een

genealogieonline
publicatie

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

door Bob Coret 27 juni 2010

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij
De website Genealogie Online biedt veel mogelijkheden ten aanzien van het publiceren van uw genealogische gegevens en historische afbeeldingen op Internet. In dit document wordt een beschrijving gegeven van de vele facetten van Genealogie Online. Zo veel mogelijk van deze beschrijvingen zijn voorzien van figuren of verwijzingen naar voorbeelden (deze zijn als voetnoten opgenomen). Het is geen kort verhaal, de mogelijkheiden zijn dan ook uitgebreid...

Het document is als volgt opgebouwd: 1 2 3 Publiceer uw genealogische gegevens op Internet, het is snel en eenvoudig! Het publicatie proces De indeling van een publicatie 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4 5 6 7 8 9 10 11 Startpagina en indexen Voor elke persoon een detail pagina Totale kwartierstaat of stamboom Afbeeldingen galerij Statistische gegevens Privacy

Vindbaar maken van uw publicatie en gegevens Zoeken Vindt aanknopingspunten iw uw publicatie met andere publicaties Wie (onder)zoekt wie? Beheer van uw publicatie(s) Kosten Techniek Geïnteresseerd ?!

http://www.genealogieonline.nl/

2

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

1 Publiceer uw genealogische gegevens op Internet, het is snel en
eenvoudig!
Genealogie Online maakt het u mogelijk om gratis uw genealogische gegevens te laten publiceren. U kunt hierbij denken aan uw kwartierstaat, parenteel of gehele gegevensverzameling1. Ook kan dit betrekking hebben op uw bidprentjesverzameling met of zonder met scans2. U hebt hiervoor geen technische kennis of bepaald publicatieprogramma nodig, het enige wat u hoeft te doen is uw gegevens elektronisch op te sturen. Uw publicatie wordt reclamevrij bereikbaar via een eigen adres (URL). Het is en blijft u publicatie! Op elke pagina staat dan ook prominent de titel van uw publicatie en uw naam, met een link naar een contactpagina zodat bezoekers u een bericht kunnen sturen.

Figuur 1 - Op elke pagina staat de naam van de stamboomonderzoeker en een link naar een contactformulier

U kunt uw publicatie maken in Word of HTML3, maar u en ook de bezoekers van Genealogie Online missen hiermee wel een heleboel. Elk goed stamboomprogramma kan gegevens exporteren naar GEDCOM. Een GEDCOM bestand beschrijft uw genealogische gegevens op gestructureerde wijze die door de Genealogie Online ingelezen kan worden. Als u uw gegevens aanlevert in GEDCOM dan kan Genealogie Online veel meer met uw gegevens qua publicatie4. Veel van de functionaliteit die in document staat beschreven heeft betrekking op publicatie op basis van een GEDCOM bestand!

1 2

Stamboom Baks van E. Baks, http://www.genealogieonline.nl/stamboom-baks/ Bidprentjesverzameling W.G.M. van de Ven (met scans),

http://www.genealogieonline.nl/bidprentverzameling_van_de_ven/
3

Parenteel van Petrus van Beijnen van C.H. van Broeckhuijsen, aangeleverd in HTML,

http://www.genealogieonline.nl/parenteel-van-bijnen/
4

Stamboom Hillebregt van E. Hillebregt-Zuiderwijk, aangeleverd in GEDCOM,

http://www.genealogieonline.nl/stamboom-hillebregt/ http://www.genealogieonline.nl/ 3

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

2 Het publicatie proces
Het publiceren van uw genealogische gegevens is erg eenvoudig: via een viertal stappen kunt u online de informatie aanleveren die nodig is voor de publicatie. Wanneer uw gegevens verwerkt zijn krijgt u via e-mail een bericht. De publicatie staat dan op de Genealogie Online site maar is nog niet opgenomen in de index, zodat alleen u het adres weet en de publicatie kunt beoordelen. Na uw akkoord, of automatisch na een week, wordt de publicatie opgenomen in de index van Genealogie Online. Ook wordt uw publicatie opgenomen in de Stamboom Gids5. De Stamboom Gids is de meest uitgebreide Internet gids op he gebied van stambomen, genealogie, familienamen en archieven.

Figuur 2 - Uw publicatie wordt automatisch toegevoegd in de Stamboom Gids

Het bijwerken van uw gegevens kan niet online. Offline stamboomprogramma's zoals Aldfaer en GensData Pro (zie ook de pagina Gebruikte stamboomprogramma's6) zijn beter toegerust om genealogische gegevensverzamelingen te beheren; Genealogie Online is gespecialiseerd in de publicatie van genealogische gegevensverzamelingen. Wanneer u gegevens heeft gewijzigd of als er gegevens zijn toegevoegd dan stuurt u eenvoudigweg de gehele gegevensverzameling weer per email op onder vermelding van de titel van uw publicatie. De "oude" publicatie wordt dan overschreven op basis van de bijgewerkte gegevens.

5 6

Stamboom Gids, http://www.stamboomgids.nl/ Gebruikte stamboomprogramma’s door Genealogie Online auteurs, http://www.genealogieonline.nl/stamboom-

programma.php http://www.genealogieonline.nl/ 4

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

3 De indeling van een publicatie
Op basis van het aangeleverde GEDCOM bestand wordt er door Genealogie Online een publicatie gegenereerd, deze bestaat uit de volgende onderdelen: Startpagina en indexen, voor elke persoon een detailpagina, totale kwartierstaat of stamboom, afbeeldingen galerij en statistische gegevens. Deze onderdelen worden in de volgende paragrafen nader toegelicht. 3.1 Startpagina en indexen

Elk publicatie heeft een startpagina (zie figuur 3) die begint met een beschrijving van de publicatie, zoals de titel, naam van de auteur met link naar een contactformulier (zie figuur 4) en foto (via uw profiel op het Stamboom Forum7), grootte van de gegevensverzameling en datum van laatste update van de publicatie (zie voorbeelden8 en 9). Als auteur kunt u ervoor kiezen om op deze plaats ook een dankwoord op te nemen of uw algemene bronvermeldingen op te sommen.

Figuur 3 - De voorpagina van een publicatie (op basis van aangeleverd GEDCOM bestand)

7

Stamboom Forum, http://www.stamboomforum.nl/

8

Startpagina Nakomelingen Gerrit van Dien publicatie van A. Oosterbroek, http://www.genealogieonline.nl/nakomelingen-gerrit-van-dien/
9

Startpagina Stamboom Olierook publicatie van E. Hillebregt-Zuiderwijk, http://www.genealogieonline.nl/stamboom_olierook/

http://www.genealogieonline.nl/

5

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

Figuur 4 - Via de persoonlijke contactpagina kan de bezoeker een bericht sturen aan de auteur

Elke publicatie heeft zijn eigen zoekfunctie, zodat er snel binnen een gegevensverzameling gezocht kan worden. Uiteraard is er ook een index: eerst op familienaam en daarna op personen met de gekozen familienaam. Als auteur kunt u personen binnen uw gegevensverzameling aanmerken als startpunt, dit kan een stamvader of -moeder zijn, een proband (kwartierdrager), een Bekende Nederlander of u als auteur zelf. Op de startpagina wordt deze lijst met startpunten getoond. Voor de stamvader of -moeder en proband wordt er automatisch een stamboom of kwartierstaat aangemaakt (hierover later meer). Een andere sectie op de startpagina is variabel: het toont gebeurtenissen uit de eigen gegevensverzameling die "vandaag in het verleden" hebben plaatsgevonden, zoals een geboorte, overlijden of huwelijk. Deze lijst biedt de bezoeker ook weer startpunten om binnen uw publicatie te bladeren. Wanneer u meerdere publicaties op Genealogie Online heeft geplaatst worden deze op de startpagina getoond. Hebt u een profiel op het Stamboom Forum, dan wordt deze ook automatisch gelinkt vanaf de startpagina. Ook een link naar de detailpagina van uw publicatie in de Stamboom Gids wordt opgenomen.

http://www.genealogieonline.nl/

6

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

3.2

Voor elke persoon een detailpagina

Voor elke persoon binnen de gegevensverzameling die gepubliceerd mag worden (later meer over privacy) komt er binnen de publicatie een pagina. Op deze pagina wordt allereerst informatie getoond over de persoon zelf: geboorte, doop, overlijden, beroep, en dit alles inclusief uw notities (zie figuur 5). Wanneer er voor bepaalde aspecten bronvermeldingen (in het GEDCOM bestand aanwezig) zijn dan wordt er een Bron icoontje geplaatst. Wanneer de muis over op dit icoontje staat wordt de tekst van de bronvermelding getoond. Plaatsnamen worden voorzien van een link naar Wikipedia, een encyclopedie met ook veel historische informatie over dorpen en steden. Tevens wordt er, wanneer de muis op de plaatslink staat, een kaartje van Nederland getoond met daarop aangegeven waar de plaats ligt.

Figuur 5 - Alle persoonlijke gegevens van de persoon in kwestie op een rij, inclusief afbeeldingen

Wanneer er ook afbeeldingen zijn aangeleverd voor de betreffende persoon dan worden deze bij de persoonsgegevens getoond in klein formaat, door op een afbeelding te klikken wordt het groot weergegeven..

http://www.genealogieonline.nl/

7

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

De voorouders en het gezin van de persoon worden in de vorm van een grafische kwartierstaat weergegeven (zie figuur 6). De link rechtsboven de kwartierstaat brengt bezoekers naar de totale kwartierstaat van de persoon.

Figuur 6 - Een kwartierstaat met daarbij ook partners en kinderen

Om goed inzicht te geven in de levensverloop van de persoon in kwestie wordt er een tijdbalk getoond (zie figuur 7) waar de persoon, voorouders, partner(s) en kinderen in worden geprojecteerd. De tijdbalk kan verschoven worden met muis of toetsenbord en het klikken op een naam toont de relatie tot de persoon waar de pagina over gaat.

http://www.genealogieonline.nl/

8

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

Figuur 7 - Een interactieve tijdbalk die de familie in de tijd toont

Om enige historische context te bieden wordt er op basis van geboortedatum of datum van huwelijk of overlijden enige historische feiten omgesomd uit diverse bronnen (zie figuur 8), zoals: ■ het weer op die dag (bron: KNMI); ■ de vorst (met foto) en regering; ■ het inwonertal van Nederland; ■ belangrijke historische gebeurtenissen (bron: Wikipedia); ■ bekende personen die op dezelfde datum zijn geboren/overleden.

Figuur 8 - Historische feiten die de genealogische feiten in context plaatsen

Bezoekers worden op elke pagina aangemoedigd om aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot de persoon in kwestie naar de auteur te sturen (zie figuur 1). De berichten worden verstuurd via Genealogie Online zodat er geen e-mail adressen gepubliceerd hoeven te worden (zie figuur 4).
http://www.genealogieonline.nl/ 9

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

3.3

Totale kwartierstaat of stamboom

Een auteur van een publicatie kan personen in de gegevensverzameling aanduiden als stamvader/moeder of proband. Op basis van dit gegeven wordt er door Genealogie Online een stamboom10 danwel kwartierstaat11 aangemaakt. De stamboom/kwartierstaat wordt in tekstuele vorm gepresenteerd om te bekijken in de browser maar ook in PDF formaat welke ideaal is om af te drukken en om uit te delen aan familieleden! Voor het openen/printen van PDF bestanden dient u de beschikking te hebben over het gratis programma Adobe Reader. De stamboom/kwartierstaat wordt ook in grafische vorm weergegeven (zie figuren 9 en 10).

Figuur 9 - Stamboom in grafische vorm die in de browser bekeken kan worden

Figuur 10 - Kwartierstaat in grafische vorm die in de browser bekeken kan worden

10

De stamboom van Claes Verloop in tekstuele vorm, http://www.genealogieonline.nl/parenteel-

verloop/stamboom_I2980_1.php, aldaar link naar PDF formaat en grafische stamboom.
11

De kwartierstaat van Pieternella Soldaat in tekstuele vorm, http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-pieternellasoldaat/kwartierstaat_I2_1.php, aldaar link naar PDF formaat en grafische stamboom. http://www.genealogieonline.nl/ 10

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

De "aangeduide" personen worden op de startpagina van de publicatie weergeven, inclusief links naar de stamboom/kwartierstaat in tekstuele vorm, PDF en grafische vorm, onder de kop Startpunten De "aangeduide" personen komen ook voor op de pagina van alle personen waar zij verwant mee zijn. Zo staat op de pagina van de vader van de proband onder de kop Verwantschap de melding dat hij tot de voorouders van de proband behoort (met link naar de kwartierstaat). 3.4 Afbeeldingen galerij

Naast de "kale" feiten kunt u uw publicatie ook voorzien van historische afbeeldingen. U kunt hierbij denken aan foto's, scans van aktes of bidprentjes. De afbeeldingen dienen in het eigen stamboomprogramma gekoppeld te zijn aan één of meer personen. Nadat het GEDCOM bestand is opgestuurd dienen de afbeeldingen los nagestuurd te worden, of wanneer het om grote hoeveelheden gaat, ge-upload. De afbeeldingformaten JPG, GIF, PNG en BMP worden hierbij ondersteund. Bij het verwerken van de publicatie zorgt Genealogie Online ervoor dat er op de persoonlijke pagina's de gekoppelde afbeeldingen komen te staan. Om een afbeelding, en de bijbehorende omschrijving, in groot formaat te zien dient op de kleine afbeelding geklikt te worden (als u over de afbeelding gaat met de muis ziet u een vergrootglas). Van alle afbeeldingen in de publicatie wordt ook een Afbeeldingen galerij12 gemaakt. Dit biedt de mogelijkheid om door alle afbeeldingen te bladeren. Het klikken op een foto in de Afbeeldingen galerij brengt de bezoeker op de pagina van de gekoppelde persoon.

Figuur 11 - een afbeeldingen galerij die doorgebladerd kan worden

12

De Afbeeldingen galerij van Stamboom Leemborg, http://www.genealogieonline.nl/stamboomleemborg/afbeeldingengallerij1.php http://www.genealogieonline.nl/ 11

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

3.5

Statistische gegevens

Op basis van de aangeleverde gegevens kunnen diverse statistieken13 opgesteld worden. Zo worden op een kaart van de Benelux (bij benadering) aangegeven waar de genealogische gebeurtenissen binnen de gegevensverzameling hebben plaats gevonden. Hoe groter de cirkel, hoe meer gebeurtenissen.

Figuur 12 - geografische spreiding van genealogische gebeurtenissen

In grafiekvorm worden de aantallen genealogische gebeurtenissen getoond, dus hoe vaak - per 5 jaar - komen bepaalde gebeurtenissen (geboorte, doop, overlijden, begrafenis of crematie) voor. Ook op het vlak van namen worden enige tabellen opgenomen met aantallen en percentages: ■ Top 10 van familienamen met link naar het Nederlandse Familienamen Databank van het Meertens Instituut (als de familienaam aldaar is beschreven); ■ Top 10 van mannelijke voornamen en van vrouwelijke voornamen.

13

Tellingen binnen de Kwartierstaat J. Jansen-van der Waals, http://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-jansen-van-

der-waals/tellingen.php http://www.genealogieonline.nl/ 12

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

Al deze statistieken worden op de pagina Tellingen weergegeven die elk publicatie heeft, vanaf de startpagina van een publicatie is deze pagina toegankelijk. Een ander type statistieken, dat niet direct met de inhoud van de publicatie te maken heeft, is het inzicht in het aantal door bezoekers gelezen pagina's14. Voor elke publicatie wordt bijgehouden hoeveel pagina's opgevraagd worden. De Statistieken pagina (opgenomen in de onderste menu balk van elke pagina) geeft in grafiekvorm het aantal gelezen pagina's per dag en maand weer.

Figuur 13 - aantal gelezen pagina's binnen de publicatie

3.6

Privacy

Gegevens van levende personen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen zelf niet gepubliceerd worden in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Genealogie is een fascinerend tijdverdrijf en de dorst naar kennis zal nimmer worden gelest, maar enige beheersing is van belang zodat niet de mensen beledigd worden wiens geschiedenis we willen behouden. Het is de verantwoordelijk van de auteur van de stamboom, kwartierstaat, genealogie en/of parenteel om de privacy aspecten in de publicatie te controleren! Bij aanlevering van GEDCOM bestanden wordt door Genealogie Online getracht te bepalen of een persoon overleden is, pas dan zal de informatie getoond worden! Als levende personen toestemming hebben gegeven voor publicatie van hun gegevens dan kan dit worden aangegeven, Genealogie Online houdt hier dan rekening mee en publiceert hun gegevens.

14

Bezoekersstatistieken Burgerlijke Stand Westland, http://www.genealogieonline.nl/statistieken.php/933 http://www.genealogieonline.nl/ 13

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

4 Vindbaar maken van uw publicatie en gegevens
Als u uw gegevensverzameling op Internet heeft staan kunnen anderen uw gegevens benaderen (en ook kopiëren!). Zij kunnen de gegevens inzien er erop reageren via het contactformulier. Dit kunnen vragen zijn, maar veelal ook nuttige correcties en waardevolle aanvullingen. Het is dus van belang dat u publicatie en uw gegevens gevonden worden! Genealogie Online zorgt er voor dat uw publicatie wordt aangemeld bij diverse websites, waaronder de Stamboom Gids, Kwartierstraat.nl, stambomen-nederland.startpagina.be en Google. Tenslotte worden uw gegevens ook automatisch geïndexeerd bij Stamboomzoeker.nl en Geneanet Vanuit Genealogie Online wordt er maandelijks een e-mail bericht gestuurd naar een ieder die heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden (> 5.000 personen). Ook worden de nieuwste publicatie weergegeven op de startpagina van Genealogie Online en zijn deze beschikbaar via een webfeed15 (RSS).

Figuur 14 - op de homepage worden de 20 nieuwste publicaties getoond

Als u zich heeft aangemeld bij het Stamboom Forum dan wordt uw publicatie op Genealogie Online automatisch weergegeven in uw profiel. Omgekeerd zal op de startpagina van uw publicatie een link worden opgenomen naar uw profiel op het Stamboom Forum. Zelf kunt u ook de vindbaarheid van uw publicatie bevorderen. Genealogie Online helpt u hier via een speciale, publicatie gebonden helppagina16 mee. Op deze pagina wordt uiteengezet hoe u uw publicatie kunt promoten en welke middelen Genealogie Online u hiervoor biedt.

15 16

Genealogie webfeed (RSS), http://feeds.coret.org/genealogieonline Promotie pagina van Stamboom Pronk, http://www.genealogieonline.nl/stamboom-pronk/linkleggen.php http://www.genealogieonline.nl/ 14

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

5 Zoeken
Zoeken in de berg gegevens die Genealogie Online in wezen is is erg belangrijk. Vandaar dat er op elke pagina een zoekbox is te vinden die de gehele website doorzoekt. U kunt hierbij een filter toepassen op wanneer de gegevens zijn geplaatst, zo kunt u eenvoudig weg zoeken binnen gegevens die in bijvoorbeeld de laatste 7 dagen zijn geplaatst. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van nieuwe zoekresultaten kunt u de zoekopdracht aanmelden bij de Genealogie Online Monitor (vergelijkbaar met de Genlias Monitor en Digitale Stamboom Monitor). Elke maand zal er dan gecontroleerd worden of er nieuwe zoekresultaten zijn, als dit het geval is ontvangt u een e-mail bericht. De zoekfunctie van Genealogie Online is opgenomen in de Genealogie Werkbalk17, u kunt dus eenvoudig en snel vanuit uw browser Genealogie Online doorzoeken. Maakt u nog geen gebruik van de Genealogie Werkbalk dan kunt u deze gratis downloaden en installeren (voor Internet Explorer en Firefox)

Figuur 15 - vanuit de Genealogie Werkbalk direct toegang tot onder ander de zoekfunctionaliteit van Genealogie Online

De gegevens van Genealogie Online zijn daarnaast ook door externe sites doorzoekbaar, zoals Thematis.nl en Stamboomzoeker.nl. Hiervoor zijn voor ontwikkelaars speciale mogelijkheden voor ontwikkeld en beschikbaar gesteld via http://api.coret.org/.

17

Genealogie Werkbalk, http://www.genealogiewerkbalk.nl/ http://www.genealogieonline.nl/ 15

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

6 Vindt aanknopingspunten in uw publicaties met andere
publicaties
Door matching technologie toe te passen kan Genealogie Online u maandelijks wijzen op mogelijke aanknopingspunten18 met andere publicaties op Genealogie Online. Er wordt hierbij gekeken of de personen die voorkomen in uw gegevensverzameling voorkomen in/lijk op personen in andere gegevensverzamelingen op Genealogie Online. Op deze manier wordt u aangemoedigd om in contact te treden met de auteurs van de andere publicatie(s) en informatie uit te wisselen.

Figuur 16 - op elkaar gelijkende personen worden gematched, wellicht nieuwe aanknopingspunten

Auteurs worden wel gewezen op de "mores" omtrent het overnemen van gegevens, ook wordt een ieder gewezen op de Genealogische standaarden en richtlijnen19.

18

Mogelijke aanknopingspunten in Genealogie Dusseljee en andere publicaties op Genealogie Online,

http://www.genealogieonline.nl/aanknopingspunten.php?publicatie=680&periode=200611
19

Genealogie standaarden en richtlijnen, http://www.genealogieonline.nl/standaarden-en-richtlijnen/ http://www.genealogieonline.nl/ 16

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

7 Wie (onder)zoekt wie?
Een andere matching vindt plaats tegen het Wie (onder)zoekt wie? register20. Op de detailpagina's van personen worden alle familienamen die voorkomen in de kwartierstaat van de persoon (ouders, grootouder en partner) opgezocht in het register. Op deze wijze kunt u dus snel stamboomonderzoekers vinden die de betreffende namen (onder)zoeken.

Figuur 17 - overzicht van stamboomonderzoekers die specifieke familienamen (onder)zoeken

Het Wie (onder)zoekt wie? Register maakt deel uit van het Stamboom Forum21. Dit is een communicatieplatform voor genealogen.Het bestaat uit een viertal fora, biedt toegang tot genealogische nieuwsgroepen en toont de berichten van andere genealogische fora en weblogs. Registratie is gratis en biedt de mogelijkheid om familienamen op te geven in uw profiel die u (onder)zoekt.

20 21

Wie (onder)zoekt register, http://www.stamboomforum.nl/wiezoektwie.php Stamboom Forum, http://www.stamboomforum.nl/ http://www.genealogieonline.nl/ 17

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

8 Beheer van uw publicatie(s)
Het beheer van uw publicatie(s) loopt via mijn.genealogieonline.nl, onderdeel van mijn.coret.org. Via deze self-service website kunt u onder andere zeer eenvoudig een bijgewerkt GEDCOM bestand uploaden of foto's toevoegen aan uw publicatie(s). De website mijn.genealogieonline.nl biedt u tevens toegang tot het beheer van de andere genealogische services die door Bob Coret aan u worden geboden: Genlias Monitor22, Digitale Stamboom Monitor23, Genealogie Werkbalk24, het Stamboom Forum25 en de Stamboom Gids26.

Figuur 18 – beheer van uw publicatie(s) via mijn.genealogieonline.nl

Toegang tot mijn.genealogieonline.nl krijgt u met uw e-mail adres (die u heeft gebruikt bij de aanmelding van uw publicatie) en wachtwoord zoals u die bij het Stamboom Forum heeft geregistreerd. Heeft u zich nog niet (eenmalig) ingeschreven op het Stamboom Forum, de community voor stamboomonderzoekers? Registreer u dan nu27: dit is eenvoudig, zo gebeurd en uiteraard gratis! Weet u uw wachtwoord van het Stamboom Forum niet meer? Ga dan naar de Wachtwoord vergeten28 pagina.

22 23 24 25 26 27 28

Genlias Monitor – http://www.genliasmonitor.nl/ Digitale Stamboom Monitor – http://www.digitalestamboommonitor.nl/ Genealogie Werkbalk – http://www.genealogiewerkbalk.nl/ Stamboom Forum – http://www.stamboomforum.nl/ Stamboom Gids – http://www.stamboomgids.nl/ Registreren bij het Stamboom Forum: http://www.stamboomforum.nl/registreren/ Wachtwoord vergeten van het Stamboom Forum: http://www.stamboomforum.nl/wachtwoordvergeten/ http://www.genealogieonline.nl/ 18

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

9 Kosten
Ik heb deze genealogische Internet service op eigen initiatief, alleen en belangeloos ontwikkeld en gratis ter beschikking gesteld aan collega genealogen. Als u iets terug wilt doen dan wil ik u vragen de ogen open te houden naar gegevens betreffende de familie Coret en Brizee, de twee belangrijkste familienamen in mijn genealogische onderzoek. Bent u tevreden over deze service en wilt u uw dankbaarheid tonen dan wordt een (jaarlijkse) donatie29 op prijs gesteld! Donaties kunt u overmaken op bankrekening nummer 51.55.38.566 ten name van B. Coret te Den Haag onder vermelding van "donatie genealogie online". Als u Internetbankiert kunt u ook eenvoudig een periodieke overboeking opvoeren, op deze wijze kunt u in een jaarlijkse donatie voorzien. Ook kunt u helpen door feedback te geven over de website in het Servicedesk forum30. Mist u bepaalde functionaliteiten? Werkt iets niet? Heeft u suggestie voor verbeteringen? Ik hoor het graag zodat ik Genealogie Online kan blijven verbeteren!

29 30

Donaties, http://www.genealogieonline.nl/donatie.php Servicedesk forum op het Stamboom Forum, http://www.stamboomforum.nl/servicedesk/0/0 http://www.genealogieonline.nl/ 19

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

10

Techniek

Om uw genealogische gegevens op Genealogie Online te publiceren heeft u geen technische kennis nodig! U blijft dan ook verschoond van technische details zodat u zich volledig kunt richten op het stamboomonderzoek! Voor de liefhebbers toch een kijkje achter de schermen ... De Genealogie Online website en onderliggende services zijn ontwikkeld met Perl en PHP, gebruikmakend van open-source componenten als MySQL, Apache webserver en Swish-e zoektechnologie, en dit alles draait op een Linux server. Het geheel is hierbij zo ontworpen dat het systeem schaalbaar is. Dit houdt in dat als er meer en meer publicaties en bezoekers komen het systeem niet tergend langzaam wordt! Er worden diverse technieken gebruikt om Genealogie Online snel te laten reageren, zo wordt alle HTML "on-the-fly" (en transparant voor bezoekers) gecomprimeerd waardoor pagina's sneller laden. Door richting webbrowser aan te geven dat bepaalde bestanden gecached kunnen worden wordt ook snelheidswinst behaald (en kostbare bandbreedte bespaard). De ontwikkelingen op het vlak van Internettechnologie staan niet stil, Genealogie Online ontwikkelt zich dan ook continu verder. Nieuwe technologie als AJAX (bijvoorbeeld "name completion" zoals ingezet bij het Snel zoeken) en presentatie technologie (bijvoorbeeld de beweegbare tijdbalk op de personen pagina's) wordt, wanneer dit iets toevoegt, geïntegreerd in de site en dus ook in uw publicatie. Er wordt gewerkt op basis van web-standaarden, zoals bijvoorbeeld de W3C standaard (Genealogie Online is volgens W3C XHTML 1.1 compliant31) en de Webrichtlijnen van Overheid.nl32. Door gebruik te maken van dit soort (internationale) standaarden is Genealogie Online ook bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Daarnaast zal de website in alle browsers werken en goed bekeken kunnen worden. Immers, alle bezoekers ongeacht welke browser of operating systeem ze gebruiken, moeten uw publicatie kunnen inzien.

31

W3C XHTML compliant,

http://validator.w3.org/check?verbose=1&uri=http%3A%2F%2Fwww.genealogieonline.nl%2F
32

Webrichtlijnen van Overheid.nl , http://webrichtlijnen.overheid.nl/toetsen/ http://www.genealogieonline.nl/ 20

Genealogie Online, alle mogelijkheden op een rij

11

Geïnteresseerd ?!

Zet de stap, publiceer ook uw genealogische gegevens op Genealogie Online! Via http://www.genealogieonline.nl/nieuwe_publicatie/ kunt u via vier eenvoudige stappen de gegevens aanleveren die nodig zijn om de publicatie aan te maken.

Stap 1 ▼ Stap 2 ▼ Stap 3 ▼ Stap 4

Uzelf bekendmaken door in te loggen

Uzelf en uw publicatie beschrijven

Genealogische gegevens (GEDCOM bestand) aanmaken en uploaden

Publicatie controleren en accorderen

http://www.genealogieonline.nl/

21