You are on page 1of 622

CEI TREI MUCHETARI Alexandre Dumas PARTEA I Capitolul I CELE TREI DARURI ALE DOMNULUI D'ARTAGNAN-TAT L !

n "ea dint#i luni a lui aprilie $%&%' t#r(ul Meun(' unde s-a n)s"ut autorul Romanului Trandafirului1, p)rea a *i +n toiul unei *ier,eri at#t de "umplite' "a -i "#nd .u(.eno/ii ar *i i0,utit s)-l s".im,e +ntr-o a doua La Ro".elle&1 2)0#nd "um *u( *emeile spre uli/a mare -i au0ind /ipete de "opii +n pra(ul u-ilor' o seam) de t#r(o3e/i +-i puneau repede plato-a -i' apu"#nd o *lint) sau un ,alta(' "a s) se simt) mai tari' se +ndreptau spre .anul 4La Morarul 3oios4' +n *a/a ")ruia o (loat) ()l)(ioas) -i nespus de "urioas) se +m,ul0ea' "res"#nd "u *ie"e "lip)1 Pe 3remea a"eea se st#rneau mereu spaime' -i rare erau 0ilele "#nd un ora- sau altul nu--i tre"ea +n .risoa3e asemenea pa"oste1 No,ilii se luau la .ar/) +ntre ei5 re(ele se r)0,oia "u "ardinalul5 spaniolul se r)0,oia "u re(ele1 Pe l#n() a"este lupte mo"nite sau o,-te-ti' taini"e sau *)/i-e' mai erau pe deasupra .o/ii' "er-etorii' .u(.eno/ii' lupii -i 3ale/ii "are se n)pusteau asupra tuturor1 T#r(o3e/ii erau 3e-ni" +narma/i +mpotri3a .o/ilor' a lupilor -i a 3ale/ilor' adesea +mpotri3a no,ililor -i .u(.eno/ilor' "#teodat) +mpotri3a re(elui' dar ni"iodat) +mpotri3a "ardinalului sau a spaniolului1 Ca urmare a a"estor n)ra3uri +nr)d)"inate' +n amintita 0i de luni a lui aprilie $%&%' t#r(o3e/ii' au0ind larm) -i ne0)rind ni"i stea(ul (al,en "u ro-u' -i ni"i uni*ormele du"elui de Ri".elieu' se repe0ir) "u to/ii +nspre .anul 4La Morarul 3oios41 Odat) a"olo' *ie"are +-i putu da seama de pri"ina a"estei *ier,eri1 Un t#n)r111 s)-i s".i/)m portretul dintr-o sin(ur) tr)s)tur) de "ondei6 +n".ipui/i-3) pe Don 7ui8ote la optspre0e"e ani5 Don 7ui8ote *)r) armur)' ni"i pe piept' ni"i pe "oapse' un Don 7ui8ote +m,r)"at +ntr-o .ain) s"urt) de l#n)' a ")rei "uloare al,astr) se s".im,ase "u 3remea' ,)t#nd nedeslu-it "#nd +n 3i-iniu' "#nd
$

Romanul Trandafirului 9Le roman de la Rose: ; "ele,ru roman ale(ori" -i dida"ti" 9se"1 $<:' *oarte r)sp#ndit +n e3ul mediu6 prima parte a *ost s"risa de Guillaume de Loris' iar a doua de Clopinel' 0is =ean de Meun(1 & Ora- *ran"e0 pe "oasta Atlanti"ului' "itadela "al3ini-tilor ; "u"erit de Ri".elieu +n $%&>1

+ntr-un a0uriu "a "erul1 ?a/a prelun() -i oa".e-)' umerii o,ra8ilor ie-i/i +n a*ar) ; semn de 3i"lenie6 mu-".ii *)l"ilor 3#n8o-i ; alt semn' dup) "are deose,e-ti *)r) (re- pe un (as"on' ".iar "#nd nu poart) ,eret)6 t#n)rul nostru purta +ns) o ,eret) +mpodo,it) "u un soi de pan)5 pri3irea des".is) -i a(er)' nasul 3ultures"' dar ,ine *)"ut5 prea +nalt pentru un ,)ie/andru' prea s"und pentru un ,)r,at +mplinit5 un o".i mai pu/in +n"er"at l-ar *i luat drept *iul unui *ermier' ple"at +n ")l)torie' da") nu i-ar *i 3)0ut spada lun() "are at#rnat) la "ureaua de pe piept' se lo3ea de "oapsa st)p#nului' "#nd a"esta um,la pe 8os' sau le p)rul 0,#rlit al "alului' "#nd um,la ")lare1 C)"i t#n)rul nostru a3ea un "al' -i "alul a"esta era at#t de ,)t)tor la o".i' +n"#t nu putuse tre"e neluat +n seam)1 Era un ")lu/ din @earn' s) *i a3ut +ntre doispre0e"e -i paispre0e"e ani' "u p)rul (al,en' "u "oada rete0at)' dar "u ari"eal) la pi"ioare' -i "are de-i +nainta "u "apul mai 8os de (enun".i' *)"#nd de prisos *olosirea ")p)strului' era totu-i +n stare s) str),at) opt le(.e pe 0i1 Din ne*eri"ire' +nsu-irile a"estui "al erau at#t de ,ine as"unse su, p)rul *isti".iu -i +n*)/i-area lui n)stru-ni")' +n"#t +ntr-o 3reme +n "are toat) lumea se pri"epea la "ai' i3irea sus-pomenitului ")lu/ la Meun(' unde intrase a,ia de un s*ert de "eas pe poarta @eau(en"A' st#rni o uluial)' "are se r)s*r#nse ".iar asupra ")l)re/ului1 Bi a"easta +l +ndurerase "u at#t mai mult pe t#n)rul d'Arta(nan 9")"i a-a se numea a"est Don 7ui8ote al a"estei noi Rossinante <' "u "#t +-i d)dea seama ") ori"#t de ,un ")l)re/ ar *i *ost' tot l-ar *i *)"ut de o"ar) asemenea m#r/oa()1 De a"eea -i primise "u inima (rea darul tat)lui s)u1 Btia ") asemenea do,ito" pre/uia pe pu/in dou)0e"i de li3reC1 E drept ") 3or,ele "are +nso/iser) darul erau de nepre/uit6 ; ?iule' ; +i spusese (entilomul (as"on +n a"el "urat diale"t ,earne0 de "are Denri" al I2-lea nu se putuse de0,)ra ni"iodat)' ; *iule' ") m#ine 3or *i treispre0e"e ani de "#nd "alul )sta s-a n)s"ut +n "asa tat)lui t)u' pe "are n-a p)r)sit-o ni"iodat)5 e un lu"ru "are ar tre,ui s) te +ndemne s)-l iu,e-ti1 Nu "um3a s)-l 3in0i1 Las)-l s) moar) lini-tit' "um se "u3ine' de ,)tr#ne/e' -i da") ple"i "u el la r)0,oi' "ru/)-l' a-a "um ai "ru/a un slu8itor ,)tr#n1
< C

Rossinanta ; numele iepei pe "are ")l)rea Don 7ui8ote1 Li3r) ; 3e".e moned) *ran"e0) "are 3alora aproape un *ran"1

Da") 3ei a3ea "instea s) *ii primit la "urte' ; urm) ,)tr#nul d'Arta(nan' ; "inste la "are de alt*el +/i d) dreptul o,#r-ia ta de 3i/) 3e".e' ap)r)-/i "u demnitate' pentru tine -i pentru ai t)i' titlul de (entilom' pe "are mo--str)mo-ii no-tri l-au purtat "u *runtea sus mai ,ine de "in"i sute de ani1 Prin ai ti, +n/ele( pe p)rin/i -i pe prieteni1 Nu ierta ni"iodat) nim)nui nimi"' de"#t "ardinalului -i re(elui1 Prin ,)r,)/ia lui ; ia ,ine seama ; numai prin ,)r,)/ia lui' un (entilom +-i "roie-te a0i drum +n 3ia/)1 Cine -o3)ie o "lip)' a"ela s"ap) poate noro"ul pe "are soarta i-l +ntindea to"mai atun"ea1 E-ti t#n)r -i tre,uie s) *ii 3itea0 din dou) pri"ini6 +nt#ia' pentru ") e-ti (as"on' -i a doua' pentru ") e-ti *iul meu1 Nu o"oli +mpre8ur)rile nea-teptate' ,a ".iar alear() dup) n)0dr)3)nii1 Te-am pus s) +n3e/i m#nuirea spadei5 ai un (enun".i de *ier -i +n".eietura m#inii de o/el1 @ate-te de 0or' ,ate-te "u at#t mai mult "u "#t duelurile sunt oprite5 a te ,ate +nseamn) de"i a a3ea o +ndoit) "ute0an/)1 Nu-/i pot d)rui' *iul meu' de"#t "in"ispre0e"e s"u0iE' "alul meu -i po3e/ele pe "are le-ai au0it1 La toate astea' mama ta 3a ad)u(a o re/et) "e-o -tie de la o /i(an")' a unui ,alsam "are le"uie-te "a prin minune ori"e ran)' da") n-a atins inima1 Tra(e *olos din ori"e -i tr)ie-te *eri"it 3ia/) +ndelun(at)1 Mai 3reau s) adau( "#te3a "u3inte' "a s)-/i pot da o pild)' nu din 3ia/a mea' ")"i eu n-am *ost ni"iodat) la "urte' -i n-am luat parte de"#t la r)0,oaiele reli(ioase' de ,un) 3oie6 3reau s)-/i 3or,es" despre domnul de TrF3ille' "are a *ost pe 3remuri 3e"inul meu -i "are a a3ut "instea de a se 8u"a' +n "opil)rie' "u re(ele nostru1 Ludo3i" al GlII-lea' Cel-de-Hus s)-l ai,) +n pa0)I Uneori' din 8oa")' a8un(eau la ,)taie' iar +n a"este ,)t)i nu re(ele ie-ea totdeauna ,iruitor1 Lo3iturile primite au *ost i03orul pre/uirii -i prieteniei sale pentru domnul de TrF3ille1 Mai t#r0iu' domnul de TrF3ille s-a mai ,)tut -i "u al/ii6 de "in"i ori pe 3remea +nt#iei sale ")l)torii la Paris' de -apte ori de "#nd a +n".is o".ii r)posatul re(e p#n) la ma8oratul "elui t#n)r' *)r) a mai pune la so"oteal) at#tea r)0,oaie -i asedii5 iar de atun"i -i p#n) a0i' poate +n") de o sut) de oriI A-a ")' +n "iuda le(ilor' a porun"ilor s"rise -i a 0ilelor de +n".isoare' iat)-l a0i ")pitan al mu-".etarilor%' adi") iat)-l ")petenia unei le(iuni de "e0ari pe "are re(ele pune mare pre/ -i de "are ".iar "ardinalul se teme' el "are ; dup) "um se -tie ; nu
E

H"ud ; 3e".e moned) de ar(int "are "ir"ula +n apusul Europei1 Holdat +narmat "u o mus".et)' arm) lun() de aproape $'&J m' +ntre,uin/at) +nainte de in3entarea pu-tii' ")reia i se d)dea *o" "u un *itil aprins1
%

prea "unoa-te "e-i a"eea *ri")1 Mai mult' domnul de TrF3ille "#-ti() 0e"e mii de s"u0i pe an5 asta +nseamn) ") e no,il "u mare *aim)1 A +n"eput la *el "a -i tine5 du-te la el "u a"east) s"risoare -i urmea0)-i pilda "a s) a8un(i -i tu "a el1 Hpun#nd a"estea' ,)tr#nul domn d'Arta(nan +nm#n) *iului o s"risoare dinainte pre()tit)' apoi +l +n"inse "u propria lui spad) -i' s)rut#ndu-l duios pe am#ndoi o,ra8ii' +l ,ine"u3#nt)1 C#nd ie-ea din "amera p)rinteas")' t#n)rul d)du peste mai")-sa5 +l a-tepta "u *aimoasa re/eta de "are +n urma s*aturilor primite' a3ea s) se *oloseas") adeseori1 De data asta' r)masul ,un a /inut mai mult) 3reme -i a *ost "u mult mai duios nu doar din pri"in) ") domnul d'Arta(nan nu -i-ar *i iu,it *iul' sin(ura lui odrasl)' dar domnul d'Arta(nan era ,)r,at -i ar *i so"otit nepotri3it din partea unui ,)r,at s) se lase "ople-it de emo/ie' pe "#nd doamna d'Arta(nan era *emeie -i mai mult de"#t at#t' era mam)1 Ea pl#nse amarni" -i' tre,uie s-o spunem spre lauda t#n)rului d'Arta(nan' +n po*ida s*or/)rilor lui de a r)m#ne netul,urat' a-a "um i-ar *i stat ,ine unui 3iitor mu-".etar' *irea +l +n3inse -i d)du drumul -u3oiului de la"rimi din "are a,ia i0,uti s) as"und) 8um)tate1 !n a"eea-i 0i' t#n)rul o porni la drum "u "ele trei daruri p)rinte-ti' al")tuite' dup) "um am mai spus din "in"ispre0e"e s"u0i' din ")lu/ul pomenit -i din s"risoarea ")tre domnul de TrF3ille5 se-n/ele(e de la sine ") s*aturile date nu intrau +n so"oteal)1 Cu un ast*el de vade mecum7' d'Arta(nan era' prin starea sa su*leteas") -i trupeas")' o "opie "redin"ioas) a eroului lui Cer3antes' "u "are l-am asemuit +n ".ip at#t de *eri"it' atun"i "#nd +ndatorirea noastr) de istori" ne-a silit s)-i s".i/)m portretul1 Don 7ui8ote lua morile de 3#nt drept uria-i' -i oile drept o-ti6 d'Arta(nan lua ori"e sur#s drept o 8i(nire -i *ie"e pri3ire drept a/#/are1 Ca urmare' +-i /inu pumnul +n"le-tat de-a lun(ul drumului +ntre Tar,es -i Meun(1 !n-*)"#ndu--i m#nerul spadei una peste alta' de 0e"e ori pe 0i5 totu-i pumnul nu se a,)tu asupra ni"i unei *)l"i' -i spada nu--i p)r)si tea"a1 Nu doar ") +n*)/i-area ,ietului ")lu/ (al,en n-ar *i st#rnit destule 0#m,ete pe *a/a tre")torilor' dar "um pe deasupra m#r/oa(ei 0)n()nea o namil) de spad) -i
K

2ade me"um' ")l)u0)' "uno-tin/e *olositoare "e se poart) "u sine 9lat1:1

"um pe deasupra a"estei spade s"lipea o ")ut)tur) mai mult "runt) de"#t tru*a-)' tre")torii +-i +n*r#nau r#sul sau' da") r#sul le ,iruia pre3ederea' atun"i se sileau s) nu r#d)' de"#t "u un "ol/ al (urii "a m)-tile din 3e".ime1 D'Arta(nan +-i p)str) de"i /inuta m#ndr) -i amorul propriu ne-tir,it p#n) la pr)p)ditul a"ela de or)-el Meun(1 Dar a8uns a"olo' +n 3reme "e des")le"a +n *a/a por/ii Morarului Voios, *)r) "a ni"i .an(iul' ni"i 3reun slu8itor sau 3reun (r)8dar s)-i /in) "alul de d#rlo(i' d'Arta(nan 0)ri la parter' +n dreptul unei *erestre +ntredes".ise' un (entilom de statur) +nalt) -i semea/)' "am mo.or#t la o,ra0' "are st)tea de 3or,) "u doi in-i "e p)reau a-l as"ulta "u mult) luare-aminte1 D'Arta(nan "re0u *ire-te' "a de o,i"ei' ") era 3or,a despre el -i +n"epu s) as"ulte1 De data asta se +n-elase doar pe 8um)tate6 nu despre el era 3or,a' "i despre' "alul lui1 Gentilomul p)rea ") +n-ir) as"ult)torilor +nsu-irile animalului -i de"i' "um am mai spus' as"ult)torii ar)tau un deose,it respe"t po3estitorului1 Cei doi i0,u"neau mereu +n r#s' dar "a s)--i ias) din s)rite' t#n)rului nostru +i a8un(ea o um,r) de sur#s5 se +n/ele(e atun"i s"r#-netul lui la au0ul a"elor .o.ote ()l)(ioase1 D'Arta(nan 3ru totu-i s)--i dea mai +nt#i seama de mutra neru-inatului "are--i ,)tea 8o" de el1 !-i a/inti pri3irea m#ndr) asupra str)inului -i 3)0u ") era un ,)r,at +ntre patru0e"i -i patru0e"i -i "in"i de ani' "u o".ii ne(ri -i s*redelitori' "u *a/a ()l,e8it)' "u nasul (ros -i "u musta/a nea(r)' me-te-u(it tuns)5 purta pantaloni p#n) la (enun".i -i un pieptar de "uloare lilia".ie' "u ()itane tot lilia".ii' *)r) alt) podoa,) de"#t o,i-nuitele despi")turi prin "are se 3edea ")ma-a1 De-i noi' .ainele-i erau mototolite' "a ori"e +m,r)")minte de ")l)torie' +n".is) +ndelun( +ntr-un "u*)r1 D'Arta(nan *)"u la repe0eal) toate a"este "onstat)ri "u pri"eperea "elui mai mi()los "er"et)tor -i' *)r) +ndoial)' dintr-o pornire l)untri") "e-i spunea ") a"est ne"unos"ut 3a a3ea +n 3iitor o mare +nr#urire asupra 3ie/ii lui1 Cum +ns)' +n "lipa +n "are d'Arta(nan +-i pironea pri3irea asupra (entilomului "u straie lilia".ii1' a"esta +-i de03olta to"mai una din "ele mai am)nun/ite -i mai temeini"e expuneri asupra (loa,ei ,earne0e' "ei doi as"ult)tori se pornir) pe r#s' +n 3reme "e el +nsu-i l)s) s) r)t)"eas")' +mpotri3a o,i"eiului' o *luturare de sur#s pe *a/)1 De data a"easta nu mai +n")pea ni"i o +ndoial) d'Arta(nan

se sim/ise +ntr-ade3)r 8i(nit1 Pe deplin +n"redin/at de 8i(nire' +-i +n*und) ,ereta pe o".i -i' +n"er"#nd s) maimu/)reas") unele *andoseli de la "urte' pe "are le surprinsese +n Gas"onia la "#/i3a no,ili "are se a*lau +n ")l)torie' +naint)' "u o palm) pe m#nerul spadei -i "u "ealalt) +n -old1 Din ne*eri"ire' pe m)sur) "e +nainta' m#nia +l or,ea tot mai tare' -i +n lo"ul *ra0elor impun)toare -i demne' pre()tite pentru a--i rosti pro3o"area' nu mai ()si pe 3#r*ul lim,ii de"#t r),u*niri (rosolane' pe "are le +nso/i de str#m,)turi *urioase1 ; Ei' domnule' ; +n"epu s) stri(e' ; dumneata "are te as"un0i dup) o,lonI Da' da' ".iar dumneataI Hpune-mi -i mie de "e r#0i' m)"ar s) r#dem +mpreun)1 Gentilomul +-i plim,) +n"et pri3irea de la "al la ")l)re/' "a -i "#nd i-ar *i tre,uit oare"are r)(a0 pentru a +n/ele(e ") spre el se +ndreptau a"ele mustr)ri "iudate6 apoi' "#nd nu-i mai r)mase ni"i o +ndoial)' +-i +n"runt) u-or spr#n"enele -i' dup) o lun() t)"ere' +i r)spunse lui d'Arta(nan "u (las o,ra0ni" -i ,at8o"oritor' "u neputin/) de des"ris 6 ; N-am 3or,it "u dumneata' domnuleI ; !n s".im, 3or,es" eu "u dumneataI se r)sti t#n)rul s"os din s)rite de ameste"ul a"ela de o,r)0ni"ie -i ,un) "re-tere' de "u3iin/) -i dispre/1 Ne"unos"utul +l mai pri3i o "lip) "u a"eea-i *luturare de 0#m,et pe ,u0e' apoi' ple"#nd de la *ereastr)' ie-i a(ale din .an -i se +n*ipse +n *a/a "alului' la doi pa-i de d'Arta(nan1 Linuta lini-tit) -i ")ut)tura lui ,at8o"oritoare +ndoir) 3eselia "elor "u "are st)tea de 3or,) -i "are nu se +ndep)rtaser) de la *ereastr)1 2)0#ndu-l at#t de aproape' d'Arta(nan s"oase "am de 3reo 8um)tate de "ot spada din tea")1 ; Calul )sta tre,uie s) *ie' sau mai "ur#nd tre,uie s) *i *ost' +n tinere/ea lui' *lori"i") (al,en) de unti-or' spuse ne"unos"utul' urm#ndu--i "er"et)rile +n"epute -i +ntor"#ndu-se spre as"ult)torii lui de la *ereastr)' "a -i "#nd ni"i n-ar *i ,)(at de seam) ") m#nia lui d'Arta(nan se ridi"a 0id +ntre el -i "eilal/i1 E o "uloare *oarte "unos"ut) +n ,otani")' dar p#n) a"um *oarte rar +nt#lnit) la "ai1 ; R#0i de "al "#nd nu-/i d) m#na s) r#0i de st)p#nI r)"ni *urios "on"urentul lui TrF3ille1 ; Eu nu r#d des' domnul meu' ; urm) ne"unos"utul' n-ai de"#t s) m) pri3e-ti -i s) te "on3in(i' dar /in "u tot dinadinsul

s)-mi iau +n()duin/a de a r#de "#nd am ".e*1 ; Iar mie' ; stri() d'Arta(nan' ; nu-mi pla"e s) se r#d) "#nd n-am eu ".e*I ; Ade3)rat' domnul meuM urm) ne"unos"utul mai lini-tit "a ori"#nd1 ?oarte ,ineI A-a -i eI Apoi' +ndep)rt#ndu-se' se pre()tea s) intre iar)-i +n .an prin poarta "ea mare su, "are d'Arta(nan 3)0use la sosire un "al (ata +n-euat1 Dar nu era +n *irea lui d'Arta(nan s) dea drumul a"eluia "are a3ea neo,r)0area s)--i ,at) 8o" de el1 Trase de"i spada "u totul din tea") -i +n"epu s)-l urm)reas")' r)"nind6 ; !ntoar"e-te' .ei' +ntoar"e-te' domnule 0e*lemea1 !ntoar"e-te' ") a"um te lo3es" pe la spateI ; H) m) lo3e-ti pe mineI r#n8i "el)lalt' r)su"indu-se pe ")l"#ie -i pri3indu-l pe t#n)r "u uimire -i dispre/1 Daida deI dra(ul meu' e-ti "am ne,unI apoi' "u (lasul s")0ut' "a -i "#nd ar *i 3or,it "u el +nsu-i6 P)"atI Ce mai des"operire pentru maiestatea sa' "are "aut) n)0dr)3ani peste tot' "a s) -i-i *a") mu-".etariI Pe )sta ar *i tre,uit s)-l "unoas")I Nu s*#r-i ,ine -i d'Arta(nan +i -i trase o lo3itur) 0dra3)n) "u 3#r*ul spadei' +n"#t da") "el)lalt n-ar *i s)rit "u un pas +napoi' ar *i (lumit de ,un) seam) pentru "ea din urm) oar)1 2)0#nd ") s-a +n(ro-at (luma' ne"unos"utul trase -i el spada din tea") -i' dup) "e--i salut) potri3ni"ul' se puse +n (ard)' "u toat) serio0itatea1 Dar +n a"eea-i "lip)' "ei doi as"ult)tori' +nso/i/i de .an(iu' t),)r#r) asupra lui d'Arta(nan' ar0#ndu-l "are "u "ioma(ul' "are "u lopata -i "u 3)traiele de la so,)1 Era o s".im,are de ata" at#t de *ul(er)toare -i de nea-teptat)' +n"#t potri3ni"ul lui d'Arta(nan' +n 3reme "e a"esta se +ntor"ea "a s) *a") *a/) (rindinei de lo3ituri' +-i ,)() din nou spada +n tea")' la *el de si(ur pre"um -i-o s"osese -i' din a"torul "are era "#t p-a"i s) *ie' a8unse iar)-i spe"tator al ,)t)liei' rol pe "are-l +ndeplini "u nep)sarea-i o,i-nuit)' morm)ind totu-i printre din/i6 ; La nai,a "u to/i (as"onii )-tiaI Hui/i-l iar pe "alul lui porto"aliu -i du")-se pe pustii1 ; Nu +nainte de a te *i r)pus' mi-eluleI stri() d'Arta(nan' ap)r#ndu-se din r)sputeri' -i *)r) s) dea +nd)r)t din *a/a "elor trei du-mani "are-l "iom)(eau de 0or1 ; Ce de i*ose pe elI morm)i (entilomul1 Pe "instea mea' (as"onii )-tia nu--i mai ,a() min/ile-n "ap1 Tra(e-/i-i' da") /ine

mor/i-1 C#nd o o,osi' o s) spun) el sin(ur ") s-a s)turat1 De ,un) seam)' ne"unos"utul tot nu -tia "u "e soi de "at#r a3ea de *ur")1 D'Arta(nan nu era omul "are s) se dea ,)tut "u una "u dou)1 Lupta mai /inu de"i "#te3a "lipe' p#n) "#nd isto3it' t#n)rul s")p) din m#n) spada' *r#nt) +n dou) de o lo3itur) de "ioma(1 !n s*#r-it' alt) lo3itur) +l nimeri +n *runte' do,or#ndu-l totodat) la p)m#nt' plin de s#n(e -i aproape +n nesim/ire1 To"mai atun"i +n"epea s) se str#n() de pretutindeni lume la lo"ul "u pri"ina1 Tem#ndu-se de prea mare 3#l3)' .an(iul' a8utat de oamenii lui' duse r)nitul +n ,u")t)rie unde-i d)du unele +n(ri8iri1 !n 3remea a"easta' (entilomul +-i luase iar)-i lo"ul la *ereastr) -i pri3ea "u oare"are nelini-te spre mul/imea a"eea +n"remenit)' "are-l stin(.erea din "ale a*ar)1 ; Ia spune' "e mai *a"e tur,atulM se +ntoarse el spre u-a "are se des".idea 0(omotos6 .an(iul to"mai 3enea s)-l +ntre,e de s)n)tate1 ; Ex"elen/a 3oastr) a s")pat tea*)rM se interes) .an(iul1 ; Dup) "um 3e0i' +ntre( -i tea*)r' s"umpe .an(iule' - dar eu pe dumneata te +ntre, "um +i mai mer(e t#n)rului nostruM ; !i mer(e mai ,ine' ; r)spunse "el)lalt ; a"um a le-inat de tot1 ; Ade3)ratM *)"u (entilomul1 ; Da' dar +nainte de a le-ina -i-a mai adunat ,ruma de puteri' "a s) 3) stri(e -i s) 3) +n*runte' r)"nind1 ; E dra"ul (olI se minun) ne"unos"utul1 ; Da de unde' ex"elen/)' nu-i ni"i un dra"' ; urm) .an(iul str#m,#nd din nas' ; pe "#nd 0)"ea lat' l-am s"oto"it peste tot -i n-am ()sit +n ,oar*ele lui de"#t o ")ma-)' iar +n pun() numai unspre0e"e s"u0i5 asta nu l-a +mpiedi"at +ns) s) spun)' pe "#nd le-ina' ") da") a-a "e3a i s-ar *i +nt#mplat la Paris' 3-a/i *i ")it pe lo"1 Dar ai"i' n-o s) 3) ")i/i de"#t pu/in mai t#r0iu1 ; Te pomene-ti "-o *i 3reun prin/ de s#n(e' "are um,l) de(.i0at' 0ise ne"unos"utul "u nep)sare1 ; 2-am spus toate astea' no,ilul meu domn' ; ad)u() .an(iul' ; pentru "a s) 3) pute/i *eri din 3reme1 ; !n *uria lui n-a s")pat ni"i un numeM ; @a da' se lo3ea mereu "u m#na peste ,u0unar' -i morm)ia6 Las) ") 3edem noi "e o s) spun) domnul de TrF3ille' "#nd o a*la "um a *ost ter*elit o"rotitul s)u1

; Domnul de TrF3illeM ; +ntre,) ne"unos"utul' din "e +n "e mai atent' ; 0i"i ") rostea numele domnului de TrF3ille -i se lo3ea "u m#na peste ,u0unarM111 Dai spune drept' dra() .an(iule' +n 3reme "e t#n)rul dumitale era le-inat' si(ur ") nu te-a r),dat inima s) nu s"oto"e-ti -i prin ,u0unarul "u pri"ina1 Ai dat peste "e3aM ; O s"risoare pentru domnul de TrF3ille' ")pitanul mu-".etarilor1 ; Ade3)ratM ; C.iar a-a "um am "instea s) 3) spun' ex"elen/)1 Dan(iul' "are nu era +n0estrat "u prea mult dar de p)trundere' nu--i d)du seama de ")ut)tura s".im,at) a ne"unos"utului' "#nd +i au0ise 3or,ele1 P)r)sind per3a0ul *erestrei de "are +-i /inea re0emate "oatele' a"esta +n"runt) din spr#n"ene "a ori"e om +n(ri8orat1 ; Dra"e' ; morm)i el printre din/i' ; s)-mi *i trimis oare TrF3ille pe (as"onul )staM Prea-i de tot t#n)rI Dar la urma urmei' o lo3itur) de spad) e o lo3itur) de spad)' ori"are ar *i 3#rsta "elui "e /i-o d)' -i te *ere-ti mai pu/in de un mu"os de"#t de ori"are altul5 ,uturu(a mi") r)stoarn) "arul mare1 Bi 3reme de "#te3a minute ne"unos"utul r)mase pe (#nduri1 ; Ei' .an(iule' ; +i spuse' ; n-ai de (#nd s) m) des"otorose-ti de apu"atul )staM Nu-mi 3ine s)-l omor ".iar a-a' -i totu-i ; ad)u() el pe un ton re"e -i amenin/)tor' ; totu-i m) stin(.ere-te1 Unde e a"umM ; !n odaia ne3esti-mi' i se dau +n(ri8iri' la "atul +nt#i1 ; @oar*ele -i s)"ule/ul le are "u elM Bi-a s"os .ainaM ; Nu' toate sunt 8os +n ,u")t)rie1 Dar' da") t#n)rul )sta 0urliu 3) stin(.ere-te111 ; Cred -i eu1 Ht#rne-te +n .anul dumitale un t)r),oi "u "are oamenii "umse"ade nu se pot +mp)"a1 Ur") a"um la dumneata' *)-mi so"oteala -i d) de -tire 3aletului meu1 ; Cum' domnul ne -i p)r)se-teM ; Nu-i ni"i o noutate' *iind") +/i porun"isem s) pui -aua pe "al1 Nu mi s-a +mplinit porun"aM ; @a da' -i dup) "um a/i putut s) 3) +n"redin/a/i sin(ur' "alul domniei-3oastre se a*l) su, poarta "ea mare' (ata de ple"are1 ; @ine' atun"i *) "um /i-am spusI 4Dra"e' ; +-i 0ise +n sinea lui .an(iul' ; s)-i *ie oare *ri") de

mu"osul )staM4 Dar o pri3ire porun"itoare a ne"unos"utului +i rete0) (#ndul1 He +n"lin) ad#n" -i ie-i1 ; N-ar *i nimerit s-o 0)reas") 0)p)"itul )sta pe MiladA' ; +-i mai 0ise str)inul' ; tre,uie s) trea") din "lip) +n "lip)5 ".iar a +nt#r0iat1 Mai ,ine s) +n"ale" -i s)-i ies +n +nt#mpinare111 M)"ar da") a- putea -ti "e-i "u s"risoarea a"eea adresat) lui TrF3illeI Bi ,odo()nind +ntr-una' ne"unos"utul se +ndrept) spre ,u")t)rie1 !n 3remea asta' +n"redin/at ") numai pre0en/a t#n)rului +i alun(ase pe ne"unos"ut' .an(iul se ur"ase +n "amera so/iei lui' unde-l ()si pe d'Arta(nan "are--i 3enise +n s*#r-it +n *ire1 D#ndu-i s) +n/elea() ") ar putea a3ea +n"ur")turi "u poli/ia' deoare"e ")utase (#l"ea3) unui mare senior' ")"i dup) p)rerea lui ne"unos"utul nu putea *i de"#t un mare senior' .an(iul +l *)"u s) se s"oale din pat' +n po*ida sl),i"iunii' -i s)--i urme0e drumul1 Pe 8um)tate n)u"' +n ")ma-)' "u "apul +n*)-urat +n "#rpe' d'Arta(nan se ridi") -i' +mpins de .an(iu' +n"epu s) "o,oare5 dar' +n drum spre ,u")t)rie' +-i 0)ri deodat) pro3o"atorul' "are st)tea lini-tit de 3or,) "u o doamn)' l#n() s"ara unei *rumoase "ale-ti' +n.)mat) "u doi "ai mari' norman0i1 A"eea "u "are st)tea de 3or,)' -i al ")rei "ap ap)rea "a +nr)mat +n portiera "ale-tii' era o *emeie +ntre dou)0e"i -i dou)0e"i -i doi de ani1 Am mai spus "#t de *ul(er)tor i0,utea d'Arta(nan s) prind) "ele mai mi"i am)nunte din +n*)/i-area "ui3a1 De la prima arun")tur) de o".i' 3)0u' a-adar' ") *emeia era t#n)r) -i *rumoas)1 ?rumuse/ea ei +l i0,i "u at#t mai mult "u "#t p)rea str)in) /inuturilor meridionale +n "are el tr)ise p#n) atun"i1 Era o *)ptur) ,lond) -i palid)' "u plete lun(i' unduindu-i pe umeri' o".i mari al,a-tri' 3is)tori' "u ,u0e tranda*irii -i m#ini de ala,astru5 3or,ea aprins "u ne"unos"utul1 ; A-adar' eminen/a sa +mi porun"e-te111 spunea doamna1 ; H) 3) +ntoar"e/i numaide"#t +n An(lia -i s)-i da/i de 3este da") du"ele p)r)se-te Londra1 ; Bi-n "e pri3e-te "elelalte instru"/iuniM +ntre,) *rumoasa ")l)toare1 ; He ()ses" toate +n "aseta a"easta' pe "are n-o 3e/i des".ide de"#t pe "el)lalt mal al M#ne"ii1 ; @ine' *oarte ,ine111 -i dumnea3oastr)M

; Eu m) +napoie0 la Paris1 ; ?)r) s)-l +n3)/a/i minte pe neo,r)0atul a"ela de /#n"M111 mai +ntre,) doamna1 Ne"unos"utul se pre()tea s) r)spund)' dar ".iar +n "lipa "#nd des".idea (ura' d'Arta(nan' "are au0ise totul' se repe0i +n pra(ul por/ii' stri(#nd6 ; Neo,r)0atul de /#n" o s) +n3e/e el minte pe al/ii' "red ") de data asta "el pe "are tre,ui s)-l +n3e/e minte nu-i 3a mai s")pa "a +nt#ia oar)1 ; Nu-i 3a s")paM repet) ne"unos"utul' +n"runt#ndu-se1 ; Ho"ot ")-n *a/a unei *emei nu 3ei +ndr)0ni s) *u(i1 ; Lua/i seama' ; stri() MiladA' 3)0#nd ") (entilomul du"e m#na la spad)' ; lua/i seama' "ea mai mi") +nt#r0iere poate n)rui totul1 ; A3e/i dreptate' ; +i r)spunse (entilomul' ; 3ede/i-3) de drum' eu 3oi *a"e la *el1 Bi' salut#nd doamna "u o u-oar) +n"linare a "apului' s)ri +n -a' +n 3reme "e 3i0itiul ardea la ,i"e "ailor1 Ne"unos"utul -i doamna pornir) a-adar +n (oan)' *ie"are de "ealalt) parte a drumului1 ; Ei' so"otealaI /ipa .an(iul' a ")rui pre/uire se s".im,a +ntr-un ad#n" dispre/' 3)0#nd ") se dep)rtea0) *)r) s)--i pl)teas") so"oteala1 ; Pl)te-te tu' mar/a*oiule' stri() a"esta' din (oana mare' 3aletului' "are dup) "e arun") la pi"ioarele .an(iului dou) sau trei monede de ar(int' porni -i el +n (alop dup) st)p#n1 ; Htai' mi-eluleI Htai' ti")losuleI Gentilom de paieI stri() d'Arta(nan' aler(#nd la r#ndul lui dup) 3alet1 Dar r)nitul era prea sl),it pentru a putea +ndura asemenea 0drun"in1 A,ia *)"u 0e"e pa-i -i ure".ile +n"epur) s)-i 3#8#ie' ame/eala +l "uprinse' un nor s#n(eriu +i tre"u pe dinaintea o".ilor -i se pr),u-i +n mi8lo"ul str)0ii' stri(#nd mereu6 ; Mi-eluleI Mi-eluleI Mi-eluleI ; A-a-i' mare mi-el' morm)i .an(iul' apropiindu-se de d'Arta(nan -i +n"er"#nd prin a"east) lin(u-ire s) se +mpa"e "u s)rmanul t#n)r' +nto"mai "um *)"use -i ,#tlanul din *a,ula "u mel"ul1 ; Da' e un mare mi-el' ; -opti -i d'Arta(nan' ; dar ea' ea tare mai e *rumoas)I ; Care eaM +ntre,) .an(iul1

; MiladA' +n()im) d'Arta(nan1 Bi +-i pierdu "uno-tin/a a doua oar)1 ; Totuna' ; 0ise .an(iul' ; mi-au s")pat doi' dar mi-a r)mas )sta1 Bi pe )sta nu-l mai las din m#ini "#te3a 0ile1 Ni"i unspre0e"e s"u0i nu-s de lep)dat1 He -tie ") unspre0e"e s"u0i era to"mai suma "e se mai ()sea +n pun(a lui d'Arta(nan1 Dup) "um se 3ede' .an(iul so"otise unspre0e"e 0ile de ,oal) a "#te un s"ud pe 0i5 numai ") el so"otise ast*el *)r) s) /in) seama de ")l)tor1 A doua 0i' pe la "in"i diminea/a' d'Arta(nan se s"ul) din pat' "o,or+ +n ,u")t)rie' *)r) s)-l a8ute nimeni' "eru +n a*ar) de alte meremeturi' a ")ror list) n-a a8uns p#n) la noi' 3in' untdelemn' ro0marin -i' /in#nd re/eta mamei sale +n m#n)' +-i pre()ti un ,alsam "u "are--i unse numeroasele-i r)ni' s".im,#ndu--i sin(ur o,lo8elile -i ne3r#nd s) primeas") a8utorul 3reunui medi"1 Datorit) *)r) +ndoial) ,alsamului de @oemia -i datorit) poate -i lipsei ori")rui medi"' d'Arta(nan *u pe pi"ioare ".iar +n seara a"ea -i aproape +n0dr)3enit a doua 0i1 Dar' +n "lipa +n "are 3ru s) pl)teas") ro0marinul' untdelemnul -i 3inul' sin(ura ".eltuial) a st)p#nului "are nu m#n"ase aproape nimi"' +n 3reme "e "alul (al,en m#n"ase' "el pu/in' dup) spusele .an(iului' de trei ori mai mult de"#t s-ar *i "u3enit pe potri3a staturii lui' d'Arta(nan nu mai ()si +n ,u0unar de"#t pun(u/a de "ati*ea roas) -i "ei unspre0e"e s"u0i "are se a*lau +n)untru5 "#t pri3e-te s"risoarea ")tre domnul de TrF3ille' nu era ni")ieri1 T#n)rul +n"epu atun"i s) "aute s"risoarea' "u mult) r),dare' +ntor"#ndu--i ,u0unarele -i ,u0un)ra-ele pe *a/) -i pe dos' s"oto"ind -i r)s"oto"ind s)"ule/ul' des".i0#nd -i +n".i0#nd la lo" pun(a1 Dar "#nd +-i d)du seama ") nu mai are unde ")uta' 3alul de m#nie' "are-l "uprinse a treia oar)' era (ata-(ata s)-i dea prile8ul unei noi "omen0i de 3in -i untedelemn de lea"5 ")"i 3)0#nd pe t#n)rul 0ur,a(iu +n*ier,#nt#ndu-se -i amenin/#nd s) *a") /)nd)ri tot .anul' da") nu ()se-te s"risoarea' .an(iul -i pusese m#na pe o /apin)' ne3ast)-sa pe "oada unei m)turi -i slu8itorii pe a"elea-i ,#te' pe "are le mai *olosiser) "u dou) 0ile +nainte1 ; H"risoarea mea de re"omanda/ie ; r)"nea d'Arta(nan' ; s"risoarea mea de re"omanda/ie' sau' mii de dra"iI 3) pun +n *ri(are "a pe ni-te or)t)niiI

Din ne*eri"ire' o anumit) +mpre8urare +l oprea pe t#n)r s)--i poat) du"e la +ndeplinire amenin/area1 Dup) "um am mai spus' "u prile8ul primei sale +n")ier)ri' spada +i *usese *r#nt) +n dou)' lu"ru de "are uitase "u totul1 Drept urmare' "#nd d'Arta(nan 3ru +ntr-ade3)r s) tra() spada din tea")' se tre0i +n m#n) "u un "iot "am de 3reo opt sau 0e"e de(ete' "iot pe "are .an(iul pre3)0)tor +l pusese la lo" +n tea")1 Restul t)i-ului' ,u")tarul +l dosise di,a"i' "u (#nd s)-l *a") *ri()ruie1 Totu-i' poate ") a"east) de0am)(ire nu l-ar *i +mpiedi"at pe apri(ul nostru t#n)r de a tre"e la *apte' da") .an(iul n-ar *i ".i,0uit ") pl#n(erea ")l)torului era pe deplin +ndrept)/it)1 4Dar' la urma urmei' ; (#ndi el' l)s#nd +n 8os /apina ; unde o *i s"risoarea a"eeaM4 ; Da' da' unde-i s"risoareaM stri() d'Arta(nan1 Din "apul lo"ului /in s) 3) spun ") s"risoarea era pentru domnul de TrF3ille' -i ") tre,uie ()sit)5 da") nu 3a *i ()sit)' atun"i o s-o s"oat) el -i din p)m#ntI A"east) amenin/are ,)() +n sperie/i pe .an(iu1 Dup) re(e -i domnul "ardinal' domnul de TrF3ille era omul al ")rui nume' militarii -i ".iar t#r(o3e/ii +l a3eau mai des pe ,u0e1 E drept ") mai era -i p)rintele Iosi*' dar numele lui se rostea numai +n -oapt)' at#t de "umplit) era (roa0a "e-o tre0ea eminen/a "enu-ie' "um i se spunea a"estui prieten de +n"redere al "ardinalului1 A-a ")' arun"#nd "#t "olo /apina -i porun"ind so/iei -i ser3itorilor s)i s) *a") la *el "u "oada de m)tur) -i "u ,#tele' .an(iul d)du "el dint#i pild)' +n"ep#nd s) "aute s"risoarea pierdut)1 ; Era +n s"risoare "e3a de pre/M +ntre,) .an(iul dup) "#te3a "er"et)ri 0adarni"e1 ; La nai,aI Cred -i eu ; se r)sti (as"onul' "are se ,i0uia pe a"ea s"risoare spre a--i "roi drum la "urte1 !n)untru era toat) a3erea mea1 ; Titluri de rent) spanioleM +ntre,) .an(iul' +n(ri8orat1 ; Titluri ale te0aurului personal al maiest)/ii sale' r)spunse d'Arta(nan' "are sper#nd s) intre +n slu8,a re(elui mul/umit) a"elor re"omanda/ii' "redea ") poate da' *)r) s) mint)' a"est r)spuns "am +ndr)0ne/1 ; Ei dra"eI se t#n(ui .an(iu' de0n)d)8duit1 ; Dar "e-are a *a"e' ; urm) d'Arta(nan "u +ndr)0neala

o,i-nuit) (as"onilor' ; ,anii sunt un *lea"' s"risoarea era totul1 Mai ,ine pierdeam o mie de pistoli> de"#t s) pierd s"risoarea1 Ar *i putut spune la *el de u-or dou)0e"i de mii' dar o um,r) de s*ial) tinereas") +l oprise1 Bi deodat) se *)"u par") lumin) +n mintea .an(iului' "are se ,lestema' *iind") nu d)dea de nimi"1 ; H"risoarea nu s-a pierdutI stri() el .ot)r#t1 ; A.I *)"u d'Arta(nan1 ; Nu' s"risoarea 3-a *ost luat)1 ; Luat)I Bi de "ineM ; De (entilomul de ieri1 A "o,or#t +n ,u")t)rie' unde era .aina dumnea3oastr) -i a r)mas a"olo sin(ur1 Pot s) pun prinsoare ") el 3-a *urat-o1 ; Cre0iM r)spunse d'Arta(nan "am ne+n"re0)tor' ")"i el -tia mai ,ine "a ori"ine importan/a "u totul personal) a s"risorii -i nu 3edea "um de-ar *i putut tre0i ispita "ui3a1 ?)r) +ndoial) ") ni"iunul din ser3itori' ni"iunul din ")l)torii de a"olo n-ar *i "#-ti(at nimi"' da"-ar *i a3ut la ei a"ea .#rtie1 ; 2a s) 0i") dumneata +l ,)nuie-ti pe neru-inatul a"ela de (entilomM ; Cum 3) 3)d -i m) 3ede/i' ; urm) .an(iul' ; "#nd i-am dat de -tire ") +n)l/imea 3oastr) sunte/i o"rotit do demnul de TrF3ille -i ") a3e/i ".iar o s"risoare pentru 3estitul (entilom' el a p)rut (ro0a3 de tul,urat' m-a +ntre,at unde e s"risoarea' apoi a "o,or#t iute +n ,u")t)rie' unde -tia ") se a*l) pieptarul dumnea3oastr)1 ; Atun"i' am ()sit .o/ul' ; r)spunse d'Arta(nan' ; m) 3oi pl#n(e domnului de TrF3ille' iar domnul de TrF3ille se 3a pl#n(e re(elui1 Apoi' s"o/#nd "u (est simandi"os din ,u0unar doi s"u0i' +i dete .an(iului' "are-l petre"u p#n) la poart)' "u p)l)ria +n m#n)5 +n")le") dup) a"eea pe "alul s)u (al,en -i a8unse *)r) alt) p)/anie p#n) la poarta Haint-Antoine' la Paris' unde se .ot)r+ s)--i 3#nd) "alul pe trei s"u0i' pre/ *oarte ,un' /in#nd seama ") +n 3remea din urm) ")l)re/ul +-i sleise de puteri m#r/oa(a1 De alt*el' (eam,a-ul "are l-a "ump)rat pe suma mai sus pomenit)' nu s-a *erit s)-i m)rturiseas") t#n)rului ") d)dea at#t de mul/i ,ani numai din pri"ina a"elei "ulori' at#t de neo,i-nuite1 D'Arta(nan +-i *)"u de"i intrarea +n Paris pe 8os' "u ,o""elu/a su, ,ra/5 merse a-a p#n) "e ()si o "amer) de +n".iriat' potri3it)
>

Pistol ; 3e".e moned) de nur' a ")rei 3aloare a 3ariat +n di*erite epo"i1

"u str#mtoratele sale mi8loa"e ,)ne-ti1 A"east) "amer) era un *el de mansard) +n strada Groparilor' l#n() Luxem,ur(1 Dup) "e pl)ti ar3una' st)p#n pe lo"uin/)' d'Arta(nan +-i petre"u 0iua "os#ndu--i la .ain) -i la pantaloni tot *elul de "eapra0uri pe "are mai")-sa i le d)duse pe *uri-' dup) "e le s"osese de la o .ain) aproape nou) a ,)tr#nului1 Merse apoi pe ".eiul ?iarelor 3e".i' pentru a--i pune alt t)i- la spad)5 se +ntoarse dup) a"eea la Lu3ru -i +ntre,) pe primul mu-".etar' "are-i ie-i +n "ale' de palatul domnului de TrF3ille1 A"est palat se ()sea +n strada 2ieux Colom,ier' adi") to"mai +n 3e"in)tatea "amerei pe "are d'Arta(nan o +n".inase' +mpre8urare "e i se p)ru a *i o ,un) 3estire pentru i0,#nda ")l)toriei lui1 Bi' pe deplin mul/umit de *elul "um se purtase la Meun(' *)r) ni"i o remu-"are pentru tre"ut' +n"re0)tor +n 0iua pe "are o tr)ia -i plin de speran/e +n 3iitor' se "ul") -i dormi ,u-tean1 Homnul a"esta' +n") destul de pro3in"ial' /inu p#n) a doua 0i diminea/a la ora nou)' "#nd se s"ul) spre a se du"e la a"el 3estit domn de TrF3ille' al treilea mare om +n tot re(atul' dup) pre/uirea p)rinteas")1 Capitolul II ANTICAMERA DOMNULUI DE TRE2ILLE Domnul de Trois3ille' "um se mai numea +n") *amilia a"estuia +n Gas"onia sau domnul de TrF3ille "um s*#r-ise prin a--i spune sin(ur la Paris' o +n"epuse "a -i d'Arta(nan' adi") *)r) para ".ioar)' dar "u a"el *ond de +ndr)0neal)' de iste/ime -i de +n/ele(ere' datorit) ")ruia "el mai s)ra" no,il (as"on prime-te "a mo-tenire p)rinteas")' mai mult de"#t prime-te adesea +n realitate "el mai ,o(at (entilom din Peri(ord sau din @errA1 2ite8ia s*id)toare' noro"ul s)u -i mai s*id)tor +n")' +ntr-o 3reme "#nd ne"a0urile ")deau "a (rindina' +l ridi"aser) +n 3#r*ul a"elei s")ri ane3oioase' "are se nume-te *a3oarea "ur/ii -i ale ")rei trepte le ur"ase "#te patru o dat)1 Era prietenul re(elui "are' dup) "um se -tie' p)stra +n mare "inste amintirea p)rintelui s)u' Denri" al I2-lea1 Tat)l domnului de TrF3ille +l slu8ise pe a"esta din urm)' "u at#ta "redin/) +n r)0,oaiele +mpotri3a Li(ii' +n"#t din lips) de ,ani ; lips) "are silise

toat) 3ia/a pe @earne0 s)--i pl)teas") datoriile doar "u 3or,e de du.' du.ul *iind sin(urul ,un pe "are nu-l luase ni"iodat) "u +mprumut' din lips) de ,ani de"i' +i +n()duise ,)tr#nului TrF3ille' s)--i ia "a ,la0on' dup) "apitularea Parisului' un leu de aur pe *ond purpuriu' a3#nd "a de3i0)6 Fidelis et fortis. Pentru o dreapt) "instire a"easta +nsemna mult' pentru ,unul lui trai era +ns) "am pu/in1 Ast*el *iind' "#nd 3estitul to3ar)- de arme al marelui Denri" se stinse' el l)s) *iului s)u "a mo-tenire doar spada -i de3i0a sa1 Mul/umit) a"estui +ndoit dar -i numelui nep)tat "are-l +nso/ea' domnul de TrF3ille a *ost primit +n "asa t#n)rului prin/' unde slu8i at#t de *rumos prin spada sa -i r)mase at#t de "redin"ios de3i0ei sale' +n"#t Ludo3i" al GlII-lea' unul din "ei mai de seam) m#nuitori de spad) ai re(atului' o,i-nuia s) spun) ") da"-ar a3ea 3reun prieten "are s-ar ,ate +n duel' l-ar s*)tui s)--i ia "a se"ondN +n primul r#nd pe el' apoi pe TrF3ille' ; ,a poate ".iar pe a"esta +naintea lui1 Toate astea *)"eau "a Ludo3i" al GlII-lea s) ai,) mult) prietenie pentru TrF3ille5 prietenie re(eas")' prietenie e(oist)' e drept' -i totu-i prietenie1 C)"i +n a"ele 3remuri ne*eri"ite' ,)r,a/ii de teapa lui TrF3ille a3eau mare ")utare1 Mul/i ar *i putut lua "a de3i0) epitetul de puterni"' "e al")tuia partea a doua a ins"rip/iei din ,la0onul lui TrF3ille5 pu/ini erau +ns) (entilomii "are puteau r#3ni la epitetul de credincios din prima parte a de3i0ei1 TrF3ille se num)ra printre a"e-tia din urm)5 era una din a"ele *iri +n0estrate "u iste/imea as"ult)toare a dul)ului (ata s) sar) or,e-te' "u pri3irea "a *ul(erul' "u pornirea apri()5 o".iul +i *usese dat doar pentru a des"operi da") re(ele era nemul/umit de "ine3a' iar m#na ; pentru a lo3i pe a"el sup)r)tor "ine3a' pe un @esme' un Poltrot Mere sau un 2itrA$J1 !n s*#r-it' lui TrF3ille nu-i lipsise p#n) atun"i de"#t prile8ul5 dar st)tea la p#nd) .ot)r#t s)-l -i +n.a/e' da") i-ar *i ie-it +n "ale1 Ast*el *iind' Ludo3i" al GlII-lea +l numise pe TrF3ille ")petenia mu-".etarilor "are' prin "redin/) sau mai ,ine 0is printr-un *anatism "runt' tre,uiau s) *ie pentru re(e "eea "e *useser) "ei patru0e"i -i "in"i pentru Denri" al III-lea' sau "eea "e *usese (arda s"o/ian) pentru Ludo3i" al Gl-lea1 C#t despre "ardinal1' nu r)m)sese ni"i el' +n pri3in/a a"easta'
N

He"ond - martorul +ntr-un duel "are' +n se"olul al G2II-lea' se ,)tea "u martorul ad3ersarului1 Persona8e "unos"ute "are au 8u"at un rol de prim plan +n timpul luptelor reli(ioase din se"olul al G2I-lea +n ?ran/a1
$J

mai pre8os de"#t re(ele1 C#nd 3)0use "e minuna/i ale-i +n"on8urau pe Ludo3i" al GlII-lea' a"est al doilea' sau mai "ur#nd a"est +nt#i re(e al ?ran/ei' a 3rut -i el s)--i ai,) (arda lui1 Bi-a a3ut -i el de"i mu-".etarii' dup) "um Ludo3i" al GlII-lea -i-i a3ea pe ai lui5 +n 3)0ul lumii' a"este dou) puteri ri3ale +-i ale(eau' pentru *olosin/a lor' pe "ei mai 3esti/i m#nuitori ai spadei din toate "ol/urile ?ran/ei -i ".iar din /)rile str)ine1 De multe ori seara' la o,i-nuita partid) de -a.' Ri".elieu -i Ludo3i" al GIII-lea se "ioro3)iau +n pri3in/a *aimei slu8itorilor lor1 ?ie"are l)uda /inuta -i 3ite8ia oamenilor s)i -i +n 3reme "e pone(reau *)/i- duelul -i +n")ier)rile' pe as"uns +i asmu/eau "a s) se ,at)' sim/ind o ad#n") m#.nire sau o nem)surat) ,u"urie la 3estea unei +n*r#n(eri sau a unei ,iruin/e de-a lor1 Cel pu/in a-a st) s"ris +n memoriile unui om "are a luat parte la unele din a"este +n*r#n(eri -i la multe din a"este ,iruin/e1 TrF3ille -tiuse s)-i "#nte st)p#nului +n strun) -i mul/umit) a"estei di,)"ii a putut "#-ti(a +ndelun(ata -i ne"lintita ,un)3oin/) a unui re(e' "are n-a l)sat +n urma lui *aima unei prea mari statorni"ii +n prietenie1 !i punea pe mu-".etari s) de*ile0e +n *a/a "ardinalului Armand Du Plessis' lu#nd totodat) un aer ,at8o"oritor "are 0,#rlea de m#nie musta/a ")runt) a eminen/ei sale1 TrF3ille +n/ele(ea minunat rostul r)0,oiului din a"ea 3reme' +n "are' da") nu tr)iai pe so"oteala du-manului' tr)iai pe seama "elor de un neam "u tine5 solda/ii s)i al")tuiau o le(iune de dra"i +mpieli/a/i' "are nu -tiau de"#t de *ri"a lui1 De0m)/a/i' ".er".eli/i' plini de r)ni' mu-".etarii re(elui' sau mai ,ine-0is ai domnului de TrF3ille' *oiau prin "#r"iumi' prin lo"urile de plim,are' prin "ele de petre"ere' lipind' r)su"indu--i /an/o- musta/a' 0)n()nindu--i s),iile' n)pustindu-se +n"#nta/i asupra ()r0ilor domnului "ardinal' "#nd +i +nt#lneau +n "ale5 sau s"o/#ndu--i spadele +n plin) strad)' "u mii de -olti")rii5 u"i-i uneori' dar atun"i +n"redin/a/i ") 3or *i pl#n-i -i r)0,una/i5 u"i(#nd de multe ori' dar -tiind ,ine ") tot nu 3or putre0i +n +n".isoare' *iind") domnul de TrF3ille era totdeauna (ata s)-i s"ape1 He +n/ele(e ") domnul de TrF3ille era pream)rit pe toate tonurile de a"e-ti oameni "are-l adorau -i "are' de-i 3redni"i de sp#n0ur)toare' tremurau +n *a/a lui' "a ni-te -"olari +n *a/a pro*esorului' as"ult#ndu-i "el mai ne+nsemnat "u3#nt -i (ata s)--i dea 3ia/a pentru a sp)la ru-inea "elei mai mi"i mustr)ri1 Domnul de TrF3ille *olosise a"east) puterni") p#r(.ie' mai +nt#i

pentru re(e -i prietenii re(elui' apoi ".iar pentru el -i prietenii lui1 De alt*el' +n ni"i un 3olum de Memorii de pe a"ea 3reme' "are a l)sat totu-i at#tea Memorii, nu se 3ede ") a"est "instit (entilom a *ost 3reodat) +n3inuit' ni"i ".iar de du-manii lui ; -i a3ea la *el de mul/i -i printre litera/i' "a -i printre o-teni ; ni")ieri nu se 3ede' ") a"est "instit (entilom a *ost 3reodat) +n3inuit de a *i "erut "ui3a plat) +n s".im,ul +n()duin/ei de a *olosi *anati"ii lui solda/i1 De-i +n0estrat "u un deose,it dar al intri(ii' pe potri3a "elor mai (ro0a3i intri(an/i' domnul de TrF3ille a r)mas un om "instit1 @a mai mult' +n "iuda puterni"elor lo3ituri din 3#r*ul spadei "are de-eal) -i a exer"i/iilor ane3oioase "are isto3es"' el a8unsese unul din "ei mai ra*ina/i +ndr)(osti/i -i unul din is"usi/ii "#nt)re/i de *ra0e +ntorto".eate -i s*or)itoare ai 3remii sale5 se 3or,ea despre ispr)3ile amoroase ale lui TrF3ille' a-a "um se 3or,ise' "u dou)0e"i de ani +nainte' de ale lui @assompierre' -i a"easta nu +nsemna to"mai pu/in1 C)pitanul mu-".etarilor era a-adar prosl)3it' temut -i iu,it' a8un(#nd ast*el "ulmea *eri"irilor lume-ti1 Ludo3i" al Gl2-lea +ntune"a to/i mi"ii a-tri de la "urte prin or,itoarea lui str)lu"ire5 tat)l s)u +ns)' a"el soare pluribus impar, l)sa *ie")ruia dintre *a3ori/i splendoarea lui personal) -i *ie")ruia dintre "urteni 3aloarea lui indi3idual)1 De a"eea' +n a*ar) de audien/ele a"ordate diminea/a de ")tre re(e -i "ardinal' "#nd se tre0eau din somn' mai erau la Paris' pe atun"i' peste dou) sute de asemenea audien/e' "u destul) ")tare1 Printre a"estea' "ele +n"u3iin/ate de domnul de TrF3ille erau din "ele mai ")utate1 Curtea palatului s)u din strada 2ieux Colom,ier sem)na "u o ta,)r)' +n"ep#nd de la ora -ase diminea/a 3ara -i de la opt diminea/a iarna1 Cin"i0e"i p#n) la -ai0e"i de mu-".etari' "are p)reau ") *a" "u s".im,ul pentru a *i mereu +n num)r ,)t)tor la o".i' se plim,au ne+n"etat' +narma/i "a pentru r)0,oi -i (ata de ori"e1 De-a lun(ul uneia din a"ele s")ri mari' pe lo"ul ")reia "i3ili0a/ia noastr) ar "l)di o "as) +ntrea()' ur"au -i "o,orau soli"itatorii din Paris' aler(#nd dup) un .at#r oare"are' (entilomii din pro3in"ie' ar0#nd de dorin/a de a *i +nrola/i' "a -i 3ale/ii +n0or0ona/i +n toate "ulorile' "are adu"eau domnului de TrF3ille 3e-ti din partea st)p#nilor lor1 !n anti"amer)' pe ,an".ete lun(i' a-e0ate +n "er"' a-teptau ale-ii' adi") a"ei "are *useser) ".ema/i1 De diminea/) p#n) seara nu "ontenea a"olo 0um0etul (lasurilor' +n 3reme "e +n "a,inetul s)u' +n3e"inat "u a"east) anti"amer)'

domnul de TrF3ille primea 3i0itele' as"ulta pl#n(erile' d)dea porun"i -i' asemeni re(elui +n ,al"onul s)u de la Lu3ru' n-ar *i 3rut de"#t s) stea la (eam "a s) primeas") de*ilarea oamenilor -i a armelor1 !n 0iua "#nd d'Arta(nan se +n*)/i-) +n audien/)' num)rul "elor de a"olo era impun)tor' mai ales pentru un pro3in"ial' sosit proasp)t de a"as)5 e drept +ns) ") a"est pro3in"ial era (as"on -i' mai ales pe 3remea a"eea' "ompatrio/ii lui d'Arta(nan a3eau *aima de a nu da +nd)r)t "u una "u dou)1 !ntr-ade3)r' "um tre"eai poarta masi3)' *ere"at) +n "uie lun(i "u *loare dreptun(.iular)' te tre0eai +n mi8lo"ul unei "ete de militari "are *oiau de "olo-"olo prin "urte' stri(#ndu-se' "ert#ndu-se sau 8u"#nd tot *elul de 8o"uri1 Ca s)-/i "roie-ti drum printre a"este 3aluri +n3ol,urate tre,uia s) *ii sau o*i/er' sau mare no,il' sau *emeie *rumoas)1 A-adar' prin mi8lo"ul a"estei "ete -i al a"estui t)r),oi' +-i *)"ea lo" t#n)rul nostru "u inima (ata s)-i ias) din piept' lipindu--i spada lun() de "oapsele-i su,/iri -i /in#nd +n m#n) mar(inea p)l)riei de p#sl)' +n 3reme "e pe ,u0e +i *lutura 0#m,etul s*ios al pro3in"ialului tul,urat' "are 3rea s) par) st)p#n pe el1 Cum tre"ea de un (rup' r)su*l) u-urat' totu-i' ,)nuind ") unii din ei se +ntor"eau s)-l pri3eas")' d'Arta(nan' "are p#n) atun"i a3usese o p)rere destul de ,un) despre el' se sim/i "ara(.ios +nt#ia oar) +n 3ia/)1 !n dreptul s")rii' era mai r)u +n")6 pe "ele dint#i trepte' patru mu-".etari1 !n 3reme "e 0e"e sau doispre0e"e "amara0i de-ai lor a-teptau pe palier s) le 3in) r#ndul la 8o"1 !-i tre"eau 3remea +n *elul urm)tor6 Unul dintre ei' st#nd "u spada +n m#n) pe treapta "ea mai de sus' +mpiedi"a ; sau "el pu/in se str)duia s) +mpiedi"e ; pe "eilal/i trei' "are 3oiau s) ur"e s"ara1 A"e-tia trei +i +mpotri3eau la r#ndul lor spada uimitor de sprinten)1 DOArta(nan "re0u la +n"eput ") sunt *lorete de s"rim)' ,utonate +n 3#r*' dar "ur#nd +-i d)du seama' dup) unele 0(#rieturi' ")' dimpotri3)' toate as"u/i-urile erau minunat -le*uite5 de "#te ori unul din ei era +mpuns' nu numai spe"tatorii' dar ".iar -i a"torii *)"eau un .a0 nespus1 Cel "are se a*la +n "lipa a"eea pe treapta mai de sus +-i /inea minunat ad3ersarii pe lo"1 He *)"use roat) +n 8urul lor1 Re(ula "erea "a la *ie"are lo3itur)' "el atins s) p)r)seas") partida'

pier0#nd r#ndul la audien/) +n *olosul "elui "are-l atinsese "u spada1 !n "in"i minute' trei din trei ei *ur) atin-i u-or' unul la +n".eietura m#inii' altul la ,)r,ie -i al treilea la ure".e' de ")tre ap)r)torul treptei' "are ni"iodat) nu se l)sase atins5 di,)"ia lui +i "#-ti() dreptul de a intra +n audien/) +naintea "elorlal/i trei1 Ori"#t de (reu ar *i *ost nu s)-l uime-ti pe t#n)rul nostru' dar s) se lase uimit' a"est *el de petre"ere i0,uti s)-l uluias")6 3)0use +n pro3in"ia lui ; melea(uri unde "apetele se +n*ier,#nt) at#t de repede ; ") duelurile urmau unor anumite +nt#mpl)ri premer()toare5 *an*aronada a"estor patru 8u")tori i se p)ru "ea mai stra-ni") din "#te au0ise p#n) atun"i ".iar +n Gas"onia1 Cre0u ") se ()se-te +n a"ea *aimoas) /ar) a uria-ilor' unde Gulli3er odat) des"ins s-a +nsp)im#ntat at#t de r)u5 -i totu-i' nu era la "ap)tul uimirilor6 mai r)m#neau palierul s")rii -i anti"amera1 Pe palier nu se mai ,)tea nimeni' se po3esteau +ns) ispr)3i "u *emei' iar +n anti"amer) ispr)3i de la "urte1 Pe palier d'Arta(nan ro-i5 +n anti"amer) +l tre"ur) *iori1 !n".ipuirea sa +naripat) -i .oinar) "are' +n Gas"onia' +l "ea s) *ie temut de tinerele "ameriste -i uneori ".iar de tinerele lor st)p#ne' nu +ntre0)rise ni"iodat)' ".iar "#nd ,)tea "#mpii' ni"i pe 8um)tate din a"ele minun)/ii ale iu,irii -i ni"i pe s*ert din a"ele n)0dr)3)nii amoroase' luminate de str)lu"irea unor nume dintre "ele mai "unos"ute -i "u am)nunte dintre "ele mai pu/in 3oalate1 Dar da") pe palier el se sim/i 8i(nit +n pre/uirea lui pentru ,unele mora3uri' +n anti"amer) se sim/i re3oltat' din respe"t *a/) de "ardinal1 A"olo' spre marea sa uimire' d'Arta(nan au0ea *or*e"#ndu-se +n (ura mare politi"a de "are tremura +ntrea(a Europ) -i 3ia/a intim) a "ardinalului' pentru "are at#/ia mari -i puterni"i no,ili isp)-iser) din (reu' atun"i "#nd +n"er"aser) s) ai,) p)rerea lor1 A"est 3estit ,)r,at' sl)3it de ,)tr#nul d'Arta(nan' a8unsese 0e*lemeaua mu-".etarilor domnului de TrF3ille' "are--i ,)teau 8o" de pi"ioarele str#m,e -i de spatele lui "o"#r8at5 unii dintre ei *redonau "uplete "u numele doamnei d'Ai(uillon' iu,ita lui' sau al nepoatei' doamna de Com,alet' +n 3reme "e al/ii puneau la "ale tot *elul de n)0,#tii +mpotri3a pa8ilor -i a ()r0ilor "ardinalului-du"e' "eea "e i se p)rea lui d'Arta(nan o ade3)rat) monstruo0itate1 Totu-i' "#nd numele re(elui se rostea pe nea-teptate +n mi8lo"ul a"estor (rosol)nii pe so"oteala "ardinalului' un soi de ")lu- astupa pentru o "lip) toate a"ele (uri spur"ate5 *ie"are

pri3ea -o3)ielni" +n 8urul lui' "a -i "um s-ar *i temut s) nu-l tr)de0e peretele su,/ire "are desp)r/ea anti"amera de "a,inetul domnului de TrF3ille5 dar' *oarte "ur#nd' un "u3#nt "u t#l" amintea iar)-i de eminen/a sa -i atun"i .o.otele i0,u"neau -i mai de0l)n/uite' ni"i una din *aptele "ardinalului ne*iind "ru/at) de p#r8olul "riti"ii1 4Ni"i 3or,) ") to/i de ai"i 3or *i 03#rli/i la +n".isoare -i sp#n0ura/i' ; (#ndi "u (roa0) d'Arta(nan' ; -i eu' *)r) +ndoial)' +mpreun) "u ei' ")"i de 3reme "e i-am au0it -i i-am as"ultat o s) *iu so"otit drept p)rta-ul lor1 Ce-ar 0i"e oare tata' "are m-a s*)tuit at#t de ")lduros s)-l respe"t pe "ardinal' da") m-ar -ti "ot la "ot "u a"e-ti p)(#niM E lesne de +n".ipuit' *)r) s-o mai spunem ") d'Arta(nan nu +ndr)0nea s) ia parte la "on3or,ire1 Era +ns) numai o".i -i ure".i' +n"er"a s)--i +n"orde0e "#t putea "ele "in"i sim/uri "a s) nu piard) o iot)5 +n po*ida +n"rederii nede0min/ite +n s*aturile p)rinte-ti' se sim/ea +ndemnat l)untri" -i +m,oldit de instin"tul lui' s) laude mai "ur#nd de"#t s) .uleas") lu"rurile nemaipomenite "e se petre"eau a"olo1 ?iind +ns) "u des)3#r-ire str)in de "eata "urtenilor domnului de TrF3ille' -i *iind 0)rit pentru +nt#ia oar) +n lo"ul a"ela' d'Arta(nan a *ost +ntre,at "e dore-te1 La a"east) +ntre,are +-i spuse numele *oarte umil' se spri8ini pe titlul de "ompatriot -i ru() pe "ameristul "are 3enise s)-i pun) +ntre,area' s)-i adu") la "uno-tin/) domnului de TrF3ille "ererea unei s"urte audien/e' "erere pe "are "ameristul +i *)()dui "u (las o"rotitor s) o transmit) la timpul -i lo"ul "u3enit1 D'Arta(nan' "are--i mai 3enise +n *ire din uimirea de la +n"eput' a3u de"i r)(a0ul s) "er"ete0e 3e-mintele -i ".ipurile "elor de *a/)1 !n mi8lo"ul "elui mai +nsu*le/it (rup se ()sea un mu-".etar +nalt' "u /inut) semea/) -i o "iud)/enie de +m,r)")minte "e s)rea +n o".ii tuturor1 Nu purta uni*orma pe "are' de altminteri' ni"i nu era dator s-o poarte mereu' +ntr-o 3reme "#nd domnea "e3a mai pu/in) li,ertate' dar mai mult) .ot)r#re' "i era +m,r)"at +ntr-o .ain) str#mt) p#n) la (enun".i' de "uloare a0urie' pu/in "am ie-it) de soare' -i "am ponosit)' dar pe deasupra ei a3ea o minunat) e-ar*) din ,roderie de aur' "e str)lu"ea "a sol0ii pe *a/a apelor' +n lumina 3ie a soarelui1 O pelerin) lun() de "ati*ea ")r)mi0ie +i ")dea (ra/ios pe umeri' l)s#nd s) se 3ad) doar neasemuita e-ar*) de "are at#rna o spad) uria-)1

A"est mu-".etar +n"etase to"mai de a *i de (ard)5 se t#n(uia ") are (uturai -i din "#nd +n "#nd' tu-ea silit1 Din pri"ina asta +-i luase pelerina' spunea el "elor din 8ur5 +n 3reme "e 3or,ea' pri3ind de sus -i r)su"indu--i /an/o- musta/a' "eilal/i nu--i puteau lua o".ii de la e-ar*a ,rodat) -i1 ,ine+n/eles' d'Arta(nan mai mult "a ori"are altul1 ; Ce 3re/i' ; spunea mu-".etarul' ; e la mod)1 Btiu ")-i o sminteal)' dar n-ai +n"otro' asta-i modaI De alt*el' tre,uie s) *a"i "e3a -i "u pun(a ,a,a"ilorI ; Mai las-o' Port.osI ; se repe0i unul din "ei de *a/)' ; 3rei s) ne *a"i s) "redem ") ai e-ar*a din m)rinimia p)rinteas")6 /i-o *i dat-o doamna 3oalat) "u "are te-am +nt#lnit dumini"a tre"ut) l#n() poarta Haint-Donore1 ; Nu' pe "u3#ntul -i "instea mea de (entilom' am "ump)rat-o ".iar eu din ,anii mei' r)spunse a"ela "are *usese numit Port.os1 ; Da' la *el "um mi-am "ump)rat -i eu pun(a asta nou) "u "e mi-a pus iu,ita +n pun(a mea 3e".e' ad)u() alt mu-".etar1 ; Ade3)rat' +nt)ri Port.os' ; -i "a do3ad)' uite' am dat pe ea doispre0e"e pistoli1 Admira/ia spori' de-i +ndoiala mai st)ruia +n")1 ; Nu-i a-a' AramisM +ntre,) Port.os' +ntor"#ndu-se spre alt mu-".etar1 !n*)/i-area a"estuia din urm) se ,)tea "ap +n "ap "u a mu-".etarului "are-i pusese +ntre,area' numindu-l Aramis6 era un t#n)r de "el mult dou)0e"i -i doi sau dou)0e"i -i trei de ani' "u o ")ut)tur) "opil)reas") -i dul"ea()' "u o".ii ne(ri -i ,la8ini' "u o,ra8ii tranda*irii -i "ati*ela/i "a o piersi") de toamn)' musta/a-i su,/ire desena deasupra ,u0ei de sus o linie *)r) "usur5 s-ar *i 0is ") m#inile lui se "odeau s) se aple"e' de team) s) nu li se um*le 3inele5 "#nd -i "#nd +-i "iupea s*#r"ul ure".ilor' "a s)-l p)stre0e +m,u8orat -i str)3e0iu1 De o,i"ei 3or,ea pu/in -i +n"et' saluta +n dreapta -i-n st#n(a' r#dea potolit' ar)t#ndu--i *rumo-ii din/i "are p)reau *oarte +n(ri8i/i' "a de alt*el +ntrea(a sa *iin/)1 R)spunse la +ntre,area prietenului' +n"u3iin/#nd doar din "ap1 A"east) +n"u3iin/are p)ru a +nl)tura toate +ndoielile pri3itoare la e-ar*)5 to/i r)m)seser) "u o".ii la ea' dar *)r) s-o mai pomeneas")5 apoi printr-unul din a"ele surprin0)toare salturi ale (#ndirii' "on3or,irea se +ndrept) deodat) asupra altui su,ie"t1 ; Ce 0i"e/i despre "e istorise-te s"utierul lui C.alaisM +ntre,)

unul din mu-".etari' *)r) a se +ntoar"e spre "ine3a' "i dimpotri3)' pun#nd +ntre,area tuturor de a"olo1 ; Bi "e spuneM +ntre,) Port.os "u (las tru*a-1 ; Hpune "-a +nt#lnit la @ruxelles pe Ro".e*ort' du.ul r)u al "ardinalului' tra3estit +n "apu/in1 @lestematul de Ro".e*ort' "u anteriul lui de ")lu()r' l-a tras pe s*oar) pe domnul de Lai(ues' de nerod "e e1 ; !n") "e mai nerod' ; +nt)ri Port.os' ; dar a-a o *i oareM ; A-a mi-a spus Aramis' r)spunse mu-".etarul1 ; Ade3)ratM ; Ei' par") dumneata nu -tii' Port.os' ; 0ise Aramis' ; nu /i le-am spus eu toate ieriM Dai s) 3or,im de alt"e3a1 ; CumM H) 3or,im de alt"e3aM Asta-i p)rerea dumitale' ; st)rui Port.os' ; *oarte *rumos' s) 3or,im de alt"e3aI La nai,aI C) repede mai +n".ei dumneataI Adi") "umM Cardinalul pune pe un tr)d)tor' pe un t#l.ar' pe un nemerni" s) spione0e un (entilom' +l pune s)-i -terpeleas") s"risorile' apoi' "u a8utorul spionului -i datorit) s"risorilor' pune s) i se taie "apul lui C.alais su, +n3inuirea t#mpit) ") ar *i 3rut s)-l omoare pe re(e -i s)-l +nsoare pe *ratele re(elui "u re(inaI Nimeni n-a3ea .a,ar de toat) ur0eala asta' ne-o dest)inuie-ti dumneata ieri' spre marea noastr) uimire' -i a"um' "#nd ni"i m)"ar nu ne-am de0meti"it' 3ii s) ne spui6 .ai s) 3or,im de alt"e3aI ; N-a3em de"#t s) 3or,im -i d-asta da") /ii at#t de mult' r)spunse netul,urat Aramis1 ; Da"-a- *i *ost s"utierul ,ietului C.alais' ; stri() Port.os' ; Ro".e*ort ar *i p)/it-o r)u de tot "u mine1 ; Iar dumneata' ai *i p)/it-o -i mai r)u "u du"ele Ro-u$$' +i atrase aten/ia Aramis1 ; CumM Du"ele Ro-uM @ra3o' ,ra3o' du"ele Ro-uI +nt)ri Port.os' aplaud#nd -i +n"u3iin/#nd din "ap1 Du"ele Ro-u' asta-i minunatI Am s) r)sp#ndes" pore"la' dra(ul meu' *ii pe pa"e1 Dar -tiu ") are du.' Aramis al nostruI Ce p)"at ") n-ai putut s)-/i urme0i ".emarea' s"umpul meu' "e dr)()la- pop) ai *i *ostI ; Nu-i de"#t o +nt#r0iere tre")toare' l)muri Aramis1 !ntr-o 0i' tot o s) *iu preot5 -tii -i dumneata Port.os' ") to"mai de a"eea nu m) las de teolo(ie1 ; O s) *a") a-a "um spune' +nt)ri Port.os1 Mai "ur#nd sau mai
$$

E 3or,a de Ri".elieu1

t#r0iu' tot o s-o *a")1 ; Mai "ur#nd' 0ise Aramis1 ; N-a-teapt) de"#t "e3a "a s) se .ot)ras") de-a ,inelea -i s) +m,ra"e iar anteriul pe "are-l /ine at#rnat +n "ui' dedesu,tul uni*ormei' ad)u() un mu-".etar1 ; Bi "e anume a-teapt)M +ntre,) altul1 ; A-teapt) "a re(ina s) d)ruias") ?ran/ei un mo-tenitor1 ; H) +n"et)m "u ast*el de (lume' domnilor' ; spuse Port.os' ; sla3) domnului' re(ina e +n") la 3#rsta "#nd poate s)-l mai d)ruias")1 ; He 0i"e ") domnul de @u"Pin(.am se a*l) +n ?ran/a' ad)u() Aramis' "u r#sul lui de pi-i".er' d#nd a"estei *ra0e' +n aparen/) at#t de ne3ino3ate' un +n/eles destul de u-urati"1 ; De data asta n-ai ,rodit-o' prietene Aramis' ; +i "urm) 3or,a Port.os' ; -i-n sl),i"iunea dumitale de a *a"e .a0 de ori"e' tre"i mereu peste mar(ini +n()duite6 da") te-ar au0i 3or,ind ast*el domnul de TrF3ille' "red ") nu i-ai *a"e de lo" pl)"ere1 ; Ai de (#nd s)-mi dai o le"/ie' Port.osM +l +ntre,) Aramis' +n a ")rui pri3ire ,la8in) se 3)0u s")p)r#nd un *ul(er1 ; Dra(ul meu' *ii mu-".etar sau preot' *ii una sau alta' dar nu -i una -i alta' +l s*)tui Port.os1 Uite' At.os' /i-a spus-o -i 0ilele tre"ute6 slu8e-ti la prea mul/i st)p#ni deodat)I Te ro(' te ro(' ar *i de prisos s) ne sup)r)m' adu-/i aminte "um ne-am +n/eles +ntre noi' dumneata' At.os -i "u mine1 Te du"i la doamna d'Ai(uillon -i-i *a"i "urte5 te du"i la doamna de @ois-Tra"A5 3ara doamnei de C.e3reuse' -i-/i mer(e 3estea ") ai a8uns departe de tot +n ,ine3oitoarea pre/uire a a"estei doamne1 Dumne0eule' nimeni nu-/i "ere s)-/i dest)inuie-ti *eri"irea' ni"i s)-/i dai pe *a/) tainele inimii' +/i "unoa-tem "a3alerismul1 Dar da") ai 3irtutea asta' atun"i la nai,a' *olose-te-o -i *a/) de maiestatea sa1 Las) s) tr)n")neas") "ine 3rea -i ori"e-o 3rea despre re(e -i despre "ardinal5 dar re(ina e s*#nt) -i da") "ine3a 3or,e-te de ea' apoi atun"i s) 3or,eas") numai de ,ineI ; Port.os' e-ti la *el de +n*umurat "a -i Nar"is' r)spunse Aramis1 Btii ") nu pot su*eri do8enile ; a*ar) doar da") m-ar do8eni At.os1 !n "eea "e te pri3e-te pe dumneata' dra(ul meu' ai o e-ar*) prea *rumoas) "a s) mai *a"i pe s*)tosul1 O s) *iu preot "#nd 3oi so"oti de "u3iin/)' deo"amdat) sunt mu-".etar -i "a mu-".etar spun "e-mi pla"e' iar +n "lipa de *a/) +mi pla"e s)-/i

spun ") ai +n"eput s) m) s"o/i din r),d)ri1 ; AramisI ; Port.osI ; Ei' domnilorI DomnilorI se au0ir) stri()te +n 8urul lor1 ; Domnul de TrF3ille +l a-teapt) pe domnul d'Arta(nan' "urm) dis"u/ia "ameristul' des".i0#nd u-a1 La au0ul a"estor "u3inte +n timpul ")rora u-a r)m)sese des".is)' se *)"u lini-te5 +n mi8lo"ul t)"erii atot"uprin0)toare' t#n)rul (as"on str),)tu o parte din lun(imea anti"amerei -i intr) la ")pitanul mu-".etarilor5 totodat)' se sim/ea nespus de ,u"uros ") *usese s"utit la 3reme de s*#r-itul a"elei "iudate (#l"e3i1 Capitolul III AUDIENLA Domnul de TrF3ille nu era to"mai +n apele lui6 totu-i r)spunse politi"os t#n)rului "are se +n"linase p#n) la p)m#nt -i 0#m,i as"ult#nd "u3#ntul de salut' rostit "u a""entul ,earne0' "are-i amintea tinere/ea -i p)m#ntul lui de ,a-tin)' dou) adu"eri aminte "e *a" pe un om s) 0#m,eas") la ori"e 3#rst)1 Apoi' +ndrept#ndu-se spre anti"amer) -i *)"#ndu-i lui d'Arta(nan semn "u m#na' "a -i "#nd i-ar *i "erut +n()duin/a s) s*#r-eas") "u "eilal/i +nainte de a +n"epe "u el' stri() de trei ori' "u (lasul +n(ro-at de *ie"are dat)' ast*el +n"#t s) str),at) toate treptele "uprinse1 !ntre tonul porun"itor -i "el m#nios6 ; At.osI Port.osI AramisI Cei doi mu-".etari "u "are am mai *)"ut "uno-tin/) -i "are purtau ultimele dou) din numele de mai sus' p)r)sir) iute (rupul' unde se ()seau' -i +naintar) +nspre "amera a ")rei u-) se -i +n".ise +ndat) "e tre"ur) pra(ul1 Linuta lor' de-i nu to"mai lini-tit)' st#rni totu-i' prin aerul nep)s)tor' plin totodat) de demnitate -i supunere' admira/ia lui d'Arta(nan "are 3edea +n a"e-ti oameni ni-te semi0ei' iar +n ")petenia lor' un =upiter olimpian' +narmat "u toate tr)snetele "erului1 Dup) "e am#ndoi mu-".etarii intrar) +n odaie' dup) "e u-a se +n".ise +n urma lor' dup) "e 0um0etul din anti"amer) +n"epu s) se aud) iar)-i' +nsu*le/it de ultimele ".em)ri' dup) "e' +n s*#r-it' domnul de TrF3ille' t)"ut -i +n"runtat' str),)tu de trei sau de

patru ori +n")perea de-a lun(ul ei' tre"#nd de *ie"are dat) pe dinaintea lui Port.os -i a lui Aramis' "are st)teau smirn) "a la o parad)' el se opri deodat) -i' m)sur#ndu-i din "ap p#n) +n pi"ioare' se r)sti "u o ")ut)tur) m#nioas)6 ; Bti/i dumnea3oastr) "e mi-a spus re(ele' ".iar asear)M Bti/i sau nu' domnilorM ; Nu' r)spunser) dup) o "lip) de t)"ere "ei doi mu-".etari1 Nu' domnule' nu -tim1 ; Dar n)d)8duies" ") ne 3e/i *a"e "instea s) ne spune/i -i nou)' ad)u() Aramis "u tonul "el mai "u3iin"ios -i eu "ea mai "urtenitoare ple")"iune1 ; Mi-a spus ") +n 3iitor +-i 3a ale(e mu-".etarii din r#ndurile ()r0ii domnului "ardinal1 ; Din (arda domnului "ardinalM Bi de "e oareM +ntre,) "u aprindere Port.os1 ; De "eM ?iind") +-i d) seama ") tre,uie s)--i +mprosp)te0e po-ir"a lui -i "u 3in "e3a mai ,un1 Cei doi mu-".etari ro-ir) p#n) +n al,ul o".ilor1 D'Arta(nan nu mai -tia pe "e lume se a*l) -i ar *i dorit s) i se s"u*unde p)m#ntul su, pi"ioare1 ; Da' da' ; urm) domnul de TrF3ille' +n*l)")r#ndu-se' ; da' maiestatea sa are dreptate' ")"i' pe "instea mea' e drept ") mu-".etarii nu sunt la lo"ul lor la "urte1 Ieri' domnul "ardinal po3estea la masa de 8o" a re(elui' "u un aer de "omp)timire "are nu mi-a pl)"ut de lo"' ") alalt)ieri' ,lestema/ii de mu-".etari' dra"ii +mpieli/a/i ; -i ap)sa pe "u3inte "u un ton ,at8o"oritor "are m) s"otea -i mai mult din s)rite ; spinte")torii )-tia ; ad)u(a' pri3indu-m) "u o".ii lui de pisi") s)l,ati") ; s-au +n"ur"at peste noapte +ntr-o spelun") din strada ?Frou -i ") o patrul) a ()r0ii lui ; "redeam "-o s)-mi pu*neas") de r#s +n nas ; se 3)0use silit) s)-i areste0e pe 0ur,a(ii1 Mii de dra"iI 2oi tre,uie s) -ti/i "e3a de trea,a astaI Au0i' mu-".etari aresta/iI111 Era/i -i 3oi a"olo' de(ea,a 3) as"unde/i dup) de(ete' a/i *ost re"unos"u/i' "ardinalul 3-a pomenit numele1 ?)r) +ndoial) ")-i 3ina mea' numai 3ina mea' *iind") eu sin(ur mi-ale( oamenii1 Dumneata' de pild)' Aramis' de "e dra"uQ mi-ai mai "erut tuni") de mu-".etar' "#nd /i-ar *i stat mai ,ine un anteriu popes"M Bi dumitale' Port.os' +/i tre,uia m#ndre/ea asta de e-ar*) aurit)' "a s)-/i at#rni o sa,ie de papur)M Dar At.osM Nu-l 3)d pe At.os1 Unde eM

; Domnule' ; r)spunse trist Aramis' ; e ,olna3' *oarte ,olna31 ; @olna3' *oarte ,olna3' spuiM Bi de "are ,oal)' m) ro(M ; Hunt temeri ") ar *i 3)rsat de 3#nt' domnule' ; r)spunse Port.os' 3r#nd s) se ,a(e -i el +n 3or,)' ; -i ar *i (ro0a3 de nepl)"ut' *iind") i-ar stri"a *)r) doar -i poate o,ra0ul1 ; 2)rsat de 3#ntI Port.os' iar +ndru(i ,a0a"onii de ale dumitaleI 2)rsat de 3#nt la 3#rsta luiM Ce tot +mi spune/iI111 Hi(ur ") e r)nit' te pomene-ti "-a -i murit1 A.I Da"-a- -ti111 Mii de dra"i' domnilor mu-".etari' nu 3reau s) umple/i lo"alurile deo".eate' ni"i s) 3) lua/i la .ar/) pe strad)' ni"i s) 3) 8u"a/i de-a spada pe la r)s"ru"i1 Nu 3reau' +n s*#r-it' s) 3) *a"e/i de r#s +n *a/a ()r0ilor domnului "ardinal' "are sunt oameni "umse"ade' lini-ti/i' des"ur")re/i' oameni "are nu se pun +n +mpre8urarea de a *i aresta/i -i "are' spre deose,ire de al/ii' ni"i nu s-ar l)sa aresta/i ; sunt si(ur de asta1 Mai de(ra,) ar muri a"olo' pe lo"' de"#t s) dea un sin(ur pas +napoi1 H-o -tear()' s-o ia la s)n)toasa5 s) dea ,ir "u *u(i/ii' toate astea-s ,une doar pentru mu-".etarii re(eluiI Port.os -i Aramis "lo"oteau de m#nie1 @u"uros l-ar *i str#ns de (#t pe domnul de TrF3ille' da") n-ar *i sim/it ") 3or,ele lui erau pornite dintr-o ad#n") dra(oste pentru ei1 @)teau podeaua "u pi"iorul' +-i mu-"au ,u0ele p#n) la s#n(e -i--i +n"le-tau m#na pe m#nerul spadei1 Dup) "um am mai spus' "ei de a*ar) au0iser) "#nd At.os' Port.os -i Aramis *useser) ".ema/i -i' dup) (lasul domnului de TrF3ille' (.i"iser) ") a"esta era *urios ne3oie mare1 Re"e "apete ner),d)toare st)teau aple"ate peste perdea -i p)leau de m#nie' ")"i "u ure".ea lipit) de u-) nu pierdeau ni"i o iot)' +n 3reme "e (urile lor repetau la -ir 3or,ele de o"ar) ale ")pitanului' "a s) le aud) to/i din anti"amer)1 !ntr-o "lip)' toata lo"uin/a' +n"ep#nd de la u-a "a,inetului -i p#n) la poarta din strad)' era +n *ier,ere1 ; Au0i' mu-".etarii re(elui aresta/i de o-tenii domnului "ardinalI urm) domnul de TrF3ille' tot at#t de m#nios +n ad#n"ul su*letului "a -i solda/ii lui' dar 3or,ind r)spi"at -i +mpl#nt#nd' "a s) 0i"em a-a' "u3intele +n inimile as"ult)torilor' unul "#te unul' "a ni-te lo3ituri de pumnal1 Au0i' -ase solda/i din (arda eminen/ei sale arestea0) -ase mu-".etari ai maiest)/ii saleI La nai,a' m-am -i .ot)r#tI M) du" ".iar a"um la Lu3ru' +mi dau demisia din ")pitan al mu-".etarilor re(ali -i "er o lo"otenen/) +n (arda

"ardinalului6 da") nu m) prime-te' du")-se dra"ului' m) *a" pop)I La au0ul a"estor "u3inte' 0um0etul de a*ar) se s".im,) +ntr-o "umplit) 3i8elie6 pretutindeni s")p)rau numai o")ri si ,lesteme1 La dra"uQI Mii de dra"iI To/i s*in/ii -i Dumne0eiiI se +n"ru"i-au +n 3)0du.1 D'Arta(nan ")uta o perdea +nd)r)tul ")reia s) se as"und) -i a,ia se /inea s) nu se 3#re su, mas)1 ; Da")-i a-a' ")pitane' ; +i "urm) 3or,a Port.os' s"os din s)rite' ; e ade3)rat ") eram -ase +mpotri3a -ase' dar am *ost surprin-i mi-ele-te -i' +nainte s) *i putut tra(e spadele din tea")' doi dintre noi ")0user) u"i-i' iar At.os' (ra3 r)nit' era "a -i mort1 !l -ti/i pe At.os1 Ei ,ine' ")pitane' a +n"er"at de dou) ori s) se ridi"e -i de dou) ori a ")0ut la p)m#nt1 Totu-i' nu ne-am predat' nu' am *ost t#r#/i "u sila1 Pe drum am i0,utit s) *u(im1 C#t pri3e-te pe At.os' s-a "re0ut ") e mort -i l-au l)sat +n pa"e' pe "#mpul de ,)taie' so"otind ") nu *a"e s)-l mai ridi"e de a"olo1 A-a a *ost po3estea1 Ce dra"u' ")pitane' nu po/i "#-ti(a ".iar toate ,)t)liileI Bi marele Pompei a pierdut-o pe "ea de la P.arsale' -i re(ele ?ran"is I' "are nu era mai pre8os "a al/ii' a pierdut pe "ea de la Pa3ia1 ; Iar eu' ; ad)u() Aramis' ; am "instea s) 3) asi(ur ") am u"is pe unul din ei "u propria lui spad)' ")"i spada mea se *r#nsese de la prima +mpotri3ire5 u"is sau +n8un(.iat' dup) "um dori/i' domnule1 ; Nu -tiam toate astea' relu) domnul de TrF3ille pe un ton "e3a mai domol1 Dup) "#te 3)d' domnul "ardinal le-a "am +n*lorit1 ; Dar' 3) ru()m' domnule1 ; urm) Aramis "are' 3)0#ndu-l pe ")pitan mai potolit' +n"er"a s)-l +nduple"e' ; 3) ru()m domnule' nu spune/i ") At.os e r)nit1 Ar *i nem#n(#iat s) -tie ") p)/ania lui a8un(e la ure".ile re(elui' -i "um rana e peri"uloas)' ")"i spada nu i-a str)puns numai um)rul' "i i-a p)truns -i +n piept' ne e team) s) nu111 !n a"eea-i "lip)' perdeaua se d)du la o parte -i de su, "iu"uri se i3i un ".ip no,il -i *rumos' dar +nsp)im#nt)tor de str)3e0iu1 ; At.osI stri(ar) "ei doi mu-".etari1 ; At.osI *)"u -i domnul de TrF3ille1 ; A/i porun"it s) m) pre0int' domnule' ; spuse At.os domnului de TrF3ille' "u o 3o"e sla,)' dar *oarte lini-tit)' ; "amara0ii mei mi-au dat de -tire ") m-a/i ".emat -i iat)-m) la ordinele domniei-3oastre1 Hpune/i' domnule' "e dori/i de la mineM

La a"este "u3inte' mu-".etarul' +ntr-o /inut) *)r) "usur -i +n"ins "a de o,i"ei' intr) "u pas .ot)r#t +n "a,inet1 Mi-"at p#n) +n ad#n"ul inimii de a"east) do3ad) de ,)r,)/ie' domnul de TrF3ille se repe0i +naintea lui1 ; Le spuneam to"mai a"estor domni' ; 0ise el' ; ") opres" pe mu-".etarii mei s)--i pun) +n prime8die 3ia/a "#nd nu e ne3oie' ")"i ,)r,a/ii 3ite8i +i sunt s"umpi re(elui' -i re(ele -tie ") mu-".etarii s)i sunt oamenii "ei mai 3ite8i din lume1 D)-mi m#na' At.os1 ?)r) s) mai a-tepte r)spunsul noului 3enit la a"east) do3ad) de dra(oste' domnul de TrF3ille +i apu") m#na dreapt) -i i-o str#nse "u toat) puterea' *)r) s) ,a(e de seam) ") At.os' ori"#t s-ar *i st)p#nit' se +n"runta' *)r) 3oie' de durere -i ") p)lea -i mai (ro0a3' de-i s-ar *i 0is ") a-a "e3a era "u neputin/)1 U-a r)m)sese +ntredes".is)' at#t de (ro0a3 uimea pe to/i sosirea lui At.os' ")"i +n po*ida tainei p)strate' toata lumea a*lase de r)nirea lui1 Un 3uiet de murmure ,u"uroase +nt#mpin) "ele din urm) "u3inte ale ")pitanului -i dou) sau trei "apete se i3ir) +n *o"ul entu0iasmului' printre *aldurile perdelei de la u-)1 ?)r) +ndoial) ") domnul de TrF3ille se pre()tea s) +n*iere0e prin "u3inte aspre a"east) +n")l"are a o,i-nuitei ,une-"u3iin/e' da") n-ar *i sim/it deodat) m#na lui At.os st#r"indu-se +ntr-a lui5 ridi"#ndu--i pri3irea asupra a"estuia' +l 3)0u ") era (ata s) le-ine1 !n a"eea-i "lip)' mu-".etarul "are se str)duia din r)sputeri s) lupte +mpotri3a durerii' se pr),u-i' ,iruit' pe par".et' "a -i "#nd -i-ar *i dat su*letul1 ; Un do"torI r)"ni domnul de TrF3ille1 Do"torul meu' al re(elui' "el mai ,unI Un ".irur(I Hau' mii de dra"iI 2itea0ul meu At.os se s*#r-e-teI Au0ind a"este stri()te' toat) lumea d)du ,u0na +n "amer) -i se +n(r)m)dir) +n 8urul r)nitului' *)r) "a domnului de TrF3ille s)-i mai trea") prin (#nd s) +n".id) 3reunuia u-a1 Dar toat) a"east) 0ar3) n-ar *i *olosit la nimi"' da") do"torul "erut nu s-ar *i ()sit ".iar +n palat5 r)0,ind prin mul/ime' el se apropie de At.os' "are nu--i 3enise +n") +n *ire -i' deoare"e 0(omotul -i toat) *or*oteala a"eea +l stin(.ereau' "el dint#i -i "el mai (ra,ni" lu"ru "erut a *ost du"erea mu-".etarului +ntr-o odaie +n3e"inat)1 Domnul de TrF3ille des".ise +ndat) o u-)' ar)t#nd drumul lui Port.os -i Aramis' "are +-i ridi"ar) "amaradul de ,ra/e1 !nd)r)tul lor p)-ea do"torul' iar

+nd)r)tul do"torului u-a se +n".ise1 !n *elul a"esta' "a,inetul domnului de TrF3ille' a"east) +n")pere de o,i"ei at#t de respe"tat)' a8unse pentru "#te3a "lipe o prelun(ire a anti"amerei1 ?ie"are +-i d)dea p)rerea' se +n*l)")ra' 3or,ea +n (ura mare1 !n8ur#nd' ,lestem#nd -i trimi/#nd la to/i dra"ii pe "ardinal "u ()r0ile lui "u tot1 Cur#nd dup) a"eea' Port.os -i Aramis se +ntoarser)5 l#n() r)nit r)m)seser) numai do"torul -i domnul de TrF3ille1 !n s*#r-it' domnul de TrF3ille se +ntoarse -i el1 R)nitul +-i 3enise +n *ire' iar ".irur(ul +n"redin/a lumea ") starea mu-".etarului nu tre,uia s) st#rneas") +n(ri8or)ri prietenilor' sl),i"iunea *iind pri"inuit) doar de pierderea s#n(elui1 Domnul de TrF3ille *)"u apoi un semn "u m#na' -i to/i "ei de *a/) se +ndep)rtar) a*ar) de d'Arta(nan' "are nu uitase ") a3ea audien/) -i "are' +ndr)0ne/ "a to/i (as"onii' r)m)sese +n tot a"est r)stimp' ne"lintit lo"ului1 Dup) "e ie-ir) "u to/ii -i dup) "e u-a se +n".ise +n urma lor' domnul de TrF3ille se +ntoarse -i se tre0i sin(ur "u t#n)rul (as"on1 Cele +nt#mplate +l *)"user) s)--i "am piard) *irul (#ndirii1 !l +ntre,) de"i pe +n")p)/#natul soli"itator "e dore-te de la el1 D'Arta(nan +-i spuse iar)-i numele -i domnul de TrF3ille' adu"#ndu--i aminte dintr-o dat) "e se petre"ea atun"i -i "e se petre"use +nainte' +-i dete seama de +mpre8ur)ri1 ; Iart)-m)' ; +i spuse el 0#m,ind' ; iart)-m)' dra(ul meu' "ompatriot' dar le-am uitat "u des)3#r-ire1 Ce 3reiMI Un ")pitan nu-i de"#t un tat) de *amilie' dar +mpo3)rat "u o -i mai mare r)spundere de"#t ori"e tat) de *amilie1 Holda/ii sunt ni-te "opii mari' *iind") /in +ns) "a porun"ile re(elui -i' +ndeose,i' ale domnului "ardinal s) *ie aduse la +ndeplinire111 D'Arta(nan nu--i putu +n*r#na un 0#m,et1 Dup) a"est 0#m,et' domnul de TrF3ille +n/elese ") n-a3ea +n *a/a lui un prost -i' s".im,#nd 3or,a' +l +ntre,) de-a dreptul6 ; Mi-a *ost nespus de dra( tat)l dumitale' "e pot *a"e pentru *iul luiM Gr),e-te-te' ")"i am *oarte pu/in) 3reme pentru mine1 ; Domnule' ; 0ise d'Arta(nan' ; "#nd am ple"at din Tar,es "a s) 3in ai"i' mi-am propus s) 3) "er' +n amintirea prieteniei pe "are nu a/i uitat-o' o tuni") de mu-".etar5 dar' dup) tot "e 3)d de dou) "easuri' +n/ele( ") asemenea *a3oare ar *i nepotri3it de mare -i mi-e team) ") n-o merit1

; Ar *i' +ntr-ade3)r' o mare *a3oare' tinere' ; r)spunse domnul de TrF3ille' ; dar poate ") ea nu te dep)-e-te ".iar at#t de mult pe "#t "re0i sau pe "#t ai aerul s) "re0i1 Totu-i' o .ot)r#re a maiest)/ii sale a pre3)0ut a"east) +mpre8urare -i' "u p)rere de r)u' te +n-tiin/e0 ") nimeni nu e primit "a mu-".etar +nainte de a *i tre"ut prin +n"er")ri premer()toare6 *ie lu#nd parte la "#te3a "ampanii militare' sau la unele *apte str)lu"ite' *ie slu8ind 3reme de doi ani +ntr-unul din re(imentele mai pu/in o,l)duite "a al nostru1 D'Arta(nan se +n"lin) *)r) a r)spunde un sin(ur "u3#nt1 De "#nd a*lase ") sunt at#tea (reut)/i spre a ")p)ta tuni"a de mu-".etar' dorin/a lui de a +m,r)"a a"east) uni*orm) era -i mai 3ie +n")1 ; Dar' ; urm) TrF3ille' a/intind asupra "ompatriotului s)u o pri3ire at#t de p)trun0)toare' +n"#t s-ar *i 0is ") 3rea s) "iteas") p#n) +n *undul inimii' ; de .at#rul tat)lui dumitale' *ostul meu to3ar)- de arme' /in' "um /i-am mai spus' s) *a" "e3a pentru dumneata1 Tinerii no-tri (entilomi din @earn' "are se +nrolea0) +n armat)' nu sunt ,o(a/i de o,i"ei -i m) +ndoies" ") lu"rurile s-au s".im,at prea mult de la ple"area mea de a"olo1 Nu "red de"i ") ,anii pe "are i-ai adus de a"as) o s)-/i a8un() prea mult) 3reme "a s) tr)ie-ti1 D'Arta(nan +-i ridi") seme/ "apul' +n semn ") nu "erea poman) nim)nui1 ; @ine' tinere' ,ine' ; urm) TrF3ille' ; "unos" i*osele astea' -i eu am des"ins la Paris "u patru s"u0i +n ,u0unar -i m-a- *i ,)tut "u ori"ine mi-ar *i spus ") nu-s +n stare s) "ump)r Lu3rul1 D'Arta(nan +-i +n)l/) "apul din "e +n "e mai seme/5 mul/umit) 3#n0)rii "alului' +-i +n"epea "ariera "u patru s"u0i mai mult de"#t a3usese domnul de TrF3ille "#nd -i-o +n"epuse pe-a lui1 ; Hpuneam de"i ") ar tre,ui s) p)stre0i "eea "e ai a"um' ori"#t de mare ar *i a"east) sum)5 dar +n a"ela-i timp' tre,uie s)-/i des)3#r-e-ti "uno-tin/ele tre,uin"ioase unui (entilom1 2oi s"rie ".iar a0i o s"risoare dire"torului A"ademiei Re(ale si m#ine 3ei *i primit *)r) ni"i o plat)1 Nu re*u0a a"est mi" .at#r1 Gentilomii no-tri "ei mai ,o(a/i -i "u o,#r-ia "ea mai no,il) +l "er st)ruitor "#teodat)' *)r) s)-l poat) ")p)ta1 2ei +n3)/a s) drese0i "ai' 3ei +n3)/a s"rima -i dansul' 3ei "unoa-te a"olo lume ,un) -i' din "#nd +n "#nd' 3ei 3eni s) m) 3e0i "a s)-mi spui "e-ai *)"ut -i da") la r#ndul meu pot *a"e "e3a pentru dumneata1

Ori"#t de str)in era +n") de o,i"eiurile "ur/ii' d'Arta(nan +-i d)du seama de r)"eala a"estei primiri1 ; 2ai' domnule ; 0ise el' 3)d a"um "e mult +mi lipse-te s"risoarea de re"omanda/ie pe "are tat)l meu mi-a dat-o pentru dumnea3oastr)1 ; !ntr-ade3)r' ; r)spunse domnul de TrF3ille ; m) mir) ".iar ") te-ai a3#ntat +ntr-o ")l)torie at#t de lun() *)r) a"east) a0im) de ne+nlo"uit' sin(urul nostru spri8in' al "elor din @earn1 ; O a3eam' domnule' -i1 sla3) domnului' a-a "um se ")dea s) *ie' dar mi-a *ost -terpelit) +n ".ip per*id1 Bi d'Arta(nan po3esti +ntrea(a p)/anie de la Meun(' des"rise pe ne"unos"utul (entilom +n "ele mai mi"i am)nunte' "u un *o" -i o sin"eritate "are-l *erme"ar) pe domnul de TrF3ille1 ; Da' "am "iudat ; spuse a"esta din urm)' (#nditor' ; a-adar' ai 3or,it despre mine +n (ura mareM ; Am 3or,it' domnule' m)rturises"' am a3ut a"east) u-urin/)1 Ce 3re/i' un nume "a al dumnea3oastr) tre,uia s)-mi slu8eas") drept s"ut pe drum1 Pute/i s) 3) +n".ipui/i "e des m-am pus la ad)postul luiI Lin(u-irea era *oarte la mod) pe a"ea 3reme -i domnul de TrF3ille iu,ea t)m#ierile' la *el "a un re(e sau "a un "ardinal1 Nu--i putu de"i +n*r#na un 0#m,et de 3)dit) mul/umire5 dar a"est 0#m,et se -terse iute -i "u (#ndul la p)/ania din Meun(' urm)6 ; Hpune-mi' te ro(' (entilomul a"ela n-a3ea o u-oar) "i"atri"e pe o,ra0M ; @a da' par") l-ar *i atins +n tre"ere un (lonte1 ; Era un ,)r,at *rumosM ; Da1 ; !nalt de statur)M ; Da1 ; Palid la *a/) -i "u p)rul ne(ruM ; Da' da' ".iar a-a1 Cum de-l "unoa-te/i' domnule' pe omul )staM A.' da") 3reodat) dau de el111 dar 3) 8ur' *ie -i-n iad' tot o s) dau eu de el111 ; A-tepta o *emeieM urm) TrF3ille1 ; A -i ple"at dup) "e a s".im,at "#te3a 3or,e "u a"eea pe "are o a-tepta11 ; Dar nu -tii despre "e au 3or,itM ; I-a dat o "utie' -i i-a spus ") +n)untru o s) ()seas")

instru"/iunile lui' dar s) n-o des".id) de"#t dup) "e 3a a8un(e la Londra1 ; ?emeia a"eea era en(le0oai")M ; El +i spunea MiladA1 ; El e' ; murmur) TrF3ille' ; el eI Credeam ") tot mai e la @ruxelles1 ; A.' domnule' da") +l -ti/i pe omul )sta' ; se repe0i d'Arta(nan' ; spune/i-mi' 3) ro(' "ine e -i de unde e5 sunt +n stare s) 3) s"utes" de ori"e' ".iar -i de *)()duiala de a m) primi +n r#ndul mu-".etarilor' ")"i +nainte de toate' tre,uie s) m) r)0,un' tre,uie' numaide"#tI ; ?ere-te-te de el "a de *o"' tinere' ; +i "urm) 3or,a TrF3ille' ; dimpotri3)' da")-l 3e0i 3enind pe de o parte a str)0ii tre"i pe partea "ealalt)5 nu te i0,i de asemenea st#n")' te-ar s*)r#ma "a pe un "io, de sti"l)1 ; De(ea,a' ; morm)i d'Arta(nan' ; numai s)-l +nt#lnes"111 ; P#n) una-alta' ; urm) TrF3ille' ; nu pot s)-/i dau de"#t un s*at6 o"ole-te-l1 Deodat)' TrF3ille se opri' +n"ol/it de o ,)nuial) *ul(er)toare1 Ura +n3er-unat) pe "are t#n)rul ")l)tor o ar)ta at#t de des".is' +mpotri3a unui om "are ; lu"ru destul de +ndoielni" ; +i luase s"risoarea lui tai")-s)u' a"east) ur) nu as"undea 3reo mi-elieM T#n)rul a"ela nu era trimis "um3a de eminen/a saM Nu 3enise oare pentru a-i +ntinde 3reo "urs)M A"est a-a 0is d'Arta(nan n-o *i oare 3reun slu8itor taini" al "ardinalului' "are +n"er"a s) se stre"oare +n "asa lui' pentru a-i "#-ti(a +n"rederea -i' mai t#r0iu pentru a-l nimi"i' mi8lo" *olosit de at#tea ori p#n) atun"iM !l pri3i de data asta pe d'Arta(nan mai s*redelitor de"#t +l pri3ise +nt#ia oar)1 C.ipul a"ela' o(lindind o s"lipitoare iste/ime -i o umilin/) pre*)"ut)' n-a3u darul s)-l lini-teas") pe deplin1 42e0i ,ine ") e (as"on' ; (#ndi el' ; dar poate *i tot at#t de (as"on -i "u "ardinalul' "a -i "u mine1 Dai s)-l punem la +n"er"are14 ; Prietene' ; +n"epu el +n"et' ; dores"' a-a "um se "u3ine *iului unui 3e".i prieten ; ")"i o iau drept ade3)rat) po3estea "u s"risoarea -terpelit) ; dores"' 0i"' s)-/i de03)lui tainele politi"ii noastre' to"mai pentru a +ndul"i r)"eala "u "are /i-ai dat seama ") te-am primit1 Re(ele -i "ardinalul sunt "ei mai ,uni prieteni din lume5 ne+n/ele(erile lor +n *a/a "elorlal/i nu pot +n-ela de"#t pe

pro-ti1 Nu 3reau "a un "ompatriot' un t#n)r at#t de ".ipe-' un ,)iat "ura8os' menit s) +nainte0e' s) a8un() prada a"estor pre*)")torii' s) "ad) +n "ap"an) "a un ne(.io,' a-a "um au ")0ut -i s-au nenoro"it at#/ia +naintea dumitale1 H) 3or,im limpede6 sunt la *el de "redin"ios a"estor doi st)p#ni atotputerni"i -i ni"iodat) *aptele mele de ")petenie nu 3or a3ea alt s"op de"#t s) slu8eas") pe re(e -i pe "ardinal' "are este unul din "ele mai (lorioase (enii pe "are le-a dat ?ran/a1 A"um' tinere' /ine seama de "ele "e /i-am spus -i da") ai' *ie din *amilie' *ie de pe la "uno-tin/e' *ie ".iar "a pornire' 3reo du-m)nie +mpotri3a "ardinalului' a-a "um 3edem ") i0,u"ne-te la (entilomii no-tri' ia-/i mai ,ine r)mas ,un -i s) ne desp)r/im1 Te 3oi a8uta de "#te ori mi-o 3ei "ere' dar *)r) s) r)m#i al)turi de mine1 N)d)8duies" totu-i' ") sin"eritatea mea +mi 3a atra(e prietenia dumitale' ")"i p#n) a"um e-ti sin(urul t#n)r ")ruia i-am 3or,it a-a "um +/i 3or,es"1 TrF3ille +-i spunea +n sinea lui6 4Da") pe puiul )sta de 3ulpe mi l-a trimis ".iar "ardinalul' *)r) +ndoial) ")' -tiind "#t +l ur)s"' tre,uie s)-i *i spus is"oadei ") "el mai ,un mi8lo" pentru a-mi intra pe su, piele e s) mi-l pone(reas") +n tot *elul6 -i atun"i' "u toate +mpotri3irile mele' 3i"leanul "um)tru o s)-mi r)spund) ") nu poate su*eri pe eminen/a sa41 Lu"rurile se petre"ur) +ns) "u totul alt*el de"#t s-a-tepta TrF3ille1 D'Arta(nan r)spunse +n ".ipul "el mai *ires"6 ; Domnule' am sosit la Paris "u a"elea-i (#nduri1 Tat)l meu mi-a spus r)spi"at s) nu ra,d nimi" de la nimeni' a*ar) doar de la re(e' de la "ardinal -i de la dumnea3oastr)' adi") de la "ei dint#i trei ,)r,a/i ai ?ran/ei111 Dup) "um se 3ede d'Arta(nan +l ad)u(ase pe domnul de TrF3ille "elorlal/i doi' so"otind ") a"est lu"ru n-ar *i a3ut "um s)-i stri"e1 ; 111Am de"i "ea mai deose,it) 3enera/ie pentru domnul "ardinal -i "el mai ad#n" respe"t pentru *aptele sale' urm) el1 Cu at#t mai ,ine' domnule' da")-mi 3or,i/i' dup) "um spune/i' "u sin"eritate' ")"i atun"i +mi 3e/i *a"e "instea de a pre/ui "um se "u3ine a"east) asem)nare de (usturi5 dimpotri3)' da") a/i *i a3ut o oare"are ne+n"redere' *oarte *ireas") de altminteri' simt ") spun#nd ade3)rul m) nimi"es" eu sin(ur5 dar *ie "e-o *i' poate ") tot nu 3oi pierde pre/uirea dumnea3oastr) -i la a"east) pre/uire eu /in mai mult "a la ori"e pe lume1

Domnul de TrF3ille r)mase din "ale a*ar) de uimit1 At#ta p)trundere' at#ta sin"eritate +i st#rneau admira/ia' *)r) a-i +ndep)rta totu-i pe deplin ,)nuielile1 Cu "#t a"est t#n)r se do3edea a *i superior "elorlal/i tineri' "u at#t ar *i *ost mai de temut ; da") s-ar *i +nt#mplat s) se +n-ele asupra lui1 Totu-i str#nse m#na lui d'Arta(nan' 0i"#ndu-i6 ; E-ti un t#n)r "instit' dar +n "lipa de *a/) nu pot *a"e pentru dumneata mai mult de"#t /i-am spus adineauri1 Palatul meu +/i 3a *i +ntotdeauna des".is1 Mai t#r0iu' "#nd 3ei putea "ere s) m) 3e0i la ori"e or)' -i s) *olose-ti ori"e prile8 prielni"' 3ei o,/ine' "red' "eea "e dore-ti1 ; A-adar' domnule' ; +nt)ri d'Arta(nan1 ; m) 3e/i a-tepta p#n) s) a8un( demn de "ererea mea1 Ei ,ine' *i/i lini-tit' ; ad)u() el' "u *amiliaritatea "ara"teristi") (as"onilor' ; nu 3e/i a3ea prea mult de a-teptat1 Bi' 3r#nd s) se retra()' salut) "a -i "#nd tot "e ar mai *i putut urma' +l pri3ea numai pe el1 ; A-teapt) pu/in' ; +l opri domnul de TrF3ille' ; /i-am *)()duit o s"risoare pentru dire"torul A"ademiei1 E-ti at#t de m#ndru' +n"#t te "ode-ti s) prime-ti' tinere (entilomM ; Nu' domnule' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i 3) +n"redin/e0 ") a"east) s"risoare nu 3a a3ea soarta "eleilalte1 O 3oi p)stra at#t de stra-ni"' +n"#t 3a a8un(e *)r) doar -i poate unde tre,uie' 3-o 8urI Bi 3ai de a"ela "are s-ar +n"umeta s) mi-o iaI Domnul de TrF3ille sur#se la au0ul a"estor i*ose -i l)s#nd pe t#n)rul s)u "ompatriot l#n() *ereastr) unde se a*lau -i unde st)tuser) de 3or,)' se duse -i se a-e0) la o mas)' "a s) s"rie s"risoarea *)()duit)1 !n 3remea asta' d'Arta(nan "are n-a3ea "e3a mai ,un de *)"ut' +n"epu a ,ate +n (eam ta"tul unui mar-' "u o".ii dup) mu-".etarii "are ple"#nd +n"olona/i' r#nduri-r#nduri' se *)"eau ne3)0u/i dup) "ol/ul str)0ii1 C#nd s*#r-i de s"ris s"risoarea' domnul de TrF3ille +i puse si(iliul -i' ridi"#ndu-se de pe s"aun' se apropie de d'Arta(nan "a s) i-o dea' dar' ".iar +n "lipa +n "are d'Arta(nan +ntindea m#na' domnul de TrF3ille r)mase uluit 3)0#nd pe o"rotitul s)u tres)rind' s".im,#nd *e/e-*e/e de m#nie -i n)pustindu-se a*ar) din "a,inet6 ; A.I Mii de dra"i' ; url) el' ; de data asta n-o s)-mi mai s"apeI ; Cine s) nu-/i s"apeM +ntre,) domnul de TrF3ille1

; El' .o/ulI r)spunse (r),it d'Arta(nan1 Tr)d)torulI Bi se *)"u ne3)0ut1 ; Curat ne,unI murmur) domnul de TrF3ille1 De n-ar *i "um3a 3reo -me".erie' "a s-o -tear()' "#nd a 3)0ut ") a dat (re-1 Capitolul I2 UM RUL LUI ATDOH' EBAR?A LUI PORTDOH BI @ATIHTA LUI ARAMIH ?urios' d'Arta(nan str),)tuse anti"amera din trei s)rituri -i se repe0ise spre s"ar)' "u (#nd s) "o,oare treptele "#te patru odat)' "#nd din *u() mare era s) dea or,e-te peste un mu-".etar' "are to"mai ie-ea de la domnul de TrF3ille pe o u-) dosni") -i pe "are' i0,indu-l "u *runtea +n um)r' +l *)"u s) s"oat) un r)"net' sau mai ,ine 0is un urlet1 ; Iart)-m)' te ro(' ; 03#rli d'Arta(nan' (ata s-o ia din nou la *u()' ; iart)-m)' sunt (r),it1 Dar a,ia "o,or#se prima treapt) "#nd o m#n) de *ier +l +n-*)") de e-ar*)' pironindu-l pe lo"1 ; E-ti (r),it' ; +i stri() mu-".etarul' al, la *a/) "a un lin/oliu ; -i atun"i te i0,e-ti de mineM !mi spui6 4Iart)-m)4 -i "re0i ") a8un(eM Nu-i to"mai a-a' tinere1 Nu "um3a pentru ") l-ai au0it pe domnul de TrF3ille 3or,indu-ne a0i pu/in "am li,er' +/i +n".ipui ") +nt#iul 3enit poate s) se poarte "u noi a-a "um ne-a 3or,it elM De0meti"e-te-te' tinere' dumneata nu e-ti domnul de TrF3illeI ; Pe le(ea mea' ; r)spunse d'Arta(nan' d#ndu--i seama ") era to"mai At.os "are' +n urma +n(ri8irilor do"torului' se +ntor"ea a"as)' ; pe le(ea mea' n-am *)"ut-o dinadins' -i pentru ") n-am *)"ut-o dinadins am spus6 4Iart)-m)41 Mi se pare ") e destul1 Dar +/i mai spun +n") o dat) -i poate ".iar e prea mult6 sunt (r),it' pe "u3#ntul meu' sunt *oarte (r),it1 Te ro( de"i d)-mi drumul -i las)-m) s)-mi 3)d de trea,)1 ; Domnule' urm) At.os' d#ndu-i drumul' ; nu -tii "e-i ,una-"u3iin/)1 He 3ede ") 3ii de departe1 D'Arta(nan' "are -i "o,or#se dintr-o dat) trei sau patru trepte' se opri +n lo"1 ; I-a mai las-o' domnule ; +i "urm) el 3or,a' ; ori"#t de departe a- 3eni' nu dumneata o s)-mi dai mie le"/ii de

,un)-"u3iin/)1 Ca s) -tiiI ; Poate' 0ise At.os1 ; A.' da") n-a- *i at#t de (r),it' ; ad)u() d'Arta(nan' ; -i n-a- aler(a dup) "ine3a111 ; As"ult)' domnule (r),it' pe mine po/i s) m) ()se-ti -i *)r) s) *u(i' au0iM ; Bi unde' m) ro(M ; L#n() m)n)stirea Carmes-Des".aux1 ; La "e or)M ; La amia0)1 ; @ine' la amia0) 3oi *i a"olo1 ; Nu m) *a"e s) a-tept prea mult5 la dou)spre0e"e -i un s*ert s) -tii ") m) iau dup) dumneata -i-/i rete0 ure".ile din *u()1 ; @ine' ; +i stri() d'Arta(nan' ; 3oi *i a"olo la dou)spre0e"e *)r) 0e"e minute1 Bi o lu) iar)-i la (oan)' par") l-ar *i apu"at stre".ea' "u (#ndul s)-l a8un() pe ne"unos"ut' al ")rui pas mol"om nu-l putuse du"e prea departe1 !n poarta dinspre strad)' Port.os st)tea de 3or,) "u un soldat din (ard)1 !ntre ei era lo" doar "#t s) trea") un om1 Ho"otind ") se poate stre"ura' d'Arta(nan se repe0i "a o s)(eat) printre ei' dar +n so"otelile lui nu /inuse seam) de ,)taia 3#ntului1 To"mai "#nd era s) trea")' o pal) de 3#nt um*l) pelerina lun() a lui Port.os -i d'Arta(nan se pomeni deodat) "a su, o arip)1 Port.os' desi(ur' /inea mor/i- la a"east) parte +nsemnat) a +m,r)")min/ii lui' ")"i' +n lo" s) dea drumul pulpanei "e-o /inea "u m#na o trase +nspre el' ast*el +n"#t d'Arta(nan se +n*)-ur) de la sine +n "ati*ea' printr-o mi-"are au0indu-l pe mu-".etar "um suduie' -i d#nd s) ias) de su, pelerina "are-l or,ea' d'Arta(nan +-i ")ut) drum printre *alduri1 He temea mai ales s) nu +ntine0e prospe/imea minunatei e-ar*e pe "are o "unoa-tem' "#nd des".i0#nd s*ios o".ii' se tre0i "u nasul +ntre umerii lui Port.os' adi") to"mai lipit de e-ar*)1 2ai -i amarI Ca "ele mai multe lu"ruri de pe a"east) lume' "are-/i iau la +n"eput 3ederea' e-ar*a era doar +n *a/) de aur' iar +n spate din piele de ,i3ol1 Neput#nd a3ea o e-ar*) "u totul de aur' Port.os' "a un ade3)rat 3itea0 "e era' se mul/umise s-o ai,) doar pe 8um)tate5 e de"i lesne de +n/eles t#l"ul (uturaiului -i ne3oia (ra,ni") a pelerinei1 ; Pe to/i dra"iiI ; i0,u"ni Port.os' silindu-se s) s"ape de

d'Arta(nan "are i se 0,)tea +n spate' ; ai ")piat de dai ,u0na peste oameniM ; Iart)-m)' ; +n(#n) d'Arta(nan ie-ind de su, pelerina uria-ului' ; dar sunt *oarte (r),it' aler( dup) "ine3a -i111 ; Bi unde-/i la-i o".ii "#nd aler(iM se r)sti Port.os1 ; Ni")ieri' ; r)spunse d'Arta(nan' +n/epat' ; ni")ieri' ,a mul/umit) o".ilor mei' 3)d ".iar unele lu"ruri pe "are al/ii nu le 3)d11 ?ie ") +n/elesese sau nu "e 3oia s) spun) d'Arta(nan' Port.os +-i ie-i din s)rite6 ; Dumneata' domnule' n-o s) s"api de s")rm)neal)' da") te tot 3#ri a-a +n mu-".etari1 Ia seamaI ; H")rm)neal)' domnule' ; se mir) d'Arta(nan' ; "u3#ntul e "am tare1 ; O *i dar se potri3e-te "u omul o,i-nuit s)--i pri3eas") +n *a/) potri3ni"ii1 ; La nai,aI Cred -i eu ") dumneata nu +ntor"i spatele potri3ni"ilor dumitaleI Bi' +n"#ntat de po0na lui' t#n)rul se +ndep)rt) r#0#nd +n .o.ote1 Port.os spume(a de m#nie -i d)du s) se repead) dup) d'Arta(nan1 ; Mai t#r0iu' mai t#r0iu' ;+i stri() a"esta' ; "#nd n-o s) mai por/i pelerina1 ; Atun"ea la unu' +nd)r)tul Luxem,ur(ului1 ; ?oarte ,ine' la unu' r)spunse d'Arta(nan' "otind dup) "ol/ul str)0ii1 Dar ni"i pe strada pe "are o str),)tuse' ni"i pe "ea "are i se des*)-ura a"um +naintea o".ilor' nu 0)ri pe nimeni1 Ori"#t de +n"et ar *i mers ne"unos"utul' de ,un) seam) tot a8unsese departe' sau poate ") intrase +n 3reo "as)1 D'Arta(nan +i +ntre,) pe to/i tre")torii "are-i ie-ir) +n "ale' da") nu "um3a +l 3)0user)' apoi "o,or+ p#n) la ponton' o apu") +n sus' pe strada Henei -i pe strada Cru"ii Ro-ii' dar 0adarni"6 ne"unos"utul intrase par") +n p)m#nt1 Totu-i' aler()tura i-a *ost de mare *olos' ")"i "u "#t sudoarea +i s")lda mai tare *runtea' "u at#t inima i se r)"orea1 !n"epu atun"i s) "u(ete asupra +nt#mpl)rilor petre"ute6 erau multe -i ne*eri"ite5 "easorni"ul ar)ta numai unspre0e"e -i +n diminea/a a"eea a3usese 3reme s)--i atra() reaua3oin/) a domnului de TrF3ille' "are *)r) +ndoial) tre,uie s) *i ()sit *oarte

pu/in "u3iin"ios *elul a"ela de a *i p)r)sit1 !i ")0user) apoi pe "ap dou) dueluri "u doi dintre ,)r,a/ii +n stare s) u"id) *ie"are "#te trei d'Arta(nan5 am#ndoi erau mu-".etari' adi") dou) *iin/e dintre "ele pe "are le pre/uia at#t de mult' +n"#t le a-e0a +n mintea -i la inima lui mai presus de"#t pe to/i "eilal/i muritori1 Cumplit) +mpre8urareI ?iind +n"redin/at ") 3a *i u"is de At.os' se +n/ele(e de la sine ") Port.os nu-l mai +n(ri8ora prea mult1 Totu-i' deoare"e speran/a e "ea din urma s"#nteie "are se stin(e +n ori"e inim)' +n"epu din nou s) spere ") ar putea supra3ie/ui a"estor dou) dueluri' "u r)ni (roa0ni"e ,ine+n/eles5 +n "a0 de supra3ie/uire' +-i *)"u sie-i urm)toarele do8eni6 4M) port "a un ,e0meti" -i "a un mo8i"I 2itea0ul -i ne*eri"itul de At.os era r)nit to"mai la um)rul de "are m-am i0,it "u "apul "a un ,er,e"' Hin(urul lu"ru "are m) uime-te e ") nu m-a ")s)pit pe lo"5 ar *i a3ut tot dreptul6 durerea pe "are i-am pri"inuit-o tre,uie s) *i *ost +n(ro0itoare1 C#t pri3e-te pe Port.os' a.' "#t pri3e-te pe Port.os' pe le(ea mea' e "e3a mai .a0liuI4 Bi *)r) s) 3rea' t#n)rul +n"epu s) r#d) pri3ind totu-i +mpre8ur spre a--i da seama da") nu "um3a r#sul lui de unul sin(ur' -i din senin pentru "ei "are-l 3edeau r#0#nd' n-ar *i putut 8i(ni 3reun tre")tor1 4111C#t pri3e-te pe Port.os' p)/ania e mult mai .a0lie' dar asta nu +nseamn) ") nu sunt un mare 0)p)u"1 He poate s) dai a-a' or,e-te' peste oameniM Bi s) te ,a(i a-a su, .ainele lor "a s) 3e0i "e au -i "e n-au prin partea lo"uluiI ?)r) doar -i poate ") m-ar *i iertat' da") nu m-a- *i apu"at s)-i pomenes" de a*urisita de e-ar*)' +n 3or,e "u perdea' e drept' dar "u "e perdea su,/ireI A.' (as"on a*urisit "e sunt' mi-ar arde de tr)sn)i -i-n somnI Dai' dra() d'Arta(nan' ; urm) el 3or,indu--i "u toat) ,l#nde/ea "e "redea ") i se "u3ine' ; da") se +nt#mpl) s) s"api tea*)r' "eea "e nu pot s)-mi +n".ipui' 3a tre,ui s) te por/i +n 3iitor "#t mai "u3iin"ios1 De a0i +nainte' 3a tre,ui s) *ii admirat' s) *ii dat drept pild)1 A *i "urtenitor -i "u3iin"ios nu +nseamn) a *i mi-el1 Uit)-te la Aramis6 Aramis e duio-ia' e *arme"ul +ntru".ipatI A +ndr)0nit oare "ine3a' 3reodat)' s) spun) ") Aramis e un mi-elM Nu' *)r) +ndoial) ") nuI Ei ,ine' pe 3iitor eu 3reau s)-i urme0 pilda' +n toateI A.' dar uite-l "oloI4 Tot mer(#nd -i 3or,ind de unul sin(ur' a8unsese la "#/i3a pa-i

de palatul d'Ai(uillon5 +n *a/a a"estui palat' d'Arta(nan +l 0)rise pe Aramis p)l)3r)(ind 3oios "u trei (entilomi din (arda re(elui1 La r#ndul lui -i Aramis +l 0)rise pe d'Arta(nan5 dar "um nu uita ") +n a"eea-i diminea/) domnul de TrF3ille +-i ie-ise din *ire ".iar +naintea t#n)rului' -i "um un martor al mustr)rilor primite nu putea *a"e pl)"ere' Aramis se *)"u ") nu-l 3ede1 D'Arta(nan' dimpotri3)' "redin"ios n)0uin/elor lui de +mp)"are -i de "urtenie' se apropie de "ei patru tineri' "u un salut ad#n" +nso/it de "el mai *erme")tor 0#m,et1 Aramis +n"lin) u-or "apul' dar *)r) s) 0#m,eas")1 De altminteri' to/i patru +-i "urmar) +ndat) "on3or,irea1 D'Arta(nan nu era at#t de ne(.io,' +n"#t s) nu ,a(e de seam) ") n-a3ea "e ")uta a"olo5 dar ne*iind +n") deprins "u o,i"eiurile so"iet)/ii +nalte' nu -tia "um s) ias) pe nesim/ite dintr-o +mpre8urare nepl)"ut) "a a"eea +n "are se a*l) "ine3a' atun"i "#nd se ameste") printre oameni pe "are a,ia +i "unoa-te -i +ntr-o "on3or,ire "are nu-l pri3e-te1 C.i,0uia de"i +n sinea lui "um s) *a") pentru a se retra(e +n ".ipul "el mai *ires" "u putin/)' "#nd 3)0u deodat) ") Aramis l)sase s)-i "ad) ,atista -i ")' *)r) +ndoial)' pusese din ne,)(are de seam) pi"iorul pe deasupra5 so"otind ") sosise "lipa s)--i +ndrepte st#n()"iile' se aple") -i' "u aerul "el mai "urtenitor de "are era +n stare' trase ,atista de su, pi"iorul mu-".etarului' +n "iuda s*or/)rilor pe "are a"esta le *)"ea "a s) nu-i dea drumul6 apoi' +nm#n#ndu-i-o +i spuse6 ; Iat)' domnule' o ,atist) pe "are si(ur ") 3-ar p)rea r)u s-o pierde/i1 @atista era +ntr-ade3)r toat) +n ,roderii *ine -i a3ea o "oroan) "u ,la0on +ntr-un "ol/1 Aramis ro-i p#n) +n 3#r*ul ure".ilor -i mai mult smulse de"#t lu) ,atista din inimile (as"onului1 ; A.I A.I ; se repe0i unul din "eilal/i' ; o s) mai spui a"um' t)"utule Aramis' ") nu te ai ,ine "u doamna de @ois-Tra"A' "#nd a"east) *erme")toare doamn) are ,un)tatea s)-/i +mprumute ,atistele eiM Aramis arun") lui d'Arta(nan una din a"ele pri3iri "are dau "ui3a s) +n/elea() ") -i-a *)"ut un du-man de moarte5 apoi' "u ")ut)tura lui mieroas)' r)spunse6 ; 2) +n-ela/i' domnilor' ,atista nu-i a mea -i nu -tiu pentru "e domnul a ()sit "u "ale s) mi-o dea mie' mai "ur#nd de"#t unuia dintre dumnea3oastr)5 "a do3ad)' iat)6 ,atista mea e la mine +n

,u0unar1 Hpun#nd a"este "u3inte' +-i s"oase ,atista lui' de asemenea *oarte ele(ant)' din "ea mai *in) p#n0) de in' de-i p#n0a de in era s"ump) +n a"ea 3reme ; dar *)r) ,roderii -i *)r) ,la0on' "i +mpodo,it) doar "u ini/ialele st)p#nului ei1 De data asta d'Arta(nan nu mai s"oase ni"i un "u3#nt1 !-i d)dea seama ") *)"use alt) ,oro,oa/)1 Prietenii lui Aramis nu se l)sar) +ns) "on3in-i de t)(ada lui' -i unul dintre ei spuse t#n)rului mu-".etar' silindu-se s) se arate "#t mai serios6 ; Da") ar *i a-a "um spui tu' m-a- 3edea ne3oit' dra(ul meu Aramis' s) /i-o "er +napoi' ")"i' dup) "um -tii' @ois-Tra"A e unul din prietenii mei apropia/i -i nu 3reau "a "ine3a s) *a") pe (ro0a3ul "u lu"ruri de-ale so/iei lui1 ; N-o "eri "um se "u3ine' ; +i r)spunse Aramis' ; -i de-i re"unos" temeiul de net)()duit al "ererii tale' totu-i m-a+mpotri3i din pri"ina *elului +n "are ai *)"ut-o1 ; De *apt' ; +n"er") s) spun) s*ios d'Arta(nan'; eu n-am 3)0ut ,atista ")0#nd din ,u0unarul domnului Aramis' domnia-sa /inea doar pi"iorul pe deasupra ; at#ta tot ; -i atun"i m-am (#ndit ") da")--i /ine pi"iorul pe ea' ,atista e a lui1 ; Bi te-ai +n-elat' domnul meu' r)spunse Aramis' nep)s)tor la +n"er")rile lui d'Arta(nan de a--i +ndrepta (re-eala1 Apoi' ad)u()' +ntor"#ndu-se ")tre o-teanul din (arda "are spusese ") e prietenul lui @ois-Tra"A6 De altminteri' m) (#ndes"' s"umpe prietene al lui @ois-Tra"A' ") -i eu +i sunt prieten tot at#t de apropiat "um +i po/i *i -i tu' a-a ") la urma urmelor' ,atista ar *i putut s) "ad) tot at#t de ,ine din ,u0unarul t)u' "a -i dintr-al meu1 ; Nu' pe "instea mea' se +mpotri3i o-teanul din (arda maiest)/ii sale1 ; Tu o s) 8uri pe "instea ta' iar eu +mi 3oi da "u3#ntul -i atun"i' *ire-te' unul din noi doi tre,uie s) mint)1 Daide mai ,ine' Montaran' s) lu)m *ie"are "#te o 8um)tate1 ; Din ,atist)M ; Da1 ; Minunat' ; stri(ar) "eilal/i doi o-teni din (ard)' ; 8ude"ata re(elui Holomon1 Dot)r#t lu"ru' Aramis' e-ti o "omoar) de +n/elep"iune1 Tinerii i0,u"nir) +n r#s -i' "um e lesne de +n".ipuit' +nt#mplarea

n-a a3ut alte urm)ri1 Dup) "#te3a "lipe' "on3or,irea +n"et) -i dup) "e--i str#nser) ")lduros m#na' tustrei o-tenii se desp)r/ir) de mu-".etar5 "ei dint#i +-i 3)0ur) de drumul lor -i Aramis de al lui1 4Iat) "lipa nimerit) "a s) *a" pa"e "u a"est om de lume4' +-i 0ise d'Arta(nan' "are spre s*#r-itul "on3or,irii se /inuse pu/in mai la o parte5 su, +ndemnul a"estui *rumos sim/)m#nt' 3ru s) se apropie de Aramis' "are se +ndep)rta *)r) s)-l mai ia +n seam)1 ; Domnul meu' ; +n"epu el' ; sper ") m) 3ei ierta1 ; A.I domnule' ; i-o rete0) Aramis' ; +n()duie-mi s)-/i spun ") nu te-ai purtat adineauri a-a "um tre,uie s) se poarte un om de lume1 ; Cum' domnule' ; se r)sti d'Arta(nan' ; +/i +n".ipui ")111 ; !mi +n".ipui' domnule' ") nu e-ti at#t de prost -i ") de-i a,ia ai sosit din Gas"onia' totu-i -tii ") nimeni nu "al") a-a' nitam-nisam' peste o ,atist)1 Ce nai,aI Caldar#mul Parisului nu e din p#n0) de ,atisteI ; Domnule' "red ") (re-e-ti +n"er"#nd s) m) umile-ti' r)spunse d'Arta(nan' a ")rui *ire "ert)rea/) o -i luase +naintea .ot)r#rilor sale pa-ni"e1 E ade3)rat s) sunt din Gas"onia -i *iind") o -tii' nu mai e ne3oie s)-/i spun ") (as"onii nu sunt prea r),d)tori5 da") -i-au "erut o dat) iertare' *ie ".iar pentru o nero0ie' ei r)m#n +n"redin/a/i ") au *)"ut mai mult de 8um)tate din "e tre,uie s) *a")1 ; Domnule' eu +/i spun toate astea' ; r)spunse Aramis' ; nu "a s)-/i "aut (#l"ea3)1 Hla3) DomnuluiI Nu sunt un spadasin -i' ne*iind mu-".etar de"#t +n ".ip tre")tor' nu m) ,at de"#t "#nd m) 3)d ne3oit' -i totdeauna +n sil)1 Dar de data asta e mult mai (ra3' ")"i din pri"ina dumitale a *ost atins) "instea unei doamne1 ; 2rei s) 0i"i' din pri"ina noastr)I i-o t)ia d'Arta(nan1 ; De "e ai a3ut st#n()"ia s)-mi +napoie0i ,atistaM ; De "e ai a3ut st#n()"ia s-o la-i s) "ad)M ; Am spus -i mai spun' domnule' ,atista n-a ")0ut din ,u0unarul meu1 ; Atun"i ai min/it de dou) ori' domnule' *iind") eu am 3)0ut "#nd a ")0ut' am 3)0ut "u o".ii mei1 ; A-aM O iei pe tonul )sta' domnule (as"onM Ei ,ineI Las ") te +n3)/ eu "um s) te por/iI ; Bi eu o s) te trimit +napoi la litur(.ia dumitale' domnule

pop)I H"oate' te ro(' spada din tea")' a"um' pe lo"1 ; Nu' dr)(u/ule' nu ai"i1 Nu 3e0i ") suntem +n *a/a palatului d'Ai(uillon "are (eme de oamenii "ardinaluluiM Cine-mi spune ") nu te-a +mputerni"it ".iar eminen/a sa s)-i adu"i "apul meuM Bi eu /in (ro0a3 de mult la "apul meu' "are mi se pare ")-mi 3ine destul de ,ine pe umeri1 De a"eea eu nu m) dau +n l)turi s) te u"id' dar *ii pe pa"e' 3reau s) te u"id *rumu-el' +ntr-un lo" +n".is' -i a"operit' unde s) nu te po/i (ro0)3i "u moartea dumitale1 ; N-am nimi" +mpotri3)' dar nu te +n"rede prea mult -i adu "u dumneata -i ,atista' *ie ")-i a dumitale sau nu5 o s) ai poate prile8ul s-o *olose-ti1 ; Domnul este (as"onM +ntre,) Aramis1 ; Da' dar sper ") domnul nu am#n) o +nt#lnire din prea mare pre3edere1 ; Pre3ederea' domnule' este o 3irtute destul de *)r) rost pentru mu-".etari' -tiu -i eu asta' +n s".im, slu8itorii ,iseri"ii nu se pot lipsi de ea' -i deoare"e nu-s mu-".etar de"#t +n ".ip tre")tor' /in s) r)m#n pre3)0)tor1 La ora dou) 3oi a3ea "instea s) te a-tept +n palatul domnului de TrF3ille1 A"olo +/i 3oi ar)ta lo"urile "ele mai nimerite1 Cei doi tineri se salutar)' apoi Aramis se dep)rta' apu"#nd +n sus pe strada "are du"e la Luxem,ur(' +n 3reme "e d'Arta(nan' 3)0#nd ") e destul de t#r0iu' se +ndrept) spre Carmes-Des".aux' spun#ndu--i +n sine6 4Dot)r#t lu"ru' nu mai pot da +napoi' dar da") o *i s) m) omoare' m)"ar m) omoar) un mu-".etar41 Capitolul 2 MUBCDETARII REGELUI BI G RRILE DOMNULUI CARDINAL DOArta(nan nu "uno-tea pe nimeni la Paris1 He duse de"i la +nt#lnirea "u At.os *)r) s)--i *i luat un martor' .ot)r#t s) se mul/umeas") doar "u a"ei pe "are +i 3a *i ales ad3ersarul1 De altminteri' +-i pusese +n (#nd s) "ear) 3itea0ului mu-".etar iert)"iunea "u3enit)' *)r) a ar)ta +ns) sl),i"iune' ")"i se temea "a duelul s) nu ai,) urm)rile nepl)"ute pe "are le au de o,i"ei +nt#lniri de *elul a"estora' "#nd un ,)r,at t#n)r -i 3oini" se ,ate "u un ad3ersar r)nit -i sleit de puteri6 +n3ins' +ndoie-te *)r) 3oie i0,#nda potri3ni"ului5 +n3in()tor' se 3ede +n3inuit de nele(iuire -i

+ndr)0neal) ie*tin)1 De alt*el' sau noi n-am +n*)/i-at ,ine "ara"terul 3#n)torului nostru de ispr)3i n)0dr)3ane' sau "ititorul a tre,uit s)--i dea p#n) a"um seama ") d'Arta(nan nu era un om oare"are1 De a"eea' de-i +-i spunea mereu ") +l p#nde-te moartea' nu putea totu-i primi s) moar) *)r) s) "r#"neas")' a-a "um ar *i *)"ut un altul mai pu/in "ute0)tor -i mai pu/in "ump)tat1 Cu(et#nd asupra di*eritelor *iri ale "elor "u "are urma s) se ,at)' +n"epu s) 3ad) mai limpede +naintea lui1 N)d)8duia "a prin "u3intele de iertare' dinainte pre()tite' s) "#-ti(e prietenia lui At.os' a ")rui /inut) de mare no,il -i a ")rui +n*)/i-are simpl) +i pl)"eau nespus de mult1 He mai m#n(#ia "u (#ndul ") lui Port.os +i 3a *i team)' +n urma p)/aniei "u e-ar*a' "a nu "um3a' da") d'Arta(nan n-ar *i *ost omor#t pe lo"' s) +n"eap) a po3esti tuturor o des"operire "are' spus) "u du.ul "u3enit' l-ar *i *)"ut de r#s1 Iar +n pri3in/a -me".erului de Aramis' nu prea a3ea de "e s)-i *ie team)5 ".iar da") ar *i i0,utit s) dea piept "u el' +-i lua sar"ina s)-i *a") de petre"anie sau' "el pu/in' nimerindu-l +n o,ra0' "u una din lo3iturile pe "are Ce0ar le re"omanda +mpotri3a solda/ilor lui Pompei' s)-i po"eas") pe 3e"ie ".ipul "u "are se *)lea at#ta1 Apoi' mai era +n d'Arta(nan a"el su,strat ne"lintit de d#r0enie' pe "are i-l s)diser) +n inim) s*aturile tat)lui s)u' s*aturi al ")ror "uprins era6 4nu r),da de la nimeni nimi"' a*ar) doar de la re(e' de la "ardinal -i de la domnul de TrF3ille41 Ast*el *iind' se tre0i mai mult 0,ur#nd de"#t mer(#nd spre m)n)stirea Carmeli/ilor des"ul/i' sau Carmes-Des".aux' "um i se spunea pe 3remea a"eea5 era un soi de "l)dire *)r) *erestre' +mpresurat) de plaiuri sterpe' o *ilial) a lui PrF-aux-Cler"s$& "are slu8ea +ndeo,-te "a lo" de +nt#lnire "elor "e n-a3eau 3reme de pierdut1 C#nd d'Arta(nan a8unse +n *a/a mi"ului lo" 3iran' de la poalele m)n)stirii' At.os a-tepta doar de "in"i minute' iar orolo(iul 3estea mie0ul 0ilei1 Era de"i pun"tual "a Hamaritean"a -i ni"i "el mai ".i/i,u-ar 8ude")tor +n materie de dueluri n-ar *i ()sit nimi" de spus1 At.os' "are su*erea "umplit de pe urma lo3iturii' de-i rana +i *usese proasp)t o,lo8it) de ".irur(ul domnului de TrF3ille' -edea pe o piatr) -i +-i a-tepta lini-tit potri3ni"ul' "u a"ea /inut) demn) "are nu-l p)r)sea ni"iodat)1 C#nd +l 3)0u pe d'Arta(nan' se ridi")
$&

C#mp situat la mar(inea Parisului' renumit lo" de dueluri' +n se"olele G2I;G2II1

-i *)"u plin de "u3iin/)' "#/i3a pa-i +n +nt#mpinarea lui1 La r#ndul s)u' a"esta din urm) se +ndrept) spre el' /in#ndu--i p)l)ria +n m#n) at#t de 8os' +n"#t pana i se t#ra de p)m#nt1 ; Domnule' ; 0ise At.os' ; am +n"uno-tin/at pe doi din prietenii mei "are-mi 3or slu8i de martori' dar a"e-ti doi prieteni n-au sosit +n")1 M) mir) ") sunt +n +nt#r0iere' nu-i o,i"eiul lor1 ; Eu n-am martori' domnule' ; r)spunse d'Arta(nan' ; a,ia am sosit ieri la Paris -i nu "unos" +n") pe nimeni' a*ar) de domnul de TrF3ille' ")ruia tat)l meu m-a re"omandat' ")"i are "instea de a se num)ra oare"um printre prietenii lui1 At.os r)mase o "lip) pe (#nduri1 ; Nu "uno-ti de"#t pe domnul de TrF3illeM +ntre,) el1 ; Da' domnule' nu-l "unos" de"#t pe el1 ; Atun"i' ; urm) At.os' 8um)tate pentru el' 8um)tate pentru d'Arta(nan' ; atun"i da") te omor' a- *i un *el de m#n")tor de "opiiI ; Nu ".iar a-a' ;r)spunse d'Arta(nan' "u un salut "e nu era lipsit de demnitate' ; nu ".iar a-a' ")"i +mi *a"e/i "instea de a 3) ,ate "u mine' "u o ran) "are "red ") 3) sup)r) destul1 ; @a m) sup)r) r)u de tot -i' pe "u3#ntul meu' +/i m)rturises" ") m-ai lo3it al dra"ului' dar m) 3oi slu8i de m#na st#n()' a-a "um o,i-nuies" +n asemenea +mpre8ur)ri5 s) nu "re0i ")-/i *a" o *a3oare' m#nuies" spada destul de ,ine -i "u o m#n)' -i "u alta -i' n-o s)-/i 3in) to"mai u-or6 un st#n(a"i +-i +n"ur") ad3ersarii "are n-au prins +n") de 3este1 !mi pare r)u ") nu /i-am spus-o mai din 3reme "a s) -tii1 ; Hunte/i at#t de "urtenitor' domnul meu' +n"#t 3) sunt "um nu se poate mai re"unos")tor' spuse d'Arta(nan' +n"lin#ndu-se iar)-i1 ; Iar eu m) simt "ople-it' ; r)spunse At.os pe un ton plin de no,le/e' ; s) 3or,im de"i despre alt"e3a' a*ar) doar da") asta te-ar sup)ra1 A.' *ir-ar s) *ie' ") r)u m-ai lo3itI M) arde um)rul1 ; Da") mi-a/i da 3oie111 +n"epu d'Arta(nan s*ios1 ; Ce anumeM ; Am un ,alsam pentru r)ni' un ,alsam pe "are mi l-a dat mama -i pe "are l-am +n"er"at pe pielea mea1 ; A-aM ; C.iar a-aI Hunt si(ur ") +n mai pu/in de trei 0ile' ,alsamul meu 3-ar 3inde"a -i' peste trei 0ile' "#nd 3e/i *i 3inde"at' 3a *i

pentru mine' domnule' -i atun"i o mare "inste s) stau la dispo0i/ia dumnea3oastr)1 D'Arta(nan rosti a"este "u3inte "u o simplitate "are *)"ea "inste ,unei sale "re-teri' *)r) s) adu") ni"i o -tir,ire "ura8ului s)u1 ; Mii de dra"i' domnule' ; 0ise At.os' ; iat) o propunere "are-mi pla"eI Asta nu +nseamn) ") o primes"' dar se simte de la o le(.e ") 3ine de la un (entilom1 A-a 3or,eau -i se purtau 3ite8ii din timpul lui Carol "el Mare' pe "are ori"e "a3aler ar tre,ui s)-i ia drept pild)1 Din ne*eri"ire' nu mai tr)im 3remurile marelui +mp)rat1 Tr)im +n timpul domnului "ardinal' a-a ") ori"#t am 3rea noi s) p)str)m taina' +n "ele trei 0ile se 3a a*la ") tre,uie s) ne ,atem -i ni se 3or pune ,e/e +n roate1 Dar de "e n-or mai *i 3enind odat) .aimanalele aleaM ; Da") sunte/i (r),it' domnule' ; +i spuse d'Arta(nan lui At.os "u a"eea-i simplitate "u "are-i propusese s) am#ne duelul peste trei 0ile' ; da") sunte/i (r),it -i da") dori/i s) m) trimite/i mai iute pe lumea "ealalt)' 3) ro( nu 3) s*ii/i1 ; Iat) alt "u3#nt "are-mi pla"e' ; m)rturisi At.os' +n"u3iin/#nd (ra/ios din "ap' ; nu 3ine de la un om *)r) minte -i *)r) +ndoial) 3ine de la un om "ura8os1 Domnule' +mi pla" ,)r,a/ii de *elul dumitale -i-mi dau seama ") da") nu ne-am u"ide unul pe altul' mai t#r0iu +mi 3a *a"e o deose,it) pl)"ere s) stau de 3or,) "u dumneata1 H)-i a-tept)m pe a"e-ti domni' te ro(' am destul) 3reme -i 3a *i mai nimerit1 UiteI Mi se pare ") 3)d pe unul din ei1 !ntr-ade3)r' la "ap)tul str)0ii 2au(irard' se i3ea uria-a *)ptur) a lui Port.os1 ; Cum' ; *)"u d'Arta(nan' ; +nt#iul dumitale martor este domnul Port.osM ; Da1 Ai "e3a +mpotri3)M ; Nu' de lo"1 ; Iat) -i pe "el de al doilea1 !ntor"#ndu-se spre partea unde ar)ta At.os' d'Arta(nan +l re"unos"u pe Aramis1 ; Cum' ; *)"u el -i mai uimit de"#t +nt#ia oar)' ; "el de al doilea martor al dumitale e domnul AramisM ; C.iar a-a' nu -tiai ") nimeni nu ne 3ede pe unul *)r) "el)lalt -i ") printre mu-".etari' printre osta-i' la "urte -i +n ora-' ni se spune6 At.os' Port.os -i Aramis sau "ei trei nedesp)r/i/iM Dar

dumneata 3ii to"mai de la Dax' sau de la Pau' a-a ")111 ; De la Tar,es' +l +ndrept) d'Arta(nan1 ; Li-e +n()duit s) nu "uno-ti a"est am)nunt' urm) At.os1 ; Pe le(ea mea' ; r)spunse d'Arta(nan' ; numele 3) -ade ,ine' domnilor' -i da") p)/ania mea 3a st#rni ()l)(ie' ea 3a do3edi "el pu/in ") prietenia dumnea3oastr) nu se ,i0uie pe "ontraste1 !n 3remea asta' Port.os se apropiase' -i *)"use un semn de salut lui At.os5 +ntor"#ndu-se apoi spre d'Arta(nan' r)m)sese *oarte mirat1 !n trea")t *ie 0is' Port.os +-i s".im,ase e-ar*a -i nu mai purta pelerin)1 ; Ei po*tim' ; *)"u el' "e +nseamn) astaM ; Domnul este "el "u "are m) ,at' r)spunse At.os' ar)t#ndu-l pe d'Arta(nan "u m#na -i salut#nd tot ast*el1 ; Bi eu tot "u el m) ,at' ad)u() Port.os1 ; Dar a,ia la ora unu' l)muri d'Arta(nan1 ; Bi eu tot "u domnul m) ,at' spuse -i Aramis apropiindu-se de ei1 ; Da' dar a,ia la ora dou)' se ameste") d'Arta(nan' "u a"ela-i (las lini-tit1 ; Bi pentru ") 3eni 3or,a' de "e te ,a/i' At.osM +ntre,) Aramis1 ; Pe le(ea mea' nu prea -tiu ni"i eu5 m-a lo3it la um)r' dar tu' Port.osM ; Pe le(ea mea da") -tiu' m) ,at pentru ") m) ,at' r)spunse Port.os ro-ind1 At.os' ")ruia nu-i s")pa nimi"' 3)0u *lutur#nd un 0#m,et pe ,u0ele (as"onului1 ; Am a3ut o ne+n/ele(ere +n pri3in/a +m,r)")min/ii' 0ise t#n)rul1 ; Bi tu' AramisM ; +ntre,) At.os1 ; Eu m) ,at pentru o ".estiune de teolo(ie' r)spunse Aramis' *)"#ndu-i totodat) semn lui d'Arta(nan' ")-l roa() s) nu dea +n 3ilea( ade3)rata pri"in) a duelului lor1 At.os 3)0u *lutur#nd alt 0#m,et pe ,u0ele lui d'Arta(nan1 ; Ade3)ratM +ntre,) At.os1 ; Da' o te0) din s*#ntul Au(ustin' asupra ")ruia nu suntem de a"eea-i p)rere' 0ise (as"onul1 ; Dot)r#t lu"ru' ; morm)i At.os' ; e un om de du.1

; Bi a"um' *iind") 3-a/i str#ns to/i laolalt)' ; +n"epu d'Arta(nan' ; +n()dui/i-mi' domnilor' s) 3) "er mai +nt#i iertare1 La au0ul "u3#ntului 4iertare4'' un nor tre"u pe *runtea lui At.os' un sur#s seme/ 8u"a pe ,u0ele lui Port.os -i un semn de +mpotri3ire *u r)spunsul lui Aramis1 ; Nu m) +n/ele(e/i domnilor' ; urm) d'Arta(nan ridi"#ndu--i "apul luminat +n "lipa a"eea de soarele "e-i aurea tr)s)turile *ine -i +ndr)0ne/e' ; 3) "er iertare da") s-ar +nt#mpla s) nu-mi pot pl)ti datoria *a/) de to/i trei' ")"i domnul At.os are dreptul s) m) u"id) "el dint#i' "eea "e r)pe-te din 3aloarea poli/ei dumitale' domnule Port.os' -i "eea "e-o *a"e aproape e(al) "u 0ero' pe-a dumitale' domnule Aramis1 De a"eea' domnilor' 3) "er +n") o dat)' iertare' dar numai pentru asta' -i a"um' +n (ard)I Rostind a"este "u3inte' d'Arta(nan +-i trase spada "u "el mai "a3aleres" (est "u putin/)1 I se ur"ase s#n(ele la "ap -i +n "lipa a"eea ar *i tras spada din tea") +mpotri3a tuturor mu-".etarilor re(atului' la *el "a +mpotri3a lui At.os' Port.os -i Aramis1 Era dou)spre0e"e -i un s*ert' soarele str)lu"ea la 0enit' -i lo"ul ales pentru a *i teatru de lupt) se ()sea +n plin) ar-i/)1 ; E *oarte "ald ; 0ise At.os tr)(#nd la r#ndul lui spada din tea")' ; dar nu pot s)-mi s"ot .aina' ")"i am sim/it adineauri "um +mi s#n(erea0) rana -i mi-ar *i team) s)-mi stin(.eres" ad3ersarul' ar)t#ndu-i s#n(e str)in de t)i-ul spadei lui1 ; E ade3)rat' domnule' ; r)spunse d'Arta(nan' ; dar *ie ") e sau nu str)in de t)i-ul spadei mele' 3) +n"redin/e0 ")-mi pare r)u s) 3)d s#n(ele unui at#t de 3itea0 (entilom5 m) 3oi ,ate de"i eu +n .ain)' "a -i dumneata1 ; Daide' .aide' ; se ameste") Port.os' ; a8un(e "u at#tea temenele' (#ndi/i-3) ") ne a-tept)m -i noi r#ndul1 ; 2or,e-te +n numele dumitale' Port.os' de "#te ori 3rei s) spui asemenea ne"u3iin/e' +i "urm) 3or,a Aramis1 !n "eea "e m) pri3e-te' ()ses" ") toate "#te -i le spun a"e-ti domni' sunt potri3it spuse -i demne de doi (entilomi1 ; Po/i +n"epe "#nd 3rei' domnule' 0ise At.os' pun#ndu-se +n (ard)1 ; A-teptam ordinele dumitale' +i r)spunse d'Arta(nan' +n"ru"i-#nd spada1 Dar' "ele dou) spade a,ia 0)n()niser) la prima lor atin(ere'

"#nd o patrul) din ()r0ile eminen/ei sale' "omandat) de domnul de =ussa"' se i3i de dup) "ol/ul m)n)stirii1 ; Garda "ardinaluluiI stri(ar) dintr-o dat) Port.os -i Aramis1 Hpada +n tea"a' domnilor' spada +n tea")I Era +ns) prea t#r0iu5 "ei doi lupt)tori *useser) 3)0u/i +ntr-o po0i/ie "are nu l)sa ni"i o +ndoial) asupra (#ndului lor1 ; Opri/iI stri() =ussa"' +naint#nd -i *)"#nd semn oamenilor lui s)-l urme0e6 Opri/iI Ce *a"em oare ai"i' mu-".etari' ne ,atemM Bi "u edi"tele "um r)m#neM ; Hunte/i prea m)rinimo-i' domnii mei' r)spunse At.os +n"iudat' ")"i =ussa" era unul din "ei "are se n)pustiser) pe ei "u dou) seri +nainte1 Da"-am *i +n lo"ul dumnea3oastr)' 3) +n"redin/e0 ") noi nu ne-am ameste"a1 L)sa-/i-ne de"i +n pa"e -i 3e/i lua parte la o petre"ere *)r) ni"i o osteneal)1 ; Domnilor' ; urm) =ussa" ; "u mare p)rere de r)u tre,uie s) 3) de"lar ") a"est lu"ru nu e "u putin/)1 Datoria +nainte de toate1 2) ro( de"i' ,)(a/i spadele +n tea")' -i urma/i-ne1 ; Domnule ; 0ise Aramis' maimu/)rindu-l pe =ussa"' ; "u "ea mai mare pl)"ere am da as"ultare ,ine3oitoarei dumitale in3ita/ii' da") ar at#rna numai de noi' dar e "u neputin/)' nu ne d) 3oie domnul de TrF3ille1 2ede/i-3) de drum' e tot "e a3e/i mai ,un de *)"ut1 Him/ind 0e*lemeaua' =ussa" +-i ie-i din s)rite1 ; Da") nu 3) supune/i' 3) 3om lua pe sus1 ; Ei sunt "in"i ; spuse At.os +n -oapt) ; iar noi suntem doar trei' 3om *i iar)-i ,)tu/i -i 3a tre,ui s) murim ai"i5 s) -ti/i ") eu nu m) mai ar)t +n3ins +n *a/a ")pitanului1 !ntr-o "lip)' At.os' Port.os -i Aramis se apropiar) unul de "el)lalt' +n 3reme "e =ussa" +-i alinia solda/ii1 A"ea sin(ur) "lip) +i a8unse lui d'Arta(nan "a s) ia o .ot)r#re1 Era una din a"ele +nt#mpl)ri de "are at#rn) 3ia/a unui om6 tre,uia s) alea() +ntre re(e -i "ardinal' -i odat) ale(erea *)"ut) tre,uia s) mear() +nainte1 A se ,ate +nsemna a ")l"a le(ea' +nsemna a--i pune 3ia/a +n prime8die' +nsemna a -i-l *a"e dintr-o dat) du-man pe un ministru mai puterni" de"#t +nsu-i re(ele' iat) "e +ntre0)ri t#n)rul' totu-i' s-o spunem spre lauda lui' nu -o3)i ni"i o sin(ur) "lip)' +ntor"#ndu-se spre At.os -i prietenii lui' le -opti6 ; Domnilor' +n()dui/i-mi s) +ndrept "e3a +n "u3intele dumnea3oastr)1 A/i spus adineauri ") nu sunte/i de"#t trei' mie mi

se pare +ns) ") suntem patru1 ; Dar dumneata nu e-ti de-ai no-tri' r)spunse Port.os1 ; E ade3)rat' ; st)rui d'Arta(nan1 ; nu am .aina' dar am su*letul dumnea3oastr)5 inima mea e de mu-".etar' a-a simt eu' domnule' -i asta-i un im,old pentru mine1 ; D)-te la o parte' tinere' stri() =ussa" lui d'Arta(nan1 Dup) (esturi -i ")ut)tur)' +i +n/elesese (#ndul1 Po/i s) te retra(i' +/i dau 3oie1 H"ap)-/i pielea1 Dai' mai repedeI D'Arta(nan nu se mi-"a din lo"1 ; Dot)r#t lu"ru' e-ti un ,)iat de inim)' -opti At.os' str#n(#nd m#na t#n)rului1 ; Daide' .aide' .ot)r#/i-3) odat)' se r)sti =ussa"1 ; Tre,uie s) *a"em +ntr-un *el' -optir) Port.os -i Aramis1 ; Domnul e plin de m)rinimie' rosti At.os1 To/i trei se (#ndeau +ns) la tinere/ea lui d'Arta(nan -i la lipsa lui de experien/)1 ; N-am *i de"#t trei' dintre "are un r)nit' plus un "opil' ; so"oti At.os' ; -i se 3a spune totu-i ") am *ost patru ,)r,a/i1 ; Dar -i s) d)m +nd)r)tI ad)u() Port.os1 ; Cam (reu' +n"u3iin/) At.os1 D'Arta(nan le pri"epu ne.ot)r#rea6 ; Domnilor' pune/i-m) la +n"er"are' -i 3) 8ur pe "instea mea ") nu ple" de ai"i da") suntem +n3in-i1 ; Cum te nume-ti' 3itea0uleM +ntre,) At.os1 ; D'Arta(nan' domnule1 ; Ei ,ineI At.os' Port.os1 Aramis -i d'Arta(nan +nainteI stri() At.os1 ; Ce *a"e/i' domnilorM Nu 3) .ot)r#/i "are s) 3) .ot)r#/iM stri() a treia oar) =ussa"1 ; H-a *)"ut' domnule' 0ise At.os1 ; Bi "e .ot)r#re a/i luatM +ntre,) =ussa"1 ; 2om a3ea "instea s) -ar8)m' r)spunse Aramis' s"o/#ndu--i p)l)ria "u o m#n) -i spada "u "ealalt)1 ; 2a s) 0i") 3) +mpotri3i/i' r)"ni =ussa"1 ; Mii de dra"iI Asta 3) mir)M stri() -i Port.os1 Cei nou) lupt)tori se n)pustir) unii asupra "elorlal/i "u o *urie "are nu +nl)tura +ns) oare"are metod)1 At.os lu) +n primire pe un oare"are Ca.usa"' *a3oritul "ardinalului5 Port.os' pe unul @is"arat' iar Aramis se 3)0u +n *a/a a

doi ad3ersari1 C#t pri3e-te pe d'Arta(nan' se tre0i lupt#nd "u +nsu-i =ussa"1 Inima t#n)rului (as"on ,)tea de par") ar *i 3rut s)-i ias) din piept' nu de *ri")' *ereas") s*#ntul' ")"i nu-i era "#tu-i de pu/in *ri")' "i din dorin/a de a *i la +n)l/imea "elorlal/i5 se ,)tea "a un ti(ru +n*uriat' +n3#rtindu-se de 0e"e ori +n 8urul ad3ersarului' s".im,#ndu--i de dou)0e"i de ori po0i/ia -i lo"ul1 =ussa" era ; "um se spunea atun"i ; +ndr)(ostit de spad) -i o m#nuise adesea' totu-i +i 3enea (ro0a3 de (reu s) se apere +mpotri3a unui ad3ersar "are' u-or -i s)lt)re/' se +ndep)rta +n *ie"e "lip) de la re(ulile o,i-nuite ata"#nd din toate p)r/ile -i *erindu-se totodat)' "a unul "e p)strea0) "el mai mare respe"t pielii sale1 !n "ele din urm)' a"east) lupt) +l s"oase pe =ussa" din r),d)ri1 ?urios de a *i /inut pe lo" de a"ela pe "are-l so"otea drept un "opil' se +n*ier,#nt) -i +n"epu s) *a") (re-eli1 D'Arta(nan' "are +n lips) de experien/) a3ea temeini"e "uno-tin/e teoreti"e' +-i +ndoi iu/eala1 =ussa" 3ru s) s*#r-eas") odat)' se n)pusti "u o lo3itur) (roa0ni") +mpotri3a ad3ersarului' ata"#nd +n plin5 d'Arta(nan par) +ns) lo3itura' -i +n 3reme "e =ussa" +-i lua din nou po0i/ia ini/ial)' stre"ur#ndu-se "a un -arpe su, spada lui' d'Arta(nan i-o +n*ipse +n "orp pe a sa1 =ussa" se pr),u-i (r)mad) la p)m#nt1 D'Arta(nan arun") atun"i la repe0eal) o pri3ire +n(ri8orat) asupra "#mpului de lupt)1 Aramis omor#se pe unul din "ei doi potri3ni"i ai lui' dar "el)lalt nu-i d)dea r)(a0 o "lip)1 Totu-i' era +ntr-o situa/ie ,un) -i putea s) se apere +n")1 @is"arat -i Port.os +-i d)duser) unul altuia lo3ituri1 Port.os primise o lo3itur) +n ,ra/ -i @is"arat una +n "oaps)1 Dar ni"i una din r)ni nu era (ra3)' a-a ") se ,)teau mai departe' -i mai +n3er-unat1 R)nit a doua oar) de Ca.usa"' At.os p)lea 3)0#nd "u o".ii' dar nu d)dea +napoi un sin(ur pas6 s".im,ase doar spada dintr-o m#n) +n alta -i se ,)tea "u m#na st#n()1 Potri3it le(ilor duelului +n a"ea 3reme' d'Arta(nan putea s) 3in) +n a8utorul unuia dintre lupt)tori5 +n 3reme "e ")uta "u o".ii "are dintre "amara0i a3ea ne3oie de a8utorul lui' surprinse o pri3ire a lui At.os1 A"east) pri3ire era mai mult de"#t (r)itoare1 At.os ar *i murit mai "ur#nd de"#t s) ".eme +n a8utor5 totu-i' +i era +n()duit s) pri3eas") -i "u pri3irea s) "ear) un spri8in1 D'Arta(nan +l

+n/elese' *)"u o s)ritur) (ro0a3) -i +i ")0u +n "oast) lui Ca.usa"' stri(#nd6 ; Hpre mine' domnule' ") te omorI Ca.usa" se +ntoarse5 to"mai la 3reme1 At.os' pe "are numai "ura8ul lui neasemuit +l sus/inea' ")0u +ntr-un (enun".i1 ; La nai,aI ; +i stri() lui d'Arta(nan ; nu-l u"ide' te ro(I Am eu "e3a de +mp)r/it "u el' "#nd m-oi 3inde"a -i-oi *i s)n)tos1 Presea0)-l' de0armea0)-l1 A-a1 @ineI ?oarte ,ineI Htri()tele a"estea i le smulsese spada lui Ca.usa"' "are s)rise la dou)0e"i de pa-i de el1 D'Arta(nan -i Ca.usa" se repe0ir) am#ndoi +ntr-un su*let' unul "a s-o /ie' "el)lalt "a s-o ridi"e5 dar d'Arta(nan' mai sprinten' sosi "el dint#i -i puse pi"iorul pe deasupra1 Ca.usa" aler() spre "el pe "are-l u"isese Aramis' +i +n-*)") sa,ia -i 3ru s) se re+ntoar") la d'Arta(nan5 dar +n drum' +l +nt#lni pe At.os "are' +n r)(a0ul de o "lip) pe "are-l +nlesnise d'Arta(nan' se mai +n3iorase5 de team) "a d'Arta(nan s) nu-i u"id) du-manul' At.os 3oia s) +n"eap) iar)-i lupta1 D'Arta(nan +n/elese ") ar *i +nsemnat s)-l supere pe At.os da") s-ar *i +mpotri3it1 !ntr-ade3)r' "ur#nd dup) a"eea' Ca.usa" ")0u la p)m#nt "u (#tle8ul str)puns de o lo3itur) de spad)1 !n a"eea-i "lip)' Aramis +-i spri8inea 3#r*ul spadei de pieptul ad3ersarului pr),u-it' silindu-l s) se dea +n3ins1 Mai r)m#neau Port.os -i @is"arat1 !n timp "e se ,)tea' Port.os +ndru(a mii de n)0,#tii' +l +ntre,a pe @is"arat "am "#t putea *i "easul' -i-l *eli"ita pentru numirea *ratelui s)u +n *runtea unei "ompanii +ntr-un re(iment din Na3ara5 dar' din toate astea' nu se ale(ea de"#t "u (luma1 @is"arat *)"ea parte din oamenii de *ier "are nu "ad de"#t mor/i1 Totu-i' tre,uia s) se s*#r-eas") odat)1 Htra8a putea s) soseas") dintr-o "lip) +n alta -i s)-i ridi"e pe to/i lupt)torii' r)ni/i sau te*eri' parti0ani ai re(elui sau ai "ardinalului1 At.os' Aramis -i d'Arta(nan +l +n"on8urar) pe @is"arat' po*tindu-l s) se predea1 De-i sin(ur +mpotri3a tuturor -i de-i o lo3itur) de spad) +i str)punsese "oapsa' @is"arat 3oia s) /in) piept "u tot dinadinsul dar =ussa"' ridi"at +ntr-un "ot' +i stri() s) se predea1 @is"arat era (as"on "a -i d'Arta(nan5 *)"u pe surdul -i se mul/umi s) r#d)' ()sind timp +ntre dou) mi-")ri de ap)rare s) arate "u 3#r*ul spadei un lo" unde3a pe p)m#nt6

; Ai"i' ; parodia el un 3erset din ,i,lie' ; ai"i 3a muri @is"arat' sin(ur +ntre "ei "are sunt "u el1 ; Dar ei sunt patru' patru +mpotri3a ta5 ispr)3e-te odat)' +/i porun"es"I ; A.' da")-mi porun"e-ti' e "u totul alt"e3a' ; r)spunse @is"arat' ; e-ti "aporalul meu' sunt dator s) te as"ult1 Bi' *)"#nd o s)ritur) +nd)r)t' *r#nse spada pe (enun".i pentru a nu *i silit s-o predea' arun") ,u")/ile peste 0idul m)n)stirii' -i--i +n"ru"i-) ,ra/ele' *luier#nd o arie +n".inat) "ardinalului1 2oini"ia este totdeauna respe"tat)' ".iar la un du-man1 Mu-".etarii +l salutar) pe @is"arat "u spadele -i apoi le 3#r#r) +n tea")1 D'Arta(nan *)"u -i el la *el5 apoi' a8utat de @is"arat' sin(urul "are se mai /inea pe pi"ioare' duse su, porti"ul m)n)stirii pe =ussa"' pe Ca.usa" -i pe a"ela dintre ad3ersarii lui Aramis "are *usese doar r)nit1 Cei de al patrulea' "um am mai spus' murise1 Apoi sunar) "lopotul -i' lu#nd "u ei patru dintre "ele "in"i spade' se +ndreptar)' ,e/i de ,u"urie' spre palatul domnului de TrF3ille1 He /ineau lan/ unul de altul' "#t era strada de lar()5 opreau pe to/i mu-".etarii "are le ie-eau +n "ale' a-a +n"#t p#n) la urm)' mersul lor se s".im,) +ntr-un mar- trium*al1 Inima lui d'Arta(nan se topea de *eri"ire5 mer(ea +ntre At.os -i Por/.os' str#n(#ndu-i duios de ,ra/1 ; Da") nu sunt +n") mu-".etar' ; spuse el noilor s)i prieteni' intr#nd pe poarta palatului domnului de TrF3ille' ; iat)-m) "el pu/in u"eni"' nu-i a-aM

Capitolul 2I MAIEHTATEA HA REGELE LUDO2IC AL GIII-LEA !nt#mplarea st#rni mare 3#l3)6 domnul de TrF3ille +-i +n*ier) +n (ura mare mu-".etarii' -i-i *eli"it) +n -oapt)' dar "um tre,uia s)-l +n-tiin/e0e ne+nt#r0iat pe re(e' porni +ntr-un su*let la Lu3ru1 Era totu-i prea t#r0iu6 re(ele se +n"uiase "u "ardinalul5 i se spuse de"i domnului de TrF3ille ") su3eranul lu"rea0) -i ") nu poate primi pe nimeni1 Heara' domnul de TrF3ille 3eni la partida de 8o" a re(elui1 Maiestatea sa "#-ti(a -i "um era din *ire (ro0a3 de a3ar' se ()sea +n toane "#t se poate de ,une5 +ndat) "e-l 0)ri pe TrF3ille1 !i stri()

de departe6 ; 2ino ai"i' domnule ")pitan' 3ino s) te "ert6 -tii ") eminen/a sa a 3enit s) mi se pl#n() de mu-".etarii dumitale' -i "u at#ta *o"' +n"#t ast) sear) eminen/a sa e "a -i ,olna3)I A.' mu-".etarii )-tia ai dumitale' "e mai pramatii' ,uni de sp#n0uratI ; Nu' sire' ; r)spunse TrF3ille' "are--i d)du repede seama de +ntors)tura lu"rurilor ; nu' dimpotri3)' sunt ni-te tineri *oarte "umse"ade' ,l#n0i "a ni-te mielu-ei -i "are' pun eu ".e0)-ie' n-au de"#t o sin(ur) dorin/)6 s) nu--i s"oat) spada din tea") de"#t pentru a slu8i pe maiestatea 3oastr)1 Dar' "e 3re/i' ()r0ile domnului "ardinal le "aut) mereu (#l"ea3)' -i pentru postea +ns)-i a Corpului de mu-".etari' sunt ne3oi/i' s)rmanii' s) se apere1 ; As"ulta/i-l pe domnul de TrF3ille' ; 0ise re(ele5 ; 3) ro(' as"ulta/i-l1 Nu s-ar 0i"e ") 3or,e-te despre o "omunitate reli(ioas)M !ntr-ade3)r' dra(ul meu ")pitan' tare a- a3ea po*t) s)-/i ridi" ,re3etul de ")pitan -i s)-l dau domni-oarei de C.emerault' ")reia i-am *)()duit o m)n)stire1 Dar s) nu-/i +n".ipui "-o s) te "red pe "u3#nt "u una "u dou)1 Mi se spune' domnule de TrF3ille' Ludo3i" "el Drept -i o s) 3edem noi' uite a"um' uite a"um1 ; To"mai pentru ") m) ,i0ui pe a"east) dreptate' sire' 3oi a-tepta lini-tit -i "u r),dare' "a maiestatea 3oastr) s) .ot)ras") dup) ,unul s)u pla"1 ; A-teapt)' domnule' a-teapt)' ; 0ise re(ele' ; nu te 3oi l)sa s) a-tep/i mult) 3reme1 !ntr-ade3)r' noro"ul p)rea s) se s".im,e -i "um re(ele +n"epea s) piard) din "#-ti(' nu-i p)rea r)u s) ()seas") o pri"in) pentru a--i "urma 8o"ul' p)str#nd "#-ti(ul1 Dup) "#te3a "lipe' re(ele se ridi") -i pun#nd +n ,u0unar ,anii "e se ()seau dinaintea lui' -i pe "are +n "ea mai mare parte +i "#-ti(ase' 0ise6 ; La 2ieu3ille' ia-mi lo"ul5 am de 3or,it "u domnul de TrF3ille +ntr-o ".estiune important)1 Uite111 A3eam pe mas) +n *a/a mea opt0e"i de ludo3i"i1 Pune a"eea-i sum) pentru "a s) nu ai,) de "e se pl#n(e "ei "are pierd1 Dreptatea +nainte de toate1 Apoi' +ntor"#ndu-se spre domnul de TrF3ille' -i pornind "u el spre o *ereastr)' urm)6 ; 2a s) 0i")' spui ") ()r0ile eminen/ei sale i-au st#rnit pe mu-".etarii dumitaleM

; Da' sire' "a totdeauna1 ; Ia spune' "um s-au petre"ut lu"rurileM C)"i -tii' dra(ul meu ")pitan' un 8ude")tor tre,uie s) as"ulte am#ndou) p)r/ile1 ; Dumne0euleI Dar toate s-au petre"ut +n ".ipul "el mai simplu -i mai *ires"I Trei dintre solda/ii mei' "ei mai destoini"i' pe "are maiestatea 3oastr) +i "unoa-te dup) nume' solda/i a ")ror "redin/) maiestatea 3oastr) a pre/uit-o +n at#tea r#nduri -i "are' +mi +n"redin/e0 re(ele' /in la slu8,) "a la o".ii din "ap' 0i" trei dintre solda/ii mei "ei mai destoini"i' domnii At.os' Port.os -i Aramis' +-i puseser) +n (#nd s) *a") o partid) de s"rim) "u un t#n)r (entilom din Gas"onia5 ".iar eu le re"omandasem pe t#n)rul a"esta' +n diminea/a a"eea1 Partida tre,uia s) ai,) lo"' "red' la Haint-Germain -i ei +-i d)duser) +nt#lnire la Carmes Des".aux' "#nd deodat) se pomenir) pe "ap "u domnii de =ussa"' Ca.usa"' @is"arat -i al/i doi solda/i din (ard)' "are n-ar *i 3enit a"olo +n num)r at#t de mare *)r) anumite (#nduri rele +mpotri3a edi"telor1 ; Da' daI Uite ")-mi des".i0i o".ii ; 0ise re(ele' ; s) -tii ") 3eneau a"olo "a s) se ,at)' ".iar dumnealor1 ; Eu nu-i +n3inuies"' sire' dar las pe maiestatea 3oastr) s) 8ude"e sin(ur "e puteau s) "aute "in"i oameni +narma/i' +n lo"uri at#t de pustii' "um sunt +mpre8urimile m)n)stirii "armeli/ilorM ; Da' ai dreptate' TrF3ille' ai dreptate1 ; C#nd au dat de mu-".etarii mei' s-au r)0(#ndit -i +n lo"ul urii personale a i0,u"nit ura dintre ta(mele lor' ")"i maiestatea 3oastr) -tie *oarte ,ine ") mu-".etarii' "are sunt ai re(elui -i numai ai re(elui' sunt de la sine du-manii ()r0ilor domnului "ardinal1 ; Da' TrF3ille' da' ; -opti re(ele a,)tut' ; -i e nespus de trist' "rede-m)' s) 3e0i ast*el dou) partide +n ?ran/a' s) 3e0i +n *runtea re(atului dou) "apete5 dar toate a"estea se 3or s*#r-i' TrF3ille' se 3or s*#r-i +ntr-o 0i1 2a s) 0i") spui ") "eilal/i s-au n)pustit pe mu-".etariM ; Hpun ") de ,un) seam) a-a tre,uie s) *i *ost' dar nu pot s) 8ur' sire' -ti/i "#t e de (reu s) a*li ade3)rul' a*ar) doar da") "ine3a e +n0estrat "u a"el neasemuit instin"t' mul/umit) ")ruia Ludo3i" al GlII-lea e numit "el Drept111 ; Ai dreptate' TrF3ille' dar mu-".etarii dumitale nu erau sin(uri6 era "u ei -i un "opil1

; Da' sire' -i unul r)nit' a-a ") trei mu-".etari ai re(elui' dintre "are unul r)nit' +mpreun) "u "opilul' nu numai ") au /inut piept la "in"i dintre "ei mai (ro0a3i solda/i din (arda domnului "ardinal' dar au -i "ul"at patru la p)m#nt1 ; Asta 0i" -i eu 3i"torie' ; stri() re(ele1 !n"#ntat' ; 3i"torie des)3#r-it)I ; Da' sire' tot at#t de des)3#r-it) "a -i "ea de la podul de peste CF1 ; 2a s) 0i") patru oameni' printre "are un r)nit -i un "opilM ; Un ,)ie/andru' "are s-a purtat +ns) +n +mpre8urarea asta at#t de *rumos' +n"#t +mi 3oi +n()dui s)-l re"omand maiest)/ii sale1 ; Cum +l ".eam)M ; D'Arta(nan' sire1 E *iul unuia dintre "ei mai 3e".i prieteni ai mei5 *iul unui om "are a *)"ut' al)turi de (loriosul re(e' tat)l maiest)/ii 3oastre' r)0,oiul de parti0ani1 ; Bi spui ") t#n)rul s-a purtat *rumosM Istorise-te-mi tot' tot' TrF3ille' -tii "e mult +mi pla" po3estirile "u r)0,oaie -i "u dueluri1 Bi spri8inindu-se +ntr-un -old' re(ele Ludo3i" al GIII-lea +-i r)su"i m#ndru musta/a1 ; Hire' ; +n"epu TrF3ille' ; dup) "um 3-am mai spus' domnul d'Arta(nan e aproape un "opil -i "um n-are "instea s) *ie mu-".etar' purta .aine "i3ile5 d#ndu--i seama "#t e de t#n)r -i mai mult' ") nu *a"e parte din Corpul mu-".etarilor' solda/ii domnului "ardinal l-au po*tit s) se retra()' +nainte de a ata"a1 ; Ceea "e +nseamn)' TrF3ille' ; +i "urm) 3or,a re(ele' ; ") ei sunt a"eia "are au ata"at1 ; A-a este' sire' nu mai +n"ape ni"i o +ndoial)5 l-au somat de"i s) se retra()' dar el le-a r)spuns ") e mu-".etar "u su*letul "redin"ios maiest)/ii sale -i "a urmare 3a r)m#ne al)turi de domnii mu-".etari1 ; Ce mai 3oini"I murmur) re(ele1 ; Bi +ntr-ade3)r' a r)mas "u ei' iar maiestatea 3oastr) a do,#ndit un m#nuitor de spad)' *)r) seam)n' ")"i el i-a dat lui =ussa" a"ea (ro0a3) lo3itur)' "are-l s"oate din s)rite pe domnul "ardinal1 ; El l-a r)nit pe =ussa"M ; se minun) re(ele' ; el' "opilulM TrF3ille' nu se poateI ; Totu-i este a-a "um am "instea s) spun maiest)/ii 3oastre1 ; =ussa"' una dintre "ele mai stra-ni"e spade ale re(aluluiI

; Da' sire' -i-a ()sit na-ulI ; 2reau s)-l 3)d pe t#n)rul a"esta' TrF3ille' 3reau s)-l 3)d' -i da") se poate *a"e "e3a pentru el' s) 3edem "e-i de *)"ut1 ; C#nd 3a ,ine3oi maiestatea 3oastr) s)-l primeas")M ; M#ine' la amia0)' TrF3ille1 ; H)-l adu" numai pe elM ; Nu' adu-mi-i pe to/i patru deodat)5 3reau s) le mul/umes" tuturora +mpreun)6 oamenii "redin"io-i sunt rari' TrF3ille' -i "redin/a tre,uie r)spl)tit)1 ; C#nd 3a ,ate dou)spre0e"e' sire' 3om *i la Lu3ru1 ; Dar pe s"ara mi")' TrF3ille' pe s"ara mi")1 A-a "a s) nu a*le "ardinalul111 ; Da' sire1 ; !n/ele(i' TrF3ille' un edi"t e totu-i un edi"t5 la urma urmei' duelul e oprit1 ; Dar a"east) "io"nire' sire' iese din mar(inile o,i-nuite ale unui duel' e o ade3)rat) +n")ierare -i "a do3ad)' erau "in"i oameni ai "ardinalului +mpotri3a "elor trei mu-".etari ai mei -i a domnului d'Arta(nan1 ; A-a e' ; st)rui re(ele' totu-i' TrF3ille' 3eni/i mai ,ine pe s"ara mi")1 TrF3ille 0#m,i6 do,#ndise destul de mult *)"#nd "a a"est "opil s) se r)03r)teas") +mpotri3a st)p#nului5 +-i salut) respe"tuos su3eranul -i "eru +n()duin/a s) ple"e1 !n a"eea-i sear)' li s-a adus la "uno-tin/) "elor trei mu-".etari "instea "e li se *)"ea1 Dar "um +l "uno-teau de mult) 3reme pe re(e' nu s-au prea +n*l)")rat1 D'Arta(nan +ns)' "u +n".ipuirea lui (as"on)' +-i pl)smui *eri"irea "are-l a-tepta +n 3iitor -i--i tre"u toat) noaptea 3is#nd minun)/ii' "u o".ii des".i-i1 Ner),d)tor' la opt diminea/a era a"as) la At.os1 !l ()si pe mu-".etar +m,r)"at -i (ata de ple"are1 Cum +nt#lnirea la re(e era .ot)r#t) a,ia pentru amia0)' At.os se +n/elesese "u Port.os -i Aramis s) 8oa"e o partid) de 4paume4 $< +ntr-o spelun") din prea8ma (ra8durilor Luxem,ur(ului1 At.os +l po*ti pe d'Arta(nan s)-i +nso/eas")' -i "u toate ") n-a3ea .a,ar de a"est 8o"' pe "are nu-l 8u"ase +n")' primi totu-i' ne-tiind "e s) *a") +n r)stimpul de la nou) diminea/a' "#t era atun"i' -i p#n) la dou)spre0e"e1
$<

=eu de paume ; 8o" "u min(ea' asem)n)tor tenisului de a0i1

Cei doi mu-".etari sosiser) a"olo dinainte -i +-i 03#rleau min(ea1 At.os' "are era *oarte is"usit +n 8o"uri de tot *elul' tre"u +mpreun) "u d'Arta(nan de partea "ealalt) -i partida +n"epu1 Dar' de la prima lo3itur)' de-i 8u"a "u m#na st#n()' +-i d)du seama ") rana lui era prea proasp)t) pentru a--i putea +n()dui asemenea s*or/are1 D'Arta(nan r)mase a-adar sin(ur' re"unos"#nd ") e prea ne+ndem#nati" pentru a *a"e *a/) unei partide serioase5 8u")torii +-i arun"ar) mai departe min(ea' *)r) s) mai /in) 3reo so"oteal)1 Dar una din min(i' arun"at) de palma .er"ulean) a lui Port.os' tre"u at#t de aproape de o,ra0ul lui d'Arta(nan' +n"#t +l puse pe (#nduri6 da")' +n lo" s) trea") pe l#n() o,ra0' min(ea l-ar *i lo3it +n plin' audien/a lui s-ar *i dus de r#p)' ")"i de ,un) seam) nu s-ar mai *i putut +n*)/i-a la re(e1 Bi "um +n +n".ipuirea lui (as"on)' de a"east) audien/) at#rna tot 3iitorul' d'Arta(nan salut) "u3iin"ios pe Port.os -i pe Aramis' spun#nd ") nu 3a mai 8u"a "u ei de"#t atun"i "#nd 3a *i +n stare s) le /in) piept5 se duse de"i s) ia lo" l#n() *unia desp)r/itoare' printre "eilal/i pri3itori1 Din ne*eri"ire pentru d'Arta(nan' printre "ei de *a/) se ()sea un osta- al "ardinalului "are' *ier,#nd +n") de m#nie dup) +n*r#n(erea su*erit) +n a8un de ")tre to3ar)-ii lui' se .ot)r#se s) *oloseas") +nt#iul prile8 pentru a-i r)0,una1 Ho"otind de"i ") prile8ul se i3ise' se +ntoarse ")tre 3e"inul lui' (r)ind6 ; Nu-i de mirare ") t#n)rul s-a temut de o min(e5 *)r) +ndoial)' e un u"eni" mu-".etar1 D'Arta(nan se r)su"i "a mu-"at de -arpe' -i-l pironi "u pri3irea pe soldatul din (ard)' "are rostise "u3intele de o"ar)1 ; Pe to/i Dumne0eii' ; urm) a"esta' r)su"indu--i /an/omusta/a' ; uit)-te la mine p#n) n-oi mai putea' domni-orule' am spus "e-am spus -i (ata1 ; Bi *iind") "e ai spus e prea limpede "a s) mai *ie ne3oie de 3reo t)lm)"ire' ; +i -opti d'Arta(nan' ; te-a- ru(a s) m) urme0i1 ; Bi "#nd m) ro(M +ntre,) osta-ul' la *el de ,at8o"oritor1 ; C.iar a"um' da") ,ine3oie-ti1 ; Cred ") tre,uie s) -tii "ine suntI ; EuM Da,ar n-am -i pu/in +mi pas)1 ; ?oarte r)u' da") mi-ai "unoa-te numele' poate "-ai *i mai pu/in pripit1 ; Cum te ".eam)M ; @erna8oux' slu(a dumitale1

; ?oarte ,ine' domnule @erna8oux' ; spuse lini-tit d'Arta(nan' ; te 3oi a-tepta la ie-ireI ; Po*tim' domnule' te urme01 ; Mai +n"eti-or' domnul meu' s) nu ne 3ad) "ine3a ") ie-im +mpreun)5 +/i dai doar seama ") pentru "eea "e ne-am pus noi +n (#nd prea mult) lume ne-ar stin(.eri1 ; ?ie' r)spunse osta-ul' mirat ") numele lui nu-l d)duse +n") (ata pe t#n)r1 !ntr-ade3)r numele lui @erna8oux era "unos"ut de toat) lumea' a*ar) poate de d'Arta(nan1 ")"i era unul dintre "ele "e se +nt#lneau mereu +n +n")ier)rile 0ilni"e pe "are toate edi"tele re(elui -i ale "ardinalului nu i0,utiser) s) le st)3ileas")1 Port.os -i Aramis erau at#t de prin-i de 8o"ul lor -i At.os +i urm)rea "u at#ta luare aminte' +n"#t ni"i unul din ei nu 3)0ur) ie-ind pe t#n)rul lor to3ar)- "are' a-a "um +i spusese osta-ului din (arda eminen/ei sale' se oprise +n poart)5 peste "#te3a "lipe "el)lalt "o,or+ la r#ndul lui1 Cum n-a3ea 3reme de pierdut din pri"ina audien/ei la re(e' d'Arta(nan arun") o pri3ire +mpre8ur -i 3)0#nd ") strada e pustie' spuse potri3ni"ului6 ; R)u' mare noro" pe dumneata' de-i te nume-ti @erna8oux' ") n-ai de-a *a"e de"#t "u un u"eni" mu-".etar5 totu-i' *ii pe pa"e' +mi 3oi da toat) silin/a1 !n (ard)I ; Dar' ; (r)i "el pe "are d'Arta(nan +l +nt)rit) ast*el' ; "red ") lo"ul e prost ales -i ") ne-ar *i mai la +ndem#n) +nd)r)tul' m)n)stirii Haint-Germain sau pe PrF-aux-Cler"s1 ; E *oarte drept "eea "e spui' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; din ne*eri"ire n-am de"#t pu/in) 3reme de pierdut5 "#nd o ,ate dou)spre0e"e tre,uie s) *iu la o +nt#lnire1 !n (ard)' de"i' domnule' +n (ard)I @erna8oux nu era omul "are s) primeas") de dou) ori un ast*el de +ndemn1 !n a"eea-i "lip)' spada +i str)lu"i +n m#n) -i se n)pusti asupra potri3ni"ului s)u' n)d)8duind s)-l +n*ri"o-e0e' de t#n)r "e era1 D'Arta(nan +-i *)"use +ns) +n a8un u"eni"ia -i proasp)t ie-it din 3)lurile 3i"toriei' um*l#ndu-se +n pene la (#ndul noro"ului "are-l a-tepta' era .ot)r#t s) nu dea ni"i un pas +nd)r)t5 "ele dou) spade se +n"ru"i-ar) din plin -i "um d'Arta(nan nu se "lintea din lo"' ad3ersarul a *ost silit s) se retra() el "u un pas1 Prin0#nd momentul +n "are' datorit) a"estei mi-")ri' spada lui @erna8oux se

a,)tuse de la linia "u3enit)' d'Arta(nan de(a8)' *and) -i lo3i ad3ersarul +n um)r1 !ndat) dup) a"eea' d'Arta(nan d)du la r#ndul lui "u un pas +napoi' +n)l/#ndu--i spada5 dar @erna8oux +i stri() ") nu e nimi" -i' *and#nd or,e-te' se +n*ipse sin(ur +n t)i-ul spadei lui d'Arta(nan1 Totu-i' se mai /inea +n") pe pi"ioare' -i *)r) s) se dea +n3ins' se t#ra +nspre palatul domnului de la TrFmouille' printre slu8itorii ")ruia se a*la o rud) de-a lui1 Ned#ndu--i seama de (ra3itatea ultimei lo3ituri' pe "are i-o d)duse potri3ni"ului' d'Arta(nan nu-l sl),ea o "lip) -i se pre()tea s)-l r)pun) "u o a treia lo3itur)1 Dar' la au0ul 0(omotului "e se ridi"a din strad) -i a8un(ea p#n) la 8u")tori' doi prieteni ai lui @erna8oux' "are-l au0iser) 3or,ind "u d'Arta(nan -i-i 3)0user) ie-ind +mpreun)' se repe0ir) a*ar) "u spada +n m#n)' t),)r#nd asupra +n3in()torului1 Numaide"#t +ns)' At.os' Port.os -i Aramis se i3ir) "a din p)m#nt -i +n "lipa "#nd "ei doi osta-i ai "ardinalului se n)pusteau asupra t#n)rului lor prieten' "eilal/i +i silir)' s) se +ntoar") spre ei1 Tot atun"i se pr),u-i -i @erna8oux5 "um erau +ns) numai doi +mpotri3a a patru mu-".etari' osta-ii +n"epur) s) stri(e6 4A8utor' palatul TrFmouilleI A8utorI4 La au0ul a"estor stri()te' "ei din palat d)dur) ,u0na a*ar)' t),)r#nd asupra mu-".etarilor "are' la r#ndul lor' +n"epuser) -i ei s) stri(e6 4A8utor' mu-".etari' a8utorI4 De o,i"ei' stri()tul a"esta nu r)suna +n de-ert' ")"i mu-".etarii erau "unos"u/i drept du-mani ai "ardinalului -i iu,i/i to"mai pentru ura lor +mpotri3a a"estuia1 De a"eea' osta-ii "elorlalte "ompanii de (ard)' di*erite de ale du"elui Ro-u' "um +i spusese Aramis' luau +ndeo,-te partea mu-".etarilor re(elui' +n ast*el de +n")ier)ri1 Din "ei trei osta-i ai ()r0ii domnului des Essarts "are to"mai tre"eau pe a"olo' doi s)rir) +n a8utorul "elor patru to3ar)-i de arme' +n 3reme "e al treilea aler(a la palatul domnului de TrF3ille' stri(#nd6 4A8utor' mu-".etari' a8utorI4 Ca de o,i"ei' palatul domnului de TrF3ille era +n/esat "u solda/i *)"#nd parte din a"eea-i trup)5 a"e-tia se repe0ir) +n a8utorul to3ar)-ilor lor5 +n")ierarea se +ntinse' mu-".etarii *iind +ns) "ei mai tari5 osta-ii "ardinalului -i slu8itorii domnului de La TrFmouille se retraser) +n palat -i *ere"aser) por/ile to"mai la 3reme' +mpiedi"#nd ast*el pe du-mani s) dea ,u0na +n)untru o dat) "u ei1 C#t pri3e-te r)nitul' el *usese dus de la +n"eput +n palat' -i dup)' "um am mai spus' +ntr-o stare destul de (ra3)1 Tul,urarea mu-".etarilor -i a alia/ilor lor atinsese "ulmea5

+n"epuser) ".iar s) ".i,0uias") da") n-ar *i tre,uit s) dea *o" palatului' pentru a pedepsi neo,r)0area slu8itorilor domnului de La TrFmouille' "are t),)r#ser) pe mu-".etarii re(elui1 Propunerea *usese rostit) -i primit) "u +n*l)")rare' "#nd' din *eri"ire' se au0ir) unspre0e"e ,)t)i ale orni"ului5 d'Arta(nan -i to3ar)-ii lui +-i amintir) de audien/) -i "um le-ar *i p)rut r)u s) nu ia parte la asemenea minunat) ispra3)' ei i0,utir) s) potoleas") oamenii1 He mul/umir) de"i s) arun"e "#/i3a ,olo3ani din "aldar#m +n por/ile palatului' dar por/ile nu se "lintir)5 +n"epea s) *ie pli"ti"os1 De altminteri' "ei "are tre,uiau s) *ie pri3i/i drept "apii a"estei ispr)3i' p)r)siser) de "#te3a "lipe pe "eilal/i -i se +ndreptau spre palatul domnului de TrF3ille' "are' +n-tiin/at de a"east) nou) pa"oste' +i a-tepta ner),d)tor1 ; Repede la Lu3ru ; le spuse el' ; la Lu3ru *)r) s) pierdem ni"i un moment5 s) +n"er")m s)-l 3edem pe re(e +nainte s)-i *i spus "e3a "ardinalul5 +i 3om +n*)/i-a lu"rurile "a o urmare a a*a"erii de ieri -i am#ndou) 3or tre"e odat)1 !nso/it de "ei patru tineri' domnul de TrF3ille se +ndrept) de"i spre Lu3ru' dar' "are nu *u mirarea ")peteniei mu-".etarilor' "#nd i se 3esti ") re(ele era ple"at la o 3#n)toare de "er,i +n p)durea Haint-Germain1 Domnul de TrF3ille "eru s) aud) de dou) ori a"east) -tire -i de *ie"are dat) to3ar)-ii lui +l 3)0ur) "um p)le-te1 ; Maiestatea sa' ; +ntre,) el' ; a3ea de (#nd +n") de ieri s) mear() la a"east) 3#n)toareM ; Nu' ex"elen/)' ; +i r)spunse "ameristul re(elui' ; a0i diminea/) maestrul de 3#n)toare al palatului a 3enit s) dea de -tire ") peste noapte un "er, *usese ademenit +nadins pentru maiestatea sa1 Re(ele a r)spuns +nt#i ") nu se 3a du"e5 pe urm) nu s-a putut +mpotri3i pl)"erii a"estei 3#n)tori -i dup) "e a luat masa' a ple"at1 ; Re(ele l-a 3)0ut pe "ardinalM mai +ntre,) domnul de TrF3ille1 ; Pe "#t se pare' "red ") da' ; r)spunse "ameristul' ; am 3)0ut a0i diminea/) "aii +n.)ma/i la "alea-"a eminen/ei sale5 am +ntre,at unde plea") -i mi s-a r)spuns6 la Haint-Germain1 ; Ne-au luat-o al/ii +nainte' (r)i domnul de TrF3ille1 Domnilor' +l 3oi 3edea disear) pe re(e5 dar +n "eea "e 3) pri3e-te' eu nu 3) s*)tuies" s) mai st)rui/i1 H*atul era prea "#nt)rit -i +ndeose,i 3enea de la un om "are-l "uno-tea prea ,ine pe re(e' pentru "a "ei patru tineri s) +n"er"e o

+mpotri3ire1 Domnul de TrF3ille +i po*ti de"i s) se du") *ie"are a"as) -i s) a-tepte 3e-tile lui1 !ntors +n palatul s)u' domnul de TrF3ille se (#ndi ") 3a tre,ui s)--i *a") toate +nsemn)rile' "a s) +nainte0e "el dint#i' pl#n(erea1 Trimise pe un slu8itor la domnul de La TrFmouille "u o s"risoare prin "are-l ru(a s) i0(oneas") de la el pe soldatul din (arda domnului "ardinal -i s)--i do8eneas") oamenii pentru +ndr)0neala de a *i t),)r#t asupra mu-".etarilor1 Dar domnul de La TrFmouille' +nt)r#tat de s"utierul s)u' rud) dup) "um se -tie "u @erna8oux' puse s) i se r)spund) ") ni"i domnul de TrF3ille' ni"i mu-".etarii lui nu erau +ndrept)/i/i s) se pl#n()' "i dimpotri3)' el ar *i a3ut dreptul s-o *a")' deoare"e mu-".etarii au *ost "ei "are s-au n)pustit' au r)nit pe oamenii lui -i au mai 3rut s) dea *o" -i palatului1 Ne+n/ele(erea dintre "ei doi no,ili s-ar *i putut prelun(i timp +ndelun(at' *ie"are tre,uind *ire-te s) /in) mor/i- la p)rerea lui' dar domnul de TrF3ille se opri asupra unui mi8lo" menit a pune "ap)t ne+n/ele(erii6 s) mear()' el +nsu-i' la domnul de La TrFmouille1 He duse de"i *)r) +nt#r0iere la palatul a"estuia din urm) -i "eru s) *ie anun/at1 Cei doi no,ili se salutar) "u mult) "u3iin/)' ")"i da") +ntre ei nu se le(ase prietenie' +n s".im, se pre/uiau unul pe altul1 Am#ndoi erau ,)r,a/i inimo-i' de "u3#nt -i deoare"e domnul de La TrFmouille' protestant -i arareori 3)0ut la "urtea re(al)' nu *)"ea parte din ni"i o ta(m)' el nu adu"ea +n "er"ul "uno-tin/elor sale ni"i o pre8ude"at)1 De data a"easta totu-i' primirea' de-i "u3iin"ioas)' a *ost mai re"e "a de o,i"ei1 ; Domnule' ; +n"epu de TrF3ille' ; *ie"are din noi "rede ") a3em a ne pl#n(e unul de "el)lalt1 Bi atun"i am 3enit ".iar eu "a s) limpe0im +mpreun) a"east) ne+n/ele(ere1 ; @u"uros' ; r)spunse domnul de la TrFmouille' ; dar 3) spun dinainte ") am *ost ,ine in*ormat -i ") +ntrea(a 3in) o poart) mu-".etarii dumnea3oastr)1 ; Hunte/i un om drept -i "u prea mult) 8ude"at)' domnule' ; urm) de TrF3ille' ; pentru "a s) nu primi/i propunerea pe "are a3rea s) 3-o *a"1 ; Po*tim' domnule' 3) as"ult1 ; Cum se simte domnul @erna8oux' ruda s"utierului dumnea3oastr)M

; ?oarte r)u' domnule1 A*ar) de lo3itura "are i-a nimerit ,ra/ul' -i "are nu-i prea peri"uloas)' a mai primit alta "are i-a str)puns pl)m#nul' a-a ") medi"ul nu tra(e mare n)de8de1 ; Dar r)nitul nu -i-a pierdut "uno-tin/aM ; Nu' de lo"1 ; 2or,e-teM ; Greu' dar 3or,e-te1 ; Ei ,ine' domnule' s) ne du"em la ")p)t#iul lui1 H)-l ru()m st)ruitor' s) m)rturiseas") ade3)rul +n numele Celui-de-Hus' +n *a/a ")ruia poate ") 3a *i ".emat1 !l iau pe el 8ude")tor al propriei lui pri"ini -i 3oi da "re0are "elor "e 3a spune1 Domnul de La TrFmouille ".i,0ui o "lip)5 deoare"e ar *i *ost (reu de *)"ut o propunere mai +n/eleapt)' se .ot)r+ s) primeas")1 Am#ndoi "o,or#r) +n odaia +n "are 0)"ea r)nitul1 2)0#ndu-i pe "ei doi simandi"o-i ,)r,a/i "are intrau la el' @erna8oux +n"er") s) se ridi"e +n "apul oaselor' dar era prea sla,5 isto3it de s*or/area "e-o *)"use' ")0u la lo"' aproape +n nesim/ire1 Domnul de La TrFmouille se apropie de el -i-i d)du s) miroas) s)ruri "are-l +n3iorar)1 Domnul de TrF3ille' ne3r#nd s) i se adu") 3ina de a *i +nr#urit ,olna3ul' +l ru() pe domnul de la TrFmouille s)-i pun) ".iar el +ntre,)rile1 Ceea "e ,)nuise domnul de TrF3ille se petre"u +nto"mai' +n pra(ul mor/ii' a-a "um se sim/ea @erna8oux' ni"i prin (#nd nu i-ar *i tre"ut s) t)inuias") m)"ar o "lip) ade3)rul5 po3esti de"i "elor doi no,ili lu"rurile +nto"mai "um se petre"user)1 Era "eea "e 3oise -i domnul de TrF3ille5 dup) "e-i ur) lui @erna8oux (ra,ni") +ns)n)to-ire1 !-i lu) r)mas ,un de la domnul de La TrFmouille' se +ntoarse a"as) -i trimise 3or,) "elor patru prieteni ")-i a-teapt) la mas)1 Domnul de TrF3ille primea lumea "ea mai aleas)' de altminteri numai anti"ardinali-ti1 He +n/ele(e de"i ") +n tot timpul mesei n-a *ost 3or,a de"#t de "ele dou) +n*r#n(eri su*erite de solda/ii eminen/ei sale1 Bi' "um d'Arta(nan *usese eroul a"estor dou) 0ile +mplinite' asupra lui se +n(r)m)dir) toate laudele' pe "are At.os' Port.os -i Aramis i le l)sar) pe seam) nu numai "a ,uni prieteni' "i -i "a oameni "are--i a3useser) destul de des partea lor' pentru "a s)-l lase s)-i 3in) -i lui r#ndul1 C)tre ora -ase dup)-amia0)' domnule de TrF3ille +i +n-tiin/a ") 3a tre,ui s) ple"e la Lu3ru5 dar' "um ora audien/ei la maiestatea

sa tre"use' +n lo" s) "aute a intra pe s"ara mi")' el lu) lo" +mpreun) "u "ei patru tineri +n anti"amer)1 Re(ele nu se +ntorsese +n") de la 3#n)toare1 Tinerii no-tri a-teptau "am de 3reo 8um)tate de "eas' ameste"a/i printre "eata "urtenilor' "#nd deodat) toate u-ile se des".iser) -i un (las 3esti sosirea maiest)/ii sale1 Au0ind ") re(ele sose-te' d'Arta(nan sim/i tre"#ndu-i *iori din "re-tet p#n) +n t)lpi1 !n "lipele urm)toare tre,uia' dup) "um i se p)rea lui' s) i se .ot)ras") soarta1 !-i pironi +n(ri8orat o".ii asupra u-ii pe "are tre,uia s) intre su3eranul1 Ludo3i" al GlII-lea se i3i +n *runtea "elorlal/i5 purta .aine 3#n)tore-ti' "i0me +nalte' era plin +n") de "ol, -i /inea +n m#n) o ,i"iu-")1 De la prima arun")tur) de o".i' d'Arta(nan +-i d)du seama ") re(elui +i tun) -i-i *ul(er)1 A"este toane' ori"#t de o(lindite ar *i *ost pe *a/a maiest)/ii sale' nu-i +mpiedi"ar) pe "urteni s) se +n-ire +n "alea lui6 +n anti"amerele re(ale tot mai ,ine e s) *ii pri3it "u o".i m#nio-i de"#t s) nu *ii pri3it de *el1 ?)r) s) -o3)ie de"i o "lip)' "ei trei mu-".etari *)"ur) un pas +nainte' +n 3reme "e d'Arta(nan' dimpotri3)' st)tea pitit +nd)r)tul lor5 dar de-i "uno-tea personal pe At.os' Port.os -i Aramis' re(ele tre"u prin *a/a lor *)r) s) se uite la ei sau s) le spun) 3reun "u3#nt' "a -i "um nu i-ar *i 3)0ut ni"iodat) p#n) atun"i1 C#t despre domnul de TrF3ille' "#nd pri3irea re(elui se opri o "lip) asupra lui' el o +n*runt) at#t de st)ruitor' +n"#t re(ele a *ost a"ela "are -i-a +ntors o".ii +n alt) parte5 dup) a"eea' morm)ind de 0or' maiestatea sa intr) +n apartamentul s)u1 ; Lu"rurile mer( prost' ; -opti At.os 0#m,ind' ; ne-am ars -i de data asta6 nu 3om *i *)"u/i "a3aleri ai ordinului1 ; A-tepta/i ai"i 0e"e minute' ; +i s*)tui domnul de TrF3ille' ; da") dup) 0e"e minute nu m) 3ede/i ie-ind' +ntoar"e/i-3) la mine a"as) ")"i de(ea,a a/i a-tepta mai mult1 Cei patru tineri a-teptar) 0e"e minute' un s*ert de or)' dou)0e"i de minute -i 3)0#nd ") domnul de TrF3ille nu se mai +ntoar"e' ple"ar)' *oarte +n(ri8ora/i de "e putea s) se +nt#mple1 Domnul de TrF3ille intrase +n "a,inetul re(elui' unde ()sise pe maiestatea sa -e0#nd +ntr-un *otoliu -i lo3indu--i "i0mele "u m#nerul ,i"iu-tii' "eea "e nu l-a +mpiedi"at pe ")pitanul mu-".etarilor s)-l +ntre,e "u "el mai netul,urat s#n(e re"e "um +i mai mer(e "u s)n)tatea1

; Prost' domnule' prost' ; r)spunse re(ele' ; mor de pli"tiseal)I Era +ntr-ade3)r "ea mai (rea ,oal) de "are su*erea Ludo3i" al GlII-lea' ")ruia i se +nt#mpla s) ".eme adesea l#n() el pe unul dintre "urteni -i lu#ndu-l la *ereastr)' s)-i spun)6 4Domnule "utare' .ai s) ne pli"tisim +mpreun)41 ; Cum' maiestatea 3oastr) se pli"tise-teM se mir) domnul de TrF3ille1 N-a petre"ut ,ine a0i' la 3#n)toareM ; ?rumoas) petre"ere' domnuleI Toate se du" de r#p)' pe su*letul meu da") mai -tiu6 sau 3#natul nu mai las) d#r)' sau "#inii nu mai au nas1 Ht#rnim un "er, de 0e"e ani' +l (onim -ase "easuri +n -ir -i "#nd s)-l +n"ol/im' "#nd s) pun) Haint-Himon (oarna la (ur)' "a s) 3esteas") ispra3a' tran"' toat) .aita o apu") ra0na pe urmele unui "er,u-or de nimi"I Ai s) 3e0i ") 3oi *i silit s) m) las de 3#n)toarea "u "#ini' dup) "um m-am l)sat -i de 3#n)toarea de -oimi1 A.' domnule de TrF3ille' sunt un re(e *)r) noro"I Mai a3eam doar un sin(ur -oim -i mi-a murit -i el alalt)ieri1 ; !ntr-ade3)r' sire' 3) +n/ele( disperarea -i e mare nenoro"ire dar' pe "#t +mi pare' tot 3-au mai r)mas o (roa0) de -oimari' de ulii -i de -oimi1 ; Dar ni"i un sin(ur om "are s)-i +n3e/e5 -oimarii dispar' n-am mai r)mas de"#t eu "are s) "unos" arta 3#natului1 Dup) mine n-o s) mai *ie nimi"' o s) se 3#ne0e numai "u la/uri -i "u tot soiul de "ap"aneI M)"ar de-a- a3ea 3reme s) +n3)/ eu pe al/iiI Dar' uite ") domnul "ardinal nu 3rea s) m) sl),eas") ni"i o "lip)' /ine s)-mi 3or,eas") ,a de Hpania' ,a de Austria' ,a de An(lia1 Bi pentru ") 3eni 3or,a de domnul "ardinal' tre,uie s)-/i spun' domnule de TrF3ille' ") sunt *oarte nemul/umit de dumneata1 Domnul de TrF3ille a-tepta "a re(ele s)--i dea drumul1 !l "uno-tea pe re(e de mult) 3reme5 +n/elesese ") toate 3)i")relile nu erau de"#t o pre()tire' un soi de +ndemn +n s"op de a se +m,)r,)ta sin(ur' -i ") a"olo unde a8unsese +n "ele din urm)' era to"mai unde 3oia s) a8un()1 ; Bi prin "e am p)")tuit' ne*eri"itul de mine' "a s) nu mai *iu pe pla"ul maiest)/ii 3oastreM +ntre,) domnul de TrF3ille' *)"#ndu-se ") e "um nu se poate mai mirat1 ; A-a +/i +ndepline-ti sar"inile dumitale' domnuleM urm) re(ele' *)r) a r)spunde *)/i- la +ntre,area domnului de TrF3ille5 pentru asta te-am numit eu ")pitanul mu-".etarilor meiM Pentru "a s)

asasine0e un om' s) ridi"e +n sus o ma.ala +ntrea() -i s) dea *o" Parisului' *)r) "a dumneata s) s"api un sin(ur "u3#ntM De altminteri' ; ad)u() re(ele' ; *)r) +ndoial) ") m) (r),es" s) dau 3ina pe dumneata' *)r) +ndoial) ") 0ur,a(iii stau la +n".isoare -i ") ai 3enit s)-mi dai de -tire ") s-a *)"ut dreptate1 ; Hire' ; r)spunse lini-tit domnul de TrF3ille' ; dimpotri3)' eu 3in "u ru()mintea s) *a"e/i dreptate1 ; !mpotri3a "uiM +ntre,) re(ele1 ; !mpotri3a de*)im)torilor' r)spunse domnul de TrF3ille1 ; A.' iat) +n s*#r-it "e3a "u totul nou' se mir) re(ele1 N-o s)-mi spui ") "ei trei ,lestema/i de mu-".etari ai dumitale' At.os' Port.os -i Aramis' +mpreun) "u tinerelul dumitale din @earn' n-au t),)r#t "a ni-te ,e0meti"i asupra ,ietului @erna8oux -i nu l-au ".inuit +n a-a .al' +n"#t poate ") pe "#nd noi 3or,im' el +-i d) su*letulM N-o s)-mi spui ") pe urm) n-au luat "u asalt palatul du"elui de La TrFmouille -i ") n-au 3rut s)-i dea *o"I Ceea "e +n 3reme de r)0,oi n-ar *i prea mare nenoro"ire' dat *iind ") a"olo-i "ui, de .u(.eno/i' dar pe 3reme de pa"e asta poate *i pild) nepotri3it)1 Ia spune' "red ") n-o s) ne(i toate asteaI ; Bi "ine 3-a po3estit atare *rumuse/i' sireM +ntre,) netul,urat domnul de TrF3ille1 ; Cine mi-a po3estit atare *rumuse/i' domnuleM Cine altul de"#t "el "e 3e(.ea0) "#nd eu dorm' "are lu"rea0) "#nd eu m) distre0' "are "#rmuie-te +n)untrul -i +n a*ara re(elui' +n ?ran/a "a -i +n toat) EuropaM ; Maiestatea 3oastr) 3rea s) 3or,eas") *)r) +ndoial) de Dumne0eu' ; spuse domnul de TrF3ille' ; ")"i nu -tiu de"#t pe Dumne0eu "are s) *ie at#t de sus' deasupra maiest)/ii sale1 ; Nu' domnule' 3reau s) 3or,es" de st#lpul statului' de sin(urul meu slu8itor' de sin(urul meu prieten' de domnul "ardinal1 ; Eminen/a sa nu este s*in/ia sa papa1 ; Ce 3rei s) spui' domnuleM ; C) numai papa nu poate (re-i ni"iodat) -i a"easta 3irtute n-o au -i "ardinalii1 ; 2rei s) spui ") m) +n-eal)' 3rei s) spui ") m) tr)dea0)M 2a s) 0i") dai 3ina pe elM Daide' spune' m)rturise-te sin"er ") dai 3ina pe el1 ; Nu' sire' spun numai ") se +n-eal)5 spun ") n-a *ost ,ine in*ormat5 spun ") s-a (r),it s) +n3inuias") pe mu-".etarii

maiest)/ii sale *a/) de "are este nedrept -i ") -tirile nu le-a luat din i03oarele "ele mai nimerite1 ; !n3inuirea o adu"e ".iar domnul de La TrFmouille' du"ele +nsu-i1 Po*tim' mai po/i r)spunde "e3aM ; A- putea s) r)spund' sire' ") e prea le(at de toat) ".estiunea asta pentru a *i un martor' "u totul nep)rtinitor5 dar departe de mine' sire' asemenea (#nd5 +l "unos" pe du"e drept un (entilom de "u3#nt -i-i 3oi primi m)rturia5 "u o "ondi/ie +ns)111 ; Care anumeM ; Ca maiestatea 3oastr) s)-l ".eme -i s)-i pun) +ntre,)ri' dar numai maiestatea 3oastr)' +ntre patru o".i' *)r) martori' iar pe urm) s) m) primeas") din nou pe mine' +ndat) "e-l 3a *i 3)0ut pe du"e1 ; @u"uros' ; 0ise re(ele' ; -i 3ei pune temei pe spusele domnului de La TrFmouilleM ; Da' sire1 ; 2ei primi .ot)r#rea luiM ; O 3oi primi1 ; Bi te 3ei +n3oi s)-i dai desp)(u,irile "e 3a "ereM ; ?)r) +ndoial)1 ; La C.esnaAeI ; stri() re(ele' ; La C.esnaAeI Cameristul de +n"redere al lui Ludo3i" al GIII-lea' "are st)tea de 3e(.e tot timpul la u-)' intr)1 ; La C.esnaAeI ; porun"i re(ele' ; s) se du") "ine3a s)-l ".eme numaide"#t pe domnul de La TrFmouille5 3reau s)-i 3or,es" ".iar +n seara asta1 ; Maiestatea sa +mi d) "u3#ntul ") nu 3a 3edea pe nimeni +ntre domnul de La TrFmouille -i mineM ; Pe nimeni' "u3#ntul meu de (entilom1 ; Pe m#ine atun"i' sire1 ; Pe m#ine1 ; La "e or) ,ine3oie-te a .ot)r+ maiestatea 3oastr)M ; La ori"e or) dore-ti1 ; Dar da") 3in prea de3reme mi-e team) s) nu tre0es" din somn pe maiestatea 3oastr)1 ; H) m) tre0e-tiM Cre0i ") eu dormM Nu mai dorm' domnule' 3ise0 uneori' at#ta tot1 2ino de"i' "#t de diminea/) 3rei' la -apte5 dar 3ai de dumneata' da") mu-".etarii dumitale-s 3ino3a/iI ; Da") mu-".etarii mei sunt 3ino3a/i' sire' 3ino3a/ii 3or *i da/i

pe m#na maiest)/ii 3oastre' "are 3a porun"i +n pri3in/a lor dup) ,unul s)u pla"1 Mai dore-te alt"e3a ma8estatea 3oastr)M H) spun)' sunt (ata s) m) supun' ; Nu' domnul meu' nu' -i a*l) ") nu 0adarni" mi se spune Ludo3i" "el Drept1 Pe m#ine' de"i' domnule' pe m#ine1 ; P#n) atun"i' Dumne0eu s) 3) ai,) +n pa0a lui' sireI Ori"#t de pu/in a dormit re(ele peste noapte' domnul de TrF3ille a dormit -i mai pu/in5 trimisese 3este ".iar +n seara a"eea "elor trei mu-".etari -i to3ar)-ului lor' s) *ie la el a doua 0i diminea/a' la -ase -i 8um)tate1 !i lu) "u el' *)r) a le dest)inui nimi"' neas"un0#nd +ns) ") noro"ul lor -i ".iar al lui' at#rn) de o arun")tur) de 0ar1 A8un-i la poalele s")rii mi"i' +i l)s) s) a-tepte a"olo5 da") re(ele ar mai *i *ost sup)rat' atun"i ei s-ar *i putut +ndep)rta *)r) a *i 3)0u/i5 da") re(ele ,ine3oia s)-i primeas")' era u-or s) trimit) -i s)-i ".eme1 C#nd a intrat +n anti"amera parti"ular) a re(elui' domnul de TrF3ille a dat peste La C.esnaAe "are-i aduse la "uno-tin/) ") du"ele de La TrFmouille nu *usese ()sit a"as)' +n a8un' ") se +ntorsese prea t#r0iu spre a se putea +n*)/i-a la Lu3ru' ") sosise to"mai atun"i -i ") +n "lipa a"eea se ()sea la re(e1 !nt#mplarea a"easta +l ,u"ur) nespus de mult pe domnul TrF3ille' +n"redin/at ast*el ") ni"i un ameste" str)in nu se mai putea stre"ura +ntre m)rturia domnului de la TrFmouille -i el1 !ntr-ade3)r' a,ia tre"ur) 0e"e minute -i u-a "a,inetului re(al se des".ise5 domnul de TrF3ille 3)0u ie-ind pe du"ele de La TrFmouille "are' 3enind spre el' +i spuse6 ; Domnule de TrF3ille' maiestatea sa a trimis s) m) "aute "a s) -tie "um s-au petre"ut lu"rurile la palatul meu' ieri diminea/a1 I-am spus ade3)rul' adi") i-am spus ") 3ina este a oamenilor mei -i ") sunt (ata s) 3) "er s"u0e1 ?iind") 3-am +nt#lnit' 3) ro( s) le primi/i -i s) m) so"oti/i printre prietenii de totdeauna ai domniei-3oastre1 ; Domnule du"e' ; r)spunse domnul de TrF3ille1 ; a3eam at#ta +n"redere +n lealitatea domniei-3oastre' +n"#t n-am 3rut alt ap)r)tor +n *a/a maiest)/ii sale de"#t pe domnia-3oastr)1 2)d ") nu m-am +n-elat -i 3) mul/umes" pentru *aptul ") se mai ()se-te +n ?ran/a un om despre "are se poate spune' *)r) a da (re-' "eea "e am spus eu despre domnia-3oastr)1

; A-a-i' a-a-i' ; 0ise re(ele' "are as"ultase +ntre "ele dou) u-i a"este "u3inte "urtenitoare' ; dar spune-i' TrF3ille' da") el se so"ote-te printre prietenii dumitale' atun"i -i eu a- 3rea s) m) num)r printre ai lui' dar m) ne(li8ea0) ; iat)' se +mplines" +n "ur#nd trei ani de "#nd nu l-am 3)0ut ; -i ") nu-l 3)d de"#t "#nd trimit eu s)-l ".eme1 Hpune-i toate astea din partea mea' ")"i sunt lu"ruri pe "are un re(e nu le poate spune ".iar el1 ; Mul/umes"' sire' mul/umes"' ; 0ise du"ele' ; dar maiestatea 3oastr) s) *ie +n"redin/at) ") nu a"eia pe "are-i 3ede la ori"e "eas din 0i ; ,ine+n/eles nu spun asta pentru domnul de TrF3ille ; nu a"eia +i sunt "ei mai "redin"io-i1 ; A.' ai au0it "e am spus' "u at#t mai ,ine' du"e' "u at#t mai ,ine' urm) re(ele' +naint#nd p#n) +n pra(1 A.' dumneata e-ti' TrF3illeI Dar unde-/i sunt mu-".etariiM Nu /i-am spus alalt)ieri s) 3ii "u ei la mineM Ce mai a-tep/iM ; Hunt 8os' sire' -i da") +n()dui/i1 La C.esnaAe le 3a spune s) ur"e1 ; Da' da' s) 3in) numaide"#t' +n "ur#nd o s) sune opt -i la nou) a-tept pe "ine3a1 Cu ,ine' domnule du"e' -i' mai "u seam)' s) mai 3ii1 Intr)' TrF3ille1 Du"ele salut) -i ie-i1 !n "lipa +n "are des".idea u-a' "ei trei mu-".etari -i d'Arta(nan' +nso/i/i de La C.esnaAe' se i3eau +n "apul s")rii1 ; 2eni/i' 3ite8ii mei' ; le spuse re(ele' ; 3eni/i' 3reau s) 3) do8enes"1 Mu-".etarii se apropiar)' +n"lin#ndu-se' d'Arta(nan se d)dea dup) ei1 ; 111Cum dra"uQ' ; urm) re(ele' ; 3oi patru -i ei -apte osta-i ai ()r0ii eminen/ei sale' s"o-i din lupt) numai +n dou) 0ileM E prea mult' domnilor' prea mult1 Da") lu"rurile or mer(e tot a-a' eminen/a sa 3a *i silit) s)--i +mprosp)te0e "ompania peste trei s)pt)m#ni' iar eu s) porun"es" apli"area edi"telor "u toat) str)-ni"ia1 Unul' din +nt#mplare' nu 0i"' *ie' dar -apte +n dou) 0ile' 3) spun' e prea de totI ; De a"eea' sire' +i 3ede/i at#t de +ndurera/i -i de po")i/i1 2in s) "ear) iertare maiest)/ii 3oastre1 ; !ndurera/i -i po")i/iI Dm ; *)"u re(ele ; nu prea m) ,i0ui pe ".ipurile lor ipo"rite5 mai ales e a"olo un "ap de (as"on1 2ino +n"oaO' domnuleI

D'Arta(nan' "are +n/elese ") el era "el po*tit' se apropie' lu#ndu--i o mutr) din "ele mai desperate1 ; Ia uiteI Ce-mi spuneai dumneata ")-i t#n)rM E un "opil' domnule de TrF3ille' un ade3)rat "opilI Adi") el i-a dat lui =ussa" lo3itura a"eea stra-ni") de spad)M ; Bi "elelalte dou) *rumoase lo3ituri lui @erna8oux1 ; Ade3)ratM ; ?)r) a mai pune la so"oteal)' ; 0ise At.os' ; ") da") nu m) s"otea din m#inile lui Ca.usa"' n-a- mai a3ea a"um "instea s) *a" +naintea maiest)/ii 3oastre prea umila mea ple")"iune1 ; Dar e dra"ul pe p)m#nt ,earne0ul )staI La nai,a' domnule de TrF3ille' "um ar *i 0is re(ele' r)posatul meu tat)6 4!n meseria asta tre,uie s)-/i ()ure-ti o (roa0) de .aine -i s)-/i *r#n(i o (roa0) de spadeI4 Bi (as"onii au r)mas oameni s)ra"i' nu-i a-aM ; Hire' s) m)rturisim ") nu s-au des"operit +n") 0)")minte de aur +n mun/ii lor' de-i Cel-de-Hus le "am datora minunea asta' drept r)splat) pentru *elul "um au spri8init drepturile r)posatului re(e' tat)l maiest)/ii 3oastre1 ; Ceea "e +nseamn) ") -i pe mine tot (as"onii m-au *)"ut re(e' deoare"e sunt *iul tat)lui meu' nu-i a-a' TrF3illeM Ei ,ine' a-a e' nu 0i" nuI La C.esnaAe' du-te -i 3e0i da") s"oto"ind prin ,u0unarele mele ()se-ti patru0e"i de pistoli -i' da")-i ()se-ti' adu-mi-i ai"i1 Bi a"um' .aide' tinere' "u m#na pe "on-tiin/)' spune-mi "um s-au petre"ut toate1 D'Arta(nan po3esti p#n) +n "ele mai mi"i am)nunte p)/ania din a8un5 "um' neput#nd s) doarm) de ,u"urie ") 3a 3edea pe maiestatea sa' 3enise la prietenii lui "u trei "easuri +naintea orei pentru audien/)5 "um se duseser) +mpreun) la lo"alul de 8o" -i "um' m)rturisindu--i teama de a *i lo3it +n o,ra0 de o min(e' *usese luat +n 0e*lemea de @erna8oux' "are era "#t p-a"i s)--i pl)teas") 0e*lemeaua "u 3ia/a' iar domnul de La TrFmouille "u palatul' de-i n-a3ea ni"i o 3in)1 ; Da' da' a-a e' ; murmur) re(ele' ; du"ele mi-a po3estit -i el tot a-a1 @ietul "ardinalI Bapte oameni +n dou) 0ile' -i dintre "ei mai s"umpi lui5 dar' a"um a8un(e' domnilor' "red ") m) +n/ele(e/i' a8un(eI 2-a/i r)0,unat pentru p)/ania din strada ?Frou -i +n") "u 3#r* -i +ndesat5 a"um tre,uie s) 3) so"oti/i mul/umi/i1 ; Da") maiestatea 3oastr) este' atun"i suntem -i noi1 ; Da' sunt' ad)u() re(ele' lu#nd un pumn de aur din m#na lui

La C.esnaAe -i pun#ndu-l +n a lui d'Arta(nan1 Iat)' ; spuse el ; o do3ad) a mul/umirii mele1 !n a"ea 3reme' 3ederile asupra m#ndriei' "are -i-au "roit drum +n 0ilele noastre' nu erau +n") la mod)1 Un (entilom primea ,ani ".iar din m#na re(elui -i nu se sim/ea de lo" umilit1 D'Arta(nan puse de"i "ei patru0e"i de pistoli +n ,u0unar' *)r) ni"i un *el de mo*turi' "i dimpotri3)' mul/umind ")lduros maiest)/ii sale1 ; Daide' ; urm) re(ele' pri3ind orni"ul ; .aide' a"um ")-i opt -i 8um)tate' ple"a/iI Dup) "um 3-am spus' a-tept pe "ine3a la ora nou)1 2) mul/umes" pentru "redin/a dumnea3oastr)' domnilorI M) pot ,i0ui pe ea' nu-i a-aM ; O' sire' ; ex"lamar) +n "or "ei patru prieteni' ; ne-am l)sa t)ia/i +n ,u")/i pentru maiestatea 3oastr)1 ; @ine' ,ine' dar r)m#ne/i +ntre(i' e mai ,ine a-a -i o s)-mi *i/i -i mie mai *olositori1 TrF3ille' ; ad)u() re(ele +n -oapt) +n 3reme "e "eilal/i se retr)(eau' ; "um nu ai lo" +n Corpul mu-".etarilor' -i *iind") am .ot)r#t ") tre,uie un sta(iu pentru a *i primit' tre"e-l pe t#n)rul a"esta +n ()r0ile domnului des Essarts' "umnatul dumitale1 La nai,a' TrF3ille' m) ,u"ur "#nd m) (#ndes" la mutra "ardinalului5 o s) *a") spume' dar mi-e totuna5 sunt +n dreptul meu1 Bi re(ele +l salut) "u m#na pe TrF3ille' "are ie-i -i se duse s)--i +nt#lneas") mu-".etarii5 +i ()si +mp)r/ind "u d'Arta(nan "ei patru0e"i de pistoli1 Iar "ardinalul' dup) "um ,)nuise -i maiestatea sa' s-a m#niat "umplit' at#t de "umplit' +n"#t 3reme de opt 0ile nu s-a mai ar)tat la partidele re(ale' "eea "e nu-l +mpiedi"a pe re(e s)-l +nt#mpine "u "ea mai *erme")toare ")ut)tur) s)-l +ntre,e' de "#te ori +l +nt#lnea' "u "el mai mieros (las6 ; Hpune-mi' domnule "ardinal' "um o mai du" ,ie/ii @erna8oux -i =ussa"' "redin"io-ii eminen/ei 3oastreM

Capitolul 2II ACAH LA MUBCDETARI C#nd a ie-it din palatul Lu3ru' d'Arta(nan -i-a +ntre,at prietenii "e +ntre,uin/are s) dea p)r/ii lui de ,ani din "ei patru0e"i de

pistoli5 At.os +l s*)tui s) porun"eas") un osp)/ (ustos la Pomme-de-Pin' Port.os ; s)--i ia un 3alet' iar Aramis ; s)--i ()seas") o amant) potri3it)1 Osp)/ul a a3ut lo" ".iar +n 0iua a"eea -i 3aletul a ser3it la mas)1 M#n")rurile au *ost porun"ite de At.os' iar de 3alet i-a *)"ut rost Port.os1 Era de ,a-tin) din Pi"ardia5 destoini"ul mu-".etar +l to"mise "u a"est s"op' +n a"eea-i 0i' pe podul de la Tournelle unde-i ()sise s"uip#nd +n ap)' "a s) st#rneas") roto"oale1 Port.os *usese de p)rere ") a"east) +ndeletni"ire era do3ada unei *iri a-e0ate -i 3is)toare -i-l luase "u el *)r) alt) re"omanda/ie1 !n*)/i-area deose,it) a (entilomului' +n slu8,a ")ruia "re0use ") 3a *i' +l "u"erise pe Plan".et ; ast*el se numea pi"ardul1 Him/i o u-oar) de0am)(ire "#nd +-i d)du seama ") lo"ul a"esta era luat de un "on*rate' "u numele MousSueton' -i "#nd Port.os +n-tiin/#ndu-l ") +n (ospod)ria lui' de-i +nst)rit)' nu era lo" pentru doi 3ale/i' +i spuse ") 3a tre,ui s) intre +n slu8,a lui d'Arta(nan1 Totu-i' "#nd 3)0use pr#n0ul dat de st)p#nul lui -i pe a"esta s"o/#nd din ,u0unar un pumn de aur' pentru a pl)ti so"oteala' Plan".et "re0u ") d)duse noro"ul peste el -i mul/umi proniei "ere-ti ") nimerise un asemenea Cresus $C1 Ht)rui +n a"east) p)rere p#n) dup) osp)/' din al ")rui ,el-u( s-a putut desp)(u,i -i el de lun(ile lui a8un)ri1 Dar seara' "#nd s) *a") patul st)p#nului' 3isele de-arte ale lui Plan".et se spul,erar) nemilos1 !n +ntre(ul apartament' al")tuit dintr-un 3esti,ul -i un dormitor' nu se ()sea de"#t un sin(ur pat1 Plan".et se "ul") +n 3esti,ul pe o p)tur) s"oas) din patul lui d'Arta(nan -i de "are d'Arta(nan s-a lipsit +n urm)1 La r#ndul lui' At.os a3ea un 3alet pe "are-l mu-truluise +ntr-un ".ip "u totul deose,it -i "are se numea Grimaud1 Era (roa0ni" de t)"ut a"est (entilom1 2or,im ,ine+n/eles de At.os1 !n "ei "in"i sau -ase ani de "#nd tr)ia +n "ea mai str#ns) prietenie "u Port.os -i Aramis' a"e-tia +l 3)0user) deseori 0#m,ind' dar ni"iodat) nu-l au0iser) r#0#nd1 ?ra0ele lui erau s"urte -i expresi3e' spun#nd totdeauna "eea "e 3oiau s) spun) -i nimi" mai mult' ni"i o -le*uial)' ni"i o +n*loritur)' ni"i un *el de o"ol1 Con3ersa/ia lui /inea la *apt' +nl)tur#nd episodul1 De-i At.os nu +mplinise +n") trei0e"i de ani' de-i a3ea trupul -i mintea deopotri3) de *rumoase' nimeni nu-i -tiuse 3reodat) 3reo
$C

Cresus ; re(e al LAdiei' renumit prin ,o()/iile sale1

iu,it)1 Ni"iodat) nu adu"ea 3or,a despre *emei1 Dar ni"i nu +mpiedi"a pe al/ii s) 3or,eas") de ele +n *a/a lui' de-i se putea 3edea u-or ") a"est soi de "on3or,ire' la "are el lua parte doar prin 3or,e amare -i "u(et)ri sum,re' nu-i *)"ea ni"i o pl)"ere1 Cump)tarea' 3ia/a de s".imni" -i mu/enia lui *)"eau din el aproape un ,)tr#n5 pentru a nu--i ie-i din deprinderi' +l +n3)/ase pe Grimaud s)-l +n/elea() numai din semne sau din mi-"area ,u0elor1 Nu-i 3or,ea de"#t +n +mpre8ur)ri .ot)r#toare1 Grimaud se temea de st)p#nu-s)u "a de *o"' de-i se sim/ea str#ns le(at de el -i-i 3enera smerit +n/elep"iunea1 Grimaud +-i +n".ipuia uneori ") i-a (.i"it dorin/ele' se repe0ea atun"i s) i le +mplineas") -i *)"ea to"mai pe dos1 Ca urmare At.os ridi"a din umeri -i *)r) a se m#nia' +l "am ,u-ea pe Grimaud1 !n 0ilele a"elea' mai s"otea "#te o 3or,)1 Dup) "um s-a putut 3edea' Port.os nu se potri3ea "a *ire "u At.os5 nu numai ") 3or,ea mult' dar 3or,ea -i tare5 de altminteri' tre,uie s) re"unoa-tem' "e e drept6 pu/in +i p)sa da") +l as"ulta sau nu "ine3a5 3or,ea de dra(ul 3or,ei -i de dra(ul de a se au0i 3or,ind5 3or,ea despre ori"e' a*ar) de -tiin/e' m)rturisindu--i' pentru a se de03ino3)/i' ura nepotolit) pe "are o nutrea *a/) de ")rturari' +n") din "opil)rie1 Nu a3ea /inuta no,il) a lui At.os -i sim/)m#ntul a"estei in*eriorit)/i +l +m,oldise la +n"eputul le()turii lor de prietenie' s) *ie deseori nedrept "u a"est (entilom' pe "are se str)duia din r)sputeri s)-l +ntrea") m)"ar prin m#ndre/ea 3e-mintelor1 Dar a-a +m,r)"at "um era' doar "u tuni"a de mu-".etar -i prin nimi" alt"e3a de"#t prin *elul de a--i da "apul pe spate -i de a p)-i' At.os +-i lua +ndat) lo"ul "e i se "u3enea' *)"#nd pe prea-()titul Port.os s) r)m#n) mult mai +n um,r)1 Port.os se m#n(#ia umpl#nd anti"amera domnului de TrF3ille "u r)sunetul unor ispr)3i' despre "are At.os nu pomenea ni"iodat)5 iar a"um' dup) "e tre"use de la +nalta ma(istratur) la no,le/ea ost)-eas")' de la ne3esti"ele 8ude")torilor la ale ,aronilor' Port.os se *)lea ni"i mai mult ni"i mai pu/in "u o prin/es) str)in)' "are se pr)p)dea dup) el1 O 3e".e 0i"al) spune6 4Cum e sa"ul -i peti"ul41 H) tre"em de"i de la st)p#n la 3alet1 MousSueton era un normand ")ruia st)p#nu-s)u +i s".im,ase pa-ni"ul nume de @oni*a"e +n "el "u mult mai r)sun)tor de MousSueton1 Intrase +n slu8,) la Port.os' "er#nd doar

+m,r)")minte -i lo"uin/)' dar nu de m#ntuial)' "i ,oiere-ti5 mai "eru dou) ore li,ere pe 0i pentru a le *olosi +ntr-o +ndeletni"ire "u "are s) *a") *a/) "elorlalte ne3oi1 Port.os ")0use la +n3oial)' t#r(ul +i mer(ea la inim)1 Din .ainele 3e".i -i din pelerinele lui de s".im, d)dea s) *a") tuni"i pentru MousSueton5 mul/umit) unui "roitor is"usit' "are-i +ntor"ea ,oar*ele pe dos' *)"#ndu-le "a noi' -i a ")rui so/ie era ,)nuit) de a 3rea s)-l "o,oare pe Port.os din *umurile lui aristo"rati"e' MousSueton ar)ta *oarte ,ine "#nd mer(ea +n urma st)p#nului1 C#t despre Aramis' al ")rui "ara"ter so"otim a-l *i des"ris destul de am)nun/it' "ara"ter "are de altminteri 3a putea *i urm)rit +n des*)-urarea lui la *el "a al "elorlal/i prieteni' Aramis a3ea un 3alet "u numele @a0in1 Pentru ") st)p#nul lui nutrea speran/a de a slu8i +ntr-o 0i ,iseri"a' el um,la 3e-ni" +m,r)"at +n ne(ru' a-a "um tre,uie s) se poarte slu8itorul unui om al ,iseri"ii1 @)-tina- din @errA' a3ea +ntre trei0e"i -i "in"i -i patru0e"i de ani' era ,l#nd' lini-tit' durduliu' "itea ")r/i "u"erni"e +n r)(a0ul +n()duit de st)p#n -i "#nd n-a3ea +n"otro' pre()tea' pentru ei doi' o "in) "u pu/ine *eluri de ,u"ate' dar stra-ni" de (ustoas)1 Alt*el' mut' or,' surd -i "redin"ios pe 3ia/) -i moarte1 Bi a"um' "#nd "unoa-tem' m)"ar pe deasupra' st)p#nii -i 3ale/ii' s) tre"em la lo"uin/a *ie")ruia dintre ei1 At.os lo"uia +n strada ?Frou' la doi pa-i de Luxem,ur(5 apartamentul lui' al")tuit din dou) od)i mi"i' "u mo,il) "ur)/i")' se a*la +ntr-o "l)dire "u apartamente mo,ilate5 (a0da' t#n)r) +n") -i *rumoas) "a o H#n0ian)' +i *)"ea 0adarni" o".i dul"i1 C#te3a r)m)-i/e ale unei *alni"e splendori apuse str)lu"eau i"i-"olo pe pere/ii a"estei modeste lo"uin/e6 ast*el' de pild)' o spad) ,o(at +n"rustat) +n aur -i ar(int "are' dup) +n*)/i-are' data de pe 3remea lui ?ran"is" I -i la "are numai m#nerul' ,)tut +n nestemate' *)"ea "el pu/in dou) sute de pistoli' spad) pe "are totu-i' +n "lipe de "umplit) str#mtoare' At.os nu 3rusese ni"i s-o pun) 0)lo(' ni"i s-o 3#nd)1 Mult) 3reme' Port.os r#3nise la spada a"easta1 Ar *i dat 0e"e ani din 3ia/)' numai s-o ai,)1 !ntr-o 0i' "#nd a3ea +nt#lnire "u o du"es)' +n"er") s)-i "ear) lui At.os spada "u +mprumut1 ?)r) s)-i spun) 3reun "u3#nt' At.os +-i (oli ,u0unarele' +-i str#nse toate ,i8uteriile' porto*elele' e(.ile/ii' lan/urile de aur -i i le o*eri lui Port.os1 C#t pri3e-te +ns) spada' +i spuse At.os' ea r)m#nea pironit) la lo"ul pe "are nu tre,uia s)-l

p)r)seas") de"#t numai "#nd st)p#nul ar *i p)r)sit -i el lo"uin/a1 !n a*ar) de spad)' se mai a*la un portret al unui senior de pe 3remea lui Denri" al IlI-lea' +n 3e-minte de o neasemuit) ele(an/) -i purt#nd pe piept ordinul s*#ntului du.5 portretul "are adu"ea +n liniile lui mari "u At.os' amintind a"ela-i aer de *amilie' m)rturisea ") a"el senior de mare 3a0)' "a3aler al ordinelor re(elui' era str)mo-ul lui1 !n s*#r-it' un "u*)ra-' minunat +n"rustat +n aur -i ar(int' purt#nd a"ela-i ,la0on "a "el de pe spad) -i de pe portret' al")tuia o podoa,) a ")minului' podoa,) (ro0a3 de nepotri3it) "u "elelalte lu"ruri1 At.os purta totdeauna la el ".eia a"estui "u*)ra-1 !ntr-o 0i' "#nd +l des".ise +n *a/a lui Port.os' a"esta putu s) 3ad) ") +n)untru erau numai s"risori -i do"umente5 *)r) +ndoial)' s"risori de dra(oste -i do"umente de *amilie1 Port.os lo"uia +ntr-un apartament *oarte spa/ios' "u o *a/ad) pompoas) +n strada 2ieux Colom,ier1 De "#te ori tre"ea "u 3reun prieten' prin *a/a *erestrelor lui ; la una din ele MousSueton st)tea mereu +n mare /inut) ; Port.os +-i +n)l/a "apul' ridi"a m#na -i spunea6 4Ai"i lo"uies" euI4 Dar ni"iodat) nu-l ()sea "ine3a a"as)5 ni"iodat) nu po*tea pe nimeni s) ur"e la el a-a ") nimeni nu putea ,)nui' "#t de "#t' "e *el de ,o()/ii se as"undeau +nd)r)tul a"elei str)lu"ite *a/ade1 Aramis lo"uia un mi" apartament' al")tuit dintr-un salona-' o su*ra(erie -i un dormitor5 a"east) din urm) +n")pere "e se a*la' "a +ntre( apartamentul' la parter' d)dea +ntr-o (r)dini/) r)"oroas)' 3erde' um,rit)' +n "are pri3irea 3e"inilor nu putea p)trunde1 C#t pri3e-te pe d'Arta(nan -tim +n "e ".ip lo"uia -i am *)"ut "uno-tin/) -i "u 3aletul s)u' pe nume Plan".et1 D'Arta(nan' "are era *oarte "urios din *ire' "um sunt de altminteri to/i "ei +n0estra/i "u (eniul intri(ii' se str)dui din r)sputeri s) a*le "ine erau numi/ii At.os' Port.os -i Aramis5 ")"i su, a"este pore"le *ie"are +-i as"undea numele lui de (entilom' mai ales At.os' pe "are-l sim/eai de la o po-t) a *i mare senior1 !l +ntre,) de"i pe Port.os' "a s) a*le "e era "u At.os' -i "u Aramis' iar pe Aramis' "a s) a*le "e era "u Port.os1 Din ne*eri"ire' ni"i Port.os nu -tia din 3ia/a t)"utului s)u "amarad de"#t "eea "e-i a8unsese la ure".e1 He spunea ") ar *i +ndurat mari su*erin/e pe urma unei le()turi de dra(oste -i ") o tr)dare (roa0ni") ar *i otr)3it pentru totdeauna 3ia/a a"estuia1

Dar despre "e tr)dare era 3or,aM Nimeni n-a3ea .a,ar1 Dimpotri3)' 3ia/a lui Port.os' o puteai (.i"i "a-n palm)5 a*ar) doar de numele ade3)rat' pe "are numai domnul de TrF3ille +l -tia' "um de alt*el le -tia -i pe ale "elorlal/i doi prieteni1 Tru*a- -i *le"ar' Port.os era str)3e0iu "a un "ristal1 Un "er"et)tor nu s-ar *i putut +n-ela asupra lui de"#t da") ar *i luat drept ,un tot ,inele "e spunea el sin(ur despre el1 C#t pri3e-te pe Aramis' de-i p)rea ") n-are nimi" de as"uns' era totu-i ,urdu* de taine' r)spundea ane3oie la +ntre,)rile "e i se puneau asupra altora -i +nl)tura de la sine pe "ele pri3itoare la el +nsu-i1 !ntr-o 0i' dup) "e-l des"ususe "u +ntre,)ri asupra lui Port.os -i dup) "e a*lase de 03onul pri3itor la le()tura a"estuia "u o prin/es)' d'Arta(nan' 3ru de asemenea s) prind) "e3a -i despre ispr)3ile de inim) al,astr) ale "elui "u "are 3or,ea1 ; Dar dumneata' s"umpul meu "amarad' ; +i spuse el' ; dumneata "are 3or,e-ti despre ,aroanele' "ontesele -i prin/esele altoraM ; H)-mi *ie "u iertare' ; +i "urm) 3or,a Aramis' ; eu am 3or,it *iind") Port.os 3or,e-te ".iar el5 toate minun)/iile astea le-a po3estit +n (ura mare' +n *a/a mea1 Dar' "rede-m)' s"umpul meu domn d'Arta(nan' da") le-a- *i a*lat de la alt"ine3a' sau da") Port.os mi le-ar *i +n"redin/at numai mie' n-ar *i *ost du.o3ni" mai mut "a mine1 ; Nu m) +ndoies"' ; spuse d'Arta(nan' ; totu-i' +mi 3ine s) "red ") -i dumneata te ai destul de ,ine "u ,la0oanele' do3ad) o anumit) ,atist) ,rodat) ")reia +i datore0 "instea de a te *i "unos"ut1 De data a"easta' Aramis nu se sup)r)' "i "u un aer nespus de modest' +i r)spunse prietene-te6 ; Dra(ul meu' nu uita ") eu 3reau s) +m,ra" .aina ,iseri"eas") -i ") *u( de ispitiri lume-ti1 @atista pe "are ai 3)0ut-o nu mi-a *ost +n"redin/at) mie' "i a uitat-o la mine un prieten1 A tre,uit s-o iau "a s) nu-l dea de (ol ni"i pe el -i ni"i pe doamna "are-i e dra()1 !n "eea "e m) pri3e-te' eu n-am -i ni"i nu 3reau s) am 3re-o iu,it)5 urme0 ast*el pilda prea +n/eleapt) a lui At.os' "are ni"i el n-are ni"i una1 ; La nai,a' "um s) *ii pop)' "#nd e-ti mu-".etarM ; Mu-".etar pro3i0oriu' "um spune "ardinalul' mu-".etar 3r#nd-ne3r#nd' dar +n su*let om al ,iseri"ii' "rede-m)1 At.os -i

Port.os m-au *)"ut mu-".etar' "a s) *a" -i eu "e3a5 to"mai "#nd tre,uia s) *iu .irotonisit' o mi") +n"ur")tur) "u111 dar asta nu te interesea0) -i eu +/i r)pes" un timp pre/ios1 ; @a' m) interesea0) *oarte multI se +mpotri3i d'Arta(nan' -i deo"amdat) n-am nimi" de *)"ut1 ; Da' dar eu am' ; +i r)spunse Aramis' ; tre,uia s)-mi spun ru()"iunile' pe urm) tre,uie s) "ompun "#te3a 3ersuri pe "are mi le-a "erut doamna d'Ai(uillon' dup) a"eea tre,uie s) tre" pe strada Haint-DonorF "a s) "ump)r dresuri ro-ii pentru doamna de C.e3reuse1 A-a ") 3e0i' dra(ul meu prieten' da") dumneata nu e-ti' +n s".im, eu sunt tare (r),it1 Bi +ntin0#nd prietene-te m#na t#n)rului s)u "amarad' Aramis se desp)r/i de el1 !n po*ida ori")ror str)danii' d'Arta(nan nu putu s) a*le mai mult despre noii s)i prieteni1 He mul/umi de"i s) "read) tot "e se spunea despre tre"utul lor' sper#nd ") 3iitorul s)-i adu") dest)inuiri mult mai temeini"e -i mai +ntre(i1 P#n) atun"i' At.os era pentru el un A.ile' Port.os' era un A8ax -i Aramis un Iosi*1 Altminteri' "ei patru tineri du"eau o 3ia/) 3esel)1 At.os 8u"a' dar totdeauna +n se"1 Totu-i' nu +mprumuta ni"iodat) ni"i un (olo(an de la prietenii lui' de-i +-i /inea mereu pun(a la ".eremul lor5 "#nd i se +nt#mpla s) 8oa"e pe "u3#nt' a doua 0i diminea/a' la -ase' trimitea s) *ie s"ulat din somn "reditorul "a s)-i a".ite datoria din a8un1 Pe Port.os +l apu"au *ier,in/elile' da") se +nt#mpla s) "#-ti(e' era /an/o- -i *alni"5 da") pierdea' se *)"ea ne3)0ut "#te3a 0ile +n -ir' -i dup) a"eea se +ntor"ea' ()l,e8it' supt la *a/)' dar "u ,ani +n ,u0unar1 Aramis nu 8u"a +ns) ni"iodat)1 Era' de ,un) seam)' "el mai tont mu-".etar -i "el mai nesu*erit oaspete "u putin/)1 Una-dou)' el tre,uia s) lu"re0e1 C#teodat)' +n toiul unui osp)/' "#nd *ie"are' +n")l0it de 3in -i de 3or,)' "redea ") o s) mai stea la mas) +n") dou)-trei ore' Aramis se uita la "easorni"' se ridi"a -i "u "el mai (ra/ios sur#s +-i lua r)mas ,un "a s) se du")' spunea el' -i s) "onsulte un luminat teolo( "u "are a3ea +nt#lnire5 alteori se +ntor"ea a"as)' "a s) s"rie o lu"rare -i ru(a pe prietenii lui s) nu-l tul,ure1 !n a"ele "lipe' At.os +-i *lutura a"el *erme")tor 0#m,et melan"oli"' at#t de potri3it "u no,ilul s)u ".ip' iar Port.os tr)(ea

du-") dup) du-")' 8ur#nd ") Aramis nu 3a a8un(e ni"iodat) de"#t un ,iet pop) de /ar)1 Bi a"um' dup) a"east) s"urt) pri3ire asupra "elor patru prieteni' s) +nnod)m *irul po3estirii noastre1 Plan".et' 3aletul lui d'Arta(nan' -i-a +ndurat la +n"eput soarta "u m)rinimie5 primea un *ran" -i 8um)tate pe 0i -i 3reme de o lun) se +ntor"ea a"as) 3oios "a un pi/i(oi -i plin de ,un)-3oin/)' pentru st)p#n1 C#nd +ns) 3#ntul restri-tii se a,)tu peste (ospod)ria din strada Groparilor' adi") atun"i "#nd "ei 0e"e pistoli ai re(elui Ludo3i" al GlII-lea au *ost m#n"a/i sau aproape m#n"a/i' Plan".et d)du drumul unor 3)i")reli' pe "are At.os le ()sea de0(ust)toare' Port.os ; neo,r)0ate' iar Aramis ; "ara(.ioase1 At.os +l s*)tui de"i pe d'Arta(nan s)-l i0(oneas") pe netre,ni"5 Port.os /inea "u tot dinadinsul s) i se tra() mai +nt#i o s*#nt) de ,)taie' iar Aramis era de p)rere ") un st)p#n tre,uie s) dea as"ultare numai laudelor "are i se adu"1 ; 2) 3ine u-or s) 3or,i/i a-a' ; *)"u d'Arta(nan' ; dumitale' At.os' "are nu s"o/i o 3or,) "u Grimaud' "are nu-i dai 3oie s) meneas")' -i atun"i n-ai "um s) te "ioro3)ie-ti "u el5 dumitale' Port.os' "are tr)ie-ti pe pi"ior mare -i e-ti un 0eu pentru MousSueton5 dumitale' +n s*#r-it' Aramis' "are prins de mre8ele studiilor preo/e-ti te ,u"uri de ad#n"ul respe"t al lui @a0in' slu() ,l#nd) -i smerit)5 dar eu' eu "are n-am ni"i o slu8,) -i ni"i mi8loa"e de trai' eu "are nu sunt mu-".etar -i ni"i m)"ar o-tean +n 3reo (ard)' "e pot *a"e eu "a s)-i s)des" +n su*letul lui Plan".et simpatie' team) sau respe"tM ; Nu e (lum)' ; r)spunser) tustrei prietenii' ; "u 3ale/ii mer(e "a -i "u *emeile6 tre,uie s) -tii s)-i pui de la +n"eput la lo"ul lor1 A-a ")' (#nde-te-te ,ineI D'Arta(nan se (#ndi ,ine' -i' deo"amdat)' lu) .ot)r#rea s)-i tra() o mam) de ,)taie lui Plan".et' *apt adus repede la +ndeplinire "u +nsu*le/irea "e-o punea +n toate1 Dup) "e-l p)rui 0dra3)n' +l opri s)--i p)r)seas") slu8,a *)r) +n3oirea st)p#nului ")"i' ad)u() d'Arta(nan' nu se poate "a 0iua de m#ine s) nu-mi sur#d)5 a-tept iute-iute 3remuri mai ,une1 Tu /i-ai -i ()sit noro"ul da") r)m#i l#n() mine -i sunt prea ,un st)p#n "a s) te las s)-i dai "u pi"iorul' alun(#ndu-te' a-a "um 3rei tu1 ?elul a"esta de a se purta st#rni +n mu-".etari un ad#n" respe"t pentru +nalta diploma/ie a lui d'Arta(nan1 Plan".et se sim/i

-i el "ople-it de admira/ie -i nu mai pomeni de ple"are1 Cei patru tineri +-i du"eau 3ia/a laolalt)5 d'Arta(nan +mprumut) repede deprinderile prietenilor' ")"i n-a3usese +n") 3reme s) le ai,) pe ale lui5 a,ia sosit din pro3in"ie' ")0use +n mi8lo"ul unei lumi "u des)3#r-ire nou) pentru el1 He s"ulau iarna pe la opt diminea/a -i 3ara pe la -ase -i se du"eau la domnul de TrF3ille' "a s) ia parola -i s) 3ad) "um mai mer( tre,urile1 De-i nu era mu-".etar' d'Arta(nan *)"ea totu-i slu8,a de mu-".etar "u o pun"tualitate uimitoare5 era 3e-ni" de (ard)' ")"i /inea mereu to3)r)-ie "elui dintre "ei trei prieteni "are *)"ea de (ard)1 La palatul mu-".etarilor' to/i +l "uno-teau -i-l pri3eau "a pe un ,un "amarad1 Domnul de TrF3ille' "are-l pre/uise de "um +l 3)0use -i ")ruia +i era *oarte dra(' nu +n"eta s)-l laude +n *a/a re(elui1 La r#ndul lor' tustrei mu-".etarii +l iu,eau mult pe t#n)rul lor "amarad1 Prietenia "are-i le(a pe a"e-ti patru ,)r,a/i -i ne3oia "e-o sim/eau de a se 3edea de trei sau de patru ori pe 0i' *ie pentru dueluri' *ie pentru tre,uri' *ie pentru petre"eri' +i *)"eau s) aler(e unul dup) altul' "a ni-te um,re5 d)deai mereu peste nedesp)r/i/i' ")ut#ndu-se' de la Luxem,ur( p#n) +n pia/a Haint-Hulpi"e sau din strada 2ieux Colom,ier p#n) la Luxem,ur(1 !n 3remea asta' *)()duielile domnului de TrF3ille +-i urmau drumul1 !ntr-o ,un) 0i' re(ele porun"i domnului "a3aler des Essarts s)-l primeas") pe d'Arta(nan "adet +n "ompania sa de (ard)1 D'Arta(nan +m,r)")' o*t#nd' uni*orma pe "are ,u"uros ar *i s".im,at-o "u o tuni") de mu-".etar' ".iar "u pre/ul a 0e"e ani din 3ia/)1 Dar domnul de TrF3ille +i *)()dui a"east) *a3oare dup) sta(iu de doi ani' sta(iu "are putea *i s"urtat' da") d'Arta(nan ar *i a3ut prile8ul de a-i adu"e re(elui "ine -tie "e ser3i"iu sau de a *)ptui "ine -tie "e str)lu"it) ispra3)1 !n urma a"estei *)()duieli' d'Arta(nan se retrase -i ".iar de a doua 0i +-i +n"epu slu8,a1 2enise de"i r#ndul lui At.os' Port.os -i Aramis de a r)m#ne l#n() d'Arta(nan' "#nd a"esta *)"ea de (ard)1 Compania ()r0ilor domnului "a3aler des Essarts primi +n *elul a"esta patru oameni +n lo" de unu' +n 0iua "#nd d'Arta(nan intr) +n r#ndurile ei1

Capitolul 2III

O INTRIG

LA CURTE

!n 3remea asta' "ei patru0e"i de pistoli ai re(elui Ludo3i" al GlII-lea' dup) "e a3useser) un +n"eput' au a3ut -i un s*#r-it' "a ori"e lu"ru din lume5 +n urma a"estui s*#r-it "ei patru tineri ai no-tri s-au 3)0ut a8un-i la mare str#mtoare1 At.os spri8inise "#t3a timp to3)r)-ia "u proprii lui ,ani1 Port.os +i luase lo"ul -i datorit) uneia din a"ele dispari/ii "u "are se o,i-nuiser)' putu +mplini ne3oile tuturor +n") 3reo dou) s)pt)m#ni5 +n s*#r-it' 3enise -i r#ndul lui Aramis' "are primise "u mult) ,un)3oin/) -i "are i0,utise' spunea el' s) *a") rost de "#/i3a pistoli' din 3#n0area ")r/ilor lui de teolo(ie1 2r#nd' ne3r#nd' tre,uir) s) "ear)' "a de o,i"ei' domnului de TrF3ille' "are le pl)ti +nainte de 3reme o parte din sold)5 dar a"este sume nu puteau a"operi mult timp ne3oile "elor trei mu-".etari' "are mai a3eau +n spinare o (roa0) de datorii -i ale unui soldat din (ard)' "are n-a3usese +n") 3reme s) le *a")1 !n "ele din urm)' d#ndu--i seama ") se +n(roa-e (luma' au str#ns "u mari str)danii opt sau 0e"e pistoli' pe "are Port.os i-a 8u"at1 Din ne*eri"ire' +l urm)rea (.inionul6 pierdu tot "e a3ea -i al/i dou)0e"i -i "in"i de pistoli pe "u3#nt de onoare1 Lipsa se s".im,) atun"i +n s)r)"ie5 urma/i de 3ale/ii lor' *l)m#n0i' "olindau ".eiurile -i "orpurile de (ard)' doar-doar or nimeri 3reun prieten din a*ar)' "are s)-i po*teas") la mas)' ")"i' a-a "um sus/inea Aramis' la 3reme de ,el-u( e ,ine s) semeni ospe/e +n dreapta -i st#n(a' pentru "a' +n nenoro"ire' s) po/i "ule(e -i tu "#te3a1 At.os a *ost po*tit de patru ori la mas) -i de *ie"are dat) -i-a luat "u el prietenii' +mpreun) "u 3ale/ii lor1 Port.os a putut *a"e rost de -ase in3ita/ii de "are s-au ,u"urat -i "amara0ii lui1 Aramis de opt5 dup) "um am putut 3edea -i p#n) a"um' Aramis era omul "are t)"ea -i *)"ea1 C#t pri3e-te pe d'Arta(nan' "are nu "uno-tea pe nimeni +n "apital)' a di,uit doar un mi" pr#n0 "u "io"olat)' la un preot de pe melea(urile lui -i o "in) la un port-stindard din (ard)1 !-i aduse +ns) "eata +ntrea() at#t la preot' ")ruia +i d)dur) (ata pro3i0iile pe dou) luni' "#t -i la "el)lalt' "are se ar)ta la +n)l/ime5 dar' "um spunea Plan".et' nu m)n#n"i de"#t o dat) ori"#t de mult ai m#n"a1

D'Arta(nan se sim/i destul de umilit *iind") nu putuse *a"e rost de"#t de un pr#n0 -i 8um)tate' ")"i (ustarea de la preot nu putea *i so"otit) de"#t "a o 8um)tate de pr#n0 ; *a/) de ospe/ele pe "are At.os' Port.os -i Aramis i0,utiser) s) le des"opere1 He so"otea de"i a *i po3ar) pentru ei to/i' uit#nd +n tinereas"a sa ,un)-"redin/)' ") .r)nise +ntrea(a to3)r)-ie 3reme de o lun)5 mintea lui is"oditoare +n"epu s) se *r)m#nte1 C.i,0ui ad#n" -i +n/elese pentru +nt#ia oar) ") a"east) str#ns) +n/ele(ere +ntre patru tineri' 3ite8i' "ute0)tori -i neo,osi/i' ar *i tre,uit s) ai,) "u totul alt /el de"#t plim,)ri pe de-elate' le"/ii de s"rim) -i -olti")rii' "u mai mult sau mai pu/in du.1 !ntr-ade3)r' patru ,)r,a/i "a ei' patru ,)r,a/i "redin"io-i unul altuia "u trup -i su*let' patru ,)r,a/i (ata s) se spri8ine ori"#nd' *)r) s) dea ni"i un pas +nd)r)t' +ndeplinind' de unul sin(ur sau +mpreun)' .ot)r#rile luate laolalt)' patru ,ra/e amenin/#nd "ele patru pun"te "ardinale sau +ndreptate spre a"eea-i 0are tre,uiau ne(re-it' *ie pe as"uns' *ie la lumina 0ilei' *ie pe su, p)m#nt' *ie prin -an/uri' *ie prin 3i"lenie' *ie prin *or/)' s)--i "roias") drum spre /elul ")tre "are n)0uiau' ori"#t ar *i *ost de ,ine p)0it sau de +ndep)rtat1 Hin(urul lu"ru "are-l mira pe d'Arta(nan era ") pe ni"i unul din prietenii lui nu-l *r)m#ntaser) asemenea (#nduri1 !n s".im,' se (#ndea el pentru ei' -i se (#ndea temeini"' ".inuindu--i mintea +n"otro s) +ndrepte a"east) *or/) uni") de patru ori +nt)rit)' "u a8utorul ")reia nu se +ndoia ") ar *i putut r)sturna lumea' la *el "a -i p#r(.ia pe "are ")uta Ar.imede5 "#nd au0i deodat) ,)t)i +n u-)' d'Arta(nan +l tre0i pe Plan".et -i-i porun"i s) des".id)1 Din "u3intele6 4d'Arta(nan +l tre0i pe Plan".et4' "ititorul s) nu--i +n".ipuie ") era mie0 de noapte sau ") nu se luminase +n") de 0iu)1 Ni"ide"umI To"mai ,)tuse patru dup)-amia0)5 "u dou) "easuri mai de3reme' Plan".et +i "eruse st)p#nului de m#n"are' dar a"esta +i r)spunse prin 0i"ala6 4Homnul /ine lo" de mas)41 Plan".et pr#n0ea de"i' dormind ad#n"1 Un ,)r,at "u o mutr) de r#nd -i adu"#nd a ,ur(.e0 intr) +n odaie1 Drept desert' Plan".et ar *i 3rut (ro0a3 s) as"ulte "on3or,irea5 dar ,ur(.e0ul +i spuse lui d'Arta(nan ") a3#nd de (#nd a-i *a"e dest)inuiri de seam)' dorea s) r)m#n) +ntre patru o".i "u el1 D'Arta(nan +l +ndep)rt) de"i pe Plan".et -i +-i po*ti oaspetele s)

ia lo"1 A urmat o "lip) de t)"ere' +n timpul ")reia "ei doi ,)r,a/i se pri3ir)' 3r#nd par") mai +nt#i s) se "unoas")5 d'Arta(nan se +n"lin) apoi' +n semn ") e (ata s) as"ulte1 ; Am au0it 3or,indu-se despre domnul d'Arta(nan' "a de un t#n)r +ndr)0ne/' ; +n"epu ,ur(.e0ul' ; -i *aima asta de "are se ,u"ur) pe ,un) dreptate' m-a +ndemnat s) 3in "a s)-i +n"redin/e0 o tain)1 ; 2or,e-te' domnule' 3or,e-te' +l po*ti d'Arta(nan' al ")rui nas de "opoi adulme"a un prile8 noro"os1 @ur(.e0ul se opri iar)-i' apoi urm)6 ; Am o ne3ast) "are 3ede de ru*)ria re(inei' domnule' nu-i lipsit) ni"i de "umin/enie' ni"i de *rumuse/eI M-au *)"ut s) m) +nsor "u ea' sunt trei ani de atun"i' de-i a3ea doar o ,rum) de a3ere' pentru ") domnul de La Porte' o*i/erul "are poart) mantia re(inei' e na-ul ei -i o o"rote-te111 ; Pe urm)M +ntre,) d'Arta(nan1 ; Pe urm)' ; relu) ,ur(.e0ul' ; uite' domnule' ne3ast)-mea a *ost r)pit) ieri +n 0ori' pe "#nd ie-ea din odaia ei de lu"ru1 ; Bi "ine /i-a r)pit ne3astaM ; N-a- putea s) spun nimi" si(ur' domnule' dar ,)nuies" eu pe "ine3a1 ; Bi pe "ine ,)nuie-ti dumneataM ; Un ,)r,at' "are o urm)rea de mai mult) 3reme1 ; Ei' dr)"ieI ; Dar da") 3rei s) -tii' domnule' ; urm) ,ur(.e0ul' ; eu sunt "on3ins ") nu-i at#ta dra(oste' "#t politi") +n toat) ".estia asta1 ; Nu-i at#ta dra(oste "#t politi")M ; +ntre,) d'Arta(nan' tot mai atent' ; -i "am "e ,)nuie-ti dumneataM ; Nu -tiu da") ar tre,ui s) spun "e ,)nuies" eu111 ; Domnule' /in s)-/i amintes" ") eu nu /i-am "erut nimi"1 Dumneata sin(ur ai 3enit la mine' dumneata sin(ur mi-ai spus ") 3rei s)-mi +n"redin/e0i o tain)' *) a-a "um "re0i de "u3iin/)' ai 3reme s) te r)0(#nde-ti1 ; Nu' domnule' nu' dup) "um te 3)d' e-ti un t#n)r de trea,) -i m) 3oi +n"rede +n dumneata1 Ho"ot' a-adar' ") nu din pri"ina amore0ului ei' ne3ast)-mea a *ost r)pit)' "i din a alteia' mai suspus)1 ; A.' a.' o *i 3or,a de 3reo dra(oste a doamnei de @ois-Tra"AM

+ntre,) d'Arta(nan' 3r#nd s) arate ,ur(.e0ului ") -tie -i el "e se petre"e la "urte1 ; Mai sus' domnule' mai sus1 ; A doamnei d'Ai(uillonM ; Bi mai sus1 ; A doamnei de C.e3reuseM ; Mai sus' mult' mult mai susI111 ; Nu "um3a a111 D'Arta(nan se opri1 ; Da' domnule' -opti at#t de +n"et ,ur(.e0ul +nsp)im#ntat' +n"#t a,ia i se (.i"ir) 3or,ele1 ; Bi "u "ineM ; Cu "ine altul' da") nu "u du"ele de111 ; Du"ele de111 ; Da' domnule' *)"u ,ur(.e0ul -i mai +n -oapt)1 ; Dar de unde -tii dumneata toate a"esteaM ; De unde le -tiuM ; Da' de unde le -tiiM ?)r) dest)inuiri pe 8um)tate' sau111 !n/ele(i111 ; Le -tiu de la ne3ast)-mea' domnule' ".iar de la ne3ast)-mea1 ; Bi ea le -tia111 de la "ineM ; De la domnul de La Porte1 Nu /i-am spus ") e *ina domnului de La Porte' omul de +n"redere al re(ineiM Domnul de La Porte a pus-o l#n() maiestatea sa' "a s) ai,) -i ,iata noastr) re(in) pe "ine3a de +n"redere' p)r)sit) "a 3ai de "apul ei de re(e' is"odit) de "ardinal -i tr)dat) "um e de to/i1 ; AI AI !n"ep s) (.i"es"I spuse d'Arta(nan1 ; Ne3ast)-mea a 3enit a"as) a"um patru 0ile' domnule1 Una din "ondi/ii *usese "a s) poat) 3eni s) m) 3ad) de dou) ori pe s)pt)m#n)' ")"i' a-a "um a3usei "instea s)-/i spun' ne3ast)-mea m) iu,e-te *oarte mult5 -i 0i" ne3ast)-mea a 3enit -i mi-a spus mie ") re(ina tre"e a"um prin mare spaim)1 ; Ade3)ratM ; Da1 He pare ") domnul "ardinal +i ia urma -i o pri(one-te a"um mai r)u "a ori"#nd1 Nu poate s)-i ierte ".estia "u sara,anda1 Btii ".estia "u sara,andaM ; Cum nai,a s) n-o -tiuI r)spunse d'Arta(nan "are n-a3ea .a,ar' dar "are 3oia s) par) ") le -tie pe toate1

; A-a ")' a"um ni"i nu mai poate *i 3or,a de ur)' de-a dreptul de r)0,unare1 ; A-aM ; Bi re(ina "rede111 ; Ce "rede re(inaM ; Crede ") i s-a s"ris domnului du"e de @u"Pin(.am' +n numele ei1 ; !n numele re(ineiM ; Da' "a s)-l *a") s) 3in) la Paris -i odat) a8uns la Paris' s)-l prind) +n "ap"an)1 ; Dra"e' dar so/ia dumitale' "e ameste" are +n toate astea' s"umpul meu domnM ; Btiu "u to/ii ") e "redin"ioas) re(inei -i 3or sau s-o +ndep)rte0e de l#n() st)p#na ei sau s-o ,a(e +n sperie/i' "a s) a*le se"retele maiest)/ii sale' s-o ademeneas") -i s) *a") din ea o spioan)1 ; He poate' ; +n"u3iin/) d'Arta(nan' ; dar pe ,)r,atul "are a r)pit-o' +l -tiiM ; Li-am mai spus' mi se pare ")-l -tiu1 ; Cum +l ".eam)M ; Asta nu -tiu1 Ce -tiu e ") e omul "ardinalului -i spiridu-ul lui ,lestemat1 ; L-ai 3)0ut 3reodat)M ; Da' mi l-a ar)tat ne3ast)-mea +ntr-o 0i1 ; Are "e3a semne dup) "are ar putea *i re"unos"utM ; Da' are6 e un no,il' arat) *alni"' p)rul "um e smoala' oa".ela *a/)' pri3irea te s*redele-te' din/ii al,i -i o t)ietur) la t#mpl)1 ; O t)ietur) la t#mpl)M ; stri() d'Arta(nan' ; -i pe deasupra din/i al,i' pri3ire s*redelitoare' *a/) oa".e-e' p)r ne(ru -i +n*)/i-are *alni")5 e omul meu din Meun(1 ; Omul dumitaleM ; Da' da' dar asta n-are ni"i o le()tur) "u p)/ania dumitale1 @a m) +n-el' dimpotri3)' asta o u-urea0)1 Da") omul dumitale e -i omul meu' atun"i "u o sin(ur) lo3itur) o".es" dou) r)0,un)ri5 asta-i tot1 Dar unde s) dau de omul )staM ; Nu -tiu1 ; N-ai a*lat "am pe unde st)M ; Da de undeI !ntr-o 0i' "#nd o +nso/eam pe so/ia mea la Lu3ru' el ie-ea de a"olo to"mai "#nd ea tre,uia s) intre -i atun"i

mi l-a ar)tat1 ; Dra"eI Dra"eI morm)i d'Arta(nan1 Prin "ine ai a*lat de r)pirea so/iei dumitaleM ; Prin domnul de La Porte1 ; Li-a dat -i "e3a am)nunteM ; Nu -tia nimi" ni"i el1 ; N-ai mai a*lat "e3a pe alte ")iM ; @a da5 am primit111 ; CeM ; Dar nu -tiu da") nu *a" o mare (re-eal)M ; Iar +n"epiI A"um +ns) +/i atra( aten/ia ") e "am t#r0iu "a s) mai dai +napoi1 ; La nai,aI Ni"i nu dau +napoi' stri() ,ur(.e0ul' suduind "a s)-i mai 3in) inima la lo"1 De alt*el' pe "instea mea de @ona"ieux111 ; Te nume-ti @ona"ieuxM +i "urm) 3or,a d'Arta(nan1 ; Da' a-a m) ".eam)1 ; Hpuneai de"i6 pe "instea mea de @ona"ieux111 Iart)-m) ") /i-am t)iat 3or,a' dar mi se p)rea ") numele )sta nu mi-e ne"unos"ut1 ; He poate' domnule6 sunt ".iar (a0da dumitale1 ; AI AI *)"u d'Arta(nan' ridi"#ndu-se pe 8um)tate -i salut#nd1 2a s) 0i") dumneata e-ti ".iar (a0da meaM ; Da' domnule' da1 Bi "um de trei luni de "#nd lo"uie-ti la mine' prins mereu de +naltele dumitale +ndeletni"iri' ai uitat s)-mi pl)te-ti ".iria' "um 0i"' nu te-am tul,urat ni"i o sin(ur) dat) +n r)stimpul )sta' m-am (#ndit ") 3ei lua +n seam) ,un)3oin/a mea1 ; 2ai' se poate alt*el' s"umpul meu domn @ona"ieux' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; "rede-m) ")-/i sunt re"unos")tor pentru purtarea dumitale' -i "um /i-am mai spus' da") pot s)-/i *iu de 3reun *olos111 ; Te "red' domnule' te "red' -i eu 3oiam to"mai s)-/i spun' pe "instea mea de @ona"ieux' ") am +n"redere +n dumneata1 ; Atun"i spune-mi tot "e ai pe inim)1 @ur(.e0ul s"oase din ,u0unar o .#rtie -i o +ntinse lui d'Arta(nan1 ; O s"risoareI *)"u t#n)rul1 ; Am primit-o a0i diminea/)1 D'Arta(nan o des".ise -i "um +n"epea s) se +nsere0e' se

apropie de *ereastr)1 @ur(.e0ul +l urm)1 "Nu- i cuta so ia, ! "iti d'Arta(nan' ! " i va fi "napoiat c#nd nu va mai fi nevoie de ea. $ac "ncerci o sin%ur mi&care ca s-o %se&ti, e&ti pierdut." ; Iat) "e3a si(ur' ; urm) d'Arta(nan' - dar' la urma-urmei' nu-i de"#t o amenin/are1 ; Da' dar pe mine' domnule' amenin/area asta m) d) (ata5 eu nu -tiu s) /in sa,ia +n m#n) -i' pe l#n() asta' tremur de *ri"a @astiliei1 ; DmI ; *)"u d'Arta(nan' ; -i eu am tot at#ta ".e* de @astilia "a -i dumneata1 Da"-ar *i *ost 3or,a doar de o lo3itur) de spad)' trea")-mear()111 ; Totu-i' domnule' eu m-am ,i0uit mult pe dumneata +n toat) po3estea asta1 ; DaM ; C#nd te 3edeam mereu +n"on8urat de mu-".etari at#t de *)lo-i -i "#nd mi-am dat seama ") a"e-ti mu-".etari sunt ai domnului de TrF3ille' 3a s) 0i") du-manii "ardinalului' m-am (#ndit ") at#t dumneata' "#t -i prietenii dumitale' +n 3reme "e-a/i *a"e dreptate ,ietei noastre re(ine' a/i *i poate +n"#nta/i s)-i 8u"a/i -i un ren(.i (ro0a3 eminen/ei sale1 ; ?)r) +ndoial)1 ; Apoi' m-am mai (#ndit ") -i ".iria "eea pe trei luni nepl)tit) despre "are ni"i nu /i-am pomenit p#n) a"um111 ; Da' da' mi-ai mai dat o dat) ar(umentul )sta' pe "are-l ()ses" *oarte potri3it1 ; Bi mai mult +n")' so"otind ") nu /i-a- mai *i pomenit ni"iodat) despre ".iria dumitale' "#t) 3reme mi-ai *a"e "instea s) lo"uie-ti la mine1 ; ?oarte ,ine' *oarte ,ine111 ; Mai adau() la toate astea ")' da") e ne3oie' m-a- *i (#ndit s)-/i dau pe deasupra -i 3reo "in"i0e"i de pistoli da") s-ar +nt#mpla s) du"i a"um lips) de ,ani' de-i nu prea pare s) *ie "u putin/) a-a "e3a111 ; Minunat' dar dumneata e-ti un om ,o(at' s"umpul meu domn @ona"ieuxMI ; Am un pi" de stare' asta-i tot5 am str#ns "am 3reo dou) p#n) la trei mii de s"u0i 3enit anual' din "omer/ul de m)run/i-uri -i mai "u seam) plas#nd "e3a "apital +n ultima ")l)torie a

3estitului na3i(ator =ean Mo"Suet5 a-a ")' m) +n/ele(i' domnule111 AI dar111 stri() deodat) ,ur(.e0ul1 ; CeM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Ce 3)d a"oloM ; UndeM ; Pe strad)' +n *a/a *erestrelor dumitale' +n dreptul u-ii de "olo6 un ,)r,at +n*)-urat +ntr-o pelerin)1 ; El eI stri(ar) +ntr-un (las d'Arta(nan -i ,ur(.e0ul ")"i *ie"are din ei +-i re"unos"use omul1 ; A.' de data asta' ; stri() d'Arta(nan' +n-*)"#nd dintr-o s)ritur) spada' ; de data asta nu-mi mai s"ap)I Bi tr)(#nd spada din tea")' se repe0i a*ar)1 Pe s"ar) se +nt#lni piept +n piept "u At.os -i Port.os "are 3eneau la el1 Am#ndoi se d)dur) +n l)turi5 d'Arta(nan tre"u printre ei "a o s)(eat)1 ; Ia te uit)I Dar unde *u(i a-aM +l +ntre,ar) +ntr-un (las "ei doi mu-".etari1 ; Omul din Meun(I stri() d'Arta(nan1 Bi se *)"u ne3)0ut1 D'Arta(nan le po3estise +n mai multe r#nduri prietenilor p)/ania lui "u ne"unos"utul' -i sosirea *rumoasei ")l)toare ")reia ,)r,atul a"ela +i +n"redin/ase o misiune at#t de +nsemnat)1 P)rerea lui At.os *usese ") d'Arta(nan pierduse s"risoarea lui +n +n")ierare1 Nu--i putea +n".ipui ") un (entilom ; -i dup) portretul pe "are d'Arta(nan +l *)"use ne"unos"utului' nu putea *i 3or,a de"#t de un (entilom ; ar *i *ost +n stare de at#ta 8osni"ie +n"#t s) *ure o s"risoare1 Port.os nu 3)0use +n toate astea de"#t o +nt#lnire de dra(oste' dat) de o doamn) unui "a3aler sau de un "a3aler unei doamne' +nt#lnire pe "are d'Arta(nan +ndr)0nise s-o tul,ure "u "alul lui porto"aliu1 Aramis la r#ndul lui spusese ") lu"rurile *iind prea misterioase' era mai "uminte s) *ie l)sate ,alt)1 !n/ele(#nd din "ele "#te3a "u3inte arun"ate de d'Arta(nan despre "e era 3or,a -i (#ndind ") dup) "e 3a *i dat de ne"unos"ut sau dup) "e-i 3a *i pierdut urma' d'Arta(nan 3a s*#r-i prin a se +ntoar"e a"as)' ei +-i urmar) drumul1 C#nd au intrat +n "amer) la d'Arta(nan' nu mai era nimeni1 Tem#ndu-se de urm)rile +nt#lnirii "are' *)r) +ndoial)' a3ea s) ai,)

lo" +ntre t#n)r -i ne"unos"ut' @ona"ieux so"otise ; potri3it "ara"terului pe "are de alt*el -i-l des"risese sin(ur ; ") era mai s)n)tos s-o -tear() "#t mai repede de a"olo1

Capitolul IG D'ARTAGNAN !N LUMIN A-a "um ,)nuiser) At.os -i Port.os' d'Arta(nan se +ntoarse dup) o 8um)tate de or)1 Ne"unos"utul +i s")pase -i de data a"easta' pierind "a prin *arme"1 Dup) "e "utreierase "u spada +n m#n) toate str)0ile +n3e"inate' *)r) a +nt#lni pe "ine3a "are s) semene "elui pe "are-l ")uta' d'Arta(nan se .ot)r+ +n "ele din urm) s) *a") "eea "e ar *i tre,uit s) +n"er"e de la +n"eput -i anume6 s) ,at) la u-a de "are se re0emase ne"unos"utul1 Dar 0adarni"' lo3ise de 0e"e' dou)0e"i de ori +n -ir "u "io")na-ul de a*ar)' nimeni nu r)spunsese5 "#/i3a 3e"ini "are' la au0ul 0(omotului' ie-iser) +n pra( sau +-i s"oseser) "apul pe (eam' +l +n"redin/ar) ") de -ase luni "asa a"eea' ale ")rui ie-iri erau de altminteri toate *ere"ate' r)m)sese pustie1 !n 3reme "e d'Arta(nan "utreiera str)0ile -i ,)tea pe la u-i' Aramis a8unse din urm) pe "eilal/i doi prieteni5 +ntors a"as)' d'Arta(nan +i ()si pe to/i str#n-i laolalt)1 ; Ei' "e-ai *)"utM +ntre,ar) +ntr-un (las "ei trei mu-".etari' 3)0#ndu-l pe d'Arta(nan intr#nd "u *runtea +m,ro,onat) de sudoare -i "u *a/a r)s"olit) de m#nie1 ; Ce s) *a"I ; i0,u"ni a"esta arun"#ndu--i spada pe pat' ; omul )sta-i dra"ul (ol' nu alt"e3a5 a pierit "a o ar)tare' "a o um,r)' "a o n)lu")1 ; Cre0i +n sta*iiM +l +ntre,) At.os pe Port.os1 ; Eu nu "red de"#t "e am 3)0ut "u o".ii -i "um n-am 3)0ut ni"iodat) sta*ii' nu "red +n ele1 ; @i,lia' ; (r)i Aramis' ; ne porun"e-te s) "redem6 du.ul lui Hamuel s-a ar)tat lui Haul -i m-ar m#.ni' Port.os' "a a"east) ".estiune de "redin/) s) *ie pus) la +ndoial)1 ; Ori"e ar *i' om sau +n"ornorat' *iin/) sau um,r)' +n".ipuire sau ade3)r' ,)r,atul )sta s-a n)s"ut "a s) m) ".inuias") pe mine6 uite ") o dat) "u *u(a lui noi pierdem un prile8 str)lu"it' un prile8

de pe urma ")ruia am *i putut "#-ti(a o sut) de pistoli' ,a poate -i mai multI ; Cum a-aM se repe0ir) Port.os -i Aramis1 C#t pri3e-te pe At.os' "redin"ios 3e-ni"ei sale mu/enii' se mul/umi s)-l +ntre,e pe d'Arta(nan numai din o".i1 ; Plan".et' ; spuse d'Arta(nan slu(ii sale "are to"mai +-i ,)(a "apul prin u-a +ntredes".is)' +n"er"#nd s) prind) "r#mpeie din "on3or,ire' ; "o,oar) la (a0da mea' domnul @ona"ieux -i spune-i s) ne trimit) o 8um)tate du0in) de sti"le "u 3in @eau(en"A5 e 3inul "are-mi pla"e mie1 ; Ia te uit)I Ai "um3a "redit des".is la (a0da dumitaleM +ntre,) Port.os1 ; Da' ; r)spunse d'Arta(nan' ; "u +n"epere de a0i -i *i/i pe pa"e' da") 3inul lui e prost' trimitem s) ne adu") altul1 ; C#nd "ine3a +/i d) un de(et' nu-i lua toat) m#na' +l s*)tui Aramis1 ; Am spus totdeauna ") d'Arta(nan e "el mai de-tept dintre noi to/i patru' 0ise At.os1 Dup) "e--i d)du p)rerea' la "are d'Arta(nan r)spunse printr-o ple")"iune' At.os se +n".ise iar)-i +n mu/enia lui o,i-nuit)1 ; Bi la urma urmei' despre "e e m) ro( 3or,aM +ntre,) Port.os1 ; A-a e' ; +n"u3iin/) Aramis' ; +mp)rt)-e-te-ne taina' s"umpe prietene' a*ar) doar da") "instea 3reunei doamne ar su*eri de pe urma dest)inuirii dumitale5 +n "a0ul a"esta e mai ,ine s) p)stre0i t)"ere1 ; ?ii lini-tit' ; r)spunse d'Arta(nan' ; "instea nim)nui nu 3a a3ea de su*erit din spusele mele1 Bi +n"epu s) po3esteas") prietenilor de-a *ir-a-p)r' "ele petre"ute +ntre el -i (a0d) -i "um "el "are r)pise so/ia prea "institei sale (a0de era unul -i a"ela-i "u ,)r,atul "are-i d)duse de *ur") la .anul Morarul Voios. ; Cred "-ar *i o tre,u-oar) ,un)' ; spuse At.os' dup) "e sor,i din 3in' "a un "unos")tor' d#nd din "ap +n semn ")-i pla"e' ; s-ar putea s"oate de la a"est om "umse"ade "in"i0e"i p#n) la -ai0e"i de pistoli1 R)m#ne a"um de 3)0ut da") pentru "in"i0e"i sau -ai0e"i de pistoli *a"e s) punem +n prime8die patru "apete1 ; Dar' (#ndi/i-3)' ; se +n*l)")r) d'Arta(nan' ; +n po3estea asta e 3or,a de o *emeie' de o *emeie r)pit)' o *emeie amenin/at) *)r) +ndoial)' poate ".iar -i s".in(iuit) -i toate astea numai

pentru ") r)m#ne "redin"ioas) st)p#ne-siI ; Ia seama' d'Arta(nan' ia seama' ; +l potolea Aramis' ; nu se pare ") prea te +n*ier,#n/i "#nd 3or,e-ti de soarta doamnei @ona"ieuxI ?emeia a *ost 0)mislit) +ntru pier0ania noastr) -i de la ea ni se tra( toate ,elelele1 La au0ul a"estei "u(et)ri' At.os +n"runt) din spr#n"ene -i--i mu-") ,u0ele1 ; Nu de doamna @ona"ieux sunt eu +n(ri8orat' ; urm) d'Arta(nan' ; "i de re(in)' "are-i p)r)sit) de re(e' pri(onit) de "ardinal -i "are 3ede "um "ad "apetele tuturor prietenilor ei' unul dup) altul1 ; De "e s-apu") -i ea s) iu,eas") tot "e ur#m noi mai mult +n lume6 pe spanioli -i pe en(le0iM ; Hpania e patria ei' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i e *ires" s) iu,eas") pe spanioli' adi") pe "opiii a"eluia-i p)m#nt1 C#t pri3e-te a doua 3in) pe "are i-o adu"i' am au0it ") iu,e-te nu pe en(le0i' "i un en(le01 ; Pe le(ea meaI ; (r)i At.os' ; tre,uie s) re"unoa-tem ") en(le0ul )sta are de "e s) *ie iu,it5 n-am 3)0ut +n 3ia/a mea no,le/e mai *alni")1 ; ?)r) s) pui la so"oteal) ") se +m,ra") "u (ust' "a nimeni altul' ad)u() Port.os1 Eram la Lu3ru to"mai +n 0iua "#nd -i-a risipit pe 8os m)r()ritarele5 am str#ns -i eu dou) -i le-am 3#ndut "u 0e"e pistoli ,u"ata1 Aramis' dumneata +l "uno-tiM ; La *el de ,ine "a -i dumnea3oastr)' domnilor' ")"i am *)"ut parte dintre "ei "are l-au arestat pe "#nd se a*la +n par"ul din Amiens' unde m) dusese s"utierul re(inei' domnul de Putan(e1 Eram la seminar pe 3remea a"eea -i toat) po3estea mi s-a p)rut +n(ro0itoare pentru re(e1 ; Eu nu m-a- "odi' ; m)rturisi d'Arta(nan' ; da") s-ar +nt#mpla s) -tiu unde se a*l) a"um du"ele de @u"Pin(.am' s)-l iau de m#n) -i s)-l du" de-a dreptul la re(in)' uite a-a' numai "a s)-l *a" pe "ardinal s) tur,e0e5 ")"i ade3)ratul nostru du-man' sin(urul du-man -i de *ie"are "lip) e "ardinalul5 da") am ()si mi8lo"ul s)-i 8u")m 3reo *est) (ro0a3)' mi-a- pune ,u"uros "apul +n 8o"1 ; Bi' ; +ntre,) At.os pe d'Arta(nan' ; ne(ustorul )sta de m)run/i-uri /i-a spus ")' dup) p)rerea re(inei' @u"Pin(.am a *ost ".emat ai"i printr-o +n-tiin/are ti"luit)M

; Asta-i teama ei1 ; Htai pu/in' se ameste") Aramis1 ; Ce eM +ntre,) Port.os1 ; Istorise-te mai departe' "aut s)-mi amintes" unele +mpre8ur)ri1 ; A"um' nu m) +ndoies"' ; urm) d'Arta(nan' ; ") r)pirea a"estei *emei a re(inei' se lea() de +nt#mpl)rile despre "are 3or,im -i poate ".iar de pre0en/a domnului de @u"Pin(.am la Paris1 ; Gas"onul )sta e (ro0a3 de de-tept' se minun) Port.os1 ; Bi mie +mi pla"e s)-l as"ult' ; ad)u() At.os' ; m) pr)p)des" dup) diale"tul lui1 ; Domnilor' ; +n"epu Aramis' ; as"ulta/i "e 3reau s) 3) spun1 ; H)-l as"ult)m pe Aramis' (l)suir) tustrei prietenii1 ; Ieri am a*lat la un do"tor +n teolo(ie' un +n3)/at' pe "are-l "onsult uneori pentru studiile mele111 At.os sur#se1 ; Lo"uie-te +ntr-un "artier sin(urati"' ; urm) Aramis ; a-a-i pla"e lui' a-a-i "ere meseria1 Bi to"mai "#nd ie-eam de la el111 Deodat)' Aramis se opri1 ; Dai' spuneI ; +l +ndemnar) "ei de *a/)' ; to"mai "#nd ie-eai de la elM111 H-ar *i 0is ") Aramis lupta +mpotri3a lui' "a "ine3a "are +n toiul min"iunilor se poti"ne-te de o piedi") nea-teptat)5 dar o".ii "elor trei prieteni r)m)seser) pironi/i asupra lui5 erau to/i numai ure".i -i n-ar mai *i putut da +napoi1 ; Do"torul )sta are o nepoat)' urm) Aramis1 ; A.a' are o nepoat)I +i "urm) 3or,a Port.os1 ; ?emeie *oarte "umse"ade' urm) Aramis1 Cei trei prieteni i0,u"nir) +n r#s1 ; Da") r#de/i sau da")-mi pune-/i la +ndoial) 3or,ele' s) -ti/i ") n-o s) mai a*la/i nimi"1 ; Uite' o s) "redem "a ma.omedanii -i o s) *im mu/i "a mormintele' +l +n"redin/) At.os1 ; Atun"i as"ulta/i' urm) Aramis1 Nepoata asta 3ine uneori s)-l 3ad) pe un".i-s)u5 ieri din +nt#mplare' era -i ea a"olo' o dat) "u mine' a-a ") am *ost ne3oit s-o du" p#n) la "upeu1 ; A.' nepoata do"torului are un "upeuM ; s)ri Port.os' al ")rui "usur' printre altele' era o nest)p#nit) lim,u/ie' ; (ro0a3)

"uno-tin/) ai' prieteneI ; Port.os' ; +l opri Aramis' ; /i-am spus de at#tea ori ") prea te 3#ri +n toate -i ") asta +/i d)unea0) pe l#n() *emei1 ; DomnilorI domnilorI ; +i lini-ti d'Arta(nan "are +ntre0)rea dedesu,tul a"estei +nt#mpl)ri' ; lua/i seama' e "e3a serios1 H) l)s)m (luma deoparte' da") se poate1 Daide' Aramis' spuneI ; Deodat)' un ,)r,at +nalt' oa".e-' p)rea un (entilom111 a-a "am "a ne"unos"utul dumitale' d'Arta(nan1 ; O *i *ost ".iar el' spuse a"esta1 ; Poate' ; urm) Aramis ; 111se apropie de mine' +nso/it de "in"i sau -ase in-i "are +l urmau la 3reo 0e"e pa-i dep)rtare -i pe tonul "el mai "u3iin"ios din lume' +mi spune6 4Domnule du"e4' apoi +ntor"#ndu-se spre doamna "are m) /inea de ,ra/6 4-i dumnea3oastr)' doamn)4111 ; Cui +i spunea a-a' nepoatei do"toruluiM ; Mai ta"i odat)' Port.os' ; +l opri At.os' ; e-ti nesu*erit1 ; 42) ro(' ur"a/i-3) +n a"east) "alea-"a' -i *)r) ni"i un *el de +mpotri3ire sau de pl#n(ere14 ; Te-a luat drept @u"Pin(.amI 0ise d'Arta(nan1 ; A-a "red -i eu' ad)u() Aramis1 ; Bi pe doamn)M +ntre,) Port.os1 ; A luat-o drept re(inaI r)spunse d'Arta(nan1 ; !nto"maiI +n"u3iin/) Aramis1 ; Gas"onul )sta e dra"ul (olI ; se minun) At.os' ; nimi" nu-i s"ap)1 ; E drept' ; +i "urm) 3or,a Port.os' ; Aramis are statura -i "e3a din linia *rumosului du"e5 totu-i' eu "red ") .aina de mu-".etar111 ; Purtam o pelerin) mare de tot' l)muri Aramis1 ; !n luna iulieM Dra"eI ; se mir) Port.os' ; adi") do"torului +i era team) s) nu te re"unoas") "ine3aM ; Eu +n/ele(' ; se ameste") At.os' ; ") pe spion l-a putut +n-ela statura' dar *a/a111 ; A3eam -i o p)l)rie mare' ad)u() Aramis1 ; Dumne0euleI ; stri() Port.os' ; "e de *ereli' "a s) studie0i teolo(iaI ; Domnilor' domnitor' s) nu ne pierdem 3remea "u tr)n")neli5 mai ,ine s) ne risipim "are +n"otro -i s-o ")ut)m pe ne3asta ne(ustorului5 ai"i e ".eia misterului1

; O *emeie dintr-o lume at#t de in*erioar)I Nu "re0i' d'Arta(nanM morm)i Port.os' lun(indu--i ,u0ele +n semn de dispre/1 ; E *ina lui de La Porte' omul de +n"redere al re(inei1 Nu 3-am mai spus-oM Bi' pe urm) poate ") de data asta maiestatea sa -i-a ")utat dinadins un rea0im at#t de 8os1 Cei sus-pu-i se 3)d prea de departe' -i "ardinalul are 3edere a(er)1 ; @ineI ; 0ise Port.os' ; dar +nainte de ori"e' .ot)r)-te pre/ul "u ne(ustorul -i 3e0i nu l)sa ie*tin1 ; Totuna' ; 0ise d'Arta(nan' ; da") nu ne-o pl)ti el' "red ") o s) ne pl)teas") destul de ,ine al/ii1 !n "lipa a"eea' o n)3al) de pa-i repe0i r)sun) pe s"ar)' u-a se des".ise 0(omotos -i ne*eri"itul ne(ustor de m)run/i-uri d)du ,u0na +n +n")perea unde se /inea s*at1 ; Domnilor' ; le stri() el' ; s")pa/i-m)1 !n numele "erului' s")pa/i-m)I Au 3enit patru oameni "a s) m) areste0e' s")pa/i-m)I H")pa/i-m)I Port.os -i Aramis se ridi"ar) +n pi"ioare1 ; Hta/iI ; +i opri d'Arta(nan' *)"#ndu-le semn s) ,a(e +n tea") spadele s"oase pe 8um)tate' ; sta/i' deo"amdat) nu-i 3or,a de 3ite8ie' "i de pruden/)1 ; Totu-i' ; rosti Port.os' ; n-o s) l)s)m111 ; L)sa/i pe d'Arta(nan s) *a") a-a "um "rede' ; +i s*)tui At.os' ; 3-am mai spus' e mintea "ea mai istea/) dintre noi to/i -i' +n "eea "e m) pri3e-te' eu m) supun .ot)r#rii lui1 ?) "um "re0i de "u3iin/)' d'Arta(nan1 !n "lipa a"eea' patru solda/i din (ard) se i3ir) +n pra(ul u-ii5 3)0#nd patru mu-".etari +n pi"ioare -i "u spada la -old' se "odir) s) +nainte0e1 ; Intra/i' domnilor' intra/i' ; +i po*ti d'Arta(nan' ; 3) a*la/i ai"i la mine a"as) -i "u to/i suntem slu8itorii "redin"io-i ai re(elui -i ai domnului "ardinal1 ; Atun"ea' domnilor' n-o s) 3) +mpotri3i/i "a s) adu"em la +ndeplinire ordinele pe "are le-am primitM +ntre,) a"ela "are p)rea s) *ie ")petenia patrulei1 ; Dimpotri3)' domnilor' -i la ne3oie 3) 3om da ".iar spri8inul nostru1 ; Ce tot spune a"oloM ,odo()ni Port.os1 ; Ta"i' nu *i ne(.io,I +i -opti At.os1

; Dar' mi-a/i *)()duit111 morm)i ,ietul ne(ustor1 ; Nu putem s) te s")p)m de"#t da") suntem li,eri' ; +i -opti la repe0eal) d'Arta(nan' ; da"-am ar)ta ") 3rem s) te ap)r)m' ne-ar aresta o dat) "u dumneata1 ; Totu-i111 ; Intra/i' domnilor' intra/i' ; rosti "u (las tare d'Arta(nan' ; n-am de "e s)-l ap)r pe dumnealui1 L-am 3)0ut a0i pentru +nt#ia oar) -i "u "e prile8' s) 3-o spun) ".iar el6 a 3enit s)-mi "ear) ".iria1 E ade3)rat' domnule @ona"ieuxM R)spundeI ; E ade3)rul ade3)rat' ; m)rturisi ne(ustorul' ; dar domnul nu 3) spune ")111 ; Ni"i un "u3#nt despre mine' ni"i un "u3#nt despre prietenii mei' -i mai ales ni"i un "u3#nt despre re(in)' alt*el ne pier0i pe to/i' *)r) s)-/i s"api pielea1 Daide' .aide' domnilor' lua/i-l odat) de ai"iI Bi d'Arta(nan +l +mpinse pe ne(ustorul uluit +n m#inile ()r0ilor' o")r#ndu-l6 ; E-ti un ti")los' s"umpule' 3ii' adi") s)-mi "eri ,ani' mie' unui mu-".etarM La +n".isoare "u elI Domnilor' +n") o dat)' ,)(a/i-l la +n".isoare -i /ine/i-l a"olo "#t 3e/i putea mai mult' "a s) am -i eu r)(a0 s)-i pl)tes"1 R,irii +-i ridi"ar) prada' *)r) a -ti "um s) mai mul/umeas")1 C#nd s) "o,oare s"ara' d'Arta(nan lo3i u-or ")petenia pe um)r6 ; Nu 3rei s) ,eau +n s)n)tatea dumitale -i dumneata +n s)n)tatea meaM +l +m,ie el' umpl#nd dou) pa.are "u 3inul de @eau(en"A' pe "are-l a3ea mul/umit) d)rni"iei domnului @ona"ieux1 ; E o mare "inste pentru mine' ; 0ise mai-marele 0,irilor' ; -i primes" ,u"uros1 ; De"i' +n s)n)tatea dumitale' domnule111 Cum te nume-tiM ; @oisrenard1 ; Domnule @oisrenardI ; Bi +n a dumitale' domnul meu' la r#ndul dumitale' "um te nume-tiM ; D'Arta(nan' ; !n s)n)tatea dumitale' domnule d'Arta(nanI ; Bi mai presus de toate' ; stri() d'Arta(nan' "uprins de +n*l)")rare' ; +n s)n)tatea re(elui -i a "ardinalului1

C)petenia 0,irilor ar *i putut pune la +ndoial) sin"eritatea lui d'Arta(nan' da") 3inul ar *i *ost prost5 dar "um 3inul era ,un' n-a3ea de "e -o3)i1 ; Ce *el de m)()rie /i s-a mai n)0)ritM +ntre,) Port.os' "#nd ")petenia ple"ase dup) to3ar)-ii lui -i "#nd "ei patru prietenii r)maser) din nou sin(uri1 La nai,a' patru mu-".etari las) s) se areste0e un nenoro"it "are 0,iar) dup) a8utorI Un (entilom s) "io"neas") pa.arul "u un ")l)u1 ; Port.os' ; rosti Aramis' ; At.os /i-a mai spus ") e-ti un nerod5 sunt -i eu de a"eea-i p)rere1 D'Arta(nan' e-ti un om mare' "#nd 3ei lua lo"ul domnului de TrF3ille' te ro( s) m) ai +n 3edere "u o m)n)stire1 ; Asta-i ,un)I Nu mai +n/ele( nimi"I ; urm) Port.os' ; "um adi")M +n"u3iin/e0i "e a *)"ut d'Arta(nanM ; Dra"e' "red -i eu' ; r)spunse At.os' ; nu numai ") +n"u3iin/e0 "e a *)"ut' dar +l -i *eli"itI ; Bi a"um' domnilor' ; urm) d'Arta(nan' *)r) a se mai osteni s)--i l)mureas") purtarea +n *a/a lui Port.os' ; to/i pentru unul -i unul pentru to/i5 )sta-i le()m#ntul nostru1 A-a-iM ; H) 3edem' se "odi Port.os1 ; !ntinde m#na -i 8ur)' +l +m,iar) laolalt) At.os -i Aramis1 C#-ti(at de pilda "elorlal/i' ,om,)nind printre din/i' Port.os +ntinse m#na -i tuspatru prieteni rostir) +ntr-un (las dup) d'Arta(nan6 4To/i pentru unul' -i unul pentru to/i41 ; @ine' -i a"um *ie"are s) se du") *rumu-el a"as) la elI le spuse d'Arta(nan' "a -i "um toat) 3ia/a n-ar *i *)"ut alt"e3a de"#t s) porun"eas") altora5 -i lua/i ,ine seama' ")"i +n"ep#nd din "lipa asta' suntem +n lupt) "u "ardinalul1

Capitolul G O CAPCAN !N 2EACUL AL BAPTEHPRERECELEA Cap"anele n-au *ost n)s"o"ite +n 0ilele noastre5 +ndat) "e so"iet)/ile +n8(.e,ate au n)s"o"it o poli/ie oare"are' a"east) poli/ie la r#ndul ei a n)s"o"it "ap"ana1 Cum "ititorii no-tri nu sunt poate deprin-i "u 3o"a,ularul str)0ii Ierusalim -i sunt "am 3reo "in"ispre0e"e ani de atun"i ; *olosim

a"est "u3#nt' "u a"est +n/eles' s) l)murim "e +nseamn) o "ap"an)1 !n".ipui/i-3) ") +ntr-o "as)' de ori"e *el' a *ost arestat un ins ,)nuit de o "rim) oare"are5 se /ine +n tain) arestarea5 patru sau "in"i oameni stau la p#nd) +n prima +n")pere5 se des".ide u-a tuturor "elor "are ,at5 "#nd u-a se +n".ide +n urma lor' ei sunt (ata aresta/i5 +n ".ipul a"esta' dup) dou) sau trei 0ile' s-a pus m#na pe aproape to/i o,i-nui/ii "asei1 Asta este a-a-0isa "ap"an)1 Apartamentul "um)trului @ona"ieux a *ost s".im,at' a-adar' +ntr-o "ap"an)5 "are "um se i3ea a"olo' era prins -i "er"etat de oamenii domnului "ardinal1 He +n/ele(e de la sine ") mul/umit) drumului "e du"ea numai la "atul +nt#i' unde lo"uia d'Arta(nan' "ei "are 3eneau la el erau s"uti/i de a"este "er"et)ri1 De altminteri' ni"i nu 3eneau la el de"#t "ei trei mu-".etari1 !-i +n"epuser) is"oadele' *ie"are +n alt) parte' dar ni"i unul nu ()sise' ni"i nu des"operise nimi"1 At.os mersese ".iar p#n) a"olo' +n"#t +i pusese "#te3a +ntre,)ri domnului de TrF3ille' "eea "e' a3#nd +n 3edere mu/enia prea "institului mu-".etar' +l mir) (ro0a3 pe ")pitan1 Domnul de TrF3ille nu -tia nimi"' a*ar) doar ") ultima dat) "#nd 3)0use pe "ardinal' pe re(e -i pe re(in)' "ardinalul era (ro0a3 de +n"runtat' re(ele (ro0a3 de tul,urat' iar o".ii ro-ii ai re(inei m)rturiseau ") maiestatea sa nu dormise peste noapte sau ") pl#nsese1 Dar a"east) din urm) +mpre8urare nu-l mirase +ndeose,i' deoare"e re(ina de "#nd se m)ritase 3e(.ea -i pl#n(ea ne"ontenit1 Domnul de TrF3ille +l +ndemn) totu-i pe At.os s) *ie (ata ori"#nd pentru a slu8i pe re(e -i' mai "u seam)' pe re(in)' ru(#ndu-l s) trea") a"est +ndemn -i "amara0ilor s)i1 C#t pri3e-te pe d'Arta(nan' el nu se mai mi-"a de a"as)1 !-i s".im,ase "amera +n o,ser3ator1 De la *erestre +i 3edea sosind pe "ei "are odat) intra/i' nu mai ie-eau1 Apoi' "um s"osese ,u")/i de pardoseal) -i ()urise par".etul' ast*el +n"#t numai ta3anul +l mai desp)r/ea de +n")perea de 8os' unde se luau intero(atoriile' el au0ea tot "e se petre"ea +ntre 0,iri -i +mpri"ina/i1 Dup) o mi()loas) per".e0i/ie s)3#r-it) ".iar asupra "elui arestat' intero(atoriile erau mai +ntotdeauna ast*el al")tuite6 ; 2-a +nm#nat "e3a doamna @ona"ieux pentru so/ul ei sau pentru alt"ine3aM

; 2-a +nm#nat "e3a domnul @ona"ieux pentru so/ia sa sau pentru alt"ine3aM ; 2-a *)"ut 3reunul din ei 3reo m)rturisire prin 3iu (raiM 4Da") s-ar -ti "e3a' nu s-ar pune ast*el de +ntre,)ri' +-i spuse +n sinea lui d'Arta(nan1 Bi "e-or *i 3r#nd a"um s) -tieM Da") du"ele de @u"Pin(.am e sau nu la Paris -i da") n-a a3ut' sau n-o s) ai,) 3reo +ntre3edere "u re(inaM4 D'Arta(nan se opri asupra a"estei ,)nuieli "are' dup) tot "e au0ise' nu p)rea lipsit) de temei1 !n 3remea asta' "ap"ana nu sl),ea o "lip)' dar ni"i 3e(.ea lui d'Arta(nan nu se l)sa mai pre8os1 A doua sear)' dup) arestarea ,ietului @ona"ieux' pe "#nd At.os a,ia desp)r/it de d'Arta(nan se du"ea la domnul de TrF3ille' pe "#nd orni"ul ,)tea nou) -i pe "#nd Plan".et' "are nu *)"use +n") patul' 3oia s) se apu"e de trea,)' se au0ir) ,)t)i +n u-a din strad)1 !ndat) dup) a"eea u-a se des".ise -i se +n".ise la lo"6 ")0use iar)-i "ine3a +n "ap"an)1 Repe0indu-se spre lo"ul destupat' d'Arta(nan se tr#nti "u ,urta la p)m#nt -i as"ult)1 Cur#nd +i a8unser) la ure".i /ipete' apoi (emete pe "are al/ii +n"er"au s) le +n),u-e1 Ni"i pomeneal) de intero(ator1 4Dra"e' ; +-i 0ise d'Arta(nan' ; par"-ar *i o *emeieI O so"otes"' ea le /ine piept ; o siluies" ; ti")lo-iiI4 De-i pre3)0)tor din *ire' d'Arta(nan a,ia se /inea s) nu se ameste"e -i el +n "e se petre"ea dedesu,t1 ; Dar 3) spun ") sunt st)p#na "asei' domnilor5 3) spun ") sunt doamna @ona"ieux5 3) spun ") sunt +n slu8,a re(ineiI stri(a ne*eri"ita *emeie1 ; Doamna @ona"ieux' ; murmur) d'Arta(nan' ; s) *i dat oare noro"ul peste mine +n"#t s) ()ses" eu "eea "e "aut) toat) lumeaM ; Pe dumneata te a-teptam -i noiI l)mureau an".etatorii1 Glasul era din "e +n "e mai +n),u-it5 0ar3a de0l)n/uit) *)"ea s) r)sune toat) lemn)ria1 2i"tima se +mpotri3ea at#t "#t se poate +mpotri3i o *emeie +n lupt) "u patru ,)r,a/i1 ; 2) ro(' domnilor' 3)111 murmura 3o"ea' "are nu mai s"otea de"#t sunete r)0le/e1 4!i pun ")lu- +n (ur)' 3or s-o ridi"e "u sila'4 +-i 0ise d'Arta(nan' s)rind "a +mpins de un ar"1

; HpadaI @un' ai"i' l#n() mine1 Plan".etI ; DomnuleM ; Alear() dup) At.os' Port.os -i Aramis1 Unul din ei tre,uie s) *ie a"as)' poate ") s-au +ntors to/i trei1 H)--i ia arme' s) 3in)' s) aler(e ai"i1 A.I mi-am adus aminte' At.os e la domnul de TrF3ille1 ; Dar' unde 3) du"e/i' domnule' unde 3) du"e/iM ; Eu sar pe *ereastr) "a s) a8un( mai repede' tu' pune la lo" pardoseala' m)tur) pe 8os' ie-i pe u-) -i alear() unde /i-am spus1 ; O.' domnule' domnule' au s) 3) omoareI se t#n(ui Plan".et1 ; Ta"i din (ur)' neroduleI +l mustr) d'Arta(nan' -i' a()/#ndu-se "u m#na de mar(inea *erestrei' +-i dete drumul *)r) m)"ar s) se 0(#rie' ")"i din *eri"ire' "atul nu era +nalt1 Apoi aler() s) ,at) la u-)' ,odo()nind6 ; M) prinde/i 3oi pe mine +n "ap"an)' dar 3ai de pisi"ile "are sar la asemenea -oare"e1 A,ia r)sunase "io")na-ul su, m#na t#n)rului -i 0ar3a se potoli5 "#/i3a pa-i se apropiar)' u-a se des".ise -i d'Arta(nan' "u spada +n m#n)' se repe0i +n apartamentul "um)trului @ona"ieux' a ")rui u-) se -i +n".ise +n urma lui' +mpins) *)r) +ndoial) de un ar"1 Bi deodat) "ei "are mai lo"uiau +n ne*eri"ita "as) a lui @ona"ieux' "a -i 3e"inii mai apropia/i' au0ir) 0,ierete (roa0ni"e' trop)ituri' 0)n()nit de spade -i mo,ile arun"ate de "olo-"olo1 Apoi' dup) "#te3a "lipe' "ei ie-i/i pe la *erestre "a s) a*le pri"ina ()l)(iei' putur) 3edea "um prin u-a des".is) iar)-i' patru ,)r,a/i +m,r)"a/i +n ne(ru' nu numai ") se dep)rtau' "i 0,urau "a ni-te "or,i speria/i' 3#ntur#ndu--i pe 8os -i pe la "ol/urile "aselor' penele aripilor' adi") ,u")/i de pulpane -i *#-ii de pelerine1 Tre,uie s) m)rturisim ") d'Arta(nan ie-ise +n3in()tor' *)r) mare (reutate' ")"i numai unul din 0,iri era +narmat -i ni"i a"ela nu se ap)rase de"#t de *orm)1 E drept ") "eilal/i trei 3ruseser) s)-l do,oare "u tot *elul de s"aune' s")una-e' oale -i ul"ele' dar dou) sau trei nimerite +mpuns)turi ale spadei (as"onului +i +nsp)im#ntaser)1 ?useser) de a8uns 0e"e minute "a to/i s-o ia la s)n)toas)' iar d'Arta(nan s) r)m#n) st)p#n pe "#mpul de lupt)1 2e"inii "are des".iseser) *erestrele "u o,i-nuitul s#n(e re"e al lo"uitorilor din Paris' pe a"ea 3reme de r)s"oale -i de 3e-ni"e +n")ier)ri' le +n".iser) la lo"' +ndat) "e-i 3)0ur) *u(ind pe "ei patru oameni +n ne(ru6 ,)nuiau de la sine ") deo"amdat) totul se

s*#r-ise1 De altminteri era t#r0iu -i' atun"i "a -i a0i' +n "artierul Luxem,ur( lumea se "ul"a de3reme1 R)mas sin(ur "u doamna @ona"ieux' d'Arta(nan se +ntoarse spre ea5 s)rmana *emeie 0)"ea +ntr-un *otoliu' pe 8um)tate le-inat)1 D'Arta(nan o "er"et) dintr-o o".ire *u(ar)1 Era o *emeie +n"#nt)toare' +ntre dou)0e"i -i "in"i -i dou)0e"i -i -ase de ani' ,run)' "u o".i al,a-tri' "u nasul pu/in +n sus' "u din/i minuna/i' "u pielea o,ra0ului "a opalul' ,)t#nd +n tranda*iriu1 Totu-i' ai"i se opreau semnalmentele dup) "are putea *i luat) drept o doamn) din lumea aleas)1 M#inile erau al,e' dar lipsite de *ine/e5 pi"ioarele nu 3esteau o ,oieroai")1 Din *eri"ire' d'Arta(nan nu era +n") +n prada unor asemenea am)nunte1 !n 3reme "e o "er"eta pe doamna @ona"ieux -i' dup) "um am spus a8unsese "u pri3irea la pi"ioare' d'Arta(nan 0)ri pe 8os o ,atist) *in) -i' potri3it o,i"eiului s)u' se aple") s-o ridi"e5 pe p#n0)' la un "ol/' el re"unos"u mono(rama de pe ,atista din pri"ina ")reia *usese "#t p-a"i s) se +n8un(.ie "u Aramis1 De atun"i' se "am *erea de ,atiste "u ,la0on5 puse de"i "ea pe "are o ridi"ase de 8os +n ,u0unarul doamnei @ona"ieux' *)r) s) spun) 3reun "u3#nt1 !n "lipa a"eea' doamna @ona"ieux to"mai +-i 3enea +n *ire1 Des".ise o".ii' pri3i "u (roa0) +mpre8ur -i 3)0u ") +n odaie nu erau de"#t ea -i eli,eratorul ei1 !i +ntinse repede m#inile 0#m,ind1 Doamna @ona"ieux a3ea "el mai *erme")tor 0#m,et din lume1 ; A.' domnule' ; +i -opti ea' ; dumneata e-ti sal3atorul meu5 d)-mi 3oie' s)-/i mul/umes"I ; Doamn)' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; eu n-am *)"ut de"#t "e ar *i *)"ut ori"e (entilom +n lo"ul meu5 nu-mi datora/i ni"i o mul/umire1 ; @a da' domnule' ,a da' -i sper s)-/i pot do3edi ") n-ai +ndatorat o *iin/) nere"unos")toare1 Dar' "e 3oiau de la mine oamenii a"eia pe "are eu i-am luat la +n"eput drept .o/i -i de "e oare domnul @ona"ieux nu e ai"iM ; Doamn)' oamenii a"eia erau mult mai prime8dio-i de"#t pot *i ni-te .o/i' ")"i sunt uneltele domnului "ardinal5 "#t despre so/ul dumitale' el nu e ai"i *iind") ieri au 3enit s)-l ridi"e -i l-au dus la @astilia1 ; Ho/ul meu la @astiliaI se t#n(ui doamna @ona"ieux' 2ai'

DoamneI dar "e-a *)"utM H)r)"u/ulI To"mai el' +ntru".iparea ne3ino3)/ieiI Bi o um,r) de 0#m,et *lutur) pe ".ipul +n") +nsp)im#ntat al tinerei *emei1 ; Ce-a *)"utM +ntre,) d'Arta(nan1 Cred ") sin(ura lui "rim) e ") a a3ut *eri"irea -i totodat) ne*eri"irea de a *i so/ul domniei-3oastre1 ; 2a s) 0i")' dumneata -tii ")111 ; Btiu ") a/i *ost r)pit)' doamn)1 ; Bi "ineM Btii de "ineM Da") -tii' spune-mi -i mie' te ro(1 ; De un ,)r,at +ntre patru0e"i -i1 patru0e"i -i "in"i de ani' "u p)rul ne(ru' oa".e- la *a/) -i "u o t)ietur) la t#mpla st#n()1 ; Da' da' a-a-i5 dar "um +l ".eam)M ; A' numele luiI 2ede/i' asta nu -tiu ni"i eu1 ; Ho/ul meu -tia ") am *ost r)pit)M ; A *ost +n-tiin/at printr-o s"risoare s"ris) ".iar de m#na "elui "are 3-a r)pit1 ; O *i ,)nuind oare pri"ina r)piriiM +ntre,) +n(ri8orat) doamna @ona"ieux1 ; Cred ") o pune pe seama unei ".estiuni politi"e1 ; La +n"eput a3eam +ndoieli' dar a"um -i eu "red "a el1 2a s) 0i")' dra(ul de @ona"ieux nu m-a ,)nuit ni"i o "lip)M ; A.' departe de el asemenea (#nd' doamn)5 era at#t de m#ndru de "umin/enia -i mai "u seam) de dra(ostea dumnea3oastr)I A doua *luturare de 0#m,et 8u") la *el de u-or pe ,u0ele tranda*irii ale *rumoasei *emei1 ; Dar' ; urm) d'Arta(nan' ; "um de a/i putut *u(iM ; M-au l)sat "#te3a "lipe sin(ur) -i "um -tiam de a0i diminea/) "e e "u r)pirea mea' am s)rit pe *ereastr) "u a8utorul "ear-a*urilor mele5 "redeam ")-mi ()ses" ,)r,atul ai"i -i am aler(at +ntr-un su*let1 ; Ca s) 3) pune/i su, prote"/ia lui1 ; O.I Nu' s)r)"u/ul de el' -tiam eu ") nu-i +n stare s) m) apere5 dar ar *i putut s) ne mai *a") "e3a +nlesniri -i 3oiam s)-i spun111 ; Ce anumeM ; O.' asta nu-i taina mea' nu pot spune mai multI ; De alt*el' ; ad)u() d'Arta(nan' ; s)-mi *ie iertat' doamn)'

") de-i numai soldat din (ard)' eu 3) spun6 lua/i seamaI De alt*el' "red ") nu ne ()sim +ntr-un lo" to"mai potri3it pentru dest)inuiri1 R,irii pe "are i-am *u()rit se 3or +ntoar"e "u a8utoare5 da") ne ()ses" ai"i' suntem pierdu/i1 Am dat de -tire la trei din prietenii mei' dar nu -tiu da") i-a ()sit a"as)1 ; Da' da' ai dreptate' ; +n"u3iin/) doamna @ona"ieux +nsp)im#ntat)' ; s) *u(im' s) s")p)m de ai"i1 Hpun#nd a"este "u3inte +-i tre"u ,ra/ul pe su, ,ra/ul lui d'Arta(nan -i-l trase repede dup) ea1 ; Dar unde s) *u(imM Unde s) ne du"emM ; H) ple")m +nt#i din "asa asta' pe urm) 3edem noi1 Bi *)r) s)--i mai dea osteneala s) +n".id) u-ile dup) ei' t#n)ra "u t#n)rul "o,or#r) pe strada Groparilor' o apu"ar) apoi pe strada ?ossFs-Monsieur le Prin"e -i nu se oprir) de"#t +n pia/a Haint-Hulpi"e1 ; Ce *a"em a"umM +ntre,) d'Arta(nan1 Unde 3re/i s) 3) du"M ; Nu -tiu ni"i eu "e s) 3) r)spund' m)rturisi doamna @ona"ieux5 a- *i 3rut s)-i dau de -tire domnului La Porte prin so/ul meu' pentru "a domnul La Porte s) ne spun) "e s-a petre"ut la Lu3ru +n ultimele trei 0ile -i da") nu-i 3reo prime8die pentru mine s) m) +ntor" a"olo1 ; Dar m) pot du"e eu s) 3or,es" "u domnul La Porte1 ; ?)r) +ndoial)5 dar 3e0i ") tot e o piedi")6 pe domnul @ona"ieux +l "unoa-te la Lu3ru -i l-ar *i l)sat s) trea")' +n 3reme "e pe dumneata nu te "unoa-te -i n-o s) te lase s) intri1 ; Ei a-I ; *)"u d'Arta(nan' ; tre,uie s) a3e/i la una din intr)rile Lu3rului 3reun portar "are 3) este de3otat -i "are' datorit) unui "onsemn111 Doamna @ona"ieux +l pri3i /int)6 ; Bi' da") /i-a- +n"redin/a a"est "onsemn' o s)-l ui/i dup) "e te 3ei *olosi de elM ; Cu3#ntul -i "instea mea de (entilom' spuse d'Arta(nan "u un (las a ")rui sin"eritate nu s-ar *i putut pune la +ndoial)1 ; @ine' te "red5 pari un t#n)r "umse"ade1 De altminteri' noro"ul dumitale poate ") at#rn) to"mai de "redin/a de "are 3ei da do3ad)1 ; 2oi *a"e' *)r) ni"i un *el de *)()duieli -i numai din "on-tiin/)' tot "e-mi 3a *i "u putin/) pentru a slu8i pe re(e -i a *i pe pla"ul re(inei' spuse d'Arta(nan1 ?olosi/i-3) de"i de mine "um 3-a/i *olosi

de un prieten1 ; Dar pe mine unde m) la-i +n 3remea astaM ; N-a3e/i ni"i o prieten)' de unde domnul La Porte ar putea 3eni s) 3) iaM ; Nu' nu 3reau s) m) +n"red +n nimeni1 ; Hta/i o "lip)' ; 0ise d'Arta(nan' ; suntem aproape de lo"uin/a lui At.os1 Da' a-a e1 ; Cine-i a"est At.osM ; E unul din prietenii mei1 ; Dar da") e a"as) -i m) 3edeM ; Nu e a"as) -i 3oi lua "u mine ".eia dup) "e 3e/i intra la el +n apartament1 ; Dar da") se +ntoar"eM ; Nu se 3a +ntoar"e5 de alt*el i se 3a spune ") am adus "u mine o *emeie -i ") a"ea *emeie se a*l) la el1 ; Dar da") 3om da de ,)nuitM ; Bi "e 3) pas)I Nu se -tie "ine sunte/i' apoi ne ()sim +ntr-o +mpre8urare "are ne poate +n()dui s) tre"em peste o anumit) "u3iin/)1 ; Atun"i s) mer(em la prietenul dumitale1 Unde st)M ; La doi pa-i de ai"i' +n strada ?Frou1 ; H) mer(em1 Am#ndoi +-i urmar) drumul1 A-a "um +-i +n".ipuise d'Arta(nan' At.os nu era a"as)1 Lu) ".eia "are i se +n"redin/a de o,i"ei "a unui prieten al "asei' ur") s"ara -i o duse pe doamna @ona"ieux +n apartamentul pe "are l-am des"ris1 ; Hunte/i ai"i "a la dumnea3oastr) a"as)' ; +i spuse el5 a-tepta/i pu/in' +n".ide/i u-a pe din)untru -i nu des".ide/i de"#t "#nd 3e/i au0i +n u-) trei lo3ituri' uita/i-3)' ast*el6 -i ,)tu de trei ori6 dou) lo3ituri destul de tari -i apropiate una de "ealalt) -i o lo3itur) mai +ndep)rtat) -i mai u-oar)1 ; @ine' ; se +n3oi doamna @ona"ieux' ; a"um e r#ndul meu s)-/i dau l)muriri1 ; As"ult1 ; Te du"i la poarta Lu3rului dinspre strada E".elle -i +ntre,i de Germain1 ; Am +n/eles1 Pe urm)M ; O s) te +ntre,e "e dore-ti -i atun"i r)spunde-i prin dou) "u3inte6 Tours -i @ruxelles1 2a *a"e +ndat) tot "e 3ei "ere1

; Bi "e tre,uie s)-i "erM ; H) se du") s)-l "aute pe domnul La Porte' a(.iotantul re(inei1 ; Bi dup) "e se 3a *i dus s)-l "aute -i domnul La Porte 3a *i 3enitM ; !l 3ei trimite la mine1 ; @ine' dar unde -i "#nd 3) mai pot 3edeaM ; Lii mult s) m) mai 3e0iM ; ?)r) +ndoial)1 ; Atun"i las) (ri8a asta +n seama mea -i nu-/i pierde r),darea1 ; Am "u3#ntul dumnea3oastr)M ; !l ai1 D'Arta(nan salut) pe doamna @ona"ieux' arun"#nd asupra *erme")toarei -i (in(a-ei *)pturi "ea mai +n*l)")rat) pri3ire de "are se sim/ea +n stare1 Bi' +n 3reme "e "o,ora s"ara' au0i +n".i0#ndu-se u-a de dou) ori1 Din "#te3a s)rituri a8unse la Lu3ru5 +n "lipa "#nd intra pe poarta dinspre strada E".elle' se au0ea ,)t#nd ora 0e"e1 !nt#mpl)rile pe "are le-am po3estit se perindaser) +ntr-o 8um)tate de "eas1 Apoi' totul se petre"u a-a "um so"otise doamna @ona"ieux1 C#nd au0i "onsemnul' Germain se +n"lin) ad#n"5 dup) 0e"e minute' La Porte se a*la +n "amera portarului5 +n "#te3a "u3inte d'Arta(nan +i spuse "ele +nt#mplate' dest)inuindu-i -i lo"ul unde se ()sea doamna @ona"ieux1 Dup) "e +ntre,) de dou) ori adresa "a s) nu dea (re-' La Porte ple") +n *u()1 Dar a,ia *)"use 0e"e pa-i -i se +ntoarse1 ; Tinere' ; +i spuse lui d'Arta(nan' ; +/i dau un s*atI ; Care anumeM ; H-ar putea s) ai nepl)"eri dup) toate astea1 ; Crede/iM ; Da' ai 3reun prieten a ")rui pendul) r)m#ne +n urm)M ; Pentru "eM ; Du-te la el' "a s) poat) pune m)rturie ") te ()seai a"olo la nou) -i 8um)tate1 !n 8usti/ie' asta se nume-te un ali,i1 D'Arta(nan ()si ") s*atul e +n/elept' +-i lu) pi"ioarele la spinare -i se duse +ntins la domnul de TrF3ille5 dar +n lo" s) trea") +n salon unde se a*la toat) lumea' "eru s) intre +n "a,inetul lui1 Cum d'Arta(nan era umil din o,i-nui/ii "asei' "ererea nu +nt#mpin) ni"i o piedi")5 i se d)du de -tire domnului de TrF3ille ") t#n)rul s)u

"ompatriot a3#nd a-i spune "e3a +nsemnat' "erea o audien/) parti"ular)1 Cin"i minute mai t#r0iu' domnul de TrF3ille +l +ntre,a pe d'Arta(nan "u "e-i putea *i de *olos -i ")rui *apt se datora 3i0ita lui la or) at#t de t#r0ie1 ; 2) "er iertare' domnule' ; 0ise d'Arta(nan "are' +n timpul "#nd r)m)sese sin(ur' d)duse pendula "u trei s*erturi de "eas +n urm)' ; dar m-am (#ndit ") nu e de"#t nou) -i dou)0e"i -i "in"i de minute' -i-mi pot +n()dui s) mai 3iu la dumnea3oastr)1 ; Nou) -i dou)0e"i -i "in"i de minute' ; se mir) domnul de TrF3ille' pri3ind pendula' ; dar e "u neputin/)I ; 2ede/i' domnule' ; st)rui d'Arta(nan' ; do3ada "ea mai ,un)I ; A-a e' ; re"unos"u domnul de TrF3ille' ; a- *i 8urat ")-i mai t#r0iu1 Hpune-mi te ro( "e dore-ti de la mineM D'Arta(nan +n"epu s)-i istoriseas") domnului de TrF3ille o po3este lun() +n 8urul re(inei5 +i +mp)rt)-i temerile "e nutrea +n pri3in/a maiest)/ii sale5 +i po3esti "e au0ise spun#ndu-se despre uneltirile "ardinalului +mpotri3a lui @u"Pin(.am -i totul "u o lini-te -i o si(uran/) "e-l prinser) pe domnul de TrF3ille "u at#t mai u-or' "u "#t el +nsu-i dup) "um am mai spus' +-i d)duse seam) ") se petre"e "e3a neo,i-nuit +ntre "ardinal' re(e -i re(in)1 C#nd "easorni"ul ar)t) ora 0e"e' d'Arta(nan +l p)r)si pe domnul de TrF3ille "are' dup) "e mul/umi pentru -tirile aduse -i-l +ndemn) s) slu8eas") pe re(e -i pe re(in) "u tra(ere de inim)' se +ntoarse +n salon1 A8uns la "ap)tul de 8os al s")rii' d'Arta(nan +-i aminti ")--i uitase ,astonul5 ur") iar)-i +n (ra,)' intr) +n "a,inet' mut) "u de(etul minutarul la ora "are tre,uia pentru "a s) nu se poat) o,ser3a a doua 0i ") "ine3a um,lase la pendul -i' +n"redin/at ") la ne3oie 3a a3ea un martor pentru a--i do3edi ali,iul' "o,or+ din nou s"ara -i se tre0i +n strad)1

Capitolul GI INTRIGA HE !NNOAD Dup) "e *usese la domnul de TrF3ille' d'Arta(nan ple") (#nditor spre "as)' pe drumul "el mai lun(1 La "e (#ndea oare d'Arta(nan pe "#nd se dep)rta de "alea lui

o,i-nuit)' "u o".ii la stelele de pe "er' a"i o*t#nd' a"i 0#m,indM He (#ndea la doamna @ona"ieux1 Pentru un u"eni" mu-".etar' t#n)ra *emeie +ntru".ipa aproape idealul +n dra(oste1 ?rumoas)' misterioas)' "unos"#nd o mul/ime de taine ale "ur/ii' taine "e +mprumutau tr)s)turilor ei (ra/ioase o +n"#nt)toare serio0itate' ea putea *i ,)nuit) de a nu a3ea inima re"e' *arme" "e prinde -i mai (ro0a3 +n mre8e pe tinerii +ndr)(osti/i5 mai mult' d'Arta(nan o s")pase din (.earele dia3olilor "are 3oiau s-o is"odeas") -i s-o s".in(iuie5 a8utorul lui nea-teptat *usese i03orul uneia din a"ele ad#n"i re"uno-tin/e "e pot lua at#t de u-or o "oloratur) mai (in(a-)1 Bi *iind") 3isele 0,oar) pe aripile +n".ipuirii' d'Arta(nan se -i 3edea oprit +n drum de un trimis "are-i +nm#na din partea tinerei *emei sau un r)3a-' pentru o +nt#lnire' sau un lan/ de aur sau un diamant1 Am ar)tat mai sus ") tinerii "a3aleri primeau *)r) a se ru-ina daruri de la re(e5 ad)u()m ") +n a"ele 3remuri u-urati"e' ei nu a3eau prea mult) s*ii"iune ni"i *a/) de iu,itele lor de la "are primeau mai totdeauna amintiri s"umpe -i traini"e' "a -i "#nd a"estea ar *i +n"er"at s) r)s"umpere nestatorni"ia sentimentelor' prin tr)ini"ia darurilor lor1 Pe 3remea a"eea +/i "roiai drum "u a8utorul *emeilor' *)r) s) ro-e-ti1 A"ele "are nu erau de"#t *rumoase' +-i d)ruiau *rumuse/ea -i de a"olo 3ine *)r) +ndoial) 0i"ala6 'ea mai frumoas fat din lume nu poate da dec#t ce are. ?emeile ,o(ate d)ruiau pe deasupra o parte din a3utul lor -i s-ar putea "ita mul/ime de eroi ale a"elor 0ile (alante "are nu -i-ar *i "#-ti(at ni"i 3a0a -i ni"i ,)t)liile' *)r) pun(a' mai mult sau mai pu/in ")ptu-it)' pe "are iu,itele o at#rnau de o,l#n"ul -eii lor1 D'Arta(nan n-a3ea ni"i o a3ere5 -o3)iala pro3in"ialului ; spoial) u-oar)' *loarea *ra(ed)' pu* de piersi") ; se spul,erase la adierea s*aturilor pu/in pra3osla3ni"e pe "are "ei trei mu-".etari nu +n"etau s) le dea prietenului lor1 Potri3it "iudatelor 3ederi din a"ea 3reme' d'Arta(nan se so"otea la Paris "a pe "#mpul de lupt) -i ni"i mai mult ni"i mai pu/in' "a pe melea(urile ?landrei6 a"olo' spaniolul' ai"i' *emeia1 Peste tot un du-man de +n3ins' peste tot daune de "erut1 Dar tre,uie s-o spunem6 deo"amdat)' d'Arta(nan era +nsu*le/it de un sim/)m#nt mai no,il -i mai (eneros1 Ne(ustorul de m)run/i-uri +i 3or,ise de a3erea lui5 t#n)rul putuse (.i"i ") al)turi

de un nerod "a domnul @ona"ieux' *emeia /inea *)r) +ndoial) ".eia ,anilor1 Dar' toate astea nu a3useser) ni"i o +nr#urire asupra sim/)m#ntului s)u pentru doamna @ona"ieux' -i ori"e interes r)m)sese aproape str)in de mu(urii timpurii ai iu,irii1 Am spus aproape, ")"i (#ndul ") o *emeie t#n)r)' *rumoas)' +n"#nt)toare' spiritual)' e totodat) -i ,o(at)' nu -tir,e-te +ntru nimi" un +n"eput de dra(oste' "i dimpotri3)' +l +nt)re-te1 @el-u(ul +nlesne-te o sumedenie de mi"i (ri8i -i de po*te ,oiere-ti "are se +mpa") minunat "u *rumuse/ea1 Un "iorap su,/ire -i al,' o ro".ie de m)tase' un plastrora- de dantel)' un panto* *rumos +n pi"ior' o pan(li") nou) +n p)r' nu pot s".im,a o *emeie ur#t) +n una dr)(u/)' dar pot s".im,a pe o *emeie dr)(u/) +ntr-una *rumoas)' *)r) s) mai pomenim de m#ini "are "#-ti() din toate astea5 m#inile' mai "u seam) la *emei' tre,uie s) *ie tr#nda3e' "a s) r)m#n) *rumoase1 Apoi' d'Arta(nan nu era milionar5 o -tie prea ,ine -i "ititorul ")ruia nu i-am as"uns starea lui ,)neas")5 *)r) +ndoial) n)d)8duia s) a8un() ,o(at +ntr-o 0i' dar r)stimpul "e -i-l .ot)r#se sin(ur pentru a"east) *eri"it) s".im,are era destul de +ndep)rtat1 P#n) atun"i' "e de0n)de8de s)-/i 3e0i iu,ita dorind a"ele mii de nimi"uri din "are *emeile +-i *)ures" *eri"irea' -i s) nu i le po/i o*eri1 Cel pu/in "#nd *emeia e ,o(at)' iar iu,itul nu e' +-i poate d)rui sin(ur) "eea "e el nu-i poate da' -i de-i +n ".ip o,i-nuit +-i *a"e a"este pl)"eri "u ,anii so/ului ei' rareori tot el are parte de re"uno-tin/)1 Gata s) se s".im,e +n "el mai duios iu,it' d'Arta(nan era deo"amdat) un prieten "redin"ios1 !n toiul "elor mai +n*l)")rate 3ise "u so/ia ne(ustorului' tot nu--i putea uita de ".i,0uielile lui1 ?rumoasa doamn) @ona"ieux era to"mai *emeia "u "are s) te plim,i pe plaiul Haint-Denis sau prin ,#l"iul Haint-Germain' +n to3)r)-ia lui At.os' Port.os -i Aramis' ")rora d'Arta(nan ar *i *ost m#ndru s) le arate atare "u"erire1 Apoi' "#nd um,li mult /i se *a"e -i *oame6 ".iar +-i sim/ea de "#t3a timp stoma"ul (ol1 He 3or pune de"i la "ale a"ele mi"i pr#n0uri +n"#nt)toare +n timpul ")rora atin(i +ntr-o parte m#na unui prieten' iar +ntr-alta pi"iorul unei iu,ite1 !n s*#r-it' +n "lipe (rele' +n +mpre8ur)ri .ot)r#toare' d'Arta(nan ar *i *ost sal3atorul prietenilor lui1 Dar "um r)m#ne "u domnul @ona"ieux pe "are d'Arta(nan +l +mpinsese +n (.earele 0,irilor' lep)d#ndu-se de el +n (ura mare' dar *)()duindu-i +n -oapt) ")-l 3a s")paM Tre,uie s) m)rturisim

"ititorilor no-tri ") d'Arta(nan nu se (#ndea +n ni"i un *el la @ona"ieux sau ".iar da") se (#ndea' era pentru a--i spune ") ne(ustorul e *oarte ,ine a"olo unde e' oriunde ar *i *ost1 Dra(ostea este "ea mai e(oist) dintre toate patimile1 Totu-i' "ititorii no-tri s) *ie lini-ti/i6 da") d'Arta(nan a uitat de @ona"ieux sau se *a"e ") a uitat' su, "u3#nt ") nu -tie unde a *ost dus' +n s".im, noi nu-l uit)m' ,a mai mult' ".iar -tim unde se a*l)1 Dar deo"amdat) s) *a"em la *el "a (as"onul nostru +ndr)(ostit1 C#t pri3e-te pe "institul ne(ustor de m)run/i-uri' +l 3om pomeni mai t#r0iu1 Tot (#ndindu-se la 3iitoarea lui iu,ire' tot 3or,ind "u ,e0na nop/ii -i tot sur#0#nd stelelor' d'Arta(nan a8unse pe strada C.er".e-Midi sau C.asse-Midi' "um i se spunea pe atun"i1 ?iind") se ()sea +n "artierul unde lo"uia Aramis' +i 3eni +n (#nd s) trea") s)-l 3ad) "a s)-i l)mureas") pentru "e trimisese la el pe Plan".et' "u ru()mintea s) dea o *u() p#n) la "ap"ana "u pri"ina1 Da") din +nt#mplare Plan".et +l ()sise a"as)' *)r) +ndoial) ") Aramis aler(ase +n strada Groparilor -i ne()sind pe nimeni a"olo' a*ar) poate de "ei doi prieteni' ni"i lui' ni"i "elorlal/i nu le-ar *i putut tre"e prin minte "e +nsemnau toate astea1 Pentru at#ta osteneal) i se "u3enea o l)murire5 iat) "e--i spunea "u (las tare d'Arta(nan1 !n sinea lui se mai (#ndea ") 3a a3ea ast*el -i prile8ul s) 3or,eas") despre *rumoasa doamn) @ona"ieux' st)p#na (#ndurilor' da") nu -i a inimii lui1 Nu "elei dint#i iu,iri po/i "ere p)strarea unei taine1 !nt#ia iu,ire se +n3)luie +ntr-o ,u"urie at#t de "uprin0)toare' +n"#t ea tre,uie s) se re3erse' alt*el te-ar +n),u-i1 De dou) "easuri Parisul era +ntune"at -i +n"epea s) se (oleas")1 Toate orolo(iile "artierului Haint-Germain 3esteau ora unspre0e"e5 3remea era pl)"ut)1 D'Arta(nan mer(ea pe o uli"ioar)' "am pe unde se a*l) ast)0i strada d'Assas' adulme"#nd ,oarea +m,)ls)mat) a 3#ntului "e ,)tea dinspre strada 2au(irard' peste (r)dinile r)"orite de rou) serii -i de su*larea nop/ii1 !n dep)rtare' r)sunau +n),u-ite su, o,loane (rele ".iotele ".e*liilor de prin "ine -tie "e spelun"i pierdute +n "#mpie1 A8uns la "ap)tul uli"ioarei' d'Arta(nan "oti la st#n(a1 Casa unde lo"uia Aramis se a*la +ntre strada Cassette -i strada Her3andoni1 D'Arta(nan tre"use de strada Cassette -i 0)rea poarta "asei prietenului' pitit) +n desi-ul de si"omore -i "lematite' "e se +n3)lm)-eau pe deasupra por/ii' "#nd 0)ri "e3a "a o um,r) ie-ind

din strada Her3andoni1 A"est "e3a se +n*)-urase +ntr-o pelerin) -i d'Arta(nan "re0u la +n"eput ") era un ,)r,at5 dar dup) statura s"und)' dup) mersul -o3)itor -i dup) pasul ne.ot)r#t re"unos"u +ndat) ") era o *emeie1 Mai mult de"#t at#ta' p)r#nd a nu *i si(ur) de "asa pe "are o "aut)' *emeia a"easta +-i ridi"a mereu pri3irea "a s)--i dea seama unde se a*l)' apoi se oprea' se +ntor"ea din drum -i o pornea iar)-i1 D'Arta(nan era *o" de "urios1 4Ce-ar *i s-o +ntre, da")-i pot *i de a8utorI (#ndi el1 Dup) mers se 3ede ") e t#n)r)5 o *i poate -i *rumoas)1 O *iI Dar o *emeie "are iese din "as) la ora asta' ,ate str)0ile doar "a s)--i +nt#lneas") iu,itul1 La nai,a' da")-i tul,ur +nt#lnirea' +nseamn) ") n-o ,rodes" to"mai ,ine "u "uno-tin/a14 !n 3remea asta' t#n)ra *emeie mer(ea de 0or' num)r#nd "asele -i *erestrele' "eea "e de alt*el nu era ni"i (reu -i ni"i nu "erea mult timp1 Nu se ()seau de"#t trei "ase mari pe ,u"ata a"eea de drum -i numai dou) *erestre "e d)deau spre strad)5 una' la o ")su/) +ntr-o (r)din)' paralel "u ")su/a +n "are lo"uia Aramis' "ealalt) era ".iar *ereastra lui Aramis1 4Mii de dra"i' ; (#ndi d'Arta(nan' "are--i adusese aminte de nepoata teolo(ului' ; mii de dra"i' ar a3ea .a0 "a porum,i/a asta +nt#r0iat) s) "aute to"mai "asa prietenului nostru1 Pe le(ea mea' s) -tii ")-i ".iar a-a1 A.I s"umpul meu Aramis' de data asta 3reau s) am su*letul +mp)"at14 Bi' su,/iindu-se "#t putea mai tare' d'Arta(nan se as"unse +n "ol/ul "el mai +ntune"os al str)0ii' l#n() o ,an") de piatr)' +n *undul unei *iride1 T#n)ra *emeie +nainta mereu' ")"i +n a*ar) de mersul ei ml)dios' "are o tr)dase' d)du drumul unei u-oare tuse' m)rturie a unui (las neasemuit de proasp)t1 D'Arta(nan (#ndi ") a"east) tuse era un semnal1 Atun"i' *ie ") se r)spunsese din)untru la a"east) tuse printr-un semnal asem)n)tor' semnal "are +nl)turase -o3)ielile noptati"ei drume/e' *ie ")' *)r) spri8inul nim)nui' +-i d)duse sin(ur) seama ") a8unsese a"olo unde tre,uia' ea se apropie "u pa-i .ot)r#/i de o,lonul *erestrei lui Aramis' -i ,)tu la r)stimpuri e(ale' "u de(etul +ndoit1 ; E ".iar la Aramis' morm)i d'Arta(nan1 A.' *)/)rni"iile' uite ") te-am prins "um *a"i dumneata teolo(ieI A,ia r)sunar) "el trei ,)t)i ") (eamul din)untru se des".ise -i

o lumin) 8u") printre despi")turile o,lonului1 ; A-a' a-a' ; morm)i "el "are tr)(ea "u ure".ea' nu la u-i' "i la *erestre' ; 3a s) 0i") i se a-tepta 3enireaI Daide' a"um o,lonul se 3a des".ide -i doamna 3a s)ri +n)untru1 ?oarte ,ineI Dar spre marea uimire a lui d'Arta(nan' o,lonul r)mase +n".is6 mai mult +n")' lumina "are str)lu"ise o "lip) se stinse -i totul se "u*und) iar)-i +n ,e0n)1 Cu (#ndul ") nu putea s) /in) a-a mult) 3reme d'Arta(nan a-tepta +n"ordat6 era numai o".i -i ure".i1 A3ea dreptate6 dup) "#te3a "lipe' dou) lo3ituri s"urte r)sunar) +n)untru1 T#n)ra din strad) r)spunse printr-o sin(ur) lo3itur)5 o,lonul se +ntredes".ise1 E lesne de +n".ipuit "#t de nes)/ios pri3ea -i as"ulta d'Arta(nan1 Din ne*eri"ire lumina *usese mutat) +n alt) +n")pere1 Dar o".ii t#n)rului se o,i-nuiser) "u +ntuneri"ul1 De altminteri' dup) "#t se spune' o".ii (as"onilor' "a -i ai pisi"ilor' au +nsu-irea de a 3edea +n timpul nop/ii1 D'Arta(nan 3)0u de"i pe t#n)ra *emeie s"o/#nd din ,u0unar "e3a al, pe "are-l des*)-ur) repede -i "are lu) +n*)/i-area unei ,atiste1 Apoi o mai 3)0u ar)t#ndu-i "elui "u "are 3or,ea un "ol/ al a-a-0isei ,atiste1 Lui d'Arta(nan +i 3eni +n minte ,atista ")0ut) la pi"ioarele doamnei @ona"ieux' ,atist) "are la r#ndul ei +i amintise de "ea ()sit) la pi"ioarele lui Aramis1 Ce nai,a putea s) *ie "u ,atista a"eeaM Din lo"ul unde se ()sea' d'Arta(nan nu putea s) 3ad) *a/a lui Aramis' spunem a lui Aramis' ")"i t#n)rul nostru nu punea la +ndoial) ") "el "are 3or,ea din)untru "u doamna de a*ar) era ".iar prietenul lui5 dorin/a de a a*la' ,irui "umin/enia -i' "um "ele dou) persoane aduse +n s"en) p)reau a,sor,ite de 3ederea ,atistei' ie-i tiptil -i el din as"un0)toare -i' iute "a *ul(erul' dar +n),u-indu--i pa-ii' se lipi de "ol/ul 0idului' de unde pri3irea lui putea p)trunde ad#n"' +n odaia lui Aramis1 A8uns a"olo' d'Arta(nan a,ia se st)p#ni s) nu stri(e de uimire6 *iin/a "are 3or,ea "u noptate"a musa*ir) nu era Aramis' "i o *emeie1 Numai ") d'Arta(nan 3edea destul de ,ine pentru a--i da seama de +m,r)")minte' dar nu pentru a deose,i -i tr)s)turile

*e/ei1 !n a"eea-i "lip)' *emeia din "amer) s"oase a doua ,atist) din ,u0unar -i o +nlo"ui "u "ea "are-i *usese ar)tat)1 Apoi "ele dou) *emei s".im,ar) +ntre ele "#te3a "u3inte5 +n s*#r-it' o,lonul se +n".ise la lo"' *emeia "are se ()sea +n strad) se +ntoarse -i tre"u la patru pa-i de d'Arta(nan' a"operindu--i *a/a "u (lu(a pelerinei5 dar a"east) m)sur) de pre3edere *usese luat) prea t#r0iu' d'Arta(nan o re"unos"use pe doamna @ona"ieux1 Doamna @ona"ieuxI @)nuiala ") era ea' +i str),)tuse mintea +n "lipa "#nd o 3)0use s"o/#nd ,atista din ,u0unar5 dar nu-i 3enea s) "read) ") doamna @ona"ieux' "are trimisese dup) domnul de La Porte "a s-o +nso/eas") p#n) la Lu3ru' "utreiera sin(ur) pe str)0ile Parisului' +n toiul nop/ii' +n*runt#nd prime8dia de a *i r)pit) a doua oar)1 ?)r) +ndoial) ") tre,uie s) *i *ost "e3a *oarte de seam)I Bi "e poate *i *oarte de seam) pentru o *emeie de dou)0e"i -i "in"i de aniM Dra(ostea1 Dar +n*runta ea oare asemenea prime8die pentru *olosul ei sau al alt"ui3aM Iat) "e se +ntre,a +n sinea lui t#n)rul pe "are -arpele (elo0iei +l mu-"a de inim)' "a -i "#nd ar *i *ost' ni"i mai mult ni"i mai pu/in' de"#t iu,itul ei1 Ar *i a3ut' de alt*el' un mi8lo" simplu "a s) a*le unde mer(ea doamna @ona"ieux ; putea s-o urm)reas")1 A"est mi8lo" p)rea at#t de *ires"' +n"#t d'Arta(nan +l -i *olosi numaide"#t' pe ne(#ndite1 Dar' la 3ederea t#n)rului "are se desprindea din 0id "a o statuie dintr-o *irid) -i la 0(omotul pa-ilor +nd)r)tul ei' doamna @ona"ieux d)du un /ip)t -i o lu) la *u()1 D'Arta(nan se repe0i dup) ea1 Pentru el nu era prea (reu s) a8un() din urm) o *emeie "are se tot +mpiedi"a +n pelerin)1 O a8unse de"i dup) "e str),)tu o treime din strada pe "are o apu"ase1 Ne*eri"ita era la "ap)tul puterilor' nu de o,oseal)' "i de (roa0) -i "#nd d'Arta(nan +i puse m#na pe umeri' ea se pr)3)li +n (enun".i stri(#nd +n),u-it6 ; Omoar)-m)' dar nu 3ei a*la nimi"I D'Arta(nan o ridi") tre"#ndu-i ,ra/ul +n 8urul mi8lo"ului5 dar sim/ind-o dup) "um se l)sa de (reu ") era (ata s) le-ine' se (r),i s-o lini-teas")' +n"redin/#nd-o ") nu-i 3oia de"#t ,inele1 A"este m)rturisiri nu +nsemnau nimi" pentru doamna @ona"ieux' ")"i

asemenea m)rturisiri pot *i *)"ute "u "ele mai ne"instite (#nduri din lume5 +n s".im,' (lasul era totul1 T#n)ra *emeie "re0u ") re"unoa-te sunetul a"elui (las5 des".ise o".ii' arun") o pri3ire asupra ,)r,atului "are o speriase at#t de "umplit -i re"unos"#ndu-l pe d'Arta(nan' s"oase un stri()t de ,u"urie1 ; Dumneata e-ti' dumneataI ; *)"u ea' ; mul/umes"u-/i /ie' DoamneI ; Da' eu sunt' d'Arta(nan5 Dumne0eu m-a trimis s) 3e(.e0 asupra dumitale1 ; Prin urmare' "u (#ndul )sta m) urm)reaiM +ntre,) sur#0#nd t#n)ra *emeie' a ")rei *ire -)(alni") ie-ea iar)-i la i3eal) -i la "are teama se spul,erase din "lipa "#nd re"unos"use un prieten +n "el pe "are-l luase drept du-man1 ; Nu' ; st)rui d'Arta(nan' ; nu' m)rturises" ") numai +nt#mplarea m-a s"os +n "alea dumitale5 am 3)0ut o *emeie ,)t#nd la *ereastra unuia dintre prietenii mei111 ; A unuia dintre prietenii dumitaleM +i taie 3or,a doamna @ona"ieux1 ; ?)r) +ndoial)' Aramis este unul din ,unii mei prieteni1 ; AramisM Cine-i AramisM ; Alta a"umI N-ai s)-mi spui ") nu-l "uno-ti pe AramisM ; Aud pentru +nt#ia oar) numele )sta1 ; A-adar pentru +nt#ia oar) 3ii la "asa astaM ; Desi(ur1 ; Bi nu -tiai ") +n "asa asta st) un t#n)rM ; Nu1 ; Un mu-".etarM ; Nu1 De lo"1 ; Prin urmare' nu pe el +l ")utaiM ; Ni"i prin (#nd nu mi-a tre"ut1 De alt*el ai 3)0ut sin(ur ") persoana "u "are am 3or,it era o *emeie1 ; A-a e5 dar *emeia asta e o prieten) de-a lui Aramis1 ; Da,ar n-am de a-a "e3a1 ; P)i da") lo"uie-te la elI ; Asta nu m) pri3e-te1 ; Dar ea "ine eM ; A' e o tain) "are nu-i a meaI ; Dra() doamn) @ona"ieux' e-ti +n"#nt)toare5 dar +n a"ela-i timp -i "ea mai misterioas) *emeie111

; Nu "um3a +mi stri")M ; @a dimpotri3)' e-ti dul"e de tot1 ; Atun"ea' d)-mi ,ra/ul1 ; Cu mare pl)"ere5 -i a"umM ; A"um' +nso/e-te-m)1 ; UndeM ; A"olo unde m) du"1 ; Bi unde te du"iM ; Ai s) 3e0i' *iind") ai s) m) la-i la poart)1 ; Pe urm) s) te a-teptM ; Ar *i de prisos1 ; O s) te +ntor"i sin(ur)M ; Poate ") da' poate ") nu1 ; Dar persoana "are te 3a +nso/i dup) a"eea' 3a *i ,)r,at sau *emeieM ; Deo"amdat) nu -tiu nimi"1 ; @a eu o s) -tiuI ; O s) a-tept p#n) te-oi 3edea ie-ind1 ; Da")-i a-a' adioI ; Cum 3ine astaM ; M) lipses" de dumneata1 ; Dar dumneata sin(ur) ai "erut111 ; Hpri8inul unui (entilom' dar nu p#nda unui spion1 ; E o 3or,) "am tareI ; Ce se spune despre oamenii "are se /in de al/ii "u de-a silaM ; C)--i ,a() nasul unde nu tre,uie1 ; Asta-i "am prea ,l#nd1 ; ?ie' doamn)' 3)d ") n-am +n"otro "u dumneata5 tre,uie s) *a" "e 3rei1 ; Atun"i de "e nu te-ai ar)tat 3redni" s-o *a"i de la +n"eputM ; N-a- putea oare s) m) ar)t 3redni" de po")in/)M ; Adi") s) te ")ie-ti "u ade3)ratM ; Nu prea -tiu ni"i eu1 Dar -tiu ")-/i *)()duies" s) *a" tot "e dore-ti' da") m) la-i s) te du" p#n) a"olo1 ; Bi pe urm) ple"iM ; Da1 ; ?)r) s) m) p#nde-ti la ie-ireM ; ?)r)1 ; Pe "u3#ntul dumitaleM

; Cinstea mea de (entilomI ; Atun"i d)-mi ,ra/ul -i s-o pornim1 D'Arta(nan o*eri ,ra/ul doamnei @ona"ieux "are se spri8ini de el' mai "u team)' mai +n (lum) -i am#ndoi o luar) a-a p#n) la "ap)tul str)0ii La Darpe1 Odat) a"olo' t#n)ra *emeie +nainta la *el de -o3)itor "a pe strada 2au(irard1 Totu-i' dup) anumite semne' p)ru ") re"unoa-te o u-)5 apropiindu-se de a"east) u-)' spuse6 ; Bi a"um' domnul meu' ai"i am trea,)5 mii de mul/umiri pentru "instita dumitale to3)r)-ie5 m-ai s")pat de prime8diile "e m-ar *i amenin/at da") a- *i *ost sin(ur)5 dar a 3enit 3remea s)-/i /ii "u3#ntul1 Am a8uns unde tre,uia1 ; Bi la +ntoar"ere n-o s)-/i mai *ie team) de nimi"M ; Doar de .o/i1 ; Cre0i ") asta-i *lea"M ; Ce-o s)-mi iaM N-am para ".ioar) la mine1 ; Ui/i ,atista *rumoas)' "u ,la0on1 ; Ce ,atist)M ; Care am ()sit-o la pi"ioarele dumitale -i /i-am pus-o +napoi +n ,u0unar1 ; Ta"i' ta"i' pentru Dumne0euI stri() t#n)ra *emeie1 2rei s) m) nenoro"e-tiM ; 2a s) 0i") tot mai e-ti +n prime8die' da") tremuri la un sin(ur "u3#nt -i da") m)rturise-ti ") de l-ar au0i "ine3a ai *i pierdut)1 Doamn)' s"ump) doamn)' ; urm) d'Arta(nan' lu#ndu-i m#na -i +n3)luind-o toat) +n pri3irea lui +n*l)")rat)' ; *ii +n"re0)toare' spune-mi "e ai pe su*let6 n-ai "itit oare +n o".ii mei ") inima mi-e toat) numai dra(oste -i supunereM ; @a da' ; r)spunse doamna @ona"ieux' ; -i de a"eea "ere-mi tainele mele -i /i le spun' dar nu te le(a de ale altora1 ; @ine' ; se +n")p)/#n) d'Arta(nan' ; atun"i o s) le des"op)r eu sin(ur5 da") tainele astea pot a3ea o +nr#urire asupra 3ie/ii dumitale' +nseamn) ") tainele astea tre,uie s) *ie -i ale mele1 ; @a ni"i prin (#nd s)-/i trea")I se r)sti t#n)ra *emeie at#t de t)ios' +n"#t *)r) s) 3rea' pe d'Arta(nan +l tre"ur) *iori1 Te ro( nu te ameste"a +n tre,urile mele' nu ")uta s) m) a8u/i +n ni"i un *el' +/i "er asta +n numele sim/)m#ntului pe "are spui ")-l ai pentru mine' +n numele ,inelui pe "are mi l-ai *)"ut -i pe "are nu-l 3oi uita toat) 3ia/a1 As"ult) "e-/i spun1 Nu te mai o"upa de mine' 3reau s)-/i pier din amintire' "a -i "#nd nu m-ai 3)0ut ni"iodat)1

; Dar Aramis' s) *a") -i el la *el "a mine' doamn)M +ntre,) d'Arta(nan /#*nos1 ; E a doua sau a treia oar) ") roste-ti numele )sta' domnul meu' de-i /i-am spus ") nu -tiu "ine e1 ; Nu -tii "ine-i omul la (eamul ")ruia te-ai dus de ai ,)tutM Te ro(' doamn)' prea m) so"ote-ti "redul pe l#n() alte toateI ; M)rturise-te ") 3rei s) m) tra(i de lim,) -i atun"i n)s"o"e-ti o po3este +ntrea() -i s"orne-ti pe "ine -tie "ine1 ; Doamn)' eu nu n)s"o"es" -i nu s"ornes" nimi"' spun ade3)rul ade3)rat1 ; Bi spui ") unul dintre prietenii dumitale lo"uie-te a"olo +n "as)M ; O spun -i o tot spun pentru a treia oar)6 +n "asa a"eea lo"uie-te prietenul meu -i a"est prieten este Aramis1 ; Toate astea se 3or l)muri mai t#r0iu' ; murmur) t#n)ra *emeie' ; deo"amdat)' domnule' te ro(' t)"ere1 ; Da")-ai putea pri3i +n inima mea "a +ntr-o "arte des".is)' ai "iti at#ta sete de a a*la totul' +n"#t /i-ar *i mil) de mine -i at#ta dra(oste' +n"#t pe lo" mi-ai *a"e dest)inuiri1 Nu tre,uie s) ne temem de "ei "are ne iu,es"1 ; 2or,e-ti "am repede de dra(oste' domnul meu' i-o rete0) t#n)ra *emeie' "l)tin#nd din "ap1 ; Pentru ") m-a n)p)dit dra(ostea +nt#ia oar) +n 3ia/) -i pentru ") n-am ni"i dou)0e"i de ani1 Doamna @ona"ieux +l pri3i pe *uri-1 ; As"ult)' "red ") am prins *irul' st)rui d'Arta(nan1 A"um trei luni era s) m) ,at +n duel "u Aramis pentru o ,atist) la *el "u a"eea pe "are ai ar)tat-o *emeii de la el de a"as)' o ,atist) "are' sunt si(ur' a3ea a"eleia-i ini/iale1 ; Domnule' ; 0ise t#n)ra *emeie' ; 8ur ") m) o,ose-ti de nu mai pot' "u toate is"odirile astea1 ; Dar dumneata' doamn)' "are e-ti at#t de pre3)0)toare' ia (#nde-te-te' da"-ai *i arestat) -i /i s-ar ()si a"east) ,atist) asupra dumitale' nu e a-a ") n-ai s")pa de ,)nuieliM ; De "eM Nu sunt ini/ialele mele6 C1 @16 Constan"e @ona"ieuxM ; Hau Camelia de @ois-Tra"A1 ; Ta"i' domnule' +n/ele(e odat) s) ta"iI Da") prime8diile "are m) amenin/) nu te opres" s) 3or,e-ti' "el pu/in (#nde-te-te la "ele "are te amenin/) pe dumneata1

; Pe mineM ; Da' pe dumneata1 !l pa-te +n".isoarea' +-i prime8duie-te 3ia/a' "el "are m) "unoa-te1 ; Atun"i nu te mai p)r)ses"1 ; Domnule' ; se ru() t#n)ra *emeie' +mpreun#ndu--i m#inile' ; domnule' +n numele "erului' +n numele "instei de militar' +n numele "u3iin/ei de (entilom' du-te' du-te' pentru Dumne0eu5 iat)' sun) mie0ul nop/ii5 e ora "#nd sunt a-teptat)1 ; Doamn)' ; r)spunse el +n"lin#ndu-se' ; nu m) mai pot +mpotri3i "ui3a "are m) roa() "a dumneata6 *ii lini-tit)' ple"I ; Bi n-ai s) m) urm)re-ti' n-ai s) m) p#nde-tiM ; M) +ntor" a"as) ".iar a"um1 ; A.' -tiam eu ") e-ti un t#n)r "umse"adeI stri() doamna @ona"ieux' +ntin0#ndu-i o m#n) -i apu"#nd "u "ealalt) "io")na-ul unei u-i mi"i' intrat) +n 0id1 D'Arta(nan apu") m#na "e i se +ntindea -i o s)rut) +n*o"at1 ; A.I Mai ,ine nu te-a- *i +nt#lnit ni"iodat)' stri() el' "u a"ea asprime nai3) pe "are *emeile o pre*er) adesea mo*turilor "urtenitoare' *iind") ea de03)luie ad#n"urile (#ndirii -i arat) ") un sim/)m#nt poate *i mai tare de"#t 8ude"ata1 ; Ei ,ineI ; murmur) doamna @ona"ieux "u (lasul aproape m#n(#ietor -i str#n(#nd m#na lui d'Arta(nan "are tot i-o mai p)stra pe a ei' ; ei ,ine' eu nu spun "a dumneata5 "e e pierdut pentru 0iua de a0i nu e pierdut -i pentru "ea de m#ine1 Cine -tie da")' de0le(at) de tain)' +ntr-o ,un) 0i' n-o s)-/i *a" pe pla"M ; A"eea-i *)()duial) -i iu,irii meleM se repe0i d'Arta(nan +n "ulmea ,u"uriei1 ; O.I !n pri3in/a asta nu 3reau s) m) le( "u nimi"5 at#rn) de "eea "e 3ei -ti s) tre0e-ti +n inima mea1 ; A-adar' a0i doamn)111 ; A0i' domnule r)m#n doar la re"uno-tin/)1 ; A.' e-ti prea +n"#nt)toare' ; spuse d'Arta(nan "u triste/e' ; -i te 8o"i "u dra(ostea meaI ; Nu' m) *oloses" de m)rinimia dumitale' asta-i tot1 Dar "rede-m)' sunt anumite *iin/e "are pot n)d)8dui ori"e1 ; M) *a"i "el mai *eri"it om pe lume1 Line minte seara asta' /ine minte *)()duial) dat)I ; ?ii lini-tit' la timpul -i lo"ul "u3enit +mi 3oi adu"e aminte de toate1 Dar plea") a"um' pentru numele lui Dumne0eu' plea")I

Eram a-teptat) la mie0ul nop/ii -i sunt +n +nt#r0iere1 ; Cu "in"i minute1 ; Da' dar +n unele +mpre8ur)ri "in"i minute pot *i "in"i 3ea"uri1 ; C#nd iu,e-ti1 ; Bi de unde -tii ") nu tre,uie s) m) +nt#lnes" "u un +ndr)(ostitM ; 2a s) 0i")' te a-teapt) un ,)r,atI ; se r)0(#ndi dQArta(nan' ; un ,)r,atI ; Po*tim' o lu)m iar de la "ap)t' spuse doamna @ona"ieux' "u un 0#m,et oare"um ner),d)tor1 ; Nu' nu' m) du"' ple"5 "red +n dumneata' 3reau s) *iu 3redni" de +n"rederea mea oar,)' ".iar da") a"east) +n"redere ar *i prostie "urat)1 La re3edere' doamn)' la re3edereI Bi' neput#ndu-se par") de0lipi de"#t printr-o smu"itur) de m#na "e o /inea +n m#na lui' d'Arta(nan se +ndep)rt) *u(ind' +n 3reme "e doamna @ona"ieux ,)tea' la *el "a -i +n o,lon' trei lo3ituri +n"ete -i ,ine ".i,0uite5 apoi' a8uns +n "ol/ul str)0ii el +-i +ntoarse "apul6 u-a se des".isese -i se +n".isese la lo"' *rumoasa lui nu mai era a"olo1 D'Arta(nan +-i ")t) de drum5 "um +-i d)duse "u3#ntul ") n-o 3a p#ndi pe doamna @ona"ieux' ".iar da") 3ia/a lui ar *i at#rnat de lo"ul unde ea tre,uia s) se du") sau de persoana pe "are tre,uia s-o +nso/eas")' -i tot s-ar *i +ntors a"as)' *iind") a-a *)()duise1 Cin"i minute mai t#r0iu' era pe strada Groparilor1 ; @ietul At.os' ; (#ndea el ; n-o s) pri"eap) nimi" din toate astea1 O *i mo/)ind a-tept#ndu-m) sau s-o *i +ntors a"as) -i o *i a*lat ")' +n lipsa lui' 3enise o *emeie1 O *emeie la At.osI La urma urmelor' mai era una -i la Aramis1 Ce strunii sunt toate astea' (ro0a3 a- 3rea s) -tiu "um au s) se s*#r-eas")1 ; Prost' domnule' prost' r)spunse o 3o"e pe "are t#n)rul o re"unos"u a *i a lui Plan".et' ")"i tot 3or,ind tare de unul sin(ur' "a mai to/i du-ii pe (#nduri' o apu"ase pe aleea la "ap)tul ")reia ur"a s"ara "e du"ea la "amera lui1 ; Cum prostM Ce 3rei s) spui' neroduleM Ce s-a mai +nt#mplatM ; Tot soiul de pa"oste1 ; Ce anumeM ; Mai +nt#i' domnul At.os a *ost arestat1 ; ArestatM At.os' arestatI De "eM ; L-au ()sit la dumnea3oastr) -i l-au luat drept

dumnea3oastr)1 ; Bi "ine l-a arestatM ; Holda/ii din (ard) adu-i ai"i de oamenii ne(ri pe "are i-a/i pus pe *u()1 ; De "e nu -i-a spus numeleM De "e n-a spus ") n-are .a,ar de toat) ".estiunea astaM ; ?erit-a s*#ntul' domnule5 ,a s-a apropiat de mine -i mi-a -optit6 4Ht)p#n-tu' el are ne3oie de li,ertate -i nu eu' *iind") el -tie tot' iar eu nu -tiu nimi"1 O s) "read) ") l-au arestat pe el -i a-a o s) "#-ti(e timp5 peste trei 0ile spun "ine sunt -i atun"i o s) tre,uias") s)-mi dea drumulI4 ; @ra3o' At.osI Ce inim) no,il)I murmur) d'Arta(nan1 Ni"i n-ar *i putut *a"e alt*el1 Bi "e-au *)"ut 0,iriiM ; Patru l-au dus "u ei' n-a- putea s) 3) spun unde' la @astilia sau la ?ort-l'IDueSue5 doi au r)mas ai"i "u oamenii ne(ri "are au s"oto"it peste tot' -i-au luat toate .#rtiile1 !n s*#r-it' ultimii doi au stat de stra8) la poart)' +n timpul ispr)3ii5 pe urm)' "#nd au s*#r-it' au ple"at "u to/ii l)s#nd "asa (oal) -i toate 3rai-te1 ; Dar Port.os -i AramisM ; Nu i-am ()sit5 n-au 3enit1 ; Dar pot s) soseas") dintr-o "lip) +n alta5 le-ai l)sat 3or,) ")-i a-tept' nu-i a-aM ; Da' domnule1 ; As"ult)I Nu te mi-"a de ai"i5 da") soses"' spune-le "e mi s-a +nt#mplat -i s) m) a-tepte la "#r"iuma Pomme-de-Pin5 ai"i ar *i prime8dios' "asa poate *i spionat)1 Aler( la domnul de TrF3ille s)-i dau de -tire toate astea -i pe urm) m) du" s)-i +nt#lnes" a"olo1 ; @ine' domnule' spuse Plan".et1 ; Dar tu nu te mi-"a de ai"i' -i 3e0i' s) nu-/i *ie *ri")I +l +m,)r,)t) d'Arta(nan' +ntor"#ndu-se de la u-)1 ; N-a3e/i ni"i o (ri8)' domnule' ; r)spunse Plan".et' ; nu m) "unoa-te/i +n") 5 eu sunt "ura8os ne3oie mare "#nd +mi pun +n "ap s) *iu' numai ") e (reu p#n) m) .ot)r)s"5 de alt*el sunt din Pi"ardia1 ; Atun"i ne-am +n/eles' ; urm) d'Arta(nan' ; mai ,ine mori de"#t s)-/i p)r)se-ti postul1 ; Da' domnule' -i *a" ori"e numai "a s) 3) do3edes" "e mult /in la dumnea3oastr)I 4@ine' ; +-i spuse +n sinea lui d'Arta(nan1 ; s-ar 0i"e ")

metoda pe "are am *olosit-o "u ,)iatul )sta e "ea ,un)5 nu-i r)u de -tiut la ne3oie14 Bi repede "#t +l puteau du"e pi"ioarele' "are erau totu-i "am o,osite dup) aler()tura de peste 0i' d'Arta(nan se +ndrept) spre strada Colom,ier1 Domnul de TrF3ille nu era a"as)1 Compania sa *)"ea de (ard) la Lu3ru5 era -i el la Lu3ru "u oamenii lui1 Tre,uia numaide"#t s) a8un() p#n) la domnul de TrF3ille5 nu se putea s) nu i se adu") la "uno-tin/) "ele "e se petre"eau1 D'Arta(nan .ot)r+ de"i s) +n"er"e a intra la Lu3ru1 Uni*orma de soldat din "ompania domnului des Essarts tre,uia s)-i +nlesneas") tre"erea1 Co,or+ pe strada Petits-Au(ustins -i o lu) de-a lun(ul ".eiului' +ndrept#ndu-se spre Podul Nou1 He (#ndise o "lip) s) trea") Hena "u pontonul' dar' a8un(#nd pe malul apei' +-i 3#r+ pe ne(#ndite m#na +n ,u0unar -i 3)0u ") n-are "u "e s) pl)teas") taxa de tre"ere1 C#nd a8unse +n dreptul str)0ii Daup.ine 3)0u deodat) 3enind dintr-a"olo o pere".e al")tuit) din dou) persoane' a ")ror +n*)/i-are +l i0,i1 Cele dou) persoane "are al")tuiau a"east) pere".e' erau6 una un ,)r,at' "ealalt) o *emeie1 ?emeia adu"ea "u doamna @ona"ieux' iar ,)r,atul sem)na' "a dou) pi")turi de ap)' "u Aramis1 Pe l#n() asta' *emeia a3ea a"ea mantil) nea(r)' pe "are d'Arta(nan o mai 3edea +n") pro*il#ndu-se pe o,lonul din strada 2au(irard -i pe u-a din strada La Darpe1 Mai mult' ,)r,atul purta uni*orma de mu-".etar1 Glu(a *emeii era tras) peste o".i5 ,)r,atul +-i as"undea o,ra0ul "u ,atista5 a"east) +ndoit) m)sur) de pre3edere ar)ta ne+ndoios ") ni"i unul nu /inea s) *ie re"unos"ut1 Tre"ur) podul5 era a"ela-i drum "a -i al lui d'Arta(nan' ")"i d'Arta(nan se du"ea la Lu3ru5 se lu) de"i dup) ei1 Nu *)"use ni"i dou)0e"i de pa-i -i d'Arta(nan a8unse la "on3in(erea ") *emeia nu era alta de"#t doamna @ona"ieux' iar ,)r,atul' Aramis1 Him/i deodat) toate ".inurile (elo0iei s*#rte"#ndu-i inima1 Era de dou) ori +n-elat6 de prietenul lui -i de a"eea pe "are o +ndr)(ea de pe a"um "a pe o iu,it)1 Doamna @ona"ieux se 8urase

pe to/i s*in/ii ") nu-l "unoa-te pe Aramis -i "u un s*ert de or) mai t#r0iu o +nt#lnea la ,ra/ul lui Aramis1 Lui d'Arta(nan ni"i nu-i tre"ea prin minte ") o "uno-tea pe *rumoasa ne(ustoreas) a,ia de trei "easuri' ") ea nu-i datora de"#t o ,rum) de re"uno-tin/) pentru ") o s")pase din m#inile oamenilor ne(ri "are 3oiau s-o r)peas")' -i ") la urma-urmelor ni"i nu-i *)()duise nimi"1 He so"otea un iu,it ,at8o"orit' tr)dat' umilit5 de m#nie' s#n(ele +i n)3)li +n o,ra0 -i .ot)r+ s) l)mureas") totul1 Him/ind ") sunt urm)ri/i' "ei doi tineri (r),ir) pasul1 D'Arta(nan o lu) la *u()' tre"u +naintea lor' apoi se +ntoarse -i le ie-i +n "ale to"mai "#nd erau +n dreptul Hamariten"ei' s")ldat) +n lumina unui *elinar "e--i trimitea ra0ele sla,e pe partea a"eea a podului1 D'Arta(nan se opri +n *a/a lor' iar ei se oprir) +n *a/a lui1 ; Ce dore-ti' domnuleM +ntre,) mu-".etarul' d#nd +nd)r)t un pas -i "u un a""ent str)in "are-i do3edea lui d'Arta(nan ") unele din ,)nuielile lui "am d)deau (re-1 ; Nu-i AramisI stri() el1 ; Nu' domnule' nu sunt Aramis' -i dup) uimirea dumitale' 3)d ") m-ai luat drept alt"ine3a' a-a ") te iert1 ; M) ier/iI i0,u"ni d'Arta(nan1 ; Da' r)spunse ne"unos"utul1 Las)-m) de"i s) tre"' da") nu "u mine ai dumneata trea,)1 ; Ai dreptate' domnule' ; +nt)ri d'Arta(nan' ; nu "u dumneata am eu trea,)' "i "u doamna1 ; Cu doamnaM Dar dumneata ni"i n-o "uno-ti' urm) str)inul1 ; Te +n-eli' domnule' o "unos"1 ; 2e0iI ; +n"epu doamna @ona"ieux "u do8an)' +n (las' ; 3e0i' domnule' mi-ai dat "u3#ntul dumitale de o-tean -i de (entilom6 "redeam ") m) pot ,i0ui pe dumneata' ; Bi mie' doamn)' ; r)spunse d'Arta(nan *#st#"it' mi-a/i *)()duit111 ; Lua/i-mi ,ra/ul' doamn)' ; +i "urm) 3or,a str)inul' ; -i s) ne 3edem de drum1 N)u"' +n"remenit -i 0dro,it de toate prin "#te tre"use' d'Arta(nan r)m)sese "u ,ra/ele +n"ru"i-ate +n *a/a mu-".etarului -i a doamnei @ona"ieux1 Mu-".etarul *)"u doi pa-i +nainte -i "u m#na +l d)du pe

d'Arta(nan la o parte1 A"esta *)"u o s)ritur) +nd)r)t -i s"oase spada din tea")1 !n a"eea-i "lip) -i "u iu/eala *ul(erului' ne"unos"utul o trase -i el pe a lui1 ; Pentru Dumne0eu' milordI stri() doamna @ona"ieux arun"#ndu-se +ntre "ei doi lupt)tori -i apu"#nd spadele "u am#ndou) m#inile1 ; MilordI ; stri() d'Arta(nan' ")ruia totul i se luminase par") dintr-o dat)' ; milordI Ierta/i-m)' domnule' nu "um3a dumnea3oastr) sunte/i111 ; Milord' du"e de @u"Pin(.am ; spuse doamna @ona"ieux' "u 3o"ea s")0ut) ; -i a"um' po/i s) ne pier0i pe to/i1 ; Milord' doamn)' 3) "er iertare' de o sut) de ori iertare5 dar o iu,es"' milord' -i eram (elos5 dumnea3oastr) -ti/i' milord' "e +nseamn) s) iu,e-ti5 ierta/i-m)' -i spune/i-mi "um a- putea s)-mi dau 3ia/a pentru +n)l/imea 3oastr)1 ; E-ti un t#n)r "umse"ade ; spuse @u"Pin(.am' +ntin0#ndu-i lui d'Arta(nan m#na pe "are a"esta o str#nse respe"tuos ; +mi o*eri a8utorul dumitale' +l primes"5 /ine-te dup) noi p#n) la Lu3ru' "u dou)0e"i de pa-i +n urm) -i da") "ine3a ne p#nde-te' u"ide-lI D'Arta(nan +-i str#nse spada s"oas) su, ,ra/' l)s) pe doamna @ona"ieux -i pe du"e s) +nainte0e "u dou)0e"i de pa-i' -i-i urm)' (ata s) +ndeplineas") aidoma instru"/iunile no,ilului -i ele(antului ministru al lui Carol I1 Din *eri"ire' t#n)rul nostru *anati" nu ()si ni"i un prile8 "a s) dea du"elui do3ada "redin/ei sale' ast*el ") t#n)ra *emeie' +nso/it) de *rumosul mu-".etar' intr) +n palatul Lu3ru prin poarta E".elle' *)r) a *i *ost sup)ra/i de "ine3a1 Iar d'Arta(nan' o porni de +ndat) la "#r"iuma Pomme-de-Pin' unde-i ()si pe Port.os -i pe Aramis' "are-l a-teptau1 ?)r) s) le dea 3reo deslu-ire pentru osteneala "e le-o pri"inuise' le spuse doar ") a dus sin(ur la "ap)t trea,a pentru "are "re0use la +n"eput "a 3a a3ea ne3oie de spri8inul lor1 Bi a"um' s) +nnod)m *irul po3estirii noastre' s)-i l)s)m pe "ei trei prieteni s) se +ntoar") *ie"are la el a"as) -i s) urm)rim prin (an(urile +ntorto".eate ale Lu3rului pe du"ele de @u"Pin(.am -i pe ")l)u0a lui1

Capitolul GII GEORGE 2ILLIERH' DUCE DE @UCTINGDAM Doamna @ona"ieux -i du"ele au intrat +n palatul Lu3ru *)r) (reutate5 doamna @ona"ieux era "unos"ut) "a *iind +n slu8,a re(inei' iar du"ele purta uni*orma mu-".etarilor domnului de TrF3ille "are' dup) "um am mai spus' erau de (ard) +n noaptea a"eea1 De alt*el' portarul Germain era de partea re(inei -i da") s-ar *i +nt#mplat "e3a' doamna @ona"ieux ar *i *ost +n3inuit) ") -i-a adus iu,itul +n Lu3ru -i at#ta tot5 +-i lua asupra ei a"east) nele(iuire5 s-ar *i ales "u numele p)tat' dar "e +nsemn)tate putea a3ea +n lume "instea unei mi"i ne(ustoreseM Odat) intra/i +n)untrul "ur/ii' du"ele -i t#n)ra *emeie o luar) de-a lun(ul 0idului "am 3reo dou)0e"i -i "in"i de pa-i5 dup) a"eea' doamna @ona"ieux +mpinse o porti/) de ser3i"iu "are st)tea des".is) peste 0i' dar "are era de o,i"ei +n".is) noaptea5 porti/a se des".ise5 am#ndoi intrar) -i se tre0ir) deodat) +n +ntuneri"' dar doamna @ona"ieux "uno-tea toate "ol/urile -i r)s"ol/urile a"estei aripi a palatului' destinat) "elor "e al")tuiau suita1 !n".ise u-ile +n urma ei1 !l lu) pe du"e de m#n)' *)"u "#/i3a pa-i ,#8,#ind' se prinse "u o m#n) de parmal#"ul unei s")ri' pip)i o treapt) "u pi"iorul -i +n"epu s) ur"e s"ara5 du"ele num)r) dou) "aturi1 Pe urm) o apu") la dreapta' urm) o sal) lun()' "o,or+ un "at' mai *)"u 3reo "#/i3a pa-i' potri3i o ".eie +ntr-o ,roas")' des".ise o u-) -i-l +mpinse u-or pe du"e +ntr-o +n")pere luminat) numai de o lamp) de noapte' -optindu-i6 4R)m#ne/i ai"i' milord du"e' o s) 3in) "ine3a41 Apoi ie-i prin a"eea-i u-) -i o +n".ise "u ".eia1 !n"#t du"ele se 3)0u deodat) prins "a un ostate"1 Tre,uie s) re"unoa-tem +ns) ") a-a sin(ur "um era' du"ele de @u"Pin(.am nu sim/i ni"i o "lip) *iorul 3reunei temeri5 una din laturile "ele mai i0,itoare ale *irii sale era (oana dup) a3enturi -i 3is)ri romanti"e1 Cute0)tor' ne+n*ri"at' +ntreprin0)tor' nu era +nt#ia oar) ") +-i prime8duia 3ia/a +n asemenea +n"er")ri5 a*lase ") a-a-0isa 3este din partea Anei de Austria' pe al ")rei temei 3enise la Paris' era doar o "ap"an) -i +n lo" s) se +ntoar") +n An(lia' trimisese -tire re(inei' *olosindu-se de +mpre8urarea +n "are *usese pus' ") nu 3a ple"a p#n) "e nu o 3a *i 3)0ut1 Re(ina se +mpotri3ise la +n"eput' apoi tem#ndu-se "a du"ele s"os din min/i s) nu *a")

"ine -tie "e ne,unie' luase .ot)r#rea s)-l primeas") -i s)-l implore s) ple"e ne+nt#r0iat6 dar ".iar +n seara a"eea' doamna @ona"ieux' ")reia i se +n"redin/ase sar"ina de a se du"e -i de a-l adu"e la Lu3ru' *usese r)pit)1 Dou) 0ile nu s-a -tiut nimi" de soarta ei' +n"#t toate r)m)seser) ,alt)1 Odat) li,er) +ns) -i o dat) "e putuse 3edea pe La Porte' lu"rurile +-i urmaser) "ursul5 ast*el *iind adusese to"mai la +ndeplinire prime8dioasa +ndatorire pe "are' da") n-ar *i *ost arestat)' ar *i +n*)ptuit-o "u trei 0ile mai de 3reme1 R)mas sin(ur +n "amer)' @u"Pin(.am se apropie de o o(lind)1 Htraiele a"elea de mu-".etar +i -edeau de minune1 La trei0e"i -i "in"i de ani' "#t a3ea pe atun"i' se ,u"ura pe ,un) dreptate de *aima de a *i "el mai ".ipe- (entilom -i "el mai ele(ant "a3aler din toat) ?ran/a -i toat) An(lia1 R)s*)/atul a doi re(i' st)p#nul unei a3eri de milioane' atotputerni" +ntr-un re(at pe "are-l tul,ura dup) "um i se n)0)rea -i-l lini-tea dup) "um a3ea ".e*' Geor(e 2illiers' du"e de @u"Pin(.am' tr)ia una din a"ele 3ie/i "a +n ,asme' 3ie/i "e st#rnes" uimirea posterit)/ii' 3ea"uri dup) 3ea"uri1 De a"eea' st)p#n pe el' "unos"#ndu--i puterea' +n"redin/at ") le(ile "are "#rmuies" pe "eilal/i muritori nu pot s)-l atin()' el mer(ea drept spre /elul .ot)r#t' *ie ") a"est /el str)lu"it -i ame/itor de +nalt ar *i *ost pentru altul "urat) ne,unie' ".iar +n +n".ipuire1 Iat) "um a8unsese el s) se apropie de mai multe ori -i s) se *a") iu,it de *rumoasa -i m#ndra Ana de Austria' prin uluitoarea lui *)ptur)1 Geor(e de 2illiers se a-e0) de"i' dup) "um am mai spus' +n *a/a unei o(lin0i' +-i potri3i unduirile *rumosului s)u p)r ,)lai pe "are (reutatea p)l)riei le stri"ase' +-i r)su"i musta/a -i "u inima "ople-it) de ,u"urie' *eri"it -i m#ndru de a tr)i +n s*#r-it "lipa pe "are o dorea de at#ta 3reme' +-i 0#m,i sie-i seme/ -i plin de speran/)1 !n a"ea "lip) o u-) as"uns) +n perete se des".ise' o *emeie se i3i1 @u"Pin(.am o 3)0u prin o(lind)5 +-i +n),u-i un stri()t' era re(inaI Ana de Austria a3ea pe atun"i dou)0e"i -i -ase sau dou)0e"i -i -apte de ani' adi") era +n plin) str)lu"ire a *rumuse/ii ei1 A3ea un mers de re(in) sau de 0ei/)5 o".ii "u lu"iri de smarald de o *rumuse/e neasemuit)' "u o ")ut)tur) ,la8in)' dar -i maiestuoas)1 Gura +i era mi") -i rumen)5 de-i ,u0a de 8os tre"ea pu/in peste

"ea de sus "a la to/i prin"ipii "asei de Austria' a"east) (ur) -tia s) +ntru".ipe0e (ra/ia atun"i "#nd sur#dea' dar -i de0(ustul ne+ndur)tor atun"i "#nd dispre/uia1 He 3or,ea de pielea *in) -i "ati*elat) a re(inei' m#inile -i ,ra/ele-i erau de o *rumuse/e uimitoare -i to/i poe/ii 3remii le "#ntau "a *)r) seam)n pe lume1 !n s*#r-it' p)rul' din ,lond "um *usese +n *ra(eda tinere/e' a"um era "astaniu5 +l purta *oarte pudrat' +n ,u"le "e-i +n"adrau *a/a pe "are "el mai stra-ni" "riti" ar *i dorit-o poate "u "e3a mai pu/ine dresuri' iar "el mai preten/ios s"ulptor' "u un nas "e3a mai *in1 @u"Pin(.am r)mase o "lip) +nm)rmurit5 ni"iodat)' la ni"i o ser,are' la ni"i un "arusel' Ana de Austria nu-i ap)ruse at#t de *rumoas) "a atun"i' +n ro".ia a"eea simpl) de atlas al, -i +nso/it) de dona Este*ana' sin(ura dintre doamnele de onoare spaniole "are nu *usese i0(onit) de (elo0ia re(elui -i de pri(oana lui Ri".elieu1 Ana de Austria *)"u doi pa-i +nainte5 @u"Pin(.am se arun") la pi"ioarele ei -i +nainte "a re(ina s)-l *i putut opri' +i s)rut) poalele ro".iei1 ; Du"e' "red ") -ti/i6 nu eu am pus s) 3i se s"rie1 ; DaI Da' doamn)' da' maiestatea 3oastr)' ; r)spunse du"ele' ; -tiu ") am *ost un ne,un' un smintit "#nd am "re0ut ") 0)pada s-ar +nsu*le/i -i ") marmora s-ar +n")l0i5 dar "e 3re/i' "#nd iu,e-ti "re0i lesne +n iu,ire5 dealtminteri n-a *ost "u totul 0adarni") a"east) ")l)torie de 3reme "e am i0,utit s) 3) 3)d1 ; Da' ; r)spunse Ana' ; dar -ti/i -i pentru "e -i "um 3) 3)d' milord1 2) 3)d pentru ")' nep)s)tor *a/) de toate am)r)"iunile mele' 3-a/i +n")p)/#nat s) r)m#ne/i +ntr-un ora- unde' r)m#n#nd' 3) pune/i +n prime8die dumnea3oastr) 3ia/a -i mie onoarea5 3) 3)d spre a 3) spune ") totul ne desparte6 ad#n"urile m)rii' du-m)nia re(atelor' s*in/enia 8ur)mintelor1 E un sa"rile(iu' milord' s) lup/i +mpotri3a at#tor lu"ruri1 2) 3)d' +n s*#r-it pentru "a s) 3) spun ") nu tre,uie s) ne mai 3edem1 ; 2or,i/i' doamn)' 3or,i/i' re(in)' ; 0ise @u"Pin(.am' ; dul"ea/a (lasului a"oper) asprimea "u3intelor pe "are mi le spune/i1 2or,i/i de sa"rile(iuI Dar sa"rile(iu este desp)r/irea a dou) inimi pe "are Dumne0eu le *)"use una pentru alta1 ; MilordI ; stri() re(ina' ; uita/i ") nu 3-am spus ni"iodat) ") 3) iu,es"1 ; Dar nu mi-a/i spus ni"i ") nu m) iu,i/i -i' +ntr-ade3)r' a-mi

spune asemenea "u3inte ar *i din partea maiest)/ii 3oastre prea mare nere"uno-tin/)1 C)"i' spune/i-mi' unde a/i mai putea ()si iu,ire "a a mea' iu,ire pe "are ni"i 3remea' ni"i dep)rtarea' ni"i disperarea s) ni le poat) stin(e5 o iu,ire "are se mul/ume-te "u o pan(li") uitat)' "u o pri3ire pe *uri-' "u un "u3#nt arun"at la +nt#mplareM Hunt trei ani' doamn)' de "#nd 3-am 3)0ut +nt#ia oar) -i trei ani de "#nd 3) iu,es" ast*el1 2re/i s) 3) spun "um era/i +m,r)"at) "#nd 3-am 3)0ut atun"iM 2re/i s) 3) des"riu "u de-am)nuntul *ie"are podoa,) a ro".iei 3oastreM Iat)' 3) mai am +n") +naintea o".ilor5 st)tea/i pe perne' a-a "um se o,i-nuie-te +n Hpania5 purta/i o ro".ie de atlas 3erde "u ,roderii de aur -i ar(int' "u m#ne"i lar(i' prinse +n diamante mari de *rumoasele 3oastre ,ra/e' a a"estor minuni de ,ra/e5 a3ea/i +n 8urul (#tului un (uler plisat -i pe "ap o ,onet) mi")' de "uloarea ro".iei' iar la ,onet) o pan) de ,#tlan1 O.' iat)' +n".id o".ii -i 3) 3)d a-a "um era/i atun"i5 -i-i des".id -i 3) 3)d a-a "um sunte/i a"um' de o sut) de ori mai *rumoas) +n")I ; Ce ne,unieI ; murmur) Ana de Austria "are nu se +n"umeta s) poarte pi") du"elui pentru ")-i p)strase at#t de ,ine ima(inea +n inima lui' ; "e ne,unie s)-/i .r)ne-ti o patim) de-art) "u asemenea amintiriI ; Bi "u "e a- putea oare s)-mi .r)nes" 3ia/aM Eu nu am de"#t amintiri1 De "#te ori 3) 3)d mai +n".id +n") un diamant +n taini/a inimii mele1 A"esta este "el de al patrulea pe "are +l l)sa/i s) "ad) -i pe "are eu +l ridi"' ")"i' +n trei ani' doamn)' nu 3-am 3)0ut de"#t de patru ori6 +nt#ia oar)' 3-am amintit-o adineauri5 a doua oar)' la doamna de C.e3reuse5 a treia +n par"ul din Amiens111 ; Du"e' ; +l +ntrerupse re(ina +m,u8or#ndu-se' ; nu-mi aminti/i 3) ro( de seara a"eea1 ; Dimpotri3)' doamn)' s) ne-o amintim' de "e s) nu ne-o amintimM E seara *eri"it) -i str)lu"itoare a 3ie/ii mele1 Mai /ine/i minte "e noapte minunat) eraM Adierea dul"e -i +nmiresmat) a 3)0du.ului' "erul de "o,alt sm)l/at "u steleI Putusem +n s*#r-it r)m#ne sin(uri' era/i (ata s)-mi spune/i tot' sin(ur)tatea 3ie/ii 3oastre' su*erin/ele inimii 3oastre1 2) spri8inea/i de ,ra/ul meu' iat)' de a"esta1 C#nd +mi ple"am "apul' sim/eam *rumosul 3ostru p)r atin(#ndu-mi u-or *a/a -i de "#te ori mi-o atin(ea' m) tre"eau *iori din "ap p#n) +n pi"ioare1 O.I Re(in)I Re(in)I Nu -ti/i "e

*eri"iri "ere-ti -i "e ,u"urii *)r) moarte sunt 0)3orite +ntr-o asemenea "lip)1 A- da tot "e am' a3ere' (lorie' 0ilele "are-mi r)m#n de tr)it' pentru +n") o "lip) "a a"eea' pentru o noapte "a atun"i5 ")"i +n noaptea a"eea' doamn)' +n noaptea a"eea m) iu,ea/i' 3-o 8ur1 ; MilordI He poate' da5 lo"ul unde m) a*lam' *arme"ul a"elei neasemuite nop/i' 3ra8a pri3irii dumnea3oastr)' +n s*#r-it' se poate "a toate miile de +mpre8ur)ri "are se str#n( uneori "a s) piard) pe o *emeie' s) se *i str#ns +n 8urul meu +n seara a"eea *atal)5 dar a/i 3)0ut' milord' re(ina a 3enit +n a8utorul *emeii "are -o3)ia6 la "el dint#i' "u3#nt pe "are a/i +ndr)0nit s) mi-l spune/i' la "el dint#i (est "ute0)tor la "are a tre,uit s) r)spund' am stri(at1 ; Da' da' da' a"easta e ade3)rat -i ori"e alta dra(oste de"#t a mea s-ar *i spul,erat la asemenea (rea +n"er"are5 dar dra(ostea mea a supra3ie/uit mai +n*l)")rat) -i mai nepieritoare1 A/i "re0ut ") *u(i/i de mine da") ple"a/i la Paris' a/i "re0ut ") nu 3oi +ndr)0ni s) p)r)ses" "omoara asupra ")reia st)p#nul meu m-a pus s) 3e(.e01 Dar "e-mi pas) mie de toate "omorile lumii -i de to/i re(ii p)m#ntuluiI Dup) opt 0ile eram +napoi' doamn)1 De data asta n-a/i putut s)-mi mai spune/i nimi"5 +mi pusesem +n prime8die ran(ul' 3ia/a' pentru "a s) 3) 3)d doar o "lip)5 ni"i m)"ar m#na nu 3-am atins-o -i' 3)0#ndu-m) at#t de supus -i de po")it' m-a/i iertat1 ; Da' dar "alomnia a prins +n (.earele ei toate a"este ne,unii de "are eu nu eram "u nimi" 3ino3at)' -ti/i prea ,ine' milord1 Re(ele' a/#/at de domnul "ardinal' a *)"ut o ()l)(ie (roa0ni")5 doamna de 2ernet a *ost i0(onit)' Pulan(e' sur(.iunit5 doamna de C.e3reuse a ")0ut +n di0(ra/ie -i "#nd a/i 3rut s) 3) +ntoar"e/i +n ?ran/a "a am,asador' re(ele +nsu-i' adu"e/i-3) aminte' milord' re(ele +nsu-i s-a +mpotri3it1 ; Da' -i ?ran/a 3a pl)ti "u un r)0,oi +mpotri3irea re(elui ei1 Da") nu pot s) 3) mai 3)d' doamn)' ei ,ine' dores" s-au0i/i +n *ie"are 0i 3or,indu-se de mineI Ce s"op "rede/i "-a a3ut expedi/ia de la RF -i li(a "u protestan/ii din La Ro".elle pe "are o pl)nuies"M Pl)"erea de a 3) 3edea' doamn)1 Btiu ,ine' ") nu 3oi putea p)trunde "u armata p#n) ta Paris' dar a"est r)0,oi 3a adu"e dup) sine o pa"e5 pentru a"east) pa"e 3a *i ne3oie de un ne(o"iator -i a"ela 3oi *i eu1 Nimeni nu 3a mai

+ndr)0ni atun"i s) se mai +mpotri3eas") -i m) 3oi +ntoar"e la Paris' 3) 3oi 3edea -i 3oi *i *eri"it "#te3a "lipeI E drept' mii de oameni 3or pl)ti "u 3ia/a lor *eri"irea mea' dar asta nu m) pri3e-te de 3reme "e 3) 3oi 3edea1 Totul e poate "urat) ne,unie' "urat) sminteal)5 dar' spune/i-mi' "are *emeie a a3ut 3reodat) un iu,it mai +ndr)(ostit "a mine' "are re(in) a a3ut slu() mai +n*l)")rat)M ; MilordI Milord' adu"e/i +n ap)rarea dumnea3oastr) lu"ruri "are 3) +n3ino3)/es" -i mai (ro0a35 milord' toate a"este do3e0i de dra(oste pe "are 3re/i s) mi le da/i sunt aproape tot at#tea "rime1 ; !mi 3or,i/i ast*el pentru ") nu m) iu,i/i' doamn)5 ")"i da") m-a/i iu,i le-a/i 3edea toate "u totul alt*el5 da") m-a/i iu,i o.' da") m-a/i iu,i' ar *i prea mare *eri"ire pentru mine -i a- +nne,uniI Doamna de C.e3reuse despre "are 3or,ea/i adineauri' doamna de C.e3reuse a *ost mai pu/in "rud) "a dumnea3oastr)1 Dolland a iu,it-o5 -i ea a r)spuns dra(ostei lui1 ; Doamna de C.e3reuse nu era +ns) re(in)' murmur) Ana de Austria' "u"erit) *)r) 3oia ei de m)rturisirea +n*l)")rat) a unei dra(oste at#t de ad#n"i1 ; M-a/i iu,i de"i' doamn)' da") n-a/i *i re(in)' spune/i-mi' m-a/i iu,iM A- putea "rede ") numai +n)l/imea ran(ului 3) *a"e s) *i/i "rud) "u mineM A- putea de"i' "rede ") da"-a/i *i *ost doamna de C.e3reuse' s)rmanul @u"Pin(.am ar *i a3ut dreptul s) spereM Mul/umes" pentru a"este dul"i "u3inte' *rumoasa mea maiestate' de o sut) de ori mul/umes"I ; A.' milord' a/i au0it r)u' a/i +n/eles r)u5 n-am 3rut s) spunI111 ; 2) ro(' nu mai spune/i ni"i un "u3#ntI Ni"i unulI ; o ru() du"ele' ; da") datore0 *eri"irea mea unei (re-eli' nu *i/i at#t de "rud)' +n"#t s) mi-o r)pi/i1 A/i spus-o sin(ur)' am *ost ademenit +ntr-o "ap"an)5 s-ar putea "a a"east) "ap"an) s) m) "oste 3ia/a ")"i' iat)' se +nt#mpl) "e3a straniu' de "#t)3a 3reme am presim/iri ") 3oi muri1 Bi pe *a/a du"elui *lutur) un sur#s trist -i' totodat) plin de *arme"1 ; 2ai' Doamne' Dumne0euleI stri() Ana de Austria "u o spaim) "are m)rturisea ") (ri8a "e-o purta du"elui era mai mare de"#t 3oia s) arate1 ; Nu 3) spun toate astea' doamn)' pentru a 3) +nsp)im#nta5 e ".iar "ara(.ios "e 3) spun -i "rede/i-m) nu m) +n(ri8orea0) asemenea 3isuri1 Dar "u3#ntul pe "are l-a/i rostit adineauri' speran/a pe "are aproape mi-a/i dat-o' 3a *i pl)tit tot ".inul -i

".iar 3ia/a mea1 ; Ei ,ineI ; 0ise Ana de Austria' ; -i eu' du"e' -i eu am presim/iri' -i pe mine m) ".inuies" 3ise (roa0ni"e1 Am 3isat ") 3) 3edeam 0)"#nd +ns#n(erat' str)puns de o lo3itur)1 ; !n partea st#n()' nu-i a-a' de o lo3itur) de "u/itM +ntrerupse @u"Pin(.am1 ; Da' a-a e' milord' a-a e' +n partea st#n()' de o lo3itur) de "u/it1 Dar "ine 3-a putut spune 3isul meuM L-am +n"redin/at numai lui Dumne0eu -i numai +n ru()"iunile mele1 ; Ni"i nu dores" mai mult5 m) iu,i/i' doamn)' e at#t de ,ineI ; 2) iu,es"M EuM ; Da' dumnea3oastr)1 2-ar trimite oare Dumne0eu a"elea-i 3ise "a mie' da") nu m-a/i iu,iM Am a3ea noi oare a"elea-i presim/iri da") 3ie/ile am#ndurora nu s-ar r)s*r#n(e +n inima *ie")ruiaM M) iu,i/i' re(in)' -i o s) m) pl#n(e/iI ; O.' Doamne' Dumne0euleI ; murmur) Ana de Austria' ; e peste puterile mele1 2) ro(' du"e' +n numele "erului' ple"a/i' retra(e/i-3)5 nu -tiu da") 3) iu,es" sau nu 3) iu,es"' dar "eea "e -tiu e ") nu-mi 3oi ")l"a 8ur)m#ntulI A3e/i de"i mil) de mine -i ple"a/i1 O.' da") s-ar +nt#mpla s) *i/i lo3it +n ?ran/a' da"-a/i muri +n ?ran/a' da"-a- ,)nui ") dra(ostea dumnea3oastr) pentru mine 3-a pri"inuit moartea' nu m-a- m#n(#ia ni"iodat)6 a- +nne,uniI Ple"a/i de"i' ple"a/i' 3) implorI ; O.' "#t de *rumoas) sunte/i a"umI C#t 3) iu,es"I -opti @u"Pin(.am1 ; Ple"a/iI Ple"a/iI 2) implor -i +ntoar"e/i-3) mai t#r0iu5 3eni/i "a am,asador' 3eni/i ministru' 3eni/i +n"on8urat de ()r0i "are s) 3) apere' de slu8itori "are s) 3e(.e0e asupra dumnea3oastr) -i atun"i ; atun"i n-o s) m) mai tem pentru 3ia/a dumnea3oastr) -i 3oi *i *eri"it) s) 3) 3)d1 ; E ade3)rat "e-mi spune/iM ; Da111 ; Atun"i da/i-mi o do3ad) ") m-a/i iertat' da/i-mi un o,ie"t "are s) m) +n"redin/e0e ") n-am *ost prada unui 3is5 "e3a "e-a/i purtat -i "e-a- putea purta -i eu la r#ndul meu' un inel' un "olier' un lan/1 ; Bi 3e/i ple"a' 3e/i ple"a' da") 3) dau "e-mi "ere/iM ; Da1

; Numaide"#tM ; Da1 ; 2e/i p)r)si ?ran/a -i 3) 3e/i +ntoar"e +n1 An(liaM ; Da' 3-o 8ur1 ; A-tepta/i' atun"i' a-tepta/i1 Bi Ana de Austria se duse +n apartamentul ei' de unde ie-i aproape +ndat) /in#nd +n m#n) o "utie din lemn de tranda*ir' "u ini/ialele ei +n"rustate +n aur1 ; Lua/i' milord' lua/i a"east) "aset) -i p)stra/i-o +n amintirea mea1 @u"Pin(.am lu) "utia -i ")0u +n (enun".i a doua oar)1 ; Mi-a/i *)()duit ") 3e/i ple"a' +i spuse re(ina1 ; Bi-mi /in "u3#ntul1 Da/i-mi m#na dumnea3oastr)' m#na dumnea3oastr)' doamn)' -i ple"1 Ana de Austria +i +ntinse m#na' +n".ise o".ii -i se spri8ini "u "ealalt) m#n) de Este*ana sim/ind ") puterile o p)r)ses"1 @u"Pin(.am s)rut) p)tima- a"east) m#n) *rumoas)' apoi ridi"#ndu-se' spuse6 ; Nu 3or tre"e ni"i -ase luni' -i da") nu mor' 3) 3oi 3edea' doamn)' 3) 3oi 3edea ".iar da"-ar *i s) r)storn +ntrea(a lume1 Bi "redin"ios *)()duielii *)"ute' ie-i +n *u() din "amer)1 Pe "oridor o +nt#lni pe doamna @ona"ieux "are-l a-tepta -i "are' la *el de pre3)0)toare -i de noro"oas)1 !l +nso/i p#n) a*ar) din palat1

Capitolul GIII DOMNUL @ONACIEUG Cititorul -i-a putut da seama ") de-a lun(ul "elor po3estite a +nt#lnit un persona8 "are' pus +n +mpre8ur)ri (rele' a st#rnit destul de pu/in +n(ri8orarea noastr)1 A"esta era domnul @ona"ieux' prea "institul mu"eni" al intri(ilor politi"e -i amoroase "are se +mpleteau minunat unele "u altele +n a"ea 3reme at#t de "a3alereas") -i de romanti")1 Din *eri"ire' *ie ") "ititorul +-i mai adu"e sau nu aminte de el' din *eri"ire' ne /inem de *)()duiala s) nu-l pierdem din 3edere1 R,irii "are-l arestaser) l-au dus de-a dreptul la @astilia unde'

tremur#nd "a 3ar(a' a tre"ut prin *a/a unui pluton de solda/i "are--i +n")r"au *lintele1 !mpins apoi +ntr-o (alerie pe 8um)tate +n(ropat) +n p)m#nt' a *ost +mpro-"at "u sud)lmi (rosolane -i lo3ituri s)l,ati"e' de ")tre "ei "are-l duseser) a"olo1 2)0#nd ") n-au de-a *a"e "u un (entilom' 0,irii +l ter*eleau "a pe un "ali" de r#nd1 Dup) 3reo 8um)tate de or)' un (re*ier puse "ap)t ".inurilor' dar nu -i +n(ri8or)rii sale' d#nd ordin "a domnul @ona"ieux s) *ie dus +n "amera intero(atoriilor1 De o,i"ei' aresta/ii erau "er"eta/i la ei a"as)5 dar +n pri3in/a domnului @ona"ieux' "ine se mai (#ndea la asemenea *ormalit)/iM Doi solda/i din (ard) +l +n-*)"ar) pe ne(ustor' +l tre"ur) de-a "urme0i-ul unei "ur/i' +l ,)(ar) +ntr-un (an( unde se a*lau trei pa0ni"i' des".iser) o u-) -i-l +m,r#n"ir) +ntr-o +n")pere 8oas)' unde' nu se ()sea alt mo,ilier de"#t o mas)' un s"aun -i un "omisar1 Comisarul -edea pe s"aun -i s"ria la mas)1 Cei doi solda/i din (ard) aduser) pe arestat +n *a/a mesei' apoi' la un semn al "omisarului' se +ndep)rtar) a-a "a s) nu poat) au0i (lasurile1 Comisarul "are p#n) atun"i +-i /inuse "apul +n*undat +n .#rtii' -i-l ridi") s) 3ad) "u "ine are de-a *a"e1 A3ea un ".ip respin()tor a"est "omisar' "u nasul as"u/it' "u umerii o,ra8ilor ()l,e8i/i -i ie-i/i +n a*ar)' "u o".ii mi"i' dar s*redelitori -i a(eri' a ")ror ")ut)tur) era "#nd de 3ulpe' "#nd de 3ie0ure1 Capul' spri8init pe un (#t lun( -i 8u")u-' +i ie-ea din ro,a nea(r) -i lar()' ,)l),)nindu-se "u o mi-"are aproape la *el "u a ,roa-tei /estoase "#nd +-i s"oate "apul din "arapa"e1 !n"epu prin a-l +ntre,a pe domnul @ona"ieux numele' prenumele' 3#rsta' +ndeletni"irea -i domi"iliul1 !n3inuitul r)spunse ") se nume-te =a"Sues-Mi".el @ona"ieux' ") are "in"i0e"i -i unu de ani' ") a *ost ne(ustor de m)run/i-uri -i ") lo"uie-te +n strada Groparilor' nr1 $$1 Dup) a"eea' +n lo" s)-i mai pun) +ntre,)ri' "omisarul +i /inu o lun() "u3#ntare despre prime8dia "e-l amenin/) pe ori"e ,ur(.e0 de r#nd' atun"i "#nd se ameste") +n tre,urile pu,li"e1 Ad)u() la a"east) introdu"ere o ampl) "u3#ntare +n "are st)rui asupra puterii -i asupra +n*)ptuirilor domnului "ardinal' a"est ministru *)r) seam)n pe lume' a"est ,iruitor al mini-trilor din 3remi tre"ute' a"east) pild) pentru mini-trii "e 3or s) 3in)6

+n*)ptuiri -i putere ")rora nimeni nu li s-ar *i putut +mpotri3i *)r) a--i primi "u3enita pedeaps)1 Dup) partea a doua a "u3#nt)rii' "omisarul +-i a/inti pri3irea de uliu asupra s)rmanului @ona"ieux' po*tindu-l s) "#nt)reas") ,ine +mpre8urarea "o3#r-itoare +n "are se a*la1 P)rerile ne(ustorului erau (ata "#nt)rite5 el ,lestema "lipa "#nd domnului de La Porte i se n)0)rise s)-l +nsoare "u *ina lui -i mai ales "#nd a"east) *in) *usese primit) +n(ri8itoare a ru*)riei re(inei1 !n *irea 8up#nului @ona"ieux se +m,ina "ea mai s*runtat) iu,ire de sine' "u o 0(#r"enie s"#rna3)' la "are se ad)u(a -i o mi-elie *)r) mar(ini1 Pentru so/ia lui nu a3ea de"#t o u-oar) sl),i"iune "e nu putea lupta "u sim/)mintele de ")petenie mai sus +n-irate1 @ona"ieux "u(eta ad#n" asupra "u3intelor au0ite1 ; Dar' domnule "omisar' ; spuse el nedumerit' ; "rede/i-m) ") eu "unos" -i pre/uies" mai mult "a ori"are altul +nsu-irile a"estui +nalt prelat' *)r) seam)n pe lume -i "are a3em "instea s) ne "#rmuias")1 ; A-aM C.iar a-aM ; +ntre,) "omisarul' "am "u +ndoial)' ; dar da") e a-a' atun"i "um de te a*li la @astiliaM ; Cum de m) a*lu ai"i' sau mai ,ine 0is pentru "e' ; urm) @ona"ieux' ; n-a- putea s) 3) spun' dat *iind ") nu m-am dumirit ni"i eu' dar "u si(uran/) nu pentru a *i pri"inuit 3reo nepl)"ere domnului "ardinal' "u 3oia mea "el pu/in1 ; Ai *)"ut totu-i o nele(iuire de 3reme "e e-ti +n3inuit de +nalt) tr)dare1 ; De +nalt) tr)dareI ; ,#i(ui @ona"ieux +n(ro0it' ; de +nalt) tr)dareI Dar "um se poate "a un ,iet ne(ustor de m)run/i-uri' "are nu-i su*er) pe .u(.eno/i -i-i ur)-te de moarte pe spanioli' s) *ie +n3inuit de +nalt) tr)dareM G#ndi/i-3) ,ine' domnule "omisar' e "e3a "are nu poate *i "u putin/)1 ; Domnule @ona"ieux' ; rosti "omisarul pri3indu-l pe a"u0at' "a -i "um o".ii lui mi"i s-ar *i pri"eput s) "iteas") p#n) +n ad#n"ul inimilor' ; domnule @ona"ieux' dumneata ai o so/ie' nu-i a-aM ; Da' domnule' ; r)spunse ne(ustorul d#rd#ind de team)' ")"i presim/ea ") lu"rurile +n"epeau s) se +n"ur"e ; mai ,ine 0is' a3eam una1 ; CumI A3eai unaI Dar "e-ai *)"ut "u ea' da") n-o mai aiM ; Mi-a *ost r)pit)' domnule1

; Li-a *ost r)pit)M A-aM @ona"ieux sim/ea dup) a"est 4a-a4 ") tre,urile se +n"ur"au din "e +n "e mai r)u1 ; 2a s) 0i") /i-a *ost r)pit)M ; urm) "omisarul' ; -i nu "um3a -tii "ine /i-a r)pit-oM ; Mi se pare ")-l "unos"1 ; Cine-iM ; Lin s) 3) spun' domnule "omisar' ") nu -tiu nimi" si(ur' ,)nuies" numai1 ; Bi pe "ine ,)nuie-tiM Daide' 3or,e-te des".is1 Domnul @ona"ieux era +n mare +n"ur")tur)5 tre,uia s) t)()duias") totul' sau s) m)rturiseas") totulM T)()duind' ar *i dat poate de ,)nuit ") -tie prea multe -i ") se *ere-te s) 3or,eas")5 spun#nd tot "e -tia' d)dea m)"ar do3ad) de ,un)3oin/)1 He .ot)r+ de"i s) m)rturiseas")1 ; @)nuies"' ; +n"epu el' ; pe un ,)r,at +nalt' oa".e-' seme/' ai 0i"e ")-i un mare senior5 dup) "#t mi se pare' ne-a urm)rit de mai multe ori "#nd m) du"eam s-o a-tept pe ne3ast)-mea +n *a/a por/ii Lu3rului' "a s-o du" a"as)1 Comisarul p)ru "uprins de oare"are nelini-te1 ; Bi "um +l ".eam)M +ntre,) el1 ; O.' +n pri3in/a numelui nu pot s) 3) spun nimi"5 dar da") l-a- mai +nt#lni 3reodat)' *i/i pe pa"e' l-a- re"unoa-te -i dintr-o mie I ?a/a "omisarului se +n"runt)1 ; Ri"i ") l-ai re"unoa-te dintr-o mieM urm) el1 ; Adi")' ; se r)0(#ndi @ona"ieux' 3)0#nd ") o s"r#ntise' ; adi") 3reau s) spun111 ; Ai spus ") l-ai re"unoa-te' ; +nt)ri "omisarul' ; ,ine' pentru a0i e destul1 !nainte de a "ontinua intero(atoriul tre,uie s) dau de -tire "ui3a ") dumneata +l "uno-ti pe a"ela "are /i-a r)pit so/ia1 ; Dar n-am spus ")-l "unos"' stri() @ona"ieux de0n)d)8duit1 2-am spus dimpotri3)111 ; Lua/i-l de ai"i' porun"i "omisarul "elor doi pa0ni"i1 ; Bi unde s)-l du"emM +ntre,) (re*ierul1 ; !ntr-o "elul)111 ; !n "are anumeM ; !n "areI !n prima "are s-o nimeri' numai s) se +n".id) ,ine' r)spunse "omisarul "u nep)sare "are-l +n(ro0i pe s)rmanul

@ona"ieux1 ; 2ai de "apul meuI +-i 0ise el1 A dat n)pasta peste mine1 Cine -tie "e "rim) (roa0ni") o *i *)"ut ne3ast)-mea1 Ai"i se "rede ") suntem +n/ele-i -i o s) m) pedepseas") o dat) "u ea5 or *i tras-o de lim,)' -i ea o *i m)rturisit ") mi-a spus toate ale ei6 *emeia-i sla,) din *ireI Au0i' "elul)I Prima "are s-o nimeriI A-a a spusI O noapte tre"e numaide"#t5 -i m#ine' la roat)' la sp#n0ur)toareI O.' Doamne' Dumne0euleI Ai mil) de mineI ?)r) s) se sin".iseas") de 3)i")relile 8up#nului @ona"ieux' 3)i")reli "u "are' de alt*el' tre,uie s) *i *ost deprin-i' "ei doi pa0ni"i +l apu"ar) pe arestat' *ie"are de un ,ra/ -i-l duser) "u ei +n 3reme "e "omisarul s"ria +n (ra,) o s"risoare pe "are (re*ierul o a-tepta1 @ona"ieux nu +n".ise o".ii toat) noaptea' -i nu din pri"in) ") "elula ar *i *ost prea nesu*erit)' dar (ri8ile lui erau din "ale a*ar) de mari1 R)mase toat) noaptea pe un s")unel de lemn' tres)rind la "el mai mi" 0(omot -i "#nd primele ra0e ale dimine/ii se *uri-ar) +n "elul)' i se p)ru ") 0orile lune"au +n 3aluri "ernite1 Au0ind ") se tr)(ea 0)3orul' tres)ri deodat) +nsp)im#ntat1 Credea ") 3ine "ine3a s)-l ridi"e -i s)-l du") s)-i taie "apul5 de a"eea "#nd +n lo"ul ")l)ului' pe "are-l a-tepta +i 3)0u doar pe "omisarul -i (re*ierul din a8un' era "#t p-a"i s) le sar) de (#t1 ; C.estiunea dumitale s-a +n"ur"at -i mai r)u de asear)' stima,ile' ; +i spuse "omisarul' ; -i te s*)tuies" s) m)rturise-ti tot' tot' ")"i numai o ")in/) ade3)rat) te-ar mai putea s"uti de m#nia "ardinalului1 ; Dar sunt (ata s) spun tot' ; se t#n(ui @ona"ieux1 ; adi") tot "e -tiu1 2) ro( +ntre,a/i-m)1 ; !n primul r#nd' spune-mi unde e so/ia dumitale1 ; 2-am mai spus ") a *ost r)pit)1 ; Da' dar datorit) dumitale' ieri la "in"i dup)-amia0a' a *u(it1 ; Ho/ia mea a *u(itI se mir) @ona"ieux1 2ai' nenoro"itaI Domnule' da") a *u(it' apoi nu-i din 3ina mea' 3-o 8ur1 ; Atun"i "e-ai ")utat la domnul d'Arta(nan' 3e"inul dumitale' "u "are ai a3ut o lun() "ons*)tuire +n timpul 0ileiM ; A-a e' domnule "omisar' da' a-a e -i uite' m)rturises" ") am (re-it1 Da' am *ost la domnul d'Arta(nan1 ; Bi +n "e s"op te-ai dus la elM ; 2ream s)-l ro( s)-mi dea o m#n) de a8utor' "a s)-mi ()ses"

so/ia1 Credeam ") a3eam dreptul s-o "aut5 pe "#t se pare +ns)' m-am +n-elat -i 3) ro( s) m) ierta/i1 ; Bi "e-a r)spuns domnul d'Arta(nanM ; Domnul d'Arta(nan mi-a *)()duit spri8inul s)u5 dar *oarte "ur#nd mi-am dat seama ")-mi tra(e ".iulul1 ; Um,li s) +n-eli 8usti/iaI Domnul d'Arta(nan a +n".eiat o +n/ele(ere "u dumneata -i pe temeiul a"estei +n/ele(eri a pus pe *u() oamenii poli/iei "are o arestaser) pe so/ia dumitale -i a sustras-o urm)ritorilor1 ; CumM Domnul d'Arta(nan a r)pit-o pe so/ia meaI Ei' asta-i mai ,un) "a toateI ; Din *eri"ire' domnul d'Arta(nan se a*l) +n m#inile noastre -i 3e/i *i pu-i *a/) +n *a/)1 ; Pe le(ea mea' "u at#t mai ,ineI ; se ,u"ur) @ona"ieux' ; nu-mi pare r)u s) dau -i eu "u o".ii de un "unos"ut1 ; Adu"e/i ai"i pe domnul d'Arta(nan' porun"i "omisarul "elor doi pa0ni"i1 A"e-tia 3enir) +mpreun) "u At.os1 ; Domnule d'Arta(nan' ; +i spuse "omisarul lui At.os' ; spune tot "e s-a petre"ut +ntre dumneata -i domnul a"esta1 ; Dar' ; s)ri @ona"ieux' ; domnia-sa nu-i domnul d'Arta(nanI ; CumI Nu e domnul d'Arta(nanM +ntre,) "omisarul1 ; Ni"i pomeneal)' r)spunse @ona"ieux1 ; Atun"i "um +l ".eam) pe domnulM mai +ntre,) "omisarul1 ; N-am "um s) 3) spun' ") nu-l "unos"1 ; CumM Nu-l "uno-tiM ; Nu1 ; Nu l-ai 3)0ut ni"iodat)M ; @a da5 dar nu -tiu "um +l ".eam)1 ; Numele dumitaleM +ntre,) "omisarul1 ; At.os' r)spunse mu-".etarul1 ; @ine' dar )sta nu-i un nume de om5 e nume de munteI se r)sti ,ietul "omisar' "are +n"epea s)--i piard) "apul1 ; E numele meu' r)spunse lini-tit At.os1 ; Totu-i ai supus ") te nume-ti d'Arta(nan1 ; EuM ; Da' dumneata1 ; Adi") mie mi-au spus al/ii6 Dumneata e-ti domnul

d'Arta(nan1 Am r)spuns6 A-a "rede/iM Holda/ii "are m-au ridi"at stri(au ") ei -tiu mai ,ine "a mine1 N-am 3rut s)-i "ontra0i"1 Dealtminteri' a- *i putut s) m) +n-el1 ; Domnule' +/i ,a/i 8o" de +nalta autoritate a 8usti/ieiM ; @a de lo"' spuse lini-tit At.os1 ; Dumneata e-ti domnul d'Arta(nan1 ; 2ede/i ") mi-o spune/i din nou1 ; As"ulta/i-m) pe mine' domnule "omisar' ; se ameste") la r#ndul lui @ona"ieux' ; nu mai +n"ape ni"i o +ndoial) +n pri3in/a asta1 Domnul d'Arta(nan e ".iria-ul meu' a-a ")' de-i nu--i pl)te-te ".iria' sau poate to"mai din pri"ina asta' e *ires" s)-l "unos"1 Domnul d'Arta(nan e un t#n)r a,ia de 3reo nou)spre0e"e sau dou)0e"i de ani' pe "#t) 3reme dumnealui are "el pu/in trei0e"i de ani1 Domnul d'Arta(nan *a"e parte din ()r0ile domnului des Essarts' pe "#nd domnia-sa e din "ompania mu-".etarilor domnului TrF3ille1 Pri3i/i uni*orma' domnule "omisar' pri3i/i uni*orma1 ; A-a e' ; morm)i "omisarul' ; du")-se nai,ii' a-a eI To"mai atun"i u-a se d)du de perete -i un "urier' +nso/it de unul din pa0ni"ii de la intrarea @astiliei' +nm#n) "omisarului o s"risoare1 ; 2ai de "apul eiI i0,u"ni "omisarul1 ; CumM Ce eM De "ine 3or,i/iM Cred ") nu de ne3ast)-meaI ; @a' to"mai de eaI Uite ") /i s-a +n*undat a"umI ; Cum astaI ; stri() ne(ustorul' s"os din min/i' ; 3) ro( spune/i-mi -i mie pentru "e s) mi se pun) +n spinare "e *a"e ne3ast)-mea' "#t) 3reme eu sunt la +n".isoare1 ; Pentru ") "e *a"e a"um e urmarea unei ur0eli pe "are a/i ti"luit-o +mpreun)' a unei ur0eli dr)"e-tiI ; 2) 8ur' domnule "omisar' ") (re-i/i amarni"5 3) 8ur ") n-am .a,ar de "e tre,uia s) *a") ne3ast)-mea' ") sunt "u totul str)in de tot "e a *)"ut' iar da"-a *)"ut prostii' m) lep)d de ea' o *a" de o"ar)' o a*urises"1 ; U*I Ce omI ; spuse At.os "omisarului' ; da") nu mai a3e/i ne3oie de mine' atun"i trimite/i-m) d-ai"i1 Prea e pli"ti"os domnul @ona"ieux al dumnea3oastr)I ; Du"e/i-i +nd)r)t pe aresta/i +n "elulele lor' ; porun"i "omisarul ar)t#nd "u a"eea-i mi-"are pe At.os -i @ona"ieux ; -i p)0i/i-i mai stra-ni" "a ori"#nd1

; Totu-i' ; spuse At.os' lini-tit "a de o,i"ei ; da") a3e/i trea,) "u domnul d'Arta(nan' nu prea 3)d "um a- putea s)-i /in eu lo"ul1 ; ?a"e/i "e-am spusI ; r)"ni "omisarul' ; -i taina "ea mai (ro0a3)I A/i +n/elesM At.os +-i urm) pa0ni"ii' ridi"#nd din umeri' iar "el)lalt 3)i")rindu-se at#t de 8alni"' +n"#t ar *i muiat -i inima unui ti(ru1 @ona"ieux a *ost dus +n a"eea-i "elul) +n "are--i petre"use noaptea -i l)sat a"olo toat) 0iuli"a1 A-a ") toat) 0iuli"a ne(ustorul de m)run/i-uri s-a ,o"it' "a unul "e nu era +n stare s) /in) spada +n m#n)' dup) "um ne-a spus-o ".iar el1 Heara' "am pe la nou)' "#nd se .ot)r#se to"mai s) se ur"e +n pat' au0i pa-i prin (an(1 Pa-ii se apropiau de "elula lui' u-a se des".ise -i pa0ni"ii se i3ir) +n pra(1 ; Urmea0)-m)' +i porun"i un o*i/er de poli/ie "are intrase +n urma pa0ni"ilor1 ; H) 3) urme0I ; stri() @ona"ieux' ; s) 3) urme0 la ora astaI -i unde anume' Doamne' Dumne0euleM ; A"olo unde a3em porun") s) te du"em1 ; Dar )sta nu-i un r)spuns1 ; E totu-i sin(urul pe "are putem s) /i-l d)m1 ; O*' DoamneI Dumne0euleI ; se 8elui ,ietul ne(ustor' ; de data asta s-a s*#r-it "u mineI Bi *)r) ni"i o +mpotri3ire urm) +n ".ip me"ani" pe osta-ii sosi/i "a s)-l ridi"e1 Htr),)tu a"ela-i (an( pe unde 3enise' tre"u +nt#i printr-o "urte' apoi printr-un al doilea "orp de "l)diri5 +n s*#r-it' la poart) 0)ri o tr)sur) +n"on8urat) de patru osta-i ")l)ri1 !l ur"ar) +n tr)sur)5 o*i/erul de poli/ie se a-e0) l#n() el' u-a tr)surii *u +n"uiat) "u ".eia -i am#ndoi se tre0ir) +ntr-un soi de +n".isoare pe roate1 Tr)sura se urni din lo"5 +n"et-+n"et' "a un dri"1 Printre (ratiile 0)3or#te arestatul 0)rea "asele -i "aldar#mul' at#ta tot5 dar "a un ade3)rat pari0ian' @ona"ieux re"uno-tea *ie"are strad) dup) st#lp' dup) *irme' dup) *elinare1 C#nd s) a8un() +n dreptul H*#ntului Paul' lo"ul unde isp)-eau "ondamna/ii @astiliei' se sim/i (ata s) le-ine -i +-i *)"u de dou) ori semnul "ru"ii1 Cre0use ") tr)sura se opre-te a"olo1 Dar' tr)sura tre"u mai departe1 Ce3a mai +n"olo' +n"epu iar)-i s) d#rd#ie de (roa0)' "#nd o apu"ar) de-a lun(ul "imitirului H*#ntului Ion' unde erau

+nmorm#nta/i "riminalii +mpotri3a statului1 Un sin(ur lu"ru +l mai lini-tea6 +nainte de a *i +n(ropa/i' "ondamna/ilor li se taie de o,i"ei "apul1 Dar "apul lui mai era +n") pe umeri1 C#nd 3)0u +ns) ") tr)sura ia "alea spre Pla"e de Gre3e' "#nd 0)ri a"operi-urile /u(uiate ale prim)riei' "#nd +-i d)du seama ") tr)sura tre"e su, ar"ad)' +-i +n".ipui ") se -i s*#r-ise "u el5 3ru s) se spo3edeas") o*i/erului de politie -i +nt#mpin#nd +mpotri3ire' s"oase ni-te urlete at#t de "umplite' +n"#t a"esta +l amenin/) ") de 3a mai r)"ni a-a' +i 3a pune un ")lu- +n (ur)1 A"east) amenin/are +l mai lini-ti pe @ona"ieux5 da") ar *i *ost exe"utat +n Pla"e de Gre3e ar *i *ost de prisos s) i se mai puie ")lu-' ")"i a8unseser) +n prea8ma lo"ului de exe"u/ie1 !ntr-ade3)r' tr)sura tre"u de pia/a ,lestemat) *)r) a se opri1 Mai r)m#nea de temut doar a"ea Croix du Tra.oir -i tr)sura o luase to"mai +ntr-a"olo1 De data asta nu mai +n")pea ni"i o +ndoial)6 +n pia/a Croix du Tra.oir isp)-eau "riminalii de r#nd5 @ona"ieux se m#n(#iase "u (#ndul ") lui i s-ar "u3eni sau pia/a H*#ntului Paul sau Pla"e de Gre3e1 A-adar' ai"i +n pia/a Croix du Tra.oir se 3a s*#r-i "u ")l)toria -i "u soarta luiI Nu putea 0)ri +n") ne*eri"ita a"eea de "ru"e' dar par") o sim/ea ie-indu-i +n +nt#mpinare1 La 3reo dou)0e"i de pa-i de lo"ul exe"u/iei' au0i larm) -i tr)sura se opri1 Era mai mult de"#t putea +ndura ,ietul @ona"ieux5 0dro,it de nes*#r-itele 0(uduiri prin "are tre"use' s"oase un (eam)t u-or "are putea *i lesne luat drept ultimul o*tat al unui muri,und' -i +-i pierdu "uno-tin/a1

Capitolul GI2 OMUL DIN MEUNG Mul/imea se str#nse a"olo nu pentru a a-tepta pe un om "are tre,uia s) *ie sp#n0urat' "i pentru a se 0(#i la unul "are *usese sp#n0urat1 Dup) "e se opri o "lip)' tr)sura o porni din nou' str),)tu (loata' +-i urm) drumul' o apu") pe strada Haint-Donore' "#rmi pe strada @ons-En*ants -i se opri +n *a/a unei por/i 8oase1

Poarta se des".ise5 doi pa0ni"i +l primir) +n ,ra/e pe @ona"ieux' spri8init de o*i/erul de poli/ie5 +l +mpinser) pe o alee' +l puser) s) ur"e o s"ar) -i +l l)sar) +ntr-o anti"amer)1 ?)"use toate mi-")rile +n ".ip me"ani"1 Um,lase a-a "um se um,l) +n 3is5 0)rise toate lu"rurile "a prin ne(ur)5 ure".ile lui prinseser) sunete *)r) +ns) a le +n/ele(e5 ar *i putut s)-l exe"ute +n "lipa a"eea -i n-ar *i *)"ut o sin(ur) mi-"are "a s) se apere' n-ar *i s"os un sin(ur stri()t "a s) "ear) +ndurare1 R)mase ast*el pe ,an".et)' "u spinarea re0emat) de 0id -i "u ,ra/ele at#rnate' +n lo"ul unde-l puseser) pa0ni"ii1 Totu-i' pri3ind +n 8urul lui' nu 0)ri ni"i un o,ie"t amenin/)tor' nimi" nu ar)ta ") l-ar pa-te 3reo prime8die ade3)rat)6 ,an".eta era destul de moale' pere/ii a"operi/i "u o *rumoas) piele de Cordo3a' perdelele mari din damas" ro-u *#l*#iau +n *a/a *erestrei' str#nse +n -nururi de aur5 +n"epu s) pri"eap) +n"et-+n"et' ") spaima lui era *)r) rost -i +n"er") s)--i mi-te "apul la dreapta -i la st#n(a' +n 8os -i +n sus1 2)0#nd ") nimeni nu se +mpotri3e-te a"estor mi-")ri' +-i sim/i inima 3enindu-i la lo" -i +ndr)0ni s)--i +ndrepte un pi"ior' apoi "el)lalt5 +n s*#r-it' spri8inindu-se "u am#ndou) m#inile' se ridi") de pe ,an".et) -i 3)0u ") poate sta +n sus1 To"mai atun"i' un o*i/er' "u ".ipul ,l#nd' des".ise o u-)' +n 3reme "e s".im,a -i "#te3a "u3inte "u "ine3a din "amera al)turat)5 se +ntoarse apoi ")tre arestat6 ; Dumneata e-ti numitul @ona"ieuxM +ntre,) el1 ; Da domnule o*i/er' ; +n()im) ne(ustorul de m)run/i-uri' mai mult mort de"#t 3iu' ; slu(a dumnea3oastr)1 ; Intr)' 0ise o*i/erul1 Bi se d)du +n l)turi' "a "el)lalt s) poate tre"e1 Ne(ustorul se supuse *)r) a "r#"ni -i intr) +n "amera unde p)rea a *i a-teptat1 Era un "a,inet mare "u pere/ii numai arme de ata" -i de ap)rare' "u *erestrele +n".ise' "u aerul +n),u-itor -i +n "are se *)"use *o"' de-i nu tre"use +n") luna septem,rie1 O mas) p)trat)' a"operit) "u ")r/i -i .#rtii' peste "are *usese +ntins un plan uria- al ora-ului la Ro".elle' o"upa mi8lo"ul +n")perii1 !n pi"ioare' +n *a/a ")minului' st)tea un ,)r,at de talie mi8lo"ie "u /inut) m#ndr) -i aleas)' "u o".ii p)trun0)tori' "u *runtea lar()' "u *a/a us")/i3)' prelun(it) +n") printr-un "io" as"u/it pe "are-l +ntre(ea o pere".e de must)/i1 Cu toate ") ,)r,atul n-a3ea de"#t

trei0e"i -i -ase sau trei0e"i -i -apte de ani' p)rul' musta/a -i "io"ul erau ")runte1 C.iar *)r) spad)' a3ea +n*)/i-are de r)0,oini"' iar "i0mele-i din piele de ,i3ol' u-or pr)*uite' ar)tau ") +n 0iua a"eea ")l)rise1 A"est ,)r,at era Armand-=ean Du Plessis' "ardinal de Ri".elieu' dar nu a-a "um ne este +n*)/i-at de o,i"ei' "o"#r8at "a un mo-nea(' su*erind "a un mu"eni"' "u trupul isto3it' "u 3o"ea stins)' +n(ropat +ntr-un *otoliu uria- "a +ntr-un morm#nt des".is de "u 3reme' nemaitr)ind de"#t prin puterea (eniului s)u -i +n*runt#nd Europa doar prin 3la(a 3e-ni") a (#ndirii sale5 "i era "ardinalul a-a "um ar)ta +ntr-ade3)r pe 3remea a"eea' adi") un "a3aler di,a"i -i "urtenitor' *ira3 la trup' e drept' dar tare prin a"ea putere l)untri")' datorit) ")reia a putut *i unul din "ei mai ale-i ,)r,a/i "are au tr)it 3reodat)5 pre()tindu-se' +n s*#r-it ; dup) "e-l spri8inise pe du"ele de Ne3ers +n du"atul s)u din Mantua -i dup) "e "u"erise N#mes' Castres -i U0es ; pre()tindu-se s)-i alun(e pe en(le0i din insula RF -i s) +n"eap) asediul ora-ului La Ro".elle1 La prima 3edere' a-adar' nimi" din +n*)/i-are nu-l tr)da pe "ardinal -i ar *i *ost "u neputin/) a"elora "are nu-l 3)0user) la *a/) s) (.i"eas") +naintea "ui se a*lau1 @ietul ne(ustor r)m)sese +n pi"ioare la u-)' +n 3reme "e o".ii +naltului dre()tor' mai sus-0u(r)3i/i' se pironeau asupra lui' de par") ar *i 3rut s)-i p)trund) +n ad#n"urile tre"utului1 ; E @ona"ieux "el "u pri"inaM +ntre,) el dup) o "lip) de t)"ere1 ; Da' monseniore' r)spunse o*i/erul1 ; @ine' d)-mi .#rtiile de "olo -i las)-ne sin(uri1 O*i/erul lu) de pe mas) .#rtiile ar)tate' le +nm#n) "elui "are i le "eruse' se +n"lin) p#n) la p)m#nt -i ie-i1 @ona"ieux +-i d)du seama ") a"ele .#rtii erau intero(atoriile "e-i *useser) luate la @astilia1 C#nd -i "#nd ,)r,atul din *a/a ")minului +-i ridi"a o".ii de pe .#rtii -i-i +mpl#nta' "a dou) pumnale' p#n) +n str)*undul inimii s)rmanului ne(ustor1 Dup) 0e"e minute de "itit -i 0e"e se"unde de "er"etare' "ardinalul era l)murit1 ; C)p)/#na asta n-a ur0it +n 3ia/a ei' ; murmur) el' ; totu-i' s) mai 3edem1 ; E-ti +n3inuit de +nalt) tr)dare' +n"epu "ardinalul r)spi"at1 ; Mi s-a mai spus asta' monseniore' ; se t#n(ui @ona"ieux'

d#ndu-i -i el an".etatorului titlul pe "are i-l d)duse o*i/erul' ; dar 3) 8ur ") n-am .a,ar de a-a "e3a1 Cardinalul +-i opri un 0#m,et1 ; Ai uneltit +mpreun) "u so/ia dumitale' "u doamna de C.e3reuse -i "u milord' du"e de @u"Pin(.am1 ; Ade3)rat' monseniore' am au0it +n (ura ei numele astea1 ; Bi "u "e prile8M ; Ri"ea ") domnul "ardinal de Ri".elieu l-a ademenit pe du"ele de @u"Pin(.am s) 3in) la Paris' "a s)-l dea (ata -i o dat) "u el s-o dea (ata -i pe re(in)1 ; Hpunea ea a-aM se r)sti "ardinalul s"os din s)rite1 ; Da' monseniore' dar eu i-am spus ") nu *a"e ,ine ") 3or,e-te asemenea lu"ruri -i ") eminen/a sa nu-i +n stare s)111 ; Gura' n)t)r)uleI +i t)ie 3or,a "ardinalul1 ; A-a mi-a r)spuns -i ne3ast)-mea' monseniore1 ; Btii "ine /i-a r)pit so/iaM ; Nu -tiu' monseniore1 ; Bi ni"i nu ,)nuie-tiM ; @a da' monseniore' dar mi se pare ") ,)nuielile mele l-au "am ne")8it pe domnul "omisar' a-a ") nu le mai am1 ; Ho/ia dumitale a *u(it5 -tiai astaM ; Nu' monseniore' am a*lat a,ia +n +n".isoare -i tot prin domnul "omisar' "are e un om *oarte "umse"ade1 Cardinalul +-i st)p#ni un 0#m,et1 ; 2a s) 0i") nu mai -tii nimi" despre so/ia dumitale' dup) "e a *u(itM ; Nu mai -tiu nimi"' monseniore' dar eu 0i" ") s-o *i +ntors la Lu3ru1 ; A0i noapte la unu' nu se +ntorsese +n")1 ; A.I Dumne0euleI Dar "e-o mai *i "u eaM ; A*l)m noi' *ii pe pa"e5 nimi" nu i se poate as"unde "ardinalului5 "ardinalul -tie tot1 ; !n "a0ul )sta' monseniore' "rede/i ") domnul "ardinal ar ,ine3oi s)-mi spun) -i mie "e-o mai *i "u ne3ast)-meaM ; Poate ") da' mai +nt#i +ns) tre,uie s) m)rturise-ti tot "e -tii +n pri3in/a le()turilor dintre so/ia dumitale -i doamna de C.e3reuse1 ; Dar' monseniore' n-am .a,ar' n-am 3)0ut-o ni"iodat)1 ; C#nd te du"eai dup) so/ia dumitale Ia Lu3ru' ea se +ntor"ea

de-a dreptul a"as)M ; Aproape ni"iodat)' a3ea trea,) "u ni-te ne(ustori de p#n0eturi -i o du"eam la ei1 ; Bi "#/i ne(ustori de p#n0eturi erauM ; Doi' monseniore1 ; Unde lo"uies"M ; Unul pe strada 2au(irard' "el)lalt pe strada La Darpe1 ; Intrai -i dumneata "u d#nsa la eiM ; Ni"iodat)' monseniore' o a-teptam la u-)1 ; Bi "e s"ornea "a s-o la-i s) intre a-a' sin(ur)M ; Nu s"ornea nimi"5 +mi spunea s-o a-tept -i eu o a-teptam1 ; E-ti un so/ +ndatoritor' s"umpul meu domn @ona"ieux' 0ise "ardinalul1 4Mi-am spus Us"umpul meu domnV' (#ndi +n sinea lui ne(ustorul5 dra"e' lu"rurile mer( strun)I4 ; Ai re"unoa-te u-ile a"eleaM ; Da1 ; Btii numerele "aselorM ; Da1 ; Care anumeM ; Nr1 &E din strada 2au(irard5 nr1 KE +n strada La Darpe1 ; @ine' +n"u3iin/) "ardinalul1 Hpun#nd a"est "u3#nt' lu) un "lopo/el de ar(int -i sun)5 o*i/erul intr) din nou1 ; Du-te -i "aut)-l pe Ro".e*ort' ; +i -opti el' ; -i da") s-a +ntors' s) 3in) +ndat) la mine1 ; Contele e ai"i' ; 3esti o*i/erul' ; -i "ere st)ruitor s) 3or,eas") eminen/ei 3oastre1 ; H) 3in) atun"i' s) 3in)I porun"i ner),d)tor Ri".elieu1 O*i/erul se repe0i a*ar) "u (ra,a pe "are slu8itorii "ardinalului o puneau "are mai de "are' "a s)-i +ndeplineas") porun"ile1 ; Eminen/a 3oastr)I morm)i @ona"ieux' .ol,#ndu--i n)u"it o".ii1 A,ia ple"ase o*i/erul -i u-a se des".ise iar)-i' l)s#nd s) p)trund) +n "amer) un nou oaspete1 ; El eI stri() @ona"ieux1 ; Care elM +ntre,) "ardinalul1 ; Care mi-a r)pit ne3asta1 Cardinalul sun) iar)-i1 O*i/erul se i3i +n pra(1

; Da/i-l +n primire "elor doi pa0ni"i -i s) a-tepte a"olo p#n) "e-l 3oi ".ema iar)-i1 ; Nu' monseniore' nu' nu e elI ; se repe0i @ona"ieux' ; m-am +n-elat' e "u totul altul5 ni"i nu-i seam)n)5 dumnealui e om "umse"ade1 ; Lua/i-l de ai"i pe n)t)r)ul )staI porun"i "ardinalul1 O*i/erul +l apu") pe @ona"ieux de su,suoar) -i-l duse p#n) +n anti"amer)' unde-l d)du iar)-i "elor doi pa0ni"i1 Noul sosit +l urm)ri ner),d)tor "u pri3irea pe @ona"ieux p#n) "#nd ie-i din "amer) -i' +ndat) "e u-a se +n".ise +n urma lui5 se apropie de "ardinal -i-i spuse6 ; H-au 3)0ut1 ; CineM +ntre,) eminen/a sa1 ; Ea -i el1 ; Re(ina -i du"eleM +ntre,) Ri".elieu1 ; Da1 ; Unde astaM ; La Lu3ru1 ; E-ti si(urM ; C#t se poate de si(ur1 ; De unde -tiiM ; De la doamna de LannoA "are' dup) "um -ti/i' este +ntru totul "redin"ioas) eminen/ei 3oastre1 ; Bi de "e n-a spus numaide"#tM ; ?ie din +nt#mplare' *ie din temere' re(ina a trimis pe doamna de Hur(is s) doarm) +n "amera ei -i a p)0it-o toat) 0iua1 ; @ine' suntem +n3in-i1 Dar las) ") ne mai r)*uim noiI ; 2) 3oi a8uta din toat) inima' monseniore' *i/i pe pa"eI ; Cum s-au petre"ut lu"rurileM ; La dou)spre0e"e -i 8um)tate noaptea re(ina era "u +nso/itoarele ei1 ; UndeM ; !n dormitor1 ; @ine1 ; C#nd' iat) ") i se adu"e o ,atist) din partea *emeii "u ru*)ria111 ; Pe urm)M ; Deodat) re(ina' a p)rut *oarte tul,urat) -i "u tot *ardul "are-i a"operea *a/a' a p)lit1

; Pe urm)' pe urm)I ; H-a ridi"at +n pi"ioare -i "u 3o"ea s".im,at) a spus6 4Doamnelor' a-tepta/i-m) 0e"e minute' -i m) +ntor"41 A des".is apoi u-a iata"ului -i a ie-it1 ; De "e n-a 3enit doamna de LannoA ".iar atun"i "a s) te +n-tiin/e0eM ; Nu era +n") nimi" si(ur5 de alt*el' re(ina spusese6 4Doamnelor' a-tepta/i-m)4' -i n-ar *i +ndr)0nit s) ias) din "u3#ntul re(inei1 ; C#t timp a lipsit re(ina din "amer)M ; Trei s*erturi de or)1 ; Ni"i una din doamnele de onoare n-o +nso/eaM ; Numai dona Este*ana1 ; Dup) a"eea s-a +ntorsM ; Da' dar "a s) ia o "aset) de lemn de tranda*ir "u ini/ialele ei -i "a s) ple"e iar)-i1 ; C#nd s-a +ntors' a adus +napoi "asetaM ; Nu1 ; Doamna de LannoA -tie "e se a*l) +n "aseta a"eeaM ; Da' e(.ile/ii$E +n diamante pe "are maiestatea sa i-a d)ruit re(inei1 ; 2a s) 0i") s-a +ntors *)r) "aset)M ; Da1 ; Bi doamna de LannoA "rede ") re(ina i-a dat lui @u"Pin(.amI ; E ".iar "on3ins)1 ; Cum a-aM ; !n "ursul 0ilei' doamna de LannoA' +n "alitatea ei de doamna "are are +n (ri8) +m,r)")mintea re(inei' a ")utat "aseta -i' ne()sind-o' a *)"ut pe +n(ri8orata -i +n "ele din urm) a +ntre,at-o pe re(in) da") nu -tie unde e "aseta1 ; Bi atun"i re(ina111 ; Re(ina s-a *)"ut ro-ie "a *o"ul -i a r)spuns ")--i stri"ase +n a8un unul din "iu"uri -i l-a trimis (iu3aer(iului s)-l drea()1 ; H) trea") "ine3a pe a"olo "a s) ne +n"redin/)m da") e sau nu ade3)rat1 ; Am tre"ut eu1 ; Ce 0i"e (iu3aer(iulM
$E

Colier *)"ut din "iu"uri 9e(.ile/i: +n"rusta/i "u pietre s"umpe1

; Giu3aer(iul n-are .a,ar1 ; @ineI @ineI Ro".e*ort' totul nu-i +n") pierdut5 ,a poate111 poate ") e ".iar mai ,ine a-aI ; Bi "eea "e nu pun la +ndoial) e ") (eniul eminen/ei 3oastre111 ; 2a -ti s) +ndrepte (u(um)niile slu8itorului s)u' nu-i a-aM ; E to"mai "eea "e a- *i spus -i eu da") eminen/a 3oastr) m-ar *i l)sat s) s*#r-es"1 ; A"um -tii unde se as"undeau du"esa de C.e3reuse -i du"ele de @u"Pin(.amM ; Nu' monseniore' +n pri3in/a asta oamenii mei n-au putut s)-mi spun) nimi" si(ur1 ; Uite ") eu -tiu1 ; Dumnea3oastr)' monsenioreM ; Da' sau m)"ar ,)nuies"1 Unul st)tea pe strada 2au(irard nr1 &E' iar "el)lalt pe strada La Darpe nr1 KE1 ; Dore-te eminen/a 3oastr) s) trimit s)-i areste0e pe am#ndoiM ; Ar *i prea t#r0iu' tre,uie s) *i ple"at1 ; Totu-i' am putea "er"eta1 ; Ia 0e"e oameni din (arda mea -i s) s"oto"eas") am#ndou) "asele1 ; Aler(' monseniore1 Ro".e*ort ie-i "a un 3#rte81 R)mas sin(ur' "ardinalul st)tu o "lip) pe (#nduri apoi sun) a treia oar)1 A"ela-i o*i/er se i3i iar)-i1 ; H) intre arestatul' porun"i "ardinalul1 =up#n @ona"ieux *u adus din nou -i la un semn al "ardinalului o*i/erul se retrase1 ; M-ai +n-elat' spuse "u asprime "ardinalul1 ; EuM ; stri() @ona"ieux' ; eu s) +n-el pe eminen/a 3oastr)I ; Ho/ia dumitale "#nd se du"ea +n strada 2au(irard -i +n strada La Darpe' nu se du"ea la ne(ustori de p#n0eturi1 ; Dar atun"i' la "ine se du"ea' Doamne s*inteM ; He du"ea la du"esa de C.e3reuse -i la du"ele de @u"Pin(.am1 ; A-a e' ; 0ise @ona"ieux' ; ")ut#nd s)--i adune amintirile5 da' ".iar a-a1 Eminen/a 3oastr) are dreptate1 Eu i-am spus de multe ori ne3este-mi ")-i de mirare "a ni-te ne(ustori de p#n0) s)

stea +n asemenea "ase' +n "ase *)r) *irme' -i de *ie"are dat) ea se pornea pe r#s1 2ai' monseniore' ; urm) @ona"ieux' arun"#ndu-se la pi"ioarele eminen/ei' ; 3ai' "um se 3ede ") sunte/i "ardinalul' marele "ardinal' omul de (eniu pe "are toat) lumea +l ridi") +n sl)3iI Ori"#t de ie*tin) era a"east) i0,#nd) asupra unui om de r#nd "a @ona"ieux' totu-i "ardinalul se ,u"ur) o "lip)5 -i numaide"#t' la un nou (#nd "e-i r)s)ri +n minte' pe ,u0e +i *lutur) un sur#s5 +ntinse ne(ustorului m#na' spun#ndu-i6 ; Ridi")-te' prietene' e-ti un om de trea,)I ; Cardinalul mi-a +ntins m#na' am atins m#na marelui omI ; stri() @ona"ieux' ; +n)l/imea sa mi-a spus 4prietene4'I ; Da' prietene' da' ; urm) "ardinalul' "u a"el (las p)rintes" pe "are -i-l potri3ea uneori' dar "are nu putea p)")li de"#t pe "ei "are nu-l "uno-teau' ; -i *iind") ai *ost ,)nuit pe nedrept' uite' /i se "u3ine o desp)(u,ire1 Ia pun(a asta "u o sut) de pistoli' -i iart)-m)1 ; H) 3) iert eu' monsenioreI 0ise @ona"ieux' "odindu-se s) ia pun(a' de team) ") a-a-0isul dar s) nu *ie de"#t o (lum)1 A3e/i tot dreptul s) porun"i/i arestarea mea' a3e/i dreptul s) pune/i s) m) s".in(iuias")' a3e/i dreptul s) m) trimite/i la sp#n0ur)toare6 sunte/i st)p#nul -i ni"i n-a- *i putut "r#"ni m)"ar1 H) 3) iert eu pe dumnea3oastr)' monsenioreI 2ai' dar "um 3) pute/i (#ndi la a-a "e3aI ; A.I dra() domnule @ona"ieux' -tii s) *ii m)rinimos' +mi dau seama -i-/i mul/umes"1 Atun"i 3ei lua pun(a -i 3ei ple"a nu prea nemul/umit de ai"i' nu-i a-aM ; Ple" *eri"it' monsenioreI ; Adio de"i' sau mai "ur#nd' la re3edere' ")"i sper s) ne mai 3edem1 ; De "#te ori 3e/i dori' monseniore' sunt la ordinele eminen/ei 3oastre1 ; O s) *ie destul de des' *ii pe pa"e5 m-a +n"#ntat nespus "on3or,irea "u dumneata1 ; 2ai monsenioreI ; La re3edere' domnule @ona"ieux' la re3edere1 Cardinalul +i *)"u un semn "u m#na' la "are @ona"ieux r)spunse "u o ple")"iune p#n) la p)m#nt5 apoi ie-i de-and)r)telea -i "#nd a8unse +n anti"amer)' "ardinalul +l au0i /ip#nd

"#t +l /inea (ura6 Tr)ias") monseniorulI Tr)ias") eminen/a saI Tr)ias") marele "ardinalI Prelatul as"ult) 0#m,ind a"east) ()l)(ioas) tr#m,i/are a unor sim/)minte +n*l)")rate' apoi "#nd stri()tele lui @ona"ieux se pierdur) +n dep)rtare' murmur)6 ; @ine' iat) un om "are de a"i +n"olo +-i 3a da 3ia/a pentru mine1 Bi "ardinalul +n"epu s) "er"ete0e "u mare +n"ordare .arta ora-ului La Ro".elle' "are' dup) "um am mai spus' se a*la +ntins) pe ,iroul lui5 +nsemna "u un "reion linia pe unde tre,uia s) trea") peste optspre0e"e luni *aimosul di( "e a3ea s) +n".id) portul "et)/ii asediate1 !n 3reme "e st)tea ad#n"it +n planurile lui strate(i"e' u-a se des".ise -i intr) Ro".e*ort1 ; Ei' "um eM +ntre,) repede "ardinalul' ridi"#ndu-se "u o (ra,) "e do3edea "#t de +nsemnat) era pentru el +ns)r"inarea +n"redin/at) "ontelui1 ; Iat) "um e' ; r)spunse a"esta' ; +n "asele amintite de eminen/a 3oastr)' au lo"uit +ntr-ade3)r o t#n)r) de dou)0e"i -i -ase' dou)0e"i -i -apte de ani -i un ,)r,at de trei0e"i -i "in"i-patru0e"i de ani' "ea dint#i patru 0ile -i al doilea "in"i 0ile' dar *emeia a ple"at ast)-noapte' iar ,)r,atul a0i de-diminea/)1 ; Ei erauI ; stri() "ardinalul pri3ind pendula' ; a"um +ns)' e prea t#r0iu s) trimitem dup) ei5 du"esa e la Tours' -i du"ele la @oulo(ne1 O s) le lu)m urma la Londra1 ; Care e porun"a eminen/ei 3oastreM ; Ni"i un "u3#nt despre "e s-a petre"ut5 re(ina s) r)m#n) la ad)post de ori"e' s) n-ai,) .a,ar ")-i "unoa-tem taina5 s) "read) ") suntem pe urmele unei uneltiri oare"are1 Trimite-mi pe ministrul 8usti/iei' pe HF(uier1 ; Bi "u omul a"ela "e-a *)"ut eminen/a 3oastr)M ; Cu "are omM +ntre,) "ardinalul1 ; Cu a"el @ona"ieuxM ; Am *)"ut din el tot "e se putea *a"e1 De a0i +nainte +-i 3a is"odi so/ia1 Contele de Ro".e*ort se +n"lin) +n semn de admira/ie pentru ne+ntre"uta +n/elep"iune a st)p#nului -i se retrase1 R)mas sin(ur' "ardinalul se a-e0) iar)-i' s"rise o s"risoare pe "are o pe"etlui "u si(ilul s)u personal5 apoi sun)1 O*i/erul p)trunse +n "amer)' pentru a patra oar)1

; H) 3in) 2itraA' ; porun"i el' ; -i spune-i s) se pre()teas") de drum1 Peste "#te3a "lipe' ,)r,atul "are *usese ".emat se -i +n*)/i-)' (ata de ")l)torie' "u "i0me -i pinteni1 ; 2itraA' ; +i spuse "ardinalul' ; 3ei ple"a numaide"#t la Londra1 Nu te 3ei opri delo" +n drum5 s"risoarea asta e pentru MiladA' -i i-o 3ei da +n m#n)1 Uite un ,on de dou) sute de pistoli5 tre"i pe la 3istierni"ul meu -i +n"asea0)-l1 2ei mai primi tot pe at#ta da") te +ntor"i +n -ase 0ile -i-/i du"i la ,un s*#r-it +ns)r"inarea1 Trimisul "ardinalului se +n"lin) *)r) a s"oate o 3or,)' lu) s"risoarea' ,onul de dou) sute de pistoli -i ie-i1 Iat) "uprinsul s"risorii5 "Milad(, )ua i parte la primul bal la care va fi de fa ducele de *uc+in%,am. -l va purta la ,ain doispre.ece e%,ile i "n diamante/ apropia i-v de el &i tia i doi e%,ile i. $e "ndat ce aceste %iuvaiere vor fi "n stp#nirea dumneavoastr, da i-mi de &tire".

Capitolul G2 MAGIHTRALI BI MILITARI A doua 0i dup) a"este +nt#mpl)ri' 3)0#nd ") At.os nu e ni")ieri' d'Arta(nan -i Port.os +i aduser) la "uno-tin/) domnului de TrF3ille dispari/ia prietenului1 C#t pri3e-te pe Aramis' el "eruse o +n3oire de "in"i 0ile -i mer(ea 03onul ") se a*l) la Rouen' pentru tre,uri *amiliare1 Domnul de TrF3ille era p)rintele osta-ilor lui1 Cel mai ne+nsemnat -i mai ne"unos"ut dintre ei' da") purta uni*orma de mu-".etar' putea *i si(ur de a8utorul -i de spri8inul ")pitanului' "a -i "um ar *i *ost propriul s)u *rate1 He duse de"i' numaide"#t' la pro"urorul (eneral1 C.emat +n (ra,)' o*i/erul "are "omanda "orpul de (ard) de la Croix-Rou(e l)muri ") deo"amdat) At.os se a*la ()0duit la +n".isoarea de la ?ort-l'E3WSue1 At.os tre"use prin toate +n"er")rile la "are am 3)0ut ") *usese

supus -i @ona"ieux1 Cunoa-tem s"ena "on*runt)rii dintre "ei doi de/inu/i1 At.os' "are p#n) atun"i t)"use ".iti"' de team) "a d'Arta(nan' .)r/uit la r#ndul lui' s) nu *i a3ut r)(a0ul tre,uin"ios' m)rturisi din "lipa a"eea ") numele lui e At.os -i nu d'Arta(nan1 Ad)u() ") nu "unoa-te ni"i pe domnul' ni"i pe doamna @ona"ieux' ") nu 3or,ise ni"iodat) ni"i "u unul' ni"i "u "el)lalt5 ") 3enise "am pe la 0e"e seara la prietenul lui domnul d'Arta(nan' -i ") p#n) atun"i *usese la domnul de TrF3ille' unde luase masa de sear)5 dou)0e"i de oaspe/i' ad)u() el' pot s) adu") m)rturie' -i d)du numele mai multor (entilomi de seam)' printre "are domnul du"e de La Tremouille1 Al doilea "omisar r)mase tot at#t de uluit "a -i primul *a/) de de"lara/ia simpl) -i .ot)r#t) a a"estui mu-".etar' pe "are ar *i *ost ,u"uros s) se r)0,une a-a "um le pla"e at#t de mult ma(istra/ilor de "#te ori le "ad +n m#n) militari5 dar numele domnului de TrF3ille -i al domnului du"e de La TrFmouille +ndemnau la ".i,0uial)1 At.os a *ost trimis de asemenea a"as)' la "ardinal' dar' din ne*eri"ire' "ardinalul se a*la la palatul Lu3ru' la su3eran1 To"mai atun"i domnul de TrF3ille' "are p)r)sise pe pro"urorul (eneral -i pe "omandantul +n".isorii ?ort-l'E3WSue *)r) s)-i *i putut ()si pe At.os' sosi -i el ia maiestatea sa1 ?iind ")pitan al mu-".etarilor' domnul de TrF3ille putea intra la re(e ori"#nd1 He -tie "e ,)nuieli a3ea re(ele +mpotri3a re(inei' ,)nuieli pe "are "ardinalul le /inea mereu tre0e5 "#nd era 3or,a de intri()' a"esta se *erea mai mult de *emei de"#t de ,)r,a/i1 Una din pri"inile de seam) ale a"estor ,)nuieli era mai ales prietenia Anei de Austria pentru doamna de C.e3reuse1 A"este dou) *emei +l nelini-teau mai mult de"#t r)0,oaiele "u spaniolii' mai mult de"#t ne+n/ele(erile "u An(lia sau (reut)/ile *inan"iare prin "are tre"ea ?ran/a la o".ii -i +n su*letul lui' doamna de C.e3reuse slu8ea pe re(in) nu numai +n ti"luielile politi"e' dar' -i a"easta +l ".inuia mai mult +n")' -i +n "ele de dra(oste1 La primele "u3inte rostite de "ardinal despre doamna de C.e3reuse' pe "are to/i o "redeau la Tours' +n sur(.iun' dar "are 3enise la Paris -i 3reme de "in"i 0ile "#t r)m)sese +n ora-' poli/ia +i pierduse urma' re(ele +-i ie-i din *ire1 Plin de toane -i

ne"redin"ios' re(ele /inea s) *ie pore"lit )udovic cel $rept -i )udovic cel 'ast. Posteritatea 3a +n/ele(e "u (reu a"east) *ire' pe "are istoria o t)lm)"e-te numai prin *apte -i ni"iodat) prin +nl)n/uiri de 8ude"at)1 C#nd "ardinalul ad)u() ") nu numai doamna de C.e3reuse 3enise la Paris' dar ") re(ina a3ea iar)-i le()turi "u ea printr-una din a"ele +nto"miri misterioase "are pe atun"i se numea o "a,al)' "#nd dest)inui re(elui ") el' "ardinalul' era to"mai (ata s) des"ur"e i/ele +n"#l"ite ale ur0elilor' dar din ne*eri"ire to"mai "#nd trimisa re(inei pe l#n() sur(.iunit) putea *i prins) asupra *aptului' +mpreun) "u toate do3e0ile' un mu-".etar +ndr)0nise s) "urme "ursul 8usti/iei' n)pustindu-se "u spada +n m#n) asupra unor 3redni"i slu8itori ai le(ii' "are primiser) sar"ina s) "er"ete0e nep)rtinitor toat) ".estiunea numai pentru a o adu"e re(elui la "uno-tin/)' Ludo3i" al GlII-lea nu se mai putu st)p#ni5 *)"u un pas +nspre apartamentul re(inei' prad) a"ele "umplite m#nii mute "are' "#nd +l n)p)dea' +mpin(ea a"est su3eran la "ea mai "r#n"en) "ru0ime1 Bi totu-i "ardinalul nu pomenise +n") ni"i un "u3#nt despre du"ele de @u"Pin(.am1 To"mai atun"i intr) -i domnul de TrF3ille' re"e' "u3iin"ios' +ntr-o /inut) *)r) "usur1 Pre0en/a "ardinalului -i ".ipul tul,urat al re(elui +l *)"ur) pe domnul de TrF3ille s) ,)nuias") "eea "e se petre"use1 Bi se sim/i deodat) la *el de tare "a Hamson +n *a/a ?ilistenilor1 Ludo3i" al GlII-lea pusese to"mai m#na pe "lan/a u-ii5 la 0(omotul "e-l *)"use domnul de TrF3ille intr#nd' se +ntoarse1 ; 2ii la 3reme' domnule' ; +i spuse re(ele' "are nu se putea pre*a"e atun"i "#nd +-i ie-ea din *ire' ; *rumoase lu"ruri a*lu despre mu-".etarii dumitale1 ; Bi eu' ; r)spunse "u r)"eal) domnul de TrF3ille' ; am 3enit s) dest)inuies" maiest)/ii 3oastre lu"ruri *rumoase despre ma(istra/ii s)i1 ; Po*timM +ntre,) re(ele dispre/uitor1 ; Am "instea s) adu" la "uno-tin/) maiest)/ii 3oastre'; urm) TrF3ille pe a"ela-i ton' ; ") o liot) de pro"urori' de "omisari -i de poli/i-ti' oameni poate 3redni"i de stim)' dar pe "#t se pare (ro0a3 de +n3er-una/i +mpotri3a uni*ormei militare' -i-au +n()duit s) areste0e +ntr-o "as)' apoi s) t#ras") +n plin) strad) -i s) arun"e

+n +n".isoarea de la ?ort-l'E3eSue' -i toate astea pe temeiul unui ordin pe "are n-au 3rut s) mi-l arate' pe unul dintre mu-".etarii mei' sau mai "ur#nd ai 3o-tri' sire' "u o purtare *)r) de pat)' -i o reputa/ie aproape ilustr) -i pe "are maiestatea 3oastr) ".iar +l pre/uie-te6 e domnul At.osI ; At.os' ; 0ise re(ele me"ani"' ; da' +ntr-ade3)r' "unos" numele )sta1 ; H) ,ine3oias") maiestatea 3oastr) s) -i-l aminteas")6 domnul At.os este mu-".etarul "are +n duelul a"ela de pomin) a a3ut nenoro"irea s) r)neas") (reu pe domnul de Ca.usa"1 Bi pentru ") 3eni 3or,a' monseniore'; urm) de TrF3ille' +ntor"#ndu-se spre "ardinal' ; domnul de Ca.usa" e pe deplin +ns)n)to-it' nu-i a-aM ; Mul/umes"' r)spunse "ardinalul' mu-"#ndu--i ,u0ele de m#nie1 ; Domnul At.os se dusese de"i s) 3ad) pe unul din prietenii lui' "are lipsea atun"i de a"as)' ; urm) domnul de TrF3ille' ; un t#n)r ,earne0' "adet +n "ompania domnului des Essarts din ()r0ile maiest)/ii sale5 dar a,ia apu"ase s) intre +n "amera prietenului -i s) ia o "arte "a s)-l a-tepte' ") un "#rd +ntre( de 0,iri -i de solda/i' ameste"a/i de-a 3alma' au luat "asa "u asalt -i au spart mai multe u-i111 Cardinalul *)"u re(elui un semn "u m#na 3r#nd s)-i spun)6 4Bti/i' era pentru ".estiunea despre "are 3-am 3or,it41 ; Cunoa-tem toate astea' ; r)spunse re(ele' ; au *ost *)"ute +n *olosul nostru1 ; Atun"i' ; urm) TrF3ille' ; tot +n *olosul ma8est)/ii 3oastre au arestat pe unul dintre mu-".etarii mei' ne3ino3at' l-au pus +ntre dou) str)8i "a pe-un t#l.ar -i l-au plim,at prin mi8lo"ul unei (loate o,ra0ni"e pe a"est ,)r,at "are -i-a 3)rsat s#n(ele pentru maiestatea 3oastr) -i "are este (ata s) -i-l mai 3erse -i de a0i +nainteM ; Cum se poateI ; murmur) re(ele mi-"at' ; lu"rurile s-au petre"ut a-a "um spuiM ; Domnul de TrF3ille nu spune' ; ad)u() "ardinalul "u "el mai deplin s#n(e re"e' ; ") a"est ne3ino3at' a"est ,)r,at at#t de ales +-i +n*ipsese spada "u un "eas mai de3reme +n patru "omisari instru"tori' dele(a/i de mine s) an".ete0e o ".estiune de "ea mai mare +nsemn)tate1

; Des*id pe eminen/a 3oastr) s)--i do3edeas") spusele' ; se +mpotri3i domnul de TrF3ille' "u o sin"eritate de (as"on neao- -i "u o asprime de militar' ; ")"i' "u un "eas mai de3reme domnul At.os "are' tre,uie s) dest)inuies" maiest)/ii 3oastre' e de neam mare' +mi *)"ea "instea s) dis"ute +n salonul lo"uin/ei mele "u du"ele de la TrFmouille si "u "ontele de C.#lus' "are luaser) masa la mine1 Re(ele +l pri3i pe "ardinal1 ; Un pro"es-3er,al st) m)rturie' ; r)spunse "u (las tare "ardinalul' la +ntre,area mut) a re(elui' ; nenoro"i/ii a"eia au +nto"mit unul pe "are mi-am luat +n()duin/a s)-l +nm#ne0 maiest)/ii 3oastre1 ; Un pro"es-3er,al al ma(istra/ilor *a"e mai mult de-"#t "u3#ntul de "inste al unor militariM +ntre,) m#ndru TrF3ille1 ; Daide' .aide' TrF3ille' +n"etea0) odat)' +i spuse re(ele1 ; Da") eminen/a sa are unele ,)nuieli "u pri3ire la 3reunul din mu-".etarii mei' ; urm) TrF3ille' ; 8usti/ia domnului "ardinal este destul de "unos"ut) "a s) "er ".iar eu o an".et)1 ; !n "asa unde a a3ut lo" a"east) des"indere a 8usti/iei' ; urm) "ardinalul "u a"ela-i s#n(e re"e' ; lo"uie-te' mi se pare' un ,earne0' prieten "u mu-".etarul1 ; Eminen/a 3oastr) dore-te s) 3or,eas") de domnul d'Arta(nan1 ; 2reau s) 3or,es" despre un t#n)r pe "are-l o"roti/i' domnule de TrF3ille1 ; Da' eminen/a 3oastr)' a-a -i este1 ; Nu-l ,)nuie-ti oare pe a"est t#n)r de a *i dat s*aturi rele111 ; Domnului At.osM Unui om "are are de dou) ori 3#rsta luiM ; +ntrerupse domnul de TrF3ille' ; nu monseniore' de alt*el' domnul d'Arta(nan a petre"ut seara la mine a"as)1 ; Ciudat lu"ru' se mir) "ardinalul' toat) lumea a petre"ut seara la dumneataM ; Oare eminen/a sa pune la +ndoial) "u3#ntul meuM +ntre,) TrF3ille' sta"o8iu de m#nie p#n) +n 3#r*ul ure".ilor1 ; Nu' *ereas") s*#ntulI; 0ise "ardinalul' ; o +ntre,are numai6 la "e or) a *ost la dumneataM ; Pot s) r)spund l)murit eminen/ei 3oastre' ") atun"i "#nd a intrat la mine' am 3)0ut ") pendula ar)ta nou) -i 8um)tate' de-i a- *i "re0ut ") era mai t#r0iu1

; Bi la "e or) a ple"at de la dumneataM ; La 0e"e -i 8um)tate' "u un "eas dup) "ele +nt#mplate1 ; Totu-i' ; r)spunse "ardinalul "are nu punea o "lip) la +ndoial) ,una "redin/) a lui TrF3ille' dar "are sim/ea ") 3i"toria +i s"ap) din m#ini' ; totu-i' domnul At.os a *ost ()sit +n "asa a"eea de pe strada Groparilor1 ; Bi de "#nd un prieten nu are 3oie s) se du") la prietenul luiM Adi") un mu-".etar din "ompania mea n-are 3oie s) ai,) le()turi *r)/e-ti "u un osta- din "ompania domnului des EssartsM ; Nu atun"i "#nd "asa unde se +n*r)/e-te "u a"est prieten d) de ,)nuit1 ; A-a e' TrF3ille' "asa a"eea e "am deo".eat)' ; +n"u3iin/) re(ele' ; poate ") nu -tiai1 ; !ntr-ade3)r' sire' nu -tiam a-a "e3a1 La urma urmelor' "asa poate da de ,)nuit de sus p#n) 8os' dar t)()duies" ") ar a3ea "e3a ne"urat +n partea lo"uit) de domnul d'Arta(nan5 ")"i pot s) spun "u t)rie' sire' ")' a-a "um l-am au0it 3or,ind' nu se a*l) pe lume slu8itor mai "redin"ios maiest)/ii sale -i admirator mai +n*l)")rat al domnului "ardinal' "a el1 ; Nu e 3or,a de a"el d'Arta(nan "are l-a r)nit +ntr-o 0i pe =ussa" +n +nt#lnirea a"eea ne*eri"it) din prea8ma m)n)stirii Carmes-DF".aussesM +ntre,) re(ele uit#ndu-se la "ardinal "are se +nro-i de "iud)1 ; Bi a doua 0i pe @erna8oux1 Da' sire' da' ".iar a-a' maiestatea 3oastr) /ine ,ine minte1 ; Atun"i "e .ot)r#mM +ntre,) re(ele1 ; A"easta pri3e-te pe maiestatea 3oastr) mai mult de"#t pe mine' r)spunse "ardinalul1 Eu a- st)rui asupra 3ino3)/iei1 ; Bi eu o t)()duies"' se +mpotri3i TrF3ille1 Dar maiestatea sa are 8ude")tori -i a"e-ti 8ude")tori 3or .ot)r+1 ; A-a e' ; +n"u3iin/) re(ele' ; s) d)m pri"ina pe m#na 8ude")torilor' trea,a lor e s) 8ude"e -i 3or 8ude"a1 ; Numai ")' ; ad)u() TrF3ille' ; e p)"at "a +n 3remile noastre ne*eri"ite' 3ia/a "ea mai "urat)' 3irtutea "ea mai net)()duit)' s) nu-l s"uteas") pe un om de o"ar) -i de pri(oan)1 Bi 3) pot +n"redin/a ") armata nu 3a *i prea mul/umit)' s) -tie ") poate ori"#nd p)timi de pe urma unor ur0eli de-ale poli/iei1 Cu3#ntul era ne".i,0uit' dar TrF3ille +i d)duse drumul "u ,un) -tiin/)1 A-tepta o explo0ie' ")"i odat) aprins *itilul' *o"ul

luminea0)1 ; Ur0eli de-ale poli/ieiI ; stri() re(ele' a()/#ndu-se de "u3intele domnului de TrF3ille' ; ur0eli de-ale poli/ieiI Dar "e -tii dumneata +n pri3in/a asta' domnuleM 2e0i de mu-".etarii dumitale -i nu mai +mi ,ate mie "apul1 Cine te-ar au0i ar "rede ") da")' Doamne *ere-te' e arestat un mu-".etar' atun"i toat) ?ran/a e +n prime8die1 Ce at#ta larm) pentru un mu-".etarI O s) pun s) areste0e 0e"e nu unul' ei dr)"ia dra"uluiI O sut) ".iar toat) "ompania111 -i nu 3reau s) "r#"neas") nimeni1 ; Da") mu-".etarii sunt ,)nui/i de maiestatea 3oastr)' ; +n"epu TrF3ille' ; mu-".etarii sunt 3ino3a/i5 de a"eea' sire' sunt (ata s) 3) +napoie0 spada mea' ")"i dup) "e i-a +n3inuit pe osta-ii mei' nu m) +ndoies" ") domnul "ardinal 3a s*#r-i prin a m) +n3inui -i pe mine5 a-a ") e mai ,ine s) m) predau' pentru a *i al)turi de domnul At.os' "are se a*l) arestat -i de domnul d'Arta(nan' "are desi(ur' 3a *i -i el arestat +n "ur#nd1 ; Cap de (as"on' n-o s*#r-e-ti odat)M +l opri re(ele1 ; Hire' ; r)spunse TrF3ille *)r) s)--i domoleas") (lasul' ; porun"i/i s)-mi *ie dat +nd)r)t mu-".etarul sau s) *ie 8ude"at1 ; 2a *i 8ude"at' +nt)ri "ardinalul1 ; Cu at#t mai ,ine' ")"i atun"i 3oi "ere maiest)/ii sale +n()duin/a s)-i *iu ".iar eu ap)r)tor1 Re(ele se temu de o i0,u"nire1 ; Da") eminen/a sa' ; spuse el' ; nu are nimi" +mpotri3)111 Cardinalul pri"epu "e urm)rea re(ele -i i-o lu) +nainte6 ; Ierta/i-m)' ; spuse el' ; dar da") maiestatea 3oastr) "rede ") 8ude" p)rtinitor' atun"i eu' m) retra(1 ; As"ult)' ; 0ise re(ele' ; po/i s) 8uri pe amintirea tat)lui meu ") domnul At.os se a*la la dumneata +n timpul ispr)3ii -i ") n-a a3ut ni"i un ameste"M ; =ur pe (loriosul 3ostru tat) -i 8ur pe 3oi' sire' "are sunte/i tot "e iu,es" -i sl)3es" mai mult pe lumeI ; G#ndi/i-3) ,ine' sire' ; inter3eni "ardinalul' ; da")-i d)m drumul arestatului' nu mai putem des"operi ade3)rul1 ; Domnul At.os 3a *i (ata s) r)spund) ori de "#te ori ma(istra/ii 3or ()si de "u3iin/) s)-l "er"ete0e' ; st)rui domnul de TrF3ille' ; nu 3a de0erta' domnule "ardinal' *i/i pe pa"e' r)spund eu pentru el1 ; A-a e' nu 3a de0erta' +nt)ri re(ele1 O s)-l ()seas") ori"#nd'

dup) "um spune -i domnul de TrF3ille1 De alt*el' ; ad)u() el' "u (las s")0ut -i pri3ind ru()tor spre eminen/a sa' ; s) nu le r)pim +n"rederea5 e o politi") ,un)1 A"east) politi") a lui Ludo3i" al GIII-lea +l *)"u pe Ri".elieu s) 0#m,eas")1 ; Porun"i/i' sire' ; +n"u3iin/) "ardinalul' ; a3e/i dreptul de a (ra/ia1 ; Dreptul de (ra/iere nu pri3e-te de"#t pe 3ino3a/i' ; l)muri TrF3ille' "are nu 3oia s) se dea +n3ins' ; iar mu-".etarul meu e ne3ino3at' a-a ") nu de iertare e 3or,a' sire' "i numai de dreptate1 ; Bi spui ") e la ?ort-l'E3WSueM +ntre,) re(ele1 ; Da' sire' /inut la se"ret' +ntr-o "elul)' "a un "riminal de r#nd1 ; Dra"eI Dra"eI murmur) re(ele' "e-i de *)"utM ; Is")li/i ordinul de punere +n li,ertate -i 3a *i de a8uns' ; spuse "ardinalul' ; eu "red' la *el "a maiestatea 3oastr)' ") ne putem ,i0ui din plin pe "u3#ntul domnului de TrF3ille1 A"esta se +n"lin) respe"tuos' "u o ,u"urie +n "are intra -i oare"are team)5 i-ar *i pl)"ut mai mult o +mpotri3ire +nd#r8it) din partea "ardinalului de"#t a"ea nea-teptat) +n"u3iin/are1 Re(ele is")li ordinul de punere +n li,ertate' iar TrF3ille +l lu) *)r) a mai pierde 3remea1 C#nd s) ias)' "ardinalul +i sur#se prietenos -i spuse re(elui6 ; Ce deplin) +n/ele(ere domne-te' sire' +ntre ")petenii -i solda/i' +n r#ndurile mu-".etarilor re(aliI Iat) "e3a "are *olose-te +n slu8,) -i *a"e "inste tuturor1 4Cine -tie "e *est) 3rea s) +mi mai 8oa"e' ; +-i spunea TrF3ille' ; nu s"api "u una "u dou) din (.eara unui om "a el1 Dar s) ne (r),im' ")"i re(ele poate ori"#nd s) se r)0(#ndeas") -i' la urma urmelor' e mai (reu s) ,a(i iar la @astilia sau la ?ort-l'E3WSue pe "ine3a "are a s")pat de a"olo de"#t s) /ii +n".is pe unul "are n-a ie-i +n")14 Domnul de TrF3ille p)trunse ,iruitor la ?ort-l'E3WSue' unde slo,o0i pe mu-".etarul r)mas la *el de lini-tit -i de nep)s)tor "a totdeauna1 Cum +l 3)0use pe d'Arta(nan' +i spuse6 ; Ai s")pat ie*tin de tot5 asta-i plata pentru lo3itura de spad) a lui =ussa"1 Mai r)m#ne a lui @erna8oux' dar nu te "ul"a pe-o ure".e1

De altminteri' domnul de TrF3ille a3ea dreptate s) se *ereas") de "ardinal' la (#ndul ") so"oteala nu era +n") +n".eiat)' ")"i +ndat) "e ")pitanul mu-".etarilor +n".isese u-a' eminen/a sa +i stre"ur) re(elui6 ; Bi a"um' "#nd am r)mas doar noi doi' o s) putem 3or,i "um se "u3ine' da") maiestatea 3oastr) +n()duie1 Hire' domnul de @u"Pin(.am a *ost 3reme de "in"i 0ile la Paris -i n-a ple"at de"#t a0i diminea/)1

Capitolul G2I DOMNUL HEGUIER' MINIHTRUL =UHTILIEI$%' CAUT CLOPOLELUL' DORIND H HUNE CA ODINIOAR

DE ROR

Este "u neputin/) s)--i +n".ipuie "ine3a tul,urarea lui Ludo3i" al GIII-lea la au0ul a"estor "u3inte1 C#nd +l 3)0 s".im,#nd *e/e-*e/e' "ardinalul +-i d)du seama ") dintr-o sin(ur) lo3itur) "#-ti(ase din nou terenul pe "are-l pierduse1 ; Domnul de @u"Pin(.am la ParisM ; se r)sti el' ; -i "e s) *a") ai"iM ; ?)r) doar -i poate s) unelteas") "u du-manii maiest)/ii 3oastre' .u(.eno/ii -i spaniolii1 ; Nu' mii de dra"iI NuI A 3enit s) unelteas") +mpotri3a onoarei mele +mpreun) "u doamna de C.e3reuse' "u doamna de Lon(ue3ille -i "u tot neamul CondeI ; 2ai' sireI He poateI Re(ina este prea +n/eleapt) -i mai ales iu,e-te prea mult pe maiestatea 3oastr)1 ; ?emeia e sla,) din *ire' domnule "ardinal' ; spuse re(ele' ; -i "#t pri3e-te marea ei dra(oste pentru mine' -tiu eu "e -tiu despre dra(ostea astaI ; Eu st)ruies" totu-i s) "red' ; urm) "ardinalul ; ") du"ele de @u"Pin(.am a 3enit la Paris numai "u s"op politi"1 ; !n s".im, eu sunt +n"redin/at' domnule "ardinal' ") a 3enit pentru alt"e3a5 iar da") re(ina e 3ino3at)' 3ai -i amar de eaI ; De alt*el' ; ad)u() "ardinalul' ; ori"#t mi-ar *i de sil) s)-mi opres" mintea asupra unei ast*el de mi-elii' maiestatea 3oastr) m) pune pe (#nduri5 doamna de LannoA "u "are' din porun"a
$%

P)str)torul si(iliilor re(ale1

maiest)/ii 3oastre' am stat adesea de 3or,)' mi-a spus a0i diminea/) ") ieri noapte maiestatea sa a 3e(.eat p#n) t#r0iu' ") toat) diminea/a a pl#ns' -i ") peste 0i a s"ris toat) 3remea1 ; 2e0i' ; *)"u re(ele' ; si(ur ") lui i-a s"ris1 Cardinale' /in s) am .#rtiile re(inei1 ; Dar "um s) le lu)m' sireM Ho"ot ") ni"i eu ni"i maiestatea 3oastr) nu ne putem +n"umeta la a-a "e3a1 ; Dar "um s-a *)"ut "u so/ia mare-alului d'An"reM ; se r)sti re(ele +n "ulmea m#niei' ; i-au s"oto"it sertarele -i la urm) au ")utat-o -i pe ea1 ; Mare-ala d'An"re nu era de"#t mare-ala d'An"re' o a3enturier) din ?loren/a' sire' -i nimi" mai mult5 pe "#t) 3reme au(usta 3oastr) so/ie este Ana de Austria' re(ina ?ran/ei' adi") una din "ele mai sl)3ite "r)iese ale lumii1 ; Cu at#t mai 3ino3at) e' domnule du"eI Cu at#t -i-a neso"otit mai tare +naltul ran( "e-l poart)' "u at#t a "o,or#t mai 8os1 Dealtminteri' de mult) 3reme m-am .ot)r#t eu s) "urm odat) pentru totdeauna dedesu,turile astea politi"e -i amoroase1 Mai are l#n() ea -i pe unul1 La Porte111 ; Pe "are eu +l so"otes" tartorul +n toate astea' da' o m)rturises"1 !nt)ri "ardinalul1 ; 2a s) 0i")' ,)nuie-ti "a -i mine' ") m) +n-eal)M +ntre,) re(ele1 ; Cred -i spun +n") odat) maiest)/ii 3oastre' ") re(ina unelte-te +mpotri3a puterii re(elui s)u' dar n-am spus -i +mpotri3a "instei sale1 ; Bi eu +/i spun ") unelte-te +mpotri3a am#ndurora6 +/i spun ") nu m) iu,e-te' -i ") iu,e-te pe altul5 +/i spun eu ")-l iu,e-te pe a"el nemerni" de @u"Pin(.amI De "e n-ai pus s)-l areste0e pe "#nd era la ParisM ; H)-l areste0e pe du"eI H)-l areste0e pe primul ministrul al re(elui Carol II 2) (#ndi/i "e-ar +nsemna asta' sireM Ce 3#l3)I C.iar da") ,)nuielile maiest)/ii 3oastre ar a3ea oare"are temei' lu"ru de "are eu tot m) +ndoies"' dar "e tr)snet ar *i' "e 0ar3) +n(ro0itoareI ; De 3reme "e--i prime8duia 3ia/a "a un der,edeu -i "a un pun(a-' tre,uia111 Ludo3i" al GlII-lea se opri deodat)' +nsp)im#ntat de "e era s) s"ape' +n 3reme "e Ri".elieu' lun(indu--i (#tul' a-tepta +n 0adar

"u3#ntul +n"remenit pe ,u0ele re(elui1 ; Tre,uiaM ; Nimi"' ; +n()im) re(ele' ; nimi"1 Dar "#t a stat la Paris' "red ") nu l-a/i pierdut din o".i1 ; Nu' sire1 ; Bi unde lo"uiaM ; !n strada La Darpe nr1 KE1 ; Unde 3ine astaM ; !nspre Luxem,ur(1 ; E-ti si(ur ") re(ina -i du"ele nu s-au 3)0utM ; O "red pe re(in) prea "redin"ioas) +ndatoririlor ei' sire1 ; Dar -i-au s"ris5 lui i-a s"ris re(ina ieri' toat) 0iua5 domnule du"e' 3reau s) am neap)rat s"risorileI ; Hire' totu-i111 ; Le 3reau' domnule du"e' "u ori"e pre/I ; !mi +n()dui s) atra( aten/ia maiest)/ii 3oastre111 ; Nu "um3a m) tr)de0i -i dumneata' domnule "ardinal' de te +mpotri3e-ti mereu 3oin/ei meleI Te-ai +n/eles -i dumneata "u spaniolul' "u en(le0ul' "u doamna de C.e3reuse -i "u re(inaM ; Hire' ; r)spunse o*t#nd "ardinalul' ; m) "redeam la ad)post de atare ,)nuial)1 ; M-ai au0it' domnule "ardinal6 3reau s"risorileI ; N-ar *i de"#t un sin(ur mi8lo"1 ; CareM ; H) se +n"redin/e0e a"east) sar"in) domnului HF(uier' ministrul 8usti/iei1 C.estiunea se potri3e-te +ntru totul "u +ndatoririle slu8,ei lui1 ; Atun"i s) se du") numaide"#t s)-l ".eme1 ; Tre,uie s) *ie a"as) la mine' sire' +l po*tisem to"mai s) 3in)' -i "#nd am ple"at spre Lu3ru i-am l)sat 3or,) s) m) a-tepte1 ; H)-l ".eme ".iar a"um1 ; Porun"ile maiest)/ii 3oastre 3or *i +ndeplinite5 dar111 ; Dar "eM ; Poate ") re(ina nu se 3a supune1 ; Porun"ilor meleM ; Da' da") nu -tie ") a"este porun"i 3in de la re(e1 ; @ineI Ca s) nu se mai +ndoias")' m) du" s-o +n-tiin/e0 ".iar eu1 ; Maiestatea 3oastr) s) nu uite ") eu am *)"ut tot "e am

putut "a s) +nl)tur o 3ra8,)1 ; Da' du"e' -tiu ") e-ti *oarte +n()duitor "u re(ina' poate ".iar prea +n()duitor -i te +n-tiin/e0 ") o s) st)m de 3or,) +n pri3in/a asta1 ; Ori"#nd 3a po*ti maiestatea 3oastr)5 dar' 3oi *i totdeauna *eri"it -i m#ndru' sire' s) m) 8ert*es" pentru ,una +n/ele(ere pe "are dores" s-o 3)d domnind +ntre maiestatea 3oastr) -i re(ina ?ran/ei1 ; @ine' "ardinale' ,ine' dar p#n) atun"i' trimite dup) ministrul 8usti/iei5 eu m) du" s) 3or,es" re(inei11 Bi des".i0#nd o u-)' Ludo3i" al GIII-lea o lu) de-a lun(ul unei s)li "e du"ea spre apartamentele Anei de Austria1 Re(ina se a*la +n mi8lo"ul +nso/itoarelor ei' doamna de Guitaut' doamna de Ha,ie' doamna de Mont,a0on -i doamna de GuFmenFe1 !ntr-un un(.er st)tea "amerista spaniol)' dona Este*ana' "u "are 3enise de la Madrid1 Doamna de GuFmennFe "itea o "arte -i toat) lumea as"ulta "u luare-aminte' a*ar) de re(ina "are "eruse dinadins a"east) le"tur)' to"mai pentru a--i putea urm)ri *irul (#ndurilor pre*)"#ndu-se ") as"ult)1 A"este (#nduri' ori"#t de poleite erau de ultimele li")riri ale iu,irii' se do3edeau triste1 Lipsit) de +n"rederea so/ului ei' urm)rit) de ur(ia "ardinalului "are nu-i putea ierta ") neso"otise un sim/)m#nt mai (in(a-' Ana de Austria a3ea +n *a/a o".ilor pilda re(inei mame' .)r/uit) toat) 3ia/a de a"eea-i ur)' de-i Maria de Medi"is ; da"-ar *i s) d)m "re0are "roni"ilor 3remii ; +n"epuse prin a d)rui "ardinalului dra(ostea pe "are Ana de Austria a o"olit-o mereu5 Ana de Austria 3)0use ")0#nd +n 8uru-i pe slu8itorii ei "ei mai "redin"io-i' pe prietenii "ei mai dra(i1 Aidoma ne*eri"i/ilor sorti/i s) *ie pia0)-rea "elor din prea8m)' ea st#rnea nenoro"ul5 prietenia ei era adu")toare de pri(oan) -i de ur(ie6 doamna de C.e3reuse -i doamna de 2ernet erau sur(.iunite' iar La Porte nu as"undea st)p#nei sale ") se a-tepta s) *ie ridi"at +n *ie"e "lip)1 Pe "#nd st)tea ast*el ad#n"it) +n (#nduri (rele -i +ntune"ate' u-a "amerei se des".ise -i intr) re(ele1 Doamna "are "itea' l)s) deodat) "artea' "elelalte doamne se ridi"ar) +n pi"ioare -i se a-ternu t)"ere ad#n")1 Cu aerul ") ni"i nu le 3ede' re(ele se opri doar +n *a/a re(inei -i-i spuse "u 3o"ea s".im,at)6 ; Domnul "an"elar 3a 3eni s) 3) 3ad)' doamn)' -i s) 3) adu")

la "uno-tin/) unele .ot)r#ri ale mele1 Ne*eri"ita re(in)' "are era mereu amenin/at) "u desp)r/irea' "u sur(.iunul -i ".iar "u 8ude"ata' p)li +n "iuda sulimanului -i nu se putut +mpiedi"a s) +ntre,e6 ; Dar de "e s) 3in)' sireM Ce lu"ruri s)-mi spun) domnul "an"elar' pe "are nu poate s) le spun) ".iar maiestatea 3oastr)M Re(ele +-i +ntoarse spatele' *)r) a r)spunde' -i aproape +n a"eea-i "lip)' domnul de Guitaut' ")pitanul ()r0ilor' 3esti sosirea "an"elarului1 C#nd a"esta se i3i +n pra(' re(ele ie-i printr-o alt) u-)1 Can"elarul intr) pe 8um)tate 0#m,ind' pe 8um)tate stin(.erit1 Deoare"e s-ar putea s)-l mai +nt#lnim de-a lun(ul a"estei po3estiri' so"otim ") nu e r)u "a "ititorii nostru s)-l "unoas") mai +ndeaproape1 Can"elarul a"esta era .a0liu din *ire1 Des Ro".es le Masle' "anoni" la Notre Dame' -i pe 3remuri "amerist al "ardinalului' +l spri8inise pe l#n() eminen/a sa' "a *iind un om de +n"redere1 Cardinalul urm) s*atul "anoni"ului -i se nimeri ,ine1 He po3esteau' pe seama lui' tot *elul de n)0dr)3)nii' printre "are -i urm)toarea6 Dup) o tinere/e *urtunoas)' se a"iuase +ntr-o m)n)stire pentru a--i isp)-i m)"ar o ,u"at) de 3reme ne,uniile 3#rstei sale *ra(ede1 Dar' tre"#nd pra(ul s*#ntului l)"a-' s)rmanul po")it nu putuse +n".ide at#t de (ra,ni" u-a +n"#t patimile' de "are *u(ea' s) nu intre o dat) "u el1 Bi "um +i d)deau de *ur")' stare/ul m)n)stirii ")ruia +i dest)inuise n)pasta' 3r#nd s)-l i0,)3eas")' at#t "#t +i st)tea +n putere' +l s*)tuise s) tra() de *unia "lopotului -i s) sune p#n) la "er' "a s) alun(e ispita Ne"uratului1 Au0ind larma 3estitoare' ")lu()rii ar *i a*lat ") pe un *rate +l +n"ol/eau po*tele -i "u to/ii s-ar *i pus pe ru()"iuni1 2iitorul "an"elar so"oti s*atul destul de nimerit1 C)ut) de"i i0,)3irea prin nenum)ratele ru()"iuni *)"ute de ")lu()ri' dar U"i()-l-toa"a nu p)r)se-te u-or 3i0uina unde s-a "ui,)rit5 "u "#t se +nmul/eau a*uriseniile' "u at#t se +nte/eau -i ispitele' a-a ") "lopotul ,)l)n()nea 0iua -i noaptea' 3estind apri(a dorin/) de m#ntuire a po")itului1 C)lu()rii nu mai pridideau1 C#t era 0iuli"a de mare ur"au -i "o,orau treptele "are du"eau la "apel)1 Noaptea' +n a*ar) de 3e"ernie -i utrenie' mai erau sili/i s) sar) de

3reo dou)0e"i de ori din pat' "a s) ,at) m)t)nii pe lespe0ile ".iliilor1 Nu se -tie da")' p#n) +n "ele din urm)' Ne"uratul a *ost "el "are s-a l)sat p)(u,a- sau ")lu()rii au o,osit5 dar ne+ndoielni" este ") peste trei luni' po")itul s-a +ntors la 3ia/a de mirean "u *aima ") de "#nd e lumea lume' nu se pomenise *)ptur) mai spur"at) "a el1 C#nd a ie-it din m)n)stire a intrat +n ma(istratur)5 a *ost numit pre-edinte de se"/ie +n lo"ul un".iului s)u' s-a dat de partea "ardinalului' do3ad) ") era a(er la minte' a a8uns "an"elar' a slu8it "u r#3n) pe eminen/a sa +n du-m)nia lui +mpotri3a re(inei mame -i +n setea de r)0,unare +mpotri3a Anei de Austria' a a/#/at pe 8ude")tori +n a*a"erea C.alais' a spri8init +n"er")rile domnului de La**emas' mare maistru de 3#n)toare al ?ran/ei' -i' +n s*#r-it' +mputerni"it "u +ntrea(a +n"redere a "ardinalului' +n"redere at#t de apri( "u"erit)' a a8uns s) primeas") -i "iudata +ns)r"inare +n 3ederea ")reia se +n*)/i-a a"um re(inei1 C#nd a intrat' re(ina mai era +n") +n pi"ioare5 dar "um +l 0)ri' se -i a-e0) +n *otoliu' *)"#nd semn doamnelor de onoare s) se a-e0e -i ele pe perne -i pe s")una-e1 Apoi' Ana de Austria +l +ntre,) "u nespus) tru*ie6 ; Ce dore-ti' domnule' -i "u "e s"op 3ii ai"iM ; Ce s) *a"' doamn)' +n numele re(elui -i "u tot respe"tul pe "are am "instea s) 3i-l port' o "er"etare am)nun/it) +n toate .#rtiile maiest)/ii 3oastre1 ; CumI Domnule' s) "er"ete0i .#rtiile mele111 ale meleI Asta-i "urat) nemerni"ieI ; 2) ro( s) m) ierta/i' doamn)' dar +n a"east) +mpre8urare eu nu sunt de"#t o unealt) +n slu8,a re(elui1 N-a *ost ".iar a"um maiestatea sa ai"i -i nu 3-a po*tit s) 3) pre()ti/i pentru 3enirea meaM ; H"oto"e-te atun"i' domnule5 pe "#t se pare' sunt o nele(iuit)1 Este*ana' d) ".eile de la mesele -i dulapurile mele1 Can"elarul ")ut) pe deasupra prin sertare5 -tia' *ire-te' ") nu a"olo a as"uns re(ina s"risoarea +nsemnat) "e s"risese peste 0i1 Dup) "e des".ise -i +n".ise la lo" 3reo dou)0e"i de ori dulapurile' "an"elarul' nemaia3#nd +n"otro' ori"#t de -o3)ielni" se sim/ea' nemaia3#nd +n"otro' 0i"em' a tre,uit s) a8un() la "eea "e tre,uia s) *a")' adi") s-o "aute ".iar pe re(in)1 He +ndrept) de"i

spre Ana de Austria -i +n"ur"at' "u (lasul +n doi peri' +i spuse6 ; Bi a"um' mai r)m#ne de *)"ut "er"etarea de ")petenie1 ; CareM +ntre,) re(ina' nepri"ep#nd sau mai "ur#nd ne3r#nd s) pri"eap)1 ; Maiestatea sa e +n"redin/at ") peste 0i a/i s"ris o s"risoare5 re(ele -tie ") n-a *ost +n") trimis)1 A"east) s"risoare nu se a*l) ni"i +n masa de s"ris' ni"i +n s"rinul dumnea3oastr) -i totu-i a"east) s"risoare tre,uie s) *ie unde3a1 ; Ai +ndr)0ni oare s) atin(i pe re(ina dumitaleM +ntre,) Ana de Austria' ridi"#ndu-se "#t era de +nalt) -i pironind asupra "an"elarului o pri3ire aproape du-m)noas)1 ; Hunt un supus "redin"ios al re(elui' doamn)' -i 3oi +ndeplini toate porun"ile maiest)/ii sale1 ; A-a eI Ade3)rat' ; rosti Ana de Austria' ; spionii domnului "ardinal l-au slu8it "#t se poate de ,ine5 am s"ris a0i o s"risoare' a"east) s"risoare n-a ple"at5 e ai"i1 Bi re(ina duse +n dreptul s#nului' prea *rumoasa-i m#n)1 ; Da/i-mi atun"i s"risoarea' doamn)' st)rui "an"elarul1 ; N-o 3oi da de"#t re(elui' domnule' r)spunse Ana1 ; Da") re(ele ar *i 3rut s) i-o +nm#na/i' doamn)' 3-ar *i "erut-o ".iar el1 Dar' 3) spun +n") o dat)' mie mi-a +n"redin/at sar"ina s-o "er -i da") nu mi-o da/i111 ; Atun"iM ; Tot mie mi-a +n"redin/at sar"ina s-o -i iau1 ; CumI Ce 3rei s) spuiM ; C) ordinele primite +mi dau puteri nem)r(inite' doamn)' -i sunt +ndrept)/it s) "aut .#rtia "u pri"ina ".iar asupra persoanei maiest)/ii 3oastre1 ; Ce (ro0)3ieI stri() re(ina1 ; 2) ro(' de"i' doamn)' s)-mi +nlesni/i "er"etarea' ; Purtarea asta e o "onstr#n(ere 8osni")5 +/i dai seama' domnuleM ; Re(ele porun"e-te' doamn)' eu 3) ro( *rumos s) m) ierta/i1 ; Nu 3oi +n()dui a-a "e3a' nu' nu' mai ,ine morI stri() re(ina al ")rei s#n(e tru*a- de spaniol) -i de austria") +i "lo"otea +n 3ine1 Can"elarul se +n"lin) p#n) la p)m#nt apoi' "u .ot)r#rea ne"lintit) de a nu da un sin(ur pas +nd)r)t de la +ndeplinirea sar"inii "e-i *usese +n"redin/at)' -i la *el "um ar *i *)"ut' a8utorul unui ")l)u +n "amera de tortur)' el se apropie de re(in)' "are

i0,u"ni deodat) +ntr-un pl#ns m#nios1 Dup) "um am mai spus' Ana de Austria era de o neasemuit) *rumuse/e1 Misiunea lui HF(uier se ade3erea a *i oare"um (in(a-)' dar +n (elo0ia lui oar,) +mpotri3a lui @u"Pin(.am' re(ele a8unsese s) nu mai *ie (elos pe nimeni altul1 ?)r) +ndoial)' +n "lipa a"eea "an"elarul -i-a .ol,at o".ii dup) *r#n(.ia "lopotului de pomin)' dar ne()sind-o' se .ot)r+ -i +ntinse m#na spre lo"ul unde re(ina m)rturisise ") se ()sea s"risoarea1 Ana de Austria *)"u un pas +nd)r)t5 era at#t de al,) la *a/)' de s-ar *i 0is ") se s*#r-e-te5 "a s) nu "ad)' se spri8ini "u m#na st#n() de o mas) din spatele ei' iar "u dreapta s"oase din s#n o .#rtie pe "are i-o +ntinse ministrului de 8usti/iei1 ; Po*tim' domnule' /ine s"risoareaI1 !i spuse re(ina "u (lasul +ntret)iat -i tremur)tor' ia-o -i s"ute-te-m) de de0(ust)toarea dumitale pre0en/)1 Can"elarul' "are la r#ndul lui tremura -i el' din pri"ina unei tul,ur)ri lesne de +n".ipuit' lu) s"risoarea -i ie-i' "u plo"oneli p#n) la p)m#nt1 A,ia se +n".isese u-a +n urma lui -i re(ina se pr),u-i aproape *)r) "uno-tin/)' +n ,ra/ele +nso/itoarelor ei1 Can"elarul aduse s"risoarea re(elui *)r) s) "iteas") m)"ar un r#nd1 Re(ele o lu) "u m#na tremur#nd)1 C)ut) adresa "are lipsea -i' al, la *a/) "a 3arul' des*)"u +n"et .#rtia5 apoi' +n/ele(#nd din primele "u3inte ") este s"ris) ")tre re(ele Hpaniei' o "iti +ntr-un su*let1 Era 3or,a de un +ntre( plan de lupt) +mpotri3a "ardinalului1 Re(ina +-i +ndemna *ratele "a' +mpreun) "u +mp)ratul Austriei' s) se pre*a") a porni "u r)0,oi +mpotri3a ?ran/ei' "a urmare a 8i(nirilor pri"inuite de politi"a lui Ri".elieu' a ")rui 3e-ni") dorin/) era +n8osirea "asei de Austria5 apoi de a "ere +n s".im,ul +n".eierii p)"ii' alun(area "ardinalului5 dar despre dra(oste +n toat) s"risoarea ni"i un "u3#nt1 Nespus de ,u"uros' re(ele +ntre,) da") du"ele mai era +n") la Lu3ru1 I se r)spunse ") eminen/a sa a-teapt) +n "amera de lu"ru ordinele maiest)/ii sale1 Re(ele o -i porni +ntr-a"olo1 ; A-a e' du"e ; +i spuse "ardinalului' ; dumneata a3eai dreptate' iar eu m-am +n-elat5 toat) intri(a e doar politi") -i ni"i pomeneal) de dra(oste5 po*tim s"risoarea6 +n s".im,' (ro0a3 te

pomene-te pe dumneata1 Cardinalul des*)"u s"risoarea -i o "iti "u luare-aminte5 apoi "#nd a8unse la s*#r-it' o mai lu) o dat) de la +n"eput1 ; Iat)' maiestate' p#n) unde a8un( du-manii mei5 3) amenin/) "u dou) r)0,oaie da") nu m) (oni/i1 !n lo"ul 3ostru' sire' m-al)sa +nduple"at +n *a/a unor at#t de puterni"e st)ruin/e' iar +n "eea "e m) pri3e-te' ar *i o ade3)rat) *eri"ire s) pot p)r)si tre,urile o,-te-ti1 ; Ce tot spui a"olo' du"eM ; Hpun' sire' ") s)n)tatea mi se irose-te +n a"este lupte nes*#r-ite -i +n a"east) mun") *)r) pre(et1 Hpun ") "ine -tie da") a- mai putea +ndura o,oselile asediului "et)/ii La Ro".elle -i ") ar *i mai ,ine s) numi/i +n lo"ul meu pe domnul de CondF' sau pe domnul de @assompierre sau' +n s*#r-it' pe ori"e alt 3itea0 +n stare s) du") un r)0,oi -i nu pe mine' slu8itor al ,iseri"ii' "are m) 3)d mereu +ndep)rtat de la ".emarea mea' pentru tre,uri +n a*ara pri"eperii mele1 2e/i *i' sire' mai *eri"it +nl)untrul /)rii -i nu m) +ndoies"5 mai (lorios peste .otare1 ; Domnule du"e' ; r)spunse re(ele' ; am +n/eles' *ii *)r) (ri8)I To/i "are sunt numi/i +n a"east) s"risoare +-i 3or primi pedeapsa "u3enit)' ".iar -i re(ina1 ; Nu 3or,i/i ast*el' sireI ?ereas") Dumne0eu "a din pri"ina mea re(ina s) ai,) "ea mai mi") nepl)"ere5 totdeauna m-a so"otit drept du-manul ei' de-i pute/i *i martor ") +n toate +mpre8ur)rile i-am luat ")lduros partea' ".iar +mpotri3a maiest)/ii 3oastre1 OI da") ar +ntina "instea maiest)/ii 3oastre' atun"i ar *i "u totul alt"e3a5 eu' "el dint#i' 3-a- spune6 4Ni"i o milosti3ire' sire' ni"i o milosti3ire pentru p)")toas)I4 Hla3) Domnului' nu poate *i 3or,a de a-a "e3a5 maiestatea 3oastr) a do,#ndit a"um o nou) do3ad)1 ; A-a e' domnule "ardinal' ; r)spunse re(ele' ; -i ai a3ut dreptate' "a totdeauna5 i se "u3ine totu-i re(inei s) +ndure m#nia meaI ; Dimpotri3)' maiestatea 3oastr) a/i +n*runtat-o5 -i da") +ntr-ade3)r 3-ar lua-o +n nume de r)u' eu a- +n/ele(e-o -i i-a- da dreptate1 Maiestatea 3oastr) s-a purtat "u o asprime111 ; A-a m) 3oi purta totdeauna "u du-manii mei -i "u ai dumitale' du"e' ori"#t de +nalt le-ar *i ran(ul' -i ori"are ar *i prime8dia "are m-ar amenin/a de pe urma purt)rii mele aspre1

; Re(ina mi-e du-man) mie' nu -i maiest)/ii 3oastre5 dimpotri3)' este o so/ie "redin"ioas)' supus)' *)r) "usur5 +n()dui/i-mi' de"i' sire' s) "er pentru ea +ndurare1 ; Atun"i n-are de"#t s) se umileas") -i s) 3in) ea spre mine1 ; Dimpotri3)' sire' slu8i/i-i drept pild)6 a/i (re-it "el dint#i' *iind") a/i ,)nuit-o pe nedrept1 ; Eu s) m) du" +nt#i spre eaMI ; spuse re(ele' ; ni"iodat)I ; Hire' 3) ro( din su*let1 ; De alt*el' "um m-a- putea du"e spre eaM ; ?)"#nd un lu"ru "are -ti/i ") ar ,u"ura-o1 ; Bi "e anumeM ; Da/i un ,al5 -ti/i "e mult +i pla"e dansul re(inei5 3) +n"redin/e0 ") sup)rarea ei nu 3a putea d)inui *a/) de asemenea aten/ie din partea maiest)/ii 3oastre1 ; Domnule "ardinal' -tii ") nu-mi pla" petre"erile mondene1 ; Cu at#t mai re"unos")toare 3a *i re(ina "u "#t -i ea -tie ") nu 3) pla" petre"erile de soiul a"estora5 de altminteri' 3a a3ea ast*el prile8' s)--i pun) podoa,ele din diamante pe "are i le-a/i d)ruit de 0iua ei -i pe "are nu a a3ut "#nd s) le poarte1 ; H) 3edem' domnule "ardinal' s) 3edem ; spuse re(ele' ,u"uros ") des"operise 3ino3)/ia re(inei +ntr-o nele(iuire de "are nu se sin".isea -i ne3ino3)/ia ei +ntr-o (re-eal) de "are se +n*iora5 el era (ata s) se +mpa"e "u ea1 H) 3edem' domnule "ardinal' dar' pe le(ea mea' e-ti din "ale a*ar) de +n()duitor1 ; Hire' ; r)spunse "ardinalul' ; l)sa/i asprimea pe seama mini-trilor5 +n()duin/a e 3irtute re(eas")5 *olosi/i-o -i 3) prinde ,ine1 Bi au0ind ") ,ate ora unspre0e"e' "ardinalul se +n"lin) ad#n"' "er#nd 3oie re(elui s) se retra() -i ru(#ndu-l totodat) st)ruitor s) se +mpa"e "u re(ina1 Ana de Austria' "are dup) "e i se luase s"risoarea se a-tepta la "ine -tie "e mustr)ri' s-a mirat nespus 3)0#nd ") re(ele +n"ear") a doua 0i s) se apropie de ea1 !nt#ia ei mi-"are a *ost de +mpotri3ire5 m#ndria de *emeie -i demnitatea ei de re(in)' at#t de "runt 8i(nite' o +mpiedi"au s) trea") prea u-or "u 3ederea5 dar' "u"erit) de s*aturile +nso/itoarelor ei' p)ru ") +n"epe s) uite1 Re(ele se *olosi de a"est +n"eput de s".im,are pentru a-i spune ") are de (#nd s) dea "ur#nd de tot o ser,are1 Pentru ,iata Ana de Austria o ser,are era "e3a at#t de

nea-teptat' +n"#t la au0ul a"estei 3e-ti' dup) "um ,)nuise de altminteri -i "ardinalul' i se -terse -i "ea din ,rum) de sup)rare da") nu din inim)' "el pu/in de pe *a/)1 C#nd +l +ntre,) "#nd 3a a3ea lo" ser,area' re(ele +i r)spunse ") a-teapt) s) ia +n/ele(ere "u eminen/a sa1 !ntr-ade3)r' +n *ie"are 0i re(ele +l +ntre,a pe "ardinal "#nd 3a a3ea lo" ser,area -i +n *ie"are 0i' su, un "u3#nt oare"are' "ardinalul am#na s) .ot)ras") data1 He s"urser) ast*el 0e"e 0ile1 A opta dup) +nt#mplarea po3estit)' "ardinalul primi o s"risoare purt#nd -tampila Londrei -i "are "uprindea doar a"este r#nduri6 ")e-am luat/ dar nu pot prsi )ondra din lips de bani/ trimite i-mi cinci sute de pistoli &i "n patru sau cinci .ile de la primire, voi fi la 0aris". !n 0iua +n "are "ardinalul primi a"east) s"risoare' re(ele +i puse o,i-nuita +ntre,are1 Ri".elieu num)r) pe de(ete' spun#ndu--i +n -oapt)6 42a sosi' dup) "um spune' +n patru sau "in"i 0ile de la primirea ,anilor1 Tre,uies" patru sau "in"i 0ile p#n) s) a8un() ,anii a"olo' alte patru sau "in"i 0ile p#n) s) a8un() ea ai"i' +n total de"i 0e"e 0ile5 mai punem la so"oteal) 3#nturi neprielni"e' +nt#mpl)ri nepre3)0ute' sl),i"iuni *emeie-ti' toate la un lo" ar *a"e "am dou)spre0e"e 0ile41 ; Ei' domnule du"e' ; +l +ntre,) re(ele' ; "um stai "u so"otealaM ; @ine' sire' a0i suntem +n dou)0e"i septem,rie5 "onsilierii muni"ipali ai "apitalei dau o ser,are la trei o"tom,rie1 He potri3e-te de minune' ")"i n-o s) se "read) ") 3re/i s) *a"e/i un .at#r re(inei1 Apoi "ardinalul ad)u()6 ; Bi pentru ") 3eni 3or,a' sire' nu uita/i s) spune/i maiest)/ii sale' +n a8unul ser,)rii' ") a/i dori s-o 3ede/i ()tit) "u e(.ile/ii +n diamante1

Capitolul G2II C HNICIA @ONACIEUG

Era a doua oar) "#nd "ardinalul +i pomenea re(elui de e(.ile/ii +n diamante1 I0,it de a"east) st)ruin/)' Ludo3i" al GlII-lea se (#ndi ") +nd)r)tul a"elor "u3inte se as"undea o tain)1 Nu o dat) re(ele se sim/ea umilit 3)0#nd ") eminen/a sa' a ")rui poli/ie' *)r) a *i a8uns +n") la des)3#r-irea poli/iei moderne' era totu-i minunat) ; "uno-tea mai ,ine de"#t el +nsu-i tot "e se petre"ea +n propria-i ")sni"ie1 N)d)8duia de"i "a dintr-o "on3or,ire "u Ana de Austria s) s"oat) "e3a la i3eal)' -i s) se poat) apoi +ntoar"e la "ardinal' st)p#n pe o tain) "are' *ie ") eminen/a sa o -tia sau nu' ar *i a3ut totu-i darul s)-l ridi"e nem)surat de mult +n o".ii ministrului s)u1 He duse de"i la re(in) -i' potri3it 3e".iului o,i"ei' o +nt#mpin) "u noi amenin/)ri +mpotri3a "elor din prea8ma ei1 Ana de Austria +-i ple") *runtea' l)s) s) trea") 3i8elia *)r) s) r)spund)' +n n)de8dea ")' +n "ele din urm)' se 3a potoli de la sine dar nu a"easta era dorin/a lui Ludo3i" al GIII-lea5 Ludo3i" al GIII-lea dorea o "eart) din "are s) /#-neas") o "#t de sla,) ra0) de lumin)' +n"redin/at *iind ") domnul "ardinal nutrea un (#nd as"uns -i-i ti"luia una din nea-teptatele tr)sn)i +n "are eminen/a sa nu--i a3ea seam)n1 Bi tot +n3inuind mereu' a8unse drept la /int)1 ; Dar' ; +n"epu Ana de Austria' o,osit) de toate a"este +n3inuiri +n doi peri' ; dar' sire' nu-mi spune/i tot "e a3e/i pe inim)1 Ce-am mai *)"utM Ce "rim) am mai s)3#r-itM Nu e "u putin/) "a maiestatea 3oastr) s) *a") at#ta ()l)(ie pentru o s"risoare ")tre *ratele meu1 Ata"at la r#ndul lui +n ".ip at#t de *)/i-' re(ele nu -tiu "e s) r)spund)5 (#ndi ") 3enise 3remea s) dea drumul +naltei dorin/e' pe "are tre,uia s) -i-o arate numai +n a8unul ser,)rii1 ; Doamn)' ; 0ise el "u ton re(es"' ; "ur#nd 3a a3ea lo" un ,al la prim)rie5 pentru a "insti "um se "u3ine pe destoini"ii no-tri "onsilieri muni"ipali' dores" s) lua/i parte +n ro".ie de (al) -i +mpodo,it) mai ales "u diamantele pe "are 3i le-am d)ruit de 0iua dumnea3oastr)1 A"esta este r)spunsul meu1 R)spunsul era +n(ro0itor1 Ana de Austria "re0u ") Ludo3i" al GlII-lea -tie tot' dar ") ministrul +i "eruse s) p)stre0e taina -apte sau opt 0ile' "eea "e de altminteri era +n *irea lui1 He *)"u al,) la *a/)' +-i spri8ini de o m)su/) m#na-i neasemuit de *rumoas)' m#n) "are +n "lipa a"eea era "a de "ear) -i' pri3indu-l pe re(e "u o".i +nsp)im#nta/i' nu r)spunse ni"i un "u3#nt1

; A/i au0it' doamn)' ; st)rui re(ele' "are se ,u"ura de tul,urarea ad#n") a re(inei' *)r) s)-i (.i"eas") totu-i pri"ina' ; a/i au0itM ; Da' sire' ; +n()im) re(ina' ; am au0it1 ; 2e/i 3eni la ,alM ; Da1 ; Cu podoa,eleM ; Da1 De-i ar *i p)rut "u neputin/)' re(ina p)li mai mult +n")5 re(ele ,)() de seam) -i se ,u"ur) +n sinea lui "u a"ea "ru0ime de (.ea/) "are era una din laturile ur#te ale *irii sale1 ; Atun"i ne-am +n/eles' ; 3ru s) +n".eie re(ele' ; e tot "e am a3ut de spus1 ; Dar +n "e 0i 3a a3ea lo" ,alulM +ntre,) Ana de Austria1 Ludo3i" al GlII-lea sim/i de la sine ") nu tre,uie s) r)spund) la a"east) +ntre,are' pe "are re(ina i-o pusese "u (las aproape stins1 ; ?oarte "ur#nd' doamn)' ; 0ise el' ; nu mai /in minte 0iua5 o s)-l +ntre, pe "ardinal1 ; Prin urmare' "ardinalul 3-a adus la "uno-tin/) a"east) ser,areM st)rui re(ina1 ; Da' doamn) ; r)spunse re(ele mirat' ; dar pentru "e a"east) +ntre,areM ; El e a"ela "are 3-a +ndemnat s) m) po*ti/i la ,al ast*el +mpodo,it)M ; Adi")' doamn)111 ; El e' sire' el eI ; Ei -i' are 3reo +nsemn)tate da") e el sau euM 2ede/i 3reo "rim) +n a"east) in3ita/ieM ; Nu' sire1 ; Atun"i' 3e/i 3eniM ; Da' sire1 ; @ine' ; rosti re(ele ple"#nd' ; ,ine' r)m#ne de"i .ot)r#t1 Re(ina se +n"lin) mai pu/in din "u3iin/)' de"#t din pri"in) ") i se muiaser) (enun".ii1 Re(ele se +ndrept) +n"#ntat1 ; Hunt pierdut)' ; murmur) re(ina' ; pierdut)5 "ardinalul -tie tot' el +l +mpin(e pe re(e' "are nu -tie +n") nimi"' dar "are +n "ur#nd 3a a*la totul1 Hunt pierdut)I DoamneI Dumne0euleI Dumne0euleI

C)0u +n (enun".i pe o pern) -i se ru() "u *runtea spri8init) pe ,ra/ele-i tremur#nde1 !mpre8ur)rile erau "u ade3)rat (roa0ni"e1 @u"Pin(.am se +ntorsese la Londra' doamna de C.e3reuse era la Tours1 Hupra3e(.eat) mai mult "a ori"#nd' re(ina sim/ea ") una dintre +nso/itoarele ei o tr)dea0)' dar nu -tia "are anume1 La Porte nu putea p)r)si Lu3rul5 nu d)inuia su*let pe lume' ")ruia s) i se +n"redin/e0e1 !n *a/a nenoro"irii "e o p#ndea' -i d#ndu--i seama "#t era de p)r)sit)' re(ina i0,u"ni +n .o.ote de pl#ns1 ; N-a- putea oare s) *iu de *olos maiest)/ii 3oastreM +ntre,) deodat) un (las dul"e -i plin de mil)1 Re(ina se +ntoarse repede' ")"i nimeni nu s-ar *i putut +n-ela au0ind (lasul a"ela6 numai o prieten) putea (r)i ast*el1 !ntr-ade3)r' la una din u-ile "are d)deau +n "amera re(inei' se i3ise *rumoasa doamn) @ona"ieux5 +n "lipa "#nd re(ele intrase' ea se +ndeletni"ea to"mai "u a-e0area ro".iilor -i ru*)riei re(inei +ntr-o +n")pere +n3e"inat)5 nu mai putuse ie-i de a"olo -i ast*el au0ise totul1 2)0#ndu-se surprins)' re(ina s"oase un /ip)t as"u/it' ")"i +n tul,urarea ei nu re"unos"use de la +n"eput pe *emeia t#n)r) adus) de domnul La Porte1 ; O.I nu 3) *ie team)' doamn)' ; +n"epu ea' +mpreun#ndu--i m#inile -i i0,u"nind +n la"rimi +n *a/a *r)m#nt)rilor re(inei' ; sunt "u trup -i su*let "redin"ioas) maiest)/ii 3oastre -i ori"#t de departe a- *i de maiestatea 3oastr)' ori"#t de umil) ar *i starea mea' eu "red ") am ()sit un mi8lo" s) 3) s"ap din ne"a0uri1 ; DumneataI O' "eruleI DumneataI ; se t#n(ui re(ina ; te ro(' uit)-te +n o".ii mei1 !n 8urul meu sunt numai tr)d)tori5 pot s) m) +n"red +n dumneataM ; Doamn)' ; stri() t#n)ra *emeie ")0#nd +n (enun".i' ; pe su*letul meu' sunt (ata s)-mi dau 3ia/a pentru maiestatea 3oastr)I Htri()tul pornise din ad#n"ul inimii ei -i' la *el "a -i prima i0,u"nire' n-ar *i putut +n-ela pe nimeni1 ; Da' ; urm) doamna @ona"ieux' ; da' sunt tr)d)tori ai"i' dar' pe s*#ntul nume al ?e"ioarei' 3) 8ur ") nimeni nu este "redin"ios "a mine maiest)/ii 3oastre1 A"este (iu3aiere din diamante' pe "are le "ere re(ele' a-a e ") le-a/i dat du"elui de

@u"Pin(.amM Erau +ntr-o "utie mi") din lemn de tranda*ir' pe "are o /inea su, ,ra/1 M) +n-el oareM Nu e a-a "um spunM ; O.I DoamneI Dumne0euleI murmur) re(ina' ai ")rei din/i "l)n/)neau de spaim)1 ; Ei ,ineI ; urm) doamna @ona"ieux' ; a"este (iu3aiere tre,uie s) le lua/i +nd)r)t1 ; Da' *)r) +ndoial)' a-a eI ; se *r)m#nta re(ina' ; dar "um s) *a"em "a s) le lu)mM ; H) trimitem pe "ine3a la du"e1 ; Dar pe "ineM111 pe "ineM111 !n "ine s) m) +n"redM ; A3e/i +n"redere +n mine' doamn)5 *a"e/i-mi a"east) "inste' re(ina mea' -i o s) ()ses" eu pe "ine s) trimit1 ; Dar 3a tre,ui s) s"riu o s"risoareI ; DaI Tre,uieI Dou) "u3inte din partea maiest)/ii 3oastre -i si(iliul 3ostru personal1 ; Dar a"este dou) "u3inte pot *i os#nda mea' di3or/ul' sur(.iunulI ; Da' da") ar ")dea +n m#ini .aineI Dar 3) +n"redin/e0 ") a"este dou) "u3inte 3or a8un(e la adresa lor1 ; Dumne0euleI Tre,uie atun"i s)-mi pun 3ia/a' "instea mea' +n m#inile dumitaleM ; Da' da' doamn)' tre,uie' -i eu o s) le s"ot la limanI ; Dar "umM Cel pu/in' spune-mi "umM ; Ho/ul meu a *ost pus +n li,ertate de 3reo dou) sau trei 0ile5 n-am a3ut +n") 3reme s) m) du" s)-l 3)d1 E un om "umse"ade -i "instit' "are ni"i nu ur)-te -i ni"i nu iu,e-te pe nimeni1 O s) *a") tot "e-i "er6 o s) ple"e da")-i porun"es" eu s) ple"e' *)r) s) -tie "e du"e -i o s) dea s"risoarea a"olo unde tre,uie' *)r) s) -tie m)"ar ") e din partea ma8est)/ii 3oastre1 Re(ina str#nse din toat) inima m#inile tinerei *emei' o pri3i de par") ar *i 3rut s)-i "iteas") p#n) +n ad#n"ul su*letului' -i 3)0#nd numai sin"eritate +n *rumo-ii ei o".i' o +m,r)/i-) ")lduros1 ; ?) lu"rul )sta ; i0,u"ni ea' ; -i atun"i +mi 3ei s")pa onoareaI ; O.' (ri8a pe "are am *eri"irea s) 3-o port nu e at#t de +nsemnat)5 nu poate *i 3or,a de a s")pa "e3a1 Maiestatea 3oastr) a ")0ut doar prad) unor uneltiri 3i"lene1 ; A-a e' a-a e' "opila mea' ; -opti re(ina' ; ai dreptate1 ; Doamn)' da/i-mi s"risoarea5 nu e 3reme de pierdut1 Re(ina

se duse repede la o m)su/) pe "are se ()seau "erneal)' .#rtie -i pene de s"ris5 dup) "e umplu dou) r#nduri' si(il) r)3a-ul "u si(iliul ei' -i i-l +n"redin/) doamnei @ona"ieux1 ; Bi a"um' ; ad)u() re(ina' ; uitam "e3a *oarte +nsemnat1 ; Ce anumeM ; @anii1 Doamna @ona"ieux se +m,u8or) la *a/)1 ; Da' e ade3)rat ; r)spunse ea' ; -i m)rturises" maiest)/ii 3oastre ") so/ul meu111 ; 2rei s) spui ") so/ul t)u n-are ,ani1 ; @a are' dar e (ro0a3 de 0(#r"it' )sta-i "usurul lui "el mare1 Totu-i' maiestatea 3oastr) s) nu *ie +n(ri8orat)' o s) ne des"ur")m noi111 ; 2e0i ") ni"i eu nu am' m)rturisi re(ina' ; "ei "e 3or "iti Memoriile doamnei de Motte3ille nu se 3or mira de a"est r)spuns ; dar a-teapt)1 Ana de Austria aler() la "utia "u (iu3aiere1 ; Iat)' ; 0ise ea' ; un inel de mare pre/' dup) "um mi s-a spus5 +l am +n dar de la *ratele meu' re(ele Hpaniei' e de"i al meu -i pot *a"e "u el "e 3reau1 Ia inelul' s".im,)-l +n ,ani' pentru "a so/ul t)u s) ple"e "#t mai iute1 ; !ntr-un "eas 3i se 3a +mplini porun"a1 ; Ia seama la adres)' ad)u() re(ina' 3or,ind at#t de +n"et' +n"#t a,ia se au0ea "e spune5 Pentru milord' du"e de @u"Pin(.am' Londra1 ; H"risoarea +i 3a *i dat) +n m#n)1 ; Inimoas) "opil)I se minun) Ana de Austria1 Doamna @ona"ieux s)rut) m#inile re(inei' as"unse s"risoarea +n s#n -i se *)"u ne3)0ut)' u-oar) "a o p)s)rea1 Peste 0e"e minute era a"as)5 dup) "um +i spusese re(inei' nu--i mai 3)0use so/ul de la eli,erarea lui5 nu "uno-tea de"i s".im,area sim/)mintelor a"estuia *a/) de "ardinal' s".im,are la "are se mai ad)u(aser) "ele dou) sau trei 3i0ite ale "ontelui de Ro".e*ort' a8uns +n 3remea din urm) "el mai ,un prieten al lui @ona"ieux1 Nu-i *usese (reu lui Ro".e*ort s)-l *a") pe @ona"ieux s) "read) ") r)pirea so/iei lui nu se datora 3reunei +n"er")ri 3ino3ate' "i era numai o m)sur) de pre3edere politi")1 Doamna @ona"ieux +-i ()si so/ul sin(ur6 ,ietul om se str)duia s) *a") r#nduial) +n "asa pe "are o ()sise 3rai-te' "u mo,ila

aproape toat) /)nd)ri -i "u sertarele aproape (oale' 8usti/ia ne*iind unul dintre "ele trei lu"ruri despre "are re(ele Holomon spunea ") nu las) ni"i o urm) +n tre"erea lor1 C#t despre ser3itoare' o luase la s)n)toasa "#nd st)p#nul *usese ridi"at1 H)rmana *at) r)m)sese at#t de +n(ro0it)' +n"#t de la Paris p#n) +n @ur(undia ; p)m#ntul ei de ,a-tin) ; um,lase *)r) s) se mai opreas")1 !ndat) dup) sosirea lui a"as)' 3redni"ul ne(ustor de m)run/i-uri o +n-tiin/ase pe ne3ast)-sa de *eri"ita lui +ntoar"ere' iar ea +i r)spunse *eli"it#ndu-l -i trimi/#ndu-i 3or,) ") 3a aler(a s)-l 3ad) +n "ea dint#i "lip) de r)(a01 A"east) "lip) se l)s) +ns) a-teptat) 3reme de "in"i 0ile' "eea "e +n alte +mpre8ur)ri i s-ar *i p)rut lui @ona"ieux "am mult5 dar 3i0ita pe "are i-o *)"use el "ardinalului' pre"um -i 3i0itele pe "are i le *)"ea Ro".e*ort lui' +l puneau pe (#nduri -i' dup) "um ,ine -tie *ie"are' ni"iodat) 3remea nu tre"e at#t de repede "a atun"i "#nd te *ur) (#ndurile1 Cu at#t mai mult "u "#t a"este (#nduri ale lui @ona"ieux erau toate tranda*irii1 Ro".e*ort +l numea prietenul s)u sau s"umpul s)u @ona"ieux -i-i spunea mereu ") eminen/a sa +l pre/uie-te nespus de mult1 Ne(ustorul se -i 3edea pornit pe drumul m)ririlor -i al ,o()/iei1 La r#ndul ei' doamna @ona"ieux se l)sase -i ea prad) (#ndurilor' dar' tre,uie s) m)rturises"' unor (#nduri lipsite de ori"e r#3n)5 *)r) 3oia ei' mintea +i lune"a mereu spre t#n)rul *rumos -i "ute0)tor' "are p)rea at#t de +ndr)(ostit1 C)s)torit) la optspre0e"e ani "u domnul @ona"ieux' -i tr)ind +n mi8lo"ul prietenilor so/ului ei' "are "u (reu ar *i putut tre0i 3reun sentiment unei tinere *emei' a ")rei inim) /intea mai sus de"#t starea sa so"ial)' doamna @ona"ieux r)m)sese nep)s)toare +n *a/a ispitelor de r#nd1 Dar' +n 3remea a"eea mai ales' titlul de (entilom a3ea mare +nr#urire asupra ,ur(.e0iei -i d'Arta(nan' dup) "um -tim' era (entilom5 mai mult +n")' el purta uni*orma osta-ilor din (ard) "are' dup) uni*orma mu-".etarilor' era "ea mai pre/uit) de *emei1 Era' de"i' *rumos' t#n)r -i dorni" de a3enturi5 3or,ea despre dra(oste "a un ,)r,at "are iu,e-te -i ")ruia +i e sete s) *ie iu,it1 A3ea' adi")' mai multe daruri de"#t ar *i tre,uit pentru a ame/i un ")p-or de dou)0e"i -i trei de ani' iar doamna @ona"ieux a8unsese to"mai la a"east) *eri"it) 3#rst) a 3ie/ii1

De-i nu se 3)0user) de mai ,ine de opt 0ile' "ei doi so/i se +nt#mpinar) oare"um +n(ri8ora/i din pri"ina at#tor ne"a0uri "e d)duser) peste ei +n r)stimpul a"elei s)pt)m#ni5 totu-i' domnul @ona"ieux' "uprins de o ade3)rat) ,u"urie' +naint) spre so/ia lui "u ,ra/ele des".ise1 Doamna @ona"ieux +i +ntinse *runtea1 ; H) st)m pu/in de 3or,)' +n"epu ea1 ; CumM *)"u @ona"ieux uimit1 ; Da' 3reau s)-/i spun "e3a (ro0a3 de +nsemnat1 ; La drept 3or,ind' -i eu 3reau s)-/i pun "#te3a +ntre,)ri pe neo"olite1 Dumire-te-m)' te ro(' "e-i eu r)pirea dumitaleM ; Deo"amdat)' nu-i 3or,a de asta' r)spunse doamna @ona"ieux1 ; Dar despre "e e 3or,aM Despre arestarea meaM ; Am a*lat-o ".iar +n 0iua a"eea5 dar "um nu erai 3ino3at de ni"i o "rim)' "um nu erai 3ino3at de ni"i o uneltire -i' +n s*#r-it' "um nu -tiai nimi" "are s) te poat) pune +n prime8die ni"i pe dumneata' ni"i pe nimeni altul' n-a3eam pentru "e s) m) pr)p)des" "u *irea1 ; !/i d) m#na s) 3or,e-ti a-a' doamn)I ; r)spunse @ona"ieux 8i(nit de pu/ina (ri8) "e i-o purta ne3ast)-sa' ; -tii oare ") m-au /inut +n".is +ntr-o "elul) la @astilia o 0i -i o noapte +ntrea()M ; O 0i -i o noapte tre" numaide"#t5 .ai s) l)s)m +n".isul dumitale -i s) 3enim la "eea "e m) adu"e ai"i1 ; CumM Ce te adu"e ai"iM Nu dorin/a de a-/i 3edea so/ul de "are ai *ost desp)r/it) opt 0ileM +ntre,) ne(ustorul ad#n" 8i(nit1 ; @a +n primul r#nd asta e' dar pe urm) mai e -i alt"e3a1 ; 2or,e-teI ; Ce3a de "ea mai mare +nsemn)tate -i de "are at#rn) poate soarta noastr) de m#ine1 ; Hoarta noastr) s-a s".im,at "am tare la *a/) de "#nd nu te-am mai 3)0ut' doamn) @ona"ieux' -i nu m-ar mira da") peste "#te3a luni' n-o s) mai doarm) mul/i de ne"a01 ; Da' mai ales da") o s) te /ii de +ndrum)rile pe "are o s) /i le dau1 ; MieM ; Da' dumitale1 Ai de *)"ut o *apt) ,un) -i s*#nt)' domnule' -i ai de "#-ti(at totodat) o mul/ime de ,ani1 Doamna @ona"ieux -tia ") 3or,indu-i so/ului ei despre ,ani'

atin(ea marea lui sl),i"iune1 Dar ori"e om' *ie el ".iar ne(ustor de m)run/i-uri' "#nd a stat de 3or,) 0e"e minute "u "ardinalul de Ri".elieu' n-a mai r)mas a"ela-i om1 ; @ani mul/i de "#-ti(atM spuse @ona"ieux' /u(uindu--i ,u0ele1 ; Da' mul/i1 ; Cam "#tM ; O mie de pistoli' poate1 ; Prin urmare "eea "e 3rei s)-mi "eri e "e3a *oarte de seam)' nu-i a-aM ; Da1 ; Bi "e ar tre,ui s) *a"M ; H) ple"i numaide"#t' +/i 3oi da o s"risoare pe "are s-o p)stre0i "a o".ii din "ap' "a s-o dai ".iar +n m#inile "ui tre,uie1 ; Bi +n"otro s) ple"M ; La Londra1 ; EuI La LondraI 2rei s)-/i ,a/i 8o" de mine5 eu n-am ni"i o trea,) la Londra1 ; Dar al/ii au ne3oie "a s) ple"i a"olo1 ; Bi m) ro(' "are al/iiM Te +n-tiin/e0 ") de a0i +nainte nu mai *a" nimi" or,e-te -i ") 3reau s) -tiu nu numai "e prime8die +n*runt' dar -i pentru "ine o +n*runt1 ; Cine3a de mare 3a0) te trimite -i alt"ine3a tot de mare 3a0) te a-teapt)6 r)splata o s)-/i +ntrea") a-tept)rile' asta-i tot "e-/i pot *)()dui1 ; Iar)-i ur0eli' mereu numai ur0eli5 mul/umes"' am +n"eput s) m) *eres" a"um5 domnul "ardinal mi-a des".is "apul1 ; CardinalulI ; stri() doamna @ona"ieux' ; l-ai 3)0ut pe "ardinalM ; M-a po*tit la el' r)spunse m#ndru ne(ustorul de m)run/i-uri' ; Bi da") te-a po*tit' te-ai -i dus' neso"otit "e e-tiI ; La drept 3or,ind' ni"i nu puteam ale(e da") s) m) du" sau s) nu m) du"' *iind") eram +ntre doi solda/i5 -i la *el de ade3)rat e ")' ne"unos"#nd +n") pe eminen/a sa' a- *i *ost +n"#ntat s) m) las p)(u,a- de 3i0ita asta' ; Bi te-a o")ritM Te-a -i amenin/atM ; @a mi-a +ntins m#na -i mi-a spus6 prietene1 Prietenul luiI Au0i' doamn)' sunt prietenul marelui "ardinalI ; Al marelui "ardinalI

; Nu "um3a i-ai t)()dui titlul )sta' doamn)M ; Nu-i t)()duies" nimi"5 dar +/i spun ") ,un)3oin/a unui ministru e "e3a tre")tor -i ") tre,uie s) *ii ne,un "a s)-/i le(i soarta de un ministru5 sunt puteri mai mari de"#t ale lui' "are nu at#rn) de toanele unui om sau de *elul "um s*#r-e-te o +nt#mplare oare"are5 "u puterile astea tre,uie s) te iei ,ine1 ; !mi pare r)u' doamn)' dar nu "unos" alt) putere a*ar) de a marelui om pe "are am "instea s)-l slu8es"1 ; Cum' dumneata e-ti +n slu8,a "ardinaluluiM ; Da' doamn)' -i *iind") sunt +n slu8,a lui' nu-/i dau 3oie s) te ,a(i +n ur0eli +mpotri3a si(uran/ei statului -i s) dai ap) la moar) uneltirilor unei *emei "are ni"i nu e *ran/u0oai") -i a ")rei inim) ,ate pentru Hpania1 Din *eri"ire' marele "ardinal st) de 3e(.e' pri3irea lui e mereu trea0) -i p)trunde p#n) +n ad#n"ul inimilor1 @ona"ieux nu *)"ea de"#t s) spun) 3or,) "u 3or,)' o *ra0) pe "are o au0ise rostit) de Ro".e*ort5 dar s)rmana *emeie' "are se ,i0uise pe so/ul ei -i "are' "u n)de8dea a"easta' 3or,ise de el re(inei' se "utremur) la (#ndul prime8diei "e-ar *i putut-o a-tepta' "#t -i la (#ndul neputin/ei +n "are se 0,)tea1 Cunos"#nd +ns) sl),i"iunea -i +ndeose,i l)"omia de a3ere a lui @ona"ieux' tot mai spera s)-l "#-ti(e de partea ei1 ; A-aI Prin urmare e-ti "ardinalist' domnul meuI Hlu8e-ti ta(ma nemerni"ilor "are-/i s".in(iuies" so/ia -i o pone(res" pe re(ina dumitaleI ; Interesele parti"ulare nu +nseamn) nimi" +n *a/a intereselor o,-te-ti1 Eu sunt de partea "elor "are sal3ea0) statul' spuse /an/o- @ona"ieux1 Era tot o *ra0) a "ontelui de Ro".e*ort' pe "are @ona"ieux -i-o +ntip)rise +n minte -i pe "are ()sise prile8ul s-o rosteas")1 ; Btii m)"ar "e este statul de "are 3or,e-tiM +ntre,) doamna @ona"ieux' ridi"#nd din umeri1 Mul/ume-te-te s) r)m#i ,ur(.e0 ne"ioplit -i d)-te de partea "ui +/i d) mai mult1 ; EiI EiI *)"u @ona"ieux' lo3ind "u m#na peste o pun() dolo*an) din "are se desprinse un sunet metali"1 Ce mai spui a"um' doamn) predi"atoareM ; De unde ai ,anii )-tiaM ; Nu (.i"e-tiM ; De la "ardinalM ; De la el -i de la prietenul meu' "ontele de Ro".e*ort1

; Contele de Ro".e*ortM P)i el m-a r)pitI ; He poate' doamn)1 ; Bi prime-ti ,ani de la elM ; Nu mi-ai spus ".iar dumneata ") a"east) r)pire a *ost doar un moti3 politi"M ; Da' dar s"opul r)pirii mele era s) m) *a") s)-mi tr)de0 st)p#na' s)-mi smul() prin ".inuri m)rturisiri "are s) prime8duias") onoarea -i poate ".iar 3ia/a au(ustei mele st)p#ne1 ; Doamn)' ; +i "urm) 3or,a @ona"ieux' ; st)p#na dumitale este o spaniol) per*id) -i tot "e *a"e marele "ardinal' *a"e ,ine1 ; Domnule' ; i0,u"ni t#n)ra *emeie' ; te -tiam *ri"os' 0(#r"it -i do,ito"5 dar nu te -tiam -i mi-elI ; Doamn)' ; ,#i(ui @ona"ieux' "are nu--i 3)0use ni"iodat) so/ia *urioas) -i "are d)dea +nd)r)t +n *a/a m#niei "on8u(ale' "e tot +ndru(i a"olo' doamn)M ; Hpun ") e-ti un mi0era,ilI urm) doamna @ona"ieux sim/ind ") are din nou putere asupra so/ului ei1 2a s) 0i") *a"i politi")' dumneataI Bi +n") de "ea "ardinalist)I A-aI Te 3in0i ne"uratului "u trup -i su*let pentru o m#n) de ,aniI ; @a "ardinalului1 ; E totuna' ; stri() t#n)ra *emeie' "ine spune Ri".elieu' spune U"i()-l-toa"aI ; Ta"i' doamn)' ta"i s-ar putea s) te aud) "ine3a1 ; Da' ai dreptate -i m-a- ru-ina de mi-elia dumitaleI ; Dar' la urma urmei' "e "eri dumneata de la mineM ; Li-am mai spus6 s) ple"i ".iar a"um' domnule5 s)-/i +ndepline-ti +n ".ip "instit sar"ina pe "are ,ine3oies" s) /i-o +n"redin/e0 -i' numai a-a' sunt (ata s) uit tot' s) iert tot5 ,a mai mult' sunt (ata s)-/i d)ruies" din nou prietenia mea' s*#r-i ea' +ntin0#ndu-i m#na1 @ona"ieux era *ri"os -i 0(#r"it' dar +-i iu,ea so/ia5 se sim/i mi-"at1 Un ,)r,at de "in"i0e"i de ani nu poart) mult) 3reme pi") unei so/ii de dou)0e"i -i trei1 Doamna @ona"ieux 3)0u ") +n"epe s) -o3)ie1 ; Daide' te-ai .ot)r#tM +l +ntre,) ea1 ; Dar' s"umpa mea' (#nde-te-te pu/in la "e-mi "eri1 Londra e departe de Paris' *oarte departe -i se poate "a sar"ina de "are-mi 3or,e-ti s) nu *ie lipsit) de prime8dii1 ; Ei -iM Da") -tii s) le o"ole-tiI

; Nu' doamn) @ona"ieux1 nu' .ot)r#t lu"ru' nu 3reau5 m) tem de ur0eli1 Eu am 3)0ut @astilia "u o".ii mei1 @rrI E +n(ro0itorI @astiliaI Numai "#nd m) (#ndes" -i mi se 0,#rle-te p)rul pe "ap1 M-au amenin/at ") m) s".in(iuie1 Btii dumneata "e-s s".in(iuirileM !/i 3#r) "ioturi de lemn +n pulpe p#n)-/i trosnes" oaseleI Nu' .ot)r#t lu"ru' nu m) du"1 @a 0)u' de "e nu te-oi *i du"#nd ".iar dumneataM C)"i' +ntr-ade3)r' eu m-am +n-elat +n pri3in/a dumitale6 e-ti ,)r,at +n toat) le(ea -i +n") din "ei mai +ndr)"i/iI ; Bi dumneata' dumneata e-ti o muiere' o ,iat) muiere n)t#n() -i +ndo,ito"it)1 A.I d#rd#i de *ri")I Ei' las)I Da") nu ple"i ".iar a"um' pun s) te ridi"e din porun"a re(inei -i s) te +n".id) +n @astilia aia de "are te "utremuri1 @ona"ieux ")0u pe (#nduri1 C#nt)ri serios +n mintea lui "ele dou) m#nii "are-l amenin/au6 a "ardinalului -i a re(inei1 M#nia "ardinalului i se p)ru a *i "u mult mai prime8dioas)1 ; Pune s) m) ridi"e din porun"a re(inei' ; r)spunse el' ; -i eu 3oi "ere a8utor eminen/ei sale1 Deodat)' doamna @ona"ieux +-i d)du seama ") mersese prea departe -i se +nsp)im#nt) 3)0#nd unde a8unsese1 Pri3i +n*ri"o-at) o "lip) mutra neroad) "e o(lindea o .ot)r#re de ne+n3ins' la *el "u a ori")rui prost "#nd +i e *ri")1 ; @ineI ?ieI ; 0ise ea' ; la urma urmelor' poate ") ai dreptate5 un ,)r,at se pri"epe +n politi") mai ,ine de"#t o *emeie' -i mai ales dumneata' domnule @ona"ieux' "are ai stat de 3or,) "u "ardinalul1 Totu-i' e dureros' ; ad)u() ea' ; "a so/ul meu' un om pe dra(ostea ")ruia "redeam ") m) pot ,i0ui' s) se poarte at#t de ur#t "u mine -i s) nu 3rea s)-mi *a") -i mie un ".e*1 ; ?iind") ".e*urile dumitale pot du"e prea departe' ; r)spunse @ona"ieux ,iruitor' ; de a"eea m) -i *eres"1 ; Atun"i m) las p)(u,a-)' ; spuse t#n)ra *emeie o*t#nd' ; ,ine' s) nu mai 3or,im de asta1 ; M)"ar s)-mi *i spus "e anume tre,uia s) *a" la Londra' st)rui @ona"ieux' "are--i amintea destul de t#r0iu ") Ro".e*ort +i pusese +n 3edere s)--i is"odeas") so/ia1 ; De(ea,a ai -ti' ; +i r)spunse t#n)ra *emeie' pe "are o ne+n"redere l)untri") o +mpin(ea a"um +nd)r)t' ; era 3or,a de un *lea"' a-a "um li se na0#re uneori *emeilor5 adi") de o "ump)r)tur) la "are se putea "#-ti(a ,ani mul/i1 Dar' "u "#t ne3asta lui d)dea mai mult +napoi' "u at#t

@ona"ieux era mai +n"redin/at ") taina pe "are nu 3oia s-o de03)luie' era mai +nsemnat)1 He .ot)r+ de"i s) aler(e +ntr-un su*let la "ontele Ro".e*ort -i s)-i spun) ") re(ina e +n ")utarea unui trimis "are s) ple"e la Londra1 ; Iart)-m) ") te p)r)ses"' s"ump) doamn) @ona"ieux' ; +n"epu el' ; dar' "um nu -tiam ") 3ei 3eni s) m) 3e0i' mi-am dat +nt#lnire "u unul din prietenii mei5 m) +ntor" +ndat) -i da") 3rei' a-teapt)-m) "#te3a "lipe5 "um ispr)3es" "u prietenul meu' 3in s) te iau -i' *iind") e t#r0iu' te 3oi +nso/i p#n) la Lu3ru1 ; Mul/umes"' domnule' ; r)spunse doamna @ona"ieux' ; nu e-ti destul de "ura8os "a s)-mi po/i *i de 3reun a8utor5 pot s) m) +ntor" la Lu3ru -i sin(ur)1 ; Cum dore-ti' doamn) @ona"ieux' urm) *ostul ne(ustor1 Cre0i ") te 3oi 3edea +n "ur#ndM ; ?)r) +ndoial)5 s)pt)m#na 3iitoare n)d)8duies" s) am mai mult r)(a0 -i atun"i o s) 3in "a s) *a" r#nduial) +n lu"rurile noastre5 tre,uie s) *ie +ntr-un .al *)r) .al1 ; @ineI Te 3oi a-tepta1 Nu mai e-ti sup)rat) pe mine' nu-i a-aM ; EuM De lo"I ; Atun"i' pe "ur#ndI ; Pe "ur#nd1 @ona"ieux s)rut) m#na so/iei -i se +ndep)rt) +n (ra,)1 ; Ia te uit)I ; murmur) doamna @ona"ieux dup) "e so/ul ei +n".isese u-a din strad) -i "#nd se 3)0u sin(ur) +n "amer)' ; "e-i lipsea nerodului )sta' de"#t s) *ie "ardinalistM Bi eu "are 3or,isem de el re(inei' eu "are *)()duisem ,ietei mele st)p#ne111 A.I Doamne' Dumne0euleI O s) m) ia -i pe mine drept o nemerni") din "ele "are mi-un) prin palat -i "are au *ost puse a"olo "a s) is"odeas")1 A.' domnule @ona"ieux' ni"iodat) nu m-am pr)p)dit dup) dumneata' dar a"um ia seamaI Te ur)s" -i' pe le(ea mea' ai s) mi-o pl)te-tiI !n "lipa "#nd rostea a"este "u3inte' o lo3itur) o *a"i s)--i ridi"e "apul -i un (las +i stri() prin ta3an6 ; H"ump) doamn) @ona"ieux' des".ide-mi porti/a din alee' "a sa pot "o,or+ la dumneata1

Capitolul G2III

IU@ITUL BI HOLUL ; A.I doamn)' ; +n"epu d'Arta(nan intr#nd prin porti/a pe "are i-o des".idea t#n)ra *emeie' ; d)-mi 3oie s)-/i spun ") ai un so/ (roa0ni" de nesu*erit1 ; CumM Ai au0it "earta noastr)M +ntre,) repede doamna @ona"ieux' pri3indu-l tul,urat)1 ; De la +n"eput p#n) la s*#r-it1 ; Dar "um astaM Doamne' Dumne0euleI ; Printr-un mi8lo" "unos"ut numai mie -i datorit) ")ruia am au0it -i "on3or,irea a"eea +nsu*le/it) pe "are ai a3ut-o "u 0,irii "ardinalului1 ; Bi "e-ai +n/eles din "e spuneamM ; O mie de lu"ruri6 +n primul r#nd ") so/ul dumitale e din *eri"ire un ")s"at -i un prost5 apoi' ") erai +n +n"ur")tur)' "eea "e m-a ,u"urat (ro0a3' ")"i +mi d) prile8ul s) te slu8es" de a"i +nainte -i' Dumne0eu mi-e martor' sunt (ata s) m) arun" +n *o" pentru dumneata5 +n s*#r-it' ") re(ina are ne3oie de un om +ndr)0ne/' de-tept -i "redin"ios' "are s) ple"e pentru ea +ntr-o ")l)torie la Londra1 Am "el pu/in dou) din "ele trei +nsu-iri de "are a3e/i ne3oie -i' iat)' am sosit1 Doamna @ona"ieux nu r)spunse' dar inima +i s)lta de ,u"urie -i o taini") n)de8de +i lumin) pri3irea1 ; Bi "e ".e0)-ie po/i s)-mi dai' ; +ntre,) ea' ; da") primes" s)-/i +n"redin/e0 a"east) misiuneM ; Dra(ostea mea pentru dumneata1 Dar' spune odat)' porun"e-te6 "e tre,uie s) *a"M ; Dumne0euleI Dumne0euleI ; se "odea t#n)ra *emeie' ; pot eu oare s)-/i +n"redin/e0 asemenea tain)' domnuleM E-ti aproape un "opilM ; @ine' 3)d ") e ne3oie s) r)spund) "ine3a pentru mine1 ; M)rturises"' a- *i mult mai lini-tit)1 ; !l "uno-ti pe At.osM ; Nu1 ; Dar pe Port.osM ; Nu1 ; Ni"i pe AramisM ; Nu1 Cine sunt domnii )-tiaM ; Mu-".etari de-ai re(elui1 Dar pe domnul de TrF3ille'

")pitanul lor' +l "uno-tiM ; A.I Da' pe a"esta +l "unos"' nu personal' dar am au0it deseori 3or,indu-se de el re(inei' "a de un ,)r,at "ute0)tor' un (entilom "instit -i sin"er1 ; De el nu /i-e team) "-o s) te tr)de0e "ardinalului' nu-i a-aM ; O.I Nu' desi(urI ; Atun"i' de03)luie-i taina dumitale -i +ntrea,)-l da") po/i s) mi-o +n"redin/e0i -i mie' ori"#t ar *i ea de +nsemnat)' de pre/ioas) sau de "umplit)1 ; Dar a"east) tain) nu e a mea' a-a ") nu pot s-o dest)inuies" nim)nui1 ; !n s".im, era "#t p-a"i s) i-o +n"redin/e0i domnului @ona"ieux' r)spunse d'Arta(nan "u "iud)1 ; A-a "um se +n"redin/ea0) o s"risoare s"or,urii unui "opa"' aripei unui porum,el sau 0()r0ii unui "#ine1 ; Bi totu-i' uite' eu te iu,es"1 ; A-a spui dumneata1 ; Hunt om de onoareI ; Cred1 ; Hunt -i "ute0)tor1 ; Despre asta nu m) +ndoies"1 ; Atun"i' pune-m) la +n"er"are1 Doamna @ona"ieux +l pri3i pe t#n)r' st)p#nit) +n") de ne+n"redere1 Dar +n o".ii lui era at#ta +n*l)")rare' +n (rai at#ta st)ruin/)' +n"#t se sim/i +ndemnat) s) i se dest)inuias")1 De altminteri' se ()sea +ntr-una din +mpre8ur)rile +n "are te 3e0i silit s) +n"er"i ori"e1 Re(ina era la *el de pierdut)' -i printr-o prea mare ne+n"redere "a -i prin prea mare +n"redere1 Apoi' tre,uie s) m)rturisim' sim/)m#ntul "e-l a3ea *)r) 3oia ei pentru a"est t#n)r o"rotitor' o .ot)r+ s) 3or,eas")1 ; As"ult)' ; +n"epu ea' ; m) dau ,)tut) +n *a/a spuselor -i +n"redin/)rilor dumitale1 Dar +/i 8ur +naintea lui Dumne0eu "are ne aude' ") da") m) tr)de0i' ".iar da") du-manii mei m) iart)' eu tot m) 3oi omor+ -i 3ei *i 3ino3at de moartea mea1 ; Bi eu +/i 8ur' doamn)' +naintea lui Dumne0eu' ") da") sunt prins +mplinindu-/i porun"ile' 3oi muri mai "ur#nd de"#t s) s"ap o 3or,) sau s) *a" "e3a "are ar putea prime8dui pe ori"ine ar *i1 T#n)ra *emeie +i +n"redin/) atun"i (ro0a3a tain) pe "are +nt#mplarea i-o de03)luise -i lui +n parte' +n *a/a Hamariten"ei1

Ast*el -i-au m)rturisit unul altuia dra(ostea lor1 D'Arta(nan str)lu"ea de *eri"ire -i m#ndrie1 Taina "e-i *usese +n"redin/at)' *emeia a"eea pe "are o iu,ea' +n"rederea -i dra(ostea *)"eau din el un uria-1 ; Ple"' ; 0ise el' ; ple" +ndat)1 ; CumI Ple"iI ; +l potoli doamna @ona"ieux' ; dar re(imentulI Dar ")pitanulM ; Pe le(ea mea' m-ai *)"ut s) uit de toate astea' s"umpa mea Constan"e5 da' ai dreptate' tre,uie s)-mi *a" rost de un "on"ediu1 ; !n") o piedi")I -opti doamna @ona"ieux +ndurerat)1 ; O.' peste asta' ; +i spuse d'Arta(nan dup) o "lip) de (#ndire' ; peste asta tre" eu' n-a3ea (ri8)I ; !n "e *elM ; M) du" ".iar ast) sear) la domnul de TrF3ille -i-l ro( s)-i "ear) "umnatului s)u' domnul des Essarts' un "on"ediu pentru mine1 ; Bi a"um' alt"e3a1 ; Ce anumeM +ntre,) d'Arta(nan' 3)0#nd ") doamna @ona"ieux se "ode-te s)--i s*#r-eas") (#ndul1 ; Poate ") n-ai ,ani1 ; 4Poate4' e de prisos' 0ise d'Arta(nan sur#0#nd1 ; Atun"i' ; urm) doamna @ona"ieux des".i0#nd un sertar -i s"o/#nd pun(a pe "are so/ul ei1 "u o 8um)tate de or) mai +nainte' o m#n(#iase at#t de dr)()stos' ; atun"i ia pun(a asta1 ; A "ardinaluluiI stri() i0,u"nind +n r#s d'Arta(nan "are' dup) "um +-i aminte-te "ititorul' datorit) du-umelelor s"oase' nu pierduse ni"i un "u3#nt din "on3or,irea dintre ne(ustor -i so/ia lui1 ; Da' a "ardinalului' ; r)spunse doamna @ona"ieux' ; dup) "um 3e0i' e destul de durdulie1 ; Mii de dra"iI ; ad)u() d'Arta(nan' ; 3a *i de dou) ori mai pl)"ut pentru mine s) s"ot la liman pe re(in) "u ,anii eminen/ei saleI ; E-ti un t#n)r tare dr)(u/I 0ise doamna @ona"ieux1 H) -tii ") maiestatea sa nu-/i 3a *i nere"unos")toare1 ; Dar sunt r)spl)tit din plinI o +n"redin/) d'Arta(nan1 Te iu,es" -i-mi dai 3oie s) /i-o spun5 sunt mai *eri"it de"#t a- *i +ndr)0nit 3reodat) s) sperI ; T)"ereI -opti doamna @ona"ieux tres)rind1

; Ce eM ; 2or,e-te "ine3a +n strad)1 ; E 3o"ea111 ; Ho/ului meu1 Da' el eI D'Arta(nan se repe0i la u-) -i +mpinse 0)3orul1 ; H) nu intre "#t timp sunt eu ai"i' ; s*)tui el' ; dup) "e 3oi ple"a des".ide-i dumneata1 ; Dar ni"i pe mine nu tre,uie s) m) ()seas") ai"i1 Ce s)-i spun de lipsa ,anilor' da") r)m#nM ; Ai dreptate' s) ie-im de ai"i1 ; H) ie-im' dar "umM O s) ne 3ad)1 ; Ur")m sus la mine1 ; A.I ; se "odi ea' ; mi-o spui "u un (las "are m) sperie1 Doamna @ona"ieux rosti a"este "u3inte' "u o".ii +nl)"r)ma/i1 R)rindu-i la"rimile d'Arta(nan se arun") +nduio-at' la pi"ioarele ei1 ; !n "asa mea' ; +i spuse' ; 3ei *i la ad)post "a +ntr-un templu5 +/i dau "u3#ntul meu de (entilom1 ; Daidem' ; se .ot)r+ ea' ; am +n"redere +n dumneata' prietene1 D'Arta(nan trase "u ,)(are de seam) 0)3orul -i des".ise u-a5 apoi' u-ori "a um,rele' am#ndoi se stre"urar) ne3)0u/i +n alee' ur"ar) tiptil s"ara -i intrar) +n "amera lui d'Arta(nan1 Odat) a8un-i' t#n)rul propti u-a pentru mai mult) si(uran/)5 apoi se apropiar) am#ndoi de *ereastr) -i' printr-o "r)p)tur) a o,lonului' 3)0ur) pe domnul @ona"ieux st#nd de 3or,) "u un ,)r,at "are purta o pelerin)1 La 3ederea ,)r,atului "u pelerin)' d'Arta(nan s)ri "a ars -i tr)(#nd pe 8um)tate spada' se repe0i la u-)1 Era omul din Meun(1 ; Ce 3rei s) *a"iM ; se repe0i doamna @ona"ieux' ; o s) ne pier0i1 ; Am 8urat s)-l u"id pe omul )sta -i nu m) lasI +i r)spunse d'Arta(nan1 ; Li-ai +n".inat alt"ui3a 3ia/a' nu mai e a dumitale1 !n numele re(inei' te opres" s) +n*run/i alte prime8dii de"#t +n misiunea dumitale1 ; Bi +n numele dumitale' nu-mi porun"e-ti nimi"M ; !n numele meu' ; -opti doamna @ona"ieux ad#n" mi-"at)' ; +n numele meu' te ro(1 Dar ia as"ult)' mi se pare ") se

3or,e-te de mine11 D'Arta(nan se apropie de *ereastr) -i "iuli ure".ea1 Domnul @ona"ieux des".isese u-a apartamentului s)u -i 3)0#nd ") nu era nimeni +n)untru' se +ntorsese ")tre omul "u pelerin) pe "are-l l)sase o "lip) sin(ur1 ; A ple"at' ; l)muri el' ; tre,uie s) se *i +ntors la Lu3ru1 ; E-ti si(ur' ; +ntre,) str)inul' ") n-a ,)nuit s"opul "u "are ai ple"at de a"as)M ; Nu' ; r)spunse @ona"ieux +n(#m*at' ; prea e u-urati")1 ; Dar "adetul din (ard) o *i a"as)M ; Nu "red5 dup) "um 3ede/i' o,lonul e +n".is -i printre "r)p)turi nu se 3ede ni"i o lumin)1 ; Totuna5 ar tre,ui s) ne asi(ur)m1 ; Dar "umM ; @)t#nd la u-a lui1 ; H)-l +ntre, atun"i pe 3alet1 ; @ine' du-te1 @ona"ieux intr) iar)-i la el' prin a"eea-i u-) prin "are' "u "#te3a minute mai +nainte' se stre"uraser) "ei doi *u(ari' ur") p#n) la "atul unde lo"uia d'Arta(nan -i ,)tu1 Nu r)spunse nimeni1 Ca s) *a") pe (ro0a3ul' Port.os +l "eruse "u +mprumut +n seara a"eea pe Plan".et' iar lui d'Arta(nan ni"i prin (#nd nu-i putea tre"e s) dea 3reun semn de 3ia/)1 !n "lipa +n "are @ona"ieux ,)tu la u-)' "ei doi tineri +-i sim/ir) inima s)rind din lo"1 ; Nu e nimeni a"as)' spuse @ona"ieux1 ; Ori"um' .ai s) intr)m la dumneata5 3om *i mai ia ad)post de"#t +n pra(ul u-ii1 ; Ce p)"at' ; murmur) doamna @ona"ieux' ; nu 3om mai au0i nimi"I ; Dimpotri3)' ; o asi(ur) el' ; o s) au0im -i mai ,ine1 D'Arta(nan d)du la o parte "ele trei sau patru ,u")/i din par".et' "are *)"eau din "amera lui o a doua ure".e a lui DionAsios$K' +ntinse un "o3or pe 8os' se a-e0) +n (enun".i -i *)"u semn doamnei @ona"ieux s) se aple"e tot ast*el' spre des".i0)tur)1
$K

DionAsios "el @)tr#n ; tiran al Hira"u0ei 9CJE;<%K +1 e1 n1:1 A "onstruit o +n".isoare su,teran) +n st#n") unde +-i +n".idea 3i"timele1 Bedea as"uns +ntr-un lo" se"ret "onstruit +n *orm) de ure".e +n mi8lo"ul "arierei' de unde as"ulta -i au0ea tot "e spuneau de/inu/ii' pl#n(erile -i (#ndurile lor1

; E-ti si(ur ") nu e nimeni a"oloM +ntre,) ne"unos"utul1 ; Ni"i o (ri8)' +i r)spunse @ona"ieux1 ; Atun"i "re0i ") so/ia dumitale111 ; H-a +ntors la Lu3ru1 ; Bi n-a 3or,it de"#t "u dumneataM ; ?)r) ni"i o +ndoial)1 ; E lu"ru de ")petenie' +n/ele(iM ; A-adar' -tirea pe "are 3-am adus-o e pre/ioas)111 ; Gro0a3 de pre/ioas)' s"umpul meu @ona"ieux' nu /i-o as"und1 ; Atun"i' "ardinalul 3a *i mul/umit de mineM ; Mai +n"ape 3or,)I ; Marele "ardinalI ; E-ti si(ur ") pe "#nd 3or,ea "u dumneata' so/ia dumitale n-a spus nume propriiM ; Nu "red1 ; N-a pomenit de doamna de C.e3reuse' sau de domnul de @u"Pin(.am' sau de doamna de 2ernetM ; Nu' mi-a spus doar ") 3rea s) m) trimit) la Londra pentru ne3oile unei persoane de 3a0) mare1 ; Tr)d)torulI murmur) doamna @ona"ieux1 ; T)"ereI -opti d'Arta(nan' lu#ndu-i m#na pe "are' *)r) 3oia ei' o l)s) +ntr-a lui1 ; Ori"um' tot prost ai *ost' ; urm) omul "u pelerina' ; tre,uia s) te pre*a"i ") prime-ti +ns)r"inarea -i ai *i pus m#na pe s"risoare5 statul "are se a*l) +n prime8die putea *i sal3at' iar dumneata111 ; Iar euM111 ; Ei' "ardinalul' /i-ar *i o*erit un titlu de no,le/eI ; 2-a spus-o elM ; Da1 Btiu ")-/i pre()tea ,u"uria asta1 ; ?i/i pe pa"e' ; +l +n"redin/) @ona"ieux' ; so/ia mea m) iu,e-te la ne,unie -i mai e +n") 3reme1 ; Ne(.io,ulI murmur) doamna @ona"ieux1 ; T)"ereI +i -opti d'Arta(nan' str#n(#ndu-i "e3a mai tare m#na1 ; Cum' mai e +n") 3remeMI +ntre,) omul "u pelerina1 ; M) du" la Lu3ru' "er s) 3or,es" "u doamna @ona"ieux1 !i spun ") m-am r)0(#ndit' +nnod iar)-i *irul ".estiunii' pun m#na pe

s"risoare -i aler( la "ardinal1 ; Atun"i' nu mai pierde 3reme5 eu o s) m) +ntor" repede "a s) 3)d "e ai i0,utit s) *a"i1 Ne"unos"utul ple")1 ; Mi-elulI murmur) iar)-i doamna @ona"ieux' neput#ndu--i lua (#ndul de la so/ul ei1 ; T)"ereI st)rui d'Arta(nan' str#n(#ndu-i m#na mai tare +n")1 Un urlet +n(ro0itor "urm) deodat) -irul de "u(et)ri al "elor doi +ndr)(osti/i1 Era so/ul doamnei @ona"ieux "are' ,)(#nd de seam) lipsa pun(ii' stri(a "#t putea6 4H)ri/i' .o/iiI4 ; 2ai' DoamneI ; -opti speriat) doamna @ona"ieux' ; o s) s"oale toat) ma.alaua1 @ona"ieux n-a +n"etat s) stri(e timp +ndelun(at' dar asemenea /ipete prea des au0ite nu mai st#rneau pe nimeni +n strada Groparilor' unde "asa ne(ustorului de m)run/i-uri era de la o 3reme destul de deo".eat)5 3)0#nd ") nimeni nu-i sare +n a8utor' @ona"ieux ie-i din "as)' url#nd "#t +l lua (ura5 stri()tele lui se +ndep)rtau din "e +n "e +nspre strada @a"ului1 ; Bi-a"um' ") a ple"at' e r#ndul dumitale s-o -ter(i de ai"i' spuse doamna @ona"ieux1 Cura8' dar mai ales' mult) ,)(are de seam)5 nu uita ") te-ai d)ruit re(ineiI ; Re(inei -i dumitaleI +ntre(i d'Arta(nan1 ?ii lini-tit)' *rumoas) Constan"e' m) 3oi +ntoar"e 3redni" de re"uno-tin/a ei6 dar +ntoar"e-m)-3oi oare 3redni" -i de dra(ostea dumitaleM !n lo" de r)spuns o,ra8ii tinerei *emei se rumenir)1 C#te3a "lipe mai t#r0iu' d'Arta(nan ie-ea la r#ndul lui din "as)' +n*)-urat -i el' "a -i ne"unos"utul' +ntr-o pelerin) uria-) din "are se 3edea ie-ind doar tea"a unei spade nes*#r-ite1 Doamna @ona"ieux +l urm)ri din o".i "u a"ea +ndelun() pri3ire dr)()stoas)' "u "are *emeia +nso/e-te pe ,)r,atul pe "are simte ")-l iu,e-te5 dar +ndat) "e-l 3)0u pierind dup) "ol/ul str)0ii' se pr),u-i +n (enun".i -i +mpreun#ndu--i m#inile' -opti ru(#ndu-se6 ; Doamne' *ie-/i mil) de re(in)I Doamne' *ie-/i mil) -i de mineI

Capitolul GIG PLAN DE LUPTA

D' Arta(nan se duse de-a dreptul la domnul de TrF3ille' so"otind ") peste "#te3a minute "ardinalul 3a a*la totul de la a"el a*urisit ne"unos"ut "are p)rea a *i unealta lui' +-i 0ise pe ,un) dreptate ") nu a3ea ni"i o "lip) de pierdut1 T#n)rul +-i sim/ea inima *rem)t#nd de ,u"urie1 Un prile8 menit s)-i adu") *aim) -i ,)net se i3ea pe nea-teptate -i' 3r#nd par") s)-l +m,r)/i-e0e' +l apropiase de *emeia pe "are o iu,ea la ne,unie1 !nt#mplarea +i d)ruia de"i dintr-o dat) mai mult de"#t s-ar *i +n"umetat s) "ear) sor/ii1 Domnul de TrF3ille se a*la +n salon' +n mi8lo"ul o,i-nuitului s)u "er" de (entilomi1 ?iind "unos"ut de to/i "a om al "asei' d'Arta(nan se +ndrept) spre "a,inetul ")pitanului -i-i trimise 3or,) ") +l a-teapt) pentru tre,uri de ")petenie1 Era a"olo doar de 3reo "in"i minute "#nd domnul de TrF3ille intr)1 Dintr-o sin(ur) pri3ire -i dup) ,u"uria 0u(r)3it) pe ".ipul "el)lalt' 3redni"ul ")pitan +n/elese ") se petre"ea +ntr-ade3)r "e3a deose,it1 Tot lun(ul drumului d'Arta(nan +-i *r)m#ntase mintea da") tre,uie s) i se dest)inuias") domnului de TrF3ille' sau s)-i "ear) doar m#n) li,er) +ntr-o ".estiune se"ret)1 Dar domnul de TrF3ille se purtase totdeauna at#t de *rumos "u el' era at#t de "redin"ios re(elui -i re(inei' ura at#t de apri( pe "ardinal' +n"#t d'Arta(nan se .ot)r+ s)-i spun) totul1 ; Ai trimis s) m) ".eme' t#n)rul meu prietenM +ntre,) domnul de TrF3ille1 ; Da' domnule' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i sper ") atun"i "#nd 3e/i a*la despre "e lu"ru de seam) este 3or,a' m) 3e/i ierta da") 3) stin(.eres"1 ; 2or,e-te' te as"ult1 ; E 3or,a ni"i mai mult ni"i mai pu/in' ; urm) d'Arta(nan "o,or#nd 3o"ea' ; de onoarea -i poate ".iar de 3ia/a re(inei1 ; Ce spuiM murmur) domnul de TrF3ille' pri3ind +mpre8ur "a s) 3ad) da") +ntr-ade3)r erau sin(uri' apoi +ntor"#ndu--i o".ii +ntre,)tor spre d'Arta(nan1 ; Hpun' domnule' ") din +nt#mplare sunt p)rta-ul unei taine111 ; Pe "are sper ") o 3ei p)stra' tinere' "#t 3ei tr)i1 ; Dar pe "are tre,uie s) 3-o dest)inuies" dumnea3oastr)' domnule' ")"i numai dumnea3oastr) pute/i s) m) a8uta/i +n

+ndeplinirea misiunii pe "are am primit-o de la maiestatea sa1 ; Taina a"easta e a dumitaleM ; Nu' domnule' e a re(inei1 ; Te-a +mputerni"it maiestatea sa s) mi-o +n"redin/e0iM ; Nu' domnule' dimpotri3)' mi s-a pus +n 3edere s) nu s"ap o 3or,)1 ; Atun"i' pentru "e 3rei s) mi-o +mp)rt)-e-ti mieM ; Pentru ") *)r) dumnea3oastr) nu pot *a"e nimi"' -i pentru ") mi-e team) s) nu-mi respin(e/i "ererea pe "are 3reau s) 3-o *a" da") nu -ti/i +n "e s"op o *a"1 ; P)strea0)-/i taina -i spune-mi "e dore-ti1 ; Dores" s) "ap)t din partea domnului des Essarts un "on"ediu de "in"ispre0e"e 0ile1 ; C#nd astaM ; C.iar la noapte1 ; P)r)se-ti ParisulM ; Ple" +n misiune1 ; Po/i s)-mi spui undeM ; La Londra1 ; Line "ine3a "u tot dinadinsul s) nu-/i a8un(i s"opulM ; Cardinalul' "red ") ar da ori"e pe lume' "a s) nu i0,utes"1 ; Bi ple"i sin(urM ; Ple" sin(ur1 ; Atun"i nu 3ei tre"e de @ondA$>5 /i-o spune TrF3ille' pe "u3#ntul lui1 ; De "eM ; Te 3or u"ide1 ; 2oi muri *)"#ndu-mi datoria1 ; Da' dar misiunea dumitale 3a r)m#ne ,alt)1 ; E ade3)rat' murmur) d'Arta(nan1 ; Crede-m)' ; urm) TrF3ille' ; +n ast*el de ispr)3i tre,uie s) ple"e patru' "a s) a8un() unul1 ; A3e/i dreptate' domnule' ; re"unos"u d'Arta(nan' ; +i "unoa-te/i pe At.os' Port.os -i Aramis' -i -ti/i da") m) pot ,i0ui pe ei1 ; ?)r) s) le de03)lui taina pe "are eu n-am 3rut s-o "unos"M ; Am *)"ut +ntre noi le()m#nt de +n"redere oar,) -i de *r)/ie pe 3ia/) -i pe moarte5 dealminteri' pute/i s) le spune/i ") a3e/i
$>

O "omun) la $$ Pm de Paris1

+n"redere +n mine -i nu se 3or ar)ta ni"i ei mai -o3)ielni"i1 ; Tot "e pot *a"e e s) dau *ie")ruia un "on"ediu de "in"ispre0e"e 0ile6 lui At.os' a ")rui ran) tot +l mai sup)r)' "a s) se du") la ,)i' la ?or(es5 lui Port.os -i Aramis "a s)--i +nso/eas") prietenul pe "are nu-l pot p)r)si la atare ne3oie1 !n"u3iin/area "on"ediilor 3a *i o do3ad) ") nu m) +mpotri3es" la a"easta ")l)torie1 ; 2) mul/umes"' domnule' sunte/i "um nu se poate mai ,un1 ; Du-te de-i 3e0i ".iar a"um -i pre()ti/i tot "e tre,uie +n noaptea asta1 Ia staiI Mai +nt#i s"rie-/i "ererea ")tre domnul des Essarts1 Poate ") te-a urm)rit 3reun spion -i atun"i 3i0ita dumitale pe "are "ardinalul si(ur ") a -i a*lat-o' 3a *i +ndrept)/it)1 D'Arta(nan +nto"mi "ererea5 lu#nd-o +n m#ini' domnul de TrF3ille +l asi(ur) ") +nainte de ora dou) noaptea "ele patru +n3oiri 3or *i la lo"uin/a *ie")rui ")l)tor1 ; A3e/i ,un)tatea s-o trimite/i pe-a mea la At.os' +l ru() d'Arta(nan1 Mi-e team) ") +ntor"#ndu-m) a"as) s) nu dau de "ine -tie "e ,u"lu"1 ; @ine1 Plea") s)n)tos -i ")l)torie ,un)I Dar as"ult)' +l ".em) +nd)r)t domnul TrF3ille1 D'Arta(nan se +ntoarse1 ; Ai ,aniM D'Arta(nan +-i sun) ,anii din pun(a "e o a3ea +n ,u0unar1 ; DestuiM +ntre,) domnul de TrF3ille1 ; Trei sute de pistoli1 ; E ,ine' "u at#ta a8un(i p#n) la "ap)tul p)m#ntului5 3a s) 0i")' po/i ple"a1 D'Arta(nan salut) pe domnul de TrF3ille' iar a"esta +i +ntinse m#na5 t#n)rul i-o str#nse "u un respe"t +n "are intra -i re"uno-tin/)1 De "#nd sosise la Paris' +n ori"e prile8' a"est minunat ,)r,at se ar)tase totdeauna 3redni"' leal -i mare1 Cel dint#i la "are s-a dus a *ost Aramis5 nu mai *usese pe la el din seara de pomin)' "#nd o urm)rise pe doamna @ona"ieux1 Mai mult +n")6 de "um +l 3)0u' "a -i de *ie"are dat) "#nd +l mai 3)0use' lui d'Arta(nan i se p)ru ") *a/a t#n)rului mu-".etar o(lindea o triste/e ad#n")1 !n seara a"ea' Aramis 3e(.ea la *el de posomor#t -i 3is)tor5 d'Arta(nan +n"er") s) a*le prin +ntre,)ri pentru "e era at#t de a,)tut' dar Aramis d)du 3ina pe un "omentariu asupra "apitolului

al optspre0e"elea din s*#ntul Au(ustin' pe "are tre,uia s)-l s"rie +n latine-te pentru s)pt)m#na urm)toare' -i la "are se (#ndea 0i -i noapte1 Cei doi prieteni 3or,eau a,ia de "#te3a minute "#nd un la".eu al domnului de TrF3ille intr) adu"#nd un pli" si(ilat1 ; Ce-i astaM +ntre,) Aramis1 ; Con"ediul pe "are l-a/i "erut dumnea3oastr)' r)spunse la".eul1 ; EuM N-am "erut ni"i un "on"ediu1 ; Ta"i -i ia-l' +i -opti d'Arta(nan1 Iar dumneata' prietene' /ine moneda asta pentru osteneal)5 s)-i spui domnului de TrF3ille ") domnul Aramis +i mul/ume-te din toat) inima1 Po/i ple"a1 La".eul salut) p#n) la p)m#nt -i ie-i1 ; Ce +nseamn) toate asteaM +ntre,) Aramis1 ; Ia-/i "e-/i tre,uie pentru o ")l)torie de "in"ispre0e"e 0ile -i 3ino "u mine1 ; Dar eu nu pot p)r)si a-a Parisul *)r) s) -tiu111 Aramis se opri1 ; Ce s-a +nt#mplat "u Ea' a-a eM ad)u() d'Arta(nan1 ; Cine' eaM +ntre,) Aramis1 ; ?emeia "are a *ost ai"i' *emeia "u ,atista ,rodat)1 ; Cine /i-a spus ") a *ost o *emeie ai"iM r)spunse Aramis' (al,en la *a/) "a un mort1 ; Am 3)0ut-o1 ; Bi -tii "ine eM ; Cred ") ,)nuies"1 ; As"ult)' ; +i spuse Aramis' ; da") -tii at#tea lu"ruri' poate -tii "e s-a +nt#mplat -i "u *emeia a"eeaM ; Tre,uie s) se *i +ntors la Tours1 ; La ToursM Da' a-a e5 3)d "-o "uno-ti1 Dar "um de s-a +ntors la Tours *)r) s)-mi spun) o 3or,)M ; I-a *ost team) s) nu *ie arestat)1 ; Cum de nu mi-a s"risM ; I-a *ost team) s) nu te "ompromit)1 ; D'Arta(nan' m) s"api de la moarte' i0,u"ni Aramis1 M) "redeam dispre/uit' +n-elat1 Eram at#t de *eri"it s-o pot 3edeaI Nu-mi 3enea s) "red ")--i prime8duia li,ertatea pentru mine -i totu-i +n "e s"op ar *i 3enit la ParisM ; Tot +n s"opul pentru "are noi ple")m +n An(lia1

; Bi "are anumeM +ntre,) Aramis1 ; O s)-l -tii +ntr-o 0i' Aramis' dar' deo"amdat)' iau pild) -i ta" la *el "a nepoata teolo(ului1 Aramis 0#m,i' amintindu--i de po3estea pe "are o +ndru(ase +ntr-o sear) prietenilor lui1 ; ?oarte ,ineI Da") a p)r)sit Parisul -i dumneata' d'Arta(nan' e-ti si(ur ") e a-a' atun"i nimi" nu m) mai /ine ai"i' sunt (ata s) te urme01 Hpuneai ") mer(em la111 ; La At.os' deo"amdat)' -i da") 3rei s) 3ii' te po*tes" s) te (r),e-ti ")"i am pierdut destul) 3reme1 Dar *iind") 3eni 3or,a' 3este-te-l -i pe @a0in1 ; 2ine -i @a0in "u noiM +ntre,) Aramis1 ; Poate1 !n ori"e "a0' deo"amdat) e ,ine s) ne urme0e la At.os1 Aramis +l ".em) pe @a0in -i-i porun"i s) 3in) s)-i +nt#lneas") la At.os1 ; Dai s) ple")m' spuse dup) a"eea' lu#ndu--i pelerina' spada' tustrele pistoalele -i s"oto"ind 0adarni" trei patru sertare "a s) 3ad) da") nu d) din +nt#mplare de 3reun ,an r)t)"it1 Apoi' +n"redin/at ") era de prisos s) mai "aute' +l urm) pe d'Arta(nan' +ntre,#ndu-se "um se *)"ea ") t#n)rul "adet din (ard) -tia la *el de ,ine "a -i el "ine era *emeia pe "are o ()0duise -i ".iar mai ,ine "a el "e se +nt#mplase "u ea1 Dup) "e ie-ir) din "as)1 Aramis +l lu) pe d'Arta(nan de ,ra/ -i' "u o".ii +n o".ii lui +l +ntre,)6 ; N-ai 3or,it "u nimeni de eaM ; Cu nimeni1 ; Ni"i ".iar "u At.os sau "u Port.osM ; N-am su*lat nim)nui ni"i o 3or,)1 ; Atun"i e ,ine1 !n"redin/at ") poate *i lini-tit asupra a"estui lu"ru de ")petenie' Aramis +-i urm) drumul "u d'Arta(nan -i am#ndoi a8unser) "ur#nd la At.os1 !l ()sir) "u +n"u3iin/area de "on"ediu +ntr-o m#n) -i "u s"risoarea domnului de TrF3ille +n "ealalt)1 ; Pute/i s) m) dumiri/i -i pe mine "e e "u "on"ediul -i "u s"risoarea pe "are le-am primit ".iar a"umM +ntre,) At.os uluit1 "$ra%ul meu 1t,os, " i "n%duiesc s te odi,ne&ti cincispre.ece

.ile, fiindc sntatea dumitale o cere neaprat. 1&a c du-te la bi la For%es sau unde cre.i de cuviin &i f-te c#t mai repede sntos. 1l dumitale, Tr2ville." ; H)-/i spun eu6 "on"ediul -i s"risoarea asta +nseamn) ") tre,uie s) m) urme0i' At.os1 ; La ,)i la ?or(esM ; A"olo sau +n alt) parte1 ; !n slu8,a re(eluiM ; A re(elui sau a re(inei6 nu suntem noi slu8itorii maiest)/ilor lorM To"mai atun"i intr) -i Port.os1 ; La nai,a' ; +n"epu el' ; iat) "e3a "iudat6 de "#nd oare se dau mu-".etarilor "on"edii *)r) "a ei s) le *i "erutM ; De "#nd au prieteni "are le "er pentru ei' r)spunse d'Arta(nan1 ; A.I a.I ; *)"u Port.os' ; miroase a nout)/i pe ai"iI ; A-a e' ple")m' +n"u3iin/) Aramis1 ; !n"otroM +ntre,) Port.os1 ; Pe le(ea mea da") -tiu' ; se ameste") At.os' ; +ntrea,)-l pe d'Arta(nan1 ; La Londra' domnilor' r)spunse d'Arta(nan1 ; La LondraI ; se mir) Port.os' ; -i "e s) *a"em noi la LondraM ; Iat) un lu"ru pe "are nu pot s) 3i-l spun' domnilor5 tre,uie s) a3e/i +n"redere +n mine1 ; Dar "a s) ple" la Londra' ; ad)u() Port.os' ; e ne3oie de ,ani -i eu n-am ,ani1 ; Ni"i eu' ad)u() Aramis1 ; Ni"i eu' +n".eie At.os1 ; !n s".im, am eu' +i lini-ti d'Arta(nan' s"o/#ndu--i "omoara din ,u0unar -i pun#nd-o pe mas)1 !n pun(a asta sunt trei sute de pistoli5 3om lua *ie"are "#te -apte0e"i -i "in"i5 e to"mai "#t tre,uie' "a s) te du"i la Londra -i s) 3ii +napoi1 De altminteri' *i/i lini-ti/i' nu 3om a8un(e "u to/ii la Londra1 ; Bi de "e nuM ; ?iind")' dup) "um se arat)' "#/i3a dintre noi or s) "am

r)m#n) de ")ru/)1 ; Nu "um3a ne du"em la 3reo lupt)M ; Bi dintre "ele mai prime8dioase' 3-o spun dinainte1 ; Apoi' da") e 3or,a s) ne punem 3ia/a +n prime8die' ; spuse Port.os' ; a- 3rea m)"ar s) -tiu -i eu pentru "e1 ; Bi la "e /i-ar *olosiM +l +ntre,) At.os1 ; Totu-i' ; ad)u() Aramis' ; sunt de p)rerea lui Port.os1 ; O,i-nuie-te re(ele s) 3) dea so"oteal)M Nu' el 3) spune at#t6 Domnilor' e r)0,oi +n Gas"onia sau +n ?landra' du"e/i-3) -i 3) ,ate/i5 iar 3oi 3) du"e/i1 Cu "e s"opM Ce 3) pas)I ; D'Arta(nan are dreptate' ; lu) "u3#ntul At.os' ; iat)-ne "u trei "on"edii 3enite din partea domnului de TrF3ille -i "u trei sute de pistoli 3eni/i nu -tiu de unde1 H) ne l)s)m de"i pielea a"olo unde ni se spune s) mer(em1 ?a"e oare s)-/i ,a/i at#ta "apul +n 3ia/)M D'Arta(nan' eu sunt (ata s) te urme01 ; Bi eu' se repe0i Aramis1 Pe urm)' ni"i nu-mi pare r)u ") ple" din Paris1 Am ne3oie s) mai petre"1 ; Ei ,ineI C#t despre petre"eri' *i/i pe pa"e domnilor' petre"eri o s) a3e/i ,ere".et' +i asi(ur) d'Arta(nan1 ; Bi atun"i' "#nd ple")mM +ntre,) At.os1 ; C.iar a"um' ; r)spunse d'Arta(nan' ; n-a3em ni"i o "lipa de pierdut1 ; DeiI Grimaud' Plan".et' MousSueton' @a0inI +n"epur) s) stri(e to/i patru tineri ".em#ndu--i 3ale/ii5 un(e/i-ne "i0mele -i adu"e/i "aii de la palat1 !ntr-ade3)r' *ie"are mu-".etar +-i l)sa "a la "a0arm) "alul lui -i al 3aletului +n (ra8durile palatului TrF3ille1 Plan".et' Grimaud' MousSueton -i @a0in o pornir) +ntr-un su*let1 ; Bi a"um' s) +nto"mim planul de lupt)' +i po*ti Port.os1 Unde mer(em +nt#iM ; La Calais' ; r)spunse d'Arta(nan' ; e drumul "el mai s"urt "a s) a8un(i la Londra1 ; Hta/iI ; +i "urm) 3or,a Port.os' ; s) 3) spun p)rerea meaI ; Hpune-o1 ; Patru oameni ")l)torind +mpreun) ar da de ,)nuit5 d'Arta(nan ne 3a da *ie")ruia l)muriri1 Eu 3oi ple"a +nainte spre @oulo(ne' "a s) "er"ete0 terenul5 At.os 3a ple"a dup) dou) "easuri pe drumul spre Amiens5 Aramis ne 3a urma pe "el "are

du"e la NoAon5 "#t pri3e-te pe d'Arta(nan' s)--i alea() "alea "are o 3a ()si de "u3iin/)' dar +m,r)"at "u .ainele lui Plan".et' +n 3reme "e Plan".et' ar tre,ui s) ne urme0e +n uni*orma ()r0ilor' "a -i "#nd ar *i d'Arta(nan1 ; Domnilor' ; +n"epu At.os' ; sunt de p)rere ") nu e ,ine s) ,)()m pe 3ale/i +ntr-o ".estiune de *elul a"esta5 o tain) poate *i tr)dat) +nt#mpl)tor de un (entilom6 dar e aproape totdeauna 3#ndut) de un 3alet1 ; Planul lui Port.os' ; r)spunse d'Arta(nan' ; mi se pare "u neputin/) de urmat' ")"i n-a- -ti eu sin(ur "e +ndrum)ri s) 3) dau1 Hunt purt)torul unei s"risori' asta-i tot1 Nu am -i nu pot *a"e trei "opii de pe s"risoarea asta' deoare"e e si(ilat)5 dup) p)rerea mea' tre,uie s) ")l)torim laolalt)1 H"risoarea e ai"i' +n ,u0unar1 Bi ar)t) ,u0unarul unde pusese s"risoarea1 Da") sunt u"is' unul din 3oi o 3a lua -i 3e/i mer(e mai departe5 da") -i el e u"is' altul 3a tre"e la r#nd -i tot a-a5 s) a8un() doar unul5 e tot "e tre,uie1 ; @ra3o' d'Arta(nanI asta e -i p)rerea mea' +n"u3iin/) At.os1 De altminteri tre,uie s) -tii "e 3rei5 m) du" s) *a" ,)i' 3oi m) +nso/i/i5 +n lo" de ,)i la ?or(es' m) du" la mare5 asta e trea,a mea1 Da") suntem aresta/i' eu ar)t s"risoarea domnului de TrF3ille' iar 3oi *oile 3oastre de "on"ediu5 se lea() de noi' ne ap)r)m5 ne dau +n 8ude"at)' o /inem mor/i- ") n-a3em alt (#nd de"#t s) ne s")ld)m de "#te3a ori +n mare5 3ii repede de .a" la patru oameni r)0le/i' pe "#nd patru oameni str#n-i laolalt) sunt o "eat)1 2om +narma pe "ei patru 3ale/i "u pistoale -i *linte5 da") se trimite +mpotri3a noastr) o armat)' atun"i ne 3om lupta -i supra3ie/uitorul' "um a spus d'Arta(nan' 3a du"e s"risoarea a"olo unde tre,uie1 ; @ine 0isI ; stri() Aramis' ; nu 3or,e-ti des' At.os' dar "#nd 3or,e-ti' par"-ai *i s*#ntul Ioan Gur) de Aur1 Primes" planul lui At.os1 Bi tu' Port.osM ; Bi eu' ; r)spunse Port.os' ; da") d'Arta(nan +l +n"u3iin/ea0)5 d'Arta(nan' purt)torul s"risorii' e *ire-te ")petenia a"estei ispr)3i5 s) .ot)ras") el -i noi +i 3om da as"ultare1 ; Ei ,ine ; spuse d'Arta(nan' ; eu .ot)r)s" s) urm)m planul lui At.os -i s) pornim peste o 8um)tate de or)1 ; H-a *)"utI stri(ar) +ntr-un (las "ei trei mu-".etari1 Bi' +ntin0#nd m#na +nspre pun(a "u ,ani' *ie"are +-i lu) "#te -apte0e"i -i "in"i de pistoli5 apoi se apu"ar) de *)"ut pre()tirile

tre,uin"ioase "a s) poat) ple"a la "easul .ot)r#t1

Capitolul GG C L TORIA La dou) noaptea' "ei patru 3ite8i ie-ir) din Paris prin ,ariera Haint-Denis1 P#n) +n 0ori nu--i des"le-taser) (ura5 3r#nd-ne3r#nd ,e0na +i "ople-ea -i pretutindeni 3edeau numai "ap"ane1 Cu "ele dint#i ra0e' li se de0le(ar) lim,ile5 o dat) "u soarele' 3eni -i 3eselia5 par"-ar *i *ost +n a8unul unei ,)t)lii6 inima ,)tea' o".ii r#deau' sim/eau ") 3ia/a' "are poate +i 3a p)r)si' era' la urma urmelor' un lu"ru ,un1 Dealtminteri' des*)-urarea "on3oiului era dintre "ele mai impun)toare6 "aii ne(ri ai mu-".etarilor' /inuta lor r)0,oini")' a"ea deprindere militar) "are-i *a"e pe a"e-ti no,ili to3ar)-i ai soldatului s) mear() to/i +n r#nd' ar *i dat +n 3ilea( -i "el mai stra-ni" in"o(nito1 2ale/ii ")l)reau +n urm)' +narma/i p#n) +n din/i1 Totul merse ,ine p#n) la C.antillA' unde sosir) pe la opt diminea/a1 Tre,uiau s) m)n#n"e1 Des")le"ar) +n *a/a unui .an a ")rui *irm) ,)t)toare la o".i +n*)/i-a pe s*#ntul Martin d)ruindu--i 8um)tate din .ran) unui s)ra"1 2ale/ii primir) porun") s) nu de-ele "aii -i s) *ie mereu (ata de drum1 Intrar) +n sala "omun) -i se a-e0ar) la mas)1 Un (entilom "are to"mai sosise pe drum dinspre Dammartin -edea la a"eea-i mas) -i m#n"a1 Des".ise 3or,a despre ploaie -i 3reme *rumoas)5 ")l)torii +i r)spunser)5 ,)u +n s)n)tatea lor5 din ,un)-"u3iin/)' a"e-tia ,)ur) -i ei +n s)n)tatea lui1 Dar +n "lipa "#nd MousSueton 3eni s) spun) ") to/i "aii erau (ata de ple"are -i "#nd "ei patru se ridi"ar) de la mas)' str)inul +l +m,ie pe Port.os s) "io"neas") +n s)n)tatea "ardinalului1 Port.os +i r)spunse ") o 3a *a"e ,u"uros da") -i str)inul' la r#ndul lui' prime-te s) ,ea +n s)n)tatea re(elui1 Htr)inul se r)sti ") el nu "unoa-te alt re(e de"#t pe eminen/a sa1 Port.os +l *)"u ,e/i35 str)inul s"oase spada din tea")1 ; Ai *)"ut o prostie' ; +i -opti At.os' ; dar (ata' a"um nu mai po/i da +nd)r)t5 u"ide-l -i 3e0i s) ne a8un(i "#t 3ei putea de

repede1 Tustrei +n")le"ar) -i--i urmar) drumul' +n (oana mare' +n 3reme "e Port.os +i *)()duia potri3ni"ului s)-l str)pun() "u toate lo3iturile "unos"ute +n s"rim)1 ; Unul p#n) a"umI spuse At.os' dup) "in"i sute de pa-i1 ; Dar de "e oare omul a"ela s-a le(at de Port.os' mai "ur#nd de"#t de altulM +l +ntre,) Aramis1 ; ?iind") Port.os a 3or,it mai tare "a noi to/i -i l-a luat drept ")petenia noastr)' r)spunse d'Arta(nan1 ; Am spus totdeauna ") t#n)rul )sta din Gas"onia e un i03or de +n/elep"iune' murmur) At.os1 Bi ")l)torii +-i 3)0ur) mai departe de drum1 ?)"ur) un popas de dou) ore la @eau3ais' "a s) dea r)(a0 "ailor s) r)su*le -i s)-l a-tepte pe Port.os1 Dup) "ele dou) ore' "um Port.os nu mai 3enea -i nu trimitea ni"i o -tire' ")l)torii pornir) iar)-i la drum1 La o le(.e de @eau3ais' +ntr-un lo" unde drumul se +n(usta +ntre dou) po3#rni-uri' +nt#lnir) opt sau 0e"e oameni "are p)reau ") lu"rea0) pe o ,u"at) de -osea des*undat)' s)p#nd (ropi -i *)(a-uri noroioase1 De team) ")--i murd)re-te "i0mele +n sm#r"ul s)p)turilor' Aramis se r)sti la ei1 At.os 3ru s)-l opreas")' dar era prea t#r0iu1 Lu"r)torii +n"epur) s)--i ,at) 8o" de ")l)tori -i prin o,r)0ni"ia lor s"oaser) din s)rite p#n) -i pe netul,uratul At.os' "are--i +mpinse "alul peste unul din ei1 Atun"i' d#nd +nd)r)t p#n) la -an/' *ie"are din oameni apu"ar) o *lint) pitit) a"olo5 "a urmare' "ei -apte ")l)tori ai no-tri au *ost +mpro-"a/i de sus p#n) 8os "u (loan/e1 Pe Aramis +l nimeri un (lonte "are-i str),)tu um)rul -i pe MousSueton altul' "are i se opri +n p)r/ile ")rnoase' de su, -ale1 Totu-i' numai MousSueton se rosto(oli de pe "al -i nu *iind") ar *i *ost r)nit de moarte' dar "um nu putea s)--i 3ad) rana' se "re0u *)r) +ndoial) mult mai (reu r)nit de"#t era1 ; E o "ap"an)I ; stri() deodat) d'Arta(nan' ; s) nu tra(em ni"i un *o"5 +nainte' la drumI A-a r)nit "um era' Aramis se +n*ipse +n "oama "alului "are-l duse "u "eilal/i1 Calul lui MousSueton +i a8unse din urm) -i (onea sin(ur' p)str#ndu--i lo"ul1 ; O s) a3em un "al de s".im,' spuse At.os1

; A- *i mai ,u"uros de o p)l)rie' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; a mea a 0,urat-o un (lonte1 Mare noro"' 0)u' ") nu era s"risoarea +n)untru1 ; H) -tii "-o s)-l omoare pe ,ietul Port.os' "#nd o tre"e pe a"olo' spuse Aramis1 ; Da") era tea*)r Port.os ne-ar *i a8uns p#n) a"um' spuse -i At.os1 Te pomene-ti ") pe teren ,e/i3ul s-o *i de0meti"it1 Au mai (onit tot a-a 3reme de dou) "easuri' de-i "aii erau at#t de isto3i/i1 !n"#t s-ar *i putut s)--i lase ")l)re/ii +n drum1 Con3oiul t)iase drumul "u n)de8dea s) mai s"ape de .)r/uieli5 dar la CrX3e"oeur Aramis le m)rturisi ") nu putea mer(e mai departe1 !ntr-ade3)r' "a s) a8un() p#n) a"olo' +i tre,uise nemaipomenite s*or/)ri pe "are le as"undea su, /inuta lui ele(ant) -i at#t de "u3iin"ioas)1 Dar se *)"ea tot mereu al, la *a/) -i tre,uia sa *ie spri8init +n -a5 +l "o,or#r) a-adar la u-a unei "#r"iumi' l)s#ndu-l -i pe @a0in "are' de altminteri mai mult ar *i +n"ur"at +ntr-o +n")ierare' de"#t ar *i *olosit5 "eilal/i pornir) mai departe' n)d)8duind s) +nnopte0e la Amiens1 ; La nai,aI ,odo()ni At.os' "#nd 3)0u ") la drum r)m)seser) doar doi st)p#ni' urma/i de doi 3ale/i1 La nai,a' nu m) mai p)")les" ei pe mine' s) -tiu de ,ine ") nu-mi mai des"le-te0 din/ii' -i nu-mi tra( spada din tea")' de ai"i p#n) la Calais1 =urI ; H) nu 8ur)mI ; r)spunse d'Arta(nan' ; .ai s) (onim da"-or *i -i "aii de a"eea-i p)rere1 C)l)torii +-i +n*ipser) pintenii +n "oastele "ailor "are' su, a"est sim/it +ndemn' mai re")p)tar) din puteri1 A8unser) ast*el la Amiens la mie0ul nop/ii -i des"inser) la .anul 'rinul de 1ur. Dan(iul ar)ta a *i "el mai de trea,) om din lume5 +i primi pe ")l)tori "u un s*e-ni" +ntr-o m#n) -i "u s"u*ia lui de ,um,a" +n "ealalt)6 3ru s) ()0duias") pe *ie"are din "ei doi ")l)tori +n "#te o "amer) +n"#nt)toare5 din ne*eri"ire' *ie"are din a"este "amere se ()sea la alt "ap)t al .anului1 D'Arta(nan -i At.os se +mpotri3ir)5 .an(iul r)spunse ") nu are altele pe potri3a ex"elen/elor lor5 ")l)torii +i spuser) ") 3or dormi pe "#te o saltea pus) pe 8os' +n sala "omun)5 .an(iul st)rui' "eilal/i se +n")p)/#nar) -i ei5 p#n) la s*#r-it' .an(iul tre,ui s) le +mplineas") 3oia1 !-i *)"user) to"mai patul -i proptiser) u-a pe din)untru' "#nd au0ir) ,)t)i +n o,lonul *erestrei "e d)dea +n "urte5 +ntre,ar) "ine este -i' re"unos"#nd 3o"ea 3ale/ilor' +l des".iser)1

!ntr-ade3)r' erau Plan".et -i Grimaud1 ; Grimaud poate s) p)0eas") sin(ur "aii' ; spuse Plan".et' ; da") domnii m) las)' eu m) 3oi "ul"a de-a "urme0i-ul u-ii5 +n *elul a"esta 3or *i si(uri ") nimeni nu 3a a8un(e p#n) la ei1 ; Bi pe "e 3ei dormiM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Iat) patul meu' r)spunse Plan".et1 ar)t#nd un mald)r de paie1 ; Atun"i' 3ino' ; primi d'Arta(nan' ; ai dreptate5 mutra .an(iului nu-mi pla"e de lo"' prea-i dr)()la-)1 ; Ni"i mie nu-mi pla"e' ad)u() At.os1 Plan".et intr) pe *ereastr) -i se "ul") de-a "urme0i-ul u-ii' +n 3reme "e Grimaud se +n".ise +n (ra8d' asi(ur#nd ") la "in"i diminea/a el -i "ei patru "ai 3or *i (ata de drum1 Noaptea tre"u destul de lini-tit)5 e drept ") pe la dou) diminea/a "ine3a +n"er") s) des".id) u-a' dar Plan".et se tre0i' stri(#nd6 'ine-i acolo3 I se r)spunse de a*ar) ") era o (re-eal) -i pa-ii se +ndep)rtar)1 La patru diminea/a se au0i 0(omot mare +n (ra8d1 Grimaud 3oise s)-i tre0eas") pe r#nda-i' dar r#nda-ii se n)pustiser) "u "iome(ele asupra lui1 C#nd "eilal/i des".iser) *ereastra' +l 0)rir) pe ,ietul Grimaud la p)m#nt *)r) "uno-tin/)' "u "apul spart de "oada unei *ur"i1 Plan".et "o,or+ +n "urte "a s) pun) -eile' dar "aii erau isto3i/i1 Hin(urul +n stare s) mai porneas") la drum era al lui MousSueton' "are (onise +n a8un 3reme de "in"i sau -ase ore *)r) ")l)re/' dar dintr-o (re-eal) de ne+n".ipuit' 3eterinarul' ".emat pentru "alul .an(iului' luase s#n(e "alului lui MousSueton1 Toate +n"epeau s) *ie din "e +n "e mai "iudate5 n)pastele' unele dup) altele' erau poate simple +nt#mpl)ri' dar tot at#t de ,ine puteau *i -i rodul unor uneltiri1 At.os -i d'Arta(nan ie-ir) din "amer) +n 3reme "e Plan".et se du"ea s) "er"ete0e da") prin +mpre8urimi nu se ()seau trei "ai de 3#n0are1 !n *a/a por/ii .anului a-teptau doi "ai (ata +n-eua/i' 3oini"i -i odi.ni/i1 Era to"mai "e tre,uia1 !ntre-,#nd unde sunt st)p#nii "ailor' i se r)spunse ") a"e-tia dormiser) noaptea +n .an -i ") to"mai pl)teau .an(iului so"oteala1 At.os "o,or+ s) pl)teas")' +n 3reme "e d'Arta(nan -i Plan".et st)teau +n *a/a por/ii5 .an(iul se a*la +ntr-o +n")pere 8oas) din *undul .anului1 !l ru(ar) pe At.os s) se du") la el1

At.os intr) +n"re0)tor +n)untru -i s"oase doi pistoli pentru plat)1 Dan(iul era sin(ur' la te8(.eaua' "u un sertar +ntredes".is1 Lu) ,anii da/i de At.os' +i +ntoarse pe o *a/) -i pe alta' apoi stri(#nd deodat) ") monedele nu sunt ,une' +l amenin/) pe At.os ") 3a pune s)-l areste0e pe el -i pe to3ar)-ul lui' "a m)sluitori de ,ani1 ; Cara(.iosule' ; se repe0i At.os la el' ; a"um +/i rete0 ure".ileI !n a"eia-i "lip)' patru 3l)8(ani +narma/i p#n) +n din/i se i3ir) prin u-ile l)turalni"e' n)pustindu-se asupra lui At.os1 ; M-au prins' ; r)"ni At.os din r)sputeri' ; *u(i d'Arta(nan' iute' iuteI Bi slo,o0i dou) *o"uri1 ?)r) s) mai a-tepte alt) po*teal) d'Arta(nan -i Plan".et de0le(ar) "aii "are a-teptau +n *a/a por/ii' s)rir) +n -a' le +n*ipser) pintenii +n "oaste -i pornir) +n (oan) ne,un)1 ; Tu -tii "e s-o *i +nt#mplat "u At.osM +l +ntre,) d'Arta(nan pe Plan".et' +n 3reme "e aler(au1 ; A.I domnule' ; +i r)spunse Plan".et' ; am 3)0ut "um a do,or#t doi "u dou) *o"uri -i mi s-a p)rut' prin (eamurile u-ii' ") +n"ru"i-a spada "u "eilal/i1 ; 2itea0ul de At.osI ; murmur) d'Arta(nan' ; -i "#nd te (#nde-ti ") tre,uie s)-l p)r)simI De altminteri' poate ") tot asta ne a-teapt) -i pe noi la "#/i3a pa-i de ai"i1 !nainte' Plan".et' +nainteI E-ti un ,)iat "u su*let1 ; Eu 3-am spus' domnule' ; r)spunse Plan".et' ; pe pi"ar0i +i di,ui numai "#nd +i pui la trea,)5 de alt*el' ai"i sunt pe melea(urile mele -i asta-mi d) un (.es (ro0a31 Gonind tot mai 3#rtos' am#ndoi sosir) la Haint-Omer +ntr-un su*let1 A"olo +-i mai l)sar) "aii s) se odi.neas")' "u *r#ul tre"ut pe dup) ,ra/' de teama 3reunei pa"oste' iar ei +m,u"ar) "e3a la repe0eal)' +n pi"ioare' la mar(inea drumului1 Apoi o pornir) mai departe1 La o sut) de pa-i de por/ile ora-ului Calais' "alul lui d'Arta(nan se pr),u-i la p)m#nt1 N-a *ost ".ip s)-l mai ridi"e6 +i /#-nea s#n(ele pe n)ri -i prin o".i5 le r)m#nea "alul lui Plan".et' dar -i el se oprise' *)r) s)-l mai poat) urni din lo"1 Din *eri"ire' dup) "um am mai spus' ")l)torii mai a3eau doar "a o sut) de pa-i p#n) +n ora-5 +-i l)sar) am#ndoi "aii +n mi8lo"ul drumului -i aler(ar) spre port1 Plan".et +i ar)t) st)p#nului' la

numai "in"i0e"i de pa-i +naintea lor' pe un (entilom "are sosea "u 3aletul lui1 He apropiar) repede de a"est (entilom "are p)rea -i el *oarte (r),it1 A3ea "i0mele pline de "ol, -i +ntre,) da") nu putea tre"e numaide"#t +n An(lia1 ; Nimi" mai u-or' ; +i r)spunse st)p#nul unui 3as (ata s)--i +ntind) p#n0ele' ; dar a sosit a0i diminea/) porun") s) nu p)r)seas") nimeni portul *)r) .#rtie de 3oie din partea domnului "ardinal1 ; Eu am a"east) +n3oire' spuse (entilomul s"o/#nd .#rtia din ,u0unar1 Iat-o1 ; 2i0a/i-o atun"i la "omandantul portului' ; +l s*)tui st)p#nul 3asului' ; -i pe urm) ale(e/i-m) pe mine1 ; Unde-l pot ()si pe "omandantM ; La el' la /ar)1 ; Bi unde 3ine astaM ; La un s*ert de le(.e de ora-5 iat)' pute/i s) 3ede/i de ai"i' la poalele "olinei de "olo' a"operi-ul a"ela din /i(l)1 ; ?oarte ,ine' r)spunse (entilomul1 Urmat de 3aletul s)u' ne"unos"utul se +ndrept) spre lo"uin/a de /ar) a "omandantului1 D'Arta(nan -i Plan".et se luar) dup) el la 3reo "in"i sute de pa-i dep)rtare1 Odat) a*ar) din ora-' d'Arta(nan iu/i pasul -i-l a8unse din urm) pe (entilom to"mai "#nd a"esta intra +ntr-o p)duri"e1 ; Domnule' ; +n"epu d'Arta(nan' ; mi se pare ") sunte/i *oarte (r),it1 ; Ni"i nu se poate mai (r),it' domnule1 ; !mi pare *oarte r)u' ; urm) d'Arta(nan' ; dar *iind") -i eu sunt tare (r),it' 3oiam s) 3) ro( s)-mi *a"e/i o +nlesnire1 ; Ce anumeM ; H) m) l)sa/i s) tre" eu mai +nt#i1 ; Cu neputin/)' +i r)spunse (entilomul1 Am str),)tut -ai0e"i de le(.e +n patru0e"i -i patru de ore -i m#ine la pr#n0 tre,uie s) *iu la Londra1 ; Bi eu am *)"ut a"ela-i drum +n patru0e"i de ore -i m#ine diminea/) la 0e"e tre,uie s) *iu la Londra1 ; !mi pare r)u' domnule' dar am sosit +naintea dumitale -i nu 3oi tre"e dup) dumneata1

; !mi pare r)u' domnule' dar am sosit dup) dumneata -i 3oi tre"e +naintea dumitale1 ; Din porun"a re(eluiI spuse (entilomul1 ; Din porun"a meaI spuse d'Arta(nan1 ; Dar' dup) "um 3)d' dumneata "au/i (#l"ea3) "u lum#narea1 ; La dra"uQ' dar "e 3rei s) "autM ; Bi "e dore-ti dumneataM ; 2rei s) -tiiM ; 2e0i ,ine1 ; Iat)6 dores" ordinul pe "are-l ai la dumneata' ")"i eu nu am -i-mi tre,uie -i mie1 ; Cred ") (lume-ti1 ; Nu (lumes" ni"iodat)1 ; Las)-m) s) tre"1 ; Nu 3ei tre"e1 ; Tinerelule 3itea0' o s)-/i s*)r#m /easta1 DeiI Lu,in' pistoaleleI ; Plan".etI stri() d'Arta(nan' ; +n(ri8e-te de 3alet ") de st)p#n am eu (ri8)1 !m,)r,)tat de prima sa ispra3)' Plan".et s)ri asupra lui Lu,in -i "um era puterni" -i plin de 3la()' +l tr#nti "u spinarea la p)m#nt -i-i puse (enun".iul +n piept1 ; 2ede/i-3) de trea,)' domnule' ; stri() Plan".et' ; eu am s*#r-it "u a mea1 2)0#nd a"estea' (entilomul +-i trase spada din tea") -i se repe0i la d'Arta(nan' dar se i0,i de un potri3ni" puterni"1 !n trei se"unde' d'Arta(nan +i dete trei lo3ituri de spad)' rostind la *ie"are lo3itur)6 ; Una pentru At.os' una pentru Port.os -i una pentru Aramis1 La "ea de a treia lo3itur)' (entilomul se pr),u-i (r)mad) la p)m#nt1 Cre0#ndu-l mort sau m)"ar le-inat' d'Arta(nan se apropie de el s)-i ia ordinul' dar +n "lipa "#nd +ntindea m#na "u (#nd s)-l s"oto"eas")' r)nitul "are nu l)sase spada din m#n)' +i +n*ipse as"u/i-ul +n piept' 0i"#nd6 ; Bi una pentru dumneataI ; Bi una pentru mine' urma ale(eI r)"ni m#niat d'Arta(nan' /intuindu-l la p)m#nt "u a patra lo3itur) +n p#nte"e1 De data asta (entilomul +n".ise o".ii' pier0#ndu--i "uno-tin/a1

D'Arta(nan s"oto"i +n ,u0unarul unde-l 3)0use pun#ndu--i ordinul de tre"ere -i-l lu)1 Era pe numele "ontelui de Yardes1 Arun"#nd apoi o ultim) o".ire asupra *rumosului t#n)r "are s) tot *i a3ut dou)0e"i -i "in"i de ani -i pe "are-l l)sa a"olo 0)"#nd +n nesim/ire sau poate ".iar mort' d'Arta(nan o*t)' "u(et#nd la soarta "iudat) "are +mpin(e pe oameni s) se nimi"eas") unii pe al/ii' +n *olosul unor *iin/e str)ine lor -i "are' adesea ni"i nu au .a,ar ") "eilal/i tr)ies" pe lume1 !n "ur#nd +ns)' Lu,in +l tre0i din a"este (#nduri prin de0l)n/uirea unor urlete -i r)"nete asur0itoare dup) a8utor1 Plan".et +i ,)() m#na +n ,ere(at) -i-l str#nse din r)sputeri1 ; Domnule' ; se adres) el lui d'Arta(nan' ; "#t timp +l 3oi /ine a-a' nu 3a /ipa5 dar "um +i 3oi da drumul' o s) +n"eap) iar s) /ipe1 Pas)mite' e normand -i norman0ii sunt *o" de +n")p)/#na/i1 !ntr-ade3)r' a-a +n),u-it "um era' Lu,in tot mai slo,o0ea "#te un s"#n"et1 ; A-teapt)I 0ise d'Arta(nan1 Bi s"o/#ndu--i ,atista' i-o puse ")lu-1 ; A"um' *)"u Plan".et' ; s)-l le()m de un "opa"1 ?)"ur) a"easta "u mult) luare-aminte' apoi traser) pe "ontele de Yardes l#n() ser3itorul lui5 "um +n"epea s) se +nnopte0e -i "um r)nitul -i "el le(at "o,0) erau la "#/i3a pa-i +n)untrul p)duri"ii' nu +n")pea +ndoial) ") am#ndoi a3eau s) r)m#n) a"olo p#n) a doua 0i1 ; Bi a"um' ; spuse d'Arta(nan' ; repede la "omandantul portului1 ; Dar mi se pare ") sunte/i r)nit' +i ar)t) Plan".et1 ; Nu-i nimi"5 s) +n(ri8im +nt#i de "eea "e e mai (ra,ni"' pe urm) 3edem noi -i de rana mea "are' de altminteri' nu "red ")-i peri"uloas)1 Bi am#ndoi se +ndreptar) "u pa-i mari spre lo"uin/a de la /ar) a 3redni"ului *un"/ionar1 Un (las 3esti pe domnul "onte de Yardes1 D'Arta(nan intr)1 ; A3e/i un ordin semnat de "ardinalM +l +ntre,) "omandantul1 ; Da' domnule' ; r)spunse d'Arta(nan' ; iat)-l1 ; A-a' a-aI e "um tre,uie -i "u ,une re"omand)ri1 ; De alt*el' e -i *ires"' +i +ntoarse 3or,a d'Arta(nan' ; sunt unul dintre prea "redin"io-ii lui1

; He pare ") eminen/a sa 3rea s) +mpiedi"e pe "ine3a s) a8un() +n An(liaM ; Da' pe un oare"are d'Arta(nan' un (entilom ,earne0 "are a ple"at din Paris' +nso/it de trei prieteni' "u (#nd s) a8un() la Londra1 ; !l "unoa-te/i personalM +ntre,) "omandantul1 ; Pe "ineM ; Pe a"est d'Arta(nan1 ; C#t se poate de ,ine1 ; Da/i-mi semnalmentele lui1 ; Nimi" mai u-or1 Bi d'Arta(nan +i d)du' tr)s)tur) "u tr)s)tur)' semnalmentele "ontelui de Yardes1 ; !l +nso/e-te "ine3aM +ntre,) "omandantul1 ; Da' un 3alet pe "are-l ".eam) Lu,in1 ; 2om 3e(.ea asupra lor -i da") punem m#na pe ei' "ardinalul poate *i lini-tit' 3or *i trimi-i la Paris' su, pa0)1 ; Pentru ast*el de m)suri' domnule "omandant' "ardinalul 3) 3a r)m#ne +ndatorat' +l asi(ur) d'Arta(nan1 ; 2e/i 3edea pe eminen/a sa la +ntoar"erea dumnea3oastr)' domnule "onteM ; ?)r) +ndoial)1 ; Hpune/i-i' 3) ro(' ")-i sunt un slu8itor supus1 ; 2) asi(ur ") n-o s) uit1 @u"uros de a"east) +n"redin/are' "omandantul portului 3i0) ,iletul de li,er) tre"ere -i-l d)du +nd)r)t lui d'Arta(nan1 ?)r) s)--i mai piard) 3remea "u dul"e()rii de prisos' d'Arta(nan +l salut)' +i mul/umi -i ple")1 Odat) a*ar)' el -i Plan".et o luar) la (oan) -i' *)"#nd un lun( o"ol "a s) nu trea") prin p)dure' intrar) +n ora- pe alt) poart)1 Cora,ia era (ata de ple"are1 Ht)p#nul ei a-tepta +n port1 ; EiM *)"u el 3)0#ndu-l pe d'Arta(nan1 ; Iat) ordinul meu 3i0at' spuse a"esta1 ; Bi "el)lalt (entilomM ; Nu mai plea") a0i' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; dar *ii lini-tit' +/i 3oi pl)ti tre"erea pentru am#ndoi1 ; H) ple")m atun"i' .ot)r+ st)p#nul "or),iei1 ; H) ple")m' se +n3oi -i d'Arta(nan1 H)ri +mpreun) "u Plan".et +n luntre5 peste "in"i minute se a*lau

pe puntea "or),iei1 To"mai la timp' ")"i dup) o 8um)tate de le(.e +n lar(' d'Arta(nan 3)0u str)lu"ind o lumin) -i au0i o detun)tur)1 Era lo3itura de tun "are 3estea +n".iderea portului1 2enise +n s*#r-it 3remea "a d'Arta(nan s) 3ad) -i de rana lui5 din *eri"ire' a-a "um (#ndise la +n"eput' nu era dintre "ele mai prime8dioase5 3#r*ul spadei +nt#lnise o "oast) -i lune"ase de-a lun(ul osului5 "e3a mai mult' ")ma-a lipindu-se +ndat) de ran)' nu pi"uraser) de"#t "#/i3a stropi de s#n(e1 ?r#nt de o,oseal)' d'Arta(nan se arun") pe o saltea +ntins) pe 8os -i adormi1 A doua 0i diminea/a' +n re3)rsatul 0orilor' 3asul se a*la doar la trei sau patru le(.e de "oastele An(liei5 3#ntul ,)tuse sla, peste noapte a-a ") nu +naintaser) prea mult1 La 0e"e diminea/a' "ora,ia arun"a an"ora +n portul Do3er1 Pe la 0e"e -i 8um)tate d'Arta(nan punea pi"iorul pe p)m#ntul An(liei' r)su*l#nd6 ; !n s*#r-it' am a8unsI Dar nu era numai at#t1 Tre,uia s) a8un() -i la Londra' +n An(lia' ")l)toria "u "aii de po-t) era ,ine +nto"mit)1 d'Arta(nan -i Plan".et luar) "#te un ")lu/5 un ")l)re/ +nainta- le des".idea drumul5 dup) patru "easuri' erau la por/ile "apitalei1 Ne"unos"#nd Londra -i ne-tiind ,oa,) en(le0e-te' d'Arta(nan s"rise numele lui @u"Pin(.am pe o .#rtie -i tre")torii +l +ndrumar) spre palatul du"elui1 Du"ele era la 3#n)toare la Yindsor' "u re(ele1 D'Arta(nan +ntre,) de "ameristul de +n"redere al du"elui5 a"esta "uno-tea ,ine lim,a *ran"e0)' deoare"e +l +nso/ise pe du"e +n toate ")l)toriile sale5 +i dest)inui ") sosea de la Paris pentru o ".estiune de 3ia/) -i moarte -i ") tre,uia s)-i 3or,eas") numaide"#t st)p#nului s)u1 !n"rederea "u "are 3or,ea d'Arta(nan +l +nduple") pe Patri"e' a-a +l ".ema pe a"est ministru al ministrului1 Porun"i s) se pun) -aua pe doi "ai -i-l +nso/i ".iar el pe t#n)rul osta- din (ard)1 C#t pri3e-te pe Plan".et' *usese "o,or#t de pe "al /eap)n "a o s"#ndur)1 H)rmanul de el era la "ap)tul puterilor5 numai d'Arta(nan era "a de *ier1 Hosir) la "astel5 a"olo i se spuse ") re(ele -i @u"Pin(.am 3#nau "u -oimi +n mla-tini' la o dep)rtare de dou) sau trei le(.e1

Peste dou)0e"i de minute erau a"olo1 Nu tre"u mult -i "ameristul au0i 3o"ea st)p#nului "are +-i ".ema -oimul1 ; Pe "ine s) 3estes" milordului du"eM +ntre,) el1 ; T#n)rul "are +ntr-o sear) i-a ")utat (#l"ea3) pe Podul Nou +n *a/a Hamariten"ei1 ; Ciudat) re"omanda/ie1 ; 2ei 3edea ") e la *el de ,un) "a ori"are alta1 Patri"e d)du *r#u slo,od "alului' a8unse la du"e -i-l +n"uno-tin/)' +n "u3intele de mai sus ")-l a-teapt) un trimis1 D#ndu--i +ndat) seama ") era 3or,a de d'Arta(nan -i ,)nuind ") i se trimitea -tire despre "e3a "e se petre"ea +n ?ran/a' @u"Pin(.am +ntre,) repede unde era trimisul5 -i' re"unos"#nd de departe uni*orma ()r0ilor' o porni +n (oan) drept spre d'Arta(nan1 Cameristul se /inea deoparte' din "u3iin/)1 ; I s-a +nt#mplat re(inei 3reo nenoro"ireM se repe0i @u"Pin(.am' pun#ndu--i tot dorul -i toat) dra(ostea +n +ntre,area lui1 ; Nu "red' ; r)spunde (as"onul' ; ,)nuies" totu-i ") tre"e printr-o (rea prime8die din "are numai ex"elen/a 3oastr) poate s-o s"ape1 ; EuM stri() @u"Pin(.am1 H) *iu eu oare at#t de *eri"it +n"#t s)-i pot *i de *olosM 2or,e-teI 2or,e-teI ; Lua/i a"east) s"risoare' +i spuse d'Arta(nan1 ; O s"risoareM Bi "ine mi-o trimiteM ; Dup) "#te -tiu' maiestatea sa1 ; Maiestatea saI murmur) @u"Pin(.am' +n()l,enindu-se at#t de "umplit' +n"#t d'Arta(nan "re0u ") o s)-i 3in) r)u1 Des*)"u si(iliul1 ; Dar "e-i "u ruptura astaM +ntre,) du"ele' ar)t#ndu-i lui d'Arta(nan o (aur) +n .#rtie1 ; A.I ; *)"u d'Arta(nan' ; n-am ,)(at de seam)5 spada "ontelui de Yardes o *i *)"ut ispra3a' "#nd mi-a str)puns pieptul1 ; E-ti r)nitM +ntre,) @u"Pin(.am' pe "#nd des*)"ea si(iliul1 ; Nimi"a toat)' ; r)spunse d'Arta(nan' ; o 0(#rietur)1 ; Doamne' Dumne0euleI Ce-am "ititI stri() du"ele1 Patri"e' r)m#i ai"i sau mai ,ine' du-te de-l "aut) pe re(e oriunde o *i -i spune-i maiest)/ii sale ")-l ro( umil s) m) ierte' dar o ".estiune nespus de (ra,ni") m) ".eam) la Londra1 2ino' domnule' 3ino1 Bi am#ndoi o pornir) +n (oan) spre "apital)1

Capitolul GGI CONTEHA DE YINTER De-a lun(ul drumului' du"ele +i "eru lui d'Arta(nan s)-i istoriseas") "u de-am)nuntul nu tot "e se petre"use' dar tot "e -tia el1 !ntre(ind spusele t#n)rului "u propriile lui amintiri' i0,uti s) se dumireas") +n de a8uns asupra prime8diei "e se o(lindea de alt*el -i +n r#ndurile at#t de sumare -i de nel)murite ale re(inei1 Dar "eea "e +l uimea +ndeose,i' era ") Ri".elieu' de-i /inea "u tot dinadinsul "a a"est t#n)r s) nu "al"e pe p)m#ntul An(liei' nu reu-ise totu-i s)-l opreas") din "alea lui1 C#nd du"ele +-i ar)t) uimirea' d'Arta(nan +n"epu s)-i +n-ire toate m)surile luate -i "um' datorit) a8utorului neasemuit al "elor trei prieteni' r)ma-i +ns#n(era/i de-a lun(ul drumului' i0,utise s) se alea() doar "u lo3itura de spad) "are atinsese s"risoarea re(inei -i pe "are i-o pl)tise domnului de Yardes "u 3#r* -i +ndesat1 !n 3reme "e-i as"ulta po3estirea +n "u3inte at#t de *ire-ti' du"ele +i arun"a mirat "#nd -i "#nd o pri3ire' neput#nd pri"epe "um se +mp)"a at#ta ".i,0uial)' at#ta "ute0an/) -i at#ta "redin/) "u un ".ip "are nu ar)ta ni"i m)"ar dou)0e"i de ani1 Caii 0,urau "a 3#ntul -i +n "#te3a minute a8unser) la por/ile Londrei1 D'Arta(nan "re0use ") pe str)0ile ora-ului' du"ele 3a *r#na a3#ntul "alului s)u' dar ni"i (#nd6 +-i urm) drumul +n (oan) ne,un)' *)r) s)-i pese de tre")torii i3i/i +n "alea lui1 !ntr-ade3)r' pe "#nd str),)teau ora-ul' pri"inui ".iar 3reo dou) trei a""idente5 dar @u"Pin(.am nu--i +ntoarse ni"i m)"ar' "apul "a s) 3ad) "e se +nt#mplase "u "ei tr#nti/i la p)m#nt1 D'Arta(nan +l urma printre stri()te "e adu"eau (ro0a3 a ,lesteme1 Intr#nd +n "urtea palatului' @u"Pin(.am s)ri 8os de pe -a -i' *)r) s)-i pese de "e 3a *a"e "alul' +i arun") .amul pe (ruma0' iar el se repe0i spre s"ar)1 D'Arta(nan *)"u -i el la *el' totu-i "u mai mult) (ri8) pentru a"ele m#ndre animale ale ")ror +nsu-iri le putuse pre/ui5 dar spre m#n(#ierea lui trei sau patru r#nda-i se -i repe0ir) din ,u")t)rii -i din (ra8duri "a s) ia +n primire "ei doi "ai1 Du"ele mer(ea at#t de repede' +n"#t d'Arta(nan se /inea ane3oie dup) el1 Htr),)tu mai multe saloane +n -ir' a ")ror ele(an/) nu -i-ar *i putut-o +n".ipui ni"i "ei mai de seam) no,ili

din ?ran/a -i' +n s*#r-it' a8unse +ntr-un dormitor "are era totodat) minune de (ust su,/ire -i de ,o()/ie1 !n al"o3ul a"estei +n")peri se ()sea o u-)' una "u peretele5 du"ele o des".ise "u o ".ei/) de aur pe "are o purta at#rnat) la (#t "u un lan/ tot de aur1 Din "u3iin/)' d'Arta(nan r)m)sese mai +n urm)5 dar +n "lipa "#nd tre"ea pra(ul a"estei u-i' @u"Pin(.am se +ntoarse -i 3)0#nd ") t#n)rul -o3)ie' +i spuse6 ; 2ino' te ro(' -i-da") +ntr-o 0i 3ei a3ea *eri"irea s) te a*li +n *a/a maiest)/ii sale' po3este-te-i "e-ai 3)0ut1 2)0#ndu-se ast*el po*tit' d'Arta(nan +l urm) pe du"e "are +n".ise u-a dup) el1 Am#ndoi se a*lar) atun"i +ntr-o "apel) mi")' +m,r)"at) toat) +n m)tase persan) -i ,ro"art de aur' luminat) puterni" de sumedenie de lum#n)ri1 Deasupra unui soi de altar' -i su, un ,alda".in de "ati*ea al,astr)' +n"ununat "u pene al,e -i ro-ii' era portretul +n m)rime natural) al Anei de Austria' portret at#t de asem)n)tor' +n"#t 0)rindu-l d'Arta(nan s"oase un stri()t de uimire6 ai *i 0is ") re(ina 3rea s) 3or,eas")1 Dedesu,tul portretului' pe altar se ()sea "aseta +n "are erau e(.ile/ii +n diamante1 Du"ele se apropie de altar' +n(enun".ie a-a "um ar *i +n(enun".iat un preot +n *a/a lui Isus' apoi des".ise "aseta1 ; Po*timI ; +i 0ise el' s"o/#nd din "aset) un nod mare de pan(li") al,astr) str)lu"ind +n diamante' ; po*tim' iat) pre/ioasele (iu3aiere "u "are 8urasem s) *iu +nmorm#ntat1 Re(ina mi le-a dat' re(ina mi le ia5 *a")-se +n toate 3oia ei' "a -i 3oia Celui-De-Hus1 Apoi +n"epu s) s)rute una dup) alta' podoa,ele de "are a3ea s) se despart)1 Deodat)' s"oase un stri()t +nsp)im#nt)tor1 ; Ce eM ; +ntre,) tul,urat d'Arta(nan' "e 3i s-a +nt#mplat' milordM ; Totul e pierdutI stri() @u"Pin(.am' (al,en la *a/) "a un mort' ; lipses" dou) din ele' nu mai sunt de"#t 0e"e1 ; Le-a/i pierdut' milord' sau "rede/i ") 3i s-au *uratM ; Mi s-au *urat' ; murmur) du"ele' ; -i sunt si(ur ")-i m#na "ardinalului1 Uite' pri3e-te' pan(li"ile de "are erau prinse au *ost t)iate "u *oar*e")1 ; Da") milord ar putea ,)nui "ine a s)3#r-it *urtul111 Poate ") persoana a"eea le mai are +n")1

; Htai' stai' se (#ndi du"ele1 Hin(ura dat) "#nd am pus (iu3aierele a *ost "u prile8ul ,alului dat de re(e la Yindsor a"um opt 0ile1 La ,al' "ontesa de Yinter' "u "are eram "ertat' s-a apropiat de mine1 !mp)"area n-a *ost de"#t r)0,unarea unei *emei (eloase1 De atun"i n-am mai 3)0ut-o1 ?emeia asta e o is"oad) a "ardinalului1 ; Adi") are is"oade +n lumea +ntrea()M i0,u"ni d'Arta(nan1 ; Da' da' ; r)spunse @u"Pin(.am s"r#-nind din din/i' ; da' e un lupt)tor (ro0a31 Totu-i' ia spune' "#nd tre,uie s) ai,) lo" ,alul a"elaM ; Lunea 3iitoare1 ; Lunea 3iitoareI Mai sunt de"i "in"i 0ile p#n) atun"i1 A3em mai mult) 3reme de"#t ne tre,uie1 Patri"e' ".em) du"ele' des".i0#nd u-a "apelei6 Patri"eI Cameristul de +n"redere sosi1 ; Giu3aer(iul -i se"retarul meuI 2aletul pieri +ntr-o "lip)' *)r) a s"oate o 3or,)' "eea "e do3edea o,i-nuin/a lui de a as"ulta or,e-te -i de a nu "r#"ni1 Dar de-i ,i8utierul *usese ".emat +n primul r#nd' se"retarul sosi "el dint#i1 De alt*el era -i *ires"' *iind") lo"uia ".iar +n palat1 !l ()si pe @u"Pin(.am +n dormitor' s"riind la o mas) "#te3a ordine spe"iale1 ; Domnule =a"Pson' ; +i porun"i el ; te 3ei du"e ".iar a"um la lordul "an"elar -i-i 3ei spune ")-i dau +n (ri8) +ndeplinirea a"estor ordine1 Dores" s) *ie exe"utate numaide"#t1 ; Dar da") lordul "an"elar m) +ntrea,) din "e pri"in) ex"elen/a 3oastr) ia o m)sur) at#t de neo,i-nuit)' "e tre,uie s)-i r)spundM ; C) a-a e ,unul meu pla" -i ") n-am de dat nim)nui so"oteal) de .ot)r#rile mele1 ; Tot a"esta s) *ie -i r)spunsul pe "are l-ar da maiest)/ii sale' da") din +nt#mplare re(ele ar dori s) -tie pentru "e ni"i o "ora,ie nu poate p)r)si porturile Marii @ritaniiM ad)u() 0#m,ind se"retarul1 ; Ai dreptate' domnule1 ; r)spunse @u"Pin(.am' ; s) spun) maiest)/ii sale ") am .ot)r#t starea de r)0,oi -i ") m)sura luat) este +n"eputul ostilit)/ilor +mpotri3a ?ran/ei1 He"retarul se +n"lin) -i ie-i1 ; Iat)-ne lini-ti/i +n pri3in/a asta' urm) @u"Pin(.am

+ntor"#ndu-se spre d'Arta(nan1 Da") diamantele n-au luat +n") drumul ?ran/ei' atun"i 3or sosi a"olo dup) dumneata1 ; Cum a-aM ; Am dat porun") s) *ie oprite toate 3asele "are se ()ses" a"um +n porturile maiest)/ii sale' a-a ") *)r) .#rtie spe"ial)' ni"i unul nu 3a +ndr)0ni s) ridi"e an"ora1 D'Arta(nan pri3i uluit la ,)r,atul "are--i punea nem)r(inita-i putere "u "are-l +n0estrase +n"rederea unui re(e' +n slu8,a iu,irii lui1 @u"Pin(.am (.i"i dup) ")ut)tura t#n)rului (#ndurile "e-i *r)m#ntau mintea -i sur#se1 ; Da' ; st)rui el' ; da' ")"i Ana de Austria e ade3)rata mea re(in)5 la un "u3#nt de al ei mi-a- tr)da /ara' mi-a- tr)da su3eranul' mi-a- tr)da Dumne0eul1 Mi-a "erut s) nu trimit protestan/ilor din La Ro".elle a8utorul pe "are +l *)()duisem' -i nu l-am trimis1 !mi ")l"am ast*el "u3#ntul' dar nu e nimi"6 +i +mplineam dorin/a5 -i nu mi-a *ost oare r)spl)tit) "u prisosin/) supunerea mea' "#nd to"mai a"estei supuneri datore0 portretul ei' spuneM D'Arta(nan se minun) de *irele -u,rede -i ne-tiute de "are at#rn) uneori destinul unui neam -i 3ia/a omeneas")1 Ht)tea ad#n"it +n (#nduri' "#nd intr) (iu3aer(iul1 Era un irlande0 dintre "ei mai is"usi/i +n me-te-u(ul lui -i m)rturisea sin(ur ") pe urma du"elui "#-ti(a o sut) de mii de li3re pe an1 ; Domnule O'ReillA' ; +n"epu du"ele intr#nd "u el +n "apel)' ; pri3e-te a"este podoa,e +n diamante -i spune-mi "#t 3alorea0) *ie"are1 Dintr-o arun")tur) de o".i' (iu3aer(iul +-i d)du seama de m)iestria "u "are erau lu"rate' so"oti una peste alta' 3aloarea diamantelor -i spuse *)r) s) -o3)ie6 ; O mie "in"i sute de pistoli ,u"ata1 ; C#te 0ile /i-ar tre,ui "a s) *a"i dou) "a a"esteaM 2e0i ") lipses" dou)1 ; Opt 0ile' milord1 ; 2oi pl)ti trei mii de pistoli pentru *ie"are' da") mi le *a"i p#n) poim#ine1 ; Le 3e/i a3ea' milord1 ; E-ti un om pre/ios' domnule O'ReillA' dar n-am s*#r-it +n")6 a"este podoa,e nu pot *i +n"redin/ate nim)nui' tre,uies" lu"rate ai"i' +n palatul meu1

; Cu neputin/)' milord' numai eu pot s) le *a" +n a-a *el' "a "ele noi s) nu se deose,eas") de "ele 3e".i1 ; De a"eea' dra(ul meu domn O'ReillA' e-ti pri0onierul meu -i ".iar da"-ai 3rea n-ai mai putea p)r)si a"um palatul5 +mpa")-te "u (#ndul )sta1 Hpune-mi de "are u"eni"i ai ne3oie -i "e unelte tre,uie s) /i se adu")1 Giu3aer(iul +l "uno-tea pe du"e -i -tia ") ori"e +mpotri3ire ar *i *ost de prisos' de a"eea ni"i nu mai st)rui1 ; !mi 3a *i +n()duit s)-mi +n-tiin/e0 so/iaM +ntre,) el1 ; O.I ai 3oie ".iar s-o -i 3e0i' dra(ul meu domn O'ReillA5 sur(.iunul dumitale 3a *i ,l#nd' *ii lini-tit' -i "um ori"e osteneal) "ere o desp)(u,ire' +n a*ar) de pre/ul "elor dou) (iu3aere iat) un ,on de o mie de pistoli' "a s) ui/i de ne"a0ul "e-/i pri"inuies"1 D'Arta(nan nu--i putea 3eni +n *ire 3)0#nd "um marele dre()tor +n3#rtea oamenii -i milioanele dup) pla"ul lui1 !n 3remea asta' (iu3aer(iul +i s"ria ne3este-si' trimi/#ndu-i darul du"elui' "u ru()mintea s)-i trimit) +n s".im, o dat) "u "el mai +ndem#nati" u"eni"' o seam) de diamante' de anumite m)rimi -i num)r de "arate' pre"um -i mai multe unelte tre,uin"ioase1 @u"Pin(.am +l duse pe O'ReillA +n "amera unde urma s) lu"re0e5 dup) o 8um)tate de or)' +n")perea se s".im,ase +n atelier1 Puse apoi "#te un pa0ni" la *ie"are u-)' "u porun") s) nu intre nimeni a*ar) de "ameristul Patri"e1 De prisos s) mai ad)u()m ") (iu3aer(iul O'ReillA sau a8utorul lui nu a3eau 3oie s) ias) din "amer)' ori"are ar *i *ost +ndrept)/irea1 Dup) "e s*#r-i "u toate astea' du"ele se +ntoarse spre d'Arta(nan1 ; A"um' tinere prieten' ; +i spuse el' ; An(lia e a noastr)' a am#ndurora5 spune-mi "e 3reiM Ce dore-tiM ; Un pat' ; r)spunse d'Arta(nan' ; deo"amdat) e sin(urul lu"ru de "are am ne3oie1 @u"Pin(.am d)du lui d'Arta(nan o "amer) 3e"in) "u a lui1 2oia s)-l p)stre0e pe t#n)r la +ndem#n) nu *iind") n-ar *i a3ut +n"redere +n el' "i *iind") dorea s) ai,) pe "ine3a "u "are s) 3or,eas") +ntr-una de re(in)1 Peste un "eas' la Londra ie-ea ordonan/a oprind ple"area din porturi a ori")rui 3as +n")r"at pentru ?ran/a' ".iar a "or),iei po-tale1 !n o".ii tuturor a"easta +nsemna i0,u"nirea r)0,oiului

+ntre "ele dou) re(ate1 A treia 0i' la 0e"e diminea/a' "ele dou) (iu3aiere +n diamante erau (ata -i at#t de m)iestrit me-terite' at#t de asemuitoare "elorlalte' +n"#t @u"Pin(.am nu putu deose,i pe "ele noi de "ele 3e".i5 ".iar "ei mai is"usi/i "unos")tori +n a"east) ramur) s-ar *i +n-elat' a-a "um se +n-elase -i el1 Du"ele +l ".em) +ndat) pe d'Arta(nan1 ; Po*tim' ; +i spuse' ; iat) e(.ile/ii dup) "are ai 3eni -i martor e-ti ") am *)"ut tot "eea "e omene-te se putea *a"e1 ; ?i/i lini-tit' milord' 3oi spune tot "e am 3)0ut5 dar +n)l/imea 3oastr) +mi d) (iu3aerele *)r) "utieM ; Cutia te-ar stin(.eri1 De altminteri' +mi 3a *i "u at#t mai pre/ioas) "u "#t e sin(urul lu"ru "e-mi mai1 r)m#ne1 2ei spune "-am p)strat-o1 ; !mi 3oi +ndeplini sar"ina' 3or,) "u 3or,)' milord1 ; Bi a"um' ; +l +ntre,) @u"Pin(.am' pri3indu-l drept +n o".i' ; "um a- putea eu s) te r)spl)tes" 3reodat) pentru tot "e ai *)"utM D'Arta(nan ro-i p#n) +n al,ul o".ilor1 !-i d)dea seama ") du"ele ")uta mi8lo"ul s)-i o*ere o r)splat) -i (#ndul ") s#n(ele prietenilor "#t -i s#n(ele lui ar putea *i pl)tit "u aur en(le0es"' +l r)s"oli "iudat1 ; H) ne +n/ele(em' milord' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i +nainte de toate s) "#nt)rim ,ine *aptele "a s) nu ne +n-el)m1 Hunt +n slu8,a re(elui -i a re(inei ?ran/ei -i *a" parte din "ompania de (ard) a domnului des Essarts' "are' la *el "a -i "umnatul s)u' domnul de TrF3ille' este +ndeose,i "redin"ios maiest)/ilor lor1 Mai mult +n")' poate n-a- *i *)"ut nimi" din toate astea' da") n-a- *i /inut s) *iu pe pla"ul "ui3a "are e doamna inimii mele dup) "um re(ina e a inimii dumnea3oastr)1 ; Da' ; r)spunse du"ele sur#0#nd' ; -i mi se pare ") o -i "unos"' este111 ; Milord' eu nu i-am rostit numele' +i "urm) 3or,a t#n)rul1 ; E drept' ; prin urmare' a"estei persoane tre,uie s)-i r)m#n re"unos")tor pentru de3otamentul dumitale1 ; !nto"mai "um spune/i' milord' ")"i +n "easul a"esta' "#nd e 3or,a de r)0,oi' m)rturises" ") nu 3)d +n +n)l/imea 3oastr) de"#t un en(le0' adi") un du-man' pe "are a- *i mai ,u"uros s)-l +nt#lnes" pe "#mpul de ,)t)lie de"#t +n par"ul de la Yindsor sau pe s)lile Lu3rului5 a"easta' ,ine+n/eles' nu m) 3a +mpiedi"a s)-mi

+ndeplines" pas "u pas misiunea -i la ne3oie s)-mi dau ".iar 3ia/a' "a s-o du" la ,un s*#r-it5 dar /in s) 3) spun din nou ") nu tre,uie s)-mi *i/i mai re"unos")tor de "eea "e *a" doar pentru mine +n a"easta a doua +nt#lnire a noastr)' de"#t de "eea "e am *)"ut pentru ex"elen/a 3oastr) "u prile8ul primei noastre +nt#lniri1 ; Noi' en(le0ii' spunem6 4M#ndru "a un s"o/ian4' murmur) @u"Pin(.am1 ; Bi noi' *ran"e0ii' spunem6 4M#ndru "a un (as"on4' r)spunse d'Arta(nan1 Gas"onii sunt s"o/ienii ?ran/ei1 D'Arta(nan +l salut) pe du"e' (ata de ple"are1 ; HtaiI Cum ple"i a-aM Pe undeM CumM ; Da' a-a eI ; H) *iu al nai,iiI ?ran"e0ii )-tia sunt "u "apul +n noriI ; Uitasem ") An(lia este o insul) -i ") sunte/i re(ele ei1 ; Du-te +n port1 !ntrea,) de ,ri"ul 4und, d)-i ")pitanului s"risoarea asta5 o s) te du") +ntr-un mi" port' unde de ,un) seam) nu te a-teapt) nimeni -i unde nu tra( la /)rm de"#t "or),ii pes")re-ti1 ; Cum se nume-te portulM ;Haint-2alerA5 dar stai pu/in6 a8uns a"olo' 3ei intra +ntr-un .an pr)p)dit *)r) nume' ni"i *irm)' un *el de "#r"ium) "u marinari5 n-ai "um s) te +n-eli' ")"i nu mai e altul1 ; Dup) a"eeaM ; 2ei +ntre,a de .an(iu -i-i 3ei spune6 For5ard. ; Asta +nseamn)M ; !nainte6 este parola1 O s)-/i dea un "al (ata +n-euat -i o s)-/i arate drumul pe unde s-o iei5 pe urm)' o s) mai dai de patru sta/ii "u "ai de s".im,1 Da") 3rei' las) la *ie"are adresa dumitale din Paris -i "ei patru "ai te 3or urma5 pe doi dintre ei +i -tii -i mi s-a p)rut ")-i pre/uie-ti "a un ,un "unos")tor6 sunt "ei pe "are i-am ")l)rit +mpreun)' po/i s) te ,i0ui pe mine1 Ceilal/i doi n-o s) *ie mai pre8os1 To/i patru sunt e".ipa/i pentru r)0,oi1 Ori"#t de m#ndru ai *i' sper ") nu te 3ei +mpotri3i s) prime-ti unul +n dar -i ") 3ei st)rui pe l#n() to3ar)-ii dumitale s) primeas") pe "eilal/i trei5 nu de alt"e3a' dar "a s) 3) ,ate/i "u noi1 H"opul s"u0) mi8loa"ele' "um spune/i 3oi' *ran"e0ii' nu-i a-aM ; Da' milord' primes"' ; r)spunse dOArta(nan' ; -i da") 3rea Dumne0eu' 3om -ti s) *olosim darurile dumnea3oastr)1 ; Bi a"um' d)-mi m#na' tinere' poate ne 3om +nt#lni +n "ur#nd

pe "#mpul de lupt)5 p#n) atun"i "red ") ne desp)r/im "a doi ,uni prieteni' nu-i a-aM ; Da' milord' dar "u speran/a ") 3om *i +n "ur#nd du-mani1 ; ?ii lini-tit' /i-o *)()duies"1 ; M) ,i0ui pe "u3#ntul dumnea3oastr)' milord1 D'Arta(nan salut) pe du"e -i o porni +ntr-un su*let spre port1 !n *a/a turnului Londrei ()si 3asul amintit' d)du s"risoarea ")pitanului' "are o 3i0) la "omandantul portului5 -i pe dat) p)r)si portul1 Cin"i0e"i de 3ase "u p#n0ele +ntinse ad)stau (ata de ple"are1 C#nd tre"ea pe l#n() puntea unuia dintre ele' lui d'Arta(nan i se p)ru ") 0)re-te pe *emeia din Meun(' ")reia (entilomul ne"unos"ut +i spusese MiladA' -i pe "are el' d'Arta(nan' o ()sise at#t de *erme")toare5 dar din pri"ina "urentului apelor -i al 3#ntului prielni"' "ora,ia lui lune"a at#t de repede' +n"#t dup) "#te3a "lipe o pierdu din o".i1 A doua 0i diminea/a' ")tre ora nou)' "ora,ia an"or) la Haint-2alerA1 ?)r) a pierde 3reme' d'Arta(nan se -i +ndrept) spre .anul "u pri"ina -i-l re"unos"u dup) larma din)untru5 se 3or,ea de r)0,oiul +ntre An(lia -i ?ran/a "a despre "e3a apropiat -i ne+ndoielni"5 3oio-i' marinarii se puseser) pe ".e*1 D'Arta(nan +-i "roi drum prin +n3)lm)-eal)' se repe0i spre .an(iu -i rosti "u3#ntul for5ard. !ndat) .an(iul +i -i *)"u semn s)-l urme0e' ie-i "u el printr-o u-) "are d)dea +ntr-o "urte1 !l duse +n (ra8d' unde a-tepta un "al (ata +n-euat' -i-l +ntre,) da") mai a3ea ne3oie de "e3a1 ; A- 3rea s) -tiu pe "e drum s-o apu"' r)spunse d'Arta(nan1 ; Du"e/i-3) de ai"i la @lan(A -i de la @lan(A la Neu*".#tel1 La Neu*".#tel tra(e/i la .anul ''Grapa de aur4' spune/i-i .an(iului parola -i 3e/i ()si' "a ai"i' un "al (ata +n-euat1 ; Datore0 "e3aM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Totul e pl)tit ; r)spunse .an(iul ; "u prisosin/)1 Mer(e/i "u ,ine1 Dumne0eu s) 3) ")l)u0eas")I ; AminI r)spunse t#n)rul' ple"#nd +n (oan)1 Dup) patru ore' intra +n Neu*".#tel1 Urm) pas "u pas instru"/iunile primite6 la Neu*".#tel' "a -i la Haint-2alerA' ()si un "al (ata +n-euat "are-l a-tepta5 3ru s) ia pistoalele de la -aua de pe "are "o,ora' "a s) le pun) la -aua pe

"are se suia5 "o,urii a"esteia a3eau +ns) pistoale de a"ela-i *el1 ; Adresa dumnea3oastr) de la ParisM ; Palatul G)r0ii' "ompania des Essarts1 ; @ine' r)spunse a"esta1 ; Pe "e drum s-o iauM +ntre,) la r#ndul lui d'Arta(nan1 ; Drumul spre Rouen5 dar 3e/i l)sa ora-ul la dreapta dumnea3oastr)1 !n mi"ul sat E"ouis 3) 3e/i opri1 A"olo nu e de"#t un sin(ur .an ''La H"utul ?ran/ei4'1 Nu-l 8ude"a/i dup) +n*)/i-are5 +n (ra8d 3e/i ()si un "al la *el de ,un "a -i a"esta1 ; A"eea-i parol)M ; A"eea-i1 ; R)m#i "u ,ine' .an(iule1 ; Drum ,un' domnul meu1 A3e/i ne3oie de "e3aM D'Arta(nan *)"u semn din "ap ") n-are ne3oie de nimi" -i porni +ntr-un su*let mai departe1 La E"ouis' a"eea-i po3este6 a ()sit un .an(iu tot at#t de +ndatoritor' un "al proasp)t -i odi.nit' a l)sat adresa "um *)"use -i p#n) atun"i -i a pornit tot +n (oan) spre Pontoise1 Ai"i' s".im,) pentru "ea din urm) oar) "alul -i la ora nou) tre"ea +n *u(a mare pe poarta palatului domnului de TrF3ille1 ?)"use aproape -ai0e"i de le(.e +n dou)spre0e"e ore1 Domnul de TrF3ille +l primi par") l-ar mai *i 3)0ut ".iar +n diminea/a a"eea5 totu-i' +i str#nse m#na "e3a mai tare "a de o,i"ei' adu"#ndu-i la "uno-tin/) ") la Lu3ru era de (ard) "ompania domnului des Essarts -i ") se putea du"e -i el s)--i *a") datoria1

Capitolul GGII @ALETUL MERLAIHON A doua 0i' +n tot Parisul nu se 3or,ea de"#t de ser,area pe "are domnii "onsilieri muni"ipali o d)deau +n "instea re(elui -i a re(inei -i la "are maiest)/ile lor a3eau s) danse0e 3estitul ,alet Merlaison' dansul *a3orit al re(elui1 !ntr-ade3)r' de opt 0ile se *)"eau la prim)ria din Paris tot *elul de pre()tiri pentru a"east) sear) de (al)1 Dul(.erul ora-ului +n)l/ase estrade' unde a3eau s) ia lo" doamnele po*tite5 ,)"anul ora-ului +mpodo,ise s)lile "u dou) sute de *)"lii de "ear) al,)'

risip) nemaipomenit) pe a"ele 3remuri5 +n s*#r-it' dou)0e"i de 3iori-ti primiser) "u3enita +n-tiin/are "um ") plata "e li se .ot)r#se era +ndoitul pl)/ii o,i-nuite' deoare"e' spun +nsemn)rile de atun"i' ei tre,uiau s) "#nte toat) noaptea1 La ora 0e"e diminea/a' domnul de La Coste' o*i/erul ste(ar al ()r0ilor re(ale' urmat de doi o*i/eri -i de mai mul/i ar"a-i ai "orpului de (ard)' 3eni s)-i "ear) (re*ierului ora-ului' un anume Clement' ".eile por/ilor -i ale u-ilor de la toate +n")perile din palatul prim)riei1 C.eile i-au *ost predate numaide"#t5 de *ie"are at#rna o *i/ui") pentru a i se putea da de rost' -i din "lipa a"eea' de La Coste +-i lu) asupra sa pa0a tuturor por/ilor -i a tuturor ")ilor de tre"ere1 La ora unspre0e"e' sosi Du.allier' ")pitanul ()r0ii' adu"#nd "u el "in"i0e"i de ar"a-i "are se -i +mp)r/ir) +n "uprinsul "l)dirii' pe la u-ile or#nduite de "u 3reme1 La trei dup)-amia0) sosir) dou) "ompanii de (ard)' una *ran"e0)' alta el3e/ian)1 Compania *ran"e0) era al")tuit) 8um)tate din osta-ii domnului Du.allier' 8um)tate din ai domnului des Essarts1 La -ase seara' oaspe/ii +n"epur) s) se perinde1 Pe m)sur) "e soseau' erau po*ti/i +n sala "ea mare' pe estradele ridi"ate +n "instea lor1 La ora nou) sosi so/ia primului pre-edinte6 *iind "ea mai de 3a0) doamn) a ser,)rii' dup) re(in)' ea a *ost primit) de mai marii ora-ului -i po*tit) +n lo8a din *a/a lo8ii re(inei1 La ora 0e"e diminea/a' +n sala "ea mi") dinspre ,iseri"a H*#ntului Ion' se pre()ti (ustarea de dul"ea/) pentru re(e' +n *a/a ,u*etului de ar(int al prim)riei' p)0it de patru ar"a-i1 La mie0ul nop/ii se au0ir) stri()te puterni"e -i 3ii urale6 era re(ele "are se +ndrepta de la Lu3ru spre prim)rie' pe str)0ile luminate "u lampioane "olorate1 De +ndat)' domnii s*etni"i ai prim)riei' +m,r)"a/i +n ro,ele lor de posta3' +mpreun) "u -ase le*e(ii "e le des".ideau drumul' /in#nd *ie"are +n m#n) o tor/)' ie-ir) +ntru +nt#mpinarea re(elui pe treptele palatului' unde starostele ne(ustorilor +i ur) ,un 3enit1 Maiestatea sa r)spunse "er#ndu--i iertare de marea +nt#r0iere -i arun"#nd 3ina asupra "ardinalului' "are-l re/inuse p#n) la orele unspre0e"e' pentru a pune la "ale tre,uri o,-te-ti1 Maiestatea sa' +n 3e-m#nt de (al)' era +nso/it de alte/a sa

re(ala' *ratele mai t#n)r' de "ontele de Hoissons' de Ca3alerul de Malta' stare/ul m)n)stirilor' de du"ele de Lon(-Tie3ille' de du"ele d'El,eu*' de "ontele d'Dar"ourt' de "ontele de La Ro".e-GuAon' de domnul de Lian"ourt' de domnul de @aradas' de "ontele de Cramail -i de "a3alerul de Hou3eraA1 ?ie"are ,)() de seam) ") re(ele era a,)tut -i +n(#ndurat1 O +n")pere mi") *usese pre()tit) pentru re(e -i alta pentru alte/a sa re(al)1 !n *ie"are din a"este +n")peri se a*lau "ostume de "arna3al1 He luaser) a"elea-i m)suri pentru re(in) -i pentru so/ia primului pre-edinte1 No,ilii -i doamnele din suita maiest)/ii lor urmau s) se +m,ra"e doi "#te doi +n "amerele de asemenea pre()tite +n a"est s"op1 !nainte de a intra +n "amera sa' re(ele "eru s) *ie +n"uno-tin/at +ndat) "e 3a sosi "ardinalul1 O 8um)tate de or) dup) sosirea re(elui' i0,u"nir) noi urale "are 3esteau sosirea re(inei5 a-a "um *)"user) -i la sosirea su3eranului' s*etni"ii prim)riei' +mpreun) "u le*e(iii "e le des".ideau drumul' ie-ir) +n +nt#mpinarea prea-m)ritei lor musa*ire1 Re(ina intr) +n sal)5 to/i +-i d)dur) seama ")' la *el "a -i re(ele' era a,)tut) -i mai ales o,osit)1 !n "lipa "#nd intra' perdeaua unei mi"i tri,une' "are p#n) atun"i r)m)sese "o,or#t)' se d)du la o parte' l)s#nd s) se i3eas") *a/a ()l,e8it) a "ardinalului' +m,r)"at +n straie de "a3aler spaniol1 O".ii s)i se pironir) pe ai re(inei -i un r#n8et de o nespus) ,u"urie +i *lutur) pe ,u0e6 re(ina nu purta *aimoasele diamante1 Hu3erana r)mase "#t)3a 3reme lo"ului' pentru a primi +n".inarea de ,un sosit a domnilor s*etni"i -i pentru a r)spunde la salutul doamnelor1 Dintr-o dat)' re(ele -i "ardinalul se i3ir) +n pra(ul uneia din u-ile s)lii1 !n 3reme "e eminen/a sa +i 3or,ea pe -optite' Ludo3i" al GlII-lea era p)m#ntiu la *a/)1 ?)r) mas") -i "u pan(li"ile .ainei a,ia +nnodate' su3eranul +-i *)"u drum printre mul/ime -i apropiindu-se de re(in)' o +ntre,) "u 3o"ea s".im,at)6 ; Doamn)' pentru "e nu 3-a/i pus e(.ile/ii +n diamante' "#nd -tia/i ") mi-ar *i *)"ut o deose,it) pl)"ere s)-i 3)dM Re(ina +-i roti pri3irea +mpre8ur -i 0)ri +n spatele ei pe Ri".elieu

"are 0#m,ea "u un 0#m,et dr)"es"1 ; Hire' ; r)spunse re(ina tul,urat)' ; nu i-am pus' *iind") m-am temut s) nu-i pr)p)des" +n mi8lo"ul a"estei +n3)lm)-eli1 ; ?oarte r)u' doamn)' da") 3-am *)"ut a"est dar era to"mai "a s) 3) ()ti/i1 2) spun +n") o dat)' a/i *)"ut *oarte r)u1 Glasul re(elui tremura de m#nie1 To/i pri3eau -i as"ultau mira/i' *)r) s) +n/elea() "eea "e se petre"e1 ; Hire' ; ad)u() re(ina' ; pot trimite s) mi-i adu") de la Lu3ru -i ast*el dorin/a maiest)/ii 3oastre 3a *i +mplinit)1 ; Trimite/i' doamn)' trimite/i' -i "#t mai "ur#nd5 peste un "eas +n"epe ,aletul1 Re(ina se +n"lin) +n semn de supunere -i urm) doamnele "are tre,uiau s-o du") +n "amera ei1 La r#ndul s)u' re(ele se +ndrept) +nspre ai lui1 !n sal) se st#rnise pentru o "lip)' *ream)t -i nedumerire1 Era ,)t)tor la o".i ") se petre"use "e3a +ntre re(e -i re(in)1 Dar am#ndoi 3or,iser) at#t de +n"et' +n"#t' din respe"t' *ie"are se +ndep)rtase "u "#/i3a pa-i -i nimeni nu putuse au0i nimi"1 2iorile r)sunau "#t puteau de tare' dar lumea nu le lua +n seam)1 Cel "are se i3i +nt#i a *ost re(ele' +n 3e-m#nt de 3#n)toare de o neasemuit) *rumuse/e5 alte/a sa -i "eilal/i no,ili erau +m,r)"a/i la *el "a el1 2e-m#ntul a"esta +i -edea su3eranului mai ,ine "a ori"are altul -i ast*el +m,r)"at' p)rea' +ntr-ade3)r' +nt#iul (entilom al re(atului s)u1 Cardinalul se apropie de re(e -i-i d)du o "utie1 Re(ele o des".ise -i ()si +n)untru dou) din podoa,ele +n diamante1 ; Ce +nseamn) astaM +l +ntre,) pe "ardinal1 ; Nimi"' ; r)spunse "ardinalul' ; dar da") re(ina poart) e(.ile/ii' lu"ru de "are m) +ndoies"' num)ra/i-i' sire' -i da") nu sunt de"#t 0e"e' +ntre,a/i pe maiestatea sa "ine a putut s)-i *ure "ei doi "are sunt ai"i1 Re(ele +l pri3i pe "ardinal' par"-ar *i 3rut s)-l +ntre,e "e3a' dar n-apu") s) des".id) (ura6 un stri()t de admira/ie i0,u"ni din toate piepturile1 Da") re(ele p)rea a *i "el dint#i (entilom al re(atului' re(ina era' *)r) +ndoial)' "ea mai *rumoas) *emeie din ?ran/a1 E drept ") -i straiele 3#n)tore-ti +i 3eneau de minune6 purta o p)l)rie de *etru "u pene al,astre' o 8a".et) de "ati*ea de "uloarea m)r()ritarului' prins) "u "atarame +n diamante -i o *ust) de atlas

al,astru' ,rodat) toat) "u *ir de ar(int1 Pe um)rul st#n( +i str)lu"eau (iu3aerele prinse +ntr-un nod de pan(li") tot al,astr)1 Re(ele tres)ri de ,u"urie -i "ardinalul de ne"a06 "um erau +ns) departe de re(in)' nu puteau num)ra e(.ile/ii5 re(ina +i a3ea5 erau +ns) numai 0e"e' sau +i a3ea pe to/i doispre0e"eM To"mai atun"i' 3iorile d)dur) semnalul +n"eperii ,aletului1 Maiestatea sa se +ndrept) spre doamna pre-edint) "u "are tre,uia s) danse0e' iar alte/a sa' spre re(in)1 ?ie"are +-i lu) lo"ul -i ,aletul +n"epu1 Re(ele dansa *a/) +n *a/) "u re(ina -i de "#te ori tre"ea pe l#n() ea' sor,ea din o".i (iu3aerele pe "are +ns) nu le putea num)ra1 O sudoare re"e a"operea *runtea "ardinalului1 @aletul /inu un "eas' a3ea -aispre0e"e intr)ri1 C#nd se s*#r-i' +n mi8lo"ul aplau0elor +ntre(ii s)li' *ie"are +-i duse doamna' "u "are dansase' la lo"ul ei5 dar *olosindu-se de +n()duin/a de a--i p)r)si doamna a"olo unde era' re(ele se +ndrept) repede spre re(in)1 ; 2) mul/umes"' doamn)' ; +i spuse' ; pentru ,un)3oin/a pe "are a/i ar)tat-o dorin/elor mele5 dar "red ") 3) lipses" doi "iu"uri -i iat)-i' 3i i-am adus1 Hpun#nd a"este "u3inte' +i +ntinse re(inei "ele dou) (iu3aiere pe "are i le d)duse "ardinalul1 ; Cum sire' ; se minun) re(ina' p)r#nd (ro0a3 de uimit)' ; +mi mai d)rui/i doiM Dar atun"i 3oi a3ea paispre0e"e1 Re(ele num)r)6 "ei doispre0e"e e(.ile/i erau +ntr-ade3)r pe um)rul au(ustei sale so/ii1 !l ".eam) atun"i pe "ardinal -i-l +ntre,) r)spi"at6 ; Ce +nseamn) asta' domnule "ardinalM ; Asta +nseamn)' sire' ; r)spunse "ardinalul' ; ") doream "a maiestatea sa s) primeas") "ele dou) (iu3aere -i' ne+ndr)0nind s) i le o*er ".iar eu' m-am *olosit de a"est mi8lo"1 ; Bi sunt "u at#t mai re"unos")tor eminen/ei 3oastre' ; r)spunse Ana de Austria "u un sur#s "are do3edea ") nu se +n-eal) asupra a"elei is"usite m)rinimii' ; "u "#t sunt +n"redin/at) ") "ei doi e(.ile/i 3) "ost) tot at#t de s"ump "#t l-au "ostat pe maiestatea sa "eilal/i doispre0e"e1 Halut#nd apoi pe re(e -i pe "ardinal' re(ina se +ndrept) din nou spre "amera unde se +m,r)"ase -i unde tre,uia s)--i de0,ra"e 3e-mintele 3#n)tore-ti1

Gri8a s"riitori"eas") "e am *ost sili/i s) a3em pentru m)ritele *e/e din "uprinsul a"estui "apitol' ne-a +ndep)rtat o "lip) de t#n)rul ")ruia Ana de Austria +i datora i0,#nda ei nemaipomenit) asupra "ardinalului -i "are' ,uima"' neluat +n seam)' pierdut +n (loata ,ulu"it) la una din u-i' pri3ea a"east) s"en) pe "are numai patru *iin/e puteau s-o pri"eap)6 re(ele' re(ina' "ardinalul -i el1 Re(ina intrase to"mai +n "amera ei -i d'Arta(nan se pre()tea s) ple"e "#nd sim/i ") "ine3a +l atin(e u-or pe um)r5 se +ntoarse -i 3)0u pe o t#n)r) *emeie "are-i *)"ea semn s-o urme0e1 A3ea *a/a a"operit) "u o mas") de "ati*ea nea(r)' dar +n po*ida a"estei m)suri de pre3edere' "are de altminteri *usese luat) mai mult +mpotri3a altora de"#t a lui' d'Arta(nan re"unos"u numaide"#t pe o,i-nuita lui ")l)u0)' 0(lo,ia -i istea/a doamn) @ona"ieux1 !n a8un a,ia se 3)0user) la pa0ni"ul Germain' unde el o ".emase1 T#n)ra *emeie *usese at#t de (r),it) s) 3esteas") re(inei noro"oasa +ntoar"ere a trimisului ei' +n"#t "ei doi +ndr)(osti/i a,ia a3useser) 3reme s) s".im,e "#te3a "u3inte1 D'Arta(nan o urm) de"i pe doamna @ona"ieux' m#nat de un +ndoit sim/)m#nt de dra(oste -i "urio0itate1 Pe drum' "u "#t s)lile erau mai pustii' "u at#t d'Arta(nan 3oia s-o opreas")' s-o tra() spre el' s-o admire' *ie doar "#te3a "lipe5 dar' neast#mp)rat) "a o p)s)ri")' ea +i s")pa mereu din m#ini5 de "#te ori +n"er"a s) 3or,eas")' de(etul ei' pus pe ,u0e +n semn de mi") porun") plin) de *arme"' +i amintea ") se ()sea +n 3oia unei puteri ")reia tre,uia s) i se supun) or,e-te -i "are nu-i +n()duia ni"i "ea mai ne3ino3at) +mpotri3ire1 !n s*#r-it' dup) un minut sau dou) de "otituri -i de r)s"otituri' doamna @ona"ieux des".ise o u-) -i-l ,)() +ntr-o mi") +n")pere +ntune"at)1 A"olo +i *)"u din nou semn s) ta")' -i des".i0#nd a doua u-) as"uns) su, perdele' prin ale ")ror *alduri str),)tu deodat) o lumin) 3ie' se *)"u ne3)0ut)1 D'Arta(nan r)mase o "lip) +n"remenit' +ntre,#ndu-se unde era5 dar +n "ur#nd ra0a de lumin) "are se stre"ura din "amera al)turat)' aerul "ald -i par*umat din 8urul lui' 3or,irea "urtenitoare -i aleas) a dou) sau trei *emei' "u3#ntul 4maiestate4 rostit de mai multe ori' +i ar)tar) l)murit ") se a*la +ntr-o +n")pere +n3e"inat) "u "amera re(inei1 T#n)rul st)tu +n +ntuneri" -i a-tept)1 Re(ina era 3oioas) -i *eri"it)' "eea "e p)rea s) st#rneas") uimire +n 8urul ei' ")"i' dimpotri3)' to/i erau deprin-i s-o 3ad)

aproape mereu +n(#ndurat)1 Re(ina punea a"east) 3oio-ie pe seama *rumuse/ii ser,)rii -i a ,u"uriei "e i-o *)"use ,aletul' -i "um nu e +n()duit s) "ontra0i"i o re(in)' *ie ") 0#m,e-te' *ie ") pl#n(e' se +ntre"eau "are mai de "are s) adu") laude "urteniei s*etni"ilor muni"ipali ai ora-ului Paris1 De-i n-o "uno-tea pe re(in)' d'Arta(nan deose,i numaide"#t 3o"ea ei de "elelalte 3o"i' +n primul r#nd dup) u-orul a""ent str)in' apoi dup) a"el tim,ru de atotputerni"ie "e r)sun) +n ".ip *ires" din toate "u3intele su3eranilor1 O au0ea apropiindu-se -i +ndep)rt#ndu-se de u-a des".is) -i 0)ri de dou) sau ".iar de trei ori um,ra unui trup oprind lumina1 !n s*#r-it' un ,ra/ marmorean' *)r) seam)n "a linie -i al,ea/)' ap)ru deodat) printre *alduri6 d'Arta(nan +n/elese ") era r)splata lui5 se arun") +n (enun".i' apu") m#na "are i se +ntindea -i +-i lipi respe"tuos ,u0ele5 m#na se trase apoi u-or' l)s#nd s) "ad) +ntr-a lui un o,ie"t5 era un inel5 aproape +n a"eea-i "lip)' u-a se +n".ise -i d'Arta(nan r)mase +n "ea mai "umplit) ,e0n)1 !-i puse inelul +n de(et -i a-tept) din nou5 era 3)dit ") tre,uia s) mai urme0e "e3a1 Dup) r)splata "redin/ei tre,uia s) 3in) -i r)splata dra(ostei lui1 Dealtminteri' ,aletul se s*#r-ise' dar petre"erea a,ia +n"epea5 osp)/ul era .ot)r#t pentru ora trei -i orolo(iul ,iseri"ii H*#ntului Ion ,)tuse de "#t)3a 3reme dou) -i trei s*erturi1 !ntr-ade3)r' +n "amera 3e"in) 0um0etul (lasurilor s")dea +n"et-+n"et' apoi se +ndep)rt)5 u-a +n")perii unde era d'Arta(nan se des".ise iar)-i -i doamna @ona"ieux intr) (r),it)1 ; !n s*#r-it' dumneataI i0,u"ni d'Arta(nan1 ; HstI ; *)"u t#n)ra *emeie' pun#ndu--i de(etul pe ,u0ele lui' ; ta"i -i plea") pe unde ai 3enit1 ; Dar unde -i "#nd pot s) te 3)dM o +ntre,) d'Arta(nan1 ; Un r)3a- pe "are-l 3ei ()si a"as) +/i 3a r)spunde1 Dai plea")I Plea")I Hpun#nd a"este "u3inte' doamna @ona"ieux des".ise u-a dinspre sal) -i-l +mpinse pe d'Arta(nan a*ar)1 El se supuse "a un "opil' *)r) ni"i o +mpotri3ire -i *)r) s) +n"er"e a "r#"ni' do3ad) 3ie ") era +ndr)(ostit de-a ,inelea1

Capitolul GGIII !NTZLNIREA D'Arta(nan se +ntoarse a"as) +ntr-un su*let -i "u toate ") era mai t#r0iu de trei diminea/a -i ") tre,uise s) str),at) "ele mai deo".eate ma.alale ale Parisului' nu i se +nt#mpl) nimi" nepl)"ut1 He -tie doar ") ,e/i3ii -i +ndr)(osti/ii au un Dumne0eu al lor1 G)si u-a (an(ului +ntredes".is)1 Ur") s"ara -i ,)tu u-urel -i +ntr-un ".ip anumit' a-a ") s) +n/elea() 3aletul Plan".et' pe "are-l trimisese a"as) de la prim)rie "u dou) "easuri mai de3reme' "u porun") s)-l a-tepte' 3eni s)-i des".id)1 ; A adus "ine3a 3reo s"risoare pentru mineM +ntre,) repede d'Arta(nan1 ; N-a adus nimeni ni"i o s"risoare' domnule' ; r)spunse Plan".et' ; dar e una "are a 3enit sin(ur)1 ; Ce 3rei s) spui' n)t)r)uleM ; 2reau s) spun ")' a8uns a"as)' "u toate ") a3eam +n ,u0unar ".eia lo"uin/ei -i ") nu m-am desp)r/it delo" de ".eia asta' am ()sit o s"risoare pe +n3elitoarea 3erde de pe masa din "amera dumnea3oastr)1 ; Bi unde-i s"risoareaM ; Am l)sat-o a"olo unde era' domnule' Nu-i lu"ru "urat "u s"risorile astea "are intr) a-a' +n "asa oamenilor1 Da") *ereastra ar *i *ost des".is) sau m)"ar "r)pat)' trea")-mear()5 dar de unde' totul era *ere"at1 @)(a/i ,ine de seam)' domnule' s) nu *ie la mi8lo" nis"ai *arme"e1 !n 3remea asta' t#n)rul aler(a +n "amera lai -i des".idea s"risoarea6 era de la doamna @ona"ieux -i a3ea urm)torul "uprins6 "'ineva dore&te s- i aduc viile sale mul umiri &i ale altcuiva. Fii disear la .ece la 4aint-'loud, "n fa a casei de l#n% col ul locuin ei domnului d6-str2es. '. *." Pe "in"i "itea a"este r#nduri' d'Arta(nan sim/ea inima "res"#ndu-i -i str#n(#ndu-i-se totodat) prad) a"elor dul"i 03#"niri "are ".inuies"' dar -i alint) dorul +ndr)(osti/ilor1 Era +nt#iul r)3a- pe "are-l primea' era +nt#ia +nt#lnire "e i se

d)dea1 Inima lui' "a +m,)tat) de *eri"ire' p)rea ")--i pierde su*larea +n pra(ul a"elui rai p)m#ntes"' "u numele iu,ire1 ; Hpune/i' domnule' ; +n"epu Plan".et' "u o".ii la st)p#nul "are s".im,a *e/e-*e/e' ; spune/i 3) ro(6 nu-i a-a "-am a3ut dreptate' -i ") nu-i lu"ru "uratM ; Te +n-eli' Plan".et' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i "a do3ad)' uite /ine un taler -i ,ea +n s)n)tatea mea1 ; Mul/umes" pentru darul pe "are mi-l *a"e/i -i 3) *)()duies" s) nu 3) ies din 3or,)5 dar' eu tot -tiu una -i ,un)6 s"risorile "are intr) a-a' +ntr-o "as) *ere"at)111 ; Cad din "er' prietene' "ad din "er1 ; 2a s) 0i")' domnul e mul/umitM +ntre,) Plan".et1 ; Dra(ul meu Plan".et' sunt "el mai *eri"it om din lume1 ; Pot s) tra( -i eu *olos din *eri"irea asta' -i s) m) du" la "ul"areM ; @ine' du-te1 ; Cerul s) 3) .)r)0eas") toate ,u"uriile' dar eu tot 0i" ") s"risoarea111 Plan".et se +ndep)rt)' "l)tin#nd din "ap a +ndoial)' ")"i darul st)p#nului nu i0,utise s) i-o spul,ere "u totul1 R)mas sin(ur' d'Arta(nan mai "iti -i r)s"iti r)3a-ul5 dup) a"eea s)rut) iar)-i -i iar)-i' de dou)0e"i de ori' slo3ele s"rise de m#na *rumoasei lui iu,ite1 !n s*#r-it se "ul")' adormi -i 3is) "ele mai minunate 3ise1 La -apte diminea/a' se de-tept) din somn -i-l ".em) pe Plan".et' "are la a doua ".emare des".ise u-a' "u *a/a r)3)-it) +n") de nelini-tea din a8un1 ; Plan".et' ; +n"epu d'Arta(nan' ; s-ar putea s) lipses" toat) 0iua de a"as)5 e-ti li,er p#n) disear) la -apte' dar la -apte s) *ii (ata de drum' "u doi "ai1 ; Asta mai lipsea' ; morm)i Plan".et' ; te pomene-ti ") iar ne ()urim pielea +n 3reo "#te3a lo"uri1 ; Ia-/i *linta -i pistoalele1 ; Ce spuneam euM i0,u"ni Plan".et1 Eram si(ur6 a*urisita aia de s"risoareI ; Lini-te-te-te' nerodule' e 3or,a de o plim,are de pl)"ere1 ; Da' "a -i ")l)toriile de pl)"ere de deun)0i' "#nd ploua "u (loan/e -i r)s)reau "ap"ane la tot pasul1 ; De alt*el' da") 3) e team)' domnule Plan".et' ; urm)

d'Arta(nan' ; m) 3oi du"e -i *)r) dumnea3oastr)5 mai ,ine sin(ur la drum de"#t "u un to3ar)- "are d#rd#ie de *ri")1 ; Domnul m) 8i(ne-te' ; r)spunse el' ; "redeam ") totu-i m-a 3)0ut la trea,)1 ; Da' dar +mi 0i"eam ") poate /i-ai ".eltuit tot "ura8ul dintr-o dat)1 ; O s) 3ede/i ") la ne3oie mai am +n")5 dar' ro(u-3)' nu m) pune/i s)-l iroses" da") 3re/i s)-mi mai r)m#ie mult) 3reme1 ; Dar pentru ast) sear) "re0i ") mai aiM ; A-a sper1 ; @ineI Atun"i m) ,i0ui pe tine1 ; La ora .ot)r#t) 3oi *i (ata de ple"are5 "redeam +ns) ") domnul nu are de"#t un sin(ur "al +n (ra8dul ()r0ii1 ; He poate "a +n "lipa de *a/) s) nu *ie de"#t unul sin(ur' dar disear) 3or *i patru1 ; H-ar 0i"e ") s"opul ")l)toriei noastre a *ost s) adu"em "ai1 ; !nto"mai' +n"u3iin/) d'Arta(nan1 Bi d#ndu-i lui Plan".et "ele din urm) +ndrum)ri' ple")1 Domnul @ona"ieux se a*la +n pra(ul u-ii1 G#ndul lui d'Arta(nan *usese s) trea") mai departe' *)r) s)-i 3or,eas") 3redni"ului ne(ustor de m)run/i-uri5 dar a"esta +l salut) at#t de ,la8in -i de dul"ea(' +n"#t ".iria-ul' de 3oie' de ne3oie' nu numai ")-i r)spunse la *el' dar -i intr) +n 3or,) "u el1 Apoi' "um s) nu ar)/i o ,rum) de ,un)3oin/) so/ului unei *emei "are /i-a dat ".iar +n a"eea-i sear) +nt#lnire la Haint-Cloud' +n *a/a pa3ilionului domnului d'EstrFesM D'Arta(nan se apropie de el "u aerul "el mai ,la8in de "are putea *i +n stare1 Con3or,irea se opri *ire-te' asupra +ntemni/)rii ,ietului ne(ustor1 Domnul @ona"ieux' "are nu ,)nuia ") d'Arta(nan -tie tot "e 3or,ise el "u ne"unos"utul din Meun(' istorisi t#n)rului ".iria- "um +l pri(onea ")p")unul a"ela de La**emas' pe "are-l numi tot timpul ")l)ul "ardinalului -i se +ntinse "u am)nunte asupra @astiliei' asupra 0)3oarelor' asupra 0),relelor' asupra ,e"iurilor "u r)su*l)tori a (ratiilor' -i a uneltelor de s".in(iuire1 D'Arta(nan +l as"ult) "u o ,un)3oin/) *)r) seam)n' apoi "#nd @ona"ieux s*#r-i de po3estit' +ntre,) -i el la urm)6 ; Dar pe doamna @ona"ieux -tii "ine a r)pit-oM Lin-minte ") to"mai a"estei +nt#mpl)ri nepl)"ute datore0 *eri"irea de a te "unoa-te1

; Dar de undeI r)spunse domnul @ona"ieux' s-au *erit s) s"ape "e3a' iar so/ia mea s-a 8urat pe to/i Dumne0ei ") nu -tie ni"i ea1 Dar dumneata' ; urm) el' "u "el mai ne3ino3at (las' ; ia spune' "e-ai mai *)"ut 0ilele asteaM Nu te-am mai 0)rit ni"i pe dumneata' ni"i pe prietenii dumitale' -i nu "red ") pra*ul "are /i-l s"utura ieri de pe "i0me Plan".et l-ai str#ns pe "aldar#mul ParisuluiM ; A-a -i e' s"umpe domnule @ona"ieux' am *)"ut +mpreun) "u prietenii mei o ")l)torie' dar nu (ro0a3)1 ; DeparteM ; Nu1 Nu prea departe5 la 3reo patru0e"i de le(.e de ai"i5 l-am +nso/it pe domnul At.os la ,)i' la ?or(es' unde "eilal/i au -i r)mas1 ; Iar dumneata a tre,uit s) te +ntor"i' nu-i a-aM urm) domnul @ona"ieux' "u o ")ut)tur) din "ele mai -irete1 Unui ,)iat *rumos "a dumneata' iu,ita nu-i d) r)(a0uri prea lun(i5 eram a-tepta/i "u ner),dare la Paris' a-a eM ; C.iar a-a' pe le(ea mea' ; +n"u3iin/) r#0#nd t#n)rul ; -i-/i m)rturises" "u at#t mai mult "u "#t 3)d ") nu /i se poate as"unde nimi"6 da' eram a-teptat' ,a +n") "u "e ner),dareI Un nor u-urel lune") peste *runtea lui @ona"ieux' dar at#t de u-urel' +n"#t d'Arta(nan ni"i nu-l ,)() de seam)1 ; Bi 3om *i r)spl)ti/i pentru (ra,a noastr)I urm) ne(ustorul de m)run/i-uri' "u un tremur +n (las' pe "are d'Arta(nan nu-l lu) +n seam)' dup) "um nu luase +n seam) ni"i norul u-urel "are "u o "lip) mai de3reme +ntune"ase *a/a "institului ,)r,at1 ; 2rei s) m) tra(i de lim,)I 0ise r#0#nd d'Arta(nan1 ; Nu' "e-/i spun e doar "a s) -tiu da") disear) o s) te +ntor"i a"as) t#r0iu1 ; Bi pentru "e a"east) +ntre,are' s"ump) (a0d)M ; st)rui d'Arta(nan' ; ai de (#nd oare s) m-a-tep/iM ; Nu' dar de "#nd "u arestarea -i de "#nd "u t#l.)ria a"eea la mine' m) sperii de "#te ori aud ") se des".ide o u-)' mai "u seam) noaptea1 Ce 3reiI Eu nu sunt osta-1 ; Btii "e3aM Nu te speria da") m) +ntor" la unu' la dou) sau ".iar la trei diminea/a5 -i da") nu m) +ntor" delo"' ni"i atun"i s) nu te sperii1 De data asta' @ona"ieux p)li at#t de tare' +n"#t n-a mai *i *ost "u putin/) "a d'Arta(nan s) nu-i ,a(e de seam) tul,urarea' -i-l +ntre,) "e are1

; Nimi"' ; r)spunse el' ; nimi"1 Dar de "#nd s-au a,)tut nenoro"irile pe "apul meu' m) apu") un *el de sl),i"iuni -i a"um am sim/it un *ior prin tot "orpul1 Dar "e s) te (#nde-ti la asta' dumneata' "are n-ai alt) trea,) de"#t s)-/i 3e0i de *eri"ire1 ; Atun"i s) -tii ") am trea,) mult)' *iind") sunt *eri"it1 ; Htai pu/in5 mai a-teapt)' ai spus ") e pe disear)1 ; O s) 3in) ea -i seara astaI Mul/umes" lui Dumne0euI Poate "-o a-tep/i -i dumneata la *el de ner),d)tor "a -i mine5 poate ") +n seara asta doamna @ona"ieux o s) 3in) -i ea' pe a"as)1 ; Doamna @ona"ieux nu e li,er) ast)-sear) ; l)muri +n"runtat so/ul' ; r)m#ne la Lu3ru s)--i 3ad) de tre,uri1 ; Cu at#t mai r)u pentru dumneata' dra(ul meu' "u at#t mai r)u5 "#nd eu sunt *eri"it' a-a 3rea s) *ie -i "eilal/i' dar pare-mi-se' asta nu prea se poate1 Bi t#n)rul se +ndep)rt)' r#0#nd +n .o.ote de (luma pe "are "redea ") numai el putea s-o +n/elea()1 ; Petre"ere *rumoas)I +i ur) @ona"ieux "u (las "a ie-it din morm#nt1 D'Arta(nan era prea departe +n") "a s)-l mai poat) au0i -i ".iar de l-ar *i au0it' +n starea sa su*leteas") ni"i nu l-ar *i luat +n seam)1 He +ndrept) spre palatul domnului de TrF3ille1 2i0ita pe "are i-o *)"ute +n a8un *usese' dup) "um ne amintim "u to/ii' *oarte s"urt) -i *)r) prea multe l)muriri1 !l ()si pe domnul de TrF3ille +n al nou)lea "er1 Re(ele -i re(ina *useser) +n"#nt)tori "u el la ser,are1 E drept' "ardinalul ar)tase +n s".im, "um nu se poate mai prost1 La ora unu dup) mie0ul nop/ii p)r)sise ,alul su, "u3#nt ") nu se simte ,ine1 C#t pri3e-te pe maiest)/ile lor' nu se +ntorseser) la Lu3ru de"#t la -ase diminea/a1 ; A"um' ; rosti domnul de TrF3ille "o,or#nd 3o"ea -i "er"et#nd "u pri3irea toate un(.erele +n")perii pentru a 3edea da") +ntr-ade3)r erau sin(uri' ; a"um s) 3or,im despre dumneata' tinere prietene5 ")"i nu +n"ape +ndoial) ") *eri"ita dumitale +ntoar"ere nu-i str)in) ni"i de ,u"uria re(elui' ni"i de trium*ul re(inei -i ni"i de umilirea eminen/ei sale1 H) -tii ") de a"i +nainte tre,uie s) te /ii ,ine1 ; De "e m-a- putea teme' ; r)spunse d'Arta(nan' ; "#t) 3reme 3oi a3ea *eri"irea s) m) ,u"ur de ,un)3oin/a maiest)/ilor lorM ; De toate' "rede-m)1 Cardinalul nu e omul "are s) uite ") a

*ost tras pe s*oar) p#n) nu se r)*uie-te "u po0na-ul5 -i dup) "um ,)nuies"' po0na-ul pare a *i un oare"are (as"on' pe "are-l "am "unoa-tem noi1 ; Crede/i oare ") eminen/a sa -tie "a dumnea3oastr) tot "e s-a +nt#mplat -i ") eu am *ost la LondraM ; Dra"eI Ai *ost la LondraI De la Londra ai adus diamantul )sta *rumos "are str)lu"e-te pe de(etul dumitaleM Ia seama' dra(ul meu d'Arta(nan' darul pe "are /i-l *a"e un du-man nu miroase a ,ine1 Mi se pare ") +n pri3in/a asta e -i o 0i"al) latineas")111 Htai pu/in111 ; Da' *)r) +ndoial)' ; +n(#n) d'Arta(nan' "are nu *usese ni"iodat) +n stare s)--i 3#re +n "ap "ea mai elementar) re(ul) de (ramati") latin) -i "are' "u ne-tiin/a lui' +-i s"osese din min/i pro*esorul' ; da' *)r) +ndoial)' tre,uie s) *ie a-a "e3a pe unde3a1 ; 2e0i ,ine ") e' ; st)rui domnul de TrF3ille' ; "are se pri"epea -i +n ale literaturii' ; deun)0i mi-l "ita domnul de @enserade111 a-teapt) pu/in111 a.I da111 mi-adu" aminte6 ...Timeo $anaos et dona ferentes. Ceea "e +nseamn)6 4?ere-te-te de du-manul "are-/i *a"e daruri''1 ; Diamantul a"esta' domnule' nu-l am de la un du-man' ; r)spunse d'Arta(nan' ; mi l-a d)ruit re(ina1 ; Re(inaIO.I O.I *)"u domnul de TrF3ille1 !ntr-ade3)r' e un (iu3aer re(al "are *a"e "a nimi" o mie de pistoli1 Prin "ine /i l-a trimis re(inaM ; Mi l-a dat ".iar ea1 ; UndeM ; !n "a,inetul de l#n() "amera' unde -i-a s".im,at ro".ia la ,al1 ; Cum astaM ; C#nd mi-a +ntins m#na s) i-o s)rut1 ; Ai s)rutat m#na re(ineiI se minun) domnul de TrF3ille' "u o".ii la d'Arta(nan1 ; Maiestatea sa a ,ine3oit s)-mi +n()duie a"east) neasemuit) "inste1 ; !n *a/a unor martoriM Neso"otitaI De trei ori neso"otit)I ; Nu' domnule' *i/i lini-tit' nimeni n-a 3)0ut-o' ad)u() d'Arta(nan1 Bi po3e-ti domnului de TrF3ille "um se petre"user) lu"rurile1

; O.I ?emeileI ?emeileI stri() ,)tr#nul osta-' "um o s) se lase ele de 3is)rile lor romanti"eMI Tot "e adu"e a tain) le +n"#nt)1 A-adar' i-ai 3)0ut doar ,ra/ul' at#ta tot5 da") ai +nt#lni-o +ns) pe re(in)' n-ai re"unoa-te-o -i da") ea te-ar +nt#lni n-ar -ti ni"i ea "ine e-tiI ; Nu' dar datorit) a"estui diamant111 st)rui t#n)rul1 ; As"ult)' ; +i "urm) 3or,a domnul de TrF3ille' ; 3rei s)-/i dau eu un s*at' un s*at +n/elept' un s*at prietenes"M ; M-a/i +ndatora mult' domnule' r)spunse d'Arta(nan1 ; Iat)6 du-te la "el dint#i ,i8utier "e-/i iese +n "ale -i 3inde-i diamantul pe ori"e pre/ o 3rea5 ori"#t ar *i de ")m)tar' tot o s)-/i dea opt sute de pistoli1 Pistolii n-au miros' tinere' pe "#t) 3reme inelul )sta are' -i +n") unul +n(ro0itor' "are-l poate tr)da pe "ine-l poart)1 ; H) 3#nd inelul a"estaM Un inel de la re(ina meaI Ni"iodat)I se +mpotri3i d'Arta(nan1 ; Atun"i +ntoar"e piatra "u *a/a +n)untru' smintitule' ")"i ori"ine -tie ") un (as"on nu ()se-te (iu3aere din astea +n s"rinul mai")-si1 ; Crede/i' a-adar' ") m) pa-te 3reo prime8dieM +ntre,) d'Arta(nan1 ; 2reau s) spun' tinere' ") "el "are doarme pe o m#n) "u *itilul aprins' tre,uie s) se so"oteas") la ad)post *a/) de dumneata1 ; Dra"eI ; morm)i d'Arta(nan1 pe "are tonul .ot)r#t al domnului de TrF3ille +n"epea s)-l nelini-teas")' ; Dra"eI Bi "e-i de *)"utM ; H) *ii "u o".ii +n patru' mereu -i +nainte de toate1 Cardinalul are "umplit) /inere de minte -i m#n) "u (.eare5 ia seama s) nu-/i 8oa"e "ine -tie "e ren(.i p)")tos1 ; Dar "umM ; De unde s) -tiu eu "umM Are la +ndem#na lui toate 3i"leniile HataneiI Cel mai ne+nsemnat lu"ru "e /i se poate +nt#mpla e s) te ridi"e1 ; CumI 3a +ndr)0ni "ine3a s) areste0e pe un om +n slu8,a ma8est)/ii saleM ; Ei a-I ai 3)0ut "um s-au sin".isit de At.os5 +n ori"e "a0' tinere' as"ult) pe un om "are de trei0e"i de ani e la "urte6 da") te "ul"i pe o ure".e -i te "re0i la ad)post' atun"i e-ti pierdut1 @a

dimpotri3)' ; -i s) m) as"ul/i pe mine ; tre,uie s) 3e0i pretutindeni numai du-mani1 Da") "ine3a +/i "aut) (#l"ea3)' *ere-te-te de el "a de *o"' ".iar de-ar *i un "opil de 0e"e ani5 da") te ata") 0iua sau noaptea' ia-o la s)n)toasa *)r) ni"i o ru-ine5 da") tre"i pe un pod +n"ear") +nt#i s"#ndurile' nu "um3a s)-/i *u() una de su, pi"ioare5 da") tre"i prin *a/a unei "ase "are se "l)de-te' uit)-te +n sus s) nu-/i "ad) o ")r)mid) +n "ap5 da") te +ntor"i a"as) t#r0iu' pune-l pe 3alet s) te urme0e -i 3aletul s) *ie +narmat' ,ine+n/eles da") ai +n"redere +n el5 *ere-te-te de ori"ine6 de prietenii dumitale' de *ratele dumitale' de iu,ita dumitale' -i mai "u seam) de iu,ita dumitale1 D'Arta(nan ro-i1 ; De iu,ita mea' spuse -i el me"ani"5 -i de "e de ea mai "ur#nd de"#t de alt"ine3aM ; ?iind") iu,ita e unul din mi8loa"ele "are-i pla" +ndeose,i "ardinalului5 n-are altul at#t de la +ndem#n)5 o *emeie te 3inde pentru 0e"e pistoli -i "a do3ad)' Dalila1 Cuno-ti H*#nta s"riptur)' nu-i a-aM D'Arta(nan se (#ndi la +nt#lnirea pe "are o a3ea ".iar +n seara a"ea "u doamna @ona"ieux' dar' s-o spunem spre lauda eroului nostru' p)rerea proast) a domnului de TrF3ille asupra *emeilor nu tre0i ni"i um,r) de ,)nuial) "u pri3ire la *rumoasa lui (a0d)1 ; Dar pentru ") 3eni 3or,a' urm) domnul de TrF3ille' "e s-a +nt#mplat "u "ei trei to3ar)-i ai dumitaleM ; To"mai 3oiam s) 3) +ntre,' da") n-a/i primit ni"i o -tire de la eiM ; Ni"i una' domnule1 ; I-am l)sat pe to/i +n drum1 Pe Port.os' la C.antillA' "u un duel +n spinare5 pe Aramis la CrX3e"oeur' "u un (lonte +n um)r -i pe At.os la Amiens' +n3inuit ") m)sluie-te ,ani1 ; Ia te uit)I se mir) domnul de TrF3ille5 dar dumneata "um de ai s")patM ; Ca prin minune' domnule' dar tre,uie s-o spun' "u o lo3itur) de spad) +n piept -i /intuind la r#ndul meu pe "ontele de Yardes1 !n mar(inea drumului spre Calais' "a pe un ,iet *lutura-1 ; Asta mai lipseaI De Yardes' omul "ardinalului' 3)rul lui Ro".e*ort5 stai' dra() prietene' uite "e-mi tre"e prin minte1 ; Hpune/i domnule1 ; !n lo"ul dumitale a- *a"e alt"e3a1

; Ce anumeM ; !n 3reme "e eminen/a sa ar pune s) m) "aute la Paris' eu alua *rumu-el drumul spre Pi"ardia' *)r) s) -tie nimeni -i m-a- du"e s) 3)d "e e "u prietenii mei1 La dra"uQI Li se "u3ine -i lor at#ta aten/ie din partea dumitaleI ; H*atul e ,un' domnule' -i 3oi ple"a ".iar m#ine1 ; M#ineM De "e nu ast)-sear)M ; Ast)-sear) tre,uie s) *iu la Paris pentru o ".estiune *)r) am#nare1 ; A.I tinereI tinereI 3reo dr)(u/)' nu-i a-aM ?ii "u o".ii +n patru' eu /i-o spun mereu6 numai *emeia ne-a pierdut pe to/i' "#/i suntem -i tot ea o s) ne piard) pe to/i "#/i 3om mai *i -i de a"i +nainte1 As"ult)-m) pe mine5 plea") disear)1 ; Cu neputin/)' domnule1 ; Li-ai dat "u3#ntulM ; Da' domnule1 ; Atun"i se s".im,)5 dar *)()duie-te-mi ") da") +n noaptea asta s"api "u 3ia/)' 3ei ple"a m#ine1 ; 2) *)()duies"1 ; Ai ne3oie de ,aniM ; Mai am +n") "in"i0e"i de pistoli1 N)d)8duies" s)-mi a8un()1 ; Dar to3ar)-ii dumitaleM ; Nu "red s) du") lips)1 C#nd am ple"at din Paris' a3eam *ie"are la noi "#te -apte0e"i -i "in"i de pistoli1 ; O s) te mai 3)d +nainte de ple"areM ; Nu "red' domnule5 a*ar) doar da") s-ar +nt#mpla "e3a nou1 ; Atun"i' ")l)torie ,un)I ; Mul/umes"' domnule1 Bi d'Arta(nan +-i lu) r)mas ,un de la domnul de TrF3ille' mi-"at mai mult "a ori"#nd de (ri8a-i "u ade3)rat p)rinteas") pentru mu-".etarii lui1 Tre"u r#nd pe r#nd pe la At.os' pe la Port.os -i Aramis1 Ni"i unul din ei nu se +ntorsese1 Nu-i ()si ni"i pe 3ale/ii lor1 Nimeni nu primise ni"i o -tire ni"i de la unii' ni"i de la "eilal/i1 Ar *i +ntre,at de ei pe iu,itele lor' dar n-o "uno-tea ni"i pe a lui Port.os' ni"i pe a lui Aramis' "#t pri3e-te pe At.os' el n-a3ea ni"i una1 Tre"#nd prin *a/a palatului ()r0ii' d'Arta(nan arun") o pri3ire +n (ra8d5 trei din "ei patru "ai se -i a*lau a"olo1 Neput#ndu--i "rede

o".ilor' Plan".et to"mai +i /es)la -i a,ia s*#r-ise "u doi din ei1 ; A.I domnule' se repe0i Plan".et' 0)rindu-l pe d'Arta(nan1 Ce ,u"uros sunt ") 3) 3)dI ; Bi de "e' Plan".etM +ntre,) t#n)rul1 ; A3e/i oare +n"redere +n (a0da noastr)' domnul @ona"ieuxM ; EuM C#tu-i de pu/in1 ; 2ai' domnule' "e ,ine *a"e/iI ; Dar "e-/i 3ine s) m) +ntre,iM ; P)i +n 3reme "e 3or,ea/i "u el' eu 3) pri3eam pe am#ndoi' *)r) s) aud "e spune/i5 domnule' -ti/i ") s-a s".im,at la *a/) de dou) trei oriM ; Ei' a-M ; Domnul n-o *i ,)(at de seam)' "u (#ndul la s"risoarea pe "are o primise5 dar eu' dimpotri3)' "u o".ii +n patru to"mai din pri"ina s"risorii pi"ate din "er nu l-am sl),it "u pri3irea -i i-am urm)rit toate mi-")rile *e/ei1 ; Bi "um /i s-a p)rutM ; Mutr) de tr)d)tor1 ; Ade3)ratM ; Mai mult5 "um a/i ple"at -i 3-a/i *)"ut ne3)0ut dup) "ol/ul str)0ii' domnul @ona"ieux -i-a luat p)l)ria' -i dup) "e a +n"uiat u-a' (lon/ -i el' +n partea "ealalt)1 ; !ntr-ade3)r' ai dreptate' Plan".et' toate astea +mi dau -i mie de ,)nuit' dar lini-te-te-te' n-o s)-i pl)tim ".iria p#n) "e nu s-or l)muri toate1 ; Domnul (lume-te' dar o s) 3ad) el ")111 ; Ce po/i s) *a"i' Plan".etM N-a3em +n"otro' "e e s"ris' e s"risI ; 2a s) 0i")' domnul nu renun/) la plim,area de ast)-sear)M ; Dimpotri3)' Plan".et5 "u "#t mi-ar *i mai "iud) pe domnul @ona"ieux' "u at#t mai 3#rtos m-a- du"e la +nt#lnirea .ot)r#t) prin s"risoarea asta "are te s#"#ie at#ta1 ; Atun"i' da") asta e 3rerea st)p#nului111 ; 2rere de ne"lintit' dra(ul meu5 prin urmare' la nou) a-teapt)-m) ai"i' la palat' 3oi 3eni s) te iau1 2)0#nd ") nu e ni"i o n)de8de s)-l *a") s)--i s".im,e (#ndul' Plan".et o*t) ad#n" -i se apu") s) /esale -i "el de al treilea "al1 Iar d'Arta(nan' "are de *apt era un ,)iat "#t se poate de pre3)0)tor' +n lo" s) se +ntoar") a"as)' se duse s) m)n#n"e la preotul (as"on "are' "#nd "ei patru prieteni *useser) la mare

str#mtoare' +i po*tise la o (ustare "u "io"olat)1

Capitolul GGI2 CAHA DIN GR DINA La nou) d'Arta(nan era la palatul ()r0ii5 +l ()si pe Plan".et' (ata +narmat1 Hosise -i al patrulea "al1 Ca arme' Plan".et +-i luase *linta -i un pistol1 D'Arta(nan a3ea spada' +-i mai puse dou) pistoale la ,r#u -i' s)rind *ie"are pe "#te un "al' am#ndoi se +ndep)rtar) pe t)"ute1 Era noapte ad#n")' a-a ") nimeni nu +i 3)0u ie-ind1 Plan".et mer(ea "u 0e"e pa-i +n urma st)p#nului1 D'Arta(nan tre"u ".eiurile de-a "urme0i-ul' ie-i prin poarta Con*erin/ei -i o apu") pe +n"#nt)torul drum "e du"e la Haint-Cloud' "are pe 3remea a"eea era "u mult mai *rumos de"#t este ast)0i1 C#t) 3reme au mers prin ora-' Plan".et p)stra respe"tuos dep)rtarea de "u3iin/)' dar "#nd drumul +n"epu s) *ie pustiu' -i din "e +n "e mai +ntune"at' el se apropie +n"eti-or de d'Arta(nan' ast*el +n"#t "#nd intrar) +n p)durea @oulo(ne se tre0i +n ".ipul "el mai *ires" din lume' al)turi de st)p#n1 !ntr-ade3)r' de "e s) as"undem ") le()narea "opa"ilor -i 8o"ul lumii +n desi-urile sum,re' +i pri"inuiau o 3ie nelini-te1 D'Arta(nan ,)() de seam) ") se petre"ea "e3a "iudat "u 3aletul lui1 ; Ei' domnule Plan".et' ; +l +ntre,) el' ; "e e "u dumneataM ; Nu ()si/i' domnule' ") p)durile seam)n) "u ,iseri"ileM ; Cum asta' Plan".etM ; Ni"i +n p)duri' ni"i +n ,iseri"i nu +ndr)0ne-ti s) 3or,e-ti +n (ura mare1 ; Bi de "e nu +ndr)0ne-ti s) 3or,e-ti +n (ura mare' Plan".etM Nu "um3a /i-e team)M ; Da' domnule' team) s) nu m-aud) "ine3a1 ; Li-i team) s) nu te aud) "ine3aM Dar "on3or,irea noastr) este "a dup) "arte' dra() Plan".et' nimeni nu i-ar putea ()si ni"i un "usur1 ; A.I domnule' ; st)rui Plan".et' m)rturisindu--i (#ndul lui de ")petenie' ; domnul )sta @ona"ieux are "e3a as"uns +n pri3ire

-i "e3a nepl)"ut "#nd +-i mi-") ,u0ele1 ; Cine nai,a te pune s) te (#nde-ti la domnul @ona"ieuxM ; Domnule' te (#nde-ti la "e po/i' nu la "e 3rei1 ; Pentru ") e-ti un *ri"os' Plan".et1 ; Domnule' s) nu ameste")m pre3ederea "u *ri"a5 pre3ederea e o 3irtute1 ; Bi tu e-ti 3irtuosI Nu-i a-a' Plan".etM ; Domnule' "e lu"e-te a"oloM Lea3) de *lint)M Da") ne-am aple"a pu/in "apulM ; !ntr-ade3)r' ; murmur) d'Arta(nan' ")ruia +i 3eneau +n minte s*aturile domnului de TrF3ille' ; +ntr-ade3)r' p#n) la s*#r-it nerodul )sta o s) ,a(e *ri"a -i-n mine1 Bi +-i +ndemn) "alul la trap1 Plan".et urm) mi-"area st)p#nului' par") ar *i *ost um,ra lui -i se tre0i mer(#nd +n trap al)turi de el1 ; Oare toat) noaptea o s) mer(em a-a' domnuleM +ntre,) el1 ; Nu' Plan".et' tu ai -i a8uns1 ; Cum am a8unsM Dar dumnea3oastr)M ; Eu m) du" "#/i3a pa-i mai +n"olo1 ; Bi domnul m) las) sin(ur ai"iM ; Li-e *ri")' Plan".etM ; Nu' dar /in s) 3) spun ") o s) *ie *ri( la noapte' ") *ri(ul d) reumatisme -i ") un 3alet "u reumatisme e o slu() *oarte nepotri3it)' mai "u seam) pentru un st)p#n sprinten "a dumnea3oastr)1 ; @ine' Plan".et' da") /i-o *i *ri(' intr) +ntr-una din "#r"iumile de "olo -i m#ine diminea/) la -ase' s) m-a-tep/i +n *a/a u-ii1 ; Domnule' eu am ,)ut -i m#n"at' "u tot respe"tul' talerul pe "are mi l-a/i dat de diminea/)' a-a ") nu mai am para ".ioar)' da") "um3a mi-ar *i *ri(1 ; Line o 8um)tate de pistol' -i ; pe m#ine1 D'Arta(nan des")le")' arun") *r#ul "alului pe ,ra/ul lui Plan".et -i se dep)rt) repede' +n*)-urat +n pelerin)1 ; Doamne' ") tare mai e *ri(I se 3)it) Plan".et' +ndat) "e--i pierdu st)p#nul din o".i1 Bi (r),it "um era s) se +n")l0eas")' aler() s) ,at) la u-a unei "ase ()tit) "u tot di".isul unei "#r"iumi de ma.ala1 !n 3remea asta' d'Arta(nan' "are apu"ase de-a "urme0i-ul pe pote")' +-i 3edea de drum -i a8un(ea la Haint-Cloud5 dar odat)

a"olo' +n lo" s-o ia pe uli/a mare' "oti pe dup) "astel' o lu) pe o uli"ioar) l)turalni") -i se tre0i +n "ur#nd +n *a/a "asei "u pri"ina1 Era a-e0at) +ntr-un lo" pustiu1 Pe o parte a uli"ioarei se l)*)ia un 0id mare' la "ap)tul ")ruia era "asa' iar pe "ealalt) parte' un (ard 3iu ap)ra de tre")tori o (r)dini/) +n *undul ")reia st)tea pe ,r#n"i o ,iat) "o"ioa,)1 A8unse la lo"ul +nt#lnirii' dar "um nu i se spusese s)--i 3esteas") sosirea prin ni"i un *el de semnal' se .ot)r+ s) a-tepte1 Nu se au0ea ni"i un 0(omot' s-ar *i 0is ") era la sute de le(.e de "apital)1 Dup) "e arun") o pri3ire +nd)r)tul lui' d'Arta(nan se re0em) de (ard1 Din"olo de (ard' de (r)din) -i de "o"ioa,)' o "ea/) *umurie a"operea su, 3)lurile ei .)ul nem)r(init +n "are Parisul dormea +ntins -i de03elit' .)u +n "are s"lipeau "#te3a pun"te luminoase' r)0le/e stele *une,re ale a"estui iad1 Dar pentru d'Arta(nan' toate pri3eli-tile se +n3e-m#ntau +n "ulori de 3is' toate (#ndurile a3eau un sur#s' toate ,e0nele p)reau str)3e0ii1 He apropia "easul +nt#lnirii1 !ntr-ade3)r' peste "#te3a minute "lopotul "el mare din Haint-Cloud l)s) +n"et-+n"et s) "ad) din (ura lui ")s"at) 0e"e lo3ituri' "a 0e"e mu(ete1 Era "e3a 8alni" +n a"est (las de ,ron0 "are se t#n(uia a-a' +n toiul nop/ii1 Dar *ie"are din lo3iturile "are al")tuiau ora "ea mult a-teptat) 3i,ra armonios +n inima t#n)rului1 O".ii lui st)teau pironi/i pe ")su/a din "ol/ul 0idului' ale ")rei *erestre erau toate o,lonite' a*ar) de una sin(ur)' de la "atul +nt#i1 Prin a"east) *ereastr) str),)tea o lumin) dul"e' "are s")lda +n ar(int *run0i-ul tremur)tor al "elor doi' trei tei' "res"u/i unul l#n() altul' +n a*ara par"ului1 ?)r) +ndoial)' +nd)r)tul *erestrui"ii' at#t de *erme")tor luminat)' +l a-tepta *rumoasa doamn) @ona"ieux1 Le()nat de a"est minunat (#nd' d'Arta(nan a-tept) o 8um)tate de "eas' netul,urat' "u o".ii a/inti/i asupra +n"#nt)toarei lo"uin/e' din "are 0)rea o ,u"at) de ta3an "u "iu,u"uri aurite' m)rturie a ele(an/ei +ntre(ului apartament1 Clopotul "el mare din Haint-Cloud ,)tu ora 0e"e -i 8um)tate1 De data asta' *)r) "a d'Arta(nan s) +n/elea() de "e' un *ior +i str),)tu m)dularele1 Poate ") +n"epea s)-l p)trund) *ri(ul -i lua *)r) s) 3rea sim/irea trupului drept o r)s*r#n(ere su*leteas")1

Cre0u apoi ") poate nu "itise ,ine' -i ") +nt#lnirea era .ot)r#t) pentru ora unspre0e"e1 He apropie de *ereastr)' se a-e0) +n dreptul unei ra0e de lumin)' s"oase s"risoarea din ,u0unar -i o "iti din nou5 nu se +n-elase6 +nt#lnirea era totu-i la 0e"e1 He +ntoarse iar)-i la lo"ul lui5 t)"erea -i sin(ur)tatea din 8ur +n"epeau s)-l nelini-teas")1 He au0i ,)t#nd ora unspre0e"e1 D'Arta(nan +n"epu s) se team) de-a ,inelea la (#ndul ") i se +nt#mplase "e3a doamnei @ona"ieux1 @)tu de trei ori din palme' era semnalul o,i-nuit al +ndr)(osti/ilor' dar nimeni nu r)spunse5 ni"i m)"ar e"oul1 !-i 0ise atun"i "u "iud)' ") poate t#n)ra *emeie a/ipise a-tept#ndu-l1 He apropie de 0id -i +n"er") s) se "a/ere' dar 0idul *iind proasp)t ten"uit d'Arta(nan +-i rupse 0adarni" un(.iile1 Bi deodat)' pri3irea +i ")0u pe "opa"ii "u *run0e s")ldate +n ar(intul luminii "e str),)tea prin (eamuri' -i "um unul din "opa"i se +ntindea p#n) peste drum' t#n)rul so"oti ") din mi8lo"ul ramurilor pri3irea lui ar *i putut p)trunde +n "as)1 Copa"ul era u-or de ur"at1 De altminteri' d'Arta(nan a,ia +mplinise dou)0e"i de ani' a-a ") tot mai /inea minte sl),i"iune lui de pe 3remea -"ol)riei1 !ntr-o "lip) se ur") +n mi8lo"ul ramurilor -i prin (eamurile str)3e0ii o".ii i se pironir) drept +n)untru1 Pri3eli-te stranie "are-l *)"u s) se "utremure din t)lpi p#n) +n "re-tet6 lumina a"eea *ira3)' lampa lini-tit)' +-i arun"a ra0ele peste un ta,lou +nsp)im#nt)tor6 unul din (eamuri era spart' iar u-a' pe 8um)tate s*)r#mat)' at#rna de ,alamale5 o mas)' pe "are tre,uie s) *i *ost a-e0at) o "in) aleas)' 0)"ea r)sturnat)5 pe 8os' peste tot' "io,uri de sti"l) -i *ru"te stri3ite a"opereau pardoseala5 totul m)rturisea ") +n "amera a"eea se d)duse o lupt) apri() pe 3ia/) -i pe moarte5 d'Arta(nan "re0u ") 3ede +n mi8lo"ul a"elei "iudate r)3)-eli *#-ii de 3e-minte -i urme de s#n(e "e p)tau *a/a de mas) -i perdelele1 He (r),i s) "o,oare +n strad)' +n 3reme "e inima-i ,)tea (roa0ni"5 3oia s) 3ad) da") nu d) peste alte urme de 3iolen/)1 Lumina *ira3) li")rea la *el de netul,urat) +n lini-tea nop/ii1 Bi d'Arta(nan des"operi' "eea "e nu 3)0use la +n"eput' ")"i nimi" nu-l +ndemnase la ast*el de "er"etare6 p)m#ntul ,)t)torit i"i'

r)s"olit "olo' purta urme +n"ur"ate de pa-i omene-ti -i "opite de "ai1 De asemenea' ro/ile unei tr)suri "e 3enise dinspre Paris l)saser) +n p)m#ntul moale d#re ad#n"i "are nu tre"eau mai departe de ")su/) -i se +ntor"eau +nd)r)t spre Paris1 Tot urm#ndu--i "er"et)rile' d'Arta(nan mai ()si l#n() 0id o m)nu-) *emeias") s*#-iat)1 !n p)r/ile unde m)nu-a nu atinsese noroiul r)m)sese "a nou)1 Era una dintre a"ele m)nu-i par*umate pe "are +ndr)(osti/ii le smul( at#t de ,u"uros de pe o m#n) *rumoas)1 Bi "u "#t d'Arta(nan +-i urma "er"et)rile' "u at#t *runtea i se +m,ro,odea de sudoare tot mai +n(.e/at)5 o spaim) (roa0ni") +i str#n(ea inima "a +ntr-un "le-te5 a,ia mai putea s) r)su*le5 "a s) se lini-teas")' +-i spunea ") poate totu-i "asa a"eea nu a3ea ni"i un ameste" "u doamna @ona"ieux5 ") t#n)ra *emeie +i d)duse +nt#lnire +n *a/a "asei -i nu +n "as)' ") poate ni"i nu p)r)sise Parisul' *iind re/inut) sau de +ndatoriri sau de (elo0ia so/ului ei1 Dar toate a"este (#nduri erau spul,erate' nimi"ite' r)sturnate de sim/)m#ntul a"ela de durere intim) "e "ople-e-te uneori +ntrea(a *iin/) omeneas") -i ne stri() prin tot "e-i menit +n trupul nostru s) aud)' "a o mare nenoro"ire ne p#nde-te1 D'Arta(nan sim/ea ")--i pierde min/ile5 +n"epu s) aler(e pe drumul mare' o apu") apoi pe unde 3enise' -i nimeri la podul plutitor "u (#nd s)-l des"oase pe podar1 Cam pe la -apte seara' podarul tre"use peste *lu3iu o *emeie +n*)-urat) +ntr-o mantil) nea(r)5 *emeia p)rea ") se *ere-te (ro0a3 s) nu *ie re"unos"ut)' dar to"mai din pri"ina *erelii ei' podarul o pri3ise "u -i mai mare st)ruin/) -i 3)0use ") era t#n)r) -i *rumoas)1 Pe 3remea a"eea' "a -i ast)0i' o mul/ime de *emei tinere -i *rumoase "are 3eneau la Haint-Cloud /ineau "u tot dinadinsul s) nu *ie 0)rite' -i totu-i d'Arta(nan nu se +ndoi ni"i o "lip) ") *emeia pe "are o 3)0use podarul era doamna @ona"ieux1 La lumina l)mpii "e ardea +n (.ereta podarului' d'Arta(nan mai "iti +n") o dat) r#ndurile doamnei @ona"ieux pentru a se +n"redin/a ") nu se +n-elase' ") +nt#lnirea tre,uia s) ai,) lo" la Haint-Cloud -i nu +n alt) parte' +n *a/a "asei domnului d'EstrFes -i nu pe alt) uli/)1 At#tea do3e0i se str#n(eau "a s)-i arate lui d'Arta(nan ") presim/irile nu-l +n-elaser) -i ") +ntr-ade3)r se +nt#mplase o mare

nenoro"ire1 Porni +ntr-o (oan) spre "astel5 "redea ") poate +n lipsa lui se petre"use "e3a nou a"olo +n "as) -i ") ar *i putut a*la l)muriri1 Uli"ioara era la *el de pustie -i prin *erestrui") se re3)rsa a"eea-i lumin) lini-tit) -i *ira3)1 D'Arta(nan se (#ndi atun"i la "o"ioa,a mut) -i oar,) din *undul (r)dinii "are' *)r) +ndoial)' a3usese o".i s) 3ad) -i "are ar *i putut s) -i 3or,eas")1 De-i poarta era +n".is)' s)ri peste (ard -i "u tot l)tratul "#inelui +n lan/' se apropie de u-)1 La "ele dint#i ,)t)i' nu r)spunse nimeni1 !n)untru a"eea-i t)"ere de morm#nt "a -i +n "asa din (r)din)1 Totu-i' "o"ioa,a *iind ultima lui speran/)' se .ot)r+ s) nu se urneas") de a"olo1 Nu tre"u mult -i i se p)ru ") aude +n)untru un 0(omot u-or' dar at#t de u-or' +n"#t p)rea ") tremur) -i 0(omotul de team) s) nu *ie au0it1 D'Arta(nan +n"et) atun"i s) mai ,at)' dar +n"epu s) roa(e "u un (las p)truns de at#ta +n(ri8orare -i at#tea *)()duieli' de at#ta spaim) -i duio-ie' ") ar *i lini-tit -i pe "el mai *ri"os om din lume1 !n s*#r-it' un 3e".i o,lon ros de "arii se des".ise' sau mai ,ine 0is se +ntredes".ise' -i se +n".ise la lo"' de +ndat) "e lumina unei ,iete l)mpi' "e p#lp#ia +ntr-un un(.er' ")0u pe "ureaua spadei -i pe m#nerele pistoalelor lui d'Arta(nan1 Totu-i' ori"#t de *ul(er)tor se petre"user) toate' a"esta a3u 3reme s) 0)reas") "apul unui ,)tr#n1 ; !n numele Cerului' ; se ru() el' ; as"ult)-m)5 a-teptam pe "ine3a "are nu mai 3ine5 mor de (ri8)1 H-a +nt#mplat 3reo nenoro"ire pe ai"i prin prea8m)M 2or,e-te1 ?ereastra se des".ise iar)-i +n"et' a"ela-i ".ip se i3i din nou5 numai ") de data asta *a/a ,)tr#nului era -i mai de "ear) "a +nt#ia dat)1 D'Arta(nan istorisi des".is toat) p)/ania' dar *)r) ni"i un nume5 +i spuse "um a3ea o +nt#lnire "u o t#n)r) *emeie +n *a/a "asei din "ol/ -i "um 3)0#nd ") nu mai 3ine se ur"ase +n tei -i 3)0use la lumina l)mpii .ara,a,ura din "amer)1 @)tr#nul +l as"ult) "u luare-aminte' *)"#nd mereu semn ") a-a era5 apoi "#nd d'Arta(nan s*#r-i de po3estit' "l)tin) din "ap +ntr-un *el "are nu 3estea nimi" ,un1 ; Ce 3rei s) spuiM +ntre,) d'Arta(nan1 Pentru Dumne0eu'

3or,e-te l)muritI ; 2ai' domnule' ; r)spunse ,)tr#nul' ; nu m) mai +ntre,a/i nimi"5 da") 3-a- spune "e am 3)0ut' "ine -tie "e a- p)/i -i eu1 ; A-adar' ai 3)0ut "e3aM Atun"i te ro( +n numele "erului' ; st)rui dOArta(nan arun"#ndu-i o moned)' ; 3or,e-te' spune-mi tot -i-/i dau "u3#ntul meu de (entilom ") nu 3oi s")pa ni"i o 3or,)1 @)tr#nul "iti at#ta ,un)-"redin/) -i at#ta durere pe ".ipul t#n)rului' +n"#t +i *)"u semn s) as"ulte -i-i po3esti "u (las "o,or#t6 ; H) tot *i *ost nou) "#nd am au0it 0(omot +n strad)5 3r#nd s) a*lu "e se petre"e' m-am apropiat de poart) -i am 3)0ut ") "ine3a +n"ear") s) intre1 Cum sunt s)ra" -i nu mi-e *ri") de .o/i m-am dus s) des".id -i am 0)rit trei ,)r,a/i la "#/i3a pa-i de poart)1 !n um,r) a-tepta o "alea-"a "u "ai +n.)ma/i -i "ai de ")l)rie1 De ,un) seam) "aii ne+n.)ma/i erau ai "elor trei ,)r,a/i +n straie de ")l)re/i1 ; Domnilor' ; le-am stri(at eu ; 3) ro(' "e dori/iM ; Tu tre,uie s) ai o s"ar)' se r)sti a"ela "are p)rea a *i ")petenia lor1 ; Da' domnule' s"ara "u "are "ule( *ru"tele1 ; D)-o +n"oa"e -i intr) +n "as)5 uite un taler pentru osteneal)' dar /ine minte ") da") s"api 3reun "u3#nt din "e-o s) 3e0i -i o s) au0i 9*iind") sunt si(ur ") tot o s) tra(i "u o".iul -i "u ure".ea' ori"#t te-am amenin/a noi:' s) -tii ") e-ti pierdut1 Hpun#nd 3or,ele astea mi-a arun"at un taler' pe "are eu l-am ridi"at de 8os' iar el mi-a luat s"ara1 Pre"um a spus' dup) "e au +n".is poarta +n urma lor' eu m-am *)"ut ") intru +n "as)' dar am ie-it +ndat) pe u-a dind)r)t -i m-am stre"urat prin +ntuneri" p#n) +n mi8lo"ul tu*ei a"eleia de so"' de unde puteam s) 3)d tot *)r) "a ei s) m) 3ad)1 Tustrei ,)r,a/ii tr)seser) "alea-"a mai aproape' *)r) ni"i un 0(omot' pe urm) au dat 8os din ea pe un ,)tr#nel s"und' (ros' ")runt' +m,r)"at "a 3ai de el' +n .aine mo.or#te5 )sta s-a ur"at +n"eti-or pe s"ar)' s-a uitat .o/e-te +n odaie' a "o,or#t pe urm) tiptil -i-a spus +n -oapt)6 ; D#nsa eI Bi numaide"#t' a"ela "are-mi 3or,ise s-a -i apropiat de u-a "asei' a des".is-o "u o ".eie pe "are o a3ea la el' a +n".is-o la lo" -i dus a *ost1 !n 3remea asta "eilal/i doi ,)r,a/i s-au ur"at pe

s"ar)1 Dodoro(ul st)tea l#n() "alea-")' 3i0itiul /inea .amurile' -i alt la".eu /inea "eilal/i "ai de d#rlo(i1 Deodat) +n "as) s-au pornit /ipete (roa0ni"e5 o *emeie s-a repe0it la *ereastr) -i a des".is-o "a -i "#nd ar *i 3rut s) sar)1 Dar "um a dat "u o".ii de "ei doi ,)r,a/i' s-a -i tras +napoi5 ei +ns) s-au n)pustit -i au dat ,u0na peste ea +n odaie1 Pe urm) eu n-am mai putut s) 3)d nimi"' dar am au0it ()l)(ie "a de mo,ile 03#rlite "#t "olo1 ?emeia /ipa ne3oie mare -i stri(a dup) a8utor' dar "ur#nd dup) a"eea i-au luat piuitul5 "ei trei ,)r,a/i s-au apropiat de *ereastr)' "u ea +n ,ra/e5 doi au "o,or#t s"ara -i au dus-o +n "alea-"a6 .odoro(ul a intrat -i el dup) ea1 Cel "e r)m)sese +n "as) a +n".is (eamul -i pe urm) a ie-it -i el -i s-a uitat +n "alea-"a s) 3ad) "u o".ii lui da") *emeia e +n)untru5 "eilal/i doi +l a-teptau ")l)ri5 a s)rit -i el +n -a5 la".eul -i-a luat lo"ul l#n() 3i0itiu' "alea-"a a luat-o la (oan) p)0it) de "ei trei ")l)re/i' -i asta a *ost tot1 Din "lipa a"eea' n-am mai 3)0ut -i n-am mai au0it nimi"1 Rdro,it de (roa0ni"a 3este' d'Arta(nan r)mase +n"remenit -i *)r) (las5 +n 3reme "e to/i demonii m#niei -i ai (elo0iei +i s*#rte"au inima1 ; Domnul meu' ; urm) ,)tr#nul' mult mai r)s"olit de a"ea de0n)de8de mut) de"#t ori"e t#n(uire sau la"rimi1 ; nu mai *i/i at#t de m#.nit6 doar nu 3-au omor#t-o5 la asta s) 3) (#ndi/i1 ; Nu "um3a +l -tii pe ,)r,atul "are 0i"i ") era ")petenia a"estei r)piri dr)"e-tiM ; Nu-l "unos"1 ; Dar "#nd /i-a 3or,it' ai putut s)-l 3e0iM ; Adi")' +mi "ere/i semnalmentele luiM ; Da1 ; !nalt' us")/i3' smead la *a/)' must)/i ne(re' o".i ne(ri' p)rea a *i un (entilom1 ; A-a-iI ; stri() d'Arta(nan' ; tot elI Mereu elI E (o(ori/a mea1 Bi "el)laltM ; CareM ; Cel mi"1 ; O.I a"ela "rede/i-m) nu e un (entilom5 de alt*el nu a3ea ni"i spad)' iar "eilal/i +i "am 3or,eau de sus1 ; O *i *ost 3reun 3alet' murmur) d'Arta(nan1 A.' ,iata *emeieI @iata *emeieI Cine -tie "e i-or *i *)"utI

; Mi-a /i *)()duit s) nu m) da/i de (ol' aminti ,)tr#nul1 ; Bi-/i +nnoies" *)()duiala *)"ut)' *ii lini-tit' sunt (entilom1 Un (entilom n-are de"#t "u3#ntul lui -i eu /i l-am dat pe al meu1 Cu su*letul plin de am)r)"iune' d'Arta(nan lu) iar)-i drumul spre podul plutitor1 Uneori nu-i 3enea s) "read) ") *emeia a"eea era doamna @ona"ieux' -i spera s-o ()seas") a doua 0i la Lu3ru' alteori se temea ") a3usese poate 3reo +n"ur")tur) "u altul -i des"operind lo"ul +nt#lnirii' (elosul pusese s-o r)peas")1 Era n)u"' era disperat' era "a ne,un1 ; O.' da") prietenii mei ar *i ai"iI ; +-i 0ise el' ; a- a3ea "el pu/in speran/a s-o ()ses"5 dar "ine -tie "e o *i -i "u eiM Era aproape de mie0ul nop/ii5 tre,uia s)-l ()seas") pe Plan".et1 @)tu pe r#nd la u-a tuturor "#r"iumilor la "are 0)rea un strop de lumin)' +n ni"i una nu-l ()si +ns) pe Plan".et1 La "ea de a -asea "#r"ium)' +n"epu a--i da seama ") "eea "e *)"ea n-a3ea ni"i un rost1 !i d)duse +nt#lnire 3aletului to"mai a doua 0i la -ase diminea/a -i oriunde s-ar *i a*lat' era +n dreptul s)u1 De altminteri' d'Arta(nan mai ".i,0ui +n sinea lui ") r)m#n#nd +n prea8ma lo"ului unde se petre"use +nt#mplarea' 3a i0,uti poate s) a*le "#te "e3a asupra a"estei stranii r)piri1 La a -asea "#r"ium)' dup) "um am spus' d'Arta(nan se opri' "eru o sti"l) de 3in din "el mai ,un' se a-e0) la o mas)' +n un(.erul "el mai +ntune"at -i' re0em#ndu--i "oatele' se .ot)r+ s) a-tepte ast*el 0orii dimine/ii5 dar -i de data asta speran/a i-a *ost +n-elat)5 de-i as"ult) "u s*in/enie toate -olti")riile -i sud)lmile "e--i arun"au +ntre ei lu"r)torii' 3ale/ii -i ")ru/a-ii' al")tuind "instita so"ietate din "are *)"ea -i el parte' tot nu putu prinde nimi" "are s)-l pun) pe urmele s)rmanei *emei r)pite1 A-a' ") 3r#nd-ne3r#nd' dup) "e (oli sti"la din pli"tiseal) -i din teama de a nu tre0i ,)nuieli' tre,ui s) se potri3eas") +n un(.erul lui "um i se p)ru mai la +ndem#n)' -i' de ,ine de r)u' s) a/ipeas")1 Cititorii +-i adu" aminte ") d'Arta(nan n-a3ea de"#t dou)0e"i de ani' iar la 3#rsta a"easta somnul +-i are "erin/ele lui ne+nduple"ate pe "are le impune -i "elor mai de0n)d)8duite inimi1 Pe la -ase diminea/a' d'Arta(nan se tre0i "u a"ea stare ma.mur) "are +nso/e-te de o,i"ei re3)rsatul 0orilor dup) o noapte de neodi.n)1 !-i potri3i iute .ainele' se pip)i "a s) se +n"redin/e0e da") +n timpul somnului nu-l 8e"m)nise "ine3a -i' ()sindu--i diamantul +n de(et' pun(a +n ,u0unar -i pistoalele la ,r#u' se

s"ul)' pl)ti sti"la de 3in -i ie-i s) 3ad) da") n-are mai mult noro"' pe lumin) de"#t pe +ntuneri"' +n ")utarea 3aletului1 !ntr-ade3)r' +nt#iul lu"ru pe "are-l 0)ri prin "ea/a umed) -i "enu-ie a *ost "institul Plan".et "are' eu am#ndoi "aii de d#rlo(i' +l a-tepta la u-a unei "#r"iumi pr)p)dite' prin *a/a ")reia d'Arta(nan tre"use *)r) a ,)nui m)"ar ") a"olo era o "#r"ium)1

Capitolul GG2 PORTDOH !n lo" s) se du") de-a dreptul la el a"as)' d'Arta(nan des")le") la poarta domnului de TrF3ille -i ur") repede s"ara1 De data asta era .ot)r#t s)-i po3esteas") tot "e se petre"use1 ?)r) +ndoial) ") i-ar da s*aturi ,une +n toat) +nt#mplarea a"easta' apoi' "um domnul de TrF3ille o 3edea aproape 0ilni" pe re(in)' ar *i putut s) a*le de la maiestatea sa unele l)muriri "u pri3ire la ,iata *emeie "are' *)r) doar -i poate' pl)tea din (reu "redin/a ei *a/) de st)p#n)1 Domnul de TrF3ille as"ult) spusele lui d'Arta(nan eu o luare-aminte "are do3edea ") +n toat) p)/ania a"easta el 3edea alt"e3a de"#t o intri() de dra(oste5 apoi' dup) "e d'Arta(nan s*#r-i de istorisit6 ; DmI ; *)"u el' ; toate astea miros a eminen/a sa "ale de-o po-t)1 ; Dar "e-i de *)"utM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Deo"amdat) nimi"' alt"e3a nimi" de"#t s) ple"i din Paris' a-a "um /i-am mai spus' -i "#t mai repede "u putin/)1 2oi 3edea pe re(in)' +i 3oi da am)nunte asupra r)pirii a"elei s)rmane *emei' pe "are' de ,un) seam)' nu le -tie5 a"este am)nunte o 3or ")l)u0i pe maiestatea sa' -i la +ntoar"erea dumitale poate ")-/i 3oi putea da 3reo 3este ,un)1 Las) totul pe mine1 D'Arta(nan' -tia ") domnul de TrF3ille' de-i (as"on' nu prea a3ea o,i"eiul s) t)()duias")' dar "#nd din +nt#mplare *)()duia "e3a' atun"i *)"ea ".iar mai mult de"#t *)()duise1 !l salut) de"i' plin de re"uno-tin/) pentru +ntre(ul tre"ut "a -i pentru 3iitor' iar prea 3redni"ul ")pitan' "are la r#ndul lui sim/ea o 3ie simpatie pentru a"est t#n)r at#t de "ute0)tor -i de d#r0' +i str#nse ")lduros

m#na' ur#ndu-i ")l)torie ,un)1 Dot)r#t s) urme0e *)r) +nt#r0iere s*aturile domnului de TrF3ille' d'Arta(nan se +ndrept) spre strada Groparilor "a s) 3e(.e0e la pre()tirea "u*)rului1 Apropiindu-se de "as)' +l 0)ri pe domnul @ona"ieux' "are' +m,r)"at +n .alat de diminea/)' st)tea +n pi"ioare' +n pra(ul u-ii1 Tot "e-i spusese +n a8un pre3)0)torul Plan".et despre *irea prime8dioas) a (a0dei +i 3eni atun"i +n minte5 +-i pironi o".ii asupra "eluilalt' mai s*redelitor de"#t p#n) atun"i' +ntr-ade3)r' +n a*ar) de a"ea ()l,e8eal) ,oln)3i"ioas) a o,ra0ului' semn ") *ierea se stre"oar) +n s#n(e' -i "are de alt*el s-ar *i putut s) nu *ie de"#t +nt#mpl)toare' d'Arta(nan des"operi "e3a as"uns' "e3a 3i"lean +n mi-")rile *e/ii ne(ustorului1 Un pun(a- nu r#de la *el "a un om "instit' un *)/arni" nu pl#n(e la *el "a un om de ,un)-"redin/)1 Ori"e pre*)")torie este o mas") -i ori"#t de is"usit) ar *i a"east) mas")' i0,ute-ti totdeauna' "u oare"are luare-aminte' s-o deose,e-ti pe ".ipul "elui "e-o poart)1 I se p)ru de"i lui d'Arta(nan ") domnul @ona"ieux poart) o mas") -i ") a"east) mas") era (ro0a3 de nepl)"ut) la 3edere1 Ast*el *iind' +n3ins de de0(ustul lui pentru a"est om' se pre()tea s) trea") pe l#n() el *)r) s)-i 3or,eas")' dar la *el "a -i +n a8un' domnul @ona"ieux des".ise 3or,a6 ; ?rumos' tinere' ; +i spuse' ; -tiu ") *a"em nop/i al,eI Bapte diminea/aI Mi se pare ") 3rei s) "am r)storni o,i"eiurile ,)tr#ne-ti -i ") te +ntor"i a"as)' "#nd al/ii a,ia plea")1 ; Dumitale nu /i se poate adu"e +n3inuirea asta' ; domnule @ona"ieux' ; dumneata e-ti pild) de om a-e0at1 E drept' "#nd ai o *emeie t#n)r) -i *rumoas)' ni"i n-ai de "e s) aler(i dup) *eri"ire5 *eri"irea 3ine ea dup) tine' nu-i a-a' domnule @ona"ieuxM P)m#ntiu "a un mort' @ona"ieux r#n8i +n sil)1 ; A.' a.I ; morm)i el ; dumneata e-ti om de 3ia/)' nu (lum)I Dar pe unde dra"uQ ai "olindat a0i noapte' dru(ul meuM He 3ede ") ai luat-o ra0na' peste "#mpuri1 C#nd +-i "o,or+ o".ii pe "i0mele lui pline de noroi' pri3irea lui d'Arta(nan ")0u -i pe panto*ii -i "iorapii ne(ustorului de m)run/i-uri5 s-ar *i 0is ") se +n(lodaser) +n a"eea-i m#0()5 "i0me' (.ete -i "iorapi erau aidoma p)ta/i "u a"ela-i *el de pete1 Bi atun"i' un (#nd +i *ul(er) prin minte lui d'Arta(nan6 omule/ul s"und' (ros -i ")runt' soiul a"ela de la".eu' +m,r)"at +n .ain) mo.or#t)' -i la "are o-tenii "are +nso/eau "alea-"a se uitau de

sus' era ".iar @ona"ieux1 Ho/ul *usese a"ela "are 3e(.ease la r)pirea so/iei lui1 Pe d'Arta(nan +l prinse o po*t) (ro0a3) s) sar) +n (#tul ne(ustorului -i s)-l su(rume' dar' "um am mai spus era ".i,0uit din *ire -i se st)p#ni1 Totu-i' s".im,area *e/ei lui r)s"olite era at#t de 3)dit)' +n"#t de spaim)' @ona"ieux +n"er") s) dea un pas +nd)r)t5 "um era +ns) to"mai +n dreptul "anatului +n".is al u-ii' opreli-tea nea-teptat) +l sili s) r)m#n) lo"ului1 ; Ia te uit)' -tii ") ai .a0' dra(ul' meu' ; +i spuse d'Arta(nan' ; dar mi se pare ") da") "i0mele mele au ne3oie de *)/uial)' apoi "iorapii -i panto*ii dumitale tre,uies" "ur)/a/i' nu (lum)1 Hau te pomene-ti "-ai um,lat -i dumneata .aimana' 8up#ne @ona"ieuxM Dra"eI asta n-ar *i de iertat unui om la 3#rsta dumitale -i "are' pe deasupra' are o so/ie at#t de t#n)r) -i de *rumoas)1 ; Nu' Doamne *ere-te' ; r)spunse @ona"ieux' ; dar ieri am *ost la Haint-MandF' "a s) +ntre, de o ser3itoare' ")"i +mi tre,uie numaide"#t una5 drumurile erau (roa0ni"e' am ")rat tot (lodul )sta pe mine -i n-am a3ut +n") 3reme s)-l "ur)/1 Lo"ul unde spunea @ona"ieux ") *usese era o nou) do3ad) +n spri8inul ,)nuielilor lui d'Arta(nan1 @ona"ieux spusese Haint-MandF' *iind") Haint-MandF era la "el)lalt "ap)t *a/) de Haint-Cloud1 A"east) presupunere a *ost pentru el +nt#ia alinare' +ntr-ade3)r' da") @ona"ieux -tia unde se a*l) so/ia lui' s-ar *i putut "a +ntre,uin/#nd mi8loa"e tari s)-l sile-ti ori"#nd s)--i de0le(e lim,a -i s) dea drumul tainei1 Tre,uia +ns) "a a"east) ,)nuial) s) se s".im,e +n si(uran/)1 ; Iart)-m)' dra() domnule @ona"ieux' da") m) port "u dumneata *)r) prea multe mo*turi ; +n"epu d'Arta(nan' ; dar nimi" nu-/i st#rne-te setea "a nesomnul -i mor de sete5 d)-mi 3oie' te ro(' s) iau un pa.ar "u ap) la dumneata' -tii' "a +ntre 3e"ini1 ?)r) s) mai a-tepte +n3oirea (a0dei' d'Arta(nan intr) repede +n "as) -i--i *uri-) pri3irea spre pat6 era neatins1 @ona"ieux nu se "ul"ase5 +nsemna ") se +ntorsese a"as) numai "u un "eas sau dou) mai de3reme5 o +nso/ise de"i pe so/ia lui p#n) la lo"ul unde *usese dus) sau m)"ar p#n) la +nt#ia sta/ie de po-t)1 ; Mul/umes"' domnule @ona"ieux' ; +i spuse d'Arta(nan' (olind pa.arul ; e tot "e doream de la dumneata1 A"um m) du"

sus la mine5 o s)-i dau lui Plan".et s)-mi "ure/e "i0mele -i dup) "e-o ispr)3i /i-l trimit' da") 3rei' s)-/i "ure/e -i dumitale panto*ii1 !l p)r)si apoi pe ne(ustorul de m)run/i-uri' "are uluit +n *a/a a"estui "iudat r)mas ,un' se +ntre,) de nu "um3a se d)duse sin(ur de (ol1 !n "apul s")rii' d'Arta(nan +l ()si pe Plan".et (ro0a3 de speriat1 ; 2ai' domnule' ; stri() 3aletul +ndat) "e--i 0)ri st)p#nul' ; am dat de una -i mai ,oa")n)' a,ia a-teptam s) 3) +ntoar"e/i1 ; Ce s-a mai +nt#mplatM +ntre,) d'Arta(nan1 ; M) prind pe ori"e 3re/i ") n-o s) (.i"i/i' "ine a *ost ai"i +n lipsa dumnea3oastr)1 ; C#nd astaM ; A"um o 8um)tate de "eas' pe "#nd era/i la domnul de TrF3ille1 ; Cine a 3enitM Daide' spune odat)1 ; Domnul de Ca3ois1 ; Domnul de Ca3oisM ; !n "arne -i oase1 ; C)pitanul ()r0ii eminen/ei saleM ; C.iar el1 ; 2enea s) m) areste0eM ; A-a am "am ,)nuit eu' "u toate ") pare a *i mare -me".er1 ; Ri"i ") pare a *i un -me".erM ; 2reau s) 0i" ") era dul"e "a mierea' domnule1 ; Ade3)ratM ; 2enea' ; 0i"ea el' din partea eminen/ei sale' "are nu 3) 3rea de"#t ,inele' s) 3) roa(e s) mer(e/i "u el la Palais RoAal1 ; Bi "e i-ai r)spunsM ; C) asta nu se poate' *iind") sunte/i ple"at' dup) "um putea s) 3ad) -i el1 ; Bi "e-a r)spuns atun"iM ; H) tre"e/i neap)rat pe la el peste 0i5 pe urm)' a ad)u(at +n"et de tot6 4Hpune st)p#nului t)u ") eminen/a sa +i este *oarte ,ine3oitor -i ") tot noro"ul lui at#rn)' poate' de +ntre3ederea asta41 ; Cap"ana e destul de nedi,a"e pentru "ardinal' 0ise sur#0#nd t#n)rul1 ; L)sa/i ") -i eu am mirosit "ap"ana -i am r)spuns ") o s) 3) par) (ro0a3 de r)u la +ntoar"ere1

; Unde a ple"atM a +ntre,at domnul de Ca3ois1 ; La TroAes' +n C.ampa(ne' am r)spuns eu1 ; Bi "#nd a ple"atM ; Asear)1 ; Plan".et' prietene' ; +i "urm) 3or,a d'Arta(nan' ; e-ti "u ade3)rat de nepre/uit1 ; M) +n/ele(e/i' domnule' m-am (#ndit ") da") 3re/i s)-l 3ede/i pe domnul de Ca3ois' o s) a3e/i destul) 3reme s) m) da/i de (ol' spun#nd ") nu era/i ple"at5 atun"i eu a- *i *ost min"inosul' -i "um nu sunt (entilom' mie mi-e +n()duit s) mint1 ; Lini-te-te-te' Plan".et' +/i 3ei p)stra *aima ta de om dintr-o ,u"at)5 +ntr-un s*ert de or) ple")m1 ; E to"mai s*atul pe "are 3ream s) 3i-l dau -i eu' domnule1 Pot s) 3) +ntre, +n"otro1 ; La dra"uQ' 3e0i ,ine ") +n partea "ealalt) de"#t i-ai spus tu "-am ple"at1 Dealtminteri' nu e-ti la *el de ner),d)tor "a -i mine s) -tii "e mai *a" Grimaud' MousSueton -i @a0in -i s) a*li "e s-a +nt#mplat "u At.os' "u Port.os -i "u AramisM ; @a da domnule' ; r)spunse Plan".et ; -i sunt (ata de drum ori"#nd dori/i5 "red ") deo"amdat) aerul de pro3in"ie o s) ne prias") mai ,ine de"#t aerul Parisului1 A-adar111 ; A-adar' Plan".et' str#n(e "atra*usele -i s) ple")m5 eu m) du" +nainte "u m#inile +n ,u0unar' "a s) nu ,)nuias") nimeni nimi"1 Ai s) m) ()se-ti la palatul ()r0ii1 Dar pentru ") 3eni 3or,a' Plan".et' "red ") ai dreptate +n pri3in/a (a0dei noastre6 s) -tii ")-i un ti")los *)r) pere".e1 ; A.I domnule' s) m) "rede/i "#nd 3) spun eu un lu"ru5 eu "ites" pe *a/a omului "a-n palm)1 A-a "um se +n/eleseser)' d'Arta(nan "o,or+ sin(ur5 apoi "a s) nu ai,) nimi" pe su*let' se +ndrept) iar)-i spre lo"uin/a prietenilor lui1 Nu se primise ni"i o 3este de la ei5 doar o s"risoare' toat) numai par*um' "u o s"riere aleas) -i m)runt)' sosise pentru Aramis1 D'Arta(nan o lu) la el1 Peste 0e"e minute Plan".et +l ()si +n (ra8durile palatului ()r0ii1 Ca s) nu piard) 3reme' d'Arta(nan +-i +n-euase sin(ur "alul1 ; @ine' ; +i spuse lui Plan".et' "#nd a"esta +i aduse -i "u*)rul "u .aine' ; a"um pune -aua pe "eilal/i trei s-o -ter(em1 ; Crede/i ") o s) mear() mai repede "u "#te doi "ai *ie"areM +ntre,) Plan".et "u ")ut)tura lui -)(alni")1

; Nu' domnule (lume/ de-a surda' ; r)spunse d'Arta(nan' ; dar "u "ei patru "ai ai no-tri o s)-i putem adu"e +nd)r)t pe "ei trei prieteni ai mei' da") ,ine+n/eles +i mai ()sim +n 3ia/)1 ; Asta ar *i mare noro" ; r)spunse Plan".et' ; dar ori"um' nu tre,uie s) pier0i n)de8dea' ") ,un e Dumne0eu1 ; Amin' 0ise d'Arta(nan1 s)rind pe "al1 Bi am#ndoi ie-ir) din palatul ()r0ii' *ie"are +ndrept#ndu-se spre alt "ap)t al str)0ii' unul a3#nd de (#nd s) ias) din Paris prin ,ariera la 2illette' iar "el)lalt prin ,ariera Montmartre' pentru a se +nt#lni din"olo de Haint-Denis5 m)sura a"easta strate(i") *iind urmat) de am#ndoi ")l)re/ii "u a"eea-i s*in/enie' a *ost +n"ununat) de o *rumoas) i0,#nd)1 D'Arta(nan -i Plan".et intrar) de"i am#ndoi deodat) la Pierre*itte1 E lo"ul s-o spunem' Plan".et era mai "ute0)tor 0iua de"#t noaptea1 Totu-i' *irea lui pre3)0)toare nu-l sl),ea ni"i o "lip)5 nu uitase ni"i una din p)/aniile "elei dint#i ")l)torii -i atun"i +i so"otea du-mani pe to/i "ei "are-i ie-eau +n "ale5 "a urmare +-i /inea tot timpul p)l)ria +n m#n)' *apt "e st#rnea ne+n"etate perda*uri din partea lui d'Arta(nan "are se temea "a' datorit) unei purt)ri prea de tot "u3iin"ioase' lumea s) nu-l ia drept 3ale/ii 3reunui om de nimi"1 Dar' *ie ") +ntr-ade3)r drume/ii se sim/eau mi-"a/i de "instea "e le *)"ea Plan".et' *ie ") de data asta nimeni nu mai st)tea la p#nd) +n "alea lui d'Arta(nan' ")l)torii no-tri au a8uns te*eri la C.antillA -i au des"ins la .anul 7rand-4aint-Martin, a"ela-i unde se opriser) -i "u prile8ul +nt#iei lor ")l)torii1 2)0#nd un t#n)r urmat de un 3alet "u doi "ai de ")l)rie -i du-i de d#rlo(i' .an(iul +nainta respe"tuos +n pra(ul u-ii1 Cum str),)tuse unspre0e"e le(.e' d'Arta(nan ()si nimerit s) poposeas") a"olo' *ie ") Port.os mai era sau nu +n .an1 Dar' ; (#ndi el' ; poate ") nu era "uminte s) +ntre,e ".iar de la +n"eput de soarta mu-".etarului1 Bi "a urmare a a"estor ".i,0uieli' *)r) s) pomeneas") nimi" de nimeni' d'Arta(nan des")le")' +i spuse 3aletului s) ai,) (ri8) de "ai' p)trunse +ntr-o mi") +n")pere unde erau ()0dui/i oaspe/ii "e doreau s) stea sin(uri -i "eru .an(iului o sti"l) din 3inul "el mai ,un -i o "in) din "ele mai alese1 A"east) "erere +nt)ri -i mai 3#rtos p)rerea ,un) pe "are .an(iul -i-o *)"use despre ")l)tor' de "um +l 0)rise1 Ast*el *iind' d'Arta(nan *u

osp)tat "#t ai *i ,)tut din palme1 Re(imentul ()r0ii se ale(ea dintre "ei dint#i (entilomi ai re(atului -i d'Arta(nan' urmat de un 3alet -i ")l)torind "u patru "ai *)r) seam)n de *rumo-i' nu putea' +n "iuda uni*ormei sale simple' s) nu st#rneas") uimire1 Dan(iul /inu s)-i ser3eas") ".iar el 3inul -i "ina6 3)0#nd toate a"estea' d'Arta(nan porun"i s) i se adu") dou) pa.are +n lo" de unul -i le() urm)toarea "on3or,ire6 ; Pe le(ea mea' dra() .an(iule' ; +n"epu d'Arta(nan umpl#nd am#ndou) pa.arele' ; /i-am "erut s)-mi adu"i 3inul "el mai ,un -i da") mi-ai tras ".iulul' /i-ai ales ".iar dumneata pedeapsa ")"i "um nu-mi pla"e s) ,eau sin(ur' 3a tre,ui s) ,ei "u mine1 Ia de"i pa.arul -i s) ,em1 Dar +n "instea "ui s) ,em "a s) nu sup)r)m pe nimeniM Dai s) ,em pentru prop)-irea .anului dumitaleI ; !n)l/imea 3oastr) +mi *a"e mare "inste' ; r)spunse (a0da' ; -i-i mul/umes" din inim) pentru ,una sa urare1 ; Ia ,ine seama' ; urm) d'Arta(nan' ; +n urarea mea e poate mai mult e(oism de"#t (#nde-ti5 numai +n lo"alurile "are prop)-es" e-ti ,ine primit5 +n .anurile unde trea,a mer(e anapoda' toate se du" de r#p)' iar ")l)torul e -i el 8ert*a ne"a0urilor +n "are se 0,ate (a0da5 a-a ") eu' "are ")l)tores" mult -i +ndeose,i pe drumul a"esta' a- dori s)-i 3)d pe to/i .an(iii *)"#nd a3ere1 ; !ntr-ade3)r' ; 0ise .an(iul' ; mi se pare -i mie "-am mai a3ut "instea s) 3)d pe domnul1 ; ?ire-teI Am tre"ut poate de 0e"e ori pe ai"i +n drum spre C.antillA' -i din "ele 0e"e ori m-am oprit "el pu/in de trei sau de patru ori la dumneata1 H) tot *ie 0e"e sau dou)spre0e"e 0ile de "#nd am poposit ai"i ultima oar)5 +nso/eam pe ni-te prieteni' ni-te mu-".etari5 ,a ".iar /in minte ") unul din ei s-a luat la .ar/) "u un str)in' un ne"unos"ut' un om "are pare-mi-se i-a ")utat nu -tiu "e (#l"ea3)1 ; A.' da' a-a eI ; *)"u .an(iul' ; mi-adu" -i eu aminte1 !n)l/imea 3oastr) 3rea s) 3or,eas") poate de domnul Port.osM ; Da' da' a-a-l ".ema pe to3ar)-ul meu de ")l)torie1 Doamne' Dumne0eule' spune-mi' te ro(' dra() .an(iule' i s-a +nt#mplat "um3a 3reo nenoro"ireM ; !n)l/imea 3oastr) tre,uie s)--i *i dat seama ") n-a mai putut s)--i urme0e drumul1

; !ntr-ade3)r' ne *)()duise "-o s) ne a8un() din urm)' dar nu l-am mai 3)0ut de atun"i1 ; Ne-a *)"ut "instea s) r)m#n) ai"i' urm) .an(iul1 ; CumM 2-a *)"ut "instea s) r)m#n) ai"iM ; Da' domnule' +n .anul nostru5 suntem ".iar *oarte +n(ri8ora/i1 ; Din "e pri"in)M ; Din pri"ina unor ".eltuieli pe "are le-a *)"ut1 ; @ine' dar ".eltuielile pe "are le-a *)"ut o s) le pl)teas")1 ; H) 3-aud) Dumne0euI Mi-a mai 3enit inima la lo"1 I-am +mprumutat' domnule' sume *oarte +nsemnate -i ".iar a0i diminea/) medi"ul +mi spunea ") da") domnul Port.os nu-i pl)te-te' atun"i o s)-mi "ear) mie ,anii' *iind") eu am trimis s)-l ".eme1 ; CumI Port.os e r)nitM ; N-a- putea s) 3) spun' domnule1 ; Cum' n-ai putea s)-mi spui M Dumneata e-ti mai +n m)sur) "a ori"are altul s-o -tii1 ; Da' dar +n meseria noastr) nu spunem tot "e -tim' domnule' mai ales "#nd ni s-a pus +n 3edere ") o s) pl)tim "u ure".ile da") nu ne /inem lim,a1 ; Pot s)-l 3)d pe Port.osM ; ?)r) +ndoial)' domnule' ur"a/i p#n) la "atul +nt#i -i ,ate/i la "amera nr1 $1 Dar spune/i-i ") sunte/i dumnea3oastr)1 ; Adi") de "e s)-i spun ") sunt euM ; Ca s) nu 3i se +nt#mple o nenoro"ire1 ; Bi "e nenoro"ire ar putea s) mi se +nt#mpleM ; Da") domnul Port.os 3) ia drept "ine3a de-ai "asei' poate ") s"os din s)rite 3) str)pun(e "u spada sau 3) 0,oar) "reierii1 ; Dar "e i-a/i *)"utM ; I-am "erut ,ani1 ; A.I Dra"eI A"um +n/ele(5 asta-i o "erere "are-l "am pli"tise-te pe Port.os "#nd n-are ,ani' dar dup) "#t o -tiu eu' ar tre,ui s) ai,)1 ; Bi noi am "re0ut la *el' domnule5 "um "asa noastr) e *oarte r#nduit) -i "um o,i-nuim s) ne *a"em so"otelile +n *ie"are s)pt)m#n)' dup) opt 0ile i-am ar)tat nota' dar se 3ede ") am ,rodit-o r)u' *iind") n-am apu"at s) des".idem ,ine (ura -i ne-a trimis la to/i dra"ii5 e drept' 8u"ase +n a8un1 ; Cum 8u"ase +n a8unM Cu "ineM

; Dumne0eule' "ine mai -tieM Cu un no,il +n tre"ere pe ai"i -i pe "are l-a po*tit s) 8oa"e ")r/i "u el1 ; Atun"i asta e' tre,uie s) *i pierdut tot' s)rmanul1 ; P#n) -i "alul' domnule5 "#nd str)inul era (ata s-o -tear()' "e s) 3edemM 2aletul lui +n-eua "alul domnului Port.os1 Atun"i i-am spus -i noi "e se "u3ine' dar str)inul ne-a r)spuns s) nu ne ameste")m unde nu ne *ier,e oala' ")"i e "alul lui1 I-am adus +ndat) la "uno-tin/) domnului Port.os "eea "e se +nt#mpla' dar -i el ne-a r)spuns ") suntem ni-te se")turi da") punem la +ndoial) "u3#ntul unui (entilom' -i ") o dat) "e (entilomul spusese ")-i "alul lui' ni"i nu se putea s) *ie alt*el1 ; Par")-l aud pe Port.os' murmur) d'Arta(nan1 ; Atun"i' ; urm) (a0da' ; i-am trimis r)spuns ") da") Cel-de-Hus nu 3rea s) ne +n/ele(em +n pri3in/a pl)/ilor' sper s) ai,) m)"ar ,un)tatea de a-l "insti "u n)ra3urile sale pe "on*ratele meu' st)p#nul .anului )a Vulturul de 1ur/ domnul Port.os mi-a r)spuns +ns) ") .anul meu *iind "el mai ,un' dore-te s) r)m#n) ai"i1 R)spunsul era prea m)(ulitor pentru mine' "a s) mai st)ruies" s) ple"e1 M-am mul/umit doar s)-l ro( s) se mute din "amera lui' "are e "ea mai *rumoas) din tot .anul -i s) se mul/umeas") "u o ")m)ru/) "ur)/i")' la al treilea1 La toate astea' domnul Port.os a r)spuns ") a-teapt) dintr-o "lip) +n alta sosirea iu,itei lui' "are e una dintre "ele mai de 3a0) doamne de la "urte' a-a ") ar tre,ui s) +n/ele( ") odaia' unde-mi *a"e "instea s) lo"uias") e ".iar prea ne+nsemnat) pentru a ()0dui asemenea *)ptur)1 De-i nu m) +ndoiam ") are dreptate' am "re0ut totu-i de datoria mea s) st)ruies"5 dar *)r) a se osteni s) stea m)"ar de 3or,) "u mine' a luat pistolul' l-a a-e0at pe m)su/a de noapte -i mi-a pus +n 3edere ") la "el dint#i "u3#nt despre ori"e mutare a lui1 !n)untru sau +n a*ar)' 3a slei "reierii neso"otitului "are se 3a ameste"a +ntr-o ".estiune "e nu-l pri3e-te de"#t pe d#nsul1 Bi de atun"i' domnule' nimeni nu mai pune pi"iorul la el +n odaie' a*ar) ,ine+n/eles de 3aletul lui1 ; 2a s) 0i")' MousSueton e ai"iM ; Da' domnule' "in"i 0ile dup) "e a ple"at' s-a +ntors' dar destul de plouat5 se pare ") -i el a "am a3ut nepl)"eri +n timpul ")l)toriei1 Din p)"ate' e -i mai repe0it de"#t domnul Port.os -i ni"i una' ni"i dou)' r)stoarn) pentru st)p#nul lui toate "u dosul +n sus1 La (#ndul ") n-o s) i se dea tot "e 3rea el' +-i ia sin(ur "e-i tre,uie

*)r) s) mai "ear)1 ; Drept e' ; r)spunse d'Arta(nan' ; "a am o,ser3at totdeauna la MousSueton un de3otament -i o iste/ime neo,i-nuit)1 ; He poate' domnule' dar (#ndi/i-3) ") mi s-ar +nt#mpla s) dau numai de patru ori pe an de atare iste/ime -i de atare de3otament5 a-a e ") a- r)m#ne pe dro8die1 ; Nu' *iind") Port.os o s)-/i pl)teas")1 ; DmI *)"u .an(iul a +ndoial)1 ; E prietenul de inim) al unei doamne *oarte sus-pus)' "are n-o s)-l lase +n +n"ur")tur) pentru *lea"ul "e-/i datorea0)1 ; Da"-a- +ndr)0ni s) spun "eea "e "red +n pri3in/a asta111 ; Ceea "e "re0iM ; Adi") mai mult6 "eea "e -tiu1 ; Ceea "e -tiiM ; @a -i mai mult6 un lu"ru de "are sunt si(ur1 ; Bi de "are lu"ru e-ti at#t de si(urM D)-i drumul111 ; A- spune ") eu o "unos" pe a"east) doamn) a-a de sus-pus)1 ; DumneataM ; Da' eu1 ; Bi "um ai a8uns s-o "uno-tiM ; 2ai' domnule' dar pot oare s) m) +n"red +n dumnea3oastr)M ; 2or,e-te -i ai "u3#ntul meu de (entilom ") n-o s) te ")ie-ti1 ; Bti/i' domnule' (ri8a mare a omului +l +mpin(e la multe111 ; Ai *)"ut "e3aM ; O.I nimi" din "eea "e n-ar a3ea dreptul s) *a") un "reditor1 ; Daide' spune1 ; Domnul Port.os ne-a +n"redin/at o s"risoare pentru du"esa asta' "u ru()mintea s-o du"em la po-t)1 Her3itorul lui nu sosise +n")1 Cum el nu putea p)r)si odaia' era silit s) ne roa(e pe noi s)-i *a"em tre,urile1 !n lo" s) du"em s"risoarea la po-t)' *iind") nu te po/i ,i0ui pe po-t)' m-am *olosit de prile8ul ") unul din ,)ie/ii mei de ser3i"iu to"mai ple"a la Paris -i i-am porun"it s) dea s"risoarea ".iar +n m#inile a"elei du"ese1 Nu *)"eam de altminteri de"#t s) +mplinim dorin/a domnului Port.os "are st)ruise at#t asupra s"risorii' nu-i a-aM ; Cam a-a1 ; Ei ,ine' domnule' -ti/i "ine este doamna asta din +nalta

so"ietateM ; Nu' l-am au0it pe Port.os 3or,ind de ea' dar at#ta tot1 ; Bti/i "ine este a"east) a-a-0is) du"es)M ; !/i spun ") n-o "unos"1 ; E o "otoroan/)' domnule' so/ia unui a3o"at de la C.atelet' o oare"are doamn) CoSuenard' "are are "el pu/in "in"i0e"i de ani -i "are tot mai *a"e pe (eloasa1 Mi se p)rea de alt*el (ro0a3 de "iudat "a o prin/es) s) lo"uias") +n strada Ur-ilorI ; De unde -tii toate asteaM ; Cum de unde le -tiuM C#nd a primit s"risoarea' a +n"eput s) /ipe -i s) spun) ") domnul Port.os e un *lu-turati" -i ") lo3itura "eea de spad) tre,uie s) *i *ost pentru 3reo *emeie1 ; CumI Port.os a *ost r)nitI ; 2ai' Doamne' "e-am spusI ; Ai spus ") Port.os a *ost r)nit1 ; Da' dar tot el mi-a porun"it s) nu s"ot o 3or,)1 ; Bi de "eM ; P)i de' domnule' *iind") s-a l)udat "-o s)-l s*#rte"e pe str)inul "u "are l-a/i l)sat +n")ier#ndu-se -i "#nd "olo' s-a (ro0)3it de(ea,a' ") str)inul l-a "ul"at pe el la p)m#nt1 Bi "um domnul Port.os 3rea s) *a") mereu pe 3oini"osul' a*ar) doar "#nd e 3or,a de du"es)' pe "are "redea "-o d) (ata "u rana lui' *ire-te ") nu 3rea s) m)rturiseas") nim)nui "-a *ost r)nit de-a ,inelea1 ; A-adar' rana +l /ine +n patM ; @a +n") "e mai ran)I Prietenul dumnea3oastr) are -apte 3ie/i' nu unaI ; Adi") dumneata erai de *a/)M ; I-am urm)rit' domnule' a-a' de-al dra"ului' -i am 3)0ut lupta *)r) "a lupt)torii s) m) poat) 3edea1 ; Bi "um s-a +nt#mplatM ; N-a /inut mult) 3reme' 3) spun eu1 H-au pus +n (ard)' str)inul s-a *)"ut ") ata") +ntr-un lo" -i a lo3it +ntr-altul' apoi s-a ap)rat' dar toate astea "u at#ta iu/eal)' +n"#t "#nd domnul Port.os a 3rut s) se apere' spada +i -i intrase de trei de(ete +n piept1 H-a pr),u-it pe spate1 Htr)inul i-a pus +ndat) 3#r*ul spadei +n (#t -i "#nd domnul Port.os s-a 3)0ut la ".eremul potri3ni"ului' s-a dat +n3ins1 Atun"i str)inul l-a +ntre,at "um +l ".eam) -i a*l#nd ") numele lui e Port.os -i nu d'Arta(nan' i-a dat ,ra/ul' l-a spri8init p#n) la .an' apoi a +n")le"at -i dus a *ost1

; Prin urmare' "u domnul d'Arta(nan a3ea str)inul "e a3eaM ; A-a se pare1 ; Btii "e s-o *i *)"ut "u elM ; Nu' nu-l 3)0usem ni"iodat) p#n) atun"i -i ni"i de atun"i nu l-am mai 3)0ut1 ; ?oarte ,ine' a"um -tiu tot "e 3oiam s) -tiu1 Hpui ") Port.os lo"uie-te la "atul +nt#i' "amera nr1 $M ; Da' domnule' "ea mai *rumoas) din tot .anul' o "amer) pe "are a- *i a3ut de 0e"e ori prile8ul s-o +n".irie01 ; Las)' lini-te-te-te' ; +l +n"redin/) d'Arta(nan r#0#nd' ; Port.os +/i 3a pl)ti "u ,anii du"esei CoSuenard1 ; O.I domnule' du"es) sau a3o")/oaie' mi-e totuna' numai s)--i des*a") ,aierele pun(ii5 dar ea a r)spuns ") s-a s)turat de neo,r)0)rile -i de -tren()riile domnului Port.os -i ") nu-i 3a trimite ni"i o para ".ioar)1 ; Bi i-ai dat lo"atarului dumitale r)spunsulM ; ?ereas") s*#ntul' -i-ar *i dat +ndat) seama +n "e *el i-am +mplinit porun"a1 ; A-a ") el a-teapt) mereu ,aniiM ; Da' "am a-a "e3a1 I-a mai s"ris -i ieri' dar de data asta ser3itorul lui i-a dus s"risoarea la po-t)1 ; Bi 0i"i ") so/ia a3o"atului e ,)tr#n) -i .#d)M ; Cin"i0e"i de ani ,)tu/i pe mu".e -i nu-i de lo" *rumoas)' dup) "um spunea Pat.aud1 ; Atun"i n-a3ea (ri8)' se 3a l)sa +nduio-at)6 de altminteri' Port.os nu poate s)-/i datore0e mare lu"ru1 ; Cum nu mare lu"ruI numai p#n) a"um 3reo dou)0e"i de pistoli' *)r) s) mai pun la so"oteal) do"torul1 Nu se lipse-te de nimi"' se "unoa-te ")-i +n3)/at s) tr)ias") ,ine1 ; ?ii pe pa"e' da")-l p)r)se-te iu,ita' +i r)m#n prietenii1 A-adar' dra() .an(iule' nu te nelini-ti -i d)-i mai departe toate +n(ri8irile pe "are s)n)tatea lui le "ere1 ; Domnul mi-a *)()duit ") nu 3a 3or,i nimi" de so/ia a3o"atului -i ") nu 3a s")pa ni"i un "u3#nt despre ran)1 ; Doar suntem +n/ele-i' ai "u3#ntul meuI ; Hunt si(ur ") m-ar omor+1 ; Nu-/i *ie team)' nu e ".iar at#t de al dra"ului pe "#t pare1 Bi spun#nd a"este "u3inte' d'Arta(nan ur") la "atul +nt#i' l)s#nd pe .an(iu "e3a mai lini-tit +n pri3in/a "elor dou) ,unuri la

"are p)rea ") /ine at#t de mult6 ,anii -i 3ia/a1 !n "apul s")rii' pe u-a "ea mai ar)toas) de pe sal)' era *)"ut "u "erneal) nea(r) un nr1 $ uria-5 d'Arta(nan ,)tu o sin(ur) dat) -i +n urma +n"u3iin/)rii "e se au0i din)untru' intr)1 Port.os st)tea "ul"at -i 8u"a ")r/i "u MousSueton' "a s) nu--i piard) +ndem#narea' +n 3reme "e o *ri(are +n")r"at) "u pot#rni".i se +n3#rtea +n *a/a *o"ului' iar +n "ele dou) "ol/uri ale ")minului uria- "lo"oteau pe pirostrii dou) oale "are r)sp#ndeau un +ndoit i0' de iepure "u usturoi -i de pla".ie de pe-te' ade3)rat) des*)tare a n)rilor1 !n alt) parte' t),lia unei m)su/e de s"ris -i marmura unui s"rin nu se mai 3edeau su, (r)mada sti"lelor (oale1 La 3ederea prietenului s)u' Port.os s"oase un stri()t de ,u"urie5 ridi"#ndu-se respe"tuos' MousSueton +i d)du lo"ul lui d'Arta(nan -i se duse s) arun"e o pri3ire asupra "elor dou) "rati/e a ")ror supra3e(.ere p)rea s)-i *i *ost dat) +n seam)1 ; A.' mii de dra"iI Dumneata e-ti' ; se ,u"ur) Port.os5 ; *ii ,ine3enit -i iart)-m) ") nu-/i ies +nainte' dar' ; ad)u() el' pri3indu-l pe d'Arta(nan "u oare"are (ri8)' ; -tii "e mi s-a +nt#mplatM ; Nu1 ; Nu /i-a spus nimi" .an(iulM ; Am +ntre,at de dumneata -i m-am ur"at de-a dreptul ai"i1 Port.os p)ru ") r)su*l) u-urat1 ; Dar "e ai p)/it' dra() Port.osM urm) d'Arta(nan1 ; Uite "e6 "#nd m-am arun"at asupra ad3ersarului pe "are-l ()urisem "u trei lo3ituri de spad) -i pe "are 3oiam s)-l dau (ata "u o a patra' mi-a alune"at pi"iorul pe o piatr) -i mi-am 0drelit (enun".iul1 ; Ade3)ratM ; Pe "insteI Ce noro" pe ti")losul a"ela' ") alt*el +/i spun eu ")-l omoram pe lo"1 ; Bi "u el "e s-o *i *)"utM ; De unde s) -tiuM H-a s)turat -i a sp)lat *rumu-el putina1 Dar "u tine "e se mai aude' dra(ul meuM ; 2a s) 0i")' din pri"ina (enun".iului' e-ti /intuit +n pat' dra() Port.osI urm) d'Arta(nan1 ; Da' pe le(ea mea' asta-i tot5 de alt*el +n "#te3a 0ile o s) *iu din nou pe pi"ioare1 ; Dar de "e nu le-ai spus s) te du") la ParisM Cred ") te

pli"tise-ti de moarte ai"i1 ; Asta a- *i 3rut -i eu' dar dra() prietene' tre,uia s)-/i m)rturises" "e3a1 ; Ce anumeM ; ?iind") m) pli"tiseam de moarte a-a "um spui' -i a3eam +n ,u0unar "ei -apte0e"i -i "in"i de pistoli pe "are mi-i d)duse-i' "a s) m) mai distre0' am ".emat sus' la mine' pe un (entilom "are tre"ea pe ai"i -i l-am po*tit s) *a"em o partid) de 0aruri1 El a primit -i' pe le(ea mea' "ei -apte0e"i -i "in"i de pistoli au tre"ut to/i din ,u0unarul meu +ntr-al lui' *)r) s) mai pomenes" de "al' pe "are mi l-a luat pe deasupra1 Dar dumneata' dra() d'Arta(nanM ; Ce 3rei' dra() Port.os' nu po/i a3ea noro" +n toate' +l +m,)r,)t) d'Arta(nan1 Btii 0i"ala6 4Noro"os la ")r/i' nenoro"os +n dra(oste41 Bi tu prea e-ti *eri"it +n dra(oste "a s) nu se r)0,une 8o"ul5 dar "e-/i pas) de (.inionul )staM N-ai oare' -tren(ar *eri"it "e e-ti' n-ai oare pe du"esa dumitale "are a,ia o *i a-tept#nd s)-/i sar) +n a8utorM ; Uite' dra() d'Arta(nan' prea se /ine (.inionul de mine' ; r)spunse Port.os +n ".ipul "el mai *ires"5 ; i-am s"ris s)-mi trimit) 3reo "in"i0e"i de (al,eni' *iind") a3eam numaide"#t ne3oie +n .alul +n "are eram111 ; Ei -iM ; Ei -iI He 3ede ") o *i pe unde3a' pe la 3reo mo-ie de-a ei' ") nu mi-a r)spuns1 ; Ade3)ratM ; Da1 Atun"i i-am mai trimis ieri alta s"risoare -i mai str)lu"itoare de"#t +nt#ia5 +n s*#r-it' ,ine "-ai sosit' s"umpul meu' s) 3or,im a"um de dumneata' +/i m)rturises" ") +n"epusem s) *iu "am +n(ri8orat de soarta dumitale1 ; H-ar 0i"e ") .an(iul se poart) destul de ,ine' dra() Port.os' spuse d'Arta(nan' ar)t#nd ,olna3ului "rati/ele pline -i sti"lele (oale1 ; A-a -i a-aI r)spunse Port.os1 A"um trei sau patru 0ile' neru-inatul mi-a adus so"oteala -i l-am dat a*ar) "u so"oteal) "u tot5 a-a ") a"um sunt ai"i "a un soi de +n3in()tor' un soi de "u"eritor1 Bi "a s) nu m) s"oat) "u sil) de pe po0i/ii' 3e0i ") stau +narmat p#n)-n din/i1 ; Pare-mi-se' ; spuse d'Arta(nan r#0#nd' ; ") din "#nd +n "#nd mai dai -i "#te un ata"1

Bi ar)t) "u de(etele sti"lele -i "rati/ele1 ; Din ne*eri"ire' nu eu' l)muri Port.os1 H"r#ntitura asta p)")toas) m) /ine la pat5 dar MousSueton mai d) "#nd -i "#nd "#te o rait) -i se +ntoar"e "u de-ale (urii1 MousSueton' dra() prietene' ; urm) Port.os' ; uite ") ne-au sosit +nt)riri' o s) a3em ne3oie de mai multe merinde1 ; MousSueton' ; +ntre,) d'Arta(nan' ; s-ar putea s)-mi *a"i o +nlesnireM ; Ce anume' domnuleM ; D) re/eta dumitale lui Plan".et5 te pomene-ti ") la r#ndul meu m) tre0es" -i eu asediat -i nu mi-ar p)rea r)u s)-mi poarte -i el de (ri8) "um +i por/i dumneata st)p#nului dumitale1 ; 2ai' domnuleI ; r)spunse MousSueton "u un aer sp)-it' ; nimi" mai u-or1 Nu tre,uie de"#t pu/in) +ndem#nare -i at#ta tot1 Am *ost "res"ut la /ar) -i tai")-meu' "#nd i se +nt#mpla s) ai,) r)(a0' "am 3#na pe *uri-1 ; Bi de *elul lui' "e *)"eaM ; A3ea o +ndeletni"ire pe "are eu am so"otit-o totdeauna "a *iind destul de ,uni"i")1 ; AnumeM ; Cum era pe 3remea r)0,oaielor dintre "atoli"i -i .u(.eno/i -i +i 3edea pe "atoli"i ")s)pindu-i pe .u(.eno/i' -i pe .u(.eno/i ")s)pindu-i pe "atoli"i' -i toate astea +n numele reli(iei' +-i *)"use -i el o "redin/) ameste"at)' "are-i +n()duia s) *ie "#nd "atoli"' "#nd .u(.enot1 !-i luase o,i"eiul s) "utreiere "u pu-"a pe um)r pe dup) ulu"ile din mar(inea drumurilor5 "#nd 0)rea 3enind sin(ur-sin(urel un "atoli"' +n su*letul lui ,iruia "redin/a protestant)1 !-i potri3ea pu-"a +n partea drume/ului' apoi "#nd era la 0e"e pa-i de el' +n"epea un dialo( "are se s*#r-ea aproape totdeauna prin a"eea ") drume/ul +-i p)r)sea pun(a' "a s)--i p)stre0e 3ia/a1 He +n/ele(e de la sine ") atun"i "#nd 3edea 3enind un .u(.enot' tai")-meu se sim/ea slu8itor at#t de +n*l)")rat al "redin/ei "atoli"e' +n"#t ni"i nu +n/ele(ea "um de "u un s*ert de "eas mai de3reme putuse a3ea +ndoieli +n pri3in/a +nt#iet)/ii s*intei noastre reli(ii1 C)"i' tre,uie s) mai -ti/i' domnule ") eu sunt "atoli"5 dar' "redin"ios prin"ipiilor sale' pe *ratele meu mai mare tai")-meu +l *)"use .u(.enot1 ; Bi "um a s*#r-it a"east) "instit) *a/)M +ntre,) d'Arta(nan1 ; O.I +n ".ipul "el mai ne*eri"it' domnule5 +ntr-o 0i s-a tre0it

+ntr-o +n*und)tur) de drum' +n"ol/it +ntre un .u(.enot -i un "atoli" "u "are se mai +nt#lnise -i "are l-au re"unos"ut5 am#ndoi -i-au dat m#na +mpotri3a lui -i l-au sp#n0urat de un "opa"5 pe urm)' au 3enit s) se laude "u *rumoasa lor ispra3) +ntr-o "#r"ium) din primul sat "are le-a ie-it +n "ale -i unde din +nt#mplare eu st)team la un pa.ar de 3in "u *ratele meu1 ; Bi 3oi "e-a/i *)"utM mai +ntre,) d'Arta(nan1 ; I-am l)sat *rumu-el s) ispr)3eas")' ; l)muri MousSueton' ; -i "#nd au ie-it din "#r"ium)' "um *ie"are din ei se +ndrepta spre alt drum' *ratele meu i-a /inut "alea "atoli"ului' iar eu "alea protestantului1 Peste dou) "easuri' era (ata' le *)"user)m de petre"anie la am#ndoi' admir#nd' +n a"ela-i timp +n/elep"iunea s)rmanului nostru tat)' "are *usese at#t de pre3)0)tor +n"#t s) ne "reas") pe *ie"are +n alt) "redin/)1 ; !ntr-ade3)r' a-a "um spui' MousSueton' "red ") tat)l dumitale era un 3oini" *oarte di,a"i1 Bi 0i"i ") +n "easurile lui de r)(a0' 3#na pe as"unsM ; Da' domnule' el m-a +n3)/at s) +nnod un la/ si s) a-e0 o undi/)1 A-a ")' +ndat) "e am 3)0ut ") ti")losul nostru de .an(iu ne .r)ne-te "u "arne ma"r) ,un) pentru ,)d)rani' dar nu pentru stoma"uri sl),ite "a ale noastre' m-am +ntors -i eu oare"um la 3e".ea mea meserie1 Tot .oin)rind prin p)durile prin/ului $N' am +ntins "#te3a la/uri peste d#re de s)l,)ti"iuni -i tot .u0urind pe mar(inea ele-teielor Alte/ei sale' am mai stre"urat -i "#te o undi/) la *und1 A-a se *a"e ")' a"um' mul/umit) lui Dumne0eu' nu du"em lips)' dup) "um pute/i 3edea -i dumnea3oastr)' ni"i de pot#rni".i' ni"i de iepuri' ni"i de "rapi -i ni"i de /ipari' toate' m#n")ruri u-oare -i .r)nitoare' prielni"e unor ,olna3i1 ; Dar' 3inul' ; +ntre,) d'Arta(nan' ; "ine 3) *a"e rost de 3inM Dan(iulM ; Da -i nu1 ; Cum adi") da -i nuM ; El ne d) 3inul' e drept' dar nu -tie ") are a"east) "inste1 ; 2or,e-te l)murit' MousSueton' de la dumneata se pot +n3)/a multe1 ; Iat)' domnule6 pe "#nd "utreieram +n sus -i-n 8os p)m#ntul' +nt#mplarea a *)"ut s) +nt#lnes" pe un spaniol "are 3)0use o (roa0) de /)ri' printre altele -i Lumea Nou)1
$N

E 3or,a de *ratele re(elui1

; Ce le()tur)' poate s) ai,) Lumea Nou) "u sti"lele de pe s"rin -i de pe m)su/a de s"risM ; R),dare' domnule' toate la 3remea lor1 ; A-a e' MousSueton' m) las +n 3oia dumitale -i te as"ult1 ; Hpaniolul )sta a3ea +n slu8,a lui un 3alet "are-i +nso/ise +ntr-o ")l)torie +n Mexi"1 2aletul era un "ompatriot de-al meu a-a ") ne-am +mprietenit' mai "u seam) ") ne potri3eam (ro0a3 "a *ire1 La am#ndoi ne pl)"ea mai mult "a ori"e 3#n)toarea -i +ntr-o 0i mi-a po3estit "um 3#nea0) ,)-tina-ii +n "#mpiile din Pampas ti(ri -i tauri doar "u un *el de la/uri +nnodate la "ap)t' pe "are le arun") de (#tul +nsp)im#nt)toarelor di.)nii1 La +n"eput nu-mi 3enea s) "red ") poate "ine3a s) a8un() la asemenea +ndem#nare' +n"#t s) arun"e "ap)tul unei *r#n(.ii' a"olo unde 3rea la dou)0e"i sau trei0e"i de pa-i dep)rtare5 dar +n *a/a do3e0ilor lui' am *ost silit s) re"unos" ") spune ade3)rul6 prietenul meu punea o sti"l) la trei0e"i de pa-i -i la *ie"are arun")tur) de la/ +i -i prindea (#tul1 Am +n"eput s) *a" -i eu +n"er")ri -i "um natura m-a +n0estrat "u "e3a +nsu-iri' am a8uns s) arun" ast)0i lasso- ul la *el de ,ine "a unul din lumea lor1 A"um m) +n/ele(e/iM Dan(iul nostru are o pi3ni/) doldora de 3inuri' dar /ine ".eia la el5 pi3ni/a asta are +ns) o *erestrui")5 prin *erestrui"a asta arun" eu la/ul -i' "um -tiu a"um unde e "ol/ul "el ,un' apoi s"ot -i eu mereu1 Iat)' domnule' "e le()tur) are Lumea Nou) "u sti"lele de pe m)su/a de s"ris -i de pe s"rin1 Bi a"um' (usta/i din 3inul nostru -i' *)r) p)rtinire' spune/i-ne "um +l ()si/i1 ; Mul/umes"' prietene' mul/umes"' dar din p)"ate' to"mai am luat masa1 ; Atun"i pune masa MousSueton' ; +i spuse Port.os' ; -i pe "#nd noi 3om pr#n0i' d'Arta(nan ne 3a po3esti "e a *)"ut +n "ele 0e"e 0ile de "#nd ne-a p)r)sit1 ; @u"uros' r)spunse d'Arta(nan1 !n 3reme "e Port.os -i MousSueton +n*ule"au "u o po*t) de "on3ales"en/i -i "u a"ea *r)/ie "e apropie pe oameni +n nenoro"ire' d'Arta(nan po3esti "um +n urma r)nilor ")p)tate' Aramis *usese silit s) se opreas") la CrX3e"oeur' "um +l l)sase pe At.os la Amiens' 0,)t#ndu-se +n m#inile a patru in-i "are-l +n3inuiau ") e *alsi*i"ator de ,ani -i "um el' d'Arta(nan' *usese silit s) trea") peste trupul "ontelui de Yardes "a s) poat) a8un(e +n An(lia1

Ai"i se oprir) dest)inuirile lui d'Arta(nan5 +i mai spuse doar ") la +ntoar"erea lui din An(lia a adus "u el patru "ai *)r) seam)n de *rumo-i' unul pentru el -i "#te unul pentru *ie"are din prietenii lui5 apoi s*#r-i 3estind pe Port.os ") +n (ra8dul .anului se -i ()sea "alul "e-i *usese soro"it1 To"mai atun"i intr) Plan".et6 +i adu"ea st)p#nului la "uno-tin/) ") puteau a8un(e -i dormi la Clermont' deoare"e "aii se odi.niser) destul1 Lini-tit +n pri3in/a lui Port.os -i ar0#nd de ner),dare s) a*le -tiri despre "eilal/i doi prieteni' d'Arta(nan +i +ntinse ,olna3ului m#na' spun#ndu-i ") porne-te din nou la drum' pentru a--i urma "er"et)rile1 De alt*el' "um spera s) se +ntoar") pe a"eea-i "ale' da") peste -apte sau opt 0ile +l 3a ()si tot a"olo' d'Arta(nan +l 3a lua "u el1 Port.os -i r)spunse ")' dup) "um "redea el' (enun".iul nu-i 3a +n()dui s) se ridi"e din pat +n a"est r)stimp1 Apoi tre,uia s) r)m#n) la C.antillA "a s) a-tepte -i r)spunsul du"esei1 D'Arta(nan +i ur) un r)spuns (ra,ni" -i noro"os -i' dup) "e-l ru() din nou pe MousSueton s) ai,) (ri8) de st)p#nul lui' pl)ti .an(iului nota -i porni mai departe' +mpreun) eu Plan".et' u-urat -i el de po3ara unuia din "al1

Capitolul GG2I TERA LUI ARAMIH D'Arta(nan nu-i pomenise nimi" lui Port.os ni"i despre ran)' ni"i despre so/ia a3o"atului1 Era stra-ni" de +n/elept ,earne0ul nostru' ori"#t ar *i *ost el de t#n)r1 He *)"u de"i ") d) "re0are pala3relor *)losului mu-".etar' +n"redin/at ") nu e pe lume prietenie "are s) d)inuie +n *a/a unei taine des"operite' mai ales "#nd a"east) tain) /ine de tru*ie5 apoi ai totdeauna o oare"are superioritate moral) asupra a"elora ")rora le "uno-ti 3ia/a1 Cu (#ndul de"i la me-te-u(ite planuri de 3iitor' -i .ot)r#t *iind s) *a") din "ei trei to3ar)-i uneltele noro"ului s)u' d'Arta(nan era ,u"uros s) str#n() de "u 3reme +n m#na lui *irele ne3)0ute "u a8utorul ")rora n)d)8duia s)-i poat) *olosi1 Totu-i' "#t a *ost drumul de lun(' o restri-te ad#n") +i str#nse

inima6 se (#ndea la a"ea t#n)r) -i *rumoas) doamn) @ona"ieux de la "are tre,uia s) primeas") r)splata "redin/ei lui5 dar' ne (r),im s-o spunem' m#.nirea t#n)rului era pri"inuit) mai pu/in de p)rerile de r)u ale *eri"irii pierdute' de"#t de teama ") i se +nt#mplase o nenoro"ire s)rmanei *emei1 Pentru el nu +n")pea ni"i o +ndoial)6 doamna @ona"ieux ")0use 8ert*) r)0,un)rii "ardinalului -i' a-a "um -tiau to/i' r)0,un)rile eminen/ei sale erau "umplite1 Cum de se +ndurase Ri".elieu s)-l ierte' era "e3a de "are nu--i d)dea ni"i el seama -i *)r) +ndoial)' domnul de Ca3ois' ")pitanul ()r0ii "ardinalului' l-ar *i dumirit da") l-ar *i ()sit a"as)1 Nimi" nu *a"e timpul s) trea") at#t de iute -i nimi" nu s"urtea0) "alea "a un (#nd "are a,soar,e +ntrea(a *iin/) a "elui "are (#nde-te1 Toat) su*larea +n"on8ur)toare e aidoma unui somn' iar (#ndul aidoma unui 3is1 Mul/umit) a"estui (#nd "are e una "u tine' timpul +-i pierde m)sura -i spa/iul dep)rt)rile1 Ple"i dintr-un lo"' a8un(i +n altul' at#ta tot5 din +ntre( drumul *)"ut nu-/i r)m#ne +n minte nimi" alt"e3a de"#t o "ea/) .aoti")' +n "are se -ter( mii de +ntru".ip)ri nel)murite6 ar,ori' mun/i' pri3eli-ti1 Prad) unor asemenea n)lu"iri' d'Arta(nan str),)tu +n 3oia "alului "ele -ase sau opt le(.e "are despart C.antillA de CrX3e"oeur' *)r) "a' odat) a8uns +n sat' s)--i mai aminteas") nimi" din "e +nt#lnise +n drum1 A,ia a"olo se de0meti"i' "l)tin) din "ap' 0)ri "#r"iuma unde-l l)sase pe Aramis -i' lu#nd-o la trap' se opri +n pra(1 De data asta +l primi nu un .an(iu' "i o .an(i/)5 d'Arta(nan "#nt)rea omul de "um +l 3edea5 +n3)lui "u o sin(ur) pri3ire *a/a dolo*an) -i 3oioas) a st)p#nei' +n/ele(#nd ") n-a3ea ne3oie s) se pre*a") -i ni"i nu tre,uia s) se team) din partea unei *emei "u ".ipul at#t de des".is1 ; @una mea doamn)' +n"epu el' ai putea oare s)-mi spui "e s-a +nt#mplat "u un prieten de-al meu pe "are am *ost sili/i s)-l l)s)m ai"i' a"um 3reo dou)spre0e"e 0ileM ; Un t#n)r *rumos' de dou)0e"i -i trei sau dou)0e"i -i patru de ani' ,l#nd' "u3iin"ios' ,ine *)"utM ; Da' da' era r)nit la um)r1 ; !nto"mai1 ; Ei' spune111 ; E tot ai"i' domnule1 ; A.' dra"eI H"ump) doamn)' ; urm) d'Arta(nan des")le"#nd -i arun"#nd *r#ul "alului pe ,ra/ul lui Plan".et' ;

mi-ai luat o piatr) de pe inim)I Unde e dra(ul de Aramis' "a s)-l pot +m,r)/i-a' ")"i m)rturises"' ") a,ia a-tept s)-l 3)d1 ; M) ierta/i' domnule' dar nu "red ") 3) poate primi a"um1 ; De "eM E "u 3reo *emeieM ; Isuse DristoaseI Ce spune/iM @ietul ,)iatI Nu' domnule' nu-i "u ni"i o *emeie1 ; Atun"i "u "ine eM ; Cu preotul din Montdidier -i "u stare/ul ie0ui/ilor din Amiens1 ; Mii de dra"iI ; se mir) d'Arta(nan' ; nu "um3a +i e r)u' ,ietului ,)iatM ; Nu' domnule' dimpotri3)5 dar +n urma ,olii' .arul Celui-de-Hus a "o,or#t asupra lui -i 3rea s) +m,ra"e .aina preo/eas")1 ; A-a e' ; r)spunse d'Arta(nan' ; uitasem ") nu era mu-".etar de"#t pentru o ,u"at) de 3reme1 ; Domnul tot st)ruie s)-l 3ad)I ; Mai mult "a ori"#nd1 ; Atun"i ur"a/i la "atul al doilea' "amera nr1 E1 s"ara din "urte' pe dreapta1 D'Arta(nan se repe0i +ntr-a"olo -i d)du peste una din a"ele s")ri exterioare' "are se mai 3)d -i ast)0i +n "ur/ile 3e".ilor "#r"iumi1 Dar nu se putea a8un(e "u una "u dou) la 3iitorul a,ate6 ")ile spre "amera lui Aramis erau p)0ite "u tot at#ta str)-ni"ie "a -i (r)dinile Armidei1&J @a0in' "are st)tea +n sal) +i opri tre"erea' "u at#t mai "ute0)tor "u "#t dup) at#/ia ani de (rele +n"er")ri' se 3edea +n s*#r-it +n pra(ul unui /el r#3nit de-o 3e-ni"ie1 !ntr-ade3)r' 3isul de totdeauna al s)rmanului @a0in *usese s) slu8eas") pe un om al ,iseri"ii' a-a ") a-tepta "u ner),dare "lipa' ne"ontenit +ntre3)0ut) +n 3iitor' +n "are Aramis 3a lep)da la (unoi 3e-m#ntul de mu-".etar' pentru a--i +m,r)"a +n s*#r-it anteriul1 ?)()duiala pe "are t#n)rul i-o +nnoia +n *ie"are 0i' ") *eri"ita "lip) nu 3a +nt#r0ia prea mult' +l +m,ia pe @a0in s) r)m#n) +n slu8,a mu-".etarului' slu8,) "are' spunea el' +i punea su*letul +n mare prime8die1 @a0in era de"i +n "ulmea ,u"uriei1 Dup) toate semnele' de data asta st)p#nul a3ea s) se /in) de "u3#nt1 !m,inarea durerii *i0i"e
&J

Alu0ie la Armida' eroina epopeii 8erusalimului eliberat de Tasso1 Ea /inea +n".is "u str)-ni"ie +n minunatele-i (r)dini pe *rumosul Renaud spre a-l +mpiedi"a sa ia parte la "ru"iade1

"u durerea moral) a3usese "a urmare s".im,area at#t de mult dorit)6 su*erind +n a"ela-i timp trupe-te -i su*lete-te' Aramis +-i oprise +n s*#r-it o".ii -i (#ndul asupra reli(iei -i luase drept 3estire a "erului +ndoita n)past) a,)tut) asupra lui' adi") dispari/ia nea-teptat) a iu,itei -i rana de la um)r1 E lesne de +n/eles ") nimi" nu putea s)-i *ie mai nepl)"ut lui @a0in +n "lipele a"elea' de"#t sosirea lui d'Arta(nan "are ar *i putut arun"a din nou pe st)p#nul lui +n 3#rte8ul apu")turilor lume-ti' prad) ")rora *usese at#t amar de 3reme1 Dot)r+ de"i s) apere 3oini"e-te u-a' dar "um din pri"ina .an(i/ei nu mai putea spune ") Aramis nu era a"olo' +n"er") s) do3edeas") noului sosit ") ar *i (ro0a3 de nepotri3it s)-i tul,ure st)p#nul +n toiul "u"erni"ului s*at "are +n"epuse dis-de-diminea/) -i "are' dup) spusele lui @a0in' nu putea s) se +n".eie de"#t to"mai pe sear)1 ?)r) s) /in) seama de +m,el-u(ata "u3#ntare a "um)trului @a0in -i "um nu /inea s) se ia la .ar/) "u 3aletul prietenului s)u' d'Arta(nan +l d)du la o parte "u o m#n)' iar "u "ealalt) ap)s) pe "lan/a u-ii "u nr1 E1 U-a se des".ise -i d'Arta(nan +ntr) +n odaie1 !m,r)"at +ntr-o .ain) nea(r) -i pe "re-tet "u un soi de ,onet) rotund) -i turtit) "are adu"ea a ti".ie' Aramis st)tea la o mas) lun(uia/)' +n3#r*uit) "u suluri de .#rtie -i tean"uri de .risoa3e6 +n dreapta lui -edea stare/ul ie0ui/ilor' iar +n st#n(a preotul din Montdidier1 Perdelele pe 8um)tate "o,or#te nu l)sau s) p)trund) +n)untru de"#t o lumin) *ira3)' prielni") unei smerite 3is)ri1 Toate lu"rurile lume-ti' "are i0,es" de o,i"ei o".iul "#nd intri +n "amera unui t#n)r' mai ales "#nd a"est t#n)r este -i mu-".etar' pieriser) "a prin *arme" -i' de team) "a 3ederea lor s) nu +ndemne din nou st)p#nul spre "ele p)m#nte-ti' @a0in dosise spada' pistoalele' p)l)ria "u pene' pre"um -i ,roderiile -i .or,otele de toate *elurile -i de tot soiul1 !n lo"ul lor' lui d'Arta(nan i se p)ru ") 0)re-te +ntr-un un(.er +ntune"at "e3a "are adu"ea a (#r,a"i' at#rn#nd +ntr-un "ui de perete1 La 0(omotul pe "are d'Arta(nan +l *)"use des".i0#nd u-a' Aramis +-i ridi") deodat) "apul -i--i re"unos"u prietenul1 Care nu i-a *ost +ns) mirarea "#nd' la 3ederea tui' mu-".etarul nu p)ru prea mi-"at' at#t de mult se desprinsese du.ul lui de "ele p)m#nte-ti1

; @un)-0iua' dra() d'Arta(nan' ; rosti Aramis' ; sunt *eri"it ") te 3)dI ; Bi eu de asemenea' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; de-i nu sunt to"mai si(ur ") 3or,es" "u Aramis1 ; Cu el' prietene' "u el' +n "arne -i oase5 dar pentru "e s) te +ndoie-tiM111 ; Mi-a *ost team) "-am (re-it "amera6 am "re0ut la +n"eput ") intru +n lo"uin/a 3reunui om al ,iseri"ii -i pe urm) iar mi-a *ost team) "#nd te-am ()sit +n to3)r)-ia a"estor domni' s) nu *ii' Doamne *ere-te' (reu ,olna31 !n/ele(#ndu-i (#ndul "ei doi ,)r,a/i "erni/i +i arun"ar) o pri3ire aproape amenin/)toare' de "are d'Arta(nan nu se prea sin".isi1 ; Te tul,ur' poate' dra(ul meu Aramis' ; urm) d'Arta(nan' ; ")"i pe "#t mi se pare' te spo3ede-ti a"estor domni1 Aramis se +m,u8or) u-or1 ; H) m) tul,uriM Dimpotri3)' dra() prietene' /i-o 8ur5 -i "a s)-/i ar)t ") spun ade3)rat' d)-mi 3oie +nainte de toate s) m) ,u"ur ") te 3)d tea*)r1 4!n"epe s) se tre0eas")4' (#ndi d'Arta(nan1 ; C)"i domnul' "are mi-e ,un prieten' a s")pat to"mai dintr-o mare prime8die' urm) mi-"at Aramis' ar)t#ndu-l "u m#na pe d'Arta(nan "elor dou) *e/e ,iseri"e-ti1 ; Hl)3e-te pe atotputerni"ul' domnule' r)spunser) a"e-tia +n"lin#ndu-se am#ndoi odat)1 ; A-a am -i *)"ut' prea "u3io-i p)rin/i' r)spunse t#n)rul +n"lin#ndu-se -i el la r#ndul lui1 ; Hose-ti to"mai la 3reme' dra() d'Arta(nan' ; urm) Aramis' ; -i' lu#nd parte la "on3or,irea noastr)' o 3ei putea lumina "u 3ederile dumitale1 P)rintele stare/ din Amiens' preotul din Montdidier -i "u mine dis"ut)m asupra unor ".estiuni teolo(i"e "are ne interesea0) +ndeaproape de mai mult) 3reme5 a- *i +n"#ntat da") ai 3rea s)-/i dai p)rerea1 ; P)rerea unui militar n-are ni"i un *el de (reutate' ; r)spunse d'Arta(nan' nelini-tit de +ntors)tura pe "are o luau lu"rurile' ; -i "rede-m)' e mai ,ine s) te m)r(ine-ti doar la luminatele p)reri ale a"estor domni1 Cei doi ,)r,a/i se +n"linar) la r#ndul lor1 ; Dimpotri3) ; r)spunse Aramis' ; -i p)rerea dumitale ne 3a *i de mare *olos5 uite despre "e e 3or,a6 p)rintele stare/ so"oate

") te0a mea tre,uie s) *ie mai ales do(mati") -i dida"ti")1 ; Te0a dumitaleI Cum adi")' lu"re0i la o te0)M ; ?ire-te' ; r)spunse ie0uitul' ; pentru examenul dinaintea .irotonisi/ii' tre,uie numaide"#t o te0)1 ; DirotonisireaI se mir) d'Arta(nan ")ruia nu-i 3enea s) "read) "e-i spusese +nt#i .an(i/a -i pe urm) @a0in5 .irotonisireaI Bi +-i plim,) o".ii .ol,a/i pe "ele trei *)pturi din *a/a lui1 ; Dar ; urm) Aramis a-e0#ndu-se +n *otoliu la *el de (ra/ios "a -i "um ar *i *ost +ntr-un iata" -i pri3ind "u pl)"ere la m#na lui al,) -i durdulie' "a o m#n) de *emeie' pe "are o /inea mereu +n aer' "a s) nu i se lase s#n(ele +n 8os' ; dar a-a "um ai au0it' d'Arta(nan' p)rintele stare/ ar 3rea "a te0a mea s) *ie do(mati")' pe "#t) 3reme eu a- 3rea s) *ie idealist)1 De a"eea p)rintele stare/ +mi propune urm)torul su,ie"t "are n-a mai *ost +n") tratat -i "are' re"unos"' poate *i i03orul unor splendide de03olt)ri6 "9tra:ue manus in benedicendo clericis in;erioribus necessaria est". D'Arta(nan' a ")rui erudi/ie o -tim' nu "lipi la au0ul a"estui "itat' ni"i mai mult ni"i mai pu/in "a la au0ul "itatului pe "are i-l *)"use domnul de TrF3ille "u pri3ire la darurile pe "are t#n)rul mu-".etar le-ar *i putut primi din partea du"elui de @u"Pin(.am1 ; Ceea "e +nseamn)' ; ad)u() Aramis pentru a-i 3eni +n a8utor6 0reo ii de %rade inferioare au neaprat nevoie de am#ndou m#inile atunci c#nd dau binecuv#ntarea. ; Minunat su,ie"tI i0,u"ni ie0uitul1 ; Minunat -i do(mati"I +nt)ri preotul "are' aproape la *el de tare "a -i d'Arta(nan +n lim,a latin)' urm)rea (ri8uliu spusele ie0uitului' pentru a-i putea /ine isonul' -i a-i repeta "u3intele "a un e"ou1 C#t pri3e-te pe d'Arta(nan' el r)mase "u des)3#r-ire nep)s)tor +n *a/a a3#ntului "elor doi "erni/i1 ; Da' minunatI 0rorsus admirabile< urm) Aramis ; dar "are "ere un studiu am)nun/it al s*in/ilor P)rin/i -i al s*intei H"ripturi1 Eu am m)rturisit +ns) "u toata umilin/a a"estor ")rturari ai ,iseri"ii ") 3e(.ea +n "orpurile de (ard) -i slu8,a re(al) m-au *)"ut s) "am las +n3)/)tura deoparte1 M-a- sim/i de"i mai +n lar(ul meu1 ;acilius natans, de03olt#nd un su,ie"t la ale(erea mea -i "are ar *i *a/) de a"este aspre ".estiuni teolo(i"e' "eea "e +n *ilo0o*ie este morala *a/) de meta*i0i")1

D'Arta(nan se pli"tisea de moarte6 preotul a-i-derea1 ; 2ede/i "e stra-ni") introdu"ere +n materieI se minun) ie0uitul1 ; Htra-ni")' +nt)ri preotul' "a s) 0i") -i el "e3a1 ; =uemadmodum inter coelorum immensitatem. Arun"#nd o pri3ire +nspre d'Arta(nan' Aramis 3)0u ") prietenul lui "as") de--i mut) *)l"ile din lo"1 ; H) 3or,im *ran/u0e-te' p)rinte' 0ise el ie0uitului' domnul d'Arta(nan ne 3a sor,i -i mai nes)/ios "u3intele1 ; Da' sunt o,osit de at#ta drum' m)rturisi d'Arta(nan1 Toat) latineas"a asta nu prea m) prinde1 ; @ine' +n"u3iin/) ie0uitul' "am des"ump)nit1 !n 3reme "e preotul ,u"uros din "ale a*ar)' *uri-a lui d'Arta(nan o pri3ire plin) de re"uno-tin/)1 Atun"i' iat) *olosul "e s-ar putea tra(e din a"east) (los)6 ; Moise' slu8itorul domnului111 lua/i aminte' nu-i de"#t un slu8itorI Moise ,ine"u3#ntea0) "u m#inile5 el "ere s) i se /in) am#ndou) ,ra/ele +n 3reme "e e3reii +-i +n3in( du-manii5 a-adar' el ,ine"u3#ntea0) "u am#ndou) m#inile1 Dealtminteri' "e 0i"e E3an(.eliaM 8mponite manus -i nu manum> ,ine"u3#nta/i "u m#inile' -i nu "u m#na1 ; @ine"u3#ntea0) "u m#inile' +i /inu isonul preotul' ridi"#ndu--i ,ra/ele1 ; Iar H*#ntul Petru' din "are pur"ed papii' ; urm) ie0uitul' ; dimpotri3)6 porri%e di%itos, ridi") de(etele5 a/i +n/eles a"umM ; Desi(ur' ; r)spunse Aramis' *rem)t#nd de pl)"ere' ; dar ".estiunea e pe mu".e de "u/it1 ; De(etele ; st)rui ie0uitul' ; H*#ntul Petru ,ine"u3#ntea0) "u de(etele1 De a"eea papa ,ine"u3#ntea0) -i el "u de(etele1 Bi "u "#te de(ete ,ine"u3#ntea0) papaM Cu trei de(ete5 unul pentru tat)l' altul pentru *iul -i al treilea pentru s*#ntul du.1 Cu to/ii +-i *)"ur) semnul "ru"ii5 d'Arta(nan so"oti ") tre,uie s) urme0e -i el pilda "elorlal/i1 ; Papa este urma-ul s*#ntului Petru -i +ntru".ipea0) "ele trei puteri di3ine5 "eilal/i' ordines inferiores ale ierar.iei preo/e-ti ,ine"u3#ntea0) +n numele s*in/ilor ar.an(.eli -i al +n(erilor1 Cele mai umile *e/e ,iseri"e-ti' "a de pild) dia"onii -i para"liserii' dau ,ine"u3#ntarea "u m)t)u0ul1 !n".ipuind un nes*#r-it num)r de de(ete ,ine"u3#nt)toare1 Iat) mie0ul su,ie"tului1 1r%umentinn

omni denudatum ornamento. A- *a"e din tot "e am spus' dou) 3olume mari "#t a"esta' urm) ie0uitul1 Bi +n +n*l)")rarea lui lo3ea peste "a0ania s*#ntului Ioan Gur)-de-Aur' su, a ")rui (reutate masa se +n"o3oia1 D'Arta(nan sim/i tre"#ndu-l *iori1 ; ?)r) +ndoial)' m) +n"lin +n *a/a *rumuse/ii a"estei te0e' ; re"unos"u Aramis1 ; dar +n a"ela-i timp' +mi dau seama ") m-ar "ople-i1 Eu alesesem textul a"esta5 spune-mi' te ro(' dra() d'Arta(nan' da") nu-l ()se-ti nimerit6 Non inutile est desiderium in obliatione, sau' mai ,ine-0is6 0u in prere de ru nu stric "n prinosul adus lui $umne.eu. ; Htai' ; +l opri ie0uitul' ; te0a a"easta atin(e ere0ia6 o *ormulare aproape asem)n)toare se ()se-te -i +n 1u%ustinus al ereti"ului =ansenius' "arte "are' mai de3reme sau mai t#r0iu' 3a *i ars) de m#na ")l)ului1 Ia seama' tinere prieten' nu alune"a spre do"trine nele(iuiteI Tinere prieten' te 3a p#ndi pier0aniaI ; Te 3a p#ndi pier0ania' morm)i -i preotul "l)tin#nd +ndurerat din "ap1 ; Atin(i a"el pun"t de pomin) al li,erului ar,itru "are e prime8die de moarte1 Dai piept "u "#rtelile pelas(enilor -i semipelas(enilor1 ; Dar' "u"erni"e p)rinte' +n"er") s) r)spund) Aramis' ,uim)"it de (rindina ar(umentelor "are i se pr)3)lea pe "ap1 ; Cum 3ei do3edi dumneata ; +i t)ie 3or,a ie0uitul' ; "um 3ei do3edi ")-/i pare r)u de lume atun"i "#nd te d)ruie-ti lui Dumne0euM Ia seama la a"east) dilem)5 Dumne0eu este Dumne0eu' iar lumea este satana1 H) du"i dorul lumii' +nseamn) s) du"i dorul Hatanei5 iat) "on"lu0ia mea1 ; A"eea-i "a -i a mea' morm)i preotul1 ; Dar' 3) ro(' st)rui Aramis111 ; $esideras diabolum, ne*eri"ituleI i0,u"ni ie0uitul1 ; Du"e dorul HataneiI A.' tinere prieten' ; se t#n(ui preotul (em#nd' ; nu du"e dorul Hatanei' te ro( eu din toat) inimaI D'Arta(nan sim/ea ")--i pierde min/ile5 i se p)rea ") se a*l) +ntr-o "as) de ne,uni -i ") 3a +nne,uni -i el' la *el eu "ei din *a/a o".ilor lui1 Dar era silit s) ta")' *iind") nu +n/ele(ea lim,a "are se 3or,ea a"olo1 ; ?i/i ,uni' 3) ro( -i as"ulta/i-m)' ; st)ruia Aramis "u o "u3iin/) su, "are +n"ol/ea un +n"eput de ner),dare'; eu nu spun

")-mi pare r)u5 nu' nu 3oi rosti ni"iodat) asemenea (#ndire' "are' dealtminteri' ni"i n-ar *i pe potri3a dreptei "redin/e111 Ie0uitul ridi") ,ra/ele spre "er preotul *)"u -i el la *el1 ; Nu' dar tre,uie m)"ar s) re"uno-ti ") e ne3redni" s) adu"i prinos lui Dumne0eu numai "eea "e te de0(ust)1 N-am dreptate' d'Arta(nanM ; Dra"eI Cred -i euI m)rturisi a"esta1 Preotul -i ie0uitul s)rir) +n sus de pe s"aune1 ; Iat) pun"tul meu de ple"are' e un silo(ism6 lumea nu e lipsit) de pl)"eri' eu p)r)ses" lumea' de"i eu s)3#r-es" o 8ert*)1 Bi' H"riptura spune .ot)r#t6 1du ;ertf domnului $umne.eului tu. ; Asta e ade3)rat' +n"u3iin/ar) anta(oni-tii1 ; Apoi' ; urm) Aramis' "iupindu--i ure".ea "a s-o +m,u8ore0e' tot a-a "um +-i s"utura m#inile "a s) le al,eas")' ; apoi am mai *)"ut -i un rondel pe a"east) tem)' pe "are l-am trimis anul tre"ut domnului 2oiture' rondel pentru "are a"est mare om mi-a adus nenum)rate laude1 ; Un rondelI rosti' dispre/uitor' ie0uitul1 ; Un rondel' morm)i me"ani" -i preotul1 ; Hpune-l' spune-l' ; se repe0i d'Arta(nan' ; "a s) ne mai 3eselim1 ; Nu' ")"i are su,strat reli(ios' ; r)spunse Aramis' ; este teolo(ie +n 3ersuri1 ; Dra"eI *)"u d'Arta(nan1 ; Iat)-l' se +n3oi +n s*#r-it Aramis "u un aer modest' dar nelipsit de o u-oar)' um,r) de *)/)rni"ie6 Voi care pl#n%e i farmecul unui trecut apus ?i "ndura i amarul vie ii nefericite, Nenoroacele voastre atunci vor fi sf#r&ite. '#nd pl#nsul "l ve i aduce prinos 'elui-de-4us, Voi care pl#n%e i. D'Arta(nan -i preotul p)reau mi-"a/i1 Ie0uitul r)mase +ns) ne"lintit' +n p)rerea lui1 ; ?ere-te-te de (ustul lai" +n ".estiuni de stil teolo(i"1 !ntr-ade3)r' "e spune s*#ntul Au(ustinM 4everus sit clericorum sermo. ; Adi") predi"a s) *ie limpede' t)lm)"i preotul1

; A-a ")' ; se (r),i ie0uitul s)-i "urme 3or,a' 3)0#nd ") to3ar)-ul s)u spune pr)p)stii' ; a-a ") te0a dumitale 3a *i pe pla"ul "u"oanelor' -i at#ta tot5 3a a3ea de"i r)sunetul unei pledoarii a maestrului Patru&$1 ; Dea DomnulI se repe0i Aramis +n*l)")rat1 ; Nu /i-am spus eu' ; rosti ie0uitul' ; 3ia/a lumeas") n-a +n"etat s) 3or,eas") sus -i tare +n dumneata' altissima voce. Te iei dup) p)m#nteni' tinere prieten' -i m) "utremur la (#ndul ") .arul "el s*#nt nu te-a i0,)3it +n")1 ; N-a3e/i ni"i o (ri8)' p)rinte' r)spund de mine1 ; !n*umurare lumeas")I ; M) "unos"' p)rinte' .ot)r#rea mea e ne"lintit)1 ; Bi /ii mor/i- s) de03ol/i a"east) te0)M ; M) simt ".emat s-o ad#n"es" pe a"easta -i nu alta5 3oi lu"ra de"i mai departe -i sper ") m#ine 3e/i *i mul/umit de +ndrept)rile pe "are le 3oi *i *)"ut +n urma po3e/elor dumnea3oastr)1 ; Lu"rea0) +n"eti-or' ; +l s*)tui preotul' ; te l)s)m +n minunat) stare su*leteas")1 ; Da' o(orul este +ns)m#n/at' ; +n"u3iin/) ie0uitul' - -i nu tre,uie s) ne *ie team) ") o parte din (r)un/e a ")0ut pe piatr)' alta de-a lun(ul drumului -i ") pas)rile "erului au m#n"at pe "elelalte6 aves coeli comederunt illam. ; G)si-te-ar "iuma "u latineas"a ta "u totI morm)i d'Arta(nan' "are se sim/ea la "ap)tul puterilor1 ; La re3edere' *iule' pe m#ine' spuse preotul1 ; Pe m#ine' tinere "ute0)tor' ; ad)u() ie0uitul' ; *)()duie-ti s) a8un(i una din luminile ,iseri"ii6 *a") "erul "a a"east) lumin) s) nu *ie *o" mistuitor1 D'Arta(nan' "are 3reme de un "eas +-i rosese un(.iile de ner),dare +n"epea s) tra() -i din "arne1 Cei doi ,)r,a/i "erni/i se ridi"ar)' salutar) pe Aramis -i pe d'Arta(nan -i se +ndreptar) spre u-)1 @a0in' "are r)m)sese +n pi"ioare -i as"ultase toat) "ontro3ersa "u o pioas) +n"#ntare' se repe0i la ei' lu) "easlo3ul preotului' "artea de ru()"iuni a ie0uitului -i porni respe"tuos +naintea lor' "a s) le des".id) drumul1 Aramis +i +nso/i p#n) 8os la s"ar)' apoi ur") repede la d'Arta(nan' "are tot mai 3isa "u o".ii des".i-i1
&$

Oli3ier Patru' "ele,ru a3o"at' orator -i a"ademi"ian 9$%JC; $%J$:' *oarte apre"iat de "ontemporani1 El a inau(urat o,i"eiul' dis"ursului de re"ep/ie a noilor a"ademi"ieni1

R)ma-i sin(uri "ei doi prieteni p)strar) la +n"eput o t)"ere ap)s)toare5 totu-i' "um unul din ei doi tre,uia s-o "urme -i "um d'Arta(nan p)rea .ot)r#t s) lase a"east) "inste pe seama prietenului s)u' Aramis des".ise 3or,a6 ; Dup) "um 3e0i' m-am +ntors la ".emarea mea de ")petenie1 ; Da' .arul "el s*#nt a po(or#t asupra dumitale' "um spunea adineauri domnul a"ela1 ; O.' de mult) 3reme mi-am pus eu +n (#nd s) p)r)ses" lumea -i "red ") m-ai -i au0it 3or,ind despre asta' nu-i a-a' prieteneM ; ?)r) +ndoial)5 dar m)rturises"' "redeam pe atun"i ") (lume-ti1 ; Cu asemenea lu"ruriM He poate' d'Arta(nanI ; Adi") de "e nuM Glume-te omul -i "u moartea1 ; Bi r)u *a"e' d'Arta(nan' ")"i moartea este poarta "are du"e la pier0anie sau la m#ntuire1 ; Hunt de a"eea-i p)rere' dar' te ro(' Aramis' s) nu-i mai tra(em tot "u teolo(ia' "red ") /i-o *i de a8uns pentru toat) 0iua' iar +n "e m) pri3e-te' eu aproape am uitat -i ,ruma de latineas") pe "are n-am -tiut-o ni"iodat)5 apoi' +/i m)rturises" sin"er' ") n-am m#n"at nimi" de a0i diminea/) de la 0e"e -i ") mor de *oame1 ; 2om m#n"a numaide"#t' dra() prietene' dar nu uita ") ast)0i e 3ineri' -i 3inerea eu nu pot ni"i s) 3)d' ni"i s) m)n#n" "arne1 Da") 3rei s) te mul/ume-ti "u pr#n0ul meu de post' din ".i*tele de le(ume -i din *ru"te111 ; Cam "e *el de ".i*teleM +ntre,) d'Arta(nan "u oare"are +n(ri8orare1 ; Adi") ni-te spana"' ; r)spunse Aramis ; dar pentru dumneata 3oi ad)u(a -i ou)' de-i asta +nseamn) (rea +n")l"are a "anoanelor' ")"i ou)le sunt "arne' de 3reme "e din ou iese puiul1 ; Osp)/ul nu e prea (ro0a3' dar *ie -i a-a' m) mul/umes" -i "u at#ta' "a s) r)m#nem +mpreun)1 ; !/i sunt re"unos")tor pentru 8ert*a "e o *a"i' ; +i spuse Aramis' ; da") nu 3a *olosi trupului' *)r) +ndoial) ") 3a *olosi su*letului t)u1 ; A-adar' Aramis' e lu"ru .ot)r#t' intri +n r#ndurile preo/e-ti1 Ce-o s) 0i") prietenii no-triM Ce o s) 0i") domnul de TrF3illeM !/i spun eu ") te 3or so"oti de0ertor1

; Adi") nu intru' "i m) +ntor"1 Eu am p)r)sit ,iseri"a pentru 3ia/a lumeas")5 dup) "um -tii' mi-am ")l"at pe inim) "a s) +m,ra" tuni"a de mu-".etar1 ; Nu -tiu nimi"1 ; Nu -tii "um am p)r)sit seminarulM ; N-am .a,ar1 ; Iat) po3estea mea5 dealtminteri H"riptura spune6 Hpo3edi/i-3) unii altora' -i eu m) spo3edes" dumitale' d'Arta(nan1 ; Iar eu te iert dinainte5 3e0i "e ,un ,)iat sunt1 ; Nu (lumi "u lu"rurile s*inte' prietene1 ; Dai' po3este-te' te as"ult1 ; Eram la seminar de la 3#rsta de nou) ani -i peste trei 0ile +mplineam dou)0e"i5 tre,uia to"mai s) m) .irotoniseas") preot -i toate s-ar *i s*#r-it1 !ntr-o sear)' pe "#nd eram "a de o,i"ei +ntr-o "as) unde m) du"eam "u pl)"ere ; "e 3rei' "#nd e-ti t#n)r' ai sl),i"iuni ; un o*i/er' "are m) luase la o".i pentru ")-i "iteam st)p#nii "asei Vie ile 4fin ilor, a intrat pe nea-teptate' *)r) s) *ie anun/at' +n seara a"eea tradusesem un episod din "artea =udit.ei -i to"mai s*#r-isem de "itit 3ersurile mele doamnei' iar ea +mi *)"ea tot *elul de "omplimente -i se aple"a peste um)rul meu' "a s) le mai "itim +mpreun)1 Linuta noastr) "are' m)rturises"' era pu/in "am 3is)toare' l-a 8i(nit pe o*i/er5 n-a spus nimi"' dar "#nd am ple"at' a ie-it dup) mine -i m-a a8uns din urm)6 ; Domnule preot' mi-a stri(at' i/i pla" lo3iturile de ,astonM ; N-a- putea s) 3) spun' domnule' i-am r)spuns' *iind") nimeni n-a +ndr)0nit p#n) a"um s) m) lo3eas")1 ; DaM Atun"i ia seama' prea "u3iosule' da") te mai prind +n") o dat) +n "asa +n "are te-am +nt#lnit ast)-sear)' s) -tii ") eu' eu o s) +ndr)0nes"1 Cred ") mi-a *ost *ri")5 m-am *)"ut (al,en "a "eara' am sim/it "um mi se moaie (enun".ii6 am 3rut s) r)spund' dar ne-tiind "e' am t)"ut1 O*i/erul a-tepta r)spunsul5 3)0#nd ") nu 3ine' a +n"eput s) r#d)' mi-a +ntors spatele -i a intrat iar +n "as)1 Eu m-am +ntors la seminar1 Hunt (entilom din *ire -i m) aprind repede' dup) "um ai putut ,)(a de seam) -i dumneata' dra() d'Arta(nan' o"ara era (roa0ni") -i de-i n-o -tia nimeni pe lume' eu sim/eam ") e 3ie -i ")-mi s*redele-te inima1 Am *)"ut "unos"ut mai-marilor mei ") nu

sunt destul de pre()tit pentru .irotonisire' -i' la "ererea mea' "eremonia a *ost am#nat) "u un an1 M-am dus la "el mai ,un maestru de s"rim) din Paris' m-am +n3oit "u el s)-mi dea 0ilni" le"/ii de s"rim) -i 3reme de un an' 0i de 0i' am luat "#te o le"/ie1 Apoi' +n 0iua "#nd s-a +mplinit un an de "#nd *usesem at#t de 8i(nit' mi-am a()/at anteriul +n "ui' m-am +m,r)"at de 8os p#n) sus +n "a3aler -i m-am dus la un ,al pe "are-l d)dea o prieten) de-a mea -i unde eram si(ur ") o s) dau peste omul "u pri"ina1 @alul a3ea lo" +n strada ?ran"s-@our(eois' *oarte aproape de +n".isoarea La ?or"e1 !ntr-ade3)r' o*i/erul meu era a"olo6 m-am apropiat de el pe "#nd re"ita o poem) de dra(oste' m#n(#ind "u pri3irea pe o *emeie' -i l-am +ntrerupt +n toiul "elui de-al doilea "uplet1 ; Domnule' am +n"eput eu' nu /i-ar pla"e ni"i a0i s) m) du" +ntr-o "as) pe "are o -tim am#ndoi' +n strada PaAenne' -i m-ai lo3i -i a"um "u ,astonul da") n-a- a3ea ".e* s) te as"ultM Ei s-a uitat mirat la mine' pe urm) m-a +ntre,at6 ; Ce 3rei' domnule' "u mineM Nu te "unos"1 ; Eu sunt' i-am r)spuns' preotul' t#n)r "are "ite-te Vie ile 4fin ilor -i "are tradu"e "artea =udit.ei +n 3ersuri1 ; Da' da111 mi-adu" aminte' ; +n(#n) o*i/erul 0e*lemisind' -i "e dore-ti de la mineM ; A- 3rea s)-/i ()se-ti 3reme "a s) ne plim,)m pu/in +mpreun)1 ; M#ine diminea/)' da") 3rei -i "u "ea mai mare pl)"ere1 ; Nu m#ine diminea/)' "i a"um' numaide"#t' da") ,ine3oie-ti1 ; Lii "u tot dinadinsulM111 ; Da' /in1 ; Atun"i' s) ple")m1 Doamnelor' ; l)muri o*i/erul' ; petre"e/i mai departe1 2oi lipsi doar p#n) +l omor pe domnul -i m) +ntor" s) s*#r-es" al doilea "uplet1 Am ie-it1 Am mers "u el +n strada PaAenne' ".iar +n lo"ul unde "u un an +nainte' la a"eea-i or)' +mi *)"use "instea "u3intelor pe "are le-ai au0it1 Era o minunat) noapte "u lun) plin)1 Am +n"ru"i-at spadele -i la "el dint#i ata" l-am l)sat mort pe lo"1 ; Dra"eI *)"u d'Arta(nan1 ; C#nd au 3)0ut doamnele ") nu li se +ntoar"e "#nt)re/ul' -i "#nd a *ost ()sit +n strada PaAenne "u "orpul str)puns de spad)'

m-au ,)nuit ") eu +l *or*e"asem a-a -i s-a st#rnit 3#l3)1 Am *ost silit s) p)r)ses" o ,u"at) de 3reme anteriul6 At.os' pe "are l-am "unos"ut +n timpul a"ela' -i Port.os "are' +n a*ara de le"/iile mele de s"rim)' m-a +n3)/at "#te3a lo3ituri +ndr)0ne/e' m-au .ot)r#t s) "er o tuni") de mu-".etar1 Re(ele /inuse mult la tat)l meu' mort +n asediul ora-ului Arras' -i "ererea mi-a *ost +mplinit)1 !n/ele(i de"i ") pentru mine a sosit 0iua s) m) +ntor" +n s#nul ,iseri"ii1 ; Bi' m) ro(' de "e a0i mai de(ra,) "a ieri sau "a m#ineM Ce /i s-a +nt#mplat oare a0i de te-au n)p)dit (#nduri at#t de ne(reM ; Rana asta' dra() d'Arta(nan' a *ost pentru mine un semn pe "are mi l-a trimis "erul1 ; RanaM Ei a-I Dar e aproape 3inde"at) -i sunt si(ur ") nu rana asta te *a"e a"um s) su*eri mai mult1 ; Dar "areM +ntre,) Aramis ro-ind1 ; Ai una la inim)' Aramis' una mai ad#n") -i mai dureroas)' o ran) pri"inuit) de o *emeie1 O".ii lui Aramis s"#nteiar) *)r) 3oie1 ; A.I spuse el' ; ")ut#nd s)--i as"und) ,)t)ile inimii su, o r)"eal) pre*)"ut)' ; ni"i nu 3or,i despre a-a "e3aI Eu' s) m) mai (#ndes" la lu"ruri dintr-asteaI H) m) am)r)s" din dra(osteI Vanitas vanitatum< Cre0i oare ") mi-a su"it "ine3a "apul' -i "ineM 2reo *lu-turati") sau poate 3reo *at) +n "as)' ")reia +nt#mpl)tor i-a- *i *)"ut "urte +ntr-o (arni0oan)M Asta-i ,un)I ; Iart)-m)' dra() Aramis' dar "redeam ")-/i /inte-ti pri3irile mai sus1 ; Mai susM Bi "e sunt eu "a s) pot nutri asemenea dorin/e nes),uiteM Un ,iet mu-".etar' "a 3ai de "apul lui' ne3oia- -i' ne"unos"ut' "are ur)-te +n8osirile -i "are nu--i ()se-te lo" printre semenii luiM ; AramisI AramisI stri() d'Arta(nan' arun"#nd asupra prietenului o ")ut)tur) de +ndoial)1 ; L)r#n) sunt -i m) +ntor" +n /)r#n)1 2ia/a e plin) de umilin/e -i de dureri' urm) el' din "e +n "e mai posomor#t1 Toate *irele "are o lea() de *eri"ire se rup r#nd pe r#nd +n m#na omului' mai ales *irele de aur1 O.I s"umpul meu d'Arta(nan' ; st)rui Aramis "u un u-or tremur de am)r)"iune +n (las' ; as"ult)-m)' da") 3ei su*eri 3reodat)' as"unde-/i ,ine su*erin/a1 T)"erea e "ea din urm) ,u"urie a nenoro"i/ilor5 *ere-te-te s)-/i (.i"eas")' ori"ine ar *i' durerile5 "urio-ii su( la"rimile noastre a-a "um mu-tele su(

s#n(ele unei ")prioare r)nite1 ; 2aiI dra(ul meu' ; r)spunse d'Arta(nan' o*t#nd la r#ndul lui din ad#n"' ; tot "e spui a"um e to"mai "e mi s-a +nt#mplat mie1 ; Cum adi")M ; Da' *emeia pe "are o iu,eam' pe "are o iu,eam la ne,unie' au r)pit-o t#l.)re-te' nu -tiu unde se a*l)' nu -tiu unde a *ost dus)5 poate e +n".is)' poate a -i murit1 ; Dar dumneata te po/i m)"ar m#n(#ia "u (#ndul ") nu te-a p)r)sit de ,un)3oie5 ") da") nu prime-ti 3e-ti de la ea' e din pri"in) ") n-o las) s)-/i dea ni"i un semn de 3ia/)' pe "#t) 3reme111 ; Pe "#t) 3remeM Dai' spuneI ; Nimi"' ; murmur) Aramis' ; nimi"1 ; Prin urmare' p)r)se-ti pentru totdeauna lumea' nimi" nu te-ar mai +ntoar"e' e o .ot)r#re de ne"lintit' a-a eM ; Da' pentru 3e"ie1 A0i e-ti prietenul meu' m#ine nu 3ei mai *i pentru mine de"#t o um,r) sau poate ".iar nu 3ei mai *i nimi"1 C#t despre lume' lumea nu-i de"#t un morm#nt' un mare morm#nt -i nimi" alt"e3a1 ; Dra"eI (ro0a3 e de trist tot "e-mi +ndru(i1 ; Ce 3rei' ".emarea mea nu-mi d) pa"eI M) smul(e 3r#nd-ne3r#ndI D'Arta(nan 0#m,i *)r) s) r)spund)1 Aramis urm)6 ; Bi totu-i' at#ta 3reme "#t mai /in +n") de p)m#nt' a- *i 3rut s) 3or,es" despre dumneata' despre prietenii no-tri1 ; Bi eu' ; ad)u() d'Arta(nan' ; a- *i 3rut s)-/i 3or,es" ".iar despre dumneata' dar te 3)d at#t de +nstr)inat de ori"e6 de dra(oste nu-/i pas)' prietenii sunt ni-te um,re' lumea-i un morm#nt1 ; 2aiI O s) le 3e0i toate astea sin(ur' "u o".ii dumitaleI ; Atun"i' .ai ni"i s) nu mai 3or,im' ; urm) d'Arta(nan' ; -i s) d)m *o" a"estei s"risori "are' *)r) +ndoial)' +/i 3este-te "ine -tie "e nou) ne"redin/) a *eti-"anei a"eleia 03)p)iat) sau a *etei din "as)1 ; Ce s"risoareM se repe0i Aramis1 ; O s"risoare "are a sosit +n lipsa dumitale -i pe "are mi-au dat-o "a s) /i-o adu"1 ; Dar de la "ine e s"risoareaM ; Ei' de la 3reo "amerist) +nl)"rimat)' sau de la 3reo

*emeiu-") disperat)' sau poate de la *ata din "as) a doamnei de C.e3reuse' "are o *i *ost ne3oit) s) se +ntoar") la Tours' "u st)p#na ei -i "are' "a s) se (ro0)3eas")' o *i luat un pli" par*umat -i i-o *i pus pe deasupra un si(iliu "u "oroan) du"al)1 ; Ce tot +ndru(i a"oloM ; Po*timI H) 3e0i "-am pierdut-o' *)"u -)(alni" d'Arta(nan' p)r#nd ") o "aut)1 Din *eri"ire' lumea e un morm#nt' oamenii' 3a s) 0i") -i *emeile' sunt doar ni-te um,re' iar de dra(oste ni"i m)"ar nu 3rei s) au0i1 ; A.I d'Arta(nan' d'Arta(nanI ; i0,u"ni Aramis' ; mor da") nu mi-o daiI ; !n s*#r-it' iat-oI Bi d'Arta(nan s"oase s"risoarea din ,u0unar1 Dintr-o s)ritur)' Aramis a *ost l#n() d'Arta(nan5 apu") s"risoarea -i o "iti' sau mai ,ine-0is o sor,i din o".i5 str)lu"ea de *eri"ire1 ; Pare-mi-se' "amerista are stil *rumos' rosti t)r)()nat d'Arta(nan1 ; Mul/umes" d'Arta(nan' mul/umes"' stri(a Aramis "a ne,un1 A *ost silit) s) se +ntoar") la Tours' nu mi-e ne"redin"ioas)' m) iu,e-te1 2ino' prietene' 3ino s) te s)rut5 *eri"irea m) +n),u-)I Bi "ei doi prieteni +n"epur) s) d)n/uias") +n 8urul "u3iosului s*#nt Ioan Gur)-de-Aur' ")l"#nd 3ite8e-te +n pi"ioare *oile te0ei risipite pe podele1 To"mai atun"i @a0in intra "u spana"ul -i omleta1 ; A*ar)' nenoro"ituleI se r)sti Aramis arun"#ndu-i ti".ia +n o,ra01 !napoi de unde ai 3enit "u 0ar0a3aturile astea ,lestemate -i "u m#n"area asta s"#r,oas) de ou)' "ere un iepure +mp)nat' un "lapon (ras' o pulp) de miel "u usturoi si patru sti"le "u 3in 3e".i de @ur(undia1 @a0in' "are--i pri3ea st)p#nul *)r) s) +n/elea() "e se petre"e' l)s)' plin de m#.nire' s) alune"e omleta +n spana" -i spana"ul pe pardoseal)1 ; Iat) "ea mai potri3it) "lip) s)-/i +n".ini 3ia/a re(elui re(ilor' ; s*)tui d'Arta(nan1 ; da") tot /ii s)-i ar)/i ,un)3oin/)6 Non inutile desiderium in oblatione. ; Du-te la dra"uQ "u latineas"a ta "u totI H) ,em' dra() d'Arta(nan' s) ,em 0dra3)nI H) ,em p#n) n-om mai putea -i apu")-te de-mi po3este-te "e se mai aude pe-a"olo1

Capitolul GG2II HOLIA LUI ATDOH ; Ne mai r)m#ne a"um s) a*l)m 3e-ti -i despre At.os' +i spuse d'Arta(nan 3oiosului Aramis' dup) "e-i po3esti "e se petre"use +n "apital) de la ple"area lor -i dup) "e o mas) (ustoas) +i *)"u s) uite' pe unul de te0a lui' -i pe altul de o,oseal)1 ; Cre0i ") i s-o *i +nt#mplat 3reo nenoro"ireM +ntre,) Aramis1 At.os are at#ta s#n(e re"e' e at#t de 3itea0 -i m#nuie-te "u at#ta m)iestrie spadaI ; Da' *)r) +ndoial)' -i nimeni nu--i d) seama "a mine "#t e de "ute0)tor -i de di,a"i5 dar +mi pla"e mai mult s) +n*runt "u spada mea lo3ituri de suli/e' de"#t de "iome(e5 m) tem s) nu-l *i s")rm)nat pe At.os 3reo -lea.t) de ser3itori' ")"i slu(ile de *elul lor lo3es" "u sete -i nu s*#r-es" "u una "u dou)1 Iat) de "e' +/i m)rturises"' a- 3rea s) ple" "#t mai "ur#nd1 ; Te-a- +nso/i ,u"uros' ; spuse Aramis' ; "u toate ") nu prea m) simt +n stare s) ")l)res"1 Ieri am +n"er"at pe pielea mea "urelu-ele pe "are le 3e0i at#rnate "olo -i de durere a tre,uit s) +n"ete0 "u soiul )sta de po")in/)1 ; P)i' dra(ul meu prieten' ni"i nu s-a pomenit "a "ine3a s) se 3inde"e de (loan/e "u a8utorul (#r,a"iului6 dar erai ,olna3 -i ,oala sminte-te "reierul' a-a ") te iert1 ; Bi "#nd ple"iM ; C#nd o mi8i de 0iu)5 odi.ne-te-te "#t mai ,ine la noapte -i m#ine da") po/i' pornim +mpreun)1 ; Atun"i pe m#ine' ; +i spuse Aramis' ; ")"i de *ier da"-ai *i -i tot ai ne3oie de odi.n)1 A doua 0i "#nd d'Arta(nan intr) la Aramis +n odaie +l ()si st#nd la *ereastr)1 ; La "e te ui/i a-aM +l +ntre,) d'Arta(nan1 ; Pe le(ea mea' m) minune0 de "ei trei "ai "a din po3e-ti' pe "are-i /in (r)8darii de d#rlo(i5 "e des*)tare de prin/' s) ")l)re-ti asemenea n)0dr)3aniI ; Uite' dra(ul meu Aramis' -i dumneata +/i po/i +n()dui des*)tarea asta' ")"i unul din "ei trei "ai e al dumitale1 ; Nu mai spuneI Bi "areM

; A"ela pe "are o s) /i-l ale(i' ")"i mie mi-e totuna1 ; Bi p)tura minunat) de pe "al e tot a meaM ; ?ire-te1 ; !/i arde de (lum)' d'Arta(nanM ; De "#nd 3or,e-ti *ran/u0e-te' nu mai (lumes"1 ; Bi tot ai mei sunt -i "o,urii a"eia auri/i' 3altrapul de "ati*ea -i -aua "u s")ri de ar(intM ; De ,un) seam) ai dumitale' dup) "um "alul "are ne".ea0) e al meu -i "el)lalt "are se tot *r)m#nt) e al lui At.os1 ; Ai nai,ii "ai' *rumo-i mai suntI ; Hunt +n"#ntat ")-/i pla"1 ; Bi "ine /i i-a d)ruitM Re(eleM ; !n ni"i un "a0 "ardinalul6 dar "e-/i pas) de unde 3in5 (#nde-te-te numai ") unul din "ei trei e al dumitale1 ; !l iau pe "el pe "are-l /ine ar(atul ro-"o3an1 ; H-a *)"utI ; Hla3) /ie' DoamneI ; se ,u"ura Aramis' ; uite ") mi-a tre"ut ori"e urm) de durere6 l-a- +n")le"a -i "u trei0e"i de (loan/e +n m)dulare1 A.' pe su*letul meu' "e s")ri *rumoaseI Dei' @a0in' ia po*tim +n"oa"eI IuteI @a0in se i3i +n pra(ul u-ii' san".iu -i amor/it1 ; Lustruie-te-mi sa,ia' +ndreapt)-mi p)l)ria' perie-mi pelerina -i +n"ar")-mi pistoaleleI +n-ir) Aramis1 ; Porun"a din urm) e de prisos' ; +l opri d'Arta(nan' ")"i +n "o,urii -eii pistoalele-s (ata +n")r"ate1 @a0in o*t)1 ; Lini-te-te-te' "umetre @a0in ; +l s*)tui d'Arta(nan' ; +mp)r)/ia "erurilor se "#-ti() +n *el -i ".ip1 ; Ht)p#nul mai ") a8unsese un teolo( de seam)' ; se t#n(ui @a0in' "u o".ii +n la"rimi ; ar *i a8uns +ntr-o 0i epis"op -i poate ".iar "ardinal1 ; Daide' s)rmanul meu @a0in' .aide' ia (#nde-te-te pu/in6 "e 0or s) *ii slu8itor al ,iseri"iiM Nu e-ti *erit ni"i m)"ar de r)0,oi5 3e0i ,ine ") -i "ardinalul se du"e s) lupte "u "oi*ul pe "ap -i "u ,alta(ul +n m#n)5 dar despre domnul de No(aret de la 2alette "e 0i"iM Bi el e "ardinal' -i' +ntrea,)-l pe 3aletul lui de "#te ori i-a o,lo8it r)nile1 ; 2ai' domnule' -tiu -i eu' ; o*t) @a0in' a0i toate mer( anapoda +n lumeI

!n 3remea asta' "ei doi tineri -i s)rmanul 3alet "o,or#ser) +n "urte1 ; Line-mi s"ara' @a0in' porun"i Aramis1 Bi Aramis se a3#nt) +n -a "u ele(an/a -i sprinteneala lui o,i-nuit)' dar dup) "#te3a r)su"eli -i "#te3a salturi ale m#ndrului animal' ")l)re/ul sim/i ni-te dureri at#t de nesu*erite' +n"#t p)li -i se "l)tin) +n -a1 D'Arta(nan' "are de team) s) nu i se +nt#mple "e3a *usese toat) 3remea "u o".ii pe el' se repe0i' +l prinse +n ,ra/e -i-l duse +n "amer)1 ; Las)' dra() Aramis' 3e0i de te +n(ri8e-te' ; +l s*)tui el' ; 3oi ple"a sin(ur +n ")utarea lui At.os1 ; E-ti un om de *ier' +i spuse Aramis1 ; Nu' sunt noro"os' at#ta tot5 dar ia spune "um o s)-/i petre"i timpul p#n) m) +ntor"M Ai +n".eiat-o "u t)lm)"irile despre de(ete -i ,ine"u3#nt)ri' "e 0i"iM Aramis 0#m,i1 ; 2oi *a"e 3ersuri' spuse el1 ; Btiu' 3ersuri la *el de par*umate "a r)3a-ul "ameristei doamnei de C.e3reuse1 !n3a/)-l -i pe @a0in me-te-u(ul 3ersi*i"a/iei' asta o s)-l mai m#n(#ie1 !n "eea "e pri3e-te "alul +n"ale")-l +n *ie"are 0i "#te pu/in' "a s)-/i mai 3ii +n *ire1 ; O.I despre asta *ii Lini-tit' ; +l +n"redin/a Aramis' ; "#nd te 3ei +ntoar"e' 3oi *i (ata s) te urme01 !-i luar) r)mas ,un unul de la altul -i 0e"e minute mai t#r0iu dup) "e--i d)duse prietenul +n (ri8a lui @a0in -i a .an(i/ei' d'Arta(nan (onea spre Amiens1 !n "e stare +l 3a ()si pe At.os' ,a ".iar mai mult' +l 3a mai ()si oareM !l p)r)sise +n (rea "ump)n) -i se putea ".iar s) *i murit1 G#ndul a"esta "are-i +ntune"a *runtea' +i smulse *)r) s) 3rea suspine -i-l *)"u s) slo,oad) +n -oapt) "#te3a +n8ur)turi de r)0,unare1 Din to/i prietenii' At.os era "ei mai +n 3#rst)' s-ar *i 0is de"i' "ei mai pu/in apropiat de (usturile -i +n"lin)rile lui1 Totu-i d'Arta(nan a3ea pentru a"est (entilom o deose,it) pre/uire1 Linuta no,il) -i distins) a lui At.os' a"ele str)*ul(er)ri de m)re/ie "are s")pau "#nd -i "#nd din um,ra +n "are r)m#nea de ,un)3oie' ne0drun"inata lui lini-te' pe "are nimi" nu i0,utea s-o tul,ure -i "are *)"ea din el "el mai pl)"ut to3ar)- din lume' 3eselia silit) -i mu-")toare' a"ea "ute0an/) pe "are ai *i luat-o

drept oar,)' da") n-ar *i *ost urmarea "elui mai neasemuit s#n(e re"e' toate a"este +nsu-iri st#rneau mai mult de"#t stima' mai mult de"#t prietenia' ele st#rneau admira/ia lui d'Arta(nan1 !ntr-ade3)r' ".iar al)turi de domnul de TrF3ille' ele(antul -i no,ilul "urtean' At.os' +n 0ilele lui de 3oie ,un) putea +n*runta "u "inste "ompara/ia5 era de statur) mi8lo"ie' dar "u o talie at#t de 03elt) -i de ,ine *)"ut)' +n"#t +n luptele "u Port.os do,or#se de mai multe ori pe uria-ul a ")rui putere *)"use 3#l3) printre mu-".etari5 "apul lui "u o".ii p)trun0)tori' "u nasul drept' "u ,)r,ia asemeni ,)r,iei lui @rutus' a3ea mereu "a un u-or *ream)t de m)re/ie -i de *arme"5 m#inile' pe "are nu le +n(ri8ea delo"' +l s"oteau din *ire pe Aramis "are' +n s".im,' -i le "or"olea pe ale lui' "u nes*#r-ite ali*ii de mi(dale -i "u uleiuri par*umate6 (lasul +i era r)spi"at -i melodios totodat)5 apoi' "eea "e se desprindea pe nesim/ite din At.os' "are' totdeauna modest' st)tea +n um,r)' era a"ea -tiin/) a purt)rii +n lume -i a o,i"eiurilor "elei mai str)lu"ite so"iet)/i' a"ele deprinderi no,ile "e str),)teau de la sine -i "ele mai ne+nsemnate mi-")ri ale lui1 Da") era 3or,a de un osp)/1 At.os -tia s)-l +nto"meas") mai ,ine "a ori"e om de lume' a-e0#nd pe *ie"are "omesean la lo"ul s)u dup) ran(ul pe "are i-l .)r)0iser) str)mo-ii sau pe "are -i-l "#-ti(ase sin(ur5 de era 3or,a despre -tiin/a .eraldi")' At.os "uno-tea pe de(ete *amiliile no,ile ale re(atului' spi/a neamului lor' rudeniile' ,la0oanele -i o,#r-ia a"estor ,la0oane1 Eti".eta n-a3ea taini/e "are s)-i *i r)mas str)ine5 -tia drepturile marilor proprietari' "uno-tea +n am)nunt 3#n)toarea -i mai ales 3#n)toarea "u -oimi -i +ntr-o 0i' dis"ut#nd despre a"east) pre/ioas) art)' +l uimise pe re(ele Ludo3i" al Glll-lea "are se ,u"ura totu-i de mare *aim)1 Ca to/i no,ilii de 3a0) ai a"elor 3remuri' ")l)rea -i +n"ru"i-a spada +n ".ip des)3#r-it1 Mai mult6 "re-terea "e o primise nu l)sase la o parte ni"i ".iar studiile s"olasti"e' at#t de rare la (entilomi pe 3remea a"eea' +n"#t sur#dea "#nd Aramis arun"a *r#nturi latine-ti' -i "#nd Port.os se *)"ea ") le +n/ele(e5 spre uimirea prietenilor' i se +nt#mplase ".iar +n dou) sau trei r#nduri' "#nd Aramis s")pase o (re-eal) de (ramati")' s) pun) el 3er,ul la timpul "u3enit sau su,stanti3ul la "a0ul "orespun0)tor5 pe l#n() toate a"estea' At.os era pild) de "inste +ntr-un 3ea" +n "are r)0,oini"ii ")deau at#t de u-or la +n3oial) "u "redin/a -i "on-tiin/a

"u aman/ii "u purtarea ri(uroas) din 0ilele noastre' iar s)ra"ii "u "ea de a -aptea porun") a lui Dumne0eu1 Era' a-adar' un ,)r,at "u totul neo,i-nuit' a"est At.os1 Totu-i' a"east) *ire at#t de deose,it)' a"east) *)ptur) at#t de armonioas)' a"est aluat at#t de ales se +ntor"ea nesim/ite spre 3ia/a material)' a-a "um ,)tr#nii se +ndreapt) spre un "o,or#trupes" -i moral1 !n orele lui de +nsin(urare' -i a"este ore se i3eau adesea' At.os stin(ea tot "e era luminos +n *iin/a lui -i nim,ul a"ela str)lu"ii pierea "a +ntr-o noapte ad#n")1 Odat) semi0eul do,or#t' nu mai r)m#nea de"#t un ,iet om "u "apul ple"at' "u o".ii r)t)"i/i' "u 3or,a (reoaie -i +mpleti"it)' At.os se uita "easuri +ntre(i *ie la sti"la -i pa.arul dinaintea lui' *ie la Grimaud' "are' o,i-nuit s)-l +n/elea() prin semne' "itea +n pri3irea lipsit) de 3la() a st)p#nului p#n) -i "ea mai mi") dorin/) pe "are i-o adu"ea numaide"#t la +ndeplinire1 Da") din +nt#mplare "ei patru prieteni se +nt#lneau +n asemenea "lipe' o 3or,) ,#i(uit) dup) mari str)danii era toat) partea lui At.os la "on3or,ire' +n s".im,' d)dea pe (#t sin(ur "#t patru laolalt)' dar *)r) s) se ,a(e de seam) de"#t dup) +n"runtarea tot mai 3#rtoas) a spr#n"enelor -i dup) +ntristarea tot mai ad#n") a su*letului1 D'Arta(nan' al ")rui du. s"ormonitor -i t)ios +l "unoa-tem' "u toate ") ar *i dorit s) prind) "e3a din taina prietenului' nu i0,utise s) deslu-eas") pri"ina a"elei l#n"e0eli' ni"i +mpre8ur)rile "are o st#rneau1 At.os nu primea ni"iodat) s"risori5 el nu *)"ea ni"i un pas pe "are s) nu-l *i -tiut to/i prietenii lui1 Nu se putea spune ") m#.nirea i se is"a pe urma 3inului' ")"i' dimpotri3)' el ,ea to"mai "a s) lupte "u starea su*leteas") pe "are lea"ul' dup) "um am mai spus' o +ntune"a -i mai "umplit1 N)3ala "ople-itoare a (#ndurilor ne(re nu putea *i pus) ni"i pe seama 8o"ului' ")"i' spre deose,ire de Port.os "are "#nta sau +n8ura dup) "um noro"ul +i sur#dea sau ,a' At.os se ar)ta la *el de nep)s)tor' *ie ") era +n pierdere sau +n "#-ti(1 ?usese 3)0ut +ntr-o sear) la "er"ul mu-".etarilor "#-ti(#nd o mie de pistoli -i dup) a"eea d#nd +nd)r)t p#n) -i "entironul de (al) ,rodat "u *ir de aur5 "#-ti(ase apoi tot "e pierduse' -i pe deasupra o sut) de ludo3i"i5 toate a"estea *)r) "a *rumoasele lui spr#n"ene ne(re s) i se *i "lintit' *)r) "a m#inile lui s)--i *i pierdut "uloarea lor side*ie -i *)r) "a 3or,a lui' "are +n seara a"eea era pl)"ut)' s) *i +n"etat o sin(ur) "lip) a *i la *el de mol"om) -i de melodioas)1

De asemenea' ")ut)tura-i mo.or#t) n-a3ea ni"i o le()tur) "u toanele 3)0du.ului' a-a "um se +nt#mpl) la 3e"inii no-tri' en(le0ii' ")"i restri-tea lui era de o,i"ei mai amarni") +n pra(ul 0ilelor *rumoase ale anului5 iunie -i iulie erau lunile "ele mai +n(ro0itoare pentru At.os1 Pre0entul nu-i pri"inuia ni"i o m#.nire' iar "#nd i se 3or,ea de 3iitor ridi"a din umeri5 taina lui era de"i +n tre"ut' u-a "um de alt*el i se -optise la ure".e lui d'Arta(nan1 A"est 3)l misterios "e a"operea +ntrea(a sa *iin/)' atr)(ea -i mai mult pri3irile ")tre omul ai ")rui o".i -i a ")rui (ur) nu dest)inuiser) ni"iodat) nimi"' ni"i +n toiul "elei mai "runte ,e/ii' ori"#t de me-te-u(ite ar *i *ost is"odirile1 ; Cine -tie' ; +-i 0i"ea d'Arta(nan' ; poate ") ,ietul At.os ni"i nu mai tr)ie-te -i da") a murit' e din 3ina mea' ")"i eu l-am t#r#t +n toat) +n"ur")tura asta de "are n-a3ea .a,ar "um a +n"eput' de "are n-o s) ai,) .a,ar "um s-a s*#r-it' -i de pe urma ")reia n-ar *i tras ni"i un *olos1 ; Bi unde mai pune/i' domnule ; ad)u() Plan".et' ; ")-i datoram poate 3ia/a1 Line/i minte "um a stri(at6 ''?u(i' d'Arta(nanI M-au prins41 Bi dup) "e a des")r"at am#ndou) pistoalele' "e mai 0(omot asur0itor *)"ea "u spada luiI Ai *i 0is ") se ,at dou)0e"i de in-i' sau mai de(ra,)' dou)0e"i de dra"i tur,a/iI !nt)r#tat de a"este "u3inte1 d'Arta(nan +-i +ndemn) "alul' "are nea3#nd ne3oie de ni"i un +ndemn' +-i du"ea "a 3#ntul ")l)re/ul din spinare1 Pe la unspre0e"e diminea/a' se +ntre0)rea Amiens-ul5 la unspre0e"e -i 8um)tate' se a*lau +n poarta .anului ,lestemat1 Deseori d'Arta(nan "u(etase la una din a"ele r)0,un)ri (ro0a3e +mpotri3a 3i"leanului .an(iu' r)0,un)ri "are +/i un( su*letul numai "#nd te (#nde-ti la ele1 Intr) de"i +n .an' "u p)l)ria l)sat) peste o".i' "u m#na st#n() pe m#nerul spadei -i "u dreapta plesnind din ,i"iu-")1 ; M) mai "uno-tiM +l +ntre,) pe .an(iul "are-i ie-ise +nainte' "a s)-l salute1 ; N-am a"east) "inste' +n)l/imea 3oastr)' r)spunse .an(iul' .ol,#ndu--i o".ii +n *a/a uluitoarei str)lu"iri a noului sosit1 ; A.' nu m) "uno-tiM ; Nu' +n)l/ime1

; A-aM Las) ") dup) dou)-trei 3or,e' o s)-/i adu"i aminte1 Ce-ai *)"ut "u (entilomul a"ela pe "are' "u 3reo "in"ispre0e"e 0ile +n urm)' ai a3ut +ndr)0neala s)-l +n3ino3)/e-ti ") um,l) "u ,ani m)slui/iM Dan(iul p)li' ")"i d'Arta(nan se +n*ipsese "r#n"en +n *a/a lui -i Plan".et urma pilda st)p#nului1 ; 2ai' +n)l/ime' ni"i nu mai pomeni/i de el' se t#n(ui .an(iul' "u (las pl#n()re/1 Dumne0eule' ") s"ump mi-am mai pl)tit (re-ealaI A.' s)r)"u/ul de mineI ; Eu te +ntre,6 "e s-a *)"ut (entilomulM ; Ro(u-3) as"ulta/i-m)' +n)l/ime' *i/i +ndur)tor1 Pentru Dumne0eu' lua/i lo"' 3) ro(I Mut de m#nie -i de +n(ri8orare1 d'Arta(nan se a-e0) "runt "a un 8ude")tor1 Plan".et se re0em) "u *udul de 8il/ul lui1 ; Iat) "um s-a +nt#mplat' !n)l/imea 3oastr)' ; +n"epu .an(iul' tremur#nd din toate m)dularele' ; ")"i a"um 3) re"unos"5 sunte/i a"el de a ple"at "#nd m-am luat la (#l"ea3) "a un prost "u (entilomul de "are 3or,i/i1 ; Da' eu sunt5 3e0i dar ") nu te po/i a-tepta la m)rinimie' da") nu spui tot ade3)rul1 ; As"ulta/i-m)' 3) ro(' -i o s) -ti/i tot1 ; Te as"ult1 ; Autorit)/ile ne d)duser) de -tire' "um ") un 3estit m)sluitor de ,ani 3a sosi la .an' +mpreun) "u mai mul/i to3ar)-i de ai lui' +m,r)"a/i to/i "a osta-i din (ard) -i "a mu-".etari1 Caii' 3ale/ii' ".ipurile dumnea3oastr)5 toate +mi *useser) des"rise de "u 3reme1 ; Pe urm)' pe urm)M +ntre,) d'Arta(nan' "are ,)nuia de unde 3eneau semnalmentele at#t de (ri8uliu date1 ; Potri3it ordinelor autorit)/ii' "are mi-a mai trimis -i un a8utor de -ase oameni' am luat m)surile' ".i,0uite de mine drept (ra,ni"e' "a s) pot pune m#na pe a-a-0i-ii m)sluitori1 ; Iar)-i M se r)sti dQArta(nan pe "are "u3#ntul 4m)sluitor4 +l s"otea din s)rite1 ; Ierta/i-m)' +n)l/ime' ") dau 0or "u "e nu tre,uie' dar to"mai "u asta m) de03ino3)/es" -i eu1 Autoritatea m) ,)(ase +n sperie/i -i -ti/i doar ") un .an(iu nu se poate pune r)u "u autoritatea1 ; !n") o dat)5 unde e (entilomulM Ce s-a +nt#mplat "u elM A muritM Tr)ie-teM

; R),dare' !n)l/ime' ia") spun -i asta1 H-a +nt#mplat a-adar "e -ti/i' -i ple"area dumnea3oastr) pripit)' ; ad)u() .an(iul "u o um,r) de ironie "e nu-i s")p) lui d'Arta(nan' ; p)rea ") +n"u3iin/ea0) s*#r-itul1 Prietenul dumnea3oastr)' (entilomul' s-a ap)rat "u tot *o"ul1 2aletul lui' "are din p)"ate se +n")ierase pe nepus) mas) "u oamenii autorit)/ii' +m,r)"a/i +n r#nda-i111 ; A.' mi-elule ; i0,u"ni d'Arta(nan' ; 3a s) 0i") era/i "u to/ii +n "#rd)-ie' nu -tiu "e m) /ine s) nu 3) *a" pra* pe to/iI ; 2aiI nu' +n)l/ime' nu era ni"i o "#rd)-ie' o s) 3ede/i numaide"#t1 Domnul' prietenul dumnea3oastr) 9ierta/i-m) ") nu-i spun pe "institul s)u nume' pe "are tre,uie s)-l ai,)' dar da") nu -tim "um +l ".eam):' domnul' prietenul dumnea3oastr)' 0i"' dup) "e a s"os doi oameni din lupt)' "u dou) *o"uri de pistol' a +n"eput s) dea +nd)r)t' tot ap)r#ndu-se "u spada "u "are a mai s*#rte"at +n") pe unul din ai mei' iar pe mine m-a plesnit "u latul' de-am 3)0ut stele 3er0i1 ; C)l)ule' ispr)3e-te odat)I +i porun"i d'Arta(nan1 Hpune-mi "e e "u At.osM ; Tot d#nd +nd)r)t' "um am mai spus +n)l/imii 3oastre' a nimerit "u spinarea +n s"ara pi3ni/ei -i "um u-a era des".is)' a s"os ".eia -i s-a +n"uiat +n)untru1 Btiau "u to/ii ") n-are "um *u(i de a"olo -i l-au l)sat +n plata Domnului1 ; He +n/ele(e' ; ad)u() d'Arta(nan' ; nu 3oia/i "u tot dinadinsul s)-l omor#/i' 3oia/i doar s)-l /ine/i *ere"at1 ; Doamne s*inteI H)-l *ere")m noi' +n)l/imeM Dar 3) 8ur' s-a *ere"at el sin(ur +n)untru1 Din "apul lo"ului *)"use trea,) ,uni"i")6 unul omor#t pe lo" -i al/i doi (ra3 r)ni/i1 Pe mort -i pe am#ndoi r)ni/ii i-au ridi"at "amara0ii lor' -i n-am mai au0it pomenindu-se nimi" ni"i de unii' ni"i de "eilal/i1 Eu' +ndat) "e mi-am 3enit +n *ire' m-am dus (lon/ la domnul (u3ernator' "a s)-i istorises" tot "e mi se +nt#mplase -i s)-l +ntre, "e m)suri s) iau "u ostati"ul1 Dar domnul (u3ernator s-a .ol,at la mine' par"-ar *i ")0ut din "er5 mi-a spus ") n-are .a,ar de tot "e +ndru(' ") ordinele primite nu porniser) de la el -i ") da") m)-mpin(e p)"atul s) s"ap "ui3a ") are 3reun ameste" +n tot t)r),oiul )sta' atun"i pune s) m) sp#n0ure1 Pare-mi-se' domnule' ") m) +n-elasem' ") arestasem pe unul +n lo"ul altuia' iar "el pe "are ar *i tre,uit s)-l +n.a/e' d)duse ,ir "u *u(i/ii1 ; Bi At.osM se r)sti d'Arta(nan' a ")rui ner),dare "re-tea la

(#ndul ") numita autoritate l)sase ,alt) lu"rurile1 Ce s-a +nt#mplat "u At.osM ; Gr),it s)-mi +ndrept (re-eala *a/) de ostati"' ; urm) .an(iul' m-am dus la pi3ni/) "a s)-i dau drumul1 2ai' domnule' +n)untru nu mai era un om' era dra"ul +n "arne -i oase1 C#nd m-a au0it ") 3reau s)-l las slo,od' mi-a r)spuns ") asta-i "ap"an) -i ") +nainte de a ie-i' 3rea s)--i pun) "ondi/iile lui1 I-am 3or,it "u toat) umilin/a' ")"i +mi d)deam seama de ne(.io,ia "e-o *)"usem' ridi"#nd m#na asupra unui mu-".etar al maiest)/ii sale' -i l-am +n"redin/at ") sunt (ata s) m) supun la tot "e 3a "ere1 ; !nt#i -i-nt#i' mi-a spus' 3reau s) mi se dea 3aletul "u toate armele lui1 Ne-am (r),it s)-i d)m as"ultare5 ")"i' m) +n/ele(e/i' domnule' eram (ata s) *a"em tot "e ar *i dorit prietenul dumnea3oastr)1 Domnul Grimaud 9el -i-a spus numele de-i e "am 0(#r"it la 3or,):' domnul Grimaud a *ost de"i "o,or#t +n pi3ni/)' a-a r)nit "um era5 -i "um s-au 3)0ut +mpreun)' st)p#nul lui a *ere"at la lo" u-a -i ne-a porun"it s) r)m#nem la noi +n du(.ean)1 ; Dar' +n s*#r-it' unde e a"umM Unde e At.osM r)"ni d'Arta(nan1 ; !n pi3ni/)' domnule1 ; Cum' nenoro"itule' +l /ii de atun"i +n pi3ni/)M ; 2ai de "apul meu' nu' domnule1 Noi s)-l /inem +n pi3ni/)I He 3ede ") nu -ti/i "e *a"e +n pi3ni/)M 2ai' da"-a/i putea s)-l *a"e/i s) ias) de a"olo' 3-a- *i re"unos")tor toat) 3ia/a' 3-a- adu"e osanale "a unui s*#nt1 ; Ri"i ") e +n pi3ni/)M O s)-l ()ses" a"oloM ; ?)r) +ndoial)' domnule' i-a intrat +n "ap s) nu mai ias) din pi3ni/)1 !n *ie"are 0i +i d)m prin *erestrui") p#ine +n 3#r*ul unei *ur"i -i de "#te ori "ere' +i mai d)m -i "arne5 dar' 3ai de noi' nu p#inea -i "arnea o stin(e mai (ro0a31 Am +n"er"at odat) s) "o,or la el "u doi oameni de-ai mei' dar s-a m#niat "umplit1 Am au0it "um +-i +n")r"a pistoalele -i "um 3aletul +i +n")r"a *linta1 C#nd i-am +ntre,at "e a3eau de (#nd s) *a")' (entilomul mi-a r)spuns ") puteau tra(e patru0e"i de *o"uri' el -i 3aletul lui' -i ") le 3or da (ata pe toate' dar nu 3a +n()dui ni"i unuia din noi s) pun) pi"iorul +n pi3ni/)1 Atun"i' domnule' m-am dus s) m) pl#n( (u3ernatorului' "are mi-a r)spuns ") tot "e p)/es" e pe ,un) dreptate -i ") asta o s) m) +n3e/e minte s) mai .ules" "institele *e/e "are-mi

"er ()0duire1 ; A-a ") de atun"iM111 +ntre,) d'Arta(nan pu*nind +n r#s de mutra am)r#t) a .an(iului1 ; A-a ") de atun"i' domnule' ; urm) a"esta' ; s) nu dea Dumne0eu nim)nui 3ia/a "are o du"em noi ai"i5 ")"i' domnule' tre,uie s) -ti/i ") toate merindele noastre sunt +n pi3ni/)5 a"olo ne /inem 3ini-orul +n sti"le -i-n ,utoaie' a"olo ne /inem ,erea' untdelemnul -i d-ale ,)")niei' sl)nina -i "#rna/ii5 -i "um nu e ".ip s) "o,or#m +n pi3ni/)' suntem sili/i s) nu d)m ")l)torilor "are tra( la noi ni"i m#n"are' ni"i ,)utur)' a-a ") pe 0i "e tre"e .anul nostru se du"e de r#p)' +n") o s)pt)m#n) "u prietenul dumnea3oastr) +n pi3ni/)' -i a8un(em la sap) de lemn1 ; A-a /i-ar tre,ui' nemerni"ule1 Nu se 3edea de la o po-t) dup) mutra noastr) ") eram oameni de omenie -i nu m)sluitoriM Dai' spuneI ; Da' domnule' da' a-a e' re"unos"u .an(iul1 Dar ia as"ulta/i a"um' as"ulta/i "um +-i iese iar din s)rite1 ; Tre,uie s)-l *i sup)rat "ine3a' +-i d)du p)rerea d'Arta(nan1 ; Dar ni"i noi n-a3em +n"otro' ; l)muri .an(iul' ; ne-au pi"at ".iar a"um doi (entilomi en(le0i1 ; Ei -iM ; Ei -iI Bti/i -i dumnea3oastr) ") en(le0ilor le pla"e 3inul ,un5 ,a au "erut s) le d)m din "el mai ,un1 Ho/ia mea l-o *i ru(at pe domnul At.os s-o lase s) intre +n pi3ni/) "a s) +ndestule0e oaspe/ii -i el s-o *i +mpotri3it "a de o,i"ei1 A.I Dumne0euleI Au0i/iM Iadul pe p)m#nt' nu alta1 Au0ind +ntr-ade3)r ()l)(ie mare 3enind dinspre pi3ni/)' d'Arta(nan se ridi") -i' +mpreun) "u .an(iul "are o luase +nainte *r#n(#ndu--i de 0or m#inile -i "u Plan".et' "are-l urma /in#ndu--i *linta (ata +n")r"at)' se apropie de lo"ul "u pri"ina1 Cei doi (entilomi 3edeau ne(ru +naintea o".ilor1 ?)"user) drum lun( -i mureau de *oame -i de sete1 ; Tiranie nemaipomenit)I p)l)3r)(eau ei +n (rai *ran"e0 "urat' de-i "u a""ent str)in1 Un s")pat din ,alamu" s) nu dea 3oia unor oameni "umse"ade s)--i *oloseas") 3inulI Uite' o s) spar(em u-a -i da") *a"e pe tur,atul' atun"i +l omor#m1 ; Mai domol' domnilor' mai domolI ; se ameste") d'Arta(nan s"o/#ndu--i pistoalele de la ,r#u' ; nu 3e/i omor+ pe nimeni1 ; Las)' las)' se au0ea dup) u-) (lasul lini-tit al lui At.os1

Numai s) po*teas") +n"oa"e domnii m#n")tori de "opii' ") pe urm) 3edem noi1 Ori"#t p)reau ei de "ute0)tori' "ei doi (entilomi en(le0i se pri3ir) -o3)ind5 s-ar *i 0is ") +n)untrul pi3ni/ei s)l)-luiau unul din a"ei ")p")uni +n*ometa/i' +n*ri"o-)tori eroi ai ,asmelor populare' +n al ")ror ,#rlo( nimeni nu putea p)trunde *)r) a isp)-i1 Urmar) "#te3a "lipe de t)"ere6 apoi' "um en(le0ilor le era ru-ine s) dea +nd)r)t' "el mai "ol/os dintre ei "o,or+ "ele "in"i sau -ase trepte ale s")rii -i lo3i "u pi"iorul +n u-)' par") ar *i 3rut s) d)r#me un 0id1 ; Plan".et' ; +i spuse d'Arta(nan +n")r"#ndu--i pistoalele' ; +l iau +n primire pe "el de sus' ai tu (ri8) de "el de 8os1 A.' domnilor' se 3ede ") 3) arde de s")rm)neal)I @ineI Las) ") o s) 3) s)tura/iI ; Dumne0eule' ; r)sun) (lasul ad#n" al lui At.os' ; mi se pare ")-l aud pe d'Arta(nan1 ; Eu sunt' ; r)spunse d'Arta(nan' ridi"#ndu--i -i el 3o"ea' ; eu' prietene' +n "arne -i oase1 ; Atun"i e ,ine' ; se ,u"ur) At.os' ; le 3enim noi de .a" a"estor sp)r()tori de u-iI Gentilomii +-i s"oseser) spadele' dar erau prin-i +ntre dou) *o"uri5 mai -o3)ir) o "lip)' apoi' "a -i +nt#ia dat)' tru*ia +n3in(#nd' o a doua lo3itur) de pi"ior *)"u s) trosneas") u-a' de sus p#n) 8os1 ; La o parte' d'Arta(nan' la o parte' ; stri() At.os' ; d)-te la o parte ") tra(1 ; DomnilorI ; +n"epu d'Arta(nan' "are nu--i pierdea ni"iodat) "ump)tul' ; domnilor' (#ndi/i-3) la "e *a"e/iI R),dare' At.os1 2) ,)(a/i +ntr-o dandana *)r) rost -i 3e/i *i "iurui/i de (loan/e1 2aletul meu -i "u mine o s) 3) +mpro-")m prin trei /e3i -i la *el o s) 3) 3in) -i din pi3ni/)5 apoi mai a3em -i spadele pe "are' 3) spun eu' prietenul meu -i "u mine le +n3#rtim destul de ,ini-or1 L)sa/i pe mine ") r#nduies" eu -i tre,urile dumnea3oastr) -i ale mele1 O s) 3i se adu") +ndat) de ,)ut5 pe "u3#ntul meu de "inste1 ; Da") o mai *i r)mas "e3a' ,odo()ni At.os' ,at8o"oritor1 Dan(iul sim/i tre"#ndu-i de-a lun(ul -irei spin)rii un *ior de (.ea/)1 ; Cum' da") a mai r)masM ,#i(ui el1 ; La nai,aI Tre,uie s) *i r)mas' ; urm) d'Arta(nan' ; *ii *)r)

(ri8)' doar nu era s) ,ea ei doi toat) pi3ni/a1 Domnilor' pune/i-3) spada +n tea")1 ; Atun"i pune-/i -i dumneata +nd)r)t pistoalele la ,r#u1 ; @u"uros1 D'Arta(nan d)du pilda1 Apoi' +ntor"#ndu-se spre Plan".et +i *)"u semn s)--i des"ar"e *linta1 En(le0ii' potoli/i' +-i puser) ,om,)nind spadele +n tea")1 Dar "#nd li se istorisi +n "e *el *usese +n".is At.os' d)dur) -i ei 3ina pe .an(iu' ")"i de *elul lor erau (entilomi1 ; A"um' domnilor' ; +i s*)tui d'Arta(nan' ; du"e/i-3) la dumnea3oastr) +n "amer) -i m) pun ".e0a- ") +n 0e"e minute 3i se 3a adu"e tot "e dori/i1 En(le0ii salutar) -i ie-ir)1 ; Hunt sin(ur' dra() At.os' *ii ,un -i des".ide-mi u-a' se ru() d'Arta(nan1 ; !ndat)' r)spunse At.os1 He au0i atun"i 0(omotul asur0itor al mormanului de loa0,e -i de (rin0i "e p#r#iau -i se rosto(oleau ; erau +nt)riturile pe "are asediatul le d)r#ma el sin(ur1 C#te3a "lipe mai t#r0iu' prin u-a "e se d)dea +n l)turi' se i3i *a/a ()l,e8it) a lui At.os "are' *uri-#ndu--i pri3irea' is"odea +mpre8urimile1 DQArta(nan se repe0i de (#tul lui -i-l s)rut) din toat) inima6 3r#nd s)-l s"oat) a*ar) din l)"a-ul mu"e0it' ,)() de seam) ") At.os se "l)tina1 ; E-ti r)nitM +ntre,) el1 ; EuM De lo"' dar sunt ,eat-turt)' -i a*l) ") nimeni pe lume nu -i-a dat at#ta osteneal) "a mine pentru a-a "e3a1 Pe Dumne0eul meu' .an(iule' numai eu am dat pe du-") "el pu/in o sut) "in"i0e"i de sti"le1 ; 2ai de "apul meuI ; se 3)i")ri .an(iul ; da") 3aletul a ,)ut numai pe 8um)tate din "#t a ,)ut st)p#nul' atun"i m-au l)sat s)ra" lipit1 ; Grimaud e 3alet de "as) mare -i nu s-ar +n"umeta s) ,ea din "e ,eau eu5 el a ,)ut numai din "el 3)rsat6 ia as"ulta/i' mi se pare ") a uitat s) pun) "epul ,utoiului la lo"5 a-a-i ") "ur(eM D'Arta(nan i0,u"ni +n .o.ote de r#s +n 3reme "e *iorul re"e al .an(iului se s".im,a +n *ier,in/eal)1 La r#ndul lui' Grimaud ap)ru -i el +n spatele st)p#nului' "u

*linta pe um)r -i ,#/#ind din "ap "a satirii ,e/i din p#n0ele lui Ru,ens1 Era stropit de sus p#n) 8os +n *a/) -i spate "u o li"oare unsuroas)' pe "are .an(iul o re"unos"u a *i "el mai ,un untdelemn de m)sline pe "are-l a3ea1 Alaiul str),)tu sala "ea mare -i se +ndrepta spre "ea mai *rumoas) +n")pere din .an' pe "are d'Arta(nan pusese st)p#nire "u de la sine +n3oire1 !n 3remea a"easta' .an(iul -i so/ia lui' *ie"are "u "#te o lamp) +n m#n)' se repe0ir) spre pi3ni/a unde nu putuser) p)trunde at#ta amar de 3reme -i unde-i a-tepta o pri3eli-te +nsp)im#nt)toare1 Din"olo de +nt)riturile al")tuite din loa0,e' din s"#nduri -i polo,oa"e (oale' ,ulu"ite dup) toate re(ulile artei strate(i"e' -i +n "are At.os *)"use o sp)rtur) "a s) poat) ie-i' se 3edeau i"i-"olo plutind +n ,)ltoa"e de untdelemn -i de 3in' "iolanele -un"ilor +n*ule"ate' +n 3reme "e un morman de sti"le sparte astupa un(.erul din st#n(a pi3ni/ei' iar un ,utoi "u "aneaua des".is) +-i pierdea ultimele lui pi")turi de s#n(e1 Dup) "um a spus -i poetul 3remilor de demult' pustiul -i moartea domneau a"olo +n 3oie' "a pe un +ntins "#mp de ,)t)lie1 Din "in"i0e"i de "#rna/i at#rna/i de (rin0i' mai r)m)seser) doar 0e"e1 Bi deodat)' prin ,olta pi3ni/ei se au0ir) str),)t#nd urletele de 8ale ale .an(iului -i ale ne3este-si5 p#n) -i d'Arta(nan se sim/i mi-"at1 C#t pri3e-te pe At.os' ni"i nu--i +ntoarse m)"ar "apul1 Ad#n"ii dureri +i urm) +ns) m#nia "umplit)1 !n-*)"#nd o *ri(are' .an(iul s"os din min/i se n)pusti +n "amera unde se a*lau "ei doi prieteni1 ; Adu-ne 3inI porun"i At.os' 0)rindu-l +n pra(1 ; 2inI ; r)"ni .an(iul' "a ne,un' ; 3inI Dar mi-a/i ,)ut 3in de peste o sut) de (al,eni5 sunt s)ra" lipit p)m#ntului' pierdut' 0dro,itI ; OareM ; *)"u At.os1 ; p)i nou) ne era mereu sete1 ; Da") 3-a/i *i mul/umit m)"ar s) ,e/i' dar a/i *)"ui /)nd)ri toate sti"lele1 ; M-a/i +mpins peste o (r)mad) "are a 3enit de-a dura1 E 3ina 3oastr)1 ; Mi s-a dus tot untdelemnulI ; Untdelemnul e un ,alsam minunat pentru r)ni -i ,ietul Grimaud tre,uia -i el s) se o,lo8eas") pe unde l-a/i lo3it1

; To/i "#rna/ii mei ro-iI ; Hunt o (roa0) de -o,olani +n pi3ni/)1 ; O s) mi le pl)ti/i toate' se repe0i .an(iul de0n)d)8duit1 ; Nemerni" a*urisit "e e-tiI r)"ni -i At.os' s"ul#ndu-se de pe s"aun' dar ")0#nd repede la lo"' n-ar *i putut *a"e s*or/are mai mare1 D'Arta(nan +i 3eni +n a8utor' ridi"#ndu--i amenin/)tor ,i"iu-"a1 Dan(iul d)du un pas +nd)r)t -i i0,u"ni +n la"rimi1 ; H)-/i *ie de +n3)/)tur)5 alt)dat) s) te por/i mai omene-te "u oaspe/ii trimi-i de Dumne0euI +l s*)tui d'Arta(nan1 ; De Dumne0euI Hpune/i mai ,ine de Dra"ulI ; As"ult)' s"umpule' ; urm) d'Arta(nan' ; da") o s) ne mai spar(i mult) 3reme ure".ile' s) -tii ") ne +n".idem to/i patru +n pi3ni/) -i atun"i o s) 3edem noi da") stri")"iunile sunt ".iar a-a de mari "um spui1 ; !ndura/i-3)' domnilor' ; se 3)i")ri .an(iul' ; e 3ina mea' iat)' m)rturises"1 Dar nu m) n)p)stui/i1 Hunte/i no,ili mari' iar eu un p#rlit de .an(iu1 ?ie-3) mil) de mineI ; Ei' da") 3or,e-ti a-a' par") 3)d ") mi se s*#-ie inima -i ") la"rimile +n"ep s)-mi "ur() "um "ur(ea -i 3inul din polo,oa"ele tale1 Dra"ul nu-i at#t de ne(ru pe "#t pare1 Daide' 3ino +n"oa"e' s) st)m de 3or,)1 Dan(iul se apropie "u team)1 ; 2ino +/i spun' nu-/i *ie *ri")' +i porun"i At.os1 Atun"i' "#nd am 3rut s)-/i pl)tes"' mi-am pus pe mas) pun(a "u ,ani1 ; Da' +n)l/imea 3oastr)1 ; !n pun() erau -ai0e"i de (al,eni5 unde-i pun(aM ; E depus) la (re*)' +n)l/ime6 mi se spusese ") nu erau ,ani ,uni1 ; Cere pun(a mea +nd)r)t -i p)strea0)-/i ,anii1 ; Dar +n)l/imea 3oastr) -tie ") (re*a nu mai d) drumul la un lu"ru pe "are a pus odat) m#na5 da") n-ar *i *ost ,ani ,uni' tot ar mai *i *ost n)de8de' dar' din p)"ate' erau din "ei ,uni1 ; !n/ele(e-te "u (re*a' "umetre' asta nu m) pri3e-te' mai ales ") nu mai am para ".ioar)1 ; Ia sta/i' ; se ameste") d'Arta(nan' ; unde-i "alul pe "are-l a3ea At.osM ; !n (ra8d1 ; Cam "#t *a"eM

; Cel mult "in"i0e"i de pistoli1 ; @a *a"e opt0e"i' ia-l -i s) s*#r-im odat)1 ; CeeM +mi 3in0i "alul' ; se mir) At.os' ; +l 3in0i pe @aia0id al meuM Bi eu pe "e s) ")l)res" "#nd 3oi porni la r)0,oiM Pe GrimaudM ; Li-am adus alt "al' +i spuse d'Arta(nan1 ; AltulM ; Bi nemai3)0ut de *rumosI ad)u() .an(iul1 ; Atun"i' da") mai e altul mai t#n)r -i mai *rumos' ia-/i .odoro(ul -i adu-ne de ,)ut1 ; Din "are 3inM +ntre,) .an(iul' lini-tit dintr-o dat)1 ; Din a"ela "are e +n *und' l#n() -ip"i5 au mai r)mas 3reo dou)0e"i -i "in"i de sti"le' "elelalte s-au spart "#nd m-am rosto(olit1 Adu-ne -ase1 4Omul )sta-i un ,utoi *)r) *und' +-i spuse .an(iul' +n sinea lui5 da") mai r)m#ne +n") "in"ispre0e"e 0ile ai"i -i da") pl)te-te tot "e o ,ea' +mi pun din nou tre,urile pe roate14 ; Bi nu uita' ; urm) d'Arta(nan' ; s) du"i patru sti"le din a"ela-i 3in "elor doi no,ili en(le0i1 ; A"um p#n) ne-o adu"e 3inul' istorise-te-mi' d'Arta(nan' "e s-a +nt#mplat "u "eilal/i' d)-i drumul I D'Arta(nan +n"epu s)-i spun) "um +l ()sise pe Port.os +n pat "u pi"iorul s"r#ntit -i pe Aramis la mas) +ntre doi teolo(i1 Pe "#nd s*#r-ea de po3estit' .an(iul intr) "u sti"lele "erute -i "u o -un") r)mas)' din *eri"ire' a*ar) din pi3ni/)1 ; @ine' ; spuse At.os' umpl#nd pa.arele am#ndurora ; asta e prin urmare "u Port.os -i Aramis' dar "u dumneata' prietene' "e eM Ce s-a +nt#mplat "u dumneataM Ai o mutr) de +nmorm#ntare1 ; Cred -i eu' ; r)spunse d'Arta(nan' ; dintre noi to/i eu sunt "el mai nenoro"it1 ; Tu' nenoro"itM se mir) At.os1 Bi pentru "e e-ti nenoro"itM Daide' spune-mi1 ; Mai t#r0iu' murmur) d'Arta(nan1 ; Mai t#r0iuI Bi de "e mai t#r0iuM ?iind") m) "re0i ,eat' d'Arta(nanM Line ,ine minte "e-/i spun6 ni"iodat) eu nu-s a-a de limpede la minte "a la ,e/ie1 2or,e-te6 sunt numai ure".i1 D'Arta(nan +i po3esti p)/ania lui "u doamna @ona"ieux1 At.os as"ult) *)r) s) "lipeas")5 -i' la s*#r-it' rosti r)spi"at6 ; De-ert)"iuni toate' m-au0iM De-ert)"iuniI

Era o 3or,) a lui At.os1 ; Hpui mereu de-ert)"iuni' dra(ul meu At.osI ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; -i nu-/i -ade ,ine s) 3or,e-ti a-a' dumitale' "are n-ai iu,it ni"iodat)1 O".ii stin-i ai lui At.os s")p)rar) deodat)' dar numai "a o str)*ul(erare5 peste o "lip) erau la *el de "e/o-i -i de r)t)"i/i1 ; A-a e' ; spuse el lini-tit' ; eu n-am iu,it ni"iodat)1 ; 2e0i' prin urmare' inim) de piatr)' ") n-ai dreptul s) *ii aspru "u inimile noastre duioase' spuse d'Arta(nan1 ; Inimi duioase' inimi str)punse' ad)u() At.os1 ; Ce spuiM ; Hpun ") dra(ostea e o loterie +n "are "#-ti()torul "#-ti() moarteaI ?ii *eri"it ") ai pierdut' s"umpe d'Arta(nan' "rede-m) "e-/i spun1 Hin(urul s*at pe "are pot s) /i-l dau este s) pier0i totdeauna1 ; P)rea ") m) iu,e-te at#taI ; P)reaI ; @a nuI M) iu,eaI ; Copil "e e-ti' nu e pe lume un sin(ur ,)r,at "are s) nu *i "re0ut tot a-a "um "re0i' ") iu,ita se pr)p)de-te dup) el -i' totu-i' nu e unul "are s) nu *i *ost +n-elat de iu,ita lui1 ; A*ar) de dumneata' At.os' "are n-ai a3ut ni"iodat) o iu,it)1 ; A-a e' ; +n"u3iin/) At.os' dup) o "lip) de t)"ere' ; eu n-am a3ut ni"iodat) iu,it)' nu' eu n-am a3ut ni"iodat)1 Dai s) ,emI ; Dar atun"i' +n/eleptule' ; urm) d'Arta(nan' ; +n3a/)-m) "e tre,uie s) *a"' d)-mi o m#n) de a8utor5 am -i eu ne3oie s) -tiu' s) "aut -i eu alinare1 ; Alinare' pentru "eM ; !n nenoro"irea mea1 ; Nenoro"irea dumitale st#rne-te r#sul' rosti At.os ridi"#nd din umeri1 A- *i "urios s) 3)d "e-ai spune da") /i-a- istorisi o po3este de dra(oste1 ; Care /i s-a +nt#mplat dumitaleM ; Mie' sau unuia din prietenii mei' totuna1 ; Hpune' At.os' spune1 ; Mai ,ine .ai s) ,em1 ; @ea -i istorise-te1 ; Da' asta se poate' +n"u3iin/) At.os (olind -i umpl#nd din nou pa.arul1 Hunt dou) lu"ruri "are mer( *oarte ,ine +mpreun)1

; Te as"ult' +l +m,ie d'Arta(nan1 At.os 3ru s)--i adune (#ndurile' dar "u "#t se str)duia mai tare' "u at#t d'Arta(nan +l 3edea p)lind mai "umplit5 era +n .alul de ,e/ie +n "are ,e/i3ii de r#nd "ad -i adorm1 El 3isa "u (las tare -i o".ii des".i-i1 A"est somnam,ulism al ,e/iei a3ea "e3a +nsp)im#nt)tor1 ; 2rei "u tot dinadinsulM +ntre,) el1 ; Te ro(' st)rui d'Arta(nan1 ; ?ie de"i "um dore-ti1 Unul din prietenii mei' spun unul din prietenii mei' adi") nu eu' ; +nt)ri At.os' "u un 0#m,et +ntune"at pe ,u0e' ; un "onte de pe melea(urile mele' adi") din @errA' un no,il "a un *el de Dandolo sau de Montmoren"A' s-a +ndr)(ostit la 3#rsta de dou)0e"i -i "in"i de ani de o t#n)r) *at) de -aispre0e"e ani' *rumoas) "a un +n(er1 Cu toat) *r)(e0imea tinere/ii ei' a3ea o minte ar0)toare' o minte nu de *emeie' "i de poet5 nu numai ") pl)"ea' te +m,)ta1 Lo"uia +ntr-un or)-el +mpreun) "u *ratele ei' "are era preot1 Am#ndoi' str)ini de /inutul nostru1 2eniser) nu se -tie de unde' dar "#nd o 3edeai pe ea at#t de *rumoas) -i pe *rate-s)u at#t de smerit' ni"i nu /i-ar *i tre"ut prin (#nd s)-i +ntre,i de unde 3in1 De altminteri' se spunea ") sunt de *amilie ,un)1 Prietenul meu' "are era st)p#nul /inutului' ar *i putut s-o s"oat) din min/i sau s-o siluias")' pe po*ta inimii' era doar st)p#nul1 Cine ar *i +ndr)0nit s) sar) +n a8utorul a doi str)ini' a doi prip)-i/iM Din ne*eri"ire' era om "instit1 A luat-o de ne3ast)1 Prostul' ne(.io,ul' do,ito"ulI ; Dar de "e 3or,e-ti a-a' da") o iu,eaM +ntre,) d'Arta(nan1 ; A-teapt) pu/in' 0ise At.os1 A dus-o la "astelul lui -i a *)"ut din ea doamna "ea mai de 3a0) din tot /inutul5 tre,uie s) *iu drept -i s) re"unos" ")--i p)stra "#t se poate de ,ine ran(ul1 ; Pe urm)M +ntre,) d'Arta(nan1 ; Pe urm)' +ntr-o 0i' pe "#nd era la 3#n)toare "u so/ul ei' ; urm) At.os' "u (las s")0ut -i *oarte pripit' ; a ")0ut de pe "al -i a le-inat5 "ontele s-a repe0it s-o ridi"e -i "#nd a 3)0ut ") r)su*la (reu +n "ostumul prea str#ns' i l-a s*#-iat "u pumnalul -i i-a de03elit um)rul1 G.i"e-te' d'Arta(nan' "e a3ea pe um)rM +ntre,) At.os i0,u"nind +ntr-un .o.ot de r#s1 ; De unde s) -tiuM ; O *loare de "rin5 era +n*ierat)1 Bi At.os sor,i dintr-o +n(.i/itur) pa.arul "e-l /inea +n m#n)1

; Ce (ro0)3ieI stri() d'Arta(nan' ; ade3)ratM ; Ade3)rul ade3)rat' dra(ul meu5 +n(erul era un demon1 @iata *at) *urase1 ; Bi "e a *)"ut "onteleM ; Contele era un mare senior5 a3ea dreptul de 8ude"at) pe p)m#nturile lui' asupra "elor mari -i asupra "elor mi"i1 A s*#-iat de sus p#n) 8os .ainele "ontesei' i-a le(at m#inile la spate -i a sp#n0urat-o de un "opa"1 ; DoamneI At.osI Un omorI se +n(ro0i d'Arta(nan1 ; Da' omor' nimi" mai mult' ,#i(ui At.os' (al,en "a "eara1 Dar par") iar m-au l)sat *)r) 3in1 Bi' apu"#nd (#tul sti"lei "are mai era +n") plin)' o apropie de (ur) -i o (oli p#n) la *und' a-a "um ar *i (olit un pa.ar1 Apoi +-i l)s) "apul +n m#ini5 d'Arta(nan r)m)sese +naintea lui' +n"remenit de spaim)1 ; Asta m-a 3inde"at de *emeile *rumoase' poeti"e -i dr)()stoase' urm) At.os' ridi"#ndu-se -i "urm#ndu--i s*#r-itul po3estirii1 Dea Domnul s) te 3inde"i -i dumneataI Dai s) ,emI ; A-adar' a muritM +n()im) d'Arta(nan1 ; Du")-se nai,ii' r)spunse At.os1 Dar d)-mi' domnule' pa.arul1 Bun")' nemerni"uleI ; r)"nea el dup) .an(iu ; n-a3em la "e ,eaI ; Bi *ratele eiM ad)u() s*ios d'Arta(nan1 ; ?ratele eiM repet) At.os1 ; Da' preotulI ; Am +ntre,at eu de el' "a s) pun s)-l sp#n0ure' dar +-i p)r)sise paro.ia' +n") din a8un -i o luase la s)n)toasa1 ; H-a a*lat "el pu/in "ine era ti")losulM ; Era *)r) +ndoial) +nt#iul amant -i "ompli"ele *rumoasei' un om "umse"ade' "are *)"ea pe popa "u (#nd s)--i m)rite iu,ita -i s-o ")p)tuias")1 Hper ") l-or *i *)"ut ,u")/ele1 ; O.I DoamneI DoamneI murmur) d'Arta(nan' n)u"it de tot "e au0ise1 ; Daide' (ust) din -un"a asta' d'Arta(nan' e (ro0a3)' +l po*ti At.os t)ind o *elie -i pun#ndu-i-o +n *ar*urie1 P)"at ") n-au *ost "el pu/in patru din astea +n pi3ni/)I A- mai *i (olit +n") "in"i0e"i de sti"le1 D'Arta(nan nu mai putea +ndura "on3or,irea' sim/ea ")--i pierde min/ile1 !-i l)s) "apul +n m#ini' "a -i "um ar *i a/ipit1

; Tinerii )-tia nu mai -tiu s) ,ea' ; -opti At.os pri3indu-l "u mil)' ; -i totu-i el e unul dintre "ei mai 0dra3eniI111

Capitolul GG2III !NTOARCEREA D'Arta(nan r)m)sese ame/it de (roa0ni"a po3estire a lui At.os5 totu-i' o mul/ime de lu"ruri nu i se p)reau prea limpe0i +n a"est "r#mpei de m)rturisire1 !n primul r#nd' un om ,eat "ri/) se dest)inuise altuia destul de a*umat -i' "u toat) toropeala "e-l "uprinsese dup) "ele dou)' trei sti"le de 3in de @ur(undia' "are i se suise la "ap' d'Arta(nan +-i amintea a doua 0i diminea/a *ie"are "u3#nt al lui At.os' "a -i "um pe m)sur) "e *usese rostit i s-ar *i +ntip)rit +n minte1 Toat) a"ea +ndoial) +i a/#/a -i mai mult dorin/a de a des"operi ade3)rul' a-a ") se duse la prietenul lui' .ot)r#t s) +nnoade *irul "on3or,irii din a8un15 +l ()si +ns) pe At.os "#t se poate de lini-tit' adi") era din nou "el mai "ump)nit -i mai de nep)truns dintre oameni1 De altminteri' (.i"ind (#ndul lui d'Arta(nan' mu-".etarul i-o lu) +nainte' dup) "e mai +nt#i am#ndoi +-i str#nseser) m#na1 ; Btiu ") eram ,eat turt) asear)' dra() d'Arta(nan' ; +n"epu el' ; mi-am dat seama to"mai a0i diminea/)' dup) lim,a "are tot mi-era (rea +n (ur) -i dup) pulsul a(itat5 m) prind "-am +ndru(at o mul/ime de ,a0a"onii1 Bi rostind a"este "u3inte' +-i pironi pri3irea asupra prietenului "are se sim/i st#n8enit1 ; Nu' de lo"' ; r)spunse d'Arta(nan' ; dup) "#te /in minte' ai spus numai lu"ruri ne+nsemnate1 ; DaM M) mir)I Credeam ") /i-am istorisit o po3este' de /i s-a ridi"at p)rul m)"iu")1 Bi se uit) la t#n)rul lui prieten par") ar *i 3rut s)-i "iteas") p#n) +n ad#n"ul su*letului1 ; Pe le(ea mea' ; r)spunse d'Arta(nan' ; se 3ede ") eram mai ,eat de"#t dumneata' *iind") nu-mi adu" aminte de nimi"1 At.os nu se l)s) +n-elat -i st)rui6 ; Cred ") ai ,)(at -i dumneata de seam)' s"umpe prietene' ") *ie"are +-i are toanele lui la ,e/ie' triste sau 3esele5 eu' "#nd

m) +m,)t' sunt a,)tut -i odat) ,eat' +i tra( "u tot soiul de tr)sn)i lu(u,re pe "are neroada mea de doi") mi le-a ,)(at +n "ap1 E un "usur al meu -i +n") un "usur mare' re"unos"' dar +n"olo' du" ,ine la ,)utur)1 At.os 3or,ea pe un ton at#t de *ires"' +n"#t d'Arta(nan +n"epu s) -o3)ie +n p)rerile lui1 ; Da' a-a tre,uie s) *ie' ; +n"u3iin/) t#n)rul' "u (#nd s) des"opere ade3)rul' ; mi-adu" -i eu aminte' "a prin 3is' ") am 3or,it de sp#n0ura/i1 ; 2e0iM ; se repe0i At.os p)lind -i totodat) +n"er"#nd s) r#d)' ; eram si(urI H) -tii ") sp#n0ura/ii sunt (o(ori/a mea1 ; Da' da' ; urm) d'Arta(nan' ; uite' a"um mi-adu" aminte5 da' era 3or,a111 stai pu/in111 era 3or,a de o *emeie1 ; C.iar a-a' ; r)spunse At.os' aproape "a 3arul de al,' ; da' e po3estea (o(onat) "u *emeia ,lond) -i' de "#te ori +n"ep "u ".estia asta' +nseamn) ") sunt ,eat mort1 ; Da' da' asta e' ; ad)u() d'Arta(nan' ; po3estea "u *emeia ,lond)' +nalt)' *rumoas)' -i "u o".i al,a-tri1 ; Da' -i sp#n0urat)1 ; De so/ul ei' un no,il de 3a0) pe "are l-ai "unos"ut' urm) d'Arta(nan' pri3indu-l /int) pe At.os1 ; Ia te uit) "#t de u-or po/i ,)(a +n ,u"lu" pe un om "#nd nu mai -tii "e spui' re"unos"u At.os' ridi"#nd din umeri' "a -i "#nd i-ar *i *ost lui sin(ur mil) de el1 Dot)r#t lu"ru' de a0i +nainte nu mai 3reau s) m) +m,)t' d'Arta(nan' e un n)ra3 de0(ust)tor1 D'Arta(nan nu-i r)spunse nimi"1 H".im,#nd dintr-o dat) 3or,a' At.os urm)6 ; 2oiam to"mai s)-/i mul/umes" pentru "alul pe "are mi l-ai adus1 ; !/i pla"eM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Da' dar nu "red "-ar *i dus la t)3)leal)1 ; Te +n-eli' am (onit "u el 0e"e le(.e +n mai pu/in de o or) -i 8um)tate -i par") n-ar *i *)"ut de"#t o"olul pie/ii Haint-Hulpi"e1 ; P)"at' o s) m) *a"i s)-mi par) r)uI ; H)-/i par) r)uM ; Da' *iind") nu-l mai amI ; Cum nu-l mai aiM ; H)-/i spun "um6 a0i diminea/)' m-am s"ulat pe la -ase5 dumneata dormeai ,utu" -i eu nu -tiam "e s) *a"1 Nu m)

de0meti"isem +n") ,ine dup) ".e*ul nostru de asear)5 am "o,or#t +n sala mare' -i "e s) 3)dM Unul din en(le0ii no-tri se to"mea "u un (eam,a- "a s)--i "umpere un "al5 al lui murise ieri de dam,la1 M-am apropiat de el -i "#nd am 3)0ut ") 3rea s) dea o sut) de pistoli pe un roi,' i-am spus6 am -i eu un "al de 3#n0are1 ; Bi +n") unul *oarte *rumos' a ad)u(at el5 l-am 3)0ut ieri5 3aletul prietenului dumitale +l /inea de d#rlo(i1 ; Crede/i ") *a"e o sut) de pistoliM ; Da1 2re/i s) mi-l 3inde/i pe pre/ul )staM ; Nu-l 3#nd' dar +l 8o"1 ; !l 8u"a/iM ; Da1 ; Bi "e 8u")mM ; Raruri1 ; Ris -i *)"ut5 -i am pierdut "alul1 Htai s) 3e0i' urm) At.os' ; pe urm) am "#-ti(at +nd)r)t 3altrapul1 D'Arta(nan +-i +n"runt) *runtea1 ; !/i pare r)uM +ntre,) At.os1 ; Hpun drept ") da' ; r)spunse d'Arta(nan' ; dup) "alul )sta tre,uia s) *im re"unos"u/i +ntr-o 0i pe "#mpul de lupt)5 era o m)rturie -i o amintire' At.os' ai *)"ut r)u1 ; Ei' dra() prietene' ia pune-te +n lo"ul meu' ; urm) mu-".etarul ; muream de pli"tiseal) -i pe urm)' 0)u ") nu-mi pla" "aii en(le0e-tiI Da") nu e 3or,a de"#t s) m) re"unoas") "ine3a' atun"i a8un(e -aua5 ,ate la o".i destul1 C#t pri3e-te "alul' n-a3em de"#t s) n)s"o"im "e3a' "a s)-i +ndrept)/im dispari/ia1 Ce dra"uQI un "al nu tr)ie-te "#t lumea5 .ai s) 0i"em ") pe al meu l-a ()sit r)p"iu()1 D'Arta(nan nu--i des"re/ea *runtea1 ; !mi pare r)u' ; ad)u() At.os' ; ") pari s) /ii a-a de mult la animalele astea' ")"i stai s) 3e0i' n-am s*#r-it +n")1 ; Ce-ai mai *)"utM ; Dup) "e am pierdut "alul "u nou) pun"te la 0e"e' 3e0i "e lo3itur)' mi-a tre"ut prin (#nd s) pun la 8o" -i "alul dumitaleI ; Hper ") te-ai mul/umit numai "u (#ndul1 ; Dimpotri3)' l-am -i adus la +ndeplinire1 ; Dra"eI murmur) d'Arta(nan' +n(ri8orat1 ; Am 8u"at -i am pierdut1 ; Calul meuM ; Da' "alul dumitale' -apte la opt5 pentru un pun"t111 -tii 0i"alaI

; !/i 8ur' At.os' ") /i-ai pierdut min/ileI ; Dra(ul meu' tre,uia s)-mi *i spus asta ieri' "#nd /i-am istorisit ,a0a"oniile a"elea' nu ast)0i1 Ce mai "alea 3alea' am pierdut -i 3altrapul -i *r#ul1 Le-am pierdut toate1 ; Dar e +n(ro0itor "e-mi spui1 ; A-teapt)' nu -tii tot5 a- *i mare 8u")tor da") nu m-a+n")p)/#na' dar m) +n")p)/#ne05 a-a e -i "#nd ,eau5 -i i-ar m-am +n")p)/#nat111 ; Dar "e-ai mai *i putut 8u"aM Nu mai a3eai nimi"1 ; @a daI @a da' prieteneI Ne mai r)m#nea diamantul "are str)lu"e-te la de(etul dumitale -i pe "are l-am o".it eu de ieri1 ; Diamantul )staM stri() d'Arta(nan du"#nd repede m#na la inel1 ; Bi "um m) pri"ep la nestemate' *iind") am a3ut -i eu 3reo "#te3a' mi-am 0is ") al dumitale *a"e o mie de pistoli1 ; Hper' ; se +n"runt) d'Arta(nan' pe 8um)tate mort de spaim)' ; ") n-ai pomenit nimi" de diamantul meu1 ; @a dimpotri3)' s"umpul meu' +n/ele(i' a"est diamant era tot "e mai a3eam5 "u el a- *i putut "#-ti(a +nd)r)t .arna-amentele' "aii' ,a ".iar ,anii de drum1 ; At.os' m) *a"i s) m) "utremurI i0,u"ni d'Arta(nan1 ; A-a ") i-am 3or,it partenerului meu despre diamantul dumitale' pe "are-l ,)(ase -i el de seam)1 Ce dra"uQ' s"umpule' por/i +n de(et o stea de pe "er -i ai 3rea s) n-o 3ad) nimeniM Cre0i ") s-ar putea a-a "e3aM ; H*#r-e-te' dra(ul meu' s*#r-e-te' ; +l ru() d'Arta(nan' ; ")"i' 0)u' "u lini-tea asta a dumitale m) ,a(i +n ,oal)1 ; Am +mp)r/it prin urmare diamantul +n 0e"e p)r/i de "#te o sut) de pistoli *ie"are1 ; A.I +/i arde de r#s -i 3rei s) m) pui la +n"er"are' +l +ntrerupse d'Arta(nan11 "are +n"epea s)--i ias) din *ire1 ; Da de unde' nu (lumes" de lo"I A- *i 3rut s) te 3ad +n lo"ul meuI De "in"ispre0e"e 0ile nu 0)risem ".ip omenes" -i m) t#mpeam st#nd la tai*as "u sti"lele1 ; De(ea,a' asta tot nu te +ndrept)/e-te s) 8o"i pe diamantul meuI r)spunse d'Arta(nan' str#n(#ndu--i ner3os pumnul1 ; As"ult) s*#r-itul6 0e"e partide pe "#te o sut) de pistoli partida1 !n 0e"e arun")turi de 0aruri' *)r) re3an-)1 Din treispre0e"e arun")turi' am pierdut tot1 Treispre0e"e lo3ituriI

Num)rul $< mi-a adus totdeauna nenoro"6 era $< ale lui iulie "#nd111 ; Du")-se nai,iiI stri() d'Arta(nan' ridi"#ndu-se de la mas)1 !nt#mplarea din 0iua a"eea +l *)"ea s-o uite pe "ea din a8un1 ; R),dareI ; +l potoli At.os' ; +mi *)"usem -i eu so"otelile mele1 En(le0ul era un "iudat5 +l 3)0usem de diminea/) st#nd de 3or,) "u Grimaud -i Grimaud mi-a spus ") en(le0ul +i propusese s)-l ia +n slu8,a lui1 Atun"i l-am 8u"at pe Grimaud' pe t)"utul Grimaud +mp)r/it +n 0e"e p)r/i1 ; Btii ") asta are .a0I Bi d'Arta(nan i0,u"ni +n r#s' *)r) s) 3rea1 ; C.iar pe Grimaud' ai +n/elesM Bi "u "ele 0e"e p)r/i din Grimaud' "are la un lo" nu *a" ni"i o 8um)tate de pistol' am "#-ti(at iar diamantul1 H) mai spui ") st)ruin/a nu e o 3irtuteI ; Pe le(ea mea' e nostim de tot' .o.otea d'Arta(nan +mp)"at' -ter(#ndu--i la"rimile de r#s1 ; M) +n/ele(i' "#nd am sim/it ") noro"ul se +ntoar"e' am +n"eput s) 8o" numai pe diamant1 ; A.1 dra"eI se +n"runt) iar)-i d'Arta(nan1 ; Am "#-ti(at +napoi -aua -i "alul dumitale' pe urm) -aua -i "alul meu -i' +n s*#r-it' le-am pierdut iar1 Pe s"urt' am pus iar m#na pe -aua dumitale -i apoi pe a mea' "u tot di".isul lor1 A-a stau lu"rurile +n "lipa de *a/)' e o lo3itur) stra-ni")' a-a ") m-am oprit ai"i1 D'Arta(nan r)su*l) u-urat "a -i "#nd i s-ar *i luat o piatr) de pe inim)1 ; !n s*#r-it' diamantul mi-a r)masM +ntre,) el s*ios1 ; !ntre(' dra() prietene' -i pe deasupra' -eile arm)sarului dumitale -i ale arm)sarului meu1 ; Ce s) *a"em "u -eile' *)r) "aiM ; Am eu "e3a +n (#nd1 ; At.os' iar m) +nsp)im#n/i1 ; As"ult)-m)6 dumneata' d'Arta(nan' n-ai mai 8u"at de mult) 3reme' a-a-iM ; Bi ni"i n-am ".e* s) 8o"1 ; H) nu spunem 3or,e' mari1 Ri"eam "a n-ai 8u"at de mult) 3reme5 +nseamn) atun"i ") po/i a3ea noro"1 ; H) 0i"emI Pe urm)M ; Uite' en(le0ul -i to3ar)-ul lui mai sunt +n") ai"i1 Am ,)(at de

seam) ")-i pare (ro0a3 de r)u dup) .amuri1 Pe de alt) parte' dumneata /ii la "al1 !n lo"ul dumitale' a- pune la ,)taie -eile "u toate "elelalte "ontra "alului1 ; Dar n-o s) 3rea numai pentru o sin(ur) -a1 ; Atun"i' 8oa")-le pe am#ndou)' eu nu sunt e(oist "a dumneata1 ; Ai *a"e lu"rul )staM +ntre,) d'Arta(nan -o3)itor' ")"i 3r#nd-ne3r#nd' +n"rederea lui At.os +n"epea s)-l "#-ti(e1 ; Pe "instea mea' -i le-a- 8u"a pe un sin(ur 0ar1 ; Dar 3e0i' *iind") am pierdut "aii' /ineam "u tot dinadinsul s) p)str)m m)"ar -eile1 ; =oa") atun"i pe diamantul dumitale1 ; @a ni"ide"umI Ni"iodat)' m-au0iM Ni"iodat)I ; Dra"eI morm)i At.os' ; /i-a- propune s)-l pui la ,)taie pe Plan".et' dar "um am mai +n"er"at o dat)' te pomene-ti ") nu mai 3rea en(le0ul1 ; Dot)r#t lu"ru' dra() At.os' e mai ,ine s) nu ris" nimi"1 ; P)"at' ; 0ise' de0am)(it' At.os' ; en(le0ul )sta e doldora de ,ani1 Ei' DoamneI +n"ear") o dat)1 O sin(ur) dat) -i (ata111 ; Bi da") pierdM ; 2ei "#-ti(a1 ; Bi da") totu-i pierdM ; Atun"i 3ei da -eile1 ; Dai' *ie pentru o sin(ur) dat)' primi d'Arta(nan1 At.os se duse dup) en(le0 -i-l ()si +n (ra8d' unde sor,ea din o".i .amurile1 Prile8ul era minunat1 !i spuse "ondi/iile lui1 Beile' ")pestrele -i "elelalte "ontra unui "al sau a sumei de o sut) de pistoli' la ale(ere1 En(le0ul so"oti repede6 toate laolalt) *)"eau trei sute de pistoli5 ")0u de"i la +n3oial)1 D'Arta(nan arun") 0arurile tremur#nd' -i d)du la i3eal) num)rul trei1 ?a/a lui de "ear) +l +nsp)im#nt) pe At.os' "are se mul/umi s) spun)6 ; Rar nenoro"os' prietene' domnul 3a a3ea de"i "aii' "u .arna-amente "u tot1 !n"#ntat' en(le0ul nu--i mai d)du osteneala s) ameste"e 0arurile -i le arun") pe mas) *)r) s) mai pri3eas")' +n"redin/at de i0,#nd)5 d'Arta(nan st)tea "u "apul +ntors' "a s)--i as"und) paraponul1 ; Uite' uite' uiteI ; 0ise At.os "u 3o"ea-i lini-tit)' ; 0arul )sta

e nemaipomenit5 l-am 3)0ut doar de patru ori +n 3ia/a mea6 doi a-iI En(le0ul pri3ea -i nu-i 3enea s) "read)' d'Arta(nan pri3ea -i nu mai putea de ,u"urie1 ; Da' ; urm) At.os' ; numai de patru ori5 o dat) la domnul de CreSuA' alt) dat) la mine' la /ar)' +n "astelul meu de la111 pe 3remea "#nd a3eam un "astel5 a treia oar) la domnul de TrF3ille' unde 0arul ne-a uimit pe to/i' -i' +n s*#r-it' a patra oar) +ntr-o "#r"ium) unde eu am arun"at 0arul -i m-a *)"ut s) pierd o sut) de (al,eni -i o "in)1 ; Domnul +-i ia "alul +nd)r)tM +ntre,) en(le0ul1 ; 2e0i ,ineI r)spunse d'Arta(nan1 ; ?)r) re3an-)' nu-i a-aM ; Dup) +n/ele(erea noastr)' *)r) re3an-)1 Adu"e/i-3) aminte1 ; A-a eI "alul 3a *i dat +n (ri8a 3aletului dumitale' domnule1 ; O "lip)' spuse At.os1 D)-mi 3oie' domnule 3reau s) spun "#te3a "u3inte prietenului meu1 ; Po*tim1 At.os +l trase la o parte pe d'Arta(nan1 ; Ce mai 3rei de la mine' ispititoruleM +l +ntre,) el1 2rei s) mai 8o"M ; Nu' 3reau s) te (#nde-ti1 ; La "eM ; O s)-/i iei +nd)r)t "alul' nu-i a-aM ; ?ire-te1 ; Ho"ot s) (re-e-ti' eu a- lua suta de pistoli5 -tii ") ai 8u"at .amurile "ontra "alului sau a sutei de pistoli' la ale(ere1 ; Eu a- lua suta de pistoli1 ; @a eu iau "alul1 ; Bi eu +/i spun ") (re-e-ti5 "e-o s) *a"em noi doi "u un sin(ur "al' nu pot ")l)ri la spatele dumitale' pe a"ela-i "al' -i s) *im "a "ei doi *ii AAmon&& "are -i-au pierdut *ra/ii5 -i ni"i nu m) po/i umili ")l)rind al)turi de mine pe un splendid arm)sar1 Eu' n-a- sta o "lip) la +ndoial)' -i a- lua suta de pistoli5 a3em at#ta ne3oie de ,ani' "a s) ne +ntoar"em la Paris11 ; Eu /in la "alul )sta' At.os1 ; Bi *a"i r)u' prietene' un "al poate s)--i s"r#nteas") un pi"ior' poate s) se poti"neas")' poate s) "ad)' s)--i 0dreleas")
&&

Alu0ie la romanul "a3aleres" *ran"e0 din se"1 GII' 4Cei patru *ii AAmon4' "are ")l)reau pe minunatul "al @aAard1

(enun".ii' +n s*#r-it' un "al m)n#n") dintr-o iesle +n "are a m#n"at altul ,olna3 de r)p"iu()' -i iat) "um se pierde un "al' sau mai ,ine-0is' "um se pot pierde o sut) de pistoli5 apoi' nu uita ") st)p#nul mai tre,uie s)--i .r)neas") "alul' pe "#t) 3reme' dimpotri3)' o sut) de pistoli +l .r)nes" pe st)p#n1 ; Bi "um o s) ne +ntoar"emM ; Pe "aii 3ale/ilor no-triI o s)--i dea ori"ine seama dup) +n*)/i-area noastr) ") suntem oameni su,/iri1 ; ?rumos o s) ne mai -ad) pe ni-te m#r/oa(e' +n 3reme "e Aramis -i Port.os 3or 0,urda pe arm)sarii lorI ; AramisI Port.osI +l +n(#n) At.os' i0,u"nind +n r#s1 ; Ce te-a ()sitM +ntre,) d'Arta(nan' "are nu se dumirea pentru "e prietenul e at#t de 3esel1 ; Nimi"' nimi"' mai departe' +l +m,ie At.os1 ; Atun"i' p)rerea dumitaleM ; P)rerea mea e s) iei suta de pistoli5 "u suta asta o s) ,en".etuim p#n) la s*#r-itul lunii5 am tras p#n) a"um destule -i ar *i ,ine s) ne mai odi.nim pu/in1 ; H) m) odi.nes"M Nu' At.os' "um a8un( la Paris m-apu" s-o "aut pe ,iata *emeie1 ; Bi "re0i ") pentru a-a "e3a o s)-/i *oloseas") mai mult "alul de"#t ,anii (rei de aurM Ia suta de pistoli' prietene' +/i spun eu' ia suta de pistoli1 Lui d'Arta(nan nu-i mai tre,uia mult "a s) se dea ,)tut1 Ultimele "u3inte i se p)rur) .ot)r#toare1 De alt*el' da") s-ar *i +mpotri3it mai +ndelun(' i-ar *i *ost team) s) nu par) un e(oist +n o".ii lui At.os5 primi de"i s*atul -i alese suta de pistoli' pe "are en(le0ul i-o -i num)r) pe lo"1 Dup) a"eea' sin(urul lor (#nd a *ost s) porneas") la drum1 Pentru a +n".eia pa"e "u .an(iul' pe l#n() "alul ,)tr#n al lui At.os' mai d)dur) -i -ase pistoli1 D'Arta(nan -i At.os +n")le"ar) de"i pe "aii lui Plan".et -i Grimaud' iar "ei doi 3ale/i o luar) pe 8os' "u -eile +n "ap1 Ori"#t de p)")to-i erau "aii' "ei doi prieteni +-i l)sar) repede +n urm) 3ale/ii -i +n s"urt) 3reme a8unser) la CrX3e"oeur1 De departe +l 0)rir) pe Aramis re0emat de *ereastr) -i pri3ind melan"oli"' +nto"mai "a sora mea 1na@A' la norul de "ol, ridi"at +n 0are1
&<

Ri"al) *ran/u0eas")6 4a pri3i' a a-tepta "a sora mea Ana45 *a"e alu0ie la momentul din po3estea lui C.arles1 Perrault *arb 1lbastr, "#nd so/ia lui @ar,) Al,astr) o pune pe sora ei' Ana s) pri3eas") +n 0are' s) 3ad) da") nu soses" *ra/ii ei s) o sal3e0e1

; EiI AramisI Ce dra"uQ *a"i a"oloM stri(ar) "ei doi prieteni1 ; A.' dumneata e-ti' d'Arta(nan' dumneata' At.osM r)spunse t#n)rul1 Cu(etam la repe0eala "u "are tre" toate +n lumea asta -i m) uitam dup) "alul meu en(le0es"' "are to"mai se +ndep)rta -i disp)rea +ntr-un 3#rte8 de pra*' "a o +ntru".ipare 3ie a nestatorni"iei ,unurilor p)m#nte-ti1 2ia/a ea +ns)-i se poate m)r(ini la trei "u3inte' -rat, est, fuit. ; Adi")' "e 3rei s) spui "u astaM +ntre,) d'Arta(nan' "are +n"epea s) ,)nuias") ade3)rul1 ; 2reau s) spun ") m-am p)")lit 0dra3)n5 -ai0e"i de (al,eni pentru un "al "are' dup) *elul "um alear()' si(ur ") *a"e +n trap "in"i le(.e pe or)1 D'Arta(nan -i At.os se pornir) pe r#s1 ; Dra() D'Arta(nan' ; urm) Aramis' ; te ro( nu te sup)ra pe mine' ne3oia nu "unoa-te le(e5 dealtminteri' sunt "el dint#i pedepsit' *iind") mi-elul de (eam,a- mi-a tras ".iulul "u "el pu/in "in"i0e"i de (al,eni1 @ine de 3oiI Hunte/i p)str)tori' nu "a mine' um,la/i pe "aii 3ale/ilor 3o-tri' -i i-a/i l)sat pe 3ale/i s) 3) adu") arm)sarii a(ale' de d#rlo(i' "op)"el-"op)"el1 !n a"eea-i "lip)' un *ur(on "are se 0)rea de "#te3a minute pe drumul de la Amiens se opri6 din)untru "o,or#r) (r),i/i Grimaud -i Plan".et' "u "#te o -a +n "ap1 ?ur(onul se +ntor"ea (ol la Paris -i "ei doi 3ale/i se +n3oiser) s)-i dea ")ru/a-ului de ,)ut tot lun(ul drumului' iar el s)-i du") pe sus1 ; Ce +nseamn) astaM +ntre,) Aramis' 3)0#nd "e se petre"e' ; "um adi")' numai -eileM ; !n/ele(i a"umM +ntre,) At.os1 ; Dra(ii mei prieteni' +nto"mai "a -i "u mine1 A-a mi-a 3enit -i mie6 s) p)stre0 .amurile1 Dei' @a0in' du -aua mea "ea nou) l#n() a domnilor1 ; Bi' "e-ai *)"ut "u popii dumitaleM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Dra(ul meu' i-am po*tit la mas) a doua 0i' ; +n"epu Aramis' ; +n trea")t *ie 0is' am dat ai"i peste un 3in minunat5 i-am a*umat "um am putut mai ,ine' a-a ") preotul m-a oprit s) lep)d tuni"a de mu-".etar' iar ie0uitul m-a ru(at s) m) *a" luntre -i punte "a s)-l primeas") -i pe el +n r#ndul mu-".etarilor1 ; ?)r) te0)I ; stri() d'Arta(nan' ; *)r) te0)I Cer des*iin/area te0eiI ; De atun"i' ; urm) Aramis' ; du" o 3ia/) pl)"ut)1 Am

+n"eput un poem +n 3ersuri de "#te o sila,)5 e destul de (reu' dar 3aloarea ori")rui lu"ru st) to"mai +n (reutatea reali0)rii1 Hu,ie"tul poemului e dra(ostea1 Am s) 3) "ites" primul "#nt5 are patru sute de 3ersuri -i /ine un minut1 ; Pe le(ea meaI dra() Aramis' ; r)spunse d'Arta(nan' "are ura 3ersurile aproape la *el "a -i lim,a latin)' ; adau() la marea +nsu-ire a (reut)/ii pe a"eea a s"urtimii -i atun"i po/i *i si(ur ") poemul dumitale' da") nu 3a a3ea alte +nsu-iri' le 3a a3ea m)"ar pe astea dou)1 ; Apoi' ; urm) Aramis' ; 3e/i 3edea ") el o(linde-te sim/)minte "urate1 A.' prin urmare' prieteni' ne +ntoar"em la Paris' nu-i a-aM @ra3o' sunt (ata de drum5 +l 3om 3edea iar pe ,unul Port.os' asta m) ,u"ur)1 N-o s) m) "rede/i' dar +i du"eam lipsa 0e30e"ului )sta1 Hunt si(ur ") el nu -i-ar *i 3#ndut "alul ni"i pentru un re(at1 A,ia a-tept s)-l 3)d pe "al -i pe -a1 Hunt si(ur ") lumea o s)-l ia drept marele Mo(ol&C1 ?)"ur) un popas de o or) "a s) mai r)su*le "aii5 Aramis +-i pl)ti so"oteala la .an1 !l trimise pe @a0in +n *ur(on' al)turi de to3ar)-ii lui' apoi pornir) "u to/ii la drum' "a s)-i ia -i pe Port.os1 !l ()sir) aproape 3inde"at -i mai pu/in palid de"#t +l 3)0use d'Arta(nan "#nd tre"use pe la el' +nt#ia oar)1 Ht)tea la o mas) -i' de-i sin(ur' +n *a/a lui ad)sta o "in) pentru patru persoane1 Era al")tuit) din m#n")ruri "u "arne me-te-u(it pre()tite' din 3inuri alese -i din *ru"te minunate1 ; Ia te uit)I rosti el ridi"#ndu-se' ; sosi/i la 3reme' domnilor' eram to"mai la sup) a-a ") o s) lua/i masa "u mine1 ; O.' o.I ; *)"u d'Arta(nan' ; de data asta sunt si(ur ") sti"lele astea nu le-a prins MousSueton "u la/ul' -i apoi' uite "e-mi 3)d o".ii6 *riptur) +mp)nat)' mu-".i de 3a")111 ; M) +nt)res"' ; l)muri Port.os' ; m) +nt)res"' nimi" nu sl),e-te "a a*urisitele alea de s"r#ntituri6 ai a3ut 3reodat) a-a "e3a' At.osM ; Nu' ni"iodat)5 dar mi-adu" aminte ") +n +n")ierarea noastr) din strada ?Frou' am primit o lo3itur) de spad) "are' dup) "in"ispre0e"e sau optspre0e"e 0ile' m-a *)"ut s) su*)r tot "a -i s"r#ntitura dumitale1 ; Eu sper' dra() Port.os' ") m#n")rurile astea nu erau numai pentru dumneata sin(ur' nu-i a-aM +ntre,) Aramis1
&C

!mp)ratul mon(olilor1

; Nu' ; r)spunse Port.os1 ; a-teptam to"mai 3reo "#/i3a (entilomi de prin +mpre8urimi' "are m-au 3estit adineauri ") nu 3or 3eni5 pute/i s) le lua/i lo"ul' pentru mine o s) *ie "u at#t mai pl)"ut1 Dei' MousSueton' adu-ne s"aune -i +n") un r#nd de sti"le "u 3in1 ; Bti/i 3oi oare "e m#n")m noi a"umM +ntre,) At.os dup) 3reo 0e"e minute1 ; Nostim) +ntre,are' ; r)spunse d'Arta(nan' ; eu m)n#n" 3i/el +mp)nat "u an(.inare -i m)du3)1 ; Bi eu' mu-".iule/ de miel' ad)u() Port.os1 ; Iar eu' piept de pas)re' spuse -i Aramis1 ; 2) +n-ela/i "u to/ii' domnilor' ; r)spunse (ra3 At.os' ; m#n"a/i "arne de "al1 ; Daida deI *)"u d'Arta(nan1 ; De "alI murmur) Aramis "u o str#m,)tur) de de0(ust1 Numai Port.os nu spunea nimi"1 ; Da' de "al' nu-i a-a' Port.os' ") m#n")m "alul' poate ".iar "u 3altrap "u totM ; Nu' domnilor' am p)strat .amurile' l)muri Port.os1 ; Pe le(ea mea' ni"iunul din noi nu-i mai ,rea0 "a "el)lalt' ; rosti Aramis' ; s-ar 0i"e ") ne-am +n/eles "u to/ii1 ; Ce 3re/i' ; urm) Port.os' ; oaspe/ii mei se sim/eau stin(.eri/i "#nd +mi 3edeau "alul -i n-am 3rut s)-i umiles"1 ; Apoi' poate ") du"esa dumitale nu s-a +ntors +n") de la ,)i' nu-i a-aM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Da' nu s-a +ntors +n")' r)spunse Port.os1 Bi pe le(ea mea' mi s-a p)rut ") (u3ernatorul pro3in"iei' unul din (entilomii pe "are-i a-teptam a0i la mas)' /ine at#t de mult s)-l ai,)' +n"#t i l-am d)ruit1 ; L-ai d)ruitM se mir) d'Arta(nan1 ; O.' DoamneI Da' l-am d)ruitI sta e "u3#ntul' ; urm) Port.os' ; ")"i *)"ea "el pu/in o sut) "in"i0e"i de (al,eni -i "ali"ul n-a 3rut s)-mi dea mai mult de opt0e"i1 ; ?)r) -aM 0ise Aramis1 ; Da' *)r) -a1 ; 2ede/i domnilor' ; adau() At.os' ; ") tot Port.os a *)"ut "ea mai ,un) a*a"ere dintre to/iI I0,u"nir) "u to/ii +n .o.ote de r#s' +n"#t Port.os nu mai -tiu "e s) "read)5 dar "#nd +i deslu-ir) pri"ina 3eseliei lor' o +mp)rt)-i -i

el' "u r#sul lui 0(omotos' dup) "um +i -i era o,i"eiul1 ; A-a ") a"um a3em "u to/ii ,ani' spuse d'Arta(nan1 ; A*ar) de mine' ; +l +ntrerupse At.os' ; 3inul spaniol al lui Aramis mi s-a p)rut at#t de ,un' +n"#t am porun"it s) +n"ar"e 3reo -ai0e"i de sti"le +n *ur(onul 3ale/ilor5 a"um sunt aproape le*ter de ,ani1 ; Bi eu la *el' ad)u() Aramis1 !n".ipui/i-3)' am d)ruit p#n) -i ultima le/"aie ,iseri"ii din Montdidier -i ie0ui/ilor din Amiens5 pe urm) *)()duisem anumite danii pe "are a tre,uit s) le *a"5 am mai dat -i a"atiste pentru mine -i pentru dumnea3oastr)' a"atiste "are se 3or "iti' domnilor' -i "are' sunt +n"redin/at' ne 3or *eri de rele1 ; Dar "rede/i ") pe mine s"r#ntitura mea nu m-a "ostat nimi"M 3or,i -i Port.os' ; *)r) s) mai pun la so"oteal) rana lui MousSueton' pentru "are a tre,uit s) ".em medi"ul de dou) ori pe 0i -i s)-i pl)tes" +ndoit 3i0itele' *iind") tontul de MousSueton a l)sat s)-i intre un (lonte +ntr-un anumit lo"' pe "are de o,i"ei nu-l ar)/i de"#t spi/erilor5 de a"eea i-am -i pus +n 3edere nu "um3a s) se mai lase r)nit prin partea lo"ului1 ; Daide' .aide' ; spuse At.os' s".im,#nd un sur#s "u d'Arta(nan -i "u Aramis' ; 3)d ") te-ai purtat ,oiere-te "u ,ietul ,)iat5 do3ad) ") e-ti un ,un st)p#n1 ; Pe s"urt' urm) Port.os' da")-mi pl)tes" so"oteala' mai r)m#n doar "u 3reo trei0e"i de pistoli1 ; Bi eu "u o du0in) de pistoli' ad)u() Aramis1 ; Prin urmare' ; so"oti At.os' ; s-ar 0i"e ") noi doi suntem ,o()ta-ii so"iet)/ii1 Dumitale' d'Arta(nan' "#t +/i mai r)m#ne din suta de pistoliM ; Din suta mea de pistoliM !n primul r#nd /i-am dat dumitale "in"i0e"i1 ; Cre0iM ; La nai,aI ; DaI E ade3)rat' mi-am adus aminte1 ; Apoi' am pl)tit -ase pistoli .an(iului1 ; Ce do,ito" -i .an(iul a"elaI Dar de "e i-ai mai dat -ase pistoliM ; P)i' dumneata mi-ai spus s)-i dau1 ; A-a-i' 0)u' prea sunt ,un1 !ntr-un "u3#nt' "#t +/i mai r)m#neM ; Dou)0e"i -i "in"i de pistoli' r)spunse d'Arta(nan1

; Bi' mie' ; 0ise At.os' s"o/#nd ni-te m)run/i- din ,u0unar' ; mie111 ; Dumitale nimi"1 ; Pe le(ea mea' "am a-a "e3a' nimi" sau at#t de pu/in' +n"#t ni"i nu *a"e s)-i mai pun la so"oteal)1 ; Bi a"um' s) so"otim "#t a3em "u to/ii laolalt)1 ; Dumneata' Port.osM ; Trei0e"i de pistoli1 ; Dumneata' AramisM ; Re"e pistoli1 ; Bi dumneata1 d'Arta(nanM ; Dou)0e"i -i "in"i1 ; Asta *a"e +n totalM +ntre,a At.os1 ; Patru sute -i -apte0e"i -i "in"i de li3reI r)spunse d'Arta(nan' "are so"otea la *el de ,ine "a -i Ar.imede1 ; Bi "um sosim la Paris o sa mai a3em +n") patru sute' ; ad)u() Port.os' ; +n a*ar) de -ei -i .amuri1 ; Dar "aii no-tri de la es"adronM aminti Aramis1 ; H) *a"em a-a6 din "ei patru "ai ai 3ale/ilor' s) "ump)r)m doi "ai pentru st)p#ni' pe "are s)-i tra(em la sor/i5 "ele patru sute de li3re *a" to"mai "#t o 8um)tate de "al pentru unul din "ei *)r) "ai' iar *undul ,u0unarelor s)-l d)m lui d'Arta(nan' "are are m#n) noro"oas)' -i s) se du") el s)-l 8oa"e +n prima spelun") "e i-o ie-i +n "ale1 ; A"um .aide/i s) m#n")m' ; +i po*ti Port.os' ; ") se r)"e-te m#n"area1 Ce3a mai lini-ti/i +n pri3in/a 3iitorului lor' "ei patru prieteni *)"ur) "inste osp)/ului din ale ")rui r)m)-i/e s-au +n*ruptat +n urm) domnii MousSueton' Plan".et -i Grimaud1 A8uns la Paris' d'Arta(nan ()si o s"risoare din partea domnului de TrF3ille' "are-i adu"ea la "uno-tin/) ") potri3it "ererii sale' re(ele ,ine3oia a-i +n()dui intrarea +n r#ndul mu-".etarilor1 Cum a"esta era 3isul "el mai dra( al lui d'Arta(nan' ,ine+n/eles +n a*ara dorin/ei de a o re()si pe doamna @ona"ieux' el aler() ,u"uros la prietenii lui' de "are se desp)r/ise doar de 3reo 8um)tate de "eas -i pe "are-i ()si a,)tu/i -i (ro0a3 de +n(ri8ora/i1 Lineau s*at a"as)' la At.os' "eea "e +nsemna ") se a-teptau "u to/ii la +mpre8ur)ri (rele1 Domnul de TrF3ille le trimisese to"mai de 3este ") maiestatea

sa luase .ot)r#rea s) +n"eap) ostilit)/ile la $ mai' a-a ") tre,uiau s)--i pre()teas") ne+nt#r0iat e".ipamentul de r)0,oi1 Cei patru +n/elep/i se pri3ir) ,uim)"i/i6 domnului de TrF3ille nu-i ardea de (lum) "#nd era 3or,a de dis"iplin)1 ; Bi la "#t "rede/i 3oi ") se ridi") e".ipamenteleM +ntre,) d'Arta(nan1 ; O.I "e s) mai 3or,im' ; r)spunse Aramis' ; ne-am *)"ut so"otelile "u o 0(#r"enie de spartani' -i tot ne tre,uie *ie")ruia "am 3reo mie "in"i sute de li3re1 ; De patru ori "in"ispre0e"e *a" -ai0e"i' asta +nseamn) -ase mii de li3re' so"oti At.os1 ; Eu a- "rede ") numai o mie de li3re de "ap de om' ; spuse d'Arta(nan' ; e drept' nu 3or,es" "a un spartan' "i "a un pro"uror111 La au0ul "u3#ntului pro"uror Port.os se tre0i1 ; Hta/i' ; 0ise el' ; m) ,ate un (#nd1 ; Bi asta e "e3a' +n"u3iin/) ta"ti"os At.os1 !n "eea "e m) pri3e-te' eu n-am ni"i um,r) de a-a "e3a5 "#t despre d'Arta(nan' p)rerea mea e ") *eri"irea de a *i de a0i +nainte printre noi i-a luat min/ile5 au0i' o mie de li3reI Lin s) 3) *a" "unos"ut ") numai mie +mi tre,uies" dou) mii1 ; De patru ori doi *a" opt' ; so"oti Aramis' ; a-adar ne tre,uies" opt mii de li3re pentru e".ipamentele noastre1 E drept +ns) ") +n e".ipamente intr) -i -eile pe "are le a3em1 ; Pe deasupra' ; urm) At.os' a-tept#nd s) ple"e d'Arta(nan' "are se du"ea s) mul/umeas") domnului de TrF3ille' ; pe deasupra a3em -i *rumosul diamant "are str)lu"e-te la de(etul prietenului nostru1 Ce nai,a' d'Arta(nan e prea inimos "a s)--i lase prietenii la str#mtoare atun"i "#nd poart) +n de(et o a3ere "u "are s-ar r)s"ump)ra un re(eI Capitolul GGIG GOANA DUP ECDIPAMENT Cel mai +n(ri8orat dintre "ei patru prieteni era *)r) +ndoial) d'Arta(nan' de-i' "a o-tean al ()r0ii' el se putea e".ipa mai u-or de"#t domnii mu-".etari "are erau to/i no,ili de 3a0)5 dar' dup) "um am mai 3)0ut' "adetul nostru din Gas"onia era din *ire

pre3)0)tor -i aproape 0(#r"it' iar pe l#n() asta 9l)muri/i-3) nepotri3irile:' *)los' ne3oie mare' +n"#t i-ar *i putut /ine .an(ul lui Port.os1 !n a*ar) de a"este *umuri de-arte "are nu-i d)deau pa"e' d'Arta(nan era surprins -i de o (ri8) mai pu/in e(oist)1 Cer"et)rile lui +n le()tur) "u doamna @ona"ieux nu s"oseser) nimi" la i3eal)1 Domnul de TrF3ille +i 3or,ise re(inei5 maiestatea sa nu -tia unde se a*l) t#n)ra ne(ustoreas) -i *)()duise doar ") 3a pune s-o "aute1 A"east) *)()duial) oare"um +ndoielni") nu-l lini-tea de lo" pe d'Arta(nan1 At.os nu se "lintea din "amera lui5 era .ot)r#t s) nu *a") ni"i o mi-"are +n 3ederea e".ipamentului1 ; Ne mai r)m#n "in"ispre0e"e 0ile' ; spunea prietenilor lui' ; ei ,ine' da"a dup) a"este "in"ispre0e"e 0ile n-am putut ()si nimi"' sau mai ,ine-0is da") nimi" nu m-a putut ()si pe mine' deoare"e sunt prea ,un "atoli" pentru "a s)-mi 0,or "reierii' am s) m) iau la .ar/) "u patru osta-i de-ai eminen/ei sale sau "u opt en(le0i -i am s) m) ,at "u ei p#n) s-o ()si unul s) m) u"id)' "eea "e tre,uie s) mi se +nt#mple dat *iind num)rul lor1 He 3a 0i"e atun"i ") am murit pentru re(e' a-a ") +mi 3oi *i +ndeplinit datoria *)r) s) mai am ne3oie de e".ipament1 Port.os se plim,a de "olo-"olo' "u m#inile la spate' "l)tin#nd din "ap -i ,os"orodind6 ; Eu nu m) las de (#ndul meu1 !n(ri8orat' Aramis t)"ea ".iti"1 Din a"este 8alni"e am)nunte se poate +n/ele(e "#t) de0n)de8de domnea +n r#ndul prietenilor1 La r#ndul lor 3ale/ii' "a -i arm)sarii lui Dipolit' +mp)rt)-eau (ri8a "ea mare a st)p#nilor1 MousSueton str#n(ea mie0uri de p#ine5 @a0in' +n"linat din *ire spre smerenie' nu mai ie-ea din ,iseri")5 Plan".et +-i .ol,a o".ii dup) mu-te -i Grimaud' pe "are ni"i de0n)de8dea tuturora nu-l putea .ot)r+ s) rup) t)"erea porun"it) de st)p#n' s"otea ni-te o*taturi' de se-nduio-au p#n) -i pietrele1 Cei trei prieteni' ")"i dup) "um am spus At.os se 8urase s) nu *a") ni"i un pas "a s)--i "aute e".ipamentul' ple"au de a"as) "um mi8ea de 0iu) -i se +ntor"eau +n toiul nop/ii1 R)t)"eau pe str)0i "er"et#nd *ie"are lespede' "u de-am)nuntul' "a s) 3ad) da") nu "um3a 3reunul din "ei "are tre"user) pe a"olo +naintea lor nu s")pase pe 8os 3reo pun()1 H-ar *i 0is ") luau urmele "ui3a' at#t

erau de aten/i pretutindeni pe unde tre"eau1 C#nd se +nt#lneau' ")ut)tura lor de0n)d)8duit) p)rea a spune6 Ai ()sit "e3aM Totu-i' "um +nt#i -i-+nt#i lui Port.os i se a,)tuse +n minte un (#nd -i "um /inea mor/i- la (#ndul lui' tot el tre"u primul la *apte1 Era om de ispra3)' nu (lum)' a"est Port.osI D'Arta(nan +l 0)ri +ntr-o 0i "#nd se +ndrepta spre ,iseri"a Haint-Leu -i se lu) dup) el +ntr-o doar)1 !l 3)0u intr#nd +n s*#ntul l)"a- dup) "e--i r)su"ise musta/a -i--i nete0ise ,ar,i-onul' "ea "e era la el semnul pre3estitor al unor stra-ni"e (#nduri de "u"erire1 Cum d'Arta(nan p)-ea tiptil "a s) se poat) stre"ura' Port.os "re0u ") nu-l 3)0use nimeni1 D'Arta(nan intr) +n urma lui1 Port.os se re0em) de un st#lp' iar d'Arta(nan' la *el de tiptil' se re0em) -i el de "ealalt) parte a st#lpului1 To"mai atun"i se /inea o predi")' a-a ") ,iseri"a era +n/esat) de lume1 Port.os se *olosi de prile8ul ,ine3enit pentru a *uri-a o".eade *emeilor6 mul/umit) +n(ri8irilor lui MousSueton' a-a "um ar)ta Port.os "a +n*)/i-are nu s-ar *i putut ,)nui n)ruirea lui l)untri")5 e ade3)rat ") p)l)ria +i era "am roas)' pana de la p)l)rie "am ie-it) de soare' ,roderiile "am *e-telite' dantelele "am destr)mate' dar +n penum,ra +n"on8ur)toare' toate a"este nimi"uri se topeau -i Port.os r)m#nea tot *rumosul Port.os1 D'Arta(nan 0)ri' pe ,an"a "ea mai apropiat) de st#lpul de "are se re0emaser) am#ndoi' o *emeie de o *rumuse/e tomnati")' pu/in "am ()l,e8it)' pu/in "am us")/i3)' dar /eap)n) -i tru*a-)' su, ,oneta-i nea(r)1 O".ii lui Port.os se aple"au pe *uri- asupra a"estei doamne' apoi 0,urau 8u")u-i' spre prid3or1 La r#ndul ei doamna' +m,u8or#ndu-se "#nd -i "#nd arun"a pri3iri *ul(er)toare asupra nestatorni"ului Port.os' -i de +ndat) o".ii lui porneau s) 8oa"e -i mai amarni" peste tot1 Era 3)dit ") Port.os *olosea un tertip "are o r)nea ad#n" pe doamna "u ,oneta nea(r)' ")"i +-i mu-") ,u0ele p#n) la s#n(e' +-i s")rpina 3#r*ul nasului -i se *oia *)r) ast#mp)r pe s"aun1 2)0#nd toate a"estea' Port.os +-i r)su"i iar)-i musta/a' +-i mai nete0i +n") o dat) ,ar,i-onul -i +n"epu s) *a") semne unei doamne de l#n() altar "are nu numai ") era *rumoas)' dar *)r) +ndoial) de 3a0)' ")"i +n spatele ei se a*lau un mi" arap' "are-i purtase perna de su, (enun".i -i o +nso/itoare "are /inea pun(a "u ,la0on pentru "artea ei de ru()"iuni1 Urm)rind a"el du-te 3ino al pri3irilor lui Port.os' doamna "u

,onet) nea(r) 3)0u "um ele se opres" asupra doamnei "u pern) de "ati*ea' "u arap -i "u +nso/itoare1 !n 3remea a"easta' Port.os str#n(ea ".in(a6 "u "lipiri din pleoape' "u de(etele duse la ,u0e' "u mi"i 0#m,ete u"i()toare "are +ntr-ade3)r u"ideau pe *rumoasa dispre/uit)1 Ast*el *iind' +n semn de mea culpa a"easta se lo3i deodat) "u pumnul +n piept -i s"oase un .mmI at#t de puterni"' +n"#t toat) lumea din ,iseri") -i ".iar doamna "u pern) ro-ie +-i +ntoarse "apul spre ea5 Port.os r)mase ne"lintit6 +n/elesese el despre "e era 3or,a' dar se *)"ea ") n-aude1 Doamna "u pern) ro-ie +i luase o".ii doamnei "u ,oneta nea(r)' "are 3)0use +n ea -i o potri3ni") de temut' ")"i era (ro0a3 de *rumoas)5 +i luase o".ii -i lui Port.os' "are o ()sea mult mai *rumoas) de"#t pe doamna "u ,oneta nea(r)' -i de asemenea luase o".ii lui d'Arta(nan' "are re"unos"u pe doamna din Meun(' Calais -i Do3er pe "are pri(onitorul s)u' ,)r,atul "u "i"atri"e' o salutase numind-o MiladA1 ?)r) a pierde din 3edere pe doamna "u pern) ro-ie' d'Arta(nan nu +n"et) s) urm)reas") 8o"ul lui Port.os' de "are *)"ea mare .a05 ,)nuia ") doamna "u ,oneta nea(r) era so/ia a3o"atului din strada Ur-ilor' "u at#t mai mult "u "#t ,iseri"a Haint-Leu nu era prea departe de numita strad)1 Nu era (reu s) (.i"eas") din "#te -tia' ") Port.os 3oia s) se r)0,une de +n*r#n(erea su*erit) la C.antillA' "#nd so/ia a3o"atului str#nsese at#t de ne+nduple"at ,)ierile pun(ii1 !n a"ela-i timp +ns)' d'Arta(nan +-i mai d)du seama ") ni"i o *emeie nu r)spundea o".eadelor "urtenitoare ale lui Port.os1 Toate doar n)lu"iri' doar +n".ipuiri5 dar pentru o dra(oste ade3)rat) "a -i pentru o (elo0ie ade3)rat) se a*l) oare pe lume alt) realitate de"#t a n)lu"irilor -i a +n".ipuirilor de-arteM Predi"a se s*#r-i5 so/ia a3o"atului se +ndrept) spre 3asul "u a(.ia0m)5 Port.os i-o lu) +nainte -i +n lo" s) moaie un sin(ur de(et' ,)() m#na +ntrea() +n)untru1 Ho/ia a3o"atului sur#se "re0#nd ") mu-".etarul de dra(ul ei se repe0ea ast*el' dar "e "runt) de0am)(ire o a-teptaI C#nd era la "#/i3a pa-i de el' Port.os +-i +ntoarse "apul pironind "u pri3irea pe doamna "u perna ro-ie' "are se ridi"ase -i to"mai se apropia urmat) de mi"ul arap -i de "amerist)1 C#nd doamna "u pern) ro-ie a8unse aproape de Port.os'

a"easta +-i ridi") m#na din "are pi"ura a(.ia0m)1 ?rumoasa "u"erni") atinse "u m#nu/a ei su,/ire m#na (rosolan) a lui Port.os' +-i *)"u 0#m,ind semnul "ru"ii -i ie-i din ,iseri")1 Era mai mult de"#t putea s) +ndure so/ia a3o"atului6 pentru ea nu +n")pea +ndoial) ") doamna -i Port.os se "uno-teau +ndeaproape1 Da") ar *i *ost -i ea de neam mare' si(ur ") ar *i le-inat5 dar "um nu era de"#t so/ie de a3o"at' se mul/umi s)-i spun) mu-".etarului "u o m#nie a,ia st)p#nit)6 ; Ei' domnule Port.os' nu-mi o*eri -i mie a(.ia0m)M La au0ul a"estui (las' Port.os tres)ri par") s-ar *i de-teptat dup) un somn de o sut) de ani1 ; Doa111 doamn)I ; *)"u el' ; dumneata e-ti' dumneataM Ce mai *a"e so/ul dumitale' s"umpul domn CoSuenardM A r)mas la *el de 0(#r"it "a -i +nainteM Dar unde mi-au *ost o".ii ") nu 3-am 0)rit +n "ele dou) "easuri "#t a /inut predi"aM ; Eram la doi pa-i de dumneata' domnule' ; r)spunse so/ia a3o"atului' ; dar nu m-ai 0)rit *iind") n-a3eai o".i de"#t pentru doamna "ea *rumoas)' ")reia i-ar o*erit a(.ia0m)1 Port.os se pre*)"u (ro0a3 de stin(.erit1 ; A.' ai ,)(at de seam)I ; Tre,uia s) *ie "ine3a or, "a s) nu 3ad)1 ; Da' ; spuse +n trea")t Port.os' ; e o prieten) de-a mea' o du"es) "u "are m) +nt#lnes" (reu de tot din pri"ina (elo0iei so/ului ei -i "are mi-a trimis r)spuns ") 3a 3eni ast)0i ; numai "a s) m) 3ad) ; +n ,iseri"a asta pr)p)dit) din *undul )sta de ma.ala1 ; Domnule Port.os ; spuse so/ia a3o"atului' ; 3rei s) *ii at#t de ,un -i s)-mi dai "in"i minute ,ra/ulM Mi-ar *a"e pl)"ere s) stau de 3or,) "u dumneata1 ; Cum s) nu' doamn)' r)spunse Port.os' *)"#ndu--i sie-i "u o".iul "a un 8u")tor "are r#de sin(ur de -me".eria "e-o pre()te-te1 To"mai atun"i tre"ea d'Arta(nan' urm)rind pas "u pas pe MiladA5 tr)(#nd "u o".iul +nspre Port.os' 3)0u mutra lui ,iruitoare1 4Ia te uit)I ; +-i 0ise +n sinea lui' "u(et#nd -i el potri3it moralei "iudat de u-urati"e a "elor 3remuri n)stru-ni"e' ; ia") unul "are -i-ar putea do,#ndi e".ipamentul +n r)stimpul "u3enit41 L)s#ndu-se dus de ,ra/ul doamnei CoSuenard' a-a "um ,ar"a

se las) +n 3oia "#rmei' Port.os a8unse +n dreptul m)n)stirii Haint-Ma(loire' p#n) la un soi de tre"ere pu/in um,lat)' +n".is) la am#ndou) "apetele "u "#te o 3#rtelni/)1 Peste 0i d)deai pe a"olo numai de "er-etori "are ron/)iau -i de "opii "are se 0,en(uiau1 ; 2ai' domnule Port.osI ; +n"epu ea' dup) "e se +n"redin/ase ") nimeni' +n a*ar) de o,i-nui/ii ma.alalei' nu putea s)-i 3ad)' ni"i s)-i aud)' ; 3ai domnule Port.osI dup) "#t se pare' e-ti un mare "u"eritor1 ; Eu' doamn)' ; +n(#n) Port.os' um*l#ndu-se +n pene' ; -i pentru "e anumeM ; Dar semnele de-adineauri' dar a(.ia0maM Tre,uie s) *ie m)"ar prin/es) doamna a"eea' "u arapul -i "u "amerista dup) ea1 ; 2) +n-ela/i5 nu e prin/es)' ; r)spunse Port.os' ; e doar o du"es)1 ; Dar la".eul "are a-tepta la poart)' dar "alea-"a "u 3i0itiul "are st)tea pe "apr) +n li3rea de (al)M Port.os nu 3)0use ni"i la".eul -i ni"i "alea-"a6 dar "u pri3irea ei de *emeie (eloas)' doamna CoSuenard le 3)0use +ns) toate1 Bi lui Port.os +i p)ru r)u ") n-o *)"use de la +n"eput prin/es) pe doamna "u perna ro-ie1 ; A.' e-ti "opilul r)s*)/at al *emeilor *rumoase' domnule Port.osI st)rui o*t#nd so/ia a3o"atului1 ; Dar +n/ele(e/i ") e *ires" s) am noro" +n dra(oste "u ".ipul pe "are mi l-a d)ruit natura1 ; Doamne' "#t de uitu"i sunt ,)r,a/ii ; se t#n(ui so/ia a3o"atului ridi"#ndu--i o".ii spre "er1 ; Cred ") tot mai pu/in de"#t *emeile ; r)spunse Port.os5 ; ")"i +n s*#r-it' doamn)' eu pot spune ") am *ost 3i"tima dumitale atun"i "#nd' r)nit' pe patul de moarte' m-am 3)0ut p)r)sit de medi"i5 eu' "are "o,or dintr-un neam 3estit' eu "are m-am +n"re0ut +n prietenia dumitale' eram "#t pe-a"i s) mor' +nt#i din pri"ina r)nilor' -i pe urma de *oame' +ntr-un .an nenoro"it din C.antillA' -i toate astea *)r) "a s) "atadi"se-ti s)-mi r)spun0i m)"ar o sin(ur) dat) la s"risorile +n*l)")rate pe "are /i le trimiteam1 ; Htai s) 3e0i' domnule Port.os1 !n()im) ea' ")"i se sim/ea "am 3ino3at) 8ude"#nd dup) purtarea +naltelor doamne din 3remea a"eea1 ; Eu "are am 8ert*it-o' pentru dumneata' pe ,aroana de111

; Btiu' a-a e1 ; Pe "ontesa de111 ; Domnule Port.os' nu m) mai ".inuiI ; Pe du"esa de111 ; Domnule Port.os' *ii +ndur)tor1 ; Ai dreptate' doamn)' po*tim' +n"ete01 ; Ho/ul meu ni"i nu 3rea s) aud) de +mprumuturi1 ; Doamn) CoSuenard' ; urm) Port.os' ; adu-/i aminte prima s"risoare pe "are mi-ai s"ris-o -i pe "are o p)stre0 +ntip)rit) +n minte1 Ho/ia a3o"atului o*t) din (reu1 ; Dar 3e0i ") -i suma pe "are o "ereai "u +mprumut' pu/in "am m)ri"i")1 ; Doamn) CoSuenard' +/i d)deam +nt#ietatea1 A *ost de a8uns s) s"riu du"esei de111 Nu 3reau s)-i rostes" numele ")"i de *elul meu nu o,i-nuies" s) dau +n 3ilea( o *emeie5 dar a-a "um +/i spuneam1 !ndat) "e i-am s"ris' mi-a -i trimis o mie "in"i sute1 Ho/iei a3o"atului i se prelinse o la"rim)1 ; Domnule Port.os' +/i 8ur ") m-ai pedepsit "umplit -i ") da") te mai a*li 3reodat) +n asemenea +n"ur"at po/i ori"#nd s) te ,i0ui pe mine1 ; Las) doamn)I ; *)"u Port.os de0(ustat' ; s) nu mai pomenim de ,ani' e umilitor1 ; A-adar' nu m) mai iu,e-tiI -opti +ntristat) so/ia a3o"atului1 Port.os p)str) o t)"ere tru*a-)1 ; A"esta e r)spunsul dumitaleM A"um +n/ele(1 ; G#nde-te-te la 8i(nirea "e mi-ai adus' doamn)1 A r)mas ai"i' r)spuns Port.os' du"#ndu--i m#na la inim) -i ap)s#nd-o "u putere1 ; Am s) +ndrept 8i(nirea6 las)' dra() Port.osI ; Bi la urma urmelor' "e "eream euM ; +ntre,) Port.os ridi"#nd ne3ino3at din umeri' ; un +mprumut' nimi" mai mult1 Doar nu sunt neso"otit1 Btiu ") nu e-ti ,o(at)' doamn) CoSuenard' -i ") so/ul dumitale e silit s)-i stoar") pe ,ie/ii +mpri"ina/i "a s) s"oat) de la ei "#/i3a nenoro"i/i de (al,eni1 O.I da"-ai *i *ost "ontes)' mar".i0) sau du"es)' ar *i *ost alt"e3a' atun"i ai *i *ost de neiertat1 Ho/ia a3o"atului se sim/i atins)1 ; A*l)' domnule Port.os' ; r)spunse ea' ; ") +n "asa mea de

*ier' adi") a unei ,iete so/ii de a3o"at' poate ") se ()ses" mai mul/i ,ani de"#t la toate p#rlitele dumitale de mironosi/e1 ; Asta +nseamn) o 8i(nire de dou) ori mai mare' ; s)ri Port.os' desprin0#ndu--i ,ra/ul de al ei' ; ")"i da") e-ti ,o(at)' doamn) CoSuenard' re*u0ul dumitale e de neiertat1 ; C#nd spun ,o(at)' ; l)muri so/ia a3o"atului d#ndu--i seama ") o luase (ura pe dinainte' ; nu tre,uie s) iei "u3#ntul aidoma1 La drept 3or,ind' nu sunt ,o(at)' dar am tot "e-mi tre,uie1 ; 2) ro(' doamn)' ; +i "urm) 3or,a Port.os' ; s) punem "ap)t la toate astea1 M-ai nedrept)/it5 +ntre noi nu mai poate *i 3or,a de ni"i o apropiere1 ; Nere"unos")tor "e e-tiI ; Prin urmare tot dumneata te pl#n(iI se minun) Port.os1 ; Atun"i' drum ,un "u *rumoasa dumitale du"es)I Eu nu te mai opres"1 4Nu-i ".iar at#t de pr)p)dit) "um "redeam 4' +-i 0ise Port.os +n sinea lui1 ; Domnule Port.os' uite' +n") o dat)' dar pentru ultima oar)6 mai /ii la mineM Da sau ,aM ; 2ai mie' doamn)' ; murmur) Port.os +n ".ipul "el mai 8alni" "u putin/)' ; to"mai a"um' +n a8un de r)0,oi' "#nd presim/irile +mi spun ") 3oi *i u"is111 ; Nu mai 3or,i a-aI +l opri so/ia a3o"atului' i0,u"nind +n la"rimi1 ; Totu-i' "e3a +mi spune ") a-a 3a *i' se 8elui Port.os' din "e +n "e mai a,)tut1 ; M)rturise-te mai "ur#nd ") ai alt) iu,it)1 ; Nu' /i-o spun pe -leau' nimi" nou nu m) mai +n"#nt)' ,a mai mult +n")' simt ai"i' +n as"un0i-ul inimii' "e3a "are par") st)ruie pentru dumneata1 Dar' dup) "um -tii' sau dup) "um nu -tii' peste "in"ispre0e"e 0ile +n"epe nenoro"itul a"ela de r)0,oi' -i n-o s) m) mai pot (#ndi +n 3remea asta de"#t la e".ipamentul meu1 Apoi' tre,uie s) ple" +n *amilie' to"mai +n *undul @retaniei' "a s)-mi +n8(.e, ,anii pentru ple"are1 Port.os +-i d)du seama de ultima lupt) i0,u"nit) +ntre dra(oste -i 0(#r"enie1 ; Bi *iind") mo-iile du"esei pe "are ai 3)0ut-o +n ,iseri") sunt l#n() ale mele' 3om ")l)tori +mpreun)1 Btii doar ") atun"i "#nd

")l)tore-ti +n doi' drumul pare mult mai s"urt1 ; Adi")' nu mai ai ni"i un prieten la Paris' domnule Port.osM +ntre,) ea1 ; Eu "redeam ") am' ; r)spunse Port.os' "u a"eea-i ")ut)tur) a,)tut)' ; dar mi-am dat seama ") m) +n-el1 ; @a ai' domnule Port.os' ai' ; +l +n"redin/) doamna CoSuenard +ntr-o pornire +n*l)")rat)' "are o mira -i pe ea' ; tre"i m#ine pe la mine1 Hpune ") e-ti *iul m)tu-ii mele' prin urmare 3)rul meu5 ") 3ii din NoAon' din Pi"ardia' ") ai mai multe pro"ese la Paris' dar ") n-ai a3o"at1 O s) /ii minte toate asteaM ; ?ire-te' doamn)1 ; 2ino la ora pr#n0ului1 ; Am +n/eles1 ; Bi /ine-te ,ine +n *a/a so/ului meu "are e mare pi-i".er' +n "iuda "elor -apte0e"i -i -ase de ani1 ; Bapte0e"i -i -ase de aniI Dra"eI ?rumoas) 3#rst)I se minun) Port.os1 ; 2rei s) spui6 +naintat) 3#rst)' domnule Port.os1 A-a ") s)r)"u/ul de el' m) poate l)sa 3)du3) "#nd ni"i nu (#nde-ti' urm) so/ia a3o"atului arun"#nd lui Port.os o pri3ire plin) de +n/eles1 Din *eri"ire' +n a"tul de ")s)torie am tre"ut anume ") toat) a3erea 3a r)m#ne supra3ie/uitorului1 ; Toat) a3ereaM +ntre,) Port.os111 ; Toat)1 ; 2)d ") sunte/i o *emeie pre3)0)toare' s"ump) doamn) CoSuenard' ad)u() Port.os' str#n(#ndu-i +nduio-at m#na1 ; Iat)-ne de"i +mp)"a/i' s"umpe domnule Port.os' spuse ea' r)s*)/#ndu-se1 ; Pentru toat) 3ia/a' +ntre(i Port.os' +n a"ela-i *el1 ; La re3edere de"i' tr)d)torul meu1 ; La re3edere' uitu"a mea1 ; Pe m#ine' +n(erul meu1 ; Pe m#ine' "omoara 3ie/ii mele1

Capitolul GGG MILAD[

D'Arta(nan o urm)rise pe MiladA *)r) "a ea s)-l *i 0)rit1 O 3)0use ur"#ndu-se +n "alea-"a -i o au0ise porun"ind 3i0itiului s-o du") la Haint-Germain1 Era de prisos s) +n"er"e a urm)ri pe 8os o tr)sur) tras) de doi "ai 3oini"i (onind +n trap1 D'Arta(nan se +ntoarse de"i +n strada ?Frou1 Pe strada Henei +l +nt#lni pe Plan".et "are' oprit +n dreptul unei pl)"int)rii' p)rea +n"remenit +n *a/a unui "o0ona" dup) "are-i l)sa (ura ap)1 !i porun"i s) mear() s) +n-eue0e doi "ai +n (ra8durile domnului de TrF3ille' unul pentru dumnealui' d'Arta(nan' -i "el)lalt pentru dumnealui' Plan".et' -i apoi s) 3in) s)-l ()seas") la At.os' (ra8durile domnului de TrF3ille *iind puse odat) pentru totdeauna la ".eremul lui d'Arta(nan1 Plan".et o porni +nspre strada Colom,ier -i d'Arta(nan +nspre strada ?Frou1 At.os era a"as) -i (olea moro")nos o sti"l) "u *aimosul 3in de Hpania adus din ")l)toria lui +n Pi"ardia1 !i *)"u semn lui Grimaud s) adu") un pa.ar -i pentru d'Arta(nan -i Grimaud +i +ndeplini dorin/a "a de o,i"ei1 D'Arta(nan istorisi lui At.os tot "e se +nt#mplase +n ,iseri") +ntre Port.os -i so/ia a3o"atului -i "um prietenul lor era poate pe "ale s)--i *a") rost de e".ipament1 ; !n "eea "e m) pri3e-te' ; r)spunse At.os la "ele au0ite' ; sunt *oarte' lini-tit6 -tiu ") n-o s) ".eltuias") ni"i o *emeie "u .amurile mele1 ; Bi totu-i' *rumos "um e-ti' "urtenitor -i de neam mare' eu "red' dra() At.os' ") n-ar *i pe lume "r)ias) sau re(in) la ad)post de s)(e/ile inimii dumitale1 ; Ce t#n)r e -i d'Arta(nan )staI morm)i At.os ridi"#nd din umeri1 Hi *)"u semn lui Grimaud s) mai adu") o sti"l) de 3in1 To"mai atun"i' stre"ur#ndu--i s*ios "apul pe u-a +ntredes".is)' Plan".et +-i 3esti st)p#nul ") "ei doi "ai a-teptau a*ar)1 ; Care "aiM +ntre,) At.os1 ; Doi "ai pe "ai pe "are domnul de TrF3ille mi-i +mprumut) "a s) m) plim, -i "u "are 3reau s) dau o rait) la Haint-Germain1 ; Bi "e ai de (#nd s) *a"i la Haint-GermainM mai +ntre,) At.os1 D'Arta(nan +n"epu a-i po3esti +nt#lnirea din ,iseri") -i "um d)duse de *emeia "are' +mpreun) "u no,ilul +n mantie nea(r) -i

"u "i"atri"e la t#mpl)' nu-i puteau ie-i din minte1 ; Adi") e-ti +ndr)(ostit de asta' la *el "um erai -i de doamna @ona"ieux' spuse At.os ridi"#nd dispre/uitor din umeri' par") i-ar *i *ost mil) de sl),i"iunile omene-ti1 ; EuM Da de undeI ; se +mpotri3i d'Arta(nan' ; dar mor de ner),dare s) s"ot la lumin) taina "are o +n"on8oar)1 Nu -tiu de "e +mi +n".ipui ") *emeia asta' a-a "um n-o "unos" -i "um ni"i ea nu m) "unoa-te' are totu-i o +nr#urire asupra 3ie/ii mele1 ; A-a e' ai dreptate' ; +n"u3iin/) At.os' ; nu -tiu *emeie pe lume 3redni") s-a mai "au/i "#nd i-ai pierdut urma1 Doamna @ona"ieux s-a r)t)"it pe unde3a5 trea,a ei' s) se des"ur"e "um o putea1 ; Nu' At.os' te +n-eli' ; +i r)spunse d'Arta(nan' ; o iu,es" mai mult "a ori"#nd pe ,iata mea Constan"e -i da"-a- -ti unde e a"um' a- aler(a p#n) la "ap)tul p)m#ntului' "a s-o s"ap din (.earele du-manilor5 dar n-am a*lat nimi"5 tot "e-am +n"er"at a *ost 0adarni"1 Ce 3reiM Tre,uie s) mai -i petre"i "#te pu/in1 ; Atun"i petre"e "u MiladA' dra() d'Arta(nan' /i-o dores" din toat) inima' da")-/i poate *a"e pl)"ere1 ; As"ult)-m)' At.os ; +l +ndemn) dOArta(nan' +n lo" s) stai 0)3or#t ai"i "a la +n".isoare' mai ,ine +n"ale") -i 3ino s) te plim,i "u mine la Haint-Germain1 ; Dra(ul meu' eu ")l)res" pe "aii mei' atun"i "#nd +i am' altminteri' mer( pe 8os1 ; Uite' eu' eu nu sunt m#ndru "a dumneata -i +n"ale" pe "e ()ses"' i-o +ntoarse d'Arta(nan 0#m,ind de r)spunsul ursu0 al lui At.os' "are din partea altuia l-ar *i 8i(nit1 A-adar' "u ,ine' dra(ul meu1 ; La re3edere' morm)i mu-".etarul' *)"#ndu-i semn lui Grimaud s) des*unde sti"la pe "are o adusese1 D'Arta(nan -i Plan".et +n")le"ar) -i se +ndreptar) spre Haint-Germain1 De-a lun(ul drumului "u3intele lui At.os "u pri3ire la doamna @ona"ieux +n 3eneau mereu +n minte1 De-i de *elul lui nu se prea pr)p)dea "u *irea' *rumoasa ne(ustoreas) i se "ui,)rise +n inim)6 a-a "um spunea' era (ata s-o "aute -i la "ap)tul p)m#ntului1 Dar' p)m#ntul are at#tea "apete to"mai pentru ") e rotund6 ast*el *iind' nu -tia ni"i el +n"otro s-o apu"e1 P#n) una alta 3oia s) des"opere "e era "u a"ea MiladA' MiladA

st)tuse de 3or,) "u ,)r,atul "u pelerin) nea(r)' prin urmare +l "uno-tea1 Dar' +n mintea lui d'Arta(nan' to"mai ,)r,atul "u pelerina nea(r) o r)pise pe doamna @ona"ieux a doua oar)' dup) "um tot el o r)pise -i +nt#ia dat)1 A-a ") d'Arta(nan nu min/ea de"#t pe 8um)tate' adi") min/ea pu/in de tot "#nd spunea ") pornind +n ")utarea a"elei MiladA' pornea totodat) +n ")utarea s)rmanei Constan"e1 ?urat de a"este (#nduri -i d#nd pinteni "alului "#nd -i "#nd' d'Arta(nan str),)tuse drumul -i a8unsese la Haint-Germain1 Tre"use to"mai de pa3ilionul +n "are "u 0e"e ani mai t#r0iu a3ea s) se nas") Ludo3i" al Gl2-lea1 Nimerise +ntr-o strad) pustie' pri3ind mereu la dreapta -i la st#n() "a s) 3ad) da") nu "um3a d) de 3reo urm) a *rumoasei en(le0oai"e' "#nd deodat)' la parterul unei "ase ar)toase "are' potri3it o,i"eiului 3remii' nu a3ea ni"i o *ereastr) la strad)' 0)ri i3indu-se un ".ip "unos"ut1 Insul tre"ea de "olo-"olo' pe un soi de teras) +mpodo,it) "u *lori1 Plan".et +l di,ui "el dint#i1 ; Domnule' ; se +ntoarse el spre d'Arta(nan' ; mutra a"elui (ur)-"as") nu 3) spune nimi"M ; Nu' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i totu-i sunt si(ur ") l-am mai 0)rit pe unde3a1 ; P)i "red -i eu' ; 0ise Plan".et' ; e ,ietul Lu,in' la".eul "ontelui de Yardes' "el pe "are l-a/i 8umulit a-a de *rumos a"um o lun) la Calais pe drumul 3ilei "omandantului de port1 ; Da' da' ,ine 0i"i' ; +-i aminti d'Arta(nan' ; +l -tiu a"um1 Oare te-o mai *i /in#nd minteM ; 2ai de "apul lui' era at#t de 0)p)"it' ") nu "red s) m) mai -tie1 ; Atun"i' ia du-te1 Intr) +n 3or,) "u el' -i "aut) de a*l) da") st)p#nul lui mai tr)ie-te1 Plan".et des")le") -i se duse drept la Lu,in' "are +ntr-ade3)r nu-l re"unos"u5 am#ndoi 3ale/ii se puser) pe 3or,)' "a "ei mai ,uni prieteni din lume' +n 3reme "e d'Arta(nan +-i m#na am#ndoi "aii +ntr-o uli"ioar)6 o"olind apoi 8ur-+mpre8ur o "as)' se +ntoarse s) as"ulte s*)to-enia din dosul unui (ard de alun1 Dup) "#te3a "lipe de p#nd) +nd)r)tul (ardului' d'Arta(nan au0i .uruit de tr)sur) -i 3)0u oprindu-se +n *a/a lui "alea-"a *rumoasei MiladA1 ?)r) doar -i poate' MiladA se a*la +n)untru1 D'Arta(nan se "ul") pe (#tul "alului "a s) poat) 3edea totul *)r) "a el s) *ie

3)0ut1 H"o/#ndu--i *erme")torul ei "ap ,)lai prin portier)' MiladA d)du "#te3a porun"i "ameristei1 A"easta din urm)' *at) nostim) +ntre dou)0e"i -i dou)0e"i -i doi de ani' sprinten) -i 3ioaie' ade3)rat) "amerist) de "as) mare' s)ri 8os de pe s"ara "ale-tii pe "are -edea "o"o/at)' potri3it o,i"eiurilor 3remii' -i se +ndrept) spre terasa unde d'Arta(nan +l 0)rise pe Lu,in1 D'Arta(nan o urm)ri "u pri3irea -i o 3)0u +ndrept#ndu-se spre teras)1 To"mai atun"i' din +nt#mplare' "ine3a din)untru +l ".em) pe Lu,in' a-a ") Plan".et r)mase sin(ur' 0(#indu--i o".ii' "a s) 3ad) +n"otro o apu"ase d'Arta(nan1 Camerista se apropie de Plan".et -i lu#ndu-l drept Lu,in' +i +ntinse un ,ile/el' spun#ndu-i6 ; Pentru st)p#nul dumitale1 ; Pentru st)p#nul meuM se mir) Plan".et1 ; Da' -i e 0or mare1 Du-l numaide"#t1 ?u(i apoi +nd)r)t la tr)sura "are +n 3remea a"easta se -i +ntorsese +nspre partea de unde 3enise5 se "o"o/) iar pe s"ar) -i "alea-"a o porni din nou1 Plan".et su"i -i r)su"i ,ile/elul' apoi deprins s) as"ulte *)r) a "r#"ni' s)ri 8os de pe teras)' o apu") pe uli"ioar) -i dup) dou)0e"i de pa-i d)du de d'Arta(nan "are 3)0use totul' -i-i ie-ea +nainte1 ; Pentru dumnea3oastr)' domnule' spuse Plan".et' d#ndu-i ,iletul1 ; Pentru mineM ; +ntrea,) d'Arta(nan' ; e-ti si(urM ; Doamne s*inteI "um s) nu *iu si(ur6 "amerista mi-a spus6 4Pentru st)p#nul dumitale41 Eu n-am alt st)p#n de"#t pe dumnea3oastr)' a-a ")111 Dar 0)u' stra-ni") *eti-"an)' "amerista astaI D'Arta(nan des*)"u pli"ul -i "iti urm)toarele "u3inte6 "'ineva care- i poart de %ri; mai mult dec#t poate mrturisi, ar vrea s &tie "n ce .i vei putea ie&i s te plimbi "n pdure. M#ine, la ,otelul ',amp-du-$rap-d6Br, un lac,eu "n ne%ru &i ro&u va veni dup rspuns." ; Ia te uit) I ; +-i 0ise +n (#nd d'Arta(nan' ; asta-i prea de totI s-ar spune ") MiladA -i "u mine ne +n(ri8im de s)n)tatea a"eluia-i domn1 Ia spune' Plan".et' "um +i mai mer(e prietenului nostru' "ontele de YardesM 2a s) 0i")' n-a dat ortul popiiM

; Nu' domnule1 !i mer(e ,ine' a-a "um poate s)-i mear() "ui3a "u patru lo3ituri de spad) +n m)runtaie' ")"i' *)r) sup)rare' l-a/i po"nit de patru ori -i' dr)(u/ul de el' a,ia se mai /ine pe pi"ioare5 i s-a s"urs aproape tot s#n(ele1 Cum 3) spuneam' domnule' Lu,in nu m) /inea minte -i mi-a po3estit ,o, "u ,o, toat) p)/ania1 ; Prea ,ine' Plan".et' e-ti re(ele 3ale/ilor5 a"um +n"ale") -i .ai s) a8un(em "alea-"a1 Nu le tre,ui mult) 3reme5 peste "in"i minute' 0)rir) "alea-"a oprit) +n mar(inea drumului5 l#n() portier) st)tea un ")l)re/' +n 3e-minte s"umpe1 Con3or,irea dintre MiladA -i ")l)re/ era at#t de +nsu*le/it)' +n"#t d'Arta(nan se opri de partea "ealalt) a tr)surii *)r) s)-l ,a(e "ine3a +n seam) a*ar) doar de dr)()la-a "amerist)1 2or,eau en(le0e-te' lim,) pe "are d'Arta(nan n-o pri"epea de lo"5 dar' dup) (las' t#n)rului nostru i se p)ru ") *rumoasa en(le0oai") era *o" de sup)rat)5 ea +n".eie "on3or,irea printr-o mi-"are spul,er#nd ori"e +ndoial)' -i anume printr-o lo3itur) de e3antai at#t de stra-ni")' +n"#t mi"a podoa,) *emeias") s)ri +n mii de ,u")/ele1 C)l)re/ul i0,u"ni +ntr-un .o.ot de r#s "are p)ru s) +nt)r#te -i mai mult pe MiladA1 D'Arta(nan +-i 0ise ") 3enise 3remea s) se ameste"e +n 3or,)5 se apropie de "ealalt) portier)' des"operindu--i smerit "apul1 ; Doamn) ; 0ise el' +mi da/i 3oie s) 3) o*er spri8inul meuM Mi se pare ") a"est domn 3-a sup)rat1 Rosti/i un sin(ur "u3#nt' doamn)' -i 3oi a3ea (ri8) s)-l pedepses" pentru lipsa lui de "urtenie1 Dup) primele "u3inte' MiladA +-i +ntoarse "apul' pri3ind mirat) spre t#n)r5 apoi' "#nd a"esta s*#r-i' ea +i r)spunse +ntr-un "urat (rai *ran/u0es"6 ; Cu dra() inim) a- primi o"rotirea dumnea3oastr) domnule' da") persoana "are m) "eart) n-ar *i ".iar *ratele meu1 ; Atun"i' 3) ro( s) m) ierta/i' ; ad)u() d'Arta(nan' ; nu puteam s) -tiu a"est lu"ru' doamn)1 ; Ce tot +ndru() 0)p)"itul )sta' i0,u"ni' aple"#ndu-se p#n) +n dreptul portierei' ")l)re/ul despre "are MiladA spusese ")-i era rud)' -i de "e nu--i 3ede de drumM ; R)p)"it e-ti dumneata' ; se r)sti d'Arta(nan aple"#ndu-se

la r#ndul lui pe (ruma0ul "alului -i r)spun0#nd tot prin portier)' ; uite' nu-mi 3)d de drum' *iind") am ".e* s) m) opres" ai"i1 C)l)re/ul stre"ur) "#te3a "u3inte en(le0e-ti surorii lui1 ; Eu +/i 3or,es" pe *ran/u0e-te' ; urm) d'Arta(nan ; -i *)-mi te ro( pl)"erea s)-mi r)spun0i pe a"ela-i (rai1 Oi *i dumneata *ratele doamnei' dar din *eri"ire nu e-ti -i al meu1 H-ar *i putut "rede ") MiladA' tem)toare "a ori"e *emeie' 3a rosti un "u3#nt "a s) "urme a"el +n"eput de (#l"ea3)' dar' dimpotri3)' 3#r#ndu-se +n *undul "ale-tii' porun"i nep)s)toare 3i0itiului6 ; M#n) la palatI T#n)ra "amerist) arun") nelini-tit) o pri3ire lui d'Arta(nan' ")"i ".ipe- "um era' (entilomul nostru n-o putuse l)sa re"e1 Calea-"a o porni -i "ei doi ,)r,a/i se 3)0ur) deodat) *a/) +n *a/)' *)r) ni"i o opreli-te +ntre ei1 Ne"unos"utul *)"u o mi-"are pentru a urma "alea-"a' dar d'Arta(nan' a ")rui m#nie "lo"otea tot mai apri( ")"i re"unos"use +n el pe en(le0ul din Amiens "are-i "#-ti(ase "alul -i *usese "#t p-a"i s)-i "#-ti(e lui At.os inelul "u diamant' +i apu") *r#ul "alului -i-l /inu +n lo"1 ; EiI domnule' ; stri() el' ; se 3ede ") e-ti -i mai 0)p)"it "a mine' ")"i pare-mi-se ai uitat ") noi doi mai a3em o so"oteal)1 ; A.' a.I ; *)"u en(le0ul' ; dumneata erai' maestreM 2a s) 0i") nu te la-i' /ii mor/i- s) 8o"i "#nd una' "#nd alta1 ; Da' -i asta mi-adu"e aminte ") tre,uie s)-mi iau re3an-a1 A-a ")' 3om 3edea noi' s"umpe domn' da") m#nuie-ti la *el de di,a"i spada "a -i 0arurile1 ; 2e0i -i dumneata ") n-am spad)' ; 0ise en(le0ul' ; 3rei s) *a"i pe 3itea0ul +n *a/a unui om *)r) arm)M ; N)d)8duies" ") a"as) ai o spad)' i-o +ntoarse d'Arta(nan1 !n ori"e "a0' eu am dou)' a-a ") da") dore-ti' le tra(em la sor/i1 ; Nu-i ne3oie' ; r)spunse en(le0ul' ; am unelte din astea' ,ere".et1 ; Ei ,ine' no,ile domn' ; st)rui d'Arta(nan' ; ale(e-o pe "ea mai lun() -i 3ino s) mi-o ar)/i disear)I ; Unde' ro(u-teM ; !n dosul Luxem,ur(ului e un "artier minunat pentru plim,)ri de a"est soi1 ; @ine' 3oi 3eni1

; La "e or)M ; La -ase1 ; Ia spune' poate "a ai -i 3reun prieten' doi111 ; @a am trei "are se 3or sim/i m)(uli/i s) 8oa"e a"eea-i partid) "a -i mine1 ; TreiM Cu at#t mai ,ine' se potri3e-te de minune' ; r)spunse d'Arta(nan' ; e to"mai "e-am so"otit -i eu1 ; Bi a"um' spune-mi "ine e-tiM +ntre,) en(le0ul1 ; Hunt domnul d'Arta(nan' (entilom (as"on' din (arda re(al)' "ompania domnului des Essarts1 Dar dumneataM ; Eu sunt lordul de Yinter' ,aron de H.e**ield1 ; M) ro(I Hlu(a dumitale' domnule ,aron' ; r)spunse d'Arta(nan' ; de-i ai ni-te nume (reu de /inut minte1 Bi d#nd pinteni "alului' porni +n (oan)' +napoi spre Paris1 Cum o,i-nuia +n asemenea +mpre8ur)ri' d'Arta(nan des")le") de-a dreptul la At.os1 !l ()si tol)nit pe o "anapea mare unde a-tepta' dup) "um spusese' "a e".ipamentul s) 3in) sin(ur p#n) la el1 D'Arta(nan +i istorisi tot "e se petre"use' mai pu/in s"risoarea ")tre domnul de Yardes1 At.os era +n"#ntat la (#ndul ") se 3a ,ate "u un en(le01 Dup) "um am mai spus' a"esta era 3isul lui1 !-i trimiser) 3ale/ii s)-i ".eme (ra,ni" pe Port.os -i Aramis' ")rora le aduser) la "uno-tin/) "ele petre"ute1 Port.os +-i trase spada din tea") -i +n"epu s-o m#nuias") +n *a/a peretelui' d#ndu-se "#nd -i "#nd +nd)r)t -i ml)diindu--i (enun".ii "a un dansator1 Aramis' "are lu"ra de 0or la poemul lui' se +n"uie +n "a,inetul lui At.os "u ru()mintea s) *ie l)sat +n pa"e p#n) 3a +n"epe duelul1 At.os "eru prin semne lui Grimaud s)-i mai adu") o sti"l) de 3in1 C#t pri3e-te pe d'Arta(nan' ".i,0uia +n mintea lui un mi" plan a ")rui des*)-urare o 3om "unoa-te mai t#r0iu' plan "are-i *)()duia se 3ede "ine -tie "e n)0dr)3)nie' ")"i din "#nd +n "#nd un 0#m,et luminos' tre"ea pe *a/a-i 3is)toare1 PARTEA A II-a

Capitolul I ENGLERI BI ?RANCERI La ora .ot)r#t)' mu-".etarii se duser) +mpreun) "u "ei patru 3ale/i +nd)r)tul Luxem,ur(ului' +ntr-un o"ol l)sat pe seama ")pri/elor1 At.os d)du un ,)nu/ p)0itorului' "a s) ple"e1 2ale/ii primir) porun") s) stea de 3e(.e1 Cur#nd' o "eat) de (entilomi se apropie t)"ut) -i p)trun0#nd +n o"ol' se +ndrept) spre mu-".etari5 apoi' potri3it o,i"eiurilor de peste mare' se *)"ur) pre0ent)rile1 En(le0ii erau "u to/ii de neam mare -i numele at#t de "iudate ale potri3ni"ilor nu numai ") le st#rnir) uimirea' dar +i -i nelini-tir)1 ; @ine' *oarte ,ine' ; +n"epu lordul de Yinter dup) "e to/i trei mu-".etari spuser) "um +i ".eam)' ; dar noi tot nu -tim "ine sunte/i -i ni"i nu ne putem ,ate "u ni-te pore"le5 astea-s nume de p)storiI ; Dup) "um ,ine ,)nui/i' milord' sunt nume de +mprumut' +n"u3iin/) At.os1 ; Atun"i "u at#t mai mult dorim s) 3) "unoa-tem ade3)ratele nume' r)spunse en(le0ul1 ; A/i 8u"at totu-i "u noi *)r) s) -ti/i "um ne ".eam)' ; +i aminti At.os' ; do3ad) ") ne-a/i -i "#-ti(at "ei doi "ai1 ; E ade3)rat' dar atun"i ne puneam +n prime8die doar ,anii' pe "#t) 3reme a"um ne prime8duim 3ia/a6 8o"i "u ori"ine' dar de ,)tut nu te ,a/i de"#t "u "ei de o seam) "u tine1 ; A-a e' se +n3oi At.os1 Bi' lu#ndu-l deoparte pe a"ela dintre "ei patru en(le0i "u "are tre,uia s) se ,at)' +-i spuse numele +n -oapt)1 Port.os -i Aramis *)"ur) -i ei la *el1 ; Hunte/i mul/umitM +ntre,) At.os pe potri3ni"ul lui1 G)si/i o,#r-ia mea destul de aleas) pentru a ,ine3oi s) +n"ru"i-a/i spada "u mineM ; Da' domnule' 0ise en(le0ul' +n"lin#ndu-se1 ; A"um 3re/i s) 3) spun -i eu "e3aM ad)u() r)spi"at At.os1 ; Ce anumeM +ntre,) en(le0ul1 ; A/i *i *)"ut mai ,ine da") nu mi-a/i *i "erut s) m) dau +n 3ilea(1

; Bi de "eM ; ?iind") se "rede ") am murit' iar eu dores"' din anumite pri"ini' s) nu se -tie ") sunt +n 3ia/)' a-a ") 3oi *i silit s) 3) u"id pentru "a taina mea s) nu 0,oare din (ur)-n (ur)1 En(le0ul +l pri3i pe At.os "re0#nd ") (lume-te5 dar lui At.os nu-i ardea de (lum)1 ; Gata' domnilorM +ntre,) el +ntor"#ndu-se ")tre prieteni -i potri3ni"i1 ; Da' r)spunser) +ntr-un (las en(le0ii -i *ran"e0ii1 ; Atun"i +n (ard)' porun"i At.os1 Opt spade str)lu"ir) dintr-o dat) +n ra0ele amur(ului s#n(eriu -i lupta porni "u o +n3er-unare *ireas") +ntre oameni de dou) ori du-mani1 At.os lupta la *el de lini-tit -i "u luare-aminte "a -i "#nd s-ar *i a*lat +ntr-o sal) de s"rim)1 Port.os' pe "are p)/ania din C.antillA +l le"uise de o prea mare +n"redere +n sine' se a3#nta "u is"usin/) -i ".i,0uial)1 Aramis' ner),d)tor s)--i ispr)3eas") al treilea "#nt al poemului' se 0orea "a tot omul "are n-are 3reme de pierdut1 At.os +-i u"ise "el dint#i ad3ersarul6 +l nimerise "u o sin(ur) lo3itur)' dar a-a "um +i spusese' "u o lo3itur) de moarte' p#n) +n ad#n"ul inimii1 Dup) el' Port.os +-i +ntinse ad3ersarul pe iar,)5 +i str)punsese "oapsa1 Cum en(le0ul +i predase spada *)r) a mai +n"er"a 3reo +mpotri3ire' Port.os +l lu) +n ,ra/e -i-l duse ast*el p#n) la tr)sur)1 Aramis se n)pusti at#t de "runt asupra potri3ni"ului' +n"#t a"esta' dup) "e d)du +nd)r)t "u 3reo "in"i0e"i de pa-i' o lu) la s)n)toasa -i se *)"u ne3)0ut +n .uiduielile 3ale/ilor' "#t pri3e-te pe d'Arta(nan' el nu *)"use alt"e3a de"#t s) se apere5 apoi "#nd +-i d)duse seama ") "el)lalt era isto3it' +i arse o lo3itur) 0dra3)n) de-i s)ri spada din m#n)1 2)0#ndu-se de0armat' ,aronul d)du doi-trei pa-i +napoi' dar +n "lipa a"eea pi"iorul +i alune") -i se pr)3)li pe spate1 Dintr-o s)ritur)' d'Arta(nan se repe0i asupra lui -i pironindu-i spada +n (#tle8 +i spuse6 ; A- putea s) 3) u"id' domnule' sunte/i +n m#inile mele' dar de dra(ul surorii dumnea3oastr) 3) d)ruies" 3ia/a1 D'Arta(nan nu mai putea de ,u"urie5 i se +mplinea (#ndul pus la "ale de "u 3reme' (#nd su, a ")rui ")ldur) +i +n*lorise pe *a/)

0#m,etele de "are am 3or,it1 !n"#ntat ") are de-a *a"e "u un (entilom at#t de "umse"ade' en(le0ul +l str#nse la piept pe d'Arta(nan' "ople-ind -i pe "ei trei mu-".etari "u tot soiul de m)(uliri5 "um ad3ersarul lui Port.os *usese ur"at +n tr)sur)' iar al lui Aramis d)duse ,ir "u *u(i/ii' nu se mai (#ndir) "u to/ii de"#t la "el mort1 !n 3reme "e Port.os -i Aramis +i s"oteau .aina' la n)de8dea ") poate mai tr)ia +n")' o pun() doldora de ,ani +i lune") din "in()toare1 D'Arta(nan o ridi") de 8os -i o +ntinse lordului de Yinter1 ; Ce nai,a 3re/i s) *a" "u eaM +ntre,) en(le0ul1 ; !napoia/i-o rudelor' r)spunse d'Arta(nan1 ; Bi "e le pas) rudelor de *lea"ul )staI Le r)m#n mo-tenire "in"ispre0e"e mii de (al,eni5 lua/i pun(a pentru la".eii dumnea3oastr)1 D'Arta(nan ,)() pun(a +n ,u0unar1 ; Bi a"um' tinere prieten' "red ")-mi dai 3oie spun ast*el' ; urm) lordul de Yinter' ; ".iar ast)-sear) m) 3ei +nso/i' da") dore-ti' la sora mea' ladA Clari"P' ")"i a- 3rea s) te ,u"uri -i de ,un)3oin/a ei' -i "um nu e to"mai lipsit) de tre"ere la "urte' poate ") o 3or,) ,un) +/i 3a prinde ,ine "#nd3a1 D'Arta(nan ro-i de ,u"urie -i se +n"lin) +n semn de +n"u3iin/are1 !n 3remea asta' At.os se apropiase de d'Arta(nan1 ; Ce-ai de (#nd s) *a"i "u pun(aM +i -opti el la ure".e1 ; 2oiam s) /i-o dau dumitale' dra() At.os1 ; Pentru "e to"mai mieM ; Pentru ") dumneata l-ai u"is6 prad) de la 3r)8ma-1 ; Eu' s) m) pri"opses" de la un du-manMI se +n"runt) At.os1 Drept "ine m) ieiM ; Datin) de r)0,oi1 !i aminti d'Arta(nan5 de "e n-ar mer(e la *el -i +n dueluriM ; Ni"i pe "#mpul de ,)t)lie n-am *)"ut una "a asta1 Port.os d)du din umeri' iar Aramis /inu parte lui At.os "u o mi-"are a ,u0elor1 ; Atun"i' ; urm) d'Arta(nan' ; s) d)m ,anii 3ale/ilor no-tri' a-a "um ne-a s*)tuit lordul de Yinter1 ; @ine' ; spuse At.os ; s) d)m pun(a' dar nu la ai no-tri' "i la".eilor en(le0i1 At.os lu) pun(a -i o 03#rli +n m#inile 3i0itiului6

; Pentru dumneata -i to3ar)-ii dumitale1 Asemenea m)rinimie din partea unui om "u des)3#r-ire lipsit de mi8loa"e' +l ului ".iar pe Port.os' iar a"ea d)rni"ie *ran/u0eas") po3estit) mai departe de lordul de Yinter -i prietenul lui' se ,u"ur) pretutindeni de mare laud)' +n a*ar) de a domnilor Grimaud' MousSueton' Plan".et -i @a0in1 Desp)r/indu-se de d'Arta(nan' lordul de Yinter +i d)du adresa surorii sale6 lo"uia +n Pia/a Re(al)' "artier "u deose,ire ales pe 3remea a"eea' la num)rul -ase1 De altminteri +i *)()dui ") 3a tre"e s)-l ia pentru a-l pre0enta *rumoasei miladA1 D'Arta(nan +i d)du +nt#lnire la ora opt' a"as) la At.os1 G#ndul ") se 3a +n*)/i-a +naintea ei' +l *r)m#nta pe (as"onul nostru5 +-i amintea +mpre8ur)rile stranii +n "are *emeia a"eea +i r)s)rise mereu +n "ale1 Pentru el nu +n")pea +ndoial) ") MiladA era o unealt) a "ardinalului' totu-i "e3a +l ".ema ")tre ea' puterea unei 3r)8i de "are nu--i d)dea ni"i el seama1 Hin(ura lui team) era "a nu "um3a MiladA s)-l ,)nuias") a *i omul din Meun( -i din Do3er1 Atun"i ar *i -tiut ") e unul din "redin"io-ii domnului de TrF3ille -i' prin urmare' slu8itor "u trup -i su*let al re(elui' "eea "e ar *i *ost +n dauna lui5 ")"i da") MiladA l-ar *i "unos"ut a-a "um -i el o "uno-tea pe ea' am#ndoi ar *i 8u"at o partid) "u a"eia-i sor/i de i0,#nd)1 C#t pri3e-te +n"eputul de dra(oste dintre ea -i "ontele de Yardes' t#n)rul nostru +n"re0ut se sin".isea prea pu/in' de-i "ontele era t#n)r' *rumos' ,o(at -i "u mare tre"ere pe l#n() "ardinal1 Dar nu de(ea,a ai dou)0e"i de ani -i pe deasupra le-ai n)s"ut -i la Tar,es1 D'Arta(nan tre"u mai +nt#i pe a"as)' se ()ti "u "el mai +n0or0onat 3e-m#nt' apoi +ntor"#ndu-se la At.os +i istorisi totul' "a de o,i"ei1 Dup) "e-i as"ult) p)sul' At.os "l)tin) din "ap -i "u am)r)"iune +n (las +l +ndemn) s) ia ,ine seama1 ; Mda' ; *)"u el' ; a,ia ai pierdut o *emeie despre "are d)deai 0or ") e ,un)' +n"#nt)toare' *)r) "usur' -i iat) ") a"um te /ii dup) altaI D'Arta(nan sim/i "e +ndrept)/it) era mustrarea1 ; O iu,eam pe doamna @ona"ieux din toat) inima' ; deslu-i el' ; iar pe MiladA o iu,es" doar "u mintea1 Am primit s) m) du" la ea mai ales "a s) di,ui "am "e +n3#rte-te la "urte1 ; Ce +n3#rte-te la "urteM La nai,a' nu-i prea (reu de (.i"it dup) tot "e mi-ai spus p#n) a"um1 Tre,uie s) *ie 3reo is"oad)

de-a "ardinalului5 o *emeie "are o s)-/i arun"e un la/ -i o s)-/i prind) *rumu-el (#tul1 ; Nu 0)u' dra() At.os' prea le 3e0i toate +n ne(ru1 ; Dra(ul meu' eu n-am +n"redere +n *emei5 "e 3reiI sunt p)/it -i mai ales n-am +n"redere +n *emeile ,)laie1 Nu mi-ai spus tu ") -i MiladA e ,)laieM ; Are "el mai *rumos p)r auriu din lume1 ; 2ai' 3ai' s)rmanul meu d'Arta(nanI +l t#n(ui At.os1 ; As"ult)' eu 3reau doar s) m) l)mures"5 -i dup) "e 3oi -ti tot "e tre,uie s) -tiu' o s) m) dau la o parte1 ; @ine' l)mure-te-te' morm)i nep)s)tor At.os1 Lordul de Yinter sosi la ora .ot)r#t)' iar At.os' +n-tiin/at din 3reme' tre"u +n "amera al)turat)1 G)sindu-l a-adar pe d'Arta(nan sin(ur' -i *iind") era aproape opt' +l -i lu) "u el1 O "alea-") luxoas)' +n.)mat) "u doi arm)sari *o"o-i' a-tepta la s"ar)5 peste "#te3a "lipe erau +n Pia/a Re(al)1 MiladA Clari"P +l primi pe d'Arta(nan *)r) um,r) de sur#s1 Palatul era de o ,o()/ie ,)t)toare la o".i -i' de-i "ei mai mul/i dintre en(le0i' (oni/i de r)0,oi' p)r)siser) ?ran/a sau erau pe "ale s-o p)r)seas")' MiladA *)"use noi ".eltuieli pentru ")minul ei' do3ad) ") m)sura pri3ind i0(onirea en(le0ilor nu o atin(ea1 ; Iat)' ; +n"epu lordul de Yinter' ar)t#ndu-l pe d'Arta(nan surorii sale' ; iat) un t#n)r (entilom "are a a3ut +n m#inile lui 3ia/a mea -i totu-i a 3rut s) m) "ru/e' de-i eram de dou) ori du-mani6 +nt#i pentru ") eu +l 8i(nisem' -i pe urm) pentru ") sunt en(le01 Da") /ii "#tu-i de pu/in la mine' te ro(' doamn)' mul/ume-te-i1 MiladA +n"runt) u-or din spr#n"ene5 un nor aproape ne3)0ut +i adum,ri *runtea -i un sur#s at#t de straniu +i lune") pe ,u0e' +n"#t t#n)rul' ")ruia nu-i s")pase a"east) +ntreit) tul,urare' se sim/i "a +n*iorat1 ?ratele nu--i d)du seama de nimi"5 maimu/a r)s*)/at) a (a0dei +l tr)sese de pulpan)' iar el se +ntorsese "a s) se 8oa"e "u ea1 ; ?i/i ,ine 3enit' domnule ; 3or,i MiladA "u o 3o"e a ")rei "ati*elare nu se potri3ea "u ")ut)tura "runt) "e nu-i s")pase lui d'Arta(nan ; a/i "#-ti(at a0i drepturi 3e-ni"e la re"uno-tin/a mea1 En(le0ul se +ntoarse atun"i -i-i po3esti toat) lupta' *)r) s) trea") peste ni"i un am)nunt1 MiladA +l as"ulta "u "ea mai mare

luare-aminte5 dar de-i se str)duia s)--i as"und) (#ndul' se 3edea u-or ") "eea "e au0ea nu-i era de lo" pe pla"1 ?a/a i se +mpurpura' iar mi"ul ei pi"ior nu--i mai ()sea ast#mp)r su, ro".ie1 Lordul de Yinter nu ,)() nimi" de seam)1 Dup) "e s*#r-i de po3estit' se apropie de masa pe "are se ()sea o ta3) "u o sti"l) de 3in de Hpania -i mai multe pa.are6 umplu dou) pa.are -i' *)"#ndu-i semn' +l po*ti pe d'Arta(nan s) ,ea1 D'Arta(nan -tia ") un en(le0 se so"ote-te 8i(nit "#nd te "ode-ti s) "io"ne-ti pa.arul "u el1 He apropie de"i de mas) -i lu) alt pa.ar1 Cum +n 3remea asta n-o pierdea din o".i pe MiladA' 3)0u prin o(lind) ") se s".im,ase la *a/)1 Cre0#nd ") nu se mai uit) nimeni la ea' "e3a s)l,ati" +i +nsu*le/ea pri3irea5 +-i +n*i(ea din/ii +n ,atist)' "u (#nd par") s-o mu-te1 To"mai atun"i intr) +n "amer) a"ea dr)()la-) "amerist) pe "are d'Arta(nan o mai 3)0use5 ea spuse "#te3a "u3inte +n en(le0e-te lordului de Yinter' "are "eru +ndat) 3oie lui d'Arta(nan s) se retra()' *iind ".emat +n alt) parte de tre,uri (ra,ni"e -i st)ruind totodat) pe l#n() sora lui s)-i "apete iertarea1 Dup) "e str#nse m#na lordului de Yinter' d'Arta(nan se +ntoarse l#n() MiladA1 Cu o iu/eal) uimitoare' ".ipul ei +-i luase din nou +n*)/i-area-i (in(a-)5 at#t doar ") ,atista "u r)0le/e pete purpurii d)dea de (ol pe *rumoasa "are--i mu-"ase ,u0ele p#n) la s#n(e1 Bi erau *)r) seam)n ,u0ele ei1 H) *i 8urat ")-s m)r(ean 3iuI Con3or,irea lu) o +ntors)tur) 3ioaie1 H-ar *i 0is ") MiladA era iar)-i +n apele ei1 Dest)inui lui d'Arta(nan ") lordul de Yinter nu-i era *rate' "i "umnat5 *usese ")s)torit) "u me0inul *amiliei "are o l)sase 3)du3) "u un "opil1 A"est "opil era sin(urul mo-tenitor al lordului de Yinter' numai da") el nu s-ar *i ")s)torit1 Din spusele ei' d'Arta(nan +ntre0)ri un *el de 3)l' "e a"operea "e3a' dar mai ad#n"' su, 3)l' pri3irea lui nu' putea +n") p)trunde1 De altminteri' dup) o 8um)tate de "eas' d'Arta(nan r)mase +n"redin/at ") MiladA era o "ompatrioat)5 3or,ea (raiul *ran"e0 +n ".ip at#t de ele(ant -i de "urat' +n"#t nu +n")pea ni"i urm) de +ndoial)1 D'Arta(nan d)du drumul unui -u3oi de 3or,e "urtenitoare -i 8ur)minte de "redin/)1 La toate nero0iile +ndru(ate de (as"onul nostru' MiladA sur#dea "u 3oie ,un)1 Ora ple")rii sosi1 D'Arta(nan +-i lu) r)mas ,un -i ie-i din salonul ei' *eri"it "a nimeni pe lume1

Pe s"ar) se +nt#lni "u *rumoasa "amerist)' "are' dup) "e +l atinse +n trea")t' +m,u8or#ndu-se p#n)-n al,ul o".ilor' se ru() de iertare "u un (las at#t de dul"e' +n"#t iertarea o -i ")p)t) pe lo"1 D'Arta(nan se +ntoarse a doua 0i -i *u primit -i mai ,ine de"#t +n a8un1 Lordul de Yinter ne*iind a"olo' MiladA r)mase de data asta toat) seara numai "u el1 P)rea ") soarta lui n-o las) re"e5 +l +ntre,) din "e lo" se tr)(ea' "u "ine era prieten -i da") nu se (#ndise 3reodat) s) se al)ture slu8itorilor domnului "ardinal1 D'Arta(nan' "are' dup) "um se -tie' era deose,it de pre3)0)tor pentru un t#n)r de dou)0e"i de ani' +-i aminti ,)nuielile lui "u pri3ire la MiladA5 ridi") +n sl)3i pe eminen/a sa -i-i spuse ")' *)r) doar -i poate' ar *i intrat +n (arda "ardinalului -i nu +n (arda re(elui' da") l-ar *i "unos"ut' de pild)' pe domnul de Ca3ois +n lo" s)-l *i "unos"ut pe domnul de TrF3ille1 MiladA s".im,) 3or,a +n ".ipul "el mai *ires" din lume -i-l +ntre,) +n trea")t pe d'Arta(nan da") nu *usese 3reodat) +n An(lia1 D'Arta(nan r)spunse ") *usese trimis +n An(lia de domnul de TrF3ille' +n 3ederea "ump)r)rii unor "ai -i ".iar adusese de a"olo patru' pentru a *i pu-i la +n"er"are1 !n timpul "on3or,irii' MiladA +-i mu-") de dou)-trei ori ,u0ele1 A3ea +n *a/a ei un (as"on "are nu se d)dea ,)tut at#t de u-or1 La a"eea-i or) "a -i +n a8un' d'Arta(nan p)r)si pe MiladA1 Pe sal) se +nt#lni iar)-i "u *rumoasa TettA5 era numele "ameristei1 Ea +i *uri-) o pri3ire (ale-)' asupra ")reia d'Arta(nan n-ar *i tre,uit s) se +n-ele' dar prins +n mre8ele st)p#nei' lui nu-i mai ardea de alt"ine3a1 A doua -i a treia 0i' d'Arta(nan se duse iar)-i la MiladA1 De *ie"are dat)' ea +l primea tot mai prietene-te1 Bi +n *ie"are sear) o +nt#lnea pe dr)()la-a "amerist) *ie +n anti"amer)' *ie pe "oridor' *ie pe s"ar)1 Dar' "um am mai spus' d'Arta(nan ni"i m)"ar nu ,)(ase de seam) +n")p)/#nata st)ruin/) a s)rmanei TettA1

Capitolul II UN PRZNR LA UN A2OCAT

Duelul +n "are Port.os 8u"ase un rol at#t de str)lu"it nu-i -tersese din minte pr#n0ul de la so/ia a3o"atului1 A doua 0i' ")tre amia0)' dup) "e +i porun"i lui MousSueton s)-i mai perie +n") o dat) .ainele' se +ndrept) spre strada Ur-ilor "u pasul unui om de dou) ori noro"os1 Inima +i ,)tea' dar nu de o dra(oste tinereas") -i neast#mp)rat) "a lui d'Arta(nan1 Nu' un /el mai p)m#ntes" +i ,i"iuia dorul6 a3ea s) trea") +n s*#r-it a"el pra( taini"' s) ur"e a"ea s"ar) ne"unos"ut)' pe "are se ")/)raser) ani de-a r#ndul' unul "#te unul' (al,enii ,)tr#ni ai maestrului CoSuenard1 A3ea' +n s*#r-it' s) dea "u o".ii de un "o(eamite l)doi' pe "are de at#tea ori +l 3)0use +n 3isurile lui' lun( si ad#n"' *ere"at "u la")te (rele' 0)3orit -i +n/epenit +n du-umea' un soi de sipet despre "are au0ise at#t de des 3or,indu-se -i pe "are m#inile' "am us")/i3e' "e e drept' dar nelipsite de ele(an/)' ale so/iei a3o"atului' +l 3or des".ide +n *a/a pri3irilor lui uimite1 Apoi' el' omul r)t)"itor pe p)m#nt' omul *)r) a3ere' omul *)r) *amilie' soldatul deprins "u .anul' "u "#r"iuma' "u spelun"a' m#n")ul ne3oit s) se mul/umeas") de "ele mai multe ori "u ".ilipiruri pi"ate la +nt#mplare' de data asta a3ea s) (uste din m#n")ruri (ospod)re-ti' a3ea s) soar,) pe +ndelete ,u"uria unui ")min +ndestulat -i s) se lase +n 3oia unui r)s*)/ "are +n"#nt) "u at#t mai mult "u "#t e-ti mai ")lit' dup) ".iar m)rturia ,)tr#nilor mo-ne(i1 H) 3ii 0i de 0i +n "alitate de 3eri-or -i s) +n*ule"i la o mas) (ustoas)' s) des"re/e-ti *runtea p)m#ntie -i ,o/it) a ,)tr#nului a3o"at' s)-i 8umule-ti pe tinerii "opi-ti' +n3)/#ndu-i tot soiul de 8o"uri de ")r/i' +n "ele mai -me".ere-ti am)nunte' s) le "#-ti(i +n ".ip de onorariu pentru o le"/ie "are ar /ine un "eas pu-"uli/a "u e"onomiile lor pe o lun)' toate astea +i sur#deau (ro0a3 lui Port.os1 Mu-".etarului +i tre"use pe la ure".i 3or,ele de o"ar) "e um,lau +n a"ea 3reme pe seama a3o"a/ilor -i "are se mai aud -i a0i6 0(#r"enia'l)"omia' 0ilele lun(i de post5 dar "um' la urma urmelor' +n a*ar) de unele apri(e dorin/e de e"onomie pe "are Port.os le ()sise nelalo"ul lor' so/ia a3o"atului se ar)tase destul de darni")' pentru o so/ie de a3o"at' ,ine+n/eles' el se a-tepta s) ()seas") o "as) din ,el-u( +n0estrat) "u de toate1 Totu-i ".iar din pra(' pe mu-".etar' +l -i prinser) oare"ari

,)nuieli6 ")"i intrarea nu prea era +m,ietoare6 un (an( +ntune"os' "are du.nea' pe s"ar) ".iorenie' din pri"ina unor (eamuri 0),relite' prin "are se stre"ura lumina 0ilei dintr-o "urte 3e"in)' iar la primul "at o u-) 8oas)' /intuit) +n "uie uria-e' "a u-a prin"ipal) de la Grand-C.atelet&E1 Port.os "io")ni "u de(etul1 Un se"retar +nalt' "u *a/a ()l,e8it)' as"uns) su, o "laie de p)r ne/es)lat' des".ise -i salut) "a tot omul silit s) respe"te la "el)lalt statura impun)toare' semn al puterii' .aina militar)' semn al pro*esiei -i *a/a rumen)' semn al ,unului trai1 !n a"ela-i timp' alt se"retar mai s"und' +n spatele "elui dint#i' altul mai +nalt' +n spatele "elui de al doilea -i +n s*#r-it un ,)ie/el de ser3i"iu +nd)r)tul "elui de al treilea1 !n total' trei se"retari -i 8um)tate5 "eea "e +nsemna' pe 3remea a"eea' ") ,iroul a3o"atului era dintre "ele mai ")utate1 De-i mu-".etarul urma s) soseas") numai la ora unu' +n") de la dou)spre0e"e so/ia a3o"atului st)tea "a o".ii la p#nd) -i' ,i0uindu-se pe inima -i poate ".iar pe stoma"ul iu,itului s)u' n)d)8duia s)-l 3ad) 3enind mai de3reme1 Doamna CoSuenard intr) de"i pe u-a "e d)dea +n apartament aproape o dat) "u oaspetele "are intra pe u-a dinspre s"ar)5 i3irea 3redni"ei doamne +l s"oase pe Port.os din mare +n"ur")tur)1 He"retarii erau numai o".i' iar el' *)r) a -ti "e tre,uie s) spun) a"estei +n-iruiri de *iin/e "res"#nde -i des"res"#nde' nu--i de0le(a lim,a1 ; E 3)rul meu' 3esti so/ia a3o"atului6 te ro( intr)' intr) te ro(' domnule Port.os1 Numele de Port.os st#rni r#sul se"retarilor6 dar "#nd a"esta se +ntoarse spre ei' toate *e/ele +-i pierdur) deodat) 3eselia1 A8unser) +n "a,inetul a3o"atului dup) "e str),)tur) anti"amera' unde se a*lau se"retarii -i ,iroul unde ar *i tre,uit s) se a*le5 a"east) din urm) +n")pere era un soi de sal) +ntune"oas)' ti"sit) toat) "u .#r/oa(e1 Ie-i/i din ,iroul se"retarilor' l)sar) pe dreapta ,u")t)ria -i p)trunser) +n s*#r-it' +n "amera de primire1 Toate a"este +n")peri' "are r)spundeau una +ntr-alta' +i "am d)dur) de (#ndit lui Port.os1 Prin toate a"ele u-i des".ise' *)r) +ndoial) ") ori"e "u3#nt se au0ea de departe5 apoi' +n tre"ere' arun"ase o pri3ire "er"et)toare -i +n ,u")t)rie' m)rturisindu--i
&E

Castel 3e".i din Paris' "e ser3ea la +n"eput drept tri,unal' trans*ormat apoi +n +n".isoare1

taini"' spre ru-inea (a0dei' -i marea lui p)rere de r)u ") nu 0)rise a"el *o"' a"ea +nsu*le/ire -i a"ea 0ar3) "are domnes" de o,i"ei +n ori"e altar al m#n")"io-ilor' atun"i "#nd se pre()te-te un pr#n0 pe "inste1 A3o"atul *usese *)r) +ndoial) +n-tiin/at de a"east) 3i0it)' ")"i nu se ar)t) surprins "#nd +l 3)0u pe Port.os +naint#nd +n ".ip *ires" -i salut#ndu-l "urtenitor1 ; He pare ") suntem 3eri' (r)i a3o"atul' spri8inindu-se pe ,ra/e' "a s) se ridi"e din 8il/ul s)u de trestie1 !n*)-urat +n 3e-m#ntul ne(ru +n "are trupul lui *ira3 se pierdea' ,)tr#nul era 3erde la *a/) -i us"at6 o".ii lui mi"i -i "enu-ii s"lipeau "a 8)rati"ul -i p)reau a *i' +mpreun) "u (ura "e r#n8ea 3e-ni"' sin(urele p)r/i ale *e/ei din "are 3ia/a nu *u(ise +n")1 Din ne*eri"ire' pi"ioarele nu mai 3oiau s) slu8eas") a"estei ma-in)rii osoase6 de "in"i sau -ase luni de "#nd +l lo3ise ,oala' "institul a3o"at a8unsese aproape ro,ul so/iei lui1 2)rul *u primit "u resemnare -i nimi" mai mult1 Da") s)n)tatea nu i-ar *i *ost at#t de -u,red)' maestrul CoSuenard s-ar *i lep)dat de ori"e rudenie "u domnul Port.os1 ; Da' domnule' suntem 3eri' r)spunse *)r) a--i pierde "ump)tul Port.os' "are de altminteri ni"i nu se (#ndise 3reodat) ") so/ul doamnei CoSuenard +l 3a primi "u ,ra/ele des".ise1 ; Mi se pare' 3eri prin so/ie' ad)u() +n 0e*lemea a3o"atul1 Port.os nu sim/i ,at8o"ura -i' lu#ndu-o drept nai3itate' 0#m,i pe su, musta/a-i stu*oas)1 Doamna CoSuenard' "are -tia ") un su*let nai3 este o 3arietate nespus de rar) +n spe"ia a3o")/eas")' 0#m,i -i ea pu/in' dar se rumeni' din ,el-u(1 C.iar de "um sosise Port.os' maestrul CoSuenard +-i arun"ase o".ii "u (ri8) asupra unui dulap mare "e se a*la +n *a/a ,iroului s)u de ste8ar1 Pri"ep#nd ") dulapul' de-i *elurit "a +n*)/i-are de "el +ntre0)rit +n 3isele lui' tre,uia s) *ie totu-i prea *eri"itul -i mult doritul sipet' Port.os se sim/i +n"#ntat ") realitatea era "u -ase pi"ioare mai +nalt) de"#t 3isul1 Maestrul CoSuenard nu +mpinse mai departe "er"et)rile (enealo(i"e' dar' +ntor"#ndu--i pri3irea +n(ri8orat) de la dulap spre Port.os' se mul/umi s) spun)6 ; Hper ") +nainte de ple"area sa la /ar)' 3)rul nostru ne 3a *a"e "instea s) ia o dat) masa "u noi' nu-i a-a' doamn) CoSuenardM

De data asta' Port.os primi lo3itura de-a dreptul +n stoma" -i o sim/i din plin5 la r#ndul ei' ni"i doamna CoSuenard nu putu r)m#ne nep)s)toare' ")"i ad)u()6 ; 2)rul meu nu 3a mai 3eni pe la noi da") 3ede ")-l primim ur#t6 dar ".iar da")-l primim ,ine -i tot 3a 3eni pe apu"ate' ")"i st) prea pu/in la Paris' "a s) nu-i "erem s) ne d)ruias") tot r)(a0ul de "are se ,u"ur) p#n) la ple"are1 ; O.' pi"ioarele mele' ,ietele de 3oiI Unde 3-a/i as"unsM morm)i CoSuenard' -i +n"er") s) 0#m,eas")1 A"est a8utor' pe "are Port.os +l primi to"mai "#nd n)de8dea lui de m#n")u era mai amenin/at)' st#rni re"uno-tin/a mu-".etarului pentru doamna CoSuenard1 Cur#nd sosi -i ora pr#n0ului1 Tre"ur) "u to/ii +n su*ra(erie' +n")pere mare -i +ntune"oas)' a-e0at) +n *a/a ,u")t)riei1 Him/ind par") +n "as) miresme nu prea o,i-nuite' se"retarii se +n*iin/aser) *)r) +nt#r0iere "a militarii' *ie"are "u s")unelul lui +n m#n)' (ata s) se a-e0e la mas)1 Bi +n 3remea asta' mi-"au ne+n"etat din *)l"i' 3)dind ast*el o apri() po*t) de m#n"are1 4La nai,aI (#ndi Port.os arun"#nd o pri3ire asupra "elor trei +n*ometa/i' ")"i' dup) "um e lesne de +n/eles' mi"ului u"eni" nu-i era +n()duit s) ia parte la masa maestrului1 La nai,aI +n lo"ul 3)rului meu' eu n-a- mai /ine m#n")"io-i din )-tia1 Par"-ar *i nau*ra(ia/i "are n-au pus nimi" +n (ur) de -ase s)pt)m#ni14 Maestrul CoSuenard intr) +n su*ra(erie +ntr-un *otoliu pe rotile' +mpins de doamna CoSuenard' ")reia Port.os +i 3eni la r#ndul lui +n a8utor' "a s)-i +mpin() so/ul p#n) la mas)1 N-apu") s) trea") ,ine pra(ul' ") se porni s) mi-te -i el din nas -i din *)l"i' la *el "a se"retarii lui1 ; O.I O.I ; se ,u"ur) el' ; iat) o sup) "are-/i *a"e "u o".iul1 4Ce dra"uQ or *i sim/ind at#t de (ro0a3 la supa astaM4 se +ntre,a Port.os 3)0#nd 0eama lun() -i ".ioar)' "u "#te3a ,u")/ele r)0le/e de p#ine pr)8it) "e pluteau i"i-"olo' "a insulele unui ar.ipela(1 Doamna CoSuenard 0#m,i -i' la un semn al ei' toat) lumea se a-e0) (ra,ni" la mas)1 !l ser3ir) +nt#i pe maestrul CoSuenard' -i dup) el pe Port.os5 apoi Doamna CoSuenard +-i umplu *ar*uria -i +mp)r/i ,u")/elele de p#ine *)r) sup) se"retarilor ner),d)tori1 !n "lipa a"eea' u-a s)lii de m#n"are se "r)p) sin(ur) s"#r/#ind -i' printre "anaturile +ntredes".ise' Port.os 0)ri ,)ie/a-ul "are'

neput#nd lua parte la osp)/' +m,u"a din "odrul lui de pline +n mi8lo"ul miresmelor din ,u")t)rie -i din sala de m#n"are1 Dup) sup)' ser3itoarea aduse o ()in) *iart)' minun)/ie "e *)"u pe "omeseni s)--i .ol,e0e o".ii' (ata-(ata s) le ias) din or,ite1 ; He 3ede ")-/i iu,e-ti ru,edeniile' doamn) CoSuenard' spuse a3o"atul "u un sur#s aproape dureros5 desi(ur ") +n "instea 3)rului dumitale /i-ai dat at#ta osteneal)1 @iata ()in) era piele pe os' iar pielea din "ea (roas)' pe "are oasele nu pot s-o str)pun() "u ori"#te str)danii5 mult tre,uie s-o *i ")utat p#n) au ()sit-o +n "ote/ul unde se "ui,)rise "a s) moar) de ,)tr#ne/e1 4Dra"eI (#ndi Port.os' nu-i delo" 3eselI M) +n".in +n *a/a ,)tr#ne/ii' dar ni"i nu m) pr)p)des" dup) ea "#nd e *iart) sau *ript)14 Bi pri3i 8ur +mpre8ur s) 3ad) da") p)rerea lui era +mp)rt)-it) -i de "eilal/i6 spre deose,ire +ns) de el' nu 0)ri de"#t o".i str)lu"itori' pironi/i "u nesa/ pe minunata ()in)' o,ie"tul dispre/ului s)u1 Doamna CoSuenard trase *ar*uria spre ea -i desprin0#nd "u +ndem#nare "ele dou) pi"ioare mari' ne(re' le a-e0) pe *ar*uria so/ului ei5 trase apoi (#tul' pe "are-i puse "u "ap "u tot la o parte pentru ea' mai desprinse o arip) pentru Port.os -i d)du +nd)r)t ser3itoarei "are o adusese 0,ur)toarea "e pieri aproape +ntrea()' +nainte "a mu-".etarul s) *i putut urm)ri de0am)(irea pe di*eritele ".ipuri' potri3it *irii *ie")rui "omesean1 Lo"ul ()inii +l lu) o *ar*urie "u *iertur) de ,o,' *ar*urie uria-)' +n "are "#te3a "iolane de ,er,e"' "e p)reau +nso/ite' la prima 3edere' de "e3a "arne' ")utau s) ias) la i3eal)1 Dar se"retarii domnului CoSuenard nu se l)sar) am)(i/i "u una' "u dou)' -i mutrele lor am)r#te se s".im,ar) iute +n *e/e resemnate1 Doamna CoSuenard +mp)r/i tinerilor m#n"area adus)' "u so"otita "ump)tare a unei ,une (ospodine1 2enise -i r#ndul 3inului1 Maestrul CoSuenard turn) dintr-un "londira- mititel de p)m#nt' "#te-o treime de pa.ar *ie")ruia din tineri' -i' dup) "e--i turn) -i lui "am tot pe at#t' "londira-ul tre"u +n partea lui Port.os -i a doamnei CoSuenard1 Tinerii +-i turnau ap) peste 3in "a s) umple pa.arul -i dup) "e-l ,eau pe 8um)tate' +l umpleau din nou -i tot a-a mereu p#n) la

s*#r-itul pr#n0ului' +n"#t din ru,inie5 "um *usese la +n"eput' ,)utura a8unsese la "uloarea topa0ului stins1 Port.os m#n") s*ios aripa lui de ()in) -i se "utremur) sim/ind pe su, mas) (enun".iul doamnei CoSuenard' ")ut#ndu-i-l pe al lui1 !n(.i/i de asemenea 8um)tatea de pa.ar din 3inul at#t de "ru/at -i pe "are-l re"unos"u a *i din (roa0ni"a 3i/) de Montreuil' spaima (#tle8urilor su,/iri1 2)0#ndu-l "um d) de du-") 3inul *)r) pi" de ap)' a3o"atul s"oase un o*tat1 ; 2rei -i dumneata din ,o,ul )sta' 3eri-orule dra()M +ntre,) ea' 3oind par") s) spun)6 las)-te mai ,ine p)(u,a-1 ; Al dra"ului s) *ie "ine o (ustaI morm)i Port.os1 Apoi' "u (las tare r)spunse6 Mul/umes"' 3eri-oar)' nu mai mi-e *oame1 Ceilal/i t)"ur)1 Port.os nu -tia "e tre,uie s) *a")1 A3o"atul spuse de "#te3a ori +n -ir6 ; A.' doamn) CoSuenard' *eli"it)rile mele' pr#n0ul dumitale a *ost un ade3)rat osp)/5 Doamne' -tiu "-am m#n"atI Maestrul CoSuenard m#n"ase supa' pi"ioarele ne(re ale ()inii -i sin(urul os de ,er,e" pe "are *usese pu/in) "arne1 Port.os "re0u ")--i ,)teau 8o" de el -i +n"epu s)--i r)su"eas") musta/a -i s) +n"runte din spr#n"ene' dar (enun".iul doamnei CoSuenard +l s*)tui s) nu--i piard) r),darea1 T)"erea a"eea -i masa +ntrerupt) +n toi n-a3eau ni"i o noim) pentru Port.os' +ns) pentru se"retarii domnului CoSuenard a3eau' dimpotri3)' un +n/eles s*#-ietor5 la un semn al a3o"atului' +nso/it de un sur#s al doamnei CoSuenard' ei se ridi"ar) +n"et de la mas)' +-i +mp)turir) -er3etul mai +n"et +n")' apoi se +n"linar) -i ie-ir) unul dup) altul1 ; Du"e/i-3)' ,)ie/i' du"e/i-3)' "u ,urta plin) se mun"e-te mai "u spor' +i +ndemn) a3o"atul1 He"retarii odat) ple"a/i' doamna CoSuenard se ridi") de la mas) -i s"oase dintr-un ,u*et o ,u"at) de ,r#n0)' ni-te dul"ea/) de (utui -i o pr)8itur) pre()tit) ".iar de m#na ei' "u mi(dale -i miere1 Maestrul CoSuenard +n"runt) din spr#n"ene' *iind") 3edea prea mare risip)5 Port.os +-i mu-") ,u0ele' *iind") 3edea ") n-are "e m#n"a1 He uit) repede' dup) *ar*uria "u ,o,' dar ia ,o,ul de unde nu-i1 ; Ce mai osp)/' ; se minuna a3o"atul' *oindu-se +n s"aun' ;

ade3)rat osp)/' epulae epularum/ Lu"ullus pr#n0e-te la Lu"ullus&%1 Port.os pri3i "londirul de l#n() el' n)d)8duind s)--i ast#mpere *oamea -i setea "u 3in' p#ine -i ,r#n0)5 dar 3inul se ispr)3ise' "londira-ul era (ol5 domnul -i doamna CoSuenard nu p)reau a lua +n seam) a"est am)nunt1 4@ine' ; +-i 0ise +n sinea lui Port.os' ; las) ") o s) -tiu eu pentru alt) dat)14 !-i tre"u lim,a pe o lin(uri/) de dul"ea/) -i--i n)"l)i din/ii +n pasta lipi"ioas) a doamnei CoSuenard1 4A"um' ; 0ise el' ; o *)"ui -i p-astaI A.' da") n-a- tra(e n)de8de s) m) uit "u doamna CoSuenard +n dulapul lui ,)r,atu-suI4 Dup) asemenea des*)tare "u pr#n0ul "e-l so"otea "urat) ne,unie' maestrul CoSuenard sim/i ne3oia s) a/ipeas")1 Port.os n)d)8duia ") lu"rul a"esta se 3a petre"e *)r) +nt#r0iere -i ".iar a"olo' pe lo"' dar a*urisitul de a3o"at ni"i nu 3ru s) aud) de a-a "e3a1 Tre,uie s) *ie dus +n "amera lui -i nu se lini-ti de"#t "#nd se 3)0u +n *a/a dulapului "u pri"ina' pe mar(inea ")ruia +-i spri8ini am#ndou) pi"ioarele' pentru mai mult) si(uran/)1 Ho/ia a3o"atului +l +nso/i pe Port.os +ntr-o "amer) 3e"in)' "u (#nd s) pun) pe +ndelete temelia unei +mp)")ri1 ; O s) po/i 3eni de trei ori pe s)pt)m#n) s) iei masa la noi' +n"epu doamna CoSuenard1 ; Mul/umes"' ; r)spunse Port.os1 ; dar nu-mi pla"e s) "ad pe "apul nim)nui5 de altminteri' tre,uie s) 3)d "e *a" -i "u e".ipamentul a"ela1 ; E ade3)rat' ; +-i aminti so/ia a3o"atului suspin#nd' ; da' e 3or,a de nenoro"itul a"ela de e".ipament I ; Da' daI De el e 3or,a' +nt)ri Port.os1 ; Bi' m) ro(' "am "e intr) +n e".ipamentul dumitale' domnule Port.osM ; O (roa0) de lu"ruri' r)spunse Port.os5 dup) "um -tii' mu-".etarii sunt osta-i ale-i pe spr#n"ean) -i le tre,uies" o,ie"te de "are "ei din "orpurile de (ard) sau mer"enarii el3e/ieni n-au ne3oie1 ; Totu-i' spune-mi-le "u de-am)nuntul1 ; Una peste alta' ar putea s) se ur"e la111 t)r)()ni 3or,a
&%

Cu3intele (eneralului roman Lu"ius Li"inius Lu"ullus 9$JJ; EK +1 C.r1:' *aimos prin ,o()/ia sa -i luxul pe "are-l *)"ea' adresate ,u")tarului s)u +ntr-o 0i "#nd a"esta pre()tise o mas) o,i-nuit)1 94Nu -tiai ") ast)-sear) Lu"ullus "inea0) la Lu"ullusM4:

Port.os' ")ruia +i pl)"ea mai mult s) so"oteas") de-a 3alma de"#t "u ,u"ata1 Ho/ia a3o"atului a-tepta *rem)t#nd1 ; La "#tM +ntre,) ea5 sper ") totalul nu 3a tre"e peste111 Bi se opri1 Nu--i mai ()sea 3or,ele1 ; 2aiI nu' ; 3ru el s-o lini-teas")1 ; toate astea nu "red ") 3or tre"e de dou) mii "in"i sute de li3re5 ,a' "u oare"are e"onomie' poate ") a- s"oate-o la "ap)t numai "u dou) mii de li3re1 ; Doamne' Dumne0euleI ; se sperie ea' ; dou) mii de li3reI Dar asta e o a3ere1 Port.os se str#m,) plin de +n/eles6 doamna CoSuenard pri"epu t#l"ul1 ; Li le "eream toate "u de-am)nuntul' *iind") eu am o mul/ime de ru,edenii -i "um m) "am pri"ep -i la ne(ustorie' eram aproape si(ur) ")-/i pot di,ui lu"rurile "u sut) la sut) mai ie*tin de"#t le-ai *i pl)tit dumneata1 ; A-aI A-aI ; *)"u Port.os' ; ai"i ai 3rut s) a8un(iI ; Dar' ; s"umpe domnule Port.os' ; nu-i a-a ")-/i tre,uie +n primul r#nd un "alM ; ?ire-te' +mi tre,uie un "al1 ; Uite' am to"mai "e-/i tre,uie1 ; @ine I ; *)"u Port.os +n"#ntat' ; iat) ") s")p)m de (ri8a "alului' dar mai am ne3oie -i de tot .arna-amentul al")tuit din lu"ruri pe "are numai mu-".etarul sin(ur poate s) -i le "umpere -i "are' de alt*el' n-o s) se ur"e la mai mult de trei sute de li3re1 ; Trei sute de li3reI @ine' .ai s) 0i"em trei sute de li3re' +n"u3iin/) so/ia a3o"atului' o*t#nd1 Port.os 0#m,i1 Cititorul /ine minte ") el p)strase -aua trimis) de @u"Pin(.am' a-a ") "ele trei sute de li3re puteau s)-i r)m#n) *rumu-el +n ,u0unar1 ; Apoi' ; urm) el' ; mai e -i "alul 3aletului' pe urm) -i "u*)rul meu1 !n "eea "e pri3e-te armele' nu e ne3oie s)-/i mai ,a/i "apul' *iind") le am1 ; Un "al pentru 3aletul dumitaleM +n(#n) "u s*ial) so/ia a3o"atului5 asta +nseamn) lux de mare senior' prietene1 ; Cum' doamn)M +ntre,) /an/o- Port.os1 Adi") eu "e suntM Un "ali"M ; Nu' spuneam numai ") un "at#r dr)(u/ arat) uneori la *el de

,ine "a -i un "al' -i "red ") da") ai ()sit un "at#r dr)(u/ pentru MousSueton111 ; Dai *ie -i un "at#r dr)(u/' primi Port.os1 Ai dreptate' am +nt#lnit mari no,ili spanioli -i suita lor ")l)rea numai pe "at#ri1 Dar' atun"i +n/ele(i' doamn) CoSuenard' s) *ie ,arem un "at#r "u mo/ de pene -i "u "lopo/eiI ; !n pri3in/a asta' *ii lini-tit' +l asi(ur) so/ia a3o"atului1 ; Mai r)m#ne "u*)rul' aminti Port.os1 ; O.I s) nu ai (ri8) ni"i de asta' ; se repe0i doamna CoSuenard' ; so/ul meu are "in"i sau -ase' +l 3ei ale(e pe "el mai ,un1 Are mai ales unul "are-i pl)"ea s)-l ia +n ")l)toriile lui5 e mare ") +n"ape +n el o "as) +ntrea()1 ; CumM Adi") e (ol "u*)rul dumitaleM +ntre,) nedumerit Port.os1 ; 2e0i ,ine ") e (ol' r)spunse la *el de nedumerit) so/ia a3o"atului1 ; Dar mie-mi tre,uie unul plin "u de toate' s"umpa mea' deslu-i Port.os1 Doamna CoSuenard slo,o0i noi suspine1 MoliXre nu s"risese +n") s"ena lui din 1varul. He +n/ele(e atun"i ") doamnei CoSuenard i se "u3ine +nt#ietate asupra lui Darpa(on1 !n s*#r-it' tot restul e".ipamentului a *ost de0,)tut la *el5 drept +n".eiere a +ntre3ederii' so/ia a3o"atului se .ot)r+ s) dea opt sute de li3re ,ani pe-in -i s) *a") rost de "alul -i "at#rul "are ar *i a3ut "instea s) poarte spre "ulmi (lorioase pe Port.os -i pe MousSueton1 Odat) a"este am)nunte l)murite' Port.os +-i lu) r)mas ,un de la doamna CoSuenard1 Ea +n"er") s)-l mai re/in) "u pri3irile ei (ale-e' dar el +i aminti asprele "erin/e ale slu8,ei lui -i' 3r#nd-ne3r#nd' iu,ita tre,ui s) *a") lo" maiest)/ii sale re(elui1 Mu-".etarul se +ntoarse a"as)' ".inuit de o *oame "are-l s"otea din s)rite1

Capitolul III CAMERIHT BI HT PZN !n 3remea asta' a-a "um am mai spus' +n "iuda r),u*nirilor

"on-tiin/ei -i a s*aturilor +n/elepte ale lui At.os' d'Arta(nan era din "eas +n "eas tot mai +ndr)(ostit de MiladA5 ast*el *iind' nu tre"ea o sin(ur) 0i *)r) "a n)stru-ni"ul (as"on s) se du") s)-i *a") "urte' +n"redin/at ")' mai de3reme sau mai t#r0iu' MiladA 3a tre,ui totu-i s)-i r)spund)1 !ntr-o sear)' pe "#nd sosea la ea aproape 0,ur#nd' "a omul "are a-teapt) s)-i pi"e noro"ul din "er' +nt#lni "amerista su, poarta "ea mare5 de data asta' TettA nu se mul/umi s)-l atin() +n tre"ere' "i +l apu") u-or de m#n)1 4@unI *)"u d'Arta(nan1 O *i a3#nd s)-mi spun) "e3a din partea st)p#ni-si5 *)r) doar -i poate' 3reo +nt#lnire pe "are n-a +ndr)0nit s) mi-o dea' "u (ura ei14 Bi arun") asupra *rumoasei "opile "ea mai ,iruitoare pri3ire din lume1 ; A- 3rea s) 3) spun dou) "u3inte' domnule "a3aler111 +n()im) "amerista1 ; 2or,e-te' "opila mea1 3or,e-te' o +ndemn) d'Arta(nan1 Te as"ult1 ; Ai"i nu se poate5 am prea multe s) 3) spun -i mai "u seam) +n mare tain)1 ; Ce-i de *)"ut atun"iM ; Da") domnul "a3aler ar 3rea s) m) urme0e' spuse s*ioas) TettA1 ; Oriunde 3ei 3rea' *rumoasa mea1 ; Atun"i' 3eni/i1 Bi TettA' "are-l /inuse lot timpul de m#n)' +l trase ")tre o +ntune"oas) s"ar) +ntorto".eat) -i' dup) "e-l *)"u s) ur"e 3reo "in"ispre0e"e trepte' des".ise o u-)1 ; Intra/i' domnule "a3aler' ; +l po*ti ea' ai"i 3om *i sin(uri -i 3om putea 3or,i1 ; A "ui e "amera asta' *rumoasoM +ntre,) d'Arta(nan1 ; A mea' domnule "a3aler5 d) +n "amera st)p#nei mele prin u-a de "olo1 Dar *i/i lini-tit6 n-o s) poat) au0i "e 3or,im' *iind") nu se "ul") ni"iodat) +nainte de mie0ul nop/ii1 D'Arta(nan arun") o pri3ire +mpre8ur1 Od)i/a +/i lua o".ii prin (ustul "e domnea +n)untru -i prin "ur)/enie5 dar' *)r) 3oia lui' pri3irea i se opri pe u-a despre "are TettA spusese ") r)spundea +n "amera +n"#nt)toarei MiladA1 G.i"ind "e se petre"e +n mintea t#n)rului' TettA o*t) din (reu1

; A-adar' o iu,i/i mult pe st)p#na mea' domnule "a3alerM +ntre,) ea1 ; Mai mult de"#t pot spune1 TettA' sunt ne,un dup) eaI TettA o*t) iar)-i1 ; 2ai' domnule' ; *)"u ea ; "e p)"atI ; Bi de "e nai,a "re0i tu ") e p)"atM +ntre,) d'Arta(nan1 ; 2ede/i' domnule' ; r)spunse TettA' ; st)p#na mea nu 3) iu,e-te de lo"1 ; CumM ; *)"u d'Arta(nan' ; ea /i-a dat +n (ri8) s) mi-o spuiM ; Nu' domnule' eu sin(ur) m-am .ot)r#t s) 3-o spun' to"mai *iind") 3) port de (ri8)1 ; Mul/umes"' dra() TettA' dar numai pentru (#ndul "el ,un' ")"i dest)inuirea dumitale' tre,uie s) re"uno-ti' nu prea e pl)"ut)1 ; Adi") nu 3re/i s) "rede/i "e 3-am spus' nu-i a-aM ; !/i 3ine totdeauna (reu s) "re0i asemenea lu"ruri' *rumoasa mea' ".iar numai din m#ndrie1 ; Prin urmare' nu m) "rede/iM ; P#n) "e nu 3ei ,ine3oi s)-mi dai o mi") do3ad) de "eea "e-mi spui111 ; Ce 0i"e/i despre astaM Bi TettA s"oase din s#n un ,ile/el1 ; Pentru mineM +ntre,) d'Arta(nan apu"#nd "u +n*ri(urare pli"ul1 ; Nu' pentru altul1 ; Pentru altulM ; Da1 ; Cum +l ".eam)M AiM Cum +l ".eam)M se repe0i d'Arta(nan1 ; Uita/i-3) la adres)1 ; Domnului "onte de Yardes1 Amintirea s"enei de la Haint-Germain +l r)s)ri deodat) +n minte +n*umuratului (as"on6 *ul(er)tor' "a (#ndul' el s*#-ie pli"ul +n "iuda /ip)tului pe "are TettA +l s"oase 3)0#nd "e a3ea de (#nd s) *a")' sau mai ,ine 0is' 3)0#nd "eea "e *)"ea1 ; Doamne Dumne0euleI Ce *a"e/i' domnule "a3alerM stri() ea1 ; EuM Nimi"' r)spunse d'Arta(nan -i +n"epu s) "iteas")6 "N-a i rspuns la prima mea scrisoare, sunte i suferind sau a i uitat poate privirile cu care m-a i s%etat la balul doamnei de 7uise3 0rinde i prile;ul, conte, nu-l lsa i s scape".

D'Arta(nan p)li5 r)nit +n amorul lui propriu' se "redea r)nit -i +n iu,irea lui1 ; H)rmane domnule d'Arta(nanI ,ol,orosi TettA "u (las +nduio-at -i str#n(#nd iar)-i m#na t#n)rului1 ; M) pl#n(i' mi"u/oM o +ntre,) d'Arta(nan1 ; Da' din toat) inimaI ?iind") eu -tiu "e-nseamn) dra(osteaI ; Tu -tii "e-nseamn) dra(osteaM 0ise d'Arta(nan' pri3ind-o pentru +nt#ia dat) "e3a mai ad#n"1 ; Din p)"ate' da1 ; Atun"i +n lo" s) m) pl#n(i' mai ,ine m-ai a8uta s) m) r)0,un pe st)p#na ta1 ; Bi +n "e *el a/i 3rea s) 3) r)0,una/iM ; A- 3rea s)-i ,irui r)"eala' s) iau lo"ul ri3alului meu1 ; Ni"iodat) nu 3) 3oi a8uta la a-a "e3a' domnule "a3aler' spuse repede TettA1 ; Bi pentru "e' m) ro(M +ntre,) d'Arta(nan1 ; Din dou) pri"ini1 ; Care anumeM ; !nt#ia6 ni"iodat) st)p#na mea n-o s) 3) iu,eas")1 ; Ce po/i tu s) -tiiM ; I-a/i r)nit inima1 ; EuM Cu "e a- *i putut s-o r)nes"' to"mai eu' "are de "#nd o "unos"' m) t#r)s" la pi"ioarele ei "a un ro,M 2or,e-te' te ro(' 3or,e-teI ; N-a- m)rturisi-o ni"iodat) de"#t ,)r,atului111 "are ar -ti s) "iteas") p#n) +n ad#n"ul su*letului meuI D'Arta(nan o pri3i pe TettA a doua oar)1 ?ata era de o prospe/ime -i de o *rumuse/e pentru "are multe du"ese -i-ar *i pus la ,)taie "oroana1 ; TettA' ; spuse el' ; 3oi "iti p#n) +n ad#n"ul su*letului t)u' ori"#nd 3ei 3rea tu5 nu du"e (ri8a asta' dra(a mea1 Bi su, *o"ul s)rut)rii lui' *ata se +mpurpur) "a o "irea-)1 ; Nu' ; murmur) TettA' ; -tiu ") nu m) iu,i/iI O iu,i/i pe st)p#na mea1 Mi-a/i spus-o ".iar adineauri1 ; Bi asta te +mpiedi") s)-mi m)rturise-ti a doua pri"in)M ; A doua pri"in)' domnule "a3aler' ; urm) TettA' +m,)r,)tat) +n primul r#nd de s)rutare' apoi de ")ut)tura o".ilor lui' ; a doua pri"in) e ") +n dra(oste *ie"are +-i tra(e spu0a pe turt)1 A,ia atun"i d'Arta(nan +-i aminti pri3irile (ale-e ale "ameristei'

+nt#lnirile "u ea +n anti"amer)' pe s"ar)' pe s)li' atin(erile u-oare ale m#inii -i o*tatul ei +n),u-it de "#te ori +l 3edea5 dar +n dorin/a lui de a *i pe pla"ul st)p#nei' nu--i oprise o".ii asupra "ameristei6 "ine 3#nea0) 3ulturi' nu se sin".ise-te de o 3r),iu/)1 De data asta +ns)' (as"onul nostru 3)0u +ntr-o sin(ur) "lip) tot *olosul "e l-ar *i putut tra(e din dra(ostea pe "are TettA i-o m)rturisise +n ".ip at#t de "opil)res" sau' at#t de neru-inat6 t)inuirea s"risorilor ")tre "ontele de Yardes' anumite +n/ele(eri "u t#l"' intrarea la ori"e or) +n odaia "ameristei al)turat) "u a st)p#nei1 Dup) "um se 3ede' -me".erul o -i 8ert*ea +n (#nd pe ,iata TettA' doar o 3a "u"eri pe MiladA' "u sau *)r) 3oia ei1 ; As"ult)-m)' dra() TettAI ; 0ise el *etei' ; 3rei s)-/i dau o do3ad) de dra(ostea de "are tu te +ndoie-tiM ; Care dra(osteM +ntre,) t#n)ra *at)1 ; Dra(ostea pe "are sunt (ata s) /i-o d)ruies" /ie1 ; Bi "e *el de do3ad)M ; 2rei s) petre" ast)-sear) "u tine 3remea pe "are o petre" de o,i"ei "u st)p#na ta M ; Da' da' ; 0ise TettA' ,)t#nd din palme ; "u "ea mai mare ,u"urieI ; Atun"i' dra(a mea "opil)' ; urm) d'Arta(nan a-e0#ndu-se +ntr-un *otoliu' ; 3ino ai"i' s)-/i spun ") e-ti "ea mai *rumoas) "amerist) din "#te am 3)0ut 3reodat)I Bi se porni s) i-o spun) at#t de *elurit -i at#t de *rumos' +n"#t ,iata "opil)' "are nu dorea de"#t s)-l "read)' +l "re0u1 Totu-i' spre marea mirare a lui d'Arta(nan' dr)()la-a TettA se ap)ra destul de +nd#r8it1 2remea 0,oar) pe nesim/ite atun"i "#nd /i-o tre"i doar ata"#nd -i ap)r#ndu-te1 Aproape o dat) "u mie0ul nop/ii' se au0i sun#nd -i "lopo/elul +n "amera *rumoasei MiladA1 ; Doamne s*inte' ; -opti TettA' ; e st)p#na "are m) ".eam)1 Plea")' plea") repedeI D'Arta(nan se ridi") din *otoliu' +-i lu) p)l)ria "a -i "um ar *i a3ut de (#nd s-o as"ulte5 apoi' des".i0#nd la repe0eal) u-a unui dulap mare +n lo" s-o des".id) pe "ea dinspre s"ar)' se "ui,)ri printre ro".iile -i "apoatele *rumoasei MiladA1 ; Ce *a"iM se +nsp)im#nta TettA1 D'Arta(nan' "are s"oase ".eia dulapului' se +n"uie +n)untru

*)r) s)-i r)spund)1 ; TettA' ; stri() MiladA' r)stit' ; "e *a"iM DormiM De "e nu 3ii "#nd te sunM Bi d Arta(nan au0i des".i0#ndu-se 0(omotos u-a de tre"ere1 ; !ndat)' MiladA' +ndat)' r)spunse TettA' repe0indu-se +n +nt#mpinarea st)p#nei1 Am#ndou) intrar) +n "amera de "ul"are -i "um dintre "ele dou) +n")peri r)m)sese des".is)' d'Arta(nan putu s-o mai aud) pe MiladA "ert#ndu--i "#t3a timp "amerista5 +n "ele din urm)' "e3a mai potolit)' des".ise 3or,e -i de el +n 3reme "e TettA +i a8uta s) se "ul"e1 ; Uite ") ast)-sear)' ; +n"epu MiladA' ; nu l-am 3)0ut pe (as"onul nostru1 ; Cum' doamn)' ; se mir) TettA ; n-a *ost ai"iM Adi") s)-i um,le o".ii +n alt) parte +nainte de a *i (ustat *eri"ireaM ; Da de undeI L-o *i oprit domnul de TrF3ille sau domnul des Essarts1 M) pri"ep eu' TettA' +n d-alde astea5 pe el +l /in eu ,ine1 ; Ce-are de (#nd doamna "u elM ; Ce-am de (#nd "u elM111 ?ii lini-tit)' TettA' +ntre mine -i ,)r,atul )sta e "e3a "e ni"i nu-i tre"e prin minte111 Din pri"ina lui era "#t p-a"i s)--i piard) eminen/a sa +n"rederea +n mine1 Bi am s) i-o pl)tes"I ; Eu "redeam ") doamna +l iu,e-teI ; Eu' s)-l iu,es"M Nu pot s)-l su*)rI Un nerod "are /ine-n m#inile lui 3ia/a lordului de Yinter -i nu-l u"ide -i m) *a"e s) pierd trei sute de mii de li3re pe anI ; A-a e' ; r)spunse TettA' ; *iul dumnea3oastr) era sin(urul mo-tenitor al un".iului s)u -i p#n) +n 0iua ma8oratului 3-a/i *i ,u"urat de a3erea r)mas)1 D'Arta(nan se "utremur) p#n) +n ad#n"ul m)dularelor au0ind "um a"ea (in(a-) *)ptur) +l +n3inuia "u 3o"ea ei t)ioas)' pe "are "u (reu i0,utea s) -i-o as"und)' ") nu u"isese omul "u "are ".iar el o 3)0use at#t de prietenoas)1 ; I-a- *i pl)tit-o eu -i p#n) a"um' ; urm) MiladA' ; dar' nu -tiu de "e' "ardinalul mi-a pus +n 3edere s)-l "ru/1 ; A-aM Totu-i doamna n-a "ru/at pe *emeiu-"a a"eea pe "are el o iu,ea1 ; Ne(ustoreasa din strada GroparilorM Dar a uitat -i ") a "unos"ut-oI R)u' *rumoas) r)0,unareI

O sudoare re"e +m,ro,odea *runtea lui d'Arta(nan5 "e "umplit) *iar) era *emeia astaI !-i "iuli ure".ea s) mai as"ulte' dar din ne*eri"ire MiladA era (ata de "ul"are1 ; @ine' ; spuse ea' a"um du-te la dumneata -i 3e0i s)-mi adu"i m#ine r)spuns la s"risoarea pe "are /i-am dat-o1 ; Pentru domnul de YardesM +ntre,) TettA1 ; ?)r) +ndoial)' pentru el1 ; Iat) unul "are "red ") n-adu"e ni"i pe departe "u ,ietul domn d'Arta(nan1 ; Plea")' domni-oar)1 ; i-o t)ie MiladA' ; -tii ") nu-mi pla"e 3or,)ria1 D'Arta(nan au0i +n".i0#ndu-se u-a' apoi 0(omotul "elor dou) 0)3oare pe "are MiladA le tr)(ea "a s) se +n"uie +n "amer)1 La r#ndul ei' TettA +n3#rti "#t putu mai u-or ".eia +n ,roas")1 D'Arta(nan des".ise atun"i -i el dulapul1 ; Dumne0euleI ; -opti "amerista' "e aiM E-ti al, "a 3arulI ; Groa0ni") *iin/)I murmur) d'Arta(nan1 ; T)"ereI T)"ereI Du-te' ; +l ru() TettA' ; "amera mea e desp)r/it) de-a ei numai printr-un perete su,/ire' a-a ") tot "e se 3or,e-te +ntr-o parte se aude +n "ealalt)1 ; To"mai de a"eea n-am de (#nd s) ple"1 ; CumI *)"u ea' ro-ind1 ; Hau' las) ") ple" eu111 dar mai t#r0iu1 Bi o trase pe TettA +nspre el1 Nu era ".ip s) se mai +mpotri3eas")1 !mpotri3irea *a"e at#ta 0(omotI He l)s)' de"i' +n 3oia lui1 Era o pornire de r)0,unare +mpotri3a st)p#nei' D'Arta(nan (#ndi "e drept e s) se spun) ") r)0,unarea e ,u"uria 0eilor1 Da"-ar *i a3ut o *)r#m) de inim)' s-ar *i mul/umit "u a"east) nou) "u"erire5 dar el n-a3ea de"#t *o"ul r#3nei -i al m#ndriei1 Totu-i' s-o spunem spre lauda lui' "el dint#i *olos tras de pe urma +nr#uririi lui asupra "ameristei *usese de a +n"er"a s) a*le "e3a despre doamna @ona"ieux5 dar ,iata *at) 8ur) pe s*#nta "ru"e ") nu -tia nimi" din toate astea' *iind") st)p#na ei nu--i de03)luia tainele de"#t pe 8um)tate5 sin(urul lu"ru la "are "redea ") putea r)spunde era ") doamna @ona"ieux mai tr)ia +n")1 !n pri3in/a pri"inii pentru "are MiladA era "#t pe-a"i s) piard) +n"rederea "ardinalului' TettA nu -tia de asemenea nimi" mai

mult5 dar +n pri3in/a asta d'Arta(nan -tia el mai multe5 +-i amintirea to"mai +n "lipa "#nd p)r)sea An(lia' o 0)rise pe MiladA pe o "ora,ie +n/epenit) +n port5 ,)nuia de"i ") tre,uie s) *i *ost 3or,a *)r) +ndoial) de e(.ile/ii +n diamante1 Dar mai limpede de"#t ori"e era *aptul ") ura ade3)rat)' ura "ea mare' ura nepotolit) a a"elei MiladA se n)pustise asupra lui' pentru ") nu-i u"isese "umnatul1 A doua 0i' d'Arta(nan se duse iar)-i la MiladA1 G)sind-o +n toane rele' +-i spuse ") de ,un) seam) +ndelun(ata t)"ere a domnului de Yardes o s"otea din s)rite1 TettA intr) +n "amer)5 MiladA o ,ru*tui aspru' iar ea +i arun") lui d'Arta(nan o pri3ire par") ar *i 3rut s)-i spun)6 3e0i "e su*)r din pri"ina dumitaleM Totu-i' ")tre s*#r-itul serii' *rumoasa leoai") se mai +m,l#n0i' as"ult#nd "u 0#m,etul pe ,u0e 3or,ele dr)()stoase ale lui d'Arta(nan -i ".iar +i +ntinse m#na "a s) i-o s)rute1 D'Arta(nan ie-i de a"olo *)r) a -ti "e s) mai (#ndeas")5 dar' "um nu era din "ei "are--i pierd prea u-or "apul' +n 3reme "e se ar)ta at#t de "urtenitor' +-i ti"luise +n minte -i un mi" plan1 G)si "amerista +n pra(' -i la *el "a +n a8un' ur") la ea +n "amer)1 ?ata primise aspr) do8an)' +n3inuit) *iind de ne(li8en/)1 MiladA nu putea pri"epe t)"erea "ontelui de Yardes -i porun"ise "ameristei s) 3in) a doua 0i la nou) diminea/a "a s) ia al treilea r)3a-1 D'Arta(nan "eru s)rmanei TettA *)()duiala ")-i 3a adu"e s"risoarea a"as) la el' ".iar a doua 0i diminea/a' iar ea' la r#ndul ei' *)()dui tot "e 3oia iu,itul ei6 era ne,un) dup) el1 Toate se petre"ur) "a +n a8un6 d'Arta(nan se +n"uie +n dulap' MiladA +-i ".em) "amerista' se pre()ti de "ul"are' o trimise pe TettA +nd)r)t' apoi +-i 0)3or+ u-a1 Apoi' tot "a +n a8un' d'Arta(nan nu se +ntoarse a"as) de"#t la "in"i diminea/a1 Pe la unspre0e"e' o 3)0u sosind pe TettA5 /inea +n m#n) alt r)3a-1 De data asta s)rmana *at) ni"i nu +n"er"a s) nu i-l mai dea1 !l l)s) pe d'Arta(nan s) *a") tot "e 3oia1 He d)ruia toat)' "u trup -i su*let' *rumosului ei soldat1 El des".ise pli"ul -i "iti "ele "e urmea0)6 "V scriu, pentru a treia oar, ca s v spun c v iubesc, lua i seama s nu v scriu a patra oar, ca s v spun c v ursc. $ac v ci i de felul cum v-a i purtat cu mine, t#nra aductoare a r#ndurilor mele v va spune c,ipul "n care un brbat curtenitor "&i poate dob#ndi iertarea".

D'Arta(nan s".im,a *e/e-*e/e +n 3reme "e "itea1 ; Tot o mai iu,e-tiI i0,u"ni TettA' "are nu--i luase o".ii de pe *a/a t#n)rului1 ; Nu' TettA' te +n-eli' n-o mai iu,es" delo"5 dar 3reau s) m) r)0,un de tot dispre/ul ei pentru mine1 ; Da' da' -tiu eu r)0,unarea asta' mi-ai mai pomenit-o1I ; Ce-/i pas)' TettAI Btii -i tu ") numai pe tine te iu,es"1 ; Cum pot s) -tiu a-a "e3aM ; Prin dispre/ul de "are n-o s-o s"utes"1 TettA o*t) din ad#n"1 D'Arta(nan lu) o pan) -i s"rise6 "$oamn, m-am "ndoit p#n acum c primele dumneavoastr dou scrisori erau pentru mine, at#t de nevrednic m socoteam de asemenea cinste/ de altminteri, eram at#t de suferind "nc#t tot a& fi &ovit s v rspund. $ar ast.i trebuie s dau cre.are nemr%initei dumneavoastr bunvoin e fa de mine, deoarece nu numai scrisoarea, dar c,iar &i camerista domniei-voastre m "ncredin ea. c am fericirea s v fiu dra%. -a n-are nevoie s-mi spun "n ce c,ip un brbat curtenitor "&i poate dob#ndi iertarea. Voi veni s v-o cer c,iar eu disear, la unspre.ece. 1 am#na cu o sin%ur .i ar "nsemna pentru mine, "n clipa de fa , s v-aduc o nou ;i%nire. 1cela pe care l-a i fcut cel mai fericit dintre muritori, 'ontele de Cardes" A"east) s"risoare era +n primul r#nd un *als' era apoi -i o neo,r)0are' iar din pun"tul de 3edere al mora3urilor de a0i' era "e3a asem)n)tor unei ti")lo-ii5 dar pe 3remea a"eea oamenii se purtau unii *a/) de al/ii "u mai pu/ine m)nu-i de"#t +n 0ilele noastre1 De altminteri' d'Arta(nan -tia ".iar din m)rturisirile ei' ") MiladA se *)"use 3ino3at) de tr)dare *a/) de ")petenii mai de seam)' a-a ") n-a3ea pentru ea de"#t o pre/uire +n doi peri1 Bi totu-i' +n po*ida a"estei -u,rede pre/uiri' sim/ea "um +l mistuie o patim) nes),uit) pentru a"east) *emeie1 Patim) +nso/it) -i de dispre/1 Patim) sau ar-i/)' "um dori/i1 Ho"oteala lui d'Arta(nan era *oarte simpl)6 din odaia "ameristei a8un(ea +n a st)p#nei1 ?olosind "ele dint#i "lipe de uluial)' de ru-ine -i de spaim)' i-ar *i ,iruit +mpotri3irea1 H-ar *i putut s) dea

-i (re-' ")"i' 3r#nd-ne3r#nd' tre,uia s) lase "e3a -i pe seama nepre3)0utului1 Peste opt 0ile' "#nd 3a porni r)0,oiul' 3a *i ne3oit s) ple"e5 ast*el *iind' d'Arta(nan n-a3ea ni"i 3reme pentru o dra(oste a-a "um +i e datul1 ; Po*tim' ; spuse t#n)rul' d#nd "ameristei s"risoarea pe"etluit)' ; du a"est r)spuns st)p#nei tale5 din partea domnului de Yardes1 H)rmana TettA se *)"u (al,en) "a "eara1 @)nuia -i ea "e st)tea s"ris +n)untru1 ; As"ult)' *eti/o dra()' ; urm) d'Arta(nan' +n/ele(i ,ine ") toate astea 3or tre,ui s) s*#r-eas") +ntr-un *el sau altul5 MiladA poate s) des"opere "-ai dat prima s"risoare 3aletului meu +n lo" s-o dai 3aletului domnului de Yardes' ") eu am des".is "elelalte dou) s"risori +n lo" s) le des".id) "ontele1 MiladA te 3a (oni' iar tu o "uno-ti6 nu e *emeia "are s) se m)r(ineas") doar la at#ta1 ; 2ai de mineI; se t#n(ui TettA' ; pentru "ine am +n*runtat eu toate asteaM ; Pentru mine' -tiu ,ine' *rumoasa mea *rumoas)' -i de a"eea +/i sunt ad#n" re"unos")tor6 /i-o 8ur1 ; Dar spune-mi m)"ar' "e-ai s"ris +n s"risoarea astaM ; O s)-/i spun) MiladA1 ; 2ai' nu m) iu,e-ti' ; stri() TettA' ; -i sunt tare nenoro"it)I Mustrarea a"easta are un r)spuns *)"ut s) +n-ele pe ori"e *emeie5 d'Arta(nan r)spunse +n a-a *el' +n"#t TettA se +n-el) -i ea "umplit1 Bi "u tot pl#nsul ei amarni" +nainte de a se .ot)r+ s) +nm#ne0e st)p#nei s"risoarea' TettA tre,ui totu-i' +n "ele din urm)' s) se .ot)ras")1 Era tot "e 3oia -i d'Arta(nan1 !i mai *)()dui ") nu 3a ie-i t#r0iu de la MiladA -i ")' la ple"are' 3a ur"a p#n) la ea1 ?)()duiala a"easta i0,uti s-o mai lini-teas") +n s*#r-it pe ,iata TettA1

Capitolul I2 UNDE HE 2OR@EBTE DEHPRE ECDIPAMENTUL LUI ARAMIH BI AL LUI PORTDOH

De "#nd "ei patru prieteni aler(au "are +n"otro dup) e".ipament' nu se mai +nt#lneau +n 0ile dinainte .ot)r#te1 Pr#n0ea *ie"are pe unde-l prindea amia0a' sau mai ,ine-0is pe unde se nimerea1 Apoi' -i slu8,a le mai r)pea o ,un) parte din pre/iosul timp "are 0,ura at#t de repede1 Dot)r#ser) totu-i s) se +nt#lneas") o dat) pe s)pt)m#n)1 !n 8urul orei unu' a"as) la At.os' dat *iind ") a"easta din urm)' potri3it le()m#ntului *)"ut' nu mai tre"ea pra(ul lo"uin/ei1 C#nd TettA 3enise la d'Arta(nan era to"mai 0i .ot)r#t) pentru +nt#lnire1 !ndat) dup) ple"area "ameristei' a"esta se -i +ndrept) spre strada ?Frou1 !i ()si pe At.os -i Aramis +n toiul "u(et)rilor1 Pe Aramis +l m#na dorul s) se +ntoar") la anteriu1 Potri3it 3e".iului s)u o,i"ei' At.os nu-l s*)tuia s)--i lepede (#ndul' dar ni"i nu-l +ndemna s)-l adu") la +ndeplinire1 El era de p)rere s) la-i pe *ie"are s) *a") a-a "um +l taie "apul1 Nu d)dea ni"iodat) s*aturi "#nd nu i se "ereau5 ,a mai mult' tre,uia s) i le "eri de dou) ori1 4Mai totdeauna "#nd "ine3a +/i "ere un s*at e "a s) nu-l urme0e' sau da") +l urmea0) e "a s) ai,) pe "ine arun"a 3ina ") i l-a dat4' spunea el1 Port.os sosi "ur#nd dup) d'Arta(nan1 A-adar prietenii se ()seau str#n-i iar)-i laolalt)1 Cele patru ".ipuri r)s*r#n(eau patru sim/)minte *elurite6 al lui Port.os' lini-tea5 al lui d'Arta(nan' n)de8dea5 al lui Aramis' +n(ri8orarea -i' +n s*#r-it' al lui At.os' nep)sarea1 Dup) "#te3a "lipe de sporo3)ial)' +n "are Port.os d)du s) se +n/elea() ") "ine3a de mare 3a0) "atadi"sea s)-l s"oat) din +n"ur")tur)' MousSueton intr) pe u-)1 2enea s)--i roa(e st)p#nul s) po*teas") a"as) unde' spunea el "u o mutr) de un "ot' tre,uia s) se +ntoar") *)r) +nt#r0iere1 ; Mi-or *i sosit "aiiM +ntre,) Port.os1 ; Da -i nu' r)spunse MousSueton1 ; Adi")' "um' nu po/i s)-mi spuiM111 ; Po*ti/i a"as)' domnule1 Port.os se ridi")' +-i salut) prietenii -i-l urm) pe MousSueton1 Dup) alte "#te3a "lipe' @a0in se i3i -i el +n pra(ul u-ii1 ; 2rei "e3a de la mine' prieteneM +ntre,) Aramis' "u a"ea "ati*elat) ,l#nde/e "are-i +ndul"ea 3or,a de "#te ori (#ndurile +l

m#nau +nd)r)t spre "ele s*inte1 ; 2) a-teapt) un om a"as)' r)spunse @a0in1 ; Un omM Ce *el de omM ; Un "er-etor1 ; D)-i "e3a de poman)' @a0in' -i spune-i s) se roa(e pentru un ,iet p)")tos1 ; Dar el /ine mor/i- s) 3) 3or,eas") -i d) 0or "-o s) *i/i (ro0a3 de ,u"uros "#nd l-o/i 3edea1 ; N-a spus nimi" deose,it pentru mineM ; @a da1 Da") domnul Aramis se "ode-te s) m) 3ad) a 0is el' atun"i 3este-te-l ") 3in de la Tours1 ; De la ToursM ; se repe0i Aramis' ; domnilor' 3) ro(' mii de iert)"iuni' dar *)r) +ndoial) omul mi-adu"e -tiri pe "are le a-teptam1 Bi ridi"#ndu-se +ndat)' ple") +n prip)1 R)maser) doar At.os -i d'Arta(nan1 ; Cred ") 3oini"ii no-tri au ()sit "e ")utau1 Ce 0i"i' d'Arta(nanM +ntre,) At.os1 ; Btiu ") Port.os era pe "alea "ea ,un)' ; r)spunse d'Arta(nan' ; "#t despre Aramis' drept s)-/i spun' nu i-am dus ni"iodat) prea mult (ri8a5 dar dumneata' dra(ul meu At.os' dumneata "are ai +mp)r/it "u at#ta d)rni"ie ,anii en(le0ului' ,ani "e /i se "u3eneau' ia spune' "e ai s) te *a"i a"umM ; Hunt +n"#ntat ") l-am r)pus pe "ara(.iosul a"ela' ,)iete' ")"i e man) "ereas") s) u"i0i un en(le05 dar da") l-a- *i ,u0un)rit de ,ani' m-ar *i ap)sat "a o remu-"are1 ; Ia mai las-o' dra() At.os' ai +ntr-ade3)r ni-te idei nemaipomeniteI ; Dai s) 3or,im de alt"e3aI Ce-mi spunea ieri domnul de TrF3ille' "are mi-a *)"ut "instea s) 3in) pe la mine6 te /ii s"ai de en(le0ii a"eia deo".ea/i pe "are-i o"rote-te "ardinalulM ; Adi") m) /in de o en(le0oai")5 /i-am mai 3or,it de ea1 ; AiiI da' doamna ,lond)1 !n pri3in/a ")reia /i-am dat unele s*aturi pe "are' *ire-te' nu te-ai (#ndit s) le urme0i1 ; Btii doar din "e pri"in)1 ; Da' pe "#t mi-adu" aminte' par") mi-ai spus "e3a "u e".ipamentul dumitale1 ; Dar de undeI A"um sunt si(ur ") *emeia asta e ameste"at) +n r)pirea doamnei @ona"ieux1

; !n"ep s) pri"ep' "a s) ()se-ti o *emeie' +i *a"i "urte alteia' e "alea "ea mai lun()' dar totodat) -i "ea mai pl)"ut)1 D'Arta(nan 3ru s) i se dest)inuias") prietenului5 +l opri +ns) o team)6 At.os era un (entilom ne+nduple"at +n ".estiunile de onoare' iar +n mi"ile so"oteli ale +ndr)(ostitului nostru "u pri3ire la MiladA' erau anumite lu"ruri pe "are -tia dinainte ") prietenul nu le-ar *i +n"u3iin/at5 .ot)r+ de"i s) nu dea nimi" +n 3ilea( -i "um At.os era omul "el mai pu/in "urios din lume' dest)inuirile lui d'Arta(nan n-au mers prea departe1 !i 3om p)r)si de"i pe "ei doi prieteni "are nu a3eau nimi" de seam) a--i spune -i-l 3om urm)ri pe Aramis1 Am 3)0ut "#t de (ra,ni" se luase t#n)rul dup) @a0in sau mai ,ine-0is "um i-o luase +nainte' "#nd au0ise ") omul "are 3oia s)-i 3or,eas") sosea de la Tours6 din "#te3a s)rituri a8unsese din strada ?Frou' +n strada 2au(irard1 !n "as) d)du +ntr-ade3)r peste un om s"und' "u pri3irea a(er) -i straie *er*eni/)1 ; Dore-ti s) 3or,e-ti "u mineM +ntre,) mu-".etarul1 ; Adi")' eu dores" s) 3or,es" "u domnul Aramis5 e numele dumnea3oastr)M ; Al meu5 3rei s)-mi +nm#ne0i "e3aM ; Da' da") mi-ar)ta/i o anume ,atist) ,rodat)1 ; Iat-o' ; 0ise Aramis s"o/#nd o ".ei/) din s#n -i des".i0#nd un mi" sipet din lemn de a,anos +n"rustat "u side*' ; po*tim' asta e1 ; @ine' ; se +n3oi "er-etorul' ; spune/i 3aletului dumnea3oastr) s) ple"e1 !ntr-ade3)r' dorni" s) a*le "e trea,) a3ea 0dren/)rosul "u st)p#nul lui' @a0in se luase dup) Aramis -i a8unsese a"as) aproape o dat) "u el5 dar pripeala nu-i slu8ise la mare lu"ru6 la "ererea "er-etorului st)p#nul +i *)"u semn s) ias) -i' 3r#nd-ne3r#nd' tre,ui s) as"ulte1 Dup) ple"area lui @a0in' "er-etorul +-i arun") pri3irea 8ur +mpre8ur' "a s) se +n"redin/e0e ") nimeni nu putea s)-l 3ad) sau s)-l aud) -i' des*)"#ndu--i .aina 0dren/uit) -i sla, +n"ins) "u o "in()toare de piele' +n"epu s)--i des"oas) pieptarul la (#t' de unde trase a*ar) o s"risoare1 C#nd 0)ri si(iliul' Aramis d)du un ".iot de ,u"urie -i s)rut#nd slo3ele' des".ise smerit s"risoarea' "u urm)torul "uprins6

"0rietene, soarta vrea s mai rm#nem despr im c#tva vreme "nc, dar frumoasele .ile ale tinere ii nu se irosesc fr de urm. F- i datoria pe c#mpul de btaie> cum o fac &i eu pe a mea "n alt parte. 0rime&te ceea ce- i va aduce purttorul rva&ului/ mer%i &i lupt, m#ndrule &i vrednicule %entilom, &i nu uita pe aceea care cu dra% " i srut oc,ii dumitale ne%ri. 1dio sau, mai cur#nd, la revedere<" Cer-etorul des"osea mereu5 trase a*ar)' unul dup) altul' din ,ulendrele lui soioase' o sut) "in"i0e"i de pistoli du,li de Hpania pe "are-i +n-ir) pe mas)5 apoi' des".ise u-a' se +n"lin) -i ple")' +nainte "a t#n)rul +nm)rmurit s) se *i +n"umetat s)-i spun) 3reun "u3#nt1 C#nd mai "iti o dat) s"risoarea1 Aramis +-i d)du seama ") a3ea -i un post s"riptum6 "0. 4. 0rime&te-l pe aductorul scrisorii cum se cuvine, cci este conte &i %rande de 4pania". ; 2ise auriteI se +n*l)")ra Aramis1 DoamneI ?rumoas) e 3ia/aI A-a e' suntem tineri' a-a e' ne mai a-teapt) +n") 0ile *eri"iteI DaI Lie' +/i +n".in iu,irea mea' s#n(ele meu' 3ia/a mea' totul' totul' totul' *rumoasa mea iu,it)I Bi s)ruta s"risoarea "u patim)' *)r) m)"ar s) pri3eas") aurul "e str)lu"ea pe mas)1 @a0in "io")ni u-or la u-)5 "um nu mai a3ea de "e s)-l /in) a*ar)1 Aramis +l l)s) s) intre1 R(#indu-se n)u" la mald)rul de aur' @a0in uitase ") to"mai 3oia s) 3esteas") sosirea lui d'Arta(nan "are' ner),d)tor s) a*le de rostul "er-etorului' tre"ea pe la Aramis' 3enind de la At.os1 2)0#nd ") @a0in +l uitase' d'Arta(nan' "are nu prea *)"ea mo*turi "u Aramis' intr) de-a dreptul +n "amer)1 ; Ei dr)"ieI ; se mir) d'Arta(nan' ; da") astea-s prunele us"ate "e /i se trimit de la Tours' apoi' dra() Aramis' te ro( *eli"it)-l din partea mea pe (r)dinarul "are le s)de-te1 ; Te +n-eli' dra(ul meu' ; r)spunse Aramis' p)str#nd "a totdeauna taina' ; e li,rarul meu' to"mai mi-a trimis onorariul pentru poemul +n 3ersuri de o sila,)' +n"eput -tii dumneata unde1 ; Da' da' ade3)ratI ;*)"u d'Arta(nan' ; ia te uit)' ai un li,rar (ro0a3 de m)rinimos' dra() Aramis' e tot "e pot s)-/i spun1 ; Cum' domnuleI ; se minuna @a0in' ; un poem se pl)te-te "u at#ta ,)net M Ni"i nu-/i 3ine s) "re0iI 2ai' domnule' dar

dumnea3oastr) *a"e/i tot "e 3) tre"e prin minteI Pute/i s) a8un(e/i de-o seam) "u domnul de 2oiture -i "u domnul de @enserade &KI Ni"i asta nu-i to"mai r)u1 Un poet e mai-mai "#t un preot1 A.' domnule Aramis' -ti/i' 3) ro( eu' *a"e/i-3) poetI ; Prietene @a0in' ; i-o t)ie Aramis' ; mi se pare ") te "am ameste"i unde nu tre,uie1 @a0in pri"epu ") *)"use o (re-eal)1 L)s) o".i +n 8os -i ie-i din "amer)1 ; A-a' a-a' ; urm) d'Arta(nan "u sur#sul pe ,u0e' ; prin urmare +/i 3in0i operele pe ,ani (rei5 *eri"e de dumneata' prietene5 dar ia seama' o s) pier0i s"risoarea "are-/i iese din tuni") -i "are' pesemne' e tot de la li,rar1 Aramis se *)"u sta"o8iu' +ndes) mai tare s"risoarea -i--i +n".eie .aina1 ; Dra() d'Arta(nan' ; s".im,) el 3or,a' ; da") 3rei' .ai s) mer(em la prietenii no-tri' -i "um sunt ,o(at' s) +n"epem ".iar de a0i s) lu)m iar masa +mpreun)' p#n) 3e/i *i -i 3oi ,o(a/i la r#ndul 3ostru1 ; C) ,ine 0i"iI ; se ,u"ur) d'Arta(nan1 ; primes" "u mare pl)"ere5 de mult) 3reme n-am mai m#n"at "a lumea -i "um +n "eea "e m) pri3e-te am pus la "ale pe disear) o n)0dr)3)nie "am +ndr)0nea/)1 !/i m)rturises" ") nu mi-ar p)rea r)u s) m) a*um "u "#te3a sti"lu/e de @ur(undia' din "el 3e".i1 ; ?ie -i de @ur(undia5 nu m) dau +nd)r)t' r)spunse Aramis' "are la s"lipirea aurului se le"uise de (#ndurile lui morale1 Bi dup) "e lune") 3reo dou)-trei monede +n ,u0unar pentru "#te3a (ra,ni"e ne3oi' +n".ise pe "elelalte +n mi"ul sipet de a,anos' +n"rustat "u side*' din "are s"osese *aimoasa ,atist) "e-i slu8ise drept talisman1 Cei doi prieteni tre"ur) +nt#i pe la At.os' "are' "redin"ios le()m#ntului de a nu ie-i din "as)' se +n3oi s) se adu") "ina la el5 "um era -i mare me-ter +n +nto"mirea unui osp)/' d'Arta(nan -i Aramis +i +n"redin/ar) ,u"uro-i a"east) sar"in) de seam)1 He +ndreptau spre Port.os "#nd' +n "ol/ul str)0ii Pontonului' +l +nt#lnir) pe MousSueton "are' +n"runtat -i mo*lu0' m#na din urm) un "at#r -i un "al1 D'Arta(nan trase un ".iot de uimire' +m,inat) -i "u oare"are ,u"urie1
&K

Poe/i de la "urtea lui Ludo3i" al Gl2-lea1

; Ia te uit)' ")lu/ul meu (al,enI stri() el1 Aramis' pri3e-te te ro( "alul de "olo1 ; U*' "e m#r/oa() +n(ro0itoareI spuse Aramis1 ; Uite' dra(ul meu' ; urm) d'Arta(nan' ; ")lare pe (loa,a asta am 3enit eu la Paris1 ; Cum' domnul "unoa-te "alul )staM se mir) MousSueton1 ; Are o "uloare "am *isti".ie' ; ad)u() Aramis' ; n-am 3)0ut +n 3ia/a mea "al "u a-a p)r1 ; Cred -i eu' ; +n"u3iin/) d'Arta(nan' ; p)i de a"eea l-am -i 3#ndut "u trei taleri' numai din pri"ina "ulorii' ")"i toate "iolanele lui la un lo" nu *a" ni"i optspre0e"e li3re1 Dar "um de a a8uns "alul )sta +n m#inile dumitale' MousSuetonM ; 2ai' domnule' ; r)spunse 3aletul' ; nu m) mai +ntre,a/iI Ho/ul du"esei noastre ne-a tras un ".iul111 ; Cum asta' MousSuetonM ; Da' ne ,u"uram -i noi de o,l)duirea unei +nalte doamne' du"esa de1115 dar' s)-mi *ie iertat' st)p#nul mi-a porun"it s)-mi /in (ura1 D#nsa a st)ruit s) primim "a mi") amintire o minun)/ie de "al spaniol -i un "at#r andalu0 de toat) *rumuse/ea1 Ho/ul a prins de 3este' a +n.)/at m#ndre/ele de do,itoa"e to"mai "#nd se a*lau +n drum spre noi -i a pus +n lo"ul lor (loa,ele astea p)")toase1 ; Pe "are i le du"i +napoi' nu-i a-aM +ntre,) d'Arta(nan1 ; C.iar a-aI ; +nt)ri MousSueton' ; "um o s) primim noi asemenea m#r/oa(e +n lo"ul ,idi3iilor *)()dui/iM ; ?ire-te' de-i tare a- *i 3rut s) 3)d "um +l st) lui Port.os pe ")lu/ul meu porto"aliu5 mi-a- *i putut da seama "um ar)tam -i eu "#nd am sosit la Paris1 Dar' s) nu te mai oprim din drum' MousSueton5 du-te -i +mpline-te "e /i-a porun"it st)p#nul' .ai' du-te1 E a"as) Port.osM ; Da' domnule' ; r)spunse MousSueton' ; da-i (ro0a3 de moro")nosI Bi ple") mai departe' +nspre ".eiul Grands-Au(ustins +n 3reme "e am#ndoi prietenii se du"eau s) sune la u-a am)r#tului de Port.os1 A"esta +i 3)0use str),)t#nd "urtea' dar ni"i prin (#nd nu-i tre"ea s) le des".id)1 Hunar) de"i 0adarni"1 !n 3remea asta' MousSueton +-i 3edea de drum -i' tre"#nd peste Podul Nou' (onind mereu din urm) "ele dou) m#r/oa(e' a8unse +n strada Ur-ilor1 Odat) a"olo' le()' potri3it porun"ii st)p#nului' "alul -i "at#rul la u-a a3o"atului5 apoi' *)r) a se mai sin".isi de soarta lor' se +ntoarse a"as) la Port.os' adu"#ndu-i la

"uno-tin/) +ndeplinirea sar"inii +n"redin/ate1 Dup) "#te3a timp' ,ietele do,itoa"e' "are nu m#n"aser) de diminea/) *)"ur) asemenea t)r),oi' tot tr)(#nd +n sus -i-n 8os de "io")na-ul de la u-)' +n"#t a3o"atul porun"i ,)ie/a-ului de ser3i"iu s) se du") s) +ntre,e pe la 3e"ini' ale "ui erau "ele dou) animale1 Re"unos"#ndu--i darul' doamna CoSuenard nu pri"epu la +n"eput pentru "e +i *usese trimis +nd)r)t5 "ur#nd +ns)' Port.os 3eni -i o l)muri pe deplin1 M#nia "e-i lu"ea +n o".i' de-i mu-".etarul ")uta s) se st)p#neas")' o ,)() +n sperie/i pe iu,ita lui' *ire sla,) de +n(er1 !ntr-ade3)r' MousSueton nu-i as"unsese st)p#nului ") +nt#lnise pe d'Arta(nan -i pe Aramis -i ") d'Arta(nan re"unos"use +n "alul (al,en' m#r/oa(a ,earne0) pe "are sosise la Paris -i o 3#nduse pentru trei taleri1 Port.os ple")' dup) "e--i d)du +nt#lnire "u so/ia a3o"atului +n dreptul m)n)stirii Haint-Ma(loire1 2)0#ndu-l ") plea")' a3o"atul +l po*ti la mas)' dar din +n)l/imea tru*iei lui' mu-".etarul nu 3ru s) primeas")1 Doamna CoSuenard se duse' tremur#nd "a 3ar(a' la lo"ul +nt#lnirii' ")"i pre3edea mustr)rile "e o a-teptau5 era +ns) 3r)8it) de i*osele simandi"oase ale lui Port.os1 Toate sud)lmile -i o")rile' pe "are un ,)r,at r)nit +n m#ndria lui le poate pr)3)li asupra unei *emei' Port.os le rosto(oli pe "apul ple"at al doamnei CoSuenard1 ; H)rmana de mineI Am *)"ut -i eu tot "e am putut1 Unul din "lien/ii no-tri e (eam,a-5 datora ,ani so/ului meu -i e r)u platni"1 Am luat "at#rul -i "alul +n s".im,ul datoriei1 !mi *)()duise dou) animale re(e-ti1 ; Atun"i a*l)' doamn)' ; urm) Port.os' ; ") da") datoria lui tre"ea de "in"i taleri' (eam,a-ul dumitale e un t#l.ar1 ; E "um3a oprit s) "ump)r)m ie*tin' domnule Port.osM +ntre,) so/ia a3o"atului ")ut#nd a se de03ino3)/i1 ; Nu' doamn)' *ire-te ") nu' dar "ine alear() dup) ".ilipiruri tre,uie s) le +n()duie "elorlal/i s)--i ()seas") prieteni mai m)rinimo-i1 Bi r)su"indu-se pe ")l"#ie' Port.os *)"u un pas "u (#nd s) se +ndep)rte0e1 ; Domnule Port.osI Domnule Port.osI ; stri() doamna CoSuenard' ; am (re-it' 3)d -i eu ") n-ar *i tre,uit s) mai stau la to"meal) "#nd era 3or,a de e".ipamentul unui "a3aler "a

dumneataI ?)r) s) r)spund)' Port.os *)"u al doilea pas tot pentru a se +ndep)rta1 I se p)ru atun"i so/iei a3o"atului ")-l 3ede pe aripile +n3ol,urate ale unui nor str)lu"itor' +mpresurat de du"ese -i de mar".i0e' arun"#ndu-i "are mai de "are sa"i "u aur la pi"ioare1 ; Pentru numele lui Dumne0eu' opre-te-teI Domnule Port.os' ; stri() ea' ; opre-te-te -i s) 3or,imI ; Numai "#t 3or,es" "u dumneata -i toate-mi mer( de-a-ndoaselea' se +n"runt) Port.os1 ; Dar' spune-mi te ro(' "e "eri dumneataM ; Nimi"' a"eea-i s"o*al) a- *a"e -i da") a- "ere "e3a1 Ho/ia a3o"atului se a()/) de ,ra/ul lui Port.os -i' +n *o"ul durerii ei' +n"epu s) se 3aiete6 ; Domnule Port.os' eu nu m) pri"ep la nimi" din toate astea6 de unde s) -tiu eu "e-i a"eea un "alM De unde s) -tiu eu "e-s a"elea .arna-amenteM ; Ar *i tre,uit s) le la-i +n seama mea' eu m) pri"ep' doamn)' dar ai um,lat dup) ".ilipiruri -i prin urmare' dup) *olos ")m)t)res"1 ; E o (re-eal)' domnule Port.os' pe "u3#ntul meu' am s-o +ndrept1 ; Cum a-aM +ntre,) mu-".etarul1 ; As"ult)-m)5 disear)' domnul CoSuenard 3a *i la du"ele de C.aulnes' "are l-a ".emat la el1 E 3or,a de o "onsulta/ie "e 3a /ine dou) "easuri' pe pu/in1 2ino' 3om *i sin(uri -i ne 3om putea so"oti1 ; ?oarte ,ineI A-a "e3a mai +n/ele( -i eu1 ; Atun"i m) ier/iM ; H) 3edem' r)spunse' /an/o-' Port.os1 Bi am#ndoi se desp)r/ir) 0i"#ndu--i6 pe disear)1 4Dra"e' ; (#ndi Port.os +ndrept#ndu-se' pare-mi-se ") m) apropii +n s*#r-it de sipetul maestrului CoSuenard14

Capitolul 2 NOAPTEA TOATE PIHICILE HUNT NEGRE Hosi' +n s*#r-it' -i seara a-teptat) "u at#ta +n*ri(urare de

Port.os -i d'Arta(nan1 C)tre ora nou)' d'Arta(nan se duse "a de o,i"ei la MiladA1 O ()si +n "ele mai +n"#nt)toare toane6 ni"iodat) nu-l primise at#t de *rumos1 Gas"onul nostru +-i d)du seama de la +n"eput ") r)3a-ul +i *usese +nm#nat' iar urm)rile erau *ire-ti1 TettA intr) "a s) adu") dul"iurile1 Ht)p#na o pri3i nespus de ,l#nd) -i-i 0#m,i "u "el mai duios 0#m,et' dar 3aiI s)rmana de ea' era at#t de a,)tut)' +n"#t ni"i nu ,)() de seam) marea ,un)-3oin/) a st)p#nei1 D'Arta(nan pri3ea r#nd pe r#nd "ele dou) *emei' silit *iind s) m)rturiseas") +n sinea lui ") *irea d)duse (re- atun"i "#nd le pl)m)dise6 doamnei de neam mare +i d)duse un su*let .#d -i 8osni"' iar "ameristei +i d)ruise inim) aleas) de du"es)1 Pe la 0e"e' MiladA +n"epu s) dea semne de ner),dare1 D'Arta(nan pri"epu t#l"ul5 o 3edea "um pri3ea pendula' "um se ridi"a de pe s"aun "a s) se a-e0e din nou -i "um +i 0#m,ea "u o ")ut)tur) "are 3oia s) spun)6 E-ti tu (ro0a3 de dr)(u/' dar "e +n"#nt)tor ai *i da"-ai -ter(e-o de-ai"iI D'Arta(nan se ridi")' -i +-i lu) p)l)ria1 MiladA +i +ntinse m#na s) i-o s)rute1 T#n)rul sim/i "um i-o str#n(ea -i +n/elese ") o *)"ea nu din "o".et)rie *emeias")' "i din re"uno-tin/) ") plea")1 4Moare dup) el4' +-i 0ise d'Arta(nan1 Apoi ie-i1 De data asta TettA nu-l mai a-tepta ni"i +n anti"amer)' ni"i pe sal)' ni"i su, poarta "ea mare1 D'Arta(nan se 3)0u ne3oit s) ()seas") sin(ur s"ara -i od)i/a "ameristei1 TettA -edea "u "apul +n m#ini -i pl#n(ea1 !l au0i intr#nd' dar nu--i ridi") o".ii5 "#nd t#n)rul se apropie de ea -i-i lu) m#inile +ntr-ale lui' *ata i0,u"ni +n .o.ote de pl#ns1 A-a "um +-i +n".ipuise d'Arta(nan' MiladA' ne,un) de ,u"urie +n urma r)spunsului primit' +i spusese totul "ameristei5 +i mai d)ruise -i o pun() "u ,ani drept r)splat) pentru ".ipul +n "are +-i dusese de ast) dat) la +ndeplinire +ndatorirea primit)1 C#nd se +ntorsese la ea +n odaie' TettA arun"ase pun(a +ntr-un un(.er -i o l)sase a-a des".is)' "u "#te3a mone0i de aur rosto(olite pe "o3or1 Him/indu-i m#n(#ierile' s)rmana *at) +-i ridi") *runtea1 P#n) -i d'Arta(nan se +nsp)im#nt) de am)r)"iunea +ntip)rit) pe ".ipul ei6 +mpreun#ndu--i m#inile "-un aer ru()tor' nu +ndr)0nea s) rosteas") ni"i-un "u3#nt1

Ori"#t de +mpietrit) i-ar *i *ost inima' d'Arta(nan se sim/i totu-i +nduio-at de a"ea durere mut)5 dar /inea prea mult la planurile lui -i mai ales la "el din urm)' "a s) s".im,e o iot) din tot "e ti"luise pe +ndelete1 !i nimi"i de"i "ameristei ori"e n)de8de ")-l 3a +nduple"a' +n*)/i-#ndu-i +ns) *apta lui drept o r)0,unare1 A"east) r)0,unare lua de alt*el o +ntors)tur) "u at#t mai u-oar) "u "#t MiladA' de ,un) seam) pentru a--i as"unde s*iala' spusese *etei s) stin() toate luminile din apartament -i ".iar "ele din dormitor1 Domnul de Yardes tre,uia s) ple"e +nainte de a mi8i de 0iu)' tot pe +ntuneri"1 Dup) "#te3a "lipe o au0ir) pe MiladA "are intra la ea +n "amer)1 D'Arta(nan se -i repe0i la dulap1 A,ia se pitise +n)untru -i "lopo/elul +n"epu s) sune1 TettA intr) +n "amera st)p#nei' *)r) s) mai lase de data asta u-a des".is)5 peretele desp)r/itor era +ns) at#t de su,/ire' +n"#t se au0ea aproape tot "e 3or,eau +ntre ele "ele dou) *emei1 MiladA p)rea ,eat) de ,u"urie' o punea pe TettA s)-i istoriseas") mereu "ele mai mi"i am)nunte din a-a-0isa +nt#lnire "u "ontele de Yardes' "um primise s"risoarea' "um r)spunsese' tot "e se o(lindea pe ".ipul lui' da") ar)ta a *i tare +ndr)(ostit5 -i la toate +ntre,)rile' s)rmana TettA' silit) s)--i p)stre0e "ump)tul' r)spundea "u (las +n),u-it' al ")rui r)sunet dureros st)p#na ni"i nu-l lua +n seam)' at#t de e(oist) e *eri"irea pe lume1 !n s*#r-it' "um ora sosirii "ontelui se apropia' MiladA +i porun"i "ameristei s) stin() toate luminile din dormitor' s) se du") +n odaia ei' -i s)-l po*teas") pe de Yardes' +ndat) "e 3a 3eni1 A-teptarea nu /inu +ndelun(1 C#nd 3)0u prin ,roas"a dulapului ") luminile *useser) stinse' d'Arta(nan /#-ni din as"un0)toare' to"mai +n "lipa "#nd TettA se pre()tea s) +n".id) u-a de tre"ere1 ; Ce-i 0(omotul )staM +ntre,) MiladA1 ; Eu sunt' ; r)spunse d'Arta(nan +n -oapt)' ; eu' "ontele de Yardes1 ; Doamne' Dumne0eul meuI ; murmur) TettA' ; n-a a3ut r),dare s) a-tepte m)"ar ora .ot)r#t) de el sin(ur1 ; Atun"i' ; (r)i MiladA' "u 3o"e tremur#nd)' ; atun"i de "e nu intr)M Conte' "onte' +l ru() ea' -tii ") te a-teptI La a"east) ".emare' d'Arta(nan +ndep)rt) +n"eti-or pe TettA -i intr) repede +n "amera *rumoasei MiladA1 Da") m#nia -i amarul +-i dau pasul s) ".inuie pe lumea asta un

su*let' *)r) +ndoial) ") +l ale( pe al +ndr)(ostitului "are prime-te' su, un nume str)in' m)rturisirile de dra(oste +n".inate *eri"itului s)u potri3ni"1 D'Arta(nan se a*la +ntr-o +mpre8urare dureroas) pe "are n-o ,)nuise6 (elo0ia +i s*#-ia inima -i su*erea aproape la *el "a -i s)rmana TettA "are +n 3remea asta pl#n(ea +n "amera al)turat)1 ; Da' "onte' ; spunea MiladA "u "ea mai dul"e 3o"e -i str#n(#ndu-i duios m#na +n m#inile ei' ; da' sunt *eri"it) de dra(ostea pe "are pri3irile -i 3or,ele dumitale mi-au murmurat-o de "#te ori ne-am +nt#lnit1 Bi eu te iu,es"1 Dar' m#ine' a- 3rea s) -tiu ") m#ine te mai (#nde-ti la mine -i *iind") ai putea s) m) ui/i' iat) /i-l d)ruies"1 Bi spun#nd a"estea' tre"u un inel din de(etul ei +ntr-al lui1 D'Arta(nan +-i aminti "-o 3)0use purt#nd inelul a"ela5 era un minunat sa*ir' +mpresurat "u ,riliante1 !nt#ia lui mi-"are a *ost de a i-l da +nd)r)t' dar MiladA ad)u()6 ; Nu' nu 3reau5 da") m) iu,e-ti' te ro( s)-l p)stre0i1 De alt*el' ; ad)u() ea' "u (las s".im,at' ; primindu-l' m) +ndatore0i mai mult de"#t +/i po/i +n".ipui1 4?emeia asta e toat) numai taine'4 +-i 0ise +n sinea lui d'Arta(nan1 !n "lipa a"eea era (ata s)-i dest)inuias") ade3)rul1 Des".ise (ura 3r#nd s)-i spun) "ine era -i "e (#nd r)0,un)tor +l adusese' dar ea ad)u()6 ; Dra(ul de el' -i "#t p-a"i s) mi-l omoare *iara a"eea de (as"onI ?iara era el1 ; Ia spune' urm) MiladA' ; te mai dor r)nileM ; Da' da' (ro0a3' ,#i(ui d'Arta(nan' "are nu prea -tia "e s) r)spund)1 ; ?ii pe pa"e' murmur) ea' am s) te r)0,un' -i +n") "e "umplitI 4Dra"eI ; +-i 0ise +n sinea lui d'Arta(nan' ; n-am prea ,rodit momentul dest)inuirilor14 !i tre,ui "#t)3a 3reme lui d'Arta(nan "a s)--i 3in) +n *ire de pe urma mi"ului dialo(5 (#ndurile de r)0,unare i se spul,eraser)' +ns)' toate1 ?emeia a"eea a3ea asupra lui o putere de ne"re0ut5 o ura -i +n a"ela-i timp o adora5 nu "re0use ni"iodat) ") dou) sim/)minte at#t de *elurite s) poat) s)l)-ui +n a"eea-i inim)' iar

din am#ndou) +m,inate s) pur"ead) o dra(oste at#t de stranie -i' +ntr-un anume ".ip' dr)"eas")1 !n 3remea asta ,)tuse unu noaptea5 tre,uiau s) se despart)5 +n "lipa "#nd s-o p)r)seas") pe MiladA' d'Arta(nan nu mai sim/i de"#t "runta p)rere de r)u a desp)r/irii -i' +n p)tima-ul r)mas ,un pe "are -i-l luar) unul de la "el)lalt' .ot)r#r) s) se +nt#lneas") din nou peste o s)pt)m#n)1 @iata TettA n)d)8duia s)-i poat) stre"ura "#te3a "u3inte atun"i "#nd 3a tre"e prin odaia ei' dar MiladA +l +nso/i ".iar ea' prin +ntuneri"' p#n) la s"ar)1 A doua 0i diminea/a' d'Arta(nan d)du *u(a la At.os1 He +n"ur"ase +ntr-o ispra3) at#t de n)stru-ni")' +n"#t 3oia s)-i "ear) s*atul1 !i po3esti totul5 At.os +n"runt) de mai multe ori din spr#n"ene1 ; MiladA asta a dumitale ; +i spuse ei' ; pare a *i o mare ti")loas)' totu-i -i dumneata ai (re-it "#nd ai +n-elat-o ")"i' +ntr-un *el sau altul' iat)-te "u un du-man (roa0ni" +n spinare1 Bi +n 3reme "e-i 3or,ea' At.os nu--i lua o".ii de la sa*irul +n"on8urat de ,riliante "are luase pe de(etul lui d'Arta(nan lo"ul inelului re(inei' pus "u (ri8) +n "utiu/a lui1 ; Te ui/i la inelM +ntre,) (as"onul' m#ndru ") putea ar)ta prietenilor lui un dar at#t de pre/ios1 ; Da' r)spunse At.os' +mi aminte-te o ,i8uterie de *amilie1 ; E *rumos' nu-i a-aM ad)u() d'Arta(nan1 ; E minunat' ; +n"u3iin/) At.os' ; ni"i nu "redeam s) *ie pe lume dou) sa*ire "u ape at#t de *rumoase1 L-ai dat +n s".im,ul diamantului dumitaleM ; Nu' ; deslu-i d'Arta(nan1 ; e un dar pe "are mi l-a *)"ut *rumoasa mea en(le0oai")' sau mai ,ine-0is *rumoasa mea *ran/u0oai")5 *iind") de-i n-am 3rut s-o +ntre,' eu sunt "on3ins ") e n)s"ut) +n ?ran/a1 ; CumI Adi") inelul )sta l-ai primit de la MiladAM se mir) At.os' "u un (las "are tr)da o ad#n") tul,urare1 ; C.iar de la ea5 mi l-a dat ast)-noapte1 ; Arat)-mi-l' te ro( -i mie st)rui At.os1 ; Po*tim' r)spunse d'Arta(nan' s"o/#ndu-i din de(et1 At.os +l pri3i "u luare-aminte -i se *)"u dintr-o dat) al, la *a/)' apoi +l +n"er") pe inelarul m#inii st#n(i5 inelul i se potri3ea par") ar *i *ost *)"ut pentru el1 O dorin/) de ur) -i de r)0,unare adum,ri "a su, un nor *runtea de o,i"ei at#t de senin) a (entilomului1

; E "u neputin/) s) *ie ea' ; ad)u() At.os' ; -i "um de se ()se-te inelul +n m#inile a"estei MiladA Clari"PM Totu-i nu-/i 3ine s) "re0i ") se pot ()si dou) pietre at#t de asem)n)toare1 ; Cuno-ti inelulM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Cre0usem ")-l "unos"' ; r)spunse At.os' ; dar' pesemne m-am +n-elat1 Bi d)du +nd)r)t inelul *)r) s)--i poat) lua o".ii de la el1 ; Te ro(' dra() d'Arta(nan' ; +i spuse dup) "#t3a timp' ; s"oate inelul din de(et sau +ntoar"e-l "el pu/in "u piatra +n)untru5 +mi tre0e-te amintiri at#t de dureroase' ") ni"i n-a- mai putea sta de 3or,) "u dumneata1 Dar par") 3enise-i s)-mi "eri s*atul' 0i"eai ") nu -tii "um s) ie-i din +n"ur")tur)' la stai111 mai d)-mi sa*irul5 "el "u pri"ina a3ea una din *e/e 0(#riat) printr-o +nt#mplare1 D'Arta(nan +-i s"oase din nou inelul din de(et -i-l d)du lui At.os1 At.os tres)ri6 ; Iat)' ; *)"u el' ; pri3e-te' nu-i a-a ") e "iudatM Bi-i ar)t) lui d'Arta(nan 0(#rietura pe "are -i-o adu"ea aminte1 ; Dar de unde a3eai sa*irul )sta' At.osM ; De la mama mea' "are la r#ndul ei +l a3ea de la mama ei1 A-a "um /i-am spus' e o 3e".e ,i8uterie de *amilie111 -i "are ar *i tre,uit s) r)m#n) +n *amilie1 ; Bi l-ai111 3#ndutM +ntre,)' -o3)itor' d'Arta(nan1 ; Nu' r)spunse At.os' "u un 0#m,et "iudat1 L-am d)ruit +ntr-o noapte de dra(oste' a-a "um /i-a *ost d)ruit -i dumitale1 D'Arta(nan ")0u la r#ndul lui pe (#nduri1 I se p)rea ") simte +n su*letul *rumoasei MiladA ad#n"uri de pr)p)stii +ntune"ate -i ne"unos"ute1 Nu +-i mai puse inelul +n de(et' "i +l 3#r+ +n ,u0unar1 ; D'Arta(nan' ; +n"epu At.os lu#ndu-i m#na +ntr-a lui' ; dumneata -tii "#t te iu,es"5 da"-a- a3ea un *iu nu l-a- iu,i mai mult de"#t pe dumneata1 Te ro(' as"ult)-m)' p)r)se-te pe *emeia asta1 N-o "unos"' dar un soi de (las l)untri" +mi spune ") e o netre,ni") -i o pia0) rea1 ; Ai dreptate' re"unos"u d'Arta(nan1 H) -tii ") o s) m) despart de ea5 +/i m)rturises"' *emeia asta m) +nsp)im#nt) -i pe mine1 ; O s) ai destul) putereM +ntre,) At.os1 ; O s) am' ; r)spunse d'Arta(nan' ; -i ".iar de-a"um1

; @ine' ,)iete' a-a s) -i *a"i' ; st)rui (entilomul str#n(#nd m#na (as"onului aproape p)rinte-te' ; dea Domnul "a *emeia asta "are a,ia a intrat +n 3ia/a dumitale s) nu--i lase ,alele ei 3eninoaseI At.os +l salut) pe d'Arta(nan "u o mi-"are a "apului' d#ndu-i s) +n/elea() ") ar dori s) r)m#n) sin(ur "u (#ndurile lui1 C#nd se +ntoarse a"as)' d'Arta(nan o ()si pe TettA "are-l a-tepta1 O lun) +ntrea() de lin(oare n-ar *i adus-o pe s)rmana *at) +n .alul +n "are era dup) o noapte de nesomn -i de ".in1 MiladA o trimisese la a-a-0isul de Yardes1 Ht)p#na ei era ne,un) de dra(oste' ,eat) de *eri"ire6 3oia s) -tie "#nd +i 3a mai d)rui iu,itul ei +n") o noapte1 Iar s)rmana TettA' (al,en) "a "eara -i tremur#nd din toate m)dularele' a-tepta r)spunsul lui d'Arta(nan1 At.os a3ea o mare +nr#urire asupra t#n)rului5 po3a/a prietenului' al)turi de 03#r"olirile propriei sale inimi' +l +ndemnau s) n-o mai 3ad) pe MiladA' a"um "#nd m#ndria lui era +n a*ar) de prime8die -i r)0,unarea at#t de +mplinit)1 Drept r)spuns +i s"rise urm)toarele r#nduri6 "Nu v mai bi.ui i pe mine, doamn, pentru viitoarea "nt#lnire. $e c#nd mer% spre "nsnto&ire, sunt at#t de prins "n acest soi de treburi, "nc#t am fost silit s iau anumite msuri. '#nd v va sosi r#ndul, voi avea cinstea s v dau de &tire. V srut m#inile. 'onte de Cardes". Despre sa*ir ni"i un "u3#nt6 3oia oare (as"onul s) p)stre0e o arm) +mpotri3a *rumoasei MiladA sau' s) 3or,im des".is' p)stra sa*irul drept ultim mi8lo" +n 3ederea e".ipamentuluiM De altminteri' ar *i o (re-eal) s) se 8ude"e *aptele unor anumite 3remuri +n lumina altor 3remuri1 Ceea "e ar al")tui a0i o ru-ine pentru un om su,/ire' era so"otit pe 3remea a"eea nespus de *ires"' iar me0inii *amiliilor de seam) tr)iau +ndeo,-te pe seama iu,itelor lor1 D'Arta(nan d)du s"risoarea des".is) *etei' "are o "iti +nt#ia oar) *)r) s) se dumireas")5 "itind-o +ns) a doua oar)' era "#t p-a"i s)--i piard) min/ile de ,u"urie1 ?iind") nu putea "rede +n at#ta *eri"ire' d'Arta(nan se 3)0u ne3oit s-o mai +n"redin/e0e -i prin 3iu (rai de "ele "uprinse +n

r)3a-1 Ori"#t de prime8dios era s) dea s"risoarea +n m#na unei *)pturi p)tima-e "a st)p#na ei' s)rmana "opil) aler() spre Pia/a Re(al) "#t o du"eau pi"ioarele de iute1 Inima "elei mai ,l#nde *emei e ne+nduple"at) *a/) de durerea unei ri3ale1 MiladA des".ise s"risoarea "u a"eea-i mare (ra,) "u "are TettA o adusese' dar dup) "ele dint#i "u3inte se *)"u al,) "a 3arul6 mototoli .#rtia -i se +ntoarse spre TettA "u o".i s")p)r)tori1 ; Ce-i "u s"risoarea astaM +ntre,) ea1 ; E r)spunsul la s"risoarea doamnei' rosti TettA' tremur#nd de spaim)1 ; Cu neputin/)I r)"ni MiladA5 e "u neputin/a "a un (entilom s) s"rie unei *emei asemenea s"risoareI Apoi' deodat) ad)u()' tres)rind6 Dumne0euleI H) *i a*lat "e3aM111 Bi se opri111 H"r#-nea din din/i' a3ea o,ra0ul p)m#ntiu6 3ru s) *a") un pas ")tre *ereastr)' *iind") se +n),u-ea' dar nu i0,uti de"#t s) +ntind) ,ra/ele5 pi"ioarele i se muiaser)6 se pr),u-i +ntr-un *otoliu1 Cre0#nd ")-i 3enise r)u' TettA aler() s-o des*a") la piept1 ; Ce 3reiM ; se r)sti ea' ; -i de "e pui m#na pe mineM ; Credeam ") 3-a 3enit r)u -i am 3rut s) 3) a8ut' r)spunse *ata +nsp)im#ntat) de ")ut)tura *ioroas) a st)p#nei1 ; H)-mi 3in) r)uM MieM MieM Dar "e sunt euM O *emeiu-")M Dup) asemenea 8i(nire eu nu le-in' eu m) r)0,un6 ai pri"eput a"umM Bi-i *)"u semn "ameristei s) ple"e1

Capitolul 2I 2IH DE R R@UNARE Heara' MiladA porun"i "a domnul d'Arta(nan s) *ie po*tit +ndat) "e 3a 3eni' a-a "um +i era o,i"eiul1 He +nt#mpl) +ns) "a to"mai atun"i s) nu 3in)1 A doua 0i' TettA se duse din nou la el -i-i po3esti tot "e se petre"use +n a8un1 D'Arta(nan 0#m,i5 m#nia de0l)n/uit) a (elo0iei MiladA-ei era r)0,unarea lui1 !n timpul serii' MiladA se ar)t) -i mai ner),d)toare +n")1 D)du a"eea-i porun") +n pri3in/a musa*irului' dar' tot "a +n a8un'

a-teptarea i-a *ost 0adarni")1 Bi iar)-i' a doua 0i' TettA se duse la d'Arta(nan' dar nu la *el de 3oioas) -i de 0(lo,ie "a +n "ele dou) 0ile din urm)' "i dimpotri3)' s*#r-it) de am)r)"iune1 D'Arta(nan o +ntre,) "e i se +nt#mplase' dar +n lo" de r)spuns' s)rmana *at) s"oase din ,u0unar un pli" -i i-l +ntinse1 Purta s"risul *rumoasei MiladA' numai ") de data asta era ".iar pentru d'Arta(nan -i nu pentru domnul de Yardes1 Des".ise s"risoarea -i "iti "ele "e urmea0)6 "4cumpe domnule d61rta%nan, nu &ade frumos s- i ocole&ti astfel prietenii, mai ales c-i vei prsi cur#nd pentru at#ta amar de vreme. 'umnatul meu &i cu mine te-am a&teptat .adarnic ieri &i alaltieri. Dn seara asta va fi oare la fel3 1 dumitale cu recuno&tin , )ad( 'laric+". ; Nimi" mai *ires"' ; se ,u"ur) d'Arta(nan' ; m) a-teptam la r)3a-ul a"esta1 Am mai mult) tre"ere pe l#n() ea' "u "#t are "ontele de Yardes mai pu/in)1 ; Bi o s) te ridi"iM +ntre,) TettA1 ; As"ult)' *eti/o dra()' ; o dumiri (as"onul "are ")uta o de03ino3)/ire +n proprii lui o".i' *iind") era pe "ale s) nu se /in) de *)()duiala *)"ut) lui At.os' ; +n/ele(e -i tu ") ar *i nepotri3it s) +ntor" spatele unei in3ita/ii at#t de *)/i-e1 C#nd o 3edea ") nu 3in' MiladA n-ar pri"epe de "e nu m) mai du" s-o 3)d5 i s-ar tre0i +n minte ,)nuieli -i "ine -tie p#n) unde ar putea a8un(e r)0,unarea unei *iin/e de teapa ei1 ; O*I DoamneI ; se 3)i")ri TettA' ; -tii s) +n3#rte-ti lu"rurile a-a *el "a totdeauna ai dreptate1 Par") 3)d ") iar o s)-i *a"i "urte5 -i da") de data asta +i pla"i su, numele -i ".ipul dumitale ade3)rat' atun"i o s) *ie -i mai +n(ro0itor de"#t +nt#ia oar)I H)rmana de ea' un (las l)untri" p)rea ")-i de03)luie "e3a din 3iitoarele p)/anii1 D'Arta(nan se str)dui s-o lini-teas") -i-i *)()dui s) r)m#n) re"e +n *a/a ademenitoarei MiladA1 !i trimise r)spuns ")-i era nespus de re"unos")tor pentru ,un)3oin/a ar)tat) -i ")-i 3a +ndeplini +nto"mai porun"a5 nu +ndr)0ni +ns) s)-i s"rie de team) ") nu 3a i0,uti s)--i s".im,e +ndea8uns slo3ele pentru o".i at#t de is"oditori "a ai ei1 C#nd ,)tea nou' d'Arta(nan se a*la +n Pia/a Re(al)1 De ,un)

seam) ser3itorilor "are a-teptau +n anti"amer) se pusese +n 3edere "ele "u3enite' ")"i +ndat) "e d'Arta(nan se i3i +n pra(' unul din ei aler() s)-l 3esteas")' *)r) s) mai "er"ete0e da") MiladA dorea sau nu s) primeas")1 ; Po*ti/i-l' porun"i ea s"urt' dar "u (las at#t de as"u/it' +n"#t d'Arta(nan o au0i din anti"amer)1 I se des".iser) u-ile1 ; Nu sunt a"as) pentru nimeni' ad)u() MiladA' ; au0i/iM Pentru nimeni1 La".eul ie-i1 D'Arta(nan +-i *uri-) pri3irea "er"et)toare6 MiladA era tras) la o,ra0 -i a3ea o".ii o,osi/i' *ie de la"rimi' *ie de nesomn1 De-i num)rul o,i-nuit al luminilor *usese mi"-orat dinadins' t#n)ra *emeie nu putea as"unde urmele 3)p)ii +n*ri(urate' "e par") o topise +n "ele dou) 0ile din urm)1 D'Arta(nan se apropie de ea "u 3e".ea-i "urtenie1 La r#ndul ei' se sili din r)sputeri s)-l +nt#mpine ,ine3oitor' dar ni"i"#nd pe lume' un sur#s mai dul"ea( n-a *ost de0min/it de un ".ip mai r)3)-it1 La +ntre,)rile lui asupra s)n)t)/ii ea +i r)spunse6 ; M) simt r)u' *oarte r)u1 ; Dar atun"i' ; urm) d'Arta(nan' ; poate ") 3a stin(.eres"5 si(ur ") a3e/i ne3oie de odi.n)' ar tre,ui s) m) retra(1 ; Nu' dimpotri3)' ; +l opri MiladA ; r)m#i domnule d'Arta(nan' to3)r)-ia dumitale +mi *a"e pl)"ere1 4O.I o.I ; (#ndi d'Arta(nan' ; n-a *ost ni"iodat) a-a de dr)()la-)' ia s) *im "u o".ii-n patru14 MiladA se ar)t) "#t putu mai prietenoas)' ")ut#nd s) dea "on3or,irii toat) str)lu"irea "u putin/)1 !n 3remea asta' *ri(urile' "are o p)r)siser) o "lip)' +mprumutau din nou o".ilor ei s"lipirea' o,ra8ilor +n*l)")rarea -i ,u0elor purpura lor s#n(erie1 D'Arta(nan se a*la iar)-i +n *a/a Cir"ei&>' a ")rei ne+ndur)toare 3ra8) +l ademenise1 !n inim) i se tre0ea dra(ostea pe "are el o so"otea stins)' dar "are nu era de"#t amor/it)1 MiladA 0#m,ea -i d'Arta(nan (#ndea ") ,u"uros ar *i intrat +n p)"at pentru adierea a"eea de 0#m,et1 Him/i ".iar pri3ind-o (.eara remu-")rii1 !n"et-+n"et' MiladA se ml)dia tot mai prietenoas)1 !l +ntre,) de
&>

2r)8itoarea de "are s-a +ndr)(ostit Ulise1

are "um3a 3reo iu,it)1 ; 2aiI ; *)"u d'Arta(nan' "u ")ut)tura "elui mai 3is)tor +ndr)(ostit' ; dar "um pute/i *i at#t de "rud) "a s)-mi pune/i ast*el de +ntre,are' mie "are' de "#nd 3-am 3)0ut' nu-mi tra( su*larea -i nu pot o*ta de"#t prin dumnea3oastr) -i numai pentru dumnea3oastr)I Un sur#s straniu +i lumin) deodat) *a/a1 ; A-adar' m) iu,e-tiM +l +ntre,) ea1 ; Mai e oare ne3oie s) 3-o spunM N-a/i ,)nuit nimi" p#n) a"umM ; @a da' dar "red ") -tii -i dumneata6 "u "#t inimile sunt mai tru*a-e' "u at#t sunt mai (reu de "u"erit1 ; Eu nu m) tem de (reut)/i' ; r)spunse d'Arta(nan' ; pe mine m) +nsp)im#nt) doar "eea "e-i "u neputin/)1 ; Nimi" nu e "u neputin/)' pentru o dra(oste ade3)rat)1 ; Nimi"' doamn)M ; Nimi"' +nt)ri MiladA' 4Dra"eI ; se 3eseli d'Arta(nan +n sinea lui' ; a luat-o pe alt) strun)1 Te pomene-ti ")-i "ad "u tron" 0urliei -i-mi d) -i mie 3reun sa*ir' la *el "u "el pe "are mi l-a d)ruit "#nd m-a luat drept de YardesM4 D'Arta(nan +-i apropie repede s"aunul de al ei1 ; Ia s) 3edem' ; urm) ea' ; "e ai *i +n stare s) *a"i "a s)-mi dai do3ad) de dra(ostea de "are 3or,e-tiM ; Tot "e mi s-ar "ere1 A-tept doar o porun") -i sunt (ata1 ; La ori"eM ; La ori"eI se (ro0)3i d'Arta(nan' "are -tia ") nu-l amenin/) mare prime8die (r)ind ast*el1 ; @ineI Atun"i s) st)m pu/in de 3or,)' se +n3oi MiladA' apropiindu--i la r#ndul ei *otoliul de s"aunul lui d'Arta(nan1 ; 2) as"ult' doamn)' r)spunse a"esta1 MiladA r)mase o "lip) pe (#nduri' par") ar *i stat la +ndoial)5 apoi rosti "a +n urma unei .ot)r#ri6 ; Am un du-man1 ; Dumnea3oastr) doamn)M ; se mir) d'Arta(nan' *)"#nd pe uimitul' ; e oare "u putin/)' Dumne0euleIM A-a de *rumoas) -i de ,un) "um sunte/iI ; Un du-man de moarte1 ; Ade3)ratM

; Un du-man "are m-a 8i(nit at#t de "runt' +n"#t +ntre el -i mine e a"um 3ra8,) pe 3ia/) -i moarte1 M) pot ,i0ui pe dumneata pentru un a8utorM D'Arta(nan pri"epu +ndat) unde 3oia s) a8un() a"ea *)ptur) r)0,un)toare1 ; Da' doamn)I ; r)spunse el' plin de i*ose' ; ,ra/ul meu' 3ia/a mea 3i le +n".in' a-a "um 3-am +n".inat iu,irea mea1 ; Atun"i' ; spune MiladA' ; *iind") e-ti la *el de m)rinimos pe "#t e-ti de +ndr)(ostit111 Bi se opri1 ; Atun"iM +ntre,) d'Arta(nan1 ; Atun"i' ; relu) MiladA dup) o "lip) de t)"ere' ; s) nu mai 3or,e-ti de a0i +nainte de "eea "e nu e "u putin/)I ; M) "ople-i/i "u at#ta *eri"ire' i0,u"ni d'Arta(nan ")0#nd +n (enun".i -i a"operind "u s)rut)ri m#inile "e i se l)sau +n 3oie1 4R)0,un)-m) pe mi-elul de Yardes' ; morm)ia MiladA printre din/i' ; -i s"ap eu -i de tine' t#mpitule' t)i- de sa,ie 3ieI4 4Ca0i-mi tu de ,un) 3oie +n ,ra/e dup) "e m-ai ter*elit at#t de neru-inat' *emeie *)/arni") -i peri"uloas)' ; +-i spunea +n sinea lui d'Arta(nan ; -i "e-o s) mai r#d de tine "u "el pe "are 3rei s)-l omori "u m#na meaI4 D'Arta(nan +-i ridi") *runtea1 ; Hunt (ata' 0ise el1 ; Prin urmare m-ai +n/eles' s"umpul meu domn d'Arta(nanI st)rui MiladA1 ; 2-a- (.i"i (#ndul numai din pri3ire1 ; A-adar ai pune +n slu8,a mea ,ra/ul dumitale "are -i-a "#-ti(at at#ta *aim)M ; C.iar din "lipa asta1 ; Dar eu' ; +ntre,) MiladA' ; "um a- putea s)-/i r)spl)tes" asemenea +ndatorireM !i "unos" ,ine pe +ndr)(osti/i6 sunt *iin/e "are nu *a" nimi" pe de(ea,a1 ; Bti/i sin(urul r)spuns pe "are-l dores"' sin(urul 3redni" de dumnea3oastr) -i de mineI Bi o trase +n"eti-or spre el1 Ea +n"er") o u-oar) +mpotri3ire1 ; InteresatuleI -opti' 0#m,ind1 ; A.I (emu d'Arta(nan' *urat de patima pentru *emeia "are *)"ea din inima lui o tor/) 3ie1 A.I Ni"i nu-mi 3ine s) "red +n at#ta

*eri"ire5 mi-e team) s) nu se destrame "a un 3is' ard de ner),dare s)-mi 3)d odat) noro"ul +mplinit1 ; Atun"i "aut) s) meri/i a"est a-a-0is noro"1 ; Porun"i/i -i 3oi as"ulta' o +n"redin/a d'Arta(nan1 ; Ade3)ratM +l +ntre,) MiladA' "u o urm) de +ndoial)1 ; Numi/i-mi-l pe ti")losul "are a *)"ut s) l)"rime0e *rumo-ii dumnea3oastr) o".iI ; De unde -tii "-am pl#nsM se tul,ur) ea1 ; Mi s-a p)rut111 ; ?emei "a mine nu pl#n(' rosti MiladA1 ; Cu at#t mai ,ineI 2) ro(' spune/i-mi "um +l ".eam)M ; G#nde-te-te6 numele lui e taina mea "ea mare1 ; Totu-i' 3a tre,ui s)-i -tiu numele1 ; @ine' +l 3ei -ti5 e o do3ad) ") am +n"redere +n dumneata1 ; Mi-e su*letul numai ,u"urie1 Bi "um +l ".eam)M ; !l "uno-ti1 ; Ade3)ratM ; Da1 ; N-o *i 3reunul din prietenii meiM se repe0i d'Arta(nan' p)r#nd ") se "ode-te to"mai pentru a o +n"redin/a ") n-are .a,ar de nimi"1 ; Adi") ai -o3)i da"-ar *i unul din prietenii dumitaleM se +n"runt) MiladA1 Bi un *ul(er amenin/) 3or +i str)lu"i +n o".i1 ; Nu' nu' ".iar *rate s)-mi *ieI stri() d'Arta(nan' p)r#nd tot mai +n*l)")rat1 Gas"onul nostru +i d)dea +nainte *)r) ni"i o (ri8)' ")"i -tia ,ine unde 3a a8un(e1 ; !mi pla"e de3otamentul dumitale' (r)i MiladA1 ; 2ai mieM Numai at#ta 3) pla"e la mineM se t#n(ui d'Arta(nan1 ; Nu' -i eu te iu,es"' -opti ea' apu"#ndu-i m#na1 Bi str#n(erea a"eea +n*o"at) +l *)"u s) *ream)te' "a -i "#nd MiladA i-ar *i tre"ut -i lui 3)paia "are-i mistuia' ne"ru/)toare' trupul1 ; M) iu,e-ti' dumneataM se minun) el1 De-ar *i ade3)rat mi-apierde min/ileI O "uprinse "u am#ndou) ,ra/ele1 Ea nu +n"er") s)--i +ndep)rte0e (ura de a lui' dar nu-i r)spunse la s)rut1 A3ea ,u0ele re"i6 lui d'Arta(nan i se p)ru ") s)rutase o sta*ie1

Totu-i' era ,eat de *eri"ire' ne,un de dra(oste5 "#t p-a"i s) "read) ") MiladA +l iu,ea5 "#t p-a"i s) "read) ") de Yardes era un nele(iuit1 Da") de Yardes i-ar *i ")0ut +n "lipa a"eea +n m#n)' *)r) doar -i poate ") l-ar *i u"is1 MiladA *olosi prile8ul1 ; !l ".eam)111 ,#i(ui la r#ndul ei1 ; De Yardes' ad)u() d'Arta(nan' -tiu1 ; De unde -tiiM s)ri MiladA' apu"#ndu-i am#ndou) m#inile -i +n"er"#nd s)--i +n*i() par") o".ii +n su*letul lui1 D'Arta(nan sim/i ")-l luase (ura pe dinainte -i ") *)"use o prostie1 ; Hpune' spune' dar spune odat)I st)ruia MiladA1 De unde -tiiM ; De unde -tiuM murmur) d'Arta(nan1 ; Da1 ; Btiu' *iind") ieri' +ntr-un salon +n "are m) a*lam -i eu' de Yardes a ar)tat un inel pe "are' 0i"ea el' i l-ai d)ruit dumneata1 ; Ti")losulI i0,u"ni MiladA1 Cu3#ntul' "um e lesne de +n/eles' r)sun) +ndelun( +n ad#n"ul inimii lui d'Arta(nan1 ; Ei ,ineM urm) ea1 ; Ei ,ineI Am s) 3) r)0,un pe a"est ti")los' +nt)ri d'Arta(nan' "u i*osele lui don =ap.et armeanul1 ; Mul/umes"' 3oini"uleI ; se ,u"ur) MiladA ; -i atun"i' ia spune' "#nd 3oi *i r)0,unat)M ; M#ine' ".iar a"um' ori"#nd 3re/i1 Ea se (#ndi s)-i r)spund) 4".iar a"um4' dar +-i 0ise ") asemenea pripeal) n-ar *i *ost prea pl)"ut) pentru d'Arta(nan1 De altminteri' a3ea de luat nenum)rate m)suri' a3ea de dat nenum)rate s*aturi ap)r)torului ei' ")"i tre,uia s) o"oleas") ori"e l)murire "u "ontele *a/) de martori1 R)spunsul lui d'Arta(nan +i do3edi ") pre3)0use el toate a"estea1 ; M#ine' ; urm) el' ; 3e/i *i r)0,unat) sau eu 3oi *i mort1 ; Nu' ; r)spunse ea' ; m) 3ei r)0,una' dar nu 3ei muri1 E un mi-el1 ; Cu *emeile' poate' dar "u ,)r,a/ii111 Btiu eu "e -tiu111 ; Totu-i' "#nd te-ai ,)tut "u el nu te-ai putut pl#n(e de noro"1 ; Noro"ul e un soi de "urte0an)6 ,ine3oitoare ieri' poate s)-mi +ntoar") spatele m#ine1 ; Ceea "e +nseamn) ") te "ode-ti a"um1

; Nu' nu m) "odes"' *ereas") Domnul5 dar drept ar *i oare s) m) trimite/i poate la moarte *)r) s)-mi d)rui/i "e3a mai mult de"#t u-oare n)de8diiM MiladA r)spunse printr-o pri3ire "are 3oia s) spun)6 4Numai at#tM 2or,e-te odat)I4 Apoi' +nso/indu--i pri3irea de (rai l)muritor 6 ; Ai toat) dreptatea' +n"u3iin/) ea dr)()stoas)1 ; O.' e-ti un +n(erI se +n*l)")r) t#n)rul1 ; Prin urmare' ne-am +n/elesI 3ru ea s) +n".eie1 ; !n a*ar) de "eea "e-/i "er eu' s"umpa meaI ; Dar "#nd +/i spun ") po/i a3ea +n"redere +n dra(ostea meaI ; Nu mai am ni"i 3reme s) a-tept1 ; T)"ere6 aud pe *ratele meu' nu tre,uie s) te ()seas") la mine1 MiladA sun)6 TettA se i3i +n pra(1 ; Ie-i pe ai"iI +i spuse' +mpin(#nd o mi") u-) as"uns) -i +ntoar"e-te la unspre0e"e6 3om s*#r-i atun"i de 3or,it5 TettA te 3a adu"e +n "amera mea1 La au0ul a"estor "u3inte' s)rmana *at) sim/i ") i se taie am#ndou) pi"ioarele1 ; Ei' "e eM Ce-ai +n/epenit a-a "a o stan) de piatr)' domni-oar)M +nso/e-te-l a"um pe domnul5 pe urm) +l 3ei +nso/i desear)' la unspre0e"eI Ai au0itM 4He 3ede ") toate +nt#lnirile ei de dra(oste sunt la unspre0e"e noaptea' ; (#ndi d'Arta(nan' ; un *el de metea.n)14 MiladA +i +ntinse m#na' iar el i-o s)rut) +n*o"at1 4Daide' ; +-i 0ise ie-ind de a"olo -i a,ia r)spun0#nd mustr)rilor "ameristei' ; ia s) ne ,)()m min/ile-n "ap5 .ot)r#t lu"ru' *emeia asta e mare ti")loas)5 3a s) 0i")' o".ii-n 0e"e14 Capitolul 2II TAINA ?RUMOAHEI MILAD[ Cu toate st)ruin/ele tinerei *ete d'Arta(nan p)r)sise palatul +n lo" s) ur"e +n odaia ei' -i a"easta din dou) pri"ini6 +nt#ia' pentru ") o"olea ast*el mustr)rile' +n3inuirile' ru()min/ile5 a doua' pentru ") era dorni" s) mai "iteas") +n su*letul lui -i' da") ar *i *ost "u putin/)' +n su*letul a"elei *emei1

Din toate a"estea se desprindea deose,it de limpede ") d'Arta(nan o iu,ea pe MiladA la ne,unie' pe "#nd ea nu-l iu,ea de lo"1 !i tre"use o "lip) prin minte ") ar *i *ost mai nimerit s) se +ntoar") a"as) -i s)-i s"rie *rumoasei MiladA o s"risoare lun()' pentru a-i m)rturisi ") de Yardes -i el +nsu-i nu *useser) p#