STUDIU DE CAZ 3 ANALIZA FINANCIARA CU AJUTORUL BILANTULUI ECONOMIC SI A INDICATORILOR Fie societatea ALFA cu urmatorul bilant si cont de profit

si pierdere: Suplimentar se dau şi următoarele informaţii: Rezultatul exploatării 205.130 UM Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se considera resurse proprii Societatea dispune de efecte de comert scontate si nescadente in valoare de 230000 UM. Societatea utilizeaza de acum 3 ani un echipament avand o valoare de nou de 800000 UM, luat in leasing. Durata contractului este de 5 ani. Valoarea reziduala la finele contractului va fi de 50000 UM. Impozit pe profit 25% In exercitiul analizat imobilizarile au crescut cu 270000 UM fata de exercitiul precedent La finele exercitiului precedent nevoia globala de fond de rulment a fost de 612000 UM.

Se cere: a) elaborarea bilantului economic si interpretarea sa prin intermediul indicatorilor specifici b) efectuarea unei analize financiare cu ajutorul indicatorilor de echilibru financiar, solvabilitate si de rezultate Calcule necesare
(1) 3ani/5ani (800000 - 50000) = 0,6 * 750.000 = 450000 (2) Datorii financiare = 1352100

- împr. din emis. obligaţiuni + 874.100 - credite bancare + 213000 -credite pe termen scurt - 85000 -datorii leasing + 350000 350000 = 800.000 (imob.) – 450.000 (amort) (val imob 800000, amort 450000, diferenta este datorie financiara 350000)

BILANT CONTABIL ACTIV I.Active imobilizate Imob necorporale -Chelt constit -Fond comercial Imob corporale -Terenuri -Constructii -Instalatii -Alte imob II.Active curente Stocuri -Mat prime si materiale -Semifabricate si produse finite Creante de exploatare -Clienti -Furnizori debitori -Alte creante Creante diverse – capital nevărsat Investiţii financiare pe termen scurt Disponibilităţi banesti Total II III. Active de regularizare Cheltuieli în avans Brut 2470000 265000 15000 250000 2205000 320000 1250000 543000 92000 530000 330000 200000 661000 630000 26000 5000 128000 12000 4500 1335500 66000 26000 26000 977000 610000 321000 46000 40000 40000 Amort, prov 987000 10000 10000 Net PASIV NET 500000 50000 360000 60000 300000 17500 68250

1483000 I.Capitaluri proprii 255000 Capital social 5000 Prime de emisiune 25000 Rezerve 1228000 -Rezerve legale 320000 -Alte rezerve 640000 Rezultat reportat 222000 Rezultatul exerciţiului 46000 II. Provizioane risc, chelt. 490000 III.Datorii 290000 Datorii financiare 200000 -Imprumuturi din emis oblig 635000 -Credite bancare(2) 604000 Datorii de exploatare 26000 -Furnizori 5000 -Clienti creditori 128000 -Dat fiscale, sociale 12000 Datorii diverse 4500 -Furnizori imob 1269500 -Dat fiscale (imp profit) IV. Conturi de regularizare 12000 Venituri în avans

19000 1779100 1087100 874100 213000 609000 462000 17000 130000 83000 60000 23000 30650 650 30000 2824500

12000

Cheltuieli de repartizat 60000 60000 Subvenţii pentru pe mai multe exerciţii investiţii TOTAL GENERAL 3877500 1053000 2824500 TOTAL GENERAL (I+II+III) (I+II+III+IV) (1)Cheltuielile si veniturile inregistrate in avans se refera la activitatea de exploatare (2)Din care credite pe termen scurt si descoperiri de cont 85000

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

Elemente de venituri si cheltuieli Cifra de afaceri……………………………………………… Productie stocata……………………………………………. Total…………………………………………… Cumparari de bunuri si servicii……………………………... Alte cheltuieli externe………………………………………. Impozite si taxe……………………………………………... Salarii……………………………………………………….. Cheltuieli sociale……………………………………………. Alte cheltuieli……………………………………………….. Cheltuieli cu amortizarea……………………………………. Cheltuieli de exploatare cu provizioanele pentru depreciere.. Rezultat financiar (din care chelt financiare 113000)………. Cheltuieli exceptionale cu provizioanele………………. ….. Alte venituri si cheltuieli exceptionale……………………… Impozit pe profit …………………………………………. Rezultat net (din care dividende 25000)……………………

Sume 1312590 8200 1320790 - 396620 - 290420 - 50550 - 215000 - 82140 - 53280 - 21100 - 6550 -110500 - 5640 2010 - 22750 68250

BILANT ECONOMIC UTILIZARI Utilizari stabile Activ imobilizat Cheltuieli de repartizat pe mai multe exercitii Imobilizari in leasing RESURSE Resurse stabile 2470000 Capitaluri proprii 60000 Capital subscris si nevarsat 800000 Provizioane pentru riscuri si cheltuieli nete de impozit latent 3330000 Amortizare si provizioane active bilantiere de Amortizare imobilizare leasing
(1)

995750 -100000 14250 1053000 450000 2413000 1352100 4750 3769850

Total I Utilizari temporare exploatare Stocuri -Mat prime si materiale -Semifabricate si pr finite Creante de exploatare -Clienti -Efecte scontate nescadente -Furnizori debitori -Alte creante CIA Total II Utilizari temporare in afara exploatarii Creante diverse

Total resurse proprii 330000 Datorii financiare (2) 200000 Impozit latent aferent prov pt riscuri, chelt Total I 630000 Resurse temporare de exploatare 230000 Datorii de exploatare 26000 -Furnizori 5000 -Clienti creditori 12000 -Dat fiscale, sociale 1433000 VIA Total II 28000 Resurse temporare in afara exploatarii 28000 Datorii diverse

462000 17000 130000 650 609650

Total III Total II + III Trezorerie activa Investiţii fin pe termen scurt Disponibilităţi banesti Total IV

1461000 -Furnizori imob -Dat fiscale (imp profit) 12000 Subvenţii pentru investiţii 4500 Total III 16500 Total II+III Trezorerie pasiva Credite pe termen scurt Efecte scontate nescadente Total IV

60000 23000 30000 113000 722650 85000 230000 315000 4807500

Total general

4807500 Total general (I+II+III+IV)

INDICATORII SITUAŢIEI PATRIMONIALE 1. Rata investiţiilor Ri = investiţii nete (creşterea activelor imobilizate + variaţia NFR) / profit operaţional (din exploatare) net de impozit * 100 [ 270000 + (738350 – 612000)] / (205130 * 0,75) * 100 = 396350 / 153848 * 100 = 258% - Investiţiile sunt de aproape 3 ori mai mari decât resursa internă de exploatare. Se deduce completarea acesteia din credite. - Investiţiile vor trebui susţinute şi din resurse externe (datorii financiare), rentabilitatea economica de 13% nefiind suficientă iar pe de altă parte, societatea trebuind sa-şi acopere costul capitalurilor aduse de acţionari şi de creditori. 2. Structura capitalului Structura capitalului = datorii financiare / total resurse * 100 (BC) 1087100 / 2824500 * 100 = 39% - Valoarea indicatorului se inscrie in intervalul optim ( < 50%). - Explicaţia se regăseşte şi în valoarea indicatorilor: profitabilitatea şi rentabilitatea economică. 3. Solvabilitatea generală. Solvabilitatea generala= total active (valori nete) / total datorii (BC) 2824500 / 1779100 = 1,6 - Activele nete sunt superioare datoriilor, putând să asigure solvabilitatea societăţii. 4. Lichiditatea curentă Lichiditatea generala = active curente (valori nete) / datorii curente (BC) 1269500 / 777000 (total datorii – datorii financiare pe termen lung) = 1,6

- Valoarea indicatorului este acceptabila, se situeaza la limita inferioara a intervalului optim (1,5 - 2). - Societatea are o profitabilitate economica acceptabila (22%) care ii asigura o lichiditate generala satisfacatoare. 5. Lichiditate imediată Lichiditate restransa = (active curente – stocuri) / datorii curente (BC) (1269500 – 490000) / 777000 = 1 - Valoarea indicatorului este foarte buna, se situiaza la limita superioara a intervalului optim (0,5 – 1).

INDICATORII ECHILIBRULUI FINANCIAR

6. Fondul de rulment (FR) FR= resurse stabile – utilizari stabile = capitaluri permanente – active imobilizate = (capitaluri proprii + provizioane pt riscuri si cheltuieli + datorii financiare pe termen lung) – active imobilizate (BF) 3769850 – 3330000 = 439850 - Fondul de rulment este inferior nevoii de fond de rulment de exploatare pe care ar trebui sa o finanteze. 7. Necesar de fond de rulment (NFR) NFR= utilizari temporare – resurse temporare = (stocuri – creante pe termen scurt + active de regularizare) – (datorii comerciale + datorii sociale + alte datorii pe termen scurt nefinanciare + pasive de regularizare) (BF) de exploatare : 1433000 – 609650 = 823350 - In afara exploatarii : 28000 – 113000 = - 85000 - Globala: 1461000 – 722650 = 738350 - Nevoia de fond de rulment de exploatare este compensata partial de resursa degajata de elementele in afara exploatarii.

- Pentru diferenta trebuie sa se apeleze la credite pe termen scurt : trezoreria neta = trezoreria activa – trezoreria pasiva = 16500 – 315000 = - 298500 8. Durata de rotatie a stocurilor. Durata de rotatie a stocurilor = (stocuri la valoarea medie anuala / CAFTVA) *365 (BF) 530000 / 1312590 * 365 = 147 zile de CAFTVA - Valoarea indicatorului este mare si reprezinta o imobilizare de resurse in stocuri. 9. Durata creditului clienti. Durata creditului clienti = (creante clienti la valoarea medie anuala – avansuri de la clienti + ESNS) / CAFTVA *365 (BF) 843000 / 1312590 * 365 = 235 zile de CAFTVA - Imobilizarea resurselor in creantele clienti este superioara celei investite in stocuri. 10.Durata creditului furnizori Durata creditului furnizori = (datorii furnizori la valoarea medie anuala – avansuri acordate furnizorilor) / CAFTVA *365 (BF) 436000 / 1312590 * 365 = 121 zile de CAFTVA Valoarea indicatorului este comparabila cu cea a rotatiei stocurilor, ramanand neacoperita nevoia de resurse degajata de creantele clienti. Se observa ca vanzarile societatii, extrem de mici in raport cu nevoile activitatii de exploatare, fac necesara recurgerea la resurse externe de finantare (credite pe termen scurt – vezi FR, NFR, trezoreria neta).

11.Rata de acoperire a dobanzii. Rata de acoperire a dobanzii = profit operational (din exploatere) / cheltuieli financiare * 100 (CPP) 205130 / 113000 * 100 = 182% Indicatorul este > 100%, valoare optima.

-

Societatea este indatorata dar poate sustine din activitatea propie costul datoriilor. Se acorda prioritate achitarii obligatiilor fata de creditori, actionarii fiind oarecum penalizati.

12.Rata de distributie a dividendelor. Rata de distributie a dividendelor = dividende aferente actiunilor / profit net distribuibil actionarilor * 100 (CPP) 25000 / 68250 * 100 = 37% - Valoarea indicatorului corelata cu cea a ratei de acoperire a dobanzii si cea a ratei investitiilor conduce la ideea ca actionarii vor fi mai putin remunerati pentru a se face fata investitilor (care nu pot fi suportate doar din resurse proprii) si costului datoriilor. 13.Gradul de indatorare Gradul de indatorare = datorii financiare (inclusiv grup si asociati) / capitaluri proprii * 100 (BC) 1087100 / 995750 *100 = 109% -Valoarea indicatorului poate fi acceptata tinand seama ca rata de acoperire a dobanzii este de 182%. Rata de distributie a dividendelor este de 37%, deci mai mult de jumatate din profitul net poate fi investit in exploatare pentru degajarea de resurse viitoare. Datoriile financiare depasesc putin capitalurile proprii. Rentabilitatea celor din urma este de 9%, valoare care ar trebui comparata cu sectorul. INDICATORII NIVELULUI DE ACTIVITATE SI AL REZULTATELOR 14.Productia exercitiului (PE) PE= cifra de afaceri ± productie stocata ± productie imobilizata = 1320790 15.Valoarea adaugata (VA) VA= cifra de afaceri – consumuri de bunuri si servicii de la terti = = 633750 16.Excedentul brut de exploatare (EBE) EBE = valoarea adaugata – (cheltuieli cu personalul + cheltuieli cu impozite si taxe, altele decat impozitul pe profit) = 286060

17.Profitabilitatea economica Profitabilitatea economica = excedent brut de exploatare / cifra de afaceri * 100 = 286060 / 1312590 * 100 = 22%

18.Rentabilitatea capitalurilor investite Rentabilitatea capitalurilor investite = profit operational (din exploatare)net de impozit / capitaluri investite la valori nete (active imobilizate + nevoia de fond de rulment) * 100 153848 / (1483000 + 738350 – 66000) * 100 = 7% ; - CI s-au obtinut : active imob. Nete (BC)+ NFR valori brute (BF) – Prov. active circ. (BC) 19.Rentabilitatea economica Re = excedent brut din exploatare / capitaluri investite in exploatare la valori nete (active imobilizate de exploatare + NFR de exploatare) * 100 286060 / (1453000 + 823350 – 66000) * 100 = 13% CI : imob.corp. nete (BC) + NFR expl. Brut (BF) – prov. Active circ. expl. (BC) 20.Rentabilitate financiara Rf = profit curent / capitaluri proprii * 100 = 94630 / 995750 *100 = 10%

b)Indicatori Denumirea indicatorului I 1 Rata investiţiilor Relaţia de calcul Valori Indicatorii situaţiei patrimoniale Investiţii nete (Creşterea [270000 + (738350-612000) ] / (205130 x 0,75) activelor imobilizate + Variaţia NFR) / Profit operaţional (din exploatare) net de 2 Structura capitalului impozit x 100 Datorii financiare / Total resurse x 100 Obs: termenii raportului sunt exprimaţi în valori 3 4 Solvabilitate a generala Lichiditatea curentă 5 II 6 Lichiditatea imediată Fondul de rulment (FR) contabile Total active (valori nete) / Total datorii Active curente (valori nete) / Datorii curente (Active curente – (BC) 2824500 / 1779100 = 1,6 . (BC) 1269500 / 777000 (total datorii – datorii financiare pe termen lung) = 1,6 (BC) (1269500 - 490000) / 777000 = 1 (BC) 1087100 / 2824500 x 100 = 39% x 100 = 396350 / 153848 x 100 = 258%

Stocuri) / Datorii curente Indicatorii echilibrului financiar Resurse stabile – (BF) 3769850 – 3330000 = 439850 Utilizari stabile = Capitaluri permanente – Active imobilizate = (Capitaluri proprii + Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli + Datorii financiare pe termen lung) – Active imobilizate Utilizari temporare – Resurse temporare = (Stocuri + Creanţe pe termen scurt + Active de regularizare) – (Datorii comerciale + Datorii sociale + Alte datorii pe termen scurt

7

Necesar de fond de rulment (NFR)

(BF) De exploatare:1433000 – 609650 = 823350 In afara exploatarii: 28000 – 113000 = - 85000 Globala: 1461000 - 722650 = 738350

nefinanciare + Pasive de regularizare) 8 Durata de rotaţie a 9 stocurilor Durata creditului clienţi (Stocuri la valoare medie anuala / CAFTVA) x 365 (valori brute) (Creanţe clienţi la valoare medie anuala – Avansuri de la clienţi + ESNS) / CAFTVA x 365 10 Durata creditului furnizori (valori brute) (Datorii furnizori la valoare medie anuala – Avansuri acordate furnizorilor)/ CAFTVA x 365 (BF) 436000 / 1312590 x 365 = 121 zile de CAFTVA (BF) 530000 / 1312590 x 365 = 147 zile de CAFTVA (BF) 843000 / 1312590 x 365 = 235 zile de CAFTVA

11

Rata de acoperire a dobânzii Rata de distribuţie a dividendelor

Profit operaţional (din exploatare) / Cheltuieli financiare x 100 Dividende aferente acţiunilor / Profit net distribuibil acţionarilor x 100 Datorii financiare (inclusiv grup şi asociaţi)

(CPP) 205130 / 113000 x 100 = 182%

12

(CPP) 25000 / 68250 x 100 = 37%

13

Gradul de îndatorare

(BC) 1087100 / 995750 x 100 = 109%

III 14 15 16

/ Capitaluri proprii x 100 Indicatorii nivelului de activitate şi al rezultatelor Producţia exerciţiului 1320790 Cifra de afaceri ± Producţie stocata (PE) Valoarea adaugata (VA) Excedentul brut de exploatare (EBE)

± Producţie imobilizata Cifra de afaceri – Consumuri de bunuri si 633750
servicii ce la terti Valoare adaugata (Cheltuieli cu 286060

personalul + Cheltuieli cu impozite si

17 18

Profitabilitate a economica Rentabilitatea capitalurilor

taxe, altele decat impozitul pe profit) (Excedent brut de exploatare) / 286060 / 1312590 x 100 = 22% Cifra de afaceri x 100 Profit operational (din exploatare) 153848 / (1483000 + 738350 net de impozit/ Capitaluri investite 66000 ) x 100 = 7%; CI s-au

investite

la valori nete (Active imobilizate + obtinut: active imob nete (BC) + Nevoia de fond de rulment) x 100 NFR valori brute (BF) – Prov active circ (BC) 286060 / (1453000 + 823350 66000) x 100 = 13% CI: imob corp nete (BC) + NFR expl brut (BF) – Prov active circ expl (BC) 94630 / 995750 x 100 = 10%

19

Rentabilitate economica

Excedent brut de exploatare / Capitaluri investite în exploatare la valori nete (Active imobilizate de exploatare + NFR de exploatare) x 100 Profit curent / Capitaluri proprii x 100

20

Rentabilitate financiara

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful