You are on page 1of 2

TEST 1. Autorizarea de funcionare a echipamentelor care intra sub incidenta ISCIR se efectueaz de ctre?

a) responsabilul cu supravegherea si verificarea tehnica a instalatilor-RSVTI ; b) reprezentantul ISCIR ; c) n functie de comple itatea instalatiei de catre RSVTI sau inspectorul ISCIR! . Echipamentele aflate sub incidenta ISCIR!ului pot functiona fara autorizatie de functionare? a) da ; b) nu ; c) in functie de comple itatea echipamentului! ". #eser$irea echipamentelor si instalatiilor de sub incidenta ISCIR!ului se face de catre personal autorizat ISCIR? a) da ; b) nu ; c) in functie de comple itatea echipamentului! %. E$identa instalatiilor din cadrul societatii se $a tine ? a) Intr-un registru tipizat ; b) in orice registru ; c) nu se tine evidenta instalatiilor! &. Responsabilul cu supra$e'herea si $erificarea tehnica a instalatiilor trebuie sa participe la instruca(ele periodice or'anizate de catre ISCIR? a) da ; b) nu ; c) n perioada de valabilitate a autorizatiei nu trebuie sa participe la instructa"ele organizate de catre ISCIR! ). *n timpul deplasrii+ pe E,S -electromotosti$uitor. pot staiona/ a) numai stivuitoristul ; b) dou# persoane ; c) trei sau mai multe persoane! 0. A$ariile 1i accidentele la macarale se anun la I.S.C.I.R. I2S3ECT!IT 4n termen de/ a) ma im $ ore; b) imediat; c) ma im %& ore! 5. RS6TI poate s or'anizeze e7aminarea anual a macara'iilor?

a) nu; b) da; c) numai cu acordul inspectorului sef de la ISCIR IT! 8. Re$izia 'eneral a unui ascensor se $a efectua obli'atoriu la un inter$al de timp cuprins intre ? a) ' luni ( % ani ; b) % ani ( ) ani ; c) ) ani ( & ani! 19. Este permis ridicarea cu sti$uitorul a tuburilor de o7i'en? a) da* cu aprobare +efului de sec,ie; b) da dac# se respect# prevederile prescrip,iilor tehnice ; c) nu* fiind o opera,ie periculoas#!