You are on page 1of 20

PENA INTEGRACJA

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r. Cena 2,20 z (w tym 7% VAT)


INDEKS 356441 ISSN 1509-460X

http://www.faktyimity.pl

Obraz syncy dotacjami

KSIDZ NAWRCONY

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

FA K T Y
POLSKA W niedziel przed referendum biskupi zafundowali wiernym dwie czytanki: list wasny i przemwienie papieskie wygoszone w czasie tzw. narodowej pielgrzymki do Rzymu. Nawet ci, ktrzy suchaj wycznie Rydzyka i niedzielnych kaza, mogli wic przekona si, e papie popiera integracj. Sami biskupi, jako wytrawni politycy, wezwali tylko do udziau w referendum i wskazali na konieczno suchania si papiea. W Unii ma nam by lepiej dopiero za 20 lat. Czyby papie liczy na dostatni emerytur w ojczynie...? Znowu czarne chmury nad rzdem. Grnicy stracili okazj, eby siedzie cicho i protestuj przeciwko likwidacjom kopal. Strajk komunikacji miejskiej sparaliowa wielkie miasta Grnego lska, a tysice takswkarzy zablokowao samochodami ulice stolicy. Takswkarze nie chc kas fiskalnych. Reszta chce pracy i chleba. To zupenie tak jak we Francji, Anglii, Niemczech... Po wizycie prezydenta dwojga liter Busha i po wzajemnym poklepywaniu nie zostao nic konkretnego. O zniesieniu wiz nie ma mowy. Na domiar zego okazao si, e take Rosja jest strategicznym partnerem USA. New York Times zauway, e przyja z Polsk jest moe i dobra, ale interesy z Niemcami i Francj znacznie waniejsze. Polska ma za to swoje strategiczne cele: stanowisko sekretarza generalnego ONZ lub NATO dla Olka Kwaniewskiego. Kiedy na Radio Maryja naskoczyli niektrzy biskupi, na odwag zebraa si Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ktra orzeka, e na falach RM propagowane s treci antysemickie. KRRiT zauwaya nawet, e ksia pracujcy w rozgoni nie do dbaj o jej katolicko... Radzie gratulujemy refleksu i spostrzegawczoci zauwaya fakt oczywisty od dziesiciu lat. Prokuratura zakoczya ledztwo w sprawie Rywina i formuuje przeciwko niemu akt oskarenia. Nie bdzie natomiast procesu Roberta Kwiatkowskiego, szefa TVP, ani innych trzymajcych wadz. Za setki milionw zotych (trudno oszacowa straty TVP z tytuu straconego czasu reklamowego podczas obrad sejmowej komisji ledczej) dowiemy si, e Rywin by albo chory, albo zanadto dowcipny. WARSZAWA Po aferach zboowych i lekowych warszawka karmi kraj afer pobiciow. Obfotografowywani namolnie apiski i Nauman bya wierchuszka Ministerstwa Zdrowia mieli podjudza dziaaczy modzieowych SLD do pobicia fotoreportera Newsweeka. Dziennikarz FiM zosta napadnity i aresztowany na kilka godzin przez stra jasnogrsk, kiedy jeszcze Newsweeka w Polsce nie byo. SZCZUCIN (wita ziemia galicyjska!) Miejscowy wjt zrealizowa to, o czym marzy polska katoprawica: zakaza handlu w niedziele i wita. Na razie zakaz dotyczy tamtejszego targowiska, bo jak twierdzi wjt rolnik pracuje cay tydzie, a niedziel ma po to, aby odpoczywa. To teraz interesy okolicznych proboszczw nazywaj si: troska o przepracowanego rolnika... GNIEZNO W obecnoci prezydenta Kwaniewskiego i metropolity Muszyskiego otwarto nowy gmach Collegium Europaeum Gnesnense Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoa ksztaci liderw spoecznych (?) i prowadzi badania m.in. nad chrzecijaskim dziedzictwem Europy. Kocielne cele za pastwow kas impreza w sam raz dla naszego prezydenta. EUROPA/WATYKAN Stolica Apostolska i (co oczywiste) Rzeczpospolita Polska s bardzo niezadowolone z pracy katolika Giscarda dEstainga, szefa Konwentu Europejskiego. Zaprezentowana formua preambuy do konstytucji europejskiej nie wspomina jednoznacznie o chrzecijastwie, tylko o duchowym zrywie, ktry przeszed przez Europ i nadal jest obecny w jej dziedzictwie i dziedzictwie religijnym. Wstp do europejskiej ustawy zasadniczej wymienia natomiast Grecj, Rzym i owiecenie jako fundamenty tosamoci naszego kontynentu. Giscard tumaczy, e wielu czonkw Konwentu nie yczyo sobie adnych odniesie religijnych i wypracowana formua jest kompromisem. Zdaniem komentatorw, pomys Konwentu jest jednoznacznym nie Europy wobec pretensji Watykanu do bycia autorytetem moralnym kontynentu. Mwic tak Europie, powiemy nie Watykanowi. FRANCJA Na szczycie G7+Rosja w Evian zauwaono wreszcie problemy Afryki. Najbogatsze kraje wiata postanowiy zwikszy pomoc dla Czarnego Ldu z 10 do 16 mld dolarw rocznie, a Afrykaczycy obiecali reformowa swoje gospodarki. Okazuje si, e jednym z najwikszych dobroczycw najbiedniejszego kontynentu jest biedna Rosja, ktra w cigu ostatnich 4 lat anulowaa 11 mld dugw. Biedny biednego zrozumie. Bogaty bogatego te. NIEMCY 16 kociow chrzecijaskich (katolicy, protestanci, anglikanie, prawosawni) podpisao kart ekumeniczn, dokument majcy przyspieszy dialog ekumeniczny, a zwaszcza interkomuni, czyli przystpowanie do komunii w innych zwizkach wyznaniowych. Krk co prawda porozumienie podpisa, ale jednoczenie postanowi ukara ksidza Gottholda Hasenhuettla, ktry omieli si wiadomie udziela katolickiej komunii ewangelikom... I ju wszyscy wiedz, kto tu rzdzi. HOLANDIA Skandal! Media poday, e w ostatnich piciu latach ceny towarw i usug w tym kraju wzrosy o... 50 proc., gwnie przy okazji wprowadzenia euro. Taki szokujcy wynik osignito po porwnaniu 100 produktw i usug, m.in. piwa, transportu, ubezpiecze i cen w lokalach. Rzd nie da wiary doniesieniom i rozpocz wasne badania. Witamy w Eurolandzie!

KOMENTARZ NACZELNEGO

Wiara czyni Uni


iaem napisa hurraoptymistyczny komentarz przed unijnym referendum. Chciaem Wam i sobie samemu wla w serca otuch, doda animuszu i powiedzie zdecydowanie: TAK, jestem Europejczykiem. I jestem. Co nie znaczy, e sam nie bij si z mylami i nie mam wtpliwoci. Bo mam. Tu nie ma mdrego, nikt nie moe przewidzie, jak bdzie wyglda nasz kraj za 5, 10 czy 20 lat. Mona tylko dywagowa i mie nadziej, e bdzie lepiej, normalniej. Mona i trzeba zrobi wszystko, eby tak byo, bo to przede wszystkim od nas bdzie zaleao; od tego, czy bdziemy mdrzy, pracowici, operatywni i jak bdziemy si rzdzi na naszych wasnych podwrkach. Oprcz nadziei, to wanie wola dziaania i pragnienie wydwignicia si ponad obecn bied i marazm powinny nam kaza zagosowa za Uni. Szanuj cho nie do koca rozumiem tych, ktrzy asekuracyjnie, tak na wszelki wypadek, powiedz NIE. Czowiek nie powinien y nadziej, e si pomyli. Jeli mog Was prosi, nie gosujcie z przekory albo z przewiadczeniem, e i tak wejdziemy, a wtedy przynajmniej przez pierwsze lata wasze NIE bdzie na wierzchu. Bo bdzie. To aden honor umrze z godu na bezludnej wyspie, narzekajc do koca, e nikt mnie nie chce std zabra, a ja nie mam narzdzi do zbudowania okrtu. Sztuk jest zbudowa tratw, pokona na niej kawa oceanu, uratowa si i zacz lepsze ycie. Pewnie, e lepiej nie ryzykowa, ale nam, Polakom, nie jest teraz dany ten komfort. Poza tym, w moim przekonaniu, wikszym ryzykiem jest jednak pozostanie poza zjednoczon Europ. Pisaem ju duo o argumentach, na ktrych opieram moje TAK. Dla rzetelnoci i rwnowagi oddaj gos jednemu z naszych sceptycznie nastawionych Czytelnikw: Jestem zdecydowanie przeciwny gosowaniu na TAK dla Unii, nie dlatego, ebym by polskim talibem spod znaku Ligi Polskich Rodzin, lecz dlatego, e bardzo mnie dziwi ta euforia zwizana z wstpieniem Polski do UE. Wszyscy s za, bo bdzie lepiej, jest to szansa dla Polski, nie bdziemy na marginesie Europy. Caa redakcja, w szczeglnoci p. Jonasz, gorco nawouje do gosowania na TAK. Przy caym szacunku dla Pana Redaktora chciabym zwrci uwag na par faktw. Po pierwsze: lepiej ma by za 1020 lat; po drugie: szans mona wykorzysta pod warunkiem, e si j ma; po trzecie: potrzebne s kadry ludzi, ktrzy s patriotami, a zarazem bardzo kompetentnymi urzdnikami, bo to oni w praktyce maj decydowa o tym, czy akcesja bdzie sukcesem, czy porak. Prawda jest taka, e negocjacje prowadzili od pocztku ludzie nieudaczni spod znaku AWS, a skoczyli nie mniejsi partacze z SLD. Od 1989 roku mino 14 lat. Jest rzekomy kapitalizm, te miao by dobrze. Po tylu latach mia by dobrobyt, a jest bezrobocie i ndza. Mam pytanie, jakimi argumentami chcecie mnie i moich bliskich przekona, e po wstpieniu do UE poza garstk cwaniaczkw i, oczywicie, Kocioem katolickim komu si polepszy byt. Powoujecie si na kraje zachodnie, takie jak Niemcy czy Francja, dajecie przykady, e tam jest UE, ludzie yj w normalnych warunkach. Ale po pierwsze: nie rzdzi tam Koci, po drugie: aden Niemiec czy Francuz (w przeciwiestwie do Polaka), bez wzgldu na kolor skry czy wyznanie, nie sprzeda swego kraju za par srebrnikw.

Jakich argumentw uyjecie do przekonania nas ANTYKLERYKAW e Miller, zwany biskupem, wynegocjowa dla Polakw przyzwoite warunki czonkostwa? Poprzednie ekipy rzdzce i obecna doprowadziy swoimi poczynaniami kraj do skrajnej ndzy. I ja mam im wierzy? Ani Buzek, ani Miller nie s dla mnie autorytetami. Kto powie to jakie mamy wyjcie? Jeli nie Unia to co? Przysze rzdy LPR i Samoobrony, a potem totalna ndza. Odpowiem, NIE! Kraj przey zabory, okupacj, socjalizm, przeyje LPR i Samoobron. Powinnimy nie wstpowa, przynajmniej teraz, do UE, bo jestemy na to i gospodarczo, i mentalnie nieprzygotowani. Nic nie stoi na przeszkodzie do szerokiej wsppracy z UE na paszczynie gospodarczej i politycznej. Wierz w to, e kiedy APP RACJA przejmie wadz i wtedy odbudujemy kraj po tych popapracach z poprzednich rzdw. Wtedy bdzie odpowiedni czas na negocjacje z UE na warunkach odpowiadajcych Polsce. Powiem krtko, jeli kto uwaa, e ci, ktrzy w naszym imieniu negocjowali, s ludmi uczciwymi i kompetentnymi, niech gosuje na TAK, ale jeli ma wtpliwoci, niech gosuje na NIE. Nie dajmy si zwariowa, nikt nikomu nie da nic za darmo i UE te nie da. Ani Niemiec, ani Francuz nie bd pracowali dla Polaka czy dla Polski. Jeli chcemy co zmieni w kraju, musimy sami to uczyni. Garstka cwaniaczkw i rzesza biskupw ma korzysta z akcesji, a koszty codziennego trudu mamy ponosi, jak zawsze, my. Tomasz Bartel Drogi Panie Tomaszu, z gbokim wzruszeniem przeczytaem Paski list, jak rwnie setki innych, pisanych na TAK i na NIE, ale zawsze w tym samym tonie penym zatroskania i desperacji. I pomylaem sobie: Ci ludzie po latach pracy, wyrzecze, mamienia, oszukiwania i okradania nie zasuyli na to, eby ich stawia przed kolejn tak dramatyczn prb. Rozumiem Paskie uzasadnione obawy. Jeli jednak jak sam Pan przyznaje lepiej ma by za 1020 lat to ju warto powiedzie TAK. Antyklerykaw jest wci za mao, eby stanowili o Polsce. Nasze zadanie polega na tym, aby ich przybywao. Nie moemy czeka. Obecne zjednoczenie osabi ca Uni, ale czas bdzie ju pracowa na nasz korzy. Nastpi pod warunkiem cisego zintegrowania choby czciowe wyrwnanie poziomu ycia. Przykad Hiszpanii pokazuje, e mona skorzysta, e bogaty Niemiec czy Francuz moe troch popracowa na rzecz biedniejszego eurokrajana. Rwnie polskie chore elity w biurokratycznych strukturach unijnych bd miay mniej okazji do korupcji. Rosnca w si partia antyklerykaw z czasem osabi wpywy episkopatu, zachodnia mentalno natchnie Polakw nowym postrzeganiem, wartociowaniem. Obecnie jest jeszcze wiele niedomaga, a kompetencji i patriotyzmu urzdnikw pastwowych brakuje nam jak powietrza. Zgoda. Ale wanie minione 14 lat pokazuje, e sami Polacy nie potrafi wybra spord siebie uczciwych i fachowych decydentw; nie jestemy w stanie uzdrowi przestarzaej, niedoinwestowanej gospodarki. Wsplnie zbudujmy ratunkow tratw. Uwierzmy, e moe si uda. Nie ryzykujemy sami, razem z nami wchodzi 9 innych pastw na podobnych warunkach. Wiara pono czyni cuda Panie Tomaszu niewierny... a kady z nas ma jeszcze po dwie rce do pracy. JONASZ

POWIEDZ O NAS SWOIM ZNAJOMYM!

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.
Trzy dni dla 150 polskich dziennikarzy i rzecznikw prasowych w sercu Unii Europejskiej. Miay by uciski z wanymi osobistociami, informacje wielkiej wagi, bankiety i dyskusje merytoryczne. Kady z dziennikarzy zapaci za wyjazd 600 zotych, eby przed historyczn chwil gosowania napisa co, co miaoby przekona eurosceptykw do zmiany pogldw.
Podobno korupcja i oszustwa finansowe signy w Polsce wszystkich moliwych poziomw i sfer naszego ycia. C, jeli w centrum Brukseli jest podobnie, to moe my ju dawno dopasowalimy si do standardw unijnych? Pierwszego dnia naszego pobytu pod hotel podstawiono trzy autokary z demobilu, ktre miay dowie nas do samego Parlamentu Europejskiego. Bardzo wtpi, aby gruchoty te dopuszczono do ruchu w Murmasku, a co dopiero na porazem w zaimprowizowanej roli specjalisty unijnego, cho w tym samym dziurawym garniturze i tych samych przechodzonych mokasynkach. Pan X przedstawi si jako David Harley. Przez 15 minut bekota co o historycznej roli Unii w jednoczeniu wiata, od czasu do czasu prbujc sobie bezskutecznie przypomnie, czy ma przed sob Rosjan, Polakw czy moe jednak bezpastwowych Cyganw. Gdy przy pomocy tumacza dowiedzia si w kocu o naszej narodowoci,

UNIA I MY
dodam tylko, e wzorem pastw cywilizowanych mamy dwie polskie ambasady w Brukseli. Jedn reprezentujc Polsk w Belgii, drug w Unii Europejskiej. Obie skcone i nienawidzce si nawzajem jak jasna cholera. Jedna i druga uwaa si bowiem za waniejsz, czyli godniejsz wikszych funduszy. Zaczo si od jednego ambasadora, ktry nie wprowadzi si, tak jak planowano, na kilka dni do pewnego luksusowego apartamentu, lecz pozosta w nim na dobre,

KORESPONDENCJA WASNA Z BRUKSELI

Unijny Matrix
zabysn, e kocha Krakw, powietrze i co tam jeszcze. Najbardziej przeraay mnie jednak nabone miny i napuszone gupawe pytania tych polskich dziennikarzy, ktrzy najwidoczniej pomylili ochroniarza z ktrym z prezydentw unijnych. Czas dobieg koca. Zamiast planowanego unijnego lunchu musielimy si zadowoli zapachem przypalonych kartofli lub frytek, gdy, pospiesznie wracajc, mijalimy unijnoparlamentarn kuchni. Zamiast obiadowych salonw, gdzie miano nas gocinnie przyjmowa, dostalimy po jednej suchej kanapce, ktr kazano zere w bramie, okoo dwch kilometrw od Wielkiego Parlamentu. Godne odnotowania byo jeszcze nieplanowane, czyli przypadkowe spotkanie z komisarzem Verheugenem w polskiej ambasadzie unijnej. Dla niewtajemniczonych mimo e mieszkanie przewidziane byo dla drugiego. Pan komisarz Verheugen da tak pikny popis demagogii i populizmu, e od dzi to do niego wanie bd wysya wszystkich moich politycznych kursantw, ktrzy, nie majc nic do powiedzenia, chcieliby mwi dugo, namitnie i bezmylnie. Dowiedziaem si, e szczytem nie tylko cywilizacji, ale wszelkich dbr duchowych i materialnych jest Unia, a Pan Komisarz ostatnio bardzo cierpia, syszc gosy, e w ogle istniej w Polsce eurosceptycy. Tu nastpi dugi populistyczny wywd na temat, ile Polska i Polacy strac, nie wstpiwszy do Unii. Pan Komisarz powiedzia rwnie, e nie o ekonomi tu chodzi, e gdyby chodzio wycznie o poprawienie bytu materialnego Polakw dziki przystpieniu do Unii, to on byby pierwszym, ktry by nam tak fuzj odradza. Tumaczy, e chodzi jedynie o prawa czowieka, o wartoci unijno-duchowo-tolerancyjne oraz ochron rodowiska. Innymi sowy, kochana Unia chce nas

Rzeczywisto okazaa si enujcym spektaklem z udziaem autokarowej wycieczki stu pidziesiciu Rumunw z polskimi paszportami, jakby wygonionych wprost ze slumsw na salony. I to nie z powodu wygldu czy nieokrzesania polskich dziennikarzy, ale dlatego, e tak byli tam traktowani. Miaem okazj przyjrze si temu z bliska. W Brukseli zakwaterowaem si wraz z ekip (cho niezalenie) w hotelu Sheraton, ktrego warszawska wersja jest zwiedzana z rwnym naboestwem jak Zamek Krlewski. W Brukseli trudno o bardziej pod noclegowni. Najtasze meble Guenther Verheugen z corocznej wyprzeday ulicznej, brudne apartamenty i personel, rzdnych szosach w Algierii. ktry mgby si wiele nauczy od W Brukseli wykopano je chyba przecitnego recepcjonisty polskiez muzeum plenerowego, specjalgo hotelu robotniczego. nie na przyjazd polskiej grupy. W hotelu Sheraton w Brukseli Po dugich oczekiwaniach dane mi byo przey wiele niew szatni Wielkiego Parlamentu Cyspodzianek. wilizowanego Unijnego wiata Pierwszej nocy poprosiem o nugarstk organizatorw wyprawy, mer telefonu z bezporednim dow ktr z ciekawoci si wpltaem, stpem do Internetu w celu odczydopuszczono przed oblicze samego tania e-maili za pomoc mojego nostarszego ochroniarza z antenk tebooka. Po kilkugodzinnych perw mzgu ktry usilnie tumaczy, traktacjach i tumaczeniu, e w cye wylej go z roboty, jeli wpuci wilizowanym wiecie to standard; e tak du grup nieokieznanych kady podrzdny hotel w dzikiej Eudziennikarzy. Grupy zwiedzajcych ropie Wschodniej taki dostp umonie licz wicej ni czterdzieci osb, liwia; e, bdc w Niemczech, nie a na to, by grup podzieli, pomiaem z tym problemu otrzytrzeba wicej ochroniarzy i przemaem kilka numerw dostpu wraz wodnikw, a on nie ma na to ani z informacj, e koszt 6-godzinneczasu, ani ochoty. go poczenia wynosi 1 euro. Jakie byo moje zdziwienie naPo uwagach gwnego organistpnego dnia, gdy dowiedziaem zatora, e to przecie dziennikasi, e udostpniony numer czy rze, ktrzy potrafi zrobi wiele mnie z Malezj przez sze i p szumu w prasie, zaobserwowaem minuty za, uwaga! 578 euro (600 u starszego ochroniarza grymas dolarw) niczym super-hiper-sekssrajcego kota. Wreszcie uzyska-telefon do samej Sharon Stone. Na em krtk, ale jake treciw oddelikatn sugesti, e bardzo wtpowied: To wy tu chcielicie pi, i zapac za tak ewidentne przyjecha, a nikt was tu przecie oszustwo, otrzymaem informacj, nie zaprasza! e hotel spraw wyjani i da mi zna C, w kocu na kolanach i w po moim powrocie do Polski. Ju pozycjach poddaczych udao si po wyjedzie dowiedziaem si, e namwi szacownych ochroniarzy, recepcjonici wstrzymali ca grueby zaprowadzili tum do podrzdp polskich dziennikarzy, informunej sali na peryferiach Parlamenjc, e byem uprzejmy uciec, nie tu, daleko za kuchni i poza zasipacc rachunku. Zaszantaowano giem wzroku biaych ras aryjsko-seich wizj niewydania paszportw, micko-cywilizowanych. jeli nie ureguluj mojego dugu, Przycupnwszy sobie swojsko mimo e formalnie nie miaem w odgrodzonej klatce, zaobserwoz grup nic wsplnego. walimy znajomego ochroniarza, tym

wyrwa z okopw Trzeciego wiata, zapewniajc sobie przy okazji zielone puca na Wschodzie. Pan Komisarz da te wyraz zupenego braku zrozumienia dla gwnej strategii kampanii prounijnej premiera Leszka Millera, ktry opar j na ekonomii wanie. Nastpnie pozwoli sobie na uwagi uwaczajce mojej, jako Polaka, godnoci. Powiedzia: Rezygnujc ze wstpienia do Unii, bdziecie dalej dzikim narodem poza cywilizacj, gdzie midzy Wschodem a Zachodem. Zadaem dwa konkretne pytania, na ktre Verheugen odpowiedzie co prawda w peni nie potrafi, ale mg da wyraz swojej dobrej woli, przynajmniej. Po pierwsze ile Unia Europejska mogaby jeszcze straci, gdymy si opowiedzieli przeciw wstpieniu? Po drugie czy Norwegi lub Szwajcari te by nazwa dzikimi krajami poza cywilizacj, gdzie midzy Wschodem a Zachodem? Zdenerwowany Pan Komisarz by uprzejmy odpowiedzie bekotliwie jedynie na drugie pytanie retoryczne. W Polsce nawet ko wie, co to s pytania retoryczne i profilaktycznie nie odpowiada. Tragicznym naszym losem i ironi historii jest to, e pchamy si tam, gdzie nas nie chc. Pragniemy co zaoferowa, ale nie bardzo wiemy, co moe oprcz bigosu i osypka bo wszelkie inne dobra rynkowe Unia ju dawno od nas otrzymaa, czsto za darmo. Dramatyczne jest to, e wszystko, na co liczymy i to w krtkim czasie to tylko tani, wirtualny, unijny Matrix i nic wicej. A rzeczywisto jest taka, e waciwie nie mamy innego ni wuniowstpienie wyboru. Pocieszajce, e Unia rozpadnie si dziki nam szybciej, ni ktrykolwiek z ciasnych, demagogicznych unijnych umysw zdoa to sobie wyobrazi. PIOTR TYMOCHOWICZ

GASKANIE JEA

Kobiety w falach
Niewykluczone, e ju wkrtce w Zatoce Gdaskiej albo Szczeciskiej dojdzie do maej bitwy morskiej, w ktrej zwyciskie polskie kanonierki na rozkaz admiraa Millera zatopi statek Aurora wypeniony diablicami. Co bardziej oblatani w historii Auror kojarz z wybuchem rewolucji, ale tym razem o inn rewolucj i inn Auror chodzi. Jest to statek-klinika (fundacji Women on Waves), ktry podpywa do granicy wd terytorialnych danego kraju i propaguje bezpieczny seks. Aurora odwiedza te pastwa, w ktrych zakazane s zabiegi aborcji. Zawitaa ju kilkakrotnie do Irlandii, a teraz (wreszcie!) ma podpyn pod polski brzeg. Ma podpyn, ale nam si co widzi, e bdzie to jej ostatni rejs. Jak bowiem moe by inaczej, skoro zaskowycza ze zgrozy Marek Jurek z PiS i zada od Millera podjcia stosownych krokw: Dziaalno tego rodzaju ma w istocie znamiona terroryzmu, a wspieranie Aurory przez inne pastwa jest wymierzone przeciwko naszemu pastwu i porzdkowi moralno-prawnemu (...). Wzywamy premiera Millera do podjcia wszelkich moliwych krokw w wymiarze wewntrznym i midzynarodowym w celu uniemoliwienia Aurorze planowanych zamachw na ycie nienarodzonych napisa Jurek. Kancelaria Millera odpara na to, e nie wiadomo jeszcze, jaka bdzie odpowied premiera na list. Dupa Jasiu... Nie wiadomo? Doskonale wiadomo! Kto si chce zaoy? Za cen przejcia do historii chrzecijastwa Wielki Leszek jest w stanie storpedowa stateczek i wraz z zaog, lekarzami i pacjentkami posa go na dno... eby tylko nie narazi si watykaskiej zwierzchnoci. Przecie w tej samej kwestii ola, oszuka i zrobi idiotw z paru milionw wyborcw SLD! A moe z tym zatapianiem statku to ju lekka przesada? Ot niekoniecznie. W ten sposb Wietnam pozby si kilkuset prostytutek. Te w imi moralnoci i adu. Kto powie, e Polska to nie Wietnam?... Oto inny pose PiS, Artur Zawisza, te pisze w tej sprawie i to cakiem powanie: Obowizkiem Millera jest jeli nie natychmiastowe wysanie kanonierek, to przynajmniej zakazanie statkowi zawijania do polskich portw. Z punktu widzenia prawa midzynarodowego to ju jest jawna groba, ale kto by si tym w Katolandzie przejmowa. Women on Waves oznacza Kobiety na Falach. Oj, mie panie, ebycie nie musiay dowiadczy tego dosownie. W imi Unii i dla Unii. MAREK SZENBORN

Z NOTATNIKA HERETYKA
Problem polega jednak na tym, jak ten posiek bdziemy spoywa. Czy spontanicznie w chlewie, czy komfortowo w przyjaznej atmosferze w wytwornym salonie. Chlewikowy protok spoywania pokarmu mamy istotnie zapisany w genach, natomiast kluczem do wielu interesujcych nowych kontaktw jest umiejtno posugiwania si noem i widelcem lub bardziej wyrafinowany protok dyplomatyczny. Spontaniczne wykorzystywanie komunikacji otwartej tylko po to, by zdoby poklask i przychylno rozmwcw, wzbudza co prawda silne emocje, ale zazwyczaj kosztem krzywdzenia innych. Poza tym utrwala skutecznie niechlubne tradycje, ktrych i my bdziemy ofiarami. Ludzie z reguy lubi najbardziej podobnych do siebie. Im bardziej kto odbiega od przyjmowanych przez og standardw, tym wiksz wzbudza niepewno i niech. Tym wiksze wic w narodzie zamiowanie do prostackich komunikatw otwartych. Zjawisko to wida wyranie w potocznym jzyku. Wszelkie odstpstwa od przecitnej redniej s mocno pitnowane jzykowo. Czowiek zbyt niski to czsto: karze, konus, mikrus, centymetr, przykurcz itp.

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.
Czowiek za wysoki to: drgal, dryblas, tyka, tyczka, wiea itd. Jeeli obawiamy si, e kto przerasta nas inteligencj, to pewnie jest cwaniak, kuty na cztery nogi, mdrala, inteligencik, kujon, jajogowiec itd. w zakresie komunikacji otwartej moe w nasze ycie wprowadzi nie tylko nowe wartoci czysto jzykowe, ale przede wszystkim zapewni nam bardziej przyjazny i nieznany dotd charakter wzajemnej komunikacji. Pamitam, jak kilka lat temu odwiedziem znajomego profesora w Nowym Jorku. Siedzielimy sobie przy kawie, gdy nagle odezwa si dzwonek do drzwi, a nastpnie ujrzaem rozradowan grup okoo trzydziestu osb. Przybyli z szampanem, gratulacjami i ciastkami. Gdy gocie wyszli, wyraziem al, e nie uprzedzi mnie o swoich urodzinach czy imieninach. Na co on z umiechem odpowiedzia, e to nie urodziny, tylko samochd by powodem tej sympatycznej, krtkiej wizyty. Ssiedzi zauwayli, e kupiem sobie nowy sportowy samochd i przyszli mi pogratulowa sukcesu powiedzia. Nic doda, nic uj. Wybr naley do Was. PIOTR TYMOCHOWICZ

Komunikaty
W pewnych grupach, aby by akceptowanym, wystarczy umie poprawnie posugiwa si noem i widelcem, w innych trzeba epatowa wulgaryzmami. Niestety, tych ostatnich grup jest znacznie wicej. Przypominam, komunikat otwarty to taki sposb prowadzenia rozmowy, w ktrym ujawniamy swoje wasne lub rozmwcy emocje, albo jasno formuujemy swoje oczekiwania wobec kogo czy czego. Komunikat otwarty moe by jednoczenie komunikatem prawdziwym, szczerym, cho niekoniecznie. Zawsze natomiast powinien sprawia takie wanie wraenie. Komunikacja otwarta nie tylko uatwia wzajemny kontakt, ale pozwala atwiej wzbudzi sympati, cho bywa broni obosieczn. Szczeglnie wwczas, gdy jest uywana przez

(2)

ludzi prostych, o maej czy wrcz znikomej inteligencji. Prostota takiej formy komunikacyjnej zamienia si wtedy w zwyke prostactwo, przewanie okraszane wulgaryzmami. Niestety, nazbyt czsto wzbudza to sympati i zaufanie szemranego otoczenia, poniewa wyraa ukryte emocje. Przykad: obserwujemy sukces finansowy naszego ssiada i w gronie innych ssiadw powiemy: zobaczcie, jaki to zodziej, nakrad, oszuka cwaniaczek i teraz nam na zo buduje now chaup. Moemy by niemal pewni, e otoczenie poczuje z nami wsplnot emocjonaln. Z komunikatami otwartymi jest podobnie jak z procesem spoywania pokarmu. Wydawaoby si, e nikt nas nie musi uczy czego, co dobrze czujemy intuicyjnie.

Wedug Sownika potocznej polszczyzny Anusiewicza, mamy a 190 pejoratywnych okrele na uomnoci umysowe, czyli mdrzejszych od siebie nienawidzimy bardziej ni gupszych. Dlatego te edukacja

Prowincjaki
Policjanci z Radomia znaleli porzucony i jak si okazao kradziony samochd. W baganiku zobaczyli policyjne mundury, kajdanki i karabin Kaasznikowa. Prokuratura w Grjcu szybko ustalia, e broni znalezionej w aucie uywano do napadw i e jest ona wasnoci... policji z Olsztyna. To nie koniec. W sprzeda broni bandytom, ktrzy napadali na ciarwki z wartociowymi przesykami pocztowymi, zamieszany by nadkomisarz Krzysztof P., szef policji w Szczytnie, nadkomisarz Krzysztof B. i starszy aspirant Bogdan O., magazynier Komendy Wojewdzkiej Policji w Olsztynie. Chopaki wygospodarowali 100 sztuk karabinw przeznaczonych do zniszczenia w hucie i sprzedawali przestpcom. Ciekawe, czy bandyci z Magdalenki te strzelali z policyjnej broni...?

ZAKUPY NIEKONTROLOWANE

enederowie, ktrzy si nie sprawdzili, powinni by z hukiem wywaleni z roboty, z doywotnim zakazem pracy na stanowisku wyszym ni sprztaczka. I przepraszam wszystkie sprztaczki za porwnanie ich z polskimi menederami przemysu, gospodar-

do przeludnienia biurowce oraz bagam, nie miejcie si! dyrektorw do spraw... rozwoju. Jak wyglda ten rozwj, przeledmy na przykadzie rodkowego Pomorza, skd wanie wrciem. Ot na Pomorzu zawieszono wiksz cz pocze kolejowych. Po-

WIAT WEDUG RODANA

Burdel na kkach
ki, transportu, a szczeglnie z tymi szpeniami z Polskich Kolei Pastwowych. Pierwsze, co szpenie od kolejnictwa zrobili, to likwidacja... Polskich Kolei Pastwowych. PKP to ju prawdziwy przykad klonowania, tworzenia dziesitkw firm, a wic w konsekwencji absolutnego braku odpowiedzialnoci kierownictwa za totalny burdel na polskich torach. W skad kolejowej grupy transportowej wchodzi (czytajcie uwanie, bo nie uwierzycie!): PKP InterCity, PKP Przewozy Regionalne, PKP CARGO, PKP SA (spka matka), PKP Energetyka, PKP Informatyka, PKP Telekomunikacja Kolejowa. Do tych nowotworw dochodz koleje podmiejskie, np. Warszawska Kolej Dojazdowa, Szybka Kolej Miejska w Trjmiecie oraz przerne przedsibiorstwa mechaniczno-torowe czy przedsibiorstwa napraw infrastruktury komunikacyjnej. Wikszo z tych firm to... spki z o.o. Natomiast wszystkie maj wieloosobowe wysoko opacane zarzdy, rady nadzorcze, prezesw, dyrektorw generalnych, dyrektorw finansowych, dyrektorw ds. przeksztace i prywatyzacji, stosowne cigi spniaj si. Ekspresy ze Supska do Warszawy czy pospieszne z Koobrzegu do Krakowa maj opnienia ponad godzin, nawet dwie godziny a jak! tak wic jad z prdkoci wskotorowej ciuchci. O lokalnej sieci nawet nie wspominam, bo np. pocig na bardzo krtkiej trasie KoszalinSupsk zwalnia a trzynacie razy i rowerem NAPRAWD dojedzie si szybciej. Na 18-kilometrowym odcinku KoszalinBiaogard pocig wlecze si jak wica w poogu, bowiem aby unikn wypadkw, ograniczono prdko pocigw do 40 kilometrw na godzin. Zmieniono rozkady jazdy (cile mwic, zmienia si je prawie co trzeci dzie). Pocigi jed trasami okrnymi, czsto staj w szczerym polu lub bez enady wyrzuca si pasaerw na najbliszej stacji i kae im si przesiada na pocig, ktry przyjedzie za godzin. eby byo mieszniej, ceny biletw pozostay niezmienione... Na dworcu kolejowym w Supsku, Koobrzegu i Koszalinie dziej si sceny dantejskie. Sycha pacz maych dzieci i zgrzytanie zbw dorosych. A co

bdzie, gdy za kilkanacie dni ruszy nad morze stonka wczasowa? To bdzie horror! Matrix 3. Powrt Godzilli. Rodan ptak mierci. Co si takiego wydarzyo na Pomorzu rodkowym? Waciwie nic takiego, co nie byoby do przewidzenia dla ludzi mylcych. Ot w Worowie, na trasie obez-widwin, osun si nasyp kolejowy wraz z torami. Niewiele brakowao, a doszoby do tragedii. To wydarzenie napdzio takiego stracha dyrekcji PKP, e w... kilkudziesiciu miejscach rozpoczto roboty remontowe. A trzeba byo, bo niektre szyny pamitay jeszcze Adolfa Hitlera. Ale Polsce urlopowo-wakacyjnej szykuje si nowy horror. Pocigi jadce nad morze bd totalnie przecione, bo fachowcy wzili si za remonty drg! Kierowcw i ich rodziny czekaj wic rozkopy, zwenia, ograniczenia prdkoci, objazdy itp. I tak np. na trasie krajowej nr 7 biegncej przez ca Polsk (ChyneWarszawaGdask) na rnych jej odcinkach bdzie umacnianie nawierzchni. Tylko na odcinku od Gdaska do Jazowej przez 42 km kierowcy bd podziwia facetw w pomaraczowych kamizelkach, a stojc w gigantycznych korkach na remontowanym mocie w Kiezmarku (od 8 maja do 19 wrzenia), nareszcie dostrzeg pikno Wisy. Dodam, e latem sidemk przejeda rednio w cigu doby... 18 tysicy pojazdw. Dlaczego Generalna Dyrekcja Drg Publicznych i Autostrad zaplanowaa remonty wanie w sezonie letnim, urlopowo-wakacyjnym, kiedy poowa Polski pcha si nad morze? Tego nie wie nikt! ANDRZEJ RODAN

W Grudzidzu kompletnie nagi 30-letni mczyzna nadzia si na elazne prty bramy jednego z domkw jednorodzinnych. Rzecz dziaa si o czwartej nad ranem. Facet wy z blu wniebogosy, bo szpikulce wbiy mu si w krocze i w brzuch. 8 straakw odczepiao nieszcznika z ogrodzenia. I do tej pory nikt nie wie, czy facetowi kto przerwa schadzk, czy chcia on co ukra (ale dlaczego na golasa?) i nadzia si na prty, czy te jest masochist i chcia sobie zrobi dobrze, ale mu nie wyszo.

GOLAS Z PRTEM...

5-letni Marcel Wanot poszed z mamusi do banku PKO BP w Michakowicach. Matka ustawia si w kolejce i nagle usyszaa krzyk dziecka. Marcelka uderzy w gow kamienny pulpit sucy do wypisywania dokumentw. Chopiec zosta byskawicznie zawieziony do Grnolskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, gdzie stwierdzono pknicie podstawy czaszki w dwch miejscach, krwiak i powietrze w mzgu. Nie wiadomo, czy chopiec wyzdrowieje. Dyrekcja PKO nie zainteresowaa si losem rannego dziecka (dyrektor Leszek Gaecki na wie o wypadku powiedzia filozoficznie: Takie jest ycie), za to askawie usuna feralny pulpit i klienci wypisuj teraz dokumenty na wasnych kolanach.

TAKIE JEST YCIE

Do drzwi mieszkania w Toruniu zapukali pracownicy firmy pogrzebowej i zapytali pani Danut Cierpk, skd maj zabra zwoki... Danuty Cierpki. Kobieta, kiedy ju dosza do siebie, pobiega na policj. Okazao si, e kilka miesicy temu skradziono jej dowd osobisty, a przebiegy zodziej wykorzysta ten dokument w USC, gdzie podajc si za jej ma i przedstawiajc sfaszowane wiadectwo zgonu zgosi mier ukochanej ony. Nastpnie, majc stosowne dokumenty z USC, pobra z ZUS-u 4,5 tys. z na pogrzeb i zamwi trumn. Sprawa si wic wyjania. Jednak dla urzdnikw pani Danuta nadal nie yje dopki sd nie uniewani aktu zgonu, a to potrwa. Nie moe wic pobra renty ani jakichkolwiek pienidzy z pomocy spoecznej. Urzdnicy maj racj: w Polsce nie ma jeszcze tak dobrze, eby dawa renty nieboszczykom. Przecie i tak za miesic, dwa, Danuta pozbawiona pienidzy umrze z godu. Opracowa A.R.

NIEBOSZCZYK UMRZE

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

NA KLCZKACH
Elektroenergetyczne uzna, e pilnie potrzebuje nowej siedziby, koniecznie w luksusowym podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Jak tumaczy prezes PSE Stanisaw Dobrzyski, takie s wymagania Unii Europejskiej (sic!). Szef zamonej firmy monopolisty niezbyt uwanie czyta europejskie normy i przepisy. Znajdziemy tam bowiem wycznie regulacje dotyczce bezpieczestwa danych i ochrony rodowiska. Biurowiec w centrum Warszawy, zdaniem ekspertw, spenia wszystkie wymogi. Zgoda rady nadzorczej, a de facto ministra skarbu, na inwestycj jest czyst formalnoci. Koszt budowy i przeprowadzki analitycy szacuj na sto milionw zotych. Do tej sumy naley doda koszty przebudowy caego systemu cznoci, zakupu nowych mebli itp. Moe chocia szef PSE bdzie krcej dojeda...? MP

LUD Z NARODEM
Polskie Stronnictwo Ludowe najwyraniej doywa swoich dni. Narodowe skrzydo ludowcw przystpio do ostatecznego ataku na prezesa Kalinowskiego. Chodne, wrcz wrogie przyjcie jego listu przez elity polityczne wzmocnio prawicowy beton. Jego lider, pose Zdzisaw Podkaski, podpisa do spki z przyjacimi ojca Rydzyka (dr Teres Boch szefow Nowego Przegldu Wszechpolskiego; ksidzem Bogusawem Bijakiem asystentem kocielnym ruchu ludowego i Romanem Wierzbickim szefem Solidarnoci Rolniczej) tak zwany Wilanowski apel przeciwko Unii Europejskiej. Zdaniem prawdziwych Polakw i katolikw celem wsplnej Europy jest mordowanie dzieci nienarodzonych i ludzi starszych, a take powszechna demoralizacja. Podkaskiemu i jego kumplom ni si wielka narodowa koalicja. Wedug nich, to jedyny ratunek dla Polski. MP

koci i pienidze na jego wzniesienie, a pniej... na podatki dla biskupa. RP

pytanie, co ma pozew do prawa do zasiku, urzdnicy odpowiadaj: bezrobotny moe spraw wygra i wrci do pracy. Niech zatem zaczeka na wyrok. Szefowie urzdw pracy zapomnieli jednak o jakoci dziaania polskich sdw: bezrobotny moe czeka na rozpatrzenie swojej sprawy nawet trzy lata. Czas biegnie, prawo do zasiku si przedawnia, a urzdy w ten sposb zaoszczdz miliony. MP

dostarczono. Po prostu komputery maj gorsze twarde dyski, take inne podzespoy s sabsze. W 2003 roku ministerstwo kupio siedem tysicy komputerw. Wedug szacunkw, ponad cztery tysice z nich nadaje si do wymiany. MP

RADNI NIE GRAJ


Nie maj wielkich problemw w Wierzchowie (powiat drawski). Ot radni tamtejszej gminy postanowili zebra si na nadzwyczajnej sesji, eby zgromi za rozrzutno dyrektora Gminnego Zakadu Kultury, Sportu i Turystyki za... kupno 10 piek. I na nic zdao si wyjanienie, e maj one stanowi nagrody w rnych dziecicych konkursach. Tymczasem diety, ktre samorzdowcy pobrali za sesj, wystarczyyby na kilkaset takich piek! Przy okazji wyszo na jaw, e radni nie znaj swych kompetencji. Chcieli odwoa dyrektora, nie wiedzc, e zrobi to moe jedynie wjt... PaS

WIWAT KUROWSKI!
Wojewoda lubelski mia odwag zadrze z samym arcybiskupem yciskim. Andrzej Kurowski (SLD) uniewani bowiem uchwa Rady Miasta o bezprzetargowej sprzeday Kocioowi dwch dziaek, jako sprzeczn z prawem. yciski zarzuci wojewodzie utrudnianie budowy kociow w Lublinie, a jego prawnikw nazwa bezdusznymi biurokratami. Dla arcybiskupa prawo nie jest wartoci wysz od nastrojw i oczekiwa spoecznych, mimo e decyzj wojewody popar NSA. Bl biskupa jest wielki, gdy przetarg ma si odby w trosce o... potrzeby innych kociow! I tak moliwo zakupienia gruntu z ponad 90-procentow znik przesza yciskiemu koo nosa. PaS

KACZE BIZNESY

NIEPOKORNI
Kraje batyckie staj si powoli europejsk ostoj wolnoci. Ich obywatele pac niskie podatki, kocioy nie sprawuj wadzy, nawet mniejszoci seksualne ciesz si pen wolnoci. Rzd Litwy zlikwidowa pochodzcy jeszcze z czasw stalinowskich zakaz przeprowadzania operacji zmiany pci. Natychmiast wydawane s nowe dokumenty tosamoci. Jak zwykle protestuje Koci katolicki. Wedug ksidza Andriusa Narbekovasa chorb psychicznych nie leczy si w drodze operacji. Wadze Litwy owiadczyy, e nie ugn si przed kocieln histeri. MP

SEKTA NIE
Jak donosi Regionalny Tygodnik Informacyjny w Kamiennej Grze (Dolnolskie), jeden z miejscowych franciszkanw, ksidz Krzysztof Janas, publicznie oskary zwizany z SLD Ruch Niezalena Inicjatywa Europejska o to, e jest... sekt. Zdaniem wielebnego oni s sekt dlatego, e maj wodza, program i odrywaj ludzi od Kocioa. Proste? Pose Gadzinowski, szef Ruchu NIE, zosta wic ogoszony przywdc sekty, czyli organizacji bd co bd religijnej! Kto by si spodziewa...? A.C.

KSIA NA KSIYC
Lider Ligi Polskich Rodzin Roman Giertych zrzuca jarzmo Kocioa kat. Mam wraenie, e ksidz biskup min si ze swoim powoaniem; powinien by politykiem, gdy bez przerwy wystpuje w mediach ze stanowiskami politycznymi tak skomentowa wyraon przez bp. Tadeusza Pieronka ocen dziaalnoci LPR (Myl, e zaszli w do wsk uliczk, z ktrej nie ma wyjcia (...). To jest walka, w ktrej nie tyle chodzi o dobre obyczaje, ile o stoki). Wolabym usysze od ksidza biskupa wicej sw na temat koczcego si okresu paschalnego i zbliajcego si wita Zesania Ducha witego, ni uwagi na temat partii politycznych napomnia swego pasterza Giertych. Przyzna, e biskup nie ponosi odpowiedzialnoci politycznej za swoje sowa: Dlatego, e osoba duchowna chroniona swoim statutem kapaskim nie moe by pozwana do sdu za mwienie o kim w sposb zniesawiajcy. Giertych nie zapomnia te o abp. yciskim. Chciabym, eby ksidz biskup yciski przeprosi lepiej spoeczestwo za swoje sowa, e w referendum naley gosowa na TAK dlatego, e nawet Matka Boska powiedziaa TAK. To jest wykorzystywanie rzeczy absolutnie witej dla Polakw i w Kociele katolickim, jak jest Najwitsza Maryja Panna, do osigania pragmatycznych celw politycznych zauway pan Roman. Po czym ziemia zadraa... AT

Pod rzdami prezydenta stolicy Lecha Kaczyskiego coraz wicej miejskich firm zamiast prac zajmuje si kupowaniem wszystkiego od prywatnych przedsibiorstw. Rekord prywatyzacji pobia jednak firma Tramwaje Warszawskie, uznajc, e podlegli jej pracownicy to jakie gby i ogosia przetarg na... skonstruowanie nowych, sezonowych rozkadw jazdy. Kaczyski ma te inne pomysy. Postanowi podarowa grunty i budynki warte 10,3 miliona spce Faelbet SA (produkcja elbetu). W 2002 roku wadze gminy Biaoka chciay sprzeda cay ten kompleks na wolnym rynku. Ogosiy nawet przetarg. Niestety, po zmianie ustroju Warszawy kompetencje wadz Biaoki przej Kaczor. O baaganie panujcym w Kaczym grodzie wiadczy to, e prezesi firmy wiedz o podarunku dla nich, a szef biura nadzoru wacicielskiego w Ratuszu nie. Oficjalnie dziaka trafi do spki bdcej wspwasnoci miasta. Ot informujemy pana prezydenta Warszawy, e Faelbet jest spk pracownicz, a udziay stolicy wynosz ZERO. I pomyle, e facet aspiruje do bycia prezydentem caego kraju! MP

NIE ODPUSZCZ
Do poznaskiego sdu wpyn bezprecedensowy pozew. Adwokat Kazimierz Michalak domaga si w imieniu 134 rodzin (okoo 1000 osb) mieszkajcych na osiedlu Maltaskim przeniesienia na nich przez parafi w. Jana Jerozolimskiego prawa wasnoci do dziaek. Odkd parafi zacz rzdzi ksidz Kazimierz Krlak, dla mieszkacw osiedla skoczyy si spokojne noce. Parafia otrzymaa te tereny po nagym i cudownym odnalezieniu przedwojennego aktu darowizny. Praat da teraz od ludzi opat za dzierawienie dziaek. Chyba jednak le trafi. Pozna to nie Galicja, a poznaniacy mog nie odpuci. JS

BOIMY SI! NIECHCIANA PARAFIA


Czy mieszkacy brodnickiego osiedla Karbowo mog nie zgodzi si na przeniesienie do nowo utworzonej parafii? Mog, ale niewiele im to da. Biskup toruski Andrzej Suski mg co prawda wczeniej skonsultowa z ludmi decyzj o stworzeniu pitej ju w 30-tysicznym miecie parafii, ale zwyczajowo tego nie uczyni. Nie bdzie si wic liczy take z protestami. Zdesperowani parafianie przyzwyczaili si do skromnych franciszkanw biorcych za lub czy pogrzeb co aska i nie zamierzaj tanio sprzeda skry. Biskup wie swoje: w Brodnicy potrzebny jest jeszcze jeden Amnesty International przeprowadzia coroczne badania poczucia bezpieczestwa ludzi na wiecie. Jego wskanik jest najniszy od zakoczenia zimnej wojny. Rzdy wydaj miliardy dolarw na walk z terrorystami, jednak dla milionw ludzi wikszym zagroeniem jest brak pracy, ndza, korupcja, epidemie, a take represje wadz pastwowych. amanie praw czowieka uzasadnia si wygodnie walk z terrorem. Jej styl i zastosowane metody, wedug ekspertw Amnesty, wzmocniy podziay rasowe, etniczne i religijne. Ekstremici szykuj si do nowej wojny. Wadze USA uznay przedstawiony raport za bekotliwy. MP

KOCIELNE PLECY?
Jak tak dalej pjdzie, siedzcy od dawna za kratkami byy szef dzkiej Izby Skarbowej Lech M. (FiM 40/2002) i wielki przyjaciel kurii arcybiskupiej nie tylko odzyska wolno, ale te bdzie si mg domaga odszkodowania. Przed sdem twierdzi bowiem, e nie przyj apwki w wysokoci 178 tys. z i nigdy nie wykorzystywa stanowiska subowego do czerpania korzyci materialnych. Take ksidz Piotr T., ktry mia poredniczy w przekazywaniu apwki, nie potwierdzi prokuratorskich zarzutw. RP

BUBLE HURTEM
Podarunki s w modzie. Kolejne szkoy dostaj od minister ybackiej pracownie komputerowe. Koszty caej operacji ponosi budet pastwa. Nie s to zwyke pecety, ale cae zestawy, cznie z serwerami. Due zamwienie oznacza nisze ceny, czyli wicej pracowni. Jest jednak may feler coraz czciej dokumentacja sprztu nie zgadza si z tym, co

PIENIACZOM FIGA
Pracownicy powiatowych urzdw pracy w ramach oszczdnoci wprowadzili nowe warunki uprawniajce do zasiku dla bezrobotnych. Wynalazek polega na odmowie wypaty lub jej wstrzymaniu kademu, kto si odway wystpi do sdu o przywrcenie do pracy. Na

WERSAL DLA PSE


Wiosenne upay nie su podejmowaniu decyzji. Zarzd pastwowej firmy Polskie Sieci

POLSKA PARAFIALNA

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

olejny termin inauguracji Telewizji Trwam o. Rydzyk wyznaczy na sobot 31 maja (pierwotnie miaa to by Wielkanoc). Ojdyr twierdzi, e w Polsce nadawany jest ju prbny program: Na razie filmy, nasz materia, a niedugo bdzie wida ju wszystko. Niestety, w biurze Fundacji Lux Veritatis (waciciel koncesji) nie umiano mi powiedzie, gdzie te pereki chaupniczej twrczoci mona by obejrze. Jedynie odbiorcy Telewizji Kablowej Toru (TKT) maj moliwo ogldania przez godzin dziennie owego prbnego programu. Szczliwcom udao si obejrze np. materia o pocztkach Radia Maryja. Redakcja TKT informuje: Otrzymalimy zgod na bezpatn reemisj programu, a za miesic dostaniemy projekt staej umowy, ale w faksie nie podano terminu rozpoczcia nadawania normalnego programu. Jak to ju

Rydzyk procentowy
Tatko Rydzyk pacze, pomstuje na Szatana i wci przekada termin startu TV Trwam. Ale s to zy krokodyle, gdy pienidze z przedpat piknie procentuj na jego koncie.
zwykle u Rydzyka bywa, wina za plam z terminem startu ley po stronie tych innych, w tym wypadku operatorw telewizji kablowych: Na razie si opieraj ci z kablwek. Z naszej strony jest taka propozycja umowy: jeeli wpuszczaj nas w najtaszym pakiecie, to wtedy nie damy adnych pienidzy. Telewizja kosztuje, bardzo duo kosztuje jeeli my dajemy, to nie po to, eby kto sobie kiesze nabija, kto jeden, jacy spryciarze oznajmi 2 czerwca o. Tadeusz Rydzyk na antenie RM. Zastrzeg, e wczenie sygnau Trwam do droszych pakietw bdzie oznaczao konieczno zapacenia przez operatora paru groszy od kadego z gniazdek telewizji kablowej. Z naszych informacji wynika, e w toczcych si pertraktacjach Ojdyr zaatakowa o 50 gr, cho aktualnie wyraa gotowo zejcia na 20 groszy. Myl, e to sprawiedliwe: telewizja musi si utrzyma. Prosz wszystkich, ktrzy nas sysz: chodcie do tych kablwek, oni yj z was wezwa suchaczy. Przez zwyke ma si rozumie zapomnienie nie doda, e przy okazji cakiem niele z tyche telewidzw bdzie ya ekipa redemptorystw.
Fot. Forum

imo wprowadzenia do szk religii i wychowania w duchu wartoci katolickich, modzie z roku na rok sprawia coraz wiksze problemy wychowawcze. Dyrekcja jednego z publicznych gimnazjw w Chemie (woj. lubelskie) uznaa w zwizku z tym, e religii w obecnym systemie edukacji wci jest za mao i postanowia od przyszego roku szkolnego stworzy w gimnazjum now klas... salezjask. w innowacyjny program ksztacenia przewiduje rozszerzony kurs religii i pogbianie wizi z Kocioem oraz zapewnienie uczniom asysty wychowawcw zarwno podczas zaj lekcyjnych, jak i pozaszkolnych, w tym take w rodowisku rodzinnym. Trudno uwierzy, e w XXI wieku i to w pastwowym gimnazjum

Boska szkoa

bdzie si ksztaci modzie w oparciu o dziewitnastowieczne metody wychowawcze ks. Jana Bosko, ale jak wida w Katolandzie wszystko jest moliwe. Przypomnijmy, e wypracowana przez w. Jana Bosko pedagogika prewencyjna zakada oparcie caego procesu edukacji i wychowania na fundamencie religii, co w praktyce oznacza uczestnictwo w codziennej mszy, czste przystpowanie do spowiedzi i komunii (nawet co osiem dni). Do tego nad modzie roztoczony zostanie permanentny nadzr wychowawczy w celu ochrony m.in. przed lektur nieodpowiednich ksiek i gazet oraz przed osobami, ktre mogyby wypaczy ich wiatopogld. Z ca pewnoci bosko uczniom klasy salezjaskiej nie bdzie, a co zgupiej, to ich. A.K.

Z kolei Oglnopolska Izba Gospodarcza (zrzeszajca 132 operatorw) przedstawia Rydzykowi propozycj umowy ramowej. Oczekuje od waciciela koncesji m.in. choby odrobiny konkretw programowych. Zastrzega jednoczenie, e o wczeniu TV Trwam do najtaszego pakietu podstawowego Rydzyk moe zapomnie, podobnie jak o paceniu przez operatorw za sam retransmisj. Zainteresowanie z pewnoci jest. Wszystko zaley od tego, jakie warunki wymyl i zaproponuj ojcowie redemptoryci. Teraz czekamy na pisemn odpowied i start telewizji informuje prezes Izby Andrzej Ostrowski.

Coraz bardziej niecierpliwi si telefonujcy do Radia Maryja suchacze, ktrych pienidze (po 440 z za zestaw antenowy) procentuj na kontach nalecej do Rydzyka fundacji. Jak si dowiaduj, na okoo 200 tys. zgosze (cznie jest to kwota 88 mln z, ktra co miesic daje w Banku Pocztowym okoo 350 tys. z odsetek), odbiorniki otrzymao dotychczas zaledwie 2, moe 3 tysice osb. Czyby na przeszkodzie stana nasza publikacja (Strzyenie owiec FiM 18/2003) ujawniajca mechanizm planowanego przekrtu podatkowego? ANNA TARCZYSKA

...swego nie znacie


Czy wobec wszechogarniajcego zalewu kultury masowej made in USA i zbliajcej si integracji z UE, warto sobie jeszcze zawraca gow polsk kultur? Co waciwie, obok siwuchy, oscypkw i Leppera, mamy Europejczykom do zaoferowania?
Na te i inne pytania szukali odpowiedzi uczestnicy konferencji Polska kultura jako atut w integracji europejskiej. To spotkanie naukowcw, artystw, dziennikarzy i politykw odbyo si w sali plenarnej Senatu RP. Konferencja bya ju drug tego rodzaju imprez zorganizowan przez senator Mari Szyszkowsk. Pierwsza powicona zapomnianym wartociom kultury polskiej odbya si w listopadzie 2002 roku w Kunicy na Helu. Wedug organizatorki, zadaniem spotka jest przypominanie oryginalnego wkadu naszego dziedzictwa narodowego do kultury europejskiej, gdy wobec nieznajomoci wasnego dorobku i polskich kompleksw grozi nam zatarcie tosamoci narodowej. Wymowna bya nieobecno parlamentarzystw, najwyraniej niezainteresowanych polsk kultur spord stu zaproszonych senatorw pojawio si tylko czterech, w tym dwch (Kazimierz Kutz i Longin Pastusiak) na bardzo krtko. Gocie reprezentowali rozmaite rodowiska. Obok lewicowcw, antyklerykaw i eksmarksistw, mona byo zobaczy... ksidza profesora Lemp wraz z asystentami. atwo wic sobie wyobrazi, e konferencja nie bya nudna i nie miaa cech towarzystwa wzajemnej adoracji, w jakie przeksztacaj si zazwyczaj podobne imprezy. Wrd wypowiedzi prelegentw i dyskutantw wyrniay si brawurowe wystpienia Bogusawa Kaczyskiego (o muzyce oczywicie) i Wojciecha Siemiona. Ten ostatni da zreszt pokaz doskonaego aktorstwa i przepiknej polszczyzny. Sama prof. Szyszkowska mwia o polskiej myli filozoficznej. Zwrcia uwag na to, e jest ona bardziej znana za granic ni w kraju. Na przykad stowarzyszenie kultywujce myl Hoene-Wroskiego mieci si w Irlandii, a nie nad Wis, jak naleaoby si spodziewa. Przypomniaa take zapominanych powoli innych wybitnych mylicieli etyka Tadeusza Kotarbiskiego i filozofa prawa, neokantyst Leona Petrayckiego. Na konferencji miay miejsce take wystpienia mocno dyskusyjne nie wszyscy zdaje si pojli, e polska kultura moe by upowszechniana poza granicami kraju poprzez oryginaln myl i twrczo, a nie poprzez mao zrozumiae dla cudzoziemcw umiowanie swojskoci. Dziwaczna bya narcystyczna wypowied profesor Jedynak z Lublina, skdind zasuonej w upowszechnianiu kultury wrd Polonii, oraz wystpienie senatora Bogusawa Litwica, weterana polskiego teatru awangardowego. Ten ostatni pobi wszelkie rekordy naduywania nowomowy, chyba e potraktowa jego referat jako prowokacj i kpin z jzyka konferencyjnego. Nie brakowao take wypowiedzi ku czci Ojca witego, w czym celowa szczeglnie wspomniany ju duchowny. Wartoci niezaprzeczaln konferencji bya wanie rnorodno jej uczestnikw, rzecz we wspczesnej Polsce wyjtkowa, bo prawie nie odbywaj si w naszym kraju dyskusje wiatopogldowe. Lepiej ze sob rozmawia ni walczy zauwaya w tym kontekcie organizatorka spotkania. ADAM CIOCH

Ani pokj, ani papie


...ani to, co w rzeczywistoci sob przedstawia, naduywajc wiary respektowanej przez wielu ludzi czytamy w protestacyjnej ulotce, jak rozdawano w centrum Madrytu podczas niedawnej wizyty JPII. Bezimienny autor pisze o Wojtyle, e: mwi o pokoju, a podburza Hiszpanw przeciw rozwodom, wieckiemu szkolnictwu, antykoncepcji itp.; mwi o wolnoci, a bogosawi Pinochetowi, Stroessnerowi i innym oprawcom; mwi o demokracji, a jest dyktatorem, ktry potpia (bez wysuchania racji) niepokornych teologw Boffa, Casaldaliga itp.; mwi o biedzie, a ostentacyjnie prezentuje olbrzymie bogactwo, ktre zgromadzi, cigajc dobra nawet z tych najbiedniejszych przy pomocy takich ekspertw jak Calvi i Marcinkus; mwi o prawdzie, a uznaje tylko t wasn. Sprzeciwia si, jak tylko moe postpowi naukowemu, socjalnemu i moralnemu; mwi o mioci, przy czym degraduje jej warto, robic z seksu grzech nawet wbrew opinii teologw; mwi o yciu, a za pomoc swoich wasnych tabu obrzydza je wszystkim, dodatkowo utrudniajc przezwycienie takich problemw jak przeludnienie ziemi, AIDS itp.; Nigdy wicej pseudoreligijnej nienaruszalnoci, ktra zuboa, krpuje i zabija. Zammy cisz, ktra nas czyni wspwinnymi. Mwmy gono o jego metodach ucisku. Tumaczya ANNA CHOJNACKA

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

POLSKA PARAFIALNA
W 1992 r. nasz przedsibiorczy ksidz zaoy cmentarz. Oczywicie nielegalnie. Lewa nekropolia usytuowana zostaa na niewielkim gliniastym wzniesieniu. Trumny z ciaami nieboszczykw le tam pod ziemi i wod, ktra utrzymuje si stale ju na poziomie 60 cm.

Boy pomazaniec
Od 28 lat bero absolutnego wadcy parafii witej Trjcy w Myszkowie Nowej Wsi (archidiecezja czstochowska) dziery ksidz Zenon Szymoniak. Barwna to posta i warta amw FiM. Powd? omijanie prawa, alkohol, lichwa, panienki i trupy pozostawiane na drogach...
W 1975 roku wadze diecezji na pierwszego proboszcza parafii wieo tworzonej w Nowej Wsi powoay niespena trzydziestoletniego ks. Zenona Szymoniaka. Ludziska byli prawie dosownie wniebowzici. Od dawna marzyli o wasnej wityni i swoim kapanie. Mody, zawsze umiechnity, tryskajcy humorem, peen energii ks. Zenek przypad im do serca. Ksidz do taca i do raca! cieszyli si. Cokolwiek przedwczenie... Na razie jednak podziwiali spryt duchownego, ktry dysponujc pozwoleniem na budow winiarni wymurowa koci. Przebaczyli te, e pitrowa plebania wyrosa na dziko i do dnia dzisiejszego nie figuruje w jakimkolwiek spisie nieruchomoci oddanych do uytku. Wkrtce jednak mieli zdrowo przejecha si na swojej naiwnoci. Ksiulo, zadomowiwszy si we wsi na dobre, nie zamierza duej odgrywa roli w. Franciszka. Zaj si handlem i lichw. Wygrowany cennik usug duszpasterskich pustoszy chude port- Ks. Z. fele owieczek, wic proboszczunio chtnie wspomaga poyczkami, ktre odbiera z 10-procentowym zyskiem. Kilka osb wybulio mu te kas za zaatwienie roboty w Niemczech. Pojechali z nadziej uciuania paru groszy i... wrcili spukani do zera, gdy ani o pracy, ani o Szymoniaku nikt pod wskazanymi adresami w yciu nie sysza. Ksidz nie tylko zarabia, ale i wydawa fors umie jak mao kto. Ku zgorszeniu bogobojnych mieszkacw raz po raz wyprawia na plebanii huczne libacje: z gon muzyk, dugonogimi panienkami baraszkowanie w wannie w towarzystwie kilku roznegliowanych pa, a chlanie wdy i arcie misa najlepiej wychodzi mu w Wielki Pitek. W kocu delegacja najbardziej wkurzonych parafian pofatygowaa si do abpa Stanisawa Nowaka i powiadomia go o pijackich balangach podwadnego. ulega zmasakrowaniu. Sprawca obieca pokrycie kosztw leczenia. Pniej chwali si wspomina pan Bogusaw, ojciec chopca e jeszcze na tym zarobi, gdy ubezpieczenie zwrcio mu pienidze za rozbity samochd. Nam nigdy nie pomg. Nawet jak wozi nas do szpitala, kaza sobie paci za benzyn. W marcu 1991 r. Wadysaw Kwiatkowski z Lgoty skrca rowerem z drogi do swojego domu. Nagle znalaz si pod koami pdzcego z szalon prdkoci samochodu ksidza Szymoniaka. Staruszek zmar po dziewiciu miesicach hospitalizacji, bo skrconego krgosupa nie udao si poska-

Zatrute s okoliczne studnie,


stwarzajc ogromne zagroenie epidemiologiczne. Latem z zalanych grobowcw unosi si tak nieznony fetor, e nie sposb tamtdy przej. Powakacyjna pamitka na twaPierwszego pochwku do- rzy Zbyszka Kota konano w 1992 roku. Poniewa jednak granice cmentarza byy wymie problemw z proboszczem. Mieszkacy po prostu si boj. tyczone tylko umownie, pogrzeba On jest w porzdku wobec ludzi, ne zwoki proboszczunio kaza nodopki moe z nich korzysta. Jak c trzykrotnie przenosi z miejsca ju nie ma korzyci, toby utopi i jeszcze pienidze wzi podsumowuje pan Alfred. W lutym 2003 r. duma parafii niespodziewanie znikna. Wierni odetchnli z ulg. Nie na dugo. Ju, ju odtrbiono wyznaczenie nowego ksidza, a tu po tygodniu przed otarzem znw pojawi si Szymoniak. 22 marca odprawia naboestwo aobne za dusz pewnej parafianki i z dziwnym trudem dobiera sowa. Cay czas dla zachowania rwnowagi kurczowo trzyma si ambony. W poowie kazania chwiejnym krokiem potoczy si do zakrystii. Zaniepokojeni nieobecnoci celebranta uczestnicy ceremonii wezwali pogotowie. Dopiero podwjna porcja szpitalnego kapuniaku uzdrowia nieboraka. W kocu patronat medialny nad naszym sug boym obja Myszkowskiej Gazeta Myszkowska. Uraony demaskatorskimi publikacjami wina miejsce. Midzy listopadem 1993 nowajca postawi redaktorw Jaa majem 1994 r. traktorami, furrosawa Mazanka i Marcina Sabgonetkami i komi (bez wiedzy saka w stan oskarenia za rzekonepidu) przetransportowano do Nomo nieprawdziwe informacje wej Wsi okoo 20 zmarych z cmeno niemoralnym prowadzeniu i nietarzy w Myszkowie i pobliskich arprzestrzeganiu zasad etyki stanu kach. Upublicznienie afery przez duchownego. W toku jest rozprabyego grabarza, Alfreda Pawlika, wa przed Wydziaem Karnym Sobniyo cen pogrzebu z horrendu Rejonowego w Myszkowie. dalnej sumy ponad 2 tys. z do Tymczasem biskup trzyma stron 8 stwek. Za luksus wiecznego spopodwadnego. Coraz bardziej zdeczynku w odzi podwodnej dobrosperowani parafianie przestaj podziej liczy sobie widocznie dodatwoli wierzy w moliwo jakiejkowo. Poinformowany o rozmiakolwiek zmiany. rach przekrtu Inspektorat SanitarTOMASZ PAWOWSKI ny w Myszkowie w styczniu br. zaFot. Autor rzdzi natychmiastowe zamknicie zatruwajcej okolic nekropolii. i archiwum Gazety Myszkowskiej Szymoniak ma to gdzie. Woda w grobach to wymys psychicznie chorego grabarza grzmi na mszach i

Szymoniak i mec. M. Barnet podczas procesu przeciwko Gazecie

witobliwy metropolita odpowiedzia zdumionym ludziom wprost:

Ma eb, to moe pi.


C, wielu wszake biskupw z czystym sumieniem moe t sen-

Plebania widmo

Koci czy winiarnia?

i strumieniami alkoholu, zupenie si z tym zreszt nie kryjc. W Nowej Wsi wrzao coraz bardziej. Naoczni wiadkowie opowiadali nam, jak bardzo proboszcz uwielbia

tencj wpisa do swojego pasterskiego herbu. Pniej byo ju tylko gorzej. 4 lipca 1983 r. nasz bohater wraca do Nowej Wsi znad morza, z wczasw spdzonych z zaprzyjanion rodzin Kotw, i zasn za kierownic. W wyniku wypadku lewa cz twarzy siedmioletniego wwczas Zbyszka Kota jednego z pasaerw

zapowiada zemst.
Mao kto zdobywa si na odwag, eby wystpi z otwart krytyk. Tu wszyscy si znaj. Nie chcemy by wytykani palcami. Czowiek do kocioa chodzi, dzieci niedugo do komunii, nie chcemy

Janina Kusek nad grobem syna

jest

da. Zanim to si jednak stao, ludzki ksidz odwiedzi umierajcego jeden raz. Pod pach trzyma najtasz bombonierk. Ojciec wyrzuci go za drzwi opowiada ze zami w oczach syn pana Wadysawa, Jarosaw. Dla mnie to nie jest czowiek. Ale ten nieczowiek nadal jedzi i nadal zabija. 19 marca 1999 roku w miejscowoci Leniaki pod Siewierzem zmasakrowa 25-letniego Grzegorza Kuska z Rzelisawic. Matka chopaka, pani Janina, w owiadczeniu napisaa: Nigdy sprawca wypadku nie spotka si ze mn, nie usyszaam nawet chrzecijaskiego przepraszam. Co wicej, dopomina si zapaty za zniszczony zderzak. Ten czowiek zabi mi syna i nie jest godzien nosi sutann. Najciekawsze i najstraszniejsze zarazem jest to, e Szymoniak do tej pory nie odpowiedzia przed sdem za adne ze swoich przestpstw. Ten czowiek zabi dwoje ludzi i nic! Upieko mu si!!! Jeden Pan Bg, a moe jeszcze biskup i Szymoniak wiedz, co zrobiono, aby sprawom ukrci eb.

UNIA CZEKA...

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

Z kim si bratamy
orwnanie poziomu ycia krajw europejskich jest spraw bardzo zoon. Jednak w przededniu referendum europejskiego warto chocia pobienie zobaczy, jak obecnie yj ci, ktrzy do Unii pretenduj, i ci, ktrzy ju w niej s. Do porwnania wybralimy Niemcy (w Unii od samego jej pocztku), Hiszpani (w Unii od 1986 roku obszar i liczba ludnoci porwnywalna do Polski) oraz Wgry.

Na pierwszy ogie poszed koszyk podstawowy. Porwnalimy przykadowe wydatki, jakie ponosi w cigu miesica przecitna rodzina realizujca model 2+1. Wykorzystalimy rednie miesiczne spoycie poszczeglnych produktw (za rocznikiem statystycznym 2002). Wybralimy 11 produktw z grupy podstawowych. Naley oczywicie wzi pod uwag rnice w nawykach ywieniowych poszczeglnych krajw. Tak wic na zaspokojenie podstawowych potrzeb ywieniowych

KOSZYK PODSTAWOWY (w Euro) red. pensja brutto Mleko 15 l Jajka 42 szt. Cukier 5 kg Ziemniaki 22 kg Ry 1 kg Miso 9 kg Ser ty 2 kg Owoce krajowe 6 kg (np. jabka) Pomaracze 2 kg Kawa rozp. 600 g Czekolada 2 szt. Razem Szacunkowe wydatki miesiczne POLSKA 528,00 6,75 3,85 2,65 4,40 1,76 27,00 7,56 2,58 1,63 10,59 1,30 70,07 140,14 WGRY 490,00 11,10 3,71 3,85 8,36 1,70 45,90 11,00 3,78 2,20 16,71 1,44 109,75 119,50 HISZPANIA 1388,00 10,35 6,65 4,65 6,60 2,18 88,20 16,60 5,40 5,40 13,80 1,70 161,53 323,06 NIEMCY 2828,00 7,35 9,10 5,45 32,78 3,06 50,40 15,00 11,94 11,94 16,47 1,22 164,71 329,42

MYLI NIEDOKOCZONE, UROJONE


Unia Europejska to nie jest budowanie jednoci. To robi ci, ktrych Bogiem nie jest Bg Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus im przeszkadza... Dlatego chc zdusi nasz nard, ziemi zawaszczy, zrobi swoje republiki, stworzy gdzie na Wschodzie, jak planuje Unia Europejska, puca Europy, miejsce polowania na niedwiedzie. Panowie, gdy bd mieli ochot na zwierzyn, zabawi si, a Polacy bd pachokami do posug. (O. Tadeusz Rydzyk, Tak-tak, nie-nie, Wydawnictwo Sistr Loretanek, 2002, s. 74) Wanie dowiedziaem si, e z Ministerstwa Zdrowia przychodz polecenia, aby o 50% obniy ilo operacji na onkologii. To jest eksterminacja. Albo inna sprawa. Prezes pewnej firmy takswkarskiej, ktry zachorowa na raka krtani, powiedzia, e lekarze w szpitalu nie interesuj si leczeniem pacjentw chorych na nowotwr, ktrzy przekroczyli 50 rok ycia... Ta dzisiejsza Unia to system antyboski, przeciwko Bogu. Redukuje Koci do zakrystii, jakiego skansenu. Obecna Unia jest przeciwko yciu dzieci pocztych, ludzi starszych, sabych, chorych. Wprowadza eutanazj, ktr u nas te si ju wprowadza... (o. Tadeusz Rydzyk, Nasz Dziennik 31.051.06.2003 r.) Za tak wsplnot (Uni Europejsk przyp. red.) jest rwnie ojciec Tadeusz Rydzyk. Gdyby ci, ktrzy teraz recenzuj jego sowa, rzeczywicie suchali, a nie podsuchiwali Radio Maryja, doskonale wiedzieliby, e dyrektor radia zawsze opowiada si za jednoczeniem pastw europejskich... (Nasz Dziennik 29.05.2003 r.) Rwnie nami chc manipulowa i Radiem Maryja, a to, e mn, to dlatego, e jestem w Radiu Maryja, a nie dlatego, e jestem taki wielki. (o. Rydzyk, jw.) Modlitewnik racowy przeznaczony dla wszystkich, ktrzy zechc po niego sign, choby po to, by dowiadczy, e nie ma w yciu takiego problemu, ktrego by nie rozwiza raniec. (jw.) Czytaam niedawno wielkanocne zwierzenia pana Tomasza pisarza, ktry wyszed z uzalenienia narkotykowego. Powiedzia on: Powrciem do ycia dziki prostej wiedzy: mona mie w yciu wiele radoci, ale nie wolno mie szczcia. Szczcie szkodzi. Zrozumiaem te, e w yciu mona mie wiele satysfakcji, ale na pewno nie wolno mie przyjemnoci. Szczcie i przyjemnoci zabijaj. (Niedziela, 25.05.2003 r.) Wybraa Z.W.

modelowa rodzina wyda w Polsce 26,54 proc. przecitnego wynagrodzenia brutto, na Wgrzech 24,39 proc., w Hiszpanii 23,27 proc., a w Niemczech 11,64 proc. Drug grup porwnywanych produktw stanowi towary i usugi, bez ktrych da si y, jednak dla znacznej czci ludzi, takie ycie byoby bardzo smutne. Zdziwi moe uwzgldnienie w tej grupie wydatkw na pras. W Polsce ludzie, ktrzy maj jeszcze nawyk czytania prasy, s w mniejszoci. Nasza hipotetyczna rodzina wyda wic co miesic na swoj odrobin luksusu: w Polsce 28,97 proc. redniej pensji brutto, na Wgrzech 33,87 proc., w Hiszpanii 14,79 proc., a w Niemczech tylko 8,76 proc. redniej pensji brutto. Przedstawione powyej dane dowodz, e zarwno Niemcy, jak

i Hiszpania, znacznie wyprzedzaj nas w konsumpcyjnym rozwoju cywilizacyjnym (patrz tabela: podstawowe dane rozwojowe). Co jednak istotne, poziom ycia w tych krajach powoli si wyrwnuje, a warto pamita, e Hiszpania, przystpujc 17 lat temu do Unii, bya

w gorszej sytuacji gospodarczej ni Polska w 2003 roku. Nawet jeli w pierwszych latach po przystpieniu nie bdzie nam si yo atwiej ni teraz, to troch czciej bdziemy mogli sobie pozwoli na szalestwo i odrobin luksusu na co dzie. JERZY SERAFIN

ODROBINA LUKSUSU (w Euro) red. pensja (brutto) Papierosy (Marlboro) 30 op. Wdka (Smirnoff 0,7 l) 2 butelki Piwo (Heineken puszka 0,5 l) 10 szt. Big Mac 6 szt. Benzyna 40 l Gazeta codzienna 25 egz. Bilet do kina 6 szt. Razem POLSKA 528,00 45,30 17,60 8,40 9,54 33,60 15,75 22,80 152,99 WGRY 490,00 57,00 19,14 9,00 11,52 38,40 9,00 21,90 165,96 HISZPANIA 1388,00 79,50 12,90 6,50 16,20 32,80 25,00 32,40 205,30 NIEMCY 2828,00 90,00 19,98 10,00 16,80 42,00 32,50 36,00 247,28

przed ambasady USA w Warszawie nie znikaj kolejki. Amerykaski raj nadal ni si wielu rodakom. Jest na to lekarstwo wystarczy tylko piciokrotnie zwikszy Polakom pensje. Zarobki w USA (rednio 2335 euro miesicznie) s cigle piciokrotnie wysze ni w Polsce (rednio 525 euro). Na nasze pocieszenie rnice w cenach sprawiaj, e tzw. minimum egzystencji w Polsce jest (jak dotd) tasze. Ponisza tabela obrazuje rnice midzy cenami

Amerykaski sen
artykuw ywnociowych (wszystkie ceny w euro, wedug przelicznika: 1 euro = 4,35 z). Gorzej przedstawia si sytuacja amerykaskich naogowcw. Butelka wdki smirnoff (0,7 l) w Polsce kosztuje 8,8 euro, w Stanach 11,7 (x 1,32); puszka heinekena w Polsce 0,84 euro, w Stanach 1,50 CENA W USA 0,92 1,44 12,00 1,55 2,503,50 2,40 2,25 1,20 8,87 RNICA x2 x 2,6 x4 x8 ~x6 x 5,5 x 2,3 x 2,2 x 2,3 (~x 2). Zupenie przerbane maj w Ameryce palacze, bo za paczk marlboro zamiast 1,51 w Polsce pac rwnowarto a 4,40 euro (x 3). Tak naprawd w USA s dwie rzeczy zdecydowanie tasze: czoowy dziennik The New York Times 0,34 (w Polsce 0,64 euro) oraz benzyna 0,39 euro za litr (w Polsce 0,84). Jeli jednak uwzgldni si wszystkie rnice w cenach i doda opaty za miesiczne wynajcie mieszkania (w Polsce to okoo 125 euro, w USA okoo 1000) oraz edukacj okazuje si, e koszty ycia w USA i Polsce s porwnywalne. Tyle e Amerykanie na swoje wydatki maj pi razy wicej forsy... J. SERAFIN J. SUCHOCKI

PRODUKT mleko 1 l jajka 6 szt. woowina 1 kg ziemniaki 1 kg chleb 1 kg jabka 1 kg pomaracze 1 kg cukier 1 kg ser gouda 1 kg

CENA W POLSCE 0,45 0,55 3,00 0,20 0,46 0,43 0,83 0,53 3,78

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

POLSKA PARAFIALNA

Koalicja przestpcw
W Sejmie skacz sobie do garde, lecz u siebie potrafi si dogada. O porozumienie ponad podziaami najatwiej, gdy trzeba pomc przestpcy.
Poszukujc tropw mogcych prowadzi do rozwikania zagadki mierci sdziego Andrzeja Kreta w gospodarstwie agroturystycznym Hamernia nalecym do znanego na Podkarpaciu aferzysty Kazimierza J. (Sprzysienie sdziw FiM 14/2003), co rusz natrafiam na pomniejsze skandale, z co najmniej dwuznaczn w nich rol reprezentantw lokalnych elit. Oto bohaterowie jednej z tych historii. Piotr W. do niedawna waciciel dobrze prosperujcej agencji celnej Merkury w Jarosawiu. Dziki udzielonym mu szerokim uprawnieniom do skadania zabezpiecze celnych walnie przyczyni si do kopotw finansowych miejscowego oddziau Towarzystwa Ubezpieczeniowego Compensa. Zaprzyjaniony z Kazimierzem J., ale nie z tego akurat powodu przebywa obecnie w areszcie. Artur T. funkcjonariusz Oddziau Celnego w Jarosawiu, zwolniony z aresztu za porczeniem majtkowym. Brat zastpcy dyrektora Izby Celnej w Przemylu. Wojciech C. dyrektor zlikwidowanego oddziau Compensy w Jarosawiu, dziki wstawiennictwu (jak twierdz znawcy ukadw towarzyskich) wpywowego posa z Podkarpacia zastpca dyrektora Urzdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie. Wojciech Domaradzki absolwent Moskiewskiego Instytutu Kooperacji, w przeszoci waciciel skadu celnego, a nastpnie prezes zarzdu spki Food-Inn w Jarosawiu i waciciel myna w pobliskiej Sieniawie. Pose SLD o majtku szacowanym na mniej wicej 4,5 mln zotych. Wszystkich wymienionych dentelmenw czy gboka zayo, a niektrych wie te wsplnie popenione przestpstwo. Mechanizm przekrtu by prymitywny. Piotr W. zwyczajnie ukrad powierzone mu okoo 500 ton misa i przetworw spoywczych nalecych do renomowanej firmy AB z Gdyni (na jej prob nie podaj nazwy). Posugujc si podrobionymi fakturami, W. dokonywa rzekomego eksdo wykonania kserokopii.... Gdy nastpiy nieuchronne aresztowania, jako pierwszy nie wytrzyma Wojciech C. Prbowa dociera do policjantw i przepytywa, jakimi to materiaami obciajcymi Piotra W. dysponuj. Swoje zainteresowanie spraw tumaczy koniecznoci weryfikacji ustale pokontrolnych urzdu skarbowego. Jak tumaczy dziennikarzowi, przyczyn docieka jest znajomo Piotra W. sigajca lat szkolnych. W Jarosawiu wszyscy si znamy, wic jedynie z ludzkiej troski pytaem, za co aresztowano Piotra mwi Wojciech C. W tajemniczych okolicznociach zawieruszy si protok (stwierdzajcy brak jakichkolwiek uchybie) z kontroli skarbowej przeprowadzonej u Piotra W. w grud-

rachunku. Zwrcili si wic do Oddziau Celnego w Jarosawiu o przesanie kopii dokumentw eksportowych. Trudno okreli motywy, jakimi kierowa si kierownik tej placwki, Janusz Muzyczko; w kadym razie stan na gowie, by dziaania sprawdzajce storpedowa. W podpisanej przez niego odpowiedzi z dnia 12 marca 2003 r. czytam:

portu do Modawii, korzystajc z uprzejmoci celnika Artura T. Poziomu bezczelnoci lub gupoty obu panw dowodz takie zjawiska, jak na przykad zarejestrowana w dokumentach wysyka dziesitkw ton misa... samochodem osobowym czy dokonywanie odpraw celnych datowanych wczeniej ni zawarcie rzekomej transakcji. Szefowie firmy AB nabrali podejrze, e ich wasno zostaa skonsumowana bez uiszczenia

...bd Pastwo mogli uzyska kopie dokumentw firmy AB znajdujcych si w tut. Oddziale. Jednake prosimy o przygotowanie materiau we wasnym zakresie (kserokopiarka, papier) + oddelegowanie pracownika

niu 2002 r. Odnaleziony niedawno dokument (bd jego kolejna, przystosowana do sytuacji wersja) zawiera konkluzj, e agencja celna Merkury ma wobec urzdu skarbowego dug wysokoci 600 tys. zotych.

Na scenie pojawia si nagle Alicja Lis zamieszkaa w Jarosawiu posanka Samoobrony obiekt westchnie komornikw sdowych, ktrzy usiuj wyegzekwowa od niej zaduenia sigajce 1 mln z. Parlamentarzystka zoya w sdzie porczenie, wnioskujc o uwolnienie Piotra W. z aresztu. Diabli wiedz, kto j wypchn, bo nie miaa z nim adnych konszachtw mwi zorientowany w sprawie policjant. Gdy inicjatywa A. Lis nie znalaza zrozumienia urzdnikw Temidy, do boju ruszy pose Domaradzki. Ku powszechnemu zaskoczeniu, rwnie jego porczenie nie zostao przez sd uwzgldnione. Zwrciam si do eseldowskiego posa z pytaniem o powd nadzwyczajnego zatroskania losem ewidentnego oszusta. Solidarno biznesmenw oraz sytuacja rodzinna Piotra W. sprawiy, e uznaem to za konieczne usyszaam w odpowiedzi. Prosz zwrci uwag, e rwnie posanka Lis zoya wniosek w tej sprawie. W dodatku jako pierwsza akcentuje Domaradzki i zastanawia si na gos: Czy to Centralne Biuro ledcze, czy ci z Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego usiuj podoy mi wini?. Jarosawscy policjanci dugo tumacz mi skomplikowane zasady wzajemnych powiza i uzalenie midzy ludmi, ktrych wymieniam w tekcie. O jeden z tych ukadw, najbardziej mnie interesujcy, zagadnam posa Domaradzkiego: A jak to si stao, e tu po mierci sdziego Kreta bankietowa pan z Kazimierzem J. w restauracji Mak, skadajc mu obietnice pomocy w sprawie Hamerni? ... (milczenie) Panie pole, czy pan mnie syszy? Chodzi mi o t imprez w Makowisku koo Jarosawia. Wyprawiaem imieniny, tam byo mnstwo osb. Nie pamitam, z kim i o czym rozmawiaem. Mamy dla pana posa niedobr informacj: istniej ot ludzie, ktrzy cholernie dokadnie pamitaj, z kim i o czym. ANNA TARCZYSKA Fot. Autor

o miesicach milczenia w sprawie referendum unijnego wyda wreszcie z siebie gos prezydent biskupiego miasta Biaegostoku, Stranik Grobu Chrystusa, znany krzyowiec Ryszard Tur z Akcji Katolickiej. Nie bdzie tragedii, jeeli wynik referendum okae si negatywny powiedzia w lokalnej telewizji. Tak zwany prezydent tego zaciankowego a do blu miasta (w wyborach samorzdowych 2002 wybrany przez ludno wiejsk), namaszczony niegdy na to stanowisko przez byego abpa Szymeckiego, musi przeywa nie lada katusze moralne. Z jednej strony wiadomo, e podziwia Giertycha i Kaczyskich i pisze list gratulacyjny do Rydzyka z okazji ktrego tam lecia Rydzyja (list ten drukuje na samorzdowej kolumnie lokalna gazeta), z drugiej za nie moe sprzeciwi si woli Biaego Ojca. A ta nie pozostawia wtpliwoci: Europa potrzebuje Polski. Mona zapyta, po co, ale to ju nie nasza broszka.

Wic ten Tur, nieudolny organizator, pataach wrcz, ktry w sposb niewiarygodny zadua Biaystok ju przez drug kadencj i kt-

TUR-pizm
ry spowodowa, e miasto od stycznia nie ma planu zagospodarowania przestrzennego (FiM 20/2003), w reklamwce telewizyjnej dodaje: Traktat akcesyjny przygotowany jest niestarannie, zrobiono go w sposb pospieszny, a to, czy bdziemy w Unii Europejskiej, czy nie, i tak nie powstrzyma rozwoju naszego miasta. Moe w zachowaniu Tura, prezydenta, nie byoby nic dziwnego wszak po wiernym suchaczu Rydzyja niewiele mona si spodziewa gdyby nie fakt, e do wyboru gocia na stolec w znacznej mierze przyczyni si Leszek Miller, znany wielbiciel praata Jankowskiego. Ot w przededniu ubiegorocznych wyborw samorzdowych, biaostockie gazety

przedrukoway list gratulacyjny, jaki Miller wystosowa by wanie do Stranika Grobu, krzyowca Tura. Podzikowa mu premier za wietne (hi, hi, hi,) zarzdzanie miastem i yczy dalszych sukcesw (o, Boe!). Biaostocki SLD uzna to za wbicie noa w plecy. Interweniowano w Kancelarii Premiera i w centrali na ul. Rozbrat. Po kilku dniach nadeszo niby-sprostowanie, ktre w zasadzie potwierdzao zawarto listu pierwszego. W nieudolny sposb Miller (lub kto w jego imieniu) tumaczy, e to nie byo poparcie, ale uznanie zasug itd. Klerykalne cigotki szefa rzdu Klecholandu odbiy si na wyniku wyborw. Dla prawicowego elektoratu by to jasny sygna, utwierdzajcy w przekonaniach polityczno-religijnych, a dla zwolennikw lewicy wytyczna od... guru. W II turze wygra Tur. I tak si teraz po europejsku odpaci Millerowi, co jest kolejnym dowodem na to, e kocielnym nie wolno ufa nic a nic bez wzgldu na to, czy chodz w sukienkach, czy w portkach.

Biaystok tonie w dugach. Na przykad od dwch miesicy nikt nie sprzta niektrych rejonw miasta, bo nieudolne kierownictwo nie jest w stanie przeprowadzi przetargu. Jeden z wiceprezydentw cieszy si z tego powodu jak dziecko i mwi, e wicej szmalu zostanie na atanie dziur w jezdniach. A dziury atane s tak samo, jak rzdzone jest cae miasto. To wanie do Biaegostoku pasuje jak ula trawestacja zotej myli klasyka Polski zaciankowej, e nie jest wane, czy miasto bdzie biedne czy bogate; wane, eby byo katolickie. Tur, prezydent, jest typowym przedstawicielem drobnomieszczaskiej obudy i powinien zosta raczej kawalerem orderu im. Dulskiej, gdyby takowy by, ni zamierzchego krzyactwa. Z jednej bowiem strony grymasi na Uni, z drugiej korzysta z unijnych pienidzy. Od 1998 r. do Biaegostoku wpyno ponad 20 mln euro. Unia nadal finansuje rozbudow struktury miejskiej i usiuje poprawi jako wody w kranach. Pech w tym, e unijni nie chc oy na wod wicon. ANDRZEJ MALICKI

10

CZARNO WIDZ...

Mdl si i agituj
dzie najlepiej wciska ciemnot modym ludziom? Oczywicie na Jasnej Grze, podczas tradycyjnych spdw, pod bogoojczynianymi hasami nawizujcymi do wizyt JPII. To niepowtarzalne okazje do wsczenia porcji jadu nietolerancji, zacietrzewienia i nienawici. Tak byo i tym razem podczas V Pielgrzymki Modych Suchaczy Radia Maryja (o dziwo, pierwszy czon nie wyklucza drugiego!), ktrzy przybyli do stp Krlowej Polski. Trzeci po Bogu o. Ryzyk namawia dzieci Maryi, eby nie wierzyy, e Maryja a tym bardziej jej Radio jest za unijnym siedliskiem wszelkiego za. Sowa te wypowiada w kontekcie wiadomoci, jakie

tego wanie dnia podaway media na temat RM popierajcego wstpienie Polski do Unii. Kamstwa, manipulacja, wymylanie bezpodstawnych zarzutw maj na celu doprowadzenie do zniszczenia autorytetu Radia Maryja grzmiano pniej w specjalnym popielgrzymkowym owiadczeniu. Modzi rydzykoentuzjaci dzikowali Bogu, Maryi i Ojcu Dyrektorowi za modlitw racow, ktra jest darem niebios i najskuteczniejszym sposobem zaradzenia licznym problemom wspczesnego wiata, take tym zwizanym ze wstpieniem Polski do bezbonej Unii. Na szczcie w spdach pod murami klasztoru uczestniczy coraz mniej modziey... RP

Fot. Alex Wolf

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.
ego jeszcze nie byo! Do malekiej podbeskidzkiej wsi Ostre, niedaleko ywca, przyjecha sam prezydent... Tanzanii Beniamin Mkapa. A wszystko za spraw pochodzcego std polskiego ksidza misjonarza Zdzisawa Tracza. Ksidz Tracz pojawi si w Tanzanii ponad 20 lat temu. Nasz misjonarz za nasze midzy innymi pienidze zafundowa biednym Afrykaczykom rzecz dla nich nieodzown, czyli kolejne... seminarium duchowne. I to wanie wtedy nawizaa si ni przyjani midzy polskim misjonarzem i przyszym prezydentem Tanzanii. Dzi nasi ksia s tam prawie niepotrzebni, gdy Tanzania ma ju swoich kapanw mwi jeden z polskich ksiy, ktry przebywa przez wiele lat w tym dalekim kraju wrd 80 obcych misjonarzy. Po 21 latach ks. Tracz awansowa i obecnie jest znaczc person w domu zakonu salwatorianw w Waty-

11

Mkapa
kanie. Nadal jako generalny ekonom cieszy si olbrzymimi wpywami take na Czarnym Ldzie. A e w tym roku przypado 25-lecie jego wice kapaskich, na uroczystoci do rodzinnej wsi zaprosi gow pastwa Tanzanii. A co?! Prezydent Mkapa przyby do Polski z prywatn wizyt, specjalnie i wycznie dla Zdzicha Tracza, ale nie udao si tego ukry przed naszymi wcibskimi wadzami. Par z gby puciy... Fakty i Mity. Informacj o wizycie Mkapy we wsi Ostre uzyskalimy od naszej Czytelniczki. Rewelacja bya na tyle dua, e postanowilimy potwierdzi j w ambasadzie Tanzanii w Niemczech (w Polsce nie ma takowej) oraz w kancelarii Prezydenta RP i w MSZ. Tanzaczycy w Niemczech albo nie poznali si na naszej niemczynie, albo zaniemwili z wraenia, bo nie odpisali. Polskie MSZ byo kompletnie zaskoczone. Po kilku dniach, w programie I PR, w Sygnaach Dnia, prezydent Kwaniewski powiedzia, e polskie wadze zostay zaskoczone informacj o niespodziewanej wizycie prezydenta Tanzanii. Ani sowa podzikowania dla FiM! A kto wie, czy nie zainicjowalimy nowej karty we wzajemnych stosunkach. Prezydent polskich katolikw zaprosi oczywicie prezydenta katolikw tanzaskich do Belwederu. Zanim to jednak nastpio, Mkapa wraz ze wit zawita do rodzinnej wsi ks. Tracza. Gdy wreszcie kolumna czarnych limuzyn wydostaa si z oblonego Krakowa (wizyta Busha) i dotara z godzinnym opnieniem do Ostrego, powita j tum gapiw i parafian

zgromadzonych na niewielkim placyku przed kocioem. Cho orkiestra dta graa z werw, ludziska niezbyt chcieli Murzynom klaska. Dopiero gdy proboszcz wrzasn, e chcieliby wszystko za darmo i muzyk, i pienidze z Unii oywili si nieco. Kulminacja podgrzewanej radoci nastpia kilka minut pniej, gdy z czarnej limuzyny wysiad rwnie czarny prezydent. Starsze kobieciny zasoniy z wraenia usta i wybauszyy

oczy. Dzieciarnia zapiszczaa i pochowaa si za mamine kiecki. Gowie pastwa Tanzanii towarzyszya nie byle jaka wita. Oprcz maonki i syna z pikn narzeczon by te tzw. wikariusz generalny tego kraju (noszcy takie samo nazwisko jak prezydent), a take genera armii w zielonym mundurze. Rozpromieniony miejscowy czarownik ks. Stanisaw Gawlik powita wylewnie goci, cmokajc przy okazji szarmancko w rczk czarn prezydentow, mylc j prawdopodobnie z biskupem. Nie zabrako wypieczonego bochna i kielicha na dobry pocztek.

Orkiestra dta przybrana w gralskie opocze odegraa hymny tanzaski i polski. Jak si okazao, chopcy wiczyli od wielu dni, co potem z uznaniem nagrodzi sam Mkapa sowami: very good. Nastpnie delegacja tubylcw wrczya prezydentowi gralsk ciupag, kapelusz i skrzany pas, wynoszc go na stanowisko grala ywiecczyzny. Wyranie wzruszony i uradowany Mkapa chcia nawet zataczy do gralskiej muzyki, ale zmrozi go zimny wzrok wasnego generaa. Z ca wit chronion przez wyranie podenerwowanych BOR-owikw, ktrym przesza koo nosa fucha w Krakowie, wsiad do limuzyny i uda si do rodzinnego domu Traczw, zamienionego na te dni w paac prezydencki. Jeden z mieszkacw Ostrego skwitowa przyjazd murzyskiego prezydenta krtko: Takiego cyrku dawno tutaj nie byo! PIOTR SAWICKI

Fot. Autor

12

ZE WIATA
owa wiosna Kocioa tak Jan Pawe II w 1998 r. nazwa nowe wsplnoty religijne, skupiajce dziesitki milionw katolikw. Czy rodowiska takie jak np. ruch charyzmatyczny s w stanie wycign Koci z obecnego kryzysu? Dua sala parafialna, setka osb w rnym wieku skupiona wok zapalonej wiecy. Niektrzy z nich klcz, inni stoj. Wielu ma podniesione ku grze rce, sycha spontanicznie wypowiadane sowa modlitwy, niektrzy szepc co, a raczej bekocz w niezrozumiay sposb. Skupione twarze, zamknite oczy. Po chwili kto intonuje pie do Jezusa, sycha gitar, skrzypce i tamburyno. Pie nagle si urywa, kto gono mwi: Tak mwi Pan. W tej sali jest kobieta, okoo czterdziestoletnia. Od piciu lat ma problemy z sercem. Pan Jezus dzisiaj ci uzdrawia. Twoje modlitwy zostay wysuchane. Jaka kobieta wybucha gonym paczem. Sycha okrzyki: Chwaa Panu!; Dziki ci, Jezu!... Takie sceny mona zobaczy od czterech dekad w tysicach katolickich parafii. To charyzmatycy, zwani czsto odnow w Duchu witym lub katolickimi zielonowitkowcami. Skd oni si wzili? Katolicki ruch charyzmatyczny, ktry ma si sta ow wiosn Kocioa, to forma duchowoci ywcem przeniesiona z protestantyzmu. Od pocztku XX wieku najpierw w USA, a potem na caym wiecie masowo zaczy powstawa kocioy zielonowitkowe. Zakadane byy przez zwolennikw ekstatycznej duchowoci, ktrzy przeladowani w rodzimych kocioach protestanckich (metodyci, anglikanie, ewangelicy i inni) zakadali wasne wsplnoty. Tam ju bez ogranicze mogli oddawa si praktykowaniu wymienionych w Nowym Testamencie tzw. darw Ducha, takich jak proroctwo, uzdrawianie, mwienie innymi jzykami. Mniej wicej od lat pidziesitych te zjawiska zaczy by

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

Jak Bush zwalcza AIDS?


przemwieniu o stanie pastwa prezydent Bush z dum owiadczy, e postanawia przeznaczy 15 miliardw dolarw w cigu 5 lat na zwalczanie AIDS w Afryce i gdzie indziej. Deklaracja zostaa przyjta z aplauzem, bo wczeniej republikask administracj oskarano o obojtno w tej sprawie. 1 maja br. Izba Reprezentantw Kongresu USA przyja ustaw zatwierdzajc plan szefa pastwa. Opatrzya j jednak po cichu dwiema poprawkami, ktre... kompletnie niwecz jej sens. Konserwatywni republikanie kontrolujcy amerykaski parlament zarzdzili, e jedna trzecia uchwalonej kwoty przeznaczona zostanie na propagowanie abstynencji przedlubnej, ktr religijna prawica i Bush uznaj za jedyn form planowania rodziny. Druga poprawka przewiduje, e pienidze podatnikw bd mogy otrzymywa organizacje religijne, ktre zwolnione zostan z obowizku propagowania innych, tj. sprawdzonych metod (np. kondomy) zapobiegania chorobom przenoszonym drog pciow. Masowa dystrybucja prezerwatyw przyniosaby (sprawdzono to wczeniej) najbardziej wymierne ograniczenie epidemii AIDS. Ale kondomy s wyklte. Stany Zjednoczone mwi Tamara Kreinin, prezes Sexuality Information and Education Council eksportuj pogldy i zasady zrodzone z konserwatywnej ideologii, nieoparte na wiedzy o zdrowiu publicznym. Robic to, cenzurujemy informacje o krytycznym znaczeniu, przeznaczone dla tej czci populacji wiata, ktra jest najbardziej naraona na choroby. T.Sz.

Zbawcy Kocioa
akceptowane w starych kocioach, i tak powsta ruch charyzmatyczny, czyli zielonowitkowo poza kocioami zielonowitkowymi. W 1967 roku na fali posoborowej odnowy i otwartoci ekumenicznej chrzest w Duchu witym pojawi si take w Kociele katolickim, najpierw za oceanem. Z pocztku ekstatyczne naboestwa i biblijn duchowo traktowano podejrzliwie, ale bardzo szybko hierarchia poja, e oto zupenie nieoczekiwanie trafia si jej niezwyka gratka. Katoliccy charyzmatycy, cho dziwaczni, nie stwarzali wikszych problemw: akceptowali dogmaty i poddawali si wadzy duchownych. Przede wszystkim jednak przynosili Kocioowi wymierne korzyci: ich emocjonalne spotkania przycigay do pustoszejcych kociow i salek wiernych, czsto takich, ktrzy ju zapomnieli, jak wyglda ich proboszcz. Gorliwi wierni gorliwiej te sigaj do portfeli. Pobono charyzmatyczna staa si take wanym argumentem w dyskusjach z ewangelicznymi chrzecijanami. Cuda i dary duchowe miay by dowodem, e Bg nie tylko nie odwrci si od bawochwalczego i grzesznego Kocioa, ale zesa na niego odnow i bogosawiestwo. Nie po raz pierwszy Koci wykona podobny manewr zaadaptowa dla wasnych potrzeb elementy wrogich sobie ruchw. Kiedy w redniowieczu tysice katolikw przechodzio do ubogich i ewangelicznych waldensw i albigensw, Koci wykorzysta naiwno m.in. witego Franciszka i przeciwstawi heretykom katolickie kopie ich ruchw franciszkanw i dominikanw. Kiedy reformacja niszczya Koci, Rzym uy przeciwko protestantom wietnie wyksztaconych i znajcych Bibli jezuitw oraz gorliwych kapucynw. Podobnie zatem zrobi w kocu XX wieku dynamicznie rozwijajcym si zielonowitkowcom przeciwstawi charyzmatykw wasnego chowu. Watykan ma teraz 5060 mln gorliwych, napenionych Duchem witym wiernych! Ale to tylko jedna strona medalu. Druga jest taka, e charyzmatycy s grup najchtniej opuszczajc Koci. Czsto jest tak, e po latach studiowania Biblii odnowieni katolicy nie mog duej znie przepaci, jaka dzieli Nowy Testament od kocielnej rzeczywistoci. Co roku z takich powodw kilkaset tysicy charyzmatykw zmienia wyznanie, bd zakada niezalene kocioy. Ponadto grupy charyzmatyczne s przyczyn skcenia w parafiach, a nawet seminariach duchownych i zakonach. Napenieni Duchem z gry patrz na pozostaych nienawrconych. A co z prawdziwoci charyzmatycznych cudw? Jest z nimi zapewne tak, jak z wszelkimi cudami religijnymi. Cz z nich to pseudocuda, wytwory emocjonalnej atmosfery jaka panuje w czasie seansw uzdrowieczych i spotka modlitewnych. Inne zjawiska trudniej wyjani, ale wystpuj one przecie we wszystkich kocioach i religiach, a take poza nimi. Trudno je zatem uzna za dowody na prawdziwo i boskie pochodzenie ktregokolwiek z nich. Odnowie w Duchu witym udao si tu i wdzie przyhamowa procesy laicyzacyjne, przystopowa exodus wiernych. Od kilku lat jednak Odnowa wyranie traci swj dynamizm. Cudw jest ju nie tylko mniej ni kiedy, ale, co gorsza, zjawiska nadnaturalne spowszedniay, straciy dawn moc przycigania. Trzeba bdzie wymyli co nowego... MAREK KRAK

Kapan po wyroku
K
s. Louis Miller z Louisville w Kentucky mia znacznie mniej szczcia ni wikszo ksiy pedofilw. Oskare przeciw nim najczciej nie daje si sfinalizowa procesem, bo albo obejmuje je przedawnienie, albo prokuratorzy nie s zbyt gorliwi w ich ciganiu i z reguy wszystko koczy si emerytur lub kuracj w zacisznym orodku leczniczym. pen odpowiedzialno stwierdzi przed sdem. Bg osdzi mnie pniej. Mam nadziej, e kiedy mi wybaczycie. Popenione przestpstwa zoy na karb jakiej choroby psychicznej. Miller jest pierwszym z czwrki ksiy z Kentucky oskaronych o przestpstwa kryminalne. W toku s prace prokuratorw wynikajce z fali oskare wobec kilkudziesiciu nastpnych ksiy z archidiecezji Louisville. T.Sz.

Ksidz Miller natomiast idzie do wizienia z 20-letnim wyrokiem, ktry z pewnoci nie zapewni mu pogodnej staroci, bo ksidz ma 72 lata. Stan przed sdem oskarony o 44 czyny nieprzyzwoite i niemoralne oraz 6 aktw gwatu na dzieciach (w sumie 21 ofiar). Miller uprawia swj proceder bezkarnie przez ponad 40 lat, co byo moliwe chyba tylko w przypadku duchownego. Bior na siebie

FBI na plebanii
iskupi amerykascy ajani i chostani biczem publicznej krytyki za dopuszczenie do skandalu seksualnego swych podwadnych na konferencji w Dallas podjli decyzj o utworzeniu Krajowej Rady Rewizyjnej, ktra miaaby nadzorowa realizacj przyjtych uchwa o wykorzenianiu pedofilii wrd duchownych. Do rady powoali jednak lojalnych ludzi wiernych Kocioowi. Tymczasem nieopatrznie spodzili twr, ktry teraz do bezwzgldnie dobiera im si do skry i nie pozwala sob manipulowa. W pocztkach czerwca rada zamierza posa do wszystkich diecezji USA niezalenych rewidentw, ktrych zadaniem bdzie skontrolowa, co biskupi uczynili, eby zrealizowa uchway konferencji z Dallas o ukaraniu winnych. Przewodniczcy rady, Frank Keating, katolicki aktywista, wczeniej zaufany

Niepokojcy sygna?
ode Woszki nie tylko katoliczki nie zwaaj na napomnienia papiea, gdy chodzi o zasady moralne dotyczce ycia pciowego. Jak wykazaa zeszoroczna ankieta, a 91 procent respondentek w wieku od 17 do 32 lat uwaa, e kobietom naley zagwarantowa moliwo dowolnego stosowania rodkw antykoncepcyjnych, a 66,7 procent spord nich bronio prawa do przerwania niechcianej ciy. Ponadto zdaniem 82 procent ankietowanych powinno si respektowa i zabezpieczy prawa homoseksualistw. Wyniki sondau, ktrym objto 4220 osb, pokazuj, e zaledwie 1,5 procent z nich poszoby po rad do ksidza, a skromne 8 procent uwaa, e wiara przyczynia si do poprawy stosunkw midzyludzkich. Jak podaje ankieta poowa populacji Wochw twierdzi, e ich wiara w zasadzie nie wynika ze wiadomego wyboru, tylko z tradycji pokoleniowej przekazywanej w domach rodzinnych. Przekonania te Watykan uzna za niepokojcy sygna zamierania norm ycia religijnego we Woszech. S. ZAB.

wielu hierarchw, a w yciu zawodowym byy agent FBI, prokurator i gubernator Oklahomy, naj do realizacji tego zadania firm Williama Gavina, byego wiceszefa FBI; kontrolerami bd w wikszoci byli agenci biura ledczego. Zdecydowalimy si na ten krok stwierdza Keating by zapewni wieck spoeczno katolick, e uznajemy uczynki czci ludzi Kocioa za kryminalne. Federalni dochodzeniowcy lustrujcy archiwa kocielne w poszukiwaniu dowodw kryminalnej dziaalnoci to dla biskupw gorzej ni apokalipsa. Podejcie purpuratw jest wic wrogie. Rzecznik nowojorskiego kardynaa Edwarda Egana owiadczy, e jego archidiecezja nie przekazaa radzie adnych danych i odmwi informacji, czy zamierza to kiedykolwiek uczyni. Rada nie ma upowanie egzekucyjnych, jest wic zdana na to,

co biskupi ujawni. Przewodniczcy organizacji Survivors Network zrzeszajcej ofiary molestowania seksualnego przez ksiy, David Clohessy, przewiduje, e nawet obecno agentw FBI nie skoni biskupw do ujawnienia penego obrazu przestpstw w ich diecezjach. Wierni zdaj sobie spraw, e w postpowaniu wikszoci biskupw nie nastpia adna dobrowolna, szczera zmiana postpowania, e dominuje imperatyw bronienia swoich za wszelk cen i strzeenia mrocznych tajemnic kruchty. Dlatego ostatnie badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Le Moyne College, uczelni jezuick, pokazuje, e tylko 59 proc. katolikw aprobuje sposb, w jaki biskupi kieruj Kocioem w USA. 18 miesicy wczeniej aprobata wynosia 83 proc. Prawie wszyscy uczestnicy sondau wyraaj przekonanie, e papie powinien wycign konsekwencje dyscyplinarne wobec biskupw, ktrzy nie wydalili z Kocioa ksiy gwaccych dzieci. TOMASZ NIEPISZEWSKI

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.
olicja i stra miejska bardzo si uaktywniy. W pobliu gmachw rzdowych, bankw, lotnisk i dworcw kolejowych widz umundurowanych i uzbrojonych funkcjonariuszy. Na lotnisku Heathrow poddaje si kontroli wszystkie osoby przybywajce z krajw arabskich. Sprawdzane s samochody stojce zbyt dugo na parkingach, stranicy miejscy zagldaj do pojemnikw na mieci. Zagranicznych turystw jest znacznie mniej ni zazwyczaj o tej porze roku. Narzekaj waciciele hoteli, barw, restauracji, a take takswkarze i sprzedawcy pamitek.

ZE WIATA

13

Ucieczka w zawiaty
P
ocig za 62-letnim ksidzem Siegfridem Wider mia charakter midzynarodowy, bo duchowny uciek przed policj do Meksyku. sformuowane ostrzeenie, e ma moralny problem dotyczcy chopcw i tyle! Nie zrobio to adnego wraenia na jego przeoonych. Widera by cigany w zwizku z 42 oskareniami o przemoc seksualn wobec nieletnich w Wisconsin i Kalifornii. Nie wiadomo do koca, czy ks. Widera popeni samobjstwo, skaczc z balkonu, czy raczej omskn si, usiujc t drog ucieka. C, samobjstwa duchownych, ktrych przestpstwa wyszy na jaw, zdarzaj si, ale znacznie wiksza jest czstotliwo samobjstw wrd tych ofiar, ktre nie mog si pozbiera po wielebnych gwatach. T.Sz. Gdy federalni i stanowi agenci otoczyli w kocu nadmorski Vista Dorada Hotel w popularnym kurorcie Mazatlan, ksidz wyskoczy z balkonu swego pokoju na trzecim pitrze. Zmar w drodze do szpitala. Ks. Widera zosta wywicony w 1967 roku. Ju 6 lat pniej skazano go na 3 lata w zawieszeniu za seksualne molestowanie chopca. W roku 1976 wadze kocielne przeniosy skompromitowanego w Milwaukee (stan Wisconsin) kapana do Kalifornii, gdzie przez nastpne 9 lat wykorzystywa seksualnie dzieci w dwu parafiach. W kocielnym transferze towarzyszyo mu elegancko

Dymy do tego, aby nasz kraj by bardziej bezpieczny

LONDYN I WARSZAWA ZAGROONE ATAKAMI TERRORYSTW

W oczekiwaniu na bum
Pocigi linii Picadilly bd chwilowo omija stacj Covent Garden z powodu znalezienia tam podejrzanej walizki. Przepraszamy Pastwa za utrudnienia. Takie komunikaty syszy si codziennie w londyskim metrze, a Brytyjczycy twierdz, e wkrtce podobne usyszy si i w Warszawie.
Wysoki na 1,2 metra betonowy mur otoczy Parlament. Ma zabezpiecza przed samobjczymi atakami terrorystw, ktrzy, prowadzc ciarwki zaadowane materiaami wybuchowymi, chcieliby wbi si w cian budynku. Tymczasem wewntrz Parlamentu premier Tony Blair coraz mocniej atakowany jest za to, e ssiedztwie stolicy Eurotunel pod Kanaem La Manche. W Londynie czuje si od zamachw samobjczych. W brytyjskich aresztach przebywa jeszcze pitnastu mczyzn pochodzcych z rnych krajw arabskich. Wszyscy podejrzani s o przynaleno do al-Kaidy. Jest wrd nich fanatyczny imam z meczetu w pnocnym Londynie, Abu Hamza. Mia on prowadzi punkt kontaktowy dla czonkw al-Kaidy i innych organizacji islamskich ekstremistw. Szef antyterrorystycznego dziau Scotland Yardu, David Veness, owiadczy prasie, e ataki terrorystyczne na trudn do okrelenia skal to tylko kwestia czasu. Brytyjskie gazety wymieniaj jeszcze dwa kraje, ktre powinny szczeglnie obawia si terrorystw. S to

Religijne, a nie lepsze


ednym z priorytetw Busha juniora, a zarazem sposobem na spacenie przez niego czci dugu zacignitego u konserwatystw religijnych, ktrzy wylansowali go na prezydenta, jest program finansowania religijnych agencji charytatywnych z funduszy publicznych. Jak si okazuje, nie ma po temu adnego racjonalnego powodu. Naukowcy z Indiana University i Purdue University opublikowali wanie wyniki bada w tej kwestii. Wynika z nich, e nie ma adnych dowodw ani argumentw przemawiajcych za tym, i kocielne organizacje charytatywne wywizuj si ze swych statutowych obowizkw lepiej, ni ich wieckie odpowiedniki. Sonda obj 2830 osb, ktre korzystay z programw pomocy prowadzonych przez 27 instytucji. W zakresie szkole zawodowych nie stwierdzono adnej rnicy midzy rezultatami osiganymi przez agencje wieckie i sakralne. Klienci obu typw instytucji w podobnej liczbie znajdowali prac za podobne stawki. Jednak korzystajcy z religijnych kursw przekwalifikowywania zawodowego czciej pracowali na niepenych etatach i rzadziej otrzymywali od pracodawcy ubezpieczenie zdrowotne. To zaskakujcy rezultat komentuje prof. Sheila Kennedy, koordynatorka bada. Zwaszcza w kontekcie politycznej retoryki powtarzajcej si w kko: Jak wszystkim wiadomo, religijne organizacje charytatywne s duo lepsze. T.Sz.

niepewno i zagroenie.
Miasto spodziewa si atakw terrorystycznych w kadej chwili. Ministerstwo Spraw Wewntrznych zwrcio si do londyczykw, aby kada

Australia i Polska,
ktrych wojska uczestniczyy w ataku na Irak. Terroryci wielokrotnie udowodnili, e potrafi i chtnie uderzaj w kraje teoretycznie pozostajce poza ich zasigiem, lece tysice kilometrw od Bliskiego Wschodu. Tak byo np. w przypadku Wyspy Bali czy Kenii, nie wspominajc o USA. Na rynku w Kingston, miasta nalecego do londyskiej aglomeracji, starszy pan piewa do mikrofonu stare piosenki. Brendan Ashley (fot. obok) by w latach 50. znanym piosenkarzem. Dzi ma w swym repertuarze antywojenne pieni znane z czasw wojny wietnamskiej, a wrd nich Gdzie s kwiaty z tamtych lat? Usyszaem od niego, e nie ustanie w protestach przeciw rozlewowi krwi, e do szewskiej pasji doprowadzaj go prasowe i telewizyjne relacje z pogrzebw brytyjskich onierzy, ktrych zwoki wci sprowadza si z Iraku. Dlatego, zdaniem Ashleya, trzeba piewa o bezsensie wojny: Where have all the soldiers gone, under graveyards everyone. When will they ever learn, when will they ever learn? (Gdzie dzi ci onierze s, wszyscy w grobach cicho pi. Czy wreszcie kiedy zmdrzejemy?). Stary czowiek piewajcy antywojenne pieni na ulicy to charakterystyczny obrazek dzisiejszego Londynu miasta, ktre jeszcze niedawno uchodzio za jedno z najbardziej beztroskich w Europie. Czy nastpna bdzie Warszawa? JANUSZ CHRZANOWSKI

Fot. Autor

bez adnych zastrzee popar amerykask interwencj w Iraku. Pidziesiciu trzech posw z rzdzcej Partii Pracy, partii Blaira, zoyo podpis pod daniem, aby premier wytumaczy si, dlaczego twierdzi, e Irak posiada bro masowej zagady: biologiczn, chemiczn lub nuklearn, skoro dotd jej nie znaleziono, a groba uycia tej broni przez reim Saddama Husajna bya gwnym argumentem uzasadniajcym zbrojn interwencj. Takich ochronnych murw, jak wok Parlamentu, ma by wicej, cho jeszcze nie wiadomo, ktre gmachy zostan nimi otoczone. Wiadomo ju natomiast, e za najbardziej zagroone obiekty w Londynie uwaa si gwne stacje metra, port morski na Tamizie i lotnisko Heathrow, a w niedalekim

rodzina zgromadzia zapas wody i ywnoci na kilka dni (zaleca si konserwy z fasolk w sosie pomidorowym i koncentraty spoywcze). Na wypadek przerw w dostawach energii elektrycznej w kadym mieszkaniu powinny znale si latarki elektryczne i radia tranzystorowe z zapasem baterii. W razie powanego ataku ludzie powinni pozosta w domach i czeka na polecenia, ktre wadze bd przekazywa za porednictwem telewizji i radia. W Wielkiej Brytanii dziaa najprawdopodobniej sie al-Kaidy zorganizowana przez czowieka uwaanego za jednego z inspiratorw zamachw z 11 wrzenia 2001 r. i bliskiego wsppracownika Osamy bin Ladena. Jest nim Abu Quatada, ktry przez pi lat mieszka w Londynie, a obecnie przebywa w wizieniu w Jordanii. Uwaany jest za speca

Skrucha i nic
o raz kolejny w licie do kardynaw papie JPII zachci, aby Koci przyznawa si do bdw popenionych przez jego przedstawicieli w jego imieniu oraz eby wyrazi za nie skruch. Jak podaje La Repubblica, papie potwierdzi, e metody przymusu, godzce w prawa czowieka, a stosowane w przeszoci przez Koci, znalazy wyraz w ideologiach totalitarnych XX wieku. Watykaski komentator gazety, Marco Politi, wylicza niektre z nich: polowanie na czarownice, posyanie na stos heretykw, torturowanie uczonych i wolnomylicieli, popieranie reimw faszystowskich, masakry urzdzane pod znakiem krzya. A wic Politi oznajmia to, co my gosimy od pocztku powstania Faktw i Mitw, e naganna bya lwia cz historii Krk. W dodatku papie te si z nami zgadza. Tylko e oni mwi o swoim Kociele: wity i apostolski... S. ZAB.

14

HISTORIA SPOD KODRY


jego statek i zoliwie odesali Fauresa do... Egiptu, co skomplikowao tak dobrze rozwijajcy si romans. Kolejne namitnoci maego kaprala (wzrost: 159 cm) to Eleonora Denuelle (urodzia mu syna, Leona) oraz panna Margerite Weymer zwana George. Panna George okazaa si namitn lesbijk, ktrej homoseksualne igrce zostay uwiecznione w pornograficznej ksice z rysunkami. Drug on Napoleona po uniewanieniu maestwa z Jzefin losu, wrzody odka, a przede wszystkim jak stwierdzili angielscy lekarze dokonujcy sekcji zwok rak nadnercza i gruczow pciowych. Adolf Hitler (18891945) publicznie mawia: moj narzeczon jest Germania. Nie przeszkadzao mu to w utrzymywaniu zwizkw z kobietami, cho byy one skrztnie ukrywane. Hitler, psychopatyczny zbrodniarz, wedug przekazw jego najbliszych wsppracownikw, by w yciu prywatnym uroczym kompanem, mia drobnomieszczaskie

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.
wypowiedzeniu wojny Niemcom przez Wielk Brytani, Unity Mitford na awce Ogrodu Angielskiego w Monachium strzelia sobie w skro. Kula utkwia w mzgu. Strza nie by miertelny. Unity ya jeszcze dziewi lat cakowicie sparaliowana, o wiadomoci roliny. W czasie wojny pozwolono na jej powrt do Anglii. Zmara w szpitalu dla umysowo chorych. Ew Braun pozna Hitler latem 1932 r. w atelier swego nadwornego fotografa Heinricha Hoffmanna. Ewa miaa wwczas 21 lat, bya crk zamonego radcy monachijskiego, pracowaa jako asystentka Hoffmanna. adna, wysportowana (wietnie jedzia na nartach, konno, pywaa), niezbyt inteligentna, chocia o szerokich zainteresowaniach kulturalnych. Hitler zacz si spotyka z Ew, wyranie j adorowa. Wkrtce Ewa Braun otrzymaa do dyspozycji will w pobliu berliskiego mieszkania Fhrera, przebywaa coraz czciej w grskim zameczku Obersalzberg (prywatna wasno Hitlera) oraz zadomowia si w jego monachijskim apartamencie przy Prinzregentenstrasse 16. ya w jego cieniu. Mao kto wiedzia, e jest kochank wodza, a nastpnie on. lub Fhrera z Ew Braun odby si o godz. 1 w nocy 29 kwietnia 1945 r. w bunkrze w podziemiach kancelarii Rzeszy. Na miesic miodowy nie byo czasu. 30 kwietnia 1945 r. okoo godziny 15.30 Hitler zastrzeli si, a jego ona zaya cyjanek. Ich ciaa spalono. Niektrzy utrzymuj, e mier Ewy bya upozorowana, a ona sama zdya uciec samolotem do Austrii, do swojej siostry. Zastanawiajce jest, e z szeciu kobiet, z ktrymi Hitler pozostawa w intymnych zwizkach... wszystkie skoczyy mierci samobjcz. Jzef Stalin prawdziwe nazwisko: Josif Wissarionowicz Dugaszwili (18781953). Gruzin. Wzrost: 162 cm. Lekki niedowad lewej rki. Twarz pokryta dziobami (pozostao po ospie). Uczszcza do... seminarium duchownego w Tyflisie. Po czterech latach nauki wyrzucono go z seminarium za dziaalno wywrotow. W roku 1906 oeni si z Jekatierin Swanidze. Mia z ni syna Jakowa. Po dwch latach maestwa jego ona zmara, prawdopodobnie na tyfus. Dziecko wychowywaa siostra zmarej (Stalin by wwczas na syberyjskim zesaniu). Na Syberii mieszka u wdowy, Marii Kuzakowej, i mia z ni nielubnego syna Konstantina. Stalin nigdy nie interesowa si losami swojego potomka. Kiedy by ju sekretarzem generalnym RKP(b) oeni si z modsz od niego o 22 lata Nadied Allilujew, utalentowan tancerk. Nadieda na jego polecenie przerwaa sw wietnie rozwijajc si karier artystyczn. Urodzia mu dwoje dzieci: Wasilija (1921) oraz Swietan (1926). Stalin by despot rwnie w yciu prywatnym, tyranizowa on, a nawet j bi. W przypywie depresji w 1932 r. Allilujewa-Dugaszwili popenia samobjstwo. Stalin nie bra udziau w pogrzebie. mier ony traktowa jako demonstracj skierowan przeciwko niemu. W czasie wojny z hitlerowskimi Niemcami Jakow, pierworodny syn Stalina, dosta si do niewoli i by przetrzymywany w Sachsenhausen. Hitler zaproponowa wymian Jakowa na feldmarszaka Paulusa. Stalin nie zgodzi si; powiedzia: Mj syn jest takim samym radzieckim onierzem jak inni i nie moe by dla niego specjalnych praw. Jakow Dugaszwili zosta w 1943 r. zastrzelony przez niemieckiego stranika w czasie prby ucieczki. Stalin dowiedzia si o tym dopiero po wojnie... Oni tworzyli histori, zmieniali map Europy, popeniali zbrodnie, ale ich ycie prywatne niewiele si rnio od ycia zwykych ludzi. No, moe poza tym, e byo bardziej burzliwe. ANDRZEJ RODAN

atarzyna II Wielka (17291796), od 1762 r. caryca potnego rosyjskiego imperium. Bya modziutk, zaledwie pitnastoletni prusk ksiniczk (Zofia Anhalt-Zerbst), kiedy polubia nastpc tronu, rosyjskiego ksicia, Karola Piotra, przyszego cara Piotra III. Po omiu latach maestwa nie stracia jeszcze... dziewictwa, bowiem Piotr by impotentem. Pierwszym kochankiem 23-letniej wwczas ksinej zosta Siergiej Satykow, szambelan dwo-

Oni zmieniali Europ


Oni zmieniali histori, zabijali, burzyli, niszczyli, przeksztacali swoje kraje w olbrzymie mocarstwa. Miny lata od czasw, kiedy ich armie budoway nowy ad w Europie. Byli okrutni, bezwzgldni, optani dz wadzy, ale przecie mieli rwnie ycie prywatne, intymne, pomienne namitnoci...
ru. Jej kochankiem by rwnie mody stolnik litewski Stanisaw August Poniatowski, ktry pniej dziki Katarzynie zosta krlem Polski. W 1762 r. Piotr III zosta carem i natychmiast zacz planowanie wojennej awantury przeciw Danii. Katarzyna przy pomocy swego wieloletniego faworyta hrabiego Grigorija Orowa (miaa z nim troje dzieci) oraz jego braci, obalia Piotra; car zosta zamordowany, a Katarzyna ogosia si imperatorow Wszechrosji. Caryca miaa 43 lata, kiedy zakochaa si w 35-letnim oficerze kawalerii Grigoriju Potiomkinie. Potiomkin na wiele lat zosta jej kochankiem, mia wielkie wpywy na dworze, a z jego politycznymi ocenami i umiejtnoci prowadzenia wojen (w wojnie z Turcj zdoby dla Rosji Krym) liczya si i caryca, i jej otoczenie. Podstarzay Potiomkin, wwczas ju feldmarszaek, zrcznie podsuwa imperatorowej kolejnych modych, przystojnych kochankw, gwnie oficerw podlegej sobie gwardii, chocia sama caryca nie gardzia prostymi onierzami i pospolitymi dworakami. Ostatni kochanek carycy by modszy od niej o 44 lata... Napoleon Bonaparte (17691821), skromny podporucznik artylerii, w krtkim czasie zosta generaem, pierwszym konsulem Republiki Francuskiej, a w wieku 35 lat cesarzem. ycie erotyczne tego wybitnego wodza i stratega nie byo zbyt bogate i obfitujce w skandale; mia okoo trzydziestu kochanek. 27-letni Bonaparte polubi starsz od siebie o cztery lata Jzefin de Beauharnais, kochank hrabiego Paula Barrasa. Po lubie Jzefina zradzaa ma czsto i chtnie, ale Napoleon te nie pozostawa jej duny. Podczas wyprawy wojennej do Egiptu jego naonic bya pikna, dwudziestoletnia Paulina Faures, matka. Usunicie jej ma nie przedstawiao wikszych trudnoci: Bonaparte wysa ma Pauliny, kapitana Fauresa, ze specjaln misj do Parya. Anglicy pojmali zostaa osiemnastoletnia Maria Luiza, crka cesarza Austrii. Jednake najwiksz mioci cesarza bya pono Maria Walewska z czyskich, ona o wiele starszego od niej szambelana hrabiego Anastazego Collonna Walewskiego. Romans z Mari trwa trzy lata. Walewska urodzia Napoleonowego syna, Aleksandra, ale poniewa nadal bya on starego szambelana, dziecko otrzymao nazwisko Collonna Walewski (Aleksander wychowa si we Francji i w rzdzie Napoleona III sprawowa funkcj ministra spraw zagranicznych). Maria Walewska zamieszkaa z synem w Paryu, otrzymaa od Napoleona paac oraz sta, wysok pensj. Napoleon w wieku czterdziestu kilku lat sta si impotentem, do czego zapewne przyczyniy si trudy wypraw wojennych, zmienne koleje upodobania i uwielbia ciastka z kremem, ale nie te synne wadowickie, lecz monachijskie. Najwiksz mioci Hitlera bya Angela (Geli) Raubal, crka jego przyrodniej siostry (modsza o 19 lat od wujka Adolfa). Ich romans trwa niecae dwa lata. Podejrzana o zdrad wuja (jej kochankiem mia by Emil Maurice, osobisty kierowca Hitlera), w 1931 r. Geli popenia samobjstwo. Strzelia sobie prosto w serce z pistoletu Hitlera. Tragiczny los spotka rwnie kolejn mio wodza Rzeszy, Renate Mller, aktork filmow, ktra w nigdy niewyjanionych okolicznociach wyskoczya (lub zostaa wypchnita) z okna swego berliskiego apartamentu. Hitlera czyy rwnie zaye stosunki z Angielk, Unity Mitford, crk lorda Redesdale. Kiedy Diana, starsza siostra Unity, wychodzia za m za Oswalda Mosleya, przywdc faszystw angielskich, Hitler da im do dyspozycji swe berliskie mieszkanie i sam uczestniczy w przyjciu weselnym. Unity szalaa ze szczcia, a wszystkim wydawao si, e Hitler jest w niej bardzo zakochany. 3 wrzenia 1939 r., po

Konkordat Polski z 1925 roku


ius XI mia niewtpliwy talent do zawierania korzystnych dla Watykanu i caego Kocioa umw. 10 lutego 1925 roku podpisa konkordat z Polsk. Konkordat z Polsk by niezwykle korzystny dla Kocioa. Spolegliwo polskich wadz okazaa si niezwykle kosztowna dla Polski, ktra dopiero od 7 lat bya niepodlegym pastwem i znajdowaa si w trudnej sytuacji. Ju w pierwszym artykule konkordatu, podpisanego w imi Przenajwitszej i Niepodzielnej Trjcy, Koci zagwarantowa sobie wyjtkowo siln pozycj. Mg nie tylko swobodnie wykonywa swoje duszpasterskie obowizki, ale mia rwnie swobodn administracj i zarzd sprawami, i Jego majtkiem, zgodnie z prawami boskimi i prawem kanonicznym. W artykule nie ma odwoania do jakichkolwiek postanowie prawa polskiego w tych sprawach, jak gdyby to prawo w ogle nie miao znaczenia dla hierarchw. Jeli chodzi o stosunki z pastwem, to w artykule 12 znalaz si punkt (ktry winien by

umieszczony i w konkordacie z 1998 roku!) zobowizujcy wyszych duchownych do zoenia na rce prezydenta Rzeczypospolitej przysigi wiernoci brzmicej: Przed Bogiem i na wite Ewangelie przysigam i obiecuj, jak przystoi biskupowi, wierno Rzeczypospolitej Polskiej. Przysigam i obiecuj, i z zupen lojalnoci szanowa bd rzd, ustanowiony konstytucj, i e sprawi, aby go szanowao moje duchowiestwo. W sprawach szkolnictwa ugruntowano prawnie dominujc pozycj Kocioa, nie pozostawiajc wyboru modziey. Artyku 13 stwierdza, e we wszystkich szkoach publicznych, z wyjtkiem szk wyszych, nauka religii jest obowizkowa. Artyku 4 jest ciekawy, gdy mwi, e

wadze cywilne udziela bd swej pomocy przy wykonywaniu postanowie i dekretw kocielnych: a) w razie destytucji (zwolnienia z urzdu przyp. autora) duchownego, pozbawienia go beneficjum kocielnego, po ogoszeniu dekretu kanonicznego o wspomnianej destytucji lub pozbawieniu oraz w razie zakazu noszenia sukni duchownej, b) w razie poboru taks lub prestacji przeznaczonych na cele kocielne, a przewidzianych przez ustawy pastwowe, c) we wszystkich innych wypadkach, przewidzianych przez prawo obowizujce. Koci w icie mistrzowski sposb wyrcza si pastwem i cynicznie podpiera si prawem polskim w egzekucji wygodnych mu przepisw. Duchowni migali si rwnie przed sub wojskow (ale nie przed zajmowaniem stanowisk kapelanw wszak to patne stanowisko), gdy ci, ktrzy otrzymali wicenia, zakonnicy, ktrzy zoyli luby, uczniowie seminaryjni i nowicjusze, ktrzy wstpili do seminariw lub nowicjatw przed wypowiedzeniem wojny, bd zwolnieni ze suby wojskowej z wyjtkiem pospolitego ruszenia. Jednak ci powoani w pospolitym ruszeniu wykonywa bd w wojsku swj urzd

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

PRZEMILCZANA HISTORIA

15

Podr do Ciemnogrodu
Stanisaw Kostka -Potocki (17551821) nalea do najwietniejszych umysw pierwszego dwudziestolecia XIX wieku. Polityk, pisarz, publicysta, kolekcjoner, bibliofil i mecenas sztuki, a przede wszystkim wolterianin, racjonalista i przywdca wolnomularstwa polskiego. Autor Podry do Ciemnogrodu.
Kostka-Potocki by pierwszym polskim badaczem sztuki staroytnej. Dokona przekadu i adaptacji dziea J.J. Winckelmanna o staroytnej sztuce greckiej: O sztuce u dawnych, czyli Winkelman polski (cz. 13, 1815). Osobicie prowadzi wykopaliska we Woszech (m.in. w Laurentum ok. 1779 i Noli 178586). Tam te w roku 1780 przystpi do wolnomularstwa (masonerii). Kiedy wrci po studiach rzymskich do kraju, rozpocz prac pisarsk w obronie zdrowego rozsdku w sztuce i yciu. W 1782 r. zosta czonkiem Rady Nieustajcej. Na Sejmie Czteroletnim (17881792) jako pose lubelski, by jednym z czoowych dziaaczy Stronnictwa Patriotycznego. Jako uczestnik narad nad projektem Konstytucji 3 maja, zosta pniej czonkiem-zaoycielem Zgromadzenia Przyjaci Konstytucji Rzdowej. W 1790 r. mianowano go generaem-majorem, a w 1792 r. generaem artylerii konnej. Walczy na Litwie w czasie wojny rosyjsko-polskiej, a pniej znalaz si na emigracji w Saksonii. W roku 1800 bra udzia w powoaniu w Warszawie Towarzystwa Przyjaci Nauk, ktrego zosta czonkiem. Wspaniaa kolekcja sztuki, zebrana przez niego i udostpniona publicznoci w 1805 r. w paacu w Wilanowie, zapocztkowaa istnienie jednego z pierwszych muzew polskich. Potocki by take autorem projektw i szkicw budowli uytecznoci publicznej, paacw i kociow (np. wsplnie z Ch.P. Aignerem zaprojektowa w 1788 r. fasad kocioa w. Anny w Warszawie). W czasach Ksistwa Warszawskiego by prezesem Izby Edukacyjnej (od 1810 dyrektorem Edukacji Narodowej), a od 1809 roku peni funkcj prezesa Rady Stanu i Rady Ministrw. W roku 1812 napisa Rozpraw o jzyku polskim, a w nastpnym Rozpraw o sztuce pisania. W latach 18151816 powstao nastpne dzieo: O wymowie i stylu (t. 14). W latach 18121821 by zwierzchnikiem wolnomularstwa polskiego. W Krlestwie Polskim zosta w roku 1815 ministrem wyzna i owiecenia publicznego, na ktrym to stanowisku przyczyni si znacznie do rozwoju owiaty w Polsce. Jako prawdziwy mason ograniczy wpyw Kocioa na edukacj, a take rozbudowa sie szk wszystkich szczebli (gwnie elementarnego) i przyczyni si do zaoenia uniwersytetu w Warszawie. W tym czasie powstaa te Politechnika Warszawska, a liczba nauczycieli ulega podwojeniu. Potocki by doskonaym organizatorem szkolnictwa wyszego, redniego i powszechnego. Dziki niemu uratowano spucizn Komisji Edukacji Narodowej. W 1818 r. zosta prezesem senatu i w tym okresie podporzdkowa
Konny portret Stanisawa Kostki Potockiego, Jacques Louis David, 1781, olej na ptnie

wadzy pastwowej sprawy nominacji biskupw i majtku kocielnego oraz znis wiele klasztorw. Antyklerykalne artykuy Potockiego (pod pseudonimem wistek warszawski) ukazyway si w latach 18151819 w najbardziej opiniotwrczym pimie Pamitniku Warszawskim, gdzie wystpowa jako rzecznik owiecenia. W 1820 r. nastpi

szturm generalny, czyli opublikowanie Podry do Ciemnogrodu. Ksika wywoaa wielk sensacj. Zdobya sobie wwczas wikszy rozgos ni Ballady i romanse Mickiewicza, wydane dwa lata pniej. Oto bowiem magnat i minister zarazem uderzy z caej siy w magnateri wieck i wszelki kler, wzywajc nard do walki przeciwko tym,

kapaski, tak jednak, aby na tym nie ucierpiao dobro parafii. Duchowni mogli by postawieni przed sdem np. za dziaanie na szkod Polski. W takim jednak przypadku proces i egzekucja wyroku nie byyby natychmiastowe, gdy zapis w artykule 20 mwi, e waciwy minister przedstawi zarzuty ordynariuszowi i w cigu trzech miesicy razem podejm odpowiednie zarzdzenia. Ponadto artyku 22 nakazuje sdom zawiadomienie waciwego ordynariusza i przesanie aktw sprawy. Ten sam artyku okrela rwnie postpowanie podczas aresztowania i uwizienia, nakazujc wadzom cywilnym zachowanie wzgldw nalenych stanowi i stopniowi hierarchicznemu oskaronego ksidza: duchowni i zakonnicy bd zatrzymywani w areszcie i bd odbywali kary pozbawienia wolnoci w pomieszczeniach oddzielnych od pomieszcze dla osb wieckich. Najciekawsz pozycj w konkordacie s jednak sprawy finansowe. Artyku 15 stwierdza wspaniaomylnie, e duchowni, ich majtek oraz majtek osb prawnych kocielnych i zakonnych podlega bd opodatkowaniu na rwni z osobami i majtkiem obywateli Rzeczypospolitej oraz osb prawnych wieckich, lecz... z wyjtkiem wszake budynkw powiconych subie Boej, seminariw duchownych, domw przygotowawczych dla zakonnikw i zakonnic, domw mieszkalnych

zakonnikw i zakonnic skadajcych luby ubstwa, oraz dbr i praw majtkowych, ktrych dochody s przeznaczone na cele kultu religijnego i nie przyczyniaj si do dochodw osobistych beneficjariuszw. Pomieszczenia biskupw i duchowiestwa parafialnego oraz ich lokale urzdowe bd traktowane przez Skarb na rwni z pomieszczeniami urzdowymi funkcjonariuszw i lokalami instytucji pastwowych. Ministerstwo Skarbu Pastwa utrzymywao kardynaw, biskupw, kapelanw, wikariuszy, a nawet rektorw kociow filialnych, profesorw seminariw, instytutw teologicznych, zakonnikw, uczniw seminariw itp., itd. Watykan otrzyma take w prezencie rodki na uposaenie emerytalne roczne, w wysokoci 383 413 z, z czego na emerytury dla duchowiestwa przeznaczono 254 117 z. Chry katedralne i nisi urzdnicy kocielni otrzymywali rocznie 63 298 z. Koszty roczne administracji kocielnej opacao... Pastwo Polskie. Wynosiy one cznie 750 940 z, z czego na wizytacje pasterskie biskupw przeznaczono 340 000 z, na konsystorze biskupie 66 000 z, na prowadzenie ksig parafialnych 197 940 z, wydatki na poczt kosztoway pastwo 147 000 z. Polska pacia te ogromn kwot na watykaski fundusz budowlany 1 016 000 z! W ramach promocji dodano 45 500 na inne wydatki roczne. Jeli nie liczy

uposaenia dla kleru i rodowisk katolickich i tak wydatki pastwa na rzecz Kocioa wynosiy 2 600 000 kadego roku! Rwnie w dziedzinie posiadania i obrotu budynkami oraz ziemi Koci zachowa si jak najlepsze biuro nieruchomoci. Artyku 16 zapewnia bowiem osobom kocielnym i zakonnym prawo do nabywania, odstpowania, posiadania i administrowania wedug prawa kanonicznego swego majtku ruchomego i nieruchomego. Jeszcze bardziej postpowy jest artyku 24, ktry nie tylko do ksig hipotecznych pastwa takowe zapisy uczyni. Koci zada od Polski rwnie uznania cigoci majtkowej. Punkt trzeci artykuu 24 zapewnia, e dobra, ktre zostay zabrane Kocioowi przez zaborcw, musz by zrekompensowane przez Polsk. Tekst konkordatu koczy si sowami: Zaznajomiwszy si z powyszym Konkordatem, uznalimy go, i uznajemy za suszny, zarwno w caoci, jak i kade z zawartych w nim postanowie, i owiadczamy, e jest przyjty, ratyfikowany i zatwierdzony, i przyrzekamy, e bdzie niezmiennie zachowywany. Na dowd czego wydalimy akt niniejszy opatrzony pieczci Rzeczypospolitej. Niech nas ju wicej nie dziwi, e watykascy hierarchowie mwi o nienaruszalnej, witej wasnoci Kocioa w Polsce. DAWID ROPUSZYSKI

ktrzy chcieli nas wrci do ciemnoty i przesdw feudalnych wiekw rednich. Ciemnogrd to Jasna Gra, a ksia wystpuj w pamflecie jako bonzowie. Kler szybko zorganizowa opini publiczn przeciw owieconemu liberaowi, wzywajc do potpienia dziea tchncego zgorszeniem i bezbonoci. W 1821 r. ukazaa si broszura pt. wistek warszawski wywistany ks. Karola Surowieckiego, dzielnego obrocy ciemnoty, zwalczajcego zarwno filozofi i owiat owiecenia, jak i reformy Sejmu Wielkiego. Warto doda, e Surowiecki by osobistym wrogiem Potockiego co najmniej od 1792 r., kiedy ten odpowiedzia polemik na jego prymitywny pamflet Python lipsko-warszawski diabe, w ktrym ukaza Woltera wraz z innymi filozofami owiecenia w najhaniebniejszym ponieniu. Potem Surowiecki spodzi kolejne dzieo: Scena ostatnia Pythona, gdzie ponawia swe kalumnie i domaga si natychmiastowego spalenia ksig Woltera i jemu podobnych. Napisana po latach Podr do Ciemnogrodu bya poniekd odpowiedzi na Scen ostatni Pythona. Znw wic Surowiecki ruszy z potwarzami. Zarzucajc autorowi brak kunsztu, obrzuci go zarazem wyzwiskami: liberalny obudnik, iluminowany filut, libertyski potwr, warszawski pierdoa (gadua), bajarz bezczelny... Za obraz urzdujcego ministra ks. Surowiecki zosta przez wadze pastwowe (!) zesany do prowincjonalnego klasztoru, ale Kostka-Potocki rwnie zosta zdymisjonowany, a to w wyniku zabiegw episkopatu na czele z Janem Pawem Woroniczem. W zastpstwie wprowadzono na jego urzd bigota Stanisawa Grabowskiego. Kajetan Komian pisa w pamitnikach: Nominacja ta wszystkich zasmucia. Stracilimy naczelnika owiecenia, gorliwego, zdolnego i zasuonego(...). cigany nienawici kleru Potocki, widzc, e duch Ciemnogrodu zwyciy na caej linii, rozchorowa si wkrtce i umar w goryczy. W setn rocznic opublikowania Podry do Ciemnogrodu wspomina o niej na trybunie sejmowej pose Kazimierz Czapiski (PPS), przy okazji debaty konstytucyjnej: W tej ksice czytamy o podry do tej fantastycznej krainy, gdzie prawie nie ma bibliotek, bo biblioteki skadaj si z kalendarzy i edyktw inkwizycji. Tam si skar, zwaszcza kler, na upadek moralnoci, bo przedtem wspaniae spalanie heretykw odbywao si co tydzie, teraz odbywa si co miesic. Tam te widzimy pod bardzo przejrzystym pseudonimem tzw. zakon smorgoski [chodzi o jezuitw przyp. aut.], ktry postawi sobie za cel wychowanie modziey, ale wychowanie w tym celu, aeby utrzyma t modzie w cakowitej ciemnocie (Dokd kler prowadzi Polsk?, s. 7172). Dzi Potocki jest zapomniany. Nic dziwnego, wszak Ciemnogrd znowu ma si dobrze. MARIUSZ AGNOSIEWICZ www.racjonalista.pl

16

WIARA I NAUKA
byy zwierzta. Podobnie lista przedpotopowych wadcw z Eridu Genesis podaje lata w zaokrgleniu, za Biblia z dokadnoci do jednego roku. Wedug Atrahasis nisi bogowie zbuntowali si przeciwko Enlilowi za to, e kaza im zbyt ciko pracowa. Kilku bogw, aby zaegna ten konflikt, stworzyo czowieka, eby to on pracowa dla wyszych bogw. Potop bogowie zesali dlatego, e haas ludzi na przeludnionej ziemi zakca im sen. Wci jednak paralele midzy Bibli i relacjami mezopotamskimi s tak liczne i szczegowe, e najlepiej wyjaniaj je wsplne korzenie w historycznych wydarzeniach, okresach i ludziach. Istotnym wsplnym elementem jest porzdek wydarze, bo w obu relacjach mwi si o trzech etapach od momentu stworzenia do potopu. Pierwszy dotyczy stworzenia ludzi, upadku, budowy pierwszych miast i zasiedlenia ziemi. Drugi wymienia dugowiecznych wadcw. Trzeci opisuje ark i globalny potop.

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

Przekazy mezopotamskie opowiadaj o tych samych wydarzeniach i osobach, co pierwsze rozdziay Biblii. Rni si jednak od niej duchow wymow.
Podobiestwa midzy Bibli a sumeryjskimi historiami, takimi jak Atrahasis i Eridu Genesis z 1600 r. p.n.e., obejmuj liczne szczegy. Na przykad w obu czowiek zosta stworzony z prochu ziemi i elementu Boego, a kobieta tego samego dnia, co mczyzna. Nie s jednak prostym zapoyczeniem. Rni si pod wzgldem moralnej i duchowej gbi, realizmu oraz licznych detali. Na przykad Biblia mwi, e czowieka oywio tchnienie Boga, za rda mezopotamskie, e bya to krew jednego z powiconych w tym celu bokw. Elementy mitologiczne stanowi naj-

CEREMONIE WITYNNE, CZYLI...

Historia zbawienia
Rytuay starotestamentowej wityni symbolizoway zbawcz misj Chrystusa. Bez odwoania si do ydowskich ceremonii trudno byoby zrozumie Piotra piszcego, e jestemy wykupieni drog krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego (1 P 1. 19), czy Pawa wyjaniajcego, e Chrystus zosta zoony w ofierze jako nasza Pascha (1 Kor 5. 7).
witynne ceremonie i wita byy ilustracj planu zbawienia, cieniem rzeczy przyszych (Kol 2. 17) i symboliczn kopi rzeczywistoci nieba (Hbr 8. 5). Przez witynne rytuay Bg opowiedzia, jak rozwiza problem grzechu. W centrum codziennych rytuaw Hebrajczykw bya krwawa ofiara. Kadego poranka i wieczora kapan zabija rocznego baranka bez skazy (lub kol) za grzechy caego narodu. Najwaniejsz jednak czci codziennej posugi bya suba dokonywana na rzecz indywidualnych osb. To ona odzwierciedlaa misj Zbawiciela. Skruszony grzesznik przyprowadza na witynny dziedziniec wasnego baranka. By to zazwyczaj pierworodny i ulubiony zwierzak bez adnej wady. Czsto Izraelita by do niego przywizany. Kad rce na baranku i wyznawa swoje grzechy przed Bogiem, symbolicznie przenoszc je na ofiar. Nastpnie wasnorcznie zabija bezbronne zwierz. Dramatyczna ceremonia miaa pobudzi wyobrani i sumienie ludzi. Bez niej trudno byoby poj, e niewinny Mesjasz zapaci swoj krwi za ycie winnych. Izraelici byli wiadomi tego, e jest rzecz niemoliw, aby krew wow i kozw moga gadzi grzechy (Hbr 10. 4). Rozumieli, e te niewinne baranki byy jedynie symbolem wikszej i lepszej ofiary, na ktr wskazyway. Dlatego Jan Chrzciciel, gdy tylko ujrza Jezusa, powiedzia: Oto Baranek Boy, ktry gadzi grzechy wiata (J 1. 29). Zabity baranek by nadziewany na dwa szpikulce: jeden przeszywa jego ciao wzdu, drugi w poprzek, tworzc krzy, co miao wskazywa na rodzaj mierci, jak poniesie Mesjasz. Nastpnie ciao ofiary byo cakowicie spalane na otarzu dziedzica. Po baranku nie pozostawa lad; rwnie ciaa Jezusa, nie znaleziono w grobie, a dym caopalenia unoszcy si w gr symbolizowa wniebowstpienie Baranka Boego.

Grzechy w niebie
Ceremonia na tym si jednak nie koczya. Kapan wnosi krew baranka do Miejsca witego i kropi przed zason, za ktr znajdowaa si Arka wraz z Prawem, ktre grzesznik przestpi. Jeli kapan nie kropi krwi w witym Miejscu, to by zobowizany do spoycia kawaka misa ofiary. W ten sposb grzech by symbolicznie przenoszony do wityni symbolizujcej niebo. Cho wydaje si szokujce, by grzech mg znale si w niebie, to dokadnie tak rozumia to aposto Pawe, tumaczc, e jest rzecz konieczn, aby odbicia rzeczy niebieskich byy oczyszczane tymi sposobami (krwi zwierzt przyp. autora), same za rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami anieli te (Hbr 9. 23). Grzechy, ktre symbolicznie zanieczyszczay wityni, byy raz do roku usuwane z niej podczas najwaniejszego wita ydowskiego Jom Kippur, czyli Dnia Sdu. Oznacza to, e cho grzechy s skruszonym chrzecijanom wybaczane, to ich rejestr istnieje. Zostanie on ostatecznie wymazany dopiero w Dniu Sdu. Poprzez wito Jom Kippur Bg objawi wic plan

Codziennie krew

Z KSIGI POCZTKW (13)

Tylko mity?
wiksz midzy nimi rnic, jak zauway znawca staroytnej literatury semickiej, W. Shea: Z biblijnego punktu widzenia rnice midzy Pismem witym a mezopotamskimi przekazami s owocem procesu degeneracji wynikajcego z koncepcji politeistycznych. Porwnujc mezopotamskie wersje stworzenia i potopu z biblijn, czsto ma si wraenie, e autor Picioksigu polemizowa z nimi. Na przykad wedug Biblii potop to sd moralny, ktry spowodowany by bezbonoci ludzi. Natomiast wedug mezopotamskich wersji potop wynika z... przeludnienia. W odpowiedzi na takie strywializowanie przyczyn potopu Mojesz podkreli dwukrotnie, e Bg zachci ludzi do reprodukcji przy stworzeniu i po potopie (Rdz 9. 7). Biblia odrzuca wic gwny temat eposu Atrahasis, e to podno ludzi przed potopem bya odpowiedzialna za ich wyniszczenie. Wedug Eridu Genesis, im wicej czasu upyno od stworzenia, tym los czowieka by lepszy, natomiast Mojesz ukaza stopniowy upadek ludzkoci od pierwszego grzechu w ogrodzie Eden. Inne jest spojrzenie na przyczyny przetrwania potopu. Wedug relacji biblijnej Noe, jego rodzina i zwierzta zachowali ycie w arce dziki planowej decyzji Boga, podczas gdy mezopotamska wersja mwi, e bogowie byli wciekli, e kto z ludzi przey. Biblia jest bardziej precyzyjna, ilekro moemy porwna szczegy. Podaje liczb par zwierzt czystych i nieczystych, ktre weszy do arki, podczas gdy Atrahasis mwi jedynie, e byy to zwierzta czyste i nieczyste, a Eridu Genesis informuje tylko, e w Arce Znawca literatury mezopotamskiej T. Jacobsen zwrci uwag, e w porzdek wydarze oraz wzmianki chronologiczne wyrniaj Atrahasis i Eridu Genesis spord literatury typowo mitologicznej i wskazuj na ich zwizek z literatur historyczn, tak jak kroniki i annay. Mity nie przywizuj bowiem wagi do zapisu okresw ani do cisej chronologii. Zdaniem prof. Jacobsena, forma i tre tych wczesnych pism nie pozwalaj ich traktowa wycznie jako mity, dlatego okreli je przekazami mityczno-historycznymi. Znamienne, e mezopotamskie przekazy o stworzeniu i potopie s tym blisze relacji biblijnej, im s starsze. Kiedy sdzono, e podobiestwa dowodz plagiatu popenionego przez Izraelitw podczas niewoli babiloskiej (VI w. p.n.e.), gdzie zapoznali si z tamtejsz literatur. Do zupenie innego wniosku prowadzi odkrycie i odczytanie tabliczek klinowych. Najwicej wsplnego z relacj biblijn maj wersje sumeryjskie i akadyjskie z II tysiclecia p.n.e., nie za pniejsze. Prof. W. Shea tak o tym napisa: Najlepsze paralele dla biblijnego opisu stworzenia i potopu w literaturze mezopotamskiej pochodz z pierwszej poowy II tysiclecia p.n.e. Korelacje te sugeruj, e biblijna narracja pochodzi z tego samego okresu. Datowa mezopotamskie historie o stworzeniu i potopie na 1600 r. p.n.e., a biblijn relacj o stworzeniu i potopie, ktra jest do nich podobna w stylu i treci, dopiero na 600 r. p.n.e. byoby czym wyjtkowym i nieprawdopodobnym. Biblijna historia stworzenia i potopu pasuje najlepiej do okresu, w ktrym panowa ten typ literatury. A.J. PALLA

Od samego pocztku ludzie skadali ofiary ze zwierzt (Rdz 4. 34; 46. 1). W kultach pogaskich ich znaczenie zostao wypaczone do prb przebagania bstwa. Zdarzao si nawet, e na ofiar zabijano ludzi, by w ten sposb bardziej przypodoba si bogom. Jak bardzo jednak ludzka koncepcja rnia si od Boej! W Biblii to Bg odda si sam na ofiar, eby uratowa czowieka. Im bardziej jednak ludzie oddalali si od Boga, tym mniej rozumieli sens ofiar. A one miay zapowiada ofiar Chrystusa. Ofiar zoy Abel z pierworodnych swej trzody, skadali je patriarchowie, a potem Izraelici. Na grze Synaj Bg przekaza liczne zarzdzenia dotyczce ofiar i ofiarowywania, dni witecznych i ceremonii, ktre miay uzmysowi Izraelitom Boy plan wobec ludzkoci.

Uczyem religii w szkole redniej, ukoczyem Podyplomowe Studium Edukacji Religijnej i wcale tego nie auj. Blisze przyjrzenie si fundamentom chrzecijastwa podziaao na mnie odwieajco, a nawet otrzewiajco...

Chrzecijastwo, z ktrym dzi mamy do czynienia, nie ma prawie nic wsplnego z wiar prostych Galilejczykw w I wieku n.e. Nie chc pisa o niezliczonych sprzecznociach wystpujcych w Nowym Testamencie, o wykluczajcych si nawzajem opisach wydarze, o niewiarygodnoci wiadectw, ich niezgodnoci. Problem, ktry mnie nurtuje, to idea Boga, ktr chrzecijastwo przejo od ydw. Przestaj ufa chrze-

Mamy prawo nie wierzy


Chciaem pozna naukowe podstawy teologii, ktrych prno by szuka w literaturze pobonociowej, czy choby w fabularyzowanych homiliach najpoczciwszych nawet pasterzy dusz. Chciaem pozna ludzk stron Biblii. Ciekawo kierowaa mnie w stron historii powstania ksig biblijnych, ksztatowania religii judaistycznej i chrzecijaskiej. Pasjonoway mnie szczeglnie detale dotyczce powstania Nowego Testamentu. Doszedem do gbokiego przekonania, e w Biblii na kadej stronicy wida ludzk i tylko ludzk rk, natchnienie, porywy ducha ludzkiego. Autorami Biblii s wycznie ludzie, a wypowiedzi Boga czy te o Bogu to recytacje pragnie, czsto budujce, innym razem budzce groz. Uczciwie rzecz biorc, nie mona z tradycji biblijnej wywie boskoci Jezusa czy istnienia Trjcy witej. cijastwu, kiedy ponia czowieka, kiedy ukazuje Boga tak naprawd pastwicego si nad czowiekiem. Wiem, e opowieci z ksig Starego Testamentu to w duej mierze bajki, legendy, mity niektre nawet pikne i pocigajce sw mdroci. Poza tym Biblia kreuje posta centraln: Jahwe zwanego take Elohim, El, Eloah nadnaturalnego przywdc plemion ydowskich. Ta spoeczno moe poniekd czu si uprzywilejowana, cho ich Obroca, kiedy najdzie Go ochota, moe zgodnie z tekstem biblijnym wyadowa agresj na swoich. Bg pomaga zdobywa ziemie, dokonywa pogromw, wydaje dyrektywy wyynania w pie obcych plemion mczyzn, kobiet, dzieci i byda. To niewiarygodne! Jako agnostyk, wiem, e to bujda. Ale taka idea Boga przez setki milionw wiernych nadal jest uwaana za godn czci i wiary!

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.
kocowego rozstrzygnicia problemu za. witynia powinna by powan lekcj dla chrzecijan. Pokazuje ona, e misja Chrystusa nie zakoczya si na Golgocie, tak jak rytua witynny nie koczy si na mierci zwierzcia. Dalsza cz ceremonii spoczywaa ju nie w rkach grzesznika, lecz urzdujcego kapana. Jego suba bya konieczna. Uczy to, e cho mier Chrystusa na krzyu symbolizowana przez ofiary ze zwierzt ma fundamentalne znaczenie, to jednak Jego dzieo nie zakoczyo si na krzyu. Byli tego wiadomi pierwsi chrzecijanie. Pawe pisa o arcykapaskiej posudze Chrystusa w niebie, gdzie wstawia si za nami (Hbr 7. 25). Podkrela, e Jezus usiad po prawicy tronu Majestatu w niebie, jako suga wityni i prawdziwego przybytku, ktry zbudowa Pan, a nie czowiek (8. 12). Tumaczy, e dziki temu mamy cigy dostp do tronu aski (4. 16), a Chrystus obj o tyle znakomitsz sub, o ile lepszego przyDniem Pojednania albo Dniem Oczyszczenia wityni (Jom Kippur). widok dla kadego oprcz namaszczonego przedstawiciela narodu oznacza mier. Gdyby arcykapan zasab, mona go byo wycign za specjalne linki przymocowane do jego szat, bez wchodzenia do wityni. Podczas tego rytuau Izraelici trwali w ciszy i skupieniu. Wyjcie arcykapana witano z ulg, bo oznaczao to, e grzechy zostay usunite. W ten sposb zostaa ukazana rola Chrystusa w czasie kocowego rozstrzygnicia spraw dobra i za. Jom Kippur Dzie Sdu wskazywa na dzie sdu ostatecznego, gdy dokona si podzia na tych po prawicy i tych po lewicy (Mt 25. 3146). Tak jak pojednanie z Bogiem ratowao Izraelitw od mierci w tym dniu, tak wytrwanie do koca z Chrystusem owocuje zbawieniem. Ceremoni zamyka ostatni akt zwizany z kozem dla Azazela przeciwnika Mesjasza Szatana. Po oczyszczeniu wityni arcykapan, ktry w charakterze porednika bra grzechy na siebie, wychodzi z niej i przez naoenie rk przenosi grzechy na koza dla Azazela. W ten sposb odpowiedzialnoci za zo by obarczany Szatan. Wybrany Izraelita przejmowa koza od arcykapana i wyprowadza na pustkowie, gdzie zwierz gino bez rozlania krwi. Dopiero pniej, w obawie przed zbdzeniem koza na zamieszkane tereny, zwierz byo strcane ze skay. Kozio dla Azazela by uwaany za zwierz tak nieczyste, e ten, ktry go wyprowadza, musia przed powrotem obmy ciao i szaty. Ostatni akt Jom Kippur odzwierciedla ostatni faz sdu Boego, to znaczy eliminacj grzechu i jego rda, gdy dzieo pojednania prowadzone przez Chrystusa w niebie zostanie zakoczone. Wykonanie wyroku opisuje 20 rozdzia Apokalipsy, ktrego pene zrozumienie, podobnie jak wielu innych fragmentw Nowego Testamentu, jest moliwe dopiero w wietle ydowskich ceremonii. PAULINA STAROCIK

NAUKA I WIARA
Rozmowa z prof. Mari Szyszkowsk, filozofem, senatorem RP
Od dziecistwa uczy si nas posuszestwa poddania woli rodzicw, nauczycieli, wadzy pastwowej, Kocioowi. Tymczasem Pani gosi, e w buncie, czyli nieposuszestwie, moe by co pozytywnego. Chrzecijanie uznaj posuszestwo za jedn z podstawowych cnt. Moim zdaniem posuszestwo jest przejawem zniewolenia przez bezkrytyczne podleganie woli kogo oraz obyczajom wskazywanym przez innych jako waciwe. Czowiek posuszny nie szuka ju wasnego systemu wartoci, swojego sposobu ycia; powiela to, co otaczajcy go ludzie wskazuj jako decyzje waciwe. W posuszestwie zawiera si brak krytycyzmu, a przynajmniej sugeruje si powstrzymanie krytycyzmu wobec autorytetw. Chodzi oczywicie o autorytety urzdowe, a nie takie, ktre sa-

17

Dzie Pojednania
Bez pojednania w Jom Kippur ofiary skadane w cigu roku nie miayby znaczenia. Na dziesi dni przed witem rozbrzmieway trby nawoujce do pokuty, czyli rachunku sumienia i porzucenia grzechu. Pojednanie z Bogiem oznaczao wymazanie grzechw, a jego brak eliminacj z ludu Boego. Przed wityni przyprowadzano cielca oraz dwa kozy. Arcykapan najpierw skada ofiar z cielca za wasne grzechy, aby jako archetyp Mesjasza mg godnie reprezentowa nard. Nastpnie za

Fot. Krzysztof Krakowiak

Warto, bo odnajduje si na tej drodze samego siebie. A ycie autentyczne, zgodne z naszymi waciwociami, ma podstawowe znaczenie. Bywa ono bolesne. Naraamy si na przykad wasnej rodzinie, moemy si czu odrzuceni, ale odnajdziemy na drodze buntu to, co nam w peni odpowiada. Droga buntu moe nam przynie wzmoon wiadomo siebie, a nawet szczcie. Droga posuszestwa przynosi spokj i poczucie bezpieczestwa. Prdzej czy pniej przychodzi jednak al, e nie miao si odwagi y po swojemu. Z tego, co wiem, nie byoby Faktw i Mitw, gdyby nie bunt

OKIEM HUMANISTY (27)

Bunt i posuszestwo
mi skonni bylibymy uzna. Narzucony autorytet, zamienia czowieka w niewolnika, ktry komu si podporzdkowuje. Nie wartociuje wiata, ludzi, sposobu ycia na wasn odpowiedzialno. Rozum cichnie, a rozwijaj si tendencje naladowcze. Na drodze posuszestwa nie mog si rozwin cechy indywidualne. Posuszestwo ta cnota tak ceniona w Kociele, a zwaszcza w zakonach nie byo znane filozofom staroytnym. Jego kultywowanie prowadzi w efekcie do powstania spoeczestwa mrwek. I zdaje si, e o to wanie chodzi okrelonym krgom. Posuszestwo ma im zapewni wywieranie wpywu i manipulowanie. Postaw przeciwstawn posuszestwu jest konstruktywny bunt. Poprzez bunt wobec tego, co obiegowe i pospolite moemy doj do przyjcia takich wartoci i obyczajw, ktre szczerze moemy uzna za swoje. Tak wiele mwi si obecnie o godnoci czowieka, a zapomina si o tym, e godno zasadza si na zgodnoci kadej jednostki z ni sam. Postawa posuszestwa jest postaw odksztacajc, postaw odejcia od zgodnoci ze sob, wanie w imi owego posuszestwa. Postawa ta godzi w godno czowieka. Tylko twrczy bunt jest zgodny z godnoci czowieka. Bunt zrodzony nie po to, aby burzy, ale odnale siebie. Czowiek zbuntowany naraa si na niebezpieczestwa, a w najlepszym przypadku na przykroci. Czy warto paci cen niedogodnoci za tak postaw? Jonasza wobec nieomylnych struktur kocielnych, ale take wobec wasnych rodzicw. Wiem skdind, e naczelny FiM to czowiek szczliwy i speniony. Wspomina Pani czsto o pozytywnych cechach ycia w kulturze ndzy. Oderwanie od gonitwy za pienidzmi przynosi czsto wyzwolenie ze spoecznych konwenansw. Owszem, ludzie yjcy w kulturze ndzy buntuj si wobec stereotypw i norm uznawanych za rzekomo niepodwaalne. Wanie oni yj po swojemu, niczego si nie boj, bo i tak nie maj nic do stracenia. Na takim fundamencie powsta przecie ruch hippisw, modych ludzi porzucajcych zamone czsto domy. To by protest przeciw mieszczaskiej obyczajowoci ograniczajcej wolno jednostki, a take przeciw owej cnocie posuszestwa. Czy nie jest tak, e postp czowieka nastpowa na drodze buntu wobec zastanych schematw? Dotyczy to nawet postpu technicznego. Dokadnie. Ten, kto poszukuje nowych drg, jest buntownikiem i spotyka si z odrzuceniem. To dotyczy take polityki, nauki czy spraw spoecznych. Taki los spotka van Gogha czy artystw sztuki dziaa: twrcw happeningw i performance. wiat jest interesujcy wanie dziki buntownikom. Ciekawe, e czcimy buntownikw czasw minionych, a odrzucamy nam wspczesnych. Przecie Kopernik czy Einstein byli buntownikami i za to ich dzi cenimy i czcimy. Rozmawia ADAM CIOCH

mierza jest porednikiem (8. 6). W ziemskiej wityni kapan by porednikiem midzy grzesznikiem a Bogiem, w niebiaskiej za porednikiem midzy czowiekiem a Bogiem jest Jezus (9. 24). Krew codziennej ofiary nie dokonywaa penego pojednania za grzech. Zoenie ofiary oznaczao uznanie przez Izraelit autorytetu Prawa, al za grzech i wiar w Tego, ktry ten grzech mia zgadzi. Czowiek nie by jednak w peni wolny od potpienia. To dokonywao si dopiero w Dniu Sdu, zwanym te

pomoc losw rozstrzyga, ktry z dwch kozw jest dla Jahwe, a ktry dla Azazela. Kozio dla Pana by ofiar przebagaln za grzechy caego narodu. Z jego krwi arcykapan wchodzi do Miejsca Najwitszego i oczyszcza je, kropic siedmiokrotnie ubagalni Arki Przymierza. Nastpnie pomazywa rogi otarza kadzenia, oczyszczajc w ten sposb Miejsce wite. W tym czasie nikt nie mg przebywa w wityni, poniewa zasona przed Miejscem Najwitszym bya odsonita, ukazujc Ark i Szekin (obok Boej chway). Ten

Oczywicie liberalny teolog odpowie od razu, e nie naley boskich nakazw eksterminacji, np. Amalekitw, traktowa powanie. Ale na mio czowieka! Tak a nie inaczej stoi zapisane! Podziwiam, ale te jestem przeraony, kiedy rozmawiam z ludmi, ktrzy tekst Starego Testamentu odczytuj literalnie, dosownie. Tak przecie czyni znaczna cz protestantw i niektrzy katolicy. Wos si jey na gowie! Wystarczy przypomnie najuczciwszych chrzecijan pierwszych wiekw gnostykw, ktrzy Jahwe uwaali za niegodnego czci demiurga, partacza, okrutnika, stworzyciela nieudanego wiata. Pierwszy kanon chrzecijaski stworzy nie kto inny, jak gnostyk Marcjon w II wieku n.e., ktry wzdraga si przed postaci Jahwe. Nie by typowym gnostykiem, ale odrzuci Stary Testament. Jego kanon Pisma witego stanowiy: ewangelia ukasza (bez legendarnego wstpu) i listy apostoa Pawa. Jezus nie ma nic wsplnego z zazdrosnym, popdliwym, sadystycznym Jahwe. Wniosek nasuwa si bardzo prosty nie mona wierzy w Boga Starego Testamentu, jeli si powiem sentymentalnie kocha, lubi i szanuje ludzi! Mamy prawo nie wierzy. Jest taki fragment w 1 Ksidze Samuela, w ktrym Bg obraa si na Saula, ktry nie wypeni jego rozkazu wyrnicia wszystkich ywych istot stojcych na drodze ydw. Saul oszczdzi bydo i krla obcego plemienia Agaga. Krl Saul popada w nieask u Boga, bo nie by wystarczajco posuszny. Wreszcie jednak pojawia si kto, kto naprawia uchybienie krla. To Samuel, ktry porba przed obliczem Pana ciao nieszczsnego Agaga.

To jeden z setek przykadw, e nie powinnimy wierzy. Nawet jeli ta historia jest zmylona. Jak mona po przeczytaniu choby niewielkiej czci Biblii twierdzi, e Bg jest dobry i miosierny; e Bg jest mioci?! Namawiam do przeczytania w Nowym Testamencie i w Dziejach Apostolskich historii o Ananiaszu i Safirze. Opowie dowodzi, e Nowy Testament momentami idzie ladem Starego w akceptacji budzcego groz niezrozumiaego okruciestwa Boga. Sowa Jezusa o piekle (jakkolwiek si je rozumie), a mwi o nim ponad 20 razy, zmuszaj do zrewidowania pogldu o dobroci i wspczuciu cieli z Nazaretu. Wiemy skdind dziki biblistom, e s to sowa woone w usta Jezusa przez gmin wiele lat po jego mierci. Jezus bowiem nigdy, jak pisze znakomity teolog niemiecki Uta Ranke-Heinemann, nie by kaznodziej piekielnym. Ale i tak mamy prawo nie wierzy. Po wielu latach bada specjalici odkryli tzw. ipsissima verba Iesu (prawdziwe sowa Jezusa), ale przez wieki miliony ludzi straszono Jezusem potpiajcym, skazujcym niedoskonaych i cierpicych ju na ziemi ludzi na niekoczce si mki po mierci. Mamy prawo nie wierzy Biblii, Kocioowi z jego ekip socjotechnikw w koloratkach, Tradycji, soborom, a przede wszystkim mciwoci ludzkiej, ktra jest matk wielu rozdziaw Pisma zwanego witym. Oczywicie, jeli sowa: mio, prawda, etyka, blini maj dla nas w ogle jaki sens. JAN GAJEWSKI

18

TO I OWO
Pijacy pod wpywem alkoholu czsto powoduj wypadki zakoczone mierci, a nazajutrz nic nie pamitaj. Niedwied rykn jak zabity. Mickiewicz pisa poezje, a Sowacki wiersze. Molier napisa komedi pod tytuem wintuszek. Kulturyci to ludzie, ktrzy uprawiaj jaki kult. W przyszoci zostan ginekologiem, bo mam zainteresowania w tym kierunku. Janko Muzykant ledwie zipa, ale zipa. Historia Pod bro powoano ca modzie, od 16 do 60 lat. W XVI wieku uprawiano wiele rolin, ktrych jeszcze nie znano. W bitwie warszawskiej Polacy przegrywali, ale pokazaa si Matka Boska i wydaa rozkazy. W dawnych czasach chopi yli duej, bo orali sami, a nie traktory. Sienkiewicz w Trylogii ukazuje walk Narodu Polskiego z trzema bdami doktrynalnymi: prawosawiem, protestantyzmem i islamskim terroryzmem. Krlowa Jadwiga jest wita, poniewa urodzia dziesicioro dzieci i dawaa na KUL. Napoleon jako patriota uprawia mio francusk. Car Piotr by Wielki poniewa zaprosi Ojca witego do zoenia wizyty. Rasputin zosta zamordowany, poniewa propagowa rozwizo i antykoncepcj. Muzyka Msz aobn Requiem Mozarta dokoczy inny kompozytor, poniewa umar. Chopin od dawna nie yje, ale jego muzyka nadal przeladuje wielkich pianistw. Nauczycielka puszczaa pyty, ktre szy z onierzami do boju. Wybra JDREK

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

Przy korycie
NOWA BRO LPR
Przeciwnicy wstpienia Polski do Unii stosuj coraz wymylniejsze sposoby, aby odwie Polakw od gosowania na tak podczas referendum. Pomorska LPR obwozi po wojewdztwie Carla Beddermanna. Beddermann niemiecki urzdnik pastwowy (Ministerstwo Rolnictwa), byy doradca UE, oraz aktywici z LPR na antyunijnych spotkaniach przekonuj spoeczestwo, e Unia to dziwolg i oszustwo. Strasz, e unijne standardy pogr resztki polskiego kapitau, a nasza gospodarka stanie si fars. Oczywicie, w dyskusjach nie moe zabrakn sztandarowego straszyda LPR wizji odebrania przez Niemcw wypdzonych po II wojnie wiatowej swoich majtkw pozostawionych w Polsce. Carl Beddermann wmawia zgromadzonym, e niemieckie rodowiska wypdzonych tylko do czasu nie kwestionuj granic. Czekaj z tym na przystpienie Polski do Unii i wtedy podnios gowy. Bd si domagali zaprzestania wypat odszkodowa dla Polakw za ich prac dla III Rzeszy, poniewa Niemcy zbyt duo kosztowaa utrata Grnego i Dolnego lska oraz Pomorza. Po przystpieniu do Unii bd wic moliwoci i przyjdzie czas na pacenie rachunkw przez Polsk. Niemiecki urzdnik baja te o tym, e szansa na nauk polskiej modziey na Zachodzie i otrzymanie tam pracy to tylko propagandowy chwyt. Przekonuje, e ju teraz polska modzie moe studiowa w krajach Unii. Pomija tylko ten drobiazg, e na takie studia rodzice musz zapewni dziecku co najmniej 30 tys. zotych rocznie. Beddermann zachca do gosowania na nie, poniewa tylko wtedy Unia na kolanach zaoferuje nam nowe warunki. Jego zdaniem, po odrzuceniu akcesji Polska nie bdzie paci skadek czonkowskich i nie wprowadzi unijnych standardw, ale bdzie za to miaa wpyw na swoje rolnictwo (brak ogranicze w produkcji) i by moe dostanie miliardy z Unii. Nie mwi tylko, za co Unia ma nam paci te miliardy. Carl Badderman, nowa bro Giertycha w walce z Uni, w 2001 roku by wydelegowany przez Uni do Polski, aby przygotowa nasz administracj ochrony rodowiska do integracji z Uni. Nie wiadomo, czy wanie wtedy przekona si do pogldw goszonych przez Radio Maryja, czy ju wczeniej by na nie. Faktem jest, e za goszenie krytycznych uwag na temat Unii na amach polskiej prasy zosta zwolniony ze stanowiska doradcy. Wrci do Niemiec, gdzie mieszka z polsk on. Obecnie przebywa na urlopie i chaturzc po Polsce na zlecenie LPR ostrzega nas przed zatraceniem. J.K. zaistnienie jest zadyma. Robert Strk, pomorski pose Ligi Polskich Rodzin, po kilkakrotnych, acz bezskutecznych prbach zostania sumieniem narodu, przerzuci si na walk z Uni Europejsk. Supski pose pozuje na czoowego interpretatora sw samej Wyroczni z Watykanu. Cho wszyscy uczestnicy wiernopoddaczej rzymskiej eskapady, zwanej narodow pielgrzymk, syszeli na wasne uszy sowa papiea popierajce wstpienie Polski do UE, to pose Strk sysza je inaczej. Z tego te powodu po powrocie do kraju rozpta na Pomorzu antyunijn kampani, oskarajc SLD o wykorzystywanie autorytetu Papy do propagowania akcesji. W lokalnej prasie Strk zdementowa pogld, e JPII popar wejcie Polski do Unii. Pod koniec maja na antenie Radia Koszalin odbya si na ten temat dyskusja z udziaem ks. dr. Jana Tuderka proboszcza. I co si okazao? Ksia sysz to, co ich szef powiedzia, natomiast dziaacze LPR sysz to, co chc usysze. Przy okazji, pose Strk aktywny dziaacz Rydzyjka owiadczy, e informowanie o tym, jakoby radio zmienio swoje zdanie w sprawie integracji z UE, jest zwyk manipulacj. Twierdzi, e nazwanie przez Rydzyka Unii czycem, przez ktry przyjdzie nam przej, nie jest absolutnie zacht do gosowania na tak. Dwa dni po radiowej dyskusji pose wynalaz inny sposb na zaistnienie. Zoy do miejscowej prokuratury doniesienie o popenieniu przestpstwa przez prezydenta Kwaniewskiego i peerelowskiego premiera Rakowskiego. Przestpstwo polega na tym, e podczas swojej wizyty w Supsku prezydent Kwaniewski powiedzia do manifestujcych przeciwnikw Unii, i s intelektualnymi wydmuszkami. Natomiast Rakowski nazwa ich chor czci spoeczestwa. Strk-man nie ufa jednak supskim prokuratorom i chce, aby jego wnioskiem zaja si prokuratura z innego miasta. J.K.

ZOWIONE W SIECI
Jestemy spoko i dbamy o modzie. Poniej dalszy cig bezpatnych korepetycji na podstawie prac Waszych kolegw i koleanek. Niedugo koniec szkki i zacznie si dwumiesiczny wypas. Siemanko! Jzyk polski Twrcw okresu pozytywizmu nazywano organistami. Kasia to moja siostra cioteczna. Jurek te. Robinson nie by na wyspie sam, cho nie mia kobiety, y z papug.

Zdrowie jest chore


kandale przeplataj si z informacjami o korupcji. Premier wymusza dymisj ministra zdrowia, ktry nie chce wsppracowa ze skompromitowanym ukadem. Co dzie nowe rewelacje. Jeli nie podejrzenie o apwki za leki, to bicie dziennikarzy. Ju drugi ukad polityczny paci najwysz cen za prby reformy systemu ochrony zdrowia. AWS przesta istnie na scenie politycznej. Teraz dramatycznie spada poparcie dla SLD. Udzia w sukcesach obu formacji miay bez wtpienia kolejne reformy sytemu ochrony zdrowia, realizowane wedle koncepcji i rkoma lekarzy przedstawicieli lobby profesorsko-ordynatorskiego. Zarzdzanie sub zdrowia w skali pastwa wymaga innej wiedzy ni ta zdobywana przez lekarzy na studiach. Jest to wiedza, ktrej ucz si studenci zarzdzania czy administracji. W Polsce jednak lobby lekarskie zagwarantowao sobie nadzr nad ochron

zdrowia i prawami pacjenta. Gdyby odwrci sytuacj, wyglda to tak, jakby radca prawny czy meneder otrzymali prawo prowadzenia zabiegw chirurgicznych. Od czasw towarzysza Wiesawa Gomuki, ktry twierdzi, e ...lekarzami nie ma co si przejmowa, bo i tak sobie poradz... kariery zawodowe id czsto w parze z gbokimi kieszeniami i otwartymi szufladami biurek. Dochodzi do tego znieczulica na ludzkie cierpienie i poczucie bezkarnoci. Te zwyczaje i przyzwyczajenia przenoszone bywaj ze szpitali do gabinetw ministrw. Interes spoeczestwa czsto jest inny ni wskiej grupy zawodowej. Z tej przyczyny na przykad pastwa bloku NATO maj cywilny, a nie wojskowy nadzr nad

obron narodow. Take i u nas cywil jest ministrem obrony narodowej. We Francji nie ma ministerstwa zdrowia. W interesie publicznym nadzr sprawuje tam minister administracji i spraw wewntrznych. Tam te powstaj projekty aktw prawnych dotyczcych francuskiego systemu ochrony zdrowia. Warto postawi otwarcie pytanie, jaki cel poza utrzymywaniem siedliska korupcji, afer i niekompetentnych decyzji ma istnienie w Polsce samodzielnego resortu zdrowia. ADAM SANDAUER prezes Stowarzyszenia Pacjentw Primum Non Nocere

Niewiedza to kajdany. Signij po klejnot z boskiej Mdroci.


cena ksiki 17,00 z plus koszty wysyki
ycie Uniwersalne, 58-506 Jelenia Gra 8 skr. poczt. 550 Internet: www.das-wort.com

RPolicyjna
W
icepremier Koodko dy do zbudowania prawdziwego pastwa policyjnego. Obywatele nie powinni mie adnych praw poza paceniem wysokich podatkw z takiego zaoenia wychodz urzdnicy resortu finansw. Ostatnie ich dzieo Ustawa o wojewdzkich kolegiach skarbowych cofa nas do redniowiecza. Pomys zapoyczono chyba wprost z procesw inkwizycyjnych, w ktrych prokurator jest jednoczenie sdzi, a nawet katem. Agenci skarbowi otrzymali prawo do zakadania podsuchw, kontroli korespondencji, zakupw kontrolowanych, podgldu naszych rachunkw bankowych, rewidowania mieszka i biur. W odrnieniu od obecnej policji czy niegdysiejszej bezpieki, nowa suba znajdzie si praktycznie poza jakkolwiek kontrol. Szefowie wywiadu skarbowego i prokurator generalny bd sami ustala, komu zrobi kuku. A e ci panowie s z nadania politycznego otwiera to pole do niszczenia niewygodnych osb i budowania pastwowej oligarchii. Najciekawsze jest jednak to, e zwyky bandyta ma prawo przeczyta papiery, ktre na niego zgromadzono, a podatnik ju nie. W cywilizowanych krajach specsuby, jeeli niczego nie znalazy, maj obowizek zniszczenia wszystkich kwitw. Polskiemu wywiadowi skarbowemu zezwolono na kolekcjonowanie naszych pamitnikw. M.P.

PARANOJA KOODKI
Polacy kochaj paci podatki i przy okazji uwaaj, e s one za niskie. Natomiast urzdnicy skarbowi to profesjonalici w kadym calu. Takie i inne brednie mona wyczyta w rzdowym raporcie. Za to wiekopomne dzieo zapacia Unia Europejska. Wicepremier Grzegorz Koodko przekona bowiem Francuzw, e wydanie 28 tys. zotych na poznanie prawdziwych opinii Polakw jest jak najbardziej celowe. By to jeden z elementw modernizacji polskiej administracji podatkowej. Fakty i Mity za poow tej kasy mog panu ministrowi opowiedzie, co tak naprawd Polacy myl o jego genialnej reformie polegajcej na szabrowaniu za wszelk cen ostatnich groszy z naszych kieszeni. M.P.

STRK WYDMUSZKA
Wszyscy politycy wiedz doskonale, e najlepsz recept na

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

LISTY OD CZYTELNIKW
Miller = Buzek
Rozmowa Leszka Millera z Januszem Spiegelem (FiM 20/2003) wiadczy tylko o jednym: pycha, buta, zarozumiao. Krtka pami, kto gosuje na SLD. Ta rozmowa to koniec kariery L. Millera i SLD, polityczny gwd do trumny. Podzieli los Buzka, do ktrego coraz bardziej si upodabnia. Z szacunkiem na pysk przed klechami niech pada on, bo ja mam ich wszystkich w dupie, szubrawcw. Szczepan Olewiski, Stargard przypominaj raczej reklamy z supermarketw ni powan informacj na temat plusw i minusw akcesji. Uwaam, e podawane do wiadomoci publicznej argumenty to same banay, a prowadzcy kampanie imaj si dziwnych metod. Ot na przykad dzisiaj zauwayam w klasie szkolnej plakat Unii Wolnoci o treci: Polak. Katolik. Europejczyk. Polska w Europie. Logiczne. Przepraszam, ale dlaczego w szkole wmawia si mnie i innym osobom nieidentyfikujcym si z Krk, e nie s POLAKAMI. Mamy si wynie np. do Niemiec, czy co? To ju doprawdy nie do pomylenia... A ja chciaabym y w kraju, gdzie polityka nie apie si religii, eby tylko osign swoje cele. Tylko kiedy to bdzie? Agata

19

LISTY
Oburzajcy wywiad
Wywiad z premierem L. Millerem (FiM 20/2003) odbieram jako w najwyszym stopniu bulwersujcy, oburzajcy i zaamujcy. C z niego wynika? Zaprogramowana, niesychana uniono i czoobitno przywdcy tzw. lewicy wobec Czarnych Zwierzchnikw porwnywalna z rol suby na dworach arystokratw. Panu premierowi nic nie wiadomo o uprzywilejowanej pozycji Kocioa w Polsce! Nie sysza o Funduszu Kocielnym, olbrzymich dotacjach, zwolnieniach podatkowych i celnych, zwrocie (czytaj: wyudzeniach) majtkw, bezkarnoci kocielnych aferzystw i innych przestpcw, panoszeniu si i coraz bezczelniejszym zastpowaniu struktur pastwowych kocielnymi: w szkolnictwie, wojsku, sporcie, turystyce, wydawnictwach, wszdzie! Nie wie o wpywaniu na pastwowe ustawodawstwo i obsad administracji, na awanse; o zagarnianiu coraz to nowych obszarw wadzy i korzyci na podstawie tzw. konkordatu lub poza nim... itp., itd. rednio rozgarnity czowiek wie o tym doskonale, pan premier o adnym z wymienionych faktw nie sysza! Pan premier owiadcza, e stanowisko biskupw wzywajce do udziau w referendum o przystpieniu do UE jest ...godne najwyszego szacunku! O, bwana kubwa! Jeli owo przystpienie jest korzystne dla Polski, o czym premier z prezydentem stale zapewniaj, to dziaanie prounijne jest patriotycznym obowizkiem kocielnych moralistw i na adn ask z ich strony czy te handel wymienny nie ma tu miejsca! Tymczasem mamy do czynienia z grymasami, grobami, wrogoci, handelkiem, wyrywaniem kolejnych przywilejw za tzw. poparcie, czyli z ordynarnym szantaem. Zwyczajnym ludziom, partiom, rodowiskom czy organizacjom optujcym za Uni aden szacunek premiera si nie naley. Ten zaszczyt przysuguje wycznie tym, ktrzy za sw ojczyzn uwaaj nie Polsk, lecz Watykan i jego Zwierzchnika! W.K., Wrocaw

podatnikw, pienidze zatrudnia doradcw (nie tylko prawnych), otrzymuje na swoje biurko duo rnych informacji i musi wiedzie, e kler w Polsce jest kast uprzywilejowan. Twierdzenie, e o niczym takim nie wie, to, mwic jzykiem dziaaczy Samoobrony, brednie, jakie moe mwi koniowi na ucho. Jako zacznik przesyam rachunek za usugi pogrzebowe. Ksidz wzi 400 zotych, a pokwitowa, e wzi 200 zotych. Na prob mej siostry o rachunek, ksiulo zruga j: Co chcesz zapaci: pogrzeb czy rachunek?. Pytanie do pana premiera Millera i ministra Koodki: Od kiedy wedug konstytucyjnej zasady rwnoci wszystkich obywateli wobec prawa przedsibiorcy mog bez naraania si na sankcje karne wystawia za swe usugi rachunki w takiej formie, jak to uczyni ksidz?

Uzdrowi przed wejciem


Wejcie Polski do UE jest dla nas ostatni desk ratunku i co do tego nikt nie powinien mie wtpliwoci. Ale powinnimy najpierw przej kwarantann, jak przechodz wszyscy chorzy na zakane choroby. Aby to samooczyszczenie byo skuteczne, musimy wykona kilka niezwykle wanych dziaa dla ozdrowienia pastwa: 1. Zerwa traktat poddaczy zwany konkordatem; 2. Znacjonalizowa majtek, ktry Koci zagrabi pastwu po 1990 r.; 3. Zlikwidowa stanowiska kapelanw w wojsku, subach mundurowych, szpitalach; 4. Usun nauk religii z publicznych szk i przedszkoli; 5. Wprowadzi do szk obowizkow edukacj seksualn, opart na podrcznikach czoowych polskich seksuologw; 6. Znie zakaz aborcji; 7. Zlikwidowa fundusz utworzony dla wyrwnania strat, jakie Koci ponis po II wojnie wskutek nacjonalizacji; 8. Znie wszystkie przywileje kleru w zakresie prawa karnego, administracyjnego, celnego i podatkowego. Jerzy Rzep

miy gest w uznaniu zasug. Uwaam jednak za skandal, e oprcz prezydenta Kropiwnickiego skorzystao z darmowej wycieczki (darmowej, czyli na koszt podatnika) do Watykanu 30 osb, ktrych facjaty z dum prezentuje na 1 stronie Express Ilustrowany. Swoj drog ciekaw jestem, czy abp Ziek zapaci za swj pobyt, czy jemu te zafundowa go pan prezydent. Przy dzisiejszym doku finansowym, jaki panuje w odzi, przy oszczdzaniu na wszystkim i szukaniu pienidzy, gdzie si da, (a da si zawsze z kieszeni podatnika), uwaam takie eskapady za co najmniej niestosowne. J.M.

Czas komunii, czas niw


Na biednym Podkarpaciu rodzice skadaj si po 50 z dla proboszcza na odprawienie komunijnej mszy! Niezalenie od powyszego proboszcz puszcza jeszcze po kociele tac. Skandal! Czy jest jakakolwiek usuga kocielna, ktrej wierny nie musi opaca? Co to za wiara, ktra na kadym kroku skubie wierzcego od narodzin a po grb? Z.S.

Przydaby si Luter
Ludzie musz zrozumie, e cen za przywileje Kocioa bd wysze podatki, wysze czynsze, no bo skd bra pienidze np. na emerytury dla ksiy. Naley pamita o tym, e w trakcie negocjacji z Uni Europejsk polscy hierarchowie kocielni czynili ustalenia, o ktrych ja jako obywatel nie mam pojcia. Na dodatek prowadzili ustalenia oddzielnie, a nie poprzez przedstawicieli polskich wadz. Taka sytuacja potwierdza ich pozycj pastwa w pastwie. Przydaby si Polsce polski Marcin Luter. Robert Darmetko, Legnica

UWAGA REDAKTORZY!
Nasza redakcja zatrudni sekretarza redakcji, wysokiej klasy profesjonalist, koniecznie z dowiadczeniem na takim stanowisku. Oferujemy wysokie zarobki. Wydawca FiM

Kogo szanowa?
W wywiadzie zamieszczonym w numerze 20/2003 FiM pan premier RP, Leszek Miller, stwierdzi, e Koci katolicki w Polsce nie ma pozycji uprzywilejowanej, e nic mu na ten temat nie wiadomo. Stwierdzi rwnie, e biskupom naley si szacunek. Pan premier za nasze,

Pytanie do pana premiera Millera: Czy przestpcy zasuguj na szacunek? Ktrych biskupw mamy szanowa? liwiskiego, pijaczka powodujcego po pijanemu wypadek drogowy, czy moe Orszulika, chowajcego na Ukrainie przestpc pedofila poszukiwanego listem goczym. Moe biskupa Gocowskiego za przekrty na wielk skal w podlegej jemu Stella Maris, moe biskupa yciskiego za to, e urzdzi si w Lublinie kosztem inwalidw, czy moe drobnego krtacza Pieronka, ktry robi uczciwym ludziom wod z mzgu, twierdzc, e rozdzia kocioa od pastwa by tylko za batiuszki Stalina. W dzisiejszej Francji Stalin nie rzdzi, a rozdzia kocioa od pastwa (czytaj kasy publicznej) jest tam faktem. Jeeli statystyczny Kowalski czy Malinowski szanuje przestpcw, kamcw i rnej maci krtaczy, to jego prywatna sprawa. Jeeli premier szanuje i nawouje do szanowania przestpcw, zamiast nakaza podlegemu sobie prokuratorowi ich ciganie, to sam moe by uwaany przez obywateli za przestpc ich wsplnika. Edward Kowalski, Gniezno

Drogi gest
Mimo e uwaam si za antyklerykaa, myl, e to nic zego, e przyznano papieowi Janowi Pawowi II honorowe obywatelstwo naszego miasta (odzi). Ot, taki

Dziwne banay
Jestem uczennic III klasy LO, mam ju prawo wyborcze i interesuj si prowadzon kampani na rzecz naszej integracji z UE. Jestem zwolenniczk akcesji, ale poziom kampanii drani mnie, delikatnie mwic. Grzechy gwne kampanii to, moim zdaniem, brak rzetelnych informacji; wszystkie dostpne ulotki

TYGODNIK FAKTY i MITY Prezes zarzdu i redaktor naczelny: Roman Kotliski (Jonasz); Zastpca red. naczelnego: Marek Szenborn; P.o. sekretarz redakcji: Adam Cioch tel. (42) 637 10 27; Dzia reportau: Anna Tarczyska, Ryszard Poradowski tel. (42) 639 85 41; Dzia historyczno-religijny: Paulina Starocik tel. (42) 630 72 33; Redaktor graficzny: Tomasz Kapuciski; Fotoreporter: Marcin Bobrowicz; Dzia promocji i reklamy: tel. (42) 630 73 27; Dzia cznoci z czytelnikami: (42) 630 70 66; Adres redakcji: 90-601 d, ul. Zielona 15; e-mail: faktyimity@faktyimity.pl; Wydawca: BAJA News Sp. z o.o.; Sekretariat: tel./fax (42) 630 70 65; Druk: POLSKAPRESSE w odzi. Redakcja nie zwraca materiaw niezamwionych oraz zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstw.
WARUNKI PRENUMERATY: 1. W Polsce przedpaty przyjmuj: a) Urzdy pocztowe i listonosze do 25 sierpnia na czwarty kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z za jeden kwarta; b) RUCH SA do 25 sierpnia na czwarty kwarta 2003 r. Cena prenumeraty 28,60 z kwartalnie. Wpaty przyjmuj jednostki kolportaowe RUCH SA w miejscu zamieszkania prenumeratora. 2. Prenumerata zagraniczna: Wpaty przyjmuje jednostka RUCH SA Oddzia Krajowej Dystrybucji Prasy na konto w PEKAO SA IV O/Warszawa nr 12401053-40060347-2700-401112-005 lub w kasie Oddziau. Informacji o warunkach prenumeraty udziela ww. Oddzia: 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel.: 0 (prefiks) 22 532 87 31, 532 88 16, 532 88 19, 532 88 20; infolinia 0 800 12 00 29. Ceny prenumeraty z wysyk za granic w PLN dla wpacajcych w kraju: poczt zwyk (cay wiat) 132,/kwarta; 227,/p roku; 378,/rok; poczt lotnicz (Europa) 149,/kwarta; 255,/p roku; 426,/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 182,/kwarta 313,/p roku 521,/rok. W USD dla wpacajcych z zagranicy: poczt zwyk (cay wiat) 88,/rok; poczt lotnicz (Europa) 99,/rok; poczt lotnicz (reszta wiata) 121,/rok. Prenumerata zagraniczna RUCH SA patna kart patnicz na www.ruch.pol.pl 3. Prenumerata w Niemczech: Verlag Hbsch & CO., Dortmund, tel. 0 231 101948, fax 0 231 7213326. 4. Dystrybutorzy w USA: New York European Distribution Inc., tel. (718) 821 3290; Chicago J&B Distributing c.o., tel. (773) 736 6171; Lowell International c.o., tel. (847) 439 6300. 5. Dystrybutor w Kanadzie: Mississauga Vartex Distributing Inc., tel. (905) 624 4726. Ksigarnia Pegaz Polska Plaza Wisa, tel. (905) 238 9994. 6. Prenumerata redakcyjna: do 20 czerwca na trzeci kwarta 2003 r. Cena 28,60 z. Wpaty dokonywa na konto: BAJA NEWS, 90-103 d, ul. Piotrkowska 94, Bank Przemysowo-Handlowy PBK SA o/d 87 1060 0076 0000 3300 0019 9492. 7. Zagraniczna prenumerata elektroniczna: pele@faktyimity.pl. 8. Prenumerata na caym wiecie: www.exportim.com. Szczegowe informacje na stronie internetowej http://www.faktyimity.pl

20

JAJA JAK BIRETY

Nr 23 (170) 6 12 VI 2003 r.

WITUSZENIE

Plakat antyunijny

P ARTEM, P SERIO, CZYLI

Po co ci to, kobitko?!
Dostaam duo e-maili od kobiet z prob o rad. Przewanie byy to pytania o to, jak zdoby faceta, chocia ja wolaabym, eby brzmiay: jak pozby si faceta?, bo w tym jestem niekiepska. Jonasz kaza mi odpowiedzie na amach, bo Czytelnikw traktuje nad wyraz powanie. Odpowiadam wic, z pewn tak niemiaoci... Kochaniutka, jeli chcesz zdoby mczyzn, musisz go zaciekawi sob, a wic pozwl mu gada, choby ostro przynudza. Ty milcz, bro Boe nie ziewaj, czasem mw tylko: O, jakie to interesujce! albo: Jak ty cudownie opowiadasz. Mogabym sucha dniami i nocami!. A on bdzie nawija, nawija, stroszy pira jak paw, a po randce powie do swych kolesiw: Mwi wam, qoorwa, chopaki, e ta paniena to rewela! Niegupia i wietnie mi si z ni rozmawiao. Boicie si zajcia w ci? Och, na to te mam rad! Najlepsz antykoncepcj nie jest wcale poykane piguek czy te uywanie prezerwatyw, ale umawianie si z... brzydkimi facetami. Wtedy nie ma mowy o seksie, nawet o pocaunku, a przecie kole i tak pniej powie do swoich przyjaci od browarka: Zgrywa trudn do zdobycia, ale i tak j zern. Dajta mi, qoorwa, tylko troch czasu. Kelner, piwko dla wszystkich!. Albo pomyka, albo zajty, albo poza zasigiem. Gdyby jednak, kochaniutka, zgupiaa i chciaa wyj za m, to zapamitaj: tego facia, co ma zosta twoim mem, ju dzi nie za bardzo lubisz, jutro znielubisz go jeszcze bardziej, a w maestwie znienawidzisz. On przecie nigdy nie zrozumie, jaka jest rnica w kolorze rajstop: kremowym, cru i koci soniowej. Dla tego kozioka matoka one wszystkie bd biae tylko... ciut przybrudzone. Waciwie to po co jest maestwo? Wedug Kocioa po to, aby mie dzieci. I po co ci dzieci, gupia kobito? eby ci odwiedzay w domu starcw? I tak nie usyszysz, co do ciebie mwi, bo ci poauj szmalu na aparat suchowy. I tak nie zjesz tego jednego jabka, ktre ci przynios w prezencie, bo ssiadka z pokoju naprzeciwko poyczya (i nie oddaa) twoj sztuczn szczk. I komu si poskarysz na swoje pieskie ycie? Panu Bogu? Bo dzieciaki nie bd miay czasu, eby ci wysucha. A jeli posuchasz moich rad i nigdy nie wyjdziesz za m, to moesz jeszcze troch porzdzi kilkoma menami. A na staro kot, telenowele i biblioteczka z zaleg lektur. ZOSIA WITKOWSKA

Widzimy kilka sprzecznoci na tym prounijnym plakacie Unii Wolnoci. Jeli bowiem ksidz yjcy w Polsce jest Europejczykiem, to obywatelem naszego kraju jest tylko formalnie. Natomiast odwoywanie si jednoczenie do autorytetu mylenia katolickiego, duchownego i logicznego powinno zadziaa dokadnie wbrew intencji autorw plakatu.

I nie wierz w mio od pierwszego wejrzenia, bo oni bd ci to regularnie wmawia. Zapamitaj: jeli facet jest trzewy, nigdy nie zakocha si w tobie od pierwszego wejrzenia. To pewne. Natomiast z pijakami si nie zadawaj. Trzs im si palce, maj bekotliwy jzyk, a s to ich jedyne narzdy do uprawiania seksu. Na reszt nie licz. Chcesz szuka chopaka, to se szukaj. A czy ty, kochaniutka, chocia wiesz, czym si rni mczyzna od telefonu komrkowego? Niczym!

Rys. Tomasz Kapuciski