You are on page 1of 27

Pierwsza fala fascynacji internetem inowymi mediami sieciowymi ju opada.

Weszlimy wetap ich intensywnego stosowania wrnych dziedzinach praktyki spoecznej. Zebrane wksice studia przypadkw pokazuj, jak multimedialna komunikacja sieciowa zmienia marketing, public relations, dziaanie telewizji komercyjnej, spontaniczne akcje protestacyjne, kampanie wyborcze, atake komunikacj giedow. Oprcz tego Autorzy poszukuj odpowiedzi na pytanie: czy stare teorie, paradygmaty imetody badawcze sprostaj wyzwaniom nowych form komunikacji multimedialnej, czy trzeba szuka nowych podej teoretycznych? Unikajc popadania wskrajnoci (nic nowego, tego jeszcze nie byo), szukaj rozwiza kompromisowych. Ich studia dowodz, e poczenie uznanych perspektyw teoretycznych znowymi narzdziami badawczymi, bo tym te s nowe nowe media, daje wartociowe rezultaty. Lektura ksiki to potwierdza.
prof. Maciej Mrozowski, Szkoa Wysza Psychologii Spoecznej

Nowe media
redakcja naukowa Tomasz

Nowe media Wyzwania i ograniczenia


tom 21

Wyzwania i ograniczenia
Gackowski

Nowe media stay si immanentn czci funkcjonowania spoecznego, a ich dynamiczny rozwj stawia przed naukowcami rnych dyscyplin nowe wyzwania. Mimo to niezwykle rzadko na polskim rynku wydawniczym spotka mona ksik powicon tej tematyce, ktra w kompleksowy sposb prezentuje wybrane obszary komunikacji nowomedialnej. Dlatego z entuzjazmem naley przyj inicjatyw Tomasza Gackowskiego, ktry w jednym tomie gromadzi szereg interesujcych opracowa, bdcych wynikiem nie tylko namysu Autorw, ale co szczeglnie wane bada prowadzonych z du dokadnoci. Wanie przez empiryczny, praktyczny w wielu wymiarach charakter, publikacja zasuguje na uwag i wyrnia si spord wielu podobnych tytuw. O nowych mediach napisano bowiem wiele, ale jedynie prace badawcze zanurzone w obserwacji nowomedialnych zmian pozwalaj na uchwycenie istoty komunikacji zaporedniczonej medialnie. Ksika Nowe media. Wyzwania i ograniczenia stanowi istotny wkad w rozwj polskiego medioznawstwa i komunikologii, a podjta przez Autorw analiza heurystyczna zasuguje na miano jednego z kamieni milowych polskiego medioznawstwa.
dr ukasz Wojtkowski, Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu

You might also like