You are on page 1of 18

JONG

GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

uitnodiging
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Uitnodiging Van 27 augustus tot en met 6 september vindt er in het Hof
van Ryhove te Gent de tentoonstelling ‘Beeldende Vrou-
wen’ plaats. Een tentoonstelling van 12 vrouwelijke kunste-
naars, allen jonger dan 25 jaar en afkomstig van Gent, die
met trots hun beeldend werk aan het grotere publiek voors-
tellen.

Wij nodigen u graag uit voor de persconferentie woensdag
26 Augustus van 14u tot 16u waar u de coördinator en en-
kele van de kunstenaressen kan interviewen voor meer beeld
en tekst. Alvast hartelijk welkom!

Wanneer? Persconferentie op woensdag 26/08 van 14u tot 16u

Waar? Hof van Ryhove
Onderstraat 20-22
9000 gent

Door wie? Bram Verlinde (coördinator)
0472/775496
kunstenfestival@gmail.com

Partners? Stad Gent
Vzw Gynaika

Foto? Mocht u fotomateriaal wensen, neem gerust contact op met
de coördinator!

Toegang ten- Gratis
toonstelling?
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

perstekst De tentoonstelling ‘Beeldende Vrouwen’ kan je grosso
modo samenvatten in vijf belangrijke kernwoorden:

JONG
Elke kunstenares is jonger dan 25 jaar.

Gents
Iedereen is ook woonachtig te Gent.

Vrouwelijk
de tentoonstelling wordt vormgegeven door enkel en alleen
maar vrouwen.

Beeldend
Een wijd gamma van kunstdisciplines komt aan bod (beeld-
houwkunst, performance, fotografie, schilderkunst, tex-
tielkunst, installatie, ...).

Talent
En er staat één ding onomstotelijk vast: elk van deze kun-
stenaressen is talentvol en beloftevol om het te gaan maken
in de kunstwereld!
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Charlotte
Geeraert

Het ‘landschap’ kan zowel de uitersten van subjectivisme
als van objectivisme en alles daartussen betekenen. Er bli-
jkt niet alleen een grote verscheidenheid van landschappen
buiten ons te bestaan, maar er is eveneens een grote versc-
heidenheid te vinden in het begrip landschap zelf.

Charlotte denkt, in haar schilderijen, op een abstracte
manier na over de vele dimensies van het landschappelijke
bewustzijn.

Contact charlotte_geeraert@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Christine
Heylen

Een groep van 17 figuren, behoort tot een verloren
gewaande beschaving. Ontstaan uit een mix van zand en
polyester, bezitten alle sculpturen een eigen productfiche
met detailinformatie. Gewicht, lengte, materiaal,... werden
telkens zorgvuldig genoteerd, alsof het kunstwerk een
wetenschappelijk studieobject was.

In het werk van Christine Heylen, staat het alledaagse
vaak centraal. Daarnaast komen publieke ruimtes en
de daarbij horende gebeurtenissen veelvuldig voor in
haar creaties. Naast grafisch werk, creëert ze eveneens
ruimtelijke installaties, objecten,... en legt ze zich toe op
beeldhouwkunst en fotografie.

Contact christine.heylen@yahoo.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Claire
Stragier

Een territorium is een afgebakend stuk ruimte. Het wordt
niet gedefinieerd door grond, maar door lijnen. Daarbinnen
ligt een verzameling van dingen die iemand beschouwt als de
zijne. De grens is waar mijn verzameling ophoudt en de jou-
we begint. Ieder territorium is onecht.

Contact indevaartdervolkeren@gmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Ellen
Lootens

Als voorbijganger in je eigen stad valt alles je steeds mind-
er en minder op. Als fotograaf in je eigen stad valt alles wat
voor een passant minder en minder opvalt, meer en meer op.

De Lübeckstraat op de Afrikalaan, een aparte buur van Ellen
Lootens, valt hieronder.

Contact ellen_lootens@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Eva
Geurs

De schilderijen van Eva Geurs gaan over het zoeken naar
vlakverdeling, kleur en vooral de diepte in een schilderij.
Het vertrekpunt voor haar schilderijen is altijd een leeg
landschap, dat in het gebrachte beeld geen echte drager is
van het beeld zelf. Het is meer een leidraad met een functie.
En achter deze functie zit het gevoel.

Contact Eva_Geurs@Hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Eva
Neirynck

afschuwelijk, vies, mottig, afgrijselijk, of gewoon lelijk
dit gaat nog vlot
tot ik een gegronde diepgaande mening wil geven
over iets wat algemeen als ‘mooi’ aanvaard wordt
dan blijf ik steken bij
“ja, ik vind het mooi”

dit is het basisidee voor deze installatie
contrasten, oppervlakkigheid, vergankelijkheid, recyclage
door weersomstandigheden zal dit kartonnen monument
verzakken
tot slechts een hoopje natgeregend karton
wat was, is niet meer

Contact Eva_neirynck@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Harlinde
De Mol

Contact harlindeke@yahoo.co.uk
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Joke
Martin

Met dit werk wil Joke een nieuw woord introduceren, namel-
ijk de ‘Trompe-sens’. Dit gaat een heel eind verder dan de
klassieke ‘Trompe-l’oeil’. Niet enkel het oog wordt hier her-
leid, maar ook de tastzin. Die misleiding kan op zijn minst
aanleiding geven om een object of een dessin van meer nabij
te gaan bekijken en betasten.

Met andere woorden, het ‘mag ik eens zien’ kan leiden tot
‘mag ik eens voelen’, en vervolgens tot ‘mag ik eens weten’
of ‘ik dacht dat ...’.

Contact joke_martin_jm@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Armenelle

Merel De Roose en Lena Faict richtten in 2005 Armenelle op.
Ze plaatsen de camera centraal in hen performances en
gebruiken het om tot trance-achtige improvisatiefilmpjes
te komen, steeds gebaseerd op hun subjectieve kijk op de
wereld, zichzelf en de kunst.

‘Sweet Jezus’ vertelt het relaas van twee vrouwen die
verbonden zijn door een doek. Hun missie is Jezussen te
maken en zo de wereld te verbeteren. Humor, schaamte en
absurditeit ten top!

Contact faict.lena@gmail.com
merelderoose@gmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Lore
De Swerts

Lore De Swerts haar werk kan je het best omschrijven als
een heerlijk droominterieur voor snoepaholics
die uit hun dak gaan voor kleur, smaak, kitch, overdaad en
fantasie. Zijn we dit niet allemaal?

Contact lore.deswerts@gmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Lotte
Van De Walle

Lotte Van De Walle haar schilderijen zijn vrolijk, soms
kinderlijk, maar tegelijk ook mysterieus en verschrikkelijk.
De verhalen die ze verbeeldt, tasten de grens af tussen
schilderkunst en illustratie.

Contact lottevandewalle@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Maria
De Gier

Maria De Gier probeert in haar werk gevoelens,
menselijkheid en haar persoonlijke visie in een soort
magisch-realistische werkelijkheid weer te geven. Haar werk
varieert van tekeningen tot schilderijen, grafisch werk, film
tot zelfs fotografie.

Contact mariadegier@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Miet
Van Stichel

Op zoek, met je blik uitsluitend gericht op de grond onder je
voeten. Of hoe je jezelf ongemerkt een paar oogkleppen hebt
aangenaaid/aangepraat. En zo verloren lopen natuurlijk. Of
ergens tegenaan botsen. En dan opnieuw proberen. Eén keer,
twee keer, drie keer...

Miet Van Stichel haar werk gaat over uitpluizen, onder de
microscoop leggen en bestuderen, woelen in bed en onrust
als een jeukende, wollen pull op je huid.

Contact vanstichelmiet@hotmail.com
JONG
GENTS
VROUWELIJK
BEELDEND
TALENT

BEELDENDE
VROUWEN
persdossier

Verantwoord- Beeldende Vrouwen is een initiatief van Bram Verlinde, in sa-
ing menwerking met de jeugddienst van de stad Gent en vzw Gy-
naika, die ijvert voor gelijke kansen in de kunstenwereld.

Related Interests