You are on page 1of 58

Mahir Kaynak ve mer Ltfi Mete

Erdoan Operasyonu

Kresel Sermayenin ktidar Sava


Bu kitap Emine Erolunun yayn ynetmenliinde, Selman Kayaba'nn editrlnde yayna hazrland. Kapak tasarm Ravza Kztu, Mizanpaj Sibel Yaln tarafndan yapld. 2008 Haziran aynda yaymland. Kitabn Uluslararas Seri Numaras (ISBN) : 978-975-263-761-0 Bask ve cilt: Sistem Matbaaclk Ylanl Ayazma Sok. No: 8 Davutpaa-Topkap / stanbul Tel: (0212) 482 11 01 1-1 rtibat: Alaykk Cad. No: 11 Caalolu / istanbul Telefon : (0212)511 24 24 Faks : (0212) 512 40 00 2 www.timas.com.tr timas@timas.com.tr KLTR BAKANLII YAYINCILIK SERTFKA NO: 1206-34-003089 TBA YAYINLARI/I836 AKTEL SYASET PERDE ARKASI/43 Eserin her hakk anlamal olarak Tima Yaynlar'na aittir. zinsiz yaynlanamaz.Kaynak gsterilerek alnt yaplabilir. TMA YAYINLARI STANBUL 2008 MAHR KAYNAK 1934 ylnda Gaziantep'te dodu, lk ve orta renimini burada yaptktan sonra 1948 ylnda Kuleli Askeri Lisesi'ne girdi. 1953 ylnda Harp Okulu'nu bitirdi ve 1951'de askerlikten ayrld. 1961 ylnda mezun olduu stanbul niversitesi ktisat Fakltesi'nde asistan oldu. 1965'te doktor, 1971'de doent unvanm ald. 1971 ylnda MT'e atand ve 1980'de buradan emekliye ayrld. 1982'de niversiteye dnd. 1989 ylnda iktisat profesr olduu Gazi niversitesi'nden 1993 ylnda emekliye ayrld. Mahir Kaynak, evli ve ocuk babasdr. Yaynlanm kitaplar unlardr: Komplo Yok .. M. Bir Sil Batan Sonulardan Sebeplere Byk Ortadou Projesi Darbeli Demokrasi Dnyay Kimler Ynetiyor Derin Devlet Derin PKK MER LTF METE 1 ubat 1950 Rize doumlu... lk ve orta renimini Rize'de, yksek renimini stanbul'da tamamlad. Ksa bir dnem edebiyat retmenlii dnda gazeteci ve senaryo yazar olarak alt. Evli ve drt ocuk babas. Babali'de Sobal, Bizim Anadolu, Tercman, Trkiye, Yeni Haber, Orta Dou, Yeni afak, Ayyldz, Yeni Binyl gazetelerinde editr, ynetici ve yazar olarak alt. Trk Edebiyat ve arm dergilerinde makale, mizali yk ve iirleri yaynland. Halen Sabah gazetesinde ke yazar... Kitaplar: Glce Milliyetilik-Milliyetsizlik Asker ile Cemre Dnyay Kimler Ynetiyor Derin Devlet Derin PKK Sinema filmi senaryolar: izme, Gln Bitlii Yer, Yunus Emre, T.H.E. mam... TV Filmi senaryolar:

Kstekli Saat, Ayr Dnyalar, Veysel Karan, Ahmet Bedevi. TV Dizi Senaryolar: Bizim Ev, Evlere enlih, Ortaklar, Deliyrek, Avc, Hayat Balar, AGA, anakkale Destan (Belgesel Drama). indekiler NSZ ? 9 ATIAN GLER: KRESEL SERMAYE VE ULUS-DEVLETLER ? 13 "Ulus-devletler vc ulusal sermayeler byle bir rakip karsnda harekete getiler. Kresel sermayeyi tam olarak tanmlarsak onlarn neye kar ktn da anlarz..." KRESEL SERMAYE, AVRUPA RRLI'N ELE GERMEK STYOR ? 25 "Tony Blair herhangi bir seim kaybetmemesine ramen istifa etti ve yerine maliye bakan geldi. Bu, ngiltere'nin artk Avrupa Birii-i'ni kontrol etme politikasndan vazgetii, karsnda ok ciddi mukavemet olutuu anlamna geliyor..." YEN SOUK SAVA: ABD - RUSYA KONTROLNDE YEN DNYA ? 33 "Kresel sermaye, Amerika'da ciddi bir darbe yedi, Rusya zaten tamamen tasfiye etti kresel sermayeyi, Avrupa'da da seimleri ulus-devletler kazand..." TRKYE: KUTUPLAR ARASINDA YAAM SAVAI ? 41 "AKP kapatlrsa ne olur? AKP kapatld zaman bu parti iktidardan dmez, yeni bir parti kurulur ve o parti iktidar devam eder. Yalnz Tayyip Erdoan bertaraf edilmi olur, yasakl olaca iin. Bu da kresel sermayenin zaferi demektir..." SAVAI KM KAZANACAK? KRESEL SERMAYE M, ULUS DEVLETLER M? ? 51 "Burada asl nemli olan Avrupa'nn durumudur. Avrupa bugne kadar kresel sermaye ile ittifak ederek, onlarn glerini yanna alarak tekrar Rusya ve Amerika'nn karsnda gl alternatif oluturmak istiyordu. Bu ihtimal ortadan kalkyor..." 28 UBAT: KMN ZAFER? ? 61 "D-8, Amerika'da oluan kresel sermayenin kartyd, bu nedenle Erbakan Hoca tasfiye edildi. Yani insanlarn laik veya dindar olmas bir sebep tekil etmiyordu..." AKP KAPATMA DAVASI: NASIL BR GELECEK TASARLANIYOR? ? 69 "Tayyip Bey'in Avrupa Birlii'ne ynelik politikalarnda bir geveme olduu, ona kar daha uzak davrand eklinde bir intiba ayn zamanda, kresel sermayeye kar bir tavr olarak da alglanabilir, yle algland ve ihtilaf o gnden itibaren balad..." YEN LDER PROFL: KM, NEDEN, NASIL? ? 81 "islam' dlamayan ama orduyla da atmayan, Krt kimliini kabul eden bir figr bulursanz ki bulunabilir Trkiye'de, bu lider Trkiye'nin yeni lideri olur. Yani yle bir benzetme yapalm: Ei bartl olmayacak ama bartsn serbest brakacak, kendisi Krt olmayacak ama Krtlere kar olumsuz bir tavr sergilemeyecek, byle birisi olur..." ANAYASA MAHKEMES'NN TRBAN KARARI ? 99 "Bu kararla var olan bir atma gn yzne kmtr. Byle bir karar olmasayd bile baka bir biimde ayn sorunla karlardk." KARUNLAR LG'NN PARA OYUNLARI ? 105 "Karunlar Ligi'nde, esrarengiz inanlarn geerli olduunu, kkleri ok eski alara kadar uzanabilen garip ayinlerin yapldn, kara byden ilkel kurban merasimlerine kadar her trden korkun ilerin grlebildiini ve bin eit para-psikolojik deneylerin gerekletirildiini tahmin ediyorum..." KAPTALZM MASKE DETRYOR ? 117 "Bu ideoloji, kle olduklarn hissettirmeden milyarlarca insan bir avu Kresel Karun iin kleletirmektir. Esasen buna ideoloji deil, eytann dini demek gerekir. Klasik kapitalizmin bugnk uzantlar veya uluslararas kapitalizmin devleri de, Kresel Karunlar dediim bu 'Para Tanrlar' iin peygamber grevi grrler..." TRKYE: NASIL BR KTDAR SAVAI? 141 "Bu ayrlk, Trkiye'nin 'stratejik mttefiki'nin hangi g olaca konusundaki gr farkllndan kaynaklanabilir. Mesel Abdullah Gl'n dncesi yle olabilir: Trkiye blgede arlkl olarak Amerika ile i tutmay srdrrse zararl kar. Fakat buna karlk ngiltere'nin imparatorluk tecrbesinden yararlanmay tercih ederse kazanl kar." KRESEL SERMAYE BLNM DNYAYI SEVER ? 153 "Tabii ki ABD'nin AB'ye tehdidi bununla snrl deildir. 'Kresel oyuncu olmayacaksnz' demektedir bir yandan. 'Yoksa bakn Rusya'y yine elinde kam ile stnze salacak ekilde ayarladm' diye aba altndan sopa gstermektedir..." KRESEL SERMAYE, ERDOAN'I STEMYOR ? 169 "Burada beni cn ok ilgilendiren, Erdoan'n ahsnda hazr Trkiye'deki Krtlerin ok sevdii hatta Trkiye dndaki Krtlerin bile sevdii, benimsedii bir siyasetiyi grmektir! Birileri bunu deerlendirmemizi nlemek istiyor..." YARGI, KAZAN KALDIRIYOR ? 183 "Bu lkede Yassada Mahkemeleri diye bir sabka vardr. Bu sabka benim sabkam deil, bizim yarg adamlarmzn sabkasdr. Yassada yarg ve savclar ile ayn anlayta olanlarn hukuktan bahsetmeleri, dnyann en byk hukuk kepazeliidir..."

CUMHURYET MTNGLERNN ARKASINDA KM VAR? ? 199 "Cumhuriyet mitingleri iin byk kalabalklar harekete geiren parann yerli bir kaynak olduuna inanmyorum. Belki ieriden de bir miktar katk salanmtr ama tasar kresel bir oyuncunun senaryosu olsa gerektir..." ANAYASA MAHKEMES'NN TRBAN KARAR ? 211 "Biz, Trkiye'de toplum mukavelesinin pe atldndan sz ediyoruz. Bir anlamda tasfiye edilmi bir meclis var ortada." nsz

Neden "Erdoan Operasyonu"? Cengiz Han'n btn dnyaya hkim olmak amacyla ba-lad seferler, Asya'da ve Asya'nn Avrupa'ya alan kaps Anadolu'da byk deiimlere sebep olur. Bu seferler sadece asker bakmdan deil; siyas, din, ekonomik ve kltrel etkileri ile de toplumlarn kimliklerine ve sosyal haritalarna ciddi sarsntlar yaatr. Gmrk, siyas birlik, devlet olma bilinci vs. gibi kavramlar, Cengiz Han'n klcnn glgesinde artk farkl anlamlar tamaktadr. Yllarca birbirlerine dman olan beylikler, devletler, emirlikler; doudan gelen yeni dzene gre saflarn belirlemek zorunda kalrlar; aralarndaki kin ve nefreti, baka bir yeni dzen kurulaca gne kadar ertelemeyi kabul ederler. Cengiz Han gibi hkimiyetini Anadolu'ya tamak isteyen baka bir doulu, Timur; atnn ayann dedii btn topraklarda tek bir dzen kurmak iin sefere kar. Kk Asya'nn byk hakanlar, bu kez Timur'un klcnn glgesinde saflarn belli etmek zorunda kalmlardr. Kimi bu klcn yannda yeni dzenin orta olmu, kimi ayn klcn darbesiyle yaralanmtr. Timur'un hkimiyetinin sembol olan hrka, Edirne'deki Osmanl Saray'na geldiinde, Osmanl Sultan, yeni dzenin safnda olduunu gstermi ve bu hrkay giymeyi kabul etmitir. T ki, Abbasi Halifesi'nin ikazyla hrkay kard gne kadar... Sultan Mehmet'in Konstantinopolis'i fethi, 15. yzylda dnya hkimiyetini kimin elinde tutacan merakla bekle-yen devletlere beklenen mesaj ulatrmtr. Fatih ve Kanu-n'nin batya yaptklar seferler, Yavuz'un dou seferiyle t-landrldmda ve Hilafet merkezi stanbul'a tandnda, Batnn ve Dou'nun hkmdar, Roma'nn ve slam'n lideri belli olmutur: Nizm- Alem'in (Dnya Dzeni) kurucusu ve koruyucusu artk Osmanl Sultan'dr. Birinci Dnya Sava, asrlar boyu cihan hkimiyetini elinde tutan Trkler iin unutulmaz yaralar amtr. Kimi zaman Ruslarla, kimi zaman Macarlarla, kimi zaman Srplarla, kimi zaman da topyekn Hal Ordular ile tek bana savaan Trkler, ilk kez bir baka gcn yannda saf tutmak zorunda kalmlar; kendi cephelerinde galip gelmelerine ramen, Almanlarn yenilgisi ile savan sonunda malup saylmlardr. Topraklarna gz dikilen, bamszlklar tehlikede olan ordu-millet Trkler, Mill Mcadele'nin ilk yllarnda dahi istikll ve istikbl tartmas yaparken, ngiliz Mandas, Amerikan Mandas gibi fikirler etrafnda gidip gelmilerdir. nk Yeni Dnya Dzeni, bugnden sonra, cihan imparatorluu ngiltere'ye emanettir. Arabistan'dan Hindistan'a kadar btn slam topraklarnda beyler, emirler, eyhler; yeni dzene gre saf belirlemektedirler. Nihayet, Mustafa Kemal etrafnda toplanan Trk Milleti kendi bamsz devletini kurmu; Trkiye Cumhuriyeti, Ttk askerlerinin baarl diplomatik manevralar ile hayat bulmutur. Unutmamak gerekir ki, yeni devletin kurulmas aamasnda hatta Milli Mcadele yllatnda bile Trkler, bazen ngilizlerle, bazen de Sovyetlerle ibirlii yapmlar, bamszla kavumak iin farkl stratejiler uygulamlar ve devletleri birbirlerine kar kullanmlardr. kinci Dnya Sava, Yeni Dnya Dzeni iin yeni bir dnm noktasdr. Trkiye savaa katlmam olsa da, sava sonunda ortaya kan dzen Trkiye'yi kilit konuma getirmitir. NATO, Yeni Dnya Dzeni'nin bir tarafn olutururken, dengenin dier tarafnda SSCB vardr. Ankara, dnyay hkimiyet alanlarna ayran iki sper gten ABD tarafnda yer alm, yer almak zorunda braklmtr. 27 Mays'ta balayan asker darbeli Trkiye tarihi, gl devletlerin Ankara'daki iktidar savana dair nemli ipular vermektedir. Trkiye, Souk Savan bitmesinden sonra yaanan "kresel boyuttaki iktidar sava" hakknda, daha nce defalarca karm olduu frsat bu kez iyi deerlendirmek zorundadr. Dnya zerinde kurulan dengeyi iyi anlamak ve bu dengenin taraflarnn hangi hamleleri yapacan nceden tahmin edebilmek, oyundan kazanl kmak isteyen herkes iin arttr. "Erdoan Operasyonu - Kresel Sermayenin ktidar Sava" balkl bu rportaj kitapta Prof. Dr. Mahir Kaynak ve mer Ltfi Mete, kresel iktidar sava hakknda yaptklar okumalar bizlerle paylayor ve bilgilerini yorumluyorlar.

Mahir Kaynak ve mer Ltfi Mete'nin grlerini okurken Byk Ortadou Projesi, Ilml slam, Kresel Sermaye, Mill Ekonomi gibi kavramlarn, yeni bir dzen ina etmek isteyen sper glerin kulland aralar olduunu anlyoruz. ABD ile Rusya'nn yeni bir souk sava iin gizlice anlatklarn rendiimizde, Trkiye'nin bu taksimde hangi safta yer alacan merak ediyor ve tartyoruz. Erdoan Operasyonu isimli bu kitap, tarihten miras aldmz atmann bu gnlerde daha da kzacana iaret ediyor. Dnya Hkimiyeti lksyle hareket eden g odaklarnn, Anadolu'da hkimiyet kurmak iin nasl altklarn tarih okumalarmzdan biliyoruz. Bizden nce bu topraklarda ERDOAN OPERASYONU yaayan Trkler, byle bir atmann toplumun sadece siyas hayatna deil, ekonomik, din, sosyal dokularna da tesir ettiine hatta kimliklerini deitirdiine ahit oldular. Mill Mcadele, bylesi bir atma karsnda Trklerin nasd bir ve bamsz kalabildiklerini bize anlatyor. Dahas, sonuca ulamak iin dnya dengelerini gzetmenin zorunluluunu ve farkl zamanlarda farkl glerle ibirlii yaplabileceini gsteriyor. Trk Devleti, son yllarda blgesel bir g olma yolunda grnenin dnda ciddi admlar att. rak Sava'nda izlenen politika, ran Krizi'ndeki tavr, Ortadou'daki bar giriimleri ve Trk Cumhuriyetlerle ilikiler... Btn bunlar, dnya hkimiyeti iin atan glerin itahn kabartacak stratejik hamlelerdi. Bu srete, Trkiye'nin hzn yavalatacak, mevcut potansiyelini kullanmasna engel olacak birok "kar hamle" yapld. Bu kar hamlelerin tek hedefi elbette Ankara deildi; perde arkasnda Ankara'nn ittifak kurduu baka devletler de bu operasyonlardan ciddi zararlar grd. "Erdoan Operasyonu" amac ve sonulan ile sadece Trkiye'yi etkileyecek bir "i operasyon" mudur yoksa kresel iktidar savann en nemli admlarndan biri midir? Dnya dengesini kuran iki tarafn da operasyona sessiz kalmas gsteriyor ki; bu hamlenin, iki tarafn da kazanl ve yalnzca Trkiye'nin zararl kaca bir operasyona dnme ihtimali ok byktr! mit ediyoruz ki Trk Milleti, bylesi sarsntl bir dnemden yine bir ve beraber kmay baarabilir; Trk Devleti, dnya siyasetindeki oyunda kendisine hamle yaplan deil, kendisi hamle yapan bir devlet olmaya devam eder... Selman Kayaba ATIAN GLER: KRESEL SERMAYE - ULUS-DEVLETLER

"Ulus-devletler ve ulusal sermayeler byle bir rakip karsnda harekete getiler. Kresel sermayeyi tam olarak tanmlarsak onlarn neye kar ktn da an-larz.." Konuan: Prof. Dr. Mahir Kaynak

ncelikle kresel sermaye ve ulus-devletler atmas olayn biraz aacaz. Burada sizin kresel sermayeden kastn^ nedir, tanmlayabilir misiniz kresel sermayeyi? Efendim, evvela ekonomik dzen hakknda bir takm aklamalar yapmak istiyorum. Gemite kapitalist dzenin Endstri Devrimi'yle birlikte olutuu sylenirdi. Yani retim ilikilerindeki deimeler ekonomik ilikileri de belirtiyor, dnce de buna gre ekilleniyordu. Buna reaksiyon olarak sosyalizm, daha dorusu Marksist gr ortaya kt ama Marksist gr de yine ayn erevenin iindedir. Yani ayn ilikileri eletiren bir grtr. imdi dnyada ciddi bir deime oldu, herkes diyordu ki, kapitalist dnem mademki Sanayi Devrimi'nin bir sonucudur, imdi iletiim ama geldik, bu iletiim anda farkl bir ekonomik sistemin olmas gerekir. Bu dnceye katlmyorum, bugn dnya zerindeki ekonomideki deime aslnda biliim devriminden ziyade dnya zerindeki demeler sistemindeki ciddi bir deiiklikten kaynaklanyor. ok ksa bir rnekle ne demek istediimi ERDOAN OPERASYONU anlataym: Trkiye, Japonya'dan 100 liralk mal ithal etsin ve bu maln karlnda da borlansn. Normalde alglayacamz ey, Japonya'da bir takm tasarruf sahipleri alacakl ve bu bankalar kanalyla Trkiye'ye kredi olarak alr ve Trkiye'de bu bankalarn at krediyle halk bu mallar satn alr. imdi byle olmas lazm ama byle deildir. yle geliir: Japonya Trkiye'ye maln satar, Japonya'da tasarruf eden kiiler

kresel sermaye dediimiz kesime kredi aar, onlar bu krediyi Trkiye'ye ynlendirirler. Yani arada bir ey daha var, kresel sermaye var, tm dnyadaki ticari ilikilerin aracln yapan kresel sermaye var. Bu ciddi bir deiikliktir ve dnya zerinde ticaretin ok nemli bir ksm da bunlar kanalyla yrtlmektedir. imdi, "Kresel sermaye nasl olutu?" sorusuna da cevap aramamz lazm. II. Dnya Sava'ndan sonra Amerika Birleik Devletleri Japonya'y yendi ve bir bar anlamas imzaland. Aradaki savalara ramen, husumete ramen, Amerika Birleik Devletleri Japonya'ya hem teknoloji hem de sermaye destei salad ve Japon Mucizesi denen gelimeyi gerekletirdi. Ama ABD'nin asl yapt ey, Japonya'nn rettii mal ve hizmetleri satn almak ve bunun karlnda ona borlanmak eklindeydi. Bylece deta Japonya'y ucuz emek olarak kullanyordu ve karlnda da hibir ey vermiyordu. Bu, ayn zamanda Japonya'nn bu ihracattan doan alacaklarnn belli bir kesimde, yani finans kesiminde toplanmas sonucunu dourdu. Benzer sre Avrupa'da, Almanya'da da iledi. Ortadou petrolnde ortaya kan kazanlar da bir finans kesiminde topland. Bu byk sermaye giderek sadece ekonomik arac deil, ayn zamanda siyasi aktr konumuna geti ve dnyaya yn verir hle geldi. Bunlarn ordusu yoktu, devlet kurumlar yoktu; ama dnya zerindeki en etkili g haline geldiler. Mesela Sovyetler Birlii daldktan sonra Rusya'y kontrol altna aldlar. Birok yerde siyaseti etkilediler ve renkli devrimler dediimiz devrimleri de yaptlar. te dnya zerinde ekonomiye yn veren bu gtr. Bu g Trkiye'de de bir lde etkilidir. Kimler var bu kresel sermayede; rnek olarak u u isimler, u aileler var diyebilir miyiz? Bu ok nemli de deil ama temsilcisi olarak mesela Soros grlr. Bazlar der ki, "Eer bunlar belirli bir ekil iinde deillerse bunlarn birlikte hareket ettiini dnemeyiz". Yani? "Eer bunlar bir g olacaklarsa, dnyay etkileyecek-lerse, bir dernek, bir devlet veya bir baka ekilde bir araya gelmeleri lazmdr". Bu dnce yanltr. Bir hkmet iinde ok eitli grler olabilir. Mesele onlarn yan yana gelip bir karar alabilmeleridir. Bunlar da fiili olarak zaten birbirlerinden etkilenirler. Burada bir konuya daha dikkati ekmek istiyorum: Son zamanlarda ciddi ekonomik krize neden olan Mortgage krizinin temelinde u vardr: naat yatrmlarnda veya ev retiminde en nemli unsurlardan bir tanesi "toprak deeri"dir, yani "rant"tr. Bu rantlar ok byk miktarlara ulamtr. te kresel sermaye bu rantn bir blmn kendi zerine almak istemitir. Mesela Trkiye'de son be yl ierisinde emlak fiyatlar bir ka katma kt. Burada inaat maliyetlerinde ykselme yok ama toprak deerleri, arazi deerlerindeki byk art burada bir rant yaratt. Bu rant faiz yoluyla, kredi faizleri yoluyla kresel sermayeye aktarld. Burada, ad faiz olmakla beraber, kaynan topraklarn deer kazanmasndan ald iin ben bu kazanca, zaman iinde alnm rant geliri olduunu syleyebilirim. Kresel sermaye sistemi dnyadaki eski sistemden ok farkl ve bunlar daha evvelki uluslararas hizmetlerin niteliklerinde ayryorlar. Szde eskiden uluslararas irketler vard ve bu irketler dnya zerinde bir retim yapyorlard ve bu retim kr-zarar asndan smr telakki ediliyordu. Bugnk sylediimiz finans kesimi aslnda hibir retime dorudan katlmaz, bunlar sadece paraya hkmederler. Burada bir eye daha dikkatinizi ekmek istiyorum: Kresel sermaye aslnda kendi mterilerini de yaratyor, onu da syleyeyim. Mesela Trkiye'de gemite bu kadar cari ak yoktu, bu cari an olumasnn nedeni Trkiye'ye kredi amalar ve bu kredinin de ithalat tevik etmesidir. Yani biz ithalat yapmak niyetinde olduumuz iin kredi bulmadk, onlar bizi ithalata zorlamak iin yabanc sermayeyi enjekte ettiler. Burada da u var, bu borlandmz kurumlar aslnda kresel sermaye. Japonya'dan, Ortadou'dan ve eitli lkelerden ithalat yapyoruz ama muhatabmz onlar deil. Onlar tasarruflarn kresel sermayede biriktiriyorlar, onlar bize kredi ayorlar, biz ithalat yapyoruz. Baka nemli nokta da herkesin zannettiinin aksine, yabanc sermaye dediimiz bu krediler milli sermayenin zerine eklenerek Trkiye'deki, lkedeki sermaye miktarn arttr-mazlar, onun yerine geerler. Bir rnek vereyim: 1980'e kadar Trkiye'de i tasarruf oran %25'ler oranndayd. imdi %10'lara dt, hatta bunun altna doru ilerliyor. Ayn ekilde dardan ok byk miktarda bor alan, sermaye transferi olan Amerika Birleik Devletleri'nde i tasarrufu oran %0. Bu gayet doal, teknik olarak da aklayabiliriz ama biz sonularn sylemekle yetiniyoruz. Kresel sermaye hangi dnce, hangi jkirler zerine kurulu peki? Kapitalizm kaynakl bu gcn dayand temeller nedir? Efendim, imdi bunu bildiimiz klasik kapitalizmden ayran bir takm zellikler var. Kapitalizmde esas itibariyle retime dayanan bir rekabet sz konusudur. Hlbuki burada rekabet yerini giderek kresel sermayenin ynlendirdii merkezi bir ekonomik sisteme brakyor. Mesela her zaman sylediimiz gibi Trkiye'de bir talep yaratlr, bu talep gidiyor Japon-ya'daki in'deki sanayiyi gelitiriyor. Bunun faili kresel sermayedir. Peki, bunlar ne yapmak istiyorlar? ki hedefleri var: Birincisi kendilerini gl hle getinnek, ekonomiye yn vetmek ve kresel sermaye miktarn arttrmaktr. Bu son derece doal ama asl nemlisi siyasi hayattaki etkinlikleridir. Ulus-devletler, ekonominin

kaynaklarnn byk lde savaa, sava sanayiine ayrlmasna yol ayordu. Onun dnda atmalar oluuyordu. Bunun aksine, merkezi bir kresel sermayenin ynettii dnya, tek kutuplu bir dnya olacak; bu dnyada atmalar ortadan kalkacak ve kaynaklar byk lde sava sanayi yerine sarf edilecekti. Bylece bir dnya modeli oluturdular, bir ynetim modeli oluturdular. Sonu itibariyle beklentilere cevap vermedi, nk dnya zerinde kresel sermaye etkilerinin artmas refahn artmasna ve gelirin adaletli blmne deil, daha ziyade gelir adaletsizliklerinin artmasna yol at. nk onlar ne retiyorlarsa satabiliyorlard. retime halk karar vermiyordu; onlar karar veriyorlar, talebi yaratyorlard. Bir rnek vereyim: Ayn ii gren bir saatin zerine "marka" koyduunuz zaman normal fiyatnn on katna satlabiliyordu. Bunun gibi birok tketim maln deerinin ok zerinde fiyatlarla satabilir hle geldiler. kinci olarak; ulus-devletler ve ulusal sermayeler byle bir rakip karsnda harekete getiler. nk kresel sermayeyi tam olarak tammlarsak onlarn neye kar ktn da anlarz. Kresel sermaye belli bir corafyaya bal deildir. nk ne gelirlerini belli bir corafyadan alr; ne harcamalarn, paray belli bir corafyaya kanal ize eder. Tm dnyadr onun faaliyet sahas. Bu bakmdan, kresel sermayenin u anda ABD'de olmas hibir anlam ifade etmez; her yer onlarndr. Buna karlk ulusal sermayeler belli bir corafyaya baldr. Mesela Amerika'daki uak sanayi, silah sanayi veya i tketime ynelik mallar reten sanayiler ticaretin ayrlmaz bir parasdr. Eer Amerika Birleik Devletleri ekonomik olarak gerilerse ulusal sermayeler de zarar grr. O bakmdan ulusal sermayelerde kresel sermayeye kar bir mukavemet olutu. Kresel sermayeye ilk reaksiyon, Sovyetler Birlii daldktan sonra kresel sermayenin kontrol ettii Rusya'da olutu. Rusya'da zelletirme yaand zaman kresel sermaye bunlar ele geirdi. Kresel sermaye Rusya'nn hkimi konumuna geti; hem siyaseti kontrol ediyordu, hem medyay kontrol ediyordu, hem ekonomiyi kontrol ediyordu. Buna karlk Rusya'da bir reaksiyon dodu, bu reaksiyon tabi bir organize reaksiyon olmakla beraber simge olarak da Putin'i dourdu. Putin kresel sermayeyi tasfiye etti ve yerine kendi gvendii, yani uluslararas sermaye ile balantl olmayan zenginler yaratt. Burada dikkat edilecek nokta bir zengin yerine bir baka zengini ikame ediyorsunuz. Niye ediyorsunuz, nk kresel sermayenin buradaki kollardr tasfiye edilenler, yerine getirilenler ise Rus devletinin gvendii insanlardr. Benzer reaksiyonun ABD'de de doduunu gryoruz. nk artk herhangi bir corafyaya bal olmayan kresel sermaye, ABD'yi ciddi bir ekonomik sknt iine doru iti-yordu. Amerika'da retim giderek azalyor, ithalat yaplyor, cari ak inanlmaz boyutlata ykseliyordu. Geen sene 800 ksur milyar dolar'd. Bylece i retim azalyor ama insanlar kredi ile darda retilen mallar satn alyorlar ve Amerikan ekonomisi byk bor altna giriyordu. Bunun byle devam etmeyecei akt. Bir gn bir snr olacak ve bu snrda da Amerikan ekonomisi skntya girecek, kresel sermaye oray brakp bu sefer gayretlerini baka blgelerde yrtecekti. Amerika'y kendi kaderine terk edecekti. Amerika bu akbeti istemedii iin, kresel sermaye ile mcadeleye balad. Ne zaman gerekleti bu mcadele.7 Bunun tarihini vermek zor, yani belli bir nokta yok ama Rusya'daki dnm takiben Amerika'da da balad. Bunu Bush ynetiminin politikas olarak adlandrabiliriz. Peki, ABD ve Rusya kresel sermayeye neyi sala' yamyor, ya da kresel sermaye neden onlar kullanamyor? Onlarn kullandklar adamlar, ulusal sermayenin de gvendii insanlar. Yani dier taraftakiler de sradan insanlar deil ki. retim yapan byk sermaye sahipleri, petfol irketleri... Siyasette her iki tarafn da kulland adamlar var. Bush, ulus-devlet yapsnn kulland adam. Putin de yle ama dierlerinin de kulland adamlar var. Rusya'da Yeltsin vard mesela, Amerika Birleik Devletleri'nde de demokratlar daha ziyade kresel sermaye ile ibirlii iindeydiler. imdi yeni bir dneme getik diyorsunuz. Peki, kresel sermayenin asl sahibi kim? Yahudiler midir? Hayr, bu gr son derece yanltr. Kresel sermayenin esas menei biraz evvel sylediim Japonya, in, Ortadou lkeleri gibi d ticaret fazlas veren lkelerdir ve bu finans kesimini oluturanlar sermayenin sahibi deildir, yneticisi-dir. Trkiye'de yanl anlalan bir ey ynetici ile sahibi kartrmaktr. Bunlar trilyonlarca dolar, on trilyon, yirmi trilyon civarndaki paralardr ve bunlarn esas sahipleri d ticaret fazlas veren ve tasarruf yapan lkelerdir. Yani bugn bizim dardan ticari amz karlamak iin aldmz kredilerin gerek sahibi Japonya'daki bir iidir. O bakmdan getirip o paralar Yahudilerin sahip olduu bir para veya baka bir gcn sahip olduu para olarak alglamak yanltr. Bunlar sadece onlar yneten kiilerdir, tabi kendileri de ayn zamanda zengindir ama bu zenginlikleri dnya leinde etki yapabilecek kadar deildir. yle bir rnek veriyorum. Siz bir tasarruf yaptnz, gidip paranz bankaya yatrdnz. Para sizindir ama kullanan bankann yneticisidir. Bu da yledir.

Evangelistler neresinde bu olayn? imdi burada dini gruplarla iktisadi gruplar yan yana getirmek son derece yanltr. Hi kartrmamak lazm ama unu sylemek lazm: Din eilimleri kontrol etmeye alrlar. Paray kullananlar siyaseti de kontrol ederler. O bakmdan kresel sermayenin ans ok daha yksek, onlarn para harcama imknlar daha fazla. Siz bir yaznzda gzel bir rnek veriyorsunuz: "lkelerin bir taraftan etnik ve dini kimliklerine gre b' lnmesi tevik ediliyor, br yandan da Avrupa Bir-ligi gibi birlie ye olmak isteyen lkelerin says artyor". nmzdeki dnemlerde bu kk kk b' lnmeler mi daha etkili olacak, yoksa birlikler mi? Evet, blnmeler ulus-devletlerin etkinliini azaltyor. Kresel sermayenin iine gelen, onun iin mmkn olduu kadar onlar paralayp blmektir. Fakat bir yneticiye de ih-tiya var dnya zerinde, bunu nasl yapyorlar. Mesela Avrupa Birlii'ni kontrol akma almak istiyorlar. Kresel sermaye onun ynetimini ele geirmeye alyor. Ynetimi ele geirdii zaman ad Avrupa Birlii ama aslnda kresel sermayenin kontrol ettii bir alan haline geliyor.

KRESEL SERMAYE, AVRUPA BRL'N ELE GERMEK STYOR

"Tony Blair herhangi bir seim kaybetmemesine ramen istifa etti ve yerine maliye bakan geldi. Bu, ingiltere'nin artk Avrupa Birlii'ni kontrol etme politikasndan vazgetii, karsnda ok ciddi mukavemet olutuu anlamna geliyor..."

Avrupa Birlii'nin ynetimini ele geirebildiler mi ya da ele geirmek zereler mi? Bunun iin byk mcadele verildi. Tony Blair dneminde kresel sermayenin merkezi ve ynetim yeri ingiltere idi. Bu dnemde Avrupa Birlii'ni kontrol etmek iin urat. Hatta dikkat ederseniz Trkiye'yi bunun iine almak iin savat ve byk lde Trkiye lehine tavr taknd. Buna karlk Almanya ve Fransa kar kt. Bu kar kmay ne iktisadi, ne siyasi, ne de kltrel nedenlere balayamazsnz. nk Fransa bize ne kadar uzaksa Ingiltete de o kadar uzaktr. Onun sebebi, Trkiye'yi kresel sermaye kontrol ediyordu. Bu suretle Avrupa Birlii ierisindeki kresel sermayenin egemenliini gelitirmekti. Buna karlk Almanya ve Fransa, bu birlii kresel sermayenin kontrolnn dnda tutmak iin Trkiye'ye kar kt. Trkiye'nin ad da 'Truva at' olarak anlmaya baland. Yani biz Avrupa Birlii'ne kurucu, yapc olarak deil, onu ykc bir baka gcn emrine verici bir g olarak girmeye alan bir lke olarak adlandrldk. Tony Blair'den sonra Avrupa Birlii'nde ve ngiltere'de ne deiti peki? Bu proje baard olmaynca, Tony Blair herhangi bir seim kaybetmemesine ramen istifa etti ve yerine maliye bakan geldi. Bu, ngiltere'nin artk Avrupa Birlii'ni kontrol etme politikasndan vazgetii, karsnda ok ciddi mukavemet olutuu anlamna geliyor. Birat nce sylediklerinizden bir eyi netletirmek is-tiyorum. Kresel sermaye ingiltere'nin elinde mi yoksa ngiltere'yi ynetiyor anlamnda myd bu? Burada u var: ingiltere gemite zerinde gne batmayan bir imparatorluktu. II. Dnya Sava'ndan sonra galip devletler safndayd ama her eyini kaybetti. Bu etkinliini kazanmak iin tekrar sermayeyle ibirliine girmek istedi. Yani kresel sermaye onun devlet tecrbesinden, ynetim tecrbesinden istifade etmek istedi, teki de onun parasn kullanmak istedi. Karlkl bir mutabakatla oldu. nk ngiliz devleti dnyada en iyi rgtlenmi ve siyaseti en iyi kullanan devletlerde bir tanesi. Peki, bu karlkl kar ilikisi ingiltere'nin emellerine ulamas noktasnda hangi noktaya kadar gele-bildi? imdi kresel sermaye ile ulus-devletler arasndaki mcadele henz sona ermedi ama iki taraf da birbirini hrpalyor. Kresel sermayeye kar Amerika Birleik Devletleri ynetiminin, Bush ynetiminin neler yaptn syleyeyim. Amerika Birleik Devletleri dolarn deerini nemli lde drd, neredeyse yarya indirdi. O zaman dolarla ifade edilen tm varlklar deerini yar yarya kaybetti, Amerika'nn borlar yarya kadar azald. Buna karlk kresel sermayenin kontrol ettii paralarn da deeri yarya indi. Ama bir de kresel sermayeye alternatif, onun yerini tutacak baka bir sermaye yaratld. Petrol fiyatlarnn artmas aslnda hayat kurallarnn bir sonucu deildir. Bu bir politik fiyattr ve byk lekte sermaye toplanmasna sebep olmutur, burada en ok kazanan Rusya'dr. Rusya kresel sermayenin kontrolnden kt gibi, ekonomisini de glenditme imknna sahip olmutur. Amerika, Rusya'nn kazanmasn ister mi byle?

Tabi istiyor, ite herkese ters gelen bu. Bir ittifak m yoksa? Hedefleri ayn, bu bir ittifaktr tabi. Yani ortak hedef noktasnda ilerliyorlar u anda? lerliyorlar. Neden her lkenin mesela Almanya ile Amerika'nn mttefik olacan, Japon'un mttefik olacan dnyorsunuz ama Rusya ile katiyen ihtimal vermiyorsunuz? Birlikte hareket ettiklerini kabul edersek, hangi he-defe doru ilerliyorlar? Ortadou'da, petrol reten lkelerde byk bir sermaye birikimi olutu. Bu lkeler bu paralan kullanamadlar. Bunlar petrol reten devletlerin kontrolndeki paralardr, kresel sermayenin deil. Bush ynetimi de bunlarn zerinde byk bir etkiye sahiptir. O bakmdan orada u anda byk devlet fonlar olutu. Yani baknz bir yandan kresel sermayenin deerleri nemini kaybediyor, Amerika'nn borlan azalyor, buna karlk ulus-devleti savunanlarn kullanaca byk fonlar oluuyor. Bu iki ynde bir baardr kresel sermayeye kar. Bundan sonras iin ne ngryorsunuz? Bundan sonras iin ne olacak? Dnyada yeni bir ekonomik dzen yaratlacak. Yani gemiteki gibi btn dnyann d ticatet fazlalar bir fon halinde kresel sermayenin elinde olmayacak bir defa. Ne olacak? Eer biz Japonya'dan bir mal alrsak, Japonya'ya borlu olacaz, bu iliki dorudan doruya iki lke arasnda gerekleecek. Bu gelimeler ulus'devletlerin bu atmadan ya da bu savatan bir adm nde ktn m gsterir ya da u anda bir adm nde olduunu mu gsteriyor? Sonu olarak ne olacak? Bu konuda gayet muhtelif, herkesin kendine gre gr var. Bazlar diyorlar ki, geliim dnya leinde kresel sermaye egemenliinin olmas ynndedir ve bu, insanlar asndan refah ykseltecek, demokrasiyi atttracak bir admdr, o bakmdan buna kar kmak yanltr. Bugn Trkiye'de esas itibariyle egemen olan gr budur ve bu gr sac, solcu, slamc fark etmeden biroklar tarafndan savunuluyor. Peki, bu bir yanlg m ve insanlar neden byle bir yanlgnn iine dyorlar? Evet, insanlar genelde olaylar ideolojik olarak analiz ederler. Burada kresel sermayenin aklc yan u, hibir ideolojiye kar kmyor. slamcya da yumuak bakyor liberal olana da. slamcya, "ben sizin zgrlnz salayacam, size dini zgrlkler getireceim" diyor; liberale, "demokrasi olacak" diyor; kapitaliste, "kazan kazanabildiin kadar" diyor. Bireysel kapitalistin bundan herhangi bir zarar yok, onun yapt ey zaten bireysel kapitalisti bertaraf etmek deil. O ilerine devam edecek ama ortaya kan tasarruflar, sermayeleri bu kullanyor. Onun iin hibir kesimin ideolojisine kar deil. Byle olunca da herkesin tarafnda oluyor, herkes destekliyor ve farknda olmadan destekliyor. Birbirine hasm olanlar destekliyor. Vaatlerini yerine getirecek mi? Mesela Trkiye a-sndan dnrsek demokrasinin, zgrlklerin getirilmesi noktasnda. nk insanlarn en kolay kan-d ve en kolay inand budur... Demokrasiyi getirir, kendi prensiplerini savunmak artyla. Zaten hibir lkede ve hibir rejimde o rejimi savunmak engellenmez asla. O da diyor ki, "Benim grlerimi savunduun zaman sonuna kadar serbestsin. Savunmazsan, seni hapse filan atacak deilim, sadece sesini duyuramazsm. Medya benim kontrolmde, yaam artlarn son derece zora girer, skntda brakrm seni, sana bakalarn saldrtrm". Bu da yeterince ciddi bir ey. Dnyann yeni denge-si konusunda ulus-devletlerin bir adm ne ktn sylediniz deil mi? Evet, bu sava devam ediyor, savan ortasnda kimin galip geleceini kestirmek son derece zor. nsanlar kendi analizlerine yakn olann kazanacan dnrler. Ben ulus-dev-letlerin galip geleceini ve ulusdevletler arasnda ittifaklar kurulacan dyorum esas itibariyle. Bu ekonomik ilikilerin de dnya leinde deil de bloklar iersinde tanzim edileceini tahmin ediyorum. Yani yle diyebiliriz; Amerika'nn kontrolnde bir dolar blgesi, Rusya'nn kontrolnde bir Ruble blgesi, Avrupa'da Euro blgesi, Uzakdou'da da bir Yen blgesi oluabilir.

YEN SOUK SAVA: ABD - RUSYA KONTROLNDE YEN DNYA

"Kresel sermaye, Amerika'da ciddi bir darbe yedi, Rusya zaten tamamen tasfiye etti kresel ser-mayeyi, Avrupa'da da seimleri uls-devletler kazand..."

Dnya dengeleri asndan yine bildiimiz temel, klasik grler var. Bat ve dierleri ya da Amerika-Rusya kutuplamas. Bunlarn durumu ne olacak? Bunlar tamamen suni ve belirli bir zaman dilimine ait durumlard. Bunlar deiir zaman ierisinde. II. Dnya Sava, iinde hibir Mslman ve Yahudi'nin olmad, tamamen Batllar arasnda bir savatr, Japonya hari. Demek ki Mslman ve Yahudi olmadan Batllar kendi aralarnda savaa-bilirlermi, bu sava bugne kadar yaanan en byk savatr stelik. O bakmdan bunlar, bu n yarglar yenmektir. Bizim Batl, Doulu dediimiz kavramlar da aslnda retilmi kavramlardr. retilmitir, ezeli ve ebedi dorular deildir. Mesela Amerika Birleik Devletleri ile Rusya dnyay paylatlar, herkes nfuz alanlarn kontrol edebilmek iin karsn dman ilan etti ve bylece bir Bat Blou ve Dou Blou olutu. kisi birbirine dman olmasayd, hi kimse kendi taraftarlarn kontrol altma alamazd. imdi bu yap dald, artk DouBat diye bir ey yok, kimse doudan ve batndan bahsetmesin. Neler olacak? Benim tahminim u; bir ittifaklar dnemine doru gidiyoruz, Amerika Birleik Devletleri'nin m ERDOAN OPERASYONU etrafnda bir ittifaklar sistemi oluacak, Avrupa'nn bir ksm buna dhil olacak, Rusya da buna yakn olacak. Ortadou'da Trkiye etrafnda bir ara g oluacak, hatta onu da kendi hline terk edecekler. Konuyu netletirmek asndan bir eyi sormak isti-yorum. Burada ingiltere, Amerika ve Fransa'nn kresel sermaye asndan nemleri nedir ve hangi nok-talarda duruyorlar! ingiltere kresel sermayenin merkezi olmaya adayd ve belirli bir sre onlar adna hareket etti, ancak dnya zerinde kresel sermayenin etkinlii azalmca ve bu pozisyonun gereklemeyeceini grnce, methettiimiz ve ok akdc bulduumuz ngiliz ynetimi bu politikadan vazgeti. imdi tahmin ediyorum ittifak sistemine doru Amerika'nn ierisinde yer alacaktr. Fransa da Amerika blgesinde yakn iliki kurmak istiyor, Almanya douya doru kayacak. Fransa zaten Akdeniz Birlii'ni n grerek unu yapmak ister: Avrupa Birlii'nin artk bir siyasi birlik haline dnemeyecei anlald. O zaman Akdeniz'in etrafnda kendisinin kontrol ettii bir alan yaratacak ve Amerika ile olan ittifaknda arln arttracak. Trkiye'yi de buna dhil ediyor Akdeniz ile ve bylece Ortadou'da etkinliini arttracak ve Amerika'ya kar elini glendirecek. Ilml slam'n kresel sermaye asndan nemi nedir? Efendim, lml slam u anda kresel sermayenin slam dnyasnda kulland bir ideolojidir esas itibariyle. Bunu da Mslmanlarn hep bunlarn hizmetinde olaca eklinde sylemiyorum ama bugn bulunduklar konum budur ve kresel sermaye Mslmanlarn ok iyi bir mttefik olacan dnmtr. O da unun iin: Kresel sermaye "eer petrol blgelerini kontrol altna alrsam, ulus-devletleri skntya sokarm ve kontrol ederim" diyor. Ilml slam ya da slam lkeleri eliyle bunu yapyor deil mi? Evet. br tarafta da yine slam lkeleri var. Onlar da yine lml demediimiz slam lkeleri. Mesela Suudi Arabistan gibi. Bu trdeki slam lkeleri hangi tarafa kayacak sonu ortada, ne politika izleyecek ortada. Evet, unu syleyebiliriz; bugne kadar kresel sermayeye en yakn duran lke Trkiye kald. En yakn lke derken, slam lkeleri arasnda en ya-kn lke mi? Hayr, deil, dnya zerinde. Neden Trkiye? Dier destekilerini kaybettii iin mi? Dierlerinde etkisini kaybetti kresel sermaye. Amerika'da ciddi bir darbe yedi, Rusya zaten tamamen tasfiye etti, Avrupa'da ulus-devletler seimleri kazand. imdi Ortadou'da kresel sermaye ile Amerika arasnda bir sava cereyan ediyor. Amerika, kresel sermayenin petrol kaynaklarn engellemek iin Byk Ortadou Projesi'ni ortaya koydu. Onun karsnda kresel sermaye Trkiye'yi kontrol etmek amacyla kullanyor mu? Kullanyor. Yani Avrupa Birlii'ni yeniden canlandrmak, Avrupa ierisindeki kresel sermaye yandalaryla Trkiye'yi bir ittifak ierisine sokmak ve bylece bir g oda yaratmak istiyor. nk Avrupa'da veya dnyann herhangi bir yerinde birisi egemen dediimiz zaman dieri yok olmu demek deildir. Bir savata birisi belli bir oranda stnlk salar ama

ERDOAN OPERASYONU kimin galip geldii ancak savan nihayetinde belli olur. u anda atmalarn devam ettii bir ortamdayz. Kimin galip gelecei konusunda da benim grm ulus-devletlerin galip geleceidir. Peki, 11 Eyll sonrasnda slam'n terrle zdele-tirildii bir yap oluturuldu, bu da slamc terr r~ gtleri denen El Kaide gibi rgtlenmelerle saland. Bunlarn arkasnda kim var? Bunlarn arkasnda Amerika Birleik Devletleri'ndeki Bush ynetimi vardr. Yani Avrupa ve Amerika Birleik Devletleri halk ile slam dnyas arasna bir mesafe koymak ve bunlar tamamen devlet tarafndan kontrol altna alnacak biimde bir yap oluturmak istiyor. Onun iin de slam terrle zdeletirildi. Yani bugn akldaki grnm u: bunlar terrist, kadna imkn tanmazlar, bunlar fakirdir, bilgisizdir, byle bir imaj vardr. Ancak bir farkl yanlan petrole sahiptirler. Yani Bat, slam lemine petrol olarak bakyor, bir inan olarak bakmyor. Dnya zerinde de slam' bir felsefe olarak, bir dnya gr olarak savunan insanlar yok. Sistem olarak dnyaya yaam biimi, bir dnya alglamas eklinde hi kimse ifade etmiyor slam'. Yani yle dneyim, Avrupa lkelerindeki bir insan slam giyimine, yaam tarzna filan uymadan dnyaya bak as tarafndan Mslman gibi davranabilir pekl, buna imkn vermiyoruz biz. slam bir ekil olarak grlyor. Bylece slam dnyas bat dnyasndan ayrt. 11 Eyliil'de sorun El Kaide idi temelde, Amerika onu kullanmt ama 11 Eyll'den sonra daha ok insanlar bir taraftan da islam nedir diye aratrmaya baladlar. Kuran satlarnda ok art oldu. Ters deil mi bu? Bunlar terrist ama yle tekil imajn ben dnya zerinde yaygn olduu eklinde bir kanaate sahip deilim. nk bu imaj olumlu bir imaj deildir, insanlarn merak etmesi de sz konusu olamaz. Hlbuki slam' bir hayata bak, yaam biimi, insanlarn arasndaki ilikiler olarak anlatsaydk, Bat iin gerekten birok problemine zm tekil edebilirdi bu. nk Bat insan amip gibi yalnz yaar ve son derece yalnzdr esas itibariyle. Biz slam toplumu bir btnz ve hepimiz kendi aramzda bir dayanma ierisindeyiz; tandmz, tanmadmz insanlarla. Oysa bu imaj giderek bozuluyor ve Mslmanlar acmasz, insanlar katleden, kendi dnda kimseye hogryle bakmayan kiiler olarak tantlyor. istihbarat servisleri neresinde bu atmann, kresel sermaye onlara nfuz edebilmi midir? stihbarat servisleri dnyada yanl anlalmtr, zellikle Trkiye'de istihbarat servislerinin kendi balarna politikalar olduunu ve bunlar yerine getirdii eklinde bir imaj vardr. Mesela biz srail devletinden deil MOSSAD'dan sz ederiz, Amerika'dan deil, CIA'den sz ederiz. Bu son derece yanltr. Bu lkelerde devlet bir politika izler ve istihbarat servislerine bu politikann gereini yerine getirmesi iin talimat verir, onlar da onu yerine getirirler. Hatta unu da syleyebilirim, CIA Amerikan operasyonlarnn birounun mahiyetini bilmeyebilir. Yani hkmet diyebilir ki, gidip Trkiye'deki iktidar devir. Bunu ne iin yaptnn fatknda olmayabilir, devirir ama. Oysa o devletin politikas Byk Ortadou Projesi'dir ve Byk Ortadou Projesi dediin zaman bunun ne iin yapldn kimse bilmez. "Niin Byk Ortadou Projesi var?" sorusunun cevab yok. Bakn biraz evvel syledim. Dedim ki, ulus-devletler Ortadou'yu kresel sermayenin elinden kurtaracak. Nasl yapacak bunu? Bir lkeyi igal ederek. nk Irak, kresel sermayenin mekn, Avrupa ile ilikiler kuracakt, ran da bu ilikileri kuracakt ve Avrupa'y Rusya ve Amerika'nn kontrol dna karacakt enerji asndan. Hlbuki imdi yle bir mcadele yapld ki, buradaki lkelerin artk Avrupa ile tek balatma iliki kurmas ve onun ihtiyalarn gidermesi sz konusu deil. nk Rusya tutuyor doalgazm ucunu, petroln ucunu da Amerika tutuyor. Byk Ortadou Projesi'nin gerekesi budur zaten. TRKYE: KUTUPLAR ARASINDA YAAM SAVAI

"AKP kapatlrsa ne olur? AKP kapatld zaman bu parti iktidardan dmez, yeni bir parti kurulur ve o parti iktidar devam eder. Yalnz Tayyip Erdoan bertaraf edilmi olur, yasakl olaca iin. Bu da kresel sermayenin zaferi demektir..."

Trkiye'yi bir para konumutuk, kresel sermaye Trkiye'den nasd istifade ediyor diye. Trkiye'nin u anda ABD'nin mi, yoksa kresel sermayenin mi yannda olduu da az ok aa kavutu... u anda Trkiye kresel sermayenin yannda. Zaten 2002 seimlerinden itibaren daha da btnleti. Turgut zal zamanndan beri bir sretir bu. Trkiye'yi ekonomik olarak Bat ile btnletirmek, etkinliini arttrmak iin zaten ekonomik krizden sonra biz kresel sermayenin temsilcilerini ekonomimize yn vermek iin ardk. Ondan sonra ngrlen modeli bize bundan sonraki iktidarlar aynen uyguladlar. Ilml islam dediimiz iktidarlar... Hatta biz ou zaman onlarn iinde yetimi adamlar da getirdik. Ekonomiden

Sorumlu Devlet Bakanmz Mehmet imek gibi. Esasen dardan gelmesi nemli deil, dierleri de ayn politikay izliyorlar zaten. AKP farknda m? Bunu planl, bilinli mi uyguluyor 2002'den beri? Evet, bunu bilinli olarak uyguluyor. Bunu bir kalknma plan olarak gryor. Yani diyor ki; bundan evvelkiler bunu ERDOAN OPERASYONU halledemediler, dnyaya almay baaramadlar. Bunu ilk defa biz yapyoruz. Bu liberalizmdir, bu zgrlktr, bir btn olarak alglyorlar ve yapyorlar. Ekonominin uluslararas yerini ve konumunu tartmyorlar hibir zaman. Neden, ilerinde bunlar tartacak kimse yok mu? Yok, Trkiye'de tartlmyor ki iktidar partisinde tartlsn. Byle bir atmann olduunu ben sylyorum ve genelde kabul grmyor. Trkiye'de son zamanlarda yaanan siyasi ve ekono-mik gelimelerde kresel sermayenin pay ne? Eko~ nominin ktye gitmesi, siyasetteki istikraszlk, AK Parti'ye alan kapatma davas... imdi burada tabi, eitli eilimlerin birbiri ile sava var. Ben unu syledim AKP'ye dava almasnda: AKP kapatlrsa ne olur? AKP kapatld zaman bu parti iktidardan dmez, yeni bir parti kurulur ve o parti iktidar devam eder. Yalnz Tayyip Erdoan bertaraf edilmi olur, yasakl olaca iin. Saym Cumhurbakan Abdullah Gl Bey'in konumunda hibir deiiklik olmaz. ngrd politikalar arlk kazanr. O nedir? Kresel sermayenin Trkiye'de daha etkin olmas anlamna gelir. Kapatlmas durumunda? Kapatlmas ve yeni kurulacak partinin Abdullah Gl Bey'in istikametinde olmas durumunda kresel sermaye kazanr. Dava almas noktasnda kresel sermayenin bir et' kisi olmu mudur? Olabilir ama davay aanlar bunlarn ok farknda deiller, hibir ekilde byle bir mcadele olduunu bile bilmezler. Onlar iin ortada laiklie aykr davranlar vardr, onun iin de kapatma davas aarlar. Bu hangi telkinlerle olmutur o ayr bir ey. Trkiye'deki btn gelimeler bu atmann bir rndr. AK Parti 'nin konumunu koruyacan sylyor su-nuz, yeni bir parti kurulacak ve bunun bana da Abdullah Ql'n bir ekilde gzetiminde olan yeni bir lider geecek diyorsunuz deil mi? Yani proje o. Burada peki belirlenmi bir isim var mdr? Hayr, belirlenmi bir isim yok. Yalnz unu syleyeyim, kreselci politikalar en kolay uygulayacak birisini geirmek istiyorlar. Biraz nce Mehmet imek rneini verdiniz. Veya Ali Babacan? Mehmet imek'i babakan yapamazlar ama baka birini yapacaklar. PKK kresel glerin kontrol noktasnda hangi durumda? PKK bir markadan ibarettir u anda. Yani byle bir rgt hviyetinde deildir ki bir merkezi olsun, karar organ olsun ve belirli bir projesi olsun. u anda eitli projeleri olan gler eylemlerini yapyorlar ve PKK markas altnda lanse ediyorlar. Bunu yle syleyebilirim: Krt hareketinin Trkiye kalkmas ierisinde ayr izgi vardr, birisi bir dnem Amerika'nn kontrolndedir. Bunlar u anda Trkiye ile atmay kesmek isteyen insanlardr. Ancak u soruyu sorabilirsiniz bana, "Niye hl Amerika'nn etkin olduu Irak'ta PKK'klar var?". Onu hemen syleyeyim, orada Barzani'nin kulland PKK kolu vardr. Trkiye'de u anda Barzani'nin Krtler zerindeki etkinliinin adma PKK diyoruz biz. Oysa Trkiye'nin ierisinde zellikle Tunceli civarndakiler ise Avrupa'nn kontrol ettikleri. Bir de Imralnn etkisinde ka-lan PKK'hlar vardr. Hangisi rgt iinde daha baskndr? Hibirisi, nk rgt diye bir ey yok. Siz artk rgt yok diyorsunuz sadece bir marka kald... Bir marka kald. Peki, u soruya siz cevap verin, Amerika PKK'ya kar, Amerika Kuzey rak'ta egemen, peki biz kiminle savayoruz? Evet, kiminle savayoruz? Biz nereye gidiyoruz, kimleri bertaraf ediyoruz. Ben diyorum ki bakn orada bir Barzani yaps var. O zaman unu sorabiliriz, peki Amerika Barzani'yi etkileyemiyor mu? Deil mi efendim? Etkileyemiyor mu ya da Trkiye etkilemeyi baaramyor mu? Barzani bamsz bir Krt devleti kurmak istedi, balangta Amerika'nn bunu destekleyeceini zannederek. Byle bir izlenim edindi. Ama Amerika Birleik Devletleri karar annda Trkiye'yi kaybetmeye

raz olamad, o da gitti Avrupa'yla birliktelik yapt ve u anda o politikalar izliyor. Yani bizim orada demek ki savamamzn bir anlam var, gitmemizin bir anlam var. Ne zamana kadar? Oradaki PKK, ad PKK olan veya o marka altndaki Bar-zani glerini bertaraf edene kadar. Amerika peki u anda kresel sermaye ile mcadele ediyor, tasfiyeye urayor. Tamamen dnda m kresel sermayenin? Hayr. Burada bakn, bir gcn yenilmesi demek onun tasfiyesi anlamna gelmez. Japonya yenildi, yok mu edildi? Almanya yok mu edildi? Yenilmek demek o politikalarn artk uygulamadan kaldrlmas demek deildir. Benim de sylediim Amerika Birleik Devletleri'nde bu sermayenin kontrol olacak elbet ama benim politikalarma evet diyeceksin eklinde, teslimiyet budur. Bazlar diyor ki, bu acaba kresel sermayenin yok olmas anlamna gelir mi? yle bir iddia da var. Bu durumda Amerika'nn yklmas kresel sermaye' yi rahatsz etmez diyorsunuz. Hangi adan, sizin tanmladn?: noktada m rahatsz etmiyor? Kresel sermaye corafyaya bal deil, herhangi bir ideolojiye, dine dhil deildir diyorsunuz... Evet efendim yani o kresel sermayeyi yneten iin Amerika ne ise, Rusya da, Trkiye de ayndr. Neden birinin yklmasndan rahatsz olsun? Ama u vardr, orada yapacaklar ey zaten kendi kontrollerini glendirmekten ibarettir. Bu yklmaktan kastettiim ey, Amerika zerine kendi politikalarn kendi dnya grlerini empoze etmektir. Burada Amerika yklmaz ama hayat standard da der. Kresel sermayenin in'e ve ran'a bak nasldr? Kresel sermaye in'i yaratan gtr zaten. in'in kalknmas byk lekte kresel sermayenin buradaki yatrmlaryla gereklemitir ve in tasarruflarnda kresel sermayeyi kul-krmaktadr. Yani aslnda in kresel sermaye iin ok verim-li bir toprak niteliindedir. imdi Amerika Birleik Devletleri yani Bush ynetimi ise, daha dorusu kresel sermaye ile mcadele edenler in ve Japonya'nn ekonomisini sarsacaklardr. Yani kresel sermaye bugnk konumunu srdremez. Buna Hindistan da dhildir. Ne kadar yakn gelecekte mmkn olur bu plan? Bu bir sretir, yava yava geliir fakat bu on sene ierisinde tamamen yeni ekle girmi olur. ran peki? ran, Amerika Birleik Devletleri ile de Bush ynetimiyle de atyor. ran, Avrupa ile ve Uzakdou ile bir takm ilikiler kuruyor. Hlbuki Amerika Birleik Devletleri her ikisinin de enerji kaynaklarn kontrol etmek istiyor. O bakmdan da birbirlerine kar hle geliyorlar. Amerika, ranllara dman olduu iin deil. nk gemite en iyi ilikiyi bu devletle kurmutur, srail de yledir. Halk deimedi, ayn halk, ayn dil, ite biz atmay yanl anlyoruz. atmalar her zaman ynetimler arasndadr, halklar arasnda deildir. Bugnk ynetimin, Avrupa ile Uzakdou ile ilikiler kuracan, onlarn bamsz hareket etme imkn vereceini dndkleri iin Amerika'nn karsndadrlar. nmzdeki dnemde tahmin ediyorum orada bir i karklk karmaya alacaktr. Baka bir konuya gemek istiyorum. Kimin oyu deerli tartmas oldu, AysunKayac kt televizyonda obanlarla benim oyum eit mi olacak dedi. Siz de bu-nun zerine bir yaz yazdnz. Diyorsunuz ki, demokratik toplumlarda insanlar maniplasyona daha aktr, o yzden kresel sermaye kendi taleplerini daha abuk kabul ettirebilir. Oysa eitim dzeyi ve refah dzeyi bu kadar yksek olmayan toplumlarda insan-lar daha igdsel, doal hareket ederler. Demokratikleen, aslnda effaflaan, eitim dzeyi artan toplumlar bir taraftan da kresel sermayenin iine geliyor. O anlama geliyor deil mi? Tabi, efendim imdi bu milli irade kavramnn aslnda ok fazla kutsallatrldn, bu kavrama yanl roller verildiini dnyorum ben. nk milli irade dediiniz ey halkn oy-lardr, yani ben diyorum ki bu oyu kim verdiriyor, hangi etkiler altnda veriyor, onu irdelediniz mi? Gazete okuyorlar, televizyon seyrediyorlar ondan sonra da oy veriyorlar. Bu irade; bu gazetelerin, dergilerin ve televizyonlarn iradesi mi, yoksa halkn iradesi mi? O soruyu sormuyoruz. Sadece bundan ibaret de deil, olaylar da bizi etkiliyor. Mesela 11 Eyll ne yapyor? Amerikan halk gidiyor Bush'a oy veriyor, ondan sonra da btn dnya zerinde sava kmasna izin veriyor Amerikan halk. Kimin iradesi bu? yle syledim televizyon programnda: Amerika Birleik Devletleri'nde Demokratlar, Cumhuriyetiler'i bakan setirecek, nk Bush ynetimi son derece kt bir hrete sahip. Btn dnyada da yle, Amerika'da da yle. unu syledim: Amerikan halk karar veremez buna, getirir demokratlar bir tane iki tane aykr adam gsterir aday, bylece halk ona oy vermez. imdi Oba-ma'ya Amerikan Halk'nn oy vereceini dnebiliyor musunuz? Hayr... Zenci, btn ailesi Mslman, her ikisine kar ciddi bir reaksiyon var. Burada dikkat edeceiniz nokta onu aday ya-

panlar, kendileri seilmeyecek adam getiriyorlar. nk onlar u anda kendileri ve Amerika iin en iyi adayn Cumhuriyetilerden kacan dnyorlar. Yani diyorlar ki biz gelirsek yanl olur diyorlar, herkes roln biliyor. Oturup da kar taraf ktdr, bizdeki gibi deiller onlar. Diyorlar ki, kim lazmsa o gelir, ona da biz karar veririz. Kim bunlar? Amerikal ynetici zmre. Ben bunun adn derin devlet diyorum Bu ismi de onun iin koydum zaten. SAVAI KM KAZANACAK? KRESEL SERMAYE M, ULUS DEVLETLER M?

"Burada asl nemli olan Avrupa'nn durumudur. Avrupa bugne kadar kresel sermaye ile ittifak ederek, onlarn glerini yanna alarak tekrar Rusya ve Amerika'nn karsnda gl alternatif olutur-mak istiyordu. Bu ihtimal ortadan kalkyor..."

Kresel sermaye ile ulusalclarn atmasnda kresel sermaye ne zaman galip gelecek? Qalip gelirse blgemizdeki dengeler yani Ortadou, Balkanlar ve Kafkaslar''daki dengeler nasd deiir? Evet, imdi bu atmann arac, gemiteki atmalarndan farkl. Gemite gler, devletler eklinde teekkl ettii iin onlarn arasndaki mcadeleler de askeri atmalarn iinde oluyordu. Bugn yle deil, bugn atma iki alanda srdrlyor. Daha ak bir ifade ile bu atmann iki tane arac var. Bunlardan bir tanesi ekonomik aralar, dieri de terr. Bugn karlatmz ekonomik operasyonlar ve terr olaylar, sonular itibariyle bir byk savan sonularna benzeyecektir. Ama u anda askerler kullanlmyor nk byle bir mcadelede asker kullanlamaz. Nasl yaplyor yleyse mcadele? Ulus-devletleri temsil eden iki tane g olduundan sz ettik. Bunlardan bir tanesi Amerika Birleik Devletleri'ndeki Bush ynetimi, ikincisi Rusya'daki Putin ynetimi. Putin ynetimi kresel sermayeyi temsil eden adamlar temizledi yani onlarn ellerinden servetlerini ald; daha devlete yakn, devlet tarafndan grev lendirilmi kiileri ekonominin kilit noktalarna getirdi. Amerika Birleik Devletleri'nde byle bir ey mmkn deil. Oradaki mcadele nce kresel sermayenin sahip olduu ekonomik aralarn deer kaybetmesi stratejisi zerine kurul-du. Dikkat ederseniz son zamanlarda dolarn deeri dt. Dolarn deerinin dmesi esas itibariyle dolarla ifade edilen tm varlklarn deerini kaybetmesi manasna gelir. Zaten kresel sermaye dediimiz zaman da bunlarn varlklar esa-sen dolarla ifade edilen varlklardr, finansal varlklardr. Do-larm deer kaybetmesiyle bu varlklar deerini kaybetti. Bunun dnda bir de bir takm finans kurumlar iflas etti, byk zararlar aklad. Bunlar kresel sermayenin g kayb anlamna gelir. Kar tarafa g kaybettirirken kendisi de yeni bir gc kontrol etmeye balad parasal anlamda, o da petrol fiyatlarnn artyla kendisiyle ayn izgide hareket eden Rusya'nn ekonomik imknlarn ve kabiliyetini gelitirdi. Bunun dnda da petrol gelirlerini zellikle petrol reten lkelerde toplad. Petrol reten lkeleri kresel sermayenin ierisine dhil etmemitik. Bunlar retim yapar ve retip bunlar satar, kr eder, demitik. Hlbuki kresel sermaye sadece paray kontrol eden glerdir. Bunlardan daha fazla da petrol reten lkeleri yneten devletler byk para sahibi oldular. Bunlar kresel sermayenin kontrol dnda sermayelerdir ve dorudan doruya Amerika hkmetinin ynlendirebilecei fonlar temsil etmektedirler. Bu mcadelede u andaki duruma baklrsa kresel sermaye sahip olduu gleri kaybediyor nemli lde, bunun karlnda dier taraf g kazanyor. Bu devam edecek. Burada hemen dnyadaki yiyecek fiyatlarnn artmasn da bu modelin ierisine dhil etmemiz gerekir. Esas itibariyle dnyada yiyecein ana unsurunu tekil eden tahl reten blgeler, Amerika'nn nfuz blgesi ierisindedir; buna karlk Avrupa, in ve Japonya tahl ithal eden lkelerdir. Bylece ne yapt, Amerika Birleik Devletle-ri tahl fiyatlarn arttrmak suretiyle onlar ikinci bir parasal skntnn ierisine soktu. Onlardan bir takm kaynaklar kendi tarafna ekmeye balad. nk biraz evvel, her zaman ifade ettiimiz gibi bu ticaret kresel sermayenin kontrolnde olan bir alan deildir. Peki, nihai anlamda, u anda haa ha gitmiyorlar, n plana kan ABD nezdinde ulus'devletler, hangi' si ne zaman galip gelecek? Mesela ulus'devletler galip gelecekse hu galibiyet ne zaman gerekleecek? Bu galibiyet die tarafn tamamen imha edilmesi eklinde deildir, dikkat ederseniz savalarda da sava kaybeden taraf varln srdrr ama dier tarafn kontrolne geer. Burada da durumun yle olacan syleyebiliriz, yani kresel sermaye tamamen tasfiye edilmeyecek ama byk lde etkinliini kaybedecek. Daha sonra ulus-devletlerin kontrolne girecek ve bylece de btn dnyaya egemen olan veya btn dnyada etkin olan bir kresel sermaye yerine, Rusya'nn kontrol ettii, Amerika Birleik Devletleri'nin kontrol ettii sermaye gruplar oluacak. Burada asl nemli olan Avrupa'nn durumudur. Avrupa bugne kadar kresel sermaye ile ittifak ederek, onlarn glerini yanma alarak tekrar Rusya ve Amerika'nn

karsnda gl alternatif oluturmak istiyordu. Bu ihtimal ortadan kalkyor. Neden? nk hem kresel sermayenin gc azalyor, hem de Avrupa'nn enerji kaynaklar, daha sonra da yiyeceinin nemli bir blm kar tarafn kontrolne geiyor. Yani bir yandan Rusya doalga-z, Amerika Birleik Devletleri petrol kontrol ediyor, yiyecek maddeleri de zaten Amerika'nn kontrolnde. Bylece Avrupa'nn da hareket alan da son derece daralyor. yle syleyebiliriz; Avrupa da, gemite olduu gibi Amerika Birleik Devletleri'rir kontrolnde ve etkisi altnda kalacaktr. Rusya'y evreleyen baz lkelerin de Rusya ile yakn ilikiler kurmas beklenebilir. Bu gizli blnmeden bahsediyoruz ya, ulus-devletler ve kresel sermaye eklinde, bu anlamda dnyaya yn veren byk gler bu blnmeyi ilk olarak ne zaman yaad? Mesela II. Dnya Sava dneminde Hitler'i gryoruz, ulus-devlet modelini temsil edi' yordu. Ulusalc yapy izgi olarak ortaya koyan ba* ka byle isimler var m? Efendim aslnda bu ayrm, sermaye ayrm eklinde deil ama stratejik dengeler olarak daha evvel 1960'lann ortasnda kt. Kennedy Amerika Birleik Devletleri ile Sovyetler Birlii arasnda oluan stratejik dengeyi deitirmek istedi. Yani diyordu ki o, Sovyetler Birlii kar tarafta bulunmasn, onu tasfiye edelim. Onun zerine kurmayalm bu dengeyi. Avrupa'y bir g oda haline getirelim ve dnyada Avrupa-Amerika arasnda bir denge olusun diyordu. Mesela birok kimse Kennedy'yi kimin ldrdn merak eder ama niin ldrldn merak etmez. Niin ldrld sorusunun cevab ortadadr. Ben o zamandan beri unu sylyorum. Kennedy, Avrupa'nn dnya dengelerinde bir taraf olmasn isteyen bir politikacyd. Sovyetler Birlii, byle bir deiimin farkna vardktan sonra buna raz olamayacan, gerekirse nkleer silahlarla bir atmaya girmeyi de gze alacan syledi. Ve dnya, herkesin ifade ettii gibi Kba krizi ile birlikte bir nkleer savan eiinden dnd ve uzlama urada oldu: Amerika Birleik Devletleri bu politikay gden kendi bakann tasfiye etti. "Amerika kendisi tasfiye etti" diyorsunuz, Rusya ile uzlap Amerika tasfiye etti. Yani Kennedy'yi kendi' si mi ldrd? Amerika tasfiye etti, nk Kennedy'yi Amerika dnda bir gcn ldrdne dair hibir emare yok. Buna karlk aa yukar Amerika ierisinde ve devletin de katld bir eylemde tasfiye edildii biliniyor ama ayrntlar sylenmiyor. Bence ilk atma o zaman balad. Peki, Kennedy'den sonra hangi isimleri gryoruz hu anlamda, hu tezi gl hir ekilde devam ettiren herhangi hir isim var m? Demek ki unu syyotuz; balangta bu bir sermaye atmas eklinde deil, dnya zerindeki, denge konusunda bir anlamazlktan kaynakland. Daha sonra zellikle Amerika Birleik Devletleri'nde demokrat iktidarlar zamannda kresel sermaye etkinliini arttrd. Bu da in'in dnya ekonomik piyasalarna girmesi, orada oluan sermayenin Amerika Birleik Devletlerinde deerlendirilmesi, Avrupa'daki tasarruflarn Amerika piyasalarnda deerlendirilmesi suretiyle oldu. Amerika'daki bu kresel sermayeyi kontrol eden gler, dnya zerindeki ok byk bir paray kendi kontrolleri altna aldlat ve bu sefer yeniden Rusya'nn tasfiyesi ve dengenin Avrupa ile Amerika arasnda kurulmas istikametinde bir politika izlediler. imdi olaya sadece ekonomik adan baktnzda bu mmkn grlebilir ama bir de meselenin askeri taraf vardr. Yani "Byle bir tehdit altnda kalan, kendisini tasfiye eden bir gle karlaan Sovyetler Birlii acaba sessizce bunu seyreder mi, yoksa bunu engellemek iin silahl atmay gze alr m?" sorusunu sormak lazm.

Nedir bu sorunun cevab? Bu sorunun cevab bence, Sovyetler Birlii bunu kabul et' medi. Yani yle bir strateji izledi. Dedi ki, oluan dengenin yani mevcut olan dengenin, Amerika ile Sovyetler Birlii arasndaki dengenin artk devam etmeyeceine dair Amerika Birleik Devletleri iinde kresel sermayenin ciddi bir karar-ll var. yleyse bu dengeyi bozarz ve yeni bir denge kurarz. Ve kendi istei ile Sovyetler Birlii, dardan hibir bask olmad halde ierde de onu zorlayacak bir sebep yokken komnizmi terk etti. Komnizmi terk ediini herkes Sovyetler Birliinin zlmesi olarak alglad ama bu kar taraf da zd. nk Amerika Birleik Devletleri'nin Avrupa zerindeki nfuzunun da bir gerei kalmad. Yani Rusya stratejik bir hamle yapt, kendisi dald, kar tarafn da dalmasna neden oldu. imdi btn dnya yeni bir denge peinde esas itibariyle, yeni denge nasl kurulacak, gemi denge yok. Burada unu mahede ediyoruz. Ortada byk bir atma var fakat bu atmann taraflarn kimse bilmiyor. Yani kimin kimle attn kimse ifade edemiyor. Ben bu atmann ulus-devletlerle kresel sermaye arasnda olduunu sylyorum ve bir model ileri sryorum ama buna alternatif bir model de ileri srlmyor.

Bu, o zaman Sovyetler Birlii'nin dalmasndan sonraki en gl atma veya kamplara ayrlma? Sovyetler Birlii daldktan sonra kresel sermaye bu dalmay frsat bilip Rusya zerinde ciddi bir egemenlik kurdu, Rusya'nn ekonomisini ve medyasn kontrol altna ald. Fakat Putin'in geliiyle bu iktidar tasfiye edildi, Rus devleti kuruldu. Bush'un geliiyle de Amerika ulus-devlete dn yapt. Ya da ikisi birlikte ortaklaa kresel sermaye gcn tasfiye ettiler. Bunda amaladklar ey uydu: Eer kresel sermayenin dnya zerindeki egemenliine gz yumulursa, ona herhangi hir ekilde mdahale eden olmazsa, Rusya bir sava gze alabilir, kendisini ykacak bir oluuma kar bir sava ortam yaratabilir. Ayn ekilde Amerika Birleik Devletleri iin de ulusal sermaye, kresel sermayenin kendisi ile zde olmadn ve Amerika Birleik Devletleri'nin artk egemen konumdan kacan ve ynetimi dierlerine kaptracan grd. Bundan rahatszlk duydular. Ve bylece kresel sermayeyi tasfiye etme karar her iki lke tarafndan da ayn anda benimsendi. Burada u sylenebilir; acaba Amerika Birleik Devletleri iindeki bir gle Rusya iindeki bir gcn ortaklaa hareket etmek iin bir temaslar var m? Bu ortak bir stratejinin tn mdr? Yoksa herkes kendi bana m bu mcadeleyi yrtyor? Bu konuda elimde herhangi bir belge yok ama deerlendirmelerle unu sylyorum: Benim tezim odur ki, Sovyetler Birlii de zaten komnizmden vazgeerken Amerika'daki bir g ile iliki ierisindeydi ve bu karar ortaklaa alnd. Peki, bunu sylemek, u andaki kararn da ortaklaa olduunu mu gsterir? Evet, en azndan ortaklaa olduunu dnyorum. Belli temaslar olabilir veya heyet tutarak, birbirinin hareketine bakarak kendi hareket tarzn tayin edebilir ama bu konuda bir uzlama olduunu dnyotum. Bunun iin u tarihlerden sonra diyebileceimiz bir tarih var mdr? Burada syleyeceimiz ey u: Sovyetler Birlii'nin dalmas bence bir istiare sonucu olarak yapld ise, bu itham doru ise, Amerika ile Rusya arasndaki bu birliktelik o tarihte balamtr.

28 UBAT: KMN ZAFER?

"D-8, Amerika'da oluan kresel sermayenin kar-tyd, bu nedenle Erbakan Hoca tasfiye edildi. Yani insanlarn laik veya dindar olmas bir sebep tekil etmiyordu..."

Trkiye'ye dnersek, Trkiye'deki askeri darbeler-de, 28 ubat'ta kresel sermaye ve ulus-devletlerin rol nedir? Efendim, Trkiye'de 1980'e kadar olan darbelerde kresel sermayenin henz dnya zerinde herhangi bir stnl ve varl sz konusu olmad iin etkinlii olmad. Bu esas itibariyle Avrupa ile Amerika arasndaki bir rekabetten dodu. nk Avrupa, Amerika'nn nfuz blgesinde idi ve bunu kabul etmiyordu. Yani Amerika Birleik Devletleri 11. Dnya Sava'ndan nce baat g olmayan biri, imdi gelmi tm Avrupa'y kontrol ediyordu. Buna kar Avrupa Birlii kuruldu ve esas amac da Sovyetler Birlii ve Amerika'nn stnlne kar Avrupa'da bir g oda oluturmakt. Bu amala da Trkiye zerinde, Trkiye gibi nemli bir lkede Amerikan etkinliini krmaya altlar ve balangta bana gre 1960 darbesiyle, 1971'deki 9 Mart darbesine kadar ngiltere barol oynad Trkiye'yi ele geirme konusunda. Burada tabi kresel sermaye etkilerinden sz edemeyiz. Ama 1980, kresel sermayenin yava yava ortaya kt bir dneme rast lar. Nitekim 1980 darbesinden nce Trkiye'de ne anari vard ne terr vard ve Trkiye onu bertaraf etmek iin dar-beye maruz kald, bertaraf edilmesi amacyla darbe yapld. Ama bir de bakt ki darbeden sonra Turgut Ozal iktidara geldi ve Trkiye'yi dnya ekonomisiyle btnletirmek amacyla liberal bir ekonomi politikas izlemeye balad. Bu tarih Trkiye'nin kresel sermayenin kontrol altna girmeye balad tarihtir. Zaten ondan sonra dnya zerindeki olaylar da hep birbiriyle ilikili olduu iin Sovyetler Birlii'nin dalmas da bunu takip eden gnlere rastlar. Yani bu hep birlikte olan ve birlikte cereyan eden olaylar btndr. Peki, 28 ubat'ta kimler etkin olmutur? 28 ubat'ta unu gryoruz. Trkiye'de irtica ile mcadele iddiasyla mevcut iktidar devrildi ama ondan sonra gelen iktidar da yani bugnk iktidar da inanlar itibariyle hem onun iinden kmtr, hem de ondan

farkl deildir. yleyse mesele dini davrana ynelik bir hareket deil esas itibariyle Refah Partisi ve ondan sonra gelen ayn ekildeki partilerin dnya zerindeki politikalaryla, politikalarna olan kartlktan kaynaklanyordu. Nitekim Erbakan Hoca Amerika'ya, esas itibariyle Amerika'da oluan kresel sermayeye karyd, kendisi D8'ler gibi bir blok yaratmak istiyordu. Geri bu biraz hayaliydi ama buna karlk esas itibariyle unu syleyebiliriz: G-8, Amerika'da oluan kresel sermayenin kartyd, bu nedenle Erbakan Hoca tasfiye edildi. Yani insanlarn laik veya dindar olmas bir sebep tekil etmiyordu. Gelenler ayn lde dindar olmalarna ramen kresel sermayeye ak olduklar iin byk lde desteklendiler. Peki, Sayn Erbakan, o anlamda ciddi bir tehdit arz ediyor muydu? Trkiye'nin kontrol dnya zerindeki dengelerde ok ciddi rol oynar. Ayrca Erbakan esas itibariyle sadece Trkiye'ye ynelik politikalarla megul olmuyordu. Dnya leinde bir hareketin paras gibiydi. Bu herhangi bir eyin delili deildir ama mesela o sralarda Kaddafi 'Ben onun komutanym.' demiti. Bu bir ortak hareketin balangcdr, dnya leindeki bir hareketin iareti olarak alglanabilir pekl. Dier Mslman lkelerin liderlerinin de ciddi an-lamda sempatisi vard zaten Erbakan'a... Birounun vard tabi ama buna Amerikan nfuz blgesindeki Arap lkelerini dhil edemeyiz. Onlar iin de Erbakan bir tehdit tekil ediyordu. Yani pekl o lkelerde de iktidara ynelik bir takm tavrlar alnmasna sebep olabilirdi bu slami hareket. Bu slami hareket Avrupa'ya yakn bir hareket olarak alglanabilir. u anda dnya zerindeki atmada biz ulusal gru-bun, ulus-devletlerin egemen olmaya altn gryoruz. Peki, kresel sermaye bunun karsnda nasl bir ey yapacak, yeni ata ne olacak? Yeni ata, dnya zerindeki corafyada bir takm yerleri kontrol altnda tutmak suretiyle tamamen bertaraf edilmenin nne gemek istiyor. Mesela Sovyetler Birlii'nden ayrlan Dou Avrupa lkeleri ve Trkiye zerinde kontroln kaybetmezse en azndan Dou Avrupa ve Ortadou'yu etkileyecek konumda olur. Yani Rusya ve Amerika'nn uygulamaya alt enerji stnln krar. nk Dou Avrupa'y kontrol altna ald zaman Rusya ile Dou Avrupa arasnda bir hat oluur ve Trkiye zerinden de Ortadou'yu etkileme ansna sahip olur. Avrupa Birlii'ne bak asndan, kreselcilerin def' terinde yazan Avrupa Birlii ile ulus'devletlerin def' terinde yazan AB'nin fark ne? AB'nin geleceini de bu adan nasl yorumlayabiliriz? Avrupa Birlii gemite esas itibariyle Amerika ve Rusya etkisinden kurtulmak iin Avrupa etrafnda bir g oluturmak ve bu gcn siyasi, askeri ve ekonomik adan Rusya ve Amerika'dan bamsz olmasn salamak ve onlarn Avrupa zerindeki nfuzunu krmak amacn tayotdu. Balangta da ulus-devletlerin bir araya gelmesiyle olumu bir ittifak ve btnleme abalaryd. Ancak zaman ierisinde, zellikle ingiltere'nin dhil edilmesiyle, ingiltere'nin kresel sermayenin ynetim yeri haline dnmesiyle, Avrupa Birlii zerinde kresel sermayenin etkinlii artt ve oras kresel sermayenin kontrol edecei bir alan haline gelmeye balad. Buna ilk itirazlar Fransa ve Almanya'dan geldi. Ondan sonra da kendi aralarnda ciddi uyumazlklar balad. Avrupa Birlii'nin siyasi ve askeri bir btn olmamasnn nedeni budur, kresel sermayenin etkinlii ve nfuz sahibi olmaya almasdr. O bakmdan Avrupa Birlii'nin iinde iki eilim sz konusu. Bunlardan bir tanesi ngiltere'nin nderlik ettii bir akm, bu kresel sermaye ile ittifak ve bylece bu gc de yanma alarak gerek bir byk g haline gelmek. teki strateji de ulus-devletlerin ittifak ile oluacak bir g, o da Almanya ve Fransa'nn nclk ettii bir hareket. Rusya ve Amerika ise her iki modele de kar. Yani Amerika Birleik Devletleri ve Rusya, Avrupa'nn kendi enerji kaynaklarna sahip olduu zaman, her iki gle de rekabet edebilecek bir konuma geleceini biliyor ve kendisi iin gerekten rakip bu gce izin vermek istemiyor. Bunun karsnda Amerika ve Rusya'nn yeni stratejisi ne olur? Amerika ve Rusya'nn stratejisi Avrupa'nn enerji kaynaklarn kontrol etmek. Burada da bir i blm var, doalgaz Rusya, petrol Amerika Birleik Devletleri kontrol ediyor. Bunun dnda tarm rnleri konusunda da Amerika Birleik Devletleri'nin egemenlii dnya zerinde tamdr zaten. Kresel sermayenin ve Arap sermayesinin stan-bul'da ciddi yatrmlar var, neden stanbul'u yatrm iin seiyorlar da Trkiye'deki baka bir yer deil? Bir defa bu Arap sermayesi kresel sermaye deildir, petrol gelirlerinden oluan ve kresel sermayeye alternatif olan bir yapdr esas itibariyle ve onun ekildii yerlere doru kendi gcn gtrmek istemektedir. Yani gemite biz Krfez sermayesinden veya Arap sermayesinden sz etmezdik, imdi yeni yeni balad. Burada stanbul'un merkez olarak alglanmasnn nedeni blgede Trkiye'de bir g oda oluturmaktr ve bu g odann simgesel ismi stanbul'dur. O bakmdan, mesela Merkez Bankas'n stanbul'a getirmek istiyorlar. Oysa bugn herhangi bir kiinin Merkez Bankasyla i yapmas iin eline antay alp oraya gitmesine gerek yok esas itibariyle. Ama bu simgeseldir.

Kresel sermayenin bir operasyonu mu bu? Hayr, kresel sermayeye kar bir operasyondur yani stanbul'un etrafnda bir g oluturmak, Trkiye etrafnda bir g oluturmak ve Ortadou'daki sermayeyi de buraya ekmek amacn tayor. Burada unu da hesap etmek lazm, petrol eitli alternatif modeller oluturabilir ama mr belli olan bir metadr. Bu meta ortadan kalkt zaman Arap lkeleri diye bir ey kalmaz, hibir nemi de kalmaz. Ondan sonra ne olacaktr, bugn bunun cevab aranyor esas itibariyle ve oradaki sermaye bu lkelerde yatrm yaplamayaca iin, mesela lde, petroln kt yerlerde endstri kurulamaya-ca iin o insanlar yattmlatm daha rahat yaayabilecekleri ortamlara yapyorlar. Bu biraz da gelecee yaplan yatrmdr. unu gryoruz gemite Avrupa'ya ynelen bu sermayeyi imdi Amerika Trkiye'ye ynlendiriyor ve Trkiye'nin etrafnda bir g oda oluturmak istiyor. Bu srete Merkez Bnkas'nn Ankara'da kalmas veya stanbul'da olmas neden bir farkllk olsun ki? Ankara ve stanbul iki farkl dnya grnn simgesidir. Ankara Trkiye'nin bugn izilmi snrlar iersindeki yapsnn bir simgesidir ama stanbul gemiteki tm blgeye yaylan bir gcn simgesidir. Ortadou ve Arap sermayesinin de gelmesi bir anlamda o gcn yeniden oluturulmas anlamna geliyor... Bu snrlarn deimesi deil, Avrupa da birlik olutururken snrlarn aynen muhafaza ediyor. imdi mevcut olan snrlar durur ama Trkiye burada lider konumuna geer ve etrafndaki lkeler bu g odann etrafnda toplanrlar. Bu bir modeldir ve bu modelin simgesinin stanbul olmas, hareket merkezinin stanbul olmas anlamldr. AKP KAPATMA DAVASI: NASIL BR GELECEK TASARLANIYOR?

"Tayyip Bey'in Avrupa Birlii'ne ynelik poli-tikalarnda bir geveme olduu, ona kar daha uzak davrand eklinde bir intiba ayn zamanda, kresel sermayeye kar bir tavr olarak da alglanabilir, yle algland ve ihtilaf o gnden itibaren balad..."

AK Parti kresel sermayeye zorluk kard m? Ne zaman kard da Tayyip Erdoan' ve hkmeti devirmek istiyorlar? Kresel sermaye Avrupa Birlii'ni bir g haline getirmek istedi ve Trkiye'yi de bu gcn ierisine dhil etmek istedi. Bunun en gl savunucusu da ingiltere idi. Bize kar kan zaten ngiltere deil, Fransa ve Almanya oldu. Tayyip Bey'in Avrupa Birlii'ne ynelik politikalarnda bir geveme olduu, ona kar daha uzak davrand eklinde bir intiba ayn zamanda, kresel sermayeye kar bir tavr olarak da alglanabilir, yle algland ve ihtilaf o gnden itibaren balad. Tayyip Erdoan iktidara gelir gelmez hatta iktidara gelmeden partisi seimi kazand zaman kendi babakanlna kadar olan drt-be aylk dnemde ok hzl bir ekilde Avrupa lkelerini turlamt. ikinci kez de babakan olduktan sonra turlad. ok hzl balamt, o hzn yavalamas ve geri durmas bilinli bir ey miydi? Tayyip Bey esas itibariyle Avrupa Birlii'nden kendisine ynelik mukavemeti krmak iin bu gezileri yapyordu. Yani diyordu ki, o zaman babakan olan Abdullah Gl Beyefendi kadar ben de size uygun politikalar izleyeceim, bunda herhangi bir tereddde kaplmayn ve bana engel olmayn diyordu. Ama onu da destekleyenler Abdullah Gl Bey'in politikalarna alternatif olsun diye getirdiler. Ama bu farkllk hemen ortaya kmad, beinci seneden sonra kt. Tayyip Erdoan ile Abdullah Ql arasnda byle bir gr ayrl var ise, niye Tayyip Erdoan kendisi gibi dnen bir insan deil de Abdullah Ql' an-kaya'ya kard? Abdllatif ener unu sylyordu: Tayyip Bey, Abdullah Gl' cumhurbakan setirmek istemiyor idi ve onun nne yle bir teklifle kt. "Senin cumhurbakanln bir takm krizlere neden olur, en iyisi bundan vazge ve biz de bu krizleri atlatalm" dedi. Burada devreye giren MHP oldu, MHP 367 ounluunu kendisinin katlmyla salamay taahht etti. Bunun zerine de Tayyip Bey'in herhangi bir itiraz kalmad. Yani unu syleyebiliriz, Sayn Abdullah Gl' cumhurbakan yapan Tayyip Bey'in iradesinden ziyade MHP'nin ne kmas olmutur. Peki, Tayyip Erdoan Abdullah Ql' aday gster-meden nce, yani son gnden bir gece nce Tayyip Erdoan'a gece yars bir ziyaretinin geldii ve onun ikna ettii syleniyor. Sizce bu ziyareti kimdir?

Bir bilgiye sahip deilim ama bunun mmkn olduunu dnebilirim. Yani zaten MHP'yi de buna ikna eden yine o g olmaldr. nk MHP ile Abdullah Gl arasnda ne ideolojik ne dnya gr ne de d politika yaklam asndan bir benzerlik yoktur ama buna ramen MHP, Gl'n cumhurbakan olmasnn yolunu amtr. Tayyip Erdoan kendisi gibi dnen bir insan neden aday gstermedi ya da en azndan bu isim aday olsun diye neden zorlamad o yolu? Byle bir eyi zorlasayd, Abdullah Gl'n mevcudiyetine ramen byle bir ismi ortaya karmas olumlu karlanmazd. Parti iinde, kamuoyunda olumlu karlanmazd. Yani Tayyip Bey buna mecbur kald. nk Abdullah Gl en ne kan isimlerden bir tanesi, onu bir yana brakp da gerek parti iinden gerek parti dndan birini cumhutbakan yapmas, bu artlar altnda mmkn deildi. Ancak u olsayd, yani 367 ounluu salayamyoruz onun iin farkl bir aday gsteriyorum diyebilseydi, baka birini aday yapacakt zaten, ama bu imkn MHP ortadan kaldrd. Baz lkelerde renkli devrimler yapld rejim deiiklii anlamnda, bunu da Qeorge Soros finanse etti. Trkiye'de de bu balamda Cumhuriyet mitingleri yapld. Cumhuriyet mitinglerinin de arkasnda Qeorge Soros mu vardr? Efendim George Soros'u doru analiz etmek lazmdr, bu bir kii deildir, kresel sermayenin bir temsilcisidir. Onun davranlarn, onun politikalarn kresel sermayenin davranlar ve politikalar olarak alglamak lazmdr. Bence Cumhuriyet mitinglerini deil de, AKP'nin iktidara getiriliini bir renkli devrim telakki etmek lazmdr. nk Erbakan gibi farkl bir gce dayanan, farkl bir gten yana olan kii devrilmi ve onun dnda dnyaya ak, kresel sermaye ile ibirlii yapan bir iktidar baa getirilmitir. O bakmdan esas renkli devrim diyebileceimiz devrim AKP'nin iktidara geliidir. O zaman Cumhuriyet mitinglerinin o bakmdan kresel sermaye ile bir ilgisi yok diyorsunuz, peki siyasi ve ekonomik anlamda balantl olduu bir yer var m? Hayr, bir balant gremiyorum. O zaman Trkiye'de ulusalc dediimiz imanlarn ulus-devletler veya kresel sermaye kavramyla ilgisi yok... Hayr, bu ulusalclk, dnya zerindeki ulus-devlet dediimiz kavtamlardan farkldr, hibir ilikileri de yoktur. Sleyman Demirel, kreselci midir, ulus-devletten yana mdr? Ulus-devletlerden yanadr esas itibariyle, baknz Sleyman Bey olayn analiz ettiimiz zaman unu grrz: Devrildiinde bir defa Trkiye iine kapank bir ekonomi politikas izliyotdu, d politika izliyotdu, d ticareti Trkiye'nin son derece azd. stelik Sovyetler Birlii ile de yakn ilikileri vard. Trkiye'ye byk lde yardm ediyorlard. imdi o zaman bu sorunun cevabn herkesin vermesi lazm. Amerika tatafndan getirildii iddia edilen ve Amerikanclkla itham edilen bir kii nasl oldu da Sovyetler Birlii ile bu kadar yakn iliki kurdu? Bu nemli bir ey, burada unu syleyebiliriz. Bu Amerika Birleik Devletleri ierisindeki ulusalc dediimiz gcn hogrs veya tercihiyle yaplm bir eylemdir. Yani o g Sovyetler Birlii'nin dalmasn istemiyordu ve gl olmasn istiyordu. Sovyetler Birlii dalmadan evvel de Dou Avrupa lkelerinde Sovyetler Birlii'nin nfuzu fiilen azalmt. Bunun yerine, Sovyetler Birlii'nin yanna Trkiye'yi bir destek olarak getirmek suretiyle ayn dengeyi srdrmek istediler. Fakat Trkiye'de Sleyman Demirel'in devrilmesi ve yerine kresel sermayeye yakn bir gcn gelmesi bu hesab ortadan kaldrd. Yani Sovyetler Birlii yalnzlat. Hem Dou Avtupa'y kaybetti, hem de onun yerine ikame edilmesi dnlen Trkiye'de etkili olamad. Ve bylece bu dnyadaki byk deiimin mecburi hale gelmesinin yolu ald. Sovyetler Birlii dalmadan nceki mi? nceki evet, unu syleyebilirim. ok iddial. Eer 1980 darbesi olmasayd, Sovyetler Birlii dalmayacakt. nk Sovyetler Birlii Dou Avrupa'daki etkinliini kaybetmiti ama Trkiye ile yaknlamak suretiyle dengede ok byk bir bozulma olmayacakt. Darbe olduunda ne deiti peki? Datbe olunca tabi Trkiye'yi tamamen kaybetti Sovyetler Birlii. Amerika Birleik Devletleri de etkinliini kreselcilere devretti. Darbeyle birlikte hem Sovyetler Birlii Trkiye'nin desteini kaybetti hem de Amerika'daki ulus-devleti savunan grup Trkiye'yi kaybetti... Evet, Trkiye zerindeki etkinliini kaybetti, ikisi birden dlandlar. Tamamen kresel sermaye operasyonu... Giderek kresel sermayeye doru yol almaya balad, da ald, yabanc sermaye kabul etti, Sovyetlerle olan ilikileri bitti. Sebep sonu ilikisi olarak baktmzda, 12 Eyll'n sebeplerinin hazrlayclar da kresel sermaye midir? Tabi, tabi ayn eyi syleyebilirsiniz. nk Amerika ne-den devirsin, Amerika'ya kar herhangi bir tavr yok, liberal saylyor dierlerine karlk, batc saylyor, slam'a kar olumsuz bir tavr yok, Trkiye'de

ekonomik gelime iyi, yzde elliler civarnda, borlanmyor, nesinden ikyet edecek? Ve solcularn liderliinde devrildi bu. Fakat bunu da anlayabiliriz, o dnemin solcularnn nde gelenleri sonradan kresel sermayenin bir numaral savunucusu haline geldiler. Eski solcular bugn Trkiye'nin en liberal olan kesimidir. Onlar yaptlar, sonutan da onlar faydalanm oldu-lar. Eer Trkiye'de byle bir darbe olmasayd ve sis-tem Sovyetler Birlii devam etseydi, mevcut olan sis-tem ne ynde genilerdi, ne olurdu? Yani bu durumda Amerika Birleik Devletleri ve Sovyetler Birlii arasnda olumu denge devam ederdi. Hlbuki bu denge bozuldu, nasl bozuldu? Sovyetler Birlii zayflad, Avrupa Birlii bir g haline gelmeye balad. Bu AB, her ikisinin de yani Sovyetler Birlii'ndeki ynetimin de Amerika Birleik Devletleri'nin o gne kadar var olan ve u anda ulusalc diye tarif ettiimiz gcn de aleyhine geniledi. O zaman her ikisi birletiler ve kresel sermayeye kar mcadele karar aldlar, ya da yle bir politika izlediler. nk dikkat ederseniz, o gnlerde Sleyman Demirel'in iktidarda bulunduu dnemler Sovyetler Birlii, Trkiye zerinden geerek Arap lkelerinde byk lde etki kazanyordu. Amerikanc dediimiz Sleyman Demirel buna nasl izin verdi? Sleyman Demirel banda ftr apka, kovboy apkas, zerinde dolar iaretiyle simgelenen bir kiiydi. Bunu neden yapt? Bu, dnyadaki dengelerin bir gereiydi, yani Sovyetler Birlii Dou Avrupa'daki etkisini yitirdike onun yerine baka alanlarda nfuz salamasna izin veriliyordu. Bu engellendii zaman da Sovyetler Birlii ve Amerika dengeyi darmadan ettiler. Yeni bir denge kurmaya karar verdiler. Abdllatif ener AK Parti ile bir ekilde muhali/ olduktan sonra Demirel'le grmeleri balad. Bunun bir anlam var m sizce? Bunun fazla bir anlam olduunu zannetmiyorum, tabi o cephenin faydalanabilecei bir isimdir, ona bir liderlik verilir mi bilemiyorum u anda. Grdnz gibi liderler Trkiye'de kendi projelerini hazrlayan ve bunlar uygulayan kimseler deildir, sadece hazr politikalar uygulayabilecek en iyi kiilerden seilir lider. Onun iin de onlarn grlerinden, politikalarndan ziyade karizmatik olup olmamalarna, toplumda etkili olup olmadklarna baklr, o kadar. Yani ne dnyorsun diye sormazlar, insanlar bugn byle dnp sonra baka trl dnebiliyorlar ve toplum onu kabul ediyor. Abdllatif ener'in bu anlamda bir gelecei var mdr sizce? O kadrolar iinde yer alabilir pekl ama liderlik ans iin bir ey syleyemem. nk ortam msait olduka bunu kolluyor. Daha nce cumhurbakanl iin de kollamt. imdi AKP'nin kapatlmas ya da blnmesi durumunda ortaya kacak yeni denge iin de kolluyor bunu... Kolluyor olabilirler, benim sylediim u. Bugn hibir cephede yer almam bir insan bile getirilip lider yaplabilir. nk ondan istenen ey karizmatik olmas ve toplumda arkasn srekli yenileyebilecei tiplerin bulunmas, ona bakar. Yoksa ne dnd hi nemli deildir. Baknz Trkiye'de gemite hi bir siyasi arl olmayan kiiler pekl lider olabilmitir, Sleyman Bey lider olduu zaman toplumda kimse tanmazd, toplum Tansu iller'i bilmezdi. Ama lider olabilmitir bunlar. MHP'nin son dnemde izledii politikalar bu an-lamda nasl deerlendiriyoruz, anlam nedir bu son dnem politikalarnn? Efendim, ok tutarl bir politika grmediim iin buna bir isim veremiyorum, bir yer tayin edemiyorum. 2002 seimlerinde ekonominin en dip noktasnda bir erken seime gtrd, bunun yenilgiyle bitecei kesindi. Ama buna ramen gtrd bunu nasl deerlendirebilirsiniz? Reel bir karl yok... Yok, reel bir karl yok, o bakmdan bugnk politikalarn da herhangi bir biimde deerlendiremiyorum. u istikamette veya bu istikamette hareket ederler diyemiyorum, gnn ihtiyalarna gre adeta kendisinden beklenen rolleri ifa edip gidiyor. O bakmdan unu syleyebilirim, belli roller kendisine biiliyor, o rolleri ifa etmekle snrl. Trkiye'deki bu yeni atmayla birlikte ekonomi na~ sil bir yne doru gidecek? Ekonomide evvela bir takm skntlar yaayacaz. Bu skntlar yle aklayabiliriz: Bugne kadar ekonomide egemen olan, etkin olan kresel sermayeydi. Bunun yerine yeni bir yap kuracaksanz, bu yapy yok etmeniz lazm. Yani evvela bir ykm sreci sonra bir ina sreci yaayacaz. imdi nmzdeki gnler ykm srecinin yaanaca gnlerdir. Bu ayn zamanda u manaya da gelir. Bugne kadar uygulanan, kresel sermaye kullanarak kalknma stratejisi iflas etmitit, buna gvenmeyin. Bu bertaraf edildikten sonra, itibarsz hale getirildikten sonra onun yerine yeni bir model ikame edilecektir. Bu ayn zamanda kresel sermayenin Trkiye'den tasfiye edilmesi sreci anlamna da gelir. Ama belli bir sre toplumda ciddi skntlar yarataca da aktn Ykm srecinde en ok zarar grecek olan nedir, kimlerdir?

En ok zatar grecekler her zaman marjinal kiiliklerdir yani gelirleri snrda olan, destekleri snrl olan kiiler zarar grrler. Yani diyelim ki bir takm esnaf, zaten kazanmakla kazanmamak arasnda bocalayan insanlar kaybeder. bulmakla bulamamak arasnda bocalayan insanlar da kaybederler. Onlarn ekecei ciddi bir sknt vardr, bu arada byk sermayenin bir ksmnda da ciddi iflaslarla karlarz. Sektr olarak tanmlarsak... naattan balar ve ondan sonta bankacla sirayet eder, daha sonra dier kesimlerde de bir daralmaya neden olur ve bu genelleir. Bu ne kadar uzun srecek bir skntdr? Bir-iki yl. Bu sre getiinde yava yava yeniden ykselme balar ve bu seferki ykselme Trkiye'de ok ciddi olacaktr. Trkiye ekonomik anlamda da bir kademe atlayacaktr nmzdeki srete. Ama bu skntya da katlanmas ve bunun bedelini demesi lazm. Nasl, ciddi bir ykselmeden kastnz nedir? Ykselmeden kastmz u: Trkiye blgesinin ekonomik ve siyasi adan merkezi olacaktr. Onun iin blgedeki kaynaklarn Trkiye'ye gelmesi sz konusudur. Yani yle bir rnek vereyim: Bir petrol lkesi, bir Arap lkesi yatrmn nerede yapar, eskiden batda yapyordu, imdi burada yapacaktr. Bundan sonraki srete neler yaanacak peki? Bugne kadar Gneydou'nun ekonomik yapsna tepeden baktnz zaman, Trk ekonomisiyle btnlememi olduunu grrsnz. nk kendi iinde bir ekonomik dzeni vard, daryla temas ok snrlyd. imdi lkenin dier blmleriyle ekonomik adan btnleecek, bu suretle siyasi btnleme salanacaktr. Hlbuki Trkiye'de hep siyasi btnleme n plana karld ama ekonomik, kltrel ve sosyolojik btnleme arka plana itildi, imdi bunlar yaplacak. Trkiye'de glenen ve ekonomiyi de bu anlamda ynlendirecek olan ulus'devletlerin politikalar... Bir eliki iinde deiliz, hem ulus-devletten sz ediyoruz hem de Trkiye'nin blgede daha geni bir alanda etki sahibi olacan sylyoruz. Bunlar birbiriyle elien iki kavram deildir. Burada ulus-devletle kastettiimiz ey kresel sermayenin kontrolnde olmayan glerdir. Kresel sermayenin kontrolnde deilse ulusaldr ve bunun Trkiye'deki ulusalclkla hibir ilikisi yoktur. YEN LDER PROFL: KM, NEDEN, NASIL?

"slam' dlamayan ama orduyla da atmayan, Krt kimliini kabul eden bir figr bulursanz, ki bulunabilir Trkiye'de, bu lider Trkiye'nin yeni lideri olur. Yani yle bir benzetme yapalm: Ei bartl olmayacak ama bartsn serbest brakacak, kendisi Krt olmayacak ama Krtlere kar olumsuz bir tavr sergilemeyecek, byle birisi olur..." I Kresel sermayenin lkelere vadettii eyler arasn-da demokrasi, insan haklan, zgrlkler, hayat standardnn ykselmesi gibi konulardan bahsediyoruz. Peki, bunun karsnda ulus-devletlerin vadettii eyler neler? Trkiye'de "Vatan, millet, Sakarya!" diye sloganlatrdmz hayat tarz m sadece vadedi-len, yoksa belli bir gelecek tasavvurlar var m? unu tekrar syleyelim: Burada szn ettiimiz ulus-dev-leti savunanlarla Trkiye'deki ulusalclarn benzerlikleri yok' tur. Onlar tamamen farkl. Onlarn syledii ey, devletlerin varl muhafaza edilmelidir ve eer btnlemeler olacaksa bunlar ittifaklar sistemi iinde olmaldr. Yani eskiden oldu' u gibi, "Farkl devletler birbirleri ile ittifak ierisine girerler ve bloklar olutururlar" diyorlar ve kresel sermayenin vaatlerini gerekletiremeyeceini sylyorlar. Nitekim dnya zerinde kresel sermaye egemenlii baladndan beri gelir blmnn daha adaletli deil daha kt olduunu ileri sryorlar. Bugn dnyann birok lkesinde ciddi gelir farkllklar oluuyor. Mesela yle bir rnek de verebiliriz; kresel sermaye in'i destekliyor ve onun gelimesini salyor. Bu nun sonucu ne? Bunun sonucunda ucuz in mallan dnyann her yerinde satlyor ve oradaki iilerin cretlerinin dk olmasna sebep oluyor. O halde bu, birok lkede cretlerin daha artmas ve refahn artmas sonucunu deil aslnda daha dk gelirle yaanmas sonucunu douruyor. Ve sistem aslnda smrnn dnya leinde yaylmas, fakirlik ve zenginliin aynen devam etmesi sonucunu doutur.

Nitekim son zamanlarda ii cretleri dnya leinde artmazken gelirler rekor dzeylerde artyor. Kr, rekor dzeylerde art gsteriyor ve her yerde zengin says artyor. "Mill Ekonomi" dediimiz bir ey var. Hkmetler, mesela enflasyona mdahale etmek istiyorlar, faiz oranlar ile oynuyorlar. unu syleyebilir miyiz: Kresel sermayenin uluS'devletler karsnda galip oh mas durumunda, hkmetlerin uygulad milli eko-nomik politikalarn ok fazla tesiri olmayacak. Mesela enflasyonu kontrol altna almak iin, faiz orann ykseltmek veya tam tersine faiz orann drmek gibi etkenler kresel sermayenin fonlar karsnda etkisiz kalacak... Tabi ki, dnya ekonomisi bir btn olarak alglanyor. Byle olunca zaten her lkenin kendi ekonomi politikasn izlemesi veya tespit etmesi gibi bir durum sz konusu olmayacak. Burada dikkat edilecek ey, bir eilimin ortaya kmas: Dnyada merkez bankalar zerkletiriliyor. Yani hibir lke kendi lkesinin para politikasn tayin edemiyor. Bu zerklik aslnda, uluslararas etki altnda kalmak anlamna gelir. Yani kendi lkelerinin deil, dnya finans piyasalarnn bir paras haline dnyorlar. Bu kresel sermaye asndan ciddi bir baardr. Kresel sermayecilere gre hkmetlerin dnya zerindeki rolleri ne olacak? Dnya zerindeki rolleri giderek azalacak, bu rol aslnda halkn gvenliini salamak, d gvenliini, i gvenliini salamak ve mevcut olan sistemi bozacak etkileri bertaraf etmek olarak snrlandrlyor. Bunun dnda zelletirilmeyen alanlarda altyap yatrmlarn yapmak, eitimi gerekletirmek gibi konularda grev yapabilirler. Ancak grevleri giderek azalacaktr. Sizin tezinize gre sanki yeni bir souk sava halyor. Amerika ile Rusya arka planda yeni hir sistem kuruyor. Bu sistem iinde biz Trkiye'nin roln nereye oturtmalyz veya bu sistemi kuranlar Trkiye'yi nereye oturtmak istiyorlar? Ankara, Amerika'nn payna den saha iinde mi yer alacak, Rusya'nn hkimiyet sahasnda m olacak? imdi unu gryoruz, Rusya birok alana yabanc sermayenin girmesini yasaklyor. Yani kendisi iin hayati nemi olduunu dnd yerlerde yabanc sermayenin gelmesini engelliyor ve o bir kutup haline dnyor. Fakat Rusya'nn zellii, asketi bir varlk olmasna ramen ekonomik adan Amerika Birleik Devletleri ile hibir biimde rekabet edemeyecek oluudur. Buna karlk Avrupa Birlii veya Avrupa lkeleri, Amerika Birleik Devletleri ile ekonomik alanda rekabet edebilirler ancak askeri alanda herhangi bir rekabetleri sz konusu olmaz. Ancak dnyaya kresel sermaye hkim olduu zaman zaten silahl kuvvetlerin rol de ortadan kalkacaktr. O halde ikili bir model gryoruz; ya silahl kuvvetlerin hir denge unsuru olduu Rusya-Amerika kutuplamas ya da bu askeri gcn herhangi bir anlam ifade etmedii ve dnyaya kresel sermayenin egemen olduu bir yap. Baknz, kresel sermayenin egemen olduu zaman da dnya bir btn olarak gzkmeyecektir nk het denge iki farkl gcn kar karya gelmesiyle oluur. Burada da medeniyetler aras atma senaryosu gndeme geliyor. Bat dnyas, gelimi lkeler terazinin bir kefesinde, dier lkeler de bu medeniyetleri tehdit eden kitleler olarak terazinin dier kefesinde yer alyorlar. Bu bir denge metodu. Ulus-devletler modelinde ise Rusya ve Amerika karlkl askeri glerini ortaya koyarak bir denge oluturuyorlar. Bu, Rusya ile Amerika'nn birbirlerine hasm olduklar anlamn m gelir yoksa bu denge ierisinde dier lkelerin rolnn azalmas veya hi kalmamas anlamna m gelir? Bana gre byle bir denge, Rusya ile Amerika kar karya grnseler bile dier glerin, Avrupa'nn ve Uzakdou'nun sadece ekonomiye dayanan stnlklerini bertaraf edecektir. Trkiye'nin bunun ierisindeki yeri ne olur? Benim eskiden beri sylediim u: Sovyetler Birlii henz kresel sermayenin kontrolnde olduu zamanlardan beri ayn eyi tekrar ediyorum. Rusya bir g olarak ortaya kacaktr ve Amerika ile Rusya arasnda askeri gce ve doal kaynaklar kontrole dayal ikili bir yap oluacaktr Bu ikili yapnn istinat noktas, bit tahterevalli ise, bunun dayanak noktas da Trkiye olacaktr. Yani Trkiye, bu iki g arasnda blgede bir ara g olarak dengenin srmesini ve devam etmesini salayacak bir lke olacaktr. Termite gre kresel sermaye son dnemde Avrupa Birlii'ni yanma alp bir g olmak istiyor... Burada bir aklama yapmak gerekir... Avrupa Birliinde iki kanat olutuu grlyor. Bir tanesi ngiltere'nin nderlik ettii kanat, dieri de Merkez Avrupa dediimiz Almanya ve Fransa ikilisinin kontrol ettii bir alan. ngiltere kresel sermayeyi yanna alarak dnya leinde yeniden bir g haline gelmek istiyor. Avrupa Birlii de bu gcn kontrol altnda olmas gereken bir alan. Fakat Merkez Avrupa buna itiraz ediyor, mesela bunu uradan grebiliriz. Avrupa Birlii'ne Trkiye'nin girmesini en ok destekleyen lke, ngiltere. Buna karlk Almanya ve Fransa byle bir yelii kabul etmiyorlar. En azndan u anda yle gzkyorlar. Hatta Fransa son kard bir kanunla, Trkiye'yi kastederek "Nfusu, Avrupa Birlii nfusunun %5'ini geen bir lke birlie dhil olmak isterse bu konuda referandum yapacaklarn" syledi. Bu kurala uyan tek lke de Trkiye'dir. Yani Trkiye, bizim zannettiimizin aksine btn getekleri yerine getirse bile referandum yaplabilir ve referandum yaplaca zaman da kacak sonu hayr'dr. Yani Fransa ngiltere'nin egemenliindeki bir Trkiye'nin Avrupa Birlii'ne girmesine kesinlikle kar kacan ilan ediyor.

O bakmdan bizim Avrupa diyerek bir tek taraftan, bir tek gten sz etmemiz yanl. "Biz Avrupa Birlii'ne gireceiz ama hangisine gireceiz?" sorusuna cevap vermemiz lazm. nmzdeki dnemde Avrupa Birlii'nin gelecei hakknda hir ngrde bulunabiliyor musunuz? Yani Merkezi Devletler Avrupa's m olacak, yoksa ngiltere hakikaten kresel sermayeyi yanma alp, eski deyimle ciddi hir cihan imparatorluu olabilecek mi? Belki Kralie Elizabethan ziyaretini de hu adan deerlendirebiliriz. .. Efendim, ngiltere'nin amac, btncl bir Avrupa olsa bile bu Avrupa'da kendisinin egemen ve sz sahibi olmasn istiyor esas itibari ile. Fakat byle bir birliin gereklemeyeceini, Avrupa Birlii rts altnda kendi egemenlik alann geniletmek suretiyle eski gcne kavuacan hesaplyor. Burada da diyor ki, "Ortadou'ya gitmek iin benim Trkiye zerindeki etkinliimi arttrmam lazm". Bu ziyaret de zaten o amala yaplyor. Bunun dnda talya, Polonya ve belki spanya'nn da kendi blounda yer alacan dyor ve Merkez Avrupa'y da etkisiz hale getitmek istiyor. Esas itibariyle amac bu. Ne olacak? Grdm kadaryla ngiltere, Euro blgesine de dhil olmad, kendi egemenlik ve nfuz alann geniletecek ve Avtupa Birlii bir isim olacak kalacak sadece. lerleyen yllarda Merkez Avrupa'nn etrafndaki kk devletlere ingiltere'nin ciddi mdahaleler yapmas ve o merkezden koparmas gibi hir durumla da karlaabilir miyiz? Onlarla uramaz. Burada mesele yanna ne kadar ok lke ald meselesi deildir. Mesele, "egemenlik" olarak dnld zaman dnyadaki enerji kaynaklarnn kontrol, hammaddelerin kontrol ve dierlerinin rekabetini snrlamak olarak alglanmaldr. O bakmdan Dou Avrupa'daki baz devletler kendisi iin bir yk haline gelir. Nitekim u anda Avrupa lkeleri, bu blgeyi bir yk olarak gryorlar. O bakmdan oralarda herhangi bir projesi yok. Sadece Polonya zerinde etkisini arttrmak istiyot, oraya da Rus nfuzunu snrlamak amacyla geliyor. Asl hedefi Ortadou'yu kontrol etmek, onun iin de Trkiye bir numaral hedef halinde grnyor. Tarih bilgilerimizle bu tezinizi deerlendirdiimizde akla gelen bir soru var: ngiltere yz yd nce de bizim blgemizde, Osmanl corafyasna hkim olmak istedii zaman, bu politikasn yaymak iin mesela hilafeti ele geirmek istedi. Bunun iin baz oyunlar kurdu. Pan-slamizm bu oyunun karsnda, ngiliz-

1 lere kar Alman birlikteliiyle oluturulmu bir politikayd. Bugn de ingiltere, Trkiye zerinde nfuzunu artracaksa bu amaca ulamak iin hangi arac kullanacak? ngiltere neyi vadederek Trkiye'ye gelecek veya Trkiye'deki politikaclar hangi politikay izleyerek ngiltere'nin nfuzunun artmasn salayacaklar? Efendim imdi ideolojiler belirli bir devletin tekelinde deildir. Yani unu sylemek istiyorum, slamiyet'i kontrol eden batda tek bir g yoktur. Gemite de zaten hem Almanya hem ngiltere Pan-lslamizm zerinde politikalar retmitir. Onun iin imdi Trkiye'deki Islami akmlarn glenmesi, u gcn iine yarar, bu gcn zararnadr demek son derece yanltr. Maliye Bakan Kemal Unaktan, Arap sermayesi ile ok yakndan alakadar oluyor. Bu durumun Tayyip Erdoan'n politikasndaki yeri nedir? Bu politika, maliye politikalarn ne ynde ekillendiriyor? imdi Trkiye'de maliye politikalan uygulanrken unu gryoruz: Para gelsin! nemli olan budur. "Para gelsin ve biz dardan gelen parayla Trkiye'de cari aklarmz finanse edelim". Ama bunun arkasnda siyaset de vardr. Bugne kadar Trkiye'ye gelen yabanc sermaye esas itibariyle kresel sermaye kaynaklyd ve ngiltete zerinden, Londra zerinden geliyordu. Ancak zaten kresel sermayenin gc azalyor. Amerika Birleik Devletleri petrol fiyatlann artttmak suretiyle hem Rusya'nn ekonomik gcn takviye ediyor hem de Arap lkelerinin gcn takviye ediyor. Ortadou'da petrol reten Arap lkelerinde bir sermaye oluumu salyor. Bu sermaye kresel sermayenin kontrolnde deil, bu sermaye dorudan doruya o lkelerin, o lkeler de Amerika Birleik Devletleri'nin siyasi kontrolnde. Onun iin Amerika hkmeti bir yandan kendisine hasm olan kresel sermaye-nin gcn azaltrken dier yandan da ona alternatif bir sermaye yaratyor. imdi unu gryoruz, Trkiye'ye gelen kresel sermaye miktar azald lde bu defa Ortadou lkelerinin, petrol reten lkelerin ynetimlerinin kontrol ettii, adna Krfez paras dediimiz fonlar geliyor. Bu ise siyasi adan kresel sermayeye deil Amerikan hkmetine dhildir. Byle bir dnm yayoruz. Bu yeni durum maliye politikalarn nasl ynlendiu-yor? Biraz nce siz maliye politikalaryla ilgili olarak, "ok bilinli bir ey deil, paray nereden bulabilir-se onunla iliki iine giriliyor" dediniz. Evet, bir farkllama var. Bu farkllamay sylediimiz zaman, burada herhangi bir kanad eletirmiyoruz sadece bir tespitte bulunuyoruz. Bu iki kanadn Trkiye'nin ekonomik politikas hakknda dnceleri

birbirinden farkl. Bir taraf; dnya zerinde dolaan kresel sermaye dediimiz, asl kayna in, Japonya ve benzeri lkelerin tasarruflarndan oluan fonlar dnya leinde kullanyorlar. Buna karlk Amerikan hkmeti bu sermayenin karsna petrol fiyatlarnn artndan doan fonlar koyuyor. Bu fonlarla lkeleri ynlendiriyor. imdi biz gemite kresel sermayenin etkisi altndaydk, imdi onun etkisi azalrken yerini Krfez sermayesi dolduruyor. Bu farkl bir siyasi gtr. Trkiye'de ulus-devletlerin etkisi artyorsa, bu dnceyi savunanlarn Trkiye'deki son operasyonu engelleyebilecek siyasi gleri yok mu? Sizin tezinize gre ok ciddi sonular olacak gizli bir operasyon yrtlyor Trkiye'de. Ulus-devletlerin sahip kt isimler tasfiye edilecek, kresel sermayenin politikasn takip eden yeni bir kadro ile yeni bir sre balatlacak. Ulus-devletlerin kar tedbir olarak bir planlar yok mu? Bu nasl oluyor, yani glenen ekip, nasl oluyor da siyaseten kaybetmeye raz oluyor? Baknz, zaten Trkiye zerinde ulus-devletin gcnn arttn grnce kresel sermaye byle bir operasyona gitme gerei duydu. Buna karlk ulus-devletler de phesiz bir politika belirleyecektir ama bu henz ortaya kmad. Ama ne olabileceini tahmin edebiliriz. yle dnyorum: AKP kapatlrsa ve Tayyip Bey tasfiye edilirse o zaman onun tarafn temsil eden yeni bir liderin etrafnda AKP'yi yeniden organize etmek pekl uygulanacak politikalardan birisi olabilir. O Ak Parti iindeki bu ayrmay grebilecek miyiz? Evet, ayrmay da greceiz. Yeni lider, yeni isim konusunda bugn izilmi bir profil var m sizce? Hayr, bir isim yok. Yani bu ismin kim olaca konusunda herkesten farkl dnyorum. Herkes bunu mevcut siyasi kadrolarn ierisinde aryor. Hlbuki bu siyasi kadrolar be sene evvel kimse bilmezdi, niye imdi yenisi gelmesin, yeni bir takm kimseler gelmesin.7 Dnya zerinde ok byk bir iktidar savann yaandn anlatyoruz. Byle bir iktidar savanda elinizde ordunuz olmas lazm, elinizde siyasi gcnz olmas lazm, paranz olmas lazm, bir de medya ve basna sahip olmanz lazm. Trkiye'de biz ciddi bir basn-medya sava, rol dalm gryor muyuz? Tabi ki... Baknz medyada belli gruplar, Trkiye'yi ynlendiren gruplardan bahsediyorum, balangta AKP'ye son derece yaknlard ve bu partiyi destekliyorlard. Birdenbire eletirel bir konuma getiler. Dikkat etmemiz gereken nokta u: Bu eletiriler hkmeti deil, sadece Tayyip Bey ve onun evresindeki insanlar hedef alyor. O bakmdan onlar yerlerini tayin ettiler zaten. Bakanlar Kurulu'ndaki dalm, sizin tezinize gre deerlendirdiimizde sanki bir tezat iine dyoruz. Ak Parti hkmetinde, Dileri Bakanl Ali Ba-bacan'da; Hazine, kresel sermayenin yetitirdii bir isim olan Mehmet imek'te, ileri Bakanl ise Abdullah Ql Bey'e yakn bir isim olan Beir Ata-lay da. Madem byle bir gerekle kar karyayz, kresel sermaye neden Tayyip Erdoan' devirmeye alsn? Zaten nemli koltuklar, ihtiya duyduu koltuklar kresel sermayenin politikalaryla ayn paralelde dndn iddia ettiiniz isimler alm... Grdmz kadaryla Sayn Cumhurbakanmz Abdullah Gl, dilerini ve d ekonomik ilikileri hkmetin kontrol dnda kendisi ynetiyot. Daha hareketli bir cumhurbakanna hi rastlamadk bugne kadar. Srekli olarak sanki hkmetten bamsz hareket ediyor ve d politikay kendisi tayin ediyor konumunda. Ayrca dileri bakan da zaten kendisine ok yakn bir isim, bunun dnda d ekonomik yani parasal ilikileri srdren bakan ona yakn bir isim. Yani "ileri sizin, dileri benim" der gibi bir tavr var. Tayyip Erdoan Neo-Conlarm da desteini kaybetmi olabilir mi? Olabilir, kaybetmi olabilir. Zaten Neo-Conlar da Amerikan hkmeti ierisindeki etkinliklerini kaybettiler. u anda Amerikan hkmetinde Neo-Conlarn etkisi hemen hemen hi kalmad. Ben yle dnyorum: Ulus-devletlerin temsilcileri de, kresel sermayeyi yneten gler gibi, Tayyip Bey'in tasfiyesini istemilerdir ve yine Tayyip Bey formatnda ulus-devleti bir baka ismi baa geirmek iin, bu operasyona gz yumuyorlar, mdahale etmiyorlar. Vakti gelince, yani Tayyip Bey iktidardan uzaklanca oyuna tekrar dhil olacaklar. Olabilir, yani bu yle olur: Ulus-devletiler, partinin rengini ve kimliini deitirmek istiyor olabilirler. nk bu kimlik, kendi politikalar iin uygun olmayabilir. Bu tasfiyeyi aslnda bit ftsat telakki edip kendileri de yeni bir yaplanmann ncs konumuna geebilirler. Arzu edilen kimlik, nasl bir kimlik? Bu kimlik yle olabilir: slam' dlamayan ama orduyla da atmayan, Krt kimliini kabul eden bit figr bulursanz ki bulunabilir Trkiye'de, bu lider Trkiye'nin yeni lideri olur. Yani yle bir benzetme yapalm: Ei bartl olmayacak ama bartsn serbest brakacak, kendisi Krt olmayacak ama Krtlere kar olumsuz bir tavt sergilemeyecek, byle birisi olur. Bugne kadar, iinden geldikleri siyasi gelenei dnmezsek, Ak Parti'nin ve Tayyip Erdoan'n askerle iyi ilikileri oldu, ciddi bir atma iine girmediler. yi bir diyalog, bir uzlama zemini saland ve hkmet

politikalar birok alanda askerle birlikte hareket edilerek ortaya kondu. Neden buna ramen kabul grmyorlar? Burada yandyorsunuz. Silahl kuvvetler ideolojik olarak AKP'nin din eilimleriyle badamyor. Bunun gereklemesi zaman ister. Onun iin yle bir simge olmal ki; slamc grnml ama orduyu ho gren deil, orduyla atmayan ama slam' ho gren bir isim tespit edilmeli. Gei sreci yle olacaktr. Siz her konunun Ergenekon'la ilikilendirihnesini veya tutup oraya balanmasn yanl buluyorsunuz. Kapatma davasn aanlarla Ergenekon ekibinin bir iliki iinde olduu iddia ediliyor genelde. Bu ne kadar doru? Ben byle bir iliki olduunu zannetmiyorum. Ergenekon, artk herkesin bildii ve dile getirdii gibi, Trkiye'de darbe ortamn hazrlamak iin kullanlacak bir rgtt. imdi diyorum ki, Ergenekon'un zerine bask yaplmasnn nedeni, bu defa operasyonun darbeyle deil hukuk yoluyla yaplmasna karar verilmesinden kaynaklanyor. Yani bunlar vatan kurtarc olduu iin byle bir kriz annda bir grev beklerler, onlar bask altna alrsanz bu grevi yapamaz hle gelirler. Sizin tezinize gre Ergenekon operasyonunu yapan ekip, aslnda Ergenekon'u kuran ekip. Yanl m anlyorum? Evet efendim, Ergenekon'u kuran ekip ayn zamanda operasyonu yapan ekiptir. Kuran ekip bask altna alyor, diyor ki "Operasyon bu defa darbe yoluyla yaplmayacak. Baka yol deniyoruz biz". Onun iin de herhangi bir biimde olaya mdahale etmelerini, projeyi bozmalarn engellemek iin onlar bask altna alyorlar. Olay bundan ibarettir. Peki, byk resim iinde Ergenekon'u hangi tarafta gryoruz? Ergenekon veya benzeri rgtler taraf deildir, taraflarn kulland aralardr. Yani kendi balarna bir taraf olamazlar. Biraz evvel konuurken, slam hangi tarafta diye sorduk. Her tarafta olabilir, herkes kullanabilir. nemli olan yaptklar eylemin sonucunun kime yaraddr. Bir tek ona bakacaz. Kresel sermayenin iinde Mslman birisi var m? zellikle etkin aktrlerin iinde? Evet, etkin aktrlerin iinde Mslman kiiler var. Bu teze gre oyuncular, aktrler hep bizim dmzdaki kiiler; biz hep kuklayz veya piyonuz. Biz ne zaman oyunu belirleyen kii olacaz? Oyunu belirleyen kii olmak iin ilk yaplacak i, oyunun nasl oynandn bilmektir. Trkiye siyasi tartma yapmaz esas itibariyle, ideolojik tartma yapar. deolojik tartma yapar, ideolojik nedenlerle birisine kar olur. Hlbuki kar olduu taraf belki siyaseten kendi yanndadr, belki destekledii taraf siyaseten kar taraftadr. nk batnn metodu udur: zellikle ngilizlerin metodu, siz kim olursanz olun sizin inanlarnzla uramam, ideolojinizle uramam sadece hedeflerinizi ylesine tayin ederim ki sonu benim istediim gibi olur. Biz ise ok farkl dnrz; bizden olan, bizden olmayan ideolojik kriterlere gre belirleriz ve byk hatalara deriz. Bir rnek vermek istiyorum 1980 ncesi Trkiye'de solcular, bamsz Trkiye iin mcadele ettiler ve Sleyman Demirel'i devirdiler. Hlbuki Sleyman Demirel dneminde Trkiye dnyann en bamsz lkesiydi, d ticareti son derece kkt, stelik Sovyetlerden kalknma iin yardm alyordu. Batllar Sleyman Demirel'i devirmek iin solcular kullandlar. Bu byledir yani, sonucuna bakmadan yaparsanz alet olursunuz. Buradan u sonucu karyoruz. Biz ne zaman operasyon yapacaz, ne zaman biz dnya zerinde rol oynayacaz? Dnyada proje yapan ve bunu uygulayanlarn metotlarn rendiimiz ve o metotlara benzer metotlar kullandmz zaman bunu baaracaz. deolojik ve siyas tartmada Erdoan ve Baykal ayn safta o zaman? Evet, zaten onu yazdm ben, televizyonda da syledim. "Son kertede, Cumhuriyet Halk Partisi, Erdoan' desteklemeyebilir ama o harekete destek kar mahiyette, o istikamette hareket etmektedir. Ama asla Abdullah Gl ile yan yana gelmezler" dedim. Bakn ideoloji son derece farkl, zaten bunu daha evvel de grdk, konumalarn ierisinde vardr. Deniz Baykal hi bir sebep yokken Meclis'e soktu Tayyip Bey'i. Onu ne kadar ilgilendiriyordu bunun gereklemesi. Buna bal olarak, Abdullah jl'n ankaya'ya gnderilmesini de yeniden tartmamz gerekiyor. Sayn Ql, babakan olduunda daha etkili olaca dnlerek mi cumhurbakan yapld? Yani Tayyip Erdoan ankaya'ya ksayd, Abdullah Ql ve ekibi tamamen ynetimi ele geirecek endiesi mi vard acaba? Efendim, cumhurbakanl seimleri henz yaplmyordu ve tartmalar yeni balamt, kim olacak diye. Ben Kral TV'ye ktm ve Korkut zal ile ortak bir program yaptm. Bu programda unu syledim: Tayyip Bey cumhurbakan olamaz. nk Tayyip Bey cumhurbakan olursa Abdullah Gl Bey babakan olur. Burada herkes zannediyor ki; Tayyip Bey'in cumhurbakanlnn n kesiliyor. Hayr, Abdullah Gl Bey'in babakanlnn n kesiliyor. Bunlar tartmalar yeni baladnda syledim. "Tayyip Bey asla olamaz" dedim. Korkut Bey, "Olmas lazm, hakkdr, olacaktr" dedi. Peki, bu kiilerin baars ne olacakt? yle olabilirdi: Tayyip Bey babakan olarak kalr, farkl bir cumhurbakan seilir, bu isimlere bir iki bakanlkta rol verilir. Bunun ikinci, nc kademesi var ama... kinci kademe, Tayyip Bey'in babakan kalmas, Abdullah Bey'in cumhurbakan olmasyd, oldu. nc

kademe Abdullah Gl Bey cumhurbakan olduktan sonra hkmetin de o istikamette birinin elinde olmasyd. te kapatma davas bu nedenle ald. O zaman her ey yolunda, istikametinde ilerliyor... u ana kadar her ey istikametinde gidiyor, bundan sonra ne olacan bilemeyiz. Can Paker'in evinde yemekli bir toplant dzenlendi, hasnda da ciddi bir tartma konusu oldu. Burada Babakan Tayyip Erdoan'n zel konumalar yapt- sylendi. Zannedersem kendisini iktidardan ve babakanlktan uzaklatrmak isteyenlere, yani kresel sermayeye kar bir aklamayd bu. Bu konumada, muhataplarn kna etmek iin neler sylemi olabilir Tayyip Bey? Belki, unu syledi: Ben size kar deilim, ben sizi tasfiye etmek gibi bir niyet ierisinde deilim. Belki ben olmasam yerime gelecekler size kar ok daha sert davranabilirler, gibi bir mesaj vermi olmas beklenir, benim dndm odur. ingiltere Kraliesi 2. Elizabeth'in Trkiye ziyaretini nasl deerlendiriyorsunuz? Bu resimde bir yere oturuyor olmal? ngiltere Kraliesi'nin Trkiye'yi ziyareti, mevcut olan bu yapy yani kresel sermaye etrafnda oluan yapy desteklemek ve bunu desteklediini dnyaya ilan etmekti. Ayrca, Bursa seyahatiyle de Trkiye'nin, Osmanl gibi blgedeki etkinliini arttrmasnn karsnda olmadklarn sylemek istedi. Bunu birileri pek anlamad, ya da bu ekilde yorumlama-d ancak Bursa ziyaretinden ancak bu yorum karlabilir. Bu etkili olacak m, mesaj yerini buldu mu? Zaten yaplmak istenen ey; "Trkiye blgeye hkim olsun, biz Trkiye'ye hkim olalm", forml bu. Bu forml her ikisi de kullanyor. Amerika da, ngiltere de. Her ikisi de ayn formln peindeler. ngiltere Kraliesi'nin Trkiye'ye gelii bu amaca ynelikti ve u ana kadar da baarl olmadna dair bir izlenimimiz yok. ANAYASA MAHKEMES'NN TRBAN KARARI

"Bu kararla var olan bir atma gn yzne kmtr. Byle bir karar olmasayd bile baka bir biimde ayn sorunla karlardk."

Anayasa Mahkemesi'nin, kamuoyunda "Trban Karar" diye isimlendirilen dzenlemeyi reddetmi olmas hukuk ilmine vakf kiilerce ciddi anlamda eletirildi. Mahkeme yelerinin, dzenlemeyi ekil ynnden deil esastan incelemi olmas ve Anaya-sa'daki laiklik kavramn dayanak gstererek karar almas, Mahkeme'nin

siyas bir tavr sergilediine dair tartmalara sebep oldu. Sizce bu karar, hukuk bir karar mdr, yoksa Trkiye'de yeni bir dnemin baladnn ve artk yarg iktidarnn egemen olduunun iareti midir? Anayasa Mahkemesinin trban dzenlemesi hakknda ald karar alk olduumuz ama herhangi somut bir sonu vermeyecek biimde tartlyor. Ynetimlerin benimsedii ve savunduu inan ve ideolojiler gereinden fazla nemsenmi ve bununla mcadele edilmitir. Bu tavr tmyle yanltr ve dnceler kimseyi ne tehdit eder ne de bunlarla mcadele edilir. Mcadele edilen ey rgtl gler yani devletler ya da bunlar kadar etkili olabilen oluumlardr. Kresel sermaye ne devlettir ne de rgt ama etkileri bunlarla boy.l-ebilecek dzeydedir.

Her g kendisine uygun bir ideoloji ya da inan seer. Bu seim seilen inancn doruluu anlamna gelmez. Kar olunan ey ideolojinin yanll deil onu kullanan gcn yaratt tehdittir in, komnist parti tarafndan ynetilir ve kapitalizmin bu ideolojinin dman olduuna inanlr. Oysa bu lkenin kalknmas kapitalistlerin kontrolndeki kresel sermayenin bu lkeye gelmesiyle ivme kazanm ve bugnk in yaratlmtr. Eer hasm ideoloji olsayd byle bir sre yaanmazd. Bu nedenle lkemizde laiklerle dindarlarn att iddias yanltr. deolojiler atan taraflarn niformalardr ve o niformay giyenler savar. nsanlarn bu niformalara alerji duymas ve hasm saymas anlalabilir. Ama bunlar bir elbise kadar kolay deitirilebilir ve farkl niformay giyenler arasnda ittifaklar kurulabilir. SSCB niformasn deitirmi ve bugn lkesinde neredeyse izi bile kalmamtr. in ko-mnistleriyle kresel sermayenin kapitalistleri i ie yaa-maktadt. Bu nedenle mahkemenin vetdii karar eletirmek ya da savunmak sadece yarataca siyasi sonular asndan anlam ifade eder. Halk, hakllk hakszlk tartmasyla urarken asl hedefin ne olduunu anlayamaz bile. Mahkeme yeleri toplum iinde yaarlar ve onun eilimlerinden bamsz hareket edemezler. Kimin tarafndan seilirle seilsinler, ka kii olurlarsa olsunlar verdikleri kararn toplumsal bir kartl vardr. Bu kararn tartlmasnn tek sonucu taraflarn gcn gstetmesi veya kar tarafla atmaya ya da uzlamaya giden yolun nn amasdr. Bir kararn aleyhinde ya da lehinde olmamz onu deitirecek gcnz yoksa herhangi bir sonu yaratmaz. Anayasa Mahkemesi'nin ald kararn istikrarszln nedeni olduunu sylemek yanltr. Bu kararla var olan bir atma gn yzne kmtr. Byle bir karar olmasayd bile baka bir biimde ayn sorunla karlardk. Bu tartmay bir yana brakp nmzdeki dnemde Trkiye'nin dnya zerindeki yerinin ne olmas gerektiine karar vermek ve bu amaca ynelik politikalar izlemek gerekir. Hakllk hakszlk zerine yaplan tartmalar asl sorunu gzden karmamza neden olabilir ve bu mcadelede herhangi bir rol oynamadan seyirci kalp sonuca katlanmaktan ibaret kalabiliriz.

KARUNLAR LG'NN PARA OYUNLARI

"Karunlar Ligi'nde, esrarengiz inanlarn geerli olduunu, kkleri ok eski alara kadar uzanabi' len garip ayinlerin yapldn, kara byden ilkel kurban merasimlerine kadar her trden korkun ilerin grlebildiini ve bin eit para-psikolojik deneylerin gerekletirildiini tahmin ediyo-rum..." Konuan: mer Ltfi Mete

Konumuz ulus devletler ile kresel sermaye atmas. Dnyadaki yeni sistemin, yeni dzenin bunun zerine oturaca, atan taraflarn kresel sermaye ve ulus devletleri olduu tezinden hareket ediyoruz. Kresel sermayeden kast nedir burada?

Dnyadaki byk glerin gncel gidiatn, 'kresel sermaye ile ulus devletlerin atmas' eklinde okumay ve bunu bir tez olarak takdim etmeyi ben nce Mahir Kaynak Ho-ca'da grdm. Dolaysyla sreci anlamaya alan biri olarak kresel sermaye ile ulus devlet atmasn 'benim de tezim' olarak takdim edemem. 'Kresel sermaye' deyimi de Mahir Hocann benimsedii bir kalp. Galiba burada kast edilen kudret merkezindekiler iin baka isimler de vardr. Mesela 'yatrm bankaclar' gibi... Amerika'da bunlara 'yatrm bankerleri' deniyor, Fransa'da 'zel bankac' deniyor, baka yerlerde farkl isimler veriliyor. Yani bunlar deiik adlar olan Karunlar. u veya bu sektrdeki byk iletmelerin patronlar deil, bizatihi parann patronlar. Bu nfuzu, birikmi paralaryla m salamlar? Nasl olmu da dnyaya yn verme davas gdecek kadar gl hale gelmilerdir? Bu, sadece elde edilmi ve biriktirilerek saklanm nkitle olmaz. Depolara doldurulmu altnla da olmaz herhalde. yle sanyorum ki, btn ulus devletlerin merkez bankalar zerinde ciddi etkinlikleri bulunan egemenler bunlar. Bu glerin birbiriyle balants var m peki? Bunlarn birbirleriyle balants olabilir ama bu balantnn ne ekilde gerekletiini bilemem. Daha dorusu, geree yaknlk iddias tayacak trden senaryosunu yazabilecek durumda deilim ama yaktrma yapabiliyorum tabii. Bence bunlarn birbirleriyle balantlar lesiye rekabet erevesi iinde geliir. Herhalde mafya babalarnn kendi yeralt dzenleri iin bir takm ortak kurallar koymalar gibi, kresel sermaye Firavunlarnn da aralarnda bir uzlama erevesi eklinde balantdan sz edilebilir. Rakipler arasnda bazen rekabetin tesinde kavgalar olduu gibi bunlar arasnda da dmanca atmalar yaanabilir belki. Fakat dmanca atmalar yaansa dahi bir ligin, belli bir ligin yarmaclardr bunlar. Bunlarn tek bir milliyeti olduunu da dnmyotum, tek bir dinleri olduuna da kani deilim. Kken itibariyle Hristiyanlk'tan gelmi olabilirler, Musevilik inancndan geliyor olabilirler. Fakat bugn itibariyle, masonluk kademelerinden balayarak deiik aama ve inanlara kaymlardr. Belki bu farkl inanlarn ortak noktalan da vardr ama insann olduu yerde farkllklarn gelimesi kanlmazdr. Esasen bunlarn tanrs ey-tan'dr ve eytan doas gerei tekilci deildir. Kendisinde byk g ve zel varlk deeri vehmedenlere bin trl inan telkin eder. Onlara farkl inanlar telkin eder! Bir ksm belki dolaysz biimde eytana tapyor (satanist) olabilir. Bir ksm muhakkak ruhlarn beden deitirmesine (reenkamasyon) inanmaktadr. Ksacas, ortalama meraklnn nasonik faaliyet' diyerek anlatmak istedii etkinlikler vadisinden sz ediyorum. Burada esrarengiz inanlarn geerli olduunu, kkleri ok eski alara kadar uzanabilen garip ayinlerin yapldn, kara byden ilkel kurban merasimlerine kadar her trden korkun ilerin grlebildiini ve bin eit parapsikolojik deneylerin gerekletirildiini tahmin ediyorum. Neden onlarn toplumda pek de fazla rastlanmayan trden inanlar var, dier g ve gruplardan farkl olarak? Bunlar kendilerini yar-tanr varlklar olarak grdkleri iin, her biri kendine zg bir merep seebilir veya kurabilir, keyfince yenilik yapabilir, mezhep veya yeni din ina edebilir. Tabii bunlar, ciddiye aldm kaynaklardaki blk prk verileri bir araya getirmeye alarak vardm kanaatlerdir, bilgi deildir. Bu insanlarn sapkn eylemler yaptklarn biliyoruz. Kilisede insan kurban etmek gibi -hem de grnrde st dzey Hristiyan din grevlisinin gzetiminde- ayinler yapabildiklerine dair inkr edilmesi g iddialar vardr. Bunlarn bir ksmnn belgelendiini dnyorum. Her zaman belge, gerek belge olmayabilir ama bu trden vakalara dair bir takm szmalar bana mahkeme kararlarndan bile daha gvenli grnebilmektedir. Nasl m oluyor? Mesela biri kyor anlatyor bunlar. Vaktiyle bu aalk arkn maalarndan olmu, ktye kullanlm bahtsz bir kadn anlatyor. Bu iddialar mahkemelere kadar intikal edebiliyor. Byle pek ok vaka var. Baz szmalar olabiliyor. Sapkn bir takm inan ve akmlar bu insanlara bir yerde deiyor! st katmanlardaki yneticilerin nasl kuklalatrldn anlatan baz kitaplar, geride grnmeyen bir korkun sapknlar etesinin varlna inanmay kanlmaz hale getiriyor. O yzden, bunlarn klasik anlamda kedileri filan ldren, eytana tapc zavall genler gibi grlmemesi gerektiini belirtmeliyim. Bu vadide, eytana tapc veya ruhlarn beden deitirmesine inanm yahut her ikisine birden iman etmi nice kresel oyunculuk unsuru bilim, sanat ve siyaset adamlar vardr. Nereden mi biliyorum? Baz kitaplar, bu gizli lemi bir yere kadar gzler nne sermeyi baarabilmitir ki, onlarn basklar kolay kolay yaplamaz. Yaplsa bile tez zamanda ortalktan kaldrlr. Bazen bu yaynlar datmakta srar edenler, bedelini canlaryla deyebilirler. Baz kitaplar da, daha st dzey merakllarn bakma sunmak zere bu eytan oyuncaklarnn vadisini kapal bir biimde anlatrlar. Bu kl-ttn en derin hazinesini Umberto Eco'nun roman Foucault Sarkac'nda grrz. O roman aslnda dnn ve bugnn karanlk dehlizlerine yaplan bir yolculuktur.

Tm bu anlattklarnzn aklamasn barndryor mu bu eser? ok derin bir alma o. Yani roman denemeyecek kadar yksek bir akademik birikim ve emek rn. Bilim deeri stn ama tarih denemeyecek kadar da kurgu bir rn. unun iin sylyorum: Dnyada eytani ilerin kimlerin elinden ktn, kimlerin gdmnde olduunu anlamaya alanlar, kafalarnda bu konularla ilgili mizansenler olumasn istiyorlarsa en deerli kaynak kitaplardan biri Foucault Sarka-c'dr. Daha baka kaynaklar da var ama referanslar verme ihtiyac duyuyor deilim. nanlarm, kanaatlerimi, phelerimi paylamaya alyorum. Tabii ki gizlilie ok nem veren bu eytan oyuncaklarnn btn ileri aa km olamaz. Bu ikisinin yolu nerede kesimitir peki? Kresel sermaye ya da sizin deyiminizle Karunlar Ligi'yle bu klt inanlarn yolu nerede kesimitir? Bunun ge-misine bakarsak, tarihini nereye kadar gtrebiliriz? Herhalde kresel sermaye ile ulus devlet atmasn soruyorsunuz. Yani bu atmann kar taraflar ne zaman ve nerede kar karya gelmeye balamlardr? Bilindii gibi yeryznde insanolu var olal beri eytan da vatdr. Byle inanyor, byle gryor, ktln senaryosunu byle 'tasanla' nlabiUr' buluyorum. Bu tabii ki, benim mistik inanmla balantl bir bak asdr. eytan belki insandan nce vardr ama dnyada insanla beraberdir. Ve ona her trl ktl de telkin eden tabii ki, insann iindeki nefsiyle beraber fenalklar baskn karmaya alan eytandr. Ancak bu devirde eytani gler ok parlak bir baar salam grnyor. eytani glerin neredeyse rahmani g gibi algland bir sreteyiz. Nasl oluyor bu? Dnyaya iyilik getiren insanlar, parann sahipleri, yatrm yapacak kiilere kaynak salyorlar, bylece isizlere i imknlar alyor ve refah geliyor! Liberalizm, kresel sermaye, yabanc sermaye mbarek bir eydir bugn iin. Marka da kutsal bir eydir! Mslman toplumlara da bunu telkin ediyoruz. 'Aman marka yaratn, yani insanlar soymak iin nl hortum kelepeleri retin' diyoruz. Marka nedir? Marka, insanlarn birikimlerini ellerinden almak iin gelitirilmi putlardr, yalanc tanrcklardr. ada put, markadr. Bunlar yaratmann ok makbul ve mbarek olduunu pek ok Mslman'a bile kabul ettirebilmiiz bugn. Kapitalizmin geldii bu aamada Fukuyamann dedii bir anlamda doru. O, 'tarihin sonu' diyor ama bana sorarsanz tarihin sonu deil ama eer stesinden gelemezsek insanln sonu olacak Liberalizm. Bu kresel sermaye denen Karunlar etesinin ne zaman var olduuna gelince: Herhalde byk lde masonluun glenmesiyle dnya apmda gce ulamaya balam olmallar. Dnyann her yerinde birbirleriyle balantl bir g birlii ve ibirlii a rmeyi baardlar. Benim amdan esas terim; 'eytann ordular' terimidir. Bu ordular, para ordular olabilirler, bildiiniz klasik tankl toplu ordular da olabilir. Nerede, hangi toprakta haksz kazan elde etmek veya stnlk salamak iin yaplan sava varsa, orada eytann ordular vardr. Nerede mazluma zarar verecek bir atma tr varsa orada eytann ordusunun sava vardr. Bunun baka bir aklamas yok. O yzden kresel sermaye denen Karunlar etesinin bilhassa masonluun dnya apnda rgtlenmesiy-le byk alakas olduunu dnyorum. Masonluk, kresel sermayeye veya karunlar liginin menfaatlerine nasl bir katkda bulunuyor? Belki de bildiimiz masonluk, artk yar gizli veya yar ak diyebileceimiz yaplanmasyla, daha geride ve daha gizli bir eytani rgtlenmenin paravan da olabilir. Her ey burada bitiyor deildir. Yani 'Her mason mutlaka ok tehlikelidir' anlamna da gelmiyor bu. 'Her mason dorudan doruya eytann tetikisidir' anlamna da gelmez elbette. Fakat bu rgtlenme ile milletler ve dinler st kresel bir ebeke oluturma yntemi gelitirilmitir. Bu ebeke oklarnn zannettii gibi sadece Israiloullarna hizmet eder grnyor olabilir. Fakat zaten onlarca peygambere isyan etmi, srailoulla-r'nn baz kollar, baz kabileleri ve onlarn bugnk devamlar eytann en yakn ibirlikisi olabilirler. Tabii, bu demek deildir ki, sadece Yahudi tezghdr. Hayr, bu sylem 'Btn Yahudiler bu fitnenin ortadr' anlamna da gelmez! Mahir Kaynak hoca gibi ben de bu iin etnik veya dini bir rgtlenme olduunu sanmyorum. Bu, daha ok crm ileyerek varlabilecek eytani bir makam olsa gerek. Nasl yani? yle mesel: 'Ka tane insan ldrttn?' '200 bin tane insan ldttmmdr.' 'Ha, iyi, yleyse sen ok st dzey bir eytan komutansn...' ok gln gelebilir ama ben bu benzetmeyi ciddiyetle gelitirdiime inanyorum... Crm ileyerek veya ktlk yaparak ykselmede en son dayanak noktas nedir peki? Bu gnah vadisinde ktlk stne yatmayla derece elde edilir. Yani bir bebei merasimle katletmek, 8 yanda bir ocuu, kilisede yaplacak byle sapkn ayin esnasnda kurban etmek gibi korkun crmlerle derece kazanlr. Nasl ki rahmani ykseli gzelliklerle, iyiliklerle, bakalarna yaplan yardmlarla, ihsanlarla, ikramlarla, cmertlikle salanr ise; eytani ykseli de ktlklerle, cinayetlerle, crmlerle, gnahlarla ve bakalarna yaplan eziyetlerle salanr. Bunlarn birbirleriyle yollarnn nasl kesitiine gelelim. Bunu nasl yorumlamak gerektii konusunda teredddm var. Herhalde bu gcn karsnda eytann bir baka ubesi de bulunabilir. Kresel sermaye bir yerle atyor. Oras elbette gzelliin ve Hakkn ubesi deildir. Savat ordu da Hakkn ordusu deildir.

atmann bugnk grnts nedir? ok somut cephe izgileri gsteremem ama mesel kresel sermaye ile petrol etesi arasnda bir atma olduu muhakkak grnyor. Denecek ki, petrol etesi, kresel sermaye denen Karunlar etesinden daha m az zalimdir? Hi sanmyorum. Bu yzden, dnyada egemen olma yarn srdren bu karmak, lanetli glerden birinin brnden iyi olduu mukayesesini yapmak mmkn ve gerekli deildir. O tek bit millettir, o Allah'la savaanlarn milletidir, hangi milletten olursa olsun. Her yerden; her cemaatten, her camiadan, her kavimden insanlar eytann ordularnda u veya bu grevleri alm olabilirler. Onlarda vahdet, bitlik olmamas zorunludur. tiraf edeyim ki; bu atmann nereden baladn, nereye gittiini tam olarak kestiremem... Hikyeyi, dnya zerinde olup bitenlere bakarak okumaya alanlar ancak salkl tahmin yapabilirler. Mesela; Amerikan ulus devlet gleri ve kresel sermaye arasnda bir atma olduu grnde srar ediyor Mahir hoca... Onlarn birbiriyle atmas, kanaatimce onlardan sadece birinin batl ve kt olduu anlamna gelmez, ikisinin de er g olduu anlamna gelir. Fakat lkenizin veya blgenizin atlarma gre iki er gten biti size daha az kt gelebilir, birini brne tercih etmek durumunda kalabilirsiniz. nce daha kt olann kaybetmesini, sonra tekisiyle ba etmeye almay yeleyebilitsiniz. O yzden bugn geldiimiz nokta itibariyle byle atmann varlna hkmedebiliyorum. 11 Eyll ile birlikte dnyada yeniden byk kutuplat aras g dengesi oluacak gibi grnyor. Neden byle? nk artk sadece 'uluslararas terr' diye tanmlanan bir dmana gre 'teki' algsn dayatp, kresel oyun kurmak imknsz. Sadece Ortadou'dan veya Uzakdou'dan birka 'haydut devlet' belirleyerek kendi kamuoyunuzu yksek savunma harcamalarna ikna edemezsiniz. 'Uluslararas terr' gibi soyut denebilecek bir dman yeterli 'kt g' ve yeterli 'teki' olarak tanmlayarak lkenizi yksek bir hedefe doru ynlendirip ynetemezsiniz. Yani ok kutuplu dnya gelecei daha makul gr' nyor ya da olas grnyor size... Bana yle geliyor. En azndan Amerikan sisteminin bunu yaatamayacam herkes grmtr. Yani uluslararas terrizmin -o ne demekse- Amerikan halkn sonsuza kadar veya belirsiz bir sre korkutmaya yetecek bir dman olmad anlalmtr. Amerikan halk bile byle yalanc bir dmana kilitlenecek kadar aptalca davranamaz uzun sre... yleyse gl bir dman lazm... Peki, bu hangi g? in mi, Rusya m? Rusya olacak bu. Yeni bir tahterevalli balayacak belki... Tahminimce eski Souk Sava gibi ok buzlu bir gerilim olmayacak, scak sava da olmayacak. Herhalde daha serin bir savaa dnecek bu; ne souk, ne scak, serin bir sava. Bu da yetecek Amerika'nn kamuoyuna. Amerikan kamuoyu buna neden ihtiya duyuyor? Dnya dzeninin birinci belirleyeni olabilmek iin en yksek teknolojiye ve en gl orduya sahip olmak art... Bu zorunluluu kreselleme denen dalgann ortadan kaldrmas mmkn deildi zaten. Nitekim dnyay kresel bir kye evirip sadece mali arklar zerinden ynetme hlyas kmtr. Dnya dzeninin birinci belirleyeni olmak iin en iyi paraya ve en iyi ekonomiye sahip bulunmaktan nce en gl ordu ve en yksek teknoloj i gerekir. phesiz en ileri tekno-loji ve en gl orduya sahip olmak iin ekonominizin de ok salam olmas icap eder. Ancak ekonomi, ordu ve teknoloji birbirlerini besleyip gelitirmedii srece dnyann birincil belirleyen gc olamazsnz. En gl ordu sizde ise gider, bakasnn parasn ve maln alrsnz zaten. Bunun iin ABD teknolojik adan en stn olma zorunluluunu temel hareket noktas sayacaktr. En ileri teknoloji iin de arlkl olarak askeri alanda yksek yatrmlar yapabilmeniz arttr. Bu apta yatrmlar kongreden geirebilmek, halka anlatabilmek, gerektii zaman vergileri ykseltebilmek iin byk bir tehditten sz etmeniz lazm. Halka ok byk ve gl bir dman, denk bir hasm odak gstermeniz lazm ki; silahlanmaya byk kaynaklar ayrmanz mmkn olsun. Silahlanmaya ayracanz byk kaynaklar, ordunuzu glendirirken teknolojinizi de srekli yenileyip gelitirmenizi salayacaktr. imdiye kadar olan budur. ABD'nin baard byk teknolojik atlmlarn arkasnda ordu iin ayrlan muazzam kaynaklar vardr. KAPTALZM MASKE DETRYOR

"Bu ideoloji, kle olduklarn hissettirmeden milyarlarca insan hir avu Kresel Karun iin kleletirmektir. Esasen buna ideoloji deil, eytann dini demek gerekir. Klasik kapitalizmin bugnk uzantlar veya uluslararas kapitalizmin devleri de, Kresel Karunlar dediim bu 'Para Tanrlar' iin peygamber grevi grrler..."

1 Bu sermaye kavgasnn kkn, paray elinde bulunduran kesimin adna ne derseniz deyin, insanlk tarihinin balangcna dayandrabiliriz dediniz. Ha-bil'le Kabil'den itibaren balamtr diyebilir miyiz? Habil ile Kabil arasndaki kavga, bir anlamda rahmani olan ile eytani olan arasndaki atmadr. Nankrlk ile krann savadr. Bu bir anlamda yine de Musa ile Karun kavgasdr. O alardaki kadar yaln ve basit deil, bu sefer ok daha karmak bir atma, kavga yayoruz. Bunun iersinde maddi olan ile manevi olan ayn derecede birbirine karyor. Parapsikoloji dediimiz, karanlk bilgiler alann, bu gizli gler ve gizli rgtlenmeler kullanyorlar. Tabii ki biz i dnyalarnda neler dndn btn plaklyla bilmiyoruz ama bir takm uluslararas karanlk rgtlenmeler, ok sekin adamlarn katld bu dzenekler kendi aralarnda yle ok ahenkli yap da oluturamazlar. nsanln zaten selameti de bunlarn ittifak edememelerine, yani btn kt glerin birleememelerine baldr. er glerin aralarndaki ahenksizlik sayesinde iyilii ktle tercih edenler bir para yol buluyor. Bugnn senaryosuna gre bunlar galip grnrler. Fakat bunlar Allah'a ramen galip deillerdir. Allah iinin galibidir... Bu lem, bu varlk, bu hayat Allah'n iidir. Bu lemde olanlar Allah'n ngrmedii, engellemek istedii halde baaramad iler deillerdir. Bu gidiatta O'nun ne murad ettiini ve neleri ngrdn bilmediimiz iin ynmzn nereye doru olduundan emin deiliz. Dnyann sonuna doru mu yaklayoruz, yaklayorsak ne kadar yaklayoruz, mehul... Bir takm gstergelere bakarak en sona yaklatmz tahmin etsek de kyamet iin takvim veremeyeceimize gre bu yaygn ktlkler karsnda karamsarla kaplamayz. Kresel sermaye kapitalizm kaynakldr normalde. Bunu aarsak nedir bunun dayand temeller? Kresel sermayenin kapitalizmden fark olmas lazm... Karunlar etesi, bildiimiz trden giriimciler, iadamlar deiller. Yani bunlar ii altrmazlar. Deerli gayrimenkulle-ri satn aldklar olur. zellikle iflas eden yerlerden ucuza, kelepir gayrimenkul alrlar, onu da ellerinde tutmak iin deil fiyatlar ykseldii zaman satmak iin kapatrlar. Vatansz ol-duklarmdan sadece tanabilir deerleri ellerinde tutmaya gayret ederler. Bu yzden irketlerini, varlklarn bir lkeden bir lkeye gtrmeleri zel uaktan inme zahmetine katlanmaktan baka bir ey deildir. Aslnda bu ok krlgan da bir yap olsa gerektir. nsanlk bunlar tanmad iin dnyay soymaya devam edebiliyorlar. Hani bilsek ki, filan kii veya filan ete btn htszlk mekanizmalarn kurmu, insanlara rn ve hizmet diye gelen her eyin kat kat fahi fiyatla satlmasn gerektiren dzenei oluturmutut, gidip onlar etkisiz hale getirir maliyetleri drrsnz. Btn bu yksek maliyetler, yani dnyadaki her eyin gittike daha pahal hale gelmesi, kresel sistem, herkesin bir avu efendiye kle olarak almasn dzenlemek zere rgtlenmesinin kanlmaz ve ngrlm sonucudur. Mesel; bir mal rettiinizde veya pazarlayacanz zaman mutlaka reklm yapmak zorundastnz. Bir maln reklmnn yaplyor olmas onun maliyetinin en az iki kat artmas demektir. Reklm sektrn oluturmanz lazm ki bu sektr sayesinde ideolojinizi de tayabilesiniz. deolojiniz nedir? nsanlar sadece reyen, reten ve tketen birer makineye dntrmektir. Bu, evrende insan eliyle tasarlanabilecek en mkemmel kledir. Bu klelerin kleliinin srdrlmesi iin dnyaya yayacamz ideolojiyi finanse edecek kayna oluturmalsnz. Mesela ben bu ay iiyorum deil mi? Ya da bu sigaray iiyorum yahut bu fincan kullanyorum. Ben bir kere bunu tketmeliyim ama iyi bir kle olmam iin bu kadar yetmez. Tketirken buna dediim parayla Karunlar etesine srekli kazan salamalym. Ayn zamanda bunun bana sunulmas iin hazrlanan reklm maliyetiyle ve fazlasyla demeliyim. Bu fincana konan reklmn payyla adamlar televizyonlar, radyolar, gazeteleri besleyip bana kfretsinler. Benim dnya grm deitirsinler ki; ben her eyimle srekli kle olarak efendime alaym. Dzen budur, kapitalizm byle bir bulutur. Bu insani bir deha rn deil, eytann buluudur. Baka bir ey olamaz yani. Marka budur, marka insanlara bir put olarak, tapnlacak nesne olarak verilir ama tekrar tekrar tkettirilir. O markalar zerinden lgn tketim dalgalaryla oluacak olan reklm geliri, klelerin kleliini srdrecek ideolojik zehrin parasn salar. Her ey kresel Karunlar etesine alr. Kapitalistlerden fark nedir bunlarn? Klasik anlamda kapitalistseniz mesela fabrikanz vardr retirsiniz, satarsnz, tekrar yatrm yaparsnz veya bunu bytrsnz, baka yere satarsnz. Baka yatrmlar da yapabilirsiniz. Bu nihayet herhangi bir esnafn, bir ayakkab reticisinin veyahut kak imalatsnn rettiklerinden sadece lek olarak farkl bir itir, mahiyet olarak farkl deil. Biri kk apl bir retimdir; orada tzel veya gerek kii bizzat kendi emeini deerlendiriyordur. br ise baka insanlarn emeini de deerlendiren, seri retim yapan, dolaysyla yk ve sorumluluu daha da byyen tzel veya gerek kiidir. Bildiimiz serbest piyasa ekonomisidir bu. 'Kapitalizm' de, 'Serbest Piyasa Ekonomisi' de esasen bir anlamda ideolojik adlardr. Grnen veya grnmeyen hkmetler bir ekilde bu 'serbest' piyasay ynlendirirler. Bir de bu serbest piyasada kullanlan iletme sermayesi var ki aslnda 'kresel sermaye' denen etenin mayas buradan tuttutulur. Faiz ark balar ve parann para kazanmas kresel bir dzenee dnr. Bylece kredi kullanan iletmelerin dedikleri faizler, kresel finans sistemini oluturan evrelerin gcn,

parasn, kaynan, varln arttrmaktadif. Bu sistem ayn zamanda da bir ideolojiyi yaymaktadr. Bu ideoloji, kle olduklarn hissettitmeden milyarlarca insan bir avu Kresel Karun iin kleletirmektir. Esasen buna ideoloji deil, eytann dini demek gerekir. Klasik kapitalizmin bugnk uzantlan veya uluslararas kapitalizmin devleri de, Kresel Karunlar dediim bu 'Para Tanrlar' iin peygamber grevi grrler. Bu para sahipleri arasnda Yahudilerin arl nedir? Bilmiyorum. Belki bunlarn byk bir ksm Ortadou kkenli Yahudi'dir, belki bir ksm da Hazar bakiyesi olan Yahu-dilerdir... Dorusu kresel sermayeyi katksz Siyonist bir rgtlenme olarak dndm syleyemem. Zira bu rgtlenmeyi, Siyonizm'in ierebilecei oranda tek tanrc Yahudi inann aan ve zorlayan, daha st dzey bir eytani tasarnn uzants olarak grebiliriz. Ancak Siyonizm diye bir tasar varsa ve bu tasar kresel lekli ise, muhtemeldir ki o, eytann asl davasnn alt tasarlarndan biridir sadece. Kresel Karunlar, Siyonizm'i de kullanyor olabilirler. Niye olmasn ki? Siyasal slm' kullanabiliyor, lml slam' kullanabiliyor, yeri geldiinde Maocuyu kullanyor. Sonunda btn kt ve kara glerin eytan tatafndan kullanlp iletilmesinde yadrganacak bir boyut grmem. Yoksa yeryznde herhangi bir beeri irade, bylesine i ie gemi karmak sistemleri yaratp sadece ktl yaymaya hizmet edecek ekilde kullanacak, bazen iyi grnmde bile ortaya karak perde arkasndan melanetler yrtecek ap ve gte olamaz! Bunu ancak eytan dzenleyebilir ve rgtleyebilir. eytan da bunlar tabii ki Allah'n klli senaryosu iinde bir blm olarak yapar. Niye olur, neden byle olur, Allah bilir. Benim, deil kinatta, u dnyacmzda ve gzmzn nnde olup bitenleri bile mutlaka anlayabileceim diye bir bbrlenmem yok. Salt akln ileterek olan biten her eyi anlamaya alanlarn da byle bir idrake ulaabileceklerini sanmam. u an iin benim zetleyebildiim budur. imdi, Yahudiler bu iin neresinde? Tabii ki Yahudiler, dnyada ciddi anlamda byk bir sermaye ykne sahiptirler. Pek ok lkede rgtlenmilerdir. Belki de dnyann btn lkeletinde Yahudilik merkezli bir rgtlenme vardr. Bu rgtlenme, MOSSAD'n herhangi bir hcresi de olabilir, masum bir havra da... Yahudiler her zaman iyi rgtlenmeleriy-le bilinirler. Dank grndkleri yerlerde bile aralarnda sk bir dayanma olmas kimseyi artmaz. Ayrca srail'in gizli eli de ok etkindir. Dnyada 16 bin tane hcre evi bulunan bir gizli servisten, yani MOSSAD'n kullanmna sunulan potansiyelden sz ediyoruz. stelik, srail ve Yahudilik iin herhangi bir olaanst hal doduunda bu hcre evlerin says bir rpda 32 bine kyor. Ekonomik rgtlenmeleri itibariyle de son derece gller. Trkiye'de hangi iktidar olursa olsun, sa, sol veya kk-tendinci Yahudi dman; fark etmez, her zaman iyi ilikiler gelitirmenin bir yolunu bulurlar. Bu biraz da, 3 bin yl boyunca snt aznlklar olarak yaama durumunda kalmann gelitirdii bir dinamiktir. Dolaysyla Yahudiler dnyada her durumda en nemli milletlerden biri olagelmilerdir. En nemli millet diye tanmlayamam ama zeki, etkin, gl bireyler bakmndan her zaman ok zengin olduklar tartma gttmez. Fakat bugnk dnya dzeni tek bana Yahudi buluu da olamaz. Burada eytani bir zek var. Nedir bu dzenin z? Bence bu dzenin z, bencillii yceltmesidir. Dnyada bugn geerli bulunan dzenin bencillik zerine kurulmu olmasdr temel sorun. nsanlarn bencilliini zgr brakan, hatta tevik eden, bununla da kalmayp bencillet atasmdaki atmay en verimli enerji olarak ortaya karan bir sistemdir bu. nsanlarn birey olarak atmalarndan ve bencilliin krklenmesinden sistem olarak nasl bir sistem ortaya kyor? Biz buna eskiden sadece 'Kapitalizm' diyorduk, sonra 'Yeni liberalizm' demeye baladk. Daha sonra da 'Kreselleme' deyimi ne kt. Dn bunun ad Kolonicilik idi. Sonra Em-peryalim, sonra Kapitalizm, sonra Uluslararas Kapitalizm, sonra Liberalizm, sonra Yeni Liberalizm oldu... imdiki durakta da ismi 'Kreselleme'. Balangta talandan yola ktk, nce talan vard nk. Sra bu: Yamaclk, Kolonicilik, Smrgecilik, Uluslararas Kapitalizm, Liberalizm, Yeni Liberalizm, Kreselleme... yle bir bakalm: Bu kadar byk bir kitleyi, yedi milyara yakn insan bir merkezden ynetmek gibi bir vehim ancak eytani bir kuruntu olabilir. Btn dnyaya tek elden hkmetme sevdasdr bu. Denebilir ki cihan hkimi olmak, cihangirlik gibi lkleriyle Trkler de byle vehmin peine taklm aptallar veya hayal-perestlet mi idiler? Eer byle dnyor, dnyay tek merkezden idare edebileceklerine inanyor idiyseler aptal olmalar gerekir. Her yerdeki cihangirlik tutkusu iin geerlidir bu aptallk ihtimali... Sezar da byledir, skender de... Fakat Fatih veya Kanuni de byle midir? Bence deildir. Osmanl'nn devlet veya imparatorluk anlay byle deil miydi?. Yani hkmranlk srdkleri alanlar tek bir merkezden ynetmek istememiler midir?

Osmanl'nn cihangirlii salt fetih ve hkmetme tutkusuyla aklanamaz. Osmanl'nn yaylmacl, kendisinden nceki ve kendisiyle ada olan btn imparatorluklardan daha insanidir. Osmanl ne yapmtr? Baka bir uygulama denemitir. Yani kendinden nceki imparatorluklardan farkl bir uygulamaya gitmitir. Osmanl, fethettii yerleri, orann sekin sakinleriyle birlikte idare etmeye almtr. Ayrca fethettii lkelerdeki toplumlar dntrmeye yeltenmedi, kklerinden koparmaya kalkmad. Evet, onlatdan farkl bir vergi ald. Fakat bu o an artlan iinde hayli ileri bir genel gvenlik ve bar tasarsdr. Osmanl, fethettii lkeleri kendi gvenlik emsiyesine almak suretiyle baka glerin saldrlarndan korumaktadr. Bunun da o devirdeki bedeli, talan andakinden biraz daha kibarlatrlm adyla ganimettir, dzenli vergidir. O ada balang msveddesi niteliinde olan uluslararas hukuk erevesi iinde ganimet gayrimeru deildir. Malup edilen dmandan esir almak vardr. Kadnlarn, kzlarn cariye edinmek vardr, alnanlar kle pazarnda satmak vardr. Bunlar bugn baktmz zaman ahlak d grnen ama o gnn devletleraras uygulamalarnda meru kabul edilen uygulamalardr. imdi bir de mukayese iin Osmanl'dan sonra da devam eden imparatorluklara bir bakalm: Tunus'ta sokaktaki Bedevilerin pek ou Franszca konumaktadr. Arapa sorduunuz soruya anlad halde Franszca cevap vermektedit. Ayn topraklar bir zamanlar Osmanl imparatorluunun bir paras olduu halde hibir zaman orann sokaklarnda Arapadan daha ok Trke konuulmamtr. Dahas, oralarda aslen Trk olanlarn bile Trkesi kalmam, onlar da Bedeviler gibi Fransz dilinin esiri haline gelmilerdir. ngiltere'nin Avus-tralya'smdaki yerlilere baksak ayn durumu grrz. Bir de Rusya mparatorluu'na bakalm. Adn Sovyetler diye deitirdikten sonra ve nce, bu imparatorluk srekli btn tebaasn Ruslatrmaya alm ve byk lde baar elde etmitir. Bir kere Ruslar btn fethettikleri Trk blgelerinde en nce temel kentleri Ruslatrmaya balamlardr. Mesela Kazak blgesinde, merkezden Ruslatrmaya balamak suretiyle ie girimilerdir. nce Alma Ata'y yzde 75-80 orannda Rus nfusla kontrol altna almlardr. Krgzistan'n bakenti Bikek'te de yzde 80 orannda Rus nfus iskn edilmitir. Baku biraz daha dk de olsa ayn Ruslatrma tasarsna dhil edilmitir. Bugn artk btn bu Trk diyarlarnda ana dil neredeyse Rusa olmutur. Tabii bunu yapabilmek iin nce her Trk blgesine ayr alfabeler dayatmlardr. Sanki ok farkl diller konuuyorlarm gibi otuz tane ayr alfabe gelitirerek Trklerin birbirleriyle akrabalk duygularnn kkn kazmak iin en temel hamleyi yapmlardr. Bunun nasl bir zulm olduunu anlatabilmek iin Araplarn durumuna bakalm: Bugn Tunus'taki, Fas'taki Arap'la, Irak'taki bir Arap birbirinin konutuu dili anlamaz. Ama yaz dilleri ve alfabeleri ayndr. Ayn durum Trk dnyasnda bir lde vardr. Mesel Azeri ile Krgz birbirini anlamakta zorlanabilir. Eer btn Trk boylarnn bir tek alfabesi olsayd bu topluluklar zaman iinde birbirleriyle daha kolay anlaabilir, tek bir yaz diline kavuabilirlerdi. Esir olmasalar da bir bayrak altnda top-lanabilselerdi byle bir sonu doacakt zaten. Fakat Ruslar bu Trk diyarlarn fethettikten sonra herkese bir ayr alfabe verdiler. Bugn mesela Telet Trkleri ancak birka bin kiilik bir topluluk olarak kaldlar ama Ruslar onlara bile zel ve farkl bir alfabe dayatmlardr. Niin? nk bunlarn bir birlik duygusu gelitirmelerini engellemek iin! Oysa Trkn, 'teki' diye bir derdi yok. Olaan artlarda rk olmayan Mslman iin de kalc 'teki' diye bir olgu yoktur. Bir Mslman Trk ise hi kimseyi 'teki' diye tanmlama zorunluluu hissetmez. Malum, slm lkesinde kii baka bir inanca mensup bile olsa, ahadet getirdii andan itibaren hukuken birinci snf vatandala e konuma gelir. Bu ne demektir? Bu bir anlamda igalciyle e ve ortak olmak demektir. Malup olan, galip gelenin dengi haline gelir. Ne ile? Sadece Kelime-i Tevhid'i ikrar etmek suretiyle... Daha henz hibir mkellefiyet yerine getirmeden 'teki' olmaktan kar kii. Osmanl'da durum budur. Seni yenenin dengi olman ok kolaydr. Osmanl dndaki imparatorluklar baka milletleri smrmek iin olumu ve devamllklarn bu temel zerine oturtmulardr. Geri ngilizler buna 'uygarlatrmak, uygarl, bilimi, refah gtrmek' gibi cafcafl deyimler gelitirmilerdir ama gerekte olan yine talandr, yamadr, insanlar kendine dntrme srecidir. Osmanl ile rekabet eden imparatorluk larn fethettikleri beldelerin durumuna, bir de Osmanl'dan koparlanlarmkine baktmz zaman fark grmemek mmkn deildir. Balkanlar iek gibidir, Anadolu periandr. Kim kimi smrmtr? Kaynak buradandr, asl buradan gitmektedir. Asli vatan burasdr, herkesin baba oca burasdr ama buras ihmal edilmitir. Baka beldeler ihya edilmitir ama baba ve ana oca harabeye dnmtr. Birinci Dnya Sava srasnda, Anadolu'daki insanlar ktlkla cebelleirken, kutsal beldelerin insanlarn mbarek birer emanet bilen Osmanl stre alaylar ile Hicaz ahalisine erzak gndermitir. Bu baka bir uygarlk, baka bir medeniyet bak idi. Bununla bir imparatorluu sonsuza kadar tamak, tayabilmek zotdu gerekten. nk bu imparatorluk belli snrlar ierisinde kendisini tutup durdurabilecek bir yap deildi. Bydke yeni alanlarn verimiyle, geliriyle kendisini srdrebilir bir kalknma salayabilir, kendisini yenileyebilir, gncelleyebilirdi. Bir yandan dmanlarnn a gzll, bir yandan da kaht tical dediimiz yetenekli devlet adam sknts, imparatorluun toparlanmasn engelledi. Buna ramen Osmanl, hayata geirdii zel

imparatorluk deneyi sayesinde insanoluna parlak bir rnek sunmutur. Kendisinden nceki hibir milletin sunamad kadar adil imparatorluk dzeni ile Osmanl esasen btn insanlk iin bit ilham kayna saylr. Bunlar niye sylyorum? Osmanl deneyi ile tamamlayamadmz 'hakiki kresel bar' tasars iin umut yine bu millettedit. Trkiye, tarihinden yani Osmanl'dan miras ald hangi gelenekle hakiki kresel bar salayacak, bunun yolu veya modeli nedir? Osmanl deneyini daha ileri gtrp yeryzne hakkaniyeti yayabilmemiz iin ilk aamada kapitalizmin kkn kazmamz gerekmektedir. Trk milletinin yeni grevi, yeni Kzelma's kapitalizmi yok etmektir, Yahudi'yle yahut bir takm Kresel Karun'la uramak deil... Ha adna saldrmad srece Hristiyan'la uramak da deil! Bizim dmanmz kavimler ve dinler deil. Bizim dmanmz kapitalizmdir. Btn milletleri eytann oyunca yapan, btn insanla-rkleletirme hedefine yryenlerin kitlelere dayatt din olan kapitalizm ile savamz var veya olmal! Kapitalizmle nasl savaacaz peki? Karmak yaps ve btn yan etkileri ile kapitalizm eytann dinidir. Bu dinin amac dnyay ifsat etmek ve insan yozlatrmaktr. Herhangi bir toplumda kapitalist dzenin iyi olduuna ilikin bir inan yeermi ve hele yerlemi ise orada 'eytan en byk tanrdr' demekle edeer bir dalalet ve cehalet hkm sryordun Kapitalizm temelde unu sylyor: Birileri kazanacak, birileri kaybedecek, ou zaman da birilerinin kazanmas bakalarnn kaybetmesiyle mmkn olacak. Baka ne diyor kapitalizm? Birilerinin daha ok kazanabilmesi iin bakalarnn bsbtn yoksul kalmasn anlayla karlamay dayatr kapitalizm. Kapitalist dzen budur. Birileri ok az kazanacak o sayede birileri ok fazla kazanacak. imdi u elimizdeki telefona bakalm: Diyelim ki; en basit zelliklerinden biri, hafzasna 1000 adet numarann kaydedilebilir olmasdr. imdi kapitalizm bunu bugn retiyor ama ayn tezghta bin 500 tane numara kaydedilebilenini de hazr tutuyor ama piyasaya srmyor. Bugn bunu satyor sonra dierini karyor. Bana dn kard ile bugn kardn deitirme ehvetini salglatyor, aradaki fark ile benim gele-ceimden, ocuklarmn ve torunlarmn geleceinden pay gasp ediyor. Reklm kampanyalaryla, yaratt moda drtsyle, yaratt tketim itahyla beni srekli tahrik eden kapitalizm bir insan buluu olamaz! Biri seni bakasnn namusuna gz koydurup tecavze tahrik etse ona tereddtsz eytan demez misin? Kapitalizm tam da bunu yapyor. Byle bir dzenle drste savamadnz srece siz insanlk grevinizi yapyor deilsinizdir. Mesele buradadr. Efendim kapitalizmin karsndaym ama hele ben de bir kapitalist olaym, sonra onu yenerim veya dzeltirim... Bu mantk, 'Ben nce kendimi bir ifal ettirip gleneyim, sonra bekretimi tekrar kazanrm' demekten farkl deildir. Eer Mslman isek, eer Mslman deil de sadece mazlumdan yana ve zalime kar isek kabul edeceimiz ilk gerek budur: Bilerek veya bilmeden kapitalizmin paras olarak eytana hizmet ediyoruz! imdi siz, hepimizin bilerek veya bilmeyerek kapita-zme yani kresel Karunlar Ligi'ne hizmet ettiimizi mi sylyorsunuz? Dzen eytann dzenidir, kapitalizmdir ve hepimiz onun klesiyiz. Dolaysyla bizler markalarn esiriyiz, olmayan ihtiyalarn klesiyiz. Bylece bizler Kresel Karunlar ligine deer aktrz. Her bir ticari etkinlikteki faiz paylannn muazzam birikimiyle Kresel Karunlar daha da glendiririz. yleyse ne yapacaz? Yoksul olalm ve saldralm m? nce kapitalizmin seeneini gelitirmek zorundayz! Kapitalizme kar nasl bir seenek gelitirilecek peki? Var m ngrdnz bir model? Dnyamzn ve insanln kapitalizm yznden ktye gittiini gsterebilmek iin komnizm gibi kt bir seenek deil, gereki bir zmlemeyi ortaya koyabilmek zorundayz. Dnyamzn ve insanln ktye gittiini gryoruz ama bunu grmek marifet deildir. nsann bunu grmekten fazla bir sorumluluu vardr. zellikle Mslman insann... Niye? nk Mslman insan dnyay imar etmek, insanla bar yaymak iin vardr. Kapitalizmin yerine konacak dzeni tasarlamaya odaklanmakta gecikmemeliyiz. Peki, bunun yerine nasl bir sistem olmal? Bunu iktisatlarn almas lazm... Bir kalemde ipak zm yok. nsann doasnda var olan bencillii kamlayarak kk salan kapitalizmi tasfiye etmek kolay bit

i deil elbette. 'slam ekonomisi' diye bir dzenin var olduu n kabulnden hareket ederdi slamclar mesela. Oysa ben bunu, byle konuanlar iinde en birikimli olanlardan merhum hocamz Sabahattin Zaim'e de sormu, kapitalizme kar 'slm Ekonomik Dze-ni'nin ayrntlarn renmek istemitim. 30 yl nce kapitalizmden tiksinmeye balam bir gen olarak hocadan aldm yank sadece temenniden ibaretti. Mesele halen ortadadr. Siz burada kapitalizm eletirisi yaparken srekli s-lam'a ve Mslmanla vurgu yapyorsunuz. slam'n bu konuda bir nerisi veya modeli var mdr? slm'n bir iktisadi dzen nerisi olduunu dnenlerden deilim. slm'n her tr insan ve toplum ihtiyac iin temel ilkeler sunup yol gsterdiini ama iin temellendirilip ayrntlaryla ekillendirilmesini, akln kullanacak Mslmanlara braktn dnyorum. ktisadi dzen konusunda bu emanet askdadr. Zira kapitalizmin doru veya yanl cevaplar verdii bir sr iktisadi meseleye slm bilginleri tarafndan zerlerinde uz-lalm gncel karlklar yoktur. Szgelimi; Islmi bir iktisat dzeninde mali ark nasl olmaldr? Kt para olmal mdr? Olmal ise neyin karlnda ne llerle baslacan kapitalizmin kitaplardaki nermelerine gre mi kararlatracaz? Uzatmayalm, emanet ve bor ortadadr, sahibini beklemektedir. Borcun ad kapitalizmi yok edecek iktisadi dzen seeneidir. Herhalde ncelikle insanlarn gelirini snrsz arttrabilen bir dzenin meru olamayacanda uzlamamz gerekiyor. Niye? nk srekli byme drts insan rtc bir saplantdr ve akim kalmaya mahkmdur! Dnyada bugn kapitalizmle zde devletlerde en temel arpklk en zenginlerle en yoksullar arasndaki uurumun gittike bymesidir. Bu hi kimse iin iyi deildir, zenginler iin de iyi deildir, fakirler iin de, orta dzeydekilet iin de... Hadsiz hesapsz bir servet rtc olmak zorundadr. O yzden servetlerin snrlanmas, kendiliinden snrlanabilir olmas gerekiyor. Yoksa ne oluyor? Muazzam birikimlerin ufack bir paras ile vakflar, sivil toplum kurulular rgtleniyor ve kresel manevralar tezghlanyor. Mesel Soros her yl 600 milyon dolar da-tyotmu... Hayr ilerine 600 milyon dolar harcyormu. Ak toplum ideolojisine, dnya grne... Ne iin? Nedir Soros'un ak toplum dncesi? Kresel sermayenin ba blbllerinden, hatipletinden birisi olarak grevi udur: Kresel sermayeye kle lkeler ve beyinler tedarik etmek... Oysa her yd 600 milyon dolar ile birka Afrika lkesinin su sorunu zlr! Yahudilerin bu noktada yeri nerededir? Soros da bir Yahudi'dir ite. Herhalde pek ok kilit noktada Yahudi Karun'lar veya Karun'cuklar vardr. Fakat bu, arkn tamamyla bit Yahudi dzenei olduu anlamna gelmez. Kapitalizmin byklerinin, kapitalist koridorlarn nemli konularndan biri din deildir herhalde. Fakat bir takm rgtlenmelerde, siyasi kurulularda, ekonomik yaplarda, dini inanlarn ok nemseyen, o dini inanlar erevesinde dinle balantl kehanetlere ok nem veren unsurlar hep olmutur. Bunlar kapitalist dnyann zirvelerinde de var olsa gerektir. O zaman yle bakmak gerek: Mesela Evange-listler, kendi inanlar gerei, Yahudilerin kutsal devletlerinin kurulmas iin almay kendileri iin dini bir vecibe sayarlar. Niye? nk onlar, Katoliklerden farkl olarak Eski Ahit'i, Tevrat' inan ve itikatlarnn temel bir kayna kabul ederler. Byle kabul edince de Tanr'nn Yahudilere kutsal bir krallk vadinde bulunduuna ve son dnemde byk bir savan (armageddon) yaanacana hkmetmek duru-munda kalrlar. Bu Israil kehanete inandklar iin Evange-listler genel olarak Yahudileri desteklemektedirler. yi bir Evangelist kendisini Yahudilerin bu kutsal savana yardmc olmakla grevli hisseder. Seilmi kavmin devleti olarak srail'in bugne kadar uygulamakta olduu politikalar, Evangalistler tarafndan neredeyse kaytsz artsz desteklenmektedir. Fakat bu u anlama da gelmemektedir: Btn Evangelistler nerede bir Yahudi grrlerse byle hemen gnlleri alr, onlar ok severler... Hayr, byle deil. Sevdiklerini sylemek mmkn deildir ama iyi bir Evangelist olmak iin Yahudilerin kutsal krall kurmalarn arzularlar. Zira ondan sonra da Mesih'in geleceine inanmaktadtlar. Evet, Hristiyan dnyada etkin bit takm insanlar byle bir kehanete ikna edilmi bulunduklar iin bir eit ortak inan ba erevesinde Yahudilerle dayanma iinde bulunabilirler. Fakat dnyadaki oyun srail'in tasatilanni, zellikle Ortadou'daki hedeflerini aan bir oyun olmak zorundadr. srail'in Ortadou'daki varl kresel sermaye g-lerinin iradesiyle bugnknden de ileriye dnk olarak hazrlanm bir plan iin midir sizce? Ortadou'da petrol sonras dnem, belki de bugnknden daha karmak bir sre olacaktr. srail'in bugn petroln merkezinde bir banba olarak bulunmas esasen kresel stratejik oyun oynayan glerin manevralarndan biridir.

Daha m ak sylemeli? ngilizler srail'i niye kurdurdular? ngiliz entrika dehas, unu ngrmtn ngiltere'de gl bir srail, Yahudi lobisi var. Gl bir srail devleti kurulursa bunlarn ngiltete'yi sahiplenme drts kaybolur, anavatan olarak grdkleri o yere daha scak bakar ve oraya ynelik gelecek kurgular gelitirirler. Bylece iimdeki Yahudi eer bana dmanlk ederse onun ban derde sokabileceim bir alan var. Neresi oras? 1930'lu yllarn Filistin'i... srail'i oraya sokarsam Araplarn bana da bir bela koymu olurum, ikisini birbiriyle denetlerim, gerektiinde birini brne kar kullanrm. imdi bu nasl bir irade? Hristiyan iradesi mi? Hristiyanlarda var olan eski Yahudi dmanlndan kaynaklanan bir irade mi? Hayr, bu sadece kendi Anglo-Sakson dnya hkimiyeti bilincini yanstan bir iradedir. Fakat sadece bununla m gereklemitir srail devleti? Bu mudur srail devletini olduran balca veya tek etken? Elbette deil, baka artlar, kresel masonik ebeke, daha nce de szn ettiim eytani, girift, karanlk, karmak yaplanmalar byle bir saatin geldiine inanmlardr. eytan iin Allah'n kutsal olduunu ilan ettii Kuds ve evresinde srekli kanayan bir yarann olumas muazzam baardr. eytan iin Filistin topraklarnda bir srail devleti kurmak harika bir bulutur. Tamam, bunu yeryzndeki herhangi bir odak dnm dahi olsa bu, eytann vahyi sayesinde akllara dmtr. Bylece kann hi durmadan akaca dinamik bir fitne merkezi olutu. Daha nce de ifade etmeye almtm; derece atlamak isteyen bir eytan kulu, ktlk katsaysn ykselterek kendi makamn yceltir. srail bu adan baarl bir dzenektir. Nereden mi bu anlattklarm? Gidiata tepeden bir bakla okunabilenlerdir bunlar. Sanki bir film senaryosunu andryor... Belki de Yzklerin Efendisi'nin bir baka okunuudur. Oradaki gibi yaanyor macera... Byclk, kt gler, iyi gler, her trl atma unsuru mevcut... Gerekte de hayatmzda, sadece roller deiiyor. Mesela Osmanl mparatorluu'nu batllar eytann krall olarak gryorlard. Hal seferleri srasnda eytann krall diyorlard buradaki devletlere... Peki Yirminci Yzyla girerken ne diyorlard? nanlr gibi deil ama bin yl boyunca gelimi batnn 'teki' ile ilgili jargonu hi gelimemiti: Osmanl mpa-ratorluu'nda misyonerlik faaliyeti yrtenletin dillerinde lkemiz yine eytan krall olarak anlyordu. Ta, ilk Hal Seferleri srasnda syledikleri gibi... Buradaki Hristiyanlar da Hazret-i sa'nn himmeti ile esaretten kurtarmaya geldiklerine inanyor veya yle grnyorlard. Onlarn gznde bizim devletimiz eytann krall, bizim gzmzde de onlar eytann ordular... Bu yadrganacak bir durum deil. Zaten iki taraf da bir Mesih'e inanyor. Bizim Mesih-i Deccal dediimize onlar Mesih-i Mehdi ya da Mesih sa gzyle bakyorlar. Bizim tarafta Mesih-i Mehdi denen zata da Deccal gzyle bakyorlar. Hal dnyasndaki Armageddon gibi bizim tarafta da Peygamberimize atfedilmi baz haberlere dayanlarak Frat ve Dicle arasnda yaanacak korkun bir savatan sz edilmektedir. Bunun, Bat dnyasnca beklenen Armageddon ile ayn kaynaktan m akp geldiini bilmiyoruz. Bildiimiz u ki; Hristiyan ve Yahudilerin ou gibi slmi kaynaklar az-ok kartrm Mslmanlar da gelecekle ilgili beklentilerinin odana nihai bir byk sava oturtuyorlar. Bu sylediklerinizden unu anlyorum: Yani kresel sermayenin dnya zerindeki nfuz ve egemenlik mcadelesine benzer mcadeleler, aslnda tek tanr-l dinlerde, slam'da, Hristiyanlk'ta ve Musevilik'te de var. Bu dnyay kt bir sona gtrecek olan a-tmada kresel sermayenin de yer aldn tam ola-rak syleyebilir miyiz? Bunlar imdiki kresel mcadele ve manevralar iin retilmi yeni senaryolar deil. Ancak bu kkl senaryolar, gnmzn kresel oyuncular ustaca kullanyor olabilirler. Baz eytani tasar ncleri, oyunlarna mistik birer maske rtmeye alyor da olabilirler. st dzey kuklalar da bu yolla gizli oyun ve hedefler iin motive etmektedirler. Mesela Bush iin her durumda srail devletinin karn gzetmek iyi bir Evangelist olmann gereidir. nk Bush'un zihni ancak bu yolla artlanmaya aktr; o samimi bir Evangelist'tir, ahlakldr bu anlamda, mazbut yaamaktadr. Babasnn kirli ilerini yakndan izlemek durumunda kald ve rtmek iin rpnd bilinen bir evlattr. Bu zat iin hakikaten mistik anlam vardr srail devletinin... Irak'a gelmenin de mistik anlam vardr. Eski bakan Reagan da fanatik bir Evangelist'ti. Onun iin Amerikan askeri Lbnan'a girdiinde 'Armageddon'a gidiyoruz, nihai savaa gidiyoruz' diye heyecanlanm, kendisini bu kutsal savan bakomutan gibi Hristiyanlk asndan yksek bir aziz durumunda hissetmeye balamtr. Fakat baz kaynaklara gre ayn Reagan, Bush gibi mazbut bir Evangelist deildir. Son demlerine kadar uyuturucu kulland, bir takm sapkn davranlar olduu eitli kitaplara konu olmutur. Chaty O'brain ile Marx

Philips'in Trkiye'de de yaynlanan 'Bayku mparatorluu' isimli kitabnda bu iddialar ayrntl biimde ilenmektedir. Yani bu gibi kuklalar bir yandan Hristiyan retisinin baz kehanetlerini benimserler, bir yandan da eytani ameller ilerler. Kafalar da, gnlleri de karktr ve bu durum eytan ile ibirlii yapanlar iin kanlmazdr. eytanlk net olmamaktr. eytan en ok neyle bilinir? Yalanla bilinir. eytann ii yalandr. eytan Adem'e ne diyor? 'Bu meyve, lmszlk kaynadr' diyor ve aldatyor. eytanlk aldatmak demek olduuna gre her durumda bilerek veya bilmeyerek eytanla ibirlii yapan kii aldatlmak ve aldatmak zorunluluuyla kar karyadr. Bu yzden kii 'Ben kt bir Hristiyan olmalym' demez elbette. Hristiyanln gereklerini terk eder, Hristiyan gibi yaamaz ama Hristiyan retisinin, daha dorusu kilisenin ngrd kehaneti benimser ve o kehanetin kendisinde tecelli edeceini umacak kadar safa davranabilir. Bu, eytann kendi yandalarn alay edercesine aldattna rnektir. Kuran' Kerim'de ok sk vurgulanr bu... ou insan bunlar sadece mecaz sylemler sanr. Yani ortalama eilim budur. Kuran'dan dinleriz, ayetleri okuruz; eytann aldatclna dair ilahi uyarlar reniriz ama bunlar mecaz gibi gelir oumuza. Oysa eytan alenen ve hakikaten aldatr, mecazen deil. Bizim iliklerimizde dolaarak bizi aldatr, bu Allah'n bizi snamak iin rgtledii bir sistemdir. eytan iimizde dolar ve bize mesel cinayet ileyeceimiz zaman 'Bu ok aalk bir heriftir, bunu ldrmek ne kadar iyi bir itir' diye fler. Hrszlk yapacak kiiye 'Bu zaten senin hakkn' der. Fiillerimizi, davranlarmz bize ssl gsterir. Bu aldatmadr. eytann yapt, pisliin stne cila ekmektir. Bunun iin, nemli mevkilere gelmi veya getirilmi bir takm insanlarn mistik saplantlar peinde komalar artc deildir. Amerika ve Rusya'nn ilikisi nasldr bu para sahipleriyle. Putin ve Bush'u kullanyorlar m ya da kullanamyorlar m? nk Putin ve Bush daha ok kendi uluslarnn, kendi devletlerinin bekas zerine alyorlar... kisini ok farkl gryorum. Birbirleriyle hi mukayese edilebilir deiller. Putin iyi yetitirilmi, Rus derin devleti tarafndan ok iyi eitilmi, lkeyi bu badireden atlatmak iin hazrlanm bir eleman... Tabii en nemlisi ok yetenekli olmas... Nitekim Rusya iin ok parlak bir i yapt. Rusya'y ciddi bir bunalmdan kard. Bunda Amerika'nn da rol olduu gerek! Petrol fiyatlarnn ykseltilmesi ile milyarlarca insan bir kere daha soyguna urad. Bu da Rusya'y bir kere daha zalim yapt. Tabii Rusya toparland ama bu zulmn diyetini de deyecekler, dierlerinin dedikleri gibi. Batllar da deyecekler! Mreffeh yaayan insanlar, bu refahn byk lde baka toplumlara ait, yoksullara ait kaynaklatn sm-rlmesiyle salandn bilmiyor veya bilmezden geliyor. Korkun mahrumiyetlerin yol at hastalklardan lenlerin kaynaklar ile temin edilen bu refahn diyeti mutlaka denecektir. Esasen refah toplumlar, mutsuzluklar ile bunu dyorlar. ocuklarn uyuturucu batanda bocalamalaryla, intiharlarla dyorlar. Ne var ki, Putin gn kurtarmak ve Rusya'nn geleceini maddi anlamda rahatlatmak bakmndan ok baarl olmutur. Bush ise bir fiyaskodur. ABD geri Irak'a yerlemekle asl isteine ulamtr ama bu karar Bush'un ok tesinde oluturulmu bir sretir. Putin ise Kresel Karunlar adma 80 milyar dolarlk bir sermaye ile.Rusya'y fetheden ebekeyi kertti, kovalad. Bir ksmn da hapse tkt. Gl bir yeni Rus faizmi gelitirdi. Demokrasi grnts altnda Rusya'y demir yumtukla idate etti. imdi de ipler onun elinde. Bush ise hala kukladr ve Amerikan derin iradelerinin talimatlan ile hareket etmektedir. Daha basit sylemek getekirse u an Amerika'y petrol karteli ynetiyor. Petrol karteli, Amerika'nn u anda en ok kazanan sektr... Bu sektr Amerika'nn ulus devlet yapsnn da teminat gibi gtnyor. Peki bu sektr, kresel sermaye denen Karunlar Ligi'yle bouuyor mu? Bouuyor gibi grnyor. Aslnda Trkiye'nin de bu boumadan nasibini aldn gryoruz. Erdoan'n kellesini almaya alan i dinamiklerin kresel ve blgesel oyunculardan bamsz olduunu dnmek saflktr. ABD ile Avrupa arasnda, zelde de ABD ile ngiltere arasndaki kresel rekabetin Trkiye'deki bu son gerilimin ortaya kmasna yapt katky birka yl sonra belki de somut belgeleriyle greceiz. TRKYE: NASIL BR KTDAR SAVAI?

"Bu ayrlk, Trkiye'nin 'stratejik mttefiki'nin hangi g olaca konusundaki gr farkllndan kaynaklanabilir. Mesel Abdullah Ql'n dnce-si yle olabilir: Trkiye blgede arlkl olarak Amerika ile i tutmay srdrrse zararl kar. Fakat buna karlk ingiltere'nin imparatorluk tecrbesinden yararlanmay tercih ederse kazanl kar."

Bu son bahsettiimiz atma Trkiye'de ne zaman' dan beri bu kadar belirgin? ok yeni olmasa gerek, nk parti kapatma tr mdahaleler ilk kez ya~ sanmyor... yi ama iktidarda olan bir partinin kapatlmas ilk defa gndeme geliyor. Bu sre, dardaki kresel oyuncularn, blgesel oyuncularn manevralarndan bamsz kendi iimizde olup biten bir alkant olamaz. Burada bir tek artc nokta udur: Olaan artlarda ABD'nin Erdoan' desteklemesi beklenirken byle bir grnt yok. Sanki ABD, Trkiye zerindeki Kresel Sermaye merkezli manevralarn seyircisi durumunda... Gerek bu mu, yoksa iinde yaadmz gnlerin aldatc grnts m, bilemiyorum. ABD gerekten desteklemiyor mu Erdoan' ya da kurtarmak iin bir ey yapmyor mu? Eer ABD perde arkasndan bu srete etkili olmaya almaz ise o zaman Erdoan'n defterinin drlmesinde kendince yarar gryordur. Neden byle olsun? Belki ABD Erdoan'a her istediini kabul ettiremedii iin ondan sonrasna mdahil olmay tasarlamaktadr. Belki daha gsz bir babakan istemektedir. Her istediini kabul ettirememitir. Son gerilimin arkasnda kendi oyunlarn yrtmek isteyenler ise muhtemelen Abdullah Gl'n liderliinde ve Ali Babacan'n Gl'e bal babakanlnda bir oluumu tercih ediyorlar. Ali Babacan yeni oluacak hkmet iin kresel ser-mayenin tercih ettii bir isim mi? Ali Babacan'n iktisadi vizyonunu deerlendirdiimiz zaman byle bir sonuca varabiliyoruz. Babacan, yabanc sermaye konusunda klasik kresel sermaye ideologlar ile birebir ayn grte. Abdullah Gl'n de iktisadi yaklam farkl deil. Mesel bunlara gre Trkiye'de finans sektrnn tamamen yabanc bankalarn hkimiyetine girmesi zararl deil yararl... Peki, niye Tayyip Erdoan deil de Abdullah Ql tercih ediliyor? Kresel sermayenin bu tercihteki belirleyeni nedir? Bu, Trkiye'nin 'stratejik mttefiki'nin hangi g olaca konusundaki gr farkllndan kaynaklanabilir. Mesel Abdullah Gl'n dncesi yle olabilir: Trkiye blgede arlkl olarak Amerika ile i tutmay srdrrse zararl kar. Fakat buna karlk ingiltere'nin imparatorluk tecrbesinden yararlanmay tercih ederse kazanl kar. Byle bakarsanz, Amerika ile deil ingiltere ile daha iyi geinirsiniz. ngiltere de sizinle daha iyi geinir ve sizi tercih eder. Erdoan'dan neden vazgeildiine dair Erdoan'n karakterine ait eyler sylemek mmkn m? Erdoan yaps itibariyle ok karmak oyunlarla ikbal arayacak veya ikbalinin devamn kovalayacak bir ahsiyet deil. Dz bir teslimiyetin adam olmaz gibi grnyor. Tabii zora den herkes her ttl ibirliine mecbur hale de gelebilir, o ayr mesele. Kolay deildir yani lm gze almak... Bazen lm gze alabilecek kadar cesur olabilirsiniz ama rezil rs-va edilmeyi gze alamazsnz. Mesela alacak bin bir dava ile mahkemelerde srnmek, sonra da gerek veya smarlama yolsuzluk iddialaryla hapse atlmak gze alnabilecek bit risk deildir. Bu yzden Erdoan son tahlilde nasl davranr, nne bir kap alr m, yoksa be yl yasakl kalmay gze alp sineye eker ve be yl sonra byk bir halk desteiyle gelmeyi mi dnr? Kendisinin nnde bir sr dava var biliyorsunuz. st ste davalarn almas kanlmaz grnyor. Bir yerden birisi tutuklama karar karrsa ne olacak? Eli uzun bir takm derin eteler, yzde yz masum insanlarn bile lekelenmesini salayabilirler. Bu durumdan kurtulmak iin lke dna m gideceksin? Byle bit yolu denesen zaten sevenlerini yitirirsin. Ne yapacaksn? Bir de, masum olsan bile masumiyetini ispatlayamayabilirsin. phesiz ki ahsen hi kimsenin masumiyetine kefil deilim. Ama hi kimsenin sulu olduunu da mahkeme katat sabit olmadka peinen benim-seyemem. Kald ki mahkeme karar bile vicdanm tatmin etmeyebilir. Buras Trkiye. Burada adalet yok. O bakmdan yeni artlarn ne getireceini bilemeyiz. Karakter yaps itibari ile Erdoan, uzun boylu, karmak planlar erevesinde yabanc glerle temas imkn kovalayabilecek bir lider gibi grnmyor. Belki de bu yzden tasfiye edilmesini ngren srece en azndan imdilik Amerika da kaytsz kalm grnyor. Yani halk destei gl olan bir siyasetiye dayatmalar uygulatmak zorlat veya zotlaaca iin. O zaman sizin bu teorinize gre Trkiye kresel sermayeye doru mu yaklayor? Teori deil de tahmin desek daha doru. Byle grnyor. Erdoan'n siyasetten yasaklanmas ve partinin kapatlmas halinde, kendi belirleyecei bir emaneti deil de Babacan Babakan ve yeni partinin Genel Bakan olursa Trkiye kresel sermaye ile daha youn iliki iinde bulabilir kendini. Bu, bir anlamda ingiltere'nin Trkiye'de ABD'nin nne gemesi, daha etkin hale gelmesi demektir. Elbette byle bir sre ABD'yi hayli rahatsz edecektir. O zaman ne sorunlar kacak, bamza daha neler alacak bilemiyoruz. Peki, direk olarak unu syleyebilir miyiz: Kapatma davas ald, dnyada yaanan ekonomik kriz, bu davadan sonra Trkiye'ye de yansd ve siyasi istikrarszlk ba gsterdi. Burada sermaye sahiplerinin rol vardr diyebilir miyiz? nce unu syleyeyim: Kresel sermayenin, ngiltere'nin veya ABD'nin yegne lgi alanlar Trkiye deil. Tamam, nemli bir alan buras ama dnya leinde etkili olan bir iktisadi dalgalanmay dorudan bizdeki yansmalar ile deerlendirenleyiz. yle dnelim. Erdoan'n kellesi alnd ve Babacan babakan oldu. Bu durumu kendi lehine deerlendirmek isteyen g ona destek vetebilir, Trkiye'nin darboaza girmesini

nleyebilir, onu yeni dnemin yldz yapacak sre oluturmaya alabilir. O takdirde bu gcn nfuzunu krmak isteyen baka bir kresel oyuncu bo mu duracak? Diyelim o g ABD'dir... Rakibinin nfuzunu krmak iin Trkiye'nin ekonomisini olumsuz ynde etkileyecek bir takm aralar elbette kullanmak isteyecektir. Kimin ne yapmak isteyeceini ve ne kadarn baarabileceini imdiden kestirmek imknsz... Mesele, Trkiye zerinde nfuz oyunu oynayan glerden birinin beyaz, tekinin siyah olmadnda mutabakata varabilmekte. Bunlarn biri iyi, teki kt deil, ikisi de ktdr. Bahtmza baknz ki, Osmanl'nn 'hasta adam' ilan edildii dnemlerdekinden farkl durumda deiliz; Trkiye olarak iki ktden hangisinin daha az zarar vereceine ilikin hesap yapmak zorunda kalyoruz. Peki, bu noktada Trkiye daha az zararla kmak is-terse, nasl hareket etmeli, hangi minvalde hareket etmeli? Sizin deyiminizle liki ktden' hangisini tercih etmeli? ahsen, u artlarda ingiltere ile i tutmaktansa Amerika ile i tutmay tercih ederim. Tabii daha mesafeli davranabilmek artyla... Bugne kadar olduu gibi benim zel birimlerime, gizli servislerime, polisime, her yerime nfuz edecek, e-devlet denen arkmn btn mahrem taraflarn gzetleyecek kadar bnyeme szm bir Amerika veya bir baka g ngrmem. Gnl ister ki; Trkiye hi kimseye muhta olmasn, kendi bildiini oynasn. Kendi bildiini oynayabilme yeteneimizi 60 yldr olabildiince kreltmiiz. Halen de kreltmeye devam ediyoruz. Neden ediyoruz? nk ekonomimizi vatandan yalanc saadet duygularn ykmamak iin ocuklarmzn deil, torunlarmzn kazanacan farz ettiimiz paralarla ayakta tutuyoruz. Trkiye'nin bor ykn bytyor deilim. Trkiye bilgi retmedike, iki eyden baka bir ey olamaz. Ya bilgi retenlerin klesi olur ya da bilgi retenlerin klelerine khyalk yapar. Bir ncs yok, bilgi reteceksiniz. Ford getirmi buraya fabrikalarndan birini kurmu. Sen onun rettii arabalardan 1 milyar dolara yakn miktarda ihracat yapyorsun. yi gzel de bu ihracat iin acaba ne kadar ithalat yapyotsun? Buna bakmamz lazm. Onun iin diyorum ki, bilgi retmeyen adam ya bilgi retenin klesidir veya en iyi ihtimalle klelerine khyalk yapar. Baka bir seenei yoktur. Bilgi reten bir ekonomik model gelitirmedike yani kapitalizmin kuyruundan kopmadka, kapitalizmi inkr etmedike, kendisini bir seenek olarak tanmlama-dka zaten bamsz olamayz. Dolaysyla bamsz bir lke, blge ve dnya siyaseti gtme hayalini koruyabilmeliyiz hi deilse. Bilgi reten bir toplum olana kadar gnden gne bamllk katsaymz drmeyi hedeflemeliyiz. Seenek olarak insanla sunabilecek bir uygarlk tasarm gelitirebildiimiz zaman ok ey yapabileceiz ve bamll aabileceiz. Mmkn m bu, bamsz bir politika retmek ya da kapitalizmden kopmak? Mmkn olmas lazm... Baka trl kendimiz olarak yaayamayz, baka bir topluma dnrz. Geri biliyorsunuz, bunu in beceremedi ve kapitalizme yenildi. Kald ki tam bir kapitalizm bile deil in'inki... Kapitalistlerin en byk khyas... Hem de bilgi retebilen bir lke olmasna ramen. Neden? nk komnist deneyin baarszlndan sonra in, kapitalizme kar seenek arayna girmedi. Adm adm kapitalistlemekten baka bir ufku yok. Biz de in gibi bir yol tutturmu gidiyoruz. Bu nedir? Byk baln kk bal her seferinde yuta-bilmesini mmkn klan bir dzenein paras olmaya rza gstermektir. Nasl oluyor bu? rnekleyelim: imdi kapitalist Amerika'da bir Arap firmas liman alabilir mi? Kt zerinde almas lazm... yle ya serbest piyasa dzeni var. Peki almaya kalknca vermemenin yolunu buldu Amerika. Fakat biz satyoruz. in'in de satt gibi... Ancak, in'in imdilik bizden iyi yan, bilgi retmeye younlatran

r bir merkezi siyasi iradeye sahip bulunmasdr. Nitekim bunun nne gemek iin in'e bastryor kapitalizm. Ne diyor? 'Yksek teknoloji reten firmalarna sbvansiyon uygulamayacaksn' diyor! in dinlemiyor. 'Liberalizmin, serbest ticaretin en temel kurallarndan birisi sbvansiyonlarn sfrlanma-sdr' diye bastryorlar! Peki, byk kapitalist lkeler kendi stratejik sektrlerine sbvansiyon uygulamyorlar m? En sttatejik sektrlerden biri olan tarm alannda btn batl lkeler korumac yntemlere bal gibi bavuruyorlar, bakalarna dayattklar serbest piyasa kurallarn kendi lkelerinde uygulamyorlar. te Almanya! Szgelimi eti bizden daha ucuza nasl retebiliyor bu lke? Almanya Trkiye'den daha m geni yaylalara sahip? ifti orada bizdekinden daha dk gelir elde etmeye mi rza gsteriyor? Hayr, sanayiden elde ettii d ticaret fazlasn tarma aktaryor. Ha tabii bunu bizim gibi kaba bir sbvansiyon yntemleriyle deil, fiyatlarn kontrol ederek, yksek tutarak yapyor. Bizim de kendi artlarmza uygun bir tarm destekleme siyaseti gelitirmemiz lazm! Dnyadaki btn akl bandaki milletleri kendi iftilerini ncelikle korurlar! Toplumu besleyecek kadar kyl ve iftiyi topran banda tutmak esastr nk. Sanayi bunun iin vardr. Her eyin nnde bir lkenin tarm bakmndan kendi kendine yetebilmesi gelir.

imdi siz, kresel sermaye ve kapitalizm ile mcade-le etmek iin ncelikle tarm alannda ciddi bir diizenleme ve bamszln salanmas gerektiini mi sylyorsunuz? Tarm bakmndan kendi kendisine yetmeyen bir lkenin bamszl hayal etme hakk bile yoktur. Bunlardan balayacaz, bunlarn tedarikiyle balayacaz. Trkiye mercimeini I ?in koyacak yer bulamyordu, pazarlayamyordu, imdi mercimek ithal ediyoruz. On ylda buraya geldik. Bir kere bir bamszlk lksnde samimi olmak lazm! Bunda alan memnun veren memnun durumundan kurtulmamz art! 'Ne gzel ite Amerika himayesi sayesinde Rus tehdidinden korunuyoruz' diyerek bir dnemi heba ettik. Bundan rahatszlk duymamak, bu onursuzluu tayabilmek, bamszl hak etmemek demektin Bu onutsuzlua katlanmak baka bir eydir, onu rahatlkla tamak baka bir eydir. Byle bir onursuzlua katlanrken nasl kurtulacanzdan daha nemli bir gndeminiz olmamaldr! Bugn bunu kendisine mesele edinmi, bunun san-csn eken kimse yok ki. Kurtulmak iin ncelikle bunun dert edilmesi lazm deil mi? Bugn byle miyiz? Hayr, hala deiliz. Byle duyarl olduumuz zaman, bamllktan tr gerekten onur sancs ektiimiz takdirde k yolunu buluruz. imdi bir kere biz sorunu doru tanmlamyoruz. Ne yapyoruz? Kandryoruz kendimizi! 'Dnyada bamszlk yok, karlkl bamllk var! Ben Amerika'ya bamlym, o da bana baml! Ya da ben Almanya'ya bamlym, o da bana baml!' Elbette bu karlkl bamllk palavrasnda bir miktar hakikat vardr ama hayat memat meselesine geldiiniz zaman kar tarafn size bamll ka para edecektir? Sen bileklerinden ve ayaklarndan bamlsn, o sana sere parmandan. Bu mu karlkl bamllk? Almanya bensiz yaayabilir mi? Yaayabilir. Ben Almanyasz yaayabilir miyim? Bir baka Almanya bulana kadar yaayamam. nk benim en byk mterim Almanya. Oysa 70 milyonluk pazarmzla dahi ok byk bir ekonomi olabiliriz. Artk kesinle-mitit ki; petrolmz var ama kartamyoruz, karttrmyorlar. Belki de petroln yerine yeni bir enerji tr bulunduu zaman karabileceiz ama on para etmeyecek. Kiri ve zarar da cabas! Doalgazmz var ama kartmyor, bakasnnkini alyoruz. Nkleer enerjiye geemiyoruz. Dnya Hidrojen Enerjisi iin merkez olma frsatn tepmek zeteyiz? Niye? Trkiye kresel fosil yakt lobisinin elinde tehine durumunda da ondan! Bamllk nce rahatszlk verecek ki, bamszlk hayali olsun, lks dosun. Bu millet uaklktan ve bamllktan daima nefret etmitir. Millete byle hissettiimizi bildikleri iin bizi baml olmadmza veya karlkl bamllk aamasna getiimize inandrmak zere gerekli oyunlar sergilenir. Trkiye grnrde kendi iradesiyle ilerini yrtyotmu gibi eytani bir aldatmayla tehavete srklenmitir. Yoksa Trk milleti bamszln bedeli olarak fakirlii gze alr, yokluu gze alr, sava bile gze alr. lkeyi ynetenler kendi ilerinin kolay yrmesi iin, ksa gnn kar iin milletin bamszln feda ettiler. Bu srecin mimar smet Paa'dr. nk Trkiye'yi devlet olmaktan, bamsz olmaktan karan steci balatan odur. Ondan sonra gelenlerin de hibiri henz bu lky ihya edecek iradeyi ve icraatlar sergileye-memitir.

KRESEL SERMAYE BLNM DNYAYI SEVER

"Tabii ki ABD'nin AB'ye tehdidi bununla snrl deildir. 'Kresel oyuncu olmayacaksnz' demekte-dir bir yandan. 'Yoksa bakn Rusya'y yine elinde kam ile stnze salacak ekilde ayarladm' diye aba altndan sopa gstermektedir..."

Tekrar geri dnersek, yle bir gr de var dnya zerinde: eitli etnik ve dini kltrlerin kendi ulus devletlerini kurmalar salanyor. Banan karsnda da birlikler oluuyor. Avrupa Birlii en gzel rnei bunun. nmzdeki dnemde hangisi daha makbul hale gelecek! Burada bir kutsallk yok, burada bugn de yok, yarn da olmayacak. Dnyann gidiat hibir zaman topluca tek dorultuda olmamtr. imdi dnn; Kbrs'a birlemeyi dayatan kim? Avrupa Birlii. Peki, ekoslovakya'y ek ve Slovak cumhuriyetleri halinde ikiye ayran kim? Yine Avrupa Birlii. Peki, niye orada yle de burada byle? Kbrs'ta iki ayr din ve millet var ama ayrlmalar daha iyi olacak diyen AB! ekoslovakya'da ayn inantan iki millet ama ayrlmay yararl bulan yine AB! Mantk ve ahlk bunun neresinde? Ona 'iki kere iki be eder' diyeceksin, bana 'alt eder' diye dayatacaksn! Sonra da bu bir uygarlk deneyi olacak, AB yksek bir birlik saylacak! Bir takm glerin kar orada blnmeyi, burada birlik olmay gerektirdii iin birine siyah, tekine beyaz dayatlr. Peki, kresel sermayenin iine gelen hangisidir, o hangisini tercih eder? Kresel Karunlar Ligi'nin ideolojisine en uygun olan dnya dzeni bin 500 tane ehit devletli dnya dzenidir. Bunlarn tek bana veya blge birlikleri halinde g oda olmalar mmkn deildir. Bunlar ancak finans ayla ynlendirilecek site devletler olacaktr. Kresel Karunlar Ligi, bin 500 tane ocuu idare etmeyi, 200 bkn adam idare etmekten daha kolay bulduu iin byle bir sre kovalyor. Kbrs'ta btnlemeyi istemesinin sebebi ise orada Mslman Trk varln, Trkiye'nin askeri mevcudiyetini yok etme hesabndan baka bir manta dayanyor deildir. Dnyann bin 500 ehir devletine blnmesi bir yerde Kresel Karunlar'la ekien ABD'nin de iine gelebilir. Kuzey Irak'ta veya baka bir alanda blp paralama srecini destekleyebilir ABD... srail lobisinin tasars olduu iin kerhen veya gnll destek vetebilit. Rusya'nn Kosova'da iine gelmez ama Grcistan'da iine gelir. Moskova, Kosova'nn ayrlmasna kar kar, br tataftan mesela Trkiye'nin blnmesinden memnun olabilin Biraz nce saydk; koloniyalizm var, oradan geldik, liberalizm, sonra neo liberalizm. Kresellemeye ne oldu? ki ey var: Kreselleme bir kere olgu olarak yerkrenin her tarafnn birbiriyle daha balantl hale gelmesidir. letiim ve ulamn teknolojilerinin ok gelimesi sayesinde dnyanm klmesidir kreselleme. Tabii kreselleme deyimi kt bir Trke uyarlama olduu iin globalizmi tam karlamyor. nk krenin btnlemesi anlamndadr globa-lizm... Global kelimesi btn anlamna da gelir, kre anlamna da gelir. O yzden globalizm yerkrenin btnlemesi gibi bir anlam ierebilir. Buradan byle bir kavram retmek dorudur ama buna karlk birebir kreselleme diye tercme ederek gaat- mehur diye yerletirdik. Nedir bu yani? Dnya dikdrtgensel (?!) miydi de imdi kreselleiyor? Yok. Dnya birbirine her yerden ilmek ilmek balanyor. Bunu salayan ne oldu? letiim teknolojisindeki patlama ve ulam teknolojisindeki hz... Bylece klen dnyada zellikle kresel sermayenin, byk zenginlerin len yemeini burada, akam yemeini Paris'te yemeleri, ertesi gn mesela Amerika'da yemeleri iten bile deil. Bir hafta iinde dnyann belli bal merkezlerindeki ilerini idare edebilir bir iadam, bir kresel oyuncu. Bu anlamyla kreselleme gereklemitir. Yani bir evi burada, bir evi spanya'da olabilir. Trk'n bile bir evi mesel Romanya'da, bir evi burada oluyor son zamanlarda. Hem de kresel bir oyuncu veya ok iddial zengin olmad halde! imdi bunun bir de ideoloji olarak anlam var. Kreselleme ideolojisi nedir? Yeryzn en az 500, en ok bin 500 devletli bir yapya dntrmek ve o yapy kresel sermayenin ngrd finans disipliniyle zapt rap altna alman bir dzene sokmak. Buna doru gidi var gibi grnyordu... Rusya'nn dalma sreci de bu dalgay glendirmiti. nk daha zlecek ok paras var Rusya'nn ama durduruldu. Rusya kresel sermayeyi kovdu, toparland. Sovyetler Birlii iken kaybettiinden daha fazla kaybedecek paras var Rusya'nn... Rus olmayan unsurlar bunlar. imdikinden daha da paralanm bir dnya haritasnn nne gemi grnyor Amerika ve Rusya... Bu aamada her ulus-devlet kendi karn gzetecektir. Her ulus devlet kendi karnn gerei olarak yaknlarnda bir yerde gl devlet varsa onun blnmesini isteyebilir ama bu, dnyann geneli iin bin 500 devletli harita ngren Kreselleme ideolojisini benimsedikleri anlamna gelmez. Avrupa Birlii ve ABD arasndaki mcadeleye kre-sel sermaye asndan nasl bakmamz gerekiyor? ABD, bugn artk Avrupa Birlii'ni dize getitmitir. Tam anlamyla tek bir devlete dnse dahi ABD'nin karsnda kresel bir denge unsuru olamaz AB... Amerika bunu nasl baard? Mahir Kaynak Hoca'nn vurgulad gibi kalc olarak Krfez'e yerlemek suretiyle baard. Amerika bugn, Erbil'de kurduu byk ssn gvencesini salayacak bir lke aryor. Yani, "Amerika gibi bir lke kendi ssn neden koruyamaz?" diye sorarsnz, yakn korumay kastetmediimi sylerim. imdi bu pahaldr da.

ncirlik ss'n Amerika koruyor mu? ncirlik Uss'nn yakn korumasn Amerika kendi eliyle koruyor. Fakat bu s aslnda 70 milyonluk dev bir lkenin gvencesi altnda. Bu anlamda Krfez'in mutlak denetimini salayarak Japonya, in, Hindistan ve AB'yi petrol rehinesi haline getiren Erbil'deki ssne geni gvenlik emberi oluturmak ABD'nin en scak hedeflerinden biri. Yani kendisini rak'ta igalci olmaktan karacak bir mttefike ihtiyac var. imdi bir an dnelim: Amerika, Adana'ya igal kuvveti olarak gelip oturmu ve ncirlik ss'ne yerlemi bulunsa ne yapardk? Oradan evreye saldran bir Amerikan igali karsnda herhalde ok rahatszlk duyarz. imizden bunu sabote etmek isteyen unsurlarn kmasndan daha doal ne olabilir? Belki bu ss ona zehir etmek iin terr rgtleri kurulur, millet el altndan destekler, ABD'nin rakipleri de buna katk salar. Oysa imdi durum nasl? Biz gya karlkl bamllk (!) ilkesi erevesinde gnll olarak Amerikallar davet ettik ve s vetdik. Hibir rahatszlk yaamadan buradan stratejik karlarnn gerektirdiini yapyor. Peki Erbil'deki durum nasl? Burada igalci bir gcn ss var. ster ki igalci konumundan kmann bir yolunu bulsun. Bunun byk bir Kurdistan kurarak baarlacana inansa her trl manevraya girieceine kuku yok. Trkiye ile bu gvenceyi oluturma hesabn yapyor. Fakat Ankara ile uzlaamaz ve baka da bir zm bulamazsa ne yapacak? 'Aman ok ayp, igalci olarak grlyorum, rahat da deilim' deyip Krfez zerindeki mutlak hkimiyetinden vazgeecek mi? Hayr, pikince imdiki konumunu srdrecek ve AB'ye yle diyecek: 'imdi ben buradaym artk. Bamls olduunuz Krfez petrolnn vanasn tuttum. Kesersem ekonominiz gnde dalgalanma ve alkalanmayla yerle bir olur. Petrol imdi 130 dolar m? Vanay kapattmda isterse muazzam petrol stoklarnz olsun, yine de varil fiyat birden 300 dolarlara frlamaz m? Siz o zaman ekonomik bir tufann altnda kaybolup gitmez misiniz? Tabii ki ABD'nin AB'ye tehdidi bununla snrl deildir. 'Kresel oyuncu olmayacaksnz' demektedir bir yandan. 'Yoksa bakn Rusya'y yine elinde kam ile stnze salacak ekilde ayarladm' diye aba altndan sopa gstermektedir. Peki, burada slam'n, lml slam'n kresel serma-ye asndan durumu nedir? 'Ilml slam' ne demek, bunda mutabk myz? Herkes bu deyimden ayn eyi mi anlamaktadr? Gerekten birilerinin 'Ilml slm' adl kresel bir tasars var m? Dorusu bu soru-lara gvenli cevap verenlerden veya verdiini sananlardan deilim. Bir kere neden byle bir deyime itirak edeyim? Byle bir deyimi kullandnz zaman zihniniz ister iste-mez mefhum-u muhalifini artrr. Ne olabilir bunun mef-hum-u muhalifi? 'Radikal slm' m olur yoksa? O zaman da zihin bir nc seenek daha aramaz m? 1) Ilml slm, 2) Radikal slm... Ee, hangisi? Bir de 'Normal slm' m di-yeceiz? Ksacas ben 'Ilml slm' deyimini kullanmaktan holanmyorum. slm bir tanedir. Mslman insan batan 'teki' olarak alglayanlarn kavramlar bunlar. Ben bu kavramlarla olaylar anlayamam. nk bunlar tasarlarn gerektirdii kavramlardr. slm dnyasn hasm gren bir cephenin psikolojik sava deyimleri olarak ustaca seilmilerdir. Benim baktm pencereden u grnyor: Hal Seferleri, balad gnden bu yana srmektedir. Sadece yakn alarda olanlarn ad Hal Seferleri deil, fark bundan ibaret! Bu stete batllar, slm dnyasn geride brakma yolunda ve braktktan sonra her tr manevray yrtmlerdir. Saysz casus, slm dnyasnda Hal Seferleri'nin gncel uyarlamalarna hizmet etmitir. Bu gizli hal dinamikler slm dnyasndaki yeralt zenginliklerini smrmek iin Mslmanlarn her renginden ibirliki ve hatta ajan devirmeyi becerebilmilerdir. Bugn de itiraf edeyim ki, her Mslman, gncel Hal Seferlerini yrten gler tarafndan bilinli veya bilinsiz bir ekilde kullanlabilir. Kimseyi ima ediyor deilim. slm dmanlarnn ok karmak oyunlar yrtrklerine ve baarl olduklarna dikkat ekmek istiyorum. Bu bakmdan lml slm' diye bir bat tasarsndan sz edilecekse bu muhakkak 'kod ad' olmaldr. Hangi gizli servisin veya hangi dnce kuruluunun masasndan km ise; byle bir tasarnn gerek gayesi bir slmi akm gelitirmek veya gelimesine katkda bulunmak, o akmla slm dnyasna iyilik etmek deildir. O, kendi kar iin slm lkeleri zerinde oynayaca byk bir oyunda kullanmak zere Mslman devirebilmek iin lml slm' diye bir kod ad semitir. Bu ad benim deildir. Kim semitir bunu eer 'Ilml slam' bir kod ad olarak kullanlyorsa? Muhtemeldir ki Amerika, baz Mslman kitlelerin gzn boyamak iin ikide bir lml slm' kod adn zellikle kullanyor. Niin mi? Mesel; slm dnyasnda kendi ngrd yeni haritay gerekletirmek iin olabilir. yle ya, imdiki harita, Amerika'nn Lozan'da onaylamad bir paylam temsil etmiyor mu? Amerika, kod adn lml

slm' koyduu tasar ile belki ncelikle blgedeki kt adam damgasn silikle-tirmeye alacaktr. Fakat definde ngiltere'nin dnya hkimiyetinden kalma, blge haritasn kendi karlarna gre yeniden ekillendirmek iin de bu kod adyla gelitirdii tasardan yararlanmaya alacaktr. Peki, El Kaide'nin bu planda yeri nerede, El Kaide gibi rgtler, kiminle birliktedir, kiminle ibirlii yapyor? Ne olabilir ki? Ben faraza Amerika olarak 'Ilml slm' kod adyla bir tasar gelitireceksem, nce 'lml olmayan slm' diye bir c yaratmaya alrm. Hi tereddtsz syleyebilirim ki El Kaide Amerikan gizli servisinin maasdtr! Bu rgtn bandaki adamlar bile gerekte Amerikan gizli birimlerinin maalar olduklarn bilmeyebilirler. Bu hi nemli deildir. Zaten bir gizli servisin asl marifeti, kulland maaya maa olduunu hissettitmemektedir. Aksi takdirde sadece tehdit, antaj ve satn alma yntemleti ile snrl sayda hain kazanabilirsiniz. Oysa nfuz ajan ve ibirliki olarak ok sayda insan farknda olmadan lkesinin aleyhine altrabilir, kendinize hizmet eder hale getirebilirsiniz. Gizli servisin marifeti, kulland maaya alayaca inancn gcyle llr: O inan, ibirlikiye teteddtsz ekilde 'Kendi irademle hareket ediyor, kendi toplumumun katn gzetiyorum.' duygusunu verebilmelidir. PKK gibi mesel... ou PKK tetikisi, Mehmetiklere saldrd zaman kendi kutsal davasna hizmet ettiine inanmaktadr. Oysa genelde kendisinin de dostu olmayan kresel veya blgesel bir oyucunun gizli servislerince tasarlanm bir hedef iin gnderilen talimatn uakln yapmaktadt. MOSSAD ve dier istihbarat rgtlerini nasd kul-lanyor uluslararas sermaye ve nereye kadar kullanyor? Uluslararas sermayenin veya finans devlerinin, ksacas Karunlar Ligi'nde oynayanlarn, ulus devletlerin gizli servisleri kullanabileceini pek sanmam. Esasen gizli servisler, doalar gerei ulus-devlet birimleri olarak yaplanmlardr. Tabii ki hibir gizli servis, kresel sermayenin etkisine tamamen kapal deildir. Kresel Karunlar da bir takm sivil toplum rgtlenmeleri marifetiyle bu servislerin iin szmaya, bir ekilde onlar ynlendirmeye alabilirler. Ancak her durumda sermayenin zaaf satn almak zorunda olmasdr bence. nandrmak zorunda deildir. Ulus-devlet ise inandrmak durumundadr ncelikle. O da satn alabilir ama onun kulland insan unsuru satlk deildir. Bu bir lkye inandrlarak kullanlabilir. Kresel sermaye ne diyecek? Ben dnyann finans yntemiyle sulh iinde yaatlmas iin, bir dnya vatanda olmak iin ajan olacam. Bunu yapabilir mi? Byle bir ey olmaz. Olmayaca iin sadece satn alma imkn vardr. Paras snrsz olduu iin herkesi satn alabilir. Gizli servislerin ban da satn alabilir, utaki adamn da... Bu byk bir potansiyel ve imkndr. O yzden ulus devlet yaps itibariyle zayf olanlarn yaplarda etkindirler. Bunu baka bir almada anlatmaya almtm. zellikle bir ka rgt bu adan farkldr. Mesela MOSSAD 3 bin yllk bir efsaneye, lkye inanmaktadr. O sebeple mensuplar ok zor satn alnabilirler. Alman gizli servisi de yle olsa gerektir. ki defa dnya sava kaybetmi ve eski dmanlaryla grlecek hesab olan bir milletin gizli servisidir. Dolaysyla bu servisin yksek lklere bal elemanlar bakmndan gl ve zengin olmas daha makuldr. ngilizlerinki bu kadar gvenilir olmayabilir kendileri iin. nk ngiliz insan refaha ve hkmetmeye doymutur. Onun iin alnacak intikam ve grlmemi hesap yok gibidir. Onlarn ajanlar bireyci ve bencil davranmaya daha msait olabilirler. ABD'nin gizli servis personelleri de, zellikle Anglo-Sakson kkenli olmayan unsurlara aldktan sonra zaaf gstermeye yatkn olabilirler. Trkiye ise bu adan ok byk bir potansiyele sahip olabilirdi ama biz bu imkn iyi deerlendirmi saylmayz. undan dolay: Bizim gizli hizmet unsurlarmz, yabanc gizli birimlerle ibirlii ad altnda yabanc glerin gdm ve etkisine ak hale getirildiler. Bir bakma bu tr birimlerimiz, Cl-A ubesi haline getirildiler bir zaman. Bu olurken ngiltere de bo durmad; o da bizden bir ibirliki kanat tedarik etmeyi baard. Dahas, sucu kanat, bucu kanat olutu. Ksacas fedakr grevli bulmak bakmndan belki en zengin millet iken yararlanamadk. Gzn krpmadan cann feda edebilecek bir toplumun, ehitlik lksne inanan insanlarn lkesiyiz. Byle bir lkede en zorlu hizmet olan gizli servis hizmetini mutlak sadakatle yrtecek yksek nitelikli ve satn alnamaz eleman bulmak zor deildir. Yine de bizim gizli unsurlarmz iinden hain devirmek, kresel oyuncular iin ok kolay deildir. Bizimkilere ve dier ulus lks kuvvetli olan devletlerin gizli servislerine kar kullanlan yntem inan* drma mdr? Evet, daha ok 'Benimle ibirlii yapman lken iin daha hayrldr.' diye ikna etme yntemi uygulanr. Bylece kimi 'Trkiye iin en iyi mttefik ngiltere' demeye artlandrlr, kimi Amerika demeye, kimi Rusya veya Almanya demeye... Bazlar da srail iin ayn mant benimseme noktasna gelir. Nasl byle olur? Olur, zira 'Trkiye'nin kendi bana var olamayaca' saplants, devlet grevlilerimizin ouna smet Paann mandac zihniyeti ile alanmtr. Bunu skmek ok kolay deildir. Azmedersek, milletimizin zgrlk ve bamszlk tutkusu ile ok ksa zamanda bu arzay yenebiliriz. Fakat bunun iin nce muhakkak ok gl bir siyasi iradenin olumas lazmdr. 'Yeil sermaye' de denilen 'slamc sermaye' bu kav ganin neresindedir? imdi Yeil sermayeden ne anladmz konumak lazm... Esasnda yeil sermaye byk bir g deildir. Kresel lekte Karunlar Ligi'yle kyaslayacak olursak yeil sermaye denen birikim denizde damla bile deildir. O sebeple 'yeil sermaye' sadece Trkiye iindeki g dengeleri asndan sz edilmeye deer bir

birikim saylr. Uluslararas bir anlam olduuna ihtimal vermem. Aslnda 'yeil sermaye' bahsi Trkiye iin bir fitnedir. Bakalarnn kulland bir fitnedir. Belki de en ok Alman derin iradeleri iin elverili bir fitne atacdr. Bilindii gibi, iilerin tasarrufunun Trkiye'ye ynelmesi, bu lkeyi doal olarak rahatsz etmitir. Almanya'nn bizimkilere 'Burada kazandn para burada kalmal.' demesi kimi artr? imizden bir takm ibirlikiler de Almanya adna 'yeil sermaye' teranelerini ayyuka karm olsalar gerektir. Trkiye'de 'yeil sermaye' rahatszl ayrca yle zel bir sebebe de dayanmaktadr: Son 30 yla kadar bu lkede, sadece 'Beyaz Trk' denilen kesimler zengin ve sekin zmreyi oluturuyordu. Bunlar 'Nasl olur da dnn arkl erbab, dnn kyls gelip kentin en gzel yerlerinde devasa yaplar ina eder, en mutena semtlere yerleir, bize zg nimetleri paylar?' diye feveran etmilerdir. 'Dadaki obanla benim oyum nasl bir olur?' diyen magazin blbl de aslnda bu feverann yansmasdr. Esasen 'yeil sermaye' denen birikimlerin dndaki sermayenin haram katsays helalinden ok daha yksektir. 'Yeil sermaye'de haram daha azdr. En nemlisi u ki 'yeil sermaye' milli bir sermayedir. Buna ynelik slami', 'mmeti', 'Rabtac' ve benzeri karalamalara ramen byledir. 11 Eyll'le ve 'El Kaide' ile birlikte 'slamc terristler' tanmlamas yaplmaya baland. Bu terimle birlikte slam'n iinin boaltlmaya alld iddia ediUyor. Ancak istatistikler, yaplan aratrmalar Kurann 11 Eyll'den sonra en ok satan kitap olduunu gsteriyor. nsanlarn slam' merak etmeye baladn gsteriyor. 11 Eyll bu noktada para sahiplerinin planlarnn tersine mi iledi? Ters mi tepti yaplan planlar? Kur'an- Kerim iin 'en ok satan kitap' yerine 'en ok baslan kitap' demek daha doru olur. Ayrca 11 Eyll' yapann da Amerika olduundan phem yok. Bu eylem, Amerikan ulus-devlet odaklarnn iidir. Niye? Bu eylem nce Afganistan'a konulanmann baha-nesidir. Arkasndan Irak'a konmann bahanesidir. Bu eylem sayesinde gelien srele birlikte ABD, in ile Hindistan'n tepesine binmitit. Rusya'nn arka bahesine komu olmutur. Avrupa Birlii'nin de mn skmtr. Mslmanlar terrist duruma indirme boyutu ise 'Kresel Amerikan Bar' adna oluturulan senaryoya Hal ve Siyonist irade merkezlerinin de parmaklarn sokmasyla ortaya km bir yan etki saylabilir. 11 EylFn ncelikle Mslmanlar terrist durumuna drmek iin gerekletirildiini dnmyorum. Byle bir ama 'Kresel Amerikan Bar' oluturmak isteyen irade iin mantkl ve yeterince kuatc deildir. Esasen slam dnyasn dman olarak alglamak iine gelmez ABD'nin. Fakat slam dnyasnn kendisini dman olarak alglamas, kresel deil de blgesel apta tasarlar iin belki iine gelebilir. ran'n ABD'yi dman olarak alglamas da yle... Ayrca daha sonra u da grld: 11 EylFde balayan bu dalgann kendilerine zararlar da oldu. yle ya; terristlerle ba etmekte zorlanr grnen bir ABD, dnyaya nasl nizam verme iddias gder? Byle bir ABD, kendi vatandalar iin anlaml bir g olamaz. Dmann 'uluslararas terr' olarak belirleyen bir ABD, yeterince byklk algs dayatamaz ki. Bundan artk kurtulmak zorundalar. Nitekim Hal ve Siyonist irade izin verdii lde bu sreci aacaktr. 'slm eittir terr' denklemiyle dnyaya yn veremeyeceini ABD'nin ulus devlet dinamikleri grm olmaldr. Kresel Sermaye'nin in'e ve ran'a bak nedir? in'e nasl bakacaklar? Bu lkenin 1.5 rrilyon dolarlk tasarruflar Amerikan hazine ktlanndadr. Bu parann ne olaca onlar ok yakndan ilgilendirmektedir. Bu tasarruflarn ABD ekonomisinden kamasn istiyorlardr mutlaka. O paralarn Amerikan hazine ktlarndan kmas, kresel sermaye havuzuna girmesi demek olabilir. Byle bir manevray gelitirmeye altklarn sanyorum. Fakat ABD bu paraya mahkm! Bir o kadar da Japon paras var Amerika'da. ABD kamu finansmann buralardan salyor, Uzakdou'dan ekonomisini soluklandryor. ran'a gelince: Kresel sermaye Amerikan ulus-devletiyle kavga eden bir ran'dan holanabilir. O kadar yani, iine yaryor olabilir. Amerika'ya zarar veren her ey kresel sermayenin karma grnyor.

KRESEL SERMAYE, ERDOAN'I STEMYOR

"Burada beni en ok ilgilendiren, Erdoan'n ahsnda hazr Trkiye'deki Krtlerin ok sevdii hatta Trkiye dndaki Krtlerin bile sevdii, benimsedii bir siyasetiyi grmektir! Birileri bunu deerlendirmemizi nlemek istiyor..."

Trkiye i politikasnda yaanan gelimelerin, bir Tayyip Erdoan operasyonu olduunu mu dn' yor sunuz?

Hi kukusuz evet! ngiltere'nin ve Kresel Sennaye'nin Erdoan' tasfiye etmeye altna inanyorum. zellikle Trkiye'nin gneyinde Barzani merkezli bir ngiliz etkinlii gelitirmeye alan lobi, lkemizdeki ibirliki ya da balak unsurlaryla hedefini gerekletirmeye gayret etmektedir. Bu arada sapla saman birbirine karmtr. Erdoan'a tasfiyeye ynelik tasar iin, slamc diye bilinenler de kullanlabilir, ulusalclar da... Erdoan'n tasfiyesiyle baka bir slamc veya Siyasal slam kkenli figrn ne karlmas ngrlmektedir. Operasyon dorudan Erdoan'a yneliktir. Bu operasyonun en temel hedeflerinden bir tanesi Gneydou Anadolu olsa gerektir. Bu, Erdoan' Trkiye'nin btnl adna deerlendirmemizin nlenmesi demektir. Erdoan'n belki bin tane gnahn sayabilirsiniz, onun yeterliliinden de phe edebilirsiniz ama Krt kkenli vatandalarmzn byk bir ounluunun ona ynelik sevgisinin Trkiye iin ifade ettii deeri inkr edemezsiniz. Tayyip Erdoan, gneydou iin ve Krtler iin ne anlam ifade ediyor? Blge halk tarafndan sevildii' ni ve desteklendiini sylyoruz nk... Nice zaman sonra, ayrlk olmayan bir parti blgede rahata siyaset yapabilmektedir. Orada baka hangi parti siyaset yapabiliyordu? PKK ile iyi ilikileri olan partiler zinciri dnda hangi parti? MHP mi? Hayr! CHP mi? Hayr! Adalet ve Kalknma Partisi seenek oldu blgede. Terrden daha nemli olan sorun uydu: Ankara'nn 50 yllk ihmal ve yanllar yznden blgede ayrlk hareketi sevimli bulma eilimi yaygnlamaya balamt. Terr tek bana ayrlk bir tehdit olarak ok nemli deildir. Ac verir ama ykamaz ve blemez. Terr her lkenin ban belaya sokabilir, bizimkini de sokmutur. Fakat silahl mcadele ile kimse Trkiye'yi blemez. Terr dalgasn ykseltip azaltan d glerin oyunlar, mcadele edilebilir dalaverelerdir. Sknt uradadr: Ynla insann gnl balarn Trkiye'den koparmas... Maalesef byle bir srece srklendik. Mesele budur, sorumluluk buradadr. Erdoan bu insanlarn gnllerini Trkiye'ye balayan bir ara oldu. u anda grdmz kavga, bu hayati arac yok etmek isteyenler ile nlemek isteyenlerin savadr. Tayyip Erdoan hu srete giderse ne olur lkedeki dengeler asndan? Ekonomi ne olur, dolarn duru-mu ne olur. Yani hu operasyon haaryla gerekleir' se ne olur? imdi bu operasyon baaryla sonulanrsa Trkiye'nin yeni bir seenek bulmas lazm... Eer Trkiye'nin btnlne inanan hasbi bir kadro varsa, birileri varsa bu seenei bulmak zorunda. Derin devleti yok Ttkiye'nin. Trkiye'nin akil bir sorumlular heyeti yok. Bunu kim yapacak o zaman? Umalm ki milletin vicdan yeni bir btnletirici figr karsn. Allah yzmze glerse Erdoan gibi bir ara bulabiliriz. Belki daha parlak biri kabilir. Fakat ortalarda yle bir emare grnmyorken, Trkiye'nin en temel sorununa ila olabilecek bir siyasetiyi tasfiye etmek dalalet veya ihanetten baka bir sfatla tanmlanamaz. Bu noktada, 'Erdoan tasfiye edilirse ekonomi kmaza girer' eklinde bir endie bana ok nemli gelmiyor. Ekonomimiz zaten krlgan. Dnyada hibir lkenin iktisadi hayat parlak gitmiyor u gnlerde. Lanetlik sermaye evreleri de her zaman yapay bunalmlar retebilirler. Daha akas, ekonominin sarslmas iin Erdoan'n tasfiyesi art deil. Erdoan kalsa da skntya girebiliriz. nemli olan, en hayati konuda, yani Trkiye'nin btn unsurlaryla beraber yaama iradesini pekitirmek bahsinde Erdoan'dan yararlanma frsatn karmaktr. Krtlerin Erdoan sevgisi, Trkiye iin byk bir frsattr. Bunun tesinde herhangi bir kayp bana ok hayati grnmyor. Bu operasyonun bykl ne kadar, Trkiye'yi ne kadar etkileyecek? lsn bilemem. Trkiye'nin en scak meselesi, ayrlk eilime kaplan Krt vatandalarmzn artmasdr. Fakat bu da dhil btn sorunlarmzn ve skntlarmzn hal yoluna girebilmesi iin olmazsa olmaz art, Trkiye'nin devlet gibi davranmaya balamasdr. Devlet gibi davranmak ise 'son sz syleyecek' bir makamn var olmasdr. Trkiye'de bu yok. Sistem gerei son sz babakann sylemesi lazm ama oraya varamyoruz. Baka bir makamn da hukuken byle bir yetkisi yok. 'Son sz syleyecek makam' kesin ve ak deilse, orada devletten sz edilemez. Trkiye devlet olma halinden uzaklat iin i barn salamlattamyor. Atatrk'n vefatndan sonta gelien srete 'Souk Sava' badiresine girdik ve ABD'nin mttefiki deil, eyaleti olduk. imdilerde srf siyasi irade ile bu darboaz amaya, devlet olmaya, ABD'nin her dediini yerine ge-titen bir eyalet ynetimi anlayndan kurtulmaya alyoruz. Fakat kolay deil. Ekonominiz kendi ayaklar zerinde duramazken, savunma asndan kendi kendinize yeterliliiniz sz konusu deilken yeniden devlet olmak, bamsz davtanmak, karnzn gerektitdiklerini yapabilmek ok zor. nce bilgi retimi ile hem ekonominizi, hem de savunma sanayinizi himayeye muhta olmaktan katacaksnz ki nnze bamsz gzlerle bakabilesiniz... Trkiye Atatrk'ten sonra ok az iini devlet gibi yapabilmitir. Eitimini milli bir eitim haline getirememitir. Hibir alanda milli politikalar gelitirememitir. Milli Enerji politikamz olmamtr. Milli Kltt politikamz olmamtr Milli imar ve ehirleme politikamz olmamtr. Milli tarm politikamz olmamtr.

Tarm alanndaki ykm srecini zetlemek, btn dier alanlarn halini de kestirmeden anlatmaya yeter: O hangi akldr ki, Trkiye'nin en verimli tarm arazilerinin bulunduu blgeleri sanayiye ve imara almtr. Halen bu anlay deimi de deildir. TOK bugn bile ovalarda betondan kibrit kutular ina etmeyi imarclk zannetmektedir. Byle bir tarm kymn ancak dmanlarmz bize yaptrabilirdi ama biz kendi elimizle yaptk. Trkiye beton ynna dn-ttld. Dnyann en yksek betonlama otan Trkiye'dedir... Amerika'da yollar ve kprler de dhil olmak zere beton kullanm yzde 2, Trkiye'de ise yzde 95'in zerindedir... Neredeyse tamam deprem kua zerinde otutan bir lkede en elverisiz inaat tekniini tercih ediimizin hesab daha sorulmaya balanmamt! bile. Erdoan'a operasyon konusuna dnecek olursak, bu srete Rusya nerede duruyor? Rusya herhalde, Erdoan' tasfiye etmek isteyen, Kresel Sermaye ile ayn safta deildir. Esasen bu kavga, ABD ile K' resel Sermaye arasndadr. Kresel Sermaye'nin derin devleti de bugn ngiliz gizli servisi olsa gerektir. Byle bir atmada Rusya phesiz ki; kendisi iin daha yararl olan sonucu ister. Erdoan'n tasfiye edilmesi eer Trkiye'nin zayf dmesine yol aacaksa, dnk arlk Moskova's kadar memnun olur Putin... Rusya ncelikle, Trkiye'nin doal, kltrel ve ekonomik ibirlii alan olan Trk Cumhuriyetler zerinde etkisini gelitirme hevesi tamayan bir Ankara ister. Esasen Trkiye'nin hem kendi snrlar iinde, hem de doal iletiim ve ibirlii alanlarnda Rusya ile rekabeti zaten kanlmazdr. Erdoan'n babakanl, Rusya'nn eski smr alanlarna ynelik bir alm ifade ediyorsa, Moskova tasfiye edilmesinden memnun olacaktr. u anda, Rusya'y ok rahatsz edecek bir Trkiye grnmyor ortalkta ama Rusya eninde sonunda baz nfuz alanlarn Trkiye'ye brakmak zorunda kaldn anlayacaktr veya gelecekte istemeyerek de olsa baz ilgi alanlarn Trkiye'nin nfuzuna brakacaktr. Bu imdilik neyle gidiyor? ABD, Grcistan' Rusya'dan kopard... Amerika'nn bittii gn muhtemelen Trkiye'nin Grcistan'la yaknl ve Gtcistan zerindeki etkinlii Rusyannkinden daha ileride olabilir. Ama u an itibariyle Amerika Birleik Devletle-ri'nin rakiplerinin Trkiye'deki kavgasndan sz ediyoruz. Erdoan'n kellesini koparmaya ynelik bu kavgada Rusya'nn birinci derecede, dorudan etken olduuna sanmyorum. Peki, AK Parti hakknda adan kapatma davasn' dan sonra parti iinde zlme meydana geldi mi? Yani, u anda gelmedi ama gelebilir. Erdoan'n tasfiye edileceini sanan ve umanlar frsattan yararlanmaya alacaklardr. Bazlar da zaten imdiden kollan svamaya balamtr. Fakat bu yanl bir hesaptr. Ortada grnen veya grnmeyen frsat kollayclarn hibiri Erdoan'n yerini dolduramayacaktr. Kald ki, Erdoan siyaseten yasakl hale ge-titilse bile, kendi liderliinde oluan taban zerinde etkinliini srdrebilir. Ksacas parti kapatlsa bile Erdoan'n yerini, Erdoan'a ramen dolduracak birisi kamaz. Kald ki u dakika itibariyle partinin kapanma ihtimalini en ok yzde 49 gryorum. Onun yerine heveslenenlerin boa krek ektikleri kanaatindeyim. Fakat bir takm insanlarn ve baz gruplarn hayalleri birmez. Biz, Sevr dayatmasnn yaand yllardan ok farkl bir durumda deiliz aslnda. O gnleri hatrlayacaksnz, baz erkez kkenli kimseler Rum-erkez devleti kurma hevesine bile kaplmlardr. Hatta ngiltere bunun iin bir iki deneye de kalkmt. Byle hengmelerde herkes ayrlk bir trk tutturabilir. Milli Mcadele iin Mehmet Akif Konya'ya gittiinde ona, 'Bize ne Osmanl'dan, biz Selukluyuz.' diyenler olmutu. Fetret dnemlerinde her kafadan bir ses kar. Byle bir dnemde, Erdoan yasakl klnp parti kapatlrsa, bir lde zlme yaanmas artc olmaz. Bu, bitaz da Erdoan'n belirleyecei -daha dorusu belirleyebilecei demek lazm-emanetinin kumana baldr. Bir lde de daha nce belirledii adaylarn, yol arkadalarnn sadakat derecelerine baldr. Sadk davranmazlarla da kendi den alamaz; seip belirlediiniz yol arkadalarnz size vefaszlk ederlerse yapacanz bir ey yoktur. Setii, belirledii adaylar ona vefaszlk ederlerse, ayrlp giderlerse kimde kabahat bulabilirsin.7 Ancak en kt senaryonun gereklemesi halinde bile fazla bir ayrma olacan sanmyorum. Yeni bir cazibe merkezi oluturabilecek adaylar grnmyor ortada. Bu aamada dnp Krt ayrlk hareketi ile Erdoan' tasfiye amac gdenlerin balantsn aratrtp sorgulamaya alyorum. Tabii sorgularken herkesten ve her eyden phelenmek gerekiyor. Ancak Erdoan hari! Niye? nk ona ceza kesmeye alanlarn namuslu olduuna inanmyorum. Niye? nk atee atmak gibi bir cezay onaylamyorum. Yoksa Erdoan'la hemerilik bam ve snrl bir beeri hukukum var, o kadar! Vaktiyle eletirdim, yarn da eletirebilirim ama gemite madur edildiine inandm her seferinde yaptm gibi, ona yaplan hakszlkla mcadeleyi ahlaki bir grev biliyorum. Bu yzden de, u an lkemizde ihtimal dhilinde bulunan en byk hakszlk Erdoan'a yaplmak istenendir. Byle olunca da, bu hakszla katk yapmas muhtemel her kim var ise onlara phe ile bakarm. Babam da olsa phe ile bakarm, Erdoan'n z emberindekiler de olsa phe ile bakarm. Elbette Erdoan'n babakan kalmas halinde en kk bir ahsi karm yok. Aksine belki de ahsi zararm olabilir. Burada beni en ok ilgilendiren, Erdoan'n ahsnda hazr Trkiye'deki Krtlerin ok sevdii hatta Trkiye dndaki Krtlerin bile sevdii, benimsedii bir siyasetiyi grmektir! Birileri bunu deerlendirmemizi

nlemek istiyor, Barza-ni'ye oynayanlar zellikle bu itaha kaptrmlar kendilerini. Belki iktidar partisi iinde bile byleleri vardr. imdi vitrine bakarsanz, Barzani ile ok iyi ilikiler gelitirmemizi syleyen bir bakan gryorsunuz... Erdoan'n kellesini uurmak isteyenlerin yannda yer almaktr bu... Bilinli veya bilinsiz... Bana yle geliyor ki, bugn ngiltere'nin kucandaki Barzani ile ilikileri gelitirmek blgede Amerika'ya ramen ngiltere ile i tutmaya almak demektir. Durum budur. Bir siyaseti olarak 'Ben ngiltere ile Trkiye'nin ibirlii yapmasnn Amerika ile ibirlii yapmasndan daba iyi olduunu dnyorum.' diyebilirsiniz. Fakat ahsi kanaatim daha nce de belirttiim gibi Trkiye'nin ngiltere ile blgesel ibirliine girimesinin doru olmad ynndedir. nk Amerika uzak bir lkedir, her eye ramen ve buralar iin bize mahkmdur. Kald ki bizim ngiltere ile grmemiz gereken byk bir hesap vardr. Bize imparatorluu kaybettiren ngiltere'dir. Amerika ile henz savamadk. Geri PKK militanlarn tehiz ederek bizimle savayor Amerika ama dorudan, alenen bir sava yoktur. ngiltere, bizim dmanmz deildir ama ngiltere iin biz nemli bir dmanz. Tarih boyunca en nemli dman biz olduk... Bize ettii ktl belki de kimseye yapamamtr. ngiltere'nin Trkiye'de mttefiki var m u anda? imdi, tabii ki bu ie, bu srece ulusalclarn ok byk bir katks var. Yani Trkiye'deki ulusalc cephe bilerek ya da bilmeyerek bu ngiliz manevrasna alet olmaktadr diye dnyorum. Tpk bir ksm slamclarn da alet olduu gibi. Onlarn adn veremem ama erbab kim olduklarn bilir veya tahmin eder. Onlar ya Erdoan'a duyduklar ahsi nefretleri yznden yahut siyasi hrs icab bu operasyona destek veriyordur. Burada, Erdoan'a kar olan slamclarn hareket noktas nedir? Onlar neyin harekete geirdiini ana hatlar ile iaret ettim. Daha nasl aaym? Mesel baz slamc, eski slamc veya dkknlarn slamclk pazarnda am ibirliki yorumcular, grnrde Erdoan' ilerine sindirmilerdir. Grnrde Adalet ve Kalknma Partisi'nin genel bakan olarak onu benimsemi bulunabilirler belki ama gerekte g-nllerindeki isim bakasdr. Kim midir? Bazlarnn belki Abdullah Gl'dr veya Gl idi. Bazlarnnki belki Abdl-latif ener'dir. yle bir rpda parti kurup iktidata yrrsen byle skntl bir harman kanlmaz olabilir. imdi baz Is-lamclar Erdoan'sz bir Adalet ve Kalknma Partisi'ni daha ok tercih edebilirler. Bu ille de dorudan ngiliz tasatlari' nn paras olduklar anlamna gelmez ama bir ekilde oraya hizmet edebilir. yle ya da byle Erdoan dmanl dnyor dolayor; Trkiye'nin ierideki ve dardaki Krtler ile bir kere daha ve kalc olarak kalben btnlemesini salayabilecek bir iradenin nne gemek anlamna geliyor. 12 milyar dolarlk yatrmla buraya gidecekti Erdoan! ok ey deiecekti tabii... Diyarbakr Bykehir Belediye Bakanl'n iktidar partisinin aldn dnn. Psikolojik anlamda bu, d destekli ayrlk hareketin belini bkecek hamlelerin balangc olabilecekti. Tamam, Trkiye istemedikten sonra kimse bu lkeyi blemez! Benim byle bir kaygm yok ama be milyon civarnda bir insann sizin devletinizden soumas, o insanlarn ocuklarnn tetr arac olarak yabanc servislerin emrinde srekli kullanlabilir hale gelmesi demektir. Bunu anlatmaya alyorum. Bu, srekli kanayan yara demektir. Aslnda bu adan baknca Erdoan' imha etme tasarsna Amerika'nn bile destek verebileceini grebiliriz. ABD niye ister Erdoan'n gitmesini? Gneydou'nun bu kadar kamamaz hale gelmesi ABD'nin iine gelmeyebilir! Her ne kadar Ortadou'da ngiltere ile rekabet ediyorsa da, u anki Ortadou ngiliz senar-yosudur, ngiliz haritasdr. Amerika, kendi haritasn yapmaya alyor. 1945'ten itibaren ngiltere buradan kovulmu durumda. Yeniden buradaki stratejik pastadan pay kapmaya ve blgede muhakkak kalc etkinlik sergilemeye alyor. Sadece Ortadou deil, Krfez civarndan balamak kaydyla Kafkasya ve Karadeniz iin de geerli ngiltere'nin itah... Yani o mehur 'Brzezinsky Haritas'nda ABD'nin hkimiyeti kurmasna engel olmaya almaktadr ngiltere. Hani u Hazar'n batsndan balayp Trkiye'nin ortasndan geip Basra Krfezi'nden dolanan dikdrtgen var ya o... Avrasya blgesi haritasna baktmzda hafif saa yatk bir dikdrtgen. Bu haritann dnyay ynetmede hakikaten hayati bir blge olduu bilinmektedir. O sebeple buralarda mutlak Amerikan hkimiyeti, ngiltere'yi kresel oyuncu olmaktan bsbtn uzaklatrabilecektir. Sanki bu mcadele Fransa ile ngiltere arasnda 1915-1916 yllar arasnda yaanan oyuna benziyor. O zaman bir ara Irak' ve Musul'u Fransa'ya brakacakm gibi grnen ngiltere, ona karlk Suriye'yi Trkiye'ye vermeyi neriyordu. Osmanl'y paylamada srdrlen kavga hala devam ediyor. Osmanl paylalamad nk. Osmanl yok edilebilmi deil. Onlar, eytann emrinde olduklar iin herhangi bir ideoloji ya da lk etrafnda birleemeyeceklerdir. islam'a dmanlklar kanlmazdr, eytan byle istedii iin. Islami olan eye dmanlklar kanlmazdr. Geici ittifaklar yapabilirler ama bu topraklara ynelik hrslar, onlar srekli birbirleriyle ekime halinde tutacaktr! Tek birleebilecekleri nokta Mslmanlara, slam'a dman olmaktr. slam'a dman olmalar

onlarn zaman zaman bir takm ilerde Mslmanlarla ibirlii yapmalarna, Mslmanlarn da onlarn byk bir kesimiyle ibirlii yapmalarna elbette engel deildir. Deimeyen kural bu dmanln srdrleceidir. Bu, eytanla Allah arasndaki davadr; daha dorusu eytann Allah'n senaryosuna at sava meselesinden ibarettir. Peki devam eden bu kavgada taraflar halkn Tayyip Erdoan'a olan sevgisinin, sempatisinin bittiini mi dnyorlar? Erdoan'a ynelik sevgi, dolaysyla Erdoan'n gc bitmedi. Tabii bitirilebilir diye dnyorlar. Nasl dnyorlar? 'Erdoan yasaklanr da davalarla, dosyalarla halkn gznden drlrse, kadrosuna ve tabanna hkmedemez, o zaman da istediimiz adam getirebiliriz.' diye dnyorlardr. Getirecekleri adam Erdoan'n doldurduu yeri doldurabilecek, onun halkta brakt etkiyi brakabilecek mi? O ayr mesele ama bir dmanla mcadele ederken 'Bu rakibi ben ok gl gryorum yleyse teslim olaym.' der miyiz? Erdoan'n yerine heveslenenler de hesap kitap yapmaktan vazgemezler. Bir de ona dmanlk edenlerin gcn abartrlarsa, heveslerine snr koymazlar... Bir kere gz koymularsa gcn blmeye, etrafn datmaya, has kadro emberini daraltmaya alrlar.

YARGI, KAZAN KALDIRIYOR

"Bu lkede Yassada Mahkemeleri diye hir sabka vardr. Bu sabka benim sabkam deil, bizim yar-g adamlarmzn sabkasdr. Yassada yarg ve savclar ile ayn anlayta olanlarn hukuktan bahsetmeleri, dnyann an byk hukuk kepazeliidir..."

erde bir kalkma var m peki ya da ierdeki muha-liflerin Erdoan' yerinden etme gc var mdr? phesiz ki; Erdoan' rasfiye oyunu sadece d glerin ekimesinden ibaret deildir. in bir boyutunu da i siyasi rekabet oluturmaktadr. Ancak, d operasyon olmasayd iktidar partisi iindeki ve etrafndaki siyasi rekabet Erdoan'n koltuunu deil, kln yerinden oynatamazd. Trkiye o kadar basit bir lke mi? Belki de Trkiye basit bir lke olmaktan kmaya alt iin, evresinde kendi bana kendi oyununu oynamay denemeye balad iin bu badireye srkleniyor. Nasl yapmaya kalkyor bunu? Gneydou blgesinde vatanda devletle btnletirecek, vatandala devlet arasndaki mesafeyi kaldracak bir hamle yapmaya hazrlanyor Erdoan. Byle bir niyet, byle bir giriim ngiltere'yi, Amerika'y, Almanya'y, Fransa'y, hatta Rusya'y rahatsz ediyor olabilir. Onlar bir ekilde buradan kendilerine decek olan stratejik karmn peinde olacaklardr. imdi Amerika, ngiltere ile ekimesine ve Barza-ni'yi belki de isteyerek ona kaptrmasna ramen, Erdoan' tasfiyeye ynelik operasyondan da memnun bulunabilir. ABD, 'Kuzey Irak'ta Barzani ingiltere ile gleniyor, ben bu durumu sonradan dengelerim. Dolaysyla Erdoan'n yerine benim iime yarayabilecek birini getirecek srece seyirci kalabilirim.' diye dnebilir. 'Hele Erdoan bir tasfiye edilsin' diyebilir. Kuzey Irak'ta nasl bir denge salayacak Amerika? Birok yntem kullanabilir. Barzani'yi aresiz brakabilir. Kuzey Irak'ta tasarlad yapy oluturmak iin her yerde giritii gibi yapboz oynayabilir. Belki, Erdoan'n tasfiye edilmesinden sonra, bu dengeyi lehine evirmekte daha rahat hareket edebileceini varsayyordur. Erdoan ile Trk Silahl Kuvvetleri'nin son zamanlarda uyumlu almas ABD'nin ok da holanabilecei bir durum deildir. Trkiye, darya kar btn kurumlaryla, zellikle siyasi ve askeri kanadyla tek azdan konuabildii srece d manevralara dayankl olur. Bunun rneini ran bahsinde gryoruz. Trkiye, ABD'nin ran ile ilgili tutumuna itirak etmiyor. Suriye ile de ABD'nin pek scak bakmad ilikiler gelitiriyor. Hatta, srail ile Suriye arasnda bar salamaya ynelik Ankara etkinlii ABD'ye 'Sen benim yapamadm veya yapmak istemediimizi gerekletirmeye mi kalkyorsun?' dedirtebilir. Amerika daha sonraki bir srece mi erteliyor rvan? lle de bir rvan hesab yapmak zorunda deil. Byk glerin manevralar bitmez. artlarn gerektirdii esneklii her zaman sergileyebilirler. Tabii ki unu sylemiyorum: ABD mutlaka Erdoan'n tasfiye edilmesinden yana tavr koyacaktr Hayr, sadece bunun da ihtimal dhilinde olduunu sylyorum. Esasen 1910'lu yllarda, bata ngiltere olmak zere emperyalist glerin Karadeniz'de oynad oyunlara, Kafkasya iin giritii dzeneklere baktmz zaman yntemlerin pek deimediini grrz. O zaman da

kresel gler manevralar gelitiriyor, biz sadece savunmaya alyor veya hibir ey ya-pamyorduk. imdi de durum farkl deildir. Biz o zamanki gibi yine birbirimizi yiyip bitiriyoruz! Komutanlar birbirleriyle yara girdii iin 93 Harbi'nde perian olduumuzu unutabilir miyiz? Balkan Sava'n nasl kaybettiimizi hatrlamadan edebilir miyiz? Sava ynetenler birbirlerine dtkleri iin! Bugn de siyasi komutanlar, siyasi airetler, partiler, g odaklar birbirine dtkleri iin kresel gler gle oynaya manevra gelitirip uygulamaya koyabiliyorlar. Allah milletimizi bit lde yle sakndryor: Kresel gler birbirleriyle anlaamayp ekimeye baladklar yerde bize yapacaklar ktlklerin snrna geliniyor. erkez mafyas neresindedir bu isin? erkez mafyas deyimini ben kullanmam. erkez lobisi dememiz gerekir. Devletin eitli kademelerinde birbirleriyle sk dayanma iinde bulunan byle bir hizip var. Abdllatif ener bunlarla ilikili grnyor. Cemil iek de erkez kkenlidir ama onun dorudan byle bir lobi adam olduu kanaatinde deilim. Her zaman muteber bir devlet adamdr. ANAP'ta vardr, Milli Gr'n belli bir aamasndan sonra orada vardr, Fazilet Partisi'nde vardr, Adalet ve Kalknma Partisi'nde vardr ve yine yasakl olmayacaktr. Sanyorum erkez lobisinin etkinlii Cemil iek'in Erdoan'a vefaszlk yapmasna kadar varamayacaktr. Bugn ayrca eitli mahfillerde etkin bir Grc dinamii de vardr. yle bir bakarsanz Grc dayanmasnn ok baarl olduunu grrsnz. Dnnz, lkemizde toplasanz iki yz bin Grc bile yoktur. Fakat u an iki yz bin Grc vatandamz be, alt bakanla temsil edilmektedir. stanbul Bykehir Belediye Bakan da Grc'dr. Orada da parlak bir Grc dayanmas vardr. Bu nasl oldu? Birbirlerini kol-layarak, destekleyerek, kenetlenerek baardlar. ki yz bin Grc varsa bu 70 milyon iinde yzde yarm bile etmiyor. Buna karlk hkmette neredeyse yzde yirmilik bir oran hakkaniyete uygun mu? Bu adil bir durum mu? Bu sadece tesadf m? Asla rk deilim ama bakalar niye rklk yapsn? Hayr, yapmyorlar da sadece ok daha yetenekli olduklar iin mi byle yksek bir oranla nemli mevkilere gelebiliyorlar. yle inanan yle inansn. Trkiye'de Trkmenler hari hemen herkes mikrobik milliyetilik yapyor maalesef. Mikro milliyetilik veya mikrobik milliyetilik, ayn ey! Herkes yapyor. Peki, Ouz kkenliler, Trkmenler? Onlar yapmyorlar. Tarihlerinde de, genlerinde de yok nk. erkez lobisi Abdllatif ener'i bir yerlere getirebilir mi peki? Bu son gerilimle ilgili olarak erkez lobisinin bir arl var ama ne kadar? Kiminle birlikte? Katmaadan bir lider kararak babakanla tamalar mmkn olabilir mi? Bu Abdllatif ener ettafnda gerekleebilir mi? ahsen ener'in liderlik vasf olduuna ihtimal vermiyorum. Kendi seim blgesi olan Sivas'ta parti tekiltna bile hkim olamayan, Erdoan tarafndan Sivas'ta bile ezici bir siyasi yenilgiye uratlan kii ile arpa boyu yol alnmaz. Zorlama ile bir eyler yaplabilir ama uzun boylu bir mesafe alnamaz. Yine de onu hi ummadmz evreler parlatmaya alacaklardr. Bu lkede kendisini 'Trk' olarak tanmlamayanlara her yerden destek gelir. 'Trk' deyimini etnik bir kavram olarak kullanmyorum. Kltr kimlii olarak deerlendirdiim iin, Trk kelimesini hepimizi iine alan vatandalk ad kabul ediyorum. Yine bunun iin, bilinen gemiinden gnmze kadar Trke'nin u veya bu azndan baka bir dili konumuluu olmayan vatandalarmz Ouz, Ttkmen, Kpak gibi kelimelerle ifade ediyorum. lkemizde etnik anlamda da Trk kkenli olanlarn dnda hemen herkesin oradan buradan hamileri bulunur. Trkiye'de ii zor olanlar, etnik kken itibariyle de Trk olanlardr. Merhum Alparslan Trke'in syledii bir sz hatrlatmak istiyorum burada: 1960 ihtilalinde adam asld, de Trk'tr, de Mslman'dr, de mason deildir... in zeti bundan ibarettir. Erdoan etnik olarak da Trk'tr, Erdoan samimi bir Mslman'dr ve Erdoan mason deildir. Fakat bu sefer, Menderes, Zorlu ve Polatkan'a yaplanlar Erdoan'a inallah yaplamayacaktr. Mikrobik milliyetiliin altn a gemi olmaldr artk. iktidar partisiyle ilgili yeni bir sre geliiyor mu-hakkak ama bunun sonucuna nasd gelinir? Bu stete ener, kanaatimce erken heves sergileyerek zaten ok dk olan sivrilme ihtimalini bsbtn azaltmtr. ener malum, Adalet ve Kalknma Partisi'nin yesi zaten. Partinin doal lider adaylarndan birisi... Fakat Erdoan tasfiye edilse bile bu pastadan ona karn doyuracak bir pay kalmaz. Belki akeli iler bakmndan skntsz olduu yolundaki izlenim bir para ie yarayabilir. Tabii ener'in 'akeli iler bakmndan skntsz' saylmas da ancak, Adalet ve Kalknma Partisi'nin ileri gelenleri hakknda patlatlacak uydurma veya gerek bir takm yolsuzluk dosyalar eliinde bir deer kazanabilir. Fakat o da yetmez. Peki, erkezlerin Rusya ile ilikisi nedir? Her erkez iin gelmi gemi en byk dman Rusya'dr, baka ne olabilir? Kafkasya'da baka etnik kkenden insanlarla beraber erkez kkenli deiik boylardan milyonluk kitleyi yurtsuz brakan Rusya deil mi?

Herhalde bir erkez iin en temel lk, anayurt bildikleri Kafkasya'y Ruslardan tamamen temizlemektir. Baknz erkezler, Ermenileri, Grcleri ve eitli boylardan Trkleri Kafkasya corafyasnn doal sakinleri sayarlar ama Ruslar hl hazmedebilmi deillerdir. erkez kkenli Trkiye vatandalarnn tarih bilincine sahip olanlar muhakkak ki Rusya ile byk bir hesaplamay hayal edebilirler. En azndan Rusya'nn zr dilemesini ve btn erkez halklarna maddi ve manevi bedeller demesini isterler. Bunda da ok hakldrlar, herhalde Trkiye'deki her kkenden vatandamz da onlarla beraberdir. Kafkasya onlarn anavatanlardr. Bu yzden Rusya'dan bir vatan alacaklar vardr. Ruslar erkez boylarn mahvetmitir, soykrm uygulamtr ve srgne yollamtr, g etmek zorunda brakmtr. O insanlarn asli vatanlar orasdr ve oraya ynelik hissi balar srmektedir. Oraya ynelik alma da yapmaktadrlar ama bu arada Trkiye'den vazgeip oraya gecek de deillerdir, genler oldu tek tk... Zamanla yine olabilir ama Trkiye'yi vatan edinenleri oktur. Kendilerini Trkiye iin milli unsur olarak grenleri de grmeyenlerden oktur. Bir erkezi, Krt vatandalarda grdmz taleplerle ortaya karken grmeyiz, greceimiz de yoktur. Bu; Grc, Bonak, Arnavut vatandalarmz iin de byledir. Hepsi de milli birliimizin salam birer parasdr. Fakat siyasi ve ideolojik heyecanlarla birlikte kresel oyuncularn sinsice kamalar sayesinde, bir ksm farkl kkenden gelme Trkiye vatandalar; etnik dayanma, hatta rk artlanma boyutunda mikrobik milliyetilik dalgasna kaplabilmektedirler. Bu dalgalar muhakkak derinlerinde kresel oyuncu manevras ieren esintilerden domaktadr. Bir gn bu lkede Trkiye'nin ounluunu tekil eden Ouz kkenlilerin bir ksm da mikrobik milliyetilik peine derse, bir Ouz vatanda olarak onlarn da arkasnda kresel oyuncularn parmaklarn ararm. Trkiye'de kimse suculuk, buculuk yapmamaldr. Yeter artk; kamu ynetiminde ehliyeti, bilgiyi, beceriyi n plana karan bir yap kurabilmeliyiz ki, her kkenden insan kendisini gerekten lkenin birinci snf vatanda hissedebilsin! Klasik kabileci dayanmay bitirmemiz gerekiyor. Bunu etnik anlamda bir unsuru ne karabilme kastyla sylyor deilim! Bir millet olmak iin herkesin ayn kkenden gelmesini dayatan hibir hakiki sebep yoktur. nilliyetilik/Milliyetsiz-lik' isimli almamda da vurguladm gibi bu milletin Rum, Ermeni unsurlar da vardr. Onlar da Trk Milletinin birer parasdrlar. Trkiye Cumhuriyeti'nin vatanda olan herkes bu milletin unsurudur. Ayn zamanda baka bir milletin de dilini konuuyor olmas, mesel bir Rum vatandamzn Yunanistan'da konuulan dili konumas, bir Ermeni vatandamzn Ermenistan'da konuulan dili konumas, bir Arnavut vatandamzn Arnavutluk'ta konuulan dili konumas, oralardaki ounluk ile ayn etnik kkenden gelmesi, milletimizin paralar olmasna engel deildir. Byle bir millet tanm ABD iin geerli oluyor da, bizim iin niye olmuyor? Biz milleti etnik temel zerinden, dini temel zerinden tanmlyor deiliz. Bu adan kendisini etnik olarak da Trk hisseden kiinin, ne Krt'le, ne Arnavut'la ne de bir bakasyla sorunu yoktur. Bu yzden de, kendisini etnik olarak da Trk hisseden kiinin Trklk, Trkrnencilik, Ouzculuk yapmas kendi ecdadn inkr olur. Ahmet Turan Alkan hocann syledii gibi, 'Trk kelimesi bizim uluslararas dolamdaki admz' olur. Yine Erkan Mumcu'nun dedii gibi 'Trk bir roln ad' olur. Aslnda batnn yzyllar boyunca kendisine setii biricik dmann ad, belirledii en temel 'teki'nin ismi Trk'tr. Siz milliyeti muhafazakr kkenden gelen hir yazar olarak Erdoan' destekliyor musunuz veya neden destekliyorsunuz? nce unu syleyeyim: Benim nilliyeti muhafazakr' tabiri ile tanmlanmaya bir itirazm yok ama bunu yetetli bulmam. Ben kendi anladm milliyetilii amaya alyoum zaten. Bu, her nilliyetiyim' diyeninki ile bir deil. Her muhafazakr ile de ayn deilim. Kendimi ideolojik veya siyasi bir kalbn iine sokamam. Benim kendime setiim tarif, 'dervi aday' olur. Bunun dnda hibir kalba smak ve sdrlmak istemem. nsanm, Trk'm ve Mslman'm, o kadar. O itibarla Erdoan' destelemek veya eletirmek durumunda kaldm demlerin u veya bu sfatla ilgisi yoktut. Ne yazk ki Erdoan bile benimle ilgili beylik nilliyeti' tanmna itibar ederek, kendisini eletirdiim zamanlar MHP'lilik adna yaptm sanmtr. Erdoan' eletirdiim dnemlerde, onun siyasi izgisine tercih edebileceim ve gnl rahatl ile benimseyebilecek herhangi bir eilimin iine syor deildim. Bir eilim adna eletirmedim. zelletitmeye karym ve eletirmiimdir. Fakat zelletitmeye karym diye 'ulusalc' mym? Biri bana bugn 'ulusalc' dese hakaret sayanm. Yine yabanc sermayenin bankalarmz teker teker yutmasna karym diye MHP lideri Baheli'nin anlad ttden bir nilliyeti' miyim? Hayr! Erdoan' desteklemeye gelince: Benim yaklamm, 'desteklemek' ile doru ifade edilemez. Ben ona yaplan haksz saldrlara kar kyorum. Eletirdiim zamanlar da kar kyordum. Bunun adn doru koyalm: Erdoan' desteklemek baka bir durutur. Benimki u anda, ihtiyac olsun olmasn, onu zalimlere kar savunmaktr. Bu desteklediiniz anlamna gelmez mi ayn zamanda?

Desteklediim bir tek nokta var: Daha nce de pek ok vesileyle dile getitdiim gibi Erdoan, Krt fitne karsnda Trkiye iin en byk frsat ve imkn nitelii tamaktadr. lkenin en temel meselesine ila olabilecek byle bit siyasetiyi bu alanda gz kapal desteklerim. Ha, buna milliyetilik mi dersiniz? tiraz etmem! u sreten sonra byle bir imkn olmaya devam ederse destek kelimesiyle ifade edilebilecek bir tavr srdrrm. Fakat bu artk onun hakknda objektif davranmayacan ve hi eletirmeyeceim anlamna da gelmeyecektir. u son operasyon karsndaki tavrm ise sadece hakszla isyandr. Kurald yollarla bir siyasi oyuncunun sahadan atlmasna tahammlm yok! in z budur, bugn itibariyle. Bu neye benziyor? Futbol manda olduumuzu dnelim: Bir takmn kaptan baz yanllar yapyor. Kendi takm aleyhine yanllar yapyor, zarar veriyor, oyunun seyir zevkini ykseltemiyor, belki dryor bile... Hatta rakibe sar kart gerektirecek hareketler bile yapyor... imdi bu kaptan yanl iler yapyor diye iki tane jandarma, iki polis veya iki gizli servis eleman gelip sahaya girse ve onu oyundan atsa ne olur? Hakem varken dardan birileri sahaya giriyor ve 'kurallar ben koyarm' diyerek kaptan dar atyor! Erdoan'a yaplmak istenen budur! Bu caiz grlemez, bu davran anlayla karlanamaz. Hukuk lkesinde 'eriatn kestii parmak acmaz' denerek sahte hukukla infaz yaplamaz! Siyasi partileri kapatmann bu kadar basit sebeplerle gereklemesi Trkiye iin 'Efendim mevzuat byle' diyerek geitirilecek bir rezalet deildir. 'Kanun kanundur' diyerek oyunun kurallar arasnda bulunmayan yaptrmlat icat etmeye kimsenin hakk yoktut. Hele bir de bunlar oyunun kurallar arasnda varm gibi gstermek yalanclktr! 'Efendim savc grevini yapt' deyip susalm. Buna inanmyotsam, byle bir abann hukuki bir davran olduuna inanamyorsam nasl susabilirim? Bedeli ne olursa olsun susamam! Keke yarg adamlar hukuka saygl olabilselerdi. Aksine eitli yarg kurumlarnn defalarca hukuku suisti-mal ettiklerini gzledik. Bu lkede Yassada Mahkemeleri diye bir sabka vardr. Bu sabka benim sabkam deil, bizim yarg adamlarmzn sabkasdr. Yassada yarg ve savclar ile ayn anlayta olanlann hukuktan bahsetmekti, dnyann an byk hukuk kepazeliidir. Hi deilse buna hukuk demeyelim. Erdoan' tasfiye operasyonuna hukuki sre gzyle baklmasn istemek yeterince gereki bir talep midir peki? Baka lkelerde de elerin birimler iktidar deiiklikleri yapabiliyorlar. Fakat klfna uydurarak, hakemi yani halk etkileyerek onun eliyle yaptryorlar. Bizde derin ve derinci geinenlerin ii bu kadar kabaca yapmaya kalkmalar asap bozucu! Eer beenmediiniz bir yetkiliyi bir yerlerden gndermek istiyorsanz bu, halk aalayarak yaplmaz! Kfrederek yaplmaz, hukuka sverek yaplmaz. Yaadmz budur. Byle bir sahtecilie tahammlm yok! fkem, Krt fitne iin Erdoan' ila gibi alglamaktan ve yok edilmesine ierlemekten kaynaklanyor deil! Peki, siz Erdoan'n Gneydou'daki ksknl ve krgnl daha dorusu yaralar iyiletirecek ve kopma durumundaki vatandalan yeniden lkelerine balayacak bir lider olduunu dnmyor muydunuz? Tepkiniz bunun iin deil mi? Bir Erdoan gider, bir bakasn buluruz belki... Milletin hayatnda bir ahs her ey demek olamaz. Ne kadar nemli olursa olsun, ne kadar byk olursa olsun, Atatrk bile milletten byk deildir. Kimse milletten byk deildir. Vazgeilemeyecek byk yoktur, nitekim fani olmayan da yoktur. Dnya durduka durmasn istediimiz bir millet ve devletten sz ediyorsak, kurduumuz oyun dzeneini rezil etmeye hakkmz yoktur! Neymi efendim laiklik yle halka sorulacak bir ey deilmi! Yzde 47 unu mu sylyor: 'Erdoan' setik ki laiklii yksn!' Byle olmadna gre 'laiklik halka sorulmaz' laf ne demeye gelir?! Bunlar, parti kapatmay imknsz derecede zorlatrmak gerektiine inanan biri olarak sylyorum! DTP iin de ayn ekilde dnyorum. Demokrasi ve hukuk devletinin bir gerei olarak m partilerin kapatlmasna kar kyorsunuz? nk zellikle Avrupa lkelerinde, etnik siyaset yapan rk partiler bile kapatlmyor, sadece spanya'daki Batasuna gibi, iddeti bir yn-tem olarak benimsemi partilere kapatma geliyor... Evet, belgelense ki, DTP dorudan PKKnn kardeidir, terristtir, buna ramen Meclis'te kalmasn isterim. Niye isterim? nk hayat byle bir sretir! Dmannla, hasmnla, koynuna girmi yabanc uayla, suluyla ve baka bin trl muzr unsurla pazarlk etmek herkesin kaderinde olabilir. En byk devletler, en gl zamanlarnda en basit sulularla pazarlk durumunda kalabilmitir. nk sulu antaj yapar, cann yakmakla tehdit eder. Sen kendi cann deil, milletin cann korumak iin suluyla pazarla girersin. Bu mantkla derim ki:

Tamam, DTP PKKnn hamisi hatta PKKnn yan kuruluu bile olsa Meclis'te kalsn! Benimle konuacak bir adam karmda bulunsun! Hi deilse dorudan doruya silahl militanla, dadaki ekyayla konuacama, btn cesareti o silahl etenin rettii kahpece tehditten kaynaklanyor da olsa Meclis'teki kravatl temsilcisi ile konuaym. yle olsun ki dorudan terristle pazarlk etmi grnmeyeyim. Byle baktm iin parti kapatmann imknsz denecek kadar zor olmas gerektiine inanyorum. Parti kapatmak suun ahsiliini ihlal ettii iin byle dnyorum. Ayrca Trkiye'nin hukuk devleti olma beklentilerini boa kard iin itiraz ediyorum. Bu durum, bir muhalefet partisinin propaganda veya eletiri cmlelerinden farksz bir metne hukukidir diyerek kutsallk, hukuka kar yaplabilecek en byk ktlktr! Byle bir davran, bir tr kazan kaldrmadr. Siz AK Parti hakknda alan kapatma davasn yargnn kazan kaldrmas olarak m yorumluyorsunuz? Yenieri'den bu yana askerin kazan kaldrmasndan usandk, imdi de yarg kazan kaldryor. Erdoan'a yaplmak istenen, post-modern yenieri operasyonudur. 'Bartsyle niversiteletde okuyabilmeyi istemek anayasadaki laiklii ihlal etmek saylr' demek bir hukuk, ahlak ve namus cinayetidir. Tayyip Erdoan neyi baard, muhataplarnda bu anlamda bir endie ve bir antipati oluturmak iin? Erdoan iki eyi baarmtr: 1) Devletle halk arasndaki mesafeyi kapatmak bakmndan nemli bir ilev yrtyordu. nk sradan vatanda ile benzerlikleri olan, sekin ve sekinci gibi durmayan bir adam, halktan biri gibi. Baknz Abdullah Gl pek byle grnmez. Oysa Gl'n babas, aynen Erdoan'n merhum pederi gibi bizatihi halktr. Annesi keza yledir. Fakat Gl pek halktan biri gibi durmaz. Niye? Yzne, tavrna, duruuna, yapsna baktnz zaman iinizden 'Bu zat Trkiye'deki sekinlerin dindar trevi' dersiniz. Erdoan ise sade vatandala zdelemi bir grnt verebiliyor. Bunu zellikle yapyor deil, doas yle. Bu vehesi sayesinde halk ile devlet arasndaki mesafeyi kapatc bir siyaset erkn... 2) Hep tekrarladm gibi Krt fitneyi zmeye ynelik nemli umut yanstabiliyor. Oysa ta batan beri btn iktidarlar bu fitne karsnda yetersiz kaldlar, yanllar yaptlar. 'Krt meselesi' demek suretiyle balarda Erdoan da bu hatalar zincirine katlmt. nk 'Krt meselesi' dediiniz zaman 'Krt mesele' olmaktan karyorsunuz ii... Oysa her eyden nce mesele 'Krt mesele' olmak bakmndan zeldir. imdi btn kesimler meselenin yapay yanlarn daha iyi grebiliyor. Erdoan da gryor. Her kesim bu konudaki hatalarndan dersler karmtr bit lde. imdi Allah bu hatalardan syrlp hayra yrme frsat veriyor bize. Krtler atasnda Erdoan'a ynelik bir sevgi yaratan Allah'tr. Yoksa Erdoan bunun iin ok zel bir ey yapm deildir. nadem yle oldu, Krtler Erdoan' sevdi, hadi bundan yararlanalm, bu her eye deer' diyorum. Peki, Tayyip Erdoan reform niteliinde birilerini rahatsz edebilecek nemli deiiklikler yapm mdr? Reform iddiasyla yaplanlar ok nemsiyor deilim. Erdoan'la birlikte ilk defa tamamen yerli bir zenginler zmresi gelime yoluna girdi. Baka bir ifade ile daha nceki btn sa iktidarlar zamannda kamunun desteiyle salanan imknlar genellikle 'Beyaz Ttk' denen evrenin tekelindeydi. imdi 'Beyaz Trk' olmayanlar da Trkiye'nin imknlarndan yararlanabiliyorlar. Tabii bu baz evrelerde ciddi bir rahatszlk meydana getirmitir. CUMHURYET MTNGLERNN ARKASINDA KM VAR?

"Cumhuriyet mitingleri iin byk kalabalklar harekete geiren parann yerli bir kaynak olduuna inanmyorum. Belki ieriden de bir mik' tar katk salanmtr ama tasar kresel bir oyun-cunun senaryosu olsa gerektir..."

Kresel sermaye ve onun yandalar baz lkelerde renkli devrimler yapyorlar, Bunlar da Soros gibi insanlar finanse ediyor. Trkiye'de de bu noktada baz eylemler yapld, Cumhuriyet mitingleri gibi. Hatta bunlarn finans kaynaklar sorguland. Bunlarn d balants var myd? Bir gizli servis, operasyonunda yararlanaca unsurlara 'Ben sizi kendi karlarm iin alet olarak kullanyorum' duygusu vermemeyi baaramazsa hibir i gremez. Byle olunca birileri, baka glere hizmet ettikleri halde kendilerini kutsal bir davann savunucusu veya devam olarak nitelemekte zorlanmazlar. Belki ieride bu ibirlii kadrosuna elebalk yapanlar manevrann gerekte kime yaradn bilirler ama tabandakiler meselenin zn fark edemezler. Trkiye'yi 12 Eyll ihtilaline srkleyenlerin estirdii dehet frtnasnda ABD dmanl zerinden ideolojik etkinlik yrtenlerin nemli bir ksm Maoculard. imdi Trkiye'nin kilit Amerikanclarna baktmz zaman eski Maocular olduklarn grrz.

Demek ki onlara Maoculuk rol verilmiti. Bu bakmdan 'ulusalclk' da baka bir senaryocunun belirledii rol olabilir. Soros, Trkiye'deki Cumhuriyet mitinglerini destek' ledi mi peki? Cumhuriyet mitinglerini belki el altndan desteklemi olabilir. Fakat aslnda Soros Trkiye'de Avrupa Birlii adna havarilik yapanlara destek verir, daha ok onlar finanse eder. Bunu hangi vakflar zerinden yapt da aa yukar bellidir. Cumhuriyet mitingleri iin byk kalabalklar harekete geiren patann yerli bir kaynak olduuna inanmyorum. Belki ieriden de bir miktar katk salanmtr ama tasar kresel bir oyuncunun senaryosu olsa gerektir. Sleyman Demirel kreselci midir? Bence Sleyman Demirel, sadece Sleyman Demirelcidir, baka hibir ey deildir. Onun baka bir kutsal olduunu sanmam. Nas yani? Demirel sadece kendisine inanr. Btn bu glerden bamsz mdr? Hayr, o kadar bamsz deildir. Fler kim DemirePe anna layk bir paye verecekse Demirel oradadr. Sleyman De-mirel'in bir istikameti olduuna hkmetmem mmkn deildir. Belki kendisinde sakl tuttuu bir istikameti olabilir. Abdllatif ener, milletvekilliinin sona ermesi ve yeniden aday olmama aamasnda Demirel'le ok sk grmeye balamt. Bunun anlam nedir? Arala' rnda hir birliktelik var m? Tabii tecrbesinden yararlanmak istemitir, onun bilgilerinden, kulana dolanlardan... Aslnda herkesin Sleyman Demirel'i dinlemesi ama can kulayla deil de cin kulayla dinlemesi lazmdr. MHP'nin son dnemde izledii politikalarn anlam nedir? Nasl deerlendirmemiz gerekiyor? ahsen ok tutarl grmyorum. Bazen bakyorum Abduk lah Gl'n cumhurbakan seilmesini salayan kilit parti oluyor MHP. Tabii MHP u an parti deil, Baheli'den iba-ret bir dzenek. Baheli bir yandan Erdoan'n yok edilmesinden kar umuyor, bir yandan da 'Byle kural d bir harcamaya da karym' der gibi oluyor. DTP ile MHP yaknlamas, Meclis'te verilen scak, samimi pozlar nasl yorumluyorsunuz? DTP ile MHP'nin kavga etmemesi mmkn... Oradan bir ey kmaz. Her an DTP'nin kapatlmas iin oy da verebilir MHP'liler. ok salkl bir politika izlendiini dnmyorum. MHP'nin herhangi bir konuda derin bir politikas olduu kanaatinde deilim. Ciddi olabilir ama derin deil. 'Ezan susmaz, bayrak inmez, vatan blnmez', diye zetlenecek bir ereve ile lke iin yeni ne tasarlayabilirsiniz? MHP ok ksr bir srele genlik kitlesini yavanlatnyor. lkcleri sokak hareketlerinden uzak tutmak bir baardr ama onlar bilgi ile donatmak, kitap okur hale getirmek, Trkiye'nin siyasi ve ideolojik olmayan sorunlaryla da ilgilenmeye ynlendirmek gerekmez mi? MHP'li genlik nemli bir cevher ama ilenemiyor. Gerekten toplumun sivil almlarna hizmet eden bir yap oluturulabilir bu genlikle. Ksacas MHP, Baheli gibi dalgn veya uykulu bir halde ou zaman... Arada bir gzn ayor ve bir rol almaya kalkyor sahnede. O kadar. Son yllardaki en hayati rol de Abdullah Gl'n cumhurbakan seilmesi salamak olmutur. Tabii bilinli olarak, Erdoan'a terslik olsun diye. Eer MHP 22 Tem-muz'dan sonra 367 engelinin ortadan kalkmasna yardmc olmak iin Cumhurbakanl seimi iin Meclis'e gireceini ilan etmeseydi, Abdullah Gl adaylkta srar edemezdi. Kresel sermayenin tm dnyaya ve zelde Trkiye'ye vaadi demokrasinin, hak ve zgrlklerin geti-rilmesi ynnde. Bunun karsnda ulus devletlerin vaadi nedir, Trkiye'de kresel sermaye ile nasl mcadele ediyorlar? Dnyay anlamaya alrken byle bir tasnif doru olmaz. Bir tarafta Kresel Sermaye ideolojisi, br tatafta da ulus devlet ideolojisi gibi bir kutuplamadan sz etmiyorum. Eski kapitalist dnya ile komnist dnya kutuplamas gibi bir yarlma deil bu. Bat smrgeciliinin iki ayr kresel hkimiyet tarz sz konusu... Kresel sermayeyi oluturan Karunlar iin dnyaya en iyi yn verme tarz; ulus devletleri yok ederek bin 500 site devletten oluan bir yapy finans a ile birbirine baml hale getirmek. Ulus devletler ierisinde bu ideolojiyi benimsemi pek ok aydn, yorumcu veya propagandac diyebileceimiz kii var. Bu ideolojinin karsnda her ulus devletin kendi btnlk ve beka duyarll olsa gerektir. Her ulus devletin ideolojisi ayn olmak zorunda deil.

Bizim gibi ulus devlet olmaya alp da herhangi bir ideolojinin peine taklmayanlar da vardr. Biz imdi 'Kemalizm' iin 'Trkiye Cumhuriyeti'nin ideolojisidir' diyebilir miyiz? Diyemeyiz; nk bir tane Kemalizm yok. Her nne gelen baka bir Atatrklk dayatabiliyor. Devletimizin byle bir ideolojik istikameti yok. Esasen olmas da gerekmiyor. Devlet demek, her eyden nce kendi devamlln gzetmek demektir. Devlet iin ideolojiden ok daha nde gelen, beka meselesi ve gvenliktir. Da dnk olarak devlet etme ii, gvenlik ve beka duyarlldr. e dnk olarak da devlet etmek, baka bir almada da dile getirdiim gibi 'Binalar hizaya, insanlar sraya sokabilmek' demektir. Gerisi teferruattr, artlara gre deiir. Bir gn u ideolojiye ynelik yaklamlar sergiler devlet, bir gn baka bir ideolojiye uygun tutum alabilir. deoloji devleti ldrr. nk dar kalplar iinde hareket etmeye mecbur brakt iin kendini yenileyemez. Rusya'ya bakalm; komnizm ona imparatorluu korumak iin lazmd. Baka bir ifade ile komnist rejim sayesinde smrgelerini 'Sovyetler Birlii olduk' diye kandrp uyutmaya ve aynlmalarn nlemeye almt. Fakat bir ideoloji, imparatotluu bir arada tutmaya yetebilecek bir zamk olamyor. Nitekim bugn de Rusya yine imparatorluktur ama komnist deildit. Devlet ideolojik saplant iinde olmaz. artlar neyi gerektiriyorsa ona gre davranr. Ulus devlet insanla zel bir ey vaat etmek zorunda da deildir. nk her ulus devlet kresel bir sorumluluk stlenip tasar gelitirmez. ABD'nin ulus devlet olmaya ve kalmaya alarak dnyaya nizam verme abas ise Kresel Sermaye'ninki gibi ekirdek bir ideolojik temel bile iermez. ABD kapitalisttir ama yarn artlar gerektirirse sosyalist politikalar bile uygulayabilir. Kresel sermaye, dnyay finans bar ile slah etmeye inanr grnrken ABD ise yeniden yksek silahl g temelinde dnya dengeletini ina etmeye ynelmi izlenimi veriyor. Kresel sermaye, mmkn olduunca devletlerin fonksiyonlarnn azalmasn istiyor. Onlara gre dev-letler nasl bir rol stlenecek.7 Dnyay sermaye ile ynetmek bit hlyadr. Devletlerin fonksiyonlarn azaltma hesaplan bit lde tutmu grnse de Kresel Sermaye'nin tasarlad bir dnyann gerekleeceine inanmyorum. Bunlarn devletlere rol tasarlamak bakmndan ayrntl bir alma yaptklar kanaatinde de deilim. Dorusu Kresel Sermaye Karunlar ve khyalarn sapklar kadrosu veya en ruh hastalar cemaati olarak grdm sylesem, onlar hakkndaki alglamamn zn veririm. Gerisi lafgzaftr. Trkiye'nin u andaki ynetiminde nemli konumlar ve nemli bakanlklar kresel sermayeye yakn du-ran isimler. Yani Dileri Bakan Ali Babacan, Ha-zineden Sorumlu Devlet Bakan Mehmet imek ve ileri Bakan Beir Atalay, Abdullah Ql'e ve kresel sermayeye yakn isimler. Neden ke balarn tutan isimler varken Tayyip Erdoan'a bir operasyon yaplyor, yani bu isimlerle zaten nemli konular kontrol ediyorlar... Ncrden biliyoruz.' Ben Beir Atalayn Kresel Sermaye'ye yakn birisi olduunu sanmyorum mesel. tekiler iin bu kabule katlrm. ylesine nemli noktalara hkim bulunduklar halde neden Erdoan'a operasyon yaplmak istendii meselesine gelince: Bunda artc bir durum yok. Zira Trkiye'nin kt zerindeki sisteminde Babakanlk en nemli makamdr. Kresel Sermaye olarak buraya bir kukla siyaseti yerletirebilseniz herhangi bir deiiklie gitmezsiniz. Fakat Etdoan gibi bi isim, Babakanln hakkn vermeye alr. En azndan o, iktidar kendisi iin var olmu ve anlam kazanm bir partinin iindeki siyasetilerle paylamay kabul edemez. Erdoan gdlebilecek bir kiilie sahip deil. kna edilebilir, aldatlabilir ama 'Sen vitrinde dur, ileri biz gtrelim1 demeye gelecek bir uygulamaya raz olmaz. Tayyip Erdoan'n yakn evresine baktmz zaman danmanlar arasnda Amerika ile ilikilerini sala* yan, zellikle Amerika'daki Neo-Conlarla bu ilikiyi gerekletiren Cneyt Zapsu, Erdoan'n yakn evresinden ayrld. Bu ayrl nasl yorumlayabiliriz? Amerika veya Amerika'daki bir kesim Tayyip Erdoan' gzden mi kard? Ben bu gibi gelimeleri, 'Erdoan has bahesini imdi daha iyi tanmaya balad' cmlesiyle zetliyorum. Sadece Zapsu deil, baka kiiler de Erdoan'n etrafndan uzaklat veya uzaklatrld. Etdoan yakn alma arkadalar iinde kendisine ve etrafa rahatszlk verenleri tasfiye etme abas iindeymi gibi bir izlenim veriyor. Bunu Amerika'daki Neo-Conlarla ban kesildii ynnde de yorumlayabilir miyiz? Amerika da Tayyip Erdoan' gzden kard m? Bana gre Neo-Con kadronun tamam A'dan Z'ye birbirinin ayn dnce ve eilimleri paylaan kiilerden oluuyor deildir. Birileri Erdoan'a kar tavt gelitirebilir, hatta Kresel Sermaye'nin adam olabilir. Ulus devletler, yani ABD Erdoan' gzden kardy-sa onun yerine kimin getirilmesini istiyor? 'Gzden kard' deyimi doru olmaz. En azndan Trkiye'ye ve Erdoan'a saygszlk ierir. Zira bir eyi gzden karmanz iin onun size ait olmas lazm. ABD, olsa olsa Erdoan'n tasfiye edilmesini onaylyor, destekliyor veya engellemek istiyordur. Bu konuda da kesin bir ey sylenemez. Yani en azndan ben ABD'nin Erdoan iin ne hesapladn imdilik gremiyorum. Tasfiyesini mi

arzuluyor, kalmasn m istiyor bilemem... Fakat u saatler itibariyle bunu bilenler vardr Trkiye'de... Nasl bir lider olur bu, hangi zellikleri tamas gerekiyor bu liderin? Eer ABD Erdoan'n tasfiye edilmesini onaylyor ve engellemek iin Trkiye zerindeki nfuzunu kullanmak istemiyorsa mutlaka bir plan vardr. lle de baarl olacak bir plan deildir bu elbette. Fakat Amerika'da bir takm masalar bir sr senaryo retifler, bir sr hazrlk yaparlar. Erdoan'n tasfiyesini ngryorlarsa yerini alabilecek bir baka figr iin ne tasarladklarn bilemem ama muhakkak olan udur: ABD kovboy ahlk yznden, kukla olarak kullanabilecei bir siyasetiyi tercih eder muhakkak. Yine Tayyip Erdoan'a yakn isimlerden Maliye Bakan Kemal Unaktan'n ismi Krfez sermayesi dediimiz Arap sermayesi ile birlikte telaffuz ediliyor. Unaktan'n buraya yakn olmasnn maliye politikalar zerindeki etkisi nedir? Son dnemlerde Trkiye'ye zellikle de stanbul'a Arap sermayesi yatrmlarnn younlatn dnrsek bunu nasl okumalyz? Bu konularda bir bilgim yok. Daha akas Maliye Bakan Unaktan'n kimlerle ne balantlar bulunduunu bilemiyorum. D ekonomik ilikiler bakmndan Unaktan'n dorudan bir etkinlii olduunu sanmyorum. Can Paker'in evinde bir toplant yaplmt, Tayyip Erdoan'n ve gazetecilerin katld. Tayyip Erdoan bu toplantda kendisini kresel sermayeye anlatmaya m alt, onun asndan bu toplantnn getirii ne olur? Erdoan iin talihsiz bir icabet olmutu bu buluma. Kramad biri davet etmitir ve gitmitir. Orada neler konuulduunu bilemem. Fakat Can Paker'in ve temsil ettii evrenin grnt itibariyle parti kapatmaya iddetle kar olduklarn biliyoruz. Mesele bunlara inanp inanmamak meselesidir. Adalet ve Kalknma Partisi'nin kapanmasndan holanacak olanlarn hepsi, Erdoan'a operasyon peinde olan kresel g ile balantl deildir elbette. Bunun gibi, parti kapatmaya iddetle kar olup, Erdoan'a hakszlk yapldn syleyen veya buna benzer bir tavr sergileyen herkesin samimi saylmas da mmkn deil. Kresel oyunculara hizmet veren yerli unsunlar usta olmak zorundadrlar. Yznze gler, ama sizi tasfiye etmek isteyenlerin anandan beslenmeye devam edebilir. O an iin rol size irin grnmeyi gerektirebilir. Size irin grnmeye alrken el altndan tasfiye edilmenize hizmet vemedii ne malum? Tabii somut birini kast ederek sylyor deilim. Her durum iin geerli. Kresel oyuncu basit ibirlikilerle i grmez, usta eleman kullanr... Kralie Elizabethan Trkiye ziyaretini nasl deerlendirmemiz lazm. Kresel sermaye ve ulus devletlerin Trkiye zerindeki atmasndan bahsetmitik. Bu balamda ingiltere kraliesinin ziyareti baarl oldu mu Kime ne mesaj verdi? Kralie'nin gelii benim gzmde Trkiye iin ok ar bir devlet zaafdr. Bu geli, Trkiye'ye ynelik nfuzunu pekitirme ve Amerikan nfuzunun nne geirme hedefine yaklaan ngiltere'nin zaferi kutlama ziyaretidir. Dahas, sava gemisinde verilen yemee devlet grevlilerimizin katlmas, anakkale'de ngiliz donanmasnn ehit ettii kahramanlarmzn kemiklerini szlatmakla kalmam, kanatmtr. Gnl gz aralanm olanlar Gelibolu'daki ehitliklerimizin kanadn grebilir.

ANAYASA MAHKEMESNN TRBAN KARAR

"Biz, Trkiye'de toplum mukavelesinin pe atldndan sz ediyoruz. Bir anlamda tasfiye edil' mis bir meclis var ortada."

Anayasa Mahkemesi'nin, kamuoyunda "Trban Karar" diye isimlendirilen dzenlemeyi reddetmi olmas pek ok hukuk bilgini tarafndan ciddi anlamda eletirildi. Mahkeme yelerinin, dzenlemeyi ekil ynnden deil esastan incelemi olmas ve Ana-yasa'daki laiklik kavramn dayanak gstererek karar almas, Mahkeme'nin siyas bir tavr sergilediine dair tartmalara sebep oldu. Sizce bu karar, hukuk bir karar mdr, yoksa Trkiye'de yeni bir dnemin baladnn ve artk yarg iktidarnn egemen olduunun iareti midir? u dakika itibariyle henz resmi ve kesinlemi gerekeyi bilmediimiz iin yapabileceimiz yorumlar da, en azndan Anayasa Mahkemesi'nin sz konusu karar kadar tartmaya ak olacaktr. Byle bir durumda bana gre asl sorgulamamz gereken husus yargya gven bahsidir. Trkiye iin bir veya birka yksek yarg kararnn tartlmasndan nde gelen mesele, genel anlamyla yarg kltrmzdr. lkemizde bugn, Yassada Mahkemeleri'nde yaananlardan tr hu

kuk adna utan duymayan saylamayacak kadar ok yarg adam grev yapmaktadr. Byle bir yap iinde millet adna grev yrten yarg erkinden sz edilemez. zellikle yksek yarg organlar tarafndan kesin bir tavrla Yassada Mahke-meleri'nin lkeye yaatt hukuk kepazelii mahkm edilene kadar hukuk devleti olma lksnden sz etmek glntn Benim yarg kltrnden kastm, hukuk alannda grev yapan insanlarn ideolojik takntlarn sfra inditebilmeletini salayacak olgunluktur. Byle bir olgunlua sahip miyiz? Sa grl yarg szgelimi sol grl bir sana veya sol grl yarg sa grl sana ynelik kararnda tamamen kanunlarn ngrd hukuki ereveyle snrl kalabiliyor mu? Bu anlamda hukuk namusu asndan lkemizin gvenilir bir lke olduunu syleyebilir miyiz? Bence syleyemeyiz. Bunu syleyemeyeceimiz iin de lkemizde yarg erkinin en temel amaz, bizzat yarg adamlarnn niteliinden kaynaklanmaktadr. Yarg adam, bulunduu mevkii kendi dnya gr iin ele geirilmi bir kale gibi alglyor mu, alglamyor mu? Mesele buradadr. Bu da sadece belli dnya grnde olan yarg adamlarmzla snrl bir arza da deildir. Toplumun genel kalitesi de zaten st dzey hkim yetitirmeye elverili bulunmamaktadr... Mahkeme yeleri hakknda yaplan yorumlarda dik' kat eken nemli hir nokta var: Sradan bir vatanda, bir yenin hangi Cumhurbakan tarafndan atandna baktnda, sanki o yenin verecei kararn hangi ynde olacan anlayabiliyor. Bunu daha nceki 367 kararnda da grdk. Turgut Ozal tarafndan atanm olan 2 ye; Sleyman Demirel ve Ahmet Necdet Sezer tarafndan atanan 9 ye var Mahkeme'de... Kritik kararlardaki oylama sonular da hep 2-9 eklinde kyor. Bu durum, hukuk devleti olduu iddiasndaki hir devlet iin ne anlam ifade ediyor? Pf noktas buras... Anayasa Mahkemesi'nin kendi iinde kararlarn olutururken yapt oylamalarda bu ekilde belirli bir aritmetiin ortaya kmas, bir kesim iin deil, lke iin en temel meseledir. Bu, en yksek yarg organnn bamsz olmadnn gstergesidir. Bir baka kesimi memnun edecek ekilde yine byle bir kesinlemi aritmetiin sz konusu olmas da ayn derecede vahimdir. Yani diyelim ki, imdiki Cumhurbakan'nn grev sresince gerekleebilecek tayinlerle tablo tersine dnd... Bu tablo da kararlarda aksi ynde belirgin bir aritmetik kesinlik ortaya koyatsa, imdikinden farkl bir durumda olmayz. in z yarg adamnn bamszldr. Hep yargnn bamszlndan sz edenler, siyaset kurumunun yargya mdahale edebilirliinden yaknp dururlar. Yargmn bamszl sadece bundan ibaret deildir. Yarg, inanlardan ve ideolojilerden de bamsz olabilmelidir. Bu da yukarda deindiim gibi yarg kalitesiyle ilgili bir sorundur. "Efendim, Cumhuriyet'in temel ilkeleri konusunda yarg taraf olmak zorundadr" deniyor. Elbette bu cmle kalp olarak dorudur. Bir devletin temel niteliklerini korumak tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin grevidir. Fakat Mahkeme bu grevi, btn taraflarn iine sinebilecek bir yaklamla yerine getirmeli, belirli bir kesimin siyasi tercihlerine uygun yorumlama yapt hissini vermemelidir. Yarg, aleyhinde karar verdii kii ve kesimlerin bile vicdannda hakllna yank bulabilecek kadar bamsz hareket edebilmelidir. Biz bunun skntsn ekiyoruz. En yksek yarg organ elbette dzenin bekiliini yapacaktr, bu onun grevidir ama her seferinde belirli dnya grsne mensup bulunanlarn belirli dorultuda yorum yapmas, hatta yorumlarnda srekli belirli bir siyasi eilime uygun kararlar vermesi toplumda adalet duygusunu kettir. Anayasa Mahkemesi, her eyden ok kendi gvenilirliini gzetmek zorundadr ki toplumda adalet duygusu ayakta kalabilsin... Burada konumamz gereken bir komplo teorisi var: Cumhurbakan Abdullah ul, normal grev sresi olan 7 yl boyunca ankaya'da kalrsa, Anayasa Mahkemesi'ndeki ye hari; Anayasa Mahkemesi, Dantay ve Yargtay'daki mevcut koltuklarn tamamna yeni atamalar yapacak. Ankara'da dillendirilen hir iddiaya gre, bu duruma engel olmak isteyen g odaklar, "Abdullah l'e bu imkn vermeyecek bir plan" hazrl iindelermi. Yeni yelerin Ql tarafndan atanacak olmas kimi rahatsz edecektir? Sayn Gl de, Sezer veya DemireFin yapt gibi Anayasa Mahkemesi'ne sadece belirli bir dnya grn benimsemi olanlar tayin ederse yanl yapar. Bu saatten sonta artk, yksek yarg organlarna atama yaparken sadece ve sadece mesleki deerler bakmndan stn zelliklere sahip olmay aramalyz. Cumhurbakanlarmz artk tesmi ideoloji dhil-hibir ideolojinin militan gibi davtanabilecek insanlar yksek yarg organlarna ye tayin etmemeyi renmelidir. Baka trl de, Atatrk'n balatp bitiremedii ulus devlet inasn tamamlayamayz. Ben vatanda olarak bana zt grte olan bir yargcn bakanlk ettii mahkemeye dtm zaman hakkmda nyarg ile karar verileceinden endie etmemeliyim. Bunu salayacak olan da en tepeden balayacak hakiki yarg veya hakiki adalet insan tayin edebilme ehliyeti ve kuatcldr. Yargtan sonra "adalet insan" diye bir deyim niye kullandm? Anayasa Mahkemesi'ne sadece hukuku olanlarn atanmadna iaret iin. Atamayabilir. Bu organ nihayet siyasi konulara da bakmak durumunda... Dolaysyla meslekten hukuku olmayan ama adalet duygusu salam, toplumun her kesimince drst hakemlik yapabilecek nitelikte grlen deerli insanlarn da en yksek yarg organna atanabilmesini yadrgamam. Siz, Anayasa Mahkemesi'nin ald hu karardan sonra yeni gelimelerin ne ynde ekil alacan dnyorsunuz? Qeldigimiz hu nokta, "olacaklarn sonu" mu yoksa "planlanann balangc" m?

Bu karar aslnda Trkiye'nin her ihtillde pe atlan toplum mutabakatn bir kere daha yrtmtr. O bakmdan da bir bakma yarg darbesidir. Toplumda kesimler ve kuvvetler arasndaki dengeyi kurduu ve koruduu farz edilen anayasa, temel mutabakat zabtmzdr. Anayasa Mahkemesi, kendi yetki snrlarn aacak bir yorum yaparak bir bakma kanun koyucu gibi davranm ve TBMM'yi mutabakattan dlamtr. Bu yzden fiilen bir askeri darbe gibi, toplum mukavelemiz pe atlmtr. Anayasa Mahkemesi bu kararndan sonra btn toplumun vicdanna sinecek bir kurum olma ihtimalini bsbtn sfrlam grnmektedir. yle anlalyor ki Anayasa Mahkemesi'nin ou yeleri bulunduklar makam ele geirilmi bir kale gibi grdkleri iin kararlarnn millet vicdannda benimsenip benimsenmemesini umursamamaktadrlar. Bu tavtlar ile Trkiye'de genel anlamyla yargya gvenin imha ediliine yaptklar katknn farknda olmamalar mmkn deildir. Demek ki onlar iin, karar ve davranlarna yn veren ideolojik kaytlar veya hukuk d etkenler, lkede yargya gven duygusundan ok daha nceliklidir. TBMM Bakam Koksal Toptan'n karar sonrasndaki tekliflerini nasl deerlendirmek gerekiyor.7 Toptan'n ortaya att Senato fikri nasl bir ynetim modelidir ve Trkiye'nin idare tarzna uyumlu olacak mdr? Bunlar, scak saatlerin tartma konulan deil. Olaan durumlarda bir Meclis Bakan'nn her sz ok nemli olmak durumundadr. Bakan da buna gre lp bierek konumaldr. Biz, Trkiye'de toplum mukavelesinin pe atldndan sz ediyoruz. Bir anlamda tasfiye edilmi bir Meclis var ortada. Tasfiye edilmi bir Meclis'in bakan da esasen tasfiye edilmi demektir. Tasfiye edilmi bir bakann nerilerine kim kulak asar? Bir mutabakat bozulduu zaman taraflardan herhangi birinin teden beriden neriler sunmas ie yaramaz. Mutabakat bozulmu ise btn taraflarn gnll olarak masaya oturmalar ve yeniden uzlamalar gerekir. Bu olamyorsa bir g hepsini masaya oturtur veya oturtmadan onlara kendi bildii mutabakat dayatr. Nitekim ihtilaller byle olmutur. Siyasiler birbirlerini yemeye baladklar iin ortada toplum mukavelesi kalmamtr. Zaten bunun byle olmasn ngren d g de, tasarlad ihtilali yaptrabilmek iin bozulan mukavelenin i iradeyle zgrce yenilenmesini engellemitir. imdi de Trkiye'de kendi istekleri dorultusunda iktidar yaps, siyasi ve askeri irade oluturmak isteyen d gler, laiklik bahsinden rettirdikleri gerilim etrafnda bizi birbirimize krdryorlar. Byle bir hengmede, hangi makamda olursa olsun bir tek akil adamn yapaca neri itibar grmez. eitli kesimleri temsil edebilecek bir heyet, bozulan mukaveleyi yenilemek iin bir araya gelene kadar da bu hr-gr srer... Daha ak bir ifade ile, CHP demokrasiyi iine sindirene kadar Trkiye bu alkantlar yaayacak. Denebilir ki Trkiye'de demokrasiyi iine sindiremeyen bir tek CHP mi var? Tabii ki hayr! Parti ii demokrasiyi iletemeyen siyasilerin, partilerine ynelik demokrasi d mdahalelerden yaknmalarn hep glmseyerek ibretle izlemiimdir. Tamam, btn partilerimiz birer siyasi airettir. Bu yaplatn demokratik kurulular olduunu sylemek imknszdr. Ancak CHP btn partilerden farkl olarak ayrca vahim bir siyasi saplantdan hareket etmektedir. CHP'ye gre halk kt adamlar seebilir, bu halkn elindeki sandk oyunca ile elenmesidir, asl olan devletin hakiki sahipliidir. Siyasi iktidar halk una buna verebilir ama derin iktidar, devletin hakiki sahiplii benimdir. CHP byle bakmaktadr. Byle bir parti vatken ve halktan yzde 20 oranlarnda destek alabiliyotken demokrasiyi gelitirmek mmkn olmayacaktr. CHP iin rahmetli Tevfik leri'nin bir sz vardr. Yassada'daki o korkun yarg kepazelii yaanrken sylemi Tevfik leri: Allah hibir iktidara CHP gibi bir muhalefet vermesin. CHP gibi bir muhalefet dnyada yoktur. Bu herhalde CHP'nin iktidar iken domu ve kurulmu bulunmas ile ilgili bir durumdur. Trkiye'nin rahat etmesini istiyorsak, CHP'nin srekli iktidarda olmas lazm... Yoksa kimseyi rahat ettirmez... Bu lkenin nefs-i emmaresi CHP'dir. Bir insan nasl nefsini gemleyeme-dike her trl ktle srklenirse, bir toplum da nefsini gemlemedii srece rahat edemez. Bu ne demektir? Bu demektir ki, iinde CHP'nin kesin taahhd olmayan bir mutabakat ie yaramayacaktr. Trkiye'de halkn oyu ile iktidara gelenler CHP ile yeni ve salam bir mutabakat yapabilmelidirler. Bunun ille de CHP'ye tabi olmak anlamna geldiini sylemiyorum. Sylemek istediim u: Halk oyunun yksekliine gvenerek CHP gibi bir nefsi emmarenin errinden emin olmak mmkn deildir. Nefsi emmareyi, onun bilgisi ve arzusu erevesinde dizginlemek gerekir. Bu zor itir. CHP ile siyaset yapmak gerekten zor itir. imdilik bunu becerebilen kmamtn Ne Menderes, ne Demirel, ne Ozal ve ne Erdoan... Bunda CHP'nin maharetinden ok, saydm isimlerin hatalarnn da bir pay bulunmaldr... Anayasa Mahkemesi'nin ald bu karardan sonra AKP hakkndaki kapatma davasna dair baz ipular elde etmi olabilir miyiz? MHP Lideri Devlet Bahe -li'nin "Tayyip Bey ekilsin, yeni bir liderle yola devam edilsin" eklindeki teklifini nasl okumak gerekiyor? Baheli daha sonra bu sylediklerini ksmen dzeltmeye alt. Fakat tahminim odur ki, bu operasyon derin balamda Erdoan' tasfiye operasyonu olduu iin Baheli de partisiyle birlikte srecin bilinli veya saf bir parasdr. Erdoan tasfiye edildii takdirde, onun istemedii bitii babakan ola-bilit mi? l ile Erdoan arasndaki gizli rekabet byle aleni bir hesaplama srecine gelebilir mi? Sanrm byle bir aamaya geldiinde Gl tamamen kendi iradesiyle hareket edemeyecektir. Daha nceleri mizac itibariyle etliye

stlye karmaz bir gtnt veren Gl'n 22 Temmuz'dan sonra Erdoan'a ramen Cumhurbakanl aday olmak iin diretmesi de beklenmedik bir durumdu. Muhtemelen ona direnemeye-cei bir i veya d bask gelmitir. imdi de Erdoan tasfiye edilirse, Erdoan'n belirleyecei bir emanetinin babakan olmasna rza gstermeyebilir, u veya bu ynden kendisine gelebilecek telkinlere gre Ali Babacan' babakan tayin edebilir. Ali Babacan' babakan tayin etmesi iin hetkes alyor zaten... Baheli de yle grnyor ki, Ali Babacan'n liderlii zerinden tamamen Gl'n denetimine girecek ve Erdoan'n elinden kacak bir iktidar partisi iin bilinli olarak veya safa destek vermektedir. Nitekim Baheli, Gl'n seilmesini salayan kilit hamleye imzasn atmtr. 22 Temmuz'dan sonra 'Aman bir daha 367 tartmas olmasn ve zinhar Gl'n n kesilmesin' dercesine MHP'yi Meclis'e sokan Baheli'nin niyetini bilemeyiz ama uygulamas, Gl iin byk himmet olmutur. Baheli'nin sylediklerini, en azndan yakn gemite syleyip yaptklarna bakarak deerlendirmek gerekir ki bu da bize sanki Ali Babacan'l bir 'glistan' arzu ettiini dndrtyor... Kitaplar, uygarla yol gsteren klardr. UYARI: www.kitapsevenler.com Kitap sevenlerin yeni buluma noktasndan herkese merhabalar... Cehaletin yenildii, sevginin, iyiliin ve bilginin paylald yer olarak grdmz sitemizdeki tm e-kitaplar, 5846 Sayl Kanun'un ilgili maddesine istinaden, engellilerin faydalanabilmeleri amacyla ekran okuyucu, ses sentezleyici program, konuan "Braille Not Speak", kabartma ekran vebenzeri yardmc aralara, uyumluolacak ekilde, "TXT","DOC" ve "HTML" gibi formatlarda, tarayc ve OCR (optik karakter tanma) yazlm kullanlarak, sadece grmeengelliler iin, hazrlanmaktadr. Tmyle cretsiz olan sitemizdeki e-kitaplar, "Engelli-engelsiz elele"dncesiyle, hibir ticari ama gzetilmeksizin, tamamen gnlllk esasna dayal olarak, engelli-engelsiz Yardmsever arkadalarmzn youn emei sayesinde, grme engelli kitap sevenlerin istifadesine sunulmaktadr. Bu e-kitaplar hibirekilde ticari amala veya kanuna aykr olarak kullanlamaz, kullandrlamaz. Aksi kullanmdan doabilecek tmyasalsorumluluklar kullanana aittir. Sitemizin amac asla eser sahiplerine zarar vermek deildir. www.kitapsevenler.com web sitesinin amac grme engellilerin kitap okuma hak ve zgrln yceltmek ve kitap okuma alkanln pekitirmektir. Sevginin olduu gibi, bilginin de paylaldka pekieceine inanyoruz. Tm kitap dostlarna, grme engellilerin kitap okuyabilmeleri iin gsterdikleri abalardan ve yaptklar katklardan tr teekkr ediyoruz. Bilgi paylamakla oalr. LGL KANUN: 5846 Sayl Kanun'un "altnc Blm-eitli Hkmler" blmnde yeralan "EK MADDE 11" : "ders kitaplar dahil, alenilemi veya yaymlanm yazl ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler iin retilmi bir nshas yoksa hibir ticar amagdlmeksizin bir engellinin kullanm iin kendisi veya nc bir kii tek nsha olarak ya da engellilere ynelik hizmet veren eitim kurumu, vakf veya dernek gibi kurulular tarafndan ihtiya kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda oaltlmas veya dn verilmesi bu Kanunda ngrlen izinler alnmadan gerekletirilebilir."Bu nshalar hibir ekilde satlamaz, ticarete konu edilemez ve amac dnda kullanlamaz ve kullandrlamaz. Ayrca bu nshalar zerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulmas ve oaltm amacnn belirtilmesi zorunludur." bu e-kitap Grme engelliler iin dzenlenmitir. Kitap taramak gerekten incelik ve beceri isteyen, zahmet verici bir itir. Ne mutlu ki, bir grme engellinin, dzgn taranm ve hazrlanm bir e-kitab okuyabilmesinden duyduu sevinci paylaabilmek tm zahmete deer. Sizler de bu mutluluu paylaabilmek iin bir kitabnz tarayp, kitapsevenler@gmail.com Adresine gndermeyi ve bu isimsiz kahramanlara katlmay dnebilirsiniz. Bu Kitaplar size gelene kadar verilen emee ve kanunlara sayg gstererek ltfen bu aklamalar silmeyiniz. Siz de bir grme engelliye, okuyabilecei formatlarda, bir kitap armaan ediniz... Teekkrler. Ne Mutlu Bilgi iin, Bilgece yaayanlara.

Tarayan: Uur Karaca www.selam.org selam@selam.org