You are on page 1of 20

ISTNIEJE TAJNA INSTRUKCJA NAKAZUJCA POLICJANTOM INFILTROWANIE NIEKATOLIKW

POLICJA W SUBIE KOCIOA


INDEKS 356441 ISSN 1509-460X

http://www.faktyimity.pl

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r. Cena 2,20 z (w tym 7% VAT)

Str. 3

Po tym artykule powinny polecie gowy ministrw i komendantw, ale najpewniej nic si nie stanie. Lepiej bowiem udawa, e nie ma niczego zego w tym, i polska policja, amic konstytucj i dziaajc w interesie Kocioa rzymskokatolickiego, infiltruje inne kocioy i ruchy religijne?

Koci kontra Koci


Sensacja! Po raz pierwszy w historii jedna diecezja katolicka oskarya przed sdem inn diecezj! Biskupi z Kaliforni domagaj si od biskupw z Bostonu, aby ci pacili wielomilionowe odszkodowania ofiarom ksidza Paula Shanleya, sprawcy najbardziej drastycznych gwatw na maych dzieciach. Dlaczego maj paci? Podobno bostoczycy celowo pozbyli si Shanleya i podrzucili go na Zachodnie Wybrzee niczym kukucze jajo.

Niniwa zniszczona potga


Na terenach dzisiejszego Iraku rozcigaa si inna, obok Babilonu, potga: Asyria. Odkrycie jej stolicy Niniwy zmienio nasze wyobraenie o kolebce cywilizacji. Okazao si ni, zamiast Egiptu dorzecze Tygrysu i Eufratu. Przepych i potga Niniwy nie miay sobie rwnych. Wykopaliska archeologiczne w Iraku w peni potwierdzaj opisy zawarte w Pimie witym.

Str. 13

Str. 15

KSIDZ NAWRCONY

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

FA K T Y
WIAT Amerykanie zastrzegli, e w odbudowie Iraku nie bd mogy uczestniczy firmy z Syrii, Francji, Rosji i Niemiec (polskie wadze jak zwykle maj gdzie interesy naszych firm, gdy chc, aby w Iraku byli wszyscy, czyli nie my). Przedstawiciele ONZ twierdz, e Amerykanie nie maj prawa udzielania koncesji swoim firmom na wydobycie irackiej ropy. Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy znaczc wikszoci gosw (81 do 28) uznao interwencj w Iraku za nielegaln, wezwao do jej przerwania i wznowienia negocjacji. Wojna ma kosztowa Amerykanw ponad 80 mld dolarw. Na wykarmienie przez rok 40 milionw godujcych obecnie w Afryce potrzeba tylko 2 mld dolarw... Tajemniczy wirus SARS z Chin, powodujcy nietypowe zapalenie puc, zabi ju ponad 100 osb na trzech kontynentach. Niektrzy prorokuj, e epidemia moe przebi AIDS. Dwch pierwszych chorych z podejrzeniem SARS, ktrzy wrcili z Dalekiego Wschodu, hospitalizowano w Polsce. Od powietrza, godu, kleru i wojny zachowaj nas Panie! POLSKA Premier Miller zaproponowa, aby przedterminowe wybory odbyy si w czerwcu 2004 r. (razem z wyborami do Parlamentu Europejskiego). Prezydent, o dziwo, popar propozycj premiera. Co nam si jednak wydaje, e prawdziwy mczyzna skoczy przed czasem... Mamy ju dwa plany ratowania finansw kraju. Autorem jednego jest minister Koodko, a drugiego minister Hausner. Plany po czci s bardzo rozbiene. Rzd musi wybra. Stawiamy na Hausnera, czarnego konia SLD, po zupenym zajedeniu Millera przez komisj sejmow. Na prob miociwie nam panujcego Glempa Watykan zdj z Polakw kar grzechu za nieuczestniczenie w mszy i prac w dni uroczystoci kocielnych: witego Jzefa (19 marca), Apostow Piotra i Pawa (29 czerwca) i Niepokalanego Poczcia NMP (8 grudnia). Uroczysto Wniebowstpienia Paskiego zostanie przeniesiona z czwartku 40 dni po Wielkanocy na najblisz mu niedziel. My, ciule z redakcji FiM, eby si w tym wszystkim nie pogubi, na wszelki wypadek wcale do kocioa nie chodzimy. Czonkowie zarzdu Fundacji Polsko-Niemieckiej Pojednanie bezprawnie pobrali za lata 19982000 premie w wysokoci 94 tys. z na beret. Wrd nich byli Jan Parys (ROP, AWS) i Jan Turczyski, byy pose (ZChN) i byy szef Poczty Polskiej, z ktrej odszed po skandalu finansowym. Po co staruszkom kombatantom II wojny pienidze? Katoprawica ma duo wiksze potrzeby i WARTOCI! KRAKW Na awie oskaronych zasiad 07.04.2003 r. (po szeciu latach od sformuowania aktu oskarenia!) pose Platformy Obywatelskiej, Janusz Lewandowski. Byy minister przeksztace wasnociowych w rzdach J.K. Bieleckiego (IXII 1991) i H. Suchockiej (VII 1992X 1993) jest oskarony o nieprawidowoci w prywatyzacji, m.in. pomijanie korzystniejszych ofert, powiadczanie nieprawdy w antydatowanym dokumencie, nienaliczenie odsetek karnych i doprowadzenie do mechanizmu samofinansowania si zakupu. Straty setki milionw zotych. Razem z Lewandowskim (ktry idzie w zaparte) oskarony jest byy urzdnik jego ministerstwa, Tomasz G., i dwaj krakowscy biznesmeni Andrzej G. i Henryk K. Lewandowski, mimo oskare, bryluje w mediach jako ekspert od gospodarki i polityki. To taka polska specyfika. TARNW W ramach stronienia od polityki biskup Skworc skrytykowa na antenie Radia Plus powstanie Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia. Skrytykowa take Marka Dyducha za antyklerykalne wypowiedzi. Skworc stwierdzi, e sprawiedliwo nakazuje paci czowiekowi za prac. Tak skomentowa fakt utrzymywania katechetw i kapelanw przez pastwo. Tylko dlaczego pastwo paci za prac wykonan na rzecz Kocioa?! NIEMCY Antyamerykaskie nastroje. Kardyna Georg Sterzinski z Berlina popar bojkot amerykaskich towarw w Niemczech. Natomiast noblista Guenter Grass porwna wypowiedzi Busha do przemwie bin Ladena, gdy obydwaj przemawiaj jzykiem religijnego fundamentalizmu. Domaga si take pocignicia Amerykanw do odpowiedzialnoci za zbrodnie wojenne w Iraku. Zwycizcw jeszcze nikt nigdy nie osdzi. IRAK onierze amerykascy ogosili, e w skadzie amunicji znaleli wielk ilo gazw bojowych. Kilku z nich trafio nawet do szpitala z objawami zatrucia gazem musztardowym. Nazajutrz okazao si, e znalezisko byo magazynem rodkw ochrony rolin. Spokojnie, prdzej czy pniej bro masowego raenia w Iraku po prostu MUSI SI ZNALE...! Midzynarodowe organizacje dziennikarzy potpiy amerykaski atak na hotel Palestyna w Bagdadzie, gdzie mieszkali wycznie dziennikarze. Zginli reporterzy: agencji Reutera, telewizji hiszpaskiej oraz Al-Dazira. Dziennikarze nazwali atak zbrodni wojenn. Czyby Amerykanie nie chcieli w Iraku adnych wiadkw...? USA Nagrod Pulitzera (dziennikarski Nobel) w kategorii Suba Publiczna otrzymaa gazeta Boston Glob za cykl artykuw demaskujcych skandal pedofilski w archidiecezji bostoskiej. A u nas, kiedy nagrody Pulitzera dla Faktw i Mitw za codzienne zmaganie si ze zmow milczenia...? oto jeden z komentarzy do tej wiadomoci na portalu onet.pl INDIE/PAKISTAN Po inwazji na Irak s kolejni kandydaci do zbombardowania. Rzecznik MSZ Pakistanu, Aziz Ahmed Chan, zaprosi Amerykanw do ataku na Indie za amanie praw czowieka w Kaszmirze i niestosowanie si do rezolucji ONZ. Z kolei szef MSZ Indii zaproponowa wadzom USA zbombardowanie Pakistanu, ktry nie jest pastwem demokratycznym, popiera terroryzm i ma bro atomow... ...ale nie ma ropy. A przy okazji jak dobrze mie ssiada... KUBA Wiecznie mody Fidel Castro, korzystajc z zamieszania w Iraku, podj walk z opozycjonistami. Przeprowadzono rewizje w caym kraju, aresztowano 80 osb. Sdy na poczekaniu wydaj wyroki nawet po 20 i 25 lat wizienia. Moe to w sumie lepsze ni jakie strajki na plantacjach trzciny, comandante Walesa, okrgy st, senior Balcerowicz, konkordat, gd, bezrobocie...

KOMENTARZ NACZELNEGO

Kundel rnie gupa


oci i pienidze to temat stary jak Mieszko Stary. Biskupi i ksia, jak przystao na dentelmenw, nie chc za bardzo o pienidzach rozmawia, zwaszcza o swoich. Oni je po prostu maj. A s to pienidze due i jako ywo nie w pocie czoa i nie ku poytkowi spoecznemu zarobione. Jednake pasoytowanie Kocioa na organizmie demokratycznym wymusza w kocielnych gowach, a nastpnie w strukturach pewne zachowania dostosowawcze. Innymi sowy skoro wszdzie tyle jawnoci w yciu spoecznym i politycznym, a pierwsze pytanie do nowego ministra czy prezesa brzmi: Ile pan bdzie zarabia? Koci musi choby stwarza jakie pozory pierestrojki. Pozwalaj wic biskupi nawet na pewn ograniczon krytyk, zwaszcza jeli ogranicza si ona do przeprania kupki kocielnych brudw, bez wnikania w prawdziw kup kamstw lecych u rde papiestwa. Zupenie inna sprawa, kiedy kundelki zaczynaj szczeka nazbyt gono i natarczywie. Fakty i Mity szczekaj i gryz od trzech lat z gr i dowiadczyy ju wielokrotnie na swym psim grzbiecie paskiego bata. Najpierw wyrzucenie na p roku z sieci RUCH-u. Nastpnie krucjata w sdach pod przewodem byego marszaka Kerna. Pniej byo opieprzenie rzdu przez episkopat podczas niedawnych obrad komisji wsplnej. Za co? Za to, e rzd pozwoli na zarejestrowanie partii antyklerykalnej! O innych pomniejszych podjazdach nie wspomn. Permanentnie gazeta nasza jest dyskredytowana w tak zacnym pimie jak Niedziela, ale rwnie w brukowcach: Rzeczpospolitej, Naszym Dzienniku, Gosie, Naszej Polsce, Tylko Polsce itd. Kocikowi redaktorzy nie wiedz lub nie chc wiedzie, e tym samym kamienuj prawd. Niewtpliwie jednak na biskupim garnuszku atwo mona si do tego przyzwyczai. Bywaj te inne kundelki uczulone na czarny kolor, ktre ujadaj krtko, acz bolenie, bo znienacka. Zaczy jak przystao na wiate kobiety parlamentarzystki Krystyna Sienkiewicz i Izabela Jaruga-Nowacka. Ostatnio do ich grona doczyli panowie sekretarz generalny SLD Marek Dyduch i wicemarszaek senatu Ryszard Jarzembowski (przeciwnik IPN-u, a wczeniej ratyfikacji konkordatu). Gabinetw tych pastwa jeszcze nie ostrzelano, ale ich wysokie stanowiska s wystarczajcym powodem do tresury, jakiej im natychmiast udzieliy obce sumienia polskiego narodu. Przypomnijmy, e sekretarz Dyduch czuje si stamszony przez Koci, marzy mu si ycie w pastwie demokratycznym, mimo i jest ono katolickie; a Koci jego zdaniem (niczym ladacznica?) coraz wicej chce, chce i chce i cignie (z) lewicy. Zgodnie z ewangeliczn zasad drugiego policzka oraz wielowiekow tradycj Kocioa z obu panw kruchtowi zrobili idiotw i wyzwali ich od najgorszych. A kto jest najgorszy? Komunici i czekici, czyli Dyduch oraz budowlacy-betoniarze, czonkowie najwyszych wadz PZPR w latach 80., czyli Albin Siwak, czyli Dyduch i Jarzembowski. Biskup Tadeusz Pieronek (ostrzegaem, e to tylko malowany libera) da do zrozumienia, e Duduch jest gupi, bo nie wie, co to jest pastwo wieckie, i rozumie je w tych kategoriach, w jakich zostao stworzone przez batiuszk Stalina, tzn. pastwo, w ktrym nie ma miejsca na ludzi wierzcych. Dyduch zapewne myli (a ja si z nim zgadzam), e to Pieronek jest gupi, bo przypisuje sekretarzowi pogldy, jakich ten nie ma i nie wyrazi. Natomiast z dalszych wypowiedzi Pieronka wynika, e pastwo wieckie powinno by zamknite i wrogie wobec osb niewierzcych, a take dla (niekatolickich) wyzna religijnych, tolerancji seksualnych i innych.

Arcybiskup yciski mwi wprost o chorobie psychicznej sekretarza SLD: wiadcz one (wypowiedzi Dyducha J) o jakim stanie emocjonalnym, gdzie, wtedy gdy wewntrzne problemy i ktnie nie stwarzaj perspektywy szybkiego rozwizania, najatwiej jest znale zewntrznego wroga i straszy nim. Troch w tym racji, bo faktycznie Koci i Watykan to nasi wrogowie zewntrzni jak najbardziej. Jak zwykle szczytem bezczelnoci popisa si gwny ekonom episkopatu ks. Jan Drob: Koci katolicki nie prowadzi adnej dziaalnoci gospodarczej i nie jest opacany przez pastwo, tylko z tacy, i dalej: Nie znam wypowiedzi Dyducha, ale nie wiem, na ktry Koci te pienidze id, bo na pewno nie na katolicki kama publicznie gwny kamca episkopatu. Istnieje moliwo, e Drob, idc w zaparte, powiedzia katolicki, wic... nie powiedzia rzymskokatolicki! Stosowania tego typu wybiegw dla dobra Kocioa uczono i mnie w seminarium duchownym. Takich reakcji oczywicie naleao si spodziewa, tak samo jak odcicia si Millera czy Oleksego od odwanych wypowiedzi kolegw, cho zdrada swoich boli najbardziej. Co natomiast niezmiennie zaskakuje i oburza w coraz czstszych potyczkach sownych coraz wyszych rang liderw SLD z wysokimi rang liderami Kocioa, to bezgraniczna wprost bezczelno tych ostatnich. Skd si bierze tak wielkie chamstwo w ustach piewcw ewangelii made in Krk? Ot ludzie ci s starannie dobierani ju w seminarium, co prawda jeszcze nie pod wzgldem chamstwa, bo ono przychodzi pniej. Spord wszystkich klerykw w szkole mioci, wyawia si tych, ktrzy ucz si cae dnie z przerwami na modlitwy, s bezkonfliktowi, bez wpadek przechodz 6 lat studiw, donosz na kolegw. Innymi sowy kujony i lizusy! Tylko ci maj szans na krajowe lub zagraniczne studia doktoranckie, a co za tym idzie na biskupstwo i jeszcze wysze zaszczyty. Te dwie powysze cechy, w poczeniu z pen dyspozycyjnoci i karierowiczostwem, skadaj si na klasycznego hierarch, oddanego bez reszty Kocioowi. Nic zatem dziwnego, e dla ludzi spoza wasnego rodowiska zwaszcza dla domniemanych wrogw oraz dla dawnej ojczyzny pozostaje ju tylko chamska arogancja i postawa roszczeniowa. Jzef Glemp, gubernator nadwilaskiej prowincji Rzymu, nigdy nie przeprosi za nazwanie Polakw niepokornych wobec Kocioa (z grubsza poowa narodu) szczekajcymi kundelkami. Zreszt, sowa przepraszam, od czasu jak zosta biskupem, chyba nikt nigdy od niego nie usysza. No to niech ju tak zostanie, e Dyduch, Jarzembowski, Szenborn i Jonasz, pospou z feministycznym betonem to nic innego jak jedna wielka zgraja kundli. rebours prymas i reszta biskupw to, powiedzmy, czystej krwi dobermany. C, mwi si trudno. Tyle e bywa i tak, jak niedawno u moich ssiadw na wsi, pod odzi. Kiedy psu, kundlowi, zapachniaa suka dobermanka polaz do niej, do ssiedniego gospodarstwa... razem z bud. I zern t bur suk jak chcia. A buda i acuch nie przeszkodziy mu ani troch... JONASZ PS Kochani, wielu z Was skary si, e o Faktach i Mitach dowiedziao si niedawno, e nie wida nigdzie adnej naszej reklamy. Niestety, inne media niezmiennie nam jej odmawiaj. Oto w jakim kraju yjemy! Caa nadzieja w Was, wiatych i Odwanych Czytelnikach FiM. Nocie kaganek owiecenia w swoich rodowiskach, niejeden Wam za to serdecznie podzikuje, gdy stanie si ordownikiem naszej wsplnej sprawy.

POWIEDZ O NAS SWOIM ZNAJOMYM!

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

RELIGIA PANUJCA PRZELADUJE

ieszycie si wolnoci wyznawania innej religii ni niemiosiernie w Polsce panujcej? Tak? No to wiedzcie, e jestecie elementem kryminogennym i macie ju zaoon policyjn teczk! Weszlimy w posiadanie bulwersujcego dokumentu obrazujcego stan polskiej tolerancji religijnej. Dowodzcego, e w nagonk przeciwko ideowym rywalom Kocioa katolickiego angauje si wieckie, cho podbite przez Watykan, pastwo ze swoim aparatem przymusu. Oto komendanci miejscy i powiatowi policji wojewdztwa pomorskiego otrzymali przed kilkoma tygodniami wytyczne podpisane przez m. insp. Witolda Murczkiewicza, naczelnika Wydziau Prewencji KWP w Gdasku. Z naszych ustale wynika, e autorem dokumentu jest podlegy mu kom. Dariusz Kaszubowski. Oddajmy im gos: Uprzejmie informuj Pana Komendanta, e analiza nadesanych do Wydziau Prewencji KWP w Gdasku informacji dot. rozpoznania sekt destrukcyjnych i nowych ruchw religijnych przez jednostki terenowe Policji woj. pomorskiego w 2002 roku, jednoznacznie wykazaa, e prowadzone dziaania w tym zakresie s niewystarczajce. Ze wstpu wynika, e inwigilacja trwa ju od pewnego czasu. A kog dotyczy? Lista jest duga. Na jej czele wiadkowie Jehowy, a dalej baptyci, zielonowitkowcy, adwentyci oraz szereg innych organizacji religijnych. Dodajmy, e wszystkie z wymienionych funkcjonuj w Polsce legalnie.

T olerancja paki
Przypomnijmy, e ju w marcu 1999 roku wicepremier Janusz Tomaszewski w trakcie spotkania Komisji Wsplnej Rzdu i Episkopatu z dum poinformowa biskupw o powstaniu Midzyresortowego Zespou ds. Nowych Ruchw Religijnych: Odbyo si pierwsze posiedzenie rzdowego zespou do spraw sekt. Tworz go przedstawiciele MSWiA oraz ministerstw: Sprawiedliwoci, Edukacji i Zdrowia, a jego koordynatorem jest wiceminister spraw wewntrznych. Mao kto wie, e dwa miesice wczeniej odbyo si w Komendzie Gwnej Policji spotkanie, w ktrym uczestniczy m.in. ojciec Jacek Gauszko, prowadzcy Dominikaskie Centrum Infordotyczce m.in. skamacji o Nowych RuKonstytucja Rzeczpospolitej Polskiej du osobowego grupy chach Religijnych (wycig z art. 53): z uwzgldnieniem i Sektach. Dominikaprzywdcy, liczby nin ubolewa nad pol1. Kademu zapewnia si wolno sumienia i religii (...) czonkw, struktury skim zbyt liberal2. Wolno religii obejmuje wolno wyznawania lub przyjspoecznej, wieku nym prawem i apemowania religii wedug wasnego wyboru (...) i pci. Oczekuj od lowa do policjantw 5. Wolno uzewntrzniania religii moe by ograniczona miejskich i powiatoo aktywn kontrol jedynie w drodze ustawy (...) wych komendantw nad sektami. 7. Nikt nie moe by obowizany przez organy wadzy pupolicji oceny zgodWydawa by si blicznej do ujawnienia swojego wiatopogldu, przekona noci dziaania ugrumogo, e sprawa zdereligijnych lub wyznania. powania religijnego cha razem z AWS. z zasadami wspyOkazuje si jednak, cia spoecznego oraz tajemniczo wigilacji. Otrzymalimy odpowied, e nasze pastwo niezmiennie i wci brzmicych ustale na bazie e nie, e absolutnie, nic podobnepeni rol suebn wobec Krk, rwwsppracy z organizacjami i ingo... itp. Gdzie wic ley prawda? nie w kampanii przeciwko watykastytucjami zajmujcymi si ww. Czy to moliwe, e akurat na Pomoskiej konkurencji. ciganie bandyproblematyk. atwo si dorzu, i wycznie tam, pastwo staje tw, gwacicieli i wszelkiej maci szumyli, e chodzi o lokalnych po stronie jedynie susznej watymowin moe poczeka, gdy panobiskupw i proboszczw Krk. kaskiej organizacji religijnej w jej wie policjanci po cywilnemu suDziaania maj mie charywalizacji z innymi religiami i wiabowo uczestnicz w spotkaniach rakter, ktry w nowomowie potopogldami, a policyjna centrala nic wiadkw Jehowy! licyjnej okrela si jako wieo tym nie wie? ANNA TARCZYSKA lopaszczyznowy, bowiem: W zakresie rozpoznania przedPastor Andrzej Siciski, sekretarz Kocioa Adwentystw Dnia miotowych zagadnie niezbdSidmego: Jestem zbulwersowany istnieniem takich wytycznych na jest staa wsppraca i wzai wymienieniem w kontekcie rozpoznawania sekt destrukcyjnych jemna wymiana informacji polegalnie dziaajcych Kociow i zwizkw wyznaniowych. Jeli midzy pionami prewencji i kryzakada si przy tym udzia policyjnego pionu kryminalnego to rominalnym oraz sztabem policji. zumiem, e zdaniem autorw dane Kocioy oraz ich wyznawcy eby przypadkiem nic nie maj szczeglne inklinacje ku popenianiu przestpstw. Tragiczn zgino, znowu zakadaj niepomyk jest te umieszczanie problematyki wyznaniowej tu obok prawomylnie wierzcym teczsubkultur modzieowych i chuligaskich wybrykw pseudokibiki: Materiay z przeprowadzocw. A c oznacza polecenie Ustale na bazie wsppracy.... nych czynnoci i poczynionych Czyby miay nas recenzowa Dominikaskie Orodki ds. sekt? Bo ustale winny by gromadzone o niezalenych nie syszaem. Obawiam si, e zmierzamy w strow teczkach zagadnieniowych dot. n rzeczywistoci orwellowskiej, gdzie s rwni i rwniejsi. ww. problematyk, co jest szczeglnie wane dla potrzeb analiPastor Adam Sawicki, Koci Chrzecijaski Nowe Przymierze: tycznych i sprawozdawczych. Jestem zaszokowany, czyby zmieniono Konstytucj? Czy kto O komisarzu Dariuszu Kaszubowzarzuca nam popenienie przestpstwa? Dziaamy zgodnie z praskim z Wydziau Prewencji KWP wem i nic nie mamy do ukrycia. Zupenie nie rozumiem, dlaczego w Gdasku pisalimy po jego wystpie policja mogaby interesowa si nasz wsplnot. u Rydzyka w nocnych Rozmowach niedokoczonych (Tajni badacze Przewodniczcy Zygfryd Adach, Zwizek Wyznania wiadkw Pisma FiM 5/2002). Policjant Jehowy: Z pokor przyjmujemy wszelkie skierowane przeciwko przyzna wwczas, e nawet legalnie nam niegodziwoci, nauczyy nas tego lata dowiadcze. My z nifunkcjonujce organizacje relikim nie walczymy. Wierz, e zostaniemy pozostawieni w spokogijne (niebezpieczne sekty jak ju. Powiadomi wasz Redakcj, jeli zaobserwujemy przejawy poje okreli) s poddane inwigilicyjnej inwigilacji. lacji. Poprosilimy o interpretacj wystpu wczesnego rzecznika Komendy Gwnej Policji, Pawa Biedziaka, byego ksidza zreszt. Stwierdzi: Albo policjant to ciki idiota, albo kto si podszy pod niego. Sam Kaszubowski w rozmowie z dziennikarzem FiM prbowa wycofa si ze swej wypowiedzi: Chyba by tam kto o podobnym do mojego gosie (sic!). Jaki unik zastosuje teraz? Majc w rku niezbity dowd, zwrcilimy si ponownie (pro forma, bo przecie policja nie kamie) do Komendy Gwnej Policji z pytaniem, czy wsplnoty religijne poddane s zainteresowaniu noszcemu znamiona in-

terapeutycznym (promocja zdrowia psychicznego, poszerzania wiadomoci, medytacje, itp.); wszelkiego rodzaju uzdrowicieli (stosujcych niekonwencjonalne metody medyczne); jasnowidzw, wrbitw, itp.. e ci ostatni bd mieli kopoty, zapowiedzielimy ju dawno, relacjonujc postanowienia warszawskiego Sympozjum Egzorcystw (Apage... FiM 49/2002), ale jaki jest cel ustale dotyczcych zarejestrowanych kociow?

Czujc najwyraniej niedosyt informacyjny (czyby Centrala naciskaa?), Murczkiewicz rozkazuje: W tym celu naley w szczeglnoci ustali dziaajce w podlegym rejonie subowym grupy o charakterze: religijnym (zarejestrowane jako kocioy i zwizki wyznaniowe, stowarzyszenia oraz nie zarejestrowane dziaajce jawnie i w sposb ukryty);

O inwigilowaniu przez policj pomniejszych, legalnie dziaajcych zwizkw wyznaniowych ju pisalimy, ale nikt z nas nie mia w rku tajnego dokumentu, ktrym dysponujemy teraz. Autorzy bardzo precyzyjnie wskazuj podlegym funkcjonariuszom kierunek zainteresowa: Prowadzone w obrbie zagadnienia rozpoznanie uwzgldnia powinno dane

Z NOTATNIKA HERETYKA

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
Czy Olkowi i Leszkowi ten chwyt si uda? To zaley. Przede wszystkim od tego, jak (i czy) Miller obroni si przed KOMISJ (pisalimy o tym tydzie temu) oraz od zdarze innego rodzaju podczas najbliszych tygodni. Oto na zasadzie deus ex machina wyrasta w Polsce polityk nowy, ktrego coraz czciej i chtniej sucha lewicowy elektorat. Myl o Jerzym Hausnerze. Go ma plan oywienia gospodarki, m.in. przez realne obnienie podatkw. Ma te wizj wcale niegupi, a w odrnieniu od aroganckiego bufona Koodki da si lubi. Hausner uwaa, e naley przede wszystkim walczy z obszarami ubstwa, z tzw. wykluczeniem spoecznym, z bezrobociem. A nie drze si jak Koodko: dawa, dawa i jeszcze raz dawa. Ministerstwo kierowane przez Jerzego Hausnera z dnia na dzie stao si przedziwnym tworem: takim rzdem wewntrz rzdu i ani Koodko, ani Miller nie bardzo wiedz, co z tym fantem zrobi. Wypieprzy gocia? Awantura gotowa. Zostawi, te niedobrze, bo w ten sposb pokazuje si ludziskom wasn indolencj. I tak le, i tak niedobrze. Radz przeczyta w Internecie program Hausnera (www.mpips.gov.pl). Ciekawa to lektura i moe si jeszcze okaza, e kto inny jako premier wprowadzi nas do Unii, a nawet i zaprosi do referendum. Za pp. Olek i Leszek mog si nieco przeliczy. Czy tak si stanie? Moe... Przynajmniej w Faktach i Mitach tak si mwi. MAREK SZENBORN

GASKANIE JEA

Mwi si
Pamitacie ten czas, gdy telefonistka z midzymiastowej czya nas z Pcimiem Dolnym i pord trzaskw poczenia, nie mogc dokadnie podsucha, o czym rozmawiamy krzyczaa co chwil: Mwi si???. Wprawdzie wiele si zmienio, ale nadal mwi si. Mwi si, e mamy tzw. wojn na grze. Innymi sowy, dwaj duzi chopcy nie lubi si i robi sobie psikusy. Kiedy mielimy czasy Wasy (Boe, przebacz!), a wtedy wszystko wygldao prociej i janiej. Lechu wywala Kaczorw wiadomo za co, a Kaczory pluy na niego te wiadomo z jakiej przyczyny. Henryk Wujec czu si odwoany, Falandysz skada dymisj, a Wachowski lata po kapcie. Durne to byo, enujce, lecz... jakby mniej zakamane. Dzi mwi si wszdzie o konflikcie premiera z prezydentem, o wojnie na grze. Lecz szary Kowalski nijak nie jarzy, o co w tym wszystkim chodzi. Moe Leszek uwid Jol, moe Olek zazdroci mu wyksztacenia, niewykluczone w kocu, e obaj panowie za bardzo raczyli si wyborn whisky Michnika i nakadli sobie po pysku w Juracie. A moe po prostu chodzi o spraw star jak wiat, czyli o podzia wpyww i kompetencji, a wic o wadz... Ostatnio obaj panowie wystpili przed kamerami, nieszczerze si do siebie umiechajc; zrobili niedwiedzia i to ju w salonach Warszawki wystarczyo, aby gruchna plotka, e mwi si, i adnej wojny ju nie ma i nastpi pokj. Akurat... Miller przy okazji zbratania z Kwachem ogosi, i wybory bd przyspieszone znacznie i nastpi wiosn za rok. No wic mamy cud! Wadza zapowiada oddanie wadzy, ot tak... sama z siebie... za darmoch... na wiele miesicy przed terminem. Koniec wiata? Dupa jak mawia Ferdek Kiepski. Jak wiat wiatem adna wadza nie odesza za darmo. Zawsze bya jaka cena. A ta jaka jest? Zaraz Wam powiem... O UNIJNE REFERENDUM CHODZI, KOCHANI!!! Ty ju i tak jeste out, wic jeli chcesz przej do historii jako ten, ktry wprowadzi Polsk do Unii; jak chcesz, eby gwniarze uczyli si o tobie w podrcznikach, to sobie odpu i zapowiedz dymisj szepn Lechowi na ucho Olek, bo jemu te chodzi o przejcie do historii... no i moe jeszcze o reelekcj pod postaci Joli. I tak si stao. Opozycja uspokoia si i ju teraz dzieli przysze fotele, bo ma ten komfort, e wie, kiedy zacznie si kampania wyborcza. A gosujcy w referendum obywatele znw chwilowo odzyskali wiar w uczciwo wadzy.

Prowincjaki
Na dworcu kolejowym w Piotrkowie Trybunalskim zasab pewien mczyzna. Stranicy miejscy wezwali karetk pogotowia. Lekarz dokadnie zbada pprzytomnego pacjenta i kategorycznie stwierdzi, e chory jest... zdrowy. Ambulans odjecha, a mczyzna czu si coraz gorzej. Stranicy zawieli go do szpitala przy ul. Rakowskiej. Lekarz dyurny potwierdzi diagnoz swego kolegi z pogotowia i orzek, e chory... jest zdrowy i pewnikiem symuluje. Stranicy miejscy maj jednak wyczulone nosy na wd, a tej nijak u nieprzytomnego nie wyczuli. Szukali wic innego szpitala, bo symulanta adnym sposobem nie mona byo namwi, eby wsta i wzi swoje oe... Nie zdyli poszuka, gdy zdrowy chory... zmar. Tak to jest, kiedy zdrowy nawet za cen wasnego ycia! stara si udowodni lekarzom, e s debilami.

UMRZE ZDROWO

Na boisku jednostki wojskowej we Wrocawiu odbywa si mecz piki nonej midzy Soteksem Wrocaw a Poloni Mioszyce. Wrocaw wanie prowadzi 5:1, kiedy na boisko weszli uzbrojeni onierze pod wodz dwch podoficerw. Wojacy... zaaresztowali wszystkich zawodnikw, dwch trenerw, gromad widzw oraz przypadkowych przechodniw, ktrzy na swoje nieszczcie wyprowadzili pieski na spacer w okolicach boiska. W krtkim czasie przybya andarmeria wojskowa i policja. Spisano dane z dowodw osobistych wszystkich uczestnikw meczu. Zszokowanym aresztantom wyjaniono, e w zwizku z wojn w Iraku nikt nie moe przebywa na terenie jednostki, bowiem wojsko jest w stanie podwyszonej gotowoci bojowej! No i co tam prezydent i premier pitol, e nie jestemy w stanie wojny z Irakiem?!

DIHAD WE WROCAWIU

Motorniczy tramwaju numer 10 w Trjmiecie postanowi zrobi zakupy. Okazao si, e nie ma przy sobie forsy. Gapciu zostawi portfel w domu. Niewiele mylc, zatrzyma przeludniony tramwaj, zamkn go, aby nikt z pasaerw nie umkn i zgrabnie wyskoczy z pojazdu. Przesadzi potek, wdrapa si na skarp, wyszed na chodnik i stan karnie w kolejce do... bankomatu. Odczeka swoje, pobra szmal i spokojnym kroczkiem wrci do tramwaju. Podobno pasaerowie do tej pory maj rozdziawione kopary ze zdziwienia. Niech si frajerstwo cieszy, e nie leciao samolotem... Opracowa A.R.

MOTORNICZY BANKOMATU

MYLI NIEDOKOCZONE, UROJONE

WIAT WEDUG RODANA

Proboszczu, puknij si w eb
eks w klerykalnej Polsce jeszcze nie jest cigany listem goczym, ale jest ju na licie podejrzanych. Kilka lat temu, jeszcze za czasw przydupasw, tych Buzkowych, kocielnych, Pastwowa Inspekcja Handlowa przeprowadzia kontrol sex shopw i doczepia si do... wibratorw. Wibratory zostay zaatakowane za brak... instrukcji obsugi. Nie znam nazwiska tego pacana (urzdnik jak zawsze jest anonimowy), ktry domaga si instrukcji obsugi wibratora, ale obawiam si, e ju dzi facio pracuje nad zakazem sprzeday szczoteczek do zbw bez dokadnego opisu ich stosowania. By czas, kiedy sex shopy stay si w Polsce obiektem szczeglnie paranoicznego ataku. W Lesku pod miejscowy sklepik udaa si pewnego dnia procesja kocielnych ludzi, ktrzy przed drzwiami ustawili dwumetrowy krzy blokujcy wejcie. Autorem akcji by miejscowy proboszcz. Waciciel sex shopu, nie obawiajc si kltwy, ci krzy i przenis go w poblie plebanii. Proboszcz zaatakowa go z ambony, wyzywajc od diabelskich pomiotw. W pewnej parafii w Lubelskiem proboszcz podj godwk w protecie przeciwko sex shopowi. Sklep zosta zlikwidowany. W Toruniu ksia i przykruchtowe staruszki przeprowadzili wielk kampani reklamow w celu zniszczenia ogniska zarazy. W Zakopanem Klub Inteligencji Katolickiej wymusi na wadzach zamknicie sex shopu. W odzi proboszcz zbiera podpisy wrd... szkolnej dziatwy na protecie przeciwko sex shopom. Z trybuny sejmowej grzmieli rycerze Rydzyka: opuszaski, Nowina-Konopczyna, Wrzodak, Giertych, Stryjewski, Czarnecki, Niesioowski, Macierewicz oraz czowiek bez nazwiska Marek Jurek. W Chemie Lubelskim, Tarnowskich Grach, Olsztynie, Biaymstoku, Gdasku policjanci inspirowani

przez sutannowych przeprowadzili naloty na wypoyczalnie kaset wideo z grzesznymi filmami. Jeszcze dalej posza Prokuratura Wojewdzka w Olsztynie, ktra zarekwirowaa kasety w firmach producenckich, twierdzc, e filmy zawieraj treci pornograficzne. Kto rozsdny, chyba sprztaczka, zwrci uwag prokuratorkom, e kada kaseta opatrzona jest foli oraz napisami ostrzegawczymi wykluczajcymi moliwo obejrzenia ich przez cnotk lub ksidza i jego kuzynk. Wtedy prokuratura, aby wesprze si autorytetem naukowym, zwrcia si do pani doktor z gdaskiego szpitala psychiatrycznego. Ona obejrzaa zarekwirowane kasety i wystawia opinie. Jedn z nich, o filmie Busen Super Star, przytaczam: ...jest to pokaz patologicznego, olbrzymiego biustu, jako rda ekscytacji seksualnej, ogldactwa, fotoogldactwa, miejsca do kopulacji i wytrysku nasienia, zachta do wyrafinowanego seksu z uyciem wibratorw i nieparzystej liczby partnerw. Szczegln groz przejmuje doktork film Fettes Saumonster, poniewa bardzo gruba kobieta podnieca w nim mczyzn, z ktrych jeden jest chudy, a drugi ysy w okularach. Najdalej idzie nieoceniony papcio Rydzyk, ktry atakuje Internet za pornograficzne treci i apeluje o wyjcie z sieci prawdziwych katolikw. Sam na swojej stronie internetowej, reklamuje najostrzejsze porno i portale homoseksualne (FiM nr 46/2002) I tak stare chopy i baby bawi si w zawracanie kijem Wisy. Na szczcie, jeli chodzi o kowe sprawy, chroni nas (jak na razie, chyba e kto chodzi do spowiedzi) prawo do prywatnoci. Proboszczu, puknij si w eb! Jeli zlikwidujemy te wszystkie grzeszne namitnoci, to niewiele ci z rozkosznego ycia zostanie. ANDRZEJ RODAN

Powstaje telewizja TRWAM. Jaka ona bdzie zaley od tego, jak wszyscy kochajcy Pana Boga, Matk Najwitsz, Koci i Polsk, bd wsppracowa w jej istnieniu... Mamy do zaoferowania Pastwu bardzo dobre odbiorniki satelitarne, a w nich talerz, konwerter, dekoder cyfrowy, uchwyty do montau z gwarancj i serwisem. Ich koszt 440 z. Prosimy Was o modlitw... (o. Tadeusz Rydzyk, Nasz Dziennik, 1.04.2003) Katolik polski ma si pozby polskiego lku przed Zachodem i nawraca go. (Nasz Dziennik 2930.03.2003) Bezskuteczna jest prba obrony rodzicw przed zorganizowan demoralizacj prowadzon w szkoach pod nazw edukacji seksualnej. (j.w. 31.03.2003) Odwiedzanie hipermarketw w niedziel jest nie do pogodzenia z moralnoci chrzecijask. (Rycerz Niepokalanej, marzec 2003) Niech w waszym domu znajdzie si obraz religijny. To musi by pikny obraz. Jezusa, Rodziny witej, Matki Najwitszej z Dziecitkiem. Jeeli Czstochowska, niech to bdzie wierna kopia. Wyrana. Niech dzie bdzie witany i egnany pacierzem. I to od najmodszych lat, od Zrb Bozi pa. Dziecko w stron obrazu zrobi Boziu, pa, pa, przele causa, a potem zacznie si modli. Na klczkach. Nie szkodzi, e dziecko jeszcze sabo wymawia, e nie pamita, e nie rozumie, e nie pojmuje, e myli. (Ks. Mieczysaw Maliski, Dziennik Polski, Internet, 4.04.2003) W propagandzie tolerancji w programach szkolnych wida jak na doni tendencj ideologw nowej ery czy nowej Europy, gdzie pene prawa obywatelstwa ma uzyska wszelkie zo moralne, wszelkie zboczenia, zwyrodnienia, podoci moralne i rozmaite dewiacje. Wyrazem tolerancji bdzie pochwalanie wszelkich obrzydliwoci moralnych, natomiast kto, kto bdzie protestowa przeciw publicznej demoralizacji, zostanie okrelony jako nietolerancyjny i nawet moe by oskarony przed Trybunaem Ochrony Praw Czowieka. (Czy tolerancja jest cnot?, Nasz Dziennik, 28.03.2003) Wybraa Z.W.

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

NA KLCZKACH
prodek w zwalczaniu choroby, a zdrowie moe da tylko Bg. Jednak najpierw trzeba zapaci... o dziwo, nie Bogu, a ksidzu. Co ma napenianie ksiych kieszeni zotwkami do wyzdrowienia wiernych? Proboszcz zruga owce. Jeli bdziecie skpi, nigdy nie bdziecie bogaci mwi i da wiernym recept, w jaki sposb maj si wzbogaci. Pamitajcie, e to, co dajecie na tac, zostanie wam zwrcone w dwjnasb. Dlatego dajc mao, mao dostaniecie i zawsze bdziecie biedni wyjani w przystpny sposb. Droga krzyowa i Gorzkie ale s w Gbinie obowizkowe. Sprawdzam obecno, a z tymi, ktrych nie byo, bd rozmawia osobicie zapowiedzia wadca parafii. P.

PODATKIEM W PLECY
Czy mona podnie podatki, nie mwic o tym? W Polsce tak. W padzierniku 2002 r. Sejm zmieni ustaw o podatkach i opatach lokalnych. Na licie patnikw podatku dopisano zdanie: Samoistny posiadacz czci nieruchomoci gminy.... Oznacza to, e od tej pory podatek naoono na wszystkich, ktrzy wynajmuj sklepy czy mieszkania od gminy. Nowelizacj podpisa prezydent. W styczniu i lutym br. wszyscy, ktrzy wynajmuj cokolwiek od gmin otrzymali decyzje, w ktrych ustalono wysoko podatku od nieruchomoci. Czynsze take poszy w gr. Jak obliczyli eksperci Zwizku Rzemiosa Polskiego w skrajnym przypadku opaty wzrosy czterokrotnie. Setki drobnych rzemielnikw dostay kolejny cios w pochylone ju plecy. MP

w Wietnamie). Dla przypomnienia: posiadanie najmniejszej iloci narkotykw jest w USA zabronione, karane wieloletnim wizieniem i konfiskat majtku. Czerwonoarmiejcy gwacili i rabowali po wdce, US Army uywa amfy. Postp technologiczny wida goym okiem. MP

MEDIA NA SUBIE

i Hercegowin. Usuny Czas podaje nawet terminy, trasy, ceny i numery telefonw, pod ktrymi udzielane s informacje. Parafialne biura podry nie pac adnego podatku od prowadzonej przez siebie dziaalnoci gospodarczej. Reklam te maj za darmo. A konstytucja zapewnia rwne traktowanie podmiotw gospodarczych... A.C.

HOTEL Z PUSZKI
Zakonnicy zgrupowani w czeskim stowarzyszeniu misjonarzy Identes wpadli na pomys budowy w gminie Chucheln kompleksu kocielnego w ksztacie gwiazdy betlejemskiej. Jednym z gwnych elementw budowli ma by centrum hotelowo-kongresowe. Przygotowano ju tysice specjalnych puszek na ofiary. Tym sposobem wierni, dajc na Koci, bd dawa na zakonny geszeft, cho doprawdy jedno i drugie jest biznesem. BKJ Peter Arnett (na zdjciu) sawny korespondent wojenny CNN (jako jedyny nadawa bezporednie relacje z bombardowanego Bagdadu w trakcie Pustynnej Burzy), a nastpnie NBC, straci prac po tym, jak na antenie telewizji krytycznie oceni amerykask operacj militarn w Iraku. Zatrudniony przez brytyjski dziennik Daily Mirror ju w pierwszym artykule stwierdzi, e Amerykanie nie chc wiarygodnych rde informacji, ktre s dla nich przyczyn wielkich problemw. Facet ma 68 lat, pracuje w mediach, a dziwi si jak dziecko! PN

KIBIC MARYJA
Reprezentacja Polski w pice nonej przygotowujca si do meczu z San Marino odwiedzia (01.04.2003 r.) sanktuarium maryjne w Kakowie-Godowie. Najwitsza Panienka okazaa swoj wdziczno: polscy katolicy pokonali katolikw z San Marino 5:0. Radzimy, dla zbudowania wiary, sprbowa tego samego przed meczami z Brazyli, Wochami, Niemcami... A.C.

DOMOKRCY
Koci stosuje nowy sposb wycignicia pienidzy od wiernych, jednoczenie lokalizujc darczycw. Upowszechnia si praktyka, e zaadresowane, niezaklejone koperty aktywici wkadaj w drzwi (w caym bloku). Wewntrz znajduje si proba o wsparcie parafii z przypomnieniem, e ofiar mona odliczy od podatku. Datek naley woy do otrzymanej zaadresowanej ju koperty, o czym informuje napis na niej. Dzieje si tak np. w Szczecinie, Supsku i Gdasku. Oprcz darmowego zastrzyku finansowego, proboszcz moe wpisa do wyjtej spod wadzy pastwa kartoteki, pod jakim adresem mieszkaj ofiarodawcy. A naiwni wiadkowie Jehowy godzinami rozmawiaj z nimi o kocu wiata. Uczcie si od ksiy! M. Psyk

onet.pl. Andrew Carlssina aresztowao FBI pod zarzutem wykorzystywania nielegalnie zdobytych informacji. Ten jednak twierdzi, e... przyby w wehikule czasu z roku 2256, skuszony ocen naszej teraniejszoci jako okresu najgorszych inwestycji giedowych (odmawia ujawnienia jedynego dowodu, jakim jest wehiku czasu, w obawie, e technologia mogaby trafi w niepowoane rce). Carlssin cign na siebie uwag agentw, dokonujc inwestycji w grupie wysokiego ryzyka i za kadym razem zarabiajc majtek. Teraz siedzi w areszcie, ale negocjuje uwolnienie. W zamian za pozwolenie na powrt do przyszoci chce zdradzi historyczne fakty: gdzie ukrywa si Osama bin Laden i jakie jest lekarstwo na AIDS. FBI jako nie jest przekonane do wersji Carlssina i twierdzi, e bdzie on tak dugo siedzia, dopki nie zdradzi, skd mia tajne dane giedowych firm. PaS

McCARTNEY DLA PAPIEA


Eks-bitels, Paul McCartney, wystpi 11 maja w rzymskim Koloseum. Z uwagi na blisk odlego Watykanu myli o zastpieniu goniejszych utworw balladami, by jak twierdzi nie budzi JPII. Media spekuluj, e to kpina, gdy McCartney jest zaciekym, bezwyznaniowym antyklerykaem. W wywiadzie dla Readers Digest stwierdzi, e wszelka zinstytucjonalizowana religia jest zaka ludzkoci. PaS

PSIE WYCHODKI
Niecodzienn inwencj bysn prawicowy prezydent Lubina Robert Raczyski. Wdepn w psie gwno i jak Archimedes zakrzykn przed dziennikarzami, e ma pomys. Ot jeszcze w tym roku wybuduje... okoo 40 wychodkw dla psw i drugie tyle w przyszym. Bd to miejsca okolone palami, wysypane piaskiem i sprztane raz w tygodniu. Bdc w Lubinie wychodkw miejskich dla ludzi nie zauwaylimy... J.Sz.

P KILO RELIGII
Okazuje si, e religia moe nadwery krgosup. Jak donosi Dziennik Wschodni tornister ucznia pierwszej klasy szkoy podstawowej, w zalenoci od planu lekcji, way od ptora do trzech i p kilograma. Dziwnym zbiegiem okolicznoci, wrd podrcznikw pierwszoklasisty najcisza jest kompletnie zbdna w publicznej szkole ksika do religii, ktra way a p kilograma!!! Lekarze tymczasem ostrzegaj, e ju dwukilogramowy tornister jest dla rosncego dziecka sporym obcieniem, ktre moe spowodowa wady krgosupa, kolawo kolan oraz paskostopie. A.K.

BEN LADEN W MTV?


Jest spora szansa, e ju niedugo w brytyjskim MTV pojawi si ben Laden. Nie chodzi jednak o synnego terroryst Osam bin Ladena, a o jego bratanic Waffy ben Laden, ktra zamierza nagra pyt z muzyk pop. 26-letnia prowokujca brunetka Waffy nie jest ortodoksyjn muzumank: pali papierosy, nie stroni od dobrych alkoholi i nosi minispdniczki. Twierdzi rwnie, e ze wzgldu na udzia wuja w al-Kaidzie nie lubi swojego nazwiska. Wida nie rozumie jeszcze prawide show-biznesu. Ile musiaa si namczy Madonna, eby zdoby popularno! PN

DIHAD ZA RODINU BABILON SADDAMA


Amerykanie obiecuj, e nie bd bombardowa zabytkw Iraku. Na licie zakazanych celw znalazo si podobno 4 tys. takich miejsc. Per jest Babilon z bram bogini Isztar i wiszcymi ogrodami krlowej Semiramidy. O ile bram zrekonstruowano, to o ogrodach przypominaj jedynie tabliczki wskazujce, gdzie mieci si jeden z siedmiu cudw wiata. Irackie wadze odbudoway te paac Nabuchodonozora i prowadz intensywne prace archeologiczne na tym terenie od 30 lat. Na zrekonstruowanych zabytkach mona przeczyta: Zbudowane przez Saddama Husajna, syna Nabuchodonozora. PaS Rosyjscy muzumanie ogosili dihad przeciwko Stanom Zjednoczonym poinformowa najwyszy mufti Rosji Tagat Taduddin. Muzumanie rosyjscy maj rzeczywiste rodki, ktrymi mog wpywa na USA. Przede wszystkim bdziemy zbiera ofiary i zorganizujemy fundusz. Za te pienidze bdziemy kupowa bro do walki z Ameryk i ywno dla narodu Iraku zapewnia Taduddin. Bdzie to druga wita wojna w historii rosyjskiego islamu. Pierwszy dihad zosta ogoszony w 1941 r. przeciw Niemcom. MARH

POLICJA IDZIE Z BOGIEM


Sd Okrgowy wyda wyrok na poznask policj. Komenda Wojewdzka musi zwrci parafii ewangelicko-augsburskiej dziak pooon przy ulicy Taborowej w Poznaniu. Powd: przed wojn by tam cmentarz. Niechlujstwo urzdnikw, ktrzy raz zabierali dziak parafii, a raz j oddawali, kosztuje policjantw 8 tys. z miesicznie. Od 1998 r. komenda zapacia parafii cznie ponad ptora miliona zotych. Prba odkupienia dziaki przez policj skoczya si niepowodzeniem. Komenda pokada teraz nadziej w Sdzie Najwyszym, do ktrego trafi wniosek o kasacj wyroku. Gdy ten odrzuci wniosek, a nowe negocjacje skocz si na niczym, policjanci strac siedzib komendy miejskiej dla Poznania, rusznikarni i centrum szkolenia. MP

PRZYBY Z PRZYSZOCI
350 milionw dolarw w dwa tygodnie zarobi na giedzie 44-letni Amerykanin, ktry zacz gr z 800 dolarami w kieszeni donis portal

PRZEMODLI ZALICZY
Lokalne czasopismo Czas Brodnicy, jak na Katoland przystao, posiada sta rubryk zatytuowan: Z naszych parafii. C zatem dzieje si w naszych parafiach? Kwitnie interes pielgrzymkowy! W jednym zaledwie numerze znajdziemy informacj, e z niewielkiego miasteczka wyjedzie a siedem kocielnych wycieczek... pardon, pielgrzymek. Przy okazji modw mona zaliczy Portugali, Hiszpani, Francj, Wochy, a nawet Boni

PAJ I LATAJ
Wyjania si sprawa coraz czstszych pomyek amerykaskich onierzy. A to przez przypadek zestrzel swj samolot, a to zbombarduj konwj czy wesele. Okazao si, e US Army pa. Jak twierdz dowdcy, po amfetaminie wojacy s bardziej odporni na stres, znikaj ich lki i strachy. Dlatego te przeoeni j polecaj (tak jak to robili podczas Pustynnej Burzy, a wczeniej

BOGU TRZEBA PACI!


Jeli mylicie, e w chorobie pomog wam lekarze i lekarstwa, to si mylicie grzmia z ambony ksidz Mieczysaw podczas niedzielnej mszy w Gbinie (gm. Ustka). Wedug niego, lekarstwa to jedynie

POLSKA PARAFIALNA
czonkowie jego orszaku usiedli w kuchni. Gospodyni, przyjmujc ksidza, nie miaa pojcia, co dzieje si za drzwiami. Po pitnastu minutach, gdy wikary wychodzi, otworzyam drzwi i zobaczyam organist ze suchawk w rku, a ten zmieszany natychmiast opuci mj dom. Pani Ann kocielny urzdnik nacign na sto zotych, ale byli i tacy, ktrzy do rachunku musieli dopaci nawet sto pidziesit zociszw. Ludzie mwi, e to skandal i e trzeba co z tym zrobi. Niekt-

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

a oryginalny pomys umilenia sobie nudnego uczestnictwa w koldzie wpad organista jednej z parafii w okolicach Jordanowa. Chodzc z ksidzem od domu do domu, wymyka si z izby przyj do pomieszczenia, w ktrym znajdowa si telefon, i korzystajc z nieuwagi gospodarzy zajtych czoobiciem przed wielebnym, wydzwania pod numery zaczynajce si od 0-700. O tym, e koldnicy zostawili po sobie nie tylko puste koperty i ochlapan chaup, mieszkacy wioski dowiedzieli si z rachunkw telefonicz-

Czarny Piotru (cd.)


O gonej sprawie zatrzymania najwikszego w Polsce oszusta, 37-letniego Piotra O. (o ktrym pisalimy w FiM nr 13/2003), rozmawiamy z Andrzejem Wasiakiem (na zdjciu), rzecznikiem prasowym Prokuratury Okrgowej w Lublinie. Piotr O. to chyba krl polskich oszustw. W jaki sposb zosta namierzony przez organa cigania? Do Prokuratury Okrgowej w Lublinie w ubiegym roku wpyny materiay od Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Wskazano w nich na nieprawidowoci na kontach bankowych nalecych do Piotra O. W informacji GIIF sugerowa, e zachodzi podejrzenie prania brudnych pienidzy. Gdzie sigaj jego zagraniczne powizania? Trudno jest mwi o powizaniach. Moemy tylko powiedzie, gdzie przebywa. By w USA, Kolumbii, Panamie i prawie wszystkich krajach europejskich. Na czym polegay dokonywane przez niego przestpstwa? Na dzie dzisiejszy Piotr O. ma przedstawionych 9 zarzutw. Wymieni te najwaniejsze. W listopadzie 1998 r. w miejscowoci Badhamburg w Niemczech usiowa wyudzi pienidze z Deutche Banku i Dresdner Banku. Wprowadzi do obiegu dwa czeki rozrachunkowe opiewajce na kwot 2 mln wczesnych DM. Korzyci nie osign, bo faszerstwo zostao wykryte. W grudniu tego samego roku, rwnie w Niemczech, podrobi woskie dokumenty; paszport, kart identyfikacyjn, prawo jazdy. Za pomoc lewego paszportu otworzy rachunek w Dresdner Banku na nazwisko von Hochberg. W 1999 r. we Frankfurcie n. Menem wykorzysta podrobion wosk kart identyfikacyjn. W okresie od maja 2001 do lutego 2003 r. w Bigoraju, Lublinie i innych miejscowociach na Lubelszczynie nie ujawni organom podatkowym swoich dochodw. Narazi tym samym Skarb Pastwa na straty w kwocie nie mniejszej ni 18,5 mln z. Dwukrotnie ofiarami Piotra O. byy firmy z odzi. Wobec jednej z nich zobowiza si do porednictwa w uzyskaniu 6 gwarancji bankowych na czn kwot 150 mln dolarw. Obietnic nie zrealizowa, ale koszty wasne uzyskania kredytu w wysokoci 215 tys. z od firmy pobra. Podobnie postpi w czerwcu 2001 r. Znw obieca zaatwienie kredytw bankowych i inwestycyjnych na 150 mln dol. Tym razem za przysug, ktrej nie wykona, zainkasowa 120 tys. z zaliczki. Jakie wartociowe przedmioty zatrzymano Piotrowi O.? Na jego kontach zostao zabezpieczone kilkaset tysicy zotych oraz dobra materialne: mercedes brabus wyceniony na ponad 700 tys. z, dwa bmw warte po mniej wicej 600 tys. z. Ponadto dwa zegarki firmy szwajcarskiej, kady wart okoo 150 tys. dol. Najwicej emocji wzbudzi trzeci zegarek z limitowanej serii 25 wyprodukowanych na wiecie. Ten nalecy do Piotra O. mia numer pierwszy. Wyoony by ponad 500 diamentami. Ten unikalny egzemplarz, nie biorc pod uwag jego wartoci kolekcjonerskiej, moe by wart nawet 2 mln z. Zajlimy ponadto nieruchomoci zapisane na czonkw rodziny Piotra O. Znajduj si one w jednej z podlubelskich miejscowoci. Prawdopodobnie pienidze na ich zakup przechodziy przez konta Piotra O. Znaleziono u niego szereg kopii dokumentw w jzyku angielskim. Wskazuj na to, e Piotr O. moe posiada walory w innych bankach, ewentualnie powizania z osobami na terenie caej Europy. Co czy oszusta z Polski z gwiazd brazylijskiej piki, Romariem? Zadawalimy pytania, skd na jego koncie znalazy si tak olbrzymie kwoty. W ledztwie ustalilimy, e przeszo przez nie co najmniej 6 mln dolarw. Cz tych pienidzy, tj. ok. 5 mln dolarw, otrzyma od synnego brazylijskiego pikarza, Romaria. Twierdzi, e dosta je za swoje doradztwo finansowe. Sprawdzamy to. Na czyje zlecenie dziaa Piotr O.? Na razie jako podejrzanego mamy tylko Piotra O. Obecnie ustalamy, czy by z kim jeszcze powizany, czy te nie. Prokurator okrgowy w Lublinie wystpi z wnioskiem o pomoc prawn do Panamy i trzech pastw Europy Zachodniej. Przygotowywane s wnioski do kolejnych krajw, gdzie odnotowano operacje na jego koncie, dokonywane za pomoc zotej karty jednego z bankw szwajcarskich. Jak mona scharakteryzowa Piotra. O.? Ma 37 lat. To czowiek, ktry biegle wada jzykiem angielskim i niemieckim, nienagannie ubrany, z nienagannymi manierami. Twierdzi, e posiada obywatelstwo wielu krajw, m.in. Wielkiej Brytanii, Watykanu. My stwierdzilimy, e posiada tylko paszport polski legalnie wydany. Czy to prawda, e handlowa zotem na wielk skal? Przewija si taki dokument, e w jednym z bankw w byej Jugosawii ma zdeponowanych okoo 8 tys. ton zota (!!!). Niewiarygodne! Czy to nie jest tylko wytwr jego fantazji? Czy on nie jest przypadkiem chory na umyle? Przyznaj, e miaem te same obiekcje, kiedy po raz pierwszy usyszaem o tej sprawie. Natomiast pewne namacalne fakty z jego dziaalnoci, o ktrych wspomniaem wczeniej, o czym wiadcz. Nieruchomoci s, samochody s, zegarki s, na koncie kilkaset tysicy zotych. Robi zakupy za kilkadziesit tysicy z w lubelskim Media Markt. Wtedy te zosta zatrzymany przez funkcjonariuszy CB. Piotr O. mwi o swoich znajomociach na dworze ksicym w Emiratach Arabskich. W zamian za samochody Hyundai dla potrzeb dworu ksicego, Korea miaaby otrzymywa za jego porednictwem arabsk rop... Uff! Dzikuj za rozmow. MIROSAW CHODNICKI Fot. Autor

Organista onanista
nych. Byy one podejrzanie wysokie, nawet jak na okres Boego Narodzenia. Ci bardziej dociekliwi zamwili wic billingi rozmw i... oniemieli z wraenia. Wydruki pokazyway czarno na biaym, e kto dzwoni pod numery randek z panienkami! Jeszcze wiksze byo zdumienie wacicieli telefonw, kiedy sprawdzili daty owych rozmw. Wszystkie pasoway jak ula do terminw duszpasterskich wizyt. Oszukani parafianie dopiero poniewczasie przypomnieli sobie, e gdy klczeli przed dobrodziejem i gdy ten gaska ich dzieci po gwkach oraz rozdawa wite obrazki, nie byo przy tym organisty. Do Anny B., u ktrej kolda przypada na sylwestra 2002 roku, zgodnie z miejscowym zwyczajem przybieeli najpierw ministranci z owym wanie organist i kocielnym. Kiedy do domu wszed wikary,

rzy zapowiadaj nawet, e jeli proboszcz nie wycignie wobec oszusta adnych konsekwencji, wicej razy koldy w ich domu nie bdzie. Nikt jednak nie zdecydowa si donie policji o przestpstwie. A organista czy to ze strachu, czy te ruszony wyrzutami sumienia, odda pienidze za seksowne rozmowy. Co mi odbio usprawiedliwia si, proszc o wybaczenie. Proboszcz parafii nie chce rozmawia z dziennikarzami. Wygosi za to pomienne kazanie o przebaczaniu. Pewnie, ludzka rzecz pogada. (jot)

gonitwie po laury trzeciej edycji konkursu Mistrz Mowy Polskiej wystartowa abp yciski. Wielki Kanclerz KUL znalaz si w 32-osobowym gronie nominowanych do udziau w plebiscycie. Erudycja abp. yciskiego nie robi wikszego wraenia na lubel-

Krasomwca
skiej prowincji. Metropolita, jak tylko moe, stara si unika spotka oko w oko z plebsem. Ludziska nie kapuj, gdy grnolotnie zwraca si do nich arcypasterz. Zamiast wsuchiwa si w jego sowa, siedz z rozdziawionyni japami jak na tureckim kazaniu. Arcybiskup gromi i poucza. Oto kilka przykadw. Ostatnio na przykad sekretarza generalnego SLD, Marka Dyducha porwna do Albina Siwaka. Proaborcyjne stanowisko Unii Europejskiej z poowy ubiegego roku nazwa przejawem mylenia, ktre atwo moe prowadzi do analogii miedzy Bruksel a Moskw. Wedug niego jeden z wczeniejszych artykuw o papieu opublikowany na amach Trybuny napisany by jzykiem gomukowskich

aparatczykw w wersji najbardziej zaciekego ataku na Koci. Arcybiskup uwielbia polityk, do ktrej ma specyficzny stosunek. Ludzi, ktrzy maj inne ni on podejcie do jakiego problemu nazywa biurokratami i demagogami, cho demagogia jest wanie jego domen. Gdy w lipcu ub.r. porwnywa unijnych urzdnikw do ludzi Moskwy, jednoczenie zastrzega, e takie porwnania s mu obce i traktuje je jako naduycie, protestujc jednoczenie przeciwko takiemu myleniu! Natomiast zdolnociami oratorskimi arcybiskupa najbardziej zafascynowane s rodowiska naukowe, twrcze, artystyczne itp. Arcypasterz woli wic brylowa na sympozjach, konferencjach i w dyskusjach panelowych oraz w konkursie na mistrza mowy polskiej. O tym, kto zostanie tegorocznym mistrzem, zadecyduje picioosobowe jury, skadajce si z wybitnych jzykoznawcw. Zdolnoci krasomwcze, gitko i styl jzyka bd ocenia: Jan Miodek, Halina Zgkowa, Jerzy Bralczyk, Andrzej Markowski, Walery Pisarek i... Danuta Waniek. Rozstrzygnicie konkursu nastpi w czerwcu 2003 r. M.CH.

Pomroczno jasna Wasy juniora blednie w porwnaniu z prawnicz akrobacj, do ktrej doszo w sprawie ksidza snajpera. Ju od roku przed Sdem Rejonowym w widnicy toczy si proces 45-letniego ksidza Andrzeja Sz. oskaronego o to, e w grudniu 2000 roku z okien plebanii parafii w. Andrzeja Boboli odda kilkanacie strzaw z karabinka pneumatycznego do trjki modych ludzi siedzcych spokojnie na pobliskiej awce. Adriann R., Roberta G. i Tomasza S. uratowaa ucieczka i schronienie si za pobliskimi drzewami. Zostay im na pamitk podziurawione rutem kurtki. (FiM nr 49/2002). Zgodnie z polskim standardem, dla ochrony dobrego imienia ksidza, Sd Rejonowy prowadzi spraw za zamknitymi drzwiami. Cho bardzo powoli, zmierzaa ona do finau (poszkodowanych wzywano przed oblicze sdu po kilka razy) na 26 marca br.

Patent na misjonarza

przewidziano definitywne jej zakoczenie w I instancji. Wyrok jednak nie zapad, za to pad rekord absurdu. Ot objawi si wiadek o kapitalnym jak twierdz obrocy ksidza znaczeniu dla rozstrzygnicia sprawy. Problem w tym, e jest to... misjonarz, ktry obecnie mieszka w Afryce. Teraz bdzie tak: sd zwrci si za porednictwem MSZ do wadz owego bantustanu o pomoc prawn i przesuchanie wiadka. By moe ktry ze widnickich sdziw wybierze si osobicie do afrykaskiego buszu. Upynie wiele miesicy (a najprawdopodobniej lat) i wreszcie bdzie mona przedawnion spraw umorzy. Tymczasem ksidz Sz. w nagrod za utrapienia otrzyma od kard. Gulbinowicza nominacj na atrakcyjne probostwo we Wrocawiu. Parafi pw. Trjcy witej przy ul. Krzyckiej 42 radzimy wic omija szerokim ukiem. Na odlego strzau. ANNA TARCZYSKA

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
pajczynie zwanej jarosawskim sprzysieniem prokuratorw mwi si w rodowisku prawnikw Podkarpacia ledwie szeptem. My pierwsi ten szept zamieniamy w krzyk krzyk oburzenia i trwogi. Dziaania tych prokuratorw, a zwaszcza wzajemna promocja i wprowadzanie krewnych na kluczowe stanowiska, do zudzenia przypominay klasyczne wzory mafijne informuje nas rzeszowski adwokat, wymieniajc litani nazwisk oraz przytaczajc biografie liderw. Janusz Drozdowski wylansowany zosta przez byego senatora Witolda Kowalskiego (AWS) i do 14 lutego ub.r. kierowa Prokuratur Okrgow w Rzeszowie. Po odwoaniu obj stanowisko w Prokuraturze Apelacyjnej, nadzorujc m.in. Wydzia ds. Przestpczoci Zorganizowanej. Uwaany za czowieka prokuratora Wodzimierza Blajerskiego z Prokuratury Krajowej, mistrza intrygi, ktry stworzy sie osobistych donosicieli (...), a podwadnych zaprzg do zaatwiania prywatnych porachunkw lub obrony swoich przyjaci, jak czytamy w jednym z oglnopolskich tygodnikw). on Drozdowski ulokowa w Prokuraturze Apelacyjnej, jej brata Krzysztofa Kowalskiego w Prokuraturze Rejonowej, za kuzyn, prokurator Krzysztof Piekosz, jest szefem Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszowa. Henryk Streit nadzorowa Wydzia VI ds. Przestpczoci Zorganizowanej jako zastpca i najbliszy wsppracownik oraz protegowany Drozdowskiego za jego kadencji w Prokuraturze Okrgowej. Kierowa ni w okresie luty-padziernik 2002 roku (po odwoaniu Drozdowskiego). Obecnie Streit jest szeregowym prokuratorem w Wydziale I Postpowania Przygotowawczego. To jest ostatni czowiek, ktremu powierzybym tak wadz, jak faktycznie do niedawna posiada, a w zasadzie posiada nadal charakteryzuje prokuratora wysoki rang funkcjonariusz policji. Ilustruje t opini m.in. znan w Rzeszowie spraw pogrek adresowanych do burmistrza Jarosawia. Sprawa dotyczy przetargu, ktrego ona Streita, mimo naciskw, nie zdoaa wygra. Pomimy pozostaych z towarzystwa wzajemnej adoracji (nasz informator zalicza do niego: Mariusza Kowala, Jadwig Jajug-Lis i Mariusza Chudzika), gdy to wanie za spraw Streita a cilej po ujawnieniu jego powiza ze wiatem przestpczym o sprzysionych zaczto mwi nieco mielej. Oto jak spada kurtyna. Rok temu Wydzia XX CB w Rzeszowie rozpracowywa zorganizowan grup przestpcz, m.in. wyudzajc kredyty z Oddziau Invest-Banku w Przemylu. ledztwo osobistym nadzorem obj z racji sprawowanej funkcji szefa Wydziau ds. Przestpczoci Zorganizowanej prokurator Streit. Policjanci zdoali zrekonstruowa mechanizm wyudze i wiodc w nich rol prezesa banku, Bogusawa P. oraz Mariusza M,

TO JEST POLSKA WANIE


w pierwszym proczu ub.r. skierowano do sdu zaledwie jeden akt oskarenia dodaje. Dopiero przeniesienie Streita do Wydziau Postpowania Przygotowawczego zwolnio hamulec ledztwa w sprawach jak si okazao jego znajomkw. Ot gdy panowie prezesi i panowie gangsterzy wyldowali w aresztach, zaczy wychodzi na jaw informacje o przyjani prokuratora z Bogusawem P. i znanakazali sporzdzi fikcyjn umow kupna-sprzeday samochodu, ktry ju od dawna by w posiadaniu Streita dowiaduj si w Centralnym Biurze ledczym. Na pytanie, czy rola, jak odegra Streit w procederze wyudze, kwalifikuje si do miana przestpczej, odpowiedzie ma Prokuratura Okrgowa w Lublinie. Dziwnym trafem sprawa trafia do matecznika Blajerskiego (w 1993 r. ten byy pose zasuony dziaacz ZChN, a wczeniej PZPR, zosta mianowany szefem lubelskiej Prokuratury Apelacyjnej, cho nigdy wczeniej nie by prokuratorem), skd bez szczeglnego zdziwienia dowiadujemy si z ust rzecznika prasowego prok. Andrzeja Wasiaka, e trzymiesiczne ledztwo nie zostanie przeduone (termin zakoczenia postpowa-

biznesmena z brany agencji towarzyskich i obrotu tzw. ywym towarem, uznawanego za mzg regionalnego gangu wymuszajcego haracze oraz handlujcego narkotykami. Dalszy postp ledztwa wymaga procesowego zabezpieczenia dokumentacji Invest-Banku oraz dokumentw kilku innych instytucji uczestniczcych w procederze wyudze, jednak prokurator Streit nie wyrazi na to zgody. Prezes P. to krysztao-

TRD W PAACU SPRAWIEDLIWOCI (3)

Sami swoi
wo uczciwy czowiek stwierdzi, odrzucajc wniosek CB o przedstawienie zarzutw szefowi banku i jego zastpcy, Bogdanowi S. Sprzeciwi si rwnie wystpieniu do sdu o ich tymczasowe aresztowanie. Po zbadaniu akt tej sprawy oceniem, e zarzuty i wnioski funkcjonariuszy CB byy uzasadnione. Nie mog stwierdzi, czy byy to zaniedbania, pomyki prokuratora czy jeszcze co innego. Notatk z moimi uwagami przekazaem drog subow do Prokuratury Krajowej mwi dzi prok. Wojciech Rycki, ktry od grudnia 2002 r. obj zwolnione przez Streita stanowisko zastpcy szefa rzeszowskiej prokuratury. Rozpracowywanie afery Invest-Banku utkno w martwym punkcie. Streit czu si niesamowicie mocny. Pamitam, e dopiero wtedy, gdy wok Blajerskiego zaczo si robi gorco (ujawniono wwczas skandaliczny wpyw jego politycznych koneksji na dziaania lubelskiej prokuratury w okresie, kiedy ni kierowa dop. red.), lekko spokornia, cho na krtko wspomina jeden z podlegych mu w przeszoci prokuratorw. Wygldao na to, e u nas w ogle nie istnieje zjawisko przestpczoci zorganizowanej, gdy

USTAWA O PROKURATURZE (wycig) Art. 14. 1. Prokuratorem moe by powoany ten, kto: (...) 2) jest nieskazitelnego charakteru. Art. 44. (...) 2. Prokurator powinien w subie i poza sub (...) unika wszystkiego, co mogoby przynie ujm godnoci prokuratora lub osabia zaufanie do jego bezstronnoci. Art. 45. (...) 4. Przy powoaniu prokurator skada lubowanie (...): lubuj uroczycie (...) kierowa si zasadami godnoci i uczciwoci; skadajcy lubowanie moe doda na kocu zwrot: Tak mi dopom Bg.
jomoci (co najmniej!) z Mariuszem M. Policjanci nieoficjalnie mwi nawet o zayoci cile zwizanej z biznesem gwnego podkarpackiego sutenera. Okazao si m.in., e prok. Streit by staym kredytobiorc banku, a jedn przynajmniej poyczk uzyska dziki sfaszowaniu dokumentw. eby mg j wzi, wsppracujcemu z bankiem wacicielowi autokomisu w Jarosawiu nia upywa 20 kwietnia br. dop. red.), cho kilku wiadkw jeszcze nie przesuchano, a prowadzca postpowanie prokurator zachorowaa na gryp. Oczywicie nikt dotychczas nie omieli si poprosi o wyjanienia samego Streita, ktrego mimo ewidentnie obciajcych faktw i dokumentw wspartych zeznaniami wiadkw wci chroni immunitet. Sprzysieni czuli si jeszcze na tyle mocni, by podj prb

rewanu. Jajuga-Lis, emocjonalnie zwizana z Drozdowskim (szczegy owego zwizania pomimy), a Streitowi zawdziczajca awans do Rzeszowa, tu po ujawnieniu sprawy kredytw bardzo energicznie podja (przewidywane do umorzenia) ledztwo przeciwko Markowi K., funkcjonariuszowi CB pomwionemu przez konkubin jednego z gangsterw o przyjcie apwki. Co wicej, na czele listy podejrzanych, ktrym zaplanowaa przedstawi zarzuty, umiecia szefa CB w Rzeszowie, m. insp. Wodzimierza Woniaka uwaanego przez sprzysionych za gwnego sprawc przykroci Streita. Bez wymaganego zatwierdzenia i omijajc drog subow, Jajuga-Lis wystpia o akceptacj swojego (?) pomysu do jake by inaczej Prokuratury Apelacyjnej (czytaj: do prok. Drozdowskiego). By to przejaw niesubordynacji. Poinformowaem o tym Prokuratur Krajow, a do Apelacyjnej wystpiem z wnioskiem, by ledztwo w sprawie Marka K. przekazano jednostce spoza naszego regionu mwi prokurator Rycki, odmawiajc komentarza na temat podtekstw dziaania swojej podwadnej. Chyba zrozumieli, e trac wpywy, wic teraz si przyczaj, eby odczeka. Prosz zwrci uwag na dziwn rezygnacj Kowala z kierowania Prokuratur Rejonow. Napisa, e wyczerpuje go nawa obowizkw mwi wspomniany na wstpie adwokat i dodaje: Tej hydrze nawet jednego ba nie odcili, wic prdzej czy pniej, znowu sprbuje si. JOANNA GAWOWSKA ANNA TARCZYSKA PS W ostatnich dwch numerach pisalimy o skandalicznych okolicznociach towarzyszcych tragicznej mierci sdziego Andrzeja Kreta, wiceprezesa Sdu Okrgowego w Rzeszowie. Prok. Magorzata Wilkosz-liwa, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej, poinformowaa nas, e ledztwo w tej sprawie zostaje wznowione, a poprowadzi je Prokuratura Apelacyjna w Katowicach.

Niech yj wibratory!
a premierze sztuki stawi si komplet widzw. I nic dziwnego. Laski Jarosawa Kamiskiego to ostra satyra na feminizm i rewolucj seksualn w Polsce. Czyli na co, czego nie ma! A co, czego nie ma, to co w sam raz dla reportera FiM. Tytuowe Laski to trzy przyjaciki: Aga, Olka i Kama, ktre podczas wieczoru panieskiego Agi podsumowuj swoje dotychczasowe kontakty z mczyznami oraz marzenia, ktre udao im si zrealizowa. Sentymentalny nastrj imprezy przerywa pojawienie si Robiego striptizera i atrakcji

wieczoru. Gdy okazuje si, e tancerz to pierwsza mio Olki, dziewczyny zaczynaj rozumie, e same wpakoway si w zwizki, w ktrych nie s podmiotami: Ja dla niego nauczyam si Kamasutry na pami, a zyski nie s warte powice; ja dla niego zaoyam aparat na zby, a teraz cigle mnie pytaj, jak ty robisz lask w tym kagacu. W kocu jedna z uczestniczek babskiego party wykrzykuje: Precz z chujami, niech yj wibratory!, no i zaczyna si... Dziewczyny urzdzaj swoisty sabat czarownic rozliczaj swoich byych i obecnych kochankw, molestujcych seksualnie szefw oraz wszystkich innych mczyzn, ktrzy im podpadli. Cay wieczr panieski komentuj Anio i Diabe. Anio twierdzi, e Polska to kraj, gdzie nic si nie dzieje. Nuda. adnej rewolucji ani obyczajowej, ani kulturalnej, ani nawet seksualnej.

Jednoczenie surowo ocenia okrutny art Absolutu (czyby aluzja do dobrej wdki?), kiedy to Szef zsya na ziemi Anioa, ktry stoi w rozwoju tylko ciut wyej od ludzi. Diabe, sceptyczny jak diabli, czarno widzi mskie moliwoci w porwnaniu z oczekiwaniami kobiet ldowanie telemarkiem, ale skok na bul. Cao uzupeniaj zgrabnie wplecione w sztuk rap songi oraz Pani Doktor (mocno kojarzca si z Michalin Wisock), ktra tumaczy wiat zgodnie z doktryn naukow. Mao kto uwiadamia sobie, e to dopiero drugie pokolenie kobiet w Polsce moe dokonywa wyboru, czy chce zdobywa wiedz, czy robi karier zawodow, czy wyj za m i rodzi dzieci twierdzi autor sztuki Jarosaw Kamiski. Jeszcze nie tak dawno 25-letni pann uwaano za stracon dla wiata, a przynajmniej za seksualnie podejrzan. Opisaem wiat, jaki znam, jaki znaj mode dziewczyny. Moe dziki tej sztuce poznaj go take ich rodzice. Spektakl wywoa wrd widzw duo miechu oraz sporo komentarzy. Wikszo twierdzia, e dobrze zagrane, dobra reyseria, e dawno si tak nie bawili, e sztuka mwi o prawdziwym yciu, o obalaniu mitu feminizmu i walce z wasnymi kompleksami za kad cen. PAWE A. NOWAK Fot. Autor

HOMOFOBIA

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
Na stronach Midzynarodowej Organizacji Uzdrowienia (nie myli z jedn z agend ONZ!) niejakiego Richarda Cohena czytamy m.in.: Nikt nie rodzi si homoseksualist. Kady moe wybra zmian. Tego, co wyuczone, mona si oduczy. Brzmi mio, problem jednak w tym, e nie mona tych twierdze dowie naukowo... Moliwe jest przejcie wszystkich trudnych etapw na drodze trwania w czystoci, porzucania homoseksualnych zachowa, a nawet przechodzenia z homoseksualizmu do heteroseksualizmu takimi cudownymi obietnicami kusz naiwnych katoliccy propagandzici. Chwal si, e s w stanie przeorientowa nawet do 30 proc. gejw i lesbijek, cho, jak przyznaje jezuita Mieczysaw Kouch, gwny w Polsce homoterapeuta, zdarzaj si przypadki, e skonnoci homoseksualne czciowo pozostan; bd si objawiay take u osoby yjcej w maestwie i majcej zasadniczy ton heteroseksualny szczeglnie w wypadkach zmczenia, depresji i poraek. Nie uniewania to jednak zmian, ktre ju si dokonay. Trzeba nie popada w zwtpienie i nie swj krzy.... Oto przykad prawdziwie jezuickiej przewrotnoci... Tak, uzdrawiamy! A jeeli nam nie wyjdzie, to reklamacji nie przyjmujemy. A co z pozostaymi 70 proc., ktrych nawet katoliccy spece nie s w stanie wyleczy? Nasz terapeuta (dwa magisteria i doktorat z filozofii!) radzi: Mona nauczy si wytrzymywa napicie wynikajce z nierozadowanego popdu seksualnego. Powiedzie sobie: bd y w celibacie. Szkoda, e ksidz doktor nie doda, a tak byoby uczciwie, e nierozadowane popdy prowadz do nerwic. O skutecznoci zaklinania samego siebie do ycia w celibacie mog wiele powiedzie katoliccy ksia. Tyle e w ich przypadku celibat jest wyborem wspieranym pono specjaln ask Bosk...

Koci okalecza
Odwaga pomaga osobom o orientacji homoseksualnej w przejciu procesu zdrowienia i dojrzewania obejmujcego wszystkie sfery ycia. Korzysta przy tym z osigni psychologii i psychoterapii. Tak reklam mona przeczyta na stronach www.oaza.de/odwaga/. Powysza wypowied sugeruje, e osoby homoseksualne s ze swej natury chore i niedojrzae, wymagajce leczenia. A co na to wspczesna medycyna?

Z deszczu pod rynn


Do katolickich grup wsparcia trafiaj na og osoby z tzw. dobrych katolickich domw, zwizane z Kocioem, niepotrafice sobie poradzi z wasnymi pragnieniami. Ludzie ci ju na starcie s skrzywdzeni przez Koci, zmuszeni do ukrywania si w homofobicznym, chrzecijaskim spoeczestwie, z napitnowanymi sumieniami, samotni i zastraszeni. Kiedy przychodz po ratunek, dowiaduj si, e homoseksualizm jest jednym z wielu przejaww pitna grzechu i braku mioci. Gdyby byli jeszcze za mao zgnbieni, to musz si dowiedzie, e charakteryzuj si na og zamkniciem w sobie i przyjmowaniem postaw i zachowa bronicych przed otwartym wchodzeniem w relacje z innymi, przeywaj ciemno, s zalknieni, a wiat pci przeciwnej jest dla nich zagroeniem. Zagubiony katolik homoseksualista zbombardowany takim stekiem bzdur, jeli w nie uwierzy, ju na pewno nadaje si do leczenia! Na stronach Opoki zamieszczono wypowiedzi czterech osb zwizanych z t organizacj, a bdcych w trakcie procesu terapeutycznego. Lektura tych wiadectw jest przygnbiajca unosi si nad nimi duch gbokiej depresji, nieakceptacji, samoodrzucenia. Oto owoce terapii katolickich szamanw-uzdrowicieli! yj w cigym poczuciu winy pisze kobieta o inicjaach A.G. Czy moe kogo zamordowaa? Nie, sze lat temu zakochaa si w innej kobiecie. Dziewczyna z detalami opisuje pieko, jakie przechodzia. Dlaczego? Od zawsze byam blisko Boga i moje sumienie nie dawao mi spokoju. Teraz jest w grupie i ju jej zdono wmwi, e jej skonnoci do kobiet s wynikiem... braku

Kiedy czyta si katolickie materiay ze stron internetowych grupy Odwaga albo OLSGT, ma si mieszane uczucia. Z jednej strony, mona si umia nad mnogoci bzdur i przesdw serwowanych tam najzupeniej powanie, z drugiej robi si przykro na myl o tych wszystkich, ktrzy padli ofiar kocielnej propagandy. Nikt im nie przywrci zmarnowanego ycia...

Nauka po katolicku
Trudno dociec, jakie to osignicia psychologiczne maj w owym leczeniu pomaga, bo wiatowa Organizacja Zdrowia w 1993 wykrelia homoseksualizm z listy chorb. Zdano sobie spraw, e jest on jedn z moliwych i uprawnionych orientacji seksualnych. Zdaniem wic wiatowej medycyny nie ma czego leczy. Odwaga kieruje si jednak w swej dziaalnoci nauczaniem Stolicy Apostolskiej, a gwnym jej celem jest pomoc osobom homoseksualnym w trwaniu w czystoci i odrzuceniu homoseksualnego trybu ycia. Tego typu organizacje korzystaj zawsze z usug przykocielnych, dyspozycyjnych naukowcw, ktrzy znajduj argumenty, aby broni katolickiej nauki. Jest to ten sam typ ludzi, ktry kiedy naukowo zwalcza bezbone nowinki Kopernika i Galileusza, a teraz dowodzi, e np. uywanie rodkw antykoncepcyjnych prowadzi do nowotworw, a prezerwatywa przepuszcza wirusa HIV. Niektrzy szczerze broni katolickich przesdw otumanieni autorytetem Krk, a inni robi to dla

pienidzy, opacani przez rozmaite przykocielne instytucje. W nieodlegych czasach, w podobnym duchu, inni profesorowie dowodzili wyszoci naukowego komunizmu nad kapitalizmem, a czowieka radzieckiego (w innym kraju rasy aryjskiej) nad reszt istot ludzkich. Zniewolenie umysw rodzi bowiem zawsze podobne skutki. Grupy takie jak Odwaga s katolick odpowiedzi na oglnowiatowy ruch emancypacji mniejszoci seksualnych. Sytuacja jest bowiem powana wedug ostronych danych naukowych 5 proc. kadej populacji

to osoby homoseksualne w skali Kocioa walka idzie zatem o 50 mln katolickich dusz i portfeli! Homoseksualici dystansuj si od katolicyzmu. Czasem przechodz do niektrych bardziej tolerancyjnych kociow protestanckich lub starokatolickich, albo zakadaj wasne, jak np. oglnowiatowy, liczcy setki parafii i dziesitki tysicy wiernych Metropolitan Community Church.

Sprzedawcy zudze
Na jakich zaoeniach opiera si wic antygejowska kontrofensywa?

o moe dziwi cho ksidz nie dojecha, ludzie si spowiadali. Mao tego robili to gono i publicznie. Takie niezwyke rzeczy dziay si na seminarium zorganizowanym przez minister Izabel Jarug-Nowack, penomocnika rzdu ds. rwnego statusu mczyzn i kobiet. Seminarium miao wymiar historyczny: byo to pierwsze spotkanie powicone problemom osb homoseksualnych zorganizowane przez przedstawiciela rzdu RP. Obecni byli przedstawiciele nauki (w tym czworo profesorw), instytucji pastwowych, mediw oraz organizacji reprezentujcych mniejszoci seksualne. Ze wzgldu na przewodni rol Kocioa zaproszono take jezuit, ksidza Jacka Prusaka, psychoterapeut reprezentujcego konserwatywny, popierany przez hierarchi nurt duszpasterstwa, nakazujcy gejom i lesbijkom leczenie i celibat, a ich skonnoci traktujcy jak... rodzaj nerwicy. Ks. Prusak niechtnie zgodzi si na udzia w seminarium. W ostatniej chwili jednak zrezygnowa, powoujc si na przyczyny niezalene od niego, a wywoujce jego zdziwienie, zaenowanie, a nawet gniew. Mwic po ludzku, ksiulo niechybnie dosta szlaban od przeoonych na kontaktowanie si z feministycznym betonem, jak poetycko nazwa przed rokiem minister

Jarug-Nowack krajan Prusaka, biskup Tadeusz Pieronek. Tak wic omina uczestnikw najwiksza atrakcja imprezy konfrontacja pseudonaukowych wywodw ksidza Prusaka z pogldami doborowej kadry krajowych uczonych. A dyskutantw miaby niepolednich, bo w spotkaniu uczestniczyli: nestor polskiej seksuologii profesor Andrzej Jaczewski i seksuolog profesor Zbigniew Lew-Starowicz. Obydwa auto-

w tzw. terapii awersyjnej, czyli traktowaniu homoseksualistw prdem w celu pozbawienia ich zamiowania do wasnej pci. Profesor Jaczewski z kolei prbowa terapii kobietami, tzn. szczu gejw pci przeciwn. Jak stwierdzi Jaczewski, w latach 60. i 70. uwaano, e homoseksualizm jest skonnoci nabyt, moliw do wykorzenienia bodcami przeciwnymi. Obaj seksuolodzy przyznali, i wspomniane terapie byy zupenie nieskutecz-

Spowied seksuologw
rytety medyczne potwierdziy, e w wietle osigni wspczesnej nauki homoseksualizm nie jest adnym zboczeniem, chorob ani dewiacj, ale normalnym dla czci populacji ludzkiej i zwierzcej zachowaniem seksualnym. Co ciekawe, profesorowie spontanicznie zaczli si te tumaczy ze swojej dziaalnoci terapeutycznej i publicystycznej sprzed lat. Nie wiadomo, czy lekarzy ruszyo sumienie, czy po prostu uprzedzili ewentualne kopotliwe pytania i ataki uczestnikw seminarium. I tak Lew-Starowicz z zaenowaniem przyzna, e w latach 60. uczestniczy ne, cho ta ostatnia dawno zarzucona przez nauk do dzisiaj jest stosowana w poradniach przykocielnych, gdzie maestwo jest zalecane jako rodzaj lekarstwa na homoseksualizm. Profesor Jaczewski zauway, e mimo pozytywnych zmian wprowadzonych do programu nauczania przedmiotu wychowanie do ycia w rodzinie przez minister Krystyn yback nadzieje na popraw edukacji seksualnej w kraju s nike, bo wikszo nauczycieli tego przedmiotu to absolwenci przykocielnych uczelni. Profesor Maria Szyszkowska zwrcia uwag, e nagminne powoywanie si osb

potpiajcych homoseksualizm na prawo naturalne jest nieuzasadnione. Istniej rne teorie tego prawa i akurat ta kocielna nie musi by zaakceptowana przez wszystkich. Ponadto w onie samego Kocioa rozmaicie tumaczono, co jest naturalne, a co nie. Za naturalne, czyli wywodzce si z zamysu Stwrcy, uznawano na przykad... niewolnictwo. Profesor Szyszkowska stwierdzia, e jedn z przyczyn, ktra uniemoliwia szersz dyskusj wiatopogldow, jest hipokryzja panujca w yciu publicznym. Kocioowi udao si bowiem zdominowa dyskurs publiczny i zastraszy tych, ktrzy maj inne pogldy. Pod tym wzgldem jest jeszcze gorzej ni w czasach PRL: wtedy przynajmniej obok katolikw mona byo jeszcze usysze i zobaczy w TVP innych jedynie susznych marksistw. Zupenym nieporozumieniem byo natomiast wystpienie profesora Mariana Filara, prawnika, ktry ku rozbawieniu zebranych zacz swoje wystpienie od trzykrotnego zapewnienia, e nie jest homoseksualist. Tumaczy take, e polskie spoeczestwo jest nietolerancyjne, bo jest... biedne i zestresowane. Innymi sowy, zdaniem profesora, byt ksztatuje wiadomo. Czyby zatem w Watykanie godowali? A.C.

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
mioci w rodzinie, cho ona sama twierdzi: Rodzice bardzo mnie kochaj... Dziewczyna o imieniu Ina te nie potrafi poda adnych dowodw skutecznoci katolickiej terapii: Mam wiadomo tego, e czeka mnie duo pracy i walki, ale nie zraam si tym i nie zaamuj. Od dawna czuem, e ze mn jest co nie tak. Nienawidziem siebie za to, jaki jestem, i nie znajdowaem drg wyjcia z mojego problemu wyznaje Pawe. Ale dziki grupie uzyskaem nadziej, e mog by normalny, zadowolony z siebie. Czyli tak naprawd znowu brak konkretw. A swoj drog, kto wmwi temu chopcu, e jest nienormalny czy aby nie Koci i wychowane przeze spoeczestwo? Mczyzna podpisujcy si imieniem... (nomen omen) Jonasz wyznaje: Moje szczcie w zmaganiu si ze skonnociami homoseksualnymi odnajduj przede wszystkim dziki Kocioowi. Ale, jak sam zauwaa, jest to szczcie w nieszczciu... Taki mniej wicej jest dorobek Kocioa w walce z problemem homoseksualizmu. Terapeuci szczyc si maestwami uzdrowionych, nie chc jednak przyj do wiadomoci, e eni si i za m wychodz na og ich wychowankowie biseksualici, a wic ludzie, ktrzy i tak mieli mniejszy lub wikszy pocig do pci przeciwnej. Takich nawrconych znajduje si czsto pniej w barach gejowskich, gdzie w chwilach saboci bywaj incognito, w tajemnicy przed onami (mami). W ubiegym roku media amerykaskie zdemaskoway w takim miejscu Johna Poulika eksgeja i dziaacza kocielnego. Koci bezwstydnie eruje na braku powszechnej i uczciwej edukacji seksualnej. W naszym zakamanym spoeczestwie i w rodzinach, w ktrych na og seks jest tematem tabu, modzi homoseksualici nie maj szans na pomoc w akceptacji samych siebie. Zwaszcza poboniejsi z nich przeywaj dramaty, by w kocu pa ofiar rzekomej psychoterapii, ktra czsto pogbia ich i tak aosny stan. Prdzej czy pniej nieomylny Koci zmieni zdanie na temat homoseksualizmu, rozwodw, celibatu i antykoncepcji. To tylko kwestia czasu, bo Koci zawsze dostosowuje si do wiata wtedy, kiedy zrozumie, e przegra walk i nie potrafi narzuci swojej woli spoeczestwom. Czy wtedy zapaci odszkodowania tym, ktrym zrujnowa ycie? ADAM CIOCH PS Aby da obraz rozmiarw indoktrynacji, jakiej ofiarami padaj katoliccy nawrceni homoseksualici, przytaczamy poniej, co oni sami pisz o sprawie abpa Paetza: Trzeba zaopiekowa si ranami Kocioa, nie pyta, czy winny, czy nie. Rany wymagaj opieki i troski, take rany zranionego Pasterza. Ludzi witych poznaje si po tym, e troszcz si o rany Kocioa, potrafi klkn, ucaowa, nie pytajc, kto winny, a kto nie. Dziwnym trafem o caowaniu ran wykorzystanych klerykw ani sowa. Kogo sotysem wybralicie? zagrzmia do swoich owieczek podczas kazania ksidz proboszcz Krzywaski. Bab w grzechu yjc, co nie przestrzega szstego przykazania! Stare przysowie susznie gosi, e gdzie diabe nie moe, tam bab pole. wicie w to wierzy proboszcz Sylwester Krzywaski, sprawujcy rzd dusz w maej, bo liczcej zaledwie 50 kominw wiosce Pogorzeliska, porzuconej

TO JEST POLSKA WANIE

Och, Ziuta!
przez Boga midzy Chocianowem a Polkowicami. Nie brakuje tu prawosawnych, chocia dominujc rol ma, oczywicie, Krk. To tutaj gospodarzy Jzefa Kleszczyska, baba inna od tych normalnych, udzielajcych si z reguy w kuchni i sieni, a okazyjnie w kku racowym. Jzefa nie podejmowaa te miejscowego dobrodzieja w sutannie za nogi, nawet na polnej drodze go spotykajc. Harda to jaka bestia, cigle by co kombinowaa, knua, taki babski ferment przemdrzay. Jakie ogniska organizuje, kka gospody, zabawy sylwestrowe i inne. Wianki wije, w grzechu yje, bo w konkubinacie. Stwierdzenie baba z jajami pasuje do niej jak ula. W styczniowych wyborach na sotysa Pogorzelisk, Jzefa Kleszczyska zdystansowaa innych kandydatw. Nawet ci, ktrzy na ni nie gosowali, chtnie zaakceptowali ten wybr. Dobrodziej Sylwester Krzywaski przy kadej okazji zapewnia, e do polityki to on si nie wtrca. Pod jednym wszake warunkiem: e na sotysa wybrany zostanie czowiek godny jego zaufania i poparcia. A tego Kleszczyska mie nie moga, bo od lat yje ze swym przyjacielem na kart rowerow. Ksidz publicznie powiedzia, e nie moe tolerowa jej prywatnego ycia, pozostajcego w sprzecznoci z szstym przykazaniem. Ironicznie z ambony zapyta, czy aby przypadkiem nie ma baba jakiego oficjalnego yczenia, np. przydzielenia jej VIP-owskiej awy w kociele podczas mszy, bo wtedy to on dopiero jej nagada. Jedyna jej szansa, to i si wyspowiada ze swoich grzechw. Jeli nie, to najlepiej by byo, gdyby... wyprowadzia si ze wsi. Kiedy rozmawialimy z p. Ziutk, twardo oznajmia, e nie ma zamiaru podda si tyranii wielebnego. Jest ju wyremontowana przez gmin wietlica w starej i nieczynnej ju szkole uczyni z niej centrum kulturalne. Bd spotkania z ciekawymi ludmi, integrujce zabawy, kko zainteresowa... zrobi ksidzu konkurencj. Do marazmu! Wyremontuje take drog do Jakubowa. Dlaczego nie ruszy z budow

kanalizacji, gazocigu? Ma swoje plany i to, co przed wyborami przyrzekaa, bdzie konsekwentnie realizowa. Wie pan, redaktorze, ja si moe za pno wziam za polityk, ale pomimo swoich 56 lat jeszcze nie zamierzam z niej zrezygnowa. Cywilnej odwagi mi nie brakuje, pana gazeta powinna te mi medal przyzna. Pyta pan, czy przyjm dyplom uznania za swoj postaw od Faktw i Mitw? Jasne, bdzie wisia na honorowym miejscu w chaupie! No i masz babo placek. Burmistrz Chocianowa Franciszek Skibicki ze spokojem komentuje zamieszanie w Pogorzeliskach: Nie odbieram tego zamieszania mwi jako konfliktu we wsi. Jeli ju jaki jest, to raczej taki bardziej osobisty. Spotkay si dwie silne postaci i si przemwiy. 7 lutego mamy sesj, wemie w niej udzia nowo wybrany sotys, Jzefa Kleszczyska, ktr znam i ceni. A co bdzie, gdy proboszcz zbuntuje cz wsi i przeprowadzi, jak zapowiada, drugie wybory? Jeli taka bdzie wola mieszkacw, to co ja mog w tym zakresie uczyni? Nic! Zadzwonilimy do ks. Sylwestra Krzywaskiego. Czy w dalszym cigu zamierza prostowa krnbrn owieczk? Nie byo adnego konfliktu, to kto z oszczercw wszystko zmyli. Ja ju jej dawno wybaczyem, tak jak Pan Jezus wybacza. Czy to nie jest cudowny proboszcz? JAN SZCZERKOWSKI Fot. Andrzej Lech

ani Maria z Chema pod koniec ubiegego roku otrzymaa przesyk, ktrej nadawc by Instytut im. ks. Piotra Skargi w Krakowie. W kopercie znalaza kalendarz z Matk Bosk Fatimsk... I list z prob o wpacenie na konto Instytutu kwoty do wyboru: 30 z, 50 z, 100 z (lub innej) wraz z imiennie wypenionym drukiem przekazu pocztowego. Mimo e niczego nie zamawiaa, wysaa 20 z. Szybko otrzymaa drug przesyk. Tym razem w rodku byo dewocyjne pisemko Przymierze z Maryj, ktrego oczywicie take nie zamawiaa, oraz list z prob jak wyej i blankietem przekazu. Pani Maria napisaa wic list do prezesa Instytutu, Sawomira Olejniczaka, ktrego podpis figurowa na obu pismach. Uprzejmie podzikowaa za przesyk, wyjaniajc, e ma prawie osiemdziesit lat, jest inwalidk pierwszej grupy i utrzymuje si z bardzo niskiej emerytury, w zwizku z czym czsto brakuje jej pienidzy na leki. Krtko mwic, nie sta jej na wspieranie akcji Instytutu. Na zakoczenie omielia si nawet sama poprosi o wsparcie finansowe, poniewa doczytaa si, e Instytut zajmuje si dziaalnoci charytatywn. Ptora miesica pniej w skrzynce znalaza przesyk. W pierwszej chwili sdzia, e

Dawaj kas
to spniona odpowied na jej list. Ale nic z tego. W rodku bya broszurka pt. Droga krzyowa do prywatnego odmawiania i pismo podpisane przez prezesa Instytutu, w ktrym jak zwykle przez trzy strony la

wod o chrzecijaskiej misji zbawienia wiata tylko po to, by na czwartej wyjawi, e znowu chce kasy (tym razem ju wicej). Ku wielkiemu oburzeniu pani Marii swoje danie prezes wyartykuowa nader zwile i kategorycznie: Naszym celem jest rozpowszechnienie w Wielkim Pocie jak najwikszej liczby egzemplarzy Drogi Krzyowej. Dlatego te prosz w miar moliwoci jak najszybciej wesprze nas finansowo kwot 30, 50, 100 z (lub inn), aby zagwarantowa sukces tego wielkiego przedsiwzicia. Trudno si jednak dziwi, e panu Olejniczakowi kasa potrzebna jest na gwat. Stowarzyszenie Kultury Chrzecijaskiej im. P. Skargi, z ktrego Instytut si wyodrbni (nie do koca, bowiem cho adresy i konta obu firm s rne prezes jest jeden!), prowadzi od kilku miesicy bardzo kosztown kampani antyunijn. Polega ona m.in. na wykupywaniu w prasie dwustronicowych reklam (a to prawdziwa kupa szmalu), ktre prezentuj najbardziej absurdalne argumenty przeciwko wstpieniu Polski do Unii. Rozumiemy. Tylko dlaczego wyciga si ostatnie grosze z kieszeni starych, schorowanych ludzi, a nastpnie pienidze przeznaczane na tak szczytny i zbony cel jak izolacja Polski w Europie, nazywa si dziaalnoci charytatywn? ANNA KALENIK Repr. archiwum Na prob zainteresowanej imi zostao zmienione.

10

TO JEST POLSKA WANIE

Dwie ponad 200-osobowe grupy pary na siebie ze sprintersk szybkoci. Zderzenie byo straszliwe. Walka bya krtka, lecz takiej zawzitoci nie widziano w tym miejscu od czasw stanu wojennego.
Pierwsza grupa ugia si pod wciekym naporem szpica chuliganw sprzymierzonych z Ark. A przecie skadaa si z wyborowych i zaprawionych w ulicznych bojach janczarw Gdyni (rugbyci), Poznania i Lubina (ochroniarze o sterydowych posturach). Poszy w ruch bejsbole, w socu poyskiway ostrza now. Po 10 minutach byo po wszystkim. Na jezdni i torowisku zostao kilkanacie nieruchomych cia... Kibicw lska Wrocaw i Arki Gdynia od poowy lat 80. dzieli zoologiczna wrcz nienawi. Wojna midzy nimi zacza si od momentu zawarcia przez wrocawian tzw. zgody z fanami Lechii Gdask, druyny znienawidzonej przez Gdyni. Od trzech miesicy obie strony umawiay si z okazji wrocawskiego pojedynku na wasny pojedynek. Najpierw proponowano len bitw: 50 beretw na 50, ale potem ustalono, e aby starcie mogo podnie rang zwyciskiej grupy w tzw. tabeli ligi chuliganw walka bdzie banda na band. Gdyscy hooligans i ich sprzymierzecy z Poznania (Lubin by tylko na doczepk) mieli pod wzgldem zadym lepsze notowania. Wrocawianie ciesz si w kraju mao sympatyczn ksywk Malinowe nosy. Podobno od walenia w gardo. Kpiono, e chuligani i ultrasi lska id na mordobicie tylko wtedy, gdy za plecami rywali stoj skrzynki z gorza. Przyjezdni mieli na nich uderzy kilkusetosobow grup, rozbi w py, nastpnie zwartym szykiem i pod eskort policji wej grzecznie i zwycisko na stadion...

Krwawy sport
cztery autokary z falang Arki. Szybko do atletycznych ysych doczyli sprzymierzecy z innych klubw. W sumie okoo 300 chopa. Wszyscy ubrani w seledynowe koszulki, majce umoliwi rozpoznanie si. W pierwszym szeregu szli janczarzy, reportau telewizyjnym szkoli swoich wojw w walce wrcz. To byo prawdziwe pole bitwy. Krew pyna po jezdni. Siy byy mniej wicej wyrwnane, ale najedcy nie wytrzymali wciekego ataku. Zacz si odwrt. Malinowe nosy triumfalnie wracali na stadion. Nagle zaroio si od policyjnych wozw, do akcji wkroczy ponad 100-osobowy oddzia policji, wyapujcy niedobitkw. Wkrtce na chodnikach, twarz do ziemi, leao 229 uczestnikw krwawej jatki. Karetki pogotowia kryy przez dobr godzin,

klaszczc w donie na znak, e nie maj ze sob adnego sprztu. Jednak w telewizyjnych ujciach byo wida, e za ich plecami nie brakowao onierzy uzbrojonych w noe, siekiery, tasaki, kastety. Zawioda taktyka przyjezdnych. Skd mogli wiedzie, e wybrali fatalne dla siebie miejsce. Przecie to tutaj w stanie wojennym co tydzie toczyy si krwawe walki z oddziaami ZOMO. Std te Wrocaw mia wtedy w kraju przydomek Belfast. Przyjezdni dostali si w kocio, uderzono na nich nie tylko od czoa, ale i na flanki. Pierwszy pad idcy na czele przywdca gdynian. Ten sam, ktry w gonym

Belfast
Dlaczego policja nie zapobiega w por ulicznej wojnie? W wagonach doczepionych do ekspresu z Gdyni przyjechali prawdziwi kibice. To miao zmyli strw prawa i plan si powid. Na stadion weszo 220 przyjezdnych, ulokowanych bez przeszkd w sektorze dla goci. Tymczasem kilometr od stadionu, przy ul. Grabiszyskiej, zatrzymay si

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r. Sownik futbolowego argonu:


kibol widz dopingujcy swoj druyn w normalny sposb. ultras kibic, ktry gotw jest na wszystko dla ochrony barw klubowych, nawet na zaart bjk. hooligans odam pseudokibicw, ktrzy zupenie nie interesuj si wynikiem meczu i za wszelk cen szukaj okazji do bjki z fanami przeciwnej druyny. To zwarta grupa zasilana czsto przez ultrasw.

11

Dzikujemy! Dziki wam odzyskalimy nadziej mwi gdyscy stoczniowcy, przypisujc FiM rol sprawcz w odwoaniu ze stanowiska prezesa Szlanty.
Zapewne troch prawdy w tym jest, bo i wysoki rang urzdnik Ministerstwa Gospodarki stwierdza: Jestem przekonany, e dopiero demaskatorskie artykuy Faktw i Mitw osabiy pozycj Szlanty na tyle, e rada nadzorcza odwaya si go zdymisjonowa. Jeszcze dwa miesice temu byoby to niemoliwe. Przypomnijmy: od wielu miesicy, punkt po punkcie ujawnialimy nieprawidowoci w stoczniach gdyskiej i gdaskiej. Opisalimy, jak grupa cwaniakw (do spki z Amerykanami) inwestujc kapita w wysokoci zaledwie kilku tysicy zotych wesza w posiadanie lwiej czci polskiego przemysu stoczniowego i bajecznie drogich gruntw w centrum Gdaska. Podczas gdy kilka osb w cigu zaledwie trzech lat stao si krezusami, wielu tysicom stoczniowcw i ich rodzinom widmo mierci godowej zajrzao w oczy. Nie ma w tym cienia przesady, bo ludzie ci od miesicy nie dostawali poborw. Byo wic tak, e kiedy jedni szabrowali dziesitki i setki tysicy z dorobku pokole, inni popeniali samobjstwa z rozpaczy. 28 marca rada nadzorcza pokazaa w kocu Szlancie drzwi i jest nadzieja, e wszczte w sprawie niegospodarnoci prokuratorskie ledztwo (prowadzi je take ABW) zaprowadzi kilka osb na aw oskaronych. Co wicej, pojawiy si nowe

Nadzieja

zalege wynagrodzenia. Jest te szansa, e rzd udzieli nam gwarancji kredytowych, bez ktrych nie wyjdziemy na prost powiedzia FiM Bolesaw Semyszyn szef rady nadzorczej gdyskiej stoczni. To prawda. Nowa sytuacja w stoczni rzeczywicie daje nadziej na uratowanie kilku, a nawet wczajc w to zakady kooperujce kilkunastu tysicy miejsc pracy, gwarancje kredytowe wic bd powiedzia nam wiceminister finansw Wiesaw Ciesielski. Kilka dni temu ponownie odwiedzilimy stoczni w Gdyni. Przez chwil mielimy wraenie, e pomylilimy adresy. Jeszcze dwa tygodnie wczeniej rozmawialimy tu z zastraszonymi i zrozpaczonymi ludmi ludmi bez nadziei. A teraz... miej si, mwi gono, jeden przez drugiego: Bdzie dobrze,

z Wrocawia, Gdyni, Lubina, Krakowa i Poznania. Do wtorku siedmiu z nich postawiono zarzuty udziau w miertelnym pobiciu. Wobec pierwszych pidziesiciu orzeczono trzymiesiczne kary pozbawienia wolnoci, grzywny w wysokoci 5 tys. z oraz zakaz uczestnictwa w imprezach masowych. Do zabjstwa nikt si nie przyzna. Wiadomo te, e to dopiero preludium krwawych wydarze. Arka ju zapowiedziaa srogi odwet. Najazd na kibicw lska, 9 kwietnia podczas wyjazdowego meczu z Ruchem Radzionkw, ogosili ju fani Polonii Bytom. 12 kwietnia wrocawianie graj mecz z Aluminium Konin; tu te spodziewana jest bitwa z poznaskimi i gdyskimi chuliganami. W caym kraju jednocz si sprzymierzeni pseudokibice, zwieraj szeregi przed tym, co ma nastpi. A co nastpi, tego nikt nie jest w stanie przewidzie. Jedno jest pewne, krew bdzie si laa...

zabierajc rannych. Dla 24-letniego gdynianina, Mariusza B., bya to ostatnia wojenna wyprawa. Pchnity noem w plecy, zmar w drodze do szpitala.

Futbolowa kronika kryminalna


Ponad 20 lat temu zgin pierwszy kibic Mariusz wyrzucony z pocigu. W 1987 r., take pod koami pocigu, na stacji w Mosinie, po bijatyce z fanami lska, mier ponis kibic Poznania. W 1993 r. przed meczem Polska Anglia w Chorzowie zwolennicy Cracovii zasztyletowali rywala ze Szczecina. Pi lat pniej wstrzsna krajem a w Supsku wywoaa zamieszki synna sprawa miertelnego pobicia przez policjanta nastoletniego kibica, Przemka. Przeom 1999/2000 sympatycy Grnika Zabrze zamordowali na biwaku fana Ruchu Chorzw i kibica Odry Wodzisaw. W 2002 r. w zadymie przed meczem Grnika Zabrze z Zagbiem Lubin ginie kibic chorzowskiego Ruchu. Wrocaw Mariusz B. Czy to ostatnia ofiara futbolowego bandytyzmu? JAN SZCZERKOWSKI Fot. Wojciech Kamiski

mier za mier
Informacja o zgonie rannego kibica dotara na stadion w przerwie meczu. To wstrzsno kibicami obydwu druyn. To nie miao prawa si zdarzy mwiono. By to zgodny komentarz najbardziej zawzitych ultrasw lska. Miejscowi fani na znak aoby cignli ze stadionowego potu wszystkie swoje flagi, zostawili tylko czarny transparent, na ktrym widnia napis: Nasz honor to broni tych barw. Przyjezdni uformowali si w swoim sektorze na ksztat krzya, pada chralna groba: mier za mier!. Na stadionie zapada cisza. Nikt ju nie interesowa si meczem... Przed Sdem Grodzkim, pracujcym od rana do wieczora w trybie przyspieszonym stano 229 kibicw

i nadzwyczaj ciekawe lady ot, choby powizanie byego prezesa PZU, Grzegorza Wieczerzaka, z byym zarzdem stoczni gdyskiej. Tymczasem jak za dotkniciem czarodziejskiej rdki po opuszczeniu gabinetu przez byego prezesa, pojawia si nadzieja na uratowanie stoczniowego bankruta: Jestem peen optymizmu. Wszystko wskazuje na to, e stocznia uzyska kontrakty na budow czterech statkw, a co za tym idzie, zaoga bdzie miaa prac. Ju wkrtce zostan wypacone

wane, e jest robota, e oddadz nam pienidze, e pierwsze od lat wita spdzimy przy skromnie, ale jednak zastawionym stole. To po czci dziki wytrwaoci Faktw i Mitw w ciganiu zodziei odzyskalimy wiar, e moe by lepiej. Dzikujemy!. A jednak nie wszyscy s zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Oto zwizek zawodowy Solidarno wcale nie najwaniejszy w przedsibiorstwie niegdysiejszy gorcy ordownik prezesa hochsztaplera Szlanty postanowi nie uatwia ycia nowym wadzom stoczni i uciek si do szantau: Natychmiast caa zalega forsa albo zrobimy strajk godowy zawy. Ciekawa odwaga i zdumiewajca obrona pracowniczych interesw. Tylko dlaczego Solidarno siedziaa cichutko jak mysz pod miot w czasie, gdy prezesem by Szlanta? Mao tego, gdy stoczniowcy domagali si zalegych wypat, Solidarno oznajmia, e jest to niemoralne, bo nie kopie si lecego denerwuje si Leszek witczak szef najwikszego zwizku zawodowego Stocznowiec. MAREK SZENBORN RYSZARD PORADOWSKI Fot. R. Poradowski

12

ZE WIATA

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

Horror w zakonie
T
o, co si dziao w superreligijnej, katolickiej Irlandii, ma charakter jeszcze bardziej skandaliczny ni zjawisko amerykaskie. w zamian za rezygnacj z postpowania sdowego, trzeba bdzie wypaci odszkodowania. Wadze wieckie, jako wspodpowiedzialne za ujawniony skandal, wynegocjoway z Kocioem umow, na mocy ktrej zakony katolickie s odpowiedzialne finansowo do kwoty 138 mln dolarw. 28 marca br. rzd rozpocz dochodzenia w sprawie molestowania seksualnego w diecezji Ferns, gdzie miay miejsce najpowaniejsze przestpstwa. Jej biskup, Brendan Komensky, ktry wiedzia o gwatach i kry ksiy dewiantw, poda si do dymisji przed kilkoma miesicami. Ks. Sean Fortune, przeciw ktremu wysunito 66 oskare o przemoc seksualn, popeni samobjstwo w 1999 roku. W teatrze Project w Dublinie furor robi obecnie monodram pt. James X. Autor sztuki, Gerard Flynn, przez 45 lat by pensjonariuszem instytucji zakonnych o najgorszej renomie. Spektakl jest osnuty na losach autora i ilustrowany autentycznymi fragmentami jego osobistych dokumentw z archiwum ministerstwa zdrowia. Flynn przesadzi z realizmem wielu widzw wychodzi w trakcie spektaklu, nie mogc znie horroru pod skrzydami Kocioa. T.S. W Irlandii pedofilia wrd duchowiestwa zwizana jest z instytucj domw dziecka i domw poprawczych, ktrych prowadzenie pastwo powierzyo zakonom katolickim. Kierowano do nich nieletnich, ktrzy weszli w konflikt z prawem, a take tych, ktrych rodzicw (zwaszcza samotne matki) Koci uzna za nienadajcych si do wychowania dzieci. Placwki te, przez nikogo niekontrolowane, stay si obozami koncentracyjnymi. Dzieci zmuszano do pracy ponad siy, a ich wynagrodzenia szy na konto zakonw. Nieletni harowali od witu do nocy w polu, w fabrykach, w piekarniach. Ich nadzorcy, zakonnicy, zncali si nad nimi i wykorzystywali w charakterze seksualnych zabawek. W grudniu ub.r. powoano do ycia komisj o nazwie Residential Institutions Redress Board, ktrej zadaniem jest prowadzenie ledztw w sprawie przestpstw popenionych w katolickich placwkach wychowawczych. Do 20 marca komisja otrzymaa 773 podania o rozpatrzenie skarg. Szacuje si, e do ostatecznego terminu skadania wnioskw wpyn setki, a prawdopodobnie tysice nastpnych. Ofiarom, ktre zgodz si na zadouczynienie finansowe

jednak amerykascy wojskowi i specjalici od propagandy prbuj. Poprawno polityczna, ktra cakowicie opanowaa amerykaskie media, polega na tym, eby zapobiega jawnemu dyskryminowaniu kogokolwiek w spoeczestwie. Zgodnie z zasadami tej poprawnoci, nie mona do kobiety powiedzie: kobieto, bo wnet pomyli, e kto chce j odesa do garw i sprztania, a wic dyskry-

zosta lekko przyciemniony i ju mona na jego tle przekazywa informacje zgodne z zasadami politycznej poprawnoci. Strona iracka nie stosuje si do tych zasad. Bywa, e onierze iraccy udaj, i chc si podda, po czym otwieraj ogie. Przebieraj si w amerykaskie mundury, eby robi zasadzki. Na lini frontu wysyaj zamachowcw-samobjcw, wrd nich take kobiety, a w tek-

zaskakujcego, a take kopotliwego i niezgodnego z poprawnoci polityczn. Bo tylko nieprzyjaciel powinien ponosi straty i tylko one s politycznie poprawne. Amerykaskie stacje telewizyjne, przekazujc relacje z pogrzebw polegych onierzy, rozmowy z ich rodzinami i wspomnienia o zabitych, czyni to w taki sposb, jakby ludzie, ktrzy stracili swych bliskich, mieli jednak powd do pewnej sa-

Wojna poprawna politycznie


Czy mona prowadzi wojn zgodnie z reguami tzw. poprawnoci politycznej? Nie, bo wojna jest cakowicie sprzeczna z poprawnoci polityczn i z wszelk inn poprawnoci. A jednak...
minowa. Nie mona o ysym napisa, e jest ysy, rudego nazwa rudym, a gwniarza niedojrzaym, bo wszyscy oni mogliby poczu si dyskryminowani. Moe to i pikna zasada, ale jak w takim razie zabija ludzi, eby nie uznali tego za rodzaj dyskryminacji? Jak zakomunikowa onie, e zosta zabity jej m, aby nie uznaa, e ci, ktrzy wysali go na wojn, wyrzdzili jej krzywd? Co zrobi, jeli si rbno rakiet Cruise w sam rodek zatoczonego bazaru, jak rozmawia z rodzicami dzieci, ktre le w szpitalach? Trzeba i w zaparte, a ostatecznie przyzna, e owszem, ale bya to pomyka i... wyrazi ubolewanie. Szczytem marze wojennego propagandysty jest uwolnienie dziewicy z rk potwora. Motyw ten, dobrze znany z hollywoodzkich bajek dla dzieci, jest zbyt pikny, aby mg by prawdziwy. A jednak Amerykanom zdarzya si ta gratka. Mamy wic do czynienia z dziewitnastoletni dziewic-bohaterk Jessic Lynch, ktra wraz z transportem zaopatrzeniowym wpada w zasadzk. Zginli wszyscy jej towarzysze broni, a ona sama walczya do ostatniego naboju. Znalaza si w niewoli ranna i ze zaman nog. Bya bita przez wrogw, co zobaczy dobry Irakijczyk i poinformowa Amerykanw, dostarczajc im take plan szpitala, w ktrym przebywaa Jessica. Komandosi przeprowadzili helikopterowy desant i uwolnili dziewczyn. Staa si bohaterem narodowym, a jej historia zostanie niewtpliwie sfilmowana i nagrodzona Oscarem. Podczas codziennych konferencji prasowych organizowanych przez sztab wojsk koalicyjnych w Katarze, rozmaici generaowie i pukownicy przekazuj dziennikarzom informacje o przebiegu dziaa wojennych w scenografii, ktra kosztowaa milion dolarw i zostaa wykonana w Chicago przez najlepszych specjalistw od propagandy wizualnej. Jest to stylizowana mapa wiata. Dominuje w niej ciemny bkit z odrobin czerni i bieli. Bkit, kojarzcy si z pokojem, a nie wojn, cie ich przysigi jest mowa o tym, e czuj si one siostrami wielkiego wodza, Saddama Husajna i zamierzaj podrzyna garda wrogom oraz Arabom, ktrzy im su. W komunikatach frontowych miesza si informacj z propagand, co jest zasad w rodkach masowego przekazu pastw totalitarnych. Iracki minister informacji, tysfakcji, bo ich krewni padli jak bohaterowie. Ma to zagodzi bl, ktrego przecie nic nie zdoa umierzy. Dlatego relacje ze smutnych uroczystoci trc ordynarn obud mimo penej zgodnoci z zasadami poprawnoci politycznej. Katarska telewizja Al-Dazira przekazaa (za telewizj irack) obraz czterech onierzy amerykaskich i brytyjskich zabitych, zakrwawionych, rzuconych na podog jakiego pomieszczenia. Iracki onierz chwyta za wosy gow jednego z polegych, eby j pokaza do kamery. Bya to relacja wyjtkowo brutalna. W Stanach wywoaa przeraenie. Wiele osb nagle zdao sobie spraw, e co takiego moe spotka ich bliskich, a wojna toczy si nie tylko na ekranach telewizorw. Wojna jeszcze trwa, a Waszyngton ju zacz dzieli skr na irackim niedwiedziu. Wyranie daje do zrozumienia, e okupacja tego kraju bdzie trwaa dugo i e to Amerykanie decydowa bd o tym, ktre firmy otrzymaj koncesje na odbudow miast, drg, a gwnie przemysu naftowego. W gr wchodz miliardowe kontrakty i jeli bdzie o nich decydowa kto w rodzaju amerykaskiego gubernatora, to niech na zarobki nie licz Francuzi ani Niemcy, ktrzy sprzeciwiali si wojnie. Spotka ich, zgodna z polityczn poprawnoci, kara. A kto otrzyma nagrod? Powszechnie wiadomo, e bd to kraje agresorzy: USA, Wielka Brytania, Australia i Polska. Niezbyt to chlubne wyrnienie, cho lepiej, e zarobi Polacy ni inni. Eksperci z katarskiego sztabu mwi o koniecznoci duszego oblenia Bagdadu. Uwaaj, e piciomilionowe miasto, otoczone szczelnie przez oblegajce armie, wkrtce zacznie godowa, zabraknie wody, lekarstw, pojawi si epidemie gronych chorb, ludzie zaczn masowo umiera. Czy to bdzie poprawne politycznie i jak tak sytuacj przedstawi mediom? Zapewne trzeba bdzie sign po nowych ekspertw. Ale aden z nich nie wytumaczy, jak maj si cierpienia cywilnej ludnoci do celu tej wojny, ktry Waszyngton oficjalnie chce zrealizowa. Przypomnijmy, e ten cel to wyzwolenie Iraku. JANUSZ CHRZANOWSKI

Znw tabu na ekranie


N
ie odetchnli jeszcze obraalscy po zatupaniu Dogmy i Sistr magdalenek, a tu kolejny powd do obrazy. wwczas pastwem wyznaniowym, rzdzonym przez Opus Dei. Reyser zapowiedzia w filmie wtki antyklerykalne. Zdjcia rozpoczn si w kwietniu w Madrycie. Wgorz przeciwko szprotce, e znajd si tacy, ktrzy pobiegn do prokuratury nie zobaczywszy ani kadru. To, co Hiszpanie wspominaj, Polacy wanie przeywaj... M. Psyk Zdobywca dwch Oscarw oraz nagrd w Cannes, Pedro Almodovar, twrca takich filmw jak Porozmawiaj z ni czy Wszystko o mojej matce przymierza si do nakrcenia kolejnego obrazu. Za edukacja bdzie filmem o dwch chopcach dorastajcych w latach 60. w hiszpaskiej szkole katolickiej, prowadzonej przez ksiy. Hiszpania bya

yczenie mierci
K
atechet gimnazjum katolickiego w. Marii w Phoenix w Arizonie, Scotta Jonesa, spotkaa wielka przykro. Zosta z placwki edukacyjnej relegowany za groenie mierci swym uczniom. umrzesz i umiechn si diabolicznie. Cho wyglda to na kiepski art, uczniom nie byo do miechu. Zanim diecezja przerzuci Jonesa do innej szkoy katolickiej powinna przekona go, e nie kady rodzaj poczucia humoru (jeli o to tu chodzi) konweniuje z katechez. Jaki numer moe w pracownik kocielny wyci na przykad z okazji Halloween? TSZ Nienawidz ci i pragn, by umar kartk z yczeniami walentynkowymi tej treci otrzyma od katechety jeden z uczniw. yczenie uzupenione byo werbalnym zapewnieniem: Ja ci to zaatwi. W trakcie zgbiania treci katechizmu i szerzenia przesania Stwrcy oraz jego Jedynaka, ktry podobno umar za nas na krzyu, 44-letni Jones napisa na tablicy wyraz

Muhammad Said Sahaf codziennie mwi o klskach zadanych amerykaskim oraz syjonistycznym psom. Straty wasne minister totalnie zania. Z kolei amerykascy generaowie, informujc o wasnych zabitych onierzach, najwyraniej cierpi, co jest zgodne z poprawnoci polityczn. Nie jest z ni natomiast zgodne to, co w Iraku zdarza si nadspodziewanie czsto, a mianowicie zabijanie koalicyjnych onierzy przez wasne wojska, co po angielsku okrela si do pogodnym terminem friendly fire (przyjacielski ogie). Dlatego na konferencji w Katarze eksperci fachowo tumacz, jak i dlaczego zawid system elektronicznej identyfikacji, ktry powinien bezbdnie odrnia samoloty wasne od nieprzyjacielskich. Burze piaskowe i wysoka temperatura sprawiaj, e ludzie zawodz, czogi wpadaj jeden na drugi, a celno ognia pozostawia wiele do yczenia. Amerykasko-brytyjski sztab traktuje wasne straty jako co

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
kadej tragedii naley si dopatrywa elementw komedii twierdzi synny pisarz Salman Rushdie. Ujawniy si one w caej okazaoci w aferze pedofilskiej ksiy, majcej dla ofiar wymiar tragiczny. W pocztkach kwietnia diecezja San Bernardino oskarya przed sdem archidiecezj bostosk czy to nie palce liza komedia?! Klechy z Kalifornii zarzucaj swym kumplom na Wschodnim Wybrzeu podstpne wpuszczenie w kana. Polegao ono na tym, e Boston z ca premedytacj wysa do San Bernardino ksidza Paula Shanleya, winnego najbardziej drastycznych gwatw na dzieciach, wspzaoyciela stowarzyszenia kopulacji dorosych z dziemi NAMBLA. Shanley wyposaony zosta w listy polecajce, a bp Robert Banks, wikary generalny archidiecezji i bliski wsppracownik kardynaa Lawa, okrela go jako ksidza z dobr opini i doda, e Jego Eminencja kard. Law bdzie bardzo wdziczny za pomoc okazan ojcu Shanleyowi. Banks zapewnia przy tym, e (...) Shanley bdzie odprawia msze w Palm Springs za wikt i dach nad gow. Niezalenie od odprawiania mszy Shanley wesp z zesanym (rwnie za niemoralno) ksidzem Johnem Whitem naby motel, ktry przerobi na wczasowisko dla pedofili Cabana Club Resort, gdzie na porzdku dziennym byy publiczne orgietki. W tym samym czasie obaj duchowni pobierali zasiki chorobowe z bostoskiej

ZE WIATA
Howard Lincoln . Nigdy nie przyjlibymy ks. Shanleya, gdybymy wiedzieli, e jest oskarany o przemoc seksualn wobec dzieci. Wybaczylimy Bostonowi jego pomyki, ale musi wzi za nie odpowiedzialno. Jestemy, biedn, ma diecezj chlipie rzecznik, ale niezupen mwi prawd. San Bernardino ma 1,1 mln wiernych i jest w USA dwunast pod wzgldem wielkoci, a wic du diecezj. Tak czy inaczej, nigdy jeszcze w historii Kocioa jedna diecezja nie oskarya przed sdem drugiej. Wyglda na to, e w kocu rkawice bokserskie spadaj i zaczyna si bjka na pici komentuje fakty Richard Sipe, eks-ksidz, psychoterapeuta, ktry zeznawa przeciw Kocioowi w licznych procesach o molestowanie nieletnich. To zasadniczy przeom, jakociowo nowa forma samoobrony. Prawienie sobie duserw dobiego koca i dentelmeskie umowy zostay zerwane. Teraz chodzi o to, kto bdzie paci wielomilionowe odszkodowania. Niektrzy komentatorzy s przekonani, e diecezja San Bernardino doskonale wiedziaa, kim jest ksidz Shanley, lecz po prostu nie dopuszczaa do siebie myli, e prawda moe kiedy wyj na jaw i trzeba bdzie buli ofiarom. Raymond Boucher, adwokat z Los Angeles reprezentujcy wielu poszkodowanych przez duchowiestwo, okrela to jako szczyt hipokryzji. Ale dodaje: Mio patrze, jak diabe poera potpionego. TOMASZ SZTAYER

13

archidiecezji, w ktrej doskonale ju wiedziano, co z nich za gagatki. Nie wiadomo, czy to podczas pracy w swym orodku kontemplacyjno-kopulacyjnym, czy te podczas kaza na ambonie, Shanley pozna 17-letniego Kevina Englisha, ktrego chdoy, a potem podstawia klientom swego biznesu. Ci robili z nim to samo w jakuzzi. En-

Kanada pachnca wieckoci


K
ilka miesicy temu doradca premiera Kanady w chwili nieopatrznej szczeroci okrelia Georgea Busha II mianem... debila. Drastyczne rnice midzy obu krajami zwaszcza w porwnaniu z obecnym stanem rzeczy w USA pod rzdami religijnych konserwatystw Busha wida w zakresie roli religii w polityce. Oczekiwa, by premier zakoczy spicz sowami: Niech Bg bogosawi Kanad to tak jakby spodziewa si od prezydenta USA apelu: Proletariusze wszystkich krajw, czcie si. Nie da si sfotografowa kanadyjskiego ma stanu wychodzcego z kocioa. Rwnie problematyka dotyczca przekona religijnych jest nieobecna w yciu politycznym i kampaniach wyborczych Kanady. Natomiast amerykascy politycy wykorzystuj religi i Boga jako narzdzie jednoczenia elektoratu. Ich kanadyjskim kolegom nie przyszoby to do gowy. Piszcy po francusku kanadyjski pisarz Yann Martel wyzna, e osobicie ocenzurowa sw now powie Life of Pie, wykrelajc obecne w wersji dla USA akcenty religijne, bo w Kanadzie odebrano by je jako niesmaczne i niestosowne. Ameryka jest bardzo religijnym, purytaskim krajem (...) Kanada jest zsekularyzowana i mwienie tu o religii w sposb pozbawiony ironii byoby dziwaczne owiadczy w pimie Publishers Weekly. Tolerancja pogldowa Kanadyjczykw przejawia si w tym, e religia jest prywatn i intymn spraw obywateli. Polacy, bierzcie przykad! T.S. Natomiast kilka dni przed atakiem na Irak deputowana do kanadyjskiego parlamentu poirytowana nieustpliwym parciem USA do wojny owiadczya: Nie cierpi tych amerykaskich skurwysynw, co wczone mikrofony poniosy w wiat. Co si dzieje? Podobiestwa midzy USA a Kanad s bardziej powierzchowne ni rnice dzielce dwa narody na wsplnym kontynencie. Wiele wskazuje na to, e u podoa rozbienoci i rnic mentalnoci ley stosunek do religii. Niedawny sonda opinii publicznej autorstwa Pew Research Center for the People and Press w Waszyngtonie wykaza, e tylko 30 proc. Kanadyjczykw sdzi, i religia jest dla nich bardzo wana, w odrnieniu od 59 proc. mieszkacw mocarstwa pooonego na poudnie od nich. Poowa populacji USA regularnie uczszcza do rnych kociow, za w Kanadzie nawyk ten ma zaledwie 21 proc. ludzi. W Montrealu, wielkiej metropolii, frekwencja na naboestwach spada tak dramatycznie, e w ubiegych trzech latach zamknito co najmniej 18 kociow, ktre albo stoj opuszczone, albo zostay przerobione na apartamenty czy magazyny, a w jednym uruchomiono... pizzeri. To spoeczestwo, nad ktrym religia nie sprawuje ju wadzy obwieci tryumfalnie profesor teologii z Queens University w Kingston, Ontario Marguerite Van Die.

Koci kontra Koci


glish jest jednym z pidziesiciu oskarajcych diecezj San Bernardino za dopuszczenie pedofila do praktyk kapaskich, i nie tylko. Ta za, bronic si przed katastrof finansow, skary teraz archidiecezj w Bostonie o umylne wprowadzenie w bd (listy rekomendacyjne) i zatajenie prawdy. Wnosi, by to Boston paci odszkodowania zasdzone przeciw pracownikowi diecezji San Bernardino, a take koszta adwokackie i sdowe. Przed zrobieniem tego kontaktowalimy si z Bostonem i uwaamy, e wystpienie z oskareniem jest najbardziej odpowiedzialn akcj, jak moglimy podj zapewnia rzecznik kalifornijskiej diecezji, ks.

Strach w oazie demokracji


F
ilm Amerykanina Michaela Moorea Bowling for Columbine jest laureatem tegorocznych Oscarw w kategorii: film dokumentalny. To refleksja nad Stanami Zjednoczonymi, ich polityk, ale przede wszystkim opowie o broni palnej, jej miejscu w amerykaskiej kulturze i o konsekwencjach jej uywania. Autor filmu obala mity o pochodzeniu przemocy. Przemoc i agresja nie s rezultatem brutalnych filmw, gier komputerowych, muzyki Mansona; nie s te wynikiem krwawej historii USA czy biedy. Ich przyczyna tkwi zupenie gdzie indziej. Jak wynika z policyjnych danych w adnym innym kraju na wiecie nie ma tylu morderstw z uyciem broni palnej, co w Stanach (od kilku do kilkunastu razy wicej ni w innych pastwach). Jakie s tego powody? Na to wanie pytanie film stara si udzieli wyczerpujcej odpowiedzi. atwo dostpu do broni w USA nie wyjania wszystkiego, bo dla porwnania podano rwnie ogromn ilo broni, ktra znajduje si w Kanadzie. Jak wynika ze statystyk, na 10 milionw rodzin przypada tam 7 milionw sztuk broni palnej. I czy skutkuje to krwawymi strzelaninami, agresj? Absolutnie nie! Mieszkacy Kanady nie boj si wychodzi noc z domu, nie zamykaj na noc drzwi. Wedug Michaela Moorea wszystkiemu winien jest... rzd USA! Wystpienia prezydenta czy innych przedstawicieli rzdu, ktrzy ostrzegaj obywateli przed zagroeniem zewntrznym lub wewntrznym wzbudzaj strach u obywateli. I to wanie jest celem amerykaskich przywdcw zastraszenie spoeczestwa. Uatwia to take sprawowanie wadzy. Czowiek, ktry yje w cigym strachu nie zadaje niepotrzebnych pyta, nie protestuje, nie domaga si respektowania swoich praw. Zwaszcza dla obecnego rzdu priorytetem staje si szukanie wroga wewntrznego lub zewntrznego. USA nie mogyby wrcz istnie bez posiadania wrogw niewane czy prawdziwych, czy urojonych. Wrg potrzebny jest jako straszak dla wasnego spoeczestwa. To wanie skutkuje niebotycznymi wydatkami na zbrojenia, na rzekom obron przeciwko tak bardzo niebezpiecznym krajom, jakim ostatnio sta si Irak. Wszystko to skada si w logiczn cao i ukazuje oaz demokracji i praw czowieka w zupenie nowym wietle. Michael Moore nie powiedzia jednak ostatniego sowa. Nie zrobi tego rwnie podczas wrczenia Oscarw, kiedy to wygosi swj pacyfistyczny apel i stwierdzi na kocu: Bush twoje dni s policzone!. PIZZER http://saynotobush.alternatywa.com

7 lat do koca wiata


Z
apowiadalimy (FiM 13/2003), e wojna w Iraku rozpali do czerwonoci niektre religijne gowy! I rzeczywicie, w rodowiskach biblijnych fundamentalistw za oceanem wrze. oznacza to, e do koca wiata mamy dokadnie 7 lat stwierdza dziekan Hankins. Wydawca magazynu End Time (Koniec Czasw) odnotowuje obecnie 25-procentowy skok prenumeraty i podobny przyrost sprzeday ksiek oraz tam wyjaniajcych proroctwa biblijne. Liberty University telekaznodziei Jerryego Falwella, ktry sdzi, e atak terrorystyczny na USA by kar Boga za tolerowanie homoseksualizmu i aborcji, otworzy wanie szko przepowiedni... Czy koniec wiata tym razem w kocu nastpi diabli wiedz. Ale e przy okazji ataku na Irak biznes religijny si krci, nie ma najmniejszych wtpliwoci. T.Sz. Wierz, e jest to wojna, ktra zapocztkuje cig ostatecznych wojen obwieci pastor Elva Martin, duchowy przywdca Word of Truth Assembly of God w Anderson w Poudniowej Karolinie. Wojna z Irakiem ma zwizek geograficzny z ostatecznymi wydarzeniami w dziejach wiata, ktrych sceneri bdzie Bliski Wschd wykada Steven Hankins, dziekan ultrafundamentalistycznego Bob Jones University. Wedle egzegezy Hankinsa Armagedon poprzedzony bdzie siedmioma latami mczarni. Zanim mczarnie si zaczn, dojdzie do wielu wydarze, ktre wyjani, dlaczego niektrzy chrzecijanie patrz na inwazj amerykasko-brytyjsk z tak nadziej: Jeli wniebowstpienie wiernych bdzie miao miejsce dzi,

14

PRZEMILCZANA HISTORIA MITY KOCIOA


ponad 120 lat po tej tragedii. Mimo to pisze jako... naoczny wiadek: A ja ze zdumienia i z jakowego przeraenia cakiem zdrtwiaem, tak i ledwie poj, a c dopiero jzykiem, c dopiero pirem wyrazi zdoam.... historycy chtnie oskaraj go o stronniczo. Twierdz, e jako kronikarz ksicia Bolesawa Krzywoustego trzyma stron wadzy wieckiej. Prawda jest taka, e Gall by przede wszystkim wierny polskiej racji stanu, kt-

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
wok jego osoby mityczny kult wyjtkowo intensywny i od wiekw stara si wpoi go Polakom jako narodowy obowizek. Z tego powodu Krk nie tylko nigdy nie posugiwa si opisem pozostawionym przez Galla Anonima, ale wrcz go ukrywa. Siga za to chtnie do relacji Kadubka i innych, pniejszych pism hagiograficznych. Bardzo znamienny pod tym wzgldem jest fakt pisze Marian Plezia we wstpie do Kroniki Polskiej Galla Anonima e w jedi ksita, ktrzy sprawowali take zwierzchno nad kocielnym majtkiem. Tylko klasztory podlegay bezporednio papieowi. Wadze kocielne postanowiy przystpi do politycznej ofensywy, eby ograniczy uprawnienia i zasig wadzy wieckiej. Dyy do przyspieszenia rozbicia dzielnicowego Polski, a tymczasem chciay osabi wadz krla. Zobaczmy, co niektrzy polscy historycy pisz w najnowszych opracowaniach o konflikcie Bolesawa miaego z krakowskim biskupem. Henryk Samsonowicz Narodziny pastwa i narodu: Na wiosn 1079 roku doszo do otwartego konfliktu midzy krlem a biskupem krakowskim Stanisawem. Bolesaw, chyba na podstawie wyroku sdu arcybiskupiego, skaza, co prawda biskupa za zdrad na kar mierci przez obcicie czonkw, ale nie powstrzymao to wybuchu buntu.... Marcin Sprna i Piotr Wierzbicki Sownik wadcw Polski pisz o spisku monowadcw przeciw krlowi: Krl odpowiedzia na bunt wyrokami mierci. Biskup Stanisaw albo bra udzia w spisku, albo stan w obronie jego przywdcw. Bolesaw potraktowa te dziaania jako niedochowanie mu wiernoci (zdrad) i nakaza zgadzi Stanisawa. Zosta on skazany na powszechnie wwczas stosowan kar obcicia czonkw, niesusznie identyfikowan z wiartowaniem. Jerzy Topolski Historia Polski: Rosa sia monych, a take zwizanego z t warstw Kocioa. Przeciw krlowi wybuch bunt, a zarazem (by moe byy to dziaania wsplne) biskup krakowski Stanisaw skazany zosta przez sd arcybiskupi za zdrad na mier przez obcicie rk i ng.

edug Wincentego Kadubka tak to wygldao: Rozkazuje wic (Bolesaw) przy otarzu, pord infu, nie okazujc uszanowania ani dla stanu, ani dla miejsca, ani dla chwili porwa biskupa! Ilekro okrutni sualcy prbuj rzuci si na niego, tylekro skruszeni, tylekro na ziemi powaleni, agodniej. Wszake tyran, lc ich z wielkim oburzeniem, sam podnosi witokradcze rce, biskupa niewinnego najokrutniejszy witokradca rozszarpuje, poszczeglne czonki na najdrobniejsze czstki rozsiekuje.... Biskup krakowski Wincenty Kadubek opisa to, co musiao zosta zrobione, aby Stanisaw ze Szczepanowa mg zosta wyniesiony na otarze. Wincenty Kadubek zna si na tym, bo sam by biskupem. To dlatego Bolesaw miay morduje biskupa Stanisawa osobicie, a nastpnie wykazuje wielk staranno w wiartowaniu jego zwok na im mniejsze czstki (pniejsze relikwie) posiekano mczennika, tym wikszym stawa si witym. A Bolesaw (wedug Kadubka) sieka wyjtkowo profesjonalnie: jak gdyby miay ponie kar poszczeglne czstki czonkw. Nic dziwnego, e od razu zaczy si dzia cuda: Z czterech stron wiata nadleciay cztery ory, ktre krc dosy wysoko nad miejscem kani, odpdzay spy i inne krwioercze ptaki, eby nie tkny mczennika. Na tej wanie podstawie zdrajca Polski, biskup ze Szczepanowa, zosta witym i patronem naszego kraju. Biskup Wincenty Kadubek urodzi si okoo 1155 roku, a wic

PATRON I MCZENNIK CZY...

Zdrajca?
Relacja Galla Anonima, ktry przyby do Polski pod koniec XI wieku i mia okazj wysuchania opisu tragedii z ust naocznych wiadkw, a take poznania jej politycznego podoa, jest najblisza wydarzeniom z 11 kwietnia 1079 roku. Gall pisze tak: Jak za doszo do wypdzenia krla Bolesawa z Polski, dugo byoby o tym mwi; tyle wszake mona powiedzie, e sam bdc pomazacem, nie powinien by drugiego pomazaca za aden grzech kara cielenie. Wiele mu to bowiem zaszkodzio, gdy przeciw grzechowi grzech zastosowa i za zdrad wyda biskupa na obcicie czonkw. My za ani nie usprawiedliwiamy biskupa zdrajcy, ani nie zalecamy krla, ktry tak szpetnie dochodzi swych praw.... Krtka to relacja, w ktrej zwrmy uwag kronikarz potpia czyn krla, ale jednoczenie okrela biskupa mianem zdrajcy, i to dwukrotnie. Najwyraniej mia po temu przesanki. Gallowi Anonimowi nigdy nie zarzucono manipulowania dostpnymi mu rdami historycznymi, nawet jeli byy to legendy o pierwszych Piastach. Natomiast wszyscy kocielni

Jan Matejko Zabjstwo w. Stanisawa

r potrafi odrni od interesw kocielnych i szczerze o tym pisa: Tak jak z kazalnic gosi si chwalebne uczynki witych paskich, tak w szkoach, domach i zamkach powinno si opowiada o chwalebnych dzieach wadcw i wodzw. Koci domaga si czego zupenie innego wszyscy powinni gosi chwa witych, a szczeglnie tych, ktrzy walczyli z wadz wieck. To dlatego Stanisaw ze Szczepanowa zosta w 1253 roku ogoszony witym, a Krk zorganizowa

nym z dochowanych a do naszych czasw rkopisw kroniki Galla (tzw. rkopisie heilsberskim) wyrzucono odpowiedni ustp i zastpiono go parti z trzynastowiecznego ywotu w. Stanisawa. (sic!) Relacja Galla zostaa zapomniana jako niewygodna i witokradcza. A co si naprawd zdarzyo w Krakowie w 1079 roku? By to czas ostrej rywalizacji midzy ksitami a dostojnikami Kocioa. Od pocztku istnienia pastwa polskiego godnoci biskupie nadawali krlowie

Do spowiedzi marsz!
Trudno dokadnie ustali, kto i kie dy wpad na pomys, e spowied mo e suy jako doskonae narzdzie sprawowania wadzy nad wiernymi. W kadym razie bajki o tym, e Ko ci wprowadzi spowied wiernych w celach zbawczych, zostawmy dla bardzo grzecznych dzieci. Sam termin spowied Koci wprowadzi dopiero w XII wieku, kiedy wyznanie grzechw uznano za akt upokorzenia si, umoliwiajcy skorzystanie z miosierdzia boego. Powszechny obowizek spowiedzi, przynajmniej raz w roku, zosta zatwierdzony na IV Soborze Lateraskim w 1215 roku. Sobr trydencki (15451563) nakaza wiernym spowiada si (wycznie u swojego proboszcza!) i przyjmowa komuni co najmniej raz w roku w okresie Wielkanocy. Niedopenienie obowizku spowiedzi grozio wykluczeniem ze wsplnoty. Sobr bezwzgldnie zakaza te spowiadania si przed osobami wieckimi, co wczeniej byo czsto praktykowane, i naoy na spowiednikw obowizek zachowania tajemnicy spowiedzi. C z tego, skoro przy budowie wielu kociow i kaplic wykorzystywano rne sztuczki akustyczne pozwalajce na bezgrzeszny podsuch. W pierwszych wiekach chrzecijastwa istnia wycznie obrzd pojednania dla tych, ktrzy grzeszyli w sposb jawny. Wyznanie grzechw i pokuta miay charakter publiczny i dotyczyy grzechw powanych, za ktre w nastpujcej kolejnoci uwaano: zaparcie si wiary, morderstwo i cudzostwo. Do sakramentu pokuty mona byo przystpi tylko raz w yciu. Ale poniewa wierni poddawali si jej niechtnie, w VI wieku publiczna pokuta niemal cakowicie zanika wyparta przez pokut indywidualn, ktrej idea zrodzia si w V wieku w klasztorach irlandzkich. Mnisi iroszkoccy sporzdzili na uytek spowiednikw specjalne Canterbury, przewidywaa m.in. pokut doywotni za seks oralny, 10 lat pokuty za stosunek analny i wszelkie sposoby zapobiegania ciy, 7 lat za usunicie ciy dokadnie tyle samo, co za wiadome zabjstwo. W dalszym cigu nie bya to jeszcze spowied w dzisiejszym rozumieniu. Na pocztku VII wieku irlandzcy misjonarze przynieli zwyczaj pokuty indywidualnej do Galii (Francji), skd w nastpnym stuleciu VIII wieku rozszerzy si na cay Koci zachodni. Ale samo propagowanie spowiedzi nie byo atwe i lud boy przyjmowa j z wielkimi oporami. Pochodzce z VIIIXIII wieku kocielne instrukcje traktujce o tym, jak nakoni wiernych do szczerych wyzna, zalecay klerowi posugiwa si zawsze tym samym koronnym argumentem, e lepiej jest wyzna swoje grzechy jednemu czowiekowi, anieli na Sdzie Ostatecznym ujawni je wobec wszystkich zgromadzonych. Jednak powodzenie caego przedsiwzicia Koci zawdzicza gwnie nienawidzcym si wzajemnie asom kocielnego wywiadu dominikanom i franciszkanom.

Wraz z rozpowszechnieniem spowiedzi usznej powstaa konieczno wydzielenia w kociele specjalnego miejsca do jej suchania. Wczeniej spowied odbywaa si w rnych miejscach, zazwyczaj za otarzem lub w stallach, i suyy do tego zwyke krzesa. Pomys skonstruowania specjalnego mebla do suchania spowiedzi przez kapana, czyli konfesjonau, narodzi si na pocztku XVI wieku. Pierwsza wzmianka o nim pojawia si przy okazji synodu w Sewilli w 1512 roku. Pniejsze synody nakazuj umieszczanie konfesjonau w widocznym miejscu w kociele. Konfesjona z krat oddzielajc spowiednika od penitenta pojawi si jednak dopiero w wyniku zalece soboru trydenckiego. Szczegowe przepisy dotyczce materiau i budowy

oddzielenie spowiednika od penitenta


desk z krat dla zapewnienia dyskrecji opracowa arcybiskup Mediolanu Karol Boromeusz (15381584). Wspczenie obowizujce prawo kanoniczne nakazuje przyjmowa spowied w konfesjonale, z wyjtkiem uzasadnionej przyczyny (kan. 964 3). O prawdziwej dyskrecji jednak nie byo mowy. redniowieczni spowiednicy byli dokadnie instruowani w kwestii, jakie pytania powinni zadawa

katalogi grzechw
wraz z odpowiadajc im taryf pokutn. Polegao to na tym, e grzesznik wyznawa swoje grzechy kapanowi, a ten wedle obowizujcej taryfy wyznacza mu odpowiednio przypisan pokut. Przykadowo, taryfa pokuty ustalona przez Teodora (690710), pniejszego arcybiskupa

wiernym. W 1008 roku bp Burchard z Wormacji uoy dla spowiadajcych si zbir 152 pyta, z ktrych wikszo dotyczya zaspokajania naturalnych potrzeb seksualnych. Oczywicie, kady sposb niezgodny z kocielnymi ustaleniami uchodzi za nienaturalny i kwalifikowany by jako grzech miertelny. Spowiednicy mieli obowizek wnikania w najdrobniejsze szczegy (w nich bowiem podobno tkwi diabe) i wypytywania penitentw o dane personalne, z ktrymi dopucili si grzechu miertelnego. Wspczesne prawo kanoniczne zaleca kapanowi roztropno i dyskrecj w stawianiu pyta oraz powstrzymywanie si (!) od pytania o nazwisko wsplnika w grzechu (kan. 979). Wyznania wysuchiwane w konfesjonale dostarczay duchownym szeregu cennych informacji, w szczeglnoci gdzie i w jaki sposb ukoi wasne, nadmiernie rozbudzone zmysy. Na niebezpieczestwo demoralizacji spowiednikw zwraca uwag ju u schyku XII wieku teolog Alanus z Lille. W celu uniknicia grzesznych pokus wyda nawet wasne instrukcje dla ksiy, nakazujc im w przypadku grzechu nieczystoci poprzestawa wycznie na oglnikach i nie wnika w szczegy. Ale jego zalecenia nie cieszyy si wikszym zainteresowaniem. Z czasem instrukcje dotyczce spowiedzi staway si coraz oglniejsze

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
Stanisaw ze Szczepanowa zosta wic stracony na mocy wyroku i to w dodatku... sdu arcybiskupiego! Nikt z powanych historykw nie potwierdza kocielnej legendy o krlu z mieczem w doni, wiartujcym biskupa w kociele i to podczas celebrowania mszy. Jest przykre i wprost enujce dla historyka pisze Stefan Krakowski (Koci katolicki a pastwo polskie do XIV wieku) pisa o tym, co jest jasne, a co inni historycy, powodowani le pojt chci obrony witoci, staraj si wykrtn interpretacj zaciemni i wypaczy. Krl wykry wymierzony przeciw sobie spisek, w ktrym biskup krakowski, Stanisaw, odgrywa wan rol. Sta czynnie po stronie ludzi, ktrzy chcieli obali krla Bolesawa, a na tronie posadzi jego modszego brata, Wadysawa Hermana. Krl ukara biskupa za zdrad, byo ju jednak za pno na to, eby zdawi spisek, bo antykrlewskiej opozycji udao si wywoa w kraju rewolt. W wyniku wojny domowej wadz nad pastwem przej Wadysaw Herman, a Bolesaw musia opuci Polsk, udajc si na dwr krla Wgier. Zmar w niewyjanionych okolicznociach dwa lata pniej. Biskup krakowski, Stanisaw, kanonizowany zosta w roku 1253. Mamy wic 750 rocznic tego wydarzenia. Rocznicowe uroczystoci przypomn o tym, co sdzi Koci na temat uniezalenienia wadzy wieckiej od kocielnej i rozdziau Kocioa od pastwa. Tych pogldw nie zmieni bowiem od czasw Bolesawa miaego. A jakie s tego konsekwencje? Zdrajca jest jednym z trzech patronw Polski! JANUSZ CHRZANOWSKI Spalon socem rwnin midzy Tygrysem i Eufratem pokrywaj piaskowe kopce niektre o wysokoci 40 m w ksztacie citych stokw, zwane tellami. Mao kto podejrzewa, e kryy ruiny asyryjskich i babiloskich miast. Beduini nie zwracali na nie uwagi, bo byy tam od wiekw; Europejczycy byli zaintrygowani, ale tego, co kryy nie spodziewali si. Biblia wymienia wiele miast mezopotamskich, mwic, e ludzkiej cywilizacji (Rdz 10. 1011). Region ten nazywano Midzyrzeczem (z greckiego Mezopotamia). W 1817 roku, gdy na wiat przyszed Henry Layard, nie byo namacalnego dowodu, e Niniwa czy Asyria, opisane w Biblii, kiedykolwiek istniay. Majc 22 lata, Layard opuci Angli w poszukiwaniu archeologicznych przygd. Zaintrygowany piaszczystymi tellami w Mezopotamii skierowa ku nim kroki. Wiedzc o trudnociach, jakich Botta dozna ze strony turec-

KOLEBKA CYWILIZACJI
zarysu jej podwjnych murw o dugoci 12 km. Bya miastem majestatycznych budowli, kanaw, ogrodw i wity, nad ktrymi growa paac Sancheryba tak bogato zdobiony zotem, e od jego blasku cae miasto wiecio z daleka. W wityniach Niniwy hierodule uprawiay kultowy nierzd, a bywao, e skadano w nich ofiary z ludzi. Miasto byo powicone Isztar, demonicznej bogini zwanej Krlow Niebios, ktr w staroytnoci czczono pod rnymi imionami niemal wszdzie.

15

Niniwa bya jednak daleka od poddania si. Byo w niej jedzenia w brd, a jej mury miay 15 m gruboci i 65 m wysokoci. Mury otaczaa fosa o szerokoci 50 m, a wzmacniay je liczne wiee wysokie prawie na 100 m. Za nimi krl mg sobie kpi z atakujcych. Ufa te sowom asyryjskiego proroctwa, ktre mwio, e Niniwa moe upa dopiero wtedy, gdy obrci si przeciwko niej opywajca j rzeka. Tymczasem wyjtkowo ulewne deszcze podniosy poziom Tygrysu. Wody rze-

Niniwa zniszczona potga


Na terenach dzisiejszego Iraku obok Babilonu rozcigaa si inna potga Asyria. Odkrycie jej stolicy, Niniwy, zmienio nasze wyobraenie o kolebce cywilizacji. Zamiast Egiptu, okazao si ni dorzecze Tygrysu i Eufratu.
do ich budowy uywano wysuszonych cegie z gliny (Rdz 11. 14). By to materia atwo dostpny, ale nietrway. Niewypalana glina niszczeje pod wpywem warunkw atmosferycznych, dlatego po wielu tamtejszych budowlach i miastach pozostay tylko bezksztatne kopce. Paul Botta, francuski konsul w Mosulu nad Tygrysem, by mionikiem zabytkw. Domyla si, e kopce s rdem antykw, ktre znosili mu Arabowie. W 1842 r. zacz kopa na wzgrzu naprzeciw Mosulu, po zachodniej stronie Tygrysu. Rozcigaj si tam pozostaoci po Niniwie, ale wtedy nikt o tym nie wiedzia, a biblijne historie o potdze asyryjskich miast wielu uczonych traktowao jako mity. Na mury pokryte paskorzebami pracownicy Botty natrafili w pobliskiej wiosce Korsabad: spod ziemi wyaniay si napisy i ogromne figury fantazyjnych zwierzt. Wszystko to pochodzio z paacu, ktry liczy 209 pokoi! Zbudowa go krl Sargon II w VIII w. p.n.e., przenoszc do Korsabadu stolic Asyrii. Sargon znany by dotd gwnie ze Starego Testamentu (Iz 20. 1). Kunsztownie wykonane sceny z ycia wielkiej cywilizacji pokryway ciany paacu Sargona II. Przez cae lata paac dostarcza wietnie zachowanych zabytkw, mimo e Botta boryka si z wieloma problemami. Miejscowi posdzali go, e buduje okopy, aby podbi ich biedny kraj! Turecki pasza Mosulu kaza go szpiegowa, mylc, e szuka zota. Ludzie pracujcy dla Francuza, gdy tylko poznali si na wartoci zabytkw, kradli pomniejsze, ilekro si odwrci. Paul Botta nie znalaz Niniwy w Korsabadzie, cho tak mia nadziej. Jego odkrycie miao jednak wielkie znaczenie. Zmienio pogldy co do dziejw ludzkiej cywilizacji. Dotd za jej kolebk uwaano Egipt, bo nigdzie indziej nie mona si byo bardziej cofn w histori pisan. Takie wnioski wypyway z wikszoci staroytnych rde. Tylko Biblia wskazywaa na terytorium midzy Tygrysem a Eufratem jako na kolebk kiego paszy, trzyma swe plany w tajemnicy. Ogosi, e wybiera si na polowanie. Na wierzch tobow ze sprztem wykopaliskowym zaadowa strzelb i dzidy. Uda si na wzgrze zwane Nimrud, pene cegie pokrytych inskrypcjami. Nie wiedzia, gdzie zacz. Na chybi trafi wbi szpadel i zacz kopa szyb, ktry doprowadzi go... w gb paacu! Mia takie szczcie, e gdy posa swoich ludzi, aby kopali w innym miejscu, oni take od razu trafili na drugi paac! Layard sdzi, e byo mu dane odkry Niniw. I byo, ale pniej. Miasto z dwoma bogatymi w paskorzeby paacami naleao do najwikszych w Asyrii. Nazywao si Kalach i wczeniej byo znane wycznie ze Starego Testamentu (Rdz 10. 11). Rado z odkrycia nie trwaa dugo. Pasza Mosulu, domylajc si, co robi Layard, zakaza dalszych prac. Jak si okazao, sta za tym francuski konsul, ktry obawia si, e w wykopaliskach Brytyjczycy wezm gr nad Francuzami. Prace ruszyy ponownie, kiedy pasz aresztowano za naduycia. W 1849 roku Henry Layard zwrci uwag na Kujunduk oraz Nabi Junis, wzgrza pooone naprzeciwko Mosulu. Znw dopisao mu szczcie. Odkry paac Sancheryba (765681 p.n.e.) i paac Asurbanipala (668627 p.n.e.). Oba nosiy oznaki spalenia i zniszczenia w czasie szturmu. Fakt ten potwierdza, e Layard natrafi na Niniw, o ktrej marzyo wielu poszukiwaczy. Jak na staroytne standardy, stolica Asyrii bya wielk metropoli. Stary Testament podaje jej rozmiar sowami, ktre intrygoway wielu: Niniwa bya bardzo wielkim miastem, na trzy dni drogi pieszej (Jon 3. 3). Trzeba wic byo a trzech dni, eby obej wszystkie dzielnice. Dla izraelskich czytelnikw ksigi Jonasza by to szczeg godny odnotowania, gdy ich miasta miay po kilka hektarw, nawet Jerozolima zajmowaa tylko 30 ha, za Niniwa rozcigaa si na okoo 800 ha! Wielko Niniwy mona obliczy na podstawie wci widocznego ki przeamay luzy. W efekcie cz murw runa. W miecie wybucha panika, gdy widziano w tym znak upadku miasta. Zdobywcy wykorzystali wyrw w podmytym murze i wdarli si do miasta. Sardonipal kaza rozpali w swym paacu wielki ogie, w ktrym spali szaty krlewskie, ozdoby paacu i cay swj majtek. Na koniec zamkn si z on, konkubinami, dziemi i sugami w komnacie, gdzie ogie by najsilniejszy. Sponli tam wszyscy. Wiedzia, e jako Asyryjczycy nie mog liczy na miosierdzie, gdy sami nie mieli go dla pokonanych. W biblijnych ksigach Nahuma i Sofoniasza znajdziemy przynajmniej sze specyficznych proroctw o Niniwie. Kade si wypenio: upojenie winem sprowadzio zagad na jej mieszkacw (Na 1. 10); wylew rzeki przeama luzy, budzc popoch w paacach (Na 1. 8; 2. 7). Miasto strawi ogie (Na 3. 13). Niniwy nigdy nie odbudowano. Cegy z gliny rozpuci deszcz, a wiatr okry ruiny piaskiem (So 2. 13). Odtd jej ruiny suyy dzikim zwierztom za legowisko (So 2. 15). Stolica, ktra miaa by wieczna, posza w zapomnienie (Na 1. 14). I gdy zaledwie dwiecie lat pniej w pobliu przechodzi grecki wdz i historyk Ksenofont, nikt nie potrafi mu ju poda nawet nazwy miasta, ktrego ruiny mija! Znany archeolog prof. Siegfried Horn napisa: Trudno uwierzy, e ju po 200 latach nazwa Niniwy przepada bez wieci... Nic dziwnego, e sprawozdania Biblii i klasycznych pisarzy greckich, w ktrych Niniwa wystpowaa jako potna stolica Asyrii, w czasach wspczesnego sceptycyzmu traktowano jako nieautentyczne. Czy jest moliwe, brzmia zarzut, eby miasto o takiej sawie i wielkoci zostao zwyczajnie starte z powierzchni ziemi tak, e nikt nie zna nawet jego pooenia? Wielu historykw koca XIX i pocztku XX wieku powtpiewao wrcz w istnienie tak duej asyryjskiej stolicy. Odkrycie Korsabadu, Kalach, Niniwy i innych miast asyryjskich dowiodo, e sprawozdania biblijne o potdze Asyrii i jej metropoliach nie byy przesad. Biblia okazaa si wiarygodnym rdem, za wypenione z zadziwiajc precyzj proroctwa o Niniwie s dla wielu argumentem za tym, e jest ona ksig natchnion. Dr ALFRED J. PALLA (Autor jest historykiem i biblist)

Czarny obelisk odkryty w Kalach

i wydawano je znacznie rzadziej. Ale jeszcze w 1955 roku o opracowanie gigantycznego wielkopostnego rachunku sumienia dla wiernych pokusili si francuscy zakonnicy Lebret i Suavet. W kategorii grzechw umiecili m.in. zaprzeczanie istnieniu grzechu w sferze ycia seksualnego, nieznajomo encyklik papieskich wydanych od czasw Leona XII, nierozmylanie o Trjcy witej oraz niedostateczne zaangaowanie si w ponoszenie materialnych ciarw Kocioa. Na zakoczenie dodajmy, e aktualnie obowizujcy katechizm Kocioa katolickiego przewiduje, e od

grzechu przynalenoci
do stowarzysze walczcych z Kocioem (!!!) moe uwolni dopiero biskup, podobnie jak w przypadku odstpstwa od wiary, aborcji (wcznie z nakanianiem i wspudziaem), pobicia i zabjstwa biskupa, odprawienia mszy lub udzielania rozgrzeszenia przez osob bez wanych wice oraz zawarcia maestwa przez ksidza lub osob zakonn. A czy komu wiadomo, jaka pokuta obowizuje za czytanie Faktw i Mitw? My wiemy: adna. Przeciwnie, przeczytany uwanie kady kolejny numer FiM to wielka tam w grze rado. ANNA KALENIK

W europejskich muzeach mona zobaczy wiele bezcennych zabytkw z dawnej Niniwy, ale dopiero na miejscu wida, jak dosownie wypeniy si biblijne proroctwa o niej. Wypowiedzieli je prorocy Nahum i Sofoniasz w czasach, kiedy Asyria wci bya wielk potg militarn: Upojenie winem sprowadzi zagad na jej mieszkacw (Na 1. 10). Wylew rzeki oraz przeamanie luz wznieci popoch w jej paacach (Na 1. 8; 2. 7). Ogie strawi Niniw (Na 3. 13). Miasto zamieni si w pustkowie (So 2. 13). Stanie si legowiskiem dla dzikich zwierzt (So 2. 1415). Nazwa Niniwy pjdzie w zapomnienie (Na 1. 14). Krl babiloski Nabopolasar (625-604 p.n.e.) sprzymierzy si z Kiaksaresem, krlem Medw. W 612 roku posali przeciwko Niniwie wojska pod wodz Arbacesa. Kiaksares przekaza wadz Cyrusowi I z rodu Achemenidw, ktrego potomek, Cyrus II, wiele lat pniej przywid do upadku Babilon. Ufny w swe siy asyryjski krl Sardonipal oczekiwa na wrogw, obozujc za murami miasta i pijc wraz z onierzami wino. Kiedy doniesiono o tym wodzowi Medw i Babiloczykw, Arbaces kaza jeszcze tej samej nocy przypuci atak. Pijani Asyryjczycy ponieli due straty i w nieadzie wycofali si za mury.

16

WIARA I NAUKA
Sowa Boego ni dzisiaj, mimo e yli jeszcze ludzie, ktrzy mogli si o tym dowiedzie z ust samego Adama (Rdz 5. 5). Jeszcze wtedy mona byo na wasne oczy zobaczy wejcie do ogrodu Eden (Rdz 3. 24). Prorocy Boy czsto dawali swoim dzieciom imiona zawierajce poselstwo, ktre gosili. Imi, ktre Henoch da swemu pierworodnemu synowi, jest znamienne. wiadczy ono, e wiedzia o potopie. Imi Metuszelach (Matuzalem) skada si z dwch hebrajskich sw: salah (posa) oraz metu (jego mier) (Rdz 5. 21). Imi to zawierao proroctwo, e potop nastpi w roku mierci Metuszelacha, ktry y 969 lat (Rdz 5. 27). Metuszelach mia 187 lat, gdy urodzi mu si Lamech (Rdz 5. 25), ktry liczy 182 lata, kiedy urodzi mu si Noe (Rdz 5. 2829). Metuszelach mia wic w roku narodzin Noego 369 lat. Biblia mwi, e Noe mia szeset lat, gdy nasta potop na ziemi (Rdz 7. 6). Rok mierci Metuszelacha atwo obliczy, gdy do 369 lat, ktre mia, gdy narodzi si Noe, dodamy 600

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

Kontrast midzy potomkami Kaina i Seta, ostro zarysowany w Ksidze Rodzaju, pomaga zrozumie reszt Biblii, ktrej gwnym tematem jest wielki bj midzy Szatanem a Chrystusem.
Naladowcy Kaina ukazani s w niej jako poddani (rzadko wiadomie) diabu, podczas gdy Chrystus prowadzi duchowych potomkw Seta. Pierwsi reprezentuj ludzi nieposusznych Bogu, ale niekoniecznie niewierzcych Kain wierzy, bo przecie zoy Bogu ofiar, cho nie tak, jak Bg wyznaczy. Kainici symbolizuj ludzi, ktrzy s nieposuszni Sowu Boemu. Pocztkowo zdawao si, e Kain jest obiecanym Mesjaszem. Bg oznajmi Ewie, e Mesjasz bdzie jej potomkiem, a diabu, e jej potomstwo zniszczy jego krlestwo: Ono zdepcze ci gow, a ty uksisz je w pit (Rdz 3. 15). W ten

OD PLAG EGIPSKICH DO GOLGOTY, CZYLI...

O ydowskich korzeniach Wielkanocy


ydowska Pascha miaa podwjn symbolik. Bya zarwno pamitk wyprowadzenia Izraelitw z Egiptu i ratunku przed mierci, jak i symbolem przyszego wyzwolenia z grzechu przez mier Mesjasza.
Egipt, ktry dla rodziny Jakuba by schronieniem na czas klski godu, dla jego potomkw okaza si wizieniem. Hebrajczycy stali si niewolnikami faraona i ycie spdzali na katorniczej pracy. Ich udrka trwaa kilkaset lat. Do czasu, gdy Bg powoa Mojesza do wyprowadzenia Swego ludu z niewoli. zapowiedzia, e tej nocy przejdzie przez Egipt i pomr wszyscy pierworodni w ziemi egipskiej. Kada rodzina miaa przeznaczy na mier jednorocznego baranka (lub kol) bez skazy. Zwierz miao by zabite o zmierzchu, a jego krwi Hebrajczycy pokropili odrzwia i progi swych domw. Upieczone miso zjedli wraz z niekwaszonym chlebem i gorzkimi zioami. Tak za spoywa go bdziecie: Biodra wasze bd przepasane, sanday na waszych nogach i laska w waszym rku. Spoywa bdziecie popiesznie (Wj 12. 11). Tej nocy Egipt przeszy krzyk: umar kady pierworodny czowiek i zwierz. Tragedia nie dotkna jedynie domw, ktre byy pomazane krwi, zgodnie z obietnic Boga: Gdy ujrz krew, przejd obok i nie bdzie pord was plagi niszczycielskiej (Wj 12. 13). Izraelici swobodnie opucili kraj. Na pamitk tego wielkiego wyzwolenia nard izraelski mia co roku obchodzi wito Paschy, by nie zagina pami

Z KSIGI POCZTKW (6)

Krew na drzwiach
Mojesz nie mia atwego zadania, bowiem mg si spodziewa odpowiedzi faraona: Boga waszego nie znam, a Izraela nie wypuszcz. Tak byo 9 razy, a przysza straszna dziesita plaga. Egipt czekao wielkie narzekanie, jakiego nie byo nigdy i jakiego ju nie bdzie (Wj 11. 6). mier miaa dosign kadego pierworodnego od czowieka a do byda. Izraelitw chronio co przedziwnego krew baranka. Bg wyranie

Proroctwo Henocha
sposb ju w ogrodzie Eden Bg zapowiedzia przyjcie Zbawiciela. Adam i Ewa oczekiwali, e obietnica wypeni si w ich pierwszym synu i z radoci powitali jego narodziny. Ewa wykrzykna: Otrzymaam mczyzn od Pana (Rdz 4. 1) i std wzio si jego imi Otrzymany. Kain zamiast Mesjaszem okaza si pierwszym morderc. Zabi modszego brata, Abla, miego Bogu. Z czasem Ewie urodzi si Set. Jego imi oznacza kogo wyniesionego w miejsce innego (Rdz 5. 3), gdy zastpi Kaina, dziedziczc bogosawiestwo przypadajce pierworodnemu. I od niego wanie wywodzia si linia, z ktrej narodzi si Mesjasz. Pochodzio z niej wielu sprawiedliwych, w tym Henoch, pradziadek Noego (Rdz 5. 21). Henoch chodzi z Bogiem (Rdz 5. 22), tak jak pniej prorocy Boy. Z ust samego Adama pozna dzieje upadku ludzkoci i zapowied Mesjasza. Wiedz t sumiennie przekazywa innym. Bg objawi mu, e wiat bdzie zniszczony ze wzgldu na nieprawo ludzi, gdy w przeciwnym razie po mierci potomkw Henocha zabrakoby na ziemi ludzi nawrconych, z ktrych mgby narodzi si Mesjasz. Prorok wytrwale naucza prawd Boych, przestrzegajc przed nadchodzcym sdem (Hbr 11. 5; Jd 14), a jednak gdy za ycia jego prawnuka Noego nastpi potop do arki weszo tylko osiem osb spord bardzo licznej ju wtedy populacji. Zatem na ziemi musia panowa nie mniejszy sceptycyzm wobec lat ycia Noego, jakie upyny do potopu. Metuszelach zmar w wieku 969 lat, w tym samym roku, w ktrym nasta potop, tak jak to zapowiadao jego imi (Rdz 5. 27). Henocha Bg zabra do siebie ywego (Hbr 11. 56) i w Biblii reprezentuje on zbawionych, ktrzy ywi doczekaj powrotu Jezusa (J 14. 13). Mojesz za, ktry zosta wzbudzony z martwych (Jd 1. 9) reprezentuje zbawionych, ktrych Chrystus z martwych wzbudzi podczas swego przyjcia. O takich dwch grupach ludzi wyranie mwi aposto Pawe (1 Tes 4. 1317). Henoch zostawi nam fascynujce proroctwo, w ktrym zapowiedzia powtrne przyjcie Zbawiciela, oczyszczenie wiata z grzechu i usunicie bezbonych (Jd 1. 1415). Wikszo ludzi odrzucia Bo zapowied potopu. Wikszo odrzuci rwnie Bo zapowied powrotu Chrystusa. Tak jak niektrzy szydzili z Noego, tak dzi wielu szydzi z biblijnych zapowiedzi, nie wiedzc, e w ten sposb wypenia si proroctwo Jezusa: Albowiem jak byo za dni Noego, takie bdzie przyjcie Syna Czowieczego. Bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, enili si i za m wydawali, a do tego dnia, gdy Noe wszed do arki, i nie spostrzegli si, e nasta potop i zmit wszystkich, tak bdzie i z przyjciem Syna Czowieczego (Mt 24. 3739). Do skaenia wiata przed potopem przyczyniy si zwizki synw Boych z crkami ludzkimi oraz dziaalno mocarzy (Nefilim), o czym za tydzie. Dr A.J. PALLA

o wyzwoleniu i uratowaniu ich od mierci (Wj 12. 14, 24). Pasch obchodzono 14. dnia miesica Nisan (marzec/kwiecie). Jej nazwa oznacza przejcie na pamitk przejcia Pana przez Egipt. Centrum uroczystoci stanowi pozbawiony wad baranek, ktrego koci nie mogy by poamane (Wj 12. 46). ydowska Pascha ilustrowaa te mier Mesjasza. To Jezus mia by Barankiem, jak tumaczy aposto Pawe, zoonym w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5, 7). By Barankiem zabitym od zaoenia wiata (Ap 13, 8). Chrystus umar na krzyu 14. Nisan w dzie Paschy. Jego koci, tak jak koci baranka paschalnego, nie zostay poamane (J 19, 3236). Izraelici wraz z paschaln ofiar spoywali przany chleb ktry przez brak kwasu podkrela czysto, a wic bezgrzeszno Mesjasza i pili gorzkie zioa zapowiadajce Jego cierpienie. Sw pierwsz Pasch Izraelici mieli spoy w popiechu, co byo zapowiedzi byskawicznego tempa, w jakim zostanie osdzony i ukrzyowany Chrystus. Jego mier otworzya wszystkim drog do wolnoci. Tak jak wtedy krew na drzwiach ratowaa od mierci, tak teraz krew Chrystusa ratuje tych, ktrzy do Niego przychodz. Nie wszyscy jednak, tak jak miao to miejsce po wyjciu z Egiptu, z tego korzystaj. Wtedy, dawno temu na pustyni, te krzyczano: Lepiej

Eucharystia drugi krzy?


Eucharystia jako najwaniejszy akt dramatu mszalnego jest nieustannym odtwarzaniem tajemnicy krzya. W Wielki Czwartek ma nawet swoje wito. Wtedy Jezus mia ustanowi Najwitszy Sakrament. To, wedug Kocioa, rzeczywisty Chrystus, a kto w komunijnym opatku upatruje tylko Jego symbolu, jest oboony kltw. Tak zwane przeistoczenie, czyli naga i tajemnicza przemiana chleba i wina w rzeczywiste ciao i krew Chrystusa to kulminacyjny moment kadej mszy. Owa przemiana ma nastpowa po wypowiedzeniu przez kapana magicznych sw: To jest bowiem ciao moje. To jednak dopiero pocztek absurdu. Dalej nastpuje ofiarowanie, czyli dosowne powtrzenie ofiary krzya (!). Jeliby kto zaprzecza, e w sakramencie Najwitszej Eucharystii zawiera si prawdziwie, rzeczywicie i substancjalnie Ciao i Krew razem z dusz i bstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wic i cay Chrystus, lecz mwi, e jest w nim tylko, jako w znaku lub figurze lub mocy, niech bdzie wyklty (uchwaa soboru trydenckiego). Ks. W. Granat uzupenia, e w eucharystii Bg-Czowiek znajduje si na tysicznych miejscach na kuli ziemskiej. A wic ofiara po tysickro dzie w dzie. I to na rozkaz kapana. Biskup Alfons Liguori tak poucza duchownych katolickich: Sam Bg posuszny wypowiedzianym przez kapanw sowom HOC EST CORPUS MEUM zstpuje na otarz, przychodzi, gdzie go zawoaj ilekro go zawoaj oddajc si w ich rce, choby byli jego nieprzyjacimi. Gdy ju przyjdzie, pozostaje cakowicie w ich gestii; przesuwaj go z miejsca na miejsce, jak im si podoba, mog te, jeli sobie ycz, zamkn go w tabernakulum, zostawi na otarzu lub usun na zewntrz kocioa.... Chrystus na zawoanie, Chrystus do przesuwania, a w kocu Chrystus... usunity. Kapan rwny Bogu, co bez ogrdek wyjawi w. Bernard z Sieny: Moc kapana jest moc boskiej osoby, gdy transsubstancjacja chleba wymaga tyle samo mocy, ile stworzenie wiata (!). Inny katolicki pisarz, H. Convert, poszed dalej, stwierdzajc, e wielka jest wadza kapana. Jzyk jego tworzy Boga z kawaka chleba. Jest to wicej ni stworzenie wiata (!). Wadza przypisywana kapanom moe tylko zatrwoy i szokowa prawdziwego chrzecijanina. Dzi niewiele osb wierzy, e moc sw z chleba i wina rodzi si rzeczywisty i yjcy Chrystus wraz z Bstwem i czowieczestwem, ciaem i dusz (ks. W. Kalinowski). Jednak w komunii witej teoretycznie nie moe wzi udziau osoba, ktra nie wierzy w dosown obecno swego Zbawiciela w tym, co zjada. Potwierdzeniu dogmatu suy sowo amen wypowiadane przed przyjciem komunii i stanowice zgod na stwierdzenie kapana: Ciao Chrystusa. Takim potwierdzeniem dogmatyki katolickiej jest rwnie klkanie przed tabernakulum czy przed obnoszon w procesji hosti. A przecie Jezus nie mieszka ani w opatku, ani w budynkach, lecz w sercach ludzi, ktrzy pozwalaj Mu si prowadzi (1 Kor 6. 19; Mt 18. 20). Aposto Pawe tumaczy, e Bg nie mieszka w wityniach zbudowanych rk ludzk i nie odbiera posugi

Stwrcy Boga
Jeli katolik nie wierzy w zejcie Chrystusa wprost z nieba na ziemski otarz, do opatka w celu ponownego zoenia ofiary za ludzi nie jest ju katolikiem. Koci nie pozostawia adnych wtpliwoci:

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.
byo nam zosta w Egipcie. Niewiele zmienio si po kilku tysicach lat: nadal sami odrzucamy wyzwolenie. Pask (1 Kor 11. 18, 33; Dz 2. 42) koczc j czsto wspln uczt zwan agape. Po powstaniu ydowskim kiedy Rzymianie zabronili takich zgromadze zaczto obchodzi Wieczerz Pask w poczeniu z naboestwem. Chleb i wino byy dla chrzecijan symbolem ciaa i krwi Chrystusa, a nie Nim samym, jak przyj to Koci. Wieczerza zawsze pod dwiema postaciami, tak jak ustanowi Jezus to obrzd pamitkowy, a nie powtrzenie (niepowtarzalnej!) ofiary krzya. Aposto Pawe podkrela przecie wystarczalno i niepowtaProsty w formie i wymowie obrzd urs z czasem do rozmiarw magicznego rytuau, podczas ktrego chleb i wino, na haso kapana (sic!), maj si przemienia w rzeczywiste ciao i krew Chrystusa. Zreszt wkrtce zabrako dla wiernych owej krwi i pozostaa tylko jedna posta wieczerzy. Chleb te nie by biblijny, bo przany placek amany symbolicznie i przypominajcy przeamane na krzyu ciao Chrystusa zastpi opatek. Zapomniano te o nieodcznym elemencie Wieczerzy chrzecijan, czyli umywaniu ng. Po umyciu ng uczniom Jezus powiedzia: Daem wam bowiem przykad, abycie i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniem (J 13. 15). Obrzd zmusza do pojednania wiernych przed przystpieniem do Wieczerzy. Niestety, zamieni si w teatralny gest papiea i biskupw dokonywany raz do roku. A przecie ...bdziecie bogosawieni, gdy wedug tego bdziecie postpowa obiecywa Jezus (J 13. 17). Odarci z bogosawiestw prawdziwej Paschy dzisiejsi uczniowie Zbawiciela czsto bdz w gszczu niepotrzebnych, sztucznych ceremonii. Tak to jest, jak si uczy od zastpcw, a nie od Mistrza... Niech ta Wielkanoc bdzie czasem zadumy dla wierzcych w Chrystusa. Przystacie i przypomnijcie sobie tamt noc wyzwolenia. Zawsze moecie wrci do Egiptu, ale jeli przebrniecie przez pustyni, czeka was kraina mlekiem i miodem pynca. PAULINA STAROCIK

NAUKA I WIARA
Rozmowa z prof. Mari Szyszkowsk, filozofem, senatorem RP
Czy istnieje moliwo pogodzenia fundamentalizmu chrzecijaskiego, islamskiego czy marksistowskiego z humanizmem? Humanizm wyklucza fundamentalizm. Dla humanisty celem jest czowiek i jego dobro, a nie jaka ideologia, jej zakazy i nakazy. Humanistyczna wizja czowieka nie sprowadza si tylko do sprawiedliwego rozwikania spraw materialnych, ale take do wartoci wyszych, ideaw. One nadaj yciu czowieka wyszy wymiar. Moim zdaniem, humanista nigdy nie zgodzi si na to, aby czowiek by rodkiem do urzeczywistnienia ideaw. Nie wolno zmusza czowieka do skadania z jego ycia

17

Pascha chrzecijan
Po mierci Jezusa paschalne ofiary z barankw straciy swj sens. Dokonao si przecie to, na co jedynie wskazyway. Podczas ostatniej Paschy, ktr Jezus obchodzi ze swoimi uczniami, ustanowi w jej miejsce pamitkowy obrzd tzw. Wieczerz Pask. Baranka symbol przyszej mesjaskiej ofiary zastpiy chleb i wino symbole

Fot. Krzysztof Krakowiak

Rzeczywicie, Koci wykorzystuje wszelkie rodki, aby zdominowa swoj ideologi ycie publiczne, zwaszcza w krajach o katolickiej wikszoci. W Polsce na przykad telewizja publiczna staa si jedn z tub jego propagandy. Ma pan racj. Spotykam si z absurdalnym sposobem mylenia. Otrzymaam list od dyrektora programowego TVP w odpowiedzi na moje pismo w obronie Adwentystw

OKIEM HUMANISTY (20)

Fundamentalizm
ofiary, nakania go do umierania za ideay. Mam ogromny szacunek dla tych, ktrzy oddali swoje ycie w imi prawdy czy wolnoci, ale wiem jednoczenie, e tak nie naley postpowa. Czas naszego istnienia jest wartoci bezwzgldn. A wic gwne niebezpieczestwo, jakie niesie ze sob fundamentalizm, to przedmiotowe traktowanie czowieka, powicanie go dla dobra Kocioa, spoeczestwa, partii, narodu, Boga... Tak. Nie mona z fundamentalistami prowadzi dialogu, bo nie przyjmuj innych racji ni wasne. Warto przy tym pamita, e skrajn postaci fundamentalizmu jest fanatyzm. Fanatyczni zwolennicy jakiej idei gotowi s dla niej powici swoje ycie... ...przy okazji grzebic ycie cudze, tak jak na przykad terroryci islamscy w Izraelu, i ostatnio w Iraku, lub hinduistyczni na Sri Lance. Metod, ktr posuguj si fanatycy, bywa terroryzm. To s przykady drastyczne. Zazwyczaj fanatycy poprzestaj na ograniczaniu wolnoci. Przykadem w Polsce niech bdzie narzucanie przez Koci prawodawstwa, ktre krpuje wolno jednostek, na przykad w kwestii aborcji, cho w stosunkowo nieodlegych stuleciach fundamentalizm katolicki spowodowa mier milionw istnie ludzkich przez dziaania inkwizycji czy brutaln akcj misyjn. Dzisiaj rwnie Koci katolicki prowadzi wyton akcj misyjn na Wschodzie. Jest to dla mnie gboko niepokojce i doskonale rozumiem zastrzeenia Cerkwi prawosawnej. Dnia Sidmego niesprawiedliwie przedstawionych w jednej z audycji telewizyjnych. Dowiedziaam si z tego listu, e Telewizja Polska krzewi tolerancj religijn, bo protestant Maysz jest czsto pokazywany na antenie TVP... Przyznam, e dawno nie miaam do czynienia z tak przewrotn i pokrtn argumentacj jak ta przedstawiona przez kierownictwo TVP. Jak moemy broni si przed ekspansj fundamentalizmu? Moemy si przeciwstawia fundamentalizmowi poprzez okazywanie szacunku dla samych siebie, dla wasnych pogldw. Wiele osb, ktre uwaaj si za katolikw, nie jest nimi w rzeczywistoci, bo odrzuca cz dogmatw swojej religii i nie yje zgodnie z nakazami Kocioa. Warunkiem wyrwania si z presji fundamentalizmu jest to, co profesor Kazimierz Dbrowski okreli mianem pozytywnego nieprzystosowania. Zamiast przystosowywa si do mentalnoci katolikw, do tego, co naley gosi jako rzekomo jedynie suszne, naley y zgodnie z wasnym ja. To wymaga odwagi i rozbudzenia wiadomoci, zdania sobie sprawy z tego, e pogldy Kocioa nie s jedynym moliwym stanowiskiem. Niech kady odnajdzie takie pogldy, ktre jemu s bliskie i niech yje wedug nich. Szukajmy takiej religii czy wiatopogldu, ktry jest bliski naszemu widzeniu wiata i naszej strukturze psychicznej. Potrzebujemy samowyzwolenia wewntrznego opartego na szacunku do samego siebie i wasnych pogldw. Rozmawia ADAM CIOCH

dokonanej ofiary, czyli ukrzyowanego ciaa i przelanej krwi Chrystusa (Mt 26. 1730). Ten obrzd mia by obchodzony jako pamitka Jego mierci (1 Kor 11. 26). Nie ma w nim nic magicznego. Jest natomiast prostota i szczere, ludzkie przeycie tamtych chwil. To zatrzymanie si w pdzie ycia i czas na gbok refleksj dla chrzecijan: yj, bo On umar za mnie. Pierwsi chrzecijanie, ilekro si schodzili, razem obchodzili Wieczerz

rzalno Golgoty (Hbr 9. 2628). Chleb i wino reprezentuj przymierze, jakie Bg zawar z ludmi za porednictwem Swego Syna. Jego mier i zmartwychwstanie s obietnic zbawienia. To obrzd, ktry za pomoc jzyka symboli przedstawia wi midzy Bogiem i czowiekiem oraz wiar w to, e Jego krew bya niezbdna, by nas ratowa.

z rk ludzkich, jak gdyby czego potrzebowa (Dz 17. 2425).

Rzeczywisto czy symbol?


Koci przekonuje, e wypowiedziane przez Jezusa podczas wieczerzy paschalnej sowa: To jest ciao moje w odniesieniu do paschalnego chleba i: To jest krew moja w odniesieniu do wina naley rozumie dosownie, a nie w sensie metaforycznym. Kontekst oraz inne wypowiedzi Chrystusa wskazuj jednak na co zgoa odmiennego. Sowo jest oprcz sensu dosownego posiada sens przenony. I tak stosowa to sowo Jezus, wielokrotnie nazywajc siebie krzewem winnym lub bram, a Ojca rolnikiem itd. W podobnym sensie Nowy Testament nazywa koci Boy Ciaem Chrystusa. Nikt, cznie z teologami katolickimi, nie traktuje tych zwrotw dosownie. Literalne odczytanie w wieczerniku sw Jezusa wymagaoby od apostow przyjcia absurdu, ktry nie mgby si obej bez dodatkowych wyjanie. O nich jednak Nowy Testament nie wspomina. Uczniowie byli przyzwyczajeni do metaforycznego sposobu katechezy Jezusa i sowa te byy dla nich zrozumiae na tle biblijnej symboliki. Chleb i wino stanowiy nowotestamentowy symbol ciaa i krwi Chrystusa na wzr

starotestamentowego baranka paschalnego. Kiedy natomiast Jezus w rozmowie z ydami przybyymi do Kafarnaum nazwa siebie chlebem ywym, ktry zstpi z nieba (J 6. 51), swoje ciao prawdziwym pokarmem, a krew prawdziwym napojem (w. 55), suchacze niewiele rozumieli. A ju zupene wzburzenie wywoay sowa: Zaprawd, zaprawd powiadam wam: jeeli nie bdziecie spoywali ciaa Syna Czowieczego i nie bdziecie pili krwi jego, nie bdziecie mieli ycia w sobie (w. 64). Dlaczego faryzeusze byli oburzeni? Poniewa, podobnie jak dzisiejszy Koci, pojmowali sowa Jezusa dosownie. I to nie pierwszy raz Nikodem te nie rozumia sw o nowonarodzeniu, pytajc: Jake moe si czowiek narodzi, bdc starcem? Czy moe powtrnie wej do ona swej matki i narodzi si? (J 2. 3, 4). I podobnie jak wtedy Nikodemowi, Jezus wyjani ydom sens swej wypowiedzi: Duch jest tym, ktry oywia; ciao na nic si nie przyda. Sowa, ktre do was wypowiedziaem, duchem s i yciem (J 6. 63). Zatem spoywanie rzeczywistego ciaa jest pozbawione jakiegokolwiek znaczenia, a oywiajcym duchem s nauki Jezusa. Jeli zostan przyjte z wiar i w duchu posuszestwa s w stanie zbawi czowieka. Wieczerza Paska bya wic obrzdem symbolicznym i nie naraaa apostow na spoywanie Boga. Oprcz

charakteru symbolicznego, wieczerza miaa charakter pamitkowy.

Ofiara czy pamitka?


Wynika to ze sw Jezusa: Czycie to na moj pamitk (k 22. 20). Wieczerza miaa przypomina cierpienie i mier Chrystusa poniesione dla zbawienia wiata, ale nie miaa ich powtarza. A takie wanie znaczenie ofiarnicze nada tej uroczystoci Koci: Ostatnia Wieczerza jak pisze ks. W. Granat jest ofiar we waciwym tego sowa znaczeniu. Blunierczo brzmi sowa ks. F. Spirago: Ofiara Mszy w. jest t sam ofiar, co ofiara krzyowa. Nie naley przypuszcza, i Msza w. jest jedynie obrazem ofiary krzyowej..., nie jest rwnie jedynie przypomnieniem ofiary krzyowej (...), lecz jest t sam ofiar, jaka na krzyu zostaa zoona Bogu, przeto ma ona t sam warto i t sam skuteczno (!). W ten sposb wprowadzono rytua nieustajcego ponawiania mk Paskich: We Mszy w. przelewa si Krew Chrystusa.... Nieustajco, bo jak pisa ks. Spirago: Ofiara Mszy w... skadana bywa bez przerwy na caej ziemi i to a do koca wiata. Obecnie odprawia si codziennie na kuli ziemskiej okoo 350 000 Mszy w. i to o kadej godzinie dnia. Dokoczenie na str. 18

Polecamy najnowsz ksik prof. Marii Szyszkowskiej Za horyzontem. Mona j kupi w dobrych ksigarniach lub za pobraniem pocztowym w Wydawnictwie Rosner i Wsplnicy: tel.: 0 prefiks 22/631 74 23, adres: ul. Kolejowa 19/21, 01-217 Warszawa. Cena: 16 z + 9 z koszty wysyki.

18

NASZA RACJA

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

wasne religie i bogw, ktrzy byli tpieni przez ystpienie sekretarza Polskiego Stojak i przy podejmowaniu decyzji dotyczcych o upodmiotowieniu czowieka i uczyniechrzecijastwo. warzyszenia Wolnomylicieli na pocaej wsplnoty kocielnej. Sdz, e gdyby niu go moralnym, przez odwoanie si do Pragn przypomnie, e gdyby Mieszko I, siedzeniu Narodowej Rady Integraorganizacja pozarzdowa przedstawia statut, koncepcji Boga. wadca plemienia Polan, nie przyj chrzecicji Europejskiej w dniu 2.04.2003 r. ktry w podobny sposb regulowaby jej funkZwolennicy tego stanowiska nie chc pajastwa, to nigdy by nie byo pastwa, narodu, cjonowanie, to sd nie dopuciby do jej zamita, e Bg jest rzeczywistoci zalen od Polskie Stowarzyszenie Wolnomylicieli zwraspoeczestwa polskiego. Dlaczego? rejestrowania, uznajc, e nie moe ona funkwyobrae i przesdw czowieka, rozterek jedca si do Rzdu Rzeczpospolitej Polskiej i przedZostalibymy wytpieni przez chrzecijacjonowa w yciu publicznym demokratycznostki, a zarazem wyraa ludzkie przeycia, tstawicieli Polski w Konwencie Unii Europejskiej, skich ssiadw, tak jak to zrobiono z pozostanego pastwa. sknoty i lki. Na jego wyobraenie wpywaj aby sprzeciwili si umieszczeniu invocatio Dei ymi plemionami pogaskimi. Bylibymy znani koncepcje filozoficzne, konwencje literackie w preambule do Konstytucji Europejskiej. 2. Stale dy do objcia swoich czonkw tylko z wykopalisk archeologicznych. i dziaania wybitnych jednostek. totaln kontrol, od narodzin a do mierci, wyPreambua odgrywa wan rol w kadym O tego rodzaju korzeniach chrzecijaskich Jak napisa filozof Paul Kurtz, wielkim korzystujc do tego celu bogaty i zrnicowaakcie prawnym. Jej tre stwarza ramy dla inpowinnimy rwnie pamita. Nie zapominajoszustwem jest uwaa jaki czyn za dobry lub ny zestaw rodkw socjotechnicznych. terpretacji zawartych w niej form szczegozy, suszny lub niesuszny w imi Bowych. Podporzdkowanie tego najwaDodam, e nie moemy liczy na ga, gdy w rzeczywistoci czyn ten osaniejszego aktu prawnego wiatopogli tak sab polsk demokracj, to Pan Redaktor Sojusz Lewicy Demokratycznej w sta- dza si w ramach pewnej historycznodowi religijnemu uatwi Kocioowi kacz uczestnikw zaklaskaa. Jest Roman Kotliski raniach o zablokowanie przepisw do- -kulturowej tradycji, a dopiero potem tolickiemu, najsilniejszemu reprezento ewenement. Fakty i Mity tyczcych invocatio Dei i roli religii jest on sankcjonowany lub potpiany tantowi tej opcji ideologicznej, prowai kociow w yciu spoeczno-po- przez doktryny i instytucje kocielne. dzenie tzw. reewangelizacji Europy Szanowny Panie Redaktorze Idea Boga jest synonimem naszych walitycznym Unii Europejskiej. Zachodniej, a take wykorzystania Kiedy pani pose Marta Fogler snych, najgbszych ideaw moralnych. struktur Unii Europejskiej do prowaPrzesyam w zaczeniu mozarzucia SLD, e jego stanowisko Wzywamy Boga, aby zmusi nas do podzenia polityki ewangelizacji na te- je wystpienie podczas dzisiejwobec wartoci chrzecijaskich suszestwa. Ludzie sami widz niemorenie Rosji, Biaorusi i Ukrainy, dopro- szego posiedzenia Narodowej w przyszej Konstytucji Europejskiej ralno i szkodliwo np. morderstwa wadzi do dalszego zaostrzenia kon- Rady Integracji Europejskiej, do jest chwiejne, to pan premier Jzef i kradziey, wzmacniaj wic sankcje fliktu z Kocioem prawosawnym, na- ewentualnego wykorzystania. Oleksy gwatownie zaprotestowa przeciwko takim czynom przez nazwasilenia nacjonalizmu i w rezultacie do Poniewa zoyem je do Prezynie tych sankcji boskimi. i nazwa to szkalowaniem SLD. narastajcej wrogoci pomidzy spoe- dium NRIE, stao si oficjalnym doPani Danuta Hbner sekretarz Wszystkie systemy moralne i etyczZ powaaniem czestwami. kumentem. Komitetu Integracji Europejskiej chciaKrzysztof Mr, Czonek ne s ludzkie w swoim pochodzeniu, Powoywanie si przez zwolennia mi przerwa, zapytaa, czy jeszcze Dodam, e kiedy przeczytaem, e Narodowej Rady Integracji treci i funkcji. Czowiek religijny nie kw invocatio Dei na polskie rozwi- Koci katolicki w Polsce jest jeddugo bd wystpowa i stwierdzia, Europejskiej jest bardziej ani mniej moralny od osozania konstytucyjne jest hipokryzj lub nym z czynnikw destabilizujcych ebym zoy dokumenty do Prezydium. by bezwyznaniowej. To, e religijne sysoderwaniem od rzeczywistoci. temy moralne s wytworem ludzkim, Koci katolicki w Polsce jest jedzadaje kam twierdzeniu, e ludzie nie mog nym z czynnikw destabilizujcych, i tak sab, my take o stosach, inkwizycji i wojnach reli3. Jest ogarnita rnymi fobiami zwizastworzy o wasnych siach kodeksu moralnepolsk demokracj. Wskutek jego dziaalnoci, gijnych pustoszcych Europ. nymi midzy innymi z seksualnoci czowieka go ani y moralnie. coraz bardziej oddalamy si od pastwa prawa A wspczesne czasy? Trwa konflikt religij z wiadomymi skutkami. Polskie Stowarzyszenie Wolnomylicieli jest i spoeczestwa obywatelskiego. ny w Ulsterze. Wojna w byej Jugosawii ma 4. Wykorzystuje system instytucji pazdecydowanie przeciwne Europie klerykalnej, Koci katolicki aktywnie uczestniczy, i to rwnie podoe religijne. Jak pisze Samuel stwowych i samorzdowych do propagowaksenofobicznej i nietolerancyjnej, w ktrej nana wszystkich szczeblach struktur wadzy, P. Huntington w Zderzeniu cywilizacji: nia nieweryfikowalnych dogmatw oraz wzborastaj napicia z powodw religijnych. w yciu politycznym i spoecznym, ale rezulta Po stronie Chorwacji stany: Niemcy, Augacenia si. Opowiadamy si za Europ bdc nie tyltw swojej dziaalnoci nie poddaje weryfikacji stria, Watykan, inne europejskie kraje i grupy Koci katolicki i politycy z nim zwizani ko wydajnym systemem gospodarczym, ale takw demokratycznych procedurach wyborczych. katolickie, pniej USA; argumentuj, e invocatio Dei powinno by e obszarem, na ktrym faktycznie, a nie werUzasadnia to tym, e jest jakoby instytucj Po stronie Serbw: Rosja, Grecja i inne w preambule ze wzgldu na tzw. chrzecijabalnie, przestrzega si praw czowieka, a w nie z tego wiata. Krytyk swoich funkcjonakraje prawosawne; skie korzenie Europy i Polski. tym prawa do wolnoci myli, sumienia i wyriuszy uznaje za atak na Boga i religi. Po stronie boniackich muzumanw: Iran, Jest to pprawda. Nie chc oni pamita znania. Prawa do swobody poszukiwa twrCay czas naley pamita, e Koci kaArabia Saudyjska, Turcja, Libia, midzynaroo bogatej mozaice kultur: egejskiej, greckiej, czych, jak i bada naukowych. tolicki jest struktur, ktra: dwka islamistw i oglnie kraje islamskie. rzymskiej, celtyckiej, arabskiej, ydowskiej. Swj KRZYSZTOF MR 1. Nie poddaje si procedurom demokraNiefortunnym uzasadnieniem dla obecnowkad w rozwj nowoczesnej Europy maj sekretarz PSW tycznym, zarwno przy wyborze swoich wadz, ci invocatio Dei w preambule jest argument rwnie wolnomyliciele. Europa posiadaa

dla invocatio Dei

Nie

Dokoczenie ze str. 17 Chrystus cierpi wic ustawicznie, mimo e na Golgocie powiedzia: Wykonao si. Teolodzy katoliccy usiuj przekona wiernych, e ofiara mszalna jest bezkrwawa, ale przecz sobie sami, skoro we mszy pojawia si cierpienie i mier oraz przelewa si krew Chrystusa, a ofiara mszy jest t sam ofiar, co ofiara krzyowa. Prawdziwym uczniom Jezusa musi si to wydawa smutne i odraajce. Znaj przecie Bibli, ktra naucza, e Chrystus ofiarowa siebie raz jeden, aby odj grzechy wielu (Hbr 9. 28). Uczyni to bowiem raz na zawsze, gdy zoy ofiar samego siebie (Hbr 7. 27). Nie potrzebuje te ofiarowa sam siebie wielokrotnie (...) objawi si raz jeden pod koniec wiekw, by zgadzi grzechy, przynoszc ofiar z samego siebie (Hbr 9. 2526), zoy za grzechy jedn jedyn ofiar, a potem zasiad po prawicy Boej na wieki (Hbr 10. 1114). Mimo tych jednoznacznych sw, Koci naucza, e i sama Msza w. musi by przebaganiem za grzechy nasze i grzechy caego wiata... a jeliby kto powiedzia, e ofiara Mszy w. jest tylko ofiar chway i dzikczynienia, albo zwyczajn pamitk ofiary zoonej na krzyu... niech bdzie wyklty. A wic wyklte Sowo Boe! Skoro

msza jest ofiarowaniem rzeczywistego Syna Boego i posiada charakter przebagalny, to czy potrzebne jest jeszcze spogldanie na Golgot? Chrystus po zoeniu siebie na krzyu zasiad po prawicy Boej. Kapani twierdz, e Go sprowadzaj moc sw konsekracyjnych na otarze wity, a On ponawia w tajemniczy sposb cierpienia i mier. Tymczasem Chrystus mwi: Jam jest Pierwszy i Ostatni i ywy. Byem umary, a oto yj na wieki wiekw. (Ap 1. 1718). adna ludzka potga nie jest w stanie ponowi mierci Zbawiciela, bo Chrystus powstawszy z martwych wicej nie umiera i mier ju nad nim nie zapanuje (Rz 6. 9). Dogmat o przeistoczeniu i ponownej mierci Chrystusa godzi w istot zbawienia.

Kiedy wypaczono?
Doktryna mszalna przechodzia dug ewolucj. W okresie apostolskim (I w.) wieczerza bya pamitk i symbolem znakiem duchowego przyjcia Jezusa i braterskiej spjni midzy wiernymi. W II w. u niektrych pisarzy chrzecijaskich pojawia si koncepcja ofiary. Nie bya to jednak ofiara Chrystusa, lecz ofiara samych wiernych o charakterze dzikczynnym. Przeksztacenie Wieczerzy Paskiej w ofiar krzya nastpio

midzy III a VII w. (tzw. okres ojcw kocioa). Zaczto te skada ofiary za zmarych w przekonaniu, e ceremonia eucharystyczna ma charakter przebagalny. Znaczca stawaa si te tendencja do upatrywania w postaciach eucharystycznych autentycznej obecnoci Chrystusa. Zaakceptowano to w 787 r. na drugim soborze w Nicei. Waciwym twrc katolickiej nauki o przeistoczeniu by w IX w. mnich benedyktyski, Paschazjusz Ratbertus. Pocztkowo koncepcj t zwalczao wielu biskupw i teologw, jednak na soborze lateraskim w 1215 r. ustanowiono dogmat o przeistoczeniu. Dokadnie dwiecie lat pniej sobr w Konstancji zabroni wiernym picia z kielicha. Szczegow regu mszy opublikowano w 1570 r. Smutne jest to, e tak daleko podryfowa Koci od swego pierwowzoru. Smutne i przeraajce, e tak lekceway samego Boga. Chrzecijanie mieli dawa wiadectwo o Jezusie, tymczasem niektrzy swymi absurdalnymi naukami omieszaj Go. redniowieczny pieniarz arabski, Averroes napisa: Wiele podrowaem po wiecie, ale wrd spotykanych ludzi nie znalazem mieszniejszych i dziwaczniejszych ni chrzecijanie, ktrzy poeraj Boga, ktrego czcz. PAULINA STAROCIK

OGOSZENIA PARTYJNE
Centrala APP RACJA, ul. Zielona 15, 90-601 d tel. 0 (pfx) 42/630-73-25, e-mail:racja@faktyimity.pl
Sympatykw Antyklerykalnej Partii Postpu RACJA, ktrzy chc wspomc finansowo jej dziaania, prosimy o wpaty na konto: APP RACJA, ING BANK LSKI Oddzia w odzi, 10501461-2266001722. Spotkania: Zapraszamy czonkw i sympatykw. Bdzin, Czelad 13.04 godz. 17, ul. 35-lecia 1, wietlica Omega, Biaystok 11.04 godz. 16, ul. JP II 54, hotel Turkus zebranie wyborcze, Bielsko-Biaa 15.04 godz. 17, ul. Wyzwolenia 45, Cieszyn 16.04 godz. 16.30, ul. Stawowa OSP, Czstochowa 29.04 godz. 17, al. Wolnoci 16, klub bilardowy, Kielce 16.04 godz. 17, Rynek 19, restauracja U Sotyka, Koobrzeg 15.04 godz. 19, kawiarnia Da Marco Bis, Krakw 17.04 godz. 17, ul. Bronowicka 5, restauracja Dracena, Olsztyn 12.04 godz. 14, ul. Kopernika 45 (pok. 12), Pszczyna 12.04 godz. 17, ul. Dworcowa 3, restauracja Sutan, Puawy 22.04 godz. 16, ul. Skodowskiej 4, osiedlowy klub kultury Amik spotkanie z udziaem przewodniczcego wojewdzkiego, Siedlce 26.04 godz. 18, ul. Wyszyskiego 10 (lokal s. 101), Wisa 13.04 godz. 17 ul. 1 Maja 45, restauracja Ogrodowa. Kontakty: DOLNOLSKIE Wrocaw w kad sobot o godz. 14 salon polityczny, o godz. 15 spotkanie z zarzdem wojewdzkim i powiatowym w klubie Kaktus. Kamienna Gra dyury zarzdu powiatowego w kady pitek w godz 1819 w kawiarni hotelu Karkonosze. POMORSKIE Gdask w rody 1518, soboty 1015 dyury zarzdu, ul. Toruska 10 (wejcie od ulicy Grodza Kamienna 1, przy Dolnej Bramie). Tel. 058 305 17 30. Czonkowie i sympatycy APP RACJA z Gdaska, Sopotu, Pruszcza Gd., Tczewa spotykaj si w siedzibie partii w ostatni sobot miesica o godz. 11. DZKIE Tomaszw Mazowiecki w kady wtorek, godz. 17.3019, ul. urowa 21. Kont. Jarosaw Ko, tel. 0-606 586 646. MAOPOLSKIE Krakw 16.04 godz. 17, ul. mujdzka 45. Kont. 0(prefiks)12 416 10 38. Dyury zarzdu: poniedziaek, pitek 1214, roda 1618. 18.04 godz. 12.00 spotkanie na Rynku Gwnym pod Adamem i wsplne przejcie do Galerii ZPAP na wystaw Przeciw homofobii. Chtnych prosimy o zabranie egzemplarza FiM.

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

LISTY OD CZYTELNIKW
na bruk, na firm nasa odpowiednie kontrole, ktre przez jeden podpis urzdnika przenosz waciciela i firm w stan niebytu i likwidacji. To jest tzw. instynkt samozachowawczy. To znaczy, e nadal Polak nie czuje si w swoim kraju bezpiecznie. Wszystkie te osoby, by moe wane osoby, z ycia publicznego, ktre pan pyta, czy s przeciwne wojnie, pozostay bierne, bo obawiaj si, e bd z tego kopoty, gdy nie jest to zgodne z oficjaln lini rzdzcych. Jest to chore, ale my nie jestemy normalnym krajem. Czytajc pana artyku, czuj dokadnie to samo jest mi przykro. Mao tego wstyd mi, e miaem gupich przodkw, ktrzy oddali najlepsze lata swojego ycia, walczc za ten kraj. Ginc, uynili t ziemi. Tylko po co? Dobrze, e oni ju tego nie widz. Czowiek (oprcz dbr materialnych) rk witego Stefana ze skr, ciaem i paznokciami, wyjwszy kciuk, ponadto 90 innych witych relikwii, midzy innymi czstk krzya witego, zb witej Cecylii, troch krwi Chrystusa, mleka Marii Panny i acucha witego Piotra (...). Czytelnik

19

LISTY
Nie jest Pan sam
Do napisania tego listu skonia mnie wypowied posa Marka Dyducha na temat, od ktrego niektrzy posowie SLD dostaj drgawek i konwulsji. Nareszcie kto odwany zabra gos w sprawie czarnej mafii i zarazy, ktra rozrasta si do niebywaej siy, bez adnych ogranicze. Panie pole Dyduch! nie jest Pan sam! Tak trzyma! Gosujc na lewic, miaem nadziej, e w kocu zrobi ona porzdek, kler odetnie od kasy pastwowej, usunie czarn zaraz ze szk, wojska, szpitali, wizie, przedszkoli, policji, a konkordat zawiezie do Watykanu. Ale tak si nie stao i to podwayo moje zaufanie do SLD. Stanisaw W., Midzyrzecz

palili na stosach blinich majcych odwag myle inaczej ni sekta Krk, palili te ich prace i ksiki, tworzyli indeks ksig zakazanych. Dzi zmieniy si jedynie metody, a naczelne zasady jezuickie: cel uwica rodki i po trupach do celu maj si rwnie dobrze, jak w czasach redniowiecza.

Zabi trupa
Wasz artyku Zabi trupa przypomnia mi o podobnym incydencie w naszej gminie Oty, kiedy byem radnym kadencji 19901994. W Otyniu s ruiny klasztoru jezuitw. W jednej z piwnic byo pomieszczenie grzebalne. Modzie z Otynia i okolic dostaa si do tego pomieszczenia; fragmenty cia jezuitw mona byo spotka w najmniej oczekiwanych miejscach. W zwizku z nieuregulowanym prawem wasnoci stan ten trwa latami i nikomu to nie przeszkadzao. Po przejciu tego obiektu na wasno przez gmin znalaz si chtny, ktry chcia go przeznaczy na leakowanie win i hotel z restauracj. Wjt gminy wystpi do biskupa o zdjcie sacrum z tego obiektu, na co biskup wyrazi zgod. Nastpnym naszym krokiem byo dokonanie ponownego pochwku otyskich jezuitw. Na koszt gminy zamwiona zostaa dua skrzynia (...), pracownicy zakadu pogrzebowego pozbierali szcztki i zapakowali do skrzyni. W kociele parafialnym zostaa odprawiona msza, a szcztki pogrzebano na cmentarzu komunalnym. O ile pamitam, kondukt pogrzebowy prowadzi otyski proboszcz. Wjt gminy poprosi ksigow o danie za to proboszczowi co aska, a pniej zastanawia si, na jakiej pce budetowej ukry ten wydatek. I sprawa druga. Ksidz proboszcz z parafii w. Michaa w Nowej Soli od czterech lat zbiera pienidze na remont kocioa. Stawka wynosia 10 z miesicznie od rodziny. Remont zakoczy si w tym roku zakupieniem volkswagena bora za mniej wicej 70 000 z. Mieczysaw Ratyniak

Lekarstwo
Pan, co zna si na ekonomii (list Skandal i gupota) rozmieszy mnie do blu, wic i ja pozwol sobie na co nieco. Faktycznie nasz system podatkowy mona rozbi o kant dupy (i to niekoniecznie Pana Kalisza wystarczy dowolna kanciata dupa). Jest zawiy, niezrozumiay, korupcjogenny itd. Faktycznie generuje potn szar stref i faktycznie przyprawia o bl chyba kadego biznesmena. Sam prowadz firm i wiem, jak boli wyrok: niestety, panie Tomaszu, od tego miesica paci pan 40 proc. podatku. Szlag mnie trafia jeszcze bardziej, jak widz, gdzie te pienidze trafiaj. Np. w formie dotacji z ochrony rodowiska dla ksidza, u ktrego robimy wymian instalacji c.o. i kotowni 50 tys. lekkim dydkiem!!! Dlatego masz racj, Jonaszu podatek liniowy to najlepsze lekarstwo taki sam (procentowo) dla kadego bez adnych ulg, zwolnie, zawiych przepisw i furtek pozwalajcych omin te podatki. Wtedy i szara strefa zechce paci, i ci, co powinni paci 40 proc. zaczn paci, bo teraz nic nie pac przynajmniej ja nie pac, bo nauczyem si, jak wykorzystywa przerne ulgi. Ba, nawet udao mi si uzyska zawieszenie poboru zaliczek... Tomasz e-mail do wiad. red.

Jak przed rewolucj


Popieram z caego serca wypowied sekretarza SLD, posa Marka Dyducha, e Koci i kler s nienasyceni i coraz bardziej staj si pazerni. Polsk mona dzisiaj porwna do Francji sprzed rewolucji. Czuj wstrt i odraz do premierw Millera i Oleksego za ich lizanie dupy klerowi i krytykowanie wszystkich, ktrzy myl inaczej. Stay czytelnik

Bogu dziki, historia ludzkoci pokazuje, e idei nie mona spali na stosie ani po prostu zastrzeli. Tomasz Bochenek

opiekowaa si przez kilkanacie lat i dopiero w momencie, kiedy wymagana bya specjalistyczna opieka pielgniarska, teciowa zostaa przewieziona do prywatnego domu opieki, gdzie po 2 tygodniach zmara. Ca przemow mam nagran na kasecie wideo, niestety, tylko cz na cmentarzu, poniewa ksidz nie zezwoli na filmowanie w kociele. Jutro chowam moj matk katoliczk na cmentarzu na Woli w Warszawie. Dla odprawienia naboestwa wymagane jest zezwolenie z parafii, w ktrej mieszkaa. Dlatego poszedem do parafii w. Wojciecha w Warszawie. Ksidz najpierw zwrci mi uwag, e powiedziaem mu dzie dobry, a kiedy oznajmiem, e jestem niewierzcy, mrukn co pod nosem. Wypisa zezwolenie i zada, ebym zoy ofiar. Gdy usysza, e jestem rencist i mog przeznaczy na ofiar 10 z, odpar: Nie bdziemy do takich jak pan dopaca, prosz wyj!. Pytany o nazwisko powtrzy: Prosz wyj!. Jestem zbulwersowany postaw obu ksiy, a szczeglnie tego drugiego, wydajcego zawiadczenie, ktre przecie jest obowizkowe, a wic powinno by bezpatne. Marek Tadeusz Melikiewicz Warszawa

Wojna zmieni
Przez 25 lat mieszkaem w Iraku. W 1995 roku przyjechaem do Polski, ktra spenia wszelkie moje oczekiwania odnonie do suwerennego i demokratycznego kraju, w ktrym naprawd mona y jak czowiek. W Iraku moja rodzina jada to, co jedz winie. Irak ma bogate zasoby ropy naftowej, dziki czemu mgby wyywi cay nard iracki. Pomimo tego wielu obywateli yje w skrajnej ndzy, podczas gdy Saddam mieszka w piknych paacach, ktre zbudowa sobie za rop prawnie nalec do jego narodu. To tak, jakby prezydent lub premier Polski powiedzieli, e wszystkie kopalnie wgla kamiennego nale do nich, a nastpnie pobudowaliby sobie bogate paace, kiedy wielu obywateli yoby w skrajnej ndzy. Obalenie Saddama pozwoli na to, aby ropa wrcia do swojego prawowitego waciciela, jakim jest nard iracki. Saddam traktuje rop jako swoj prywatn wasno. A jak mylicie, skd on ma pienidze, aby zbudowa tyle paacw, ktre s jego prywatn wasnoci? Ropa w Iraku naley nieoficjalnie do niego i jego generaw, a spoeczestwo irackie nie ma co je. Wojna, ktr wypowiedziay Stany Zjednoczone moe zmieni marn niedol zwykych ludzi i obali raz na zawsze tego totalitaryst. Czytelnik

Cuda, cuda...!
Niesychane cuda dziej si w Zielonej Grze! Cud nr 1: radni odrzucili propozycj oddania Krk dziaki za 1 procent wartoci. Cud nr 2: Gazeta Lubuska opublikowaa protest APP RACJA dotyczcy insynuowania jej dziaalnoci podburzajcej przeciwko Krk. Cuda polegaj na tym, e zaczyna si ju dostrzega powszechny sprzeciw spoeczny wobec roli Krk w Polsce. Oby tak dalej. A moe pan Dyduch na premiera zdychajcego rzdu? Moe by co jeszcze zaatwi przed przyspieszonymi wyborami? Miaby tym samym szanse poprawi notowania SLD. Ryszard Skowroski Zielona Gra

Wstydz si
Panie Prezydencie Kwaniewski i Panie Premierze Miller. Gdzie mamy pastwo wieckie zapisane w konstytucji? Na pewno nie jest nim RP. Wystarczy wczy telewizor i ju widzimy na czarno ubranych klaunw ubliajcych wielkim Polakom, ktrzy maj odwag mwi to, co widzi kady obywatel. Wstydz si za kraj, w ktrym przyszo mi y. Bez mojej zgody ochrzczono mnie i teraz z tego tytuu Koci pobiera haracz z budetu pastwa. Czy nie czas, aby wprowadzi deklaracje podatkowe, w ktrych to podatnik zadecyduje, czy jego podatek w caoci ma suy rozwojowi Polski czy raczej Watykanu? T.K. e-mail do wiad. red.

Obrazi, wyrzuci
Chowaem teciow na warszawskim cmentarzu na Wlce Wglowej. Ksidz, ktry odprawia msz i nastpnie przemawia nad grobem, poobraa wszystkich uczestnikw pogrzebu. By wyranie rozdraniony tym, e poprzedni pogrzeb musia odprawi za darmo zmara nie miaa rodziny i to widocznie spowodowao, e mwi o braku opieki nad ludmi starymi. To wanie obrazio aobnikw, bo teciow rodzina

Kingszajs-Polonia
Panie Piotrze (P. Tymochowicz red.). Zgadzam si z pana artykuem Kingszajs-Polonia (FiM 13/2003). Jeli za chodzi o tak may udzia ludzi w manifestacji, to wpyw na to ma ostatnich szedziesit par lat. Po prostu Polacy boj si o swj byt. Nadal w tym kraju mona bez przyczyny wywali kogo

Pokutne dary
W ksice pt. Sowiaszczyzna pierwotna prof. abucka pisze o tym, jak pokutujcy Bolesaw Krzywousty (po olepieniu brata Zbigniewa), aby pogodzi si z Kocioem, ofiarowa w pokutnej podry klasztorowi w Zwiefalten nad Dunajem

Strzay i stosy
To bardzo przykre, e strzelano do Waszej redakcji. Wydaje mi si, e wiadczy to wybitnie o jakoci Waszej roboty, o jakoci Waszych przemyle i dziaalnoci. Wczeniej

TYGODNIK FAKTY i MITY Prezes zarzdu i redaktor naczelny: Roman Kotliski (Jonasz); Zastpca red. naczelnego: Marek Szenborn; Sekretarz redakcji: Ryszard Poradowski tel. (0-42) 637-10-27; Dzia reportau: Anna Tarczyska tel. (0-42) 639-85-41; Dzia historyczno-religijny: Adam Cioch, Paulina Starocik tel. (0-42) 630-72-33; Redaktor graficzny: Tomasz Kapuciski; Fotoreporter: Marcin Bobrowicz; Dzia promocji i reklamy: tel. (0-42) 630-73-27; Dzia cznoci z czytelnikami: (0-42) 630-70-66; Adres redakcji: 90-601 d, ul. Zielona 15; e-mail: faktyimity@faktyimity.pl; Wydawca: BAJA News Sp. z o.o.; Sekretariat: tel./fax (0-42) 630-70-65; Druk: POLSKAPRESSE w odzi. Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstw.
WARUNKI PRENUMERATY: 1. W Polsce przedpaty przyjmuj: a) Urzdy pocztowe i listonosze do 25 maja na trzeci kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z za jeden kwarta; b) RUCH SA do 25 maja na trzeci kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z kwartalnie. Wpaty przyjmuj jednostki kolportaowe RUCH SA w miejscu zamieszkania prenumeratora. 2. Prenumerata zagraniczna: Wpaty przyjmuje jednostka RUCH SA Oddzia Krajowej Dystrybucji Prasy na konto w PEKAO SA IV O/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub w kasie Oddziau. Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. Oddzia: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel.: 0 (prefiks) 22 532-87-31, 532-88-16, 532-88-19, 532-88-20; infolinia 0-800-1200-29. Ceny prenumeraty z wysyk za granic w PLN dla wpacajcych w kraju: poczt zwyk (cay wiat) 132,-/kwarta; 227,-/p roku; 378,-/rok; poczt lotnicz (Europa) 149,-/kwarta; 255,-/p roku; 426,-/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 182,-/kwarta 313,-/p roku 521,-/rok. W USD dla wpacajcych z zagranicy: poczt zwyk (cay wiat) 88,-/rok; poczt lotnicz (Europa) 99,-/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 121,-/rok. Prenumerata zagraniczna RUCH SA patna kart patnicz na www.ruch.pol.pl 3. Prenumerata w Niemczech: Verlag Hbsch & CO., Dortmund, tel. 0-231-101948, fax 0-231-7213326. 4. Dystrybutorzy w USA: New York European Distribution Inc., tel. (718) 821 3290; Chicago J&B Distributing c.o., tel. (773) 736 6171; Lowell International c.o., tel. (847) 439 6300. 5. Dystrybutor w Kanadzie: Mississauga Vartex Distributing Inc., tel. (905) 624 4726. Ksigarnia Pegaz Polska Plaza Wisa, tel. (905) 238 9994. 6. Prenumerata redakcyjna: do 30 kwietnia na drugi kwarta 2003 r. Cena 28,60 z. Wpaty dokonywa na konto: BAJA NEWS, 90-103 d, ul. Piotrkowska 94, Bank Przemysowo-Handlowy PBK SA o/d 87 1060 0076 0000 3300 0019 9492. 7. Zagraniczna prenumerata elektroniczna: p-ele@faktyimity.pl. 8. Prenumerata na caym wiecie: www.exportim.com. Szczegowe informacje na stronie internetowej http://www.faktyimity.pl

20

JAJA JAK BIRETY

Nr 15 (162) 11 17 IV 2003 r.

WITUSZENIE

Pena integracja

CZARNO NA BIAYM

W obronie zwierzt
Polski jzyk jest przebogaty... W jednym wszake aspekcie nie jest. W tym mianowicie, e tworzy zwizki frazeologiczne, ktre doprowadzaj do biaej gorczki obrocw zwierzt. Ukada bowiem one jzyk figury nadzwyczaj obraajce stonogi, czworonogi, dwunogi, a nawet beznogi zupene. Sprawdmy rzecz w praniu. Mwi si o kim: Uparty jak osio. Czy to adnie? Czy kto widzia osa, ktry upieraby si tak przy swojej idei podatku progresywnego, jak np. wicepremier Koodko? W dodatku osa tak zadufanego i aroganckiego? Czy stwierdzono istnienie osa goszcego niezmiennie mimo tysicy dowodw jak Giertych, Kamiski lub nawet Miller, e Polska jest pastwem wieckim i tolerancyjnym? NIE! A wic wymienieni panowie osami nie s wcale a wcale. Tchrze za (takie futerkowe) napisay do naszej redakcji ca episto protestacyjn: Nigdy nie oblaymy nikogo fekaliami tylko za to, i odwanie powiedzia, co myli o ingerencji Kocioa w ycie Polski. Stanowczo wic protestujemy przeciwko nazywaniu Oleksego i Janika tchrzami za ich wypowiedzi pod adresem Marka Dyducha. A powiedzenie baran jeden? Czy barany wysyaj na koniec wiata, na nie swoj wojn, swoich wspbraci ze stada jak prezydent Kwaniewski ? Czy barany daj si doi, tak jak daje si doi przez Koci polski rzd? Oczywicie nie. Prosty i jasny std wniosek, e ani prezydent, ani rzd nie s stadem baranw. Wemy teraz na warsztat tak wini. Prosz pokaza mi cho jedn, co to obsrywa kogokolwiek tylko za to, e jest ydem lub Murzynem. Nawet jednej takiej nie ma, std konstatacja, e ani Rydzyk, ani Jankowski, ani nawet Bubel winiami nie s. Padalec te moe i powinien czu si obraony. Kt znajdzie bowiem padalca kradncego co si da i komu si da? Ju wic na oko wida, e redaktorzy Rzeczpospolitej podpieprzajcy co najmniej raz w miesicu najbardziej ekskluzywne tematy redakcji Faktw i Mitw (ostatni tydzie temu o zabjstwie sdziego) padalcami nie s wcale. Nie s te winiami, baranami, tchrzami i osami. A czym s? Dziennikarzami nowej generacji...! MarS

No i stao si! Mamy w Katolandzie (koo Legnicy) pierwszy Czerwony Koci. Oto efekt wieloletnich, nadzwyczaj udanych stosunkw tzw. lewicy z rzymsk religi Fot. St. Makowiak

Podwieziona autem przygodna pasaerka opucia je, trzasna drzwiami i zamierzaa i swoj drog, lecz kierowca zawoa znaczco: Halo, pani pozwoli. Turystka podesza wic do auta, wetkna gow w szpar po opuszczonej szybie i pyta: Sucham, czy co si panu naley? Kierowca szybko podkrci szyb, zablokowa jej gow, wysiad i zabra si ostro do odbierania zapaty w naturze. Przejedajcy obok baca westchn: Na auto mnie nie sta, ale takie dwi, krucafiks, bych se kupi! Halny du jak jasny pieron, a turysta z niezmconym spokojem wyszed sobie na grecke i robi

pompki. Zobaczy go stary gazda i powiada do swojej Maryny:

Czarny humor
Dy mi na siedymdziesiunty rok idzie, alech jesce takiego halnego nie widzio, coby babe spode chopa wywiao! Dlaczego, pomimo rozlewajcych si po Polsce z si powodzi wpyww czarnej siy, nie ma jeszcze na rynku prezerwatyw w jedynie susznym kolorze? Bo czarny wyszczupla! Proboszcz by spity z powodu wizytacji, jak w jego parafii

przeprowadza biskup. Poprosi wic kocielnego, eby mu do witej wody dola kilka kropelek wdki dla rozlunienia. I tak si stao. Na drugiej mszy zrobi tak samo i czu si bardzo dobrze. Nawet lepiej ni na pierwszej mszy. Kiedy wrci do pokoju, znalaz list od biskupa: Drogi bracie, nastpnym razem dolej do wody kropelk wdki, a nie kropelk wody do wdki. Pamitaj, e: krzy trzeba nazwa po imieniu, a nie to due T; nie wolno zamiast Judasz mwi ten skurwysyn; na krzyu jest Jezus, a nie Che Guevara; jest 10 przykaza, a nie 12; jest 12 apostow, a nie 10;

ci, ktrzy zgrzeszyli, id do pieka, a nie w choler; inicjatywa, aby ludzie klaskali, bya imponujca, ale taczenie makareny i robienie pocigu to ju przesada; opatki s dla wiernych, a nie na deser do wina; pamitaj, e msza trwa godzin, a nie dwie powki po 45 minut; ten obok, w czerwonej sukni, to nie by transwestyta. To byem ja. Mody agronom kaza na swoje urodziny zabi wini. Chop tumaczy mu: Niestety, nie moemy zabi, bo si prosi. Choby i na kolanach prosia, macie j zabi!

Rys. Tomasz Kapuciski