RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SAINS & TEKNOLOGI TAHUN 2

Nama Guru Kelas Mata Pelajaran Tarikh Hari Masa Jumlah Murid Unit Tajuk Isi Pelajaran Standard Kandungan Standard Pembelajaran

: Mohd Hamdi bin Abdul Rahim : 2 Ikhlas : Dunia Sains dan Teknologi : 30.8.2013 : Jumaat : 4.00 –5.00 Petang (60 minit) : 32 Orang (14 lelaki, 18 perempuan) : Unit 2 (Haiwan) : Diet Haiwan : 2.1 Memahami haiwan mempunyai keperluan asas untuk hidup. 2.1.3 Memberi contoh haiwan dan makanan yang dimakan. 2.1.4 Mengelaskan haiwan mengikut makanan dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja, makan haiwan sahaja, atau makan haiwan dan tumbuhan.

dan menjana idea. Murid pernah melihat dan didedahkan dengan haiwan-haiwan yang dinyatakan oleh guru di persekitaran mereka. dan lembaran kerja. gam. Menyatakan 5 jenis haiwan serta makanannya dengan tepat. koordinasi dan mengecam. kad bergambar. Sikap dan nilai saintifik Penerapan nilai murni BBM : Mempunyai sikap suka memerhati dan peka dengan keadaan sekeliling. menulis.Pengetahuan sedia ada : 1. 2. 3. makan haiwan sahaja atau makan haiwan dan tumbuhan. LCD. Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir : Memerhati. dan video. : Berhati-hati ketika berada di dalam bilik komputer. : Berhemah tinggi. : Komputer riba. : B4D3E1. pen marker. keberanian. gunting. kerjasama dan kerajinan.Mengelaskan haiwan mengikut makanan yang dimakan iaitu makan tumbuhan sahaja. kasih sayang. Mengenalpasti keperluan asas haiwan. Pengabungjalinan Kemahiran : Mewarna. 2. 4. internet. Menyatakan tabiat pemakanan haiwan yang ditunjukkan. Murid mengetahui makanan yang dimakan oleh haiwan. . Mengelaskan haiwan dalam kumpulan makanan. 3. kertas mahjong. mengelas dan berkomunikasi : Membanding beza. Hasil Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Bahan rujukan Langkah keselamatan Eviden : Buku teks Dunia Sains & Teknologi Tahun 2. Murid mengetahui bentuk dan warna haiwan yang ditanyakan oleh guru.

2. Keperluan asas haiwan yang terlibat. Guru bertanya kepada murid mengenai keperluan asas haiwan. Makanan AKTIVITI P&P 1. Nilai Murni: Berani 3. Beruang makan buah. Beruang makan ikan iv. memerhati. . ISI PELAJARAN a. Apakah makanan haiwan tersebut? iii. Guru menayangkan video mengenai haiwanhaiwan yang sedang makan makanan. Guru bersoal jawab dengan murid mengenai video yang telah ditayangkan. Harimau makan kuda belang ii.LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LANGKAH Set Induksi (5 Minit ) i. Apakah haiwan yang ditunjukkan dalam video tadi? ii. i. berkomunikasi. Soalan: i. Apakah keperluan asas haiwan yang ditunjukkan dalam video tadi? iii. Lembu makan rumput KPS: CATATAN BBM: Tayangan video.

. Nilai Murni: Berhemah tinggi. internet atau zoo dan tabiat pemakanannya. “white board”. Tumbuhan sahaja Haiwan lain sahaja Tumbuhan dan haiwan lain. AKTIVITI P&P 1. 2. ii. Haiwan lain sahaja. iii.LANGKAH Langkah 1 (10 Minit) ISI PELAJARAN a. ii. KPS: CATATAN BBM : pen marker. memerhati. Perbezaan tabiat pemakanan haiwan iaitu terdapat haiwan yang makan : i. Beberapa orang murid dipanggil kehadapan untuk menulis apakah jenis haiwan yang difikirkan dan makanannya. mengelas. 3. Tumbuhan dan haiwan lain. Murid diminta berfikir sejenak tentang satu jenis haiwan lain yang tiada di persekitaran murid tetapi dilihat samada di televisyen. kerjasama berkomunikasi. Murid diminta menyatakan berkenaan haiwan di persekitaran murid yang makan : i. iii. Tumbuhan sahaja. majalah.

Guru memaparkan persembahan MS Power Point mengenai haiwan mengikut kumpulan tabiat pemakanannya. Murid diminta menyatakan haiwan mengikut tabiat pemakanannya selain daripada yang ditunjukkan dalam persembahan MS Power Point.LANGKAH Langkah 2 (10 Minit ) ISI PELAJARAN a. Menerangkan dan memberi contoh dengan jelas berkenaan jenis haiwan dan tabiat pemakanannya. CATATAN BBM: Persembahan MS Power Point. 2. Murid diminta menyatakan nama haiwan mengikut tabiat pemakanan yang dipaparkan dalam persembahan MS Power Point. b. mengelas. 3. Berkomunikasi. berani . Nilai Murni: Bekerjasama. KPS: Memerhati. AKTIVITI P&P 1. Membetulkan miskonsepsi murid pada fasa pencetusan idea.

Tumbuhan sahaja. Berkomunikasi. mengelas. . Melakukan aktiviti menampal gambar haiwan yang betul berdasarkan tabiat pemakanannya secara berkumpulan di atas kertas majong. iii. Nilai Murni: Bekerjasama. pen marker. ii. 1. Setiap kumpulan (mengikut warna kad) diminta tampil ke hadapan kelas dan berkumpul mengikut tabiat pemakanan haiwan yang makan : i. KPS: 2. AKTIVITI P&P Setiap murid diberi sekeping kad gambar haiwan samada yang berwarna. gam. gunting Memerhati. atau merah. kuning. CATATAN BBM : pensel warna. i. 3. Murid dalam kumpulan membantu rakan kumpulan berkumpul dalam tabiat pemakanan yang betul. ii.LANGKAH Langkah 3 (20 minit) ISI PELAJARAN a. hijau. iii. berani dan kerajinan. Tumbuhan dan haiwan lain. kertas majung. Haiwan sahaja.

Setiap kumpulan diminta mencari kad dari kumpulan lain mengikut tajuk masing-masing untuk melengkapkan tugasan. Murid dibahagikan kepada tiga kumpulan. Kumpulan 1 .Haiwan yang makan tumbuhan sahaja.LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN 4. Kumpulan 3 – Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain.Haiwan yang makan haiwan sahaja. Setiap kumpulan diminta melekatkan kad warna gambar haiwan di dalam kertas majong seperti berikut : i. 6. ii. 5. . Murid membentangkan dapatan mereka. Kumpulan 2 . iii.

Menyatakan keperluan asas haiwanselain makanan iaitu air. Menjawab soalan dalam lembaran kerja. maun. Nama lain tabiat pemakanan haiwan yang makan : i. Nilai Murni: kerajinan. maserba. . Murid menjawab soalan dalam lembaran kerja yang diedarkan. komunikasi. Guru mengedarkan lembaran kerja. b. 2. Haiwan sahaja. bekerjasama 4. Guru menyatakan nama lain untuk kumpulan haiwan mengikut tabiat pemakanan dan diikuti oleh murid secara berulang-ulang. Haiwan dan tumbuhan lain. ii. lembaran kerja. Tumbuhan sahaja. iii.LANGKAH Langkah 4 (10 Minit ) ISI PELAJARAN a. c. KPS: pemerhatian. Guru bimbing muridmengingati dan menyatakan keperluan asas haiwan selain dari makanan. Guru memapar kembali persembahan MS Power Point mengenai nama lain tabiat pemakanan haiwan. 3. omnivor. karnivor. maging. AKTIVITI P&P 1. herbivor. 5. udara dan tempat tinggal. CATATAN BBM: Persembahan MS Power Point.

KPS: memerhati. 2.LANGKAH ISI PELAJARAN AKTIVITI P&P CATATAN Penutup (5 Minit) Ingat kembali: Keperluan asas haiwan dan pemakanan haiwan. yang telah mereka pelajari pada hari ini. BBM: Persembahan MS Power Point Latihan 1 Menamakan tabiat pemakanan bagi gambar haiwan yang ditunjukkan. Murid kemudiannya ditanya semula apakah Latihan 2 Dengar bunyi haiwan kemudian menyatakan tabiat pemakanannya. Nilai Murni: Kasih sayang . berkomunikasi. Guru menggalakkan murid mencari jawapan di rumah dan akan membincangkannya semula pada P&P akan datang. Guru memapar persembahan MS Power Point yang mengandungi dua latihan mengenai tabiat pemakanan haiwan. 3. 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful