You are on page 1of 19
1
1

Mat. 5,27-37 preek VB 8-12-2013

Pijler 6 De christelijke seksuele moraal (7 e gebod)

1. Geen vinger

2
2

‘Oh zondag gaat de preek over seks hè’, Ik ben de afgelopen week een aantal keren zo aangesproken Gebeurt anders nooit zo! Laat volgens mij zien hoe gevoelig het zevende gebod ligt, ook onder ons. Als je ziet hoe het leeft onder ons christenen zou je zeggen dat het eerder het grootste en eerste gebod dan pas het zevende is.

Het is heel gemakkelijk om nu een waarschuwende vinger op te steken! Misschien willen sommigen dat wel graag. Vertel nu maar eens precies wat er wel mag en wat niet.

3
3

Seks voor het huwelijk, samenwonen, homorelaties, scheiden, hertrouwen na echtscheiding? Dan weten we waar we aan toe zijn! Weten we waar de grenzen lopen.

Maar volgens mij wil de Heer niet dat wij de grenzen opzoeken, maar dat wij de grenzen bewaken. Dat is toch iets anders! En dan gaat het niet de grenzen van wat hoort en niet hoort, maar om die van wat goed is en wat niet meer goed is . De grenzen van Gods mooie schepping als het gaat om relaties tussen mannen en vrouwen. Want daarom gaat het in dit gebod: ‘geen overspel’ om dát te beschermen.

4
4

Niet, ik zeg dit nadrukkelijk, want dat wordt ons christenen nog wel eens aangepraat, over: geen seks’ of alleen als het ‘echt nodig is’ Een soort gedogen van onze seksulaiteit. Nodig om kinderen voort te brengen en verder niet. Zo wordt er wel over ons gedacht En zo is er zelfs ook binnen de kerk van Christus wel over gesproken. Voorzichtigheid sloeg om in afkeer. Maar dat is niet terecht, want niet de bedoeling. Lichamelijk is niet vies! Dat weten we allang. Op 2 e adventszondag denken we aan de komst van de Heer Jezus. In een lichaam zoals het onze. Niet voor zolang het nodig is, als noodmaatregel, maar voor altijd. Want na zijn opstanding was onze Heer Jezus niet eindelijk van zijn lichaam bevrijd. Nee, na zijn opstanding, was zijn lichaam eindelijk bevrijd

5
5

En toen is ook óns een vrij lichaam beloofd:

Als Jezus terugkomt, lichamelijk terugkomt, is niet alleen zijn lichaam van de dood bevrijd. het ook onze van zonde en dood, maar niet van zijn seksualiteit. Eenmaal opgestaan zal het anders zijn begrijp ik van onze Heer, mensen trouwen niet en worden niet uitgehuwelijkd (Mat. 22,30). Echter de seksualiteit wordt niet veroordeeld, maar het misbruik er van.

Immers ook de seksuele kant van onze liefde is adembenemend mooi gemaakt! Wordt ook bezongen in het Hooglied. Maar het is maar één kant van de zaak, onderdeel van iets groters. Nl. van een levenslange lichamelijke én geestelijke verbinding tussen een man en vrouw. In dit geheel hoort het thuis. Het is de slagroom op het toetje. Daarbuiten is het een mindere, verminkte versie ervan.

6
6

Zonder elkaar zijn ze beiden minder.

Zo komt het dat een man zich losmaakt van zijn vader en moeder en zich hecht

aan zijn vrouw, met wie hij één van lichaam wordt. (Gen 2:24) ´Eén van lichaam´ is veel meer dan met elkaar naar bed gaan. Een van lichaam is: samen voor altijd één organisme, één lichaam worden. Letterlijk een levenseenheid, ook als het om de duur gaat. Het ideaal van dat levenslange liefdesverbond is geweldig zelfs in deze wereld. De duurzame liefde tussen twee mensen is een heldere vonk van de door God geschapen werkelijkheid in onze donkere wereld. Onze mooiste literatuur gaat daarover en onze meest verheven woorden gebruiken we ervoor…, zelfs Groningers! En soms kom je een pareltje tegen in een film.

7
7

Een aantal jaren geleden kwam ik zo in de tekenfilm UP (2009) het echtpaar:

Carl en Ellie tegen.

Kijk eens mee, ik kan het niet beter uitleggen…

Video Carl en Ellie

Mooi hè… Samen door dik en dun onafscheidelijk. Samen méér dan ieder alleen. En de één die de ander aanvult. Het zevende gebod is bedoeld om zo’n relatie te beschermenWant dit ideaal is lang niet altijd de werkelijkheid. En er gaan een hoop foute ideeën rond in onze samenleving, die dit ideaal van een levenslange realtie helemaal uit het beeld schuiven Zelf als iets ongewenst neerzetten.

8
8

2. De stormbal

Daarom hijst de Heer Jezus a.h.w. de stormbal. Een stormbal is een antieke voorloper van een NL-Alert. Ze werd gehesen bij de dreiging van storm en hing er als waarschuwing Ik heb de stormbal gekozen omdat het een mooi beeld is van wat er helemaal tegenwoordig aan ideeën op het terrein van de ‘liefde rondgaat in onze samenleving. Het is werkelijk code rood in onze samenleving, een storm waardoor alle ideeën die we eerder over liefde en relaties dachten te

hebben lijken weg te waaien. En ze woedt al tientallen

jaren...,

zeker zolang

als ik leef En wij staan er midden in!…houden we het vol in deze storm?

Jezus zegt (Mat 5):

‘Zelfs niet naar een ander kijken, niet naar een ander verlangen en dus ook de gedachte niet toelaten. Liever een deel van je lichaam en leven amputeren, dan je met je hele lichaam en leven verloren gaan.Daarmee erkent de Heer Jezus m.i. hoe enorm de krachten rondom liefde zijn. Een erkenning die je al eerder in de Bijbel vindt:

9
9

Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam (Hooglied 8:6)

Als de vlammen eenmaal oplaaien is er geen houden meer aan. Als de liefde eenmaal verkeerd gericht is, kan ze eenmaal in vlam je de grenzen van het goede overtrekken in de richting van het kwaad. (NB de hel wordt hier weer genoemd: Gehenna) Dus zorg dat de vlammen niet groot worden, waar ze dat niet mogen worden. Ga dan het kleinste begin ervan tegen… …zo de Heer Jezus – in Mat. 5 De HC 1 neemt die scherpte in Zondag 41 over alle onkuisheid vervloekt, die hartgrondig haten, rein en ingetogen leven, lichaam en ziel zuiver en heilig

bewaren, daden, gebaren, woorden, gedachten en begeerten…

Dat gaat niet alleen over wat we doen, maar zelfs over wat we voelen.

1 Heidelbergse Catechismus

Een hele serie bijbelteksten komen voorbij (kijk het maar op de site na). 10 NB dit

Een hele serie bijbelteksten komen voorbij (kijk het maar op de site na). 10 NB dit gaat niet over dat seks fout zou zijn (je zou het haast gaan denken!), maar dat misbruik er van (onkuisheid) fout is. Ook hier: ga het kleinste begin ervan tegen (laat het niet te ver komen!)

Toen het zevende gebod werd uitgesproken bij de Sinaï waren de verhoudingen tussen mannen en vrouwen heel anders dan nu. Toch trekt de Heer Jezus de kern van dit gebod radicaal door in zijn Koninkrijk .

Liefde en trouw kunnen alleen samen een zegen zijn! (2x)

Liefde zonder trouw veroorzaakt veel ontzettend veel schade: buiten het huwelijk verlies van eigenwaarde en eenzaamheid, binnen het huwelijk:

verlies van vertrouwen, gebroken harten en gebroken levens, gebroken

11
11

gezinnen. Het onrecht van verbroken beloften. Gaat het in het vervolg van dit teksgedeelte daarom over de waarschuwing tegen de valse eed?

Maar ook omgekeerd… is trouw zonder liefde heel kwetsbaar…

Dit ideaal van het Koninkrijk van Christus, staat lijnrecht tegenover de idealen in onze samenleving.

Begin November was de documentaire Sletvrees te zien op TV ‘s Avonds na tienen. Heel andere boodschap…passend bij wat al jaren de praktijk is. Heel andere opvattingen:

Niet alleen mannen maar ook vrouwen moeten er niet op aangekeken wordt als ze met veel partners het bed delen In de Volkskrant werd dat: ‘je bent gek als het het je hele leven maar net één persoon zou slapen. Een radicaal tegengestelde boodschap…

12
12

Wat de Heer Jezus je leert wordt in onze samenleving door een hele groep mensen absoluut niet meer begrepen. Meer dan dat: de hele dag kliinkt de boodschap om ons heen:

“Seks is natuurlijk, niet vanzelfsprekend.” De enige grens is of jij het wilt of niet…

Onze samenleving gaat er ook zo mee om: vrije en avontuurlijke seks

in boeken, films, op internet, op feesten…

Daar komen krachten los waarvan in Hooglied staat:

Sterk als de dood is de liefde, beklemmend als het dodenrijk de hartstocht. De

liefde is een vlammend vuur, een laaiende vlam (Hooglied 8:6) De waarschuwing van onze Heer is terecht, Maar wie kan hier staande blijven?

3. Maar neem mijn hand

Wat is hiervan nu de bedoeling?

13
13

Niet om ons te veroordelen. Het vingertje! Wie de grenzen van dit gebod over gegaan is, is daarna ook altijd weer welkom bij de Heer (het is geen

doodzonde, die kennen we niet!). Denk aan de overspelige vrouw uit Joh. 8, die boodschap geldt ook voor de overspelige man. En als je Mat 5 tot je door hebt laten dringen: wie is dan hier niet overspelig? Jezus zegt ook tegen óns, als we berouw hebben,

´Ook ik veroordeel je niet, ga maar zondig vanaf nu niet weer.´ (11) En Hij herhaalt tegenover ons als het nodig is… Iedere keer op zoek naar onze oprechte overtuiging. Nee, de Heer Jezus, wil juist voorkomen dat wij veroordeeld worden en houdt ons op met dit gebod scherp. En brengt zijn bedoeling met onze relaties scherp onder onze aandacht Geeft ons in de storm die er nu woedt houvast en richting! Geen overspel! Niet doen, ook niet kijken, niet over praten, niet verlangen, niet indenken… Niet denken en niet doen.

14
14

Hou liefde en trouw samen, zoals die bij God ook altijd samen zijn.

Maar ook houdt Hij op deze manier het front duidelijk waar we aan staan. Het helpt ons om de zaken helder te blijven zien. Men zegt:

  • 1. Seksuele lust is een natuurlijke behoefte daar moet aan voldaan worden. Anders raak je gefrustreerd. Jezus opent je de ogen dat het met seksualiteit niet zo is als met eten, drinken en ademhalen. Van Hem leer je dat je er van af kunt zien als het niet past d.w.z. buiten een relatie van liefde en trouw- of niet kan vanwege je taak in het Koninkrijk bijvoorbeeld. Het is een opoffering, maar het is op te brengen (lees Mat. 19).

  • 2. Men zegt: als de liefde over is, is je huwelijk voorbij. Jezus zegt: het gaat niet alleen over liefde maar het gaat ook om trouw. Wie de trouw vergeet berooft zich van het geheel van Gods bedoeling. Als je stopt voor elkaar te vechten, kan verliefheid dan ooit liefde

15
15

worden? Kijk dat zat nog niet in het verhaal van Carl en Ellie, maar dat zit wel in dat van ons: het gevecht om elkaar.

Hier is veel meer over te zeggen… wat de Heer Jezus ten diepste doet

is ons met dit gebod de spiegel voorhouden:

Dit is mijn bedoeling met een relatie tussen mannen en vrouwen, met je ogen, gedachten, woorden en daden: liefde én trouw.

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. (Spreuken 3:3) Hij reikt ons de hand en nodigt ons uit die te pakken en Hem te volgen.

En ook om er samen voor te vechten…

Doen we dat eigenlijk wel? Of duwt de storm in onze samenleving ons langzamerhand in de richting van een heel andere manier van denken en van doen? Het is wel 25 jaar geleden dat ik het volgende verhaal hoorde.

16
16

Een dominee organiseerde een huwelijkscatechese voor zijn a.s. jonge echtparen in de gemeente. Het waren er vier. Op de eerste avond waren 3

stellen op tijd de 4e te laat. Toen die een half uur later aanbelden vroeg de dominee hen:

Ikzal het jullie ook maar vragen, zoals aan de anderen, zijn jullie al met elkaar naar bed geweest? De twee keken elkaar aan en dachten, dat gaan we maar niet vertellen, maar toen ze de schuldbewuste gezichten van de anderen zagen

dachten ze: ‘ nou dan moeten wij het ook maar eerlijk zeggen!” Ze waren de

eersten die het toegaven en vervolgens gaven ook de andere drie stellen het toe.

Allemaal stellen die elkaar nog geen trouw beloofd hadden, dus de liefde was er al wel maar strikt genomen de trouw nog niet officieel. En kun je dat dan wel aan?

Dat was 25 jaar leden….mijn generatie. Hoe is het met de volgende? Weten

we dat eigenlijk van elkaar?

17
17

Of groeit er een dubbele moraal? Officieel houden we ons aan het 7e gebod,

maar officieus groeit er een heel ander praktijk…

Maar we praten er niet over onder elkaar.

De Heer reikt ons de hand, volg mij. En Hij geeft ons aan elkaar in een bewogen praktijk waar:

Relaties kwetsbaar zijn: 1 op de 3 eindigt in echtscheiding. Een heel andere seksuele moraal jeerst, dat moet wel moeite geven. Ook onder ons in gedachten, woorden en daden! Door middel van boeken, film, TV of het Internet…of nog weer anders. 5 tot 10% van alle Nederlanders homoseksuele gevoelens heeft, die staan nog weer voor heel andere uitdagingen! waar sprake is van een sterke toename van het aantal alleenstaanden. Nederland telde volgens het CBS in 2011 ongeveer 2,8 miljoen alleenstaanden. Naar verwachting zal dit aantal flink toenemen tot ruim 3

18
18

miljoen singles in 2025 Als onze alleenstaanden Christus willen volgen, moeten zij het in dit seksuele klimaat moeten zij het wel zwaar hebben.

Dit zijn tere zaken, waarvoor we ons vaak schamen… maar hoor je ons er samen voor bidden, samen mee worstelen, hebben wij manieren waarop elkaar bemoedigen: bij huwelijksproblemen, soms toch onvermijdelijke echtscheiding, staan we als een muur ons onze homo’s of zouden die dat óns juist nooit toevertrouwen? En vinden onze alleenstaanden kracht en bemoediging in ons midden. En steunen wij elkaar in onze strijd om elkaar in onze huwelijken? Of hebben het daar gewoon nooit over? Staan we er helemaal alleen in. En is de kans groot dat niet niet Jezus ons regeert, maar uiteindelijk de ideeën in de samenleving. Groeit er een dubbele moraal?

19
19

Hoe vaak bidden we hier nu voor (denk ik), hoe vaak wordt het mij gevraagd?

Met het zevende gebod en zijn uitleg daarvan in Mat. 5 heft de Heer Jezus geen vinger (1) maar hijst Hij een stormbal (2) en biedt Hij ons de hand (3) Dit is de richting, ga je met me mee…?, vraagt Jezus Laat je mijn geschenk niet afpakken besef de kracht van eenmaal ontketende liefde Laat het niet toe, waar het niet past Daar waar de trouw er onder lijdt Bidt en vecht voor de werkelijkheid van mijn Koninkrijk.

Ik denk Hem kennende- dat Hij hoopt, dat we bij elkaar het vertrouwen

vinden om er samen voor te vechten en te bidden.

Amen.