmra is jl lthat s felismerhet! kultikus aktusa
van, ami kizrlag csak a szittykra jellemz!. Mindenekel!tt az "esk"
vagy az eskvs" fogalma.. Ez a kt sz tipikus szittya szerz!d-
sktsi aktust, vagyis isteni esemnyt jelenti. Nem vletlenl van
neknk #si s #sk" nev" kzsgnk. Az esk-sz tbbjelents".
Alapvet!en a pros-istent jelenti, akire eskt tettek. Az s-isten s
K-isten azok , akikre eskdni kell. Arra csak utalni kvnok, hogy az
#sk! egy fekete meteorit volt, melyet magyarul K$, ms nyelveken
Kba nven illettek, ami a magyar Kaba s Kva kzsgek nevben
van jelen. (NB: a nemrg jralakult skt parlament legf!bb kultikus
tgya a diszhelyre emelt Esk K, melyet nagy tisztelettel !riznek.
A K!, K vagy Ka sz is a hm- istent s a frfiassgot fejezi ki. (A
bakonyi Ukk-FO= K, a vilgszerte ismert mn-hir = k!-oszlop, de a
neve mn-hr.). Az !sk! harmadik jelentse az esk- ks, ami kife-
jezi azt a "megszentelt" k!kst, mellyel a vrszerz!dst, az alkar-fel-
metsztt eszkzltk !seink. A k!ks fogalma a Bibliban el!szr
Jzsu knyvben jelent meg isteni parancsknt. "Csinlj magadnak
k!kseket s msodszor is metld k!rl Izrl fiait."/Jozsu Knyve
5. 2-3./
Mr ebb!l a parancsbl is kiderl, hogy a k!ks, a metszs es-
zkze. (A latin szentsg sz is eredetileg a fent- emltett kvet jelenti.
A k!ks /lat/= sacrum -FO= mur-kas, vagyis mr-ks, a mr /magy-
ar/- isten kse.) A magyar esk sz azonban az #sk"-vel, az !s-
kssel, az #s-isten megszentelt ksvel trtn! vrldozatot is jelen-
ti, amit Vrszerz!dsnek hvtak !seink. Az esk egybknt -
kls!leg- ma is gy trtnik mint valaha. Az eskkor sokszor mg
most is klbe, vagy flig klbe szoritott kezet emelnek a szemma-
gassgba s gy mondjk el az esk-szveget. Persze ez a felemelt
140
alkar csak az !si aktus egyik jelzse, mert a kzzel mr nem az !si
mozdulatot m"velik. Ma ltalban a jobbkart emelik fel s kt- vagy
hrom ujjal mintegy keresztet formlva mondjk el az esk"- szveget
Ez azonban inkbb csak fogadalmat jelent. Ez tulajdonkppen gy is
helyes, br az eskt nem helyettesatheti a fogadalom.
A szittya Esk nagy kultikus aktus, az egy nneplyes szertarts.
Legel!szr is a tltos< "tiszteletesek" el!kszitik a Grl - Serleget
s a Sacrum-ot,/isten kardjt/ melyek a vrszerz!ds aktushoz
szolgltak. A serleg egybknt hberl= kos, teht ez is mr-dolog,
de franciul= calice /kalisz/ = gl-isz, teht a gar< gl /a magyar/ isz-
ik bel!le.) Az aktus vgrehajtsa a kvetkz!: A vr-szerz!d! felek
felt"rik balkezkn a ruhaujjt. (A bal-kz valaha nem a bajos-balos
kz volt, hanem a Bl-istenn!t jelent! kz. A kezket klbe szoritva
emeltk fel, mert gy az alkaron kidagadtak a vnk, melyeket knny-
en lehetett elmetszeni. (Ez "flhold alak" bemetszs az #sk"t, a
szittya- magyaros krlmetlst jelentette.)
A kifoly vrtegy asz- borral flig telt Magyar, rviditve = "Gar-/
Gl/ Tlba" csorgattk, melyet ma /taln/ tvesen hvnak Grl-nak. A
bort s a vrt sszekevertek, majd fszerekkel s mzzel izesitettk,
majd megittk, ami utn testvrek, testi- vri- rokonok lettek. Ezt a
bort neveztk eleink rms bornak, amelynek a rontott mai neve
$rms, amit nyugaton Vermuth-nak, magyarosan= Vr-mustnak
hvnak. (De nehogy ismteleten a vletlenek sszejtszsra gon-
dolhasson brki is, hadd hozzak mg nhny "nyugati pldt". A n-
met Alkotmny= Vervassung /ferfassung/= a vr-i-vssung, teht a
Vrszerz!dsnk. A nmet egyesls= Verein= vr-jen< a vr jn.
mde a nyugati nyelvek csucstallkoz s szdls szava is vilgo-
san beszl: Olasz- spanyol cscspont = vertice= vrt-isze< vrt isz. A
francia szdls= vertige /vertizs/ = vrt isz. (Az rvgs-vrvesztes-
sg szdlst okoz.) Az olasz- spanyol= vertiginoso s a francia
szdletes= vertigineuse = vrt-igin-!s< vrt igyon az !s, Az angol
f"gg!leges= vertical-/vertikel/ = vrzik-el. Mrmint a kar fgg!leges
tartsban vrzik el, vagy ifolyik jobban.) Remlem a fentiekkel sikerlt
reztetnem azt, hogy mit is jelentett valjban az Esk s annak
milyen ris jelent!sge volt a szittya magyaros npeknl. (Ismtel-
ten al szeretnm hzni, hogy nem vletlen jelensg s gyakorlat az,
141
hogy az !si szittya magyaros szertartsokat "tmostk", el!bb jelleg-
telenn tettk, majd az igazi tartalmt meghamisitottk.)
De, mi kze van mindezekhez brahmnak s Abimeleknek, te-
hetn fel valaki a krdst? Nagyon is sok ! brahm s Abimelek
ugyanis akkor Vrszerz!dst ktttek s nem korlmetlst vgez-
tek. Amikor ugyanis brahm ezt vlaszolta: "n megeskszm!" /1
Mzes I. 21, -24./ utna nagyon fontos kzlst olvashatunk :"Ne-
vezk azt a helyet Bersebnak, mivel hogy ott eskdtek meg mind
a ketten." Igen, A mai Ber-seba vros !sneve= vr-seva, ami magy-
arul a= Vr-szava elnevezs.
Az esk, vagy eskvs sz maga, az !sk"vel vsst jelentette, A
Vrszerz!dst pedig a megivott vr peccstelte meg, teht a vrsza-
va /sava- borsa?/ jelentette az rk szvetsget. (Ezt er!sti meg
Izsk= Issac< isszk ige-s-sz is.)
A nagy tettek s nagy vllalkozsok el!tt a szittya magyaros n-
peknek ktelez! isteni parancsa volt az sszts az egyesls. Ezt
bizonytja, ezt er!siti meg a Biblia ismtelten, brahm fival Izskkal
kapcsolatban is "Felmne pedig Bersebba s megjelent neki az r
mondvn: n vagyok brahmnak az atydnak az istene." Az r
teht meger!sitette Izskkal is az Abimelekkel kttt szerz!dst. A
folytats is egyrtel"en magyar: "Abimelek pedig elmne hozz
Grrbl; -Legyen eskvs kzttnk. --Kssnk frigyet egyms-
sal. s akkor vendgsget szerzett nkik s evnek, ivnak.-- Reggel
felkelvn, egymsnak megesk"vnek." /Mzes I. 26. 23/. Az eredeti,
az brahmmal kttt szittya magyaros- hunos vrszerz!ds teht
tovbbra is rvnyben maradt.
.
Vgezetl meg kell emlitenem, hogy szigor kori tny az, hogy a
zsidk "zsigerb!l utastottak" el a vrrel kapcsolatos minden aktust,
igy a vrrel kttt szerz!dsek isteni voltt is tagadtk.. #k ugyanis
a mzesi trvnyek alapjn- hallos bnnek tartjk a "vrivst", vagy
evst. Nem vletlen az sem, hogy a judeo-katolikus egyhz is a
legslyosabb b"nnek nevezi az ilyesmit. Ennek kvetkeztben a
zsidk s a zsid-keresztny vallsok minden szittya napvallsi fo-
galmat szitokszv tettek, vagyis ellenttbe forgatva sulykoltk bele
a kzpkori emberekbe az erklcss !svallsi fogalmakat. (A napis-
tenn! parzsn!b!l csinltak parznt, a napisten Sr /!sr/ pedig
142
latyak s szar lett. A kosbl pedig kosz- /piszok/ lett. Ez a mdszer
nagyon bevlt s mlyen megvltoztatta, pontosabban b"nn tette az
!si szittya vallsi kultuszt,
Gondoljunk csak a mai ember agyba beltetett rdg-mitoszra,
mely szerint az rdg az isten legf!bb ellensge. Aki pedig "lelkt
eladja neki", annak a sajt vrvel irt szerz!dsben kell ktelezni
magt az ! szolglatra.
Mit is jelentenek a fentiek -magyarul: Az rdg egy sasorr, koss-
zarvas fej alak, aki l s baklbon jr, mely kilg a ruhja all. Kik is
a sasorruak s kosszarvat visel!k? Ht a kusita magyarok s hnok.
A kos-vagy bak-szarv, a kus-npek, az okos kosok jelkpe. A sas-
orrak a turult, a hunok istent jelenti. A tri-l ugyanis -HU= turul,
Ami pedig kilg, az a "Llb" -FO= bl+l, teht a Bl-istenn! s a
Bak-lb= Bak-isten (A gonosz rdgszer" Bacchus = Bak-kus), va-
gyis a magos-makkos Magyar Isten. Ha ez is vletlennek t"nik, akkor
gondoljunk a "vrrel-irott" ktelezvnyre, a Vrszerz!dsre, amelyet
alirva "eladjuk a lelknket" az rdgnek, aki bizony nem ms, mint
!seink #rkd! istene, aki HU= rdk< majd rdg lett. # a magya-
rok #rz!- Dge, kinek neve eredetileg a magyar isten egyik !sneve
a Dug volt.
A magyar Gd, Gd-ll! s a Gad-ny, Gede, God-isa vrosok
neveis ezt igazolja. Godisa -FO= isa-dog = !si dg, a dug-gyug
himisten neve. Az angol isten= god /gud/ -FO= dug, az angol herceg/
isten/= duke /djuk/ = gyug, akrcsak a grg Duksz Mihly nevnek
els! rsze is Duksz= Dugsz, ami az Dug-szt, a teremt! istent
jelentette. (A mai dik szlengben hasznlt "dgs" jelz!t az isteni, a
nagyon szp rtelmben, de nem a rettenetes s csunya rm helyett
hasznljk.
Ez a jelensg a "Szitok-szindrma" rsze, melyet a judeo-katolikus
egyhz mr ktezer ve alkalmaz az !si magyar istensgek nevnek
s a nagyerej" kultikus !si szavaink eredeti jelentsnek az el-
lenttbe forgatsval. (A legdurvbb torzitsok jellemz! drasztikus
pldja, a napisten Sr s Szr nevnek szarr s az #rdgnek /az
!si #rz!- istennek a dgg ttele, vagy a nagy Atilla !snevnek, az
Aranykn =Sr-knnak, srknny alakitsa s a vele kapcsolatos
gyilkos- gyerek s emberev! legendk tanitsa. Nem ms azonban a
Kus- kos szavunkbl talakitott kosz-sz mai szerepe sem.)
143
24. ISZLM S ISZMAELITK
Minden trtnelmi kornak, de klnsen a zsidkeresztny valls-
hoz tartoz hatalmi krknek volt egy "csodafegyvere", amit ma
vods kifejezssel taln olyan mumusnak nevezhetnnk, amivel az
embereket s npeket szz, vagy ezer vek ta eredmnyesen
ijesztgettk. Ilyen mumusok voltak a "vandlok", a hnok, a mrok,
majd a magyarok, aztn a tatrok s a trkk, legjabban pedig a
nmetek. Meglep! mdon ezek a mumusok mindig szittya magyaros
eredet" npek voltak, akikre aztn a legszrny"bb jelz!ket ra-
gasztottk. Csecsem!k, gyerekek, regek s n!k gyilkolsa,
mszrlsa, kegyetlen megkinzsa az a tbbezer v ta visszatr!
vdirat, melyben koronknt csak a "cimzett nevt" cserlik ki, de min-
den ms marad.
A mai modern vilgban is megmaradt az szvetsg negativ r-
ksgeknt az iszlmrl s az iszmaelitkrl alkotott kori- kzpkori
"mlyen stt kp". Ez ma is azt sugja, hogy minden sokkal jobban
mehetne, ha az iszlm nem rmitgetn, nem ijesztgetn a "m"velt
vilgot". Ez a "kzvlekeds" azonban neknk mr nem meglep!,
mert ennek olyan !s-eredet" oka van, ami a Bibliban, pontosabban
a zsidk trtnetben gykeredzik. Az Iszlm rossz-megitlsnek
azonban a legf!bb oka lehet az a "keresztny ellenes" llitsuk, mely
szerint !k brahm- /Ibrahim/ igazi rksei s hites kvet!i. Az vis-
zont nekem mr nem meglepets, ha a Fordtott kezses mdszer-
rel megszlaltatott Bibliai trtnetek igazi tartalmnak fnyben ujabb
s teljesen ms megvilgtst nyer az Iszlm hiveinek a fenti llitsa.
Be kell vallanom, hogy a muzulmnok eme vlemnye nagyon
sokig a szmomra is rtelmetlen s rthetetlen volt, de most mr
egyet kell velk rtenem, mert ma mr egy jobb, azaz szittya op-
tikn" t vizsglhatom az iszlm krdst is. El!ttem mr nem lehet
ktsges, hogy igenis komoly kzk van brahmhoz. (Termszete-
sen nem a zsid vrahmhoz.) S!t, a mai ismereteim birtokban el-
hiszem a nagyon radiklis iszmaelitknak azt az igazt is, hogy: Az
!si hitet a zsidk s keresztnyek egyarnt eltorzitottk, az !si szent
iratokat pedig meghamisitottk. Ebben az esetben pedig -hirdeti meg
144
az Iszlm-valls, az igazhiv!knek nem marad ms utja, minthogy
visszatrjen az !saphoz brahmhoz. Teljesen jogos az a hivatko-
zsuk, hogy Ibrahim els!szltt fia Ismel, aki a nemzsid egyiptomi
Hgrtl szrmazik, gy joggal tekintik !t "iszlm szentnek" magukat
pedig Ibrahim-fia Iszmel utdainak.
A szittya valls msodik vlsga idejn alakult ki a mohamedn
valls. A neve nagyon rulkod. Moh= mh, a-medn viszont a mdz-
r< mz-r jelentssel br. (A rovs R= N, pld: Szabin= szabr, sze-
ben= szever= szabir, a kazn-szoros= kazn stb.) A mohamedn
teht a mh-mz-rt, a Mohamed prfta neve pedig a mh-mz-et
jelenti, Az iszlm sz FO= mlis< mls, teht a mzest fejezi ki.
Nem ms azonban a most divatos muszlim persze- csak magyarul.
A hus-ellenesek kedvenc tele a m"zli= m"z-l, pontosabban a ml-
lasztott nvnyekb!l ll mzes< mls ksztmny. A muszlimok
teht a mz-lnyek, akik a hetedik mennyorszg< mz-orszgba
kivnkoznak. (A menyecske< menecske= mhecske, a menyasszo-
ny= mh-asszhony, a meny-orszg pedig mh- /mz/ orszg.
A n!elv" vallst Mohamed prflta fejlesztette hatalomm, amit
el!segitett az, hogy a szittya vallst kvet! npek j rsze moha-
mednn lett id!vel. Az pedig termszetes, hogy az iszlmnak kt
nagy irnyzata van, a szunnitk s siitk. A magyar nyelv ismt re-
mekel: A bks, konzervativ szunnitk ugyanis a-szunitk, aszo-
nyitk, a Boldogasszony hvei. Az er!szakos s harcos siitk bizony a
szittyk szellemisgt kvetik s energikusan harcolnak az iszlm
!si- jogairt.
Az azonban ktsgtelen, hogy a mai modern Iszlm valls
nyilvnvalan mr nem az a rgi tolerns valls, ami sokszz vig
volt, hisz a vilg is nagyon megvltozott. Az azonban vitathatatlan,
hogy rendkiv"l nagy befolysa van a vilgon, gy nem kerlhet! el,
hogy a Biblia alapjn ne vizsgljuk meg az Iszlm kialakulst s !si
beindulst. Ehhez azonban az brm s Szrai trtnethez kell
visszamenni.
Egszen oda, amikor a magtalan Szrai a szolgljt, az egyipto-
mi Hgrt ajnlotta fel frjnek gyas-felesg"l, aki hamarosan fiat
sz"lt neki, akit az r Ismelnek nevezett el s megigrte neki, hogy
12 np !sapjv teszi.
145
Szrai ezek utn, -taln rthet! mdon- nagyon fltkeny lett
Hgrra s frjt rvette, hogy az anyt, fival egytt kizze a
pusztba, ahol hhall fenyegette !ket. Az r azonban megjelent s
azt mondta Hgrnak, hogy: "Kelj fel, vedd gyermeked s viseld
gondjt, mert nagy npp teszem !t.--- s vala az Isten a gyermek-
kel, az fel nvekedk s l aki k val a a pusztban s l !n
ijssz.---Izml teht tvol, ms honban nevelkedett---Lakozk vala
Prn pusztjban s l!n neki anyja felesget Egyiptom fldjr!l."/1
Mzes 21. 18./
Mindezek alapjn egyrtelm"en kiderl, hogy Isml nemcsak
ugyanolyan "rtk" ember volt, mint brahmnak a ks!bb szletett
fia Izsk, hanem mg magyarabb- "kosabb" is nla, hisz a szr-
mazsi vonala -felesge rvn- visszacsatoldik Egyiptomba, mely a
Kosok orszga volt akkor is. Felvet!dik ugyan a gondolat, hogy a
Hgr nv ismt csak "igei jelz!", mely azt mondja, hogy brahm
gyereket csinlt egy szogln!nek: akit meghgott. (A Hgr= hgl
sz ismt alhuzza, hogy a Bibliai cselekvsek szavai "megdb-
bent!" mdon rthet!k - a mai magyar nyelven is tkletesen. A
hgr sz azonban arabul kvet jelent. A k! s k / viszont az istent
jelenti mg a Bibliban is. A Kba< k!be is kvet jelent (Mzes
bcs-imja a K!sziklhoz /K!hz/ szl, aki egyenl! az igaz isten-
nel!) Van azonban a sznak egy ms olvasta is. Hgr= H!-gr, va-
gy H"gr, vagyis h"- magyar, ami viszont az izz napot jelenti.)
A lnyeg azonban az, hogy Izml !sneve ktszeresen is magya-
ros. Eredeti Uri /sumr/ s kos /isaac<kasi/, vagyis mr-avar. A fiu
neve ismt trtnelmi jelent!sg. Az Is- Iz = #s, (akrcsak az egyip-
tomi f!istennek Isis-nek /!ses/ neve). A nv msik fele Ml vagy
Mil= mli, azaz magashegyit s isteni. A kt sz egytt az #smlt,
az !sistent is jelenti. Az s-ml azhonban a ml-zt is jelenti, ami
amzes- zes mls turni hun- npekre utal vissza
A Pros- Messis- elmletem szerint Izml, az erklcsi vlsgok
megoldsra alkalmazott isteni kijjavits egyik fele, ami a n!elvl"
eredet fel mutat. A hm-elv"sget szolgl Biblia azonban elhallgatja
az iszlm pozitiv szerept s vgleg megfeledkezik brahmi
szrrmazsukrl. Az erklcsileg meghasonlott vilg egy rsze azon-
ban elpusztult. A megmaradott npek szmra -mint mr volt rla
sz- kt j ut nyilt: Az Izmli= !smli n!-elv" ut s az "Izrli" ut,
146
amit a zsidk az isteni tnak tekintenek, hisz innen eredeztetik magu-
kat. (Azt mr kifejtettem, ezt szmomra a Bibliban leirt mdon indo-
kolatlan s gy elfogadhatatlan, de err!l mg lesz sz a tovbbiak-
ban.)
brahm azonban, mint a zsidk ma hivatalosan deklarlt !sapja,
az Izsk /Isaac- kosi/ vrvonalon t inditotta fejl!dsnek a zsidk
nemzetsgfjt. A Tra- s Biblia- tudsok szerint nem ktsges az,
hogy a zsidk brahm msodik fitl Izsktl s annak fitl
Jkobtl szrmaznak. Ezt a "mai hivatalos teologiai llitst azonban
a Bibliban rszletezett geneologiai vonal egyltaln "nem igazolja
vissza". Az Izski /kasi/ vonal ugyanis nem lehet ms, mint az uri-ku-
sita npek vrvonala, gy bel!lk zsidk -kzvetlenl- nem szr-
mazhattak. (Pontosabban Kldebl< Sumribl, vagyis r-kasi-
dim-b!l a magyaros fajtval teljesen ellenttes karakter" zsid-szemi-
ta fajta). Els!sorban azrt nem, mert brhm s Sra egyarnt su-
mr-kusita, azaz szittya- avaros eredet", hisz Kassidimb!l, az uri- kos
npek egyik nagy vrosbl indultak el csaldjukkal egytt. K!telez!
teht feltenni a krdst: "Ha a fenti kzls igaz, -mrpedig a Biblia ezt
mondja-, akkor minek alapjn llitjk, hogy kt-kusita- sumr ember
gyereke, -ki tudja hogyan-, de szinte egycsapsra zsid, teht szemi-
ta lett?"
Tudom, hogy erre is kznl van egy, igaz csak egyetlen-egy teolo-
giai rvk. Az hogy brahm az Istent!l kapta az Izrel nevet. (Erg
izraelita, vagyis zsid lett.) Azt a nevet kapta ugyanis, ami a Biblia-
tudsok szerint azt fejezi ki, hogy : "megkzdtt az Istennel". Nekem
-termszetesen- ms szfejtsem is van, mely a fentit!l els!sorban a
szellemisgben tr el. Az egyik olvasat valban a harcrl volt sz,
de magyarul. Izrl ugyanis -FO= l-arzi, ami= + L-h+arzi, teht=
l!- harci, vagyis a harci isten< hadisten. Az l! !sz rovs jele= L,
amit magyarul egyarnt lehet L-nak, l!-nek, l!-nek, stb, ovasni,
ami minig az istent jelentette. A L< L bet"t azonban pontatlanul rtk
t latinra s grgre. A hossz magnhnhangzt ugyanis egy V-vel
fejeztk ki, ami ks!bb sok flrerts alapja lett. A L latinosan Lov,
vagy Lav, Lev stb.- lett, ami egybknt a nyugati nyelvekben az let
s szerelem szavaiban maradt meg a mai napig. A zsid papok a le-
vitk is innen kaptk nevket, mert eredetileg a L-isten kifejezst
147
szereztk meg maguknak, hogy npszer"ek legyenek. Ezt ks!bb
levitv alaktottk t.
A msik olvasat is majdnem ugyanezt mondja: Az Iz, vagy Is, min-
dig az $a< #st-, a szittya Istent jelenti. #s+ r-l= Ra>Ar l!, teht
l! #sr. (A hber nyelvben az li az istent jelenti, ami logikus, his-
zen a magyar !snyelvben az l- l! s let mindig az istent jelenti. A
szittya Bl-!sistenn! a Fehrl volt, ezrt az indo-germn n!elv"
nyelvekben az ! neve az let s a szerelem, mely az let elindtja.
Az angol szerelem= love< lav= L, az let /ang/= life /ljv/< szintn
L- lova. A szerelem nmetl= liebe /live< lova/, az let viszont= l-
ben, ami= e-leven, vagy FO= ne-bel= n!-Bl< szbl ered, (hiszen a
grg s orosz irsban a B= V.) a liebe= live-lova. Az orosz szerelem
is lova< loba, illetve oroszul= lyuba ami -FO= a-bul< a Bl-istenn!.

*
Van azonban a zsidv vlsnak megfelel! rtelmezzs is, Ez on-
nan indul, hogy a szittya npek lete a mhek s hangyk trsadalmi
tnykedst utnozza le. brahm s npnek Kassidimb!l me-
neklse is a mhek letnek megfele! tevkenysg volt. (Ezt rszle-
tesen trgyalni fogom.) Ennek lnyege az, hogy a tlnpesedett
kasbl /kasi-dim= kasi-dm/ az reg raj repl ki. Az rg Sarai /!sraj/
s brahm /-FO= mh-r-apa/ is elindultak a tejjel-mzzel foly
Knanba. Meg is krkeztek Szlem orszgba /-FO= melasz, teht
mz/ s megtelepedtek Sekhem vrosa alatt. Sekhem FO= mh-
kes= mh-kas. Stb. Ebb!l kvetkezik, hogy a szittya- pognyok s
zsidk a mzrt harcoltak egymssal. Izmel neve is jelentette az
z-ml a m+z- mallt, vagyis azt a mhet, mely a virgport felszed-
te, az a gyomrban megmllaszotta s a kas-ban kirtette a
gyomrt. (A mz ugyanis a mhek vladka.)
Ezzel kapcsolatos az Izrl nv harmadik rtelmezse is. Nem
rdektelen teht ezt a harmadik !sjelentst krbejrni. Eszerint ugy-
nis Izrl = "M+iz-ra-l", azaz Mz-ra, vagy mzre-l!. Ez a kifejezs
pedig igen vilgosan beszl, az izrl< izraelita= m+zra-l, teht a
mzre-l!t jelenti. Ez a jelz! pedig a mostoha testvr nevvel ssze-
vetve fontos klnbsget fejez ki. Izml npe az izlm hivet ugyanis
148
a m+z-ml= mz-mll< mllaszt, azaz mztermel! npek voltak.
/A mohamedn= moh< mh+ med< mze, teht a mhz-mze./
Az IZRL viszont m+z-rl= mz-re-l, vagyis a ksz-mzre-
l!t jelenti. (Ezek egybknt a termszetben a mzrabl darazsak). A
zsidk srga-arany szerz! m"veletei Egyiptomban /melynek neve=
Mizr= mz-orszg/, s Babilonban, /ami Bbol, teht mh-nevel!
kas volt/ egyarnt az arany-szn" termkek megszerzsvel
vgz!dtek. Arrl nem beszlve, hogy a zsidk pnzkamatps vilgu-
ralma is a ksz mz megszerzst jelenti mg napjainkban is.
Egybevetve az els! kt fogalmat, mind- kett!t jnak vlem s
megfontolsra ajnlom, de a legrdekesebb a harmadik, mert okkal
ltom benne a "zsidv vls" utjnak a jelzst, melynek sa-
rokk!ve ppen a "Mzrl= Mzre-l!" kifejezs, melyet kln fe-
jezetben fogok elmondani.
25. AZ ISZLM S A SZITTYK
Trjnk azonban vissza az Iszlmhoz, hiszen Izsk sz!rs els!s-
zlttjnek zsaunak az utja is hozzjuk vezetett. zsau hzassga-
inak trtnett is ktfle kpen irja le a Biblia. A- /1 Mzes 26-34./
szerint: Negyven ves korban elvette Judithot, a khiveus Beri
lnyt, majd Boszmth-ot a khitteus Elon lnyt s vgl felesgl
vette nagybtyjnak Iszmaelnek a lnyt Mahalath-ot.
Ezzel szemben a /1Mzes 36. 2./ -szerint zsau a kananeusok
lnyai kzl vett magnak felesgeket. A khitteus Elonnak a lnyt
Adt, a khiveus Anah-nak a lnyt Oholibmot, s Boszmthot Izmael
lnyt. (Az eltrsek bizony elgg jellemz!ek arra az llitlagos
csodra, mely akkor trtnt, amikor a 72 zsid tuds, egymstl
elzrva "csodlatos mdon" tkletesen egyformn forditottk le h-
berre a zsidk trtnett.) Most azonban nem a zavaros fordts a
fontos, hanem az, hogy Izsk els!szltt fia zsau csak pogny<
szittya felesgeket vett el, gy gyermekei is csak szittya eredet"ek
lehettek, vagyis nem zsidk, hanem ellenkez!leg napimd
pognyok.
Ezek utn mr termszetes a Biblia azon meglep! megllapitsa,
hogy zsau egyenl! Edommal s ! a /pogny/ edomitk !sapja.
149
/1Mzes 36.fej./ Azt pedig mr itt jelzem, hogy a zsidk s edomitk
kzt mindig is les ellensgeskeds s lland harci llapot llt fenn.
A logika rtelmben teht ez az idzet is, de a Bibliban fellelhet!
szmtalan ms adat s nv egyarnt meger!siti, hogy az iszmaelitk
a szittya npek kzvetlen- kzeli rokonai voltak).
Itt jra ki kell trnem egy mr rszben kitrgyalt tmra, a Mz-
orszg krdsre, amely nem ms, mint a Biblia llandan emlegetett
"csodaorszga". Ennek neve tulajdonkppen dom s den, ami va-
laha Mezopotmia s Egyiptom volt. Egyiptom arab Mizr neve a
mzorszgokat jelentitette meg. Az alapsz a mz, amit valaha
medz-nek rtak s sokig gy volt ismert a kztudatban is. gy aztn a
medz- ev! lett a medve, de a mez! is eredetileg medz!, a mzel! rt
volt. (Az angol rt= medow /kiejtve = midz/ = mz!, az arab mezze
sz is rtet jelent). A mz< medz pedig -FO= dzem, vagyis dzsem,
ami nem ms, mint a mzdes "iz", vagyis lekvr. Az irni Adzsem-
orszg neve teht nem ktsges, mert a+ dzsem= z, vagyis Mz-ors-
zg, amit ks!bb Md-orszgnak` Mdi-nak neveztek el.
A Biblia nagyon egyrtelm"en leirja, hogy zsau fldmvel! s
vadsz vagyis a mez!k ura volt, teht Edom= A-dm, teht a
mhkas. (Az den neve is innen ered. Hiszen ! is M+ den= Md-
zen, teht mez!n- s mzen l! volt, vagy a fonk olvasata: den
-FO= Nede= ned", ami itt mr a mzes italt jelenti). Izrel !sneve
teht magyarosan= iz- re l!, vagyis mizre-l!. Azaz mindkt sz azt
jelenti, hogy nem mzet akarnak gy"jteni, hanem csak a mzre, vagy
mzb!l lni.
Nem lenne azonban teljes ez a fejezet, ha nem hagslyoznm ki
az Ismel= !smli magyarzatnak egy negyedik vltozatt. Eszerint
az Isml az !sml< !shegy, /istenhegy/ fogalmat fejezte ki, a ma-
gashegyi istenhez tartozst. A Bibliai istennek pedig llandan viss-
zatr! panasza, hogy a zsidk elhagyjk !t s a magas-hegyi isten-
nek ldoznak. A magas hegyeken, a dombokon, de mindig a fs- lige-
tes pagonyokban ldoztak a szittyk a nap-istennek. Ezrt gy"lletes
a magashegyi s hegyi-sz a zsidk szemben.
Ha azonban (az zrl = M-izrel! "szably" szerint) ide is egy M-
bett illesztnk a sz el, akkor itt is j rtelmet kapunk. Ismel =
M+is-mel, vagyis Miz-ml, vagyis !k a mz- mllasztk, ami a mz
"termelst" jelenti. Az sszegyjttt virgport ugyanis a mh megeszi,
150
majd feldolgozza< elmllasztja s kiriti. (A mls, a mllaszts
azonban erjedst is jelent, ahol a felboml enzim dess teszi az
lelmiszert. A kukorica- ml, a buza-csira ml, vagy rpa- ml ezt
fejezik ki. A ml, vagy melasz /mls s mlos/ az deset s mze-
set, tvitt rtelemben az isteni malasztot is jelenti.) Az Izml sz
ugyanis az z- mlt, a mz-mllasztt, a mzkszit!t jelenti.
Mzes knyve a tovbbiakban is pontos kpet ad az iszmae-
litkrl. "Ezek Iszmel fiainak nevei nemzetsgk szerint: Iszmelnek
els!szlttje Nebajth, aztn Kdr, Adbel, Mibszm, Misma, Du-
mah, Massza, Hadar, Thma, Jetur, Naphis s Kedmah.---Ezek
Iszmal fiai, ezek tizenkt fejedelem.--- Lakoztak vala Dl-Egyip-
tomtl, Haviltl fogva Surig /Assurig/ s onnan Assziriig." /1 Mzes
25. 12-18./ Ez a terlet pedig egybeesik a Philiszteusok /plosok- pili-
siek/ fldjvel, valamint Szamria s Galilea, s!t F!nicia terletvel,
vagyis az gynevezett Szentflddel. (a Nilus-delttl teht Eviltig,
majd a libanoni Tirusig s Damaszkuszig az egsz kzelkeleti trsg
nyugati fele az vk volt.)
Az Iszlm sz szittya eredett bizonytja t!bb kultikus szavuknak
!s magyaros eredete s mai rtelme. Az Iszlm valls legfontosabb
szavainak meghatroz jelent!sge van, A magyaros szavaknl,
ahogy azt egyre inkbb megszokhatjuk sok olvasata van.rdemes
ezeket sszefoglalni. Az Islm FO= 1./= ml-si= ml-is, azaz mli-
!s, teht magashegyi isten (Ne feledjk, hogy a frfi az angol- fran-
cia nyelvben is= mle /ml/. A lanka viszont nmetl= alm, azaz ml-
jelents". 2./= mlsi = mlosi= hegyi, (Pldul a Zldml, Rzml.)
3./= a malszi= mlisz+t =a malaszt.
A moszlimok istene az Allah -FO= halla, ami 1./= a-la= a L, 2./=
h!-l!< h!-l, teht a napisten, 3./= a hla. Az arab pokol= gyehen-
na= +gy-hena, ami a napisten gi-hona, Ebb!l lett aztn a "pokol".
A f!papjuk= imm, ez maga helyett beszl, az ima-embere. A prfta
utdainak cime viszont Sharif, ami -FO= firs< virzs= varzs, teht
varzsl. (Ami gi isten. Ez viszont a keresztnyeknl a f!angyal,
aki= szerf, de -FO= szintn Faresz< varzs-l.) Az iszlm vallsi
/szent/ hboruja= jihad /dzsihad= j-had, vagy gihd= +zsii- had =
gi-had. Az iszlm biblija a Korn, ami a Kr-anya /nap-istenn!/
knyve. Ezenfell mg hrom szent knyvk van: Az els! az Al- Tau-
ra -FO= a rt-la, ami a rtt- le< rovott- le /rt le/, vagy rtt la+p-ot je-
151
lent. (Akrcsak a hber Tra= a -rtt), Az al-Taura jelentheti azon-
ban= a ruat-la= a r!t-lt, a vrs nap-istent is. A "zsoltrok"
knyvnek a neve= Al- Zabur= /a/ L-Szabur, a Szabir-isten. A mo-
hamedn Evanglium viszont az= Al Indzsil= a-L -ingil= az angyal-
isten knyve.
Az iszlm- valls s az iszmaelitk mr a Padnyi-ltal "felfe-
dezett" Dentu- Magaria, /Dont!- Magyarorszg/ idejn is rszei voltak
a honfoglalsra kszl! lmos-vezrelte csoportosulsnak. Maga
lmos apnk is valszinleg iszmaelita hit volt, legalbb is neve ezt
mondja. Az lmos -hangugrssal -HU= Mlos, azaz magashegyi,
teht a napisten fia. De, ha "visszatesszk" az oly gyakran lekop H-
bett, akkor H+almos, teht Halmos sz jelenik meg s ime ismt
"magas-hegyi- isteni nevet kapunk. (NB, Az Emese- Turul monda itt
s vele kap rtelmet, mert Emese nem "egy n!" volt, hanem a magy-
aros "matriarchlis" n!trzsek egyike, hiszen Emese /amiv!l emst<
disznt csinlt az utkor/ -FO= es-eme, teht !s-emet! /etet!/ je-
lents". # az etet!k npe volt. Illetve a Sz+emese nv a Szemest a
Napistenn!t jelenti. (Szemes hberl =nap.)
Az Em-es ezenfell az Em!-etet! !sn!ket, az Eml!sket, a
Csecs-Em!s-ket /s az emse-disznt/ jelentette. Azokat, akik etet-
tk< "eme-ttk" mind a gyerekeket, mind az embereket. A f!ldmves
szemere n!trzs volt a szem-rlel!k nemzetsge s ilyen volt az az
Emese-trzs is, melynek nevt viselte a sziriai Emessa is. Az Eme-
se-n!t!rzset pedig nem egy slyom, hanem a Turul "ejtette teherbe".
Az a turul pedig nem volt ms, mint az a "madr" melyet senki sem
ltott. Nem bizony, mert ! volt a tri- L, (HU= tri-ul< a Turul). a tri-
turni szittya trzsek istene. Az Emese- lmos monda mondhatni
"preciz", mert a magyar-hadr= Isten termkenyitette meg a turni
"amazon-emesket" s ebb!l a nszbl szlett az isten-gyerek=
H+almos, vagy Mlos, akinek "mzesi" feladata volt a magyarok be-
vezetse a Krptmedencbe.
Az iszmaelita siitk -az iszlm valls hvei- rszt vettek a "honfog-
lalsban" is s sok vszzados magyarorszgi jelenltket sok min-
den bizonytja. Ennek kifejtse kln knyv tmja volna, gy csak
nhny elhallgatott s elkent jelensget kvnok megemliteni. 1./= A
magyarokkal bejtt iszmaelitk nem zsidk voltak, hanem "brahm-
hit"" sita< szittya keresztynek. Ez az oka annak, hogy a szkelyek-
152
nek tulajdonitott "zsids-motivcik", mint a Bibliai nevek hasznlata
s a szombatos szoksok lteznek. Ez azonvan nem a zsid betst,
hanem iszlm- sita< szittya rksget jelentettk. (Nem volt vletlen
a kusita-sita /szittya/ eredet" szkelyek lland lzadsa a judeo-
katolikus hit ellen. s nem volt vletlen, a reformci ris sikere.
mde az sem, hogy a vallsi tolerancia trvnybeiktatsa nluk
trtnt el!szr a vilgon. S!t a puritn unitrius egyhz erdlyi mega-
lakulsa is trvnyszernek t"nik. A sajtos "egy-isten"- felfogsukat,
azonban nem egszen egyezik az n pros-isten elmletemhez.)
2./ III. Bla fia, Imre kirly az 1190-es vekben 500 szerecsen
/siita< iszmaelita/ katont kldtt Barbarossza Frigyes nmet csszr
megsegitsre. 3./ = II. Andrs kirly szentfldi hadjrata idejn
/1219/ -a Hleb- /Halp/ krnykn mg tucatnyi faluban ltek magy-
arul beszl! siita< szittya iszmaelita harcosok. 4./= Feltehet!leg az
iszmaelitk leszrmazottjai a hatalmas termet! Apponyiak, ( N+ap-
ponyi = N+aphoniak, kiknek az !si cimernek -vletlenl- egy nger
fej a kzponti alakja. 5./= Moldva (-!si Besszerbia) cimerben, -me-
ly tartomny a fekete magyarok utols llomshelye volt a hazate-
lepls el!tt- 3 nger fej van. No, s a Duna-delta kzps! gnak
neve, a "Sulina" -FO = az !si Nilus.
A fentiekkel nem az iszlm - magyaros egyenl!sget akartam bi-
zonytani csupln a szittya- sita kt!dst. Ez zel az eredet- elmle-
temmel is csak azt kvntam jelezni, hogy milyen hatalmas hzagok
vannak mg a kzpkori magyar /s ms eurpai/ trtnelemknyvek
lapjain is. Ezzel termszetesen dokumentlni kvntam a Bibliai
esemnyeknek az eurpai s szittya< kldeus kapcsoldst is. Az
iszlm tfog szerepnek teljesigny" rtkelse most nem v-
gezhet! el, mert az tlmegy a Bibliai kereteken. Azt viszont el kell
mondanom, hogy az iszlm valls agresszicitsnak a kialakulsa
rszben a zsid valls, rszben a judeo- keresztnysg er!szakos
trhdtsval kapcsolatos. Azt hiszem, hogy ppen Mohamed s
kvet!i voltak az els! protestnsok, akik tiltakoztak az !si "szittya-
magyar-valls" meghamisitsa ellen.
Tulajdonkppen ennek a reformcis mozgalomnak voltak a "na-
cionalista szektja" az iszmaelitk, kiket a kzvlemny /s a
kzpkori krnikairs/ sokszor s szndkosan kevert ssze az izrae-
litkkal. Ez annyira sikerlt, hogy az Aranybullban mr majdnem
153
egyenl!sgjelet tesznek kzjk. (A Bulla ugyanis megtiltja, hogy
zsidk s iszmaelitk llami funkcit kapjanak s llami vagyont
"igazgathassanak"). Csak megjegyezni kvnom, hogy ebbe a ka-
tegriba soroltk az rmnyeket is, akik szintn !si kusita npek.
(Armnia= !rmny-orszg, ami eredetileg az !r-mheket jelentette).
Ktsgkvl !k is keresked!k voltak, de a zsidkkal val ssze-
mossuk a katolikus valls gyes politikja volt, mert ezzel a grg-
keleti vallst kvet! rmnyeket is ki kivntk taszitani a judeo- ke-
resztnyek "arisztokratikus trsadalmbl".
Az rmnyek- izmaelitk s izraelitk kapcsolatainak alakulsa az
akkori kzpkori Magyarorszgon megrne egynhny "mist", mert
teljesen j oldalrl vilgitan meg az rpdhzi- kirlyaink politikjt
s a rmai katolikus egyhz agressziv befolyst, mely haznkban
rendkvl zavaros helyzetet teremtett. Ennek csak egyetlen elemt
emlitenm meg: II. Andrs "jeruzslemi" kirlyunknak a ktszeri kit-
kozst a katolikus egyhzbl. Az a gyanum, hogy ebben nagy sze-
repe lehetett annak az eddig "szemrmetesen" eltitkolt tnynek, hogy
a Keresztes hadjratot vezet! kirly a "Szentfldn" s krnykn
sok- sok ezer iszlm- sita< szittya magyarral tallkozott s velk "fe-
lette gyanus" kapcsolatokat alakitott ki.
44
Ez pedig azzal a lehet!sggel fenyegetett, hogy a magyar kirlyok
visszatrnek kelethez, de legalbb is feljitjk a keleti kapcsolatokat.
Nem volt vletlen, hogy a magyar urak jrsze lzadozott a nmet s
ppai uralom ellen. A Gertrudis jelensg ppen ezt fejezte ki. II.
Andrs szinte minden keleti nppel kapcsolatokat pitet ki, ami nagy-
on idegesitette a ppt s a klrust. Minden valszinsg szerint
ezrt is igyekeztek rla "rossz kpet" festeni s mint knnyelm", gy-
enge kirlyt mutattk be, holott a gyengesge azt jelentette, hogy
nem volt hajland a lzad urakat leverni, inkbb kzt"k id!z!tt, amit
mulatozsnak lttattak.(Ebbe a negativ kpbe nagyon belejtszott az
a tny, hogy Andrs kirly -mint mesltk- rpdhoz hasonl hatal-
mas termet" szp ember volt. Sajnos nem ismerjk a valsgot, de
154
44
A barti vagy politikai kapcsolatai rvn jralesztette a bartsgot a biznci
csszrokkal is. Msodik felesge a biznci Jolanta lett s harmadszltt fit ndrst is
az rmny kirly lnyval jegyezte el. Nagy vonzalmat rzett a /bogumil-utd/
bolgrok irnt is, ami nagyon nem tetszett a rmai ppnak.
krtte is nagy stt /vagy ppen fehr/ foltok lthatk az akkori
krnikk lapjain.)
Az iszlmot ks!bb a trk birodalommal azonositottk, mellyel
val kapcsolataink trtnetet ismt eltorzitotta -elnagyolta, vagy p-
pen eljelentktelentette- a magyar trtnelemtudomny. Alig tudunk
pldul valamit arrl, hogy I. Ulszl kirlyunknak mirt "kellett meg-
halnia", a trkkkel kttt barti-szerz!ds rulssal egyenrtk"
felrugsa utn, amit a ppa kvetelt ki. Ennek lpsnek a clja pedig
egyrtelm"en az volt, hogy a magyarokat sszeveszejtsk a unoka-
testvreikkel, a trkkkel. Nem tudunk arrl szinte semmit, hogy a
Habsburgok a f!cljukat, Magyarorszg teljes beolvasztst, azrt
nem rhettk el, mert a trkk segitettek bennnket. Nlklk ugya-
nis nem lett volna Erdly s Erdly nlkl ma mr nem lenne Magya-
rorszg.
Nem beszlnk arrl sem, hogy a magyar vgekr!l nem a trkk
hurcoltk el a magyarokat, hanem a Habsburgok. Az orszg vissza-
foglalsa utn pedig nem engedtk meg, hogy dlre visszatrjenek a
rgi tulajdonosok, hanem a helykbe szerb, romn, szlv s nmet
npek tmegeit telepitettk be, akiknak a magyarokkal szemben is
klnleges jogokat biztositottak. Azonfell ezeket a terleteket ki-
vontk a magyar rendek -a magyar orszggy"ls- hatskrb!l, mert
katonai kzigazgatst vezettek be. gy lehet!v tettk a kisebbsgek
massziv beteleplst. Persze, mg az is lehet!v vlt, hogy az ors-
zg kzepn is, -az !smagyar vrosok s falvak kz-, nmet-svb,
tt s szerb tmegeket telepitsenek be. Ezzel pedig gykeresen
megvltoztattk a demogrfiai s vallsi sszettelt. rdemes lenne
alaposan kivizsglni, hogy valjban kik is tettk tnkre a kzpkor-
ban mg Eurpai- nagyhatalomnak szmit Magyarorszgot. Magam
is hajlok arra a megllaptsra, hogy a Mohcsi Vsz m"kdtet!i
nem a trkk, hanem a Habsburgok voltak. (Mtys hallakor t
millis orszg voltunk, kevesebb mint kt szzalk hatrmenti ki-
sebbsggel. Ekkor mg Itlia, Francia s nmetorszg, valamint
Anglia is kb. tmillis orszgok voltak. 250 v mulva a magyar sza-
badsghkarc utn haznk lakossga t milli volt, de ennek csak a
fele volt magyar. Itlia, Spanyol-, Francia-, Angol- s Nmetorszg
lakossga tlhaladt a tiz millin. A huszadik szzad elejn viszont a
nyugati orszgok mr harminc- nagyven millis llamokk lettek, mi
155
pedig csak a 20 millit rtk el. mde ennek is csak a fele volt mr
magyar. Summzat: A nyugati orszgok ltalban meg- nyolcszo-
roztk s tizszereztk lakossgukat, mi magyarok pedig csak
duplzni tudtuk a magyar lakossg ltszmt ngyszz v alatt !)
26. KLDEUSOK S SZITTYK
Mr eddig szmtalan alkalommal szerepelt a szittya fogalom, me-
lynek ltjogosultsgt igyekeztem megindokolni. Aligha ktsges az,
hogy a Hromszentsg-tana, melyet meglep! mdon Monoteista,
vagyis Egyisten- elmletnek neveznek, nmileg szntt. Pldul, a
Pros Isten s fia Jzus- Krisiztus akr kt szemly is lehet. Az Atya-
Fi s Szentllek pedig csak kt isten. A szittyk Harmnia-elmlete
viszont tkletesen megmagyarzza az !svalls Hrom-igazsgt= a
Hrom-isten tant fejezi ki. A hrom= egy matematikai paradoxon-
az !si szittya-avar rovsrs szellemisgvel knnyedn s tklete-
sen megmagyarzhat s rthet!. A rovsrs els! vonsa= I =
Sz- bet", ami az szt, az #szt< #st, az istent jelenti.
45
A kt vons
keresztben= X a t"zet, vagyis a napistensget /Fehrl s Vrsl/
jelenti. A hrom vons, -vagyis a kett!s kereszt- pedig= % a kett!s-
kereszt azonos a Gy- bet"vel. Ezt pedig mi magyarok Egy-nek, s
gi-nek, vagy g!-nek /a napnak/ is olvashatjuk. Az egy teht= gi,
vagyis az isten. A kett!= X, a pros-istensg s a hrom= a Hrom-
szentsg, vagy a Harmnia. Az pedig az sszhangzattal, a hrom-i-
gazsggal azonos. Az igazsg< giessg viszont egyenl! a hrom
istennel, vagyis az Atya- Anya- s Fi-val. Ez a szittya- harmnia volt
a napvallsnak, az els! !svallsnak a szakrlis alapja. Ennek kvet-
keztben jval megel!zte a mai trtnelmi vallsokat, s!t a Biblia
kort is. Mgpedig sok ezer vvel.
A Biblia 72 zsid rabbi szerz!je valszn"leg sznt- szndkkal
nem beszlt sem a szittykrl, sem az orszgukrl, de f!knt nem a
156
45
Latin s grg nyelv a magyar #- bet"t A-val forditja. Fegyverraktr= arzenl=
!rzenl, az ormny= armani, az ristom= !riztem, a /fr/ baleset= accidant= ssze-
dnt, az ssz"l= aszul, az !sz /isten/ teht= sz, az asz-bor teht nem a kirlyok,
hanem az istenek= az szok itala. Stb.
szittya-vallsrl. Pontosabban kifejtve, megemltettek ugyan kddeu-
sokat s khutaiakat, s!t szerepelnek a bibliban a Kalne, Klnh, K-
lach, /szittyul= Eskalne, Esklne s Eskl!s/, vagy a latin
vulgtban a Kalah s Chalenne nevek, de az sehol sem derl ki,
hogy ezek szittya vrosnevek voltak. Szerepel ezenkivl egy Sinnear,
vagy /nmetl/ a Schinar nev" orszg, de a mai emberek nem tudjk,
-mg nem tudhatjk-, hogy ez a Sznr nv a= Szumir< Sumr nevet
takarja. Sokat szerepel aztn Beth-Shan /Bet-shean/ vros, de nem
mondjk meg, hogy ennek !sneve Szittya-polis /Skytapolis/, teht
Szittya-vros volt.
Berosus babiloni tuds Bal- pap s trtnetr (IE. 280 krl)
hrom knyvben rta meg KLDEA trtnett s vilgosan kimondja,
hogy az Babilnival, illetve a Sumr s Akkd Birodalommal volt
azonos. Ennl fogva !k voltak azok a kaldeusok kik a Bibliai trtne-
tekben nmileg eltorzult nevekkel jelentek meg. Berosus az els!
knyvben azt is megrta, hogy a kldeusok mr az znvz el!tt is itt
ltek ezen a fldn. Arrl is rt, hogy Kldeban az els! 86 kirly 34.
080 vig uralkodott. Az els! Evekhus aki 2400, a msodik Kho-
maszbelos volt, aki 2500 vig uralkodott. A nlunk ismert Bbel nv
termszetesen Babilonia, azaz Shinear (=Sznr< Szumr) s Akkd
trsorszga. A Kalneh elnevezs pedig Kldea volt. Ezek els! f!vro-
sa EREK, az rk
46
vros volt. Ezekb!l azonban a Bibliban csak
Shiner< Sumria s Kalneh< Kldea jelent meg. Kldeus, vagyis
szittya kirly volt azonban a zsidk ltal annyira gy"llt Nimrd, a na-
gy vadsz, kinek birodalma kiterjedt Bbelre, Erekre, Akkdra, Shine-
arra s Kalnehre, majd ks!bb egsz Assyrira is.
Meglehet!sen egyrtelm", hogy a Kalne, Kalah s Chalene stb.
elnevezsek Kldet jelentettk. Egyrtelm" azonban a D=T (kld=
klt) hangvlts is, aminek pldjn a kldea nv= kalte< kelta lett
az korban. (A D- bet" sokszor vlt T- v, mint a toppan< dobban,
157
46
Az Erek a szittyk f!vrosa, az rk-vros jelz!t kapta. Innen ered az, hogy a
poszt-szittya npek eurpai f!vrost is rk-jelz!vel lttk el az utdok. Rma, akit
Rmus FO= Sumr /kirlyfi/ alaptott, az rk-vros cmet vindiklja magnak.
Nem volt azonban ms Athn-sem, mely az !svr< fellegvrt nevezte el Akropolis-
nak, ami rk-vrost jelent. Az Akro sz az rk torz vltozata. A polis viszont a
Boly s a Bolyos< Bolyis= Polis. (A poly= sok, hiszen boly-nyi.)
tmckl< dmckl, tomp< domb stb.) Szeretnm jra alhzni,
hogy a kelta sznak kt olvasata- jelentse van. Kelta= es-kelta=
esklte, vagyis eskdtt. A kaltea< kaldea= es+ keldea< es-klte, va-
gyis esklt- orszg.
47
Aki azonban esklt, az esktt< feleskdtt, va-
gyis szittya valls, !k viszont eskdt npek. A msik latinos olvasata
pedig a kelta< celta s celtik= keltik< keletik, azaz keleti npek.
Az IE. 3-4.000 ve megjelent sumr-akkd kultra, rendkv"l ma-
gas sznvonal volt. Az pedig csak a mesben fordul el!, hogy a ma-
gas-kultrk a semmib!l robbantak be a vilgba. A sumr csillags-
zok mr ismertk a mai gboltot, mert a csillagkpeket mr !k nevez-
tk meg. A kereket mr rgen ismertk. Az krsos tglk
szerz!dsek voltak, mert minden gyletet rsba kellett foglalni. ert-
het! teht, hogy a rengeteg szerz!dst blyegz!kkel rtak al a su-
mr vllalkozk. Ezek voltak a ma is megcsodlt pecsthengerek,
melyek a sok rstl kmltk meg a tualjdonost. Vajon elkpzelhet!-
e, hogy egy ilyen rsos kultrval br trsadalaom a semmib!l
kerlet a Tigris s Eufrtesz partjaira? Sz sincs rla. #k szakrl,
vagyis a turni siksg s a Himalja fel!l rkeztek, nevezetesen a
szittya valls els! nagy vlsga utn. A dlre vonul npek egszen
termszetesen magukkal vittk az !si szittya kultrt. Abban a korban
ugyanis Kintl egszen az Atlanti cenig a szittya-valls npek
uraltk a vilgot. Az szakrl rkez! npek teht szittyk voltak, de
mr nem a tiszta n!elv" napvallst kvettk, hanem a megreformlt=
szemitett j frfielvl" nap-vallst. Az viszont ktsgtelen, hogy ezek
mr nemcsak a Blistenn! Boldogasszonyt tiszteltk, hanem
els!sorban mr az Urat, a frfi-istent.
Kldea a mai magyarzatok szerint szemita orszg volt, s azt ta-
nitjk, hogy a kldeus szrmazs szemita npek dntttk meg a
Sumr birodalmat. Ez tulajdonkppen igaz, de csak abban a kontex-
tusban, ahogy el!zetesen elemeztem a szemita- szindrmt. A mai
zsid- arab szemitk ugyanis nem azonosak sem az !si szemit!kkel
/nemest!kkel/, sem pedig a semmt!kkel, a megsemmist!kkel. Azok
158
47
A grg K- bet" kt szittya rovsjellel azonos. A nyele= I = S- s Sz.
Az k=<, a ks!bbi C- s K- val lett azonos. A K- szittya magyaros olvasata
teht= SK-, vagy Szk., illetve: esk-, s eszk-. Klesszik= eskl-iszik, kukltik=
eskultik- eskltek. Kelta teht- eswklte. Stb.
ugyanis szittya eredet"ek voltak, de az id!k folyamn a valls-vlts
kvetkeztben, elszemitsodtak. Ez pedig azt jelentette, hogy a mai
rtelemben vett szemitizmus a n!elv" szittya napvalls helyett
uralomra kerl! hmelv"- zsid s zsid-keresztny vallsok hatsra
kvetkezett be. A sumr-akkd birodalom korban azonban mg cdak
a szemz!- szemit!k lteztek. A zsidk ugyanis csak a babiloni
fogsguk alatt lettek igazi szemitk.
27. IZSK S A MAHAR-ABA
Az iszlm-jelensg nemcsak brahm magyarossgt bizonyitja
s leszrmazottjainak kusita-mr eredett mutatja be, hanem "indi-
rekt mdon" brahmnak, a Mahar-Aba - Magyar Apnak a "zsidt-
lansga" is nyilvnval. n, ebben a pillanatban, a Biblia-esemnyei-
nek rendje szerint, Izskig nyomt sem lelem semmifle zsid trzs,
vagy np ltezsnek. Az ugyanis, amit a Biblia-forditk s a mai Bib-
lia- rtelmezsek felmutatnak, az teljesen elt a zsid- karaktert!l, s!t
egyrtelmen az uri-magyaros- npek jellemrajzt fejezi ki.
A szeptuagints- forditk azonban nha nagyon figyelmetlenek
voltak s gy maga a hber Biblia is meger!siti a "zsidk" kusita
voltt. mos prfta ugyanis a kvetkez!ket szegezi le: Nem oly-
anok vagytok- ti el!ttem Izrel fiai, mint a Kusitk fiai? Ezt
mondja az r." /mos 9. 7./ A krdshez gy csak ennyit tehetek ho-
zz: Most akkor milyenek is akkor a zsidk s kik is a zsidk? Lehet,
hogy nekem van igazam, amikor azt jelentettem ki: Ha az uri< urkas-
sidimi eredet" szittyk fiai a Biblia szerint zsidk volnnak, akkor mi
magyarok vagyunk az igazi izraelita zsidk. A mai judaista zsidk
pedig csak epigonok. /Sokan netn- ezrt gy"llnek bennnket?/
Trjnk azonban mg egyszer vissza brahmhoz, mert a fenti
llitsaimmal kapcsolatban jelentkez! ellenvetseket meg szeretnm
el!zni. Az !s-szavak erejvel ugyanis tovbbi informcikkal szeret-
nk szolglni. Ilyen pldul a hzassg krdse, ami rendkivli fon-
tossggal birt !seinknl. Ezt ugyanis vrkrdsenk tekintettk s
klnleges gonddal poltk. (NB. Ezt a kultuszt taln a mai nmet
nyelv fejezi ki a legvilgosabban. A hzas ugyanis= verheiratet= /ver-
hejrtet/ = vr-hejre-tett, Hzasodni verheiraten= vr-hejra- ten+ni= a
159
vrt-helyretenni. Ufvarolni= verloben= vr-lobban. Stb.) Ilyesmi jr-
hatott brahm eszben is, amikor hallt rezte kzeledni. Ekkor
maghoz krte bizalmas reg szolgjt s megeskette, hogy finak
ne a kananeusok (turni-n!trzsi utdnpek) kzl szerezzen feles-
get, hanem menjen vissza az !shazba Sumr- Akkdiba, r- Kas-
sidimbe, ahol a kos-kusita !sk, a nubiai szrmazs fekete-mr
/avarok/ ltek s onnan hzasitsa ki fiait.
Itt van azonban egy ujabb !smagyaros szoks-bizonyitk, ami
ismt ellene mond brahm zsidsgnak. Az reg szolgt, ugyanis
brahm megeskette, hogy az utasitst a halla utn is - ponto-
san fogja teljesiteni. Hogyan is trtnt ez az esk? Azt mondta a vn
szolgnak, hogy : "Tedd a kezedet a tomporom al, hogy megeskes-
selek tged az rra....stb."/1Mzes 24. 2-3/. Vajon rti-e valaki, tulaj-
donkpen hogyan is trtnt ez az "esk"? Mirt is tette a vnszolga a
kezt -elnzst avulgris kifejezsrt-, de a gazdja tke al? Mifle
eskvs ez, ki hallott mr ilyenr!l? Senki. Nyugodtan ki lehet jelente-
ni, hogy ilyen esk nem ltezik. (Ismtelten megjelenik az eredeti
arameus< magyaros szveg elrtsnek problmja, s a 72- !k
hamis legendja.)
Az esk /-vs/ nem gy trtnik. A magyaros npek ugyanis ktf-
lekpen tettek nneplyes igretet. Vrszerz!dssel s Fogadalom-
mal. A Vrszerz!dst akkor ktttek, ha nagy horderej" s a trzs, a
np lett befolysol szerz!dst hoztak ltre a vezrek. Ezt vrrel
pecsteltk meg s a szerz!d!k testvrek lettek. A msik mr kisebb
horderej" dolog, azt csak fogadalomnak /fogod all/ hvtk. F!knt a
kos- avar /fekete magyar/ s skt npek szoksa volt a "herre tett
kzzel" fogadkozni.
Ezt a fogadalmat hvtk, testamentumnak, azon egyszer" ok mi-
att, hogy a teremts legf!bb "szervt" a hert, hvtk tanusgul. r-
dekes, de termszetes mdon a latin nyelben a herk s tanuk /!/ ne-
ve ugyanaz, vagyis = testis. Nagyon szellemes megfigyels szerint
alakult ki ez a sz, mert 1./= a here test is, meg nem is. Tudni illij csaj
nhny s egy vkony b!rlebeny kti a testhez. 2./= a here ugyanak-
kor a fogadalom eszkze, mertnlkli nincs tanuja az igrgetsnek.
Innen ered az !si latin monds; "Unus testis, nullus testis", teht, egy
tanu- nem tanu, hiszen a fogadkoz mellett a here jelenti a gyerekek
garancijt, teht az rk istenre hivatkozst. A mondst azonban
160
"nemzs-technikailag" gy is fordithatjuk, hogy "egy here- nem here".
A herk, /a tk+ zacsk/ s a tanu, /a tanusgttel/ teht ugyanazt
jelentik. Igen, mert valaha a herre tett kzzel, "leend! gyerekeik
letre- fogadtk meg a szemlyi /egyni/ vonatkozsu greteket,
dolgokat. Ennek az az eredete, hogy a Fiu-isten, a Fehrlfia a Mn,
aki a szaporods, a tuds s a halads istene. A jelkpe a fallosz s
/vagy/ a here. A kisebb dolgokban teht, a Kisistenre hivatkoztak<
fogadkoztak. (Ezrt hvjk a bizonyitst /ang/ = attest-nek= a test. A
bizonyitvnyt pedig /ang/ = attestation /Ejtsd: attestsen/ = a test-
teszen. Vagyis a kezet a "testre" teszem. Ezzel a gyerekeidre, a
jvdre fogadkodzol. A fogadalomtev! tev! /fr/ = testateur= testet-r.
A bizonyts /ang nyirokvezetk / = testimony= A testi-mony= /a
testi-/ falloszra tett kezet mondja a fogadalmat.) Ennek a gofalomnak
az ellentte az tok. Az !snyelv ugyanis toknak /a-toknak/ nevezi a
hamis eskt , ami az jelenti, hogy az "igazi T!k" helyett, csak "a Tok-
ot" /a zacskt/ rintve tesz valaki fontos igretet.
Egyrtelmen tves teht az a fordts, mely szerint brahm azt
kri a szolgtl, hogy nyuljon a tompora al. Ez, gy rtelmetlen, de
azonnal vilgos lesz az egsz aktus, ha "magyarul rtelmeznk".
Nem brahmnak kellett fogadkozni, hanem a szolgnak, akinek
teht a sajt herire kellett a kezt rrakni s gy mondani ki az
igretet, vagy fogadalmat. (A szeptuagintsok a magyar "igret"
szval mr msodszor buktak el. #k ugyanis az igret tevst, s az
gret fldjt is flre rtettk. Az igret fldje ugyanis -FO= tr- gi, <
vagyis isten-orszga, a mennyorszg. (gy forditottk s rtettk el az
ilyen kt- rtelml" szavakat rosszul, mint a mennyorszggal s az
reg brahm herjvel kapcsolatban azt tettk.)
A megesketett vn szolga azutn elment Mezopotmiba s Re-
bekt szerezte meg Izsknak felsgl. De, ki is ez a Rebeka? El!szr
is az uri kas-dmi kos-np lnya, aki termszetesen nem zsid. # is
kaldeus- magyaros, mert brahm btyjnak Nakhornak az unokja,
hiszen finak Bethuelnek a lnya. A lny neve is magyaros, mert Re-
beka -FO= a keber, aminek kett!s jelentse van: 1./= kebr -kvr,
azaz nagy, mint az avarok ltalban. (A malj kebir= is nagy. az arab
nagy= akbr, ami a kabirbl ered hangugrssal.) 2./= kebel. (R= L.
A msik bizonyitk-csokrot Izsk kt finak hzassga teszi elnk.
zsau hzassgrl mr volt sz. Aligha fr hozz ktsg, hogy
161
utdai nem lehetnek zsidk. Nem is azok, hisz maga a Biblia nevezi
!t Edom-atyjnak (a Mez!k urnak, hisz ms olvasattal dom /Ed-
zom/ -FO =Modze- Medz!= Mez!.) s az edomitk a zsidk ellens-
gei
48
voltak. Bonyolultabbnak tnik Jkob esete, melyet a kvetkez!
fejezet trgyal rszletesen. #, mint ismert szintn elment az
!shazba s anyja btyjnak, a sumr-kusita Lbnnak a kt lnyt,
Let s Rchelt vette felesgl s ezzel harmadszor is visszacsatolta
a szrmazsi vonalat a kos- szittya avarokhoz. Ennek ellenre nem-
csak a zsid, hanem a keresztny hittudsok is zsidnak tekintik.
El!ttem egyszer"en rthetetlen az a vallsi, vagy trtnelmi
btorsg /netn botorsg/, hogy ezek utn Jkob 12 fit a 12 zsid
trzs !sapjnak nevezik ki s ezt a termszet-ellenes vlemnyt,
mint megdnthetetlen llitst tanitjk. (Elnzst a profn hasonlatrt,
de egy turni telivr kancnak, melyet egy arabs mn fedezett be,
soha sem lehet vizil csikaja, mert az genetikai lehetetlensg).
Trjnk azonban vissza Izsk ifjukori trtnethez, mert nem
kevs klnlegessggel tallkozhatunk vele kapcsolatban is. Itt
kapjuk az els! hiteles bizonytkot arra, hogy brahm fiai szittya
magyarok voltak, hiszen magyarul beszltek. (gy ltszik, hogy
valamelyik rabbi titkos- nmagyar volt, vagy a forditst vgz! irnok-
volt szittya magyar. Oly zsenilis fick, aki elhatrozta, hogy zenni
fog az utkornak. Oly szellemes szjtkot ptett be a Trlba, mely
hiteles bizonyitkknt-, el fogja rulni az eredeti helyzetet, vagyis a
valsgot.)
Folytassuk teht azzal, hogy Isten megkisrtette brahmot.
"Vedd a te fiadat Izskot s menj el Morija fldjre s ldozd meg !t
g!l dozatul a hegyek kzl egyen, mel yet meg fogok
jellni."/1Mzes 22. 1-2./ .

A szveg szerint brahm nenm rtette meg az isten parancst.
Az isten ugyanis szvetsget kvnt ktni brahmmal, amit a szit-
tyk szoksa szerint vrszerz!dsnek neveznek. Ehhez viszont bort
kellet inni, hiszen a borba csorgatott vrrel szoktk szentesteni a
162
48
Egyiptombl val kivonuls utn maga Mzes mondja ki, hogy Edom nem enged
t. zsau utdai nem engedtk t a zsidkat, akiknek harccal kellett ttrni.(4Mzes,
20.14.)
szveetsgi szerz!dst. A fordt azonban ktszeresen is
megcsavarta az isten szavt. /Az eredeti arameus isteni utasits ter-
mszetesen magyarul szlt/. Azt mondta, hogy ldozatul egy kost kell
a hegyre vinni. A kos sz azonban hberl iv ednyt, teht iszkot
jelentett. brahm teht iszkot hallott, de izskot rtett. A fit
Izsknak hivtk, ami magyarul az Y-szkot /vagy Y-zskot/ jelen-
tett, Ez ugyanis , mely a l htn kt oldalt lg italos- szknak ne-
veztek. Azk Izsk nevet teht sszetbesztettk a kos- iszkkal s
brahmml a kos helyett a sajt fit akartk a rabbik felldoztatni.
brahm egy szamron felvitte a hegyre /!/ majd megktzte fit
s az oltrra tette, majd felemelte kst, hogy meglje, amikor egy
szzat hallatszott: "brahm, brahm! -s ! felele- imhol vagyok !"
Aztn krlnzett s megltott egy kost, mely szarvnl fogva fenna-
kadt egy bokorban, gy azt meglte s felldozta az istennek. Ezt a
helyet pedig brahm elnevezte Jehova-Jir-nek, ami azt jelenti, "Az
r hegyn a gondvisels."
Ennek a trtnetnek, akr a tvedsek, vagy tves forditsok "vi-
gjtka" nevet is adhatnnk. Az r, aki magyar-isten volt s igencsak
ismerte a trft s ezttal egy szellemes szjtkkal, melyet egyetlen
ms nyelvre sem lehet hitelesen leforditani, prbra tette brahmot.
Ahol azonban mgis leforditottk, ott a fenti trtnet kerekedett ki
bel!le.
Valsgban teht a kvetkez! trtnt: Az risten utasitotta
brahmot, a Mr- Magyar-apt, hogy a Morij-fldjn, teht a mri-
jak< mriak= a szittya magyaros npek fldjn, ldozzon fel neki egy
kost a hegyi oltron. (Egy ligetes-bokros pagonyban, teht a magas-
hegyi isten- oltrjn= !ltern). A szerepl!k kivtel nlkl "echt szit-
tyk", a hely nevvel egytt. brahm azonban a kos helyett, sajt
hasonl nev" fira gondolt zavarban. (Izsk= iszk, ami hberl=
kos. Egtybknt Isac -FO= kasi< kosi). Az oltrhoz egy szamrral
egytt mentek fel, de a szamr -ami egybknt a sumrt- a szamria-
it is jelenti-, a helyzet szamrsgt fejezte ki, br ez a jelz! tulsgo-
san is kevs. Amikor pedig az elsznt apa Izskot (Isaac -/FO= Kas <
Kos-t) mr meg akarta lni s a kst is felemelte, az Isten angyala az
utols pillanatban rorditott: "brm -FO= /H!.-te/ Marba< Marha,
mit csinlsz!" Egybknt a magyar< mahar jelz!b!l lett hangugrs-
sal= marha. (Ez a sz s jelz! egyltaln nem vletlen, mert a naiv
163
s nyilt sziv magyaros npeknek taln f!jellemz!i voltak a hzi lla-
toknak adott "np-nemzeti nevek" msodlagos tartalma). A
gazdagsg magyar-mahar dolog volt, gy nem vletlenl alakult ki,
hogy a marha f!jelentse a gazdasg volt. A "sok marhja van",
szls nem csak a szarvasmarht jelentette.
De taln az sem vletlen, hogy a tbbi hzi llat neve is ilyesmi. A
szamr= sumr- szamriai, (aki szabir= avar) de az is pontos jellem-
tulajdonsg meghatrozs: Konok s csknys, m ha van kedve,
elhuzza a hzat is, de akkor megy a "jgre" amikor mr j dolga van.
Nem ms azonban a barom sz sem. Barom -FO= mor-ab, teht
mr-b = mr apa. Persze, ez sem ms, mint a marha. A sornak
azonban nincs vge, mert a juh-trsadalaom birkkbl s kosokbl
ll. A birkk viszont csak akkor viselkednek juh-mdra, ha kosok
vezetik.
brahm egy kost ltott meg, amely a szarvnl fogva akadt fenn
egy bokorban. Igen, ott volt a kos, de az egy varzsllat volt. A fontos
tnyez! a szarv, mely beakadt a szvevnybe. A szarv viszont -FO=
vrazs, azaz varzs. Az apa s fia nagy varzslat rsztvev!i voltak,
mert az r jrt ott. Ezrt neveztk ezt a helyet "Jehova Jir-nek", ami
Jeh -FO= hej + hova+ jr, Teht a hely- ahova jr- (az Isten). # pedig
nagy igretet tett a Magyar Atynak: "B!sgesen megszaporitom a te
magodat, (nem a szemet!) s megldom a te magodban a fld min-
den nemzetsgt.
Ekkor pedig a Bibliai leirsok szerint a fld npei a "magosok", a
magyaros szittya npek voltak, (akkor mr tbb mint szz npcsoport
s trzs) de mind a armi-arameus 49/magyaros/ nyelvet beszltk.
Az esemny fontossgt jelzi az a tny, hogy a Morija-fldi esemny
utn brahm s fia- a Magyar apa s Kos fia- Bersebba mentek,
mert "Lakozk brahm Bersebban". /1 Mzes 22. 13- 19./ Ez a
sz viszont ujra a vrszavt, /Vrseva termszetesen magyarul a
vrszerz!dst jelenti, amivel azt kivntk kifejezni, hogy az Abime-
lekkel a Tej- s Ml-orszgi Istennel- kttt szerz!ds tovbbra is
rvnyes.
164
49
Arameus FO= seumara, ami a smr< szemere, vagyis a szermsgi !seredet
np egyik !sneve. (NB: -az # latinosan= A, Pld: #sz< sz, sszl< Aszul. Az ara-
meus teht rms, akrcsak a szemere FO= eremes. Stb.
R"zse s Bokja
A fenti "technikai eszmefuttats" utn trjnk vissza az alap-
krdshez, a "pros-np s pros isten ideologimhoz", illetve annak
a legujabb bibliai gyngyszemeihez. Emlkeztet!l, csak annyit
ismtelnk meg, hogy egyre tbb bizonytk halmozdik fel a "Frfi+
N! = Egyisten", a Mh> Mih + Hm, K!+Bl s $s> Sz"z stb,) teht a
hungr = magyar+ hun, iker-testvr jelensg mell. A grg mitolo-
giban a Dioskurosz-ok (Dis-kr-!sk, mint a diobl -ikrek), a
rmaiban Castor s Pollux vilgszerte ismertek s bennk is ujra
megjelennek a hun-magyarok. Castor= Kos-tr = magyar, valamint
Pollux= Boly-"s, azaz Mh-!sanya, /a hum = hun/. A magyar- hun
npek szimboluma. Ilyen a Romulus s Rmus pros trtnete is,
hiszen !k is a sumr- szemere< hun s a mr- magyar npet jelk-
pezik. Romulus -FO= sulum-or = slyom-orr, a mr-avar isten s
Remus -FO= Sumr a turni szemere istenwt jelkpei),
A Biblia is testvrprok trtneteivel kezd!dik, br nem tudjuk,
hogy ikrek voltak-e, mert rendszerint azok szoktak lenni. Kain s
bel, mint testvrek szerepelnek. Sorsuk mgis azt fejezte ki, hogy a
nemek sztvlasztsa nem sikerlt. Ez a Kain- jelensg ugyanis viss-
zautal arra a nosztalgikus isteni korra amikor az "emberpr" mg kt-
nem" lvn, egyszerre volt felesg- s testvr- pr /egy test- egy
vr/. (A Felesg= fl-!s-gi= fl gi #s, teht az Istensg fele
A zsid- s iszlm- brahm, /a szittya avar/ Mahar< Magyar-
b" finak, Izsknak gy szinte "obligt- -mdon" szlettek meg az
ikrei. Mzes 1. Knyve (25. 22) mr el!re vetiti a nagy esemnyt.
"Tusakodnak vala pedig a fiak az ! mhben"---Az r mond: Kt
nemzetsg van a te mhedben s kt np vlik ki bels!db!l. Az
egyik np a msiknl er!sebb lesz s a nagyobbik szolgl majd a ki-
sebbnek." A Biblia teht vilgosan beszl kt nagy npr!l. Ma azon-
ban mr csak a zsidkrl van sz, de hol van a msik? (rdekes,
hogy az isten szavaibl, csak a nekik tetsz!t idzik ezer vek ta !)
Amikor eljtt a szlets ideje, valban ikrek jttek vilgra. "s ki-
jve az els!, vereses vala s mindenest!l sz!rs, mint egy lazsnak:
nevezik nevt ezrt /!/ zsaunak. Aztn kijve az ! atyjafia kezvel
165
zsau sarkba kapaszkodva, nevezk ezrt /!/ nevt Jkob-
nak"./1Mzes 25. 25-26./
Ez az idzet az egyik legkifejez!bb bizonyitka annak, hogy kik s
mely np fiai voltak az jszlttek. Egyre inkbb kivilglik az is, hogy
milyen nyelven is fogalmaztk meg az eredeti irsokat, melyekb!l az
#sBiblia alakult ki, amely ma mr a vilg majd minden nyelvre le
van forditva. (Csakht akkor mg nem mkdtt a "Copyright-rends-
zer" gy szabadon lehetett plagizlni.) Az !sszerz!k pedig, tetszik az,
vagy nem tetszik a vilgnak s a zsidknak, bizony az !si mr-a-
rameus szittya npek iri voltak, a csodlatos magyaros nyelv els!
m"vszei. Most pedig nzzk meg mire is alapozom a fenti llitso-
mat. Tulajdonkppen az itt szerepl!, alig nhny-tucatnyi sznak, a
csakis magyar nyelven rtelmezhet! bels! s kls! kr-sszefgg-
seire, valamint az ebb!l kvetkez! tkletes elnevezsekre s de-
finciira.
Az els! llits-kr a kvetkez!: Az els!szltt veres volt sz!r!s s
lazsnakos. Ennek a hrom jelz!nek csak magyarul jelentkezik a "kul-
tikus bels! tartalma s rtelme", ami nem jelenik meg a forditsban,
holott az ujszltt neve ezt megkveteln. Ez a "kvetkezmny-
nv"pedig a= R!zse, akit a mai modern magyar nyelven tvesen
Rezs!nek neveznek
Tudom, az olvas nem rti, mir!l is beszlek, de azonnal vilgos
lesz minden, ha a fenti hrom jelz!t kielemezzk. Mi is a lazsnak?
#si sz, az egy marokba szortott vessz!nyalb. (A vsott falusi gye-
reket az anyja a f"tsre szolgl r!zsektegb!l kimarkolt 6-10 vess-
z!vel, a lazsnakkat szokta megvessz!zni< elfenekelni. Magyarul- el-
lazsnakolta. Ezt a vessz!kteget egyes helyeken pirtli-nek hvjk,
ami vlhet!en= a piritel!= tzreval rendeltetst fejezi ki). A lazsnak
teht= vessz!k, /szlak/, amivel tnek- vernek. A msodik jelz! a
sz!rs. A sz!r -FO= r!zs, teht e+r!zs= er!s, akr a lfarok sz!rk-
tege, ami pedig olyan, mint a r!zse, amit szintn szlak< vessz!k k-
peznek. A harmadik jelz!: vereses, ami ismt hrom sszefgg! dol-
got jelent: vers< ver!s /megvert/, azaz veres- vrs. Az akit vertek
az ver!s, gy vres s veres is lehetett. Aki pedig megvertek, az ver-
ses, vagy tulajdonkppen megvessz!z!tt.
A hrom magyar sz teht, vessz!ket,< tbb-sok vessz!t, teht
r!zst jelent. A gyerek neve ezrt lett eredetileg= R!zse, vagy -HU=
166
Rezs!, mde -FO= Er!s. A latinosan rt zsau /Ezs/ nv magyar
szoks szerint tbb olvasattal br. El!szr teht= R+ezs, azaz
Rezs!. Msodszor: Ezs, vagy Izs. (A r!zse- Rezs!vel val ro-
konsgot bizonytjk a falun mindmig ismert n!i testvrszavak
Erzsbet= Erzsk, vagy rzse.) Nzzk azonban a folytatst.
"Aztn kijve az ! atyjafia, kezvel zsau sarkba fogodzva."
Ismt pontatlan, /ahogy ma mondjk/ pongyola a fogalmazs. Ha va-
lakivel lbra akaszkodva vontatni akarjuk magunkat, akkor nem a
sarkt, hanem a bokjt fogjuk meg. Ezzel a pontosabb szval pedig
megtudjuk, hogy mit fejez ki az "ezrt", amirt nevt neveztk vala,
nevezetesen= Jkobnak. A fivre bokja ugyanis -FO= a jakob, vagy
Jakab. Ezzel pedig teljesen vilgos s magyar rtelm lesz ez a
meghatroz "Bibliai epizd", ami tulajdonkppen kt szittya magya-
ros np szletsnek a pillantt fejezi ki.(Jkob francia neve is me-
ger!siti a kusita szrmazst. Jaques /E=zsak/ -FO= kazs< kas= kos<
kusita.)
gy vlem a fenti elemzs egyrtelmen bizonytja, a magyar ny-
elv !si eredett. Egyben cfolja, azt az otromba hazugsgot, hogy a
magyar nyelv rokontalan s trstalan keleti kurizum, erg semmi
kze sem lehet a nyugati kulturhoz. Legfeljebb -teszik hozz
elnz!en- bel!le l s tpllkozik. Ennek a felfogsnak nevetsges-
sge mr rgen nem krdses. Sokkal fontosabb igazsgot jelent
azonban a magyar nyelvben l! !ser!, amit ma szinte csoda szmba
vehetnk. Hiszen legalbb ngy-tezer esztend!t tivelve a 21.
szzad elejn is megdnthetetlen bizonyitkokat szolgltatva l s
mkdik.
(Igaz, a "hivatalos nyelvszek" szerint mindez csak a vletlenek
jtka. Dr. Aczl Jzsef a grg-szittya rokonsgot bizonyit agyon-
hallgatott m szerz!je /1926/, ezeket az embereket "Vletlen Jno-
soknak" nevezte. #k ugyanis kitst kapnak mr attl is, ha valaki
egy klasszikus, vagy nyugati "nagy nyelvben" felfedez nhny echt-
magyar szt, mint pld, a latinban: a psztor= pastor, a must= must, a
kurta= curta, sors= sors stb. szavakat. Szerintk az ilyesmi csak az
abszolt vletlen mve lehet. Aki viszont ezt tagadja, az a dlibbos,
csodaszarvasos nyelvszet mvel!je, mint pldul jmagam is.)
167
28. ZSAU HBER VAGY ARAMEUS?
A krds azrt rendkvl izgalmas, mert az #sapa brahmtl kt
olyan sarj szrmazott, kik kt nagy npet "inditottak a trtnelembe".
Iszmel a ma mr millirdos iszlm-hit !se, a muzulmnok !sapja.
Izsk /a Kas< Kos/ viszont a mr< avarok /a fekete magyarok/ !se
lett. Felesgnek ikrei lettek, akik ismt kt nagy npet jelentettek.
"Elvileg" zsau /zs< mez!/ a szemere- hunok npt szemlyesitet-
te meg, mg Jkob - a mai teologiai s trtnelmi tanok szerint- vis-
zont a zsidkt. A zsidk megjelenst s eredettnek mtoszt vis-
zont mr elg rszletesen kitrgyaltuk, gy most az zsau- utdlst
szeretnm pontosabban feldolgozni.
Mzes I. Knyvben /36. fej.1-9./ ugyyanis gy ir zsau, vagyis
dom nemzetsgr!l: "zsau a kananeusok lnyai kzl vette vala
felesgeit. Adt a khitteus Elon-nak a lnyt, Oholibmat, s Anhn-
ak a lnyt, ki a khivveus Czibhonnak a lnya volt.---s felesge
Boszmath Iszmaelnek a lnya".---Fiai s lnyai lettek s letelepe-
dnek teht Szeir hegyn.--- zsau- dom lett az edomitk atyja s
nemzetsge az edomitk nemzetsge a Szeir hegyn."
A Krnikk I. Knyve /1. 35/ szerint: "zsau fiai edomita kirlyok
lettek. Ezek a fik: Elifz, Rehuel, Jehus, Rahlan, s Korakh. lifz
fiai: Thmn, Omn, Czefi, Gahtn, Knaz, Timna s Amalek. Rhus
fiai: Nakht, Zrkh, Samma s Mizza. Szeir fiai: (# eddig nem sze-
repelt, de lehet hogy Szeir a Zrakh nv egyik torzitsa?) Ltn,
Sbl, Czibhon, Hana, Dison, Eczer s Disn. Ltn fiai: Hri s
Hmn. Sbl fiai: Aljn, Manakhth, Hbl, Sefi s Onn. Czibhon
fiai: Aja s Hana. Hana fia: Dison. Dison fiai: Hamrn, Esbn, Ithrn
s Khern. Eczer fiai: Bilhn, Zahavn s Jakn. Disn fiai: Hcz s
Arn. "Ezek pedig a kirlyok, kik uralkodnak dom fldjn, miel!tt
Izral fiai kz kirly uralkodott volna."
Azt hiszem, hogy elg vilgosan kiderl, hogy zsau- fiai a
knani-hunok. A felsorolt kirlyok /fejedelmek/ nevnek hossz sora
mutatja, hogy rgta uralkodtak az szak-egyiptomi hatr mentn az
Edomitk orszgban. "Miel!tt mg Izrlnek kirlya lett volna"
-mondja a Biblia. Igen, feltehet!leg legalbb tz genercival el!ztk
meg a zsid kirlysg kialakulst. Akkor viszont mgiscsak egy szit-
168
tya magyaros npr!l volt itt is sz, kiknek j kapcsolatai voltak az
egyiptomi rokonaikkal.
Ezrt rthet! meg az, hogy az egyiptomi "fogsg" utn rkez!
Mzest s npt, az edomitk nem engedtk t a terletkn. "Edom
nem bocstja t a npet"./4Mzes 20-14./ Ennek kvetkeztben a
zsidk csak !ket leverve juthattak be Knanba. Fentebb meg-
krd!jeleztem Szeir-fiainak ltezst az edomitk kztt. Mrpedig
jogos a szereplsk, mert zsaunak kett!s ktdse van Szeir<
Szerhez. El!szr is: a msodik felesge Oholibma, aki horeus, aki
a Szeirben lak Czibon s Anh lnya volt. zsau fiai teht ujra
"pogny vrrel" felfrisslve szlettek, bizonyitva a zsidktl val
elklnltsgket.
A msik ok mg rdekesebb. A hreusok ugyanis risok voltak. A
Biblia sokat beszl az risokrl, akik most az edomitk kapcsn
el!trbe kerlnek. A Szeir hegyiek, teht az aps npe risok vol-
tak. A Biblia szerint: "risoknak llittatnak azok, mint az Ankok,
(zsau Apsa Ank -FO= kna s a fiai a kna-neusok, vagy az
Ank= a nak = a nag =a nagy. )
Szeirben pedig horeusok /h+risok/ laktak !el!tte." /5 Mzes 2.
11/. Azutn ujabb utals trtnik.: "mon fiainak fldjt....risok fl-
djnek tartottk, azt risok is lakjk, akiket Zamzumoknak hvnak.
/5Mzes 2.20./ A kvetkez! fejezet ujra az risokrl beszl:
"Egyedl g, Bsnnak kirlya maradt meg az risok kzl." Jl is-
merjk a gitteus /hitteus/ risnak, Glitnak a trtnett, aki Gth
vrosbl szrmazott. Kevsbb ismert egy msik risnak Jisbi
Bnobnak a neve, /2 Smuel 21. 16./ aki az "risok maradkbl
val, aki meg akarta lni Dvidot." Nem sokan ismerik az egyiptomi
kivonuls utn el!rekldtt kmek jelentst a Knani helyzetr!l. #k
is azt jelentik, hogy: "s lttunk ott risokat is, az risok kzl val
Anknak fiait.---Az egsz np amit lttunk, szlas emberekb!l llt."
50
A fekete magyarok, lmos s rpd !snpe is risok, hisz !k a
hatalmas termet" szparcu magas, magos< mgusok- magyarok.
(Akkoriban magyarnak lenni egyarnt jelentett szellemi s fizikai ma-
169
50
A kldeus sktok is risok voltak, amit bizonyt a yard=jrt, a lps hossza kb 92
cm. Kt yard= l, ami hatlb magas, teht kb 192- 200 cm. A mai tlagos ember
lpse 75-cm, elkpzelhetjk, hogy milyen magasak voltak.
gassgot. Nem vletlen teht, hogy az rpdhzi uralkodink hatal-
mas emberek voltak. Nem ismerjk az sszes adatot, de lmos 7 lb
magas-/210 cm/, rpd is 6 lb magas volt, de nem tudjuk pontosan
mennyi. II. Bla kt mteres, I.Lszl 220 cm. V. Istvn kt mteres.
Stb. (Taln nem meglep!, hogy a Szeged -krnyki satsok sorn
az avarkori temet!kben nagyon sok 2 mteres csontvzat talltak. A
Duna- Tiszakzti homokon ugyanis oroszlnos mr-avar npek lak-
nak ma is. De ne feledjk el azt sem, hogy a balkni ktmteres /ko-
saras/ dalik is szittya avar-mr eredetek.)
A geneologiai- s np- /trzs/ nv ssze- zavarsi kaosz egy-
bknt minden irnybl tszvi a zsidk szrmazsi tblzatait. Le-
hetsges azonban az is, hogy az kori helyes-irs sajtos bet"i, a
forditsi pontatlansgok, vagy hamisitsok teszik lehetetlenn a
zsidk valdi eredetnek s tnyleges nprajzi helyzetnek a
felmrst. A "szimptia- antiptia vonalak" azonban hamar kialakul-
tak. Ezrt ktsgkvli, hogy azok a szittyya f!ellensgek, akik ellen
a zsidk folyamatosan harcoltak, Ezek jl ismertek, de kzlk is
"kiemelkednek" a filiszteusok, akik pedig az uruki kassidimi !sk
kzvetlen rokonai.
Rajtuk kivl f!knt az Edomitk, /zsau leszrmazottjai/, a Midia-
nitk /a-mz-r/ npe, s az Amonitk, /a mn-atya/ nemzetei, vala-
mint a Moabitk, /mind a Moh< Mh .anya hvei/ egyarnt Lt-
lnyinak leszrmazottjai !/
51
az lland ellensgek. A velk mindig
harcban lltak, a zsid kirlyok -a Biblia kzlsei szerin -"llandan
kiirtottk !ket", me valahogy mindig talpon maradnak, mert egy
"Bibliai lap-oldallal odbb" egy msik zsid kirlynak ujbl "meg kel-
lett" !ket semmisitenie. (A furcsa csupn az, hogy ezek a kiirtand
Midianitk nem msok, mint brahmnak a msodik hzassgbl,
Kethurtl szrmaz fiainak az utdai, akik nem tart zsidnak a Bib-
lia.)
Nzzk csak meg kzelebbr!l ezt a krdst:
"brahm pedig v!n magnak felesget, kinek neve Keturah, aki
szl nki: Midint, Mdnt, Isbkot, Joksnt, Suakhot s
170

51
A zsidknak a L/isten/ Lt s az ugyanazt jelent! Bl /istenn!/-FO =lb
neveket-szavakat gy"llik. A lb-moss a Bl-eltvolitst, s a hs l-blsa
/l+bl/ a hs kserr vlst jelenti. A lhst nem eszik meg.
Zimrnt."/1Mzes 25. 2./ A msik kt np kicsit tvolabbi rokonok,
mert brahm korn meghalt testvrnek Hrnnak fia Lt volt az
apjuk, mint -taln emlkeznk- egy nagyon pikns trtnet kvetkez-
tben. Ltot ugyanis kt lnya bergatta, egytt hltak vele s fiakat
szltek t!le. Az id!sebb szlte Mobot, aki a moabitk apja lett. A
fiatalabb pedig szlte Benjmint, aki az Amonitk apja volt. Ezekkel a
npekkel sokat tallkozunk az testamentumban, de ma mr vilgos,
hogy ezek is egyrtelmen szittya magyaros npek. A Mobita nem
ms, mint a Mab-ita, a M+h-Aba (valaha nem atyt jelentett, ha-
nem anyt, amit a rovsrs X- el jellt. Ez volt ugyanis a B- bet"l,
ami egyarnt jelenthetett: aBa, a-B!, iba stb. szkat. Az Aba= n!-ies-
sgt jelzi, a katolikus papok reverend!ja /szoknyja/ s a francia
Abb- rangpt is. A B!-aba kifejezs jelzi a Moh< Mr-anyt, a "Mr-a-
var np szl!anyjt is. A Midianitk a mdi- a mdzi, a mzi-npek, a
mdek fiai. Midzi- anitk, a md-h+un- itk, a szittya-npek egyike.
Az Amalekitk, a malek-atya, a magashegyi- a mli- atya gyermekei
is, tulajdonkppen keleti eredetek. Az Amonitk, a mn-atya isten
npe, akik dlr!l jttek, hiszen az egyiptomi f!istennek Ammonnak a
fiai. (A-mnnek, a Fehrl napisten finak.)
A Bibliai nevek krl hihetetlen nagy a zrzavar, hisz sokszor ugy-
anazt a nevet tbbflekpen is megtalljuk. Ez egybknt teljesen
termszetes. Ennek alap-oka - a Bibliai szavak s nevek szittya- ma-
gyaros eredete, mellyek mg Herodotos s Priszkosz is nehezen
brkztek meg. Ez a krlmny azonban az akadmikusaink
szmra elfogadhatatlan, mert szmukra az "egyszer"en elkpzelhe-
tetlen", hogy a Biblia nyelve s az eurpai kulturnyelvek gykr- sza-
vai -mind- a szittya !smagyaros nyelvb!l eredeznek.
A sok tveszts, tveds s elirs f!oka viszont a kvetkez!: A
szittya armieus< magyaros !snyelvnek ktszer annyi betje volt,
mint az utdnyelveinek. A ma "klasszikusnak" min!sitett grg- h-
ber- latin nyelveknek csak kt tucat bet"je volt. Az kori rsokban
szerepl! nvzavar els!dleges oka teht az, hogy a magyaosr !ssza-
vakat /!/ rosszul olvastk, majd rtk le sajt bet"ikkal., A legnevralgi-
kusabb hibaforrs az volt, hogy a "kt-pontos" magnhangzinkat
s az sszetett mssalhangzinkat kptelenek voltak jl elolvasni s
lejegyezni Ez olyan jelensg /inkbb nyelvi vicc/ lehetett, mintha ma
egy tlag magyar ember, az angol- amerikai kiejts alapjn a magyar
171
helyesirssal irn le az angol szavakat. Pld: rni= write helyett a rjt-
ot, az lloms= station helyett sztsn-t, a lerazs= sale jeleytt, szl-
t Bibliai Isac helyett = jszek-et irna s ezt olvasn vissza egy angol.)
Akkoriban az -# hangokat rendszerint az "A-val" forditottk. Az -$
pedig "EW- OW" -"AW" vagy "EU" -bet"kkel lett leirva.
Hogy nhny szz v mulva mit olvastak ennek alapjn vissza, azt
el lehet kpzelni, mert ahhez itt van nhny magyar plda:
(Gymlcs= gimilc, Trk= Thewrewk, Dezs!fi= Dessewffy stb.) A
mssalhangzkkal sem volt jobb a helyzet. A magyar CS pl. Rgi
magyarul = "Cz vagy Tz", olaszul -"Ci", franciul -"C", nmetl -
"Tsch". Tudnunk kell azt is, hogy magyaros !sjelek helyett az j
bet"ket alkot grg s hber tirsnl meg nagyobb torzulsok ke-
letkeztek. (Pld, a B-F-V-P bet"ket llandan sszekevertk, s!t kln
jelk sem volt. A grg- hber s oroszban pldul nem volt /nincs/ B-
bet". Az ilylen fordtsi problmkkal foglalkozik a Szittya-Biblia
#skd cm" mellklete.)
Az a "feltevsem", hogy a Biblit legel!szr a szittya armi /magy-
aros/ nyelvb!l forditottk grgre, aligha vethet! el, hisz mr eddig is
tbb, mint szz pldval bizonyitottam az arameus< szemere nyelvi
ottltnket. A Bibliaforditk (s elferdt!k) munkja s minden igye-
kezete sem tudta eltntetni az !snyelvet. Az viszont ktsgtelen,
hogy ppen a hibk s az ellenmondsok jelenlte hvja fel a figyel-
met arra, hogy valami fontos dolgot akartak elfedni s elrejteni. Az
ennek kapcsn jelentkez! logikai bukfencek adjk az els! jelzst.
Kell! figyelmmel meg lehet tudni, hogy mit is akartak eltntetni. Az
elirsok kikrriglsval, s az !s-szavak vissza pitsvel tudjuk a
leghatkonyabban leleplezni a torzitsokat s hamistsokat. Az
!snyelvnk trzsszavai, az !si bizonyitk, mert a szittya szavak f!tu-
lajdonsga, hogy mindig az igazat fejezik ki. Persze, ehhez a megfe-
lel! kutatsi rendszer, egy bizonyos kd is szksges, melyet ma mr
brhol alkalmazni lehet. Ennek a bizonyitsra, most befejezsl,
hadd hozzak fel nhny rdekes pldt.
Vegyk a legismertebbet: Magyarosazg = Hungria, a magya-
rok= hungr-ok. Ezt a sok-ezer ves szsszettelt nem vagyunk
hajlandk a helyn kezelni. Rszben azrt, mert a hun- szt tbb mint
100 ve mr tilos rokonknt megemlteni, teht, jobb, ha a mai fiata-
lok nem is hallanak rla. A Gar- sznk ugyanis ugyneveztt zmts<
172
rvidts eredmnye, amit a magyaros npek negyon kedvelnek ma
is. A magyar< magar nevnk garr rvidlt, ami a bibliai id!kben gal
s gall lett. (A csald els!szlttje kapta a gar- s gl- jelz!t, amit
ks!bb a nagy-sznk vette t. A magyar nagy-garral, azaz b"szkn-
hetyknt vonul. a garaboncis /dik/ a magyar-bonc, vagyis tltos-
tanul volt, A nmet gar= a mindent, /az istent/ jelenti, a gier= viszont
bszke. A francia gars /gar/= a kemny legny, A hun-gar teht a
pros-nemzetet jelenti, hiszen a szittya nemzetek nagysgnak titka
abban volt, hogv testvr s pros npknt uraltk a vilgot. (Buksuk
pedig akkor indult be, amikor a kt npet sikerlt egymstl
elvlasztani, S!t egymssal szembe fordtani.Nagy Magyarorszg
csak addig ltezhetett, mnt = Hunnia /nagy-alfld/ s Erdly= Dcia,
a dics! avarok /szabir< magyarok/ pros orszga egysges vol-
tzsau egyik apsa Anh- Ank neve tulajdonkppen az egyik fi-
liszteus /plos/ trzs nevt jelenti, a hres- nevezetes Knanit. 1./=
Ank -FO =Kna, fiai a kna-anitk. 2./= Ank= a nak= a nag< a na-
gy. /Hisz risok voltak./ De, 3. /= Anah -FO= Hana (vagy Ank
-H+Ank), a mai cseh Hank, a morva /mr-avar np/ "fura" neve,
mely termszetesen !smagyaros.
Avagy, ms plda:..."a zsidk a Zred patakon keltek t." /5 Mzes
2.13./ Ez is tbbrtelm" kifejezs. Lehet, hogy a+ Z-rad< az rad
patakot jelentette. De, lehet, hogy a Szrad-, vagy kiszradt patakon
keltek t. Melyik az igaz? Lehet vitatkozni, hiszen csak a vita visz
el!re. Lehet sok megllapitsom igazt is vitatni, de egyet nem volna
szabad, elvitatni azt, hogy a "Biblia s egsz trtnelmi krnyezete"
szittya magyar !sszavakkal van tele.
(Azt mondjk, hogy a "Ha" nem trtnelmi kategria. Ez ugyan
korntsem igaz, hiszen a logika s szintetika elengedhetetlen eleme.
Jtsszunk el kicsit azzal a gondolattal, mi lett volna /s!t mi is lenne
ma /, ha a szittya- magyar sszavak helyett pldul a francia, angol
vagy cseh s romn szavak szzait s ezreit talltk volna meg a
Bibliban. Rendkvl kivncsi lettem volna /lennk/, hogy a francia s
az angol, de f!leg a romn s cseh Akadmik is elemi mdon tilta-
koznnak-e az olyan "dlibbos gyanusitsok" ellen, hogy az !skul-
tura romn, cseh, angol, vagy francia eredet" lett volna? A vlaszt azt
hiszem nem nekem kell megadni, mert minden jzan gondolkods
173
ember tudja, hogy a fenti intzmnyek mindent megtennnek, hogy
kzzel- lbbal bizonyitsk a "prczki-fle gyanuk" igazt.
Hogy mit tennnek ilyen esetben a zsidk azt knny" elkpzelni,
mert erre van nhny negativ plda. A mr egy emberlt!vel ezel!tt
megtallt holt-tengeri tekercsekb!l pldl csak azt hozzk
nyilvnossgra, ami nem "dezavulja" a zsid s katolikus vallsi r-
dekeket. Mirt nem teszik az !sszes anyagot hozzfrhet!v a
nemzsid sumerolgusoknak is? Taln azrt mert a Bibliai mesk
nem igazoldnak? gy hirlik, a kumrni-tekercsek szerint Krisztus
100 vvel el!bb jelent meg a fldn. Ismert tovbb, hogy a 70-es
vekben feltrsokat vgeztek a jeruzslemi templom krl, de ha-
mar abbahagytk a munklatokat. lltlag ugyanis szittya trgyakat
s rovsirst talltak a kveken, ami termszetes, mert a templomot
nem a zsidk, hanem a f!niciai hunok /punok/ pitettk, akik eredeti-
leg avar- szittya npek voltak.)
Hogy, nlunk is mirt ezt teszik? Arra, nagyon egyszer" a vlasz: a
finn-ugor eml!kkel szoptatott /beetetett/ akadmikusaink nem rde-
keltek benne, s!t ellenrdekeltek. Hogy mirt? Azrt mert a Magyar
Tudomnyos Akadmia mindent megjelentet ami "finn-ugrsz" s
mindent zsigerb!l tagad, ami sumr s dlkeleti magyar. Ezt a
helyzetet pedig mi sem min!siti jobban, mint az a tny, hogy az egye-
temeinken nincs "Sumer-!strtneti tanszk, de van Hebraisztikai
/zsid/ tanszk, amely "hivatalbl gazdja" a sumr tmknak. Ennek
vezet!je pedig kinyilatkoztatta, hogy: Sumrek pedig nincsenek, de
ha volnnak is, ! akkor sem venn tudomsul. (gy ltom, hogy a
professzor r jl tud portuglul, mert ezen anyelven eltnni s
elsllyedni= sumer, teht igaza van, ez a "postlatin" nyelv is vilgo-
san megmondja, hogy ami sumr az eltntek. Meg szeretnm viszont
jegyezni, hogy van egy msik portugl sz is, amit rdemes szre-
venni, azt, hogy a tuds s a tudni sz portuglul= saber= /szabr-
szabir/, amit a latinok a= sapere a francik a= savoir= szavar,
azaz= szavr szval fejeznek ki. A valami felettit, a legnagyobbat pe-
dig a super /szaper, vagy szjper/ ameriks divatszval fejezik ki,
ami "vletlenl" jra csak szaper< szaber, vagyis szabir, teht mr-
magyaros. )
Fel kell azonban hivnom a figyelmet egy vilg-szenzcira, mely
sehogyan sem akar megfelel! slyval megjelenni sem haznkban,
174
sem a vilgban. Az elmlt vekben felgyorsult a sztrda-ptsi pro-
gram, melynek trvny-szer" velejrja a sokezerves kelta- avar-
szarmata stb. teleplsek tucatjainak s ezernyi !sleletnek a felsznre
kerlse. Engem legyszer"en ledbbent az a tny, hogy a majd
tucatnyi magyar TV- riporter grdja nem kvncsi, pld, a Gyl mel-
lelt feltrs alatt lv! 7000 ves szarmata /nem szemita/ teleplsre.
Azon mr meg sem lep!dk, hogy az akadmikusoknak fogalmuk
sincs arrl, hogy kik is voltak a szarmatk. Illetve sokat hallottunk
arrl, hogy !k volta a proto-szlvok, vagyis proto- oroszok /?/. Ebb!l
pedig automatikusan kvetkezik, hogy itt a Krptmedencben a Ja-
zigok, Gepidk mellett l!szarmatk is oroszok voltak.
Krem a hivatsos tudorokat, eszkbe ne jusson, hogy a Jazig=
ijjazik< ijjazk, teht a nomd hnok valamely trzse vollt. Aztn ne-
hogy arra gondoljanak, hogy a gepidk az !si gyepi-dkok, vagyis a
szittya gyepket vd! Dacos< dkok /dacok/ a dics! avarok, a vr-
pt! npek fiai voltak. Ez pedig mr a totl vletlen esete, hogy a ny-
ugati Krptokban l! hatr!r qudok is avarok. A latin qud= kd
FO= dk, teht az erdlyigepidk rokonai. A szarmatk viszont mint
tudjuk a kurgnok npe, ahonnan tmrdek szittya lelet rasztotta el
a szentptervri s ms orosz mzeumokat. (A sr< szr !ssz= !sr,
teht a nap. illetve az isten neve. A nyugati kirlyok megszlitsa pe-
dig= Sr /S-R/, teht napisten. Az orosz Sz= C, az ! kirlyuk neve is
Szr, hiszen a Szkr orosz- irssal Cr. A szr azonban fonkol-
vasssal FO= Rasz az etip fejedelmek- ralkodk rangja.) A sza-
matk, teht az arany-matyk, az arany-matk, kiket az kori fordtk
kirlyi-szittknak hivtak s irtak. Teljes joggal, hiszeln !k a napisten
szittya fiai voltak. De, Dzsingisz-kn arany-hordja sem volt ms,
mert az ! grg nevk is tanuskodik. Arany-horda ugyanis= Sir-Orda,
ami egyrtelml"en a Szr-Horda volt. A horda viszont mint szitoksz
az !si magyar< gar had=, teht grda volt, melyb!l a hls utkor
csinlt a szittya grda helyett sir ordt< hordt.
28. MLOSOK, A TZ- FIAI
A zsidk istene egyrtelmen undok ellensgnek nevezi azokat,
akik a magas hegyeken plt hzakban ldoznak a Balnak. "Go-
175
noszul cselekedtek" azok a kirlyok, akik a magas hzakban imd-
koztak, de azok is, akik nem romboltk le a magas hzakat. gy
t"nik, hogy Bal a magashegyi isten s Jehova a vlgyek s vizek
istene sehogyan sem frnek ssze egymssal.
"A sziriabeliek azt mondtk, hogy csak a hegyek istene az r s
nem a vlgyek istene is."-- ezrt, a "nagy sokasgot a kezedbe adom,
hogy megismerjtek, hogy n vagyok az r."/1Kirlyok 20. 28./ Mond-
ta ezt Jehova, aki nem t"rhette meg a magashegyieket. Kik is ezek a
npek s mirt magashegyiek? Azt minden Biblia- olvas tudja, hogy
!k az un, pognyok, akik Balnak s Aserknak ldoznak a magas
hegyeken lv! ligetekben, berkekben vagy pagonyokban felllitott
oltroknl, vagy az ott plt hzakban. (A Dmokban, ami k!pletet
jelentett valaha. A magyar k!hz neve eredetileg a md volt. A mdos
gazda vagy a gazdag elnevezs innen ered. A hz= md, ami, - FO=
dom, -a szlvok s az oroszok dom= hz is. A portugl s spanyol
nemes Dom s don cimet visel. mde a nyugati nagy k!templomok-
nak a dmoknak a megnevezse is innen ered. Nem vletlen aztn
az sem, hogy !si templomok nlunk s Itliban is a magaslatokra,
minimlisan is dombokra pltek s bejratuk mindig kelet, a napkel-
te fel nyilt.)
A magashegyi isten a Biblia szerint Bal volt, de s"r"n megjelenik
Aserk /vagy Asera/ neve is. A "pogny istenekr!l" mr szltam, gy
most csak sszefoglalom a velk kapcsolatos teolgiai tvtanokat. A
msodik leg!sibb istensg a "Pros-istensg" volt, vagyis a Bibliai
Aserk- Bal kett!s. Nem lehet nem szrevenni, hogy a "f!isten" Bal
volt s Aserk csak nha jelent meg. (Aserkot eln!iesitett nven
Asernak hivtk, s!t tvesen a Bal felesgnek is tartottk, holott ez
csak forditva volt lehetsges.)
A matriarchlis trsadalomnak az els! istene a N! volt, akit az
"Anyamh" jelenitett meg. Az anyamhnek alapvet!en kt elnevez-
se volt, Az els! a n!i "bels!", a bl-cs!, vagyis a szlst megszem-
lyesit! Bl vagy Bl volt. A bibliai Bal bel!le torzult ki. A magyar ny-
elv egyik csodja a szinonimk tbbszrs jelelnlte egyes kifejez-
seknl. A Bl istenn! neve is Bjknt jelenik meg a magyarban. /Baja
vrosa s a komrom-megyei Baj kzsg neve is a n!i bjt, nem pe-
dig a bajt hordja./
176
A szl! mh msik, "tudomnyos" neve a = matrix. (Ami -matar-
is, matyar !st, a magyar !s-istent jelentette. Termszetesen a mater
=anya /s a matria = anyag/ szk is innen erednek.) A mh, mint
anyag nem ms, mint !snyelven az anya+g = teht< anya-gi. A n!
Isten =az gi anya. Ez pedig ms olvasatban az anyag = a matria.
Ezt termkenyiti meg a nap-energija, ami- /aki / nem ms, mint a
h!s-, b!sz, vagy !s-Isten. # viszont az !si magyar nyelven a him-et
-FO= a mih-et jelenti. (jra a pros- isten, vagy ikeristen jelenik meg
itt is.) De jra nem vletlen, hogy a "zsid istennek" egyik !sneve az
=lohim, ami az l! Himet jelenti, aki az gben, ms szval a Men-
nyorszgban l. A myenny nmet neve=Himmel, vagyis az a hely,
ahol him-l, vagy -FO= a Mih< a Mh l.
A fenti kr-sszefggsek bizonytjk, hogy a Biblia els! rsznek
trtnsei a Genezisnek, /a gnezsnek, megtermkenyitsnek/ a
n!i- s frfi- istensg sztvlasztsnak a korban zajlottak le, de az
emberek s az irstudk agyban mg a rgi istensgnek, a Blnak a
tudata lt mg akkor is, -amikor a Bibliai korban- a Mennyekben is
mr az "j-isten" , a Him-#s "az r" uralkodott. A "kztudatban" mg
nagyon sokig lt a Bal /Bal, Bl, Bla/ neve, de mr frfi istenknt
jelent meg az sszezavart emberi tudatokban. Ennek oka a zsidk
n!ellenessge volt, akik a n!ket a zsinaggkban mg ma is kln
ltetik, nem hogy istennek fogadtk volna el.
Igy lett a 72-!k f!tvesztse rvn, a magyaros n!-f!isten Balbl
frfi isten, aki az j zsid istennek volt a f!ellensge. A zsidk istene
el!szr Jehova, vagy Jahve lett, de ks!bb Elohim nven vlt ismert-
t. A Jehova /J-H-V/ nv !smagyaros szval mindenkpen egy j
istensget jelentett. A H-V irs= a hev-et-, h!t, a J-H-V= pedig, j-
h!v!< haevet - a napot/ fejezte ki. Ez pedig ktsgkvl egy j hber
istent /ekkor mg n!elv" j istent/ jelentette, akinek magyaros nv-
olvasata: a J-H-V= a J Heve, vagy j-Heve voltt)
52
Az !si id!kben az emberek az !si Gabona istenn! Szemesnek,
(br a szemes hberl= nap) n!vny s italldozattal hdoltak. (A
177
52
A Jehova =J-H-V, vagya Jahve nevet a zsidk "automatikusan" vettk t, egy j-
sz betoldsval. Aztn a papok rjttek, hogy tulajdonkppen egy n!-isten-nevet
vettek t. Azt hiszem azrt nem szabad az isten nevt a zsidknl kimondani, ezrt
emlitheti a f!pap is csak vente egyszer.
rmai mitolgiban Ceres a fldmvels istenn!je. # az, aki E+ce-
resz, vagyis meg-ezerezte a fldbe vetett magot. Neve is innen szr-
mazik, e+Ceres< Ezeres. A latin-angol gabona= cerelia= e-cere-
llja. A gabonatbln ezere-llja, ezernyi- ll. Az ! istenk egyik neve
volt a szittya "Szemes vagy Szmos", amit Samas-nak irnak, de a
magyar Szamos foly neve is innen ered. A zsidknl pedig tem-
plomszolgt sameszt csinltak bel!le.)
*
A magyar !snyelv zsenilisan l a rokonbetkkel s hangzkkal.
Ezek termszetes vltozatai rokoni, vallsi, vagy trsadalmi ss-
zefggseket fonnak krl, kifejezve a szakrlis sszetartozsokat
is. Fontos szerepet szntak pldul az un. ajakhangok, /a B!- F,-
P-, V- bet"knek, melyek egymst igen gyakran szinte teljes
rtkkel helyettesthttk. /Pldul Bazrol- pazarol-l vsrol,/A Bl
isten nevt teht a magyaroknl a Plos- rend, a Val foly, vagy
Falicsi fejedelem neveket is kefejezi.
Az "j frfi aF!- istennek" a szittyk tovbbra is t"zzel s vrrel
ldoztak. A meglt s felboncolt ldozatok egy rszt elgettk, a
tbbit pedig a toron- elfogyasztottk. (Ami visszamaradt, az a farka-
sok, hink, a kesely"k s a hollk lett. Ez s a kivgzettek te-
teme volt a hollkoszt, amit ma tvesen holokausztnak /t"z-ldo-
zatnak/ forditanak.) Az oltrakat, melyek akkor l-terek voltak- /nyuga-
ti nyelveken= altar./ a magaslatokon, de ligetekben, pagonyokban
rendeztk be. (A pogny nv innen ered, mert a pagony -HU
=pogny).
A Biblia msik "pogny" istene az Aserak vagy Astaret volt, akit
ms orszgokban Astart s Astarte nven is jl ismernk, hisz egyik
istenkpe a sminek mondott termkenysg- istensg volt. Ez azon-
ban ismt tveds, mert Astaret- Astart nv !smagyar kifejezs. A
hres Istr a babiloni f!isten Astarte neve, s!t a Duna "latin" neve az
Ister is ennek a szinonmja. (A Duna /D-N/ -FO= anyud< anyd /N-
D/, ami az !si ellr /vzzel-ntz!/ vizi- anyaistenn!t jelentette, kinek
msik !sneve volt az Istr, melynek egyik olvasata az istn< isten. (A
rovsrs R-bet"je= N- nel. Pld: Szabin-n!k= szabir-n!k, Kazn-szo-
ros= kazr-szoros, Tolna-megye= Torna-megye, Stb.)
178
Az S-T-R rovsunk azonban mg ennl is sokkal tbbet jelentett.
(Az !si S-T-R- irs az !steret isten hzt jelentette. mde e sz egy-
ben az Istent, s!t az gi s fldi stort is kifejezte. A fldi tr az em-
bernek, az gi !str az istennek a laktere. Az !str fogalma jra
csak sok- olvasattal br. Az #s-nek, a "h!s" Napistennek a tere, az
izz, forr tr, ahol a csillagok ltrejnnek. A csillag az !strs "ter-
mke", ami angolul= Star, nmetl= Stern= S-T-R. A csillag teht=
Star, vagy Stern, vagyis #+stri. De az S-T-R , !s-trit is jelentett, a
tri-#st, az isten, akit Turul nven ismernk. A solyom /turul/ spanyol
neve= Astor, vagyis Asz-tri, vagy egyszer"en= sten< Isten. (Nem
hagyhatok ki azonban egy "jellemz! vletlent". Van egy virg, mely
ks! sszel s kora tlen nyilik, nlunk !szirzsnak hvjk, de a ny-
ugati neve mg szebb s jobb, ugyanis= aster. Ez pedig, az el!bbi
magyarzatom szerint = !strit jelent, holott nem az. Ennek az oka
igen egyszer". A magyar szavaknak szinte tudomnyos igny" ms
olvasatai is vannak. Ez az aster el!bb asztel volt, ami eredetileg a
magyaros !sz-tli jelz!t fejezte ki, ami (a szoksos R = L torzitssal)
= !sz-tli= astri, ami ma mr= Aster. Nade, honnan tudhattk, is-
mertk ezt a magyar szjtkot az angolok?)
A Nap s az g, az g!- izz tmeg, a h!s tr, az #str. A szittya
magyar npek -minden hresztels ellenre- "egy-istenvalls" hv!k
s nem napimdk, ahogy azt rluk llitjk. A magyar !svalls tltosai
tisztban voltak azzal, hogy az egyszer" embereknek "fldi fogd-
zkra" van szksge, gy az istent, a velnk trd! szellemisget a
vilg minden rszn egyarnt lthat nappal fejeztk ki, mintegy
"megszemlyesitve s trgyiasitva" azt az er!t, mely minket s az
egsz vilgot- lteti. Az !si emberek nagyon mveltek voltak, gy
tudtk, hogy a nap melege s a vilgossg teszi lehet!v az emberi
letet s ltalban az letet ezen a fldgolyn. Ezrt jelent meg az
isten kpben a "Nap", melynek neve a vilg minden mvelt nyelv-
ben az eredeti isteni rtelmben van jelen. A nap -FO= Pan a grg
"ltalnos" s vilgmret", vagyis az isten. A szlv Pn= az r, de a
francia kenyr sem ms= pain -FO= nap, /NB: Krisztus mondta, ami-
kor megtrte a kenyeret, hogy ez az n testem/. A magyar ispn= !s-
nap, !si r, a Bn -FO=nab- nap. A hres punok, a nap-npe, miknt
az !s-etip orszg s f!vrosnak neve Napata = a napatya s
179
japnok Nippon-nak, naphonnak nevezik hazjukat, ami a nap "pikto-
gramjval" fejezik ki. mde a Pannon sem ms, mint FO= nap+ ho-
na. Stb.
Er!sen leegyszersitva igyekeztem kifejezni s megmagyarzni
azt, hogy a "napvalls" hvei nem voltak pognyok, hanem a Napnak
nevestett istennek a hvei, akik tulajdonkpen a t"z/ a napmelegsg/
fiai voltak. Ktsgtelen tny az is, hogy vannak egyszer" /primitivnek
min!s"l!/ npek, melyek a "ronts korszakban" ltek. Akkor amikor
az emberi kultra mly visszaesse jellelmzi a vilgot. Az ilyen tudat-
lansgukban kvetkezett be az a ftisizl korszak melyben
napimdk lettek. Ezek s a smnjaik mr csak a kls!sgekre
emlkeztek s gy a "varzsolssal" kivntk az istensget felidzni.
Msklnben a varzs valaha a Napisten ltet! melegt /a
parzst/ jelentette, mely minden fldi let alapfelttele. A magyar-!se-
redet s !svalls tagadi termszetesen a Nap-tiszteletet szndko-
san keverik ssze a napimdattal. gy !seinket is sokan szeretik
napimdknak nevezni, de ez helytelen, mivel a napvalls hvei nem
imdnak senkit, sokkal inkbb tisztelik az istenket s a vallsukat is.
Annl is inkbb, mert az !si tisztelet szt eredetileg - tztelttsnek
mondtk s tyztelet-nek rtk.
(Ipolyi Arnold: Magyar Mythologia c. M"vben arrl ir, hogy a ma-
gyar embert letben hrom tisztessg ri. Az els! a keresztels, a
msodik a hzassg, a harmadik a vgtisztessg.) A szittya magya-
rok a gyerekeiket a papt"zzel kereszteltk neg, Az aktus sorn, a tl-
tos az oltron gyjtott spiritusz- szesz puha lngjval keresztelt. Az
apa viszont, a mr megkeresztelt gyerekkel tbbsszr is tugrott az
udvaron rakott t"z lngjain. Igy tettek a bibliai !s!k is, mint pldul
Manass kirly: "s gonoszul cselekedk ! az r szine el!tt, a
pognyok utlatossga szerint ujjpitette a magaslatokat s oltro-
kat emelt Balnak s Asert llitott. ---s tviv fit a tzn s jelma-
gyarzst vgzett." /2Kirlyok 17. 31./ Azt is megirja a Biblia, hogy a
samaritnusok, akik sumrek, "t"zzel gettk meg a gyerekeiket".
Mir!l is volna itt sz?
Nem msrl, mint a szittya npek tzkeresztsgr!l, amin testek
a gyerekeik. A magyaros keresztels, a t"zn keresztl- vitelt jelentet-
te. A keresztel! tz ugyanis kt fogalmat jelentett. Az egyik volt a pap-
t"z, melyet az oltron gyujtottak. Pinkt< spirituszt locsoltak krben
180
az oltr lapjn s azt meggyujtottk. A kkesen g! sejtelmes tz volt
a keresztel! t"z, melynek lngjain a keresztapa hurokszer"en lendit-
gette t a gyermeket. Ezutn a a tltos- pap fejezte be a tzke-
resztsget, mert az g! kkes l"zb!l egy-egy csepp lngocskt tett
jobrl- balra haladva a csecsem! kt arcra, a homlokra s llra.
Ezt a ceremonit lltotta be a Biblia gy, hogy az rsai szerint, A
pognyok pedig a t"zn gettk meg gyerekeiket." Ltszlag ez is
igaz voll, mert a gyerek homlokn s arcn, valban gett egy
parnyi a "paptzb!l", vagyis az g! szeszb!l.
Ezt a keresztelst a franciknl gy nevezik, hogy= baptistre= a
pap-tis-tre= a pap t"z-tere, melyen tvittk a csecsem!t. (A baptista-
valls felekezet neve nem hiteles, mrt a nluk alkalmzott almeri-
tses "keresztels" zsids aktus, hiszen a krsztls, a krzve s
keresztbe t- lendits= a tzzel vgzett aktust jelenti. Az almerits,
vagy vizzel "avats" azonban nem ilyen. Ezt a nmetek a= taufen
igvel jelzik. Az a m"velet teht, ami a pap celebrlt, az a taufen=
tfen= tban, (AU= ) vgzett ritusra utal. (A nmet Tau /< t/ sz
ugyanis= harmat s vz.) A magyaros keresztelsi szertarts azonban
otthon is folytatdott, mert a tor el!tt az ifju apa, az udvaron kralak-
ban kikpezett s mteres lnggal g! szalmatzn, (szalma -FO= a-
mlos= mlos, teht isteni t"z) -gyerekvel a karjaiban- tbbszr is
tugrott.
A msodik tisztessg a hzassg. Ennek fontos kezdete a hz-
t"znzs, Van-e az j prnak hzi t"ze? Valaha a t"z nlkl nem
ltezett csaldi hztarts. Az nnepi szertartst magt a v!fny, szit-
tyul= f!fny-mester vezeti. Az j felesg hazavezetsekor a lako-
dalmas menet (nappal) fklyk mellett vonult, kzben pedig az j pr
tugrott a hz el!tt g! szalma-ktegeken s csak ezutn mehettek
be a hzba, ahol az ifj-asszony els! ktelessge volt a hzi tzhely-
et "megtisztelni, vagyis t"zzel-telteni, azaz jl megrakni,.
A harmadik tisztessg, a vgtisztessg ="vgtztessk" volt, ahol
a halott a vgt"zre-ttetett, azrt, hogy elgjen. Hogy a tzzel a teste
egy rsze, el -az gre- tvozzon. (Aztn ismt egy vletlen: a halotti
nek "grg" neve az elgia= elgie, hogy =elgjen. Az emberek
nekelnek, hogy a teste elgjen, hogy el-az gre menjen a halott lel-
ke.)
181
A fentiek utn mr termszetes, hogy a szittya- magyar pap a
tiszteletes, aki a tl"z polja, aki a "tzt-teleteszi". A tiszt= a t"zt- rzi
s a tisztvisel!, az, aki a "t"zt-viszi el!l". Az !si szp kszns a
"Tiszteletem" sem ms, mint -a tzt-telitem, az isten tzt tpllom.
(Ne lep!djnk meg ezeken az !sjelentseken, mert mg sok ms
sznak sem ismerjk az igazi tartalmt. Ha pldul azt halljuk, hogy
valaki tsszent, az esznkbe sem jut kett- venni a szt, pedig akkor
kiderl az eredeti szittya mondanivalja. A tz- szent, vagyis a nap/is-
ten/ szent. rdekes dolog az, hogy ha valaki a fnyes napba nz
eltsszenti magt. Ezt a reflexjelensget az !seink jl ismertk s
azonnal menteget!ztek, ha a Napba mertek nzni: "A tz szent!"
-mondottk. Nzzk csak meg, hogy mit mond a tsszentsre az an-
gol= sneeze /sniiz/ -Igen, szpen magyarosan mondja: /az/ #s-niz,
Az !st-nzni< a napot nzni, veszlyes. Ha valaki tsszent, akkor
illik bocsnatot is krni: "Egszsgre"-mondjk. Csahogy ez is mst
jelentett eredetileg. Az Egsz-/#/ s-gre, vagyis a Napra-mondok
bocsnatot.
Kiss korai ugyan, de ebben a fontos tmakrben utalnom kell Ke-
resztel! Jnosra, aki tulajdonkppen Krisztus "testvre" volt, aki a
pusztban "vizzel" keresztelt. Amikor kimentek hozz az emberek !
azt mondotta: "n ugyan vizzel keresztellek benneteket, de az ki
utnam j!, az er!sebb nlam, kinek sarujt megoldani sem vagyok
mlt, ! t$zzel s szentllekkel keresztel majd benneteket."/Mt
Ev. 3- 11./ Ez az idzet mr el!revetiti azt, hogy Krisztus, aki nem volt
zsid szittya magyaros mdra fog keresztelni. A tzzel s szentllek-
kel keresztels ugyanis a magyar-keresztels. A latin nyelveken a
szentllek s getett szesz neve azonos= spiritus. Ez viszont !sma-
gyaros nyelven magyarzza meg Keresztel! Jnos szavait. Az ge-
tett szesz= piritott,< pirts, teht getett. A pirits ma is getst je-
lent. A szentllek= spiritus= a h!s-piritsa,< a Nap sugrzsa, a nap-
t"zt jelenti. A keresztelsnl teht a Bl-istenn! szl"z-papn!inek a
tzes itala; a Blink< plinka adja a fldi t"zet, a nap-energija,
msszval az #s-(a Napisten) pirtsa< sugrzsa adja az gi-tzet,
a napisten szent-lelkt..
Ezzel fgg ssze az az !si szoks, hogy a Napisten papjai a tlto-
sok, reggel a kel! nap fel fordultak felemelt karokkal s nyitott teny-
rrel. gy mint ma, amikor irnyba fordtott tnyrral vessz"k a felnk
182
rad TV. /$ri- sugrzst. Ennek a kel! napbl vtelezett energia
folyamnak fontos tovbbadsi mdja a kzfogs, mellyel kt /
naphiv!-/ szittya magyar tallkozott s egymsnak kezet adva ss-
zeszoritottk a markukat. Ezzel a mozdulattal kapcsoltk ssze
egymsnak feszl! tenyrrel az idegrendszerket
53
s az !s-pirits
energijt gy adtk t egymsnak.
Ilyen jelensget kivn kifejezni a modern istentiszteletek vgn
celebrlt papi lds is, melyet felemelt kt karral kezd a pap s ke-
resztvetssel fejezi be. Itt azonban megfordul az !ser!- ramls.
Amig a napisten tltos- papjai a sugz napbl meritik s "vtelezik"
az energit s azt adjk tovbb, addig a mai egyhzak papjai az
irnyt megforditottk s !k akarjk a hiv!k fel sugrozni a sajt
vallsuk misztriumt. A modern vallsok papjai s hvei ma is nagy-
on sokszor az !si napvalls gesztusait s szavait ismtlik, csakhogy
ma mr elfelejtettk az eredeti jelentsket. A katolikusoknl pld, ma
mr "!skeresztnynek" szmit a dicsrtessk ksznts "latin erede-
tije" a= laudatur. Ma mr sem a papok, sem a hvek sem "mernnek"
arra gondolni, hogy ez a Lau= L tisztelete, illetve a kszntse. A
Lau-datur= Ld-a-tri, (tri-a L, vagyis a tri-l HU= Turul), Teht a
Napisten- Fehrl-t dicsrik. (A dicsret= laudcio, ami= L-/a/-
Dics!. Dicsnei /fr/= lou-er /l-/= a L, az isten a dicsret.)
A nap fiainak a szittyknak a legf!bb ernye a tisztasg. Ebb!l
ered aztn a tisztessg szavunk, ami az !si erkolcs alapja. Szittya
sajtossg viszont az, hogy !k nem vizzel, hanem a t"zzel
tiszttanak. (Az !si magyar tisztit sz eredetileg a t"ztett< a t"z-tett
fogalmat fejezte ki. Az tlagember a tisztits sznl a vizre gondol,
mert a sarat s a piszkot a vizzel mossuk le. A vz azonban csak
"felleti kezelsre" j, amikor valamirl gyorsan eltvolitnk valamit.
Ha viszont mlyen s alaposan akarunk valamit megtisztitani, akkor a
tzet alkalmazzuk. A "nagymossnl" a vizet t"zzel kezeljuk, hiszen
felforraljuk, t"zforrv tessz"k s gy alkalmas arra, hogy majd min-
den piszkot eltvoltson.
183
53
A talpmasszzs-terpinak s a knai akupunkturnank az a lnyege, hogy a
tenyr-talp-szj -fl stb, b!re alatt meglelhet!k a f!szervek kivezet! idegduc
vgz!dsei. Ezeket kezelve hatnak a m"kdskre. A tenyr is ilyen !si kapcsol-
"szerv" mely az ember min!sgt jeleniti meg.
Ha mg jobban, mg "intenzivebben" akarunk tisztitani, akkor
lnggal-tzzel tisztitunk, mert a baktriumok, mikrbk s virusok
csak tzzel, rendkvl magas h!vel "tisztithatk" pusztithatk el. Azt
szoktuk mondani, hogy sterilizlunk. Igen ez a tkletes s tu-
domnyos kifejezs. Ami csiramentes, az medd! s termketlen,
/teht napt"zben g!, vagy ennek ellenpontjaknt az "rben jghi-
deg/. Az a steril, ami= !+steril} vagyis az !s-tren- l< !stren-l. (A
csillag-rendszerekben, a naprendszerben l.) Aki sterilizl az "!s-tr-
hez", /a nap-trhez, a hasonlan/ vagyis a tzzel s magas h!vel
dolgozik.
gy hiszem, hogy a fentiek meglehet!sen sszefogottan bizo-
nytjk azt, hogy mit is jelentett valaha a napnak, a t"z fiainak lenni.
Tovbb, remlem sikerlt megindokolnom, hogy mirt ragaszkodunk
mi magyarok a tisztessghez. Mi, akik a magyar-!svalls felttlen
hvei vagyunk a tzzel -tisztitshoz, a t"zzel keresztelshez s a
vgtisztessghez, egyszval a tisztesghez kt!dnk.. (A tisztessg
nyugati neve a= morl, a morlis ugyanis Mr- lls, teht a Magyar-
Mr isten nevhez mlt. A msik kzismert kifejezs a= honor=
hon-uri, vagy hun-uri. s ime ismt egy"tt talljuk a mr< magyar is-
tent s a hun-istenn!t.)
A tisztasg, a tisztessg azonos az erklcsel, amit nyugaton
morlnak, vagyis mrllsnak mondanak. Az erklcs, mint f!np lati-
nul= mra, teht a mr. A nmet erklcs azonvan ms, mert Sitte a
neve. A Sitte pedig men ms, mint az !si szittya fogalmunk, ami a
tiszttis jelentette. (A hres magyar tiszta-bza eredetileg szittya bza
volt. A mai szlv tiszta jelz!= ciszta< csiszta is szittya. S!t, az angol
kasza is= scytha, azaz szintn szittya. /A "letlen Jnosoknk"van
mit magyarzni./
Vgl, br csak "meghkkents"l" egy latin- magyar szjtkot
mutatok be. Van-e kze az urn!nek az urnhoz? Nagyon is sok, azon
egyszer" okbl, hogy mindkett! a tzet jelenti. Az rn! valaha $rn!<
a Napistenn!, a t"z-istene volt. (A latin getni ige= ur-are, teht "r-
ni= getni< t"z-lni =t"zelni. Az urna a hamvveder, az elgetett em-
beri testnek, az gbe-szllt, teht az ""ri-v tett" emberi holttest ma-
radvnyainak tartja. (A zsartnok, az szg /lat/ = uredo = "rd!=
184
magyarul, az rad t"z. Az !si "szg sznk pedig= "s-g ="sz-gi,
/illetfe t+"sz-gi/ vagyis a nap,)
30. AKKOR HT KIK A ZSIDK?
Eddig mr tbb alkalommal is ktelyeimnek adtam hangot a zsidk
Bibliai szrmazst illet!en. Tulajdonkpen azt vetettem fel, azt ki-
fogsoltam, hogy a zsidk nem szrmazhatnak brahmtl s az ri-
magyaros npekt!l. Egszen pontosan arra cloztam, hogy a zsidk
ugyan voltak s vannak, de multjuk trtnete nem a Bibliban leirt s
az abbl magyarzott mdon ment vgbe. Trsadalmi fejl!dsk pe-
dig a fenti megllapitsoknak megfelel!en s kvetkeztben msknt
alakult, msknt kellett hogy alakuljon. Hogyan? Ezt magam sem tu-
dom pontosan. Ennek ellenre a Bibliai s a nyugati szavak ki-
bontsbl, rtkelsb!l kapott informcik szerint megprblom
krvonalazni, s megfogalmazni.
A tudatzavart az okozza mindenkinl, hogy a zsidk kvetkezete-
sen brahmtl szrmaztatjk magukat, holott "fehren -feketn" ki-
olvashat s megllapithat e vonal lehetetlensge. De nem csak az
n magyaros szfejtseim s rtelmezseim alapjn, hanem a hate-
lemis paraszti logika alapjn is. Ahogy "Nubia prduca sem szlhet
gyva nyulat", gy a szittya ri kus-magyar npb!l sem szlethetett.
-sem egyenesen, sem kzvetlenl- szittya gnekkel s karakterrel
teljesen ellenttes szemita -zsid nemzetsg.
A zsidk ltezse viszont sok ezer ve ta, tnykrds. Legfeljebb
az vitathat, hogy hatezer vesek-e, vagy kevesebbek. A trtnelmi
adatok szerint ugyanis a zsidk, (teht a mai izraeli- zsid teolgia
fogalmai szerinti np,) csak az egyiptomi "fogsguk" ta szmt<
ltezik, ami viszont az I.E. 1000-1300 krli id!ben lehetett. gy az is
ktsgtelennek ltszik, hogy a "modern", teht keresztnyi rtelem-
ben vett zsidsg "csak 3000 ves lehet", mert ezid!t!l alakultak ki
azok a jellegzetes vallsi, nyelvi, kulturlis, szervezeti s trtnelmi
keretek, tovbb azok a "specilis" klssgek, melyek a zsidkat
minden ms npt!l jellemz! mdon megklnbztettk.
185
Sokig nem jutottam el!re a zsidk genezisnek krdsben, mert
elkvettem egy hatalmas hibt, tulajdonkppen azt, amire n szoktam
msok figyelmt tbbszr is felhivni. Nevezetesen, hogy csak akkor
remlhetjk a mlt jobb megrtst, az !si trtnsek igazsgnak
kibontst, ha szakitunk az eddigi gyakorlattal. Azzal ugyanis, hogy a
mai, a "modern demokratikus kulturn " -teht a mr velejig alul-ci-
vilizlt /egyszer"en mondva; manipullt gondolkods mdunkat
rer!szakoljuk a mltra, de f!leg az !smultra. Az igazi ltkr csak
akkor nyilik meg szemlletnkben, ha ezt a sablonizl< primitivizl
egyben tlzottan torzit szemveget le tudjuk vetni, Ehhez kaptam
nagy segitsget egy ameriks -magyar filmrendez! bartomtl, kinek
nevt nem szabad elhallgatnom, mert szavai gykeres fordulatot
hoztak kutatsaimban. Ventilla Istvn volt az, aki szrevette, hogy a
vallsok kialakulsa az letformk fggvnyben trtnik. A zsid
eredet-dilemmmmal kapcsolatban fogalmazta meg azt, hogy:
"Zsidnak lenni nem faji, vagy fajta krds, hanem letforma!"
Azt, hiszem az eredet- fonalat "innen -vagy idig" kell visszapr-
getni. A zsidk, az !si hberek, az emberisg fejl!dsnek egy adott
id!szakban jelentek meg. gy vlem, hogy ez az id!szak a "zsidv
vls" msodik korszaka, az egyiptomi ottltk a kora volt. A valls-
alkotsi folyamat aztn a "babiloni rabsgnak" min!stett id!szakban
rt be, "kristlyosodott ki".
Ltezik azonban egy proto-judaista korszak is, melynek kora akr
2-3.000 v is lehet, amikor a zsid-elklnls s a specilis vallsi
felfogs els! jelei kialakultak. A szirttykrl szl ms munkimban
rszletesen elemeztem az els! szervezett valls trtnett. Ennek az
a lnyege, hogy az emberek a napban lttk azt a misztikumot, mely
lehetv tette az letket ezez a fldn. Ezt a felfogst jelentette
meg a szittya valls, melynek minden kultikus szava tkltes pon-
tossggal kpezte le az let-ert s energit ad nap-istensget.
Ez a szerintem legalbb is 10.000 ves !svalls kett!s cllal
m"kdtt. A vezet! elit szmra megadta a trsadalmi fejl!ds tjt,
valamint a tudomnyos elmletek perspektvjt. (A magyaros !ssza-
vak legalbb is err!l tanuskodnak.)

186
Izrel s Jdea Mrok s izraelitk
Van a Biblinak egy rendkvl elhanyagolt jelensge az izraelitk
elt"nse. Kutatsaim szerint, nemcsak a proto- grg mrok lettek
halottak, de Jkob- Izrel npe is felmorzsoldott s valjban eltnt.
/Emlkeztetni szeretnk arra, hogy 12 zsid trzsr!l tudunk, kik
kztt csak Juda s Dn trzse maradt meg s kpeztek egy nll
zsid orszgot/. Jkob !sapa fiait kt felesge s kt szolgljuk
szlte. Letl sz"letett: Ruben, Simeon, Lvi, Juda, Izsakhr s Ze-
bulon. Rkhelt!l: Jzsef s Benjmin. Bilhtl: Dn s Naphtali.
Zilptl pedig: Gd s ser nev" gyerekei szrmaztak.
gy hiszem, hogy a nav biblia-olvask szmra teljesen arthe-
tetlen lehet az a tny, hogy Izrel fiai tbb bels! hber-zsid hbor
utn eltntek s csak a judaista- dn zsidk maradt meg a kzel-ke-
leti Knanban. Az orszgot pedig ett!l kezdvenecveztk Juda ors-
zgnak, vagy Judenak.
Miel!tt azonban erre a nagyon fontos id!szakra trnk, szeretnm
sszefoglalni mindazt, amit a jelenlegi ismereteink alapjn egy !sku-
tat megfigyelhetett: Abbl kellett ki indulnom, hogy a Biblia s a bib-
liai "informcik", teht a Bibliai-cselekmnyek tartalmnak magy-
arzata ma valls-orientltan trtnik. Minden zsid- keresztny
valls, de kztk f!leg a zsidk s a katolikusok, azt emelik ki a Bib-
libl, -tbbnyire Isten, vagy Jzus szavait idzve- ami nekik ppen
szksges, ami az ! korabeli cljaikat szolglta. (Most pld, az ku-
mnt, a zsid-keresztnysg ellentteit elfedve s kiemelve a
zsidkkal val megbkls szksgszer"sgt.
54
S!t, a ppa, a
zsidk Krisztussal kapcsolatos negativ szerept meghamisitva, most
ppen a keresztnyek /?/ nevben kr bocsnatot a "vdakrt", hogy
az Istenfi hallt az ! "nyakukba varrta" az a Szentirs, melyet p-
pen a katolikus zsinatok tettek szentt.
187
54
Az kumn az sszes vallsok egyttm"kdst hirdeti, de valaha csak a
napvalls hiveit szolglta. Az kumnikus ugyanis =K"+mni+kus =a frfi isten
hitnek trilgija. A k!-isten, mn-isten s kos-isten kultusza, csak a magyar
!svalls hiveit illeti. Nehezen hihet!, hogy ebbe a zsidk is belefrtenk magukat a
Ml-isten, a K!isten, a magashegyi isten kultuszba.
A mai, gynevezett trtnelmi egyhzaknak az isten-kultusz fel-
fogst megkrd!jelez!, ktsgess tev!, vagy ppen cfol Bibliai
"informcikat" s dolgokat elhallgatjk, vagy flremagyarzzk. A
nagy keresztny vallsok s a zsidk kztt, ma mr ltezik egy
"Gentleman Agreement", aminek az lehet a lnyege, hogy tilos arrl
beszlni a Biblia kapcsn, ami a hv!k el!t kellemetlen s hitelent!.
Csak azt szabad idzni, ami "az adott id!szak valls-politikjban
ppen szksges". Ma pldul megprbljk a zsid s keresztny
vallskultrt sszemosni, igy a judeo- christianizmusrl, a zsid-ke-
resztnysgr!l gy beszlnek s irnak, mint az !si vallserklcsi
igazsg kt egymst kiegszit!, s nlklzhetetlen oldalrl.
A msik "nagy cssztats" a zsidk orszgval /orszgaival/
kapcsolatos. A Biblia folyamatosan gy "tudsit" bennnket Izrelr!l
s Judrl, mintha azok nll orszgok lettek volna, holott csak r-
vid ideig voltak azok. Az igaz, hogy valamilyes "szervezett" h"bres
zsid statutum- kezdemny mr Krosz perzsa kirly korban a ba-
biloni visszatrs utn mr jelentkezett, mde csak a rmai megs-
zlls el!tt, a Hasmoneusok uralma alatt kapott autonomit. Igaz az
is, hogy Judea -mint rmai tartomny- a zsidk orszgaknt vlt is-
mertt, de semmikpen sem felelt meg az !nll kori orszgok
ismrveinek.
A Biblikban bemutatott trkpek teht, melyek a 12 zsid trzs
"orszgait" mutatjk, utlagosak s hiteltelenek. Az irott trtnelem
s a korabeli "katonai trkpek"- tleirsok, egyrtelmv teszik,
hogy a "Szent Fld" legalbb 7000 v ta folyamatosan a mr-gl
hun-szittya magyaros npek sok orszgnak helye- hazja volt. Itt
kvnom jelezni, hogy egyes npeknek a szemitv min!sitst
felletesnek tartom, mert mig sem tisztzott, hogy mi is a szemitiz-
mus? Valszin"leg ltszik, hogy ltezik nyelvi szemitizmus, ami
azrt alakult ki, mert az utdnpek kptelenek voltak az !si magyaros
rst olvasni, gy segdjelekkel "szemetesitettk" el a "tiszta- mssal-
hangzs" !smagyaros rst. Ltezik tovbb "valls-trtnelmi -s
nem faji- szemitizmus", mely a magyaros npekb!l kivlt, erklcsei-
ben elszemitsodott, /elszemetesedett, tiszttlann vlt/ az eredeti
Nap-isteni vallssal szembehelyezkedett npeket jellemezte. Az igazi
szemitizmus azonban a szittya-napvalls ellenfeleit jelli meg.
188
A szittya sz, mint arrl mr volt sz- sokjelents, isteni sz.
El!szri is a sztja= fokozza a tzet, ami a bels! t"z, vagy lelekese-
ds, illetve a nap- s t"zvalls kultikus tze, melyet papok s papn!k
poltak. Egy #- bet"vel ejtve; sszitja< sszti az embereket, vagyis
egyesti !ket, sszefogsra kszteti ket. Mind a t"z lte s plolsa,
mind az sszefogs az !sk alapvet! tllsi ktelessge volt. A
valls teht a np ltt s fejl!dst szolglta valaha. A szittya sz
alapjelentst a fonkjrl olvashatjuk: attyisz= a-tsz; a-t"z. A valls
sznk viszont egy szinomma, amit a nap-tl rkltek a szittyk. A
nap egy nagy parzs, melynek ereje-kisugrzsa-fnye tette lehet!v
a vilg legnagyobb varzslatt, a fldi letet. A nap parzs teht a
varzs. A fehrl!-parzsl napnak az isten- nevt a Fehrl nev" szit-
tya !sistenn! kapta meg. (Ez volt az a tltos
55
paripa mely parazsar
evett s mris kpes volt a legnagyobb csodkra.) A parzsl nap-is-
tenbl lett a varzs-l. A nap-isten varzsa adta a hivei nevt, akik az
isten mindent tudst gy ltk meg, mint egy nagy varzst amit
vallsnak rtettek s igy is ltek vele.
Ez a valls sokezer vig uralkodott s irnytotta a szittya-valls
npek letet. Tekintettel azonban arra, hogy nem volt profi vallsi
szervezete, s!t papjait is csak vlasztottk gy sok vlsgot lt
meg. A vlsgot rendszerint az uralmon lv! fejedelmek robbantottk
ki, akik a politikai- s trsadalmi vlsgot az istenek kztti harcknt
adtk el!. Ilyen lehetett pld, a Trjai hbor, mely br lehetsges,
hogy meg sem trtnt- mgis a f!istenek harcaknt lett ismert.
Homrosz is feltehet!leg nem ok nlkl-, Zeusz s Hra viszly-
kodsnak keretben mesli el Prizs< Parzs kirlyfi s Odisszeus
cselvetst, majd Achilleus s Hektor tragdijt. A 10 ves hbor
vge az volt, hogy a turni hn eredet" turuli< turji, trjai vd!k le-
bontottk a bevehetetlen vruk falt, hogy a trjai Falt, a turuli Fehr
/fa/-lt, istenn!jk szobrt bevittk a vrba. A hbort teht el-
vesztettk. A vesztes mr neve ezutn haltottat jelentette. A grg
189
55
A tltos jelz! a szldos= szll kpessget jelenti. Az egekben vgtat-ngy
fehrl-fogatos nap-szekr magyar vltozata volt a Fehrl, mely szrnyas lknt
rptette gazdjt ahov csak akarta. A kzpkori Sz s T bet"k jele a gt- S- hez / $
/ hasonlt. Pld: Rurkl- szurkl, Faros- szaros, Fiaker- szeker, famulus- szmols.
Stb.
halott= mor, /nyugaton- mort/, az letben hagyott szittya mrokbl
pedig jog nlkkli rabszolga, vagyis= helota, taht l! halott lett.
*
A judaista zsid valls is sokig kzdtt az izreli vltozattal, mely
el!bb elszakadt t!le, A Biblia nem vletlenl beszl izraeli trzsek
ldzsr!l s teljesen illogikus megsemmisitsr!l, A zsid isten
Elohm is szmtalan esetbe fakad ki ellenk s elpusztitsukat is
kiltsba helyezi. (Efraim trzst szinte teljesen kiirtottk, s Izrel
trzseit megtmadtk a juda-bliek. Nemsokkal ks!bb aztn
rabsgba hurcoltk az izraelitkat. Ezutn pedig mr csak Juda- s
Dn trzse kpviselte az igazi zsidsgot.
Ez a furcsa trtnelmi anomlia is bizonytja a zsidk tudatha-
sadsos helyzett. Az izrelita zsidknak tulajdonkppen kiderl a
nem-zsid lte, hiszen vgs!fokon csak Juda s Dn maradt meg
zsidnak. gy ltszik, hogy igen kis ltszm np volt a zsid, mely-
nek ma mr a nevt sem tudjuk. Feltehet!en a hber vot az els! !si
nevk. A kzismert zsid /sid/ nv a szittya-jelz! ellenttprja lehtett.
A szittya valls f!feladatt az sszt! jelz! fejezte ki. A szittya< -
sszt! ige alap-alakja volt a-szt, aminek ellentte a szt s a szid
/a napistent szid!/ kifejezs. (Ms olvasat szerint a napt"z kedvelt
jelz!je volt a dsz, amit a t"z piros szintevel fejeztek ki. A disz-ruha
hajdan a piros volt, a diszek pedig f!knt pirosak voltak. A szittyk f!-
jelz!je a dics s a disz volt, aminek fonkja a zsid , ami keleten
/orosz-lengyel nyelvben stb/ a zsid kzismert neve, tehkt a zsid.
A szittya valls TISZTA-valls volt, amit a szita= tisztt eszkz s
a szittya fonkja a-tisz+ta is jelez, ami a t"z-atya neve volt.(Az
!sfrancia tisztk a katarok voltak, kiknek nevt a grg kataro- igb!l
vezetik le. A katar teht tiszta. Ez igy helyes, hiszen aki tiszta, az ko-
tor< katar, teht kotors< kataros, ami HU= takaros, mint a magyar
menyecske.) Ha viszont a szittya valls tiszta s takaros, akkor az
ellen-valls a szid s uszt valls nem tiszta. Ez volt balaha a sze-
metes valls, ami mra szemita lett. Ennek persze mg sok egybb
olvasata is van, amit msutt is kifejtettem s mg ki is fogok r trni
Az !skelet a szittya- magyaros npek sokezerves tulajdona volt,
melyet csak rvid id!szakokra trt meg az elszemitsodott, volt szit-
190
tya npek uralma. A zsidk tarts uralmrl pedig senki sem tud, his-
zen ennek -a Biblia kivtelvel- semmifle dokumentativ bizonytkai
nincsenek. Annl tbbet tudunk a szittya- magyaros npekr!l, melyek
ezt a rgit birtokoltk "id!tlen- id!k ta", tulajdonkppen mind a mai
napig.
31. JKOB S ZRL
Vessnk azonban nhny pillantst brahm igazn "hitelesen
zsid finak", a ks!bb Izrlnek nevezett Jkobnak a trtnetre.
Ktsgkvl ppen az ! trtnete a legbonyolultabb, de taln nem
vletlenl, hisz vg"l is rajta, illetve utdain keresztl jelentek meg a
Bibliban az "igazi zsidk", az izraelitk. lete rendkvl tanulsgos
s az a jellemz! r, hogy vele kapcsolatban szinte kivtel nlkl, csak
a negativumok magyarul szolva: az !si irott s iratlan magyaros
trvnyek semmibevtele- jelennek meg, mintegy "deklarlva", hogy
a zsidnak nem ktelessge tisztelni a nemzsid trvnyeket.
Egsz lete tulajdonkppen nem ms, mint a csalrdsg s
hazugsg megdics!lse. Nzzk, mit is tudunk rla?
Mr a szletsnl is ms /a btyja/ segitsgvel jtt a vilgra. Te-
stvrvel sehogy sem jtt ki, mert ahol tudta mindig becsapta. A va-
gyont s hatalmat jelent! /akkor isteni akaratnak szmit/ els!s-
zlttsgi jogot -csalrd mdon- "bagrt", egy tl lencsrt vette
meg t!le. S!t, az atyai ldst, teht a btyja kifosztsnak trvnyesi-
tst is csalssal, egy brny-bundjt felhasznlva szerezte meg.
Teljesen rthet! teht az, hogy btyja zsau mindezekrt meg akarta
lni. Ezek utn jobbnak ltta elbujdosni. Ezrt Sumriba, -az !si
Kassidimbe- ment anyja rokonaihoz.
Kalandos bolyongsa sorn, tkzben lmot ltott: Egy gigr!
ltrn fel-al jrtak az angyalok s megjelent neki az r, aki azt
mondta nki: "Ezt a fldet mind neked s magodnak adom."/1 Mzes
28. 12-15./ Msnap Jkob emlkkvet llitott e helyen s elnevezte
Bthelnek, amely helysget azeltt Luz-nak hivtk. (Nem llhatom
meg kommentr nlkl az egsz trtnetet. Vajon az a Jkob, akire
egsz eddigi letre a csalsok s jellemtelensgek a jellemz!k, mi-
vel rdemelte ki a zsid isten vratlan s hatalmas ajndkt?)
191
Az egsz eset csak azrt is gyanus, mert hrom magyar sz jele-
nik meg el!ttem, melyek nem ppen a zsid istent idzik. A ltra =L-
T-R, ami a l-tri-t a tri istent jelenti. (Angolul =ladder =ld-r, n-
metl = Leiter= L-tri, vagy #s-tri.) Az emlkk! helynek, elne-
vezse= Bethel =betelt, vagy beszl< beszlt-az r. (Th =Sz) Erre a
magyarzatra pedig pecstet t a vros rgi neve: Luz= L az, -HU=
Az L= az isten, mgpedig a Napisten.(Az emlkk! elnevezse egy-
bknt nmetl= Steinmal, ami I+ sten-mlt, ami Isten-frfit, a K!-is-
tent, vagy Isten-hegyet jelent. Magyarzatknt rviden el kell mon-
danom, hogy szfejtseim szerint a nmet K! sz = Stein, de az
angol stone is = az istent jelenti. De a nmet k!oszlop= Saule -FO=
e-luas= e Ls, azaz isteni. A magyarorszgi Vrsk!, Szarvask!,
Szrk! stb. Vrs-istent, Szarvas-istent s Arany-istent jelentenek.)
Jkob nemsokra megrkezett a rokonokhoz, ahol nem tagadta
meg magt s kisebb- nagyobb csalsok sorozatval vagyonosodott
meg. Jellemz!, hogy mg dsgazdag emberknt val hazatrse
el!tt is, utoljra mg jl becsapta apst s 20 vi ott ls utn, ks-
zns nlkl tvozott. A fentiek jl mutatjk, hogy Jkob jellemvel
komoly baj volt. Ennek ellenre, mid!n gazdag emberknt trt vissza
Knanba, nagy ajndkkal kieszkzlte a btyja bocsnatt s 12
fival, npes kisretvel letelepedtek Szekhem mellett. (Jkob !sapa
fiait kt felesge s kt szolgljuk szlte. Letl sz"letett: Ruben,
Simeon, Lvi, Juda, Izsakhr s Zebulon. Rkhelt!l: Jzsef s
Benjmin. Bilhtl: Dn s Naphtali. Zilptl pedig: Gd s ser
nev" gyerekei szrmaztak.)
A visszatrs utni pirkadatkor egy frfi jelent meg Jkobnl, aki-
vel tusakodni kezdett, de oly hevesen, hogy csip!je forgcsontja is
kiugrott. A kzdelem vgn az r, mert ! volt az ismeretlen, kzlte,
hogy Jkob neve ezentl Izrl, "Mert kzdttl az istennel s gy!z-
tl!" /1Mzes 32. 28./ Jkob pedig elnevezte ezt a helyet Penuel-nek,
mondvn: "Lttam az istent". A fordts egszen j s a helyzetnek is
megfelel!, csak az rtelme s tatalma ms. (Az Izrl sznak -mint
mr tudjuk-, tbb olvasata van. 1./= Z- R -L =az r-l. 2./= M+izre-l!.
3./= FO = l+ h/arzi = l-harci, l-harcos. Hisz legy!zte az rat.) A
Biblia az j vgn megjelen! istenr!l szl. Neknk pedig mr tudnunk
kell, hogy az aki az j vgn -pirkadatkor- megjelent, az valban az
isten volt, mde a Napisten. Most pedig nzzk a msik idzetet:
192
"Lttam az istent, szinr!l- szinre. Legyen e hely neve -Penuel." Igen,
mert Penuel -FO =leu -nap = L!-Nep =L-Nap, vagy = l!- Nap= l
az Isten.
A Biblia sokszor s igen rszletesen leirja, hogy mely npek hol
laktak, de az is egyrtelm"en kiderl, hogy a klnfle zsid csopor-
tok, trzsek majd nemzetsgek a rgen ott l! szittya magyaros
trzsek terletn ltek. "gy az Izrel fiai a Kananeusok, a Khitteusok,
Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok s Jebuzeusok kztt laktak. s
azok lnyait vettk maguknak felesgl, a sajt lnyaikat pedig oda
adk azok fiaiknak s szolgltk azok isteneit."/Birk Knyve 3. 5-6./
A Biblikban leirt mindenfle gy!zelmes csatk ellenre a szittya
mr-magyaros npek fldjn, valamifle "fura -szimbizisban" lve
tevkenykedtek a zsidk. Hatalmuk /f!knt a pnzk/ s befolysuk,
gyes politikjuk hatrozta meg a befogad nppel val viszonyt is.
Biztos, hogy sok kisrletet tettek "Knan" elfoglalsra, de vgl is
ez soha sem sikerlt nekik. gy itlem meg, hogy ppen ez az "albr-
letisgk" s ideiglenessgk tettk ket "zsidv",oly keresked!,
vndorl npp, mely az egsz akkori vilgot bejrta, de amely soha-
sem tudott /vagy sohasem akart/ magnak hazt teremteni. A
zsidsg egyik jellemz!je teht ez a vndor letforma lett, ami
-szerintem az egyiptomi "rabsguk" alatt kezdett kialakulni s Babi-
lonban rt be.
Az !sneveket vallatva, igen rdekes dolgokat tudhatunk meg a
zsidkrl a sajt nevket elemezve. Vegyk most csak hrom !si
alapnevet, a zsidt, a hbert s a sajt nyelv" nevket a jahudot s
judt. A legrgibb sz a hber /H-B-R/ amit sokflekpen ejthetnk:
hbor, hber, hbr, h!br, h"br s kbor. Ezek a szavak (a hbr=
lop kivtelvel) a nyughatatlansg s agresszivits klnbz! foko-
zatait jelentik. Bkben a hbr-g! s a kbor-l valamint a heber;
hever! tulajdonsgot olvashatjuk ki. A hboruban a hbor-gst s
h"br-est, valamint a sajt -zsid-szavukbl a= jahud FO= duhaj
min!sitst olvashatjuk. A magyar zsid sz valaha sid s szid
/szidk/ voltak, vagy -FO= -dizs s-szer keresked!k, teht "koldul-
hzal" csksok voltak.
A Juda sz, "el!re olvasva" a magyar zsuda- zsud -zsid sz szi-
nonimja. A juda= zsuda -FO= a dzs. Ez jelenti a ds-gazdagot,
vagy az adst, az adst, hisz a zsidk rgi szoksa, hogy ahol csak
193
lehet hitelre vsroltak. /Innen ered a szid-sid elnevezsk./ Jelzi
azonban a zsids klem egyik jellegzetessgt a dus-ajkat s ds-
hizsra hajlamos hts felket. (A spanyol s portugl nyelvekben a
zsid = judio /zsudj/ = zsud. A jelz!s forma =judaico /zsudajku/
-HU= duzsajku, ds-vastag-ajku.
Ezekb!l kikvetkeztethet! az, hogy a "zsidk" nyugtalan, nehezen
alkalmazkod, ideiglenesen lakoz, hely elhagy, nagyhang, s
pnzhes, msokat becsap emberek voltak. Megprblom elmagy-
arzni, hogy mirt: A magyar zsid sz eredetileg a szid-t jelentette
s FO= kdis-t, aki nem koldus volt, hanem vndor-keresked!, akivel
kemnyen kellett alkudni. gy szinte minden esetben szidtk, hogy
becsapdtak az zlettel. A zsid- zsuda sz -FO= aduzs, ami jelenti
"a-dust", a gazdagot s az adst, aki hitelre vsrol. Ezt a keresked!
mivoltot tmasztja al egy francia sz is, mely szerint szllst kapni=
heberger /heberzs/= ami hberes-nek ltszik, de valjban hevers-
pihens jelents". Teht eszerint a "hber-sg", az ideiglenes lakst
s elszllsolast is jelenti. (Nehogy egyedi spekulcinak tnjn ez
az rtelmezs, azonnal kt kzismert francia nvvel bizonyitok: Pris
vilghir" pihen!vrosa a kirly- kastlyos Versailles, mely mellett ott
van Satory, egy katonavroska, azaz Storfalva. Versailles pedig
nem ms, mint he+ver-sailles, azaz Heverszlls< pihen! hely. A na-
gy francia kiktvros neve= Le Havre, ami jra csak= le-hevere, le-
hever!- teht hajs pihen!hely. Ezek a hber szinonimk a kbor s
keresked! jelleget er!sitik.
A h!b!r-g! s a hbor-g a hborut idzi fel. A jahud -FO= a du-
haj, sem mond mst. Sok !strtnsz a zsidkat az kori habiru-
nppel azonositja, ami feltehet!leg igaz is. A h"br pedig kt dolgot
jelenthet, hogy !k h"-en fizettk a brt, vagy h"bres kapcsolatok
kialakitsra trekedtek, amit a pnzkkel tbbnyire el is rtek. Az !s-
alapszavak teht meger!sitik azt a felfogsomat, hogy a zsidknak
nem volt lland hazjuk, mert vndorok voltak, akik mr letettek a
nehz-fizikai munkt kvetel! kevs hasznot hoz fldmves s llat-
tart foglalkozsrl s a jval jvedelmez!bb kereskedsre, az ads-
vtelre s pnzklcsnzssre adtk magukat.
Ebben a "jelensgben" ltom a zsid "szellemisg" kialakulst s
megitlsem szerint, ezzel s ekkor kezd!dtt a szittya npekkel /a
kemny magyaros- morlis -mrlls erklcskkel/ val meredek
194
szembefordulsuk is. A f!ellentmonds viszont abban jelentkezett,
hogy a magyaros npek a kereskedst csak eszkznek tekintettk az
let megknnyitse rdekben, a zsidk pedig a meggazdagods oly
hatkony eszkzeknt kezeltk, mely mg a msok kizsk-
mnyolsn keresztl is biztositani fogja a hatalom pnz ltali megs-
zerzst s megtartst.
A zsidk meggazdagodst az egyiptomi peridus inditotta meg,
amikor sok arannyal s drgasgokkal megrakva menekltek el on-
nan, ami lehet!v tette a letelepedsket a filiszteusok s galileusok
fldjn. A kereskedst aztn a babiloni, illetve mdiai "fogsguk" alatt
tovbbfejlesztettk s olyan nagy gazdagsgra tettek szert, hogy jj
pithettk Jeruzslemet is. Rvid ideig tart llami nllsgukat is
ebben a korszakban rtk el, a Hasmoneus dinasztia kirlyainak
uralmval, melynek I.E. 63-ban a rmai hdits vetett vget. Ekkor
lett Juda s Izrael rmai proviniciv Judea nven, melyet a Herdes
kirlyok uralma s neve tett emlkezetess.
Menjnk azonban sorjban. "Elmletem szerint" az elzsidsods
kezdete brahm s Jkob npnek egyiptomi tartzkodsa sorn
kezd!dtt meg, ezrt rdemes ezt a kort tzetesen megvizsglni.
Emlkeztetek arra, hogy brahmnak volt egy "rvid" ltogatsa,
amikor Srnak a Fra felesgv ttelvel -csalrdul meggazda-
godva- trtek vissza Knanba, termszetesen jra a magyaros n-
pek fldjre.
32. AZ EGYIPTOMI RABSG
A Knanba visszatrt Jkob s fiai hamar letelepedtek, de ott-
ltk sok bajjal jrt, mivel nehezen illeszkedtek be. Kifel oly dolgot
mveltek, mint a Sekhemi vrengzs. "Befel" is erklcsi mlypontra
estek, hisz- ekkor adtk el testvrket, Jzsefet is rabszolgnak a
btyjai Egyiptomba. Aztn egyszerre csak "hnsg tmadt Knan-
ban" s az egsz Jkob-nemzetsg jra kivndorolt, amihez nagy
segitsget kaptak az egykor eladott testvrkt!l Jzseft!l, aki akkor
mr f!miniszter lett.
A Bibliai mese, mely ezt jelenitette meg roppant kezdetleges. Az
akkori id!kben kicsit msknt m"kdtek az "emberi kapcsolatok". Is-
195
meretlen rabszolgknak-priknak sehol sem volt olyan lehet!sge,
hogy egy-kt v alatt nagy karriert futhassnak be. Minden jel arra mu-
tat, hogy Jzsef sem rabszolgaknt kerlt a fra udvarba. Igy ugy-
anis semmi eslye sem lett volna arra, hogy rvid nhny v alatt a
birodalom f!papjnak a lnyt vehesse felesgl, majd igen magas
llami f!hivatalt tlthessen be. Jzsef, valban meseszer"en lett a
nagy fra kegyeletje, aki mg a nevt is megvltoztatta: Czafent
Phanek-nak nevezte el. (Teht Szafe nt Fanek= azaz Szp Nagy
F!nk nevet kapta.) Ebb!l a pozicibl azutn knnyen tudott a
csaldjnak segiteni.
Az akkori Egyiptom valdi helyzett azonban nem trja fel a Biblia.
Neknk mgis vannak rla informciink. Els!sorban taln dr. Barth
Tibor professzor kivl s-kelet kutat tudsunknak a "Magyar npek
!strtnete" c. Knyvnek Egyiptommal s a zsidkkal foglalkoz
rszeire gondolok. # az !s-egyiptomi birodalmat a fekete-mr magy-
aros npek honnak tekinti, amivel magam is egyetrtek, de most
csak a zsidkkal s a zsid vonatkozsokkal kvnok foglalkozni.
A tuds ugyanis, azt fejtegeti hogy a hatalmas Egyiptom ha-
talma akkor bicsaklott meg el!szr, amikor I.E. 1300 krl
"vallsforradalom" trt ki. Az j Fra, IV. Amenhotep ugyanis fels-
zmolta az !si Amon vallst, teht a Pros- Napisten- vallst. (Amon
= a Mn s Mh, a pros Napisten volt. A+Moh =mh istenn! s a
Mn egytt uralkodtak.) Ennek az !si vallsnak a helybe bevezettk
az j "Aton-hitet, ami sokkal inkbb toh = tok- hit volt.
56
Az mely
tagadta a Napistent. Az "jits szerint" az !si Napistent mr csak egy
napkorong jelkpezte s ezt kellett imdni. Az j isten neve pedig Ku-
enaton, a "K!-tok" teht = Isten-tok, vagy tok-isten lett. (Ne fe-
ledjk a K! s Ka az istent jelentette. Az gynevezett grg !s- kosz
is a fenti hamistsra tr vissza, mert a Kaosz, nem zrzavart, hanem
az !seredetet fejezte kii, hiszen a Ka = K!-!s, a magyaros isten
volt.)
196
56
Az korban az N =H betcsere gyakori volt. A magyarban a menyecske -me-
necske = mhecske. A mennyorszg =meh-orszg =mh-orszg. Az !sanya Enh is
a-mh volt. Az els! frak neve nem Menesz, hanem Mhes volt, az mon isten is a
Mh-et, az istenanyt jelentette. (A prosisten-jelensg szerint viszont a Mh is a
Mn-nel pros.
Ennek a vallsi ellenreformcinak kett!s kvetkezmnye lett.
Ltszlag csak annyi trtnt, hogy Nap-kultusz helyett, a nap-tnyr
jelkp imdatot vezettk be. Gyakorlatilag azonban a rgi avar-ma-
gyaros papi rendet felszmoltk s az j rend szembefordult a ha-
gyomnyos erklcsi rtkekkel. Ez az id!szak alig tartott tovbb,
mint egy emberlt!, mgis oly mly erklcsi bomlst inditott meg, me-
lynek vgkvetkezmnye a nagy birodalom sztesse lett. Nekem
pedig az a vlemnyem, hogy ezt a vlsgot az Egyiptomba az "els!
alkalommal" betelep"lt Jkob- nemzedk egy rsznek "elzsids-
odsa" s annak orszgos elterjedse okozta, mivel teljesen felfo-
gattk az addigi kemny erklcsi rendet. Az esemnyek pontos ala-
kulst nem ismerem, de azt tudjuk, hogy a nagy "forradalom utn"
mg sikerlt rendet tenni.
A Ramzesz dinasztia (kinek nevt Barth Tibor is Rms-ra hely-
esbitette, ms nevet viselt. Az tny hogy ez a vltozat is igaz, mert:
Ramses -FO= s+ smar= !s smr= !s-mr, mde Rms -FO= samr,
vagyis Sumr. Ennek ellenre, szerintem a helyes vltozat
Ramzesz= Ra=r + meses= mzes, teht Mzes r, a Menesz=
Mhes dinasztia leszrmazottja) Az !sfra Menes= Mhes neve s
Ramses= r- Mses< Messes< Mzes neve tulajdonkppen eviden-
cia. A frak koronja ugyanis egy MHKAS, melynek oldaln kt
mh-szrny, a tetejn pedig egy mh-szvka lthat. S!t, Ezen
kvl a frak kznapi fej- viselete sem ms, mint egy mhsz-kend!,
mely vd a mhjcsipsek ellen. mi tbb, a fra helyettes Kenese,
vagy Kenz neve is a mhekre utal. A fellzadt mheket ugyanis kn-
getssel /knezssel/ szoktk meglni. A kenese- Kenz teht
knez! bvolt. Ezek a szakrlis fogalmak pedig tkletesen illenek
Egyiptom hber- arab !snevhez, ami Mizr s Mizrajjim volt. Ezek
ugyanils a mzet s mhrajt fejetk ki. mde ne feledjkl, hogy #se-
gyiptomi kultikkus jelkpe a mhecske volt.
Az I. s II. Rms (Mzes urak) mg rendbe tettk a birodalom
dolgait. Ezt a tri- hunok segitsgvel sikerlt elrni, gy hogy a
Khet-azir =(Kt-az r, vagy Ht-az-r) Hettita /Hti-Tji/ "hn
kirllyal" szvetsget ktttek s annak lnyt Nefretetiszt /vagy No-
fru- Rt/ a Fra vette felesgl. (A csodaszp Nefretethis, vagy No-
fru Ra, neve tkletesen beszl magyarul. A Fra Ra-neve az rat,
az Istent jelentette. A Nofru-Ra = Ra+ Noferu= Ra-n!fere = Ra-
197
n!vre. A Nefretethis= Nevere-teth-is = N!vre+ Teth -FO= Szt -is-
ten, A Szt- isten, vagyis a Pros isten N!vre /aki egyben a Ra-
Rra felesge.)
Hamarosan megindult a birodalom ujjszervezse s az egyipto-
miaknak sok, f!knt fizikai munkaer!re volt szksge. A fokozd
er!s bevndorls sorn feltehet!, hogy jra tbb magyaros trzs is
rkezett Egyiptomba. Minden valszn"sg szerint velk rkeztek
vissza Jkob- vezetsvel az brahm unokk csaldjai, akik ekkor
mg nem voltak trzsek. Feltehet!leg jl kihasznltk a magyaros
rokonsgot s Jzsef szemlyes "protekcijt.". Ezrt aligha vletlen
az, ahogy Jzsef a testvreit kioktatta: "Mondjtok, hogy llatteny-
szt!k s parasztok vagytok."
A "zsidk" teht nem rabsgba s nem rabszolgaknt jttek
Egyiptomba. Ezt az is bizonytja, hogy a leggazdagabb vidkre a Ni-
lus-deltban telepedhettek le. Ghosen-fldjre rkezetek, azaz Gos-
Kos f!ldjn dolgoztak s meg is tollasodtak, mert maga a Biblia irja,
hogy mennyi marhjuk s vagyonuk volt.
Az egyiptomi "klpolitikai" helyzet azonban egyre zavarosabb lett,
mert sok tmads rte az orszgot. Ezrt meg kellett er!siteni a
hatrvidket s ehhez kzmunkra rendeltk ki az embereket, kz-
tk a "zsidkat " is, akik lzadoztak a kemny munka ellen. Az is le-
hetsges, hogy lzadst szitottak s feltehet!leg Mzes volt a
lzadk vezre, legalbb is erre utal, hogy meglt egy egyiptomi
felgyel!t s ezrt el kellett bujdosnia. (rdekes, hogy prof. Barth a
Mzes nevet- Moss-nak forditja.) Az elmeneklt Mzes azonban
nem ment nagyon messzire, mert a Knan s Ghosen kzti terle-
ten lt, ahol hamarosan felesgl vette a f!papnak Jetrnak a lnyt
Czipport. Ezzel kitn! kapcsolatai s ismeretei alakultak ki a
hatrvezetben, ami nagyon fontos lett a ks!bbi kivonulsnl.
Jzsef teht a Fra kegyb!l a legjobb fldn, a Koshonban
helyezte el csaldjt s annyira megtetszett nekik az egyiptomi j
let, hogy Jzsef elkldtt az otthonmaradt apjrt Jkobrt is. A
Fra ismt rendkivli nagyvonulsggal intzkedett: "Terheljtek
meg a ti barmaitokat s eredjetek, menjetek Knan fldjre.--- s
vegyt ek f el At yt okat s hzat ok npt s j j j et ek
hozzm.---Vigyetek magatokkal Egyiptom fldjr!l szekereket, gye-
rekeik s felesgeik szmra.--- s n nktek adom Egyiptom fl-
198
djnek a javt, hogy ljtek a fldnek zsirjt." ---A ti eszkzeitekre
pedig ne tekintsetek sohajtva, mert egsz Egyiptom fldjnek legjava
a titek." /1Mzes 45. 17 -20./
Jkob teht beleegyezett, hogy elmegy Egyiptomba, el!bb azon-
ban !sei szoksa szerint elment Bersebba, ahol "trgyalt" az r-
ral, aki ismt kifejezte azt, hogy : "Ne flj lemenni Egyiptomba, mert
nagy npp teszlek ott tged."/U.o. 46. 3./ Az Egyiptomba rkezett
Jkobot -termszetesen Jzseffel egytt- , azonnal fogadta a Fra
s a legjobb fldn -Ramszesz fldjn-telepitette le. "Lakozk azrt
Jkob Egyiptom fldjn, a Gsen fldjn, ahol meg gazdagodnak s
megsokasodnak -felette igen." /U.o. 48. 27./
Izrel-Jkob tizenht esztendeig lt Egyiptombn, de Jzsefet me-
geskette,- (ismt a tomporos, -kzl tteles tvesztssel-) hogy
Knanban temeti el. Valban ezt meg is tettk, mert Jzsef szem-
lyesen vitte el holttestt Hebron mell, hogy eltemesse brahm s
Sr a si r j ba, " t d- szr j nl , Makpel ah mez!j nek
barlangjba.---Ezrt nevezk ezt a helyet bel- Miczrajimnak, amely
a Khitteus Efronnl s Mamrnak tellenben van." /u.o. 50. 10 -13./
Ezek a nevek tovbb r!sitik a gyanut, hogy csakis a magyaros
vallsrl s emberekr!l volt sz.
Az td szrje, az Atyd-mezejt jelenti, a barlang neve Mahpe-
lah =mak-bla, a mag+bla, =a magyar-bl(anya) -sirhelye. Az egy-
es Bibliaforditsok a Makpelah nv helyett Machpela-t irnak. A
Krolyi-forditsban az "Abel- Miczrajim" vltozat szerepel, ami tulaj-
donkpen egyenl! a fenti Makpela- rtelmezssel. Az Abel = a Bl,/ a
Mh/= a Bl-isten, Miczrajim pedig a mh-orszg nevt tartalmazza.
A Miczra = Miczar =mizr = mz-orszg. (A Mizr /arabul/ Egyiptom
neve mg ma is). Az Abel- Miczrajim teht, a Bl= Mh = a magyar
!sistenn!. A Miczra = Miz-r /Mh-r/ teht a "Mh s Mz-radat" a
hely neve. s ne feledjk el azt, hogy brahm s Sra vannak ott
eltemetve. brahm, mint mr szfejtettem, -FO = Mahar- b = a
Magyar Atya, a felesge Sra = a Sr = is az arany Napot jelenti.
teht a Pros- istensget.
Elnzst krek az olvastl a sok "ismtlsrt", de a Biblia jabb-
s jabb formkban adja el! az elferdtett eredeti szavakat, melyek
meglte dokumentlja a legjobban a magyaros eredetet. Azt is sze-
retnm elmondani, hogy az idegennyelv Biblia-forditsok sem mon-
199
danak ellen az n rtelmezseimnek, s!t mivel ott nem rtettk a
magyaros szavakat, az eredeti szk sokszor pontosabban maradtak
meg.
Jzsef szerepe s teljes trtnete igen bonyolult, ezrt n most
csak az ! "nagy jitsval" kvnok foglalkozni, a kereskedssel.
"Jzsef pedig, mind sszeszed a pnzt, mi talltatik vala Egyiptom-
ban s gabont vett azrt."/1 Mzes 47. 14 -16./ ---Amikor pedig el-
fogyott a gabona, egsz Egyiptom Jzsefhez mne, mondvn adj
neknk kenyeret, hogy ne haljunk hen.---s mond Jzsef hozztok
ide barmaitokat--- s Jzsef adott nekik kenyeret az ! lovaikrt,
juhokrt, kreikrt s szamaraikrt, s eltart !ket az ! barmaik ss-
zessgrt." /U.o. 17- 18./ A fentiekb!l egyrtel"en kiderl, hogy
Jzsef lett az orszg leghatalmasabb embere , gy magtl rtet!d!,
hogy a zsidk vele egytt gazdagodtak meg.
Ennek valsgt bizonytjk az j Fra szavai, melyeket gy ir le
a Biblia: "Azonkzben j kirly tmada Egyiptomban s mond az !
npnek: Ime, Izrel fiainak npe tbb s hatalmasabb
nlunknl."--- "Izrel fiai pedig szapork valnak. Szaporodnak -
sokasodnak s igen- igen elhatalmaznak, gy, hogy megtelk
velk az orszg."---Nosza bnjunk okosan vel"k, hogy el ne sokasod-
janak s ne legyen, hogy hbor esetn az ellensgnkhz adjk
magukat s ellennk harcoljanak s az orszgbl kimenjenek." /2
Mzes 1. 8-10./
A mzesi idzetek alapjn aligha lehet brki el!tt ktsges, hogy
kt ellenttes erklcsi karakter nyilvnul meg. A napimd- gonosz
pognyoknak bellitott egyiptomiak nemeslelk" s balga /taln mar-
ha/ magyaros npek, akik sajt rdekeiket is megrviditve segitettek
brahm s Jkob npn. A zsidk teht a legjobb fldn dolgo-
zhattak s kereskedhettek, gy az egyiptomiak rovsra nemcsak
arnytalanul meggazdagodtak, hanem "szinte megtelt" velk az ors-
zg.
A megalapozott gyanum viszont az, hogy a zsidk nem a fizikai
munkval, hanem a keresked!i tevkenysggel lettek ily gazdagok.
Az is kisejlik a mzesi irsokbl, hogy az egyiptomiaknak mr nem
tetszett a zsidk tevkenysge, gy nem vletlen, hogy ellenkben
vdekezsre knyszerltek. Fltek ugyanis, hogy az orszg rvide-
sen a zsidk lesz. Minderre valszn"leg akkor kerlt sor, amikor a
200
Jzsefet prtfogol Fra meghalt s a helybe kerlt j uralkod azt
tapasztalta hogy a zsidk nagyon nagy hatalomra tettek szert.
Ezt a hatalmat vlhet!en az j Aton- tok- valls segitsgvel
rhettk el, br err!l egy szt sem szl a Biblia. Miknt arrl sem,
hogy valszn"leg ekkor kezdett kibontakozni- kialakulni a zsid
valls is. Nincs r adat, de a logika azt mondatja, hogy az egyiptomi
valls- krizisnek a zsidk lehettek az okai, nevezetesen azzal, hogy
tevkeny rsztvev!i lettek az egyiptomi !smagyaros- Napvalls meg-
dntsnek.
#sszegezve a zsidk egyiptomi tartzkodst nem llapithatunk
meg mst, minthogy sz sem volt rabsgrl, kivve taln az uzsora
s ms b"nk miatt fogsgba vetetteket. Sokkal inkbb egy siker-
trtnetr!l van sz, a zsidk hatalomra trsnek az eddiginl sokkal
hatkonyabb rvnyeslsnek s meggazdagodsnak a kiala-
kulsrl. A zsidk mindmig gyakorolt -kzvetit!- tevkenysgnek
a szletse trtnt meg itt Egyiptomban s szinte biztos, hogy ekkor
kezdtk meg ennek az j letmdnak az "ideologiai" vagyis vallsi
altmasztsnak a kimunklst is. Az jtpus kereskedelem s a
pnzklcsnzs nagy sikere, egy jtpus hatkony vallst is meg-
kvetelt. A spekulcis gabona felvsrls s a pnz kamatra
klcsnzse egszen j, de a szittya erklcskkel meredeken szem-
benll let s hitbli felfogst kvetelt. Az j letmd teht egy telje-
sen j valls kialaktst vonta maga utn.
32. MZES, A MOSS
A Biblia szerint leirt egyiptomi "rabsg" mintegy 430 vig tartott,
mialatt Jkob npe nemcsak megszaporodott, hanem jelent!sen meg
is gazdagodott. Ez a tny vilgosan mutatja, hogy a zsidk, de le-
galbb is egy j rszk, nem maradtak meg a gseni fldek mvel-
snl s a psztorkodsnl. Ebb!l ugyanis, mita vilg a vilg, egy
np sem tudott -rvid id! alatt- meggazdagodni. A zsidk letben
ugrsszer" s nagy "min!sgi vltozsnak" kellett bekvetkezni. Ez a
vltozs pedig a vratlan s rohamos meggazdagods volt, mely oly
nagy s irritl lehetett, hogy kivivtk vele az egyiptomiak haragjt.
Ebben nyilvn szerepet jtszott az "j szakma", a kereskedelem, de
201
azt hiszem hogy mellette mr kialakult az uzsora is, amely a legna-
gyobb bnk egyiknek szmitott.
Mint tudjuk, hogy a Jzsefet kedvel! Fra meghalt s helyette j
uralkod jtt, aki: "Mond npnek: Ime Izrel fiainak npe, tbb s
hatalmasabb nlunknl!" Ez pedig oly helyzetet tr fel, melyet minden
tisztessges uralkodnak meg kell vltoztatnia, aki a sajt npe rde-
keit nzi. Ennek okbl az uralkod nem elgedett meg a nyilatkoza-
tokkal, hanem azzal korltozta /akadlyozta/ a zsidk tevkenys-
gt, hogy kemny kzmunkkra veznyelte !ket. Egyttal kiadta a
parancsot, hogy az ujszltt fikat ljk meg. Ma, ezt gy fogal-
maznk meg, hogy a Fra antiszemita s rasszista politikt folyta-
tott. A zsidk azonban -szoksuk szerint- azonnal visszaforditottk az
ellenk megfogalmazott vdakat s mra kitalltk az "egyiptomi
rabsgot" s az elviselhetetlen egyiptomi kizskmnyolst.
Id!kzben nagyon fontos esemny trtnt, nevezetesen Mzes
szletse, mely mint tudjuk a gyknykosaras -trtnet rvn kzis-
mert. Az viszont mr -vagy mg- nem elgg ismert, hogy ez a
trtnet is "plgium", hiszen ez is egy sumr- !smese hberesitett
vltozata. Igazi tanmese, mely egy hajdani igaz trtnetb!l fakadt,
melynek az a megkap lnyege, hogy az elveszitsre vagy pusztuls-
ra sznt gyerekekb!l a gonosz zsarnokok ellenben nagy hadvezrek
s nagy "kirlyok" lettek. Az ilyen sumr trtnetek szmtalan vlto-
zatban bukkantak el!. Egyik legismertebb a hres babilonaiai
kirlynak Srgonnak a trtnete /aki I.E. 4000 kr"l lt./, melyet az
Agadiban emelt emlkoszlopn olvashatunk el: Az Ur vrosban, az
Eufrates partjn szlte titokban az anyja s egy ndkosrkba rakta,
majd a folyamra bizta. "Akki' egy fldmvel! nevelte fel Istr iste-
nasszonynak, /az !stri istennek =a Nap- istennek/ a segitsgvel.
Bel!le lett a taln legnagyobb agadi s uruki kirly, aki 45 vig ural-
kodott Babiloniban.(Srgon "neve" a megszokott tartalm uralkodi
cim volt s a Nagy-Napistent jelentette. A Sr = Nap /#sr/ + a gon
-FO= nog= nagy.)
Tulajdonkppen a vilghir rmai eredet- mese, Romulus s R-
mus trtnete is pontosan ugyanez. Most egy ikerprt tettek a fo-
lyra, ahol megakadtak a ndasban s egy farkasanya tpllta fel
!ket. #k ketten feln!ve a rmai birodalom megalapiti lettek. Mi
azonban ma mr tudjuk, hogy a mr-magyaros npeknek ezt a
202
mondjt !si mdon, teht "fordtva" lehet megrteni. Rmus =FO=
sumr, Romul-us -FO= !s- l-mr, a mr-magyar isten. Amit pedig
megalapitottak az Rma -FO=a Mr- vros. A farkas nevt ismt elr-
tettk. Az igaz, hogy neve latinul =lup-us, csakhogy !sirssal,- FO=
szupul =szopol, teht szoptats anya volt. De az S-P-L = !s-pl, !s-
Blt, a sumrek anyaistent jelenti.
Mzes trtnete is ehhez hasonl -segtuagints /el/fordits, h-
beresitett- tanmese vltozat. Valszn"leg !k is ketten lehettek a
kosrban, de a Szrgoni- pldt utnozva, csak egyet vettek be a
regbe. A nevk mindenesetre ezt rulja el nekem, hisz Mzes te-
stvre ron volt, aki az "ron-rkezett" igy a Biblia szerint !k ketten
egytt lettek a zsid valls s a nemzet megteremt!i.
Az Irs szerint a Fra lnya tallta meg a ldikt s a benne lv!
kisfit Mzesnek nevezte el, mondvn: "Mert vizb!l hztam ki !t."
Ismt magyaros telitallat, a fi neve ugyanis Moss, azaz vizes. (A
magyar nyelvben a viznek majd egy tucatnyi neve van: r, z, es!,
bor, csur, lucs, pis, mos. Mzes neve nyugaton Mse, vagy Moses
-vagyis Moss. Ezrt nem tvedett prof. Barth sem, aki mr rgen
Mossnek nevezte.) A testvr neve pedig azrt ron, mert a folyn,
az "ron" talltak r. Igaz, a Biblia nem gy adja el! a dolgot, de ez
semmit sem jelent, mert sorozatosan tvedtek ennl sokkal nagyobb
s fontosabb dolgokban is. Magt Mzes trtnett nem kivnom
rszletezni, mert az elgg ismert, gy csak nhny fontos rszre
kvnok kitrni.
Mzes fiatal korban meglt egy egyiptomit, gy meneklnie kel-
lett. A Nilus deltbl Knan fel futott, de csak a rokon Midianitkig
jutott, akik nem msok, mint brahm "unoki", teht szegr!l- vgr!l
atyafiak. Itt a midianita f!papnak Jetrnak a lnyt Czipport /a Szip-
orrt?/ vette felesgl. (jra lthatjuk, hogy a zsidk leend! nagy s
j vezre is magyaros lnyt vett felesgl s ezzel, ismt visszacsa-
tolta a geneologiai vonalat a kusitkhoz.)
Egyszer, amikor Mzes apsnak juhait legeltette, Horeb-hez,
Isten hegyhez rkezett. (Igen, ez !si doz-hegy volt, ahol a liget-
ben- berekben ldoztak az rnak. Hreb -FO =beroh -berok = berek.)
Ezen a hegyen jelent meg az r egy g! csipkebokorban s azt
mondta neki: "kivezetlek benneteket, Atyitok fldjre." s ett!l kezd-
ve lett Mzes /a Moss/ a zsidk elhivatott vezre.
203
A viznek a magyaros npek -/az grg is/- kztt olyan kultikus
szerepe volt, ami a fels!vilg s az alsvilg kztti hatrt jelentette.
Ezt a folyamot azonban msknt rtelmeztk az !smagyarok s
msknt az jgrgk. A napisten hivei a folyt tzfolyknt rtelmez-
tk, olyan tz-folyamnak, melyen t bejuthatnak a Mn-orszgba, a
Menyorszgba. (Ebb!l csinlt a katolikus valls Purgatoriumot). Az
!smagyarok folyja a Styx-nven ismert alvilgi foly Charonnal a
rvsszel s a ladikjval. A Styx = S-Tx, azaz #s-tz. A csnak
=cs!+-FO = kan l= a Prosisten ami /aki/ a rvsz segitsgvel tvisz
bennnket, a #strbe, a Napisten honba. A Charon = Sron = Sr-
hun , a nap isten-hunja. A rvsz pedig -FO =/S-V-R/ =svr = savr,
teht szabir s az is magyaros.
A t"zfoly ellentte a jgfoly, mely h"lt, mely holt, amely kkl!,
mely a hallnak az alvilgnak hona. A kk- vz teht az alsvilgot, a
h!s-forr vrs magyar "f!l!s- f!ls! vilg" alattit, szellemileg pedig a
magyar erklcs alattisgot jelenti els!sorban. A vz teht, a magyar
naptisztelett!l val eltvolodst jelentette az !sid!kban. (Jusson es-
znkbe az a gyerekjtk, ahol ismeretlen dolgot keresnek. Segiteni
csak gy lehet, hogy ha a keres! kzelit, akkor "t"z-et", ha tvolodik
akkor "vizet" kiltanak.) A t"z legnagyobb /elemi/ ellensge a vz. A
"szentelt-vizes" vallsok ezrt tiltottk be a tzkeresztsget s vezet-
tk be a vizzel val "keresztelst" s ezrt tiltakoztak a holtak get-
se ellen, ahol a halott a t"zfolyn t ment az gbe.
A zsidk szempontjbl a foly, a vz azrt is fontos, mert
nluk az kultikus jelent!sggel br. rthet!, hiszen alapvet! el-
lenttet fejez ki, mert a gy"llt magashegyi Napistennel, a "fls! (a
f!l-!s)-vilggal", annak piros- vrs szinvel szemben, az "als
vilgot" a vlgyek- vizek istent, a stt-kk folyt s vizet jelkpezi.
A zsidk nem vletlenl szeretik a libt, ami a vizek mellett l, s nem
vletlenl cimerllatuk a kigy, mely a vizekben is jl megl, valamint
a bka, /B-K/ vagy bka helyett, -jabb tveszts utn- a bika lett a
zsidk msik cimerllata, br nem s"r"n szerepelt, s!t inkbb csak
aranyborjuknt ismert. Ezek ugyangy a zsidk olyan kultikus jelk-
pei, mint az egekben szlldos sas s a madr a magyaros npek-
nek.
A viznek egybknt is meghatroz szerepe van a zsidknl, mert
Mzes trvnyei megengedik a vizek llatainak, a pikkelyeseknek ,
204
teht halak fogyasztst, ugyanakkor megtiltjk, hogy a leveg! ma-
gyaros "cimerllatait", a ragadoz madarakat, mint a sas -slyom
-bagoly stb, megegyk.
A megfejtett szavak azt mondjk, hogy a zsidv- alakuls is a vi-
zek segitsgvel trtnt, mivel a nemzetkzi kereskeds eredetileg a
vizek mentn, a folyk segitsgvel s ks!bb a tengereken zajlott.
Eredetileg a magyaros- mr npek lettek a vizek s a tengerek
szakrt!i, az akkori vilg legjobb hajsai. Ezt bizonytja az is, hogy a
"tengeri" szavak szinte kizrlag a mr-/M-R/ nvb!l szrmaznak. (A
tenger =mor-/sp/, more-/orosz/, mar, mare-/latin-olasz-romn/, mer-/
fr/, meer-/nm/ stb. Tengersz =mariner =mri- ur. T!kehal /fr/= mo-
rue =mr. Kereskeds /fr/ =mercerie =mr-csere, mr-cserl. Alku
/fr/ = marchandage-(marsandzs) =a mr-sandz, Csekly jvedelem
/latin/=mercedula = a mr-cdula- teht nem pnz. Stb.)
Valaha teht a kereskedelem is a mr- magyarok dolga volt. Ma
viszont mr nyilvnvall, hogy a kzelkeleti mr- magyaros npek
ris hibt kvettek el, amikor a hatalmuknak cscsn kiengedtk a
kezkb!l a kereskedelmet. A zsidk viszont hamar felismertk a ben-
ne rejl! "mrtken felli" nyeresg szerzs, vagyis a nyerszkeds s
a kizskmnyols lehet!sgeit. (Csak a magyar nyelv kpes a kere-
skeds veszlyt egyetlen- egy hang-cserjvel kifejezni. Legel!szr
ugyanis a csere volt a jellemz!, teht a cserskeds. Ks!bb a nagy
tmeg" ruk megjelensekor, mr keresni kellett a fogyasztkat, gy
ez keres-keds lett. Mra, amikor ez a tevkenysg mr nem az
eredeti szerept tlti be, hanem a tlgazdagods eszkze lett, vagyis
herskeds lett bel!le.)
Ehhez jrul a pnz ront szerepe, amir!l a Biblia tulajdonkppen
alig ejt szt, holott a rgi erklcs, melynek elemei megjelennek a
mzesi trvnyeknl is, szigoruan megtiltja az uzsort, s!t halllal
fenyeget. Az !smagyaros npek a pnzt csak jelkpnek, fizetsi
igretnek tekintettk s gy nem volt rtke, a kamat teht tilos volt.
Aki ugyanis klcsn adott pnzrt tbb pnz kvetelt, az a msiktl
munka-rtket vett el, teht lopott. (A kamat-osz sz a grgben
nehz munkt jelent). A lopst pedig kemnyen bntettk. Ha a pnz
mgis kamatra adtk, akkor lops bnbe estek, igy el!bb a bns
ujjt -ujjait, ks!bb a kezt-vagy karjt, de a visszaes!knek sulyos
esetben s vgezet"l is a fejt vgtk le.
205
A "Ventilla-elmlet" szerint, mde valjban a nyerszked! kere-
skedelem s a prhuzamosan /mellette zajl/ pnz- uzsora- mvele-
tek tettk a jkobi np egy rszt zsidv. Az n megitlsem szerint
is ez a kt, -eredetileg- nagyon is fontos, de knyes tevkenysg lett
az j letmd kialakulsnak, a zsidv vlsnak taln legf!bb es-
zkze. Nevezetesen azrt, mert a "nagykereskedelem" s a
pnzvlts "bizalmi tevkenysg", mert ezekben az ember bels!-
mrcjnek, a becsletnek van fontos szerepe. Ezekkel lni s viss-
zalni lehet. Ezrt veszlyes gtlstalan emberek kezbe adni a t!kt
s az rt, mert !ket kizrlag a nyeresg rdekli. A tisztessges
embereket viszont a nyeresg csak msodsorban rdekli, mivel !k
nem a "dsulsban" (d!zslsben) hanem a munkaszerinti gazda-
godsban, a tisztessges nyeresgben rdekeltek. Az "elzsidsods
jelensge" tulajdonkppen a mindenron, a brki s brmi rovsra
val nyerszkedst jelenti. (A magyar erklcst a nyerszkeds fonk
olvasata fejezi ki. Nyersz FO= szerny. Ez a kt fogalom egyttte-
sen szinte elkpzelhetetlen. Aki ma nyerszkedik az nem lehet
szerny. Aki viszont szerny, az nem uzsors.)
A magyaros- azaz a magyarul rtelmezend! idegen szavak is ezt
a magyarzatot valszin"sitik. A zsid sz !srgi s nem vletlen,
mert az uri-/rja/ sumreket megdnt! akkdokat is "sidu"-nak hivtk.
Nem vletlen a sz jelenlte a magyar nyelvben, de a zsidknak majd
ktezer ven t helyt-ad oroszoknl, s ms szlv nyelvekben is ezt
hasznltk. Az orosz =zsid, a lengyel =zyd, a cseh =zsidov, /zsid/,
a horvt = zsid s cifut szavak, mind a magyar sid- szid- zsid
sznak a- leszrmazottjai. A sid- szid- sid-/k/ sz kett!s je-
lentssel br. 1. /= sid- szid a kereskeds "alap indulat-szava", hisz
rendszerint mindkt fl szidja a msikat, hogy becsapta !t. A jel-
lemz!bb azonban az, hogy a keresked!t szidjk, akinek jval tbb
lehet!sge van a becsapsra. 2./= sid- sidk -FO =kdis, teht a
vndor keresked!, aki sipszval s "tollat, b!rt, hasznlt ruht ves-
zek!" kiltssal sorra jrta a hzakat. A koldus- kdis szavak csak
ks!bb "romlottak" kreget!v. A dlszlv -cifut =a/ki- fut, s cincr
=aki "cincl", a szakmai nehzsgeket jelzi. Az !si zsid sz, a "juda"
sem ms, mert a /j = zs/ hangmdosulssal jelentkezik. Juda /zsuda/
-FO= a duzs = a ds/gazdag/, de az olasz, portugl zsids =judaico
/zsudajku/ = HU =dzs-ajk. A zs-bet"s vltozat a nyugati nyelvekben
206
azt mondja, hogy judeo = /zsudeo/ =zsud- zsid. Jude-/zsd/ =
zsd =zsid. A szavak azonban rulkodnak a zsidk homoszexua-
litsrl is. A francia sz legalbb is ezt bizonytja: zsid =juif -/zsuif-
FO = fiuzs -azaz fis,vagy fiz. A spanyol zsid =sefar /szefr/ -FO
=ravesz =rvesz s ravasz, a nmetes /jiddis/ zsid az =askenzi
=!s-kenez!, !s-ken!, vagyis !s lepnzel!. (A jiddis sz is zsidis
=zsids jelents".)
A juda =zsda sznak azonban, fordtva is tbb igen fontos je-
lentse van. Juda /zsda/ -FO = 1./= a-dzs,- ds, a dsgazdag, ki-
nek sok a pnze. 2./= az ad-s, az aki hitelre vsrol gy !s is ads.
3./= a dzs= a kvr. Az grg nyelv szerint Nmetorszg egyik !si
neve volt Asknia, ami = #s-kunia, az !s-kunok hazjt jelentette. (A
kunok a hunok egyik trzse voltak. A mai Nmetorszg f!ereje Po-
roszorszg volt, melynek latin neve Borussia - Prussia =/boros-ors-
zg/, bord-orszg volt, akik a hunok egyenes leszrmazottjai. Kz-
tk ltek azok a kunok, az "as-knok", az !s- kunok, kikr!l az as-
kenzi nv szrmazik.) A fentiek helyessgt bizonytja a zsidk an-
nyira kedvelt Kn- Khn neve is, ami eredetileg a hun-magyaros kun-
kn(K-N) sznak az tvtele. A kn- kn vezrt s f!nkt jelentett
!seinknl s ez a nv ezrt lett npszer a zsidknl is. A zsidk "eu-
ropaizlt keverknyelve" a jiddis sem ms, mint az elhberesitett n-
met nyelv.
Az Askhenz nv egybknt, mr Mzes I. Knyvben /10. 1-3./ is
megjelenik, mgpedig Gmer fiai kztt: Askhenz, Rifth s Togar-
mah. (Gmer -FO= remog -HU = mog + er = Magor- Magyar) A fiak
neve is magtl beszl, hiszen: Rifth =FO= szafir azaz= szefr /a
spanyol zsid !/, a Togarmah =FO =mahargot, teht magyar-gt /va-
gyis hun-kn/. (Togarmah egybknt az egyik Van-t krli kori
kiszsiai tartomny neve is volt. Lthatjuk teht, hogy a Biblia -igaz,
csak !smagyaros mdon kell megszlaltatni s azonnal "vissza-iga-
zolja" a fenti szfejtsem igazsgt. Egyben felkitjellel hvja fel a
figyelmet arra, hogy a Bibliai geneolgiai tblzatok nagyon sok in-
formcit hordoznak a zsidk igazi el!trtnetr!l.)
A hber sz (H-B-R) viszont egyrtelmen jelenti a hborgt s
hboruzt, vagy H-nlkl az !rt, az bert, ami a hboruban igen fon-
tos dolog. A zsid papnak, rabbinak az !si Rebe- elnevezse is innen
ered. Az ber -FO =Rebe. mde az ber egy h-val ismt csak hber.
207
Van azonban mg egy !si jelentse, a Keber = kvrt is jelent, ami a
zsidk vastag szjt s hizsra hajlamossgt egyarnt jelenti. (A
Rebeka nv tulajdonkppen e sz fordtottja s n!i "lekpzse"(Re-
beka- a keber, kevr), ami a nagy-kebel"sget s kvrsget is jelzi.
Az a megitlsem, hogy a trsadalmi fejl!ds egy adott erklcsileg
leszll szakban jelent meg az elzsidsods. Ez az erklcs lazulsa,
torzulsa s romlsa kvetkeztben llhatott el!. Ilyenkor azok az
emberek s csoportok vltoznak meg, melyeknek a leggyengbb a
ktdsk az !svalls rigorzus erklcsisghez, vagyis az igazi !si
tradicikhoz.
34. LETFORMA -E ZSIDNAK LENNI ?
Ezt a folyamatot a Mzes- Moss szindrmval szeretnm kitr-
gyalni. Az letkrlmnyeket vizsglva, aligha ktsges, hogy az
egyiptomi beteleplsig az llitlagos zsidk mg sumr-magyaros
letformt folytattak, amin- f!knt- azt rtem, hogy fldmvelssel s
llattenysztssel foglalkoztak. s, -ez nagyon fontos dolog !-
semmi nyoma sincs annak, hogy addig kereskedtek volna. (Kivve,
amikor testvrket Jzsefet eladtk rabszolgnak.) A zsidknak vlt
brahm-utdok teht semmiben sem klnbztek a fldhzkttt
sumr-gabona termel!kt!l, vagy kusita psztoroktl. Akkor !k is,
hogy gy- mondjam "klterjes gazdlkodst" folytattak.
Ha figyelemmel olvassuk Mzes I. Knyvt semmi nyomt nem
talljuk a zsidk trzsi, vagy nemzeti letnek, arrl nem is beszlve,
hogy az llamisgnak mg csak a gondolata sem tallhat meg
nluk. A zsidk -nomdokknt- terelgettk nyjaikat s tbbnyire a
kutak miatt kerltek csetepatkba. A vrosokrl azonban szinte sz
sem esik. Ha igen, akkor a romlottsg jelkpeknt tallkozunk velk.
Mrpedig az kori trsadalmakban is a vros volt a gazdag, mert ott
zajlott, velk zajlott a kereskedelem. A zsidk azonban csak az egyip-
tomi "exodus" utn jelentek meg, mint j s meghatroz tnyez!k a
kzelkeleten. Egyiptomban teht valami trtnt. Mi, tulajdonkppen,
a Bibliai rsok szerint "hivatalosan" csak azt tudjuk meg, hogy a
zsidk megszaporodtak s meggazdagodtak, de azt nem, hogyan s
miknt.
Szrtelmezseim alapjn, itt lp be a Mzes-jelensg.
208
Mzes- Moss az irs jelzsei szerint a vizek embere. Mzes a
vizb!l jtt el! s a vz mellett lt. Az egyiptomi kereskedelem kz-
pontja pedig a Nilus-delta volt. Itt n!tt fel Mzes, aki okos ember
lvn hamar rjtt arra, hogy a meggazdagodsnak, a pnz megs-
zerzsnek sokkal knnyebb mdja a kereskedelem, mint a nehz
fldmves munka. Mzes teht keresked! lett, aki -id!vel- nemcsak a
folykat jrta, hanem a tengereket is. Itt jtt r, hogy az igazi meg-
gazdagods a "nagykereskedssel" rhet! el. Ez pedig a leghatko-
nyabban Indibl, a tvoli Afrikai partokrl vagy Eurpbl hozott
ruk rvn m"kdtt a legjobban. gy vlem, hogy Mzes s nhny
hozz kzelll csald tagjai- /itt Juda s Dn trzsre gondolok/-
egyre jobban elsajtitottk a keresked! mestersget s gy vlt le-
het!v, a rohamos meggazdagodsuk. Felttelezem azonban azt is,
hogy a tbbi trzsekb!l is egyre tbben csatlakoztak Mzeshez s a
"zsidk" egyre nagyobb rsze hagyta ott a gy!trelmes fldmvel!
munkt. Ez volt teht az a nagy vltozs, amikor a "hberek" igazi
zsidkk vltak. Azt a "Ventilla-elmlet" szerinti j letmdot alaki-
tottk ki, amely fokozatosan megvltoztatta nemcsak az egyes embe-
rek morljt, hanem az j keresked! trsadalomt is. Ekkor lett a
zsid-lt, a judaizmus a csersked!k, majd a pnzzel hersked!k j
letmdja. A vallsi vezet!k pedig ebb!l ered!en keztk kialakitani az
j, a megvltozott letmdnak megfelel! "vizmenti" zsid vallst is.
Az Egyiptomban l! zsidsg teht mr nem az a bks s
szerny populci volt, mely fizikai munkra rkezett be, hanem mr
a piacot ural s a pnzen kereszt"l nagy befolyssal rendelkez! tr-
sadalmi rtegg alakultak. gy s csakis ezzel vlt lehet!v a "gabo-
na- felvsrlshoz" hasonl risi zletek vgrehajtsa. Ezeken ke-
resztl pedig a ds-gazdagods, valamint az orszg gazdasgi el-
len!rzse, s!t kifosztsa. A Bibliai informcik szerint nagyon rvid
id! alatt az orszg urai lettek. (Ez valszin"leg nhny emberlt!
alatt mehetett vgbe.)Ekkor mr "termszetesen" nem vendgekknt
ltek a befogadk kzt, hanem uralkod, s!t parazita letmdot ala-
kitottak ki.
Ez lett teht Izrl elzsidsodsnak, egyttal az !si puritn s
erklcss let otthagysnak az els! lpse. Ebb!l viszont logikusan
kvetkezik az, hogy az !slakk joggal kezdtek lzadni a harcsol
ujgazdagok ellen. Ezt a jelensget, ezt a veszlyt pedig megrezte a
209
fra is s elhatrozta a zsidk korltozst. Ennek kvetkeztben a
nehz munktl mr elszokott zsidkat llami s "katonai-munkkra"
parancsoltk ki, ahol "kinzssal s sanyargatssal" keseritettk az
letket. Ez azonban nem nagy korltozst jelenthetett, vagy igaz
sem volt, mert a Biblia err!l ezt mondja:
"mde, minl inkbb sanyargattk !ket, annl inkbb sokasodtak
s terjeszkedtek vala. s flnek Izrel fiaitl."/Mzes, II. 1. 11-14/
Ez azt jelentette, hogy a Franak nem vlt be az a szmitsa, hogy
korltozni kpes a zsidkat. s, vajjon mirt flnek !k a "rabsgban
sanyargatott" npt!l? (Itt valami nagyon nem stimmelt.) Vlemnyem
szerint a Fra ekkor hatrozta el a zsidk elzst. Az orszgban -a
kereskedelmi szerveikkel mr mindentt jelenlv!- zsidk azonban
hamar megtudtk, hogy mit is terveznek ellenk s elhatroztk,
hogy tljrnak az egyiptomiak eszn.
Mzes ekkor mr a zsidk elhivatott vezet!je volt. Az "elhivsa"
gy trtnt, hogy ppen apsa juhait legeltette, amikor elrkezett
Hreb hegyhez. Egy g! csipkebokor lngjban megjelent neki az
r s azt mondta, hogy : Kivezetlek benneteket Atyitok fldjre.
Mzes pedig megkrdezte t!le, hogy minek nevezzelek, mert
npemnek el kell mondanom kivel tallkoztam. Az r gy vlaszolt:
"Vagyok, aki vagyok s mond azt Izrel fiainak, hogy: A Vagyok
kldtt engem tehozztok. /2Mzes 3.14./ Mzes nem igen rtette ezt
az egsz szjtkot, de tul tette magt rajta, mint ahogy a bilblia-
szakrt!k sem foglalkoztak ezzel a fontos rsszel.
Ennek a rsznek, ennek a "szjtknak" azonban nagyon fontos
zenete volt Mzes rszre, de ez csak magyarul rthet!. El!zetesen
azonban tudnunk kell valamit. Nevezetesen azt, hogy a Magyarok
istennek a legels! neve egy hang, egy bet", az "Sz", vagy a "Z"
volt, melyet rendszerint "AZ"-nak mondtak, de tbbfle kpen rtak s
mg tbb flekpen ejtettek. (A sokfle irstipus szerint = S- Sz- Z-Th
s X- nek is irhattk, gy az AZ-t =Oz-nak, Uz-nak, Iz-nek, As-nak,
sz-nak, S-nek, sz-nek, #s-nek, #sz-nek stb, is mondtk, de aThe
-FO =is az Esz- szt jelenti.) Van azonban mg egy bizonyitka a "Z"-
istennvnek. Ha a magyar ember nem tall valamire szavakat, akkor
"iz-t" mond. Vajon mit jelent ez a szcska? Egyes nyelvszek szerint
ez egy "sz-torz", aminek eredett nem lehet megtallni. Szerintem
nem torz, hanem !ssz, mgpedig az Isten !sneve. #se-se, ami
210
Ize- Iz alakban maradt meg az !si tudatban. Ha ugyanis baj, vagy
problma volt, az ember az istenhez fordult, akr ma is, amikor "az-is-
tenit" kiszls hangzik el. Az Iz- teht, az "Az"-nak az egyik
"mutcija", amit ma mr csak tudat alatt hasznlnak az emberek.
Kzismert az !si szoks szerinti ints, hogy az "Isten nevt hiba
ne vedd!" Ez, persze nem azt jelenti,hogy az isten nevt nem szabad
kiejteni, ahogy a zsidk "tvesen rtelmezik" a hiba-szt. Sokkal
inkbb azt, hogy nem szabad emlegetni s f!knt nem szabad kro-
molni! Ehhez azonban azt is tudnunk kell, hogy valaha felesleges volt
a Napisten nevt kimondani. Elg volt "oda-fel" mutatni, vagy elg
volt a mutats s az "Az"-mutatsz. A mzesi "prbeszd furcsa
vlasza" teht most lesz rthet!. A Biblia szerinti: "Vagyok aki, va-
gyok" mondatbl nyilvn hinyzik a felfele mutats, illetve ennek je-
lentse, hogy Az- vagyok ! "s mond azt, az "Az" kldtt engem ho-
zztok. (Jobban rthet!, ha egy msik - egy krtys- olvasatot has-
znlok s azt mondom, hogy: sz vagyok. Az az sz kldtt ho-
zztok, aki mint tudjuk a "kirly fltt van!".)
Mzes s ron megreztk, hogy Egyiptomban nem szabad
tovbb fesziteni a hrt. Mr elg gazdagok voltak, hogy msutt "ve-
gyenek maguknak hazt", gy elkezdtk az elszakadsi hadmveletet
s kzltk A Fraval, hogy ki akarnak vonulni, de az nem akarta
!ket elbocstani. Ez azonban -gy- rthetetlen. Ha ugyanis a zsidk
veszlyesek voltak az orszgra, mrpedig azok voltak, mert mr
gazdagabbak voltak mint a bennszlttek, akkor mirt ragaszkodott
hozzjul a Fra? Nem arrl volt-e inkbb sz, hogy nem akarta ki-
engedni a zsidk teljes vagyont (arany s kincskszlett, melyet ott
szedtek ssze) s ezrt tiltakozott a kivonuls miatt? Erre nincs irott
bizonytk, de azt tudjuk, hogy a hber alaptrtnet szerint az Isten
nagyon megbntette az egyiptomiakat. (jra szembet"n! a trtne-
lem hamisits, hiszen a "zsidknak" arnytalanul sok jt ad egyip-
tomiakat szrny" csapsokkal bntette a zsid-isten, de a zsidk
minden b"nt sorozatosan elfeledi, s!t a "csalrdsgukrt jutalmul"
msok hazjt adja nekik.)
Jtt teht a tz egyiptomi csaps, mg vgre lehet!sg nyilt a sza-
bad elvonulsra. Mzes, azonban mr nem a psztorok mveletlen
f!nke lehetett, hanem a csalk s harcsolk vezre, aki most mr
az elemben volt. Kiadta ugyanis az "r parancst" a npnek: "Szlj
211
azrt a npnek fle hallatra, hogy krjen a frfi az " frfitrstl,
az asszony pedig az " asszonytrstl ezst ednyeket s arany
ednyeket. Az r pedig igen kedvess tette a npet az egyiptomiak
el!tt.
A frfi Mzes is igen nagy vala Egyiptom fldjn a Fra szolgi
s a np el!tt.---Izrel fiai pedig Mzes szavai szerint cselekednek,
krnek arany s ez$st ednyeket s ruhkat s kifosztk az
egyiptomiakat." /2Mzes11. 2-3./
Ha trgyilagosak akarunk lenni, akkor nem lehet megkerlni a
morlis krdsek boncolgatst, hiszen igencsak furcsa dolog ez az
egsz un. egyiptomi "Exodus- jelensg". Az egyiptomiak nagy szere-
tettel fogadtk a "zsidkat", akik az egsz orszgban rendkivli ked-
vezmnyeket lvezhettek, melyek kvetkeztben nagyon hamar meg
is gazdagodtak. Teljesen rthet! teht az orszgos felhborods,
mert a ds-gazdagods a harcsols utjn trtnt s jogos volt a
dnts, hogy knyszermunkra vittk a zsidkat. Az gynevezett sa-
nyargats teht valszin"leg a zsidk egy rsznl a megszolglt
bntets letltse volt. Valszin"leg ezt nevezik fogsgnak, vagy p-
pen rabszolgasgnak, ami gy tulajdonkppen meg is felel az
igazsgnak.
A zsidk szrny helyzetnek s kizskmnyolsnak azonban
kt "koronatanu vallomsa" mond ellent. Az egyiket, a "zsidk arny-
talan meggazdagodsnak s hatalmnak" hvjk. Mzes knyve
egyrtelm"en kimondotta, hogy: "Az egyiptomiak "fltek t!lk!"
Vajon micsoda rabszolgsg az, ahol a "rabtartk" flnek a "ra-
boktl"? Semmilyen. Sokkal inkbb arrl volt sz, hogy a zsidk na-
gyon visszaltek az egyiptomi magyaros npek vendgszeretetvel.
A msik "koronatanu" az arany s ezst tlak tmege. Aligha kell
tulsgosan nagy intelligencia annak megitlshez, hogy szolga s
rabszolga soha s sehol sem tudhatott /merhetett/ arany s ezst
holmikat, drgakves ruhkat klcsnkrni az uraitl. (legfeljebb ra-
bolhatott !) Ki adna a szolgknak - rabszolgknak arany-holmit
klcsn? Teljesen nevetsges az ilyesmit mg felttelezni is. Ezt
mg a meskben sem mondjk, mert ezt a hatves gyerek sem hinn
el. Aranyat - vagy ppen arany-pnzt, de f!knt arany ednyt s ara-
ny-diszits" ruhkat csak azonos, de inkbb magasabb trsadalami
212
rang embereknek adnak klcsn /ha ilyesmi egyltaln elkpzel-
het!/, m ha igen, akkor rendszerint csak nagyon nagy okkal.
A keresked!knek viszont a gazdag emberek sokszor adtak arany-
at, (azaz pnzt) tbbnyire el!legknt, pldul egy-egy indiai vllalko-
zshoz, mivel tudtk, hogy a klcsn majd bussan megtrl. A
mzesi zsid keresked!k akkor nyilvn, risi "klkereskedelmi" has-
znot helyeztek kiltsba s igy termszetesen, a kapzsi egyiptomi
gazdagok b!ven adtak nekik pnzt s rtket. Nem vletlen"l fogal-
mazta meg a Biblia-fordit azt, hogy "kiraboltk az egyiptomiakat".
A fenti esemnyek kapcsn jelenik bennem a Bibliai zsid vallsi
etiknak s a "mindent mgrt!" zsid- Isten viselkedsnek a
szmomra eddig rtelmezhetetlen erklcsi problmja. Nem tudom
ugyanis, milyen Isten az, aki lopsra s csalsra biztatja a hiveit?
(S!t a sikeres rablshoz trstettesknt befolysolja- knyszeriti a
Frat s az egyiptomiakat.) Szerintem ilyen isten nem ltezhet.
Legfeljebb taln csak egy istennek meghirdetett "szellemisg", ame-
lynek az "lenne a ktelessge", hogy tekintlyvel, szavaival s
trvnyeivel egy j s "specilis erklcsi mrct" adjon a hveinek.
Annyira klnlegeset, amelyik befel sorozatosan felmentst ad hi-
veinek s "kifel"pedig sorozatosan jogot, vagy rgyet szolgltat
az emberek, nemzetsgek, vagy ppen teljes trsadalmak ki-
rablshoz.
Az egyiptomiak kifosztst elrendel!, mzesi parancs teljesitse
utn a zsidk csodlatos krlmnyek kztt hagyhattk el az ors-
zgot. A ktfel nyilt Vrs tenger !ket tengedte, de az ldz!
egyiptomiakat elpusztiotta, gy Mzesk elindultak a Sinai sivatagban
Knan fel. Az r teht teljesitette igrett s kivezette a zsidkat
Egyiptombl, melynek sorsa rosszra fordult. Igaz, az egyiptomiak
nem pusztultak el a 10 csaps sulya alatt s a seregk sem halt meg
egy szlig a tengerben, de az ktsgtelen, hogy a bels! bajokat mr
soha sem tudtk kikrlni. Egyiptom nemsokra asszr uralom al
kerlt s ett!l kezdve soha tbb nem sikerlt a rgi hatalmukat s
rgi dics!sgket mg megkzeliteni sem.
A zsidk egyiptomi rabsgnak mitosza teht, mint lthattuk a
valsg-morzskbl- szeletkkb!l- tpllkozik, gy az kori trtne-
tek jrsze torzan s nagyon kiforgatva kerlt ki a Biblia-forditk
kezb!l. A valsgot nagyon nehz kihmozni, de ha ezt mgis meg
213
szeretnnk tenni, akkor ismernnk kell egy !si s alapvet! trvnyt.
Nevezetesen azt, hogy az isteni gondolkodsnak, az gynevezett
erk!lcsnek csak "pozitiv' irnya van. Csak "el!re s felfel mk-
dik". gy azok, akik ellenttes clok rdekben kivnjk felhasznlni,
nem az isteni igazsg-ot /S-T-N * G-ZS-G/, hanem a stni
gazsg-ot /S-T-N * G-ZS-G/ a hazugsgokat szolgljk, holott az !si
rssal egyformn rjk mindkett!t, "csak az olvasata" klnbzik, de
az viszont gy, mint a t"z s a vz, mint az g s a Jg. Jl lt-
hatjuk teht azt, hogy a fnyes s ragyog fels!- vilgot (az #ste-
ret s a Pros- Egy-istent) , mennyire knnyen lehet sszetvesztetni
als vilggal, a tengermly s!ttsggel, stt- kksggel (a
Stnnal). Hogy ehhez milyen kevs , sokszor csak egy hangsuly
eltolds szksgeltetik, azt a fentiek nagyon pontosan megmutatjk.
Taln az sem vletlen, hogy a szittya- magyaros nyelben csak egyet-
len hang, -az I- hnagz!- tesz klnnvsget az igaz- s a gaz- kztt.
35. MZES S AZ J VALLS
A levutk /rabbik/ tanitsa szerint Mzes volt a zsidk !sprftja,
aki nemcsak megalapitotta a zsid vallst, hanem megirta azt az 5
knyvet melyben tulajdonkppen megalapitotta a zsid egyhzat.
Sokan, -szemly szerint magam is- azt tartjk, hogy Mzes nem volt
zsid. Ellenkezk!leg ! volt a szittya avar- kusita npek nagy fejede-
leme akit a sptuagintk kineveztk a zsidk !sapjnak. Br ennek
az ennek ellenkez!jt magam is bizonyitani kivnom s fogaom, de a
Biblia zsid esemnyeinl mint zsid vezsrrel fogallakozom vele.
Ekzben termslzetesen-,sorra rmutatok az alapvet! ellent-
mondsra, teht arra, hogy a ktszarv Mzes nem lehetett zsid
vezr, vagy prfta. A ! nagy tekintly" szemlyt s nevt ugyanis
azrt vettk t, hogy vele legalizljk a zsidk !strtnett.
Az Exodus vgetrt, Mzes kivezette a npt Egyiptombl s elin-
dultak Knan fel. mde az a rvid t, melyet Jkob fiai mr sokszor
megtettek, nhny nap, de maximum nhny ht alatt most 40 vig
tartott. Ezt a negyven vet aztn sokflekpen magyarzzk. A Bibliai
magyarzat szerint isten parancsa volt, hogy elkerljk az egyiptomi-
ak ldzst. Msok szerint ez az id!szak a "tisztulsi kor" volt, ami
214
alatt a "szolgasgban" feln!tt puhagerinc"ek elhaltak s az j hazba
mr ntudatos zsidk rkeztek csak meg. A sivatagi vndorls "ugy-
mond" arra szolglt, hogy Mzes mr Jehova tisztel! zsidkkal r-
kezzen az igret fldjre.
Ebben a megtisztulsi folyamatban sok igazsg lehet, nekem
azonban ms rla a vlemnyem. Nem abban, hogy tnevels folyt-e
vagy nem, mert igenis az folyt, mgpedig kett!s tnevels. Szakmai
s vallsi tnevels, a kett! azonban szorosan sszefggtt. Mzes
azrt lett a zsidk vezre, mert ! lett a zsid letmdnak s a zsid
vallsnak a kialakitja, megvalsitja. Mr beszltem rla, hogy ! te-
remtette meg a zsidk keresked! s pnzvlt trsadalmt, mely si-
keresen mkdtt Egyiptomban.
Az j Fra azonban elzte a zsidkat s megtiltotta, hogy a nagy
haszonnal jr vizi- s tengeri kereskedelemben rszt vehessenek. A
zsidkat teht nem az isteni tancs, vagy parancs, hanem azok az
egyiptomi katonk knyszeritettk a sivatagba, akik azrt ldztk a
zsidkat, hogy visszaszerezzk a tmntelen mennyisg" elrabolt s
kicsalt kincset. Ezrt kellett viharos gyorsasggal elmeneklnik.
Mzes ugyan megprblt a sivatagon thaladva ms folykon, vize-
ken s tengereken kereskedni, de nem sikerlt a fra parancst ki-
jtszani, mert -gondolom- sehol sem sikerlt hajkat szereznik.
Mzes azonban nem akart lemondani a kereskedsr!l s a
pnzvltsrl, mert tkletesen tisztban volt vele, hogy a gazdag
jv! garancija a kereskeds. #ket azonban eltvolitottk a vizekt!l
s hossz prblkozsok utn feladta a kzdelmet, hogy a folykon
-tengereken kereskedjenek. Rjtt azonban arra, hogy van ms me-
golds is: Megmaradt nekik a sivatag. Igaz, hogy jval viszon-
tagsgosabb s bizonytalanabb, de ott jval kisebb a konkurrencia.
Mzes teht elinditotta a sokves tkpzst s a zsidk kitanultk a
sivatagi kereskedelmet, ahol a teve ptolta a hajt. A sokat emlege-
tett 40 v teht a sivatagi "kikpzst" jelentette, mely el!szr kinosan,
de ks!bb egyre jobban ment s egyre biztatbb eredmnyekkel
kecsegtetett. (A negyven v nem szmszerint jelentette az veket,
hanem a "sokat" fejezte ki. Mzes 40 napig volt fenn Sion hegyn,
Jns 40 napot tlttt a cet gyomrban, Ali Baba s a 40 rabl stb.)
Mzesnek teht rszben erre a szakmai tkpzsre kellett a sok
id!. Volt azonban mg egy ris morlis problma is. Ezt a hatalmas
215
fordulatot, vagyis az !s!kkel, az !si szoksokkal val szakitst "fel
kellett dolgoztatni" az emberekkel. Abban az id!ben ezt csak a
vallssal, azaz isteni parancsokkal lehetett, "megideologizlni", his-
zen az !si szittya Napvalls puritn erklcsei tiltozzk ezt az j zsid-
letformt. Mzes azonban hamar felismerte, hogy az j letmdhoz,
j valls s termszetesen j isten kell.
Igenm, de az embereket minden szoks s minden hagyomny
Blhoz s az #surhoz (Aserkhoz) kttte. Ezt pedig minden-ron
meg kellett vltoztatni, mgpedig minl el!bb, hiszen a rgi valls
betartsa akadlyozta a zsidk agressziv kereskedelmi stilust, de
f!leg a pnzkamat forgalmat. Ne feledjk azt sem, hogy mg a
mzesi biblia is halllal bntette a kamatuzsort. A szittya erklcsisg
az emberi becslet s tisztessg krdsben nem ismert megal-
kuvst. A j zsid-tipus kereskedelem pedig az adok- veszek-
klcsnzk- morl minl nagyobb "liberalizmust", s!t a szaba-
dossgot kivnt, ez viszont gykeresen ellentmondott a szittya nap-
vallsi, turni sumr Bl s #sr istensg erklcsknek.
Nem maradt ms htra, mint egy gykeresen j vallst csinlni.
Ehhez kellett az ! testvre ron, aki hamar megrtette mir!l is van
sz, gy fiaival nekillt s kidolgozta az j szittya ellen-valls alapjait.
A kiinduls nem lehetett ms, mint a jl bevlt rgi napvallsi
trolgiat, csak ppen fordtva mkdtetve. Nem sokat tvedek, ha
gy fogalmazok, hogy ronknak nem volt nehz dolguk. Minden ed-
digi "szablynak s !si szoksoknak" ugyanis az ellenkez!jt kellett
meghirdetni, trvnny tenni, vagyis kanonizlni.
Az !si trvny ugyanis az isten szava volt. (Ks!bb a kirly szava
is az lett, ezrt irja al az llamf! ma is az j trvnyeket. A francia
trvny is istentl ered, teht= li, vagyis Fehr-li. Az angol trvny
sem ms, mert= law =L = azaz isteni.) Ezt nyilvn gy gondoltk
ronk is, hiszen a mai vgeredmny ezt mutatja. El!szr is megte-
216
remtettk a zsidk istent a Jehovt, vagy Jahvet,
57
akit ma mr
Elohim-nek is neveznek. A magyaros npek megbocst s szeret!,
az ellensget is becsl, de a sajt nphez is szigor, igazsgos
istene helyett, a zsidk megteremtettk ennek az ellenkez!jt. A Bib-
liban pontosan bemutatott, kegyetlen s bosszull, s!t hetediziglen
is megtorl istent, aki mindent elnz a sajt npnek, mde soha
s semmit sem bocst meg az ellensgeinek. Ehhez alakitottk
hozz a valls tteleit, amit azzal kezdtek, hogy a kls!sgeket is
gyesen, de gykeresen megvltoztattk.
A forma tbbnyire megmaradt, csak ms /szellemi/ tartalommal
tltttk meg. Pldul- A ht, a hetes a magyaros npek kultikus
szma, gy a htkar szarvakat utnz gyertyatart is magyaros
jelkp volt. Annl is inkbb, mert a Mh-istenn!t jelkpezi. (A mhnek
ugyanis hat lba s egy szivkja van. A mh orra volt a szivka. A
gyertyatart zsid neve a Manorah, ami a mh orrt jelenti. Meno-
ra= mh-orra, mivel a rovsirsban az N= H).
A mhnek 6 lba s szvkja /orra/ van, amib!l a hunok hetes
szma keletkezett. NB: A hinduk hatkar-lb istenn!jnek kultusza
is innen ered. A gyufa /ang/= match< mecs, vagyis mcs! A Pcs mel-
letti Mecsek-hegy neve is mcseket jelent, miknt Pcs is valaha Pk
volt, hiszen a nap s"t, akrcsak a pk.) A kultikus htg mcsest a
zsidk Menr-nak nevezik, ami !si nyelve a Mh-orra nevet viselte.
A zsidkhoz hasonlan a gallok is tvettek szittya jelkpeket. Neveze-
tesen francia nemzeti jelkp a "Marianne" /a mri-anya/ fejn lv!
hres frigiai varszsapka. Ez egy csavaralak "frigiai-sapka" a /bonnet
phrygien= bonnet-frizsien/ ahol a frige= firizs< virizs= is a varzst je-
lentette.)
217
57
Kutatsaim szerint a zsid isten Jahve neve azrt "kimodhatalan" mert az !si szit-
tya N!istent jelentette: a J-H-V= az j-n!istent, az j Hev-t /vt- a n!t/ jelenti. A
hber nyelv az els! n! nevt az va-t ma is Hvva-nak nevezi. Igaza is van, hisz a
Hevva egyrszt a H!v-et a H!t;< a napot jelenti, msrszt a Hvve+j =a Hvelyt
= szl! Mhet, a N!istent jelenitette meg. (A katolikusok sem tudtk eltntetni a
Sz"z< T"z-anyt. Knytelenek voltak !t mint Szl"zmrit kanonizlni.) Amikor a
zsid rabbik rdbbentek a Hevva< Jahve nv npszerl"sgre, akkor megtiltottk a
nv kiejtst s helyette az Elohimot hasznljk. mde nem tudtjk, hogy a Him
-FO= az l!-Mihet, a N!istent jelenti. (Pontosabban a Pros-istent, hisz a Mh-Mih
-FO= a Him-mel.)
Ha viszont valahol kitrlhetetlen volt az !svallsi fogalom, akkor
azt igyekeztek szitok-szv alakitani, melyet naponta negatvan em-
legettek, vagy msknt hiteltelenitettk, rontottk el. A kzrthet!sg
miatt, most els!sorban magyar pldkat hozok fel itt:
A Bl-istenn!b!l, a bal - rosszabb - szt s a blvnyt /napfny=
bl-fny/ alkottk, s Blm szamara is a Bl-anya sumrjt jelentet-
te. A Lu-l isten gyllete, a lhus evsnek megtiltsra vezetett. Ez
az oka annak, hogy a legtisztbb llat hust nem eszik az emberek,
mert utlatosnak sugalltk. gy lett a legszentebb magyar aktusbl, a
vrszerz!dsb!l "stni szerz!ds", hisz ma gy tudjk az emberek,
hogy ha valaki eladja a lelkt az rdgnek, vrvel kell alirni a /vr/
szerz!dst. gy lett Atilla rangjbl srkny. Atilla !si cime ugyanis
Aranykn volt, akkori szval Sr-kn. A szittya magyaros valls el-
buksa utn, - mely folyamat Atilla meglsvel vette vgs! szakas-
zt, a hunok is "elt"ntek". Tulajdonkppen azt hirdetik a mai napig is.
Atillai- Srkn- /Arany-kn/ cmb!l pedig htfej" srkny lett, "aki"
rtatlan szzeket s gyerekeket l s npeket sanyargat. A
npmesk azonban nmileg "rehabilitltk" Atillt, mert a htfej"
srknyrl elmondjk, hogy ha egy fejt le is vgjk, kett! n!l a hely-
be. A npi emlkezs teht kifejezi azt, hogy a "srkn", aki
valjban a nap-isten, megsemmisthetetlen s legy!zhetetlen. Ilyen
torztott a "kegyetlen s gyilkos" kentaurok mitosza is, holott ezek
valjban a kun< hun turi harcosok, akik szinte egyben!ttek lovaikkal.
Ilyen a hres Minotaurus- rmtrtnet is, aki szzeket s fiatalokat lt
meg, fogyasztott el. Holott a Mino= mni, a taur-us pedig= tri-!s, A
Mn-tri, aki tulajdonkpen a gy"llt Nimrd /Mn-r!t/, akit szintn
emberl! szrnynek llitottak be az utkornak.
jabb s igen hatkony mdszernek bizonyult a kultikus szinek s
jelkpek "tfestse", trajzolsa, majd trtelmezse. A "vallsi-
rendszer vlts" azzal kezd!dtt, hogy a magashegyi Napisten piros
szine helyett, a vizek melletti sttkk lett zsidk kultikus szine, gy a
magyar-hn vrs-piros vr helyett pedig a tengerkk viz-lett a
jelkpk. /Nem az azurkk, mert az= ri- kk, szmukra szintn elfo-
gadhatatlan/. A l (a nap = a h!-l!) helyett pedig a kigy (a hl-l!) lett
a kultikus llatjuk. Az ilyen "szindrma" /jelkp/- vltsra pedig taln a
trjai hbor trtnete s befejezse a legjobb plda.
218
A trjai hbor a szittya -grgk elleni harc volt, ahol az
elzsidsodott j-grgk, vgl csak csellel, a Fal-trkkel tudtak
gy!zni. A fa- L, mely nyilvn fehrre volt festve, a szittya-hnok iste-
nt brzolta. A zsidk tudtk, hogy milyen nagy a magyaros npek-
ben a Napisten tisztelete, gy biztosra mentek. Tudtk, hogy a naiv
szittyk be fogjk vinni az istenn!jk jelkpt a "bevehetetlen" vrba.
Ez meg is trtnt s az jgrg /szemitk/ gy!ztek.
gy kvetkezett be egy ris erklcsi fordulat is, hiszen ezutn a
pnz s kamatja lett az igazi isten. A pnzkamatot ugyanis trvnye-
sitettk s ezzel lehet!v vlt brkit megvenni. A pnz teht le-
gy!zhetetlen hatalmi er! lett, mely mindmig is uralkodik az egsz
vilgon. A vilg teljes megszllsa, az egyre erkklcstelenebb
meghditsa akkor kezd!dtt meg, amikor vilgszerte trvnnyess
tettk az addig slyos bntetssel szankcionlt uzsora- kamatot.
A pnz urai, a kamat-spok segitsgvel azta is uralkodnak rajtunk.
Ezzel pedig nemcsak Trja s a #sgrg- szittya- magyaros biro-
dalom t"nt el vgleg, hanem a sokat emlegetett Aranykor is elbukott.
Taln rkre, de legalbb is hossz-hossz id!re.
A trjai "tvers" azonban nem volt oly egyszer". A katonk ugyan
kveteltk a "szobor" bevitelt, de a trjai f!pap Laokoon minden
erejvel tiltakozott ez ellen. Az eredmny jl ismert, hiszen az !si
vallssal akkor mr egyre nagyobb sikerrel szembeforditott gy!ztes
"jgrg vilgrend" mr megmanipullt szobrsz m"vszei hamar
kiszolgltk az "j rendet". A hres Laokoon szoborcsoport ugyanis
azt mutatja, hogy a meg-nen alkuv tltos-f!papot fiaival egytt me-
glettk /megltk/ a hihetetlenl nagy-hatalmas kigykkal. Ezzel
pedig a Laokoont -de pontosabban a "laokoonizmust"- bntettk meg
erklcsileg. Azokat, aki szembe mertek szllni az j hatalommal.
Ki is volt ez a Laokoon? Nem ms, mint a napisten Fehrl f!pap-
ja: a L-kn, a L-kn, vagy taln maga a Napisten. A gyztes hata-
lom teht egy "szitok /negativ/- szobrot" llitatott, mellyel megmu-
tattk a npnek s az irstudknak is azt, hogy ha valaki szembe mer
helyezkedni a pnz- hatalom gy!zteseivel, vagy a gy!ztesek rdekei-
vel, annak ennyire szrny halla lesz. Azt megli a kigy, teht me-
gli az j kigys hatalom, vagyis az "j szittya-ellnes szd< zsid
rend". Ne feledjk el, hogy a L-napisten f!papjt s fiait is a "legs-
219
zrny bnnek", az igazsgnak a kimondsa miatt- "vgeztette ki"
knyrtelenl, az j "kigys pnz- nagyhatalom".
Kicsit el!rementem, de nem vletlenl, mert az ilyen "grg mitos-
zok" is megmutatjk a bennk rejt!z! igazsgon keresztl, azt az
kori valsgot, melynek minden eleme szorosan sszefgg, Sum-
ritl kezdve, az egyiptomi Frakon t Mzesig, majd Atilln t l-
mosig s a magyar "Honfogllsig". Persze mr ismt ltom a
"Szakrt!k elnz! mosolyt" s hallom megjegyzsket: "Ez is ss-
zehord hetet s havat,- mindent, ami csak eszbe jut. Megrtem
!ket, mert !k sem tudjk, hogy mit is mondanak, hiszen kptelenek
tlpni sajt tudatuk hamis rnykt. Most pedig egy nagyon fontos
torzits< hamisits leleplezsvel szeretnm a fenti vlekedseket
cfolni.
Akik mr kiss komolyabban foglalkoztak az egyiptolgival
tudjk, hogy a Frakat nagyon sokszor brzoljk egyik kezkben
egy grbe bottal, (vagy a fokossal) a msikban egy ostorral. Azt vis-
zont a tuds egyiptolgusok is csak kzvetve tudjk megmagyarzni,
hogy e kt trgy mit is jelent, mifle isteni jelkpek. A grbe fej" bot,
magyar neve a= a psztorok botja, a fokos, ami kett!s olvasat: A
Fra a f!kos, hiszen ! a mr-kusita npek vezre, ! a f!-psztor,
aki-ha kell- a fokossal triti< irnyitja helyes utra, a nyjat. De, ! a F!-
okos a legf!bb, legokosabb ember is. (Az mr csak jabb "vletlen",
hogy a fokos a magyarokat jellemz! legfontosabb trgyak egyike. De
az nem vletlen, hogy a katolikus f!papok "stilizlt" kamps psztor-
botja is a fokost jelkpezi.)
A msik jelkp az ostor. Ennek is tbb jelentse van: Mint ostor, a
nyj terelsnek az eszkze, teht a kusok< kosok fltti hatalom
jelkpe, gy a kusitk, a fels!- egyiptomiak feletti hatalmat jelkpezi.
Az ostor /S-T-R/ azonban egyenl!= az #strrel is, hisz az S-T-R a
fldi stort s az gi #s-tert, az #steret jelenti. (Ismt idznm: az
angol csillag= star= !stri. (Br ma istent csinlnak bel!lk. Volt
azonban mr sz rla, hogy a rovs R= N szerint- az !str= !sten,
vagyis istennel.) Az ostornak azonban sokkal fontosabb a kultikus
jelentse, mert magt a N!f!istent< az #str-t, valamint a Himf!is-
tent a frfi #s-t!rt is jelenti. mde jelentheti az #s-trit is, a turni
npek fit /vagy/ vezrt Atillt, aki nem ostor, hanem nevezetesen
f!ldi isten volt..
220
A nyugati vlekedsek szerint,/melyeket szinte kivtel nlkl a
zsid- katolikus valls sugallt/ s melyeket mi is tvettnk: Atilla az
isten ostora volt, ami -f!leg nyugaton- azt jelentette: hogy ! volt az,
aki a -barbr vrszomjas hordjval irtotta< pusztitotta a keresztny
Eurpt. Ez termszetesen nem volt igaz, mgis mindmig ezt hiszi
rla a m"velt- emberisg nagyrsze is. Atilla ugyanis, nem az Isten
ostora, hanem az !stri- isten fejedelme s #s-tri, turni uralkod
volt. Olyan teht, mint az egyiptomi Frak, akik ugyan nem turniak,
hanem tbbnyire kusitk, vagyis mr-magyaros avarok voltak.
Szerintem (vagyis a szfejtett !sszavak szerint) Mzes volt a
zsid letmd "feltallja", a zsid valls megalapitja s a zsid l-
lam, /vagy llamkezdemny/ megteremt!je. A magyar trtnelmb!l
vett pldval, leginkbb az j magyar llam megszervez!jhez l-
moshoz hasonlithatnm, (# ugyanis Emese s a Turul, /-a Magyar
Np s a Magyar Isten gyermeke, Neve Mlos !satynkhoz hasonlit-
hat. Az viszont igaz, hogy lmos /Halmos/ csak mintegy ktezer v-
vel ks!bb jelent meg a magyar trtnelemben.
A keresked!v vls egyik kzvetett bizonyitka lehet az is, hogy
a zsid mr!eszkzk a sivatagban /a kereskedelemben/ alakultak ki.
rdemes az olyanokat megvizsglni, mint a talentum, a siklus, beka,
az efa s az mer. A zsid talentum 58 kg -/a grg csak a fele en-
nek/, eredetileg egy "nt!-tlnyi" ezst slya volt. A Talentum= Tl-
ntm, teht tlnt!nyi nemes fmr!l volt sz. A talentum 29-ed rsze
volt egy siklus /S-K-L-S/ , melynek 3 olvasata is van. Az els!
siklus= hangugrssal /HU/= kis-sul , vagyis= kis suly. Kett!= sikles=
seklyes, vagy cseklyes= csekly. Hrom= a mai izreli pnz neve =
shekel= sekly< csekly. Ennek a siklusnak, /ami 2 kilogram/, a fele=
a beka, azaz< vka, ami kb, egy kilnyi gabona, vagy liszt mrcje
volt. /2Mzes 38.24./ (A grg nyelvben nincs B-bet", illetve a B= V
ugyanaz.) Az efa szintn zsid rmrtk, mintegy flkilnyi liszt, vagy
ms rlemny. Efa= e-fa= a Fa, a fbl ksz"lt kisebb mer!-eszkz
/nem mr!/ neve. Ennek tizedrsze az: mer= j+- mer= a jmer,
illetve HU= mer< mr!, ami a legkisebb !si merit! vagy szed!es-
zkz megnevzse. /2Mzes 6.36./
Mzes s ron rendkvl nagy s alapos munkt vgeztek s a
np egyik, -br kisebb rszt- sikerlt is az j hitre tvinni,. A tbbiek
221
azonban ezt sehogy sem akartk elfogadni. Ks!bb is, amikor bete-
lepltek Knanba, ez okozta a legf!bb problmt. Klnsen azrt,
mert az ott l! !slakosok - a pognyok- a szittya- naphit"ek tisztes-
sge s pldja is visszahzta a nehezen zsidsod Jkob-utdokat.
Ennek a folyamatnak a nehzsgt, a zsid hit-lass beplst a
Bibliban az llandan visszatr! Ballal val hitvita bizonytja.
A Bibliban az egyik leggyakoribb jelensg, poontosabban a
legf!bb vallsi problma az, hogy a "zsidk" minduntalan megcsaljk
a Jehovt. Teszik ezt annak ellenre, hogy a zsid isten minduntalan
a zsidknak igri Knant, mint az "Igret Fldjt". Megcsaljk Ballal
annak dacra, hogy az isten"k sorozatban tesz el!ttk elkpeszt!
csodkat, (mint Szodoma s Ltn esete, a tenger sztvlasztsa, a
10 egyiptomi csaps stb.) melyekkel Jehova a sajt mindenhatsgt
"kzzelfoghatan" bizonytja. gy ltszik azonban, hogy ha Jehova
"egy pillanatra nem figyel oda", a np azonnal elfordul t!le,
Az viszont ktsgtelen szociolgiai "tny", hogy az egyszer" n-
pet sohasem az okos sz, hanem csakis a nagy igretek, vagy a
csodk kpesek egy-emberknt megmozditani. Ha pedig oly knnyen
hagyjk ott az "j s igaz hitet", mely mindent megigrt nekik, az fe-
lette gyanus. Bennem mindenkpen azt a benyomst kelti, hogy az
j- zsid hit hirdet!i mindent megigrtek a npnek ha az ! istenket
fogja imdni. A np tette is egy darabig, de ha elfogyott az ajndk,
vagy a gazdag keresked!k ltal adott jelenlti-pnz, akkor azonnal
visszaestek s mris a "magashegyi istennek" ldoztak, teht a gy"l-
lt Balt s Aserkot imdtk.
Nem hagyhat azonban figyelmen kivl az a rendkivli jelensg
sem, hogy a zsid isten nagy kivlasztottjai, a mai zsid valls bs-
zkesgei- pl. Saul, Dvid s Salamon stb, is lland konfliktusban
voltak Jehovval. A modern kor "pragmatikus" embernek paraszti
logikja szerint szinte hihetetlen, de erklcsi itlete szerint is feldol-
goztathatatlan az a kultikusan nagyos fontos jelensg a "zsid
kirlyok" letsorsa. #ket a Biblia szerint, mind a zsid isteni
hivsra lettek Izrel felkent vezet!i, szinte kivtel nlkl "elgrbl-
tek, , jra visszaestek, teht jra Bal s Aserk hvei lettek.
Erre a tny-sorozatra, mint alapkonflikusra, tovbb a zsidk ors-
zgnak -f!knt Izrelnek Jehova s prfti rszr!l trtn! lland
fenyegetsre mg sokszor visszatrek. Ezek a paradoxonok ugya-
222
nis sorra jelzik az j zsid-ideolgia s a vallsi /papi/ hatalom kiala-
kulsnak a nehzsgeit. Ez a konfliktus- sorozat azonban leegys-
zersitve a Jehova s a Bal, teht a kt istensg harcaknt jelenik
meg a Biblia trtneteiben.
Izrel orszgnak s a meglehet!sen furcsa sztszakadsuk utn
Judnak trtnete sem szl msrl, mint Jehova s Bal harcrl. Ez
kzelebbr!l s pontosabban, azt jelenti, hogy a Jehova az "lland
csodk", vagy a kegyetlen fenyegetsek rvn igyekszik maghoz
ktni a zsidkat, akik morlisan s etikailag rthetetlenl s mltatla-
nul lettek az egyedl kivlasztott np. #k ugyanis sorozatosan elfor-
dultak Jehovtl, a sorozatosan visszatrtek az tlatos ellensghez
a szittyk pogny istenhez.
Jehova azonban mindezek ellenre konok kvetkezetessggel,
jra s jra szvetsgeket kt velk s "kivlllk szmra rthetet-
lenl, mintegy "b"neik jutalmul", jra nekik igri a msok / a szit-
tyk/ hazjt, a tejjel- mzzel foly Knant. Azt a Sumr- Akkd
hazt, melyet szemmel-lthatan nem a zsidk, hanem a szittya
kldeus pogny npek", a filiszteusok, galileaiak s emreusok stb,
tettek annyira vonzv.
36. MZES AZ ISTEN- HEGYN
Az egyiptomi kivonuls s mintegy hrom hnapi Szn- pusztai
bolyongs utn a zsidk megrkeztek a Knan hatra kzelben
lv! Sinai hegy lbhoz. Itt jra csodk trtntek, hiszen Mzes most
a np szemelttra tallkozott az rral, akinl 40 napos "tovbb-
kpzsen" vett rszt. Nzzk, mit is mond err!l a Biblia: "J!jj, fel az
rhoz, Te s ron, Ndb s Abihu, /ron fiai a f!- szervez! papok/
s Izrel vnei kzl 70-en s hajtstok meg magatokat el!ttem-
tvolrl"/!/ /2Mzes 24.1./
Igen rdekes kzlsek s parancsok hangzottak el, melyeket
ujabbak s furcsbbak kvettek. Trjnk azonban vissza a Sinai
nvhez, mely bet-szerint= !+ sin< #sin -vagy #sin!t mond, aki a
szittya magyarok Bal< Bl istene volt. Ez kiss meglep!, de csak
addig, amig az angol sztrban meg nem nzzk, hogyan is hvjk
223
ezt a hegyet: Sinai hegy= Zion, ami ismt !smagyarul= a+Z- jon,
58

ami azt jelenti, hogy = Az- jn vagyis az Isten jn. (A "Szn"- sz
egybknt a holdat is jelenti, ami latinul = Luna, azaz L-n!, teht
ismtelten ugyanazt a szittya istenn!nv- rtelmezst kapjuk.)
Ami viszont a szmunkra is csodnak min!slhet, az egy furcsa
"protokol", amely szerint ezt a tallkozt szinte a 20. Szzadi pon-
tossggal s krltekintssel szerveztk meg: "s vess hatrt a
npnek krs -krl, mondvn: Vigyzzatok magatokra, hogy a hegy-
re fel ne menjetek s mg a szlt se rintstek. Mindaz, ami a he-
gyet rinti, halllal haljon meg ! Ne rintse azt kz, hanem k!vel
kveztessk meg, vagy nyillal nyilaztassk le, akr barom, akr
ember ne ljen. Mikor a krt hosszan hangzik, akkor felmehettek a
hegyre"./2Mzes 19. 12-13./
Milyen rdekes s milyen kimletlen rendszablyok. Vajon mirt?
A vlasz tulajdokkppen egyszer! s nagyon logikus. Mi is trtnt
akkor? Az r ugyanis az egsz np szemelttra megrkezett a Sinai
hegyre. "s l!n harmadnapon virradatkor, menydrgsek, villmlsok
s sr felh! /fst?/ l!n a hegyen s igen er!s krtzengs. Megr-
mle mind az egsz tborbeli np. s kivezet Mzes a npeket, s
megllanak a hegy alatt. Az egsz Sinai hegy pedig fstlg vala, s
az egsz hegy nagyon reng vala......s az r felhiv Mzest a hegy
tetejre. /2 Mzes 19. 16-20./
"Aztn felmne Mzes s ron, Ndb, Abidu s Izrl vnei kzl
hetvenen. s ltk Izrl Istent, s annak lba alatt valamifle zafir
fny trgy vala s olyan tiszta, mit maga az g..... Aztn pedig
Mzes felmne vala a hegyre s negyven nap s negyven jjel vala a
hegyen.".....s l!n mikor Mzes a Sinai hegyr!l leszlla, a kezben a
bizonyossg kt tbljval, nem tudta, hogy az ! orcjnak a b!re
sugrzik. s amikor ron s Izrl fiai megltk Mzest, hogy az !
orcja pedig sugrzik, fltek kzeliteni hozz......- Mzes pedig leplet
boritott az ! orcjra." /2Mzes 34. 20- 35./ (A zafir = szabir k!, azr-
kk "gymnt".)
224
58
A Z- bet" neve grg"l= "#$%= szta< szita, azaz a szittya-bet". A tz- bet"je, a
nap-bet"je. NB: Grdonyi Gza remek regnyt rt a Lthatatlan emberr!l, melynek
f!szerepl!je Zta, a Szittya volt, aki a hunok istene volt.
Mzes s a np teht ltta az Urat, aki akkor adhatta meg minda-
zokat az "instrukcikat" melyek a zsid valls szervezeti s kultikus
mkdst szablyoztk. A "Zsid isten" teht rszletes utasitsban
tett trvnyt. s ezeket k!be vsve hozta magval Mzes. Ezek a
trvnytblk, -ma legalbb is ezt mondjk s bizonygatjk, a Tiz-pa-
rancsolatot tartalmaztk. rdekes mdon a Biblia- forditk ismt na-
gyon felletesek, mert "mindenki" tl teszi magt azon az
"aprsgon", hogy a 10 parancsolat, semmikpen sem tiz, hanem
sokkal inkbb 15 vagy 16 parancsolat. Hogy pontosan mennyi azt
nem tudhatjuk, csak az biztos, hogy semmikpen sem tiz. A tizet, a
parancsolatok egy rszt, -a szoksos hamisitssal- utlag llitottk
ssze. Termszetesen, annak nmagban alapvet!en nincs je-
lent!sge, hogy 10, 15 vagy esetleg tbb parancsolat szerepelt-e a
k!tbln. Sokkal jelent!sebb az a ferdts, amikor a T"z- szt tzz
tettk. (Igaz egyes magyaros nyelvjrsokban a t"zet, "tz< tz-nek
ejtik, miknt az ing !si neve mg, vagy az dvzl helyett pediga az
idvezl is jl ismert).
Az viszont kapitlis ferdts, hogy az a T"zparancsolat -nak
59
ne-
vezett trvnytblt Tzparancsolatnak forditottk. A zsidnak mon-
dott- istent!l kapott trvnytblk tartalma azonban azrt t"z-pa-
rancsolat, mert a Napistent!l az gb!l kerlt le a fldre. gy termsze-
tesen mr nincs jelent!sge a parancsok szmnak, sokkal inkbb
az gi t"znek, vagy az "rhaj tznek, melyen az $ri- r megrkezett
a fldre.
Mzes teht folytatta a valls szervezst. El!irta a papp vls
feltteleit, de a papok ruhzatt, a papi ltnyket s minden tem-
plommal kapcsolatos dolgot is meghatrozott. A szent hajlk diszit-
st, felszerelst, mg a felhasznland arany, ezst s rz mennyi-
sgt is. Az oltrokat, a fstl!ket, a felkenshez val olajokat, a gy-
ertyatartkat stb, valamint a frigyldt. A templomi szolglatot, az n-
225
59
A magyar-avar 10-es szmot !seink X-el rtk, ami keresztbetett ft, azaz t"zet
jelent. (A szz =az sz, az isten, akrcsak az ezer =az-er, az r.) A tz
nmet"l=zhn /cn/ =szn, vagyis szg- a tz. /fr/= dix= disz, ami =t"z /piros.
Szlvul =decem. ami -FO = meced< mcsed, ami szintn tzet jelent A 10 hberl=
asara, ami= a-sr-a, a nap ugyanis !sr, melynek magyaros neve volt a sr. /pldul
Sr-arany. A napisten= sr/.
nepek vgrehajtst, - mindent, de oly pontossggal, ahogy ma ezt
egy kivl gazdasgi igazgat szervezi meg egy fontos vllalat let-
ben.
A "zsid" istennek a Sion-hegyi "flelmetesen ltvnyos" megjele-
nse, a np el!tti megmutatkozsa katartikus hatssal kellett volna,
hogy legyen a meglehet!sen ingatag zsid npre, mely a realitsokra
ritkn, de a fantasztikus csodkra nagyon fogkony. Ennek azonban
ezttal nyomt sem lttuk, Ez a np ugyanis nhny nappal az isten
szemlyes, de flelmetes s nagy csodkkal jr megjelense, teht
igazi bizonysgttel utn, mr jabb aranybl val isteneket
csinltatott magnak. Az Egyiptomban nagyon meg-gazdagodott
np sok arany kszert szerzett, (ezek szerint aligha volt kizsk-
mnyolt) hogy Mzes "tovbbkpzsi tvollte idejn" napok alatt ha-
talmas mennyisg aranyat "dobott ssze" s kvetelte rontl:
"hogy kszitsen aranybl szobrot az istennek. --- s ron csinlt
nekik egy aranyborjut--- s kiltott ron: holnap az rnak nnepe
lesz.--- s msnap egsz nap nnepeltk az istenket, aki kihozta
!ket Egyiptombl. /2Mzes 32. 2-10./
A teolgia tuds kutati azonban eddig "elfelejtettk" feltenni a
krdst, hogy a fentiek szerint, ki is volt az, aki kihozta a zsidkat
Egyiptombl? A csipkebokorban is megjelen! Isten, kivel Mzes p-
pen trgyalst folytatott, avagy az arany-pnz az< "Arany- borj, aty-
ja a Bika- t!kje? A T#KE- /a Bika-isten"-ARANYBORJ- fia ugya-
nis azonos a egyiptomiaktl ellopott uzsorakamattal. A T#KE s KA-
MATJA- a sok arany volt az, amvel lefizettk az egyiptomi katonkat.
A Biblia tudsitsa szerint "A Np" az aranyban /a PNZBEN/ ltta a
megmeneklsk titkt. A septuagintsok teht bevalljk, hogy a
zsidk tulajdonkppen a pnz istennek ldoztak. Tettk ezt, az !ket
ptyolgat zsid isten jelenltben. (Ki volt teht a zsidk istene? /Az
Elohim teht az l! hm, a Bika s a borja volt? Aligha vletlen az a
nagy harag, mellyel Mzes, mint ismeretes, a lzadst kemnyen
megtorolta. Az aranyborjt sszetrte s megbntette a npet.
Maghoz rendelte a levitkat s kiadta nekik a parancsot, hogy
fogjanak kardot: "s kiki !lje meg az ! atyafit, a bartjt s
rokonsgt."---s elhulla azon a napon a npb!l mintegy hromezer
frfi." /Uo. 32. 25- 28./ Tulajdonkppen nem lehet csodlkozni
Mzes elemi indulatn, mert ez a viselkeds, plne a Jehova /???/
226
jelenltben, felrt a legsulyosabb rulssal. Nem is tudom, hogy
lehet- e ennl nagyobb istentagadst elkpzelni. A megtizedelt np
reaglsa egybknt naivan logikus volt.
Mzes kemny szavai s bntetse utn a "Np gyszba borula
s Izrel fiai leraktk magukrl az kszereiket." (Elvgre sok-ezer
csaldtagjukat ltk meg a levitk.) Aztn ismt egy indokolhatatlanul
vratlan fordulat kvetkezett. A npirtssal megtorolt igen sulyos
ruls utn is jtt a szoksos "happy end": Az r megjitotta a
szvetsget Izrellel, s ismt nekik igrte Knant. S!t azt is
megigrte, hogy: "Ki"zm el!tted az Emoreust, Kananeust, Khitteust,
Perizeust, Khivveust s Jebuzeust," /2 Mzes 43. 11-12./ A zsid is-
ten teht szemlyesen elvllalta, hogy az sszes szittya. magyaros, a
palesztin, mr-gl s turni npeket el"zi s honukat, ahol !seik mr
sok-sok ezer esztendeje ltek Mzes npnek adja.
*
A fentiekhez egy "mellkesnek" t"n! krdsben kvnok kln-
vlemnyt nyilvnitani, nevezetesen a Bika s a fia, az Aranyborju
gyben. A magyarok istene a Fehrl, a Napisten volt, akit a grg
mitologiban is a fehr lovak s a tz-szekr jelentett meg. A kkk
vlt jgrgk a L-istent ki kvntk trlni az !si tudatbl, igy
Zeusz-t /az #st/ !k mr Biknak hvtk
60
s ennek megfelel!en a
felsgt Hrt, /a szl!-Mhet/ Tehnnek neveztk. Ezek mr azok a
szoksos hamisit ferdtsek voltak, melyekkel megkezdtk a np
agymosst. (A magyaros Napisten #s- Lbl pld, a franciknl pis-
zkos, aljas gazember lett. A /fr/ salaud /=szal/ -FO s HU= as l, az
#s-l, a piszok pedig = sal= !+s-la, !s-l. A szl!-mhb!l is dologta-
lan hert csinltak. Ezek utn taln nem vletlen, hogy a francik mai
panasz szava, a sajnos gy hangzik = helas ! Ami 1./ = Hellas-t jelen-
ti, a Trjban elbukott Fehrl orszgot, vagy 2./= h!l!-SZ, teht a
h!l!- forr szt, a Fehrl Napistent.)
A Fehrl< L istenn!-nek, a turni prja volt a Turul, a hunok
istene, aki tri-l< a triak istene volt. A gy!ztes ujgrg "kultra"
227
60
A grg mitolgia szerint Agenor /gen-t/ f!niciai kirly lnyt Eurpt Zeusz
egy Bika kpben rabolta el. A mitosz igaz lett, az Arany-borj Apja nemcsak
Eurpt /#r-anya< !rapt/ mindmig rvnyesen rabolta el s t!kjvel kamat-
rabsgban tartja.
fordtott az rtelmezseken s a biknak nevezte el turi-istent. (A turi-
#s= Taur-$s= taurus= latinul bika lett). Ezzel a ferdtssel az als
vilg Bkjbl /B-K/ grg Bikt /B-K/ csinltak, mert ezzel kivntk
"detronizlni" a fellegekben szrnyal Fehrlovat, ami vgl is si-
kerlt nekik.
61
(A manipulci annyira jl sikerlt, hogy a Bika nem-
sokra mr Eurpt is elrabolta, s!t azta is uralja.) A zsidk j
vallsa pedig ezutn a pnz hatalmval altmasztva a Krisztus el!tti
vszzadokban is jelent!s gazdagodst rt el s ennek kvetkezt-
ben jelenhetett meg a Kzelkeleten az els!, tbb- kevsbb fgget-
len zsid llam is: Judea nven.
A szeptuaginta "fordit-szerkeszt!i" igen hatsosan ideologizltk
meg az j zsid vallsnak a szksgessgt. Ehhez rendkvl fontos
httrknt szolglt az indiai magyaros npekt!l tvett "rakts-
"rhajs legenda", melyben a Vdk az "rbl rkez! istenek harcrl
beszlnek. Ennek az tvtelvel s az isten szemlyes jelenltnek
slyval a zsidk j vallsnak megalapitst szentesitettk, hiszen a
zsid valls pletnek felhzsban s berendezsben, szinte az
utols szgig a "jelenlv! r szemlyes parancsa" szerint jrtak el.
Ez a nemzet s orszgalapitsi procedura is a szittya !smagyaros
legendk s tanmesk egy jabb, "hagyomnyteremt! adaptlsa"
volt. Brmennyire is furcsa, de a Mzes-trtnet pontosan megfelel a
magyar lmos mitosznak, ami valszn"leg a tvoli mltbl szrma-
zott.
A furcsasg taln csak annyi, hogy lmos mintegy ezer vvel
ks!bb tette nmileg "ms el!jellel" ugyanazt, amit Mzes. lmos
"vezr" /?/ a Napisten (Turulnak) s az Emese- (Szemere) n!-
nemzetnek a nszbl szletett, gy a neve H+almos, vagy Mlos,
teht magashegyi, isteni szrmazs. # volt az, aki az akkor szts-
zrt /s mg korntsem magyar nev"/ de rokon trzseket s
nemzetsgeket, keserves munkval sszehozta, egyesitette s elindi-
totta egy j haza elfoglalsa s egy j nemzet megalapitsa fel. E
trtnet el!zmnye is egy ikerhez ktdik, hisz kt !snk, Hunor s
228
61
Most talltuk meg annak a "deds mesnek" az !strtneti alapjt, amelyben a
rt-bkbl egy cskkal fehrlovas herceget lehet csinlni. A csk itt a varzslatot,
illetve a varzslt- az istent jelenti, mert Cs!+K! =/a prosisten/= Cs-k az, amit a
mai magyarban mr csak rviditve ismernk.
Magor egy fehr szarvast ldzve jutottak el az "Igret Fldjnek"
kzelbe. A szarvas pedig nem volt ms, mint maga a napisten.
(Szar-vas= szr-uas= sr-"s, vagy Sr-#s, a srarany-!s, a srgn
rad NAP volt, akinek rviditett neve = az #s.)
Mzes, a moss, teht a vizb!l ered!-l! vezr, testvrvel ron-
nal, /akit szintn az r-on talltak/ szintn magra vllalta, hogy ss-
zeszedi az Egyiptomban akkor mg /mr/ sztszrt trzseket s j
hazt szerez nekik. # is hossz s viszontagsgos munkval kovc-
solta egybe a tizenkt trzset s elvitte !ket az j haznak a hatrig.
Isten azonban nem engedte meg neki, hogy ! fejezze be a nagy
mvet, hisz isteni parancsra nem lphette t a Jordnt, az j oszg
hatrt, mert meghalt. Helyette "tanitvnya" Jsua- /kinek szerept
pontosan ma sem ismerjk/ fejezte be a honfoglalst. lmos< Mlos,
a szittya magyar magashegyi !s sem fejezhette be a m"vt, ! azon-
ban nem a vizen, hanem a hegyen /a Krptokon/ nem mehetett t.
Az alaptrtnet sszevetse az lmosi< rpdi viszonylag jl is-
mert esemnyekkel, -elismerem- rendhagy vllalkozs, de nem
rci nlkli. A kritikkat vllalom s remlem sokan rtenek egyet az
sszevets logikjval. Ebben azrt is hiszek, mert mg van mit
tisztzni itt is -ott is. Az ilyen nagy trtnsek "politikai
altmasztsa" akkoriban mindig az volt, hogy isteni rendeletre, pa-
rancsra, s!t az isten szemlyes kzrem"kdsvel trtntek. A sze-
repl!k ugyanis csak ezek keretben lehettek istenek, vagy isteni
kivlaszottak. Ez a szoks a katolikus vallsnl is megmaradt, csak-
hogy azt mr a "szentek" krelsnak s kanonizlsnak hvtk,
mde mg ma is mindig az istennel, vagy a Sz"z-anyval kapcsola-
tos csodkkal hozzk sszefggsbe.
36. R-ISTEN VAGY #R-ISTEN ?
Ha Mzes 2. knyvnek a 19. s 34.-ik fejezett figyelmesen vgi-
golvassuk s sszevetjk az ezredvg utols vszzadnak "rhajs
esemnyeivel, akkor tbb megdbbent! egyezst tallunk. Ezek a
ma meglep!en rtelmes rszek az 1000 vvel ezel!tti emberek
szmra teljesen rtelmetlenek voltak. Atomhajts rakta-"rhajval
kapcsolatos pontos informcikat s parancsokat adtak ugyanis az
229
akkor mg teljesen tjkozatlan emberek szmra. Ma mr senki
/tuds elme/ sem vitatja azt a felttelezst, hogy a kozmozban msutt
is ltezhetnek hozznk hasonl l!lnyek. Az ! rkezsk mgis oly-
an ris szenzci volna mely megvltoztatn a mai tudomny teljes
arculatt. Az risten Sion-hegyi rkezse mgis egszen ms re-
akcikat vltott ki a zsidkbl.
Ha ugyanis a mai ember eszvel itljk meg a Sion hegyi
"esemnyeket", akkor szinte lehetetlen elkerlni azt a gondolatot,
hogy azokat ne egy rakta rkezsnek higyjk. De, azonnal tegyk
hozz, hogy egy nukleris meghajts rakta rkezsre kell gondol-
ni). Ennek a vlemnynek a kifejtse viszont ma mr tbb mint kte-
lez!. F!leg azrt, mert a mai tlagember fejvel is szlelhetj"k az
korban rendkvl "gyans", magyarul megmagyarzhatatlan- je-
lensgek tmegt. Ehhez jrul hozz a sajt kutati vnm szimatja,
mely azt rzkeli, hogy a magyar s nmet nyelvben sok tucat kife-
jezs provoklja az !seink "rb!l rkezsvel kapcsolatos vleke-
dst.
Kezdjk a magyar nyelvvel illetve a vallsi szavak misztriumval.
Az risten akr "risten is lehet, miknt az risok "riesek. (Amikor a
szentistvni keresztnysg betiltotta a rovsrst, a magyar iro-
dalom slyos vlsgba jutott. A mintegy 45- 50 rovsjel helyett a 24-
bel"s latinos irst kellett alkalmazni. Ebb!l az kvetkezett tbbek
kztt, hogy a kt-pontos bet"ket, /-!, s -"/ nem tudtk pontosan
lerni. Sokszor pldul grgsen A-val helyettestettk !ket. Igy lett
az sszl-b!l= aszul, az isten #sz-neve= sz, az ristom teht riz-
tem, az rmny pedig= armani. Stb.) Az risten is igy lehetett risten,
az "riek< riak pedig riak= rjk. A vilg-"r, vagyis a leveg!-g=
air, ami ma= er, holott az "r volt. A bibliai armi jelz! is knnyen lehe-
tett= rmi< "ri. (Az utbbi id!ben lzong jgurok !sneve volt az
urumi. A f!vrosukat ma is Urumcsi-nak hivjk. A gur< ogur s ugor
szittya npek voltak, ez felttelezhet! az urumiakrl is.)
A nmet nyelvben van az Ur- szcska, ami !si- jelz!knt fordit-
hat, de magyarul "ri-nek rtelmezhet!. Az !srgi= uralt, teht r-lt=
"rben lt, de az !svilg is= Urwelt, ami= "r-uelt< r-lt. Az !sid!=
Urzeit FO= tiez+r, teht= "r-l"z. Az !sember= Ureigene, ami 1= "r-
egyn s 2= "r-gi-n!. (A latin vilg"r= urania= "r-anya. A grg
Sz"zanya /T"z-anya/= Panagea FO=ig!-nap< g!-nap. Az
230
!sszl!k= reltern= "r-eltrni<, az "rb!l ide jnni? #shaza= rhei-
mat /rhejmt/ netn= az "r-hajmat jelenti? A grg !sember min-
denesetre= panarchaios /pan-arhajos/ -FO= napr-, vagy nap+"r-
hajs.
Ezeken a kifejezseken s szfejtskn nylvn lehet viccel!dni
s szoks szerint a puszta vletlenek jtkra hivatkozni. Felhvnm
azonban a figyelmet arra, hogy a tudomny mai llspontja szerint
vletlenek nincsenek. Legfeljebb nem ismerjk elgg a tudomnyo-
san pontos krlmnyeket. Az olvast azonban szeretnm megnyug-
tatni, hogy a specilis sztram termszetesen a fentiekkel mg nem
teljes, de most nem folytatnm, csak azt a bizonyos szittya bolht
kvntam az olvask flbne dugni.
Nem vgyom Erich von Dniken babrjaira sem, de j nhny fon-
tos dologra fel kell hivnom a figyelmet. El!ljrban taln a hindu
brahmanista valls kultikus mitoszaira, melyeket a Rigvda, a Ra-
majna s Mahabharata tartalmaznak. Ezek f!mondanivalja ugyanis
olyan lgi harcok lersa, melyeket az rhajkon rkez! j !sk viv-
tak az r gonosz elemeivel. Az n olvasatomban azonban "mr" ter-
mszetes, hogy a Ramajna = az Ar-majar-ral, a magyar rral azo-
nos, aki maga az Isten. A mahabharta = a magyar- bartairl, /az
isten kvet!ir!l/ beszl. n gy tlem meg, hogy a brahmn tem-
plom- tornyok ht s kilenc emelete, az rhajk fokozatait jelzi. A
Rigvda (Rgi- vd!k) legendinak repl!szerkezetei egybknt egy
ikerpr szmra, az un. Asvinoknak /kt !sistennek/ kszltek. Az
Asvin= !s+ fn= az #sfinyt, az #s-napfnyt, a napistent jelenti. A kt
isten a Prosistent szimbolizlja, hiszen a sz msik olvasata szerint
az Asvin= sz-vn = a magyarok !sz-registene, vagy Vn-istene.
A sok-szintes toronyszer" hindu templomok, a rakta- fokozatok
szmt jelenthetik, hiszen ezek Eurpban sem ismeretlenek. A pisai
Ferdetorony ht- emlete is, ilyesmit akar kifejezni az iszlm hetedik
menyorszga is. Az indiai "rakta- tornyos- templomok" mellett azon-
ban egy furcsa sokkerek" "kocsit" formz ltesitmny is van, aminek
"vimna" a neve s gi jrm"nek nevezik. (Vimna= Fmna -
F!men!, vagy fny-men!, az "!si liftet" jeleniti meg. A brahmanista
Magyar< Makkos hm-f!sistent pedig, a templomokban mindentt je-
lenlv! fallikus "oszlop", az ugynevezett a lingam jelkpezi, aminek
231
neve -FO= mag-nil, teht= magnyil, vagy a magnyl. Lm-lm jra
azok a frnya szittya-magyaros vletlenek.).
Mindezekkel, csak az "rhajnak a ms misztriumokban s le-
gendkban val "jelenltt" kvntam bizonytani. De nem hallgatha-
tok az aztk "szkafander- rajzokrl" s a katolikus szentek glrijrl
sem, melyek szintn az "rhajs sisakot brzoljk, vagy jelzik. A
glrisok sem msok, mint a Bibliai risok valamelyike. Egybknt
(A dics!sg = glria , a dics!sges /ang/ = glorious= gl-ris, vagy
gar< magyar-ris. A nmet ris viszont= Riese = $+riese= $ries,
vagy ris, de bibliai Uris nevek is ri-sz< "ri istent jelentenek.
Tbb f!pap viselt ilyen nevet.)
A rgi magyar elemista olvasknyvekben azt tanulta meg
els!nek a magyar gyerek, hogy: Az "r- ir". Az R- betvel kezdtk
ugyanis az irs-olvass tantst. Azt hiszem, nem is vletlenl, mert
a magyaros rovsrs "R"-betje a nagy titkok tudja s hordozja.
Ez a bet" ugyanis, a kvetkez!ket jelenti: Ar- r- Er- r- Ir- #r- r- s
$r, fordtva pedig: Ra- Ri- R- R stb. A legfontosabb azonban az Ir-
r- $r hrmas, melynek minden tagja voltakppen az istent jelenti. Az
Ir- ige a tudst, az r az isteni hatalmat s az $r az !seredetet, a ke-
letkezst fejezi ki.
Az $r- sz rendkvl fontos kifejezs, mivel a "fld- fltti teret" az
#steret, a h!s s h"s- teret jelenti. Azt a titokzatos hrom elemet,
mellyel a "Trimurti"- /a hinduista szanszkrit telogia "hromszents-
ge"/ a termszet hrom rk energijt jeleniti meg: Az alkot s te-
remt! Brahma, a vd! s meg!rz! Visnu s a pusztit Siva "Trium-
virtust", akik az !svallst szemlyestik meg. Az !sistenisget kife-
jez! Trimurti sz=Tir-mr-ti = a tri mr-atyt jelenti. A Brahma
ugyanis -FO= amharb- HU= mahar-b= Magyar- Atyaistent mondja,
mig a Visnu=1/ vizn!. 2/ uisnu= $sn"< #sn!- /a Vz = tenger. Visnu
pedig, mint !sanya a tenger mlyb!l rkezett a fldre/ . Siva vis-
zont FO = a Vs= a vszt= a Vszt, a veszlyt (valamint a stt als
vilgot) fejezte ki.
A leveg! majd minden eurpai nyelven= "r, csak ppen rosszul
rjk le. A leveg! a grg s latin nyelveken egyarnt aer- vagy air,
amivel bizony az "rt akartk kiirni, de nem volt $-betjk. A grg
mitologia nagyon szpen magyarzza meg ezt a "tmakrt". Azt
232
mondja, hogy az istenek !satyja= Uranosz, vagy a latinoknl
Urnus, az $r- anyus, csillagok s a tuds anyja.
Uranosznak s Gaianak a lnya= Rha. Az eddigi tants szerint
Gaia= a Fld-anya, mert -FO= ajag /=az agyag/ vagy az Anyag. Ku-
tatsim szerint azonban a Gaia nv FO= a-g/ az g/. Az Urnus
viszont egszegyszer"en = "ranyos vagyis az "ranya. Az Er! /ener-
gia/ s az Anyag szltte, lnya= Rha, vagy Rhja, aki az olimpos-
zi istenek anyja, de valjban -FO= ajehr, azaz ar< air, vagyis jer.
Teht a leveg! /a lebeg!/- "r< a h"s tr, az g s a Jg hona.)
Lpjnk azonban mg egy lpcs!nyit beljebb ebbe a "grg" isteni
krbe s ujabb rdekes informcit kapunk. Itt van ugyanis Rha fr-
je s "testvre" Kronosz; magyarul az Id! s az ! fiai az olimpiai iste-
nek, tbbek kzt Zeus is. Itt is ltezik az a "fura kett!ssg", ami a szit-
tya grg istenekre jellemz!. Kronosz s Rha egyszerre te-
stvrek s hzasok. De Zeus s Hra, valamint Uranos s Gaia is
ilyenek. Ez gy "termszetes", mert, mint a Pros- isten elmletemben
kifejtettem, (a Kain s bel= a Kan legy!zi a N!t- trtnet kapcsn)
hogy az !sid!kben a Biblia "kezdetig" az ember kett!snem" volt,
gy hol ikerknt szerepeltek a mitoszokban /s!t taln sszen!tt
ikerknt/, hol egytt l! testvr nemz!-trsknt, hol hzas-trsknt.
A biologiai fejl!dsi fokozat soronkvetkez! lpcs!it jelz!, mitos-
zok s mesk tulajdonkppen igazat mondtak. A prossg egyik jele
volt a felesg "intzmny" = ami fele-#s-g-et= a fele istensget
jelentette. A testvr- felesg Kronosz= Koron-osz= Kr-#s /a nap-is-
ten/ s Rha -FO= jer leveg!-"r, kiknek a fia volt Zeusz. Igen, a
Kor-/az Id!/ s az $r- /a lebeg!-sulytalan/ #steret jelentik s fiuk a
Zeusz, az #s, vagyis a H!s izz Nap, Az pedig a szittya- magyaros
npek Istene.
Most jra az olvas elnzst s trelmt krem, de bizonytani
szerettem volna, hogy nemcsak a Biblia, hanem a "grg" mitologia
is igazat mond, csak ppen helyre kell tenni a fogalmakat s akkor
szpen felfedhetjk az !skor mr elfeledett s ma mr csak a
"meskben" ltez! rk igazsgait. Most pedig a hindi s grg utn-
mint mr emltettem- a nmet nyelvben is megtalltuk a nagy titkokat.
Mgis alhznm a nmet nyelvben lv! kifejezsek kvetkezetes-
sgt. Javasolom teht, hogy sszegezzk azokat. Ha ugyanis
el!vesszk a nmet nagysztrt s feltjuk az r- kezdet szavaknl,
233
mg sok ms meglepetsben is rsznk lesz. Bevezet!ben azonban
szeretnm elmondani, hogy a nmeteknl az urat kt szval fejezhe-
tik ki. Mindkett! a here, a nemdolgoz mh-/here/ szinonimja,
akrcsak a hadsereg, ami=Her< here -HU= here. Az r is= herr, ami
szintn= here, mde az egyesszm harmadik szemly is= er= vagyis
her+e= !, ugyanis a frfi. Van azonban egy Ur-szavuk is, ami ma az
!sit jelenti. Szerintem azonban pontosabb az R-vltozatot hasznl-
ni. Ha ugyanis ezt tesszk, akkor az albbi eredmnyt kapjuk:
#sember = Ureigen = "r-egien = "r-egyn, vagy $ri+gn. Az !sa-
nya = Urahne= "r-ane "ranya. Az !sapa= Uralt= "r-lt, az "rben lt.
Az #sszl!k = Ureltern= "r-eltrni, az $r-eltr"k/?/. #shaza= Ur-
heimat= "r-hajmt = az "r-hajmat /?/ Az !skor= Urzeit= r+ -FO=
teiz = $r-t"z /?/. Netn, az !skor kezdett jelenti ez a sz, az emberi
nemek sztvlasztst? Hiszen a msik olvasat = Urzeit= $r- szt,
vagy r-szt, ami az "j kornak" a ktnem" emberek prosodsnak
a korszaka, vagyis "grgsen" a "Genezis ideje", amikor a Pros
Istensg is sztvlt frfi s n!i istenre. rdekesen egszti ki a fen-
tieket a nmet tlet sz, ami= urteil = r-itl. /Hangugrssal./ vagy
az ember el-itlse, ami az $ri- tlben, teht egy rossz, vagy romlott
id!szakban, vagy annak vgn trtnik.
De, nehogy kizrlagos nmet sajtossgra gyanakodjon valaki,
van mshonnan is elg plda. Latinul getni, heviteni= ur-are= "ri-r.
Jupiter rmai f!istennek a jelz!je =urios ="ries, vagy ris. A Sz"z-
anya< istenanya grgl = Panagea -FO=nap+agea< nap- gi, a na-
panya, vagy nap-anyag. Az !sember = Panarchaios = FO= nap+ar-
hajos, teht nap-"rhajs/?/. Arrl mr volt sz, hogy Sion hegye an-
golul= Zion =a+z-jon, Az /isten/-jn. s mg egy "vletlen", a sokat
emlegetett pusztasg neve portuglul = urzal = r-szll, ahov az r-
leszll. (s ezt tet!zi egy rdekes tny, hogy ma is a nagy turni
siksgon van az oroszok rakta- bzisa, melynek "orosz" neve=
Usztyur= #stri.)
E tmt, mg folytatni lehetne, de most csupn jelezni s egyben
dokumentlni kvntam, hogy a vilg-kultura ma is lis-de teli van
nagyjelent!sg" !sszavakkal, kzlsekkel s "nyilatkozatokkal".
Csak ppen nem szabad elkerlni azt a jelentstartalmat, mely nem
illeszkedik a "mai tudomnyos s teologiai nzetekhez". (Legfeljebb,
ha az arcokon az ellensges s szoksosan lekicsinyl! cinikus moso-
234
lyt ltjuk, akkor azt a krdst is feltehetjk az akadmikus s teologus
uraknak, hogy: Hny vletlen csinlja a trvnyt?)
Ezzel pedig visszarkeztnk Sion hegyhez, illetve az ott trtn-
tekhez. A mr idzett mzesi leirs, szinte tudomnyos pontossggal
mondja el, hogy mi is a teend!, ha az rb!l valahov egy atom-
hajts, hallsugarakat kibocst "rhaj szll- le. "T"z, villogs, fst
s rengs" stb, igen jl fejezi ki, a nagy ijedtsget s flelmet kivlt
rendkivli jelensget. Aligha van ktsg arrl, hogy fentr!l, az "rb!l
rkezett valaki s valami. Aki nem lehetett az isten. Ha ugyanis a
mindent-tud risten rkezett volnak, akkor semmi szksg a "biz-
tonsgi rendszablyokra", hisz az Isten egyetlen gondolattal, vagy
szavval megszntethette volna a hallos vszt.
Brki is volt az rkez!, f!ldnkivli lny /ember?/ kellett, hogy le-
gyen, kit joggal tekintettek istennek. Az viszont nagyon is meglep!
tny, hogy itt s most egy legalbb 4000 ves szablyzatbl rtesl-
hettnk arrl, hogy mik is azok a "biztonsgi rendszablyok", melye-
ket mg nyolcvan ve sem ismert senki ezen a modern vilgon. Az
kori krniks azonban pontosan leirta !ket.
rdemes mgegyszer tolvasni: "s vess hatrt a npnek krs
-krl, mondvn: Vigyzzatok magatokra, hogy a hegyre fel ne men-
jetek s mg a szlt se rintstek. Mindaz, ami a hegyet rinti, hall-
lal haljon meg ! mde ne rintse azt emberi kz, hanem k!vel kvez-
tessk meg, vagy nyillal nyilaztassk le, akr barom, akr ember s
ne ljen. Mikor majd a krt hosszan hangzik, akkor felmehetnek a
hegyre"./ 2 Mzes 19. 12-13./
Szinte flelmetes a biztonsgi zna kijel!lse. Akkor az ilyesmi
teljesen rthetetlen s rtelmetlen lehetett, de ma mr rtjk a nagy
el!vigyzatossgot. S!t azt is meg lehet rteni, hogy mirt volt oly
szigor s kegyetlen a parancs, a znn bellre kerl!k el-
pusztitsra. Oly er!s volt a rdiaktiv sugrzs, hogy nem volt ajn-
latos, a sugr- srltet az emberek kz visszaengedni. Tbb mint
figyelemremlt az a parancs is, mely elrendelte, hogy a "belp!ket"
tvolrl kell megsemmisiteni. K!vel, vagy nyillal kell agyontni, vagy
lel!ni.
Kt dolog azonban alapvet!en megfontoland: El!sz!r is, ha ma-
ga a mindenhat Isten jtt le, akkor mi szksg volt ilyen hallos
rendszablyokra. Neki elg lett volna egy mozdulattal, vagy egy
235
szval megszntetni a hallos veszlyt. A msik dolog, az el!z!
krds msik "oldalt" illeti. A megtrtntek szerint, ha nem az isten
rkezett, akkor a tvoli bolygkrl rkezett valaki. mde ki? Vletlenl
rt ide, vagy ! az a valaki, a Messis< a megvlt, akit az emberek
mindig is vrtak s vrnak? #k lennnek taln a Messisok, teht
valjban a Messzi-!sk, akikr!l sokszor volt s van ma is sz?
A fentiekre nem kvnok vlaszt adni, csak a mai ismereteink
szerint el akarom az olvast gondolkoztatni. A "szituci" egyrtelm",
brki is jtt, az valsgos, vagy "szinte isten" volt s tudta azt, hogy a
sugrzs hallos. Lehet, hogy a gamma-sugrzsnl sokkal veszly-
esebb? Aki jtt, tisztban volt vele, hogy a specilis atom-jrm"je oly-
an fert!z! s ms slyos betegsgek elindtja lehet, ami szrny
bajt jelent az egsz emberisgre, ezrt rendelte el az azonnali el-
pusztitst. A sugrzst azonban semlegesiteni is tudtk, hiszen ami-
kor Mzes felment a "hegyre" semmi baja sem lett, kivve, hogy az
arca sugrzott. Mi jl tudjuk, hogy arca nem az rmt!l, hanem a
rdiaktivitstl sugrzott. A Biblia is megirja, hogy: ron s az embe-
rek megijedtek t!le.
Ez arra utal, hogy a tilalmat nem mindenki vette komolyan. Felte-
het!leg valaki, vagy valakik -hisz ilyen emberek mindig akadnak-, a
parancs ellenre mgis belptek a tilos terletre s sugrzv vltak.
gy pedig elgtek vagy agyonvertk, agyon nyilaztk !ket. Ugyanis
csak ilyen trtnsek utn lehetett jogos ronnak s a tbbieknek a
rmlete, mert !k mr lttk s megtapasztaltk azt, hogy mi is
trtnik akkor, ha valaki sgrzik. Fltek, hogy ha !k is sugrozni
fognak akkor nekik is vgk lesz.
38. TEMPLOM, TORONY S #RHAJ
A Biblinak ktsgkvl ez az egyik legpiknsabb rsze, ezrt sze-
retnm mg jobban krljrni ezt az "rhaj-krdst. Mr az el!z!k-
ben fejtegettem, hogy a nyugati, un. indoeurpai kultrnyelvekben
rengeteg sz, kifejezs s jelzs van melyek az "rhajval rkez!
Messis< Meszi-!s elmletvel kapcsolatos vlekedst er!sitik. Az
egyik ilyen jelzs a "Csipkebokor- Szindrma". Mint a Biblibl jl
tudjuk, Mzesnek az r el!szr "egy g! csipkebokorban" jelent
236
meg. Amikor ezzel a krdssel tallkoztam, mr tudtam, hogy az ilyen
"rtelmetlen kzlseknek" az az oka, hogy a rgi szittya armeus
avaros rsok forditsa rosszul sikerlt, vagy szndkosan elrontott
forditsokra akadtam. Az "g!-csipke-bokor" jelz!s szerkezet azonnal
megragadott s mr hamarosan megtudtam, hogy valami rendkvl
rdekes esetre, esemnyre bukkantam.
Ilyenkor azt a mdszert kvetem, hogy a szavakat -el!szr csak
magyar szinonmk szerint elkezdtem "vallatni", kiforgattam, oda-
vissza olvastam !ket s ki- !s- tartalmat kerestem bennk. Azutn
idegen nyelveken -szintn oda-vissza-, s!t a "mlysgi dimenzik-
ban" is kutakodtam. Ezt tettem azonban a sz idegen jelentsvel s
a rokon idegen szavakkal is. Az eredmny sokszor volt olyan "flel-
metes", mint a csipkebokor esetben is.
A csipked- csapkod csapdik s a ripeg- ropog szk ugyanazt a
jelensget fejeztk ki. A Bokor -FO= rokob= robog s ropog. Igen,
ezek mind az "rhajt jelenitik meg, f!leg ha az g!t, vagy ppen az
git is hozzjuk tesszk. Eszembe jutott azonban egy msik tsks-
bokor neve, az iglice. Nem rossz kifejezs, hiszen ez nem ms, mint
az g-lce= egy gi lc, vagy ppen gi-lac= gi lak. Netn egys-
zer"en csak= glik= g- villog< villmlik. Ez addig szp, de lssuk,
mit mondanak err!l a nyugati rokonok.
Csipkebokor nmetl= Hetcherl /hecserli/= h-cserli= h!t-cserl.
(Valban, a raktahajts elve a h!-csern alapszik. mde, az !si
csodk mindentt jelen vannak, gy itt is, mert a csipkebogy tea is
lzcsillapit hats, lzat cskkent, teht: h!t- cserl. Egy msik sz
a hagebutte= ami magyarosan = hegyes-bot. A csipke s tsksbo-
korra a franciban is kt sz van. A csipkebokor= glentier. Ennek is
kett!s jelentse van, 1./= g-lent-ier =gi- lent jr. 2./= g- a lenti- er!,
teht g a rakta tz. A msik sz= cenelle /sznel/, ismt kt je-
lentssel: 1./=szene< szinel = vagyis g, azaz sokszin" lnggal g.
2./= Kenel= ki-nyl= kinyl. (gy, mint az iglice= az g-lce.) Az angol
jelentse = hawthorn /huszorn/= h!-szrn= h!t szrni. Azaz raktt
inditani, azt a raktt, melyet gy hvnak, hogy missile= messzi-l!,
vagy messzire /r=l/ is ell!. (Tessk mondani, ez mind csak spekulci
s a vletlenek sora lenne?)
Nem akrmi azonban a spanyol vltozat sem. Csipke tvis s va-
laminek a hegye /sp/ = puntilla, ami, -FO= llit-nap, vagyis= llitjk a
237
nap-fel, s= astilla -FO= alitsa= lltsa, vagy: a litze= a lce. Nem
ms a latin tvis sem= espina -FO= a nip-se= a nap-!s. rdemes
azonban egy percet a hegynek szentelni. #si kiejtssel a hegy /H-
G/= hg, hg, vagy h!-gi, teht valami az istennel s az "rhajs
istennel- kapcsolatos. A szlv hegy= gora= +gora, az g-ura. Az
olasz hegy= montagne= mn-tanya /mennyorszg/. A felsorols
korntsem teljes, de nehz nem ltni a bizonyossgot, hogy ezek a
szavak, melyek a Bibliai csipke-bokorral kapcsolatosak, sorra a
raktt s annak f!ismrveit idzik fel, vagy az gi- isteni eredetet
fejezik ki.
Ennek a rakta-szindrmnak azonban van egy fldi "lekpzse"
is: ez pedig a templom. Ezt a templom krdst clszer" igen alapo-
san meg vizsglni. Az !si templomoknak hrom jellegzetes tulaj-
donsguk volt. El!szr is, dombon /hegyen/ pltek.
62
F!knt a szit-
tya- magyaros eredet" npeknl, az olasz- grg s spanyol s fran-
cia orszgokban. A msodszor: a templomnak mindig magas tornya
volt, hasonlan az rhajhoz. S!t az igazi szittya templom valaha
csak egy kerek torony volt. (A zsid-keresztny vlls pitett a toro-
nyhoz egy hzat /egy zsinaggt/ s igy alakult ki a templom mai
formja.) Hrom: az !si templomok ajtaja mindig kelet fel nyilott s a
felkel! nap fnye a templom mhben /matrix/ lv! oltrt vilgitotta
meg. (A szittya-magyaros !svalls vgleges elrulsa utn, I. Istvn
uralkodst kvet!en a tornyok /s templomok/ ajt- irnya megfor-
dult s htat fordtott a keletnek. S!t ezentl mr a vlgyekben is pi-
tettek templomot. (A zsidk viszont csak torony nlkli templomot<
zsinaggt pitettek.)
A templom- tmban a krdsek zne vet!dik fel, de most csak a
legrdekesebbeket veszem el!: Vajon a mindig domb s hegytet!n
pitett magyaros templom belsejt mirt hvjk HAJNAK, honnan
ered a f!haj s oldalhaj fogalom? Mirt ptettek a szittya magya-
ros npek, /az iszlm s a buddhistk is/ napisten tiszteletre - so-
238
62
A templom szt nem tudja hov tenni a nyelvtudomny, nem tudja milyen eredet".
Ltezik ugyan a nmet Tempel, a francia Temple s a latin templum, mgis magyar
!ssz. A gmb-gomb-domb szcsald tagja. /D=T/ gy a domb =tomp, dombor
=tompor, dombol =tompol. A magyaros templom mindig dombon volt, teht domb-
mli = tomp+FO =lm =tomp-lm s tomplom lett bel!le.
kemletes tornyokat, de szinte mindig 7 s 9 emeleteset? (A pisai fer-
detorony is htemletes). Taln ht-fokozat "rhajval rkezett a
Messzi !s? Nzz"k meg legel!bb is egy templom alaprajzt, /ms-
zaki tervrajzt/ s tessk megdbbenni- akkor is rakta-formt ka-
punk. Ennek a rakta-repl!t forml templom-alakzatnak a kvet-
kez! a beosztsa: Legalul van a kapu= porsche, bell s "fell" van
az oltr, a kzpen a "matrix" s oldalt van a sekrestye.
Hogy mit!l haj a templom belseje arra ma nincs hiteles teologiai
vlasz, de a magyaros szavak azt diktljk, hogy az valaha valban
haj- /a jelek szerint teht "rhaj/ volt, vagy annak "emlkre" pitik
mindig gy, ahogyan azt vilgszerte is teszik. (A "haj" latinul= nave,
franciul= nef -FO= fen= fny, vagy fenni. Angolul azonban szintn
ship-nek, hajnak hivjk.)
Ellen!rizzk teht, hogy mit is mondanak az "idegen" templom
nevek: Nmet = Kirche = kirse = k!rs-e, azaz kralak. Angolul=
church /csrcs/, ami sokkal inkbb krcs= krs. Olaszul= chiesa
/kiza/ -FO= az k, vagyis az k, azaz torony. Franciul= glise /eg-
liz/= g-litz= gi lc. (V. A csipkebokor = iglice= g-lce< lce, vagyis
rakta.) Spanyolul= eglisia= g-lise= gi-lc. A latin= ecclsia is
csak az k-lzse = az g- lce, vagy gi- laka. (A szlvoknl= crkva=
crk-ua = krk< kerek, esetleg= kerek". Br van egy msik sza-
vuk is= kostol= kastly.) gy vlem, hogy a templomok "rhaj-
kapcsolatt szpen mutatjk a nagy kulturnyelvek !s-szavai.
Menjnk azonban tovbb s nzzk a templom tbbi rszeit.
"Alul"- a bejratnl van a kapu, ami inkbb "csapu", azaz csap-ajt.
Ennek idegen neve a= porche /porse/= poros-e, vagy piros-e, vagy
mindkett!. Ez az angolban = porch= poros, vagy a pork< prk=
prks- tzes. A templom belseje /mhe/ a matrix, ami a mter-X=
matar-anya. (A rovs-rs X jele = B, ami aba; azaz !si mdon anya).
A templomban bell fenn- s krben van a krus, ami krs.
gy vlem, hogy a templomok "rhaj- kapcsolatt szpen mu-
tatjk a nagy kulturnyelvek !s-szavai.
Menjnk azonban tovbb s nzzk a templom tbbi rszeit.
"Alul"- a bejratnl van a kapu, ami inkbb "csapu", azaz csap-ajt.
Ennek idegen neve a= porche /porse/= poros-e, vagy piros-e, vagy
mindkett!. Ez az angolban = porch= poros, vagy a pork< prk=
prks- tzes. A templom belseje /mhe/ a matrix, ami a mter-X=
239
matar-anya. (A rovs-rs X jele = B, ami aba; azaz !si mdon anya).
A templomban bell fenn- s krben van a krus, ami krs.
Legbell s legfell van, mint egy elszigetelt kabin az oltr. Ami
tulajdonkppen valaha l-tr= l!-tr volt. A latinbl- szrmaztatott
sekrestye szt is rdemes krljrni s "szinonmit" megvizsglni.
Az els! olvasat: sekrestye, ami a szekerecske fogalmat teszi elpnk.
/A trny melletti lift neve volt ugyanis hajdan a szekerecske. A
msik: szekerestye= a szekeres atya rtelmezst adja, aki gi sze-
kern rkezik. . A harmadik olvasat a nmet sacristen szbl
addik, hiszen a sa- cr-isten FO= as + kr-isten= #s-kristen= teht
!s- napisten. (Itt azt hznm al, hogy a Kr-isten s a krsteni=
krstny volt az egyis szkrlis !ssz. gy teht a keresztny- jelz!
nem a keresztb!l, hanem a Napisten msik nevb!l, a kr-stenb!l
ered. Ezt bizonytja egybknt a francia "!skromkods" a Sacr, va-
gy Sacristi is, mely a magyaros "A szentsgit", vagy "az Istenit" kis-
zls megfelel!je. Igaz a sacre- sz ma szentet jelent, de valaha a
sa FO= as+ cre= ker, vagyis = #skr azaz= Napisten. Jobb sa
szebb kifejez!bb a Sacristi, ami !s-cr-isti= a teht az !s-Kristent
emlegette.)
Ezt a tmakrt lezrva mgsem hagyhatom ki a tornyok krdst,
melyek az "rhajkat utnozzk. A torony neve sem akrmi, mert min-
den kulturnyelven tri s turni= tr s trony /tr- felfel tr/ nvvel
birnak. A franciatorony= tour= tr< tur+ony. Az angol tower is= tou-
er= tr< tr. A nmet torony is= turm s a latin nyelvekben is= torre=
tri. Nem rdektelen azonban a szlv vltozat sem: horvtul= toranj =
torony. Meglep! viszont az orosz torny = basia= vasija (= vasja?),
cseh"l= vezs s lengyell= vieza. (jra vas s vasa, vasbli) Ha gy
tetszik az is csak vletlen, hogy a turni siksg, a turonyi siksg is
lehet, f!leg ha a mai nevt is szemrevtelezzk, ami= usztyur=
"str< !stri.
Ezzel viszont jra eljutottunk a hrom titokzatos bet"hz, az S-T-R
= !str, vagy !stri. Netn az !storonyi elnevezshez. Ha viszont azt
is tudjuk, hogy az usztyuri siksgrl kszitett lgifelvteleken tbb
kilomteres szru zld hromszgeket fedeztek fel, (Lsd a 24- es
lbjegyzetben emlitett Dniken knyv 160-164 oldalait.) akkor es-
znkbe juthat, hogy "egszen vletlenl" ezen a vidken van a "Szov-
240
jet- $rlloms" ahonnan a raktk indultak a vilg"rbe. Taln kiss
eltrtnk az szorosanvett Bibliai trtnsekt!l, de n megis azt his-
zem, hogy kzelebb kerltnk egy sor "agyonhallgatott s agyon-
misztifiklt" izgalmas krds jobb megrtshez.
39. MZES K!TBLI
Az Isten, vagy a Messis ltogatsnak egyrtelm" clja, a lezl-
ltt emberisg erklcsnek helyrettele, ennek rdekben pedig a
rgi szittya valls hitelnek a visszallitsa volt. A Biblia ugyan nem
szszerint err!l beszl, de a magyaros szk s rtelmezsek ezt bi-
zonytjk. Most azonban tegyk flre a "magyaros- rtelmezst" s
trjnk vissza a Biblia mai szveghez s nevezetesen a
k!tblhoz, vagy a k!tblkhoz. Ma mr ugyanis az sem biztos,
hogy kt, vagy egy tblrl volt-e sz? Lehetsges ugyanis az, hogy
ismt ferdtssel s nem pontos forditssal tallkozunk. A k! !sma-
gyar nyelven rva egy "K" amit k-nak, k-nek, k-nek, k!-nek, k"-
nek, vagy armiul Kefa-nak /keve< kve/ mondtak s a "szkely"
rovsrsban egy sarkra llitott ngyszgk!vel (!,() rajzoltak meg.
Tekintettel aztn arra, hogy az els! "knyvet" k!lapra vstk<
rttk , a knyv voltakpen egy ngyzetesre faragott /irott/ k, melyett
valaha nytt-vagy rtt /+ rott/ = irott - knek hivtak. (A ny"tt-k!,
sztagugrssal= k!-nytt illetve= k!+nyt, azaz latin bet"kkel= a
knyv lett.)
63
A megirt k! armiul s hberl = ketab /K-T-B/, arabul
pedig= kitab. Ez pedig= k-/k!/ tb+la < k!tbla. Ennek ke -FO= be-
tak, vagyis magyarosan < betk /B-T-K/ . A k!nyv teht "csak" = ke-
tab, azaz !snyelven k-tb+la s nem kt tbla. (A 10. Parancsolat
akr egy tblra is elfrhetett.) Ez a k!tbla az Irottk! vagyis a "Fara-
gott K!" melyt!l a zsid valls annyira tiltotta a hveit. Az irott-k!, mely
241
63
A Bibliban a zsidk istene sorozatosan megtiltja a zsidknak azt, hogy faragott
kveket hasznljanak fel brmi clra. Ezzel mg msutt is foglalkozom, de itt k-
nytelen vagyok alhzni, hogy a faragott k, a magyaros npek rovsirott kveit
jelentette. A tilalom tulajdonkppen azt a clt szolglta, hogy a zsidk /elzsidsofott
volt magyarosak/ ne olvassk az !si irsokat, hanem csak a Sefer Trt, a csavart-
tekert iratot "forgassk", ami bizony szszerinti forgatst jelentett.
a K!+Bl, teht a szittya Pros-Isten szindrma fontos bizonyitka.
Nem vletlenl csinlt bel!le a zsid vlls Kabalt, ami a zsidk
szerint a stt mgit jelenti. A mgia, persze a mgusok, a mago-
sok, a nagy-ar< magyar tltosok tudomnya. Az Isten ugyanis a
tudst jelenti. Az agyunkba kdolt sztn ugyanis a bennnk l! iste-
ni tuds. Magyarul a fejl!ds, az alkots, termszetesen a genezis, a
nemzs megvalstsa.
A nemzshez azonban "kt fl" a K! s Cs! kell, teht kt oly
"eszkz" szksges mely egybetve egy egszet jelent. (Ilyen a n!i
s frfi nemiszerv). Ilyen pldul egy Cs!= rgiesen C! s /+/ egy
K!= rgiesen egy Cs!k. Nzzk azonban meg a nemisg idegen
neveit is. A grg bak-/him/ = Pan /isten/ -FO= a nap. A frfiszerv la-
tinul= pnis /P-N-S/ -FO= !s-np< a np-!se. A n!i szerv viszont ma-
gyarul= pina /P-N/ -FO= a np< jra a np. ( A N-P jelentse: a Nap,
a np vagy a np.) A K! latinosan "coe" formt kapott, de istent s is-
tenit jelentett. A latin mennyorszg= coelum= k!+ lum -FO= mul,
azaz= k!-ml, az isten- hegye. Szria !si neve= Coeles Syria= K!-
ls+ #s-uria.
A k! nmetl s angolul nem vletlenl = Stein s Stone, vagyis
I+sten s O+ston= sten. A Mn- Isten jelkpe pedig a meredek k!, a
menhir = mn-hr, a fallikus obeliszk, vagy a fallikus hengeres
k!oszlop, ami /nm/= Saule - FO= eLu-As= l!-sz, vagy #sl. (In-
diban ez k!oszlop= lingam -FO= mag-nyil.) A K! teht a Mn- s
Mag- isten, teht a Hm-Cs!, melynek az ellenttprja a Bl-Cs!, a
n!i mh. (A K!- Cs! pros-istent idzi a nlunk rendkvl npszer
kislny nv a Cspi,/cs!-pi-ci/, a fikat pedig az csi< p+csi nv is.)
Ha a frfi isten prja magyarul a Mih- "Cs!"
64
tulajdonkppeni a
szl!-cs!, ami viszont latinul matrix = az Anyamh. A mh pedig= a
Bl< a Bl-cs! = a /n!i/ bels!. # teht, a Bibliai Bal, aki -Bal s
Bla-knt is ismert. A K!+Bl /bl/ egytt lett= k!-bl+vny /ponto-
sabban K!-bl-fny/. Igy teht a hber varzsols= Kabala is a K!
+Bl istent jelenti. Ennek a grg vltozata a termkenysg szz-
mell" istenn!je a Cybele. # ugyanis a= cs"-bele, teht az anyamh.
242
64
A Cs!-istenn!nv nagyon npszer nlunk s az orszg tele van velk. A Csv nv
=Csu =Cs!. Csv, Piliscsv , Cs!v-r, Csap, Csaba, Cspa stb. De -FO = Vcs,
Vecse, Vecss, Bcs, Becse, Bcs, Bcska, Pcs, Pcska Stb.Stb.
Ms rssal ! a=Kbele= a K!+ble; frfi s a n!i nemi aktusa. A k!-
tbla ezek szerint csak: k< k!- tbla s nem biztos, hogy kt tbla,
lehet, hogy csak Ketab= teht a knyv. n azt hiszem !seink jl fo-
galmaztak s jl rtak, de ennek ma mr alig van jelent!sge, hogy
kt k!tblrl beszlnek-e, mgis ez is a magyaros nyelv diadalt
jelenti.
Van azonban a mzesi parancsoknak egy rendkvl jellemz! -mr
emlitett- nagyon fontos rsze, mely a faragott kvekkel kapcsolatos
s ismtelten rtelmetlen, indokolhatatlan szveg". Az oltrak pit-
svel kapcsolatos ez a parancs:
"Ha pedig kvekb!l csinlod nekem, ne pitsd azt faragott kb!l,
mert amint farag vasadat rvetetted, megfert!zted azt."/1 Mzes 20-
25./ Ennek a parancsnak a szvege nyilvnval forditi tveds
/mondhatnm hatalmas baklvs/, mert akkor is s azta is szmta-
lan oltr plt faragott k!b!l /mrvnybl/. Itt is olyan elrtsr!l van
sz, mely idzet ismt csak magyarul kaphatja meg az eredeti r-
telmt.
Azt ugye mr tudjuk, hogy a K! istent is jelent, ezrt teolgiailag
rthet! volna, hogy a magyaroknak nem illett kvet "faragni" , mert az
kromls szmba mehetett, de mgsem err!l volt ott sz. A farags
mint irs a "problms" fogalom. Mindkett! a magyaros varzsls
eredmnye volt. A varzsls az a jelensg, amikor szinte elkpzelhe-
tetlen dolgok- teht csodk- trtnnek. Erre pedig csak az isten k-
pes, gy az isten egyben varzsl is. A magyar nyelv azonban
csodlatos sz- s rtelem jtkot, szinte varzslatot csinl ezzel a
szcsalddal.
A nap, mint gitest termszetesen= PARZSL, de a Nap, mint
isten a vilgot s az emberisget lteti, teht= VARZSL. (Az
egyiptomi frak s istenek fejn sokszor van a "Szarvas-korong" fej-
disz, vagyis kt szarv kztt egy kerek lap van. A szarv -FO= vrazs=
varzs, a korong- a lap -FO= pl, ami a pll< izz jelz!, a bibliban
ismert Bl= a Fehrl, rviden a = L. A kett! egytt az isten= a nagy
Varzs-L.)
A farags, mellyel egy fatrzsb!l, vagy k!b!l szobrot kszitnk,
vagy ppen k!lapot irunk tele, is varzsls. (Farag= farazs= varzs. A
hihetetlen hossz nyak llat neve /fr/ giraf, magyarul zsirf -FO=
farag vagy farizs, teht varzs- llat.) rthet! teht, hogy a zsid is-
243
ten utlkozik a K!t!l, a faragstl s varzslstl, valamint a vastl.
Ez a sz-csald ismt elkerlte, vagy meghaladta a "septuaginta"
figyelmt. A vasra a legjellemz!bb dolog, hogy verik. A nyugati nyel-
vekben teht ebb!l alakullt ki a vas neve, pld, a /fr/ vas= fer< vagyis
ver. A kovcs= ferrand= verend-ver! ember. Az angoloknl ami
vasbl van az= feric vagyis= verik. A nmeteknl pedig a munka=
Werk= verik. Amint ltjuk a ver, a vr s a fer szt gyakran keverik,
de alapvet!en helyesen, mert a sz lnyegt gy is, gy is kifejezik.
Nem gy a Bibliaforditk, akik a kvek "megfert!zsr!l" irnak. Ez
nyilvnval rtelmetlensg, hiszen a kveket nem fert!zik< feretezik,
hanem verik< "veretezik", de legfeljebb -veret!dzik. A zsidk azonban
a vrt!l is nagyon irtztak. A "vr s ver" szavak ssze-vissza keve-
rednek nluk. A vas nem "fert!z!tt", inkbb vert< veret!ztt, vagyis
verett< kivert. mde a vert helyett vrt olvastak, igy arra gondoltak,
hogy: "ami vert az ver!s, ami ver!s, az veres, ami pedig veres, az
vres". Ennek hibtlan magyar logiknak az alapjn, ami vert, az
egyben vres is.
Mivel pedig a zsidk rtznak a vrt!l s tilos a vr fogyasztsa, a
vrt szentsgtrnek tekintik. A ver< fer s vr szk rtelmnek ss-
zekeverse teht fura "eredmnyeket" szlt. Ez volt az oka pld, an-
nak, hogy a zsidknak tilos a borotvlkozs s a hajvgs. Mivel va-
laha a szittya magyaros npeknl a nyirs- borotvlkozs vas kssel
trtnt, az ortodox zsidk azt "fert!zttnek tekintettk", teht kssel
nem borotvlkoztak. Ks!bb is csak fakssel tettk ezt, amit egy na-
gyon bds krm segitsgvel tehettk meg. A magyaros npek vis-
zont borotvlkoztak s nyirtk a hajukat, gy nyirott fej volt a legs-
zembetn!bb klnbsg, ami azonnal megmutatta, hogy zsid-e va-
laki. (Nem vletlen az, hogy a zsidk mg ma is idegenkednek a si-
ma- borotvlt arctl, gy a szrs- borosts arc a jellemz! rjuk.)

*
Remlem, hogy a fenti pldkkal siker"lt "megmagyarznom" azt,
hogy a zsidk mirt is idegenkedtek a faragott kvekt!l s ennek
kapcsn mirt kerlt be a Bibliba a monds, hogy: "Ne csinlj fara-
gott kpet magadnak". A teolgusok egy gyes szittya-ellenes csellel
blvnyrl beszltek, holott a faragott kp az rst, a szittya- avar
244
rovsirst jelentette. A faragott kp= blvny egyenlet msklnben
tkletes, mert a blvny ma szitoksz, amit a zsid-katolikus valls
vezetett be. A Blvny ugyanis Bl< Pl+ fnyt jelentette, a Pll
Napistenn!t testesitette meg hajdann. A Blvnyk! viszont a Pros-
istensget jelentette, hiszen a Bl-istenn! mellett a K!, a him-istent
jelenitette meg. Ide sorol azonban be egy grg istenn!, Pllas
Athne neve is. # volt az, aki a napisten Zeus fejb!l teljes fegy-
verzetbern pattant ki.
Ez szittya-magyarul teljesen termszetes. A Pallas ugyanis pllst,
teht izzt jelent, mig az Athne nv kiejtse Aszne, mivel nluk s
az angoloknl a Th= Sz. Athne teht= a-szne< a-szene. Az istenn!
kezkben azonban az igazsgttel eszkze a ptll" palos volt, igy
fegyveresen szletett. (gy ltszik a grgk mr elfelejtettk az
izz, tehkt a pllls s a pallos kkzti klnvsget.)
Palls Athne magyarul a= Plls Szenet, vagyis izz parazsat
jelent. Ha ugyanis a nap fejre csapnak, akkor abb!l izz zsartno-
kok rppennek ki. Ha valakinek mgis ktsgei lennnek a szfejt-
sem korrektsgt illet!en, annak olyan pldval szeretnk vlaszolni
ami a biblia egy msik kapitlis tvedst fedi fel.
A szittyk a nap s t"z fiai, gy rluk neveztk el a szmokat is. Az
1= egy, ami= gi, vagy g!. A 10= t"z, a 100= szz, pedig FO= a-
zsz< az sz, teht az isten. A tz romai jele= X, ami a t"z piktogram-
ja. A tizes /10/ szm minden f!-nyelven tzet jelent. A spanyolban- =
diz, a franciban= dix, egyarnt disz. Ez viszont piros, a t"z szine. A
latin 10= decem FO= meced< mcsed, teht a tzed. A nmet 10=
zhn< cn= szn. Az angol ten is then= szen< szn volt hajdan. A
hber 10= asara, teht a-sr, ami !snyelven a sr< !sr, ami napot
jelent. Slussz-ponknt azonban megemltem, hogy a t"z finnl= tuli-
pall, ami els!re a piros tulipnt jelenti. /A piros= tuli./ Msodikra
azonban a t"z szszerint= piros-pll, tuli-pll, vagy ms szval
vrs-izz.
245
40. MZES NEM MEHET BE KNANBA
Az r gb!l val rkezskor a zsidk, mintegy testletileg megje-
lentek. Az is nyilvnval, hogy a rendkvl flelmetes s ltvnyos
krlmnyek s a drasztikus rendszablyok miatt az emberek nagyon
fltek. Joggal, hisz halllal fenyegettk azt, aki kzel lp a hegyhez.
Ebben /a Bibliban is kivteles/ kegyelmi llapotban, a zsidk vezre
Mzes felment az ristenhez. Mint tudjuk, ksett a visszajvetellel. A
np pedig, amely elkpeszt! csodkat ltott s rettenetesen flt az
istent!l alig nhny nap alatt "mindent elfelejtett" s mris elfordult az
ott jelenlv! Jehovtl. A Biblia felfogsa szerint ugyanis ez a hegyre
rkez! isten a Jehova volt. A zsidk mgis elfordultak t!le s ara-
nybl szobrot ksztettek maguknak az istenkr!l. Mzes testvre
ron azonban, aki a zsidk msodik legfontosabb szemlyisge volt
ris hibt kvetett el. Nem Jehova alakjt, hanem egy kis bikt n-
ttt ki az aranybl. A zsidk ugyanis annak a szobrt krtk, aki ki-
vezette !ket Egyiptombl. A septuagints fordts Freudi elszlsa
szerint- a zsidkat kimenekt isten nem az volt, akivel Mzes ppen
akkor trgyalt, hanem egy Aranyborjnak nevezett kis Bika. A
Borj< Bika viszont a bikaer!s t!ke istene volt, nem pedig a Jehova
brzolsa. Mit is mond a Biblia?
"ron pedig aranybl borjut csinla, amit az emberek imdtak. s
akkor ron oltrt pite s kilt: Holnap az rnak nnepe lesz!" (Ezek
szerint neki a zsid f!papnak is a msik isten az ra?)--- "Az isten
pedig nagy haragra gerjedt s el akarta trlni !ket.--- Mzes felel!s-
sgre vonta a npet: "Amikor meghall a np a kemny beszdet,
gyszba borula s senki sem tev fel kszereit...Hreb hegyt!l fog-
va." /2Mzes 33. 4- 10./
Az ennyire nyilvnval ruls s htlensg ellenre Mzes mgis
kieszkzlte nemcsak a vrig srtett isten megbocstst, hanem
ott, iziben fejedelmi, de inkbb isteni jutalmat is kaptak. Jehova nem-
csak nekik igrte, immr nagyon sokadszor a szittya magyaros npek
hazjt, Knant, hanem az is megigrte Mzesnek, hogy ki is fogja
veri onnan a szittya- magyaros- palesztin tulajdonosokat.
Ha profn akarok lenni, akkor meg kell krdeznem, hogy a zsid
isten vajjon mirt volt ennyire rszorulva erre a mltatlan s !t folya-
matosan becsap- megtagad npre? mde ezt a krdst meg is
246
lehet forditani s akkor mg kegyetlenebb a fogalmazs: Vajon a
zsid istennek a sok csalds utn, nem egy igazi szittya- magyaros
s naphit npre lett volna mindenron szksge? A bizonytalan
vlaszom az, hogy taln - igen.
Ha a krdsem jogos lehet, akkor megprblom megvlaszolni azt
- de termszetesen- a septuagints Biblia szellemben. Amikor
Mzes el!szr jrt a Sion hegyn, azt mondta neki az r: "Ha meg-
tartjtok az n szvetsgemet, gy ti lesztek nekem valamennyi np
kztt az enyim, mert enym az egsz Fld. s lesztek ti nkem a
papok birodalma s szent np" /2Mzes 19. 5- 6./ Ez vajon akkor
mit is jelentett. Mi az, hogy papok birodalma? Akkoriban mit kellett
ezen rteni?
A sumr-akkd id!kben az orszg ln nem "kirly", hanem a lugl
llt, akinek egy msik neve a patiszi volt. Ez azt jelentette, hogy a ka-
tonai f!hatalom s a f!papi tisztsg kt embert illetett. A Lugl= L+
gl = a "gr< magyar" L, azaz isten, vagyis az llam feje. (A gl
ugyanis a csald els!szlttje volt, aki minden hatalmat s vagyont
rklt. /V.. Jkob csalsval /!/ a gl gy el!bb jelz!v= nagy, majd
nvv vlt. A mlt vszzadig nlunk elterjedt keresztnv, ma pedig
csaldnv volt, illetve lett.)
A magyaros Napisten f!papja volt a patiszi= az apa-t"zi volt, (2/=
fateszi, teht= az oltrt"z !re s tpllja volt, 3.=/ -FO= iszitap= s<
!s szittya-apa). A mai tiszteletes sz is a = t"z-teletesz, a tz-fe-
lel!se tisztt fejezi ki. Ezek a tltos papok voltak a tisztek= t"zt-
rz!k s tisztvisel!k= /a vallsi nnepeken/ a tzt-visz-el!l. #k a
csaldi s nemzeti tznek, a nap- sugrzsnak, teht a "spiri-
tusznak" az gi- ige hirdetsnek a felel!sei. A szittya tltosok egykor
hossz id!n t, a megyer-magyaros npek egyik trzsnek fiai voltak,
akik az akkori "rtelmisget" kpeztk. #k nemcsak a szakrlis
szolglatot lttk el, hanem tanitottak s szmoltak, orvosok, rk,
birk s katonk is voltak egyszerre. #k voltak rgen a magosok, a
mgusok. Ez a magyar tltos trzs volt az, amelyb!l a luglok s pa-
tiszik is kikerltek. (Nem volt vletlen, hogy a hazatelepl! ht trzs a
megyer-magyar rpdot vlasztotta fejedelml.)
A Kzel-Keleten ezt a szerepet akkor a filiszteusok tltttk be,
gy az sem vletlen, hogy !k voltak a zsidk leggylltebb ellensgei.
A Filiszteus sz sokszorosan torzult, mert eredetileg palesztinok, a
247
Bl-isten (Pl-isten) fiai voltak. Ennek a trzsnek a neve Bl-isten=
Phal-istin, majd Pilistin< Filisztin nevekk mdosult, az egyes nyelvek
helyesrsa szerint. Nlunk viszont magyarosan a Bl-!s el!bb Pl-
!s, majd Plos s vgl Pilis-s vlt. Az rpdhziak test!r-trzse a
pilisi< plosok- voltak, akik az !si f!vros Visegrd (=Sicambria =
Fejr-vr, vagy $s-vr) kr telepedtek. Pilis megye teht, amely
ugyan az orszg legkisebb megyje, mgis az els! s legfontosabb
magyar megye volt, a kzpkori detronizlsig. Mra pedig el is tn-
tettk. Mrpedig ez a felszmols akkor egyet jelentett a magyar r-
telmisg mig hat veresgvel.
A Bibliai korban a Kzelkeleten az ilyen nev" s szolglat rzs s
nemzet a plos< philisteus- filiszteus np volt. Az ! legkzelebbi ro-
konuk a glileai, a gl-np, mely a szittya- magyaros npnek A mr-
avar nemzetnek a rsze volt. #k a gar s gal elnevezst viseltk s a
sumr< szamriai nppel egytt Knan urai voltak. Tulajdokpen
ilyen trzsre, ilyen nemzetre lett volna szksge a Jehovnak is, de
f!leg egy ilyen papi trzsre, melynek megnyerst!l vrta, hogy a
tbbi millik is kvessk.
A 10 parancsolat (a T"z- parancsolat) megkapsa utn Mzes a
zsidkbl szervezte meg a papi trzset, a levitk rendjt. A Tora
szerint !k Jkob egyik finak Lvinek a trzsb!l szrmaztak, de el-
nevezsk mgis a szittya el!dkr!l rulkodik. Ahogyan a Magyar
istennek a ("Fehrl istennek") a lovak /L-V-K/ a szent llatai, gy a
zsid Istennek is "Lo-vak= Lik = Lvik= Lvik, / lettek a papjai. (A
nyugati zsidk kedvenc neve a Lewis /Lis/, vagyis a Lovas, a napis-
tenn! neve.) Ez a kivlasztott trzs viszont a zsidv vls folya-
matban ktsgtelenl nagy s fontos szerepet tlttt be.
A Sion-hegyi j- szvetsg megktse utn Mzes s Izrel
hbort inditott a kannaitk s emreusok ellen. A Biblia szerint
Izrel sorozatos gy!zelmeket aratott, "Az ellensget megsemmisitet-
tk s a fogoly kirlyokat mind felakasztottk. Mg a gyerekeket, ass-
zonyokat s regeket is levgtk."---Levertk Bsn kirlyt got,
levertk az emreusok kirlyt Szihont s "elfoglaltak 60 vrost.
Ezek mind meg voltak er!sitve magas falakkal s kapukkal. Egyedl
g a Bsn kirlya maradt meg az risok kzl." /5Mzes 3.6./ Ez
azt jelentette, hogy a zsidk a Jordntl keletre lv! orszgrszt el-
foglaltk s elosztottk maguk kztt. (g= g, a Basn= Vas-n!.)
248
A vgs! gy!zelem kszbn azonban az r gy dnttt, hogy
Mzes nem mehet t a Jordnon. Meg kellett halnia, miknt te-
stvre ron is meghalt. Mzes tudomsul vetta a dntst s a Jordn
melletti Garizim hegyn elmondotta az tkt s ldst. A szemkzti
hegyet Eblnak hvtk gy az tkokat Ebl fel mondta, a gonoszok
bntetst sorolva. A Garizimi- ldsa pedig a 12 trzsnek s Izrel-
nek jsolt gy!zelmes jvend!t. A magyaros nevek< szavak azonban
ismt rulkodnak. Az Ebl-hegyi tok, ugyanis "A Bl- hegyi" npe-
ket a gallokat, galileaiakat illette. Garizim viszont= a ma+gar + zim
FO= mizi< mez!, teht a magyar- mez!, ahol a hun- szamriai npek
ltek.
Vgezetl sszehivta Izrel npt s utols intelmt tartotta meg a
np el!tt. "Figyeljetek Egek, hadd szljak, mert az r nevt hirdetem,
magasztaljtok Istennket. K#SZIKLA ! Kinek cselekedete tkletes,
mert minden utja az igazsg. ---A K!sziklt, ki szlt tged, elfeledted
s elfeledkeztl Istenr!l---s mond, hol a K!szikla, melyben
bizakodtak.---/5 Mzes 32. 4 -18- 34./
Mzes teht a K!hz< a K!sziklhoz fohszkodott s a hozz
val hsgre hivta fel Izrel fiainak figyelmt. Csakht, fentebb ppen
azt fejtegettem, hogy a K! s a Cs! a szittya- pognyok istenei, Azt
bizonygattam, hogy Pros-istenek voltak !k, kiknek sztvlsa utn
kezd!dtt meg a ktnem emberisgnek s a kt-nem, hm s n!-
elv" vallsoknak az j trtnete. A K! teht nem lehetett a zsid is-
ten neve, annl is kevsbb, mert Jehova nem vletlenl tiltotta meg
a Kvek faragst, hiszen az napisteni varzsls volt. A varzsls
pedig a K!+ Bl istenek csodattele, ami hberl Kabala s nem v-
letlen, hogy rkt!l ldzik s gy"llik.
Mzes teht az !si Magyar isten (a nmet Stein= k!, vagyis i+s-
ten.) el!tt bcszott. Az "Eblhegyi tok" a Bl-hegyi !snek, a ma-
gashegyi istennek tett fogadalom. (Az "tok" ugyanis nem nem ms,
mint a here- tokra, a T!k"-re tett kzzel elmondott hamis foga-
dalom, amit magyarosul "A Blhegyi esknek" lehetne mondani.) A
K! kizrlag a magyaros npek istene, azt zsidv tenni risi hiba
lenne. (A k! nmetl = Stein = isten, angolul = stone = oston =s-
ten. Szlvul= kamen= K!-mn= kemny.)
Emlkeztetni szeretnk egy ks!bbi nagy esemnyre a halsz
Simonnak "Pterr" -azaz armiul Kefa-/K!fal/ = K!sziklv /magya-
249
rosan istenn/ trtn! "kinevezsre" s trsra Plra, aki bizony
Blt /-a Bl- istenn!t/ szemlyesiti meg a krisztusi Ujtestamenum
esemnyeben. (Ezt ott rszletesen fogom trgyalni.) Mzes "K!szik-
la- fohsza" egyrtelmen igazolja, a ktsgtelenl bonyolultnak t"n!
szfejtseim igazsgtartalmt.
Mzes, teht kvette a parancsot s felment Mob mezejre, N-
b hegyre, a Piszga tetejre, mely tellenben van Jerikval s az r
megmutat nki Knant. ---"s meghala ott Mzes Mb fldjn, az
r szava szerint". s eltemetk vala Peth- Peorral tellenben.
/1Jzsu 34. 1-6./ A leirs meger!siti az eddigi gyanumat, hogy a ne-
vek szerint szittya !smagyaros vidk volt ez is. A mez!sg neve
Moab= mo+h-aba, a mh aba, /=Magyar Anya/
65
mezeje. A hegy
Nebo neve= a nab= nap hegye. A Piszga-tet! -FO= g-szip= a szp-
g, vagy szp -k /-k!/ tet!. (V.. a Piszks tet!-vel.)
Az eddigiek a Bibliai Mzes trtnet egyik "magyarra" fordtott vl-
tozata, mellyel Mzes zsidsgnak s nem-zsidsgnak problma-
tikjt boncolgattam, a mai vallstanitssal vitatkozva. Ezzel ugyanis
jabb adalkokat lehetett kibnyszni az kori szittya- armi< magya-
ros nyelven irt trtnetek eredeti tartalmt tkrzve.
A Tora- Biblia taln legrejtlyesebb s legmarknsabb jelensge
Mzes utols umja, melybnen a zsidk !sprftja tudomsul vve
zt, hogy nem mehet be Knanba, szkenvedlyes hngosan fordul az
istnhez, majd npe el!ttt mondja el a garizimi imt. lete utols vall-
omsban K!ne /ms forditsbanm K!sziklnak/ nevezve az istent.
Ez pedig az isten eddig nem hasznlt megszlitsval koronzta meg
letemunkjt. K!szikla, Te vagy az egyedli igaz isten ! kiltotta
a tmeg fel s ezzel el!re vetitette Pter apostol szakrlis feladatt,
hiszen ! lett az a K!eziklal, melyre Krisztus az igaz isten egyhlzt
/gi hzkt/ ptette fel. A garizimi ima oly valloms volt, ahol ki-
dettlt, hogy Mzes- Mzes szittya tltos vagyis Tkletes volt-, aki-
250
65
Az istensg "atya-szerepe" hrom !si szval jelent meg. A frfi isten neve a
kzismert Atya, ami "a T!-" /s t!k/ fogalmt fejezte ki. A n!-uralmi kori "anya-
apa" fogalmat az "Aba" fejezte ki, mely sz "a Bl" istennv roviditett alakja. Mg
az "Apa" eredetileg a fiistent jelentette; "a Fi" = a+Phi = Api < Apa folyamat
szerint. A latin nyelvben a mh= api- a mh-anya pedig abeille /abej/ logika szerint.
re a Bl-isten < Boldogasszony istenn! pitette fel a maga Anya /!/-
szent gi Hzt.
Isten K!< K!szikla neve mr ab ovo /a tojsnl, - a szletsnl/
tette helyre az izraelitnak nevezett egyhz valdi eredett. Mzes
mr ekkor kimondotta, hogy Izzrael leend! fiai szittyk lesznak, nem
pedig hberek, azaz zsidk.
A szrmazsi tblzat elmondja neknk, hogy Chm< Km, aki
-FO= Mk, vagyis Mag< Mgus, kinek egyik fia Kus, vaggyis a kos-
np atyja. Az ! egyik fia lesz Nemrd. Az a nagy vadsz, akit a szit-
tya magyarok !snek, Hunor s Magor !satjnak tartanak. Msok
visizont !t Krisiztuussal azonositjk. Mzes is ennek a Kusnak a fia,
aki a Nilus viizr rkezett Egyiptomba.
41. MZES VOLT- E A NEGYEDIK MESSIS?
A Mzes /Moses< Moss/ prblma nagyon sokszor el! fog mg
kerlni mgpedig kt krds kapcsn. 1./ Vajon Mzes csinlt- e
zsidkat a (szittya- sumer) - szemerkb!l, s az (achaj-okbl /a
-hajs/, vagy a haj-dkbl) valamint az ajax =a jszokbl. Netn 2./
# akadlyozta volna meg, hogy az egsz Kzelkelet zsidv vljon?
Ez a kt krds rendkvl pikns gondolatkrt vet fel, de mg bo-
nyolultabb lesz a helyzet, ha el!adom azt a felttelezsemet, mely
szerint Mzes- Mss nem lett volna ms, mint a 4. Messis, az
Egyiptomba kldtt istenfi, aki vagy Mzesnek (Egyiptom neve Mh-
orszg) szletett, vagy "menetkzben vlt Mzess" pldul a hres
Hrebhegyi, vagy Sionhegyi tallkozsok alkalmval.
Rgtn elrulom azt is, hogy megitlsem szerint Mzes valjban
Messisknt "m"kdtt". Feltehet!leg olyan gi kldtt lehetett, kinek
az volt a feladata, hogy a szittya- magyaros npek teljes elzsids-
odst megakadlyozza. (Ez az elmlet gykeresen ellentmond a
septuagints zsid tanitsnak, akik szerint ppen Mzes alapitotta
meg a zsid vallst s irta meg a TORA els! t knyvt a Pentateu-
chust.) A Bibliai trtnsek bizonytalan s ismeretlen httere azonban
nem bizonytja azt, hogy a zsid-vltozat az egyedl helyes, br ab-
ban is meg lehet tallni az igazsgot.
251
A "Mzes- Szga" tbb nllnak t"n! "trtnetb!l- ttelb!l" ll.
Kezd!dik egy Gilgamesi- tipus !smondval, amivel az kori nagy
alapit !sk "szoktak megjelenni" a szintren. Mzes is "besorolt"
egy kirlyi, majd egy f!papi csaldba, de szinte szrevtlenl el is
tnt s csak egy gyilkossggal jelentkezett jra. (Jzus is csods
krlmnyek kzt szletett, majd hossz ideig rla sem tudtunk
semmit. De, ilyesmi trtnt Sargonnal a nagy sumr-akkd kirllyal,
majd Prizs kirlyfivl, s!t Romulus s Remussal is.)
A msodik rsz valahogy kimaradt a Biblibl, pedig ennek a je-
lent!sge meghatroz lehetett a zsidv (a duss< gazdagg) vls
folyamatban. (Ne feledjk, hogy az !si rsok szerint a zsid= juda
/zsda/, ami -FO= a-dzs= a ds, vagyis gazdag). Ez az id!szak je-
lentheti Mzes- Moss vizi- keresked!v kikpzst, teht annak a
trtnelmileg s trsadalmilag is rendkvl fontos tapasztalatnak a
megszerzst, hogy sokkal tbbet lehet "szerezni a kzvetitssel",
mint a termelssel, teht a kemny alkot munkval.
Kutatsaim szerint a szittya-valls Trjai-szakaszban a veresg
a hm-elv" perzsa- asszr napvalls gy!zelmt jelentette a kzelkeleti
rgiban. A n!elv" vallsok er!teljesen vissza-szorultak. Ennek
kvetkeztben a frfiak er!szakra hajlama fejl!dtt ki s a kegyetlen,
mszrl hbork s a np tmeges kivgzse jellemeztk ezt a
korszakot. A tisztessg s az erklcs eltntek s a hatalom clja mr
nem a np boldogtsa, hanem a kivltsgos rtegek gazdgsgnak
minden eszkzzel val kier!szakolsa.
Minden valszn"sg szerint ekkor torzult igen mlyre az erklcs
s gy tudatosulhatott az emberek egyes csoportjban a pnz- imda-
ta. Az aranynak- s bel!le kinyerhet! kamatnak uralkodv lett az a
rendkivli kpessge, hogy lehet!v vlt az emberek "nem kzvetlen,
hanem rejtett" s tetten nem rhet! kifosztsa, illetve ennek a msik
vetlete, a gyors meggazdagods. Ezt a felismerst kvette a zsidk
fokozatos beramlsa az egyiptomi kereskedelembe, ahol !k az ad-
digi "tisztessges hasznot" hoz mdszert megjitottk. Az eddigi
csere-trsat keres! s rt elhelyez! -rtkesit! !si valban KERE-
SKED# szolglat helyett, egy jval hatkonyabbat talltak ki. Ne-
vezetesen az jtipus agressziv pnz s gazdagsghajhsz
HERSKED# tevkenysget fejlesztettek ki. Ehhez az erklcstelen
mdszerhez termszetesen besegtett az !si szilttya- magyaros n-
252
peknek egy er!sen szibaritsod csoportja, vagy rtege is. Sajnos
nemcsak segitsget nyujtottak, amivel felgyorsitottk az erklcsi
vlsgnak, ltalnos trsadalmi rothadss val elmlylst. Azt
hiszem, hogy az !si mon-valls
66
ekkor "roggyant meg" s jelenhe-
tett meg az "ton- hit" /tok-hit/, mely elinditotta Egyiptomot a maga
sajtos akkori "Trianonja", a kett!s-birodalom sztesse, majd a nagy
birodalom elbuksa fel. Az !si napvalls vlsga s a trsadalmi
morl megvltozsa akkor is oly nagy s vsztjsl lehetett, hogy
maga az risten is beavatkozott.
Ez lenne ama "elmletem", mely szerint a "Hreb-hegyi csipkebo-
kor"- jelensg keretben a fldi szlets", majd vizi keresked!v
/dss/ vlt Moss- Mzes alakjban megjelent Mzes, (vagy Mzes)
a 4. Messis, akinek az lett volna a feladata hogy visszavigye az p-
pen "elzsidsod" npet a knani magyaros fldekre, a mez!kre.
Teht az, hogy, vissza szemersitse, jra szem-rlel!v, termel!kk
tegye !ket, vagy ahogy a Bibliban tbbszr is el!fordul: vissza- su-
mrositsa !ket. mde a Messisnak (Mez!s- Mzesnek) ez az els!
kisrlete teljes kudarcot hozott. A zsidk egy rsze mr nem volt haj-
land visszatrni az !si foglalkozshoz s folytatta a hersked!-
kizskmnyolst, egszen addig mg a Fra el nem hatrozta a
munkatborba kldsket.
A szittya napvallstl teljesen elfordul "zsidk" mr tudtk, hogy
az eddigi mdszert nem folytathatjk, teht valami mst kell kitallni-
ok. Ekkor hatroztk el a zsidk a "klcsn-gylet" -akci vgre-
hajtst, vagyis az Egyiptomiak kirablst s a kimeneklst. A
"zsidk" valszin"leg ekkorra szakadhattak kt rszre. Az egyik
rszk nem volt hajland a K!-isten tbljra vsett T"z /tz-paranc-
solat /-trvnyeit betartani, hanem ronnak a vezetsvel jra be-
vezette az "aranyborju imdst", vagyis a Kamat- t!ke-isten j rendjt
s elfordult Mzest!l. Az r-$risten azonban, aki ekkor mr szemly-
253
66
Az egyiptomi mon isten neve kett!s: Jelenti A MN-t, a kisistent, akit Horusz
/Kr-!s/ is kpviselt. Az !si jelntse azonban A MOH = a MH, az istenanya
volt.(M=N jelentsget mr ismerjk. A "Mh-vltozat" helyes voltt bizonytja az
els! egyiptomi Fra dinasztia neve. A Menesz eredetileg Mhsz volt, s mint
ilyen Istene volt az egyiptomi mh s mz-rnak. (Arabul= Mizr = Miz-r, s h-
berl =Mizrajim =Miz-rajom- mh-rajom.) Az ton viszont Atoh =tok jelentssel
birt.
esen jelent meg a Sion hegyn s szemlyesen intzkedett, kemny
elhatrozottsggal lpett fel: El!szr is szttrte az els!- igen ked-
vez!- Trvnytblkat s kivgeztetett 3000 embert, s!t valszn"leg
a zsidk teljes megsemmisitse mellett dnttt, de Mez!s- Mzes
szembeszeglt az rral s jra megvdte brahm csalfa leszrma-
zottjait. Megakadlyozta a tovbbi kivgzseket s j K!tblt krt.
(Innem eredhet a kt- k!tbla elmlete. Csakhogy az els!t ssze-
trtk.) Ekkor gy tnhetett, hogy sikerlt visszaforditani az elzsids-
ods folyamatt s az emberek "tkelnek a vizen", vagyis a
hersked! hajs kereskedsen s visszatrnek Knanba az !si szit-
tya vallshoz s az !si mez!s- fldm"ves s llattenyszt! let-
formhoz.
Az r teht visszarendelte a 4. Messist az egekbe. Kzlte vele,
hogy nem "lpheti t a Jordnt", s nem mehet be az Igret Fldjre.
Mzes- Mez!s teht elvitte a npet a "Garizim" mezejig s megmu-
tatta nekik az j hazt. Ez rthet!, hisz Garizim -FO= mizi +Gar = a
magyar-mez!, a Magyar-mezeje, az isten mezeje. Mzes- Mez!s
teht "felment" a mennyekbe s a megtrt "zsidk" bevonulhattak
Knanba, ahol az els! id!kben "egy nemzetet alkottak" s az ltaluk
vlasztott vezet!kkel, a irkkal- birkkal kezdtk el a visszatrst "a
sumr< szemere" letmdhoz.
A Bibliai, vagyis a mai rtelmezs szerinti Mzes trtnet nyilvn-
valan utlag szletett. Volt nhny trzs, /Juda s Dn/ mely a
zsidv vls lharcosa volt s melynek trtnett majd rszleteseb-
ben is megbeszljk. A septuagints rabbik aztn, a np szivben
szinte istenknt l! Mzest tettk a zsid-vallsi "feltalljv" , a
zsid nemzeti lt apjv. Termszetesen ideolgit is csinltak ho-
zz, mert neki tulajdonitottk a Genezist /a zsidk teremtst/, vagyis
azt a knyvet, mely "kerek trtnelmi multat" csinlt a zsidknak.
A Mzes-portr nagyon bonyolult. Ha valaha sikerlni fog minden
rszt pontosan rekonstruolni, akkor kapjuk meg a vals feleletet
arra a krdsre, hogy kik is a zsidk? Az viszont ktsgtelen, hogy a
Michelangeli mzes-brzols kzelelebb visz bennnket a me-
golds kulcshoz. # s ms kzpkori fest!k is kt szarvacskval
brzoltk Mzest, melyeket ks!bb igyekeztek eltntetni, mondvn-
azok az rdgt idztk. (Ez nem volt vletlen, mert a mai rdg-
brzols /s!t a nyugati tilla arckp is ilyen./ teht mind mani-
254
pulci. Az rdg ugyanis a szittya napistent, az #rkd!t /vagy #r-
dugt/ a magyar istensget brzolja. A sasorr ktszarv stt= fe-
kete alak a kos /vagy bak/ -fejetvisel. Testt b! kpeny fedi, de alul
"kilg a llb." Egsz pontosan egy llb s egy baklb lg ki, melyek
"termszetesen" a szittya- magyarok pros istensgt jelentik. A llb
ktszeresen is kultikus sz. Llb= a L-isten lba, de a Lb -FO=
Bl, a Bak-lb viszont a Frfi- istensget (A romai Pn istent, akinek
neve FO= nap) jelenti. Ami viszont kilg, az a Magyar isten s a Bl
isten gtls-nlkli gyalzsa.
A szittya istennek ma is ltezik egy visszataszit "bns bak-knt "
l! min!sitse. # az rdg s a vele kttt szerz!dst isten
elrulsnak min!stik. Ezzel pedig az eredetileg a szittya-magyarok
vrszerz!dst gnyoljk ki. A mai vallsok "tlalsa" szerinti rdg
ugyanis a Magyar #si napstennel
67
azonos. Az rdgnek adott sajt
vrrel irt szerz!dst a sajt lelknk rkre trtnt eladsnak llitjk
be. Ez pedig az igazi a "Nemes" Vrszerz!ds lejratsa, ami mindig
a legszentebb trvny volt !seink el!tt.
A szarvak magyar-pozitiv jelentse a zsidk rszre nem
kivnatos. A szarv ugyanis -FO= vrazs= varzs. A varzsls pedig a
zsidknl szitoksz, hisz a Fehrl Napistent jelenti, aki maga a
Varzs-L. A Nap= az izz, a fehrl! gmb= Fehrl. A vrsl!, a
parzsl nap= Varzsl. (A mzesi szarvak teht akr az "rdgt",
akr a varzslt jelzik, "rossz" zenetet hordoztak a ma uralkod
zsid-keresztny vallsi hatalmaknak, gy rthet! a tagad v-
lemny"k. n viszont -tbbek kzt- ppen ezekb!l a paradoxonokbl
olvastam ki Mzes -Mez!s Messisi kldetsnek a valszin"sgt.
42. TIZENKT TRZS
brahm npe, teht Jkob 12 trzse eljutott az Igret Fldjre. A
Biblia "tudsitsa" szerint totlis gy!zelmet arattak a pognyokon.
255
67
A him-isten egyik elterjedt neve volt a Dug, /D-G/ a Dug, Dag s D!g. Az angol
isten =God-gud -FO = dg, a herceg /ang/ = duke/gyk/ =dg, a velencei doge
=dug-e, a grg "Duksz" =dugs stb. A magyar Gd vros neve -FO = D!g. Az
rdg !si neve az #r-dug /isten/ volt.
Igaz, mg a "nap is megllt" a segitsgkre s mskor elg volt
Mzes kezt felemelve tartani, hogy a csatban !k gy!zzenek. (jra
a gy"lletes Napisten segitette a zsidkat.) Miutn az emreusokat
s a filiszteusokat megsemmistettk, elosztottk egyms kzt az
egsz Knant. Ezzel teht az r 100 %-ban teljesitette a zsidknak
tett szmtalan igrett, melyet utoljra gy fogalmazott meg:
"Jegyezd meg magadnak, amit most parancsolok: Im ki"zm
el!led az Emoreust, a Kananeust, a Khitteust, a Perizeust, a Khiv-
veust, a Girgazeusokat s a Jebuzeust: htfle npet, nlad mind
nagyobbakat s er!sebbeket. s adja !ket az r a te kezeidbe s
megverjed !ket. Mindenest!l veszitsd ki !ket s ne kss velk
szvetsget s ne knyrlj rajtuk. Sgorsgot ne szerezz !velk,
lnyodat ne add az ! fiuknak s fiadat az ! lnyukhoz, mert elpr-
tolnak fiaid- lnyaid s idegen istent fognak imdni. Vigyzz magadra,
nehogy szvetsget kssetek annak a fldnek lakosaival, amelybe
most bemgy. Oltraikat rontstok el, trjtek ssze oszlopaikat s
blvnyaikat. Vgjtok ki berkeiket s tzzel gesstek meg faragott
kpeiket." /2 Mzes 34. 11- 13. s 5 Mzes 7. 1- 5./
A Bibliai "trtnelmi kronolgija" s logikja azonban msrl
beszl neknk. A zsidk valban betelepltek Knanba, mely -rde-
kes mdon- ott is ht szittya np /sumr- szamariai, emr-eus- magy-
aros np/ !si hazja volt. Termszetesen sz sem volt ott semmifle
nagy gy!zelemr!l. A "szittya kldeus npek" knyrtelen megsemmi-
sitse, a teljes kiirtsa esetn, (amit Jehova parancsba adott s
amir!l az Irs beszmol), semmi szksg nem lett volna arra az
intsre, hogy ne hzasodjanak ssze velk s ne kssnek
szvetsget velk. Stb. Az els! llits egyszer"en kizrja a msikat.
A szeptuagints rabbik teht "cssztatnak", teht nem mondanak
igazat. A kiirts helyett egszen ms trtnt. Minden jel arra mutat,
hogy a gazdag s akkorra "mr valban zsidv lett" trzsek megl-
lapodst ktttek a knani szittya-magyaros npekkel, hogy
engedjk !ket letelepedni a fldjeiken. Magyarul: "Albrleti /vagy a
legjobb esetben is csak trsbrleti/ megllapodst" ktttek a tulajdo-
nosokkal. gy s csakis ebben a helyzetben rthet! meg a tilts, hogy
ne sgorkodjanak velk, mert a zsid fiuk s lnyok elhagyhatjk
Izrel- hitt. A zsid isten tiltsa csakis gy indokolt.
256
Ma mr nehz rekonstrulni, hogy ez az egyttlaks pontosan
hogyan is mkdtt. Azt azonban ktsgkvl meg lehet llaptani,
hogy valamifle "gylllek, de szeretlek is", s a "veled rossz, de n-
lkled mg rosszabb" tipusu egyttmkds alakult ki az eredetileg
/felttelezhet!en/ rszben rokonfaju, de alaposan megvltozott
erklcs", teht "elzsidsodott" nppel. A trtnelmi "fejl!ds", ponto-
sabban a szittya- kldeus npek erklcsi zllse, magval hozta a
kzelkeleti szittya- kldeus birodalmak bukst s a np szts-
zrdott a vilg minden rsze fel. Ennek kvetkeztben, az j
vallsuk erejvel kemnyen tartott zsidk - igaz, hogy csak egy rvid-
ke szz vre-, de fokozatosan megszereztk az uralmat is ebben az
orszgban, majd azonnal el kezdtk gyjteni /s tszerkeszteni/ az
"!si s h!si multjuk" dokumentumait.
Azt ma mr jl tudjuk, hogy mindig gy!ztesek trtnelemknyvei
voltak a trtnelem hamisitsok f!forrsai. Pontosan gy m"kdtt az
akkori zsid hatalmi logika is, mely azonnal meg kivnta teremteni az
j zsid orszg vallstrtneti multjnak visszamen!leges /antidatlt/
dokumentumait. A zsid valls papjai teht a maguk rdekei szerint
vlogattk s rtelmeztk az kori mlt esemnyeit. Ez a "nacionalis-
ta" politika pedig jelent!sen meger!sitette a zsidk ntudatt s
nemzettudatt. Trvnyszer teht az, hogy ett!l az !nll id!szaktl
kezdett terjedni a hber nyelv s kezdett terjedni a hber irs is.
Az "albrlet-elmletet" bizonytja egybknt a zsidk zavaros
Kazriai jelenlte is, ahol jra a szittya- magyaros npekkel ltek
egytt. Ez folytatdott ks!bb a halicsi- galiciai s moldvai zsid
trzseknl is, akik nll orszgot kpezni soha nem tudtak, gy min-
dig csak albrl!knt ltek ott is, tulajdonkppen mr vezredek ta.
Tovbb er!siti ezt a kpet az a Bibliai tny is, hogy Izrel npnek
knani betelepedse utn kialakult kt "Bibliai zsid orszg". Ezek
kirlyai s a np maga is sorozatosan fordultak vissza a magashegyi
szittya napistenekhez s ldoztak Balnak. Arrl mr nem is bes-
zlve, hogy minden tilalom ellenre is sszehzasodtak a
"pognyokkal" s nemcsak a np fiai, hanem mg a legnagyobb, a
legdics!bb s "legzsidbb" kirlyok is.
A szittya- magyarok, mint azt bizonygattam -pros np. Hunor s
Magyar npe. Magyarorszg is mindig kt orszg volt: Magyar- s
Erdlyorszg. Ennek okt abban talltam meg, hogy a turni- hun s
257
a mezopotmiai- afrikai rkezs" kos- magyaros np utdai, mindig
egyms mellett alkottak fggetlen llamokat. Az is jelzs rtk", hogy
a Knanba beteleplt "zsidk" is kt orszgot alkottak, Izrelt s
Judt. Izrl teleplt be knaanitk s samriaiak, vagyis a hun<
kun, teht szemere< sumr npek kz. Juda, melyet a legjobban
elzsidsodott trzsek kpeztek, az egyiptomi- mr- avar npek fl-
djre teleplt. A mobitk= /mr-abk, mr-apk/ s emoreusok= /a
mr- !sk/ a gilglok= /a szittya- glok/ fldjre.
Nagyon elgondolkoztat a rejtelmes Izrl nv "hber trtnete",
vagy inkbb, a "legendja". A zsid Tra szerint is ez a zsidk igazi
"szent neve", melyet magtl a Jehovtl kaptk, "amikor Jkob
megbirkzott vele." Ki rti akkor azt, hogy mgis ez az igazi jehovai
nevet visel! "Izrel- orszg" szakadt el el!szr Jehovtl s csak Ju-
da maradt zsidnak. A Bibliai rsok szerint ppen Izrl npe s
kirlyai provokltk ki sokszor az r haragjt s kockztattk, hogy
teljesen megsemmisiti !ket. gy t"nik az "igazn izraelitnak" ltsz
llam, mgsem lehetett zsid, hisz Jehova haragja vgl is betel-
jeslt, hiszen "eltrlte Izrelt", mert a pogny ellensg elhurcolta
!ket. Igy a babiloni fogsgba ess utn Juda mr csak egyedl
kpviselte a hites zsid llamot. Ez azonban ms trtnet, amire mg
visszatrnk.
El!bb a Knanba beteleplt trzsekkel szeretnk foglalkozni,
hogy azok !sinek vlt zsidsgt jra ktsgbevonjam. Vizsgljuk
teht t mindenek el!tt Jkob 12 finak neveit. (Mr rgebben kifej-
tettem, hogy a Bibliai nevek nagyrsze !sket, vrosokat, npeket s
orszgokat jelent, gy a zsidk llamnak a 12 nemzetsgt megala-
pit fiak neve sem lehet ms, mint oly kultikus jelkp, mely mgtt
tnyleges s fontos trsadalmi, vagy vallsi jelensgek, vagy cselek-
mnyek rejt!znek.)
Ismtlsknt sszefoglalom az eddigieket: A sumriai Urkassi-
dimb!l /r-kasi-dmbl/ szrmaz brahm -FO= Mahar- b< ma-
gyar- apa, Isten lett, mivel ! egy nagy np "kapja finak rvn- A fia
Izsk< Isaac= (-FO= Ksi< Kosi, teht Bak) - a kusita afrikai npek-
nek !sapja. Apja egy kultikus ikerprnak: sau< zs /Rezs!/ -FO=
#se /vagy #ser/, teht #s-r, s Jkob- FO= Bok-s, vagy Bak-!s.
zsau-/#se/ meghzasodott s kt kananeus< kldeus felesge
lett. Utdai lettek az Edomitk a zsidk ks!bbi elsznt ellensgei.
258
Jkob, azonban apja kivnsgra Kldebl, Urkassidimb!l hzaso-
dott s nagybtyjnak Lbnnak kt lnyt Let s Rkhelt vette ve-
lesgl akikt!l 12 fia szletett, mg ott Sumriban. (Lbn a na-
gybcsi neve= FO= na +bl< n!-Bl, aki tulajdonkppen a Bl- L, a
NAP- ISTEN maga. (A L s a Nap a Pros- istensget jelenti meg).
Az egyik lnya Lea= L-a, n!isten-lny, mg a msik Rchel /Rszl,
teht FO= Szr+l!, azaz napistenn!. az l! r- isten lnya. /#sr-
Sr< Szkr a napistent jelenti./
68
Lea fiai a kvetkez!k: az els!szltt- aki mindent rkl, a Gl, =
Ruben -FO=nebur= nap-r, azaz a Nap maga. A msodik fi= Sime-
on= si-mn = #si-mn (Jzus egyik neve ez, hiszen ! a termke-
nysg s a halads istene). A harmadik= Lvi= vagyis Lovi< li, az
isten kzvetlen szolgja.(Bel!l"k lett a papi rend). Negyedik= Juda-/
zsda/ -FO= a Ds= # a gazdag ZSID. # lett a zsidk "igazi" !sap-
ja. Kutatssaim seint a Juda nevet a Kos helyett tettk a jkobi
utdok kz. Jkob neve magyarul bokly, vgyis ivedny, ennek
zsid neve pedig kos, ami poharat jelent. Ez a serleg- pohr lett a dus
zsidk jelkpe. tdik fi = Izsakhr /isacar/ - FO= ar+ kasi= a kusi
r. Hatodik= Zebulon= zp-ylon= szp iln, teht a Szp-Ilona N!is-
ten.
A msik felesg Rkhel fiai: Hetedik= Jzsef= J-s szp, ami
Egyiptomban ki is derlt rla. Nyolcadik= Benjmin= Bnja Mn /is-
ten/, (Teht az isten megbnta, s npe ks!bb meg is semmislt.
("gy verte le az r Izrel el!tt Benjmint s elpusztitottak Izrel fiai
azon a napon Benjmin fiai kzl 25.100 frfit, kik mind fegyverfor-
gatk voltak."/Birk Knyve 20. 35.)
Ezen kivl Rkhel s Lea egy-egy szolglja is szlt fiakat:
Rkhel szolglja Zilpa -(feltehet!leg a -szl!-ipa, vagy a Szl!-
fa). Az ! fiai: Aser= #s-ur s Gad -FO= dag< dug, teht a nemz!=
dug isten. aki angolul= god /gud/ -FO= dug= a Dug-isten. Aligha
vletlen az angolok kedvenc frfi beceneve a= Dag.).
Lea szolglja- Bilha (feltehet!leg Bl-h!- a n!isten mhe), a fiai:
Dn= FO= a+nd, vagyis anyd s utalw "a vizi szrmazsra". (Ezt
259
68
S-R= sr, szr, s -FO= raszk, a napisten szittya !sneve. Ennek utna
lett az etip uralkod rangja a Rasz. Az orosz Cr is Szkr, azaz napisten.
Az angol- francia kirly megszlitsa ezrt lett Sir /Szr/
er!siti az a tny is, hogy a folyk !smagyaros neve a Duna FO=
anud< anyud, avagy= "donna"= dona s duna. Ezekb!l keletkezett
egy tucatnyi foly neve Keleteurpban. (Duna, D"na, Dunajec,
Dnyeszter (Duna-eszter, Duna-ndas), Dnyeper= Duna-piros, Don,
Donyec Dvina, stb.) A msik fia Naphtali= nap-szli, a lenyugv nap.
A tizenkt fi neve rendkvl tanulsgos. A fiuk neveinek rtel-
mezsben fellelhet! fantzia megltt elfogadom. Al szeretnm
azonban hzni, hogy Juda s Dn kivtelvel minden fiunak kultikus
szittya neve van, vagyis isten-nevet hordanak. Mg pontosabban a
napisten valamelyik nevnek a szinonimjt viselik, ami ujabb bizo-
nyitka brahm s Izsk szittyasgnak.
Kt nv nem napisteni, mgpedig Jud s Dn, akiknek a nevt
mindmig is viselik a zsidk. Tbbek kzt a Jordn s Juda nevet,
melyek !sid!kt!l fogva a zsidk nevei. gy vlem, hogy a szittya
mr- avar- magyaros trzsek z!me nem zsidsodott el. De az is tny
hogy ez a kt !strzs adta a ma zsidnak ismert fajtanemzetsgeit.
Ha megvizsgljuk a Bibliai trkpeken izrel fiainak elhelyezkedst,
a zsidk orszgt tulajdonkppen Dn s Juda dli terlete kpezte.
A tbbieknek pedig jformn mg a neve sem maradt fenn a nem-
zsid Palesztina mig is l! !si fldrajzi elnevezseiben. Ugyanakkor
szzat is meghaladja a mlt vszzadig megmaradt szittya- magyar
!snev teleplsek szma. (A mintegy 100 v ta tart "moder-
nizls" /hberesits/ sok magyaros telepls nevt megvltoztatta.)
De rdemes felsorolni nhnyat, melyek bizonytjk Horvt Istvn
"dlibbos igazsgnak" megalapozottsgt.
Palesztinban, (a Concise Bible Dictionary alapjn): Madai, Maroth
/maros/, Maarai, Shaba /csaba/, Sheres, Sered /Szerda/, Uz, Zilah,
Halom, rpd, rvd, Arad /Vrad/, Bara /Vra/, Borsa, Kala /Kll/,
Gereb /Gerb/, Igal, Kish /Kis/, Kishon, Tabor, Kismarot, Shechem
/Szcsny/. Ezen kivl tucatnyi oly magyar nv van mg, mint
Samria vrosa /sumria/, Jeruzslem !si neve = Aurishalamu /Ava-
roshalom/, Gza /Hza/, Berseba /Vrszava/, Blbeek /Bl-bkje/,
Beeka vlgy /Bke vlgy/, Gth, Tyr /Tri/, Sarka /Sarkad/, Sil=
#sl, Akk /Ak/, Rma -FO= amar< a mr, -Efraim -FO= mr-fia.
Emessa /Emese/, Haleb /Halp/ Damaskusz /dms-kos/, Tyr /Tr/.
stb.
260
Vgl, mi is a fentiekb!l a tanulsg? Bennem egyre nagyobb a
bizonyossg s az olvasban pedig remlem, egyre megalapozot-
tabb gyanu bred annak lttn, hogy a Biblia informciit, eddig na-
gyon-de nagyon egyoldaluan magyarztk s clorientltan has-
znltk fel. Mindent megengedtek maguknak a nevek s esemnyek
szabados rtelmezsn kereszt"l, hogy a hber s katolikus vallst
/a zsid-keresztny vallst/, valamint annak az "ideologijt"
altmasszk. Ugyanakkor eddig mereven elutasitottak minden oly-
an rtelmezst, mely akrcsak egy jottnyit is eltr az vkt!l.
Rgtn hozztennm, hogy ez az nkny tapasztalhat nemcsak
a vallsi, hanem a trtnelmi tnyek kezelsben s magyarzatban
is. A Bibliai esemnyek s llitsok "dogmatikjnak logikjt" pedig a
rgszek s kortrtnszek tbbsge is szolgai mdon kvette.
(Pnzt s dics!sget csak az arathat, aki megfelel! eredmnyeket
publikl. Vagy kellemetlen dolgokat elhallgat.) A legmegalapozottabb
vlemnyeket is tagadjk, mert minden eltr! vlemnyben rosszin-
dulat birlatot s a "trtnelmi vallsi" intzmnyek elleni szervezett
tmadst magyarznak bele. Nem tudjk, de inkbb nem akarjk
megrteni, hogy a mi kutatsunk egyedli clja az !si igazsg ku-
tatsa s megtallsa, nem pedig a vallsok brmelyiknek a kipel-
lengrezse,
Semmikpen sem clunk a zsidsg elleni hangulatkelts, csupn
a Bibliai esemnyekben megtallhat !s-valsg nyilvnossgra ho-
zsa, tekintet nlkl arra, hogy azokat ma msknt tanitjk, s!t dog-
maknt s rinthetetlen szentsgknt kezelik. Ezek a "valls-techni-
kai" fogalmak szmunkra nem jelenthetnek semmifle tilalmat, s!t
ppen ezek a tilalmak s csknys tiltakozsok hvtk fel magukra
a figyelmet. Az eredeti fogalmakat tagad hamis magyarzatok adtk
meg ugyanis a kutatsunk lnyegt. ppen ezeken t juthattunk el az
istensghez, az !stnyekhez, melyek nemcsak a szittya- !svallsnak,
hanem az !si npek igazi trtnetnek is a hiteles kereteit adtk meg.

43. HONFOGLALS, VAGY ALBRLET?
A zsid nemzetsg kialakulst az egyiptomi meggazdagods ala-
pozta meg, majd a srg!s s csodlatos tvozs utn, 40 ves siva-
261
tagi tkpzssel kiegszitve a Knani beteleplssel lpett a fejl!d!
szakaszba. Valjban a teljesen j vallssal a zsidsg megkezdte
egy sajtos j hatalmi- szervezet valls-uralmi llamnak a kiala-
kitst. Ehhez azonban el!bb meg kellett hatrozni a zsidsg- tudat
kritriumait, aminek legfontosabb felttele az nll zsid Isten lte
s a zsid valls kialakulsa volt. Ez most mr megjelent s gy el
lehetett kezdeni a sajtos zsid "kzvetit!i -/keresked! s pnzvlti/
trsadalomkp" ntrvny" kialakitst, melyben -a zsid valls fej-
l!dsvel prhuzamosan- megkezd!dtt a pnznek s aranyborjn-
ak: a kamatnak a szdletes plyafutsa is.
Mzes npe a mig panaszolt egyiptomi knyszermukk dacra
nagyon sok arannyal s pnzzel rendelkezett, gy csak id! krdse
volt, hogy a zsidk bibliabli nll orszga is kialakuljon. Ennek elle-
nre mg sokat kellett tenni s tanulni. Nem vletlenl jelentek meg a
zsid trsadalmi hierarchia tetejn el!bb a birk, majd a prftk s
vgl a kirlyok. A Mzes s Jzsu honfoglalsa utn a vezet!kk
a birkat vlasztottk meg, ami akkor a zsid-llam szittya trsa-
dalombl val kihtrlsnak egyik jele volt. A birk tulajdonkppen a
vallsi vezet!k bizalmbl az j vallst s az Izrelita "nemzettudat"
kialakitst munkltk, mely mg a rgi szittya-kldeus demokrcia
szablyai szerint trtnt. Amiknt a szittya- magyaros trzsek is a
tudsban s korban legregebbek kzl vlasztottk a fejedelmeiket,
gy a zsidk is ekkor mg a legtehetsgesebbeket vlasztottk meg
birv.(A br jellegzetes magyaros intzmny volt, tulajdonkppen
az "irt", az rni olvasni tud mvelt embert jelentette. # volt kpes
megrni- megitlni s elbirlni a vits gyeket. gy lett az rbl egyt-
tal br is.)
A zsidk j letmdja mr egyltaln nem felelt meg az "!si demo-
krcia" /magyaro-krcia/ elveinek, ezrt a birk kora elgg zavaros
id!szakot lelt fel. Az llamisg kifejl!dse mg csak gyerekcip!kben
topogott s csak a "kirlyok" megjelensvel alakulgatott ki, br akkor
is nagyon sok "csods s termszetellenes" fejlemnnyel. De,
menjnk csak sorjban s nzzk meg, hogy az j knani helyzet
mit is hozott izrel fiainak? A mzesi "honfoglalst" Jzsua fejezte be,
aki a "4. Pros- Messis elmletem" szerint, a fldrekldtt isten-
fiknt /Jzusknt/ megprblta megmenteni a zsidkat. (Arrl is
beszltem, hogy a Messisok prosval jelentek meg, gy Mzesnek
262
is trsnak kellett lennie. Beszltem arrl, hogy testvre ron /aki
szintn a vizen< az ron rkezhetett/ lehetett volna a Messis- trsa,
de az esemnyek ennek ellentmondanak. ron volt az, aki a Napis-
tent!l val eltvolodst jelent! Aranyborjt kszitette s imdta. Ez
pedig kizrja a Messisi kldetst).
Megjelent viszont Jozsua, (Nun- fia: N-an+ya= a N!-Anya) a
N!istensg fia, aki befejezte a Mzesi mvet. Jzsut sokan tekintet-
tk eddig is "valami el!- Jzusnak", amit els!sorban a neve indokolt.
A Jsu< Jzsu nv ktsgkvl azonos jelents" s a N!istensg j-
s< j-!s kikldttt jelentette. Ez gy rendjn is volna, mert Mzes-
Moss, a vizek-kldttje, (mrpedig a mrok s avarok voltak azok,
akik az kor kivl hajsaiknt ms fldrszekre is eljutottak). A
hajs-vizes Mzes, a maga Kos-szarvaival a magyar Frfiistensg
kldtte volt. Utda pedig a sumr Jzsua lett. (Aki j+ s< j#se=
J!se= Jzsaknt (j+ zsau-knt) a sumr szemrlel! mez!k ura
volt.)
# volt az, aki Mzes halla utn befejezte a "Honfoglalst" s
elosztotta az Igret Fldjt az izraeli trzsek kztt. Hogy mi is az
igret fldje, azon -a szoksos magyaros mdon- rdemes egy pilla-
natra elgondolkodni: Igret -FO= teregi, azaz tr -gi, az gi-Tr, a
mennyorszg, ami a magyar mondkban Csillag-orszgknt is szere-
pel. (Ez a kifejezs egybknt a mr sokat emlegetett #steret /S-T-
R/ -a forr, a h!-s teret, a Galaktikt jelenti. Ez pedig itt azonos a h+
!skelet= #skelet-tel, teht a "kaldeusnak mondott" birodalommal;
Szamria, Galilea, Palestina s az gi Tj-jal= Egyiptom s Etiopia-
val, melyet az olaszok Egitto-nak irnak s mi azt magyarosan= gita<
get!-nek hivhatjuk.)
Knan elosztsnak van kt szembet"n! rdekessge. Az els! az,
hogy Lvi fiai, teht a papok rendje, nem kapott "orszgot", ha-
nem minden trzs-orszgban megkaptk a legfontosabb vrosokat,
sszesen 48-at, amivel tulajdonkppen /valls-politikai/ ellen!rzs
alatt tudtk tartani az egsz npet. Ezzel lett teht Izrel a "papok
orszga", amir!l a zsid Isten beszlt Mzesnek. Az j zsid letmd-
filozfit, az j zsid hmelv" vallst ugyanis csak gy lehetett fenntar-
tani. gy, hogy ezzel a dntssel gyakorlatilag a papsg kezbe
kerlt a vilgi hatalom is. Mint ismerjk !k "kentk fel" /azaz kreltk/
a kirlyokat s !k is buktattk meg !ket, mert ha kellett ellenkirlyt
263
lltottak.
69
Az j zsid trsadalmi rend kialakitsnl a sovn !nzs
dominlt. Ugyanis minden jogos volt a zsidknak s semmi sem az
ellensgnek a kldeus szittyknak. Ezt a felfogst tkrzte a mzesi-
nek nevezett "2. Trvnyknyv" maradktalan betartsa is. Ennek
viszont dnt! alapfelttele volt az j-zsid valls hatalmnak minde-
nen keresztl er!szakolsa. (Az j trvnyknyv szellemt a legjob-
ban tkrzi taln az u.n. "kr- jogban." Ha ugyanis, egy nem zsid
kre felklel egy zsidt, akkor az teljes anyagi krtritssel tartozik
a zsidnak. Ha viszont a zsid kre klel fel egy nem zsidt, akkor a
zsid nem tartozik neki krtritssel.)
A msik rdekessg az, hogy az "egyiptomi"Jzsef, akinek vge-
redmnyben tmntelen sok jt ksznhettek a zsidk, nem kapott
orszgrszt, de kt fia, Manassz s Efraim kln- k"ln igen. (Ma-
gyaros szfejts szerint Manass= Mn-sz, vagy mhes sz /isten/
s Efraim -FO= mer-fe= f!-mr, vagyis az avar-f!isten.) Ennek az
elosztsnak viszont az volt a pikantrija, hogy Sil lett az Efraim
trzs f!vrosa, ahol a Frigyldt !riztk, teht a. Sil = HU=is-l=
#s-l, a szittya f!isten szkhelye, teht a Napisten vrosa, gy a
Frigylda (Varzslda) a maga termszetes helyn volt. Manassz
"orszga" pedig Garizim= a magyar- mez! volt, melynek f!vrosa
Szekhem /Szechem/ vagy Szcsny. (Leginkbb azonban -FO= a
Meh-kes< Mhkas, ahol Manass-nak a mhes szittya hunjai ltek,
amire mg kln is ki fogok trni.)
Juda /a leend! igazi zsidk trzse/ kapta a dli terletet, vagyis a
filiszteusok fldjt, melynek a f!vrosa a mai Hebron, melynek !si
neve Kirjth- Arba= Kir- jsz- Abar= vagyis a Kri-sz, az Avar (Na-
pisten). Egyes vlemnyek szerint a palesztin- plos nemzetsg
tagjai voltak a jszok, mgpedig a grg-szigetekr!l visszateleplt
grgsen az ajax, vagy achj. a jsz trzs. Egyik nevk a kr-jsz<
Kirjth is lehetett.) Juda trzse kapta egybknt Gzt /a hazt/ is,
melynek neve -FO= az-g= Az-g. /Ne feledjk el hogy Csillag- ors-
zgban voltunk./
264
69
A zsid-keresztny katolikus egyhz is ezt a gyakorlatot kvette. Az egsz "stt"
kzpkort azt jellmezte, hogy a ppa adta- vette a kirlyi hatalmat s a hercegprims
kente fel a kirlyt s "koronzott". Ez az !si szittya felfogs ellenes- trvny volt,
mert a magyaros npek mindig vlasztottk a vezet!iket.
Jzsu teht befejezte a zsidk rtelmezse szerinti "honfog-
lalst", hisz a Biblia szerint Jehova igrete beteljesedett. a 12 trzs
megkapta Knant melyben /?/ megalakult Izrl orszga. A most is
forgalomban lv! klnfle "Bibliai trkpeken" be is mutatjk, hogy-
an osztottk el az orszgot s nem is rdektelen ezt kzelebbr!l is
megnzni:
Jzsu halla utn Juda /az igazn zsidv vlt/ trzse kezdte a
harcot a kananeusok ellen. "s mond az r Jda menjen, im az !
kezbe adom azt a fldet!" s kezkbe ad az r a Kananeust s a
Perizeust s levgk kzlk Bzekben /?/ 10.000 embert." s el-
fogk Adonibzeket -a kananeusok kirlyt- akinek kezeinek s lba-
inak a hvelykujjait levgtk. (Igen, a kezkbe ad, az r a kirlyt is,
hiszen Adonibezek -FO= kezebin-ad, teht Kezbe-Ad volt a kirly
"neve" s az elfoglalt vros is Bezek -FO= Kezeb= is a kezbe adst
ismtli. (jra mennyi vletlen!)
"s elment Jda az ! atyafival Simeonnal s elfoglaltk Hebront,
-Czftot s elfoglalk Gzt, Askelont /#s-glhont/ s Aradot /Vra-
dot/. Aztn Jeruslem ellen is hadakoztak vala Juda fiai. Elfoglaltk
azt, lakosait levgtk fegyver livel s a vrost tzbe boritottk."
/Birk 1. 8./
1. Juda nemzetsgnek birtokba kerltek teht az albbi vro-
sok: Kna, Kedes, Jagr, Hsor, Bala /Val/ , Eczem /-FO= mece<
mcse, (a napja), Keszil /keszi/, Siklg, Beersaba /vrszava/,
Jrmth, /Jrmos/ Szk /-FO= Okos/, Azka, /az ke/, Lkis /Lakos/,
Boczka /Bocska/, Marsa /Maros/, Samir /Sumr/, Jaszir, Arb /Avar/,
Juta, /Jutas/, Czihor, Rabba -FO= A vr/, stb.
(Most nem clom, hogy a tbbi vrosok nevr!l is bebizonyitsam
az !smagyarsgukat. Ugyanis egyt!l egyig azok. Legfeljebb mra
nem ismerjk az !sneveket kimondani, csak a hberr s arabb
torzult mai vltozatot. A Bibliai nevek magyarsga kln tanulmnyo-
kat rdemelne. A Magyar Akadmia s a magyar reformlt vallsok
teolgusainak a szgyene, hogy erre mindmig nem keritettek sort. A
fentiekhez hasonl nyilvnval egyezsek ellenre "megbotrnkozva"
tiltakoznak annak mg a gondolata ellen is, hogy neknk magyarok-
nak brmi kznk lehetne a "Szent-fldhz".)
2. Efraim fiai kaptk meg: Sil, Lz,/az L/, Astarth /Isten-r!t/,
Janoah stb- vrosait.
265
3. Manassz utdai kaptk: ser, Szichem, Bth- Sn,/ez volt
Szittya-polis/, Jiblem, Dr, Tnach, Megidd stb, vrosait.
4. Benjmin fiai lett: Jerik, Bth Araba, Szemmarim, Bethel,
Rma, Pra, Gba, Mcza, Miczpe, Kefira, Jebuzeus /azaz Je-
ruslem/, Broth stb.
5. Simeonnak jutott: Berseba, Sba, Molda, Haczar -Sual,
Cziklg, Eltold, Bthul, Horma, Bla, Eczem stb.
6. Zebulon trzse kapta meg: Szrid, Kisloth -Tbor,/kisls tbot/,
Daberath, Rimmon, Kattath, Nahall, Simron, Jideal s Betlehem
stb.
7. Izsakhr terletn voltak: Sion, Hafaraim, Anaharath, Rabbith,
Kisjon, becz, Remecz, n-Gennim, n- Hadda, Beth- Pazzez, Beth
-Semes /nap-hza/. Stb.
8. ser nemzetsge kapta: Helkath, Hali, Beten, Alamelek,/a-L-
kirly/. Misl, Amd, Umma, Afk, Rehb s Tyrus stb.
9. Naftli rkrsze: Cziddim, Czr, Hammasz, Rakath, Kinne-
resz, Adma, Rma, Hszor, Kedes, Edrei, n-Hsor, Jiron, Migdal,
Bth -Szemes, /a t"z-hza/, Bth- Anath stb.
10. Rben fiainak adtk: Hesbon, Dibon, Ramoth-Bal, Bth-
Bal, Bth- Peor, Bth- Jesimoth, Szeret-Sehr, Jahcza, Kedemos,
Mfs stb.
11. Gdnak juttatk a kvetkez"k: Bth- Harm, Bth- Nimra,
Sukkoth, Czafon stb.
12. Dnnak a rsze: Czra, Ir-Semes, Ajjalon, Esthanol, Jiszla,
lon, Timnatha, kron, Baalth, Jehud, Bene- Barak, Gath- Rimmon
stb.
Ha figyelemmel olvassuk a fenti nvsort, akkor sok "tfedst"
tallunk, amik az esetlegessg, a hazudozs s a tjkozatlansg
jelei. Ezeket nem is rszletezem. Helyette inkbb egy biblliai trtnet-
tel- idzettel fejeznm be a zsidk "Honfoglalst":
Felmnnek ugyanis Dn fiai s hadakoznak Lais ellen, a nyu-
godtan s biztonsgban l! np ellen s leltk !ket fegyvernek li-
vel s a vrost meggettk tzzel" s neveztk azt Lais helyett Dn-
nak. /Birk 18. 27./ (Lais= L-!s, teht a napisten vrost keresztel-
tk t Dnnak.)
A m, bevgeztetett. A zsidk Istene betartotta szavt s az Igret
Fldjt a "zsidk kezbe adta". A septuagintsok a Bibliban sok
266
rszletes leirssal bemutatott mdon tanusitjk, hogy fegyverrel fog-
laltk el azt a fldet. "Megad ezrt az r Izralnek mindazt a fldet,
amely fel!l megeskdtt vala. s a birk lakoznak abban. Nyugo-
dalmat is ada nkik az r, szintn gy, mint megeskdtt vala az
atyiknak. s senki nem llott meg ellenkben ellensgeik kzl.
Minden ellensgket kezkbe adta az r. Nem maradt el csak egy
sz is mindabbl, amit szlott vala az r Izrl hznak. Mindaz be-
telt!" /Jzsu 21. 43- 45./
Igaz, alapos munkt vgeztek Izrel vrszomjas harcosai: "s a
kirlyoknak minden vrost meghdit Jzsu, s meg!l ket fegy-
ver livel, kipusztitvn !ket, mint azt megparancsolta vala nekik
Mzes.----Nem hagytak meg egy l!t sem. --- Mert az rtl val volt
az, hogy !k megkemnyitk sziveiket, hogy ne legyen nkik irgalom.
Stb. /Jzsu 11./
A gy!zelem azonban a fenti "isteni bizonyts" ellenre sem volt
olyan tkletes, A Bibliair szeptuagintk jobb-keze ugyanis, nem tud-
ta mit irt a balkeze egy fl oldallal lejjebb, vagy ppen feljebb. A nagy
zsid gy!zelmeknek ugyanis tengernyi hibja volt. Igaz, a Birk kny-
ve azzal kezd!dik, hogy Juda hatalmas gy!zelmeket aratott s Je-
ruzslemet is elfoglalta. Jzsu knyve azonban ezt msknt tudja,
hisz azt irja: "De a jebuzeusokat /a sumrokat/, Jeruzslem lakit
Jda fiai nem birtk ki"zni." /Jzsu 15.63./ " S!t, a Birk knyve is
/igaz egy fl oldallal lejjebb/- cfolja nmagt:" s vala az r Jdval
s elfoglalta a hegysget s kizte lakit, de a vlgy lakit nem lehe-
tett ki"zni, mert vas- szekereik voltak." /Birk 1. 1. 20./
Ez a nhny plda nem kivteles a Bibliai esemnyek ssze-nem-
fggseiben, de ezt msutt folytatom, mert ezekre kln fejezetet
kell szentelnem. A tovbbiakban gy is sorra jelennek meg az
!shazugsg mgtt, az !sigazsg bizonyithat elemei.
44. JERUSALEM - HIEROSOLIMA
Jeruzslem nevvel kapcsolatban sok rtelmezs s magyarzat
jelent meg. (A fenti kett!hz a harmadikknt odatehetem Aurishalo-
mu-t s negyedikknt taln a legrgebbit= Jebust, a jebuzeusok
vrosnak nevt.) Tbbnyire helyesen rtk !ket, de ennek ellenre
267
szksgesnek tartom az !si s ujabb neveket az eredeti jelents
szerint ismertetni. Jeruzslem sokig nem volt fontos vros, egszen
addig, mg a napvalls romlsa Egyiptomban el nem kezd!dtt. Az ott
megjelent napvalls-ellenes destruktiv ton /tok/ -hit msutt is sok
kvet!re tallt. Ekkor jelentek meg az "igaz a hm-istenbeni hitet" hir-
det! j vallsok. Tszben olyan mrskeltek is, mint a perzsa zarat-
hustra-, az indiai brahma-, a tibeti lma- s a knai zen valls, melyek
mg a kezdetben a tiszta- a az anyagiaktl mentes hitet hirdettk
meg.
Ilyen j vallsknt jelent meg Knanban a jebuzesus valls. A
jebuzeusok ugyanis nem "egy np" voltak, hanem a filiszteusoknak
s kananitknak egy ujabb, pontosabban megjitott vallsa. #k voltak
azok a "reformtorok", akik a mai iszlmhoz hasonlan az jabb
#snek, egy jabb Istennek, vagy a Messisnak a megjelenst hir-
dettk. Jebuzeus= +jeb-az- eus = jabb- #s. /V.. Zeus= a+z #s./
Tekintettel azonban arra, hogy ezt nem a zsid valls rdekben, ha-
nem a szittya- kldeus !svalls meg"jitsa vgett tettk, az igazi sze-
repket igyekeztek eljelentkteleniteni. Az !si valls erzijt, vagyis
valszn"leg a papsg "elferdlst" sok irs jelezte. Az egyiptomi
Thot isten nevt viseltk pld, nagyon sokig a magyaros napvalls
papjai, akiket tth-nak hvtak. (Nem vletlen az, hogy a leg-
npszer"bb magyar nv ma is a Tth.) A jval ks!bbi magyar
monds: "A kposzta nem tel, a tt nem ember!" nem a mai ttokat
szidta, hanem az Attila-korabeli istentelen papsgot.
A rontst sok mozgalom prblta megllitani, gy a Messis- vr
jebuzeusok is. Ekkor lett ugyanis az addig ismeretlen "Aurisalomu"
nev" vroskbl Jebus /= job-s= Jobb-!s, vagy az j-!s nev" papi
vros, mert vallsilag elktelezett emberek ltek ott. (Az Auris= av-
ris= avr-is, ami avaros, vagy a vros jelentst hordozza, mg az
Alomu= a h+alom, a- hegy, vagy Alom -FO= a-mol< a ml, azaz
domb. Teht a dombra- hegyre pitett "vros" volt.)
Az ton-valls buksa utni reform kvetkeztben a vros er!s
fejl!dsnek indult s a neve is megvltozott. A zsidk Jerusalem-nek,
mg a grgk Hierosolimnak neveztk. Ma mr -a hber utn- a
Bke-vrosnak nevezik, ami lnyegben igaz, csak msknt. Az el-
nevezst ugyanis kt rszre kell bontani, a spanyolos jeru< heru=
hiero szk here /r, nem-dolgoz/ s pap rtelm"ek. Tovbb igaz,
268
hogy a solim, vagy slem ma hberl a bkt jelenti. A szlem sz
azonban eredetileg szittya mdon olvasva, teht FO= melasz, teht
az egyik legdesebb dolog, ami a mennyorszggal, az isteni b-
kvel is azonosthat.
(Ennek a fogalomnak tkletesen megfelel a magyar ml s me-
lasz sz is, mely a mzess mlasztott gabont- kukorict s a
bel!le kszitett des stemnyt a mlt fejezte ki. Nem hallgathatom
el, hogy a magyar nyelvszek szerint a malaszt szavunk a szlv
dessg, boldogsg= miloszty -milost szbl, s a npszer" Milos
nvb!l ered. Fentebb bizonyitottam, hogy a szlv sz keletkezett az
!si magyar mls< mlosbl.)
A grg hiero sz ma szentet mond, de alapvet!en a hert jelenti,
akarcsak a jeru. (A J-bet ugyanis sokszor jell H-hangot a spanyol-
ban, pld, a Juan= Huan, s Jsus= Hesus.) A jeru- jero- teht here,
akrcsak a hiero.
A here< hiero szknak "ma" kt f!olvasata van. Az egyik a "szent",
csakhogy az eredeti Here sz nem papot, hanem az Istent jelentette.
(Az Isten egyik megjelense az #sz-#reg isten. Az reg-ereg sz
-FO= gere, amib!l a szlengben= gr, vagyis here lett.). Az !smagyar
szavak szerint a here az "urat az istent/ s a katont jelenti". gy,
mint a nmet hadsereg= heer, teht here, akrcsak a nmet r= herr,
ami gye ismt csak here. Az Isten, mint r teht, az egyik !si olva-
satban= Here. (Innen ered a szent jelz!, amit a katolikus valls has-
znl igen nagy el!szeretettel. Pld: hierarchia= a ragsor, szentek rend-
je, a hierokrcia= pap-uralom. De az egyiptomi hieroglif-irs is isteni
irst jelent.) A grg-f!istenn!, Zeus felsge is istenn!, aki szintn
here= "Hra", br !t az !sistenn! Mh- neve utn neveztk el- tve-
sen.)
A here sznak azonban van papi vltozata is, mert a "profi papo-
kat" valaha kiherltk, hogy csaldjuk ne lehessen, hanem csak az
istennek "szent-eljk" magukat. A szent /S-N-T/ jelz! ugyanis az is-
tennek sznt /S-N-T/. (A franciknl a szent= saint= sznt, spanyolul
pedig= santa= snta. Vagy sznta.). Akit kiherlnek, az az istennek
sznt, vagy szent, ami viszont !si rssal -FO= /T-N-S/= tnes= t-
nyes. Azok a papok teht akinek a herevezetkeit tnyestk, azok
-herltek- gy valban "szenek" hiszik s hirdetik magukat. (A kt-
ked!knek felhivnm a figyelmt arra, hogy az oratriumokban, vagy
269
ms papi -egyhzi zenemvekben a f!papok mindig s mg ma is
"kappanhangon" nekelnek. Vajon mirt? Mert herltek.) Akinek vis-
zont tnyestk a horgas-int /az als lbszron/ amit a csatkban
f!leg a lovakkal tettk, hogy jrs-kptelenn tegyk !ket, akkor az
snta /S-N-T/ lett, gy a spanyol santa= szent, bizony a sntt is je-
lenthette valaha.
A szlem< szolim /S-L-M/ azonban magyarul nemcsak a leg-de-
sebbet s a bkt jelenti, hanem az istent is. A szlem ugyanis -FO=
M-L-S = milos vagy melasz mellett Mlos is, ami a szittyknl a he-
gyit- vagy dombost" teht a bibliai pogny magas-hegyi istent is jelen-
tette.
A ktsgek cskkentse vgett azonban, hadd modjam el, hogy a
mlos szavunk mg ma is a dombost s hegyest jelenti. (Zldml,
Rzml s az alpesi legel!= Alm= HU= ml.) De a vilg legmagasabb
hegyei kztt is ltez! "magashegyi tibeti valls" f!papja is Lma, aki
-FO= a Ml, a magashegyi isten. A mai papjai, a boncok neve sem
vletlen, mert a papok valaha a tltosok mellett a bonc-segdek is
voltak, akik annak idejn bizony boncoltak. s /jabb vletlenknt/ a
dlamerikai szikls hegyeknek, az Andoknak egyik hasznos s ked-
ves llata a lma -FO= a ml, a magas hegyek llata. Bizony mind-
kett! a mlos-t, a magashegyi istenhiv!t, vagy magt az Istent jelenti
Jeruzslem< Jerusalem grgs neve is vilgosan beszl. A Hie-
roszolima= Here-szl-ima= 1.=/ Az rnak /a Hernek/ szl- az ima.
Vagy 2./=a herk-/a papok-tl/- szl az ima. A Jeruzslem neve a bib-
liai korban is arameus- magyarul beszl, hiszen Jerusalem -FO= me-
las-ur-ej = a mlos-j-r< az "j r- isten " vrosa. mde a "zsids"
szlem sz nlunk is ismert volt, mert a rgi "veretes" nneplyes
felkszntst a tsztot
70
azzal kezdtk: Szllom /ks!bb mr- szl-
lok/ az rhoz !
(Azt hiszem nem lehet elgszer kihangslyozni, hogy az gyne-
vezett "Szentfld" neknk szittya- magyaroknak valban megszentelt
fld, hisz !seink egy rsze onnan szrmazik. s tetszik a vilgnak,
270
70
A tszt sz eredetileg az egyiptomi Thot a tuds s hall istennek a nevt idzte
fel. A grg Th= Sz szably szerint a Thot= Szt jelent, mert az isten maga is egy
Sz, ami FO= sz< #s, ( NB: z, a csodk csodja c, film a Sz-istenrl szl. A
TOSZT teht szt jelentett, hiszen FO= tsz-t jelentst hord ma is.
vagy nem, a sokszz palesztinai vros s fldrajzi nv -szinte kivtel
nlkl- magyaros eredet", amit mg a sokezerves torzits utn is
knnyen lehet bizonytani! A torztsok j rsze mr felfedhet!, de
biztos vagyok benne, hogy nem is oly sok id! mlva, minden kori
szt minden torzts ellenre is- pontosan fogjuk rtelmezni s viss-
za-forgatni az eredeti mondandjhoz.
45. KNAN "ELFOGLALSA ?"
Eme nagy, de fontos kitr! utn trjnk vissza "Knan" birtokba
vtelhez, de taln pontosabb ha inkbb beteleplsr!l mintsem, el-
foglalsrl beszlhetnk. A trtnelem ugyanis nem ismer oly helyze-
tet, hogy egy kivlr!l fegyverrel tmad np, nem gy!zte ugyan le a
belfldieket, de mgis nll orszgot alapit a le nem gy!z!tt el-
lensg fldjn. Ilyen eset nem volt s nem is ltezik. Van ugyan a
kompromisszumos egyttlsre plda, de akkor rendszerint "pnzzel
nyert csatt" az rkez!, akit befogadtak. A zsidk knani "hadm"ve-
letei" szmomra ilyen megoldst sejtetnek. Az ugyanis egyrtelm"en
kiderlt, hogy a kldeus- magyaros npeket nem tudtk megsemmisi-
teni, brmily szrny" vrengzst ir is le a Biblia, ahol mg a kutykat
s szamarakat is kiirtottk. A szittya- magyaros npek bizony megma-
radtak s megtartottk a "poziciikat". A "Honfoglalst" illet!en azon-
ban hamar kiderl, hogy nemcsak Judnak, hanem msoknak is sok
baja volt a /mr megsemmislt/ kaldeusokkal, mint pldul Manass
fiainak: "De, nem birtk elfoglalni Manassnak fiai ezeket a vroso-
kat, s sikerlt a Kananeusnak ott maradni, azon a fldn." /Jzsu
16. 12./ "s mondnak a Jzsef fiai, nem elegend! neknk ez a hegy.
A kananeusok pedig, akik a vlgyi sikon laknak, mindnek vassze-
kerk van."/ Jzsu 17. 15-18./
gy kvetkezett be az, amir!l a cim beszl. Nem honfoglals
trtnt, hanem csak betelepls, amit nem harccal rtek el, hisz a
szittya- magyaros npek a harci szekerek ezreivel rendelkeztek, mg
az egyiptomi rabsgbl rkez zsidk eleve nem is rendelkezhettek
jelent!s katonai er!vel. (Megdnthetetlen trtnelmi tapasztalat az,
hogy egy "semmib!l jtt np", egy- kt emberlt! alatt nem n!heti ki
magt katonai nagyhatalomm!) A zsidk nagy Bibliai gy!ztes csata-
271
totneteit pedig valamely !si szittya- kldeus krnikbl msolhattk
ki s sokszorostottk meg a szeptuagintsok, annyira egy kaptafra
lettek megirva.
A zsidk f!ellensgeinek, vagyis a szittya- kaldeus szrmazs
"filiszteusoknak s kananeusoknak" a teljes kiirtsa s kipusztitsa is
csak vgylom volt, avagy nbizalom nvel! irodalmi termk. A "kiir-
tott npek" ugyanis folyamatosan s llandan a helykn voltak,
annak ellenre, hogy Izrel fiai "majd minden harmadik Bibliai ol-
dalon" !regest!l, gyerekest!l megsemmisitettk !ket. A Birk knyve
azonban ezt a helyzetet szpen "ledokumentlja", hisz bevallja az
albrletet, teht azt a tnyt hogy egytt ltek a kananeusokkal s a
tbbi kldeus npekkel.
"s nem zte el Manass a lakosokat, sem Bth-Senbl, sem
Tanachbl, sem Drbl, sem Jiblembl, sem Meddigbl s
mez!vrosaibl. s a Kananeusnak tetszett ott lakni azon a
fldn."/Birk 1. 27./--- "s Efraim sem "zte ki a Kananeust s az ott
lakott kzttk Gzerben."---"Zebulon sem "zte ki Kitron lakosait s
Nahalol lakit, hanem kzttk lakozott a Kananeues" ---"Aser sem
zte el, sem Akk, sem Sidon, sem Rehob lakit. s ott lakott Aser a
Kananeusok, a fld laki kzt, mert nem zte el !ket." --- "Naftali
sem zte el sem Bth-Semes lakosait, sem Bth- Anath lakit, hanem
ott lakott a kananeusok kztt." ---"Az emreusok pedig felszoritottk
Dn fiait a hegysgbe s nem engedtk meg, hogy lej!jjenek a
vlgybe. s az emreuosknak tetszett ott lakni a hegyen."/Birk 1.
27 -36./
"A filiszteusok t fejedelemsge, a Kananeusok mindannyian, s a
Szidoneusok, meg a Khivveusok, akik a Libn hegyn laknak a Bal-
Hermon hegyt!l Hamath bemenetelig. #k azrt hagyattak meg,
hogy az r ltaluk megkisrtse Izrel fiait. gy Izrel fiai a Ka-
naneusok, a Khitteusok, az Emoreusok, a Perizeusok, a Khivveusok
s a Jebuzeusok kzt laktak. s azok lnyait vevk maguknak fe-
lesgl, a sajt lnyaikat pedig odaadk azok fiainak s szolglk
azok isteneit." /Birk 3. 3-4./
A fentiek maguk s a septuagints hamistsok- helyett bes-
zlnek ! Igaz, nhny helyen megemltik, hogy a kananeusok adt
fizetnek nekik, de nekem az a benyomsom, hogy ez pont fordtva
trtnt, hisz a mr fent idzett rszletek is bizonytjk az "albrletet.
272
Ez azonban csak a kisebbik baj volna, de az a szgyen is megesett,
hogy "Izrel npe" Jzsu halla utn egyszerre csak /ismt/ otthagy-
ta a zsid Istent.
Mr utaltam az ilyen a "h"tlensgekre" mint alapvet! morlis
jelz!re, de ekkort mr aligha lehetett mentsget tallni a "zsidk" vi-
selkedsre. A Biblia tanustsa szerint ugyanis a zsidkkal szemben
az r teljesitette minden igrett. Kihozta a zsidkat a rabsgbl,
gazdagg lettek s vgl odaadta nekik Knant.Tette mindezt annak
ellenre,hogy a zsidk "lpten -nyomon megcsaltk" , de az r ennek
ellenre az erklcs s tisztessg szerint teljesen indokolatlanul- jra
s jra megjitotta a velk val Szvetsget.
S!t, szemlyesen jelent meg nekik a Sion hegyn s nhny nap
mulva mr az aranyborjt imdtk. Ezrt az rulsrt ugyan 3000
embert kiirtott az r, de a tbbinek ismt megbocstott s odaadta
nekik kaldeus Knant. Aztn, alig hogy berendezkedtek Knan-
ban, a zsidk sorra rugtk fel a szerz!ds pontjait. #sszetelepltek,
majd sszehzasodtak a gy"llt ellensggel, s alighogy meghalt
Jzsu, sorra kezdtek ldozni a Balnak s Aserknak.
Igaz, az r angyala jra megjelent s figyelmeztette !ket: "n
vezettelek el titeket Egyiptombl s hoztalak ide erre a fldre. Nem
bontom fel a szvetsgemet s veletek leszek rkk. --- Csakhogy ti
ne kssetek frigyet ennek a fldnek a lakosaival. Rontstok le az
oltraikat. De ti nem hallgattok az n szmra. Mirt cselekedttek
ezt?--- s l!n mikor az rnak angyala ezeket mond, Izrel fiai fele-
melk szavukat s sirtak."/Birk 2. 2-4./
A np azonban jra elhajlott az rtl. "s gonoszul cselekedtek
Izrel fiai az rnak szemei el!tt s elhagyk az Urat s Balnak s
Aserknak szolgltak. " /Uo. 11- 14./ Az r pedig Birkat tmasztott
Izrlben, hogy !k legyenek a np vezet!i. De a birkra sem hall-
gattak, hanem parznlkodtak s ms isteneknek hdoltak.
Az r teht bntetsl el!bb a moabitk kirlyt Eglont (gi-l-n!t)
kldte Izrel ellen s 18 vig szolgltk !t a zsidk. Jtt azonban egy
Ehud nev" szabadit, aki meglte a moabita kirlyt s 10.000 el-
lensget vgott le s senki sem meneklt. # utna jtt Samgr br,
aki egy kr-sztkvel hatszz filiszteust lt meg. gy 80 vre nyu-
galom kvetkezett.
273
Izrael fiai azonban ismt gonoszul cselekednek s az r rjuk
kldtte a kananeusok kirlyt, Jbint, aki Hsorban lakott, kinek
vezre volt Sisera, aki 1000 vas-szekrrel jt s 20 esztendeig "zsar-
nokoskodott" Izrel felett. Vglis egy Jhel nev" n! meg lte Sisert
s Barak megszabaditotta Izraelt az ellensgt!l. Ezutn ismt gonos-
zul cselekedk Izrel az r el!tt, aki ezttal a "Midianitk kezre adta
ket, akik "nyomorgattk Izrelt". Ha vetettek, akkor azonnal megje-
lentek a Napkelet fiai s mindent elvittek".
Az r azonban j birt adott nekik Gedeon szemlyben, aki
megszabadtotta !ket a midianitk kezeib!l s visszavitte !ket az r-
hoz. Gedeon halla utn pedig egyik fia Abimelek (az !sBibliai nv
jra megjelenik: Aba-Mlek, a Mlos pa, a melek hberl= kirly)
vette t apja hatalmt s rdekes mdon Sechem egsz polgrsga
"kirlynak vlasztotta". (Szekhem viszont Szlem -FO= Melasz- ors-
zg f!vrosa, kinek kirlyval brahm kttt szerz!dst!) A Biblia
szerint teht Izrl "kirlya lett" s hrom vig uralkodott. Az n r-
telmezsem szerint ! nem a zsidk, hanem valjban a kananeusok
vezre /kirlya/ lett, akiknek a fldjre teleplt be Manass trzse. ( A
szeptuagintsok jra tvedtek. Elfeledtk, hogy Izrelnek ekkor mg
nem volt /nem is "lehetett" felkent kirlya.)
A np "termszetesen" ismt gonoszul cselekedk az r szemei
el!tt: "Mert szolgltak a Baloknak s Astartnak, s Szria isteneinek
s Szidon isteneinek. s Ammon fiai istennek, a Filisteusok iste-
nnek s elhagyk az rat."/Birk 10. 6./ Az r teht felgerjedt Izrel
ellen s a filiszteusoknak s amonitknak a kezre adta !ket. s gy
tovbb. A birk kora mintegy 300 v volt, mely alatt ez a hinta-politi-
ka folyt: Az r mindig tmasztott egy- egy nagy birt, mint Gedeont,
majd Smsont, de a np "mindig s kvetkezetesen" visszatrt a szit-
tya- kldeus Balhoz s Aserkhoz.
Ezt a kvetkezetesen paradox jelensget nem min!sithetem ms-
knt, minthogy a zsid np nem akarta elfogadni az j szemita
letmdot s a napistent!l elszakad agressziv hmelv semita<
semmit! vallst. Ez az elemi tiltakozs viszont rvidesen nagyon
megdbbent! kvetkezmnnyel s "eredmnnyel jrt". Ugyanis a
zsidk szmra is teljesen rtelmezhetetlen esemnyeket hozott.
El!szr is Benjmin npt vertk szt s !ltk le egy rtelmetlen
epizd kapcsn. A trzs tagjai kzl ugyanis nhnyan elkvettk azt
274
a "szrny"sget", hogy az utcn meger!szakoltk egy lvita gy-
ast. Az ugyan ksbb hazatrt, de a lvita meglte !t s testt 12
darabra vgta (ami persze ki tudja mirt, de nem volt szrnytett) majd
sztkldte azt az orszgban. s "lssunk csodt" ezen mindenki an-
nyira felhborodott, hogy: "s ekkor feltmadt a np s ngyszzezer
fegyveressel a Benjmin trzse ellen indult, majd tbb csatban
25.100 fegyverforgat frfiut !ltek meg. "s Izrl fiai pedig viss-
zatrnek Benjmin fiaira s meglk ket fegyvernek livel a vro-
sokban, az emberekt!l a barmokig s mi csak tallhat volt, az ss-
zes vrosokat pedig tzzel gettk meg." /Birk 20.17- 48./
Krem az olvast, -s a realista valls-kutatkat-, hogy prbljuk
magunkat abba a helyzetbe helyezni. Vegyk el! az kori !sember
ltalnos. de "primitiv !slogikjt" s gondolkozzunk el egy kicsit. Mit
lehet az ilyen nehezen rtelmezhet! trtnetekkel kezdeni? A
valsgban az ilyen eset a testvri trzsek kzt nem kpzelhet! el. A
Biblia viszont nyilvn neknk akart zenni ltala. Az zenet pedig
nem ms mint, hogy ha valaki nem akar bellni a sorba, akkor annak
pusztulnia kell. Akinek viszont el kellett pusztulnia, s el kellett tnnie
az Jzsef testvre Benjmin /a "Bnja- Mn"/ utdnpe volt, aklk
egy orszgosan jelentktelen gy miatt kiirtattak. Nem szabad elfe-
lednnk azonban azt sem, hogy btyja Jzsef is "ki lett iktatva" a 12.
Trzs nvsorbl. Helyette kt fia szerepel Efraim s Manass, akiket
szintn lland tmadsok rtek.
gy itlem meg, hogy Rkhel kt fia nem tudott, vagy nem is akart
szemitv, "zsidv lenni" ezrt kellett nekik kipusztulniok. (A nevket
vallatva az derl ki, hogy mindketten nagyon jsziv" emberek voltak.
Jzsef< Joszip = Jszv, vagyis olyan, amire az ortodox zsidknak
nincs szksge. A Benjamin= Bnja-Mn /bnja az isten/, jelents is
azt fejezi ki, hogy szivesen adott msoknak.) Az esemnyek kifej-
l!dsnek az irnya azonban nem vltozott, mert fokozatosan ms
npek is hasonl sorsra jutottak. A Bibliai zsidk szaki trzsei, "Izrel
npe", Juda s Dn kivtelvel ugyanerre a sorsra jutottak. #ket,
azonban nem kiirtssal bntette az r, hanem azzal, hogy a babiloni
rabsgba vittk !ket s az kori "zsid Izrelt" ezutn mr csak Jda-
npe kpviselte.
A "zsidk babiloni fogsgt" ugyangy megrendelsre kszlt s
utlag talakitott s testreszabott legendnak vlem, mint az "egyip-
275
tomi rabsgot". Mindkett!nek megvolt valalmi egyszer" trtnelmi
alapja, amit "h!skltemnny" tettek. Az els! esetben az a legvals-
zin"bb felttelezs, hogy brahmk "vendgmunksnak" mentek a
gazdag Egyiptomba. A msodik esetben pedig a szittya valls-sza-
kadst kvet!en egyes n!elv trzsek hazatelepltek "Sumriba s
Mdiba". Helykbe pedig msok, valszn"leg elszemitsodott szit-
tya- trzsek rkeztek.
A Biblia elg vilgosan beszl err!l a jelensgr!l. Rszletesen s
tbbszr is kifejti, hogy a 12 trzs egy rsze nem akarta elfogadni a
"zsidv vls vallsi s trsadalmi" kvetkezmnyeit s szembe
helyezkedett Juda-s Dn npvel, vagyis a hmelv" zsidv- tala-
kulssal. Az viszont ktsgtelen, hogy a vllsok piacn nagy volt a
z"rzavar. Az egyre agresszvebb hatalmi versenyfuts elterjedse
akkor is, ma is ttekinthetetlenn tette a helyzetet.
Knanba visszatrve is megmaradt ez a szembenlls. Nem v-
letlen az sem, hogy -egybknt semmifle judaista trtnelmi ok sem
indukolja hogy azonnal kt "zsid orszg" alakuljon ki. Az egyetlen
tradicionlis s rcionlis ok a szittya-npek prossga, mert nluk
mindig egyms mellett telepltek meg a n!elvl" hun- s a himelv"
magyar- avar npek. A proto-zsidk lthatlag kezdetben mg a
pros- szittya modellt kvettk, mely fokozatosan kopott le egy-
nemzett. Br ha jl meggondoljuk, a zsidk kt f!-vonulata a szefr
s askenzi mg az !si prossgot tkrzi. A szefr szemmel lt-
hatan a szabir< szavr hmelv npek nevnek idimja, mg az
ascani< askenzi az zsiai !s-kun n!elv" np utd- nemzedke.
Izrl s Juda azonban klns szimbizist alakitottak ki. A 10
n!elv" trzzsel szemben csak kt hmelv" nemzetsg Juda s Dn
trzse klnlt el. A zsid isten bntetse a Krnikk s a Kirlyok
knyve szerint tulajdonkppen "konzekvens" mdon- a tiz- vonakod
szid trzset rte, akiket vgl is Babilonba hurcoltak. Ezzel kapcso-
latban az a vlemnyem, hogy a 10 trzset nem elhurcoltk, hanem
azok untk meg a knani albrletet s "idegen-szer"sget". Mege-
lgeltk a judaistk vdaskodst, teht az hazba telepltek viss-
za, mg helykbe ms kaldeus npek rkeztek.
Nem szeretnk elbe vgni a babiloni fogsg elemzsnek, de
az egyre vilgosabb, hogy a zsid mentalistst /az elzsidsodst/ Ju-
da s Dn npe fmjelezte. #k is fogsgba lettek "hurcolva" s az !
276
kirkezsk utn kapott egyrtelm" fazont a hmelv! zsid valls.
Onnan visszatrve alakult ki, jelent meg a "klasszikus" zsid- valls
s llam-kezdemny a trtnelem szinpadn. A zsid karakter ki-
formldsrt folytatott harc sok szz /taln inkbb ezer/ ven t
tartott, mert az !si !sztnk a np jrszt mindig visszatartottk az
j -zsid- "morlnak", valamint a 2. Trvnyknyvnek az elfo-
gadstl. mely ezt a hatalmas vltozst foglaltarsba.
Fel szeretnm azonban hivni a figyelmet arra, hogy Rkhel- vr-
vonala az egyiptomi, teht a kos- avar< magyaros szrmazst fejezi
ki. Benjmin, valamint Jzsef fiai, az Efraim s a Manass trzse tu-
lajdonkppen szinte vgig lzadozott a "mzesi- valls" s Jehova
ellen. Nagyon meghatroz konfliktust jelentett az a mozgalom, hogy
a Biblia "hivatalos irnyzata" a kemny s agresszivan kvetkezetes
zsid vallsi rdek-vonalat kpviseli. Az ett!l eltr!ket br semmi-
ben sem rzkelhet!- trzseket pedig sorra bntette a zsid isten.
Ugyanakkor a ks!bb "megsemmisitett" hrom lzad trzs tulaj-
donkppen az isteni kivlasztottsg s szellemisg lettemnyesei
lehettek. Gondoljunk csak brahm ldsra Jzsef fiait illet!en. A
lnyeg az, hogy a kivlasztottsga miatt ragszolgnak eladott Jzsef
s fiai tovbbra is a zsid-papsg gy"llete s fenyegetsnek
clpontjai maradtak. Ezt az ellentmondst gy fogalmazhatnnk meg,
hogy az isteni kivlasztottsgot a rabbik nem fogadtk el, de ennek
ellenre ez a hrom rebellis, teht a szittya "napistenre- kacsingat"
nemzetsg adta szinte kivtel nlkl a nagy "zsid" prftkat s
kirlyokat, akik vgl is mindig "elbuktak", mert az letk vge fel
rendre- sorra elfordultak Jehovtl.
A Jzsef- Efraim szindrma kvetkeztben sorozatosan me-
gismtl!d! vres tkzsek erklcsi sarokkve tulajdonkppen min-
dig is a szittya- kaldeus tisztessg. Ami azt jelentette, hogy a
nemzsid eredet" !sk /emberek s kirlyok egyarnt/ embersge s
igazsgszeretete volt az a fontos kvetelmny, mely rendre sszet-
kzsbe kerlt az un, kemny zsid vonallal, mely knyrtelenl torolt
meg mindent s tvoltott el mindenkit, aki a kegyetlen hmelv" orto-
dox zsid valls s papsg rdekeit srtette, legyen az egyszer" szit-
tya pogny ember, kaldeus trzs, vagy izraelita-zsid kirly.
Ez az elemi tiltakozs persze a zsid istennek- azaz Jehovnak az
"erklcsi mssgt" legalizl durva s kegyetlen trvnyek elleni
277
tiltakozst kivnta kifejezni, mely bellr!l a gnjeiben mg emlkez!
npb!l folyamatos ellenrzst vltott ki. A szeptuagints "trtne-
lemcsinlk" a zsidv vls hossz folyamatt a kirlyok korban
"rleltettk be". Ezt azzal domboritottk ki, hogy Knan hres sumr
s kldeus palesztin- emreus eredet kirlyainak a nagy fejl!dsr!l
tanuskod kora volt a zsid llam kibontakozsnak s a zsid tr-
sadalom kifejl!dsnek az aranykora.
Ez a kor -termszetesen- csak annyira volt zsid, mint az
brahmi trzsek nagyrsznek a megkozmetikzott s kisajtitott
trtnelme. Ezek a nagy zsid kirlyok bizony szinte kivtel nlkl, a
szittya kldeus mr- magyaros npek fiai voltak, mint az a kvet-
kez!kben sorra ki fog derlni. Nekik ugyani annyi kzk van a zsidk
!strtnethez, mint Arthur Koestler nagy trkkjnek rpd honfog-
lalshoz. Arhur Koestler ugyanis a "13. Trzs" cim" munkjban az
kori zsidkat- izraelitkat kinevezte kazroknak. A zsidv vlt
kazrok" aztn, mint rpd legkivlbb trzse meghditottk a magy-
aroknak a Krpt-medenct. Ebb!l pedig logikusan kvetkezik, hoy
az igazi honfoglalk a zsidk, az rpdi magyrok pedig nekik ks-
znhetik a krpt-medencei szittya nagy hazt.

46. KIRLYOK KORA
Ha a zsid llamisg kialakulst figyeljk, akkor a "npuralmi"
jelleg" kaldeus birk korszakban alig ltni lnyegi vltozst, s!t egy-
re srbben jelentkeztek a visszarendez!ds jelei is. A krnyez! na-
gy orszgokban s birodalmakban ekkor kibontakoz trtnsek mr
a hatalmat kzpontosit "hm-istent" kpvisel! kirlyok egyed-ural-
kod rendszert alaktotk ki. Rendszerint a egy "papkirly" llt a hi-
erarchia cscsn, aki knyrtelen pontossggal hajtotta vgre a
megkrd!jelezhetetlen politikjt. Ezt arra hivatkozva tehette meg
viszonylag knnyen, mert a politikai hatalmt is az istent!l szrmaz-
tatta, vagyis magt az isten felkentjnek s f!ldi kivlasztottjnak te-
kintette s tartotta.Ezt a klnleges szerepet a "kirly" vallsf!i
sttusza fejezte ki. Az uralkod a szellemi hatalmt a "sajt vallsn-
ak" az ideologija tmasztotta al, melyet a papsg polt s ter-
jesztett, mig a hadsereg parancsnokaknt a fegyveres er!kkel a poli-
278
tikai hatalmat a maga kzben tartotta. (A kirlyszavak valaha a fen-
tiek miatt /is/ szinte kivtel nlkl az istent vagy az isteni -tulaj-
donsggal felruhzott szemlyt jelentenek. Az kori "kirlyoknak"
nem is volt "keresztneve", hanem a kor valls-politikjnak megfelel!
istensgnevet vettek fel. Ez a nvfelvtel- hagyomny maradt meg a
ppk nv vlasztsnl is.)
A kirly /K-R-L/ sz egybknt kett!s jelents": 1./ Kr-l, a Kr-
l! -t, az l!< h!l! Napistent jelenti. Egy msik olvasat szerint azon-
ban a Kr-ll, a krben-ll /hvei krben ll fejedelem/, illetve az !t
krben-lljk - kifejezst tartalmazza. Az igazi eredetet viszont egy
!si fejedelmi aktus fejezi ki. A szittya- magyaros npek a nap fiainak
tartottk magukat, amit a csillagos gb!l rkez! el!dk mondi ma-
gyarztak meg. A csillagtrbe< az !strbe tartozst az gb!l rkez!
kvek, a fekete meteoritok-, tisztelete s kultusza fejezte ki. Az
avar eredet" npek minden trzsnek volt egy Fekete Kve, mely
egy hatszglet"re faragott- fekete meteorit volt. Ezt a tltosok !riztk,
mert szakrlis szerepe volt a fejedelem- vlasztskor. A meg-
vlasztott fejedelemlnek ugyanis eskt /skt/ kellett tennie, hogy a
Nap- istenek parancst teljesitse, s npt minden tmads ellen
megvdje. A vandl mr- avarok megvlasztott vezre< fejedelme
teht felllt az #SK$RE s eskt tett. Aki pedig a !sk"re ll annak
cime lett a k"re-ll, ami ks!bb krl, majd kirj lett.
A vikingek s normannok azonban lerviditettk ezt a kifejezst. A
k"re-ll helyett egyszer"en csak a kre /ks!bb kire/- szt has-
znltk. Mgpedig !si mdon, vagyis forditva- teht= erik- vltozat-
ban. Ez az Erik lett a vandl- mrok- vikingek kirlyi- jelz!je. A
Vrs Erik a vrs kirlyt jelentette. A mai Henrik a hun-erik, teht a
hun kirly volt. A Patrik pedig a hz, vagy a haza ura. Innen ered a
kirlyn! cime is, mert Rka- Rka FO= erik, teht kirlyn! volt,
akrcsak az Erika, ami szintn a-Rika fogalmat hordozza. Stb.
(A szlv kirly= krl /K-R-L/ is a magyaros kr-l< kirlyt utnozza.
A szlvoknl egyblnt is cr= szr, teht az !sr< nap fejezi ki az
uralkod cmt.). A hber kirly is a napot, a meleget= Melech- Melek
/M-L-K/ fejezi ki, viszont az arab fejedelem= malik= a mli-t< a dom-
bost,, a mlik- mlost, a magashegyi istensget jelenti. (A latin rex-
rgis= +regs< regis= az isteni szemly, mert az reg /Ereg/, p-
pensggel= rg< rk szintn az isten. A nmet kirly= K!nig=
279
pros-isten, mert a k!-n!-igi= gi kn jelentst visel. A kzkedvelt
Kn-rang a K!+N! /K-N-= kn- kn- k"n- stb.vltozatban ismert s
nem vletlen a zsidk vonzdsa a fenti nevekhez. A latin csszr=
Caesar= k-sr= k!+sr< a nap-isten. A nmet Kaiser= ks+er =
Kos-ur, vagy kes -r. A grg, latinos s glagolita Sz= C/. A Cr
teht= sr, vagy szr, ami az #sr, a napisten rvid alakja.(Sr+ga<
sr-gi =arany- szin"). Az etip hercef s kirly= Rasz, ami FO=
szr. rpd unokjnak Szr Lszlnak a szr nem gnyneve, vagy
ppen a kopaszsg lltlagos jelz!je, hanem az a Szr= Cr Ls-
zt, az akkori orosz- kirlyfit jelentette. Az angol King /K-N-G/=
kn+g = gi-kn. Ugyanaz mint a tatr kn, vagy az avar Kagn
cme, ami -FO= nag+k!, teht nagy -kn.)
*
A npi igazsgot s rdeket kpvisel! birk nem elgg hatkony
szemita- szerept, a "karizmatikusabb" szemlyek, a prftk vettk
t, kiknek a feladata az volt, hogy a jahvei vallst, teht az j zsid
letmd rdekeit prseljk bele az emberek tudatba. Magukat ter-
mszetesen az isten kldtteinek, de legalbb is Jehova kivlaszott-
jainak hirdettk meg. #k csodkra is kpes mgikus- emberek voltak,
holott a nevk msrl rulkodik. A prfta ugyanis = a+pr-fta=
apr-vt!, teht olyan ember, akinek csak kicsiny hitbli s emberi
hibi vannak.(Ez a megolds msutt is ismert, hiszen a Professzor=
a+prvessz!- r, a m"fogsor= protz-is= a+prt-esz-is, A termels=
produkt= apr-dukt< pld, apr hagymt dugott. A proletr= a+prlt-
ar, kicsi< aprlt" r. Stb.)
Az els! ilyen prfta Samuel volt, akit Isten szemlyesen hivott el
erre a feladatra. (Egybknt -gondolom ismt vletlen"l- # is efraim-
leszrmazottja, vagyis kaldeus utd volt- teht az !s-egyiptomi vonal
fia, aki nem vletlenl lt Rm-ban. /ami -FO= a -Mr, a mrok
vrosa./ s neve sem vletlen, mert 1./= Szamuel- /az R= L szably
szerint/ = Szamuer= szamr, vagyis sumr. Illetve 2./ Samuel -HU=
as+muel= !smli, azaz szittya- magashegyi).
, volt egy ember Benjamin nemzetsgb!l, kinek neve vala Kis, aki
igen tehet!s ember, aki Abil finak, Seror finak, Bekorath finak az
Afik-nak /=a fik- finak/ a fia- vala. s Saul nev" fia vlltl felfel
magasabb vala npnl." /1Samuel 9. 1-3./ # volt az, aki az !si
280
rsok szerint a szamarakat keresve, bejrta Benjmin fldjt. Bejrta
Salim (illetve Szlem) fldjt -FO= milas< mlos orszgot/ s fel jutott
Efraim /f!-mr/ hegyre s Rma /a mr/ vrosba ment, ahol
Smuel mr vrta az ! rkezst.
Saul /S-L/ termszetesen nem szamarakat, hanem sumrokat ke-
resett. (A szamr nmetl= Esel= !s-l, angolul= ass= sz<
71
a su-
mr isten, teht mind szittya kaldeusok< sumrok.) Saul uralkodsa
alatt aztn legy!ztk az amalekitkat s az ammonitkat, gy Izrel
nll orszg lett. # lett a zsidk els! nagy kirlya, aki termszetesen
nem volt zsid, amit az is bizonyit, hogy uralkodsa cscsn elfordult
a Jehovtl, amirt letvel kellett fizetnie. # is, mint a legtbb
ks!bbi "zsid" kirly sorozatosan kvettett el rettenetes "istente-
lensgeket". Saul pldul olyan kirly volt, aki nem "csak uralkodott
s reprezentlt", hanem mint "civil" dolgozott otthon Gibeaban s
csak akkor szllt hadba, ha ellensg fenyegetett. Mg nagyobb hibt
kvetett azonban el azzal, hogy a legy!ztt ellensget nem hagyta
lemszrolni. "Senkit ne ljetek meg a mai napon!" /1Samuel 11. 13./
Tovbbi nagy gy!zelmeket aratott a filiszteusokon, de megkimlte
pld, az amalekitk kirlynak Agg-nak az lett (# nyilvn az Agg-
gi= az gi-reg, vagyis az magyarosak istene, vagy Ady Endre
Gg- s Magg-jnak az !se volt.) Az ilyen gyengesg pedig ris
b"nnek szmitott a zsid valls vezet!inek a szemben. Smuel
prfta fel is kereste a kirlyt s szemrehnyst tett neki:
"Elkldtt az r s azt mond, menj s pusztitsd el az amale-
kitkat s hadakozzl ellenk, mg megsemmisited !ket. Most azrt
menj el s verd meg Amaleket, s pusztitsd el mindent s ne ked-
vezz neki. ld meg mind a frfit, mind az asszonyt,mind a gyerekt,
mind a csecsem!t, mind az krt, mind a juhot, mind a tevt, mind a
szamarakat." /1Smuel 15. 2-3./
Saul kirly teht elment s gy!ztt, de ismt nem volt hajland
ldklni, gy a prfta megkrdezte: " Mirt nem hallgattl az rnak
szavra? /1Smuel 5. 19-20./ Ezutn Smuel prfta maga vgta le
az amalekita kirlyt. Saul azonban ezzel mltatlan lett a zsidk kirlya
rangra, amit a Biblia gy fejezett ki: "s Samuel nem ltogatta meg
281
71
A francia sumerolgus Ren Labat Sumr-Akkd sztra szerint az k, a vons=
I = as, ami akkdul= istein, vagyis= isten. teht sz.
tbb Saul kirlyt halla napjig. "Az r pedig megbnta, hogy
kirlly tette Sault Izrel felett." /U.o.15. 35./ Hasonl nagy bne volt
az is, hogy tbbszr is megszmolta Izrel npt, ami buksnak
egyik f!oka volt, akrcsak utdnl Dvidnl. Emmiatt kapott nem-
sokra rettenetes bntetst. A filiszteusok elleni hborban fiai apjuk
szemelttra estek el s Saul kirly ktsgbeessben ngyil-
kossgot kvetett el.
A Saul nv egybknt rdekes informcikat hordoz. A Saul
-magyarosan a Szl, a Szt, az isten egyik szittya nevt rejti. A Saul-
sl viszont FO= ls, teht a Fehrl istensg szava. A nmet
koszlop pedig = Saule, ami a Skzl< Ls istensgnvvel azonos. A
k! ugyanis a szkittya istent jelenti, hiszen a nmet k! maga is= Stein,
azaz isten. /Peersze ismt hangslyoznm, hogy Mzes bcs imja
a K!sziklhoz-, a K!hz, vagyis a szittya K!istenhez szlt./
47. DVID S A SUMROZS
A "parittys" Dvid lett az j kirly, aki maga is a lzad efraimita
trzs fia. El!szr a filiszteus ris Glit legy!z!je s Saul kirly ked-
vence volt. Mivel azonban ! lett a papsg kivlasztottja, Saul kirly
fokozatosan elhideglt t!le, s!t meg is gy"llte. Dvid gy bujdosni
volt knytelen. Az rsok szerint hossz id!t tlttt a kananeusok
kztt s ott barti kapcsolatokat pitett ki.
"s Dvid Akhis kirlynl tartzkodott Gth-ban egsz hzan-
pvel s kt felesgvel. s az id!, amit ott tlttt vala egy v s n-
gy hnap volt. /1Smuel 27. 2-6./ Ekkor Akhis /= a Kis, vagy kus/
kirly Dvidnak s ksretnek Siklg vrost jellte ki tartzkodsi
helyl. Siklg s Gilgl vrosok pedig a szittya kldeus npek ma-
gyar nev" vrosai. Siklg -FO= gl-kis, a ks-glok vrosa volt
Samriban. A Gilgl nv viszont= a gir-gar= magyar+ glt jelent, ami
szjtk, mert a gar- gal s gir- gal egyarnt az afrikai jvetel", fekete
mr-avar magyarokat jelenti.
Dvidrl teht nem nehz szrevenni, hogy kananeus- bart volt,
ami nem csoda hisz anyja is hitteus /a hite-!s/ nemzetsg tagja, a
moabita Ruth volt s gy visszatlt!dtt benne a magyaros vonal. (A
Ruth FO= tr< t"ri.) Ms nem-zsid trzseknl is sok id!t tlttt el.
282
Elment Mob fldjre is, ahov szleit s csaldjt is magval vitte.
Ezen fell Dvid mg Izrel ellen is harcba akart menni, de a filiszte-
us vezrek ezt nem engedtk meg neki. "A filiszteusok sszegyjtk
seregeiket Afek-nl, Izrel pedig tbort ttt a forrsnl.-- A filiszteu-
sok vezrei pedig kivonulnak .... s krik Akhis kirlyt, hogy kldje el
t!lk Dvidot... s azt mond Dvid, mit cselekedtem, hogy ne har-
coljak az n uramnak az ellensgei ellen?" /1 Samuel 29. 1-10./
Ezek utn az mr nem is meglep!, hogy Dvid ks!bb, de mr
Juda kirlyaknt tkztt meg Izrael fiaival s borzalmas csapst
mrt rjuk. "Kimne azrt a np a mez!re az Izrel ellenbe s
megtkznek Efraim erdejnl. s megveretk ott Izrel npe Dvid
szolgi ltal. s igen nagy vesztesg volt ott azon a napon, mintegy
huszezer ember pusztult el." /2 Smuel 18. 6-7./
Ezt a Bibliai cselekmnyt, vajon hov teszik a zsid trtnszek?
Vajon kinek a kirlya volt Dvid? Valban a zsidk? A ma elhangz
vlasz a kvetkez! lehet: Dvid negyven vig uralkodott s Izrel /?/
legnagyobb kirlynak tekintjk. Ktsgtelen, hogy teljesen talakitot-
ta az orszgot, mg a f!vrost is thelyezte Hebronbl Jeruzslem-
be, melyet a hunfajta szittya jebuzeusoktl foglaltak el s Jebus
helyett neveztk el Jeruzslemnek.
A vilg zsidsga szemben s gy vlem, hogy a vilg nemzsid
valls kzvlemnye szemben a zsidk Bibliban megnekelt le-
gends hatalmnak mg legendsabb alakja volt Dvid, akinek
vilgszerte ismert alakjt Michelangelo rktette meg egy csodlatos
mrvny szoborba. Dvid nagysga s zsidsga azonban ma mr
az !strtnszek egyik pikns vita tmja. A fenti elgg elnagyolt
brzols ellenre azonban ktsgkvl megllapithat, hogy Dvid
kirly, minden nagysga, s utkori magasztalsa ellenre, a legza-
varosabb let "zsid" kirly volt. Ennek oka azonban csak az, hogy
Dvid soha sem volt kirly /csak fejedelem/ s f!knt soha sem volt
zsid. Az ! zsidv alaktsa pedig trvnyszeren hozta magval -a
mr eddig is elemzett- "!strtneti zsid- skizonfrnit", amikor a ju-
daista zsid !li az izraelita zsidt.
Dvid kirlynak a n!khz s fiaihoz val viszonya pedig kln
trtnet. Az egyik fia Absolon ellene lzadt s megltk. A msik fia
Anmon sajt testvrt Tammrt er!szakolta meg, amirt !t is megl-
tk. Aztn kzismert a Bethsabe- trtnete, aki egy kaldeus- szittya f!
283
tiszt felesge volt. A ks!bbi felesg, aki a fnyes Salamon kirly
anyja lett, a hitteus Urisnak, a kivl nem zsid vezrnek volt a fe-
lesge. Dvid kirly azonban "megszervezte", hogy a csatban a
legveszlyesebb helyre kldjk s katoni hagyjk cserben. Uris
teht, -termszetesen- nem "elesett", hanem aljas gyilkossg ldoza-
ta volt.
Mg ezeknl is fontosabbb az a tny, hogy Izrel az ! uralkodsa
alatt vlt kett, mgpedig igen rdekes, br a szokott z"rzavaros
mdon. Az egszet, ugyanis a zsid isten indtotta el. Az # uta-
sitsra "Dvidot Juda fiai Juda-kirllyv /?/ kentk fel," (Vajon en-
nek a szakadsnak mi volt az oka?) Saul fia a trnrks Isbset
pedig Izrel kirlya lett. "s kirly lett ! Gileadon, Asuron s Jezrel
vrosn s Efraim s Benjmin nemzetsgein, s egsz Izrelen." /2
Smuel 2. 2-9/
A Bibliatrtnet legknyesebb s legbonyolultabb trspontja ez a
trtnet. Ennek ellenre a zsid Bibliairk azonban -a mr megszo-
kott- felletessggel intztk el ezt a rendkvl fontos esemnyt is. Mi
is trtnt tulajdonkppen? Rviden sszefoglalva: Az eddig zsidnak
bellitott kldeus /azaz mr-magyaros/ s szittya-hun npek, melyek
rszint a Napkeletr!l s rszint a dli Egyiptombl kiindulva- megje-
lentek az Igret Fldjn s ott 0nyeg, tulajdonkppen csak az, hogy
a kivlasztott, a sokat prblt zsid- np, mely vgre rvbe jutni
ltszott, egyszerre csak -minden alapos ok nlkl- sztvlt, s!t ami
mg meglep!bb, kt egyenl!tlen s ellensges rszre szakadt:
"Abner pedig, Nr fia, aki Saulnak volt f!vezre, felvev Isbsetet,
Saul fit s elviv !t Mahanaimba. s kirlly tette !t Giledon, Asu-
ron s Jezrel /!?/ vrosn s Efraim s Benjmin nemzetsgein s
egsz Izrelen. Negyven esztend!s vala akkor Isboset -Saul fia-, aki
uralkodni kezdett Izrelen. Csak Jda hza kvette Dvidot." / 2 Sa-
muel 2. 8- 11./
A sztvls tbb krdst vet fel, hisz maga a jelensg megle-
het!sen meglep! s a Biblia el!adsbl nem is rthet! meg. Ha
azonban valban kaldeus szittya npekr!l van sz, (az esemnyek
bels logikjbl ez tbbnyire gy ltszik, hogy igen.) akkor rthet! a
kett!ssg, mert a szittya- magyarok mindentt az "ikernp- rends-
zerben" ltek, mint Knanban is. Az itt l! filiszteusok, hitteusok s
a kananeusok a Bl-isten npnek a sumr-szemere hun-npeknek
284
a leszrmazottjai, teht a n!trzsek /az amazonok/ utdai, !k a
turniak. A gallok-glok, az emreusok, a moabitk s edomitk, az
avar- kus- mr npek fiai /a fekete-magyarok/, akik a magr-istennek,
a Napistennek a leszrmazottjai.
brahm fiai, ugyan f!leg kusita- kos magyarok, de a sumr vr is
kering az ereikben. A prossg, vagy a kett!ssg gy rthet! lehet.
mde "itt", - a hber- Bibliai informcik szerint- egyetlen nagy
csaldrl volt sz, mely vgl is kapott egy j hazt s most" az egyik
trzs- Juda, aki a 12- es jkobi csald tagja, hirtelen kitrt az eddigi
kultikusi krb!l. Ez pedig, gy rthetetlen, nagyon indokolatlan s
rendhagy eset, de ez nem is a "szerves fejl!ds" kvetkezmnye.
gy rzem, azrt kell most nagyobb figyelmet forditani a kett!s
kirlysg ltrejttre, mert -a jelek szerint- itt jra-rvnyesltek az
!si gnek parancsai s visszallt a pros-hatalom. Juda s utdai,
akik mr a kezdet-kezdetn sem szittya-kaldeus mdon viselkedtek
viszont vgleges szaktsra hatroztk el magukat. (Emlkezznk
csak Her esetre, kit meglt az r, az Onania- jelensgre s Judnak
a fia felesgvel val fajtalankodsra stb.) Mindenron keresztl
akartk vinni, vglegess tenni a zsid- mentalits gy!zelmt. Be ak-
artk fejezni az brahm-utdok egy rsznek a zsidv vlst.
Ehhez pedig, taln kapaszkodt adhat az, ha visszamegynk a
Jkobfia "Jda gyerek s ifjukorra, ami elgg rendhagy volt:
*
"s meglt ott Juda egy knanbeli frfinak a lnyt s elvev
azt. s bmne hozz s az fogada mhben s szle fiat s nevez
azt Hrnek. s ismt fogada mhben s fiat szle s azt nevez
Onannak. ---s mg egyszer szle fiat s nevez azt Slnak.---s
ks!bb: "v!n Juda az ! els!szltt finak Hrnak felsget. Ennek ne-
ve Thmr vala."
"De, Hr Jdnak elsszltt fia gonosz vala az r szemei el!tt s
megl !t az r.--- s mond Jda Onnnak, menj be a te btyd
felesghez s vedd felesgl, mint sgor s tmassz magot
btydnak."--- Onan pedig aki tudta, hogy a magzat nem az !v lesz,
amikor a btyja felesghez bemegy, a fldre vesztegeti vala a ma-
got, nehogy btyjnak magot tmasszon. s ez a tett nagy gonos-
zsgnak tetszk az r szemei el!tt s ezrt Onant is megl az r."
/1Mzes 38, 1- 10,/
285
A "csaldi szex- krimi" azonban folytatdott, mert egy bonyolult
trtnet vgn, Jda teherbe ejtette -menyt-Thmrt, aki kt fiat
szlt neki. "s kett!s!k valnak az ! mhben. s szls kzben
egyik kinyujt a kezt s a bba veres fonalat kte r, de ez vissza-
vonta kezt s testvre jtt els!nek. s mond a bba -rst trtl
magadnak- s nevez nevt Perecznek. Utna kijve az ! testvre
s nevezk !t Zerkhnak. /U.o. 38. 29-30./
(Nem hagyhatom ki a kt nv magyaros jelentst s a velk
kapcsolatos ujabb szeptuagints tvedst. Az "els!"lett a piros-jel",
mert Perecz /peresz/, ugyanis a perec getettek, azaz prest< pirost
jelent. Amikor ugyanis a nap felkel az els! fny= a pir. Neve teht
nem a rst-trst, hanem az els! prt, a pirosat jelentette. A viss-
zahzds fi neve lett ugyanis a Zerkh, ami= e+z- rk, teht a
vissza-men!t jelent.)
A szeptuagints rtelmezs, vagyis a Biblia "informcii" alapjn
is, ez a zavaros szemly hallos b"noket kvetett el. Az akkori
trvnyek szerinti hallos b"nk kzt l! Judnak a nemzetsge
szinte elklnlt Knanban. Ez pedig taln azrt is meglep!, mert a
nemzetsg meglehet!sen kicsiny volt akkor, hiszen csak harminc
ezer f!t szmllt az egsz Izrl 300.000 lakosval szemben. A zsid
isten mgis gy dnttt, hogy Jda az "igazi" s az ! nemzetsge
kirlyv tette avar- kananeus Dvidot.
*
A "nagy Izrelnek" a kirlyt Isbsetet, Saul fit "termszetesen"
rvidesen megltk s gy Dvid egsz Izrel kirlya lehetett, ami
mintegy 40 vig tartott. /I.E. kb. 933 s 893 kztt/. # az, akit ma a
legnagyobb zsid kirlynak tartanak, hisz nlkle nem jhetett volna
ltre, az annyira fnyes Salamoni- korszak sem. Dvid, teht mint
tudjuk, sorozatosan nagy gy!zelemeket aratott a filiszteusokon s az
ammonitkon. volt az, aki Jeruzslemet a zsidk nagy vrosv
fejlesztette s ! volt az, aki a Frigyldt is oda vitette. Ezekrt az r-
demekrt pedig az r jra megigrte neki, hogy ! s magja fog r-
kre uralkodni Izrelen.
Mgis kegyvesztett lett az r el!tt, mert "megszmllta Izrel n-
pt". Ez a "dvidi szentsgtrs" egyike a Biblia legrejtelmesebb
286
trtneteinek. A zsid Bliblia ugyanis semmi magyarzatt nem adja
ennek a "bn-cselekmnynek", mrmint a zsidk megszmllsnak.
Az ugyanis mr sokszor megtrtnt. A trzsek teljes geneolgija
tbbszr is szerepel, s!t megadjk a pontos ltszmokat is. A
Krnikk I. Knyvben az els!10 fejezet rszletesen szmolja meg,
sorolja fel egsz Izrelt. Mzes IV. Knyvnek 26. Fejezetben is
aprlkosan s rszletesen szmoljk meg !ket. De, megszmllta
az el!z! kirly Saul is a zsidkat: "s megszmll ket Bezekben.
s Izrel fiai hromszzezren valnak s a Judabliek pedig 30
ezren." /1 Smson 11.8./
Mi is trtnt akkor tulajdonkppen? Dvid kiadta a parancsot a
f!vezrnek Jbnak, hogy : "Menjen s Dntl Bersebig
szmoljk meg a npet". Job pedig miutn vgrehajtotta a paranc-
sot, jelentette a kirlynak a npszmlls eredmnyt, mely szerint:
"Izrelben 800.000 fegyverfoghat frfi vala, s Judban 500.000 fr-
fi vala." /2 Smuel 24. 1-10./
(Azon termszetesen nem rdemes elgondolkozni, hogy a Saul-
alatt megszmolt 330 ezer f!nyi zsidsg, kt emberlt!vel ks!bb
hogyan tudott killitani 1 milli 300 ezer fegyverest? Ehhez legfeljebb
annyit lehet mg hozz tenni, hogy a fegyverforgatk soha sem lehet-
tek tbben, mint a frfilakossg fele, teht az sszlakossg negyede.
A dvidi npszmlls eredmnyei teht akkor azt jelentettk, hogy a
zsidk szma akkor mr mintegy t milli krl volt. Ez a kt
npszmllsi "adatsor" vilgosan mutatja meg s trja elnk a szep-
tuagints forditsok- ferdt! hiteltelensgt.)
Ett!l a megszmllstl az r nagy haragra gerjedt /! ?/ s elkld-
te Dvidhoz Gd prftt, hogy megintse !t. Dvid valban megijedt
a prfttl /?/ s bocsnatrt esedezett az rhoz fohszkodva. Gd
nemsokra jra megjelent s kzlte: a bne akkora, hogy a bntets
nem maradhat el. A Jehova azonban vlasztsi lehet!sget adott
Dvidnak. "s elmne Gd Dvidhoz mondvn: Akarod-e hogy az r
ht esztendeig val nsget bocssson a fldedre? Vagy akarod-e,
hogy hrom hnapig az ellensgeid ldzzenek tged? Avagy aka-
rod-, hogy hrom napig tart dghall legyen orszgodban?
/2Smuel 24. 13./
Dvid a harmadik lehet!sget vlasztotta s az r angyala nagy
vrengzst rendezett, "Mert meghalnak Dntl Bersebig hetve-
287
nezer frfiak." Akr a sauli 300 ezres ltszmot veszem, akr a dvidi
millikat, a 70.000 katona kiirtsa "nem semmi". Gondoljunk csak jl
bele: Vajon, mirt is kellett ennyi embernek rtatlanul meghalnia? gy
vlem jogosan s logikusan vet!dik fel a krds, hogy mi lehetett a
npirts igazi oka. A zsidkat mr tbbszr is megszmlltk s ak-
kor nem trtnt semmi hasonl. S!t, az Irs szerint a meglteknek
semmi kze sem lehetett a "dvidi bnhz". Vagy mgis? Ha pedig
igen, akkor mi lehetett az a b"ntett s mirt kellett ilyen tmegnek
nyomorultul elpusztulnia? Ezekre a krdsekre termszetesen van
indokolt s logikus vlasz, de jra csak a szittya magyar nyelven.
Ez az eset az, mely kristlytisztn s kemnyen, de megdnthe-
tetlen rvekkel mutatja be az igazsgot, s!t bebizonyitja a Biblia "!si
armi- irsainak" a magyaros voltt. Azzal az egyszer" s letagadha-
tatlan tnnyel, hogy ezt az ris Bibliai anomlit csakis magyarul
lehet tkletesen rthet!v s f!knt indokolhatv, gy logikuss
tenni.
A magyarzathoz ismt a magyaros szfejts szksgeltetik. A
kiinduls jra az !si sumr szittya- magyaros birodalomban leledzik.
Alapja ama tnylls, hogy a tuds, az irs s a szmols sumr-
avar /magyaros/ tallmnyok. (Nem pedig arab, ami szintn elirs-
tveds, mert valaha avart mondottak, de abart rtak, hiszen a B< V
betk a hber s grg nyelvben azonosak. gy lett az akkor elg
gyakori hangugrs utn az avar< abar- bl= arab, ami egyltaln
nem azonos a ma arabnak tartott npekkel.)
A tuds akkor szemere, vagyis sumr dolog volt. Az egyik magya-
ros trzs volt az "ir-trzs", /irek, illrek= l-ben-irk/ kiket ms szval
rovsnak hvtak. A Rovs /R-V-S/ -FO= savor< savr s sabir= a
szebb-rs volt., hisz a mai modern nyelvek mind ezt mondjk, mind
ezt "tanusitjk": Szabir magyarul = szebb-ir, szp-ir, de a savar
-FO= ravas= ravs< rovs, teht a rovs-irs npe. mde, tudni is
magyaros dolog, mert ez spanyolul- portuglul= saber = szabir. Fran-
ciul= savoir= savor< savr, azaz szavr. De -FO= riovas< rovas. Va-
lamikor az irs tudsa is a "tudst" jelentette. (Nmetl is ezt
mondjk, tudni= studier-e = s-tud-ir-en= ez-tud-irni.) Azonban tudni
latinul is= sapere= szaper, aminek mai utdja az amerkai= szuper=
szaper, ami az /ang/ fellmulni valakit= super /ejtsd-szaper/. Tudni s
irni bizony= szabir. azaz magyar dolog.
288
mde a szmols is a magyaros npek dolga volt, csakhogy eb-
ben a sumrek, a szemerk= az !s-mr!k az illetkesek. #k, mint a
szemtermel! npek knytelenek voltak szmolni, hogy a termst
szmon tarthassk. A szm= szem, hiszen valaha a gyerek is gy
tanult meg szmolni, hogy magokat- szemeket rakott egyms mell.
Aki szmol= az szemel, teht szemer-szemere< azaz sumr. (Az
"idegen" numer< numero= n!-mr!, ami n!+vs mr!, nvekedst
mr!.)
sszeadni s szmolni egybknt magyarul is= summzni. N-
metl viszont = summier-en= summir/ozni. Angolul= summarize=
sumroz, s franciul sommer= somr= sumr. Spanyolul= somar
s latinul- olaszul = summare. Mind sumr-somr s somr. Ebb!l
az "okfejtsb!l" remlem elg vilgosan fog kiderlni, hogy mi is a
Bibliai npirts igazi oka. A szeptuagints ferdt!k szerinti megs-
zmols ugyanis nem ms, mint sumrozs. J-j, de ez mirt lehe-
tett az oka annak, hogy 70. 000 frfit miatta kiirtsanak? Nyilvn-
valan nem ez. De ht akkor mirt tettk, netn mg valami mst is
jelent ez a kifejezs, netn valami szrny" dolog lehet az a sumro-
zs?
Igen, a Jehova, a zsid isten szemben a legszrny"bb s legret-
tenetesebb dolog volt ez. Azt jelentette ugyanis, hogy Dvid kirly
katoni sumroztak, vagyis vissza trtek !si sumr-hitre. S!t azt is
felttelezhetem, hogy a katonk igyekeztek azt orszgosan is ter-
jeszteni. Az trtnhetett meg, hogy Dvid kirly katonai, a kirly pa-
rancsra, otthagytk Jehova zsid- szemita vallst s jra a napis-
tennek ldoztak s igyekeztek a npet Bal s Aserk /a Napisten/
szittya vallsra vissza vezetni..
A np megszmllsa teht, jelenthette a megszmolst is s ak-
kor nem is lett volna vele baj. Jelenthette azonban -a nyugati utdny-
elveken- jl ismert sumrozst, ami ebben az esetben az !si hitre
val visszatrs. Tekintettel arra, hogy a zsidk folyamatos viss-
zatrse /sumrzsa/ a bal-hitre, a Biblia legjellemz!bb trtnse,
esemnye volt, rthet!, hogy a zsidk istennek a kegyetlen Je-
hovnak a legf!bb gondja ennek a megakadlyozsa volt. gy pe-
dig mr tkletesen rthet! a zsid isten nagy felhborodsa.
# eddig is mindent megtett a sumirozs ellentte a zsidsods
rdekben. Mindent megbocstott s j orszgot adott nekik, de
289
klnsen elknyeztette Dvidot, aki pedig el!zetesen mr elg
sokszor egyttmkdtt a kananeusokkal is. Ilyen ris gesztus elle-
nre Dvid kirly mgis visszatrt Aserkhoz s Balhoz. A zsidk
megszmllsa itt ugyanis, a zsidk sumrozst, a Balhoz ford-
itst jelentette. Ezrt jtt a rettenetes bntets, ezrt kellett a npet
megtizedelni.
gy vlem, hogy az a -sokak szmra taln meglep!, s!t elfogad-
hatatlan elmletem, melyben egynmely szittya magyaros nptrzsek
elzsidsodsrl beszltem, -tbbek kztt- a fenti bizonyitkok miatt
nagyon is megalapozottnak tnik. Ez a jelensg, -mrmint a felkent
zsid kirlyok sorozatos "rulsa"- a Biblia "Kirlyok Knyve" tovbbi
trtneteinek a legjellemz!bb eleme. De gy is fogalmazhatok, hogy
a zsidk Bibliai zsid kirlyok- trtnete nem ms, minthogy a fel-
kent vezet!k sorozatosan elfordulnak Jehovtl, aki ujabb igretekkel
vissza csbitotta !ket. Ha pedig ez hatstalan volt, akkor a bntet-
sekkel terelte !ket vissza az izreli akolba. Persze, a bntetsek
sem maradtak el, A szeptuaginta rabbijainak fordtsai szerint Jehova
mg Izrelt, a kedvelt s elknyeztetett npet is az asszirok
fogsgba vetette. "Mert Izrelt elvetettem s megtlom ezt a
vrost, melyet vlasztottam Jeruzslemet..." /2 Kirlyok 23. 27./
De ez itt mr egy msik trtnet. Most gombolyitsuk csak tovbb
azt a nagyon is sznes fonalat, amelyet Dvidnl felvettnk. Kvess"k
azt egszen kedves fiig Salamonig. Annl is inkbb, mert ez az
id!szak rendkvl rdekes s tanulsgos. Egybknt pedig ez az a
korszak, melyet ma is "Izrel" trtnelme legdics!bb szakasznak
tartanak. (Annak tartom termszetesen magam is, csakhogy n az
"Izrael" nevet idz!jelben emlitem, mert helyette a sumr- kaldeus
szittykra gondolok.)
48. SALAMON DICS!SGE S F!NICIA
290
Salamon kirly, kinek anyja a filiszteus Bethsab
72
, meglehet!sen
fondorlatosan kerlt trnra, hiszen a "trnrkst" a vromnyos
uralkodt, a fltestvr Adonijt s hiveit meglette. Uralkodsa, mely
I.E. 893-t!l mintegy 850-ig tartott s nem vletlenl volt dics!sges.
Alapvet!en ! is apja utjt jrta, vagyis megmaradt "Szittya nap-
hv!nek", teht ! sem lett zsid. Ennek egyik fontos bizonyitka az,
hogy: "Nem volt hajland a 2.Trvnyknyv kegyetlen s igazsgta-
lan zsid trvnyeit mechanikusan alkalmazni, hanem tisztessges
embersges s igazsgos itleteket hozott". Ezek utn szinte ter-
mszetes, hogy apja becslet-kdext kvette mg az !si istenhez a
Balhoz val visszatrsben is.
A zsidk "differencildsa" tulajdonkppen az ! orszglsa alatt
fejez!dtt be. A kereskedelem ugyanis ekkorra mr nemcsak, hogy
ltalnos vlt, hanem sikerlt a tengerekre is visszamenni, s!t a
"vilg" legtvolabbi piacaira is eljutottak a zsidk haji. A tengeri ke-
reskedelem rohamos fejl!dse mr nagyon gazdagg tette Izrelt.
"Aztn elmene Salamon Esiongberbe s Eiltba, mely a tenger par-
tjn Edom fldjn volt. ---s klde Hirm /F!nicia kirlya/ nki hajkat
s szolgkat, akik a tengeren jrtasok valnak. Akik mennek a
Salamon szolgival egytt Ofirba (Afar-ba, ami Afrika= afarika= avari-
ka, hiszen az avarok volt!) ahonnan 450 talentum aranyat hoznak
s vivk Salamon kirlynak. /2 Krnika 8. 17-18./
"s Hirm szolgi is s Salamon szolgi is hoztak vala Ofirbl
aranyat, hoztak benft s drgakveket."/U.o. 9. 10./ "Mert haji vol-
tak a kirlynak, melyek Tarsisba jrnak Hirm szolgival egytt.
Minden hrom esztend!ben mennek Tarsisba, ahonnan aranyat,
ezstt, elefntcsontot, majmokat s pvkat hoztak vala." /2 Krni-
ka 9. 21./
Ez a gazdagsg tette lehet!v azokat a nagyarny pitkezse-
ket, melyeket Salamon a mr- avar f!niciaiakkal vgeztetett el.
291
72
A Betsab nv ismt a trtnet h!sn!jnek a legfontosabb "karaktert" jelentette.
(Mr jeleztem, hogy az kori nevek nem a csaldi-neveket jelentettk, hanem az !si
mesk alakjait. #k hol fany"v!k, hol "hegyforgatk", ahogy a cselekmny meg-
kveteli). Nem volt ms Betsab neve sem, ami -FO= ba-tseb = va-szp, vagy
va-szebb jelents", de "el!re" =becsab =becsap. Hiszen fit mindenkit becsapva
juttatta a trnra. Persze lehet, hogy ez is csak "vletlen".
Nevhez f"z!dik a jeruzslemi templomnak s sok fny"z! palotnak
a felpitse melyeket a hres sba kirlyn!, a fra lnya is meglto-
gatott. Mr az eddigiek is bizonytjk, hogy Salamon ktsgen kivl
kiemelked!en j kapcsolatokkal birt a szittya "pognyokkal", akikkel
valjban minden rintkezst kemnyen tiltottak a jehovai trvnyek
s parancsok. Mgis neki a hres keleti orszggal F!nicival s
Hirm kirllyal volt kitn! a viszonya.
(Al szeretnm hzni, hogy nem F!nicia az eredeti helyes elne-
vezs, hanem a F!nniek /Fnyi-ek/ orszga az. /A Phen= fen= fny,
teht a nap-fnye. De Phen- FO= nep, vagy nap, ami Fenn-van s
ami fny-i, azaz fnyes/. Nem hibs azonban a f!ni- elnevezs sem,
hisz a nap tze< forrsga nem mond ellent a f!ni- f!zni sznak sem.
A kirlyuk Hirm neve is vilgosan beszl, mert FO= mrih= a
mrik, a mrok kirlya volt, akik egyiptomi- avar eredet"ek voltak. #k
voltak a napisten- tisztel! punok, /Pun /P-N/ -FO= nup- nap/, akiknek
egybknt Astarte /!stri isten/ volt az napistenn!jk.)
Salamon kirly teht vele- velk kttt egy "risi zletet", melynek
keretben a f!niciai szakemberek felpitettk a "Nagy Izrelt". Az
zlet nagysgt mutatja a kvetkez! adatsor: 80.000 ezer k!vg,
70.000 teherhord s 30.000 zsid robotos dolgoztak az pitkezse-
ken, melyek 20 vig tartottak. A vgelszmolskor Salamon 20 vrost
adott a hatalmas munka fejben Hirmnak, aki azonban kifogsolta a
"min!sget" gy mg 100 talentum aranyat is adott neki.
Van azonban a salamoni pitkezsnek egy rendkivli ltesitmnye
is, nevezetesen a kirlyi trn. Salamon kirly pitett els!nek trnt
magnak. A trn ktoldaln kt oroszln, mg a trnlpcs!k mellett 12
oroszln llt. Az oroszln -termszetesen- nem a zsidk cimerllata,
hanem ppen a f!ellensgknek a nbiai sivatag mr- szabr, kos-
avar np. Nem vletlen az sem, hogy az rpdhz cimerllata az
oroszln. Nla viszont az a termszetes, hogy gy van, mert az
oroszln= a le, nem ms, mint a "L", az llatok "istene". (Az sem
vletlen, hogy ez a pogny L-Le nv annyira npszer" volt a ppk
kztt. Csakht nekik mr fogalmuk sem volt arrl, hogy !smagyar
nevet viselnek.) Meg kell azonban emlitenem, hogy az esztergomi
bazilika mellett egy !si /kb 1500 ves/ kpolna tallhat, melyet
oroszlnos kpolnnak hvnak, mert 7-7 oroszln disziti a kt oldal-
falat, visszautalva a magyarok !si vallsra s a pilisi hegyekben
292
ltezett plos< Blos= Fehr-Ls= Les egyhzi kzpontra. (Az pedig
nyilvn a vakvletlen jtka, hogy az oroszln hber s arab neve=
sabr, vagyis olyan btor, mint a szabr< szavr magyarok.)
A B!lcs Salamon, a legfnyesebb zsid uralkod, vgezetl is
visszatrt a napistenhez, Balhoz. Bnei pedig halmozottak: Nem volt
elg, hogy felesgl vette, a jehovai parancs ellenre- a kananeusok,
hitteusok s edomitk lnyait, (Mint tudjuk nagy hreme volt.), s!t ezt
ms nagy szentsgtrsekkel is tetzte:
"Mert Salamon kveti vala Astoretet a szidonbeliek istent- (Asto-
ret az= #stret, az isten orszgt jelenti, teht bartjnak Hirm
szidni kirlynak az istent.) s kvette Milkomot, az ammonitk
tlatos blvnyt." Ezzel azonban mg nem volt vge az istente-
lensgnek, hiszen: "s gonoszul cselekedk Salamon kirly az r
szine el!tt, mert templomokat pitett a moabitk tlatos istennek
Kmosnak a Jeruzslemmel szembeni hegyen s Molochnak, aki az
Ammon tlatos blvnya." /1 Kirlyok Knyve 11. 5- 7/.
Azt hiszem az olvas is termszetesnek fogja tartani a kvetkez!
ktelez! krdsek felvetst:
Vajon milyen "kritriumok" alapjn tartja a "trtnelem tudomny"
s a teolgia zsidnak Dvid kirly utn Salamont is? Hogyan fr
ssze a trtnelmi s genetikai egyszer-eggyel akkora szmtani buk-
fencmitosza, melynek lnyege a valsg tteles elemeinek tagadsa
s figyelmen kivl hagysa. A jelensg persze ismert, hisz brahmot
s csaldjt, melynek minden "eleme" sumr s kusita eredet",
egyszerre csak a "Zsidk- !sapjnak s !sprftnak" tntettk
fel a Trban. A mdszer nem vltozott, hiszen most a kt legna-
gyobb kirlyukat nevezik zsidnak, holott minden "tapinthat s meg-
foghat" cselekedete a szittya kldeus npekhez kttte. Ha viszont
az egsz kapcsolati rendszerb!l kiemeljk a gy"llt ellensget /a pa-
lesztin-knani s gl-mr npeket/ s csakis a zsid nemzetr!l bes-
zlnk, akkor a Biblia szeptuagints logikja is rtelmetlenn vlik.
Ha ugyanis igaz az, hogy a zsidk, isteni parancsra ,-ki tudja hnys-
zor- kiirtottk s megsemmisitettk a fenti npeket, akkor kikkel ltek
egytt. Ha tilos volt ezekkel minden kapcsolat, akkor mirt beszl a
Tra, a nagy kirlyok gonosz cselekedeteir!l s "pogny kapcsola-
tairl", melyek nyilvnvalv teszik, hogy a zsidk csak ltaluk lehet-
tek gazdagg.
293
Trjnk azonban vissza Salamonhoz, akinek !smagyaros neve
van, hisz oda- vissza magyarul beszl. A Salom< Solom sz, ugyan
hberl bke, de magyarul Solyom= Turul, de -FO= molos- mlas,
teht isteni-t jelent. A neve valjban a hrmasistensget /hrom-
szentsget/ fejezi ki. Salamon /Solomin/ ugyanis= Sa-la-mon, azaz
#s-L-Mn. Ez pedig az Atya- Anya s Fia hrmas istensgt fejezi
ki (A Blcs diszit! jelz!je sem ms, mert az a Bl-Cs!t, a Blcsek
Kve pedig a Bl-cs!t+ K!t, a Prosistent, a n!+frfi istensget je-
lenti.)
Vizsgljuk csak meg kiss kzelebbr!l Salamon kirly "istente-
lensgeit". Kik is voltak azok a pogny istenek, akiknek hdolt. A
legtlatosabb kzlk ktsgkvl a Kmos, aki nem ms, mint a
napisten egy jabb neve. Kams= Gams -FO= so-mg= os-mg,
s-mag, vagyis #smag, a Nap- isten, a Magar- Magyar- isten. A Mo-
loch azonban egy -ugymond- f!niciai istensg, melynek gyerekeket is
ldoztak. (Ez nyilvn nem igaz, mert a "hir" pontosan abbl a
forrsbl ered, ahonnan a vriv hunok, vagy emberl! kentaurok=
kun- turiak szitokszv alakitott neve.) A Moloch vagy Moloh -FO=
holom, azaz Halom, teht a magaslat, ahol a napistennek ldoznak.
Ezt a fogalmat azonban a zsid irstudk mg tovbbfejlesztettk,
mert bel!le csinltk az agyag-rist, a szrny" Golem-et is. A Mo-
loch -FO= Holom< Golom= Golem, vagy Mol+og = ml-g= gi ha-
lom, ami pedig jra a "magas- hegyi istent" jelenti, szemlyesiti meg,
mellyel a zsid istennek annyi baja volt.
Az ammonitk utlatos blvnya volt az a Milkom is, akit Salamon
kirly kvetett. Ez a nv is a Golem< Cholem "mutci" egy msik
vltozata. Ml+ kom -FO= mok= mk, ami mag. A mil= mal, teht
domb+ mag, teht a mil-kom= ml-magos, vagyis a magas Ml je-
lentst hordozza. Ez pedig szintn a Napistent jelenti. Ezek utn alig-
ha csoda, hogy Jehova annyira magharagudott Salamonra, hogy "El-
lensget tmaszta az r Salamonra" /1 Kir. 11. 14./ Tette ezt idege-
nek s udvarbli rgi szolgja Jerobom ltal, akit Ahija prfta vett
r arra, hogy fegyveresen forduljon szembe Salamonnal. A puccs
azonban nem sikerlt, gy Jerobom Egyiptomba meneklt s amig
Salamon lt nem is mert visszatrni. A zsid isten akarata teht nem
rvnyeslt, Salamon "minden b"ne" ellenre a legfnyesebb kirly
cimt kapta meg s !rzi mindmig.
294
Ha rvid rtkelst akarunk megfogalmazni err!l a korszakrl, ak-
kor kt dolgot emelhetnk ki. Egy: Az jra egyesitett "Izrel" gazdag
s er!s orszgg lett Dvid s Salamon vezetse alatt, akik mindket-
ten -"de facto"- h"ek maradtak az !si szittya kldeus istenkhz
Balhoz s Aserkhoz. Msodsorban, a zsid letforma ekkor alakul-
hatott ki vglegesen, ami az "brahmi trzsek" drasztikus
sztvlshoz vezetett.
1./ Salamon halla utn vlt ugyanis vglegess az a szakits,
amir!l a zsid irstudk, - de a trtnszek is -, mind a mai napig
nem hajlandk tudomst venni. Holott ez az esemny a zsidsg
trtnetben alapvet!en meghatroz volt. A Biblia szerint elnk
trt helyzet ismtelten s kvetkezetesen zavaros, hiteltelen s
rtelmezhetetlen, mert a bemutatott esemnyek logikjbl indo-
kolhatatlan fejlemnyeket alaktottak ki. A kt nagy kirly
dics!sges uralkodsa utn egyszerre csak- sszeomlott min-
den. A nagy s gazdag "birodalom" sztesett. Olyannyira, hogy a
nagy kirly finak Robomnak csak a kis Juda s Benjmin
trzse maradt meg, mg a tbbiek a renegt Jerobomot
vlasztottk kirlly. Egy ilyen hatalmas vltozs tbbet kellett
volna, hogy jelentsen, mint valami "szimpla" hatalmi torzsal-
kodst. A zsid judai s nem-zsid izraeli trzsek ezuttal ugyanis
vlaszthoz rtek s dnteni kellett, ki hov, ki merre tart? A tr-
gyilagos kutatknak pedig azt is illene megvlaszolni, hogymin-
dez miknt s mirt trtnt, gy ahogyan ma azt ismerjk? (Netn
egszen msknt trtnt minden?)
Monorierd!, 2009, augusztus 31.
Prczki Istvn
295
JEGYZETEK
KIK IS VOLNNAK IZRL FIAI?
/Kutakods az !svallsok kapcsn./
1. JUDA S IZRAEL SZITTYA MARADVNYAI
Az testamentum esemnyeinek elemzse arra lukadt ki, az
esemnyek logikja azt diktlta, hogy a szeptuaagintk ltal megs-
zerkesztett Sefer Tra a szittya- kaldeus npek trtnetb!l tkolta
ssze a militaristnak bemutatott, sorozatos gy!zelmeket arat, har-
cosnak belltott zsid np trtnett. Azt, kiket hatalmas termet"
s a bibliai forrsok szerint is- pogny, vagyis szittya avar- magyaros,
teht kaldeus npek soraibl kikerltek kirlyok tettek nagy ha-
talomm.. Az olyan nagy s dics! kirlyok, kikre a zsidk ma is na-
gyon bszkk. Annynira bszkk, hogy brahm, Mzes, Saul, Dvid
s Salamon azok a szemlyek, akik mig is fmjelzik a kivlalsztott
npnek, a zsidknak a gy!zelmekkel teli dics!sges !strtnett.
Ha pediga Tra s Biblia a zsidk s keresztnyek szent knyve,
akkor annak tartalmt s az abbl szrmaz informcikat is hiteles-
nek, vagyyis igaznak kell tekintennk. A munkm clja teht nem le-
het ms, minthogy a Biblia cselekmnyeit s tanitsait feldolgozva,
azok mai interpretlst kzrthet! nyelven trhassan az olvask
el. Persze nemcsak a hiv!k el, hanem az ateistk el is, akik
klnfle okok miatt nem fogadtk meg a zsid- keresztny tanokat
s a rjuk pl! trsadalmi felptmnyt. Tekintettel arra, hogy a Bib-
lia tele van rthetetlen s az emberi logiknak meredeken ellent-
mond szakrlis trtnetekkel s tanitsokkal elhatroztam, hogy
ezek ellentmondsait igyekszem feltrni. Ebben az elemzsben s
kutatsban a szittya- magyar nyelv a kutat detektorom. Ebb!l pe-
dig az kvetkezikl, hogy a problms tmkat s jelensgeket az !si
magyar nyelv szellemben s akkori jelents- tartalma szerint rekon-
strulva rtelmezem. Termszetesen a Biblia adatait s kzlseit
vve alapul. Ezekb!l kiindulva alakitottam ki a bibliai esemnyek
296
benne a zsidk geneolgijnak s valls-technikjnak etnikai s
id!rendi !strkpt.
*
A legnagyobb krdd!jelet az a tny lltotta elm, hogy a ke-
resztny Biblia csak a negyedik szzadba, a zsid Tra pedig csak
tbb vszzaddal ezutn jelent meg a vilg el!tt. Nem lehetett kiha-
gyni a kkvetkez! krdst: A magasan m"velt grg s rmai
tkrtnelem s irodalom mirt nem szlt egy szt sem a nagy rmai
katolikus valls s !si pldakpe a zsid valls alapokmnyairl,
a Sefer Trrl s a keresztny Biblirl. Ezek mirt csak a negyedik
vszzadban jelentek meg, mint vallsi szent iratok? Vajon mit csinl-
tak s hol voltak az el!bb emlitett kt valls tuds papjai ngyszz
vig? Roppant rdekes, hogy csak Nagy Konstantin csszr ppa-
bart uralkodsa alatt, illletve utna kerltek el!. Netn ekkor
kezdtk ezeket sszeszerkeszteni. A rabbik s pspkk kzs
irnyelvei szerint. Ez azrt is valszin", mert a katolikus egyhz
ekkor kapta a rmai jellz!t. /Szerintem a jeruzslemit illett volna fel-
venni/. A magyarzat persze adott. Ekkor vlt a rmai birodalom
rvn politikai hatalomm teht rmaiv a katolikus valls. A rmai
vallsnl sokszorosan nagyobb eretnek vallsok pedig ekkor lettek
kikzstve, majd fizikailag is meg lettek semmistve.
A Biblit s Trt valjban ekkor rtk meg s klnfle vltozatai
is ekkoriban kszltek el. Arrl nem is szlva, hogy Krisztusrl s
egy j vallsalapitsrl mit sem emlt az akkori grg- rmai s
kzelkeleti krnikars. Az eurpai krniksok pedig nem beszlnek
az eurpai kulturt megalapoz, a rmai birodalom buksa utn
gy!ztes szittya hun- avar szvetsges birodalmakrl. Hallgatnak az-
tn olyan nagy szakrlis semlyisgekr!l, mint Nimrd, gyekl s Ati-
la. Ez pedig azrt trtnhetett meg, mert a rmai valls kezbe keri-
tette a korabeli mdit . Ez akkor azt jelentette, hogy betiltottk az
irs- olvass tanitst. A np tjkoztatsst pedig a papok veztk.
A prdikcik tartalmt a ppai levelek s a papi krnikk haroztk
meg. Tilos volt teht beszlni a szittykrl, a hunokrl s avarokrl,
meg ezek vezt!ir!l. Ktelez! volt viszont tanitani az - s jtesta-
mentumi esemnyeket s a zsid kivlasztottsgot altmaszt
297
katolikuks vallsi tanitsokat. Ezeket aztn szakrlis s tudomnyos
szintre emeltk.
A valsg feltlrst mapjainkban is csak a magyar !snyelv elk-
peszt! ereje tette lehlet!v. /Ebben csak az !si szanszkkrit s arab
irsok adhatnak seitsge. Ezeket azonban, akr a sumr irsokat
csakis magyarul lehet hitelesen elolvasni, vagy leforditani./
Az alap problma csak annyi, hogy megllaptsuk a szittya- ma-
gyaros nyelv eredett. Ez ugyanis nem lehet fldi pontosabban e-
fldi, eredet". A nyugati nyelvekben ma is m"kkd! sokezer ves
szittya- magyaros szavak ugyanis mai rtelemben is tkletes je-
lents tartalommal birnak. Ez pedig elvileg s nyelvszetileg, eti-
molgiailag leheteten . Legalbb is a mai felfogs alapjn. Ennek el-
lenre a magyar szavak s kifejezsek mg ma ninden eurpai ny-
elvben jelen vannak. Mg pedig a mai ertelem szerint. Egy ilyen je-
lensg azonban, teljesen j helyzetet staul mely megkveteli az
eurpai nyelvtudomny tanainak jrafogalmazst. Ezt itt termsze-
tesen- nem tudom kitrgyalni, de nhny pldt bemutatnk az kori
eurpai nyelvekb!l. A trs s bart grgl= deszmosz, ami FO=
szomszd. Az elemzs grgl= analizis, vagyis anya- nyaliz, his-
zen ezt teszi ma is, amikor a baba ppet nyalizza-, izleli.. A nmet
alkotmny= Vervvassung, vagyis Vr-i-vsunk. A szittya vezet!k ugy-
anis vrszerz!dst ktnek. A germn egyesls= Vereinigung, azaz
Vrein-k- igyunk. /Vrnk igyunk./
A latin igazsg -trvny, vagy alkotmny= veritas, ami magyarul=
vr-itass. A francia biztonsg= securit, teht a szekerits. Amikor a
szittyk lepihentek, akkor a tbort szekeerekkel vettk krl Stb. A
fenti npeknek, a VILGTUDOMNY mai hiteles tanitsa szerint,
semmi, de semmi kze sincs a magyarokhoz. Ezzel a vitn fell ll
tudomnyos nzettel mgis vitatkozni knyszerlk. Neg kell ugya-
nis krdeznem, hogy mi a fent keresnek a barbr pogny szittya
npek !strtnetnek nyilvnval szakkifejezsei, a most l! magy-
ar nyelven- vannak jelen az eurpai !skultrban. Ezek s sok ezer
ms kifejelzs- taln semmit sem bizoonytanak? Tudom, erre hihe-
tetlenl nehz rtelmes s !szinte vlaszut adni. Igenls esetn
ugyanis krtyavrknt omlik ssze az indogermnnak, majd indo-
eurpainak hazudott nyelvi pitmny. Holott pillantok alatt bebizo-
nythat, hogy a nyugati nyelvekben ezerszm /tbb ezerszm !/ l-
298
nek s m"kdnek a szittya magyar szavak s kifejezsek. Ennek
kvetkeztben persze az is kiderl, hogy az emberisg kultrja nem
a hber vallssal s a grg-latin !snpekkel kezd!dtt, hanem a
szittya magyaros npek kultrjval. A harmadik vezred tu-
domnynak pedig ppen az lesz a feladata, hogy igazsgot szolgl-
tasson. Tegye ugyanis helyre a tbb ezer ve agyonhamisitott
trtnelmet, melyet a szittya magyar npek inditottak utnak s kezd-
tek megirni, ki tukdja hny ezer esztendeje.
*
Ezt a kapitlis problmt nem lehet hetek vagy hnapok alatt me-
goldani. Mgis, mint a magya r !snyelv egyik ismer!je veszem
magamnak azt a btorsgot -, hogy a Turul- s a Csodaszarvas
mondk szavaira tmaszkodva fogalmazzam meg a smult egy le-
hetsges vltozatt, mely a csillagok kz emeli a szittya
!strtnelmet. Ezernyi jel a irs fejezi ki, hogy a hun- magyaros n-
pek a csillagok kzt nagyon otthon vannak. Eur- zsiban mg ma
is tucatnyi nap- s csillagorszg, vlamint szmtalan napvros
ltezik. A szittya magyaros npeknek ugyanis volt egy szakr!lis
szoksa, vagy taln trvnye. Az eredeti vros s orszkg /s!t ms/
neveket magukkal viszik. Eupa ezrt van tele azonos nevekkel. A
szittyk istene mint kztudott-l a nap, melynek sok jelz!je van. Az
kori f!vrosok neve ezrt viseli mai napig a nap nevt. Prizs neve
a nap parazsat hordja, amit msok is meg!riztek, br nem ritkn egy-
egy helyesrsi hibval tozitva. Prizs kirlyfi a grgk honbl in-
dult nyugatra s az ! nevt viseli a francia f!vros. Nem ms azon-
ban a cseh f!vros Arany Prga, ami az arany-napot jelenti. Prga
ugyanis a paraga< parazsa, teht a parzs nevet !rzi. Az !si Por-
tuglia neve Lusitania, vagyis a Ls Tanya, teht a Fehrl napis-
tenn! orszga volt. Ennek !si f!vrosa a mai Braga, ami hajdan
Prga volt, teht ! is a nap nevt kapta.
A nap nevt rejti- hordja azonban a grgk f!vros Athne is.
/A grg Th- bet" kiejtse gyakran volt Sz/. Athne teht = Aszne,
vagyis Athn= a-szn, a nap parazsa. A nmetek- frankok kzs
!sorszgnak Austrasinak- a f!vrost ma Aachen-nek hivjk.
299
/Nagy Krolyt itt temettk el, fejn a magyar koronlval./ Az Aachen
nv eredetileg a szn /a-Cn/ volt, mely mra Aachen lett.
Az aranyl napistenn! !smagyar neve a Fehrl, ami
Fehr= Alba nven volt s van jelen Eurpban s Amerikban.
Itlia !si f!rosa Alba Longa volt, ami magyarul a Fehr L-nagy,
teht a nagy fehr lovat fejezte ki. A spanyol Albaceta= Fehr< City=
Szeta /Szittya/ nevet !rzi, mg a marokki Casa Blnca a Fehkr Hzat
jelenti, akrcsak a Washilngtoni Fehr Hz, ami a szittya istenn!
hza. /Taln nem is olyan vletlen az, hogy az llamok zszlaja
rpdsvos s jelkpe a Turult helyettesit! rti-sas./
A magyar Szkesfehrbr latin neve Alba Rgia, teht Fehr
Kirlysg. Az erdlyi Gyulafehrvr is a Gyl-Fehr nap- istenn!
vra. /latinul Alba julia= a Gyul Fehr./ Nem ms azonban Nndor-
fehrvr neve sem, de az orosz Lvov is a Lt< Lovat< a Fehrlt
szimbolizlja. /latin neve Alba volt./
Azt hiszem, a fenti trtnelmi pldkkal sikerlt reztetni,
hogy a szittya magyar valls szakrlis nevei milyen mlyen pltek
be az kor s kzpkor trsadalmba. Az ms krds, hogy a zsid-
katolikus valls papjai mr nem ismertk fel ezek jelenltnek mig
hat zenett. Igy ma dacosan magyarkodva tehetem fel a mostani
legnagyobb s legfontosabb krdst, hogy melyik valls szellemis-
ge is volt meghatroz szellemi er! az korban s mg a kzpkor
elejn is? Azonnal hozz tehetem a msikat is, hogy: Akkor mirt is
tntek el szinte nyomtalanul a szittyk, avarok s hunok?
*
Az kori trsadalmak a maguk hazjt is a vallsi principiumok
alapjn rendeztk be. A szittya- magyaros npek a turni turulos hu-
nok- szarmatk s az afrikai- kzelkeleti oroszlnos szabir- avarok
egyttlse utnnozta le a szittya Pros istensg kultuszt. Az !si
pros orszgok helyi hatalmat pros fejedelmek vezettk s pros
vezet!k /konzulok/ lltak a nem katonai szervezetek ln is. Ezeket
vlasztottk, br nem titkosan, hanem nyilt szavazssal. A demokrti-
kus vlasztst teht, valljban a szittya npek taltk ki. A vezet!k
mindig irstud emberek voltak, hiszen mr akkor is vilgos volt,
hogy az igazi hatalom a tuds alapjn pl ki. Egyltaln nem vlet-
lenl, hogy a bir valjban r. mdeilyen vezet! volt hajdan a nmet
300
grf= grf is, ir-rov, mert a graaf sz FO= faarg< farag, teht rni-
irni tud ember. Azon mr ne csodlkozzunk, hogy az irodalom s a
birodalom szinte bet" szerint ugyanaz.
A zsidk orszgt a rabbik a szittya pros orszgok- npek
mintjra szerveztk meg, amit a Trban a zsidk trtnetben ol-
vashat. Izrel s Juda kt orszg volt, melyet el!bb a birk s
prftk majd a kirlyok s prftk kett!s hatalma irnytott. Ennek
elenre megle fordulat kvekezkett be akkor, amikor Jehova ked-
venc llama Izrelkettvlt. Tette ezt minden lthat ok nlkl s a a
termszetes paraszti logika ellenben.
Izrelv!l el!sr is kivlt Juda s Dn trzse melyek ltehoztk Ju-
da /Zsuda= zsid/ orszgt. Ennekviszont a gy"llt Efrainm- trzs-
beli, a pogny filiszteusokkal fraternizl Dvid lett a kirlya. # az-
tn nagy birodalomm tette juda orszgt, de lete vgn nagyon
sszeveszett Jehovval, aki !t szigoran megbntette. Mgpedig
azrt, mert npt meg akrta szmllni, vagyis meg akarta !ket su-
mrozni, azaz napvallsv akarta !ket tennil. (A szmll= sumary-
sumiren. A szeptuagint!k ugyanis sszetvesztettk a sumrr
tevst a szmllssal.) rthetetlen teht, hogy a Johovval tulaj-
donkppen mindig is szembenll Dvid lett az j zsid llam kirlya,
kit mig is a laegnagyobb zsid kirlynak tartanak.
A msik logikai bukfencet Juda s utdai vetik a hber trtnelem-
ben. Juda fiait, Hrt /Hert/ s Onant maga Jehova lette meg. Juda
pedig felesgl vve Hr volt felesgt Tllmrt /aki szintn sumr
volt/ alapitott csaldot. Juda trzse azonban kemnyen szembeszllt
Izrel< Jkob ltal kinevezett Efraimmal s Benjminnal, majd
mindkt trzs lakosait meglette s ellenk hbort inditott. Ebben
ppen Dvid vezrletvel gyztek s !k maguk lettek a zsidk lla-
ma. Annll is inkbb, mivel II. Sargon asszir kirly Izrel tz trzst
fogsgba hurcolta. /Szemlyes vlemnyem szerint az igazi Izrae-
litk, akik nem voltak zsidk, tulajdonkppen nknt menekltek el a
judaiak el!l s trtek vissza !seik fldjre Sumria- Mdia terletre./
A mai Izrel< Palesztina fldjn teht egy Jehovval szembeszegl!
judaista trzs s pognynak bizonyul kirly, Dvid kpviseltk a
zsidsgot. Ezt n nehezen tudom rtelmezni. F!leg akkor, ha a Tra
Biblit szent knyvek tekintik.
301
Jkob sumr eredet" npe termszetesen alapitott pros orszgot
Izrel s Juda szvetsgeknt. Az rthetetlen csupn az, hogy a
kivlasztottak nem azok lettek, kik Jehova s Jkob Izreli utat
vlasztottk, hanem a judaistk, akik szinte mindenben szembe men-
tek a Jkob Jzsef Efraim vrvonallal, melynek Dvid is tagja volt.
A zsidk pros orszgnak sztrobbantsa mutatja a szeptuagintk
tehetetlensgt. #k ugyanis lhatan kptelenek voltak oly tmenetet
tallni, vagy krelni, mellyel termszetess tehettk volna a judistk
kivlasztottsgnak legalizilst, hiszen a kivlasztottsg a szittya
magyarok kivltsga volt.
A szeptuagintk hatalmas birodalomm tettk Izrelt, s mgis
ez a hatalom nem szerepel a korabeli krnikkban s trkpeken.
S!t, a judaista nagyhatalom szinte nyom nlkl eltnt s csak a
Hasmoneusok kis orszga ltezett nllan, majd a rmaiak tar-
tomnny tettk Judea cimen. /Izrel neve nem is szerepelt a kato-
nai mveletekben. A prossg teht hamar kikopott a judaista
trtnelemb!l s ezzel a zsidk llama ktezer vre eltnt a trtne-
lemknyvekb!l. A zsidk teht hiba vrtk a Messis eljvetelt,
nem volt aki megmentette volna az llamukat. Az mr egy msik
krds, hogy ki is ez a sokat emlegetett Messis, s volt-e hozz va-
lami kze a zsidknak?
2. HUNNIA< HUNNYA S A CSILLAGSVNY
Nem sokan tudnak arrl, hogy a sejtelmes hun s Hunnia kifejez-
sek nemcsak a hun s hon fogalmat rejtik, hanenm ennl sokkal tb-
bet jelentettek hajdan. Az !smesk szerint az Univerzumban sok nap
ltezett s kztk volt a szittya npek !snapja, amit Hunnak hivtak.
Ugy mondjk, hogy rgen itt ltek a magyaros npek melyek rend-
kivl mgas tudomnynos s kulturlis szintet rtek el. Az ! fny-
raktik jrrznek taln mg ma is a csillagosvnyeken, melynek
valdi neve a csillag-!sfny, teht az fny-energia mely az "rhajikat
hajtja. Sok szzezer ve !k talltk meg a zld fldet melyet tarta-
lk csillagnak tekintettek. Szmontartottk ltezst, mert arra gon-
doltak, hogy "ri katasztrfa esetn szksgk lehet r. Az ott l! szit-
tya npek nhny trzse- hunnak s avarnak- magyarnak mondjk
nevket- arra krte a nagy Hun- naprendszer tancst, hogy enged-
302
lyezzk a hunok s avaf- magyarok tteleplst a kis zld bolygra.
Bonyolult el!zmnyek utn ezt jv is hagytk s a kt trzs kt
"rhajval t is teleplhetett a Fldre.
A nagytancs minden segitsget meadott a hun- avar magya-
roknak s megigrtk, hogy ha nagy baj rn el !ket, akkor segiteni
fognak. Ennek a segitsgnek azonban sok akadlya volt. F!knt a
neknk felfoghatatlan nagy tvolsg, melyet csak ezer fldi vek alatt
leeht megtenni. Szerencsre voltak fny-raktik is s ezekkel min-
den ktezer vben amikor a naprendszerek kedvez! poziciba
kerltek-, t lehetett jnni. Igretet tettek arra is, hogy kteer
venknt meg fog rkezni egy kldtt, aki segitsget fog adni, ha na-
gy bajl rnk a fldi szittykat. Ezek az "rb!l jv! lnyeket Messzi
istennek, vagy Messzi-sznak hivtk a fldi szittyk. Az rkezs biz-
tonsgos teljesitse, a bolyghonki felismerse vgett- hatalmas pira-
misokat pitettek.
A hunok a Himalja meletti hegyek tetejre rkeztek. /A
Himllja !sneve Csoma Lunga, ami a csom+ L Nagy, teht a na-
gy isten hegye./ A magyarok Afrikaba a Kilimandzs!r hegyre r-
keztek. /Kilimandzsaro= Kyly- mandzsar, aza magyr K"-L a nagy
k!-isten./
A Messis a mai teologiai magyarzatok szerint a felkenst,
ms szval masszzst jelenti, ami a f!papok s kirlyok felkensre
utal. Ezzel szemben a magyar nyelv mst mond. Szerinte a Messis-
messzi isten, ami nem a mai vallsok istent jelenti, hanem az !stny
/!sten- S-T-N/ fogalmat, vagyis az !si- tnyeket. /A vilgmindensg
nyugati neve= Univerzuma, ami a lehagyott H- bet"t visszattele utn
Huni-vr-zuma, ami huni vr-tengert s hajdan huni fny-znt
/tengert/ fejezett ki. Ez tulajdonkppen utals arra, hogy a Vilgmin-
densgben mg szmtalan szittya naprendszer ltezik.
Az !si saga szerint a messi Huny< Hunnia napkrb!l rkez!
hun- magyarok azok, akik a Messist brjk. A zsidk azonban, akik
ugyan tvettk a szittya magyarok szoksait, tudsuk egy rszt,
elvettk trtnelmk egy rszt s szakrlis jelkpeiket, magukat is
kivlasztottaknak /magyarul tketesnek s kivlanak/ tartjk s !k
is a Messist vrjk, de nem tuddjk ki az s mit ia akar itt a fldn.
A plgiumok s lopsok miatt a zsidk flnek a lebukstl. Ez
elvileg ktflekppen kvetkekzhet be. Az egyik a Messis megr-
303
kezse, aki elmondja az !sigazsgot s minden kiderl. Azt hiszem
ett!l eddig nem igazn fltek, mert tudjk, hogy a vallsi misztriu-
mok dnt! rsze kitlci s szerintk a Messis is ilyen kitallt lny.
aA lebuks msik eleme a magyyarok tudatra bredse. Br min-
dent megtettek a mqagyaros npek elbutitsa s hamis informlsa
vg4tt, mgsem nyugodtak. Flnek attll, hogy nmely magyaros
tudsember rjn a NAGY CSALSRA s a vilg megismeri a so-
kezer ves csalsok trtntt. Ez az oka annak, hogy gy"llik a ma-
gyarokat s a nmeteket. Mr eddig is jelentkeztek fantazmagris
irsok s hresztelsek, melyek eyre srben vetik fel az !sigazsg
egyes rszleteit. Ilyenek voltak Krsi Csoma eltntetett munki.
Vmbri rmin Tarihi ngrsze szittya- magyaros rtelme. Ebbe a
sorga tartozik Napoleonfura viselkedse, Atills megkoronlzsa s
finak Sasfik /turut-fia/ elnevezse, a magyarok felszabaditsi kisr-
lete. /Nem vlettlenl ltk meg./ Hitler s a nmetek gy"lletben
b!ven benne van a nmet ber mensch elmlet, ami ppen a zsid
kivlasztottsgot krd!jelezte meg. Az bermensch= szuper< szabir
mn, tehlt szittya- szabir !snk. Hitler maga is kerestette a nmet
!sel!dket a Himalja znjban.
Most ismt a magyar kutatk hallatnak magukrl s egyre
pontosabban bizonyitjk a szittya magyaos npek meghatroz sze-
rept az !smult trtnelmben. A zsidk teht nyugtalanok, mert
flnek a magyarok szellemi feltmadstl, amit! a szlovk, serb s
romn terletszerz!k /rablk/ is ugyangy flnek. Kzismert dolog,
hogy a rablk mindig fltek s flnek a megkrostottl, hiszen taln
mg lelkiismeret furdalsuk is van.
*
A Messis teht id!r!l id!re megjelent s sok jel utal arra hogy
segitette, vagy megmentette a bajba jutott szittykat. A bibliai trtne-
tek is szmtalan oly esemnyt s jelensget tartalmaznak, melyek
Meessisok jelenltr!l tanuskodnak. A szittyk pros szaly
/trvny/ felveti a Messisok prossgnak krdst is. Ez azt jelenti,
hogy a sumr< szemere s szabir< magyar oldalnak is jelen kell len-
nie a fonos intzmnyekben. Ez a prossg el!szr Jzus- Krisztus
esetben t"nt fel. Sehol sem derl ki, hogy Jzusnak mirt- mit!l is
304
van kt neve. Melyiket hol, miknt s kit!l kapta? Erre nincs vlasz.
Mrpedig a a nevek soha sem vletlenek. A szerepk ugyanis rend-
kivl fontos volt mind az korban, mind az jkorban. A Jzus /J-Z-S/
nv az zsiai n!elv" trzsek s nemzetsgek istent fejezi ki. # az
j- zeus, teht az j $s, az j n!-isten nevt rejti. Krisztus /Kriszt,
Christen/ viszont a napot, a himelv" kr-istent fejezi ki.
A pros isteni szerep itt rhe! tetten, hiszen a biblia mindkt nevet
megindokolja. Mind Keresztel! Jnos /J- n!s/, mind Krisiztus eljve-
telt s nevt az r angyala jelenti be. mde ms isteni kldt-
teknl, - N, brahm, Jkob, Ills s M!zesnl - is kzvetlenl
avatkozott be az r, Ezt a nevet azonban magyarul vigosan rtel-
mezhetjk. Az R- bet" ugyanis az $rt, teht az "ri !shoni Messist
is jelentheti. (A nmet !si= r sz ad ehhez jelent!s tmogatst. Az
!sember= ureigene, azaz "r-egyn. Az !sszl!k= ureltern, vagyis az
"rb!l- eltrni tudk. Az !shaza= urheimat, ami az "r-hajmat mondja.
A grg !sember= panarchaios, vagyis a nap- rhajs, vagy "rhajs.
/Pan FO= nap./ Stb.)
A pros hatalom jl ismert a magyarok !strtnetben is, br
ennek jelent!sgr!l mr nem esik sz. Gg s Magg, Atilla s Bu-
da, Hunor s Magor valamint rpd s Kurszn stb. Az mg rt-
het!, hogy az !si prossgot nem rzkelte a kuktats. Szembet"n!
viszont az, hogy a honfoglal rpd trst, Kursznt mennyire elfe-
ledtette a trtnsz szakma. gy t"nik senki szmra sem volt fon-
tos, hogy rpd kzvetlen trst megkutassk. Holott Kurszn trs-
fejedelem volt. Ezt az elhallgatst taln az magyarzza, hogy az
egyeduralkod kirlyt feltall katolikus valls eminens rdeke volt a
pros hatalaom elhallgatsa. Ez ugyanis tipikus szittya- pogny je-
lensg volt. Ennek maradtak jelent!s hagyomnyai a rmai konzulok.
Ennek maradvnya az ellentengernagy rang is, mely egyenrtk" a
tegernagy rendfokozattal. Hasonl a f!ispn s alispn kett!s hatal-
ma, ahol az egyik a politikai, a msik avgrehajt hatalom kpvi-
sel!je.
Elzt a demokratikus jogrendet szntette meg a judeo- katoli-
kus valls, ahol a ppa az isten fldi helyettesnek nyilvntotta
magt s minden fldi hatalmat -az isten nevben- ! legitimlt. A
ppasg tallta ki az egyeduralkod kirlysgot, ahol nemcsak az
emberek, hanem maga az orszg is a kirly tulajdona lett. Ott pedig a
305
kirly mindennel tetszse szerint rendelkezett. A ppasg s a
kirlyok egyenes rdeke volt a hatalom teljes kisajtitsa. Ennek r-
dekben pedig el kellett tntetni, s!t tkozoott kellett tenni mindebnt,
amnit a szittya- pognyok tettek s m"kdtettek. (A fnyes s
gazdag kort ezrt kvethette a stt kzpkor, ahol majd ktezer
vet veszitett el az emberisg). S!t a mai pnz isteni demokrcia is
a ppasg ualmnak logikus kvetkekzkmnye. Nem vletlenl foa-
almaaztk meg a szeptuagintk a legfbb trvnyt, hogy: Adjtok
meg az istennek, ami az isten s a kirlynak azt, ami a kirly. /A
kirlyi sttus pedig nem a szittyk tal!lmnya volt/. A pros Mes-
sisok helyett teht a kirly- s bankr pos uralom zskmnyolja ki
s teszi tnkre mind a vilgot, mind az emberisget.

MEMORITER GYANNT
KNAN NPEI
"Jegyezd meg magadnak, amit most parancsolok: Im ki"zm
el!led az Emoreust, a Kananeust, a Khitteust, a Perizeust, a Khiv-
veust, a Girgazeusokat s a Jebuzeust: htfle npet, nlad mind
nagyobbakat s er!sebbeket. s adja !ket az r a te kezeidbe s
megverjed !ket. Mindenest!l veszitsd ki !ket s ne kss velk
szvetsget s ne knyrlj rajtuk. Sgorsgot ne szerezz !velk,
lnyodat ne add az ! fiuknak s fiadat az ! lnyukhoz, mert elpr-
tolnak fiaid- lnyaid s idegen istent fognak imdni. Vigyzz magadra,
nehogy szvetsget kssetek annak a fldnek lakosaival, amelybe
most bemgy. Oltraikat rontstok el, trjtek ssze oszlopaikat s
blvnyaikat. Vgjtok ki berkeiket s tzzel gesstek meg faragott
kpeiket."
/2 Mzes 34. 11- 13. s 5 Mzes 7. 1- 5./
HT POGNY TRZS
306
: Im ki"zm el!led az Emoreust, a Kananeust, a Khitteust, a Peri-
zeust, a Khivveust, a Girgazeusokat s a Jebuzeust: htfle npet,
nlad mind nagyobbakat s er!sebbeket. s adja !ket az r a te
kezeidbe
Monorierd!, 2009. szeptember 25.
Prczki Istvn
307