You are on page 1of 2

InbjudanJulsladden SMdeltvling122013

RBRserienochdessorganisationskommittinbjuderhrmedtillfinaltvlingeniRBRSeriens SMserie,Julsladden! Organisationskommitt: Tvlingsledare:ErikGelotte Banchef:MikaelElofsson Tidtagningschef:ViktorZettergren Datum: 22december2013,kl0024(svensktid). Noteraattmaxtidfrtvlingenr60minuter,dvs.allastrckorskavarakrdainomentimme, mennrdettagrsunderdygnetrfrittattvlja. Tvlingsform,antalSS: Rallytvlingbestendeav4SS,varav2pgrusoch2psn/is,inklusiveens.k.PowerStage (somkrspgrus)drmankantjnaextramsterskapspong(gllerbde4wdoch2wd).1:a pstrckanfr3pong,2:an2och3:an1.Tvlingenkrsienetapp.OBS!Tilldennatvling kangrusstrckornakommaattkraspblttellerregnigtunderlag,pgarstidenskaraktr. Tidsplan: 14/12Inbjudanoffentliggrs,anmlanppnas 21/12,kl23.00Anmlanstnger 21/12kl23.00(cirka)PMutskick,bananoffentliggrs.Kankommaattsketidigare! 22/12,kl00.00Frstastart(Allatidersvensktid,GMT+1)

Deltagare,bilarochklasser: AllamedlemmarigruppenRBRalternativtsomgillarsidanRBRSerienOfficialpFacebook gerrttattdeltaga.Tvlingenrmaximeradtill40startande.Tvklasserkrs,2wdoch4wd, samt(vidminst3startande)VolvoOriginalCup.TilltnabilarenligtRBRSerienstvlingsregler. Tjejklasskrsvidminsttreanmldatjejer,endast2wdbilar. Resultatrapportering: Dentvlandesstrcktiderskickastilltidtagningschefensmailalt.viaPM(adresserkommeriPM

1).AllastrcktiderSKALLskickassombilder(screenshots)ien.rarfil,frattsprningav klockslagskavaramjligt. Anmlan: Anmlangrstillerik.gelotte@kent.nu,alternativtviaPMtillErikGelottepFacebook.Skriv fullstndigtnamn,bilklassochbilmodell.Efteranmlanvidmnavplats. vrigabestmmelser: SeRBRSeriensSMreglementesamtRBRSeriensgrundreglemente.Bdahittasifilareanfr gruppenRBRpFacebook. Vlkomnatillett,somvihoppas,spnnandeochroligtrally,nskarorganisationskommittn!