You are on page 1of 20

Prezydent po trupie Millera i na gruzach SLD chce zbudowa now parti

Kwaniewski posa Rywina


INDEKS 356441 ISSN 1509-460X

http://www.faktyimity.pl

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r. Cena 2,20 z (w tym 7% VAT)

Str. 2

Nie dawaj apwki lekarzowi! Zwaszcza chirurgw bardzo to dopinguje do pracy... Za bardzo. Jeli jeste kobiet zamiast maej cysty na jajnikach mog Ci wyci podczas operacji wszystkie narzdy rodne, wmawiajc pniej, e miaa raka. Tak wanie stao si w przypadku Florianny Szymczak. Str. 7 Polska suba zdrowia nie do, e jest chora, to jeszcze produkuje kalekich.

Golasy Za pastwowy grosz po chrzecijasku


Nago, ktr stworzy Bg, czowiek czowiekowi skutecznie obrzydza. Prym wiedzie w tym Koci papieski, ale... nie zawsze tak bywao. Jeszcze w XVI wieku kobiety i mczyni wsplnie pluskali si nago w publicznych aniach, a w zakonach panowaa moda na kpiele koedukacyjne zakonnikw z zakonnicami w rdekach. Pruderia znacznie bardziej ni w codziennym yciu ujawniaa si w sztuce.

Str. 15

Metron to najwikszy zakad w Toruniu, zaoony tu po I wojnie wiatowej. Za brzydkiej komuny fabryka przynosia dochd pastwu i dawaa zatrudnienie setkom ludzi. Komu to przeszkadzao? Oprcz Balcerowicza, jeszcze dyrektorowi firmy i jego zastpcy, szefom zwizkw zawodowych oraz pewnemu ksidzu. Reszt zyskw wygenerowao kilka osb, a obecnie na gruzach fabryki pracuje Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego.

Str. 10

KSIDZ NAWRCONY

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

FA K T Y
POLSKA Premier Miller podpisa list omiu popierajcy amerykask polityk wobec Iraku. Inicjatywa jest ewidentnie wymierzona w Niemcy i Francj, czyli w najwaniejszych polskich partnerw w Europie. Tymczasem wdziczni Amerykanie ju zapowiedzieli, e ich inwestycje (6 mld USD) zwizane z zakupem samolotw F-16 zale od Polski, gdy panuje u nas nieprzyjazny klimat dla zagranicznych inwestycji. Od klimatu w Ameryce zaley natomiast skoczenie z poniajcymi ekstradycjami Polakw i zniesienie wiz do USA. Utrzymuj si pogoski o ewentualnym przeniesieniu niektrych baz amerykaskich z nieposusznych Niemiec do wiernej Polski. Doniesienia zostay wprawdzie zdementowane, ale... Jeli do tego dojdzie, a Husajn ma rakiety, to niech nas Matka Boska Czstochowska broni. W obronie Lwa Rywina wystpio 145 przedstawicieli polskiego wiata filmowego, bo... rwny go by z Lwa. Tymczasem Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego bada na prob premiera (ktry powiedzia, e prowokatora dobije kokiem osikowym), czy w afer nie jest zamieszany jego wasny syn i brat. Nawet lustracja rodziny bratowej i znajomych ssiada nie pomoe. Podoone gwno bdzie mierdziao. Od 01.03.2003 r. maj wej do uytku kasy fiskalne w takswkach. Warunki odliczenia ich ceny od podatku maj by korzystniejsze ni w innych dziedzinach handlu i usug. Niewykluczone jest, e za kasy fiskalne zostan uznane taksometry... Ju my si przyjrzymy, jakie asy te kasy bd produkowa... WARSZAWA Klub poselski Ligi Polskich Rodzin chce powoania sejmowej komisji ledczej do zbadania... afery pedofilskiej z warszawskiego Dworca Centralnego. Zdaniem prasy zamieszani s w ni m.in. znani ludzie kultury i politycy. Zoliwi mwi o reyserze Krzysztofie Zanussim... Sejmowe komisje powoli wypieraj sdy. Czy to jest sposb Ligi na ochron ksiy pedofilw? Nard witowa 20-lecie kardynalstwa swojego prymasa. Okolicznociowe laurki pojawiy si w prasie lewicowej, a na fet do muzeum Porczyskich zaproszono podopiecznych domw pomocy prowadzonych przez agendy Kocioa. Jak twierdzi prymas, chorzy i ubodzy s skarbem Kocioa. Zapewne dlatego mamy ich w Polsce coraz wicej. D Miejscowy samorzd lekarski wystpi z pomysem zamiany apwek wrczanych lekarzom na dobrowolne wpaty na rzecz szpitali i przychodni. Pomys skrytykowa rzd i wielu pacjentw. Po aferach ze skrami i pijanymi chirurgami dzka suba zdrowia cigle na topie. Wielebny prezydent Kropiwnicki mianowa dyrektorem Teatru Nowego reysera Grzegorza Krlikiewicza, zwolennika katoprawicy. Zastpi on zmarego Kazimierza Dejmka. Kropiwnicki na spotkaniu z aktorami przez cztery godziny wysuchiwa ich argumentw i ostrych protestw wobec planw nominacji Krlikiewicza, po czym wsta i ogosi, e ju zdecydowa i e prezydent zawsze jest w swych decyzjach osamotniony... Zwaszcza TAKI prezydent, specjalista od dziadw, ale nie tych Mickiewiczowskich. CZSTOCHOWA 80 parlamentarzystw po raz 14. przybyo w corocznej pielgrzymce do stp Jasnogrskiej Pani. Byli wrd nich czonkowie PSL, Samoobrony, PiS, Platformy Obywatelskiej i oczywicie Ligi Polskich Rodzin. A posowie SLD? Czyby za zasugi dla Kocioa zostali zwolnieni z pielgrzymiego obowizku? UNIA EUROPEJSKA Politycy w Brukseli ze zdumieniem przyjli polski projekt aneksu do umowy stowarzyszeniowej, dotyczcy spraw o znaczeniu moralnym oraz odnoszcych si do ochrony ycia. Zdziwienie wzbudzi fakt, e z takim pomysem wystpi rzd lewicowy oraz e propozycja jest tak nieudolnie sformuowana. Ot to: ksia pisz projekty, a politycy bawi si w listonoszy. Valry Giscard dEstaing, przewodniczcy Konwentu Europejskiego i byy prawicowy prezydent Francji, stwierdzi, e invocatio Dei w przyszej konstytucji europejskiej jest... niepotrzebne. Cho Europejczycy maj dziedzictwo religijne, to jak zauway yj w zupenie wieckim systemie politycznym. Nie wszdzie, Panie Prezydencie, nie wszdzie. WATYKAN Inkwizycja czuwa. Papieskie rady do spraw kultury i dialogu religijnego opublikoway dokument wymierzony w New Age znaczcy ruch religijny, filozoficzny i kulturowy. Konkurencyjn ideologi nazwano faszyw utopi i skrytykowano jej powizanie z religiami przedchrzecijaskimi. Dla zachowania rwnowagi Stolica wita uznaa, e Harry Potter jest OK. To do tego su Watykanowi rady ds. dialogu religijnego?! Wydano tajn dyrektyw nakazujc wydalanie z zakonw osb, ktre zmieniy pe. Transseksualizm uznano za patologi psychiczn. To kolejny dowd zaostrzenia i tak agresywnej polityki Kocioa wobec mniejszoci seksualnych, po sugestiach domagajcych si wyrzucania z seminariw homoseksualistw. Szef Papieskiej Rady ds. Rodziny kard. Alfonso Lopez Trujillo owiadczy, e oskaranie Watykanu o nietolerancj jest krzywdzce. Dla jasnoci nietolerancja po watykasku oznacza przeladowania i mordy. Ale to ju przeszo. USA W czasie podchodzenia do ldowania na wysokoci 60 km rozpad si najstarszy amerykaski prom kosmiczny Columbia. Zgino 7 astronautw. Prom by uszkodzony ju przy starcie. Zbyt dua wiara na tym wiecie nie popaca. Sekretarz Stanu Collin Powell przedstawi w Radzie Bezpieczestwa ONZ zdjcia satelitarne i nagrania rozmw telefonicznych irackich wojskowych, ktrzy zawiaduj ruchomymi wyrzutniami rakiet. Tymczasem Amerykanie mog uy podczas wojny w Iraku nowej broni, tzw. sztucznych piorunw, czyli pociskw energetycznych obezwadniajcych ludzi i wyczajcych rda energii. Wyglda na to, e pozostao ju tylko ostatnie pytanie: ile nam skapnie z irackiej ropy?

KOMENTARZ NACZELNEGO

Rywin na ciele
onad rok temu (nr 4/2002) jako pierwszy napisaem o konflikcie Kwaniewski Miller, co dzi sprowadza si ju do wojny dwch oligarchii. Za Faktami i Mitami rewelacj powtarzaj do dzi wszystkie inne media, wic prezydent i premier musz przy kadej okazji solennie zapewnia, e to nieprawda. Co wicej publicznie si poklepuj. Ale obecnie to ju nie jest konflikt, lecz prawdziwa bitwa o Polsk. Polakowi nie potrzeba szstego zmysu, eby po 13 latach ycia w wolnym, demokratycznym kraju skonstatowa, e nikomu nie wolno wierzy od zakonnika z kilkoma fenigami w kieszeni a po prezydenta. Czy dwie gowy pastwa maj si przyzna przed spoeczestwem do wydzierania sobie kolejnych stref wpyww, do dymisji i nominacji czynionych na przekr temu drugiemu, do sojuszy zawieranych z antagonistami strony przeciwnej na zasadzie twoi wrogowie s moimi przyjacimi? A czy anestezjolog nienawidzcy chirurga, z ktrym razem operuje, przyzna si do tego pacjentowi, zanim poda mu narkoz? To byby koniec, zwaszcza... Millera. Moja informacja sprzed roku pochodzia ze rda wiarygodnego, czyli najbliszego otoczenia obu panw. Pisaem ju kiedy, e Fakty i Mity maj wiernych przyjaci na najwyszych szczeblach wadzy. Wielu z nich ma ju do naprzemiennego babrania si w gwnie i brylowania w szampanie, patrzc z gry, jak Kowalski przez pit zim zdziera te same buty, a jego dzieci w szkole mdlej z godu. Wkurzaj ich nowe rzdy nowych kolesiw, ktre wanie nadchodz. Afera Rywina to tylko jeden z ropni na ciele coraz bardziej chorego, skorumpowanego pastwa. Lew Rywin, rosyjski yd, pta si po naszym kraju od lat. Za tzw. komuny by decydentem Interpressu i prawdopodobnie agentem sub specjalnych ZSRR; wiceprezesem Radiokomitetu za premiera Mazowieckiego. Od 1997 roku prezes Telewizji Canal+, ktra obecnie cienko przdzie. Lew jest laureatem nagrody Dentelmen Roku 2001 za... godn naladowania postaw w yciu zawodowym i prywatnym. Znaczy si na ryby czsto kolegw zaprasza, do swojej rezydencji na Mazurach. Tam te dogrywa szczegy przekrtu z Michnikiem. Nie bd ich przypomina, bo znaj je nawet dzieci. Rywin nie wypiera si faktw i nagra, ale zaznacza, i to tylko cz rozmowy, jak przeprowadzi z Michnikiem. Zasadnicza wymiana zda miaa miejsce na tarasie Wyborczej i nie zostaa nagrana. Lew mwi teraz, e 17,5 mln dolarw, ktre zada, miay by zapat za jego spk Heritage Films, ktr Agora chciaa odkupi. A jak byo naprawd? Zacznijmy od pocztku. Naleao si spodziewa, e zwyczajowe przekazywanie paeczki wadzy z lewicy na prawic komu si w kocu znudzi. Wadza kusi, pociga. Mikki fotel, mod sekretark i ciemn limuzyn chciaoby si zatrzyma na duej, no ewentualnie wymieni na inne o podobnym standardzie. Prawica, z natury mniej zaradna i inteligentna, prbowaa okopa si gbiej w spkach Skarbu Pastwa, wyprowadzi jak najwicej pienidzy na swoje partie i Koci, a nastpcom z lewicy zostawi spalon ziemi. W ten sposb oraz na skutek braku kompetencji prawicowych zarzdw pady dziesitki pastwowych firm. Lewica dla odmiany postanowia przej co na stae, a przy okazji zatrzyma dla siebie wpyw na spoeczestwo, czyli cz wadzy. Jedyny suszny wybr pad na media. I tu musimy wrci do podziau na strefy wpyww prezydenta i premiera. Ponad p roku temu, zanim jeszcze Rywin przyszed do Michnika, Miller walczy zaciekle o nieposzerzanie wpyww Agory zwizanej z obozem prezydenckim. Gwarancj mia by przygotowany projekt ustawy. Ale prezydent ma wielu wiernych sobie ludzi w SLD, zarwno w Warszawie, jak i w terenie. Od paru lat prezes TVP Robert Kwiatkowski (przyjaciel Kwaniewskiego

i Rywina) do spki z Wodzimierzem Czarzastym z KRRiT najwiksi spece od mediw na lewicy szykuj prywatyzacj jak najwikszej liczby przekanikw spoecznych, ktre za par lat maj by tubami duej prezydenckiej formacji. Pa maj: II Program TVP, regionalna Trjka i cz publicznego radia. Zasada jest jedna im wicej dla nas, tym lepiej. Brakuje tylko duej, naprawd duej gazety... Z tym, e ta gazeta z Michnikiem na czele i tak czeka ju do dyspozycji prezydenta. Rozgrywka toczy si o umoczenie premiera, niekwestionowanego lidera SLD. Reyser caej prowokacji nie wzi pod uwag, e wyjdzie na jaw, i nikt do nikogo nie musia przychodzi, gdy Agora wczeniej wiedziaa, e bdzie moga kupi Polsat. Rzd, na yczenie Michnika, wnis bowiem krtko przed nagraniem Lwa stosown autopoprawk do projektu ustawy. Rywin rzeczywicie by tylko posacem. Ale Lew nie mwi w imieniu Leszka Millera, tylko Aleksandra Kwaniewskiego, ktry wraz z Michnikiem postanowi podoy bomb z opnionym zaponem pod SLD, zakadajc, e formacja ta straci poparcie i wypali si w czasie sprawowania wadzy. W zamian za lojalno wobec prezydenta, wierni mu SLD-owcy mog liczy na zabranie ich na Platform bis. Dialogi Michnika z Lwem byy dokadnie wyreyserowane, zapewne przez... nich samych. Chodzio o stworzenie nieodpartego wraenia, i to Miller przysa Rywina, a jednoczenie eby wszystko nie byo szyte zbyt grubymi nimi nie wymienia nazwiska premiera. Posiane wtpliwoci miay by poywk dla przyszych komisji sejmowych, spoeczestwa, a zwaszcza opozycji, ktra tylko czeka, eby mc dokopa rzdowi. Bohaterowie tej caej inscenizacji to naprawd inteligentni ludzie, powizani na dodatek wieloma ukadami biznesowymi. Wpadki na zasadzie przyszed i go nagrali nie wchodz tu w gr. Rywin przyzna w kocu, e to Kwiatkowski zainspirowa go do rozmowy z Michnikiem, ale tak naprawd w caej tej aferze niczym w synnej Watergate liczy si jeden, jedyny dowd tamy a w nich, niczym w zapisie oddziaujcym na podwiadomo, syszy si jedno nazwisko Miller, Miller, Miller... Kwiatkowski od tygodni nie pojawia si na adnych oficjalnych uroczystociach i bankietach. Kiedy tylko raz zajrza na zamknite dla dziennikarzy noworoczne spotkanie posw SLD, premier zruga go jak bur suk. Czas dziaa teraz na korzy owocnego przeduenia kariery Aleksandra Kwaniewskiego. W obowizujcej obecnie ustawie jest zapis, e TVP rozpowszechnia dwa programy oglnopolskie: Jedynk i Dwjk. W najnowszym projekcie, ktry czeka w Sejmie, nie wymienia si ju tych programw... Co ciekawe, w publicznym radiu sytuacja ma pozosta bez zmian byy cztery i maj pozosta cztery rozgonie. Tym razem prawdopodobnie nikt, adna komisja ani gazeta, nie ujawni kulisw Rywingate za Faktami i Mitami. Niewielu bowiem decyduje si w czasie wojny trzyma stron sabszego. Dotychczasowe ustalenia prokuratury najlepiej dowodz, e awa oskaronych jest ju pena... Rywinowi nic nie grozi, dobrze wiedzia, co robi i na co si naraa, rezygnujc z pozycji salonowego lwa na rzecz ofiarnego koza. Moe i dostanie kilka miesicy w zawieszeniu, po czym zniknie z salonw Warszawki. To niewiele w porwnaniu z dozgonn wdzicznoci przyjaci s Polszi. I tak mu ostatnio nie szo. Rywin to tylko wykwit nowotworu korupcji i rodzcych si na naszych oczach rzdw oligarchii. Obecnie decydenci wszystkich najwikszych si politycznych w Polsce podlegaj wielu zalenociom towarzysko-biznesowym. Planowo i wsplnie d te do tego, aby utrudni wstp na polityczny rynek nowym tuzom. Pod tym ktem skonstruowano ordynacj wyborcz, a teraz trwa wojna o przejcie na wyczno mediw czwartej wadzy i rda wielkich dochodw. Kto powie, e lepsze przymierze Kwaniewskiego z Michnikiem ni rzdy Buzka i Krzaklewskiego i e wolimy oligarchi centrolewicy ni Wojtyokracj made in Giertych. A ja powiem, e jedno i drugie po prostu mi mierdzi. JONASZ

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
przygotowawczego w sprawie doniesienia na posa LPR, Roberta Strka. Poniewa jeden z kolegw posa mia rwnie uczestniczy w tym zdarzeniu, a jest pracownikiem supskiej... prokuratury, spraw przeja Prokuratura Okrgowa w Gdasku. Pan Zbigniew zdaje sobie spraw, e ciko bdzie udowodni posowi win, bo nie ma wiadkw. Wie rwnie, e bdzie w tej walce osamotniony. Pose Strk ju publicznie straszy, e sprawa ta zakoczy si dla pana Zbigniewa bardzo smutno. Strk jest prawnikiem... Znany jest te z niekonwencjonalnych metod w zdobywaniu dla siebie politycznych wpyww oraz ze cisej wsppracy... z ysolami w glanach.

POCZET LIGUSW POLSKICH

Strk-men
R
obert Strk, pomorski pose Ligi Polskich Rodzin, kreuje si na silnego czowieka. W polityce jest praw rk Romana Giertycha, czyli wodza. W dziaalnoci lokalnej Strk sam jest wodzem Modziey Wszechpolskiej. Swj wizerunek prawicowego macho ujawni ostatnio, wystpujc w roli windykatora. Napad i wrzuci do stawu mieszkaca Supska. Zbigniew B. pracuje jako ochroniarz w Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Supsku. W czasie kampanii wyborczej pomaga miejscowej LPR, penic m.in. dyury w lokalu partii. Z tego te tytuu korzysta ze subowego telefonu. Wedug posa Strka, zamiast przekazywa przez telefon ideowo czyste informacje, Zbigniew B. dzwoni do jakiej panienki. Rachunek za te telefony wynis 560 z. Pose Strk rozsta si z takim towarzyszem i zada zwrotu pienidzy. Pan Zbigniew zobowiza si do uregulowania rachunku. Nie dotrzymywa jednak wyznaczonych terminw, wic pose Strk nachodzi go w pracy, a nawet w domu. Jak twierdzi pan Zbigniew, 30 stycznia br. w miejscu jego pracy ponownie pojawi si pan pose, ale ju z dwoma kolegami (jeden z nich jest aplikantem w supskiej prokuraturze!), i zada zwrotu dugu. Po rozmowie panowie ustalili termin na 11 lutego. Kiedy jednak okoo godz. 16 Zbigniew B. wraca do domu przez Lasek Pnocny, nagle kto skoczy mu na plecy. To by Bolesaw W, wsppracownik Strka twierdzi pan Zbigniew. Byem wyzywany i kopany. Pniej Bolek wraz ze Strkiem wepchnli mnie do pobliskiego stawu. Tak by nie moe, eby pose, wybraniec narodu bezkarnie posuwa si do rkoczynw. Zawiadomiem wic o tym fakcie policj i prokuratur. Supska prokuratura potwierdzia rozpoczcie postpowania Pose Strk postrzegany jest na Pomorzu jako czowiek dny wadzy, zrczny demagog i populista, prezentujcy na zewntrz wychowanie w wojskowym drylu, ale wewntrz zakompleksiony i... zakadnik elektoratu Radia Maryja. Przypadkowo zosta prezesem pomorskiego okrgu kanapowego Stronnictwa Narodowego, ktre w 2000 r. poczyo si ze Stronnictwem Narodowo-Demokratycznym. Z niego za, za pomoc faszerstwa uchway zarzdu (FiM nr 31/2001) powstaa Liga Polskich Rodzin. Strk zosta posem, uzyskawszy 5775 gosw. Zaoy biura poselskie w Gdyni i Supsku, gdzie natychmiast zainstalowaa si faszyzujca Modzie Wszechpolska. MW miaa w biurach swoje pomieszczenia, ktre udekorowali flagami i emblematami (biura poselskie przeznaczone s na dziaalno parlamentarn i utrzymywane z naszych podatkw). Przebywali w tych pomieszczeniach ysi modzi ludzie, nierzadko w glanach, gotowi do wzicia udziau w kadej zadymie. W wyborach samorzdowych pose Strk startowa na stanowisko prezydenta Supska. Do zajcia fotela prezydenta miasta zabrako mu tylko 1600 gosw. Wygra Maciej Kobyliski z SLD. Po wyborach Strk szybko zorientowa si, e bez niego nie utworzy si koalicja w sejmiku wojewdzkim. Zada miejsc w zarzdzie wojewdztwa i prezydium sejmiku. I majc tylko trzech radnych, otrzyma to, czego sobie yczy. Jeli Zbigniewowi B. ze Supska uda si udowodni win posa Strka, to kariera pomorskiego wodza moe si zakoczy. Jarosaw Kaczyski ju zapowiedzia, e jeli przestpstwo zostanie udowodnione, to bdzie gosowa za odebraniem Strkowi immunitetu. JACEK KOSER

ho Liga Polskich Rodzin skupia ludzi egzotycznych to na szczcie nie ma (jeszcze) wrd nich zabjcw. Pose Andrzej Fedorowicz, weterynarz z wyksztacenia, do Sejmu wkroczy dziki 3920 gosom zebranym w okolicach Biaegostoku. W Lidze Polskich Rodzin uchodzi za wybitnego specjalist w dziedzinie polityki zagranicznej, wic 28 stycznia br. wzi udzia w publicznej debacie Unia Europejska zagroenie czy przyszo, ktra odbya si na biaostockim uniwersytecie. Chcc zaszpanowa, cign na spotkanie kilku kumpli, dziki czemu atmosfera bya swobodna, sprzyjajca nieskrpowanej wymianie myli. Nie dotar niestety zaproszony do udziau w debacie Micha Kamiski (PiS). Czujc moralne wsparcie wikszoci spord niemal setki zgromadzonych w uniwersyteckiej auli, pose Fedorowicz mg pozwoli sobie na stwierdzenia typu: Nard ydowski to nie jest nard, tylko plemi ydowskie, co niektrym przysuchujcym si debacie, jako ywo przypominao popularny w przeszoci hitlerowski slogan Przeklte plemi ydowskie. Prawdziw gbi intelektu uzewntrzni pose w fazie dyskusji o tolerancji w krajach Unii Europejskiej. Dowiedzielimy si ot, e pose-weterynarz jest jak najbardziej za, czego bezspornie dowodzi jego wypowied: Do tej pory nie zastrzeliem jeszcze adnego yda ani pedaa. Zachwycony reakcj czci sali, przywoywa dowd jeszcze kilkakrotnie, by wreszcie posuy si penym nazwiskiem i przynalenoci partyjn jednej ze znaczcych postaci Sejmu. Jak dotd Liga Polskich Rodzin ycia go nie pozbawia zauway. Jak przystao na faceta z rydzykowymi zasadami, Fedorowicz miao rozprawia o kwestiach narodowociowych. Postawa to cenna, gdy niektrym na Podlasiu wydaje si, e istniej tam jakie mniejszoci, a tymczasem: Mniejszoci biaoruskiej nie ma s tylko prawosawni Polacy! pokrzykiwa.

Nie zabiem jeszcze yd a


Biaostockie spotkanie zbulwersowao dziaaczy Federacji Modych Unii Pracy. Zoyli do marszaka Borowskiego wniosek o postawienie posa przed parlamentarn Komisj Etyki za habice Sejm wypowiedzi nawoujce do nienawici do mniejszoci narodowych. No c, modzi s i gupi skonstatowa wybraniec narodu. Bardziej pragmatyczne rozwizanie zaproponowa radny Mirosaw Hanusz z Unii Pracy: Wypowiedzi pana Fedorowicza bardziej nadaj si do oceny psychiatry ni polityka. Nasz bohater, cho dekalog wyznaje, wszystkiemu zaprzecza. Jeszcze troch i dowiemy si, e w ogle go tam nie byo. Niczego si nie boj. Mog stan przed kadym sdem i komisj. Boj si tylko Sdu Boego zapewnia buczucznie, jak na brunatno-czarnego przystao. ANNA TARCZYSKA

iebawem moe si okaza, e Jacek Gowacz z Ligi Polskich Rodzin, wicemarszaek Sejmiku Wojewdztwa Pomorskiego, to oszust, ktry ucieka przed wierzycielami.

Ligus z dugami
Jacek Gowacz zosta wybrany do zarzdu wojewdztwa z ramienia LPR w ramach kupczenia stanowiskami. Gwnym szefom LPR nie podobao si maestwo z POPiS, ale Gowacz poszed na wspprac z PO i zosta wicemarszakiem. Odpowiada za polityk spoeczn i owiat oraz nadzoruje Wojewdzki Urzd Pracy, ale ze witej LPR go usunito. Przesta te by dyrektorem biura poselskiego pomorskiego posa Ligi, Roberta Strka. Ni z gruchy, ni z pietruchy do Urzdu Marszakowskiego przyszed komornik, aby zaj poow pensji wicemarszaka Gowacza. Okazao si bowiem, e wyznawca wszelkich wartoci znikn z oczu

wierzycielom, zostawiajc niespacone dugi. W gabinecie wicemarszaka odnalaz ligusa Waldemar Chodorowski, wiceprezes warszawskiej spki Madej, ktrej Gowacz wisi 210 tys. z bez odsetek. Jakie trzy lata temu obecny wicemarszaek wojewdztwa pomorskiego, czonek LPR, przesta paci swoje zobowizania i rozpyn si we mgle. Do chru wierzycieli doczy te ZUS (okoo 50 tys. z), a take pewna kancelaria adwokacka, ktrej ligus winien jest 80 tys. zotych. Jacek Gowacz twierdzi, e wszystkie dugi spaci. Skoro dugi s spacone, to dlaczego komornik zaj poow jego pensji, tj. 2350 z? Na to pytanie nie chce odpowiedzie ani zainteresowany, ani jego szef, marszaek Jan Kozowski. Ten ostatni ma do Gowacza pretensje, e nie poinformowa go o swoich kopotach przed powoaniem na to stanowisko. Zapowiada, e jeli dziaania Gowacza oka si nieuczciwe, to zoy wniosek o jego dymisj. Nasze krasnale w pomorskim sejmiku poinformoway nas o tym, e marszaek Kozowski ju duo wczeniej doskonale wiedzia o sytuacji z Gowaczem. Nie wykorzysta tego, bo LPR potrzebny by do montowania koalicji i przejcia rzdw w wojewdztwie. Kady radny skada przecie owiadczenia majtkowe. Wystarczyo sprawdzi. J.K.

Z NOTATNIKA HERETYKA

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
Studenci Wyszej Szkoy Suwalsko-Mazurskiej z siedzib w Suwakach pac cikie pienidze za kierunek studiw, ktry formalnie nie istnieje. Dziaajc od piciu lat uczelni zaoy ks. Jarema Sykulski (diecezja ecka), obdarzony te tytuem Kapelana Jego witobliwoci. Szkoa przyjmowaa na psychologi, nie informujc studentw o braku zezwolenia na prowadzenie tego kierunku. Cz studentw usiowaa przenie si na psychologi w uczelni pastwowej i wanie wwczas okazao si, e ten kierunek w WSSM jest nielegalny. Natomiast w Wyszej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej (najwikszej z dzkich uczelni prywatnych) funkcjonariusze CB doksztacaj si w dziedzinie przedsibiorczoci. Z dotychczasowych ustale wynika, e znaczn cz pienidzy z WSHE przerzucano do Instytutu Postpowania Twrczego spki z uczelni wsppracujcej, a zaoonej i kierowanej przez kanclerza szkoy Makarego Krzysztofa Stasiaka. Nie podlegajc przepisom ustawy o szkolnictwie wyszym, IPT prowadzi bardzo aktywn dziaalno gospodarcz, kupowa na przykad orodki wczasowe itp. A.T.

WIAT WEDUG RODANA

Z YCIA WYSZYCH SZK

Ewangelia Rydzykowa
Albo Polska bdzie Chrystusowa, albo nie bdzie jej w ogle grozi o. Tadeusz Rydzyk na 104 stronie swojej ksiki Tak-tak, nie-nie. T Ewangeli wedug Rydzyka spisa dr Stanisaw Krajski, ktry wielbi Rydzyka i klczc przed nim nazywa go Rycerzem Niepokalanej, porwnuje z Grzegorzem Wielkim (papie, ktry na przeomie V i VI wieku, przywrci papiestwu dawny blask) oraz ze w. Maksymilianem Kolbe (i susznie, bo obaj to antysemici). A co rzecze sam Rydzyk w swoim dziele swoistym poczeniu Ewangelii i Mein Kampf, w ktrym pycha oeniona jest z gupot? O Matce Boej: Ona jest moj Matk. A ja jestem jej dzieckiem. Czy to znw byo niepokalane poczcie? O pienidzach: Pienidze na radio dosta od bliskich znajomych w Niemczech, dostawa te co od znajomych ze Szwajcarii, z Woch (aparatura, konsoleta). Ludzie sami przychodzili z pomoc. O Unii Europejskiej: Unia jest bez sensu. Nie ma tam sensu ani czowiek, ani jego ycie. Tym sensem jest konsumpcja... Chrystus nie mwi nam nigdy o Unii Europejskiej ani o globalizmie. Nie mwi, eby to tworzy. To prawda, cho... byo co o jednej owczarni. O Harrym Potterze: Chyba jestemy nienormalni, pozwalajc naszym dzieciom czyta Harryego Pottera i zachwyca si nim, bo jako rzecze Rydzyk to jest wanie stan choroby, ale to trzeba leczy. I susznie gada ojciec, bo przecie Gabrielle Amorth, oficjalny egzorcysta diecezji rzymskiej, stwierdza: Za gorczk potteromanii kryje si szatan. O onych: To oni to zaplanowali, e na Zachodzie jest tylko 20 proc. bogatych, a 80 proc. biednych. Tutaj, w tym byym Bloku Wschodnim, ma by tylko 10 proc. bogatych, a 90 proc. niewolnikw. Wane, eby z jednych i drugich dao si jeszcze co wycisn na radyjo. O rozmowach z papieem: Przychodzi papie do Rydzyka i pyta: Jak idzie? Odpowiadam: Dobrze. Ojciec wity dalej pyta: No jak, jak Radio Maryja? Mwi: Dobrze, Ojcze wity, bardzo dobrze. Chcemy by pomoc, chcemy pomc. I tyle. O szatanie: Szatanowi su: radio, telewizja, prasa. Jacy ludzie mu su? Oczywicie rydzykowa konkurencja: Ci ludzie maj media, maj pienidze, oni si zorganizowali. Oni s uzbrojeni po zby jak Goliat. Obymy my w tej sytuacji byli takim maym kamyczkiem, jak ten kamyczek w rku Dawida. Ale tym Dawidem niech bdzie Maryja. No bo kt inny? O koncesji: Dosta j i byo to zwycistwo Matki Przenajwitszej. Zreszt jej dziaanie cay czas widz w Radiu. O aborcji: To holokaust. O Radiu Maryja: To wielki dar z nieba. O tym, jak daje Bg: Pan Bg zawsze daje przez Maryj. O katolickiej Polsce: Polska pomoe uratowa wiat. Polska powinna by Chrystusowa. Chrystusowa Polska to Chrystusowe pastwo, Chrystusowa polityka, Chrystusowa gospodarka, Chrystusowa szkoa, Chrystusowa kultura. Chrystusowe pastwo to nie jest adne pastwo wyznaniowe. Oczywicie, e nie jest, przecie Chrystus nie by nawet ksidzem! O przeciwnikach RM: Moe oni przestali by Polakami? Kim zatem bd? Francuzami, od razu? Wanie kim? Nie wiadomo, ale wiadomo, e s niezakorzenieni. Kto nie ma korzenia lub ma go lekko podcitego? Naturalnie ydzi. O stoczni gdaskiej: Powsta Komitet Ratowania Stoczni Gdaskiej i Przemysu Okrtowego. Do dzisiaj ten komitet dziaa. Podejmuje starania, aeby odzyska stoczni. W tym miejscu ojczulek udaje frajera, skoro zapomnia, ile szmalu ludzie dali mu na ratowanie stoczni i co z tego wyniko. Rydzyk, spjrz w oczy Niepokalanej, a usyszysz przesanie: Rydzyk, ty mendo, oddaj ludziom fors!. Nie wiemy, czy Rydzyk czyta Bibli, ale tam stoi wyranie, e obuda i zakamanie to domeny plemienia mijowego. O pchaniu: Niestety, musimy si pcha; kulturalnie, ale si pcha. ANDRZEJ RODAN

Raper KJ-52 jest raperem katolickim. Tak amerykask wersj polskiej Arki Noego. W najnowszym utworze Dear Slim zaatakowa synnego Eminema za wulgarno jego tekstw, cynizm i antyreligijno. Raper z seminarium, tak go zw, narobi wok siebie haasu, a wielbiciele Eminema obiecali mu wybicie zbw i nakopanie do d... Jego kawaek okrelono jako zgodny z kocielnymi wartociami i nadajcy si dla przedszkolakw prowadzonych w niedziel na poranne naboestwo. Tymczasem 8. Mila buntowniczego Eminema odnosi sukcesy na caym wiecie, a i w Polsce emisja filmu przycigna do kina ju podczas pierwszego weekendu blisko sto tysicy widzw przy zaledwie 40 kopiach. Wikszy sukces kasowy i frekwencyjny miaa tylko tolkienowska Druyna piercienia. A.R.

KATOLICKI RAPER

W jednym z dzkich hipermarketw sieci Tesco ochrona zatrzymaa na prbie kradziey... zakonnic. Dama w czerni usiowaa wynie cichcem suchawki do walkmana. Na pytanie ochroniarzy, dlaczego nie zapacia, odpowiedziaa, e jako osoba duchowna wstydzia si kupowa tak grzeszny wynalazek i postanowia go wynie po cichu. Gdy na miejsce przybya policja, doszo do szybkiej ugody pomidzy zakonnic i Tesco, a opata za sprzt zostaa uiszczona przy kasie. Suchawki s grzeszne, a nawet... warte grzechu. Sidme przykazanie idzie w odstawk, kiedy w gr wchodzi zgorszenie maluczkich. A swoj drog ciekawe, czego chciaa sucha, skoro wstyd popchn j do kradziey? Ka

ZODZIEJKA W HABICIE

GASKANIE JEA

Czerwona Maryja
Adrenalina jest bezpiecznym, cho trudno dostpnym narkotykiem. Aby bowiem by na haju, trzeba przywiza si do gumowej liny i skoczy gow w d z mostu, albo popywa w Orinoko, po czym na kolacj usmay sobie kilka piranii, a ostatecznie mona pj do kina na jakiego horrora. A ja na adrenalin mam sposb rewelacyjny, prosty i tani jak barszcz: oto, Mili Pastwo, od czasu do czasu (aby nie zosta narkomanem) wczam sobie Radio Maryja. W minion niedziel wieczorem, bdc na strasznym godzie, tak wanie uczyniem. Pstryk klawiszem i ju... w studiu zastaem niezmordowanego ojca Jacka oraz grono zaproszonych przeze goci: grnikw, hutnikw, tramwajarzy, kolejarzy, stoczniowcw i innych obecnych albo przyszych bezrobotnych. C oni prawili? Ano grnik paka, e kiedy to grniczy stan by uprzywilejowan bran z wysokimi zarobkami. A dzi... szkoda gada. Wtrowa mu hutnik: Polska stal mwi syna na caym wiecie z jakoci (guzik prawda) i w Hucie Stalowa Wola pracowalimy na trzy zmiany. Huta moga zatrudni wwczas kad liczb robotnikw, dla ktrych byy hotele robotnicze, stowki i wczasy za p darmo. To prawda doda swoje stoczniowiec z blach ze Stalowej Woli robilimy kaduby statkw i bylimy jedn z najwikszych stoczniowych potg wiata w cakowitym tonau na szstym miejscu, a w liczbie statkw na trzecim. Mielimy te sm co do wielkoci flot wiata. Dla stoczniowcw i marynarzy byy specjalne sklepy Baltony jeszcze lepsze ni Peweksy, i w dodatku za zotwki. Mie w rodzinie marynarza oznaczao dostatek. Kolejarz z kolei przypomnia ze z w oku, e kiedy PKP przewozio siedemnacie razy wicej towarw ni obecnie, a pocze pasaerskich byo dwa razy tyle. W podobnym duchu chlipali radiosuchacze telefonujcy do redakcji RM: Dzi wszystko jest do niczego, a po wejciu do Unii bdzie jeszcze gorzej. Dawniej sprzeda polsk ziemi Niemcowi... rzecz nie do pomylenia, a dzi... Kiedy godne dziecko mona byo znale jedynie w rodzinie skrajnie patologicznej, a teraz... Niegdy ludzi niepracujcych otaczano powszechn pogard i okrelano mianem zielonych ptakw. W latach 80. za niepodjcie pracy trafiao si nawet za kratki, a obecnie... Niegdy ludzie z ochot oyli datki, wznosili witynie i gromadnie do nich podali co niedziel, a w tych czasach... podsumowa chr polskich dziadw 2003. Tak sobie suchaem Radia Maryja i wasnym uszom nie wierzyem, trzsc si z oburzenia. Wszak konstytucja najjaniejszej III RP jasno stanowi, e nie wolno gloryfikowa ustrojw totalitarnych (s na to odpowiednie paragrafy w kodeksie karnym), a tu lewicowe radio (nawet lewackie) wprost i bezwstydnie gosi, jak to cudnie byo za Gomuki, Gierka i Jaruzelskiego. Jeszcze miaem nadziej, e te blunierstwa powstrzyma jako ojciec Jacek... Ale gdzie tam! Westchn tylko: No tak... kiedy wszystko byo lepsze. Doprawdy nie rozumiem, jak polskie wadze mog dopuszcza istnienie w eterze podobnie komuszej rozgoni. Skandal! MAREK SZENBORN marek@faktyimity.pl

Parlament belgijski przyj ustaw o maestwie jednopciowym, zrwnujc w prawach zwizki partnerskie z maestwami heteroseksualnymi (jednak bez moliwoci adopcji dzieci). Tak oto katolicka do niedawna Belgia staa si po liberalnej Holandii drugim w wiecie pastwem, gdzie geje i lesbijki zawieraj maestwa. 450 lat temu wojska katolickie wymordoway tysice protestantw, eby ocali tereny dzisiejszej Belgii dla papiestwa. I pomyle wszystko na nic! A.C.

MAESTWA JEDNOPCIOWE

Francuska Izba Reprezentantw jednogonie przyja zakaz wszelkiego klonowania w celach rozrodczych, dozwolone jest natomiast klonowanie terapeutyczne. Tymczasem wg ankiety przeprowadzonej w Polsce okoo 9 proc. spoeczestwa popiera reprodukcj przez klonowanie. Co ciekawe, nasze katolickie spoeczestwo dwa razy chtniej powitaoby moliwo sklonowania Einsteina ni Jezusa. Pytanie najwyraniej byo niewaciwie zadane: naleao pyta o Ojca witego, a nie o Syna Boego. A.C.

ANTYKLONY

MYLI NIEDOKOCZONE, UROJONE


W teatrze jest duo Pana Boga czy te odniesienia do Ducha witego. (Irena Kwiatkowska Nasz Dziennik, 29.01.2003) Koci ze swej strony nie moe by instytucj demokratyczn, bo opiera si na Prawdzie objawionej i niezmiennej. (Jarosaw Gowin Go Niedzielny, 2.02.2003) Mio fizyczna w poczeniu z mioci duchow moe by modlitw ciaa. (j.w.) Coraz wicej rodowisk chrzecijan na wiecie zdaje sobie spraw, e finansowanie, rozpowszechnianie i reklamowanie ksiek i filmw o Harrym Potterze w praktyce przerodzio si w globaln propagand nowoczesnego pogastwa z caym jego arsenaem wierze, magii i czarw... jest to rytua satanistyczny, odraajcy i diaboliczny. (Harry Potter: otwarcie na satanizm Nasz Dziennik, 4.02.2003) Musimy wej (do Unii Europejskiej przyp. A.R.), bo nie mamy innego wyjcia. (Lech Wasa Nowiny Kielce) Wybra A.R.

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

NA KLCZKACH

BIJ! ZABIJ!
Holenderskie gazety rozpisuj si na temat bulwersujcej gry komputerowej, w ktrej za zabitego homoseksualist grajcy dostaje... punkt. Im wicej zabitych, tym bliej wygranej. Stolica tolerancji Holandia nie moe pozosta obojtna na tego typu rozrywk. Pierwsza cz gry, ktra ukazaa si cztery lata temu, wywoaa podobne oburzenie. Niektre kraje, np. Australia, zakazay jej. W pierwszej wersji zabijano wszelkie mniejszoci i wybrane grupy spoeczne. Mona byo do woli mordowa policjantw, starcw, mode matki, ba, nawet przedszkolaki. Holendrw przerazi nie tylko pomys, ale i fonia skadajca si gwnie z jkw, bagania o lito, charczenia i paczu. Wydawca gry tumaczy: To tylko gra, zabawa z du dawk humoru. atwo wydedukowa, jak wesoo bdzie na wiecie, gdy dorosn dzieci wychowane na grach z cyklu bij, zabij!... E.S.

NOWA MODA?
Wrd kapanw pojawi si nowy dyktator mody. W powiecie supskim w Gowczycach proboszcz odprawia msze w rkawiczkach. Nie wiadomo, czy to efekt panujcego w wityni zimna, czy moe demonstracyjny gest przeciwko maej tacy? Moliwe s te wzgldy higieniczne, np. z popsutych zbw wiernych mog na proboszcza przej jakie prchnicze liszaje. No bo kochaj bliniego swego, ale jego zarazki przecie niekoniecznie. Ka

DORADCY PREZYDENTA

Chrzecijaskiej im. ks. Piotra Skargi: zostaniemy hojnie wynagrodzeni przez Boga wspaniaymi dobrami duchowymi i doczesnymi, ktre sprawi, e Polska wieci bdzie niczym gwiazda na firmamencie Historii. Arcybiskup yciski potpi akcj i odci si od jej organizatorw. A.R.

ybacka, Mariusz apiski, Jacek Piechota, Wiesaw Kaczmarek, Andrzej Celiski, Stanisaw elichowski, Lech Nikolski i Krzysztof Janik. Szef kancelarii premiera Marek Wagner napisa tylko, e otrzymuje wynagrodzenie zgodne ze swym stanowiskiem. I.M.

ZAWZITY LUDEK
Mieszkacy Mogilna to cakiem zawzity ludek. Pisalimy w FiM (nr 27/2002) o tym, jak spora cz parafian sprzeciwia si pomysowi abpa gnienieskiego Henryka Muszyskiego, eby w ledwie 15-tysicznym miecie wybudowa kolejny, czwarty ju, koci. Ludziska si zbiesili, bo dopiero co dali sporo kasy na budow wityni Matki Boskiej Nieustajcej Pomocy i stojcej obok, rwnie imponujcej plebanii. Muszyski jednak si upar i protesty naiwnych wiernych ola. Pod koniec roku wysa do Mogilna ksidza Tomasza W., ktry ma si zaj organizacj nowej parafii i budow kocioa na gruncie niemal za friko oddanym sukienkowym przez miejscowe wadze. No i ma chop w Mogilnie nielekkie ycie. Ostatnio chodzi po koldzie. Zostawi kiedy na troch swoje auto na ulicy Padniewskiej, blisko placu, gdzie ma powsta niechciany koci, i poszed kasowa od wiernych co aska. Gdy wrci, wszystkie opony w samochodzie byy ju przebite. Straty wyceniono na 800 z. Jak tak dalej pjdzie, to nowy proboszczunio ca zbirk z koldowania przeznaczy na samochodowe naprawy. O ile wkurzeni mieszkacy tyle mu dadz. R. Kraw.

GRUNT NEUTRALNY
W wojewdztwie lubuskim trwa nieprzerwany spr pomidzy mieszkacami Zielonej Gry i Gorzowa Wielkopolskiego. Solidarnie kc si rwnie posowie z tych miast. eby zaegna ktnie, trzeba si spotka, ale obie strony paaj do siebie tak wielk nienawici, e nie ma mowy, aby doszo do spotkania w ktrym z miast. Gdzie doszo do spotkania posw? Na terenach Seminarium Duchownego w Gocikowie-Paradyu. Pod kuratel duchownych podpisano tam traktat paradyski, ustalajcy granice wadzy (i korupcji) dla posw z obu miast. Ka

DROGI PUSTOSTAN
Nowe wadze Warszawy wydaj dziennie tysic zotych na zamknity tunel (tzn. na jego owietlenie i ochron) pod Wisostrad. Otworzy go nie mona, bo nie ma do niego... drg dojazdowych. A nie ma ich, bo Zarzd Drg Miejskich wsplnie z wadzami stolicy nie mog ustali tras objazdu na czas budowy dodatkowych jezdni. Urzdnicy tumacz, e nic si nie stao, chocia od poowy listopada ub.r., kiedy tunel zosta oddany do uytku, kosztowa ju mieszkacw Warszawy 75 tysicy zotych. To si nazywa kacza gospodarno. M.P.

ZGODA NA FAKT
Nowo wybrany prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt z AWS przekaza Samorzdowe Przedszkole nr 1 przy ulicy Bukowej, aktem darowizny, siostrom zmartwychwstankom. Oburzeni rodzice dowiedzieli si o nowym zarzdzajcym, kiedy byo ju po wszystkim. Po przyprowadzeniu swoich pociech do przedszkola, przeczytali jedynie kartk, na ktrej pytano ich o zgod na przejcie obiektu przez zakonnice. Obudnie, bo decyzja bya ju wtedy podjta. Niektrzy wypisali swoje dzieci z przedszkola. E.S.

31 stycznia w zwizku z reorganizacj Urzdu Miasta i jego delegatur prezydent Jerzy Kropiwnicki (na zdjciu) zwolni z pracy w magistracie... 98 osb. Jest to bardzo radykalny sposb na oszczdzanie, szczeglnie e rwnoczenie zostao zatrudnionych a 20 doradcw prezydenta. Pod tym wzgldem Kropiwnicki przoduje w caym kraju. To katoprawicowi fachowcy spoza odzi, wic pienidze zaoszczdzone na zwolnieniu 98 osb zostan przeznaczone na pensje, mieszkania, samochody i dojazdy 20 doradcw. Prezydent twierdzi, e bdzie mia tylu doradcw, ilu bdzie potrzebowa. Jak go sta... Ka

UCZCIWY JAK LIBERA


Mariusz H., likwidator wydawcy YCIA spki gdaskich liberaw zosta przez sd pozbawiony na pi lat prawa do jakiegokolwiek dziaania w biznesie. Sd, nakadajc maksymaln kar, uzna, e kiedy Mariusz H. kierowa nalec do 4 Media spk TMS Poland, sprzeda wszystko, co naleao do TMS firmie... 4 Media. Przez przypadek (oczywicie...) po cenach okazyjnych. Facet naruszy a w trzech miejscach prawo, ktre zabrania dziaania na szkod wierzycieli. Wkrtce firma Mariusza H. przestaa w ogle paci rachunki. Nasz bohater zapomnia o przykrym obowizku ogoszenia upadoci, co przekrelio szanse na zaspokojenie roszcze wierzycieli. W uznaniu jego zasug szefowie firmy 4 Media SA (midzy innymi znany libera Jacek Merkel) prbowali powierzy Mariuszowi H. likwidacj Domu Wydawniczego Wolne Sowo wydawcy Wokowego ycia. Sd Rejonowy uniemoliwi im to. M.P.

BISKUPI TN
W 27 niemieckich biskupstwach gwatownie spady dochody z podatku kocielnego, co jest spowodowane odejciem z Kocioa duej liczby katolikw oraz rosncym bezrobociem. Na napit sytuacj finansow biskupstwa zareagoway ciciami finansowymi. K.Rz. za Kirche In, 1/2003

ORY PIOTRA SKARGI ANTYNAWZ


Piguki antykoncepcyjne, dostarczane Filipinom przez USA, su jako nawz do orchidei. Z kolei z prezerwatyw robi si tam balony. Amerykaskie zapasy dla wyspiarzy rosn, ale orodki zdrowia nie maj pienidzy na ich dystrybucj. Korzystaj kwiaty, ktrym podobno pomagaj estrogeny zawarte w pigukach. Przyrost ludnoci na Filipinach, gdzie wikszo stanowi katolicy, naley do najwyszych w poudniowo-wschodniej Azji. Podejmowane przez pastwo kampanie antykoncepcyjne napotykaj ostry sprzeciw Kocioa. PaS Stowarzyszenie Kultury Chrzecijaskiej im. ks. Piotra Skargi nazywa integracj Polski z Uni Europejsk pocaunkiem mierci i skada apel o nieprzystpowanie do Unii u stp naszych pasterzy, wadz wieckich, elit intelektualnych i caego narodu, proszc jednoczenie Matk Bosk Czstochowsk, Krlow Polski, aby wyjednaa nam jak najszybsze spenienie obietnicy zoonej przez jej Syna w. Faustynie Kowalskiej. A wic jednak jest alternatywa dla Unii! Mniejsza z Kowalsk, ale o c chodzi katolickim Orom? O to, e przystpienie do Unii zrwna zwizki homoseksualne z maestwem, wyeliminuje maestwo jako jedyny fundament rodziny, e zachci dzieci do buntu przeciwko rodzicom (?), odrzuci religijne dziedzictwo Europy. Poza tym przystpienie do Unii sprzyja aborcji i eutanazji, utracie wiary, prostytucji, klonowaniu, rwnoci midzy kobiet a mczyzn (sic!), a przede wszystkim zaszkodzi misji, ktr Bg powierzy Polsce, bowiem jestemy narodem zrodzonym z Boskiego zrzdzenia, pod opiek Maryi i powinnimy powierza Bogu (czyt. biskupom) rwnie wasn polityk. A wic wstpienie do Unii jest be, natomiast gdy nie wstpimy, to w zamian, jak pisz Ory Stowarzyszenia Kultury

KOCIELNI ATEICI
Co pity mieszkaniec Niemiec deklaruje bezwyznaniowo. Wedug socjologw, wrd protestantw i katolikw jest... wicej osb, ktre nie wierz w Boga, anieli wrd deklarujcych bezwyznaniowo. Ostatnie wyniki studialne dowodz, i w cigu najbliszych 10 lat liczba wierzcych zmniejszy si o kolejnych 10 procent. Zaledwie 72 proc. zdeklarowanych niemieckich katolikw to wierzcy w Boga. Ale ju w innych grupach wyznaniowych a 40 proc. stanowi osoby, ktre nie wierz. W diaba i pieko wierzy zdecydowana mniejszo. K.Rz. za Kirche In, 1/2003

UTAJNIONE DOCHODY
Sejmowa Komisja Etyki stwierdzia, e wielu posw i czonkw rzdu bdnie wypenio owiadczenia majtkowe, nie wpisujc swoich wynagrodze parlamentarnych. Dotyczy to take premiera Leszka Millera. Swoich poselskich dochodw nie ujawnili wicemarszakowie Sejmu Janusz Wojciechowski i Donald Tusk oraz szefowie klubw: PO Maciej Payski; SLD Jerzy Jaskiernia; PSL Zbigniew Kumiuk; PiS Ludwik Dorn; Samoobrony Andrzej Lepper, a take obecni i byli ministrowie: Krystyna

KARA MUSTAFA
Iraski parlament myli o zniesieniu kary mierci przez kamienowanie, stosowanej najczciej za cudzostwo i dotyczcej tylko kobiet. Wnioso o to 11 posanek, ktre zasigny wczeniej opinii u ajatollaha Shiraziego. Cieszcy si duym autorytetem duchowny przyzwoli na zastpienie kamienowania innym rodzajem kary. Ostatnio w Iranie modne jest powieszenie, a egzekucje s publiczne. Posanki licz na kar wizienia lub grzywny dla niewiernych on, ale duchowni zapewne myl o agodniejszych sposobach umiercania. PaS

ZGORSZONY
Marek Skwarnicki, katolicki dziennikarz i przypapieski reporter, zerwa wspprac z tygodnikiem Wprost, gdzie pisywa felietony. Kruchtowego mentora zgorszya tre artykuu pt. Rewolucja seksualna pracoholikw. Dotd Skwarnickiego nie zbulwersowaa ani pseudoafera szpiegowska z Oleksym, w ktr tygodnik by zamieszany, ani prezentowane tam skrajnie niebezpieczne pogldy ekonomiczne. Kto mwi kiedy o przecedzaniu komara i poykaniu wielbda... A.C.

POLSKA PARAFIALNA

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
zym dla politykw prawicy i katolickich dziaaczy jest krzy? Religijnym symbolem i witoci? A moe politycznym biczem? Dzi mao kto pamita, czego jest symbolem i do czego zobowizuje krzy. Wisi on nawet w gabinetach lewicowych wojewodw (np. u lskiego i maopolskiego). Sta si gadetem wykorzystywanym w polityczno-religijnych wojenkach na grze i na dole. Niepokornych lub wrogw politycznych kiedy brakuje rzeczowych argumentw straszy si wartociami i posdza o walk ze wit wiar. Ubiegoroczne padziernikowe wybory prezydenckie w Mysowicach wygra Stanisaw Padlewski czowiek lewicy. Przegrana nie miecia si w gowach kocikowych dziaaczy, ktrzy jeszcze przed gosowaniem odtrbili zwycistwo swojego pupilka Zbigniewa Augustyna pierwszego katolika w miecie. Zszokowani przegran wytoczyli wielkie dziaa witej wiary. Jako rycerz witoci wystpi Tomasz Wrona z Komitetu Wyborczego 2002 plus, ktry zaatakowa Padlewskiego, e ten rozpocz urzdowanie od zdjcia krzyy w urzdzie i e walczy z Kocioem, nie szanujc najwitszych symboli. Histeryczne oburzenie miao zdyskredytowa now wadz. Okazao si jednak, e to poprzednik kleropochodny Zbigniew Augustyn odchodzc z posady, sam zdj krzy w gabinecie prezydenckim i na jego polecenie zdjto drugi w sali zarzdu miasta. Swj czyn tumaczy obaw o profanacj... ze strony nowej ekipy. 28 listopada, osiem dni po objciu urzdu prezydent Padlewski zgin w tajemniczych okolicznociach, popeniajc, jak orzeka prokuratura, samobjstwo (skok z 10 pitra). Jego obowizki przej tymczasowo Grzegorz Osyra SLD i jednoczenie nowy kandydat lewicy na prezydenta. Kilka dni przed ponownymi wyborami w centrum miasta, w pobliu restauracji Pod Ratuszem nieznany sprawca zaatakowa Osyr noem. Skoczyo si na kilku szwach, cho cios pad nieopodal serca. Osyra nie przestraszy si i wystartowa w wyborach, deklasujc pozostaych. Zabrako mu jednak okoo 100 gosw, by przej w pierwszej turze. Sromotn klsk ponis kocikowy Augustyn. W miecie huczy od plotek. Ludzie przestaj wierzy w samobjstwo Padlewskiego i skaniaj si do wiary w zaplanowany zamach na Osyr. Czy nad miastem, jak twierdz zabobonni, zawiso krzyowe fatum, czy moe zwyczajnie panoszy si krzyacka mafia nieprzychylna lewicowej wadzy? JAROSAW RUDZKI

Archanio w Lublinie C
P
rezydent Lublina, Andrzej Pruszkowski, jest mionikiem stawiania kontrowersyjnych obiektw. Niedawno kaza wznie na starwce... kamienny labirynt na planie krzya! Ta dziwna budowla jest w rzeczywistoci obrysem murw redniowiecznego kocioa. Teraz armia urzdnikw z ratusza walczy z konserwatorami o zgod na ustawienie w labiryncie punktu orientacyjnego... 12-metrowej kolumny w. Michaa! Prawdopodobnie wszystkie te witoci robi si na yczenie wadzy duchownej, ktra przejmie wkrtce niemal ca starwk. Wszak lubelski plac Po Farze, to od wiekw woci papieskie, ktre po zmianie administratora mogyby archidiecezji przynosi niemae profity, choby z biletw wstpu. Prezydent miasta nie kryje, e swoje dziwne pomysy czerpie z legend. Jedna z nich wie powstanie wspczesnego labiryntu ze snem Leszka Czarnego. Pono wieki temu, znuony Lesio kimn si w kozim grodzie, pod rozoystym dbem. W te pdy wystawiono mu za to kociek pw. w. Michaa Archanioa. W XIX w. wityni zburzono. Na placu zachoway si tylko fundamenty. Najwaniejszy urzdnik lubelskiego ratusza poleci je wygrzeba z ziemi i od nowa pobudowa. Wspczesnym symbolem drzewa, przy ktrym zapaa Leszka drzemka, ma by... 12-metrowa kolumna w. Michaa. Konserwatorzy zabytkw i historycy sztuki KUL stanowczo si sprzeciwiaj planom zeszpecenia staromiejskiego krajobrazu, ale ich protesty pan prezydent Pruszkowski ma w nosie. Powag kamiennego obiektu maj gdzie najmodsi lublinianie. Ich ulubionym zajciem w obrysie redniowiecznych fundamentw dawnego kocioa jest zabawa w berka i chowanego. Nawet berbeciom do gowy nie przyjdzie, e ganiaj po dawnej wityni. Rwnie dobrze jak dzieci czuj si tam psy i inne zwierzaki puszczone samopas. M.Ch. Fot. Autor

Wojna krzyowa

W obrysie redniowiecznych fundamentw dawnego kocioa dzieci chtnie urzdzaj sobie zabawy w berka i chowanego. Ten osobliwy ogrd jordanowski prezydent Lublina kaza wydoby spod ziemi

naszym kraju trzeba czasem zapaci dwukrotnie za usug, ktrej kto dla nas nie wykona. dania takie wysuwa Poczta Polska, monopolista, ktra i bez tego daje popali swoim klientom. Jest taki wynalazek poczty, ktry nosi nazw list polecony za potwierdzeniem odbioru. Usuga ta kosztuje jedynie 5 zociszw, a w opacie tej znajduje si koszt dorczenia przesyki i zwrotu do nadawcy tego kartonika (z potwierdzeniem odbioru przez adresata). Postanowiem i ja skorzysta z tego dobrodziejstwa. Jakie byo moje zdziwienie, gdy po pewnym czasie otrzymaem potwierdzenie, ale... z przyklejonym do moim listem. Po prostu adresat nie odebra listu i poczta zwrcia mi go. To znaczy moga mi zwrci, ale po uiszczeniu przeze mnie dodatkowej dopaty w wysokoci 1,40 z. Nie chciaem dopaci, wic panienka z okienka odmwia wydania mi listu, bo paragrafy tego zabraniaj. Na nic moje zabiegi. Wasnego listu nie dostaem z powrotem. Poprosiem wic, by go zniszczya w mojej obecnoci. Te tego nie moga zrobi, bo paragrafy zabraniaj. Natomiast paragrafy nie zabraniay wysania mojego listu do Koluszek, gdzie po pewnym czasie zostanie zniszczony. Po powrocie do domu wysaem do Rejonowego Urzdu Poczty w Gdyni grzeczne zapytanie: dlaczego zadano ode mnie dwukrotnej zapaty za t sam usug oraz kto (bo nie ja) zapaci za odesanie mojego listu do Koluszek? Ju po miesicu otrzymaem pismo od zastpcy dyrektora Sawomira

Kondrackiego, e brak jest podstaw do uznania susznoci skargi (ja akurat nie skaryem si na nic), jak rwnie postpowanie urzdniczki byo zgodne z Rozporzdzeniem ministra cznoci z dnia 15

Paragraf 22
marca 1996 roku w sprawie warunkw korzystania z usug pocztowych, z ktrych jednoznacznie wynika, e musz zapaci dodatkowo, jeli zwalniam poczt z obowizku przewozu i dorczenia przesyki.

Ten pomys mi si podoba. Ju widz rozporzdzenie ministra od handlu, e odstpienie od zakupu towaru w sklepie nie zwalnia klienta od zapacenia za. Albo taki minister od komunikacji mgby zarzdzi, e rezygnacja z zakupu biletu na pocig nie zwalnia pasaera od obowizku zapaty za ten bilet. Ale gdyby tak jeszcze wyjaniono mi, dlaczego Poczcie Polskiej bardziej opacao si wysa mj list do Koluszek ni go po prostu zniszczy w mojej obecnoci i za moim przyzwoleniem. . ZIEMOWIT BUJKO

a lekcja religii na dugo pozostanie w pamici 14-letniego gimnazjalisty Damiana D. ze Strzyowa k. Hrubieszowa. Zasad wiary katolickiej uczy si bowiem ciskany przez ksidza o cian... Gdy 38-letni ksidz Roman K. zobaczy na jego awce kilka chipsw (czwarta godzina lekcyjna, chopiec odczuwa gd), kaza mu opuci klas. Damian zapyta, czy ma jeszcze powrci. Jak wspominaj koledzy, sowa te wywoay tak wcieko duchownego, e podnis ucznia do gry, otworzy drzwi i popchn go z caej siy. Chopiec wylecia na korytarz i uderzy gow o parapet. Krwawic, poszed do wychowawcy, ale ten zbagatelizowa spraw. Kilka dni pniej, gdy

Nietykalny

zacz odczuwa ble gowy i nudnoci opowiedzia o wszystkim matce. Damian trafi do hrubieszowskiego szpitala. Po kilku dniach na wasne yczenie zosta wypisany, ale nadal czuje si le. Zapowiada, e nie bdzie uczszcza na lekcje religii prowadzone przez ksidza Romana K. Dyrekcja gimnazjum w Strzyowie o pobiciu ucznia nie zawiadomia ani policji, ani prokuratury. Mimo wielokrotnego podejmowania prb skontaktowania si z dyrektork gimnazjum, nie udao nam si uzyska jej opinii o zdarzeniu. Take w Urzdzie Gminy w Horodle nabrali wody w usta. Prosz mnie zrozumie, sprawa dotyczy przecie ksidza powiedzia jeden z urzdnikw. RP

ie masz pracy? Pastwo ci pomoe. Da kuroniwk, przyzna zasiek przedemerytalny, uatwi ycie. Tyle e w teorii. Jak wyglda praktyka? Pienidzy nikt nie lubi wydawa. Pastwo rwnie. Co innego przyjazd Biaego Papy, kiedy to ich marnotrawienie naley do bon tonu, a co innego bezrobotni. W tym drugim przypadku wadza potrafi znale rne metody oszczdzania i to kosztem tych, ktrym ustawa nakazuje pomaga. Jan Kope od ponad dwudziestu lat jest lustratorem w Zwizku Rzemiosa Polskiego i pracuje w caej pnocnej Polsce. Od 12 padziernika do 12 listopada ub.r. pracowaem w Miejskiej Komisji Wyborczej w Supsku z ramienia KWW Antyklerykalna Polska mwi. Otrzymuj 597,90 z zasiku przedemerytalnego brutto, a w komisji zarobiem 427,26 netto, czyli 508 z brutto. PUP w Supsku odebra mi zasiek, gdy rzekomo uzyskaem przychd ponad 200 proc. kuroniwki, a wic 996,40 z. Nikt nie wzi pod uwag, e by to zarobek za dwa miesice padziernik i listopad (druga tura). Pan Jan zoy odwoanie od decyzji PUP. Teraz czeka na decyzj, bowiem urzdnicy mno trudnoci... Zreszt nie tylko w tej sprawie. Na

Wyrolowa bezrobotnego

przykad osoby, ktre pobieraj zasiki przedemerytalne i nie maj obowizku rejestrowa si jako bezrobotni, w Supsku musz jednak wystawa wczeniej w dugich kolejkach, bo da tego od nich Jzefa Sikorska z PUP. To jawne bezprawie, ale co mam zrobi? Jeli nie podpisz, to strac zasiek na trzy miesice. Mog si odwoa nawet do papiea, ale po kwartale przejd na koreask diet odchudzajc rozkada rce mj rozmwca. Kolejn sztuczk jest obrywanie dni przy zmianie miejsca zamieszkania. Pan Jan powiadomi o zmianie miejsca zamieszkania swj nowy PUP w Bobolicach. Mimo to zasiek zaczto mu liczy dopiero od jego wizyty w urzdzie, to jest po 13 dniach. Po dwch latach odbijania pieczki wygra w szczeciskim NSA spraw o wypacenie zasiku za te feralne trzynacie dni. atwiej z kamienia ser wycisn ni od pastwa pienidze, a w przypadku udowodnionej winy urzdu nie ma ani kary, ani przeprosin koczy weteran walk z biurokracj. Pan Jan jest ciut naiwny, bo nie wie, e dobry urzdnik to taki urzdnik, ktry potrafi mnoy trudnoci w najprostszej do zaatwienia sprawie, aby tylko uzasadni swoje istnienie. MACIEJ PSYK

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

CHORA SUBA ZDROWIA

Kalectwo za apwk
Nie wie, czy ma dzikowa lekarzom za wycicie narzdw rodnych i skierowanie na drastyczn terapi radiologiczn, czy przeklina dzie, w ktrym przekroczya prg szpitala?
Jest stycze 1995 r. Po konsultacji w prywatnym gabinecie lekarza Jarosawa L. i badaniach w Szpitalu Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocawiu, gdzie w lekarz pracuje, Florianna Szymczak wraca do domu, do Gostynia. Jak zapewnia ginekolog wszystko jest w porzdku. Trzeba tylko usun mae, niegrone cysty na jajnikach. Po trzech tygodniach pani Florianna dostaje telegram, by przyjecha do szpitala, poniewa s ju wyniki i mona operowa. Wykupuje cegiek na rzecz szpitala wart kilkaset zotych, a gwnemu operujcemu Jarosawowi L. daje 400 dolarw. Zadowolony doktor mia wwczas powiedzie: Zajm si pani jak siostr!. Ufajc lekarzowi, podpisuje in blanco zgod na operacj. Lekarze, z gwnym operatorem Jarosawem L., przeprowadzaj zabieg. Po dziewiciu dniach pani Szymczak wypisuj do domu. Niestety, cigle gorczkuje i czuje wielki bl w okolicy rany pooperacyjnej. Nie upywa tydzie i pogotowie zabiera j do wrocawskiego szpitala. Okazuje si, e przyczyn jest ropie. Lekarze ponownie nacinaj ran i przeprowadzaj drena, stosujc przy tym intensywne leczenie farmakologiczne. Po trzech tygodniach kieruj j do Dolnolskiego Centrum Onkologii. Oczekujc na przyjcie doktor Jarosaw L. leczy tymczasem plastrami hormonalnymi estrogenami. W Centrum Onkologii pani Szymczak zostaje poddana radioterapii. W efekcie dochodzi do oglnego osabienia organizmu. Pacjentka ma trudnoci z poruszaniem, sabnie jej wzrok i such, ma zaburzenia czucia i przykurcze. Po 45 dniach wraca do domu. Upywylicza zarzuty wobec leczcych: niepena diagnostyka, braki w badaniach, totalny baagan w dokumentacji. Uznaje jednoczenie, e plastry hormonalne (estrogeny), ktre stosowaa po operacji, byy przeciwwskazane przy chorobie nowotworowej. Omielona t opini i liczb rnorakich poprawek i niecisoci dostrzega postpowania niezgodnego z zasadami i standardami leczenia. Oddala rwnie oskarenia pani Szymczak wobec lekarza prowadzcego o zasugerowanie i przyjcie przez niego apwki. Decyzj opiera midzy innymi na opinii Instytutu Onkologicznego w Gliwicach, ktry nie dopatrzy si bdw w sztuce lekarskiej, cho stwierdzi, e bdnie zinterpretowano uzyskane wyniki badania histopatologicznego przedoperacyjnego oraz dokonano... bdnej diagnozy umiejscowienia nowotworu, co jednak nie wpyno na jako leczenia, za zesp leczcy wykaza si czujnoci onkologiczn. Prokuratura wyjania jednoczenie, e Jarosaw L. nie pope-

wa kilka miesicy... Chora udaje si na badania do lekarza w rejonie. Wwczas okazuje si, e... ma wycite narzdy rodne. Doznaje szoku. Nie moe zrozumie, jak to si stao. Lekarze nic mi o tym nie mwili! opowiada FiM. Rwnie i crce, dopytujcej si o stan zdrowia matki, nie wspomniano o zakresie operacji. Pani Florianna zaczyna sprawdza dokumentacj leczenia i szuka fachowej porady. Z wynikw szpitalnych bada dowiaduje si, e miaa nowotwr zoliwy narzdw rodnych. Std ich usunicie i leczenie onkologiczne. Jednak analiza dokumentacji sprawia, e Florianna zaczyna wtpi, e miaa raka. Jej niepewno pogbia opinia dra Jana J. z Poznania, ktry

odnajdywanych w szpitalnej dokumentach, zaczyna dochodzi prawdy. Nie wierzy, e miaa nowotwr zoliwy. Po wyjciu z Dolnolskiego Centrum Onkologicznego pani Szymczak zostaje inwalidk pierwszej grupy, do tego dochodzi gehenna sdowych przesucha. Kolejne instytucje umarzaj postpowania. Najpierw Dolnolska Izba Lekarska nie widzi bdu w sztuce lekarskiej. Przy okazji jednak dostaje si lekarzowi, ktry omieli si... wytyka bdy medyczne kolegom po fachu. Naczelna Izba Lekarska podtrzymuje postanowienie. Kolejny etap wiedzie przez Prokuratur Rejonow i Wydzia Karny Sdu Okrgowego we Wrocawiu. Prokuratura nie

ni przestpstwa apownictwa, poniewa nie peni funkcji publicznej (sic!). W maju 1999 r. Florianna Szymczak wystpuje na drog cywiln do Sdu Okrgowego we Wrocawiu, dajc od Skarbu Pastwa najpierw 100 tys., a potem 200 tys. z odszkodowania za utracone zdrowie. W styczniu 2002 roku Sd Okrgowy oddala powdztwo Szymczak, ktre podtrzymuje Sd Apelacyjny. W trakcie procesw korzystano z opinii biegych z Gliwic, odzi i Poznania. Przedstawione przez powdk opinie lekarzy z Tarnowa nie znalazy posuchu sdu.

Kiedy w trakcie procesw otrzymywaam kolejne dokumenty zwizane z leczeniem, moje obawy o zamian wynikw z inn pacjentk potwierdziy si. Okazao si bowiem, e w zapisach szpitalnych znalazo si wiele bdw i niedopatrze, ktre sdy zbagatelizoway. W dokumentacji przewijaj si dane zupenie niezwizane ze mn. Czy wszystkie te przerbki w dokumentacji to zwyke maszynowe chochliki, czy te zaplanowane faszerstwa, by zatai pomyk? pyta ju retorycznie Florianna Szymczak. I rzeczywicie, w jej dokumentacji widniej liczne poprawki, skrelenia, (np. zmiany nazwiska, imienia, wieku, przebijane daty wynikw bada, sprzeczne numery tych samych bada por. skany obok), faszywe dokumenty (proba o przyjcie do Centrum Onkologii we Wrocawiu z podrobionym podpisem), wiele niespjnoci: jedne dokumenty mwiy o dwch porodach fizjologicznych Florianny, inne o ciciu cesarskim, ktrego nigdy nie miaa. Florianna Szymczak zarzuca w kasacji do Sdu Najwyszego, e sdy dopuciy si wielu bdw w postpowaniu dowodowym. Najwaniejszy jednak dotyczy pozbawienia jej prawa do wyjanienia, czy bya chora na nowotwr zoliwy, czy raczej nie. Gdyby dopuszczono badania zgodnoci materiaw przed- i pooperacyjnych z tkank Florianny, raz na zawsze ucioby to wiele wtpliwoci i jej wieloletni dramat. Odebrano mi kobieco i zdrowie. Jestem wrakiem czowieka, to agonia z alem zaamuje rce Florianna Szymczak. Czy Sd Najwyszy ustali prawd obiektywn? Pani Szymczak nie wie, czy ma dzikowa lekarzom za ocalenie ycia, czy przeklina dzie, w ktrym przekroczya prg szpitala. Sdzi jednak, e to drugie... JAROSAW RUDZKI

wunastoletni Filipek z Inowrocawia zmar na nowotwr pnia mzgu. Mg y duej. Nie dano mu tej szansy. Podtrzymujc ycie chemioterapi trzeba byo przerwa, bo w szpitalu... zaraono chopca taczk. Filipek zachorowa w 1998 roku. Wykryto u niego nowotwr zoliwy. Chopiec mia wtedy 9 lat. Cieszy si yciem i wiatem. Mia kochajc rodzin, ktra zrobia wszystko, by walczy ze mierteln chorob. Niestety, dziecko miao nieszczcie znale si w polskim szpitalu. Lekarze, ktrzy zawinili, prbuj teraz ca win zrzuci na los oraz... rodzicw zmarego chopca. Najpierw Filipek zosta skierowany na zabiegi chemioterapeutyczne opowiada Grzegorz K., ojciec dziecka. Konieczne byy take czste transfuzje krwi, ktre miay wzmocni jego organizm. W 1999 roku w inowrocawskim szpitalu przy ul. Poznaskiej Filipek przeszed dwie takie transfuzje. Pierwsza odbya si w kwietniu, za druga w czerwcu. Po czerwcowej transfuzji rodzice pojechali z chopcem do Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie Filip kontynuowa leczenie. Tam wanie rodzin K. dopada hiobowa wie. taczka. Biopsja wykazaa, e nasz synek ma wirusowe zapalenie wtroby typu C kontynuuje opowie Grzegorz K. Jestemy przekonani,

e Filipek zosta zaraony t chorob podczas transfuzji krwi w szpitalu w Inowrocawiu. Do zakaenia wirusem typu C moe doj przez skaleczenie lub zastrzyki. Jest kilka grup

Profesorowie badajcy Filipka stwierdzili, e silna chemioterapia z uwagi na pogorszenie stanu zdrowia chopca w wyniku zakaenia taczk skrciaby jego ycie.

Skradzione ycie
zwikszonego ryzyka, m.in. narkomani biorcy doylnie narkotyki (ok. 42 proc. chorych), pacjenci po transfuzjach (6 proc.), osoby czsto zmieniajce partnerw seksualnych (6 proc.), ludzie majcy kontakt z chorymi na ten typ taczki (3 proc.), a take chorzy po dializach i pracownicy suby zdrowia. Ale przecie 9-letni Filipek nie by narkomanem, nie mia dializ i nie utrzymywa adnych kontaktw seksualnych. W jego domu nikt nie chorowa na taczk. To bya najtragiczniejsza chwila w moim yciu. I to wtedy, gdy zaczynalimy mie du nadziej na jego wyzdrowienie ze zami w oczach mwi ojciec chopca. Zakaenie Filipa taczk spowodowao konieczno przerwania podtrzymujcej ycie chemioterapii. To zdecydowanie przyspieszyo mier synka. Ciko chory chopiec zdy przej tylko jedn kuracj chemioterapii amerykaskiej, cho lekarz prowadzcy zaleci a trzy takie kuracje. Mimo walki rodzicw chopiec zmar wiosn 2001 roku. Gdy pastwo K. ocknli si po tragedii, postanowili poszuka sprawiedliwoci. Inowrocawski szpital zosta pozwany do Sdu Okrgowego w Bydgoszczy. K. zadali odszkodowania za cierpienia i przyspieszenie mierci ich synka. Zacz si dugotrway proces, mydlenie oczu, prby zrzucenia odpowiedzialnoci na rodzicw. Prawnicy szpitala oskarali nas przed sdem, e informujc synka o chorobie, spowodowalimy jego psychiczne zaamanie mwi ojciec chopca. To absurd. Nigdy nawet nie przyszoby nam na myl, by tak okrutnie uwiadamia nasze dziecko. Filipek by mdrym chopcem i do koca wszystko rozumia. Rozmawia z lekarzami o swojej chorobie, a my zawsze staralimy si, by jak najmniej bolenie przechodzi trudne chwile. Osamotnieni w walce ze szpitalnymi prawnikami pastwo K. zaczli zbiera dowody na

potwierdzenie swoich zarzutw. Dotarli do osb, ktre take zostay zaraone taczk w inowrocawskim szpitalu. Powoali wiadka, ktry widzia, jak czsto kontenery do transportu krwi byy brudne. Spdzilimy w szpitalu przy synku wiele dni i nocy, wic widzielimy sporo dodaj pastwo K. To nie bya kwestia braku rodkw, pienidzy, aparatury. Cho jednorazowych rkawic do zabiegw nie brakowao, to pielgniarki z oszczdnoci nie zmieniay ich dla kadego nowego pacjenta. Chroniy zatem tylko siebie, a nie chorych. Najbardziej jednak zabolao mnie, gdy prawniczka szpitalna przed sdem powiedziaa, e zaraenie Filipka taczk nie miao ju adnego znaczenia, bo nasz synek i tak by umar mwi ze zami w oczach Grzegorz K. Wiem, e to nieprawda, bo konsultowalimy jego stan z innymi lekarzami. A nawet gdyby... to ta lekarka nie wie, ile dla dziecka i jego rodzicw znaczy y jeszcze rok, czy nawet miesic. Rodzice Filipka s przekonani, e przez szpitalne niechlujstwo odebrano chopcu szans na dalsze ycie. By moe rzeczywicie dziecko umaroby. Ale w medycynie niczego nie mona wyrokowa z ca stanowczoci. Ju odkryto na przykad bakteri Polio, ktra niszczy glejaka mzgu. Moe gdyby nie zaniedbania Filipek doczekaby si upragnionego lekarstwa... ROMAN KRAWIECKI

Z PRAWEM NA BAKIER

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

poprawczaki
Koszt utrzymania jednego wychowanka zakadu poprawczego to rednio sze tysicy trzysta zotych miesicznie. Dla porwnania: na podopiecznego domu dziecka pastwo przeznacza zaledwie okoo dwch tysicy. To dane opublikowane w najnowszym raporcie Najwyszej Izby Kontroli.
unkcjonowanie szesnastu skontrolowanych (z 34 istniejcych) poprawczakw w ostatnich dwch latach kosztowao budet pastwa ponad 104 miliony zotych. Zaledwie czwarta cz tych pienidzy zostaa przeznaczona na utrzymanie siedmiuset wychowankw, a 75 procent na pace dla prawie tysica ich wychowawcw. Okazuje si, e w niektrych maych orodkach zamknitych lub o zaostrzonym rygorze liczba opiekunw nawet czterokrotnie przekracza liczb dzieci. I tam wanie miesiczne utrzymanie jednej osoby jest najdrosze, bo wynosi nawet 19 tysicy zotych! Przestpczo modocianych ronie w zastraszajcym tempie. Doroli s zajci sob, pogoni za

Poprawi

pienidzmi, prac i maj coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Niejednokrotnie w ogle nie kontroluj tego, jak i z kim ich dzieci spdzaj wolny czas. Nie wycigaj wnioskw z uwag nauczycieli i psychologw, ignoruj natur modego czowieka, ktry jest najbardziej naraony na zawirowania osobowoci. Potwierdzaj to statystyki wykazujce, e wrd nieletnich przestpcw dominuj chopcy w wieku 1316 lat, pochodzcy najczciej z rodzin dotknitych bezrobociem, patologi lub rozbitych. Zdaniem dr. Henryka Pietrzaka z Uniwersytetu Rzeszowskiego rdem agresji modocianych jest nie tylko patologia, ale te dysfunkcjonalno rodzin. Rzeczywisto spoeczna nie znosi pustki, dlatego

modzi ludzie prbuj sobie rekompensowa pewne braki w sferze emocjonalnej, duchowej, intelektualnej i kadej innej na swj sposb, na przykad uczestnictwem w grupie przestpczej. Tam te szukaj wzorw do naladowania. A to dlatego, e w okresie dojrzewania jakie wzory s im potrzebne, a niestety, brakuje pozytywnych autorytetw. Modzi ludzie wchodz w konflikt z prawem take z powodw bardziej przyziemnych: dla pienidzy, z chci zaimponowania komu i niewtpliwie z poczucia bezkarnoci. Wystarczy dopa pijanego lub staruszk, by uzbiera troch kasy na amf czy jabola. A przy okazji mona zdoby saw wrd maojeckiej braci.

Widoczna jest bezradno struktur prawnych wobec powszechnoci zjawiska mwi dr Pietrzak. Nieletni przestpcy doskonale wiedz, e prawo traktuje ich ulgowo. Najgorsze jest jednak to, e Polska nie ma zakrojonych na szerok skal rozwiza strukturalnych, a s one bardzo potrzebne. eby si o tym przekona, wystarczy rzut oka na dane Ministerstwa Sprawiedliwoci. We wszystkich polskich zakadach: otwartych, potwartych, zamknitych, jest niespena 1900 miejsc, tymczasem tylko w 2001 r. sdy wyday cznie ponad 41 tysicy wyrokw dotyczcych nieletnich. Na podstawie kontroli NIK stwierdzono, e cho zakady poprawcze i schroniska dla nieletnich

stwarzaj bardzo dobre warunki socjalne dla wychowankw i zapewniaj im doskona opiek medyczn oraz kulturalno-owiatow, to skuteczno nadzoru i efekty wychowawcze s raczej marne. W wikszoci placwek dochodzi do prb ucieczek, bjek, samookalecze, aktw agresji wobec personelu, a take prb samobjczych. Podczas procznej kontroli co pity wychowanek w czasie urlopu lub przepustki dokona jakiego przestpstwa: kradziey, wamania lub napadu rabunkowego. Niestety, metody resocjalizacji polegajce na czstszym nagradzaniu ni karaniu take si nie sprawdziy. MICHALINA KOWALCZYK Fot. Marcin Bobrowicz

Diagnoza: korupcja
dnia na dzie pogbia si kryzys polskiej suby zdrowia. Niestety, sprawdzaj si dramatyczne opinie zawarte w raporcie Banku wiatowego z 1999 r., ktre stwierdzaj, e korupcja w polskim lecznictwie jest tak wielka, i adne reformy nie zadziaaj. Alarmujce s rwnie dane z ubiegego roku. W prestiowym rankingu zagroenia korupcj Transparency International Polska zajmuje 45 pozycj. Bliej nam do skorumpowanego Bangladeszu ni do tzw. krajw czystych, praworzdnych, np. Finlandia czy Szwecja. Przyjrzyjmy si gehennie, ktr przesza firma EM-MED z Krakowa, handlujca sprztem medycznym. Ewa OHalloran, wspwacicielka firmy, prowadzi w caej Polsce dziaalno od 13 lat. Wielokrotnie miaa kontakt z Urzdem Zamwie Publicznych i arbitraem. Na wasnej skrze przekonaa si, co znaczy nieudolny urzd, nieuczciwa konkurencja, handel tajnymi informacjami z przetargw, szanta i groby. Korupcja na wielk skal, zastraszanie opornych lub nawet gangsterskie porachunki tak dzi

Ustawa o zamwieniach publicznych jest korupcjogenna. Nawet na rynku handlu sprztem medycznym kwitnie nieuczciwa konkurencja. Przez polskie biedne szpitale podczas przetargw przeciekaj setki milionw zotych. Konkurencyjne firmy trac najlepsze zamwienia, a protestujcy s zastraszani i eliminowani z brany.
wyglda rynek handlu sprztem medycznym. Kiedy zajam si dystrybucj wielu patentowych rozwiza w dziedzinie medycyny, ktre wchodziy dopiero na nasz rynek, nie mylaam, e padn ofiar korupcjogennych przepisw i bezpardonowej walki firm, dla ktrych kada metoda przynoszca zdobycie zamwienia bdzie dobra opowiada wspwacicielka EM-MED. Oprcz tego, e musiaam uczestniczy w walce przetargowej, staam si jeszcze ofiar zastraszenia i grb. Groono czonkom mojej rodziny. Prbowano dokona zamachu na terenie Czech, gdzie mnie ledzono. Kto chcia staranowa mj samochd i zepchn go w przepa. Kilkakrotnie w ostatnim czasie wamano si do siedziby firmy w Krakowie, skd skradziono komputery z informacjami handlowymi. Norm jest obchodzenie istniejcych przepisw i naduywanie uprawnie przez komisje przetargowe. W szpitalu Klinicznym w Lublinie w przetargu bray udzia 3 firmy. Wygraa najdrosza. Po przetargu nie dostarczya jednak swojego produktu, ale... sprzt, ktry proponowaa najtasza firma z Krakowa. Poinformowany o przekrcie Urzd Zamwie Publicznych nie dopatrzy si nieprawidowoci. W przetargu ogoszonym przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie, dotyczcym dostawy sprztu anestezjologicznego, wybrana zostaa oferta trzy razy drosza od najtaszej: zamiast kwoty 39 tys. z za cewniki do odsysania, szpital wybra ofert za 119 tys. z za sprzt porwnywalny jakociowo. Przetarg na dostaw zestaww do odsysania ogosi te Szpital Kliniczny Akademii Medycznej

w Biaymstoku. Zwyciya jedynie suszna oferta, bo jak stwierdzi jeden z arbitrw: byoby aktem nieuczciwej konkurencji pozbawianie dotychczasowego dostawcy rynku zbytu. W przetargu w Wojewdzkim Szpitalu Specjalistycznym w Tychach wygraa oferta z zanionym podatkiem VAT. Mimo wyroku arbitrw nakazujcego zmian decyzji szpital nie zmieni oferenta. Przykady mona mnoy, tylko po co? Dopki nie bdzie przejrzystych kryteriw doboru oferenta, dopty bdzie kwita korupcja. Chorym, dla ktrych szpital nie ma funduszy na lekarstwa, nawet nie ni si na kach szpitalnych, jakie apwki przyjmuj dyrektorzy szpitali za le ocenione oferty.

Na temat ustawy o zamwieniach publicznych mwi Wadysaw Zagaa, czonek zespou arbitrw przy Urzdzie Zamwie Publicznych: Ustawa jest wadliwa co do zasady, sposobu i metody sporzdzania bilansu atrakcyjnoci ofert. Szykanuje si oferentw uczciwych, uboszych w gotwk, a na odraczanie terminw patnoci mog sobie pozwoli firmy zwolnione z podatkw i otrzymujce dotacje pastwowe. Warunki patnoci to jedna z metod nieuczciwego ustawiania przetargw. Lista przetargw ze znakami zapytania wci si poszerza. Rodzi si pytanie, czy kwiczc z biedy polsk sub zdrowia sta na rozrzutno, baagan i matactwa? JAROSAW RUDZKI

Statystyka spraw interwencyjnych (doniesie o korupcji) w Transparency International Polska Ilo (w proc.) Dotyczy 36,6% urzdw miejskich i gminnych 11,6% urzdw pastwowych 9,2% wymiaru sprawiedliwoci 9,2% suby zdrowia 7,5% przetargw 7,5% spdzielni mieszkaniowych 5,0% firm prywatnych 3,3% fundacji 2,5% owiaty 2,5% orodkw pomocy spoecznej 2,5% urzdw skarbowych 1,7% stray poarnej 0,8% policji

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
Na kilka dni przed mierci syna w skierniewickim szpitalu, niespodziewanie na plebanii w Bolimowie pojawi si sam biskup owicki Alojzy Orszulik wspomina ze zami w oczach Wanda Mazgajska, matka zmarego proboszcza ks. Walmsz i powici straacki samochd. Wkrtce znalaz si w szpitalu. 31 sierpnia uleg rakowi. Kilka dni pniej odby si pogrzeb kapana. Msz aobn koncelebrowa bp Jzef Zawitkowski, prawa rka Orszulika. W kondukcie aw Grochowie by ju proboszczem. Niemal wszdzie pozostawi po sobie wdziczn pami ludzi. Gdy pojawi si u nas, powiedzia znamienne sowa: Przyszedem tu nie dla wadzy i zaszczytw, ale dla ludzi wspomina jed-

NIEBOSZCZYK W CENIE
koci w. Anny, uoy w nim pikn posadzk, zainstalowa wspaniay zegar. Zadba te o cmentarz, co nie zdarzao si jego poprzednikom. Pomaga rwnie ludziom biednym, dla ktrych mia zawsze par groszy, troch ywnoci. Gdy zabrako pienidzy na posadzk opowiada jeden z mieszkacw Bolimowa poyczy je od swojej matki, byle tylko zakoczy remont wityni. Nawet gdy by ju ciko chory, nie oszczdza si

Hieny na plebanii
Gdy umiera ksidz, na plebanii pojawiaj si hieny. Najczciej w sutannach, niekiedy nawet biskupich. Niby interesuj si stanem zdrowia nieboraka, ale tak naprawd chodzi im tylko o pienidze. Rekwiruj ksieczki oszczdnociowe, pienidze z kocielnej kasy i najcenniejsze przedmioty. Bywa tak, e gdy ksidz rozstanie si z tym wiatem, nie ma go za co pochowa.
demara (na zdjciu). Kaza mi si natychmiast wynosi z plebanii, gdzie mieszkaam. Zamiast stanem zdrowia syna, interesowa si tylko pienidzmi. Serce mi si rozrywao z blu. C miaam robi? Dobrze, e miaam gdzie si wynie. Ktrego dnia zobaczyam biskupa Orszulika. Rozpoznaam go natychmiast, cho by po cywilnemu wspomina jedna z pielgniarek skierniewickiego szpitala. Wszed do ksidza Waldemara, przez moment popatrzy na niego i wyszed. Ile mu jeszcze pozostao ycia? zapyta beznamitnie. Byam zdumiona i zszokowana zachowaniem biskupa. Ksidz Waldemar Mazgajski zmar po kilku dniach. Jeszcze 28 lipca ubiegego roku odprawi ostatni obnym obok setek parafian podao 150 ksiy. Nie byo wrd nich tego najwaniejszego biskupa Orszulika. Rodzina zmarego nie yczya sobie, by pojawi si on na pogrzebie. Takiego pogrzebu Bolimw jeszcze nie widzia wspomina pani Aniela, mieszkanka tej wsi. To by kochany ksidz, niezwykle pracowity i dobry dla ludzi, jednoczenie wspaniay gospodarz i kapan. Takiego ksidza nigdy nie mielimy i chyba dugo mie nie bdziemy.

bezustannie pacze i spoglda na kilka fotografii ks. Waldemara. Po wizycie bp. Orszulika zbolaej kobiecie nie pozostao nic innego jak opuci plebani, w ktrej mieszkaa i pracowaa przez ostatnie lata. Przeniosa si do ndznej chaupinki w Czerwonej Niwie, ktr opucia dla syna. Chaupa wymagaa generalnego remontu. Nie miaa do tego gowy. Na szczcie wjt Bolimowa Andrzej Jagura przysa ludzi i byskawicznie doprowadzili wod, a inni dobrzy ludzie pamitajcy wci o ksidzu Waldemarze zadbali o lekarstwa dla samotnej kobiety. Pani Wanda nie moe mwi spokojnie o biskupie owickim. Czuje do niego ogromny al. Dlatego po mierci syna powiedziaa, e nie yczy sobie, by za trumn pojawi si Orszulik, bo z blu moe jej pkn serce. To zwierz, a nie czowiek tak o biskupie Orszuliku mwi pani Zdzisawa, mieszkanka Bolimowa Jestem osob wierzc, ale nie ycz sobie oglda kiedykolwiek takiego kapana.

wity z Bolimowa
Ksidz Mazgajski pojawi si tu w 1999 roku. Jako wikary pracowa wczeniej w Bedlnie, Kroniewicach, Konstancinie i Jesionce;

na z parafianek. Nie wstydzi si pracy. Bra do rki motek, opat czy pdzel. Na krtko przed mierci pomalowa drzwi kocioa w. Anny. By u nas zaledwie trzy lata, ale zdy dokona cudu. Cho w Bolimowie s dwa kocioy i przez duszy czas nie mia nikogo do pomocy wspomina pani Wanda zdoa wyremontowa obydwie witynie. Wytynkowa zaniedbany

i pomaga przy remontach obu kociow. Nie mam odwagi mwi o Waldku. Dla mnie odszed wity tak egna go w kociele w. Trjcy w Bolimowie bp Zawitkowski.

Zamiast epilogu
Mieszkacy Bolimowa wci pamitaj o swoim wspaniaym kapanie. W kruchcie kocioa w. Anny wisi zdjcie zmarego proboszcza i niewielka karteczka: Ks. Waldemar Mazgajski, proboszcz parafii Bolimw, 29 VI 1999 31 VIII 2002. Kto dopisa niej: wici s wrd nas. PIOTR SAWICKI Fot. Autor

Serce matki
Pani Wanda nie moe spokojnie mwi o swoim synu. Cho od pogrzebu mino ju kilka miesicy,

W kocielno-cmentarnym biznesie podlegym abp. yciskiemu nie ma miejsca na sentymenty. W gr wchodz zbyt due pienidze.
niem, e mam we wadaniu cmentarz. Pikny sen, bo cmentarz w dobrym punkcie z wolnymi dziakami to prawdziwa ya zota. Mona si ustawi na cae ycie usyszaam kiedy od proboszcza dzkiej parafii. Przypomnia mi t rozmow dramat, ktrego dowiadczya niedawno pani Kazimiera Tomasiak z Lubartowa (archidiecezja lubelska) po stwierdzeniu, e w grobie crki zmarej przed niespena 22 laty wanie pochowano kogo obcego. Mam trjk przychwku, a m nie yje. Przy skromnej emeryturze zabrako pienidzy na dalsze opaty przyznaje zawstydzona kobieta. Pielgnowaa grb dziecka na miar moliwoci: obmurowanie, cementowa pyta, tabliczka. Nie poszam do ksidza kci si o dwiecie zotych, gdy pracownicy cmentarza cinajc drzewo, zniszczyli mi pomnik u ojca. Teraz proboszcz zlikwidowa grb Anetki bez sowa uprzedzenia. To jest mae miasto, ksidz bardzo dobrze zna mnie i ca rodzin mieszkam tu obok kocioa. Gdyby ostrzeg, moe bym gdzie poyczya pienidze kontynuuje. Pani Tomasiak od przeszo dwudziestu lat aktywnie uczestniczy w yciu parafii pw. w.

Anny, kierowanej przez ksidza Andrzeja Tokarzewskiego, ojca narodu lubartowskiego (jak sam si okrela), kapana obdarzonego licznymi godnociami kocielnymi (m.in. kapelan Ojca witego, z-ca przewodniczcego Archidiecezjalnej Rady ds. Konserwacji Zabytkw). Kobieta, pragnc odzyska choby szcztki crki, poprosia proboszcza o ich przeoenie do innego z rodzinnych miejsc wiecznego spoczynku. Poniewa zdobya si przy tym na niemia krytyk aktu potajemnej likwidacji grobu, duchowny dozna ataku furii.

Wszyscy o tym wiedz. Jest przekonana, e ks. Tokarzewski poleci rozebra mogi, bo ze sprzeday nowego miejsca uzyskuje o wiele wicej ni 100 zotych, ktre ona zapaciaby za kolejne 20 lat dzierawy tzw. dziecicego grobu. Postanowiam sprawdzi, co by si stao, gdyby kto mi bliski wyrazi kategoryczn wol spoczynku w nekropolii przy parafii w. Anny w Lubartowie. Telefonuj do kancelarii parafialnej. Na naszym cmentarzu nie ma ju wolnych miejsc informuje bardzo uprzejma pani. Gdy nalegam, sugerujc, e koszty nie ma-

Trupy na sprzeda
Myla pewnie, e ja, biedna mysz, nigdzie nie pjd si poskary, ale si przeliczy w pani Kazimier wstpi lew, gdy pomocy odmwiy policja oraz prokuratura. W Sdzie Okrgowym w Lublinie zoya przeciwko parafii powdztwo cywilne o zwrcenie szcztkw dziecka i finansowe zadouczynienie. Dwie kolejne rozprawy zostay odroczone (nastpna 19 bm.), gdy ks. Tokarzewski nie zechcia stawi si na wezwanie. Zoy pismo procesowe, z ktrego wynika, e nie mia pojcia, do kogo nalea zaniedbany grb. Zdaniem mojej rozmwczyni duchowny obrzydliwie kamie: Cmentarz jest pooony w centrum miasta. To obiekt zamknity, wic dla wygospodarowania nowych kwater proboszcz niszczy stare groby, jeli tylko znajdzie pretekst. j znaczenia, od razu proponuje mi rozmow z proboszczem: Tylko on moe podj jak decyzj w sprawie pochwku. Ksidza Tokarzewskiego nie musz dugo przekonywa. Serdecznie zaprasza: Prosz przyjecha, z pewnoci co dla cioci znajdziemy. Na pytanie o cen, odpowiada: Pojedyncza dziaka kosztuje 900 zotych. Mog te zaoferowa dwuosobow, oczywicie za cen podwojon. Wspomniany na wstpie dzki ksidz przekonywa mnie o zaletach nekrobiznesu z kalkulatorem w rku. Licz wic dalej. O tej porze roku za wykopanie dou fachowcy daj co najmniej 800 zotych. Ziemia zmarznita, a ksidzu te musimy co woy do koperty przekonuj. Odprawienie pogrzebowych egzekwii od 400 do 800 z, zalenie od oceny

zamonoci petenta. Chcc postawi skromny pomnik w granicach 45 tysicy zotych, 10 procent tej kwoty bd musiaa zapaci ks. Tokarzewskiemu jedynie za wyraenie zgody. Kamieniarze twierdz, e ich obowizuje podobna stawka. Podsumowujc, atwo oszacowa, e likwidacja malekiego grobu dziecka wzbogacia proboszcza w. Anny w Lubartowie co najmniej o 2,5 tysica zotych zamiast jake symbolicznych 100 z za przeduenie dzierawy przez pani Tomasiak. W miejscowym zakadzie pogrzebowym dowiaduj si jeszcze, e na parafialnym (zamknitym w powszechnym mniemaniu) cmentarzu odbywa si ponad 50 pochwkw rocznie, czyli... nie ma miejsca na sentymenty. Przyzna wypada, e z czysto prawnego punktu widzenia ks. Tokarzewskiemu trudno cokolwiek zarzuci. Zgodnie z komusz jeszcze Ustaw z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarych (DzU nr 47, poz. 298 z 1972 r.), regulaminy cmentarzy Kocioa katolickiego przewiduj, e jeli po upywie 20 lat od chwili pochowania i po upywie rocznej karencji nie zostanie wniesiona kolejna opata, miejsce przechodzi do dyspozycji zarzdu celem dokonania nastpnych pochwkw. Mona si natomiast zastanawia, jak by to adnie wygldao, gdyby ojciec narodu lubartowskiego Tokarzewski wsuchujc si w efekciarskie moralitety swojego pryncypaa abpa Jzefa yciskiego, zlitowa si nad ubog wdow, ktrej los zabra dziecko. ANNA TARCZYSKA

10
1

POLSKA PARAFIALNA
wod podkrelaj z dum tubylcy. Krzya podwietlanego noc chorobliwie zazdrocili miejscowym mieszkacy okolicznych wiosek. Brak wasnego pomnika 2000-lecia chrzecijastwa, odbiera sen i ch do ycia profinansowych (zaduenie maej gminy Niedwied to ok. 3 mln zotych), wic zdecydowano o budowie krzya tzw. sposobem gospodarczym. Powoany w tym celu Spoeczny Komitet pozyska od Przedsibiorstwa Energetycznego w Krakowie stalowe elementy konstrukcyjne. Duego wyboru nie byo, a to zmuszao do zadowolenia si supem wysokiego napicia w postaci elementw gotowych Limanowiakw lekko trafia szlag, wic prbowali psychologicznej dywersji, porwnujc krzy do prototypu z ktrego powsta. Nasz ma 37, a wasz tylko 25 metrw kpili. Ale nasz, liczc razem z gr, jest wyszy przekomarzay si owieczki ksidza magistra Wjcika. Na pocztku stycznia w Beskidzie Wyspowym zawiao silniej ni zazwyczaj i wszystko, co na Potaczkowej moe budowniczowie sfuszerowali? eby spacyfikowa wtpliwoci, gminny aktyw wymyli zodziei, ktrzy po kawaeczku rozkrcali monument, sprzedajc go w punkcie skupu zomu. Oczywicie mg to by tylko kto z Limanowej. Podczas niedzielnej mszy ks. Wjcik uroczycie nada tej wersji rang prawdy. Zapowiedzia zbirk rodkw na odbudow. Wjtowie: Janusz Potaczek (gm. Niedwied) i Tadeusz Patalita (gm. Mszana Dolna) wezwali lokalne firmy do nadzwyczajnej ofiarnoci. Gdy pytam p. Potaczka: Czy to moliwe, eby komu chciao si wspina taki kawa drogi, aby znie troch zomu? nie potrafi udzieli rzeczowej odpowiedzi. Prasa niepotrzebnie si interesuje tak wstydliw dla nas spraw uwaa. Zapewnia, e jedna z firm we wsi Kasinka Maa ju zadeklarowaa fachow odbudow krzya, jak tylko niegi zejd. Od pani nadkom. Potaczek z Komisariatu w Mszanie Dolnej i pana nadkom. Ogorzaka z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej dowiaduj si, e ksiowsk wersj o zbieraczach zomu naley traktowa z du rezerw. Mam dla rozmaitego szczebla liderw i politycznych elit propozycj gwarantujc co najmniej dwie kadencje wadzy. Poniewa w Polsce coraz trudniej wykombinowa co naprawd sensacyjnego, mylcie niekonwencjonalnie. Istnieje ot grka zwana Czogori. Ta gra gr, ktrej adna inna dorwna nie moe piknoci, w wiecie znana jest pod jake idiotyczn nazw K2. Zorganizujcie ekspedycj w Himalaje, postawcie na wierzchoku krzy (biskup doleci helikopterem) i okrzyknijcie j imieniem naszego Wielkiego Rodaka. Gwarantuj, e cay wiat oniemieje z zachwytu. Nawet jeli pniej pierdyknie. ANNA TARCZYSKA Fot. archiwum

Ale pierdyko!
W Polsce to normalne: gdy wadza nie ma pomysu na przyszo i sprawowanie wadzy stawia na kult przeszoci i symbole mile widziane przez funkcjonariuszy Kocioa katolickiego. Efektem bywa... kupa. Mona mwi o szczciu jeli jest to kupa... zomu.
boszczom z ssiednich gmin dekanatu Mszana Dolna, ktre administracyjnie przyporzdkowane s Limanowej (diec. tarnowska), ale duszpastersko podlegaj kard. Macharskiemu (archidiec. krakowska). Umylili zatem, e trzeba znale jak woln grk, a na niej postawi swj krzy. Grka powinna by dostatecznie wysoka, eby zakasowa tych z Limanowej. W sam raz pasowaa Gra Potaczkowa (750 m n.p.m.), pooona na terenie parafii Niedwied, gdzie akurat proboszczem jest sam dziekan ks. mgr Marek Wjcik. Inicjatywa wysza (a jake!) od wadz samorzdowych gmin lecych w obrbie dekanatu kto przecie musia za to zapaci. Ustalono wic, e krzy bdzie pamitk Roku witego i ewangelizacji ziemi mszaskiej, a take symbolem zgodnego wspycia trzech samorzdw poczonych ide budowy monumentu. Pomysodawcy nie dysponowali nadmiarem wolnych rodkw Grze z takim trudem skrcano, do zoenia. Natrudzili si grale co spawano i sadowiono, w jednej niemiara, wwoc ten sup traktorachwili wrcio do postaci kupy zomi na Potaczkow Gr, gdzie czmu. Ale pierdyko! Sycha byo a ci skrcano, spawano i sadowiono w Podobinie tak jeden gimnazjalina potnej betonowej stopie. Nikt sta z Niedwiedzia, relacjonowa zasobie nie zawraca gowy fachowym walenie si krzya, asce niebios nadzorem, obliczeniami czy eksperprzypisujc fakt, e na szczycie nie bytyzami wszak to dodatkowe koszo wtedy turystw czy pielgrzymw. ty, a Bozia i tak czuwa. Krzy (fot. Katastrofa zrodzia wrd grali 2) oddano do uytku w ostatniej bardzo nieprzyjemne dla Spoecznechwili, bo w grudniu 2000 roku. Wago Komitetu dyskusje: czy Panu Bodze trzech gmin rozsadzaa duma, gu nie spodoba si taki krzy, czy a ceremoni uwietni dostarczony na miejsce biskup krakowski. Ekscelencji silnie falowaa sutanna, gdy konstrukcja nie wygldaa zbyt solidnie, ale wytrzyma do koca uroczystoci. Przez dwa lata obiekt spenia swe funkcje, bdc m.in. celem pielgrzymek okolicznej ludnoci. Na tegoroczn wiosn samorzdowcy zaplanowali instalacj efektownej iluminacji monumentu. Na Czogori poprosz o helikopter...

imanowa (woj. maopolskie) jest uroczym miasteczkiem pooonym w Beskidzie Wyspowym, tu przy granicy oddzielajcej diecezj tarnowsk od archidiecezji krakowskiej. Wok tylko gry, i to zasiedlone przez pobonych grali. Warunkiem bezpiecznej egzystencji lokalnych wadz samorzdowych jest tutaj dbao o dobre samopoczucie nadzwyczaj wpywowych funkcjonariuszy Kocioa katolickiego. Nie moga zatem omin tego regionu moda na tzw. krzye milenijne. Jak na siedzib powiatu przystao, w Limanowej, na szczycie Miejskiej Gry (716 m n.p.m.) wzniesiono w 1999 roku krzy monument o wysokoci 37 m (fot. 1). Dwukrotnie przewysza ten na Giewoncie. Nawet biskup pofatygowa si dwukrotnie z Tarnowa, aby wmurowa pierwsz ceg, a po zakoczeniu budowy pokropi wicon

III Rzeczypospolitej majtek mona zrobi, gdy si ma stanowisko, znajomoci i gow. Za gotwk, gwnie pastwow, kilka osb przejo na wasno wielce dochodow Fabryk Wodomierzy i Zegarw Metron w Toruniu. Byo to najwiksze pastwowe przedsibiorstwo w grodzie Kopernika. Metron to przedsibiorstwo z tradycjami. Fabryk zaoono tu po I wojnie wiatowej w dawnych pomieszczeniach restauracji. Prywatna spka zaczynaa od zera, by przed II wojn sta si krajowym potentatem w produkcji gazomierzy i wodomierzy. W czasie wojny fabryka najpierw zostaa przestawiona na produkcj wojskow, a pniej Niemcy wywieli z niej maszyny do Rzeszy. Po 1945 roku firm znacjonalizowano. W krtkim czasie niedobra komuna odbudowaa jej potg i daa robot setkom ludzi. Marka Metronu nadal znana jest w caym kraju. Tyle tylko, e teraz przynosi zyski tylko kilku osobom. Tym, ktrzy za grosze, na dodatek pastwowe, przejli kur znoszc zote jaja. A byo tak. W 1994 roku dyrektor Metronu Leszek Pilarski i jego zastpca Krzysztof Surdykowski zaoyli Metron Investment spk z ograniczon odpowiedzialnoci.

Wszystkie udziay (dzisiejsze 75 tys. z) mia w niej... pastwowy Metron. W radzie nadzorczej Metronu Investment, znaleli si oczywicie i Pilarski, i Surdykowski oraz trzy inne osoby z kierownictwa Metronu. Po kilkunastu tygodniach kapita spki Metron Investment wsparty zosta kas z pastwowego Metronu tym razem 45 tys. z. Zachcono pracownikw, eby odkupili cz akcji, ale pakiet

i inne osoby z zarzdu. Ot, inwencja twrcza ronie, gdy kasy potrzeba. W 1997 roku nadesza pora na pierwsze uderzenie. Dyrektor pastwowego Metronu, Leszek Pilarski, zaproponowa Skarbowi Pastwa, eby zarzdzanie tym najwikszym w Toruniu pastwowym zakadem przej... prywatny Metron Investment. Skarb Pastwa zgodzi si. W imieniu MI pastwowym za-

Za pastwowy grosz
kontrolny nadal pozosta w rkach pastwowego Metronu. Nie na dugo. P roku po powstaniu MI, kapita spki wzrs do miliona zotych. Oprcz pastwowego Metronu najwikszymi udziaowcami byy ony szefostwa, a take maonki przewodniczcych najwaniejszych zwizkw zawodowych: Solidarnoci i OPZZ , w sumie kilka rodzinnych klanw. Skd mieli na to kas? Nie wiadomo. Ale w tamtych czasach dobrze pacono za wnioski racjonalizatorskie, wic sypno szczeglnie takimi, ktrych autorami byli... dyrektorzy kadem kieruje od tego momentu Leszek Pilarski. eby jeszcze bardziej zwikszy kapita spki MI pastwowy Metron zaproponowa swoim pracownikom poyczki zakadowe. Bum na nie by wielki, bo obiecywano wysokie dywidendy. Dwa lata pniej AWS-owski wojewoda kujawsko-pomorski Jzef Rogacki do ochoczo zgodzi si na prywatyzacj Metronu przez MI. Fabryka posza w leasing pracowniczy MI i faktycznie przestaa istnie. O dziwo, cho akcjami nie handlowano ju wtedy na lewo i prawo, to kupili je jeszcze (ot, przypadek taki) Micha Wojtczak, byy

minister od Buzka, i... ks. Stanisaw Kardasz. Ten ostatni to barwna posta kapelan policji, ktry by czonkiem komisji weryfikujcej byych milicjantw i pracownikw Suby Bezpieczestwa. Oczywicie, nieliche udziay mieli take szefowie Solidarnoci i OPZZ w Metronie, a take ich maonki. Tyle e co w tym wszystkim nawalio. Dywidend od 2 lat nie ma adnych, a ci, co pobrali poyczki, musz teraz zby wbija w cian i plu sobie w brod. Zauwaalne s dziwne zagrywki. Inna speczka-creczka p. pastwowej fabryki Metron Clocks prbowaa bez gotwy znacznie podnie kapita akcyjny, by porczy za przeterminowany kredyt Metronu. Sprawa si rypa, bo przeciwko papierkowym manewrom zaprotestowaa niejaka Aniela Hebel-Szmak, prezes Metron Clocks. Rada nadzorcza natychmiast wyrzucia j z roboty, wyamujc przy okazji zamki do biurka i szaf prezesowej oraz wrczajc jej zakaz wstpu do firmy. Ale teraz sprawkami zwizanymi z Metronem zaja si Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego i moe si zrobi gorco. Bezpieczniki wywal brudy na wierzch. W razie czego suymy pomoc. ROMAN KRAWIECKI

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r. Jako pierwsi wykrylimy i od dwch miesicy (od nr 50/2002) udowadniamy, e kolebka Solidarnoci Stocznia Gdyska wraz z kooperantami zmierza ku upadoci. Dotarlimy do kolejnych dokumentw. Pokazujemy, jak i dlaczego tak si stanie.
gigancie, ktry produkowa niegdy wicej haasu ni wojskowe lotnisko, panuje dzi ponura, grobowa cisza. Rwnie cicho jest w zarzdzie zwizku zawodowego Stoczniowiec, wyrzuconego za bram zakadu i urzdujcego w przyczepie kempingowej. Nawet dokadnie nie wiadomo, czy zwizek dziaa, bowiem jego szefowie zostali zwolnieni z pracy. Na taki krok nie powaya si nawet tzw. komuna. Na prostym przykadzie pokaemy, jak si w stoczni robi interesy: 27 grudnia 2001 r. zarzd Stoczni Gdynia sprzedaje EVIP Progress SA (firma konsultingowa) akcje swojej firmy za 20 002 437 zotych. Mija siedem dni i ten sam zarzd odkupuje te same akcje od tego samego EVIP Progress, ale ju za 20 355 314 z. Ot, wcio drobne 352 tys. 877 zotych. Co ciekawe, o tych i podobnych wyczynach zarzdu stoczni zosta przez zwizki zawodowe powiadomiony wczesny minister skarbu pastwa Wiesaw Kaczmarek i... cisza. Minister milczy nawet wwczas, gdy jedna z najlepszych firm ksigowych na wiecie Ernst&Young sporzdza w kwietniu 2002 r. audyt stoczni, w ktrym pisze prosto z mostu: (...) Dokonana sprzeda 90 738 akcji stoczni Kredyt Bankowi jest kredytem, ktrego zabezpieczenie stanowi przekazane akcje (...). Czyli: zarzd niby sprzedaje akcje, ale jednoczenie zobowizuje si do ich odkupienia ze strat dla firmy rzecz jasna. Stoczniowcy w pimie do ministra skarbu (z 6 sierpnia 2002 r.) rzecz ca ujmuj dosadniej: Trwajca obecnie w spce restrukturyzacja zmierza do niekontrolowanego wyprowadzenia majtku produkcyjnego stoczni, a w rozmowie z dziennikarzami FiM mwi wprost: stocznia jest rozkradana. Najpierw wyprowadzono z niej pienidze, a teraz rni ludzie przywaszczaj sobie reszki tego, co jeszcze zostao. Na przykad jest w stoczni taka brama, przez ktr wielkie samochody ciarowe przejedaj ot tak, bez adnej kontroli. Za tak gospodarno naley si

11

Janek Winiewski i tysice innych

nieza kasa. Spka Stoczniowy Fundusz Inwestycyjny SA (waciciel stoczni) nie ma etatowych pracownikw. No to co? No to niepracownicy spki, czyli czonkowie jej zarzdu, otrzymuj 667 tysicy zotych rocznie. Tych panw jest trzech, czyli kady bierze ponad 200 tysicy na eb, oficjalnie... A stoczniowcy? Ci ostatnio bior po 200, gra 300 zotych zaliczki na poczet poborw, ktrych pewnie nigdy nie zobacz. Jeszcze 20 lat temu z okadem ci sami ludzie (a czasem ich ojcowie) szli w wielkim pochodzie, na czele ktrego niesiono wielki napis GD. Dzi...

rady nadzorczej Stoczni Gdyskiej, za co bior kas wielokrotnie przekraczajc redni krajow. Szlanta i niadek dogadali si co do uwaszczenia pracownikw akcjami stoczni, z tym e jako zapominaj... poinformowa o tym zaog. Nic dziwnego, bo porozumienie zawiera paragrafy 7 i 8. Oto one: Paragraf 7: Relacja pomidzy iloci akcji zaoycieli, a iloci akcji pracownikw bdzie wynosi 20 do 80. Do tego miejsca wszystko wyglda cacy. Zaoga stanie si praktycznie wacicielem stoczni. Ale...

jednoczenie wiceprezesem zarzdu stoczni zmieni czterech czonkw rady nadzorczej na reprezentujcych jego interesy (...). Inaczej prezes wprowadzi do rady nadzorczej jednej z najwikszych firm w Polsce swoich kumpli. Z raportu NIK wynika, e zaoyciele SFI (jednoczenie prezesi stoczni) nie informowali rady nadzorczej o funkcjonowaniu (fatalnym) stoczni. To, e nie informowali samych siebie (bo to ci sami ludzie) mona jeszcze zrozumie, ale e przedstawiciele Kaczmarka, a potem Wsacza (majcy w radzie swoich ludzi) pozostawali bierni zakrawa na krymina! A teraz nasze ustalenia z ostatniej chwili. Jest w Europie kraj o nazwie Szwajcaria, a tame miasto Zurich, w nim za kilkadziesit bankw. Gdyby ktry z prokuratorw prowadzcych ledztwo w sprawie nie-

dzi stoczniowcy wieszaj si na haku najwikszego dwigu. rednio jeden miesicznie. A teraz dokument, ktry pokae, jak doprowadzono do upadku stoczni. Musimy si cofn do roku 1998 i zajrze do tajnego Porozumienia pomidzy zaoycielami Stoczniowego Funduszu Inwestycyjnego SA, Andrzejem Buczkowskim, Hubertem Kierkowskim i Januszem Szlant, a przedstawicielami Solidarnoci i zwizkiem Pracownikw gospodarki Morskiej (skan podpisw powyej). S reprezentowali znani nam panowie Janusz niadek (dzi nastpca Krzaklewskiego!) i Dariusz Adamski (obecnie szef stoczniowej S). Ci przedstawiciele robotniczej braci zostaj czonkami

Paragraf 8: Akcje zaoycieli SFI (...) bd uprzywilejowane w zakresie gosowa piciokrotnie. Z tego wynika, e zaoga ma tylko 80 procent, czyli... ma g z ptelk! No to kto kontroluje stoczni?! Niniejszym oskaramy byego ministra Kaczmarka o... (na razie) zamierzone, race zaniedbania nad powierzonym mu resortem. Oto bowiem Najwysza Izba Kontroli dokonuje lustracji gdyskiej stoczni. W jej raporcie czytamy m.in.: Po utworzeniu Stoczniowego Funduszu Inwesycyjnego nadzr wacicielski i zarzdzanie przejte zostao przez te same osoby (...) Wystpujc w imieniu SFI i pastwowych bankw (...) prezes zarzdu SFI bdcy

gospodarnoci w Stoczni Gdynia SA pofatygowa si do jednego z nich, mgby przypadkowo odnale cz majtku upadajcego kolosa. Wedug ustale FiM, to wanie do Zurichu transferowane byy miliony stoczniowych zotych i umieszczane tame na prywatnym koncie byego czonka zarzdu stoczni, Andrzeja Buczkowskiego. Buczkowski osobisty wrg Szlanty (czowiek, ktry mia niebawem powrci do stoczni w blasku chway jako m opatrznociowy) odpowiada niegdy za kontakty z niemieckim brokerem szukajcym dla firmy Stocznia Gdynia SA kontrahentw. Za to porednictwo (z ktrego nic nie wynikao) stocznia pacia Niemcowi

bajoskie sumy. A Niemiec cz tych pienidzy przekazywa w prezencie Buczkowskiemu. Wszystko jasne? Jeli nie wszystko, to dodajmy, e chodzi tu o kwot okoo 6 mln zotych. Stan wiedzy na dzi mamy taki: 1. Szlanta (i spka), majc 16 procent akcji stoczni, kontroluje ca firm, ale jego dni s policzone. 2. Kaczmarek jest umoczony i powinien zosta oskarony przez prokuratur o race zaniedbania, gdy wiedzia o wszystkich przekrtach ju 18 lipca 2002 r. 3. Cay majtek stoczni wyprowadzony zosta do spek satelickich, kontrolowanych przez Szlant i spk. 4. To, co jeszcze w stoczni pozostao, jest zastawione na rzecz opisywanych przez nas wczeniej (FiM numery: 50, 5152/2002 i 1 i 4/2003) amerykaskich spek (np. dziaki w Gdasku i in.). 5. Stocznia oraz jej odnoga w Elblgu i kooperanci (np. Zakady Cegielskiego, Huta Czstochowa, Huta Stalowa Wola) stoj w obliczu upadku. Okoo 100 tysicy ludzi wkrtce powikszy armi bezrobotnych. 6. Skadki na zwizki zawodowe, potrcane od pensji stoczniowcw, nie wdruj na zwizkowe konta. 7. Zwizek zawodowy Stoczniowiec (2,5 tys. ludzi) jest praktycznie zdelegalizowany, a jego zwolniony z pracy zarzd pracuje w przyczepie kempingowej za bram stoczni (zdjcie obok). 8. Czonek skompromitowanej rady nadzorczej stoczni, niadek, jest generalnym szefem Solidarnoci. 9. Kolebka Solidarnoci nie ma pienidzy na znaczki pocztowe. 10. Szpital, w ktrym leczono stoczniowcw paowanych ju w grudniu 70, przeszed w prywatne rce pod kontrol p. Szlanty i kolesiw (FiM, nr 1/2003). Jestecie jedynym medium, ktre jeszcze nas broni i interesuje si nami mwi do nas stoczniowcy zgromadzeni w zimnej przyczepie kempingowej. MAREK SZENBORN ANNA KARWOWSKA RYSZARD PORADOWSKI E.S. Fot. Marcin Bobrowicz

12

ZE WIATA
statni sobr zapocztkowa rozkwit poszukiwa teologicznych w Kociele. Wolno i moliwo dyskusji nie trway jednak zbyt dugo. Jesieni 1978 roku stery obj JPII ze swoim Opus Dei, a ju w kilka miesicy pniej rozpoczy si szykany. Zachodni obserwatorzy mwili nawet o bolszewizacji Kocioa, sugerujc, e papie z bloku wschodniego przesik sowieck mentalnoci. Sdzimy, e to przesada. Papie nie mia potrzeby odwoywania si do odlegych ideowo wzorcw. Wystarczy, e przywrci przedsoborowe porzdki, ktre nad Wis zachoway si w stanie absolutnie nienaruszonym. Najbardziej znanym oponentem papiestwa pozostaje dzi

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

Umykajcy cel
rogi Czytelniku, nie zacieraj rk z radoci i nie wykrzykuj: nareszcie, nareszcie!. Nie o polski Koci bowiem chodzi. U nas nadal bez zmian. Dochody Kocioa nie powinny by celem samym w sobie to wymowne zdanie wypowiedzia dr Reiner Bucher, prof. teologii i psychologii pastoralnej Uniwersytetu w Grazu, na spotkaniu ze sztabem biskupw w Wrzburgu. Tematem dyskusji byy pienidze, ich wysoko, pochodzenie i przeznaczenie, czyli stosunek Kocioa do wasnych dochodw. Bucher skrytykowa dotychczasowe praktyki w tej materii i zada bardziej chrzecijaskiego zagospodarowywania budetu pozostajcego w gestii Kocioa. Nie naley zapomina stwierdzi e pienidze te czsto pochodz od ludzi, ktrzy na co dzie nie chc mie nic do czynienia z Kocioem. Pamitajmy rwnie, e stale spada liczba wiernych, a przez to dochody z podatku kocielnego nie s ju tak stabilne, chocia nadal utrzymuj si na wysokim poziomie. Koci niemiecki jest bardzo bogaty, ale zauway naley, e tak nie bdzie wiecznie. Koci w Niemczech znajduje si obecnie w sytuacji przeomowej. Finansowo, prawnie i politycznie posiada co prawda nadal status kocioa narodowego, z drugiej jednak strony staje si dla wiernych zapotrzebowaniem coraz bardziej wzgldnym. Niestety, za mao gosi prawdy boej i w za maym stopniu urzeczywistnia na co dzie mio bo, leczy chorych, pociesza cierpicych i upadych, pomaga biednym i zagubionym. Na spotkaniu tym biskupi, administratorzy parafii i kurii zobligowani zostali do przesyania kocielnym podatnikom listw dzikczynnych ze sprawozdaniem finansowym. Reiner zdecydowanie zada jawnego, otwartego i przejrzystego dla wiernych obrazu przychodw i rozchodw w instytucjach kocielnych. Ktry odwany polski teolog wytumaczy takow potrzeb naszym purpuratom? Chyba ten, ktry straci instynkt samozachowawczy. E.K.

prbowa wielokrotnie spotka si z papieem bezskutecznie. Jak sam mwi: ...kady bokser i kada gwiazdeczka kina moe skutecznie zabiega o prywatn audiencj u papiea. Tylko jedna kategoria ludzi nie ma do tego prawa: krytycznie nastawieni ksia i zakonnice. Takie jest prawdziwe oblicze papiea dialogu. Kng domaga si dostpu kobiet do kapastwa, zezwolenia na antykoncepcj, zniesienia celibatu, zezwolenia wieckim na sprawowanie eucharystii. Jak mwi:

przez wspczesn inkwizycj broni si przez 6 lat, ale w kocu uznano jego wyjanienia za niewystarczajce. Podobnie nie do pozazdroszczenia potoczyy si losy teologw wyzwolenia, zwaszcza marksizujcego Brazylijczyka, franciszkanina

Leonarda Boffa.
Po trwajcych 8 lat napaciach ze strony Kongregacji ds. Doktryny Wiary zdecydowa on, e po-

Nieugici
Dziki bezwzgldnej polityce tumienia wszelkiego sprzeciwu Jan Pawe II dorobi si sporej gromadki opozycjonistw. Wrd nich s luminarze soboru watykaskiego II, sam kwiat XX-wiecznej teologii katolickiej. Oni nie maj zamiaru zgina karku przed religijn tyrani.
Koci jest tam, gdzie zgromadzeni ludzie wspominaj Chrystusa i naladuj go. Za swoj dziaalno na rzecz pokoju i pojednania midzy religiami ksidz Kng otrzyma niezliczone nagrody i 9 (!) doktoratw honoris causa na uniwersytetach caego wiata. Oczywicie, nie byy to uczelnie katolickie... Nie mniej wybitn postaci jest dominikanin i profesor uniwersytetu w Nijmigen w Holandii rzuci raczej zakon i katolickie kapastwo ni swoje pogldy i wolno. Wyrzucony ze szkolnictwa kocielnego znalaz przysta na uniwersytecie pastwowym w Rio de Janeiro. Boffa popiera walk o wyzwolenie spoeczne ubogich, zwraca uwag, e bogaty Koci i ewangelia dla maluczkich nie id ze sob w parze. Obecnie pracuje nad poczeniem teologii wyzwolenia oraz ekologii rozumianej jako troska o Boy dar stworzenia. Natychmiast po wstpieniu na tron Karola Wojtyy za poczenie teologii z najnowszymi odkryciami psychoanalizy zosta zaatakowany

Hans Kng,
szwajcarsko-niemiecki jezuita i posta ze wszech miar wybitna, wietny historyk i nie mniej utalentowany dogmatyk. By on jednym z ekspertw soborowych, postaci, dziki ktrej dokonay si ogromne zmiany w Kociele. Dla niego jednak sobr by zaledwie pocztkiem odnowy, przeomem, po ktrym miay nastpi kolejne, jeszcze istotniejsze reformy. W 1970 r. wyda ksik o wiele mwicym tytule Nieomylny?, w ktrej z wielkim znawstwem i erudycj wykaza, e nie ma jakichkolwiek podstaw, by traktowa powanie papieskie pretensje do nieomylnoci. Ksika wywoaa niebywa burz. wczesny papie Pawe VI z pewnoci nie by zachwycony podkopywaniem fundamentw swojej wadzy, ale przez kolejnych osiem lat, do koca swego pontyfikatu, w imi szacunku dla wolnoci dyskusji w Kociele nie zaatakowa Knga. Za wykopki zabra si natomiast nasz rodak. W latach 1979-80 oskarono Knga o herezj, a poniewa

Odwany Meksyk
merykanie nie przejmuj si umowami midzynarodowymi czy rnymi konwencjami. Jak cudzoziemiec wejdzie w konflikt z prawem, to zazwyczaj nie informuj o tym jego konsulatu. Ofiarami takich praktyk byli take Polacy. Nasze wadze w takim przypadku ograniczay si do delikatnej noty dyplomatycznej. W odpowiedzi np. na patne wizy, w dodatku nie zawsze przyznawane, i zawracanie Polakw z amerykaskich lotnisk, wadze RP gotowe s wesprze polskimi onierzami zaprzyjanione USA. Inaczej dziaa Meksyk. Wadze Meksyku skieroway do Midzynarodowego Trybunau Sprawiedliwoci pozew, w ktrym domagaj si wstrzymania egzekucji 25 swoich obywateli skazanych przez sdy w USA na kar mierci. Swoje danie opieraj na jednym: Amerykanie, wbrew konwencji wiedeskiej o stosunkach konsularnych, uniemoliwili dyplomatom Meksyku skontaktowanie si ze skazanymi. Jest to powane naruszenie prawa midzynarodowego. Gratulujemy odwagi wadzom Meksyku. MP

Edward Schillebeeckx.
By on doradc teologicznym liberalnych niderlandzkich biskupw na ostatnim soborze. Ten czowiek cieszcy si ogromnym autorytetem zosta przez Watykan zaatakowany w 1980 r. Oskarono go o podkopywanie autorytetu Kocioa poprzez sugerowanie, i nie by on zamierzony przez Jezusa jako instytucja. Wykazywa take, e katolickie wicenia kapaskie nie s niezbdne do sprawowania eucharystii. JPII by te zaniepokojony powizaniami Schilleebeckxa z latynoamerykask teologi wyzwolenia i jego przyjani z Peruwiaczykiem Gustavo Gutierrezem, twrc tego nurtu refleksji religijnej. Profesor z Nijmigen stwierdzi, e teologia powinna by sztuk wyzwalajc jaki pikny i daleki jednoczenie jest ten idea od katolickiej rzeczywistoci, gdzie religia to narzdzie zniewalania ludzkich sumie i portfeli. Na domiar zego uwaa on, e po mierci li ludzie bd unicestwieni, a nie mczeni w piekle, tak bowiem utrzymywaa najstarsza tradycja chrzecijaska i tak stoi w Biblii. Poza tym Schilleebeckx dowodzi, e laikat powinien mie wpyw na ksztat wiary, a przekonanie, e tylko hierarchowie Krk maj peni prawdy, nazywa niebezpiecznym fundamentalizmem. Opowiada si za dialogiem ze rodowiskami laickimi, dyskusj nad aborcj, eutanazj oraz etyk seksualn. Zaprzecza take transsubstancjacji, uwaajc, e jest to teoria bez sensu. Atakowany

Jacques Pohier.
Zaangaowa si on w oglnofrancuski ruch na rzecz legalizacji eutanazji. Tego Watykan nie mg mu darowa. Ostatecznie Pohier rozsta si z zakonem i zacz prowadzi wolne badania teologiczne oraz szeroko zakrojon dziaalno spoeczn. Olbrzymim echem w Europie odbia si publikacja jego ostatniej ksiki La mort opportune (Dogodna mier), w ktrej dowodzi, i prawa czowieka powinny dotyczy take moliwoci decydowania o godnej mierci. Naraajc si na szykany prawne, sam wyzna, e piciokrotnie pomaga przy dobrowolnym zgonie nieuleczalnie chorych. W krlestwie praw czowieka wedug Karola Wojtyy nie istnieje prawo do wolnych poszukiwa boskiej prawdy, nie ma te prawa do wyraania niezalenych pogldw, nawet jeeli s one dobrze uzasadnione biblijnie i historycznie. Nie istnieje lito dla tych, ktrzy omielaj si podwaa mity goszone przez Jego witobliwo. Niewane, jakie s zasugi heretykw, nie maj oni prawa do ujrzenia oblicza Pana na Watykanie. Jego dobrotliwy umiech janieje tylko dla tych, ktrych rce skadaj si do oklaskw, a usta chyl do kornych pocaunkw. ADAM CIOCH

Bezprawny seks
ajwyszy Sd Stanu Georgia (USA) zdoby si wanie na milowy krok i anulowa liczce 170 lat prawo, na mocy ktrego stosunki seksualne midzy ludmi nie pozostajcymi w zwizku maeskim byy przestpstwem. Wyrok ten zwieczy apelacj procesu wytoczonego 16-letniemu chopakowi przyapanemu na bara-bara ze sw dziewczyn w sypialni jej domu. Doniosa na matka bogdanki. Sd pierwszej instancji uzna Jesseego McClurea za winnego przestpstwa i skaza go na zapacenie grzywny oraz napisanie eseju wyjaniajcego, dlaczego nie powinien uprawia przedlubnego seksu. Wypracowanie zatwardziaego kryminalisty miao rozmiar jednozdaniowy: To nie wysokiego sdu interes. Nasz werdykt stwierdza jedynie, e stan nie ma prawa wstpu do prywatnej sypialni i kryminalizowania aktu seksualnego dwojga ludzi majcych do tego prawo i nie robicych tego dla pienidzy oraz z obopln zgod brzmiaa sentencja wyroku sdu drugiej instancji, do ktrego odwoa si Jesse. Za seks z samic inn ni wasna ona, mona cigle pj do wizienia... w 10 stanach USA oraz w samej stolicy supermocarstwa. TSz Hans Kng Fot. archiwum

nie mia ochoty wyrzec si prawdy, ktr odkry, pozbawiono go prawa wykadania na wydziale teologii katolickiej Uniwersytetu w Tybindze. Uczelnia stworzya dla niego specjaln katedr teologii ekumenicznej, a on sam otrzyma listy solidarnociowe od tysicy katolikw z caego wiata. Zaczy masowo powstawa organizacje samoobrony katolikw zaniepokojonych powrotem do dyktatorskich praktyk w Kociele, m.in. wpywowa ARCC. Kueng przed i po potpieniu

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

ZE WIATA

13

Anio str pedofilw


26
stycznia ponad 200 wiernych stao ponad dwie godziny na mrozie przed katedr w. Jzefa w Manchester w stanie New Hampshire (Nowa Anglia). Suchali relacji ofiar ksiy pedofilw tamtejszej diecezji i domagali si rezygnacji jej szefa, biskupa Johna McCormacka. Biskupa jednak nie byo. Jest w innej parafii poinformowa demonstrantw rzecznik archidiecezji Patrick McGee i dodaje: Zrobilimy dla ofiar bardzo wiele. Innego zdania s nie tylko demonstranci: Istniej powane obawy, e bp McCormack nie ma moralnego mandatu do wcielania nowych zasad postpowania w sprawach naduy seksualnych, ani do kierowania diecezj w okresie przezwyciania kryzysu brzmi jeden z wnioskw raportu oficjalnej komisji kocielnej Diocesan Task Force on Sexual Misconduct Policy. Akta kocielne z Bostonu jednoznacznie i niezbicie pokazuj, e bp McCormack, sekretarz archidiecezji odpowiedzialny za sprawy personalne duchownych oraz za skargi dotyczce seksualnej przemocy wobec nieletnich, by anioem strem ksiy pedofilw. Zna ich sprawki szczegowo. Pod opiek McCormacka duchowni dewianci mogli czu si bezpiecznie. Zaraz na samym pocztku urzdowania, w 1992 roku, uczyni wszystko, by ks. Raymond Ploudre, ktry przyzna si do gwatu na 12-letnim chopcu, nie utraci stanowiska proboszcza w parafii Newbury Port. Bronic ks. Petera Frosta, oskaronego o przemoc seksualn wobec 13-latka, gwarantowa, e jest on uczciwy i poddaje si leczeniu. McCormack by szczeglnie opiekuczy wobec byych kolegw z seminarium. Tak si skada, e wywodzi si stamtd znaczna grupa przestpcw seksualnych, wcznie z najbardziej drapienym, ks. Paulem Shanleyem, ktry stanie przed sdem za gwaty na kilkorgu dzieciach, a ktrego z McCormackiem czyy przyjacielskie stosunki. McCormack odwiedzi Shanleya w Kalifornii, gdzie ten ostatni wesp z innym ksidzem prowadzi go seksualnie. McCormack uwiadomi go, e nie ma nic strasznego w tym, e kapan go caowa i prosi, by si przed nim onanizowa: Moe po prostu chcia tak wyrazi swe uczucia. Kiedy ojciec 13-letniego ministranta zwrci si do z pytaniem, czy nowy proboszcz to ten sam duchowny, ktry wczeniej usunity zosta z innej parafii za przemoc seksualn wobec dziecka, McCormack kamliwie owiadczy: To obawy absolutnie bezpodstawne. Znajomy duchowny poinformowa McCormacka, e ks. Paquin molestuje seksualnie nieletniego. Biskup nie zgosi tego wadzom. Przed sdem odpar: Nie sdziem, e to moe mie charakter seksualny.... Rnica w jego stosunku wobec przestpcy i ofiary jest uderzajca: z ksimi rozmawia osobicie, zaleca im terapi, rekomendowa adwokatw, wierzy zawsze w ich wersj wydarze, natomiast odmawia kontaktw z ofiarami. Jeszcze w czerwcu ubiegego roku, gdy Koci katolicki w USA ugina si ju pod brzemieniem skandalu, biskup wysa do parafii ks. Rolanda Cote, nie informujc wiernych, e mia on dugoletni romans z nastolatkiem. Wierni dowiedzieli si o tym z mediw i zadali dymisji McCormacka. Biskup John McCormack stanowczo odmawia podania si do dymisji. Oddani katolicyzmowi uczciwi ludzie konstatuj, e ich wizja wiary, Kocioa i religii drastycznie odbiega od rzeczywistoci tworzonej przez ksiy. T.N.

Homoseminarium
ks-seminarzysta sdzi sw nowojorsk Alma Mater. I to za co? Za propagowanie homoseksualizmu... da 2 milionw dolarw odszkodowania. 57-letni William Downey , obecnie emerytowany biznesmen, skary diecezj Rockville Center, biskupa Williama Murphyego i kierownictwo Seminary of the Immaculate Conception o to, e wyrzucono go ze studiw teologicznych, bo kwestionowa sympatyzujce z ruchem homoseksualnym materiay i liberalny program uczelni. W centrum konfliktu sytuuje si doktryna fundamentalnego wyboru, ktra powstaa w latach 60. Zakada ona, e pojedynczy przypadek nagannego zachowania nie moe przekrela przykadnego ycia i odbiera aski uwicajcej. Jan Pawe II potpi t doktryn w roku 1993, ale jego ubiegoroczne komentarze, propos ksiy pedofilw (zbkana owieczka musi mie szans odpuszczenia win, jeli wyrazi skruch i obieca popraw) wskazuj, e chtnie zrewidowaby swe wczeniejsze sdy. Downey twierdzi, e ksia w seminarium wykorzystywali t doktryn jako usprawiedliwienie zamania lubw celibatu. Utrzymuje rwnie, e kolportowali w uczelni broszury propagujce homoseksualizm. Komentujcy spraw ks. Francis DeBartoldo, szef duszpasterstwa New Way Ministry, ktre obsuguje duchowo gejw i lesbijki, uwaa, e liberalne pogldy na zjawisko homoseksualizmu to co, co naley popiera i propagowa, a nie represjonowa: Kocioowi potrzebna jest otwarta dyskusja na temat homoseksualizmu. Polityka Watykanu egluje w stron dokadnie odwrotn. Przygotowywany jest dokument zakazujcy przyjmowania do seminariw osb o orientacji homoseksualnej. TSz

Antykoncepcji mwimy nie!


iecezje katolickie stanu Nowy Jork zaskaryy nowe prawa stanowe, na mocy ktrych ubezpieczenie zdrowotne bdzie musiao pokrywa koszty rodkw antykoncepcyjnych. Dla ksiy bezpiecznym seksem jest widocznie pedofilia. Nowe ustawodawstwo uwzgldnia refundacj rodkw antykoncepcyjnych pracownikom katolickich szk i szpitali. Podobne prawa obowizuj ju w 20 innych stanach. Koci domaga si za, by doktryna, ktra dopuszcza tylko tzw. naturalne rodki kontroli urodze, bya obligatoryjna zarwno dla zakonnicy, jak i dla sekretarki szkolnej, nauczycielki, czy lekarki katolickiego szpitala. W stanie Nowy Jork funkcjonuje 800 szk, 40 szpitali i 61 domw starcw zarzdzanych przez Koci. To najwiksze rdo dochodu tutejszych watykaczykw. Prezydent Bush modszy, wypeniajc obietnice zoone fundamentalistom religijnym, usiuje przeforsowa ustaw, aby fundusze przekazywane dotd na pomoc socjaln dla ubogich przekaza instytucjom wyznaniowym, ktre prowadz dziaalno charytatywn. Projekt jest sprzeczny z konstytucyjnym zapisem o rozdziale religii i pastwa, zakazujcym przekazywania funduszy federalnych organizacjom wyznaniowym. W Kongresie demokraci stawiaj warunek, e jeli kocioy miayby otrzymywa pastwowe fundusze, to musz zosta zobligowane do zatrudniania pracownikw o pogldach religijnych niekoniecznie zgodnych z wyznaniowym obliczem pracodawcy. Kocioy nie chc o tym sysze. TSz

pensjonat dla nudystw homoseksualistw. W jednym z listw do Shanleya (ju po tym, jak zosta on oskarony) McCormack podziwia jego umiejtno zachowania poczucia humoru w trudnych chwilach. Paul Pollard poskary si biskupowi, e ks. Rosenkranz napastuje

30

stycznia w New Britain, w stanie Connecticut, polski duchowny katolicki Roman Kramek stan przed amerykaskim sdem. Towarzyszya mu okoo 30-osobowa grupa miejscowych Polakw.

jest ksidzem. Uczy ludzi o Bogu i o tym, jak zgodnie z jego przykazaniami y, wic zasuguje, by wtpliwoci przemawiay na jego korzy. Bronicy Kramka parafianie tworz wraenie, jakby to on by ofiar. Dziewczyna, ktr zgwaci, a ktra bya nieobecna na przed-

Duchowy przewodnik
Obroca Kramka owiadczy, e jego klient nie przyznaje si do winy, cho wczeniej w zeznaniach, przyzna si, e zmusi nieletni dziewczyn do stosunku. W jego interpretacji miao to by czci ozdrowieczej terapii pomagajcej przezwyciy jej urazy po doznanym wczeniej... gwacie. Prokurator stanowy wnis wniosek o przeniesienie sprawy ks. Kramka do wydziau sdu, ktry rozpatruje powaniejsze przestpstwa. Zwrci si te do obrocy o ujawnienie tymczasowego adresu Kramka. Nie jest do koca jasne, na jakiej podstawie zwolniono go z wizienia po wpaceniu 50 tys. dolarw, skoro kaucj ustalono pierwotnie na p miliona. Lokalni wierni wci kontynuuj akcj poparcia dla ksidza i zbierania pienidzy na jego adwokata. Twierdz, e Kramek zasuguje na ich pomoc, bo jest ich duchowym przewodnikiem. Gazety New Britain Herald i Hartford Courant cytuj wypowied jednej z parafianek, Geny Koprek: al mi go, e mu si to przytrafio, bo przyjecha do USA, do wolnego kraju i wpad w kopoty z powodu zych ludzi. On procesowym przesuchaniu sdowym, miaa znacznie mniej sympatykw. Ann Slowey zaoycielka i dyrektor organizacji American Intermestic Clergy Crime Consulting, pomagajcej ofiarom przemocy, gwatw oraz krzywd fizycznych i psychicznych doznanych ze strony duchowiestwa powiedziaa: To najwiksze naduycie wadzy: skrzywdzi kogo, a potem ukrywa swe przestpstwa za parawanem religii. Widziaam setki, moe tysice podobnych spraw: wiem, jakie s trudne dla ofiar i wiem, jak potrzebuj kogo, kto si za nimi opowie. Slowey jest w kontakcie z innymi organizacjami bronicymi ofiar ksiy, ktre przyl przedstawicieli na proces Kramka. Kolejne przedprocesowe przesuchanie odbdzie si 28 lutego. Amerykanie obserwuj stosunek Polakw do sprawcy haniebnego uczynku i nie uchodzi ich uwagi, e rodacy broni go tylko dlatego, e nosi sutann. Nie zdziwmy si, jeli powstan nowe Polack jokes. Na przykad takie: Jaka jest najwiksza rado Polaka katolika? Kiedy ksidz zgwaci mu dziecko!. TOMASZ SZTAYER

W Chinach te...
K
s. Michael Lau z Hongkongu zosta wanie skazany za seksualne molestowanie 15-letniego ministranta. Odkrycie ksiowskich upodoba seksualnych byo dla parafian szokiem. zasady zerowej tolerancji i obietnicy wsppracy z wadzami cywilnymi. Ks. Lau zrzuci sutann i rozpocz karier agenta ubezpieczeniowego. Wyrok, ktry ma zosta ogoszony w lutym, moe zakci jego plany na przyszo. TSz Lau zmusi chopca do doodbytniczego stosunku pciowego co najmniej dwukrotnie. Wadze kocielne wiedziay o tym, ale nie zgosiy przestpstwa, obawiajc si skandalu. W ubiegym roku wyszo na jaw wicej tego rodzaju historii, co zmusio biskupw do zadeklarowania

14

PRZEMILCZANA HISTORIA

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
staway si ich stosunki z Kocioem rzymskokatolickim. Wczeniej stosunki te cechowaa nieufno. Kocielni dygnitarze nie znosili Pisudskiego za jego socjalistyczn przeszo, a najblisza im bya opozycyjna wobec niego Narodowa Demokracja. Jednak zdecydowane odejcie rzdu od demokracji bardzo spodobao si hierarchom i katolickim politykom. Katolicki Przegld Spoeczny (89/1935 r.) pisa o tym tak: System tzw. demokracji parlamentarnej, powszechnie dotychczas przyjty, nie bardzo si spisa w caym szeregu krajw, naraajc je na cikie przesilenie i osabiajc ich spoisto wewntrzn. W II Rzeczypospolitej mniejszoci narodowe stanowiy 31 procent ludnoci kraju, a najliczniejsza z nich, ukraiska, liczya pi milionw. ywa bya pami o polsko-ukraiskich konfliktach i kolonizowaniu Ukrainy przez polsk szlacht. Najostrzejsza sytuacja panowaa na poudniowo-wschodnich kresach, gdzie policja systematycznie przeprowadzaa pacyfikacje wsi, a wadze ograniczay dziaalno polityczn i kulturaln ukraiskiej mniejszoci. Zamykano organizacje, kluby, a nawet szkoy. Ukraicy odpowiadali protestami politycznymi, a ich skrajne ugrupowania, takie jak Organizacja Ukraiskich Nacjonalistw (OUN), sigay i do metod terroru. W roku 1934 zgin w zamachu minister spraw wewntrznych, pk Bronisaw Pieracki, a na Woyniu i Polesiu doszo do star z policj. W odwecie wadze przeprowadziy seri aresztowa na kresach, a polskie wizienia zapeniy si Ukraicami. To wtedy wanie zapada decyzja o utworzeniu Obozu Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Przeznaczony by dla aktywistw wszelkich odamw politycznej opozycji, gwnie dla dziaaczy ukraiskich, komunistw, ale i dla ludowcw, a nawet tradycyjnych wrogw Pisudskiego, endekw. Obz funkcjonowa do 1939 roku. W Berezie znalaz si te Stanisaw Cat-Mackiewicz (fot. obok), publicysta wileskiego Sowa, za krytyk polityki ministra spraw zagranicznych Jzefa Becka. Cat-Mackiewicz by pniej jednym z premierw londyskiego rzdu emigracyjnego, a po powrocie do Polski wykada na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego i wspomina swj pobyt w Berezie. Jednym z jego suchaczy by piszcy te sowa. Innym winiem Berezy Kartuskiej by Piotr Siekanowicz, ktry opisa swoje wspomnienia w wydanej w Londynie publikacji Obz odosobnienia w Berezie Kartuskiej: Przy bramie obozu pisze on eskortowanych zatrzymywa wartownik, obrzucajc ich przy tym ordynarnymi wyzwiskami w rodzaju jakich to skurwysynw prowadzicie?(...) Regulamin zabrania prowadzenia rozmw, palenia tytoniu, otrzymywania paczek ywnociowych (...) winiw bito pakami, kopano i w ogle pastwiono si nad nimi w sposb, ktry graniczy z wytrzymaoci fizyczn. Utworzenie obozu koncentracyjnego w Berezie bardzo si spodobao prasie katolickiej. W Rycerzu Niepokalanej (7.11.1937 r.), ktrej redaktorem naczelnym by wwczas Maksymilian Maria Kolbe, opublikowano propozycj dalszego zaostrzenia polityki wobec opozycji poprzez uchwalenie ustawy antykomunistycznej, w ktrej znajdowayby si nastpujce postanowienia: Kary za antypastwow dziaalno powinny by surowe i odstraszajce, a zasad odbywania kary wiziennej powinna by przymusowa praca zamiast bezczynnego siedzenia (...). Dla niepoprawnych istnie musz miejsca odosobnienia, czyli jak si popularnie zw

Osoby, ktrych dziaalno lub postpowanie daje podstaw do przypuszczenia, e grozi z ich strony naruszenie bezpieczestwa, spokoju lub porzdku publicznego, mog ulec przytrzymaniu i przymusowemu umieszczeniu w miejscach odosobnienia, nie przeznaczonych dla osb skazanych lub aresztowanych z powodu przestpstw. (...) Odosobnieni mog by zatrudnieni wyznaczon im prac.

Bereza Kartuska i Brze

obozy koncentracyjne,
w ktrych przebywa maj do czasu, nim dadz gwarancj lojalnego stosunku do Rzeczypospolitej. Cokolwiek by powiedzie, wielu dzisiejszym aferzystom nie yczylibymy niczego innego. Dyktatura nie znosi istnienia opozycji. W wczesnej Europie dominoway rzdy totalitarne i krwawe dyktatury: we Woszech Mus-

Jzef Pisudski wybawca czy dyktator...?

o fragment Rozporzdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 17 czerwca 1934 roku. Na pozr niewinne, dao ono pocztek pierwszemu w polskiej historii obozowi koncentracyjnemu. Przeznaczony by dla winiw politycznych, a jego oficjalna nazwa to Obz Odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Aby zrozumie jego genez, trzeba si cofn jeszcze o kilka lat, bo nie byoby Berezy bez Brzecia, a Brzecia bez przewrotu majowego z 1926 roku. To wwczas Jzef Pisudski, szermujc hasem sanacji, czyli uzdrowienia sytuacji w kraju, przej wadz i w sposb niemal dyktatorski

pooy kres demokracji parlamentarnej.


Pozostawi jednak jej pozory, bo nadal dziaa Sejm wybrany w 1922 r. Sytuacja miaa si zmieni w 1928 roku, po nowych wyborach, w ktrych sanacyjny Bezpartyjny Blok Wsppracy z Rzdem mia przej cakowit kontrol nad parlamentem. Nie przej, bo uzyska jedynie 122 mandaty, a do Sejmu znw weszy wszystkie najwiksze partie opozycyjne, co zapowiadao, e tolerowanie izby ustawodawczej przez Marszaka nie potrwa dugo. Sytuacja zaostrzya si po utworzeniu przez opozycj bloku pod nazw Centrolew czcego 40 procent wszystkich posw. Jednoczy on ugrupowania centrowe i lewicowe. Pisudski postanowi rozwiza Sejm w sierpniu 1930 roku, wykorzystujc letni przerw w sesjach

parlamentu. Mam teraz okres zacisza, bo to bydo odpoczywa... Ja nie myl nawet szanowa immunitetu poselskiego, kara musi ich spotka stwierdzi Marszaek na posiedzeniu Rady Ministrw 29 sierpnia 1930 roku i szybko wprowadzi sowa w czyn. W nocy z 9 na 10 wrzenia, policjanci i andarmi wywlekli z mieszka czoowych przywdcw opozycji, a wrd nich dziaaczy PPS N. Barlickiego, S. Dubois, H. Liebermana, byego premiera W. Witosa (PSL Piast, fot. poniej), K. Bagiskiego (PSL Wyzwolenie), A. Dbskiego (Stronnictwo Narodowe). Zamknito ich w twierdzy w Brzeciu nad Bugiem, w wojskowym wizieniu, ktrego szefem by pk Kostek-Biernacki, czowiek o opinii degenerata i sadysty. Pniej, jako wojewoda poleski, Kostek-Biernacki zosta

zwierzchnikiem obozu w Berezie Kartuskiej. Po aresztowaniu dziaaczy Centrolewu

przeladowania opozycji
stay si zjawiskiem codziennym w caym kraju. W takiej atmosferze odbyy si w listopadzie 1930 roku nowe wybory, nazwane przez przeciwnikw sanacji brzeskimi. Tym razem BBWR uzyska 56 procent gosw i 247 mandatw, co dao Pisudskiemu bezwzgldn wikszo w Sejmie. Centrolew otrzyma 18 procent gosw. Sanacja miaa wreszcie wikszo umoliwiajc zmian konstytucji, co nastpio 24 kwietnia 1935 roku. Nowa ustawa zasadnicza znacznie ograniczya uprawnienia Sejmu, wyposaajc prezydenta w kompetencje niemal dyktatorskie, cznie z moliwoci rzdzenia za pomoc dekretw. Mona dywagowa, czy przysuyo si to krajowi, czy wrcz przeciwnie. Jzef Pisudski, ktry zmar wkrtce po uchwaleniu konstytucji, w ostatnich miesicach ycia, niszczony rakiem odka, nie kontrolowa ju sytuacji w kraju. Tymczasem w obozie rzdzcym nastpoway przemiany zbliajce sanacj coraz bardziej do reimw totalitarnych. Im bardziej polskie wadze odchodziy od demokracji, tym cieplejsze

solini, w Niemczech Hitler, w ZSRR Stalin. Wizienia i obozy koncentracyjne byy jedynymi miejscami, w ktrych przedstawiciele reimu kontaktowali si z polityczn opozycj. Niektrzy uwaaj, e pierwszy obz koncentracyjny zaoyli Brytyjczycy ju w XIX wieku. II Rzeczpospolita nie przodowaa w tej dziedzinie. Pierwszy obz w hitlerowskich Niemczech (w Dachau) utworzono 20 marca 1933 roku, na rok przed Berez. Prcz tego Berezy nie mona nazwa obozem mierci, bo zmaro w niej tylko 17 osb, czego nie da si porwna z obozami hitlerowskimi i stalinowskimi. Koncepcja ich istnienia bya jednak ta sama, bo wszdzie tam, gdzie gwaci si demokracj i do wadzy dochodz reimy dyktatorskie, wszelk opozycj pozbawia si moliwoci udziau w yciu politycznym i umieszcza w rnych Berezach. JACEK CHRZANOWSKI Fot. archiwum

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

PRUDERIA Z PERWERSJ
Sdu Ostatecznego, w ktrych artyci bez skrpowania ujawniaj znakomit znajomo szczegw ludzkiej anatomii. Dzi raczej trudno byoby nam sobie wyobrazi, e jaki wspczesny artysta (wzorem Giotta) umieci w kociele scen z grzesznikiem powieszononym

15

OD PRUDERII DO PERWERSJI JEDEN TYLKO KROK

Golasy po chrzecijasku
Jeli pruderyjnie czerwienisz si po czubki uszu na widok nagiej aktorki w telewizji, a nie robi na Tobie wraenia spywajcy krwi horror absolutnie nie czytaj tego tekstu.
Wstrt do golizny traktowanej jako obraza Boga chrzecijanie przejli od ydw. Poniewa nago interpretowano jako kar za grzech pierworodny, ju w pierwszym wieku panowania Kocioa ofiar katolickiej pruderii pady liczne dziea sztuki staroytnej. Z tych samych powodw zakazane zostay igrzyska olimpijskie, ktrych regulamin przewidywa nago sportowcw. A jednak zakazy budz automatyczny sprzeciw, wic chrzecijaska na co dzie Europa w rzeczywistoci wcale nie bya a tak bardzo wstydliwa i purytaska. Widok zupenej nagoci do szesnastego wieku by czym powszednim i nie wywoujcym specjalnego skrpowania. Do czasu soboru trydenckiego (1564 r.), ktry wyda zawzit wojn wszelkiej golinie, rozpowszechniona bya opinia, e czowiek nie powinien si wstydzi czci ciaa, ktrych nie wstydzi si stworzy sam Bg. Byo oglnie przyjtym zwyczajem, e w publicznych aniach kobiety i mczyni kpali si nago wsplnie. Niczego zdronego nie dopatrywano si nawet w wdrwkach do ani nago lub prawie nago (w obawie przed kradzie ubrania). Co wicej zakaz korzystania z ani by rodzajem pokuty zadawanej przez Koci. Kler pilnowa jedynie, eby anie zamykano w niedziele i wita, aby owieczek nie kusi do grzechu w dni powicone Bogu. Ale i na to by sposb, wystarczyo postara si o stosown dyspens. W pitnastym wieku w klasztorach zainicjowano mod kpania si w rzekach i rdach wd mineralnych oczywicie koedukacyjnie i nago. W rzeczywistoci mao kto przejmowa si zaleceniami rnych witoszkw, nakazujcych kpa si zawsze w odziey, eby widokiem golizny wyjtkowo rzadko. Problematyczne byy przede wszystkim dwa tematy Adam i Ewa w raju oraz Sd Ostateczny. Aby nie gorszy wiernych, nagie postacie Adama i Ewy ukazywano, zakrywajc wstydliwe czci ciaa niby to przypadkiem limi, wosami (bynajmniej nie onowymi) lub te kazano im zasania si rkami. Poniewa w przypadku Sdu Ostatecznego teologowie nie potrafili uzgodni, czy zmartwychwstae ciaa bd nagie czy ubrane, na fasadach niektrych kociow w scenach sdu zmarli wstaj z grobw ubrani, a gdzie indziej cakowicie nadzy. Swoje pi minut golasy uzyskay dopiero w epoce renesansu, kiedy Micha Anio zawyrokowa, e ciao stworzone przez Boga jest pikne, w przeciwiestwie do ubrania, ktre wykona czowiek. Wci jednak nago moga zaistnie tylko w kontekcie mitologicznym i biblijnym. A i to nie obywao si bez oskare o pornografi. Historia sztuki zna wiele awantur o to, by nagich ubra. Najsynniejsza z nich dotyczya Sdu Ostatecznego Michaa Anioa w Kaplicy Sykstyskiej i zakoczya si nakazem wydanym przez papiea Pawa IV zamalowania najbardziej bezwstydnych nagoci (przede wszystkim nagiego Chrystusa). Papiea Innocentego XI za do tego stopnia zgorszy umieszczony przy sarkofagu jego poprzednika, Aleksandra VII, posg nagiej Prawdy duta Berniniego, e wyda rozkaz ubrania rzeby w tunik. Artystyczn dowolno postanowi ukrci sobr trydencki, formuujc stanowczy zakaz przedstawiania w scenach religijnych nagoci; rwnie wtedy, gdy wymagaa tego wiarygodno przekazu biblijnego. Trudno si temu dziwi (przynajmniej po trosze), zwaywszy na rne dziwactwa, jakie malowano i rzebiono w kocioach. Bo c takiego robi na sarkofagu Sykstusa IV w Bazylice w. Piotra w Rzymie nagie alegorie sztuk wyzwolonych, w tym przedstawionej w arcywyzywajcej pozie Teologii. Dyskusyjne s te umieszczane na fasadach wity liczne sceny

do gry nogami za intymne czci ciaa!

nie gorszy... wszdobylskich aniow.


Pruderia znacznie bardziej ni w codziennym yciu ujawniaa si w sztuce. W redniowiecznej twrczoci nagie postacie pojawiaj si

Hans Memling, fragment Sdu Ostatecznego

Rwnie dziwaczne jest chrzecijaskie zamiowanie do nekropornografii (XIV XVI wiek), czyli zwyczaju uwieczniania na sarkofagach w kocielnych kaplicach konterfektw nieboszczykw wadcw, kardynaw i biskupw golusiekich i lekko nadpsutych. Jak najbardziej moralny by rwseksualny show. nie czsto pojawiajcy si w romaskich kocioach motyw LuxuAdamici przewanie byli zwalrii nagiej kobiecej postaci konczani przez Koci. Gwn przysumowanej przez aby i we. Co czyn przeladowa byy jednak nie zdumiewajce, tego rodzaju pertyle skonnoci do ekshibicjonizmu, wersyjno-makabryczna golizna ile kwestionowanie katolickich dow kociele uchodzia za budujc, gmatw. suya bowiem obrzydzeniu kobieDominikanie wasnorcznie obcego ciaa oraz ciaa w ogle. Mianaali skazane na spalenie czarowa rwnie podkreli marno nice. Niektrym fanom nudyzmu ziemskiego ywota. mimo wszystko cakiem niele udawao si funkcjonowa w ramach Analizujc postawy wobec nagokocielnej instytucji. Przykadem ci, koniecznie trzeba wspomnie choby w. Franciszek z Asyu, o adamitach chrzecijaskich ruchach i sektach kultywujcych nago, nierzadko w poczeniu z elementami orgiastycznymi. Adamici stale pojawiali si w dziejach chrzecijastwa, poczwszy od skrajnych odamw gnostykw i manichejczykw, poprzez flagelantw, beginki i begardw, lollardw, turlipinw, waldensw oraz braci i sistr wolnego ducha, czeskich taborytw czy niderlandzkich nowochrzczecw, a na wspczesnych nurtach nudystycznego mistycyzmu w Europie, Azji i Ameryce koczc. Swoje zamiowania do praktyko- Hugo van der Goes Upadek czowieka, czywania nudyzmu li Adam, Ewa i kusiciel i ekshibicjonizmu ktry nago podnis do rangi cnouzasadniali ide urzeczywistnianiem ty, uwaajc, i nic bardziej nie dorajskiego mitu. wodzi obojtnoci wobec materialZ rytualnego obnaania si podnych dbr ni kompletna golizna. czas rajskich zebra w celu osiGolizna bya i jest wieloznaczna. gnicia pierwotnej czystoci AdaJej interpretacja zawsze uzaleniona ma i Ewy zasyna sekta zaoojest od kontekstu i konwencji epona przez Karpokratesa (II w.), ki. Tymczasem w pogldach Kocioktry sprytnie twierdzi, e jeli kto a wobec nagiego ciaa take wspuywa odziey, by ukry swoj naczenie charakterystyczne i niego, i nie potrafi bez podniecenia zmienne jest do osobliwe pomiepatrze na nago osb pci przeszanie pruderii z perwersj. I waciciwnej, to nie wyzwoli si z cielewie nie ma w tym nic dziwnego, od snych saboci. Od XI wieku w radawna bowiem wiadomo, e prudemach pokuty praktykowana bya ria jest niczym innym jak tylko zaw zakonach flagelacja polegajca kamuflowan form perwersji. na obnaaniu si i biczowaniu. ANNA KALENIK W XIII wieku zainicjowana przez w. Repr. archiwum Antoniego Padewskiego w czasach

agitacji na rzecz krucjaty przeciw albigensom nie tylko wysza poza mury klasztorne, ale przybraa rozmiary epidemii. Histeryczna ekstaza przeradzaa si czsto w orgie seksualne. Przez ca Europ (w tym rwnie Polsk) przewalay si watahy flagelantw, kobiet i mczyzn obnaajcych si i biczujcych do krwi. W XIV wieku tylko we Francji doliczono si 800 tys. biczownikw. W tym samym czasie w Niderlandach i Niemczech konkurencj flagelantom robili turlipini. Ostentacyjnie manifestujc nago poczon ze swobod obyczajw, gosili, e wstyd i skromno s przejawem zewntrznego zepsucia. Ku wielkiej uciesze gawiedzi wdrowali od wsi do wsi, urzdzajc

16

WIARA I NAUKA
boga soca. Bawochwalstwo, ktremu podda si cay niemal nard, zahamowa dopiero Eliasz. Na grze Karmel doszo do konfrontacji kapanw Baala z prorokiem Jahwe. Pogascy kapani zostali wytpieni, a pniej inny reformator Jehu doprowadzi do upadku Izebel i jej bezbonej rodziny. Odwoanie si do Izebel i obcego kultu, ktry wprowadzia w Izraelu, miao wskaza na czas, gdy pogastwo nieco innego rodzaju wtargnie do Kocioa. Ze wszystkimi konsekwencjami jest widoczne do dzi. W 538 roku cesarz Justynian wyda dekret ustanawiajcy biskupa Rzymu naprawc herezji i da mu wadz wieck i kocieln nad wszystkimi kocioami zachodnimi. W tym dugim czasie (dopiero wojny napoleoskie pozbawiy Koci Biblia pozostaje najpoczytniejsz i najlepiej sprzedajc si ksik, a od XVIII wieku najbardziej atakowan. Ciekawe jest to, e w epoce owiecenia uderzono w ni nie tyle z powodu treci, ile dlatego, e kler i monarchowie naduywali jej autorytetu. Owe elity dowodziy, e wczesny system wadzy ma oparcie w Biblii, mimo i cechowaa go tyrania. Aby osabi religijno-polityczny status wadzy, intelektualici zaatakowali autorytet Pisma witego. Temu celowi miay suy wynalezione wwczas historyczno-krytyczne metody badania Biblii. Albert Schweitzer (18751965) susznie zauway, e metody historyczno-krytyczne wynaleziono do walki z tyrani dogmatu. Ich twrc byli radykaowie, na przykad Baruch Spinoza (163277). Atakujc Pismo wite, mieli nadziej zachwia systemem wadzy, ktry poprzez wykorzystywanie autorytetu Biblii dawi wolno sowa i sumienia, a wspomaga nietolerancj i despotyzm.

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
wiekw pniej. Odkryte w Qumran kopie ksig Izajasza i Daniela zachwiay tymi krytycznymi zaoeniami, gdy nosz lady dugiego procesu kopiowania, co wskazuje, e krytycy byli w bdzie. Niemieci odczytanych ju staroytnych dokumentw, ktre nakazyway rezerw wobec jego tezy (np. kamie z Rosetty, inskrypcja z Behistun, Czarny Obelisk Salmanasara, stela Moabicka). Wielu uczonych datujcych Sta-

Tiatyra (Ap 2. 1828) znaczy ofiara skruchy. Nazwa ta charakteryzuje nastpny okres w dziejach chrzecijastwa (5381517), gdy prost wiar opart na asce zoono w ofierze na rzecz wasnych uczynkw i pokuty.
Odwrcono si wtedy od czystej ewangelii Chrystusa, a w to miejsce ustanowiono skomplikowany rytua i kapastwo ludzkie. Zamiast skruchy serca martwe uczynki i ceremonia mszy.

Krytycy Biblii
cy uczeni kategorycznie wykluczyli Mojeszowe autorstwo Picioksigu, uznajc go za kompilacj pnych dokumentw. Wedug Juliusza Wellhausena (18441918) na Picioksig zoyy si nastpujce rda: jahwistyczne (J) z okoo 850 roku p.n.e., elohistyczne (E) z okoo 750 roku p.n.e., deuteronomiczne (D) z okoo 621 roku p.n.e., i kapaskie (P) z okoo V wieku p.n.e., a cao Picioksigu zostaa skomponowana dopiero okoo 200 roku p.n.e., czyli ponad 1000 lat po mierci Mojesza! wiat akademicki zaakceptowa hipotez Wellhausena, cho nie miaa i wci nie ma potwierdzenia w danych materialnych, a wynikaa z przyczyn wiatopogldowych: Wellhausen odrzuca natchnienie Biblii. Znawca staroytnych rde pisanych, prof. K. Kitchen, napisa: Nawet najbardziej zagorzali zwolennicy tej hipotezy musz przyzna, e jak dotd nie ma ani jednego skrawka rzeczywistego materiau dowodowego na rzecz jej istnienia, czy te na rzecz historii powstania warstw J, E czy jakiegokolwiek innego rzekomego dokumentu rdowego. Wellhausen doy XX wieku, ale nie wzi pod uwag odkrytych ry Testament dopiero na czasy babiloskie czy helleskie specjalizowao si w kulturze klasycznej i hebrajskiej I tysiclecia p.n.e., dlatego nie potrafio naleycie oceni ani doceni odkry w Mari, Nuzi czy Ugarit. Znalezione tam pisma z II tysiclecia p.n.e. pokazuj, e forma, tre i obyczaje z pierwszych ksig biblijnych s charakterystyczne dla czasu o ponad tysic lat wczeniejszego ni okres, na jaki krytyczni uczeni prbowali datowa Picioksig Mojeszowy. Niestety, zaoenie, e ksigi Mojeszowe spisali rni autorzy setki lat po opisanych w nich wydarzeniach, wywaro ogromny wpyw na to, jak ludzie postrzegaj Bibli. Pod wpywem takich krytycznych teorii wielu teologw i duchownych utracio wiar w historyczny walor, a tym samym w wiarygodno Pisma witego. Wellhausen przed mierci w 1918 r. sam wyzna, e racjonalistyczno-liberalna metodologia, ktr przyj tak entuzjastycznie w modoci, zrujnowaa jego wiar w autorytet Biblii. Jego teza do dzi jest krgosupem krytyki biblijnej. Opiera si ona na kilku zaoeniach: 1) rne imiona Boga wystpujce w Picioksigu maj dowodzi rnych rde; 2)

a owiecenie

PRZESANIE DO CHRZECIJAN (5)

Do zboru w Tiatyrze
Tiatyra nigdy nie dorwnaa takim metropoliom jak Efez, Smyrna czy Pergamon. Syna jako orodek przemysowy, gwnie farbiarski. Wyznawcy Jezusa mieli powany problem: byli przedstawicielami rnych zawodw, ktre grupoway si w cechach. Odmowa przynalenoci do cechu oznaczaa rezygnacj z dziaalnoci handlowej, a wic i brak rodkw do ycia. Z kolei udzia w cechu wiza si z pewnym rytuaem: traktowane jako bractwa, cechy organizoway wsplne posiki. Zazwyczaj odbyway si one w wityni i zaczynay lub koczyy zoeniem ofiary bogom. W tych okolicznociach zbr w Tiatyrze powoli traci sw czysto. Ju w III w. miasto byo pod wpywem montanizmu. Goszono, e tylko poprzez surow ascez (w konsekwencji potpiano maestwo) i cisy post mona dostpi krlestwa Boego. Pochwaa. W licie tym Chrystus przedstawia si jako Syn Boy (jeden raz w caej ksidze). W wiekach rednich miejsce Syna Boego zacz zajmowa przepowiedziany przez apostoa Pawa syn zatracenia. Gow Kocioa, w miejsce Chrystusa, mianuje si czowiek grzechu. Rok 538 historycy przyjmuj za dat powstania instytucji papiestwa. Wierzcy z tego okresu dziejw otrzymuj jednak pochwa: Wiem, e ostatnich uczynkw twoich jest wicej ni pierwszych (w. 19). Pod koniec okresu tiatyrskiego do gosu dosza bowiem reformacja. Luter, Kalwin, Knox, Zwingli zaczli z powrotem prowadzi ludzi do Boga i oczyszcza biblijn wiar z ludzkich przekama. Nagana. Ten najduszy z siedmiu listw zawiera najmocniejsze potpienie. Chrystus nawizuje do postaci Izebel, ktra si podaje za prorokini i zwodzi moje sugi (w. 20). Starotestamentowa Izebel, pogaska ksiniczka i kapanka Baala, jako ona krla izraelskiego Achaba wprowadzia do Izraela kult wadzy) chrzecijanie cierpieli posuch duchow. Moliwo pokuty przyniosa Kocioowi reformacja. XVI-wieczny zryw stanowi apel Boy do Kocioa, ktry nie chce si upamita (w. 21). Jednak uczniowie Izebel odmwili upamitania i odpowiedzieli kontrreformacj. Rada. Trzymajcie si tylko mocno tego, co posiadacie, a przyjd apeluje Chrystus do wiernych okresu Tiatyry. Po raz pierwszy w tym licie pojawia si motyw drugiego adwentu, ktry spotykamy we wszystkich siedmiu przesaniach do Kocioa. Ta podstawowa biblijna doktryna o przyjciu Chrystusa zostaa odsunita na bok przez takich teologw jak np. w. Augustyn, ktrego interpretacja Pisma witego podkopaa czoow prawd o zmartwychwstaniu. Nauka o powrocie Chrystusa, przejrzysta i jednoznaczna, najpierw dochowaa si licznych wypacze, by w kocu zosta w ogle usunit w cie. Obietnica. Zwycizcy Chrystus przyrzek wadz nad narodami. W czasie gdy prawdziwi uczniowie Jezusa cierpieli przeladowania i uginali si pod przemoc panujcej wadzy, taka obietnica dodawaa im si. Przegrana tu i teraz bya rzeczywicie zwycistwem ponadczasowym i ponadprzestrzennym, a dochowanie wiernoci otwierao drog do wiecznoci. Ale nie bya to jedyna obietnica. Dam mu te gwiazd porann (w. 16) zapowiedzia Chrystus, przyrzekajc Swoj obecno w godzinie najwikszej prby. Jak gwiazda poranna ukazuje si po ciemnej godzinie nocy, tak i Chrystus jutrznia (2 P 1. 19), gwiazda jasna poranna (Ap 22. 16) obiecuje wsparcie w najciemniejszej godzinie odstpstwa. To On inspirowa ludzi tej miary co Wiklin czy Hus, by z powrotem prowadzili ludzi do Boga i do Jego Sowa. Byli oni zwiastunami nadchodzcego dnia odnowy. PAULINA STAROCIK

Krytycy z Tybingi
Na pocztku XIX w. metody historyczno-krytyczne zaczli stosowa rwnie niektrzy teolodzy, sdzc, e pomog one w zrozumieniu tekstu biblijnego. Najsilniej propagowali je niemieccy biblici z Tybingi, ktrych pogldy wycisny pitno na myleniu caych pokole uczonych i duchownych europejskich. Ich krytyka Starego Testamentu skupia si gwnie na Picioksigu Mojeszowym oraz proroctwach Izajasza i Daniela. Zakwestionowano tradycyjne datowanie ksig, orzekajc, e powstay wiele

nana katolicka publicystka Kinga Winiewska-Roszkowska, dyskredytujc antykoncepcj, posuwa si do straszenia i kamstwa, piszc, e seksualne poycie maeskie to rozdzia dla kobiety czsto mao ciekawy, szary, a nawet smutny, zdominowany zwy-

negatywnych uczu i przey nawarstwia si u kobiet wok tych spraw. Jeszcze dobitniej autorka straszy, gdy pisze: mwic o antykoncepcji nie mona te pomija jej skutkw zdrowotnych. rodki antykoncepcyjne nie s obojtne dla zdrowia i mona powiedzie, e im bar-

praktyk antykoncepcyjnych, m czyni z niej po prostu narzdzie swych zachcianek. A jak moe ona mie gwarancj jego wiernoci? Zreszt jeli oboje uznaj t przyjemnociow hierarchi wartoci, to i oboje nawzajem nie mog mie do siebie gbszego zaufania. W ten sposb an-

Koci i antykoncepcja
Zwalczajc antykoncepcj, Koci posuwa si do zastraszania, nie gardzi kamstwem i manipulacj. Do tego zbonego dziea angauje lekarzy i naukowcw. Kady system totalitarny mia swoich doktorw i profesorw...
kle przez seksualne potrzeby mczyzny, ktrym kobieta musi sprosta i zadouczyni, by utrzyma jego mio, bd po prostu utrzyma samo maestwo i rodzin. Pospolit broni w walce o to utrzymanie jest antykoncepcja, a wic przeciwowulacyjne tabletki, wkrcane do macicy spryny czy inne rodki oraz oczywicie przerywanie ciy. Nie ma potrzeby rozwodzi si nad tym, ile dziej s wygodne i skuteczne, tym bardziej uszkadzaj organizm. Przoduj w tym modne ostatnio wkrcane na stae do macicy spirale (sprynki, ksztatki)(!) oraz doustne tabletki antyowulacyjne. Poniewa samo straszenie negatywnymi skutkami zdrowotnymi moe by mao skuteczne, dlatego te dokada jeszcze argumenty moralne, piszc tak: Zmuszajc on do

(5)

tykoncepcja degraduje moralnie maonkw, podcinajc ich wzajemn wi. (...) antykoncepcja nie tylko degraduje moralnie, lecz dziaa destrukcyjnie na samo poycie seksualne, czyli na to, czemu w swym zaoeniu ma suy. Budzi obaw o zdrowie, czsto niesmak, odraz, a potgujc lk przed dzieckiem, dziaa nerwicogennie. W rezultacie u wraliwych kobiet nasila si ozibo, niech i nawet wstrt do wspycia, a u mczyzn narasta agresywno, frustracja i niezadowolenie. Poycie seksualne przestaje by znakiem wizi i mioci przeciwnie staje si w tych warunkach

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.
w Picioksigu wystpuj dublety (powtrzenia), co take wskazuje na rnych autorw; 3) po pimie semickim nie ma ladu do X w. p.n.e., a zatem Picioksig Mojeszowy nie mg powsta wczeniej; 4) opisy czasw patriarchw s pene legend i nie odzwierciedlaj realiw II tysiclecia p.n.e.; 5) biblijny opis wejcia Izraelitw do Kanaanu i zdobycia Jerycha nie ma potwierdzenia w historii. Take w pismach ugaryckich i egipskich czsto wystpuj rne imiona jednego Boga, a jednak nikt z uczonych nie szatkuje ich na fragmenty, aby przypisa je rnym epokom, jak to krytycy czyni z Picioksigiem. Argumentem przeciwko autorstwu Mojesza s paralelne opisy tego samego wydarzenia w ksidze Rodzaju. Ten niegdy popularny argument wynika z nieznajomoci staroytnej literatury semickiej, w ktrej takie powtrzenia s charakterystyczn technik literack. Do najczciej przytaczanych dubletw w Ksidze Rodzaju nale historie o stworzeniu i o Hagar. Czy w II rozdziale Ksigi Rodzaju mamy powtrzenie opisu stworzenia, jak zakadaj krytycy, czy jedynie rozwinicie gwnego wtku stworzenia czowieka? W naszej literaturze rozdziay nastpuj po sobie w kolejnoci chronologicznej, natomiast w literaturze semickiej kolejny fragment czsto poszerza kulminacyjne wydarzenie poprzedniego. w tej kwestii graniczya z obskurantyzmem. II rozdzia Ksigi Rodzaju nie zawiera drugiego opisu stworzenia, lecz uformowanie ogrodu Eden, w ktrym Bg zawar z czowiekiem przymierze. Dlatego wystpuj w nim sowa yasar i nata, czyli uformowa i zasadzi, a nie bara lub asah (stworzy), jak w I rozdziale, gdzie opisane jest stworzenie. Oba opisy stworzenia czy charakterystyczna dla literatury semickiej struktura literacka zwana chiazmem. Kolejna historia, ktr uznano za dwie wersje tego samego wydarzenia (rda J i E), to dzieje Hagar, niewolnicy Sary. W pierwszej Hagar ucieka na pustyni, gdzie j Anio Paski odnalaz i zawrci (Rdz 16. 616). W drugiej zostaa wygnana na pustyni, gdzie Anio Paski przemwi do niej z nieba (Rdz 21. 17). Obie historie s podobne, ale nie opisuj tego samego wydarzenia. W pierwszej historii Hagar jest brzemienna, musi ucieka przed gniewem Sary, gdy wynosia si nad swoj bezpodn pani (Rdz 11. 6). W drugiej historii Hagar matka ju 14-letniego Ismaela musi odej, bo jej syn zagraa Izaakowi (Rdz 21. 9). Dublety, czyli powtrzenia, byy technik literack czsto stosowan przez staroytnych semickich pisarzy, w tym biblijnych. Liczne przykady podobnych jak w Picioksigu powtrze znajdziemy w literaturze z Ugarit, datowanej na przeom XV i XIV wieku p.n.e. Ich obecno w Picioksigu potwierdza tradycyjne datowanie ksig Mojeszowych na II tysiclecie p.n.e. dr ALFRED J. PALLA A.J. Palla jest biblist i historykiem, autorem m.in. Sekretw Biblii i Skarbw wityni.

NAUKA I WIARA
Rozmowa z prof. Mari Szyszkowsk, filozofem, senatorem RP
Czym charakteryzuje si dojrzaa osobowo? Mam negatywn ocen dojrzaej osobowoci. Jest ona czym bardzo niepokojcym. Czowiek dojrzay, to taki, ktry ma ostatecznie skrystalizowane pogldy, poda jakimi utartymi koleinami, ma poczucie, e ju wszystko wie, nic go nie zaskakuje, ani nie dziwi, zamyka si w okrelonym krgu i nie jest ciekawy wiata. Jest mi ogromnie bliska wyraona w Dziennikach Gombrowicza pochwaa niedojrzaoci. Przecie my tworzymy swoje czowieczestwo od momentu zyskania samowiadomoci. Powinnimy zatem, a do koca ycia, przeksztaca si, nie powinnimy traktowa swoich pogldw jako ostateczne, powinnimy szuka inspiracji w rnych ludziach, w poznawaniu rozmaitych pogldw, ksiek. Unikam ludzi dojrzaych, a nawet lkam si ich. A moe przez dojrzao naley rozumie otwarto na wiat, zdolno do przemiany? Dojrzao wie si ze statecznoci w oby-

17

Fot. Krzysztof Krakowiak

Imiona i dublety
W pierwszym opisie stworzenia pojawia si imi Elohim (Rdz 1), a w drugim Jahwe (Rdz 2), z czego wydedukowano, e pochodz one z rnych okresw. W jzyku hebrajskim oba imiona Boe maj swe znaczenie. Elohim oznacza Boga w oglnym sensie, za Jahwe w kontekcie przymierza z czowiekiem. I rozdzia Biblii ukazuje Boga transcendentnym Stwrc wiata, dlatego pojawia si w nim imi Elohim. II rozdzia ukazuje Boga antropomorficznie, w przymierzu z czowiekiem, dlatego wystpuje w nim imi Jahwe. W rozdziale trzecim, gdy na scen wkracza grzech, narrator powraca do imienia Elohim, z wyjtkiem miejsca, gdzie Bg przywouje Adama ukrywajcego si przed Nim. Tu znowu wystpuje imi Jahwe, gdy autor chcia podkreli, e mimo grzechu czowieka, Bg nie zerwa przymierza z ludzkoci (Rdz 3. 1314). W literaturze bliskowschodniej czsto w tym samym fragmencie pojawiaj si rne imiona Boga bez adnej przyczyny, np. w Koranie wystpuj dwa imiona (Allach i Rabbu).

okrelone reguy wiary i postpowania. Natomiast czowiek wierzcy, ale bezwyznaniowy, ma szans by niezaleny. Czy polski system wychowywania i edukowania w szkole i w rodzinach prowadzi czowieka do twrczej niezalenoci? Nasz system edukacji rodzi przekonanie, e czowiek przyzwoity to katolik. W takiej atmosferze jestemy wychowywani. Ten system nie pokazuje wiele moliwoci wiatopogldowych. W efekcie cz osb urobionych po katolicku, yje w zniewoleniu, poddajc si narzuconemu systemowi. Trzeba nieraz wielu lat, aby te osoby doszy do wniosku, e katolicyzm jest sprzeczny z ich autentycznym, ale tumionym sposobem mylenia oraz odczuwania, i miay odwag go odrzuci. S take osoby zagubione,

OKIEM HUMANISTY (11)

Twrcza niedojrzao
czajach, choby pozorn, i statecznoci w sposobie mylenia. Czowiek dojrzay to ten, kto nisko kania si szefom, wybiera zawd, ktry jest dobrze patny, wygasza pogldy powszechnie aprobowane. Czowiek dojrzay to istota z gruntu mieszczaska. Caa nadzieja w ludziach niedojrzaych! Bo czowiek niedojrzay jest czowiekiem przeksztacajcym si, czowiekiem chonnym. Problem polega na tym, aby odrzuci skorup naszego wychowania i dotrze do swojej wasnej niedojrzaoci. O adnym artycie nie mona powiedzie, e jest osob dojrza, jeli prowadzi twrczy tryb ycia. Niedojrzao jest wyrazem wieoci, podczas gdy czowiek dojrzay traci swoj pierwotn wraliwo. Czowiek pozytywnie niedojrzay jest niezaleny, chodzi wasnymi ciekami... Tak, to czowiek pozytywnie nieprzystosowany do wiata. Podczas gdy czowiek dojrzay jest do przystosowany, co wbrew pozorom nie jest wartoci pozytywn. Czy czowiek wierzcy moe by osob niezalen? Czowiek wierzcy zaley od prawd religii, ktr wyznaje. Jeeli jest czonkiem jakiego wyznania, nie moe by niezaleny, poniewa podaje mu si do wierzenia przekonane, e to, co im si sugeruje jako sposb ycia, jest niewaciwe, ale same nie znajduj innych pomysw. Katolik powinien poddawa si autorytetowi Kocioa w sprawach wiary i moralnoci. Tam, gdzie jest urzd nauczajcy, nie ma mowy o wolnoci... Oczywicie. Tym bardziej e narzuca si dogmaty, ktrych najczciej si nie objania i nie interpretuje. Uznaje si autorytet rozumu, ale kae mu si cichn przed autorytetem wiary, sacrum, papiea itd. Ponadto wad naszego systemu edukacyjnego jest to, e utwierdza ludzi w przekonaniu, i nie ma aprobaty dla wasnych poszukiwa. Nie ma te miejsca na podnoszenie poziomu reakcji uczuciowej. A o naszym czowieczestwie decyduje nie tylko szeroko horyzontw mylowych, ale take poziom rozwoju uczu i poziom wraliwoci. Nasz system edukacji temu nie sprzyja. Konieczne s nowe programy edukacyjne. Ponadto naleaoby zmusi publiczn telewizj i radio do wykonywania ustawowej funkcji edukacyjnej. Powinien powsta cykl audycji prezentujcych rne wiatopogldy, jak rwnie audycji, ktre rozwijayby wyobrani i wraliwo. Rozmawia ADAM CIOCH

Jest to technika dobrze znana badaczom staroytnych rde, dlatego egiptolog K. Kitchen stwierdzi, e ignorancja Wellhausena i jego kolegw

czynnikiem raczej podkopujcym maeski zwizek. K. Winiewska-Roszkowska, cho trudno w to uwierzy, jest lekarzem ginekologiem. Rwnie Jan Pawe II podczas swoich podry cigle powtarza najwaniejsz jego zdaniem nauk: kontrola urodzin jest sprzeczna z moralnoci i zasuguje na kar. Doszo nawet do tego, e na Midzynarodowym Kongresie Teologii Moralnej w Rzymie 12 listopada 1988 r. papie powiedzia: take w odniesieniu do chorych na AIDS albo osb pragncych stosowa rodki zapobiegajce ciy dla uchronienia si przed chorob zmniejszonej odpornoci immunologicznej nauka moralna Kocioa nie dopuszcza adnych wyjtkw. Takie odrzucenie nauki moralnej Kocioa dezawuowaoby Krzy Chrystusa. Carlo Caffarra, przewodniczcy papieskiego Instytutu ds. Maestwa i Rodziny, doda: Zainfekowany wirusem HIV m nie moe do koca ycia odbywa stosunkw ze sw on, nawet po jej klimakterium, gdy prezerwatywa jest zakazanym przez Boga rodzajem antykoncepcji. A jeli chory m nie

potrafi si z tym problemem upora, lepiej bdzie, gdy zarazi on, ni gdy uyje prezerwatywy. Uwaam, e takie wypowiedzi z ust najwyszych dostojnikw Kocioa naley uzna za niemoralne, tym bardziej w kontekcie bezpardonowej walki Kocioa o kade ycie poczte. Z powyszych wypowiedzi wynika jasno, e najwysze autorytety Krk s zgodne, i prezerwatywa w znacznym stopniu ogranicza moliwoci zaraenia si wirusem HIV... Na zakoczenie naley doda, e 7097 proc. badanych Polakw uwaa, e jeeli wspyjemy (niezalenie czy to w maestwie, czy poza nim), to naley stosowa rodki antykoncepcyjne. Wyniki bada w peni upowaniaj do wycignicia oglnych wnioskw: jedynie niewielka grupa badanych jest zdania, e stosowanie rodkw antykoncepcyjnych jest niemoralne, a poniewa ponad 90 proc. spoeczestwa polskiego (wedug oficjalnych danych Kocioa) deklaruje przynaleno do religii rzymskokatolickiej, wiadczy to o bardzo nikej zgodnoci midzy oficjalnie

propagowan moralnoci katolick a jej przestrzeganiem w zakresie rodkw antykoncepcyjnych; prawie 2/3 respondentw nie wie bezporednio stosowania rodkw antykoncepcyjnych z moralnoci albo uwaa, e stosowanie ich jest dowodem odpowiedzialnoci za siebie, wsppartnera oraz ewentualne potomstwo. Jak wida, spoeczestwo lekceway stanowisko Kocioa katolickiego pomimo zmasowanej krytyki (Koci + szkoa) oraz milczenia rodkw masowego przekazu na temat antykoncepcji. Efektem braku edukacji w tej dziedzinie jest jedynie niewiedza. Dlatego coraz czciej respondenci podnosz rzekom szkodliwo antykoncepcji dla zdrowia oraz porwnuj j ze rodkami wczesnoporonnymi lub wyranie twierdz, e antykoncepcja zabija nienarodzone dziecko. W wyniku takich dziaa (do ktrych rk przykada rwnie neutralny wiatopogldowo MEN) tragedie yciowe przeywaj tysice rodakw, a Polska cofa si do redniowiecza. ZDZISAW MAKUCH

Polecamy najnowsz ksik prof. Marii Szyszkowskiej Za horyzontem. Mona j kupi w dobrych ksigarniach lub za pobraniem pocztowym w Wydawnictwie Rosner i Wsplnicy: tel.: 0 prefiks 22/631 74 23, adres: ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa. Cena: 16 z + 9 z koszty wysyki.

18

NASZA RACJA Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

LADAMI NASZYCH PUBLIKACJI

OGOSZENIA PARTYJNE
Centrala APP RACJA, ul. Zielona 15, 90-601 d tel. 0 (pfx) 42/630-73-25, e-mail:racja@faktyimity.pl
Sympatykw Antyklerykalnej Partii Postpu RACJA chccych wspomc finansowo jej dziaania prosimy o wpaty na konto: APP RACJA, ING BANK LSKI Oddzia w odzi, 10501461-2266001722. Spotkania: Brzeszcze 13.02 godz. 17. Kontakt: 0-607 334 886. Bydgoszcz 7.02 godz. 17, kawiarnia NOT, ul. Rumiskiego 7. Bytom 17.02 godz. 17 , ul. Dworcowa 2. Ciechanw 7.02 godz. 17, ul. Rzeczkowska 11. Czelad 16.02 godz. 16, wietlica Omega, ul. 35-lecia 1. Dbrowa Grnicza 12.02 godz. 17, ul. Staszica 34, restauracja Juran. Elblg 8.02 godz. 14, ul. Grunwaldzka 31 w siedzibie Ligi Kobiet zebranie zaoycielskie APPR. Kontakt: Bronisaw Oleksiewicz, tel. (89) 543 26 33. Ek 9.02 godz. 16, hotel Rydzewski, ul. Armii Krajowej 32, tel. (87) 610 37 53. Gliwice 14.02 godz. 17, Rynek (czytelnia EMPiK Ip.) Gubin 8.02 godz. 17, pub Suchy, ul. Kosynierw 35. Kielce 11.02 godz. 17, ul. Gogowa 6. Krakw 12.02 godz. 17, ul. Zacisze 12, Stowarzyszenie Tygort. (Podgrze, Nowa Huta). Kontakt: Olgierd Krupiski, tel. 0-603 420 074. Krakw 19.02 godz. 17, ul. Zacisze 12, Stowarzyszenie Tygort. (Krowodza, rdmiecie). Kontakt: Stanisaw Bkaa, tel. 636 73 48. Lublin 7.02 godz. 16, ul. czyska 43. Na spotkanie przybdzie przedstawiciel wadz krajowych. Nysa 14.02 godz. 18, ul. Moniuszki 5 (Rada Osiedlowa Samorzdu Mieszkacw nr 1). Kontakt: Andrzej Piela, tel. 0-504 749 069. Olsztyn 15.02 godz. 14, ul. Profesorska 15, DK Alternatywa. Pock 12.02 godz. 17, ul. Kociuszki 26 (siedziba ZNP). Radom 11.02 godz. 17, kawiarnia Nina, ul. Czarnolaska 17. Siemianowice lskie 10.02 godz. 17 ul. Okrna, bar Rexona. Sosnowiec 8.02 godz. 16, ul. Partyzantw 11 (dawne KBO), sala konferencyjna . Kontakt: M. Gdek, tel. 0-607 746 459. witochowice 7.02 godz. 17, sala MOSiR Skaka. Wacz 8.02 godz. 15, bar Kantyna przy hotelu WAM, ul. Dworcowa 14. J. Ciach, tel. 0-506 413 559. Otwock prosimy o kontakt ze Stanisawem Winiewskim pod nowym nr tel. 0-605 416 076. Tarnobrzeg wszystkich chtnych do wstpienia do APPR prosz o kontakt. Jerzy Osemelak, tel. 0-502 508 889. Tarnw 16.02 godz. 11, rest. U Jana, Rynek Gwny 14. Kontakt: Bogdan Kuczek, tel. 624 27 93. Toru osoby zainteresowane tworzeniem struktur powiatowych proszone s o kontakt ze Stanisawem Gsickim, tel. (56) 651 93 58. Tychy 18.02 godz. 18, DK Tcza, al. Niepodlegoci . Dyury zarzdu w rod w godzinach 1719. Wacz 8.02 godz. 15, bar Kantyna przy hotelu WAM, ul. Dworcowa 14 spotkanie. Jzef. Warszawa 11.02 godz. 18, ul. Kinowa, klub Kamionek spotkanie APPR prawobrzenej W-wy, Marek Fory, tel: 0-502 383 166. Warszawa 11.02 godz. 19, ul. Dereniowa 6 spotkanie APPR lewobrzenej W-wy. Kontakt: Mirosawa Zajc tel. 0-502 362 404. Wocawek 7.02 godz. 16, hotel. Kujawy. Kontakt: G. Ardanowski, tel. (54) 411 51 52. Ciach, tel. 0-506 413 559. Zabrze 8.02 godz. 15, rg 3 Maja i Szcz Boe, pub Galeria. Kontakty: Zarzd Krajowy APPR poszukuje chtnych do wsppracy w organizowaniu struktur partii poza granicami kraju. Blisze informacje mona uzyska pod nr tel. 0(42) 630 73 25 i 501 445 116 i 501 445 117. DOLNOLSKIE Wrocaw Urszula Bielska (71) 355 45 03, Legnica Bogusawa Majchrzyk 0-692 758 100. wiebodzice Krzysztof Filipiak 0-609 474 729, (74) 666 88 01. KUJAWSKO-POMORSKIE Bydgoszcz ul. 20 Stycznia 21. Dyury w kady czwartek w godzinach 1719. Skad zarzdu miejskiego Stanisaw Kantorowski (przewodniczcy), 0-606 358 817, Marek Moszyski (wiceprzewodniczcy), Franciszek Lemaczuk (wiceprzewodniczcy), 0-601 617 385, Krzysztof Gajewski (sekretarz), Hanna Gajewski (czonek zarzdu), 0-609 290 723. Powiaty: Bydgoszcz E. Poraziski (52) 381 40 50, wiecie, Chemo S. Salwierz (52) 331 43 59, Toru S.T. Gsicki (56) 651 93 58, Aleksandrw Kuj., Radziejw, Rypin, Golub-Dobrzy, Brodnica, Tuchola, Splno Krajeskie, Nako n. Noteci, Wbrzeno S. wider 0-502 043 170, Inowrocaw M. Frszczak (52) 353 96 43, DZKIE d Widzew Kontakt z przewodniczcym Karolem Jerzewskim, tel. 673 11 22 lub Markiem Mierzejewskim, tel. 672 87 08. d Bauty skad zarzdu dzielnicowego: przewodniczca Agata Szubka, tel. 504 774 882, z-ca Tadeusz Olczyk, tel. 653 01 59, z-ca Przemysaw Gorzkiewicz, tel. 604 776 136, skarbnik Arkadiusz Bogdaski, tel. 505 166 436. MAOPOLSKIE Chrzanw zebrania w 1. wtorek o godz. 16. Dyury w rod w godz. 1012, al. Henryka 53 (Ip.). MAZOWIECKIE Osoby zainteresowane tworzeniem struktur terenowych na terenie powiatw: uromin, Sierpc, Posk, Gostynin, Przasnysz, Makw Maz., Ostrw Maz., Wyszkw, Putusk, Piaseczno, Grjec, Garwolin, Misk Maz., Woomin, Wgrw, Sokow Podl., osica, Biaobrzegi, Przysucha, Kozienice, Zwole, Lipsko, Szydowiec prosz o kontakt. Piotr Musia, tel. 0-501 445 116, lub listowny na adres partii w odzi. Zarzd wojewdzki poszukuje lokalu pod sta siedzib w centrum Warszawy. Osoby mogce w tym pomc proszone s o kontakt: Piotr Musia tel: 0-603-788813. OPOLSKIE Osoby zainteresowane tworzeniem struktur powiatowych proszone s o kontakt z przewodniczcym wojewdzkim Stanisaw Pokrywka, tel. 0-692 481 004. PODKARPACKIE Czonkowie, ktrzy wypenili jednostronne deklaracje proszeni s o zgoszenie w celu zoenia dokumentw. Kontakt: Kazimierz Tomkowicz, tel. 0 (13) 464 95 64, Jan Zicik tel. 0-502 784 924. POMORSKIE Andrzej Kotowski, Gdask, 0-601 258 016, Zbigniew Krasnodbski, Gdask, Sopot, Pruszcz Gdaski, Tczew, 0-693 410 622, Ziemowit Bujko, Gdynia, 0-606 924 771, Maciej Psyk, Supsk, 0-606 339 124, Andrzej Petykowski, Sztum, Malbork, Kwidzy, 0-602 446 758. Gniew chtnych do wstpienia do APPR prosz o kontakt Andrzej Piszczyski, tel. 0-601 834 862. Zarzd wojewdzki zaprasza do siedziby przy ul. Toruskiej 10 w kady wtorek i czwartek w godz. 1518 oraz w sobot 1014. Kontakt tel. 0(58) 305 17 30. Osoby z miejscowoci i powiatw Malbork, Tczew, Nowy Dwr Gdaski, Kocierzyna, Sopot, Wejherowo, Puck, Lbork, Bytw, Czuchw, Chojnice prosz o kontakt Andrzej Kotowski, tel. 0-601 258 016. WITOKRZYSKIE Kielce dyury Zarzdu Wojewdzkiego w kady wtorek i czwartek w godz. 1418, ul. Paderewskiego 4, pok. 8 (dawna Buczka), tel. 0-609 483 480. WIELKOPOLSKIE Przewodniczcy Zarzdu Wojewdzkiego prosi o kontakt osoby zainteresowane tworzeniem struktur terenowych w powiatach: Nowy Tomyl, Wolsztyn, Midzychd, Grodzisk Wielkopolski, Ostrzeszw, Kpno. Kontakt Stanisaw Makowiak 0-609 222 900. Kontakty z Przewodniczcymi Powiatowymi na terenie wojewdztwa Stanisaw Makowiak, Pozna 0-609 222 900, Bogdan Kurczewski, Swarzdz 0-605 045 004, racja.bogdanku@interia.pl, Zbigniew Grski, Konin 0-601 735 455, Zbigniew Kwaniewski, Leszno 0-609 249 847, Ryszard Dolatowski, Gosty 0(65) 572 18 61, Pawe Szpiler, Kalisz 0-691 943 233, Wiesaw Szymczak, Turek 0-609 7952 52, Wodzimierz Frankiewicz, Supca 0-632 763 035, Krzysztof Dbrowski, Chodzie 0-604 692 705, Czesaw Miku, roda 0-606 341 037, Piotr Napieraa, Wrzenia 0(63) 436 14 52, Zdzisaw Duliniec, Pozna Grodzki 0-505 323 287, Adam Giera, Pia 0-605 351 311. Edward Kowalski, Gniezno 0-603 257 113, mikrobx@interia.pl ZACHODNIOPOMORSKIE Skad zarzdu wojewdzkiego: Przew. Zbigniew Ciechanowicz, 0-600 368 666, Vice Ryszard Kiebowicz, (91) 462 66 04, Vice Krzysztof Macibroda, 0-602 763 226, Vice Grzegorz Stalmach, 0-505 155 172, Sekretarz Monika Lendzion, 0-600 585 511, Skarbnik Dorota picka, 0-501 097 029.

Szczur
Przeczytaem Wasz artyku pt. Ludzie szczury (FiM 1/2003), autorstwa Pana Jana Szczerkowskiego. Dzikuj z caego serca Redakcji FiM oraz Autorowi artykuu, za poruszenie tak palcego, acz wstydliwego dla nowej polskiej demokracji tematu. Wyobracie sobie, e ani jeden wos nie drgn mi na gowie, a powinien. Dlaczego? Ano jestem jednym z byych szczurw. Poszczcio mi si. Na swojej drodze spotkaem LUDZI, ktrzy widzc moj sytuacj i znajc warunki bytowania, BEZINTERESOWNIE podali mi pomocn do i potrafili pokierowa moimi krokami. Altan z desek, w ktrej dwa razy omal nie sponbym ywcem przy prbach ogrzania jej, zamienili mi na budynek. Budynek w zamian za dopilnowanie tego domu, ochron przed zodziejami i dalsz jego dewastacj, zanim zostanie sprzedany nowemu wacicielowi. Mam gdzie przetrwa zim z moim, kalekim psem. O rodki na ycie martwi si sam, ale mam dach nad gow, sucho, ciepo, prd i wod. Stanowi to dla mnie OGROMNY LUKSUS. Wiele pyta cinie si na usta. Dlaczego zdecydowalimy si zosta szczurami? Nie ma jednoznacznej i jednorodnej odpowiedzi. Kady z nas dwiga w sobie swj powd i przyczyn takiej decyzji, mniej lub bardziej rzeczywistej. Takich jak ja i tych opisywanych w artykule bdzie coraz wicej, co do tego nie mam zudze. Mj 53-letni kolega zmar na nowotwr odka, jedzc mietnikowe odpadki, pijc najtasze alkohole

i nocujc w chlewie pod sufitem grocym w kadej chwili zawaleniem. W zimie wielokrotnie budzi si rano przysypany warstw niegu. Po mierci wyniky kopoty z jego pochwkiem, bowiem rodzony brat wyrzek si go i nie chcia mu odda ostatniej posugi. Czas i okolicznoci opisywane w artykule przywodz mi na myl fragment drugiego listu apostoa Pawa do Tymoteusza z Nowego Testamentu. Cytuj: A to wiedz, e w dniach ostatecznych nastan trudne czasy: Ludzie bowiem bd samolubni, chciwi, chepliwi, pyszni, blunierczy, rodzicom nieposuszni, niewdziczni, bezboni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowcigliwi, okrutni, niemiujcy tego co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadci, miujcy wicej rozkosze ni Boga, ktrzy przybieraj na pozr pobonoci, podczas gdy ycie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; rwnie tych si wystrzegaj. (II List Ap. Pawa do Tymoteusza 3. 15)

Nic doda, nic uj! Natykajc si na swojej drodze ycia na takich ludzi, przeywajc mas upokorze z ich strony (bo nie widz w nas ludzi, tylko niepotrzebne mieci, ktre trzeba zniszczy jak najszybciej), my, ludzie szczury, unikamy ich jak zarazy. Nie tylko ich, ale i instytucji dobroczynnych, na czele z Caritasem pod dyskretn kuratel Krk (a moe jaki stary ramol i tetryk zapisze im w spadku zamiast dzieciom i wnukom niemay majteczek). Wszyscy oni, czynic dobro w wietle fleszy, kamer, jupiterw, chmary nawiedzonych dziennikarzy pod honorowym patronatem Pana Prezydenta RP, wypinaj swoje wypasione, wypomadowane piersi do nagrd i poklasku. Kochany Panie Jonaszu! Pan z racji niegdy wykonywanego zawodu, jak nikt inny, zna treci zawarte w Pimie witym i wie, co powiedzia w pewnym momencie aposto Pawe, przemawiajc na forum areopagu. Cytuj: Bg, ktry stworzy wiat i wszystko, co na nim, Ten, bdc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w wityniach rk zbudowanych (Dz. Ap. 17. 24) Krtko, treciwie i jasno. Prawda? Wic kto mieszka w tych wypenionych przepychem, zoceniami, marmurami, obrazami i rzebami oraz wszelakim dobrem paacach? Ju u wejcia do nich amane jest jedno z dziesiciu przykaza: Nie bdziesz mia innych bogw obok mnie. Nie czy sobie podobizny rzebionej czegokolwiek, co jest na niebie w grze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemi. NIE BDZIESZ SI IM KANIA I NIE BDZIESZ IM SUY (II Ks. Moj. 20. 3-5) No to jak? Czyli w kocioach od wiekw kwitnie bawochwalstwo! Jak wic ja, czowiek szczur, opluwany, odsdzany od czci i wiary, poniany, gnbiony nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, wierzcy mimo wszystko w Boga, pjd do domu, w ktrym On nie mieszka? Za poniajcy bawochwalczy pokon przed gipsow podobizn jakiego witego (ktremu jako czowiekowi nie powinienem oddawa hodw uznawanych przez dekalog za czyn blunierczy) dostan przeterminowane jedzenie. To przykre, ale na mietnikach mona znale o wiele wiesze, do tego zapakowane w foliowy woreczek, by nie zetkno si z innymi brudami. Ewentualne zarazki zabijamy pijc tani alkohol, czym umierzamy rwnie gorycz yciowej katastrofy. A w wielu wypadkach starczy tak niewiele: zwyka, ciepa przyjacielska rozmowa ze zrozumieniem problemw czsto prozaicznych, ale wymagajcych podpowiedzi, pokierowania w przebiciu urzdniczej niechci i arogancji urzdasw. Zasada, ktr przyjlimy, jest wic niezwykle prosta: upokorzeni do dotkliwie przez samo ycie, wolimy jak szczury mieszka w byle jakich altanobudach, kanaach ciepowniczych, ywi si na mietnikowej stowce, by unikn dalszej fali upodlania. W wielu z nas tli si bowiem iskierka czowieczestwa. Wielu z nas gnojonych przez wasne rodziny tylko dlatego, e stalimy si bezrobotni nie z wasnej winy, nie wytrzymujc psychicznej presji opucio domy. Koszmar ycz Wam, Drodzy moi Przyjaciele, w tym 2003 roku: ZDROWIA, koskiego zdrowia, niegasncego zapau i wytrwaoci w wykrywaniu, ledzeniu oraz publikowaniu niegodziwoci, jakich dopuszcza si najstarsza i najdoskonalej zorganizowana mafia rzymskokatolicka. Z gbokim powaaniem, bezrobotny medyk, czowiek szczur (nazwisko do wiad. redakcji)

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

LISTY OD CZYTELNIKW
jak to si ma do tego, czy z nas zostan dobrzy weterynarze, rolnicy, lenicy czy technologowie ywnoci? Moe ja jestem bardzo do tyu z tego typu wiadomociami, ale ten fakt denerwuje take moje koleanki z semestru. Na widok ksidza, ktry prabiskupw s wasnoci publiczn, budowan za nasze pienidze, bo aden pleban nie da zamanego grosza. Plebanw wszelkiej maci trzeba rozliczy to oni s winni do skarbca miliardy (otrzymuj pensje, a nie pac podatkw). To si musi skoczy. Daniela Maszewska, Otwock

19

LISTY
Tylko mier?
Mam lat 61. Codziennie po tysic razy zmagam si z myl, jak umrze. Zada sobie mier boj si. Moe stanie si cud, moe kto wywrze na mnie wpyw. Nie mam pienidzy, aby wynaj pomocnika, cho, niewtpliwie, znalazby si taki. Nikt mi nie pomoe. Tylko mier mnie wyzwoli. Co Wy na to? Pozwalam na opublikowanie nazwiska i adresu, poniewa licz na to, e w moim miecie znajdzie si czowiek, ktry sprawi ten cud, aby mi si zaczo chcie y. Informuj z gry, e modli si nie mog. Modlitwa wywouje jeszcze gorszy stan. Dzikuj Redakcji za to, e stara si pomaga ludziom. Janusz Zagrski ul. 1 Maja 39/9, 20-410 Lublin

siana. Swoje kazanie zakoczy yczeniem, eby parafianie spoyli za otarzem kawaek siana i nie zapomnieli zasili parafialnej kasy, ktra znajduje si przy bku. Wszyscy szli w rzdach za otarz, brali siano i ujc je, dopeniali parafialn skarbonk. Koledzy proboszcza zakad przegrali. Oczywicie, mentalno wspczesnych wierzcych jest chyba na wyszym poziomie, ale kto wie... Sladecek Vladimir, Czechy

Do!
Do ju tego ich panoszenia si na polskiej ziemi, do ju tego zniewalania Narodu i erowania na naszej wsplnej wasnoci. Nie wierz ich adnemu sowu, adnym magicznym zaklciom. Tysicletni okupacj czas wreszcie zakoczy! Nie moe istnie pastwo w pastwie, taka enklawa witych krw i mafijnych bossw. To jest totalne zaprzeczenie suwerennoci Rzeczypospolitej i demokracji. Jeli aborcja nie moe by przedmiotem referendum, bo tak chce czarny okupant, to przynajmniej niech suweren czyli Polski Nard wypowie si w referendum na temat zerwania konkordatu. To nie jest sprawa sumienia, wiary czy religijnego dogmatu. Krk musi podporzdkowa si polskiej konstytucji i polskiemu prawu. Czas na to. I te czas na zwrot zagrabionego podstpem i matactwami majtku narodowego. Czarni nigdy niczego nie stworzyli wycznie wasnym wysikiem i za wasne, uczciwie zarobione pienidze. Zawsze kogo wyzyskiwali, mamili i okradali. Zawsze gali, mataczyli i zdradzali, bo przez 2000 lat wadza i pienidze byy ich bogiem. Nard prdzej czy pniej upomni si o swoje prawa i o tym kolaboranci i czarni okupanci powinni pamita. Niech was to wasze pieko pochonie. Bo to pieko sami dla siebie stworzylicie, ju tu na ziemi. Chrzecijanin z krwi i koci Jdrzej Rzymakowski

Hieny
Uwaam Was za najlepszy tygodnik, zarwno warsztatowo, jak pod wzgldem tematyki, ktra odpowiada mi w 100 procentach. Wyobraam sobie, ile pracy znakomici dziennikarze FiM wkadaj w kady artyku, ile musz jedzi po caej Polsce i nie tylko. Wszystko kosztuje, ale przynosi plon. Pitek to moje wito, bo bior do rki jedyn w tym kraju niezalen gazet, dajc nadziej na zmiany i pewno, e jest mnstwo ludzi tak samo mylcych jak ja. Dlatego szlag mnie trafia, gdy widz jak Was, Drodzy Redaktorzy, okradaj z tematw inni dziennikarze i gazety. I to nawet ten jeden tygodnik, ktry jeszcze do niedawna czytaem, ale przestaem, bo sta si organem prasowym klerykalnego kierownictwa SLD. Artykuy s czsto ywcem od Was spisane, ale nikt nie podaje Was jako rda informacji. Czy na tym polega okrelenie hiena dziennikarska? Marian Kowalczyk, e-mail do wiad. redakcji

Polacy! Znakiem opatrznoci jest zaniechanie budowy kompleksu pod Tarnowem. Polonia niechybnie przekazaaby rodki przeznaczone na ten cel. Byby to symbol, ukoronowanie naszej misji penionej przez millennium, misji przedmurza chronicego wiat przed zem wszelakim. Symbol naszego niezaprzeczalnego wkadu w pokj i ekumenizm. Symbol naszej szczerej i bezinteresownej mioci bliniego. Widomy znak naszej moralnoci i naszego miejsca w wiatowym dziedzictwie... Podzielmy si ze wiatem tym, co mamy najwspanialsze! Do dziea! Jerzy Mylicki

Dzikuj
Jestem bezdomny, nie kupuj Waszej gazety, ale teraz bd j dostawa od moich przyjaci z Antyklerykalnej Partii Postpu RACJA w Poznaniu. Wam chc tylko podzikowa za akcj FiM i Waszej partii, bo ja dostaem od Waszych ludzi w Poznaniu ubranie i ywno i mam teraz gdzie pj. Nie wiecie chyba, ile to znaczy dla kogo takiego jak ja. Dzikuj. Janek bezdomny

Jestem ksidzem...
Jestem ksidzem, ale chc uciec z tej nieludzkiej instytucji. Mam do tych urzdnikw, bezdusznych proboszczw. Prosz, pomcie mi wydosta si!!! Wytumaczcie mojej rodzinie, e tak bdzie lepiej. Mcz si i kady dzie to koszmar. Prosz!!! e-mail do wiad. redakcji Przyjacielu, przyjed natychmiast, porozmawiamy, chyba pomoemy. Czekamy te na innych ksiy, ktrzy s w podobnej sytuacji; wiemy, e jest Was wielu. Gwarantujemy anonimowo. Redakcja

wi studentom gadki umoralniajce, robi mi si niedobrze. Koci postanowi drczy i zastrasza studentw. Jakby mu nie wystarczyy szkoy podstawowe, szkoy zawodowe i technika oraz licea. Koleanka z akademii miaa problemy ze lubem kocielnym, bo nie chodzia na religi w liceum. Na dodatek ksidz mia pretensje do jej ma, czemu na wiadectwie ma z religii czwrk, a nie pitk. Przemysaw Tarka

Trjkt duchowny
Jestem mieszkacem Koszalina. Czsto pnym wieczorem spaceruj z psem, a ostatnio przechodziem obok klasztoru na Grce Chemskiej. Jakie byo moje zdziwienie, gdy obok furty klasztoru zobaczyem dwch pijanych ksiy namitnie egnajcych si (gorce pocaunki) z zakonnic. Po tak czuym poegnaniu pijani w sztok ksia wsiedli do auta i pojechali w stron miasta. Dodam, e klasztor jest obwarowany wysokim murem, za ktrym biegaj grone psy. W takiej sytuacji staje si jasne, dlaczego klasztory s odgradzane: chodzi o to, eby nie byo wiadkw nocnych uciech cielesnych, jakie maj tam miejsce. Wszak kady burdel ma swoj ochron. Zbigniew M. z Koszalina

Rzd antyklerykalny
Czytam Wasze pismo i utwierdzam si w przekonaniu, e nie mamy po co pcha si do Unii Europejskiej. Pienidze, ktre otrzymamy, pjd na budow molochw zwanych kocioami, a my latami bdziemy paci haracz. Pan Wooszaski utwierdzi nas w tej materii. Spoeczestwo przed referendum powinno domaga si od obecnych prominentw zgodnie z konstytucj natychmiastowego rozdzielenia Kocioa od pastwa oraz odebrania ziemi i zabudowa, ktre niesusznie rozdano. Panowie Kwaniewski, Miller, jeli chc na klczkach liza tyki mafiosw w czarnych kieckach, ich prywatna sprawa, ale pastwo, czyli Polska, naley do spoeczestwa. Jeli to Panom nie odpowiada, jest jedna droga ustpienie. Chcemy mie rzd antyklerykalny. Rzd ludzi odpowiedzialnych za kraj i spoeczestwo. Naley rozliczy wszystkich od 1989 roku a do dzisiaj, poczwszy od Lewandowskiego, Wasy i Suchockiej. Wszyscy dewoci powinni sobie uwiadomi, e kocioy, plebanie i paace jakich

Prawdziwa historia
Na obszarze lska doszo w 1910 roku do niecodziennego zdarzenia. W pewnym hucznym weselu uczestniczyo kilku ksiy. Na przeznaczony dla nich st obsuga znosia rne smakoyki i wytrawne napoje. Po pewnym czasie biesiadnikom rozwizaa si mowa, zaczli si przechwala, kto z nich ma naiwniejsze owieczki. Dwaj z nich bardzo si chepili, po pewnym czasie doczy si trzeci: Wtpi, koledzy, czy ktry z was ma parafi gupsz ni moja. Gdybym im powiedzia jedzcie siano, jestem pewien, e je zjedz. miech i niedowierzanie wspbraci byy impulsem do tego, by stan zakad o dosy wysok sum. Sytuacja miaa si rozegra w przysz niedziel w kociele u trzeciego ksidza. W nastpn niedziel w kociele zebrali si parafianie. Miejscowy proboszcz kaza o Dziecitku Jezus lecym w obie i nie zapomnia wspomnie o wielkim znaczeniu

Ach, co to by za pogrzeb!
W Eku zmar biskup. Pochowali go przy katedrze, co jest sprzeczne z prawem. Komenda policji bya oflagowana czarnymi wstgami. Nie byo tak nawet wtedy, gdy zmar policjant... Na pogrzebie byo chyba p rzdu i Sejmu. Ludzie znali biskupa tylko z tego, e jedzi ekstrawozem, ale alom i fanfarom na jego cze nie byo koca. e-mail do wiad. redakcji

World Trade Papa


Co jaki czas media donosz o coraz to nowych zamiarach i sposobach na zagospodarowanie terenu po WTC w Nowym Jorku. A ja czekam na ten jeden, jedyny pomys! Oddaj wic oto gratis pomys jedynie suszny! Ot w miejscu byego WTC postawi naley monumentalny pomnik JPII. Nie bd si tu wdawa w szczegy, ale cao ma by utrzymana w nieskazitelnej bieli, wyeksponowane musz by wszystkie insygnia wadzy boskiej Ojca witego. A oblicze witej Osoby uduchowionym ma by! Fundusze powinnimy zgromadzi my,

Przedmiot mitologia
Jestem studentem Akademii Rolniczej we Wrocawiu. Na naszej uczelni od dwch lat zaczto wykada etyk dla studentw zaocznych. Nie wiem, jak to jest ze studiami dziennymi, ale na pewno ta wtpliwa przyjemno ich nie omina. Nie wiem,

Widziae co ciekawego, syszae o czym, o czym nikt inny nie sysza? Wylij SMS pod numer naszej gorcej linii: +48 691 051 702.

Ogoszenie
Redakcja Faktw i Mitw poszukuje profesjonalnych dziennikarzy. Oferujemy niebanaln prac i dobre warunki zatrudnienia.

TYGODNIK FAKTY i MITY Prezes zarzdu i redaktor naczelny: Roman Kotliski (Jonasz); Zastpca red. naczelnego: Marek Szenborn; P.o. sekretarz redakcji: Adam Cioch tel. (0-42) 637-10-27; Dzia reportau: Ryszard Poradowski tel. (0-42) 630-72-33; Dzia historyczno-religijny: Paulina Starocik tel. (0-42) 639-85-41; Redaktor graficzny: Tomasz Kapuciski; Fotoreporter: Marcin Bobrowicz; Dzia promocji i reklamy: tel. (0-42) 630-73-27; Dzia cznoci z czytelnikami: (0-42) 630-70-66; Adres redakcji: 90-601 d, ul. Zielona 15; e-mail: faktyimity@faktyimity.pl; Wydawca: BAJA News Sp. z o.o.; Sekretariat: tel./fax (0-42) 630-70-65; Druk: POLSKAPRESSE w odzi. Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstw.
WARUNKI PRENUMERATY: 1. W Polsce przedpaty przyjmuj: a) Urzdy pocztowe i listonosze do 25 lutego na drugi kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z za jeden kwarta; b) RUCH SA do 5 marca na drugi kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z kwartalnie. Wpaty przyjmuj jednostki kolportaowe RUCH SA w miejscu zamieszkania prenumeratora. 2. Prenumerata zagraniczna: Wpaty przyjmuje jednostka RUCH SA Oddzia Krajowej Dystrybucji Prasy na konto w PEKAO SA IV O/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub w kasie Oddziau. Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. Oddzia: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel.: 0 (prefiks) 22 532-87-31, 532-88-16, 532-88-19, 532-88-20; infolinia 0-800-1200-29. Ceny prenumeraty z wysyk za granic w PLN dla wpacajcych w kraju: poczt zwyk (cay wiat) 132,-/kwarta; 227,-/p roku; 378,-/rok; poczt lotnicz (Europa) 149,-/kwarta; 255,-/p roku; 426,-/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 182,-/kwarta 313,-/p roku 521,-/rok. W USD dla wpacajcych z zagranicy: poczt zwyk (cay wiat) 88,-/rok; poczt lotnicz (Europa) 99,-/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 121,-/rok. Prenumerata zagraniczna RUCH SA patna kart patnicz na www.ruch.pol.pl 3. Prenumerata w Niemczech: Verlag Hbsch & CO., Dortmund, tel. 0-231-101948, fax 0-231-7213326. 4. Dystrybutorzy w USA: New York European Distribution Inc., tel. (718) 821 3290; Chicago J&B Distributing c.o., tel. (773) 736 6171; Lowell International c.o., tel. (847) 439 6300. 5. Dystrybutor w Kanadzie: Mississauga Vartex Distributing Inc., tel. (905) 624 4726. Ksigarnia Pegaz Polska Plaza Wisa, tel. (905) 238 9994. 6. Prenumerata redakcyjna: do 15 marca na drugi kwarta 2003 r. Cena 28,60 z. Wpaty dokonywa na konto: BAJA NEWS, 90-103 d, ul. Piotrkowska 94, Bank BPH SA o/d 10601493-330000-199492. 7. Zagraniczna prenumerata elektroniczna: p-ele@faktyimity.pl. 8. Prenumerata na caym wiecie: www.exportim.com. Szczegowe informacje na stronie internetowej http://www.faktyimity.pl

20

JAJA JAK BIRETY

Nr 6 (153) 7 13 II 2003 r.

ziwny jest ten wiat i dziwni s zamieszkujcy go ludzie. Podam kilka przykadw fenomenw, osobliwoci czy te, mwic wprost, wybrykw natury. Angielski filozof David Hume mwi o typowym dla czowieka pocigu do rzeczy cudownych, wyjtkowych. A oto lista niektrych niezwykoci. Najwyszy czowiek, jakiego kiedykolwiek nosia ziemia, Fiodor Machnow, mia 275 centymetrw wzrostu i way ponad 180 kilogramw. Urodzony w Witebsku w 1881 roku, Machnow wywoywa ogromn sensacj, gdziekolwiek si pojawia, a zwaszcza w Paryu, gdzie prawie wszyscy czonkowie Towarzystwa Antropologicznego byli ywo zainteresowani jego wybuja sylwetk. Stopy Machnowa miay blisko p metra dugoci, uszy pitnacie centymetrw, usta dziesi. Samym jego niadaniem moga si wyywi kilkuosobowa rodzina przez dwa dni. Przeyka bowiem dwa litry herbaty, jajecznic z dwudziestu jaj i osiem bochnw chleba z dwoma kilogramami masa. Na obiad jad blisko trzy kilogramy misa, kilogram ziemniakw i cztery litry piwa. Na kolacj tylko dwa i p kilograma misa, dwa litry herbaty i trzy bochenki chleba. Tu przed snem wrzuca w siebie dodatkowo pitnacie jaj, bochenek chleba i litr herbaty. Fiodor Machnow, do chwili obecnej najwyszy czowiek wiata, zmar w wieku 24 lat. Najwysz kobiet bya Sandy Allen 238 centymetrw, ale

GRUBY, GRUBSZY, NAJCHUDSZY...

Rzeczy dziwne i ciekawe


najbardziej zasyna Jane Bunfford (236 cm), bowiem jej szkielet stoi w szklanej gablocie uniwersyteckiego muzeum w Birmingham. Synna bya te Ella Elwing, najwysza kobieta USA, ktra miaa 260 cm wzrostu, 135 kg wagi i nieprawdopodobny wrcz apetyt... seksualny. Przez jej ko przewino si ponad trzystu mczyzn, zanim zmara na grulic w 1912 r. (miaa wwczas 40 lat). Najniszym mczyzn wiata by Charles C. Stratton o wdzicznej ksywce Tomcio Paluch. Mia tylko 64 centymetry i way osiem kilogramw. Tomcio Paluch wystpowa w synnym cyrku Barnuma, a kiedy przyjecha na wystpy do Nowego Jorku, Kto si wywysza bdzie poniony... 30 tysicy ludzi stanprezent lubny i zaprosi do Biao w kolejce po bilety, eby go ego Domu. Paluch-Stratton zmar, zobaczy. Tomcio oeni si z jeszmajc 39 lat. cze mniejsz od siebie karlic, Najmniejsz kobiet wiata byLavin Warren. Sam prezydent a karlica, Lucia Zarate. Majc Lincoln przesa malekiej parze dwadziecia lat waya niecae sze kilogramw przy wzrocie pidziesiciu centymetrw. Przez antropologw uwaana jest za najlejszego czowieka wiata. Najszerszym czowiekiem wszech czasw by Samuel Sugar , ktry way 380 kg przy 163 cm wzrostu i w pasie mia... 173 cm. Tylko trzy osoby w historii wiata wayy ponad p tony. Nalea do nich Francuz Renaud le Jurassien. W 1937 r. medyczne czasopismo podao wag Jurassiena: 662 kilogramy! Poza nim p tony przekroczyli Amerykanie: Johny Alee 562 kg, Robert Earl Hughes 530 kg. Kiedy Hughes zmar w 1958 r. (mia wwczas 42 lata), rodzina wynaja dwig do pochwku. Najcisz kobiet bya Baby Ruth, Amerykanka. Waya 290 kg. Jej m Joe Portic by impresariem i sprzedawa bilety na imprezy z jej udziaem. Po mierci ony Joe mwi

z dum, e trzeba byo a 16 mczyzn, aby zanie j do grobu. Najchudszym mczyzn wiata by Francuz Claude Ambroise Seurat. Mimo wzrostu 160 cm, way jedynie... 16 kg. Jad raz dziennie: kromka chleba i szklaneczka czerwonego wina cakowicie mu wystarczay. Najchudsz absolutnie kobiet bya Rosa Lee Plemons. Waya tylko 12 kg przy wzrocie 152 cm. Najbardziej kontrastowym maestwem wiata by zwizek midzy Peterem Robinsonem, ktry ofiarowa dozgonn mio i swoje 29 kilogramw niejakiej Bunny Smith wacej... 240 kg. Maonkowie zrobili na tym zwizku biznes, bowiem lub odby si przy wielotysicznej widowni w synnej Madison Square Garden, a pniej szczliwa para modoecw objedaa Stany Zjednoczone w triumfalnym tourne. Podobnie postpi Gerald Linhoff (40 kg), ktry w 1930 r. oeni si z Bert Lilley (240 kg). Jest to jaki sposb na atwy pienidz... Z innych rzeczy dziwnych i ciekawych szczeglnie rajcuje, zwaszcza panw, najwikszy biust wiata. Obwd biustu Australijki Vicki Little mierzy... 188 centymetrw. W.F. Benedict odnotowuje w Seksualnej anatomii kobiety przypadek modej dziewczyny, ktrej piersi wayy... dwadziecia trzy kilogramy. Dziwny jest ten wiat i moe przez to bardzo ciekawy. IGOR MALLY Fot. archiwum

Rys. Tomasz Kapuciski