You are on page 1of 3

Veckobrev 2009.08.

26
Jan Johansson
Distriktsordförande för KD i Blekinge
0455-40429, 070-6993425

jan.johansson@kristdemokraterna.se
www.kristdemokraterna.se/janjohansson

Jag inleder detta veckobrev med glädjande miljönyheter:

LFV inviger världens största energilager
Efter drygt ett års byggande är nu akvifären på Arlanda klar att tas i bruk.
Akvifären utnyttjar den intilliggande Brunkebergsåsen för att lagra kyla till
sommaren och värme till vintern. Den är två kilometer lång och har en volym
motsvarande 4 Globern och är därmed världens största energilager. Den är ett
underjordiskt grundvattenlager med samma funktion som en termos.
Med denna anläggning har LFV åstadkommit ett förnybart, långsiktigt hållbart
kretslopp som försörjer flygplatsens terminaler med all kyla och med 30 % av
värmebehovet.
LFV räknar med att denna investering skall det bli möjligt att uppnå sina
miljömål – en halvering av koldioxidutsläppen mellan 2005 och 2010 med
vision om nollutsläpp senast år 2020.
Detta visar att vi har enorma möjligheter att använda energi effektivare. Detta
är ett bra exempel.
Att använda energi effektivare än i dag är bäst och billigast. Finns viljan kan
man göra mycket inom detta område.

Minskad BNP kan vara något bra
Vårt land har som bekant kraftigt minskat sin bruttonationalprodukt (BNP) i år,
något som tas som en tecken på tillbakagång. Men i en debattartikel med
rubriken ”Välfärden ska öka – inte bruttonationalprodukten” skriver Anders
Wijkman om att världens ständiga strävan efter en ökad BNP inte betyder att
det med automatik blir en bättre värld för oss om lever nu. Det kan vara precis
tvärtom. Anders ger några exempel: När orkanen ”Katrina” år för fyra år sedan
drabbade delstaten Louisiana i USA så omkom mer än 1000 personer och de
flesta husen i området förstördes till en kostnad av flera hundra miljarder
dollar. Men trots det steg BNP genom att man tvingades bygga upp nya hus –
något som får genomslag i BNP. Att lika många hus försvann ingår inte i BNP.
Ett annat exempel i Anders artikel: När man hänger ut sin tvätt för att den skall
torka i solen så ger det inte utslag. Men om man torkar i torktumlare påverkas
BNP positivt, dels vid tillverkningen av tumlaren dels vid elanvändningen för
drift av tumlaren.

Slutsatsen är att om man kan använder mycket av naturens resurser för
produktion av varor (nyttiga och onyttiga) så stiger BNP, men den minskar inte
på grund av att dessa resurser försvinner och i många fall aldrig kan
återskapas.

Regeringen är inte samma sak som moderaterna
I går hörde jag ekonomen Stefan Fölster säga att regeringen gör fel när den
satsar på ytterligare jobbskatteavdrag i stället för t.ex. på investeringar i
infrastruktur. Men Fölster (och många andra tyckare) gör fel när de tar ett
internt moderat förslag som ett förslag från regeringen. Sant är att
moderaterna är i särklass största partiet i regeringen, men (för att citera
Gunnar Hedlund) Man skall inte sälja skinnet förrän björnen är skjuten.

Gymnasieskolan
Nu har höstterminen börjar och med den kommer det många nya till våra
gymnasieskolor. Vi får också veta att många har läst upp sina betyg under
sommaren. Men om man jobbar som det är tänkt i skolan under terminerna och
deltar med intresse och med största möjliga närvaro så borde väl inte
extraläsning behöva ske mellan terminerna.

Moderata problem?
I dag skriver tidningarna om ytterligare en moderat politiker som fått generösa
ersättningar för sina uppdrag. Men det gäller för Alexander Wendt samma som
för Jeppe Johnsson. Är regelverken fel så skall de ändras. Har Wendt jobb ut
felaktiga ersättningar för ”förlorad arbetsinkomst” skulle sådana givetvis inte
ha gjorts. Om inte så är dessa artiklar felaktiga. Jag ser gärna att reglerna
skärpts, men oavsett hur de ser ut så skall de följas, lika för alla som berörs av
dem.

Rökning
I båda våra dagliga tidningar skrivs det nu om att rökningen kostar mycket
pengar. Dels givetvis för alla rökarna, men också för arbetsgivarna. Enligt
uppgift förlorar man 45000 kr för varje anställd som röker. Skulle man kunna få
stopp på rökningen så skulle det bli mycket bättre för alla, både för de som inte
röker och för de som röker. Rökningen är ett folkhälsoproblem. Landstinget
anger så tydliga skyltar att de har rökförbud. Men det är bara innanför
väggarna. Utanför är det ingalunda så.

Regeringens satsning för utbildning och arbetsmarknadsåtgärder
För en stund sedan annonserade regeringen att 4,5 miljarder anslås för att
skapa 23000 årliga utbildningsplatser under 2010 och 2011 samt 3,9 miljarder
för att skapa 54000 platser avsedda för arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Detta visar att regeringen är väl medvetna om den utomordentligt svåra
ekonomiska situationen som råder i hela världen. Vi är ett mycket
exportberoende land och sådana drabbas extra eftersom vi i stor utsträckning
är beroende av att omvärlden kan köpa svensktillverkade produkter.
Det tillkommer mer än 10.000 nya platser inom våra högskolor och universitet,
varav 500 st vid BTH.

I morgon
Skall kommunalfullmäktige i Karlskrona besluta om budget för 2010 och ännu
vet jag inte vilka förslag som vi kommer att få ta ställning till. I dag skall
socialdemokraterna ta ställning till om de skall driva igenom sitt förslag med
stöd av Sverigedemokraterna eller om det skall bli en kompromiss mellan deras
förslag och det som femklövern sedan länge haft klart.
Tyvärr har jag fått några kommenterar eller siffror från dagens möte utan får gå
till sammanträdet i morgon och se siffrorna där.

Veckans citat
Det måste vara en man, helst kvinna.
(Saxat från Hans Bülows ledare i Sydöstran den 20/8 om efterträdare till Bernth
Johnson)