You are on page 1of 69

SANOK

PRZEMYSL
TARNOBRZEG SANDOMIERZ
KAZIMIERZ DOLNY
KOZIENICE
BIALA PODLASKA
BRZESC
DEBLIN
PULAWY
SLUBICE ZIELONA GORA
OPOLE
KATOWICE
GLIWICE
RACIBORZ
LEGNICA
GORZOW WLK
CZESTOCHOWA
OSTROLEKA
BIALYSTOK
PLOCK
KONIN
SREM
OBORNIKI
KALISZ
LODZ
NAKLO
PILA
KRUSZWICA
WLOCLAWEK
TCZEW
GDYNIA
GDANSK ELBLAG
NIESZAWA
KOSTRZYN
SZCZECIN
KOSZALIN
WROCLAW
KRAKOW
POZNAN
TORUN
TROJMIASTO
BYDGOSZCZ
WARSZAWA
WARSZAWA
BUSSINESS CENTER
FLOATING GARDEN SZCZECIN
KNOWLEDGE CITY POZNAN CREATIVE INDUSTRY SILESIA
WROCLOVE
MIASTO SPOTKAN
CULTURE TIME KRAKOW PORT
TROJMIASTO RELAX
BYDGOSZCZ RELAX
TORUN
HOLIDAYS KOSZALIN
W
i
s
l
a
W
i
s
l
a
W
i
s
l
a
Warta
W
a
r
t
a
O
d
r
a
Odra
SANOK
PRZEMYSL
TARNOBRZEG
SANDOMIERZ
KAZIMIERZ DOLNY
KOZIENICE
BIALA PODLASKA
BRZESC
DEBLIN
PULAWY
SLUBICE
ZIELONA GORA
OPOLE
KATOWICE
GLIWICE
RACIBORZ
LEGNICA
GORZOW WLK
CZESTOCHOWA
OSTROLEKA
BIALYSTOK
PLOCK
KONIN
SREM
OBORNIKI
KALISZ LODZ
NAKLO
PILA
KRUSZWICA
WLOCLAWEK
TCZEW
GDYNIA
GDANSK
ELBLAG
NIESZAWA
KOSTRZYN
SZCZECIN
KOSZALIN
WROCLAW
KRAKOW
POZNAN
TORUN
TROJMIASTO
BYDGOSZCZ
WARSZAWA
SANOK
PRZEMYSL
TARNOBRZEG
SANDOMIERZ
KAZIMIERZ DOLNY
KOZIENICE
BIALA PODLASKA
BRZESC
DEBLIN
PULAWY
SLUBICE
ZIELONA GORA
OPOLE
KATOWICE
GLIWICE
RACIBORZ
LEGNICA
GORZOW WLK
CZESTOCHOWA
OSTROLEKA
BIALYSTOK
PLOCK
KONIN
SREM
OBORNIKI
KALISZ LODZ
NAKLO
PILA
KRUSZWICA
WLOCLAWEK
TCZEW
GDYNIA
GDANSK
ELBLAG
NIESZAWA
KOSTRZYN
SZCZECIN
KOSZALIN
WROCLAW
KRAKOW
POZNAN
TORUN
TROJMIASTO
BYDGOSZCZ
WARSZAWA
WARSZAWA
BUSSINESS CENTER
FLOATING GARDEN
SZCZECIN
KNOWLEDGE CITY
POZNAN
CREATIVE INDUSTRY
SILESIA WROCLOVE
MIASTO SPOTKAN CULTURE TIME
KRAKOW
PORT
TROJMIASTO
RELAX
BYDGOSZCZ
RELAX
TORUN
HOLIDAYS
KOSZALIN
najlepiej
sie
mieszka

i robi
interesy
pracuje
z systemem
na najwyzszym poziomie
edukacji i innowacji
MIEJSCAMI
SPOTKAN
STARSZYCH I DZIECI
RODZINY I MILOSCI
DLA
relaKSU
sportU
Z ATRAKCJAMI
TURYSTYCZNYMI
KULTURA I HISTORIA
PELNYM SPONTANICZNYCH
INICJATYW
Z NAJLEPSZYM transportEM
oferujacy WYJATKOWY
STYL ZYCIA
SANOK
PRZEMYSL
TARNOBRZEG
SANDOMIERZ
KAZIMIERZ DOLNY
KOZIENICE
BIALA PODLASKA
BRZESC
DEBLIN
PULAWY
SLUBICE
ZIELONA GORA
OPOLE
KATOWICE
GLIWICE
RACIBORZ
LEGNICA
GORZOW WLK
CZESTOCHOWA
OSTROLEKA
BIALYSTOK
PLOCK
KONIN
SREM
OBORNIKI
KALISZ LODZ
NAKLO
PILA
KRUSZWICA
WLOCLAWEK
TCZEW
GDYNIA
GDANSK
ELBLAG
NIESZAWA
KOSTRZYN
SZCZECIN
KOSZALIN
WROCLAW
KRAKOW
POZNAN
TORUN
TROJMIASTO
BYDGOSZCZ
WARSZAWA
WARSZAWA
BUSSINESS CENTER FLOATING GARDEN
SZCZECIN
KNOWLEDGE CITY
POZNAN
CREATIVE INDUSTRY
SILESIA WROCLOVE
MIASTO SPOTKAN CULTURE TIME
KRAKOW
PORT
TROJMIASTO
RELAX
BYDGOSZCZ
RELAX
TORUN
HOLIDAYS
KOSZALIN
Tallinn
Prague
Jakarta
Buenos Aires
Lisbon
Manila
Warsaw
Moscow
Riyadh
St. Petersburg
Glasgow
Gibraltar
Johannesburg
Rio de Janeiro
Malta
Mexico City
Mumbai
Bahamas
Mauritius
Bangkok
Rome
Kuala Lumpur
Bahrain
Wellington
Madrid
Oslo
Monaco
Helsinki
Milan
Vienna
Hamilton
Osaka
Qatar
British Virgin Islands
Brussels
Sao Paulo
Copenhagen
AmsterdamMunich
Dublin
Taipei
Guernsey
Isle of Man
Dubai
Melbourne
Seoul
Edinburgh
Cayman Islands
Montreal
Vancouver
Shanghai
Frankfurt
Boston
Beijing
San Francisco
Washington D.C.
Jersey
Luxembourg
Toronto
Paris
London
New York
Singapore
Tokyo
Chicago
Geneva
Sydney
Zurich
Hong Kong
Shenzhen
$20,000 and over
National income
$10,000 - $19,999
$5,000 - $9,999
$1,000 - $4,999
under $1,000
no data
Top 10
Global Financial Centres
11 - 20
21- 30
31-40
41-50
51-60
61-70
1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2008 2050 2150
500
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
S
W
IA
T
AZJA
1500 1600 1700 1750 1800 1850 1900 1950 2008 2050 2150
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
10000
S
W
IA
T
AZJA
EUROPA
500
Tallinn
Prague
Jakarta
Buenos Aires
Lisbon
Manila
Warsaw
Moscow
Riyadh
St. Petersburg
Glasgow
Gibraltar
Johannesburg
Rio de Janeiro
Malta
Mexico City
Mumbai
Bahamas
Mauritius
Bangkok
Rome
Kuala Lumpur
Bahrain
Wellington
Madrid
Oslo
Monaco
Helsinki
Milan
Vienna
Hamilton
Osaka
Qatar
British Virgin Islands
Brussels
Sao Paulo
Copenhagen
AmsterdamMunich
Dublin
Taipei
Guernsey
Isle of Man
Dubai
Melbourne
Seoul
Edinburgh
Cayman Islands
Montreal
Vancouver
Shanghai
Frankfurt
Boston
Beijing
San Francisco
Washington D.C.
Jersey
Luxembourg
Toronto
Paris
London
New York
Singapore
Tokyo
Chicago
Geneva
Sydney
Zurich
Hong Kong
Shenzhen
$20,000 and over
National income
$10,000 - $19,999
$5,000 - $9,999
$1,000 - $4,999
under $1,000
no data
Top 10
Global Financial Centres
11 - 20
21- 30
31-40
41-50
51-60
61-70
it has to be used, to be success
WITH SYNERGY OF EXISTANCE
of CITY AND RIVER
SANOK
PRZEMYSL
TARNOBRZEG
SANDOMIERZ
KAZIMIERZ DOLNY
KOZIENICE
BIALA PODLASKA
BRZESC
DEBLIN
PULAWY
SLUBICE
ZIELONA GORA
OPOLE
KATOWICE GLIWICE
RACIBORZ
LEGNICA
GORZOW WLK
CZESTOCHOWA
OSTROLEKA
BIALYSTOK
PLOCK
KONIN
SREM
OBORNIKI
KALISZ LODZ
NAKLO
PILA
KRUSZWICA
WLOCLAWEK
TCZEW
GDYNIA
GDANSK
ELBLAG
NIESZAWA
KOSTRZYN
SZCZECIN
KOSZALIN
WROCLAW
KRAKOW
POZNAN
TORUN
TROJMIASTO
BYDGOSZCZ
WARSZAWA
w jaki sposob?
Poprzez stworzenie
bezpiecznej,
atrakcyjnej
i wysokojakoSciowej
przestrzeni Rzek
w Polskich Miastach
wzmocnienie toZsamoSci
miast i przywrOcenie
historycznej symbiozy
pomiEdzy miastem a rzekA
PodkreSlajAc ich charakter
i roznorodnosc
stworzenie wspaniaLych
przestrzeni
publicznych
w mieScie o unikalnym
charakterze
I miejsc
natury
i krajobrazu
ktOre poprawiajA standard
Zycia swoim obecnym
mieszkaNcom
i przyciAgajA swym urokiem
i wdziekiem
nowych mieszkancow, inwestorow i turystow,
LamiAc negatywny europejski trend demograficzny
rozwoj spoLeczny i gospodarczy:
wzrost zarobkow i trend korzystania z
zachEcajAcych swym piEknem
przestrzeni miasta nad rzekA
z przyjaznym Srodowiskiem miejskim i ..
Wszystko to, zapewniajAc
Najlepszym systemem poLAczeN lokalnych
WARSZAWA
VILNUS
KAUNAS
MOSCOW
RIGA
TALLIN
HELSINKI
KYIV
CHERKASY
DNIPROPETROVSK
TORUN
BYDGOSZCZ KOSTRZYN BERLIN
SZCZECIN
COPENHAGEN
OSLO
GOTHENBURG
NORRKOPING
TROJMIASTO
STOCKHOLM
WROCLAW
POZNAN
GLIWICE
KRAKOW
MAGDEBURG
HANNOVER
KIEL
OLDENBURG
BREMENHAVEN
NIJMEGEN
LONDON
DUSSELDORF
KOLN
BONN
STUTTGARD
FRANKFURT
BASEL
MARSEILLE
BARCELONA
VALENCIA
VALENCE
LYON
MULHOUSE
STRASBOURG
KARLSRUHE METZ
PARIS
NURNBERG
PRAGUE
DRESDEN
REGENSBURG
WIEN
BRATISLAVA
BUDAPEST
BELGRAD BUKAREST
CONSTANTA
CHISINAU
ODESSA
ISTANBUL
ROTTERDAM
I miEdzynarodowych !
oraz swiatowych !
Dzieki polaczonej sile
i zaangazowaniu polskich miast
i wspolnej wizji
ich samorzadow i mieszkancow,
spojny system miejski
River Polska jest duma
wszystkich Polakow!
Zaczynajac od dzis!
w POZNAN -iu

zintegrowana Strategia
Zrownowazonego Rozwoju
Strategia
Rzeki

1 + 1 = 3
Strategia
Miasta
Zintegrowana
Strategia Rozwoju
Rzeki w Miescie
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
Wsplna inicjatywa
Strategia Rozwoju Rzeki Warty jest czci
realizacji Strategii Poznania 2030. Projekt
jest wspln inicjatyw Miasta Poznania,
holenderskiego programu rzdowego
Partnerzy dla wody, holenderskiego
doradztwa rm KuiperCompagnons
(urbanistyka i projektowanie) i DHV
(inynieria) oraz SwedeCenter. Program
Partnerzy dla wody ma na celu wspieranie
sektora holenderskiej gospodarki wodnej
i przyczynianie si do rozwizywania
problemw wodnych na wiecie, stosujc
holendersk wiedz i dowiadczenie w
temacie wody. Wraz z trzema partnerami,
program dotacji snansowa rozwj tej
strategii, jako projekt demonstracyjny,
w ktrym interwencje na rzecz poprawy
bezpieczestwa wody s zintegrowane z
dziaaniami w celu poprawy jakoci strefy
rzeki i miasta dla obywateli Poznania.
Dziki tej wsppracy, rzeka Warta, wraz z
miastem Poznaniem, moe rozwin si
w ttnicy yciem region, ktry zwikszy
impuls publicznego korzystania z rzeki,
oraz wykae zarwno w wiadomoci oraz
w odpowiedziach na temat historycznych
zagadnie rodowiskowych i kulturowych
danego obszaru. Strategia Rozwoju Rzeki
Warty jest wizj i planem dziaa dla rozwoju
rzeki i jego otoczenia. Plan opiera si na
badaniach i koncepcjach, ktre promuj
nowe poczenia pomidzy miastem-rzek i
rozpoznaje nowe moliwoci zainicjowania
ekologicznych przedsiwzi. Przede
wszystkim, Strategia zakada zwikszenie
oglnodostpnoci do rzeki dla kadego
mieszkaca.
1 Proces
2 Kluczowe aspiracje
3 Bezpieczestwo wody
4 Wyzwania
5 Zintegrowana Strategia
6 Sytuacja 2012-2030
7 Plan Wdroenia
8 Trzy Projekty Pilotaowe
9 Korzyci

Niniejszy raport zawiera podsumowanie
i przegld wnioskw oraz analiz, wraz z
propozycjami rozwiza dotyczcych rozwoju
rzeki Warty w miecie Poznaniu. Raport
ten, jest wynikiem prac, w cigu ktrych
sporzdzono wiele wywiadw eksperckich,
studiw w obszarze rzeki, wraz z wyzwaniami
projektowymi, warsztaty oraz wiele spotka z
osobami publicznymi i grupami spoecznoci.
Zintegrowane planowanie.
Praca na poziomie wszystkich skali.
SKALA REGIONU
SKALA MIASTA
SKALA OSIEDLA
SKALA CENTRUM
SKALA PROJEKTW PILOTAOWYCH
SKALA BUDYNKU
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
Wsplna inicjatywa
Strategia Rozwoju Rzeki Warty jest czci
realizacji Strategii Poznania 2030. Projekt
jest wspln inicjatyw Miasta Poznania,
holenderskiego programu rzdowego
Partnerzy dla wody, holenderskiego
doradztwa rm KuiperCompagnons
(urbanistyka i projektowanie) i DHV
(inynieria) oraz SwedeCenter. Program
Partnerzy dla wody ma na celu wspieranie
sektora holenderskiej gospodarki wodnej
i przyczynianie si do rozwizywania
problemw wodnych na wiecie, stosujc
holendersk wiedz i dowiadczenie w
temacie wody. Wraz z trzema partnerami,
program dotacji snansowa rozwj tej
strategii, jako projekt demonstracyjny,
w ktrym interwencje na rzecz poprawy
bezpieczestwa wody s zintegrowane z
dziaaniami w celu poprawy jakoci strefy
rzeki i miasta dla obywateli Poznania.
Dziki tej wsppracy, rzeka Warta, wraz z
miastem Poznaniem, moe rozwin si
w ttnicy yciem region, ktry zwikszy
impuls publicznego korzystania z rzeki,
oraz wykae zarwno w wiadomoci oraz
w odpowiedziach na temat historycznych
zagadnie rodowiskowych i kulturowych
danego obszaru. Strategia Rozwoju Rzeki
Warty jest wizj i planem dziaa dla rozwoju
rzeki i jego otoczenia. Plan opiera si na
badaniach i koncepcjach, ktre promuj
nowe poczenia pomidzy miastem-rzek i
rozpoznaje nowe moliwoci zainicjowania
ekologicznych przedsiwzi. Przede
wszystkim, Strategia zakada zwikszenie
oglnodostpnoci do rzeki dla kadego
mieszkaca.
1 Proces
2 Kluczowe aspiracje
3 Bezpieczestwo wody
4 Wyzwania
5 Zintegrowana Strategia
6 Sytuacja 2012-2030
7 Plan Wdroenia
8 Trzy Projekty Pilotaowe
9 Korzyci

Niniejszy raport zawiera podsumowanie
i przegld wnioskw oraz analiz, wraz z
propozycjami rozwiza dotyczcych rozwoju
rzeki Warty w miecie Poznaniu. Raport
ten, jest wynikiem prac, w cigu ktrych
sporzdzono wiele wywiadw eksperckich,
studiw w obszarze rzeki, wraz z wyzwaniami
projektowymi, warsztaty oraz wiele spotka z
osobami publicznymi i grupami spoecznoci.
Zintegrowane planowanie.
Praca na poziomie wszystkich skali.
SKALA REGIONU
SKALA MIASTA
SKALA OSIEDLA
SKALA CENTRUM
SKALA PROJEKTW PILOTAOWYCH
SKALA BUDYNKU
3

B
e
z
p
i
e
c
z
e

s
t
w
o

W
o
d
y
C
hocia
obecny
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej w
m
iecie P
ozna jest
szacow
any na 1 na 500 1000 lat, podczas
pow
odzi w
2010 roku zostay zidenty kow
ane
niektre sabe punkty w
zabezpieczeniach
przeciw
pow
odziow
ych. W
ysoki stan w
ody
spow
odow
a w
ystpienie problem
w
na w
ielu
ulicach m
iasta (S
tarocka, D
roga D
biska,
N
adw
arciaska
i
Z
agrze
na
O
strow
ie
Tum
skim
), a niektre obszary przylege do
rzeki na lew
ym
brzegu W
arty zostay zalane.
Z
m
ia
n
y
k
lim
a
ty
c
zn
e
w
P
o
ls
c
e
P
rzy
planow
aniu
rozw
oju
przestrzennego
w
zdu rzeki W
arty, ogrom
ne znaczenie m
a
rozw
aenie
dugoterm
inow
ego
rozw
oju.
K
lim
at
na
Z
iem
i
zm
ienia
si
w

coraz
szybszym
tem
pie. G
lobalne ocieplenie, ktre
zostao zasygnalizow
ane w
kilku publikacjach
M
idzyrzdow
ego
Z
espou
ds.
Z
m
ian
K
lim
atu (IP
C
C
), m
a objaw
i si w
zm
ianach
rocznych
struktur
opadw
,
prow
adzc
do
ekstrem
alnych sytuacji.
Z
godnie
z
jednym

z
czoow
ych
czonkw

IP
C
C
,
prof.
Z
bigniew
em

K
undzew
iczem
,
podniesienie tem
peratury w
P
olsce spow
oduje
w
zrost opadw
zim
, zm
niejszenie opadw

niegu
i
zw
ikszenie
opadw

deszczu.
Z

hydrologicznych prognoz w
ynika, e istnieje
praw
dopodobiestw
o
zw
ikszonej
suszy
w

m
iesicach
letnich.
P
oniew
a
m
niejsze
opady niegu a w
iksze deszczu zm
niejszaj
retencj
zim
a
(w
oda
zaw
arta
w

pokryw
ie
nienej),
przepyw

rzek
w

okresach
zim
ow
ych
bdzie
w
zrasta.
To
m
oe
prow
adzi do potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji
(pow
odzi).
Trend
w
zrastajcych
zim
ow
ych przepyw
w
rzecznych w
P
olsce
ju
zauw
aono.
D
latego
te,
pom
im
o
e
statystyczne praw
dopodobiestw
o pow
odzi
w
P
oznaniu zm
alao w
cigu ostatnich 30
lat
w

porw
naniu
z
poprzednim

okresem
,
zagroenie
pow
odziow
e
i
w
pyw

zm
ian
klim
atycznych
w

przyszoci
nie
pow
inno
by
ignorow
ane.
Z
w
ikszenie
przepyw
w

rzek
zim

m
oe
zm
niejszy
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej
w

P
oznaniu
z szacunkow
ej 1 w
500-1000 lat w
chw
ili
obecnej, np. do 1 w
100 lat w
przyszoci. Taki
spadek
poziom
u
bezpieczestw
a
spraw
ia,
e
przysze
ulepszenia
system
u
ochrony
przeciw
pow
odziow
ej s nieuniknione.
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
Wsplna inicjatywa
Strategia Rozwoju Rzeki Warty jest czci
realizacji Strategii Poznania 2030. Projekt
jest wspln inicjatyw Miasta Poznania,
holenderskiego programu rzdowego
Partnerzy dla wody, holenderskiego
doradztwa rm KuiperCompagnons
(urbanistyka i projektowanie) i DHV
(inynieria) oraz SwedeCenter. Program
Partnerzy dla wody ma na celu wspieranie
sektora holenderskiej gospodarki wodnej
i przyczynianie si do rozwizywania
problemw wodnych na wiecie, stosujc
holendersk wiedz i dowiadczenie w
temacie wody. Wraz z trzema partnerami,
program dotacji snansowa rozwj tej
strategii, jako projekt demonstracyjny,
w ktrym interwencje na rzecz poprawy
bezpieczestwa wody s zintegrowane z
dziaaniami w celu poprawy jakoci strefy
rzeki i miasta dla obywateli Poznania.
Dziki tej wsppracy, rzeka Warta, wraz z
miastem Poznaniem, moe rozwin si
w ttnicy yciem region, ktry zwikszy
impuls publicznego korzystania z rzeki,
oraz wykae zarwno w wiadomoci oraz
w odpowiedziach na temat historycznych
zagadnie rodowiskowych i kulturowych
danego obszaru. Strategia Rozwoju Rzeki
Warty jest wizj i planem dziaa dla rozwoju
rzeki i jego otoczenia. Plan opiera si na
badaniach i koncepcjach, ktre promuj
nowe poczenia pomidzy miastem-rzek i
rozpoznaje nowe moliwoci zainicjowania
ekologicznych przedsiwzi. Przede
wszystkim, Strategia zakada zwikszenie
oglnodostpnoci do rzeki dla kadego
mieszkaca.
1 Proces
2 Kluczowe aspiracje
3 Bezpieczestwo wody
4 Wyzwania
5 Zintegrowana Strategia
6 Sytuacja 2012-2030
7 Plan Wdroenia
8 Trzy Projekty Pilotaowe
9 Korzyci

Niniejszy raport zawiera podsumowanie
i przegld wnioskw oraz analiz, wraz z
propozycjami rozwiza dotyczcych rozwoju
rzeki Warty w miecie Poznaniu. Raport
ten, jest wynikiem prac, w cigu ktrych
sporzdzono wiele wywiadw eksperckich,
studiw w obszarze rzeki, wraz z wyzwaniami
projektowymi, warsztaty oraz wiele spotka z
osobami publicznymi i grupami spoecznoci.
Zintegrowane planowanie.
Praca na poziomie wszystkich skali.
SKALA REGIONU
SKALA MIASTA
SKALA OSIEDLA
SKALA CENTRUM
SKALA PROJEKTW PILOTAOWYCH
SKALA BUDYNKU
3

B
e
z
p
i
e
c
z
e

s
t
w
o

W
o
d
y
C
hocia
obecny
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej w
m
iecie P
ozna jest
szacow
any na 1 na 500 1000 lat, podczas
pow
odzi w
2010 roku zostay zidenty kow
ane
niektre sabe punkty w
zabezpieczeniach
przeciw
pow
odziow
ych. W
ysoki stan w
ody
spow
odow
a w
ystpienie problem
w
na w
ielu
ulicach m
iasta (S
tarocka, D
roga D
biska,
N
adw
arciaska
i
Z
agrze
na
O
strow
ie
Tum
skim
), a niektre obszary przylege do
rzeki na lew
ym
brzegu W
arty zostay zalane.
Z
m
ia
n
y
k
lim
a
ty
c
zn
e
w
P
o
ls
c
e
P
rzy
planow
aniu
rozw
oju
przestrzennego
w
zdu rzeki W
arty, ogrom
ne znaczenie m
a
rozw
aenie
dugoterm
inow
ego
rozw
oju.
K
lim
at
na
Z
iem
i
zm
ienia
si
w

coraz
szybszym
tem
pie. G
lobalne ocieplenie, ktre
zostao zasygnalizow
ane w
kilku publikacjach
M
idzyrzdow
ego
Z
espou
ds.
Z
m
ian
K
lim
atu (IP
C
C
), m
a objaw
i si w
zm
ianach
rocznych
struktur
opadw
,
prow
adzc
do
ekstrem
alnych sytuacji.
Z
godnie
z
jednym

z
czoow
ych
czonkw

IP
C
C
,
prof.
Z
bigniew
em

K
undzew
iczem
,
podniesienie tem
peratury w
P
olsce spow
oduje
w
zrost opadw
zim
, zm
niejszenie opadw

niegu
i
zw
ikszenie
opadw

deszczu.
Z

hydrologicznych prognoz w
ynika, e istnieje
praw
dopodobiestw
o
zw
ikszonej
suszy
w

m
iesicach
letnich.
P
oniew
a
m
niejsze
opady niegu a w
iksze deszczu zm
niejszaj
retencj
zim
a
(w
oda
zaw
arta
w

pokryw
ie
nienej),
przepyw

rzek
w

okresach
zim
ow
ych
bdzie
w
zrasta.
To
m
oe
prow
adzi do potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji
(pow
odzi).
Trend
w
zrastajcych
zim
ow
ych przepyw
w
rzecznych w
P
olsce
ju
zauw
aono.
D
latego
te,
pom
im
o
e
statystyczne praw
dopodobiestw
o pow
odzi
w
P
oznaniu zm
alao w
cigu ostatnich 30
lat
w

porw
naniu
z
poprzednim

okresem
,
zagroenie
pow
odziow
e
i
w
pyw

zm
ian
klim
atycznych
w

przyszoci
nie
pow
inno
by
ignorow
ane.
Z
w
ikszenie
przepyw
w

rzek
zim

m
oe
zm
niejszy
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej
w

P
oznaniu
z szacunkow
ej 1 w
500-1000 lat w
chw
ili
obecnej, np. do 1 w
100 lat w
przyszoci. Taki
spadek
poziom
u
bezpieczestw
a
spraw
ia,
e
przysze
ulepszenia
system
u
ochrony
przeciw
pow
odziow
ej s nieuniknione.
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
summer
spring
AMOUNT OF PEOPLE
YEARS 1600
20.000
160.000
600.000
550.000
1900 1990 2010 2030
MORASKO CAMPUS
CITY CENTER
MALTA
RUSALKA
ROYAL ROUTE HOT BATHS
POZNAN
BERLIN
4 Wyzwania
+
+
POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
Warta elementem czcym Wschodnia cze Miasta z Nowym Poznaniem Nowe poczenie midzy Wschodnio- Zachodni czci zielonego
krzya struktury zielonej miasta
Pozna przykadem miasta
o nowoczesnym systemie zarzdzania
gospodark wodn
Z Berlina do Poznania odzi
Zielone korytarze na wszystkich poziomach skali Centrum miasta miejscem koronujcym struktur
zielonego krzya
Przywrcenie historycznej relacji rzeki Warty z miastem Poznaniem
Niskie natenie ruchu w centrum miasta - pierwszestwo dla pieszych
Rnorodne tosamoci Warty Poczenie rnorodnych funkcji
nad rzek
Pozytywny zwrot tendencji demogracznych Atrakcyjny front wodny
Pozna miasto przyjazne zaoeniu rodziny Miasto Nauki nad rzek
Rzeka Warta = element czcy Ulica Solna = bulwar, Rama Miasta
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
Wsplna inicjatywa
Strategia Rozwoju Rzeki Warty jest czci
realizacji Strategii Poznania 2030. Projekt
jest wspln inicjatyw Miasta Poznania,
holenderskiego programu rzdowego
Partnerzy dla wody, holenderskiego
doradztwa rm KuiperCompagnons
(urbanistyka i projektowanie) i DHV
(inynieria) oraz SwedeCenter. Program
Partnerzy dla wody ma na celu wspieranie
sektora holenderskiej gospodarki wodnej
i przyczynianie si do rozwizywania
problemw wodnych na wiecie, stosujc
holendersk wiedz i dowiadczenie w
temacie wody. Wraz z trzema partnerami,
program dotacji snansowa rozwj tej
strategii, jako projekt demonstracyjny,
w ktrym interwencje na rzecz poprawy
bezpieczestwa wody s zintegrowane z
dziaaniami w celu poprawy jakoci strefy
rzeki i miasta dla obywateli Poznania.
Dziki tej wsppracy, rzeka Warta, wraz z
miastem Poznaniem, moe rozwin si
w ttnicy yciem region, ktry zwikszy
impuls publicznego korzystania z rzeki,
oraz wykae zarwno w wiadomoci oraz
w odpowiedziach na temat historycznych
zagadnie rodowiskowych i kulturowych
danego obszaru. Strategia Rozwoju Rzeki
Warty jest wizj i planem dziaa dla rozwoju
rzeki i jego otoczenia. Plan opiera si na
badaniach i koncepcjach, ktre promuj
nowe poczenia pomidzy miastem-rzek i
rozpoznaje nowe moliwoci zainicjowania
ekologicznych przedsiwzi. Przede
wszystkim, Strategia zakada zwikszenie
oglnodostpnoci do rzeki dla kadego
mieszkaca.
1 Proces
2 Kluczowe aspiracje
3 Bezpieczestwo wody
4 Wyzwania
5 Zintegrowana Strategia
6 Sytuacja 2012-2030
7 Plan Wdroenia
8 Trzy Projekty Pilotaowe
9 Korzyci

Niniejszy raport zawiera podsumowanie
i przegld wnioskw oraz analiz, wraz z
propozycjami rozwiza dotyczcych rozwoju
rzeki Warty w miecie Poznaniu. Raport
ten, jest wynikiem prac, w cigu ktrych
sporzdzono wiele wywiadw eksperckich,
studiw w obszarze rzeki, wraz z wyzwaniami
projektowymi, warsztaty oraz wiele spotka z
osobami publicznymi i grupami spoecznoci.
Zintegrowane planowanie.
Praca na poziomie wszystkich skali.
SKALA REGIONU
SKALA MIASTA
SKALA OSIEDLA
SKALA CENTRUM
SKALA PROJEKTW PILOTAOWYCH
SKALA BUDYNKU
3

B
e
z
p
i
e
c
z
e

s
t
w
o

W
o
d
y
C
hocia
obecny
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej w
m
iecie P
ozna jest
szacow
any na 1 na 500 1000 lat, podczas
pow
odzi w
2010 roku zostay zidenty kow
ane
niektre sabe punkty w
zabezpieczeniach
przeciw
pow
odziow
ych. W
ysoki stan w
ody
spow
odow
a w
ystpienie problem
w
na w
ielu
ulicach m
iasta (S
tarocka, D
roga D
biska,
N
adw
arciaska
i
Z
agrze
na
O
strow
ie
Tum
skim
), a niektre obszary przylege do
rzeki na lew
ym
brzegu W
arty zostay zalane.
Z
m
ia
n
y
k
lim
a
ty
c
zn
e
w
P
o
ls
c
e
P
rzy
planow
aniu
rozw
oju
przestrzennego
w
zdu rzeki W
arty, ogrom
ne znaczenie m
a
rozw
aenie
dugoterm
inow
ego
rozw
oju.
K
lim
at
na
Z
iem
i
zm
ienia
si
w

coraz
szybszym
tem
pie. G
lobalne ocieplenie, ktre
zostao zasygnalizow
ane w
kilku publikacjach
M
idzyrzdow
ego
Z
espou
ds.
Z
m
ian
K
lim
atu (IP
C
C
), m
a objaw
i si w
zm
ianach
rocznych
struktur
opadw
,
prow
adzc
do
ekstrem
alnych sytuacji.
Z
godnie
z
jednym

z
czoow
ych
czonkw

IP
C
C
,
prof.
Z
bigniew
em

K
undzew
iczem
,
podniesienie tem
peratury w
P
olsce spow
oduje
w
zrost opadw
zim
, zm
niejszenie opadw

niegu
i
zw
ikszenie
opadw

deszczu.
Z

hydrologicznych prognoz w
ynika, e istnieje
praw
dopodobiestw
o
zw
ikszonej
suszy
w

m
iesicach
letnich.
P
oniew
a
m
niejsze
opady niegu a w
iksze deszczu zm
niejszaj
retencj
zim
a
(w
oda
zaw
arta
w

pokryw
ie
nienej),
przepyw

rzek
w

okresach
zim
ow
ych
bdzie
w
zrasta.
To
m
oe
prow
adzi do potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji
(pow
odzi).
Trend
w
zrastajcych
zim
ow
ych przepyw
w
rzecznych w
P
olsce
ju
zauw
aono.
D
latego
te,
pom
im
o
e
statystyczne praw
dopodobiestw
o pow
odzi
w
P
oznaniu zm
alao w
cigu ostatnich 30
lat
w

porw
naniu
z
poprzednim

okresem
,
zagroenie
pow
odziow
e
i
w
pyw

zm
ian
klim
atycznych
w

przyszoci
nie
pow
inno
by
ignorow
ane.
Z
w
ikszenie
przepyw
w

rzek
zim

m
oe
zm
niejszy
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej
w

P
oznaniu
z szacunkow
ej 1 w
500-1000 lat w
chw
ili
obecnej, np. do 1 w
100 lat w
przyszoci. Taki
spadek
poziom
u
bezpieczestw
a
spraw
ia,
e
przysze
ulepszenia
system
u
ochrony
przeciw
pow
odziow
ej s nieuniknione.
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
summer
spring
AMOUNT OF PEOPLE
YEARS 1600
20.000
160.000
600.000
550.000
1900 1990 2010 2030
MORASKO CAMPUS
CITY CENTER
MALTA
RUSALKA
ROYAL ROUTE HOT BATHS
POZNAN
BERLIN
4 Wyzwania
+
+
POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
Warta elementem czcym Wschodnia cze Miasta z Nowym Poznaniem Nowe poczenie midzy Wschodnio- Zachodni czci zielonego
krzya struktury zielonej miasta
Pozna przykadem miasta
o nowoczesnym systemie zarzdzania
gospodark wodn
Z Berlina do Poznania odzi
Zielone korytarze na wszystkich poziomach skali Centrum miasta miejscem koronujcym struktur
zielonego krzya
Przywrcenie historycznej relacji rzeki Warty z miastem Poznaniem
Niskie natenie ruchu w centrum miasta - pierwszestwo dla pieszych
Rnorodne tosamoci Warty Poczenie rnorodnych funkcji
nad rzek
Pozytywny zwrot tendencji demogracznych Atrakcyjny front wodny
Pozna miasto przyjazne zaoeniu rodziny Miasto Nauki nad rzek
Rzeka Warta = element czcy Ulica Solna = bulwar, Rama Miasta
Alternatywa Minimalna integracja rzeki z miastem Alternatywa Maksymalna integracja rzeki z miastem
Wicej miejsca dla rzeki poprzez otwarcie starego ramienia
rzeki Portowie. Poziom zagroenia powodziowego zmniejszony
gwnie na poudniu od Portowa.
Najwaniejsze cechy:
Zurbanizowana krawd
Silny wizualny zwizkek pomiedzy Miastem a Wart
Podczenie istniejcych obszarw miejskich do strefy rzeki
Naturalna / niezakcona strefa rzeki
Rekreacyjne wykorzystanie strefy rzeki
Rozwizania dla
zidentykowanych wyzwa
Woda + Miasto + Ekonomia spjnie
poczone w ramach Zintegrowanej
Strategii
Przestrzenna Rama struktury
okrela oglny kierunek rozwoju
przestrzennego obszarw rzeki i
jej cigw. Najwaniejsze decyzje
dotyczce proponowanego rozwoju
znajduj odzwierciedlenie w teje ramie
przestrzennej. Zintegrowana struktura
pokazuje kierunki i wskazwki, przy
jednoczesnym posiadaniu przestrzeni w
celu zmian pod wpywem zmieniajcych
si okolicznoci i warunkw. Posiada
rwnie elastyczno zastosowania
nowych moliwoci.
Przywrcenie kilku dawnych cigw wodnych midzy Portowem
a Mostem Lecha jak i realizacja dodatkowego koryta rzeki
na Ostrowie Tumskim. Bezpieczestwo przeciwpowodziowe
zostaje zwikszone na odcinku od mostu Lecha do Portowa
Najwaniejsze cechy:
Naturalna morfologia rzeki
Nowe koryta rzeki
Nowe struktury wysp o charterze naturalnym i miejskim
Funkcje mieszkaniowe w stree rzeki
Oglnodostpna strefa rzeki
5 Zintegrowana Strategia
Alternatywy
Zintegrowana Rama Przestrzenna
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
Wsplna inicjatywa
Strategia Rozwoju Rzeki Warty jest czci
realizacji Strategii Poznania 2030. Projekt
jest wspln inicjatyw Miasta Poznania,
holenderskiego programu rzdowego
Partnerzy dla wody, holenderskiego
doradztwa rm KuiperCompagnons
(urbanistyka i projektowanie) i DHV
(inynieria) oraz SwedeCenter. Program
Partnerzy dla wody ma na celu wspieranie
sektora holenderskiej gospodarki wodnej
i przyczynianie si do rozwizywania
problemw wodnych na wiecie, stosujc
holendersk wiedz i dowiadczenie w
temacie wody. Wraz z trzema partnerami,
program dotacji snansowa rozwj tej
strategii, jako projekt demonstracyjny,
w ktrym interwencje na rzecz poprawy
bezpieczestwa wody s zintegrowane z
dziaaniami w celu poprawy jakoci strefy
rzeki i miasta dla obywateli Poznania.
Dziki tej wsppracy, rzeka Warta, wraz z
miastem Poznaniem, moe rozwin si
w ttnicy yciem region, ktry zwikszy
impuls publicznego korzystania z rzeki,
oraz wykae zarwno w wiadomoci oraz
w odpowiedziach na temat historycznych
zagadnie rodowiskowych i kulturowych
danego obszaru. Strategia Rozwoju Rzeki
Warty jest wizj i planem dziaa dla rozwoju
rzeki i jego otoczenia. Plan opiera si na
badaniach i koncepcjach, ktre promuj
nowe poczenia pomidzy miastem-rzek i
rozpoznaje nowe moliwoci zainicjowania
ekologicznych przedsiwzi. Przede
wszystkim, Strategia zakada zwikszenie
oglnodostpnoci do rzeki dla kadego
mieszkaca.
1 Proces
2 Kluczowe aspiracje
3 Bezpieczestwo wody
4 Wyzwania
5 Zintegrowana Strategia
6 Sytuacja 2012-2030
7 Plan Wdroenia
8 Trzy Projekty Pilotaowe
9 Korzyci

Niniejszy raport zawiera podsumowanie
i przegld wnioskw oraz analiz, wraz z
propozycjami rozwiza dotyczcych rozwoju
rzeki Warty w miecie Poznaniu. Raport
ten, jest wynikiem prac, w cigu ktrych
sporzdzono wiele wywiadw eksperckich,
studiw w obszarze rzeki, wraz z wyzwaniami
projektowymi, warsztaty oraz wiele spotka z
osobami publicznymi i grupami spoecznoci.
Zintegrowane planowanie.
Praca na poziomie wszystkich skali.
SKALA REGIONU
SKALA MIASTA
SKALA OSIEDLA
SKALA CENTRUM
SKALA PROJEKTW PILOTAOWYCH
SKALA BUDYNKU
3

B
e
z
p
i
e
c
z
e

s
t
w
o

W
o
d
y
C
hocia
obecny
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej w
m
iecie P
ozna jest
szacow
any na 1 na 500 1000 lat, podczas
pow
odzi w
2010 roku zostay zidenty kow
ane
niektre sabe punkty w
zabezpieczeniach
przeciw
pow
odziow
ych. W
ysoki stan w
ody
spow
odow
a w
ystpienie problem
w
na w
ielu
ulicach m
iasta (S
tarocka, D
roga D
biska,
N
adw
arciaska
i
Z
agrze
na
O
strow
ie
Tum
skim
), a niektre obszary przylege do
rzeki na lew
ym
brzegu W
arty zostay zalane.
Z
m
ia
n
y
k
lim
a
ty
c
zn
e
w
P
o
ls
c
e
P
rzy
planow
aniu
rozw
oju
przestrzennego
w
zdu rzeki W
arty, ogrom
ne znaczenie m
a
rozw
aenie
dugoterm
inow
ego
rozw
oju.
K
lim
at
na
Z
iem
i
zm
ienia
si
w

coraz
szybszym
tem
pie. G
lobalne ocieplenie, ktre
zostao zasygnalizow
ane w
kilku publikacjach
M
idzyrzdow
ego
Z
espou
ds.
Z
m
ian
K
lim
atu (IP
C
C
), m
a objaw
i si w
zm
ianach
rocznych
struktur
opadw
,
prow
adzc
do
ekstrem
alnych sytuacji.
Z
godnie
z
jednym

z
czoow
ych
czonkw

IP
C
C
,
prof.
Z
bigniew
em

K
undzew
iczem
,
podniesienie tem
peratury w
P
olsce spow
oduje
w
zrost opadw
zim
, zm
niejszenie opadw

niegu
i
zw
ikszenie
opadw

deszczu.
Z

hydrologicznych prognoz w
ynika, e istnieje
praw
dopodobiestw
o
zw
ikszonej
suszy
w

m
iesicach
letnich.
P
oniew
a
m
niejsze
opady niegu a w
iksze deszczu zm
niejszaj
retencj
zim
a
(w
oda
zaw
arta
w

pokryw
ie
nienej),
przepyw

rzek
w

okresach
zim
ow
ych
bdzie
w
zrasta.
To
m
oe
prow
adzi do potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji
(pow
odzi).
Trend
w
zrastajcych
zim
ow
ych przepyw
w
rzecznych w
P
olsce
ju
zauw
aono.
D
latego
te,
pom
im
o
e
statystyczne praw
dopodobiestw
o pow
odzi
w
P
oznaniu zm
alao w
cigu ostatnich 30
lat
w

porw
naniu
z
poprzednim

okresem
,
zagroenie
pow
odziow
e
i
w
pyw

zm
ian
klim
atycznych
w

przyszoci
nie
pow
inno
by
ignorow
ane.
Z
w
ikszenie
przepyw
w

rzek
zim

m
oe
zm
niejszy
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej
w

P
oznaniu
z szacunkow
ej 1 w
500-1000 lat w
chw
ili
obecnej, np. do 1 w
100 lat w
przyszoci. Taki
spadek
poziom
u
bezpieczestw
a
spraw
ia,
e
przysze
ulepszenia
system
u
ochrony
przeciw
pow
odziow
ej s nieuniknione.
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
summer
spring
AMOUNT OF PEOPLE
YEARS 1600
20.000
160.000
600.000
550.000
1900 1990 2010 2030
MORASKO CAMPUS
CITY CENTER
MALTA
RUSALKA
ROYAL ROUTE HOT BATHS
POZNAN
BERLIN
4 Wyzwania
+
+
POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
Warta elementem czcym Wschodnia cze Miasta z Nowym Poznaniem Nowe poczenie midzy Wschodnio- Zachodni czci zielonego
krzya struktury zielonej miasta
Pozna przykadem miasta
o nowoczesnym systemie zarzdzania
gospodark wodn
Z Berlina do Poznania odzi
Zielone korytarze na wszystkich poziomach skali Centrum miasta miejscem koronujcym struktur
zielonego krzya
Przywrcenie historycznej relacji rzeki Warty z miastem Poznaniem
Niskie natenie ruchu w centrum miasta - pierwszestwo dla pieszych
Rnorodne tosamoci Warty Poczenie rnorodnych funkcji
nad rzek
Pozytywny zwrot tendencji demogracznych Atrakcyjny front wodny
Pozna miasto przyjazne zaoeniu rodziny Miasto Nauki nad rzek
Rzeka Warta = element czcy Ulica Solna = bulwar, Rama Miasta
Alternatywa Minimalna integracja rzeki z miastem Alternatywa Maksymalna integracja rzeki z miastem
Wicej miejsca dla rzeki poprzez otwarcie starego ramienia
rzeki Portowie. Poziom zagroenia powodziowego zmniejszony
gwnie na poudniu od Portowa.
Najwaniejsze cechy:
Zurbanizowana krawd
Silny wizualny zwizkek pomiedzy Miastem a Wart
Podczenie istniejcych obszarw miejskich do strefy rzeki
Naturalna / niezakcona strefa rzeki
Rekreacyjne wykorzystanie strefy rzeki
Rozwizania dla
zidentykowanych wyzwa
Woda + Miasto + Ekonomia spjnie
poczone w ramach Zintegrowanej
Strategii
Przestrzenna Rama struktury
okrela oglny kierunek rozwoju
przestrzennego obszarw rzeki i
jej cigw. Najwaniejsze decyzje
dotyczce proponowanego rozwoju
znajduj odzwierciedlenie w teje ramie
przestrzennej. Zintegrowana struktura
pokazuje kierunki i wskazwki, przy
jednoczesnym posiadaniu przestrzeni w
celu zmian pod wpywem zmieniajcych
si okolicznoci i warunkw. Posiada
rwnie elastyczno zastosowania
nowych moliwoci.
Przywrcenie kilku dawnych cigw wodnych midzy Portowem
a Mostem Lecha jak i realizacja dodatkowego koryta rzeki
na Ostrowie Tumskim. Bezpieczestwo przeciwpowodziowe
zostaje zwikszone na odcinku od mostu Lecha do Portowa
Najwaniejsze cechy:
Naturalna morfologia rzeki
Nowe koryta rzeki
Nowe struktury wysp o charterze naturalnym i miejskim
Funkcje mieszkaniowe w stree rzeki
Oglnodostpna strefa rzeki
5 Zintegrowana Strategia
Alternatywy
Zintegrowana Rama Przestrzenna
2
0
3
0
Oywienie rzeki w miecie i jej witalne
funkcjonowanie,
przywraca
wiele
kulturowych, historycznych, przyrodniczych,
spoecznych, ekonomicznych i estetycznych
wartoci dla miasta.
Rzeka i jej przepikne nadbrzea oferuj
wielki potencja dla jakociowych rozwiza
przestrzeni miejskiej i z nimi zawizanymi
inwestycjami
Rozwj
strefy
W
arty
przyczynia
si
do
rewitalizacji obszarw miejskich.
Pikna strefa rzeczna wnosi znaczny wkad
do atrakcyjnego rodowiska z pozytywnym
wpywem na spoeczestwo.
Strefa rzeki W
arty jest pena atrakcyjnych
miejsc i funkcji. Zaprasza do przejadki
rowerowej i sprzyja spacerom z dziemi.
W
arta
posiada
bogaty
system
pocze
widokowych, krajobrazowych funkcjonalnych,
pieszych i rowerowych. W
arta jest oglnie
dostpna oraz przyciga wszystkie grupy
spoeczne.
Historyczny Trakt Krlewsko-Cesarski jest
nierozerwalny,
czy
struktury
Starego
i
Nowego
miasta
-
Chwaliszewo,
Ostrw
Tumski i Malt.
Nowe obszary zamieszkania s pene ycia,
ludzie czerpi korzyci z mieszkania nad
wod.
Dziaaj
takswki
wodne,
zarwno
dla
turystw,
jak
i
dla
mieszkacw
jako
P
r
e
f
e
r
o
w
a
n
a
a
l
t
e
r
n
a
t
y
w
a
:
M
a
k
s
y
m
a
l
n
a
i
n
t
e
g
r
a
c
j
a

R
z
e
k
i

i

M
i
a
s
t
a
intensywne mieszkalno-usugowe
tereny mieszkalno-usugowe
uniwersytet kampus
tereny mieszkanlne w zieleni
tereny zielone z funkcja mieszkalna
ulica Solna
Trakt Krlewsko-Cesarski
gwne arterie miejskie
parki
tereny zieleni niskiej
ogrdki dziakowe
lasy
forty
tereny sportowe
trasa fortow
istniejce i nowe polaczenia zieleni
podsumowanie
STRATEGIA ROZWOJU
RZEKI WARTY
POZNA
Numer adm. 729.003.00
Proces
W okresie szeciu miesicy procesu
projektowego, zostay przeprowadzone
inwentaryzacje i analizy w obszarach
najbardziej istotnych kwestii dotyczcych
funkcjonowania rzeki i miasta. Wnioski
z analiz byy podstaw do stworzenia
ramy przestrzennej terenw rzeki Warty
i jej przylegych cigw wodnych. Rama
przestrzenna pozwolia na zaproponowanie
trzech rnych wariantw realizacji strategii.
Ocena tych trzech alternatyw wyonia
preferowan opcje, ktra staa si podstaw
do dalszego rozwoju strategii.
W ramach wybranego modelu, zostay
wyznaczone i dokadnie opisane, trzy projekty
pilotaowe. Projekty te maj by traktowane
jako katalizatory dla dalszego szybkiego i
efektywnego rozwoju strefy rzeki w miecie.
Podczas procesu badawczego, Strategia
zostaa kilkakrotnie przedstawiona podczas
spotka z grup ekspertw lokalnych (Grupa
Doradcza) oraz skonsultowana publiczne.
Na tych spotkaniach, wstpne pomysy i
sugestie konsultanta byy testowane oraz
otrzymano konstruktywne opinie. Czynny
udzia spoeczestwa doprowadzi do szeroko
akceptowanej strategii rzeki w miecie.
1 Proces
Zwikszenie bezpieczestwa przed powodziami, przy jednoczesnym oywieniu serca
miasta i przywrceniu obywatelskiej dumy Warty w Poznaniu. Strategia pozwoli
historycznym strukturom miasta wysp Poznania, odzyska swoj dugowieczn relacj
z Wart, przez wdroenie spjnych wizji projektowych obejmujcych komunikacje, wod,
(re)urbanizacje i (eko-)rozwj rzeki. Najnowsze technologie inynierii poczone zostan
z historycznym DNA miasta. Wszystko to w celu zapewnienia Zrwnowaonej przyszoci
Rzeki Wary w Poznaniu
Motyw opracowania Strategii
W roku 2010 poziom wody rzeki Warty w
Poznaniu wzrs niebezpiecznie wysoko.
Niektre obszary zostay zalane, niemniej
dua powd, jak dowiadczyy inne
miasta Polski, nie wystpia. Tym razem
byo to szczliwe unikniecie tragedii.
Niewiele jednak brakowao! Na pocztku
ubiegego wieku, Pozna dowiadczy
wielk powd, ktra doprowadzia do
zalania Starego Miasta. W latach 70-
tych ubiegego stulecia zdecydowano si
na podjcie dziaa w celu zapewnienia
bezpieczestwa przeciwpowodziowego i
ochrony Miasta przed zalaniem. Inynieryjne
ekspertyzy zadecydoway o przyszoci
rzeki Warty w Poznaniu. Warta zostaa
skanalizowana, w konsekwencji czego,
staa si odizolowanym obszarem w obrbie
zurbanizowanym, tracc tym samym swoje
historyczne relacje z miastem. Obserwacja
tych dwch aspektw rzeki (zmniejszenie
bezpieczestwa przeciwpowodziowego
i brak zwizku z miastem) spowodowao
wiadomo potrzeby stworzenia Strategii
Rozwoju Rzeki Warty dla Poznania. Miasto
Pozna potwierdzio t konieczno, poprzez
podjcie tego zadania w ramach Strategii
Pozna 2030.
Fazy projektu
ASPIRACJE GWNE
WTKI
ANALIZY WYZWANIA ZINTEGROWA
STRUKTURA
ALTERNATYWY PREFEROWANA
ALTERNATYWA
PLAN
WDROENIOWY
PROJEKTY PROJEKTY
PILOTAOWE
KORZYCI DALSZE
KROKI
+
+ POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
CENTRUM
MIASTA
Wsplna inicjatywa
Strategia Rozwoju Rzeki Warty jest czci
realizacji Strategii Poznania 2030. Projekt
jest wspln inicjatyw Miasta Poznania,
holenderskiego programu rzdowego
Partnerzy dla wody, holenderskiego
doradztwa rm KuiperCompagnons
(urbanistyka i projektowanie) i DHV
(inynieria) oraz SwedeCenter. Program
Partnerzy dla wody ma na celu wspieranie
sektora holenderskiej gospodarki wodnej
i przyczynianie si do rozwizywania
problemw wodnych na wiecie, stosujc
holendersk wiedz i dowiadczenie w
temacie wody. Wraz z trzema partnerami,
program dotacji snansowa rozwj tej
strategii, jako projekt demonstracyjny,
w ktrym interwencje na rzecz poprawy
bezpieczestwa wody s zintegrowane z
dziaaniami w celu poprawy jakoci strefy
rzeki i miasta dla obywateli Poznania.
Dziki tej wsppracy, rzeka Warta, wraz z
miastem Poznaniem, moe rozwin si
w ttnicy yciem region, ktry zwikszy
impuls publicznego korzystania z rzeki,
oraz wykae zarwno w wiadomoci oraz
w odpowiedziach na temat historycznych
zagadnie rodowiskowych i kulturowych
danego obszaru. Strategia Rozwoju Rzeki
Warty jest wizj i planem dziaa dla rozwoju
rzeki i jego otoczenia. Plan opiera si na
badaniach i koncepcjach, ktre promuj
nowe poczenia pomidzy miastem-rzek i
rozpoznaje nowe moliwoci zainicjowania
ekologicznych przedsiwzi. Przede
wszystkim, Strategia zakada zwikszenie
oglnodostpnoci do rzeki dla kadego
mieszkaca.
1 Proces
2 Kluczowe aspiracje
3 Bezpieczestwo wody
4 Wyzwania
5 Zintegrowana Strategia
6 Sytuacja 2012-2030
7 Plan Wdroenia
8 Trzy Projekty Pilotaowe
9 Korzyci

Niniejszy raport zawiera podsumowanie
i przegld wnioskw oraz analiz, wraz z
propozycjami rozwiza dotyczcych rozwoju
rzeki Warty w miecie Poznaniu. Raport
ten, jest wynikiem prac, w cigu ktrych
sporzdzono wiele wywiadw eksperckich,
studiw w obszarze rzeki, wraz z wyzwaniami
projektowymi, warsztaty oraz wiele spotka z
osobami publicznymi i grupami spoecznoci.
Zintegrowane planowanie.
Praca na poziomie wszystkich skali.
SKALA REGIONU
SKALA MIASTA
SKALA OSIEDLA
SKALA CENTRUM
SKALA PROJEKTW PILOTAOWYCH
SKALA BUDYNKU
3

B
e
z
p
i
e
c
z
e

s
t
w
o

W
o
d
y
C
hocia
obecny
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej w
m
iecie P
ozna jest
szacow
any na 1 na 500 1000 lat, podczas
pow
odzi w
2010 roku zostay zidenty kow
ane
niektre sabe punkty w
zabezpieczeniach
przeciw
pow
odziow
ych. W
ysoki stan w
ody
spow
odow
a w
ystpienie problem
w
na w
ielu
ulicach m
iasta (S
tarocka, D
roga D
biska,
N
adw
arciaska
i
Z
agrze
na
O
strow
ie
Tum
skim
), a niektre obszary przylege do
rzeki na lew
ym
brzegu W
arty zostay zalane.
Z
m
ia
n
y
k
lim
a
ty
c
zn
e
w
P
o
ls
c
e
P
rzy
planow
aniu
rozw
oju
przestrzennego
w
zdu rzeki W
arty, ogrom
ne znaczenie m
a
rozw
aenie
dugoterm
inow
ego
rozw
oju.
K
lim
at
na
Z
iem
i
zm
ienia
si
w

coraz
szybszym
tem
pie. G
lobalne ocieplenie, ktre
zostao zasygnalizow
ane w
kilku publikacjach
M
idzyrzdow
ego
Z
espou
ds.
Z
m
ian
K
lim
atu (IP
C
C
), m
a objaw
i si w
zm
ianach
rocznych
struktur
opadw
,
prow
adzc
do
ekstrem
alnych sytuacji.
Z
godnie
z
jednym

z
czoow
ych
czonkw

IP
C
C
,
prof.
Z
bigniew
em

K
undzew
iczem
,
podniesienie tem
peratury w
P
olsce spow
oduje
w
zrost opadw
zim
, zm
niejszenie opadw

niegu
i
zw
ikszenie
opadw

deszczu.
Z

hydrologicznych prognoz w
ynika, e istnieje
praw
dopodobiestw
o
zw
ikszonej
suszy
w

m
iesicach
letnich.
P
oniew
a
m
niejsze
opady niegu a w
iksze deszczu zm
niejszaj
retencj
zim
a
(w
oda
zaw
arta
w

pokryw
ie
nienej),
przepyw

rzek
w

okresach
zim
ow
ych
bdzie
w
zrasta.
To
m
oe
prow
adzi do potencjalnie niebezpiecznych
sytuacji
(pow
odzi).
Trend
w
zrastajcych
zim
ow
ych przepyw
w
rzecznych w
P
olsce
ju
zauw
aono.
D
latego
te,
pom
im
o
e
statystyczne praw
dopodobiestw
o pow
odzi
w
P
oznaniu zm
alao w
cigu ostatnich 30
lat
w

porw
naniu
z
poprzednim

okresem
,
zagroenie
pow
odziow
e
i
w
pyw

zm
ian
klim
atycznych
w

przyszoci
nie
pow
inno
by
ignorow
ane.
Z
w
ikszenie
przepyw
w

rzek
zim

m
oe
zm
niejszy
poziom

ochrony
przeciw
pow
odziow
ej
w

P
oznaniu
z szacunkow
ej 1 w
500-1000 lat w
chw
ili
obecnej, np. do 1 w
100 lat w
przyszoci. Taki
spadek
poziom
u
bezpieczestw
a
spraw
ia,
e
przysze
ulepszenia
system
u
ochrony
przeciw
pow
odziow
ej s nieuniknione.
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
K
a
l
e
n
d
a
r
i
u
m

P
r
o
j
e
k
t
u
GRUDZIEN 2011
15 WRZESNIA 2011
6 - 8 MARZEC 2012
WYWIADY NA ULICY
WYWIADY Z EKSPERTAMI
STYCZEN 2012
1 KWIECIEN 2012
6-8 MAY 2012
22 -23 LUTY 2012
21 LIPCA 2012
6 LIPCA 2012 OTWARCIE PLAZY MIEJSKIEJ
18-22 CZERWCA 2012
7 MAJA - 11 CZERWCA 2012
28 WRZESNIA -
30 LISTOPAD 2012
2-5 KWIETNIA2012
KONSULTACJE
PUBLICZNE
16 LIPCA 2012 KONSULTACJE PUBLICZNE
7 LIPCA 2012
KSIAZKA
?
600
23-25 STYCZEN 2012
KONFERENCJA
PRASOWA
Partnerstwo na Pzecz Warty, zaw|qzane przez rzqd M|asta Poznan|a | rmy
SwedeCenter, Ku|perCompagnons oraz DH\, z okaz|| zb||za|qcych s|e Sw|qt
W|e|kanocnych, wraz zzyczen|am| odrodzen|a zw|qzkow rzek| zPoznan|em ||ego
m|eszkancam|, ma zaszczyt zapros|c na koncert muzyk| pasy|ne|:
Stabat Mater G|ovann| Batt|sta Pergo|es|
wykonawcy:
Chor Dz|ewczecy Skowronk|
z towarzyszen|em ork|estry |nstrumentow dawnych
Co||eg|um Mus|cum Poznan
dyrygent A||c|a Sze|uga
n|edz|e|a,1 kw|etn|a 2012 roku
godz|na 17:00
Katedra Poznanska na Ostrow|e Tumsk|m
Wstp woIny

Spotkanie odbdzie si w rod, 4 kwietnia 2012 r.,


o godzinie 17.00, w budynku Wyszej Szkoy
Logistyki, przy ul. Estkowskiego 6 w Poznaniu.
Transmisja on-line ze spotkania na stronie:
www.poznan.pl
Partnerstwo Na rzecz Warty zaprasza
na otwarte konsultacje spoeczne powicone
tematyce strategii rozwoju rzeki Warty w Poznaniu
www.dorzeczni.pl
Posiedzenie Komisji
Rewitalizacji
i Komisji Polityki
Przestrzennej
Rady Miasta Poznania
KONKURS NA
NAZWE
PUBLIC CONSULTATION
KONKURS
summer
spring
AMOUNT OF PEOPLE
YEARS 1600
20.000
160.000
600.000
550.000
1900 1990 2010 2030
MORASKO CAMPUS
CITY CENTER
MALTA
RUSALKA
ROYAL ROUTE HOT BATHS
POZNAN
BERLIN
4 Wyzwania
+
+
POZNAN WARSAW
KRAKOW
WROCLAW
TORUN
TRIPLE CITY
BYDGOSZCZ
RIVER SAFETY
Warta elementem czcym Wschodnia cze Miasta z Nowym Poznaniem Nowe poczenie midzy Wschodnio- Zachodni czci zielonego
krzya struktury zielonej miasta
Pozna przykadem miasta
o nowoczesnym systemie zarzdzania
gospodark wodn
Z Berlina do Poznania odzi
Zielone korytarze na wszystkich poziomach skali Centrum miasta miejscem koronujcym struktur
zielonego krzya
Przywrcenie historycznej relacji rzeki Warty z miastem Poznaniem
Niskie natenie ruchu w centrum miasta - pierwszestwo dla pieszych
Rnorodne tosamoci Warty Poczenie rnorodnych funkcji
nad rzek
Pozytywny zwrot tendencji demogracznych Atrakcyjny front wodny
Pozna miasto przyjazne zaoeniu rodziny Miasto Nauki nad rzek
Rzeka Warta = element czcy Ulica Solna = bulwar, Rama Miasta
Alternatywa Minimalna integracja rzeki z miastem Alternatywa Maksymalna integracja rzeki z miastem
Wicej miejsca dla rzeki poprzez otwarcie starego ramienia
rzeki Portowie. Poziom zagroenia powodziowego zmniejszony
gwnie na poudniu od Portowa.
Najwaniejsze cechy:
Zurbanizowana krawd
Silny wizualny zwizkek pomiedzy Miastem a Wart
Podczenie istniejcych obszarw miejskich do strefy rzeki
Naturalna / niezakcona strefa rzeki
Rekreacyjne wykorzystanie strefy rzeki
Rozwizania dla
zidentykowanych wyzwa
Woda + Miasto + Ekonomia spjnie
poczone w ramach Zintegrowanej
Strategii
Przestrzenna Rama struktury
okrela oglny kierunek rozwoju
przestrzennego obszarw rzeki i
jej cigw. Najwaniejsze decyzje
dotyczce proponowanego rozwoju
znajduj odzwierciedlenie w teje ramie
przestrzennej. Zintegrowana struktura
pokazuje kierunki i wskazwki, przy
jednoczesnym posiadaniu przestrzeni w
celu zmian pod wpywem zmieniajcych
si okolicznoci i warunkw. Posiada
rwnie elastyczno zastosowania
nowych moliwoci.
Przywrcenie kilku dawnych cigw wodnych midzy Portowem
a Mostem Lecha jak i realizacja dodatkowego koryta rzeki
na Ostrowie Tumskim. Bezpieczestwo przeciwpowodziowe
zostaje zwikszone na odcinku od mostu Lecha do Portowa
Najwaniejsze cechy:
Naturalna morfologia rzeki
Nowe koryta rzeki
Nowe struktury wysp o charterze naturalnym i miejskim
Funkcje mieszkaniowe w stree rzeki
Oglnodostpna strefa rzeki
5 Zintegrowana Strategia
Alternatywy
Zintegrowana Rama Przestrzenna
2
0
3
0
Oywienie rzeki w miecie i jej witalne
funkcjonowanie,
przywraca
wiele
kulturowych, historycznych, przyrodniczych,
spoecznych, ekonomicznych i estetycznych
wartoci dla miasta.
Rzeka i jej przepikne nadbrzea oferuj
wielki potencja dla jakociowych rozwiza
przestrzeni miejskiej i z nimi zawizanymi
inwestycjami
Rozwj
strefy
W
arty
przyczynia
si
do
rewitalizacji obszarw miejskich.
Pikna strefa rzeczna wnosi znaczny wkad
do atrakcyjnego rodowiska z pozytywnym
wpywem na spoeczestwo.
Strefa rzeki W
arty jest pena atrakcyjnych
miejsc i funkcji. Zaprasza do przejadki
rowerowej i sprzyja spacerom z dziemi.
W
arta
posiada
bogaty
system
pocze
widokowych, krajobrazowych funkcjonalnych,
pieszych i rowerowych. W
arta jest oglnie
dostpna oraz przyciga wszystkie grupy
spoeczne.
Historyczny Trakt Krlewsko-Cesarski jest
nierozerwalny,
czy
struktury
Starego
i
Nowego
miasta
-
Chwaliszewo,
Ostrw
Tumski i Malt.
Nowe obszary zamieszkania s pene ycia,
ludzie czerpi korzyci z mieszkania nad
wod.
Dziaaj
takswki
wodne,
zarwno
dla
turystw,
jak
i
dla
mieszkacw
jako
P
r
e
f
e
r
o
w
a
n
a
a
l
t
e
r
n
a
t
y
w
a
:
M
a
k
s
y
m
a
l
n
a
i
n
t
e
g
r
a
c
j
a

R
z
e
k
i

i

M
i
a
s
t
a
intensywne mieszkalno-usugowe
tereny mieszkalno-usugowe
uniwersytet kampus
tereny mieszkanlne w zieleni
tereny zielone z funkcja mieszkalna
ulica Solna
Trakt Krlewsko-Cesarski
gwne arterie miejskie
parki
tereny zieleni niskiej
ogrdki dziakowe
lasy
forty
tereny sportowe
trasa fortow
istniejce i nowe polaczenia zieleni
LOTNISKO KOBYLNICA
KOCIN FOREST
FORT
JEZIORO KOWALSKIE
CA
LOTNISKO KOBYLNICA
REST KOCIN FOR
FORT
KOWALSKIE
JEZIORO K
.
1. Realizacja domknicia I Ramy
2. Reorganizacja systemu ruchu samochodowego
w Centrum Starego Miasta
1. Realizacja rozpocztych i zaplanowanych
odcinkw Wartostrady
2. Realizacja nowych polacze pieszo-rowerowych
a. Realizacja nowych pocze czcych miejskie
tereny przy -warciaskie
2. Realizacja nowych polacze pieszo-rowerowych
b. Realizacja bulwarw nad rzeka Warta
3. Realizacja nowych mostw
4. Rekonstrukcja historycznego Traktu
Krlewsko - Cesarskiego
5. Rekonstrukcja ulicy Solnej poprzez reorganizacje
ruchu samochodowego i zmiany znaczenia w ruchu
drogowym (I Rama przejmie ruch koowego
niekierujcy si do Starego Miasta)
6. Reorganizacja transportu publicznego
w centrum miasta
1. Tworzenie dodatkowej przestrzeni dla rzeki (nowe
kanay rzeczne, nowe tereny zalewowe) poprzez
polaczenie istniejcego ramienia rzeki Warty w starym
porcie Staroka -Portowo
2. Stworzenie wicej przestrzeni przepywowej dla
rzeki w istniejcych konstrukcjach mostw:
Przemysa I, Krlowej Jadwigi, Sw. Rocha, Lecha..
3. Realizacja nowych kanaw rzecznych razem
z nowymi strukturami zielonymi
a. Realizacja odkopania starego koryta rzeki
w Chwaliszewie
3. Realizacja nowych kanaw rzecznych razem
z nowymi strukturami zielonymi
b. Realizacja nowych koryt rzecznych na terenach
pnocnych wysp ( na pnoc od Ostrowa
Tumskiego)
3. Realizacja nowych kanaw rzecznych razem
z nowymi strukturami zielonymi
c. Realizacja nowych, dodatkowych kanaw
rzecznych
4. Przywrcenie historycznej rzeki Bogdanka w
centrum miasta poprzez odkopanie koryta rzeki
5. Wzmocnienie istniejcego strumienia Cybinki realizujc
wicej przestrzeni dla wody razem z strukturami zieleni
1. Rewitalizacja starego portu Staroka poprzez:
a. Realizacja nowego osiedla mieszkaniowego wraz z innymi
funkcjami, w nawizaniu do Strategii Rozwoju Rzeki Warty,
zgodnie z zasadami zrwnowaonego rozwoju, Portowo
1. Rewitalizacja starego portu Staroka poprzez:
b. Moliwa realizacja terenw poudniowych od Portowa
nowego w formie osiedla mieszkaniowego wraz z innymi
funkcjami, w nawizaniu do Strategii Rozwoju Rzeki Warty,
zgodnie z zasadami zrwnowaonego rozwoju
2. Rozbudowa obszaru obecnego terenu Politechniki
Poznaskiej w nawizaniu do Strategii Rozwoju Rzeki
Warty i do jeziora Malta
3. Realizacja nowych struktur zabudowa, w nawizaniu
do Strategii Rozwoju Rzeki Warty, poprzez tworzenie
nowych wysp w dolinie rzeki:
a. Realizacja wyspy parku miejskiego wraz z funkcjami
mieszkalnymi
3. Realizacja nowych struktur zabudowa, w nawizaniu
do Strategii Rozwoju Rzeki Warty, poprzez tworzenie
nowych wysp w dolinie rzeki:
b. Realizacja wyspy parku i terenw zielonych
3. Realizacja nowych struktur zabudowa, w nawizaniu
do Strategii Rozwoju Rzeki Warty, poprzez tworzenie
nowych wysp w dolinie rzeki:
d. Realizacja wyspy o charakterze kulturalnym
3. Realizacja nowych struktur zabudowa, w nawizaniu
do Strategii Rozwoju Rzeki Warty, poprzez tworzenie
nowych wysp w dolinie rzeki:
e. Realizacja innych wysp
3. Realizacja nowych struktur zabudowa, w nawizaniu
do Strategii Rozwoju Rzeki Warty, poprzez tworzenie
nowych wysp w dolinie rzeki:
c. Realizacja wyspy parku miejskiego
3. Realizacja nowych struktur zabudowa, w nawizaniu
do Strategii Rozwoju Rzeki Warty, poprzez tworzenie
nowych wysp w dolinie rzeki:
c. Realizacja wyspy parku miejskiego
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
b. Rewitalizacja frontu wodnego Szelag
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
c. Rewitalizacja frontu wodnego Zawady
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
d. Rewitalizacja frontu wodnego Gwna
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
e. Rewitalizacja frontu wodnego Naramowice
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
f. Rewitalizacja frontu wodnego Umultowo
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
g. Rewitalizacja frontu wodnego Staroka
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
h. Rewitalizacja frontu wodnego Dbiec
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
i. Rewitalizacja frontu wodnego Marlowo
5. Rewitalizacja obszarw graniczcych z Rzeka:
j. Rewitalizacja frontu wodnego Lubo
1. Realizacja nowych budynkw o znaczeniu
regionalnym wewntrz granicy Zielonego
Krzya poprzez:
a. Realizacje nowego Centrum
Konferencyjnego
1. Realizacja nowych budynkw o znaczeniu
regionalnym wewntrz granicy Zielonego
Krzya poprzez:
b. Realizacje innych budynkw o znaczeniu
regionalnym
2. Realizacja portu rzecznego w Portowie
3. Realizacja portu rzecznego w centrum
miasta Poznania
4. Organizacja i realizacja wodnego publicznego systemu
transportu poprzez:
a. Wspprace z frma wodnego transportu
4. Organizacja i realizacja wodnego publicznego systemu
transportu poprzez:
b. Realizacje przystankw wodnych
5. Wzbogacenie obiektw sportowych poprzez
popraw infrastruktury oraz realizacje nowych funkcji
w ich pobliu:
a. Realizacja miasteczka sportowego
5. Wzbogacenie obiektw sportowych poprzez
popraw infrastruktury oraz realizacje nowych funkcji
w ich pobliu:
b. Rozwj obszaru Politechniki Poznaskiej
6. Realizacja nowych obiektw sportowych w celu
wdroenia nowych sportw wodnych (przystanie
kajakowe, jachtowe, pywalnie, itp.)
7. Realizacja tramwaju turystycznego
8. W razie realizacji funkcji miejskich - przeniesienie
ogrdkw dziakowych dolnej Wildy na tereny zielone,
przyrzeczne pooone w pnocnej czci Starego Miasta
1. Realizacja nowych bulwarw nad rzeka Warta:
a. Realizacja bulwaru przy kampusie Warta
Politechniki Poznaskiej
1. Realizacja nowych bulwarw nad rzeka Warta:
b. Realizacja bulwaru na Chwaliszewie
1. Realizacja nowych bulwarw nad rzeka Warta:
c. Realizacja innych bulwarw nad rzeka
2. Realizacja usug zwizanych z terenami przyrzecznymi
a. Realizacja barw, kawiarni, restauracji, play,
obiektw kulturalnych, itp.
2. Realizacja usug zwizanych z terenami przyrzecznymi
b. Sporzdzenie kalendarza wydarze nadrzecznych
3. Realizacja placw zabaw w osiedlach nadrzecznych
4. Aktywacja placu Garbary poprzez realizacje nowych funkcji
mieszkalnych i usugowych na obrzeach placu. Realizacja
wysokiej jakoci nawierzchni, malej architektury, zieleni, drzew.
1. Rekonstrukcja historycznego Traktu
Krlewsko-Cesarskiego
2. Reorganizacja ulicy Solnej z cigu samochodowego na bulwar poprzez:
a. Reorganizacje proflu ulicy
b. Wzmocnienie istniejcej struktury zieleni ( dodanie drzew, itp.)
c. Realizacja dodatkowych funkcji usugowo-mieszkalnych
3. Wykorzystanie potencjau dawnych fortw w celu rozwijania
istniejcych i tworzenia nowych tras turystycznych
1. Wzmocnienie jakoci istniejcego Krzya Zieleni poprzez:
a. Ochrona obszarw Naturta2000
1. Wzmocnienie jakoci istniejcego Krzya Zieleni poprzez:
b. Wzmocnienie i tworzenie nowych korytarzy ekologicznych
1. Wzmocnienie jakoci istniejcego Krzya Zieleni poprzez:
c. Wzmocnienie ringu Stubbena oraz drugiego ringu
fortw w formie atrakcyjnych terenw zielonych
2. Realizacja nowych kanaw rzecznych razem z
nowymi strukturami zielonymi
a. Realizacja odkopania starego koryta rzeki w
Chwaliszewie
2. Realizacja nowych kanaw rzecznych razem z
nowymi strukturami zielonymi
b. Realizacja nowych koryt rzecznych na terenach
pnocnych wysp (od Ostrowa Tumskiego)
2. Realizacja nowych kanaw rzecznych razem z
nowymi strukturami zielonymi
c. Realizacja nowych innych kanaw rzecznych
3. Realizacja patnych miejsc parkingowych
(renegujcych dochody dla Miasta)
Pooenie na mapie Projektw Planu Wdroeniowego
LOTNISKO KOBYLNICA
KOCIN FOREST
SUCHY LAS
FORT
JEZIORO KOWALSKIE
LOTNISKO KOBYLNICA
KOCIN FOREST
SUCHY LAS
FORT
JEZIORO KOWALSKIE
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
Zawady
Os Piastowskie
Staroleka
Staroleka Wielka
Lubon
Marlewo
Debiec
Wilda
Portowo
Malta
Glowna
JEZIORO SWARZEDZKIE
RATAJE
MALTA
MARCELIN
A2
Nowa Wies Dolna
Umultowo
Czerwonak
Kozie Glowy
Naramowice
Stadnina
dawna strzelnica
park szelagowski
party by the river
wet feet
river scooter
picnic
water taxi
living by the river
relax on the beach
swimming pool on the river
water elements
marina
Cambridge student river taxi
farming and eating
walking
datias
waterbus stop
river channels events
Concept Campus Warta TU
nature experience
marina
railway
secondary city roads
main city roads
A2
functions with the water
green corridors
royal imperial route
water transport, stops and marinas stations, stops , bridges
leisure in the nature
forts route
parks
low green area
datias
forests
forts
A
First City Ring
walking/cycling route
walking/cycling area
Solna Street sport facilities
sport
low density living with green
high density living with green
university area
intensive mix used area
other activities
signifcant buildings, universities
mix used area
2030 situation
WARTA RIVER DEVELOPMENT STRATEGY
Rzeka przywrocona do zycia latem 2012!
RIVERPOLSKA
JEST ZAMIESZKIWANA
PRZEZ NAJBARDZIEJ SZCZESLIWA
NACJE NA SWIECIE
STANOWI KOLEBKE DEMOKRACJI,
KTOREJ SYMBOLEM JEST DOBROBYT
SPOLECZNY, A ICH WIZYTOWKA
MIASTA NAD RZEKA !